PACE HD PVR HDS7241 DEKODER CYFRY+

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PACE HD PVR HDS7241 DEKODER CYFRY+"

Transkrypt

1 PACE HD PVR HDS7241 DEKODER CYFRY+ Przystosowany do odbioru telewizji wysokiej rozdzielczości Cyfrowe wyjście audio-wideo 16:9 Panoramiczny format obrazu Cyfrowy system dźwięku przestrzennego SPDIF, USB 2.0*, DVB-T, ETHERNET*, DVB-S, MPEG 2, MPEG 4/H.264 *do wykorzystania w przyszłości Dolby i znak podwójnego Dµ są znakami towarowymi Dolby Laboratories. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.

2 INSTALACJA 1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI ZNACZENIE SYMBOLI OSTRZEGAWCZYCH Prezentacja terminala PACE HD PVR HDS KONFIGURACJA I OBSŁUGA PILOTA KONFIGURACJA OBSŁUGA LISTA KODÓW DO ZAPROGRAMOWANIA PILOTA INSTALACJA TERMINALA PODŁĄCZENIE TERMINALA DO TELEWIZORA HD PODŁĄCZENIE TERMINALA CYFROWEGO DO TELEWIZORA STANDARDOWEJ ROZDZIELCZOŚCI DODATKOWE POŁĄCZENIA Programowanie terminala Ustawianie anteny WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW SATELITARNYCH WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAZIEMNYCH Ustawianie parametrów telewizora Dodatkowe ustawienia terminala ZARZĄDZANIE TWARDYM DYSKIEM PARAMETRY TECHNICZNE TERMINALA OBSŁUGA 1. FUNKCJA biblioteka OGLĄDANIE PROGRAMU FUNKCJE ZAAWANSOWANE FUNKCJA PILOT Funkcja PROGRAM LISTA kanałów Funkcja ZABLOKUJ PROGRAMY Funkcja WYBIERZ SWOJE PROGRAMY WybÓr wersji językowej dźwięku i napisów Programy AUDIO NAGRYWANIE AUDYCJI DoŁĄczanie programów SKRZYNKA POCZTOWA I UPRAWNIENIA ODBIORU ZNACZENIE SYMBOLI GRAFICZNYCH TRYB CZUWANIA W RAZIE KŁOPOTÓW Przeczytaj dokładnie Instrukcję instalacji i obsługi. 2

3 INSTALACJA 1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1. Nie narażać terminala, zasilacza ani pilota na działanie wysokich temperatur, ognia, wilgoci i wody oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych. Nie ustawiać w pobliżu materiałów łatwopalnych. 2. Zasilacz będący częścią zestawu może pracować jedynie wewnątrz pomieszczeń. Należy okresowo sprawdzać stan obudowy i przewodu zasilacza. W razie stwierdzenia uszkodzenia zwrócić się do dystrybutora. 3. Zapewnić swobodny dostęp do zasilacza, aby można było łatwo odłączyć go z sieci. 4. W razie zalania terminala natychmiast wyłączyć go z sieci. 5. Nie włączać urządzenia natychmiast po przeniesieniu go z pomieszczenia chłodnego do ciepłego i odwrotnie. 6. Unikać silnych wstrząsów. 7. W czasie burzy, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, należy odłączyć zasilacz od sieci energetycznej. Zaleca się także odłączenie kabla antenowego od terminala. 8. Pozostawić wolną przestrzeƒ wokół terminala umożliwiającą wentylację. 9. Nie przysłaniać otworów wentylacyjnych obudowy. 10. Nie wsuwać żadnych przedmiotów do otworów w obudowie terminala (z wyjątkiem karty abonenckiej). 11. Nie zdejmować obudowy terminala, nie otwierać zasilacza. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym i powoduje utratę gwarancji. Wszelkie naprawy należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisu. 12. Wszystkie czynności związane z instalacją terminala należy wykonać przed podłączeniem do sieci. 13. Terminal myć używając miękkiej wilgotnej ściereczki, po odłączeniu od sieci. Nie stosować substancji żrących, rozpuszczalników ani substancji ściernych. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj dokładnie Instrukcję instalacji i obsługi. W razie problemów skontaktuj się z dystrybutorem CYFRY DEKLARACJA ZGODNOŚCI Firma Pace France z siedzibą z Suresnes, przy rue de Verdun 33, Francja, oświadcza, biorąc na siebie wyłączną odpowiedzialność, że jej produkt: Cyfrowy odbiornik satelitarny/dekoder PACE HD PVR HDS7241/91, do którego niniejsza deklaracja się odnosi, spełnia następujące normy: EN 60065:2002+ A1:2006, EN 55013: A1: A2:2006, EN 55020:2007, EN 55022: A1:2007, EN 55024: A1: A2:2003, EN :2006, EN : A1:2001+ A2:2005. Urządzenie jest zgodne z dyrektywami EMC 2004/108/EC, 2006/95/EC i 2005/32/EC oraz regulacjami nr 1275/2008 i 278/

4 1.3. ZNACZENIE SYMBOLI OSTRZEGAWCZYCH To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kosza na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt (terminal, zasilacz, pilot, baterie), w przypadku gdy został zakupiony od < Cyfrowy Sp. z o.o., po okresie jego użytkowania nie może być wyrzucony razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego, lecz powinien być dostarczony do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Punkty takie są prowadzone przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego, służby zagospodarowania odpadów oraz dystrybutorów sprzętu. Użytkownicy wypożyczający sprzęt od < Cyfrowy Sp. z o.o. po upływie abonamentu są zobowiązani do przekazywania sprzętu do lokalnego dystrybutora CYFRY+. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia konsekwencji szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Uwaga! Aby ograniczyć niebezpieczeƒstwo porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować obudowy. Ewentualne naprawy zlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Opakowania z tymi oznaczeniami zostały wykonane z surowców nadających się do powtórnego wykorzystania. Urządzenie jest zgodne z obowiązującymi standardami bezpieczeƒstwa elektrycznego i zgodności elektromagnetycznej. 4

5 2. PREZENTACJA TERMINALA PACE HD PVR HDS7241 PILOT Włączenie/wyłączenie opcji sterowania telewizorem Włączenie/wyłączenie terminala Przejście z satelitarnego odbioru cyfrowego na inny rodzaj odbioru i powrót Bezpośredni wybór kanału Sterowanie elektronicznym przewodnikiem po programach Dostęp do menu terminala Dostęp do listy Twoich ulubionych programów Dostęp do informacji o aktualnie emitowanych programach CYFRY+ Wybór wersji językowej i napisów Dostęp do programów audio Potwierdzenie wyboru Przełączenie na poprzednio oglądany kanał Wybór formatu obrazu Wyjście z ekranu menu i powrót do programu TV Dostęp do elektronicznego przewodnika po programach Nawigacja po ekranie Zmiana kanału Regulacja natężenia dźwięku Wyłączenie dźwięku ª º º ª Dostęp do aplikacji Biblioteka Klawisze funkcyjne Uruchomienie dodatkowych usług systemu Obsługa trybu PVR (Personal Video Recorder możliwość nagrywania audycji) 5

6 Zmiana kanału, regulacja głośności lub nawigacja po menu Przycisk standby z kontrolką Czytnik karty abonenckiej oraz gniazda USB (na prawej ścianie terminala) Wejście anteny naziemnej Wyjście anteny naziemnej Gniazdo sieci komputerowej Wyjście telewizor Wyjście audio SPDIF (elektryczne) Wejście 1 anteny satelitarnej Port USB 2.0 Wyjście audio hi-fi Zasilanie 12V Wejście 2 anteny satelitarnej Wyjście audio SPDIF (optyczne) Cyfrowe wyjście obrazu i dźwięku HDMI 6

7 Terminal Pace HD PVR HDS7241 umożliwia odbiór pakietu programów cyfrowych nadawanych z satelity przez CYFRĘ+, a także innych, niekodowanych cyfrowych programów satelitarnych telewizyjnych i radiowych. Z terminalem współpracuje karta abonencka (chipowa), która zawiera informacje o uprawnieniach odbioru wybranych programów. Odbiór programów telewizyjnych, także niekodowanych, możliwy jest wyłącznie po umieszczeniu karty abonenckiej w czytniku terminala. Zestaw Pace HD PVR to: terminal Pace HD PVR HDS7241, nadajnik zdalnego sterowania (pilot) + 2 baterie, zasilacz, instrukcja instalacji i obsługi. Kable sygnałowe nie są częścią zestawu. W zależności od typu posiadanego telewizora, odpowiednie okablowanie należy dokupić oddzielnie. Terminal posiada wbudowany dysk twardy pozwalający na nagrywanie audycji oraz dostęp do usług dodatkowych. Terminal umożliwia odbiór i nagrywanie audycji w formacie HDTV (High Definition). System HDTV zapewnia dużo większą rozdzielczość obrazu w porównaniu ze standardową telewizją oraz doskonałą ostrość i odwzorowanie barw. Audycje nagrywane są na dysk twardy z zachowaniem cyfrowej jakości obrazu i dźwięku. Aby w pełni korzystać z zalet, jakie daje telewizja wysokiej rozdzielczości HDTV, do terminala należy podłączyć telewizor HD oraz zestaw kina domowego z dekoderem Dolby Digital (patrz INSTALACJA TERMINALA). Zaleca się używanie anteny satelitarnej o średnicy 80 cm z konwerterem typu Twin Full Band. UWAGA! Karta abonencka jest własnością < Cyfrowy Sp. z o.o. 7

8 3. KONFIGURACJA I OBSŁUGA PILOTA Pilot dołączony do zestawu jest pilotem uniwersalnym i może dodatkowo sterować dowolnym telewizorem. Sterowanie telewizorem wymaga skonfigurowania pilota z danym modelem odbiornika. Fabrycznie pilot nie jest skonfigurowany KONFIGURACJA Możliwe są trzy sposoby konfiguracji pilota: ręczna, półautomatyczna i automatyczna. Konfiguracja ręczna Aby skonfigurować pilota ręcznie, należy: Wprowadzić pilota w tryb programowania poprzez naciśnięcie klawisza TV i przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok klawisza TV) zacznie powoli migać. Wprowadzić trzycyfrowy kod odpowiadający marce posiadanego telewizora z listy (str. 10) i nacisnąć klawisz OK. Jeśli kod nie zostanie zaakceptowany, dioda LED przestanie świecić, należy wówczas powtórzyć programowanie. Akceptacja wprowadzonego kodu zostanie potwierdzona dwukrotnym mignięciem diody LED. Pilot przejdzie do trybu sterowania telewizorem. Należy sprawdzić, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora za pomocą pilota (patrz 3.2. OBSŁUGA). W przypadku niewłaściwego działania należy powtórzyć programowanie, wprowadzając kolejny kod z listy dla danej marki telewizora. Konfiguracja półautomatyczna Aby skonfigurować pilota w trybie półautomatycznym, należy: Wprowadzić pilota w tryb programowania poprzez naciśnięcie klawisza TV i przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok klawisza TV) zacznie powoli migać. Wprowadzić kod 003 i potwierdzić klawiszem OK. Akceptacja kodu zostanie potwierdzona pulsowaniem diody LED. Wprowadzić trzycyfrowy kod odpowiadający marce posiadanego telewizora z listy (str. 15) i nacisnąć klawisz OK. Jeśli kod nie zostanie zaakceptowany, dioda LED przestanie świecić, należy wówczas powtórzyć programowanie. Nacisnąć i przytrzymać klawisz Standby, kierując pilota w stronę włączonego telewizora. W momencie, kiedy pilot wyłączy telewizor, zwolnić klawisz Standby. Pilot automatycznie zapamięta właściwe ustawienia. 8

9 Należy sprawdzić, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora za pomocą pilota (patrz 3.2. OBSŁUGA). W przypadku niewłaściwego działania należy powtórzyć programowanie, wprowadzając kolejny kod z listy dla danej marki telewizora. Konfiguracja automatyczna Aby skonfigurować pilota w trybie automatycznym, należy: Wprowadzić pilota w tryb programowania poprzez naciśnięcie klawisza TV i przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok klawisza TV) zacznie powoli migać. Wprowadzić kod 002 i potwierdzić klawiszem OK. Akceptacja kodu zostanie potwierdzona pulsowaniem diody LED. Nacisnąć i przytrzymać klawisz Standby, kierując pilota w stronę włączonego telewizora. W momencie, kiedy pilot wyłączy telewizor, zwolnić klawisz Standby i nacisnąć OK. Pilot automatycznie zapamięta właściwe ustawienia. Należy sprawdzić, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora za pomocą pilota (patrz 3.2. OBSŁUGA). W przypadku niewłaściwego działania należy powtórzyć programowanie, wprowadzając kolejny kod z listy dla danej marki telewizora. Sprawdzanie ustawieƒ Aby sprawdzić, jaki kod marki jest obecnie zapisany w pilocie, należy: Wprowadzić pilota w tryb programowania poprzez naciśnięcie klawisza TV i przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok klawisza TV) zacznie powoli migać. Wprowadzić kod 001 i potwierdzić klawiszem OK. Akceptacja kodu zostanie potwierdzona pulsowaniem diody LED. Nacisnąć klawisz 1, liczba błyśnięć diody LED odpowiada pierwszej cyfrze kodu. Aby odczytać pozostałe cyfry kodu, należy kolejno nacisnąć klawisze 2 i 3. Powrót do ustawieƒ fabrycznych Aby powrócić do ustawieƒ fabrycznych, należy: Wprowadzić pilota w tryb programowania poprzez naciśnięcie klawisza TV i przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok klawisza TV) zacznie powoli migać. Wprowadzić kod 000 i potwierdzić klawiszem OK; jeśli kod zostanie przyjęty, dioda LED błyśnie dwukrotnie. 9

10 3.2. OBSŁUGA Sterowanie dekoderem tryb normalnej pracy W trybie normalnej pracy pilot steruje tylko pracą dekodera. W trybie tym dioda LED nie świeci. Sterowanie telewizorem Tryb sterowania telewizorem jest uaktywniany poprzez naciśnięcie klawisza TV. Praca w tym trybie jest sygnalizowana poprzez ciągłe świecenie diody LED. Pilot automatycznie powraca do trybu normalnej pracy po 15 sekundach od ostatniego naciśnięcia dowolnego klawisza. W trybie sterowania telewizorem aktywne są następujące klawisze: Standby, Klawisze numeryczne 0 9 oraz klawisz (-/- -), P+ i P-, V+ i V-, AV, Wyciszenie LISTA KODÓW DO ZAPROGRAMOWANIA PILOTA Konfiguracja ręczna: 2 2M ELECTRONICS A A.R.SYSTEMS ACCENT ACTION ADMIRAL ADVENT ADYSON AEG AGASHI AGAZI AGB AIKO AIM AIOSTAY AIRIS AIWA AKAI AKIBA AKIRA AKURA ALBA ALBIRAL ALCYON ALFA ALLORGAN ALLSTAR ALPHATRONIK ALTUS AMERICAN HIGH AMERICANA AMSTRAD ANDERSSON ANGLO ANITECH ANSONIC ANTECNO AOC ARC EN CIEL ARCON ARCTIC ARISTONA ART TECH ASA ASBERG ASORA ASTRA ASUKA ATEC ATLANTIC ATLAS ATORI ATORO AUDIO TECHNICA AUDIOSONIC AUDIOTON AUDIOVOX AUSIND AUTOVOX AVER MEDIA AWA AXXION B BANG BANG & OLUFSEN BASIC LINE BAUER BAUR BAYSONIC BAZIN BEC BECRESE BEKO BELL & HOWELL BENCHMARK-BEAUMAR BENQ BEON BEST BESTAR BIGSTON BLACK PANTHER BLACK STAR BLACKSTRIPE BLAUPUNKT BLAUTECH

11 11 BLUE SKY BONDSTEC BOSCH BOSCH-BAUER BOXFORD BRANDT BRANDT ELECTRONIQUE BRAUN BRENDSTAR BRINKMANN BRIONVEGA BROCKWOOD BROKSONIC BROTHER BRUNS BSR BTC BUSH C CAMPLE CAMPOMATIC CANAL+ CANALSATELLITE CANDLE CAPEHART CAPSONIC CARREFOUR CARVER CASIO CATHAY CCI CENTURION CENTURY CGE CGM CHANGHONG CHARPY CIATE CIE CIHAN CIMLINE CINEX CIRCUIT CITY CITIZEN CITY CLARIVOX CLATON CLATRONIC CLAUD CLUBINTERNET CMX/COMMAX COLORTYME COMBI COMPUTEC COMPUTRON CONCORDE CONDOR CONIC CONRAC CONSTRUCTA CONTEC CONTINENTAL CONTINENTAL EDISON CORFUNG CORONADO COSMEL CRAIG CROSLEY CROSSWOOD CROWN CRYSTAL CS ELECTRONICS CTC CLATRONIC CURTIS CURTIS MATHES CYBERPRIX D DAEWOO DAICHI DAIMOND DAINICHI DALCO DANSAI DANTAX DAVIS DAWA DAYTRON DCE DE GRAAF DECA DECCA DELL DENVER DESMET DIAMOND DIBOSS DIGILINE DIGITALSAT DIGITECH DIXI DMTECH DORIC DTS DUAL DUMONT DYNAMIC DYNATECH E EATON ECROM ECRON EDISON EDISON MINERVA EKSPERTEN VEST ELBE ELBIT ELBIT FRABA ELCIT ELECS ELECTRATUNE ELECTRO TECH ELECTROHOME ELECTRONIKA ELEKTA ELEKTRONIKA ELEMIS ELIN ELITE ELMAK ELMAN ELTA E-MAX EMERSON EON EPSON ERRES ETERNITY ETRON EURO-FEEL EUROLINE EUROMAN EUROMANN EUROPHON EXCELSIOR EXPERT F FENNER FERGUSON FIDELIS FIDELITY FILSAI FINLANDIA FINLUX FIRST LINE FISHER FLINT FORCE FORMENTI FORTRESS FRABA FRONTECH FUJI FUJITSU FUJITSU GENERAL FUJITSU SIEMENS FULTON FUNAI G GALAXIS GALAXY GALERIA GBC GE GEBER GEC GELOSO GEMSOUND GENERAL GENERAL TECHNIC GENEXXA GERICOM GIANT GITEM GM GMG GOLDBOX GOLDHAND GOLDI GOLDSTAR GOLDY GOODMANS GORENJE GPM GRADIM GRAETZ GRAN PRIX GRANADA GRANDIN GRENADIER GRONIC GRUNDIG GRUNKEL GTT

12 12 GUTTRONIC GZE UNIMOR H HAIER HALIFAX HALLMARK HANSEATIC HANTAREX HARLEY DAVIDSON HARRAD HARVARD HB INGELEN HCM HEATHKIT HEMMERMANN HIFIVOX HILINE HINARI HISAWA HISENSE HIT HITACHI HITACHI FUJIAN HOHER HÖHER HOME ELECTRONICS HORIZONT HORNYPHON HOSHAI HOTEL INTERNATIONAL..603 HQ HUMAX HUSPI ELEKTRONIK HYPER HYPERVISION HYPSON HYUNDAI I I.V IBERVISAO ICE IEKEI IMA IMPERIAL INDESIT INDIANA INFINITY INFRATEX INGELEN INGERSOLL INNO HIT INNOHIT INTERACTV INTERBUY INTERCORD INTERDISCOUNT INTERFUNK INTERTRONIC INTERVISION IRRADIO ISKRA IST ISUKAI ITC ITL ITS ITT ITV J JACSON JAMO JBL JDB JEC JETPOINT JINLIPU JRC JUMBOTRONIC JVC K KAIDO KAISER KAISUI KAMBROOK KAPSCH KARCHER KATHREIN KAWA KDS KENDO KENMARK KENNEDY KENNEX KENSTAR KENWOOD KERION KEYMAT KIMAY KIOTA KITON KLH KLOSS KNEISSEL KOBIC KOLSTER KONICHI KONKA KORPEL KORTEK KÖRTING KOTRON KTV KUASHO KUBA KUBA ELECTRONIC L LATONA LAVIS LEADER LEGEND LENCO LENOIR LESA LEVEL LEXUS LEYCO LG LGIK LIESENKÖTTER LIFE LIFETEC LINITRON LLOYD'S LOCATEL LODOS LOEWE LOGIK LÖGIK LOVE LUMA LUMATRON LUX-MAY LUXOR LXI M M ELECTRONICS MACYS MAGASIN MAGNADYNE MAGNAFON MAGNASONIC MAGNAVOX MAGNEX MAGNUM MANDOR MANESTH MARANTZ MARK MARSHAL MASCOM MASCOT MATCH ITALIA MATSUI MAVA MAXAM MAXELL MAXWELL MC MICHAEL MCE MCPERSON MEDIA STATION MEDIA TV MEDIATOR MEDION MEGAS MEGATRON MELBOX MELECTRONIC MEMOREX MEMORY MEMPHIS MERCURY MERRIT METEOR METZ MGA MICROMAXX MIDLAND MINERVA MINOKA MINSONIC MIRAI MITSUBISHI MITSUBUSHI MIVAR MONITOR MOTION MOTOROLA MTC MULTICHOICE MULTIMEDIA MULTISTANDARD MULTITEC MULTITECH MURPHY

13 13 N NAGOYA NAMSUNC NAONIS NAP NATIONAL NATIONAL STAR NEC NECKERMANN NEI NEOVIA NESCO NEW WORLD NEWTECH NIKKAI NIKKEI NIKKO NISSAN NOBLEX NOBLIKO NOGAMATIK NOKIA NORDMENDE NORDWAY NORTEK NORTHERN STAR NOVA NOVATRONIC NUCLEONIC O O GENERAL OCEANIC OKANO OLYMPIC ONCEAS ONIDA ONWA OPERA OPTANKA ORAVA ORBIT ORBITECH ORBITER ORIAN ORIENT ORION OSAKI OSO OSUME OTAKE OTAVA OTF OTHERS OTRUM OTTO VERSAND OVP P PACIFIC PAEL PALLADIUM PALSONIC PANAMA PANASHIBA PANASONIC PANAVISION PANAVOX PANORAMA PANORAMIC PATHE PATHE CINEMA PATHE MARCONI PAUSA PCE/PEC PEACOCK PENNEY PERFEKT PERFORMANCE PERSHIN PHILCO PHILEX PHILIPS PHOCUS PHOENIX PHONOLA PHONOTREND PIONEER PLANTRON PLATINIUM PLAYSONIC POLICOM POPPY PORTLAND PRANDONI PRINCE PRIMA PRINCESS PRINGSTON PRINZ PRO BASIC PRO VISION PROELCO PROFEX PROFILO PROFITRONIC PROLINE PROSCAN PROSONIC PROTEC PROTECH PROTON PROVIEW PROVISION PULSER PYE PYMI Q QTY QUADRO QUASAR QUELLE R R LINE RADIO SHACK RADIOLA RADIOMARELLI RADIONETTE RADIOTONE RADIX RANK RCA REALCOLOR REALISTIC RECOR RECORD RED STAR REDIFFUSION REGENTE RELISYS REVOX REX RFT RICE CLUB RMB ROADSTAR ROBOTRON ROOMBASE ROSITA ROSNER ROWA ROYAL ROYAL NEC RUNCO S SABA SAGEM SAISHO SAIVOD SAKIO SAKURA SALORA SAMBERS SAMPO SAMSUNG SAMSUX SANKY SANSUI SANY SANYO SBR SCHAUB LORENZ SCHNEIDER SCHWAIGER

14 14 SCIENTIFIC LABS SCOTLAND SCOTT SCREENLANT TFT SEA SEARS SEG SELECO SEMUA SENCORA SENTRA SERINO SHARP SHINTOM SHINTOSHI SHIVAKI SHORAI SHOW SIAREM SICATEL SICE SIEMENS SIENA SIERA SIERRA SIESTA SIGMAX SIGNATURE SILMA SILVA SCHNEIDER SILVER SINGER SINOTEC SINUDYNE SKANTIC SKY SMARAGD SNYDER SOGO SOLAVOX SOLE SONITRON SONIX SONOKO SONOLOR SONTEC SONY SOUND & VISION SOUNDCOLOR SOUNDESIGN SOUNDMASTER SPECTRA SPECTRICIAN SR STANDARD STAR STAR GENERAL STARLITE STARLUX STAßFURT STERN STRATO SUNGOO SUNKAI SUNRISE SUNSTAR SUNWATT SUNWOOD SUPERSONIC SUPERTEC SUPERTECH SUPRA SUPREMACY SUTRON SWISSTEC SYC LINE SYLVANIA SYMPHONIC SYMPHONIE T TADISTAR TALENT TANDBERG TANDY TARGA TASHIKO TATUNG TAURAS TEAK TEC TECHLINE TECHNICA TECHNICS TECHNILAND TECHNISAT TECHNOL TECHNOSONIC TECHNOTREND TECHWOOD TECNIMAGEN TECNISON TECO TEDELEX TEKNANT TEKON TELEAVIA TELECO TELEFAC TELEFUNKEN TELEKOM TELEOPTA TELERENT TELESERVICE TELESTAR TELETECH TELETON TELEVIDEON TELEVIEW TELKOM TELRA TEMPEST TENSAI TENSON TESLA TEVION THOMAS THOMSON THORN THORN-FERGUSON TMK TOBO TOKAI TOKYO TOSHEBIA TOSHIBA TOSONIC TOTEVISION TOWADA TRANSONIC TRC TREVI TRIAD TRIAX TRILUX TRISTAR TRIUMPH TRIVISION U UHER ULTRA ULTRAVOX UMA UNIC UNIC RADIO UNIMOR UNITED UNIVERSUM UNIVOX URANYA V VANGUARD VASILINEC VECO VEGA VENTE VESTEL VEXA VICTOR VIDECON VIDEO SYSTEM VIDEOLOGIQUE VIDEOSAT VIDEOSEVEN VIDEOTON VIDION VIDITEL VIEWPIA VIEWSONIC VISION VISON VOGELLS VORTEC VOXSON VTQ W WALKIE WALTHAM WARDS WATSON WATTRADIO WEGA WEGAVOX WELLTECH WELSTAR WELTBLICK WHIRLPOOL WHITE WESTINGHOUSE WINDSOR WINSTON WINTERNITZ WIZJA WORLD OF VISION WORLD-TECH WORLDVIEW Y YAMAHA YAMO YEVICI YOKAN YOKO YORK YORX YOSHITA YOTAKA Z ZANELA ZANUSSI ZENITH

15 Konfiguracja półautomatyczna: ACTION ADMIRAL ADYSON AKAI AKURA ALBA ALBIRAL ALLORGAN AMSTRAD ANITECH ANSONIC AOC AR SYSTEM ARC EN CIEL ARISTONA ASA ASBERG ASUKA ATLANTIC AUDIOSONIC AUTOVOX BANG & OLUFSEN BASIC LINE BAUR BEC BECRESE BEKO BELL & HOWELL BENCHMARK-BEAUMARK 195 BEON BEST BESTAR BLACKSTRIPE BLAUPUNKT BLUE SKY BOXFORD BRANDT ELECTRONIQUE. 205 BRIONVEGA BROCKWOOD BROKSONIC BRUNS BSR BUSH CAMPLE CAPEHART CARREFOUR CENTURY CGE CIE CIMLINE CIRCUIT CITY CITIZEN CLARIVOX CLATRONIC COLORTYME CONDOR CONIC CONTEC CONTINENTAL EDISON CPC CROSLEY CROWN CS ELECTRONICS 174 CTC CURTIS MATHES. 171 DAEWOO DAVIS DAYTRON DE GRAAF DECCA DIXI DUAL DUMONT DYNATECH ELBE ELBIT ELCIT ELECTROHOME ELECTRONIKA ELEKTRONIKA ELIN ELITE ELMAK ELMAN ELTA E-MAX EMERSON EPSON ERRES ETRON EUROMANN EUROPHON EXPERT FERGUSON FINLANDIA FINLUX FIRSTLINE FISHER FORCE FORMENTI FORTRESS FRONTECH FUJITSU FUNAI GALAXIS GALAXY GBC GEC GELOSO GENEXXA GITEM GOLDSTAR GOODMANS GORENJE GRADIN GRAETZ GRANADA GRUNDIG HAIER HALLMARK HANSEATIC HANTAREX HARLEY DAVIDSON. 171 HARRAD HARVARD HCM HIFIVOX HIHER HINARI HITACHI HÖHER HOME ELECTRONICS 121 HORNYPHON HUMAX HYPER HYPSON HYUNDAI ICE IMA IMPERIAL INFRATEX INGELEN INNOHIT INTERBUY INTERDISCOUNT. 205 INTERFUNK INTERVISION IRRADIO IST ISUKAI ITS ITT JACSON JETPOINT JVC KAISUI KAPSCH KARCHER KENDO KENNEDY KLH KNEISSEL KONKA KÖRTING KTV KUASHO KUBA LENCO LEYCO LG LIESENKÖTTER LIFETEC LINITRON LLOYD LOEWE LOGIK LÖGIK LUMA LUXOR LXI M ELECTRONICS. 147 MAGNADYNE MAGNAFON MAGNASONIC MAGNAVOX MANESTH MARANTZ MATSUI MEDIATOR MEDION MELECTRONIC MEMOREX MEMPHIS METZ MINERVA MITSUBISHI MIVAR MOTOROLA MTC MULTICHOICE MULTITECH MURPHY NEC NECKERMANN NEI NEOVIA NEWTECH NIKKAI NIKKO NOBLIKO NOGAMATIC NOKIA NORDMENDE NOVA OCEANIC ONWA ORAVA ORION OSAKI OTAVA OTHERS OTTO VERSAND. 207 OVP PALLADIUM PANAMA PANASONIC PATHE PCE/PEC PENNEY PHILCO PHILIPS PHOENIX PHONOLA PIONEER PLANTRON PORTLAND PRANDONI PRINCE PRIMA PRINZ PROELCO PROFEX PROFILO PROFITRONIC PROLINE PROTEC PROTON PULSER PYE QUELLE RADIO SHACK RADIOLA RADIOMARELLI RADIOTONE RANK RCA RECORD REVOX REX RFT ROADSTAR ROYAL SABA SAISHO SAKIO SALORA SAMBERS SAMSUNG SANSUI SANYO SBR SCHNEIDER SCOTT SEG SEI-SINUDYNE SELECO SENTRA SHARP SHIVAKI SIAREM SICATEL SIEMENS SIERRA SIESTA SILVA SCHNEIDER. 154 SINGER SKY SONITRON SONOKO SONOLOR SONTEC SONY SOUND & VISION. 204 SOUNDESIGN SPECTRICIAN STANDARD STERN SUNKAI SUNWOOD SUPERTECH SYMPHONIC TANDBERG TANDY TASHIKO TATUNG TEC TECHNICA TECHNICS TECHNISAT TECNIMAGEN TEKON TELEAVIA TELEFUNKEN TELETECH TELETON TENSAI TESLA THOMAS THOMSON THORN TOKAI TOKYO TOSHIBA TOSONIC TOWADA TRC TRILUX TRIUMPH UHER ULTRAVOX UMA UNIMOR UNITED UNIVERSUM UNIVOX VESTEL VEXA VIDEOTON VOXSON WALTHAM WARDS WATSON WATT RADIO WEGAVOX WHITE WESTINGHOUSE. 182 YOKO YORK ZANUSSI

16 4. INSTALACJA TERMINALA Wszystkie czynności związane z instalacją terminala (punkty 4.1., 4.2., 4.3.) należy wykonać bez podłączania terminala do sieci. Włączenie zasilania w trakcie instalacji grozi uszkodzeniem terminala. Terminal Pace HD PVR HDS7241 współpracuje z satelitarnym zestawem odbiorczym złożonym z anteny o średnicy co najmniej 70 cm i konwertera typu Twin Full Band. Dopuszcza się także stosowanie pojedynczego konwertera Full Band, ale uniemożliwi to jednoczesne nagrywanie i oglądanie programów nadawanych na różnych pasmach lub z różną polaryzacją. W przypadku korzystania z pojedynczego konwertera audycje dostępne w usługach CYFRA+VOD i HBO DIGITAL mogą być pobierane wolniej. Sygnał CYFRY+ emitowany jest wyłącznie z satelity HOT BIRD 13 E PODŁĄCZENIE TERMINALA DO TELEWIZORA HD Aby w pełni korzystać z zalet systemu HDTV, do terminala należy podłączyć telewizor kompatybilny z HDTV (HD Ready lub Full HD). Przed włączeniem terminala do sieci należy wykonać następujące czynności: podłączyć terminal do telewizora za pośrednictwem kabla HDMI, podłączyć antenę satelitarną do wejść WEJ. SAT 1 i WEJ. SAT 2; jeśli wykorzystywana jest antena z pojedynczym konwerterem, antenę należy podłączyć do wejścia WEJ. SAT 1, zaleca się także podłączenie terminala do zestawu kina domowego z dekoderem Dolby Digital poprzez złącze SPDIF (patrz pkt 4.3.). Następnie należy podłączyć terminal do sieci i wykonać czynności opisane w pkt. 5. Wyjście HDMI ustawione jest na tryb pracy HDMI/HDCP przenosi cyfrowo zarówno obraz, jak i dźwięk oraz zapewnia ochronę sygnału przed nieuprawnionym kopiowaniem. UWAGA! Telewizory HD z wejściem HDMI, które nie obsługują standardu HDCP mogą być podłączone do terminala Pace HD PVR jedynie przez złącze SCART (zobacz rozdział 4.2 PODŁĄCZENIE TERMINALA CYFROWEGO DO TELEWIZORA STANDARDOWEJ ROZDZIELCZOŚCI). Ponieważ wyjście SCART przenosi obraz w standardowej rozdzielczości, takie połączenie nie będzie umożliwiało korzystania z jakości HDTV, a niektóre ekrany menu i aplikacji mogą być nieczytelne. 16

17 TELEWIZOR 4.2. PODŁĄCZENIE TERMINALA CYFROWEGO DO TELEWIZORA STANDARDOWEJ ROZDZIELCZOŚCI Przed włączeniem terminala do sieci należy wykonać poniższe czynności: podłączyć antenę satelitarną do wejść WEJ. SAT 1 i WEJ. SAT 2; jeśli wykorzystywana jest antena z pojedynczym konwerterem, antenę należy podłączyć do wejścia WEJ. SAT 1, podłączyć telewizor do złącza opisanego TELEWIZOR kablem SCART. Terminal można także podłączyć do domowego zestawu hi-fi (patrz DODATKOWE POŁĄCZENIA). Następnie należy podłączyć terminal do sieci i wykonać czynności opisane w pkt

18 TELEWIZOR 4.3. DODATKOWE POŁĄCZENIA Terminal Pace HD PVR HDS7241 może być źródłem dźwięku doskonałej jakości dla domowego zestawu hi-fi. Połączenia terminala i wzmacniacza hi-fi można dokonać na 3 sposoby: połączenie analogowe: Połączyć wyjścia AUDIO LEWY i PRAWY terminala Pace HD PVR z wejściem AUX wzmacniacza hi-fi za pomocą kabla zakoƒczonego wtykami typu CINCH. połączenie cyfrowe: Połączyć wyjście SPDIF terminala Pace HD PVR z cyfrowym wejściem zestawu hi-fi za pomocą kabla zakoƒczonego wtykami typu CINCH. Połączenie to umożliwia odbiór dźwięku w systemie Dolby Digital. połączenie cyfrowe (kabel optyczny): Połączyć wyjście SPDIF OPT terminala Pace HD PVR z cyfrowym wejściem zestawu hi-fi za pomocą kabla optycznego. Połączenie to umożliwia odbiór dźwięku w systemie Dolby Digital. ZESTAW AUDIO Połączenie cyfrowe Połączenie analogowe 18

19 Terminal jest wyposażony w następujące gniazda przeznaczone do wykorzystania w przyszłości: gniazdo sieci komputerowej ETHERNET, dwa gniazda USB 2.0. Nie należy podłączać żadnych urządzeƒ do wyżej wymienionych gniazd, dopóki CYFRA+ nie poinformuje o takiej możliwości. 5. Programowanie terminala Aby zaprogramować terminal cyfrowy, należy wykonać poniższe czynności: włożyć kartę abonencką do przeznaczonej dla niej kieszeni na prawej ścianie terminala (stykami do dołu), wcisnąć przycisk nadajnika zdalnego sterowania (pilot), wcisnąć przycisk MENU nadajnika zdalnego sterowania na ekranie powinna pojawić się plansza głównego menu, przedstawiona na rysunku. Menu główne Instalacja terminala Pace HD PVR jest wykonywana w trzech etapach: ustawianie anteny, wyszukiwanie programów (satelitarnych i naziemnych), ustawianie parametrów telewizora, magnetowidu itp. Każdą z tych czynności można wykonać, korzystając z opcji dostępnych w menu głównym tunera. 19

20 5.1. Ustawianie anteny Precyzyjne ustawienie anteny satelitarnej jest warunkiem poprawnej pracy terminala. Korekta ustawienia anteny może być wykonana samodzielnie, ale zalecamy skorzystanie z usług specjalistycznego serwisu, gdyż ta czynność wymaga pewnej wprawy, a niekiedy także specjalistycznych przyrządów. Ustawianie anteny ułatwia wskaźnik poziomu sygnału, który można włączyć w opcji 7 menu głównego: PARAMETRY TECHNICZNE USTAWIANIE ANTENY. Parametry techniczne Ustawianie anteny Po wciśnięciu klawisza B pojawiają się parametry dotyczące konwertera, które można skorygować, wpisując nowe wartości pasma górnego i pasma dolnego oscylatora konwertera. Klawisz D umożliwia powrót do standardowych ustawieƒ konwertera. Jeśli wykorzystywany jest pojedynczy konwerter, w opcji TYP KONWERTERA należy wybrać opcję POJEDYNCZY. UWAGA! W przypadku, gdy abonent posiada nietypowy konwerter, powinien znać jego parametry techniczne. Wartości częstotliwości oscylatora należy wtedy wpisać w pola PASMO DOLNE i PASMO GÓRNE, w przeciwnym wypadku zaprogramowanie terminala nie będzie możliwe. 20

PHILIPS DSR 6201/91 DEKODER CYFRY+

PHILIPS DSR 6201/91 DEKODER CYFRY+ IN_PH_KS-6201HD_V3_N PHILIPS DSR 6201/91 DEKODER CYFRY+ Przystosowany do odbioru telewizji wysokiej rozdzielczości Cyfrowe wyjście audio-wideo 16:9 Panoramiczny format obrazu Cyfrowy system dźwięku przestrzennego

Bardziej szczegółowo

2 sposób przeszukiwanie wszystkich kodów w cele znalezienia najlepszego odpowiednika: LISTA KODÓW TELEWIZORÓW TV :

2 sposób przeszukiwanie wszystkich kodów w cele znalezienia najlepszego odpowiednika: LISTA KODÓW TELEWIZORÓW TV : Instrukcja obslugi pilota uniwersalnego BW6010E Remote Master 1000 1 sposób - gdy marka urzadzenia jest na liscie kodów: Odszukaj na podanej nizej liscie rodzaj, marke i odpowiedni 4-cyfrowy kod. nacisnij

Bardziej szczegółowo

DEKODER CYFROWY HDTV PHILIPS HD PVR INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

DEKODER CYFROWY HDTV PHILIPS HD PVR INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI DEKODER CYFROWY HDTV PHILIPS HD PVR INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI W1 0 CYF 0% ROW Y www.cyfraplus.pl HDTV Przystosowany do odbioru telewizji wysokiej rozdzielczości Cyfrowe wyjście audio-wideo SPDIF,

Bardziej szczegółowo

IN_PH_KS-6201HD_V3_N

IN_PH_KS-6201HD_V3_N IN_PH_KS-6201HD_V3_N PHILIPS DSR 6201/91 DEKODER CYFRY+ INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Przystosowany do odbioru telewizji wysokiej rozdzielczości Panoramiczny format obrazu Cyfrowe wyjście audio-wideo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PACE HD PVR HDS7241 PACE HDS7241 / INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PACE HD PVR HDS7241 PACE HDS7241 / INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PACE HD PVR HDS7241 1 PACE HDS7241 / INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI 1 ª INSTALACJA 1. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska... 4 1.1. Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PVR BOX+ PACE HDS7241/91 / INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PVR BOX+ PACE HDS7241/91 / INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I N S T R U K C J A U Ż Y T K O W A N I A 1 PVR BOX+ P A C E H D S 7 2 4 1 / 9 1 PACE HDS7241/91 / INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 2 NCPLUS.PL SPIS TREŚCI 3 1. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska... 4 1.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny pilot Kameleon Nr zam. 350480 Instrukcja obsługi.

Uniwersalny pilot Kameleon Nr zam. 350480 Instrukcja obsługi. Uniwersalny pilot Kameleon Nr zam. 350480 Instrukcja obsługi. Baterie. W pilocie znajdują się 4 nowe baterie AAA/LR03. Dodatkowy komplet zawarty jest w dostawie. Odkręć pokrywę pojemnika baterii. Włóż

Bardziej szczegółowo

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji Gratulujemy wyboru usługi telewizja! Korzystając z tej instrukcji, szybko i sprawnie przejdziesz przez kolejne etapy instalacji dekodera tv SHD 85. 2 spis treści

Bardziej szczegółowo

Kino Świat 2014. wifibox+ Sagemcom DSIW74 instrukcja SAGEMCOM DSIW74 / INSTRUKCJA

Kino Świat 2014. wifibox+ Sagemcom DSIW74 instrukcja SAGEMCOM DSIW74 / INSTRUKCJA Atlas Chmur w CANAL+ Kino Świat 2014 wifibox+ Sagemcom DSIW74 instrukcja SAGEMCOM DSIW74 / INSTRUKCJA wifibox+ SPIS TREŚCI 1 1. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska 2 1.1 Zasady bezpieczeństwa 2 1.2 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

IN_MS_KS_UNI_V2_N MEDIASAT DEKODER CYFRY+

IN_MS_KS_UNI_V2_N MEDIASAT DEKODER CYFRY+ IN_MS_KS_UNI_V2_N MEDIASAT DEKODER CYFRY+ INSTALACJA 1. Prezentacja terminala Mediasat........................... 2 1. 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.................................... 5 2. INSTALACJA TERMINALA......................................

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Art. Nr 340720 TOTAL CONTROL 8. www.conrad.pl

Art. Nr 340720 TOTAL CONTROL 8. www.conrad.pl Art. Nr 340720 TOTAL CONTROL 8 www.conrad.pl Gwarancja: Firma Ultra Control Consumer Electronics GmbH gwarantuje pierwszemu nabywcy produktu, brak wad materiału i wykonania. W przypadku normalnego, poprawnego

Bardziej szczegółowo

Thomson TS4P DEKODER CYFRY+

Thomson TS4P DEKODER CYFRY+ Thomson TS4P DEKODER CYFRY+ INSTALACJA 1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA.................... 2 1.1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.................................... 2 1.2. ZNACZENIE SYMBOLI OSTRZEGAWCZYCH.......................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS 1. INFORMACJE OGÓLNE Pilot uniwersalny MAK Plus może obsługiwać równocześnie 2 urządzenia: TV (odbiornik telewizyjny) oraz SAT (tuner satelitarny). Przed użyciem pilota

Bardziej szczegółowo

Clarke Tech ET9000. Skrócona Instrukcja Obsługi. Odbiornik satelitarny do odbioru cyfrowo nadawanych programów (DVB) z funkcją nagrywania (PVR)

Clarke Tech ET9000. Skrócona Instrukcja Obsługi. Odbiornik satelitarny do odbioru cyfrowo nadawanych programów (DVB) z funkcją nagrywania (PVR) Clarke Tech ET9000 Skrócona Instrukcja Obsługi Odbiornik satelitarny do odbioru cyfrowo nadawanych programów (DVB) z funkcją nagrywania (PVR) Interfejs sieci Ethernet TWIN Tuner DVB-S2 1 x HDMI Twardy

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Wolverine w CANAL+ 2013 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. MARVEL TM & 2013 MARVEL & Subs.

Wolverine w CANAL+ 2013 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. MARVEL TM & 2013 MARVEL & Subs. Wolverine w CANAL+ 2013 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. MARVEL TM & 2013 MARVEL & Subs. wifi Premiumbox+ A D B N C P - 4 74 0 S F in s t r uk c j a wifi Premiumbox+ SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR

TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR AV Partner Sp. z o.o. ul. Jórskiego 56 03-593 Warszawa tel. +48 22 747-02-91 TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR OSOBISTY 0ZŁ kategoria: Telewizory >

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI INTERKOM CM-810M

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI INTERKOM CM-810M INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI INTERKOM CM-810M Importer: GDE POLSKA Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl System interkomów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

ICA.CYFRAPLUS.PL. Umożliwia odbiór CYFRY+ przez odbiorniki obsługujące standard CI+ INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI. cyfraplus.pl

ICA.CYFRAPLUS.PL. Umożliwia odbiór CYFRY+ przez odbiorniki obsługujące standard CI+ INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI. cyfraplus.pl ICA.CYFRAPLUS.PL Umożliwia odbiór CYFRY+ przez odbiorniki obsługujące standard CI+ INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI cyfraplus.pl INSTRUKCJA CYFRA+ CAM CI+ Spis treści 1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA...

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Wspomniany system gwarantuje, że zawarcie umowy u dystrybutora jest wiarygodne i

Wspomniany system gwarantuje, że zawarcie umowy u dystrybutora jest wiarygodne i Kim jest dystrybutor? Dystrybutor to osoba będąca "źródłem informacji" o aktualnych pakietach, promocjach, programach i sprzęcie oferowanym przez CYFRĘ+. Rozmowa z dystrubutorem do niczego nie zobowiązuje.

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz splitter HDMI Goobay AVS 45 HDMI Matrix 4 wejścia / 2 wyjścia

Rozdzielacz splitter HDMI Goobay AVS 45 HDMI Matrix 4 wejścia / 2 wyjścia INSTRUKCJA OBSŁUGI Rozdzielacz splitter HDMI Goobay AVS 45 HDMI Matrix 4 wejścia / 2 wyjścia Model: 60817 Nr produktu 943023 Strona 1 z 9 UWAGA! Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi Definicje Moduł Wi-Fi TP-Link router TP-Link TL-WR702n podłączany do dekodera kablami USB (zasilanie), Ethernet (transmisja danych), umożliwiający połączenie się dekodera z istniejącą siecią Wi-Fi Użytkownika

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START 1. Opis Telefony GXP1400/1405 to nowa linia telefonów HD przeznaczona dla sektora SME. Telefon posiada 2 linie z sygnalizacją w jednym profilu SIP, wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika dekoder UHD 86

przewodnik użytkownika dekoder UHD 86 przewodnik użytkownika dekoder UHD 86 Wszystkie pytania związane z instalacją i korzystaniem z usługi tv kieruj do działu pomocy technicznej pod numer : 801 505 505 253380733 Twój świat.cały świat. 6.

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 USB DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 Instrucja obsługi PL 2 Opis urządzenia Dziękujemy za wybór tunera cyfrowego MT4152. W tunerze zastosowano najnowszy procesor cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Zestaw DIALOGmedia podręcznik użytkownika

Zestaw DIALOGmedia podręcznik użytkownika Zestaw DIALOGmedia podręcznik użytkownika Witaj w gronie użytkowników Telewizji Cyfrowej DIALOGmedia! Dziękujemy za dokonanie doskonałego wyboru i zaufanie naszemu wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Zegarek z kamerą Full HD

Zegarek z kamerą Full HD Zegarek z kamerą Full HD oraz trybem nocnym na podczerwień Szanowny Klience, dziękujemy za zakup zegarka z kamerą. Produkt jest nie tylko modnym dodatkiem, ale również niezwykłym urządzeniem, które nagrywa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej instalacji RCV-3000

Podręcznik szybkiej instalacji RCV-3000 Podręcznik szybkiej instalacji RCV-3000 Poznań 2014 Zawartość opakowania: RCV-3000 Bluetooth GPS Logger x 1 Bateria x 1 Przewód Mini USB x 1 Podręcznik szybkiej instalacji x 1 Karta gwarancyjna x 1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO. Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015

LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO. Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015 LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015 Pb Zasady bezpieczeństwa Przed zainstalowaniem urządzenia należy starannie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA. dla każdego... bez opłat...

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA. dla każdego... bez opłat... NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA dla każdego... bez opłat... Wykaz programów naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MPEG-4 Obecnie dostępne programy nadawane są w ramach trzech multipleksów. W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

- dwa przyciski do włączania/wyłączania ręcznego pętli, - zastosowanie układu wyciszania opartego o fotoelementy,

- dwa przyciski do włączania/wyłączania ręcznego pętli, - zastosowanie układu wyciszania opartego o fotoelementy, Redakcja 1.0 Szanowny Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. MIDI 2 x LOOP-er (w skrócie M2L) jest przełącznikiem pętli efektów, sterowanym za pomocą interfejsu MIDI, lub ręcznie za pomocą

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

router wifi Gigaset 504 skrócony przewodnik po instalacji zestawu

router wifi Gigaset 504 skrócony przewodnik po instalacji zestawu router wifi Gigaset 504 skrócony przewodnik po instalacji zestawu ważna informacja Do przeprowadzenia procesu instalacji niezbędne są login i hasło, które znajdziesz na pierwszej stronie Umowy o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja obsługi - Wi.TV

Szybka instrukcja obsługi - Wi.TV Szybka instrukcja obsługi - Poniższa instrukcja obsługi pozwoli lepiej zrozumieć uzytkownikowi zasadę działania. Aby otrzymać więcej informacji dot.specyfikacji i obslugi proszę skorzystać ze strony internetowej

Bardziej szczegółowo

EMMERSON RU18 PILOT UNIWERSALNY INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU

EMMERSON RU18 PILOT UNIWERSALNY INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU EMMERSON RU18 PILOT UNIWERSALNY INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU ELEMENTY OBSŁUGI 1. Przycisk SET. 2. Przycisk PLAY. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START 1. Opis GXP2110 to idealny wielo kontowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD. Aparat charakteryzuje się wsparciem dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

nmultiroomhd INSTRUKCJA STANOWISKOWA Instrukcja opisuje sposób konfiguracji usługi multiroom

nmultiroomhd INSTRUKCJA STANOWISKOWA Instrukcja opisuje sposób konfiguracji usługi multiroom 1 INSTRUKCJA STANOWISKOWA Instrukcja opisuje sposób konfiguracji usługi multiroom nmultiroomhd Telewizja w jakości HD w 2 pokojach! Najnowocześniejsza usługa nmultiroomhd na rynku. Możliwość nagrywania,

Bardziej szczegółowo

Orange TV z dekoderem Sagemcom UHD 88. Przewodnik użytkownika

Orange TV z dekoderem Sagemcom UHD 88. Przewodnik użytkownika Orange TV z dekoderem Sagemcom UHD 88 Przewodnik użytkownika spis treści wstęp... 4 1. O instrukcji... 4 2. Korzyści z posiadania Orange TV... 4 3. Zawartość zestawu instalacyjnego... 4 4. Schemat panelu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Poznań 2013 Opis Unitek Y-5501 WiFi Smart Player to bezprzewodowy adapter mediów który wzbogaca funkcjonalność zwykłego telewizora o funkcję SMART. Niewielki i lekki

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

Dekoder ADB HD/HD PVR Instrukcja obsługi. www.asta-net.pl Infolinia: 67 350 90 00

Dekoder ADB HD/HD PVR Instrukcja obsługi. www.asta-net.pl Infolinia: 67 350 90 00 Dekoder ADB HD/HD PVR Instrukcja obsługi wwwasta-netpl Infolinia: 67 0 90 00 SPIS TREŚCI 1 Zasady bezpieczeństwa Zalecenia eksploatacyjne Dekoder Panel przedni dekodera Panel tylny dekodera Pilot do dekodera

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu łowickiego, skierniewickiego i rawskiego

KOMUNIKAT. Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu łowickiego, skierniewickiego i rawskiego Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu łowickiego, skierniewickiego i rawskiego KOMUNIKAT UWAGA! 19 marca 2013 roku pierwsze wyłączenia naziemnej telewizji analogowej na terenie województwa łódzkiego. Od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

PREZENTER BEZPRZEWODOWY 4 IN 1 2.4GHZ EQUIP Symbol producenta 610026

PREZENTER BEZPRZEWODOWY 4 IN 1 2.4GHZ EQUIP Symbol producenta 610026 PREZENTER BEZPRZEWODOWY 4 IN 1 2.4GHZ EQUIP Symbol producenta 610026 Przekreślony kosz - produkt oznaczony tym symbolem oznacza, Ŝe nie moŝe być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację

Bardziej szczegółowo

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika 1 14.2 menu główne Menu główne dekodera możesz wywołać z każdego miejsca, naciskając przycisk na pilocie. W menu dostępne są następujące opcje: Orange

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Antena DVB-T Goobay INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 944071. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

Antena DVB-T Goobay INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 944071. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Antena DVB-T Goobay Nr produktu 944071 Strona 1 z 6 Opis i funkcje Produkt ten jest anteną DVB-T, posiada zasilanie odbioru cyfrowej telewizji naziemnej HD/SD. Antena posiada niskoszumowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T 1 Spis treści 1. Funkcje urządzenia...4 2. Uruchomienie urządzenia...5 2.1 Podłączenie urządzenia...5 2.2 Pilot zdalnego sterowania...6 2.3

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Bardziej szczegółowo

IN_ST_KS_6860_V1_N STRONG SRT 6860 DEKODER CYFRY+

IN_ST_KS_6860_V1_N STRONG SRT 6860 DEKODER CYFRY+ IN_ST_KS_6860_V1_N STRONG SRT 6860 DEKODER CYFRY+ SPIS TREŚCI 1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA.......................... 3 1.1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Adapter USB2.0 - IDE/SATA Podręcznik użytkownika

Adapter USB2.0 - IDE/SATA Podręcznik użytkownika Adapter USB2.0 - IDE/SATA Podręcznik użytkownika Poznań 2011 Model.: Y-103OTB http://www.unitek-products.com/en/ Adapter USB2.0 - IDE/SATA Adapter USB2.0 do urządzeo IDE (2.5" i 3.5") oraz urządzeo SATA.

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T HD DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Podstawowe zasady bezpieczeństwa 1) Przeczytaj uważnie tą instrukcję. 2) Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i postępować

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

SCART COMPOSITE COMPONENT

SCART COMPOSITE COMPONENT 1 1. Podłączenie Anteny Kabel od naszej Anteny Satelitarnej należy podłączyd do gniazda które mieści się na tylniej części Tunera opisanego LNB IN 2. Podłączenie TV Telewizor podłączamy przez złączę HDMI

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6.

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. 1. Zawartość opakowania 1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 2. Przegląd urządzenia 1 2 3

Bardziej szczegółowo

LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego

LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego X CD TV box umożliwia odbiór I wyświetlanie sygnału,wxga/swxga(rozdielczość - *1024 / telewizyjnego. Obsługiwane formaty - SXGA 0*1050). Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

Odbiornik naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T LV5T. Instrukcja instalacji

Odbiornik naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T LV5T. Instrukcja instalacji Odbiornik naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T LV5T Instrukcja instalacji Rozdział 1 - Wprowadzenie 1.1 Wstęp UWAGA: Odbór kanałów naziemnej telewizji cyfrowej może ulegać zmianom i jest zależny od zasięgu

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI INTERKOM CM-810 CM-800S

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI INTERKOM CM-810 CM-800S INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI INTERKOM CM-810 CM-800S Importer: Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25 +48 12 256 50 35 GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl System interkomów

Bardziej szczegółowo

RADIOLINIA RA-100, RA-200

RADIOLINIA RA-100, RA-200 Instrukcja instalacji i programowania RADIOLINIA RA-100, RA-200 RA100, RA200 Instrukcja instalacji i programowania RA-100, RA-200 Radiolinie dwukanałowe o zasięgach 100 i 200 metrów CECHY PODSTAWOWE Radiolinia

Bardziej szczegółowo

Głośnik Bluetooth BTS-31 Krótki przewodnik

Głośnik Bluetooth BTS-31 Krótki przewodnik 1. Działanie A. Stan włączenia: Długie naciśnięcie przycisku 'Φ/ lampki. B. Wyłączenie zasilania: Długie naciśnięcie przycisku 'Φ/ Głośnik Bluetooth BTS-31 Krótki przewodnik ' powoduje usłyszenie pisku

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI STB MAG 250 W SIECI HLG

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI STB MAG 250 W SIECI HLG SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI STB MAG 250 W SIECI HLG Skrócona instrukcja obsługi STB Mag 250 Mini w sieci HLG (wersja 1.0) 1 WSTĘP STB (Set-Top-Box) to multimedialny dekoder do odbioru telewizji cyfrowej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 501 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl RA-100,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla nbox i nbox recorder z funkcjami odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T)

Oprogramowanie dla nbox i nbox recorder z funkcjami odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) Strona 1 z 6 Wstęp. Oprogramowanie w wersji wyższej niż: BSKA (ITI-5800; biały nbox) -> 4.xxx 21 BXZB (ITI-5800; biały nbox) -> 4.xxx 21 BSLA (ITI-5800SX; nbox recorder czyli czarny) -> 4.xxx 23 BZZB (ITI-5800SX;

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

MS5145 Eclipse. Uproszczona instrukcja obsługi

MS5145 Eclipse. Uproszczona instrukcja obsługi MS5145 Eclipse Uproszczona instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. BUDOWA I WYMIARY CZYTNIKA... 3 3. PODŁĄCZENIE CZYTNIKA DO URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO... 4 3.1. PODŁĄCZENIE I ODŁĄCZENIE KABLA KOMUNIKACYJNEGO...4

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLUETOOTH KEYBOARD DO TABLETÓW SAMSUNG. Opis klawiszy funkcyjnych

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLUETOOTH KEYBOARD DO TABLETÓW SAMSUNG. Opis klawiszy funkcyjnych Układ klawiszy Opis klawiszy funkcyjnych 1. Ekran główny 2. Zmniejsz jasność ekranu 3. Zwiększ jasność ekranu 4. Włączenie klawiatury ekranowej 5. Wyszukiwanie 6. Przeglądarka internetowa 7. Program pocztowy

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo