P R Z E D M I A R R O B Ó T

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R Z E D M I A R R O B Ó T"

Transkrypt

1 STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT B u d o w a : HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA O b i e k t : PRZEBUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ A d r e s : SKAWINA UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA dz. nr 2996/8 ROBOTY BUDOWLANE - WYMIANA POSADZKI W HALI SPORTOWEJ Kod CPV : Hale sportowe I n w e s t o r : CENTRUM KULTURY I SPORTU SKAWINA UL. świrki I WIGURY 11 Jednostka autorska : Pracowania Architektury arch.i.piotrowski Kraków ul.grzegórzecka 8/4 Opracowanie : J.Geratowska Kraków ul Wł.śeleńskiego 28 Sprawdził : mgr inŝ. arch.małgorzata Rosół - Kraków - 1 -

2 S P I S D Z I A Ł Ó W P R Z E D M I A R U Lp. B u d o w a : HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA O b i e k t : PRZEBUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ A d r e s : SKAWINA UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA dz. nr 2996/8 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Str: 1 Opis stanu / elementu A. STAN : WYMIANA POSADZKI SPORTOWEJ a. Wuburzenia i rozbiórki b. PodłoŜe pod posadzkę sportową c. Posadzka sportowa - system podłogi sportowej np.junckers Duo BAT Buk Premium- B. STAN : KANAŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA d. DemontaŜe i rozbiórki e. Roboty budowlane C. STAN : WNĘKI NA GRZEJNIKI CO f. NadproŜa w zewnętrznej ścianie- wykucia g. Roboty budowlane h. Osłony grzejników D. STAN : RAMA NOŚNA CENTRALI WENTYLACYJNEJ i. Roboty budowlane Koniec wydruku spisu działów przedmiaru

3 B u d o w a : HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA O b i e k t : PRZEBUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ A d r e s : SKAWINA UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA dz. nr 2996/8 Str: 1 A. STAN : WYMIANA POSADZKI SPORTOWEJ a. ELEMENT : Wuburzenia i rozbiórki Poz. 1. KNR IGM Warszawa 546,530 m2 Rozebranie posadzek z deszczułek nie nadających się do ponownego wbudowania, z oderwaniem listew lub cokołów, w sali gimnastycznej pom.030 : 546,53 = 546,530 Poz. 2. KNR IGM Warszawa 546,530 m2 Rozebranie podłóg drewnianych: ślepych j.w. : 546,53 = 546,530 Poz. 3. KNR IGM Warszawa 546,530 m2 Rozebranie izolacji np. z wełny mineralnej j.w. : 546,53 = 546,530 Poz. 4. KNR IGM Warszawa 10,931 m3 Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: wylewki cementowej j.w. : 546,53*0,02 = 10,931 Razem obmiar = 10,931 Poz. 5. KNR IGM Warszawa 212,328 m3 Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię: z parteru 546,53*0,35+10,931 = 202,217 przyjmuje się dodatkowo 5 % na inne : 202,217*0,05 = 10,111 Razem obmiar = 212,

4 STAN : A. WYMIANA POSADZKI SPORTOWEJ ELEMENT : a. Wuburzenia i rozbiórki Str: 2 Poz. 6. KNR IGM Warszawa 212,328 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km Przyjmuje się do KU na odl. 5 km 212,328 = 212,328 Razem obmiar = 212,328 Poz. 7. KNR IGM Warszawa 849,312 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za kaŝdy następny 1 km 5-1=4 x S ( 212,328 ) * ( 4 ) = 849,312 Razem obmiar = 849,312 b. ELEMENT : PodłoŜe pod posadzkę sportową Poz. 8. KNNR MRRiB 546,530 m2 Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm ( np. f-my ONDULINE) - poziome podposadzkowe- w nakładach M naleŝy pozostawić tylko folię pom.030 : 546,53 = 546,530 Poz. 9. KNNR MRRiB 546,530 m2 Izolacje przeciwdźwiekowe poziome z płyt styropianowych, układanych na wierzchu konstrukcji na sucho - jednowarstwowe- grub. 8 do 10 cm 546,53 = 546,530 Poz. 10. KNNR MRRiB 546,530 m2 Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm (np. f-my ONDULINE) - poziome podposadzkowe- w nakładach M naleŝy pozostawić tylko folię 546,53 = 546,

5 STAN : A. WYMIANA POSADZKI SPORTOWEJ ELEMENT : b. PodłoŜe pod posadzkę sportową Str: 3 Poz. 11. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 546,530 m2 Wylewka betonowa zbrojona siatką stalową z prętów śred. 4 mm - dylatowana w polach 6x6 m - grub. projekt. 13 cm 546,53 = 546,530 Poz. 12. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej j.w. za zmianę grubości o 10 mm 13-2 = 11 x RMS 6 011,830 m2 ( 546,53 ) * ( 11 ) = 6 011,830 Razem obmiar = 6 011,830 Poz. 13. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 546,530 m2 Dopłata do posadzek j.w. za zbrojenie siatką stalową z prętów śred. 4 mm 546,53 = 546,530 Poz. 14. KNNR MRRiB 546,530 m2 Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm (np. f-my ONDULINE) - poziome podposadzkowe- w nakładach M naleŝy pozostawić tylko folię 546,53 = 546,530 c. ELEMENT : Posadzka sportowa - system podłogi sportowej np.junckers Duo BAT Buk Premium- Numer specyfikacji : Poz. 15. koszt wg oferty Dostawa i montaŝ podłogi np. Junckers DuoBAT Buk Premium - na systemie prefabrykowanych podwójnych legarów z łącznikami systemowymi wraz z malowaniem linii na boiskach (wycena wg oferty) Numer specyfikacji : ,530 m2 546,53 = 546,

6 STAN : B. KANAŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA Str: 4 B. STAN : KANAŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA d. ELEMENT : DemontaŜe i rozbiórki Poz. 16. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,400 m2 DemontaŜ pokrycia kanałów kratami stalowymi współ. do R i S x 0.50 przy wnękach grzejników 0,90*2,0*8 = 14,400 Razem obmiar = 14,400 Poz. 17. KNR IGM Warszawa 3,935 m3 Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: zbrojonych- istniejący strop kanału c.o. grub. ok. 10 cm 0,95*20,71*2*0,10 = 3,935 Razem obmiar = 3,935 Poz. 18. KNR IGM Warszawa 0,756 t Wywiezienie samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km elementów stalowych - przyjmuje się do KU na odl. 5 km 14,40*51,50*1,02*0,001 = 0,756 Razem obmiar = 0,756 Poz. 19. KNR IGM Warszawa 3,024 t Nakłady uzupełniające na kaŝdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 5-1= 4 x S ( 0,756 ) * ( 4 ) = 3,024 Razem obmiar = 3,024 Poz. 20. KNR IGM Warszawa 3,935 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km Przyjmuje się do KU na odl. 5 km 3,935 = 3,935 Razem obmiar = 3,

7 STAN : B. KANAŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA ELEMENT : d. DemontaŜe i rozbiórki Str: 5 Poz. 21. KNR IGM Warszawa 15,740 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za kaŝdy następny 1 km 5-1=4 x S ( 3,935 ) * ( 4 ) = 15,740 Razem obmiar = 15,740 e. ELEMENT : Roboty budowlane Poz. 22. KNR IGM Warszawa 15,120 m2 Wykonanie i rozebranie deskowania: dla płyt przykrywających kanał przy wnękach 0,90*2,0*8*1,05 = 15,120 Razem obmiar = 15,120 Poz. 23. KNR IGM Warszawa 288,000 kg Przygotowanie i montaŝ zbrojenia z prętów stalowych: gładkich, o śr mm 0,90*2,0*8*20 = 288,000 Razem obmiar = 288,000 Poz. 24. KNR IGM Warszawa 1,440 m3 Uzupełnienie betonem zwykłym z kruszywa naturalnego Ŝelbetowych monolitycznych elementów konstrukcyjnych: płyt Ŝelbetowych nad istniejącym kanałem KNR T współ. do R x ,90*2,0*0,10*8 = 1,440 Razem obmiar = 1,440 Poz. 25. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,349 m2 Przekrycia kanałów płytami nadkanałowymi Ŝelbetowymi prefabrykowanymi grubości: 10 cm(po obu stronach sali) 0,95*20,71*2 = 39,349 Razem obmiar = 39,

8 STAN : C. WNĘKI NA GRZEJNIKI CO Str: 6 C. STAN : WNĘKI NA GRZEJNIKI CO f. ELEMENT : NadproŜa w zewnętrznej ścianie- wykucia Poz. 26. KNR IGM Warszawa 22,610 m2 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości wnęki: do 1/4 cegły 1,90*1,70*7 = 22,610 Razem obmiar = 22,610 Poz. 27. KNR IGM Warszawa 14,000 gniazdo Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości: 1 cegły celem wykonania poduszek betonowych 7*2 = 14,000 Razem obmiar = 14,000 Poz. 28. KNR IGM Warszawa 0,435 m3 Wykucie bruzd dla osadzenia I na wykonanych wcześniej poduszkach betonowych 0,15*0,18*2,30*7 = 0,435 Razem obmiar = 0,435 Poz. 29. KNR IGM Warszawa 14,000 szt Przebicie otworów dla załoŝenia ściągów stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o grubości: 1 cegły 7*2 = 14,000 Razem obmiar = 14,000 Poz. 30. KNR IGM Warszawa 4,210 m3 Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię: z parteru 22,61*0,15+0,435 = 3,827 przyjmuje się dodatkowo 10 % na inne : 3,827*0,10 = 0,383 Razem obmiar = 4,

9 STAN : C. WNĘKI NA GRZEJNIKI CO ELEMENT : f. NadproŜa w zewnętrznej ścianie- wykucia Str: 7 Poz. 31. KNR IGM Warszawa 4,210 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km Przujmuje się do KU na odl. 5 km 4,210 = 4,210 Razem obmiar = 4,210 Poz. 32. KNR IGM Warszawa 16,840 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za kaŝdy następny 1 km 5-1= 4 x S ( 4,210 ) * ( 4 ) = 16,840 Razem obmiar = 16,840 g. ELEMENT : Roboty budowlane Poz. 33. KNR IGM Warszawa 14,000 msc Naprawa podłoŝa betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5 m2, z oczyszczeniem miejsc uszkodzonych oraz zabetonowaniem i wyrównaniem powierzchni 7*2 = 14,000 Razem obmiar = 14,000 Poz. 34. KNR IGM Warszawa 16,100 m Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: IPE 140 mm cięŝar dwuteownika kg/mb eys. K-1 i K-2 : 2,30*7 = 16,100 Razem obmiar = 16,100 Poz. 35. KNR IGM Warszawa 14,000 szt Obmurowanie końców belek 7*2 = 14,000 Razem obmiar = 14,

10 STAN : C. WNĘKI NA GRZEJNIKI CO ELEMENT : g. Roboty budowlane Str: 8 Poz. 36. KNR IGM Warszawa 14,000 szt Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o powierzchni ponad 0,1 do 0,2 m2 i głębokości: ponad 10 cm 7*2 = 14,000 Razem obmiar = 14,000 Poz. 37. KNR IGM Warszawa 17,710 m Zabetonowanie bruzd w podłoŝach, stropach i ścianach Ŝwirobetonem, bez deskowań i stemplowań, przy przekroju bruzdy: ponad 0,015 m2 do 0,03 m2.zabetonowanie bruzd po zamocowaniu belek 2,30*1,10*7 = 17,710 Razem obmiar = 17,710 Poz. 38. KNR IGM Warszawa 10,808 m2 Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej: na ścianach, filarach, pilastrach 0,15*(1,90*1,70)*2*7+0,25*2,30*7 = 10,808 Razem obmiar = 10,808 Poz. 39. KNR IGM Warszawa 10,808 m2 Powlekanie mlekiem cementowym siatki ciętociągnionej umocowanej na ścianach i stropach 10,808 = 10,808 Razem obmiar = 10,808 Poz. 40. KNR IGM Warszawa 10,808 m2 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki ciętociągnionej, umocowanej na ścianach 10,808 = 10,808 Razem obmiar = 10,808 Poz. 41. KNR IGM Warszawa 14,000 szt Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III, na podłoŝu z cegieł lub betonu, przy powierzchni otynkowania w jednym miejscu do 0,5 m2 z zaprawy: cement.-wapiennej z ciasta wap., na ścianach=belki *2 = 14,000

11 STAN : C. WNĘKI NA GRZEJNIKI CO ELEMENT : g. Roboty budowlane Str: 9 Razem obmiar = 14,000 Poz. 42. KNR IGM Warszawa 34,034 m2 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.iii, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do 1,0 m2, przy uŝyciu ciasta wapiennego wnęki : (1,90+1,70)*2*7*0,15+1,90*1,70*7 = 30,170 belki nad wnękami : 0,20*2,30*7*1,20 = 3,864 Razem obmiar = 34,034 Poz. 43. KNNR MRRiB 50,400 m Listwy naroŝnikowe PCV z siatki z wł.szklanego (1,90+1,70)*2*7 = 50,400 Razem obmiar = 50,400 h. ELEMENT : Osłony grzejników Numer specyfikacji : Poz. 44. KNNR MRRiB 22,610 m2 ANALOGIA - Ekran aluminiowy na tylnej ścianie grzejników współ. do R x 0.50 Numer specyfikacji : ,90*1,70*7 = 22,610 Razem obmiar = 22,610 Poz. 45. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,610 m2 Izolacja pod ekrany np. z maty izolacyjnej grub. 0.5 cm Numer specyfikacji : ,61 = 22,610 Razem obmiar = 22,610 Poz. 46. KNNR MRRiB 0,250 t Dostawa i montaŝ stalowych konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie ponad 5 do 20 kg- Mocowanie osłon dla blach perforowanej Numer specyfikacji : rys.-26- potrącenie blachy perforowanej : (50,02-15,60)*1,02*1,018*0,001*7 = 0,250 Razem obmiar = 0,

12 STAN : C. WNĘKI NA GRZEJNIKI CO ELEMENT : h. Osłony grzejników Str: 10 Poz. 47. KNNR MRRiB 22,610 m2 ANALOGIA - Dostawa i montaŝ blachy perforowanej Rv gr. 1.5 mm na konstrukcji j.w. cięŝar blachy 6.50 kg/m2 - współ. do R x 0.50 Numer specyfikacji : ,90*1,70*7 = 22,610 Razem obmiar = 22,610 D. STAN : RAMA NOŚNA CENTRALI WENTYLACYJNEJ i. ELEMENT : Roboty budowlane Poz. 48. KNR IGM Warszawa 2,300 m2 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych: pierwsza warstwa - pod centralę wentylacyjną 0,50*2,30*2 = 2,300 Razem obmiar = 2,300 Poz. 49. KNR IGM Warszawa 2,300 m2 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych: nastepna warstwa 2,30 = 2,300 Razem obmiar = 2,300 Poz. 50. KNR IGM Warszawa 1,380 m2 Analogia - Odkucie wieńca Ŝelbetowego w celu dowiązania się ze zbrojeniem 0,30*2*2,30 = 1,380 Razem obmiar = 1,380 Poz. 51. KNR IGM Warszawa 0,138 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km Przyjmuje się do KU na odl. 5 km 2,30*0,03+1,38*0,05 = 0,138 Razem obmiar = 0,

13 STAN : D. RAMA NOŚNA CENTRALI WENTYLACYJNEJ ELEMENT : i. Roboty budowlane Str: 11 Poz. 52. KNR IGM Warszawa 0,552 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za kaŝdy następny 1 km 5-1=4 x S ( 0,138 ) * ( 4 ) = 0,552 Razem obmiar = 0,552 Poz. 53. KNR IGM Warszawa 4,160 m2 Wykonanie i rozebranie deskowania: belek (2,30+0,30)*2*0,50+(2,30+0,30)*2*0,30 = 4,160 Razem obmiar = 4,160 Poz. 54. KNR IGM Warszawa 0,552 m3 Uzupełnienie betonem zwykłym z kruszywa naturalnego Ŝelbetowych monolitycznych elementów konstrukcyjnych: belek, wieńców 4-01 t.9905 wspoł. do R x ,30*0,50*2,30+0,30*0,30*2,30 = 0,552 Razem obmiar = 0,552 Poz. 55. KNR IGM Warszawa 27,600 kg Przygotowanie i montaŝ zbrojenia z prętów stalowych: Ŝebrowanych o śr mm 0,552*50,0 = 27,600 Razem obmiar = 27,600 Poz. 56. Anal. dostawa Dostawa ramy nośnej stalowej z dwuteownika 150 oraz słupków o profilu zamkniętym 10x10 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym 190,450 kg rama : (3,05+1,68)*2*17,90*1,02*1,018 = 175,830 słupki : 0,50*14,08*2*1,02*1,018 = 14,620 Razem obmiar = 190,450 Poz. 57. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,015 t MontaŜ konstrukcji stalowej podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu: ponad 10 do 20 kg- słupki

14 STAN : D. RAMA NOŚNA CENTRALI WENTYLACYJNEJ ELEMENT : i. Roboty budowlane Str: 12 słupki : 14,62*0,001 = 0,015 Razem obmiar = 0,015 Poz. 58. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,176 t MontaŜ konstrukcji stalowej podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu: ponad 50 do 250 kg 175,830*0,001 = 0,176 Razem obmiar = 0,176 Poz. 59. KNR IGM Warszawa 5,540 m2 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych, kategorii III, na ścianach, przy powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu: do 1,0 m2, przy uŝyciu ciasta wapiennego 4,16+2,30*0,30*2 = 5,540 Razem obmiar = 5,540 Poz. 60. KNR IGM Warszawa 5,540 m2 Pokrycie dachów betonowych dwiema warstwami papy asfaltowej na lepiku, z uprzednim zerwaniem starego pokrycia z dwóch warstw papy, przy uŝyciu: lepiku Numer specyfikacji : ,54 = 5,540 Razem obmiar = 5, Koniec wydruku przedmiaru

15 N A K Ł A D Y R, M, S B u d o w a : HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA O b i e k t : PRZEBUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ A d r e s : SKAWINA UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA dz. nr 2996/8 NAKŁADY RMS Str: 1 Lp. Alt. Gr. / Symbol KMB / Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m. Robocizna Robocizna 3 861,26695 r-g Materiały Nakład robocizny : 3 861,26695 r-g 1. Konstr. stalowa ramy nośnej i słupków stalowych 190,45000 kg 2. Konstr.stalowa dla mocowania osłon 0,25000 t 3. Podłoga Sportowa Junckers DuoBAT ,53000 m Dwuteowniki stalowe norm.walcow. na gorąco IPE ,33730 kg Pręty stal.okrąg.gład.do zbr.bet mm 289,72800 kg Pręty stal.okrąg.ŝebrowane,do zbr mm 28,15200 kg Druty stalowe okrągłe miękkie 0,5-0,8 mm 1,08080 kg Druty stalowe okrągłe miękkie 6,20160 kg Blacha perforowana Rv mm gr.1.5 mm 146,96500 kg Blachy alum.walc.na zimno,grub.0,5-1,0 mm 94,96200 kg Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.3,25mm 10,65000 szt Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost 0,37500 szt Gwoździe budowlane gołe okrągłe 1,55440 kg Gwoździe sufitowe 2,16160 kg Siatki stalowe z prętów grub. 4 mm 557,46060 m Siatki cięto-ciągn.z bl.st.2,0 mm- 20x62mm 11,88880 m Farba olejna do gr.przeciwrdz.-miniow.60% 0,03629 dm Acetylen rozpuszczony techniczny 0,26460 kg Tlen techniczny spręŝony 0,79380 m Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm np. ONDUFOND 1 311,67200 m Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm np.ondufond 655,83600 m Płyty styropianowe EPS cm 573,85650 m Listwy naroŝnik.tynk.pvc z siat.z wł.szkl. 53,92800 m Piaski do betonów zwykłych 1,08794 m Piaski do zapraw budowlanych 1,74879 m świry do betonów zwykłych,wielofrakcyjne 1,86704 m Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków 105,65800 kg Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków 0,53280 t Cement portlandzki 25 z dodatkami 0,40060 t Wapno hydratyzowane (suchogaszone) 12,46000 kg Wapno gaszone (ciasto wapienne) 0,22566 m Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm 240,80000 szt Płyty nadkanałowe Ŝelb.prefabr.gr.10 cm 39,34900 m Lepiki asfaltowe na zimno 20,49800 kg Masy asfaltowe izolacyjne 38,25710 kg Emulsje asfaltowe izolacyjne 1,66200 kg Papy asfaltowe na tekturze budowlanej 13,07440 m Beton zwykły B 20 (C16/20) 2,03184 m Zaprawa cementowa M 12 74,42208 m Mata izolacyjna grub. 0.5 cm 23,74050 m Deski iglaste obrzynane mm kl.iii 0,09048 m Deski iglaste obrzynane mm kl.iii 0,05520 m Woda przemysłowa z rurociągu 1,44699 m3-15 -

16 N A K Ł A D Y R, M, S Str: 2 Lp. Alt. Gr. / Symbol KMB / Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow. 0,07560 m Drewno opałowe 76,66360 kg Sprzęt śuraw samochodowy 5-6 t (1) 0,21160 m-g Wyciąg budowlany 131,13095 m-g Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 8,47442 m-g śuraw okienny przenośny 0,15 t 11,65360 m-g śuraw okienny do 0,5 t 0,22160 m-g Środek transportowy (1) 2,53059 m-g Ciągnik kołowy kw [ KM] (1) 0,36590 m-g Przyczepa skrzyniowa 10 t 0,36590 m-g Samochód samowyładowczy do 5 t (1) 128,29004 m-g Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 5,93052 m-g Spawarka elektryczna 5,17500 m-g Spawarka elektryczna wirująca 300 A 3,75160 m-g Nakład sprzętu : 298,10173 m-g UWAGA: Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową Koniec wydruku zestawienia nakładów R, M, S

Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51

Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 Data: 2010-11-26 Obiekt: Kuchnia

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Przebudowa pomieszczeń garaŝowo - gospodarczych oraz zmiana sposobu uŝytkowania na sale szkoleniowe boksu,judo i lekkiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa lekkiej hali magazynowej,wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych,ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie placów odkładczych,drogi

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE WG EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiar robót ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE WG EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO Przedmiar robót Data: 011-05-18 Budowa: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Obiekt/Rodzaj robót: ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE Lokalizacja: 59-500 Złotoryja ul. Wyszyńskiego 6 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 5 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Rozbudowa i nadbudowa parterowego łącznika budynku mieszkalnego wielorodzinnego w

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PRZY UL. HABRYKI 11 STRZELCACH OPOLSKICH -INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE

ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PRZY UL. HABRYKI 11 STRZELCACH OPOLSKICH -INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE A.F PROJEKT Pracownia Projektowa Gliwice Tytuł opracowania ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PRZY UL. HABRYKI 11 STRZELCACH OPOLSKICH -INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV

Bardziej szczegółowo

Data: 2010-07-06 Budowa: Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: WYCENA SZKÓD POWODZIOWYCH w BUDYNKU PRZEDZKOLA FILIALNEGO w msc. ORLISKA GMINA GORZYCE UL. SANDOMIERSKA 75, 39-432 GORZYCE Kosztorys

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ul. Grunwaldzka 17, 76-270 Ustka. Poziom cen Sekocenbud II kwartał 2011 r.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ul. Grunwaldzka 17, 76-270 Ustka. Poziom cen Sekocenbud II kwartał 2011 r. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor ul. Grunwaldzka 17, 76-270 Ustka Wspólnota Marina Poziom cen Sekocenbud II kwartał 2011 r. Sporządził Artur

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "TOMASZEK" BRANśA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : 14,49 zł Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 162/B1-K1/b

PRZEDMIAR ROBÓT NR 162/B1-K1/b PRZEDMIAR ROBÓT NR 162/B1-K1/b na wykonanie : robót ogólnobudowlanych sali sportowej w ramach realizacji projektu Remont Sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej na działce o nr ewid.

Bardziej szczegółowo

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu - - PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont węzła sanitarnego w Prokuraturze Okręgowej w Tarnobrzegu - X piętro ADRES INWESTYCJI : ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg INWESTOR : Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. Sporządził mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 21 czerwiec 2013 r.

Kosztorys Nakładczy. Sporządził mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 21 czerwiec 2013 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Budowa MCK Słupsk ul. 3-go Maja 22 Inwestor MCK Słupsk ul. 3-go Maja 22 Biuro kosztorysowe Z.U.O. "Bud-Land", ul.banacha 10A/22, 76-200 Słupsk Sporządził mgr inż. Grzegorz Lachowicz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Na wykonanie awaryjnych prac remontowo-budowlanych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie sporządzona przez:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 09.2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 09.2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ZBiLK R - 4-5 Szczecin ul Kadłubka 24a PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Boguchwały 4 m 4 INWESTOR : ZBILK ZAKŁAD BUDśETOWY ADRES INWESTORA : SZCZECIN UL.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Inwestorski. Budowa sieci teletechnicznej i okablowania strukturalnego

Kosztorys Inwestorski. Budowa sieci teletechnicznej i okablowania strukturalnego Kosztorys Inwestorski Data: 2011-07-11 Budowa: Zakaład Karny Dubliny Gmina Korsze Obiekt: Kompleks Szkolno - Sportowy w Cekcynie Zamawiający: Okręgowy Inspektorat SłuŜby Więziennej ul. Piłsudskiego 3 10-575

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY USŁUGI BUDOWLANE COR CAD PIOTR KOROBLEWSKI 14 400 Pasłęk ul. Limanowskiego 19 tel./fax. (055)-248-01-64 e-mail:corcad@wp.pl kom.: 602-227-607 NIP:578-286-45-84 PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY OBIEKT: SZATNIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : "WyposaŜenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tradycji lokalnych" ADRES INWESTYCJI : Pakosław INWESTOR : Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

KosztBud 15-756 Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA 53C/5, WARSZAWA

KOSZTORYS ŚLEPY. MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA 53C/5, WARSZAWA MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA C/, WARSZAWA KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE BUDYNKU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ADRES INWESTYCJI : ul. Pszczelińska 99 w Brwinowie INWESTOR : Centrum Doradztwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno-kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie. Etap II, CZĘŚĆ "B2" - okna, sala audytoryjna ADRES INWESTYCJI : 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w m. Rudzica Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Kanalizacja dla wsi Rudzica Kod CPV : 45110000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont Pomieszczeń socjalnych parteru budynku administracyjnego Oczyszczalnia ścieków w Lęborku ul. Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadanie egzaminacyjne

Przykładowe zadanie egzaminacyjne Technik budownictwa 311 [04] Przykładowe zadanie egzaminacyjne Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem stropu Akermana, w budynku gospodarczym, nad pierwszą kondygnacją. Na czas realizacji

Bardziej szczegółowo