PACE HD PVR HDS7241 DEKODER CYFRY+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PACE HD PVR HDS7241 DEKODER CYFRY+"

Transkrypt

1 PACE HD PVR HDS7241 DEKODER CYFRY+ Przystosowany do odbioru telewizji wysokiej rozdzielczości Cyfrowe wyjście audio-wideo 16:9 Panoramiczny format obrazu Cyfrowy system dźwięku przestrzennego SPDIF, USB 2.0*, DVB-T, ETHERNET*, DVB-S, MPEG 2, MPEG 4/H.264 *do wykorzystania w przyszłości Dolby i znak podwójnego Dµ są znakami towarowymi Dolby Laboratories. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.

2 INSTALACJA 1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI ZNACZENIE SYMBOLI OSTRZEGAWCZYCH Prezentacja terminala PACE HD PVR HDS KONFIGURACJA I OBSŁUGA PILOTA KONFIGURACJA OBSŁUGA LISTA KODÓW DO ZAPROGRAMOWANIA PILOTA INSTALACJA TERMINALA PODŁĄCZENIE TERMINALA DO TELEWIZORA HD PODŁĄCZENIE TERMINALA CYFROWEGO DO TELEWIZORA STANDARDOWEJ ROZDZIELCZOŚCI DODATKOWE POŁĄCZENIA Programowanie terminala Ustawianie anteny WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW SATELITARNYCH WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAZIEMNYCH Ustawianie parametrów telewizora Dodatkowe ustawienia terminala ZARZĄDZANIE TWARDYM DYSKIEM PARAMETRY TECHNICZNE TERMINALA OBSŁUGA 1. FUNKCJA biblioteka OGLĄDANIE PROGRAMU FUNKCJE ZAAWANSOWANE FUNKCJA PILOT Funkcja PROGRAM LISTA kanałów Funkcja ZABLOKUJ PROGRAMY Funkcja WYBIERZ SWOJE PROGRAMY WybÓr wersji językowej dźwięku i napisów Programy AUDIO NAGRYWANIE AUDYCJI DoŁĄczanie programów SKRZYNKA POCZTOWA I UPRAWNIENIA ODBIORU ZNACZENIE SYMBOLI GRAFICZNYCH TRYB CZUWANIA W RAZIE KŁOPOTÓW Przeczytaj dokładnie Instrukcję instalacji i obsługi. 2

3 INSTALACJA 1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1. Nie narażać terminala, zasilacza ani pilota na działanie wysokich temperatur, ognia, wilgoci i wody oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych. Nie ustawiać w pobliżu materiałów łatwopalnych. 2. Zasilacz będący częścią zestawu może pracować jedynie wewnątrz pomieszczeń. Należy okresowo sprawdzać stan obudowy i przewodu zasilacza. W razie stwierdzenia uszkodzenia zwrócić się do dystrybutora. 3. Zapewnić swobodny dostęp do zasilacza, aby można było łatwo odłączyć go z sieci. 4. W razie zalania terminala natychmiast wyłączyć go z sieci. 5. Nie włączać urządzenia natychmiast po przeniesieniu go z pomieszczenia chłodnego do ciepłego i odwrotnie. 6. Unikać silnych wstrząsów. 7. W czasie burzy, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, należy odłączyć zasilacz od sieci energetycznej. Zaleca się także odłączenie kabla antenowego od terminala. 8. Pozostawić wolną przestrzeƒ wokół terminala umożliwiającą wentylację. 9. Nie przysłaniać otworów wentylacyjnych obudowy. 10. Nie wsuwać żadnych przedmiotów do otworów w obudowie terminala (z wyjątkiem karty abonenckiej). 11. Nie zdejmować obudowy terminala, nie otwierać zasilacza. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym i powoduje utratę gwarancji. Wszelkie naprawy należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisu. 12. Wszystkie czynności związane z instalacją terminala należy wykonać przed podłączeniem do sieci. 13. Terminal myć używając miękkiej wilgotnej ściereczki, po odłączeniu od sieci. Nie stosować substancji żrących, rozpuszczalników ani substancji ściernych. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj dokładnie Instrukcję instalacji i obsługi. W razie problemów skontaktuj się z dystrybutorem CYFRY DEKLARACJA ZGODNOŚCI Firma Pace France z siedzibą z Suresnes, przy rue de Verdun 33, Francja, oświadcza, biorąc na siebie wyłączną odpowiedzialność, że jej produkt: Cyfrowy odbiornik satelitarny/dekoder PACE HD PVR HDS7241/91, do którego niniejsza deklaracja się odnosi, spełnia następujące normy: EN 60065:2002+ A1:2006, EN 55013: A1: A2:2006, EN 55020:2007, EN 55022: A1:2007, EN 55024: A1: A2:2003, EN :2006, EN : A1:2001+ A2:2005. Urządzenie jest zgodne z dyrektywami EMC 2004/108/EC, 2006/95/EC i 2005/32/EC oraz regulacjami nr 1275/2008 i 278/

4 1.3. ZNACZENIE SYMBOLI OSTRZEGAWCZYCH To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kosza na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt (terminal, zasilacz, pilot, baterie), w przypadku gdy został zakupiony od < Cyfrowy Sp. z o.o., po okresie jego użytkowania nie może być wyrzucony razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego, lecz powinien być dostarczony do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Punkty takie są prowadzone przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego, służby zagospodarowania odpadów oraz dystrybutorów sprzętu. Użytkownicy wypożyczający sprzęt od < Cyfrowy Sp. z o.o. po upływie abonamentu są zobowiązani do przekazywania sprzętu do lokalnego dystrybutora CYFRY+. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia konsekwencji szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Uwaga! Aby ograniczyć niebezpieczeƒstwo porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować obudowy. Ewentualne naprawy zlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Opakowania z tymi oznaczeniami zostały wykonane z surowców nadających się do powtórnego wykorzystania. Urządzenie jest zgodne z obowiązującymi standardami bezpieczeƒstwa elektrycznego i zgodności elektromagnetycznej. 4

5 2. PREZENTACJA TERMINALA PACE HD PVR HDS7241 PILOT Włączenie/wyłączenie opcji sterowania telewizorem Włączenie/wyłączenie terminala Przejście z satelitarnego odbioru cyfrowego na inny rodzaj odbioru i powrót Bezpośredni wybór kanału Sterowanie elektronicznym przewodnikiem po programach Dostęp do menu terminala Dostęp do listy Twoich ulubionych programów Dostęp do informacji o aktualnie emitowanych programach CYFRY+ Wybór wersji językowej i napisów Dostęp do programów audio Potwierdzenie wyboru Przełączenie na poprzednio oglądany kanał Wybór formatu obrazu Wyjście z ekranu menu i powrót do programu TV Dostęp do elektronicznego przewodnika po programach Nawigacja po ekranie Zmiana kanału Regulacja natężenia dźwięku Wyłączenie dźwięku ª º º ª Dostęp do aplikacji Biblioteka Klawisze funkcyjne Uruchomienie dodatkowych usług systemu Obsługa trybu PVR (Personal Video Recorder możliwość nagrywania audycji) 5

6 Zmiana kanału, regulacja głośności lub nawigacja po menu Przycisk standby z kontrolką Czytnik karty abonenckiej oraz gniazda USB (na prawej ścianie terminala) Wejście anteny naziemnej Wyjście anteny naziemnej Gniazdo sieci komputerowej Wyjście telewizor Wyjście audio SPDIF (elektryczne) Wejście 1 anteny satelitarnej Port USB 2.0 Wyjście audio hi-fi Zasilanie 12V Wejście 2 anteny satelitarnej Wyjście audio SPDIF (optyczne) Cyfrowe wyjście obrazu i dźwięku HDMI 6

7 Terminal Pace HD PVR HDS7241 umożliwia odbiór pakietu programów cyfrowych nadawanych z satelity przez CYFRĘ+, a także innych, niekodowanych cyfrowych programów satelitarnych telewizyjnych i radiowych. Z terminalem współpracuje karta abonencka (chipowa), która zawiera informacje o uprawnieniach odbioru wybranych programów. Odbiór programów telewizyjnych, także niekodowanych, możliwy jest wyłącznie po umieszczeniu karty abonenckiej w czytniku terminala. Zestaw Pace HD PVR to: terminal Pace HD PVR HDS7241, nadajnik zdalnego sterowania (pilot) + 2 baterie, zasilacz, instrukcja instalacji i obsługi. Kable sygnałowe nie są częścią zestawu. W zależności od typu posiadanego telewizora, odpowiednie okablowanie należy dokupić oddzielnie. Terminal posiada wbudowany dysk twardy pozwalający na nagrywanie audycji oraz dostęp do usług dodatkowych. Terminal umożliwia odbiór i nagrywanie audycji w formacie HDTV (High Definition). System HDTV zapewnia dużo większą rozdzielczość obrazu w porównaniu ze standardową telewizją oraz doskonałą ostrość i odwzorowanie barw. Audycje nagrywane są na dysk twardy z zachowaniem cyfrowej jakości obrazu i dźwięku. Aby w pełni korzystać z zalet, jakie daje telewizja wysokiej rozdzielczości HDTV, do terminala należy podłączyć telewizor HD oraz zestaw kina domowego z dekoderem Dolby Digital (patrz INSTALACJA TERMINALA). Zaleca się używanie anteny satelitarnej o średnicy 80 cm z konwerterem typu Twin Full Band. UWAGA! Karta abonencka jest własnością < Cyfrowy Sp. z o.o. 7

8 3. KONFIGURACJA I OBSŁUGA PILOTA Pilot dołączony do zestawu jest pilotem uniwersalnym i może dodatkowo sterować dowolnym telewizorem. Sterowanie telewizorem wymaga skonfigurowania pilota z danym modelem odbiornika. Fabrycznie pilot nie jest skonfigurowany KONFIGURACJA Możliwe są trzy sposoby konfiguracji pilota: ręczna, półautomatyczna i automatyczna. Konfiguracja ręczna Aby skonfigurować pilota ręcznie, należy: Wprowadzić pilota w tryb programowania poprzez naciśnięcie klawisza TV i przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok klawisza TV) zacznie powoli migać. Wprowadzić trzycyfrowy kod odpowiadający marce posiadanego telewizora z listy (str. 10) i nacisnąć klawisz OK. Jeśli kod nie zostanie zaakceptowany, dioda LED przestanie świecić, należy wówczas powtórzyć programowanie. Akceptacja wprowadzonego kodu zostanie potwierdzona dwukrotnym mignięciem diody LED. Pilot przejdzie do trybu sterowania telewizorem. Należy sprawdzić, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora za pomocą pilota (patrz 3.2. OBSŁUGA). W przypadku niewłaściwego działania należy powtórzyć programowanie, wprowadzając kolejny kod z listy dla danej marki telewizora. Konfiguracja półautomatyczna Aby skonfigurować pilota w trybie półautomatycznym, należy: Wprowadzić pilota w tryb programowania poprzez naciśnięcie klawisza TV i przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok klawisza TV) zacznie powoli migać. Wprowadzić kod 003 i potwierdzić klawiszem OK. Akceptacja kodu zostanie potwierdzona pulsowaniem diody LED. Wprowadzić trzycyfrowy kod odpowiadający marce posiadanego telewizora z listy (str. 15) i nacisnąć klawisz OK. Jeśli kod nie zostanie zaakceptowany, dioda LED przestanie świecić, należy wówczas powtórzyć programowanie. Nacisnąć i przytrzymać klawisz Standby, kierując pilota w stronę włączonego telewizora. W momencie, kiedy pilot wyłączy telewizor, zwolnić klawisz Standby. Pilot automatycznie zapamięta właściwe ustawienia. 8

9 Należy sprawdzić, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora za pomocą pilota (patrz 3.2. OBSŁUGA). W przypadku niewłaściwego działania należy powtórzyć programowanie, wprowadzając kolejny kod z listy dla danej marki telewizora. Konfiguracja automatyczna Aby skonfigurować pilota w trybie automatycznym, należy: Wprowadzić pilota w tryb programowania poprzez naciśnięcie klawisza TV i przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok klawisza TV) zacznie powoli migać. Wprowadzić kod 002 i potwierdzić klawiszem OK. Akceptacja kodu zostanie potwierdzona pulsowaniem diody LED. Nacisnąć i przytrzymać klawisz Standby, kierując pilota w stronę włączonego telewizora. W momencie, kiedy pilot wyłączy telewizor, zwolnić klawisz Standby i nacisnąć OK. Pilot automatycznie zapamięta właściwe ustawienia. Należy sprawdzić, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora za pomocą pilota (patrz 3.2. OBSŁUGA). W przypadku niewłaściwego działania należy powtórzyć programowanie, wprowadzając kolejny kod z listy dla danej marki telewizora. Sprawdzanie ustawieƒ Aby sprawdzić, jaki kod marki jest obecnie zapisany w pilocie, należy: Wprowadzić pilota w tryb programowania poprzez naciśnięcie klawisza TV i przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok klawisza TV) zacznie powoli migać. Wprowadzić kod 001 i potwierdzić klawiszem OK. Akceptacja kodu zostanie potwierdzona pulsowaniem diody LED. Nacisnąć klawisz 1, liczba błyśnięć diody LED odpowiada pierwszej cyfrze kodu. Aby odczytać pozostałe cyfry kodu, należy kolejno nacisnąć klawisze 2 i 3. Powrót do ustawieƒ fabrycznych Aby powrócić do ustawieƒ fabrycznych, należy: Wprowadzić pilota w tryb programowania poprzez naciśnięcie klawisza TV i przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok klawisza TV) zacznie powoli migać. Wprowadzić kod 000 i potwierdzić klawiszem OK; jeśli kod zostanie przyjęty, dioda LED błyśnie dwukrotnie. 9

10 3.2. OBSŁUGA Sterowanie dekoderem tryb normalnej pracy W trybie normalnej pracy pilot steruje tylko pracą dekodera. W trybie tym dioda LED nie świeci. Sterowanie telewizorem Tryb sterowania telewizorem jest uaktywniany poprzez naciśnięcie klawisza TV. Praca w tym trybie jest sygnalizowana poprzez ciągłe świecenie diody LED. Pilot automatycznie powraca do trybu normalnej pracy po 15 sekundach od ostatniego naciśnięcia dowolnego klawisza. W trybie sterowania telewizorem aktywne są następujące klawisze: Standby, Klawisze numeryczne 0 9 oraz klawisz (-/- -), P+ i P-, V+ i V-, AV, Wyciszenie LISTA KODÓW DO ZAPROGRAMOWANIA PILOTA Konfiguracja ręczna: 2 2M ELECTRONICS A A.R.SYSTEMS ACCENT ACTION ADMIRAL ADVENT ADYSON AEG AGASHI AGAZI AGB AIKO AIM AIOSTAY AIRIS AIWA AKAI AKIBA AKIRA AKURA ALBA ALBIRAL ALCYON ALFA ALLORGAN ALLSTAR ALPHATRONIK ALTUS AMERICAN HIGH AMERICANA AMSTRAD ANDERSSON ANGLO ANITECH ANSONIC ANTECNO AOC ARC EN CIEL ARCON ARCTIC ARISTONA ART TECH ASA ASBERG ASORA ASTRA ASUKA ATEC ATLANTIC ATLAS ATORI ATORO AUDIO TECHNICA AUDIOSONIC AUDIOTON AUDIOVOX AUSIND AUTOVOX AVER MEDIA AWA AXXION B BANG BANG & OLUFSEN BASIC LINE BAUER BAUR BAYSONIC BAZIN BEC BECRESE BEKO BELL & HOWELL BENCHMARK-BEAUMAR BENQ BEON BEST BESTAR BIGSTON BLACK PANTHER BLACK STAR BLACKSTRIPE BLAUPUNKT BLAUTECH

11 11 BLUE SKY BONDSTEC BOSCH BOSCH-BAUER BOXFORD BRANDT BRANDT ELECTRONIQUE BRAUN BRENDSTAR BRINKMANN BRIONVEGA BROCKWOOD BROKSONIC BROTHER BRUNS BSR BTC BUSH C CAMPLE CAMPOMATIC CANAL+ CANALSATELLITE CANDLE CAPEHART CAPSONIC CARREFOUR CARVER CASIO CATHAY CCI CENTURION CENTURY CGE CGM CHANGHONG CHARPY CIATE CIE CIHAN CIMLINE CINEX CIRCUIT CITY CITIZEN CITY CLARIVOX CLATON CLATRONIC CLAUD CLUBINTERNET CMX/COMMAX COLORTYME COMBI COMPUTEC COMPUTRON CONCORDE CONDOR CONIC CONRAC CONSTRUCTA CONTEC CONTINENTAL CONTINENTAL EDISON CORFUNG CORONADO COSMEL CRAIG CROSLEY CROSSWOOD CROWN CRYSTAL CS ELECTRONICS CTC CLATRONIC CURTIS CURTIS MATHES CYBERPRIX D DAEWOO DAICHI DAIMOND DAINICHI DALCO DANSAI DANTAX DAVIS DAWA DAYTRON DCE DE GRAAF DECA DECCA DELL DENVER DESMET DIAMOND DIBOSS DIGILINE DIGITALSAT DIGITECH DIXI DMTECH DORIC DTS DUAL DUMONT DYNAMIC DYNATECH E EATON ECROM ECRON EDISON EDISON MINERVA EKSPERTEN VEST ELBE ELBIT ELBIT FRABA ELCIT ELECS ELECTRATUNE ELECTRO TECH ELECTROHOME ELECTRONIKA ELEKTA ELEKTRONIKA ELEMIS ELIN ELITE ELMAK ELMAN ELTA E-MAX EMERSON EON EPSON ERRES ETERNITY ETRON EURO-FEEL EUROLINE EUROMAN EUROMANN EUROPHON EXCELSIOR EXPERT F FENNER FERGUSON FIDELIS FIDELITY FILSAI FINLANDIA FINLUX FIRST LINE FISHER FLINT FORCE FORMENTI FORTRESS FRABA FRONTECH FUJI FUJITSU FUJITSU GENERAL FUJITSU SIEMENS FULTON FUNAI G GALAXIS GALAXY GALERIA GBC GE GEBER GEC GELOSO GEMSOUND GENERAL GENERAL TECHNIC GENEXXA GERICOM GIANT GITEM GM GMG GOLDBOX GOLDHAND GOLDI GOLDSTAR GOLDY GOODMANS GORENJE GPM GRADIM GRAETZ GRAN PRIX GRANADA GRANDIN GRENADIER GRONIC GRUNDIG GRUNKEL GTT

12 12 GUTTRONIC GZE UNIMOR H HAIER HALIFAX HALLMARK HANSEATIC HANTAREX HARLEY DAVIDSON HARRAD HARVARD HB INGELEN HCM HEATHKIT HEMMERMANN HIFIVOX HILINE HINARI HISAWA HISENSE HIT HITACHI HITACHI FUJIAN HOHER HÖHER HOME ELECTRONICS HORIZONT HORNYPHON HOSHAI HOTEL INTERNATIONAL..603 HQ HUMAX HUSPI ELEKTRONIK HYPER HYPERVISION HYPSON HYUNDAI I I.V IBERVISAO ICE IEKEI IMA IMPERIAL INDESIT INDIANA INFINITY INFRATEX INGELEN INGERSOLL INNO HIT INNOHIT INTERACTV INTERBUY INTERCORD INTERDISCOUNT INTERFUNK INTERTRONIC INTERVISION IRRADIO ISKRA IST ISUKAI ITC ITL ITS ITT ITV J JACSON JAMO JBL JDB JEC JETPOINT JINLIPU JRC JUMBOTRONIC JVC K KAIDO KAISER KAISUI KAMBROOK KAPSCH KARCHER KATHREIN KAWA KDS KENDO KENMARK KENNEDY KENNEX KENSTAR KENWOOD KERION KEYMAT KIMAY KIOTA KITON KLH KLOSS KNEISSEL KOBIC KOLSTER KONICHI KONKA KORPEL KORTEK KÖRTING KOTRON KTV KUASHO KUBA KUBA ELECTRONIC L LATONA LAVIS LEADER LEGEND LENCO LENOIR LESA LEVEL LEXUS LEYCO LG LGIK LIESENKÖTTER LIFE LIFETEC LINITRON LLOYD'S LOCATEL LODOS LOEWE LOGIK LÖGIK LOVE LUMA LUMATRON LUX-MAY LUXOR LXI M M ELECTRONICS MACYS MAGASIN MAGNADYNE MAGNAFON MAGNASONIC MAGNAVOX MAGNEX MAGNUM MANDOR MANESTH MARANTZ MARK MARSHAL MASCOM MASCOT MATCH ITALIA MATSUI MAVA MAXAM MAXELL MAXWELL MC MICHAEL MCE MCPERSON MEDIA STATION MEDIA TV MEDIATOR MEDION MEGAS MEGATRON MELBOX MELECTRONIC MEMOREX MEMORY MEMPHIS MERCURY MERRIT METEOR METZ MGA MICROMAXX MIDLAND MINERVA MINOKA MINSONIC MIRAI MITSUBISHI MITSUBUSHI MIVAR MONITOR MOTION MOTOROLA MTC MULTICHOICE MULTIMEDIA MULTISTANDARD MULTITEC MULTITECH MURPHY

13 13 N NAGOYA NAMSUNC NAONIS NAP NATIONAL NATIONAL STAR NEC NECKERMANN NEI NEOVIA NESCO NEW WORLD NEWTECH NIKKAI NIKKEI NIKKO NISSAN NOBLEX NOBLIKO NOGAMATIK NOKIA NORDMENDE NORDWAY NORTEK NORTHERN STAR NOVA NOVATRONIC NUCLEONIC O O GENERAL OCEANIC OKANO OLYMPIC ONCEAS ONIDA ONWA OPERA OPTANKA ORAVA ORBIT ORBITECH ORBITER ORIAN ORIENT ORION OSAKI OSO OSUME OTAKE OTAVA OTF OTHERS OTRUM OTTO VERSAND OVP P PACIFIC PAEL PALLADIUM PALSONIC PANAMA PANASHIBA PANASONIC PANAVISION PANAVOX PANORAMA PANORAMIC PATHE PATHE CINEMA PATHE MARCONI PAUSA PCE/PEC PEACOCK PENNEY PERFEKT PERFORMANCE PERSHIN PHILCO PHILEX PHILIPS PHOCUS PHOENIX PHONOLA PHONOTREND PIONEER PLANTRON PLATINIUM PLAYSONIC POLICOM POPPY PORTLAND PRANDONI PRINCE PRIMA PRINCESS PRINGSTON PRINZ PRO BASIC PRO VISION PROELCO PROFEX PROFILO PROFITRONIC PROLINE PROSCAN PROSONIC PROTEC PROTECH PROTON PROVIEW PROVISION PULSER PYE PYMI Q QTY QUADRO QUASAR QUELLE R R LINE RADIO SHACK RADIOLA RADIOMARELLI RADIONETTE RADIOTONE RADIX RANK RCA REALCOLOR REALISTIC RECOR RECORD RED STAR REDIFFUSION REGENTE RELISYS REVOX REX RFT RICE CLUB RMB ROADSTAR ROBOTRON ROOMBASE ROSITA ROSNER ROWA ROYAL ROYAL NEC RUNCO S SABA SAGEM SAISHO SAIVOD SAKIO SAKURA SALORA SAMBERS SAMPO SAMSUNG SAMSUX SANKY SANSUI SANY SANYO SBR SCHAUB LORENZ SCHNEIDER SCHWAIGER

14 14 SCIENTIFIC LABS SCOTLAND SCOTT SCREENLANT TFT SEA SEARS SEG SELECO SEMUA SENCORA SENTRA SERINO SHARP SHINTOM SHINTOSHI SHIVAKI SHORAI SHOW SIAREM SICATEL SICE SIEMENS SIENA SIERA SIERRA SIESTA SIGMAX SIGNATURE SILMA SILVA SCHNEIDER SILVER SINGER SINOTEC SINUDYNE SKANTIC SKY SMARAGD SNYDER SOGO SOLAVOX SOLE SONITRON SONIX SONOKO SONOLOR SONTEC SONY SOUND & VISION SOUNDCOLOR SOUNDESIGN SOUNDMASTER SPECTRA SPECTRICIAN SR STANDARD STAR STAR GENERAL STARLITE STARLUX STAßFURT STERN STRATO SUNGOO SUNKAI SUNRISE SUNSTAR SUNWATT SUNWOOD SUPERSONIC SUPERTEC SUPERTECH SUPRA SUPREMACY SUTRON SWISSTEC SYC LINE SYLVANIA SYMPHONIC SYMPHONIE T TADISTAR TALENT TANDBERG TANDY TARGA TASHIKO TATUNG TAURAS TEAK TEC TECHLINE TECHNICA TECHNICS TECHNILAND TECHNISAT TECHNOL TECHNOSONIC TECHNOTREND TECHWOOD TECNIMAGEN TECNISON TECO TEDELEX TEKNANT TEKON TELEAVIA TELECO TELEFAC TELEFUNKEN TELEKOM TELEOPTA TELERENT TELESERVICE TELESTAR TELETECH TELETON TELEVIDEON TELEVIEW TELKOM TELRA TEMPEST TENSAI TENSON TESLA TEVION THOMAS THOMSON THORN THORN-FERGUSON TMK TOBO TOKAI TOKYO TOSHEBIA TOSHIBA TOSONIC TOTEVISION TOWADA TRANSONIC TRC TREVI TRIAD TRIAX TRILUX TRISTAR TRIUMPH TRIVISION U UHER ULTRA ULTRAVOX UMA UNIC UNIC RADIO UNIMOR UNITED UNIVERSUM UNIVOX URANYA V VANGUARD VASILINEC VECO VEGA VENTE VESTEL VEXA VICTOR VIDECON VIDEO SYSTEM VIDEOLOGIQUE VIDEOSAT VIDEOSEVEN VIDEOTON VIDION VIDITEL VIEWPIA VIEWSONIC VISION VISON VOGELLS VORTEC VOXSON VTQ W WALKIE WALTHAM WARDS WATSON WATTRADIO WEGA WEGAVOX WELLTECH WELSTAR WELTBLICK WHIRLPOOL WHITE WESTINGHOUSE WINDSOR WINSTON WINTERNITZ WIZJA WORLD OF VISION WORLD-TECH WORLDVIEW Y YAMAHA YAMO YEVICI YOKAN YOKO YORK YORX YOSHITA YOTAKA Z ZANELA ZANUSSI ZENITH

15 Konfiguracja półautomatyczna: ACTION ADMIRAL ADYSON AKAI AKURA ALBA ALBIRAL ALLORGAN AMSTRAD ANITECH ANSONIC AOC AR SYSTEM ARC EN CIEL ARISTONA ASA ASBERG ASUKA ATLANTIC AUDIOSONIC AUTOVOX BANG & OLUFSEN BASIC LINE BAUR BEC BECRESE BEKO BELL & HOWELL BENCHMARK-BEAUMARK 195 BEON BEST BESTAR BLACKSTRIPE BLAUPUNKT BLUE SKY BOXFORD BRANDT ELECTRONIQUE. 205 BRIONVEGA BROCKWOOD BROKSONIC BRUNS BSR BUSH CAMPLE CAPEHART CARREFOUR CENTURY CGE CIE CIMLINE CIRCUIT CITY CITIZEN CLARIVOX CLATRONIC COLORTYME CONDOR CONIC CONTEC CONTINENTAL EDISON CPC CROSLEY CROWN CS ELECTRONICS 174 CTC CURTIS MATHES. 171 DAEWOO DAVIS DAYTRON DE GRAAF DECCA DIXI DUAL DUMONT DYNATECH ELBE ELBIT ELCIT ELECTROHOME ELECTRONIKA ELEKTRONIKA ELIN ELITE ELMAK ELMAN ELTA E-MAX EMERSON EPSON ERRES ETRON EUROMANN EUROPHON EXPERT FERGUSON FINLANDIA FINLUX FIRSTLINE FISHER FORCE FORMENTI FORTRESS FRONTECH FUJITSU FUNAI GALAXIS GALAXY GBC GEC GELOSO GENEXXA GITEM GOLDSTAR GOODMANS GORENJE GRADIN GRAETZ GRANADA GRUNDIG HAIER HALLMARK HANSEATIC HANTAREX HARLEY DAVIDSON. 171 HARRAD HARVARD HCM HIFIVOX HIHER HINARI HITACHI HÖHER HOME ELECTRONICS 121 HORNYPHON HUMAX HYPER HYPSON HYUNDAI ICE IMA IMPERIAL INFRATEX INGELEN INNOHIT INTERBUY INTERDISCOUNT. 205 INTERFUNK INTERVISION IRRADIO IST ISUKAI ITS ITT JACSON JETPOINT JVC KAISUI KAPSCH KARCHER KENDO KENNEDY KLH KNEISSEL KONKA KÖRTING KTV KUASHO KUBA LENCO LEYCO LG LIESENKÖTTER LIFETEC LINITRON LLOYD LOEWE LOGIK LÖGIK LUMA LUXOR LXI M ELECTRONICS. 147 MAGNADYNE MAGNAFON MAGNASONIC MAGNAVOX MANESTH MARANTZ MATSUI MEDIATOR MEDION MELECTRONIC MEMOREX MEMPHIS METZ MINERVA MITSUBISHI MIVAR MOTOROLA MTC MULTICHOICE MULTITECH MURPHY NEC NECKERMANN NEI NEOVIA NEWTECH NIKKAI NIKKO NOBLIKO NOGAMATIC NOKIA NORDMENDE NOVA OCEANIC ONWA ORAVA ORION OSAKI OTAVA OTHERS OTTO VERSAND. 207 OVP PALLADIUM PANAMA PANASONIC PATHE PCE/PEC PENNEY PHILCO PHILIPS PHOENIX PHONOLA PIONEER PLANTRON PORTLAND PRANDONI PRINCE PRIMA PRINZ PROELCO PROFEX PROFILO PROFITRONIC PROLINE PROTEC PROTON PULSER PYE QUELLE RADIO SHACK RADIOLA RADIOMARELLI RADIOTONE RANK RCA RECORD REVOX REX RFT ROADSTAR ROYAL SABA SAISHO SAKIO SALORA SAMBERS SAMSUNG SANSUI SANYO SBR SCHNEIDER SCOTT SEG SEI-SINUDYNE SELECO SENTRA SHARP SHIVAKI SIAREM SICATEL SIEMENS SIERRA SIESTA SILVA SCHNEIDER. 154 SINGER SKY SONITRON SONOKO SONOLOR SONTEC SONY SOUND & VISION. 204 SOUNDESIGN SPECTRICIAN STANDARD STERN SUNKAI SUNWOOD SUPERTECH SYMPHONIC TANDBERG TANDY TASHIKO TATUNG TEC TECHNICA TECHNICS TECHNISAT TECNIMAGEN TEKON TELEAVIA TELEFUNKEN TELETECH TELETON TENSAI TESLA THOMAS THOMSON THORN TOKAI TOKYO TOSHIBA TOSONIC TOWADA TRC TRILUX TRIUMPH UHER ULTRAVOX UMA UNIMOR UNITED UNIVERSUM UNIVOX VESTEL VEXA VIDEOTON VOXSON WALTHAM WARDS WATSON WATT RADIO WEGAVOX WHITE WESTINGHOUSE. 182 YOKO YORK ZANUSSI

16 4. INSTALACJA TERMINALA Wszystkie czynności związane z instalacją terminala (punkty 4.1., 4.2., 4.3.) należy wykonać bez podłączania terminala do sieci. Włączenie zasilania w trakcie instalacji grozi uszkodzeniem terminala. Terminal Pace HD PVR HDS7241 współpracuje z satelitarnym zestawem odbiorczym złożonym z anteny o średnicy co najmniej 70 cm i konwertera typu Twin Full Band. Dopuszcza się także stosowanie pojedynczego konwertera Full Band, ale uniemożliwi to jednoczesne nagrywanie i oglądanie programów nadawanych na różnych pasmach lub z różną polaryzacją. W przypadku korzystania z pojedynczego konwertera audycje dostępne w usługach CYFRA+VOD i HBO DIGITAL mogą być pobierane wolniej. Sygnał CYFRY+ emitowany jest wyłącznie z satelity HOT BIRD 13 E PODŁĄCZENIE TERMINALA DO TELEWIZORA HD Aby w pełni korzystać z zalet systemu HDTV, do terminala należy podłączyć telewizor kompatybilny z HDTV (HD Ready lub Full HD). Przed włączeniem terminala do sieci należy wykonać następujące czynności: podłączyć terminal do telewizora za pośrednictwem kabla HDMI, podłączyć antenę satelitarną do wejść WEJ. SAT 1 i WEJ. SAT 2; jeśli wykorzystywana jest antena z pojedynczym konwerterem, antenę należy podłączyć do wejścia WEJ. SAT 1, zaleca się także podłączenie terminala do zestawu kina domowego z dekoderem Dolby Digital poprzez złącze SPDIF (patrz pkt 4.3.). Następnie należy podłączyć terminal do sieci i wykonać czynności opisane w pkt. 5. Wyjście HDMI ustawione jest na tryb pracy HDMI/HDCP przenosi cyfrowo zarówno obraz, jak i dźwięk oraz zapewnia ochronę sygnału przed nieuprawnionym kopiowaniem. UWAGA! Telewizory HD z wejściem HDMI, które nie obsługują standardu HDCP mogą być podłączone do terminala Pace HD PVR jedynie przez złącze SCART (zobacz rozdział 4.2 PODŁĄCZENIE TERMINALA CYFROWEGO DO TELEWIZORA STANDARDOWEJ ROZDZIELCZOŚCI). Ponieważ wyjście SCART przenosi obraz w standardowej rozdzielczości, takie połączenie nie będzie umożliwiało korzystania z jakości HDTV, a niektóre ekrany menu i aplikacji mogą być nieczytelne. 16

17 TELEWIZOR 4.2. PODŁĄCZENIE TERMINALA CYFROWEGO DO TELEWIZORA STANDARDOWEJ ROZDZIELCZOŚCI Przed włączeniem terminala do sieci należy wykonać poniższe czynności: podłączyć antenę satelitarną do wejść WEJ. SAT 1 i WEJ. SAT 2; jeśli wykorzystywana jest antena z pojedynczym konwerterem, antenę należy podłączyć do wejścia WEJ. SAT 1, podłączyć telewizor do złącza opisanego TELEWIZOR kablem SCART. Terminal można także podłączyć do domowego zestawu hi-fi (patrz DODATKOWE POŁĄCZENIA). Następnie należy podłączyć terminal do sieci i wykonać czynności opisane w pkt

18 TELEWIZOR 4.3. DODATKOWE POŁĄCZENIA Terminal Pace HD PVR HDS7241 może być źródłem dźwięku doskonałej jakości dla domowego zestawu hi-fi. Połączenia terminala i wzmacniacza hi-fi można dokonać na 3 sposoby: połączenie analogowe: Połączyć wyjścia AUDIO LEWY i PRAWY terminala Pace HD PVR z wejściem AUX wzmacniacza hi-fi za pomocą kabla zakoƒczonego wtykami typu CINCH. połączenie cyfrowe: Połączyć wyjście SPDIF terminala Pace HD PVR z cyfrowym wejściem zestawu hi-fi za pomocą kabla zakoƒczonego wtykami typu CINCH. Połączenie to umożliwia odbiór dźwięku w systemie Dolby Digital. połączenie cyfrowe (kabel optyczny): Połączyć wyjście SPDIF OPT terminala Pace HD PVR z cyfrowym wejściem zestawu hi-fi za pomocą kabla optycznego. Połączenie to umożliwia odbiór dźwięku w systemie Dolby Digital. ZESTAW AUDIO Połączenie cyfrowe Połączenie analogowe 18

19 Terminal jest wyposażony w następujące gniazda przeznaczone do wykorzystania w przyszłości: gniazdo sieci komputerowej ETHERNET, dwa gniazda USB 2.0. Nie należy podłączać żadnych urządzeƒ do wyżej wymienionych gniazd, dopóki CYFRA+ nie poinformuje o takiej możliwości. 5. Programowanie terminala Aby zaprogramować terminal cyfrowy, należy wykonać poniższe czynności: włożyć kartę abonencką do przeznaczonej dla niej kieszeni na prawej ścianie terminala (stykami do dołu), wcisnąć przycisk nadajnika zdalnego sterowania (pilot), wcisnąć przycisk MENU nadajnika zdalnego sterowania na ekranie powinna pojawić się plansza głównego menu, przedstawiona na rysunku. Menu główne Instalacja terminala Pace HD PVR jest wykonywana w trzech etapach: ustawianie anteny, wyszukiwanie programów (satelitarnych i naziemnych), ustawianie parametrów telewizora, magnetowidu itp. Każdą z tych czynności można wykonać, korzystając z opcji dostępnych w menu głównym tunera. 19

20 5.1. Ustawianie anteny Precyzyjne ustawienie anteny satelitarnej jest warunkiem poprawnej pracy terminala. Korekta ustawienia anteny może być wykonana samodzielnie, ale zalecamy skorzystanie z usług specjalistycznego serwisu, gdyż ta czynność wymaga pewnej wprawy, a niekiedy także specjalistycznych przyrządów. Ustawianie anteny ułatwia wskaźnik poziomu sygnału, który można włączyć w opcji 7 menu głównego: PARAMETRY TECHNICZNE USTAWIANIE ANTENY. Parametry techniczne Ustawianie anteny Po wciśnięciu klawisza B pojawiają się parametry dotyczące konwertera, które można skorygować, wpisując nowe wartości pasma górnego i pasma dolnego oscylatora konwertera. Klawisz D umożliwia powrót do standardowych ustawieƒ konwertera. Jeśli wykorzystywany jest pojedynczy konwerter, w opcji TYP KONWERTERA należy wybrać opcję POJEDYNCZY. UWAGA! W przypadku, gdy abonent posiada nietypowy konwerter, powinien znać jego parametry techniczne. Wartości częstotliwości oscylatora należy wtedy wpisać w pola PASMO DOLNE i PASMO GÓRNE, w przeciwnym wypadku zaprogramowanie terminala nie będzie możliwe. 20

PHILIPS DSR 6201/91 DEKODER CYFRY+

PHILIPS DSR 6201/91 DEKODER CYFRY+ IN_PH_KS-6201HD_V3_N PHILIPS DSR 6201/91 DEKODER CYFRY+ Przystosowany do odbioru telewizji wysokiej rozdzielczości Cyfrowe wyjście audio-wideo 16:9 Panoramiczny format obrazu Cyfrowy system dźwięku przestrzennego

Bardziej szczegółowo

2 sposób przeszukiwanie wszystkich kodów w cele znalezienia najlepszego odpowiednika: LISTA KODÓW TELEWIZORÓW TV :

2 sposób przeszukiwanie wszystkich kodów w cele znalezienia najlepszego odpowiednika: LISTA KODÓW TELEWIZORÓW TV : Instrukcja obslugi pilota uniwersalnego BW6010E Remote Master 1000 1 sposób - gdy marka urzadzenia jest na liscie kodów: Odszukaj na podanej nizej liscie rodzaj, marke i odpowiedni 4-cyfrowy kod. nacisnij

Bardziej szczegółowo

DEKODER CYFROWY HDTV PHILIPS HD PVR INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

DEKODER CYFROWY HDTV PHILIPS HD PVR INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI DEKODER CYFROWY HDTV PHILIPS HD PVR INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI W1 0 CYF 0% ROW Y www.cyfraplus.pl HDTV Przystosowany do odbioru telewizji wysokiej rozdzielczości Cyfrowe wyjście audio-wideo SPDIF,

Bardziej szczegółowo

IN_PH_KS-6201HD_V3_N

IN_PH_KS-6201HD_V3_N IN_PH_KS-6201HD_V3_N PHILIPS DSR 6201/91 DEKODER CYFRY+ INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Przystosowany do odbioru telewizji wysokiej rozdzielczości Panoramiczny format obrazu Cyfrowe wyjście audio-wideo

Bardziej szczegółowo

PVR BOX+ PACE HDS7241. instrukcja

PVR BOX+ PACE HDS7241. instrukcja PVR BOX+ PACE HDS7241 instrukcja 2 SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska... 3 1.1 Zasady bezpieczeństwa... 3 1.2 Znaczenie symboli ostrzegawczych... 4 1.3 Deklaracja zgodności... 4 2. 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obslugi pilota uniwersalnego PRC 1012 LISTA KODÓW TELEWIZORÓW TV : 1 sposób gdy marka urzadzenia znajduje sie w tabeli kodów.

Instrukcja obslugi pilota uniwersalnego PRC 1012 LISTA KODÓW TELEWIZORÓW TV : 1 sposób gdy marka urzadzenia znajduje sie w tabeli kodów. Instrukcja obslugi pilota uniwersalnego PRC 1012 1 sposób gdy marka urzadzenia znajduje sie w tabeli kodów. wybierz z zamieszczonej nizej listy rodzaj, marke i 3- cyfrowy kod wybierz z listy rodzaj, marke

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PACE HD PVR HDS7241 PACE HDS7241 / INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PACE HD PVR HDS7241 PACE HDS7241 / INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PACE HD PVR HDS7241 1 PACE HDS7241 / INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI 1 ª INSTALACJA 1. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska... 4 1.1. Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

1 sposób gdy marka urzadzenia znajduje sie w tabeli kodów. LISTA KODÓW TELEWIZORÓW TV :

1 sposób gdy marka urzadzenia znajduje sie w tabeli kodów. LISTA KODÓW TELEWIZORÓW TV : Instrukcja obslugi i programowania pilota uniwersalnego RCBW0200-8 Way pozostale kody mozna wpisac na dowolna pozycje jezeli wpiszemy zly kod - lampka mruga 2 razy i nie gasnie zapisz kod w pojemniku baterii

Bardziej szczegółowo

PVR BOX+ PACE HDS7241/91 / INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PVR BOX+ PACE HDS7241/91 / INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I N S T R U K C J A U Ż Y T K O W A N I A 1 PVR BOX+ P A C E H D S 7 2 4 1 / 9 1 PACE HDS7241/91 / INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 2 NCPLUS.PL SPIS TREŚCI 3 1. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska... 4 1.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

DEKODER CYFROWY HDTV PHILIPS DSR 6201/91 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBS UGI

DEKODER CYFROWY HDTV PHILIPS DSR 6201/91 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBS UGI DEKODER CYFROWY HDTV PHILIPS DSR 6201/91 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBS UGI www.cyfraplus.pl W 100% CYFROWY Przystosowany do odbioru telewizji wysokiej rozdzielczoêci Cyfrowe wyjêcie audio-wideo 16:9 Panoramiczny

Bardziej szczegółowo

Art. Nr 340720 TOTAL CONTROL 8. www.conrad.pl

Art. Nr 340720 TOTAL CONTROL 8. www.conrad.pl Art. Nr 340720 TOTAL CONTROL 8 www.conrad.pl Gwarancja: Firma Ultra Control Consumer Electronics GmbH gwarantuje pierwszemu nabywcy produktu, brak wad materiału i wykonania. W przypadku normalnego, poprawnego

Bardziej szczegółowo

Universal SBC RU 151. Instructions for use English 4. Mode d'emploi Français 8. Bedienungsanleitung Deutsch 12. Gebruiksaanwijzing Nederlands 16

Universal SBC RU 151. Instructions for use English 4. Mode d'emploi Français 8. Bedienungsanleitung Deutsch 12. Gebruiksaanwijzing Nederlands 16 RU151.qxd 04-06-2004 16:51 Pagina 1 Universal SBC RU 151 Instructions for use English 4 Mode d'emploi Français 8 Bedienungsanleitung Deutsch 12 Gebruiksaanwijzing Nederlands 16 Instrucciones de manejo

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny pilot Kameleon Nr zam. 350480 Instrukcja obsługi.

Uniwersalny pilot Kameleon Nr zam. 350480 Instrukcja obsługi. Uniwersalny pilot Kameleon Nr zam. 350480 Instrukcja obsługi. Baterie. W pilocie znajdują się 4 nowe baterie AAA/LR03. Dodatkowy komplet zawarty jest w dostawie. Odkręć pokrywę pojemnika baterii. Włóż

Bardziej szczegółowo

Universal SBC RU 530/87U. Instructions for use English 3. Instruzioni per l'uso Italiano 11. Instrucciones de manejo Español 19

Universal SBC RU 530/87U. Instructions for use English 3. Instruzioni per l'uso Italiano 11. Instrucciones de manejo Español 19 RU53_87.qxd 4-6-24 16:57 Pagina 1 Universal SBC RU 53/87U 3 Instructions for use English 3 Instruzioni per l'uso Italiano 11 Instrucciones de manejo Español 19 Manual de utilização Portugees 27 Οδηγίες

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROCEDURY DIAGNOSTYCZNEJ DLA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY I SERWISU DOT. DEKODERÓW ADB

INSTRUKCJA PROCEDURY DIAGNOSTYCZNEJ DLA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY I SERWISU DOT. DEKODERÓW ADB INSTRUKCJA PROCEDURY DIAGNOSTYCZNEJ DLA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY I SERWISU DOT. DEKODERÓW ADB Wersja 0.5 z dnia 30.09.2013 I. WSTĘP Instrukcja przeznaczona jest dla Punktów Serwisowych. Należy

Bardziej szczegółowo

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji Gratulujemy wyboru usługi telewizja! Korzystając z tej instrukcji, szybko i sprawnie przejdziesz przez kolejne etapy instalacji dekodera tv SHD 85. 2 spis treści

Bardziej szczegółowo

Kino Świat 2014. wifibox+ Sagemcom DSIW74 instrukcja SAGEMCOM DSIW74 / INSTRUKCJA

Kino Świat 2014. wifibox+ Sagemcom DSIW74 instrukcja SAGEMCOM DSIW74 / INSTRUKCJA Atlas Chmur w CANAL+ Kino Świat 2014 wifibox+ Sagemcom DSIW74 instrukcja SAGEMCOM DSIW74 / INSTRUKCJA wifibox+ SPIS TREŚCI 1 1. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska 2 1.1 Zasady bezpieczeństwa 2 1.2 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

IN_MS_KS_UNI_V2_N MEDIASAT DEKODER CYFRY+

IN_MS_KS_UNI_V2_N MEDIASAT DEKODER CYFRY+ IN_MS_KS_UNI_V2_N MEDIASAT DEKODER CYFRY+ INSTALACJA 1. Prezentacja terminala Mediasat........................... 2 1. 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.................................... 5 2. INSTALACJA TERMINALA......................................

Bardziej szczegółowo

BOX+ SAGEMCOM DSI83. instrukcja

BOX+ SAGEMCOM DSI83. instrukcja BOX+ SAGEMCOM DSI83 instrukcja 2 SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska... 3 1.1 Zasady bezpieczeństwa... 3 1.2 Znaczenie symboli ostrzegawczych... 4 1.3 Deklaracja zgodności... 4 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

Thomson TS4P DEKODER CYFRY+

Thomson TS4P DEKODER CYFRY+ Thomson TS4P DEKODER CYFRY+ INSTALACJA 1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA.................... 2 1.1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.................................... 2 1.2. ZNACZENIE SYMBOLI OSTRZEGAWCZYCH.......................

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

PILOT UNIWERSALNY RC UNI-41 INSTRUKCJA OBSŁUGI LISTA KODÓW IR DPM

PILOT UNIWERSALNY RC UNI-41 INSTRUKCJA OBSŁUGI LISTA KODÓW IR DPM PILOT UNIWERSALNY RC UNI-41 INSTRUKCJA OBSŁUGI LISTA KODÓW IR DPM Solid Polska RC UNI-41 INSTRUKCJA OBSŁUGI Opis Wytrzymały i prosty w obsłudze uniwersalny pilot zdalnego sterowania, który z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax INSTRUKCJA OBSŁUGI Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego 30 53 238 Wrocław Tel. +48 71 79 00 653 Fax. +48 71 78 32 935 Instrukcja obsługi VIP1910/VIP1920 Załączone elementy W pudełku powinny znajdować się

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie programów

Wyszukiwanie programów Wyszukiwanie programów A następnie ikonę wyszukiwanie programów Wybierz SZYBKIE WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW Sprawdź poziom i jakość sygnału. Jeśli wskaźniki mają kolor zielony, rozpocznij aktualizację listy

Bardziej szczegółowo

Clarke Tech ET9000. Skrócona Instrukcja Obsługi. Odbiornik satelitarny do odbioru cyfrowo nadawanych programów (DVB) z funkcją nagrywania (PVR)

Clarke Tech ET9000. Skrócona Instrukcja Obsługi. Odbiornik satelitarny do odbioru cyfrowo nadawanych programów (DVB) z funkcją nagrywania (PVR) Clarke Tech ET9000 Skrócona Instrukcja Obsługi Odbiornik satelitarny do odbioru cyfrowo nadawanych programów (DVB) z funkcją nagrywania (PVR) Interfejs sieci Ethernet TWIN Tuner DVB-S2 1 x HDMI Twardy

Bardziej szczegółowo

wifibox+ S A G E M C O M D S I W Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. MARVEL 2016 MARVEL Deadpool

wifibox+ S A G E M C O M D S I W Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. MARVEL 2016 MARVEL Deadpool S A G E M C O M D S I W 74 in st r u k cj a Deadpool 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. MARVEL 2016 MARVEL wifibox+ 2 SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zawartość zestawu zegar ścienny zasilacz kabel AV pilot zdalnego sterowania z baterią elementy montażowe (kołek i śruba) instrukcja obsługa. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Universal SBC RU 252. Instructions for use English 4. Mode d'emploi Français 8. Bedienungsanleitung Deutsch 12. Gebruiksaanwijzing Nederlands 16

Universal SBC RU 252. Instructions for use English 4. Mode d'emploi Français 8. Bedienungsanleitung Deutsch 12. Gebruiksaanwijzing Nederlands 16 RU252.qxd 04-06-2004 16:55 Pagina 1 Universal SBC RU 252 2 Instructions for use English 4 Mode d'emploi Français 8 Bedienungsanleitung Deutsch 12 Gebruiksaanwijzing Nederlands 16 Instrucciones de manejo

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

Universal SBC RU 254. Instructions for use English 4. Mode d'emploi Français 8. Bedienungsanleitung Deutsch 12. Gebruiksaanwijzing Nederlands 16

Universal SBC RU 254. Instructions for use English 4. Mode d'emploi Français 8. Bedienungsanleitung Deutsch 12. Gebruiksaanwijzing Nederlands 16 RU254.qxd 04-06-2004 16:56 Pagina 1 Universal SBC RU 254 4 Instructions for use English 4 Mode d'emploi Français 8 Bedienungsanleitung Deutsch 12 Gebruiksaanwijzing Nederlands 16 Instrucciones de manejo

Bardziej szczegółowo

IN_SA_KS_V1_N SAGEM DEKODER CYFRY+

IN_SA_KS_V1_N SAGEM DEKODER CYFRY+ IN_SA_KS_V1_N SAGEM DEKODER CYFRY+ INSTALACJA 1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA................ 3 1. 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.................................... 3 1. 2. ZNACZENIE SYMBOLI OSTRZEGAWCZYCH.......................

Bardziej szczegółowo

Wolverine w CANAL+ 2013 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. MARVEL TM & 2013 MARVEL & Subs.

Wolverine w CANAL+ 2013 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. MARVEL TM & 2013 MARVEL & Subs. Wolverine w CANAL+ 2013 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. MARVEL TM & 2013 MARVEL & Subs. wifi Premiumbox+ A D B N C P - 4 74 0 S F in s t r uk c j a wifi Premiumbox+ SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS 1. INFORMACJE OGÓLNE Pilot uniwersalny MAK Plus może obsługiwać równocześnie 2 urządzenia: TV (odbiornik telewizyjny) oraz SAT (tuner satelitarny). Przed użyciem pilota

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) Platforma Cyfrowa Espol HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) 1. Wstęp Zyxel STB-1001H jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

DSR 3201 DEKODER CYFRY+

DSR 3201 DEKODER CYFRY+ DSR 3201 DEKODER CYFRY+ INSTALACJA 1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA.................... 2 1.1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.................................... 2 1.2. DEKLARACJA ZGODNOŚCI....................................

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE OGÓLNE. Przechowywany kod

FUNKCJE OGÓLNE. Przechowywany kod FUNKCJE OGÓLNE Migająca dioda LED 1. Po naciśnięciu przycisku, migając dioda LED oznacza przesyłanie danych. Jeżeli dioda LED nie miga, oznacza to, że dane nie są przesyłane. 2. Jeżeli przycisk jest przyciskiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Bezprzewodowy transmiter Full HD Winstars AV511WH

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Bezprzewodowy transmiter Full HD Winstars AV511WH INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy transmiter Full HD Winstars AV511WH WS-AV511WH jest bezprzewodowym transmiterem HDMI pracującym w częstotliwości 5GHz. Urządzenie umożliwia przesyłanie sygnału w jakości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania.

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Manual_Layout 1 2015-10-20 15:24 Strona 1 Instrukcja obsługi TerraBox T2 Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Urządzenie posiada znak CE i spełnia wymagane przez UE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW. SELTEKA CCX 10x IP

INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW. SELTEKA CCX 10x IP INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW SELTEKA CCX 10x IP Spis treści 1.OPIS SPRZĘTU... 3 1.1 PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA... 3 1.2 SCHEMAT PODŁĄCZENIA DEKODERA... 4 1.3 PILOT... 5 2. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA DEKODERA...

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR

TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR AV Partner Sp. z o.o. ul. Jórskiego 56 03-593 Warszawa tel. +48 22 747-02-91 TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR OSOBISTY 0ZŁ kategoria: Telewizory >

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna Karta instalacji twardego dysku

Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna Karta instalacji twardego dysku Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna Karta instalacji twardego dysku Linux OS SetTopBox ze złaczem PCMCIA na moduły CA do odbioru darmowych i kodowanych programów DVB z satelitów Astra i Eutelsat Złącze

Bardziej szczegółowo

SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY

SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 SPIS TREŚCI 1 OPIS OGÓLNY...4 1.1 PRZEDNI PANEL...4 1.2 TYLNY PANEL... 5 1..3 KARTA... 6 2 PODŁĄCZENIE DEKODERA...7 2.1 POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI. MD-KAM4 ver.1.0

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI. MD-KAM4 ver.1.0 INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI Rozgałęźnik dodatkowych wejść do monitorów analogowych COMMAX MD-KAM ver.1.0 GDE POLSKA Włosań, ul. Świątnicka 88 3-031 Mogilany tel. +8 1 56 50 5(35) GSM: +8 697 777 519 biuro@gde.pl

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2) PLATFORMA CYFROWA ESPOL HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2) WSTĘP MAG 200 jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dekoder INTEK HD Instrukcja obsługi

Dekoder INTEK HD Instrukcja obsługi Dekoder INTEK HD Instrukcja obsługi inea.pl 61 226 66 66 SPIS TREŚCI 1. Zasady bezpieczeństwa................................ 1 2. Zalecenia eksploatacyjne............................... 1 3. Dekoder........................................

Bardziej szczegółowo

Wspomniany system gwarantuje, że zawarcie umowy u dystrybutora jest wiarygodne i

Wspomniany system gwarantuje, że zawarcie umowy u dystrybutora jest wiarygodne i Kim jest dystrybutor? Dystrybutor to osoba będąca "źródłem informacji" o aktualnych pakietach, promocjach, programach i sprzęcie oferowanym przez CYFRĘ+. Rozmowa z dystrubutorem do niczego nie zobowiązuje.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp... 2 Baterie. 2

Spis treści: Wstęp... 2 Baterie. 2 Art. Nr 340725 Pilot uniwersalny MF 355RF www.conrad.pl Spis treści: Wstęp... 2 Baterie. 2 Rozkład przycisków. 3 Ustawienia Ustawienia pilota uniwersalnego MF-355RF.. 5 Procedura wyszukiwania. 6 Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Arion ARC-1011YR Instrukcja obsługi

Arion ARC-1011YR Instrukcja obsługi Arion ARC-1011YR Instrukcja obsługi inea.pl Infolinia: 61 222 22 22 Spis Treści 1. Zasady bezpieczeństwa................................ 1 2. Zalecenia eksploatacyjne............................... 1 3.

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

Słuchawki HDR 110 II

Słuchawki HDR 110 II Instrukcja obsługi Zestaw zawiera: Słuchawki HDR 110 II Nadajnik TR 110 II z kablem przyłączeniowym audio Zasilacz sieciowy SA103K-09G/ NT9-3A (EU) (wyłącznie na rynek UE) Baterie, rozmiar AAA, 1,5 V

Bardziej szczegółowo

Zegarek z mini kamerką full HD w jednym. OctaCam VA-1080

Zegarek z mini kamerką full HD w jednym. OctaCam VA-1080 Zegarek z mini kamerką full HD w jednym OctaCam VA-1080 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegarka z mini kamerką Full HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI SAGEMCOM DSI87

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI SAGEMCOM DSI87 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI SAGEMCOM DSI87 1 SAGEMCOM DSI87 / INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI 1 ª INSTALACJA 1. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska... 4 1.1. Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Arion ARC-1011YR Instrukcja obsługi

Arion ARC-1011YR Instrukcja obsługi Arion ARC-1011YR Instrukcja obsługi inea.pl 61 226 66 66 SPIS TREŚCI 1. Zasady bezpieczeństwa................................ 1 2. Zalecenia eksploatacyjne............................... 1 3. Dekoder........................................

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika dekoder UHD 86

przewodnik użytkownika dekoder UHD 86 przewodnik użytkownika dekoder UHD 86 Wszystkie pytania związane z instalacją i korzystaniem z usługi tv kieruj do działu pomocy technicznej pod numer : 801 505 505 253380733 Twój świat.cały świat. 6.

Bardziej szczegółowo

Orange TV Dekoder Samsung ICU 100

Orange TV Dekoder Samsung ICU 100 Orange TV Dekoder Samsung ICU 100 Spis treści Twój dekoder Orange TV Pilot Podłączenie Porty USB i podłączenie dysku PVR Menu główne Wyszukiwarka EPG Ulubione kanały Lista kanałów VOD Nagrywarka Moje konto

Bardziej szczegółowo

Splitter HDMI-Matrix, clicktronic 60810, Ilość wejść: 4 x HDMI - Ilość wyjść: 2 x HDMI, 3840 x 2160 px

Splitter HDMI-Matrix, clicktronic 60810, Ilość wejść: 4 x HDMI - Ilość wyjść: 2 x HDMI, 3840 x 2160 px INSTRUKCJA OBSŁUGI Splitter HDMI-Matrix, clicktronic 60810, Ilość wejść: 4 x HDMI - Ilość wyjść: 2 x HDMI, 3840 x 2160 px Nr produktu: 1171792 Strona 1 z 11 UWAGA! Proszę uważnie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI INTERKOM CM-810M

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI INTERKOM CM-810M INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI INTERKOM CM-810M Importer: GDE POLSKA Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl System interkomów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz splitter HDMI Goobay AVS 45 HDMI Matrix 4 wejścia / 2 wyjścia

Rozdzielacz splitter HDMI Goobay AVS 45 HDMI Matrix 4 wejścia / 2 wyjścia INSTRUKCJA OBSŁUGI Rozdzielacz splitter HDMI Goobay AVS 45 HDMI Matrix 4 wejścia / 2 wyjścia Model: 60817 Nr produktu 943023 Strona 1 z 9 UWAGA! Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego

Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 2. OBSŁUGA PILOTA...4 2.1 Wprowadzanie kodu...4 2.2 Przełączanie pomiędzy urządzeniami...5 2.3 Wyszukiwanie kodu...6 2.3.1 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

ICA.CYFRAPLUS.PL. Umożliwia odbiór CYFRY+ przez odbiorniki obsługujące standard CI+ INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI. cyfraplus.pl

ICA.CYFRAPLUS.PL. Umożliwia odbiór CYFRY+ przez odbiorniki obsługujące standard CI+ INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI. cyfraplus.pl ICA.CYFRAPLUS.PL Umożliwia odbiór CYFRY+ przez odbiorniki obsługujące standard CI+ INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI cyfraplus.pl INSTRUKCJA CYFRA+ CAM CI+ Spis treści 1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010 Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD Instrukcja obsługi PY0010 PL Budowa urządzenia 1 Do góry 2 Przycisk potwierdzenia 3 Do dołu 4 Menu 5 łącznik, zmiana trybu 6 Kontrolka pracy 7 Slot HDMI 8 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60

Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60 Wskazówki użytkowania Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60 Po włączeniu głośnika, rozpocznie się standardowe uruchomienie trybu Bluetooth. Można wówczas łatwo sparować posiadany smartfon lub PC

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear PL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Skrócona instrukcja obsługi Czynności wstępne Opis głównego

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi Definicje Moduł Wi-Fi TP-Link router TP-Link TL-WR702n podłączany do dekodera kablami USB (zasilanie), Ethernet (transmisja danych), umożliwiający połączenie się dekodera z istniejącą siecią Wi-Fi Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art. 750608 Zastosowanie. Urządzenie do zdalnego sterowania (zwane również starterem video) dzięki wyjątkowej rozdzielczości (zestykowi NC i NO) służy do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT-32. Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L.

MODULATOR MT-32. Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L. MODULATOR MT-32 OPIS PRODUKTU Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji jednowstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY MODULATOR MT41 OPIS PRODUKTU Modulator MT41 przeznaczony jest do formowania kanałów w paśmie UHF, w standardach G/K/I/L/H/M/N/Australia. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji dwuwstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Transformers. Wiek zagłady w CANAL PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. wifi Premiumbox+

Transformers. Wiek zagłady w CANAL PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. wifi Premiumbox+ Transformers. Wiek zagłady w CANAL+ 2014 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. wifi Premiumbox+ A D B N C P - 4 74 0 S F in s t r uk c j a 2 SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. INTERPHONE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, PL BUP 26/

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. INTERPHONE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, PL BUP 26/ PL 67418 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120114 (22) Data zgłoszenia: 10.06.2011 (19) PL (11) 67418 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60

Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60 Wskazówki użytkowania Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60 Po włączeniu głośnika, rozpocznie się standardowe uruchomienie trybu Bluetooth. Można wówczas łatwo sparować posiadany smartfon lub PC

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2100 SZYBKI START

TELEFON GXP2100 SZYBKI START TELEFON GXP2100 SZYBKI START 1. Opis GXP2100 to cztero-profilowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 180-x90 pikseli. Aparat charakteryzuje się wsparciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług SRP3013

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług SRP3013 Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/support Masz pytanie? Skontaktuj się z firmą Philips SRP3013 Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Zestaw DIALOGmedia podręcznik użytkownika

Zestaw DIALOGmedia podręcznik użytkownika Zestaw DIALOGmedia podręcznik użytkownika Witaj w gronie użytkowników Telewizji Cyfrowej DIALOGmedia! Dziękujemy za dokonanie doskonałego wyboru i zaufanie naszemu wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług SRP3014

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług SRP3014 Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/support Masz pytanie? Skontaktuj się z firmą Philips SRP3014 Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

dekoder Sagem ISD 83 instrukcja instalacji Twój świat. Cały świat.

dekoder Sagem ISD 83 instrukcja instalacji Twój świat. Cały świat. dekoder Sagem ISD 83 instrukcja instalacji Twój świat. Cały świat. Spis treści 1. Zestaw instalacyjny 2 1.1. Co jest potrzebne do instalacji? 2 1.2. Schemat prawidłowej instalacji 3 1.3. Zawartość zestawu

Bardziej szczegółowo

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żarówki LED z kamerą. Można ją stosować zarówno w lampie stołowej jak i lampie wiszącej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA. dla każdego... bez opłat...

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA. dla każdego... bez opłat... NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA dla każdego... bez opłat... Wykaz programów naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MPEG-4 Obecnie dostępne programy nadawane są w ramach trzech multipleksów. W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START 1. Opis Telefony GXP1400/1405 to nowa linia telefonów HD przeznaczona dla sektora SME. Telefon posiada 2 linie z sygnalizacją w jednym profilu SIP, wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Model: TV 715 USB Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Dane techniczne: Wideo Audio wideo D / A Converter Określenie poziomu Częstotliwość Dynamiczny SNR Specyfikacja Tryby Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini rejestrator cyfrowy MD-80P 1 Przedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem

Bardziej szczegółowo