Instalacja wentylacji ogólnej hali odlewni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja wentylacji ogólnej hali odlewni"

Transkrypt

1 Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska Warszawa Zakład Produkcyjny Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: , fax: Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa SPECODLEW Sp. z o. o Kraków, ul. Zakopiańska 73 Budowa zakładu odlewnictwa w Skawinie PT SOG Skawina Zachód w Skawinie działka nr 2040/8 Instalacja wentylacji ogólnej hali odlewni Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Projektował Kamil Lenkiewicz mgr inż. Andrzej Olaszek upr. bud. AB.O.Upr.-106/119/ r r. Sprawdzał mgr inż. Jerzy Zieliński upr. bud. St-486/ r. Główny Projektant mgr inż. Janusz Sawicki r. Dyrektor ds. Technicznych mgr inż. Sławomir Pataj r. Prezes Zarządu mgr Dariusz Fajkowski r. Nr Z : Nr projektu: Nr egzemplarza: 9161 PI e

2 2 z 10 Zawartość projektu 1 PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ Projektowane rozwiązania Opis projektowanych rozwiązań Odlewnia piaskowa PO Warsztat utrzymania ruchu i wydział mechaniczny Modelarnia Pomieszczenie naprawy odlewów Wypożyczalnia narzędzi, wydzielone pomieszczenie kontroli jakości, warsztaty: elektryczny, hydrauliczny oraz aparatury elektronicznej Magazyny w nawie Odlewnia precyzyjna PO-03 oraz odlewnia kokilowa PO-02 wraz z pozostałą przestrzenią ograniczoną w planie osiami 2 do 9 i C do F Pomieszczenie przygotowania spoiwa Kompresorownia Zaplecze pieców Suszarnia form ceramicznych Transformator pieców indukcyjnych Pomieszczenia stacji transformatorowych Pozostałe przestrzenie Zestawienie urządzeń Wytyczne wykonania i eksploatacji instalacji Wytyczne międzybranżowe Wytyczne budowlane Wytyczne elektryczne Wytyczne do projektu sterowania i AKPiA Uwagi końcowe Spis rysunków 1 ROZPLANOWANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ W HALI ODLEWNI...PI ROZPLANOWANIE URZĄDZEŃ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA DACHU ODLEWNI OSIE PI ROZPLANOWANIE URZĄDZEŃ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA DACHU ODLEWNI PIASKOWEJ... PI

3 3 z 10 Opis techniczny 1 Podstawa opracowania Umowa z Inwestorem nr 04/TTP/9161/10 z dnia 12 czerwca 2010 roku. Projekt budowlany (nr arch. PB-131) z 2012 roku, wykonany przez Prodlew Sp. z o. o. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Normy i normatywy techniczne projektowania. Uzgodnienia branżowe. Wytyczne Inwestora. 2 Zakres opracowania Opracowanie niniejsze obejmuje swoim zakresem rozwiązania wentylacji ogólnej hali odlewni. 3 Opis projektowanych rozwiązań 3.1 Projektowane rozwiązania Hala produkcyjna będzie miała zapewnioną wentylację naturalną wspomaganą mechanicznie. Powietrze świeże dostarczane będzie do hali produkcyjnej centralami wentylacyjnymi nawiewnymi i nawiewno-wyciągowymi oraz, między słupami i 12-12, czerpniami ściennymi. Powietrze z hali usuwane będzie wywietrzakami CAGI (typ A), centralami nawiewno-wyciągowymi, instalacjami odpylania oraz wentylatorami dachowymi Opis projektowanych rozwiązań Odlewnia piaskowa PO-1 Łączna ilość powietrza wymienianego w odlewni została określona na m 3 /h, co daje około 3 krotności wymian powietrza w ciągu godziny. Dla zorganizowania wentylacji będą użyte wentylatory dachowe wywiewne W11.G3. Powietrze kompensacyjne doprowadzane będzie do odlewni czerpniami ściennymi usytuowanymi głównie w zachodniej ścianie oraz w mniejszym stopniu w ścianach północnej i południowej odlewni. Między osiami przewidywany jest ruch pojazdów spalinowych. Celem niedopuszczenia do przekroczenia wartości NDS substancji szkodliwych dla zdrowia zawartych w spalinach projektuje się dodatkowy wentylator dachowy W12.G3 o wydajności 8000 m 3 /h, który zapewni 15 wymian powietrza na godzinę w przestrzeni między tymi osiami.

4 4 z Warsztat utrzymania ruchu i wydział mechaniczny W warsztacie utrzymania ruchu i wydziale mechanicznym w części między słupami 2 i 10 w nawie A B przewidziano wentylację naturalną. Powietrze usuwane będzie wywiewnikami dachowymi typu CAGI. Powietrze kompensacyjne dostarczane będzie za pośrednictwem szczelin przyokiennych Modelarnia Pomieszczenia hali maszyn, modelarni oraz centrum obróbczego posiadać będą strop własny i wentylowane będą mechanicznie. Pomieszczenie modelarni w strefe do wysokości 4,0 m wentylowane będzie mechanicznie poprzez sprowadzenie przewodów wentylacyjnych nawiewnych i wyciągowych do strefy. Wentylacja realizowana będzie za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła N1/W1. Za pomocą centrali kompensowane będzie również powietrze usuwane z hali maszyn modelarni za pośrednictwem urządzeń odpylających. Powietrze ze strefy znajdującej się nad wentylowanymi mechanicznie pomieszczeniami wymieniane będzie w sposób naturalny. Pomieszczenia malowania modeli wentylowane będzie w sposób mechaniczny. Z pomieszczenia powietrze usuwane będzie za pośrednictwem instalacji N1/W1 oraz wentylatora dachowego W14. Powietrze kompensacyjne doprowadzane będzie z hali za pośrednictwem otworów w przegrodach Pomieszczenie naprawy odlewów Pomieszczenia naprawy odlewów wentylowane będzie w sposób mechaniczny. Z pomieszczenia powietrze usuwane będzie za pośrednictwem wentylatora dachowego W13. Powietrze kompensacyjne doprowadzane będzie z hali za pośrednictwem otworów w przegrodach z instalacji N2. Projektuje się 3 wymiany powietrza w pomieszczeniu w przeciągu godziny Wypożyczalnia narzędzi, wydzielone pomieszczenie kontroli jakości, warsztaty: elektryczny, hydrauliczny oraz aparatury elektronicznej Pomieszczenia te posiadają własne stropy i wentylowane będą naturalnie. Powietrze usuwane z pomieszczeń będzie za pomocą wywiewników dachowych typu CAGI. Powietrze kompensacyjne doprowadzane będzie z hali za pośrednictwem otworów w przegrodach Magazyny w nawie 1 2 Magazyny wentylowane będą naturalnie. Powietrze usuwane z magazynów będzie za pomocą wywiewników dachowych typu CAGI. Powietrze kompensacyjne doprowadzane będzie z hali za pośrednictwem otworów w przegrodach Odlewnia precyzyjna PO-03 oraz odlewnia kokilowa PO-02 wraz z pozostałą przestrzenią ograniczoną w planie osiami 2 do 9 i C do F Odlewnia precyzyjna oraz kokilowa wraz z pozostałą przestrzenią ograniczoną w planie osiami 2 do 9 i C do F w strefe pracy do wysokości 3,5 m wentylowana będzie mechanicznie poprzez sprowadzenie

5 5 z 10 przewodów wentylacyjnych nawiewnych i wyciągowych do strefy. Przewiduje się utrzymywanie 2 3 krotności wymian powietrza strefy w ciągu godziny. Wentylacja ta realizowana będzie za pośrednictwem siedmiu central wentylacyjnych usytuowanych na dachu N3/W3. Centrale składać się będą po stronie nawiewnej z bloków czerpania, fltracji, tłumika szumu, odzysku ciepła przy pomocy czynnika pośredniego glikolu, wentylatora, drugiego tłumika szumu, oraz bloku nagrzewania powietrza ze spalania gazu płynnego. Po stronie wywiewnej centrale składać się będą z fltra, tłumika szumu, bloku odzysku ciepła od wywiewanego powietrza z chłodnicą z czynnikiem pośrednim glikolem, wentylatora, kolejnym tłumikiem szumu, oraz wylotem powietrza. Powietrze znajdujące się nad strefą pracy (powyżej 3,5m) usuwane będzie za pomocą wywiewników dachowych typu CAGI. Powietrze kompensacyjne do strefy dostarczane będzie za pomocą wyżej wymienionych central wentylacyjnych Pomieszczenie przygotowania spoiwa Instalacja wentylacji pomieszczenia przygotowania spoiwa jest przedmiotem oddzielnego opracowania o numerze PI wykonanego przez frmę Prodlew Sp. z o. o Kompresorownia Instalacja wentylacji pomieszczenia kompresorowni jest przedmiotem oddzielnego opracowania o numerze PI wykonanego przez frmę Prodlew Sp. z o. o Zaplecze pieców Instalacja wentylacji według wytycznych producenta generatorów dla wybranej koncepcji Suszarnia form ceramicznych Instalacja wentylacji pomieszczenia suszarni form ceramicznych jest przedmiotem oddzielnego opracowania o numerze PI-107 wykonanego przez frmę Prodlew Sp. z o. o Transformator pieców indukcyjnych Instalacja wentylacji według wytycznych producenta pieców dla wybranej koncepcji Pomieszczenia stacji transformatorowych Instalacje wentylacji pomieszczeń stacji transformatorowych są przedmiotem oddzielnego opracowania o numerze PI-129 wykonanego przez frmę Prodlew Sp. z o. o Pozostałe przestrzenie Pozostałe przestrzenie wentylowane będą naturalnie. Powietrze usuwane będzie za pomocą wywiewników dachowych typu CAGI. Powietrze kompensacyjne doprowadzane będzie do hali przy pomocy dwóch central wentylacyjnych N2. Centrale składać się będą z części nawiewnej, z bloków czerpania, fltracji, tłumika szumu, wentylatora, drugiego tłumika szumu, oraz bloku nagrzewania powietrza ze spalania gazu płynnego do temperatury 8. Powietrze rozprowadzane będzie nad strefą pracy i docierać do niej będzie na skutek różnicy ciśnień wywołanej urządzeniami wentylacyjnymi urządzeń technologicznych.

6 6 z Zestawienie urządzeń Ozn. N1/W1 Wyszczególnienie Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna zlokalizowana na dachu Typ CSK-40-S-W-P/1-6/1-6/K/V Standard wykonania: standard Wykonanie: zewnętrzne Strona obsługowa: lewa Masa ogólna centrali 2426kg Część nawiewna Poziom mocy akustycznej 64 db(a) Przepływ powietrza: m3/h Spręż dyspozycyjny: 400 Pa Filtr wstępny: typ: kasetowy, klasa: G4 Wymiennik krzyżowy: Moc obliczeniowa: 21,3kW Moc max: 21,3kW Temperatura powietrza: -20,0/-6,2 o C Wentylator nawiewny z falownikiem: Obroty wentylatora: 1752 obr/min Moc nominalna silnika: 5,50 kw Prąd znamionowy: 11,3A Zasilanie: 3x400V Wymiennik gazowy: Temperatura powietrza: -6,2/20,0 o C Moc wymiennika: 113,6 kw Zakres pracy palnika: kw Typ gazu: LPG Zużycie gazu: 9,4 kg/h Część wywiewna Poziom mocy akustycznej 57,9 db(a) Przepływ powietrza: 3050 m3/h Spręż dyspozycyjny: 400 Pa Filtr wstępny: Typ fltra: kasetowy Klasa: G4 Wentylator wywiewny z falownikiem Obroty wentylatora: 1122 obr/min Moc nominalna silnika: 1,50 kw Prąd znamionowy: 3,7 A Zasilanie: 3x400 V Wymiennik krzyżowy: Temperatura powietrza: 20,0/-5,7 o C Odkraplacz Ilość (szt.) Nr normy, katalogu, rysunku lub producent 1 Juwent Sp. J.

7 7 z 10 Ozn. N1/W1 ciąg dalszy N2/W2 N3/W30 Wyszczególnienie Automatyka centrali Presostat fltra 2 szt. Siłownik 2 szt. Kanałowy czujnik temperatury 1 szt Pomieszczeniowy czujnik temperatury 1 szt. Zabezpieczenie wymiennika krzyżowego: 1 szt. Skrzynka zasilająca 1 szt. Wyłącznik 2 szt. Sterownik 1 szt. Falownik N 5,50 kw Falownik W 1,50 kw Centrala wentylacyjna nawiewna zlokalizowana na dachu Typ CSK-40-S-W-P/1-6/-/-/S Standard wykonania: standard Wykonanie: zewnętrzne Strona obsługowa: lewa Masa ogólna centrali 1204 kg Część nawiewna Poziom mocy akustycznej 64 db(a) Przepływ powietrza: m 3 /h Spręż dyspozycyjny: 400 Pa Filtr wstępny: typ: kasetowy, klasa: G4 Wentylator nawiewny z falownikiem: Obroty wentylatora: 1233 obr/min Moc nominalna silnika: 4,00 kw Prąd znamionowy: 8,4 A Zasilanie: 3x400 V Wymiennik gazowy: Temperatura powietrza: -20,0/8,0 o C Moc wymiennika: 112,0 kw Zakres pracy palnika: kw Typ gazu: LPG Zużycie gazu: 8,3 kg/h Automatyka centrali Presostat fltra 1 szt. Siłownik 1 szt. Skrzynka zasilająca 1 szt. Wyłącznik 2 szt. Falownik N 4,00 kw Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna zlokalizowana na dachu Typ CSK-50-S-W-P/1-6/1-6/K/V Standard wykonania: standard Wykonanie: zewnętrzne Strona obsługowa: 6 x prawa i 1 x lewa Masa ogólna centrali 3069 kg Część nawiewna Poziom mocy akustycznej 65 db(a) Ilość (szt.) Nr normy, katalogu, rysunku lub producent 2 Juwent Sp. J. 7 Juwent Sp. J.

8 8 z 10 Ozn. W11.G3 W12.G3 Wyszczególnienie Przepływ powietrza: m 3 /h Spręż dyspozycyjny: 400 Pa Filtr wstępny: typ: kasetowy, klasa: G4 Wymiennik krzyżowy: Odzyskana moc: 157,1 kw Temperatura powietrza: -20,0/0,3 o C Wentylator nawiewny z falownikiem: Obroty wentylatora: 1408 obr/min Moc nominalna silnika: 11,00 kw Prąd znamionowy: 21,8 A Zasilanie: 3x400 V Wymiennik gazowy: Temperatura powietrza: 0,3/18,00 o C Moc wymiennika: 117,8 kw Zakres pracy palnika: kw Typ gazu: LPG Zużycie gazu: 9,5 kg/h Część wywiewna Poziom mocy akustycznej 64 db(a) Przepływ powietrza: m 3 /h Spręż dyspozycyjny: 400 Pa Filtr wstępny: Typ fltra: kasetowy Klasa: G4 Wentylator wywiewny z falownikiem Obroty wentylatora: 1355 obr/min Moc nominalna silnika: 7,50 kw Prąd znamionowy: 15,3 A Zasilanie: 3x400 V Wymiennik krzyżowy: Temperatura powietrza: 20,0/4,8 o C Odkraplacz Wentylator dachowy Typ: WD Plus-40 Wydajność: 8400 m 3 /h Ciśnienie statyczne: 340 Pa Prędkość obrotowa: 710 obr/min; Moc: 1,5 kw Napięcie: 400 V; Natężenie: 6,1 A Poziom ciśnienia akustycznego: 65 db(a); Masa: 78 kg; Wentylator dachowy Typ: WD 40 Wydajność: 8000 m 3 /h Ciśnienie statyczne: 170 Pa Prędkość obrotowa: 900 obr/min; Moc: 0,75 kw Ilość (szt.) Nr normy, katalogu, rysunku lub producent 10 Juwent Sp. J. 1 Juwent Sp. J.

9 9 z 10 Ozn. Wyszczególnienie Napięcie: 400 V; Natężenie: 2,3 A Poziom ciśnienia akustycznego: 66 db(a); Masa: 3,5 kg; Ilość (szt.) Nr normy, katalogu, rysunku lub producent Wytyczne wykonania i eksploatacji instalacji Kanały i kształtki wykonać z blachy stalowej ocynkowanej odpowiednio według BN-70/ i BN-70/ , chyba że w specyfkacji podano inaczej. Poszczególne elementy instalacji łączyć należy między sobą na kołnierze, zatrzaski lub według technologii wybranej przez wykonawcę stosując uszczelki. Przewody proste instalacji winny być wykonane w sposób umożliwiający korektę ich długości na montażu. Należy przewidzieć rewizje umożliwiające czyszczenie kanałów. Połączenia wentylatora z instalacją należy wykonać przy pomocy króćca elastycznego. Kanały wentylacyjne należy mocować do elementów konstrukcyjnych stosując typowe zawiesia z odpowiednimi podkładkami amortyzującymi drgania bądź obejmy z taśmy stalowej z wkładką gumową dla kanałów okrągłych. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez strop i dach należy zabezpieczyć przy pomocy podstaw dachowych z blachy stalowej ocynkowanej. Wszystkie elementy i urządzenia użyte w instalacji muszą mieć atest lub certyfkat zgodności Wytyczne międzybranżowe Wytyczne budowlane Należy przygotować otwory w stropach i dachu na prowadzenie kanałów wentylacyjnych o wymiarach o 100 mm większych od wymiarów kanałów. Należy przygotować cokoły pod wentylatory dachowe tak, aby wylot wentylatorów znajdował się przynajmniej 0,3 m nad połacią dachu. Należy przygotować cokoły pod podstawy dachowe przy przejściu kanałów wentylacyjnych przez stropy pomieszczeń oraz dach Wytyczne elektryczne Należy doprowadzić zasilanie elektryczne do następujących urządzeń: wentylatory dachowe, centrale wentylacyjne Wytyczne do projektu sterowania i AKPiA System automatyki instalacji wentylacji powinien spełniać następujące funkcje: Regulacyjne: utrzymanie temperatury powietrza nawiewanego na żądanym poziomie,

10 10 z 10 dopasowanie wydajności wentylatorów do oporów instalacji, sterowanie odzyskiem ciepła; Zabezpieczające: wyłączenie wentylatorów w przypadku zerwania paska klinowego, zabezpieczenie nagrzewnic przed zamarzaniem, sygnalizacja zabrudzenia fltrów; Alarmowe: sygnalizacja zadziałania zabezpieczenia lub niedotrzymania żądanych warunków pracy; Informacyjne: informowanie o stanie pracy poszczególnych urządzeń. 3.2 Uwagi końcowe 1. Całość instalacji powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 z 2002 roku poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami. 2. Instalacje wykonać należy zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 3. Podłączenia instalacji elektrycznej do urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta. 4. Przy wykonywaniu robót budowlano-instalacyjnych bezwzględnie należy zachować przepisy BHP. 5. Zastosowane materiały i urządzenia techniczne winny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie BHP, określonym w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U Nr 166 poz z późn. zm.).

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 810 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

sprawdzający MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

sprawdzający MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, BUDOWY, REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW ORAZ URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH W REJONIE KAPONIERY WRAZ Z CZĘŚCIĄ OTOCZENIA NA POTRZEBY MUZEUM KATYŃSKIEGO - ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny i obliczenia II. Specyfikacja elementów wentylacyjnych III. Część graficzna Rys. Rzut parteru instalacja wentylacji i chłodzenia skala -50 Rys. 2 Rzut dachu instalacja

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

Ι. OPIS TECHNICZNY. 1. INFORMACJE OGÓLNE.

Ι. OPIS TECHNICZNY. 1. INFORMACJE OGÓLNE. Czuba Latoszek Sp. z o.o. 00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel/fax: 022 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z USŁUGAMI W PARTERZE I Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE...

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA... 3 1.3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 4 1.4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU.... 5 2. OPIS PROJEKTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) INSTALACJE GRZEWCZE, KLIMATYZACYJNE, WENTYLACYJNE Dla zadania pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej - Roboty wykończeniowe,

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna - 1 - SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna II. CZĘŚĆ GRAFICZNA - rzut piwnic instalacje grzewcze rys. 1 - rzut parteru instalacje grzewcze rys. 2 - rzut piętra instalacje grzewcze

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 134.17-05 Strona 1 z 11 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 1.4. Inwestor 1.5. Stan istniejący 1.6. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi

Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 007 Łódź pl. Komuny Paryskiej 3 m.5 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: biuro@piotrbilinski.com Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY. 2. ZŁĄCZNIKI: NR1 Zespół centrali wentylacyjnej. 3. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ. 4. RYSUNKI: VAC-C-1 VAC-C-2 VAC-C-3 VAC-C-4 VAC-C-5 VAC-C-6 Rzut

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz modernizacji rozdzielaczy węzła cieplnego dla przebudowy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MGGP S.A. BIURO INŻYNIERYJNO KONSULTINGOWE 35-222 Rzeszów, ul.okulickiego 17 tel./fax(+48 17) 863 03 44/ 863 03 44 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

4. Opis projektowanej wentylacji mechanicznej.

4. Opis projektowanej wentylacji mechanicznej. PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA REMONTOWANEGO I PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO USYTUOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. JANA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 4

SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 4 1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 2. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WENTYLACJI... 5 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 5 2.2. JAKOŚĆ POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SPZOZ W KOŚCIANIE NA ODDZIAŁ CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIĘ ORAZ POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO I NADBUDOWĄ KLATKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz.nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód 5)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV

ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO sp. z o.o. 20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7 NIP 712-015-55-07

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO sp. z o.o. 20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7 NIP 712-015-55-07 i BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO sp. z o.o. 20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7 NIP 712-015-55-07 rok założenia firmy 1953 Sąd Rejonowy, XI Wydział Gospodarczy w Lublinie Kapitał zakładowy: 50.000,00

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH

INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH Biuro Projektowo-Usługowe PROJTERM Beata Sromek 44-100 Gliwice ul. Złota 74 ZADANIE INWESTYCYJNE: INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ

PROJEKT WYKONAWCZY PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ PROJEKT WYKONAWCZY PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ LOKALIZACJA: INWESTOR: BRANŻA: PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: 43-170 Łaziska Górne, Plac Ratuszowy URZĄD MIASTA Łaziska

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2 SPIS TREŚCI A. Oświadczenia... 3 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 4 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 8 D. Opis techniczny... 9 1. Podstawa opracowania... 9 2. Założenia.... 9 3. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa: Załączniki:

Część rysunkowa: Załączniki: Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 1. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 5 1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 5 2. WENTYLACJA... 5 2.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 5 2.2 BILANS POWIETRZA HIGIENICZNEGO...

Bardziej szczegółowo