Przewodnik eksportera po rynku USA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik eksportera po rynku USA"

Transkrypt

1 Przewodnik eksportera po rynku USA 1

2 1. Współpraca gospodarcza Polski z USA a) Wymiana towarowa Polski z USA Eksport z Polski towarów konsumpcyjnych na rynek amerykański w 2011 roku wzrósł w porównaniu do wyników z 2010 roku o 46,7% i osiągnął poziom 4,312 miliard w USD (wg. danych United States International Trade Commision USITC.) Polska na koniec 2011 r. uplasowała się na 51 miejscu na liście krajów eksportujących towary na rynek USA. Wśród wiodących grup towarów eksportowanych z Polski do Stanów Zjednoczonych o zdecydowanym wzroście kwotowym i procentowym znalazły się: - srebro o wartości 793 mln USD - 304,4% wzrostu, - silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe o wartości 445 mln USD 49,5% wzrostu w porównaniu do poprzedniego roku, - pozostałe meble drewniane i ich części o wartości 287 mln. USD 25,4% wzrostu w porównaniu do 2010 r. - aparaty telefoniczne, w tym aparaty do sieci komórkowych i ich części, procentowa wartość polskiego eksportu w 2011 roku w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 77,8% osiągając kwotę 141 mln USD. Wśród kolejnych grup towarowych eksportowanych przez Polskę do USA w 2011r. były części do traktorów i specjalnych pojazdów mechanicznych (HTS 8708), ich eksport z Polski wzrósł o 75,1% osiągając wartość 117 mln USD. Kolejne grupy towarowe o znaczących wzrostach wartości eksportu to przyrządy ortopedyczne, których eksport z Polski wzrósł rekordowo o 615,2% osiągając wartość 88 mln USD, alkohole etylowe wódki, likiery oraz pozostałe napoje spirytusowe o wartości 84 milionów USD 7,2% wzrost oraz drut izolowany, kable i pozostałe izolowane przewody elektryczne o wartości 75 mln USD i 55,9% wzroście. W 2011 roku zwiększył się także eksport z Polski do USA następujących grup towarowych w porównaniu z 2010 r.: - części statków powietrznych o 22,5% osiągając wartość 74 mln USD, - wały napędowe, obudowy łożysk i łożyska ślizgowe, mechanizmy i przekładnie zębate wzrost o 44,0% do wartości 64 mln USD. 2

3 - ponad 63,6% wzrost eksportu nastąpił w przypadku w eksporcie pozostałych statków powietrznych takich jak śmigłowce lub samoloty osiągając wartość 59 mln USD. Grupy towarowe zawierające się w przedziale od 793 mln USD do 46 mln USD należące do wiodących artykułów eksportowanych z Polski na rynek amerykański (15 grup), stanowiły 83,9% całego polskiego eksportu na rynek amerykański. Sytuacje obrazują poniższe tabele: Eksport z Polski do USA w 15-tu wiodących grupach towarowych. Numer HTS 7106 Srebro, włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku 8411 Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe 9403 Pozostałe meble drewniane i ich części 8517 Aparaty telefoniczne, włączając telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych; pozostała aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazów lub innych danych, włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej [takiej jak lokalna lub rozległa sieć komputerowa], ich części (z wył. aparatury nadawczej i odbiorczej objętej pozycją 8443, 8525, 8527 lub 8528) (w milionach USD) % zmiany % % % % 8708 Części i akcesoria do pojazdów mechanicznych objętych pozycjami 8701 (ciągniki) oraz 8705 (pojazdy mechaniczne specjalnego przeznaczenia, np. Pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewożone warsztaty, ruchome stacje radiologiczne) Przyrządy ortopedyczne, włącznie z kulami, pasami chirurgicznymi i przepuklinowymi; szyny i pozostałe przyrządy stosowane przy złamaniach; protezy; aparaty słuchowe i inne przyrządy zakładane, noszone lub wszczepiane, mające na celu skorygowanie wady lub kalectwa 2208 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe % % % 3

4 8544 Drut izolowany (włączając emaliowany lub anodyzowany), kable (włączając kabel koncentryczny) oraz pozostałe izolowane przewody elektryczne nawet wyposażone w złączniki; przewody z włókien optycznych, złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, nawet połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub wyposażone w złączki Części statków powietrznych i statków kosmicznych, objętych pozycją 8801 lub 8802, gdzie indziej niesklasyfikowane 8483 Wały napędowe, włączając wały krzywkowe i wały wykorbione i korby; obudowy łożysk i łożyska ślizgowe; mechanizmy i przekładnie zębate; 8802 Pozostałe statki powietrzne (na przykład śmigłowce, samoloty); statki kosmiczne (włączając sztuczne satelity) oraz stacje orbitalne i pojazdy nośne statków kosmicznych 9032 Przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli (z wył. kranów, kurków, zaworów, objętych pozycją 8481) 9018 Przyrządy i urządzenia stosowane w medycynie, chirurgii lub weterynarii, włączając aparaturę scyntygraficzną, inną aparaturę elektromedyczną oraz przyrządy do badania wzroku Inne towary o niskiej wartości 9401 Meble do siedzenia, nawet przekształcalne w miejsca do spania, oraz ich części, gdzie indziej niesklasyfikowane (inne niż lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne, objęte pozycją 9402) % % % % % % % % RAZEM 731 1,329 2, % Pozostałe 1,287 1,610 1, % SUMA 2,018 2,939 4, % Źródło: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission. W eksporcie z USA do Polski w 2011 r. dominującą kategorią towarową były samoloty cywilne (silniki, wyposażenie i części zamienne), których wartość w polskim imporcie ze Stanów Zjednoczonych według danych publikowanych przez amerykański Departament Handlu 4

5 i amerykańską Komisję Handlu Międzynarodowego, wyniosła 454 mln USD stanowiąc wzrost o 18.9% w stosunku do poziomu z 2010 r. Kolejne pozycje na liście w grupach towarów importowanych do Polski z USA to metalurgiczny węgiel bitumiczny nieaglomerowany o wartości 325 mln USD (spadek o 18.4%), pozostałe części do samolotów lub śmigłowców, których wartość w imporcie osiągnęła poziom 112 mln USD i wzrosła o 82,0% Poniższa tabela obrazuje listę 15-tu wiodących grup towarowych, które wraz z pozostałymi grupami stanowiły polski import zamykający się na koniec 2011 r. kwotą mln USD, co stanowiło przyrost o 6,8% w stosunku do stanu z 2010 r. Eksport z USA do Polski Pozycja w amerykańskiej taryfie celnej (HTS) w ,00 USD % zmiany Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części % Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla % Pozostałe części do samolotów lub śmigłowców % Poliaminy aromatyczne i ich pochodne; ich sole % Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż masa celulozowa drzewna do przeróbki chemicznej Części składowe kompletnych obiektów przemysłowych w ramach handlu zagranicznego (rozporządzenie Komisji WE nr 113/2010 z dnia r. ) % % Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany % Pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, o pojemności skokowej przekraczającej cm3, ale nieprzekraczającej cm Pozostałe części i akcesoria do pojazdów mechanicznych objętych pozycjami od 8701 do % % Kauczuk butadienowy % Pozostałe obrotowe pompy wyporowe % Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach, gotowe odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na podłożach, inne niż te objęte pozycją 3002 lub 3006; certyfikowane materiały wzorcowe % 5

6 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych (włączając osobowotowarowe (kombi) i wyścigowe) Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, nawet w rolkach % % % RAZEM : 792 1,299 1, % POZOSTAŁE : 1,388 1,478 1, % SUMA : 2,181 2,777 2, % Żródło: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission. b) Możliwości eksportowe branż i towarów Stany Zjednoczone są największym rynkiem importowym świata (wartość amerykańskiego importu, zgodnie ze statystykami udostępnianymi przez U.S. Bureau of Economic Analysis, ogółem na koniec grudnia 2011 r. wynosiła miliardów USD). Biorąc pod uwagę obecny poziom konkurencyjności polskiej gospodarki, najbardziej perspektywiczne dla polskich eksporterów na rynek amerykański wydają się być następujące branże: A. Wyroby przemysłu maszynowego i elektromaszynowego maszyny i sprzęt dla górnictwa węgla, rud i minerałów, maszyny i sprzęt do wierceń ropy naftowej i gazu ziemnego, urządzenia, części i elementy dla kolejnictwa, maszyny do obróbki metali, armatura przemysłowa i domowa, łożyska toczne, maszyny drogowe i budowlane, wały napędowe, maszyny i urządzenia elektryczne (kable i przewody, głośniki, żarówki, świetlówki i reflektory, elektryczna aparatura rozdzielcza, samochody, komponenty i części, samoloty i sprzęt lotniczy przyrządy, instrumentu i aparatura kontrolno-pomiarowa, B. Wyroby przemysłu spożywczego produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym mięso i przetwory, sery i twarogi, produkty pochodzenia roślinnego, w tym przetwory warzywne i owocowe, soki warzywne i owocowe, gotowe produkty spożywcze (kiełbasy i wędliny, konserwy mięsne i rybne) czekolada i wyroby czekoladowe napoje alkoholowe 6

7 żywność ekologiczna (organic) C. Wyroby przemysłu chemicznego nawozy mineralne preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe tworzywa sztuczne (opakowania, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły budowlane) D. Wyroby przemysłu lekkiego meble, pościel, zabawki, gry, artykuły świąteczne i karnawałowe odzież (głównie markowa) artykuły wyposażenia mieszkań, sprzęt sportowy, rekreacyjny, jachty c) Organizacja rynku Zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w USA Działalność gospodarcza powinna zostać zarejestrowana w odpowiednim urzędzie stanowym, którym na ogół jest stanowy (nie federalny) Departament Stanu. Prawo poszczególnych stanów różni się tym, co określa, jako prowadzenie działalności gospodarczej. Na ogół, jeżeli firma ma biura, pracowników, konta bankowe i zawiera umowy na miejscu, oznacza to, że prowadzi działalność gospodarczą w tym stanie. Proces rejestracji jest zwykle prosty i polega na wypełnieniu formularza, przedłożeniu dowodu zarejestrowania firmy w Polsce, mianowania przedstawiciela do otrzymywania pism procesowych w imieniu firmy i uiszczeniu opłaty, która wynosi od stu do kilkuset dolarów, zależenie od stanu oraz formy prawnej spółki polskiej. Podstawowymi formami prowadzenia działalności gospodarczej w USA są: działalność na podstawie wpisu do ewidencji (sole proprietorship), spółka cywilna (general partnership), spółka komandytowa (limited partnership), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (limited liability company), korporacja/spółka akcyjna (corporation) Przedsiębiorca, który będzie prowadził działalność pod nazwą inną niż jego nazwisko lub oficjalna nazwa jego spółki, powinien również zarejestrować przybraną nazwę (fictious name lub assumed name), pod którą będzie prowadził swoje przedsiębiorstwo. W przypadku większych inwestycji, należy skontaktować się w władzami lokalnymi na szczeblu miasta czy powiatu, w którym przedsiębiorca chce rozpocząć działalność. Władze te mogą zaoferować udogodnienia obejmujące korzystniejsze opodatkowanie, współfinansowanie niektórych inwestycji, pomoc w znalezieniu pracowników, itp. 7

8 Prawo imigracyjne ogranicza Polakom możliwość pracy w USA, co zmniejsza atrakcyjność tych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, które opierają się na pracy właścicieli (czyli działalności gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji, oraz spółek osobowych) i sprzyja tworzeniu spółek kapitałowych, w których można zatrudnić Amerykanów. Jednak nawet w przypadku spółek kapitałowych, firma będzie musiała uzyskać wizę dla kadry zarządzającej. Zwykle występuje się o wizę typu L lub H. Więcej informacji na temat poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej w USA na stronie: System podatkowy Każde przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników powinno zarejestrować się w federalnym Urzędzie Podatkowym (Internal Revenue Service) i otrzymać NIP (Federal Tax Identification Number lub Employer Identification Number). Jeżeli przedsiębiorstwo oferuje pracownikom świadczenia socjalne, zwykle musi uzyskać National Standard Employer Identifier w federalnym Departamencie Zdrowia (Department of Health and Human Services). Prawo stanowe może również wymagać, aby przedsiębiorca zarejestrował się w stanowych urzędach podatkowych. Przepisy podatkowe poszczególnych stanów różnią się i prowadzenie danej działalności w jednym stanie może opłacać się bardziej niż w innym. Wyróżnia się dwa typy opodatkowania przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych: opodatkowanie osób prawnych (corporate taxation) Spółka płaci podatek dochodowy. Ponieważ po opodatkowaniu, zysk jest nadal w spółce, jeżeli wspólnik/udziałowiec/akcjonariusz chce skorzystać z przypadającego na niego zysku, musi go wyprowadzić ze spółki (np. jako dywidendę). Wówczas zysk podlega ponownemu opodatkowaniu na szczeblu wspólnika/udziałowca/akcjonariusza. Ten typ opodatkowania stosuje się przede wszystkim w przypadku spółek akcyjnych i niektórych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC). "przepuszczenie" zysku bądź strat bezpośrednio do wspólników /udziałowców /akcjonariuszy (tzw. pass-through taxation) Spółka osobowa, jako taka nie płaci podatku dochodowego. Spółka informuje urząd podatkowy o dochodzie i stratach przypadających na każdego wspólnika/udziałowca/akcjonariusza, którzy to uwzględniają przypadający na nich dochód lub straty wynikające z działalności spółki we własnych zeznaniach podatkowych. Temu typowi opodatkowania podlegają głównie spółki osobowe, tj. spółka cywilna (general partnerhip), spółka komandytowa (limited partnership), spółka partnerska (limited liability partnership), oraz spółka partnersko-komandytowa (limited liability limited partnership) Polscy przedsiębiorcy muszą uwzględnić nie tylko regulacje amerykańskiego prawa podatkowego, którym podlegać będzie prowadzona w USA działalność, ale również wziąć pod uwagę, jaki będzie miała ona wpływ na ich opodatkowanie w Polsce. Konieczne jest, zatem zapoznanie się z Umową między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Uregulowania prawne 8

9 Podmioty gospodarcze działające na terytorium USA muszą spełniać szereg wymagań federalnych i stanowych regulujących standardy bezpieczeństwa, ochrony środowiska, prawa pracy, prawa antymonopolowego i praw konsumenta. Uwarunkowania te nakładane są przez organizacje rządowe, takie jak: Food and Drug Administration (FDA, Consumer Product Safety Commission (CPSC, US Department of Agriculture (USDA, Environmental Protection Agency (EPA, Federal Trade Commission (FTC, USA są nastawione na przyjmowanie inwestycji zagranicznych i w zasadzie, poza kilkoma sektorami (np. linie lotnicze), ich nie ograniczają. Przed nabyciem firmy amerykańskiej prowadzącej działalność w sektorach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo narodowe (np. obronność, technologie, energia, czy infrastruktura), nabywca powinien uzyskać zgodę federalnego międzyresortowego komitetu ds. inwestycji zagranicznych w USA (Committee on Foreign Investment in the United States) tzw. CFIUS. Ochrona własności przemysłowej Do własności przemysłowej w USA są zaliczane: patenty na wynalazki United States Patent and Trademark Office (USPTO jest agencją udzielającą praw wyłącznych (patentów) na przedmioty ochrony własności przemysłowej (inventions), oraz prowadzenie rejestru znaków handlowych (Trademarks Register). Patent trwa dwadzieścia lat od daty zarejestrowania wynalazku w USPTO, a warunkiem jego trwania jest uiszczanie okresowych opłat. Wynalazki opatentowane w Stanach Zjednoczonych są objęte ochroną prawną jedynie na terytorium USA. Większość wynalazców korzysta z usług Patent Attorneys i Patent Agents. Są to osoby uprawnione przez USPTO do prowadzenia działalności z zakresu doradztwa patentowego. Oficjalna lista rzeczników i agentów patentowych dostępna jest na stronie internetowej: https://oedci.uspto.gov/oedci/ znaki handlowe Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, należy zweryfikować bazy USPTO pod kątem możliwości zarejestrowania znaku towarowego. Korzysta się w tym celu z systemu TEAS (Trademark Electronic Aplication System): Ochrona prawna znaków towarowych zarejestrowanych w USPTO, co do zasady nie jest ograniczona w czasie. Niemniej jednak okresowo właściciel znaku towarowego jest zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających jego używanie w obrocie handlowym. Formularze dostępne są na stronach internetowych USPTO oznaczenia geograficzne 9

10 Ponieważ oznaczenie geograficzne może być rozumiane jako pochodna znaku towarowego, amerykańska regulacja prawna poświęcona oznaczeniom geograficznym, została zintegrowana z systemem ochrony znaków towarowych. Wynikiem tego rozwiązania jest stosowanie tych samych procedur rejestracyjnych przed tym samym urzędem. d) Regulacje celne dostęp do rynku USA e) Certyfikaty i inne wymogi w dostępie do rynku USA mają bardzo niskie taryfy celne (średnia stawka 4%), a inne instrumenty ochrony rynku, jak kontyngenty taryfowe (stosowane jedynie w przypadku kilku grup produktów, tj. mleko w proszku, ser, cukier), czy licencje i pozwolenia importowe mają stosunkowo nieduże znaczenie. Za regulacje związane z wprowadzaniem poszczególnych grup towarowych na rynek amerykański odpowiedzialne są przede wszystkim instytucje wymienione w punkcie Uregulowania prawne, które nakładają na producentów i importerów obowiązek posiadania określonych certyfikatów i zaświadczeń. Amerykańscy importerzy korzystają zazwyczaj z usług agentów celnych, którzy informują, jakie zaświadczenia przy imporcie danego towaru do USA są wymagane. W przypadku importu do USA towarów rolno spożywczych istotne jest zastosowanie się do regulacji ustawy The Bioterrorism Act of 2002, która nakłada na importerów i producentów obowiązek rejestracji w FDA. Wszystkie produkty importowane do USA muszą przejść procedurę oclenia. Agencją odpowiedzialną za pobieranie cła jest US Customs and Border Protection (CBP, ). CBP nie weryfikuje posiadania odpowiednich licencji czy pozwoleń (w przypadku konieczności posiadania takowych), ale o dokumenty takie mogą poprosić inne urzędy. Stawki celne naliczane są zazwyczaj jako procent od wartości handlowej importowanego towaru. Spis stawek celnych oraz wytyczne klasyfikacji towarów znajdują się w Harmonised Tariff Schedule (www.usitc.gov/tata/hts/index.htm ). Zgodnie z amerykańskami regulacjami prawnymi odpowiedzialność za właściwą klasyfikację towarów i wycenę stawek celnych ponosi importer. Jeżeli na dokumentach handlowych nie ma podanej transakcyjnej wartości importowanych towarów, CBP ma prawo do wyceny towaru np. poprzez wycenę takiego samego lub podobnego towaru. Rozstrzyganie sporów, windykacja należności Zasadnicze znaczenie dla osób zawierających umowy na terenie Stanów Zjednoczonych ma fakt, że każdy kontrakt o wartości powyżej 500 USD powinien być zawarty na piśmie. W nim strony szczegółowo określają swoje prawa i obowiązki, aby w przyszłości uniknąć sporów sądowych. Fakt ten ma kluczowe znaczenie w późniejszym dochodzeniu roszczeń pieniężnych zarówno na drodze polubownej jak i sądowej. Aby uniknąć kosztów sądowych, które obciążają powoda w przypadku wniesienia sprawy do sądu, warto najpierw próbować samemu dotrzeć do dłużnika, aby upomnieć się o dług pisemnie lub telefonicznie. Już na tym etapie można zwrócić się o pomoc do kancelarii prawnej lub firmy windykacyjnej, która zajmie się odzyskaniem długu dla wierzyciela. Rynek windykacyjny w USA jest jednym z największych na świecie, co oznacza, że wierzyciel ma do wyboru olbrzymią liczbę firm specjalizujących się w odzyskiwaniu przeterminowanych wierzytelności (Collection Agencies), a także agencji zajmujących się zbieraniem, przekazywaniem i udostępnianiem informacji dotyczących dłużników (Credit Reporting Agencies). W przypadku braku pozytywnego zakończenia sprawy w ciągu kilku miesięcy, firma taka z reguły kończy działania windykacyjne, zalecając przy tym klientowi skierowanie sprawy na drogę sądową. Należy pamiętać, że za ściągnięcie wierzytelności agencje pobierają prowizję około 28-33% kwoty długu, w zależności od okresu, w którym długi nie są regulowane (dolna granica dotyczy 10

11 długów krótszych niż 120 dni). Wierzyciel nie ponosi kosztów zlecania sprawy w przypadku, gdy długu nie udało się firmie windykacyjnej odzyskać. W przypadku negatywnego zakończenia postępowania polubownego, kolejnym rozwiązaniem jest wszczęcie postępowania sądowego. Struktura amerykańskiego sądownictwa rożni się od struktury sadów polskich, dlatego przed skierowaniem sprawy na drogę sądowa warto zasięgnąć rady adwokata, który będzie reprezentował stronę. f) Przedsięwzięcia targowo-wystawiennicze (ujecie tabelaryczne najważniejszych imprez) Ważniejsze targi i wystawy w Stanach Zjednoczonych w 2012 roku 1. Branża meblarska (wyposażenie wnętrz) The Chicago Market Living & Giving Merchandise Mart, Chicago, Illinois The Atlanta Spring Gift, Home Furnishings & Holiday Market International Home Furnishings Market Authority AmericasMart Atlanta, Atlanta, Georgia s/gift/mar High Point, North Carolina Int'l Contemporary Furniture Fair Lightfair International Atlanta International Gift & Home Furnishing Market The Atlanta International Area Rug Market International Casual Furniture & Accessory Market New York, Jacob K. Javits Convention Center Pennsylvania Convention Center, Philadelphia, Pennsylvania AmericasMart Atlanta, Atlanta, Georgia AmericasMart Atlanta, Atlanta, Georgia Merchandise Mart, Chicago, Illinois s/market-dates/gift-home/1442- birding-backyard s/rug 2. Branża jubilerska (bursztynicza) SMART Jewelry Navy Pier, Chicago, Illinois JA New York Winter Jacob K. Javits Convention ASD Gift & Toy Sands Expo & Convention Expo Las Vegas Center, Las Vegas, Nevada The Whole Bead Metropolitan Pavilion, -New York New York Boston Gift Boston Convention & Exhibition Center (BCEC), Boston, Massachusetts ent/23.htm 11

12 International Gem Dallas Market Hall (Dallas & Jewelry - Dallas Market Center), Dallas, TX Gem & Jewellery Mirage Casino Hotel, Las -Las Vegas Vegas, Nevada Luxury & Premiere Mandalay Bay Convention Center, Las Vegas, Nevada Las Vegas Antique Jewelery & Watch Paris Las Vegas Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada dwatchshow.com/ Couture Wynn Hotel, Las Vegas, NYC Antique Jewelry & Watch Metropolitan Pavilion, New York dwatchshow.com/ JA New York Summer Atlanta International Gift & Home Furnishing Market San Francisco Int. Gift Fair New York Int.Gift Fair 3. Usługi IT & ICT Jacob K. Javits Convention AmericasMart Atlanta, Atlanta, Georgia Moscone Center, San Francisco, California Jacob K. Javits Convention s/market-dates/gift-home/1442- birding-backyard+ Interwire Georgia World Congress Center, Atlanta, Georgia World Floral Expo Miami Mart Airport Hotel & Convention Center, Miami, Florida Int. Wireless Communication Expo Web 2.0 Expo San Francisco HDI Conference & Expo Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada Moscone Convention Center, San Francisco, California Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada ulture/2011/wfe/ International Powder Bulk Solids EASTEC 2011 Exposition Donald E. Stephens Convention Center, Rosemont, Chicago, Illinois Eastern States Exposition, West Springfield, MA 10 East Pack Pennsylvania Convention Center, Philadelphia,PA Automation Pennsylvania Convention Technology Expo Center, Philadelphia,PA East Atlantic Design & Manufacturing Pennsylvania Convention Center, Philadelphia,PA o/epack11/ o/atxe11/ o/atl11/ 12

13 Green Manufacturing Expo-New York Pennsylvania Convention Center, Philadelphia,PA International Manufacturing Technology Assembly Technology Expo MINExpo INTERNATIONAL D World Conference & Expo McCormick Place, Chicago, Illinois Pennsylvania Convention Center, Philadelphia,PA Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada Jacob K. Javits Convention o/gmx11/ Satellite & Content Delivery Conference & Expo HD World Conference & Expo Content & Communications World Fabtech, International and the AWS Welding METALCON International Jacob K. Javits Convention Jacob K. Javits Convention Jacob K. Javits Convention Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada Stephens Convention Center, Chicago, Illinois th Annual Shared Services Week Shared Services and Outsourcing Week Global Technology Symposium Sympozja & Konferencje Orlando, Floryda Event.aspx?id= Silicon valley, California BPO World Forum Hudson, Jersey City, NJ vans-summits-events.asp?sectorid=17 Gartner Symposium IT xpo Orlando, Floryda mposium/orlando/index.jsp 4. Produkcja łodzi i jachtów rekreacyjnych. Miami International Boat & Strictly Sail Miami Beach Convention Center, Miami, Florida The Fred Halls Long Beach Boat Tampa Bay Boat Long Beach Convention Center, Long Beach, California Florida State Fairgrounds, Tampa, Florida 13

14 Maine Boat Cumberland County Civic Center, Portland, Maine t/ Fort Lauderdale International Boat Greater Fort Lauderdale Broward Convention Center, Fort Lauderdale, t_lauderdale/event/ New York Boat Florida Jacob K. Javits Convention Center New England Boat Boston Convention & Exhibition Center (BCEC), Boston, Massachusetts / 5. Przemysł biotechnologiczny i farmaceutyczny. International Vision Jacob K. Javits Convention Expo - Trade Pri-Med Access with ACP - Spring Jacob K. Javits Convention BIOMEDevice Boston Bio IT World Conference & Expo Bio International Convention, Global Event Nantotech Conference & Expo Nanotech Commercialization Conference Boston Convention & Exhibition Center (BCEC), Boston, Massachusetts Boston World Trade Center, Boston, Massachusetts Boston Convention & Exhibition Center (BCEC), Boston, Massachusetts Convention Center, Boston, MA Convention Center, Boston, MA tcode=26nyc11a o/bioboston11/ Nanotech2011/ (techniki i sposoby tworzenia rozmaitych struktur o rozmiarach nanometrycznych czyli na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek.) CA/our-conference/new-york-city- 2011/ 6. Produkcja sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej. Medical Design & Manufacturing West Anaheim Convention Center, Anaheim, California t11 International Vision Jacob K. Javits Convention Expo - Trade Interphex - Trade Jacob K. Javits Convention Medical Design & Manufacturing Pennsylvania Convention Center, Philadelphia,PA o/east10/ Trade Clinical Lab Expo Convention Center, Los Angeles, California 7. Branża stolarki okiennej i drzwiowej. 14

15 Southeast Building Convention Center, Conference Orlando, Florida International Las Vegas Builders Architectural Digest Pier 94, New York Home Design GlassBuildAmerica Las Vegas, Nevada International Construction & Utility Equipment Exposition 8. Branża budowlana i architektura Kentucky Exposition Center, Louisville, Kentucky Southeast Building Conference Convention Center, Orlando, Florida International Builders Las Vegas World of Concrete Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada Elementy budowlane; beton. International Roofing Expo New England Home Boston MiaGreen Expo & Conference Home & Garden Market-Dallas Maryland Home, Garden International Home + Housewares Convention Center, Orlando, Florida Seaport World Trade Center, Boston, MA Miami Beach Convention Center, Miami, Florida Dallas Market Center, Dallas, Texas Maryland State Fairgrounds Timonium, Maryland McCormick Place Convention Center, Chicago, Illinois Duża wystawa rzemiosła dla domu i ogrodu. 15 AGD, wyroby szklane, wyposenie do domu. Architectural Digest Home Design CONEXPO- CON/AGG Home Design & Remodeling Miami Buildings NY/Green Buildings NY Trade Pier 94, New York Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada Miami Beach Convention Center, Miami, Florida Jacob K. Javits Convention Atlanta Home Cobb Galleria Centre, Atlanta, Georgia INTEX Expo Las Charlotte, NC Charlotte Vegas Convention Center Projektowanie nowoczesnych i ekologicznych domów i budynków. s.shtml Kitchen & Bath Chicago Największa w USA wystawa wyposażenia 15

16 Industry SURTEX Jacob K. Javits Convention Southeast Building Conference Convention Center, Orlando, Florida San Francisco Moscone Center, San International Gift Francisco, California Fair Glass Build America Georgia World Congress Center, Atlanta, Georgia International Kentucky Exposition Construction & Center, Louisville, Utility Equipment Kentucky Exposition do kuchni i łazienek. Wystawa szkła budowlanego. 16 Targi prod. i usług dla domu. 9. Antyki; Branża ochrony i zachowania zabytków. Marburger Farm Round Top, Texas Antique Brimfield Antique Brimfield, Massachusetts Walnut Antique Walnut, Iowa 44th Virginia Beach Virginia Beach Convention Antiques Sarasota Holiday Antiques & Sale 10. Branża kosmetyczna Center, Virginia Beach, VA Sarasota Municipal Auditoriumm, Sarasota,CA _antique_sf.html Nazwa Termin Miejsce Produkty / Informacja Day Spa Expo & Jesień 2012 Mirage Casino Hotel, Las Business Forum Americas Beauty Vegas, Nevada McCormick Place Convention Center, Chicago, Illinois Int'l Beauty Miami Beach Convention Center, Florida HBA Global Jacob K. Javits Convention Natural Products Baltimore Convention Expo East Center, Baltimore, MD Wystawa produktow pochodzenia naturalnego. Konferencje & Sympozja INTL Esthetics, Cosmetics & Spa Conference Jacob K. Javits Convention 16

17 The International Congress of Esthetics & Spa-Miami Beach Miami Beach Convention Center, Florida Day Spa Expo & Business Forum Jesień 2012 Mirage Casino Hotel, Las Vegas, Nevada 11. Maszyny i urządzenia górnicze: David L. Lawrence Convention Center, Pittsburgh, Pennsylvania Longwall USA Exhibition & Conference html Coal Handling and Storage St. Louis Hyatt Regency, St. Louis, Missouri Zarzadzanie, kontrola jakości, spalanie, kontrola pylow, przetwarzanie paliw, bezpieczenstwo itp w górnictwie. Konferencje i seminaria Bally's Las Vegas, Las Vegas, Nevada Global Mining Water Management Initiative Mining Americas Summit Renaissance Denver Hotel, Denver, Colorado Sposoby zmniejszania ilosci I zanieczyszczenia wody w procesie wydobywania wegla. Inwestycje, nowe technologie I bezpieczenstwo w górnictwie. 12. Odzież, dodatki galanteria skórzana World Shoe Accessories Sands Expo & Convention Center, Las Vegas, Nevada Accessories The-Las Vegas Venetian Resort Hotel Casino, Las Vegas, Nevada Project Las Vegas Mandalay Bay Convention Center, Las Vegas, Nevada Moda Las Vegas Venetian Resort Hotel Casino, Las Vegas, Nevada Kid -Las Vegas Caesars Palace, Las Vegas, Nevada Magic Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada Womens Wear in Las Vegas RIO Hotel & Nevada Casino, Las Vegas, Nevada Curve - NV Venetian Resort Hotel Casino, Las Vegas, Nevada The Train New York New York - Terminal Stores, New York Fashion Coterie, Jacob K. Javits Convention Sole Commerce, Moda Manhattan, Fame/Fashion 2 Go dex.html

18 AccessoriesThe Jacob K. Javits Convention Curve Expo New York Jacob K. Javits Convention Children's club Jacob K. Javits Convention Dallas Apparel & Dallas Market Center, Accessories Market Dallas, Texas International Las Vegas RIO Hotel & Lingerie -Las Casino, Las Vegas, Nevada Vegas KidsWorld-Dallas Childrens Apparel & Accessories Dallas Market Center, Dallas, Texas MRKET New York Jacob K. Javits Convention Spinexpo New York Jacob K. Javits Convention ApparelSourcing Jacob K. Javits Convention Konferencje & Seminaria ITAA : International Textile & Apparel Association Convention Waikiki Beach Marriott Resort and Spa Tekstylia & odzież. 13. Turystyka medyczna Day Spa Expo & Jesień 2012 Mirage Casino Hotel, Las Business Forum Vegas, Nevada Esthetique Spa International-Las Vegas The Venetian & The Sands Expo, Las Vegas, Nevada esthetic-show-lasvegas.html 14. Przemysł obronny Soldier Equipment Expo & Conference Club Hood, Ft Hood, Texas m/event.aspx?id= AUVSI's Unmanned Systems North America Walter E.Washington Convention Center, Washington DC ublic/enter.aspx AUVSI's Unmanned Systems Program Review Las Vegas, NV EventDescription/Default.aspx?Calen dareventkey=05915f49-bcae-44adb535-e Marine West MCB Camp Pendleton, California marine_west/show/about-the-show Marine South MCB Camp Lejeune, North Carolina Heli-Expo Las Vegas, NV 12.aspx Konferencje i sympozja 18

19 ArmorCon Military Armor Exhibition & Conference SMDC Space & Missile Defense symposium Sheraton Premiere at Tysons Corner, Vienna, Virginia Von Braun Center, Huntsville, Alabama aspx?id= MAST Americas Marriott Wardman Park, Washington DC SPIE Defense, Security and Sensing Baltimore Convention Center Baltimore, Maryland, USA space-and-missile-defense- conference/event-summary- 74d9875b779c b bf28 2.aspx I/ITSEC Orlando, Florida px 15. Specjalności żywnościowe. International Poultry Expo & International Feed Expo Georgia World Congress Center, Atlanta, Georgia Meatxpo TBA, Las Vegas, Nevada Coffee Fest Chicago Navy Pier, Chicago, Illinois Sweets & Snacks McCormick Place, Chicago, EXPO 2011 Illinois New York Wine - trade/public Jacob K. Javits Convention Natural Products Anaheim Convention Expo West 2011 Center, Anaheim, California New England Food Boston Convention & Exhibition Center (BCEC), Boston, Massachusetts The Bar & Wine Jacob K. Javits Convention Summer Fancy Food Washington DC Florida Restaurant Orange County Convention & Lodging Center, Orlando, Florida w.com/ World Dairy Expo Alliant Energy Center, Madison, Wisconsin Fresh Summit Anaheim, California, USA International Convention & Exposition Worldwide Food Expo 2011, AMI International Meat, Poultry & Seafood Expo Dallas Convention Center, Dallas, Texas 2. Zamówienia publiczne 19

20 System zamówień publicznych w USA jest uregulowany ustawą Federal Acquisition Regulations (FPZP). Firmy zagraniczne, zainteresowane zamówieniami rządu amerykańskiego, muszą jednak pamiętać o ograniczeniach, jakie nakładają na nie inne, regulacje. Zgodnie z ustawą Buy American Act agencje federalne USA zachęcane są do nabywania towarów krajowych. Produkt taki musi być albo wyprodukowany w USA albo składać się co najmniej w 50% z komponentów amerykańskich. W innym przypadku produkt określa się jako nie amerykański (foreign-made). Zgodnie z prawem, wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na zapytanie ze strony instytucji federalnej, czy produkt jest krajowy czy zagraniczny. Jeżeli inny wykonawca uważa, że wykonawca, któremu przyznany został kontrakt, nieprawidłowo zaklasyfikował produkt jako amerykański, może oprotestować wynik przetargu. Buy American Act nie zakazuje amerykańskim agencjom federalnym zakupu produktów zagranicznych, jednak zniechęca do ich nabywania, doliczając do ich ceny opłatę za oszacowanie kosztów (evaluation penalty). Jeżeli po dodaniu evaluation penalty do ceny zagranicznego produktu, agencja oszacuje, że oferta zagraniczna jest nadal tańsza niż oferta krajowa, może powierzyć realizację zamówienia koncernowi zagranicznemu. W przypadku zamówień na dostawy i usługi o wartości powyżej 175 tys. USD i roboty budowlane o wartości powyżej 7,134 mln USD obowiązują regulacje ustawy Trade Agreements Act, która zobowiązuje agencje federalne do traktowania produktów pochodzący z krajów, które podpisały GPA na tej samej zasadzie, jak produkty amerykańskie (Polska jest stroną GPA od momentu wstąpienia do UE). Do zamówień publicznych Departamentu Obrony USA dostęp mają kraje kwalifikowane czyli takie, które podpisały z USA Memorandum of Understanding (dotyczy to tylko krajów członkowskich NATO). Polska nie jest krajem kwalifikowanym. 3. Specyfika rynku Przedsiębiorstwa działające na terytorium USA muszą spełniać wymagania zawarte jednocześnie w prawie federalnym, stosowanym na terytorium całego kraju, prawie stanowym, stosowanym na terytorium danego staniu i w prawie lokalnym, stosowanym na terytorium danego powiatu (np. spółka akcyjna oprócz rejestracji w jednym stanie musi zgłosić prowadzenie działalności gospodarczej osobno w każdym ze stanów, w których zamierza taką działalność prowadzić). Kontrakty biznesowe podlegają prawu stanowemu tego stanu, w którym odbywa się transakcja biznesowa, chyba, że prawo federalne ma pierwszeństwo przed prawem stanowym. Kontrakty te w USA zazwyczaj są bardzo szczegółowe, przewidują wszelkie detale i możliwe scenariusze współpracy jak również określają szczegółowo tzw. klauzule zabezpieczające. Przy sporządzaniu tego typu kontraktów zazwyczaj skorzysta się z usług profesjonalnego doradcy prawnego. W USA zakres napraw objętych gwarancją jest niemalże nieograniczony. Rozwiązania mówiące o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie gwarancja może być ograniczona, znajdują się w prawie stanowych poszczególnych stanów. Niektóre z nich nie pozwalają na żadne ustępstwa w stosunku do gwarancji ustanowionych przez prawo. Jeśli prawo amerykańskie wyraźnie nie ogranicza wysokości odszkodowań i kar za szkody spowodowane przez wadliwe towary, wysokość tych odszkodowań i kar jest praktycznie nieograniczona, dlatego sugeruje się, aby kontrakty zawierały ograniczenia powyższych odszkodowań i kar przynajmniej w stosunku do stron podpisujących kontrakt. 4. Ważne linki 20

21 US Department of Commerce US Chamber of Commerce Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Waszyngtonie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku Prowadzenie działalności gospodarczej w poszczególnych stanach: Alabama Alaska Arizona Arkansas California Colorado Connecticut Delaware District of Columbia Florida Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas https://www.accesskansas.org/businesscenter/index.html?link=start Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Forming+a+Business%2c+Step-by-step&sid=massgov2 Michigan Mississippi Missouri Montana Nebraska New Hampshire New Jersey New Mexico exico.pdf New York Nevada North Carolina North Dakota Ohio Oklahoma task=view&id=267&itemid=336 21

22 Oregon Pennsylvania Rhode Island 6; South Carolina South Dakota Tennessee Texas Utah Vermont ; Virginia Washington West Virginia Wisconsin Wyoming 22

Przewodnik eksportera po rynku Republiki Irlandii

Przewodnik eksportera po rynku Republiki Irlandii Przewodnik eksportera po rynku Republiki Irlandii SPIS TREŚCI 1. Współpraca gospodarcza Polski z Republiką Irlandii...2 1.1. Specyfika rynku...2 1.2. Wymiana handlowa...2 1.3. Możliwości eksportowe branż

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Kierownicy Wydziałów Ekonomiczno Handlowych :

Szanowni Państwo, Kierownicy Wydziałów Ekonomiczno Handlowych : Szanowni Państwo, Przystąpienie Chin do Światowej Organizacji Handlu (WTO) bezsprzecznie wejdzie do historii jako jeden z najważniejszych kroków w kierunku kształtowania krajobrazu globalnej gospodarki

Bardziej szczegółowo

1. Gospodarka Chin w 2011 roku... 4 1.1. Polityka gospodarcza rządu... 4 1.2. Wyniki w głównych sektorach gospodarki, w tym w handlu zagranicznym...

1. Gospodarka Chin w 2011 roku... 4 1.1. Polityka gospodarcza rządu... 4 1.2. Wyniki w głównych sektorach gospodarki, w tym w handlu zagranicznym... 1 Spis treści 1. Gospodarka Chin w 2011 roku... 4 1.1. Polityka gospodarcza rządu... 4 1.2. Wyniki w głównych sektorach gospodarki, w tym w handlu zagranicznym... 4 2. Współpraca gospodarcza Polski z Chińską

Bardziej szczegółowo

Przewodnik eksportera po rynku Arabskiej Republiki Egiptu

Przewodnik eksportera po rynku Arabskiej Republiki Egiptu Przewodnik eksportera po rynku Arabskiej Republiki Egiptu SPIS TREŚCI 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z ARABSKĄ REPUBLIKĄ EGIPTU 1.1. SPECYFIKA RYNKU 1.2. WSPÓŁPRACA BILATERALNA 1.3. MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Eksportera po rynku Republiki Południowej Afryki Spis treści

Przewodnik Eksportera po rynku Republiki Południowej Afryki Spis treści Przewodnik Eksportera po rynku Republiki Południowej Afryki Spis treści 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ POŁUDNIOWEJ AFRYKI... 2 1.1. SPECYFIKA RYNKU... 2 1.2. WYMIANA HANDLOWA... 2 1.3. MOŻLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ INDII...

1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ INDII... Spis treści 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ INDII... 2 1.1. SPECYFIKA RYNKU... 2 1.2. WYMIANA HANDLOWA... 2 1.3. MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE BRANŻ I TOWARÓW... 3 2. KWESTIE PRAWNE... 4 2.1. SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne Nazwa państwa:

Informacje ogólne Nazwa państwa: Arabia Saudyjska Przewodnik dla polskich przedsiębiorców 2013 1 Spis treści Informacje ogólne... 3 Gospodarka Arabii Saudyjskiej... 5 Plany inwestycyjne Arabii Saudyjskiej sektory potencjalnej współpracy

Bardziej szczegółowo

Raport finansowany z Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 2013. [2]

Raport finansowany z Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 2013. [2] RAPORT DOTYCZĄCY RYNKU OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO W USA STANDARDY, OPODA ATKOWANIE, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, WYMAGANIA LICENCYJNE, POWOŁYWANIE AMERYKAŃSKICHH AGENTÓW SPRZED DAŻY, ZAKŁAD DANIE BIUR 2011

Bardziej szczegółowo

Szwecja przewodnik po rynku

Szwecja przewodnik po rynku Szwecja przewodnik po rynku Spis treści Wiadomości ogólne o Szwecji...2 Polsko-szwedzka współpraca gospodarcza...5 Charakterystyka rynku szwedzkiego...10 Handel ze Szwecją...13 Prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015 Nakład: 100 egzemplarzy Redakcja: Maciej Piotrowski Autorzy: Katarzyna Dziedzic Magdalena Marciniak-Piotrowska Maciej Piotrowski

Bardziej szczegółowo

1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ...

1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ... Spis treści 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ... 2 1.1. SPECYFIKA RYNKU... 2 1.2. WYMIANA HANDLOWA... 3 1.3. MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE BRANŻ I TOWARÓW... 3 2. KWESTIE PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK 10 KROKÓW EKSPORTERA NA UKRAINIE

PRZEWODNIK 10 KROKÓW EKSPORTERA NA UKRAINIE PRZEWODNIK 10 KROKÓW EKSPORTERA NA UKRAINIE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Warszawa, styczeń 2007 Copyright PAIiIZ S.A. 2007 2 Praca zbiorowa pod patronatem PAIiIZ Autorzy tekstów:

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna Eksportera po rynku Republiki Włoskiej Spis treści

Broszura informacyjna Eksportera po rynku Republiki Włoskiej Spis treści Broszura informacyjna Eksportera po rynku Republiki Włoskiej Spis treści 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ WŁOSKĄ... 2 1.1. SPECYFIKA RYNKU... 2 1.2. WYMIANA HANDLOWA... 3 1.3. MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY nr 01/2015 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Styczeń 2015 r.

BIULETYN INFORMACYJNY nr 01/2015 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Styczeń 2015 r. BIULETYN INFORMACYJNY nr 01/2015 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Styczeń 2015 r. I. GOSPODARKA IRLANDII 1. Pozycja Irlandii w rankingu magazynu Forbes na najlepsze miejsce

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna Eksportera po rynku Republiki Tureckiej

Broszura informacyjna Eksportera po rynku Republiki Tureckiej Broszura informacyjna Eksportera po rynku Republiki Tureckiej 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ TURCJI 1.1. SPECYFIKA RYNKU Republika Turcji to duży kraj (powierzchnia 780 000 km 2, ponad 74

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej

Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej autorzy: Kamila Żyndul Grzegorz Pyliński redakcja merytoryczna: Aleksander Żołnierski Warszawa, listopad 2004 Spis treści Austria Belgia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Przedsiębiorcy!

Szanowni Przedsiębiorcy! grudzień 2005 nr 10 Szanowni Przedsiębiorcy! Oddajemy w Państwa ręce ostatnie wydanie Informatora dla Przedsiębiorców msp.krakow.pl w roku 2005. Mamy nadzieję, iż wszystkie dotychczasowe wydania biuletynu

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT. szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego

Podatek VAT. szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Podatek VAT szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Podatek VAT szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Warszawa 2014 y.indd 1 Dialog spoleczny.indd

Bardziej szczegółowo

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl Szanowni Państwo, Z niezmierną radością przekazuję w Państwa ręce kolejne wydanie przewodnika dla polskiego przedsiębiorcy stworzonego przez Wydział Promocji Handlu I Inwestycji w Londynie. Jestem szczególnie

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU JAK SKUTECZNIE KORZYSTAĆ Z FUNDUSZY Biuletyn dla małych

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne o kraju

1. Informacje ogólne o kraju Spis treści: Przedmowa 1. Informacje ogólne o kraju 4 1.1 Podstawowe informacje 4 1.2 Ludność, religia w Egipcie 5 1.3 Klimat, warunki geograficzne oraz bogactwa naturalne 6 1.4 Polityka 7 2. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PRADZE

WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PRADZE WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PRADZE jest jednostką administracji państwowej podporządkowaną organizacyjnie i finansowo Ministerstwu Gospodarki RP. Do zadań

Bardziej szczegółowo

PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY. Agnieszka Ewa Olter. Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych

PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY. Agnieszka Ewa Olter. Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY Agnieszka Ewa Olter Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. PERU- STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

PORADNIK EKSPORTERA BRAZYLIA 2005

PORADNIK EKSPORTERA BRAZYLIA 2005 I. Podstawowe dane: Obszar 8.547.403,5 km 2. Ludność 183,95 mln Gęstość zaludnienia 21,5 osób / km 2. Wyznanie: Katolicy 70 % Inne 30 % Stolica Brasilia Waluta 1 Real (RS), 100 centavos Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA DLA PAŃSTWA RACHUNKOWOŚCI

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA DLA PAŃSTWA RACHUNKOWOŚCI 3 NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA DLA PAŃSTWA RACHUNKOWOŚCI Rosnące wyzwania wobec globalnej konkurencji wymagają zgrabnych, bardzo efektywnych struktur przedsiębiorstw. Malejące zasoby oraz rosnąca presja kosztów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik eksportera. po rynku Republiki Federalnej Niemiec

Przewodnik eksportera. po rynku Republiki Federalnej Niemiec Przewodnik eksportera po rynku Republiki Federalnej Niemiec Spis treści 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ FEDERALNĄ NIEMIEC... 2 1.1. SPECYFIKA RYNKU... 2 1.2. WYMIANA HANDLOWA... 2 1.3. MOŻLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą w praktyce

Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą w praktyce Komisja Europejska Handel Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą w praktyce Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania niniejszych

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Niniejsze Memorandum Informacyjne ( Memorandum ) zostało sporządzone na potrzeby przeprowadzenia oferty publicznej do 750 000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) nowych akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA. Podziękowania

PRZEDMOWA. Podziękowania PRZEDMOWA Indonezja tak ze względu na odległość jak i słabą znajomość rynku należy do krajów z którymi mamy wysokie ujemne saldo obrotów. W ubiegłym roku polski eksport był raczej niewielki niecałe 40

Bardziej szczegółowo