BIULETYN INFORMACYJNY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU NR 7 (2008/2009) KWIECIEŃ 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU NR 7 (2008/2009) KWIECIEŃ 2009"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU NR 7 (2008/2009) KWIECIEŃ 2009 POZNAŃ 2009

2 Z ŻYCIA UCZELNI W dniach 1-2 kwietnia 2009 roku gościem JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dra hab. Mariana Goryni, prof. zw. UEP, Business Center Club, Klubu Partnera UEP oraz Katedry Matematyki Ekonomicznej był główny ekonomista BCC, prof. Stanisław Gomułka. W drugim dniu wizyty Profesora w Uczelni odbyło się otwarte seminarium Katedry Ekonomii Matematycznej, podczas którego gość wygłosił wykład na temat Krytycznej analizy teorii wzrostu i cykli koniunkturalnych Michała Kaleckiego. W seminarium wzięli udział pracownicy i studenci Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej oraz zaproszeni pracownicy naukowi spoza Wydziału. Podczas seminarium prof. Stanisław Gomułka omówił zagadnienia dotyczące stopy innowacji a teorii trendu, bezrobocia i cyklu koniunkturalnego Michała Kaleckiego (1934, 1945, 1962), relacji między dorobkiem teoretycznym Michała Kaleckiego i Johna Maynarda Keynesa. Wiele miejsca poświęcił również teoretycznym implikacjom poglądów Michała Kaleckiego i znaczeniu Jego dorobku w kontekście współczesnych problemów wzrostu i rozwoju gospodarczego, w tym ogólnoświatowego kryzysu finansowego. Seminarium otworzył Dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP, Kierownik Katedry Ekonomii Matematycznej. Funkcj ę moderatora pełnił dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP. W tym samym dniu w Hotelu SHERATON profesor Gomułka wygłosił również wykład nt. Diagnoza stanu gospodarki Polski AD 2009 jaka recepta? 2

3 W dniu 25 kwietnia 2009 roku w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu START. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 17 uhonorowała najzdolniejszych młodych naukowców rocznymi stypendiami. Nagrodzono 106 laureatów wyłonionych spośród prawie 900 kandydatów. Program START" skierowany jest do badaczy rozpoczynających swoją karierę, ale posiadających już na koncie sukcesy naukowe. Pod uwagę brano kryterium wiekowe (naukowcy nie mogą mieć więcej niż 30 lat) oraz dorobek udokumentowany publikacjami w periodykach naukowych. Osoby ubiegające się o stypendium muszą także być pracownikami lub doktorantami szkół wyższych lub innych instytucji prowadzących badania naukowe. 3

4 Jednym z laureatów tego bardzo prestiżowego konkursu został dr Krzysztof Cichy z Katedry Ekonomii Matematycznej. W uroczystości, na zaproszenie organizatorów, wziął także udział dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP, z Katedry Ekonomii Matematycznej. Z myślą o kandydatach na studia szczególnie drugiego stopnia dnia 25 kwietnia 2009 roku Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zorganizował Wydziałowy Dzień Otwarty. W dniu tym na parterze gmachu głównego Uczelni czynne było stoisko informacyjne, na którym pracownicy i studenci odpowiadali na pytania związane ze studiami na Wydziale. Kandydatom na pierwszy stopień studiów Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej oferuje naukę na kierunku Informatyka i ekonometria, na specjalnościach: informatyka w gospodarce i administracji, e-biznes, inżynieria finansowa, cybernetyka ekonomiczna i informatyczno-przestrzenne systemy zarządzania. Oferta dla kandydatów na drugi stopień studiów obejmuje obok kierunku Informatyka i ekonometria, także unikatowy międzyuczelniany kierunek Techniczne zastosowania Internetu. Dr hab. Adam Szyszka, pracownik naukowy Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych, w dniach 5-8 kwietnia 2009 roku uczestniczył w 16. Światowej Konferencji Finansów (16th Global Finance Conference 2009) organizowanej przez Global Finance Association w Honolulu. Artykuł dr. hab. Adama Szyszki pt. Generalized Behavioral Asset Pricing Model został uznany przez Komitet Programowy za najlepszą pracę prezentowaną na Konferencji. 4

5 Jednocześnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ubiega się o organizację 17. Światowej Konferencji Finansów w Poznaniu w czerwcu Prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak, prof. zw. UEP wraz z zespołem w składzie: dr. hab. Adam Szyszka oraz dr Maciej Stradomski uczestniczyli w dniach kwietnia 2009 w 10 Międzynarodowej Konferencji Zarządzanie Finansami aktualne wyzwania teorii i praktyki organizowanej przez Katedrę Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydział Ekonomii i Biznesu Universiti Kebangsaan Malaysia w Hotelu Amber Baltic, Międzyzdroje. Podczas uroczystej Gali prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak otrzymał Certyfikat Nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami ß 2009 za książkę pt.: Fuzje i przejęcia wydaną przez PWE, Warszawa

6 UDZIAŁ W GREMIACH Prezes Oddziału Poznańskiego PAN, prof. Jan Węglarz, powołał dra hab. Kazimierza Krzakiewicza, prof. nadzw. UEP, w skład Komisji Nauk Organizacji Zarządzania O/PAN w Poznaniu w kadencji W dniu 2 kwietnia 2009 Prezydent RP Lech Kaczyński wręczył nominację prof. dr. hab. Andrzejowi Czyżewskiemu, prof. zw. UEP na członka 16-osobowej Rady do Spraw Wsi i Rolnictwa, jako organu opiniodawczodoradczego Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. NASI ABSOLWENCI Sławomir Góral, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, został New Business Manager w agencji reklamowej Zero,2 Inżynieria Marki. KONFERENCJE, SEMINARIA, WYKŁADY W dniu 23 kwietnia 2009 roku Katedra Marketingu Produktu oraz Katedra Towaroznawstwa Żywności zorganizowały w Uczelni Seminarium Naukowe pt. "Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności". Głównym celem seminarium była prezentacja wyników badań zachowań konsumentów na rynku produktów żywnościowych, zrealizowanych w latach w ramach projektu badawczego KBN nr N pt. "Zachowania konsumentów jako determinanta innowacji produktowych na rynku żywności". 6

