PACE HD PVR HDS7241 DEKODER CYFRY+

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PACE HD PVR HDS7241 DEKODER CYFRY+"

Transkrypt

1 PACE HD PVR HDS7241 DEKODER CYFRY+ Przystosowany do odbioru telewizji wysokiej rozdzielczości Cyfrowe wyjście audio-wideo 16:9 Panoramiczny format obrazu Cyfrowy system dźwięku przestrzennego SPDIF, USB 2.0*, DVB-T, ETHERNET*, DVB-S, MPEG 2, MPEG 4/H.264 *do wykorzystania w przyszłości Dolby i znak podwójnego Dµ są znakami towarowymi Dolby Laboratories. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.

2 INSTALACJA 1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI ZNACZENIE SYMBOLI OSTRZEGAWCZYCH Prezentacja terminala PACE HD PVR HDS KONFIGURACJA I OBSŁUGA PILOTA KONFIGURACJA OBSŁUGA LISTA KODÓW DO ZAPROGRAMOWANIA PILOTA INSTALACJA TERMINALA PODŁĄCZENIE TERMINALA DO TELEWIZORA HD PODŁĄCZENIE TERMINALA CYFROWEGO DO TELEWIZORA STANDARDOWEJ ROZDZIELCZOŚCI DODATKOWE POŁĄCZENIA Programowanie terminala Ustawianie anteny WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW SATELITARNYCH WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAZIEMNYCH Ustawianie parametrów telewizora Dodatkowe ustawienia terminala ZARZĄDZANIE TWARDYM DYSKIEM PARAMETRY TECHNICZNE TERMINALA OBSŁUGA 1. FUNKCJA biblioteka OGLĄDANIE PROGRAMU FUNKCJE ZAAWANSOWANE FUNKCJA PILOT Funkcja PROGRAM LISTA kanałów Funkcja ZABLOKUJ PROGRAMY Funkcja WYBIERZ SWOJE PROGRAMY WybÓr wersji językowej dźwięku i napisów Programy AUDIO NAGRYWANIE AUDYCJI DoŁĄczanie programów SKRZYNKA POCZTOWA I UPRAWNIENIA ODBIORU ZNACZENIE SYMBOLI GRAFICZNYCH TRYB CZUWANIA W RAZIE KŁOPOTÓW Przeczytaj dokładnie Instrukcję instalacji i obsługi. 2

3 INSTALACJA 1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1. Nie narażać terminala, zasilacza ani pilota na działanie wysokich temperatur, ognia, wilgoci i wody oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych. Nie ustawiać w pobliżu materiałów łatwopalnych. 2. Zasilacz będący częścią zestawu może pracować jedynie wewnątrz pomieszczeń. Należy okresowo sprawdzać stan obudowy i przewodu zasilacza. W razie stwierdzenia uszkodzenia zwrócić się do dystrybutora. 3. Zapewnić swobodny dostęp do zasilacza, aby można było łatwo odłączyć go z sieci. 4. W razie zalania terminala natychmiast wyłączyć go z sieci. 5. Nie włączać urządzenia natychmiast po przeniesieniu go z pomieszczenia chłodnego do ciepłego i odwrotnie. 6. Unikać silnych wstrząsów. 7. W czasie burzy, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, należy odłączyć zasilacz od sieci energetycznej. Zaleca się także odłączenie kabla antenowego od terminala. 8. Pozostawić wolną przestrzeƒ wokół terminala umożliwiającą wentylację. 9. Nie przysłaniać otworów wentylacyjnych obudowy. 10. Nie wsuwać żadnych przedmiotów do otworów w obudowie terminala (z wyjątkiem karty abonenckiej). 11. Nie zdejmować obudowy terminala, nie otwierać zasilacza. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym i powoduje utratę gwarancji. Wszelkie naprawy należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisu. 12. Wszystkie czynności związane z instalacją terminala należy wykonać przed podłączeniem do sieci. 13. Terminal myć używając miękkiej wilgotnej ściereczki, po odłączeniu od sieci. Nie stosować substancji żrących, rozpuszczalników ani substancji ściernych. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj dokładnie Instrukcję instalacji i obsługi. W razie problemów skontaktuj się z dystrybutorem CYFRY DEKLARACJA ZGODNOŚCI Firma Pace France z siedzibą z Suresnes, przy rue de Verdun 33, Francja, oświadcza, biorąc na siebie wyłączną odpowiedzialność, że jej produkt: Cyfrowy odbiornik satelitarny/dekoder PACE HD PVR HDS7241/91, do którego niniejsza deklaracja się odnosi, spełnia następujące normy: EN 60065:2002+ A1:2006, EN 55013: A1: A2:2006, EN 55020:2007, EN 55022: A1:2007, EN 55024: A1: A2:2003, EN :2006, EN : A1:2001+ A2:2005. Urządzenie jest zgodne z dyrektywami EMC 2004/108/EC, 2006/95/EC i 2005/32/EC oraz regulacjami nr 1275/2008 i 278/

4 1.3. ZNACZENIE SYMBOLI OSTRZEGAWCZYCH To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kosza na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt (terminal, zasilacz, pilot, baterie), w przypadku gdy został zakupiony od < Cyfrowy Sp. z o.o., po okresie jego użytkowania nie może być wyrzucony razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego, lecz powinien być dostarczony do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Punkty takie są prowadzone przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego, służby zagospodarowania odpadów oraz dystrybutorów sprzętu. Użytkownicy wypożyczający sprzęt od < Cyfrowy Sp. z o.o. po upływie abonamentu są zobowiązani do przekazywania sprzętu do lokalnego dystrybutora CYFRY+. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia konsekwencji szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Uwaga! Aby ograniczyć niebezpieczeƒstwo porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować obudowy. Ewentualne naprawy zlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Opakowania z tymi oznaczeniami zostały wykonane z surowców nadających się do powtórnego wykorzystania. Urządzenie jest zgodne z obowiązującymi standardami bezpieczeƒstwa elektrycznego i zgodności elektromagnetycznej. 4

5 2. PREZENTACJA TERMINALA PACE HD PVR HDS7241 PILOT Włączenie/wyłączenie opcji sterowania telewizorem Włączenie/wyłączenie terminala Przejście z satelitarnego odbioru cyfrowego na inny rodzaj odbioru i powrót Bezpośredni wybór kanału Sterowanie elektronicznym przewodnikiem po programach Dostęp do menu terminala Dostęp do listy Twoich ulubionych programów Dostęp do informacji o aktualnie emitowanych programach CYFRY+ Wybór wersji językowej i napisów Dostęp do programów audio Potwierdzenie wyboru Przełączenie na poprzednio oglądany kanał Wybór formatu obrazu Wyjście z ekranu menu i powrót do programu TV Dostęp do elektronicznego przewodnika po programach Nawigacja po ekranie Zmiana kanału Regulacja natężenia dźwięku Wyłączenie dźwięku ª º º ª Dostęp do aplikacji Biblioteka Klawisze funkcyjne Uruchomienie dodatkowych usług systemu Obsługa trybu PVR (Personal Video Recorder możliwość nagrywania audycji) 5

6 Zmiana kanału, regulacja głośności lub nawigacja po menu Przycisk standby z kontrolką Czytnik karty abonenckiej oraz gniazda USB (na prawej ścianie terminala) Wejście anteny naziemnej Wyjście anteny naziemnej Gniazdo sieci komputerowej Wyjście telewizor Wyjście audio SPDIF (elektryczne) Wejście 1 anteny satelitarnej Port USB 2.0 Wyjście audio hi-fi Zasilanie 12V Wejście 2 anteny satelitarnej Wyjście audio SPDIF (optyczne) Cyfrowe wyjście obrazu i dźwięku HDMI 6

7 Terminal Pace HD PVR HDS7241 umożliwia odbiór pakietu programów cyfrowych nadawanych z satelity przez CYFRĘ+, a także innych, niekodowanych cyfrowych programów satelitarnych telewizyjnych i radiowych. Z terminalem współpracuje karta abonencka (chipowa), która zawiera informacje o uprawnieniach odbioru wybranych programów. Odbiór programów telewizyjnych, także niekodowanych, możliwy jest wyłącznie po umieszczeniu karty abonenckiej w czytniku terminala. Zestaw Pace HD PVR to: terminal Pace HD PVR HDS7241, nadajnik zdalnego sterowania (pilot) + 2 baterie, zasilacz, instrukcja instalacji i obsługi. Kable sygnałowe nie są częścią zestawu. W zależności od typu posiadanego telewizora, odpowiednie okablowanie należy dokupić oddzielnie. Terminal posiada wbudowany dysk twardy pozwalający na nagrywanie audycji oraz dostęp do usług dodatkowych. Terminal umożliwia odbiór i nagrywanie audycji w formacie HDTV (High Definition). System HDTV zapewnia dużo większą rozdzielczość obrazu w porównaniu ze standardową telewizją oraz doskonałą ostrość i odwzorowanie barw. Audycje nagrywane są na dysk twardy z zachowaniem cyfrowej jakości obrazu i dźwięku. Aby w pełni korzystać z zalet, jakie daje telewizja wysokiej rozdzielczości HDTV, do terminala należy podłączyć telewizor HD oraz zestaw kina domowego z dekoderem Dolby Digital (patrz INSTALACJA TERMINALA). Zaleca się używanie anteny satelitarnej o średnicy 80 cm z konwerterem typu Twin Full Band. UWAGA! Karta abonencka jest własnością < Cyfrowy Sp. z o.o. 7

8 3. KONFIGURACJA I OBSŁUGA PILOTA Pilot dołączony do zestawu jest pilotem uniwersalnym i może dodatkowo sterować dowolnym telewizorem. Sterowanie telewizorem wymaga skonfigurowania pilota z danym modelem odbiornika. Fabrycznie pilot nie jest skonfigurowany KONFIGURACJA Możliwe są trzy sposoby konfiguracji pilota: ręczna, półautomatyczna i automatyczna. Konfiguracja ręczna Aby skonfigurować pilota ręcznie, należy: Wprowadzić pilota w tryb programowania poprzez naciśnięcie klawisza TV i przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok klawisza TV) zacznie powoli migać. Wprowadzić trzycyfrowy kod odpowiadający marce posiadanego telewizora z listy (str. 10) i nacisnąć klawisz OK. Jeśli kod nie zostanie zaakceptowany, dioda LED przestanie świecić, należy wówczas powtórzyć programowanie. Akceptacja wprowadzonego kodu zostanie potwierdzona dwukrotnym mignięciem diody LED. Pilot przejdzie do trybu sterowania telewizorem. Należy sprawdzić, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora za pomocą pilota (patrz 3.2. OBSŁUGA). W przypadku niewłaściwego działania należy powtórzyć programowanie, wprowadzając kolejny kod z listy dla danej marki telewizora. Konfiguracja półautomatyczna Aby skonfigurować pilota w trybie półautomatycznym, należy: Wprowadzić pilota w tryb programowania poprzez naciśnięcie klawisza TV i przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok klawisza TV) zacznie powoli migać. Wprowadzić kod 003 i potwierdzić klawiszem OK. Akceptacja kodu zostanie potwierdzona pulsowaniem diody LED. Wprowadzić trzycyfrowy kod odpowiadający marce posiadanego telewizora z listy (str. 15) i nacisnąć klawisz OK. Jeśli kod nie zostanie zaakceptowany, dioda LED przestanie świecić, należy wówczas powtórzyć programowanie. Nacisnąć i przytrzymać klawisz Standby, kierując pilota w stronę włączonego telewizora. W momencie, kiedy pilot wyłączy telewizor, zwolnić klawisz Standby. Pilot automatycznie zapamięta właściwe ustawienia. 8

9 Należy sprawdzić, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora za pomocą pilota (patrz 3.2. OBSŁUGA). W przypadku niewłaściwego działania należy powtórzyć programowanie, wprowadzając kolejny kod z listy dla danej marki telewizora. Konfiguracja automatyczna Aby skonfigurować pilota w trybie automatycznym, należy: Wprowadzić pilota w tryb programowania poprzez naciśnięcie klawisza TV i przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok klawisza TV) zacznie powoli migać. Wprowadzić kod 002 i potwierdzić klawiszem OK. Akceptacja kodu zostanie potwierdzona pulsowaniem diody LED. Nacisnąć i przytrzymać klawisz Standby, kierując pilota w stronę włączonego telewizora. W momencie, kiedy pilot wyłączy telewizor, zwolnić klawisz Standby i nacisnąć OK. Pilot automatycznie zapamięta właściwe ustawienia. Należy sprawdzić, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora za pomocą pilota (patrz 3.2. OBSŁUGA). W przypadku niewłaściwego działania należy powtórzyć programowanie, wprowadzając kolejny kod z listy dla danej marki telewizora. Sprawdzanie ustawieƒ Aby sprawdzić, jaki kod marki jest obecnie zapisany w pilocie, należy: Wprowadzić pilota w tryb programowania poprzez naciśnięcie klawisza TV i przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok klawisza TV) zacznie powoli migać. Wprowadzić kod 001 i potwierdzić klawiszem OK. Akceptacja kodu zostanie potwierdzona pulsowaniem diody LED. Nacisnąć klawisz 1, liczba błyśnięć diody LED odpowiada pierwszej cyfrze kodu. Aby odczytać pozostałe cyfry kodu, należy kolejno nacisnąć klawisze 2 i 3. Powrót do ustawieƒ fabrycznych Aby powrócić do ustawieƒ fabrycznych, należy: Wprowadzić pilota w tryb programowania poprzez naciśnięcie klawisza TV i przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok klawisza TV) zacznie powoli migać. Wprowadzić kod 000 i potwierdzić klawiszem OK; jeśli kod zostanie przyjęty, dioda LED błyśnie dwukrotnie. 9

10 3.2. OBSŁUGA Sterowanie dekoderem tryb normalnej pracy W trybie normalnej pracy pilot steruje tylko pracą dekodera. W trybie tym dioda LED nie świeci. Sterowanie telewizorem Tryb sterowania telewizorem jest uaktywniany poprzez naciśnięcie klawisza TV. Praca w tym trybie jest sygnalizowana poprzez ciągłe świecenie diody LED. Pilot automatycznie powraca do trybu normalnej pracy po 15 sekundach od ostatniego naciśnięcia dowolnego klawisza. W trybie sterowania telewizorem aktywne są następujące klawisze: Standby, Klawisze numeryczne 0 9 oraz klawisz (-/- -), P+ i P-, V+ i V-, AV, Wyciszenie LISTA KODÓW DO ZAPROGRAMOWANIA PILOTA Konfiguracja ręczna: 2 2M ELECTRONICS A A.R.SYSTEMS ACCENT ACTION ADMIRAL ADVENT ADYSON AEG AGASHI AGAZI AGB AIKO AIM AIOSTAY AIRIS AIWA AKAI AKIBA AKIRA AKURA ALBA ALBIRAL ALCYON ALFA ALLORGAN ALLSTAR ALPHATRONIK ALTUS AMERICAN HIGH AMERICANA AMSTRAD ANDERSSON ANGLO ANITECH ANSONIC ANTECNO AOC ARC EN CIEL ARCON ARCTIC ARISTONA ART TECH ASA ASBERG ASORA ASTRA ASUKA ATEC ATLANTIC ATLAS ATORI ATORO AUDIO TECHNICA AUDIOSONIC AUDIOTON AUDIOVOX AUSIND AUTOVOX AVER MEDIA AWA AXXION B BANG BANG & OLUFSEN BASIC LINE BAUER BAUR BAYSONIC BAZIN BEC BECRESE BEKO BELL & HOWELL BENCHMARK-BEAUMAR BENQ BEON BEST BESTAR BIGSTON BLACK PANTHER BLACK STAR BLACKSTRIPE BLAUPUNKT BLAUTECH

11 11 BLUE SKY BONDSTEC BOSCH BOSCH-BAUER BOXFORD BRANDT BRANDT ELECTRONIQUE BRAUN BRENDSTAR BRINKMANN BRIONVEGA BROCKWOOD BROKSONIC BROTHER BRUNS BSR BTC BUSH C CAMPLE CAMPOMATIC CANAL+ CANALSATELLITE CANDLE CAPEHART CAPSONIC CARREFOUR CARVER CASIO CATHAY CCI CENTURION CENTURY CGE CGM CHANGHONG CHARPY CIATE CIE CIHAN CIMLINE CINEX CIRCUIT CITY CITIZEN CITY CLARIVOX CLATON CLATRONIC CLAUD CLUBINTERNET CMX/COMMAX COLORTYME COMBI COMPUTEC COMPUTRON CONCORDE CONDOR CONIC CONRAC CONSTRUCTA CONTEC CONTINENTAL CONTINENTAL EDISON CORFUNG CORONADO COSMEL CRAIG CROSLEY CROSSWOOD CROWN CRYSTAL CS ELECTRONICS CTC CLATRONIC CURTIS CURTIS MATHES CYBERPRIX D DAEWOO DAICHI DAIMOND DAINICHI DALCO DANSAI DANTAX DAVIS DAWA DAYTRON DCE DE GRAAF DECA DECCA DELL DENVER DESMET DIAMOND DIBOSS DIGILINE DIGITALSAT DIGITECH DIXI DMTECH DORIC DTS DUAL DUMONT DYNAMIC DYNATECH E EATON ECROM ECRON EDISON EDISON MINERVA EKSPERTEN VEST ELBE ELBIT ELBIT FRABA ELCIT ELECS ELECTRATUNE ELECTRO TECH ELECTROHOME ELECTRONIKA ELEKTA ELEKTRONIKA ELEMIS ELIN ELITE ELMAK ELMAN ELTA E-MAX EMERSON EON EPSON ERRES ETERNITY ETRON EURO-FEEL EUROLINE EUROMAN EUROMANN EUROPHON EXCELSIOR EXPERT F FENNER FERGUSON FIDELIS FIDELITY FILSAI FINLANDIA FINLUX FIRST LINE FISHER FLINT FORCE FORMENTI FORTRESS FRABA FRONTECH FUJI FUJITSU FUJITSU GENERAL FUJITSU SIEMENS FULTON FUNAI G GALAXIS GALAXY GALERIA GBC GE GEBER GEC GELOSO GEMSOUND GENERAL GENERAL TECHNIC GENEXXA GERICOM GIANT GITEM GM GMG GOLDBOX GOLDHAND GOLDI GOLDSTAR GOLDY GOODMANS GORENJE GPM GRADIM GRAETZ GRAN PRIX GRANADA GRANDIN GRENADIER GRONIC GRUNDIG GRUNKEL GTT

12 12 GUTTRONIC GZE UNIMOR H HAIER HALIFAX HALLMARK HANSEATIC HANTAREX HARLEY DAVIDSON HARRAD HARVARD HB INGELEN HCM HEATHKIT HEMMERMANN HIFIVOX HILINE HINARI HISAWA HISENSE HIT HITACHI HITACHI FUJIAN HOHER HÖHER HOME ELECTRONICS HORIZONT HORNYPHON HOSHAI HOTEL INTERNATIONAL..603 HQ HUMAX HUSPI ELEKTRONIK HYPER HYPERVISION HYPSON HYUNDAI I I.V IBERVISAO ICE IEKEI IMA IMPERIAL INDESIT INDIANA INFINITY INFRATEX INGELEN INGERSOLL INNO HIT INNOHIT INTERACTV INTERBUY INTERCORD INTERDISCOUNT INTERFUNK INTERTRONIC INTERVISION IRRADIO ISKRA IST ISUKAI ITC ITL ITS ITT ITV J JACSON JAMO JBL JDB JEC JETPOINT JINLIPU JRC JUMBOTRONIC JVC K KAIDO KAISER KAISUI KAMBROOK KAPSCH KARCHER KATHREIN KAWA KDS KENDO KENMARK KENNEDY KENNEX KENSTAR KENWOOD KERION KEYMAT KIMAY KIOTA KITON KLH KLOSS KNEISSEL KOBIC KOLSTER KONICHI KONKA KORPEL KORTEK KÖRTING KOTRON KTV KUASHO KUBA KUBA ELECTRONIC L LATONA LAVIS LEADER LEGEND LENCO LENOIR LESA LEVEL LEXUS LEYCO LG LGIK LIESENKÖTTER LIFE LIFETEC LINITRON LLOYD'S LOCATEL LODOS LOEWE LOGIK LÖGIK LOVE LUMA LUMATRON LUX-MAY LUXOR LXI M M ELECTRONICS MACYS MAGASIN MAGNADYNE MAGNAFON MAGNASONIC MAGNAVOX MAGNEX MAGNUM MANDOR MANESTH MARANTZ MARK MARSHAL MASCOM MASCOT MATCH ITALIA MATSUI MAVA MAXAM MAXELL MAXWELL MC MICHAEL MCE MCPERSON MEDIA STATION MEDIA TV MEDIATOR MEDION MEGAS MEGATRON MELBOX MELECTRONIC MEMOREX MEMORY MEMPHIS MERCURY MERRIT METEOR METZ MGA MICROMAXX MIDLAND MINERVA MINOKA MINSONIC MIRAI MITSUBISHI MITSUBUSHI MIVAR MONITOR MOTION MOTOROLA MTC MULTICHOICE MULTIMEDIA MULTISTANDARD MULTITEC MULTITECH MURPHY

13 13 N NAGOYA NAMSUNC NAONIS NAP NATIONAL NATIONAL STAR NEC NECKERMANN NEI NEOVIA NESCO NEW WORLD NEWTECH NIKKAI NIKKEI NIKKO NISSAN NOBLEX NOBLIKO NOGAMATIK NOKIA NORDMENDE NORDWAY NORTEK NORTHERN STAR NOVA NOVATRONIC NUCLEONIC O O GENERAL OCEANIC OKANO OLYMPIC ONCEAS ONIDA ONWA OPERA OPTANKA ORAVA ORBIT ORBITECH ORBITER ORIAN ORIENT ORION OSAKI OSO OSUME OTAKE OTAVA OTF OTHERS OTRUM OTTO VERSAND OVP P PACIFIC PAEL PALLADIUM PALSONIC PANAMA PANASHIBA PANASONIC PANAVISION PANAVOX PANORAMA PANORAMIC PATHE PATHE CINEMA PATHE MARCONI PAUSA PCE/PEC PEACOCK PENNEY PERFEKT PERFORMANCE PERSHIN PHILCO PHILEX PHILIPS PHOCUS PHOENIX PHONOLA PHONOTREND PIONEER PLANTRON PLATINIUM PLAYSONIC POLICOM POPPY PORTLAND PRANDONI PRINCE PRIMA PRINCESS PRINGSTON PRINZ PRO BASIC PRO VISION PROELCO PROFEX PROFILO PROFITRONIC PROLINE PROSCAN PROSONIC PROTEC PROTECH PROTON PROVIEW PROVISION PULSER PYE PYMI Q QTY QUADRO QUASAR QUELLE R R LINE RADIO SHACK RADIOLA RADIOMARELLI RADIONETTE RADIOTONE RADIX RANK RCA REALCOLOR REALISTIC RECOR RECORD RED STAR REDIFFUSION REGENTE RELISYS REVOX REX RFT RICE CLUB RMB ROADSTAR ROBOTRON ROOMBASE ROSITA ROSNER ROWA ROYAL ROYAL NEC RUNCO S SABA SAGEM SAISHO SAIVOD SAKIO SAKURA SALORA SAMBERS SAMPO SAMSUNG SAMSUX SANKY SANSUI SANY SANYO SBR SCHAUB LORENZ SCHNEIDER SCHWAIGER

14 14 SCIENTIFIC LABS SCOTLAND SCOTT SCREENLANT TFT SEA SEARS SEG SELECO SEMUA SENCORA SENTRA SERINO SHARP SHINTOM SHINTOSHI SHIVAKI SHORAI SHOW SIAREM SICATEL SICE SIEMENS SIENA SIERA SIERRA SIESTA SIGMAX SIGNATURE SILMA SILVA SCHNEIDER SILVER SINGER SINOTEC SINUDYNE SKANTIC SKY SMARAGD SNYDER SOGO SOLAVOX SOLE SONITRON SONIX SONOKO SONOLOR SONTEC SONY SOUND & VISION SOUNDCOLOR SOUNDESIGN SOUNDMASTER SPECTRA SPECTRICIAN SR STANDARD STAR STAR GENERAL STARLITE STARLUX STAßFURT STERN STRATO SUNGOO SUNKAI SUNRISE SUNSTAR SUNWATT SUNWOOD SUPERSONIC SUPERTEC SUPERTECH SUPRA SUPREMACY SUTRON SWISSTEC SYC LINE SYLVANIA SYMPHONIC SYMPHONIE T TADISTAR TALENT TANDBERG TANDY TARGA TASHIKO TATUNG TAURAS TEAK TEC TECHLINE TECHNICA TECHNICS TECHNILAND TECHNISAT TECHNOL TECHNOSONIC TECHNOTREND TECHWOOD TECNIMAGEN TECNISON TECO TEDELEX TEKNANT TEKON TELEAVIA TELECO TELEFAC TELEFUNKEN TELEKOM TELEOPTA TELERENT TELESERVICE TELESTAR TELETECH TELETON TELEVIDEON TELEVIEW TELKOM TELRA TEMPEST TENSAI TENSON TESLA TEVION THOMAS THOMSON THORN THORN-FERGUSON TMK TOBO TOKAI TOKYO TOSHEBIA TOSHIBA TOSONIC TOTEVISION TOWADA TRANSONIC TRC TREVI TRIAD TRIAX TRILUX TRISTAR TRIUMPH TRIVISION U UHER ULTRA ULTRAVOX UMA UNIC UNIC RADIO UNIMOR UNITED UNIVERSUM UNIVOX URANYA V VANGUARD VASILINEC VECO VEGA VENTE VESTEL VEXA VICTOR VIDECON VIDEO SYSTEM VIDEOLOGIQUE VIDEOSAT VIDEOSEVEN VIDEOTON VIDION VIDITEL VIEWPIA VIEWSONIC VISION VISON VOGELLS VORTEC VOXSON VTQ W WALKIE WALTHAM WARDS WATSON WATTRADIO WEGA WEGAVOX WELLTECH WELSTAR WELTBLICK WHIRLPOOL WHITE WESTINGHOUSE WINDSOR WINSTON WINTERNITZ WIZJA WORLD OF VISION WORLD-TECH WORLDVIEW Y YAMAHA YAMO YEVICI YOKAN YOKO YORK YORX YOSHITA YOTAKA Z ZANELA ZANUSSI ZENITH

15 Konfiguracja półautomatyczna: ACTION ADMIRAL ADYSON AKAI AKURA ALBA ALBIRAL ALLORGAN AMSTRAD ANITECH ANSONIC AOC AR SYSTEM ARC EN CIEL ARISTONA ASA ASBERG ASUKA ATLANTIC AUDIOSONIC AUTOVOX BANG & OLUFSEN BASIC LINE BAUR BEC BECRESE BEKO BELL & HOWELL BENCHMARK-BEAUMARK 195 BEON BEST BESTAR BLACKSTRIPE BLAUPUNKT BLUE SKY BOXFORD BRANDT ELECTRONIQUE. 205 BRIONVEGA BROCKWOOD BROKSONIC BRUNS BSR BUSH CAMPLE CAPEHART CARREFOUR CENTURY CGE CIE CIMLINE CIRCUIT CITY CITIZEN CLARIVOX CLATRONIC COLORTYME CONDOR CONIC CONTEC CONTINENTAL EDISON CPC CROSLEY CROWN CS ELECTRONICS 174 CTC CURTIS MATHES. 171 DAEWOO DAVIS DAYTRON DE GRAAF DECCA DIXI DUAL DUMONT DYNATECH ELBE ELBIT ELCIT ELECTROHOME ELECTRONIKA ELEKTRONIKA ELIN ELITE ELMAK ELMAN ELTA E-MAX EMERSON EPSON ERRES ETRON EUROMANN EUROPHON EXPERT FERGUSON FINLANDIA FINLUX FIRSTLINE FISHER FORCE FORMENTI FORTRESS FRONTECH FUJITSU FUNAI GALAXIS GALAXY GBC GEC GELOSO GENEXXA GITEM GOLDSTAR GOODMANS GORENJE GRADIN GRAETZ GRANADA GRUNDIG HAIER HALLMARK HANSEATIC HANTAREX HARLEY DAVIDSON. 171 HARRAD HARVARD HCM HIFIVOX HIHER HINARI HITACHI HÖHER HOME ELECTRONICS 121 HORNYPHON HUMAX HYPER HYPSON HYUNDAI ICE IMA IMPERIAL INFRATEX INGELEN INNOHIT INTERBUY INTERDISCOUNT. 205 INTERFUNK INTERVISION IRRADIO IST ISUKAI ITS ITT JACSON JETPOINT JVC KAISUI KAPSCH KARCHER KENDO KENNEDY KLH KNEISSEL KONKA KÖRTING KTV KUASHO KUBA LENCO LEYCO LG LIESENKÖTTER LIFETEC LINITRON LLOYD LOEWE LOGIK LÖGIK LUMA LUXOR LXI M ELECTRONICS. 147 MAGNADYNE MAGNAFON MAGNASONIC MAGNAVOX MANESTH MARANTZ MATSUI MEDIATOR MEDION MELECTRONIC MEMOREX MEMPHIS METZ MINERVA MITSUBISHI MIVAR MOTOROLA MTC MULTICHOICE MULTITECH MURPHY NEC NECKERMANN NEI NEOVIA NEWTECH NIKKAI NIKKO NOBLIKO NOGAMATIC NOKIA NORDMENDE NOVA OCEANIC ONWA ORAVA ORION OSAKI OTAVA OTHERS OTTO VERSAND. 207 OVP PALLADIUM PANAMA PANASONIC PATHE PCE/PEC PENNEY PHILCO PHILIPS PHOENIX PHONOLA PIONEER PLANTRON PORTLAND PRANDONI PRINCE PRIMA PRINZ PROELCO PROFEX PROFILO PROFITRONIC PROLINE PROTEC PROTON PULSER PYE QUELLE RADIO SHACK RADIOLA RADIOMARELLI RADIOTONE RANK RCA RECORD REVOX REX RFT ROADSTAR ROYAL SABA SAISHO SAKIO SALORA SAMBERS SAMSUNG SANSUI SANYO SBR SCHNEIDER SCOTT SEG SEI-SINUDYNE SELECO SENTRA SHARP SHIVAKI SIAREM SICATEL SIEMENS SIERRA SIESTA SILVA SCHNEIDER. 154 SINGER SKY SONITRON SONOKO SONOLOR SONTEC SONY SOUND & VISION. 204 SOUNDESIGN SPECTRICIAN STANDARD STERN SUNKAI SUNWOOD SUPERTECH SYMPHONIC TANDBERG TANDY TASHIKO TATUNG TEC TECHNICA TECHNICS TECHNISAT TECNIMAGEN TEKON TELEAVIA TELEFUNKEN TELETECH TELETON TENSAI TESLA THOMAS THOMSON THORN TOKAI TOKYO TOSHIBA TOSONIC TOWADA TRC TRILUX TRIUMPH UHER ULTRAVOX UMA UNIMOR UNITED UNIVERSUM UNIVOX VESTEL VEXA VIDEOTON VOXSON WALTHAM WARDS WATSON WATT RADIO WEGAVOX WHITE WESTINGHOUSE. 182 YOKO YORK ZANUSSI

16 4. INSTALACJA TERMINALA Wszystkie czynności związane z instalacją terminala (punkty 4.1., 4.2., 4.3.) należy wykonać bez podłączania terminala do sieci. Włączenie zasilania w trakcie instalacji grozi uszkodzeniem terminala. Terminal Pace HD PVR HDS7241 współpracuje z satelitarnym zestawem odbiorczym złożonym z anteny o średnicy co najmniej 70 cm i konwertera typu Twin Full Band. Dopuszcza się także stosowanie pojedynczego konwertera Full Band, ale uniemożliwi to jednoczesne nagrywanie i oglądanie programów nadawanych na różnych pasmach lub z różną polaryzacją. W przypadku korzystania z pojedynczego konwertera audycje dostępne w usługach CYFRA+VOD i HBO DIGITAL mogą być pobierane wolniej. Sygnał CYFRY+ emitowany jest wyłącznie z satelity HOT BIRD 13 E PODŁĄCZENIE TERMINALA DO TELEWIZORA HD Aby w pełni korzystać z zalet systemu HDTV, do terminala należy podłączyć telewizor kompatybilny z HDTV (HD Ready lub Full HD). Przed włączeniem terminala do sieci należy wykonać następujące czynności: podłączyć terminal do telewizora za pośrednictwem kabla HDMI, podłączyć antenę satelitarną do wejść WEJ. SAT 1 i WEJ. SAT 2; jeśli wykorzystywana jest antena z pojedynczym konwerterem, antenę należy podłączyć do wejścia WEJ. SAT 1, zaleca się także podłączenie terminala do zestawu kina domowego z dekoderem Dolby Digital poprzez złącze SPDIF (patrz pkt 4.3.). Następnie należy podłączyć terminal do sieci i wykonać czynności opisane w pkt. 5. Wyjście HDMI ustawione jest na tryb pracy HDMI/HDCP przenosi cyfrowo zarówno obraz, jak i dźwięk oraz zapewnia ochronę sygnału przed nieuprawnionym kopiowaniem. UWAGA! Telewizory HD z wejściem HDMI, które nie obsługują standardu HDCP mogą być podłączone do terminala Pace HD PVR jedynie przez złącze SCART (zobacz rozdział 4.2 PODŁĄCZENIE TERMINALA CYFROWEGO DO TELEWIZORA STANDARDOWEJ ROZDZIELCZOŚCI). Ponieważ wyjście SCART przenosi obraz w standardowej rozdzielczości, takie połączenie nie będzie umożliwiało korzystania z jakości HDTV, a niektóre ekrany menu i aplikacji mogą być nieczytelne. 16

17 TELEWIZOR 4.2. PODŁĄCZENIE TERMINALA CYFROWEGO DO TELEWIZORA STANDARDOWEJ ROZDZIELCZOŚCI Przed włączeniem terminala do sieci należy wykonać poniższe czynności: podłączyć antenę satelitarną do wejść WEJ. SAT 1 i WEJ. SAT 2; jeśli wykorzystywana jest antena z pojedynczym konwerterem, antenę należy podłączyć do wejścia WEJ. SAT 1, podłączyć telewizor do złącza opisanego TELEWIZOR kablem SCART. Terminal można także podłączyć do domowego zestawu hi-fi (patrz DODATKOWE POŁĄCZENIA). Następnie należy podłączyć terminal do sieci i wykonać czynności opisane w pkt

18 TELEWIZOR 4.3. DODATKOWE POŁĄCZENIA Terminal Pace HD PVR HDS7241 może być źródłem dźwięku doskonałej jakości dla domowego zestawu hi-fi. Połączenia terminala i wzmacniacza hi-fi można dokonać na 3 sposoby: połączenie analogowe: Połączyć wyjścia AUDIO LEWY i PRAWY terminala Pace HD PVR z wejściem AUX wzmacniacza hi-fi za pomocą kabla zakoƒczonego wtykami typu CINCH. połączenie cyfrowe: Połączyć wyjście SPDIF terminala Pace HD PVR z cyfrowym wejściem zestawu hi-fi za pomocą kabla zakoƒczonego wtykami typu CINCH. Połączenie to umożliwia odbiór dźwięku w systemie Dolby Digital. połączenie cyfrowe (kabel optyczny): Połączyć wyjście SPDIF OPT terminala Pace HD PVR z cyfrowym wejściem zestawu hi-fi za pomocą kabla optycznego. Połączenie to umożliwia odbiór dźwięku w systemie Dolby Digital. ZESTAW AUDIO Połączenie cyfrowe Połączenie analogowe 18

19 Terminal jest wyposażony w następujące gniazda przeznaczone do wykorzystania w przyszłości: gniazdo sieci komputerowej ETHERNET, dwa gniazda USB 2.0. Nie należy podłączać żadnych urządzeƒ do wyżej wymienionych gniazd, dopóki CYFRA+ nie poinformuje o takiej możliwości. 5. Programowanie terminala Aby zaprogramować terminal cyfrowy, należy wykonać poniższe czynności: włożyć kartę abonencką do przeznaczonej dla niej kieszeni na prawej ścianie terminala (stykami do dołu), wcisnąć przycisk nadajnika zdalnego sterowania (pilot), wcisnąć przycisk MENU nadajnika zdalnego sterowania na ekranie powinna pojawić się plansza głównego menu, przedstawiona na rysunku. Menu główne Instalacja terminala Pace HD PVR jest wykonywana w trzech etapach: ustawianie anteny, wyszukiwanie programów (satelitarnych i naziemnych), ustawianie parametrów telewizora, magnetowidu itp. Każdą z tych czynności można wykonać, korzystając z opcji dostępnych w menu głównym tunera. 19

20 5.1. Ustawianie anteny Precyzyjne ustawienie anteny satelitarnej jest warunkiem poprawnej pracy terminala. Korekta ustawienia anteny może być wykonana samodzielnie, ale zalecamy skorzystanie z usług specjalistycznego serwisu, gdyż ta czynność wymaga pewnej wprawy, a niekiedy także specjalistycznych przyrządów. Ustawianie anteny ułatwia wskaźnik poziomu sygnału, który można włączyć w opcji 7 menu głównego: PARAMETRY TECHNICZNE USTAWIANIE ANTENY. Parametry techniczne Ustawianie anteny Po wciśnięciu klawisza B pojawiają się parametry dotyczące konwertera, które można skorygować, wpisując nowe wartości pasma górnego i pasma dolnego oscylatora konwertera. Klawisz D umożliwia powrót do standardowych ustawieƒ konwertera. Jeśli wykorzystywany jest pojedynczy konwerter, w opcji TYP KONWERTERA należy wybrać opcję POJEDYNCZY. UWAGA! W przypadku, gdy abonent posiada nietypowy konwerter, powinien znać jego parametry techniczne. Wartości częstotliwości oscylatora należy wtedy wpisać w pola PASMO DOLNE i PASMO GÓRNE, w przeciwnym wypadku zaprogramowanie terminala nie będzie możliwe. 20

Kino Świat 2014. wifibox+ Sagemcom DSIW74 instrukcja SAGEMCOM DSIW74 / INSTRUKCJA

Kino Świat 2014. wifibox+ Sagemcom DSIW74 instrukcja SAGEMCOM DSIW74 / INSTRUKCJA Atlas Chmur w CANAL+ Kino Świat 2014 wifibox+ Sagemcom DSIW74 instrukcja SAGEMCOM DSIW74 / INSTRUKCJA wifibox+ SPIS TREŚCI 1 1. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska 2 1.1 Zasady bezpieczeństwa 2 1.2 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

DEKODER PACE HD PVR HDS7241 Z MOŻLIWOŚCIĄ NAGRYWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ICA.CYFRAPLUS.PL CYFRAPLUS.PL INSTRUKCJA PACE HDS7241

DEKODER PACE HD PVR HDS7241 Z MOŻLIWOŚCIĄ NAGRYWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ICA.CYFRAPLUS.PL CYFRAPLUS.PL INSTRUKCJA PACE HDS7241 INSTRUKCJA PACE HDS7241 ICA.CYFRAPLUS.PL CYFRAPLUS.PL DEKODER PACE HD PVR HDS7241 Z MOŻLIWOŚCIĄ NAGRYWANIA Dolby oraz symbol podwójnego D są znakami handlowymi firmy Dolby Laboratories. Wyprodukowano na

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ / ROZDZIAŁ 1 BOX+ SAGEMCOM DSI83 / INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

DZIAŁ / ROZDZIAŁ 1 BOX+ SAGEMCOM DSI83 / INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DZIAŁ / ROZDZIAŁ 1 I N S T R U K C J A U Ż Y T K O W A N I A BOX+ S A G E M C O M D S I 8 3 SAGEMCOM DSI83 / INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 2 NCPLUS.PL SPIS TREŚCI 3 1. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska...4

Bardziej szczegółowo

BOX+ SAGEMCOM DSI87 / INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BOX+ SAGEMCOM DSI87 / INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I N S T R U K C J A U Ż Y T K O W A N I A 1 BOX+ S A G E M C O M D S I 8 7 SAGEMCOM DSI87 / INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 2 NCPLUS.PL SPIS TREŚCI 3 1. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska...4 1.1. Zasady bezpieczeństwa...4

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO. Aby zapobiec przegrzewaniu się dekodera,

BEZPIECZEŃSTWO. Aby zapobiec przegrzewaniu się dekodera, I N S T R U K C J A U R U C H O M I E N I A mediabox+ 1 BEZPIECZEŃSTWO Dekoder został wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa. Jednakże należy przestrzegać następujących zasad

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Bezpieczeństwo. Rozpakowanie dekodera

Wstęp. Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Bezpieczeństwo. Rozpakowanie dekodera Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Przeznaczenie... 3 Aktualizacja... 3 Znaki towarowe... 3 Bezpieczeństwo... 3 Rozpakowanie dekodera... 3 Ekologia... 4 Zawartość opakowania... 4 Dekoder panel tylny...

Bardziej szczegółowo

HD 5500s.indd 1 26/09/14 16:10

HD 5500s.indd 1 26/09/14 16:10 HD 5500s.indd 1 26/09/14 16:10 Dziękujemy za zakup dekodera HD 5500s. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie,

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-D7100 2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu fi rmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi, należy

Bardziej szczegółowo

5,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

5,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-F5500 HT-F5530 HT-F5550 5,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej

Bardziej szczegółowo

7,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

7,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-F9750W 7,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi, należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C

Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C www.vectra.pl Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa

Bardziej szczegółowo

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-ES6200 HT-ES6600 2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi,

Bardziej szczegółowo

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-FS6200 2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi, należy

Bardziej szczegółowo

7,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

7,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-E6750W 7,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi, należy

Bardziej szczegółowo

System kina domowego Blu-ray 2.1CH instrukcja obsługi

System kina domowego Blu-ray 2.1CH instrukcja obsługi HT-BD7200 System kina domowego Blu-ray 2.1CH instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej pełny serwis, należy zarejestrować produkt pod

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika dekoder HD z cyfrową nagrywarką instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-D7200 HT-D7200B 2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu fi rmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi,

Bardziej szczegółowo

Dekoder ADB-2840. Instrukcja obsługi

Dekoder ADB-2840. Instrukcja obsługi Dekoder ADB-2840 Instrukcja obsługi Dekoder ADB-2840 Instrukcja obsługi Copyright 2012 EVIO Polska SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. PODŁĄCZENIE DEKODERA... 5 1.2. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacza Płyt Blu-ray

Odtwarzacza Płyt Blu-ray BD-P1580 Odtwarzacza Płyt Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung W celu uzyskania pełniejszej obsługi produkt należy zarejestrować na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46 Instrukcja obsługi HDTV Plus / HDTV HDTV Plus / HDTV Telewizor z ekranem TFT-LCD z zintegrowanym dyskiem twardym i podwójnym multitunerem. Posiada wbudowany czytnik kart w systemie CONAX oraz dwa interfejsy

Bardziej szczegółowo

DigiCorder HD S2. Cyfrowy Twin Tuner ze zintegrowanym dyskiem twardym. Instrukcja obsługi. Z dwoma gniazdami PCMCIA na moduły CI.

DigiCorder HD S2. Cyfrowy Twin Tuner ze zintegrowanym dyskiem twardym. Instrukcja obsługi. Z dwoma gniazdami PCMCIA na moduły CI. DigiCorder HD S2 Cyfrowy Twin Tuner ze zintegrowanym dyskiem twardym Instrukcja obsługi Z dwoma gniazdami PCMCIA na moduły CI. Do odbioru darmowych programów satelitarnych zaszyfrowanych (np. VIACCESS,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika Orange TV dekoder Sagemcom WHD 80 Przewodnik użytkownika spis treści wstęp... 4 1. O instrukcji... 4 2. Korzyści z posiadania Orange TV... 4 3. Zawartość zestawu instalacyjnego... 4 4. Schemat panelu przedniego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Instrukcja obsługi dekodera IPS 3000

INSTRUKCJA. Instrukcja obsługi dekodera IPS 3000 INSTRUKCJA Instrukcja obsługi dekodera IPS 3000 1 1. Wstęp... 3 Warunki korzystania... 3 Aktualizacja... 3 Ekologia... 4 Bezpieczeństwo... 4 2. Wypakowanie dekodera... 5 Zawartość opakowania... 5 Dekoder

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W PL Instrukcja obsługi DIGIT CD e Plus DIGIT S2 CD e DIGIT CK e DIGIT CD e Black Cyfrowe odbiorniki satelitarne z wbudowanym systemem dostępu warunkowego CONAX do odbioru kodowanych oraz ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja użytkowania

Skrócona instrukcja użytkowania Sieciowy odtwarzacz multimedialny Skrócona instrukcja użytkowania Dune HD Smart H1 Dune HD Smart D1 Dune HD Smart B1 Dune HD Max Dune HD Duo Dune HD Base 3D Dune HD TV-303D www.dunehd.pl Spis treści 1.Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000 PL 2 CHD-3000 SPIS TREŚCI 1. Środki bezpieczeństwa 3 2. Ochrona środowiska 4 3. Uwagi eksploatacyjne 5 3.1. Automatyczne wyłączenie zasilania 5 3.2. Współpraca z zewnętrznym napędem USB (dotyczy odbiorników

Bardziej szczegółowo