raport finansowy 2009 katolog o firmie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "raport finansowy 2009 katolog o firmie"

Transkrypt

1 raport finansowy 2009 katolog o firmie

2 Szanowni Państwo, Za nami kolejny rok, który okazał się niezwykle trudny z powodu kryzysu gospodarczego, jaki w dużym stopniu dotknął również sektor chemiczny. Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów działała jednak dobrze w tych trudnych warunkach makroekonomicznych. Głównymi wyzwaniami były znaczący spadek zapotrzebowania na produkty przemysłu chemicznego, w tym w znacznym stopniu na tworzywa konstrukcyjne, oraz niewykorzystane relacje cenowe w układzie gaz ziemny nawozy mineralne. Szybkie dostosowanie się Grupy Kapitałowej do warunków biznesowych w obliczu kryzysu oraz zwiększenie aktywności na rynkach światowych spowodowały, że przetrwaliśmy kryzys i wyszliśmy z niego wzmocnieni jako organizacja biznesowa. Porządkujemy Grupę Kapitałową Azotów Tarnów w myśl zapisów zawartych w Prospekcie Emisyjnym. W ubiegłym roku sprzedaliśmy poza Grupę trzy dotychczasowe spółki córki: Oknotar, Zbach i Wiezat. Proces ten jest kontynuowany. Zgodnie z planem zapisanym w Prospekcie Emisyjnym, w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów mają pozostać cztery strategiczne spółki zależne. Przejrzyście dla Akcjonariuszy realizowaliśmy zdefiniowany w Prospekcie Emisyjnym plan inwestycyjny, wzmacniający tzw. core business. Azoty Tarnów stały się właścicielem 100% udziałów niezintegrowanego producenta poliamidów w Niemczech. Nasza decyzja o zakupie udziałów w Unylon Polymers stanowiła realizację jednego z głównych celów emisyjnych, tj. znaczącego zwiększenia zdolności produkcyjnych poliamidu 6 [PA6], dzięki czemu aktualne zdolności Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów stawiają nas w gronie największych europejskich producentów tego tworzywa konstrukcyjnego. Z powodzeniem uruchomiliśmy instalację granulacji mechanicznej nawozów, która była jednym z podstawowych celów inwestycyjnych w obszarze nawozowym. Nowo wybudowana instalacja o wydajności 1200 t/d pozwala na wytwarzanie nawozów mineralnych o stabilnej, jednorodnej granulacji, co jest aktualnie jednym z kluczowych parametrów wymaganych na światowym rynku nawozów mineralnych. Od 2009 roku na rynku są dostępne tarnowskie nawozy produkowane z wykorzystaniem nowoczesnej granulacji, w tym nowy nawóz z dużą zawartością siarki, Saletrosan 26 makro. Nowa instalacja produkcji nawozów w efekcie wykorzystania synergii produkcji kaprolaktamu i nawozów saletrzanych pozwala na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Spółki w sektorze nawozów. W roku 2010 planowana jest kontynuacja realizacji kilku projektów inwestycyjnych, rozpoczętych w poprzednich latach. W ubiegłym roku wspólnie z Mitsubishi Corporation zrealizowaliśmy pierwszy polsko-japoński tzw. Projekt Wspólnych Wdrożeń. W czerwcu 2009 weszła w życie umowa pomiędzy naszym partnerem a odbiorcą końcowym Chubu Electric Power Co., Inc o sprzedaży jednostek redukcji emisji ERU, wytwarzanych w ramach projektu. Na podstawie umowy Azoty Tarnów wspólnie z Mitsubishi Corporation dokonają w latach sprzedaży wygenerowanego wolumenu ERU. Ta wysoce proekologiczna, ale także dochodowa działalność została doceniona w prestiżowym konkursie o tytuł Lidera Polskiej Ekologii. O wysokiej jakości produktów z Tarnowa świadczą opinie Klientów oraz otrzymane wyróżnienia. W ubiegłorocznej edycji konkursu Polskie Nawozy jedną z głównych nagród otrzymał tarnowski Saletrzak 27 makro, natomiast na kieleckich targach Agrotech, Złoty Medal przyznano Saletrosanowi 26 makro. Przeznaczony do produkcji nowoczesnych krzeseł stadionowych, produkowany przez Azoty Tarnów Tarnamid T-30 MHLS został nagrodzony Medalem Europejskim oraz uznany za Eksportowy Produkt Polski Roku Znaczącym wydarzeniem 2009 roku było podpisanie przez Spółkę umowy z Hewlett Packard Polska o świadczeniu usług outsourcingu IT dla Azotów Tarnów. Umowa przewiduje sześcioletnią współpracę, w tym przejęcie przez HP utrzymania i rozwoju systemów informatycznych eksploatowanych przez Spółkę, ze szczególnym uwzględnieniem systemu SAP, oraz wdrożenie w Spółce zasad IT governance. Zrealizowaliśmy Program Dobrowolnych Odejść (PDO). Na początku minionego roku zostało wypracowane porozumienie pomiędzy Zarządem Azotów Tarnów a zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie Programu Dobrowolnych Odejść, z których skorzystało 193 pracowników Spółki. Program został pozytywnie oceniony przez rynki finansowe oraz opinię publiczną. O naszej ugruntowanej marce świadczy fakt, że Azoty Tarnów zostały uznane za jedną z 10 najbardziej wartościowych spółek giełdowych w kategorii firm z branży surowców i energii. W ogłoszonym przez dziennik Parkiet rankingu Perły Polskiej Giełdy 2009 znaleźliśmy się w gronie 10 najbardziej wartościowych emitentów w branży surowce i energia. W konkursie Business Centre Club otrzymaliśmy tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii Marka Europejska, a w konkursie Stowarzyszenia Eksporterów Polskich tytuł Lider Polskiego Eksportu Nagrody te są potwierdzeniem naszej wieloletniej działalności na rynkach międzynarodowych, opartej na wysokich standardach ekonomiczno-finansowych oraz dobrych praktykach biznesowych w kontaktach zagranicznych. O naszej wiarygodności i biznesowej odpowiedzialności świadczy zakwalifikowanie się Azotów Tarnów do nowego elitarnego Indeksu RESPECT, zrzeszającego 16 polskich spółek giełdowych najbardziej odpowiedzialnych społecznie. Grupa Kapitałowa to grupa dynamiczna, innowacyjna i trwale zwiększająca swoją wartość. Dobre wyniki finansowe, przejrzysta polityka kapitałowa oraz uczciwość i lojalność wobec kontrahentów to niewątpliwie cechy, jakimi wyróżniają się na rynku spółki naszej Grupy Kapitałowej. Jestem głęboko przekonany, że nasze działania stanowią solidną podstawę do długoterminowego wzrostu wartości Spółki, co przyniesie korzyści Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów, a w konsekwencji naszym Akcjonariuszom. Prognozy na rok 2010 dają nadzieję na dobre wyniki Spółki i Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. Sądzę, że najtrudniejszy okres jest już za nami. Od kilku miesięcy widoczny jest wzrost konsumpcji w przemyśle chemicznym i odbudowa znacznie zredukowanych zapasów, a także symptomy stabilizacji cen surowców. W imieniu Zarządu i Pracowników Azotów Tarnów zapewniam, że dokładać będziemy wszelkich starań, aby nasza dobrze zorganizowana praca trwale podnosiła wartość Grupy. Jerzy Marciniak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny

3 Zarząd Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2009 roku* Struktura akcjonariatu Jerzy Marciniak Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Witold Szczypiński Wiceprezes Zarządu Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu Franciszek Bernat Członek Zarządu Akcjonariusze na dzień 31 grudnia 2009 roku Akcjonariusz Liczba akcji Udziały % Liczba głosów * Rada Nadzorcza Azotów Tarnów podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 26 marca 2009 roku członka Zarządu Spółki Pani Moniki Hap oraz jednocześnie o powołaniu do Zarządu Pana Andrzeja Skolmowskiego w randze Wiceprezesa Zarządu. Ministerstwo Skarbu Państwa ,46% Nafta Polska S.A ,08% lipca 2010 roku skład Zarządu pozostaje bez zmian. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A ,23% Ciech S.A.* ,54% Rada Nadzorcza Pozostali akcjonariusze ,69% Razem: ,00% Skład VII kadencji Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2009 roku * W wyniku transakcji dokonanej przez Ciech S.A. w obrocie giełdowym (transakcja pakietowa, pozasesyjna) w dniu 22 kwietnia 2010 roku nastąpiło zbycie akcji Emitenta stanowiących 6,54% kapitału zakładowego Emitenta. Marzena Piszczek Przewodnicząca Małgorzata Rzążewska Wiceprzewodnicząca Jan Wais Sekretarz Joanna Kiełkiewicz Członek Ewa Lis Członek Dariusz Maciejuk Członek Armin Teske Członek Katarzyna Wałęga Członek Krzysztof Pieńkowski Członek Akcjonariusze na dzień 27 kwietnia 2010 roku Akcjonariusz Liczba akcji Udziały % Liczba głosów Ministerstwo Skarbu Państwa ,45% Nafta Polska S.A ,08% Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A ,23% Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Azotów Tarnów w dniu 23 czerwca 2010 roku powołało na VIII kadencję Radę Nadzorczą w składzie: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK** ,82% Marzena Piszczek Przewodnicząca Pozostali akcjonariusze ,42% Agnieszka Doroszkiewicz Członek Jacek Lewandowski Członek Ewa Lis Członek Jacek Obłękowski Członek Mirosław Potulski Członek Razem: ,00% ** w dniu 22 kwietnia 2010 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (Aviva OFE) zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5% 3

4 Misja i cele strategiczne Dzięki nabytym doświadczeniom i rozwijanym kompetencjom sprawiamy, że chemia jest bezpieczna i użyteczna dla ludzi. Ciągle dążymy do wzrostu wartości firmy, efektywnie wykorzystując możliwe synergie. Tak zdefiniowana misja naszej Spółki, przyjęta wraz ze znowelizowaną Polityką Zarządzania, jest urzeczywistnieniem założeń Strategii Rozwoju Azotów Tarnów, która została przedstawiona Akcjonariuszom w Prospekcie Emisyjnym w połowie 2008 roku. Dla wypełniania przyjętej misji wyznaczyliśmy cele strategiczne determinujące działalność Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów również w roku 2009: zwiększenie skali operacji prowadzonych w obszarach core business Spółki oraz dywersyfikacja pokrewna, wykorzystująca efekty synergii z elementami dotychczasowego portfela produktowego, zmniejszenie wrażliwości na zmiany faz cykli koniunkturalnych oraz na ceny gazu ziemnego i surowców petrochemicznych poprzez wydłużanie łańcuchów produktowych, poprawę efektywności kluczowych procesów, obniżanie kosztów wytwarzania, doskonalenie rozwiązań organizacyjnych i powiększanie kapitału intelektualnego, ciągłe dostosowywanie jakości produktów do wymagań odbiorców, budowa stabilnych i efektywnych powiązań z partnerami handlowymi oraz optymalizacja kanałów dystrybucji. Tarnów, obok świadectw i certyfikatów technologicznych, legitymują się również nowoczesnym komplementarnym systemem zarządzania, na który składają się: System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Środowiskowego, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.* Spółka spełnia m.in. surowe wymagania Certyfikatu Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care, Certyfikatu ISO 14001:2004, Certyfikatu ISO 9001:2008, Certyfikatu Systemu Zarządzania na zgodność z normą ISO 22000:2005 [zakres "Produkcja i dystrybucja wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi"], Certyfikatu Programu Odpowiedzialność i Troska", Certyfikatu akredytacji laboratorium badawczego [nr AB 790] wydanego przez PCA, normy PN-N-18001:2004.* Aby skutecznie koordynować i optymalizować działania Grupy Kapitałowej z wykorzystaniem najnowszych systemów zarządzania, w styczniu 2009 r. rozpoczął się w Azotach Tarnów pełny start produktywny systemu mysap ERP, wdrażanego przez 1,5 roku. 25 listopada 2009 roku doszło do podpisania Umowy na outsourcing usług IT z firmą Hewlett Packard Polska Sp. z o.o., która to umowa przewiduje sześcioletnią współpracę, obejmującą przejęcie przez HP utrzymania i rozwoju systemów informatycznych eksploatowanych przez Azoty Tarnów. Osiąganie zamierzeń realizowane jest w zintegrowanym systemie zarządzania, zgodnym z międzynarodowymi standardami. Dzięki temu, priorytetowe obszary organizacji i działalności Azotów Tarnów wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i środowisko są skutecznie monitorowane i nadzorowane przez jednostki audytu wewnętrznego i zewnętrznego oraz niezależne instytucje certyfikujące. Obecnie Azoty Jak pokazują wyniki uzyskiwane przez Spółkę od chwili debiutu giełdowego w 2008 roku, skuteczna i konsekwentna polityka zarządzania, umiejętność wykorzystania kompetencji i szybkiego reagowania Azotów Tarnów na zmieniające się warunki ekonomiczne i gospodarcze są solidną podstawą prognozy stabilnego długoterminowego wzrostu wartości ATT. 4 * w trakcie wdrażania

5 Kalendarium wydarzeń Azoty Tarnów przystąpiły do Polskiego Konsorcjum Chemicznego i objęły 25% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Wartość objętych udziałów w Polskim Konsorcjum Chemicznym Sp. z o.o. wynosi PLN i została sfinansowana ze środków własnych Azotów Tarnów Zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy zarządem Azotów Tarnów a zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie Programu Dobrowolnych Odejść, z których mogło skorzystać 250 pracowników tarnowskiej spółki W ramach optymalizacji portfela produktowego i systemu sprzedaży nawozów azotowych rozpoczęto rozruch technologiczny instalacji granulacji mechanicznej, która była jednym z podstawowych celów inwestycyjnych w obszarze nawozowym, zdefiniowanym przez Azoty Tarnów w Prospekcie Emisyjnym Debiut giełdowy Azotów Tarnów został wyróżniony tytułem Wydarzenia, które zmienia polski przemysł Tytuł został przyznany tarnowskiej firmie w uznaniu dla odważnych decyzji przełomowych dla branży i ważnych dla całej polskiej gospodarki Azoty Tarnów zostały nominowane do corocznej nagrody Parkietu : Byki i niedźwiedzie w kategorii Debiut 2008 r Azoty Tarnów zawarły umowy zbycia 100% udziałów spółki Oknotar na rzecz 14 osób fizycznych, które zostały właścicielami spółki wytwarzającej okna Azoty Tarnów uzyskały najwyższą średnią ocen, wystawionych przez użytkowników serwisu giełdowego StockWatch.pl spółkom indeksu WIG-Chemia Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Polimex-Mostostal S.A., Tauron Polska Energia S.A. podpisały list intencyjny w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej elektrociepłowni o mocy 200 MW, produkującej energię na bazie gazu ziemnego, oraz modernizacji istniejącej na terenie Azotów Tarnów elektrociepłowni o mocy 65 MW W okresie największego popytu na nawozy z zawartością azotu, Azoty Tarnów wprowadziły na rynek nowy rodzaj saletry amonowej 32 makro na bazie nowo uruchomionej instalacji granulacji mechanicznej nawozów W ogłoszonym przez dziennik Parkiet rankingu najbardziej wartościowych spółek giełdowych Perły polskiej giełdy 2009 Azoty Tarnów znalazły się w gronie 10 najbardziej wartościowych podmiotów w branży surowce i energia Jury konkursu zorganizowanego przez Business Centre Club przyznało Azotom Tarnów tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii Marka Europejska Azoty Tarnów zanotowały najwyższą stopę zwrotu (104%) spośród dużych firm chemicznych na GPW od początku roku stwierdzono w opublikowanym raporcie analityków Domu Maklerskiego BZWBK Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. zostały uhonorowane Medalem Stowarzyszenia Eksporterów Polskich i tytułem Lider Polskiego Eksportu Podczas kieleckich XII Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL 2009 Azoty Tarnów otrzymały wyróżnienie za opracowanie tworzywa Tarnoform Low Deposit. Spółka otrzymała również medal za oryginalność i wyróżniający się styl wystąpienia targowego Mitsubishi Corporation podpisało z klientem końcowym umowę sprzedaży jednostek ERU wytwarzanych w ramach projektu Wspólnych Wdrożeń, realizowanego przez japoński koncern z Azotami Tarnów Podczas V Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, minister gospodarki Waldemar Pawlak przekazał Azotom Tarnów nagrodę Lidera Polskiego Eksportu 2009, przyznaną tarnowskiej firmie przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich Laureatem Krakowskiego Dukata w kategorii Menadżer Firmy, najstarszej i najbardziej prestiżowej nagrody w Małopolsce za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej, został Prezes Zarządu Azotów Tarnów Jerzy Marciniak Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Azotów Tarnów podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2008 rok Według analizy opracowanej przez dziennik Parkiet, Azoty Tarnów należą do grona 20 polskich spółek giełdowych, które w I półroczu 2009 roku zanotowały największe zwyżki wartości akcji. W okresie tym tarnowska spółka zanotowała na GPW wzrost akcji o 130,49% Witryna internetowa Azotów Tarnów została zakwalifikowana do II etapu konkursu Złota Strona Emitenta, organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i jest jedną z 11 najlepszych stron internetowych spółek giełdowych należących do swig Azoty Tarnów pierwszą polską firmą chemiczną, korzystającą z nowoczesnego systemu internetowych aukcji ofert transportowych Azoty Tarnów zostały uczestnikiem Indeksu Tanich Stabilnych Spółek, opracowanego przez ekspertów dziennika Parkiet Azoty Tarnów zostały nominowane do tytułu Dobra Firma 2009 w Ogólnopolskim Programie Liderzy Społecznej Odpowiedzialności Zarząd Azotów Tarnów podjął decyzję, że wstrzymana od jesieni 2008 roku produkcja chloru nie zostanie już wznowiona. Działanie to ma na celu definitywne wyjście z biznesu chlorowego Azoty Tarnów są pierwszą firmą chemiczną z Europy Środkowej i Wschodniej, uczestniczącą w programie szkoleń międzynarodowych ekspertów OPCW, nadzorujących przestrzeganie zakazu wytwarzania broni chemicznej W 8. edycji rankingu Perły Polskiej Gospodarki, organizowanego przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz magazyn Polish Market, Azoty Tarnów (w kategorii Perły Wielkie ) awansowały o 13 pozycji, zajmując 52. miejsce (65. miejsce w 2008 r.) Kapituła konkursu Innowacja Roku 2009, organizowanego pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Centrum Innowacji FIRE, przyznała Azotom Tarnów tytuł Finalisty Konkursu Innowacja Roku 2009 za projekt redukcji emisji podtlenku azotu z instalacji kwasu azotowego Inwestor branżowy nabył 100% ( ) udziałów w spółce zależnej Azotów Tarnów. Nabywcą ZBACh Sp. z o.o. jest płocka Grupa Kapitałowa Petro Mechanika Przeznaczony do produkcji nowoczesnych krzeseł stadionowych tarnowski TARNAMID T-30 MHLS został nagrodzony Medalem Europejskim BCC W 12. edycji konkursu Lider Polskiej Ekologii Azoty Tarnów otrzymały prestiżową nagrodę Ministra Środowiska za najlepsze zrealizowane projekty w zakresie ochrony środowiska Została podpisana umowa warunkowa nabycia udziałów pomiędzy Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie a Unylon AG z siedzibą w Hamburgu o nabyciu 100% udziałów Unylon Polymers GmbH z siedzibą w Guben / Niemcy Azoty Tarnów zostały uczestnikiem elitarnego indeksu RESPECT, zrzeszającego polskie spółki giełdowe najbardziej odpowiedzialne społecznie HP przejęło informatyczne wsparcie procesów biznesowych Azotów Tarnów. Zgodnie z podpisaną przez obie firmy umową, HP świadczyć będzie usługi outsourcingu IT i przejmie odpowiedzialność za rozwój i utrzymanie biznesowych systemów informatycznych Inwestor branżowy nabył 100% udziałów w spółce zależnej Azotów Tarnów. Nabywcą Wiezat Sp. z o.o. jest Kaefer S.A Azoty Tarnów zostały uhonorowane Pucharem Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Wybitny Eksporter Roku 2009 za tworzywo sztuczne TARNAMID.

6 Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów Na koniec 2009 roku Grupę Kapitałową Azoty Tarnów tworzyły Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. /Jednostka Dominująca/ oraz siedem spółek zależnych z udziałem w kapitale powyżej 50% i dwie spółki stowarzyszone z udziałem w kapitale od 20%-50%. Wykaz istotnych podmiotów Grupy Kapitałowej BIPROZAT Tarnów Sp. z o.o. projektowanie, wykonywanie dokumentacji, organizowanie dostaw aparatury i urządzeń, prowadzenie działalności handlowej, konsultingowej, informatycznej, nowe technologie [wg PKD 7420A]. Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 100%. Elzat Sp. z o.o. wykonywanie instalacji elektrycznych, produkcja urządzeń i narzędzi mechanicznych, obróbka metali, badanie i analizy techniczne, prace wykończeniowe [wg PKD 3110]. Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 100%. JRCh Sp. z o.o. unieszkodliwianie, recykling, odzyskiwanie i składowanie odpadów; oczyszczanie ścieków, likwidacja skutków awarii; analiza wody, powietrza i ścieków; szkolenia; transport materiałów niebezpiecznych; badanie środków spożywczych, produkcja i obrót wyrobami chemicznymi [wg PKD 9001Z] oraz produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych* [wg PKD 22.2]. Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 100%. Koltar Sp. z o.o. obsługa spedycyjna przesyłek kolejowych, usługi załadunkowe i wyładunkowe, czyszczenie cystern i wagonów oraz ich przegląd, utrzymywanie linii kolejowych związanych z obsługą zakładowej stacji kolejowej [wg PKD 6010Z]. Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 100%. PROReM Sp. z o.o. produkcja i świadczenie usług: budowlanych, montażowych, instalacji sanitarnych, przemysłowych, elektrycznych, pomiarowych, teletechnicznych itp., wykonywanie remontów i modernizacji obiektów specjalistycznych [wg PKD 2924B]. Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 100%. ZWRI Sp. z o.o. produkcja i świadczenie usług budowlanych, montażowych, instalacji sanitarnych, przemysłowych, elektrycznych, pomiarowych, teletechnicznych [wg PKD 4521]. Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 100%. Automatyka Sp. z o.o. produkcja sprzętu do sterowania, kontrola procesów przemysłowych, projektowanie i wykonywanie instalacji, działalność związana z inżynierią mechaniczną i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego [wg PKD 3313Z]. Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 69,73%. Navitrans Sp. z o.o. usługi spedycyjne [wg PKD 6340C]. Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 26.45%. Polskie Konsorcjum Chemiczne** działalność holdingów finansowych [wg PKD Z] oraz działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych [wg PKD Z]. Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 25%. ATT Polymers GmbH*** produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych [wg PKD 22.2]. Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 100%. * od 24 marca 2009 roku. ** 5 stycznia 2009 r. Azoty Tarnów objęły, poprzez przystąpienie do Polskiego Konsorcjum Chemicznego Sp. z o.o., 25% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PKCH, uprawniających do 25% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. *** 28 stycznia 2010, po spełnieniu się warunków zawieszających umowy warunkowej z dnia 18 listopada 2009 roku, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. zostały właścicielem 100% udziałów producenta poliamidu 6 (PA6) spółki Unylon Polymers GmbH z siedzibą w Guben. Firma zmieniła nazwę na ATT Polymers, nawiązującą do tickera giełdowego Azotów Tarnów ATT. 8

7 Charakterystyka Grupy Kapitałowej PODSTAWOWE PRODUKTY Domeną Grupy Kapitałowej Azotów Tarnów jest działalność produkcyjna, usługowa i handlowa w zakresie tworzyw konstrukcyjnych (poliamidu 6, polioksymetylenu, tworzyw modyfikowanych), surowców do ich syntezy (kaprolaktamu) oraz nawozów mineralnych (saletrzaku, saletry amonowej, siarczanu amonu, saletrosiarczanu amonu). Azoty Tarnów są jedynym krajowym i jednym z nielicznych w Europie zintegrowanych producentów poliamidu 6 (nazwa handlowa Tarnamid ) oraz poprzez polimeryzację wytwarzanego w Tarnowie kaprolaktamu. Są również jedynym w kraju producentem tworzyw poliacetalowych (POM) o nazwie handlowej Tarnoform. Świadczą także usługi w zakresie badań i doradztwa technicznego, umożliwiając optymalny dobór i wykorzystanie własności tworzyw. Spółka dominująca w Grupie Kapitałowej jest również jednym z największych producentów nawozów azotowych w Polsce. Dzięki zrealizowanym w ostatnim okresie inwestycjom w tym obszarze, dostarcza nawozy o dwóch rodzajach granulacji (z granulacji wieżowej i mechanicznej), a poszczególne typy nawozów dostosowanych do potrzeb użytkowników końcowych posiadają rozróżnienie marki standard (granulacja wieżowa drobniejsza i zróżnicowana) oraz makro (granulacja mechaniczna jednolita). Istotnym obszarem działalności Azotów Tarnów jest wytwarzanie chemikaliów. Najważniejszymi produktami w tej grupie są kwas azotowy stężony i nitrozy. Produkty te znajdują dalsze zastosowanie głównie jako surowiec dla w przemysłu chemicznego i farmaceutycznego. Wyszczególnienie Centrum Kaprolaktamu Wielkość sprzedaży w tonach Wielkość sprzedaży w tonach Zmiana % Ilość ton /3 Kaprolaktam ogółem* ,9 Centrum Tworzyw Sztucznych Tarnoform ,7 Tarnamid naturalny ,4 Tworzywa modyfikowane ,8 Formalina ,5 Centrum Nawozów Sletrzak 27,+27B standard ,1 Saletrzak 27,+27B makro Saletra amonowa AN 32 makro Saletrosan Siarczan amonu AS ,3 Nitrozy ogółem ,9 CO ,7 * kaprolaktam obok sprzedaży przerabiany jest na Tarnamid naturalny Wyspecjalizowane jednostki organizacyjne Spółki Dominującej świadczą usługi laboratoryjne, m.in. w zakresie analiz środowiskowych (analizy fizyko-chemiczne wody, ścieków, osadów ściekowych, gleb, odpadów), analiz fizyko-chemicznych produktów organicznych i nieorganicznych, badania tworzyw sztucznych

8 chemikalia 1% nitrozy 2% siarczan amonu 16% pozostała sprzedaż 16% kaprolaktam ciekły i krystaliczny 19% tworzywa sztuczne 24% saletrzak, saletrosan, saletra 22% Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w roku 2009 Komplementarne spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej skutecznie zwiększają jej kompetencje rynkowe. Spółka Koltar, odpowiedzialna za utrzymanie infrastruktury kolejowej i taboru Azotów Tarnów, jest jedną z nielicznych firm w Polsce, posiadającą wymagane uprawnienia do wykonywania kompleksowych napraw podwozi wagonowych oraz zbiorników cystern, dostosowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych wg RID. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i renomie świadczy usługi spedycyjno-remontowe również na rynkach zewnętrznych. Usługi specjalistyczno-ratownicze, wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych, utylizacja i składowanie odpadów niebezpiecznych oraz wysoko specjalistyczne usługi związane z utylizacją utleniacza paliwa rakietowego to istotny obszar działalności spółki JRCH. Spółka jest aktywnym podmiotem na rynku akredytowanych badań środków spożywczych i diagnostyki weterynaryjnej. Doświadczona kadra JRCH prowadzi szkolenia dla specjalistów wojskowych NATO i straży pożarnej. Świadcząc komplementarne wyspecjalizowane usługi [np. czyszczenia cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych patrz Koltar], zapewnia integralność procesów technologicznych spółek Grupy Kapitałowej. Markę Grupy Kapitałowej skutecznie budują realizacje z zakresu projektowania systemów pomiarowych oraz montażu i rozruchu systemów przemysłowych, jakie wykonywane są m.in. w Iranie, Rumunii, na Słowacji, w Chinach, Turkmenistanie, na Węgrzech oraz na Ukrainie przez specjalistów spółki Automatyka. Projekty wyspecjalizowanych instalacji Wielkiej Syntezy Chemicznej, opracowane przez spółkę Biprozat, są wykorzystywane w procesach rozwoju, modernizacji i intensyfikacji firm branżowych na całym świecie. Doświadczenie i know how pozostałych spółek wyspecjalizowanych m.in. w realizacji kompletnych instalacji elektrycznych SN/NN i utrzymania ruchu systemów elektroenergetycznych dla zakładów przemysłowych [Elzat], remontach oraz budowie nowych obiektów i ciągów technologicznych [Prorem], produkcji urządzeń i rurociągów przemysłu chemicznego [ZWRI] są świadectwem wysokich kwalifikacji Azotów Tarnów w zakresie kompleksowej obsługi procesów inwestycyjnych i modernizacyjnych Grupy Kapitałowej oraz klientów zewnętrznych. Wiarygodna i rozpoznawalna marka Azoty Tarnów są wiarygodną i rozpoznawalną marką, której wartość jest budowana od ponad 80 lat dzięki umiejętności tworzenia trwałych relacji handlowych, opartych na partnerstwie i wzajemnym zrozumieniu potrzeb, bez względu na bariery geograficzne. Azoty Tarnów to również międzynarodowa renoma uznanego producenta, dostawcy bazowych i modyfikowanych tworzyw konstrukcyjnych o najwyższej jakości oraz surowców do ich wytwarzania [kaprolaktam w formie krystalicznej, tzw. płatkowany i ciekły], stale obecnego na rynkach o największym zapotrzebowaniu na tego typu wyroby. Produkty Grupy Kapitałowej sprzedawane są głównie do krajów Unii Europejskiej, Spółka od lat jest jednym z istotnych polskich eksporterów. Na rynku polskim Azoty Tarnów są jedną z najsilniejszych marek nawozowych, rozpoznawalną także na rynkach zagranicznych, przede wszystkim w Ameryce Południowej. W 2009 roku głównym rynkiem dla nawozów saletrzanych pozostawał rynek krajowy, a rynki zagraniczne były ich efektywnym uzupełnieniem. W dalszym ciągu głównym produktem eksportowym z portfela nawozowego był w minionym roku siarczan amonu. Sprzedaż tego nawozu realizowana była na 18 rynkach, m.in. Ameryki Południowej, Unii Europejskiej i Bliskiego Wschodu. Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów jest liderem w przemyśle chemicznym, oferującym zdywersyfikowane produkty. Produkt Pozycja w kraju Pozycja w Europie Tarnamid (PA6) 1 8 Tarnoform (POM) 1 4 Kaprolaktam 1 6 Tworzywa modyfikowane 1 12 Przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Spółki w 2009 roku wyniosło osób [w roku ], w tym osób na stanowiskach robotniczych. W ramach przeprowadzonego dwuetapowego Programu Dobrowolnych Odejść [PDO] w samej Spółce Dominującej w 2009 roku odeszło 193 pracowników. W porównaniu do roku 2008 zmniejszeniu uległa liczba pracowników z wykształceniem podstawowym, zawodowym i średnim, natomiast zwiększyła się liczba pracowników z wykształceniem wyższym, których wysokie kompetencje i doświadczenie są jednym z najistotniejszych ogniw synergii Grupy Kapitałowej Azotów Tarnów. Nawozy azotowe z zawartością siarki 1 Rozpoznawalna silna marka oraz potwierdzona wiarygodność rynkowa i finansowa Azotów Tarnów pozwalają Grupie Kapitałowej na rozwój i ekspansję na rynkach dojrzałych obszarów gospodarczych, czego przykładem jest dokonana przez Grupę Kapitałową na przełomie 2009/2010 akwizycja niemieckiej spółki Unylon Polymers GmbH, która obecnie prowadzi działalność pod nazwą ATT Polymers nawiązującą do rozpoznawalnego na rynku symbolu giełdowego Spółki. 13

9 Nowoczesne technologie i produkty Marka Azotów Tarnów to również wysokie bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Budując stabilne relacje biznesowe z partnerami i kontrahentami na całym świecie, Spółka dokonuje bieżącej oceny zdolności kredytowej odbiorców, a w uzasadnionych przypadkach wymaga stosownych zabezpieczeń. Ponad 60% łącznych należności z tytułu dostaw i usług Grupy Kapitałowej jest objęte ochroną w ramach polis ubezpieczenia kredytu kupieckiego i ubezpieczeń kredytów eksportowych, które skutecznie ograniczają ryzyko, zapewniając ponadto bieżący monitoring sytuacji finansowej kontrahentów. Natomiast w celu redukowania ryzyka zmian cen surowców, wyrobów, usług, w kontraktach sprzedaży zawierane są zapisy symetryczne do zawartych w kontraktach zaopatrzenia, np. odwołujące się do notowań rynkowych. Zachowując najwyższą dbałość o jakość produktów, rzetelność współpracy z kooperantami i odbiorcami, stosując nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej i korporacyjnej, Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów prowadzi świadomą politykę budowania i wzmacniania marki, która na współczesnym rynku konkurencyjnym jest ważnym czynnikiem osiągania sukcesu i dalszego rozwoju. Afryka 2% Ameryka Południowa 6% pozostała Europa 2% Australia 0,019% Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., będące jednym z największych krajowych przedsiębiorstw Wielkiej Syntezy Chemicznej, umiejętnie wykorzystują zdobywane doświadczenia, by stale odpowiadać wymaganiom rozwijającego się rynku, a także wyzwaniom, jakie generuje postęp technologii stosowanych przez naszych partnerów i odbiorców. Posiadając własne zaplecze badawcze, Azoty Tarnów stale udoskonalają technologie, podnosząc jakość oferowanych produktów. Grupa Kapitałowa jest również promotorem i uczestnikiem innowacyjnych programów badawczych, prowadzonych przez wiodące krajowe instytucje naukowe [m.in. w zakresie nanotechnologii polimerów, biodegradacji rtęci], których wyniki mogą być w przyszłości wyznacznikiem najnowszych rozwiązań technologicznych w branży. Monitorując rozwój technologiczny odbiorców i potrzeby klientów końcowych, Azoty Tarnów stale poszukują komplementarnych innowacyjnych rozwiązań w fazie projektów badawczych i dynamicznie reagują na potrzeby rynku. W ramach doskonalenia obenych produktów oraz tworzenia nowych rozwiązań Firma na stałe współpracuje m.in. z ICHP, INS, Politechniką Wrocławską, Politechniką Warszawską, Politechniką Łódzką i PAN oddział w Łodzi. Dzięki prowadzonej w sposób ciągły działalności badawczej, dostarczane przez Azoty Tarnów nowoczesne tworzywa konstrukcyjne [poliamidy, polioksymetylen, tworzywa modyfikowane], kaprolaktam oraz nawozy mineralne są doskonalone i dostosowywane do konkretnych oczekiwań klientów. Od 2009 roku Spółka sukcesywnie wprowadza nowe nawozy azotowe, produkowane według najnowszych rozwiązań technologicznych. Azoty Tarnów to zaufany i doświadczony partner realizowanych na całym świecie projektów technologicznych, europejski dostawca sprawdzonych patentów i licencji, które - dzięki najwyższym kwalifikacjom kadry technicznej - wyznaczają nowe standardy w branży. W 2009 roku Grupa Kapitałowa uzyskała m.in. przychody z tytułu sprzedaży licencji w kwocie tys. zł. Umiejętne wdrożenia najnowszych rozwiązań technologicznych pozwalają Spółce na prowadzenie aktywnych działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego, jednocześnie przynosząc korzyści bilansowe z tego tytułu. Pierwszy polsko-japoński projekt wspólnych wdrożeń [Joint Implementation JI] redukcji emisji podtlenku azotu z instalacji kwasu azotowego, realizowany przez Grupę Kapitałową Azoty Tarnów wraz z Mitsubishi Corporation, skutkować ma przychodem w szacowanej wysokości 135 mln PLN w latach W 2009 roku wartość tych przychodów wyniosła 32,6 mln PLN. Azoty Tarnów jako pierwsza firma w Polsce uzyskała środki pieniężne ze sprzedaży jednostek ERU, wygenerowanych w pierwszym roku realizacji Joint Imlementation Project. Azja 28% Unia Europejska 62% 14 Kierunki eksportu w rozbiciu na regiony w 2009 roku 15

10 WARTOŚĆ BILANSOWA ZNAKÓW TOWAROWYCH, PATENTÓW I LICENCJI Bezpieczeństwo surowcowe i energetyczne Strategicznymi surowcami dla Azotów Tarnów do prowadzenia produkcji wielkotonażowej są gaz ziemny, fenol, benzen i amoniak. Azoty Tarnów jako jedyna firma w branży posiada zdywersyfikowane źródła dostaw gazu ziemnego strategicznego surowca sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej. Dostawy te realizowane są przez jednego dostawcę [PGNiG S.A.], ale pochodzą z krajowego systemu sieci przesyłowej oraz niezależnych lokalnych źródeł gazu ziemnego o wysokiej zawartości azotu, zlokalizowanych w rejonie Tarnowa. Gaz ze źródeł lokalnych zapewnia obecnie ok. 40% zapotrzebowania Spółki, co istotnie wzmacnia bezpieczeństwo Azotów Tarnów w zakresie dostaw surowców. W bliskiej perspektywie Azoty Tarnów pozyskają także nowe lokalne źródło gazu, które będzie pokrywać do 60% zapotrzebowania Spółki na ten surowiec. pozostałe kraje UE 17% inne kraje 10% Wartość bilansowa Znaki towarowe Patenty i licencje Oprogramowanie komputerowe Koszty prac rozwojowych Pozostałe wartości niematerialne Grupa Kapitałowa w znacznej części zaopatruje się w materiały do produkcji oraz towary i usługi w kraju. Istotną część importu z Unii Europejskiej stanowią przede wszystkim: fenol i benzen, a z pozostałych krajów amoniak i metanol. Stabilność i bezpieczeństwo dostaw tych surowców gwarantują długoterminowe umowy, jak również oparte na stałych warunkach cenowych działania Spółki w zakresie zakupowo-logistycznym, co pozwala minimalizować negatywne zjawiska rynkowe i dostosować wielkość dostaw do bieżących potrzeb produkcyjnych. W trosce o dalszą poprawę bezpieczeństwa energetycznego Azotów Tarnów prowadzone są równolegle badania projektów związanych z budową nowej elektrociepłowni o mocy 200 MW, produkującej energię elektryczną na bazie gazu ziemnego, oraz modernizacją istniejącej na terenie Spółki elektrociepłowni o mocy 65 MW. W sprawie realizacji tego przedsięwzięcia Azoty Tarnów podpisały w 2009 roku list intencyjny z Polimex-Mostostal S.A., Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Tauronem Polska Energia S.A. Obecnie ok. 80% zapotrzebowania energii elektrycznej spółek Grupy Kapitałowej Azotów Tarnów zlokalizowanych w Tarnowie zaspokajane jest przez wewnętrzną zakładową Elektrociepłownię, zasilaną węglem. Dostawcami węgla energetycznego w 2009 r. były dwie duże firmy krajowe, których dostawy kształtowały się w proporcjach 90% i 10%. Kierunki pochodzenia towarów i materiałów w 2009 roku Polska 73% 16 Największym dostawcą, którego wartość dostaw osiągnęła w 2009 roku 15,7% przychodów ze sprzedaży jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., które jest jednocześnie akcjonariuszem Spółki. 17

11 ATT: wiarygodny uczestnik rynku kapitałowego WSPIERAMY SUKCES Polityka społecznej odpowiedzialności Podstawowym założeniem polityki Azotów Tarnów w zakresie zarządzania kapitałami jest utrzymanie silnej bazy kapitałowej, która będzie podstawą zaufania ze strony Akcjonariuszy, partnerów oraz rynku i która zapewnia stabilny rozwój Grupy Kapitałowej. Grupa Kapitałowa precyzyjnie monitoruje zmiany w akcjonariacie, wskaźniki rentowności kapitału oraz wskaźniki relacji kapitału własnego do zobowiązań i jednocześnie zgodnie z zobowiązaniami zawartymi w Prospekcie Emisyjnym Azotów Tarnów, opublikowanym w 2008 roku Spółka konsekwentnie podejmuje działania, będące urzeczywistnieniem zadeklarowanego w dokumencie planu strategicznego rozwoju, których celem jest długoterminowy wzrost wartości Spółki i realizacja zamierzeń inwestycyjnych jej Akcjonariuszy. Wykorzystując m.in. środki pozyskane z emisji Akcji Serii B w przeprowadzonej Ofercie Publicznej, w roku 2009 Spółka ukończyła realizację największego w ostatnich latach przedsięwzięcia inwestycyjnego projektu budowy Instalacji mechanicznej granulacji nawozów 1200 t/d, będącego jednym z pięciu celów emisyjnych Grupy Kapitałowej. W 2009 roku rozpoczęto realizację kolejnych trzech celów emisyjnych, w efekcie realizacji których nastąpi istotne wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Spółki. Łącznie na finansowanie nakładów poniesionych do 31 grudnia 2009 roku, w ramach realizacji celów emisyjnych Jednostka Dominująca wykorzystała środki pozyskane z Oferty Publicznej w kwocie tys. zł. Wg stanu na 31 grudnia 2009 roku na lokatach terminowych ze środków pozyskanych z emisji akcji pozostawała ulokowana kwota 210 mln zł. Dzięki lokatom terminowym ze środków z Oferty Publicznej, Spółka uzyskała za 2009 rok przychody finansowe z tytułu odsetek naliczonych w kwocie tys. zł. Posiadane przez Spółkę znaczne nadwyżki finansowe sprawiają, że ryzyko utraty płynności jest bardzo niskie, co wpływa na podwyższenie zdolności kredytowej Azotów Tarnów. Prowadząc działalność gospodarczą i inwestycyjną, Azoty Tarnów kładą duży nacisk na prowadzenie otwartej polityki informacyjnej i relacji inwestorskich, opartych na zasadach równego dostępu do informacji, ich rzetelności i wiarygodności. Aktywne informowanie otoczenia o działalności Spółki i podejmowanych decyzjach pozwala stale poszerzać wiedzę na temat Azotów Tarnów i realizowanych przez nie celów zarówno Akcjonariuszom, jak i wszystkim uczestnikom rynku kapitałowego. Standardem Spółki jest postępowanie zawsze zgodnie z przepisami prawa, ogólnie przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego i dobrych praktyk biznesowych oraz zasadami etycznymi, związanymi z działalnością przedsiębiorstwa i funkcjonowaniem rynków kapitałowych. 18 Od początku swej działalności Azoty Tarnów są nie tylko uznanym i wiarygodnym pracodawcą, ale też aktywnie wspierają działania i inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. Od dziesięcioleci mają ogromny wkład w rozwój kultury, edukacji oraz sportu. Są uznanym partnerem wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz naukowych i gospodarczych. W celu usystematyzowania realizowanej polityki prospołecznej, przedsiębiorstwo wdrożyło własną strategię na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Wśród licznych instytucji, które wspierają Azoty Tarnów są m.in.: tarnowskie placówki oświatowe oraz okoliczne ośrodki, prowadzące działalność edukacyjną i wychowawczą dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i z dysfunkcją ruchową. W uznaniu wysokich standardów działań Azotów Tarnów, aktywnie wspierających indywidualny rozwój otoczenia, Spółka w roku 2009 uzyskała nominację do tytułu Dobra Firma 2009 w Ogólnopolskim Programie Liderzy Społecznej Odpowiedzialności oraz jako jedna z 16 polskich spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych została uczestnikiem elitarnego Indeksu RESPECT. W celu uporządkowania zasad działalności sponsoringowej i społecznej Azotów Tarnów, w roku 2009 wprowadzona została w Grupie Kapitałowej polityka właścicielska Spółki, definiująca zasady sponsoringu w Grupie Kapitałowej. Pozwoliło to na skuteczne przyjęcie jednolitych procedur postępowania, a także zapewnienie spójności i jednolitości sprawozdań okresowych oraz kryteriów oceny Spółek Zależnych. Firma uznaje i docenia społeczną i publiczną działalność swoich pracowników pro publico bono. Pracownicy Spółki aktywnie uczestniczą m.in. w działalności : Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Tarnów, Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Tarnowski, Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Tytusa Chałubińskiego przy Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., Orkiestry Dętej, Koła PTTK nr 15 KAPRO przy Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., Klubu Górskiego Karpaty przy Oddziale PTTK Tarnów-Azoty, Koła PTTK nr 17 Elektryczny, Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Tarnów-Azoty.

12 SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE AZOTÓW TARNÓW PLN (tys.) EUR (tys.) PLN (tys.) EUR (tys.) od do od do od do od do od do od do od do od do Przychody ze sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej (14 353) (3 307) Zysk przed opodatkowaniem (7 129) (1 642) Zysk netto (3 740) (862) Całkowite dochody ogółem Ilość akcji (w szt.) Zysk netto na jedną akcję zwykłą (0,11) 2,26 (0,03) 0,64 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (43 288) (9 973) ( ) ( ) Przepływy pieniężne netto, razem (9 080) (2 571) Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał mniejszości Przychody ze sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej (26 860) (6 188) Zysk przed opodatkowaniem (15 839) (3 649) Zysk/strata netto (10 997) (2 533) Całkowite dochody ogółem (6 215) (1 432) Ilość akcji (w szt.) Zysk netto na jedną akcję zwykłą (0,28) 1,93 (0,06) 0,55 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (43 052) (9 918) ( ) ( ) Przepływy pieniężne netto, razem (11 170) (3 162) Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy

13 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG W PRZEKROJU PODSTAWOWEGO ASORTYMENTU GRUPY KAPITAŁOWEJ AZOTÓW TARNÓW Wyszczególnienie w tys. PLN Wykonanie % udział w sprzedaży Wykonanie % udział w sprzedaży Zmiana % Centrum Kaprolaktamu w tym: Kaprolaktam ogółem* , ,5 82,6 C-nol rektyf. z benzenu , ,8 51,9 Pozostałe , ,2 58, , ,6 81,2 Centrum Tworzyw Sztucznych w tym: Tarnoform , ,8 109,0 Tarnamid naturalny , ,6 95,9 Tworzywa modyfikowane , ,6 95,3 Pozostałe , ,6 13, , ,7 85,2 Centrum Nawozów w tym: Saletrzak 27,+27B standard , ,1 62,7 Saletrzak 27,+27B makro amonowa makro ,2 0 0,0 Saletra amonowa makro , , ,4 Saletrosan ,1 0 0,0 Nitrozy ogółem , ,0 107,9 CO , ,5 107,8 Siarczan amonu** , ,1 77,6 Pozostałe , ,8 62, , ,7 87,7 Centrum Elektrociepłowni , ,8 139,1 Wydział Energo-Wodny , ,3 108,9 Pozostała sprzedaż , ,8 114,2 Razem sprzedaż , ,0 88,8 w tym: kraj , ,2 91,8 22 eksport i WDT , ,8 86,2 * kaprolaktam obok sprzedaży przerabiany jest na Tarnamid naturalny ** siarczan amonu przechodzi z Centrum Kaprolaktamu do Centrum Nawozów 23

14 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG W PRZEKROJU PODSTAWOWEGO ASORTYMENTU AZOTÓW TARNÓW /w złotych/ , , , , , ,00 0,00 Kaprolaktam ogółem Siarczan amonu Tarnoform Tarnamid naturalny Tworzywa modyfikowane Saletrzak + Saletra Nitrozy ogółem Przychody ze sprzedaży produktów i usług poszczególnych Centrów Biznesu 24 25

15 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres zakończony 31 grudnia 2009 roku /w tysiącach złotych/ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za okres zakończony 31 grudnia 2009 roku /w tysiącach złotych/ od do od do Kapitał zakładowy Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń Zyski zatrzymane Razem kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Udziały mniejszości Stan na 1 stycznia 2008 roku Korekta błędów (57 907) (57 907) - (57 907) Stan na 1 stycznia 2008 roku po korektach Emisja akcji Całkowite dochody razem za 12 miesięcy zakończonych - - (7 870) grudnia 2008 roku Pozostałe (3 103) (3 103) 81 (3 022) Stan na 31 grudnia 2008 roku (7 870) Stan na 1 stycznia 2009 roku (7 870) Korekta błędów (1 768) (1 768) 81 (1 687) Stan na 1 stycznia 2009 roku po korektach (7 870) Całkowite dochody razem za 12 miesięcy zakończonych (4 249) grudnia 2009 roku Dywidendy (39 899) (39 899) (125) (40 024) Pozostałe (3 367) (3 367) - (3 367) Stan na 31 grudnia 2009 roku (3 088) Kapitał własny razem Działalność kontynuowana Przychody Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży (64 713) (61 054) Koszty ogólnego zarządu (99 720) (97 418) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (28 785) (19 075) Zysk (strata) na działalności operacyjnej (14 353) Przychody finansowe Koszty finansowe (44 110) (23 802) Przychody (koszty) finansowe netto (1 328) Zysk (strata) z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności Zysk (strata) przed opodatkowaniem (7 129) Podatek dochodowy (13 243) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (3 740) Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto (3 740) Składniki innych całkowitych dochodów Wycena instrumentów zabezpieczających (1 988) (9 716) Rozliczenie instrumentów zabezpieczających Podatek odroczony od składników innych całkowitych dochodów (1 122) Suma składników innych całkowitych dochodów (7 870) Całkowite dochody ogółem Zysk netto przypadający dla: Akcjonariuszy jednostki dominującej (4 249) Udziałowców mniejszościowych Całkowity dochód ogółem przypadający dla: Akcjonariuszy jednostki dominującej Udziałowców mniejszościowych Zysk (strata) na jedną akcję: Z działalności kontynuowanej i zaniechanej: Podstawowy (zł) (0,11) 2,26 Rozwodniony (zł) (0,11) 2,26 Z działalności kontynuowanej: Podstawowy (zł) (0,11) 2,26 Rozwodniony (zł) (0,11) 2,26 27

16 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ za okres zakończony 31 grudnia 2009 roku /w tysiącach złotych/ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ /w tysiącach złotych/ Pasywa Kapitał własny Aktywa Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach podporządkowanych Inwestycje dostępne do sprzedaży Pozostałe aktywa finansowe Należności długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe aktywa Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Pozostałe aktywa finansowe Należności z tytułu podatku dochodowego Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Pozostałe aktywa Aktywa trwałe dostępne do sprzedaży Aktywa obrotowe razem Aktywa razem Kapitał zakładowy Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających (3 088) (7 870) Zyski zatrzymane w tym: Zysk (strata) netto bieżącego okresu (4 249) Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Udziały mniejszości Kapitał własny razem Zobowiązania Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek Rezerwy na świadczenia pracownicze Pozostałe zobowiązania długoterminowe Pozostałe rezerwy Dotacje rządowe Przychody przyszłych okresów 4 7 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania finansowe Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek Rezerwy na świadczenia pracownicze Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Pozostałe rezerwy Dotacje rządowe Przychody przyszłych okresów Zobowiązania finansowe Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania razem Pasywa razem

17 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres zakończony 31 grudnia 2009 roku /w tysiącach złotych/ Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej od do od do Zysk (strata) brutto (7 129) Korekty Amortyzacja Utworzenie (odwrócenie) odpisów aktualizujących (4 186) Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej (7 329) (8 051) Zysk (strata) ze zbycia aktywów finansowych (4 115) Zysk (strata) z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności (33) (93) Odsetki, różnice kursowe (10 278) (7 047) Otrzymane dywidendy (180) (298) Zysk (strata) z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wartości godziwej Zysk (strata) z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale obrotowym Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych Zmiana stanu zapasów (47 454) (17 592) Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych (56 924) (85 036) Zmiana stanu rezerw, rozliczeń międzyokresowych i dotacji (15 117) Inne korekty 80 (4 048) Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej (38 932) Odsetki zapłacone Podatek zapłacony (4 356) (21 899) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (43 288) od do od do Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych środków trwałych, nieruchomości inwestycyjnych Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych (75 813) ( ) Otrzymane dywidendy Wydatki na nabycie aktywów finansowych (12 355) ( ) Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych Odsetki otrzymane Spłata udzielonych pożyczek (9 189) 10 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy netto z tytułu emisji akcji Dywidendy wypłacone (42 459) (1 000) Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek (58 711) (7 651) Odsetki zapłacone (4 540) (3 128) Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (793) (999) Środki pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem (9 080) Środki pieniężne na początek okresu Wpływ zmian kursów walut Środki pieniężne na koniec okresu

18 NAKŁADY NA REALIZACJĘ CELÓW EMISYJNYCH NAJWIĘKSZE NAKŁADY INWESTYCYJNE, SKŁADAJĄCE SIĘ NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE Do dnia publikacji Sprawozdania skonsolidowanego za 2009 rok Jednostka Dominująca wykorzystywała środki z Oferty Publicznej na realizacje zadań inwestycyjnych, zdefiniowane w Prospekcie Emisyjnym (Prospekt Emisyjny zatwierdzony przez KNF w dniu 26 maja 2008 r., str ) w następujący sposób: na zadania realizowane w ramach I celu inwestycyjnego opisanego w pkt Prospektu Emisyjnego tj. Modernizacja wytworni kaprolaktamu wraz z budową nowej instalacji wytwarzania wodoru kwotę tys. zł, na zadania realizowane w ramach II celu inwestycyjnego opisanego w pkt Prospektu Emisyjnego tj. Optymalizacja portfela produktowego i systemu sprzedaży nawozów azotowych pełną zaplanowaną w Prospekcie emisyjnym kwotę tys. zł, na zadania realizowane w ramach III celu inwestycyjnego opisanego w pkt Prospektu Emisyjnego tj. Rozbudowa Wytworni Tworzyw Modyfikowanych tys. zł, na zadania realizowane w ramach IV celu inwestycyjnego opisanego w pkt Prospektu Emisyjnego tj. Wytwórnia Poliamidów II o zdolności produkcyjnej około 55 tys. ton/rok kwotę tys. zł. Łącznie na finansowanie nakładów poniesionych do 31 grudnia 2009 roku, w ramach realizacji celów emisyjnych, Jednostka Dominująca wykorzystała środki pozyskane z Oferty Publicznej w kwocie tys. zł. Azoty Tarnów realizując I cel emisyjny w 2009 roku opracowały projekt techniczny modernizacji i intensyfikacji Wytwórni Kaprolaktamu do t/r. Ukończono realizację największego w ostatnich latach przedsięwzięcia inwestycyjnego, jakim była budowa instalacji mechanicznej granulacji nawozów 1200 t/d., wynikająca z realizacji II celu emisyjnego. Uruchomienie ww. instalacji poprawiło pozycję kosztową w sektorze ka- prolaktamu poprzez podwyższenie wartości siarczanu amonu sprzedawanego w postaci saletrosiarczanu amonowego (saletrosan) i pozwoliło na rozwój sprzedaży eksportowej nawozów. Kontynuowano także prace nad modernizacją węzła pakowania i ekspedycji nawozów oraz modernizacją młynowni dolomitu. Zrealizowano także I i II etap intensyfikacji zdolności produkcyjnych Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych zgodnie z III celem inwestycyjnym określonym w Prospekcie Emisyjnym. Ponadto w grupie zadań kontynuowanych, najważniejszymi realizowanymi inwestycjami w roku 2009 były: modernizacja węzła mycia potasowego Benfielda na instalacji V RM, modernizacja układu chłodniczego A1, zabudowa pomiarów ciepła i energii, modernizacja instalacji selektywnego uwodornienia fenolu na katalizatorze Pd, wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP w Jednostce Dominującej, modernizacja węzła sprężania powietrza. Do nowych ważniejszych zadań inwestycyjnych, których realizacja została rozpoczęta w roku 2009 należały: budowa nowego wymiennika gaz-gaz (E9) na instalacji KDC oraz modernizacja zasilania GPZ w Jednostce Dominującej. W założeniach na rok 2010 najważniejszymi nowymi inwestycjami, poprawiającymi pozycję konkurencyjną Jednostki Dominującej przewidziana została realizacja IV celu emisyjnego opisanego w pkt Prospektu Emisyjnego poprzez zakup 100% udziałów w firmie Unylon Polymers GmbH (w I kwartale 2010 roku poprzez przejęcie udziałów i kontroli nad spółką Unylon cel emisyjny został osiągnięty) oraz budowa nowej instalacji wytwarzania wodoru w ramach I celu emisyjnego opisanego w pkt Prospektu Emisyjnego, a także inne inwestycje związane z dostosowywaniem stanowisk rozładowczych i załadowczych w Jednostce Dominującej do wymogów TDT Instalacja mechanicznej granulacji nawozów saletrzanych Zabudowa pomiarów ciepła Rozbudowa stokażu SHA Modernizacja węzła pakowania i ekspedycji nawozów Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP Modernizacja węzła sprężania powietrza dla potrzeb Instalacji Utleniania Cykloheksanolu Modernizacja Młynowni dolomitu Modernizacja węzła sprężonego powietrza Intensyfikacja Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych Modernizacja Magazynu Tarnamidu Modernizacja węzła mycia potasowego Benfielda Modernizacja Wytwórni Kapro Na 31 grudnia 2009 roku łączna wartość netto środków trwałych w budowie wynosiła tys. zł (31 grudnia 2008 roku tys. zł). Zmniejszenie w stosunku do 2008 roku wynikało w głównej mierze z oddania w 2009 roku do użytkowania instalacji mechanicznej granulacji nawozów saletrzanych oraz zintegrowanego systemu SAP. 33

19 Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta DELLOITE AUDYT* Do Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie- Mościcach S.A., dla której Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie, ulica E. Kwiatkowskiego 8, są podmiotem dominującym, obejmującego: skonsolidowane sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące stratę netto w kwocie zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie tys. zł, skonsolidowanego sprawozdania finansowego w odniesieniu do danych tych podmiotów jest oparta na opiniach biegłych rewidentów, uprawnionych do badania. Dane ze sprawozdań finansowych jednostek zależnych i jednej jednostki stowarzyszonej, co do których oparliśmy się całkowicie na opiniach innych biegłych rewidentów oraz jednej jednostki stowarzyszonej, która nie podlegała badaniu przez biegłego rewidenta, stanowią 2% i 5% odpowiednio skonsolidowanych aktywów i skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży przed korektami konsolidacyjnymi. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zmianami), sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie tys. zł, informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do wyrażenia opinii, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów. Badanie obejmowało w szczególności sprawozdanie dokumentacji konsolidacyjnej, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, a także ocenę zasad (polityki) rachunkowości, zastosowanych do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz istotnych związanych z tym szacunków oraz ogólną ocenę prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Za sporządzenie wymienionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiedzialność ponosi Zarząd Jednostki Dominującej. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego skonsolidowanego sprawozdania. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone metodą pełną w odniesieniu do siedmiu jednostek zależnych oraz metodą praw własności w odniesieniu do dwóch jednostek stowarzyszonych. Sprawozdania finansowe dwóch jednostek zależnych oraz jednej jednostki stowarzyszonej były przedmiotem badania przez inne podmioty, uprawnione do badania sprawozdań finansowych. Jedna jednostka stowarzyszona nie podlegała badaniu przez biegłego rewidenta. Otrzymaliśmy sprawozdania finansowe ww. jednostek zależnych i stowarzyszonych oraz opinie z badania tych sprawozdań. Nasza opinia z badania Jesteśmy przekonani, że przeprowadzone przez nas badanie zapewniło nam wystarczającą podstawę do wyrażenia opinii. W naszej opinii w oparciu o wyniki przeprowadzonego badania oraz opinie innych biegłych rewidentów zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za rok obrotowy 2009 zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską i jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy Kapitałowej na dzień i za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2009 roku. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za * DELOITTE Audyt Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19, Warszawa podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę podmiotów uprawnionych, nr ewidencyjny 73, prowadzoną przez KRBR. równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a zawarte w nim informacje, zaczerpnięte bezpośrednio ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Warszawa, 14 kwietnia 2010 roku Marek Turczyński Biegły rewident nr ewid

20 Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8, Tarnów PL NIP: Ticker GPW: ATT KRS: ISIN: PLZATRM00012 Zespół Relacji Inwestorskich tel fax

Prezentacja wyników I półrocze 2010

Prezentacja wyników I półrocze 2010 Prezentacja wyników I półrocze 2010 Zarząd Azotów Tarnów Prezes i Dyrektor Generalny Jerzy Marciniak Wiceprezes Finanse i Handel Andrzej Skolmowski Wiceprezes Produkcja, Technika i Rozwój Witold Szczypiński

Bardziej szczegółowo

16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. I kwartał 2011 roku

16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. I kwartał 2011 roku 16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW I kwartał 2011 roku Zarząd Azotów Tarnów Jerzy Marciniak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Andrzej Skolmowski Wiceprezes Finanse i Handel Witold Szczypioski Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii.

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii. Profil firmy Trans Polonia S.A. jest wyspecjalizowanym operatorem logistycznym świadczącym usługi z zakresu transportu oraz kompleksowej organizacji logistyki ciekłych ładunków chemicznych, Spółka prowadzi

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY IZOSTAL S.A. Dąbrowa Górnicza, 10-05-2012

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY IZOSTAL S.A. Dąbrowa Górnicza, 10-05-2012 WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY IZOSTAL S.A. Dąbrowa Górnicza, 10-05-2012 PROFIL DZIAŁALNOŚCI PRODUKCJA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH IZOLACJI ANTYKOROZYJNYCH RUR STALOWYCH (3LPE, 3LPP, DFBE, FBE, LAYTEC

Bardziej szczegółowo

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A.

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A. Warszawa 02.06.2014r Grupa Azoty S.A. Grupa Azoty Kim jesteśmy? Jeden z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowej o rozpoznawalnych markach w obszarach: nawozy tworzywa i kaprolaktam melamina

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011 obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 25-02-2011 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. w tys. PLN

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w wartościach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 Spis treści 3 Informacje o Spółce 4 Działalność 5 2013 - rok rozwoju 6 Przychody 8 Wybrane dane finansowe 9 Struktura akcjonariatu 10 Cele strategiczne 11 Nasz potencjał 12 Udział

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 29-02-2016 Wybrane skonsolidowane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL Rok 2009 był kontynuacją okresu kryzysowego, zapoczątkowanego w ostatnim kwartale 2008 roku. Okresy rynkowo trudne są zawsze testem dla efektywności

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Warszawa, 16 marca 2015 r. Informacja prasowa Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 AmRest Holdings SE Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 1 1 Strategia AmRest Zakres Uzyskanie dominacji* w sektorach Quick Service Restaurants i Casual Dining Restaurants poprzez akwizycje oraz

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 1 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Podstawowy przedmiot działalności: Hardex Spółka

Bardziej szczegółowo

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R.

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 ROKU Warszawa, 15 MAJA 2013 roku 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU...

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014. obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014. obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014 obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014 18-09-2014 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tyś PLN w tyś EUR

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31 grudnia 2013 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 15 października

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A. GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A. RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK Tarnowskie Góry, 14 maja 2015r. 1 Spis treści I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

Rozkład przychodów w latach 2015-2018

Rozkład przychodów w latach 2015-2018 Strategia na lata 2015-2018 Strategicznym celem spółki PIK S.A. jest dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i zysków oraz dywersyfikacja dotychczasowych źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za 2011 rok

Raport roczny za 2011 rok Innowacyjna nauka języków obcych LANGLOO.COM S.A. Raport roczny za 2011 rok www.langloo.com Warszawa, 16.04.2012 r. Spis treści: I. Pismo Zarządu... 2 II. Wybrane dane finansowe Spółki za rok 2011... 3

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 marca 2015r.

Wrocław, 20 marca 2015r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2014 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 33/III-20/2015 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. 31 maja 2013 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO... 4 3. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo