RODZINA BEZ PRZEMOCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RODZINA BEZ PRZEMOCY"

Transkrypt

1 RODZINA BEZ PRZEMOCY MILANÓWEK 2012 r. 1

2 Przeszłość ma wpływ na przyszłość jedynie poprzez nasze wybory dokonywane dzisiaj, tu i teraz... Nie ujawnia się tajemnic rodzinnych Prawda czy nieprawda? NIEPRAWDA Przemoc nie skończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie izolacji i milczenia. 2

3 Alkoholizm to choroba. Przemoc domowa to przestępstwo. Przemoc domowa nie kończy się sama. Za przemoc odpowiedzialny jest sprawca. Nie musisz się tego wstydzić. Chroń siebie i swoją rodzinę. Powiedz wreszcie STOP. Pozwól sobie pomóc. Nie odwracamy się. Chcemy słuchać. Działaj póki nie jest za późno. 3

4 Pijane życie oszukiwanie samego siebie. Czyli, jak rozpoznać ALKOHOLIZM? Narastanie problemów z piciem zwiastuje wiele sygnałów ostrzegawczych: pijący zwiększa ilość i częstotliwość spożywania alkoholu (niezależnie od towarzyszących temu usprawiedliwień), zmienia się funkcja picia i rola alkoholu w życiu, picie nie jest już tylko elementem życia towarzyskiego, ale staje się lekarstwem na stres, smutek, lęk, problemy, pojawia się picie w samotności, postępuje przywiązanie do sytuacji picia, wzrasta znaczenie alkoholu w życiu (narasta koncentracja na sytuacjach związanych z piciem, oczekiwanie na moment picia, celebrowanie picia, niepokój, a nawet wrogość, w sytuacjach uniemożliwiających picie), alkohol spożywany jest w nieodpowiednich sytuacjach takich jak okres ciąży i karmienia piersią, prowadzenie pojazdów znajdując się pod wpływem alkoholu itp., coraz częściej dochodzi do incydentów upijania się, nasilanie się dolegliwości tzw. kaca, używanie alkoholu staje się sposobem usuwania przykrych skutków poprzedniego picia (klina), pojawiają się trudności w przypominaniu sobie, co się działo poprzedniego dnia w sytuacjach związanych z piciem, rosną negatywne konsekwencje nadużywania alkoholu (zdrowotne, społeczne, psychiczne, psychologiczne), a mimo to picie jest kontynuowane, mnożą się usprawiedliwienia i racjonalizacje dalszego picia, gdy picie wzbudza niepokój innych. Nadużywanie alkoholu bardzo często związane jest z przemocą w rodzinie, gdyż może prowadzić do nasilenia zachowań agresywnych. Mimo, iż pijany człowiek nie potrafi logicznie myśleć, rozumieć i oceniać swoich czynów oraz nie docierają do niego racjonalne argumenty, to nie można w żaden sposób usprawiedliwiać jego agresywnych zachowań. Uzależnienie od alkoholu sprawcy przemocy nie jest okolicznością łagodzącą. To sam sprawca, wprowadza się w stan nietrzeźwości, i jest w pełni odpowiedzialny za swoje czyny. Alkoholizm to postępująca choroba przewlekła i śmiertelna. Jej przebieg jest przewidywalny. Pamiętaj, że jeśli sprawca przemocy jest uzależniony od alkoholu podjęcie leczenia odwykowego nie rozwiąże problemu stosowania przemocy. 4

5 Alkoholizm to także problem społeczny. W chorobie alkoholowej zwykle cierpi nie tylko sam uzależniony, ale także jego rodzina, najbliżsi i sąsiedzi. Alkoholizm jest związany z takimi problemami, jak: zaburzenia życia rodzinnego, problemy w kontaktach z ludźmi, problemy finansowe, przemoc wobec bliskich, przestępczość i problemy z prawem, choroby psychiczne, ciężkie schorzenia narządów wewnętrznych, negatywnie wpływa na potomstwo. Osoba uzależniona lub współuzależniona może zgłosić się na leczenie sama do: Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Pruszkowie przy ul. Partyzantów 2/4 tel. (22) całodobowy Oddział Terapii i Uzależnień od Alkoholu - dzienny Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu - Poradnia Odwykowa tel. (22) SPS Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim do Poradni Leczenia Uzależnień ul. Daleka 11, tel. (22) godziny otwarcia Poradni: od poniedziałek do piątku Zakres świadczeń terapeutycznych obejmuje: psychoterapię dla osób uzależnionych od alkoholu, psychoterapię dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, psychoterapię dla osób żyjących w bliskim związku z osobą uzależnioną, tzn. osób współuzależnionych, psychoterapię dla dzieci i młodzieży eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, pomoc osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych w celu znalezienia odpowiedniej placówki zajmującej się danym problemem, np. dla dzieci z rodzin alkoholowych, wykorzystywanych seksualnie, doznających przemocy, kierowanie pacjentów uzależnionych na leczenie stacjonarne do szpitali specjalistycznych. Na leczenie odwykowe pacjent zgłasza się sam, z ważnym dokumentem ubezpieczenia i dowodem osobistym. Jeśli pacjent nie posiada uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego finansowane są one wówczas z budżetu państwa, co oznacza, iż na leczenie odwykowe można zgłosić się nawet w sytuacji kiedy nie posiadamy ubezpieczenia. 5

6 Porady dla członków rodziny alkoholika Nie musisz dłużej uciekać od choroby. Zacznij uczyć się faktów dotyczących uzależnienia. Nie musisz dłużej obwiniać alkoholika za swoje życie. Zacznij koncentrować się na własnych działaniach, gdyż to dzięki nim możesz się podnieść albo załamać. Nie musisz dłużej kontrolować picia alkoholika. Dowiedz się o dobry program leczniczy i zacznij namawiać go do leczenia. Nie musisz dłużej przychodzić z pomocą alkoholikowi. Zacznij pozwalać mu na cierpienie i ponoszenie odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z jego picia. Nie musisz dłużej krążyć wokół powodów jego picia. Skieruj uwagę na siebie, staraj się wracać do wzorów normalnego życia. Nie musisz dłużej grozić. Zacznij mówić to, co myślisz i robić to co mówisz. Nie musisz dłużej przyjmować ani wyłudzać obietnic. Odrzucaj je i nie opieraj na nich żadnych planów. Nie musisz dłużej ukrywać faktu, że szukasz pomocy. Zacznij otwarcie mówić o tym alkoholikowi. Nie musisz dłużej narzekać, oburzać się, wygłaszać kazań ani się przymilać. Zacznij rzeczowo informować alkoholika o jego niewłaściwym postępowaniu. Potraktuj go, jak osobę dorosłą. Nie musisz dłużej pozwalać alkoholikowi na atakowanie Ciebie i Twoich dzieci. Zacznij ochraniać siebie, poszukaj sojuszników, odrzuć tajemnice. Nie musisz być marionetką. Zacznij istnieć osobno. Ukrywanie problemu alkoholowego w domu, przejmowanie za osobę pijącą odpowiedzialności, zwalnianie jej z wykonywania zadań, usprawiedliwianie jej picia nie rozwiązuje problemu!!! Wręcz przeciwnie stwarza komfortową sytuację, w której nie musi się on osobiście spotkać z problemami i ponosić konsekwencje swojego picia. 6

7 Nie musisz się wstydzić, że jesteś ofiarą przemocy!!! Przestępstwo znęcania się nad najbliższymi jest ścigane z urzędu z art. 207 Kodeksu karnego. Oznacza to, iż nie wymagane jest przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie od ofiary lub członka rodziny. Na podstawie zgromadzonych Niebieskich kart oraz informacji własnych, policja ma możliwość podjęcia decyzji o przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego lub wszczęcia postępowania przygotowawczego, niezależnie od woli ofiary. Jednakże, brak woli ofiary przemocy do współpracy z organami ścigania może powodować zbyt mały ciężar dowodowy sprawy, która w dalszym postępowaniu może zostać umorzona. Aktywne uczestnictwo ofiary w postępowaniu podnosi wartość dowodową postępowania. Czym jest przemoc? Jest to zjawisko wynikające z działań drugiego człowieka. Rzadko jest czynem jednorazowym, częściej jest procesem o długiej, nawet kilkunastoletniej historii, i ma tendencję do powtarzania się. Aby o niej mówić muszą zaistnieć takie czynniki jak: - intencjonalność zamiar osiągnięcia celu, - wykorzystanie przewagi sił uniemożliwiających samoobronę (opiera się na władzy i kontroli), - naruszanie praw i dóbr osobistych krzywdzonego, - powodowanie szkody i cierpienie u osób, których dotyka. Cykl przemocy składa się z trzech następujących po sobie faz: I. FAZA NARASTAJĄCEGO NAPIĘCIA Pierwsza faza cyklu przemocy charakteryzuje się pojawianiem coraz to nowych sytuacji konfliktowych, a wraz z nimi narastającym napięciem. Sprawca przemocy jest drażliwy, wszystko go denerwuje i wyprowadza z równowagi, a emocje rozładowuje na innej osobie np. partnerce krzyczy na nią, krytykuje, wyzywa i poniża. Ofiara w tej fazie spełnia żądania, przeprasza za swoje zachowanie, obiecuje poprawę, aby sprawca nie skrzywdził jej i innych członków rodziny. Zdarza się, że u niektórych ofiar pojawiają się dolegliwości psychosomatyczne takie, jak niewytłumaczone: bóle głowy, żołądka, serca i bezsenność. II. FAZA OSTREJ PRZEMOCY W tej fazie zachowanie sprawcy staje się nieprzewidywalne i bardzo gwałtowne. Powodem wybuchu gniewu może być byle błahostka. Wtedy ma miejsce silne nasilenie agresji słownej, może pojawić się bicie, kopanie, grożenie, duszenie... Ofiara w tej fazie stara się obronić swoje życie i zdrowie poprzez chowanie się za meblami lub kulenie się, stara się uspokoić sprawcę znowu przeprasza i jest miła. Po zakończeniu wybuchu przemocy ofiara często jest w szoku i szargają nią takie emocje jak: wstyd, przerażenie, a zarazem złość i bezradność. Skutki ataku mogą być fizyczne, takie jak: podbite oko, siniaki, wybite zęby, połamane kończyny, poronienie, a nawet śmierć. Następstwa psychologiczne to na przykład: depresja, apatia, zaburzenia snu i odżywania a nawet próby samobójcze. 7

8 III. FAZA MIODOWEGO MIESIĄCA Gdy sprawca wyładował swoje negatywne emocje i wie, że przekroczył granice to nagle zmienia się. Przeprasza ofiarę za swoje zachowanie, obiecuje poprawę oraz okazuje dużo ciepła i miłości. Sprawca obdarowuje ofiarę np. prezentami, zabiera na spacery, kolacje, jest delikatny i troskliwy. Postronni obserwatorzy mogliby określić parę, znajdującą się w tej fazie, jako szczęśliwą. W wyniku poprawy zachowania sprawcy, ofiara zaczyna wierzyć, że wszystko jest dobrze a przemoc może odejść w zapomnienie. Niestety faza miesiąca miodowego mija i cykl zatacza krąg znowu pojawia się napięcie. Cykle przemocy mogą trwać latami. Przemoc przy każdym następnym zataczaniu kręgu może stawać się coraz gwałtowniejsza, a faza miesiąca miodowego coraz krótsza. miodowy miesiąc narastające napięcie gwałtowne rozładowanie napięcia Nie zatrzymana w porę przemoc nasila się z czasem, z każdym następnym cyklem przemocy agresja wzrasta. Powrót do cyklu przemocy sprawca rozpoczyna zwykle od uszczypliwej uwagi, lekkiego popchnięcia, by po pewnym czasie dopuścić się ciężkiego uszkodzenia ciała, wymyślnych psychicznych tortur, czy nawet zabójstwa. To osoba doświadczająca przemocy musi zwrócić się o pomoc do odpowiednich instytucji, zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym członkom rodziny, stopniowo uczyć się wyzwalać z przemocy i żyć na nowo bez przemocy. Sprawca musi poddać się oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym. Ponieważ zachowania agresywne są zrachowaniami wyuczonymi, można się ich oduczyć. Można też przy wsparciu specjalistów uczyć się właściwych zachowań i reakcji pozwalających uporać się ze złością i agresją tak, aby życie w rodzinie bez przemocy było możliwe. 8 Z tego niebezpiecznego cyklu przemocy można wyjść! trzeba tylko sięgnąć po pomoc.

9 Jak rozpoznać przemoc domową? - cechy wspólne. Przemoc domową cechuje: destruktywna krytyka i słowne ubliżanie np. krzyki, drwiny, oskarżenia, wyzwiska, groźby werbalne, taktyka nacisków np. obrażanie się, grożenie, brak szacunku np. upokarzanie, odmowa pomocy przy opiece nad dziećmi czy pracach domowych, lekceważenie, zabieranie pieniędzy, nadużywanie zaufania np. kłamstwa, okazywanie zazdrości, niedotrzymywanie obietnic, groźby np. wykorzystywanie siły fizycznej do zastraszania ofiary, tłuczenie przedmiotów, niszczenie rzeczy ofiary, grożenie zabiciem lub skrzywdzeniem, wypieranie się np. zaprzeczanie zarzutom złego traktowania, wmawianie ofierze, że sama ponosi winę za złe traktowanie, okazywanie przy innych dobroci i cierpliwości, płacz i prośby o przebaczenie, zapewnianie, że to się więcej nie powtórzy, izolowanie np. podsłuchiwanie, blokowanie rozmów telefonicznych, sprawdzanie, z kim ofiara się kontaktuje, zawstydzanie przed innymi. POGOTOWIE NIEBIESKA LINIA tel. (22) poradnia telefoniczna działa w dni powszednie: w godzinach dyżury prawnika odbywają się w: poniedziałki i środy w godz ZATRZYMAJ PRZEMOC INFOLINIA Zespół Ośrodków Wsparcia Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Ks. J. Popiełuszki 24, Piastów tel. (22) Linia wsparcia: Fundacja Dzieci Niczyje (www.fdn.pl) prowadzi bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Potrzebujące pomocy dzieci i młodzież mogą korzystać również ze strony na której znajduje się wiele ciekawych informacji i odpowiedzi dotyczących problemów życiowych. Jeśli w domu ma miejsce przemoc, matki z dziećmi mogą schronić się w: Domu dla Matek z Dziećmi ul. Sienkiewicza Brwinów tel. (22)

10 Formy przemocy domowej? PRZEMOC FIZYCZNA Każde zachowanie mogące prowadzić do odczuwania bólu i obrażeń fizycznych (np. duszenie, popychanie, kopanie, bicie, przymuszanie, pozbawianie jedzenia, picia, snu ). PRZEMOC PSYCHICZNA Zachowanie, które ma poniżający charakter, budzi poczucie zagrożenia, wywołuje emocjonalne cierpienie lub ból (np. wyzywanie, stała krytyka, narzucanie własnych poglądów, kontrolowanie, domaganie się posłuszeństwa, zawstydzanie, wmawianie choroby psychicznej, wyśmiewanie, szantażowanie, zaniedbywanie ). PRZEMOC SEKSUALNA Wymuszanie współżycia seksualnego lub nieakceptowanie praktyk seksualnych, zmuszanie do prostytucji, gwałt, przymuszanie do oglądania pornografii... PRZEMOC EKONOMICZNA Uniemożliwianie i utrudnianie dostępu do środków finansowych i możliwości ich pozyskania (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, niszczenie mienia, niełożenie na utrzymanie, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny ). 10

11 Deklaracja w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do życia w środowisku rodzinnym, wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych. DZIECI I MŁODZIEŻ mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić. KAŻDY CZŁOWIEK doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej. KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą. KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. KAŻDY CZŁOWIEK ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. CZŁOWIEK doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany. 11

12 Pamiętaj!!! Masz prawo wykorzystać inne możliwości uzyskania pomocy dla siebie i bliskich poza zwykłą ucieczką. Masz prawo powiedzieć NIE, kiedy nie czujesz się gotowa/y lub bezpieczna/y. Masz prawo odczuwać wszystkie uczucia. Masza prawo nie być prześladowana/y przez strach. Masza prawo robić błędy. Masza prawo nie śmiać się, kiedy chce Ci się płakać. Masza prawo być zdrowsza/y niż inny wokół Ciebie. Masza prawo być zrelaksowana/y, zadowolona/y. Masza prawo zmieniać się i rozwijać. Masza prawo wyznaczać granice i być egoistyczna/y. Masza prawo robić głupie rzeczy nie uważając, że jesteś głupią osobą. Masza prawo nie wstydzić się za to, czego nie wiesz lub nie umiesz. 12

13 NIE MUSISZ SIĘ NA TO GODZIĆ!!! Jeśli masz problem związany z uzależnieniem, współuzależnieniem, potrzebujesz wsparcia w utrzymaniu abstynencji nie musisz borykać się z nim sam/a. Nikt nie ma prawa krzywdzić drugiej osoby, zadawać jej bólu, czy znęcać się nad nią w jakikolwiek sposób. To sprawca powinien wstydzić się swojego zachowania, a nie ofiara. Warto pamiętać, że osoba, która stosuje przemoc jest odpowiedzialna za swoje zachowanie. Nic nie usprawiedliwia stosowania przemocy. W rzeczywistości ciężko oczekiwać, aby policja wiedziała o każdym przypadku zakłócania życia rodzinnego i przemocy rodzinnej. Często osoby pokrzywdzone same muszą szukać pomocy. Już masz podstawowe informacje o uzależnieniu i przemocy. Już wiesz, że dzieje się to w Twoim domu, może u Twoich sąsiadów lub znajomych. Dopóki będziesz milczeć, nic w tej sytuacji nie zmieni się. W Milanówku są instytucje i organizacje, a przed wszystkim ludzie, którzy mogą Cię wesprzeć w rozwiązaniu Twojej trudnej sytuacji. WYJŚCIE Z PRZEMOCY ZACZNIJ MÓWIĆ GŁOŚNO! JEŚLI JESTEŚ UZALEŻNIONY/NA, WSPÓŁUZALEŻNIONY/NA, DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY. KTOŚ CIĘ MUSI USŁYSZEĆ! 13

14 Powiedz wreszcie STOP!!! Jeśli w Twojej rodzinie występuje alkoholizm bądź przemoc występuje jednocześnie z nadużywaniem alkoholu możesz zgłosić się do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jako jeden z dwóch organów ma ustawowe prawo kierowania wniosków do sądu o objęcie osób uzależnionych leczeniem odwykowym. Zgłoszenia do Komisji mogą wpływać od rodzin osób nadużywających alkoholu, Policji, Straży Miejskiej, przychodni zdrowia, ośrodka pomocy społecznej, szkół 14 Do zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym zakresie należy: 1. przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywani alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 2. zaproszenie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy, motywowanie osoby nadużywającej alkoholu do poddaniu się leczeniu odwykowemu, informowanie o konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich, 3. rozpoznanie sytuacji w rodzinie w drodze przeprowadzenia wywiadu, a przypadku przemocy wraz z załączoną procedurą Niebieskiej karty, umożliwiającą zidentyfikowanie przemocy w rodzinie, 4. informowanie rodzin uwikłanych w przemoc o możliwości uzyskania przemocy, 5. w momencie, gdy osoba zaproszona nie wyrazi zgodny na leczenie odwykowe, a czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, osoba ta jest kierowana do terapeutów ds. uzależnień, jak również na badanie przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, 6. przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym, 7. złożenie wniosku o wszczęciu postępowania do sądu rejonowego właściwego miejscu zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Fiderkiewicza 41 (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej) Milanówek tel. (22) za pośrednictwem Punktu Konsultacyjo-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin. Dyżury członków Komisji: wtorki piątki Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za czyny. Sprawcę przemocy należy karać, a jego chorobę leczyć.

15 NIE ODWRACAMY SIĘ!!! KOMISARIAT POLICJI ul. Literacka Milanówek tel. (22) , 997 Policja ustawowo zobowiązana jest do podjęcia stosownych kroków, aby każdy mógł czuć się bezpiecznie w swoim domu. W sytuacji występowania przemocy skuteczna interwencja polega na zatrzymaniu sprawcy, jeśli stwarza zagrożenie dla otoczenia. Domagaj się, aby policjanci wypełnili Niebieską kartę. Policja powinna Cię poinformować w jaki sposób może Ci pomóc oraz zostawić adresy instytucji pomagających ofiarom przemocy domowej. W TRAKCIE INTERWENCJI POLICJI MASZ PRAWO DO: uzyskania od policjantów doraźnego bezpieczeństwa sprawca powinien być zatrzymany, gdy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, wykorzystania dokumentacji policji jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy, uzyskania informacji, którzy policjanci przyjechał na wezwanie (numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki), zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie sądowej. STRAŻ MIEJSKA ul. Warszawska Milanówek tel.(22) , 986 Straż Miejska współpracuje z Policją m. in. w zakresie wymiany informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców. Ponadto Straż Miejska współdziała z właściwymi podmiotami w kwestiach dotyczących ratowania życia i zdrowia obywateli, doprowadzenia osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeśli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zagrożeń w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób. Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osób najbliższych nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo STOI po Twojej stronie. Możesz zapytać dyżurnego Policji o dzielnicowego z Twojego rejonu. Porozmawiaj z nim, powiedz o swoich problemach w domu. 15

16 CHCEMY SŁUCHAĆ!!! W Milanówku znajduje się Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Uzależniony i Ich Rodzin oraz Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. ul. Fiderkiewicza 41(budynek Ośrodka Pomocy Społecznej), Milanówek tel.(22) Tu możesz uzyskać pomoc w zakresie uzależnień, współuzależnień, utrzymaniu abstynencji, przemocy w rodzinie. Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień udziela porad/konsultacji w zakresie spraw dotyczących podjęcia leczenia związanego z uzależnieniami: poniedziałki-piątki w godz Nasi terapeuci ds. uzależnień przyjmują: - poniedziałki - piątki poniedziałki środy Prawnik udziela porad/konsultacji w: czwartki w godzinach Psycholog udziela porad/konsultacji w: czwartki w godzinach Jeśli jesteś abstynentem, ale potrzebujesz wsparcia zgłoś się do Klubu Rodzin Abstynenckich Quo Vadis mieszczącego się w Milanówku przy ul. Fiderkiewicza 41 (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej). Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach (kontakt przez Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin). Możesz również zgłosić się na mitting grupy AA MILA przy Parafii św. Jadwigi w Milanówku ul. Kościuszki 41. Każda niedziela w godzinach OCHRONA ZDROWIA W przypadku przemocy domowej często dochodzi do urazów fizycznych i psychicznych. Jeśli zostałaś/eś pobita/y zwróć się do swojego lekarza pierwszego kontaktu o udzielenie pomoc medycznej. Oprócz udzielania pomocy medycznej lekarz jest zobowiązany do wystawienia na Twoją prośbę BEZPŁATNEGO zaświadczenia lekarskiego o doznanych obrażeniach i podjętym leczeniu. Jeśli zostałaś/eś pobita/y lub zgwałcona możesz zwrócić się do lekarza o wydanie obdukcji. Obdukcja jest płatna, może ją wystawić tylko lekarz do tego uprawniony - lekarz sądowy. Przychodnia poinformuje Cię o miejscach, w których możesz wykonać obdukcję lekarską. Obdukcja oraz zaświadczenie wystawione przez lekarza możesz przedstawić w sądzie lub w prokuraturze, jako dowód w sprawie. 16 Zahamowanie przemocy w rodzinie jest możliwe możesz z nią walczyć i uzyskać przemoc dla siebie i swoich bliskich. Nasi specjaliści czekają na Ciebie. W TEN SPOSÓB CHRONISZ SIEBIE I SWOJA RODZINĘ!

17 POZWÓL SOBIE POMÓC!!! OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Fiderkiewicza Milanówek tel. (22) Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie sami pokonać oraz zapobiegać powstawaniu tych sytuacji. Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom zajmują się pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku. Aby skorzystać z pomocy Ośrodka skontaktuj się osobiście lub telefonicznie z pracownikiem socjalnym z Twojego rejonu. Pomoc społeczna jest udzielana również w przypadku występowania przemocy w rodzinie i obejmuje: przeprowadzenie wywiadu środowiskowego wraz z załączoną procedurą Niebieskiej kary umożliwiającą identyfikację przemocy w rodzinie, przygotowanie kompletnego planu pomocy i monitorowanie podjętych działań, pomoc w załatwieniu spaw urzędowych i bytowych, udzielanie informacji o przysługujących prawach i możliwościach uzyskania pomocy, wskazanie miejsc oferujących schronienie, udzielanie w uzasadnionych przypadkach pomocy finansowej, rzeczowej (pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w ustawie o pomocy społecznej), wskazanie miejsc, w których osoba doświadczająca przemocy, uzależniona, wspóuzależniona może otrzymać wsparcie i pomoc. Pracownik socjalny współpracuje z instytucjami i organizacjami mającymi na celu niesienie pomocy osobom dotkniętym przemocą, mobilizując sprawców do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych, a także monitorując sytuację tych rodzin. W celu pomocy rodzinom doświadczającym przemocy i rozwiązaniu ich problemów został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych. Do zadań Zespołu należy: - diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, - podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, - inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, - rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia wsparcia, - inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego mogą być powołane tzw. grupy robocze, do których zadań należy w szczególności: - opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, - monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, - dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Grażyna Kolatorska - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej tel. (22) wew

18 DZIAŁAJ PÓKI NIE JEST ZA PÓŹNO!!! PROKURATURA REJONOWA ul. Bartniaka Grodzisk Mazowiecki tel. (22) Zawiadom o popełnieniu przestępstwa prokuraturę lub policję (zawiadomienie o przestępstwie ściganym z urzędu lub wniosek o ściganie sprawcy przemocy może złożyć ofiara i świadkowie przemocy). W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo prokuratura wspólnie z policją ma obowiązek: - wszcząć postępowanie przygotowawcze w celu sprawdzenia, czy faktycznie popełniono przestępstwo, - wyjaśnienia okoliczności czynu, - zebrania i zabezpieczenia dowodów, - ujęcia sprawcy, - w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy w postaci dozoru policyjnego lub tymczasowego aresztowania. Prokurator w toku postepowania przygotowawczego ma prawo: oddania podejrzanego pod dozór Policji z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym, oddania podejrzanego pod dozór policji zamiast zastosowania tymczasowego aresztowania, pod warunkiem, że oskarżony w wyznaczonym terminie opuści lokal zajmowany wspólnie z pokrzywdzonym oraz określi miejsce swojego pobytu, nakazania podejrzanemu opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym jeśli zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził. Założenie sprawy karnej jest bezpłatne. Przy zakładaniu sprawy karnej bardzo istotne są następujące dowody: zaświadczenie lekarskie (obdukcja - jest płatna lub wizyta u lekarza z przychodni rejonowej - lekarz wyda bezpłatne zaświadczenie o doznanych skutkach przemocy), lista świadków zeznawać w sprawie mogą osoby obce i członkowie rodziny (wystarczy podać dane świadków, nie trzeba pytać ich o zgodę), interwencje policji, sprawozdanie z kasety nagrania awantury domowej (polega na dokładnym przypisaniu wszystkiego, co znajduje się na takiej kasecie, bez własnych komentarzy), zdjęcia. W zależności od zebranego materiału dowodowego, postępowanie może zakończyć się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu, umorzeniem dochodzenia lub warunkowym umorzeniem. 18 PAMIETAJ!!! Sprawca przemocy wobec bliskich, gdy czuje się bezkarny nie zmieni się, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na stosowane obietnice następnym razem może być znacznie gorzej.

19 WAŻNE! Przy interwencji w związku z przemocą lub zgłoszeniu przemocy dopilnuj, aby została wypełniona Niebieska karta dzięki, której można rozpocząć procedurę przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Osobami uprawnionymi do wypełnienia Niebieskiej karty są: policja pracownik socjalny pedagog (w szkole, do której uczęszcza dziecko) przedstawiciel ochrony zdrowia członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na skutek wszczęcia procedury Niebieskiej karty informacja dotycząca Twojej sytuacji rodzinnej zostanie przekazana Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego, który podejmie dalsze działania. 19

20 Informator został wydany w ramach realizacji przez Urząd Miasta Milanówka Programu Osłonowego Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie projektu Rodzina bez przemocy dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Opracowanie merytoryczne: Ewa Zalewska - Pełnomocnik Burmistrza Milanówka ds. Profilaktyki i Uzależnień we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 20

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą Informator opracowany przez: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Bielany grudzień, Warszawa 2009 Spis treści Rozdział I Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych... 5 Instytucje

Bardziej szczegółowo

Tryb postępowania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie wobec dziecka lub innej osoby wspólnie z nim zamieszkującej

Tryb postępowania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie wobec dziecka lub innej osoby wspólnie z nim zamieszkującej Załącznik 20 Tryb postępowania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie wobec dziecka lub innej osoby wspólnie z nim zamieszkującej 1. Dyrektor szkoły i nauczyciele są zobowiązani

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Z A T W I E R D Z A M w z. WOJEWODY PODKARPACKIEGO ( - ) Andrzej Reguła WICEWOJEWODA S.I.9450.1.2011.EK PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Procedury postępowania interwencyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Dziennik Ustaw Nr 209 12266 Poz. 1245 1245 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Na podstawie art. 9d ust.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 Załącznik do Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr... z dnia... r. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata Cieszyn 2015 SPIS TREŚCI : I. Wstęp......

Bardziej szczegółowo

Bądź bezpieczna od przemocy domowej

Bądź bezpieczna od przemocy domowej Bądź bezpieczna od przemocy domowej Broszura bezpłatna, wydrukowana w ramach projektu: Wojewódzki Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, finansowanego przez Wojewodę Lubuskiego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Toruń 2012 1 Copyright by Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 2012 Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

INFORMATOR. dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie INFORMATOR dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych, a takŝe zakres realizowanych przez nie oddziaływań w szczególności korekcyjno-edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyjście z cienia. Poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Wyjście z cienia. Poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach Wyjście z cienia Poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach Wyjście z cienia Poradnik dla osób doświadczających

Bardziej szczegółowo

1. JAK POZNAĆ, CZY JAKIEŚ ZACHOWANIE JEST FORMĄ PRZEMOCY? O PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH 2. PRZEMOC TO ZŁO, KTÓRE SIĘ POWTARZA

1. JAK POZNAĆ, CZY JAKIEŚ ZACHOWANIE JEST FORMĄ PRZEMOCY? O PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH 2. PRZEMOC TO ZŁO, KTÓRE SIĘ POWTARZA 2 3 1. JAK POZNAĆ, CZY JAKIEŚ ZACHOWANIE JEST FORMĄ PRZEMOCY? O PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH Przemoc może mieć różne oblicza - od słów po czyny. To na tyle trudny temat, że często nie chcemy o nim rozmawiać,

Bardziej szczegółowo

Poznaj siebie i swój związek

Poznaj siebie i swój związek Poznaj siebie i swój związek Poznaj siebie i swój związek poradnik psychologiczny dla kobiet Jak się uwolnić z krzywdzącego związku Wa r s z a w a 2 0 0 6 Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60/ 19 00 679 Warszawa

Bardziej szczegółowo

uchwala co następuje:

uchwala co następuje: Uchwała Nr LVII/403/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Alwernia na lata 2010-2015 Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Rodzina (z problemem alkoholowym) Bezpłatna broszura informacyjna

Bezpieczna Rodzina (z problemem alkoholowym) Bezpłatna broszura informacyjna Bezpieczna Rodzina (z problemem alkoholowym) Bezpłatna broszura informacyjna Druk informatora współfinansowany przez Województwo Lubuskie w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA

FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM Agnieszka Złota PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA Jak pomóc dziecku krzywdzonemu Warszawa 2005 Informator finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2007 2013

MAŁOPOLSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2007 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 532/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2007 roku MAŁOPOLSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2007 2013 Ramowy program ochrony ofiar przemocy

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania interwencyjnego w sytuacji występowania przemocy w rodzinie

Zasady postępowania interwencyjnego w sytuacji występowania przemocy w rodzinie Zasady postępowania interwencyjnego w sytuacji występowania przemocy w rodzinie Wskazówki dla osób realizujących te zadania KIELCE 2012 Wojewoda Świętokrzyski Spis treści Wstęp... 3 1. Podstawowe kroki

Bardziej szczegółowo

Przemoc wrodzinie wobec osób starszych i niepe nosprawnych

Przemoc wrodzinie wobec osób starszych i niepe nosprawnych PARPA Przemoc_Starsi v4.8 23/11/2010 12:35 Page 1 Przemoc wrodzinie wobec osób starszych i niepe nosprawnych Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu Redakcja Dorota Jaszczak-Kuêmiƒska, Katarzyna Michalska

Bardziej szczegółowo

DEFINICJA I CHARAKTERYSTYKA

DEFINICJA I CHARAKTERYSTYKA PRZEMOC DOMOWA? Doświadczasz złego traktowania ze strony bliskich? Czujesz się jak w pułapce, nie wiesz co dalej począć? NIE DAJ SIĘ! DEFINICJA I CHARAKTERYSTYKA Przemoc domowa, zwana także przemocą w

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Olszewska Prawne aspekty przemocy w rodzinie

Agnieszka Olszewska Prawne aspekty przemocy w rodzinie Agnieszka Olszewska Prawne aspekty przemocy w rodzinie Spis treści: Wstęp.. 3 Naruszenie praw dziecka 6 Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa znęcania. 6 Być świadkiem uprawnienie czy utrudnienie?..

Bardziej szczegółowo

Pomoc dzieciom. wykorzystywanym seksualnie. www.fdn.pl www.zlydotyk.pl

Pomoc dzieciom. wykorzystywanym seksualnie. www.fdn.pl www.zlydotyk.pl Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie p o r a d n i k dl a pe d a g o g ó w, n a u c z y c i e l i i op i e k u n ó w dz i e c k a www.fdn.pl www.zlydotyk.pl Spis treści Wstęp 2 Rozpoznanie wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/870/13 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/870/13 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/870/13 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Szczecinie na lata

Bardziej szczegółowo

Anna Chęć Alina Kula

Anna Chęć Alina Kula Raport z monitoringu 167 gmin województwa śląskiego pod kątem praktyk instytucji publicznych w zakresie pomocy kobietom-ofiarom przemocy oraz realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

Bardziej szczegółowo

Przemoc wobec kobiet w rodzinie

Przemoc wobec kobiet w rodzinie N I E Z B Ę D N I K P R A C O W N I K A S O C J A L N E G O Przemoc wobec kobiet w rodzinie Warszawa 2013 Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60/19 00 679 Warszawa tel./faks: (48 22) 622 25 17 e-mail: temida@cpk.org.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GMINNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014ROK

PROGRAM GMINNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014ROK 1 Załącznik do uchwały RG.. z dnia... PROGRAM GMINNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014ROK Opatów 2013 r. 2 SPIS TREŚCI I. ALKOHOLIZM JAKO CHOROBA str. 3 II. WPROWADZENIE str.

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ PROBLEMU

PRZEMOC W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ PROBLEMU PRZEMOC W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ PROBLEMU Raport opracowany na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pracownia Badań Soma wrzesień 2014 Wykaz

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE ROLA PROFESJONALISTÓW PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE ROLA PROFESJONALISTÓW PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Nowiny Lekarskie 2013, 82, 3, 246 252 MARIA BISKUPSKA PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE ROLA PROFESJONALISTÓW PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ PREVENTING HOME VIOLENCE THE ROLE OF PROFESSIONALS IN PRIMARY

Bardziej szczegółowo

Procedura Niebieskie Karty" jako przykład łączenia kompetencji różnych służb

Procedura Niebieskie Karty jako przykład łączenia kompetencji różnych służb Hanna Dorota Sasal Procedura Niebieskie Karty" jako przykład łączenia kompetencji różnych służb Niebieskie Karty" to procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie, która składa się z odpowiedniej dokumentacji

Bardziej szczegółowo