P R Z E D M I A R R O B Ó T

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R Z E D M I A R R O B Ó T"

Transkrypt

1 STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT B u d o w a : HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA O b i e k t : PRZEBUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ A d r e s : SKAWINA UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA dz. nr 2996/8 ROBOTY BUDOWLANE - WYMIANA POSADZKI W HALI SPORTOWEJ Kod CPV : Hale sportowe I n w e s t o r : CENTRUM KULTURY I SPORTU SKAWINA UL. świrki I WIGURY 11 Jednostka autorska : Pracowania Architektury arch.i.piotrowski Kraków ul.grzegórzecka 8/4 Opracowanie : J.Geratowska Kraków ul Wł.śeleńskiego 28 Sprawdził : mgr inŝ. arch.małgorzata Rosół - Kraków - 1 -

2 S P I S D Z I A Ł Ó W P R Z E D M I A R U Lp. B u d o w a : HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA O b i e k t : PRZEBUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ A d r e s : SKAWINA UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA dz. nr 2996/8 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Str: 1 Opis stanu / elementu A. STAN : WYMIANA POSADZKI SPORTOWEJ a. Wuburzenia i rozbiórki b. PodłoŜe pod posadzkę sportową c. Posadzka sportowa - system podłogi sportowej np.junckers Duo BAT Buk Premium- B. STAN : KANAŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA d. DemontaŜe i rozbiórki e. Roboty budowlane C. STAN : WNĘKI NA GRZEJNIKI CO f. NadproŜa w zewnętrznej ścianie- wykucia g. Roboty budowlane h. Osłony grzejników D. STAN : RAMA NOŚNA CENTRALI WENTYLACYJNEJ i. Roboty budowlane Koniec wydruku spisu działów przedmiaru

3 B u d o w a : HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA O b i e k t : PRZEBUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ A d r e s : SKAWINA UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA dz. nr 2996/8 Str: 1 A. STAN : WYMIANA POSADZKI SPORTOWEJ a. ELEMENT : Wuburzenia i rozbiórki Poz. 1. KNR IGM Warszawa 546,530 m2 Rozebranie posadzek z deszczułek nie nadających się do ponownego wbudowania, z oderwaniem listew lub cokołów, w sali gimnastycznej pom.030 : 546,53 = 546,530 Poz. 2. KNR IGM Warszawa 546,530 m2 Rozebranie podłóg drewnianych: ślepych j.w. : 546,53 = 546,530 Poz. 3. KNR IGM Warszawa 546,530 m2 Rozebranie izolacji np. z wełny mineralnej j.w. : 546,53 = 546,530 Poz. 4. KNR IGM Warszawa 10,931 m3 Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: wylewki cementowej j.w. : 546,53*0,02 = 10,931 Razem obmiar = 10,931 Poz. 5. KNR IGM Warszawa 212,328 m3 Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię: z parteru 546,53*0,35+10,931 = 202,217 przyjmuje się dodatkowo 5 % na inne : 202,217*0,05 = 10,111 Razem obmiar = 212,

4 STAN : A. WYMIANA POSADZKI SPORTOWEJ ELEMENT : a. Wuburzenia i rozbiórki Str: 2 Poz. 6. KNR IGM Warszawa 212,328 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km Przyjmuje się do KU na odl. 5 km 212,328 = 212,328 Razem obmiar = 212,328 Poz. 7. KNR IGM Warszawa 849,312 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za kaŝdy następny 1 km 5-1=4 x S ( 212,328 ) * ( 4 ) = 849,312 Razem obmiar = 849,312 b. ELEMENT : PodłoŜe pod posadzkę sportową Poz. 8. KNNR MRRiB 546,530 m2 Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm ( np. f-my ONDULINE) - poziome podposadzkowe- w nakładach M naleŝy pozostawić tylko folię pom.030 : 546,53 = 546,530 Poz. 9. KNNR MRRiB 546,530 m2 Izolacje przeciwdźwiekowe poziome z płyt styropianowych, układanych na wierzchu konstrukcji na sucho - jednowarstwowe- grub. 8 do 10 cm 546,53 = 546,530 Poz. 10. KNNR MRRiB 546,530 m2 Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm (np. f-my ONDULINE) - poziome podposadzkowe- w nakładach M naleŝy pozostawić tylko folię 546,53 = 546,

5 STAN : A. WYMIANA POSADZKI SPORTOWEJ ELEMENT : b. PodłoŜe pod posadzkę sportową Str: 3 Poz. 11. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 546,530 m2 Wylewka betonowa zbrojona siatką stalową z prętów śred. 4 mm - dylatowana w polach 6x6 m - grub. projekt. 13 cm 546,53 = 546,530 Poz. 12. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej j.w. za zmianę grubości o 10 mm 13-2 = 11 x RMS 6 011,830 m2 ( 546,53 ) * ( 11 ) = 6 011,830 Razem obmiar = 6 011,830 Poz. 13. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 546,530 m2 Dopłata do posadzek j.w. za zbrojenie siatką stalową z prętów śred. 4 mm 546,53 = 546,530 Poz. 14. KNNR MRRiB 546,530 m2 Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm (np. f-my ONDULINE) - poziome podposadzkowe- w nakładach M naleŝy pozostawić tylko folię 546,53 = 546,530 c. ELEMENT : Posadzka sportowa - system podłogi sportowej np.junckers Duo BAT Buk Premium- Numer specyfikacji : Poz. 15. koszt wg oferty Dostawa i montaŝ podłogi np. Junckers DuoBAT Buk Premium - na systemie prefabrykowanych podwójnych legarów z łącznikami systemowymi wraz z malowaniem linii na boiskach (wycena wg oferty) Numer specyfikacji : ,530 m2 546,53 = 546,

6 STAN : B. KANAŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA Str: 4 B. STAN : KANAŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA d. ELEMENT : DemontaŜe i rozbiórki Poz. 16. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,400 m2 DemontaŜ pokrycia kanałów kratami stalowymi współ. do R i S x 0.50 przy wnękach grzejników 0,90*2,0*8 = 14,400 Razem obmiar = 14,400 Poz. 17. KNR IGM Warszawa 3,935 m3 Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: zbrojonych- istniejący strop kanału c.o. grub. ok. 10 cm 0,95*20,71*2*0,10 = 3,935 Razem obmiar = 3,935 Poz. 18. KNR IGM Warszawa 0,756 t Wywiezienie samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km elementów stalowych - przyjmuje się do KU na odl. 5 km 14,40*51,50*1,02*0,001 = 0,756 Razem obmiar = 0,756 Poz. 19. KNR IGM Warszawa 3,024 t Nakłady uzupełniające na kaŝdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 5-1= 4 x S ( 0,756 ) * ( 4 ) = 3,024 Razem obmiar = 3,024 Poz. 20. KNR IGM Warszawa 3,935 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km Przyjmuje się do KU na odl. 5 km 3,935 = 3,935 Razem obmiar = 3,

7 STAN : B. KANAŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA ELEMENT : d. DemontaŜe i rozbiórki Str: 5 Poz. 21. KNR IGM Warszawa 15,740 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za kaŝdy następny 1 km 5-1=4 x S ( 3,935 ) * ( 4 ) = 15,740 Razem obmiar = 15,740 e. ELEMENT : Roboty budowlane Poz. 22. KNR IGM Warszawa 15,120 m2 Wykonanie i rozebranie deskowania: dla płyt przykrywających kanał przy wnękach 0,90*2,0*8*1,05 = 15,120 Razem obmiar = 15,120 Poz. 23. KNR IGM Warszawa 288,000 kg Przygotowanie i montaŝ zbrojenia z prętów stalowych: gładkich, o śr mm 0,90*2,0*8*20 = 288,000 Razem obmiar = 288,000 Poz. 24. KNR IGM Warszawa 1,440 m3 Uzupełnienie betonem zwykłym z kruszywa naturalnego Ŝelbetowych monolitycznych elementów konstrukcyjnych: płyt Ŝelbetowych nad istniejącym kanałem KNR T współ. do R x ,90*2,0*0,10*8 = 1,440 Razem obmiar = 1,440 Poz. 25. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,349 m2 Przekrycia kanałów płytami nadkanałowymi Ŝelbetowymi prefabrykowanymi grubości: 10 cm(po obu stronach sali) 0,95*20,71*2 = 39,349 Razem obmiar = 39,

8 STAN : C. WNĘKI NA GRZEJNIKI CO Str: 6 C. STAN : WNĘKI NA GRZEJNIKI CO f. ELEMENT : NadproŜa w zewnętrznej ścianie- wykucia Poz. 26. KNR IGM Warszawa 22,610 m2 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości wnęki: do 1/4 cegły 1,90*1,70*7 = 22,610 Razem obmiar = 22,610 Poz. 27. KNR IGM Warszawa 14,000 gniazdo Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości: 1 cegły celem wykonania poduszek betonowych 7*2 = 14,000 Razem obmiar = 14,000 Poz. 28. KNR IGM Warszawa 0,435 m3 Wykucie bruzd dla osadzenia I na wykonanych wcześniej poduszkach betonowych 0,15*0,18*2,30*7 = 0,435 Razem obmiar = 0,435 Poz. 29. KNR IGM Warszawa 14,000 szt Przebicie otworów dla załoŝenia ściągów stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o grubości: 1 cegły 7*2 = 14,000 Razem obmiar = 14,000 Poz. 30. KNR IGM Warszawa 4,210 m3 Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię: z parteru 22,61*0,15+0,435 = 3,827 przyjmuje się dodatkowo 10 % na inne : 3,827*0,10 = 0,383 Razem obmiar = 4,

9 STAN : C. WNĘKI NA GRZEJNIKI CO ELEMENT : f. NadproŜa w zewnętrznej ścianie- wykucia Str: 7 Poz. 31. KNR IGM Warszawa 4,210 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km Przujmuje się do KU na odl. 5 km 4,210 = 4,210 Razem obmiar = 4,210 Poz. 32. KNR IGM Warszawa 16,840 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za kaŝdy następny 1 km 5-1= 4 x S ( 4,210 ) * ( 4 ) = 16,840 Razem obmiar = 16,840 g. ELEMENT : Roboty budowlane Poz. 33. KNR IGM Warszawa 14,000 msc Naprawa podłoŝa betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5 m2, z oczyszczeniem miejsc uszkodzonych oraz zabetonowaniem i wyrównaniem powierzchni 7*2 = 14,000 Razem obmiar = 14,000 Poz. 34. KNR IGM Warszawa 16,100 m Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: IPE 140 mm cięŝar dwuteownika kg/mb eys. K-1 i K-2 : 2,30*7 = 16,100 Razem obmiar = 16,100 Poz. 35. KNR IGM Warszawa 14,000 szt Obmurowanie końców belek 7*2 = 14,000 Razem obmiar = 14,

10 STAN : C. WNĘKI NA GRZEJNIKI CO ELEMENT : g. Roboty budowlane Str: 8 Poz. 36. KNR IGM Warszawa 14,000 szt Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o powierzchni ponad 0,1 do 0,2 m2 i głębokości: ponad 10 cm 7*2 = 14,000 Razem obmiar = 14,000 Poz. 37. KNR IGM Warszawa 17,710 m Zabetonowanie bruzd w podłoŝach, stropach i ścianach Ŝwirobetonem, bez deskowań i stemplowań, przy przekroju bruzdy: ponad 0,015 m2 do 0,03 m2.zabetonowanie bruzd po zamocowaniu belek 2,30*1,10*7 = 17,710 Razem obmiar = 17,710 Poz. 38. KNR IGM Warszawa 10,808 m2 Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej: na ścianach, filarach, pilastrach 0,15*(1,90*1,70)*2*7+0,25*2,30*7 = 10,808 Razem obmiar = 10,808 Poz. 39. KNR IGM Warszawa 10,808 m2 Powlekanie mlekiem cementowym siatki ciętociągnionej umocowanej na ścianach i stropach 10,808 = 10,808 Razem obmiar = 10,808 Poz. 40. KNR IGM Warszawa 10,808 m2 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki ciętociągnionej, umocowanej na ścianach 10,808 = 10,808 Razem obmiar = 10,808 Poz. 41. KNR IGM Warszawa 14,000 szt Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III, na podłoŝu z cegieł lub betonu, przy powierzchni otynkowania w jednym miejscu do 0,5 m2 z zaprawy: cement.-wapiennej z ciasta wap., na ścianach=belki *2 = 14,000

11 STAN : C. WNĘKI NA GRZEJNIKI CO ELEMENT : g. Roboty budowlane Str: 9 Razem obmiar = 14,000 Poz. 42. KNR IGM Warszawa 34,034 m2 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.iii, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do 1,0 m2, przy uŝyciu ciasta wapiennego wnęki : (1,90+1,70)*2*7*0,15+1,90*1,70*7 = 30,170 belki nad wnękami : 0,20*2,30*7*1,20 = 3,864 Razem obmiar = 34,034 Poz. 43. KNNR MRRiB 50,400 m Listwy naroŝnikowe PCV z siatki z wł.szklanego (1,90+1,70)*2*7 = 50,400 Razem obmiar = 50,400 h. ELEMENT : Osłony grzejników Numer specyfikacji : Poz. 44. KNNR MRRiB 22,610 m2 ANALOGIA - Ekran aluminiowy na tylnej ścianie grzejników współ. do R x 0.50 Numer specyfikacji : ,90*1,70*7 = 22,610 Razem obmiar = 22,610 Poz. 45. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,610 m2 Izolacja pod ekrany np. z maty izolacyjnej grub. 0.5 cm Numer specyfikacji : ,61 = 22,610 Razem obmiar = 22,610 Poz. 46. KNNR MRRiB 0,250 t Dostawa i montaŝ stalowych konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie ponad 5 do 20 kg- Mocowanie osłon dla blach perforowanej Numer specyfikacji : rys.-26- potrącenie blachy perforowanej : (50,02-15,60)*1,02*1,018*0,001*7 = 0,250 Razem obmiar = 0,

12 STAN : C. WNĘKI NA GRZEJNIKI CO ELEMENT : h. Osłony grzejników Str: 10 Poz. 47. KNNR MRRiB 22,610 m2 ANALOGIA - Dostawa i montaŝ blachy perforowanej Rv gr. 1.5 mm na konstrukcji j.w. cięŝar blachy 6.50 kg/m2 - współ. do R x 0.50 Numer specyfikacji : ,90*1,70*7 = 22,610 Razem obmiar = 22,610 D. STAN : RAMA NOŚNA CENTRALI WENTYLACYJNEJ i. ELEMENT : Roboty budowlane Poz. 48. KNR IGM Warszawa 2,300 m2 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych: pierwsza warstwa - pod centralę wentylacyjną 0,50*2,30*2 = 2,300 Razem obmiar = 2,300 Poz. 49. KNR IGM Warszawa 2,300 m2 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych: nastepna warstwa 2,30 = 2,300 Razem obmiar = 2,300 Poz. 50. KNR IGM Warszawa 1,380 m2 Analogia - Odkucie wieńca Ŝelbetowego w celu dowiązania się ze zbrojeniem 0,30*2*2,30 = 1,380 Razem obmiar = 1,380 Poz. 51. KNR IGM Warszawa 0,138 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km Przyjmuje się do KU na odl. 5 km 2,30*0,03+1,38*0,05 = 0,138 Razem obmiar = 0,

13 STAN : D. RAMA NOŚNA CENTRALI WENTYLACYJNEJ ELEMENT : i. Roboty budowlane Str: 11 Poz. 52. KNR IGM Warszawa 0,552 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za kaŝdy następny 1 km 5-1=4 x S ( 0,138 ) * ( 4 ) = 0,552 Razem obmiar = 0,552 Poz. 53. KNR IGM Warszawa 4,160 m2 Wykonanie i rozebranie deskowania: belek (2,30+0,30)*2*0,50+(2,30+0,30)*2*0,30 = 4,160 Razem obmiar = 4,160 Poz. 54. KNR IGM Warszawa 0,552 m3 Uzupełnienie betonem zwykłym z kruszywa naturalnego Ŝelbetowych monolitycznych elementów konstrukcyjnych: belek, wieńców 4-01 t.9905 wspoł. do R x ,30*0,50*2,30+0,30*0,30*2,30 = 0,552 Razem obmiar = 0,552 Poz. 55. KNR IGM Warszawa 27,600 kg Przygotowanie i montaŝ zbrojenia z prętów stalowych: Ŝebrowanych o śr mm 0,552*50,0 = 27,600 Razem obmiar = 27,600 Poz. 56. Anal. dostawa Dostawa ramy nośnej stalowej z dwuteownika 150 oraz słupków o profilu zamkniętym 10x10 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym 190,450 kg rama : (3,05+1,68)*2*17,90*1,02*1,018 = 175,830 słupki : 0,50*14,08*2*1,02*1,018 = 14,620 Razem obmiar = 190,450 Poz. 57. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,015 t MontaŜ konstrukcji stalowej podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu: ponad 10 do 20 kg- słupki

14 STAN : D. RAMA NOŚNA CENTRALI WENTYLACYJNEJ ELEMENT : i. Roboty budowlane Str: 12 słupki : 14,62*0,001 = 0,015 Razem obmiar = 0,015 Poz. 58. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,176 t MontaŜ konstrukcji stalowej podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu: ponad 50 do 250 kg 175,830*0,001 = 0,176 Razem obmiar = 0,176 Poz. 59. KNR IGM Warszawa 5,540 m2 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych, kategorii III, na ścianach, przy powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu: do 1,0 m2, przy uŝyciu ciasta wapiennego 4,16+2,30*0,30*2 = 5,540 Razem obmiar = 5,540 Poz. 60. KNR IGM Warszawa 5,540 m2 Pokrycie dachów betonowych dwiema warstwami papy asfaltowej na lepiku, z uprzednim zerwaniem starego pokrycia z dwóch warstw papy, przy uŝyciu: lepiku Numer specyfikacji : ,54 = 5,540 Razem obmiar = 5, Koniec wydruku przedmiaru

15 N A K Ł A D Y R, M, S B u d o w a : HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA O b i e k t : PRZEBUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ A d r e s : SKAWINA UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA dz. nr 2996/8 NAKŁADY RMS Str: 1 Lp. Alt. Gr. / Symbol KMB / Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m. Robocizna Robocizna 3 861,26695 r-g Materiały Nakład robocizny : 3 861,26695 r-g 1. Konstr. stalowa ramy nośnej i słupków stalowych 190,45000 kg 2. Konstr.stalowa dla mocowania osłon 0,25000 t 3. Podłoga Sportowa Junckers DuoBAT ,53000 m Dwuteowniki stalowe norm.walcow. na gorąco IPE ,33730 kg Pręty stal.okrąg.gład.do zbr.bet mm 289,72800 kg Pręty stal.okrąg.ŝebrowane,do zbr mm 28,15200 kg Druty stalowe okrągłe miękkie 0,5-0,8 mm 1,08080 kg Druty stalowe okrągłe miękkie 6,20160 kg Blacha perforowana Rv mm gr.1.5 mm 146,96500 kg Blachy alum.walc.na zimno,grub.0,5-1,0 mm 94,96200 kg Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.3,25mm 10,65000 szt Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost 0,37500 szt Gwoździe budowlane gołe okrągłe 1,55440 kg Gwoździe sufitowe 2,16160 kg Siatki stalowe z prętów grub. 4 mm 557,46060 m Siatki cięto-ciągn.z bl.st.2,0 mm- 20x62mm 11,88880 m Farba olejna do gr.przeciwrdz.-miniow.60% 0,03629 dm Acetylen rozpuszczony techniczny 0,26460 kg Tlen techniczny spręŝony 0,79380 m Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm np. ONDUFOND 1 311,67200 m Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm np.ondufond 655,83600 m Płyty styropianowe EPS cm 573,85650 m Listwy naroŝnik.tynk.pvc z siat.z wł.szkl. 53,92800 m Piaski do betonów zwykłych 1,08794 m Piaski do zapraw budowlanych 1,74879 m świry do betonów zwykłych,wielofrakcyjne 1,86704 m Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków 105,65800 kg Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków 0,53280 t Cement portlandzki 25 z dodatkami 0,40060 t Wapno hydratyzowane (suchogaszone) 12,46000 kg Wapno gaszone (ciasto wapienne) 0,22566 m Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm 240,80000 szt Płyty nadkanałowe Ŝelb.prefabr.gr.10 cm 39,34900 m Lepiki asfaltowe na zimno 20,49800 kg Masy asfaltowe izolacyjne 38,25710 kg Emulsje asfaltowe izolacyjne 1,66200 kg Papy asfaltowe na tekturze budowlanej 13,07440 m Beton zwykły B 20 (C16/20) 2,03184 m Zaprawa cementowa M 12 74,42208 m Mata izolacyjna grub. 0.5 cm 23,74050 m Deski iglaste obrzynane mm kl.iii 0,09048 m Deski iglaste obrzynane mm kl.iii 0,05520 m Woda przemysłowa z rurociągu 1,44699 m3-15 -

16 N A K Ł A D Y R, M, S Str: 2 Lp. Alt. Gr. / Symbol KMB / Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow. 0,07560 m Drewno opałowe 76,66360 kg Sprzęt śuraw samochodowy 5-6 t (1) 0,21160 m-g Wyciąg budowlany 131,13095 m-g Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 8,47442 m-g śuraw okienny przenośny 0,15 t 11,65360 m-g śuraw okienny do 0,5 t 0,22160 m-g Środek transportowy (1) 2,53059 m-g Ciągnik kołowy kw [ KM] (1) 0,36590 m-g Przyczepa skrzyniowa 10 t 0,36590 m-g Samochód samowyładowczy do 5 t (1) 128,29004 m-g Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 5,93052 m-g Spawarka elektryczna 5,17500 m-g Spawarka elektryczna wirująca 300 A 3,75160 m-g Nakład sprzętu : 298,10173 m-g UWAGA: Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową Koniec wydruku zestawienia nakładów R, M, S

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT B u d o w a : HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA O b i e k t : PRZEBUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ Adaptacja holu wejściowego A d r e s : SKAWINA UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA dz. nr

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT B u d o w a : WZMOCNIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DOMU STUDENCKIEGO NR 4 O b i e k t : DOM STUDENCKI NR 4 A d r e s : KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48B ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT B u d o w a : WZMOCNIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DOMU STUDENCKIEGO NR 4 O b i e k t : DOM STUDENCKI NR 4 A d r e s : KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48B ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT B u d o w a : PRZEBUDOWA PORTIERNI GŁÓWNEGO WEJŚCIA NA PARTERZE DOMU STUDENCKIEGO NR 3 O b i e k t : DOM STUDENCKI NR 3 A d r e s : KRAKÓW AL. 29 LISTOPADA 48 C ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczenia trafo na pokój nauczycielski

Adaptacja pomieszczenia trafo na pokój nauczycielski Branża: Budowlana Rodzaj: Przedmiar Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Adaptacja pomieszczenia trafo na pokój nauczycielski KOSZTORYS NR: 157/11 Adaptacja pomieszczenia trafo na pokój nauczycielski

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Budowa : - Obiekt : Przebudowa budynku garaŝowego - Przecena Adres : Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 działka nr 4026 Inwestor : Starostwo Powiatowe 78-600 Wałcz ul Dabrowskiego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie konstrukcji wsporczej dla klimatyzatorów

Wykonanie konstrukcji wsporczej dla klimatyzatorów Strona tytułowa Branża: Budowlana Rodzaj: Przedmiar Wspólny Słownik Zamówień: Wykonanie konstrukcji wsporczej dla klimatyzatorów 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych BUDOWA: WYKONAWCA: Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : - Obiekt : Ekrany osłaniajace stoiska na Targowisku Miejskim nr 1 w Pile Z Przedmiarem Robót Adres : 64-920 Piła ul Rynkowa 42 dzaialka nr 304/33 Inwestor : TARPIL

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik - Wykonanie budynku technicznego nr 1 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Skucie starych tynków i innych elementów, usuwanie farby,czyszczenie

Skucie starych tynków i innych elementów, usuwanie farby,czyszczenie 1 1.1 KNNRw 0003 0601-0100 Skucie starych tynków i innych elementów, usuwanie farby,czyszczenie Ilość: 1,000 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach,filarach

Bardziej szczegółowo

ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 358-023-11 dla: Z.P. Kosztorys uproszczony :588a DPS Łanowa 41b CZĘŚĆ II oferent.

ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 358-023-11 dla: Z.P. Kosztorys uproszczony :588a DPS Łanowa 41b CZĘŚĆ II oferent. Elementy scalone nazwa elementu wartość elementu wyburzenia i rozbiórki 0.00 roboty murarskie 0.00 stolarka drzwiowa wewnętrzna 0.00 izolacja fundamentów 0.00 roboty inne 0.00 cały kosztorys 0.00 strona

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania Inwestor : Uniwersytet Rolniczy Kraków Opracował : A.Bielecki Data : 08-08-28 Sprawdził

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka stropodachu budynku nr 2 (plebania) ADRES INWESTYCJI : ul. Kaliskiego 49, Warszawa INWESTOR : JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063 ADRES INWESTORA : 00-909 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Inwestor: Gmina Łysomice ul. Warszawska 8 87-148 Łysomice Wykonawca: Zamówienie Publiczne Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Nazwa budowy: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerczynkach

Bardziej szczegółowo

A. Roboty rozbiórkowe

A. Roboty rozbiórkowe Budowa : Zamiana konstrukcji dachu Obiekt : Budynek OSP -Wturek gm. Wilczyn Adres : Wturek gm. Wilczyn P R Z E D M I A R R O B Ó T Data : 2008-09-03 Str: 1 A. Roboty rozbiórkowe 1. KNR 401-0535-04-00 IGM

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ UL. PĘTKOWICKA, LEŚNICTWO BIAŁA Kod CPV : 45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : BUDYNEK GARAŻOWY Kod CPV : 45262700-8 Przebudowa budynków Adres : 26-300 Opoczno, ul. Targowa działka nr 129 obr. 14 Kod CPV : 45000000-7

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Mazurek DATA OPRACOWANIA : 05-2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Mazurek DATA OPRACOWANIA : 05-2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK SOCJALNO BIUROWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - ROBOTY BUDOWLANE - ZMIANA ILOŚCI OKIEN ADRES INWESTYCJI : 59-300 Lubin, ul. Zielona Dz 234 INWESTOR : MPWiK Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Zespół Szkół Rolniczo - Technicznych Obiekt : Budynek Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu Adres : ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 78 P R Z E D M I A R R O B Ó T Str: 1 A. STAN : Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Inwestorski nr 3/2015r.

Przedmiar robót Inwestorski nr 3/2015r. Przedmiar robót Inwestorski nr 3/2015r. Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniu kawiarni, zaplecza kawiarni, sala dzinenego pobytu Obiekt Budowa Inwestor Wykonanie Wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY Data opracowania: 2007-03-15 KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY Nazwa zadania: Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Kołaczycach. Adres inwestycji: Zamawiający: Wykonawca: Adres wykonawcy: 38-213

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PILE BUDYNEK LABORATORYJNO - BIUROWY Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski Wykonanie izolacji termicznej TABELA dachu ELEMENTÓW budynku nr SCALONYCH

Kosztorys inwestorski Wykonanie izolacji termicznej TABELA dachu ELEMENTÓW budynku nr SCALONYCH Wojskowy Zarząd Infrastruktury 6-967 Poznań ul. Kościuszki 92/98 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie izolacji termicznej daxchu budynku nr 14 Poznań ul. Wojska Polskiego 84/86 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA

PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA NAZWA INWESTYCJI : USUNIĘCIA USZKODZENIA NA RURZE WODNEJ NAD ORTOPEDIĄ ADRES INWESTYCJI : 47-200 KĘDZIERZYN - KOŹLE UL. ROOSEVELTA 2 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Zuzia - Fundamenty Tasta Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 12247) strona nr: 1. Przedmiar

Zuzia - Fundamenty Tasta Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 12247) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 FUNDAMENT NR 1 - PRASA YSLT 300A 1.1 KNR 404/603/7 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, posadzka o grubości 30cm 54,5 m3 1.2 KNR 404/1103/4 załadowaniu

Bardziej szczegółowo

ZBiLK MARIACKA 25 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : E. GWIAZDA DATA OPRACOWANIA : 06.05.2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

ZBiLK MARIACKA 25 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : E. GWIAZDA DATA OPRACOWANIA : 06.05.2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ZBiLK MARIACKA 25 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ZBILK-SZCZECIN ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK TRAFOSTACJI-SZCZECIN-UL. ŚW. DUCHA 4 INWESTOR : ABILK ADRES INWESTORA : MARIACKA 25 BRANśA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar (kosztorys nakładczy) Rozbiórka komina c.o. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie

Przedmiar (kosztorys nakładczy) Rozbiórka komina c.o. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie Przedmiar (kosztorys nakładczy) Budowa: Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia Obiekt: Komin c.o. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty budowlane 1.1 KNR 202/2003/2 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy,

Bardziej szczegółowo

Stefan Dropinski 89-410 Więcbork ul. BoWiD 4/17 tel. 608884948 Temat nr : MA3-CKZ-0003 KOBRA wer. 11 KOSZTORYS NAKŁADCZY

Stefan Dropinski 89-410 Więcbork ul. BoWiD 4/17 tel. 608884948 Temat nr : MA3-CKZ-0003 KOBRA wer. 11 KOSZTORYS NAKŁADCZY STRONA TYTUŁOWA Budowa : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń podpiwniczonych na pomieszczenia dydaktyczne wychowania fizycznego. Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY 45216121-8 KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Obiekty straży pożarnej NAZWA INWESTYCJI : Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Kłobucku - termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 117 Kraków Os. Na Lotnisku 15.

Przedmiar robót. Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 117 Kraków Os. Na Lotnisku 15. Przedmiar robót Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 117 Kraków Os. Na Lotnisku 15. Budowa: Kraków Os. Na Lotnisku 15. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Data opracowania: 2014-05-21 strona

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty budowlane - Gimnazjum. Gimnazjum w Sułoszowej

Przedmiar robót. Roboty budowlane - Gimnazjum. Gimnazjum w Sułoszowej Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Sułoszowa Gimnazjum w Sułoszowej "Rekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : WLEŃ Obiekt : Wleń Kod CPV : 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych Inwestor

Bardziej szczegółowo

I. STAN : Remont i przebudowa budynku pokoszarowego dla potrzeb Prokuratury Rejonowej i Filii Biblioteki Publicznej

I. STAN : Remont i przebudowa budynku pokoszarowego dla potrzeb Prokuratury Rejonowej i Filii Biblioteki Publicznej Piła, dn. 03 lutego 2010r Pilskie TBS Sp. Z o.o. w Pile informuje, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści zapisu SIWZ o treści j.n.: I. Zapytanie W związku z powyższym Zamawiający informuje: należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU PRZY HALI GŁOWNEJ-(DOKOŃCZENIE).

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU PRZY HALI GŁOWNEJ-(DOKOŃCZENIE). Przedmiar robót Data:2010-08-23 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja budynku Remizy OSP w Łużnej-wymiana okien i drzwi

Przedmiar robót. Modernizacja budynku Remizy OSP w Łużnej-wymiana okien i drzwi Przedmiar robót Modernizacja budynku Remizy OSP w Łużnej-wymiana okien i drzwi Obiekt Budowa 38-322 Łużna, dz. nr 815/23, 815/24 Inwestor Gmina Łużna Kosztorys sporządzono metodą szczegółową (formuła II)

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE WG EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiar robót ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE WG EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO Przedmiar robót Data: 011-05-18 Budowa: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Obiekt/Rodzaj robót: ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE Lokalizacja: 59-500 Złotoryja ul. Wyszyńskiego 6 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁÓG W POMIESZCZENIACH DYDAKTYCZNYCH SALE NR5

REMONT PODŁÓG W POMIESZCZENIACH DYDAKTYCZNYCH SALE NR5 Inżynierska Pracownia Projektowa Eko-System s.c. mgr inż. Jerzy Korkowski, mgr inż. Maciej Wodniak 34-100 Wadowice, ul. dr. J. Putka 9 NIP: 551-22-41-011 REGON: 851800581 tel/fax: 33/8234735, 692/426855,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. strona nr: 1. Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Państwowej Szkole Muzycznej w Stalowej Woli

Przedmiar robót. strona nr: 1. Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Państwowej Szkole Muzycznej w Stalowej Woli strona nr: 1 Przedmiar robót Budowa: Szkole Muzycznej I i II st. w Stalowej Woli Lokalizacja: Stalowa Wola, województwo podkarpackie Inwestor: Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola Data

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Eozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik - Wykonanie zbiornika retencyjnego Nr 2 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej wiaty ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp ul. Staroprzygodzka dz. nr 6 INWESTOR : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A. ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 Kajoch Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół w Kąkolewie ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy Obiekt Szkoła Rogowo - roboty budowlane termoizolacyjne Budowa Rogowo gm. Białogard Inwestor Gmina Białogard 78-200

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PILE BUDYNEK LABORATORYJNO - BIUROWY Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile Al. Powstańców Wlkp. 164 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Bór PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSERWA- TORSKA "PROKON"

PRZEDMIAR. ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Bór PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSERWA- TORSKA PROKON PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSERWA- TORSKA "PROKON" ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Bór PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45351000-2 Mechaniczne instalacje

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty remontowo- budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty remontowo- budowlane OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty remontowo- budowlane 1 KNR AT-03 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 m d.1 0101-04 cm - posadzka

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Budynku Biurowo-Usługowego Obiekt : Budynek Adres : Poznań ul.zielona 8 Kod CPV : 45213150-9 Biurowce Inwestor :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI PRZEDMIAR INWESTORSKI 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Naprawa i renowacja elewacji muru ADRES INWESTYCJI : ul. Staszica 1, 64-980 Trzcianka

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn 1 ROBOTY ZIEMNE CIESIELSKIE I BETONOWE. -- Robocizna -- 999 r-g 0.3055 0.00 0.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn 1 ROBOTY ZIEMNE CIESIELSKIE I BETONOWE. -- Robocizna -- 999 r-g 0.3055 0.00 0. Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt 1 ROBOTY ZIEMNE CIESIELSKIE I BETONOWE 1 KNR 2-01 d.1 0201-03 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.15 m3 w gr.kat.iv z transp.urobku samochod.samowyładowczymi

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/8 1 KNR 2-25 0307/02 2 KNR 2-25 0307/04 3 KNR 4-01 0534/08 4 KNR 4-04 0509/03 5 KNR 4-04 0305/03 1. Roboty rozbiórkowe 1.1 Roboty przygotowawcze Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy

Przedmiar robót. Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy Przedmiar robót Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy Data: 2010-04-16 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Lesznie Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45410000-4 Tynkowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS W WERSJI SZCZEGÓŁOWEJ- PRZEDSZKOLE NADA- RZYN

KOSZTORYS W WERSJI SZCZEGÓŁOWEJ- PRZEDSZKOLE NADA- RZYN KOSZTORYS W WERSJI SZCZEGÓŁOWEJ- PRZEDSZKOLE NADA- RZYN NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU ADRES INWESTYCJI : NADARZYN - PRZEDSZKOLE INWESTOR : GMINA NADARZYN ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY BUDOWLANY

KOSZTORYS ŚLEPY BUDOWLANY KOSZTORYS ŚLEPY BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane modernizacji ogrodzenia Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej Legionowo ADRES INWESTYCJI : 05-120 Legionowo, ul. Zegrzyńska 38 INWESTOR : Instytut

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj robót: Roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane Lokalizacja: Ustroń. ul. Szpitalna 11. Sprawdzający:... ...

Przedmiar robót. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj robót: Roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane Lokalizacja: Ustroń. ul. Szpitalna 11. Sprawdzający:... ... Przedmiar robót Budowa w Śląskim Szpitalu Reumatologiczno - Rehabilitacyjnym w Ustroniu infrastruktury do produkcji i przesyłu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj

Bardziej szczegółowo

26. KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 36,200 m3

26. KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 36,200 m3 STAN : B. Nawierzchnie ELEMENT : B.b. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych Str: 5 30,618 = 30,618 Razem obmiar = 30,618 25. KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 36,200 m3 Wywóz ziemi samochodami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45410000-4 Tynkowanie 45421131-1 Instalowanie drzwi

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45410000-4 Tynkowanie 45421131-1 Instalowanie drzwi PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45410000-4 Tynkowanie 45421131-1 Instalowanie drzwi NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki drzwiowej VII piętra

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

Przedmiar SCHODY ZEWNĘTRZNE

Przedmiar SCHODY ZEWNĘTRZNE Przedmiar Data: 2009-07-15 Budowa: Remont schodów zewnętrznych Zamawiający: Instytut Materiałoznawstwa i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, Ul.Reymonta 25 Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. pruchnik - Roboty wyburzeniowe ADRES INWESTYCJI : m. Pruchnik INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT INNOWATOR - PLUS. Remont zewnętrznej ściany północnej budynku Domu Kultury OSKARD w Koninie przy ul. Aleje 1-go Maja 7a.

PRZEDMIAR ROBÓT INNOWATOR - PLUS. Remont zewnętrznej ściany północnej budynku Domu Kultury OSKARD w Koninie przy ul. Aleje 1-go Maja 7a. INNOWATOR - PLUS BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI - P I O T R ś Y W I C A 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 p. 113, tel. (63) 245 45 77, 601 79 44 18 www.innowatorplus.pl innowator@onet.pl PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy BUDOWA WIATY

Kosztorys ofertowy BUDOWA WIATY Kosztorys ofertowy Data: 2012-03-16 Budowa: ul. Starowiejska 23, 22-400 Zamość Kody CPV: 45216122-5 Roboty budowlane w zakresie pogotowia ratunkowego Obiekt: WIATA Zamawiający: Samodzielna Publiczna Stacja

Bardziej szczegółowo

BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH WRAZ Z ICH PRZEBUDOWĄ. (BUDYNEK NR 1 - SALA GIMNASTYCZNA) I ETAP - DOCIEPLENIE STROPODACHU

BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH WRAZ Z ICH PRZEBUDOWĄ. (BUDYNEK NR 1 - SALA GIMNASTYCZNA) I ETAP - DOCIEPLENIE STROPODACHU KOSZTORYS OFERTOWY Branża kosztorysu: Budowlana Inwestycja: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH WRAZ Z ICH PRZEBUDOWĄ. (BUDYNEK NR 1 - SALA GIMNASTYCZNA) I ETAP - DOCIEPLENIE STROPODACHU

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : TARPIL Sp. z o.o. 64-920 Piła ul Rynkowa 42 Opracował : R.P. Data : 2015-09-04 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Lp. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na węzeł cieplny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul.wólczańska 157 INWESTOR : Agencja UŜytkowania i Poszanowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont schodów wewnętrznych w budynku 22 ADRES INWESTYCJI : ul. Chruściela 103 INWESTOR : Akadeia Obrony Narodowej ADRES INWESTORA : ul. Chruściela 103 : BUDOWLANA : Barbara

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. "AN BUD" Zakład InŜynieryjno Budowlany 93 403 Łódź ul. Woźnicza 13

KOSZTORYS NAKŁADCZY. AN BUD Zakład InŜynieryjno Budowlany 93 403 Łódź ul. Woźnicza 13 "AN BUD" Zakład InŜynieryjno Budowlany 93 403 Łódź ul. Woźnicza 13 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45410000-4 Tynkowanie NAZWA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Kompleksowa wymiana centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół im.gen.sikorskiego. Adres : 37-420 Rudnik ; dz. nr ew. 2603/10 Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA C.W.U. WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł. Wartość kosztorysowa robót :... zł UL.11 LISTOPADA 2A, 64-600 OBORNIKI WIELKOPOLSKIE

INSTALACJA C.W.U. WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł. Wartość kosztorysowa robót :... zł UL.11 LISTOPADA 2A, 64-600 OBORNIKI WIELKOPOLSKIE K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : BUDYNKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. GEN. T.KUTRZEBY Obiekt : BUDYNKI ZESPÓŁU SZKÓŁ IM.TADEUSZA KUTRZEBY Adres : UL.KS.SZYMAŃSKIEGO 5, 64-600 OBORNIKI WIELKOPOLSKIE INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane. Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi

Roboty budowlane. Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 1/2013 Kosztorys inwestorski Remont ogrodzenia, bram i bramek ogrodzeniowych

Kosztorys 1/2013 Kosztorys inwestorski Remont ogrodzenia, bram i bramek ogrodzeniowych Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 1/2013 Kosztorys inwestorski Remont ogrodzenia, bram i bramek ogrodzeniowych Załącznik do kosztorysu opis i widok ogrodzenia i bram

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Rozbiórka komina c.o. w Zespole Szkół Rolniczych w Lesznie

Przedmiar. Rozbiórka komina c.o. w Zespole Szkół Rolniczych w Lesznie Przedmiar Data: 2007-02-27 Budowa: Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar ASP 09/01/003

Przedmiar ASP 09/01/003 Przedmiar ASP 09/01/003 Obiekt Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Budowa Gdańsk, ul. Chlebnicka 13/16 Inwestor Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 80-836 Gdańsk, Targ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % : F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Inwestor : Gmina i Miasto Drzewica Adres : 26-340 Drzewica, ul. Staszica 22 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25 Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski 8-400 Łomża, ul. Przytulna 9 Data opracowania: 202-05-02 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25 Adres

Bardziej szczegółowo

Kosztorys K O S Z T O R Y S NAKŁADCZY /ŚLEPY/

Kosztorys K O S Z T O R Y S NAKŁADCZY /ŚLEPY/ Kosztorys Data: 2013-03-15 Budowa: REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOLO, UL. ZAWADZKIEGO 9 Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 45442100-8 Roboty malarskie 45410000-4 Tynkowanie Obiekt: KOŁO, UL.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. ul. Katarzynów 17

Kosztorys nakładczy. ul. Katarzynów 17 Kosztorys nakładczy Data: 2009-09-09 Budowa: 99-400 Łowicz ul. Świętojańska 1/3 działka nr ewid. 3002/8 Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa sieci elektroenergetycznej Obiekt : Zasilanie elektroenergetyczne Kościan, ul. Składowa: zakład - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT M Z B M RZESZÓW. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o. 35-025 RZESZÓW ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a. Narzuty

PRZEDMIAR ROBÓT M Z B M RZESZÓW. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o. 35-025 RZESZÓW ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a. Narzuty M Z B M RZESZÓW MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o. 35-025 RZESZÓW ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a KONTO: BANK PEKAO S.A. II 0/RZESZÓW, Nr 18 1240 2614 1111 0000 3959 6343, NIP 813-00-16-044 Sąd

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Roboty budowlane Inwestor : Gmina Piła 64-920 Piła ul Plac Staszica 10 Opracował : Ryszard Politycki Data : 2009-07-13 Lp. S P I S D Z I A Ł Ó W P R Z E D M I A R U SPIS

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachu budynku sali gimnastycznej

KOSZTORYS ŚLEPY. Roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachu budynku sali gimnastycznej KOSZTORYS ŚLEPY Roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachu budynku sali gimnastycznej ADRES INWESTYCJI ul. Słowackiego 4/10 05-400 Otwock INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 ul. Słowackiego 4/10 05-400

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku gospodarczym.

Kosztorys nakładczy. Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku gospodarczym. Kosztorys nakładczy blacharskich na budynku gospodarczym. Data: 2011-09-18 Budowa: 45261410-1 Wymiana pokrycia i obróbek blacharskich. Obiekt/Rodzaj robót: Budynek gospodarczy. Działka Nr 170/2. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ocieplenia i prac remontowych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńsku (budynek kotłowni) ściana wschodnia i północna ADRES INWESTYCJI : Szkoła

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH R 03-79 Warszawa ul. Jagiello ska 3 lok 7 tel. 68 7 50, tel/fax 68 3 85 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH NAZWA ZAMÓWIENIA: Roboty remontowo-budowlane polegaj ce na adaptacji i remoncie lokali nr 45 i 45a w

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYMIANA POKRYCIA DACHU OCIEPLENIE STROPU PODDASZA

Kosztorys ofertowy WYMIANA POKRYCIA DACHU OCIEPLENIE STROPU PODDASZA Kosztorys ofertowy Data: 2014-04-28 Budowa: ul. Reja 13 a 22-400 Zamość Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45262522-6 Roboty murarskie Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Dębica dnia 15.07.2008 r. Wszyscy wykonawcy

Dębica dnia 15.07.2008 r. Wszyscy wykonawcy Dębica dnia 15.07.2008 r. ITR-341-1-16/2008 Wszyscy wykonawcy Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane- Kostka brukowa i wymiana okien-boisko sportowe w Brzeźnicy

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : PRZEBUDOWA POKRYCIA HALI BASENU O b i e k t : PRZEBUDOWA POKRYCIA HALI BASENU A d r e s : SKAWINA dz. nr 5656/2 ROBOTY REMONTOWO-MODERNIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

ZBiLK Szczecin, ul. Mariacka 25. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Gosiewski (Budowlana) DATA OPRACOWANIA : 21.07.2015

ZBiLK Szczecin, ul. Mariacka 25. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Gosiewski (Budowlana) DATA OPRACOWANIA : 21.07.2015 ZBiLK Szczecin, ul. Mariacka 25 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka hali magazynowej ADRES INWESTYCJI : Szczeci, ul. Twardowskiego 18 INWESTOR : ZBiLK ADRES INWESTORA : Szczecin, Mariacka 25

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i modernizacji kotłowni gazowej wraz z pompą ciepła w budynku internatu oraz stołówki Specjalnego

Bardziej szczegółowo

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200 ITB Katowice Remont pomieszczenia biurowo-magazynowego bud. C-1 Przedmiar obmiar Lp. 1 Pom. 1 1 [ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401 mechanicznie zakłada się zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle Góra ul. Rzeczna 6 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : - Obiekt : Etap II Hala produkcyjna ( 3 ) Inwestor : Białogardzki Park Inwestycyjny " INWEST PARK " Sp. z o.o. ul. Królowej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - KONSTRUKCJE STALOWE WZMACNIA- JĄCE ŚCIANY - REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO - ul.radzymińska

KOSZTORYS OFERTOWY - KONSTRUKCJE STALOWE WZMACNIA- JĄCE ŚCIANY - REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO - ul.radzymińska MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - DZIELNI- CA PRAGA PÓŁNOC Warszawa ul. Kłopotowskiego 15 KOSZTORYS OFERTOWY - KONSTRUKCJE STALOWE WZMACNIA- JĄCE ŚCIANY - REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO - ul.radzyińska 2 NAZWA

Bardziej szczegółowo

REMONT POKRYCIA DACHU

REMONT POKRYCIA DACHU P R Z E D M I A R R O B Ó T REMONT POKRYCIA DACHU Data: 2010-07-29 Budowa: GDYNIA UL. PŁK. DĄBKA 167 Kody CPV: 45000000-7, 45260000-7, 45261000-4, 45261200-6, 45261210-9, 45261213-0, 45261221-9, 45261320-3,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Remont elewacji, ChełmŜa Ks. Piotra Skargi Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Inwestor Toruńskie TBS Sp. z o.o. Poziom cen II kw. 2010r. Toruń Czerwiec 2010r Kosztorys Strona 2/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Elewacja

Bardziej szczegółowo