WSKAŹNIK POZIOMU TYPU BYPASS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSKAŹNIK POZIOMU TYPU BYPASS"

Transkrypt

1 WSKAŹNIK POZIOMU TYPU BYPASS Dokumentację techniczna

2 1. Opis zasady działania Zakres zastosowań Montaż Wskazówki dotyczące niebezpieczeństwa Uwagi Uwagi dotyczące urządzeń przeciwwybuchowych Ex Rozruch i oddanie do eksploatacji Przełącznik magnetyczny Przełącznik magnetyczny / wartość graniczna Podłączenie elektryczne przełącznika magnetycznego Uwaga Konserwacja przełącznika magnetycznego Test działania przełącznika magnetycznego Uwagi dotyczące przełącznika magnetycznego Dane nominalne magnetycznego przełącznika przeciwwybuchowego Ex Uwagi dotyczące magnetycznego przełącznika przeciwwybuchowego Ex Magnetyczny przekaźnik poziomu cieczy Opis zasady działania magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Podłączenie elektryczne magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Uwaga Konserwacja magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Kontrola działania magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Uwagi dotyczące magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Dane nominalne magnetycznego przeciwwybuchowego przekaźnika poziomu cieczy Ex Uwagi dotyczące magnetycznego przeciwwybuchowego przekaźnika poziomu cieczy Ex Type key

3 1. Opis zasady działania Wskaźnik poziomu typu Bypass stanowi integralną część naczynia ciśnieniowego. Komora jest montowana z boku zbiornika lub pojemnika za pomocą dwóch przyłączy procesowych. To bezpośrednie przyłącze zapewnia, że poziom w komorze odpowiada precyzyjnie poziomowi cieczy w zbiorniku lub pojemniku (połączonych rur). Wewnątrz komory Bypass znajduje się pływak cylindryczny z wbudowanym systemem magnetycznym. Skupione pole magnetyczne wytwarzane przez magnes trwały zapewnia dokładny odczyt poziomu cieczy w komorze. Wskaźnik zamontowany na zewnątrz, aktywowany za pomocą pola magnetycznego, rejestruje i steruje elementami systemu. 2. Zakres zastosowań Wskaźniki poziomu typu Bypass są stosowane w celu monitorowania poziomu napełnienia oraz sterowania cieczami. Wskaźniki te zostały dopuszczone do wbudowania w pojemniki i zbiorniki spełniające wymagania techniczne, tj. takie, które są przeznaczone do pracy w ściśle określonych parametrach roboczych. Ciecze muszą być wolne od lub posiadać niską zawartość cząstek stałych oraz nie mogą być podatne na zjawisko gumowania, zlepiania ani krystalizacji. Cząstki stałe nie mogą być podatne na magnetyzację, lub w przypadku takiej podatności, nie mogą zbliżać się do magnesu. 3. Montaż Wskaźnik poziomu typu Bypass ( patrz str. 18 ) montuje się, przykręcając go z boku pojemnika przy użyciu przyłącza kołnierzowego ( 1 ) oraz odpowiedniej uszczelki ( 2 ). Powierzchnie wypukłe i płaskie, a także uszczelki muszą być idealnie dopasowane mechanicznie. Do uszczelnienia należy użyć uszczelki wykonanej z odpowiedniego materiału dopasowanej do medium, ciśnienia i temperatury roboczej. W przypadku braku fabrycznego zamontowania uszczelki BNA/BMG-... należy przeprowadzić poniższą procedurę: Usunąć kołnierz ( 3 ) wraz z uszczelką ( 5). Wsunąć pływak cylindryczny ZVS ( 4 ) do komory Bypass z oznaczeniem oben ( góra ) skierowanym do góry. Zamocować kołnierz ( 3 ) wraz z uszczelką ( 5 ). Dokręcić odpowietrznik i korki spustowe ( 11 ), o ile znajdują się na wyposażeniu. Przymocować wskaźnik z rolkami magnetycznymi ( 7 ) do komory za pomocą dwóch obejm ( 9 ) o ile znajduje się na wyposażeniu Magnetyczny przekaźnik poziomu cieczy jest montowany na komorze lub na profilu wskaźnika z rolkami magnetycznymi. Przełączniki magnetyczne ( 10 ), w zależności od typu, są montowane na profilu wskaźnika z rolkami magnetycznymi lub na komorze, na wymaganym poziomie przełączania. 4. Wskazówki dotyczące niebezpieczeństwa Nie wolno dokonywać prowizorycznej instalacji, jeśli poszczególne elementy lub całe urządzenie jest wybrakowane lub nieprawidłowo, ewent. gdy brakuje niektórych elementów. Urządzeń i ich akcesoriów nie wolno używać jako podnośników, podestów czy urządzeń transportowych. W przypadku występowania niebezpieczeństw, zgodnie z dyrektywami i przepisami krajowymi należy zamocować symbole bezpieczeństwa, informacje, ostrzeżenia, odpowiednie zabezpieczenia lub izolacje. Jeśli używa się izolacji, muszą one być dopuszczone do tego specyficznego użycia. Zgodnie z lokalnymi wytycznymi i przepisami, personel obsługujący musi używać odzieży ochronnej. Personel obsługujący musi być przeszkolony i poinstruowany oraz musi posiadać dokumentację techniczną. Użytkownik odpowiada za to, żeby osoby nieupoważnione nie miały dostępu do instalacji, urządzeń i ich elementów obsługowych. W razie przekazania urządzeń i wyposażenia osobom trzecim, należy przekazać również całą dokumentację, aby kolejny użytkownik mógł zapoznać się z zasadami prawidłowego montażu, obsługi i zastosowania, a także z zagrożeniami. 3

4 5. Uwagi Wskaźnik poziomu typu Bypass nie może być narażany na obciążenia mechaniczne, drgania ani uderzenia. W przypadku występowania tego typu obciążeń należy zastosować elementy amortyzujące. Ciecz nie może mieć żadnego mechanicznego wpływu na urządzenie. W przypadku istnienia ryzyka zapalenia się lub wybuchu cieczy należy zastosować wyłącznie urządzenia zgodne z dyrektywą ATEX 94/9/EC. Warunki robocze muszą umożliwiać dokładny odczyt wszystkich przyrządów wskaźnikowych na miejscu, oraz w razie możliwości, pod kątem poziomym. Urządzenia muszą być usuwane zgodnie z regionalnymi i krajowymi przepisami i dyrektywami. W przypadku usuwania urządzenia dopuszcza się możliwość pozostawania resztek cieczy w urządzeniu. PRZEPISY DOTYCZĄCE TRANSPORTU: W trakcie pakowania do celów transportowych należy pamiętać, że pakowane urządzenia to układy pomiarowe z częściami elektronicznymi. Opakowanie powinno więc być dostosowane do transportowanych przedmiotów. Zewnętrzne opakowanie, czyli drewniane skrzynki, kartonowe pudła itd. powinno się oznakować ostrzegawczymi napisami. 6. Uwagi dotyczące urządzeń przeciwwybuchowych Ex Zgodnie z dyrektywą RL 94/9/EC ( ATEX 95 ), załącznik I, wskaźnik poziomu typu Bypass jest urządzeniem grupy II, kategoria 1G lub 2G, które zgodnie z dyrektywą RL 99/92/EC ( ATEX 137 ) może być stosowane w strefach 0, 1 i 2 lub 1 i 2, jak również grupy IIA, IIB i IIC, które są wybuchowe z powodu łatwo palnych substancji w, zakresie klas temperaturowych T1 do T6 lub wartości podanych w uwagach poniżej. Podczas stosowania tych urządzeń należy przestrzegać wymagań podanych w normie EN W przypadku budowy z zabezpieczeniem typu iskrobezpiecznego tylko komora Bypass oraz pływak wskaźnika poziomu typu Bypass typ zgodny z kluczem oznaczeń typu może być stosowany w strefie 0. Części te są objęte okresową kontrolą ciśnienia systemu. W przypadku materiałów części należących do kategorii 1G całkowite części ze stopu metalu nie mogą przekraczać poniższych wartości: < 10% w przypadku stopu: aluminium + magnez + tytan+ cyrkon, lub < 7.5% w przypadku stopu: magnez + tytan+ cyrkon. Zgodnie z dyrektywą RL 94/9/EC ( ATEX 95 ), załącznik I, wskaźnik poziomu typu Bypass jest urządzeniem należącym do grupy urządzeń II, kategoria 2D, które można stosować zgodnie z dyrektywą RL 99/92/EC ( ATEX 137 ) w strefach 21 i 22 w przypadku palnych proszków do powłok. Podczas stosowania tych urządzeń należy przestrzegać wymagań podanych w normach EN i EN Wskaźnik poziomu typu Bypass oraz jego komponenty muszą posiadać stopień ochrony IP6*. Wskaźnik poziomu typu Bypass ( z wyłączeniem tworzywa sztucznego ) musi zostać uziemiony elektrycznie za pomocą systemu wyrównywania potencjałów. Zmiany w przyrządzie może wprowadzać wyłącznie producent. Uwagi dotyczące zakresu użytkowania Mokre części wskaźnika poziomu, tzn. wnętrze komory Bypass, nie zawierają części elektrycznych. W związku z powyższym części te zostały poddane ocenie zgodnie z odpowiednimi normami dotyczącymi sprzętu nieelektrycznego. Ocena pod kątem użycia jako komponentu, montażu zgodnie z przepisami dot. oddzielnie zatwierdzonych przyrządów nie wykazała daleko idących zagrożeń. 4

5 7. Rozruch i oddanie do eksploatacji Napełnić pojemnik i włączyć sterownik elektryczny, o ile znajduje się na wyposażeniu. Sprawdzić wskaźnik z rolkami magnetycznymi ( 7 ) oraz przełącznik magnetyczny ( 10 ) pod kątem prawidłowego przełączania w celu zagwarantowania ich prawidłowego działania. Podłączyć przewód o wymiarach co najmniej 3 x 0,5 mm² do magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy. Wskaźnik poziomu jest gotowy do pracy. 8. Przełącznik magnetyczny 8.1 Przełącznik magnetyczny / wartość graniczna Poziomy graniczne są aktywowane za pomocą przełączników magnetycznych. Przełączniki magnetyczne są rozróżniane według typu, zgodnie z zakresem zastosowań oraz wymaganiami technicznymi. Wszystkie przełączniki magnetyczne są przełącznikami dwustabilnymi, tzn. są przełączane przez magnetyczny system pływaków w przypadku wzrostu i spadku poziomu. 8.2 Podłączenie elektryczne przełącznika magnetycznego Podłączenie elektryczne musi być zgodne z przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi montażu instalacji i sprzętu elektrycznego obowiązującymi w kraju, w którym urządzenie jest zamontowane, oraz musi zostać ono wykonane przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Żywotność przełączników można znacznie wydłużyć, stosując stykowy przekaźnik zabezpieczający. Opcjonalnie przełączniki magnetyczne mogą zostać dostarczone w następującej konfiguracji: Zespół obwodów elektrycznych do obsługi sterownika PLC o oporze wynoszącym 22 Ω Zespół obwodów elektrycznych zgodnie z zaleceniem Namur i normą EN K 10K 22 Ohm 10K 8.3 Uwaga Do obowiązków operatora należy sprawdzenie, czy urządzenia, które posiadają uziemienie, zostały uziemione. Urządzenia z przewodem przyłączającym nie są uziemione i mogą znajdować się pod napięciem w przypadku wystąpienia usterek. Urządzenia te mogą być podłączone wyłącznie do niskiego napięcia. Przełącznik można uszkodzić w przypadku podłączenia go do obciążenia impedancyjnego. Należy zapewnić obwód z elementem RC lub diodą ruchu swobodnego. W przypadku podłączania obciążenia pojemnościowego należy podłączyć szeregowo rezystor zabezpieczający w celu ograniczenia prądu szczytowego. Przeciążenie elektryczne może spowodować uszkodzenie przełącznika. Stanowi to przyczynę nieprawidłowego działania magnetycznego przełącznika pływakowego oraz sterownika podłączonego do obwodu wyjściowego, a także prowadzi do uszkodzenia mienia i obrażeń ciała. Należy zachować maksymalne pojemności elektryczne przełączania. Upewnić się, że źródło zasilania posiada prawidłowe parametry oraz że spełnia dane wymagania. 5

6 8.4 Konserwacja przełącznika magnetycznego Urządzenia muszą zostać zamontowane i oddane do eksploatacji zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami praktyk inżynieryjnych. Po podłączeniu urządzenia nie wymagają żadnej konserwacji, pod warunkiem, że przełącznik magnetyczny został przeznaczony do pracy w warunkach otoczenia zgodnych z temperaturą i stopniem ochrony. 8.5 Test działania przełącznika magnetycznego Po odłączeniu połączenia elektrycznego pomiędzy przełącznikiem a sterownikiem należy podłączyć przyrząd do sprawdzania ciągłości połączenia w celu przeprowadzenia testu działania przełącznika za pomocą magnesu. Przełączniki dwustabilne należy podłączyć dwukrotnie, tak aby zostały one ustawione w położeniu początkowym. Po zakończeniu przeprowadzania testu ponownie podłączyć połączenie elektryczne. 8.6 Uwagi dotyczące przełącznika magnetycznego Nie obsługiwać przełączników magnetycznych w pobliżu oddziaływania silnych pól elektromagnetycznych. ( Minimalna odległość wynosi 1 m ). Przełącznik magnetyczny nie może być narażany na obciążenia mechaniczne, drgania ani uderzenia. W przypadku występowania tego typu obciążeń należy zastosować elementy amortyzujące. Punkty przełączające magnetycznego przełącznika pływakowego nie mogą zostać zablokowane. W przypadku istnienia ryzyka zapalenia się lub wybuchu cieczy należy zastosować wyłącznie urządzenia zgodne z dyrektywą ATEX 94/9/EC. Warunki robocze muszą umożliwiać dokładny odczyt wszystkich przyrządów wskaźnikowych na miejscu, oraz w razie możliwości, pod kątem poziomym. Urządzenia muszą być usuwane zgodnie z regionalnymi i krajowymi przepisami i dyrektywami. W przypadku usuwania urządzenia dopuszcza się możliwość pozostawania resztek cieczy w urządzeniu. PRZEPISY DOTYCZĄCE TRANSPORTU: W trakcie pakowania do celów transportowych należy pamiętać, że pakowane urządzenia to układy pomiarowe z częściami elektronicznymi. Opakowanie powinno więc być dostosowane do transportowanych przedmiotów. Zewnętrzne opakowanie, czyli drewniane skrzynki, kartonowe pudła itd. powinno się oznakować ostrzegawczymi napisami. 8.7 Dane nominalne magnetycznego przełącznika przeciwwybuchowego Ex ATEX Zabezpieczenie typu iskrobezpiecznego Ex ia IIC I i 100 ma Zabezpieczenie typu iskrobezpiecznego Ex ia IIC z opcją /R22 ( rezystor ) I i 100 ma Zabezpieczenie typu iskrobezpiecznego Ex ia IIC z opcją /N ( NAMUR EN ) U i 15 VDC I i 60 ma Zabezpieczenie typu obudowa ognioodporna U N 250 VDC/AC I N 100 ma Zabezpieczenie typu obudowa ognioodporna z opcją /R22 ( rezystor ) U N 250 VDC/AC I N 100 ma P V 0.21 W Zabezpieczenie typu obudowa ognioodporna z opcją /N ( NAMUR EN ) U N 15 VDC I N 60 ma 6

7 Stopień ochrony przeciwwybuchowej samoistnie bezpieczny Czynne wewnętrzne indukcyjności i pojemności są pomijalnie małe. Tylko do podłączenia do jednego lub kilku certyfikowanych samoistnie bezpiecznych obwodów elektrycznych. Stopień ochrony przeciwwybuchowej ochrona ognioszczelna Tylko do podłączenia do obwodu elektrycznego z bezpiecznym ograniczeniem parametrów ww. wielkości. Jeśli urządzenie jest dostarczane bez gwintowanego złącza kablowego, wolno na nim zainstalować tylko jedno takie złącze, które jest zgodne z normą EN ( Ochrona ognioszczelna Exd ). 8.8 Uwagi dotyczące magnetycznego przełącznika przeciwwybuchowego Ex Zgodnie z dyrektywą RL 94/9/EC ( ATEX 95 ), załącznik I, przełącznik magnetyczny jest przyrządem z grupy II, kategoria 2G, który zgodnie z dyrektywą RL 99/92/EC ( ATEX 137 ) może być stosowany w strefach 1 i 2, jak również z grupy IIA, IIB i IIC, które są wybuchowe z powodu łatwo palnych substancji w ramach obszaru w zakresie klas temperaturowych T1 do T6, odpowiednio do wartości podanych w niżej wymienionych danych w zakresie uwag. W ramach danego zastosowania muszą być przestrzegane wymagania zgodne z normą EN Zgodnie z dyrektywą RL 94/9/EC ( ATEX 95 ) przełącznik magnetyczny jest przyrządem z grupy II, kategoria 2D, który zgodnie z dyrektywą RL 99/92/EC ( ATEX 137 ) może być stosowany w strefach 21 i 22 zawierających łatwo palne pyły. W ramach danego zastosowania muszą być przestrzegane wymagania zgodnie z normami EN i EN Odpowiednie komponenty przełącznika magnetycznego muszą posiadać stopień ochrony IP6*. Współzależność pomiędzy klasami temperaturowymi w odniesieniu do temperatury powierzchni i maksymalnej temperatury otoczenia należy sprawdzić w następującej tabeli. Klasa temperatury / Temperatura powierzchniowa Ex ia llc Ex td A21 IP6* Temperatura otoczenia Ex d llc Ex td A21 IP6* Ex mb ll Ex td A21 IP6* Podstawa Opcja /N /R Podstawa Opcja /N /R Podstawa Opcja /N /R T6 80 C 80 C 75 C 80 C 75 C 80 C 75 C T5 95 C 95 C 90 C 95 C 90 C 95 C 90 C T4 130 C 130 C 125 C 120 C 120 C - - T3 190 C 190 C 185 C T2 290 C 290 C 220 C T1 300 C 300 C W przypadku temperatur przekraczających 70 C w przewodzie wejściowym lub powyżej 80 C w podłączeniach przewodów podłączyć można wyłącznie sprawdzony przewód termoodporny w zakresie odpowiednich temperatur. Przełącznik magnetyczny ( typ zgodny z kluczem oznaczeń typu ) w wersji ze stopniem ochrony zapewniającym odporność na wybuchy odnośnie do obudowy wielowarstwowej jest przeznaczony wyłącznie do podłączenia do obwodu elektrycznego z ustalonym bezpiecznym ( zewnętrznym ) zakresem parametrów elektrycznych względem podanych wartości. Przełączniki magnetyczne w obudowach metalowych muszą zostać elektrycznie uziemione za pomocą systemu wyrównywania potencjałów urządzenia. Urządzenie przeznaczone do użytkowania w niebezpiecznych obszarach posiada na wyposażeniu tabliczkę znamionową zawierającą wszystkie wymagane dane dotyczące ochrony przeciwwybuchowej. 7

8 9. Magnetyczny przekaźnik poziomu cieczy 9.1 Opis zasady działania magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Magnetyczne przekaźniki poziomu cieczy są stosowane w celu stałego, zdalnego wskazywania poziomów. Opór jest przekształcany na sygnał analogowy (0)4-20 ma za pomocą przetwornika, a odczyt jest wskazywany na cyfrowym lub analogowym wyświetlaczu. Magnes znajdujący się na poziomie magnetycznego systemu poziomu prądu przesyła przez ścianę wysokość poziomu do łańcucha rezystorów. Opór jest przekształcany na sygnał analogowy (0)4-20 ma za pomocą przetwornika, a odczyt jest wskazywany na cyfrowym lub analogowym wyświetlaczu. 9.2 Podłączenie elektryczne magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Podłączenie elektryczne musi być wykonane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi instalacji układów elektrycznych obowiązujących w kraju montażu i może być ono przeprowadzane wyłącznie przez specjalistów. Magnetyczny przekaźnik poziomu cieczy musi zostać podłączony w puszce połączeniowej zgodnie ze schematem elektrycznym. Magnetyczny przekaźnik poziomu cieczy musi zostać podłączony do przetwornika elektrycznego, który z kolei musi zostać podłączony do obwodu wyjściowego. niebieski brązowy czarny wysokie niebieski 1 R2 brązowy 2 Rl R1 niskie czarny 3 Dławnica kablowa musi zostać uszczelniona. Również pokrywa puszki połączeniowej musi zostać odpowiednio uszczelniona. Sterownik: Magnetyczne przekaźniki poziomu cieczy z wbudowanymi na stałe głowicowymi przetwornikami pomiarowymi muszą zostać podłączone zgodnie ze schematem elektrycznym w puszce połączeniowej. Informacje dotyczące lokalizacji zacisków zostały podane na schemacie elektrycznym. Dane dotyczące podłączenia podane zostały w odpowiednich instrukcjach obsługi. 9.3 Uwaga Do obowiązków operatora należy sprawdzenie, czy urządzenia, które posiadają uziemienie, zostały uziemione. Urządzenia z przewodem przyłączającym nie są uziemione i mogą znajdować się pod napięciem w przypadku wystąpienia usterek. Urządzenia te mogą być podłączone wyłącznie do niskiego napięcia. Istnieje ryzyko nieprawidłowego działania w przypadku prowadzenia standardowych nieekranowanych przewodów. Konieczne jest stosowanie wyłącznie przewodów ekranowanych. Konieczne jest uziemienie jednej strony. Upewnić się, że źródło zasilania posiada prawidłowe parametry oraz że spełnia dane wymagania. 8

9 9.4 Konserwacja magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Urządzenia te muszą zostać zamontowane i oddane do eksploatacji przez specjalistę. W okresie eksploatacji urządzenia te nie wymagają konserwacji, ponieważ parametry, takie jak temperatury i stopień ochrony są zachowywane. 9.5 Kontrola działania magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Użytkownik jest odpowiedzialny za przeprowadzanie okresowych testów działania urządzenia lub co najmniej kontroli wzrokowej. Test działania można przeprowadzić za pomocą łańcucha pomiarowego z usuniętym lub zamocowanym czujnikiem. Jeśli urządzenia znajdują się na miejscu, musi istnieć możliwość napełnienia systemu. Odłączyć przewód przyłączeniowy. Podłączyć omomierz do obu przewodów. Przesunąć pływak ręcznie lub napełniając system z poziomu minimalnego do maksymalnego. Wskazany odczyt oporu zmienia się w trybie ciągłym zgodnie z funkcją podłączonych kolorów przewodów. CZARNY-BRĄZOWY ( R1 ) NIEBIESKI-BRĄZOWY ( R2 ) CZARNY-NIEBIESKI ( Ri ) Opór wzrasta proporcjonalnie do wzrostu wysokości pływaka Wartość oporu spada z wartości oporu całkowitego odwrotnie proporcjonalnie do wysokości pływaka Wskazanie oporu całkowitego ( Ri ) 9.6 Uwagi dotyczące magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy Nie obsługiwać magnetycznych przekaźników poziomu cieczy w pobliżu oddziaływania silnych pól elektromagnetycznych. ( Minimalna odległość wynosi 1 m ). Tylko w połączeniu z odpowiednim przetwornikiem pomiarowym. W przypadku stosowania na barierach bezpieczeństwa wartość oporu całkowitego hermetycznego łańcucha pomiarowego ( Ri ) musi mieścić się w zakresie kω. Magnetyczny przekaźnik poziomu cieczy nie może być narażany na obciążenia mechaniczne, drgania ani uderzenia. W przypadku występowania tego typu obciążeń należy zastosować elementy amortyzujące. Ciecz nie może mieć żadnego mechanicznego wpływu na urządzenie. W przypadku istnienia ryzyka zapalenia się lub wybuchu cieczy należy zastosować wyłącznie urządzenia zgodne z dyrektywą ATEX 94/9/EC. Warunki robocze muszą umożliwiać dokładny odczyt wszystkich przyrządów wskaźnikowych na miejscu, oraz w razie możliwości, pod kątem poziomym. Urządzenia muszą być usuwane zgodnie z regionalnymi i krajowymi przepisami i dyrektywami. W przypadku usuwania urządzenia dopuszcza się możliwość pozostawania resztek cieczy w urządzeniu. PRZEPISY DOTYCZĄCE TRANSPORTU: W trakcie pakowania do celów transportowych należy pamiętać, że pakowane urządzenia to układy pomiarowe z częściami elektronicznymi. Opakowanie powinno więc być dostosowane do transportowanych przedmiotów. Zewnętrzne opakowanie, czyli drewniane skrzynki, kartonowe pudła itd. powinno się oznakować ostrzegawczymi napisami. 9

10 9.7 Dane nominalne magnetycznego przeciwwybuchowego przekaźnika poziomu cieczy Ex ATEX Zabezpieczenie typu iskrobezpiecznego Ex ia IIC wielopolowe urządzenie pasywne U i 30 V I i 150 ma Zabezpieczenie typu iskrobezpiecznego Ex ia IIC z wbudowanym oddzielnie atestowanym przetwornikiem pomiarowym Zabezpieczenie typu iskrobezpiecznego Ex ia IIC przełącznik lub przełącznik temperatury patrz odpowiedni certyfikat specjalny I i 100 ma Zabezpieczenie typu iskrobezpiecznego Ex ia IIC czujnik temperatury U i 28 V I i 100 ma P i 700 mw Zabezpieczenie typu iskrobezpiecznego Ex ia IIC przekaźnik ciśnienia patrz odpowiedni certyfikat specjalny Zabezpieczenie typu obudowa ognioodporna wielopolowe urządzenie pasywne U N 30 V DC/AC I N 150 ma Zabezpieczenie typu obudowa ognioodporna przełącznik temperatury lub czujnik temperatury U N 100 VDC/AC I N 300 ma P SN 1 W P FN 700 mw Stopień ochrony przeciwwybuchowej samoistnie bezpieczny Wartości wewnętrznej indukcyjności i pojemności skutecznej są nieistotnie małe. Tylko do podłączenia do jednego lub kilku certyfikowanych samoistnie bezpiecznych obwodów elektrycznych. Podczas montażu jednego lub kilku przetworników parametry elektryczne podane w odpowiednich certyfikatach specjalnych muszą zostać spełnione. Stopień ochrony przeciwwybuchowej ochrona ognioszczelna Tylko do podłączenia do obwodu elektrycznego z bezpiecznym ograniczeniem parametrów ww wielkości. Jeśli urządzenie zostanie dostarczone bez dławnicy kablowej, zamontowana dławica kablowa musi być zgodna z normą EN ( zabezpieczenie urządzeń za pomocą obudów ognioszczelnych Exd ). 9.8 Uwagi dotyczące magnetycznego przeciwwybuchowego przekaźnika poziomu cieczy Ex Zgodnie z dyrektywą RL 94/9/EC ( ATEX 95 ), załącznik I, magnetyczny przekaźnik poziomu cieczy jest urządzeniem grupy II, kategoria 1G lub 2G, które zgodnie z dyrektywą RL 99/92/EC ( ATEX 137 ) może być stosowane w strefach 0, 1 i 2 lub 1 i 2, jak również grupy IIA, IIB i IIC, które są wybuchowe z powodu łatwo palnych substancji w zakresie klas temperaturowych T1 do T6 lub wartości podanych w ramach poniższych danych. Podczas stosowania tych urządzeń należy przestrzegać wymagań podanych w normie EN Zgodnie z dyrektywą RL 94. /9/EC ( ATEX 95 ), załącznik I, magnetyczny przekaźnik poziomu cieczy jest urządzeniem należącym do grupy urządzeń II, kategoria 2D, które można stosować, zgodnie z dyrektywą RL 99/92/EC ( ATEX 137 ) w strefach 21 i 22 w przypadku palnych proszków do powłok. Podczas stosowania tych urządzeń należy przestrzegać wymagań podanych w normach EN i EN Magnetyczny przekaźnik poziomu cieczy oraz jego komponenty muszą posiadać stopień ochrony IP6*. Ponadto prace montażowe i naprawcze systemu pomiarowego ( takie jak wymiana przetwornika ) muszą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych specjalistów ( zgodnie z ATEX 137 ). Operator jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy system pomiarowy jest zgodny z oryginalnym projektem. Oznaczenie typu nie może zostać zmienione. Współzależność pomiędzy klasą temperaturową lub temperaturą powierzchni a najwyższą dopuszczalną temperaturą otoczenia została podana w poniższej tabeli, włączając montaż przełączników temperatury. 10

11 Klasa temperatury / Temperatura powierzchniowa Ex c ia llc Ex c tb IIIC IP6* Temperatura otoczenia Ex c d llc Ex c tb IIIC IP6* T6 80 C 80 C 80 C T5 95 C 95 C 95 C T4 130 C 130 C 120 C T3 180 C 180 C - Podczas montażu przetwornika parametry termiczne podane w odpowiednim certyfikacie specjalnym muszą zostać spełnione. W przypadku temperatur wyższych niż 70 C na wejściu przewodu lub 80 C w złączu przewodnikowym można podłączyć wyłącznie sprawdzony przewód termoodporny. Wejście przewodu musi być odpowiednie w odniesieniu do temperatury. Magnetyczne przekaźniki poziomu cieczy typu zgodnego z kluczem oznaczeń typu, w wersji z obudową ognioodporną lub stopniem ochrony typu iskrobezpiecznego są przeznaczone wyłącznie do podłączenia do obwodu elektrycznego z bezpiecznym ograniczeniem ( zewnętrznym ) parametrów elektrycznych względem podanych wartości. W przypadku magnetycznych przekaźników poziomu cieczy, typu zgodnego z kluczem oznaczeń typu, z obudową ognioodporną lub stopniem ochrony typu iskrobezpiecznego, wbudowany może zostać wyłącznie przekaźnik iskrobezpieczny lub nieiskrobezpieczny. Obudowa magnetycznego przekaźnika poziomu cieczy typu zgodnego z kluczem oznaczeń typu, musi zostać podłączona elektrycznie do systemu wyrównywania potencjałów. Urządzenia przeciwwybuchowe Ex są oznaczone za pomocą specjalnej tabliczki znamionowej, na której znajdują się wszystkie dane związane z parametrami przeciwwybuchowymi. 11

12 EN 10. Type key Code 1 - Version BNA 1 BMG 1 ACS1A 1 ACS1B 1 ACS1C 1 ACS1D 1 ACS2 1 ACS3 1 ACS4 1 Bypass level indicator Bypass level indicator with Level transmitter Bypass complete solution for GWR system, chamber DN50 / 2 Bypass complete solution for GWR system, chamber DN65 / 2.5 Bypass complete solution for GWR system, chamber DN80 / 3 Bypass complete solution for GWR system, chamber DN100 / 4 Bypass complete solution for GWR system Bypass complete solution for GWR system Bypass complete solution for GWR system Code 2 ( for process connection flange ) - Flange connection ( for process connection other ) - Other process connection FE 1 FA 1 F 1 FS 1 Flange according to EN Flange according to ANSI Flange according to Flange according to drawing GM 1 NPTM 1 GN 1 NPTN 1 SE 1 OS 1 Female thread G Female thread NPT Male thread G Male thread NPT Welding stub end Without process side connections ( Code 3 not applicable ) Code 3.1 ( only for flange ) Flange connection.2 ( only for flange ) Flange connection.3 ( only for flange ) Flange connection Flange nominal bore Flange pressure rating Flange facing Code 3 ( for process connection other ) - Size Threaded connection size Welding stub end size Example Code / 1.2 / / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / / 2 / Example BMG - FE - 25 / 16 / B1 - ALF / TP43B / V / K15 / EXIAG - DU - M - V / 60 / Black = not possible according to Atex / Blue = possible according to Atex Exia / Blue 1 = possible according to Atex Exia and Exd / Black 1 = possible according to Atex Exd 12

13 EN Code 4 / / / / / Electrical connection level transmitter Key 2 / / / / / Control unit Key 3 / / / / / Level transmitter tube material quality ALE ALF ALDA 1 AVA AVDA 1 AVM AVDM 1 DAAVDM 1 APA APB ABA K K68 DAALA DAAVDA 1 Aluminium terminal box 64 x 58 x 34 mm ( only without control unit ) Aluminium terminal box 80 x 75 x 57 mm Aluminium terminal box Ø 95 x 84 mm Stainless steel terminal box Ø 82 x 110 mm Stainless steel terminal box Ø 82 x 110 mm Stainless steel terminal box Ø 50 x 117 mm Stainless steel terminal box Ø 169 x 117 mm Stainless steel terminal box with LED display Ø 169 x 117 mm Polyester terminal box 80 x 75 x 55 mm Polyester terminal box 80 x 75 x 55 mm / Exm ABS terminal box 80 x 82 x 55 mm Connection cable Connection cable IP 68 ( G 3/8 ) Aluminium terminal box with LED display Ø 82 x 100 mm Stainless steel terminal box with LED display Ø 82 x 100 mm TP43A 1 TP5343A TP43B 1 TP5343B Ex TD35A 1 TD5335A TD35B 1 TD5335D Ex TP50AP 1 TP5350AP / PROFIBUS PA TP50BP 1 TP5350BP Ex / PROFIBUS PA TP50AF 1 TP5350AF / FOUNDATION TM Fieldbus TP50BF 1 TP5350BF Ex / FOUNDATION TM Fieldbus TMT181A 1 TMT181 TMT181B 1 TMT181 Ex ZMU 1 XT42SI Ex TAMX 1 Other control unit MST 1 Magnetostrictive / ma MSTB 1 Magnetostrictive / ma / Ex MSTH 1 Magnetostrictive / HART -Protocol MSTHB 1 Magnetostrictive / HART -Protocol / Ex V 1 Stainless steel Code 4 Key 4 / / / / / Accuracy Key 5 ( only for connection cable ) / / / / / Length of cable Key 6 ( only for connection cable ) / / / / / Connection cable K5 1 K5HTF 1 K5HT 1 K10 1 K10HTF 1 K10HT 1 K15 1 K15HTF 1 K15HT 1 K1 1 K1HT 1 K1HHT 1 Accuracy 5 mm / C Accuracy 5 mm / C Accuracy 5 mm / C Accuracy 10 mm / C Accuracy 10 mm / C Accuracy 10 mm / C Accuracy 15 mm / C Accuracy 15 mm / C Accuracy 15 mm / C Accuracy 0.2 mm / C Accuracy 0.2 mm / C Accuracy 0.2 mm / C Length of cable in meter PVC 1 PVCB 1 SIL 1 PUR 1 RAD 1 PVC connection cable PVC connection cable with blue coating Silicone connection cable PUR connection cable Radox connection cable Code 4 Key 7 ( only for connection cable ) / / / / / Connection cable option Key 8 / / / / / Approvals level transmitter KA 1 KB 1 KC 1 KD 1 KE 1 KF 1 Shielded Shielded / oil-resistant Shielded / oil-resistant / halogen-free Oil-resistant Oil-resistant / halogen-free Halogen-free EXIAG EXIAGD EXDG 1 EXDGD 1 EXIADG 1 EXIADGD 1 Acc. to Exia, atmosphere gas Acc. to Exia, atmosphere gas and dust Acc. to Exd, atmosphere gas Acc. to Exd, atmosphere gas and dust Acc. to Exia and Exd, atmosphere gas Acc. to Exia and Exd, atmosphere gas and dust Example / 2 / 3-1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7-1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6-1 / 2-1 / 2 / 3 MRB / SA1-3 / BGU / N / 1 / SIL / KA / EXIAG - ZVSS / 250 / / B EX / PED Black = not possible according to Atex / Blue = possible according to Atex Exia / Blue 1 = possible according to Atex Exia and Exd / Black 1 = possible according to Atex Exd 13

14 EN Code 5 - Electrical connection position of the level transmitter DO 1 DU 1 Electrical connection top mounted Electrical connection bottom mounted Code 6 - Centre distance / Length of instrument M 1 L 1 Centre distance in mm Length of instrument in mm ( only for instrument without process side connections ) Code 7 Bypass chamber material quality Key 2 Bypass chamber outside diameter Key 3 Bypass chamber wall thickness V 1 VP 1 TI 1 HC 1 MO 1 CS 1 VEEC 1 VPFA 1 VETF 1 P PP PF Stainless steel Stainless steel electropolished / Ra ca. 0,8μm ( not attestable ) Titanium Alloy C 6Mo Steel ( only ACS.. ) Stainless steel ECTFE coated Stainless steel PFA coated Stainless steel ETFE coated PVC Polypropylene PVDF Ø mm ( P ) Ø mm ( V / VP / TI / CS ) Ø mm ( V / VP / MO / HC / CS ) Ø mm ( P / PP / PF ) Ø mm ( V / VP / VEEC / VPFA / VETF ) Ø mm ( V / VP / MO / TI / HC / CS ) Ø mm ( V / VP ) Ø mm ( V / VP / CS ) Ø mm ( V / VP / CS ) 1 Bypass chamber wall thickness in mm ( see the relevant catalog page or by calculation ) Code 8 - Bypass chamber additional design HM76 1 DK 1 ZK1 1 ZK2 1 Steam tracing system with outer tube Ø x 2.00 mm Differential compensated 2-chamber system with G / BSP socket ( only for bypass level indicator ACS2 ) 2-chamber system with NPT socket ( only for bypass level indicator ACS2 ) Example Code / 1.2 / / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / / 2 / Example BMG - FE - 25 / 16 / B1 - ALF / TP43B / V / K15 / EXIAG - DU - M - V / 60 / Black = not possible according to Atex / Blue = possible according to Atex Exia / Blue 1 = possible according to Atex Exia and Exd / Black 1 = possible according to Atex Exd 14

15 EN Code 9 Magnetic roller indicator Key 2 Scale Key 3 Mag. roller indicator sight extension MRA MRB 1 MRAN MRBN 1 MRK 1 MRKN 1 MNA MNB 1 MNAN MNBN 1 MNAV MNBV 1 MNAVN MNBVN 1 MNKV 1 MNKVN 1 Magnetic roller indicator MRA SAK Magnetic roller indicator MRB ( Ex ) SA0 1 Mag. roller indicator MRAN over-roll-protected SA1 1 Mag. roller indicator MRBN over-roll-prot. ( Ex ) SA2 1 Magnetic roller indicator MRK SA3 1 Magnetic roller indicator MRKN over-roll-prot. SA4 1 Magnetic roller indicator MNA SV0 1 Magnetic roller indicator MNB ( Ex ) SV1 1 Magnetic roller indicator MNAN over-roll-prot. SV2 1 Mag. roller indicator MNBN over-roll-prot. ( Ex ) SV3 1 Magnetic roller indicator MNAV SV4 1 Magnetic roller indicator MNBV ( Ex ) Magnetic roller indicator MNAVN over-roll-protected Magnetic roller indicator MNBVN over-roll-prot. ( Ex ) Magnetic roller indicator MNKV Magnetic roller indicator MNKVN over-roll-protected Scale in Aluminium with adhesive foil PV 1 Scale in Aluminium without engraving Scale in Aluminium with engraving in % Scale in Aluminium with engraving in cm Scale in Aluminium with engraving in inch. Scale in Aluminium with engraving acc. to customized table Scale in Stainless steel without engraving Scale in Stainless steel with engraving in % Scale in Stainless steel with engraving in cm Scale in Stainless steel with engraving in inch. Scale in Stainless steel with engraving acc. to customized table Acryl glass extension Code 10 / / / / Number of magnetic switches Key 2 / / / / Magnetic switch Key 3 / / / / Magnetic switch option Number of magnetic switches BGU Magnetic switch BGU BGUD 1 Magnetic switch BGU BGUALE Magnetic switch BGUALE BGUASQ Magnetic switch BGUASQ BGUASMA Magnetic switch BGUASMA ALFU ALFI ALEU APAVU APBVU RU60 RUV60 RUVD60 RU73 RUV73 RUVD73 ALDAU 1 PS32 PO32 PU32 PU32ASH Magnetic switch ALFU Magnetic switch ALFI ( inductive ) Magnetic switch ALEU Magnetic switch APAVU Magnetic switch APBVU Magnetic switch RU60 Magnetic switch RUV60 Magnetic switch RUVD60 Magnetic switch RU73 ( for chamber Ø 73 mm ) Magnetic switch RUV73 ( for chamber Ø 73 mm ) Magnetic switch RUVD73 ( for chamber Ø 73 mm ) Magnetic switch ALDAU Magnetic switch PS32 Magnetic switch PO32 Magnetic switch PU32 Magnetic switch PU32ASH R22 1 N 1 Switch protective circuit with 22 ohm / 0.21 W resistor Switch protective circuit according to NAMUR EN Example / 2 / 3-1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7-1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6-1 / 2-1 / 2 / 3 MRB / SA1-3 / BGU / N / 1 / SIL / KA / EXIAG - ZVSS / 250 / / B EX / PED Black = not possible according to Atex / Blue = possible according to Atex Exia / Blue 1 = possible according to Atex Exia and Exd / Black 1 = possible according to Atex Exd 15

16 EN Code 10 Key 4 / / / / Length of cable Key 5 / / / / Connection cable Key 6 / / / / Connection cable option Length of cable in meter PVC 1 PVCB 1 SIL 1 PUR 1 RAD 1 PVC connection cable PVC connection cable with blue coating Silicone connection cable PUR connection cable Radox connection cable KA 1 KB 1 KC 1 KD 1 KE 1 KF 1 Shielded Shielded / oil-resistant Shielded / oil-resistant / halogen-free Oil-resistant Oil-resistant / halogen-free Halogen-free Code 10 Key 7 / / / / Approvals magnetic switch EXIAG EXIAGD EXDG 1 EXDGD 1 EXIADG 1 EXIADGD 1 Acc. to Exia, atmosphere gas Acc. to Exia, atmosphere gas and dust Acc. to Exd, atmosphere gas Acc. to Exd, atmosphere gas and dust Acc. to Exia and Exd, atmosphere gas Acc. to Exia and Exd, atmosphere gas and dust Code 11 Float Key 2 Float length / Number of balls* Key 3 Magnetic system ZVSS 1 Float in Stainless steel ZVEECSSA 1 Float in Stainless steel E-CTFE coated ZVEECSSB 1 Float in Stainless steel E-CTFE coated ZVPFASSA 1 Float in Stainless steel PFA coated ZVPFASSB 1 Float in Stainless steel PFA coated ZTIKS1 1 Float in Titanium ZTIKS2 1 Float in Titanium ZTIKS3 1 Float in Titanium ZPSS24 Float in PVC ZPSS Float in PVC ZPPSS Float in Polypropylene ZPFSS Float in PVDF Acc. to float table 1015 * only ZTIKS1-3 Acc. to float table 1015 Code 11 ( only protocol float ) / / / Float Key 2 / / / / Float length Key 3 / / / / Design pressure ZVS 1 ZTIS 1 ZHCS 1 ZTIEECSA 1 ZTIEECSB 1 ZTIPFASA 1 ZTIPFASB 1 ZGS ZCES Float in Stainless steel Float in Titanium Float in Alloy C Float in Titanium E-CTFE coated ( on request ) Float in Titanium E-CTFE coated ( on request ) Float in Titanium PFA coated ( on request ) Float in Titanium PFA coated ( on request ) Float in Glass ( on request ) Float in Cevolite Eccolite ( on request ) Acc. to float table 1015 Acc. to float table 1015 Example Code / 1.2 / / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / / 2 / Example BMG - FE - 25 / 16 / B1 - ALF / TP43B / V / K15 / EXIAG - DU - M - V / 60 / Black = not possible according to Atex / Blue = possible according to Atex Exia / Blue 1 = possible according to Atex Exia and Exd / Black 1 = possible according to Atex Exd 16

17 EN Code 11 ( only protocol float ) Key 4 / / / / Design temperature Key 5 / / / / Specific gravity 1 Key 6 ( only interface float ) / / / / Specific gravity 2 Acc. to float table 1015 Acc. to float table 1015 Acc. to protocol Code 11 ( only protocol float ) Key 7 / / / / Magnetic system Acc. to float table 1015 Code 12 / - Instrument isolation Key 2 / - Electrical heat tracing AIT AHT SW Armaflex isolation AIT Armaflex isolation AHT Rock-wool isolation H75A H75B H150A H150B Electrical heat tracing 75 C Electrical heat tracing 75 C acc. to EExe Electrical heat tracing 150 C Electrical heat tracing 150 C acc. to EExe Code 13 Approvals / 1 Key 2 Approvals / 2 Key 3 Approvals / 3 EX Acc. to Ex PEDII 1 PEDIV 1 Acc. to PED97/23/EC category II Acc. to PED97/23/EC category IV GL 1 BV 1 DNV 1 ABS 1 GOST 1 Approval 3A Sanitary Standard Approval Germanischer Lloyd Approval Bureau Veritas Approval American Bureau of Shipping Approval GOST Example / 2 / 3-1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7-1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6-1 / 2-1 / 2 / 3 MRB / SA1-3 / BGU / N / 1 / SIL / KA / EXIAG - ZVSS / 250 / / B EX / PED Black = not possible according to Atex / Blue = possible according to Atex Exia / Blue 1 = possible according to Atex Exia and Exd / Black 1 = possible according to Atex Exd 17

18 WIR SIND AUF DER WELT ZUHAUSE - FÜR SIE. WE ARE AT HOME ALL OVER THE WORLD FOR YOU. Nahrungsmittelindustrie Maschinen & Anlagenbau Schiffbau Chemieanlagen Wasseraufbereitung Pharmaindustrie Klima & Kältetechnik Erdölplattform Raffinerie Food industry Machine & plant engineering Shipbuilding Chemical plants Water treatment Pharmaceutical industry Air-conditioning technology Oil rigs Oil refineries

PRZEŁĄCZNIK PŁYWAKOWY

PRZEŁĄCZNIK PŁYWAKOWY PRZEŁĄCZNIK PŁYWAKOWY Dokumentację techniczna 1. Opis działania... 3 2. Zakres zastosowania... 3 3. Montaż... 3 4. Wskazówki dotyczące niebezpieczeństwa... 3 5. Podłączenie elektryczne... 4 6. Opcje...

Bardziej szczegółowo

Przełączniki pływakowe ze stały magnesem Montaż horyzontalny (poziomy) Model HIF

Przełączniki pływakowe ze stały magnesem Montaż horyzontalny (poziomy) Model HIF Pomiar poziomu Przełączniki pływakowe ze stały magnesem Montaż horyzontalny (poziomy) Model HIF Karta katalogowa WIKA LM 30.02 Zastosowanie Wskazanie poziomu dla prawie wszystkich cieczy Sterowanie pompą

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Czujnik poziomu Z hermetycznym łańcuchem pomiarowym Model FLR

Czujnik poziomu Z hermetycznym łańcuchem pomiarowym Model FLR Pomiar poziomu Czujnik poziomu Z hermetycznym łańcuchem pomiarowym Model FLR Karta katalogowa WIKA LM 20.02 Zastosowanie Pomiar poziomu prawie wszystkich płynnych mediów Przemysł chemiczny, przemysł petrochemiczny,

Bardziej szczegółowo

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X ATEX kategoria II 1 G, strefa Ex 0 ATEX kategoria II 1 D, strefa Ex 20 SIL2 zgodny z IEC 61508 Gwintowany cylinder M8x1 stal nierdzewna 1.4301 Nominalny zakres detekcji 78 mm z magnesem DMR31-15-5 2-przewodowy

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta 0102 Opis zamówienia Cechy 4 mm zabudowany Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508 Akcesoria BF 12 Kołnierz montażowy, 12 mm Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC

Bardziej szczegółowo

Przełączniki pływakowe ze stały magnesem Montaż pionowy Model RSM

Przełączniki pływakowe ze stały magnesem Montaż pionowy Model RSM Pomiar poziomu Przełączniki pływakowe ze stały magnesem Montaż pionowy Model RSM Karta katalogowa WIKA LM 0.0 Zastosowanie Wskazanie poziomu dla prawie wszystkich cieczy Sterowanie pompą i kontrola poziomu

Bardziej szczegółowo

Czujniki poziomu Magnetostrykcyjna, wysokorozdzielcza metoda pomiaru Model FFG

Czujniki poziomu Magnetostrykcyjna, wysokorozdzielcza metoda pomiaru Model FFG Pomiar poziomu Czujniki poziomu Magnetostrykcyjna, wysokorozdzielcza metoda pomiaru Model FFG Karta katalogowa WIKA LM 20.01 Zastosowanie Pomiar poziomu prawie wszystkich płynnych mediów, o wysokiej dokładności

Bardziej szczegółowo

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji Sygnał wejściowy 4...20mA, 2-przew., pętla prądowa Czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED, czerwony Predefiniowana linearyzacja lub użytkownika do 20 pkt. Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Inteligentna

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta Opis zamówienia Cechy Seria komfort 2 mm zabudowany Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm Instalacja zabudowany Polaryzacja wyjżciowa

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10 Precyzyjny pomiar poziomu towarów płynnych dla strefy 0. Można go stosować w cysternach przewożących produkt lub kilka produktów ze stacji do jednego lub kilku miejsc rozładunku. Można go również używać

Bardziej szczegółowo

www.contrinex.com 241 ü Obudowy z tworzywa lub metalu ü 4- lub 2-przewodowe ü Regulowane zasięgi działania ü Detekcja wszystkich rodzajów materiałów

www.contrinex.com 241 ü Obudowy z tworzywa lub metalu ü 4- lub 2-przewodowe ü Regulowane zasięgi działania ü Detekcja wszystkich rodzajów materiałów czujniki Pojemnościowe zalety: ü Obudowy z tworzywa lub metalu ü 4- lub 2-przewodowe ü Regulowane zasięgi działania ü Detekcja wszystkich rodzajów materiałów www.contrinex.com 241 czujniki Pojemnościowe

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

Inklinometry kąta nachylenia z dwoma programowalnymi punktami przełączania B1N360V-Q20L60-2UP6X3-H1151/3GD

Inklinometry kąta nachylenia z dwoma programowalnymi punktami przełączania B1N360V-Q20L60-2UP6X3-H1151/3GD ATEX kategoria II 3 G, strefa Ex 2 ATEX kategoria II 3 D, strefa Ex 22 Kształt prostopadłościenny, wysokość 20 mm tworzywo sztuczne PBT-GF30-V0 Wskazanie stanu napięcia zasilania oraz przełączania Dwa

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta 0102 Opis zamówienia Cechy 2 mm zabudowany Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508 Akcesoria BF 12 Kołnierz montażowy, 12 mm EXG-12 Uchwyt do szybkiego montażu z blokadą Dane techniczne Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

+ 7.39 WTYKI I GNIAZDA W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM. od 16 A do 125 A Wersja wykonana z tworzywa sztucznego

+ 7.39 WTYKI I GNIAZDA W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM. od 16 A do 125 A Wersja wykonana z tworzywa sztucznego WTYKI I GNIAZDA W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM od 1 A do 125 A Wersja wykonana z tworzywa sztucznego i i gniazda w wykonaniu przeciwwybuchowym zapewniają dystrybucję energii elektrycznej wszędzie tam, gdzie

Bardziej szczegółowo

Optyczny interfejs transmisyjny COG-02

Optyczny interfejs transmisyjny COG-02 Optyczny interfejs transmisyjny COG-02 Dokumentacja techniczno-ruchow a i instrukcja obsługi COG2/001U DTR wersja B Łódź, czerwiec 2005 r. COMMON S.A. zastrzega sobie prawo do modyfikacji konstrukcji urządzeń,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR TYPU IME-S2*

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR TYPU IME-S2* Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych Tychy DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR TYPU IME-S2* 01/ 2004 DTR ZMUE styczeń 2004 Aktualizacja wrzesień 2008r. 1 SPIS TREŚCI 1. Przeznaczenie,

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 Przetworniki ciśnienia MBS 4510 z płaską membraną przeznaczone są do stosowania z medium

Bardziej szczegółowo

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Mechatroniczny Pomiar Temperatury Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Karta katalogowa WIKA TV 25.01 Zastosowanie Sterowanie i regulacja procesami przemysłowymi

Bardziej szczegółowo

Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna

Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna Elektryczny Pomiar Temperatury Karta katalogowa WIKA TE 60.01 Zastoswowanie Odpowiedni do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz rysunek 3 4 Objaśnienie oznaczeń na tabliczce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c. Model 232.50.100 wg ATEX

Instrukcja obsługi. Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c. Model 232.50.100 wg ATEX Instrukcja obsługi Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c Model 232.50.100 wg ATEX Instrukcja obsługi model 2 wg ATEX Strony 3-9 Spis treści Spis treści 1. Instrukcja bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO PODŚWIETLENIA ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH

OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO PODŚWIETLENIA ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO PODŚWIETLENIA ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH EXIT Wersja wykonana z formowanego tworzywa sztucznego Seria opraw awaryjnych EXIT spełnia zasadnicze wymagania Dyrektywy ATEX (94/9/WE).

Bardziej szczegółowo

OPTIFLEX 1300 C Radarowy miernik poziomu z falą prowadzoną (TDR)

OPTIFLEX 1300 C Radarowy miernik poziomu z falą prowadzoną (TDR) KROHNE 12/2004 7.02526.21.PL KROHNE Endra Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk Uzupełniająca instrukcja montażu i eksploatacji OPTIFLEX 1300 C Radarowy miernik poziomu z falą prowadzoną

Bardziej szczegółowo

Przetwornik przepływu z systemem płytki oporowej

Przetwornik przepływu z systemem płytki oporowej Przetwornik z systemem płytki oporowej dla cieczy pomiary kontrola analiza Zakresy pomiarowe 1-10 l/min... 360-3600m 3 /h wody Dokładność pomiaru: ±1,5% od wartości końcowej pomiaru Przyłącze: G3/8...G2,

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Instrukcja obsługi 00809-0114-4021, Rev BA Dodatek B Model 3144P Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Instalacja w obszarze zagrożonym wybuchem......... strona B 1 Schematy instalacyjne............................

Bardziej szczegółowo

Seria DW 18. Mechaniczny sygnalizator przepływu. Instrukcje uzupełniające. Instrukcje uzupełniające dla zastosowań ATEX

Seria DW 18. Mechaniczny sygnalizator przepływu. Instrukcje uzupełniające. Instrukcje uzupełniające dla zastosowań ATEX Seria DW 18 Instrukcje uzupełniające Mechaniczny sygnalizator przepływu Instrukcje uzupełniające dla zastosowań ATEX KROHNE Spis treści Seria DW 18 1 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa 3 1.1 Zakres...3

Bardziej szczegółowo

Czujnik indukcyjny BI1,5-EG08K-Y1-H1341

Czujnik indukcyjny BI1,5-EG08K-Y1-H1341 ATEX kategoria II 1 G, strefa Ex 0 ATEX kategoria II 1 D, strefa Ex 20 SIL2 zgodny z IEC 61508 Obudowa cylindryczna gwintowana M8x1 Stal nierdzewna 1.4427 SO 2-przewodowy DC, nom. 8.2 VDC wyjście zgodne

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

LAL-SRW3 sygnalizator do separatorów oleju/benzyny

LAL-SRW3 sygnalizator do separatorów oleju/benzyny sygnalizator do separatorów oleju/benzyny Zalety Zasilanie 0 V AC Możliwość podłączenia do czujników Monitorowanie przepełnienia i przepływu wstecznego Monitorowanie grubości warstwy oleju, beznzyny, itp.

Bardziej szczegółowo

Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego Li800P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181

Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego Li800P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181 prostopadłościenny, aluminium / tworzywo sztuczne Różne opcje montażowe Wskazania LED zakresu pomiarowego Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne Wyjątkowo małe strefy martwe Opóźnienie propagacji sygnału:

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie jest wyposażone w dwanaście kanałów, które można oddzielnie parametryzować w ETS jako wejścia lub wyjścia. Przy użyciu przewodów przyłączeniowych

Bardziej szczegółowo

ISKROBEZPIECZNY ENKODER INKREMENTALNY typu IEI-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/10/09

ISKROBEZPIECZNY ENKODER INKREMENTALNY typu IEI-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/10/09 ISKROBEZPIECZNY ENKODER INKREMENTALNY typu IEI-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/10/09 POLSKA Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Murarska 28 tel/fax: (0048 32) 327 14 59 0048 32 326 44 00 0048 32 326 44 03 Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21

Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21 Mechatroniczny pomiar ciśnienia Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21 Karta katalogowa WIKA PV 21.02 inne aprobaty patrz strona 3

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Magnetyczne czujniki zbliżeniowe serii CST, CSV i CSH 1/9.05.01. Kontaktronowe, elektroniczne

Magnetyczne czujniki zbliżeniowe serii CST, CSV i CSH 1/9.05.01. Kontaktronowe, elektroniczne Magnetyczne czujniki zbliżeniowe serii CST, CSV i CSH > Czujniki zbliżeniowe serii CST, CSV, CSH Kontaktronowe, elektroniczne»» Konstrukcja tych czujników umożliwia zabudowę w rowkach znajdujących się

Bardziej szczegółowo

Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa

Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa Elektryczny Pomiar Temperatury Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa Karta katalogowa WIKA TE 60.30 Zastosowanie Budowa maszyn, instalacji oraz konstrukcja zbiorników Przenoszenie mocy,

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

+ 6.39 SYGNALIZATORY OPTYCZNO-AKUSTYCZNE

+ 6.39 SYGNALIZATORY OPTYCZNO-AKUSTYCZNE SYGNALIZATORY OPTYCZNO-AKUSTYCZNE DB3/B11 DB1/SM87HB DB3/SM87HB DB12/B13 Zestawy optyczno-akustyczne spełniają zasadnicze wymagania Dyrektywy ATE (94/9/WE) i są dopuszczone do użytkowania w strefach 1,

Bardziej szczegółowo

Seria LS. Elektryczny sygnalizator pozycji do napędów obrotowych

Seria LS. Elektryczny sygnalizator pozycji do napędów obrotowych 0 Elektryczny sygnalizator pozycji do napędów obrotowych Montaż Elektryczne sygnalizatory pozycji GEMÜ serii LS służą do sygnalizacji i kontroli pozycji armatur obrotowych.w zależności od wersji wyposażone

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy konwerter transmisji z zasilaczem typu CZAK-01

Dwukanałowy konwerter transmisji z zasilaczem typu CZAK-01 Dwukanałowy konwerter transmisji z zasilaczem typu CZAK-01 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA Łódź, grudzień 1995 r. Uwaga: producent. zastrzega sobie prawo modyfikacji konstrukcji urządzeń z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Czujnik magneto-indukcyjny dla cylindrów pneumatycznych BIM-UNT-AP6X/S1160

Czujnik magneto-indukcyjny dla cylindrów pneumatycznych BIM-UNT-AP6X/S1160 Bez akcesoriów montażowych dla cylindrów z rowkiem typu T Opcjonalne akcesoria do montażu na cylindrach innego typu. Możliwy prosty montaż jedną ręką Bezpośredni montaż na czujniku elementów do regulacji

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej

Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej Mechaniczny pomiar temperatury Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej Karta katalogowa WIKA TM 81.01 inne aprobaty patrz strona 8 8 Zastosowanie Przyrządy ogólnego stosowania

Bardziej szczegółowo

Wymiary. Dane techniczne

Wymiary. Dane techniczne Wymiary M30x1,5 18 5 78 79 S 36 Opis zamówienia LED Opis zamówienia Seria komfort Możliwość ustawienia potencjometrem szerokiego zakresu wykrywania obiektu 10 mm niezabudowany Przyłącze BN BK BU L+ L-

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia z osłoną ognioszczelną Do zastosowań w obszarach chronionych przed wybuchem Modele E-10 i E-11

Przetwornik ciśnienia z osłoną ognioszczelną Do zastosowań w obszarach chronionych przed wybuchem Modele E-10 i E-11 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia z osłoną ognioszczelną Do zastosowań w obszarach chronionych przed wybuchem Modele E-10 i E-11 Karta katalogowa WIKA PE 81.27 Zastosowanie Monitoring

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz rysunek 3 4 Sprawozdanie z oceny zagrożenia

Bardziej szczegółowo

kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC

kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC . kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC Informacje ogólne Urządzenie wskazujące IndiTop z Alfa Laval jest prostym i łatwym w obsłudze elektrycznym urządzeniem zwrotnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl Instrukcja obsługi PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Urządzenia separacyjno-sterownicze

Urządzenia separacyjno-sterownicze OZNACZENIE TYPU SSU* -ET Nazwa urządzenia : Urządzenie separacyjno sterownicze * Funkcja urządzenia: 1 kontrola linii dwuprzewodowej wraz z kntrolą rezystancji doziemnej (Rs, Rr, Rd) 2 kontrola linii dwuprzewodowej

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIKI CIECZY PIONOWE / POZIOME PIONOWE /POZIOME ZBIORNIKI CIECZY. 15 dm3 / l 320 dm3 / l Położenie pionowe. lub.

ZBIORNIKI CIECZY PIONOWE / POZIOME PIONOWE /POZIOME ZBIORNIKI CIECZY. 15 dm3 / l 320 dm3 / l Położenie pionowe. lub. ZBIORNIKI CIECZY PIONOWE / POZIOME PIONOWE /POZIOME ZBIORNIKI CIECZY 15 dm3 / l 320 dm3 / l Położenie pionowe lub Położenie poziome Oferujemy szeroki zakres zbiorników ciśnieniowych we wszystkich standardach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5

Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5 Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5 Sp. z o.o. 53-021 Wrocław ul. Korfantego 28 tel. 071/339 82 39, fax 071/339 73 79 tel. 071/339 87 56, NIP 899-22-97-851 dtrans p31 Przetwornik ciśnienia Typ 402050

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy B80

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy B80 Wysoka żywotność Przyśpieszenie Temperatura pracy Odporność na wibracje Wysoki stopień ochrony Zabezp. polaryzacji Niezawodny - obudowa z anodowanego aluminium pokryta tytanem chroni przed czynnikami środowiska

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Karta katalogowa WIKA PE 81.47 Zastosowanie Monitorowanie ciśnienia Regulacja i sterowanie ciśnienia Monitorowania

Bardziej szczegółowo

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex FA300Ex Przetworniki punktu rosy Idealne rozwiązanie do pomiaru punktu rosy w aplikacjach ciśnieniowych i atmosferycznych m.in. do kontroli osuszaczy membranowych, adsorpcyjnych, dla 1 strefy zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Widok z przodu 4+ 5- Power Rail

Widok z przodu 4+ 5- Power Rail Separator napięcia KFD2-VR-Ex1.12 Charakterystyka Konstrukcja 1-kanałowa bariera rozdzielająca zasilanie 24 V DC (szyna zasilająca) Wejście napięciowe 0 V... 9 V Wyjście napięciowe 0 V... 9 V Funkcja Widok

Bardziej szczegółowo

Czujnik temperatury Tri-Clamp

Czujnik temperatury Tri-Clamp SENSORS FOR FOOD AND BIOPHARMA. Informacja o produktach TFP-47P, -67P, -167P PHARMA Czujnik temperatury Tri-Clamp Zastosowanie / przeznaczenie Pomiar temperatury w rurociągach i zbiornikach Atesty Przykłady

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI 1 SIŁOWNIKI 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE STRONA 4 CZUJNIKI POZYCJI LTS STRONA 5 SIŁOWNIKI CZUJNIKI POZYCJI LTL STRONA 9 SPIS TREŚCI CZUJNIKI POZYCJI LTE STRONA 12 3 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Czujniki temperatury. Typ MBT 5250, 5260 i 5252. Broszura techniczna

Czujniki temperatury. Typ MBT 5250, 5260 i 5252. Broszura techniczna Czujniki temperatury Typ MBT 5250, 5260 i 5252 Broszura techniczna Broszura techniczna Czujniki temperatury typu MBT 5250, 5260 Charakterystyka MBT 5250/5260 Wkład pomiarowy MBT 5250 Do pomiaru i regulacji

Bardziej szczegółowo

Magnetostrykcyjny czujnik przemieszczenia liniowego, wykonanie do kontroli pozycji tłoka LTX1000M-R10-Li0-X3-H1151

Magnetostrykcyjny czujnik przemieszczenia liniowego, wykonanie do kontroli pozycji tłoka LTX1000M-R10-Li0-X3-H1151 Typ Nr kat. 1540031 Przeznaczone dla cylindrów hydraulicznych Czujnik jest odporny na ciśnienie do 340 bar (ciągłe), 680 bar (chwilowe) Odporność na wstrząsy do 1000g Wskazanie stanu za pomocą 3-kolorowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych technicznych

Arkusz danych technicznych Lanca ssąca dla silnikowych pomp dozujących z czujnikiem poziomu i funkcją zwrotną Bezpieczeństwo Informacje ogólne PRZESTROGA! Przestrzegać karty charakterystyki dozowanego medium! Zagrożenie personelu

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Poradnik montażu Micro OPLC 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 2 wejścia PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych,

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik poziomu NS 20 Przeznaczony dla cieczy Regulacja czułości

Przekaźnik poziomu NS 20 Przeznaczony dla cieczy Regulacja czułości MINIPAN Cyfrowe urządzenia pomiarowe, nadzór temperatury i sieci Urządzenia specjalne na Ŝyczenie klienta www.ziehl.de Instrukcja obsługi Przekaźnik poziomu NS 20 Przeznaczony dla cieczy Regulacja czułości

Bardziej szczegółowo

KROHNE 01/2002 7.02306.22.PL. DK 46, DKR 46 DK 47, DK 48, DK 800 Miniaturowe przepływomierze rotametryczne

KROHNE 01/2002 7.02306.22.PL. DK 46, DKR 46 DK 47, DK 48, DK 800 Miniaturowe przepływomierze rotametryczne KROHNE 01/2002 7.02306.22.PL KROHNE Polska Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk DK 46, DKR 46 DK 47, DK 48, DK 800 Miniaturowe przepływomierze rotametryczne Miniaturowe przepływomierze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Czujniki różnicy ciśnienia

Czujniki różnicy ciśnienia 1 920 1920P01 Czujniki różnicy ciśnienia do neutralnych i lekko korozyjnych cieczy i gazów QBE63-DP... Czujniki do pomiaru dodatnich i ujemnych ciśnień oraz różnic ciśnienia czynników ciekłych i gazowych

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

Optyczny interfejs transmisyjny COGUSB-03

Optyczny interfejs transmisyjny COGUSB-03 Optyczny interfejs transmisyjny Dokumentacja techniczno-ruchowa i instrukcja obsługi COGUSB3/002U DTR wersja B Łódź, czerwiec 2007 r. zastrzega sobie prawo do modyfikacji konstrukcji urządzeń, z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATOR SYGNAŁÓW PRĄDOWYCH BEZ ENERGII POMOCNICZEJ TYPU SP-02 WARSZAWA, STYCZEŃ 2004r. 1 DTR.SP-02

Bardziej szczegółowo

Termometr rozszerzalnościowy Kontroler temperatury bezpieczeństwa Model SW15

Termometr rozszerzalnościowy Kontroler temperatury bezpieczeństwa Model SW15 Mechatroniczny pomiar temperatury Termometr rozszerzalnościowy Kontroler temperatury bezpieczeństwa Model SW15 Karta katalogowa WIKA TV 28.04 więcej aprobat patrz strona 5 Zastosowanie Monitoring temperatury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności WE do zawór elektromagnetyczny 0518 / 1218

Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności WE do zawór elektromagnetyczny 0518 / 1218 Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności WE do zawór elektromagnetyczny 0518 / 1218 szanowny kliencie! Aby zagwarantowac poprawne funkcjonowanie zaworu, oraz Twoje wlasne bezpieczenstwo, prosimy o uwazne

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych technicznych

Arkusz danych technicznych Lanca ssąca dla silnikowych pomp dozujących z czujnikiem poziomu i funkcją zwrotną Bezpieczeństwo Informacje ogólne PRZESTROGA! Przestrzegać karty charakterystyki dozowanego medium! Zagrożenie personelu

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex AK-Ex 1 Przepustnica odcinająca Przepustnica odcinająca AK-EX z siłownikiem w wersji Ex przeznaczona jest do odcinania przepływu strumienia, należy do II grupy urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo