Rozdział 6. Quick Start

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 6. Quick Start"

Transkrypt

1 Rozdział 6. Quick Start 6.1 Rozpoczęcie pracy. Aby uruchomić konsoletę Chamsys MagicQ należy przytrzymać przycisk power na tylnym panelu. Aby uruchomić MagicQ PC i Mac pobierz i zainstaluj oprogramowanie ze strony MagicQ A następnie kliknij ikonę MagicQ. W dziale download znajdują się wersje oprogramowania dla Windows, Linux i Mac. Istnieją wersje stabilne oraz beta zawierające najnowsze funkcje systemu, jednak są one wersjami testowymi. Po uruchomieniu MagicQ pojawi się okno z wyboru załadować pokazowe show load demo shows czy kontynuować poprzednie continue last show. Wybranie last show spowoduje załadowanie i uruchomienie show ostatnio używanego w systemie. Istnieje możliwość ukrycia opcji wyboru podczas kolejnego uruchomienia systemu. Konsoleta pamięta wszystkie okna, które były otwarte w czasie ostatniego jej używania. Aby zamknąć wszystkie okna należy wcisnąć [SHIFT] i [CLOSE]. Naciśnięcie przycisku [SETUP] otwiera okno ustawień Setup Window 6.2 Kalibracja ekranu dotykowego Jeśli ekran dotykowy w MagicQ nie reaguje prawidłowo na dotyk to należy go ponownie skalibrować. Wciśnij przycisk [SETUP] aby otworzyć Setup Window. Wciśnij przycisk programowy CAL TOUCH przy górnej krawędzi ekranu. Kiedy zostaniesz zapytany o potwierdzenie wciśnij 1 na klawiaturze numerycznej lub ponownie przycisk programowy CAL TOUCH. Kalibracja polega na wskazaniu zaznaczonego punktu w lewym dolnym i prawym górnym narożniku ekranu. Wpierw należy dotknąć lewy dolny punkt a następnie prawy górny. W tym celu powinno się używać precyzyjnego ale tępego wskaźnika. Skrót [CTRL]+[SET] pozwala na uruchomienie kalibracji w dowolnym momencie.

2 6.3 Rozpoczęcie nowego show Aby rozpocząć nowe show przejdź do okna Setup i naciśnij NEW SHOW. Spowoduje to usunięcie bieżącego show z pamięci show, które zostały wcześniej zapisane na dysku nie zostaną naruszone! Zostaniesz poproszony o potwierdzenie operacji, wybierz YES. Istnieją cztery bazowe tryby pracy: Normal - suwaki aktywują Stacks Cue. Podczas zapisywania wszystkie dane z programatora są zapisywane do Cue, Theatre non-track - suwaki kontrolują tylko poziomy. Podczas zapisywania wszystkie dane z programatora są zapisywane do Cue, Theatre tracking - suwaki kontrolują tylko poziomy. Podczas zapisywania tylko dane z programatora, które zmieniły się od ostatniego zapisu są zapisywane do Cue, Hog II warp jak w Theatre Tracking ale z kilkoma dodatkowymi funkcjami znanymi użytkownikom Hog II W trybach Theatre, urządzenia gdy są kontrolowane przez Playbacki lub programator powracają do wartości domyślnych. Klawiatura jest tak skonfigurowana aby móc wybierać palety za pomocą numerów palet oraz Cue Stack jest domyślnie ustawiony jako teatralna kolejka pamięci, a nie jako chase. Tryby mogą być zmienione w dowolnym momencie poprzez użycie przycisku programowego Programming Mode w Setup Window. Poszczególne domyślne ustawienia mogą być dostosowywane według własnych potrzeb przez użytkownika i zapisywane w pliku konfiguracyjnym. Rozpoczęcie nowego show usuwa cały patch, wszystkie programy i wszystkie zapisane palety. Nie zmienia ustawień konsolety takich jak: konfiguracja wyjść DMX lub kalibracji ekranów zewnętrznych. 6.4 Aktywacja wyjść DMX

3 Przed rozpoczęciem pracy należy odpowiednio skonfigurować wyjścia DMX (Setup Window, DMX I/O). Aby uaktywnić wysyłanie danych DMX, należy wybrać VIEW DMX I/O w oknie Setup. Okno to umożliwia konfigurację wejścia i wyjścia dla wszystkich dostępnych linii. Konsolety MagicQ umożliwiają wysłanie sygnału DMX bezpośrednio przez wyjścia na tylnym panelu lub poprzez zewnętrzny konwerter Ethernet DMX. W MagicQ PC lub MAC można także ustawić wyjście DMX poprzez interfejs USB DMX (np. MagicDMX) lub przez wyjścia DMX zainstalowane w Wingach Chamsys Wykorzystanie bezpośrednich wyjść DMX Wszystkie obecnie produkowane konsolety MagicQ posiadają bezpośrednie wyjścia DMX na tylnym panelu. Cztery bezpośrednie wyjścia DMX na tylnym panelu konsolety automatycznie wysyłają linie od 1 do 4 chyba, że zostaną skonfigurowane inaczej. Sygnał DMX będzie wtedy wysyłany niezależnie od ustawienia pola Status (enabled lub disabled) w oknie Setup DMX I/O. W konsoletach serii Pro na tylnym panelu znajduje się zielona dioda informująca kiedy sygnał DMX jest wysyłany. Jeśli chcesz wybrać inne linie DMX dla czterech wyjść DMX na tylnym panelu wtedy należy zmienić ustawienia w polu Out Type ręcznie. Dla każdego portu wyjściowego DMX należy przypisać linię DMX. W polu Out Type należy wybrać MagicQ Direct i odpowiedni port, Port 1, Port 2, Port 3, Port 4 oraz ustawić linie jako aktywne - enabled. Obrazek poniżej pokazuje ustawienia dla bezpośrednich wyjść jako linie 5-8.

4 6.4.2 Wykorzystanie wyjść poprzez połączenie sieciowe MagicQ pozwala wysyłać sygnał wyjściowy poprzez Art-Net, Pathport lub AC Streaming DMX. Aby wyjścia pracowały w trybie Art-Net należy je aktywować (enabled) i upewnić się, że typ wyjść jest ustawiony na Art-Net. Następnie należy ustawić który Universe Art-Net ma zostać przypisany do której linii DMX w MagicQ. Domyślnie MagicQ przypisuje dla 1 linii wyjściowej DMX pierwszy Universe Art-Net (Art 0-0). W przypadku wykorzystania konwertera Ethernet DMX512 wymagana jest prawidłowa konfiguracja podsieci (sub-net) i linii wyjściowej (Universe) Art-Net. W ChamSys SnakeSys B4 lub R4 wystarczy ustawić właściwe wartości na dwóch obrotowych przełącznikach lewy odpowiada za sub-net Art-Net, prawy za Universe Art-Net. Interfejs będzie przetwarzał cztery linie Art-Net, zaczynając od ustawionego universu w ustawionej podsieci. W większości sieci sub-net Art-Net jest ustawiony na 0. Jeśli używasz tylko jednego interfejsu Ethernet DMX512 to możesz korzystać z domyślnych ustawień sub-net = 0 i universe = 0. Jeśli używasz kilku konwerterów Ethernet wtedy musisz ustawić w każdym z nich inną linię (universe) Art-Net np. używając dwóch ChamSys SnakeSys B4 na pierwszym ustaw Art-Net universe = 0 a na drugim Art-Net universe = 4 MagicQ PC zawiera narzędzie podglądu sygnału DMX w celach monitorowania sieci Art-Net, znajdziesz je w zakładce Tools DMX Viewer. 6.5 Podłączenie Playback Winga MagicQ Aby podłączyć MagicQ Playback lub Extra Wing wystarczy połączyć go z konsoletą poprzez przewód USB. W oknie Setup View System View Wings ustaw rodzaj pierwszego Winga zgodny z podłączonym. Domyślne ustawienia Playback Wing powodują zmianę strony na Wingu razem ze zmianą strony, przyciskami Next Page/Prev Page, na konsolecie. Możliwe jest ustawienie aby strony w Wingu działały zupełnie niezależnie od głównej konsoli poprzez zmianę Lower Bank Tie i Upper Bank Tie. Aby korzystać z kilku Wingów wystarczy je podłączyć poprzez USB i ustawić odpowiedni model.

5 6.5.1 Ustawienie ID dla Playback Winga Podczas korzystania kilku Playback / Extra / Execute Wingów podłączonych do konsoli można teraz przypisać dla każdego z nich numer ID. Numer ten może zostać ustawiony w oknie Setup View Wings w celu kontroli czy Wingi są poprawnie identyfikowane oraz czy kontrolują właściwe Playbacki. Dotychczas Wingi mogły zamieniać się jeśli zostały zresetowane, odłączone od zasilania lub były podłączane w różnej kolejności. Należy pamiętać, że Wing ID działa tylko dla nowej serii Wingów z niebieskimi wyświetlaczami LCD oraz z najnowszą wersją frimware dla Wingów. Nadanie ID dla Winga odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku RESET pod podłokietnikiem Winga z jednoczesnym przytrzymaniem przycisków Page Up i Page Down. 6.6 Podłączenie zewnętrznego ekranu Konsolety ChamSys MagicQ do podłączenia zewnętrznych monitorów posiadają złącza VGA na tylnym panelu. Monitory te mogą być ekranami dotykowymi Wersje konsolet Pro 2010 oraz Pro 2014 W konsoletach MagicQ Pro2010 obsługiwane są dwa zewnętrzne monitory o rozdzielczości do 1440x900. W wersji Pro2014 obsługiwane są dwa zewnętrzne monitory o rozdzielczości do 1920x1080. Monitory te mogą być ekranami dotykowymi (w Pro2010 tylko ekran nr 1). System MagicQ obsługuje kilka protokołów dla ekranów dotykowych. Zewnętrzne ekrany muszą być zasilone i podłączone przed włączeniem konsolety aby mogły zostać prawidłowo rozpoznane. Następnie należy ustawić prawidłową rozdzielczość w kolumnie Resolution i uaktywnić ekran (enable) W przypadku korzystania z ekranu dotykowego ze złączem USB, wejdź w Setup View System View Monitors i sprawdź status ekranu dotykowego Wersja Pro (nie dotyczy Pro2010 i Pro2014) Od wersji oprogramowania MagicQ zewnętrzny monitor w konsoletach w wersji Pro nie jest już obsługiwany ponieważ karta graficznie nie jest wstanie obsłużyć rozdzielczości używanych w nowych monitorach. Pełna obsługa zewnętrznych ekranów będzie możliwa po modernizacji hardware do wersji Pro2014.

6 6.7 Patchowanie Otwórz okno Patch Window naciskając przycisk PATCH. Okno Patch Window posiada 3 różne widoki,view HEADS, VIEW CHANS i VIEW DMX. W tej części opiszemy patchowanie w VIEW HEADS. Patchowanie dzieli się na dwa kroki: pierwszy to wybór urządzenia, drugi to przypisanie urządzeń do adresów DMX. Wybierz głowy które chcesz dodać naciskając przycisk programowy CHOOSE HEAD. Otworzy się okno z listą producentów urządzeń. Wybierz markę oraz urządzenie przez naciśnięcie ekranu dotykowego. Możesz też poruszać się po oknie za pomocą klawiszy kursora, naciskając ENTER potwierdzisz wybór. Po wybraniu głowy nastąpi powrót do okna Patch. Naciśnij przycisk PATCH IT. Zostaniesz poproszony o podanie liczby urządzeń do patchowania oraz adres, pod który chcesz je przypisać. aby wpisać dokładny adres.

7 Aby dodać 5 urządzeń Mac250 w mode 4, na linię 2 od kanału 1 należy wpisać: 2 1 (ENTER) Jeśli chcesz dodać kilka urządzeń na różne adresy z zachowanie stałej przerwy między adresami (offset), np. 5 x Mac250 na adresach DMX 1,21,41,61,81 należy wpisać: 2 1 / 20 (ENTER) W trybie Normal lub Hog II Warp podaje się ilość urządzeń do patchowania a następnie podaje się adres DMX. Adres składa się z numeru linii (Universe) oraz numeru kanału wpisywanego po '-' lub po '.' jak powyżej. Istnieje możliwość podania konkretnych numerów urządzeń z jakimi mają zostać przypisane do naszej listy. MagicQ automatycznie obliczy ilość urządzeń do spatchowania w oparciu a zakres podanych numerów. Na przykład: dodanie 5 głowic, numery głowic 40 do 44 na Universe 2 kanał 1 40 > 2 1 (ENTER) W trybie Theatre Mode, MagicQ używa nieco innej składni, 'Theatre Patch syntax'. Podajemy numer urządzenia a nie ogólną liczbę urządzeń. Patchujemy urządzenie numer 10 na Universe 2

8 kanał Aby spatchować dimmer, wystarczy wybrać CHOOSE DIM/MEDIA i wybrać Generic Dimmer i wtedy możemy dodać jeden lub więcej dimerów zgodnie ze składnią powyżej. W oknie Patch wszystkie jaśniejsze pola mogą być konfigurowane. Aby je modyfikować wpierw należy je zaznaczyć i wtedy można wpisać nową wartość za pomocą klawiatury potwierdzając operację klawiszem ENTER. W ten sposób można modyfikować adres DMX, numer urządzenia, nazwę, przypisany kolor (gel) dla każdego wcześniej dodanego urządzenia Nazwy i numeracja urządzeń Kiedy już spatchujemy wszystkie urządzenia możemy je następnie dowolnie ponazywać i ponumerować. Zaleca się, aby nadać nazwę dimmerom lub głowicom w oparciu o ich lokalizacji na scenie (front wash / tylna krata). Dla dimmerów można przypisać wybrane kolory. Wszystko to sprawia, że dalsze programowanie jest dużo prostsze. Konsoleta umożliwia automatyczne tworzenie pamięci Cue. Kolumna Gel pozwala na przypisanie koloru do dimmera. Dla kolorów Lee należy wpisać numer filtra (np. 181 dla Lee 181), dla Rosco należy wpisać numer filtra poprzedzony kropką (np dla Rosco 14). Przy braku koloru wpisz 0. Jeśli wolisz używać nazw kolorów zamiast numerów po prostu wpisz nazwę koloru po angielsku. Aby wytestować spatchowane głowicę lub dimmery, naciśnij przycisk TEST MODE (przycisk programowy C) i głowica, na którą znajduje się kursor będzie testowane. Dla głowic będą to wartości Locate, dla dimmerów ustawi się wartość 100% (można ją regulować). Aby wyłączyć TEST MODE naciśnij ponownie przycisk programowy C.

9 Naciśnij przycisk programowy Auto Group aby automatycznie stworzyć grupy urządzeń w oparciu i przypisane nazwy i kolory. 6.8 Kontrola urządzeń Wybór urządzeń W celu obsługi inteligentnych urządzeń niezbędna jest możliwość wyboru urządzeń, które mają być używane. Konsoleta MagicQ śledzi aktualnie wybrane urządzenia, aby ustalić dla których urządzeń wprowadzić zmiany. Operator może wybrać urządzenia pojedynczo lub korzystając z grup urządzeń, które są najczęściej używane. Aktualnie wybrane urządzenia są wyświetlane na pasku tytułowym okien Group, Position, Colour and Beam. W trybie "Hog Wrap" lub gdy w Setup opcja "Keypad always selects head jest ustawiona urządzenia można wybrać z klawiatury - na przykład, aby wybrać głowice od 1 do 4. 1 THRU 4 ENTER W pozostałych trybach aby wybrać urządzenia należy wpisać: 1 THRU Wybór urządzeń z okna Group/Heads MagicQ automatycznie tworzy grupy, dla wszystkich urządzeń lub dla każdego typu urządzeń, przypisanego koloru. Ponadto możliwe jest proste i szybkie tworzenie własnych grup urządzeń. Okno Group udostępnia dwa widoki, VIEW GROUPS umożliwiający wybór urządzeń poprzez użycie zapisanych grup gdy VIEW HEADS pozwala na wybór pojedynczych urządzeń. W VIEW GROUPS wybranie danej grupy urządzeń powoduje wybór wszystkich urządzeń powiązanych z tą grupą. Wszystkie inne urządzenia zostają odznaczone. Aby wybrać kilka grup Użyj klawisza SHIFT. Istnieje też możliwość zmiany ustawień tak aby MagicQ zawsze pozwalał wybrać kilka grup jednocześnie. W tym celu ustaw opcję Select Multiple Groups w Setup Window, View Settings, Prog. W VIEW HEADS poprzez dotknięcie ekranu dotykowego wybierane lub odznaczane są pojedyncze urządzenia. Używając przycisków PG UP, PG DN możemy przewijać okno aby uzyskać dostęp do pozostałych urządzeń Zapisywanie grup Wybierz urządzenia które chcesz mieć w grupie, używając klawiatury lub widoku VIEW HEADS w oknie Group. Powróć do widoku VIEW GROUPS Naciśnij [RECORD] i wybierz pole grupy pod którą chcesz zapisać swój wybór. 6.9 Nazwy grup Jeśli wpiszesz nazwę przed dotknięciem ekranu dotykowego (lub naciśnięciem klawisza ENTER), podczas zapisywania grupy, to zostanie ona przypisana do zapisywanej grupy. Nazwę grupy możesz zmienić w dowolnym momencie - wpisz nazwę z klawiatury, naciśnij przycisk [SET] i wskaż grupę.

10 Jeśli nie posiadasz klawiatury zewnętrznej to wciśnij przycisk [SET] i wskaż grupę, której chcesz nadać nazwę. Klawiatura pokaże się na ekranie i będziesz mógł wpisać dowolną nazwę Przywoływanie grup Wybranie grupy polega na wciśnięciu ekranu dotykowego w miejscu gdzie jest zapisana określona grupa. Zaznaczone zostaną wszystkie urządzenia w wybranej grupie. Pozostałe urządzenia będą odznaczone. Aby wybrać kilka grup przytrzymaj przycisk SHIFT. Istnieje też możliwość ustawienia MagicQ aby zawsze pozwalał wybrać kilka grup naraz. W tym celu ustaw opcję Select Multiple Groups w Setup Window, View Settings, Prog. Wybraną grupę można też przywołać z klawiatury numerycznej komendą: nr grupy** np. 2** 6.11 Ustawianie poziomów intensywności Z klawiatury numerycznej możesz wprowadzić takie komendy jak: 50 ENTER 1 THRU FULL ENTER Można to również zrobić z poziomu okna Intensity, które otwieramy poprzez wciśnięcie przycisku [INT]. Okno to wyświetla suwaki (fadery) dla każdego dimmera i urządzenia wpisanego w oknie Patch. Odpowiedni poziom można ustawić przez naciśnięcie ruchomej części suwaka. Gdy na suwaku ustawiona jest wartość większa niż 0 kanał w programatorze jest aktywny, a kolor suwaka zmienia się na czerwony. Okno Intensity ma dwa rodzaje podglądu, VIEW PROG i VIEW PRESETS. Suwaki ustawione w VIEW PROG zmieniają intensywność poziomów w programatorze i mogą być zapisane do Cue. Suwaki ustawione w VIEW PRESETS działają jak tradycyjne, predefiniowane suwaki one per channel (jeden suwak do jednego kanału), używane w starszych konsoletach. Umożliwia to ustawianie poziomów kanałów bez skutku w programatorze. Odpowiednikiem w innych konsoletach jest Park. Przycisk programowy SQUARE OFF pozwala na szybsze programowanie intensywności. Na ekranie dotykowym należy wybrać kanały, które chcesz ustawić na poziom full i zero. Nie trzeba jednak być bardzo dokładnym przy ich ustawianiu. Wciśnięcie SQUARE OFF spowoduje ustawienie 0 na wszystkich kanałach ustawionych poniżej 50% oraz full na kanałach ustawionych powyżej 50%. Zmiana poziomu wszystkich kanałów następuje też przez użycie przycisków ALL TO FULL i ALL TO ZERO. Wciśnij przycisk [CLEAR] aby wyczyścić zawartość programatora.

11 6.12 Funkcja LOCATE Pierwszą czynnością jaką prawdopodobnie będziesz chciał wykonać jest ustawienie urządzeń w pozycji wyjściowej - LOCATE. Wybierz urządzenia i następnie naciśnij przycisk [LOCATE]. Funkcja ta powoduje wpisanie wszystkich atrybutów urządzenia do programatora. Gdy urządzenia mają włączoną funkcję kontroli zapalania/gaszenia żarówki sygnałem DMX może być konieczne odpalenie żarówki z konsolety. W tym celu wybierz urządzenia i wciśnij przyciski [SHIFT]+[LOCATE] wywoła to makro Lamp On. Jeśli potrzebujesz zgasić żarówki w wybranych urządzeniach wciśnij [SHIFT]+[CTRL]+[LOCATE] Modyfikacja atrybutów Urządzenia inteligentne mają kilka różnych funkcji określanych atrybutami, zazwyczaj należą do nich pan i tilt, kolor, gobo, iris itp.. Poszczególne atrybuty przypisano do czterech kategorii - Intensity (intensywność), Position (pozycja), Colour (kolor) i Beam (gobo, shutter, focus, iris itd.). Konsoleta MagicQ w trakcie adresowania urządzeń automatycznie przypisuje atrybuty do poszczególnych kategorii, tak aby ułatwić do nich dostęp. Atrybuty są podzielone na cztery kategorie Intensity, Position, Colour i Beam. W MagicQ dla każdej kategorii istnieje osobne okno. Wybierz urządzenia, a następnie otwórz wybrane okno. Możliwe jest szybkie otwarcie wszystkich okien palet poprzez naciśnięcie przycisku [LAY1] lub poprzez przytrzymanie przycisku CTRL i wciśnięcie przycisku programowego oznaczonego jako Palettes otworzy się wtedy okno pokazane na poniższej ilustracji.

12 Atrybuty z podświetlonego okna możesz kontrolować poprzez przyciski programowe oraz enkodery. W każdym z okien enkodery X i Y sterują najważniejszymi atrybutami Pan i Tilt w oknie Position, Col Wheel 1 i Col Wheel 2 w oknie Colour oraz GoboWheel 1 i GoboWheel 2 w oknie Beam. W oknie Beam można sterować więcej niż ośmioma atrybutami dostęp do nich uzyskuje się przez strony enkoderów naciśnij przyciski programowe od PAGE 1 do PAGE 5. Dla indeksowanych atrybutów takich jak tarcza kolorów, tarcza gobo, przycisk (przycisk programowy) powiązany z danym enkoderem może być używany do przeskakiwania wartości atrybutu na kolejny zakres (następny kolor, gobo). Wciśnięcie dodatkowo przycisku [SHIFT] powoduje przeskakiwanie wstecz. Dodatkowo system umożliwia wybór palety dla danego atrybutu przez użycie ekranu dotykowego. Gdy urządzenia są dodawane to system automatycznie generuje palety dla każdego typu atrybutów. Można zapisać nowe typy palet lub modyfikować istniejące według własnego uznania. W oknie Colour Window naciśnij COL MIX / COL ATTRIBS umożliwi to wybór koloru z pełnej gamy

13 barw za pomocą wskaźnika. Naciśnij przycisk COL TYP aby wybierać kolory standardowe, Lee lub Rosco lub tryb HIS mieszania kolorów Zapisywanie palet Jeśli chcesz zapisać wybraną kombinację atrybutów jako paletę (np. obracający się trójkąt z pryzmatem dla MAC500). Wpierw zmodyfikuj wartości atrybutów, które chcesz zapisać. Następnie wciśnij [RECORD] i wskaż paletę którą chcesz zapisać. W domyślnych ustawieniach tylko aktualnie wybrane urządzenia zostaną zapisane w palecie. Można ustawić aby zawsze były zapisywane wszystkie urządzenia z programatora naciskając [SETUP] VIEW SETTINGS Prog Recording to Palettes i wybrać odpowiednie ustawienie. Aby nadać nazwę palecie należy wpisać nazwę na klawiaturze zewnętrznej, wcisnąć przycisk [SET] i wskazać paletę, którą chcemy nazwać. Wykorzystanie klawiatury ekranowej jest możliwe gdy wpierw przesuniesz kursor nad pole palety, a następnie przyciśniesz [SET], po czym wprowadzisz nazwę na klawiaturze i zatwierdzisz przyciskiem ENTER Dodawanie efektów (FX) Jeśli chcesz dodać efekt dla wybranych urządzeń, zaznacz urządzenia, następnie w oknie Group lub Prog naciśnij przycisk programowy ADD FX, po czym wybierz efekt, który chcesz dodać. Po wybraniu FX powrócisz do okna Prog. Za pomocą enkoderów możesz zmodyfikować parametry efektu takie jak prędkość, wielkość i rozłożenie między urządzeniami (spread). Istnieje możliwość dodania kilku efektów dla jednego urządzenia, pod warunkiem, że dane efekty używają innych atrybutów, np. można połączyć Pan Sine z Tilt Sine. Jeśli chcesz usunąć efekt naciśnij przycisk programowy REMOVE FX Zapisywanie CUE

14 Zapisanie sceny jako Cue: ustaw scenę, wciśnij [RECORD], a następnie przycisk wyboru Playbacku [S], do którego ma zostać zapisane Cue. Sprawdzenie zapisanego Cue: wyczyść programator korzystając z [CLEAR], a następnie przesuń suwak Playbacku w górę lub wciśnij przycisk [flash]. Należy pamiętać, że zapisywanie Cue na Playbacku tworzy Cue Stack z pojedynczym Cue. Jeśli chcesz wyświetlić zapisane Cue wciśnij przycisk [S] na Playbacku a następnie przycisk CUE, w celu otwarcia okna Cue. Opcje zapisu dostępne są przez wciśnięcie przycisku SHIFT + [RECORD], zostanie wyświetlony pasek z opcjami zapisu. Wybierz wymagane opcje i wciśnij przycisk [S] Playbacku Zapisywanie Cue Stack (chase lub kolejka teatralna) Zapisywanie Cue Stack odbywa się tak samo jak zapisywanie Cue wystarczy zapisać kilka Cue na wybranym Playbacku i powstanie Cue Stack. Na przykład, zapisanie listy dwóch scen, pierwsza żółte kropki, druga niebieskie trójkąty: przygotuj scenę z żółtymi kropkami, wciśnij przycisk [RECORD] i przycisk [S] wybranego Playbacku, przygotuj scenę z niebieskimi trójkątami, wciśnij przycisk [RECORD] i przycisk [S] wybranego Playbacku. Jeśli chcesz sprawdzić zapisane Cue, wyczyścić programator wciskając przycisk [CLEAR], a następnie podnieść suwak Playbacku lub wciśnij przycisk [flash]. Gdy chcesz zobaczyć zawartość Cue Stack wciśnij przycisk [S] Playbacku a następnie wciśnij [CUE STACK] - otworzy się okno Cue Stack Jeśli zapiszesz więcej niż jedno Cue do jednego Playbacku w oknie Cue Stack kontrolowane jest przejście pomiędzy jednym a drugim Cue. W trybie NORMAL Cue Stack działa jako CHASE, każde CUE jest aktywowane z czasem Chase Speed określonym dla całego Cue Stack. W trybie Theatre Cue Stack jest odtwarzany jako kolejka teatralna (Cue Timing) posiada

15 indywidualne czasy przejścia dla każdego kroku Cue, wyzwalanego przyciskiem [GO]. Tryby pracy Cue Stack można zmieniać, tak że Cue będą odtwarzane w stylu teatralnym za pomocą przycisków GO/STOP. Otwórz okno Cue Stack wybranego playbacku i korzystając z przycisków programowych CUE TIMING i CHASE TIMING wybierz tryb odtwarzania Wybór i zapisywanie konfiguracji widoków okien System umożliwia zapisywanie i przywoływanie 12 kompletnych układów okien, tzw. layout. Konsoleta zawiera kilka domyślnych układów okien zawierających palety, Cue Stack. Do wyboru widoku okien służą trzy fizyczne przyciski Layout 1, 2 i 3. Pozostałe widoki od 1 do 12 są dostępne po przytrzymaniu przycisku [CTRL] i wybraniu jednego z przycisków softbutton i góry ekranu. Aby przywołać zapisany widok należy wcisnąć jeden z fizycznych przycisków [LAYOUT] lub przytrzymać [CTRL] i wcisnąć jeden z górnych przycisków softbutton. Aby zapisać widok ekranu, wpierw należy zamknąć wszystkie okna ([SHIFT]+[CLOSE]). Następnie otworzyć wybrane okna i ustawić ich rozmiar oraz położenie na ekranie [SIZE]. Zapisanie widoku odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku [RECORD] i wciśnięcie fizycznego przycisku Layout, pod którym ma być zapisany lub przytrzymanie [CTRL] i wybranie jednego z górnych przycisków przycisków programowych. Przypisanie nazwy do widoku okien polega na wciśnięciu przycisku [SET] a następnie wybranego przycisku Layout Zapisywanie show Podczas programowania nasze show jest zapisane w pamięci podręcznej. Aby zapisać show na dysku twardym wymagane jest wciśnięcie przycisku SAVE SHOW w oknie Setup. Podczas programowania należy regularnie zapisywać swoje show. W przypadku utraty zasilania wszystkie wprowadzone zmiany nie zostaną utracone. Możesz wybrać dowolną nazwę pliku (bez polskich znaków) MagicQ automatycznie doda rozszerzenie pliku.shw. Domyślnie MagicQ okresowo wykonuje automatyczną kopię bezpieczeństwa na dysku. W tym celu

16 wykorzystuje tą samą nazwę pliku ale z rozszerzeniem.sbk. Dobrym zwyczajem jest zapisywanie swojego show pod różnymi nazwami co pozwala powrócić do różnych punktów programowania jeśli gdzieś nastąpi pomyłka. Np. show po dodaniu urządzeń ma nazwę myshow-patch.shw, a show na koniec programowania ma nazwę myshow-final.shw. Gdy wyłączamy MagicQ przez przycisk programowy QUIT w oknie Setup, MagicQ automatycznie zapisuje kopię zapasową show z rozszerzeniem.sbk. Gdy następnie włączymy MagicQ ostatnie show zostanie automatycznie załadowane. Gwarantuje to powrót do punktu pracy kiedy przycisk Quit został wciśnięty i system się wyłączył. Pliki MagicQ są typowymi plikami o rozmiarze kilku megabajtów dlatego bez żadnego problemu może być zapisywanych wiele różnych show w różnych wersjach Odtwarzanie Kiedy masz już swoje Cue i Cue Stacki zapisane możesz teraz przejść do odtwarzania swojego show korzystając z suwaków i przycisków od Playback-ów. Możesz kontrolować jak każdy Cue Stack ma być odtwarzany poprzez jego opcje np. możesz ustawić aby suwak kontrolował kanały LTP lub rozmiar i szybkość efektu. Upewnij się, że GRAND MASTER jest podniesiony! Należy pamiętać, że jeśli masz duży plik swojego show powinieneś podczas odtwarzania show wyłączyć automatyczne tworzenie kopii zapasowych. Pamiętaj aby je ponownie włączyć podczas programowania. Jeśli utkniesz w jakimś punkcie podczas pracy po prostu wciśnij przycisk [HELP] Tłumaczenie: Marcin Konieczek Korekta: Krzysztof Kłak

Rozdział 6. Quick Start

Rozdział 6. Quick Start Rozdział 6. Quick Start 6.1 Rozpoczęcie pracy. Aby uruchomić konsoletę Chamsys MagicQ należy przytrzymać przycisk power na tylnym panelu. Aby uruchomić MagicQ PC i Mac pobierz i zainstaluj oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ChamSys. Skrócony podręcznik. Objaśnienia dotyczące poniższego dokumentu:

ChamSys. Skrócony podręcznik. Objaśnienia dotyczące poniższego dokumentu: ChamSys Skrócony podręcznik systemu MagicQ Objaśnienia dotyczące poniższego dokumentu: Pogrubioną czcionką w nawiasach [ ] oraz wielkimi literami oznaczono wszystkie czarne przyciski występujące na konsoletach

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC 1. Podłącz odbiornik 2. Uruchom TurningPoint 3. Sprawdź połączenie (Odbiornik i/lub ResponseWare) 4. Wybierz listę uczestników (opcjonalne) 5. Wybierz głosowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK TUBY LED STM-64

STEROWNIK TUBY LED STM-64 STEROWNIK TUBY LED STM-64 INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA WERSJI OPROGRAMOWANIA 1.1 WWW.SIGMA.NET.PL OPIS OGÓLNY Urządzenie przeznaczone jest do sterowania tubami led. Dzięki rozbudowanym funkcjom wyświetla bardzo

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DMX DIRECTOR 768

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DMX DIRECTOR 768 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DMX DIRECTOR 768 Wprowadzenie Sterownik Coemar Director 768 przeznaczony jest to sterowania maksymalnie 24 urządzeniami inteligentnymi ( ruchome głowy, skanery, itp.) pracującymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE...

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMU... 2 ROZDZIAŁ 2. APLIKACJA I URZĄDZENIE.... 4 2.1. DODAWANIE BRAMOFONU DO APLIKACJI... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD APLIKACJI SAFE...

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD APLIKACJI SAFE... Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD APLIKACJI SAFE... 2 1.1. OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMU... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 1.4.1. PRACA Z BRAMOFONEM...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika

RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika Dokumentacja wstępna. Spis treści Strona # - Instalacja i pierwsze uruchomienie Strona # - Konfiguracja ustawień Twego dźwięku Strona # - Odnalezienie stacji zdalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA Mobile Viewer 2

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA Mobile Viewer 2 Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA Mobile Viewer 2 Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.2 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

Skaner Mustek Scan Express

Skaner Mustek Scan Express INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 884056 Skaner Mustek Scan Express Strona 1 z 14 Instalacja sterownika skanera TWAIN. Sterownik TWAIN jest modułem skanującym dostarczonym wraz Twoim skanerem. Jest on łatwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

eurolite Scan Control

eurolite Scan Control eurolite Scan Control DMX 192-channel lighting controller OPERACJE Jeśli dioda Blackout miga, jesteśmy w trybie wygaszenia wszystkich urządzeń. Nie będą one reagowały na zmiany ustawień w sterowniku. Aby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Version Adres kontaktu ze wsparciem technicznym znajdziesz w stopce.

Version Adres  kontaktu ze wsparciem technicznym znajdziesz w stopce. Informacje o wersji 1.3.2.2 2017-05-08 Adres email kontaktu ze wsparciem technicznym znajdziesz w stopce. Ważne: Pliki spektaklów dot2 stworzone w wersji 1.3. mogą być użyte w grandma2 tylko od oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 Możliwości sterowania... 3 OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO...... 3 Ekran powitalny... 4 Menu główne...... 4 Menu temperatura...

Bardziej szczegółowo

Dell Display Manager podręcznik użytkownika

Dell Display Manager podręcznik użytkownika Dell Display Manager podręcznik użytkownika Przegląd Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU ITNC PROGRAMMING STATION

PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU ITNC PROGRAMMING STATION PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU ITNC PROGRAMMING STATION 1. Pobranie programu itnc 530 Programming station Program powinien być przygotowany w dostępnym w wersji edukacyjnej programu itnc 530 Programming

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort:

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: - automatyczna kopia zapasowa - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem karty pamięci - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem programu

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Wersja z dnia: 2017-08-21 Spis treści Opis... 3 1. Zasady bezpieczeństwa... 3 Instalacja... 3 Użytkowanie...

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja dostępu zdalnego z wykorzystaniem tunelu VPN pomiędzy SCALANCE S623 a SOFTNET Security Client

Konfiguracja dostępu zdalnego z wykorzystaniem tunelu VPN pomiędzy SCALANCE S623 a SOFTNET Security Client Konfiguracja dostępu zdalnego z wykorzystaniem tunelu VPN pomiędzy SCALANCE S623 a SOFTNET Security Client 1. Wstęp W tym przykładzie, funkcja tunelu VPN konfigurowana będzie z wykorzystaniem widoku standard

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

24-kanałowy mikser do efektów świetlnych DMX. Nr art. 590295. Opis urządzenia

24-kanałowy mikser do efektów świetlnych DMX. Nr art. 590295. Opis urządzenia 24-kanałowy mikser do efektów świetlnych DMX. Nr art. 590295 Opis urządzenia 1. PRESET A LEDS- kontrolki LED PRESET A 2. KANALFADER 1-12- regulator kanałów 1-12. Regulatory te służą do ustawienia poziomu

Bardziej szczegółowo

Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet.

Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet. Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet. Przygotowanie urządzeń W prezentowanym przykładzie adresy IP sterowników

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA DZIAŁ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Windows 8 Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć mozliwość

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

TL2200QVP. Instrukcja obsługi regulatora ściegów

TL2200QVP. Instrukcja obsługi regulatora ściegów TL2200QVP Instrukcja obsługi regulatora ściegów Spis treści Funkcje wyświetlacza... 3 Używanie ekranu dotykowego... 4 Zielony wskaźnik... 4 Manualny Tryb szycia... 4 Prędkość maksymalna / Manualny tryb

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Wireless DMX 192CH controller F

Wireless DMX 192CH controller F INSTRUKCJA OBSŁUGI Wireless DMX 192CH controller F6000015 Wireless DMX 192CH controller F6000015 Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 2 Zasady bezpieczeństwa... 2 3 Informacje o produkcie... 2 3.1 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja)

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Opis urządzenia Pulpit DCK jest profesjonalnym urządzeniem do sterowania systemami CCTV. Umożliwia sterowanie urządzeniami zarządzającymi

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania

Instrukcja aktualizacji oprogramowania Strona 1 / 8 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA STEROWNIKA USB ORAZ OPROGRAMOWANIA FLASHER... 3 1.1. Instalacja sterownika USB... 3 1.2. Instalacja oprogramowania Flasher... 3 2. OPIS PROCEDURY AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji. Instrukcja konfiguracji ustawień routera TP-Link dla użytkownika sieci POGODNA.NET

Instrukcja konfiguracji. Instrukcja konfiguracji ustawień routera TP-Link dla użytkownika sieci POGODNA.NET Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ustawień routera TP-Link dla użytkownika sieci POGODNA.NET Łabiszyn, 2017 Niniejszy dokument przedstawia proces konfiguracji routera TP-Link pracującego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 Neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852... 3 2. Instalacja modemu ZTE ZXDSL 852... 7 3. Konfiguracja systemu

Bardziej szczegółowo

Co nowego w programie GM EPC

Co nowego w programie GM EPC Co nowego w programie GM EPC Nawigacja graficzna Program GM EPC następnej generacji posiada szereg nowych funkcji, dzięki którym wyszukiwanie właściwej części jest szybsze i łatwiejsze. Aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPKI LTL 5210M 940 nm

INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPKI LTL 5210M 940 nm INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPKI LTL 5210M 940 nm Fotopułapka to kamera cyfrowa przeznaczona do rejestracji zdjęć wysokiej rozdzielczości oraz nagrań video. Rejestracja zdjęć lub nagrań video może być uruchamiana

Bardziej szczegółowo