P R Z E D M I A R R O B Ó T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R Z E D M I A R R O B Ó T"

Transkrypt

1 STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT B u d o w a : HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA O b i e k t : PRZEBUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ A d r e s : SKAWINA UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA dz. nr 2996/8 ROBOTY BUDOWLANE - WYMIANA POSADZKI W HALI SPORTOWEJ Kod CPV : Hale sportowe I n w e s t o r : CENTRUM KULTURY I SPORTU SKAWINA UL. świrki I WIGURY 11 Jednostka autorska : Pracowania Architektury arch.i.piotrowski Kraków ul.grzegórzecka 8/4 Opracowanie : J.Geratowska Kraków ul Wł.śeleńskiego 28 Sprawdził : mgr inŝ. arch.małgorzata Rosół - Kraków - 1 -

2 S P I S D Z I A Ł Ó W P R Z E D M I A R U Lp. B u d o w a : HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA O b i e k t : PRZEBUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ A d r e s : SKAWINA UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA dz. nr 2996/8 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Str: 1 Opis stanu / elementu A. STAN : WYMIANA POSADZKI SPORTOWEJ a. Wuburzenia i rozbiórki b. PodłoŜe pod posadzkę sportową c. Posadzka sportowa - system podłogi sportowej np.junckers Duo BAT Buk Premium- B. STAN : KANAŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA d. DemontaŜe i rozbiórki e. Roboty budowlane C. STAN : WNĘKI NA GRZEJNIKI CO f. NadproŜa w zewnętrznej ścianie- wykucia g. Roboty budowlane h. Osłony grzejników D. STAN : RAMA NOŚNA CENTRALI WENTYLACYJNEJ i. Roboty budowlane Koniec wydruku spisu działów przedmiaru

3 B u d o w a : HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA O b i e k t : PRZEBUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ A d r e s : SKAWINA UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA dz. nr 2996/8 Str: 1 A. STAN : WYMIANA POSADZKI SPORTOWEJ a. ELEMENT : Wuburzenia i rozbiórki Poz. 1. KNR IGM Warszawa 546,530 m2 Rozebranie posadzek z deszczułek nie nadających się do ponownego wbudowania, z oderwaniem listew lub cokołów, w sali gimnastycznej pom.030 : 546,53 = 546,530 Poz. 2. KNR IGM Warszawa 546,530 m2 Rozebranie podłóg drewnianych: ślepych j.w. : 546,53 = 546,530 Poz. 3. KNR IGM Warszawa 546,530 m2 Rozebranie izolacji np. z wełny mineralnej j.w. : 546,53 = 546,530 Poz. 4. KNR IGM Warszawa 10,931 m3 Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: wylewki cementowej j.w. : 546,53*0,02 = 10,931 Razem obmiar = 10,931 Poz. 5. KNR IGM Warszawa 212,328 m3 Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię: z parteru 546,53*0,35+10,931 = 202,217 przyjmuje się dodatkowo 5 % na inne : 202,217*0,05 = 10,111 Razem obmiar = 212,

4 STAN : A. WYMIANA POSADZKI SPORTOWEJ ELEMENT : a. Wuburzenia i rozbiórki Str: 2 Poz. 6. KNR IGM Warszawa 212,328 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km Przyjmuje się do KU na odl. 5 km 212,328 = 212,328 Razem obmiar = 212,328 Poz. 7. KNR IGM Warszawa 849,312 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za kaŝdy następny 1 km 5-1=4 x S ( 212,328 ) * ( 4 ) = 849,312 Razem obmiar = 849,312 b. ELEMENT : PodłoŜe pod posadzkę sportową Poz. 8. KNNR MRRiB 546,530 m2 Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm ( np. f-my ONDULINE) - poziome podposadzkowe- w nakładach M naleŝy pozostawić tylko folię pom.030 : 546,53 = 546,530 Poz. 9. KNNR MRRiB 546,530 m2 Izolacje przeciwdźwiekowe poziome z płyt styropianowych, układanych na wierzchu konstrukcji na sucho - jednowarstwowe- grub. 8 do 10 cm 546,53 = 546,530 Poz. 10. KNNR MRRiB 546,530 m2 Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm (np. f-my ONDULINE) - poziome podposadzkowe- w nakładach M naleŝy pozostawić tylko folię 546,53 = 546,

5 STAN : A. WYMIANA POSADZKI SPORTOWEJ ELEMENT : b. PodłoŜe pod posadzkę sportową Str: 3 Poz. 11. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 546,530 m2 Wylewka betonowa zbrojona siatką stalową z prętów śred. 4 mm - dylatowana w polach 6x6 m - grub. projekt. 13 cm 546,53 = 546,530 Poz. 12. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej j.w. za zmianę grubości o 10 mm 13-2 = 11 x RMS 6 011,830 m2 ( 546,53 ) * ( 11 ) = 6 011,830 Razem obmiar = 6 011,830 Poz. 13. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 546,530 m2 Dopłata do posadzek j.w. za zbrojenie siatką stalową z prętów śred. 4 mm 546,53 = 546,530 Poz. 14. KNNR MRRiB 546,530 m2 Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm (np. f-my ONDULINE) - poziome podposadzkowe- w nakładach M naleŝy pozostawić tylko folię 546,53 = 546,530 c. ELEMENT : Posadzka sportowa - system podłogi sportowej np.junckers Duo BAT Buk Premium- Numer specyfikacji : Poz. 15. koszt wg oferty Dostawa i montaŝ podłogi np. Junckers DuoBAT Buk Premium - na systemie prefabrykowanych podwójnych legarów z łącznikami systemowymi wraz z malowaniem linii na boiskach (wycena wg oferty) Numer specyfikacji : ,530 m2 546,53 = 546,

6 STAN : B. KANAŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA Str: 4 B. STAN : KANAŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA d. ELEMENT : DemontaŜe i rozbiórki Poz. 16. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,400 m2 DemontaŜ pokrycia kanałów kratami stalowymi współ. do R i S x 0.50 przy wnękach grzejników 0,90*2,0*8 = 14,400 Razem obmiar = 14,400 Poz. 17. KNR IGM Warszawa 3,935 m3 Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: zbrojonych- istniejący strop kanału c.o. grub. ok. 10 cm 0,95*20,71*2*0,10 = 3,935 Razem obmiar = 3,935 Poz. 18. KNR IGM Warszawa 0,756 t Wywiezienie samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km elementów stalowych - przyjmuje się do KU na odl. 5 km 14,40*51,50*1,02*0,001 = 0,756 Razem obmiar = 0,756 Poz. 19. KNR IGM Warszawa 3,024 t Nakłady uzupełniające na kaŝdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 5-1= 4 x S ( 0,756 ) * ( 4 ) = 3,024 Razem obmiar = 3,024 Poz. 20. KNR IGM Warszawa 3,935 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km Przyjmuje się do KU na odl. 5 km 3,935 = 3,935 Razem obmiar = 3,

7 STAN : B. KANAŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA ELEMENT : d. DemontaŜe i rozbiórki Str: 5 Poz. 21. KNR IGM Warszawa 15,740 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za kaŝdy następny 1 km 5-1=4 x S ( 3,935 ) * ( 4 ) = 15,740 Razem obmiar = 15,740 e. ELEMENT : Roboty budowlane Poz. 22. KNR IGM Warszawa 15,120 m2 Wykonanie i rozebranie deskowania: dla płyt przykrywających kanał przy wnękach 0,90*2,0*8*1,05 = 15,120 Razem obmiar = 15,120 Poz. 23. KNR IGM Warszawa 288,000 kg Przygotowanie i montaŝ zbrojenia z prętów stalowych: gładkich, o śr mm 0,90*2,0*8*20 = 288,000 Razem obmiar = 288,000 Poz. 24. KNR IGM Warszawa 1,440 m3 Uzupełnienie betonem zwykłym z kruszywa naturalnego Ŝelbetowych monolitycznych elementów konstrukcyjnych: płyt Ŝelbetowych nad istniejącym kanałem KNR T współ. do R x ,90*2,0*0,10*8 = 1,440 Razem obmiar = 1,440 Poz. 25. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,349 m2 Przekrycia kanałów płytami nadkanałowymi Ŝelbetowymi prefabrykowanymi grubości: 10 cm(po obu stronach sali) 0,95*20,71*2 = 39,349 Razem obmiar = 39,

8 STAN : C. WNĘKI NA GRZEJNIKI CO Str: 6 C. STAN : WNĘKI NA GRZEJNIKI CO f. ELEMENT : NadproŜa w zewnętrznej ścianie- wykucia Poz. 26. KNR IGM Warszawa 22,610 m2 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości wnęki: do 1/4 cegły 1,90*1,70*7 = 22,610 Razem obmiar = 22,610 Poz. 27. KNR IGM Warszawa 14,000 gniazdo Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości: 1 cegły celem wykonania poduszek betonowych 7*2 = 14,000 Razem obmiar = 14,000 Poz. 28. KNR IGM Warszawa 0,435 m3 Wykucie bruzd dla osadzenia I na wykonanych wcześniej poduszkach betonowych 0,15*0,18*2,30*7 = 0,435 Razem obmiar = 0,435 Poz. 29. KNR IGM Warszawa 14,000 szt Przebicie otworów dla załoŝenia ściągów stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o grubości: 1 cegły 7*2 = 14,000 Razem obmiar = 14,000 Poz. 30. KNR IGM Warszawa 4,210 m3 Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię: z parteru 22,61*0,15+0,435 = 3,827 przyjmuje się dodatkowo 10 % na inne : 3,827*0,10 = 0,383 Razem obmiar = 4,

9 STAN : C. WNĘKI NA GRZEJNIKI CO ELEMENT : f. NadproŜa w zewnętrznej ścianie- wykucia Str: 7 Poz. 31. KNR IGM Warszawa 4,210 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km Przujmuje się do KU na odl. 5 km 4,210 = 4,210 Razem obmiar = 4,210 Poz. 32. KNR IGM Warszawa 16,840 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za kaŝdy następny 1 km 5-1= 4 x S ( 4,210 ) * ( 4 ) = 16,840 Razem obmiar = 16,840 g. ELEMENT : Roboty budowlane Poz. 33. KNR IGM Warszawa 14,000 msc Naprawa podłoŝa betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5 m2, z oczyszczeniem miejsc uszkodzonych oraz zabetonowaniem i wyrównaniem powierzchni 7*2 = 14,000 Razem obmiar = 14,000 Poz. 34. KNR IGM Warszawa 16,100 m Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: IPE 140 mm cięŝar dwuteownika kg/mb eys. K-1 i K-2 : 2,30*7 = 16,100 Razem obmiar = 16,100 Poz. 35. KNR IGM Warszawa 14,000 szt Obmurowanie końców belek 7*2 = 14,000 Razem obmiar = 14,

10 STAN : C. WNĘKI NA GRZEJNIKI CO ELEMENT : g. Roboty budowlane Str: 8 Poz. 36. KNR IGM Warszawa 14,000 szt Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o powierzchni ponad 0,1 do 0,2 m2 i głębokości: ponad 10 cm 7*2 = 14,000 Razem obmiar = 14,000 Poz. 37. KNR IGM Warszawa 17,710 m Zabetonowanie bruzd w podłoŝach, stropach i ścianach Ŝwirobetonem, bez deskowań i stemplowań, przy przekroju bruzdy: ponad 0,015 m2 do 0,03 m2.zabetonowanie bruzd po zamocowaniu belek 2,30*1,10*7 = 17,710 Razem obmiar = 17,710 Poz. 38. KNR IGM Warszawa 10,808 m2 Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej: na ścianach, filarach, pilastrach 0,15*(1,90*1,70)*2*7+0,25*2,30*7 = 10,808 Razem obmiar = 10,808 Poz. 39. KNR IGM Warszawa 10,808 m2 Powlekanie mlekiem cementowym siatki ciętociągnionej umocowanej na ścianach i stropach 10,808 = 10,808 Razem obmiar = 10,808 Poz. 40. KNR IGM Warszawa 10,808 m2 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki ciętociągnionej, umocowanej na ścianach 10,808 = 10,808 Razem obmiar = 10,808 Poz. 41. KNR IGM Warszawa 14,000 szt Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III, na podłoŝu z cegieł lub betonu, przy powierzchni otynkowania w jednym miejscu do 0,5 m2 z zaprawy: cement.-wapiennej z ciasta wap., na ścianach=belki *2 = 14,000

11 STAN : C. WNĘKI NA GRZEJNIKI CO ELEMENT : g. Roboty budowlane Str: 9 Razem obmiar = 14,000 Poz. 42. KNR IGM Warszawa 34,034 m2 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.iii, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do 1,0 m2, przy uŝyciu ciasta wapiennego wnęki : (1,90+1,70)*2*7*0,15+1,90*1,70*7 = 30,170 belki nad wnękami : 0,20*2,30*7*1,20 = 3,864 Razem obmiar = 34,034 Poz. 43. KNNR MRRiB 50,400 m Listwy naroŝnikowe PCV z siatki z wł.szklanego (1,90+1,70)*2*7 = 50,400 Razem obmiar = 50,400 h. ELEMENT : Osłony grzejników Numer specyfikacji : Poz. 44. KNNR MRRiB 22,610 m2 ANALOGIA - Ekran aluminiowy na tylnej ścianie grzejników współ. do R x 0.50 Numer specyfikacji : ,90*1,70*7 = 22,610 Razem obmiar = 22,610 Poz. 45. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,610 m2 Izolacja pod ekrany np. z maty izolacyjnej grub. 0.5 cm Numer specyfikacji : ,61 = 22,610 Razem obmiar = 22,610 Poz. 46. KNNR MRRiB 0,250 t Dostawa i montaŝ stalowych konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie ponad 5 do 20 kg- Mocowanie osłon dla blach perforowanej Numer specyfikacji : rys.-26- potrącenie blachy perforowanej : (50,02-15,60)*1,02*1,018*0,001*7 = 0,250 Razem obmiar = 0,

12 STAN : C. WNĘKI NA GRZEJNIKI CO ELEMENT : h. Osłony grzejników Str: 10 Poz. 47. KNNR MRRiB 22,610 m2 ANALOGIA - Dostawa i montaŝ blachy perforowanej Rv gr. 1.5 mm na konstrukcji j.w. cięŝar blachy 6.50 kg/m2 - współ. do R x 0.50 Numer specyfikacji : ,90*1,70*7 = 22,610 Razem obmiar = 22,610 D. STAN : RAMA NOŚNA CENTRALI WENTYLACYJNEJ i. ELEMENT : Roboty budowlane Poz. 48. KNR IGM Warszawa 2,300 m2 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych: pierwsza warstwa - pod centralę wentylacyjną 0,50*2,30*2 = 2,300 Razem obmiar = 2,300 Poz. 49. KNR IGM Warszawa 2,300 m2 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych: nastepna warstwa 2,30 = 2,300 Razem obmiar = 2,300 Poz. 50. KNR IGM Warszawa 1,380 m2 Analogia - Odkucie wieńca Ŝelbetowego w celu dowiązania się ze zbrojeniem 0,30*2*2,30 = 1,380 Razem obmiar = 1,380 Poz. 51. KNR IGM Warszawa 0,138 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km Przyjmuje się do KU na odl. 5 km 2,30*0,03+1,38*0,05 = 0,138 Razem obmiar = 0,

13 STAN : D. RAMA NOŚNA CENTRALI WENTYLACYJNEJ ELEMENT : i. Roboty budowlane Str: 11 Poz. 52. KNR IGM Warszawa 0,552 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za kaŝdy następny 1 km 5-1=4 x S ( 0,138 ) * ( 4 ) = 0,552 Razem obmiar = 0,552 Poz. 53. KNR IGM Warszawa 4,160 m2 Wykonanie i rozebranie deskowania: belek (2,30+0,30)*2*0,50+(2,30+0,30)*2*0,30 = 4,160 Razem obmiar = 4,160 Poz. 54. KNR IGM Warszawa 0,552 m3 Uzupełnienie betonem zwykłym z kruszywa naturalnego Ŝelbetowych monolitycznych elementów konstrukcyjnych: belek, wieńców 4-01 t.9905 wspoł. do R x ,30*0,50*2,30+0,30*0,30*2,30 = 0,552 Razem obmiar = 0,552 Poz. 55. KNR IGM Warszawa 27,600 kg Przygotowanie i montaŝ zbrojenia z prętów stalowych: Ŝebrowanych o śr mm 0,552*50,0 = 27,600 Razem obmiar = 27,600 Poz. 56. Anal. dostawa Dostawa ramy nośnej stalowej z dwuteownika 150 oraz słupków o profilu zamkniętym 10x10 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym 190,450 kg rama : (3,05+1,68)*2*17,90*1,02*1,018 = 175,830 słupki : 0,50*14,08*2*1,02*1,018 = 14,620 Razem obmiar = 190,450 Poz. 57. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,015 t MontaŜ konstrukcji stalowej podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu: ponad 10 do 20 kg- słupki

14 STAN : D. RAMA NOŚNA CENTRALI WENTYLACYJNEJ ELEMENT : i. Roboty budowlane Str: 12 słupki : 14,62*0,001 = 0,015 Razem obmiar = 0,015 Poz. 58. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,176 t MontaŜ konstrukcji stalowej podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu: ponad 50 do 250 kg 175,830*0,001 = 0,176 Razem obmiar = 0,176 Poz. 59. KNR IGM Warszawa 5,540 m2 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych, kategorii III, na ścianach, przy powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu: do 1,0 m2, przy uŝyciu ciasta wapiennego 4,16+2,30*0,30*2 = 5,540 Razem obmiar = 5,540 Poz. 60. KNR IGM Warszawa 5,540 m2 Pokrycie dachów betonowych dwiema warstwami papy asfaltowej na lepiku, z uprzednim zerwaniem starego pokrycia z dwóch warstw papy, przy uŝyciu: lepiku Numer specyfikacji : ,54 = 5,540 Razem obmiar = 5, Koniec wydruku przedmiaru

15 N A K Ł A D Y R, M, S B u d o w a : HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA O b i e k t : PRZEBUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ A d r e s : SKAWINA UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA dz. nr 2996/8 NAKŁADY RMS Str: 1 Lp. Alt. Gr. / Symbol KMB / Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m. Robocizna Robocizna 3 861,26695 r-g Materiały Nakład robocizny : 3 861,26695 r-g 1. Konstr. stalowa ramy nośnej i słupków stalowych 190,45000 kg 2. Konstr.stalowa dla mocowania osłon 0,25000 t 3. Podłoga Sportowa Junckers DuoBAT ,53000 m Dwuteowniki stalowe norm.walcow. na gorąco IPE ,33730 kg Pręty stal.okrąg.gład.do zbr.bet mm 289,72800 kg Pręty stal.okrąg.ŝebrowane,do zbr mm 28,15200 kg Druty stalowe okrągłe miękkie 0,5-0,8 mm 1,08080 kg Druty stalowe okrągłe miękkie 6,20160 kg Blacha perforowana Rv mm gr.1.5 mm 146,96500 kg Blachy alum.walc.na zimno,grub.0,5-1,0 mm 94,96200 kg Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.3,25mm 10,65000 szt Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost 0,37500 szt Gwoździe budowlane gołe okrągłe 1,55440 kg Gwoździe sufitowe 2,16160 kg Siatki stalowe z prętów grub. 4 mm 557,46060 m Siatki cięto-ciągn.z bl.st.2,0 mm- 20x62mm 11,88880 m Farba olejna do gr.przeciwrdz.-miniow.60% 0,03629 dm Acetylen rozpuszczony techniczny 0,26460 kg Tlen techniczny spręŝony 0,79380 m Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm np. ONDUFOND 1 311,67200 m Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm np.ondufond 655,83600 m Płyty styropianowe EPS cm 573,85650 m Listwy naroŝnik.tynk.pvc z siat.z wł.szkl. 53,92800 m Piaski do betonów zwykłych 1,08794 m Piaski do zapraw budowlanych 1,74879 m świry do betonów zwykłych,wielofrakcyjne 1,86704 m Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków 105,65800 kg Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków 0,53280 t Cement portlandzki 25 z dodatkami 0,40060 t Wapno hydratyzowane (suchogaszone) 12,46000 kg Wapno gaszone (ciasto wapienne) 0,22566 m Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm 240,80000 szt Płyty nadkanałowe Ŝelb.prefabr.gr.10 cm 39,34900 m Lepiki asfaltowe na zimno 20,49800 kg Masy asfaltowe izolacyjne 38,25710 kg Emulsje asfaltowe izolacyjne 1,66200 kg Papy asfaltowe na tekturze budowlanej 13,07440 m Beton zwykły B 20 (C16/20) 2,03184 m Zaprawa cementowa M 12 74,42208 m Mata izolacyjna grub. 0.5 cm 23,74050 m Deski iglaste obrzynane mm kl.iii 0,09048 m Deski iglaste obrzynane mm kl.iii 0,05520 m Woda przemysłowa z rurociągu 1,44699 m3-15 -

16 N A K Ł A D Y R, M, S Str: 2 Lp. Alt. Gr. / Symbol KMB / Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow. 0,07560 m Drewno opałowe 76,66360 kg Sprzęt śuraw samochodowy 5-6 t (1) 0,21160 m-g Wyciąg budowlany 131,13095 m-g Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 8,47442 m-g śuraw okienny przenośny 0,15 t 11,65360 m-g śuraw okienny do 0,5 t 0,22160 m-g Środek transportowy (1) 2,53059 m-g Ciągnik kołowy kw [ KM] (1) 0,36590 m-g Przyczepa skrzyniowa 10 t 0,36590 m-g Samochód samowyładowczy do 5 t (1) 128,29004 m-g Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 5,93052 m-g Spawarka elektryczna 5,17500 m-g Spawarka elektryczna wirująca 300 A 3,75160 m-g Nakład sprzętu : 298,10173 m-g UWAGA: Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową Koniec wydruku zestawienia nakładów R, M, S

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT B u d o w a : WZMOCNIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DOMU STUDENCKIEGO NR 4 O b i e k t : DOM STUDENCKI NR 4 A d r e s : KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48B ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT B u d o w a : HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA O b i e k t : PRZEBUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ Adaptacja holu wejściowego A d r e s : SKAWINA UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA dz. nr

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT B u d o w a : WZMOCNIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DOMU STUDENCKIEGO NR 4 O b i e k t : DOM STUDENCKI NR 4 A d r e s : KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48B ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT B u d o w a : PRZEBUDOWA PORTIERNI GŁÓWNEGO WEJŚCIA NA PARTERZE DOMU STUDENCKIEGO NR 3 O b i e k t : DOM STUDENCKI NR 3 A d r e s : KRAKÓW AL. 29 LISTOPADA 48 C ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczenia trafo na pokój nauczycielski

Adaptacja pomieszczenia trafo na pokój nauczycielski Branża: Budowlana Rodzaj: Przedmiar Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Adaptacja pomieszczenia trafo na pokój nauczycielski KOSZTORYS NR: 157/11 Adaptacja pomieszczenia trafo na pokój nauczycielski

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Budowa : - Obiekt : Przebudowa budynku garaŝowego - Przecena Adres : Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 działka nr 4026 Inwestor : Starostwo Powiatowe 78-600 Wałcz ul Dabrowskiego

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : - Obiekt : Ekrany osłaniajace stoiska na Targowisku Miejskim nr 1 w Pile Z Przedmiarem Robót Adres : 64-920 Piła ul Rynkowa 42 dzaialka nr 304/33 Inwestor : TARPIL

Bardziej szczegółowo

Wykonanie konstrukcji wsporczej dla klimatyzatorów

Wykonanie konstrukcji wsporczej dla klimatyzatorów Strona tytułowa Branża: Budowlana Rodzaj: Przedmiar Wspólny Słownik Zamówień: Wykonanie konstrukcji wsporczej dla klimatyzatorów 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych BUDOWA: WYKONAWCA: Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 7% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 7% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Wartość kosztorysowa Podatek VAT 7% Cena kosztorysowa Słownie: zł Kosztorys ślepy Obiekt Budowa Inwestor Popielewko gm. Połczyn Zdrój Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Popielewko Sporządził Julia Sońta

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17 Przedmiar robót ZAD I Załącznik nr 7 NAZWA INWESTYCJI : WTM - BASEN ADRES INWESTYCJI : Szczecin, al. Piastów 41 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Niepiekło DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Niepiekło DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów wejściowych do budynku ADRES INWESTYCJI : Piekary Śląskie, ul. ul. Gen. Okulickiego 1 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Okulickiego1 ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik - Wykonanie budynku technicznego nr 1 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji ul. Piłsudskiego 38, Ostrołęka PRZEDMIAR ROBÓT 45453000-7 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 358-023-11 dla: Z.P. Kosztorys uproszczony :588a DPS Łanowa 41b CZĘŚĆ II oferent.

ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 358-023-11 dla: Z.P. Kosztorys uproszczony :588a DPS Łanowa 41b CZĘŚĆ II oferent. Elementy scalone nazwa elementu wartość elementu wyburzenia i rozbiórki 0.00 roboty murarskie 0.00 stolarka drzwiowa wewnętrzna 0.00 izolacja fundamentów 0.00 roboty inne 0.00 cały kosztorys 0.00 strona

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ ZLECAJĄCEGO / ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR. III

Przedmiar. WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ ZLECAJĄCEGO / ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR. III Przedmiar WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ ZLECAJĄCEGO / ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR. III Budowa: ZSO III WYMIANA OGRODZENIA i REMONT KOMINÓW Obiekt: ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Skucie starych tynków i innych elementów, usuwanie farby,czyszczenie

Skucie starych tynków i innych elementów, usuwanie farby,czyszczenie 1 1.1 KNNRw 0003 0601-0100 Skucie starych tynków i innych elementów, usuwanie farby,czyszczenie Ilość: 1,000 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach,filarach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kompleksowy remont zaplecza sali gimnastycznej - roboty budowlane - ETAP 1 - STAN SUROWY.

Przedmiar robót. Kompleksowy remont zaplecza sali gimnastycznej - roboty budowlane - ETAP 1 - STAN SUROWY. Przedmiar robót STAN SUROWY. Budowa: S.P. nr 2 Obiekt lub rodzaj robót: SZKOŁA PODSTAWOWA Lokalizacja: Kraków ul Strzelców nr 5 A Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Data opracowania: 2014-10-09

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres robót

Szczegółowy zakres robót ZGN WOLA Józefa Bema 70 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Nazwa inwestycji : Wymiana podłogi Adres inwestycji : Kasprzaka 23A m 10 Inwestor : Administracja nr 4 OGRODOWA Adres Inwestora : Ogrodowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY 45216121-8 Obiekty straży pożarnej KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku - termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 AZK ŁODŹ-BAŁUTY KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ MAGNUSKI DATA OPRACOWANIA : 19.06.2015 Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Roboty rozbiórkowe komórek gospodarczych przy ul. Noakowskiego 6 w Gliwicach Data: 10-01-04 Budowa: 44-100 Gliwice, ul. Noakowskiego 4 Kody CPV: 45110000-1 Obiekt: Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania Inwestor : Uniwersytet Rolniczy Kraków Opracował : A.Bielecki Data : 08-08-28 Sprawdził

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ZGN WOLA Józefa Bema 70 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Nazwa inwestycji : Wymiana podłogi Adres inwestycji : Grzybowska 90A m 37 Inwestor : Administracja nr 4 OGRODOWA Adres Inwestora : Ogrodowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Obiekt Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach- część istniejąca przed przebudową Kod CPV 45453000-7 Budowa Spytkowice 566 Inwestor Gmina Spytkowice

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena Wartość Grupa

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena Wartość Grupa ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena Wartość Grupa 1. gaz propan-butan kg 0.8364 0.8364 0.00 0.00 2. kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 130.0208 130.0208 0.00 0.00 3. pręty

Bardziej szczegółowo

A. Roboty rozbiórkowe

A. Roboty rozbiórkowe Budowa : Zamiana konstrukcji dachu Obiekt : Budynek OSP -Wturek gm. Wilczyn Adres : Wturek gm. Wilczyn P R Z E D M I A R R O B Ó T Data : 2008-09-03 Str: 1 A. Roboty rozbiórkowe 1. KNR 401-0535-04-00 IGM

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Inwestor: Gmina Łysomice ul. Warszawska 8 87-148 Łysomice Wykonawca: Zamówienie Publiczne Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Nazwa budowy: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerczynkach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Mazurek DATA OPRACOWANIA : 05-2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Mazurek DATA OPRACOWANIA : 05-2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK SOCJALNO BIUROWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - ROBOTY BUDOWLANE - ZMIANA ILOŚCI OKIEN ADRES INWESTYCJI : 59-300 Lubin, ul. Zielona Dz 234 INWESTOR : MPWiK Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont Tuneli Komunikacyjnych - Tunel nr 3 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul Mączna 4 INWESTOR : SPS ZOZ "ZDROJE" ADRES INWESTORA : Szczecin ul Mączna 4 BRANŻA : ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka stropodachu budynku nr 2 (plebania) ADRES INWESTYCJI : ul. Kaliskiego 49, Warszawa INWESTOR : JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063 ADRES INWESTORA : 00-909 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ UL. PĘTKOWICKA, LEŚNICTWO BIAŁA Kod CPV : 45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy JAKUBIEC DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy JAKUBIEC DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIE DACHOWEGO W BLOKU MIESZKALNYM NR 2 ADRES INWESTYCJI : ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin INWESTOR : ZESPÓŁ PIESNI I TAŃCA " ŚLĄSK " IM. ST. HADYNY ADRES

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : BUDYNEK GARAŻOWY Kod CPV : 45262700-8 Przebudowa budynków Adres : 26-300 Opoczno, ul. Targowa działka nr 129 obr. 14 Kod CPV : 45000000-7

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY Data opracowania: 2007-03-15 KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY Nazwa zadania: Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Kołaczycach. Adres inwestycji: Zamawiający: Wykonawca: Adres wykonawcy: 38-213

Bardziej szczegółowo

a. ELEMENT : Roboty dekarskie

a. ELEMENT : Roboty dekarskie Budowa : Szkoła Podstawowa w Golicach Obiekt : Budynek Dydaktyczny wraz z salą gimnastyczną Adres : 69-100 Słubice ul. Słubicka 1 WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU Stawka roboczogodziny R-g :... zł /

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Jerzy Hungendorfer, Białystok ul. Szarych Szeregów 5A/5

Pracownia Projektowa Jerzy Hungendorfer, Białystok ul. Szarych Szeregów 5A/5 Pracownia Projektowa Jerzy Hungendorfer, 15-666 Białystok ul. Szarych Szeregów 5A/5 PRZEDMIAR ROBÓT DOCIEPLENIE DACHU NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń budynku biurowego PWiK w Suwałkach ADRES

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Zespół Szkół Rolniczo - Technicznych Obiekt : Budynek Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu Adres : ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 78 P R Z E D M I A R R O B Ó T Str: 1 A. STAN : Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Inwestorski nr 3/2015r.

Przedmiar robót Inwestorski nr 3/2015r. Przedmiar robót Inwestorski nr 3/2015r. Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniu kawiarni, zaplecza kawiarni, sala dzinenego pobytu Obiekt Budowa Inwestor Wykonanie Wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KOSZTORYS OFERTOWY 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE OGRODZENIA SYSTEMOWEGO SZKOŁY OD STRONY UL. TRYBUNALSKIEJ ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PILE BUDYNEK LABORATORYJNO - BIUROWY Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

P 107, co,2012 Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 8590) strona nr: 1. Przedmiar robót

P 107, co,2012 Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 8590) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 ELEMENT 1.1 KNR 402/515/3 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego do wymiany zaworów i płukania, ponowny montaż 44 kpl Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wymiana podłogi w sali rekreacyjnej

Kosztorys nakładczy. Wymiana podłogi w sali rekreacyjnej Kosztorys nakładczy Wymiana podłogi w sali rekreacyjnej Data: 2010-02-24 Budowa: Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Obiekt: Działka nr ewid. 5 ul. Krakowskie Przedmieście 58 98-200 Sieradz

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski Wykonanie izolacji termicznej TABELA dachu ELEMENTÓW budynku nr SCALONYCH

Kosztorys inwestorski Wykonanie izolacji termicznej TABELA dachu ELEMENTÓW budynku nr SCALONYCH Wojskowy Zarząd Infrastruktury 6-967 Poznań ul. Kościuszki 92/98 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie izolacji termicznej daxchu budynku nr 14 Poznań ul. Wojska Polskiego 84/86 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont przychodni nr 4 - korytarz ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ogrodzenia placu szkolnego

Kosztorys ofertowy. Remont ogrodzenia placu szkolnego Kosztorys ofertowy Remont ogrodzenia placu szkolnego Data: 2010-10-15 Obiekt: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zamościu - obiekty rekreacyjno-sportowe Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zamościu ul. Orzeszkowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont balkonu, schodów wejściowych oraz wykonanie dodatkowego ogrodzenia

Przedmiar robót. Remont balkonu, schodów wejściowych oraz wykonanie dodatkowego ogrodzenia Przedmiar robót Remont balkonu, schodów wejściowych oraz wykonanie dodatkowego ogrodzenia Obiekt lub rodzaj robót: Przedszkole Nr 124, ul. Zwycięstwa 22, Kraków Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków,ul.

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1.3 KNR 401/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km

Przedmiar robót. 1.3 KNR 401/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km Przedmiar robót Nazwa i adres zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury ; ul. Mogilska 85, 30-90 Kraków Nazwa obiektu lub robót: Wojskowa Komenda, ul. Zawiszy Czarnego 7 Zuzia0 (C) Datacomp 994-0(lic.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA

PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA NAZWA INWESTYCJI : USUNIĘCIA USZKODZENIA NA RURZE WODNEJ NAD ORTOPEDIĄ ADRES INWESTYCJI : 47-200 KĘDZIERZYN - KOŹLE UL. ROOSEVELTA 2 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Remont balkonów. Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13. Sprawdzający:...

Kosztorys. Remont balkonów. Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13. Sprawdzający:... Kosztorys Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji,

Bardziej szczegółowo

Zuzia - Fundamenty Tasta Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 12247) strona nr: 1. Przedmiar

Zuzia - Fundamenty Tasta Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 12247) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 FUNDAMENT NR 1 - PRASA YSLT 300A 1.1 KNR 404/603/7 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, posadzka o grubości 30cm 54,5 m3 1.2 KNR 404/1103/4 załadowaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja budynku Remizy OSP w Łużnej-wymiana okien i drzwi

Przedmiar robót. Modernizacja budynku Remizy OSP w Łużnej-wymiana okien i drzwi Przedmiar robót Modernizacja budynku Remizy OSP w Łużnej-wymiana okien i drzwi Obiekt Budowa 38-322 Łużna, dz. nr 815/23, 815/24 Inwestor Gmina Łużna Kosztorys sporządzono metodą szczegółową (formuła II)

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kosztorys remont posadzki w sali gimnastycznej Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia

Przedmiar robót Kosztorys remont posadzki w sali gimnastycznej Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Zamawiający: remont posadzki w sali gimnastycznej Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu im. Gen Józefa Kustronia

Bardziej szczegółowo

ZBiLK MARIACKA 25 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : E. GWIAZDA DATA OPRACOWANIA : 06.05.2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

ZBiLK MARIACKA 25 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : E. GWIAZDA DATA OPRACOWANIA : 06.05.2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ZBiLK MARIACKA 25 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ZBILK-SZCZECIN ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK TRAFOSTACJI-SZCZECIN-UL. ŚW. DUCHA 4 INWESTOR : ABILK ADRES INWESTORA : MARIACKA 25 BRANśA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Dostosowanie budynku do wymagań w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 45200000-9 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Lp Podstawa Opis Jm Cj/ Kbj R_brutto/ M+Kz/ M S_brutto/ Norma: 8,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość:

Lp Podstawa Opis Jm Cj/ Kbj R_brutto/ M+Kz/ M S_brutto/ Norma: 8,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: P1. KNR-W 4-01 Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belekszt. 0347-0300 stalowych,w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Obmiar= 4,000 szt. Norma: 0,88000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 3,52000

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY RMS Data : Str: 1

NAKŁADY RMS Data : Str: 1 N A K Ł A D Y R, M, S Temat nr : ML_-006-002 NAKŁADY RMS Data : 2008-05-09 Str: 1 Lp. Alt. Gr. / Symbol KMB / Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m. Robocizna 1. 999 Robocizna 495,98993 r-g Materiały

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Inwestorski 6/2015r.

Przedmiar robót Inwestorski 6/2015r. Przedmiar robót Inwestorski 6/2015r. Wykonanie robót budowlanych w jadalni na parterze w budynku niskim Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe ul. Portowa 22,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty budowlane 1.1 KNR 202/2003/2 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty budowlane - Gimnazjum. Gimnazjum w Sułoszowej

Przedmiar robót. Roboty budowlane - Gimnazjum. Gimnazjum w Sułoszowej Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Sułoszowa Gimnazjum w Sułoszowej "Rekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45331210-1 Instalowanie wentylacji Inwestor : Gmina Dobczyce Rynek 26,32-410 Dobczyce Opracował : A.Bielecki Data : 2016-10-15 Sprawdził

Bardziej szczegółowo

Stefan Dropinski 89-410 Więcbork ul. BoWiD 4/17 tel. 608884948 Temat nr : MA3-CKZ-0003 KOBRA wer. 11 KOSZTORYS NAKŁADCZY

Stefan Dropinski 89-410 Więcbork ul. BoWiD 4/17 tel. 608884948 Temat nr : MA3-CKZ-0003 KOBRA wer. 11 KOSZTORYS NAKŁADCZY STRONA TYTUŁOWA Budowa : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń podpiwniczonych na pomieszczenia dydaktyczne wychowania fizycznego. Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Kielcach. ADRES INWESTYCJI : 25-344 Kielce, ul. Kujawska 18 INWESTOR : Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT PRZYCHODNI NR 4 ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A KRÓL Ogółem

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY Nadzory Budowlane i Kosztorysowanie Krzysztof Konieczny 73-110 Stargard Szczeciński ul. Jugosłowiańska 37C/5 KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót LGJ200617

Przedmiar robót LGJ200617 Przedmiar robót LGJ200617 Roboty remontowe związane z montażem dźwigu osobowego. Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Lokalizacja Inwestor Remontowe Budowlana 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont tarasu. Data: Budowa: Przedszkole nr 112 Obiekt: Kraków os. Na Wzgórzach. Sprawdzający:

Przedmiar robót. Remont tarasu. Data: Budowa: Przedszkole nr 112 Obiekt: Kraków os. Na Wzgórzach. Sprawdzający: Przedmiar robót Remont tarasu Data: 2012-08-06 Budowa: Przedszkole nr 112 Obiekt: Kraków os. Na Wzgórzach Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont tarasu 1 KNRW

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Wymiana elementów stropu, naprawa schodów, rozebranie wędzarni.

Kosztorys ofertowy Wymiana elementów stropu, naprawa schodów, rozebranie wędzarni. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Wymiana elementów stropu, naprawa schodów, rozebranie wędzarni. Obiekt Budowa Inwestor Krosino 14, 78-300 Świdwin Gmina Świdwin,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : WLEŃ Obiekt : Wleń Kod CPV : 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych Inwestor

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Wzmocnienie muru oporowego ADRES INWESTYCJI : police ul.dolna INWESTOR : Urząd Miejski w Policach ADRES INWESTORA : Police ul.batorego 3 BRANŻA : budowlana DATA OPRACOWANIA : lipiec

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE WG EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiar robót ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE WG EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO Przedmiar robót Data: 011-05-18 Budowa: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Obiekt/Rodzaj robót: ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE Lokalizacja: 59-500 Złotoryja ul. Wyszyńskiego 6 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 P R Z E D M I A R NAZWA INWESTYCJI : Remont kominów i instalacji odgromowej budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wymiana poziomu kanalizacyjnych. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Wymiana poziomu kanalizacyjnych. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : Mickiewicza 10 Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT...

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7 Przedmiar robót Remont sanitariatów parter, piwnica- roboty budowlane Obiekt Kod CPV 45400000-1, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8 Budowa Kraków, ul. Warszawska Inwestor Politechnika Krakowska im.t.kościuszki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU PRZY HALI GŁOWNEJ-(DOKOŃCZENIE).

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU PRZY HALI GŁOWNEJ-(DOKOŃCZENIE). Przedmiar robót Data:2010-08-23 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar (kosztorys nakładczy) Rozbiórka komina c.o. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie

Przedmiar (kosztorys nakładczy) Rozbiórka komina c.o. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie Przedmiar (kosztorys nakładczy) Budowa: Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia Obiekt: Komin c.o. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Kazuń INWESTOR : PAN ZDN ADRES

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE COKOŁÓW BALUSTRADOWYCH Z CZĘSCIOWĄ NAPRAWĄ POKRYCIA DACHOWEGO ADRES INWESTYCJI : 87-100 Toruń,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY 45216121-8 KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Obiekty straży pożarnej NAZWA INWESTYCJI : Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Kłobucku - termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wzmocnienie stropu nad piwnicą ul. Sierpinka 2 w Słupsku

Przedmiar robót. Wzmocnienie stropu nad piwnicą ul. Sierpinka 2 w Słupsku Przedmiar robót Wzmocnienie stropu nad piwnicą ul. Sierpinka 2 w Słupsku Obiekt Kod CPV Budowa Słupsk, ul. Sierpinka 2 Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku - Administracja

Bardziej szczegółowo

I. STAN : Remont i przebudowa budynku pokoszarowego dla potrzeb Prokuratury Rejonowej i Filii Biblioteki Publicznej

I. STAN : Remont i przebudowa budynku pokoszarowego dla potrzeb Prokuratury Rejonowej i Filii Biblioteki Publicznej Piła, dn. 03 lutego 2010r Pilskie TBS Sp. Z o.o. w Pile informuje, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści zapisu SIWZ o treści j.n.: I. Zapytanie W związku z powyższym Zamawiający informuje: należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Eozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik - Wykonanie zbiornika retencyjnego Nr 2 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 117 Kraków Os. Na Lotnisku 15.

Przedmiar robót. Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 117 Kraków Os. Na Lotnisku 15. Przedmiar robót Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 117 Kraków Os. Na Lotnisku 15. Budowa: Kraków Os. Na Lotnisku 15. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Data opracowania: 2014-05-21 strona

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy Obiekt Szkoła Rogowo - roboty budowlane termoizolacyjne Budowa Rogowo gm. Białogard Inwestor Gmina Białogard 78-200

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA WĘŻEŁ CO ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul Piotrkowska 141 a INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Piotrkowska 141 a ADRES INWESTORA : Łódź, ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

UP Tarnów 1 A C E 2016 Zuzia (C) DataComp (lic. 1208) strona nr: 1. Kosztorys

UP Tarnów 1 A C E 2016 Zuzia (C) DataComp (lic. 1208) strona nr: 1. Kosztorys strona nr: 1 Kosztorys 1 Budynek A 1 KNR 401/535/7 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 196,900 m2 Robotnicy grupa I r-g 0,39

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul.bohaterów Getta Warszawskiego 8 INWESTOR : STBS ADRES INWESTORA : Szczecin ul.bohaterów Getta Warszawskiego 1 BRANśA : budowlana DATA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA - Blok XX - Stare Miasto / II etap /

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA - Blok XX - Stare Miasto / II etap / Kosztorys ofertowy Data: 2010-01-14 Budowa: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ w BLOKU XX ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO Obiekt: BLOK XX - STARE MIASTO / od ulrynek Wielki 1, Staszica 18, Kolegiacka 14 i podwórze / 22-400

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ZGN w Dzielnicy WOLA WARSZAWA ul. BEMA 70 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu ADRES INWESTYCJI : ul. Płocka 16 4 INWESTOR : ZGN Warszawa Wola Administracja Młynów ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 Kajoch Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół w Kąkolewie ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Remont ogrodzenia działki w Złoczewie

Kosztorys nakładczy. Remont ogrodzenia działki w Złoczewie Kosztorys nakładczy Remont ogrodzenia działki w Złoczewie Data: 2009-05-18 Kody CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń Obiekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie działka nr ewidencyjny 260 obręb

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej wiaty ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp ul. Staroprzygodzka dz. nr 6 INWESTOR : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A. ADRES

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Przemurowanie kominów ADRES INWESTYCJI : P-ń ul. Fredry 6 Kosciuszki 86 INWESTOR : Wspólnota mieszkaniowa WYKONAWCA ROBÓT : ADRES WYKONAWCY

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Remont schodów zewnętrznych SPZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim

Kosztorys nakładczy. Remont schodów zewnętrznych SPZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim Kosztorys nakładczy Budowa: Schody zewnętrzne Obiekt lub rodzaj robót: Remont Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska 83-200 Starogard Gdański ul. Hallera 21 Jednostka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV

PRZEDMIAR ROBÓT CPV KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12 PRZEDMIAR ROBÓT CPV 453221000-3 NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku gimnazjum nr 2 w Gostyniu ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

TECHN.ZDZISŁAW KLEBER

TECHN.ZDZISŁAW KLEBER TECHN.ZDZISŁAW KLEBER NAZWA INWESTYCJI : Bud. kuchni i stołówki z łącznikiem ADRES INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI INWESTOR : GMINA ŁASK 98-100

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy (nakładczy)

Kosztorys ślepy (nakładczy) Kosztorys ślepy (nakładczy) Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokrzatałcących nr 5 Jednostka opracowująca kosztorys: Zespół Szkół Ogólnokrzatałcących nr 5 ul.sikornik 5 44-100 Gliwice Kosztorys opracowali:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY i PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY i PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ZBiLK DZIAŁ TECHNICZNY Szczecin ul. Żubrów 1 45000000-7 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY i PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Naprawa ścian budynku poptrzez klamrowanie

Bardziej szczegółowo