SZPITAL NA PLACU KASZUBSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZPITAL NA PLACU KASZUBSKIM"

Transkrypt

1 SZPITAL NA PLACU KASZUBSKIM nr 6/2009 Wstęp - 2, Historia oddziału chirurgi urazowo-ortopedycznej - 3-4, Przypadek roku - Oddział Kardiologii - 5, Problemy alkoholowe, a Oddział Chorób Wewnętrznych Pracownicze sprawy - 8, Port Gdynia

2 Wstępniak Szanowni Państwo! Lato było bardzo pracowite, obrodziło nie tylko piękną pogodą, ale również ogromną ilością turystów, którzy ściągnęli na wielkie imprezy, takie jak: Heineken Open er Festival i The Tall Ships Races, gromadząc 2,5 mln gości. Dla Szpitala, a szczególnie jego oddziału ratunkowego skutkowało koniecznością udzielenia pomocy prawie dwukrotnie większej liczbie pacjentów. Szczęśliwie, bez poważniejszych komplikacji medycznych. W numerze przedstawiamy, jak zwykle kolejny niezwykle interesujący dział z historii Szpitala związany z Oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Z przyjemnością przedstawiamy również najciekawszy Przypadek Roku z dziedziny Kardiologii, stanowiący także przestrogę, którą można by streścić w festina lente (czyli spiesz się powoli). Poruszamy także niezmiernie ważny problem związany z ciągle utrzymującą się wysoką skalą zatruć alkoholem, w tym obejmującą niestety także osoby niepełnoletnie. Zbliżająca się jesień będzie okazją do lubianego i popularnego grzybobrania. Starajmy się, aby ustrzec się także przed tym niebezpiecznym rodzajem zatruć. Życzę Państwu miłej i pożytecznej lektury. Dr Lidia Kodłubańska Dyrektor Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni

3 Historia oddziału chirurgii urazowoortopedycznej ( ) Oddział Ortopedii powstał w Szpitalu Miejskim w Gdyni w roku Inicjatorem utworzenia oddziału był dr Henryk Cetkowski jeden z najwybitniejszych polskich ortopedów tego okresu, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego. Ulokowano go na IV piętrze szpitala. Liczył na początku 15 łóżek, nieco później w roku 1938 powiększono ich ilość do 25. Wkrótce działalność oddziału przerwał wybuch II Wojny Światowej. Po 6 latach działalność wznowił ponownie dr Cetkowski wraz z oddziałową siostrą Hernes. Wobec dużych potrzeb związanych z licznymi ofiarami wojny przydzielono mu 65 łóżek i przeniesiono na III piętro szpitala (miejsce obecnego oddziału neurologii).warto nadmienić, że wobec bardzo szybkiej i sprawnej odbudowy oddziału właśnie tutaj odbył się pierwszy po wojnie zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego, który odbywa się raz na 2 lata i jest największym wydarzeniem w życiu zawodowym lekarzy ortopedów. Miało to miejsce 13 lipca Podczas zjazdu wykonano po raz pierwszy w Polsce pionierskie zabiegi. Profesor Gruca dokonał operacyjnego wycięcia zmian gruźliczych stawu biodrowego a dr Cetkowski zespolił złamanie goleni gwoździem Kuntschera. W roku 1955 po śmierci dra Cetkowskiego zredukowano ilość łóżek do 30 a oddział przeniesiono na II piętro, gdzie częściowo mieści się do dnia dzisiejszego. W latach funkcję ordynatora pełnił dr Adam Raczyński. W roku 1961 drogą konkursu został wyłoniony nowy ordynator, którym został dr Marian Teleszyński dotychczasowy adiunkt Kliniki Ortopedii AMG. W latach 60-tych pozyskano dla oddziału etat rehabilitanta, powstał 12-łóżkoy oddział Ortopedii Dziecięcej. Wybudowano basen Hubarda do celów rehabilitacji. Wprowadzono również (1967) dyżur lekarza ortopedy. Nie można w historii oddziału pominąć dramatycznych wydarzeń grudnia 1970, kiedy to w dniu operowano 17 pacjentów ranami postrzałowymi. W latach 70-tych liczba lóżek została powiększona do 33 na oddziale dorosłych i do 14 na dziecięcym. W 1975 wobec budowy nowej części szpitala tzw. narożnika liczba łóżek dla dorosłych wzrosła do 55.Chorzy uzyskali również dodatkowy obiekt- Gabinet Rehabilitacji. Liczba dyżurnych wzrosła do 2, a w 1979 została uruchomiona Poradnia Przyszpitalna. W okresie ordynatury Doc Teleszyńskiego znacznie rozwinięto działalność operacyjną, liczba zabiegów wzrosła ze 100 do przeszło 500. Były to także lata wdrażania techniki stabilnego zespalania złamań i endoprotezoplastyk stawu biodrowego. Po odejściu doc Teleszyńskiego na emeryturę pracą oddziału w latach kierował dr med. Roman Okoniewski. Okres ten znamionuje dalszy rozwój techniki AO, Historia Szpitala

4 Historia Szpitala stabilnego zespalania złamań, która praktycznie wyparła tradycyjne kiedyś leczenie zachowawcze z użyciem unieruchomienia gipsowego. Nastąpiło znaczne zwiększenie liczby operacji stawu biodrowego (implantacje endoprotez) Istotnym przełomem było wprowadzenie artroskopii jako metody leczenia uszkodzeń i chorób stawu kolanowego. Wprowadzono też technikę mikrochirurgii naczyniowej, dzięki czemu między innymi dokonano kilku udanych przeszczepów kończyn utraconych w wyniku amputacji urazowych. Zastosowanie znalazła również metoda Ilizarowa do leczenia skutków urazów i wad rozwojowych kończyn. Jako jeden z pierwszych w kraju oddział zaczął stosować już w 1992 roku obowiązującą dziś powszechnie profilaktykę przeciwzatorową. Liczba wykonywanych zabiegów operacyjnych wzrosła do 1000 rocznie. Okres od 1999 roku do teraz, w którym pracą oddziału kieruje obecny ordynator Dr med. Paweł Cieśla, to okres dużych zmian wymuszonych przez reformę ochrony zdrowia. W ramach przemian przestał istnieć oddział Ortopedii Dziecięcej. Liczba łóżek uległa zmniejszeniu z 66 do 45. Dyżur pełni obecnie jeden lekarz. Liczba operowanych chorych przekracza obecnie 1500, w okresie największego kontraktu z NFZ osiągnęła prawie 2200.Znacznie wzrosła liczba wykonywanych artroskopii, wprowadzono nowoczesne techniki w leczeniu uszkodzeń więzadeł stawu kolanowego w postaci plastyki artroskopowych. Zmienił się sposób leczenia złamań. Dotychczasowa technika zespalania płytkami metodą otwartą, tam gdzie to możliwe zastępowana jest zamkniętą repozycją,z użyciem rentgenotelewizji i gwoździ śródszpikowych blokowanych. Rutynowym zabiegiem stała się implantacja endoprotez stawu kolanowego, która uzupełniła coraz większą ilość zabiegów tego typu na stawie biodrowym. Zaczęto również wykonywać zabiegi implantacji endoprotez powierzchniowych stawu biodrowego i połowiczych kolana. Polepszyły się znacznie warunki lokalowe, gdyż oddział na przełomie roku przeszedł gruntowny remont i przebudowę. lek. med. Mariusz Patyński

5 Przypadek Roku Oddział Kardiologii Jak niebezpieczne potrafią być prace domowe czyli kolejne oblicze zatorowości płucnej Do Naszego Oddziału została przyjęta 33 letnia kobieta z powodu narastającej od dwóch tygodni duszności i pogorszenia tolerancji wysiłku fizycznego. Pacjentka dotychczas poważnie nie chorowała, nie przyjmowała żadnych leków na stałe (także doustnych środków antykoncepcyjnych). Trzy tygodnie przed przyjęciem chora doznała oparzenia lewej kończyny dolnej, podczas sprzątania blatu kuchennego chora potrąciła i wylała na siebie gorącą wodę z czajnika. Od tego czasu pozostawała unieruchomiona w łóżku. Przy przyjęciu w badaniu fizykalnym stwierdzono cechy zakrzepowego zapalenia żył głębokich kończyny dolnej prawej. Ponadto w badaniu stwierdzono tachykardię zatokową oraz tachypnoe. W badaniach dodatkowych poziom d-dimerów był podwyższony znamiennie. Posługując się klinicznym skalami prawdopodobieństwa zatorowości płucnej oszacowano jej ryzyko wystąpienia jako wysokie. Wykonano przyłóżkowe badanie echokardiograficzne, w którym uwidoczniono cechy przeciążenia prawej komory. Zastosowano typowe leczenie. Następnego dnia rano wykonano ponowne badanie echokardiograficzne, w którym uwidoczniono balotującą skrzeplinę w prawym przedsionku, okresowo przedostającą się do prawej komory. W trybie pilnym skonsultowano się z Kliniką Kardiochirurgii AM w Gdańsku celem kwalifikacji chorej do pilnego zabiegu embolektomii. Chorą przekazano do Akademickiego Centrum Klinicznego AM w Gdańsku, gdzie wykonano zabieg embolektomii z dobrym efektem klinicznym. W szóstej dobie po zabiegu operacyjnym pacjentkę przekazano do Oddziału macierzystego. W Naszym Oddziale przeprowadzono dalszą diagnostykę - wykonano badanie usg Dopplera żył kończyn dolnych uwidaczniając obecność zrekanalizowanej skrzepliny w żyle podkolanowej i piszczelowej tylnej, zastosowano doustny antykoagulant. Zaplanowano dalszą diagnostykę hematologiczną. Chorą w dobrym stanie ogólnym wypisano do domu. Powyższy przypadek pokazuje jak niebezpieczne mogą być proste prace wykonywane w domu. Chcemy podkreślić, że naszą intencją nie było i nie jest zniechęcenie Państwa od ich wykonywa- nia, tylko zachowanie jak największej uwagi, ponieważ brak jej może skutkować, naprawdę, realnym zagrożeniem życia. lek. med. Michał Glaza Z życia szpitala

6 Problemy alkoholowe Problemy alkoholowe, a Oddział Chorób Wewnętrznych. Problem alkoholowy w Polsce dotyczy ponad 3 mln osób. Mężczyźni piją trzy razy częściej niż kobiety, kobiety z wyższym wykształceniem piją częściej niż z niższym, a pierwszy kontakt z alkoholem mają już dzieci średnio 12- letnie. W Polsce pije się alkohol głównie wg wzorów wschodnioeuropejskich- jednorazowo stężony alkohol w dużych ilościach. W krajach zachodniej i południowej Europy przeważa spożycie wina bądź piwa i drinków. Choć tradycja picia alkoholu sięga zarania dziejów, a o jego szkodliwości wspominają najstarsze przekazy, to dopiero w XIX wieku szwedzki psychiatra Magnus Huss wprowadził słowo alkoholizm. Długo alkoholizm traktowano jako socjopatię z pominięciem aspektu choroby i uzależnienia. Elementy choroby alkoholowej z wykazaniem jej skutków zawarto w definicji alkoholizmu wg. WHO z 1951 roku. Alkoholika określono jako osobę, która spożywa duże ilości alkoholu i u której uzależnienie od alkoholu jest tak nasilone, że występują poważne zaburzenia psychiczne lub pogorszenie stanu zdrowia psychicznego i somatycznego, a także zaburzenia stosunków interpersonalnych, funkcjonowania społecznego i ekonomicznego. W kolejnych latach szerokie pojęcie alkoholizmu zastąpiło określenie problemy alkoholowe. Wprowadzono nowe terminy: ostre zatrucie alkoholem (równoznacznie upojenie alkoholowe, intoksykacja alkoholowa). Jest to stan przemijający, z zaburzeniami świadomości, funkcji poznawczych, nastroju i zachowania. używanie szkodliwe alkoholu. Może występować u osób uzależnionych i bez uzależnienia. zespól uzależnienia od alkoholu (zespół zależności alkoholowej ZZA) - wg. WHO, zastąpiło pojęcie alkoholika, alkoholizmu nałogowego, przewlekłego. Uzależnienie od alkoholu na charakter fizyczny i psychiczny. Przy zależności fizycznej głównym zjawiskiem jest głód alkoholowy, charakteryzujący się nie do odparcia chęcią spożycia alkoholu i utratą kontroli nad ilością wypijanego alkoholu. Podłożem objawów jest nauroadaptacja alkoholu przez organizm. Brak alkoholu oznacza powstanie zespołu abstynencyjnego z przykrymi dla chorego dolegliwościami psychicznymi. Dostarczany ponownie alkohol zmniejsza te objawy i powstaje błędne koło uzależnienia fizycznego. Zależność psychiczna rozwija się w wyniku nawyku regulowania alkoholem stanu emocjonalnego. W miarę rozwoju zależności fizycznej, przyjemność picia dla odprężenia zmienia się w przymus spowodowany głodem. Rozwijają się zjawiska destrukcji alkoholowej z głównym elementem samoniszczenia. Nie da się ściśle określić granicy między szkodliwym używaniem alkoholu a uzależnieniem. O wystąpieniu uzależnienia mówi się, gdy przynajmniej trzy poniższe objawy wystąpią ponad miesiąc lub powtarzają się w ciągu roku. Są to: poczucie przymusu picia, brak kontroli nad ilością wypijanego alkoholu, fizyczne i psychiczne objawy abstynencji (drżenia, poty, nudności, wzrost ciśnienia, osłabienie, 6

7 omamy wzrokowe i słuchowe, drgawki), wzrost tolerancji na alkohol, uporczywe picie mimo szkodliwych następstw. Czas pojawienia się zespołu uzależnienia od alkoholu liczy się na parę do kilkunastu lat. U niektórych osób rozwija się bez wcześniejszego upijania się czy szkodliwego nadużywania alkoholu. W rozwoju uzależnienia można wyodrębnić etapy umiarkowanego spożywania alkoholu (okolicznościowe, nie pociąga szkodliwych następstw) epizodycznego nadmiernego picia (ze szkodliwymi skutkami) ciągłego nadmiernego picia (nawykowe ale z kontrolą ilości) toksykomanii alkoholowej zaawansowanego przewlekłego alkoholizmu z powikłaniami psychotycznymi Na powstanie uzależnienia od alkoholu mają wpływ: czynniki biologiczne o charakterze dziedzicznym warunkujące reakcję organizmu na spożycie alkoholu, czynniki psychologiczne związane z cechami osobowości, skłaniające do korzystania z pomocy alkoholu, również z dużym uwarunkowaniem genetycznym, czynniki filozoficzne, czynniki społeczne związane ze środowiskiem, obyczajowością, dostępnością do alkoholu, różnorodnością problemów rodzinnych, zawodowych, materialnych. Zespól zależności alkoholowej jest podłożem wielu chorób somatycznych i psychicznych prowadzących do zgonu. Rzadko odnotowywany jest jako wyjściowa przyczyna zgonu, częściej wymienia się jego skutki. Ocenia się, że w populacji pacjentów szpitalnych około 40% mężczyzn i 35% kobiet mają problemy alkoholowe. W Oddziale Wewnętrznym Szpitala Miejskiego w Gdyni w 2008 roku wśród hospitalizowanych ok. 4,08% stanowili pacjenci z alkoholową chorobą wątroby, 0,63% stanowiły osoby z ostrym zatruciem etanolem, większość z nich z poziomem etanolu w surowicy powyżej 5, co w krajach Europy Zachodniej uznaje się za wartość śmiertelną. Do tej grupy pacjentów należy doliczyć dużą ilość chorych przyjętych z zapaleniem trzustki, z niewydolnością serca, wyniszczeniem, niewyrównaną cukrzycą, powikłaniami gastrycznymi, zapalnymi, z niedokrwistością, polineuropatią i innymi schorzeniami, które były w bezpośrednim związku z nadużywaniem alkoholu. Aż 6,54% zgonów w tutejszym Oddziale Wewnętrznym w 2008 r. dotyczyła chorych z głównym rozpoznaniem marskości alkoholowej wątroby. Skala problemów alkoholowych przekracza aspekty kliniczne. Do nich należy doliczyć aspekty społeczne i ekonomiczne. Próba ustalenia dziennego limitu bezpiecznego spożycia alkoholu (30 g dla mężczyzn, 20 g dla kobiet) jest dyskusyjna. Przekroczenie płynnej granicy uzależnienia od alkoholu bywa niepostrzeżona i może dotyczyć każdego. dr n. med. Maria Kicińska Problemy alkoholowe

8 Pracownicze sprawy >> Jubileusze << Jubileusze długoletniej pracy zawodowej obchodzili: 20 lecia: 30 lecia Pani Żaneta Goebel technik analityki 25 lecia Pani Hanna Olbert - technik analityki Pani Renata Błocińska sekretarka medyczna Pani Urszula Ostrowska położna Pan dr Mirosław Ciechanowski z-ca Ordynatora Pan Mariusz Bartoszewicz technik RTG 35 lecia 40 lecia Pani Maria Witkowska pielęgniarka oddziałowa Pani Genowefa Skiba portier -telefonista Pani Maria Dudek pomoc pielęgniarska Pani Lucyna Zemła położna Pani Maria Szczepanik technik analityki Pan Ryszard Olszowy malarz Dziękujemy, za długoletnią, owocną pracę i składamy serdeczne życzenia H UMOR SZ PITALNY Czy to prawda, że w twojej klinice skutecznie leczą łysienie? - Oczywiście, sam widziałem faceta łysego jak kolano, który po zakończeniu kuracji rwał sobie włosy garściami z głowy na widok rachunku. NASZE SUKCESY Psychiatra zadaje pytanie pacjentowi: - Ile nóg ma pies? - Cztery. - A ile ma uszu? - Dwoje. - A oczu? - Przepraszam, panie doktorze, czy pan nigdy nie widział psa? Przychodzi pacjent do lekarza: - Panie doktorze, ugryzł mnie pies. - A był wściekły? - No, zadowolony to on nie był. WITAMY NOWYCH PRACOWNIKÓW Ostatnio do naszego zespołu dołączyli: PIELĘGNIARKI: Pani Ewa Szytenberg, Pani Katarzyna Ramutkowska, Pani Izabela Karolak, Pani Janina Pryba LEKARZE: Pan Andrzej Hrynkiewicz LEKARZE REZYDENCI: Pan Maciej Jarosz, Pani Anna Butowska Kurban, Pani Małgorzata Dobrowolska LEKARZE STAŻYŚCI: Pani Katarzyna Sienkiewicz oraz Pani Katarzyna Szabłowska fizjoterapeuta, Pani Jolatna Janik sekretarka medyczna, Pani Agnieszka Hewelt portier telefonista, Pan Leszek Stęczniewski inspektor w dziale obsługi, Pani Katarzyna Tomaszewska statystyk medyczny Życzymy sukcesów oraz satysfakcji z pracy w naszym szpitalu W kwietniu egzamin specjalizacyjny zdali: lek. med. Aleksandra Berent uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologi narządu ruchu, lek. med. Anna Kania uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, lek. med. Przemysław Arasimowicz uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii. W lutym 2009 roku wyższe studia z zakresu pielęgniarstwa ukończyły Panie: Gabriela Buchert, Mariola Duszewska, Bożena Filipkowska, Monika Kreft, Katarzyna Nowaczyk, Katarzyna Puchalska, Magdalena Zube uzyskując tytuł licencjata. W kwietniu br Pani Anna Fiedorowicz zakończyła szkolenie specjalizacyjne uzyskując tytuł pielęgniarki specjalistki z zakresu pielęgniarstwa kardiologicznego. Również w kwietniu studia wyższe ukończyła Pani Emilia Łosińska uzyskując tytuł licencjata z zakresu zarządzania. Wszystkim bardzo gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych. Szczególne gratulacje i podziękowania składamy Panu Markowi Szołkiewiczowi, który na podstawie rozprawy Molekularne podstawy zwiększonej biosyntezy lipidów w przewlekłej niewydolności nerek otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych.

9 Dla portu, Gdyni i jej mieszkańców W ostatnich miesiącach Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zakończył realizację kolejnych etapów inwestycji, które z jednej strony są niezwykle istotne dla sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania portu - z drugiej strony w sposób istotny wpływają na komfort życia mieszkańców Gdyni. Uruchomiono również nowe połączenie pasażersko towarowe w relacji Helsinki - Gdynia - Traveműnde - Gdynia - Helsinki. Port Gdynia Przebudowa Nabrzeża Pomorskiego w Gdyni. 26 maja 2009 r. zakończono trwające od 15 września 2008 roku prace związane z realizacją I etapu przebudowy Nabrzeża Pomorskiego. Już 30 maja mieszkańcy Gdyni i tłumnie przybywający w ten wyjątkowo reprezentacyjny rejon miasta turyści mogli bezpiecznie spacerować przebudowanym odcinkiem nabrzeża. W I etapie inwestycji wykonano na odcinku od początku Nabrzeża Pomorskiego do budynku Róży Wiatrów, szereg prac hydrotechnicznych, budowlanych, drogowych, wodno kanalizacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych. Koszt realizacji tego etapu wyniósł ponad 13 mln zł netto i w całości został sfinansowany ze środków własnych Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Drugi etap rozpoczął się po sezonie turystycznym - w dniu 15 września 2009r. i potrwa do końca maja 2010 r. Łączny koszt realizacji obu etapów przedsięwzięcia wyniesie około 23 mln zł. Wszystkie środki przeznaczone na ten cel pochodzić będą ze środków własnych inwestora, tj. Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Nowa ulica Polska 17 sierpnia br. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. przekazał do ruchu przebudowaną ulicę Polską na długości od Węzła Ofiar Grudnia 70 do skrzyżowania z ulicą Chrzanowskiego. Na sygnał Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka oraz Prezesa Zarządu Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Pana Janusza Jarosińskiego dwa pojazdy ciężarowe przerwały wstęgę dokonując tym samym włączenia do ruchu przebudowanej drogi. Przebudowa istniejącej, jak i budowa nowej nitki ulicy Polskiej jest elementem projektu pod nazwą Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia, na realizację którego Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Trasa drogowa ulicy Polskiej, Chrzanowskiego i Wendy stanowi część układu komunikacyjnego miasta Gdyni, łącząc 9

10 Port Gdynia wschodni obszar portu, poprzez ulicę Janka Wiśniewskiego i Estakadę Kwiatkowskiego, z autostradą A1. Do czasu zakończenia przebudowy ulicy Chrzanowskiego, objętej tym samym kontraktem, oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla całości inwestycji, ulica Polska będzie użytkowana jako objazd technologiczny. Jednak obecna organizacja ruchu w tym obszarze jest już bardzo zbliżona do docelowej. Pamiętać jednak należy, iż nadal trwać będzie przebudowa ulicy Chrzanowskiego i ulicy Wendy w istniejącym pasie drogowym, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Polską do wiaduktu kolejowego i ruch na tym odcinku odbywa się w systemie wahadłowym. Utrudnienia te potrwają najprawdopodobniej do listopada 2009r. Inwestorem powyższego zadania jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., na zlecenie którego, w ramach tej inwestycji, zrealizowano już roboty o wartości 50 mln zł netto. Dokładne informacje odnośnie całego projektu drogowo-kolejowego znaleźć można na stronie: gdynia.pl/proj1.php Projekt Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia składa się z dwóch etapów: I Etap: Dostęp drogowy; II Etap: Dostęp kolejowy. Nowo otwarte połączenie pasażersko towarowe: Helsinki - Gdynia - Traveműnde - Gdynia - Helsinki 3 czerwca 2009 miało miejsce inauguracyjne zawinięcie do gdyńskiego portu pierwszej, z pięciu obsługujących nowe polaczenie, jednostki typu ro-pax armatora Finnlines. Ogromne towarowo-pasażerskie promy (długość 218,8 metrów, szerokości 30,5 m) należą do tzw. star class - największych tego typu jednostek na świecie. Mogą one zabrać auta osobowe, ciężarówki, naczepy, autobusy ( które - licząc w jednej linii mogą zająć do 4200 m), a także do 500 pasażerów, na których czeka 200 kabin z łazienkami i telewizorami. Na statku pasażerowie mogą zrelaksować się w fińskiej saunie czy jaccuzi lub spędzić czas w restauracji, która jednocześnie przyjąć może wszystkich pasażerów. Statki pływające w ramach połączenia zawijają do gdyńskiego portu 3 razy w tygodniu: w środy, piątki i niedziele. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo krótki czas podróży. Do Helsinek dopłynąć można w niecałe 19 godzin, natomiast do niemieckiego portu Travemünde w mniej niż 15 godzin. 10

11 Portowcy wśród odznaczonych Gdyński port, od chwili swego powstania jest świadkiem wielu historycznych wydarzeń. Budowa i rozwój samego portu w okresie międzywojennym była sprawą kluczową dla rozwijającej się polskiej gospodarki. Gdyńskie nabrzeża stały się jednymi z pierwszych celów działań II Wojny Światowej. U bram portu rozegrała się również tragedia stoczniowców w grudniu 1970 roku. Aktywnie działających na rzecz demokratycznych przemian portowców nie zabrakło także w latach osiemdziesiątych. Ich szlachetna postawa oraz wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce zostały nagrodzone 31 sierpnia 2009 roku. W gdańskiej siedzibie Solidarności, podczas uroczystości z okazji 29. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Pan Tadeusz Urbaniak, natomiast Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowany został Pan Kazimierz Waldowski. Obaj Informacje o oddziałach ODDZIAŁ CHORÓB WEWNETRZNYCH tel. Sekretariat: (058) , fax (058) ODZIAŁ KARDIOLOGICZNY tel. Sekretariat (058) ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ tel. Sekretariat: (058) ODDZIAŁ UROLOGICZNY Tel. Sekretariat(058) , fax: (058) ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Tel. Sekretariat (058) ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY tel. Sekretariat (058) SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Rejestracja (058) ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Tel. Sekretariat (058) ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ Tel. (058) ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ Tel. Sekretariat (058) do dziś pozostają pracownikami gdyńskiego portu. W tym dniu odznaczeni zostali również dwaj byli pracownicy grupy kapitałowej ZMPGa S.A. - Tadeusz Kisielewski emeryt, były pracownik Portowego Zakładu Transportu Sp. z o.o. odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Stanisław Michewicz emeryt, były pracownik BTDG Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY Tel. Sekretariat (058) ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY Tel. Sekretariat (058) ODDZIAŁ OKULISTYCZNY Tel. Sekretariat (058) PORADNIE PRZYSZPITALNE: PORADNIA OKULISTYCZNA Tel. (058) PORADNIA KARDIOLOGICZNA Tel. (058) PORADNIA AUDIOLOGICZNA Tel. (058) DIAGNOSTYKA: LABORATORIUM Tel. (058) ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ (zdjęcia rentgenowskie, ultrasonograficzne, tomografia komputerowa) tel. Rejestracja (058) ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ Tel. (058) PORADNIA CHIRURGII PRZEWODU POKARMOWEGO (badania endoskopowe) Tel. (058) Port Gdynia Szpital Miejski im. J.Brudzińskiego w Gdyni Ul. Wójta Radtkego Gdynia Tel. centrala: Sekretariat: Fax: Redaktor Naczelny: dr Marek Labon Wydawca: Eurocean Shipbrokers Sp. z o.o. ul. Starowiejska 41-43/27 tel

12

SZPITAL NA PLACU KASZUBSKIM

SZPITAL NA PLACU KASZUBSKIM SZPITAL NA PLACU KASZUBSKIM Biulet yn Szpit ala Miejskiego im. J. Brudzińskiego nr 16/2011 W numerze: Wstępniak s. 1 Rozwój infrastruktury s. 2-4 Dbając o jakość s. 5-6 Transplantologia s. 7-8 Zakład Medycyny

Bardziej szczegółowo

W numerze. 3 Wstępniak

W numerze. 3 Wstępniak W numerze 3 Wstępniak 13 4 6 9 Wspomnienie o wyjątkowym człowieku, jakim był Marek Labon Markowi towarzyliśmy w jego ostatniej drodze w dniu 25 listopada br. Nowy program terapeutyczny w Oddziale Chirurgii

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-8162 NR 29/3 lipiec sierpień wrzesień 2010. Otwarcie zmodernizowanej Otolaryngologii

ISSN 1644-8162 NR 29/3 lipiec sierpień wrzesień 2010. Otwarcie zmodernizowanej Otolaryngologii ISSN 1644-8162 NR 29/3 lipiec sierpień wrzesień 2010 Otwarcie zmodernizowanej Otolaryngologii Drodzy czytelnicy Ostatnie miesiące w naszym Szpitalu były pełne ważnych wydarzeń. We wrześniu miało miejsce

Bardziej szczegółowo

NASZ SZPITAL. www.jurasza.pl. Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Nr 3(16)2015

NASZ SZPITAL. www.jurasza.pl. Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Nr 3(16)2015 NASZ SZPITAL Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy Nr 3(16)2015 www.jurasza.pl Ostatnie kilometry akredytacyjnego Tour de France Tour de France jest jednym z trzech

Bardziej szczegółowo

Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Nowoczesny Gabinet Terapii Biologicznej

Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Nowoczesny Gabinet Terapii Biologicznej EDYNKA J listopad grudzień 2009 nr 68 Nowoczesny Gabinet Terapii Biologicznej Na Oddziale Reumatologii i Rehabilitacji naszego Szpitala 8 grudnia br. odbyła się uroczystość oddania jedenastego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Nasz Szpital. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. w numerze: kwartalnik medyczny

Nasz Szpital. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. w numerze: kwartalnik medyczny Nasz Szpital Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy w numerze: RUSZYŁA BUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO RESTRUKTURYZACJA: Czekają nas zmiany 20 LAT KATEDRY I KLINIKI PEDIATRII, ALERGOLOGII

Bardziej szczegółowo

Stomia jelitowa wciąż aktualny problem w chirurgii kolorektalnej str. 6. 46 Najprościej jest zacząć od początku...

Stomia jelitowa wciąż aktualny problem w chirurgii kolorektalnej str. 6. 46 Najprościej jest zacząć od początku... 6 Stomia jelitowa... Wywiad z prof. M. Szczepkowskim 46 Najprościej jest zacząć od początku... 50 Probiotyki uzupełnieniem zdrowej diety sierpień 2014 ISBN ISSN 2353-639X Fot. Wavebreakmedia Depositphotos.com

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH Szpital Powiatowy w Limanowej na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Szpitala Powiatowego w Limanowej Łódź, grudzień 2011 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

www.szpitalwincentego.pl

www.szpitalwincentego.pl Biuletyn 28/ 2014 szpital św. wincentego A paulo Sp. z o.o. w Gdyni Szpital uzyskał pierwsze miejsce w Trójmieście w Rankingu Bezpieczny Szpital 2014 Centrum Monitorowania Jakości str.8 EBOLA jesteśmy

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH Szpital Powiatowy w Limanowej na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Szpitala Powiatowego w Limanowej Łódź, grudzień 2011 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii

Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii ISSN 1689-6858 W numerze: Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii Pracownia Badań Endoskopowych ECPW Cukrzyca chorobą o wielu twarzach Starość Opieka nad pacjentem

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY www.pml.viamedica.pl Od Redakcji Niewątpliwe najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni był kolejny Zjazd

Bardziej szczegółowo

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej Rada Miasta Rybnika uchwala:

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej Rada Miasta Rybnika uchwala: Or.0007.74.2013 2013/029506 UCHWAŁA NR 497/XXXIV/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację programu zdrowotnego Uzależnienie, współuzależnienie i co

Bardziej szczegółowo

Szanowne Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze! Koleżanki i Koledzy!

Szanowne Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze! Koleżanki i Koledzy! W numerze: Kalendarium Opieka długoterminowa... ZOL w Brzegu Nadzór nad DPS i ZOL... Zakażenia w placówkach opieki długoterminowej Projekt edukacyjny Damy Radę... Jakość w opiece zdrowotnej - nowy standard

Bardziej szczegółowo

PACJENT PO PIERWSZE NR 2 (4) JESIEŃ 2014. Temat numeru ODDZIAŁ GERIATRYCZNY

PACJENT PO PIERWSZE NR 2 (4) JESIEŃ 2014. Temat numeru ODDZIAŁ GERIATRYCZNY NR 2 (4) JESIEŃ 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY PO PIERWSZE PACJENT MAGAZYN PACJENTA CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE Temat numeru ODDZIAŁ GERIATRYCZNY Wywiad z ordynatorem Oddziału Geriatrycznego Choroby wieku podeszłego

Bardziej szczegółowo

Cztery wymiary człowieka Rozmowa z Krystyną Kosińską, psychologiem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Cztery wymiary człowieka Rozmowa z Krystyną Kosińską, psychologiem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie 2 PULS SZPITALA sierpień październik 2007 Cztery wymiary człowieka Rozmowa z Krystyną Kosińską, psychologiem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie Gdy myślimy o zdrowiu, zazwyczaj przychodzi

Bardziej szczegółowo

Sądowa wygrana. ordynator Wiesławy Dec. str. 4

Sądowa wygrana. ordynator Wiesławy Dec. str. 4 Sądowa wygrana ordynator Wiesławy Dec str. 4 M Komunikaty Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową Radiologia która odbędzie się 9.04.2011 r. (sobota)

Bardziej szczegółowo

Kontrola oczyszcza szpital

Kontrola oczyszcza szpital Kontrola oczyszcza szpital Pod takim tytułem 22 października w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł informujący o wyniku kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia w sprawie martwo urodzonego

Bardziej szczegółowo

Zdrowe społeczeństwo CZAS ZMIAN

Zdrowe społeczeństwo CZAS ZMIAN Zdrowe społeczeństwo CZAS ZMIAN Dobre praktyki wykorzystania Funduszy Europejskich w latach 2007-2012 Zdrowe społeczeństwo Mens sana in corpore sano (w zdrowym ciele zdrowy duch) sentencja Juwenalisa

Bardziej szczegółowo

ISSN1643 2734. ŚWIATOWA EKSTRAKLASA MOLEKULARNA s. 4-6. SZPITAL USK SIĘ PRZEOBRAŻA s. 7-10. CZY DIETA TO POST? s. 20-31

ISSN1643 2734. ŚWIATOWA EKSTRAKLASA MOLEKULARNA s. 4-6. SZPITAL USK SIĘ PRZEOBRAŻA s. 7-10. CZY DIETA TO POST? s. 20-31 NR 02 6-9(132) (89-92) LUTY 2015 BIAŁYSTOK, czerwiec-wrzesień 2010 ISSN1643 2734 1643-3734 ISSN ŚWIATOWA EKSTRAKLASA MOLEKULARNA s. 4-6 SZPITAL USK SIĘ PRZEOBRAŻA s. 7-10 CZY DIETA TO POST? s. 20-31 LOM

Bardziej szczegółowo

Gabinety Lekarskie na Sprzedaż Szczecin, Pogodno, ul. Kutrzeby 7c

Gabinety Lekarskie na Sprzedaż Szczecin, Pogodno, ul. Kutrzeby 7c 3 Gabinety Lekarskie na Sprzedaż Szczecin, Pogodno, ul. Kutrzeby 7c lokale przystosowane do działalności medycznej: - spełniają wymogi NZF, - wysokość pomieszczeń 3.2m, - podjazdy dla niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

ZOZ NASZ ZOZ BIULETYN INFORMACYJNY. Nasz szpital, jako pierwszy w Polsce, rozpoczyna wdrażanie systemu walki z korupcją

ZOZ NASZ ZOZ BIULETYN INFORMACYJNY. Nasz szpital, jako pierwszy w Polsce, rozpoczyna wdrażanie systemu walki z korupcją ZOZ NASZ ZOZ BIULETYN INFORMACYJNY Jest powód do zadowolenia nasz ZOZ osiągnął w 2006 roku najlepszy wynik finansowy od ostatnich 10 lat, czyli tak naprawdę od momentu przekształcenia w samodzielną placówkę.

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik informacyjny rok XX nr 10 (203) listopad 2014 ISSN 1429-5822. Na Wydziale Lekarskim rozdano dyplomy

Miesięcznik informacyjny rok XX nr 10 (203) listopad 2014 ISSN 1429-5822. Na Wydziale Lekarskim rozdano dyplomy Miesięcznik informacyjny rok XX nr 10 (203) listopad 2014 ISSN 1429-5822 Na Wydziale Lekarskim rozdano dyplomy Miesięcznik informacyjny rok XX nr 10 6 (199) (203) czerwiec listopad 2014 ISSN 1429-5822

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. ISSN 1644-8162 NR 28/2 kwiecień maj czerwiec 2010....tak świętowaliśmy!

Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. ISSN 1644-8162 NR 28/2 kwiecień maj czerwiec 2010....tak świętowaliśmy! Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ISSN 1644-8162 NR 28/2 kwiecień maj czerwiec 2010...tak świętowaliśmy! Drodzy Czytelnicy Rok 2010 jest wyjątkowy dla naszego szpitala. Już

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

w stronę nowoczesności

w stronę nowoczesności Szpital Zdrowia Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, tel. 12/ 658 20 11 NR 9 1/2013 www.szpitalzdrowia.pl Kwiecień 2013 w stronę nowoczesności W Uniwersyteckim Szpitalu

Bardziej szczegółowo

Analiza strategicznego charakteru projektu

Analiza strategicznego charakteru projektu Analiza strategicznego charakteru projektu Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego z zakupem wyrobów medycznych w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu 20 maja 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Od Dyrektora Naczelnego

Od Dyrektora Naczelnego Od Dyrektora Naczelnego Rozpoczęliśmy czas zmian. Początek jest bardzo dobry. Jednak dużo ważniejsze od tego jak się zaczyna, jest to, jak się koń czy. Po pełnej mobilizacji wszystkich pracowników ACK

Bardziej szczegółowo

Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ISSN 1640-5307. ad vocem

Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ISSN 1640-5307. ad vocem Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ISSN 1640-5307 Kraków nr 77 Wrzesień - Październik 2007 Bożena Dworska Ptaki W pewnym miasteczku, gdzie czas się zatrzymał, pewien mężczyzna postanowił

Bardziej szczegółowo

Jako, że od pewnego czasu jesteśmy kwartalnikiem, trafiamy do Państwa jak

Jako, że od pewnego czasu jesteśmy kwartalnikiem, trafiamy do Państwa jak Od redakcji Spis treści Coraz bliżej do kształcenia lekarzy w Rzeszowie 2 To już pół wieku 3 Aktualne przepisy prawne 8 Konferencja naukowa 10 Superpakiet 11 Niedaleko nas 12 W GMO powstają nieznane rodzaje

Bardziej szczegółowo