SZPITAL NA PLACU KASZUBSKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZPITAL NA PLACU KASZUBSKIM"

Transkrypt

1 SZPITAL NA PLACU KASZUBSKIM nr 6/2009 Wstęp - 2, Historia oddziału chirurgi urazowo-ortopedycznej - 3-4, Przypadek roku - Oddział Kardiologii - 5, Problemy alkoholowe, a Oddział Chorób Wewnętrznych Pracownicze sprawy - 8, Port Gdynia

2 Wstępniak Szanowni Państwo! Lato było bardzo pracowite, obrodziło nie tylko piękną pogodą, ale również ogromną ilością turystów, którzy ściągnęli na wielkie imprezy, takie jak: Heineken Open er Festival i The Tall Ships Races, gromadząc 2,5 mln gości. Dla Szpitala, a szczególnie jego oddziału ratunkowego skutkowało koniecznością udzielenia pomocy prawie dwukrotnie większej liczbie pacjentów. Szczęśliwie, bez poważniejszych komplikacji medycznych. W numerze przedstawiamy, jak zwykle kolejny niezwykle interesujący dział z historii Szpitala związany z Oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Z przyjemnością przedstawiamy również najciekawszy Przypadek Roku z dziedziny Kardiologii, stanowiący także przestrogę, którą można by streścić w festina lente (czyli spiesz się powoli). Poruszamy także niezmiernie ważny problem związany z ciągle utrzymującą się wysoką skalą zatruć alkoholem, w tym obejmującą niestety także osoby niepełnoletnie. Zbliżająca się jesień będzie okazją do lubianego i popularnego grzybobrania. Starajmy się, aby ustrzec się także przed tym niebezpiecznym rodzajem zatruć. Życzę Państwu miłej i pożytecznej lektury. Dr Lidia Kodłubańska Dyrektor Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni

3 Historia oddziału chirurgii urazowoortopedycznej ( ) Oddział Ortopedii powstał w Szpitalu Miejskim w Gdyni w roku Inicjatorem utworzenia oddziału był dr Henryk Cetkowski jeden z najwybitniejszych polskich ortopedów tego okresu, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego. Ulokowano go na IV piętrze szpitala. Liczył na początku 15 łóżek, nieco później w roku 1938 powiększono ich ilość do 25. Wkrótce działalność oddziału przerwał wybuch II Wojny Światowej. Po 6 latach działalność wznowił ponownie dr Cetkowski wraz z oddziałową siostrą Hernes. Wobec dużych potrzeb związanych z licznymi ofiarami wojny przydzielono mu 65 łóżek i przeniesiono na III piętro szpitala (miejsce obecnego oddziału neurologii).warto nadmienić, że wobec bardzo szybkiej i sprawnej odbudowy oddziału właśnie tutaj odbył się pierwszy po wojnie zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego, który odbywa się raz na 2 lata i jest największym wydarzeniem w życiu zawodowym lekarzy ortopedów. Miało to miejsce 13 lipca Podczas zjazdu wykonano po raz pierwszy w Polsce pionierskie zabiegi. Profesor Gruca dokonał operacyjnego wycięcia zmian gruźliczych stawu biodrowego a dr Cetkowski zespolił złamanie goleni gwoździem Kuntschera. W roku 1955 po śmierci dra Cetkowskiego zredukowano ilość łóżek do 30 a oddział przeniesiono na II piętro, gdzie częściowo mieści się do dnia dzisiejszego. W latach funkcję ordynatora pełnił dr Adam Raczyński. W roku 1961 drogą konkursu został wyłoniony nowy ordynator, którym został dr Marian Teleszyński dotychczasowy adiunkt Kliniki Ortopedii AMG. W latach 60-tych pozyskano dla oddziału etat rehabilitanta, powstał 12-łóżkoy oddział Ortopedii Dziecięcej. Wybudowano basen Hubarda do celów rehabilitacji. Wprowadzono również (1967) dyżur lekarza ortopedy. Nie można w historii oddziału pominąć dramatycznych wydarzeń grudnia 1970, kiedy to w dniu operowano 17 pacjentów ranami postrzałowymi. W latach 70-tych liczba lóżek została powiększona do 33 na oddziale dorosłych i do 14 na dziecięcym. W 1975 wobec budowy nowej części szpitala tzw. narożnika liczba łóżek dla dorosłych wzrosła do 55.Chorzy uzyskali również dodatkowy obiekt- Gabinet Rehabilitacji. Liczba dyżurnych wzrosła do 2, a w 1979 została uruchomiona Poradnia Przyszpitalna. W okresie ordynatury Doc Teleszyńskiego znacznie rozwinięto działalność operacyjną, liczba zabiegów wzrosła ze 100 do przeszło 500. Były to także lata wdrażania techniki stabilnego zespalania złamań i endoprotezoplastyk stawu biodrowego. Po odejściu doc Teleszyńskiego na emeryturę pracą oddziału w latach kierował dr med. Roman Okoniewski. Okres ten znamionuje dalszy rozwój techniki AO, Historia Szpitala

4 Historia Szpitala stabilnego zespalania złamań, która praktycznie wyparła tradycyjne kiedyś leczenie zachowawcze z użyciem unieruchomienia gipsowego. Nastąpiło znaczne zwiększenie liczby operacji stawu biodrowego (implantacje endoprotez) Istotnym przełomem było wprowadzenie artroskopii jako metody leczenia uszkodzeń i chorób stawu kolanowego. Wprowadzono też technikę mikrochirurgii naczyniowej, dzięki czemu między innymi dokonano kilku udanych przeszczepów kończyn utraconych w wyniku amputacji urazowych. Zastosowanie znalazła również metoda Ilizarowa do leczenia skutków urazów i wad rozwojowych kończyn. Jako jeden z pierwszych w kraju oddział zaczął stosować już w 1992 roku obowiązującą dziś powszechnie profilaktykę przeciwzatorową. Liczba wykonywanych zabiegów operacyjnych wzrosła do 1000 rocznie. Okres od 1999 roku do teraz, w którym pracą oddziału kieruje obecny ordynator Dr med. Paweł Cieśla, to okres dużych zmian wymuszonych przez reformę ochrony zdrowia. W ramach przemian przestał istnieć oddział Ortopedii Dziecięcej. Liczba łóżek uległa zmniejszeniu z 66 do 45. Dyżur pełni obecnie jeden lekarz. Liczba operowanych chorych przekracza obecnie 1500, w okresie największego kontraktu z NFZ osiągnęła prawie 2200.Znacznie wzrosła liczba wykonywanych artroskopii, wprowadzono nowoczesne techniki w leczeniu uszkodzeń więzadeł stawu kolanowego w postaci plastyki artroskopowych. Zmienił się sposób leczenia złamań. Dotychczasowa technika zespalania płytkami metodą otwartą, tam gdzie to możliwe zastępowana jest zamkniętą repozycją,z użyciem rentgenotelewizji i gwoździ śródszpikowych blokowanych. Rutynowym zabiegiem stała się implantacja endoprotez stawu kolanowego, która uzupełniła coraz większą ilość zabiegów tego typu na stawie biodrowym. Zaczęto również wykonywać zabiegi implantacji endoprotez powierzchniowych stawu biodrowego i połowiczych kolana. Polepszyły się znacznie warunki lokalowe, gdyż oddział na przełomie roku przeszedł gruntowny remont i przebudowę. lek. med. Mariusz Patyński

5 Przypadek Roku Oddział Kardiologii Jak niebezpieczne potrafią być prace domowe czyli kolejne oblicze zatorowości płucnej Do Naszego Oddziału została przyjęta 33 letnia kobieta z powodu narastającej od dwóch tygodni duszności i pogorszenia tolerancji wysiłku fizycznego. Pacjentka dotychczas poważnie nie chorowała, nie przyjmowała żadnych leków na stałe (także doustnych środków antykoncepcyjnych). Trzy tygodnie przed przyjęciem chora doznała oparzenia lewej kończyny dolnej, podczas sprzątania blatu kuchennego chora potrąciła i wylała na siebie gorącą wodę z czajnika. Od tego czasu pozostawała unieruchomiona w łóżku. Przy przyjęciu w badaniu fizykalnym stwierdzono cechy zakrzepowego zapalenia żył głębokich kończyny dolnej prawej. Ponadto w badaniu stwierdzono tachykardię zatokową oraz tachypnoe. W badaniach dodatkowych poziom d-dimerów był podwyższony znamiennie. Posługując się klinicznym skalami prawdopodobieństwa zatorowości płucnej oszacowano jej ryzyko wystąpienia jako wysokie. Wykonano przyłóżkowe badanie echokardiograficzne, w którym uwidoczniono cechy przeciążenia prawej komory. Zastosowano typowe leczenie. Następnego dnia rano wykonano ponowne badanie echokardiograficzne, w którym uwidoczniono balotującą skrzeplinę w prawym przedsionku, okresowo przedostającą się do prawej komory. W trybie pilnym skonsultowano się z Kliniką Kardiochirurgii AM w Gdańsku celem kwalifikacji chorej do pilnego zabiegu embolektomii. Chorą przekazano do Akademickiego Centrum Klinicznego AM w Gdańsku, gdzie wykonano zabieg embolektomii z dobrym efektem klinicznym. W szóstej dobie po zabiegu operacyjnym pacjentkę przekazano do Oddziału macierzystego. W Naszym Oddziale przeprowadzono dalszą diagnostykę - wykonano badanie usg Dopplera żył kończyn dolnych uwidaczniając obecność zrekanalizowanej skrzepliny w żyle podkolanowej i piszczelowej tylnej, zastosowano doustny antykoagulant. Zaplanowano dalszą diagnostykę hematologiczną. Chorą w dobrym stanie ogólnym wypisano do domu. Powyższy przypadek pokazuje jak niebezpieczne mogą być proste prace wykonywane w domu. Chcemy podkreślić, że naszą intencją nie było i nie jest zniechęcenie Państwa od ich wykonywa- nia, tylko zachowanie jak największej uwagi, ponieważ brak jej może skutkować, naprawdę, realnym zagrożeniem życia. lek. med. Michał Glaza Z życia szpitala

6 Problemy alkoholowe Problemy alkoholowe, a Oddział Chorób Wewnętrznych. Problem alkoholowy w Polsce dotyczy ponad 3 mln osób. Mężczyźni piją trzy razy częściej niż kobiety, kobiety z wyższym wykształceniem piją częściej niż z niższym, a pierwszy kontakt z alkoholem mają już dzieci średnio 12- letnie. W Polsce pije się alkohol głównie wg wzorów wschodnioeuropejskich- jednorazowo stężony alkohol w dużych ilościach. W krajach zachodniej i południowej Europy przeważa spożycie wina bądź piwa i drinków. Choć tradycja picia alkoholu sięga zarania dziejów, a o jego szkodliwości wspominają najstarsze przekazy, to dopiero w XIX wieku szwedzki psychiatra Magnus Huss wprowadził słowo alkoholizm. Długo alkoholizm traktowano jako socjopatię z pominięciem aspektu choroby i uzależnienia. Elementy choroby alkoholowej z wykazaniem jej skutków zawarto w definicji alkoholizmu wg. WHO z 1951 roku. Alkoholika określono jako osobę, która spożywa duże ilości alkoholu i u której uzależnienie od alkoholu jest tak nasilone, że występują poważne zaburzenia psychiczne lub pogorszenie stanu zdrowia psychicznego i somatycznego, a także zaburzenia stosunków interpersonalnych, funkcjonowania społecznego i ekonomicznego. W kolejnych latach szerokie pojęcie alkoholizmu zastąpiło określenie problemy alkoholowe. Wprowadzono nowe terminy: ostre zatrucie alkoholem (równoznacznie upojenie alkoholowe, intoksykacja alkoholowa). Jest to stan przemijający, z zaburzeniami świadomości, funkcji poznawczych, nastroju i zachowania. używanie szkodliwe alkoholu. Może występować u osób uzależnionych i bez uzależnienia. zespól uzależnienia od alkoholu (zespół zależności alkoholowej ZZA) - wg. WHO, zastąpiło pojęcie alkoholika, alkoholizmu nałogowego, przewlekłego. Uzależnienie od alkoholu na charakter fizyczny i psychiczny. Przy zależności fizycznej głównym zjawiskiem jest głód alkoholowy, charakteryzujący się nie do odparcia chęcią spożycia alkoholu i utratą kontroli nad ilością wypijanego alkoholu. Podłożem objawów jest nauroadaptacja alkoholu przez organizm. Brak alkoholu oznacza powstanie zespołu abstynencyjnego z przykrymi dla chorego dolegliwościami psychicznymi. Dostarczany ponownie alkohol zmniejsza te objawy i powstaje błędne koło uzależnienia fizycznego. Zależność psychiczna rozwija się w wyniku nawyku regulowania alkoholem stanu emocjonalnego. W miarę rozwoju zależności fizycznej, przyjemność picia dla odprężenia zmienia się w przymus spowodowany głodem. Rozwijają się zjawiska destrukcji alkoholowej z głównym elementem samoniszczenia. Nie da się ściśle określić granicy między szkodliwym używaniem alkoholu a uzależnieniem. O wystąpieniu uzależnienia mówi się, gdy przynajmniej trzy poniższe objawy wystąpią ponad miesiąc lub powtarzają się w ciągu roku. Są to: poczucie przymusu picia, brak kontroli nad ilością wypijanego alkoholu, fizyczne i psychiczne objawy abstynencji (drżenia, poty, nudności, wzrost ciśnienia, osłabienie, 6

7 omamy wzrokowe i słuchowe, drgawki), wzrost tolerancji na alkohol, uporczywe picie mimo szkodliwych następstw. Czas pojawienia się zespołu uzależnienia od alkoholu liczy się na parę do kilkunastu lat. U niektórych osób rozwija się bez wcześniejszego upijania się czy szkodliwego nadużywania alkoholu. W rozwoju uzależnienia można wyodrębnić etapy umiarkowanego spożywania alkoholu (okolicznościowe, nie pociąga szkodliwych następstw) epizodycznego nadmiernego picia (ze szkodliwymi skutkami) ciągłego nadmiernego picia (nawykowe ale z kontrolą ilości) toksykomanii alkoholowej zaawansowanego przewlekłego alkoholizmu z powikłaniami psychotycznymi Na powstanie uzależnienia od alkoholu mają wpływ: czynniki biologiczne o charakterze dziedzicznym warunkujące reakcję organizmu na spożycie alkoholu, czynniki psychologiczne związane z cechami osobowości, skłaniające do korzystania z pomocy alkoholu, również z dużym uwarunkowaniem genetycznym, czynniki filozoficzne, czynniki społeczne związane ze środowiskiem, obyczajowością, dostępnością do alkoholu, różnorodnością problemów rodzinnych, zawodowych, materialnych. Zespól zależności alkoholowej jest podłożem wielu chorób somatycznych i psychicznych prowadzących do zgonu. Rzadko odnotowywany jest jako wyjściowa przyczyna zgonu, częściej wymienia się jego skutki. Ocenia się, że w populacji pacjentów szpitalnych około 40% mężczyzn i 35% kobiet mają problemy alkoholowe. W Oddziale Wewnętrznym Szpitala Miejskiego w Gdyni w 2008 roku wśród hospitalizowanych ok. 4,08% stanowili pacjenci z alkoholową chorobą wątroby, 0,63% stanowiły osoby z ostrym zatruciem etanolem, większość z nich z poziomem etanolu w surowicy powyżej 5, co w krajach Europy Zachodniej uznaje się za wartość śmiertelną. Do tej grupy pacjentów należy doliczyć dużą ilość chorych przyjętych z zapaleniem trzustki, z niewydolnością serca, wyniszczeniem, niewyrównaną cukrzycą, powikłaniami gastrycznymi, zapalnymi, z niedokrwistością, polineuropatią i innymi schorzeniami, które były w bezpośrednim związku z nadużywaniem alkoholu. Aż 6,54% zgonów w tutejszym Oddziale Wewnętrznym w 2008 r. dotyczyła chorych z głównym rozpoznaniem marskości alkoholowej wątroby. Skala problemów alkoholowych przekracza aspekty kliniczne. Do nich należy doliczyć aspekty społeczne i ekonomiczne. Próba ustalenia dziennego limitu bezpiecznego spożycia alkoholu (30 g dla mężczyzn, 20 g dla kobiet) jest dyskusyjna. Przekroczenie płynnej granicy uzależnienia od alkoholu bywa niepostrzeżona i może dotyczyć każdego. dr n. med. Maria Kicińska Problemy alkoholowe

8 Pracownicze sprawy >> Jubileusze << Jubileusze długoletniej pracy zawodowej obchodzili: 20 lecia: 30 lecia Pani Żaneta Goebel technik analityki 25 lecia Pani Hanna Olbert - technik analityki Pani Renata Błocińska sekretarka medyczna Pani Urszula Ostrowska położna Pan dr Mirosław Ciechanowski z-ca Ordynatora Pan Mariusz Bartoszewicz technik RTG 35 lecia 40 lecia Pani Maria Witkowska pielęgniarka oddziałowa Pani Genowefa Skiba portier -telefonista Pani Maria Dudek pomoc pielęgniarska Pani Lucyna Zemła położna Pani Maria Szczepanik technik analityki Pan Ryszard Olszowy malarz Dziękujemy, za długoletnią, owocną pracę i składamy serdeczne życzenia H UMOR SZ PITALNY Czy to prawda, że w twojej klinice skutecznie leczą łysienie? - Oczywiście, sam widziałem faceta łysego jak kolano, który po zakończeniu kuracji rwał sobie włosy garściami z głowy na widok rachunku. NASZE SUKCESY Psychiatra zadaje pytanie pacjentowi: - Ile nóg ma pies? - Cztery. - A ile ma uszu? - Dwoje. - A oczu? - Przepraszam, panie doktorze, czy pan nigdy nie widział psa? Przychodzi pacjent do lekarza: - Panie doktorze, ugryzł mnie pies. - A był wściekły? - No, zadowolony to on nie był. WITAMY NOWYCH PRACOWNIKÓW Ostatnio do naszego zespołu dołączyli: PIELĘGNIARKI: Pani Ewa Szytenberg, Pani Katarzyna Ramutkowska, Pani Izabela Karolak, Pani Janina Pryba LEKARZE: Pan Andrzej Hrynkiewicz LEKARZE REZYDENCI: Pan Maciej Jarosz, Pani Anna Butowska Kurban, Pani Małgorzata Dobrowolska LEKARZE STAŻYŚCI: Pani Katarzyna Sienkiewicz oraz Pani Katarzyna Szabłowska fizjoterapeuta, Pani Jolatna Janik sekretarka medyczna, Pani Agnieszka Hewelt portier telefonista, Pan Leszek Stęczniewski inspektor w dziale obsługi, Pani Katarzyna Tomaszewska statystyk medyczny Życzymy sukcesów oraz satysfakcji z pracy w naszym szpitalu W kwietniu egzamin specjalizacyjny zdali: lek. med. Aleksandra Berent uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologi narządu ruchu, lek. med. Anna Kania uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, lek. med. Przemysław Arasimowicz uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii. W lutym 2009 roku wyższe studia z zakresu pielęgniarstwa ukończyły Panie: Gabriela Buchert, Mariola Duszewska, Bożena Filipkowska, Monika Kreft, Katarzyna Nowaczyk, Katarzyna Puchalska, Magdalena Zube uzyskując tytuł licencjata. W kwietniu br Pani Anna Fiedorowicz zakończyła szkolenie specjalizacyjne uzyskując tytuł pielęgniarki specjalistki z zakresu pielęgniarstwa kardiologicznego. Również w kwietniu studia wyższe ukończyła Pani Emilia Łosińska uzyskując tytuł licencjata z zakresu zarządzania. Wszystkim bardzo gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych. Szczególne gratulacje i podziękowania składamy Panu Markowi Szołkiewiczowi, który na podstawie rozprawy Molekularne podstawy zwiększonej biosyntezy lipidów w przewlekłej niewydolności nerek otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych.

9 Dla portu, Gdyni i jej mieszkańców W ostatnich miesiącach Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zakończył realizację kolejnych etapów inwestycji, które z jednej strony są niezwykle istotne dla sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania portu - z drugiej strony w sposób istotny wpływają na komfort życia mieszkańców Gdyni. Uruchomiono również nowe połączenie pasażersko towarowe w relacji Helsinki - Gdynia - Traveműnde - Gdynia - Helsinki. Port Gdynia Przebudowa Nabrzeża Pomorskiego w Gdyni. 26 maja 2009 r. zakończono trwające od 15 września 2008 roku prace związane z realizacją I etapu przebudowy Nabrzeża Pomorskiego. Już 30 maja mieszkańcy Gdyni i tłumnie przybywający w ten wyjątkowo reprezentacyjny rejon miasta turyści mogli bezpiecznie spacerować przebudowanym odcinkiem nabrzeża. W I etapie inwestycji wykonano na odcinku od początku Nabrzeża Pomorskiego do budynku Róży Wiatrów, szereg prac hydrotechnicznych, budowlanych, drogowych, wodno kanalizacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych. Koszt realizacji tego etapu wyniósł ponad 13 mln zł netto i w całości został sfinansowany ze środków własnych Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Drugi etap rozpoczął się po sezonie turystycznym - w dniu 15 września 2009r. i potrwa do końca maja 2010 r. Łączny koszt realizacji obu etapów przedsięwzięcia wyniesie około 23 mln zł. Wszystkie środki przeznaczone na ten cel pochodzić będą ze środków własnych inwestora, tj. Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Nowa ulica Polska 17 sierpnia br. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. przekazał do ruchu przebudowaną ulicę Polską na długości od Węzła Ofiar Grudnia 70 do skrzyżowania z ulicą Chrzanowskiego. Na sygnał Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka oraz Prezesa Zarządu Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Pana Janusza Jarosińskiego dwa pojazdy ciężarowe przerwały wstęgę dokonując tym samym włączenia do ruchu przebudowanej drogi. Przebudowa istniejącej, jak i budowa nowej nitki ulicy Polskiej jest elementem projektu pod nazwą Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia, na realizację którego Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Trasa drogowa ulicy Polskiej, Chrzanowskiego i Wendy stanowi część układu komunikacyjnego miasta Gdyni, łącząc 9

10 Port Gdynia wschodni obszar portu, poprzez ulicę Janka Wiśniewskiego i Estakadę Kwiatkowskiego, z autostradą A1. Do czasu zakończenia przebudowy ulicy Chrzanowskiego, objętej tym samym kontraktem, oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla całości inwestycji, ulica Polska będzie użytkowana jako objazd technologiczny. Jednak obecna organizacja ruchu w tym obszarze jest już bardzo zbliżona do docelowej. Pamiętać jednak należy, iż nadal trwać będzie przebudowa ulicy Chrzanowskiego i ulicy Wendy w istniejącym pasie drogowym, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Polską do wiaduktu kolejowego i ruch na tym odcinku odbywa się w systemie wahadłowym. Utrudnienia te potrwają najprawdopodobniej do listopada 2009r. Inwestorem powyższego zadania jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., na zlecenie którego, w ramach tej inwestycji, zrealizowano już roboty o wartości 50 mln zł netto. Dokładne informacje odnośnie całego projektu drogowo-kolejowego znaleźć można na stronie: gdynia.pl/proj1.php Projekt Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia składa się z dwóch etapów: I Etap: Dostęp drogowy; II Etap: Dostęp kolejowy. Nowo otwarte połączenie pasażersko towarowe: Helsinki - Gdynia - Traveműnde - Gdynia - Helsinki 3 czerwca 2009 miało miejsce inauguracyjne zawinięcie do gdyńskiego portu pierwszej, z pięciu obsługujących nowe polaczenie, jednostki typu ro-pax armatora Finnlines. Ogromne towarowo-pasażerskie promy (długość 218,8 metrów, szerokości 30,5 m) należą do tzw. star class - największych tego typu jednostek na świecie. Mogą one zabrać auta osobowe, ciężarówki, naczepy, autobusy ( które - licząc w jednej linii mogą zająć do 4200 m), a także do 500 pasażerów, na których czeka 200 kabin z łazienkami i telewizorami. Na statku pasażerowie mogą zrelaksować się w fińskiej saunie czy jaccuzi lub spędzić czas w restauracji, która jednocześnie przyjąć może wszystkich pasażerów. Statki pływające w ramach połączenia zawijają do gdyńskiego portu 3 razy w tygodniu: w środy, piątki i niedziele. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo krótki czas podróży. Do Helsinek dopłynąć można w niecałe 19 godzin, natomiast do niemieckiego portu Travemünde w mniej niż 15 godzin. 10

11 Portowcy wśród odznaczonych Gdyński port, od chwili swego powstania jest świadkiem wielu historycznych wydarzeń. Budowa i rozwój samego portu w okresie międzywojennym była sprawą kluczową dla rozwijającej się polskiej gospodarki. Gdyńskie nabrzeża stały się jednymi z pierwszych celów działań II Wojny Światowej. U bram portu rozegrała się również tragedia stoczniowców w grudniu 1970 roku. Aktywnie działających na rzecz demokratycznych przemian portowców nie zabrakło także w latach osiemdziesiątych. Ich szlachetna postawa oraz wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce zostały nagrodzone 31 sierpnia 2009 roku. W gdańskiej siedzibie Solidarności, podczas uroczystości z okazji 29. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Pan Tadeusz Urbaniak, natomiast Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowany został Pan Kazimierz Waldowski. Obaj Informacje o oddziałach ODDZIAŁ CHORÓB WEWNETRZNYCH tel. Sekretariat: (058) , fax (058) ODZIAŁ KARDIOLOGICZNY tel. Sekretariat (058) ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ tel. Sekretariat: (058) ODDZIAŁ UROLOGICZNY Tel. Sekretariat(058) , fax: (058) ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Tel. Sekretariat (058) ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY tel. Sekretariat (058) SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Rejestracja (058) ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Tel. Sekretariat (058) ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ Tel. (058) ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ Tel. Sekretariat (058) do dziś pozostają pracownikami gdyńskiego portu. W tym dniu odznaczeni zostali również dwaj byli pracownicy grupy kapitałowej ZMPGa S.A. - Tadeusz Kisielewski emeryt, były pracownik Portowego Zakładu Transportu Sp. z o.o. odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Stanisław Michewicz emeryt, były pracownik BTDG Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY Tel. Sekretariat (058) ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY Tel. Sekretariat (058) ODDZIAŁ OKULISTYCZNY Tel. Sekretariat (058) PORADNIE PRZYSZPITALNE: PORADNIA OKULISTYCZNA Tel. (058) PORADNIA KARDIOLOGICZNA Tel. (058) PORADNIA AUDIOLOGICZNA Tel. (058) DIAGNOSTYKA: LABORATORIUM Tel. (058) ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ (zdjęcia rentgenowskie, ultrasonograficzne, tomografia komputerowa) tel. Rejestracja (058) ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ Tel. (058) PORADNIA CHIRURGII PRZEWODU POKARMOWEGO (badania endoskopowe) Tel. (058) Port Gdynia Szpital Miejski im. J.Brudzińskiego w Gdyni Ul. Wójta Radtkego Gdynia Tel. centrala: Sekretariat: Fax: Redaktor Naczelny: dr Marek Labon Wydawca: Eurocean Shipbrokers Sp. z o.o. ul. Starowiejska 41-43/27 tel

12

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski WYKAZ TELEFONÓW ODDZIAŁY Szpitalny Kliniczny Oddział Ratunkowy Obszar segregacji medycznej i przyjęć 895386511, 895386432 Gabinet lekarski 895386289 Dyżurka położnych 895386285 Izba Przyjęć 895386302,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy. Kamienna Góra 24 września 2013r.

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy. Kamienna Góra 24 września 2013r. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy Kamienna Góra 24 września 2013r. OD 2003 ROKU SZPITAL DZIAŁA W FORMIE SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust.

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy. Kamienna Góra 25 września 2012r.

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy. Kamienna Góra 25 września 2012r. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy Kamienna Góra 25 września 2012r. Blok Porodowy i Oddział Neonatologiczny -przed remontem Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W ZAWIERCIU

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W ZAWIERCIU DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W ZAWIERCIU tel. sekr. (32) 67 106 12; fax. (32) 106 14; e-mail: sekretariat@zlazawiercie.jur.pl www.zlazawiercie.jur.pl Misją Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. mgr Lucyna Frączek oferta odrzucona ze względu na wysoką cenę. oraz Pielęgniarki Koordynującej/Położnej Koordynującej:

OGŁOSZENIE. mgr Lucyna Frączek oferta odrzucona ze względu na wysoką cenę. oraz Pielęgniarki Koordynującej/Położnej Koordynującej: OGŁOSZENIE Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach informuje, że został rozstrzygnięty konkurs na objęcie funkcji Koordynatora Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach, Kierownika

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

Oddział Okulistyczny Ordynator 314 Lekarze 299 Oddziałowa 254 Pielęgniarki 227 Blok operacyjny 390 Sekretariat 263

Oddział Okulistyczny Ordynator 314 Lekarze 299 Oddziałowa 254 Pielęgniarki 227 Blok operacyjny 390 Sekretariat 263 Telefony Centrala telefoniczna 94 35 30 200 Oddział Okulistyczny Ordynator 314 Lekarze 299 Oddziałowa 254 Pielęgniarki 227 Blok operacyjny 390 Sekretariat 263 Oddział Otolaryngologiczny Ordynator 225 Lekarze

Bardziej szczegółowo

S z p i t a l K l i n i c z n y P r z e m i e n i e n i a P a ń s k i e g o

S z p i t a l K l i n i c z n y P r z e m i e n i e n i a P a ń s k i e g o Załącznik nr 1 - Warunki udziału w Konkursie W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział Przyjmujący Zamówienie, którzy spełniają łącznie następujące warunki (niewypełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku tel. Centrala 44 685 47 00 tel. Sekretariat 44 685 476 fax. 44 685 47 0 KRS 00000004 NIP 77-8 -77-458 Radomsko, dn. 9..04 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I. Dotyczy: świadczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PACJENTÓW

INFORMATOR DLA PACJENTÓW INFORMATOR DLA PACJENTÓW Witamy Państwa w Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (BCO-SM). Nasz Szpital usytuowany jest w trzech różnych lokalizacjach na terenie

Bardziej szczegółowo

świadczeń Wymagania kwalifikacyjne lekarza godzina* oraz dodatkowo opieka lekarska nad pacjentem podczas transportu Oddział Chirurgii Ogólnej

świadczeń Wymagania kwalifikacyjne lekarza godzina* oraz dodatkowo opieka lekarska nad pacjentem podczas transportu Oddział Chirurgii Ogólnej Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2015 z dnia 06.05.2015r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 08 110

Bardziej szczegółowo

USTAWA o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozdział 4a

USTAWA o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozdział 4a Jacek Nowakowski USTAWA o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozdział 4a Centra urazowe Art. 39a. W centrum urazowym świadczenia zdrowotne, o których mowa w art. 39c ust. 1, są udzielane pacjentowi urazowemu

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski 12.10.2012

Gorzów Wielkopolski 12.10.2012 Utworzenie Centrum Urazowego w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze Gorzów Wielkopolski 12.10.2012 Przepisy prawne, które określają funkcjonowanie Centrów Urazowych: - ustawa z dnia 8 września

Bardziej szczegółowo

Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. ( aktualizowano 25.05.204r.) REGULAMIN Oddziałem Kardiologicznym i Oddziałem Intensywnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej Sieradz

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej Sieradz Szpital Wojewódzki im Prymasa Kard St Wyszyńskiego w Sieradzu ul Armii Krajowej 7 98-200 Sieradz Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Sieradz, ul Armii Krajowej 7 budynek A piętro 4 Kierownik Oddziału

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Warszawa, dn. 04.12.2014 r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok II semestr III rok akademicki 2012/2013 PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA PRAKTYKI ZAWODOWE (40 godzin sem II + 80 godzin sem III)

Bardziej szczegółowo

Szpital Czerniakowski Jesteśmy po to, aby pomagać chorym.

Szpital Czerniakowski Jesteśmy po to, aby pomagać chorym. Szpital Czerniakowski jest wielospecjalistycznym szpitalem miejskim z ponad 50-letnim stażem. Naszym nadrzędnym celem jest udzielanie usług medycznych na jak najwyższym poziomie i działanie zgodnie z misją

Bardziej szczegółowo

Zobacz wywiad z Pacjentem Ośrodka

Zobacz wywiad z Pacjentem Ośrodka Leczenie alkoholizmu to leczenie ciała, umysłu i duszy. Oznacza to, że alkoholizm nie wynika z żadnej innej choroby czy zaburzenia, ale sam w sobie jest chorobą, z której wypływają dalsze konsekwencje,

Bardziej szczegółowo

Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna. Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz

Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna. Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz Personel: Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna Chromiński Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz Kierownik Pracowni Hemodynamiki: lek. med. Gerard Grossmann Samołyk Kierownik ds. Pielęgniarstwa:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

WAŻNE TELEFONY I ADRESY

WAŻNE TELEFONY I ADRESY WAŻNE TELEFONY I ADRESY E-MAIL: DYREKCJA 22 47-35-300, 22 47-35-330 e-mail: sekretariat@mssw.pl NACZELNA PIELĘGNIARKA. 22 47-35-300, 22 47-35-330 tel/fax: 22 615-77-28 KANCELARIA 22 47-35-383 tel/faks:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 czerwca 2017 r. Poz. 2996 UCHWAŁA NR 738/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku tel. Centrala 44 685 47 00 tel. Sekretariat 44 685 476 fax. 44 685 47 0 KRS 00000004 NIP 77-8 -77-458 Radomsko, dn. 9..04 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I. Dotyczy: świadczeń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2291 UCHWAŁA NR 1131/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) przez /9/ 291

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) przez /9/ 291 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 6 111 - przez /9/ 291 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 4/2011 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE NR 4/2011 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych DSP. 074/ŚZ/ 4 /2011 OGŁOSZENIE NR 4/2011 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2011 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5553 UCHWAŁA NR XL/850/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do Uchwały Senatu Nr 172/2016 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Struktura organizacyjna Szpitala

Bardziej szczegółowo

Spis telefonów. WSSz im. dr Wł. Biegańskiego

Spis telefonów. WSSz im. dr Wł. Biegańskiego Spis telefonów WSSz im. dr Wł. Biegańskiego Centrala telefoniczna Szpitala : 251 60-11 wew.: 60-11 lub 9 Nazwa komórki Numer telefonu Dyrektor 251-61-55 Sekretariat 251-61-50 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Bardziej szczegółowo

Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11

Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11 Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11 Numery wewnętrzne do poszczególnych jednostek szpitala: Dyrekcja 199 - Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Kierownik Bloku Operacyjnego ds. Pielęgniarstwa: mgr Mirosława Rosolak pok. kierownika bloku operacyjnego ds. pielęgniarstwa: 42 689 52 99

Kierownik Bloku Operacyjnego ds. Pielęgniarstwa: mgr Mirosława Rosolak pok. kierownika bloku operacyjnego ds. pielęgniarstwa: 42 689 52 99 Jednostka organizacyjna: SZPITAL SPECJALISTYCZNY w ŁODZI Adres jednostki organizacyjnej: 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62 Komórki organizacyjne z ul. siedzibą Pabianickiej przy 62, 93-513 Łódź Izba Przyjęć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA Lp. Przychodnie i poradnie Adres / Telefon / email Zakres usług 1. 2. 3. 4. 5. Zdrowotnej Tutus Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Ortopedia XXI wieku w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim Sp. z o.o w Gorzowie Wlkp. LEK. KRZYSZTOF CHROBROWSKI LEK.

Ortopedia XXI wieku w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim Sp. z o.o w Gorzowie Wlkp. LEK. KRZYSZTOF CHROBROWSKI LEK. Ortopedia XXI wieku w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim Sp. z o.o w Gorzowie Wlkp. LEK. KRZYSZTOF CHROBROWSKI LEK. MATEUSZ PAŁYS Definicja Dział medycyny zajmujący się diagnostyką i leczeniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. UCHWAŁA NR XXXVII/743/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 Wizyta Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego oraz Ministra Zdrowia Mariana Zembali wraz z Wojewodami 9 lipca 2015 roku (czwartek); godzina 11.00-15.00

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 1 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 września 2017 r. Poz. 4909 UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra Chęciny

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra Chęciny WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.:

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: RADA POWIĄ.T~ w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 5544 UCHWAŁA NR XI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO. z dnia 9 lutego 2017 roku

Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO. z dnia 9 lutego 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 1303 UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie: zmian w Statucie Szpitala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.13.8.2013 Kielce, dnia 8 lipca 2013 r. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust

Bardziej szczegółowo

Kierownik Kliniki: prof.dr hab. n. med. Andrzej Rydzewski specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, transplantolog kliniczny

Kierownik Kliniki: prof.dr hab. n. med. Andrzej Rydzewski specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, transplantolog kliniczny Centralny Szpital Kliniczny MSWiA Źródło: http://www.cskmswia.pl/csk/kliniki-i-poradnie/lecznictwo-szpitalne/8588,klinika-chorob-wewnetrznych-nefrologii-i-transplant ologii.html Wygenerowano: Wtorek, 17

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/ 179/2016 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 9 lutego 2016 r. Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie 1. W Statucie Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (dawniej : Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy)

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (dawniej : Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy) Centrum Pulmonologii i posiada w swojej strukturze 8 oddziałów szpitalnych w tym Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej ( zamiennie - torakochirurgii) Oddział został utworzony w latach 50 tych ubiegłego stulecia

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I WYMAGANIA KONKURSU. 1. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I WYMAGANIA KONKURSU. 1. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2011 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT oraz dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu przygotowane w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi u Udzielającego Zamówienia;

WARUNKI KONKURSU. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi u Udzielającego Zamówienia; Kraków, dnia 18 stycznia 2016 r. WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.02.2016 r. do 31.01.2017 r. w następujących zakresach: 1. Oddział Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów

Bardziej szczegółowo

Pomieszczenie Ilość Opis pomieszczenia 8 1 sala 1-łóżkowa + sanitariat 1 sala 2-łóżkowa + sanitariat 6 sal 3-łóżkowych

Pomieszczenie Ilość Opis pomieszczenia 8 1 sala 1-łóżkowa + sanitariat 1 sala 2-łóżkowa + sanitariat 6 sal 3-łóżkowych Wewnętrzna struktura organizacyjna I. Pełna nazwa oddziału : Oddział Chorób Nerek II. Specjalność: Oddział : zachowawcza III. Oferowany poziom świadczeń szpitalnych : Oddział specjalistyczny IV. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor ADRESY Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin: (32) 267-30-11, 267-30-12, 267-30-13, 267-30-14, 267-30-15 Czeladź: (32) 265-16-44, 265-17-47,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin A D R E S Y Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin (32) 267-30-11; Czeladź (32) 265-16-44, 265-17-47; 265-15-86; 265-15-81; 265-16-86; 265-14-36;

Bardziej szczegółowo

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji PROGRAM POPRAWY WCZESNEGO WYKRYWANIA I DIAGNOZOWANIA NOWOTWORÓW U DZIECI W PIĘCIU WOJEWÓDZTWACH POLSKI Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach ul. Jana Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce tel. 25 632 27 97, faks 25 632 42 60 e-mail: spzoz@spzoz-siedlce.pl www.spzoz-siedlce.pl zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w poszczególnych ch organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 Segmenty działalności i kierunki rozwoju Celem grupy Scanmed Multimedis w latach 2014-2015 będzie dalsze konsekwentne i dynamiczne zwiększanie przychodów oraz

Bardziej szczegółowo

Klinika Ortopedii i Traumatologii

Klinika Ortopedii i Traumatologii Źródło: http://www.cskmswia.pl Wygenerowano: Wtorek, 6 października 2015, 16:15 Klinika Ortopedii i Traumatologii Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, prof. nadzw. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ

Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ 1. Indywidualna Praktyka Lekarska - Leszek Tarski Badania współfinansowane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 788 UCHWAŁA NR XIV/312/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Anestezjologia i Intensywna Terapia. Liczba miejsc akredytacyjnych Kielce ul. Grunwaldzka Kielce ul.

Anestezjologia i Intensywna Terapia. Liczba miejsc akredytacyjnych Kielce ul. Grunwaldzka Kielce ul. Lista Klinik / Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, w których lekarze mogą odbywać specjalizację w systemie dotychczasowym i modułowym obowiązującym od 1.10.2014 r. Wg stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 lutego 2017 r. Poz. 902 UCHWAŁA NR XXIV/531/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

Lp. osób 1 2 3 4 5 6. 5 lekarzy. 1 lekarz. 1 lekarz - specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lp. osób 1 2 3 4 5 6. 5 lekarzy. 1 lekarz. 1 lekarz - specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej Przedmiot zakresu świadczeń zdrowotnych Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 1 do Szczegółowych Materiałów Informacyjnych do Konkursu Ofert nr 1/2015 Wymagane kwalifikacje i szczegóły

Bardziej szczegółowo

grupa personelu pielęgniarka oddziałowa ratownik medyczny ratownik medyczny medyczny ratownik medyczny lekarze pielęgniarka oddziałowa pielęgniarki

grupa personelu pielęgniarka oddziałowa ratownik medyczny ratownik medyczny medyczny ratownik medyczny lekarze pielęgniarka oddziałowa pielęgniarki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ul. Jana Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce tel. 25 632 27 97, faks 25 632 42 60 e-mail: spzoz@spzoz-siedlce.pl www.spzoz-siedlce.pl Wykaz stanowisk pracy pracowników zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Oddziały szpitala. Administrator, SP Opoczno - Wygenerowano: /10:22:20

Oddziały szpitala. Administrator, SP Opoczno - Wygenerowano: /10:22:20 Oddziały szpitala Administrator, 23.02.2012 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii W oddziale przebywają chorzy w stanach zagrożenia życia. Oddział dysponuje specjalistycznym sprzętem do leczenia

Bardziej szczegółowo

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce.

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Krótki rys historyczny naszego Szpitala 1908 - rozpoczęcie budowy szpitala miejskiego w połowie drogi między Gdańskiem Głównym, a Gdańskiem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DANYCH KONTAKTOWYCH

WYKAZ DANYCH KONTAKTOWYCH Zarząd Spółki Prezes Zarządu 62 33 22 351 601800207 [524] prezes Sekretariat Prezesa 62 33 22 350 faks: 62 33 22 359 sekretariat Punkt informacyjno rejestracyjny (konsola) Telefony alarmowe Służby alarmowe

Bardziej szczegółowo