Bogumił Hoff ( ) Bibliografia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bogumił Hoff (1829-1894) Bibliografia"

Transkrypt

1 Bogumił Hoff ( ) Bibliografia Bibliografia podmiotowa Twórczość 1. Nauka rachunkowości gospodarczej, nakł. Księgarni F. T. Rakowicza, Toruń Wycieczka do źródeł Wisły, Tygodnik Ilustrowany 1885, nr 124, s [il. do tego art. Tygodnik Ilustrowany 1885, nr 127, s ]. 3. Początki Wisły i Wiślanie, Wędrowiec 1887, nr , nr Lud cieszyński, jego właściwości i siedziby. Obraz etnograficzny, seria I. Górale Beskidów zachodnich, tom I. Początki Wisły i Wiślanie, Księgarnia M. Arcta, Warszawa 1888 [odb. [z:] Wędrowiec 1887, nr , nr 21]. 5. Wyprawa po skarby w Tatrach, Wisła 1889, t. 3, z. 2, s Zima w Tatrach, Wędrowiec 1890, nr 6, s , nr 7, s , nr 8, s , nr 9, s Prośba [o współpracę w zakresie ludoznawstwa], Gwiazdka Cieszyńska 46, 1893, nr 16, s. 156; [przedruk także w: Miesięcznik Pedagogiczny 2, 1893, nr 4, s ; Nowy Czas 17, 1893, nr 8, s ; Przegląd Polityczny (dodatek do Przyjaciela Ludu ) 1893, nr 10, s ]. 8. Nowy wynalazek do uprawy okopowizny, Rolnik Śląski 1893, nr 13, s Hala Juraszków, [w:] Upominek. Książka zbiorowa na cześć Elizy Orzeszkowej ( ), Kraków Petersburg 1893, s Imko zwany Wisełka. Powieść na tle podania ludowego o pierwszych osadnikach u początków Wisły, nakł. Edwarda Feitzingera, Cieszyn Kolęda w Wiśle, wiosce przy źródłach Wisły, Wisła t. 8, 1894, s Jewka, [niepublikowany rkps sztuki scenicznej niegdyś w zbiorach Ludwika Brożka, obecnie Książnica Cieszyńska, Zbiory Specjalne, sygn. OZBŚ 345]. 13. [Istebna i Brenna], [zaginiony niepublikowany rkps]. 14. Autobiografia, [zaginiony niepublikowany rkps] Przedruki, wznowienia, kolejne wydania 1. Hala Juraszków, Zaranie Śląskie 1934, z. 2, s [z prawdopodobnie mylną adnotacją Warszawa 1893 ]. 2. Hala Juraszków, Nasz Kalendarz Ewangelicki 1935, Czeski Cieszyn [1934], s Hala Juraszków, Kalendarz Cieszyński na rok 1956, Stalinogród 1956, s Hala Juraszków, Głos Ziemi Cieszyńskiej 1963, nr 52, s Imko Wisełka, Wydaw. Śląsk, Katowice Lud cieszyński, jego właściwości i siedziby. Obraz etnograficzny, seria I. Górale Beskidów zachodnich, tom I. Początki Wisły i Wiślanie, Księgarnia M. Arcta, Warszawa 1888 [reprint Beskidzka Oficyna Wydawnicza 1987] b.m. 7. Podanie o początkach Wisły, [w:] Świerk Mariusz, Grafika, 8. Wiślańskie zwyczaje, Kalendarz Cieszyński 1992, s Imko Wisełka, Informator Miejski Wisły 1995, nr , nr Wiślanie. Charakterystyka ludności, Informator Miejski Wisły 1998, nr 5, s. 5 [fragm. pracy Lud 11. Podanie o początkach Wisły, Informator Miejski Wisły 1998, nr 6, s. 4 [fragm. pracy Lud

2 12. Zalety okolicy, Informator Miejski Wisły 1998, nr 7, s Czarna Wisełka, Informator Miejski Wisły 1998, nr 8, s. 11 [fragm. pracy Lud 14. Góra Barania, Informator Miejski Wisły 1998, nr 9, s. 5 [fragm. pracy Lud 15. Biała Wisełka czyli Białka, Informator Miejski Wisły 1998, nr 10, s. 5 [fragm. pracy Lud 16. Historia Wisły napisana przez Bogumiła Hoffa, cz. 1-4, Informator Miejski Wisły 1998, nr 11, s. 8; nr 12, s. 5; 1999, nr 1, s. 4, nr 2, s. 6 [fragm. pracy Lud 17. Imko Wisełka, posłowie Renata Czyż, Wisła Korespondencja i materiały 1. Listy do Walerego Eljasza-Radzikowskiego (rękopis niegdyś u W. H. Paryskich w Zakopanem, po których spuścizna znajduje się w Bibliotece Tatrzańskiego Parku. ( Narodowego 2. Listy do Oskara Kolberga z lat w Bibliotece PAN, Oddział Kraków (z tego zespołu ukazały się 64 listy, reszta bowiem zaginęła. Zob. Oskar Kolberg, Dzieła wszystkie, t Korespondencja, t. 1-3, oprac. M. Turczynowiczowa, Warszawa 1965, 1966, 1969). 3. [Informacja o odegraniu sztuki Jewka B. Hoffa], Gwiazdka Cieszyńska 25, 1872, nr 8, s Listy do nieznanego członka zboru ewangelickiego w Cieszynie z Przemyśla i. [. r r. [własność Jana Brody w List do Wydawnictwa Macierzy Polskiej we Lwowie z r., Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Oddział Rękopisów, Papiery /III Bełzów, sygn. 6. Skład Towarzystwa Tatrzańskiego w dniu 5 maja 1878 roku, Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego 1878, t. 3, s Spis członków kółka rolniczego w Wiśle, [w:] Józef Zaleski, Dwa jubileusze: Towarzystwa rolniczego dla ks. Cieszyńskiego i Jerzego Cieniały, Cieszyn 1893, s Michejda Franciszek, Bogumiłowi Hoffowi na Wiśle 1 III 1894, [w:] tegoż, Mowy. [. r pogrzebowe, z. 7, lp. 3, s [własność Jana Brody w Bogumił Hoff [nekrolog], Przegląd Polityczny (dodatek do Rolnika Śląskiego ) 1894, nr 5, s [Informacja o pogrzebie B. Hoffa], Nowy Czas 18, 1894, nr 6, s Śp. Bogumił Hoff, Gwiazdka Cieszyńska 47, 1894, nr 9, s Wisła (Bogumił Hoff ), Przyjaciel Ludu 10, 1894, nr 5, s [Nekrolog], Silesia 1894, nr 48, s L. S. K. [Ludwik Stanisław Korotyński], Bogumił Hoff, Wisła t. 8, 1894, z. 1, s Nekrologia. Ś. p. Bogumił Hoff, Kurier Warszawski 1894, nr 60, s [Pietkiewicz A. = Pług Adam?], Wspomnienie pośmiertne, Kurier Warszawski 1894, nr 61, s [Gloger Zygmunt?], Zmarli, Tygodnik Ilustrowany 1894, nr 219, s German Franciszek, Bogumił Hoff ( ). Referat wygłoszony w Wiśle- Uzdrowisku, w Świetlicy Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu, dnia 18 września 1969 roku, po uroczystości odsłonięcia pomnika nagrobka tego Ślązaka z wyboru,

3 Gliwice 1969, mps, Biblioteka Muzeum Beskidzkiego w Wiśle [dalej BMB], sygn Bogumił Hoff, Bogdan Hoff [teczka zawierająca materiały, odpisy, kwerendy, notatki zebrane przez dr Franciszka Germana, m.in. metryka śmierci, fotografie, odpis Mowy pogrzebowej Bogumiłowi Hoffowi na Wiśle autorstwa Franciszka Michejdy, wycinki prasowe], BMB, sygn Bibliografia przedmiotowa Notki biograficzne 1. Reychman Jan, Hoff Bogumił, [w:] Polski słownik biograficzny, t. IX, Wrocław Kraków Warszawa , s Krzyżanowski Julian, Hoff Bogumił, [w:] Słownik folkloru polskiego, pod red. Juliana Krzyżanowskiego, Warszawa 1965, s Iwanek Witold, Słownik artystów na Śląsku Cieszyńskim, Rocznik Muzeum. 20 s. Górnośląskiego w Bytomiu. Sztuka, z , 4. Radwańska-Paryska Zofia, Paryski Witold Henryk, Encyklopedia tatrzańska, Warszawa 1973, s Miękina Leon, Rosner Edmund, Stu pisarzy cieszyńskich. Słownik bio- i bibliograficzny, Rocznik Cieszyński 3, Cieszyn 1976, s Szczawińska Elżbieta, Hoff Bogumił, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. III, pod red. Jolanty Maurin- Białostockiej i Janusza Derwojeda, Wrocław 1979, s Tomczyk Danuta, Bogumił Hoff ( ), [w:] Znani i nieznani Ziemi Radomskiej, Radom 1980, s Widera Aleksander, Hoff Bogumił, [w:] Śląski słownik biograficzny, pod red. Jana Kantyki i Władysława Zielińskiego, t. 3, Katowice 1981, s Golec Józef, Bojda Stefania, Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej, t. 1, Cieszyn 1993, s Neumann Karl Walter, Ostschlesische Porträts. Biographisch-bibliographisches Lexikon von Österreichisch-Ostschlesien, t. 2 G-H, Berlin 1996, s Szturc Jan, Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX wieku, Bielsko- Biała 1998, s Zacni Wiślanie. Słownik biograficzny, cz. I, Wisła 2000, s Synoch Bogdan, Górnośląski leksykon biograficzny, wyd. 2, Katowice 2004, s Szromka-Rysowa Zofia, Bogumił Hoff, hasło [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. II, pod red. E. Fryś-Pietraszkowej i A. Spiss, Wrocław Kraków 2007, s Morys-Twarowski Michael, Hoff Bogumił, [w:] Przemyski słownik biograficzny, t. 2, red. Lucjan Fac, Tomasz Pudłocki, Anna Siciak, t. 2, Przemyśl 2011, s Recenzje, opracowania, omówienia prac 1. Karłowicz Jan, Wędrowiec 1888 [rec.: Ludu ], Wisła 1888, t. 2, z. 2, s Kronika bieżąca. Bibliografia [inf. o wyd.: Ludu ], Prawda 8, 1888, nr 39, s Piśmiennictwo, [rec.: Imko zwany Wisełka ], Przegląd Polityczny (dodatek do Rolnika Śląskiego ) 1894, nr 22, s Jy K. [Kubisz Jerzy], Wiadomości bibliograficzne, [rec.: Imko zwany Wisełka ], Miesięcznik Pedagogiczny 3, 1894, nr 10/11, s

4 5. Gawełek Franciszek, Bibliografia ludoznawstwa polskiego, Kraków 1914, poz. 25, 2324, 3338, 5811, , 6671, Bystroń Jan Stanisław, Wstęp do ludoznawstwa polskiego, Lwów 1926, s. 86, Turczynowiczowa Maria, Bogumił Hoff i jego stosunek do Oskara Kolberga, Lud t. 38, 1947, s [Oszelda Władysław], Opowieść o legendarnym założycielu Wisły, Głos Ziemi Cieszyńskiej 1958, nr 14, s Rosner Edmund, Powieść zapomnianego pisarza, Katolik 1958, nr 24, s. 11 [Rec.:. [ 2 wyd. Imko Wisełka, 10. Wisz., Trzecia liga pisarska, Trybuna Robotnicza 1958, nr 97, s. [Rec.: Imko Wisełka, wyd. 2]. 11. Kocych-Imielska Maria, Tatrzański świat Bogumiła Hoffa, Kalendarz Beskidzki , [Bielsko-Biała 1979], s Kolbuszewski Jacek, Tatry w literaturze polskiej, Kraków 1982, s [omówienie Wyprawy po skarby w Tatrach ]. 13. Kolbuszewski Jacek, Skarby króla Gregoriusa, Katowice 1972 [W rozdz. Literackie parantele omówienie Wyprawy po skarby w Tatrach ]. 14. ER, Książka rarytas, Głos Ziemi Cieszyńskiej 1988, nr 1, s s. 15. Otczyk Andrzej, Kronika 1988, nr 12, Notki prasowe, wspomnienia, utwory na temat Bogumiła Hoffa 1. Podżorski Andrzej, Odkrywcy Wisły, Kalendarz Beskidzki 1961, s Podżorski Andrzej, Gdzie jest Jewka, Głos Ziemi Cieszyńskiej 1962, nr 13, s Podżorski Andrzej, B. Hoff wielki propagator piękna naszego regionu. Pionierzy uzdrowiska Wisła, Głos Ziemi Cieszyńskiej 1962, nr 31, s Kubisz Jan, Z pamiętnika starego nauczyciela, [w:] Wspomnienia Cieszyniaków, zebrał i oprac. L. Brożek, Warszawa 1964, s. 65 lub Kubisz Jan, Pamiętnik starego nauczyciela, wyd. 2, Warszawa [1994], s Rosner Edmund, Odkrywca Wisły. W 70 rocznicę śmierci B. Hoffa, Głos Ziemi Cieszyńskiej 1964, nr 28, s Pilch Maria, O człowieku, którego urzekła wieś Wisła [Bogumił Hoff], Głos Ziemi Cieszyńskiej 1966, nr 38, s WISZ [Wilhelm Szewczyk], Notatki i utarczki. Owoc skoruśniaka [Bogumił Hoff], Trybuna Robotnicza (Magazyn Niedzielny) 1966, nr 191, s Pilch Maria, B. Hoff odkrywca Wisły jako uzdrowiska, Zwiastun 1967, nr 24, s Pilch Maria, Wielkanoc pana Bogumiła w dawnej Wiśle, Głos Ziemi Cieszyńskiej 1969, nr 14, s. 4 [przedruki: Wielkanoc pana Bogumiła, [w:] Ze starej Wisły, Bielsko- Biała 1986, s oraz GZC 1995, nr 14, s. 4-5; GZC 1996, nr 14, s. 6]. 10. Pilch Maria, Bogumił Hoff doczeka się dowodu pamięci, Głos Ziemi Cieszyńskiej 1969, nr 34, s Racki H., Pamięci tego, który odkrył Wisłę, Słowo Powszechne 1969, nr. 3 s. 12. CD. [Majdecki Jan], Pamięci Bogumiła Hoffa, Za i Przeciw 1969, nr 41, 13. (a.wid.) [Widera Aleksander], Pamięci Bogumiła Hoffa, Poglądy 8, 1969, nr 22, s Fiszkal Robert, Pamięci odkrywcy Wisły Bogumiła Hoffa, Zwiastun 1969, nr 23, s. 358 i Pilch Maria, Spotkanie Bogumiła Hoffa z ewangelicką Wisłą, Kalendarz Ewangelicki , Warszawa 1970, s [przedruk: Kalendarz Ewangelicki , Bielsko-Biała 2000, s ].

5 16. Pilch Maria, Zasłużeni ludzie starej Wisły. (Na podstawie kronik i protokołów parafialnych oraz pierwszej monografii wsi), Kalendarz Ewangelicki , Warszawa 1987, s Cienciała Teodor, Patronowie wiślańskich ulic, Kalendarz Cieszyński 1990, Cieszyn 1989, s [biogram m.in. Bogumiła Hoffa]. 18. Łączyńska Teresa, Pierwszy wiślański etnograf, Głos Ziemi Cieszyńskiej 1994, nr 16, s Łączyńska Teresa, Zauroczony Wisłą (w stulecie śmierci Bogumiła Hoffa), Informator Miejski Wisły 1994, nr 3, s G. Ż., Bogumił Hoff. Patronowie naszych ulic, Głos Ziemi Cieszyńskiej 1995, nr 39, s. 4. Komentarz Bibliografia nie zawiera wyczerpującego spisu wszystkich pozycji, gdyż kwerenda nie została ukończona. Pozycje bibliograficzne na końcu oznaczone zostały zaczerpnięte z literatury i dotąd nie udało się potwierdzić ich istnienia z autopsji. Opracowała Renata Czyż

Danuta Korzon Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie O d d z i a ł w K a t o w i c a c h

Danuta Korzon Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie O d d z i a ł w K a t o w i c a c h Danuta Korzon Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie O d d z i a ł w K a t o w i c a c h B i b l i o g r a f i a p u b l i k a c j i d r n. m e d. K r z y s z t o f a B r o ż k a z a l a t a 1 9 6 5 2

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA LIBRORUM 15, 2009. Ewa Andrysiak

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA LIBRORUM 15, 2009. Ewa Andrysiak ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA LIBRORUM 15, 2009 Ewa Andrysiak CEZARY BIERNACKI HISTORYK, BIBLIOFIL I BIBLIOGRAF, WSPÓŁPRACOWNIK REDAKCJI ENCYKLOPEDII POWSZECHNEJ ORGELBRANDA JAKO SYMBOL SWOJEJ EPOKI

Bardziej szczegółowo

History of the Polish press 1918 1939: Research directions Part 2: Polish press abroad

History of the Polish press 1918 1939: Research directions Part 2: Polish press abroad T. XV (2012) Z. 1 (29) ISSN 1509-1074 ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ DOI: 10.2478/v10272-012-0008-8 History of the Polish press 1918 1939: Research directions Part 2: Polish press abroad Kierunki badań

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej KOORDYNATORZY PROJEKTU Weronika Grozdew-Kołacińska Andrzej Kosowski (inicjator raportu) WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA I KONSULTACJA MERYTORYCZNA Remigiusz Mazur-Hanaj

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY MIASTA LUBLINA

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY MIASTA LUBLINA SŁOWNIK BIOGRAFICZNY MIASTA LUBLINA Pod redakcją Tadeusza Radzika, Adama A. Witusika i Jana Ziółka Tom drugi WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 1996 AUTORZY BIOGRAMÓW Mieczysława

Bardziej szczegółowo

113. ANTOLOGIA polska. Wybór najcelniejszych

113. ANTOLOGIA polska. Wybór najcelniejszych L I T E R A T U R A 111. A WIESZ Ty, co z Polską będzie? Jednodniówka pisarzy polskich. Londyn: J. Rolls Book Co., 1945. 47, [1] s., rys., 25 cm, brosz. wyd. Autograf z epoki. Zbiór utworów literackich

Bardziej szczegółowo

ANNA SUPRUNIUK MIROSŁAW ADAM SUPRUNIUK BIBLIOGRAFIA KULTURA (1988-1996) ZESZYTY HISTORYCZNE (1988-1996) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988-1996)

ANNA SUPRUNIUK MIROSŁAW ADAM SUPRUNIUK BIBLIOGRAFIA KULTURA (1988-1996) ZESZYTY HISTORYCZNE (1988-1996) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988-1996) ANNA SUPRUNIUK MIROSŁAW ADAM SUPRUNIUK BIBLIOGRAFIA KULTURA (1988-1996) ZESZYTY HISTORYCZNE (1988-1996) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988-1996) INSTYTUT LITERACKI PARYŻ 1997 WSTĘP Niniejsza bibliografia jest

Bardziej szczegółowo

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE Anna Jaszkiewicz Książnica Pomorska Oddział Gromadzenia Wymiana i Dary ul. Podgórna 15/16 70-205 Szczecin Tel. 48 91 48 19 146 e-mail: a.jaszkiewicz@ksiaznica.szczecin.pl Zamówienia prosimy składać pocztą

Bardziej szczegółowo

POBIEGLI PO NOWE ŻYCIE

POBIEGLI PO NOWE ŻYCIE Kwiecień 2014 (181) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 fot. Łukasz Bielski POBIEGLI PO NOWE ŻYCIE 1 marca w Wiśle odbyła się już czwarta edycja wydarzenia Bieg

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. EMANUELA SMOLKI W OPOLU

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. EMANUELA SMOLKI W OPOLU WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. EMANUELA SMOLKI W OPOLU orw \/III md i ioao P o m a q a m i f ó o b i L a w p r a c y u B Opoitf Y PA*'- (a 9. Q r n *J -s/ ZESPÓŁ REDAKCYJNY: WBP Katowice:

Bardziej szczegółowo

Książka dla dziecka wczoraj, dziś, jutro

Książka dla dziecka wczoraj, dziś, jutro î)b"a/ fâkb Książka dla dziecka wczoraj, dziś, jutro PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH NR 1727 Książka dla dziecka wczoraj, dziś, jutro pod redakcją Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Ireny

Bardziej szczegółowo

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka 1 Andrzej Kansy Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Warszawa 2012 3 Recenzent: prof. n. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

5. BARTOŚ TADEUSZ JAN Paweł II : analiza krytyczna / Tadeusz Bartoś. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2008. - 173, [2] s. ; 21 cm

5. BARTOŚ TADEUSZ JAN Paweł II : analiza krytyczna / Tadeusz Bartoś. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2008. - 173, [2] s. ; 21 cm 1 Opracowanie: Magdalena Staśkiewicz Bartosz Biernacki Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie Maj 2011 2 Jan Paweł II - bibliografia podmiotowo-przedmiotowa opracowana na podstawie zbiorów BPMiG

Bardziej szczegółowo

T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ

T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ Bibliography Bibliografia of Publications publikacji o prasie on the Press in 2002 za rok 2002 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo i pamięć Września 1939 na Mazowszu

Dziedzictwo i pamięć Września 1939 na Mazowszu Dziedzictwo i pamięć Września 1939 na Mazowszu Recenzje naukowe: prof. dr hab. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie prof. dr hab. Redakcja naukowa dr Tadeusz Skoczek Warszawa 2013 Skaleczony dom ( ) - -

Bardziej szczegółowo

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego. Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego. Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego Agata Pilawa Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej Bibliografia podmiotowo przedmiotowa w wyborze Przemyśl 2011 WSTĘP 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór)

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) Prof. dr hab. Ryszard Kantor, etnolog. Kierownik Katedry Antropologii Kultury Współczesnej w Instytucie Studiów Regionalnych UJ. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski w XX w.

Ludność Polski w XX w. BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s. 113 116. Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:]

Bardziej szczegółowo

II WYSTAWA PLASTYKÓW GNIEŹNIEŃSKICH XX WIEKU

II WYSTAWA PLASTYKÓW GNIEŹNIEŃSKICH XX WIEKU II WYSTAWA PLASTYKÓW GNIEŹNIEŃSKICH XX WIEKU Instytucje i osoby prywatne, które udostępniły prace na wystawę Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu Muzeum Narodowe

Bardziej szczegółowo

POMAGAMY SOBIE W PRACY

POMAGAMY SOBIE W PRACY Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu POMAGAMY SOBIE W PRACY Opolski kwartalnik informacyjno-metodyczny Nr 3/2009 (Rocznik LIII) Opole 2009 Zespół redakcyjny: Małgorzata Bartoszewska

Bardziej szczegółowo

OSKAR KOLBERG DZIEŁA WSZYSTKIE

OSKAR KOLBERG DZIEŁA WSZYSTKIE I OSKAR KOLBERG DZIEŁA WSZYSTKIE II O S K A R K O L B E R G DZIEŁA WSZYSTKIE TOM 77/I POLSKIE TOWARZYSTWO LUDOZNAWCZE W r o c ł a w INSTYTUT im. OSKARA KOLBERGA P o z n a ń III O S K A R K O L B E R G

Bardziej szczegółowo

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI # ŹRÓDŁA Zbiory dokumentów 1. Aby świat się dowiedział... Nielegalne dokumenty

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KULTURY FIZYCZNEJ 1795-1939. CZASOPISMA. KALENDARZE. JEDNODNIÓWKI

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KULTURY FIZYCZNEJ 1795-1939. CZASOPISMA. KALENDARZE. JEDNODNIÓWKI BIBLIOTEKA GŁÓWNA Akademii Wychowania Fi zycz ne go im. Bronisława Czecha w Krakowie Dobiesław Dudek ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KULTURY FIZYCZNEJ 1795-1939. CZASOPISMA. KALENDARZE. JEDNODNIÓWKI (Wydanie drugie

Bardziej szczegółowo

NOWOSIELSKI linoryt poz. 8

NOWOSIELSKI linoryt poz. 8 NOWOSIELSKI linoryt poz. 8 s z t u k a i r z e m i o s ł o 1. BATOWSKI Zygmunt (1876 1944): Wizerunki Kopernika. Toruń: Tow. Bibljofilów im. Lelewela, 1933. 99, [5] s., [9] k. tabl.: il., 32 cm, brosz.

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE WARSZAWSKIE 1 VIII 1944 2 X 1944

POWSTANIE WARSZAWSKIE 1 VIII 1944 2 X 1944 POWSTANIE WARSZAWSKIE 1 VIII 1944 2 X 1944 Źródłami informacji do zestawienia bibliograficznego są wybrane z zasobów DBP we Wrocławiu oraz sieci bibliotek pedagogicznych Dolnego Śląska książki i artykuły

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a Poz. 15514-16037 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Janusz Teodor Dybowski Pisarz uwikłany

Janusz Teodor Dybowski Pisarz uwikłany Janusz Teodor Dybowski Pisarz uwikłany Przemysław Mańka Janusz Teodor Dybowski Pisarz uwikłany Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM Poznań 2014 Recenzja: prof. UAM dr hab. Tomasz Mizerkiewicz prof. UWr. dr

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego BIBLIOGRAFIA województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego WYDANIE PUBLIKACJI DOFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI W WARSZAWIE Bibliografia województw: białostockiego, łomżyńskiego

Bardziej szczegółowo

Spis. Nr zespołu 80. z lat 1853-2012. Zespołu (zbioru) akt Spuścizna prof. Tadeusza Czeżowskiego. 309 Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Spis. Nr zespołu 80. z lat 1853-2012. Zespołu (zbioru) akt Spuścizna prof. Tadeusza Czeżowskiego. 309 Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 309 Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ul. Mickiewicza 2/4 87-100 Toruń Spis Zespołu (zbioru) akt Spuścizna prof. Tadeusza Czeżowskiego z lat 1853-2012 Nr zespołu 80 WSTĘP DO INWENTARZA Tadeusz Hipolit

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Marzena Kowalska

UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Marzena Kowalska UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Marzena Kowalska Polskie przekłady literatury światowej przed uhonorowaniem autorów Nagrodą Nobla - na przykładzie literatury francuskojęzycznej Studium bibliograficzne

Bardziej szczegółowo