RODZINA BEZ PRZEMOCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RODZINA BEZ PRZEMOCY"

Transkrypt

1 RODZINA BEZ PRZEMOCY MILANÓWEK 2012 r. 1

2 Przeszłość ma wpływ na przyszłość jedynie poprzez nasze wybory dokonywane dzisiaj, tu i teraz... Nie ujawnia się tajemnic rodzinnych Prawda czy nieprawda? NIEPRAWDA Przemoc nie skończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie izolacji i milczenia. 2

3 Alkoholizm to choroba. Przemoc domowa to przestępstwo. Przemoc domowa nie kończy się sama. Za przemoc odpowiedzialny jest sprawca. Nie musisz się tego wstydzić. Chroń siebie i swoją rodzinę. Powiedz wreszcie STOP. Pozwól sobie pomóc. Nie odwracamy się. Chcemy słuchać. Działaj póki nie jest za późno. 3

4 Pijane życie oszukiwanie samego siebie. Czyli, jak rozpoznać ALKOHOLIZM? Narastanie problemów z piciem zwiastuje wiele sygnałów ostrzegawczych: pijący zwiększa ilość i częstotliwość spożywania alkoholu (niezależnie od towarzyszących temu usprawiedliwień), zmienia się funkcja picia i rola alkoholu w życiu, picie nie jest już tylko elementem życia towarzyskiego, ale staje się lekarstwem na stres, smutek, lęk, problemy, pojawia się picie w samotności, postępuje przywiązanie do sytuacji picia, wzrasta znaczenie alkoholu w życiu (narasta koncentracja na sytuacjach związanych z piciem, oczekiwanie na moment picia, celebrowanie picia, niepokój, a nawet wrogość, w sytuacjach uniemożliwiających picie), alkohol spożywany jest w nieodpowiednich sytuacjach takich jak okres ciąży i karmienia piersią, prowadzenie pojazdów znajdując się pod wpływem alkoholu itp., coraz częściej dochodzi do incydentów upijania się, nasilanie się dolegliwości tzw. kaca, używanie alkoholu staje się sposobem usuwania przykrych skutków poprzedniego picia (klina), pojawiają się trudności w przypominaniu sobie, co się działo poprzedniego dnia w sytuacjach związanych z piciem, rosną negatywne konsekwencje nadużywania alkoholu (zdrowotne, społeczne, psychiczne, psychologiczne), a mimo to picie jest kontynuowane, mnożą się usprawiedliwienia i racjonalizacje dalszego picia, gdy picie wzbudza niepokój innych. Nadużywanie alkoholu bardzo często związane jest z przemocą w rodzinie, gdyż może prowadzić do nasilenia zachowań agresywnych. Mimo, iż pijany człowiek nie potrafi logicznie myśleć, rozumieć i oceniać swoich czynów oraz nie docierają do niego racjonalne argumenty, to nie można w żaden sposób usprawiedliwiać jego agresywnych zachowań. Uzależnienie od alkoholu sprawcy przemocy nie jest okolicznością łagodzącą. To sam sprawca, wprowadza się w stan nietrzeźwości, i jest w pełni odpowiedzialny za swoje czyny. Alkoholizm to postępująca choroba przewlekła i śmiertelna. Jej przebieg jest przewidywalny. Pamiętaj, że jeśli sprawca przemocy jest uzależniony od alkoholu podjęcie leczenia odwykowego nie rozwiąże problemu stosowania przemocy. 4

5 Alkoholizm to także problem społeczny. W chorobie alkoholowej zwykle cierpi nie tylko sam uzależniony, ale także jego rodzina, najbliżsi i sąsiedzi. Alkoholizm jest związany z takimi problemami, jak: zaburzenia życia rodzinnego, problemy w kontaktach z ludźmi, problemy finansowe, przemoc wobec bliskich, przestępczość i problemy z prawem, choroby psychiczne, ciężkie schorzenia narządów wewnętrznych, negatywnie wpływa na potomstwo. Osoba uzależniona lub współuzależniona może zgłosić się na leczenie sama do: Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Pruszkowie przy ul. Partyzantów 2/4 tel. (22) całodobowy Oddział Terapii i Uzależnień od Alkoholu - dzienny Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu - Poradnia Odwykowa tel. (22) SPS Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim do Poradni Leczenia Uzależnień ul. Daleka 11, tel. (22) godziny otwarcia Poradni: od poniedziałek do piątku Zakres świadczeń terapeutycznych obejmuje: psychoterapię dla osób uzależnionych od alkoholu, psychoterapię dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, psychoterapię dla osób żyjących w bliskim związku z osobą uzależnioną, tzn. osób współuzależnionych, psychoterapię dla dzieci i młodzieży eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, pomoc osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych w celu znalezienia odpowiedniej placówki zajmującej się danym problemem, np. dla dzieci z rodzin alkoholowych, wykorzystywanych seksualnie, doznających przemocy, kierowanie pacjentów uzależnionych na leczenie stacjonarne do szpitali specjalistycznych. Na leczenie odwykowe pacjent zgłasza się sam, z ważnym dokumentem ubezpieczenia i dowodem osobistym. Jeśli pacjent nie posiada uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego finansowane są one wówczas z budżetu państwa, co oznacza, iż na leczenie odwykowe można zgłosić się nawet w sytuacji kiedy nie posiadamy ubezpieczenia. 5

6 Porady dla członków rodziny alkoholika Nie musisz dłużej uciekać od choroby. Zacznij uczyć się faktów dotyczących uzależnienia. Nie musisz dłużej obwiniać alkoholika za swoje życie. Zacznij koncentrować się na własnych działaniach, gdyż to dzięki nim możesz się podnieść albo załamać. Nie musisz dłużej kontrolować picia alkoholika. Dowiedz się o dobry program leczniczy i zacznij namawiać go do leczenia. Nie musisz dłużej przychodzić z pomocą alkoholikowi. Zacznij pozwalać mu na cierpienie i ponoszenie odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z jego picia. Nie musisz dłużej krążyć wokół powodów jego picia. Skieruj uwagę na siebie, staraj się wracać do wzorów normalnego życia. Nie musisz dłużej grozić. Zacznij mówić to, co myślisz i robić to co mówisz. Nie musisz dłużej przyjmować ani wyłudzać obietnic. Odrzucaj je i nie opieraj na nich żadnych planów. Nie musisz dłużej ukrywać faktu, że szukasz pomocy. Zacznij otwarcie mówić o tym alkoholikowi. Nie musisz dłużej narzekać, oburzać się, wygłaszać kazań ani się przymilać. Zacznij rzeczowo informować alkoholika o jego niewłaściwym postępowaniu. Potraktuj go, jak osobę dorosłą. Nie musisz dłużej pozwalać alkoholikowi na atakowanie Ciebie i Twoich dzieci. Zacznij ochraniać siebie, poszukaj sojuszników, odrzuć tajemnice. Nie musisz być marionetką. Zacznij istnieć osobno. Ukrywanie problemu alkoholowego w domu, przejmowanie za osobę pijącą odpowiedzialności, zwalnianie jej z wykonywania zadań, usprawiedliwianie jej picia nie rozwiązuje problemu!!! Wręcz przeciwnie stwarza komfortową sytuację, w której nie musi się on osobiście spotkać z problemami i ponosić konsekwencje swojego picia. 6

7 Nie musisz się wstydzić, że jesteś ofiarą przemocy!!! Przestępstwo znęcania się nad najbliższymi jest ścigane z urzędu z art. 207 Kodeksu karnego. Oznacza to, iż nie wymagane jest przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie od ofiary lub członka rodziny. Na podstawie zgromadzonych Niebieskich kart oraz informacji własnych, policja ma możliwość podjęcia decyzji o przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego lub wszczęcia postępowania przygotowawczego, niezależnie od woli ofiary. Jednakże, brak woli ofiary przemocy do współpracy z organami ścigania może powodować zbyt mały ciężar dowodowy sprawy, która w dalszym postępowaniu może zostać umorzona. Aktywne uczestnictwo ofiary w postępowaniu podnosi wartość dowodową postępowania. Czym jest przemoc? Jest to zjawisko wynikające z działań drugiego człowieka. Rzadko jest czynem jednorazowym, częściej jest procesem o długiej, nawet kilkunastoletniej historii, i ma tendencję do powtarzania się. Aby o niej mówić muszą zaistnieć takie czynniki jak: - intencjonalność zamiar osiągnięcia celu, - wykorzystanie przewagi sił uniemożliwiających samoobronę (opiera się na władzy i kontroli), - naruszanie praw i dóbr osobistych krzywdzonego, - powodowanie szkody i cierpienie u osób, których dotyka. Cykl przemocy składa się z trzech następujących po sobie faz: I. FAZA NARASTAJĄCEGO NAPIĘCIA Pierwsza faza cyklu przemocy charakteryzuje się pojawianiem coraz to nowych sytuacji konfliktowych, a wraz z nimi narastającym napięciem. Sprawca przemocy jest drażliwy, wszystko go denerwuje i wyprowadza z równowagi, a emocje rozładowuje na innej osobie np. partnerce krzyczy na nią, krytykuje, wyzywa i poniża. Ofiara w tej fazie spełnia żądania, przeprasza za swoje zachowanie, obiecuje poprawę, aby sprawca nie skrzywdził jej i innych członków rodziny. Zdarza się, że u niektórych ofiar pojawiają się dolegliwości psychosomatyczne takie, jak niewytłumaczone: bóle głowy, żołądka, serca i bezsenność. II. FAZA OSTREJ PRZEMOCY W tej fazie zachowanie sprawcy staje się nieprzewidywalne i bardzo gwałtowne. Powodem wybuchu gniewu może być byle błahostka. Wtedy ma miejsce silne nasilenie agresji słownej, może pojawić się bicie, kopanie, grożenie, duszenie... Ofiara w tej fazie stara się obronić swoje życie i zdrowie poprzez chowanie się za meblami lub kulenie się, stara się uspokoić sprawcę znowu przeprasza i jest miła. Po zakończeniu wybuchu przemocy ofiara często jest w szoku i szargają nią takie emocje jak: wstyd, przerażenie, a zarazem złość i bezradność. Skutki ataku mogą być fizyczne, takie jak: podbite oko, siniaki, wybite zęby, połamane kończyny, poronienie, a nawet śmierć. Następstwa psychologiczne to na przykład: depresja, apatia, zaburzenia snu i odżywania a nawet próby samobójcze. 7

8 III. FAZA MIODOWEGO MIESIĄCA Gdy sprawca wyładował swoje negatywne emocje i wie, że przekroczył granice to nagle zmienia się. Przeprasza ofiarę za swoje zachowanie, obiecuje poprawę oraz okazuje dużo ciepła i miłości. Sprawca obdarowuje ofiarę np. prezentami, zabiera na spacery, kolacje, jest delikatny i troskliwy. Postronni obserwatorzy mogliby określić parę, znajdującą się w tej fazie, jako szczęśliwą. W wyniku poprawy zachowania sprawcy, ofiara zaczyna wierzyć, że wszystko jest dobrze a przemoc może odejść w zapomnienie. Niestety faza miesiąca miodowego mija i cykl zatacza krąg znowu pojawia się napięcie. Cykle przemocy mogą trwać latami. Przemoc przy każdym następnym zataczaniu kręgu może stawać się coraz gwałtowniejsza, a faza miesiąca miodowego coraz krótsza. miodowy miesiąc narastające napięcie gwałtowne rozładowanie napięcia Nie zatrzymana w porę przemoc nasila się z czasem, z każdym następnym cyklem przemocy agresja wzrasta. Powrót do cyklu przemocy sprawca rozpoczyna zwykle od uszczypliwej uwagi, lekkiego popchnięcia, by po pewnym czasie dopuścić się ciężkiego uszkodzenia ciała, wymyślnych psychicznych tortur, czy nawet zabójstwa. To osoba doświadczająca przemocy musi zwrócić się o pomoc do odpowiednich instytucji, zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym członkom rodziny, stopniowo uczyć się wyzwalać z przemocy i żyć na nowo bez przemocy. Sprawca musi poddać się oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym. Ponieważ zachowania agresywne są zrachowaniami wyuczonymi, można się ich oduczyć. Można też przy wsparciu specjalistów uczyć się właściwych zachowań i reakcji pozwalających uporać się ze złością i agresją tak, aby życie w rodzinie bez przemocy było możliwe. 8 Z tego niebezpiecznego cyklu przemocy można wyjść! trzeba tylko sięgnąć po pomoc.

9 Jak rozpoznać przemoc domową? - cechy wspólne. Przemoc domową cechuje: destruktywna krytyka i słowne ubliżanie np. krzyki, drwiny, oskarżenia, wyzwiska, groźby werbalne, taktyka nacisków np. obrażanie się, grożenie, brak szacunku np. upokarzanie, odmowa pomocy przy opiece nad dziećmi czy pracach domowych, lekceważenie, zabieranie pieniędzy, nadużywanie zaufania np. kłamstwa, okazywanie zazdrości, niedotrzymywanie obietnic, groźby np. wykorzystywanie siły fizycznej do zastraszania ofiary, tłuczenie przedmiotów, niszczenie rzeczy ofiary, grożenie zabiciem lub skrzywdzeniem, wypieranie się np. zaprzeczanie zarzutom złego traktowania, wmawianie ofierze, że sama ponosi winę za złe traktowanie, okazywanie przy innych dobroci i cierpliwości, płacz i prośby o przebaczenie, zapewnianie, że to się więcej nie powtórzy, izolowanie np. podsłuchiwanie, blokowanie rozmów telefonicznych, sprawdzanie, z kim ofiara się kontaktuje, zawstydzanie przed innymi. POGOTOWIE NIEBIESKA LINIA tel. (22) poradnia telefoniczna działa w dni powszednie: w godzinach dyżury prawnika odbywają się w: poniedziałki i środy w godz ZATRZYMAJ PRZEMOC INFOLINIA Zespół Ośrodków Wsparcia Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Ks. J. Popiełuszki 24, Piastów tel. (22) Linia wsparcia: Fundacja Dzieci Niczyje (www.fdn.pl) prowadzi bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Potrzebujące pomocy dzieci i młodzież mogą korzystać również ze strony na której znajduje się wiele ciekawych informacji i odpowiedzi dotyczących problemów życiowych. Jeśli w domu ma miejsce przemoc, matki z dziećmi mogą schronić się w: Domu dla Matek z Dziećmi ul. Sienkiewicza Brwinów tel. (22)

10 Formy przemocy domowej? PRZEMOC FIZYCZNA Każde zachowanie mogące prowadzić do odczuwania bólu i obrażeń fizycznych (np. duszenie, popychanie, kopanie, bicie, przymuszanie, pozbawianie jedzenia, picia, snu ). PRZEMOC PSYCHICZNA Zachowanie, które ma poniżający charakter, budzi poczucie zagrożenia, wywołuje emocjonalne cierpienie lub ból (np. wyzywanie, stała krytyka, narzucanie własnych poglądów, kontrolowanie, domaganie się posłuszeństwa, zawstydzanie, wmawianie choroby psychicznej, wyśmiewanie, szantażowanie, zaniedbywanie ). PRZEMOC SEKSUALNA Wymuszanie współżycia seksualnego lub nieakceptowanie praktyk seksualnych, zmuszanie do prostytucji, gwałt, przymuszanie do oglądania pornografii... PRZEMOC EKONOMICZNA Uniemożliwianie i utrudnianie dostępu do środków finansowych i możliwości ich pozyskania (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, niszczenie mienia, niełożenie na utrzymanie, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny ). 10

11 Deklaracja w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do życia w środowisku rodzinnym, wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych. DZIECI I MŁODZIEŻ mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić. KAŻDY CZŁOWIEK doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej. KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą. KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. KAŻDY CZŁOWIEK ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. CZŁOWIEK doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany. 11

12 Pamiętaj!!! Masz prawo wykorzystać inne możliwości uzyskania pomocy dla siebie i bliskich poza zwykłą ucieczką. Masz prawo powiedzieć NIE, kiedy nie czujesz się gotowa/y lub bezpieczna/y. Masz prawo odczuwać wszystkie uczucia. Masza prawo nie być prześladowana/y przez strach. Masza prawo robić błędy. Masza prawo nie śmiać się, kiedy chce Ci się płakać. Masza prawo być zdrowsza/y niż inny wokół Ciebie. Masza prawo być zrelaksowana/y, zadowolona/y. Masza prawo zmieniać się i rozwijać. Masza prawo wyznaczać granice i być egoistyczna/y. Masza prawo robić głupie rzeczy nie uważając, że jesteś głupią osobą. Masza prawo nie wstydzić się za to, czego nie wiesz lub nie umiesz. 12

13 NIE MUSISZ SIĘ NA TO GODZIĆ!!! Jeśli masz problem związany z uzależnieniem, współuzależnieniem, potrzebujesz wsparcia w utrzymaniu abstynencji nie musisz borykać się z nim sam/a. Nikt nie ma prawa krzywdzić drugiej osoby, zadawać jej bólu, czy znęcać się nad nią w jakikolwiek sposób. To sprawca powinien wstydzić się swojego zachowania, a nie ofiara. Warto pamiętać, że osoba, która stosuje przemoc jest odpowiedzialna za swoje zachowanie. Nic nie usprawiedliwia stosowania przemocy. W rzeczywistości ciężko oczekiwać, aby policja wiedziała o każdym przypadku zakłócania życia rodzinnego i przemocy rodzinnej. Często osoby pokrzywdzone same muszą szukać pomocy. Już masz podstawowe informacje o uzależnieniu i przemocy. Już wiesz, że dzieje się to w Twoim domu, może u Twoich sąsiadów lub znajomych. Dopóki będziesz milczeć, nic w tej sytuacji nie zmieni się. W Milanówku są instytucje i organizacje, a przed wszystkim ludzie, którzy mogą Cię wesprzeć w rozwiązaniu Twojej trudnej sytuacji. WYJŚCIE Z PRZEMOCY ZACZNIJ MÓWIĆ GŁOŚNO! JEŚLI JESTEŚ UZALEŻNIONY/NA, WSPÓŁUZALEŻNIONY/NA, DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY. KTOŚ CIĘ MUSI USŁYSZEĆ! 13

14 Powiedz wreszcie STOP!!! Jeśli w Twojej rodzinie występuje alkoholizm bądź przemoc występuje jednocześnie z nadużywaniem alkoholu możesz zgłosić się do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jako jeden z dwóch organów ma ustawowe prawo kierowania wniosków do sądu o objęcie osób uzależnionych leczeniem odwykowym. Zgłoszenia do Komisji mogą wpływać od rodzin osób nadużywających alkoholu, Policji, Straży Miejskiej, przychodni zdrowia, ośrodka pomocy społecznej, szkół 14 Do zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym zakresie należy: 1. przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywani alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 2. zaproszenie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy, motywowanie osoby nadużywającej alkoholu do poddaniu się leczeniu odwykowemu, informowanie o konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich, 3. rozpoznanie sytuacji w rodzinie w drodze przeprowadzenia wywiadu, a przypadku przemocy wraz z załączoną procedurą Niebieskiej karty, umożliwiającą zidentyfikowanie przemocy w rodzinie, 4. informowanie rodzin uwikłanych w przemoc o możliwości uzyskania przemocy, 5. w momencie, gdy osoba zaproszona nie wyrazi zgodny na leczenie odwykowe, a czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, osoba ta jest kierowana do terapeutów ds. uzależnień, jak również na badanie przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, 6. przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym, 7. złożenie wniosku o wszczęciu postępowania do sądu rejonowego właściwego miejscu zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Fiderkiewicza 41 (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej) Milanówek tel. (22) za pośrednictwem Punktu Konsultacyjo-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin. Dyżury członków Komisji: wtorki piątki Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za czyny. Sprawcę przemocy należy karać, a jego chorobę leczyć.

15 NIE ODWRACAMY SIĘ!!! KOMISARIAT POLICJI ul. Literacka Milanówek tel. (22) , 997 Policja ustawowo zobowiązana jest do podjęcia stosownych kroków, aby każdy mógł czuć się bezpiecznie w swoim domu. W sytuacji występowania przemocy skuteczna interwencja polega na zatrzymaniu sprawcy, jeśli stwarza zagrożenie dla otoczenia. Domagaj się, aby policjanci wypełnili Niebieską kartę. Policja powinna Cię poinformować w jaki sposób może Ci pomóc oraz zostawić adresy instytucji pomagających ofiarom przemocy domowej. W TRAKCIE INTERWENCJI POLICJI MASZ PRAWO DO: uzyskania od policjantów doraźnego bezpieczeństwa sprawca powinien być zatrzymany, gdy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, wykorzystania dokumentacji policji jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy, uzyskania informacji, którzy policjanci przyjechał na wezwanie (numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki), zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie sądowej. STRAŻ MIEJSKA ul. Warszawska Milanówek tel.(22) , 986 Straż Miejska współpracuje z Policją m. in. w zakresie wymiany informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców. Ponadto Straż Miejska współdziała z właściwymi podmiotami w kwestiach dotyczących ratowania życia i zdrowia obywateli, doprowadzenia osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeśli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zagrożeń w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób. Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osób najbliższych nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo STOI po Twojej stronie. Możesz zapytać dyżurnego Policji o dzielnicowego z Twojego rejonu. Porozmawiaj z nim, powiedz o swoich problemach w domu. 15

16 CHCEMY SŁUCHAĆ!!! W Milanówku znajduje się Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Uzależniony i Ich Rodzin oraz Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. ul. Fiderkiewicza 41(budynek Ośrodka Pomocy Społecznej), Milanówek tel.(22) Tu możesz uzyskać pomoc w zakresie uzależnień, współuzależnień, utrzymaniu abstynencji, przemocy w rodzinie. Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień udziela porad/konsultacji w zakresie spraw dotyczących podjęcia leczenia związanego z uzależnieniami: poniedziałki-piątki w godz Nasi terapeuci ds. uzależnień przyjmują: - poniedziałki - piątki poniedziałki środy Prawnik udziela porad/konsultacji w: czwartki w godzinach Psycholog udziela porad/konsultacji w: czwartki w godzinach Jeśli jesteś abstynentem, ale potrzebujesz wsparcia zgłoś się do Klubu Rodzin Abstynenckich Quo Vadis mieszczącego się w Milanówku przy ul. Fiderkiewicza 41 (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej). Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach (kontakt przez Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin). Możesz również zgłosić się na mitting grupy AA MILA przy Parafii św. Jadwigi w Milanówku ul. Kościuszki 41. Każda niedziela w godzinach OCHRONA ZDROWIA W przypadku przemocy domowej często dochodzi do urazów fizycznych i psychicznych. Jeśli zostałaś/eś pobita/y zwróć się do swojego lekarza pierwszego kontaktu o udzielenie pomoc medycznej. Oprócz udzielania pomocy medycznej lekarz jest zobowiązany do wystawienia na Twoją prośbę BEZPŁATNEGO zaświadczenia lekarskiego o doznanych obrażeniach i podjętym leczeniu. Jeśli zostałaś/eś pobita/y lub zgwałcona możesz zwrócić się do lekarza o wydanie obdukcji. Obdukcja jest płatna, może ją wystawić tylko lekarz do tego uprawniony - lekarz sądowy. Przychodnia poinformuje Cię o miejscach, w których możesz wykonać obdukcję lekarską. Obdukcja oraz zaświadczenie wystawione przez lekarza możesz przedstawić w sądzie lub w prokuraturze, jako dowód w sprawie. 16 Zahamowanie przemocy w rodzinie jest możliwe możesz z nią walczyć i uzyskać przemoc dla siebie i swoich bliskich. Nasi specjaliści czekają na Ciebie. W TEN SPOSÓB CHRONISZ SIEBIE I SWOJA RODZINĘ!

17 POZWÓL SOBIE POMÓC!!! OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Fiderkiewicza Milanówek tel. (22) Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie sami pokonać oraz zapobiegać powstawaniu tych sytuacji. Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom zajmują się pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku. Aby skorzystać z pomocy Ośrodka skontaktuj się osobiście lub telefonicznie z pracownikiem socjalnym z Twojego rejonu. Pomoc społeczna jest udzielana również w przypadku występowania przemocy w rodzinie i obejmuje: przeprowadzenie wywiadu środowiskowego wraz z załączoną procedurą Niebieskiej kary umożliwiającą identyfikację przemocy w rodzinie, przygotowanie kompletnego planu pomocy i monitorowanie podjętych działań, pomoc w załatwieniu spaw urzędowych i bytowych, udzielanie informacji o przysługujących prawach i możliwościach uzyskania pomocy, wskazanie miejsc oferujących schronienie, udzielanie w uzasadnionych przypadkach pomocy finansowej, rzeczowej (pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w ustawie o pomocy społecznej), wskazanie miejsc, w których osoba doświadczająca przemocy, uzależniona, wspóuzależniona może otrzymać wsparcie i pomoc. Pracownik socjalny współpracuje z instytucjami i organizacjami mającymi na celu niesienie pomocy osobom dotkniętym przemocą, mobilizując sprawców do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych, a także monitorując sytuację tych rodzin. W celu pomocy rodzinom doświadczającym przemocy i rozwiązaniu ich problemów został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych. Do zadań Zespołu należy: - diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, - podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, - inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, - rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia wsparcia, - inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego mogą być powołane tzw. grupy robocze, do których zadań należy w szczególności: - opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, - monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, - dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Grażyna Kolatorska - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej tel. (22) wew

18 DZIAŁAJ PÓKI NIE JEST ZA PÓŹNO!!! PROKURATURA REJONOWA ul. Bartniaka Grodzisk Mazowiecki tel. (22) Zawiadom o popełnieniu przestępstwa prokuraturę lub policję (zawiadomienie o przestępstwie ściganym z urzędu lub wniosek o ściganie sprawcy przemocy może złożyć ofiara i świadkowie przemocy). W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo prokuratura wspólnie z policją ma obowiązek: - wszcząć postępowanie przygotowawcze w celu sprawdzenia, czy faktycznie popełniono przestępstwo, - wyjaśnienia okoliczności czynu, - zebrania i zabezpieczenia dowodów, - ujęcia sprawcy, - w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy w postaci dozoru policyjnego lub tymczasowego aresztowania. Prokurator w toku postepowania przygotowawczego ma prawo: oddania podejrzanego pod dozór Policji z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym, oddania podejrzanego pod dozór policji zamiast zastosowania tymczasowego aresztowania, pod warunkiem, że oskarżony w wyznaczonym terminie opuści lokal zajmowany wspólnie z pokrzywdzonym oraz określi miejsce swojego pobytu, nakazania podejrzanemu opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym jeśli zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził. Założenie sprawy karnej jest bezpłatne. Przy zakładaniu sprawy karnej bardzo istotne są następujące dowody: zaświadczenie lekarskie (obdukcja - jest płatna lub wizyta u lekarza z przychodni rejonowej - lekarz wyda bezpłatne zaświadczenie o doznanych skutkach przemocy), lista świadków zeznawać w sprawie mogą osoby obce i członkowie rodziny (wystarczy podać dane świadków, nie trzeba pytać ich o zgodę), interwencje policji, sprawozdanie z kasety nagrania awantury domowej (polega na dokładnym przypisaniu wszystkiego, co znajduje się na takiej kasecie, bez własnych komentarzy), zdjęcia. W zależności od zebranego materiału dowodowego, postępowanie może zakończyć się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu, umorzeniem dochodzenia lub warunkowym umorzeniem. 18 PAMIETAJ!!! Sprawca przemocy wobec bliskich, gdy czuje się bezkarny nie zmieni się, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na stosowane obietnice następnym razem może być znacznie gorzej.

19 WAŻNE! Przy interwencji w związku z przemocą lub zgłoszeniu przemocy dopilnuj, aby została wypełniona Niebieska karta dzięki, której można rozpocząć procedurę przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Osobami uprawnionymi do wypełnienia Niebieskiej karty są: policja pracownik socjalny pedagog (w szkole, do której uczęszcza dziecko) przedstawiciel ochrony zdrowia członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na skutek wszczęcia procedury Niebieskiej karty informacja dotycząca Twojej sytuacji rodzinnej zostanie przekazana Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego, który podejmie dalsze działania. 19

20 Informator został wydany w ramach realizacji przez Urząd Miasta Milanówka Programu Osłonowego Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie projektu Rodzina bez przemocy dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Opracowanie merytoryczne: Ewa Zalewska - Pełnomocnik Burmistrza Milanówka ds. Profilaktyki i Uzależnień we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 20

jest intencjonalna jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie osoby,

jest intencjonalna jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie osoby, Przemoc w rodzinie Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc

Bardziej szczegółowo

CZY WIESZ, ŻE PRZEMOC CO MOŻESZ ZROBIĆ GDY DOZNAJESZ PRZEMOCY GDZIE SZUKAĆ POMOCY W BIAŁYMSTOKU

CZY WIESZ, ŻE PRZEMOC CO MOŻESZ ZROBIĆ GDY DOZNAJESZ PRZEMOCY GDZIE SZUKAĆ POMOCY W BIAŁYMSTOKU CZY WIESZ, ŻE PRZEMOC CO MOŻESZ ZROBIĆ GDY DOZNAJESZ PRZEMOCY GDZIE SZUKAĆ POMOCY W BIAŁYMSTOKU CZY WIESZ, ŻE PRZEMOC Jest zamierzonym, wykorzystującym przewagę sił działaniem przeciw członkowi rodziny,

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W TRAKCIE INTERWENCJI POLICJI MASZ PRAWO DO:

Uwaga! W TRAKCIE INTERWENCJI POLICJI MASZ PRAWO DO: POLICJA W trakcie awantury wołaj o pomoc! Uciekaj! Nie pozwól się wpędzić w takie miejsce mieszkania, skąd trudno uciec. Jeśli jest to możliwe zawiadom policję (tel. 997 połączenie bezpłatne lub z telefonu

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC W RODZINIE. Podstawa prawne. Co to jest przemoc?

PRZEMOC W RODZINIE. Podstawa prawne. Co to jest przemoc? PRZEMOC W RODZINIE Podstawa prawne Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 13 wreześnia

Bardziej szczegółowo

Zadania przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosownie procedury Niebieskie Karty

Zadania przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosownie procedury Niebieskie Karty Pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: - diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; - udziela kompleksowych

Bardziej szczegółowo

INTENCJONALNOŚĆ Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

INTENCJONALNOŚĆ Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE 1. Czym jest przemoc? Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie

Bardziej szczegółowo

Procedura,,Niebieskiej Karty podstawowe założenia

Procedura,,Niebieskiej Karty podstawowe założenia Procedura,,Niebieskiej Karty podstawowe założenia Konferencja dla pedagogów szkolnych Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu 05.09.2014r. Podstawowa terminologia Przemoc domowa to zamierzone

Bardziej szczegółowo

TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY

TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY Od 18 października 2011r. obowiązek założenia Niebieskiej Karty" mają m.in. szkoły, gdy podejmą uzasadnione podejrzenia o stosowaniu wobec ucznia

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Marek Jabłoński Sekretarz Elwira Zaręba Członkowie: - Barbara Wyszyńska - Jerzy Łuniewski - Grażyna Werpachowska

Przewodniczący Marek Jabłoński Sekretarz Elwira Zaręba Członkowie: - Barbara Wyszyńska - Jerzy Łuniewski - Grażyna Werpachowska 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warto rozróŝnić 3 pojęcia:

Warto rozróŝnić 3 pojęcia: Kampania 1997 1 Warto rozróŝnić 3 pojęcia: złość jest to uczucie nie mamy wpływu na emocje, one powstają jako reakcja na potrzeby agresja jest to zachowanie skierowane przeciwko sobie i innym związane

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY W DOMU LUB JESTEŚ JEJ ŚWIADKIEM? PRZERWIJ MILCZENIE!

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY W DOMU LUB JESTEŚ JEJ ŚWIADKIEM? PRZERWIJ MILCZENIE! Wtorek, 29 grudnia 2015 Przemoc w Rodzinie ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY W DOMU LUB JESTEŚ JEJ ŚWIADKIEM? PRZERWIJ MILCZENIE! PAMIĘTAJ- NIE

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Kancelaria Sejmu s. 1/6 Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie W celu zwiększenia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Barciany nr XII/ 67/ 2011 z dnia 28 października 2011r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 1 Wprowadzenie do Programu I. Przemoc

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE. zasady przeciwdziałania przemocy w rodzinie. zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE. zasady przeciwdziałania przemocy w rodzinie. zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE zasady przeciwdziałania przemocy w rodzinie zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc Obowiązek

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej INFORMATOR o realizacji ODDZIAŁYWAŃ, w tym ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO EDUKACYJNYCH WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE 2017 *Masz poczucie, że inni robią Ci

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY w RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE WIĄZÓW NA LATA 2011-2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY w RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE WIĄZÓW NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XX/118/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY w RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE WIĄZÓW NA LATA 2011-2015 W S T Ę P Jednym

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( źródło: www.niebieskalinia.

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( źródło: www.niebieskalinia. Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( źródło: www.niebieskalinia.pl) Policja Do podstawowych zadań policji należy m. in: ochrona życia i zdrowia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2013 GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR W PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2013 GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR W PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2013 GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR W PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2013-2016 Tolkmicko 2014 Przemocą w rodzinie jest jednorazowe

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY DLA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY DLA GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY DLA GMINY ROKIETNICA 2011-2013 WSTĘP Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. z 2005 r. Nr 180,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty przemocy w rodzinie

Wybrane aspekty przemocy w rodzinie Wybrane aspekty przemocy w rodzinie RODZAJE PRZEMOCY W RODZINIE Fizyczna (bicie, kopanie, popychanie, straszenie użyciem broni) Psychiczna/emocjonalna (wyśmiewanie, kontrola, dręczenie, upokarzanie i poniżanie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/12/10 RADY GMINY HARASIUKI. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/12/10 RADY GMINY HARASIUKI. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/12/10 RADY GMINY HARASIUKI z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Na podstawie art. 7

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC W RODZINIE - INFORMATOR

PRZEMOC W RODZINIE - INFORMATOR PRZEMOC W RODZINIE - INFORMATOR Co to jest przemoc? Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające

Bardziej szczegółowo

Przemoc domowa. Wśród najczęściej pojawiających się metod stosowanych przez sprawców są m.in.:

Przemoc domowa. Wśród najczęściej pojawiających się metod stosowanych przez sprawców są m.in.: Przemoc domowa Czym jest przemoc w rodzinie? Przemoc w rodzinie to zamierzone, świadome działanie jednej osoby względem drugiej, które ma na celu wywołanie szkody na zdrowiu lub życiu, naruszające prawa

Bardziej szczegółowo

w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"

w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" Na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

2) wzory formularzy Niebieska Karta wypełniane przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę.

2) wzory formularzy Niebieska Karta wypełniane przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2011 R. W SPRAWIE PROCEDURY NIEBIESKIE KARTY ORAZ WZORÓW FORMULARZY NIEBIESKA KARTA (DZU 2011 NR 209, POZ. 1245) Na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej INFORMATOR o realizacji ODDZIAŁYWAŃ, w tym ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO EDUKACYJNYCH WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE 2016 *Masz poczucie, że inni robią Ci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE MIASTA ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE MIASTA ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do uchwały Nr.../...10 z dnia...2010r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE MIASTA ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO NA LATA 2011-2015 URZĄD MIEJSKI W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM UL. SŁOWACKIEGO 8

Bardziej szczegółowo

z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzemieniewo na lata 2017

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieskie Karty

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieskie Karty Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieskie Karty Dz. U. 209/2011 poz. 1245 W prezentacji użyto skrótów: - NK-A formularz

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata

Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata Załącznik do Uchwały Nr XXXII/313/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 25 lutego 2014 r. Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 2017 I. Podstawa prawna Programu Zadania w zakresie przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wtorek, 29 grudnia 2015 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PRZYMUSOWE LECZENIE OSÓB UZALEŻNIONYCH Głównym zadaniem gminnej komisji rozwiązywania problemu alkoholowego przy Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Procedura NIEBIESKIE KARTY" w świetle obowiązujących przepisów prawa

Procedura NIEBIESKIE KARTY w świetle obowiązujących przepisów prawa Procedura NIEBIESKIE KARTY" w świetle obowiązujących przepisów prawa Jakie akty prawne regulują obecnie procedurę Niebieskiej Karty? ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Lista przydatnych numerów telefonów i miejsc, gdzie można uzyskać pomoc w rozwiązaniu różnych problemów:

Lista przydatnych numerów telefonów i miejsc, gdzie można uzyskać pomoc w rozwiązaniu różnych problemów: Lista przydatnych numerów telefonów i miejsc, gdzie można uzyskać pomoc w rozwiązaniu różnych problemów: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie MGOPS Tuchów ul. Jana Pawła II 4, 33-170 Tuchów tel.: 14 652

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim za okres od X 2011 do VI 2012

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim za okres od X 2011 do VI 2012 Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim za okres od X 0 do VI 0 Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest:.

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KARTA Część C

NIEBIESKA KARTA Część C NIEBIESKA KARTA Część C Załącznik Nr 3 Członkowie zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej otrzymali zgłoszenie w ramach procedury Niebieskie Karty, że jest Pani/Pan osobą dotkniętą przemocą w rodzinie.

Bardziej szczegółowo

Przemoc wobec starszych - nie bądź biernym widzem

Przemoc wobec starszych - nie bądź biernym widzem Przemoc wobec starszych - nie bądź biernym widzem Informator dla świadków przemocy Przemoc w rodzinie może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, wykształcenia czy pochodzenia, ale osoby starsze są na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Kolbuszowa; 31.03.2017 r. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Z REALIZACJI W 2016 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

Analiza zjawiska i aspekt prawny.

Analiza zjawiska i aspekt prawny. Analiza zjawiska i aspekt prawny. Wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku jej przyzwolenia przy użyciu środków komunikacji interpersonalnej. Typowe środki przemocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta LexPolonica nr 2618806. Stan prawny 2014-01-19 Dz.U.2011.209.1245 (R) Procedura Niebieskie Karty oraz wzory formularzy Niebieska Karta ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016 2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016 2020 Załącznik do uchwały Nr XII/75/15 Rady Gminy Secemin z dnia 29 grudnia 2015 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016 2020 SECEMIN 2015

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28,

Bardziej szczegółowo

Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania

Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania podinsp. Agnieszka GUZA Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu Źródła prawa Ustawa z dn.

Bardziej szczegółowo

Etap I - Przyjęcie zgłoszenia o stosowaniu przemocy w rodzinie.

Etap I - Przyjęcie zgłoszenia o stosowaniu przemocy w rodzinie. Metody udzielania wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie oraz postępowania wobec sprawców przemocy w rodzinie zalecenia do pracy dla pracowników socjalnych Wprowadzenie Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY MILANÓWEK NA LATA 2011-2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY MILANÓWEK NA LATA 2011-2015 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY MILANÓWEK NA LATA 2011-2015 MILANÓWEK 2011 ROZDZIAŁ I. WSTĘP Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy

Bardziej szczegółowo

Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Przemoc w rodzinie (Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - Art.7) trudna sytuacja życiowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Dziennik Ustaw rok 2011 nr 209 poz. 1245 wersja obowiązująca od 2011-10-18 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska

Bardziej szczegółowo

Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania

Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania podkom. dr Katarzyna ZAREMBA Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Źródła prawa Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

I. Postępowanie w przypadku zastania sytuacji przemocy

I. Postępowanie w przypadku zastania sytuacji przemocy PROCEDURA POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO W SYTUACJACH ZWIĄZANYCH Z PRZEMOCA W RODZINIE DLA SŁUŻB I INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE Podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Przemoc w rodzinie INSTYTUCJE POMAGAJĄCE OFIAROM PRZEMOCY:

Przemoc w rodzinie INSTYTUCJE POMAGAJĄCE OFIAROM PRZEMOCY: Przemoc w rodzinie INSTYTUCJE POMAGAJĄCE OFIAROM PRZEMOCY: 1. Policja 2. Prokuratura 3. Działalność gmin 4. Pomoc społeczna 5. Służby zdrowia 6. Organizacje pozarządowe 7. Współpraca służb i instytucji

Bardziej szczegółowo

KODEKS KARNY. Art. 207.

KODEKS KARNY. Art. 207. KODEKS KARNY Art. 207. 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą

Bardziej szczegółowo

Procedura Niebieskiej Karty obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie

Procedura Niebieskiej Karty obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie 1 NIEBIESKA KARTA Procedura Niebieskiej Karty obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie 1. Dyrektor szkoły i nauczyciele są zobowiązani do reagowania w sytuacji powzięcia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Dziennik Ustaw rok 2011 nr 209 poz. 1245 wersja obowiązująca od 2011-10-18 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 46/VII/11. Rady Miasta Milanówka. z dnia 24 maja 2011 r.

U C H W A Ł A Nr 46/VII/11. Rady Miasta Milanówka. z dnia 24 maja 2011 r. U C H W A Ł A Nr 46/VII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Milanówka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII.108.2016 Rady Gminy w Białośliwiu z dnia 27 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XVII.108.2016 Rady Gminy w Białośliwiu z dnia 27 stycznia 2016 r. Uchwała Nr XVII.108.2016 Rady Gminy w Białośliwiu z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KARTA Część A

NIEBIESKA KARTA Część A NIEBIESKA KARTA Część A Załącznik nr 1... (pieczęć instytucji) Miejscowość, dn. I. DANE OSOBY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ W RODZINIE 1. Imię i nazwisko:... 2. Imiona rodziców... 3. Miejsce stałego zameldowania:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2011 RADY GMINY LESZNO z dnia 2011r.

UCHWAŁA NR /2011 RADY GMINY LESZNO z dnia 2011r. - projekt - UCHWAŁA NR /2011 RADY GMINY LESZNO z dnia 2011r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Leszno w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W NIEBIESKIEJ KARCIE B

INFORMACJE ZAWARTE W NIEBIESKIEJ KARCIE B WYDZIAŁ PREWENCJI KSP Źródło: http://wprewencji.policja.waw.pl/wp/porady/przemoc-w-rodzinie/informacje-dla-ofiar-pr/48780,informacje-zawarte-w-niebiesk iej-karcie-b.html Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury Niebieskie Karty Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/278/2009z dnia r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/278/2009z dnia r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/278/2009z dnia 29.10.2009r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2009-2011 I. WSTĘP Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem

Bardziej szczegółowo

RODZIC LUB OPIEKUN. podaje sprzeczne lub (poparzenia, ugryzienia, nieprzekonujące wyjaśnienia siniaki, złamania kości),

RODZIC LUB OPIEKUN. podaje sprzeczne lub (poparzenia, ugryzienia, nieprzekonujące wyjaśnienia siniaki, złamania kości), Jak rozpoznać objawy przemocy fizycznej? Umiejętność rozpoznawania symptomów przemocy wobec dzieci jest konieczna, aby móc ochronić dzieci przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem. Występowanie pojedynczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Żarów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII..2017 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu P R O B L E M Y A L K O H O L O W E Nazwa, adres instytucji, Lp. możliwości kontaktu 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 48-210 Biała ul. Rynek 10 tel. 77 4388533 lub 77 4388531 2. Punkt

Bardziej szczegółowo

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie Autor: Zyta Szymańska 18.03.2016 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie w Kowalewie Pomorskim. Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 190/XXXVII/10

Uchwała Nr 190/XXXVII/10 Uchwała Nr 190/XXXVII/10 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 17 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2011 Na podstawie art. 6 ust.2, pkt.3 ustawy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2010-2015

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2010-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLIII/252/10 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 26 października 2010 r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2010-2015

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC DOMOWA MOŻE SIĘ SKOŃCZYĆ ZAMIEŃ JĄ W SWOJĄ MOC

PRZEMOC DOMOWA MOŻE SIĘ SKOŃCZYĆ ZAMIEŃ JĄ W SWOJĄ MOC PRZEMOC DOMOWA MOŻE SIĘ SKOŃCZYĆ ZAMIEŃ JĄ W SWOJĄ MOC Informator dla osób doznających przemocy 1 DO KOGO KIEROWANY JEST INFORMATOR? Informator skierowany jest przede wszystkim do osób, które doznają przemocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Działania instytucjonalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Działania instytucjonalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Działania instytucjonalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ I. Przemoc PRZEMOC W RODZINIE

ARTYKUŁ I. Przemoc PRZEMOC W RODZINIE PRZEMOC W RODZINIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach prezentuje pierwszy artykuł z cyklu PRZEMOC W RODZINIE. Artykuły te mają na celu edukację środowiska lokalnego w zakresie omawianego

Bardziej szczegółowo

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie.

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/135/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada r. w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Krapkowice 27.01.2016r. 0 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/258/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu

Bardziej szczegółowo

Cechy charakterystyczne przemocy w rodzinie to:

Cechy charakterystyczne przemocy w rodzinie to: Niebieskie Karty" to procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie, na którą składa się odpowiednia dokumentacja i tryb postępowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia zaistniałej przemocy. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIAN DO USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZMIAN DO USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW PROJEKT ZMIAN DO USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW 3 lutego 2009 r. projekt ustawy został rozpatrzony przez Radę Ministrów, a następnie skierowany pod obrady Sejmu

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu

Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Kolbuszowa, 26 marzec 2013 r. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Z REALIZACJI W 2012 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. na rok 2012

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. na rok 2012 Załącznik do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2012 Zgodnie z zarządzeniem Nr 1390/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej. nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie

Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej. nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie art. 1 ustawy o Policji ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020 Załącznik do uchwały Nr 0007.XIV.112.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/77/2015 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR X/77/2015 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 25 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR X/77/2015 RADY GMINY HAŻLACH z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 2020 Na

Bardziej szczegółowo

RODZAJE PRZEMOCY W RODZINIE

RODZAJE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEMOC W RODZINIE zwana także przemocą domową, to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia, naruszające prawa lub dobra osobiste

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.)

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Dz.U.05.180.1493 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowania

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KARTA Część E

NIEBIESKA KARTA Część E NIEBIESKA KARTA Część E Załącznik Nr 5 POUCZENIE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE Co to jest przemoc w rodzinie? Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie

Bardziej szczegółowo

I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu

I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu PRZYMUSOWE LECZENIE OSÓB UZALEŻNIONYCH. I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu Artykuł 21.2. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

W projektowanej ustawie położono szczególny nacisk na rozwój profilaktyki, jako skutecznej formy pomocy w sytuacjach, gdy w rodzinie nie występuje

W projektowanej ustawie położono szczególny nacisk na rozwój profilaktyki, jako skutecznej formy pomocy w sytuacjach, gdy w rodzinie nie występuje UZASADNIENIE Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493), po kilku latach funkcjonowania, wymaga zmian w celu bardziej skutecznej walki ze zjawiskiem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia... Projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia... w sprawie Gminnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata w Gminie Radzymin. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr. Rady Gminy Nadarzyn z dnia. r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr. Rady Gminy Nadarzyn z dnia. r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr. Rady Gminy Nadarzyn z dnia. r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nadarzyn na a 2016-2020 I. WSTĘP W dniu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Załącznik do uchwały nr... Rady Miasta Katowice z dnia... S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI W 2011 ROKU UCHWAŁY W SPRAWIE TRYBU I SPOSOBU POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Bardziej szczegółowo

- wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi...

- wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi... WZÓR NIEBIESKA KARTA B POUCZENIE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE Co to jest przemoc w rodzinie? Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające

Bardziej szczegółowo

I. Uregulowania dotyczące przemocy w rodzinie zawarte w Kodeksie Karnym.

I. Uregulowania dotyczące przemocy w rodzinie zawarte w Kodeksie Karnym. Problematykę przemocy domowej regulują dwa, podstawowe w tej mierze akty prawne: Kodeks Karny oraz Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie uchwalona 29 lipca 2005 roku. I. Uregulowania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Proszowice na lata 2014-2016

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Proszowice na lata 2014-2016 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Proszowice na lata 2014-2016 WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ, DOTYCZĄCE PRZEMOCY W RODZINIE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEMOCY W RODZINIE UCZNIA, A TAKŻE W

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ, DOTYCZĄCE PRZEMOCY W RODZINIE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEMOCY W RODZINIE UCZNIA, A TAKŻE W DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ, DOTYCZĄCE PRZEMOCY W RODZI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDM PRZEMOCY W RODZI UCZNIA, A ŻE W WYNIKU ZGŁOSZENIA DOKONANEGO PRZEZ CZŁONKA RODZINY LUB PRZEZ OSOBĘ

Bardziej szczegółowo