Bogumił Hoff ( ) Bibliografia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bogumił Hoff (1829-1894) Bibliografia"

Transkrypt

1 Bogumił Hoff ( ) Bibliografia Bibliografia podmiotowa Twórczość 1. Nauka rachunkowości gospodarczej, nakł. Księgarni F. T. Rakowicza, Toruń Wycieczka do źródeł Wisły, Tygodnik Ilustrowany 1885, nr 124, s [il. do tego art. Tygodnik Ilustrowany 1885, nr 127, s ]. 3. Początki Wisły i Wiślanie, Wędrowiec 1887, nr , nr Lud cieszyński, jego właściwości i siedziby. Obraz etnograficzny, seria I. Górale Beskidów zachodnich, tom I. Początki Wisły i Wiślanie, Księgarnia M. Arcta, Warszawa 1888 [odb. [z:] Wędrowiec 1887, nr , nr 21]. 5. Wyprawa po skarby w Tatrach, Wisła 1889, t. 3, z. 2, s Zima w Tatrach, Wędrowiec 1890, nr 6, s , nr 7, s , nr 8, s , nr 9, s Prośba [o współpracę w zakresie ludoznawstwa], Gwiazdka Cieszyńska 46, 1893, nr 16, s. 156; [przedruk także w: Miesięcznik Pedagogiczny 2, 1893, nr 4, s ; Nowy Czas 17, 1893, nr 8, s ; Przegląd Polityczny (dodatek do Przyjaciela Ludu ) 1893, nr 10, s ]. 8. Nowy wynalazek do uprawy okopowizny, Rolnik Śląski 1893, nr 13, s Hala Juraszków, [w:] Upominek. Książka zbiorowa na cześć Elizy Orzeszkowej ( ), Kraków Petersburg 1893, s Imko zwany Wisełka. Powieść na tle podania ludowego o pierwszych osadnikach u początków Wisły, nakł. Edwarda Feitzingera, Cieszyn Kolęda w Wiśle, wiosce przy źródłach Wisły, Wisła t. 8, 1894, s Jewka, [niepublikowany rkps sztuki scenicznej niegdyś w zbiorach Ludwika Brożka, obecnie Książnica Cieszyńska, Zbiory Specjalne, sygn. OZBŚ 345]. 13. [Istebna i Brenna], [zaginiony niepublikowany rkps]. 14. Autobiografia, [zaginiony niepublikowany rkps] Przedruki, wznowienia, kolejne wydania 1. Hala Juraszków, Zaranie Śląskie 1934, z. 2, s [z prawdopodobnie mylną adnotacją Warszawa 1893 ]. 2. Hala Juraszków, Nasz Kalendarz Ewangelicki 1935, Czeski Cieszyn [1934], s Hala Juraszków, Kalendarz Cieszyński na rok 1956, Stalinogród 1956, s Hala Juraszków, Głos Ziemi Cieszyńskiej 1963, nr 52, s Imko Wisełka, Wydaw. Śląsk, Katowice Lud cieszyński, jego właściwości i siedziby. Obraz etnograficzny, seria I. Górale Beskidów zachodnich, tom I. Początki Wisły i Wiślanie, Księgarnia M. Arcta, Warszawa 1888 [reprint Beskidzka Oficyna Wydawnicza 1987] b.m. 7. Podanie o początkach Wisły, [w:] Świerk Mariusz, Grafika, 8. Wiślańskie zwyczaje, Kalendarz Cieszyński 1992, s Imko Wisełka, Informator Miejski Wisły 1995, nr , nr Wiślanie. Charakterystyka ludności, Informator Miejski Wisły 1998, nr 5, s. 5 [fragm. pracy Lud 11. Podanie o początkach Wisły, Informator Miejski Wisły 1998, nr 6, s. 4 [fragm. pracy Lud

2 12. Zalety okolicy, Informator Miejski Wisły 1998, nr 7, s Czarna Wisełka, Informator Miejski Wisły 1998, nr 8, s. 11 [fragm. pracy Lud 14. Góra Barania, Informator Miejski Wisły 1998, nr 9, s. 5 [fragm. pracy Lud 15. Biała Wisełka czyli Białka, Informator Miejski Wisły 1998, nr 10, s. 5 [fragm. pracy Lud 16. Historia Wisły napisana przez Bogumiła Hoffa, cz. 1-4, Informator Miejski Wisły 1998, nr 11, s. 8; nr 12, s. 5; 1999, nr 1, s. 4, nr 2, s. 6 [fragm. pracy Lud 17. Imko Wisełka, posłowie Renata Czyż, Wisła Korespondencja i materiały 1. Listy do Walerego Eljasza-Radzikowskiego (rękopis niegdyś u W. H. Paryskich w Zakopanem, po których spuścizna znajduje się w Bibliotece Tatrzańskiego Parku. ( Narodowego 2. Listy do Oskara Kolberga z lat w Bibliotece PAN, Oddział Kraków (z tego zespołu ukazały się 64 listy, reszta bowiem zaginęła. Zob. Oskar Kolberg, Dzieła wszystkie, t Korespondencja, t. 1-3, oprac. M. Turczynowiczowa, Warszawa 1965, 1966, 1969). 3. [Informacja o odegraniu sztuki Jewka B. Hoffa], Gwiazdka Cieszyńska 25, 1872, nr 8, s Listy do nieznanego członka zboru ewangelickiego w Cieszynie z Przemyśla i. [. r r. [własność Jana Brody w List do Wydawnictwa Macierzy Polskiej we Lwowie z r., Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Oddział Rękopisów, Papiery /III Bełzów, sygn. 6. Skład Towarzystwa Tatrzańskiego w dniu 5 maja 1878 roku, Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego 1878, t. 3, s Spis członków kółka rolniczego w Wiśle, [w:] Józef Zaleski, Dwa jubileusze: Towarzystwa rolniczego dla ks. Cieszyńskiego i Jerzego Cieniały, Cieszyn 1893, s Michejda Franciszek, Bogumiłowi Hoffowi na Wiśle 1 III 1894, [w:] tegoż, Mowy. [. r pogrzebowe, z. 7, lp. 3, s [własność Jana Brody w Bogumił Hoff [nekrolog], Przegląd Polityczny (dodatek do Rolnika Śląskiego ) 1894, nr 5, s [Informacja o pogrzebie B. Hoffa], Nowy Czas 18, 1894, nr 6, s Śp. Bogumił Hoff, Gwiazdka Cieszyńska 47, 1894, nr 9, s Wisła (Bogumił Hoff ), Przyjaciel Ludu 10, 1894, nr 5, s [Nekrolog], Silesia 1894, nr 48, s L. S. K. [Ludwik Stanisław Korotyński], Bogumił Hoff, Wisła t. 8, 1894, z. 1, s Nekrologia. Ś. p. Bogumił Hoff, Kurier Warszawski 1894, nr 60, s [Pietkiewicz A. = Pług Adam?], Wspomnienie pośmiertne, Kurier Warszawski 1894, nr 61, s [Gloger Zygmunt?], Zmarli, Tygodnik Ilustrowany 1894, nr 219, s German Franciszek, Bogumił Hoff ( ). Referat wygłoszony w Wiśle- Uzdrowisku, w Świetlicy Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu, dnia 18 września 1969 roku, po uroczystości odsłonięcia pomnika nagrobka tego Ślązaka z wyboru,

3 Gliwice 1969, mps, Biblioteka Muzeum Beskidzkiego w Wiśle [dalej BMB], sygn Bogumił Hoff, Bogdan Hoff [teczka zawierająca materiały, odpisy, kwerendy, notatki zebrane przez dr Franciszka Germana, m.in. metryka śmierci, fotografie, odpis Mowy pogrzebowej Bogumiłowi Hoffowi na Wiśle autorstwa Franciszka Michejdy, wycinki prasowe], BMB, sygn Bibliografia przedmiotowa Notki biograficzne 1. Reychman Jan, Hoff Bogumił, [w:] Polski słownik biograficzny, t. IX, Wrocław Kraków Warszawa , s Krzyżanowski Julian, Hoff Bogumił, [w:] Słownik folkloru polskiego, pod red. Juliana Krzyżanowskiego, Warszawa 1965, s Iwanek Witold, Słownik artystów na Śląsku Cieszyńskim, Rocznik Muzeum. 20 s. Górnośląskiego w Bytomiu. Sztuka, z , 4. Radwańska-Paryska Zofia, Paryski Witold Henryk, Encyklopedia tatrzańska, Warszawa 1973, s Miękina Leon, Rosner Edmund, Stu pisarzy cieszyńskich. Słownik bio- i bibliograficzny, Rocznik Cieszyński 3, Cieszyn 1976, s Szczawińska Elżbieta, Hoff Bogumił, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. III, pod red. Jolanty Maurin- Białostockiej i Janusza Derwojeda, Wrocław 1979, s Tomczyk Danuta, Bogumił Hoff ( ), [w:] Znani i nieznani Ziemi Radomskiej, Radom 1980, s Widera Aleksander, Hoff Bogumił, [w:] Śląski słownik biograficzny, pod red. Jana Kantyki i Władysława Zielińskiego, t. 3, Katowice 1981, s Golec Józef, Bojda Stefania, Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej, t. 1, Cieszyn 1993, s Neumann Karl Walter, Ostschlesische Porträts. Biographisch-bibliographisches Lexikon von Österreichisch-Ostschlesien, t. 2 G-H, Berlin 1996, s Szturc Jan, Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX wieku, Bielsko- Biała 1998, s Zacni Wiślanie. Słownik biograficzny, cz. I, Wisła 2000, s Synoch Bogdan, Górnośląski leksykon biograficzny, wyd. 2, Katowice 2004, s Szromka-Rysowa Zofia, Bogumił Hoff, hasło [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. II, pod red. E. Fryś-Pietraszkowej i A. Spiss, Wrocław Kraków 2007, s Morys-Twarowski Michael, Hoff Bogumił, [w:] Przemyski słownik biograficzny, t. 2, red. Lucjan Fac, Tomasz Pudłocki, Anna Siciak, t. 2, Przemyśl 2011, s Recenzje, opracowania, omówienia prac 1. Karłowicz Jan, Wędrowiec 1888 [rec.: Ludu ], Wisła 1888, t. 2, z. 2, s Kronika bieżąca. Bibliografia [inf. o wyd.: Ludu ], Prawda 8, 1888, nr 39, s Piśmiennictwo, [rec.: Imko zwany Wisełka ], Przegląd Polityczny (dodatek do Rolnika Śląskiego ) 1894, nr 22, s Jy K. [Kubisz Jerzy], Wiadomości bibliograficzne, [rec.: Imko zwany Wisełka ], Miesięcznik Pedagogiczny 3, 1894, nr 10/11, s

4 5. Gawełek Franciszek, Bibliografia ludoznawstwa polskiego, Kraków 1914, poz. 25, 2324, 3338, 5811, , 6671, Bystroń Jan Stanisław, Wstęp do ludoznawstwa polskiego, Lwów 1926, s. 86, Turczynowiczowa Maria, Bogumił Hoff i jego stosunek do Oskara Kolberga, Lud t. 38, 1947, s [Oszelda Władysław], Opowieść o legendarnym założycielu Wisły, Głos Ziemi Cieszyńskiej 1958, nr 14, s Rosner Edmund, Powieść zapomnianego pisarza, Katolik 1958, nr 24, s. 11 [Rec.:. [ 2 wyd. Imko Wisełka, 10. Wisz., Trzecia liga pisarska, Trybuna Robotnicza 1958, nr 97, s. [Rec.: Imko Wisełka, wyd. 2]. 11. Kocych-Imielska Maria, Tatrzański świat Bogumiła Hoffa, Kalendarz Beskidzki , [Bielsko-Biała 1979], s Kolbuszewski Jacek, Tatry w literaturze polskiej, Kraków 1982, s [omówienie Wyprawy po skarby w Tatrach ]. 13. Kolbuszewski Jacek, Skarby króla Gregoriusa, Katowice 1972 [W rozdz. Literackie parantele omówienie Wyprawy po skarby w Tatrach ]. 14. ER, Książka rarytas, Głos Ziemi Cieszyńskiej 1988, nr 1, s s. 15. Otczyk Andrzej, Kronika 1988, nr 12, Notki prasowe, wspomnienia, utwory na temat Bogumiła Hoffa 1. Podżorski Andrzej, Odkrywcy Wisły, Kalendarz Beskidzki 1961, s Podżorski Andrzej, Gdzie jest Jewka, Głos Ziemi Cieszyńskiej 1962, nr 13, s Podżorski Andrzej, B. Hoff wielki propagator piękna naszego regionu. Pionierzy uzdrowiska Wisła, Głos Ziemi Cieszyńskiej 1962, nr 31, s Kubisz Jan, Z pamiętnika starego nauczyciela, [w:] Wspomnienia Cieszyniaków, zebrał i oprac. L. Brożek, Warszawa 1964, s. 65 lub Kubisz Jan, Pamiętnik starego nauczyciela, wyd. 2, Warszawa [1994], s Rosner Edmund, Odkrywca Wisły. W 70 rocznicę śmierci B. Hoffa, Głos Ziemi Cieszyńskiej 1964, nr 28, s Pilch Maria, O człowieku, którego urzekła wieś Wisła [Bogumił Hoff], Głos Ziemi Cieszyńskiej 1966, nr 38, s WISZ [Wilhelm Szewczyk], Notatki i utarczki. Owoc skoruśniaka [Bogumił Hoff], Trybuna Robotnicza (Magazyn Niedzielny) 1966, nr 191, s Pilch Maria, B. Hoff odkrywca Wisły jako uzdrowiska, Zwiastun 1967, nr 24, s Pilch Maria, Wielkanoc pana Bogumiła w dawnej Wiśle, Głos Ziemi Cieszyńskiej 1969, nr 14, s. 4 [przedruki: Wielkanoc pana Bogumiła, [w:] Ze starej Wisły, Bielsko- Biała 1986, s oraz GZC 1995, nr 14, s. 4-5; GZC 1996, nr 14, s. 6]. 10. Pilch Maria, Bogumił Hoff doczeka się dowodu pamięci, Głos Ziemi Cieszyńskiej 1969, nr 34, s Racki H., Pamięci tego, który odkrył Wisłę, Słowo Powszechne 1969, nr. 3 s. 12. CD. [Majdecki Jan], Pamięci Bogumiła Hoffa, Za i Przeciw 1969, nr 41, 13. (a.wid.) [Widera Aleksander], Pamięci Bogumiła Hoffa, Poglądy 8, 1969, nr 22, s Fiszkal Robert, Pamięci odkrywcy Wisły Bogumiła Hoffa, Zwiastun 1969, nr 23, s. 358 i Pilch Maria, Spotkanie Bogumiła Hoffa z ewangelicką Wisłą, Kalendarz Ewangelicki , Warszawa 1970, s [przedruk: Kalendarz Ewangelicki , Bielsko-Biała 2000, s ].

5 16. Pilch Maria, Zasłużeni ludzie starej Wisły. (Na podstawie kronik i protokołów parafialnych oraz pierwszej monografii wsi), Kalendarz Ewangelicki , Warszawa 1987, s Cienciała Teodor, Patronowie wiślańskich ulic, Kalendarz Cieszyński 1990, Cieszyn 1989, s [biogram m.in. Bogumiła Hoffa]. 18. Łączyńska Teresa, Pierwszy wiślański etnograf, Głos Ziemi Cieszyńskiej 1994, nr 16, s Łączyńska Teresa, Zauroczony Wisłą (w stulecie śmierci Bogumiła Hoffa), Informator Miejski Wisły 1994, nr 3, s G. Ż., Bogumił Hoff. Patronowie naszych ulic, Głos Ziemi Cieszyńskiej 1995, nr 39, s. 4. Komentarz Bibliografia nie zawiera wyczerpującego spisu wszystkich pozycji, gdyż kwerenda nie została ukończona. Pozycje bibliograficzne na końcu oznaczone zostały zaczerpnięte z literatury i dotąd nie udało się potwierdzić ich istnienia z autopsji. Opracowała Renata Czyż

Bogumił Hoff (1829-1894) Bibliografia

Bogumił Hoff (1829-1894) Bibliografia Bogumił Hoff (1829-1894) Bibliografia Bibliografia podmiotowa Twórczość 1. Nauka rachunkowości gospodarczej, nakł. Księgarni F. T. Rakowicza, Toruń 1869. 2. Wycieczka do źródeł Wisły, Tygodnik Ilustrowany

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac Marii Pilch komunikat

Bibliografia prac Marii Pilch komunikat Bibliografia prac Marii Pilch komunikat Dorobek literacko-publicystyczny Marii Pilch obejmuje trzy pozycje książkowe i ponad 80 tekstów opublikowanych w różnego rodzaju periodykach (głównie w Głosie Ziemi

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach DEMBOWSKI EDWARD. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie. Małgorzata Pronobis

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach DEMBOWSKI EDWARD. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie. Małgorzata Pronobis Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach DEMBOWSKI EDWARD zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2009 2 1. Dembowski, Leon : Edward Dembowski w oczach

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Dzieci i ich relacje z rodzicami, jako temat wybranych utworów literackich. Przedstaw na dowolnych przykładach [Materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach: Zuzanna Rabska - walory edukacyjne twórczości dla dzieci (ujęcie pedagogiczne i literackie) : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH OSKAR KOLBERG W 200. ROCZNICĘ URODZIN ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE NA PODSTAWIE ZBIORÓW SUWALSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Suwałki, 2014 2 I. PRACE

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA CZASOPISMA BIEŻĄCE. 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6 Czytelnia Czasopism.

CZASOPISMA CZASOPISMA BIEŻĄCE. 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6 Czytelnia Czasopism. TYTUŁ CZASOPISMA FILIA CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Angora, F 2, 4, 5, 6 Aura Bibliotekarz Bravo Filia nr 1 Charaktery Chorzowianin, F.1,2,3,4,5,9,14,18,19 Claudia, F. 5 Cogito Do Rzeczy Dobre Rady Filia

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA. CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6. Czytelnia Czasopism

CZASOPISMA. CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6. Czytelnia Czasopism CZASOPISMA TYTUŁ FILIA CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Angora, F 2, 4, 5, 6 Aura Bibliotekarz Bravo Filia nr 1 Chorzowianin, F.1,2,3,4,5,9,14,18,19 Claudia, F. 5 Cogito Dialog Do Rzeczy Dobre Rady Filia nr

Bardziej szczegółowo

STANISŁAW WYSPIAŃSKI WYKAZ BIBLIOGRAFICZNY

STANISŁAW WYSPIAŃSKI WYKAZ BIBLIOGRAFICZNY STANISŁAW WYSPIAŃSKI WYKAZ BIBLIOGRAFICZNY Publikacje zawarte w niniejszym wykazie pochodzą ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu. BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA ACHILLES. Powrót Odysa.- Wrocław:

Bardziej szczegółowo

OSKAR KOLBERG ( )

OSKAR KOLBERG ( ) CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE OSKAR KOLBERG (1814 1890) Literatura dostępna w zbiorach CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie: Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej

Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk

Bardziej szczegółowo

OSKAR KOLBERG ( )

OSKAR KOLBERG ( ) OSKAR KOLBERG (1814-1890) BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA Pieśni ludu polskiego / Oskar Kolberg. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961. - LVI, XI, 448 s. Dzieła wszystkie

Bardziej szczegółowo

Motyw snu w literaturze

Motyw snu w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Motyw snu w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 Materiały ogólne 1. Danek, D. : Sen (marzenie

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W SŁUPCY 62-400 Słupca, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

OSKAR KOLBERG. Bibliografia osobowa podmiotowa Wydawnictwa zwarte

OSKAR KOLBERG. Bibliografia osobowa podmiotowa Wydawnictwa zwarte OSKAR KOLBERG Bibliografia osobowa podmiotowa Wydawnictwa zwarte Pieśni ludu polskiego / Oskar Kolberg. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961. - LVI, XI,

Bardziej szczegółowo

Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego

Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2004 2 1. Adamczyk, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

DZIEŁA HENRYKA SIENKIEWICZA

DZIEŁA HENRYKA SIENKIEWICZA DZIEŁA HENRYKA SIENKIEWICZA Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii. 1. Bartek zwycięzca / Henryk Sienkiewicz

Bardziej szczegółowo

Słowniki i leksykony języka polskiego

Słowniki i leksykony języka polskiego ul. Szkolna 3 77-400 Złotów katalog on-line: www.zlotow.bp.pila.pl tel. (67)263-21-42 e-mail: zlotow@cdn.pila.pl wypozyczalnia.bpzlotow@wp.pl Słowniki i leksykony języka polskiego (wybór za lata 1990-2013)

Bardziej szczegółowo

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2012 Korekta Dorota Parkita Redakcja

Bardziej szczegółowo

Król Stanisław ( ) : księgarz kielecki

Król Stanisław ( ) : księgarz kielecki Król Stanisław (1904-1981) : księgarz kielecki Wybór i opracowanie Marta Boszczyk 1. Jedno, Anna : Stanisław Król 1904-1981 // W: Raptularz Kielecki. [T.] 3 / red. Ryszard Miernik ; Towarzystwo Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Źródła, dokumenty do dziejów Narodowej Demokracji Romana Dmowskiego

Źródła, dokumenty do dziejów Narodowej Demokracji Romana Dmowskiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Źródła, dokumenty do dziejów Narodowej Demokracji Romana Dmowskiego zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2009

Bardziej szczegółowo

Dzieje i organizacja szkolnictwa na terenie Galicji w latach 1900-1918 oraz w latach II Rzeczypospolitej 1918-1939 na terenie województwa krakowskiego

Dzieje i organizacja szkolnictwa na terenie Galicji w latach 1900-1918 oraz w latach II Rzeczypospolitej 1918-1939 na terenie województwa krakowskiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka W Bielsku-Białej Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Dzieje i organizacja szkolnictwa na terenie Galicji w latach 1900-1918 oraz w latach II Rzeczypospolitej 1918-1939

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014

Bibliografia załącznikowa. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014 Bibliografia załącznikowa Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014 OPIS BIBLIOGRAFICZNY Uporządkowany zespół danych o książce lub innym dokumencie służących do

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PIOTR SKARGA Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji i Instruktażu Metodycznego BIBLIOGRAFIA Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom 1. Graczyk Roman Konstytucja dla Polski Seria: Demokracja. Filozofia i Praktyka Kraków : Znak, 1997 Warszawa : Fundacja im. Stefana

Bardziej szczegółowo

I ŹRÓDŁA DO PRZYGOTOWANIA I TWORZENIA DRZEWA GENEALOGICZNEGO 1. PODSTAWOWE POJĘCIA. genealogia (genea pokolenie; logos nauka);

I ŹRÓDŁA DO PRZYGOTOWANIA I TWORZENIA DRZEWA GENEALOGICZNEGO 1. PODSTAWOWE POJĘCIA. genealogia (genea pokolenie; logos nauka); I ŹRÓDŁA DO PRZYGOTOWANIA I TWORZENIA DRZEWA GENEALOGICZNEGO 1. PODSTAWOWE POJĘCIA genealogia (genea pokolenie; logos nauka); genealog; drzewo genealogiczne. 2. POLSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE strona

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Świdnicy Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Opracowanie Agnieszka Nawrocka Katarzyna Giedrys-Woźny Świdnica 2015 Na zjeździe założycielskim,

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (0-63) 242 63 39 (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska

Bardziej szczegółowo

Kicz językowy. Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Kicz językowy. Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych. zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Kicz językowy Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte 1. Bobryk Jerzy Twardowski teoria działania / Jerzy Bobryk. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2001. - 176 s. 2. Jadczak Ryszard Człowiek szukający etyki

Bardziej szczegółowo

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Suwałki, 2014 2 I. WYDAWNICTWA ZWARTE A. Wierusz-Kowalski

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

ZNANI I MNIEJ ZNANI TORUŃCZYCY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

ZNANI I MNIEJ ZNANI TORUŃCZYCY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze ZNANI I MNIEJ ZNANI TORUŃCZYCY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze 1 Magdalena Ciecierska, Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Opublikowano 11.05.2011 Balcerowicz

Bardziej szczegółowo

Matura 2012 materiały dla ucznia

Matura 2012 materiały dla ucznia PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE WYPOŻYCZALNIA Matura 2012 materiały dla ucznia Matamatyka KSIĄŻKI: ANDRZEJCZAK, Grzegorz Matematyka; kom. red. Włodzimierz Waliszewski. - Warszawa : Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU KOBIETA W LITERATURZE LITERATURA PODMIOTU

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU KOBIETA W LITERATURZE LITERATURA PODMIOTU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU KOBIETA W LITERATURZE LITERATURA PODMIOTU Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk

Bardziej szczegółowo

Konarzewscy bibliografia oraz archiwalia i inne źródła

Konarzewscy bibliografia oraz archiwalia i inne źródła Konarzewscy bibliografia oraz archiwalia i inne źródła w ujęciu typologicznym, alfabetyczno-chronologicznym i tematycznym Łukasz Konarzewski 2015 ISTEBNA NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM 2 Spis treści: Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Rzeka Wisła u źródeł. Bibliografia

Rzeka Wisła u źródeł. Bibliografia Rzeka Wisła u źródeł. Bibliografia Z inicjatywy Społecznego Komitetu Obchodów Roku Rzeki Wisły dnia 22 czerwca 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej przyjął uchwałę, w której ustanowił rok 2017 Rokiem Rzeki

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK r Odpust Parafialny.

PONIEDZIAŁEK r Odpust Parafialny. PONIEDZIAŁEK 13.11.2017 r Odpust Parafialny. 7.oo Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Leona w dniu imienin 7.oo + Rodzice: Czesława (k), Stanisław

Bardziej szczegółowo

Ruda Śląska. - zestawienie bibliograficzne. ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska. - zestawienie bibliograficzne. ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Ruda Śląska - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej 1. 10 [DZIESIĘĆ] lat samorządu lokalnego w Rudzie Śląskiej. - Ruda Śląska : Rada Miejska i Zarząd Miasta Ruda Śląska, 2000 Sygnatura:

Bardziej szczegółowo

Henryk Sienkiewicz dzieła (zestawienie tematyczne w wyborze)

Henryk Sienkiewicz dzieła (zestawienie tematyczne w wyborze) Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach ul. Batorego 64 D, 96-100 Skierniewice tel. (46) 833-40-13, 512 081 484, http://www.bpsk.nets.pl, e-mail: biblioteka@bpsk.nets.pl luty, 2016 r. Henryk Sienkiewicz

Bardziej szczegółowo

Szkoły bliższe i dalsze, Monografia Szkoły Podstawowej w Świdnikach, tom II 1

Szkoły bliższe i dalsze, Monografia Szkoły Podstawowej w Świdnikach, tom II 1 Szkoły bliższe i dalsze, Monografia Szkoły Podstawowej w Świdnikach, tom II 1 Zdjęcie 1 Rok 1932. Uczniowie Publicznej Szkoły Powszechnej w Świdnikach. Wśród uczniów jest Franciszek Kaspruk z klasy I (zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej?

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Wszystkie pozycje, które są wykorzystane podczas prezentacji muszą zostać wymienione w ramowym planie prezentacji jako literatura

Bardziej szczegółowo

Co to takiego i do czego służy?

Co to takiego i do czego służy? Co to takiego i do czego służy? Gabriela Bonk, Rybnik, sierpień 2017 Trzy semestry - godzina wykładów tygodniowo Dwa semestry dwie godziny tygodniowo ćwiczeń Z greckiego: opisuję książka, Bibliografia

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Bogumił Hoff ( )

Bogumił Hoff ( ) Bogumił Hoff (1829-1894) odkrywca Wisły Redakcja Renata Czyż Wisła 2014 1 Recenzenci: prof. dr hab. Jan Malicki dr hab. Janusz Spyra, prof. AJD Redakcja i wstęp: Renata Czyż Korekta: Renata Czyż, Danuta

Bardziej szczegółowo

GABRIELA ZAPOLSKA (1857-1921) 150. rocznica urodzin - scenariusz wystawy

GABRIELA ZAPOLSKA (1857-1921) 150. rocznica urodzin - scenariusz wystawy GABRIELA ZAPOLSKA (1857-1921) 150. rocznica urodzin - scenariusz wystawy Opracowanie: Anna Kula-Lubaszewska. Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie Opublikowano 21.04.2010 Temat: Gabriela Zapolska (1857-1921)

Bardziej szczegółowo

Wytyczne redakcyjne dla autorów

Wytyczne redakcyjne dla autorów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wytyczne redakcyjne dla autorów Przypisy Bibliografia załącznikowa przykłady Opracowanie Małgorzata Pronobis Dorota Parkita Kielce 2011 Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Zadania literatury i sposób ich realizacji (na przykładzie dwóch wybranych epok)

Zadania literatury i sposób ich realizacji (na przykładzie dwóch wybranych epok) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Zadania literatury i sposób ich realizacji (na przykładzie dwóch wybranych epok) zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce

Bardziej szczegółowo

William Shakespeare ( )

William Shakespeare ( ) CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE William Shakespeare (1564-1616) Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów CDN PBP w Koninie Filii

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piaskowski Zestawienie publikacji i prac dotyczących Jerzego Kukuczki w zbiorach Biblioteki Głównej AWF w Katowicach

Krzysztof Piaskowski Zestawienie publikacji i prac dotyczących Jerzego Kukuczki w zbiorach Biblioteki Głównej AWF w Katowicach Krzysztof Piaskowski Zestawienie publikacji i prac dotyczących Jerzego Kukuczki w zbiorach Biblioteki Głównej AWF w Katowicach Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy 3/3, 7-10 2008 ARTYKUŁY Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Julian Tuwim (1894-1953)

Julian Tuwim (1894-1953) Julian Tuwim (1894-1953) Zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Oprac. Agnieszka Miczka Ruda Śląska 2013 Wydawnictwa zwarte 1. Krasoń, Katarzyna Malowniczy most do poezji : wiersze

Bardziej szczegółowo

Gabinet Kazimierza Gołby (1904 1952) pisarza i publicysty w Czytelni Głównej Biblioteki Śląskiej

Gabinet Kazimierza Gołby (1904 1952) pisarza i publicysty w Czytelni Głównej Biblioteki Śląskiej Gabinet Kazimierza Gołby (1904 1952) pisarza i publicysty w Czytelni Głównej Biblioteki Śląskiej Gabinet przygotowali: Jolanta Mulewicz, Iwona Ławińska-Madej, Monika Joachimiak, Magdalena Ujazdowska-Szuster

Bardziej szczegółowo

Podręczniki dla dzieci Podręczniki do nauczania początkowego Podręczniki dla szkół podstawowych Podręczniki dla szkół średnich Podręczniki dla szkół

Podręczniki dla dzieci Podręczniki do nauczania początkowego Podręczniki dla szkół podstawowych Podręczniki dla szkół średnich Podręczniki dla szkół Podręczniki dla dzieci Podręczniki do nauczania początkowego Podręczniki dla szkół podstawowych Podręczniki dla szkół średnich Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych Podręczniki dla szkół zawodowych

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996 2014 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Aktywność seniorów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.SOA Burmistrza Miasta Ustka z dnia 20 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 0050.SOA Burmistrza Miasta Ustka z dnia 20 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 0050.SOA.82.2015 Burmistrza Miasta z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w m. dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Jarocki, Jerzy ( )

Jarocki, Jerzy ( ) Jarocki, Jerzy (1929-2012) Artykuły Wywiady z lat 1964-2013 1964 Kudliński, Tadeusz. - Tydzień teatralny, 16.05.1964. Udane Kucharki : [Jarocki w PWST]. 1964. 1967 Sienkiewicz, Marian. Przedstawienia dyplomowe

Bardziej szczegółowo

Powstanie Styczniowe 1863 r.

Powstanie Styczniowe 1863 r. PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Powstanie Styczniowe 1863 r. Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej). - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej). - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976 RYSUNEK DZIECKA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. CYBULSKA-PISKOREK Jadwiga : Twórczość plastyczna dziecka

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) INTERWENCJA KRYZYSOWA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Depresja i próby

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ARCHIWALNYCH ROCZNIKÓW CZASOPISM DOSTĘPNYCH W KSIĄŻNICY BESKIDZKIEJ:

WYKAZ ARCHIWALNYCH ROCZNIKÓW CZASOPISM DOSTĘPNYCH W KSIĄŻNICY BESKIDZKIEJ: WYKAZ ARCHIWALNYCH ROCZNIKÓW CZASOPISM DOSTĘPNYCH W KSIĄŻNICY BESKIDZKIEJ: Dział Udostępniania Zbiorów dla Dorosłych, Dział Udostępniania Zbiorów dla Dzieci, Dział Informacyjno-Bibliograficzny i Zbiorów

Bardziej szczegółowo

Publikacje autorstwa Jadwigi Miluśkiej Stasiak

Publikacje autorstwa Jadwigi Miluśkiej Stasiak Publikacje autorstwa Jadwigi Miluśkiej Stasiak Gmina Opatówek 1993-1994. Informator Autor: Zebrała i opracowała Jadwiga Bunclerowa Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna; Towarzystwo Przyjaciół Opatówka

Bardziej szczegółowo

21 Biblioteka w Szkole* Bibliotekarz* , Biblioteki Publiczne w Liczbach* Bielski Syjon Bi

21 Biblioteka w Szkole* Bibliotekarz* , Biblioteki Publiczne w Liczbach* Bielski Syjon Bi WYKAZ ARCHIWALNYCH ROCZNIKÓW CZASOPISM DOSTĘPNYCH W KSIĄŻNICY BESKIDZKIEJ: Dział Udostępniania Zbiorów dla Dorosłych, Dział Udostępniania Zbiorów dla Dzieci, Dział Informacyjno-Bibliograficzny i Zbiorów

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Marzec zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Marzec zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Marzec 1968 zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2012 Korekta Bożena Lewandowska Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie. oprac. Aneta Drabek

Bibliografie literackie. oprac. Aneta Drabek Bibliografie literackie oprac. Aneta Drabek Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut Skąd taki dziwny tytuł? Wzorem Bibliografii literatury polskiej Nowy Korbut było dzieło Gabriela Korbuta: Literatura

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA DO PREZENTACJI

PORADNIK DLA MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA DO PREZENTACJI PORADNIK DLA MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA DO PREZENTACJI Bibliografia do prezentacji składa się z: Literatury podmiotu - wykaz wykorzystanych dzieł literackich, malarskich, filmowych, utworów muzycznych, "Lalka"

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE Bibliografia z greki biblion książka, graphen pisać Bibliografia uporządkowany spis / wykaz,zestawienie dokumentów / zestawiony wg pewnych kryteriów, spełniający

Bardziej szczegółowo

KONFLIKT POKOLEŃ W LITERATURZE

KONFLIKT POKOLEŃ W LITERATURZE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach KONFLIKT POKOLEŃ W LITERATURZE zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybóri opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2007 2 1. Drabarek, Barbara : Słownik motywów

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą!

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą! dokumentuje, rozwija i popularyzuje wiedzę o historycznych i współczesnych kulturach świata, w tym o formach kultur ludowych, nieelitarnych i popularnych upowszechnia idee tolerancji i edukacji międzykulturowej

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Dziecko w młodszym wieku szkolnym

Dziecko w młodszym wieku szkolnym CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Dziecko w młodszym wieku szkolnym (bibliografia w wyborze) Opracowanie: Krystyna Kowalczyk 2015 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Katalogowanie wydawnictw ciągłych z XIX wieku zarys problematyki. Ewa Rejmer Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Katalogowanie wydawnictw ciągłych z XIX wieku zarys problematyki. Ewa Rejmer Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Katalogowanie wydawnictw ciągłych z XIX wieku zarys problematyki Ewa Rejmer Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Inaczej podany tytuł, niż na karcie katalogowej Informacja o dodatku Inne daty nominalne

Bardziej szczegółowo

Z. Michalski, Wspomnienia z Dorpatu.

Z. Michalski, Wspomnienia z Dorpatu. zawartość KOL.271 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Historia Konwentu Polonia [1828-1939]: a) Bohdan Wydźga (lata 1828-1872), Jan Niedziałkowski (lata 1872-1924), Nowicki (lata 1924-1939), b) Krótki rys

Bardziej szczegółowo

Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci

Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH CZYTELNIA KSIĄŻEK Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci zestawienie bibliograficzne w wyborze Suwałki, 2016 2 SPIS TREŚCI Notka

Bardziej szczegółowo

Postawy więźniów obozów koncentracyjnych w świetle literatury obozowej

Postawy więźniów obozów koncentracyjnych w świetle literatury obozowej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Postawy więźniów obozów koncentracyjnych w świetle literatury obozowej Wybór i opracowanie Marta Boszczyk wrzesień, 2005r. 2 Bibliografia podmiotu 1. Andrzejewski

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW MODYFIKOWANYCH (27.09-3.10.2014) 1. p 2004318319 Zhongguo-Gongchandang Zhongguo gong chan dang 2. p 2004329438 Zhongguo Gongchandang - polityka

Bardziej szczegółowo

Oskar Kolberg etnograf, folklorysta, kompozytor

Oskar Kolberg etnograf, folklorysta, kompozytor Skierniewice, luty 2014 Oskar Kolberg etnograf, folklorysta, kompozytor 1. OSKAR Kolberg : zarys życia i działalności / Ryszard Górski. - Warszawa, 1971 Lokalizacja: Skierniewice Wypożyczalnia 12061 2.

Bardziej szczegółowo

historia powstania i realizacja pokoleniowa

historia powstania i realizacja pokoleniowa historia powstania i realizacja pokoleniowa Dzieło Karola Estreichera Seniora Pierwsze założenie - bibliografia = listą dostępnych druków zwartych od 1800 roku. Materiały zbierane od 1840 r. Pierwszy tom

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy Aleksandra Sas-Nowosielska Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

S T A N I S Ł A W W Y S P I A Ń S K I Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

S T A N I S Ł A W W Y S P I A Ń S K I Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA: S T A N I S Ł A W W Y S P I A Ń S K I Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Jaworzno, 14.06.2017r. 1."Co się komu w duszy gra", czyli czytanie tekstu "Wesela" / Bogumiła Małek //

Bardziej szczegółowo

Wybór publikacji ze zbiorów Miejskiej Biblioteki im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu. Zestawienie bibliograficzne

Wybór publikacji ze zbiorów Miejskiej Biblioteki im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu. Zestawienie bibliograficzne Wybór publikacji ze zbiorów Miejskiej Biblioteki im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu Zestawienie bibliograficzne DZIECI Bajka o królu Kichaczu : wzbogacona ćwiczeniami logopedycznymi, percepcji wzrokowej

Bardziej szczegółowo

Archiwa Przełomu projekt i jego realizacja. Wydarzenia okresu transformacji w źródłach archiwalnych

Archiwa Przełomu projekt i jego realizacja. Wydarzenia okresu transformacji w źródłach archiwalnych Anna Wajs (Archiwum Państwowe w Warszawie) Archiwa Przełomu 1989 1991 projekt i jego realizacja. Wydarzenia okresu transformacji w źródłach archiwalnych Dotychczasowi uczestnicy projektu osoby prywatne

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

Stanisław Staszic (1755-1826) na Zamojszczyźnie 255 rocznica urodzin

Stanisław Staszic (1755-1826) na Zamojszczyźnie 255 rocznica urodzin Stanisław Staszic (1755-1826) na Zamojszczyźnie 255 rocznica urodzin zestawienie bibliograficzne w wyborze Bibliografia podmiotu Staszic Stanisław : Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego / Stanisław Staszic

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. I. Droga elazna

Spis treœci. I. Droga elazna Spis treœci Inni romantycy,, inny romantyzm 1. Literatura z przypisów i wykropkowañ... 5 2. Wszyscy i wszystkie inaczej... 41 3. Romantyzm prze-pisany... 75 I. Droga elazna Stanis³aw Janicki, O machinach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa)

Załącznik nr 2. 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa) Załącznik nr 2 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa) 5.Bertelsmann Media (Warszawa) 6.Bezdroża (Kraków) 7.BIS (Warszawa) 8.BOSZ

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ. 2012 r.

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ. 2012 r. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ 2012 r. Dżygało Marta - Wyjazd szkoleniowy bibliotekarzy do Warszawy (Relacje) / Marta Dżygało // Bibliotekarz Zamojski". - 2012, nr 1(35), s. 46-47. Grabczak

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Historia pieniądza zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Historia pieniądza na świecie wydawnictwa zwarte

Bardziej szczegółowo

Literatura zwarta: 6. GÓRA Ewa, MROCZKOWSKA Renata. Nowe zasady awansu zawodowego

Literatura zwarta: 6. GÓRA Ewa, MROCZKOWSKA Renata. Nowe zasady awansu zawodowego -Awans zawodowy nauczycielazestawienie bibliograficzne w wyborze. Literatura zwarta: 1. DZIERZGOWSKA Irena. Nauczyciel kontraktowy / Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2008. 2. DZIERZGOWSKA Irena. Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami

Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk, Bożena Lewandowska Kielce 2011 1. Anar : Marszałek

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE WARSZAWSKIE

POWSTANIE WARSZAWSKIE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Końskich POWSTANIE WARSZAWSKIE 1944 r. Bibliografia sporządzona na podstawie zbiorów PBW Filii w Końskich Wybór i opracowanie 2014 r. Elżbieta Skowron

Bardziej szczegółowo

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma

Bardziej szczegółowo