BIULETYN INFORMACYJNY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU NR 7 (2008/2009) KWIECIEŃ 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU NR 7 (2008/2009) KWIECIEŃ 2009"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU NR 7 (2008/2009) KWIECIEŃ 2009 POZNAŃ 2009

2 Z ŻYCIA UCZELNI W dniach 1-2 kwietnia 2009 roku gościem JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dra hab. Mariana Goryni, prof. zw. UEP, Business Center Club, Klubu Partnera UEP oraz Katedry Matematyki Ekonomicznej był główny ekonomista BCC, prof. Stanisław Gomułka. W drugim dniu wizyty Profesora w Uczelni odbyło się otwarte seminarium Katedry Ekonomii Matematycznej, podczas którego gość wygłosił wykład na temat Krytycznej analizy teorii wzrostu i cykli koniunkturalnych Michała Kaleckiego. W seminarium wzięli udział pracownicy i studenci Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej oraz zaproszeni pracownicy naukowi spoza Wydziału. Podczas seminarium prof. Stanisław Gomułka omówił zagadnienia dotyczące stopy innowacji a teorii trendu, bezrobocia i cyklu koniunkturalnego Michała Kaleckiego (1934, 1945, 1962), relacji między dorobkiem teoretycznym Michała Kaleckiego i Johna Maynarda Keynesa. Wiele miejsca poświęcił również teoretycznym implikacjom poglądów Michała Kaleckiego i znaczeniu Jego dorobku w kontekście współczesnych problemów wzrostu i rozwoju gospodarczego, w tym ogólnoświatowego kryzysu finansowego. Seminarium otworzył Dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP, Kierownik Katedry Ekonomii Matematycznej. Funkcj ę moderatora pełnił dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP. W tym samym dniu w Hotelu SHERATON profesor Gomułka wygłosił również wykład nt. Diagnoza stanu gospodarki Polski AD 2009 jaka recepta? 2

3 W dniu 25 kwietnia 2009 roku w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu START. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 17 uhonorowała najzdolniejszych młodych naukowców rocznymi stypendiami. Nagrodzono 106 laureatów wyłonionych spośród prawie 900 kandydatów. Program START" skierowany jest do badaczy rozpoczynających swoją karierę, ale posiadających już na koncie sukcesy naukowe. Pod uwagę brano kryterium wiekowe (naukowcy nie mogą mieć więcej niż 30 lat) oraz dorobek udokumentowany publikacjami w periodykach naukowych. Osoby ubiegające się o stypendium muszą także być pracownikami lub doktorantami szkół wyższych lub innych instytucji prowadzących badania naukowe. 3

4 Jednym z laureatów tego bardzo prestiżowego konkursu został dr Krzysztof Cichy z Katedry Ekonomii Matematycznej. W uroczystości, na zaproszenie organizatorów, wziął także udział dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP, z Katedry Ekonomii Matematycznej. Z myślą o kandydatach na studia szczególnie drugiego stopnia dnia 25 kwietnia 2009 roku Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zorganizował Wydziałowy Dzień Otwarty. W dniu tym na parterze gmachu głównego Uczelni czynne było stoisko informacyjne, na którym pracownicy i studenci odpowiadali na pytania związane ze studiami na Wydziale. Kandydatom na pierwszy stopień studiów Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej oferuje naukę na kierunku Informatyka i ekonometria, na specjalnościach: informatyka w gospodarce i administracji, e-biznes, inżynieria finansowa, cybernetyka ekonomiczna i informatyczno-przestrzenne systemy zarządzania. Oferta dla kandydatów na drugi stopień studiów obejmuje obok kierunku Informatyka i ekonometria, także unikatowy międzyuczelniany kierunek Techniczne zastosowania Internetu. Dr hab. Adam Szyszka, pracownik naukowy Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych, w dniach 5-8 kwietnia 2009 roku uczestniczył w 16. Światowej Konferencji Finansów (16th Global Finance Conference 2009) organizowanej przez Global Finance Association w Honolulu. Artykuł dr. hab. Adama Szyszki pt. Generalized Behavioral Asset Pricing Model został uznany przez Komitet Programowy za najlepszą pracę prezentowaną na Konferencji. 4

5 Jednocześnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ubiega się o organizację 17. Światowej Konferencji Finansów w Poznaniu w czerwcu Prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak, prof. zw. UEP wraz z zespołem w składzie: dr. hab. Adam Szyszka oraz dr Maciej Stradomski uczestniczyli w dniach kwietnia 2009 w 10 Międzynarodowej Konferencji Zarządzanie Finansami aktualne wyzwania teorii i praktyki organizowanej przez Katedrę Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydział Ekonomii i Biznesu Universiti Kebangsaan Malaysia w Hotelu Amber Baltic, Międzyzdroje. Podczas uroczystej Gali prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak otrzymał Certyfikat Nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami ß 2009 za książkę pt.: Fuzje i przejęcia wydaną przez PWE, Warszawa

6 UDZIAŁ W GREMIACH Prezes Oddziału Poznańskiego PAN, prof. Jan Węglarz, powołał dra hab. Kazimierza Krzakiewicza, prof. nadzw. UEP, w skład Komisji Nauk Organizacji Zarządzania O/PAN w Poznaniu w kadencji W dniu 2 kwietnia 2009 Prezydent RP Lech Kaczyński wręczył nominację prof. dr. hab. Andrzejowi Czyżewskiemu, prof. zw. UEP na członka 16-osobowej Rady do Spraw Wsi i Rolnictwa, jako organu opiniodawczodoradczego Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. NASI ABSOLWENCI Sławomir Góral, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, został New Business Manager w agencji reklamowej Zero,2 Inżynieria Marki. KONFERENCJE, SEMINARIA, WYKŁADY W dniu 23 kwietnia 2009 roku Katedra Marketingu Produktu oraz Katedra Towaroznawstwa Żywności zorganizowały w Uczelni Seminarium Naukowe pt. "Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności". Głównym celem seminarium była prezentacja wyników badań zachowań konsumentów na rynku produktów żywnościowych, zrealizowanych w latach w ramach projektu badawczego KBN nr N pt. "Zachowania konsumentów jako determinanta innowacji produktowych na rynku żywności". 6

7 Katedra Informatyki Ekonomicznej już po raz dwunasty zorganizowała międzynarodową konferencję Business Information Systems BIS Gościem specjalnym tegorocznej konferencji była Dr Márta Nagy-Rothengass, kierownik sekcji INFSO.E2 - Technologies for Information Management w Komisji Europejskiej, która po zaprezentowaniu wykładu wprowadzającego poprowadziła sesję dla uczelni i firm składających wnioski projektowe w 4. i 5. konkursie 7. Programu Ramowego. Sesja ta, wzorem konferencji przygotowywanych we współpracy z Komisją Europejską w całej Europie, umożliwiła konsultację przygotowywanych wniosków projektowych, uzyskanie wskazówek, a także pozyskanie nowych partnerów wśród uczestników konferencji z całej Europy! Z DZIAŁALNOŚCI KATEDR Katedra Ekonomiki Produkcji Katedra Ekonomiki Produkcji zorganizowała kolejną edycję z cyklu Warsztatów Zarządzania. Zajęcia w dniach 2-3 kwietnia 2009 pn. "Zarządzanie czasem - organizacja czasem własnym", poprowadził mgr Marcin Łaski. Zajęcia na temat Zarządzania projektem w dniach kwietnia 2009 poprowadziła mgr Maria Łukasiewicz. Katedra Finansów Publicznych Katedra Finansów Publicznych zorganizowała w dniu 3 kwietnia 2009 roku otwarte seminarium naukowe poświęcone polityce budżetowej Turcji i Polski, realizowane w ramach międzynarodowego projektu Comparative Assessment of Turkish and European Budgetary Processes. Obrady toczyły się w języku angielskim. 7

8 8

9 Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 6 kwietnia 2009 roku dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w seminarium Skandynawsko-Polskiej Izby Przemysłowohandlowej. Przedstawił referat nt. Poland vs. global recession. Short and medium-term prospects. 7 kwietnia 2009 roku dr Barbara Jankowska wygłosiła referat "Co-opetition and international competitiveness of SME in one region of Poland podczas międzynarodowej konferencji naukowej Market, Marketing & Entrepreneurship: Creating & Capturing Value in 21st Century zorganizowanej przez Ankara University - The Faculty of Political Science, University of Warwick - Warwick Business School i Bucks New University- School of Business & Management. 25 kwietnia 2009 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Rady The European International Business Academy (EIBA), które odbyło się w Walencji w Hiszpanii. Katedra Technologii Informacyjnych 3 kwietnia 2009 Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP, wygłosił wykład inauguracyjny pt. Aktualne trendy w przekazywaniu wiedzy drogami elektronicznymi dla uczestników V Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK 2009, która odbyła się w Nowym Tomyślu pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Prof. Cellary wziął również udział w dyskusji panelowej pt. "Od Szkoły do eszkoły nowy wymiar edukacji XXI wieku". 7 kwietnia 2009 Dr inż. hab. Jarogniew Rykowski wziął udział w posiedzeniu Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które odbyło się w siedzibie MNiSW w Warszawie. 21 kwietnia 2009 Prof. Wojciech Cellary wziął udział spotkaniu pt. Nowe inicjatywy preinkubacyjne w Poznaniu podczas V edycji Poznańskich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej, które odbyły się w dniach kwietnia br. w Poznaniu 9

10 21 kwietnia 2009 Prof. Wojciech Cellary został zaproszony do udziału w pracach Rady Programowej Programu Rozwoju Bibliotek, który jest częścią międzynarodowego przedsięwzięcia Global Libraries, prowadzonego w ramach działalności Fundacji Billa i Melindy Gates. W Polsce partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates została organizacja pozarządowa: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, która na potrzeby realizacji Programu powołała Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 23 kwietnia 2009 Prof. Wojciech Cellary wygłosił wykład inauguracyjny dla uczestników seminarium pt. Sektor innowacji łącznik nauki i biznesu w ramach V edycji Poznańskich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej, które odbyły się w dniach kwietnia br. 24 kwietnia 2009 W Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie odbyła się konferencja pt. "Multimedialne muzea spojrzenie w przyszłość MMM'2009, zorganizowana przez pracowników Katedry Technologii Informacyjnych i Dyrekcję Muzeum w Szreniawie. Konferencja odbyła się przy wsparciu finansowym europejskiego projektu Multimedia for All (MM4ALL Program Komisji Europejskiej CULTURE 2000), a honorowy patronat objęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Konferencja była adresowana do pracowników polskich muzeów, uczestniczyli w niej udział przedstawiciele ponad 30 placówek muzealnych. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego pełnił dr inż. Wojciech Wiza z KTI. Wykład inauguracyjny pt. "Multimedialne muzeum: wirtualna rzeczywistość realna kultura" wygłosił prof. Wojciech Cellary, a dr inż. Krzysztof Walczak wygłosił wykład pt. "Prezentacja obiektów cyfrowych z wykorzystaniem systemu ARCO". Prof. Wojciech Cellary wziął ponadto udział w dyskusji panelowej pt. "Kolekcje i ekspozycje cyfrowe przyszłość muzealnictwa?". W konferencji wziął również udział Dr. Nick Tyson z The Regency Town House (UK), koordynator projektu MM4ALL, który wygłosił wykład pt. "Conveyor system for multimedia displays", tłumaczony symultanicznie przez mgr. Zbigniewa Paszkiewicza. W trakcie trwania konferencji pracownicy KTI na specjalnie przygotowanym stanowisku demonstrowali praktyczne możliwości wykorzystania systemu ARCO kwietnia

11 Mgr inż. Adam Wójtowicz podczas wizyty w Muzeum Zamkowym w Malborku, zaprezentował system do tworzenia wirtualnych ekspozycji muzealnych ARCO. 29 kwietnia 2009 Prof. Wojciech Cellary wziął udział w posiedzeniu Rady Programowej IV Kongresu Gospodarki Elektronicznej. Kongres odbędzie się w Warszawie 21 maja 2009 r. 30 kwietnia 2009 W Katedrze Technologii Informacyjnych odbyło się seminarium naukowe dot. problematyki projektu kluczowego SOA (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka), realizowanego przez KTI w ramach konsorcjum naukowego IT- SOA. W seminarium oprócz pracowników naukowych Katedry Technologii Informacyjnych, wzięli udział przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie: prof. dr hab. inż. Jacek Kitowski oraz dr inż. Renata Slota i mgr inż. Bartosz Kryza. Podczas seminarium zaprezentowano dotychczasowe rezultaty badawcze projektu SOA. Katedra Turystyki 5 kwietnia 2009 roku Katedra Turystyki zorganizowała 44 z kolei konferencję międzynarodowej organizacji Tourist Research Center. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. W konferencji, która odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Władze rektorskie Reprezentował Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP. Z DZIAŁALNOŚCI STUDENTÓW Studenckie Koło Bankowości po raz kolejny zorganizowało w Uczelni Miesiąc Bankowości. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem Fabryka gwiazd od UEra do bankiera. 11

12 Podczas kwietniowych panelu uczestniczy miesiąca wysłuchali wykładów pn. "Tak to leciało! Praca w banku wczoraj, a dziś", "1 z 10, czyli rekrutacja i szkolenia, jako gra o wszystko", "Mam Talent - szczeble kariery po bankowości". Zaproszenie do udziału w panelach przyjęli: Grzegorz Ziółkowski były dyrektor BZ WBKA S.A., Barbara Barańska ze Związku Banków Polskich, Anna Kozińska - Bre Bank S.A., Agnieszka Filak, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Rekrutacji PKO B.P., dr Sebastian Łukaszewski Dyrektor Kredyt Banku oraz dr Krzysztof Waliszewski - Dyrektor Finansowy Konimpex Invest. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu reprezentowali: prof. dr hab. Alfred Janc, prof. zw. UEP, prof. dr hab. Jan Szamelańczyk oraz dr Radosław Kałużny. Do 3 kwietnia 2009 roku studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu mogli aplikować on-line o pracę w firmie Ernst&Young. Oferta skierowana była do absolwentów lub studentów III, IV lub V roku, o wyjątkowych zdolnościach analitycznych, innowacyjnym podejściu do problemów oraz biegłej znajomości języka angielskiego. Firma była zainteresowana asystentami i praktykantami do działów: audytu, doradztwa biznesowego, doradztwa podatkowego, oraz doradztwa transakcyjnego W dniach kwietnia 2009 rok po raz kolejny na terenie Uczelni odbyły się Dni Maklera. Jest to cykl szkoleń o tematyce giełdowej, skierowany do studentów i absolwentów poznańskich uczelni wyższych a także wszystkich młodych ludzi zainteresowanych tematyką rynków finansowych. Warsztaty są prowadzone przez specjalistów z zakresu inwestowania na giełdzie, m.in. praktyków i teoretyków z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, OSTC Poland, Franklin Templeton Investments, oraz Domu Maklerskiego BZ WBK. Celem projektu jest ukazanie młodym ludziom, wchodzącym w dorosłe życie, także gospodarcze, możliwości i korzyści płynących z indywidualnego inwestowania w rynki finansowe, jak również przybliżenie teoretycznych aspektów inwestowania na giełdzie. 12

13 20 kwietnia 2009 roku odbył się kolejny, powtarzany cyklicznie turniej bowlingu zorganizowany przez Parlament Studencki UEP. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród studentów co pozwoliło na zorganizowanie 11 drużyn, które mogły ze sobą rywalizować na torach bowlingowych w Fantasy Park`u w centrum handlowym Poznań Plaza jednocześnie dobrze się bawiąc. Uczestnicy grali w 5-osobowych drużynach, które przybrały oryginalne nazwy począwszy od KRĘGARZY przez ALZO JA, RZUCAMY SOBIE czy TOKSYCZNYCH ŚLIMAKACH NA LNIANACH. W dniu 22 kwietnia 2009 roku Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych,,Profit" zorganizowało konferencję pn. "Kobiety na rynku kapitałowym - czynniki sukcesu". Celem konferencji było zaprezentowanie różnych perspektyw na rynku kapitałowym, dobrych przykładów i możliwości odniesienia sukcesu. Konferencja była skierowana przede wszystkim do kobiet, których na rynku kapitałowym jest niewiele, głównie ze względu na fakt, iż nie widzą na nim miejsca dla siebie. Podczas obrad prelegentki p. Maria Dobrowolska, p. Maria Pasło-Wiśniewska, p. Anna Sobkowiak oraz p. Beata Stelmach przedstawiły swoją ścieżkę kariery na rynku kapitałowym. W dniu 23 kwietnia rozstrzygnięto konkurs na artykuł o tematyce Pięć lat Unii Europejskiej w Polsce moje refleksje. I nagrodę, w wysokości 1500 zł, otrzymał dr Gerard Mosiej za artykuł Efekty członkostwa Polski w Unii Celnej - kto zyskał, a kto stracił i dlaczego? Autorefleksje zróżnicowane. Dr Gerard Mosiej w 2005 roku obronił doktorat napisany w Katedrze Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju pod kierunkiem dr. hab. Janusza Tomidajewicza, prof. nadzw. UEP. Czteroosobowa reprezentacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zdobyła drużynowe Mistrzostwo Polski na Akademickich Mistrzostw Polski w golfa i będzie reprezentować nasz kraj podczas Akademickich Mistrzostwach Europy w Portugalii. Zwycięzcami zostali: - Maciej Stodolny - Jakub Paech - Grzegorz Kwiatkowski - Adam Michańków oraz rezerwowy Michał Sobota, 13

14 Akademickie Mistrzostwa Polski w golfa odbyły się 24 kwietnia 2009 r. na polu Lisia Polana pod Warszawą. Turniej stanowił jednocześnie Eliminacje do Mistrzostw Europy, które odbędą się w dniach 2-6 września br. w Portugalii ZAJĘCIA OTWARTE W ramach cyklu Zajęć Otwartych z praktykami biznesu w murach Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, przedstawiciele świata nauki, polityki i biznesu wygłosili następujące wykłady: 1 kwietnia 2009 roku Bogdan Górka, kierownik ds. procesów biznesowych, Kompania Piwowarska wygłosił wykład pt. "Zarządzanie projektami innowacji produktowych na przykładzie Kompanii Piwowarskiej." 8 kwietnia 2009 roku Heinz Werner, Textil-Aussenhandels- & Vertriebs GmbH wygłosił wykład pt. "Finanz - und Wirtschaftskrise - Herausforderungen für KMU's und Position der WTO 2009" 15 kwietnia 2009 roku Rafał Ostrowski, Value Added Services & Procurement Manager, Nivea Polska Sp. z o. o. wygłosił wykład pt. Aspekty zarządzania łańcuchem dostaw na przykładzie firmy Nivea Polska Sp. z o. o." ROZWÓJ KADR NAUKOWYCH WYDZIAŁ GOSPODARKI MIĘDZYNARODOWEJ W dniu 15 kwietnia w sali 236 w Gmachu Głównym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 14

15 mgra Piotra Wybieralskiego na temat: Wpływ aliansów technologicznych na strategiczne zachowania korporacji międzynarodowych na rynkach niedoskonałych. Promotorem rozprawy był prof dr hab. Tomasz Rynarzewski, prof. zw. UEP. Recenzje przygotowali: dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomiczny w Poznaniu. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Rada Wydziału Zarządzania na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2009 roku nadała drowi Hubertowi Witczakowi stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Recenzentami rozprawy habilitacyjnej pt. Natura i kształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem byli: prof.dr hab. Jan Lichtarski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu prof.dr hab. Stanisław Sudol Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie prof. zw. dr hab. Ryszard Rutka, Uniwersytet Gdański, prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu W dniu 27 kwietnia w sali 103 w Gmachu Głównym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Andrzeja Michalskiego na temat: Determinanty uczestnictwa pracowników i pracodawców w programie emerytalnym. Promotorem rozprawy była dr hab. Grażyna Bartkowiak, prof. nadzw. UEP. Recenzje przygotowali: dr hab. Bożena Kołosowska, prof. nadzw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomiczny w Poznaniu. 15

16 WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ Imię, nazwisko, katedra/jednostka organizacyjna mgr Piotr Idczak, Katedra Europeistyki Kraj, miasto, uczelnia, organizator konferencji, spotkania Termin Cel wyjazdu Austria, Karyntia Organizator: Fachhochschule Karnten w Villach. prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr Włodzimierz Dymarski, Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej dr hab. Janusz Tomidajewicz, prof. nadzw. UEP, Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej dr Ida Musiałkowska, Katedra. Europeistyki dr Małgorzata Bartosik- Purgat, Katedra Handlu Międzynarodowego dr Barbara Jankowska, Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Belgia, Bruksela Organizator: Analytical Support on the Socio- Economic Impact of Social Protection Reforms Niemcy, Berlin Organizator: Uniwersytet w Dortmundzie Niemcy, Berlin Organizator: Uniwersytet w Dortmundzie Belgia, Louvain Organizator: Regional Studies Association, Uniwersytet Katolicki w Louvain. Turcja, Antalya Organizator: Ankara University - The Faculty of Political Science, University of Warwick - Warwick Business School oraz Bucks New University - School of Business & Management. Turcja, Antalya Organizator: Ankara University - The Faculty of Political Science, Konferencja naukowa "Europaische Grenzgebiete". Tytuł referatu: "Regionale Divergenz in den Neuen EU - Mitgliedstaaten" Seminarium w ramach projektu Analytical support on the socio-economic impact of social protection reforms in the EU Member States and EFTA/EEA, candidate and precandidates countries Konferencja kończąca i podsumowująca prace zrealizowane w ramach projektu CA PRESOM. Konferencja kończąca i podsumowująca prace zrealizowane w ramach projektu CA PRESOM. Konferencja naukowa "Understanding and Shaping Regions". Tytuł referatu: "Can EU Regional Policy Be A Benchmark?" Konferencja naukowa "International Conference on Market, Marketing & Enterpreneurship: Creating & Capturing Value in the 21st Century ; tytuł referatu: Consumers decisions models in European families Konferencja naukowa "International Conference on Market, Marketing & Enterpreneurship: Creating & 16

17 Międzynarodowej University of Warwick - Warwick Business School oraz Bucks New University - School of Business & Management. dr Ida Musiałkowska, Katedra Europeistyki mgr Piotr Idczak, Katedra Europeistyki dr Barbara Jankowska, Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej dr Maciej Pietrzykowski, Katedra Strategii i Poltyki Konkurencyjności Międzynarodowej dr Robert Szczepańśki, Katedra Marketingu Międzynarodowego dr Miłosz Łuczak, Katedra Marketingu Międzynarodowego dr Dariusz Nowak, Katedra Ekonomiki Produkcji dr Katarzyna Nawrot, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Niemcy, Berlin Organizator: Europaische Akademie Berlin. Niemcy, Berlin Organizator: Europaische Akademie Berlin. Słowenia, Maribor Organizator: University of Zagreb Słowenia, Maribor Organizator: University of Zagreb Wielka Brytania, Nottingham Organizator: Nottingham Business School. Wielka Brytania, Cambridge Organizator: Anglia Ruskin University. Ukraina, Kamieniec Podolski Organizator: Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Uniwersytet Narodowy im. Iwana Ogienki w Kamieńcu Podolskim, Wydział Ekonomiczny Hiszpania, Girona Organizator: Universytet w Gironie Capturing Value in the 21st Century ; tytuł referatu: Competition and International Competitiveness of SME the case of companies in one region of Poland Konferencja w formie seminariów i warsztatów "How to manage a presidency" Konferencja w formie seminariów i warsztatów "How to manage a presidency" Workshop Improving the innovation capacity of SMEs w ramach projektu Fostering Entrepreneurship in Higher Education programu TEMPUS Workshop Improving the innovation capacity of SMEs w ramach projektu Fostering Entrepreneurship in Higher Education programu TEMPUS Przeprowadzenie zajęć w ramach programu Erasmus na temat "Cultural and business environment in Poland" w ramach modułu "Inter-cultural effectiveness" Przeprowadzenie wykładów w ramach programu Erasmus II Międzynarodowa konferencja naukowo - praktyczna: "Społeczno - gospodarczy rozwój Ukrainy w XXI wieku: problemy, priorytety i perspektywy." Tytuł referatu: "Wpływ kooperacji na pozycję konkurencyjną małych przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych" Przeprowadzenie wykładów pt. " Challenges and responses from ASEAN and East Asia in the face of economic and financial crisis: past, present and the future." w ramach 17

18 mgr Katarzyna Smędzik, Katedra Makroekonomii i Gosp. Żywnościowej dr Katarzyna Gabryelczyk, Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej dr Piotr Michoń, Katedra Pracy i Polityki Społecznej dr Magdalena Andrałojć, Katedra Pracy i Polityki Społecznej prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, Rektor Uczelni mgr Marta Resiak- Urbanowicz, Katedra Turystyki dr Piotr Kwiatek, Katedra Strategii Marketingowych mgr Arkadiusz Kawa, Katedra Logistyki i Transportu dr inż. Wojciech Wiza / Katedra Technologii Informacyjnych dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP, Katedra Ekonomii Matematycznej Łotwa, Jelgava Organizator: Latvia University of Agriculture, Faculty of Economics Meksyk, Mexico City Organizator: Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico w Mexico City Belgia, Leuven Belgia, Leuven Hiszpania, Walencja Organizator: European International Business Academy Węgry, Gyor Organizator: Uniwersytet Nyugat-Magyarorszagi Egyetem Apaczai Csere Janos Kar, turizmus Intezet w Gyor. Wielka Brytania, Birmingham Organizator: Aston Business School. Niemcy, Kolonia Organizator: UPS Włochy, Florencja Organizator: Electronic Imaging & the Visual Arts Francja, Rennes Organizator; Uniwersytet Rennes I Teaching Staff Mobility LLP/Erasmus. Konferencja "Economic Science for Rural Development 2009". Tytuł referatu: "Wpływ integracji z UE na wyniki ekonomiczne różnych typów indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce" Przeprowadzenie badań literaturowych w bibliotece uniwersyteckiej Konferencja kończąca projekt EurOccupations Konferencja kończąca projekt EurOccupations Posiedzenie Rady Międzynarodowej Organizacji EIBA Konferencja "Meeting of Cultures". Tytuł referatu: "Kulturowe aspekty turystyki uzdrowiskowej. Studium porównawcze: Polska - Węgry" Przeprowadzenie zajęć w ramach programu Erasmus Zwiedzanie UPS (globalny operator usług logistycznych) oraz spotkanie z kierownictwem Konferencja Electronic Imaging & the Visual Arts "The Foremost European Electronic Imaging Events in the Visual Arts" EVA 2009 Przeprowadzenie 2 wykładów w ramach programu ERASMUS dla doktorantów Szkoły Doktorskiej w zakresie Ekonomii i Zarządzania oraz spotkanie z Prorektorem ds. Współpracy z Zagranicą, Dziekanem Wydziału Nauk 18

19 mgr Magda Kobielarz, Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą mgr Małgorzata Plenzler Fedorowicz, Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Cypr, Nikozja Organizator: University of Cyprus Cypr, Nikozja Organizator: University of Cyprus Ekonomicznych oraz profesorami tamtejszego Uniwersytetu Konferencja ERACON 2009 (Erasmus Coordinators Conference). Targi Edukacyjne "Go-Exchange Educational Fair" - reprezentacja Uczelni Konferencja ERACON 2009 (Erasmus Coordinators Conference). Targi Edukacyjne "Go-Exchange Educational Fair" - reprezentacja Uczelni Przyjazdy gości do Uczelni Imię, nazwisko Kraj, miasto, uczelnia, Termin Cel przyjazdu Owen Easteal Wielka Brytania, Londyn Organizator: prof. Grzegorz Gołembski, Katedra Turystyki Udział w konferencji naukowej Prof. Hasan Selcuk Ass. Prof. Ercan Sancak Erkan Demirbas Dogan Alantar Mustafa Uckuyu Marmara University, Turcja Organizator: Katedra Finansów Publicznych Faith University (Project coordinator), Turcja Organizator: Katedra Finansów Publicznych Faith University (Ass. Coordinator), Turcja Organizator: Katedra Finansów Publicznych Ministry of Finance (Head of Budget Policy Department), Turcja Organizator: Katedra Finansów Publicznych Ministry of Interior (Inspector of Budget System), Turcja Organizator: Katedra Udział w seminarium nt. polityki budżetowej Turcji i Polski w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską Comparative Assessment of Turkish and European Budgetary Processes j.w. j.w. j.w. j.w. 19

20 Ast. Prof. Nedret Demeirci Bilal Kocabas Asst Prof. Nurettin Dr Danute Popovič Dr Monika Foster Owen Easteal Finansów Publicznych Kirikkale University, Turcja Organizator: Katedra Finansów Publicznych Ministry of Finance, Turcja Organizator: Katedra Finansów Publicznych CAN, Turcja Organizator: Katedra Finansów Publicznych Kolegium Nauk Socjologicznych w Kłajpedzie, Litwa Organizator: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych/DBNiWZ Edinburgh Napier University, Wielka Brytania Organizator: Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Wielka Brytania, Londyn Organizator: prof. Grzegorz Gołembski, Katedra Turystyki j.w. j.w. j.w. Przeprowadzenie kilku wykładów dla studentów uczących się języka rosyjskiego na temat Unii Europejskiej, przyjazd w ramach programu ERASMUS Wizyta promocyjnomonitoringowa w ramach współpracy Przeprowadzenie wykładu z przedmiotu Tourism management dla studentów III roku studiów stacjonarnych I0 na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej UCHWAŁY SENATU Uchwała nr 84 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania remontów i inwestycji w Uczelni za 2008 rok. 20

21 Uchwała nr 85 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uczelni za 2008 rok Uchwała nr 86 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowegio Uczelni za 2008 rok. Uchwała nr 87 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w w sprawie zatwierdzenia podział zysku netto za 2008 rok w kwocie ,99 zł - z przeznaczeniem na fundusz zasadniczy. Uchwała nr 88 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmiany Regulaminu organizacyjnego Uczelni oraz zmiany Regulaminu Pracy UEP Uchwała nr 89 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim UEP Uchwała nr 90 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród rektora pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi UEP Uchwała nr 91 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w w sprawie wysokości pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2009/2010 Uchwała nr 92 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w 21

22 w sprawie reguł obliczania pensum oraz wynagradzania pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UEP za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2009/2010 Uchwała nr 93 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w w sprawie zasad wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego niebędących pracownikami naukowo-dydaktycznymi lub dydaktycznymi oraz osób spoza Uniwersytetu Ekonomicznego za zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach umowy o dzieło oraz umowy-zlecenia w roku akademickim 2009/2010 Uchwała nr 94 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w w sprawie liczebności grup studenckich Uchwała nr 95 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w w sprawie pozytywnego zaopiniowania wysokości opłaty rekrutacyjnej, wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim oraz na studia trzeciego stopnia rozpoczynające się od roku akademickiego 2009/2010, w kwocie 85 zł. Dla kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi, opłata rekrutacyjna wynosi 40 zł (wymagane jest przedłożenie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy organ orzekający). OSTATNIE POŻEGNANIE 22

23 Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że w dniu 8 kwietnia 2009 roku odszedł od nas nieodżałowanej pamięci, Śp. doc. dr Stanisław Wierzchosławski, długoletni, wielce zasłużony nauczyciel akademicki, ceniony i uznany w kraju specjalista w zakresie statystyki, długoletni członek Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką Za Zasługi dla Rozwoju woj. Poznańskiego, Odznaką Honorową m. Poznania, Złotą Honorową Odznaką PTE oraz Medalem Prezesa GUS Za długoletnią i ofiarną pracę w dziedzinie polskiej statystyki. W Zmarłym Uczelnia straciła nie tylko jednego z grona swoich zacnych nauczycieli, ale przede wszystkim człowieka wielkiego serca, serdecznego przyjaciela młodzieży akademickiej, budzącego powszechny szacunek i sympatię, niezmiernie twórczego do ostatnich swoich dni. PAMIĘĆ O NIM POZOSTANIE NA ZAWSZE WŚRÓD NAS! REKTOR I SENAT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU 23

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Październik nr 2 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013

nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013 nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Listopad nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 BIULETYN 24.indd 1 2011-12-13 08:39:57 Opracowała Marlena

Bardziej szczegółowo

nr 7 (2012/2013) marzec 2013

nr 7 (2012/2013) marzec 2013 nr 7 (2012/2013) marzec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

nr 4 (2012/2013) grudzień 2012

nr 4 (2012/2013) grudzień 2012 nr 4 (2012/2013) grudzień 2012 Wydawnictwo Poznań 2012 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 3 (2014/2015) listopad 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Marzec nr 6 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 pracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela owacka Redakcja

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Czerwiec nr 9 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 I pracowała Marlena Chomska Projekt okładki R IW U SY K 19

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 5 (2013/2014) styczeń 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jarmuż Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Grudzień nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 pracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela owacka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Maj nr 8 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 I pracowała Marlena Chomska Projekt okładki R IW U SY K 19 26

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 1 (2014/2015) wrzesień 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

nr 6 (2012/2013) luty 2013

nr 6 (2012/2013) luty 2013 nr 6 (2012/2013) luty 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska

Bardziej szczegółowo

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK SPRAWOZDANIE REKTORA z działalności Akademii Ekonomicznej w roku akademickim 2006/2007 POZNAŃ 2007 Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl Skład komputerowy MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 6 (2013/2014) luty 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jarmuż Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Luty nr 6 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2012 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

5.4. SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA

5.4. SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA 5.4. SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA 1. Władze wydziału Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski Prodziekan ds. Kształcenia dr Tomasz Owczarek Prodziekan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA

SPRAWOZDANIE REKTORA N I SPRAWOZDANIE REKTORA z działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2012/2013 Poznań 2013 1 R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY Spis

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 4 (2013/2014) grudzień 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowała Sylwia Jarmuż Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Studentka. studentką krakowa! fashion night. juwenalia 2011. Akademie firmowe uek. recepta. dariusza. i vancouver

Studentka. studentką krakowa! fashion night. juwenalia 2011. Akademie firmowe uek. recepta. dariusza. i vancouver Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ISSN 1689-7757 Nr 5 (44) czerwiec wrzesień 2011 juwenalia 2011 Akademie firmowe uek business fashion night recepta na sukces dariusza Orłowskiego UEK w

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIE. z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIE z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIE z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 NAGRODY OD MINISTRA s. 24 BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y s. 3 NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 WYBUCHOWA ZABAWA s. 32 SPOTKANIE PO LATACH 12 grudnia 2011 r. gościliśmy

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O Uczelni. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Przewodnik. Wydział Ekonomii. Wydział Administracji. Wydział Transportu i Informatyki

Spis treści. O Uczelni. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Przewodnik. Wydział Ekonomii. Wydział Administracji. Wydział Transportu i Informatyki O Uczelni Władze Uczelni 2 Kroki milowe 6 WSEI w otoczeniu naukowym 7 Wydarzenia w WSEI 8 WSEI w rankingach 20 Dlaczego warto studiować w WSEI? 21 Rekrutacja 22 Warunki ogólne studiów 23 Grant NCBR na

Bardziej szczegółowo