WSKAŹNIK POZIOMU TYPU BYPASS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSKAŹNIK POZIOMU TYPU BYPASS"

Transkrypt

1 WSKAŹNIK POZIOMU TYPU BYPASS Dokumentację techniczna

2 1. Opis zasady działania Zakres zastosowań Montaż Wskazówki dotyczące niebezpieczeństwa Uwagi Uwagi dotyczące urządzeń przeciwwybuchowych Ex Rozruch i oddanie do eksploatacji Przełącznik magnetyczny Przełącznik magnetyczny / wartość graniczna Podłączenie elektryczne przełącznika magnetycznego Uwaga Konserwacja przełącznika magnetycznego Test działania przełącznika magnetycznego Uwagi dotyczące przełącznika magnetycznego Dane nominalne magnetycznego przełącznika przeciwwybuchowego Ex Uwagi dotyczące magnetycznego przełącznika przeciwwybuchowego Ex Magnetyczny przekaźnik poziomu cieczy Opis zasady działania magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Podłączenie elektryczne magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Uwaga Konserwacja magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Kontrola działania magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Uwagi dotyczące magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Dane nominalne magnetycznego przeciwwybuchowego przekaźnika poziomu cieczy Ex Uwagi dotyczące magnetycznego przeciwwybuchowego przekaźnika poziomu cieczy Ex Type key

3 1. Opis zasady działania Wskaźnik poziomu typu Bypass stanowi integralną część naczynia ciśnieniowego. Komora jest montowana z boku zbiornika lub pojemnika za pomocą dwóch przyłączy procesowych. To bezpośrednie przyłącze zapewnia, że poziom w komorze odpowiada precyzyjnie poziomowi cieczy w zbiorniku lub pojemniku (połączonych rur). Wewnątrz komory Bypass znajduje się pływak cylindryczny z wbudowanym systemem magnetycznym. Skupione pole magnetyczne wytwarzane przez magnes trwały zapewnia dokładny odczyt poziomu cieczy w komorze. Wskaźnik zamontowany na zewnątrz, aktywowany za pomocą pola magnetycznego, rejestruje i steruje elementami systemu. 2. Zakres zastosowań Wskaźniki poziomu typu Bypass są stosowane w celu monitorowania poziomu napełnienia oraz sterowania cieczami. Wskaźniki te zostały dopuszczone do wbudowania w pojemniki i zbiorniki spełniające wymagania techniczne, tj. takie, które są przeznaczone do pracy w ściśle określonych parametrach roboczych. Ciecze muszą być wolne od lub posiadać niską zawartość cząstek stałych oraz nie mogą być podatne na zjawisko gumowania, zlepiania ani krystalizacji. Cząstki stałe nie mogą być podatne na magnetyzację, lub w przypadku takiej podatności, nie mogą zbliżać się do magnesu. 3. Montaż Wskaźnik poziomu typu Bypass ( patrz str. 18 ) montuje się, przykręcając go z boku pojemnika przy użyciu przyłącza kołnierzowego ( 1 ) oraz odpowiedniej uszczelki ( 2 ). Powierzchnie wypukłe i płaskie, a także uszczelki muszą być idealnie dopasowane mechanicznie. Do uszczelnienia należy użyć uszczelki wykonanej z odpowiedniego materiału dopasowanej do medium, ciśnienia i temperatury roboczej. W przypadku braku fabrycznego zamontowania uszczelki BNA/BMG-... należy przeprowadzić poniższą procedurę: Usunąć kołnierz ( 3 ) wraz z uszczelką ( 5). Wsunąć pływak cylindryczny ZVS ( 4 ) do komory Bypass z oznaczeniem oben ( góra ) skierowanym do góry. Zamocować kołnierz ( 3 ) wraz z uszczelką ( 5 ). Dokręcić odpowietrznik i korki spustowe ( 11 ), o ile znajdują się na wyposażeniu. Przymocować wskaźnik z rolkami magnetycznymi ( 7 ) do komory za pomocą dwóch obejm ( 9 ) o ile znajduje się na wyposażeniu Magnetyczny przekaźnik poziomu cieczy jest montowany na komorze lub na profilu wskaźnika z rolkami magnetycznymi. Przełączniki magnetyczne ( 10 ), w zależności od typu, są montowane na profilu wskaźnika z rolkami magnetycznymi lub na komorze, na wymaganym poziomie przełączania. 4. Wskazówki dotyczące niebezpieczeństwa Nie wolno dokonywać prowizorycznej instalacji, jeśli poszczególne elementy lub całe urządzenie jest wybrakowane lub nieprawidłowo, ewent. gdy brakuje niektórych elementów. Urządzeń i ich akcesoriów nie wolno używać jako podnośników, podestów czy urządzeń transportowych. W przypadku występowania niebezpieczeństw, zgodnie z dyrektywami i przepisami krajowymi należy zamocować symbole bezpieczeństwa, informacje, ostrzeżenia, odpowiednie zabezpieczenia lub izolacje. Jeśli używa się izolacji, muszą one być dopuszczone do tego specyficznego użycia. Zgodnie z lokalnymi wytycznymi i przepisami, personel obsługujący musi używać odzieży ochronnej. Personel obsługujący musi być przeszkolony i poinstruowany oraz musi posiadać dokumentację techniczną. Użytkownik odpowiada za to, żeby osoby nieupoważnione nie miały dostępu do instalacji, urządzeń i ich elementów obsługowych. W razie przekazania urządzeń i wyposażenia osobom trzecim, należy przekazać również całą dokumentację, aby kolejny użytkownik mógł zapoznać się z zasadami prawidłowego montażu, obsługi i zastosowania, a także z zagrożeniami. 3

4 5. Uwagi Wskaźnik poziomu typu Bypass nie może być narażany na obciążenia mechaniczne, drgania ani uderzenia. W przypadku występowania tego typu obciążeń należy zastosować elementy amortyzujące. Ciecz nie może mieć żadnego mechanicznego wpływu na urządzenie. W przypadku istnienia ryzyka zapalenia się lub wybuchu cieczy należy zastosować wyłącznie urządzenia zgodne z dyrektywą ATEX 94/9/EC. Warunki robocze muszą umożliwiać dokładny odczyt wszystkich przyrządów wskaźnikowych na miejscu, oraz w razie możliwości, pod kątem poziomym. Urządzenia muszą być usuwane zgodnie z regionalnymi i krajowymi przepisami i dyrektywami. W przypadku usuwania urządzenia dopuszcza się możliwość pozostawania resztek cieczy w urządzeniu. PRZEPISY DOTYCZĄCE TRANSPORTU: W trakcie pakowania do celów transportowych należy pamiętać, że pakowane urządzenia to układy pomiarowe z częściami elektronicznymi. Opakowanie powinno więc być dostosowane do transportowanych przedmiotów. Zewnętrzne opakowanie, czyli drewniane skrzynki, kartonowe pudła itd. powinno się oznakować ostrzegawczymi napisami. 6. Uwagi dotyczące urządzeń przeciwwybuchowych Ex Zgodnie z dyrektywą RL 94/9/EC ( ATEX 95 ), załącznik I, wskaźnik poziomu typu Bypass jest urządzeniem grupy II, kategoria 1G lub 2G, które zgodnie z dyrektywą RL 99/92/EC ( ATEX 137 ) może być stosowane w strefach 0, 1 i 2 lub 1 i 2, jak również grupy IIA, IIB i IIC, które są wybuchowe z powodu łatwo palnych substancji w, zakresie klas temperaturowych T1 do T6 lub wartości podanych w uwagach poniżej. Podczas stosowania tych urządzeń należy przestrzegać wymagań podanych w normie EN W przypadku budowy z zabezpieczeniem typu iskrobezpiecznego tylko komora Bypass oraz pływak wskaźnika poziomu typu Bypass typ zgodny z kluczem oznaczeń typu może być stosowany w strefie 0. Części te są objęte okresową kontrolą ciśnienia systemu. W przypadku materiałów części należących do kategorii 1G całkowite części ze stopu metalu nie mogą przekraczać poniższych wartości: < 10% w przypadku stopu: aluminium + magnez + tytan+ cyrkon, lub < 7.5% w przypadku stopu: magnez + tytan+ cyrkon. Zgodnie z dyrektywą RL 94/9/EC ( ATEX 95 ), załącznik I, wskaźnik poziomu typu Bypass jest urządzeniem należącym do grupy urządzeń II, kategoria 2D, które można stosować zgodnie z dyrektywą RL 99/92/EC ( ATEX 137 ) w strefach 21 i 22 w przypadku palnych proszków do powłok. Podczas stosowania tych urządzeń należy przestrzegać wymagań podanych w normach EN i EN Wskaźnik poziomu typu Bypass oraz jego komponenty muszą posiadać stopień ochrony IP6*. Wskaźnik poziomu typu Bypass ( z wyłączeniem tworzywa sztucznego ) musi zostać uziemiony elektrycznie za pomocą systemu wyrównywania potencjałów. Zmiany w przyrządzie może wprowadzać wyłącznie producent. Uwagi dotyczące zakresu użytkowania Mokre części wskaźnika poziomu, tzn. wnętrze komory Bypass, nie zawierają części elektrycznych. W związku z powyższym części te zostały poddane ocenie zgodnie z odpowiednimi normami dotyczącymi sprzętu nieelektrycznego. Ocena pod kątem użycia jako komponentu, montażu zgodnie z przepisami dot. oddzielnie zatwierdzonych przyrządów nie wykazała daleko idących zagrożeń. 4

5 7. Rozruch i oddanie do eksploatacji Napełnić pojemnik i włączyć sterownik elektryczny, o ile znajduje się na wyposażeniu. Sprawdzić wskaźnik z rolkami magnetycznymi ( 7 ) oraz przełącznik magnetyczny ( 10 ) pod kątem prawidłowego przełączania w celu zagwarantowania ich prawidłowego działania. Podłączyć przewód o wymiarach co najmniej 3 x 0,5 mm² do magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy. Wskaźnik poziomu jest gotowy do pracy. 8. Przełącznik magnetyczny 8.1 Przełącznik magnetyczny / wartość graniczna Poziomy graniczne są aktywowane za pomocą przełączników magnetycznych. Przełączniki magnetyczne są rozróżniane według typu, zgodnie z zakresem zastosowań oraz wymaganiami technicznymi. Wszystkie przełączniki magnetyczne są przełącznikami dwustabilnymi, tzn. są przełączane przez magnetyczny system pływaków w przypadku wzrostu i spadku poziomu. 8.2 Podłączenie elektryczne przełącznika magnetycznego Podłączenie elektryczne musi być zgodne z przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi montażu instalacji i sprzętu elektrycznego obowiązującymi w kraju, w którym urządzenie jest zamontowane, oraz musi zostać ono wykonane przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Żywotność przełączników można znacznie wydłużyć, stosując stykowy przekaźnik zabezpieczający. Opcjonalnie przełączniki magnetyczne mogą zostać dostarczone w następującej konfiguracji: Zespół obwodów elektrycznych do obsługi sterownika PLC o oporze wynoszącym 22 Ω Zespół obwodów elektrycznych zgodnie z zaleceniem Namur i normą EN K 10K 22 Ohm 10K 8.3 Uwaga Do obowiązków operatora należy sprawdzenie, czy urządzenia, które posiadają uziemienie, zostały uziemione. Urządzenia z przewodem przyłączającym nie są uziemione i mogą znajdować się pod napięciem w przypadku wystąpienia usterek. Urządzenia te mogą być podłączone wyłącznie do niskiego napięcia. Przełącznik można uszkodzić w przypadku podłączenia go do obciążenia impedancyjnego. Należy zapewnić obwód z elementem RC lub diodą ruchu swobodnego. W przypadku podłączania obciążenia pojemnościowego należy podłączyć szeregowo rezystor zabezpieczający w celu ograniczenia prądu szczytowego. Przeciążenie elektryczne może spowodować uszkodzenie przełącznika. Stanowi to przyczynę nieprawidłowego działania magnetycznego przełącznika pływakowego oraz sterownika podłączonego do obwodu wyjściowego, a także prowadzi do uszkodzenia mienia i obrażeń ciała. Należy zachować maksymalne pojemności elektryczne przełączania. Upewnić się, że źródło zasilania posiada prawidłowe parametry oraz że spełnia dane wymagania. 5

6 8.4 Konserwacja przełącznika magnetycznego Urządzenia muszą zostać zamontowane i oddane do eksploatacji zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami praktyk inżynieryjnych. Po podłączeniu urządzenia nie wymagają żadnej konserwacji, pod warunkiem, że przełącznik magnetyczny został przeznaczony do pracy w warunkach otoczenia zgodnych z temperaturą i stopniem ochrony. 8.5 Test działania przełącznika magnetycznego Po odłączeniu połączenia elektrycznego pomiędzy przełącznikiem a sterownikiem należy podłączyć przyrząd do sprawdzania ciągłości połączenia w celu przeprowadzenia testu działania przełącznika za pomocą magnesu. Przełączniki dwustabilne należy podłączyć dwukrotnie, tak aby zostały one ustawione w położeniu początkowym. Po zakończeniu przeprowadzania testu ponownie podłączyć połączenie elektryczne. 8.6 Uwagi dotyczące przełącznika magnetycznego Nie obsługiwać przełączników magnetycznych w pobliżu oddziaływania silnych pól elektromagnetycznych. ( Minimalna odległość wynosi 1 m ). Przełącznik magnetyczny nie może być narażany na obciążenia mechaniczne, drgania ani uderzenia. W przypadku występowania tego typu obciążeń należy zastosować elementy amortyzujące. Punkty przełączające magnetycznego przełącznika pływakowego nie mogą zostać zablokowane. W przypadku istnienia ryzyka zapalenia się lub wybuchu cieczy należy zastosować wyłącznie urządzenia zgodne z dyrektywą ATEX 94/9/EC. Warunki robocze muszą umożliwiać dokładny odczyt wszystkich przyrządów wskaźnikowych na miejscu, oraz w razie możliwości, pod kątem poziomym. Urządzenia muszą być usuwane zgodnie z regionalnymi i krajowymi przepisami i dyrektywami. W przypadku usuwania urządzenia dopuszcza się możliwość pozostawania resztek cieczy w urządzeniu. PRZEPISY DOTYCZĄCE TRANSPORTU: W trakcie pakowania do celów transportowych należy pamiętać, że pakowane urządzenia to układy pomiarowe z częściami elektronicznymi. Opakowanie powinno więc być dostosowane do transportowanych przedmiotów. Zewnętrzne opakowanie, czyli drewniane skrzynki, kartonowe pudła itd. powinno się oznakować ostrzegawczymi napisami. 8.7 Dane nominalne magnetycznego przełącznika przeciwwybuchowego Ex ATEX Zabezpieczenie typu iskrobezpiecznego Ex ia IIC I i 100 ma Zabezpieczenie typu iskrobezpiecznego Ex ia IIC z opcją /R22 ( rezystor ) I i 100 ma Zabezpieczenie typu iskrobezpiecznego Ex ia IIC z opcją /N ( NAMUR EN ) U i 15 VDC I i 60 ma Zabezpieczenie typu obudowa ognioodporna U N 250 VDC/AC I N 100 ma Zabezpieczenie typu obudowa ognioodporna z opcją /R22 ( rezystor ) U N 250 VDC/AC I N 100 ma P V 0.21 W Zabezpieczenie typu obudowa ognioodporna z opcją /N ( NAMUR EN ) U N 15 VDC I N 60 ma 6

7 Stopień ochrony przeciwwybuchowej samoistnie bezpieczny Czynne wewnętrzne indukcyjności i pojemności są pomijalnie małe. Tylko do podłączenia do jednego lub kilku certyfikowanych samoistnie bezpiecznych obwodów elektrycznych. Stopień ochrony przeciwwybuchowej ochrona ognioszczelna Tylko do podłączenia do obwodu elektrycznego z bezpiecznym ograniczeniem parametrów ww. wielkości. Jeśli urządzenie jest dostarczane bez gwintowanego złącza kablowego, wolno na nim zainstalować tylko jedno takie złącze, które jest zgodne z normą EN ( Ochrona ognioszczelna Exd ). 8.8 Uwagi dotyczące magnetycznego przełącznika przeciwwybuchowego Ex Zgodnie z dyrektywą RL 94/9/EC ( ATEX 95 ), załącznik I, przełącznik magnetyczny jest przyrządem z grupy II, kategoria 2G, który zgodnie z dyrektywą RL 99/92/EC ( ATEX 137 ) może być stosowany w strefach 1 i 2, jak również z grupy IIA, IIB i IIC, które są wybuchowe z powodu łatwo palnych substancji w ramach obszaru w zakresie klas temperaturowych T1 do T6, odpowiednio do wartości podanych w niżej wymienionych danych w zakresie uwag. W ramach danego zastosowania muszą być przestrzegane wymagania zgodne z normą EN Zgodnie z dyrektywą RL 94/9/EC ( ATEX 95 ) przełącznik magnetyczny jest przyrządem z grupy II, kategoria 2D, który zgodnie z dyrektywą RL 99/92/EC ( ATEX 137 ) może być stosowany w strefach 21 i 22 zawierających łatwo palne pyły. W ramach danego zastosowania muszą być przestrzegane wymagania zgodnie z normami EN i EN Odpowiednie komponenty przełącznika magnetycznego muszą posiadać stopień ochrony IP6*. Współzależność pomiędzy klasami temperaturowymi w odniesieniu do temperatury powierzchni i maksymalnej temperatury otoczenia należy sprawdzić w następującej tabeli. Klasa temperatury / Temperatura powierzchniowa Ex ia llc Ex td A21 IP6* Temperatura otoczenia Ex d llc Ex td A21 IP6* Ex mb ll Ex td A21 IP6* Podstawa Opcja /N /R Podstawa Opcja /N /R Podstawa Opcja /N /R T6 80 C 80 C 75 C 80 C 75 C 80 C 75 C T5 95 C 95 C 90 C 95 C 90 C 95 C 90 C T4 130 C 130 C 125 C 120 C 120 C - - T3 190 C 190 C 185 C T2 290 C 290 C 220 C T1 300 C 300 C W przypadku temperatur przekraczających 70 C w przewodzie wejściowym lub powyżej 80 C w podłączeniach przewodów podłączyć można wyłącznie sprawdzony przewód termoodporny w zakresie odpowiednich temperatur. Przełącznik magnetyczny ( typ zgodny z kluczem oznaczeń typu ) w wersji ze stopniem ochrony zapewniającym odporność na wybuchy odnośnie do obudowy wielowarstwowej jest przeznaczony wyłącznie do podłączenia do obwodu elektrycznego z ustalonym bezpiecznym ( zewnętrznym ) zakresem parametrów elektrycznych względem podanych wartości. Przełączniki magnetyczne w obudowach metalowych muszą zostać elektrycznie uziemione za pomocą systemu wyrównywania potencjałów urządzenia. Urządzenie przeznaczone do użytkowania w niebezpiecznych obszarach posiada na wyposażeniu tabliczkę znamionową zawierającą wszystkie wymagane dane dotyczące ochrony przeciwwybuchowej. 7

