WSKAŹNIK POZIOMU TYPU BYPASS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSKAŹNIK POZIOMU TYPU BYPASS"

Transkrypt

1 WSKAŹNIK POZIOMU TYPU BYPASS Dokumentację techniczna

2 1. Opis zasady działania Zakres zastosowań Montaż Wskazówki dotyczące niebezpieczeństwa Uwagi Uwagi dotyczące urządzeń przeciwwybuchowych Ex Rozruch i oddanie do eksploatacji Przełącznik magnetyczny Przełącznik magnetyczny / wartość graniczna Podłączenie elektryczne przełącznika magnetycznego Uwaga Konserwacja przełącznika magnetycznego Test działania przełącznika magnetycznego Uwagi dotyczące przełącznika magnetycznego Dane nominalne magnetycznego przełącznika przeciwwybuchowego Ex Uwagi dotyczące magnetycznego przełącznika przeciwwybuchowego Ex Magnetyczny przekaźnik poziomu cieczy Opis zasady działania magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Podłączenie elektryczne magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Uwaga Konserwacja magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Kontrola działania magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Uwagi dotyczące magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Dane nominalne magnetycznego przeciwwybuchowego przekaźnika poziomu cieczy Ex Uwagi dotyczące magnetycznego przeciwwybuchowego przekaźnika poziomu cieczy Ex Type key

3 1. Opis zasady działania Wskaźnik poziomu typu Bypass stanowi integralną część naczynia ciśnieniowego. Komora jest montowana z boku zbiornika lub pojemnika za pomocą dwóch przyłączy procesowych. To bezpośrednie przyłącze zapewnia, że poziom w komorze odpowiada precyzyjnie poziomowi cieczy w zbiorniku lub pojemniku (połączonych rur). Wewnątrz komory Bypass znajduje się pływak cylindryczny z wbudowanym systemem magnetycznym. Skupione pole magnetyczne wytwarzane przez magnes trwały zapewnia dokładny odczyt poziomu cieczy w komorze. Wskaźnik zamontowany na zewnątrz, aktywowany za pomocą pola magnetycznego, rejestruje i steruje elementami systemu. 2. Zakres zastosowań Wskaźniki poziomu typu Bypass są stosowane w celu monitorowania poziomu napełnienia oraz sterowania cieczami. Wskaźniki te zostały dopuszczone do wbudowania w pojemniki i zbiorniki spełniające wymagania techniczne, tj. takie, które są przeznaczone do pracy w ściśle określonych parametrach roboczych. Ciecze muszą być wolne od lub posiadać niską zawartość cząstek stałych oraz nie mogą być podatne na zjawisko gumowania, zlepiania ani krystalizacji. Cząstki stałe nie mogą być podatne na magnetyzację, lub w przypadku takiej podatności, nie mogą zbliżać się do magnesu. 3. Montaż Wskaźnik poziomu typu Bypass ( patrz str. 18 ) montuje się, przykręcając go z boku pojemnika przy użyciu przyłącza kołnierzowego ( 1 ) oraz odpowiedniej uszczelki ( 2 ). Powierzchnie wypukłe i płaskie, a także uszczelki muszą być idealnie dopasowane mechanicznie. Do uszczelnienia należy użyć uszczelki wykonanej z odpowiedniego materiału dopasowanej do medium, ciśnienia i temperatury roboczej. W przypadku braku fabrycznego zamontowania uszczelki BNA/BMG-... należy przeprowadzić poniższą procedurę: Usunąć kołnierz ( 3 ) wraz z uszczelką ( 5). Wsunąć pływak cylindryczny ZVS ( 4 ) do komory Bypass z oznaczeniem oben ( góra ) skierowanym do góry. Zamocować kołnierz ( 3 ) wraz z uszczelką ( 5 ). Dokręcić odpowietrznik i korki spustowe ( 11 ), o ile znajdują się na wyposażeniu. Przymocować wskaźnik z rolkami magnetycznymi ( 7 ) do komory za pomocą dwóch obejm ( 9 ) o ile znajduje się na wyposażeniu Magnetyczny przekaźnik poziomu cieczy jest montowany na komorze lub na profilu wskaźnika z rolkami magnetycznymi. Przełączniki magnetyczne ( 10 ), w zależności od typu, są montowane na profilu wskaźnika z rolkami magnetycznymi lub na komorze, na wymaganym poziomie przełączania. 4. Wskazówki dotyczące niebezpieczeństwa Nie wolno dokonywać prowizorycznej instalacji, jeśli poszczególne elementy lub całe urządzenie jest wybrakowane lub nieprawidłowo, ewent. gdy brakuje niektórych elementów. Urządzeń i ich akcesoriów nie wolno używać jako podnośników, podestów czy urządzeń transportowych. W przypadku występowania niebezpieczeństw, zgodnie z dyrektywami i przepisami krajowymi należy zamocować symbole bezpieczeństwa, informacje, ostrzeżenia, odpowiednie zabezpieczenia lub izolacje. Jeśli używa się izolacji, muszą one być dopuszczone do tego specyficznego użycia. Zgodnie z lokalnymi wytycznymi i przepisami, personel obsługujący musi używać odzieży ochronnej. Personel obsługujący musi być przeszkolony i poinstruowany oraz musi posiadać dokumentację techniczną. Użytkownik odpowiada za to, żeby osoby nieupoważnione nie miały dostępu do instalacji, urządzeń i ich elementów obsługowych. W razie przekazania urządzeń i wyposażenia osobom trzecim, należy przekazać również całą dokumentację, aby kolejny użytkownik mógł zapoznać się z zasadami prawidłowego montażu, obsługi i zastosowania, a także z zagrożeniami. 3

4 5. Uwagi Wskaźnik poziomu typu Bypass nie może być narażany na obciążenia mechaniczne, drgania ani uderzenia. W przypadku występowania tego typu obciążeń należy zastosować elementy amortyzujące. Ciecz nie może mieć żadnego mechanicznego wpływu na urządzenie. W przypadku istnienia ryzyka zapalenia się lub wybuchu cieczy należy zastosować wyłącznie urządzenia zgodne z dyrektywą ATEX 94/9/EC. Warunki robocze muszą umożliwiać dokładny odczyt wszystkich przyrządów wskaźnikowych na miejscu, oraz w razie możliwości, pod kątem poziomym. Urządzenia muszą być usuwane zgodnie z regionalnymi i krajowymi przepisami i dyrektywami. W przypadku usuwania urządzenia dopuszcza się możliwość pozostawania resztek cieczy w urządzeniu. PRZEPISY DOTYCZĄCE TRANSPORTU: W trakcie pakowania do celów transportowych należy pamiętać, że pakowane urządzenia to układy pomiarowe z częściami elektronicznymi. Opakowanie powinno więc być dostosowane do transportowanych przedmiotów. Zewnętrzne opakowanie, czyli drewniane skrzynki, kartonowe pudła itd. powinno się oznakować ostrzegawczymi napisami. 6. Uwagi dotyczące urządzeń przeciwwybuchowych Ex Zgodnie z dyrektywą RL 94/9/EC ( ATEX 95 ), załącznik I, wskaźnik poziomu typu Bypass jest urządzeniem grupy II, kategoria 1G lub 2G, które zgodnie z dyrektywą RL 99/92/EC ( ATEX 137 ) może być stosowane w strefach 0, 1 i 2 lub 1 i 2, jak również grupy IIA, IIB i IIC, które są wybuchowe z powodu łatwo palnych substancji w, zakresie klas temperaturowych T1 do T6 lub wartości podanych w uwagach poniżej. Podczas stosowania tych urządzeń należy przestrzegać wymagań podanych w normie EN W przypadku budowy z zabezpieczeniem typu iskrobezpiecznego tylko komora Bypass oraz pływak wskaźnika poziomu typu Bypass typ zgodny z kluczem oznaczeń typu może być stosowany w strefie 0. Części te są objęte okresową kontrolą ciśnienia systemu. W przypadku materiałów części należących do kategorii 1G całkowite części ze stopu metalu nie mogą przekraczać poniższych wartości: < 10% w przypadku stopu: aluminium + magnez + tytan+ cyrkon, lub < 7.5% w przypadku stopu: magnez + tytan+ cyrkon. Zgodnie z dyrektywą RL 94/9/EC ( ATEX 95 ), załącznik I, wskaźnik poziomu typu Bypass jest urządzeniem należącym do grupy urządzeń II, kategoria 2D, które można stosować zgodnie z dyrektywą RL 99/92/EC ( ATEX 137 ) w strefach 21 i 22 w przypadku palnych proszków do powłok. Podczas stosowania tych urządzeń należy przestrzegać wymagań podanych w normach EN i EN Wskaźnik poziomu typu Bypass oraz jego komponenty muszą posiadać stopień ochrony IP6*. Wskaźnik poziomu typu Bypass ( z wyłączeniem tworzywa sztucznego ) musi zostać uziemiony elektrycznie za pomocą systemu wyrównywania potencjałów. Zmiany w przyrządzie może wprowadzać wyłącznie producent. Uwagi dotyczące zakresu użytkowania Mokre części wskaźnika poziomu, tzn. wnętrze komory Bypass, nie zawierają części elektrycznych. W związku z powyższym części te zostały poddane ocenie zgodnie z odpowiednimi normami dotyczącymi sprzętu nieelektrycznego. Ocena pod kątem użycia jako komponentu, montażu zgodnie z przepisami dot. oddzielnie zatwierdzonych przyrządów nie wykazała daleko idących zagrożeń. 4

5 7. Rozruch i oddanie do eksploatacji Napełnić pojemnik i włączyć sterownik elektryczny, o ile znajduje się na wyposażeniu. Sprawdzić wskaźnik z rolkami magnetycznymi ( 7 ) oraz przełącznik magnetyczny ( 10 ) pod kątem prawidłowego przełączania w celu zagwarantowania ich prawidłowego działania. Podłączyć przewód o wymiarach co najmniej 3 x 0,5 mm² do magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy. Wskaźnik poziomu jest gotowy do pracy. 8. Przełącznik magnetyczny 8.1 Przełącznik magnetyczny / wartość graniczna Poziomy graniczne są aktywowane za pomocą przełączników magnetycznych. Przełączniki magnetyczne są rozróżniane według typu, zgodnie z zakresem zastosowań oraz wymaganiami technicznymi. Wszystkie przełączniki magnetyczne są przełącznikami dwustabilnymi, tzn. są przełączane przez magnetyczny system pływaków w przypadku wzrostu i spadku poziomu. 8.2 Podłączenie elektryczne przełącznika magnetycznego Podłączenie elektryczne musi być zgodne z przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi montażu instalacji i sprzętu elektrycznego obowiązującymi w kraju, w którym urządzenie jest zamontowane, oraz musi zostać ono wykonane przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Żywotność przełączników można znacznie wydłużyć, stosując stykowy przekaźnik zabezpieczający. Opcjonalnie przełączniki magnetyczne mogą zostać dostarczone w następującej konfiguracji: Zespół obwodów elektrycznych do obsługi sterownika PLC o oporze wynoszącym 22 Ω Zespół obwodów elektrycznych zgodnie z zaleceniem Namur i normą EN K 10K 22 Ohm 10K 8.3 Uwaga Do obowiązków operatora należy sprawdzenie, czy urządzenia, które posiadają uziemienie, zostały uziemione. Urządzenia z przewodem przyłączającym nie są uziemione i mogą znajdować się pod napięciem w przypadku wystąpienia usterek. Urządzenia te mogą być podłączone wyłącznie do niskiego napięcia. Przełącznik można uszkodzić w przypadku podłączenia go do obciążenia impedancyjnego. Należy zapewnić obwód z elementem RC lub diodą ruchu swobodnego. W przypadku podłączania obciążenia pojemnościowego należy podłączyć szeregowo rezystor zabezpieczający w celu ograniczenia prądu szczytowego. Przeciążenie elektryczne może spowodować uszkodzenie przełącznika. Stanowi to przyczynę nieprawidłowego działania magnetycznego przełącznika pływakowego oraz sterownika podłączonego do obwodu wyjściowego, a także prowadzi do uszkodzenia mienia i obrażeń ciała. Należy zachować maksymalne pojemności elektryczne przełączania. Upewnić się, że źródło zasilania posiada prawidłowe parametry oraz że spełnia dane wymagania. 5

6 8.4 Konserwacja przełącznika magnetycznego Urządzenia muszą zostać zamontowane i oddane do eksploatacji zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami praktyk inżynieryjnych. Po podłączeniu urządzenia nie wymagają żadnej konserwacji, pod warunkiem, że przełącznik magnetyczny został przeznaczony do pracy w warunkach otoczenia zgodnych z temperaturą i stopniem ochrony. 8.5 Test działania przełącznika magnetycznego Po odłączeniu połączenia elektrycznego pomiędzy przełącznikiem a sterownikiem należy podłączyć przyrząd do sprawdzania ciągłości połączenia w celu przeprowadzenia testu działania przełącznika za pomocą magnesu. Przełączniki dwustabilne należy podłączyć dwukrotnie, tak aby zostały one ustawione w położeniu początkowym. Po zakończeniu przeprowadzania testu ponownie podłączyć połączenie elektryczne. 8.6 Uwagi dotyczące przełącznika magnetycznego Nie obsługiwać przełączników magnetycznych w pobliżu oddziaływania silnych pól elektromagnetycznych. ( Minimalna odległość wynosi 1 m ). Przełącznik magnetyczny nie może być narażany na obciążenia mechaniczne, drgania ani uderzenia. W przypadku występowania tego typu obciążeń należy zastosować elementy amortyzujące. Punkty przełączające magnetycznego przełącznika pływakowego nie mogą zostać zablokowane. W przypadku istnienia ryzyka zapalenia się lub wybuchu cieczy należy zastosować wyłącznie urządzenia zgodne z dyrektywą ATEX 94/9/EC. Warunki robocze muszą umożliwiać dokładny odczyt wszystkich przyrządów wskaźnikowych na miejscu, oraz w razie możliwości, pod kątem poziomym. Urządzenia muszą być usuwane zgodnie z regionalnymi i krajowymi przepisami i dyrektywami. W przypadku usuwania urządzenia dopuszcza się możliwość pozostawania resztek cieczy w urządzeniu. PRZEPISY DOTYCZĄCE TRANSPORTU: W trakcie pakowania do celów transportowych należy pamiętać, że pakowane urządzenia to układy pomiarowe z częściami elektronicznymi. Opakowanie powinno więc być dostosowane do transportowanych przedmiotów. Zewnętrzne opakowanie, czyli drewniane skrzynki, kartonowe pudła itd. powinno się oznakować ostrzegawczymi napisami. 8.7 Dane nominalne magnetycznego przełącznika przeciwwybuchowego Ex ATEX Zabezpieczenie typu iskrobezpiecznego Ex ia IIC I i 100 ma Zabezpieczenie typu iskrobezpiecznego Ex ia IIC z opcją /R22 ( rezystor ) I i 100 ma Zabezpieczenie typu iskrobezpiecznego Ex ia IIC z opcją /N ( NAMUR EN ) U i 15 VDC I i 60 ma Zabezpieczenie typu obudowa ognioodporna U N 250 VDC/AC I N 100 ma Zabezpieczenie typu obudowa ognioodporna z opcją /R22 ( rezystor ) U N 250 VDC/AC I N 100 ma P V 0.21 W Zabezpieczenie typu obudowa ognioodporna z opcją /N ( NAMUR EN ) U N 15 VDC I N 60 ma 6

7 Stopień ochrony przeciwwybuchowej samoistnie bezpieczny Czynne wewnętrzne indukcyjności i pojemności są pomijalnie małe. Tylko do podłączenia do jednego lub kilku certyfikowanych samoistnie bezpiecznych obwodów elektrycznych. Stopień ochrony przeciwwybuchowej ochrona ognioszczelna Tylko do podłączenia do obwodu elektrycznego z bezpiecznym ograniczeniem parametrów ww. wielkości. Jeśli urządzenie jest dostarczane bez gwintowanego złącza kablowego, wolno na nim zainstalować tylko jedno takie złącze, które jest zgodne z normą EN ( Ochrona ognioszczelna Exd ). 8.8 Uwagi dotyczące magnetycznego przełącznika przeciwwybuchowego Ex Zgodnie z dyrektywą RL 94/9/EC ( ATEX 95 ), załącznik I, przełącznik magnetyczny jest przyrządem z grupy II, kategoria 2G, który zgodnie z dyrektywą RL 99/92/EC ( ATEX 137 ) może być stosowany w strefach 1 i 2, jak również z grupy IIA, IIB i IIC, które są wybuchowe z powodu łatwo palnych substancji w ramach obszaru w zakresie klas temperaturowych T1 do T6, odpowiednio do wartości podanych w niżej wymienionych danych w zakresie uwag. W ramach danego zastosowania muszą być przestrzegane wymagania zgodne z normą EN Zgodnie z dyrektywą RL 94/9/EC ( ATEX 95 ) przełącznik magnetyczny jest przyrządem z grupy II, kategoria 2D, który zgodnie z dyrektywą RL 99/92/EC ( ATEX 137 ) może być stosowany w strefach 21 i 22 zawierających łatwo palne pyły. W ramach danego zastosowania muszą być przestrzegane wymagania zgodnie z normami EN i EN Odpowiednie komponenty przełącznika magnetycznego muszą posiadać stopień ochrony IP6*. Współzależność pomiędzy klasami temperaturowymi w odniesieniu do temperatury powierzchni i maksymalnej temperatury otoczenia należy sprawdzić w następującej tabeli. Klasa temperatury / Temperatura powierzchniowa Ex ia llc Ex td A21 IP6* Temperatura otoczenia Ex d llc Ex td A21 IP6* Ex mb ll Ex td A21 IP6* Podstawa Opcja /N /R Podstawa Opcja /N /R Podstawa Opcja /N /R T6 80 C 80 C 75 C 80 C 75 C 80 C 75 C T5 95 C 95 C 90 C 95 C 90 C 95 C 90 C T4 130 C 130 C 125 C 120 C 120 C - - T3 190 C 190 C 185 C T2 290 C 290 C 220 C T1 300 C 300 C W przypadku temperatur przekraczających 70 C w przewodzie wejściowym lub powyżej 80 C w podłączeniach przewodów podłączyć można wyłącznie sprawdzony przewód termoodporny w zakresie odpowiednich temperatur. Przełącznik magnetyczny ( typ zgodny z kluczem oznaczeń typu ) w wersji ze stopniem ochrony zapewniającym odporność na wybuchy odnośnie do obudowy wielowarstwowej jest przeznaczony wyłącznie do podłączenia do obwodu elektrycznego z ustalonym bezpiecznym ( zewnętrznym ) zakresem parametrów elektrycznych względem podanych wartości. Przełączniki magnetyczne w obudowach metalowych muszą zostać elektrycznie uziemione za pomocą systemu wyrównywania potencjałów urządzenia. Urządzenie przeznaczone do użytkowania w niebezpiecznych obszarach posiada na wyposażeniu tabliczkę znamionową zawierającą wszystkie wymagane dane dotyczące ochrony przeciwwybuchowej. 7

8 9. Magnetyczny przekaźnik poziomu cieczy 9.1 Opis zasady działania magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Magnetyczne przekaźniki poziomu cieczy są stosowane w celu stałego, zdalnego wskazywania poziomów. Opór jest przekształcany na sygnał analogowy (0)4-20 ma za pomocą przetwornika, a odczyt jest wskazywany na cyfrowym lub analogowym wyświetlaczu. Magnes znajdujący się na poziomie magnetycznego systemu poziomu prądu przesyła przez ścianę wysokość poziomu do łańcucha rezystorów. Opór jest przekształcany na sygnał analogowy (0)4-20 ma za pomocą przetwornika, a odczyt jest wskazywany na cyfrowym lub analogowym wyświetlaczu. 9.2 Podłączenie elektryczne magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Podłączenie elektryczne musi być wykonane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi instalacji układów elektrycznych obowiązujących w kraju montażu i może być ono przeprowadzane wyłącznie przez specjalistów. Magnetyczny przekaźnik poziomu cieczy musi zostać podłączony w puszce połączeniowej zgodnie ze schematem elektrycznym. Magnetyczny przekaźnik poziomu cieczy musi zostać podłączony do przetwornika elektrycznego, który z kolei musi zostać podłączony do obwodu wyjściowego. niebieski brązowy czarny wysokie niebieski 1 R2 brązowy 2 Rl R1 niskie czarny 3 Dławnica kablowa musi zostać uszczelniona. Również pokrywa puszki połączeniowej musi zostać odpowiednio uszczelniona. Sterownik: Magnetyczne przekaźniki poziomu cieczy z wbudowanymi na stałe głowicowymi przetwornikami pomiarowymi muszą zostać podłączone zgodnie ze schematem elektrycznym w puszce połączeniowej. Informacje dotyczące lokalizacji zacisków zostały podane na schemacie elektrycznym. Dane dotyczące podłączenia podane zostały w odpowiednich instrukcjach obsługi. 9.3 Uwaga Do obowiązków operatora należy sprawdzenie, czy urządzenia, które posiadają uziemienie, zostały uziemione. Urządzenia z przewodem przyłączającym nie są uziemione i mogą znajdować się pod napięciem w przypadku wystąpienia usterek. Urządzenia te mogą być podłączone wyłącznie do niskiego napięcia. Istnieje ryzyko nieprawidłowego działania w przypadku prowadzenia standardowych nieekranowanych przewodów. Konieczne jest stosowanie wyłącznie przewodów ekranowanych. Konieczne jest uziemienie jednej strony. Upewnić się, że źródło zasilania posiada prawidłowe parametry oraz że spełnia dane wymagania. 8

9 9.4 Konserwacja magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Urządzenia te muszą zostać zamontowane i oddane do eksploatacji przez specjalistę. W okresie eksploatacji urządzenia te nie wymagają konserwacji, ponieważ parametry, takie jak temperatury i stopień ochrony są zachowywane. 9.5 Kontrola działania magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Użytkownik jest odpowiedzialny za przeprowadzanie okresowych testów działania urządzenia lub co najmniej kontroli wzrokowej. Test działania można przeprowadzić za pomocą łańcucha pomiarowego z usuniętym lub zamocowanym czujnikiem. Jeśli urządzenia znajdują się na miejscu, musi istnieć możliwość napełnienia systemu. Odłączyć przewód przyłączeniowy. Podłączyć omomierz do obu przewodów. Przesunąć pływak ręcznie lub napełniając system z poziomu minimalnego do maksymalnego. Wskazany odczyt oporu zmienia się w trybie ciągłym zgodnie z funkcją podłączonych kolorów przewodów. CZARNY-BRĄZOWY ( R1 ) NIEBIESKI-BRĄZOWY ( R2 ) CZARNY-NIEBIESKI ( Ri ) Opór wzrasta proporcjonalnie do wzrostu wysokości pływaka Wartość oporu spada z wartości oporu całkowitego odwrotnie proporcjonalnie do wysokości pływaka Wskazanie oporu całkowitego ( Ri ) 9.6 Uwagi dotyczące magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Nie obsługiwać magnetycznych przekaźników poziomu cieczy w pobliżu oddziaływania silnych pól elektromagnetycznych. ( Minimalna odległość wynosi 1 m ). Tylko w połączeniu z odpowiednim przetwornikiem pomiarowym. W przypadku stosowania na barierach bezpieczeństwa wartość oporu całkowitego hermetycznego łańcucha pomiarowego ( Ri ) musi mieścić się w zakresie kω. Magnetyczny przekaźnik poziomu cieczy nie może być narażany na obciążenia mechaniczne, drgania ani uderzenia. W przypadku występowania tego typu obciążeń należy zastosować elementy amortyzujące. Ciecz nie może mieć żadnego mechanicznego wpływu na urządzenie. W przypadku istnienia ryzyka zapalenia się lub wybuchu cieczy należy zastosować wyłącznie urządzenia zgodne z dyrektywą ATEX 94/9/EC. Warunki robocze muszą umożliwiać dokładny odczyt wszystkich przyrządów wskaźnikowych na miejscu, oraz w razie możliwości, pod kątem poziomym. Urządzenia muszą być usuwane zgodnie z regionalnymi i krajowymi przepisami i dyrektywami. W przypadku usuwania urządzenia dopuszcza się możliwość pozostawania resztek cieczy w urządzeniu. PRZEPISY DOTYCZĄCE TRANSPORTU: W trakcie pakowania do celów transportowych należy pamiętać, że pakowane urządzenia to układy pomiarowe z częściami elektronicznymi. Opakowanie powinno więc być dostosowane do transportowanych przedmiotów. Zewnętrzne opakowanie, czyli drewniane skrzynki, kartonowe pudła itd. powinno się oznakować ostrzegawczymi napisami. 9

10 9.7 Dane nominalne magnetycznego przeciwwybuchowego przekaźnika poziomu cieczy Ex ATEX Zabezpieczenie typu iskrobezpiecznego Ex ia IIC wielopolowe urządzenie pasywne U i 30 V I i 150 ma Zabezpieczenie typu iskrobezpiecznego Ex ia IIC z wbudowanym oddzielnie atestowanym przetwornikiem pomiarowym Zabezpieczenie typu iskrobezpiecznego Ex ia IIC przełącznik lub przełącznik temperatury patrz odpowiedni certyfikat specjalny I i 100 ma Zabezpieczenie typu iskrobezpiecznego Ex ia IIC czujnik temperatury U i 28 V I i 100 ma P i 700 mw Zabezpieczenie typu iskrobezpiecznego Ex ia IIC przekaźnik ciśnienia patrz odpowiedni certyfikat specjalny Zabezpieczenie typu obudowa ognioodporna wielopolowe urządzenie pasywne U N 30 V DC/AC I N 150 ma Zabezpieczenie typu obudowa ognioodporna przełącznik temperatury lub czujnik temperatury U N 100 VDC/AC I N 300 ma P SN 1 W P FN 700 mw Stopień ochrony przeciwwybuchowej samoistnie bezpieczny Wartości wewnętrznej indukcyjności i pojemności skutecznej są nieistotnie małe. Tylko do podłączenia do jednego lub kilku certyfikowanych samoistnie bezpiecznych obwodów elektrycznych. Podczas montażu jednego lub kilku przetworników parametry elektryczne podane w odpowiednich certyfikatach specjalnych muszą zostać spełnione. Stopień ochrony przeciwwybuchowej ochrona ognioszczelna Tylko do podłączenia do obwodu elektrycznego z bezpiecznym ograniczeniem parametrów ww wielkości. Jeśli urządzenie zostanie dostarczone bez dławnicy kablowej, zamontowana dławica kablowa musi być zgodna z normą EN ( zabezpieczenie urządzeń za pomocą obudów ognioszczelnych Exd ). 9.8 Uwagi dotyczące magnetycznego przeciwwybuchowego przekaźnika poziomu cieczy Ex Zgodnie z dyrektywą RL 94/9/EC ( ATEX 95 ), załącznik I, magnetyczny przekaźnik poziomu cieczy jest urządzeniem grupy II, kategoria 1G lub 2G, które zgodnie z dyrektywą RL 99/92/EC ( ATEX 137 ) może być stosowane w strefach 0, 1 i 2 lub 1 i 2, jak również grupy IIA, IIB i IIC, które są wybuchowe z powodu łatwo palnych substancji w zakresie klas temperaturowych T1 do T6 lub wartości podanych w ramach poniższych danych. Podczas stosowania tych urządzeń należy przestrzegać wymagań podanych w normie EN Zgodnie z dyrektywą RL 94. /9/EC ( ATEX 95 ), załącznik I, magnetyczny przekaźnik poziomu cieczy jest urządzeniem należącym do grupy urządzeń II, kategoria 2D, które można stosować, zgodnie z dyrektywą RL 99/92/EC ( ATEX 137 ) w strefach 21 i 22 w przypadku palnych proszków do powłok. Podczas stosowania tych urządzeń należy przestrzegać wymagań podanych w normach EN i EN Magnetyczny przekaźnik poziomu cieczy oraz jego komponenty muszą posiadać stopień ochrony IP6*. Ponadto prace montażowe i naprawcze systemu pomiarowego ( takie jak wymiana przetwornika ) muszą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych specjalistów ( zgodnie z ATEX 137 ). Operator jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy system pomiarowy jest zgodny z oryginalnym projektem. Oznaczenie typu nie może zostać zmienione. Współzależność pomiędzy klasą temperaturową lub temperaturą powierzchni a najwyższą dopuszczalną temperaturą otoczenia została podana w poniższej tabeli, włączając montaż przełączników temperatury. 10

11 Klasa temperatury / Temperatura powierzchniowa Ex c ia llc Ex c tb IIIC IP6* Temperatura otoczenia Ex c d llc Ex c tb IIIC IP6* T6 80 C 80 C 80 C T5 95 C 95 C 95 C T4 130 C 130 C 120 C T3 180 C 180 C - Podczas montażu przetwornika parametry termiczne podane w odpowiednim certyfikacie specjalnym muszą zostać spełnione. W przypadku temperatur wyższych niż 70 C na wejściu przewodu lub 80 C w złączu przewodnikowym można podłączyć wyłącznie sprawdzony przewód termoodporny. Wejście przewodu musi być odpowiednie w odniesieniu do temperatury. Magnetyczne przekaźniki poziomu cieczy typu zgodnego z kluczem oznaczeń typu, w wersji z obudową ognioodporną lub stopniem ochrony typu iskrobezpiecznego są przeznaczone wyłącznie do podłączenia do obwodu elektrycznego z bezpiecznym ograniczeniem ( zewnętrznym ) parametrów elektrycznych względem podanych wartości. W przypadku magnetycznych przekaźników poziomu cieczy, typu zgodnego z kluczem oznaczeń typu, z obudową ognioodporną lub stopniem ochrony typu iskrobezpiecznego, wbudowany może zostać wyłącznie przekaźnik iskrobezpieczny lub nieiskrobezpieczny. Obudowa magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy typu zgodnego z kluczem oznaczeń typu, musi zostać podłączona elektrycznie do systemu wyrównywania potencjałów. Urządzenia przeciwwybuchowe Ex są oznaczone za pomocą specjalnej tabliczki znamionowej, na której znajdują się wszystkie dane związane z parametrami przeciwwybuchowymi. 11

12 EN 10. Type key Code 1 - Version BNA 1 BMG 1 ACS1A 1 ACS1B 1 ACS1C 1 ACS1D 1 ACS2 1 ACS3 1 ACS4 1 Bypass level indicator Bypass level indicator with Level transmitter Bypass complete solution for GWR system, chamber DN50 / 2 Bypass complete solution for GWR system, chamber DN65 / 2.5 Bypass complete solution for GWR system, chamber DN80 / 3 Bypass complete solution for GWR system, chamber DN100 / 4 Bypass complete solution for GWR system Bypass complete solution for GWR system Bypass complete solution for GWR system Code 2 ( for process connection flange ) - Flange connection ( for process connection other ) - Other process connection FE 1 FA 1 F 1 FS 1 Flange according to EN Flange according to ANSI Flange according to Flange according to drawing GM 1 NPTM 1 GN 1 NPTN 1 SE 1 OS 1 Female thread G Female thread NPT Male thread G Male thread NPT Welding stub end Without process side connections ( Code 3 not applicable ) Code 3.1 ( only for flange ) Flange connection.2 ( only for flange ) Flange connection.3 ( only for flange ) Flange connection Flange nominal bore Flange pressure rating Flange facing Code 3 ( for process connection other ) - Size Threaded connection size Welding stub end size Example Code / 1.2 / / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / / 2 / Example BMG - FE - 25 / 16 / B1 - ALF / TP43B / V / K15 / EXIAG - DU - M - V / 60 / Black = not possible according to Atex / Blue = possible according to Atex Exia / Blue 1 = possible according to Atex Exia and Exd / Black 1 = possible according to Atex Exd 12

13 EN Code 4 / / / / / Electrical connection level transmitter Key 2 / / / / / Control unit Key 3 / / / / / Level transmitter tube material quality ALE ALF ALDA 1 AVA AVDA 1 AVM AVDM 1 DAAVDM 1 APA APB ABA K K68 DAALA DAAVDA 1 Aluminium terminal box 64 x 58 x 34 mm ( only without control unit ) Aluminium terminal box 80 x 75 x 57 mm Aluminium terminal box Ø 95 x 84 mm Stainless steel terminal box Ø 82 x 110 mm Stainless steel terminal box Ø 82 x 110 mm Stainless steel terminal box Ø 50 x 117 mm Stainless steel terminal box Ø 169 x 117 mm Stainless steel terminal box with LED display Ø 169 x 117 mm Polyester terminal box 80 x 75 x 55 mm Polyester terminal box 80 x 75 x 55 mm / Exm ABS terminal box 80 x 82 x 55 mm Connection cable Connection cable IP 68 ( G 3/8 ) Aluminium terminal box with LED display Ø 82 x 100 mm Stainless steel terminal box with LED display Ø 82 x 100 mm TP43A 1 TP5343A TP43B 1 TP5343B Ex TD35A 1 TD5335A TD35B 1 TD5335D Ex TP50AP 1 TP5350AP / PROFIBUS PA TP50BP 1 TP5350BP Ex / PROFIBUS PA TP50AF 1 TP5350AF / FOUNDATION TM Fieldbus TP50BF 1 TP5350BF Ex / FOUNDATION TM Fieldbus TMT181A 1 TMT181 TMT181B 1 TMT181 Ex ZMU 1 XT42SI Ex TAMX 1 Other control unit MST 1 Magnetostrictive / ma MSTB 1 Magnetostrictive / ma / Ex MSTH 1 Magnetostrictive / HART -Protocol MSTHB 1 Magnetostrictive / HART -Protocol / Ex V 1 Stainless steel Code 4 Key 4 / / / / / Accuracy Key 5 ( only for connection cable ) / / / / / Length of cable Key 6 ( only for connection cable ) / / / / / Connection cable K5 1 K5HTF 1 K5HT 1 K10 1 K10HTF 1 K10HT 1 K15 1 K15HTF 1 K15HT 1 K1 1 K1HT 1 K1HHT 1 Accuracy 5 mm / C Accuracy 5 mm / C Accuracy 5 mm / C Accuracy 10 mm / C Accuracy 10 mm / C Accuracy 10 mm / C Accuracy 15 mm / C Accuracy 15 mm / C Accuracy 15 mm / C Accuracy 0.2 mm / C Accuracy 0.2 mm / C Accuracy 0.2 mm / C Length of cable in meter PVC 1 PVCB 1 SIL 1 PUR 1 RAD 1 PVC connection cable PVC connection cable with blue coating Silicone connection cable PUR connection cable Radox connection cable Code 4 Key 7 ( only for connection cable ) / / / / / Connection cable option Key 8 / / / / / Approvals level transmitter KA 1 KB 1 KC 1 KD 1 KE 1 KF 1 Shielded Shielded / oil-resistant Shielded / oil-resistant / halogen-free Oil-resistant Oil-resistant / halogen-free Halogen-free EXIAG EXIAGD EXDG 1 EXDGD 1 EXIADG 1 EXIADGD 1 Acc. to Exia, atmosphere gas Acc. to Exia, atmosphere gas and dust Acc. to Exd, atmosphere gas Acc. to Exd, atmosphere gas and dust Acc. to Exia and Exd, atmosphere gas Acc. to Exia and Exd, atmosphere gas and dust Example / 2 / 3-1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7-1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6-1 / 2-1 / 2 / 3 MRB / SA1-3 / BGU / N / 1 / SIL / KA / EXIAG - ZVSS / 250 / / B EX / PED Black = not possible according to Atex / Blue = possible according to Atex Exia / Blue 1 = possible according to Atex Exia and Exd / Black 1 = possible according to Atex Exd 13

14 EN Code 5 - Electrical connection position of the level transmitter DO 1 DU 1 Electrical connection top mounted Electrical connection bottom mounted Code 6 - Centre distance / Length of instrument M 1 L 1 Centre distance in mm Length of instrument in mm ( only for instrument without process side connections ) Code 7 Bypass chamber material quality Key 2 Bypass chamber outside diameter Key 3 Bypass chamber wall thickness V 1 VP 1 TI 1 HC 1 MO 1 CS 1 VEEC 1 VPFA 1 VETF 1 P PP PF Stainless steel Stainless steel electropolished / Ra ca. 0,8μm ( not attestable ) Titanium Alloy C 6Mo Steel ( only ACS.. ) Stainless steel ECTFE coated Stainless steel PFA coated Stainless steel ETFE coated PVC Polypropylene PVDF Ø mm ( P ) Ø mm ( V / VP / TI / CS ) Ø mm ( V / VP / MO / HC / CS ) Ø mm ( P / PP / PF ) Ø mm ( V / VP / VEEC / VPFA / VETF ) Ø mm ( V / VP / MO / TI / HC / CS ) Ø mm ( V / VP ) Ø mm ( V / VP / CS ) Ø mm ( V / VP / CS ) 1 Bypass chamber wall thickness in mm ( see the relevant catalog page or by calculation ) Code 8 - Bypass chamber additional design HM76 1 DK 1 ZK1 1 ZK2 1 Steam tracing system with outer tube Ø x 2.00 mm Differential compensated 2-chamber system with G / BSP socket ( only for bypass level indicator ACS2 ) 2-chamber system with NPT socket ( only for bypass level indicator ACS2 ) Example Code / 1.2 / / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / / 2 / Example BMG - FE - 25 / 16 / B1 - ALF / TP43B / V / K15 / EXIAG - DU - M - V / 60 / Black = not possible according to Atex / Blue = possible according to Atex Exia / Blue 1 = possible according to Atex Exia and Exd / Black 1 = possible according to Atex Exd 14

15 EN Code 9 Magnetic roller indicator Key 2 Scale Key 3 Mag. roller indicator sight extension MRA MRB 1 MRAN MRBN 1 MRK 1 MRKN 1 MNA MNB 1 MNAN MNBN 1 MNAV MNBV 1 MNAVN MNBVN 1 MNKV 1 MNKVN 1 Magnetic roller indicator MRA SAK Magnetic roller indicator MRB ( Ex ) SA0 1 Mag. roller indicator MRAN over-roll-protected SA1 1 Mag. roller indicator MRBN over-roll-prot. ( Ex ) SA2 1 Magnetic roller indicator MRK SA3 1 Magnetic roller indicator MRKN over-roll-prot. SA4 1 Magnetic roller indicator MNA SV0 1 Magnetic roller indicator MNB ( Ex ) SV1 1 Magnetic roller indicator MNAN over-roll-prot. SV2 1 Mag. roller indicator MNBN over-roll-prot. ( Ex ) SV3 1 Magnetic roller indicator MNAV SV4 1 Magnetic roller indicator MNBV ( Ex ) Magnetic roller indicator MNAVN over-roll-protected Magnetic roller indicator MNBVN over-roll-prot. ( Ex ) Magnetic roller indicator MNKV Magnetic roller indicator MNKVN over-roll-protected Scale in Aluminium with adhesive foil PV 1 Scale in Aluminium without engraving Scale in Aluminium with engraving in % Scale in Aluminium with engraving in cm Scale in Aluminium with engraving in inch. Scale in Aluminium with engraving acc. to customized table Scale in Stainless steel without engraving Scale in Stainless steel with engraving in % Scale in Stainless steel with engraving in cm Scale in Stainless steel with engraving in inch. Scale in Stainless steel with engraving acc. to customized table Acryl glass extension Code 10 / / / / Number of magnetic switches Key 2 / / / / Magnetic switch Key 3 / / / / Magnetic switch option Number of magnetic switches BGU Magnetic switch BGU BGUD 1 Magnetic switch BGU BGUALE Magnetic switch BGUALE BGUASQ Magnetic switch BGUASQ BGUASMA Magnetic switch BGUASMA ALFU ALFI ALEU APAVU APBVU RU60 RUV60 RUVD60 RU73 RUV73 RUVD73 ALDAU 1 PS32 PO32 PU32 PU32ASH Magnetic switch ALFU Magnetic switch ALFI ( inductive ) Magnetic switch ALEU Magnetic switch APAVU Magnetic switch APBVU Magnetic switch RU60 Magnetic switch RUV60 Magnetic switch RUVD60 Magnetic switch RU73 ( for chamber Ø 73 mm ) Magnetic switch RUV73 ( for chamber Ø 73 mm ) Magnetic switch RUVD73 ( for chamber Ø 73 mm ) Magnetic switch ALDAU Magnetic switch PS32 Magnetic switch PO32 Magnetic switch PU32 Magnetic switch PU32ASH R22 1 N 1 Switch protective circuit with 22 ohm / 0.21 W resistor Switch protective circuit according to NAMUR EN Example / 2 / 3-1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7-1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6-1 / 2-1 / 2 / 3 MRB / SA1-3 / BGU / N / 1 / SIL / KA / EXIAG - ZVSS / 250 / / B EX / PED Black = not possible according to Atex / Blue = possible according to Atex Exia / Blue 1 = possible according to Atex Exia and Exd / Black 1 = possible according to Atex Exd 15

16 EN Code 10 Key 4 / / / / Length of cable Key 5 / / / / Connection cable Key 6 / / / / Connection cable option Length of cable in meter PVC 1 PVCB 1 SIL 1 PUR 1 RAD 1 PVC connection cable PVC connection cable with blue coating Silicone connection cable PUR connection cable Radox connection cable KA 1 KB 1 KC 1 KD 1 KE 1 KF 1 Shielded Shielded / oil-resistant Shielded / oil-resistant / halogen-free Oil-resistant Oil-resistant / halogen-free Halogen-free Code 10 Key 7 / / / / Approvals magnetic switch EXIAG EXIAGD EXDG 1 EXDGD 1 EXIADG 1 EXIADGD 1 Acc. to Exia, atmosphere gas Acc. to Exia, atmosphere gas and dust Acc. to Exd, atmosphere gas Acc. to Exd, atmosphere gas and dust Acc. to Exia and Exd, atmosphere gas Acc. to Exia and Exd, atmosphere gas and dust Code 11 Float Key 2 Float length / Number of balls* Key 3 Magnetic system ZVSS 1 Float in Stainless steel ZVEECSSA 1 Float in Stainless steel E-CTFE coated ZVEECSSB 1 Float in Stainless steel E-CTFE coated ZVPFASSA 1 Float in Stainless steel PFA coated ZVPFASSB 1 Float in Stainless steel PFA coated ZTIKS1 1 Float in Titanium ZTIKS2 1 Float in Titanium ZTIKS3 1 Float in Titanium ZPSS24 Float in PVC ZPSS Float in PVC ZPPSS Float in Polypropylene ZPFSS Float in PVDF Acc. to float table 1015 * only ZTIKS1-3 Acc. to float table 1015 Code 11 ( only protocol float ) / / / Float Key 2 / / / / Float length Key 3 / / / / Design pressure ZVS 1 ZTIS 1 ZHCS 1 ZTIEECSA 1 ZTIEECSB 1 ZTIPFASA 1 ZTIPFASB 1 ZGS ZCES Float in Stainless steel Float in Titanium Float in Alloy C Float in Titanium E-CTFE coated ( on request ) Float in Titanium E-CTFE coated ( on request ) Float in Titanium PFA coated ( on request ) Float in Titanium PFA coated ( on request ) Float in Glass ( on request ) Float in Cevolite Eccolite ( on request ) Acc. to float table 1015 Acc. to float table 1015 Example Code / 1.2 / / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / / 2 / Example BMG - FE - 25 / 16 / B1 - ALF / TP43B / V / K15 / EXIAG - DU - M - V / 60 / Black = not possible according to Atex / Blue = possible according to Atex Exia / Blue 1 = possible according to Atex Exia and Exd / Black 1 = possible according to Atex Exd 16

17 EN Code 11 ( only protocol float ) Key 4 / / / / Design temperature Key 5 / / / / Specific gravity 1 Key 6 ( only interface float ) / / / / Specific gravity 2 Acc. to float table 1015 Acc. to float table 1015 Acc. to protocol Code 11 ( only protocol float ) Key 7 / / / / Magnetic system Acc. to float table 1015 Code 12 / - Instrument isolation Key 2 / - Electrical heat tracing AIT AHT SW Armaflex isolation AIT Armaflex isolation AHT Rock-wool isolation H75A H75B H150A H150B Electrical heat tracing 75 C Electrical heat tracing 75 C acc. to EExe Electrical heat tracing 150 C Electrical heat tracing 150 C acc. to EExe Code 13 Approvals / 1 Key 2 Approvals / 2 Key 3 Approvals / 3 EX Acc. to Ex PEDII 1 PEDIV 1 Acc. to PED97/23/EC category II Acc. to PED97/23/EC category IV GL 1 BV 1 DNV 1 ABS 1 GOST 1 Approval 3A Sanitary Standard Approval Germanischer Lloyd Approval Bureau Veritas Approval American Bureau of Shipping Approval GOST Example / 2 / 3-1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7-1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6-1 / 2-1 / 2 / 3 MRB / SA1-3 / BGU / N / 1 / SIL / KA / EXIAG - ZVSS / 250 / / B EX / PED Black = not possible according to Atex / Blue = possible according to Atex Exia / Blue 1 = possible according to Atex Exia and Exd / Black 1 = possible according to Atex Exd 17

18 WIR SIND AUF DER WELT ZUHAUSE - FÜR SIE. WE ARE AT HOME ALL OVER THE WORLD FOR YOU. Nahrungsmittelindustrie Maschinen & Anlagenbau Schiffbau Chemieanlagen Wasseraufbereitung Pharmaindustrie Klima & Kältetechnik Erdölplattform Raffinerie Food industry Machine & plant engineering Shipbuilding Chemical plants Water treatment Pharmaceutical industry Air-conditioning technology Oil rigs Oil refineries

PRZEŁĄCZNIK PŁYWAKOWY

PRZEŁĄCZNIK PŁYWAKOWY PRZEŁĄCZNIK PŁYWAKOWY Dokumentację techniczna 1. Opis działania... 3 2. Zakres zastosowania... 3 3. Montaż... 3 4. Wskazówki dotyczące niebezpieczeństwa... 3 5. Podłączenie elektryczne... 4 6. Opcje...

Bardziej szczegółowo

Przełączniki pływakowe ze stały magnesem Montaż horyzontalny (poziomy) Model HIF

Przełączniki pływakowe ze stały magnesem Montaż horyzontalny (poziomy) Model HIF Pomiar poziomu Przełączniki pływakowe ze stały magnesem Montaż horyzontalny (poziomy) Model HIF Karta katalogowa WIKA LM 30.02 Zastosowanie Wskazanie poziomu dla prawie wszystkich cieczy Sterowanie pompą

Bardziej szczegółowo

Czujnik poziomu Z hermetycznym łańcuchem pomiarowym Model FLR

Czujnik poziomu Z hermetycznym łańcuchem pomiarowym Model FLR Pomiar poziomu Czujnik poziomu Z hermetycznym łańcuchem pomiarowym Model FLR Karta katalogowa WIKA LM 20.02 Zastosowanie Pomiar poziomu prawie wszystkich płynnych mediów Przemysł chemiczny, przemysł petrochemiczny,

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Czujnik poziomu Wersja ze stali nierdzewnej Model RLT-1000, do aplikacji przemysłowych

Czujnik poziomu Wersja ze stali nierdzewnej Model RLT-1000, do aplikacji przemysłowych Pomiar poziomu Czujnik poziomu Wersja ze stali nierdzewnej Model RLT-1000, do aplikacji przemysłowych Karta katalogowa WIKA LM 50.02 Zastosowanie Pomiar poziomu cieczy w budowie maszyn Kontrola i monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X ATEX kategoria II 1 G, strefa Ex 0 ATEX kategoria II 1 D, strefa Ex 20 SIL2 zgodny z IEC 61508 Gwintowany cylinder M8x1 stal nierdzewna 1.4301 Nominalny zakres detekcji 78 mm z magnesem DMR31-15-5 2-przewodowy

Bardziej szczegółowo

Przełączniki pływakowe ze stały magnesem Montaż pionowy Model RSM

Przełączniki pływakowe ze stały magnesem Montaż pionowy Model RSM Pomiar poziomu Przełączniki pływakowe ze stały magnesem Montaż pionowy Model RSM Karta katalogowa WIKA LM 0.0 Zastosowanie Wskazanie poziomu dla prawie wszystkich cieczy Sterowanie pompą i kontrola poziomu

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta 0102 Opis zamówienia Cechy 4 mm zabudowany Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508 Akcesoria BF 12 Kołnierz montażowy, 12 mm Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC

Bardziej szczegółowo

Czujniki poziomu Magnetostrykcyjna, wysokorozdzielcza metoda pomiaru Model FFG

Czujniki poziomu Magnetostrykcyjna, wysokorozdzielcza metoda pomiaru Model FFG Pomiar poziomu Czujniki poziomu Magnetostrykcyjna, wysokorozdzielcza metoda pomiaru Model FFG Karta katalogowa WIKA LM 20.01 Zastosowanie Pomiar poziomu prawie wszystkich płynnych mediów, o wysokiej dokładności

Bardziej szczegółowo

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X ATEX kategoria II 1 G, strefa Ex 0 ATEX kategoria II 1 D, strefa Ex 20 SIL2 zgodny z IEC 61508 Obudowa cylindryczna gwintowana M8 1 Stal nierdzewna 1.4427 SO Nominalny zakres detekcji 78 mm z magnesem

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne. Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta. 1 ma Parametry bezpieczeństwa funkcjonalnego

Dane techniczne. Dane ogólne. Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta. 1 ma Parametry bezpieczeństwa funkcjonalnego 0102 Opis zamówienia Cechy 2 mm zabudowany można stosować do SIL3 zgodnie z IEC61508 Aprobata ATEX, ochrona typu Ex-i i ExnA/tc dla stref 0 2 i 20 22 Stopień ochrony IP68 Aplikacja Niebezpieczeństwo! W

Bardziej szczegółowo

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji Sygnał wejściowy 4...20mA, 2-przew., pętla prądowa Czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED, czerwony Predefiniowana linearyzacja lub użytkownika do 20 pkt. Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Inteligentna

Bardziej szczegółowo

Przetwornik sygnału ESK II / ESK3-PA PTB 00 ATEX 2063

Przetwornik sygnału ESK II / ESK3-PA PTB 00 ATEX 2063 KROHNE 12/2000 7.02118.21.00 KROHNE Endra Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk GR Uzupełnienie Instrukcji montażu i eksploatacji przepływomierza rotametrycznego H250/M9 Przetwornik sygnału

Bardziej szczegółowo

Wkład pomiarowy do termometrów rezystancyjnych Do termometrów w obudowie ognioodpornej model TR10-L Model TR10-K

Wkład pomiarowy do termometrów rezystancyjnych Do termometrów w obudowie ognioodpornej model TR10-L Model TR10-K Elektryczny pomiar temperatury Wkład pomiarowy do termometrów rezystancyjnych Do termometrów w obudowie ognioodpornej model TR10-L Model TR10-K Karta katalogowa WIKA TE 60.11 inne zatwierdzenia patrz strona

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta Opis zamówienia Cechy Seria komfort 2 mm zabudowany Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm Instalacja zabudowany Polaryzacja wyjżciowa

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Wymiary

Dane techniczne. Wymiary 0102 Opis zamówienia Cechy Seria komfort 40 mm niezabudowany Akcesoria MHW 01 Modularne uchwyty montażowe MH 04-2057B Element mocujący do VariKont i +U1+ V1-G puszka kablowa, M12, 4-stykowa, konfekcjonowana

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

www.contrinex.com 241 ü Obudowy z tworzywa lub metalu ü 4- lub 2-przewodowe ü Regulowane zasięgi działania ü Detekcja wszystkich rodzajów materiałów

www.contrinex.com 241 ü Obudowy z tworzywa lub metalu ü 4- lub 2-przewodowe ü Regulowane zasięgi działania ü Detekcja wszystkich rodzajów materiałów czujniki Pojemnościowe zalety: ü Obudowy z tworzywa lub metalu ü 4- lub 2-przewodowe ü Regulowane zasięgi działania ü Detekcja wszystkich rodzajów materiałów www.contrinex.com 241 czujniki Pojemnościowe

Bardziej szczegółowo

Magnetyczny przełącznik pływakowy Wersja ze stali nierdzewnej Model RLS-1000, do aplikacji przemysłowych

Magnetyczny przełącznik pływakowy Wersja ze stali nierdzewnej Model RLS-1000, do aplikacji przemysłowych Pomiar poziomu Magnetyczny przełącznik pływakowy Wersja ze stali nierdzewnej Model RLS-000, do aplikacji przemysłowych Karta katalogowa WIKA LM 50.0 Zastosowanie Pomiar poziomu cieczy w budowie maszyn

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

Inklinometry kąta nachylenia z dwoma programowalnymi punktami przełączania B1N360V-Q20L60-2UP6X3-H1151/3GD

Inklinometry kąta nachylenia z dwoma programowalnymi punktami przełączania B1N360V-Q20L60-2UP6X3-H1151/3GD ATEX kategoria II 3 G, strefa Ex 2 ATEX kategoria II 3 D, strefa Ex 22 Kształt prostopadłościenny, wysokość 20 mm tworzywo sztuczne PBT-GF30-V0 Wskazanie stanu napięcia zasilania oraz przełączania Dwa

Bardziej szczegółowo

Mechatroniczny pomiar ciśnienia. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis

Mechatroniczny pomiar ciśnienia. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis Mechatroniczny pomiar ciśnienia Manometr membranowy z urządzeniem kontaktowym Model 432.56.100/160, odporny na przeciążenia do 100 bar Model 432.36.100/160, bezpieczny, odporny na przeciążenia do 400 bar

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zasilacza z obwodem iskrobezpiecznym typu ZRi02 PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: EXI PL

Instrukcja obsługi. Zasilacza z obwodem iskrobezpiecznym typu ZRi02 PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: EXI PL Instrukcja obsługi Zasilacza z obwodem iskrobezpiecznym typu ZRi02 Numer instrukcji: EXI-02-03-05-14-PL PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG Wagi Elektroniczne 26 600 Radom ul. Bracka 28 Centrala tel.

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne. Rodzaj wyjścia Nominalny zasięg działania s n 3 mm

Dane techniczne. Dane ogólne. Rodzaj wyjścia Nominalny zasięg działania s n 3 mm 0102 Opis zamówienia Cechy Do instalacji w obudowie Bezpośredni montaż do standardowych rozruszników Certyfikat badania typu WE TÜV99 ATEX 1479X Akcesoria BT32 BT32XAS BT33 BT34 V1-G puszka kablowa, M12,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10 Precyzyjny pomiar poziomu towarów płynnych dla strefy 0. Można go stosować w cysternach przewożących produkt lub kilka produktów ze stacji do jednego lub kilku miejsc rozładunku. Można go również używać

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta 0102 Opis zamówienia Cechy 2 mm zabudowany Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508 Akcesoria BF 12 Kołnierz montażowy, 12 mm EXG-12 Uchwyt do szybkiego montażu z blokadą Dane techniczne Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 Przetworniki ciśnienia MBS 4510 z płaską membraną przeznaczone są do stosowania z medium

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia AKS 32 i AKS 33

Przetworniki ciśnienia AKS 32 i AKS 33 Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia AKS 32 i AKS 33 AKS 32 i AKS 33 to przetworniki ciśnienia, które mierzą ciśnienie i przetwarzają zmierzoną wartość na standardowy sygnał: y 1 5 V lub 0 10 V prądu

Bardziej szczegółowo

+ 7.39 WTYKI I GNIAZDA W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM. od 16 A do 125 A Wersja wykonana z tworzywa sztucznego

+ 7.39 WTYKI I GNIAZDA W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM. od 16 A do 125 A Wersja wykonana z tworzywa sztucznego WTYKI I GNIAZDA W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM od 1 A do 125 A Wersja wykonana z tworzywa sztucznego i i gniazda w wykonaniu przeciwwybuchowym zapewniają dystrybucję energii elektrycznej wszędzie tam, gdzie

Bardziej szczegółowo

Czujniki temperatury typu MBT 5250, MBT 5260 i MBT 5252

Czujniki temperatury typu MBT 5250, MBT 5260 i MBT 5252 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Czujniki temperatury typu i Czujniki temperatury typu MBT przeznaczone są do pomiaru i kontroli temperatury w instalacjach przemysłowych oraz okrętowych.

Bardziej szczegółowo

KROHNE 01/ PL. DK 32 / 34 Miniaturowe, metalowe przepływomierze rotametryczne

KROHNE 01/ PL. DK 32 / 34 Miniaturowe, metalowe przepływomierze rotametryczne KROHNE 01/2005 7.02309.24.PL KROHNE Polska Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk DK 32 / 34 Miniaturowe, metalowe przepływomierze rotametryczne Przepływomierze rotametryczne DK 32 oraz DK

Bardziej szczegółowo

Czujniki temperatury Typu MBT 5250, MBT 5260 i MBT 5252

Czujniki temperatury Typu MBT 5250, MBT 5260 i MBT 5252 Karta katalogowa Czujniki temperatury Typu MBT 5250, MBT 5260 i MBT 5252 Czujniki temperatury typu MBT przeznaczone są do pomiaru i kontroli temperatury w instalacjach przemysłowych oraz okrętowych. W

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

Opis serii: Wilo-DrainLift Box Opis serii: Wilo-DrainLift Bo H/m Wilo-DrainLift Bo 1 1 Bo /1 Bo 3/ Budowa Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (instalacja podpodłogowa) Zastosowanie Do instalacji podpodłogowej, możliwość

Bardziej szczegółowo

widok z przodu

widok z przodu Separator sygnałów binarnych Charakterystyka Konstrukcja -kanałowa bariera rozdzielająca zasilanie 30 V AC wejścia stykowe lub typu NAMUR wyjście styku przekaźnika kontrola usterki przewodu odwrotna kolejność

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR TYPU IME-S2*

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR TYPU IME-S2* Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych Tychy DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR TYPU IME-S2* 01/ 2004 DTR ZMUE styczeń 2004 Aktualizacja wrzesień 2008r. 1 SPIS TREŚCI 1. Przeznaczenie,

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do wysokich temperatur MBS 3200 i MBS 3250

Przetworniki ciśnienia do wysokich temperatur MBS 3200 i MBS 3250 Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do wysokich temperatur MBS 3200 i MBS 3250 Przetworniki ciśnienia do wysokich temperatur typu MBS 3200 zostały zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Optyczny interfejs transmisyjny COG-02

Optyczny interfejs transmisyjny COG-02 Optyczny interfejs transmisyjny COG-02 Dokumentacja techniczno-ruchow a i instrukcja obsługi COG2/001U DTR wersja B Łódź, czerwiec 2005 r. COMMON S.A. zastrzega sobie prawo do modyfikacji konstrukcji urządzeń,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Mechatroniczny Pomiar Temperatury Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Karta katalogowa WIKA TV 25.01 Zastosowanie Sterowanie i regulacja procesami przemysłowymi

Bardziej szczegółowo

(IMD4PB/F) Instrukcja modułu 4 przyciskowego. Model nr: Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 10 listopada 2016

(IMD4PB/F) Instrukcja modułu 4 przyciskowego. Model nr: Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 10 listopada 2016 Instrukcja modułu 4 przyciskowego (IMD4PB/F) Model nr: 2010 Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 10 listopada 2016 Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. Adres siedziby firmy: ul. Stefczyka 34, 20-151 LUBLIN

Bardziej szczegółowo

Czujnik magneto-indukcyjny dla cylindrów pneumatycznych BIM-NST-Y1X-H1141

Czujnik magneto-indukcyjny dla cylindrów pneumatycznych BIM-NST-Y1X-H1141 ATEX kategoria II 2 G, strefa Ex 1 ATEX kategoria II 1 D, strefa Ex 20 SIL2 zgodny z IEC 61508 Tworzywo sztuczne PA12-GF30 Czujnik magneto-indukcyjny 2-przewodowy DC, nom. 8.2 VDC wyjście zgodne z DIN

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna

Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna Elektryczny Pomiar Temperatury Karta katalogowa WIKA TE 60.01 Zastoswowanie Odpowiedni do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Mechatroniczny pomiar ciśnienia. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis

Mechatroniczny pomiar ciśnienia. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis Mechatroniczny pomiar ciśnienia Manometr membranowy z elektrycznym sygnałem wyjściowym Stal CrNi, wersja bezpieczna Bezpieczny na przeciążenie do 400 bar Modele PGT43HP.100 i PGT43HP.160 k Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Magnetyczne czujniki zbliżeniowe serii CSB i CSC 1/ Czujniki kontaktronowe NAPĘDY DANE OGÓLNE. NAPĘDY > Czujniki zbliżeniowe serii CSB i CSC

Magnetyczne czujniki zbliżeniowe serii CSB i CSC 1/ Czujniki kontaktronowe NAPĘDY DANE OGÓLNE. NAPĘDY > Czujniki zbliżeniowe serii CSB i CSC Magnetyczne czujniki zbliżeniowe serii CSB i CSC > Czujniki zbliżeniowe serii CSB i CSC Czujniki kontaktronowe Magnetyczne czujniki zbliżeniowe serii CSB/CSC umożliwiają określenie położenia tłoka magnetycznego.

Bardziej szczegółowo

Manometr różnicowy z elektrycznym sygnałem wyjściowym Stal CrNi, wersja bezpieczna Modele DPGT i DPGT43.160

Manometr różnicowy z elektrycznym sygnałem wyjściowym Stal CrNi, wersja bezpieczna Modele DPGT i DPGT43.160 Mechaniczny pomiar ciśnienia Manometr różnicowy z elektrycznym sygnałem wyjściowym Stal CrNi, wersja bezpieczna Modele DPGT43.100 i DPGT43.160 k Zastosowanie inne zatwierdzenia na stronie 5 Karta katalogowa

Bardziej szczegółowo

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Elektroniczny pomiar ciśnienia Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Karta katalogowa WIKA SP 69.04 Zastosowanie Do pomiaru przepływu powietrza wentylatorów radialnych Do pomiaru przepływu powietrza

Bardziej szczegółowo

Czujnik prędkości przepływu powietrza

Czujnik prędkości przepływu powietrza 92 92P0 Czujnik prędkości przepływu powietrza QVM62. Zastosowanie Czujnik stosowany jest do utrzymania prędkości przepływu powietrza na stałym poziomie, równoważenia różnic ciśnienia (regulacja powietrza

Bardziej szczegółowo

Optyczny interfejs transmisyjny COGUSB-04

Optyczny interfejs transmisyjny COGUSB-04 Optyczny interfejs transmisyjny COGUSB-04 Dokumentacja techniczno-ruchowa i instrukcja obsługi COGUSB4/002U Dla urządzeń od nr fabrycznego 1703001 Łódź, styczeń 2017 r. COMMON S.A. zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

Termometr rozszerzalnościowy z elektrycznym sygnałem wyjściowym, wersja ze stali nierdzewnej, z/bez kapilary Model TGT70

Termometr rozszerzalnościowy z elektrycznym sygnałem wyjściowym, wersja ze stali nierdzewnej, z/bez kapilary Model TGT70 Mechatroniczny pomiar temperatury Termometr rozszerzalnościowy z elektrycznym sygnałem wyjściowym, wersja ze stali nierdzewnej, z/bez kapilary Model TGT70 Karta katalogowa WIKA TV 18.01 Zastosowanie Przyrządy

Bardziej szczegółowo

Czujnik magneto-indukcyjny dla cylindrów pneumatycznych BIM-UNT-AP6X-0,3-PSG3M

Czujnik magneto-indukcyjny dla cylindrów pneumatycznych BIM-UNT-AP6X-0,3-PSG3M Bez akcesoriów montażowych dla cylindrów z rowkiem typu T Opcjonalne akcesoria do montażu na cylindrach innego typu. Możliwy prosty montaż jedną ręką Bezpośredni montaż na czujniku elementów do regulacji

Bardziej szczegółowo

Manometr membranowy z urządzeniem kontaktowym Model PGS43.1x0, wersja ze stali nierdzewnej

Manometr membranowy z urządzeniem kontaktowym Model PGS43.1x0, wersja ze stali nierdzewnej Mechatroniczy pomiar ciśnienia Manometr membranowy z urządzeniem kontaktowym Model PGS43.1x0, wersja ze stali nierdzewnej Karta katalogowa WIKA PV 24.03 Zastosowanie Sterowanie i regulacja procesami przemysłowymi

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

NIVOMAG POZIOMY TO NASZA SPECJALNOŚĆ PŁYWAKOWY SYGNALIZATOR POZIOMU SYGNALIZATORY POZIOMU

NIVOMAG POZIOMY TO NASZA SPECJALNOŚĆ PŁYWAKOWY SYGNALIZATOR POZIOMU SYGNALIZATORY POZIOMU NIVOMAG PŁYWAKOWY SYGNALIZATOR POZIOMU POZIOMY TO NASZA SPECJALNOŚĆ SYGNALIZATORY POZIOMU P O Z I O M Y T O N A S Z A PŁYWAKOWY MAGNETYCZNY SYGNALIZATOR POZIOMU PODSTAWOWE WŁASNOŚCI Sprzężenie magnetyczne

Bardziej szczegółowo

Manometr różnicowy Model A2G-10

Manometr różnicowy Model A2G-10 Machaniczny pomiar ciśnienia Manometr różnicowy Model A2G-10 Karta katalogowa WIKA PM 07.40 inne aprobaty patrz strona 5 Zastosowanie Do monitoringu ciśnienia różnicowego powietrza i innych niepalnych

Bardziej szczegółowo

Czujnik położenia elementów metalowych MCPM / MCPM_z

Czujnik położenia elementów metalowych MCPM / MCPM_z DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik położenia elementów metalowych MCPM / MCPM_z Zabrze, kwiecień 2015r SPIS TREŚCI STR CZĘŚĆ OPISOWA S P I S T R E Ś C I 1. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA,

Bardziej szczegółowo

DETEKTORY POŁOŻENIA TYPU "COMPACT"

DETEKTORY POŁOŻENIA TYPU COMPACT DETEKTORY POŁOŻENIA TYPU "COMPACT" STYCZNIKOWE I MAGNETOOPOROWE Do siłowników z połączeniem trapezowym P29 PL R0 Seria 88 MAGNETYCZNE DETEKTORY POŁOŻENIA "COMPACT" TYPU STYCZNIKOWEGO do siłowników z połączeniem

Bardziej szczegółowo

Przetwornik przepływu z systemem płytki oporowej

Przetwornik przepływu z systemem płytki oporowej Przetwornik z systemem płytki oporowej dla cieczy pomiary kontrola analiza Zakresy pomiarowe 1-10 l/min... 360-3600m 3 /h wody Dokładność pomiaru: ±1,5% od wartości końcowej pomiaru Przyłącze: G3/8...G2,

Bardziej szczegółowo

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Instrukcja obsługi 00809-0114-4021, Rev BA Dodatek B Model 3144P Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Instalacja w obszarze zagrożonym wybuchem......... strona B 1 Schematy instalacyjne............................

Bardziej szczegółowo

LAL-SRW3 sygnalizator do separatorów oleju/benzyny

LAL-SRW3 sygnalizator do separatorów oleju/benzyny sygnalizator do separatorów oleju/benzyny Zalety Zasilanie 0 V AC Możliwość podłączenia do czujników Monitorowanie przepełnienia i przepływu wstecznego Monitorowanie grubości warstwy oleju, beznzyny, itp.

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja modułu czujnika wilgotności IMDHS

Instrukcja modułu czujnika wilgotności IMDHS Instrukcja modułu czujnika wilgotności IMDHS Model nr: 2190 Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 10 sierpnia 2016 Spółka Inżynierów Adres siedziby firmy: ul. Stefczyka 34, 20-151 LUBLIN E-Mail: info@sim.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa

Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa Elektryczny Pomiar Temperatury Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa Karta katalogowa WIKA TE 60.30 Zastosowanie Budowa maszyn, instalacji oraz konstrukcja zbiorników Przenoszenie mocy,

Bardziej szczegółowo

OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO PODŚWIETLENIA ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH

OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO PODŚWIETLENIA ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO PODŚWIETLENIA ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH EXIT Wersja wykonana z formowanego tworzywa sztucznego Seria opraw awaryjnych EXIT spełnia zasadnicze wymagania Dyrektywy ATEX (94/9/WE).

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz rysunek 3 4 Objaśnienie oznaczeń na tabliczce

Bardziej szczegółowo

Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego LI1000P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151

Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego LI1000P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151 prostopadłościenny, aluminium / tworzywo sztuczne Różne opcje montażowe Wskazania LED zakresu pomiarowego Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne Wyjątkowo małe strefy martwe Rozdzielczość 12-bitowa

Bardziej szczegółowo

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii 1 899 1899P01 Przetwornik wilgotności względnej i entalpii AQF61.1 ikroprocesorowy przetwornik służący do obliczania wilgotności względnej, entalpii i różnicy entalpii. Zastosowanie W instalacjach wentylacji

Bardziej szczegółowo

Seria DW 18. Mechaniczny sygnalizator przepływu. Instrukcje uzupełniające. Instrukcje uzupełniające dla zastosowań ATEX

Seria DW 18. Mechaniczny sygnalizator przepływu. Instrukcje uzupełniające. Instrukcje uzupełniające dla zastosowań ATEX Seria DW 18 Instrukcje uzupełniające Mechaniczny sygnalizator przepływu Instrukcje uzupełniające dla zastosowań ATEX KROHNE Spis treści Seria DW 18 1 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa 3 1.1 Zakres...3

Bardziej szczegółowo

Izolator portu RS485. Parametry techniczne izolatora portu

Izolator portu RS485. Parametry techniczne izolatora portu Izolator portu RS4 Izolator portu RS-4 o symbolu IC0ACC03 może zostać podłączony bezpośrednio do portu szeregowego RS-4 sterowników lub zamontowany na panelu i podłączony do sterownika Micro przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego Li800P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181

Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego Li800P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181 prostopadłościenny, aluminium / tworzywo sztuczne Różne opcje montażowe Wskazania LED zakresu pomiarowego Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne Wyjątkowo małe strefy martwe Opóźnienie propagacji sygnału:

Bardziej szczegółowo

Czujnik indukcyjny BI1,5-EG08K-Y1-H1341

Czujnik indukcyjny BI1,5-EG08K-Y1-H1341 ATEX kategoria II 1 G, strefa Ex 0 ATEX kategoria II 1 D, strefa Ex 20 SIL2 zgodny z IEC 61508 Obudowa cylindryczna gwintowana M8x1 Stal nierdzewna 1.4427 SO 2-przewodowy DC, nom. 8.2 VDC wyjście zgodne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c. Model 232.50.100 wg ATEX

Instrukcja obsługi. Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c. Model 232.50.100 wg ATEX Instrukcja obsługi Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c Model 232.50.100 wg ATEX Instrukcja obsługi model 2 wg ATEX Strony 3-9 Spis treści Spis treści 1. Instrukcja bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIE GNIAZD NAPRAWCZYCH I SERWISOWYCH W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM

ROZDZIELNIE GNIAZD NAPRAWCZYCH I SERWISOWYCH W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM ROZDZIELNIE GNIAZD NAPRAWCZYCH I SERWISOWYCH W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM 40 A oraz 80 A Wersja wykonana z tworzywa sztucznego Prowadzenie prac serwisowych i naprawczych bez użycia popularnych elektronarzędzi

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy termometr rezystancyjny Model TR33 z przyłączem gwintowym

Miniaturowy termometr rezystancyjny Model TR33 z przyłączem gwintowym Elektryczny Pomiar Temperatury Miniaturowy termometr rezystancyjny Model TR33 z przyłączem gwintowym Karta katalogowa WIKA TE 60.33 Zastosowanie Budowa maszyn, instalacji i zbiorników Technika napędowa,

Bardziej szczegółowo

BM 26 A. Bocznikowy miernik poziomu

BM 26 A. Bocznikowy miernik poziomu KROHNE 05/2003 KROHNE Polska Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk BM 26 A Bocznikowy miernik poziomu Opis BM 26 A jest urządzeniem do pomiaru poziomu lub powierzchni rozdziału cieczy Charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

ALF SENSOR SPÓŁKA JAWNA

ALF SENSOR SPÓŁKA JAWNA ALF SENSOR SPÓŁKA JAWNA INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.4 TERMOMETRY OPOROWE I TERMOPARY DLA GRUPY I - KATEGORIA M1 TOP-PKGKbm-21/Exi M1 TOP-PKbm-32/Exi M1 TER-PKbm-40/Exi M1 TER-PKGKbm-91/Exi M1 31-342 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21

Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21 Mechatroniczny pomiar ciśnienia Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21 Karta katalogowa WIKA PV 21.02 inne aprobaty patrz strona 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEMYSŁOWY CZUJNIK WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY HCRH-21Ka; HCRH-22Ka; HCRH-23Ka HCRH-21Kb; HCRH-22Kb; HCRH-23Kb

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEMYSŁOWY CZUJNIK WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY HCRH-21Ka; HCRH-22Ka; HCRH-23Ka HCRH-21Kb; HCRH-22Kb; HCRH-23Kb INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEMYSŁOWY CZUJNIK WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY HCRH-21Ka; HCRH-22Ka; HCRH-23Ka HCRH-21Kb; HCRH-22Kb; HCRH-23Kb widok HCRH-xxKb Opis Czujniki wilgotności i temperatury serii HCRH-2x przystosowane

Bardziej szczegółowo

OPTIFLEX 1300 C Radarowy miernik poziomu z falą prowadzoną (TDR)

OPTIFLEX 1300 C Radarowy miernik poziomu z falą prowadzoną (TDR) KROHNE 12/2004 7.02526.21.PL KROHNE Endra Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk Uzupełniająca instrukcja montażu i eksploatacji OPTIFLEX 1300 C Radarowy miernik poziomu z falą prowadzoną

Bardziej szczegółowo

Magnetyczne czujniki zbliżeniowe serii CST, CSV i CSH 1/9.05.01. Kontaktronowe, elektroniczne

Magnetyczne czujniki zbliżeniowe serii CST, CSV i CSH 1/9.05.01. Kontaktronowe, elektroniczne Magnetyczne czujniki zbliżeniowe serii CST, CSV i CSH > Czujniki zbliżeniowe serii CST, CSV, CSH Kontaktronowe, elektroniczne»» Konstrukcja tych czujników umożliwia zabudowę w rowkach znajdujących się

Bardziej szczegółowo

ISKROBEZPIECZNY ENKODER INKREMENTALNY typu IEI-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/10/09

ISKROBEZPIECZNY ENKODER INKREMENTALNY typu IEI-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/10/09 ISKROBEZPIECZNY ENKODER INKREMENTALNY typu IEI-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/10/09 POLSKA Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Murarska 28 tel/fax: (0048 32) 327 14 59 0048 32 326 44 00 0048 32 326 44 03 Wrzesień

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Zbiorniki ciśnieniowe Zbiornik ciśnieniowy poziomy 200Ltr 283 Spis treści 1. Bezpieczeństwo 1 2. Zastosowanie 3 3. Projektowanie 3 4. Montaż 6 5. Uruchamianie 10 6. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Przełącznik temperatury w wersji mini Obudowa ognioszczelna Ex d Model TXA

Przełącznik temperatury w wersji mini Obudowa ognioszczelna Ex d Model TXA Mechatroniczny pomiar temperatury Przełącznik temperatury w wersji mini Obudowa ognioszczelna Ex d Model TXA Karta katalogowa WIKA TV 31.72 Seria procesowa mini Zastosowanie Monitorowanie i sterowanie

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik poziomu Bypass z magnetycznymi rolkami Model BNA

Wskaźnik poziomu Bypass z magnetycznymi rolkami Model BNA Pomiar poziomu Wskaźnik poziomu Bypass z magnetycznymi rolkami Model BNA Karta katalogowa WIKA LM 10.01 Zastosowanie Stałe wizualne wskazanie poziomu cieczy bez konieczności zasilania elektrycznego Poziom

Bardziej szczegółowo

Manometr cyfrowy PM 111

Manometr cyfrowy PM 111 Manometr cyfrowy PM 111 Wydanie LS 14/01 Poniższa dokumentacja dotyczy manometrów cyfrowych typu PM 111. Zawiera dane techniczne, sposób instalacji, zamawiania i weryfikacji, oraz inne podstawowe informacje.

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

Seria LS. Elektryczny sygnalizator pozycji do napędów obrotowych

Seria LS. Elektryczny sygnalizator pozycji do napędów obrotowych 0 Elektryczny sygnalizator pozycji do napędów obrotowych Montaż Elektryczne sygnalizatory pozycji GEMÜ serii LS służą do sygnalizacji i kontroli pozycji armatur obrotowych.w zależności od wersji wyposażone

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

LIN-31 wskaźnik linijkowy Str. 1/6. wskaźnik linijkowy INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

LIN-31 wskaźnik linijkowy Str. 1/6. wskaźnik linijkowy INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. LIN-31 wskaźnik linijkowy 03.2006 Str. 1/6 LIN-31 wskaźnik linijkowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO PODŚWIETLENIA ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH

OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO PODŚWIETLENIA ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO PODŚWIETLENIA ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH EXIT Wersja wykonana z formowanego tworzywa sztucznego Seria opraw awaryjnych EXIT spełnia zasadnicze wymagania Dyrektywy ATEX (94/9/WE).

Bardziej szczegółowo