7 Katedra Informatyki Ekonomicznej już po raz dwunasty zorganizowała międzynarodową konferencję Business Information Systems BIS Gościem specjalnym tegorocznej konferencji była Dr Márta Nagy-Rothengass, kierownik sekcji INFSO.E2 - Technologies for Information Management w Komisji Europejskiej, która po zaprezentowaniu wykładu wprowadzającego poprowadziła sesję dla uczelni i firm składających wnioski projektowe w 4. i 5. konkursie 7. Programu Ramowego. Sesja ta, wzorem konferencji przygotowywanych we współpracy z Komisją Europejską w całej Europie, umożliwiła konsultację przygotowywanych wniosków projektowych, uzyskanie wskazówek, a także pozyskanie nowych partnerów wśród uczestników konferencji z całej Europy! Z DZIAŁALNOŚCI KATEDR Katedra Ekonomiki Produkcji Katedra Ekonomiki Produkcji zorganizowała kolejną edycję z cyklu Warsztatów Zarządzania. Zajęcia w dniach 2-3 kwietnia 2009 pn. "Zarządzanie czasem - organizacja czasem własnym", poprowadził mgr Marcin Łaski. Zajęcia na temat Zarządzania projektem w dniach kwietnia 2009 poprowadziła mgr Maria Łukasiewicz. Katedra Finansów Publicznych Katedra Finansów Publicznych zorganizowała w dniu 3 kwietnia 2009 roku otwarte seminarium naukowe poświęcone polityce budżetowej Turcji i Polski, realizowane w ramach międzynarodowego projektu Comparative Assessment of Turkish and European Budgetary Processes. Obrady toczyły się w języku angielskim. 7

8 8

9 Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 6 kwietnia 2009 roku dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w seminarium Skandynawsko-Polskiej Izby Przemysłowohandlowej. Przedstawił referat nt. Poland vs. global recession. Short and medium-term prospects. 7 kwietnia 2009 roku dr Barbara Jankowska wygłosiła referat "Co-opetition and international competitiveness of SME in one region of Poland podczas międzynarodowej konferencji naukowej Market, Marketing & Entrepreneurship: Creating & Capturing Value in 21st Century zorganizowanej przez Ankara University - The Faculty of Political Science, University of Warwick - Warwick Business School i Bucks New University- School of Business & Management. 25 kwietnia 2009 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Rady The European International Business Academy (EIBA), które odbyło się w Walencji w Hiszpanii. Katedra Technologii Informacyjnych 3 kwietnia 2009 Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP, wygłosił wykład inauguracyjny pt. Aktualne trendy w przekazywaniu wiedzy drogami elektronicznymi dla uczestników V Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK 2009, która odbyła się w Nowym Tomyślu pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Prof. Cellary wziął również udział w dyskusji panelowej pt. "Od Szkoły do eszkoły nowy wymiar edukacji XXI wieku". 7 kwietnia 2009 Dr inż. hab. Jarogniew Rykowski wziął udział w posiedzeniu Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które odbyło się w siedzibie MNiSW w Warszawie. 21 kwietnia 2009 Prof. Wojciech Cellary wziął udział spotkaniu pt. Nowe inicjatywy preinkubacyjne w Poznaniu podczas V edycji Poznańskich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej, które odbyły się w dniach kwietnia br. w Poznaniu 9

10 21 kwietnia 2009 Prof. Wojciech Cellary został zaproszony do udziału w pracach Rady Programowej Programu Rozwoju Bibliotek, który jest częścią międzynarodowego przedsięwzięcia Global Libraries, prowadzonego w ramach działalności Fundacji Billa i Melindy Gates. W Polsce partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates została organizacja pozarządowa: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, która na potrzeby realizacji Programu powołała Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 23 kwietnia 2009 Prof. Wojciech Cellary wygłosił wykład inauguracyjny dla uczestników seminarium pt. Sektor innowacji łącznik nauki i biznesu w ramach V edycji Poznańskich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej, które odbyły się w dniach kwietnia br. 24 kwietnia 2009 W Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie odbyła się konferencja pt. "Multimedialne muzea spojrzenie w przyszłość MMM'2009, zorganizowana przez pracowników Katedry Technologii Informacyjnych i Dyrekcję Muzeum w Szreniawie. Konferencja odbyła się przy wsparciu finansowym europejskiego projektu Multimedia for All (MM4ALL Program Komisji Europejskiej CULTURE 2000), a honorowy patronat objęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Konferencja była adresowana do pracowników polskich muzeów, uczestniczyli w niej udział przedstawiciele ponad 30 placówek muzealnych. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego pełnił dr inż. Wojciech Wiza z KTI. Wykład inauguracyjny pt. "Multimedialne muzeum: wirtualna rzeczywistość realna kultura" wygłosił prof. Wojciech Cellary, a dr inż. Krzysztof Walczak wygłosił wykład pt. "Prezentacja obiektów cyfrowych z wykorzystaniem systemu ARCO". Prof. Wojciech Cellary wziął ponadto udział w dyskusji panelowej pt. "Kolekcje i ekspozycje cyfrowe przyszłość muzealnictwa?". W konferencji wziął również udział Dr. Nick Tyson z The Regency Town House (UK), koordynator projektu MM4ALL, który wygłosił wykład pt. "Conveyor system for multimedia displays", tłumaczony symultanicznie przez mgr. Zbigniewa Paszkiewicza. W trakcie trwania konferencji pracownicy KTI na specjalnie przygotowanym stanowisku demonstrowali praktyczne możliwości wykorzystania systemu ARCO kwietnia

11 Mgr inż. Adam Wójtowicz podczas wizyty w Muzeum Zamkowym w Malborku, zaprezentował system do tworzenia wirtualnych ekspozycji muzealnych ARCO. 29 kwietnia 2009 Prof. Wojciech Cellary wziął udział w posiedzeniu Rady Programowej IV Kongresu Gospodarki Elektronicznej. Kongres odbędzie się w Warszawie 21 maja 2009 r. 30 kwietnia 2009 W Katedrze Technologii Informacyjnych odbyło się seminarium naukowe dot. problematyki projektu kluczowego SOA (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka), realizowanego przez KTI w ramach konsorcjum naukowego IT- SOA. W seminarium oprócz pracowników naukowych Katedry Technologii Informacyjnych, wzięli udział przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie: prof. dr hab. inż. Jacek Kitowski oraz dr inż. Renata Slota i mgr inż. Bartosz Kryza. Podczas seminarium zaprezentowano dotychczasowe rezultaty badawcze projektu SOA. Katedra Turystyki 5 kwietnia 2009 roku Katedra Turystyki zorganizowała 44 z kolei konferencję międzynarodowej organizacji Tourist Research Center. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. W konferencji, która odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Władze rektorskie Reprezentował Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP. Z DZIAŁALNOŚCI STUDENTÓW Studenckie Koło Bankowości po raz kolejny zorganizowało w Uczelni Miesiąc Bankowości. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem Fabryka gwiazd od UEra do bankiera. 11

12 Podczas kwietniowych panelu uczestniczy miesiąca wysłuchali wykładów pn. "Tak to leciało! Praca w banku wczoraj, a dziś", "1 z 10, czyli rekrutacja i szkolenia, jako gra o wszystko", "Mam Talent - szczeble kariery po bankowości". Zaproszenie do udziału w panelach przyjęli: Grzegorz Ziółkowski były dyrektor BZ WBKA S.A., Barbara Barańska ze Związku Banków Polskich, Anna Kozińska - Bre Bank S.A., Agnieszka Filak, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Rekrutacji PKO B.P., dr Sebastian Łukaszewski Dyrektor Kredyt Banku oraz dr Krzysztof Waliszewski - Dyrektor Finansowy Konimpex Invest. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu reprezentowali: prof. dr hab. Alfred Janc, prof. zw. UEP, prof. dr hab. Jan Szamelańczyk oraz dr Radosław Kałużny. Do 3 kwietnia 2009 roku studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu mogli aplikować on-line o pracę w firmie Ernst&Young. Oferta skierowana była do absolwentów lub studentów III, IV lub V roku, o wyjątkowych zdolnościach analitycznych, innowacyjnym podejściu do problemów oraz biegłej znajomości języka angielskiego. Firma była zainteresowana asystentami i praktykantami do działów: audytu, doradztwa biznesowego, doradztwa podatkowego, oraz doradztwa transakcyjnego W dniach kwietnia 2009 rok po raz kolejny na terenie Uczelni odbyły się Dni Maklera. Jest to cykl szkoleń o tematyce giełdowej, skierowany do studentów i absolwentów poznańskich uczelni wyższych a także wszystkich młodych ludzi zainteresowanych tematyką rynków finansowych. Warsztaty są prowadzone przez specjalistów z zakresu inwestowania na giełdzie, m.in. praktyków i teoretyków z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, OSTC Poland, Franklin Templeton Investments, oraz Domu Maklerskiego BZ WBK. Celem projektu jest ukazanie młodym ludziom, wchodzącym w dorosłe życie, także gospodarcze, możliwości i korzyści płynących z indywidualnego inwestowania w rynki finansowe, jak również przybliżenie teoretycznych aspektów inwestowania na giełdzie. 12

13 20 kwietnia 2009 roku odbył się kolejny, powtarzany cyklicznie turniej bowlingu zorganizowany przez Parlament Studencki UEP. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród studentów co pozwoliło na zorganizowanie 11 drużyn, które mogły ze sobą rywalizować na torach bowlingowych w Fantasy Park`u w centrum handlowym Poznań Plaza jednocześnie dobrze się bawiąc. Uczestnicy grali w 5-osobowych drużynach, które przybrały oryginalne nazwy począwszy od KRĘGARZY przez ALZO JA, RZUCAMY SOBIE czy TOKSYCZNYCH ŚLIMAKACH NA LNIANACH. W dniu 22 kwietnia 2009 roku Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych,,Profit" zorganizowało konferencję pn. "Kobiety na rynku kapitałowym - czynniki sukcesu". Celem konferencji było zaprezentowanie różnych perspektyw na rynku kapitałowym, dobrych przykładów i możliwości odniesienia sukcesu. Konferencja była skierowana przede wszystkim do kobiet, których na rynku kapitałowym jest niewiele, głównie ze względu na fakt, iż nie widzą na nim miejsca dla siebie. Podczas obrad prelegentki p. Maria Dobrowolska, p. Maria Pasło-Wiśniewska, p. Anna Sobkowiak oraz p. Beata Stelmach przedstawiły swoją ścieżkę kariery na rynku kapitałowym. W dniu 23 kwietnia rozstrzygnięto konkurs na artykuł o tematyce Pięć lat Unii Europejskiej w Polsce moje refleksje. I nagrodę, w wysokości 1500 zł, otrzymał dr Gerard Mosiej za artykuł Efekty członkostwa Polski w Unii Celnej - kto zyskał, a kto stracił i dlaczego? Autorefleksje zróżnicowane. Dr Gerard Mosiej w 2005 roku obronił doktorat napisany w Katedrze Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju pod kierunkiem dr. hab. Janusza Tomidajewicza, prof. nadzw. UEP. Czteroosobowa reprezentacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zdobyła drużynowe Mistrzostwo Polski na Akademickich Mistrzostw Polski w golfa i będzie reprezentować nasz kraj podczas Akademickich Mistrzostwach Europy w Portugalii. Zwycięzcami zostali: - Maciej Stodolny - Jakub Paech - Grzegorz Kwiatkowski - Adam Michańków oraz rezerwowy Michał Sobota, 13

14 Akademickie Mistrzostwa Polski w golfa odbyły się 24 kwietnia 2009 r. na polu Lisia Polana pod Warszawą. Turniej stanowił jednocześnie Eliminacje do Mistrzostw Europy, które odbędą się w dniach 2-6 września br. w Portugalii ZAJĘCIA OTWARTE W ramach cyklu Zajęć Otwartych z praktykami biznesu w murach Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, przedstawiciele świata nauki, polityki i biznesu wygłosili następujące wykłady: 1 kwietnia 2009 roku Bogdan Górka, kierownik ds. procesów biznesowych, Kompania Piwowarska wygłosił wykład pt. "Zarządzanie projektami innowacji produktowych na przykładzie Kompanii Piwowarskiej." 8 kwietnia 2009 roku Heinz Werner, Textil-Aussenhandels- & Vertriebs GmbH wygłosił wykład pt. "Finanz - und Wirtschaftskrise - Herausforderungen für KMU's und Position der WTO 2009" 15 kwietnia 2009 roku Rafał Ostrowski, Value Added Services & Procurement Manager, Nivea Polska Sp. z o. o. wygłosił wykład pt. Aspekty zarządzania łańcuchem dostaw na przykładzie firmy Nivea Polska Sp. z o. o." ROZWÓJ KADR NAUKOWYCH WYDZIAŁ GOSPODARKI MIĘDZYNARODOWEJ W dniu 15 kwietnia w sali 236 w Gmachu Głównym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 14

15 mgra Piotra Wybieralskiego na temat: Wpływ aliansów technologicznych na strategiczne zachowania korporacji międzynarodowych na rynkach niedoskonałych. Promotorem rozprawy był prof dr hab. Tomasz Rynarzewski, prof. zw. UEP. Recenzje przygotowali: dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomiczny w Poznaniu. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Rada Wydziału Zarządzania na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2009 roku nadała drowi Hubertowi Witczakowi stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Recenzentami rozprawy habilitacyjnej pt. Natura i kształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem byli: prof.dr hab. Jan Lichtarski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu prof.dr hab. Stanisław Sudol Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie prof. zw. dr hab. Ryszard Rutka, Uniwersytet Gdański, prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu W dniu 27 kwietnia w sali 103 w Gmachu Głównym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Andrzeja Michalskiego na temat: Determinanty uczestnictwa pracowników i pracodawców w programie emerytalnym. Promotorem rozprawy była dr hab. Grażyna Bartkowiak, prof. nadzw. UEP. Recenzje przygotowali: dr hab. Bożena Kołosowska, prof. nadzw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomiczny w Poznaniu. 15

16 WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ Imię, nazwisko, katedra/jednostka organizacyjna mgr Piotr Idczak, Katedra Europeistyki Kraj, miasto, uczelnia, organizator konferencji, spotkania Termin Cel wyjazdu Austria, Karyntia Organizator: Fachhochschule Karnten w Villach. prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr Włodzimierz Dymarski, Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej dr hab. Janusz Tomidajewicz, prof. nadzw. UEP, Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej dr Ida Musiałkowska, Katedra. Europeistyki dr Małgorzata Bartosik- Purgat, Katedra Handlu Międzynarodowego dr Barbara Jankowska, Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Belgia, Bruksela Organizator: Analytical Support on the Socio- Economic Impact of Social Protection Reforms Niemcy, Berlin Organizator: Uniwersytet w Dortmundzie Niemcy, Berlin Organizator: Uniwersytet w Dortmundzie Belgia, Louvain Organizator: Regional Studies Association, Uniwersytet Katolicki w Louvain. Turcja, Antalya Organizator: Ankara University - The Faculty of Political Science, University of Warwick - Warwick Business School oraz Bucks New University - School of Business & Management. Turcja, Antalya Organizator: Ankara University - The Faculty of Political Science, Konferencja naukowa "Europaische Grenzgebiete". Tytuł referatu: "Regionale Divergenz in den Neuen EU - Mitgliedstaaten" Seminarium w ramach projektu Analytical support on the socio-economic impact of social protection reforms in the EU Member States and EFTA/EEA, candidate and precandidates countries Konferencja kończąca i podsumowująca prace zrealizowane w ramach projektu CA PRESOM. Konferencja kończąca i podsumowująca prace zrealizowane w ramach projektu CA PRESOM. Konferencja naukowa "Understanding and Shaping Regions". Tytuł referatu: "Can EU Regional Policy Be A Benchmark?" Konferencja naukowa "International Conference on Market, Marketing & Enterpreneurship: Creating & Capturing Value in the 21st Century ; tytuł referatu: Consumers decisions models in European families Konferencja naukowa "International Conference on Market, Marketing & Enterpreneurship: Creating & 16

17 Międzynarodowej University of Warwick - Warwick Business School oraz Bucks New University - School of Business & Management. dr Ida Musiałkowska, Katedra Europeistyki mgr Piotr Idczak, Katedra Europeistyki dr Barbara Jankowska, Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej dr Maciej Pietrzykowski, Katedra Strategii i Poltyki Konkurencyjności Międzynarodowej dr Robert Szczepańśki, Katedra Marketingu Międzynarodowego dr Miłosz Łuczak, Katedra Marketingu Międzynarodowego dr Dariusz Nowak, Katedra Ekonomiki Produkcji dr Katarzyna Nawrot, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Niemcy, Berlin Organizator: Europaische Akademie Berlin. Niemcy, Berlin Organizator: Europaische Akademie Berlin. Słowenia, Maribor Organizator: University of Zagreb Słowenia, Maribor Organizator: University of Zagreb Wielka Brytania, Nottingham Organizator: Nottingham Business School. Wielka Brytania, Cambridge Organizator: Anglia Ruskin University. Ukraina, Kamieniec Podolski Organizator: Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Uniwersytet Narodowy im. Iwana Ogienki w Kamieńcu Podolskim, Wydział Ekonomiczny Hiszpania, Girona Organizator: Universytet w Gironie Capturing Value in the 21st Century ; tytuł referatu: Competition and International Competitiveness of SME the case of companies in one region of Poland Konferencja w formie seminariów i warsztatów "How to manage a presidency" Konferencja w formie seminariów i warsztatów "How to manage a presidency" Workshop Improving the innovation capacity of SMEs w ramach projektu Fostering Entrepreneurship in Higher Education programu TEMPUS Workshop Improving the innovation capacity of SMEs w ramach projektu Fostering Entrepreneurship in Higher Education programu TEMPUS Przeprowadzenie zajęć w ramach programu Erasmus na temat "Cultural and business environment in Poland" w ramach modułu "Inter-cultural effectiveness" Przeprowadzenie wykładów w ramach programu Erasmus II Międzynarodowa konferencja naukowo - praktyczna: "Społeczno - gospodarczy rozwój Ukrainy w XXI wieku: problemy, priorytety i perspektywy." Tytuł referatu: "Wpływ kooperacji na pozycję konkurencyjną małych przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych" Przeprowadzenie wykładów pt. " Challenges and responses from ASEAN and East Asia in the face of economic and financial crisis: past, present and the future." w ramach 17

18 mgr Katarzyna Smędzik, Katedra Makroekonomii i Gosp. Żywnościowej dr Katarzyna Gabryelczyk, Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej dr Piotr Michoń, Katedra Pracy i Polityki Społecznej dr Magdalena Andrałojć, Katedra Pracy i Polityki Społecznej prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, Rektor Uczelni mgr Marta Resiak- Urbanowicz, Katedra Turystyki dr Piotr Kwiatek, Katedra Strategii Marketingowych mgr Arkadiusz Kawa, Katedra Logistyki i Transportu dr inż. Wojciech Wiza / Katedra Technologii Informacyjnych dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP, Katedra Ekonomii Matematycznej Łotwa, Jelgava Organizator: Latvia University of Agriculture, Faculty of Economics Meksyk, Mexico City Organizator: Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico w Mexico City Belgia, Leuven Belgia, Leuven Hiszpania, Walencja Organizator: European International Business Academy Węgry, Gyor Organizator: Uniwersytet Nyugat-Magyarorszagi Egyetem Apaczai Csere Janos Kar, turizmus Intezet w Gyor. Wielka Brytania, Birmingham Organizator: Aston Business School. Niemcy, Kolonia Organizator: UPS Włochy, Florencja Organizator: Electronic Imaging & the Visual Arts Francja, Rennes Organizator; Uniwersytet Rennes I Teaching Staff Mobility LLP/Erasmus. Konferencja "Economic Science for Rural Development 2009". Tytuł referatu: "Wpływ integracji z UE na wyniki ekonomiczne różnych typów indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce" Przeprowadzenie badań literaturowych w bibliotece uniwersyteckiej Konferencja kończąca projekt EurOccupations Konferencja kończąca projekt EurOccupations Posiedzenie Rady Międzynarodowej Organizacji EIBA Konferencja "Meeting of Cultures". Tytuł referatu: "Kulturowe aspekty turystyki uzdrowiskowej. Studium porównawcze: Polska - Węgry" Przeprowadzenie zajęć w ramach programu Erasmus Zwiedzanie UPS (globalny operator usług logistycznych) oraz spotkanie z kierownictwem Konferencja Electronic Imaging & the Visual Arts "The Foremost European Electronic Imaging Events in the Visual Arts" EVA 2009 Przeprowadzenie 2 wykładów w ramach programu ERASMUS dla doktorantów Szkoły Doktorskiej w zakresie Ekonomii i Zarządzania oraz spotkanie z Prorektorem ds. Współpracy z Zagranicą, Dziekanem Wydziału Nauk 18

19 mgr Magda Kobielarz, Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą mgr Małgorzata Plenzler Fedorowicz, Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Cypr, Nikozja Organizator: University of Cyprus Cypr, Nikozja Organizator: University of Cyprus Ekonomicznych oraz profesorami tamtejszego Uniwersytetu Konferencja ERACON 2009 (Erasmus Coordinators Conference). Targi Edukacyjne "Go-Exchange Educational Fair" - reprezentacja Uczelni Konferencja ERACON 2009 (Erasmus Coordinators Conference). Targi Edukacyjne "Go-Exchange Educational Fair" - reprezentacja Uczelni Przyjazdy gości do Uczelni Imię, nazwisko Kraj, miasto, uczelnia, Termin Cel przyjazdu Owen Easteal Wielka Brytania, Londyn Organizator: prof. Grzegorz Gołembski, Katedra Turystyki Udział w konferencji naukowej Prof. Hasan Selcuk Ass. Prof. Ercan Sancak Erkan Demirbas Dogan Alantar Mustafa Uckuyu Marmara University, Turcja Organizator: Katedra Finansów Publicznych Faith University (Project coordinator), Turcja Organizator: Katedra Finansów Publicznych Faith University (Ass. Coordinator), Turcja Organizator: Katedra Finansów Publicznych Ministry of Finance (Head of Budget Policy Department), Turcja Organizator: Katedra Finansów Publicznych Ministry of Interior (Inspector of Budget System), Turcja Organizator: Katedra Udział w seminarium nt. polityki budżetowej Turcji i Polski w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską Comparative Assessment of Turkish and European Budgetary Processes j.w. j.w. j.w. j.w. 19

20 Ast. Prof. Nedret Demeirci Bilal Kocabas Asst Prof. Nurettin Dr Danute Popovič Dr Monika Foster Owen Easteal Finansów Publicznych Kirikkale University, Turcja Organizator: Katedra Finansów Publicznych Ministry of Finance, Turcja Organizator: Katedra Finansów Publicznych CAN, Turcja Organizator: Katedra Finansów Publicznych Kolegium Nauk Socjologicznych w Kłajpedzie, Litwa Organizator: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych/DBNiWZ Edinburgh Napier University, Wielka Brytania Organizator: Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Wielka Brytania, Londyn Organizator: prof. Grzegorz Gołembski, Katedra Turystyki j.w. j.w. j.w. Przeprowadzenie kilku wykładów dla studentów uczących się języka rosyjskiego na temat Unii Europejskiej, przyjazd w ramach programu ERASMUS Wizyta promocyjnomonitoringowa w ramach współpracy Przeprowadzenie wykładu z przedmiotu Tourism management dla studentów III roku studiów stacjonarnych I0 na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej UCHWAŁY SENATU Uchwała nr 84 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania remontów i inwestycji w Uczelni za 2008 rok. 20

21 Uchwała nr 85 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uczelni za 2008 rok Uchwała nr 86 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowegio Uczelni za 2008 rok. Uchwała nr 87 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w w sprawie zatwierdzenia podział zysku netto za 2008 rok w kwocie ,99 zł - z przeznaczeniem na fundusz zasadniczy. Uchwała nr 88 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmiany Regulaminu organizacyjnego Uczelni oraz zmiany Regulaminu Pracy UEP Uchwała nr 89 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim UEP Uchwała nr 90 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród rektora pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi UEP Uchwała nr 91 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w w sprawie wysokości pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2009/2010 Uchwała nr 92 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w 21

22 w sprawie reguł obliczania pensum oraz wynagradzania pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UEP za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2009/2010 Uchwała nr 93 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w w sprawie zasad wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego niebędących pracownikami naukowo-dydaktycznymi lub dydaktycznymi oraz osób spoza Uniwersytetu Ekonomicznego za zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach umowy o dzieło oraz umowy-zlecenia w roku akademickim 2009/2010 Uchwała nr 94 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w w sprawie liczebności grup studenckich Uchwała nr 95 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w w sprawie pozytywnego zaopiniowania wysokości opłaty rekrutacyjnej, wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim oraz na studia trzeciego stopnia rozpoczynające się od roku akademickiego 2009/2010, w kwocie 85 zł. Dla kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi, opłata rekrutacyjna wynosi 40 zł (wymagane jest przedłożenie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy organ orzekający). OSTATNIE POŻEGNANIE 22

23 Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że w dniu 8 kwietnia 2009 roku odszedł od nas nieodżałowanej pamięci, Śp. doc. dr Stanisław Wierzchosławski, długoletni, wielce zasłużony nauczyciel akademicki, ceniony i uznany w kraju specjalista w zakresie statystyki, długoletni członek Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką Za Zasługi dla Rozwoju woj. Poznańskiego, Odznaką Honorową m. Poznania, Złotą Honorową Odznaką PTE oraz Medalem Prezesa GUS Za długoletnią i ofiarną pracę w dziedzinie polskiej statystyki. W Zmarłym Uczelnia straciła nie tylko jednego z grona swoich zacnych nauczycieli, ale przede wszystkim człowieka wielkiego serca, serdecznego przyjaciela młodzieży akademickiej, budzącego powszechny szacunek i sympatię, niezmiernie twórczego do ostatnich swoich dni. PAMIĘĆ O NIM POZOSTANIE NA ZAWSZE WŚRÓD NAS! REKTOR I SENAT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU 23

ROK AKADEMICKI 2012/2013

ROK AKADEMICKI 2012/2013 ROK AKADEMICKI 2012/2013 Międzynarodowa Konferencja pt. Second International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development (20-22.06.2013) W dniach 20-22.06.2013 r. w Opolu

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKO OMII studia pierwszego stopnia w Poznaniu. Kierunek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

WYDZIAŁ EKO OMII studia pierwszego stopnia w Poznaniu. Kierunek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Uchwała nr 43 (2009/2010) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 22 osób

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 89 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku

Uchwała nr 89 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku Uchwała nr 89 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku ============================================================== Członkowie Senatu w głosowaniu jawnym,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Termin: 31 marca 2010, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ Prowadzenie: dr Maciej Kozakiewicz

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

4-letni Program Studiów Doktoranckich na Wydziale Ekonomii 2016/2017

4-letni Program Studiów Doktoranckich na Wydziale Ekonomii 2016/2017 4-letni Program Studiów Doktoranckich na Wydziale Ekonomii 2016/2017 Semestr pierwszy Mikroekonomia (A) Prof. dr hab. Wiesława Przybylska- Kapuścińska 12 2 Egzamin Makroekonomia (A) Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wzajemne powiązania. Finanse. Audyt. Podatki

Wzajemne powiązania. Finanse. Audyt. Podatki SPECJALNOŚĆ Katedra Finansów Publicznych ul. Towarowa 53, pok. 304 tel. 61 854 38 64,. 61 854 38 85 e-mail: kfpubl@ue.poznan.pl www.kfpubl.ue.poznan.pl Wzajemne powiązania Audyt Finanse Podatki Czym się

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r.

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. (projekt) Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Joint Master of Science in International Business and Management (JMSCIBM)

Joint Master of Science in International Business and Management (JMSCIBM) Joint Master of Science in International Business and Management (JMSCIBM) PUEB (Poznań University of Economics and Business) NTU (Nottingham Trent University) dr Łukasz Puślecki Programme Director PUEB-NTU

Bardziej szczegółowo

WYNIKI. ankiety strategicznej dla katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za rok akademicki 2008/2009

WYNIKI. ankiety strategicznej dla katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za rok akademicki 2008/2009 WYNIKI ankiety strategicznej dla katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za rok akademicki 28/29 Poznań, styczeń 21 SPIS TREŚCI Założenia... 3 Wyniki dla Uczelni... 5 Wyniki dla Wydziałów... 8 Budowa

Bardziej szczegółowo

listopada 2014 r. Prof. dr hab. Bożena Kordan odebrała nominację profesorską z rąk Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP.

listopada 2014 r. Prof. dr hab. Bożena Kordan odebrała nominację profesorską z rąk Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP. 2014 6 listopada 2014 r. Prof. dr hab. Bożena Kordan odebrała nominację profesorską z rąk Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP. 29 maj 2014 Kolokwium habilitacyjne dr inż. Andrzeja ŻOŁNOWSKIEGO. 8 maj

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni

Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni Konferencja Współpraca nauki z biznesem stan obecny i oczekiwania przedsiębiorców 16.07.2010, PAIiIZ Anna Tumidajewicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2017/18)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2017/18) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2017/18) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8) Liczba godzin zajęcia

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS Oferta Uczelnia oferuje Seminaria Doktorskie PLUS, w dwu wersjach językowych (polskiej i angielskiej), których efektem końcowym jest stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Obowiązujące przepisy: Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2017/18)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2017/18) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2017/18) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych suma godzin EKONOMIA - studia stacjonarne II stopnia Uchwała nr 87/V/2013 Rady ydziału z dnia 27.0.2013 r. I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Nazwa przedmiotu (modułu) Punkty 1 Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

KONSULTING GOSPODARCZY 2014/2015

KONSULTING GOSPODARCZY 2014/2015 SPECJALNOŚĆ KONSULTING GOSPODARCZY 2014/2015 I stopień studiów Analityk Business Analyst Model kształcenia II stopień studiów Konsultant / Doradca Diagnoza sytuacji Dlaczego? Projekcja przyszłości Jak?

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROJEKTU. "Nauka i biznes - budowanie pomostu młodych Polonia - Polska" wtorek - 25 czerwca 2013

PROGRAM PROJEKTU. Nauka i biznes - budowanie pomostu młodych Polonia - Polska wtorek - 25 czerwca 2013 PROGRAM PROJEKTU "Nauka i biznes - budowanie pomostu młodych Polonia - Polska" 18:00 18:00 22:00 wtorek - 25 czerwca 2013 Warszawa - Hotel Gromada "Dom Chłopa" - Plac Powstańców Warszawy 2 Zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU EKONOMIA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU EKONOMIA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU EKONOMIA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE EKONOMIA I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych

W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych 04.03.2011 Poznań zorganizuje 8 września inauguracyjne posiedzenie Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Komitetu Regionów na rzecz Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan 1 Struktura Kolegium Gospodarki Światowej SGH Kolegium jest zrzeszeniem jednostek organizacyjnych, ich celem jest działalność badawcza

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Rynek Polski to dla Ciebie za mało i chcesz swobodnie poruszać się po gospodarce zglobalizowanego świata, odnosząc

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe)

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Przyjdź i przekonaj się, że droga do sukcesu jest krótsza niż Ci się wydaje! SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Bachelor s degree

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

zapraszają do udziału w IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych Warsztat młodego badacza

zapraszają do udziału w IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych Warsztat młodego badacza Samorząd Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej, Rada Doktorantów Wydziału Pedagogicznego UW, Doktoranckie Koło Naukowe Historyczne Konteksty Pedagogiki (UW), Samorząd Naukowo - Badawczej Akademii

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA prof.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN na podstawie art. 91 p. 5 Ustawy o polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Uruchomiona nowa wydziałowa strona internetowa uwzględnia nową formułę zamieszczania

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIX z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej w dniu 25 stycznia 2012 r.

Protokół Nr XXXIX z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej w dniu 25 stycznia 2012 r. Protokół Nr XXXIX z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej w dniu 25 stycznia 2012 r. Obecni wg listy stanowiącej Załącznik Nr 1. Obrady otworzył JMR, który serdecznie powitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

INNO-BROKER. Ilona Dąbrowska. 19 czerwca 2015

INNO-BROKER. Ilona Dąbrowska. 19 czerwca 2015 INNO-BROKER Ilona Dąbrowska 19 czerwca 2015 Projekt PI Nowy model kompleksowej obsługi potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw - INNO-BROKER współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta

KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta Rodzaj dokumentu: Tytuł: Dotyczy procesu: KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta Numer: II-O-1 Wersja: 1 Liczba stron: 8 Opracował: Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku UCHWAŁA NR 75/2015 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW na 2016 rok. 1 Na podstawie 26 w związku z ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 14 Rady Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 września 2016 roku

Uchwała nr 14 Rady Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 września 2016 roku Uchwała nr 14 w sprawie zatrudnienia dr Anny Oleńczuk-Paszel na stanowisku adiunkta w Katedrze Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Zakład Prawa i Gospodarki Nieruchomościami na okres od 01.10.2016

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE LOGISTYKA I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Zielona Góra, 31 marca 2010 r. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego Uniwersytet Zielonogórski O Uczelni jedyny uniwersytet w regionie, różnorodność kierunków

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 35 (2011/2012) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 października 2011 roku

Uchwała nr 35 (2011/2012) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 października 2011 roku Uchwała nr 35 (2011/2012) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 października 2011 roku Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 23 osób z ogólnej liczby 31 członków statutowego składu, 22

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 Kalendarium rekrutacji REKRUTACJA PODSTAWOWA I. 28.04.2017 r. - 07.07.2017 r. elektroniczna rejestracja

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Katedra Finansów Publicznych ul. Towarowa 53, pok. 304 tel ,

SPECJALNOŚĆ Katedra Finansów Publicznych ul. Towarowa 53, pok. 304 tel , SPECJALNOŚĆ Katedra Finansów Publicznych ul. Towarowa 53, pok. 304 tel. 61 854 38 64, 61 854 38 85 e-mail: kfpubl@ue.poznan.pl www.kfpubl.ue.poznan.pl Wzajemne powiązania Audyt Finanse Podatki Czym się

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8) Liczba godzin zajęcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

11, 12 października 2011

11, 12 października 2011 11, 12 października 2011 WROCŁAW Hotel Mercure Panorama DZIEŃ I 11 października 2011r. Konferencja Naukowo- Informacyjna Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu- Innowacja 11.30 12.00 Rejestracja uczestników,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM (Tekst jednolity)

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM (Tekst jednolity) Załącznik nr do uchwały senatu nr 2/o/0/20 z dnia 2 kwietnia 20 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM (Tekst jednolity) Rektor przyznaje nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Młodzi wybitni naukowcy z PB ze stypendiami Ministra

Młodzi wybitni naukowcy z PB ze stypendiami Ministra Młodzi wybitni naukowcy z PB ze stypendiami Ministra Dr Alicja Gudanowska i dr Danuta Szpilko z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej otrzymały stypendia Ministerstwa Nauka i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG (Wydział

Bardziej szczegółowo

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka:

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Studenci ukraińskich uczelni na zajęciach w RODM Bydgoszcz Lekcje międzynarodowe w bydgoskim

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA 2015 2020 Fragmenty Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk Kielce 2015 1 Wprowadzenie Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania i Modelowania

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. MAREK ROCKI

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. MAREK ROCKI MAREK ROCKI Pan Marek Rocki, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa, dalej SGH ) gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii w zakresie ekonometrii, w 98 r. uzyskał

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak.

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. 2015/16) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8)

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Mykola Kyzym

prof. dr hab. Mykola Kyzym prof. dr hab. Mykola Kyzym J u ę k r z a y i k ń : i s Profil k i Edukacjа: 1976 1981, studia na wydziale inżynieryjno-ekonomicznym na kierunku Ekonomia, Organizacja Przemysłowości Budowy Maszyn (Charkowski

Bardziej szczegółowo

- spełnia kryterium niezależności, - nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej

- spełnia kryterium niezależności, - nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej 2017-06-29 16:48 ATREM SA (22/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję Raport bieżący 22/2017 Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem

Bardziej szczegółowo

Profesor Bogdan Gregor naukowiec i nauczyciel akademicki

Profesor Bogdan Gregor naukowiec i nauczyciel akademicki http://dx.doi.org/10.18778/7969-046-6.03 Profesor Bogdan Gregor naukowiec i nauczyciel akademicki Przebieg kariery zawodowej i naukowej Profesor dr hab. Bogdan Gregor urodził się w 22 listopada 1943 roku

Bardziej szczegółowo

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH Studia Menedżerskie MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH (MBA in Banking and Finance) Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Bardziej szczegółowo

6 kwietnia, czwartek. Ukraińsko-Polskie Dni Edukacji, Nauki i Innowacji, 6-7 kwietnia 2017 Ukraiński Dom (Оrganizatorzy polska fundacja

6 kwietnia, czwartek. Ukraińsko-Polskie Dni Edukacji, Nauki i Innowacji, 6-7 kwietnia 2017 Ukraiński Dom (Оrganizatorzy polska fundacja Projekt 29.09.16 6 czwartek Ukraińsko-Polskie Dni Edukacji, Nauki i Innowacji, 6-7 kwietnia 2017 Ukraiński Dom 11.00 12.00 (Оrganizatorzy polska fundacja edukacyjna PERSPEKTYWY) 12.00 12.30 Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2004/2005

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2004/2005 Kalendarium wydarzeń rok akademicki 2004/2005 Piąty rok działalności 2004/2005 Październik 2004 uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego W roku akademickim 2004/2005 studia na pierwszym roku rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl Przyszłość tworzymy dzisiaj! 2016 www.akademiaefc.pl Akademia EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Logistyka biznesu

Studia II stopnia Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Logistyka biznesu Studia II stopnia Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Logistyka biznesu 26.06.2017 Zarządzanie Logistyka Biznesu Spis treści Dlaczego Logistyka Biznesu? Co oferujemy? Systemy informatyczne Co po studiach?

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Due Diligence w procesie wyceny przedsiębiorstwa

Due Diligence w procesie wyceny przedsiębiorstwa Due Diligence w procesie wyceny Warszawa, 13-14 lutego 2018 Czynniki oceny efektywności biznesu Możliwości i ograniczenia interpretacji sytuacji ekonomiczno-finansowej z wykorzystaniem analizy DD Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2012/2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2012/2013 I. Stan uczestników studiów doktoranckich na 30 września 2013: 30 osób w tym: 5 edycja 4 6 edycja 12 7 edycja 14

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Powitanie Gości Serdecznie witamy na uroczystości nadania imienia profesora Mariana Cegielskiego sali wykładowej nr 28 w bud. D-1 Córkę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014 I. Stan uczestników studiów doktoranckich na 31 października 2014: 36 osób w tym: 6 edycja 12 7 edycja 11 8 edycja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I STOPIEŃ Poziom

Bardziej szczegółowo

ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia

ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia 1. Cel: Podstawowym celem ABSL Academy jest przygotowanie uczestników do objęcia stanowisk pracy oferowanych przez firmy sektora usług biznesowych, będących partnerami

Bardziej szczegółowo

Temat: Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A.

Temat: Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A. Raport bieżący nr 16/2016 Data sporządzenia: 2016-04-05 Temat: Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo