GPS TRACKER LOKALIZATOR GPS CCTR-700 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GPS TRACKER LOKALIZATOR GPS CCTR-700 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 GPS TRACKER LOKALIZATOR GPS CCTR-700 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Witamy użytkowników lokalizatora GPS CCTR-700! Produkt posiada moduł GPS oraz moduł GSM, ma dużo nowych i unikalnych funkcji, takich jak wysyłanie SMS z linkiem do strony internetowej i wyświetlanie lokalizacji na Google map na komputerze lub w telefonie, zapis śladu, odtwarzanie historii. Urządzenie posiada wodoszczelną obudowę z magnetycznym zaczepem, wbudowywany czujnik wstrząsu, alarm ruchu i kontrolę napięcia zasilania. W stanie czuwania może pracować dni co zapewnia bateria polimerowa o pojemności 2000mH. Inne funkcje to alarm przekroczenia strefy (over area alarm), alarm przekroczenia prędkości (over speed alarm), SOS itp. SPIS TREŚCI: 1. Zakres użytkowania 2. Specyfikacja zawartości opakowania 3. Czynności wstępne 4. Dodanie/Usunięcie/Sprawdzenie zaprogramowanego numeru 5. Zmiana/Sprawdzenie hasła 6. Wybór języka 7. Wybór trybu dzwonienia w celu otrzymania raportu 8. Wybór trybu wysyłania SMS w celu otrzymania raportu 9. Wybór trybu dzwonienia w celu otrzymania linku do mapy z lokalizacją obiektu: 10. Wysyłanie SMS z zapytaniem o lokalizację obiektu na mapie 11. Ustawienie adresu IP 12. Ustawienie nazwy APN 13. Ustawienie nazwy i hasła użytkownika GPRS 14. Wysyłanie SMS w celu załadowania historii śladu do witryny sieci 15. Funkcja rejestratora 16. Rozpoczęcie zapisu śladu 17. Zatrzymanie zapisu śladu 18. Sprawdzanie numeru seryjnego ID lokalizatora 19. Ustawienie urządzenia w trybu zasilania STANDBY (domyślne ustawienie fabryczne) 20. Ustawienie włączenia/wyłączenia czujnika wstrząsu 21. Ustawienie trybu oszczędzającego zasilanie (Ustawienie przerw załączania się GPS) 22. Ustawienie czujnika wstrząsu i ruchu (Lokalizator może być używany jako alarm samochodowy) 23. Alarm przekroczenia strefy 24. Alarm przekroczenia prędkości 25. Ustawienie trybu Real Tracking 1

2 26. Alarm niskiego stanu baterii 27. Kasowanie wszystkich alarmów 28. SOS Nagły wypadek 29. Uwagi dotyczące pracy lokalizatora 30. Rozwiązywanie problemów 31. Lista poleceń 32. Uwagi 33. Gwarancja 1. Zakres użytkowania: Lokalizator GPS może być używany do śledzenia samochodów osobowych, pojazdów firmowych, autobusów, taksówek, ciężarówek, ludzi starszych, dzieci, pracowników na zewnątrz, podróżnych, badaczy, turystów, ruchomego wyposażenia, motolotni itd. Nasza darmowa strona lokalizacji szerokości i długości geograficznej: Nasz darmowy link dla lokalizacji na mapie: Nasza darmowa strona trackingu: 2. Specyfikacja zawartości opakowania: Lokalizator GPS, ładowarka samochodowa, przewód USB, instrukcja obsługi. 2

3 3. Czynności wstępne: a: Kup kartę telefoniczną SIM 2G GSM, z usługą obsługi SMS i identyfikacją połączeń przychodzących. Jeżeli chcesz śledzić i zapisywać historię trackingu na stronie WWW, karta powinna mieć także funkcję GPRS i otrzymać APN, nazwę użytkownika GPRS i hasło, numer karty SIM jest numerem lokalizatora i wszystkie operacje (SMS przychodzące i wychodzące) będą używać tego numeru. 1. Zainstaluj kartę SIM Wyciągnij długą, wąską gumową zatyczkę w obudowie urządzenia. Zobaczysz gniazdo karty SIM a obok niego żółty przycisk przełącznika. Naciśnij ten przycisk i wyciągnij gniazdo karty SIM. Umieść kartę SIM w oprawce a następnie całość w urządzeniu (zwróć szczególną uwagę na prawidłowe umieszczenie karty!). Zabezpiecz gniazdo gumową zatyczką. Uwaga: lokalizator potrzebuje użycia sieci 2G GSM i może zapewnić śledzenie tylko przez 2G GPRS, nie może pracować w sieci CDMA albo 3G(WCDMA albo CDMA2000), również nie wszystkie sieci 3G mogą współpracować z urządzeniem. 2. Przed instalowaniem albo deinstalowaniem karty SIM, wyłącz urządzenie. 2. Włączenie/Wyłączenie ON/OFF Jeśli zasilanie jest wyłączone OFF, naciśnij przycisk SOS aż zaświeci zielona dioda LED, puść przycisk, urządzenie jest załączone. Kiedy dioda LED miga co 4 sekundy, to znaczy, że lokalizator GPS jest gotowy i pracuje dobrze. 3

4 Jeśli zasilanie jest wyłączone OFF, możesz wyciągnąć oprawkę z kartą SIM i wstawić ją znowu, urządzenie załączy się automatycznie. Jeśli zasilanie jest wyłączone OFF, włóż wtyczkę ładowarki samochodowej żeby naładować akumulator, urządzenie załączy się automatycznie. Kiedy zasilanie jest włączone ON, naciśnij i trzymaj przycisk SOS aż do szybkiego migania zielonej diody LED, puść przycisk SOS. Trzykrotne naciśnięcie przycisku SOS spowoduje wyłączenie urządzenia. Jeśli napięcie baterii w urządzeniu jest zbyt niskie, lokalizator wyłączy się automatycznie. 3. Oznaczenia świecenia wskaźnika LED: ZIELONY pojedynczy błysk: GSM i GPS pracującą poprawnie ZIELONY dwukrotny błysk: GSM pracuje dobrze, słaby sygnał GPS ZIELONY trzykrotny błysk: GSM i GPS pracują dobrze ale bateria jest słaba ZIELONY czterokrotny błysk: GSM pracuje dobrze, słaba bateria, słaby sygnał GPS ZIELONE ciągle świecenie diody LED: szukanie sieci GSM ZIELONA dioda LED nie świeci: wyłączone zasilanie ZIELONA dioda LED miga szybko: urządzenie odbiera lub wysyła SMS CZERWONY pojedynczy błysk: rozpoczęcie zapisu śladu CZERWONY dwukrotny błysk: błędne ostatnie załadowanie zapisu CZERWONY trzykrotny błysk: błędne ostatnie załadowanie zapisu i rozpoczęcie od nowa 4. Ładowanie baterii Ostrzeżenie: lokalizator GPS jest zasilany i ładowany wyłącznie napięciem stałym DC 5V, za wysokie napięcie albo napięcie AC może uszkodzić urządzenie, proszę sprawdź i potwierdź, że ładowarka nadaje się do tego urządzenia. Zalecamy używanie naszej oryginalnej ładowarki samochodowej do zasilania i ładowania tego sprzętu. Wyciągnij gumową zatyczkę, włóż wtyk DC kabla zasilającego USB do gniazda urządzenia. Jeżeli dioda LED jest CZERWONA, to znaczy, że to następuje ładowanie, jeżeli ZIELONA, to znaczy, że ładowanie jest zakończone. Ponowne ładowanie trwa około 3-4 godzin. Teoretycznie, czas pracy baterii w stanie czuwania może trwać około dni, jednak czas ten może być krótszy w konkretnej sytuacji (ciągłe wysyłanie sygnału GPRS bądź częste SMS-y mogą skrócić czas pracy baterii od 1 do 2 dni (podobnie jak w telefonie komórkowym) 5. Przywrócenie ustawień domyślnych Wyciągnij kartę SIM wraz z oprawką, naciśnij przycisk SOS i nie puszczaj, Włóż ponownie kartę SIM do urządzenia, lokalizator załączy się automatycznie, kilka sekund później ZIELONA dioda LED zaświeci 10 razy i będzie świecić ciągle, wtedy puść przycisk SOS. Lokalizator GPS wróci do ustawień fabrycznych. 4

5 Uwaga: Po tej operacji wszystkie wstępnie wyznaczone numery telefonów zostaną skasowane hasło zmienione na domyślne: Antena Lokalizator GPS posiada wbudowane anteny GSM i GPS. Staraj się ustawić lokalizator z daleka od dużych przedmiotów metalowych które mogą osłabić sygnał. 7. Wodoszczelność urządzenia Urządzenie posiada klasę wodoszczelności IP56, to znaczy polanie albo pokropienie nie może uszkodzić lokalizatora GPS ale nie możesz upuścić urządzenia do wody. 8. Czujnik wstrząsu GPS WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE Lokalizator posiada wbudowany czujnik wstrząsu, użytkownik może użyć funkcji SHOCKCONTROL. Kiedy urządzenie zacznie przemieszczać się, czujnik wstrząsu może włączy GPS automatycznie, kiedy pozostaje w tym samym miejscu wyłączy się automatycznie, co pozwoli na znaczne wydłużenie czasu pracy baterii. 9. Zakres temperatur Temperatura pracy urządzenia: od -20st. C do 60st. C, powyżej tego zakresu wskazania mogą nie osiągnąć standardowego poziomu, temperatura magazynowania może wynosić od -40st. C do 80st. C. 4. Dodanie/Usunięcie/Sprawdzenie zaprogramowanego numeru: Lokalizator GPS może wskazywać aktualną pozycję obiektu na dwa sposoby. Jedna metoda zadzwonienie z wprowadzonego numeru do trackera. Tracker po 3 dzwonkach rozłączy się i po chwili na ten numer odeśle SMS z lokalizacją, Druga metoda to wysłanie SMS z zapytaniem o lokalizację. Zapytanie można przesłać z każdego znając hasło, należy zatem strzec hasło przed poznaniem przez inne osoby. 1. Dodaj wstępnie wyznaczony numer przez SMS Wyślij SMS ADDPHONE*123456*A* , oznacza przykładowy numer który chcesz wstępnie wyznaczyć, (następne tak samo), ADDPHONE to polecenie, to hasło; A oznaczenie dodanego wstępnie numeru. Możemy dodać łącznie trzy numery telefonów oznaczając je literkami A, B i C. Jeśli operacja dodania numeru powiedzie się, urządzenie automatycznie poinformuje Cię o tym i otrzymasz SMS o treści: Add Preset Phone OK, jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. 2. Usuń wstępnie wyznaczony numer przez SMS 5

6 Wyślij SMS DELETEPHONE*123456*A, DELETEPHONE jest poleceniem, to hasło, A jest wstępnie wyznaczonym numerem. Jeśli oznaczenie jest A B lub C wpisz właściwą literkę w treści SMS. Jeśli operacja usuwania powiedzie się urządzenie automatycznie poinformuje Cię o tym i otrzymasz SMS o treści: Delete Preset Phone OK, jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. 3. Sprawdź wstępnie wyznaczony numer przez SMS Wyślij SMS CHECKPHONE*123456, CHECKPHONE jest poleceniem, to hasło. Jeśli operacja powiedzie się, otrzymasz informację Preset Phone A: ; B: ; C; Cyfry: , oraz oznaczają przykładowe numery telefonów. Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. 5. Zmiana/Sprawdzenie hasła: 1. Zmień hasło lokalizatora Wyślij SMS CHANGEPASSWORD*123456*888888, CHANGEPASSWORD jest poleceniem, to stare hasło, to nowe hasło. Cyfry oznaczają przykładowe hasło, prosimy o użycie innego hasła. Jeśli operacja powiedzie się, otrzymasz informację New Password : , Hasło to dotyczy każdego wstępnie podanego numeru. Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. Uwaga: Tylko wstępnie wyznaczony telefon może zmienić hasło. 2. Sprawdź hasło lokalizatora Wyślij SMS CHECKPASSWORD, CHECKPASSWORD jest poleceniem, jeśli operacja powiedzie się, otrzymasz informację Password : (hasło przykładowe). Uwaga: Tylko wstępnie wyznaczony telefon może zmienić hasło. 6. Wybór języka: Wyślij SMS ENGLISH*123456, ENGLISH jest poleceniem, to hasło. Jeśli operacja powiedzie się, otrzymasz informację Set Langue to English. Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. Uwaga: urządzenie wstępnie jest zaprogramowane w języku angielskim. Wprowadzenie polskiej wersji językowej może nastąpić w przyszłości. 7. Wybór trybu dzwonienia w celu otrzymania raportu: 6

7 1. Wyślij SMS SMSMODE*123456, SMSMODE jest poleceniem, to hasło. Jeśli operacja powiedzie się, otrzymasz informację Set Report Mode to SMS. Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne, otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. Uwaga: ten SMS jest poleceniem ustawień, nie spowoduje wysłania lokalizacji trackera natychmiast. Żeby zlokalizować urządzenie natychmiast, zadzwoń lub wyślij SMS o treści: SMSLOCATE. 2. W tym trybie, używając wstępnie zaprogramowanego, po 3 dzwonkach lokalizator zawiesi rozmowę i automatycznie po około 30 sekundach wyśle SMS z informacją o aktualnej lokalizacji użytkownika (szerokość i długość geograficzna czas, szybkość, stan baterii itd.) Jeżeli lokalizator nie ma wstępnie wyznaczonego numeru, każdy numer może wywołać komendę by otrzymać informację o lokalizacji. Jeżeli lokalizator ma wstępnie wyznaczony numer, wtedy tylko ten wstępnie wyznaczony telefon może wywołać komendę by urządzenie przesłało informację o lokalizacji natychmiast. 3. Podstawowe informacje o lokalizacji zawierają: szerokość geograficzną, długość geograficzną, szybkość, kierunek, datę i czas, stan baterii itd. Przykładowy SMS z informacją: Latitude (szerokość geograficzna): n Longitude (długość geograficzna): e Speed (prędkość)(km/h):45.0 Direction(degrees) Kierunek(stopnie): 0.00 GMT (czas Greenwich):2010/09/24 13:00.40 Battery (bateria):83% Jeżeli stan baterii jest niższy niż 10%, lokalizator wyśle informację do wstępnie wyznaczonego numeru. 4. Jeżeli lokalizator nie może otrzymać sygnału GPS, to nie może zlokalizować aktualnej pozycji, wtedy wyśle informację z ostatnią zlokalizowaną pozycją i doda informację GPS Signal weak, Last located: ( sygnał GPS słaby, ostatnie położenie: ). 5. Użytkownik na stronie podając szerokość i długość geograficzną może zlokalizować lokalizator GPS mapie. Do lokalizacji użytkownik może również użyć Google Map. 8. Wybór trybu wysyłania SMS w celu otrzymania raportu: Wyślij SMS SMSLOCATE*123456, SMSLOCATE jest poleceniem, to hasło. Lokalizator będzie wyszukany natychmiast i odeśle informację o aktualnej lokalizacji obiektu (szerokość i długość geograficzna, prędkość, stan baterii itd.). Przykładowy SMS jest taki jak w poprzednim punkcie. Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. 7

8 9. Wybór trybu dzwonienia w celu otrzymania linku do mapy z lokalizacją obiektu: 1. Wyślij SMS LINKMODE*123456, LINKMODE jest poleceniem, to hasło. Jeżeli operacja powiedzie się, lokalizator odeśle informację Set Report Mode to Map Link (link do strony WWW z zaznaczoną na mapie lokalizacją obiektu). Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. Uwaga: ten SMS jest poleceniem ustawień, nie spowoduje wysłania lokalizacji trackera natychmiast. Żeby zlokalizować urządzenie natychmiast, zadzwoń lub wyślij SMS o treści: SMSLOCATE. 2. W tym trybie, używając wstępnie zaprogramowanego po 3 dzwonkach lokalizator zawiesi rozmowę i automatycznie po około 30 sekundach wyśle SMS z informacją o aktualnej lokalizacji użytkownika (link do strony mapy) którą można wyświetlić na niektórych telefonach lub w komputerze. Jeżeli lokalizator nie ma wstępnie wyznaczonego numeru, każdy numer może wywołać komendę by otrzymać informację o lokalizacji. Jeżeli lokalizator ma wstępnie wyznaczony numer, wtedy tylko ten wstępnie wyznaczony telefon może wywołać komendę by urządzenie przesłało informację o lokalizacji natychmiast. 3. Podstawowe informacje o lokalizacji włączając linki do map, stan baterii itd. Przykładowy SMS z informacją: (Google map) Battery:91% 4. Użytkownik używając z funkcją Internetu klikając na link otrzymany SMS-em może zobaczyć lokalizację obiektu na mapie. Możesz kliknąć + lub - by powiększyć albo zmniejszyć mapę. 10. Wysyłanie SMS z zapytaniem o lokalizację obiektu na mapie: 8

9 Wyślij SMS LINKLOCATE*123456, LINKLOCATE jest poleceniem, to hasło. Lokalizator natychmiast odeśle SMS z informacją o lokalizacji obiektu (link do strony sieci WWW z mapą). Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. 11. Ustawienie adresu IP: Wyślij SMS IP*123456* ,2088, IP jest poleceniem, to hasło ,2088 jest adresem IP witryny. Jeżeli operacja powiedzie się, lokalizator odeśle SMS: IP: ,2088, domyślny adres IP to: ,2088, adres być może zmieniony przy kolejnej modernizacji, wszelkie zmiany są odnotowane na stronie: Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. 12. Ustawienie nazwy APN: Wyślij SMS APN*123456*apnname, APN jest poleceniem, to hasło; apnname to nazwa APN sieci telefonii komórkowej, Jeżeli operacja powiedzie się, otrzymasz informację APN:apnname, zadzwoń na infolinię operatora aby otrzymać nazwę APN. Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne, otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. 13. Ustawienie nazwy i hasła użytkownika GPRS: Wyślij SMS USERNAME*123456*username*password, USERNAME jest poleceniem, to hasło, username to nazwa użytkownika sieci telefonii komórkowej, password to otrzymane hasło od operatora. Jeżeli operacja powiedzie się, otrzymasz informację Username:username, Password:password. Zadzwoń na infolinię operatora GPRS aby otrzymać nazwę użytkownika i hasło. Niektórzy operatorzy GPRS nie wymagają nazwy użytkownika i hasła. Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne, otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. Uwaga: przed załadowaniem śladu potrzebujesz ustawić adres IP, APN, nazwę użytkownika GPRS i hasło (sieci 2G GSM potrzebują APN, nazwy użytkownika GPRS i hasła, sieć 3G nie jest zaprogramowana do tego trackera), jednorazowe ustawienia wystarczą do zapisania w pamięci urządzenia. 14. Wysyłanie SMS w celu załadowania historii śladu do witryny sieci: 1. Wyślij SMS UPLOADTRACKING*123456, UPLOADTRACKING jest poleceniem, to hasło. Jeżeli operacja powiedzie się, dostaniesz odpowiedź Set upload tracking OK. Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne, otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password albo Upload fail. Jeżeli IP, APN, nazwa użytkownika GPRS i hasło nie są poprawne albo komputer serwera witryny sieci nie pracuje, tracker 9

10 odeśle informację DSC no feed back. Ponownie sprawdź IP, APN,nazwę użytkownika i hasło dostępu. 2. Po wysłaniu SMS, lokalizator będzie ładował historię zapisu śladu do przez GPRS i wyśle informację o pomyślnym zakończeniu. Przykładowy SMS (tłumaczenie): Załadowanie śladu zakończyło się sukcesem Bateria:91% 3. Karta telefoniczna trackera powinna umożliwiać połączenie GPRS. Należy wysłać SMS by umieścić adres IP, nazwę, APN i nazwę użytkownika GPRS & hasło (niektórzy operatorzy nie wymagają tych danych, upewnij się dzwoniąc na infolinię operatora sieci telefonii komórkowej). 4. Witryna sieci jest zaprojektowana przez producenta urządzenia i jest bezpłatna dla użytkowników naszych produktów, do pierwszej rejestracji potrzebny jest numer seryjny produktu. Jeden numer seryjny tylko może być zarejestrowany tylko na jedną nazwę użytkownika. Jeżeli numer seryjny jest używany przez kogoś innego, skontaktuj się z nami by usunąć tego użytkownika. 5. Kiedy użytkownik zarejestruje się w witrynie sieci, może odtworzyć historię przemieszczania się obiektu, na ekranie zostanie pokazana ostatnia lokalizacja, możliwa jest zmiana zakresu daty wyświetlania (historia crackingu jest przechowywana na serwerze tylko przez 2 tygodnie). Uwaga: 1. UPLOADTRACKING jest poleceniem natychmiastowego załadowania historii zapisu śladu w lokalizatorze do witryny sieci. Nie jest to poleceniem rozpoczęcia lub zatrzymania zapisu, Przed załadowaniem powinieneś wysyłać SMS by rozpocząć i zakończyć zapis w urządzeniu. 2. Przed załadowaniem zapisu śladu dokonaj następujących ustawień: 1. Zarejestruj się na stronie 2. Wpisz adres IP. 3. Wpisz nazwę APN (sieć 2G GSM). 4. Wpisz nazwę użytkownika i hasło(sieć 2G GSM). Te 4 kroki trzeba wykonać tylko raz, informacje zostaną zapisane w pamięci trackera i nie będą wymagać ponownego wpisania po zresetowaniu urządzenia. Jeżeli nie zamierzasz ładować zapisu śladu, to nie jest konieczna rejestracja w witrynie sieci i umieszczanie IP, APN, nazwy użytkownika GPRS i hasła. 3. Wyślij SMS by rozpocząć lub zatrzymać zapis śledzenia a potem następny SMS by załadować historię śladu. Za każdym razem start zapisu i zatrzymanie wymaga wysyłania 10

11 SMS i za każdym razem natychmiastowe załadowanie śladu zapisu również potrzebuje wysyłania SMS. 15. Funkcja rejestratora: Lokalizator może być używany jak rejestrator danych GPS, wysyłając SMS-em odpowiednie komendy możesz rozpocząć bądź zatrzymać zapisywanie śladu a następnie odtworzyć historię trackingu na mapie. 16. Rozpoczęcie zapisu śladu: 1. Wyślij SMS STARTRECORD*123456, STARTRECORD jest poleceniem, to hasło. Tracker rozpocznie zapis śladu natychmiast i odeśle informację o pomyślnym rozpoczęciu zapisu. Jeżeli pamięć flash w trackerze jest pełna, najwcześniejsze dane będą skasowane. Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. 2. Odstęp zapisu nie jest ustalony, jeżeli prędkość jest niższa niż 10km/h, każdy punkt będzie zapisywany co 30 sekund, jeżeli prędkość jest wyższa niż 10km/h i niższa niż 50km/h, zapis nastąpi co 15 sekund, jeżeli szybkość jest wyższa niż 50km/h, co każde 5 sekund. Jeżeli lokalizator nie jest przemieszczany, nie ma żadnego zapisu. Przykładowa odpowiedź SMS: Rozpoczęcie zapisu śladu Bateria:91% 17. Zatrzymanie zapisu śladu: Wyślij SMS STOPRECORD*123456, STOPRECORD jest poleceniem, to hasło; tracker zatrzyma zapis natychmiast i odeśle informację o pomyślnym zakończeniu. Jeżeli pamięć jest pełna, najwcześniejsze dane będą automatycznie skasowane, możesz rozpocząć i zatrzymać zapis w zależności od potrzeby. Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. Przykładowa odpowiedź SMS: Zatrzymanie zapisu śladu Bateria:91% 18. Sprawdzanie numeru seryjnego ID lokalizatora: Wyślij SMS ID*123456, ID jest poleceniem, to hasło. Jeżeli operacja powiedzie się, tracker odeśle informację ID No: , są numer seryjny dla tego urządzenia, ten numer jest unikalny dla rejestru na Jeżeli numer ten jest używany przez innego użytkownika proszę o kontakt z naszym serwisem. 11

12 Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. 19. Ustawienie urządzenia w trybu zasilania STANDBY (domyślne ustawienie fabryczne): Wyślij SMS STANDBY *123456, STANDBY jest poleceniem, to hasło. Kiedy zasilanie GPS jest w trybie STANDBY, wówczas odbiornik GPS jest wyłączony a GSM jest włączony. GPS będzie załączony kiedy urządzenie zostanie przemieszczone lub nastąpi zapis śladu. Ten tryb pozwala na długą pracę baterii, czasem do dni. Podczas pracy w tym trybie, kiedy lokalizator nie może odebrać sygnału GPS (w pomieszczeniu, na podziemnym parkingu), otrzymamy raport sprzed wejścia do pomieszczenia, tj. raport z ostatniej lokalizacji z dostępnym GPS. 20. Ustawienie włączenia/wyłączenia czujnika wstrząsu: Wyślij SMS SHOCKCONTROL*123456, SHOCKCONTROL jest poleceniem, to hasło. Włączenie zasilania odbiornika GPS jest kontrolowane przez czujnik wstrząsu. Jeśli urządzenie jest przemieszczane, wówczas GPS będzie pracował w sposób ciągły. Jeśli tracker jest w bezruchu na ponad 2 minuty, wówczas nastąpi wyłączenie zasilania GPS. Tryb ten pozwala na wydłużenie pracy baterii na około 5-7 dni. Podczas pracy w tym trybie, kiedy lokalizator nie może odebrać sygnału GPS (w pomieszczeniu, na podziemnym parkingu), otrzymamy raport sprzed wejścia do pomieszczenia, tj. raport z ostatniej lokalizacji z dostępnym GPS. 21. Ustawienie trybu oszczędzającego zasilanie (Ustawienie przerw załączania się GPS): Wyślij SMS SETPOWER*123456*10, SETPOWER jest poleceniem, to hasło. 10 oznacza czas przerwy, to znaczy, że co każde 10 minut GPS załączy się i urządzenie odbierze dane o lokalizacji jeden raz. Liczba ta musi być 2 cyfrowa 00 do 99, jeśli czas przerw jest dłuższy wówczas oszczędzanie baterii również większe, 00 oznacza, że GPS jest załączony, 99 oznacza, że jest wyłączony. (Ustawienie fabryczne to 99, co oznacza, że GPS jest wyłączony, Kiedy zadzwonisz do lokalizatora, GPS załączy się. Jeśli ustawiony jest tryb Real Tracking, GPS będzie załączony). 22. Ustawienie czujnika wstrząsu i ruchu (Lokalizator może być używany jako alarm samochodowy): Wyślij SMS SHOCKALARM*123456, SHOCKALARM jest poleceniem, to hasło. Lokalizator odeśle informację Set Shock Alarm OK by wskazać, że operacja powiodła się. Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. 12

13 Po tych ustawieniach system będzie co 2 minuty sprawdzał stan czujnika wstrząsu i ruchu i w razie potrzeby wyśle SMS z lokalizacją obiektu a następnie, jeśli obiekt będzie w ruchu, co 2 minuty będą wysyłane kolejne informacje. Jeśli obiekt zatrzyma nastąpi wyłączenie alarmu po 3 SMS-ach. Użytkownik może wysłać SMS by ponownie uruchomić alarm wstrząsu, ta funkcja nie będzie włączać GPS ciągle lecz tylko wtedy kiedy zostanie uruchomiony czujnik wstrząsu, więc nie będzie znacząco zmniejszać stanu naładowania baterii. Poniżej przykładowa (przetłumaczona) treść SMS: Ruch obiektu Szerokość geograficzna: n Długość geograficzna: e Prędkość(km/godz.):45.0 Kierunek(Stopnie): Czas Greenwich:2008/04/25 08:29: Bateria:78% 23. Alarmem przekroczenia strefy: Wyślij SMS SETAREA*123456*A N E*B N E, SETAREA jest poleceniem, to hasło, A N E to długość geograficzna i szerokość pierwszego punktu (A) lokalizacji, B N E to długość geograficzna i szerokość drugiego punktu (B) lokalizacji. Uwaga: do ustawienia tego alarmu potrzebne jest wpisanie 2 punktów na siatce mapy, punktu A i punktu B. Punkt A musi być zawsze na lewo od punktu B. Format zapisu szerokości i długości geograficznej tych punktów jest następujący: format szerokości to YY.YYYYYYN, tj. 8 cyfr i litera N albo S, co oznacza północną albo południową szerokość geograficzną. Jeżeli wpiszesz mniej cyfr (mniejsza dokładność) to na końcu dodaj zera do uzyskania 8 cyfr. Format długości geograficznej to XXX.XXXXXXE; tj. 9 cyfr, i litery E albo W, co oznacza wschodnią długość albo zachodnią długość geograficzną. Jeżeli wpiszesz mniej niż 9 cyfr również dodaj na końcu zera do uzyskania 9 cyfr. Jeśli operacja powiedzie się otrzymasz informację Set over Area Alarm OK. Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. Po tych ustawieniach system będzie co 5 minut sprawdzał czy został przekroczony obszar wyznaczonej strefy i wyśle alarm do z którego był wysłany SMS z ustawieniami. Poniżej przykładowa (przetłumaczona) treść SMS: Poza strefą Szerokość geograficzna: n Długość geograficzna: e Prędkość (km/godz.):45.0 Kierunek(Stopnie):

14 Czas Greenwich: 2010/09/25 08:29: Bateria:89% 24. Alarm przekroczenia prędkości: Wyślij SMS SETSPEED*123456*040, SETSPEED jest poleceniem, to hasło, 040 to wstępnie wyznaczona prędkość maksymalna, musi to być liczba 3 cyfrowa, od 000 do 999, jednostka to km/godzinę. Jeśli operacja powiedzie się, lokalizator odeśle informację Set Over Speed Alarm OK. Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. Po tych ustawieniach system będzie sprawdzał co 5 minut czy prędkość jest wyższa od wstępnie wyznaczonej. Jeśli prędkość zostanie przekroczona tracker wyśle SMS do użytkownika który zaprogramował ten alarm. Poniżej przykładowa przetłumaczona treść SMS (otrzymasz SMS w j. angielskim): Szerokość geograficzna: n Długość geograficzna: e Prędkość (km/godz.):45.0 Kierunek(Stopnie): Czas Greenwich:2008/04/25 08:29: Bateria:78% 25. Ustawienie trybu Real Tracking: Wyślij SMS SETTRACKING*123456*15M030T, SETTRACKING jest poleceniem, to hasło, 15 oznacza odstęp czasu, M oznacza minuty jako jednostkę czasu, musi to być liczba dwucyfrowa od 00 do 99, 030 to wstępnie wyznaczona liczba SMS, T oznaczy ilość razy, musi to być liczba trzycyfrowa od 000 do M030T oznacza że co 15 minut otrzymamy 30 SMS-ów. W tym trybie tracker zlokalizuje pozycję w wyznaczonych odstępach czasu i automatycznie będzie wysyłał SMS-y do wstępnie wyznaczonego. Uwaga: jeżeli ustawisz parametry Over Area Report (poza obszarem strefy) i Over Speed Report (przekroczenia prędkości), wówczas informacja SMS będzie wysyłana tylko do ostatnio połączonego. 26. Alarm niskiego stanu baterii: Kiedy napięcie baterii trackera będzie niskie, ZIELONA dioda LED zaświeci 3 albo 4 razy i wtedy automatycznie wyśle on informację o niskim stanie baterii do pierwszego wstępnie wyznaczonego numeru. 27. Kasowanie wszystkich alarmów: 14

15 Wyślij SMS CANCELALARM*123456, CANCELALARM jest poleceniem, to hasło. Lokalizator odeśle informację All Alarm Cancel i skasuje wszystkie wpisane polecenia alarmów, włączając alarm wstrząsu, alarm przekroczenia obszaru, alarm przekroczenia prędkości, tryb Real Tracking itd. Jeśli polecenie lub hasło jest niepoprawne otrzymasz informację Bad Command lub Wrong Password. 28. SOS Nagły wypadek: Naciśnij przycisk SOS przez 6 sekund, najpierw dioda LED błyśnie szybko, następnie zgaśnie, wtedy puść przycisk, lokalizator wyśle sygnał SOS do wszystkich wstępnie wyznaczonych telefonów. Help!!! Szerokość: N Długość geograficzna: e Prędkość(km/h):45.0 Kierunek(Stopnie): Czas Greenwich:2008/04/25 08:29: Bateria:68% Jeżeli tracker otrzyma informację HELP, przycisk SOS musiał zostać naciśnięty, proszę sprawdź niezwłocznie czy użytkownik jest w niebezpieczeństwie czy już nie. 29. Uwagi dotyczące pracy lokalizatora: 1. Lokalizator GPS korzysta z sieci 2G GSM co pozwala na śledzenie tylko przez 2G GPRS. Nie może pracować w sieci CDMA albo 3G(WCDMA albo CDMA2000), również nie może załadować zapisu śladu przez sieć 3G, niektóre sieci 3G i karty SIM mogą pracować na tym urządzeniu ale może być problem z załadowaniem śladu trackingu. 2. Anteny GSM i GPS są wbudowane, do wykrycia lokalizacji trackera musi on otrzymać sygnał GPS, możesz go ukryć w samochodzie w miejscu umożliwiającym odbiór sygnału GPS jednak z dala od silnych pól magnetycznych, np. w obudowie głośnika itp. 3. Lokalizator posiada wbudowaną baterię Li dużej wydajności, ponownie ładowanie może być raz na około 7-15 dni, możesz także połączyć ładowarkę 12V na stałe do gniazda DC. Prosimy o używanie tylko oryginalnej ładowarki 12V DC dołączonej w zestawie.. 4. Lokalizator ma wbudowane moduły GSM i GPS, prosimy zatem o wyłączenie napięcia urządzenia w specjalnych miejscach, które ograniczają używanie komórkowego, taki jak w samolocie, szpitalu, na stacji benzynowej itp. 5. Moduł GPS potrzebuje sekund by zlokalizować pozycję, kiedy sygnał GSM jest słaby albo sieć jest bardzo zajęta, SMS może być przesłany z opóźnieniem. 15

16 30. Rozwiązywanie problemów: 1. Brak zasilania: sprawdź stan naładowania baterii, podłącz ładowarkę samochodową lub sieciową. 2. Jeżeli lokalizator nie może odesłać informacji przez SMS albo nie może załadować lokalizacji do witryny sieci, proszę sprawdź czy karta SIM ma funkcję GPRS i czy zarejestrowałeś się na naszej stronie przeczytaj uważnie otrzymanego SMS-a. Karta SIM powinna mieć możliwość identyfikacji ID, numeru dzwoniącego, możliwość wysyłania SMS-ów i obsługę GPRS. Kod PIN karty powinien być wyłączony. 3. Jeśli tracker nie odpowiada na dzwonienie i SMS-y, karta SIM może nie być aktywna (brak środków na koncie) lub w danym miejscu jest słaby zasięg sieci GSM. 31. Lista poleceń: Instruction list: Function Funkcja SMS Information Treść SMS: Note Objaśnienie Reply Odpowiedź Note Objaśnienie Add number Dodanie wstępnie wyznaczonego numeru Delete number Skasowanie wstępnie wyznaczonego numeru Check preset number Sprawdzenie wpisanego numeru Change password Zmiana hasła Check password Sprawdzenie hasła Calling trigger SMS mode report location Wybór trybu dzwonienia w celu otrzymania raportu Send SMS trigger SMS report location Wybór trybu wysyłania SMS w celu otrzymania raportu ADDPHONE*123456* A* DELETEPHONE* *A CHECKPHONE* CHANGEPASSWORD *123456* CHECKPASSWORD SMSMODE* SMSLOCATE* can delete can check Only preset can change Można zmienić hasło tylko ze wstępnie wyznaczonego Only preset can check Można sprawdzić hasło tylko ze wstępnie wyznaczonego Add Preset Phone OK Delete Preset Phone OK A: ; B: ; C: New Password: Password: Set Report Mode to SMS latitude & longitude speed direction time battery Reply to the operation Reply to the operation Reply to the operation preset wstępnie wyznaczonego preset wstępnie wyznaczonego 16

17 Calling trigger Map link mode report location Wybór trybu dzwonienia w celu otrzymania linku do mapy z lokalizacją obiektu Send SMS trigger map link report location Wysłanie SMS z zapytaniem o lokalizację obiektu na mapie Send SMS trigger upload history tracking Wysłanie SMS w celu pobrania historii trackingu Send SMS to Start record tracking Wysłanie SMS w celu uruchomienia zapisu śladu Send SMS to Stop record tracking Wysłanie SMS w celu zatrzymania zapisu śladu Set IP address Ustawienie adresu IP Set APN name Ustawienie nazwy APN Set GPRS user name & password Ustawienie nazwy użytkownika GPRS I hasła Check tracker ID Number Sprawdzenie numeru ID trackera Set GPS power control STANDBY Ustawienie zasilania GPS w tryb STANDBY Set GPS power SHOCKCONTROL Ustawienie zasilania GPS w tryb SHOCKCONTROL Set power saving mode Ustawienie częstotliwości załączania się zasilania trackera LINKMODE* LINKLOCATE* UPLOADTRACKING* STARTRECORD* STOPRECORD* IP*123456* ,2088 APN*123456*apnnam e USERNAME*123456*u sername*password ID* STANDBY* SHOCKCONTROL* SETPOWER*123456*x x 17 Set Report Mode to Map Website Link Current location map website link Upload tracking success + battery Start record tracking Stop record tracking IP: ,2088 APN:apnname Username:userna me, Password:passwor d ID No: Set GPS Power Control Standby OK Set GPS Power SHOCKCONTROL OK Set Power Saving OK GSM is ON, GPS is normally OFF (Factory default) GSM jest włączony, GPS wyłączony, załącza się po wysłaniu komendy (ustawienia fabryczne) GSM is ON, GPS is controlled by shock sensor GSM załączony, GPS kontrolowany przez czujnik wstrząsu xx is 00 to 99, unit is minutes, 00 is normally ON, 99 is normally OFF (Default is 99) xx jest liczbą dwucyfrową od 00 do 99, 00 oznacza ciągłe załączenie 99 wyłączenie (ustawienie fabryczne to 99)

18 Set shock & move alarm Ustawienie urządzenia w tryb alarmu wstrząsowego i ruchu Set over area alarm Ustawienie alarmu przekroczenia wyznaczonej strefy Set over speed alarm Ustawienie alarmu przekroczenia wyznaczonej prędkości Set tracking mode Ustawienie częstotliwości i ilości wysyłanych informacji SMS Cancel All Alarm Setting Kasowanie ustawień wszystkich alarmów SOS Emergency Wezwanie pomocy SOS SHOCKALARM* SETAREA*123456*A N E*B N E SETSPEED*123456*0 80 SETTRACKING* *xxMyyyT CANCELALARM* Press SOS button until the GREEN LED turn off Wciśnij przycisk SOS aż do wyłączenia zielonej diody LED Set Shock & Move Alarm OK Set Over Area Alarm OK Set Over Speed Alarm OK Set Tracking Alarm OK All Alarm Cancel HELP + location informati Point A must be at the east bottom of point B Punkt A musi być wysunięty bardziej na wschód od punku B xx is 00 to 99, unit is minutes, yyy is 001 to 255, every xx minutes locate once, total yyy times. xx jest liczbą od 00 do 99 i oznacza częstotliwość SMS w minutach, a yyy oznacza ich całkowitą ilość Send SOS HELP information to all preset Wysłanie informacji SOS do wszystkich telefonów zapisanych w trackerze Uwagi: 1. Domyślne hasło to , jeśli na przykład numer karty SIM trackera to a numer wstępnie wyznaczonego to , wysyłanie SMS ADDPHONE *123456*A* " do jest prawidłowe. Jeżeli lokalizator odpowie SET OK", to znaczy, że operacja powiodła się. 2. Dodaj wstępnie wyznaczony telefon zanim zmienisz hasło. 3. Do każdego lokalizatora można przypisać 3 wstępnie wyznaczone numery telefonów. 4. Wszystkie informacje SMS są słowami angielskimi oraz użyty jest znak * gwiazdka, znaków nie wpisujemy w treści polecenia, służą do określenia początku i końca polecenia. 18

19 Specyfikacja: Częstotliwość GSM 850/900/1800/1900 MHz Ilość kanałów GPS 32 Antena GSM/GPS..wbudowana Pobór prądu w trybie standby ma Pobór prądu podczas zapisu. pon. 50mA Prąd ładowania baterii....5v/300 ma Bateria mah Zimny start GPS.. 36 sek. Gorący start GPS...1 sek. Temperatura pracy..od -20st.C do +55st.C Temperatura magazynowania....od -40st.C do +80st.C Maksymalna ilość zapisanych rekordów

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu V 16 GPS Instrukcja użytkownika www.angelgts.eu 1 Szybkie pozycjonowanie, Funkcje lokalizatora Ciągłe pozycjonowanie- transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, Alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na Opakowanie

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na  Opakowanie Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Opakowanie Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x 38 x 20 [mm]

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

V16 GPS Instrukcja użytkownika

V16 GPS Instrukcja użytkownika V16 GPS Instrukcja użytkownika 1 Funkcje lokalizatora szybkie pozycjonowanie, ciągłe pozycjonowanie - transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np. szkoła, dom, praca),

Bardziej szczegółowo

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika 1 Parametry techniczne 2 Zawartość opakowania Urządzenie TK STAR Ładowarka 220V Instrukcja obsługi 3 Przygotowanie do instalacji karta SIM Włóż kartę SIM zgodnie z powyższą

Bardziej szczegółowo

Angel GTS. Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS. www.angelgts.eu

Angel GTS. Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS. www.angelgts.eu Angel GTS Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS www.angelgts.eu 1 Urządzenie LK106 Ładowarka 220V Instrukcja obsługi Zawartość opakowania Parametry techniczne lokalizatora LK106 GPS Wymiary

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B Schemat podłączenia: Opis przewodów: czarny: masa czerwony cienki: +12V podwójny z taśmą: przycisk SOS Instalacja karty SIM: W celu zainstalowania karty

Bardziej szczegółowo

GSM/GPRS/GPS Lokalizator. Instrukcja obsługi. Wprowadzenie

GSM/GPRS/GPS Lokalizator. Instrukcja obsługi. Wprowadzenie GSM/GPRS/GPS Lokalizator Instrukcja obsługi Wprowadzenie Dziękujemy za zakup naszego lokalizatora. Poniższa instrukcja umożliwia łatwą i bezproblemową instalację urządzenia. Prosimy o uważne przeczytanie

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika LK100B Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK209. Wersja elektroniczna na Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK209. Wersja elektroniczna na  Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK209 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK209 Przewody zasilające Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Technologie dla Wymagających. orllo.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI CAR-TRACK

Nowoczesne Technologie dla Wymagających. orllo.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI CAR-TRACK Nowoczesne Technologie dla Wymagających orllo.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI CAR-TRACK Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór produktu ORLLO. Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR GPS/GSM/GPRS v. TK-201 INSTRUKCJA

LOKALIZATOR GPS/GSM/GPRS v. TK-201 INSTRUKCJA LOKALIZATOR GPS/GSM/GPRS v. TK-201 INSTRUKCJA Urządzenie wykonane jest nową technologią na bazie modułu GSM i GPS, jest całkowicie bezobsługowe. Do otrzymania informacji o lokalizacji potrzebny jest jedynie

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR GPS/GSM/GPRS. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

LOKALIZATOR GPS/GSM/GPRS. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA LOKALIZATOR GPS/GSM/GPRS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1. LOKALIZATOR 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2 INSTALACJA KARTY SIM 3 ŁADOWANIE I UśYTKOWANIE BATERII 4 PIERWSZE URUCHOMIENIE 4 2. FUNKCJE LOKALIZATORA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK210 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry

Bardziej szczegółowo

Spis treści Lokalizator GPS TK106

Spis treści Lokalizator GPS TK106 Spis treści Lokalizator GPS TK106 1. Parametry techniczne urządzenia: 2. Uwagi wstępne 3. Instalacja karty SIM 4. Komendy 5. Przygotowania do uruchomienia 6. Inicjalizacja - Reset 7. Autoryzacja numeru

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TRACKER TK-305

INSTRUKCJA OBSŁUGI TRACKER TK-305 INSTRUKCJA OBSŁUGI TRACKER TK-305 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Instalacja lokalizatora.... 3 3. Specyfikacja techniczna... 4 4. Użytkowanie.... 4 4.1 Instalacja karty SIM.... 4 4.2 Tryby pracy....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania GPS Trackera

Instrukcja konfigurowania GPS Trackera Gdzie możesz zaopatrzyć się w lokalizator GPS? Instrukcja konfigurowania GPS Trackera Jeśli nie posiadasz własnego lokalizatora GPS, to można wypożyczyć go w wyznaczonych Punktach Informacji i Monitorowania

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR GPS/GSM/GPRS INSTRUKCJA

LOKALIZATOR GPS/GSM/GPRS INSTRUKCJA LOKALIZATOR GPS/GSM/GPRS INSTRUKCJA Urządzenie wykonane jest nową technologią na bazie modułu GSM i GPS, jest całkowicie bezobsługowe. Do otrzymania informacji o lokalizacji potrzebny jest jedynie telefon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka 01-402 Warszawa ul E. Ciołka 8/210 tel 22 5814499 www.bigshop.com.pl Str 1 Przeczytaj uważnie instrukcje przed rozpoczęciem użytkowania zegarka. Zegarek

Bardziej szczegółowo

MT-18 Monitoring ratunkowy GPS Tracker

MT-18 Monitoring ratunkowy GPS Tracker MT-18 Monitoring ratunkowy GPS Tracker GSM/GPS Terminal 1. Zalety urządzenia: Ekonomiczny, miniaturowe rozmiary, prosty w montażu, Wewnętrzny akumulator, Inteligentne oszczędzanie energii, Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Technologie dla Wymagających. orllo.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI ORLLO-STO2

Nowoczesne Technologie dla Wymagających. orllo.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI ORLLO-STO2 Nowoczesne Technologie dla Wymagających orllo.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI ORLLO-STO2 Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór produktu ORLLO. Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. ZASILANIE I ŁADOWARKA...2. 1.1. zasilanie...2 1.2 ładowanie...2 2. SZYBKIE URUCHOMIENIE...2

Spis treści 1. ZASILANIE I ŁADOWARKA...2. 1.1. zasilanie...2 1.2 ładowanie...2 2. SZYBKIE URUCHOMIENIE...2 instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Lokalizator GSM z mikrofonem i funkcją SMS Simvalley MOBILE GT-60

Lokalizator GSM z mikrofonem i funkcją SMS Simvalley MOBILE GT-60 Lokalizator GSM z mikrofonem i funkcją SMS Simvalley MOBILE GT-60 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lokalizatora GSM z mikrofonem i funkcją SMS. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR GSM/GPRS/GPS GPS104

LOKALIZATOR GSM/GPRS/GPS GPS104 LOKALIZATOR GSM/GPRS/GPS GPS104 INSTRUKCJA Czas czuwania w trybie SMS-owym do 60dni Urządzenie wykonane jest nową technologią na bazie modułu GSM i GPS, jest całkowicie bezobsługowe. Do otrzymania informacji

Bardziej szczegółowo

SHADDAI BEZPIECZEŃSTWA

SHADDAI BEZPIECZEŃSTWA SHADDAI BEZPIECZEŃSTWA SATELLITE ŚLEDZENIA SERVICE INSTRUKCJA POJAZD TRACKER GSM / GPRS / GPS LOKALIZACJA INDYWIDUALNE: Możesz zadzwonić z dowolnego telefonu komórkowego tracker, odpowie za pomocą wiadomości

Bardziej szczegółowo

Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB

Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB INSTRUKCJA OBSŁUGI Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB Nr produktu 000372738 Strona 1 z 5 Uwaga: Przeczytaj przed użyciem: - Globalny system pozycji (GPS) jest uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM Nr produktu 769722 Strona 1 z 6 Gratulujemy zakupu zestawu głośnomówiącego B-Speech BT-FSE PRIM. To urządzenie pozwala komunikować się bezprzewodowo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: zestaw głośnomówiący kabel ładowania micro USB zasilacz USB klips instrukcja obsługi. Specyfikacja Właściwości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-006B

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-006B INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-006B Widok urządzenia: Opis przewodów: czarny: masa zasilania czerwony: +12V Instalacja karty SIM: UWAGA! Karta SIM powinna uruchamiać się bez podawania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT100. Wersja elektroniczna na

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT100. Wersja elektroniczna na Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT100 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu 1 Zawartość opakowania Urządzenie GT100 Przekaźnik Przewód zasilający Instrukcja obsługi Instalacja karta SIM Karta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV 1 Opis elementów 2 Programowanie I. Programowanie : W pierwszej kolejności należy podłączyć zasilanie. INFO : Fabryczny kod programowania to 6668888.

Bardziej szczegółowo

Tracker TK103-2B+ lokalizator samochodowy GPS z pilotem

Tracker TK103-2B+ lokalizator samochodowy GPS z pilotem Tracker TK103-2B+ lokalizator samochodowy GPS z pilotem Cena: 269.99 zł Tracker TK103-2B+ lokalizator samochodowy Urządzenie GPS pozwala w łatwy i efektowny sposób monitorować prędkość i położenie pojazdu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są

Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT06N. Wersja elektroniczna na

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT06N. Wersja elektroniczna na Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT06N Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu 1 Zawartość opakowania Urządzenie GT06N Przewód alarmowy i przycisk SOS Przekaźnik Mikrofon Przewód zasilający Instrukcja

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

GPS Guardian SPY. Instrukcja obsługi

GPS Guardian SPY. Instrukcja obsługi GPS Guardian SPY Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis urządzenia... 3 2. Szybki start... 3 3. Wskazania diod... 4 4. Komendy do konfiguracji urządzenia... 4 4.1. Żądanie aktualnej (ostatniej) pozycji...

Bardziej szczegółowo

GPS Guardian Moto. Instrukcja obsługi

GPS Guardian Moto. Instrukcja obsługi GPS Guardian Moto Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis urządzenia... 3 2. Szybki start... 3 3. Komendy do konfiguracji urządzenia... 3 3.1. Żądanie aktualnej (ostatniej) pozycji... 4 3.2. Aktywuj alarm

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

www.xblitz.pl Lokalizator GPS G1000 www.kgktrade.pl

www.xblitz.pl Lokalizator GPS G1000 www.kgktrade.pl Posiada kompaktowe wymiary i szeroki wachlarz możliwości użycia. W zestawie znajduje się zasilacz sieciowy umożliwiający ładowanie baterii (2 w zestawie) bezpośrednio w urządzeniu jak również adapter do

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Technologie dla Wymagających. orllo.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI. Lokalizator GPS SPY-THERE

Nowoczesne Technologie dla Wymagających. orllo.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI. Lokalizator GPS SPY-THERE Nowoczesne Technologie dla Wymagających orllo.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI Lokalizator GPS SPY-THERE 1 I. SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI I. Spis Treści.... 2 II. Wstęp... 3 III. Cechy i funkcje urządzenia.... 4 IV.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Powerline Model PL1200

Szybkie uruchamianie. Powerline Model PL1200 Szybkie uruchamianie Powerline 1200 Model PL1200 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Adaptery Powerline zapewniają alternatywną

Bardziej szczegółowo

GSM/GPRS/GPS Lokalizator GPS103-B + PILOT Instrukcja obsługi

GSM/GPRS/GPS Lokalizator GPS103-B + PILOT Instrukcja obsługi 1 GSM/GPRS/GPS Lokalizator GPS103-B + PILOT Instrukcja obsługi 2 Akcesoria 1 GPS antena 3 metry 2 GSM antena 3 metry 3 Mikrofon 1.5 metra 4 Okablowanie Wtyk 10 PINOWY 5 Przekaźnik 12V/40A do 24V/40A 6

Bardziej szczegółowo

Lokalizator GPS Guardian 2

Lokalizator GPS Guardian 2 Lokalizator GPS Guardian 2 Instrukcja obsługi Wrocław ul. Traugutta 137 wroclaw@spy-shop.pl 0(71) 341-50-50 Poznań ul. Głogowska 163 poznan@spy-shop.pl 0(61) 862-65-55 Katowice ul. Mickiewicza 14 katowice@spy-shop.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Technologie dla Wymagających. orllo.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI ORLLO STO6

Nowoczesne Technologie dla Wymagających. orllo.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI ORLLO STO6 Nowoczesne Technologie dla Wymagających orllo.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI ORLLO STO6 Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór produktu ORLLO. Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SENIOR PHONE INSTRUKCJA OBSŁUGI Plik PDF do pobrania: http://akai-atd.com/ Spis treści Przyciski... 4 Pierwsze kroki...6 Włączanie..... 8 Ładowanie...9 Połączenia alarmowe...11 Połączenia... 13 Latarka...15

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Witamy. Pierwsze kroki. Podłączenie. Instalacja. Użytkowanie

Witamy. Pierwsze kroki. Podłączenie. Instalacja. Użytkowanie Cyfrowy telefon bezprzewodowy SE 140 Cyfrowy telefon bezprzewodowy z automatem zgłoszeniowym SE 145 Witamy Pierwsze kroki 1 2 3 Podłączenie Instalacja Użytkowanie Zawartość opakowania Słuchawka SE140/SE145

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Stacja bazowa LUB Słuchawka

Bardziej szczegółowo

GSM / GPRS / GPS tracker INSTRUKCJA OBSŁUGI

GSM / GPRS / GPS tracker INSTRUKCJA OBSŁUGI GSM / GPRS / GPS tracker INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup GPS. Ten podręcznik pokazuje jak obsługiwad urządzenie płynnie i prawidłowo. Upewnij się, uważnie przeczytad instrukcję przed użyciem tego

Bardziej szczegółowo

06.08.2014 Wersja 2.05. MobiAlarm

06.08.2014 Wersja 2.05. MobiAlarm www.mobi click.com 06.08.2014 06.08.2014 Wersja 2.05 MobiAlarm Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 2 Informacje wstępne Programowanie numerów Funkcje trzech przycisków Jak włączyć i wyłączyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ługi. Rejstratora RCW-800 WiFi

Instrukcja obs ługi. Rejstratora RCW-800 WiFi Instrukcja obs ługi Rejstratora RCW-800 WiFi Rejestrator temperatury i wilgotności z wyświetlaniem bieżących wartości. Posiada wbudowany czujnik temperatury i wilgotności. Znajduje szerokie zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalacja Powerline 500 Model XAVB5221 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Rozwiązania sieciowe Powerline umożliwiają tworzenie

Bardziej szczegółowo

Śledzenie osób/obiektów również do wykorzystania w kryminalistyce Śledzenie przesyłek Zabezpieczenie własnego samochodu na wypadek kradzieży

Śledzenie osób/obiektów również do wykorzystania w kryminalistyce Śledzenie przesyłek Zabezpieczenie własnego samochodu na wypadek kradzieży Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21 Instrukcja Obsługi i Konserwacji Sterownika Kraków 2012 Instrukcja obsługi sterownika 1/5 Przeznaczenie jest miniaturowym, specjalizowanym, a zarazem uniwersalnym sterownikiem GSM, przeznaczonym do otwierania

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Telefon DECT Panasonic KX- TG6461 Instrukcja obsługi Nr produktu: 93480 Przewodnik użytkownika Połączenia Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza Panasonic. Mocno wciśnij wtyk. Dobrze Stacja bazowa Klik

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący PY-BT02

Zestaw głośnomówiący  PY-BT02 Zestaw głośnomówiący PY-BT02 Wymiana baterii 1 Głośnik 2 Przycisk wielofunkcyjny 3 Poziom dźwięku + 4 Poziom dźwięku 5 Mikrofon 6 Wyciszenie 7 Gniazdo mini USB 5 pin 8 Uchwyt Ładowarka Instalacja w samochodzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Lokalizator Amparos M5 GPS/GSM, Amparos M-5, 240 h, Biało-niebieski, USB

Lokalizator Amparos M5 GPS/GSM, Amparos M-5, 240 h, Biało-niebieski, USB INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001174438 Lokalizator Amparos M5 GPS/GSM, Amparos M-5, 240 h, Biało-niebieski, USB Strona 1 z 15 Słowo wstępne Dziękujemy za zakup lokalizatora. Instrukcja obsługi pokazuje

Bardziej szczegółowo

General GPS Vehicle Tracker. User Manual V1.0

General GPS Vehicle Tracker. User Manual V1.0 General GPS Vehicle Tracker User Manual V1.0 1. Zawartość opakowania Ø Urządzenie Ø Kabel ładowania Ø Przekaźnik Ø Instrukcja obsługi 2. Urządzenie Wskaźniki LED Czerwony wskaźnik Szybkie miganie (mignięcie

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

ROGUE RF. Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Wireless Gamepad PC with headphones MT1503

ROGUE RF. Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Wireless Gamepad PC with headphones MT1503 ROGUE RF Wireless Gamepad PC with headphones MT1503 Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Dziękujemy za wybranie wspaniałego, bezprzewodowego gamepada ROGUE RF MT1503. Urządzenie jest zaawansowanym kontrolerem

Bardziej szczegółowo

COMMAX CDV-70UX - USTAWIENIE PRACY URZĄDZEŃ MOBILNYCH

COMMAX CDV-70UX - USTAWIENIE PRACY URZĄDZEŃ MOBILNYCH 2017.03.07 COMMAX CDV-70UX - USTAWIENIE PRACY URZĄDZEŃ MOBILNYCH Monitor CDV-70UX występuje w dwóch wersjach sprzętowych: Wersja 1: - numery seryjne 2015.06S1506., 2015.07S1507., - dioda informacyjna LED

Bardziej szczegółowo

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi 1 Funkcje... 1 1.1 Użytkowanie, scenariusz 1- zasilanie ładowarką USB... 1 1.2 Użytkowanie, scenariusz 2: zasilanie ładowarką samochodową... 1 1.3 Użytkowanie,

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art. 750608 Zastosowanie. Urządzenie do zdalnego sterowania (zwane również starterem video) dzięki wyjątkowej rozdzielczości (zestykowi NC i NO) służy do

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze

Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze Nr produktu 754349 Strona 1 z 5 Bardzo dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów, z pewnością nie będą Państwo żałować swojej decyzji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów

Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów GEN-128B, GEN-B4, GEN-B4C 1. Elementy systemu MODEL GEN-128B KAL-B4 KAL-B4C OPIS Baza z klawiaturą Odbiornik powiadomienia Ładowarka ZASILANIE 12 V, 800

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla Ethernet w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla Ethernet w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla Ethernet w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF07/0409, Strona 1 z 20 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010 Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD Instrukcja obsługi PY0010 PL Budowa urządzenia 1 Do góry 2 Przycisk potwierdzenia 3 Do dołu 4 Menu 5 łącznik, zmiana trybu 6 Kontrolka pracy 7 Slot HDMI 8 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym.

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym. Spis treści 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Opis 31 Położenie 31 Instalacja 32 Aktywacja funkcji SMS w menu wyświetlacza 33 Komendy 35 Błędy 36! Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem

Bardziej szczegółowo

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground. WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.com Podręcznik użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Producent:

Bardziej szczegółowo

NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0

NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0 NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0 ul. Czerniakowska 18 00-718 Warszawa tel. 022 8511220, fax 022 8511230 biuro@pulson.com.pl, www.pulson.com.pl 1. Montaż i podłączenie zasilania. Nadajnik

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

MobiAlarm Plus w w w. m o b i c l i c k. c o m 06.08.2014 Wersja 2.04

MobiAlarm Plus w w w. m o b i c l i c k. c o m 06.08.2014 Wersja 2.04 MobiAlarm Plus w w w. m o b i c l i c k. c o m 06.08.2014 Wersja 2.04 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Programowanie numerów 4 3. Funkcje trzech przycisków 5 4. Jak włączyć i wyłączyć alarm? 6 5.

Bardziej szczegółowo

DS-2410 z zasilaczem 230/12V 2A - bez zasilania rezerwowego do zamontowania w obudowie tripodu, szlabanu. Na płytce kontrolera są zamontowane:

DS-2410 z zasilaczem 230/12V 2A - bez zasilania rezerwowego do zamontowania w obudowie tripodu, szlabanu. Na płytce kontrolera są zamontowane: kontroler DS-40 w obudowie metalowej z zasilaczem 30/V A i akumulatorem 7Ah 95 DS-40 86 90 DS-40 z zasilaczem 30/V A - bez zasilania rezerwowego do zamontowania w obudowie tripodu, szlabanu 36 89 3 Na

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989

Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989 Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989 1. Budowa( opis) 1: Dziura na smycz 2: Włączanie 3: Tryby(Mode) 4: Klips 5: Karta Micro SD 6: Obręcz 7: Mini USB 8: Kamera 9: Operacje STOP/NAGRYWAJ 10: Wskaźnik stanu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Powerline 1000 Model PL1000v2 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Adaptery Powerline zapewniają alternatywną

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome SE350 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa LUB Tylna klapka

Bardziej szczegółowo