Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie gastroenterologii za rok 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie gastroenterologii za rok 2014"

Transkrypt

1 prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Warszawa, 17 marca 2015 r. Klinika Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia ul. Kondratowicza Warszawa tel.: Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie gastroenterologii za rok 2014 I. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w zakresie danej dziedziny medycyny, farmacji, pielęgniarstwa, innej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia na obszarze województwa, w tym: W województwie mazowieckim prowadzi działalność ponad 350 klinik i oddziałów o profilu gastroenterologicznym, poradni i gabinetów konsultacyjnych. W woj. mazowieckim jednostkami akredytacyjnymi są kliniki: Centrum Onkologii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, MSW, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Żywności i Żywienia, Wojskowego Instytutu Medycznego, Centrum Zdrowia Dziecka, szpitala przy ul. Działdowskiej), które reprezentują wysoki, europejski poziom. Kierowane są do nich najcięższe przypadki kliniczne wymagające bardziej pogłębionej diagnozy oraz dłuższego i bardziej kosztownego leczenia. Powinny one mieć zabezpieczone większe środki finansowe na leczenie pacjentów. Dostępność do świadczeń przez pacjentów przyjmowanych w trybie pilnym, z ciężkimi powikłaniami, jest zapewniona. Natomiast wielomiesięczne kolejki w opiece ambulatoryjnej zdecydowanie wydłużają procesy diagnostyczne w większości działają sprawnie. Problem stanowi brak wymiany wyeksploatowanego sprzętu diagnostyczno-terapeutycznego na nowy. W wielu ośrodkach brakuje pieniędzy na powyższe działania, co może w najbliższej

2 2 przyszłości spowodować ograniczenia w diagnostyce i leczeniu (opóźnienia i wzrost ilości powikłań). Kolejnym problemem są dysproporcje w rozmieszczeniu oddziałów i poradni gastroenterologicznych w całym województwie mazowieckim. W olbrzymiej większości znajdują się one w Warszawie i jej najbliższej okolicy. Natomiast istotny niedobór opieki gastroenterologicznej występuje w Kozienicach, Płocku, Ostrowi Mazowieckiej, czy w Mławie. Wielu chorych z tych miast jest transportowanych do ośrodków warszawskich i tam później leczonych. Z punktu widzenia zabezpieczenia kadry specjalistycznej (gastroenterologicznej) dla całego województwa oceniam sytuację jako dobrą (ponad 120 lekarzy). Kadra ta jednak nie jest równomiernie rozmieszczona, co wiąże się z wyżej wspomnianym rozmieszczeniem podmiotów leczniczych. Kontraktowanie świadczeń gastroenterologicznych było w większości ośrodków sprawne. W powszechnej opinii i ocenie najbardziej niedoszacowane są konsultacje gastroenterologiczne. W dalszym ciągu niedostateczna jest liczba kontraktowanych licznych procedur kosztochłonnych, zawłaszcza w ośrodkach referencyjnych, do których kierowane są najbardziej skomplikowane i ciężkie przypadki (ciężkie, ostre zapalenia trzustki, ciężkie rzuty wrzodziejącego zapalenia jelita grubego oraz krwawienia do przewodu pokarmowego). Istotnym problemem do załatwienia jest zapewnienie całodobowej dostępności endoskopowego leczenia krwawienia do przewodu pokarmowego. Wskazane byłoby rozpatrzenie tego problemu we współpracy z NFZ (w kwestii zabezpieczenia finansowego tego typu leczenia). Chciałbym zwrócić uwagę, że w dalszym ciągu pomimo rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych nie został uruchomiony program lekowy nowoczesnego leczenia biologicznego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. II. Nadzór nad szkoleniem kadr medycznych Nadzór nad nauczaniem specjalizacyjnym i monitorowanie jego jakości prowadzone są bezpośrednio w ośrodkach statutowo zobowiązanych do realizacji dydaktyki. W woj. mazowieckim działania te prowadzą kliniki gastroenterologii: Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, MSW, Instytutu Żywności i Żywienia, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wojskowego Instytutu Medycznego oraz szpitala przy ul. Działdowskiej. Ogromny wkład w nauczanie lekarzy specjalizujących się i już wyspecjalizowanych ma Polska Fundacja Gastroenterologii. W 2014 r. była współorganizatorem Warszawskich

3 3 Spotkań Gastroenterologicznych oraz konferencji Ciekawe problemy kliniczne w praktyce gastroenterologicznej. Łącznie uczestniczyło w nich blisko 1600 lekarzy. Spotkania te, obok Kongresu PTGE, mają wysoką rangę dydaktyczną. Należy też podkreślić ogromną i ważną aktywność konsultanta krajowego, Pana Prof. Jarosława Reguły. Aktywność ta i jej wysoki poziom są bardzo korzystne dla Mazowsza. Jako konsultant wojewódzki sprawowałem kontrolę nad organizacją i poziomem merytorycznym poprzez uczestniczenie w wielu zajęciach szkoleniowych jako obserwator, współtwórca programów, wykładowca, czy też członek komitetów naukowych. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że jedyna w Polsce Szkoła Kolonoskopii działa w Klinice Gastroenterologii CMKP. Bez niej niemożliwa byłaby realizacja programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w Polsce. Jej skuteczność dydaktyczną oceniam bardzo wysoko. Ważnym wydarzeniem była też koordynacja cyklu konferencji Post ECCO (z udziałem konsultanta wojewódzkiego). Celem jest prawie natychmiastowe przenoszenie do Polski najnowszych informacji z kongresów ECCO (European Crohn and Colitis Organisation). Konferencja ta organizowana jest przez Klinikę Gastroenterologii CMKP i Centrum Onkologii oraz Polską Fundację Gastroenterologii. W województwie mazowieckim odbywają się następujące ogólnopolskie kursy specjalizacyjnej: 1) wybrane zagadnienia gastroenterologii, 2) nowotwory przewodu pokarmowego, wątroby i trzustki, 3) endoskopia zabiegowa, 4) leczenie chorób wątroby, 5) promocja zdrowia, 6) zdrowie publiczne, 7) gastroenterologia podsumowujący szkolenie kurs atestacyjny. Liczba miejsc do specjalizacji jest wystarczająca. W 2014 r. specjalizację odbywało 37 lekarzy. Proponuję, aby wnioski o wydłużenie czasu specjalizacji były opiniowane także przez konsultanta wojewódzkiego, a nie tylko kierownika specjalizacji. Nadal obserwuje się trudności w realizowaniu planu dyżurów w programie specjalizacji. Ich przyczyny są różne w różnych ośrodkach i wynikają z rywalizacji (dyżur jako źródło dodatkowych zarobków), niechęci do podpisywania umów z lekarzami z zewnątrz, niewiary w kompetencję w początkowym okresie specjalizacji. Próbą rozwiązania są

4 4 dyżury pełnione pod nadzorem etatowych pracowników klinik. Nowy program specjalizacji znosi wymóg pełnienia dyżurów, problem ten powinien więc wkrótce zniknąć. Zaopiniowałem pozytywnie wniosek o stworzenie 8 miejsc specjalizacyjnych w klinikach: Instytutu Żywności i Żywienia (3 miejsca), Centrum Onkologii (2 miejsca), MSW (2 miejsca) i Centrum Zdrowia Dziecka (1 miejsce). III. Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą W 2014 r. nie zostały zlecone kontrole zakładów opieki zdrowotnej. IV. Udzielone opinie i konsultacje 1. Zaopiniowałem działalność leczniczą 4 ośrodków endoskopowych w zakresie możliwości udziału w programie badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego. 2. Zaopiniowałem 10 wniosków na zaopatrzenie importu docelowego. 3. Przygotowałem opinię produktu leczniczego Ursopol. 4. Zaopiniowałem uruchomienie miejsc rezydenckich. 5. Zaopiniowałem uruchomienie miejsc szkoleniowych w dziedzinie gastroenterologii. 6. Na prośbę Rzecznika Praw Pacjenta wydałem opinię dotyczącą postępowania diagnostycznego i leczenia pacjenta w związku z toczącym się postępowaniem. 7. Na prośbę NFZ Oddział Mazowiecki wydałem opinię o wykonaniu badania molekularnego genu PTEN pod kątem zespołu Cowden w ośrodku w Belgii. V. Prognozowanie potrzeb zdrowotnych populacji. Główne problemy, które należy uwzględnić w polityce zdrowotnej, to: 1) wysoka zapadalność na raka jelita grubego, 2) przewlekłe zapalenia wątroby typu C i rak wątroby, 3) choroby czynnościowe przewodu pokarmowego, 4) choroba refluksowa, 5) choroba trzewna, 6) otyłość i alkoholizm, 7) ważne nowe zjawiska, jakimi są poantybiotykowe zapalenie jelit i zespół przerostu bakteryjnego w następstwie stosowania inhibitorów pompy protonowej.

5 5 VI. Podsumowanie ogólnej sytuacji w zakresie danej dziedziny medycyny, farmacji, pielęgniarstwa, innej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia na terenie województwa (uwagi, problemy, wnioski). Poziom gastroenterologii na terenie woj. mazowieckiego oceniam jako dobry. Wyrazem tego jest m.in. udział przedstawicieli tej dziedziny medycyny w kierowniczych gremiach międzynarodowych towarzystw i organizacji gastroenterologicznych oraz liczne zaproszenia do udziału w ważnych wydarzeniach naukowo-dydaktycznych w Europie. W dalszym jednak ciągu brakuje rzetelnych badań epidemiologicznych w zakresie chorób przewodu pokarmowego, co utrudnia wyznaczanie najważniejszych kierunków polityki zdrowotnej. Ważną też sprawą jest fakt, że NFZ nie przewiduje refundacji kosztów związanych z wymianą sprzętu na nowy. Kłopotliwe są również częste zmiany w refundacji leków.

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej za rok 2014 Mieczysław Szalecki Warszawa 18.02.2015 Klinika Endokrynologii i Diabetologii IP-CZD, 04-730, Warszawa Aleja Dzieci Polskich 20 815-77-80, 601 408-418, mszalecki@wp.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13.02.2015 Magdalena Durlik.

Warszawa, 13.02.2015 Magdalena Durlik. Warszawa, 13.02.2015 Magdalena Durlik. Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny Ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa Tel.: 22 502 12 32, fax: 22 502 21 26 Email:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r.

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r. 10 czerwca 2014 10 czerwca 2014 r. Koordynator projektu Biuro projektu 2 Powinniśmy myśleć o dużych rzeczach, robić małe, nie obawiać się porażek i szybko zacząć działać Lucien Engelen 3 4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychiatrii za rok 2014 (do 5 czerwca)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychiatrii za rok 2014 (do 5 czerwca) Warszawa, 7 marca 2015 r. Jacek Wciórka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582 773 fax 22 4582 818 wciorka@ipin.edu.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Nr 10/grudzień 2014 O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl PAKIET ONKOLOGICZNY Czas na zmiany w polskiej onkologii Spotkanie liderów

Bardziej szczegółowo

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD Informacja o wynikach kontroli dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 WERSJA 2.0 WSTĘP PROGRAM MEDYCZNY Szpitala

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-4822-5(2)/14 Druk nr 2301 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek.

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010

RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010 RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010 Zwiększanie dostępu do innowacji w ochronie zdrowia w Polsce Zwiększanie dostępu do innowacji w ochronie zdrowia w Polsce Spis treści WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi RADA MINISTRÓW Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 kwietnia 2015 r. Druk nr 868

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 kwietnia 2015 r. Druk nr 868 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 1 kwietnia 2015 r. Druk nr 868 RZECZNIK PRAW DZIECKA Marek Michalak Szanowny Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010

RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010 RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010 Zwiększanie dostępu do innowacji w ochronie zdrowia w Polsce PODSUMOWANIE I. INNOWACJE W OCHRONIE ZDROWIA W POLSCE OCENA DOSTĘPU Grupa

Bardziej szczegółowo

12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 12. OCHRONA ZDROWIA Raport o stanie miasta Szczecin 12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W 2006 i 2007 w Szczecinie kontynuowany był nadzór nad grypą oparty na zintegrowanym systemie SENTINEL. System

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi RADA MINISTRÓW Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2011 roku * opracowane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 INFORMACJA ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE. 2014, tom 10. Szanowni Państwo, ISSN 1734-3542

WYDANIE SPECJALNE. 2014, tom 10. Szanowni Państwo, ISSN 1734-3542 WYDANIE SPECJALNE 2014, tom 10 Szanowni Państwo, W imieniu Komitetów Naukowego i Organizacyjnego oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej mamy zaszczyt i przyjemność przywitać Państwa na

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii

Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii ISSN 1689-6858 W numerze: Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii Pracownia Badań Endoskopowych ECPW Cukrzyca chorobą o wielu twarzach Starość Opieka nad pacjentem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Poz. 417 DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Krajowa sieć onkologiczna

Krajowa sieć onkologiczna PRACA POGLĄDOWA Hematologia 2014, tom 5, nr 1, 1 21 Copyright 2014 Via Medica ISSN 2081 0768 Krajowa sieć onkologiczna National oncology network Krzysztof Warzocha Instytut Hematologii i Transfuzjologii,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński Warszawa 03. 02. 2013 Konsultant Wojewódzki ds. Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński Warszawa 03. 02. 2013 Konsultant Wojewódzki ds. Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński Warszawa 03. 02. 2013 Konsultant Wojewódzki ds. Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu Sprawozdanie z działalności Konsultanta ds. ortopedii i traumatologii

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Druk nr 603

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Druk nr 603 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Druk nr 603 RZECZNIK PRAW DZIECKA Marek Michalak Szanowny Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

sierpień - wrzesień 2013r.

sierpień - wrzesień 2013r. W numerze: Pielęgniarka Roku 2012 Kalendarium Wymagania wobec pielęgniarek opieki paliatywnej Pielęgniarskie przemyślenia... Żywienie pozajelitowe... Zasady opieki paliatywnej Opinie i komunikaty Szanowne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy Praca zespołowa pod kierunkiem dr. Andrzeja Mądrali 2014 WARSZAWA AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Grzegorz Byszewski Pracodawcy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118 UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Kraków, marzec 2010 r. Strona

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH Szpital Powiatowy w Limanowej na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Szpitala Powiatowego w Limanowej Łódź, grudzień 2011 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-421/17/15/IPW Warszawa, dnia 03 czerwca 2015 r. DECYZJA Nr DKK - 79/15 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo