raport finansowy 2009 katolog o firmie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "raport finansowy 2009 katolog o firmie"

Transkrypt

1 raport finansowy 2009 katolog o firmie

2 Szanowni Państwo, Za nami kolejny rok, który okazał się niezwykle trudny z powodu kryzysu gospodarczego, jaki w dużym stopniu dotknął również sektor chemiczny. Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów działała jednak dobrze w tych trudnych warunkach makroekonomicznych. Głównymi wyzwaniami były znaczący spadek zapotrzebowania na produkty przemysłu chemicznego, w tym w znacznym stopniu na tworzywa konstrukcyjne, oraz niewykorzystane relacje cenowe w układzie gaz ziemny nawozy mineralne. Szybkie dostosowanie się Grupy Kapitałowej do warunków biznesowych w obliczu kryzysu oraz zwiększenie aktywności na rynkach światowych spowodowały, że przetrwaliśmy kryzys i wyszliśmy z niego wzmocnieni jako organizacja biznesowa. Porządkujemy Grupę Kapitałową Azotów Tarnów w myśl zapisów zawartych w Prospekcie Emisyjnym. W ubiegłym roku sprzedaliśmy poza Grupę trzy dotychczasowe spółki córki: Oknotar, Zbach i Wiezat. Proces ten jest kontynuowany. Zgodnie z planem zapisanym w Prospekcie Emisyjnym, w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów mają pozostać cztery strategiczne spółki zależne. Przejrzyście dla Akcjonariuszy realizowaliśmy zdefiniowany w Prospekcie Emisyjnym plan inwestycyjny, wzmacniający tzw. core business. Azoty Tarnów stały się właścicielem 100% udziałów niezintegrowanego producenta poliamidów w Niemczech. Nasza decyzja o zakupie udziałów w Unylon Polymers stanowiła realizację jednego z głównych celów emisyjnych, tj. znaczącego zwiększenia zdolności produkcyjnych poliamidu 6 [PA6], dzięki czemu aktualne zdolności Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów stawiają nas w gronie największych europejskich producentów tego tworzywa konstrukcyjnego. Z powodzeniem uruchomiliśmy instalację granulacji mechanicznej nawozów, która była jednym z podstawowych celów inwestycyjnych w obszarze nawozowym. Nowo wybudowana instalacja o wydajności 1200 t/d pozwala na wytwarzanie nawozów mineralnych o stabilnej, jednorodnej granulacji, co jest aktualnie jednym z kluczowych parametrów wymaganych na światowym rynku nawozów mineralnych. Od 2009 roku na rynku są dostępne tarnowskie nawozy produkowane z wykorzystaniem nowoczesnej granulacji, w tym nowy nawóz z dużą zawartością siarki, Saletrosan 26 makro. Nowa instalacja produkcji nawozów w efekcie wykorzystania synergii produkcji kaprolaktamu i nawozów saletrzanych pozwala na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Spółki w sektorze nawozów. W roku 2010 planowana jest kontynuacja realizacji kilku projektów inwestycyjnych, rozpoczętych w poprzednich latach. W ubiegłym roku wspólnie z Mitsubishi Corporation zrealizowaliśmy pierwszy polsko-japoński tzw. Projekt Wspólnych Wdrożeń. W czerwcu 2009 weszła w życie umowa pomiędzy naszym partnerem a odbiorcą końcowym Chubu Electric Power Co., Inc o sprzedaży jednostek redukcji emisji ERU, wytwarzanych w ramach projektu. Na podstawie umowy Azoty Tarnów wspólnie z Mitsubishi Corporation dokonają w latach sprzedaży wygenerowanego wolumenu ERU. Ta wysoce proekologiczna, ale także dochodowa działalność została doceniona w prestiżowym konkursie o tytuł Lidera Polskiej Ekologii. O wysokiej jakości produktów z Tarnowa świadczą opinie Klientów oraz otrzymane wyróżnienia. W ubiegłorocznej edycji konkursu Polskie Nawozy jedną z głównych nagród otrzymał tarnowski Saletrzak 27 makro, natomiast na kieleckich targach Agrotech, Złoty Medal przyznano Saletrosanowi 26 makro. Przeznaczony do produkcji nowoczesnych krzeseł stadionowych, produkowany przez Azoty Tarnów Tarnamid T-30 MHLS został nagrodzony Medalem Europejskim oraz uznany za Eksportowy Produkt Polski Roku Znaczącym wydarzeniem 2009 roku było podpisanie przez Spółkę umowy z Hewlett Packard Polska o świadczeniu usług outsourcingu IT dla Azotów Tarnów. Umowa przewiduje sześcioletnią współpracę, w tym przejęcie przez HP utrzymania i rozwoju systemów informatycznych eksploatowanych przez Spółkę, ze szczególnym uwzględnieniem systemu SAP, oraz wdrożenie w Spółce zasad IT governance. Zrealizowaliśmy Program Dobrowolnych Odejść (PDO). Na początku minionego roku zostało wypracowane porozumienie pomiędzy Zarządem Azotów Tarnów a zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie Programu Dobrowolnych Odejść, z których skorzystało 193 pracowników Spółki. Program został pozytywnie oceniony przez rynki finansowe oraz opinię publiczną. O naszej ugruntowanej marce świadczy fakt, że Azoty Tarnów zostały uznane za jedną z 10 najbardziej wartościowych spółek giełdowych w kategorii firm z branży surowców i energii. W ogłoszonym przez dziennik Parkiet rankingu Perły Polskiej Giełdy 2009 znaleźliśmy się w gronie 10 najbardziej wartościowych emitentów w branży surowce i energia. W konkursie Business Centre Club otrzymaliśmy tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii Marka Europejska, a w konkursie Stowarzyszenia Eksporterów Polskich tytuł Lider Polskiego Eksportu Nagrody te są potwierdzeniem naszej wieloletniej działalności na rynkach międzynarodowych, opartej na wysokich standardach ekonomiczno-finansowych oraz dobrych praktykach biznesowych w kontaktach zagranicznych. O naszej wiarygodności i biznesowej odpowiedzialności świadczy zakwalifikowanie się Azotów Tarnów do nowego elitarnego Indeksu RESPECT, zrzeszającego 16 polskich spółek giełdowych najbardziej odpowiedzialnych społecznie. Grupa Kapitałowa to grupa dynamiczna, innowacyjna i trwale zwiększająca swoją wartość. Dobre wyniki finansowe, przejrzysta polityka kapitałowa oraz uczciwość i lojalność wobec kontrahentów to niewątpliwie cechy, jakimi wyróżniają się na rynku spółki naszej Grupy Kapitałowej. Jestem głęboko przekonany, że nasze działania stanowią solidną podstawę do długoterminowego wzrostu wartości Spółki, co przyniesie korzyści Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów, a w konsekwencji naszym Akcjonariuszom. Prognozy na rok 2010 dają nadzieję na dobre wyniki Spółki i Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. Sądzę, że najtrudniejszy okres jest już za nami. Od kilku miesięcy widoczny jest wzrost konsumpcji w przemyśle chemicznym i odbudowa znacznie zredukowanych zapasów, a także symptomy stabilizacji cen surowców. W imieniu Zarządu i Pracowników Azotów Tarnów zapewniam, że dokładać będziemy wszelkich starań, aby nasza dobrze zorganizowana praca trwale podnosiła wartość Grupy. Jerzy Marciniak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny

3 Zarząd Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2009 roku* Struktura akcjonariatu Jerzy Marciniak Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Witold Szczypiński Wiceprezes Zarządu Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu Franciszek Bernat Członek Zarządu Akcjonariusze na dzień 31 grudnia 2009 roku Akcjonariusz Liczba akcji Udziały % Liczba głosów * Rada Nadzorcza Azotów Tarnów podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 26 marca 2009 roku członka Zarządu Spółki Pani Moniki Hap oraz jednocześnie o powołaniu do Zarządu Pana Andrzeja Skolmowskiego w randze Wiceprezesa Zarządu. Ministerstwo Skarbu Państwa ,46% Nafta Polska S.A ,08% lipca 2010 roku skład Zarządu pozostaje bez zmian. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A ,23% Ciech S.A.* ,54% Rada Nadzorcza Pozostali akcjonariusze ,69% Razem: ,00% Skład VII kadencji Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2009 roku * W wyniku transakcji dokonanej przez Ciech S.A. w obrocie giełdowym (transakcja pakietowa, pozasesyjna) w dniu 22 kwietnia 2010 roku nastąpiło zbycie akcji Emitenta stanowiących 6,54% kapitału zakładowego Emitenta. Marzena Piszczek Przewodnicząca Małgorzata Rzążewska Wiceprzewodnicząca Jan Wais Sekretarz Joanna Kiełkiewicz Członek Ewa Lis Członek Dariusz Maciejuk Członek Armin Teske Członek Katarzyna Wałęga Członek Krzysztof Pieńkowski Członek Akcjonariusze na dzień 27 kwietnia 2010 roku Akcjonariusz Liczba akcji Udziały % Liczba głosów Ministerstwo Skarbu Państwa ,45% Nafta Polska S.A ,08% Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A ,23% Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Azotów Tarnów w dniu 23 czerwca 2010 roku powołało na VIII kadencję Radę Nadzorczą w składzie: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK** ,82% Marzena Piszczek Przewodnicząca Pozostali akcjonariusze ,42% Agnieszka Doroszkiewicz Członek Jacek Lewandowski Członek Ewa Lis Członek Jacek Obłękowski Członek Mirosław Potulski Członek Razem: ,00% ** w dniu 22 kwietnia 2010 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (Aviva OFE) zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5% 3

4 Misja i cele strategiczne Dzięki nabytym doświadczeniom i rozwijanym kompetencjom sprawiamy, że chemia jest bezpieczna i użyteczna dla ludzi. Ciągle dążymy do wzrostu wartości firmy, efektywnie wykorzystując możliwe synergie. Tak zdefiniowana misja naszej Spółki, przyjęta wraz ze znowelizowaną Polityką Zarządzania, jest urzeczywistnieniem założeń Strategii Rozwoju Azotów Tarnów, która została przedstawiona Akcjonariuszom w Prospekcie Emisyjnym w połowie 2008 roku. Dla wypełniania przyjętej misji wyznaczyliśmy cele strategiczne determinujące działalność Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów również w roku 2009: zwiększenie skali operacji prowadzonych w obszarach core business Spółki oraz dywersyfikacja pokrewna, wykorzystująca efekty synergii z elementami dotychczasowego portfela produktowego, zmniejszenie wrażliwości na zmiany faz cykli koniunkturalnych oraz na ceny gazu ziemnego i surowców petrochemicznych poprzez wydłużanie łańcuchów produktowych, poprawę efektywności kluczowych procesów, obniżanie kosztów wytwarzania, doskonalenie rozwiązań organizacyjnych i powiększanie kapitału intelektualnego, ciągłe dostosowywanie jakości produktów do wymagań odbiorców, budowa stabilnych i efektywnych powiązań z partnerami handlowymi oraz optymalizacja kanałów dystrybucji. Tarnów, obok świadectw i certyfikatów technologicznych, legitymują się również nowoczesnym komplementarnym systemem zarządzania, na który składają się: System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Środowiskowego, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.* Spółka spełnia m.in. surowe wymagania Certyfikatu Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care, Certyfikatu ISO 14001:2004, Certyfikatu ISO 9001:2008, Certyfikatu Systemu Zarządzania na zgodność z normą ISO 22000:2005 [zakres "Produkcja i dystrybucja wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi"], Certyfikatu Programu Odpowiedzialność i Troska", Certyfikatu akredytacji laboratorium badawczego [nr AB 790] wydanego przez PCA, normy PN-N-18001:2004.* Aby skutecznie koordynować i optymalizować działania Grupy Kapitałowej z wykorzystaniem najnowszych systemów zarządzania, w styczniu 2009 r. rozpoczął się w Azotach Tarnów pełny start produktywny systemu mysap ERP, wdrażanego przez 1,5 roku. 25 listopada 2009 roku doszło do podpisania Umowy na outsourcing usług IT z firmą Hewlett Packard Polska Sp. z o.o., która to umowa przewiduje sześcioletnią współpracę, obejmującą przejęcie przez HP utrzymania i rozwoju systemów informatycznych eksploatowanych przez Azoty Tarnów. Osiąganie zamierzeń realizowane jest w zintegrowanym systemie zarządzania, zgodnym z międzynarodowymi standardami. Dzięki temu, priorytetowe obszary organizacji i działalności Azotów Tarnów wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i środowisko są skutecznie monitorowane i nadzorowane przez jednostki audytu wewnętrznego i zewnętrznego oraz niezależne instytucje certyfikujące. Obecnie Azoty Jak pokazują wyniki uzyskiwane przez Spółkę od chwili debiutu giełdowego w 2008 roku, skuteczna i konsekwentna polityka zarządzania, umiejętność wykorzystania kompetencji i szybkiego reagowania Azotów Tarnów na zmieniające się warunki ekonomiczne i gospodarcze są solidną podstawą prognozy stabilnego długoterminowego wzrostu wartości ATT. 4 * w trakcie wdrażania

5 Kalendarium wydarzeń Azoty Tarnów przystąpiły do Polskiego Konsorcjum Chemicznego i objęły 25% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Wartość objętych udziałów w Polskim Konsorcjum Chemicznym Sp. z o.o. wynosi PLN i została sfinansowana ze środków własnych Azotów Tarnów Zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy zarządem Azotów Tarnów a zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie Programu Dobrowolnych Odejść, z których mogło skorzystać 250 pracowników tarnowskiej spółki W ramach optymalizacji portfela produktowego i systemu sprzedaży nawozów azotowych rozpoczęto rozruch technologiczny instalacji granulacji mechanicznej, która była jednym z podstawowych celów inwestycyjnych w obszarze nawozowym, zdefiniowanym przez Azoty Tarnów w Prospekcie Emisyjnym Debiut giełdowy Azotów Tarnów został wyróżniony tytułem Wydarzenia, które zmienia polski przemysł Tytuł został przyznany tarnowskiej firmie w uznaniu dla odważnych decyzji przełomowych dla branży i ważnych dla całej polskiej gospodarki Azoty Tarnów zostały nominowane do corocznej nagrody Parkietu : Byki i niedźwiedzie w kategorii Debiut 2008 r Azoty Tarnów zawarły umowy zbycia 100% udziałów spółki Oknotar na rzecz 14 osób fizycznych, które zostały właścicielami spółki wytwarzającej okna Azoty Tarnów uzyskały najwyższą średnią ocen, wystawionych przez użytkowników serwisu giełdowego StockWatch.pl spółkom indeksu WIG-Chemia Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Polimex-Mostostal S.A., Tauron Polska Energia S.A. podpisały list intencyjny w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej elektrociepłowni o mocy 200 MW, produkującej energię na bazie gazu ziemnego, oraz modernizacji istniejącej na terenie Azotów Tarnów elektrociepłowni o mocy 65 MW W okresie największego popytu na nawozy z zawartością azotu, Azoty Tarnów wprowadziły na rynek nowy rodzaj saletry amonowej 32 makro na bazie nowo uruchomionej instalacji granulacji mechanicznej nawozów W ogłoszonym przez dziennik Parkiet rankingu najbardziej wartościowych spółek giełdowych Perły polskiej giełdy 2009 Azoty Tarnów znalazły się w gronie 10 najbardziej wartościowych podmiotów w branży surowce i energia Jury konkursu zorganizowanego przez Business Centre Club przyznało Azotom Tarnów tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii Marka Europejska Azoty Tarnów zanotowały najwyższą stopę zwrotu (104%) spośród dużych firm chemicznych na GPW od początku roku stwierdzono w opublikowanym raporcie analityków Domu Maklerskiego BZWBK Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. zostały uhonorowane Medalem Stowarzyszenia Eksporterów Polskich i tytułem Lider Polskiego Eksportu Podczas kieleckich XII Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL 2009 Azoty Tarnów otrzymały wyróżnienie za opracowanie tworzywa Tarnoform Low Deposit. Spółka otrzymała również medal za oryginalność i wyróżniający się styl wystąpienia targowego Mitsubishi Corporation podpisało z klientem końcowym umowę sprzedaży jednostek ERU wytwarzanych w ramach projektu Wspólnych Wdrożeń, realizowanego przez japoński koncern z Azotami Tarnów Podczas V Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, minister gospodarki Waldemar Pawlak przekazał Azotom Tarnów nagrodę Lidera Polskiego Eksportu 2009, przyznaną tarnowskiej firmie przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich Laureatem Krakowskiego Dukata w kategorii Menadżer Firmy, najstarszej i najbardziej prestiżowej nagrody w Małopolsce za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej, został Prezes Zarządu Azotów Tarnów Jerzy Marciniak Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Azotów Tarnów podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2008 rok Według analizy opracowanej przez dziennik Parkiet, Azoty Tarnów należą do grona 20 polskich spółek giełdowych, które w I półroczu 2009 roku zanotowały największe zwyżki wartości akcji. W okresie tym tarnowska spółka zanotowała na GPW wzrost akcji o 130,49% Witryna internetowa Azotów Tarnów została zakwalifikowana do II etapu konkursu Złota Strona Emitenta, organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i jest jedną z 11 najlepszych stron internetowych spółek giełdowych należących do swig Azoty Tarnów pierwszą polską firmą chemiczną, korzystającą z nowoczesnego systemu internetowych aukcji ofert transportowych Azoty Tarnów zostały uczestnikiem Indeksu Tanich Stabilnych Spółek, opracowanego przez ekspertów dziennika Parkiet Azoty Tarnów zostały nominowane do tytułu Dobra Firma 2009 w Ogólnopolskim Programie Liderzy Społecznej Odpowiedzialności Zarząd Azotów Tarnów podjął decyzję, że wstrzymana od jesieni 2008 roku produkcja chloru nie zostanie już wznowiona. Działanie to ma na celu definitywne wyjście z biznesu chlorowego Azoty Tarnów są pierwszą firmą chemiczną z Europy Środkowej i Wschodniej, uczestniczącą w programie szkoleń międzynarodowych ekspertów OPCW, nadzorujących przestrzeganie zakazu wytwarzania broni chemicznej W 8. edycji rankingu Perły Polskiej Gospodarki, organizowanego przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz magazyn Polish Market, Azoty Tarnów (w kategorii Perły Wielkie ) awansowały o 13 pozycji, zajmując 52. miejsce (65. miejsce w 2008 r.) Kapituła konkursu Innowacja Roku 2009, organizowanego pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Centrum Innowacji FIRE, przyznała Azotom Tarnów tytuł Finalisty Konkursu Innowacja Roku 2009 za projekt redukcji emisji podtlenku azotu z instalacji kwasu azotowego Inwestor branżowy nabył 100% ( ) udziałów w spółce zależnej Azotów Tarnów. Nabywcą ZBACh Sp. z o.o. jest płocka Grupa Kapitałowa Petro Mechanika Przeznaczony do produkcji nowoczesnych krzeseł stadionowych tarnowski TARNAMID T-30 MHLS został nagrodzony Medalem Europejskim BCC W 12. edycji konkursu Lider Polskiej Ekologii Azoty Tarnów otrzymały prestiżową nagrodę Ministra Środowiska za najlepsze zrealizowane projekty w zakresie ochrony środowiska Została podpisana umowa warunkowa nabycia udziałów pomiędzy Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie a Unylon AG z siedzibą w Hamburgu o nabyciu 100% udziałów Unylon Polymers GmbH z siedzibą w Guben / Niemcy Azoty Tarnów zostały uczestnikiem elitarnego indeksu RESPECT, zrzeszającego polskie spółki giełdowe najbardziej odpowiedzialne społecznie HP przejęło informatyczne wsparcie procesów biznesowych Azotów Tarnów. Zgodnie z podpisaną przez obie firmy umową, HP świadczyć będzie usługi outsourcingu IT i przejmie odpowiedzialność za rozwój i utrzymanie biznesowych systemów informatycznych Inwestor branżowy nabył 100% udziałów w spółce zależnej Azotów Tarnów. Nabywcą Wiezat Sp. z o.o. jest Kaefer S.A Azoty Tarnów zostały uhonorowane Pucharem Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Wybitny Eksporter Roku 2009 za tworzywo sztuczne TARNAMID.

6 Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów Na koniec 2009 roku Grupę Kapitałową Azoty Tarnów tworzyły Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. /Jednostka Dominująca/ oraz siedem spółek zależnych z udziałem w kapitale powyżej 50% i dwie spółki stowarzyszone z udziałem w kapitale od 20%-50%. Wykaz istotnych podmiotów Grupy Kapitałowej BIPROZAT Tarnów Sp. z o.o. projektowanie, wykonywanie dokumentacji, organizowanie dostaw aparatury i urządzeń, prowadzenie działalności handlowej, konsultingowej, informatycznej, nowe technologie [wg PKD 7420A]. Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 100%. Elzat Sp. z o.o. wykonywanie instalacji elektrycznych, produkcja urządzeń i narzędzi mechanicznych, obróbka metali, badanie i analizy techniczne, prace wykończeniowe [wg PKD 3110]. Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 100%. JRCh Sp. z o.o. unieszkodliwianie, recykling, odzyskiwanie i składowanie odpadów; oczyszczanie ścieków, likwidacja skutków awarii; analiza wody, powietrza i ścieków; szkolenia; transport materiałów niebezpiecznych; badanie środków spożywczych, produkcja i obrót wyrobami chemicznymi [wg PKD 9001Z] oraz produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych* [wg PKD 22.2]. Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 100%. Koltar Sp. z o.o. obsługa spedycyjna przesyłek kolejowych, usługi załadunkowe i wyładunkowe, czyszczenie cystern i wagonów oraz ich przegląd, utrzymywanie linii kolejowych związanych z obsługą zakładowej stacji kolejowej [wg PKD 6010Z]. Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 100%. PROReM Sp. z o.o. produkcja i świadczenie usług: budowlanych, montażowych, instalacji sanitarnych, przemysłowych, elektrycznych, pomiarowych, teletechnicznych itp., wykonywanie remontów i modernizacji obiektów specjalistycznych [wg PKD 2924B]. Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 100%. ZWRI Sp. z o.o. produkcja i świadczenie usług budowlanych, montażowych, instalacji sanitarnych, przemysłowych, elektrycznych, pomiarowych, teletechnicznych [wg PKD 4521]. Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 100%. Automatyka Sp. z o.o. produkcja sprzętu do sterowania, kontrola procesów przemysłowych, projektowanie i wykonywanie instalacji, działalność związana z inżynierią mechaniczną i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego [wg PKD 3313Z]. Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 69,73%. Navitrans Sp. z o.o. usługi spedycyjne [wg PKD 6340C]. Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 26.45%. Polskie Konsorcjum Chemiczne** działalność holdingów finansowych [wg PKD Z] oraz działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych [wg PKD Z]. Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 25%. ATT Polymers GmbH*** produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych [wg PKD 22.2]. Udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym: 100%. * od 24 marca 2009 roku. ** 5 stycznia 2009 r. Azoty Tarnów objęły, poprzez przystąpienie do Polskiego Konsorcjum Chemicznego Sp. z o.o., 25% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PKCH, uprawniających do 25% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. *** 28 stycznia 2010, po spełnieniu się warunków zawieszających umowy warunkowej z dnia 18 listopada 2009 roku, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. zostały właścicielem 100% udziałów producenta poliamidu 6 (PA6) spółki Unylon Polymers GmbH z siedzibą w Guben. Firma zmieniła nazwę na ATT Polymers, nawiązującą do tickera giełdowego Azotów Tarnów ATT. 8

7 Charakterystyka Grupy Kapitałowej PODSTAWOWE PRODUKTY Domeną Grupy Kapitałowej Azotów Tarnów jest działalność produkcyjna, usługowa i handlowa w zakresie tworzyw konstrukcyjnych (poliamidu 6, polioksymetylenu, tworzyw modyfikowanych), surowców do ich syntezy (kaprolaktamu) oraz nawozów mineralnych (saletrzaku, saletry amonowej, siarczanu amonu, saletrosiarczanu amonu). Azoty Tarnów są jedynym krajowym i jednym z nielicznych w Europie zintegrowanych producentów poliamidu 6 (nazwa handlowa Tarnamid ) oraz poprzez polimeryzację wytwarzanego w Tarnowie kaprolaktamu. Są również jedynym w kraju producentem tworzyw poliacetalowych (POM) o nazwie handlowej Tarnoform. Świadczą także usługi w zakresie badań i doradztwa technicznego, umożliwiając optymalny dobór i wykorzystanie własności tworzyw. Spółka dominująca w Grupie Kapitałowej jest również jednym z największych producentów nawozów azotowych w Polsce. Dzięki zrealizowanym w ostatnim okresie inwestycjom w tym obszarze, dostarcza nawozy o dwóch rodzajach granulacji (z granulacji wieżowej i mechanicznej), a poszczególne typy nawozów dostosowanych do potrzeb użytkowników końcowych posiadają rozróżnienie marki standard (granulacja wieżowa drobniejsza i zróżnicowana) oraz makro (granulacja mechaniczna jednolita). Istotnym obszarem działalności Azotów Tarnów jest wytwarzanie chemikaliów. Najważniejszymi produktami w tej grupie są kwas azotowy stężony i nitrozy. Produkty te znajdują dalsze zastosowanie głównie jako surowiec dla w przemysłu chemicznego i farmaceutycznego. Wyszczególnienie Centrum Kaprolaktamu Wielkość sprzedaży w tonach Wielkość sprzedaży w tonach Zmiana % Ilość ton /3 Kaprolaktam ogółem* ,9 Centrum Tworzyw Sztucznych Tarnoform ,7 Tarnamid naturalny ,4 Tworzywa modyfikowane ,8 Formalina ,5 Centrum Nawozów Sletrzak 27,+27B standard ,1 Saletrzak 27,+27B makro Saletra amonowa AN 32 makro Saletrosan Siarczan amonu AS ,3 Nitrozy ogółem ,9 CO ,7 * kaprolaktam obok sprzedaży przerabiany jest na Tarnamid naturalny Wyspecjalizowane jednostki organizacyjne Spółki Dominującej świadczą usługi laboratoryjne, m.in. w zakresie analiz środowiskowych (analizy fizyko-chemiczne wody, ścieków, osadów ściekowych, gleb, odpadów), analiz fizyko-chemicznych produktów organicznych i nieorganicznych, badania tworzyw sztucznych

8 chemikalia 1% nitrozy 2% siarczan amonu 16% pozostała sprzedaż 16% kaprolaktam ciekły i krystaliczny 19% tworzywa sztuczne 24% saletrzak, saletrosan, saletra 22% Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w roku 2009 Komplementarne spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej skutecznie zwiększają jej kompetencje rynkowe. Spółka Koltar, odpowiedzialna za utrzymanie infrastruktury kolejowej i taboru Azotów Tarnów, jest jedną z nielicznych firm w Polsce, posiadającą wymagane uprawnienia do wykonywania kompleksowych napraw podwozi wagonowych oraz zbiorników cystern, dostosowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych wg RID. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i renomie świadczy usługi spedycyjno-remontowe również na rynkach zewnętrznych. Usługi specjalistyczno-ratownicze, wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych, utylizacja i składowanie odpadów niebezpiecznych oraz wysoko specjalistyczne usługi związane z utylizacją utleniacza paliwa rakietowego to istotny obszar działalności spółki JRCH. Spółka jest aktywnym podmiotem na rynku akredytowanych badań środków spożywczych i diagnostyki weterynaryjnej. Doświadczona kadra JRCH prowadzi szkolenia dla specjalistów wojskowych NATO i straży pożarnej. Świadcząc komplementarne wyspecjalizowane usługi [np. czyszczenia cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych patrz Koltar], zapewnia integralność procesów technologicznych spółek Grupy Kapitałowej. Markę Grupy Kapitałowej skutecznie budują realizacje z zakresu projektowania systemów pomiarowych oraz montażu i rozruchu systemów przemysłowych, jakie wykonywane są m.in. w Iranie, Rumunii, na Słowacji, w Chinach, Turkmenistanie, na Węgrzech oraz na Ukrainie przez specjalistów spółki Automatyka. Projekty wyspecjalizowanych instalacji Wielkiej Syntezy Chemicznej, opracowane przez spółkę Biprozat, są wykorzystywane w procesach rozwoju, modernizacji i intensyfikacji firm branżowych na całym świecie. Doświadczenie i know how pozostałych spółek wyspecjalizowanych m.in. w realizacji kompletnych instalacji elektrycznych SN/NN i utrzymania ruchu systemów elektroenergetycznych dla zakładów przemysłowych [Elzat], remontach oraz budowie nowych obiektów i ciągów technologicznych [Prorem], produkcji urządzeń i rurociągów przemysłu chemicznego [ZWRI] są świadectwem wysokich kwalifikacji Azotów Tarnów w zakresie kompleksowej obsługi procesów inwestycyjnych i modernizacyjnych Grupy Kapitałowej oraz klientów zewnętrznych. Wiarygodna i rozpoznawalna marka Azoty Tarnów są wiarygodną i rozpoznawalną marką, której wartość jest budowana od ponad 80 lat dzięki umiejętności tworzenia trwałych relacji handlowych, opartych na partnerstwie i wzajemnym zrozumieniu potrzeb, bez względu na bariery geograficzne. Azoty Tarnów to również międzynarodowa renoma uznanego producenta, dostawcy bazowych i modyfikowanych tworzyw konstrukcyjnych o najwyższej jakości oraz surowców do ich wytwarzania [kaprolaktam w formie krystalicznej, tzw. płatkowany i ciekły], stale obecnego na rynkach o największym zapotrzebowaniu na tego typu wyroby. Produkty Grupy Kapitałowej sprzedawane są głównie do krajów Unii Europejskiej, Spółka od lat jest jednym z istotnych polskich eksporterów. Na rynku polskim Azoty Tarnów są jedną z najsilniejszych marek nawozowych, rozpoznawalną także na rynkach zagranicznych, przede wszystkim w Ameryce Południowej. W 2009 roku głównym rynkiem dla nawozów saletrzanych pozostawał rynek krajowy, a rynki zagraniczne były ich efektywnym uzupełnieniem. W dalszym ciągu głównym produktem eksportowym z portfela nawozowego był w minionym roku siarczan amonu. Sprzedaż tego nawozu realizowana była na 18 rynkach, m.in. Ameryki Południowej, Unii Europejskiej i Bliskiego Wschodu. Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów jest liderem w przemyśle chemicznym, oferującym zdywersyfikowane produkty. Produkt Pozycja w kraju Pozycja w Europie Tarnamid (PA6) 1 8 Tarnoform (POM) 1 4 Kaprolaktam 1 6 Tworzywa modyfikowane 1 12 Przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Spółki w 2009 roku wyniosło osób [w roku ], w tym osób na stanowiskach robotniczych. W ramach przeprowadzonego dwuetapowego Programu Dobrowolnych Odejść [PDO] w samej Spółce Dominującej w 2009 roku odeszło 193 pracowników. W porównaniu do roku 2008 zmniejszeniu uległa liczba pracowników z wykształceniem podstawowym, zawodowym i średnim, natomiast zwiększyła się liczba pracowników z wykształceniem wyższym, których wysokie kompetencje i doświadczenie są jednym z najistotniejszych ogniw synergii Grupy Kapitałowej Azotów Tarnów. Nawozy azotowe z zawartością siarki 1 Rozpoznawalna silna marka oraz potwierdzona wiarygodność rynkowa i finansowa Azotów Tarnów pozwalają Grupie Kapitałowej na rozwój i ekspansję na rynkach dojrzałych obszarów gospodarczych, czego przykładem jest dokonana przez Grupę Kapitałową na przełomie 2009/2010 akwizycja niemieckiej spółki Unylon Polymers GmbH, która obecnie prowadzi działalność pod nazwą ATT Polymers nawiązującą do rozpoznawalnego na rynku symbolu giełdowego Spółki. 13

9 Nowoczesne technologie i produkty Marka Azotów Tarnów to również wysokie bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Budując stabilne relacje biznesowe z partnerami i kontrahentami na całym świecie, Spółka dokonuje bieżącej oceny zdolności kredytowej odbiorców, a w uzasadnionych przypadkach wymaga stosownych zabezpieczeń. Ponad 60% łącznych należności z tytułu dostaw i usług Grupy Kapitałowej jest objęte ochroną w ramach polis ubezpieczenia kredytu kupieckiego i ubezpieczeń kredytów eksportowych, które skutecznie ograniczają ryzyko, zapewniając ponadto bieżący monitoring sytuacji finansowej kontrahentów. Natomiast w celu redukowania ryzyka zmian cen surowców, wyrobów, usług, w kontraktach sprzedaży zawierane są zapisy symetryczne do zawartych w kontraktach zaopatrzenia, np. odwołujące się do notowań rynkowych. Zachowując najwyższą dbałość o jakość produktów, rzetelność współpracy z kooperantami i odbiorcami, stosując nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej i korporacyjnej, Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów prowadzi świadomą politykę budowania i wzmacniania marki, która na współczesnym rynku konkurencyjnym jest ważnym czynnikiem osiągania sukcesu i dalszego rozwoju. Afryka 2% Ameryka Południowa 6% pozostała Europa 2% Australia 0,019% Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., będące jednym z największych krajowych przedsiębiorstw Wielkiej Syntezy Chemicznej, umiejętnie wykorzystują zdobywane doświadczenia, by stale odpowiadać wymaganiom rozwijającego się rynku, a także wyzwaniom, jakie generuje postęp technologii stosowanych przez naszych partnerów i odbiorców. Posiadając własne zaplecze badawcze, Azoty Tarnów stale udoskonalają technologie, podnosząc jakość oferowanych produktów. Grupa Kapitałowa jest również promotorem i uczestnikiem innowacyjnych programów badawczych, prowadzonych przez wiodące krajowe instytucje naukowe [m.in. w zakresie nanotechnologii polimerów, biodegradacji rtęci], których wyniki mogą być w przyszłości wyznacznikiem najnowszych rozwiązań technologicznych w branży. Monitorując rozwój technologiczny odbiorców i potrzeby klientów końcowych, Azoty Tarnów stale poszukują komplementarnych innowacyjnych rozwiązań w fazie projektów badawczych i dynamicznie reagują na potrzeby rynku. W ramach doskonalenia obenych produktów oraz tworzenia nowych rozwiązań Firma na stałe współpracuje m.in. z ICHP, INS, Politechniką Wrocławską, Politechniką Warszawską, Politechniką Łódzką i PAN oddział w Łodzi. Dzięki prowadzonej w sposób ciągły działalności badawczej, dostarczane przez Azoty Tarnów nowoczesne tworzywa konstrukcyjne [poliamidy, polioksymetylen, tworzywa modyfikowane], kaprolaktam oraz nawozy mineralne są doskonalone i dostosowywane do konkretnych oczekiwań klientów. Od 2009 roku Spółka sukcesywnie wprowadza nowe nawozy azotowe, produkowane według najnowszych rozwiązań technologicznych. Azoty Tarnów to zaufany i doświadczony partner realizowanych na całym świecie projektów technologicznych, europejski dostawca sprawdzonych patentów i licencji, które - dzięki najwyższym kwalifikacjom kadry technicznej - wyznaczają nowe standardy w branży. W 2009 roku Grupa Kapitałowa uzyskała m.in. przychody z tytułu sprzedaży licencji w kwocie tys. zł. Umiejętne wdrożenia najnowszych rozwiązań technologicznych pozwalają Spółce na prowadzenie aktywnych działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego, jednocześnie przynosząc korzyści bilansowe z tego tytułu. Pierwszy polsko-japoński projekt wspólnych wdrożeń [Joint Implementation JI] redukcji emisji podtlenku azotu z instalacji kwasu azotowego, realizowany przez Grupę Kapitałową Azoty Tarnów wraz z Mitsubishi Corporation, skutkować ma przychodem w szacowanej wysokości 135 mln PLN w latach W 2009 roku wartość tych przychodów wyniosła 32,6 mln PLN. Azoty Tarnów jako pierwsza firma w Polsce uzyskała środki pieniężne ze sprzedaży jednostek ERU, wygenerowanych w pierwszym roku realizacji Joint Imlementation Project. Azja 28% Unia Europejska 62% 14 Kierunki eksportu w rozbiciu na regiony w 2009 roku 15

10 WARTOŚĆ BILANSOWA ZNAKÓW TOWAROWYCH, PATENTÓW I LICENCJI Bezpieczeństwo surowcowe i energetyczne Strategicznymi surowcami dla Azotów Tarnów do prowadzenia produkcji wielkotonażowej są gaz ziemny, fenol, benzen i amoniak. Azoty Tarnów jako jedyna firma w branży posiada zdywersyfikowane źródła dostaw gazu ziemnego strategicznego surowca sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej. Dostawy te realizowane są przez jednego dostawcę [PGNiG S.A.], ale pochodzą z krajowego systemu sieci przesyłowej oraz niezależnych lokalnych źródeł gazu ziemnego o wysokiej zawartości azotu, zlokalizowanych w rejonie Tarnowa. Gaz ze źródeł lokalnych zapewnia obecnie ok. 40% zapotrzebowania Spółki, co istotnie wzmacnia bezpieczeństwo Azotów Tarnów w zakresie dostaw surowców. W bliskiej perspektywie Azoty Tarnów pozyskają także nowe lokalne źródło gazu, które będzie pokrywać do 60% zapotrzebowania Spółki na ten surowiec. pozostałe kraje UE 17% inne kraje 10% Wartość bilansowa Znaki towarowe Patenty i licencje Oprogramowanie komputerowe Koszty prac rozwojowych Pozostałe wartości niematerialne Grupa Kapitałowa w znacznej części zaopatruje się w materiały do produkcji oraz towary i usługi w kraju. Istotną część importu z Unii Europejskiej stanowią przede wszystkim: fenol i benzen, a z pozostałych krajów amoniak i metanol. Stabilność i bezpieczeństwo dostaw tych surowców gwarantują długoterminowe umowy, jak również oparte na stałych warunkach cenowych działania Spółki w zakresie zakupowo-logistycznym, co pozwala minimalizować negatywne zjawiska rynkowe i dostosować wielkość dostaw do bieżących potrzeb produkcyjnych. W trosce o dalszą poprawę bezpieczeństwa energetycznego Azotów Tarnów prowadzone są równolegle badania projektów związanych z budową nowej elektrociepłowni o mocy 200 MW, produkującej energię elektryczną na bazie gazu ziemnego, oraz modernizacją istniejącej na terenie Spółki elektrociepłowni o mocy 65 MW. W sprawie realizacji tego przedsięwzięcia Azoty Tarnów podpisały w 2009 roku list intencyjny z Polimex-Mostostal S.A., Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Tauronem Polska Energia S.A. Obecnie ok. 80% zapotrzebowania energii elektrycznej spółek Grupy Kapitałowej Azotów Tarnów zlokalizowanych w Tarnowie zaspokajane jest przez wewnętrzną zakładową Elektrociepłownię, zasilaną węglem. Dostawcami węgla energetycznego w 2009 r. były dwie duże firmy krajowe, których dostawy kształtowały się w proporcjach 90% i 10%. Kierunki pochodzenia towarów i materiałów w 2009 roku Polska 73% 16 Największym dostawcą, którego wartość dostaw osiągnęła w 2009 roku 15,7% przychodów ze sprzedaży jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., które jest jednocześnie akcjonariuszem Spółki. 17

11 ATT: wiarygodny uczestnik rynku kapitałowego WSPIERAMY SUKCES Polityka społecznej odpowiedzialności Podstawowym założeniem polityki Azotów Tarnów w zakresie zarządzania kapitałami jest utrzymanie silnej bazy kapitałowej, która będzie podstawą zaufania ze strony Akcjonariuszy, partnerów oraz rynku i która zapewnia stabilny rozwój Grupy Kapitałowej. Grupa Kapitałowa precyzyjnie monitoruje zmiany w akcjonariacie, wskaźniki rentowności kapitału oraz wskaźniki relacji kapitału własnego do zobowiązań i jednocześnie zgodnie z zobowiązaniami zawartymi w Prospekcie Emisyjnym Azotów Tarnów, opublikowanym w 2008 roku Spółka konsekwentnie podejmuje działania, będące urzeczywistnieniem zadeklarowanego w dokumencie planu strategicznego rozwoju, których celem jest długoterminowy wzrost wartości Spółki i realizacja zamierzeń inwestycyjnych jej Akcjonariuszy. Wykorzystując m.in. środki pozyskane z emisji Akcji Serii B w przeprowadzonej Ofercie Publicznej, w roku 2009 Spółka ukończyła realizację największego w ostatnich latach przedsięwzięcia inwestycyjnego projektu budowy Instalacji mechanicznej granulacji nawozów 1200 t/d, będącego jednym z pięciu celów emisyjnych Grupy Kapitałowej. W 2009 roku rozpoczęto realizację kolejnych trzech celów emisyjnych, w efekcie realizacji których nastąpi istotne wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Spółki. Łącznie na finansowanie nakładów poniesionych do 31 grudnia 2009 roku, w ramach realizacji celów emisyjnych Jednostka Dominująca wykorzystała środki pozyskane z Oferty Publicznej w kwocie tys. zł. Wg stanu na 31 grudnia 2009 roku na lokatach terminowych ze środków pozyskanych z emisji akcji pozostawała ulokowana kwota 210 mln zł. Dzięki lokatom terminowym ze środków z Oferty Publicznej, Spółka uzyskała za 2009 rok przychody finansowe z tytułu odsetek naliczonych w kwocie tys. zł. Posiadane przez Spółkę znaczne nadwyżki finansowe sprawiają, że ryzyko utraty płynności jest bardzo niskie, co wpływa na podwyższenie zdolności kredytowej Azotów Tarnów. Prowadząc działalność gospodarczą i inwestycyjną, Azoty Tarnów kładą duży nacisk na prowadzenie otwartej polityki informacyjnej i relacji inwestorskich, opartych na zasadach równego dostępu do informacji, ich rzetelności i wiarygodności. Aktywne informowanie otoczenia o działalności Spółki i podejmowanych decyzjach pozwala stale poszerzać wiedzę na temat Azotów Tarnów i realizowanych przez nie celów zarówno Akcjonariuszom, jak i wszystkim uczestnikom rynku kapitałowego. Standardem Spółki jest postępowanie zawsze zgodnie z przepisami prawa, ogólnie przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego i dobrych praktyk biznesowych oraz zasadami etycznymi, związanymi z działalnością przedsiębiorstwa i funkcjonowaniem rynków kapitałowych. 18 Od początku swej działalności Azoty Tarnów są nie tylko uznanym i wiarygodnym pracodawcą, ale też aktywnie wspierają działania i inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. Od dziesięcioleci mają ogromny wkład w rozwój kultury, edukacji oraz sportu. Są uznanym partnerem wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz naukowych i gospodarczych. W celu usystematyzowania realizowanej polityki prospołecznej, przedsiębiorstwo wdrożyło własną strategię na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Wśród licznych instytucji, które wspierają Azoty Tarnów są m.in.: tarnowskie placówki oświatowe oraz okoliczne ośrodki, prowadzące działalność edukacyjną i wychowawczą dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i z dysfunkcją ruchową. W uznaniu wysokich standardów działań Azotów Tarnów, aktywnie wspierających indywidualny rozwój otoczenia, Spółka w roku 2009 uzyskała nominację do tytułu Dobra Firma 2009 w Ogólnopolskim Programie Liderzy Społecznej Odpowiedzialności oraz jako jedna z 16 polskich spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych została uczestnikiem elitarnego Indeksu RESPECT. W celu uporządkowania zasad działalności sponsoringowej i społecznej Azotów Tarnów, w roku 2009 wprowadzona została w Grupie Kapitałowej polityka właścicielska Spółki, definiująca zasady sponsoringu w Grupie Kapitałowej. Pozwoliło to na skuteczne przyjęcie jednolitych procedur postępowania, a także zapewnienie spójności i jednolitości sprawozdań okresowych oraz kryteriów oceny Spółek Zależnych. Firma uznaje i docenia społeczną i publiczną działalność swoich pracowników pro publico bono. Pracownicy Spółki aktywnie uczestniczą m.in. w działalności : Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Tarnów, Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Tarnowski, Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Tytusa Chałubińskiego przy Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., Orkiestry Dętej, Koła PTTK nr 15 KAPRO przy Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., Klubu Górskiego Karpaty przy Oddziale PTTK Tarnów-Azoty, Koła PTTK nr 17 Elektryczny, Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Tarnów-Azoty.

12 SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE AZOTÓW TARNÓW PLN (tys.) EUR (tys.) PLN (tys.) EUR (tys.) od do od do od do od do od do od do od do od do Przychody ze sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej (14 353) (3 307) Zysk przed opodatkowaniem (7 129) (1 642) Zysk netto (3 740) (862) Całkowite dochody ogółem Ilość akcji (w szt.) Zysk netto na jedną akcję zwykłą (0,11) 2,26 (0,03) 0,64 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (43 288) (9 973) ( ) ( ) Przepływy pieniężne netto, razem (9 080) (2 571) Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał mniejszości Przychody ze sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej (26 860) (6 188) Zysk przed opodatkowaniem (15 839) (3 649) Zysk/strata netto (10 997) (2 533) Całkowite dochody ogółem (6 215) (1 432) Ilość akcji (w szt.) Zysk netto na jedną akcję zwykłą (0,28) 1,93 (0,06) 0,55 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (43 052) (9 918) ( ) ( ) Przepływy pieniężne netto, razem (11 170) (3 162) Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy

13 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG W PRZEKROJU PODSTAWOWEGO ASORTYMENTU GRUPY KAPITAŁOWEJ AZOTÓW TARNÓW Wyszczególnienie w tys. PLN Wykonanie % udział w sprzedaży Wykonanie % udział w sprzedaży Zmiana % Centrum Kaprolaktamu w tym: Kaprolaktam ogółem* , ,5 82,6 C-nol rektyf. z benzenu , ,8 51,9 Pozostałe , ,2 58, , ,6 81,2 Centrum Tworzyw Sztucznych w tym: Tarnoform , ,8 109,0 Tarnamid naturalny , ,6 95,9 Tworzywa modyfikowane , ,6 95,3 Pozostałe , ,6 13, , ,7 85,2 Centrum Nawozów w tym: Saletrzak 27,+27B standard , ,1 62,7 Saletrzak 27,+27B makro amonowa makro ,2 0 0,0 Saletra amonowa makro , , ,4 Saletrosan ,1 0 0,0 Nitrozy ogółem , ,0 107,9 CO , ,5 107,8 Siarczan amonu** , ,1 77,6 Pozostałe , ,8 62, , ,7 87,7 Centrum Elektrociepłowni , ,8 139,1 Wydział Energo-Wodny , ,3 108,9 Pozostała sprzedaż , ,8 114,2 Razem sprzedaż , ,0 88,8 w tym: kraj , ,2 91,8 22 eksport i WDT , ,8 86,2 * kaprolaktam obok sprzedaży przerabiany jest na Tarnamid naturalny ** siarczan amonu przechodzi z Centrum Kaprolaktamu do Centrum Nawozów 23

14 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG W PRZEKROJU PODSTAWOWEGO ASORTYMENTU AZOTÓW TARNÓW /w złotych/ , , , , , ,00 0,00 Kaprolaktam ogółem Siarczan amonu Tarnoform Tarnamid naturalny Tworzywa modyfikowane Saletrzak + Saletra Nitrozy ogółem Przychody ze sprzedaży produktów i usług poszczególnych Centrów Biznesu 24 25

15 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres zakończony 31 grudnia 2009 roku /w tysiącach złotych/ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za okres zakończony 31 grudnia 2009 roku /w tysiącach złotych/ od do od do Kapitał zakładowy Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń Zyski zatrzymane Razem kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Udziały mniejszości Stan na 1 stycznia 2008 roku Korekta błędów (57 907) (57 907) - (57 907) Stan na 1 stycznia 2008 roku po korektach Emisja akcji Całkowite dochody razem za 12 miesięcy zakończonych - - (7 870) grudnia 2008 roku Pozostałe (3 103) (3 103) 81 (3 022) Stan na 31 grudnia 2008 roku (7 870) Stan na 1 stycznia 2009 roku (7 870) Korekta błędów (1 768) (1 768) 81 (1 687) Stan na 1 stycznia 2009 roku po korektach (7 870) Całkowite dochody razem za 12 miesięcy zakończonych (4 249) grudnia 2009 roku Dywidendy (39 899) (39 899) (125) (40 024) Pozostałe (3 367) (3 367) - (3 367) Stan na 31 grudnia 2009 roku (3 088) Kapitał własny razem Działalność kontynuowana Przychody Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży (64 713) (61 054) Koszty ogólnego zarządu (99 720) (97 418) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (28 785) (19 075) Zysk (strata) na działalności operacyjnej (14 353) Przychody finansowe Koszty finansowe (44 110) (23 802) Przychody (koszty) finansowe netto (1 328) Zysk (strata) z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności Zysk (strata) przed opodatkowaniem (7 129) Podatek dochodowy (13 243) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (3 740) Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto (3 740) Składniki innych całkowitych dochodów Wycena instrumentów zabezpieczających (1 988) (9 716) Rozliczenie instrumentów zabezpieczających Podatek odroczony od składników innych całkowitych dochodów (1 122) Suma składników innych całkowitych dochodów (7 870) Całkowite dochody ogółem Zysk netto przypadający dla: Akcjonariuszy jednostki dominującej (4 249) Udziałowców mniejszościowych Całkowity dochód ogółem przypadający dla: Akcjonariuszy jednostki dominującej Udziałowców mniejszościowych Zysk (strata) na jedną akcję: Z działalności kontynuowanej i zaniechanej: Podstawowy (zł) (0,11) 2,26 Rozwodniony (zł) (0,11) 2,26 Z działalności kontynuowanej: Podstawowy (zł) (0,11) 2,26 Rozwodniony (zł) (0,11) 2,26 27

16 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ za okres zakończony 31 grudnia 2009 roku /w tysiącach złotych/ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ /w tysiącach złotych/ Pasywa Kapitał własny Aktywa Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach podporządkowanych Inwestycje dostępne do sprzedaży Pozostałe aktywa finansowe Należności długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe aktywa Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Pozostałe aktywa finansowe Należności z tytułu podatku dochodowego Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Pozostałe aktywa Aktywa trwałe dostępne do sprzedaży Aktywa obrotowe razem Aktywa razem Kapitał zakładowy Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających (3 088) (7 870) Zyski zatrzymane w tym: Zysk (strata) netto bieżącego okresu (4 249) Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Udziały mniejszości Kapitał własny razem Zobowiązania Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek Rezerwy na świadczenia pracownicze Pozostałe zobowiązania długoterminowe Pozostałe rezerwy Dotacje rządowe Przychody przyszłych okresów 4 7 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania finansowe Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek Rezerwy na świadczenia pracownicze Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Pozostałe rezerwy Dotacje rządowe Przychody przyszłych okresów Zobowiązania finansowe Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania razem Pasywa razem

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy, kończących się 31 grudnia 2010 roku, sporządzone 8 marca 2011 roku zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE - MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2009

ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE - MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2009 ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE - MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2009 Tarnów, 31 marca 2010 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE W 2009 ROKU...4 1.1 INFORMACJE OGÓLNE...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Spis treści 1. Podstawowe informacje na temat Spółki... 4 1.1. Opis Spółki... 4 1.2. Informacje o powiązaniach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26 2010 Raport Roczny 2 4 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarządu Spis treści 6 Zarząd 8 9 Rada Nadzorcza, Struktura Akcjonariatu, Schemat organizacyjny Grupa Kapitałowa ANWIL 10 O Nas

Bardziej szczegółowo

Oferujący oraz Menadżer Oferty. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Menadżer Oferty. IPOPEMA Securities S.A.

Oferujący oraz Menadżer Oferty. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Menadżer Oferty. IPOPEMA Securities S.A. ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie w Polsce i adresem przy ul. E. Kwiatkowskiego 8, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

Bardziej szczegółowo

raport grupaazoty.com lifestyle

raport grupaazoty.com lifestyle Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 grupaazoty.com lifestyle raport Siła Tworzenia Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 Rynek to otwarta przestrzeń ale tylko dla tych, którzy sami potrafią otworzyć się

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje na temat Grupy Azoty... 4 1.1. Opis organizacji Grupy Azoty...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.07.2004 30.06.2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.07.2004 30.06.2005 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 01.07.2004 30.06.2005 Sierpień 2005 Spis treści 1. Dane wstępne... 3 1.1. Informacje ogólne o Spółce... 3 1.2. Władze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK ROPCZYCE, 15 marca 2013 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I RYNKACH ZBYTU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2013 ROK ROPCZYCE, 5 marca 2014 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I RYNKACH ZBYTU

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 czerwca 2011 r.

Poznań, dnia 20 czerwca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 kwietnia 2010 do 31 marca 2011 roku Poznań, dnia 20 czerwca 2011 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku:

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku: O nas Grupa ANWIL produkuje i sprzedaje suspensyjny polichlorek winylu, nawozy azotowe, chloroalkalia oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK ROPCZYCE, 15 marca 2013 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. JEDNOSTKA DOMINUJĄCA...

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE...

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 19 1.1. ODPOWIEDZIALNY UCZESTNIK RYNKU... 20 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech Marcin Torzewski Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech Warszawa 2009-06-09 Spis treści: 1. Profil Spółki Ciech S.A. i Grupy Kapitałowej Ciech... 3 1.1.Historia...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 6 miesięcy kończących się 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KOPEX S.A. ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KOPEX S.A. ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KOPEX S.A. ZA 2014 ROK KATOWICE, KWIECIEŃ 2015 ROK SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE.. 4 1.1. HISTORIA EMITENTA 4 1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA 5 1.3. ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ ŚNIEŻKA. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ ŚNIEŻKA. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ ŚNIEŻKA za I półrocze 2014 roku 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ ŚNIEŻKA...3 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ŚNIEŻKA W I PÓŁROCZU 2014 ROKU...4 3. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. comarch 2006 raport roczny

Spis Treści. comarch 2006 raport roczny raport roczny 2006 raport roczny 2006 Spis Treści 1 Misja Comarch 3 2 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 3 Wybrane dane finansowe 5 4 Wyniki finansowe 6 5 Władze Comarch 10 5.1 Zarząd Comarch 12

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KOPEX S.A. ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KOPEX S.A. ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KOPEX S.A. ZA 2013 ROK KATOWICE, KWIECIEŃ 2014 ROK SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE.. 4 1.1. HISTORIA EMITENTA 4 1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA 5 1.3. ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

Poznań, październik 2007 r.

Poznań, październik 2007 r. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik w I półroczu 2007 r. Poznań, październik 2007 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Grupy Komputronik Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie z działalności Infovide-Matrix S.A. w 2009 roku Warszawa, dnia 17 marca 2010 roku Spis treści 1. Przedstawienie Spółki...3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku SPIS TREŚCI PODSTAWOWE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ENERGA SA ZA ROK 2013... 4 INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 Struktura Spółki ENERGA SA... 5 Działalność Spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA ZA 2012 ROK (za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012) Gdańsk, 24 kwietnia 2013 roku Strona 1 SPIS TREŚCI 1. List do Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A.... 3 2. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2010 SPIS TREŚCI SŁOWEM WSTĘPU... 3 OŚWIADCZENIE PREZESA... 4 INFORMACJE O FIRMIE I PRODUKTACH... 5 Władze Grupy Apator... 12 Struktura organizacyjna.... 13

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 9 marca 2015r. SPIS TREŚCI DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku Grupa Azoty Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Skonsolidowane wybrane dane finansowe... 5 Jednostkowe wybrane dane finansowe... 6 Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo