Wszyscy Wykonawcy. CENTRALA Departament Eksploatacji Nieruchomości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszyscy Wykonawcy. CENTRALA Departament Eksploatacji Nieruchomości"

Transkrypt

1 CENTRALA Departament Eksploatacji Nieruchomości ul. Szczęśliwicka Warszawa Tel.: +48 (22) Fax: +48 (22) KNDU/2015-WNP Warszawa, dnia Wszyscy Wykonawcy dotyczy: Postępowania nr KNDU/2015-WNP na Wykonanie dwa razy w roku 2015 oraz jeden raz w roku 2016 okresowych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo budowlane na obiektach PKP S.A. na terenie Oddziałów Gospodarowania Nieruchomości w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu PKP S.A. na podstawie Rozdziału IV ust 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) informuje, wpłynęły pisma z prośbą o udzielenie odpowiedzi. Pytanie nr 1: Wnoszę o zmianę zapisów kontroli "wiosennej" obiektów wielkopowierzchniowych w miejscach SIWZ gdzie podano na 31.05, tak jak w pkt XI.2 SIWZ - przynajmniej jeżeli chodzi o kontrolę w 2015r. Patrząc realnie na procedurę przetargową, gdzie składanie ofert jest do r. podpisania umów zapewne nastąpi w okolicach 10 kwietnia, co oznacza że podmiot wygrywający będzie miał tylko ok 20 dni na przeprowadzenie kontroli. Zważywszy na fakt, iż na każdym obiekcie trzeba samodzielnie uzyskać najpierw kontakt na zarządcę (Zamawiający podaje tylko w umowie 1 osobę, a ta odsyła do kolejnych osób) czas na kontrolę dodatkowo ulega skróceniu. Ponadto Ustawa Prawo Budowlanego dopuszcza kontrole do Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu określonego w SIWZ. Jednocześnie chcemy zapewnić, że Pracownicy Zamawiającego biorący udział w procesie wykonywania kontroli okresowych zostaną zobowiązani do pełnej współpracy z wybranym Wykonawcą. Pytanie nr 2: Zwracam się o modyfikację zapisów SIWZ w zakresie szczegółowości kontroli przewodów kominowych - załącznik nr 2 do zapisów SIWZ z 2014 r. Sporządzenie aż tak szczegółowego opisu wiąże się z bardzo dużym zwiększeniem nakładu pracy a co za tym idzie znacznie wyższym kosztem, a większość prac znacząco wykracza poza procedurę kontroli przewodów kominowych. Odpowiedź: Treść załącznika nr 2 do SIWZ pozostaje bez zmian. Pytanie nr 3: Wnoszę o zmianę zapisów załącznika 1f do formularza ofertowego, w którym znajduje się wiersz 14, dotyczący obiektu D66-Intercity-(Do przekazania), którego nie ma w Załączniku-nr-1-edytowalny. Wg mojej wiedzy wynikającej z realizacji przedmiotu przetargu w 2014r. w/w obiekt został już przekazanych do PKP Intercity i przeglądu w zeszłym roku zostały aneksem do umowy wyłączone z wykonywania. Z uwagi na istotną zmianę wnoszę o wydłużenie terminu składania oferty. Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1f do formularza ofertowego poprzez wykreślenie w całości pozycji nr 14 o treści:

2 14 D66-Intercity-(Do przekazania) budynek akumulatorni WGW Zamawiający przekazuje w załączeniu do wyjaśnienia i zamieszcza na stronie internetowej poprawiony załącznik 1f do formularza ofertowego. ZMIANA SIWZ 1. Działając na podstawie Rozdziału IV pkt. 5 SIWZ Zamawiający zmienia treść Rozdziału III SIWZ w sposób następujący: Było: Wymagany termin realizacji zamówienia: pierwsza kontrola okresowa do 30 kwietnia 2015 roku, druga kontrola okresowa do 30 listopada 2015 roku, trzecia kontrola okresowa do 30 kwietnia 2016 roku. Jest: Wymagany termin realizacji zamówienia: pierwsza kontrola okresowa do 30 kwietnia 2015 roku, druga kontrola okresowa do 31 października 2015 roku, trzecia kontrola okresowa do 30 kwietnia 2016 roku. 2. Działając na podstawie Rozdziału IV pkt. 5 SIWZ Zamawiający zmienia treść Rozdziału XI pkt. 2 SIWZ w sposób następujący: Było: Wykonawca zobowiązany jest określić odpowiednio w Załączniku nr 1 a f Formularza ofertowego ceny jednostkowe brutto za kontrolę okresową w terminie do (A) oraz cenę jednostkową brutto za kontrolę okresową w terminie do (B) dla wszystkich pozycji wymienionych w wykazie obiektów dla danego zadania, a następnie podać łączną cenę brutto dla poszczególnych obiektów i cenę za całe zadanie. Pominięcie pozycji z ceną jednostkową, będzie powodowało odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Jest: Wykonawca zobowiązany jest określić odpowiednio w Załączniku nr 1 a f Formularza ofertowego ceny jednostkowe brutto za kontrolę okresową w terminie do (A); cenę jednostkową brutto za kontrolę okresową w terminie do (B); cenę jednostkową brutto za kontrolę okresową w terminie do (C) dla wszystkich pozycji wymienionych w wykazie obiektów dla danego zadania, a następnie podać łączną cenę brutto dla poszczególnych obiektów i cenę za całe zadanie. Pominięcie pozycji z ceną jednostkową, będzie powodowało odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. 3. Działając na podstawie Rozdziału IV pkt. 5 SIWZ Zamawiający zmienia treść Załączników nr 1 a f Formularza ofertowego w kolumnie Cena jednostkowa brutto za kontrole okresową w polu W terminie do (B) który otrzymuje treść w terminie do (B). Zamawiający przekazuje w załączeniu do wyjaśnienia i zamieszcza na stronie internetowej poprawione załączniki 1 a f do formularza ofertowego. ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT Działając na podstawie Rozdziału V pkt. 6 SIWZ Zamawiający zmienia treść Rozdziału IX pkt. 1 SIWZ, który otrzymuje następującą treść: Wykonawcy składają oferty (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z odpowiednim Załącznikiem nr 1 a f do Formularza ofertowego) oraz wymaganymi dokumentami, o

3 których mowa w rozdziale VI, VII i XVII SIWZ w formie pisemnej do dnia r. do godziny 12:00. Działając na podstawie Rozdziału V pkt. 6 SIWZ Zamawiający zmienia treść Rozdziału IX pkt. 2 SIWZ, który otrzymuje następującą treść: Oferta wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1 powinna zostać przekazana Zamawiającemu w zamkniętej kopercie na adres: PKP S.A. Centrala- Departament Eksploatacji Nieruchomości ul. Szczęśliwicka Warszawa Kancelaria ogólna Koperta powinna być opatrzona dopiskiem: OFERTA na: Wykonanie dwa razy w roku 2015 oraz jeden raz w roku 2016 okresowych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo budowlane, w obrębie działania PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami Zadanie/a nr postępowanie nr: KNDU/2015-WNP Nie otwierać przed dniem r. godz. 12:30. Działając na podstawie Rozdziału V pkt. 6 SIWZ Zamawiający zmienia treść Rozdziału IX pkt. 2 SIWZ, który otrzymuje następującą treść: Oferty złożone przez Wykonawców zostaną otwarte w obecności Członków Komisji na posiedzeniu jawnym w dniu r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

4 Załącznik do wyjaśnienia nr 3 z dnia r Załącznik nr 1 a do Formularza ofertowego TABELA CENOWA Zadanie nr 1 Wykonanie dwa razy w roku 2015 oraz jeden raz w roku 2016 okresowych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo budowlane, w obrębie działania PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO ZA KONTROLĘ OKRESOWĄ Lp. OZNACZENIE JN NAZWA RODZAJ BUDYNKU / BUDOWLI DO (A) DO (B) DO (C) ŁĄCZNA CENA BRUTTO = (A+B+C) 1 N42 - PKP Energetyka - Inowrocław Hala Warsztatowa nr 2 INOWROCŁAW 2 Inowrocław-Komercyjna-Inowrocław ul.warsztatowa Hala Wagonowni z Kotłownią olejową Inowrocław Rąb. 3 Bydgoszcz -Komercyjna-Rycerska 22 budynek magazyn 4 Olsztyn-dworcowa-Plac Konstytucji 3 Maja 1 Olsztyn Gł. - budynek dworca 5 Słupsk-dworcowa-Kołłątaja 32 Dworzec z łącznikiem - Słupsk 6 Gdańsk Główny - dworcowa - Podwale Grodzkie Gdańsk Główny-Budynek stacyjny 7 Gdańsk-Komercyjna-Sybiraków bud:magazyn+administr+2drogi+pla Budynek magazynowy 8 Gdynia-dworcowa-Plac Konstytucji 1 Gdynia-Budynek stacyjny 9 Malbork-Komercyjna-CMbud:lokomot;warsztat,kotłłownia,zasiek Lokomotywownia płn. Malbork CM 10 Malbork-Komercyjna-MT Budynek wagonowni MT - Malbork 11 Tczew-Komercyjna-parowozownia-Gdańska 57 Budynek parowozowni 12 Tczew-Komercyjna-Warsztatowa 5 Budynek magazynowy

5 13 Tczew-Komercyjna-Warsztatowa 5 Budynek magazynowy Gdańsk Stogi-Komercyjna- OSK Wydmy budynki+place+ogrodzenie Gdańsk Stogi-Komercyjna- OSK Wydmy budynki+place+ogrodzenie Internat -OSK Stogi Szkoła - OSK Stogi 16 Gdańsk-Komercyjna-Dyrekcyjna 2-4 Budynek administracyjny - gmach byłej DOKP 17 Ełk-Komercyjna-Ełk lokomotywownia LOKOMOTYWOWNIA MD st.ełk 18 Ostróda- Komercyjna-baza maszyn,bud.+linia kablowa,tor 406 B.soc.warszt.B M /hala główna/ - baza maszyn 19 Olsztyn-Komercyjna(ekspedycja Shenker) Budy magazyn przesyłowy (wiata) st. Olsztyn eksp 20 Hala Maszyn Grudziądz hala maszyn 21 Budynek hali elektrowozów Olsztyn Budynek hali elektrowozów Olsztyn 22 Olsztyn-Komercyjna-ul.Z.Malewskiej 40(pralnia+kotłownia przy Budynek parowozowni Olsztyn. (miejscowość i data) (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

6 Załącznik do wyjaśnienia nr 3 z dnia r Załącznik nr 1 b do Formularza ofertowego TABELA CENOWA Zadanie nr 2 - Wykonanie dwa razy w roku 2015 oraz jeden raz w roku 2016 okresowych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo budowlane, w obrębie działania PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO ZA KONTROLĘ OKRESOWĄ Lp. OZNACZENIE JN NAZWA RODZAJ BUDYNKU / BUDOWLI DO (A) DO (B) W TERMINIE DO (C) ŁĄCZNA CENA BRUTTO = (A+B+C) 1 Hala napraw wagonów ZEBRZYDOWICE WAGONOWNIA 2 Magazyn HE ZEBRZYDOWICE MAGAZYN 3 Hala sportowa BIELSKO-BIAŁA BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE 4 BIELSKO-BIAŁA GŁÓWNA - Budynek stacji DWORZEC 5 Czechowice Pl.Wolności 3,4,5 -Dziedzice-Bud.dworca- DWORZEC 6 CZĘSTOCHOWA Bud.starej parowozowni- Al.Wolności21C POZOSTAŁE BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI 7 Hala prostokątna ŁAZY 8 Hala wagonowa WGW ŁAZY (stara) 9 Hala napraw wagonów WGW ŁAZY (nowa) POZOSTAŁE BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI POZOSTAŁE BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI POZOSTAŁE BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI 10 Hala wachlarzowa ŁAZY LOKOMOTYWOWNIE Pawilon zachodni dworca PKP CZĘSTOCHOWA OSOBOWA Hala parowozowni DĄBROWA GÓRNICZA STRZEMIESZYCE PD DWORZEC LOKOMOTYWOWNIE 13 Budynek magazynu Yawall Herby Stare MAGAZYN

7 14 Magazyn PSK Myszków ul. Kopernika MAGAZYN 15 Wiata obudowana WODZISŁAW ŚLĄSKI WIATA 16 Hala napraw wagonów RACIBÓRZ WAGONOWNIA 17 GLIWICE-Bud.dworca-ul.Getta Warszawskiego 12 DWORZEC 18 Racibórz - Budynek dworca-pl.dworcowy 1 DWORZEC 19 Warsztaty DS PYSKOWICE (hala WGW) BUDYNEK WARSZTATOWY 20 Hala sportowa i warsztatowa MD GLIWICE BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE 21 Hala główna GLIWICE TOWAROWA (stacja) POZOSTAŁE BUDYNKI INNE (109) 22 JAWORZNO ekspedycji SZCZAKOWA-Budynek 23 JAWORZNO-Magazyn kolonijny-ul. Kolejowa MAGAZYN 24 Budynek wagonowni BYTOM Brzezińska 27 GKD POZOSTAŁE BUDYNKI PRZEMYSŁOWE WAGONOWNIA 25 KATOWICE ZAWODZIE-Hala (WGW) POZOSTAŁE BUDYNKI PRZEMYSŁOWE 26 KATOWICE-Hala wschodnia POZOSTAŁE BUDYNKI PRZEMYSŁOWE 27 KATOWICE-Hala zachodnia POZOSTAŁE BUDYNKI PRZEMYSŁOWE 28 Hala Katowice Muchowiec (d.wgw) POZOSTAŁE BUDYNKI PRZEMYSŁOWE 29 KATOWICE-ul.Dworcowa 3-Bud. adm.-siedziba N, siedziba NR BUDYNKI BIUROWE 30 KATOWICE PIOTROWICE-Magazyn C MAGAZYN 31 KATOWICE PIOTROWICE-Magazyn A MAGAZYN 32 KATOWICE PIOTROWICE-Magazyn D MAGAZYN 33 MYSŁOWICE-Magazyn HE MAGAZYN 34 MYSŁOWICE hali ul.szymanowskiego1-budynek LOKOMOTYWOWNIE 35 SOSNOWIEC MACZKI, budynek dworca DWORZEC 36 SOSNOWIEC ul.niepodległości-31bud.biurowy i Archiwum-CETAKOL BUDYNKI BIUROWE 37 Budynek magazynu ŚWIĘTOCHŁOWICE MAGAZYN

8 . (miejscowość i data) (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

9 Załącznik do wyjaśnienia nr 3 z dnia r Załącznik nr 1 c do Formularza ofertowego TABELA CENOWA Zadanie nr 3 - Wykonanie dwa razy w roku 2015 oraz jeden raz w roku 2016 okresowych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo budowlane, w obrębie działania PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie Lp. OZNACZENIE JN NAZWA RODZAJ BUDYNKU / BUDOWLI CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO ZA KONTROLĘ OKRESOWĄ DO (A) DO (B) DO (C) ŁĄCZNA CENA BRUTTO = (A+B+C) 1 Kr.Krowodrza-Komercyjna-ul.Kamienna dz.243/32 na Budynek magazynowy 2 D70 - Przewozy Regionalne - Kraków Płaszów Budynek - hala nr 2 3 D70 - Przewozy Regionalne - Kraków Płaszów Hala nr 3 w Krakowie 4 Tarnów - Dworcowa - Pl. Dworcowy 4 Budynek stacyjny -Tarnów 5 Rzeszów-Komercyjna-Hala zach. Budynek - hala zachodnia Rzeszów 6 KPN1-Cargo- Kowalewo Budowla stacyjna 7 KPN1-Cargo-Małaszewicze Budynek parowozowni, lokomotywowni oraz wagonowni 8 Małaszewicze-Komercyjna-budynek DKK Budynek biurowo socjalny DKK Małaszewicze 9 Kobylany-Komercyjna-służby graniczne RAMPA Z ZADASZENIEM - KOBYLANY Kielce-Komercyjna-kompleks warsztatowy ul. Towarowa Sędziszów-Komercyjna-kompleks b. lokomotywowni Hala wachlarzowa Hala wachlarzowa

10 12 13 Hrubieszów Towarowy-Komercyjna-ul. Nowa 19,19a Lublin-Komercyjna-ul. Okopowa 5 gmach WDOKP Hala Hrubieszow Budynek administracyjno-biurowy 14 Chełm-Komercyjna-ul. OKszowska 14 wiata Wiata Przemyśl -Komercyjna-ul. Mariacka 11, dz. 530/23 Oświęcim - komercyjna -ul.powstańców Sl. zespół obiektów IBM Trzebinia-Komercyjna-ul.Słowackiego b. lokomotyw. Oświęcim -Dworcowa ul.postwańcówsląskich 22 /3773, 5590/,55 Kraków Gł.- Dworcowa - Plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3 Budynek parowozowni Hala wachlarzowa OŚWIĘCIM Budynek administracyjny i hale w Trzebini (MZ Łazy) Budynek dworca - Oświęcim ul. Powstańców Śląskich 22 Budynek stacyjny Kraków - Główny 20 Susiec-Komercyjna- ul. Polna 3 Budynek administracyjno-socjalny 21 Lublin-Komercyjna-ul. Chemiczna dawny Ferpol Budynek magazynu Lublin ul. Chemiczna 8 22 Lublin-Komercyjna-ul. Chemiczna dawny Ferpol Budynek magazynu Lublin ul. Chemiczna 8 23 Lublin-Komercyjna-ul. Chemiczna dawny Ferpol Budynek wiata magazynowa Lublin ul. Chemiczna 8 24 Małkowice-Komercyjna-rampy+budynek (zaplecze przeładunkowe) Wiata 25 Kraków Gł.-podziemny_ Dworcowa - Pawia 5 obiekt dworca podziemny (nowy) 26 Kraków Gł.-płyta centrum_ Dworcowa - Pawia 6 płyta centrum 27 Lublin-Hala MD segment C i D Lublin Hala MD segment C i D w Lublinie

11 28 Lublin- Hala MD _ segment A Hala MD _ segment A 29 Hala napraw lokomotyw - Dębica Hala napraw lokomotyw - Dębica. (miejscowość i data) (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

12 Załącznik do wyjaśnienia nr 3 z dnia r Załącznik nr 1 d do Formularza ofertowego TABELA CENOWA Zadanie nr 4 Wykonanie dwa razy w roku 2015 oraz jeden raz w roku 2016 okresowych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo budowlane, w obrębie działania PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu Lp. OZNACZENIE JN NAZWA RODZAJ BUDYNKU / BUDOWLI CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO ZA KONTROLĘ OKRESOWĄ DO (A) DO (B) DO (C) ŁĄCZNA CENA BRUTTO = (A+B+C) 1 2 Szczecin-Komercyjna-Lokomotywownia- Czarnieckiego Zbąszynek-Komercyjna-Zbąszynek,budynek hali warsztatowej Lokomotywownia Budynek hali warsztatowej MT 3 Zbąszynek ul.kolejowa Budynek warsztatowy /hala WGW/ 4 Nowe Skalmierzyce Skalmierzyce-Dworcowa-Nowe Budynek dworca Zielona Góra-Komercyjna-Zielona Góra,b.wagi,warszt,lok,mag Zielona Góra-Komercyjna- ul. Dworcowa 14b,b.magazynu eksp Piła-Komercyjna-Piła,hala produkcyjna,wiata,zbiornik Piła-Komercyjna-Piła,sieci elektroenergetyczne,hala Konin-Komercyjna-Koninbudynek biurowy,magazyn,strażnica,wiez Budynek lokomotywowni Budynek magazynu ekspedycji (dzierżawa) Hala produkcyjna i energetyczna Hala wachlarzowa - Piła POZOSTAŁE BUDYNKI INNE (109) 10 Gniezno-Komercyjna-ul. Składowa,budynki Budynek lokomotywowni /hala nr2a/

13 11 Gniezno-Komercyjna-ul. Składowa,budynki Budynek parowozowni /hala nr1a/ 12 Poznań-Biurowa-Taczaka 10 Budynek biurowy - Poznań - Taczaka Poznań-Komercyjna-ul. Składowa 8, b. warszt, mag, biurowe Budynek magazynu /ekspedycja pospieszna/? 14 Poznań-Biurowa-Niepodległości 8 Budynek administracyjny /DOIK/- Poznań - al. Niepodległości Poznań Główny Stary - Dworcowa - ul. Dworcowa 1 Poznań Główny Nowy - Dworcowa - ul. Dworcowa 2 Stargard Szcz.-Komercyjna- Budynki,Magazyn,Place,Ogr.-Ceglana Kostrzyn n/odrą-komercyjna-kostrzyn n/odrą,budynki,infrastru Kostrzyn n/odrą-komercyjna-kostrzyn n/odrą,budynki,tory,plac Ostrów Wlkp.-Komercyjna-ul.Młyńska 17,b.magazynu,hala napraw Żary-Komercyjna-Żary,budynek magazynowy,biurowy,magazynowy Poznań Główny - Stary Dworzec Poznań Główny - Nowy Dworzec Wiata magazynowa Hala wachlarzowa Budynek wiata Hala napraw III Budynek magazynowy 22 D36 - Poznań - ul.kolejowa 23 Budynek lokomotywowni wachlarzowej 23 Żagań, ul. Przyjaciół Żołnierza 47 Budynek lokomotywowni - hala naprawcza. (miejscowość i data) (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

14 Załącznik do wyjaśnienia nr 3 z dnia r Załącznik nr 1 e do Formularza ofertowego TABELA CENOWA Zadanie nr 5 - Wykonanie dwa razy w roku 2015 oraz jeden raz w roku 2016 okresowych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo budowlane, w obrębie działania PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO OKRESOWĄ ZA KONTROLĘ OZNACZENIE JN NAZWA RODZAJ BUDYNKU / BUDOWLI DO (A) DO (B) DO (C) ŁĄCZNA CENA BRUTTO = (A+B+C) Lp. 1 2 Czeremcha-Komercyjna- Czeremcha Bialystok Starosielce - Komercyjna - Były DOM Hala napraw wagonów st. Czeremcha Budynek hali postojowej DOM st. Białystok Starosielce 3 4 Białystok-Dworcowa-ul. Kolejowa 11 Bielsk Podlaski - Dworcowa - Dworcowa 8, dw, ogr, plac, sieć Dworzec na st. BIAŁYSTOK Dworzec st. BIELSK PODLASKI 5 Ostrołęka - ul.kolejowa 3 Hala WGW OSTROŁĘKA Ostrołęka - Komercyjna - ul. Żeromskiego W-wa Targówek - Komercyjna - ul. Staniewicka Warszawa Wschodnia - Dworcowa - ul. Kijowska Budynek główny lokomotywowni /hala A/ MD OSTROŁĘKA Budynek garażu Warszawa Wschodnia Dalekobieżna 9 D66 - Intercity - Warszawa Wola Budynek hala przeglądowa Szczęśliwice 10 Wola - Komercyjna - ul. Ordona Budynek magazynowy ul. Ordona 2A 11 Wola - Komercyjna - ul. Ordona Hala sortownicza ul. Ordona 2A

15 12 Wola - Komercyjna - ul. Ordona Hala sortownicza st. Ładunkowa Wola 13 Wola - Komercyjna - ul. Ordona Magazyn sortowniczy st. Ładunkowa Wola 14 Wola - Komercyjna - ul. Ordona Magazyn nadania st. Ładunkowa Wola 15 Wola - Komercyjna - ul. Ordona Hala sortownicza st. Ładunkowa Wola 16 Wola - Komercyjna - Potrzebna 63 - WGW Odolany Budynek hali Odolany Warszawa Centralna-Dworcowa- Al.Jerozolimskie54 Warszawa Centralna-Dworcowa- Al.Jerozolimskie54 Warszawa Centralna-Dworcowa- Al.Jerozolimskie54 Warszawa Centralna-Dworcowa- Al.Jerozolimskie54 Warszawa Centralna-Dworcowa- Al.Jerozolimskie54 Warszawa - Na potrzeby własne - Siedziba Centrali PKP Warszawa Śródmieściedworcowa-Al. Jerozolimskie 50 Warszawa Centralna - dworcowa - Al. Jerozolimskie 54 Tunel łączący wyjście z dworca Śródmieście Peron nr 1 st. W-wa Centralna (pozycje nr 19,20,21,22,24) - 1 obiekt budowlany do przedstawienia w 1 protokole Peron nr 2 st. W-wa Centralna (pozycje nr 19,20,21,22,24) - 1 obiekt budowlany do przedstawienia w 1 protokole Peron nr 3 st. W-wa Centralna (pozycje nr 19,20,21,22,24) - 1 obiekt budowlany do przedstawienia w 1 protokole Peron nr 4 st. W-wa Centralna (pozycje nr 19,20,21,22,24) - 1 obiekt budowlany do przedstawienia w 1 protokole Budynek biurowy ul. Szczęśliwicka 62 Pawilony wejściowe z halą peronową Warszawa Śródmieście Budynek dworca - Dworzec Warszawa Centralna (pozycje nr 19,20,21,22,24) - 1 obiekt budowlany do przedstawienia w 1 protokole 25 Budynek dworca W-wa Gł.osobowa LT 50/97 Budynek dworca W-wa Gł.osobowa LT 50/97 26 Łódź Kaliska-Dworcowa-ul. Karolewska55 Dworzec Łódź Kaliska

16 Łódź - Komercyjna - ul. Legionów 125, PAROWOZOWNIA Łódź-Komercyjna-Al. Unii 3/5 NIEBIESKI BIUROWIEC Skierniewice-Komercyjna-ul. Sobieskiego 75B Parowozownia Łódź ul. Legionów 125 Biura Łódź Al. Unii 3/5 Warsztat OB. Skierniewice ul. Sobieskiego 75b 30 D73 -CARGO-Kutno/Kutno Azory Hala wachlarzowa B Kutno Azory 31 D73 -CARGO-Kutno/Kutno Azory Hala wachlarzowa cz. A Kutno Azory Hala zblokowana 4-11 Koluszki ul.budowlanych 37/39 Hala nr 3 Koluszki ul.budowlanych 37/39 D72 Cargo- Koluszki ul.budowlanych 37/39,hala WGW,wagonownie Kruszewiec-Komercyjna-Zakład Maszyn Torowych Hala zblokowana 4-11 Koluszki Hala nr 3 Koluszki Warsztat WGWO Koluszki ul. Budowlanych 37/39 Hala DOT Idzikowice. (miejscowość i data) (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

17 Załącznik do wyjaśnienia nr 3 z dnia r Załącznik nr 1 f do Formularza ofertowego TABELA CENOWA Zadanie nr 6 - Wykonanie dwa razy w roku 2015 oraz jeden raz w roku 2016 okresowych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo budowlane, w obrębie działania PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu Lp. OZNACZENIE JN NAZWA RODZAJ BUDYNKU / BUDOWLI 1 M. Opole-Komercyjna-A. Krajowej MAGAZYN CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO ZA KONTROLĘ OKRESOWĄ DO (A) DO (B) DO (C) ŁĄCZNA CENA BRUTTO = (A+B+C) 2 Opole Główne - Dworcowa - ul. Krakowska 48 3 Kluczbork-Komercyjna-Sikorskiego 4 Nysa M.-Komercyjna-Niemcewicza 5 Świdnica-Komercyjna-Okrężna (działka nr 30/15) 6 D36-Cargo-Wałbrzych-Lokomotywownia 7 Międzylesie-Komercyjna-Działka nr 334/3 Budynek dworca - WARS Opole Główne LOKOMOTYWOWNIE LT497/2012 WIATA Budynek hali WGW Budynek parowozowni Wiata warsztatowa 8 Wrocław Fabryczna-Komercyjna-Hermanowska hala D.O+ bud.mag.warszt(łącznik)+bu d.biurowo-warsztatowy 9 Wrocław-Stare Miasto-Komercyjna-Robotnicza 3 10 Wrocław Główny-Dworcowa-Piłsudskiego Wrocław-Komercyjna-Joannitów 13 magazyn BUDYNEK Wrocław Główny budynek biurowy DWORCA

18 12 Wrocław-Komercyjna-Paczkowska Wrocław-Stare Miasto-Komercyjna-Pl. Orląt Lwowskich 14 Miłkowice-Komercyjna-Działka nr 466/13 15 Legnica-Dworcowa-ul.Dworcowa5 budynek warsztatowy budynek dworca Hala napraw BUDYNEK Legnica biurowo DWORCA. (miejscowość i data) (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Kasy biletowe "PKP Intercity" S.A. (własne)

Kasy biletowe PKP Intercity S.A. (własne) 1 5 05:45-17:15 2 4 Białystok ul. Kolejowa 9, 15-701 Białystok 3 7 pon. 7:00-18:30 wt - ndz 6:30-18:00 grupy 7:30-15:00 w dni robocze pn-sob 05:15-13:00 ; 13:15-21:00; nd 09:15-20:45 4 8 09:00-20:30 5

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK Załącznik nr 7 do SIWZ: WYMAGANY CZAS PRZYSTĄPIENIA DO USUWANIA AWARII Załącznik nr 1 do umowy Terminy realizacji pogotowia technicznego OGN GDAŃSK dworce kolejowe i inne obiekty objęte danym tryb tryb

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

^ Tarnów 14 VI 31 VIII 2015

^ Tarnów 14 VI 31 VIII 2015 Bochnia Bydgoszcz Główna Bytom Częstochowa Stradom Dębica Działdowo Gdańsk Główny Gdynia Główna Iława Główna Katowice Kołobrzeg Kostrzyn 03:19 II 07:45 II 10:45 BUS 13:35 I 06:08 I 08:10 BUS 16:10 BUS

Bardziej szczegółowo

Kasy biletowe "PKP Intercity" S.A. (własne)

Kasy biletowe PKP Intercity S.A. (własne) 1 4 07:10-18:50 grupy 7:30-15:00 w dni robocze przejazdy grupowe 2 5 5:45-17:25 Białystok ul. Kolejowa 9, 15-701 Białystok 3 6 07:00-18:30; 19:00-06:30 4 7 04:00-11:45 ; 13:00-20:45 5 8 08:30-20:10 6 3

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

W tablicy znajdującej się na kolejnych stronach tego załącznika zastosowano następujące oznaczenia:

W tablicy znajdującej się na kolejnych stronach tego załącznika zastosowano następujące oznaczenia: Dane kontaktowe do sekcji eksploatacji zakładów linii kolejowych PLK W tablicy znajdującej się na kolejnych stronach tego załącznika zastosowano następujące oznaczenia: Zakład Linii nazwa siedziby Zakładu

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy Odjazdy. Do stacji Odjazdy / Departures / Abfahrt / Отправление

Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy Odjazdy. Do stacji Odjazdy / Departures / Abfahrt / Отправление Rozkład jazdy / Timetable / Fahrplan / Расписание ważny od / Valid from / gültig vom / действительный от 20 X 2013 ważny do / Valid to / gültig bis / действительный до 14 XII 2013 KATOWICE Dodatkowe informacje

Bardziej szczegółowo

Statut OIU - Tory postojowe

Statut OIU - Tory postojowe Bartoszyce Bartoszyce GTL T 8 IZ OLSZTYN Białogard Białogard GTP T 11-245 IZ SZCZECIN Bierzwnik Bierzwnik GTP T 7-11 IZ SZCZECIN Błonie Błonie GTL T 9 IZ WARSZAWA Boronów Boronów IZ TARNOWSKIE GÓRY Celestynów

Bardziej szczegółowo

^ Katowice 14 XII III 2015

^ Katowice 14 XII III 2015 04:291) 04:322) 05:30 06:323) 06:324)a) 07:003)b) 07:527) 08:128) 08:2910) 08:34 09:32 10:324) 11:33 12:32 13:32 14:32 14:5611)c) 14:5712) 15:0513)c) 15:32 15:5711)c) 16:0113)c) 16:32 17:3914) 17:44 18:32

Bardziej szczegółowo

SYLWESTER 2012 NOWY ROK 2013

SYLWESTER 2012 NOWY ROK 2013 SYLWESTER 2012 NOWY ROK 2013 SANKT PETERSBURG 7 DNI MIASTO MIEJSCE ZBIORKI DOPŁATA W ZŁ GODZINA WYJAZDU Kraków Ul. Reymonta 22, parking dla autokarów przed 170 00:40 wejściem do hali TS Wisła Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr : N7m-224-2/2014-0110119 Załącznik nr 1 do Umowy ( Zadanie nr 4 )

Postępowanie nr : N7m-224-2/2014-0110119 Załącznik nr 1 do Umowy ( Zadanie nr 4 ) OZNACZENIE JN REJON ID SAP Będzin - Dworcowa - ul. Kościuszki BUD 003/309/ 9/03/00039/0 Budynek stacji BĘDZIN 80,5 6.0,73 Będzin - Komercyjna- stacja peron BUD 003/3038/ 9/03/0085/ Peron BĘDZIN (peron

Bardziej szczegółowo

DATA OSTATNIEJ KONTROLI OKRESOWEJ DATA BIEŻĄCEJ KONTROLI OKRESOWEJ RODZAJ KONTROLI OKRESOWEJ CYKL

DATA OSTATNIEJ KONTROLI OKRESOWEJ DATA BIEŻĄCEJ KONTROLI OKRESOWEJ RODZAJ KONTROLI OKRESOWEJ CYKL OZNACZENIE JN REJON ID SAP OBIEKTU NR INWENTARZOWY NAZWA RODZAJ POWIERZCHNIA BUDYNKU / BUDOWLI ZABUDOWY [m2] POWIERZCHNIA DACHU [m2] KUBATURA [m3] CYKL RODZAJ KONTROLI OKRESOWEJ DATA OSTATNIEJ KONTROLI

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

^ Kołobrzeg 11 VI 2 IX 2017

^ Kołobrzeg 11 VI 2 IX 2017 Biała Podlaska Białogard Białystok Bielsko-Biała Główna Brzeg Bydgoszcz Główna Częstochowa Częstochowa Stradom Działdowo Elbląg Ełk Gdańsk Główny Gdańsk Oliwa Gdynia Główna Giżycko 1) 19:03 I 10) 21:21

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank

Biuro Maklerskie Alior Bank Biuro Maklerskie Alior Bank 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24-2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111 al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8-3 Alior Bank S.A. Białystok 15-427 ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

^ Bydgoszcz Główna 14 XII III 2015

^ Bydgoszcz Główna 14 XII III 2015 Berlin Hbf Bielsko-Biała Główna Bytom Chełmża Chojnice Czechowice- Dziedzice Czersk Częstochowa Gdańsk Główny Gdynia Chylonia Gdynia Główna Gniezno Grudziądz Iława Główna IC-EIC 08:52 V 01:12 III 05:37

Bardziej szczegółowo

PKP SA S t r o n a 1 FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP...

PKP SA S t r o n a 1 FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... PKP SA S t r o n a 1 FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba wyznaczona

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Cennika usług przewozowych Spółki "PKP Intercity" obowiązujący od 16 listopada do 13 grudnia 2014 r.

Załącznik do Cennika usług przewozowych Spółki PKP Intercity obowiązujący od 16 listopada do 13 grudnia 2014 r. Załącznik do Cennika usług przewozowych Spółki "PKP Intercity" obowiązujący od 16 listopada do 13 grudnia 2014 r. do stacji: Bydgoszcz Główna Bydgoszcz Główna Ceny biletów jednorazowych - pociągi EIC od

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wydział Techniczny WNP-000152 NKa7.224.21.2014.IN Tel. 032 710-60-86 Katowice dn. 01-09-2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie uproszczonym

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy Odjazdy. Do stacji Odjazdy / Departures / Abfahrt / Отправление

Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy Odjazdy. Do stacji Odjazdy / Departures / Abfahrt / Отправление Rozkład jazdy / Timetable / Fahrplan / Расписание ważny od / Valid from / gültig vom / действительный от 20 X 2013 ważny do / Valid to / gültig bis / действительный до 14 X 2013 CZĘSTOCHOWA Dodatkowe informacje

Bardziej szczegółowo

^ Gliwice 14 XII III 2015

^ Gliwice 14 XII III 2015 Brzeg Bydgoszcz Główna Częstochowa Gdańsk Główny Gdynia Główna Gniezno Iława Główna Inowrocław Jelenia Góra Katowice 04:15 17:15 12:165) 19:0110) 19:517) 18:16 02:1611) 04:15 06:4512) 15:15 17:15 19:52

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: N7m-224-2/2014-0110119

Postępowanie nr: N7m-224-2/2014-0110119 OZNACZENIE JN Postępowanie nr: N7m-224-2/2014-0110119 Barak-Zabrzeg Czarnolesie BUD 1003/1037/3 9/032/00451/104 Barak WGW Zabrzeg Czarnolesie 1 Bażanowice-Mieszkalna-ul. Stalmacha 25 Bielowicko-Mieszkalna-

Bardziej szczegółowo

Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej:

Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej: Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej: DM PKO BP Lp. Nazwa placówki Adres Kod pocztowy 1. w Bełchatowie ul.

Bardziej szczegółowo

12:30 10:00 PRZEWORSK Dw. PKS. 12:10 10:30 ŁAŃCUT Parking przy Dw. PKS. 11:45 11:00 RZESZÓW Dw. PKP przystanek Wagabunda 12:00 DĘBICA Dw.

12:30 10:00 PRZEWORSK Dw. PKS. 12:10 10:30 ŁAŃCUT Parking przy Dw. PKS. 11:45 11:00 RZESZÓW Dw. PKP przystanek Wagabunda 12:00 DĘBICA Dw. 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 08:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 13:30 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. stawek przy UTK

Zespół ds. stawek przy UTK Porównanie stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w rozkładzie 0/0 do 0/0 na podstawie otrzymanego projektu Cennika obowiązującego od dnia 09 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe Nr 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N - 0,345 0,704 60 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N 0,704 7,050 70 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N 7,050 57,700 120 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N 57,700 61,350

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ, załącznik nr 1 do Umowy WYKAZ A5: NR OPOLE

Załącznik nr 10 do SIWZ, załącznik nr 1 do Umowy WYKAZ A5: NR OPOLE netto VAT % brutto netto VAT brutto Ilość kondygnacji Ilość jednostek Ilość czynności rocznej czyszczenie cena jednostkowa (netto) Wynagrodzenie roczne netto VAT Wynagrodzenie roczne brutto Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

TRASA WROCŁAW - GLIWICE - KRAKÓW - ZAKOPANE / RZESZÓW - PRZEMYŚL

TRASA WROCŁAW - GLIWICE - KRAKÓW - ZAKOPANE / RZESZÓW - PRZEMYŚL Spis pociągów pospiesznych objętych taryfą specjalą interregio Numer TRASA WROCŁAW - GLIWICE - KRAKÓW - ZAKOPANE / RZESZÓW - PRZEMYŚL 43120 Gliwice 06:04 Przemyśl Główny 12:14 Katowice 6:42, Kraków Gł.

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: KPDA/2014-0067554

Postępowanie nr: KPDA/2014-0067554 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ ) do udziału w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie 2 (dwa) razy w roku

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY SZWAJCARIA POLSKA Linia : S 02

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY SZWAJCARIA POLSKA Linia : S 02 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0

17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY DANIA POLSKA Linia : N 01 / D 03

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY DANIA POLSKA Linia : N 01 / D 03 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego przystanek

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA SŁOWENIA WŁOCHY POLSKA

ROZKŁAD JAZDY POLSKA SŁOWENIA WŁOCHY POLSKA POŁĄCZENIE Z HRUBIESZOWA HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS LUBACZÓW Dw. PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

^ Sosnowiec Główny 14 XII III 2015

^ Sosnowiec Główny 14 XII III 2015 Bielsko-Biała Główna Bydgoszcz Główna Czechowice- Dziedzice Częstochowa Działdowo Gdańsk Główny Gdynia Główna Gliwice Iława Główna Jelenia Góra a) 17:27 II 07:37 II 3) 19:20 II 08:25 II 14:24 II a) 17:27

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: NGd7/2015/WNP

Postępowanie nr: NGd7/2015/WNP Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn: Obsługa serwisowa instalacji c.o. i c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi znajdującymi

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWA KONTROLI ZLECONA W ODRĘBNYM POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM - DO POMINIĘCIA CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO NAZWA RODZAJ BUDYNKU / BUDOWLI

SKŁADOWA KONTROLI ZLECONA W ODRĘBNYM POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM - DO POMINIĘCIA CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO NAZWA RODZAJ BUDYNKU / BUDOWLI Postępowanie nr: 204-00907 Załacznik nr c do Formularza ofertowego TABELA CENOWA Zadanie nr 3 Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. pkt ) i 2) ustawy

Bardziej szczegółowo

^ Toruń Główny 11 XII III 2017

^ Toruń Główny 11 XII III 2017 Białogard Białystok Brodnica Bydgoszcz Główna Chełmża Częstochowa Ełk Gdańsk Główny Gdańsk Oliwa Gdynia Główna Giżycko Gniezno Gorzów Wielkopolski Grudziądz 12:222) 6:12 IV 13:11 IV 14:36 IV 15:33 IV 1

Bardziej szczegółowo

KATALOG FORM REKLAMY I PROMOCJI NA DWORCACH KOLEJOWYCH

KATALOG FORM REKLAMY I PROMOCJI NA DWORCACH KOLEJOWYCH KATALOG FORM REKLAMY I PROMOCJI NA DWORCACH KOLEJOWYCH FORMY REKLAMY 1. Warszawa Centralna 2. Warszawa Wschodnia 3. Warszawa Śródmieście 4. Warszawa Wileńska 5. Warszawa Stadion 6. Warszawa Zachodnia 7.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie: N7m-2014-0110119. BUD 1003/4965/1 9/032/00024/102 Chorzów Batory-Budynek Dworca-ul.Armii Krajowej 46. 1

Postępowanie: N7m-2014-0110119. BUD 1003/4965/1 9/032/00024/102 Chorzów Batory-Budynek Dworca-ul.Armii Krajowej 46. 1 Postępowanie: N7m-204-009 OZNACZENIE JN Chorzów Batory -Dworcowa- Budynek stacyjny-ul.ak 46 BUD 003/4965/ 9/032/00024/02 Chorzów Batory-Budynek Dworca-ul.Armii Krajowej 46. Świętochłowice - Komercyjna

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat. Warszawa, 22 września 2017 r.

Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat. Warszawa, 22 września 2017 r. Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat Warszawa, 22 września 2017 r. Krajowy Program Kolejowy ponad 66 mld zł łączna wartość inwestycji ponad 220 projektów 9000 km torów objętych pracami Łączymy

Bardziej szczegółowo

Linia : G 01 (PRZEJAZD PRZEZ SERBIĘ I MACEDONIĘ)

Linia : G 01 (PRZEJAZD PRZEZ SERBIĘ I MACEDONIĘ) POŁĄCZENIE Z HRUBIESZOWA do HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00

Bardziej szczegółowo

Zmiany w organizacji ruchu pociągów PKP Intercity w okresie od 29 czerwca do 2 września br.

Zmiany w organizacji ruchu pociągów PKP Intercity w okresie od 29 czerwca do 2 września br. Zmiany w organizacji ruchu pociągów PKP Intercity w okresie od 29 czerwca do 2 września br. W związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w okresie od 29 czerwca

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:362484-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi czyszczenia urządzeń transportowych 2011/S 223-362484 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PRZEMYŚL - RZESZÓW - KRAKÓW - KATOWICE - OPOLE - WROCŁAW - POZNAŃ/LEGNICA

PRZEMYŚL - RZESZÓW - KRAKÓW - KATOWICE - OPOLE - WROCŁAW - POZNAŃ/LEGNICA Numer pociągu Nazwa Stacja początkowa Godzina odjazdu Stacja końcowa Godzina przyjazdu Termin kursowania w rocznym rozkładzie jazdy PRZEMYŚL - RZESZÓW - KRAKÓW - KATOWICE - OPOLE - WROCŁAW - POZNAŃ/LEGNICA

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

^ Bielsko-Biała Główna 4 IX 15 X 2016

^ Bielsko-Biała Główna 4 IX 15 X 2016 Białystok Brzeg Bydgoszcz Główna Czechowice- Dziedzice Częstochowa Działdowo Gdańsk Główny Gdańsk Oliwa Gdynia Główna Gliwice Iława Główna a) 3:47 II 6) a) 7:37 I 1c) 8:46 Ia 11:16 II 15:10 II 16:46 II

Bardziej szczegółowo

^ Bielsko-Biała Główna 13 III 11 VI 2016

^ Bielsko-Biała Główna 13 III 11 VI 2016 Białogard Białystok Brzeg Bydgoszcz Główna Czechowice- Dziedzice Częstochowa Działdowo Gdańsk Główny Gdańsk Oliwa Gdynia Główna Gliwice Iława Główna 22:00 I 3:39 II 4:47 II 6:06 II 1 7:36 BUS c) 3:45 II

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY DANIA POLSKA Linia : N 01 / D 03

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY DANIA POLSKA Linia : N 01 / D 03 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego przystanek

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 03

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 03 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

Zapisy na obligacje BEST przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Zapisy na obligacje BEST przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Zapisy na obligacje BEST przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Lp. Miasto Ulica Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 21-500 Alior Bank

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

ODJAZDY / DEPARTURES ŁÓDŹ KALISKA

ODJAZDY / DEPARTURES ŁÓDŹ KALISKA ODJAZDY / DEPARTURES ŁÓDŹ KALISKA Rozkład jazdy ważny od 12.12.2010 do 10.12.2011 Timetable Valid from 12 th Dec.2010 to 10 th Dec.2011 Godzina odjazdu Przewoźnik 2.08 PKP 2.44 PKP 5.03 PKP Rodzaj i nr

Bardziej szczegółowo

od stacji: Bielsko Biała Główna Ceny brutto (zawierają 8% VAT) klasa 2 klasa 1

od stacji: Bielsko Biała Główna Ceny brutto (zawierają 8% VAT) klasa 2 klasa 1 od stacji: Bielsko Biała Główna Czechowice Dziedzice, Pszczyna, Tychy, Katowice, Sosnowiec Główny, Zawiercie, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Kutno, Konin, Poznań Główny, Nowy

Bardziej szczegółowo

od stacji: Bielsko Biała Główna Ceny brutto (zawierają 8% VAT) klasa 2 klasa 1

od stacji: Bielsko Biała Główna Ceny brutto (zawierają 8% VAT) klasa 2 klasa 1 od stacji: Bielsko Biała Główna Czechowice Dziedzice, Pszczyna, Tychy, Katowice, Sosnowiec Główny, Zawiercie, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Kutno, Konin, Poznań Główny, Nowy

Bardziej szczegółowo

Linia : G 01 (PRZEJAZD PRZEZ SERBIĘ I MACEDONIĘ)

Linia : G 01 (PRZEJAZD PRZEZ SERBIĘ I MACEDONIĘ) POŁĄCZENIE Z HRUBIESZOWA do 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45

Bardziej szczegółowo

NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT

NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT www.pkpsa.pl PKP S.A. 2015 R. PROJEKTY DEWELOPERSKIE W CAŁEJ POLSCE 2 8,84 MLD SZACOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ REALIZOWANYCH I PLANOWANYCH INWESTYCJI 15 PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Rodz.poc. P Nr poc. T Kat Relacja. WWA WSCHODNIA Petrovice U Karv 00:05,0 00:10,0

Rodz.poc. P Nr poc. T Kat Relacja. WWA WSCHODNIA Petrovice U Karv 00:05,0 00:10,0 MME i 14011 [1] MME i 14011 [2] MPJ ks 54512 [3] MPE i 36500 [4] MPE i 36201 [5] MPE i 61200 [6] MPE i 61200 [7] MPE i 63200 [8] MPE i 63500 [9] MPE i 16201 [10] MPE i 16201 [11] ROJ ks 40311 (H) ROJ r

Bardziej szczegółowo

od stacji: Bielsko Biała Główna

od stacji: Bielsko Biała Główna Bydgoszcz Główna Chabówka Chałupy Czechowice Dziedzice, Pszczyna, Tychy, Katowice, Sosnowiec Główny, Zawiercie, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Ciechanów, Działdowo, Iława Główna,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000166106 Komunikat aktualizujący nr 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY. 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY. 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka 15 lok. 1 00-743 Warszawa

1. Zamawiający: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka 15 lok. 1 00-743 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie badań opinii wśród władz i administracji polskich metropolii i miast dla potrzeb projektu LIFE_ADAPTCITY_PL realizowanego w partnerstwie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA AUSTRIA WŁOCHY POLSKA Linia : A-05 Sycylia Express. Rozkład ważny od 10.09.2015r.

ROZKŁAD JAZDY POLSKA AUSTRIA WŁOCHY POLSKA Linia : A-05 Sycylia Express. Rozkład ważny od 10.09.2015r. POŁĄCZENIE Z HRUBIESZOWA HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 --(A)--PRZEMYŚL

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, KATOWICE, BIELSKO-BIAŁA, WROCŁAW

KRAKÓW, KATOWICE, BIELSKO-BIAŁA, WROCŁAW KRAKÓW, KATOWICE, BIELSKO-BIAŁA, WROCŁAW odjazdy 1/2.VIII 2.VIII 2.VIII 2/3.VIII 3.VIII 3.VIII 3.VIII 3/4.VIII 4.VIII 48107 48109/8 38112/3 48107 68101/0 38104/5 48110/1 48109/8 68101/0 KRAKÓW GŁ. 64,00

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Punkty Subskrypcyjne, przyjmujące zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii B KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Lp. Miasto Ulica/numer

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY SZWAJCARIA POLSKA Linia : S 02

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY SZWAJCARIA POLSKA Linia : S 02 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 03

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 03 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY SZWAJCARIA POLSKA Linia : S 02

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY SZWAJCARIA POLSKA Linia : S 02 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

^ Kraków Płaszów 26 IV 13 VI 2015

^ Kraków Płaszów 26 IV 13 VI 2015 Bielsko-Biała Główna Bochnia Bydgoszcz Główna Bytom Czechowice- Dziedzice Częstochowa Częstochowa Stradom Działdowo Gdańsk Główny Gdynia Główna Iława Główna Katowice Kielce Kłaj Koluszki Kołobrzeg Konin

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

^ Dęblin 13 III 11 VI 2016

^ Dęblin 13 III 11 VI 2016 Biała Podlaska Błonie Bydgoszcz Główna Chełm Częstochowa Gdańsk Główny Gdańsk Oliwa Gdynia Główna Grodzisk Mazowiecki Hel Iława Główna Kalisz Katowice Kielce Kiev-Passajirskii Koluszki Kołobrzeg Konin

Bardziej szczegółowo

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe W tablicy znajdującej się na kolejnych stronach tego załącznika zastosowano następujące oznaczenia: Nr - numer kolejowej według instrukcji Wykaz Id-12 (D-29).

Bardziej szczegółowo

Ceny biletów za przejazdy w relacji do stacji KOSTRZYN (podane ceny biletów obejmują opłatę za przejazd w jedną stronę)

Ceny biletów za przejazdy w relacji do stacji KOSTRZYN (podane ceny biletów obejmują opłatę za przejazd w jedną stronę) Tabela opłat za bilety jednorazowe na przejazdy pociagami dodatkowymi WOODSTOCK 2010 próg 1 Rzepin 9,00 5,67 4,59 1,98 0,45 Zielona Góra 2 Krzyż 19,00 Zbąszynek 3 4 5 Ceny biletów za przejazdy w relacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PODLEGAJĄCYM USTAWIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PODLEGAJĄCYM USTAWIE Znak sprawy zadanie 1: TM1-240-43/15 Kraków, dnia 16.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PODLEGAJĄCYM USTAWIE Przedmiot zamówienia i określenie warunków : Zadanie 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne

Bardziej szczegółowo

17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0

17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem.

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. Regulamin Promocji Notebooki i tablety z rabatem I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. 2 Organizator promocji 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600 Lista sklepów Caffisimo Numer Format Nazwa Adres 31001 HM Bielany ul. Czekoladowa 11 55-040 tel: 717807400 31002 HM Częstochowa ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa tel: 343672600 31003 HM Łódź Widzew ul.

Bardziej szczegółowo

Stacja Kołobrzeg: ODJAZDY

Stacja Kołobrzeg: ODJAZDY Stacja Kołobrzeg: ODJAZDY Godzina Peron Przewoźnik Opis Stacje 3.53 1 IC Ex81414 Słupia R, K, 1- Koszalin 3.51 Słupsk 4.37 Gdynia Gł. 5.55 Sopot 6.10 Gdańsk Gł. 6.30 Iława Gł. 8.43 Warszawa Centr. 11.37

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

Linia : G 01 (PRZEJAZD PRZEZ SERBIĘ I MACEDONIĘ)

Linia : G 01 (PRZEJAZD PRZEZ SERBIĘ I MACEDONIĘ) POŁĄCZENIE Z HRUBIESZOWA do HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW, KRAKÓW, KATOWICE

RZESZÓW, KRAKÓW, KATOWICE RZESZÓW, KRAKÓW, KATOWICE 28 VII 28/29 VII 29 VII 29 VII 29/30 VII 29 / 30 VII środa środa czwartek czwartek czwartek czwartek RZESZÓW GŁ. 5:58 20:45 Sędziszów Młp. 6:23 21:10 Ropczyce 6:31 21:18 Dębica

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY. 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY. 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Łódź Kolumny 6/36 Carrefour Kraków Zakopiańska 62

Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Łódź Kolumny 6/36 Carrefour Kraków Zakopiańska 62 Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Carrefour Katowice Al. Roździeńskiego 200 Carrefour Warszawa Al. Powstańców Śląskich 126 Carrefour Zielona Góra Dąbrówki 5 Carrefour Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0

17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA - WŁOCHY POLSKA Linia : A-04

ROZKŁAD JAZDY POLSKA - WŁOCHY POLSKA Linia : A-04 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY. 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY. 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn

ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn 1. Ogólne zasady 1.1. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie ekspresów do kawy NESCAFÉ

Bardziej szczegółowo

Wykaz maksymalnych prędkości - pociągi towarowe

Wykaz maksymalnych prędkości - pociągi towarowe Wykaz maksymalnych prędkości - pociągi towarowe W tablicy znajdującej się na kolejnych stronach tego załącznika zastosowano następujące oznaczenia: Nr - numer kolejowej według instrukcji Wykaz Id-12 (D-29).

Bardziej szczegółowo

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Opracowanie: dr Maciej Dębski Mieszkalnictwo a bezdomność 1. Bezdomność rozwiązywana na poziomie polityki społecznej

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH 1. Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 2 Oddział Alior

Bardziej szczegółowo