8 9. Magnetyczny przekaźnik poziomu cieczy 9.1 Opis zasady działania magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Magnetyczne przekaźniki poziomu cieczy są stosowane w celu stałego, zdalnego wskazywania poziomów. Opór jest przekształcany na sygnał analogowy (0)4-20 ma za pomocą przetwornika, a odczyt jest wskazywany na cyfrowym lub analogowym wyświetlaczu. Magnes znajdujący się na poziomie magnetycznego systemu poziomu prądu przesyła przez ścianę wysokość poziomu do łańcucha rezystorów. Opór jest przekształcany na sygnał analogowy (0)4-20 ma za pomocą przetwornika, a odczyt jest wskazywany na cyfrowym lub analogowym wyświetlaczu. 9.2 Podłączenie elektryczne magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Podłączenie elektryczne musi być wykonane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi instalacji układów elektrycznych obowiązujących w kraju montażu i może być ono przeprowadzane wyłącznie przez specjalistów. Magnetyczny przekaźnik poziomu cieczy musi zostać podłączony w puszce połączeniowej zgodnie ze schematem elektrycznym. Magnetyczny przekaźnik poziomu cieczy musi zostać podłączony do przetwornika elektrycznego, który z kolei musi zostać podłączony do obwodu wyjściowego. niebieski brązowy czarny wysokie niebieski 1 R2 brązowy 2 Rl R1 niskie czarny 3 Dławnica kablowa musi zostać uszczelniona. Również pokrywa puszki połączeniowej musi zostać odpowiednio uszczelniona. Sterownik: Magnetyczne przekaźniki poziomu cieczy z wbudowanymi na stałe głowicowymi przetwornikami pomiarowymi muszą zostać podłączone zgodnie ze schematem elektrycznym w puszce połączeniowej. Informacje dotyczące lokalizacji zacisków zostały podane na schemacie elektrycznym. Dane dotyczące podłączenia podane zostały w odpowiednich instrukcjach obsługi. 9.3 Uwaga Do obowiązków operatora należy sprawdzenie, czy urządzenia, które posiadają uziemienie, zostały uziemione. Urządzenia z przewodem przyłączającym nie są uziemione i mogą znajdować się pod napięciem w przypadku wystąpienia usterek. Urządzenia te mogą być podłączone wyłącznie do niskiego napięcia. Istnieje ryzyko nieprawidłowego działania w przypadku prowadzenia standardowych nieekranowanych przewodów. Konieczne jest stosowanie wyłącznie przewodów ekranowanych. Konieczne jest uziemienie jednej strony. Upewnić się, że źródło zasilania posiada prawidłowe parametry oraz że spełnia dane wymagania. 8

9 9.4 Konserwacja magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Urządzenia te muszą zostać zamontowane i oddane do eksploatacji przez specjalistę. W okresie eksploatacji urządzenia te nie wymagają konserwacji, ponieważ parametry, takie jak temperatury i stopień ochrony są zachowywane. 9.5 Kontrola działania magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Użytkownik jest odpowiedzialny za przeprowadzanie okresowych testów działania urządzenia lub co najmniej kontroli wzrokowej. Test działania można przeprowadzić za pomocą łańcucha pomiarowego z usuniętym lub zamocowanym czujnikiem. Jeśli urządzenia znajdują się na miejscu, musi istnieć możliwość napełnienia systemu. Odłączyć przewód przyłączeniowy. Podłączyć omomierz do obu przewodów. Przesunąć pływak ręcznie lub napełniając system z poziomu minimalnego do maksymalnego. Wskazany odczyt oporu zmienia się w trybie ciągłym zgodnie z funkcją podłączonych kolorów przewodów. CZARNY-BRĄZOWY ( R1 ) NIEBIESKI-BRĄZOWY ( R2 ) CZARNY-NIEBIESKI ( Ri ) Opór wzrasta proporcjonalnie do wzrostu wysokości pływaka Wartość oporu spada z wartości oporu całkowitego odwrotnie proporcjonalnie do wysokości pływaka Wskazanie oporu całkowitego ( Ri ) 9.6 Uwagi dotyczące magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Nie obsługiwać magnetycznych przekaźników poziomu cieczy w pobliżu oddziaływania silnych pól elektromagnetycznych. ( Minimalna odległość wynosi 1 m ). Tylko w połączeniu z odpowiednim przetwornikiem pomiarowym. W przypadku stosowania na barierach bezpieczeństwa wartość oporu całkowitego hermetycznego łańcucha pomiarowego ( Ri ) musi mieścić się w zakresie kω. Magnetyczny przekaźnik poziomu cieczy nie może być narażany na obciążenia mechaniczne, drgania ani uderzenia. W przypadku występowania tego typu obciążeń należy zastosować elementy amortyzujące. Ciecz nie może mieć żadnego mechanicznego wpływu na urządzenie. W przypadku istnienia ryzyka zapalenia się lub wybuchu cieczy należy zastosować wyłącznie urządzenia zgodne z dyrektywą ATEX 94/9/EC. Warunki robocze muszą umożliwiać dokładny odczyt wszystkich przyrządów wskaźnikowych na miejscu, oraz w razie możliwości, pod kątem poziomym. Urządzenia muszą być usuwane zgodnie z regionalnymi i krajowymi przepisami i dyrektywami. W przypadku usuwania urządzenia dopuszcza się możliwość pozostawania resztek cieczy w urządzeniu. PRZEPISY DOTYCZĄCE TRANSPORTU: W trakcie pakowania do celów transportowych należy pamiętać, że pakowane urządzenia to układy pomiarowe z częściami elektronicznymi. Opakowanie powinno więc być dostosowane do transportowanych przedmiotów. Zewnętrzne opakowanie, czyli drewniane skrzynki, kartonowe pudła itd. powinno się oznakować ostrzegawczymi napisami. 9

10 9.7 Dane nominalne magnetycznego przeciwwybuchowego przekaźnika poziomu cieczy Ex ATEX Zabezpieczenie typu iskrobezpiecznego Ex ia IIC wielopolowe urządzenie pasywne U i 30 V I i 150 ma Zabezpieczenie typu iskrobezpiecznego Ex ia IIC z wbudowanym oddzielnie atestowanym przetwornikiem pomiarowym Zabezpieczenie typu iskrobezpiecznego Ex ia IIC przełącznik lub przełącznik temperatury patrz odpowiedni certyfikat specjalny I i 100 ma Zabezpieczenie typu iskrobezpiecznego Ex ia IIC czujnik temperatury U i 28 V I i 100 ma P i 700 mw Zabezpieczenie typu iskrobezpiecznego Ex ia IIC przekaźnik ciśnienia patrz odpowiedni certyfikat specjalny Zabezpieczenie typu obudowa ognioodporna wielopolowe urządzenie pasywne U N 30 V DC/AC I N 150 ma Zabezpieczenie typu obudowa ognioodporna przełącznik temperatury lub czujnik temperatury U N 100 VDC/AC I N 300 ma P SN 1 W P FN 700 mw Stopień ochrony przeciwwybuchowej samoistnie bezpieczny Wartości wewnętrznej indukcyjności i pojemności skutecznej są nieistotnie małe. Tylko do podłączenia do jednego lub kilku certyfikowanych samoistnie bezpiecznych obwodów elektrycznych. Podczas montażu jednego lub kilku przetworników parametry elektryczne podane w odpowiednich certyfikatach specjalnych muszą zostać spełnione. Stopień ochrony przeciwwybuchowej ochrona ognioszczelna Tylko do podłączenia do obwodu elektrycznego z bezpiecznym ograniczeniem parametrów ww wielkości. Jeśli urządzenie zostanie dostarczone bez dławnicy kablowej, zamontowana dławica kablowa musi być zgodna z normą EN ( zabezpieczenie urządzeń za pomocą obudów ognioszczelnych Exd ). 9.8 Uwagi dotyczące magnetycznego przeciwwybuchowego przekaźnika poziomu cieczy Ex Zgodnie z dyrektywą RL 94/9/EC ( ATEX 95 ), załącznik I, magnetyczny przekaźnik poziomu cieczy jest urządzeniem grupy II, kategoria 1G lub 2G, które zgodnie z dyrektywą RL 99/92/EC ( ATEX 137 ) może być stosowane w strefach 0, 1 i 2 lub 1 i 2, jak również grupy IIA, IIB i IIC, które są wybuchowe z powodu łatwo palnych substancji w zakresie klas temperaturowych T1 do T6 lub wartości podanych w ramach poniższych danych. Podczas stosowania tych urządzeń należy przestrzegać wymagań podanych w normie EN Zgodnie z dyrektywą RL 94. /9/EC ( ATEX 95 ), załącznik I, magnetyczny przekaźnik poziomu cieczy jest urządzeniem należącym do grupy urządzeń II, kategoria 2D, które można stosować, zgodnie z dyrektywą RL 99/92/EC ( ATEX 137 ) w strefach 21 i 22 w przypadku palnych proszków do powłok. Podczas stosowania tych urządzeń należy przestrzegać wymagań podanych w normach EN i EN Magnetyczny przekaźnik poziomu cieczy oraz jego komponenty muszą posiadać stopień ochrony IP6*. Ponadto prace montażowe i naprawcze systemu pomiarowego ( takie jak wymiana przetwornika ) muszą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych specjalistów ( zgodnie z ATEX 137 ). Operator jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy system pomiarowy jest zgodny z oryginalnym projektem. Oznaczenie typu nie może zostać zmienione. Współzależność pomiędzy klasą temperaturową lub temperaturą powierzchni a najwyższą dopuszczalną temperaturą otoczenia została podana w poniższej tabeli, włączając montaż przełączników temperatury. 10

11 Klasa temperatury / Temperatura powierzchniowa Ex c ia llc Ex c tb IIIC IP6* Temperatura otoczenia Ex c d llc Ex c tb IIIC IP6* T6 80 C 80 C 80 C T5 95 C 95 C 95 C T4 130 C 130 C 120 C T3 180 C 180 C - Podczas montażu przetwornika parametry termiczne podane w odpowiednim certyfikacie specjalnym muszą zostać spełnione. W przypadku temperatur wyższych niż 70 C na wejściu przewodu lub 80 C w złączu przewodnikowym można podłączyć wyłącznie sprawdzony przewód termoodporny. Wejście przewodu musi być odpowiednie w odniesieniu do temperatury. Magnetyczne przekaźniki poziomu cieczy typu zgodnego z kluczem oznaczeń typu, w wersji z obudową ognioodporną lub stopniem ochrony typu iskrobezpiecznego są przeznaczone wyłącznie do podłączenia do obwodu elektrycznego z bezpiecznym ograniczeniem ( zewnętrznym ) parametrów elektrycznych względem podanych wartości. W przypadku magnetycznych przekaźników poziomu cieczy, typu zgodnego z kluczem oznaczeń typu, z obudową ognioodporną lub stopniem ochrony typu iskrobezpiecznego, wbudowany może zostać wyłącznie przekaźnik iskrobezpieczny lub nieiskrobezpieczny. Obudowa magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy typu zgodnego z kluczem oznaczeń typu, musi zostać podłączona elektrycznie do systemu wyrównywania potencjałów. Urządzenia przeciwwybuchowe Ex są oznaczone za pomocą specjalnej tabliczki znamionowej, na której znajdują się wszystkie dane związane z parametrami przeciwwybuchowymi. 11

12 EN 10. Type key Code 1 - Version BNA 1 BMG 1 ACS1A 1 ACS1B 1 ACS1C 1 ACS1D 1 ACS2 1 ACS3 1 ACS4 1 Bypass level indicator Bypass level indicator with Level transmitter Bypass complete solution for GWR system, chamber DN50 / 2 Bypass complete solution for GWR system, chamber DN65 / 2.5 Bypass complete solution for GWR system, chamber DN80 / 3 Bypass complete solution for GWR system, chamber DN100 / 4 Bypass complete solution for GWR system Bypass complete solution for GWR system Bypass complete solution for GWR system Code 2 ( for process connection flange ) - Flange connection ( for process connection other ) - Other process connection FE 1 FA 1 F 1 FS 1 Flange according to EN Flange according to ANSI Flange according to Flange according to drawing GM 1 NPTM 1 GN 1 NPTN 1 SE 1 OS 1 Female thread G Female thread NPT Male thread G Male thread NPT Welding stub end Without process side connections ( Code 3 not applicable ) Code 3.1 ( only for flange ) Flange connection.2 ( only for flange ) Flange connection.3 ( only for flange ) Flange connection Flange nominal bore Flange pressure rating Flange facing Code 3 ( for process connection other ) - Size Threaded connection size Welding stub end size Example Code / 1.2 / / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / / 2 / Example BMG - FE - 25 / 16 / B1 - ALF / TP43B / V / K15 / EXIAG - DU - M - V / 60 / Black = not possible according to Atex / Blue = possible according to Atex Exia / Blue 1 = possible according to Atex Exia and Exd / Black 1 = possible according to Atex Exd 12

13 EN Code 4 / / / / / Electrical connection level transmitter Key 2 / / / / / Control unit Key 3 / / / / / Level transmitter tube material quality ALE ALF ALDA 1 AVA AVDA 1 AVM AVDM 1 DAAVDM 1 APA APB ABA K K68 DAALA DAAVDA 1 Aluminium terminal box 64 x 58 x 34 mm ( only without control unit ) Aluminium terminal box 80 x 75 x 57 mm Aluminium terminal box Ø 95 x 84 mm Stainless steel terminal box Ø 82 x 110 mm Stainless steel terminal box Ø 82 x 110 mm Stainless steel terminal box Ø 50 x 117 mm Stainless steel terminal box Ø 169 x 117 mm Stainless steel terminal box with LED display Ø 169 x 117 mm Polyester terminal box 80 x 75 x 55 mm Polyester terminal box 80 x 75 x 55 mm / Exm ABS terminal box 80 x 82 x 55 mm Connection cable Connection cable IP 68 ( G 3/8 ) Aluminium terminal box with LED display Ø 82 x 100 mm Stainless steel terminal box with LED display Ø 82 x 100 mm TP43A 1 TP5343A TP43B 1 TP5343B Ex TD35A 1 TD5335A TD35B 1 TD5335D Ex TP50AP 1 TP5350AP / PROFIBUS PA TP50BP 1 TP5350BP Ex / PROFIBUS PA TP50AF 1 TP5350AF / FOUNDATION TM Fieldbus TP50BF 1 TP5350BF Ex / FOUNDATION TM Fieldbus TMT181A 1 TMT181 TMT181B 1 TMT181 Ex ZMU 1 XT42SI Ex TAMX 1 Other control unit MST 1 Magnetostrictive / ma MSTB 1 Magnetostrictive / ma / Ex MSTH 1 Magnetostrictive / HART -Protocol MSTHB 1 Magnetostrictive / HART -Protocol / Ex V 1 Stainless steel Code 4 Key 4 / / / / / Accuracy Key 5 ( only for connection cable ) / / / / / Length of cable Key 6 ( only for connection cable ) / / / / / Connection cable K5 1 K5HTF 1 K5HT 1 K10 1 K10HTF 1 K10HT 1 K15 1 K15HTF 1 K15HT 1 K1 1 K1HT 1 K1HHT 1 Accuracy 5 mm / C Accuracy 5 mm / C Accuracy 5 mm / C Accuracy 10 mm / C Accuracy 10 mm / C Accuracy 10 mm / C Accuracy 15 mm / C Accuracy 15 mm / C Accuracy 15 mm / C Accuracy 0.2 mm / C Accuracy 0.2 mm / C Accuracy 0.2 mm / C Length of cable in meter PVC 1 PVCB 1 SIL 1 PUR 1 RAD 1 PVC connection cable PVC connection cable with blue coating Silicone connection cable PUR connection cable Radox connection cable Code 4 Key 7 ( only for connection cable ) / / / / / Connection cable option Key 8 / / / / / Approvals level transmitter KA 1 KB 1 KC 1 KD 1 KE 1 KF 1 Shielded Shielded / oil-resistant Shielded / oil-resistant / halogen-free Oil-resistant Oil-resistant / halogen-free Halogen-free EXIAG EXIAGD EXDG 1 EXDGD 1 EXIADG 1 EXIADGD 1 Acc. to Exia, atmosphere gas Acc. to Exia, atmosphere gas and dust Acc. to Exd, atmosphere gas Acc. to Exd, atmosphere gas and dust Acc. to Exia and Exd, atmosphere gas Acc. to Exia and Exd, atmosphere gas and dust Example / 2 / 3-1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7-1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6-1 / 2-1 / 2 / 3 MRB / SA1-3 / BGU / N / 1 / SIL / KA / EXIAG - ZVSS / 250 / / B EX / PED Black = not possible according to Atex / Blue = possible according to Atex Exia / Blue 1 = possible according to Atex Exia and Exd / Black 1 = possible according to Atex Exd 13

14 EN Code 5 - Electrical connection position of the level transmitter DO 1 DU 1 Electrical connection top mounted Electrical connection bottom mounted Code 6 - Centre distance / Length of instrument M 1 L 1 Centre distance in mm Length of instrument in mm ( only for instrument without process side connections ) Code 7 Bypass chamber material quality Key 2 Bypass chamber outside diameter Key 3 Bypass chamber wall thickness V 1 VP 1 TI 1 HC 1 MO 1 CS 1 VEEC 1 VPFA 1 VETF 1 P PP PF Stainless steel Stainless steel electropolished / Ra ca. 0,8μm ( not attestable ) Titanium Alloy C 6Mo Steel ( only ACS.. ) Stainless steel ECTFE coated Stainless steel PFA coated Stainless steel ETFE coated PVC Polypropylene PVDF Ø mm ( P ) Ø mm ( V / VP / TI / CS ) Ø mm ( V / VP / MO / HC / CS ) Ø mm ( P / PP / PF ) Ø mm ( V / VP / VEEC / VPFA / VETF ) Ø mm ( V / VP / MO / TI / HC / CS ) Ø mm ( V / VP ) Ø mm ( V / VP / CS ) Ø mm ( V / VP / CS ) 1 Bypass chamber wall thickness in mm ( see the relevant catalog page or by calculation ) Code 8 - Bypass chamber additional design HM76 1 DK 1 ZK1 1 ZK2 1 Steam tracing system with outer tube Ø x 2.00 mm Differential compensated 2-chamber system with G / BSP socket ( only for bypass level indicator ACS2 ) 2-chamber system with NPT socket ( only for bypass level indicator ACS2 ) Example Code / 1.2 / / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / / 2 / Example BMG - FE - 25 / 16 / B1 - ALF / TP43B / V / K15 / EXIAG - DU - M - V / 60 / Black = not possible according to Atex / Blue = possible according to Atex Exia / Blue 1 = possible according to Atex Exia and Exd / Black 1 = possible according to Atex Exd 14

15 EN Code 9 Magnetic roller indicator Key 2 Scale Key 3 Mag. roller indicator sight extension MRA MRB 1 MRAN MRBN 1 MRK 1 MRKN 1 MNA MNB 1 MNAN MNBN 1 MNAV MNBV 1 MNAVN MNBVN 1 MNKV 1 MNKVN 1 Magnetic roller indicator MRA SAK Magnetic roller indicator MRB ( Ex ) SA0 1 Mag. roller indicator MRAN over-roll-protected SA1 1 Mag. roller indicator MRBN over-roll-prot. ( Ex ) SA2 1 Magnetic roller indicator MRK SA3 1 Magnetic roller indicator MRKN over-roll-prot. SA4 1 Magnetic roller indicator MNA SV0 1 Magnetic roller indicator MNB ( Ex ) SV1 1 Magnetic roller indicator MNAN over-roll-prot. SV2 1 Mag. roller indicator MNBN over-roll-prot. ( Ex ) SV3 1 Magnetic roller indicator MNAV SV4 1 Magnetic roller indicator MNBV ( Ex ) Magnetic roller indicator MNAVN over-roll-protected Magnetic roller indicator MNBVN over-roll-prot. ( Ex ) Magnetic roller indicator MNKV Magnetic roller indicator MNKVN over-roll-protected Scale in Aluminium with adhesive foil PV 1 Scale in Aluminium without engraving Scale in Aluminium with engraving in % Scale in Aluminium with engraving in cm Scale in Aluminium with engraving in inch. Scale in Aluminium with engraving acc. to customized table Scale in Stainless steel without engraving Scale in Stainless steel with engraving in % Scale in Stainless steel with engraving in cm Scale in Stainless steel with engraving in inch. Scale in Stainless steel with engraving acc. to customized table Acryl glass extension Code 10 / / / / Number of magnetic switches Key 2 / / / / Magnetic switch Key 3 / / / / Magnetic switch option Number of magnetic switches BGU Magnetic switch BGU BGUD 1 Magnetic switch BGU BGUALE Magnetic switch BGUALE BGUASQ Magnetic switch BGUASQ BGUASMA Magnetic switch BGUASMA ALFU ALFI ALEU APAVU APBVU RU60 RUV60 RUVD60 RU73 RUV73 RUVD73 ALDAU 1 PS32 PO32 PU32 PU32ASH Magnetic switch ALFU Magnetic switch ALFI ( inductive ) Magnetic switch ALEU Magnetic switch APAVU Magnetic switch APBVU Magnetic switch RU60 Magnetic switch RUV60 Magnetic switch RUVD60 Magnetic switch RU73 ( for chamber Ø 73 mm ) Magnetic switch RUV73 ( for chamber Ø 73 mm ) Magnetic switch RUVD73 ( for chamber Ø 73 mm ) Magnetic switch ALDAU Magnetic switch PS32 Magnetic switch PO32 Magnetic switch PU32 Magnetic switch PU32ASH R22 1 N 1 Switch protective circuit with 22 ohm / 0.21 W resistor Switch protective circuit according to NAMUR EN Example / 2 / 3-1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7-1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6-1 / 2-1 / 2 / 3 MRB / SA1-3 / BGU / N / 1 / SIL / KA / EXIAG - ZVSS / 250 / / B EX / PED Black = not possible according to Atex / Blue = possible according to Atex Exia / Blue 1 = possible according to Atex Exia and Exd / Black 1 = possible according to Atex Exd 15

16 EN Code 10 Key 4 / / / / Length of cable Key 5 / / / / Connection cable Key 6 / / / / Connection cable option Length of cable in meter PVC 1 PVCB 1 SIL 1 PUR 1 RAD 1 PVC connection cable PVC connection cable with blue coating Silicone connection cable PUR connection cable Radox connection cable KA 1 KB 1 KC 1 KD 1 KE 1 KF 1 Shielded Shielded / oil-resistant Shielded / oil-resistant / halogen-free Oil-resistant Oil-resistant / halogen-free Halogen-free Code 10 Key 7 / / / / Approvals magnetic switch EXIAG EXIAGD EXDG 1 EXDGD 1 EXIADG 1 EXIADGD 1 Acc. to Exia, atmosphere gas Acc. to Exia, atmosphere gas and dust Acc. to Exd, atmosphere gas Acc. to Exd, atmosphere gas and dust Acc. to Exia and Exd, atmosphere gas Acc. to Exia and Exd, atmosphere gas and dust Code 11 Float Key 2 Float length / Number of balls* Key 3 Magnetic system ZVSS 1 Float in Stainless steel ZVEECSSA 1 Float in Stainless steel E-CTFE coated ZVEECSSB 1 Float in Stainless steel E-CTFE coated ZVPFASSA 1 Float in Stainless steel PFA coated ZVPFASSB 1 Float in Stainless steel PFA coated ZTIKS1 1 Float in Titanium ZTIKS2 1 Float in Titanium ZTIKS3 1 Float in Titanium ZPSS24 Float in PVC ZPSS Float in PVC ZPPSS Float in Polypropylene ZPFSS Float in PVDF Acc. to float table 1015 * only ZTIKS1-3 Acc. to float table 1015 Code 11 ( only protocol float ) / / / Float Key 2 / / / / Float length Key 3 / / / / Design pressure ZVS 1 ZTIS 1 ZHCS 1 ZTIEECSA 1 ZTIEECSB 1 ZTIPFASA 1 ZTIPFASB 1 ZGS ZCES Float in Stainless steel Float in Titanium Float in Alloy C Float in Titanium E-CTFE coated ( on request ) Float in Titanium E-CTFE coated ( on request ) Float in Titanium PFA coated ( on request ) Float in Titanium PFA coated ( on request ) Float in Glass ( on request ) Float in Cevolite Eccolite ( on request ) Acc. to float table 1015 Acc. to float table 1015 Example Code / 1.2 / / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / / 2 / Example BMG - FE - 25 / 16 / B1 - ALF / TP43B / V / K15 / EXIAG - DU - M - V / 60 / Black = not possible according to Atex / Blue = possible according to Atex Exia / Blue 1 = possible according to Atex Exia and Exd / Black 1 = possible according to Atex Exd 16

17 EN Code 11 ( only protocol float ) Key 4 / / / / Design temperature Key 5 / / / / Specific gravity 1 Key 6 ( only interface float ) / / / / Specific gravity 2 Acc. to float table 1015 Acc. to float table 1015 Acc. to protocol Code 11 ( only protocol float ) Key 7 / / / / Magnetic system Acc. to float table 1015 Code 12 / - Instrument isolation Key 2 / - Electrical heat tracing AIT AHT SW Armaflex isolation AIT Armaflex isolation AHT Rock-wool isolation H75A H75B H150A H150B Electrical heat tracing 75 C Electrical heat tracing 75 C acc. to EExe Electrical heat tracing 150 C Electrical heat tracing 150 C acc. to EExe Code 13 Approvals / 1 Key 2 Approvals / 2 Key 3 Approvals / 3 EX Acc. to Ex PEDII 1 PEDIV 1 Acc. to PED97/23/EC category II Acc. to PED97/23/EC category IV GL 1 BV 1 DNV 1 ABS 1 GOST 1 Approval 3A Sanitary Standard Approval Germanischer Lloyd Approval Bureau Veritas Approval American Bureau of Shipping Approval GOST Example / 2 / 3-1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7-1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6-1 / 2-1 / 2 / 3 MRB / SA1-3 / BGU / N / 1 / SIL / KA / EXIAG - ZVSS / 250 / / B EX / PED Black = not possible according to Atex / Blue = possible according to Atex Exia / Blue 1 = possible according to Atex Exia and Exd / Black 1 = possible according to Atex Exd 17

18 WIR SIND AUF DER WELT ZUHAUSE - FÜR SIE. WE ARE AT HOME ALL OVER THE WORLD FOR YOU. Nahrungsmittelindustrie Maschinen & Anlagenbau Schiffbau Chemieanlagen Wasseraufbereitung Pharmaindustrie Klima & Kältetechnik Erdölplattform Raffinerie Food industry Machine & plant engineering Shipbuilding Chemical plants Water treatment Pharmaceutical industry Air-conditioning technology Oil rigs Oil refineries

BM 26 A Bocznikowy wskaźnik poziomu

BM 26 A Bocznikowy wskaźnik poziomu 7.02186.25.00 KROHNE 02/2004 KROHNE Polska Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk Instrukcja montażu i eksploatacji BM 26 A Bocznikowy wskaźnik poziomu Pomiar poziomu i warstwy rozdziału

Bardziej szczegółowo

Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL)

Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Dodatkowa instrukcja eksploatacji 1070.81/06-PL Systemy monitorujące Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Secochem-Ex (SCX) Secochem-Ex K

Bardziej szczegółowo

FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400

FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400 Instrukcja Obsługi D184B114U02 FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400 Seria AM54_31/32 Seria AM54_71/72/74 Oznaczenie Produktu FAM5400 Instrukcja Obsługi Part No. D184B114U02 Data wydania: 07/04 Rewizja: 02

Bardziej szczegółowo

Przetwornik Rosemount 3051S ERS z elektronicznymi oddzielaczami membranowymi z protokołem HART

Przetwornik Rosemount 3051S ERS z elektronicznymi oddzielaczami membranowymi z protokołem HART Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4804, wersja BA Przetwornik Rosemount 3051S ERS z elektronicznymi oddzielaczami membranowymi z protokołem HART Skrócona instrukcja uruchomienia UWAGA Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji/ montażu

Instrukcja eksploatacji/ montażu Wysokowydajna pompa grzewcza/do wody pitnej Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio- Eco Therm N Rio-Eco N 25-100, 30-100 do 80-120 Rio-Eco Z N Rio-Eco Therm N 30-100 do 65-120 Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota

Bardziej szczegółowo

System przepływomierza magnetycznego Rosemount 8732E z FOUNDATION fieldbus (przetwornik i czujnik)

System przepływomierza magnetycznego Rosemount 8732E z FOUNDATION fieldbus (przetwornik i czujnik) Skrócona instrukcja instalacji Grudzień 2012 Rosemount 8732 System przepływomierza magnetycznego Rosemount 8732E z FOUNDATION fieldbus (przetwornik i czujnik) Start Krok 1: WSTĘPNA INSTALACJA Krok 2: PRZENOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Rosemount 644

Przetwornik temperatury Rosemount 644 00825-0214-4728, wersja DB Przetwornik temperatury Rosemount 644 z protokołem 4 20 ma HART (wersja 5 i 7) Uwaga Przed instalacją przetwornika należy sprawdzić, czy systemy nadrzędne zawierają właściwą

Bardziej szczegółowo

MI 019-194 Instrukcja Luty 1997

MI 019-194 Instrukcja Luty 1997 MI 019-194 Instrukcja Luty 1997 I/A Series Inteligentny Przepływomierz Wirowy (Vortex) Modele 83F-D oraz 83W-D Instalacja, Konfiguracja, Usuwanie Problemów i Konserwacja 83F korpus kołnierzowy z zaworem

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała. Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa 1 SINAMICS Instrukcja obsługi Wprowadzenie 2 Montaż mechaniczny 3 Instalacja elektryczna 4 Uruchamianie 5 Komunikacja ze sterownikiem programowalnym (PLC) 6 Lista parametrów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przetwornik temperatury, model T24.10

Instrukcja obsługi. Przetwornik temperatury, model T24.10 Instrukcja obsługi Przetwornik temperatury model T24.10 PL Przetwornik temperatury, model T24.10 PL Instrukcja przetwornika temperatury model T24.10 Strony 3-22 2011 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Wydanie 11/2006 11535148 / PL

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Wydanie 11/2006 11535148 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A Wydanie 11/2006 11535148 / PL Instrukcja obsługi SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

Micropilot S FMR540. Karta katalogowa

Micropilot S FMR540. Karta katalogowa Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy Rejestracja Komponenty systemów Us³ugi Rozwi¹zania Karta katalogowa Micropilot S FMR540 Radarowy pomiar poziomu Inteligentny przetwornik do bezkontaktowego,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4021, wersja JA Styczeń 2014. Przetwornik temperatury Rosemount 3144P z protokołem HART

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4021, wersja JA Styczeń 2014. Przetwornik temperatury Rosemount 3144P z protokołem HART Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4021, wersja JA Przetwornik temperatury Rosemount 3144P z protokołem HART Skrócona instrukcja UWAGA Skrócona instrukcja instalacji zawiera podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

RMA42. Instrukcja obsługi. Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych. Ba287R/31/pl/02.10. Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy

RMA42. Instrukcja obsługi. Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych. Ba287R/31/pl/02.10. Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy Rejestracja Komponenty systemów Us³ugi Rozwi¹zania Instrukcja obsługi RMA42 Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych Ba287R/31/pl/02.10 Przegląd

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Goodrive100

Spis treści. Goodrive100 Spis treści 1 Środki ostrożności... 3 1.1 Definicje Bezpieczeństwa... 3 1.2 Symbole ostrzegawcze... 3 1.3 Wytyczne bezpieczeństwa... 3 2 Informacje podstawowe o produkcie... 6 2.1 Szybkie uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Spis treści 1 Informacje ogólne...6 1.1 Konwencje użyte w instrukcji... 7 1.2 Zakres ważności... 9 1.3

Bardziej szczegółowo

Fire DNF, Fire HSEF - diesel

Fire DNF, Fire HSEF - diesel GRUNDFOS INSTRUKCJE Fire DNF, Fire HSEF - diesel Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności WE My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

PL - polski. Instrukcja montażu i obsługi. Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50

PL - polski. Instrukcja montażu i obsługi. Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50 PL - polski Instrukcja montażu i obsługi Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50 1 Szanowni Klienci, Uprzejmie dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na wysokociśnieniowy

Bardziej szczegółowo

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Instrukcja obsługi 10/12 MN04020005Z-PL PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Wszystkie marki i nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. Lista biur regionalnych firmy Eaton Electric

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

Instalacja, obsługa i konserwacja DTR CHILLERS

Instalacja, obsługa i konserwacja DTR CHILLERS Instalacja, obsługa i konserwacja DTR CHILLERS Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-PL SPIS TREŚCI ZIĘBIARKI CIECZY CHŁODZONE POWIETRZEM I URZĄDZENIA ROZDZIELONE INSTRUKCJA MONTAŻU OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-BE-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo