GPS TRACKER LOKALIZATOR GPS CCTR-700 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GPS TRACKER LOKALIZATOR GPS CCTR-700 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 GPS TRACKER LOKALIZATOR GPS CCTR-700 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Witamy użytkowników lokalizatora GPS CCTR-700! Produkt posiada moduł GPS oraz moduł GSM, ma dużo nowych i unikalnych funkcji, takich jak wysyłanie SMS z linkiem do strony internetowej i wyświetlanie lokalizacji na Google map na komputerze lub w telefonie, zapis śladu, odtwarzanie historii. Urządzenie posiada wodoszczelną obudowę z magnetycznym zaczepem, wbudowywany czujnik wstrząsu, alarm ruchu i kontrolę napięcia zasilania. W stanie czuwania może pracować dni co zapewnia bateria polimerowa o pojemności 2000mH. Inne funkcje to alarm przekroczenia strefy (over area alarm), alarm przekroczenia prędkości (over speed alarm), SOS itp. SPIS TREŚCI: 1. Zakres użytkowania 2. Specyfikacja zawartości opakowania 3. Czynności wstępne 4. Dodanie/Usunięcie/Sprawdzenie zaprogramowanego numeru 5. Zmiana/Sprawdzenie hasła 6. Wybór języka 7. Wybór trybu dzwonienia w celu otrzymania raportu 8. Wybór trybu wysyłania SMS w celu otrzymania raportu 9. Wybór trybu dzwonienia w celu otrzymania linku do mapy z lokalizacją obiektu: 10. Wysyłanie SMS z zapytaniem o lokalizację obiektu na mapie 11. Ustawienie adresu IP 12. Ustawienie nazwy APN 13. Ustawienie nazwy i hasła użytkownika GPRS 14. Wysyłanie SMS w celu załadowania historii śladu do witryny sieci 15. Funkcja rejestratora 16. Rozpoczęcie zapisu śladu 17. Zatrzymanie zapisu śladu 18. Sprawdzanie numeru seryjnego ID lokalizatora 19. Ustawienie urządzenia w trybu zasilania STANDBY (domyślne ustawienie fabryczne) 20. Ustawienie włączenia/wyłączenia czujnika wstrząsu 21. Ustawienie trybu oszczędzającego zasilanie (Ustawienie przerw załączania się GPS) 22. Ustawienie czujnika wstrząsu i ruchu (Lokalizator może być używany jako alarm samochodowy) 23. Alarm przekroczenia strefy 24. Alarm przekroczenia prędkości 25. Ustawienie trybu Real Tracking 1

2 26. Alarm niskiego stanu baterii 27. Kasowanie wszystkich alarmów 28. SOS Nagły wypadek 29. Uwagi dotyczące pracy lokalizatora 30. Rozwiązywanie problemów 31. Lista poleceń 32. Uwagi 33. Gwarancja 1. Zakres użytkowania: Lokalizator GPS może być używany do śledzenia samochodów osobowych, pojazdów firmowych, autobusów, taksówek, ciężarówek, ludzi starszych, dzieci, pracowników na zewnątrz, podróżnych, badaczy, turystów, ruchomego wyposażenia, motolotni itd. Nasza darmowa strona lokalizacji szerokości i długości geograficznej: Nasz darmowy link dla lokalizacji na mapie: Nasza darmowa strona trackingu: 2. Specyfikacja zawartości opakowania: Lokalizator GPS, ładowarka samochodowa, przewód USB, instrukcja obsługi. 2

3 3. Czynności wstępne: a: Kup kartę telefoniczną SIM 2G GSM, z usługą obsługi SMS i identyfikacją połączeń przychodzących. Jeżeli chcesz śledzić i zapisywać historię trackingu na stronie WWW, karta powinna mieć także funkcję GPRS i otrzymać APN, nazwę użytkownika GPRS i hasło, numer karty SIM jest numerem lokalizatora i wszystkie operacje (SMS przychodzące i wychodzące) będą używać tego numeru. 1. Zainstaluj kartę SIM Wyciągnij długą, wąską gumową zatyczkę w obudowie urządzenia. Zobaczysz gniazdo karty SIM a obok niego żółty przycisk przełącznika. Naciśnij ten przycisk i wyciągnij gniazdo karty SIM. Umieść kartę SIM w oprawce a następnie całość w urządzeniu (zwróć szczególną uwagę na prawidłowe umieszczenie karty!). Zabezpiecz gniazdo gumową zatyczką. Uwaga: lokalizator potrzebuje użycia sieci 2G GSM i może zapewnić śledzenie tylko przez 2G GPRS, nie może pracować w sieci CDMA albo 3G(WCDMA albo CDMA2000), również nie wszystkie sieci 3G mogą współpracować z urządzeniem. 2. Przed instalowaniem albo deinstalowaniem karty SIM, wyłącz urządzenie. 2. Włączenie/Wyłączenie ON/OFF Jeśli zasilanie jest wyłączone OFF, naciśnij przycisk SOS aż zaświeci zielona dioda LED, puść przycisk, urządzenie jest załączone. Kiedy dioda LED miga co 4 sekundy, to znaczy, że lokalizator GPS jest gotowy i pracuje dobrze. 3

4 Jeśli zasilanie jest wyłączone OFF, możesz wyciągnąć oprawkę z kartą SIM i wstawić ją znowu, urządzenie załączy się automatycznie. Jeśli zasilanie jest wyłączone OFF, włóż wtyczkę ładowarki samochodowej żeby naładować akumulator, urządzenie załączy się automatycznie. Kiedy zasilanie jest włączone ON, naciśnij i trzymaj przycisk SOS aż do szybkiego migania zielonej diody LED, puść przycisk SOS. Trzykrotne naciśnięcie przycisku SOS spowoduje wyłączenie urządzenia. Jeśli napięcie baterii w urządzeniu jest zbyt niskie, lokalizator wyłączy się automatycznie. 3. Oznaczenia świecenia wskaźnika LED: ZIELONY pojedynczy błysk: GSM i GPS pracującą poprawnie ZIELONY dwukrotny błysk: GSM pracuje dobrze, słaby sygnał GPS ZIELONY trzykrotny błysk: GSM i GPS pracują dobrze ale bateria jest słaba ZIELONY czterokrotny błysk: GSM pracuje dobrze, słaba bateria, słaby sygnał GPS ZIELONE ciągle świecenie diody LED: szukanie sieci GSM ZIELONA dioda LED nie świeci: wyłączone zasilanie ZIELONA dioda LED miga szybko: urządzenie odbiera lub wysyła SMS CZERWONY pojedynczy błysk: rozpoczęcie zapisu śladu CZERWONY dwukrotny błysk: błędne ostatnie załadowanie zapisu CZERWONY trzykrotny błysk: błędne ostatnie załadowanie zapisu i rozpoczęcie od nowa 4. Ładowanie baterii Ostrzeżenie: lokalizator GPS jest zasilany i ładowany wyłącznie napięciem stałym DC 5V, za wysokie napięcie albo napięcie AC może uszkodzić urządzenie, proszę sprawdź i potwierdź, że ładowarka nadaje się do tego urządzenia. Zalecamy używanie naszej oryginalnej ładowarki samochodowej do zasilania i ładowania tego sprzętu. Wyciągnij gumową zatyczkę, włóż wtyk DC kabla zasilającego USB do gniazda urządzenia. Jeżeli dioda LED jest CZERWONA, to znaczy, że to następuje ładowanie, jeżeli ZIELONA, to znaczy, że ładowanie jest zakończone. Ponowne ładowanie trwa około 3-4 godzin. Teoretycznie, czas pracy baterii w stanie czuwania może trwać około dni, jednak czas ten może być krótszy w konkretnej sytuacji (ciągłe wysyłanie sygnału GPRS bądź częste SMS-y mogą skrócić czas pracy baterii od 1 do 2 dni (podobnie jak w telefonie komórkowym) 5. Przywrócenie ustawień domyślnych Wyciągnij kartę SIM wraz z oprawką, naciśnij przycisk SOS i nie puszczaj, Włóż ponownie kartę SIM do urządzenia, lokalizator załączy się automatycznie, kilka sekund później ZIELONA dioda LED zaświeci 10 razy i będzie świecić ciągle, wtedy puść przycisk SOS. Lokalizator GPS wróci do ustawień fabrycznych. 4

5 Uwaga: Po tej operacji wszystkie wstępnie wyznaczone numery telefonów zostaną skasowane hasło zmienione na domyślne: Antena Lokalizator GPS posiada wbudowane anteny GSM i GPS. Staraj się ustawić lokalizator z daleka od dużych przedmiotów metalowych które mogą osłabić sygnał. 7. Wodoszczelność urządzenia Urządzenie posiada klasę wodoszczelności IP56, to znaczy polanie albo pokropienie nie może uszkodzić lokalizatora GPS ale nie możesz upuścić urządzenia do wody. 8. Czujnik wstrząsu GPS WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE Lokalizator posiada wbudowany czujnik wstrząsu, użytkownik może użyć funkcji SHOCKCONTROL. Kiedy urządzenie zacznie przemieszczać się, czujnik wstrząsu może włączy GPS automatycznie, kiedy pozostaje w tym samym miejscu wyłączy się automatycznie, co pozwoli na znaczne wydłużenie czasu pracy baterii. 9. Zakres temperatur Temperatura pracy urządzenia: od -20st. C do 60st. C, powyżej tego zakresu wskazania mogą nie osiągnąć standardowego poziomu, temperatura magazynowania może wynosić od -40st. C do 80st. C. 4. Dodanie/Usunięcie/Sprawdzenie zaprogramowanego numeru: Lokalizator GPS może wskazywać aktualną pozycję obiektu na dwa sposoby. Jedna metoda zadzwonienie z wprowadzonego numeru do trackera. Tracker po 3 dzwonkach rozłączy się i po chwili na ten numer odeśle SMS z lokalizacją, Druga metoda to wysłanie SMS z zapytaniem o lokalizację. Zapytanie można przesłać z każdego znając hasło, należy zatem strzec hasło przed poznaniem przez inne osoby. 1. Dodaj wstępnie wyznaczony numer przez SMS Wyślij SMS ADDPHONE*123456*A* , oznacza przykładowy numer który chcesz wstępnie wyznaczyć, (następne tak samo), ADDPHONE to polecenie, to hasło; A oznaczenie dodanego wstępnie numeru. Możemy dodać łącznie trzy numery telefonów oznaczając je literkami A, B i C. Jeśli operacja dodania numeru powiedzie się, urządzenie automatycznie poinformuje Cię o tym i otrzymasz SMS o treści: Add Preset Phone OK, jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. 2. Usuń wstępnie wyznaczony numer przez SMS 5

6 Wyślij SMS DELETEPHONE*123456*A, DELETEPHONE jest poleceniem, to hasło, A jest wstępnie wyznaczonym numerem. Jeśli oznaczenie jest A B lub C wpisz właściwą literkę w treści SMS. Jeśli operacja usuwania powiedzie się urządzenie automatycznie poinformuje Cię o tym i otrzymasz SMS o treści: Delete Preset Phone OK, jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. 3. Sprawdź wstępnie wyznaczony numer przez SMS Wyślij SMS CHECKPHONE*123456, CHECKPHONE jest poleceniem, to hasło. Jeśli operacja powiedzie się, otrzymasz informację Preset Phone A: ; B: ; C; Cyfry: , oraz oznaczają przykładowe numery telefonów. Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. 5. Zmiana/Sprawdzenie hasła: 1. Zmień hasło lokalizatora Wyślij SMS CHANGEPASSWORD*123456*888888, CHANGEPASSWORD jest poleceniem, to stare hasło, to nowe hasło. Cyfry oznaczają przykładowe hasło, prosimy o użycie innego hasła. Jeśli operacja powiedzie się, otrzymasz informację New Password : , Hasło to dotyczy każdego wstępnie podanego numeru. Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. Uwaga: Tylko wstępnie wyznaczony telefon może zmienić hasło. 2. Sprawdź hasło lokalizatora Wyślij SMS CHECKPASSWORD, CHECKPASSWORD jest poleceniem, jeśli operacja powiedzie się, otrzymasz informację Password : (hasło przykładowe). Uwaga: Tylko wstępnie wyznaczony telefon może zmienić hasło. 6. Wybór języka: Wyślij SMS ENGLISH*123456, ENGLISH jest poleceniem, to hasło. Jeśli operacja powiedzie się, otrzymasz informację Set Langue to English. Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. Uwaga: urządzenie wstępnie jest zaprogramowane w języku angielskim. Wprowadzenie polskiej wersji językowej może nastąpić w przyszłości. 7. Wybór trybu dzwonienia w celu otrzymania raportu: 6

7 1. Wyślij SMS SMSMODE*123456, SMSMODE jest poleceniem, to hasło. Jeśli operacja powiedzie się, otrzymasz informację Set Report Mode to SMS. Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne, otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. Uwaga: ten SMS jest poleceniem ustawień, nie spowoduje wysłania lokalizacji trackera natychmiast. Żeby zlokalizować urządzenie natychmiast, zadzwoń lub wyślij SMS o treści: SMSLOCATE. 2. W tym trybie, używając wstępnie zaprogramowanego, po 3 dzwonkach lokalizator zawiesi rozmowę i automatycznie po około 30 sekundach wyśle SMS z informacją o aktualnej lokalizacji użytkownika (szerokość i długość geograficzna czas, szybkość, stan baterii itd.) Jeżeli lokalizator nie ma wstępnie wyznaczonego numeru, każdy numer może wywołać komendę by otrzymać informację o lokalizacji. Jeżeli lokalizator ma wstępnie wyznaczony numer, wtedy tylko ten wstępnie wyznaczony telefon może wywołać komendę by urządzenie przesłało informację o lokalizacji natychmiast. 3. Podstawowe informacje o lokalizacji zawierają: szerokość geograficzną, długość geograficzną, szybkość, kierunek, datę i czas, stan baterii itd. Przykładowy SMS z informacją: Latitude (szerokość geograficzna): n Longitude (długość geograficzna): e Speed (prędkość)(km/h):45.0 Direction(degrees) Kierunek(stopnie): 0.00 GMT (czas Greenwich):2010/09/24 13:00.40 Battery (bateria):83% Jeżeli stan baterii jest niższy niż 10%, lokalizator wyśle informację do wstępnie wyznaczonego numeru. 4. Jeżeli lokalizator nie może otrzymać sygnału GPS, to nie może zlokalizować aktualnej pozycji, wtedy wyśle informację z ostatnią zlokalizowaną pozycją i doda informację GPS Signal weak, Last located: ( sygnał GPS słaby, ostatnie położenie: ). 5. Użytkownik na stronie podając szerokość i długość geograficzną może zlokalizować lokalizator GPS mapie. Do lokalizacji użytkownik może również użyć Google Map. 8. Wybór trybu wysyłania SMS w celu otrzymania raportu: Wyślij SMS SMSLOCATE*123456, SMSLOCATE jest poleceniem, to hasło. Lokalizator będzie wyszukany natychmiast i odeśle informację o aktualnej lokalizacji obiektu (szerokość i długość geograficzna, prędkość, stan baterii itd.). Przykładowy SMS jest taki jak w poprzednim punkcie. Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. 7

8 9. Wybór trybu dzwonienia w celu otrzymania linku do mapy z lokalizacją obiektu: 1. Wyślij SMS LINKMODE*123456, LINKMODE jest poleceniem, to hasło. Jeżeli operacja powiedzie się, lokalizator odeśle informację Set Report Mode to Map Link (link do strony WWW z zaznaczoną na mapie lokalizacją obiektu). Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. Uwaga: ten SMS jest poleceniem ustawień, nie spowoduje wysłania lokalizacji trackera natychmiast. Żeby zlokalizować urządzenie natychmiast, zadzwoń lub wyślij SMS o treści: SMSLOCATE. 2. W tym trybie, używając wstępnie zaprogramowanego po 3 dzwonkach lokalizator zawiesi rozmowę i automatycznie po około 30 sekundach wyśle SMS z informacją o aktualnej lokalizacji użytkownika (link do strony mapy) którą można wyświetlić na niektórych telefonach lub w komputerze. Jeżeli lokalizator nie ma wstępnie wyznaczonego numeru, każdy numer może wywołać komendę by otrzymać informację o lokalizacji. Jeżeli lokalizator ma wstępnie wyznaczony numer, wtedy tylko ten wstępnie wyznaczony telefon może wywołać komendę by urządzenie przesłało informację o lokalizacji natychmiast. 3. Podstawowe informacje o lokalizacji włączając linki do map, stan baterii itd. Przykładowy SMS z informacją: (Google map) Battery:91% 4. Użytkownik używając z funkcją Internetu klikając na link otrzymany SMS-em może zobaczyć lokalizację obiektu na mapie. Możesz kliknąć + lub - by powiększyć albo zmniejszyć mapę. 10. Wysyłanie SMS z zapytaniem o lokalizację obiektu na mapie: 8

9 Wyślij SMS LINKLOCATE*123456, LINKLOCATE jest poleceniem, to hasło. Lokalizator natychmiast odeśle SMS z informacją o lokalizacji obiektu (link do strony sieci WWW z mapą). Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. 11. Ustawienie adresu IP: Wyślij SMS IP*123456* ,2088, IP jest poleceniem, to hasło ,2088 jest adresem IP witryny. Jeżeli operacja powiedzie się, lokalizator odeśle SMS: IP: ,2088, domyślny adres IP to: ,2088, adres być może zmieniony przy kolejnej modernizacji, wszelkie zmiany są odnotowane na stronie: Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. 12. Ustawienie nazwy APN: Wyślij SMS APN*123456*apnname, APN jest poleceniem, to hasło; apnname to nazwa APN sieci telefonii komórkowej, Jeżeli operacja powiedzie się, otrzymasz informację APN:apnname, zadzwoń na infolinię operatora aby otrzymać nazwę APN. Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne, otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. 13. Ustawienie nazwy i hasła użytkownika GPRS: Wyślij SMS USERNAME*123456*username*password, USERNAME jest poleceniem, to hasło, username to nazwa użytkownika sieci telefonii komórkowej, password to otrzymane hasło od operatora. Jeżeli operacja powiedzie się, otrzymasz informację Username:username, Password:password. Zadzwoń na infolinię operatora GPRS aby otrzymać nazwę użytkownika i hasło. Niektórzy operatorzy GPRS nie wymagają nazwy użytkownika i hasła. Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne, otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. Uwaga: przed załadowaniem śladu potrzebujesz ustawić adres IP, APN, nazwę użytkownika GPRS i hasło (sieci 2G GSM potrzebują APN, nazwy użytkownika GPRS i hasła, sieć 3G nie jest zaprogramowana do tego trackera), jednorazowe ustawienia wystarczą do zapisania w pamięci urządzenia. 14. Wysyłanie SMS w celu załadowania historii śladu do witryny sieci: 1. Wyślij SMS UPLOADTRACKING*123456, UPLOADTRACKING jest poleceniem, to hasło. Jeżeli operacja powiedzie się, dostaniesz odpowiedź Set upload tracking OK. Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne, otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password albo Upload fail. Jeżeli IP, APN, nazwa użytkownika GPRS i hasło nie są poprawne albo komputer serwera witryny sieci nie pracuje, tracker 9

10 odeśle informację DSC no feed back. Ponownie sprawdź IP, APN,nazwę użytkownika i hasło dostępu. 2. Po wysłaniu SMS, lokalizator będzie ładował historię zapisu śladu do przez GPRS i wyśle informację o pomyślnym zakończeniu. Przykładowy SMS (tłumaczenie): Załadowanie śladu zakończyło się sukcesem Bateria:91% 3. Karta telefoniczna trackera powinna umożliwiać połączenie GPRS. Należy wysłać SMS by umieścić adres IP, nazwę, APN i nazwę użytkownika GPRS & hasło (niektórzy operatorzy nie wymagają tych danych, upewnij się dzwoniąc na infolinię operatora sieci telefonii komórkowej). 4. Witryna sieci jest zaprojektowana przez producenta urządzenia i jest bezpłatna dla użytkowników naszych produktów, do pierwszej rejestracji potrzebny jest numer seryjny produktu. Jeden numer seryjny tylko może być zarejestrowany tylko na jedną nazwę użytkownika. Jeżeli numer seryjny jest używany przez kogoś innego, skontaktuj się z nami by usunąć tego użytkownika. 5. Kiedy użytkownik zarejestruje się w witrynie sieci, może odtworzyć historię przemieszczania się obiektu, na ekranie zostanie pokazana ostatnia lokalizacja, możliwa jest zmiana zakresu daty wyświetlania (historia crackingu jest przechowywana na serwerze tylko przez 2 tygodnie). Uwaga: 1. UPLOADTRACKING jest poleceniem natychmiastowego załadowania historii zapisu śladu w lokalizatorze do witryny sieci. Nie jest to poleceniem rozpoczęcia lub zatrzymania zapisu, Przed załadowaniem powinieneś wysyłać SMS by rozpocząć i zakończyć zapis w urządzeniu. 2. Przed załadowaniem zapisu śladu dokonaj następujących ustawień: 1. Zarejestruj się na stronie 2. Wpisz adres IP. 3. Wpisz nazwę APN (sieć 2G GSM). 4. Wpisz nazwę użytkownika i hasło(sieć 2G GSM). Te 4 kroki trzeba wykonać tylko raz, informacje zostaną zapisane w pamięci trackera i nie będą wymagać ponownego wpisania po zresetowaniu urządzenia. Jeżeli nie zamierzasz ładować zapisu śladu, to nie jest konieczna rejestracja w witrynie sieci i umieszczanie IP, APN, nazwy użytkownika GPRS i hasła. 3. Wyślij SMS by rozpocząć lub zatrzymać zapis śledzenia a potem następny SMS by załadować historię śladu. Za każdym razem start zapisu i zatrzymanie wymaga wysyłania 10

11 SMS i za każdym razem natychmiastowe załadowanie śladu zapisu również potrzebuje wysyłania SMS. 15. Funkcja rejestratora: Lokalizator może być używany jak rejestrator danych GPS, wysyłając SMS-em odpowiednie komendy możesz rozpocząć bądź zatrzymać zapisywanie śladu a następnie odtworzyć historię trackingu na mapie. 16. Rozpoczęcie zapisu śladu: 1. Wyślij SMS STARTRECORD*123456, STARTRECORD jest poleceniem, to hasło. Tracker rozpocznie zapis śladu natychmiast i odeśle informację o pomyślnym rozpoczęciu zapisu. Jeżeli pamięć flash w trackerze jest pełna, najwcześniejsze dane będą skasowane. Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. 2. Odstęp zapisu nie jest ustalony, jeżeli prędkość jest niższa niż 10km/h, każdy punkt będzie zapisywany co 30 sekund, jeżeli prędkość jest wyższa niż 10km/h i niższa niż 50km/h, zapis nastąpi co 15 sekund, jeżeli szybkość jest wyższa niż 50km/h, co każde 5 sekund. Jeżeli lokalizator nie jest przemieszczany, nie ma żadnego zapisu. Przykładowa odpowiedź SMS: Rozpoczęcie zapisu śladu Bateria:91% 17. Zatrzymanie zapisu śladu: Wyślij SMS STOPRECORD*123456, STOPRECORD jest poleceniem, to hasło; tracker zatrzyma zapis natychmiast i odeśle informację o pomyślnym zakończeniu. Jeżeli pamięć jest pełna, najwcześniejsze dane będą automatycznie skasowane, możesz rozpocząć i zatrzymać zapis w zależności od potrzeby. Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. Przykładowa odpowiedź SMS: Zatrzymanie zapisu śladu Bateria:91% 18. Sprawdzanie numeru seryjnego ID lokalizatora: Wyślij SMS ID*123456, ID jest poleceniem, to hasło. Jeżeli operacja powiedzie się, tracker odeśle informację ID No: , są numer seryjny dla tego urządzenia, ten numer jest unikalny dla rejestru na Jeżeli numer ten jest używany przez innego użytkownika proszę o kontakt z naszym serwisem. 11

12 Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. 19. Ustawienie urządzenia w trybu zasilania STANDBY (domyślne ustawienie fabryczne): Wyślij SMS STANDBY *123456, STANDBY jest poleceniem, to hasło. Kiedy zasilanie GPS jest w trybie STANDBY, wówczas odbiornik GPS jest wyłączony a GSM jest włączony. GPS będzie załączony kiedy urządzenie zostanie przemieszczone lub nastąpi zapis śladu. Ten tryb pozwala na długą pracę baterii, czasem do dni. Podczas pracy w tym trybie, kiedy lokalizator nie może odebrać sygnału GPS (w pomieszczeniu, na podziemnym parkingu), otrzymamy raport sprzed wejścia do pomieszczenia, tj. raport z ostatniej lokalizacji z dostępnym GPS. 20. Ustawienie włączenia/wyłączenia czujnika wstrząsu: Wyślij SMS SHOCKCONTROL*123456, SHOCKCONTROL jest poleceniem, to hasło. Włączenie zasilania odbiornika GPS jest kontrolowane przez czujnik wstrząsu. Jeśli urządzenie jest przemieszczane, wówczas GPS będzie pracował w sposób ciągły. Jeśli tracker jest w bezruchu na ponad 2 minuty, wówczas nastąpi wyłączenie zasilania GPS. Tryb ten pozwala na wydłużenie pracy baterii na około 5-7 dni. Podczas pracy w tym trybie, kiedy lokalizator nie może odebrać sygnału GPS (w pomieszczeniu, na podziemnym parkingu), otrzymamy raport sprzed wejścia do pomieszczenia, tj. raport z ostatniej lokalizacji z dostępnym GPS. 21. Ustawienie trybu oszczędzającego zasilanie (Ustawienie przerw załączania się GPS): Wyślij SMS SETPOWER*123456*10, SETPOWER jest poleceniem, to hasło. 10 oznacza czas przerwy, to znaczy, że co każde 10 minut GPS załączy się i urządzenie odbierze dane o lokalizacji jeden raz. Liczba ta musi być 2 cyfrowa 00 do 99, jeśli czas przerw jest dłuższy wówczas oszczędzanie baterii również większe, 00 oznacza, że GPS jest załączony, 99 oznacza, że jest wyłączony. (Ustawienie fabryczne to 99, co oznacza, że GPS jest wyłączony, Kiedy zadzwonisz do lokalizatora, GPS załączy się. Jeśli ustawiony jest tryb Real Tracking, GPS będzie załączony). 22. Ustawienie czujnika wstrząsu i ruchu (Lokalizator może być używany jako alarm samochodowy): Wyślij SMS SHOCKALARM*123456, SHOCKALARM jest poleceniem, to hasło. Lokalizator odeśle informację Set Shock Alarm OK by wskazać, że operacja powiodła się. Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. 12

13 Po tych ustawieniach system będzie co 2 minuty sprawdzał stan czujnika wstrząsu i ruchu i w razie potrzeby wyśle SMS z lokalizacją obiektu a następnie, jeśli obiekt będzie w ruchu, co 2 minuty będą wysyłane kolejne informacje. Jeśli obiekt zatrzyma nastąpi wyłączenie alarmu po 3 SMS-ach. Użytkownik może wysłać SMS by ponownie uruchomić alarm wstrząsu, ta funkcja nie będzie włączać GPS ciągle lecz tylko wtedy kiedy zostanie uruchomiony czujnik wstrząsu, więc nie będzie znacząco zmniejszać stanu naładowania baterii. Poniżej przykładowa (przetłumaczona) treść SMS: Ruch obiektu Szerokość geograficzna: n Długość geograficzna: e Prędkość(km/godz.):45.0 Kierunek(Stopnie): Czas Greenwich:2008/04/25 08:29: Bateria:78% 23. Alarmem przekroczenia strefy: Wyślij SMS SETAREA*123456*A N E*B N E, SETAREA jest poleceniem, to hasło, A N E to długość geograficzna i szerokość pierwszego punktu (A) lokalizacji, B N E to długość geograficzna i szerokość drugiego punktu (B) lokalizacji. Uwaga: do ustawienia tego alarmu potrzebne jest wpisanie 2 punktów na siatce mapy, punktu A i punktu B. Punkt A musi być zawsze na lewo od punktu B. Format zapisu szerokości i długości geograficznej tych punktów jest następujący: format szerokości to YY.YYYYYYN, tj. 8 cyfr i litera N albo S, co oznacza północną albo południową szerokość geograficzną. Jeżeli wpiszesz mniej cyfr (mniejsza dokładność) to na końcu dodaj zera do uzyskania 8 cyfr. Format długości geograficznej to XXX.XXXXXXE; tj. 9 cyfr, i litery E albo W, co oznacza wschodnią długość albo zachodnią długość geograficzną. Jeżeli wpiszesz mniej niż 9 cyfr również dodaj na końcu zera do uzyskania 9 cyfr. Jeśli operacja powiedzie się otrzymasz informację Set over Area Alarm OK. Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. Po tych ustawieniach system będzie co 5 minut sprawdzał czy został przekroczony obszar wyznaczonej strefy i wyśle alarm do z którego był wysłany SMS z ustawieniami. Poniżej przykładowa (przetłumaczona) treść SMS: Poza strefą Szerokość geograficzna: n Długość geograficzna: e Prędkość (km/godz.):45.0 Kierunek(Stopnie):

14 Czas Greenwich: 2010/09/25 08:29: Bateria:89% 24. Alarm przekroczenia prędkości: Wyślij SMS SETSPEED*123456*040, SETSPEED jest poleceniem, to hasło, 040 to wstępnie wyznaczona prędkość maksymalna, musi to być liczba 3 cyfrowa, od 000 do 999, jednostka to km/godzinę. Jeśli operacja powiedzie się, lokalizator odeśle informację Set Over Speed Alarm OK. Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. Po tych ustawieniach system będzie sprawdzał co 5 minut czy prędkość jest wyższa od wstępnie wyznaczonej. Jeśli prędkość zostanie przekroczona tracker wyśle SMS do użytkownika który zaprogramował ten alarm. Poniżej przykładowa przetłumaczona treść SMS (otrzymasz SMS w j. angielskim): Szerokość geograficzna: n Długość geograficzna: e Prędkość (km/godz.):45.0 Kierunek(Stopnie): Czas Greenwich:2008/04/25 08:29: Bateria:78% 25. Ustawienie trybu Real Tracking: Wyślij SMS SETTRACKING*123456*15M030T, SETTRACKING jest poleceniem, to hasło, 15 oznacza odstęp czasu, M oznacza minuty jako jednostkę czasu, musi to być liczba dwucyfrowa od 00 do 99, 030 to wstępnie wyznaczona liczba SMS, T oznaczy ilość razy, musi to być liczba trzycyfrowa od 000 do M030T oznacza że co 15 minut otrzymamy 30 SMS-ów. W tym trybie tracker zlokalizuje pozycję w wyznaczonych odstępach czasu i automatycznie będzie wysyłał SMS-y do wstępnie wyznaczonego. Uwaga: jeżeli ustawisz parametry Over Area Report (poza obszarem strefy) i Over Speed Report (przekroczenia prędkości), wówczas informacja SMS będzie wysyłana tylko do ostatnio połączonego. 26. Alarm niskiego stanu baterii: Kiedy napięcie baterii trackera będzie niskie, ZIELONA dioda LED zaświeci 3 albo 4 razy i wtedy automatycznie wyśle on informację o niskim stanie baterii do pierwszego wstępnie wyznaczonego numeru. 27. Kasowanie wszystkich alarmów: 14

15 Wyślij SMS CANCELALARM*123456, CANCELALARM jest poleceniem, to hasło. Lokalizator odeśle informację All Alarm Cancel i skasuje wszystkie wpisane polecenia alarmów, włączając alarm wstrząsu, alarm przekroczenia obszaru, alarm przekroczenia prędkości, tryb Real Tracking itd. Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. 28. SOS Nagły wypadek: Naciśnij przycisk SOS przez 6 sekund, najpierw dioda LED błyśnie szybko, następnie zgaśnie, wtedy puść przycisk, lokalizator wyśle sygnał SOS do wszystkich wstępnie wyznaczonych telefonów. Help!!! Szerokość: N Długość geograficzna: e Prędkość(km/h):45.0 Kierunek(Stopnie): Czas Greenwich:2008/04/25 08:29: Bateria:68% Jeżeli tracker otrzyma informację HELP, przycisk SOS musiał zostać naciśnięty, proszę sprawdź niezwłocznie czy użytkownik jest w niebezpieczeństwie czy już nie. 29. Uwagi dotyczące pracy lokalizatora: 1. Lokalizator GPS korzysta z sieci 2G GSM co pozwala na śledzenie tylko przez 2G GPRS. Nie może pracować w sieci CDMA albo 3G(WCDMA albo CDMA2000), również nie może załadować zapisu śladu przez sieć 3G, niektóre sieci 3G i karty SIM mogą pracować na tym urządzeniu ale może być problem z załadowaniem śladu trackingu. 2. Anteny GSM i GPS są wbudowane, do wykrycia lokalizacji trackera musi on otrzymać sygnał GPS, możesz go ukryć w samochodzie w miejscu umożliwiającym odbiór sygnału GPS jednak z dala od silnych pól magnetycznych, np. w obudowie głośnika itp. 3. Lokalizator posiada wbudowaną baterię Li dużej wydajności, ponownie ładowanie może być raz na około 7-15 dni, możesz także połączyć ładowarkę 12V na stałe do gniazda DC. Prosimy o używanie tylko oryginalnej ładowarki 12V DC dołączonej w zestawie.. 4. Lokalizator ma wbudowane moduły GSM i GPS, prosimy zatem o wyłączenie napięcia urządzenia w specjalnych miejscach, które ograniczają używanie komórkowego, taki jak w samolocie, szpitalu, na stacji benzynowej itp. 5. Moduł GPS potrzebuje sekund by zlokalizować pozycję, kiedy sygnał GSM jest słaby albo sieć jest bardzo zajęta, SMS może być przesłany z opóźnieniem. 15

16 30. Rozwiązywanie problemów: 1. Brak zasilania: sprawdź stan naładowania baterii, podłącz ładowarkę samochodową lub sieciową. 2. Jeżeli lokalizator nie może odesłać informacji przez SMS albo nie może załadować lokalizacji do witryny sieci, proszę sprawdź czy karta SIM ma funkcję GPRS i czy zarejestrowałeś się na naszej stronie przeczytaj uważnie otrzymanego SMS-a. Karta SIM powinna mieć możliwość identyfikacji ID, numeru dzwoniącego, możliwość wysyłania SMS-ów i obsługę GPRS. Kod PIN karty powinien być wyłączony. 3. Jeśli tracker nie odpowiada na dzwonienie i SMS-y, karta SIM może nie być aktywna (brak środków na koncie) lub w danym miejscu jest słaby zasięg sieci GSM. 31. Lista poleceń: Instruction list: Function Funkcja SMS Information Treść SMS: Note Objaśnienie Reply Odpowiedź Note Objaśnienie Add number Dodanie wstępnie wyznaczonego numeru Delete number Skasowanie wstępnie wyznaczonego numeru Check preset number Sprawdzenie wpisanego numeru Change password Zmiana hasła Check password Sprawdzenie hasła Calling trigger SMS mode report location Wybór trybu dzwonienia w celu otrzymania raportu Send SMS trigger SMS report location Wybór trybu wysyłania SMS w celu otrzymania raportu ADDPHONE*123456* A* DELETEPHONE* *A CHECKPHONE* CHANGEPASSWORD *123456* CHECKPASSWORD SMSMODE* SMSLOCATE* can delete can check Only preset can change Można zmienić hasło tylko ze wstępnie wyznaczonego Only preset can check Można sprawdzić hasło tylko ze wstępnie wyznaczonego Add Preset Phone OK Delete Preset Phone OK A: ; B: ; C: New Password: Password: Set Report Mode to SMS latitude & longitude speed direction time battery Reply to the operation Reply to the operation Reply to the operation preset wstępnie wyznaczonego preset wstępnie wyznaczonego 16

17 Calling trigger Map link mode report location Wybór trybu dzwonienia w celu otrzymania linku do mapy z lokalizacją obiektu Send SMS trigger map link report location Wysłanie SMS z zapytaniem o lokalizację obiektu na mapie Send SMS trigger upload history tracking Wysłanie SMS w celu pobrania historii trackingu Send SMS to Start record tracking Wysłanie SMS w celu uruchomienia zapisu śladu Send SMS to Stop record tracking Wysłanie SMS w celu zatrzymania zapisu śladu Set IP address Ustawienie adresu IP Set APN name Ustawienie nazwy APN Set GPRS user name & password Ustawienie nazwy użytkownika GPRS I hasła Check tracker ID Number Sprawdzenie numeru ID trackera Set GPS power control STANDBY Ustawienie zasilania GPS w tryb STANDBY Set GPS power SHOCKCONTROL Ustawienie zasilania GPS w tryb SHOCKCONTROL Set power saving mode Ustawienie częstotliwości załączania się zasilania trackera LINKMODE* LINKLOCATE* UPLOADTRACKING* STARTRECORD* STOPRECORD* IP*123456* ,2088 APN*123456*apnnam e USERNAME*123456*u sername*password ID* STANDBY* SHOCKCONTROL* SETPOWER*123456*x x 17 Set Report Mode to Map Website Link Current location map website link Upload tracking success + battery Start record tracking Stop record tracking IP: ,2088 APN:apnname Username:userna me, Password:passwor d ID No: Set GPS Power Control Standby OK Set GPS Power SHOCKCONTROL OK Set Power Saving OK GSM is ON, GPS is normally OFF (Factory default) GSM jest włączony, GPS wyłączony, załącza się po wysłaniu komendy (ustawienia fabryczne) GSM is ON, GPS is controlled by shock sensor GSM załączony, GPS kontrolowany przez czujnik wstrząsu xx is 00 to 99, unit is minutes, 00 is normally ON, 99 is normally OFF (Default is 99) xx jest liczbą dwucyfrową od 00 do 99, 00 oznacza ciągłe załączenie 99 wyłączenie (ustawienie fabryczne to 99)

18 Set shock & move alarm Ustawienie urządzenia w tryb alarmu wstrząsowego i ruchu Set over area alarm Ustawienie alarmu przekroczenia wyznaczonej strefy Set over speed alarm Ustawienie alarmu przekroczenia wyznaczonej prędkości Set tracking mode Ustawienie częstotliwości i ilości wysyłanych informacji SMS Cancel All Alarm Setting Kasowanie ustawień wszystkich alarmów SOS Emergency Wezwanie pomocy SOS SHOCKALARM* SETAREA*123456*A N E*B N E SETSPEED*123456*0 80 SETTRACKING* *xxMyyyT CANCELALARM* Press SOS button until the GREEN LED turn off Wciśnij przycisk SOS aż do wyłączenia zielonej diody LED Set Shock & Move Alarm OK Set Over Area Alarm OK Set Over Speed Alarm OK Set Tracking Alarm OK All Alarm Cancel HELP + location informati Point A must be at the east bottom of point B Punkt A musi być wysunięty bardziej na wschód od punku B xx is 00 to 99, unit is minutes, yyy is 001 to 255, every xx minutes locate once, total yyy times. xx jest liczbą od 00 do 99 i oznacza częstotliwość SMS w minutach, a yyy oznacza ich całkowitą ilość Send SOS HELP information to all preset Wysłanie informacji SOS do wszystkich telefonów zapisanych w trackerze Uwagi: 1. Domyślne hasło to , jeśli na przykład numer karty SIM trackera to a numer wstępnie wyznaczonego to , wysyłanie SMS ADDPHONE *123456*A* " do jest prawidłowe. Jeżeli lokalizator odpowie SET OK", to znaczy, że operacja powiodła się. 2. Dodaj wstępnie wyznaczony telefon zanim zmienisz hasło. 3. Do każdego lokalizatora można przypisać 3 wstępnie wyznaczone numery telefonów. 4. Wszystkie informacje SMS są słowami angielskimi oraz użyty jest znak * gwiazdka, znaków nie wpisujemy w treści polecenia, służą do określenia początku i końca polecenia. 18

19 Specyfikacja: Częstotliwość GSM 850/900/1800/1900 MHz Ilość kanałów GPS 32 Antena GSM/GPS..wbudowana Pobór prądu w trybie standby ma Pobór prądu podczas zapisu. pon. 50mA Prąd ładowania baterii....5v/300 ma Bateria mah Zimny start GPS.. 36 sek. Gorący start GPS...1 sek. Temperatura pracy..od -20st.C do +55st.C Temperatura magazynowania....od -40st.C do +80st.C Maksymalna ilość zapisanych rekordów

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAZWA URZĄDZENIA: PRZENOŚNY LOKALIZATOR GPS GPS + GSM + SMS / GPRS

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAZWA URZĄDZENIA: PRZENOŚNY LOKALIZATOR GPS GPS + GSM + SMS / GPRS INSTRUKCJA OBSŁUGI NAZWA URZĄDZENIA: GPS + GSM + SMS / GPRS MODEL: ELMIC GT300 PLEASE READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USING THE UNIT. SAVE IT FOR USE IN THE FUTURE. Importer: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

Bardziej szczegółowo

GSM/GPRS/GPS TRACKER INSTRUKCJA OBSŁUGI GPS 103

GSM/GPRS/GPS TRACKER INSTRUKCJA OBSŁUGI GPS 103 GSM/GPRS/GPS TRACKER INSTRUKCJA OBSŁUGI GPS 103 PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Z URZĄDZENIEM PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z INSTRUKCJĄ! Spis treści 1. Wstęp...3 2. Wykorzystanie...3 3. Opis urządzenia...3-1-

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR GSM/GPRS/GPS GPS104

LOKALIZATOR GSM/GPRS/GPS GPS104 LOKALIZATOR GSM/GPRS/GPS GPS104 INSTRUKCJA Czas czuwania w trybie SMS-owym do 60dni Urządzenie wykonane jest nową technologią na bazie modułu GSM i GPS, jest całkowicie bezobsługowe. Do otrzymania informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM720BB

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM720BB Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM720BB 3 Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, należy skontaktować się z infolinią pod numerem (+48) 32 325 07 00 lub serwis@maxcom.pl Nasza strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPACE JA-80Y dialer GSM (prawidłowy dla oprogramowania w wersji XA61009 lub wyższej) Dialer JA-80Y jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JA-80

Bardziej szczegółowo

Komunikator GSM JA-82Y

Komunikator GSM JA-82Y Komunikator jest jednym z elementów bezprzewodowego systemu alarmowego firmy Jablotron serii OASIS. Został zaprojektowany do komunikacji za pośrednictwem sieci GSM. Jest instalowany bezpośrednio w obudowie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350 Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350 Zaleca się przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania. 2 Zmiana języka na j. polski 1 Naciśnij lewy klawisz funkcyjny MENU ( ). 2 Naciśnij

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY LOKALIZATOR GPS GPS + GSM + SMS / GPRS

SAMOCHODOWY LOKALIZATOR GPS GPS + GSM + SMS / GPRS INSTRUKCJA OBSŁUGI NAZWA URZĄDZENIA: GPS + GSM + SMS / GPRS MODEL: TR06 PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA. ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ. Importer: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

FOTOPUŁAPKA SGN-6210MHD INSTRUKCJA OBSŁUGI

FOTOPUŁAPKA SGN-6210MHD INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPKA SGN-6210MHD INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI: Informacje ogólne 1.1 Charakterystyka 1.2 Zastosowanie 1.3 Wygląd Początek pracy 2.1 Wkładanie karty SIM 2.2 Wkładanie baterii 2.3 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

www. dzikaknieja.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI Ltl-6210 Series Fotopułapka: MMS & GPRS z video HD i zdalnym sterowaniem

www. dzikaknieja.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI Ltl-6210 Series Fotopułapka: MMS & GPRS z video HD i zdalnym sterowaniem www. dzikaknieja.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI Ltl-6210 Series Fotopułapka: MMS & GPRS z video HD i zdalnym sterowaniem Spis treści INFORMACJE OGÓLNE... 4 Wprowadzenie... 4 1.1 Cechy:... 4 1.2 Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM820

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM820 Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM820 1. Opis telefonu... 5 2. Instalacja karty SIM i MicroSD.... 7 3. Środki ostrożności karty SIM... 9 4. Instalacja baterii i tylnej pokrywy... 9 4.1

Bardziej szczegółowo

Telefon Cat B25 Podręcznik użytkownika. Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego Cat B25

Telefon Cat B25 Podręcznik użytkownika. Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego Cat B25 Telefon Cat B25 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego Cat B25 Krótki opis Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego GSM Cat B25. W niniejszym podręczniku znajduje się opis wszystkich

Bardziej szczegółowo

www. dzikaknieja.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI Ltl-5310 Series Fotopułapka: MMS ze zdalnym sterowaniem

www. dzikaknieja.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI Ltl-5310 Series Fotopułapka: MMS ze zdalnym sterowaniem www. dzikaknieja.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI Ltl-5310 Series Fotopułapka: MMS ze zdalnym sterowaniem Spis treści INFORMACJE OGÓLNE... 4 Wprowadzenie... 4 1.1 Cechy:... 4 1.2 Zastosowanie... 5 1.3 Ilustracje...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI XP5300 FORCE 3G SONIM. Polski

INSTRUKCJA OBSŁUGI XP5300 FORCE 3G SONIM. Polski INSTRUKCJA OBSŁUGI SONIM XP5300 FORCE 3G Polski Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM oraz logo Sonim są znakami firmowymi Sonim Technologies, Inc. Inne nazwy firmowe oraz produktów mogą być znakami

Bardziej szczegółowo

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart Instrukcja dotyczy różnych wersji kolorystycznych urządzenia. Instrukcja w języku polskim. www.myphone.pl - 1 - Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOMOWEGO SYSTEMU ALARMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOMOWEGO SYSTEMU ALARMOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI DOMOWEGO SYSTEMU ALARMOWEGO Drodzy klienci, Dziękujemy za wybór naszego Systemu Alarmowego GSM. Jesteśmy zobowiązani zaoferować wam najlepszy na dzień dzisiejszy domowy system alarmowy,

Bardziej szczegółowo

CL75. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

CL75. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s Siemens Aktiengesellschaft, issued by ommunications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Bardziej szczegółowo

EPIR3 GSM Alarm System

EPIR3 GSM Alarm System EPIR3 GSM Alarm System Spis treści SPECYFIKACJE TECHNICZNE... 4 CZĘŚCI SKŁADOWE SYSTEMU ALARMOWEGO EPIR3... 5 1. PRZEWODNIK URUCHOMIENIA W 7 KROKACH... 6 Przegląd... 6 2. INSTRUKCJA SZYBKIEGO URUCHOMIENIA...

Bardziej szczegółowo

ETEN glofiish X500. Instrukcja obsługi

ETEN glofiish X500. Instrukcja obsługi ETEN glofiish X500 Instrukcja obsługi ETEN glofiish X500... 1 Bezpieczeństwo... 5 Gdzie szukać Pomocy?... 5 Instalacja zestawu nawigacyjnego... 6 Instalacja oprogramowania nawigacyjnego... 6 Warunki używania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia J ST26i/ST26a

Instrukcja obsługi. Xperia J ST26i/ST26a Instrukcja obsługi Xperia J ST26i/ST26a Spis treści Ważne informacje...6 Android co i dlaczego?...7 Aplikacje...7 Czynności przygotowawcze...8 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

System alarmowy. Instrukcja obsługi. Printed in China PA: OI-G5-UM-PL-V 1.0. 2014 Chuango. All rights reserved.

System alarmowy. Instrukcja obsługi. Printed in China PA: OI-G5-UM-PL-V 1.0. 2014 Chuango. All rights reserved. G5 System alarmowy Instrukcja obsługi 2014 Chuango. All rights reserved. Printed in China PA: OI-G5-UM-PL-V 1.0 Gratulujemy zakupu systemu alarmowego Chuango G5! Zanim przystąpią Państwo do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia C5 03

Podręcznik użytkownika Nokia C5 03 Podręcznik użytkownika Nokia C5 03 Wydanie 2.3 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Wyjmowanie baterii 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii 6 Wkładanie karty pamięci 8 Wyjmowanie karty

Bardziej szczegółowo

11548583 Tracker GPS Screen PBC

11548583 Tracker GPS Screen PBC 11548583 Tracker GPS Screen PBC Spis treści TWÓJ NOWY TRACKER GPS... 4 Zawartość opakowania... 4 WAŻNE WSKAZÓWKI NA POCZĄTEK... 4 Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 5 Deklaracja zgodności...

Bardziej szczegółowo

Gps Logistic Instrukcja obsługi

Gps Logistic Instrukcja obsługi Gps Logistic Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Pierwsze uruchomienie i testowanie.... 5 Uwaga: przed instalacją karty SIM należy ustawid kod PIN na 0000 (4 x zero) lub wyłączyd ochronę kodem PIN.... 5

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone CUBE PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone CUBE PL INSTRUKCJA OBSŁUGI 2014 myphone. All rights reserved. myphone CUBE PL INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Kontrolka stanu sieci Stan danych SM Błąd komunikacji z SM. magistrala centrali alarmowej

Kontrolka stanu sieci Stan danych SM Błąd komunikacji z SM. magistrala centrali alarmowej Dialer JA-80V jest częścią składową systemy Oasis 80 firmy Jablotron. Montowany jest wewnątrz obudowy centrali alarmowej. Po podłączeniu do linii telefonicznej PSTN i sieci LAN (Ethernet) umożliwia: wysyłanie

Bardziej szczegółowo

Wersja: R00 (Styczeń 2006)

Wersja: R00 (Styczeń 2006) Instrukcja obsługi Wersja: R00 (Styczeń 2006) Znaki towarowe Wszystkie marki i nazwy produktów są własnością przynależną do ich firm i zastrzeżonymi znakami towarowymi. Uwaga Informacje i dane zawarte

Bardziej szczegółowo

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika ZTE Kis Pro Podręcznik użytkownika 1 Informacje o podręczniku Dziękujemy za wybór telefonu ZTE. W celu utrzymania urządzenia w najlepszej kondycji, prosimy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Bardziej szczegółowo