SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 ROZDZIAŁ_Toc CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI Wprowadzenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 ROZDZIAŁ_Toc430168896 CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI... 5 1.1. Wprowadzenie... 5 1.2."

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 ROZDZIAŁ_Toc CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI Wprowadzenie Struktura urbanistyki ze szczególnym uwzględnieniem zakładów zwiększonego i dużego ryzyka Zagrożenia związane z liczbą mieszkańców województwa, rodzajem zabudowy oraz palnością konstrukcji budynków Podział administracyjny i ludność województwa Rodzaj zabudowy, palność konstrukcji Zagrożenia związane z funkcjonowaniem zakładów przemysłowych Zakłady dużego i zwiększonego ryzyka oraz magazynowanie i przetwarzanie materiałów niebezpiecznych Rurociągi do transportu ropy naftowej i produktów naftowych oraz gazociągi Transport drogowy, kolejowy i wodny materiałów niebezpiecznych Działalność przemysłowa na terenie przygranicznym Niemiec Sieć komunikacyjna Wprowadzenie Wskaźnik stanu bezpieczeństwa w zależności od liczby mieszkańców w 203 r Liczba wypadków na poszczególnych drogach Wypadki drogowe Zagrożenia związane z występowaniem cieków wodnych i budowli hydrotechnicznych Zagrożenia pożarami lasów Zagrożenia, które wystąpiły na obszarze województwa Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa Hospitalizacja osób w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego Charakterystyka ogólna ROZDZIAŁ II INFORMACJE O LICZBIE I ROMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Zespoły Ratownictwa Medycznego

3 2.2. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Szpitalne Oddziały Ratunkowe Centrum urazowe, jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Centrum urazowe Jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Szpitale w województwie wraz z profilem oddziałów i liczba łóżek Organizacja systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego Struktura systemu powiadamiania ratunkowego Struktura i organizacja systemów teleinformatycznych wykorzystywanych na potrzeby systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego Obsługiwanie numeru alarmowego Obsługiwanie numeru alarmowego Organizacja i procedury koordynacji działań jednostek systemu Zasady uruchamiania zespołu HEMS do lotów w ramach usług ratownictwa medycznego i procedury specjalne Informacje dotyczące liczby i rozmieszczenia jednostek systemu wzdłuż granic administracyjnych województwa, danych kontaktowych stanowisk dyspozytorów medycznych i lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego Jednostki współpracujące z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego Współpraca jednostek systemu, z jednostkami współpracującymi z systemem Wspólne ćwiczenia ratownicze Informacja na temat kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy zatwierdzonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Informacja na temat personelu zatrudnionego w jednostkach systemu bez względu na formę prawną zatrudnienia (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne) ROZDZIAŁ III KALKULACJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ROZDZIAŁ IV PLANOWANE NA LATA NOWE JEDNOSTKI SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ROZDZIAŁ V Planowane do utworzenia Centrum Urazowe UWAGI I WNIOSKI

4 WSTĘP Charakterystyka województwa zachodniopomorskiego. Rysunek nr. Województwo Zachodniopomorskie. Województwo zachodniopomorskie 2 położone jest w północno zachodniej części Polski nad Morzem Bałtyckim i nad Zalewem Szczecińskim. Na obszarze województwa o powierzchni km 2 (7, 3 % powierzchni kraju) znajduje się 4 gmin ( gmin miejskich, 50 miejskowiejskich i 53 wiejskie) w 8 powiatach ziemskich i 3 grodzkich (Koszalin, Szczecin, Świnoujście). Powierzchnię województwa zajmują w 34, 6% lasy i grunty leśne (4 miejsce w kraju), w 48,7 % - użytki rolne i w 6 % - wody (84,9 km - północna granica morska, ponadto oprócz Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Dąbie występują pojezierza: Drawskie, Myśliborskie, Ińskie, Wałeckie i Słowińskie). Na terenie województwa znajdują się dwa parki narodowe: Woliński i Drawieński oraz siedem parków krajobrazowych: Barlinecko-Gorzowski (część), Cedyński, Drawski Park Krajobrazowy, Iński, Doliny Dolnej Odry, Park Krajobrazowy Ujście Warty (część), Szczeciński Park Krajobrazowy - Puszcza Bukowa. Ludność województwa zachodniopomorskiego wynosi około, 7 miliona osób ( miejsce wśród 6 województw). Gęstość zaludnienia = 74 os./km 2, podczas gdy średnia krajowa = 23, 6 os./km 2. Wysoką gęstość zaludnienia mają powiaty grodzkie (Szczecin 350 osób/km 2 ), najniższą powiat drawski 33 osoby/km 2. 2 Dane GUS z 2009 r. 4

5 ROZDZIAŁ I CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI.. Wprowadzenie W celu zobrazowania poziomu zagrożenia niesionego przez poszczególne zjawiska, do niniejszego rozdziału wprowadzono pojęcie wskaźnika zagrożenia obliczanego według poniższego wzoru: gdzie: HW LBi LPi - wskaźnik zagrożenia województwa, - liczba bazowa dla i tego stopnia zagrożenia, - liczba powiatów zaliczona do i tego stopnia zagrożenia. Obliczone w analogiczny sposób wskaźniki poszczególnych, omawianych w rozdziale zagrożeń, zobrazowane są przez rysunki przedstawiające mapy województwa zachodniopomorskiego, za pomocą wskazanych poniżej oznaczeń i kolorów, gdzie ZPI jest odpowiednikiem najniższego wskaźnika zagrożenia. ZPI ZPII ZPIII ZPIV ZPV.2. Struktura urbanistyki ze szczególnym uwzględnieniem zakładów zwiększonego i dużego ryzyka Zagrożenia związane z liczbą mieszkańców województwa, rodzajem zabudowy oraz palnością konstrukcji budynków.2... Podział administracyjny i ludność województwa W województwie zachodniopomorskim średnia gęstość zaludnienia wynosi 75 osoby/km 2. Szczegółowe pozycje obrazujące tą daną w poszczególnych powiatach oraz wartości charakteryzujące powierzchnię i liczbę ludności przedstawia tabela nr Rodzaj zabudowy, palność konstrukcji Na terenie województwa dominuje zabudowa luźna. Około 56 % substancji stanowią budynki wybudowane przed 944 r. Są to budynki mieszkalne, wielorodzinne tzw. starego budownictwa, administrowane przez różnorodnych zarządców wybieranych przez wspólnoty mieszkaniowe. Największe skupiska takich budynków mieszkalnych znajdują się w miastach 3 KW PSP Szczecin -Analiza Zagrożeń województwa zachodniopomorskiego 205 r. 5

6 i miasteczkach, z reguły w centrach obszarów zurbanizowanych, w zabudowie zwartej z palnymi dachami - sprzyjającej rozprzestrzenianiu się pożarów. Tabela nr. Ludność według powiatów w województwie zachodniopomorskim (stan na III kwartał 204 r.). Lp. Powiat Powierzchnia [km 2 ] Ludność. M. Szczecin M. Koszalin M. Świnoujście białogardzki choszczeński drawski goleniowski gryficki gryfiński kamieński kołobrzeski koszaliński (pow. ziemski) łobeski myśliborski policki pyrzycki sławieński stargardzki szczecinecki świdwiński wałecki RAZEM

7 Rysunek nr 2. Stopień zagrożenia powiatów ze względu na rodzaj zabudowy. Rysunki przedstawiające mapy województwa zachodniopomorskiego obrazują zagrożenia, za pomocą wskazanych poniżej oznaczeń i kolorów, gdzie ZPI jest odpowiednikiem najniższego wskaźnika zagrożenia. ZPI ZPII ZPIII ZPIV ZPV 7

8 O szczególnym zagrożeniu pożarem terenów zurbanizowanych z zabudową mieszkaniową komunalną decydują następujące czynniki: niedostateczny stan techniczny, często wyeksploatowanych i niewłaściwie konserwowanych instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej budynkówogrzewczych, dymowych, spalinowych, gazowych i elektroenergetycznych, niedostateczna odporność ogniowa takich elementów budynków jak stropy międzykondygnacyjne, dachy, biegi i spoczniki klatek schodowych służące celom ewakuacji, palne pokrycia dachowe, przeważnie papa na deskach, przy drewnianej konstrukcji dachowej, niewystarczające, ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, odległości między budynkami oraz brak skutecznych oddzieleń przeciwpożarowych budynków frontowych i oficyn, a także konstrukcji drewnianych dachów między budynkami frontowymi. Sytuacja taka występuje np. w Gryficach, Kamieniu Pomorskim, Trzebiatowie, Płotach, Golczewie, Cedyni, Mieszkowicach, Moryniu, Trzcińsku - Zdroju, Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Białogardzie. Największe zagrożenie pożarowe występuje w m. Szczecinie, ze względu na wielkość obszaru historycznego centrum miasta oraz ze względu na ilość komunalnych budynków mieszkalnych. Układ zabudowy mieszkalnej w centrum Szczecina powoduje, że działania jednostek ratowniczych napotykają na znaczne trudności, zwłaszcza podczas ratowania z wyższych kondygnacji ludzi, którzy w czasie pożaru nie mogli opuścić budynku normalną drogą. Powyższe dotyczy w szczególności oficyn tworzących wewnętrzne dziedzińce dostępne z ulic jedynie przez bramy w budynkach frontowych, uniemożliwiające przejazd samochodów gaśniczych i drabin mechanicznych. 8

9 Rysunek nr 3. Stopień zagrożenia ze względu na palność konstrukcji budynków. 9

10 .2.2. Zagrożenia związane z funkcjonowaniem zakładów przemysłowych Zakłady dużego i zwiększonego ryzyka oraz magazynowanie i przetwarzanie materiałów niebezpiecznych Tabela nr 2. Zakłady dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) stan na r. Lp. Nazwa zakładu i adres Powiat BALTCHEM SA Zakłady Chemiczne w Szczecinie Terminal Przeładunkowy w Szczecinie ul. Księdza Stanisława Kujota 9, Szczecin Alfa Terminal Szczecin Spółka z o.o.terminal przeładunkowo- składowy metanolu w Szczecinie ul. Nad Odrą 0, Szczecin Orlen Gaz Sp. z o.o. Terminal Gazu Płynnego w Szczecinie ul. Gdańska 34, Szczecin Operator Logistyczny Paliw Płynnych Spółka z o. o. Baza Paliw Nr 7 w Trzebieży Trzebież (gm. Police) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. ul. Kuźnicka, Police BALTCHEM SA Zakłady Chemiczne w Szczecinie Terminal Przeładunkowy w Świnoujściu ul. Karsiborska 35, Świnoujście POLSKIE LNG S.A. Terminal Regazyfikacyjny Skroplonego Gazu Ziemnego w Świnoujściu ul. Ku Morzu, Świnoujście GASPOL SA Rozlewnia gazu LPG w Barlinku ul. Okrętowa, Barlinek Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego DĘBNO Barnówko, Dębno Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o. ul. Waryńskiego, Szczecinek Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Karlino Podziemny Magazyn Gazu DASZEWO Krzywopłoty, Krzywopłoty m. Szczecin m. Szczecin m. Szczecin policki policki m. Świnoujście m. Świnoujście myśliborski myśliborski szczecinecki białogardzki 0

11 Tabela nr 3. Zakłady zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR)- stan na r. Lp. Nazwa zakładu i adres Powiat. Oktan Energy & V/L Service Sp. z o.o. Baza Paliw ul. Hryniewieckiego, Szczecin Polski Koncern Naftowy S.A 2. Terminal Paliw w Szczecinie BP 9 ul. Górnośląska 2/3, Szczecin 3. INTERGAS Sp. z o.o. ul. Tczewska 32, Szczecin J&S Energy S.A 4. Baza Paliw Płynnych Stobno Stobno 00, Stobno 5. Messer Polska Sp. z o.o. Oddział w Policach ul. Jasienicka 7, Police Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego ZIELIN Troszyn, Mieszkowice PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra - Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie Nowe Czarnowo 76, Nowe Czarnowo 8. Isomat Polska Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 22a, Ińsko Polski Koncern Naftowy S.A 9. Terminal Paliw w Świnoujściu BP 94 ul. Bunkrowa 5, Świnoujście m. Szczecin m. Szczecin m. Szczecin policki policki gryfiński gryfiński stargardzki m. Świnoujście Zakłady ZDR i ZZR skupione są w większości w powiatach zachodnich (przygranicznych) województwa zachodniopomorskiego. W tym rodzaju zagrożeń powiaty o największym zagrożeniu to: powiat grodzki w Świnoujściu i Szczecinie oraz powiat myśliborski i policki ze względu na Zakłady Chemiczne Police na terenie, których produkowany i magazynowany jest m.in. amoniak w ilości ok ton, co obrazuje rysunek nr 4.

12 Rysunek nr 4. Stopień zagrożenia ze względu na lokalizację zakładów przemysłowych Ponadto na terenie woj. zachodniopomorskiego zlokalizowane są 52 zakłady przemysłowe (bazy paliw, chłodnie składowe, itp.), magazynujące i przetwarzające materiały niebezpieczne, które mogą stworzyć zagrożenie poza swoim terenem. Są to następujące zakłady: 2

13 Tabela nr 4. Zakłady przemysłowe wpisane do rejestru potencjalnych sprawców poważnych awarii na terenie województwa zachodniopomorskiego stan na r. Lp. Nazwa zakładu i adres Powiat ANIMEX FOODS Sp. z o.o. Sp. k. Oddział w Szczecinie ul. Pomorska 5b, Szczecin Morska Stocznia Remontowa Gryfia ul. Ludowa 3, Szczecin Chłodnia Szczecińska Sp. z o.o. ul. Bytomska 7, Szczecin Drobimex Sp. z o.o. ul. Kniewska 6/ Szczecin Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Port Rybacki Gryf Sp. z o.o. ul. Władysława IV, Szczecin Carlsberg Supply Company Polska SA Oddział Browar Bosman w Szczecinie ul. Chmielewskiego 6, Szczecin Nynas Sp. z o.o. ul. Górnośląska 7/ Szczecin TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. Stacja Paliw Płynnych i Gazu ul. Milczańska 3F, Szczecin LOTOS PALIWA Sp. z o.o. Stacja Paliw Płynnych i Gazu ul. Batalionów Chłopskich 22-23, Szczecin Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. Goleniowska 59, Szczecin Tele-Fonika Kable SA Zakład w Szczecinie ul. Kablowa, Szczecin (Zakład został zlikwidowany, obecnie trwa weryfikacja danych w celu usunięcia zakładu z rejestru potencjalnych sprawców poważnych awarii.) EURO TERMINAL REAL ESTATE Sp. z o.o. ul. Jana Sołtana, Świnoujście Morska Stocznia Remontowa Gryfia ul. Ludzi Morza 6, Świnoujście Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA Gazociąg Wysokiego Ciśnienia DN 800 MOP8,4 Mpa relacji Świnoujście- Goleniów Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zakład Produkcji Wody Miedwie Nieznań, Stare Czarnowo Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" S.A - Odcinek Zachodni Dalekosiężnego Rurociągu Ropy Naftowej na terenie woj. zachodniopomorskiego wraz z stacjami zasuw i przejściem pod korytem rz. Odry ul. Leśna 32, Bielinek m. Szczecin m. Szczecin m. Szczecin m. Szczecin m. Szczecin m. Szczecin m. Szczecin m. Szczecin m. Szczecin m. Szczecin m. Szczecin m. Świnoujście m. Świnoujście m. Świnoujście gryfiński gryfiński 3

14 Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" S.A rurociąg naftowy na terenie gm. Mieszkowice BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE Stacja Paliw BP Trójka nr 277 Stare Brynki 29, Gryfino POLDANOR SA Ferma Trzody Chlewnej Bara, Chojna BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE Stacja Paliw BP TERMINAL Kołbaskowo 27, Kołbaskowo Bartosz Kaszubski Ferma Tuczu Drobiu Sierakowo 3, Tanowo Petrolot Sp. z o.o. Filia Port Lotniczy Szczecin Goleniów Glewice, Goleniów "PROLOGIS POLAND LXXI" Sp. z o.o. Centrum Produkcyjno-Magazynowe w Łozienicy ul. Prosta, Łozienica, Goleniów PSPD Janusz Kaczmarek Ferma drobiu i mieszalnia pasz Żółwia Błoć Żółwia Błoć 60, Goleniów Monika Lewandowska, Janusz Lewandowski Ferma Drobiu Modrzewie 4B, Goleniów BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE Stacja Paliw BP ESKA ul. Pyrzycka 2 c, Sitno LOTOS PALIWA Sp. z o.o. Stacja Paliw LOTOS SF808 MOP Sitno ul. Pyrzycka 2 b, Sitno Firma "DEC" A.B.Z. DEC Sp. j. ul. Chojeńska 42a, Dębno ARPOL Sp. z o.o. Smolnica, Dębno Bridgestone Stargard Sp. z o.o ul. Most Kamienny 7, Stargard Szczeciński Cargotec Poland Sp. z o.o. ul. Metalowa 2, Stargard Szczeciński PSF POLISH SPRINGS FACTORY Sp. z o.o. ul. Niepodległości 35, Golczewo AGRO SŁOWENKOWO Sp. z o.o. Borkowo Wielkie, Radowo Małe KRONOSPAN SZCZECINEK Spółka z o.o. ul. Waryńskiego, Szczecinek gryfiński gryfiński gryfiński policki policki goleniowski goleniowski goleniowski goleniowski myśliborski myśliborski myśliborski myśliborski stargardzki stargardzki kamieński łobeski szczecinecki 4

15 GPOIW NATURA Sp. z o.o. Chłodnia w Koszalinie ul. Mieszka I, Koszalin VAN PUR S.A Browar w Koszalinie ul. Spółdzielcza 8, Koszalin ESPERSEN POLSKA Sp. z o.o. ul. Mieszka I 29, Koszalin Firma Ki Terminal Paliwowy, Hurtownia Paliw ul. Piłsudskiego 56, Koszalin Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gnieźnieńska 6, Koszalin Royal Greenland Seafood Sp. z o. o. ul. BoWiD 5, Koszalin AMERIGAS Polska Sp. z o.o. ul. Lniana 8, Koszalin Pomerania Frucht Sp. z o.o. Chłodnia w Dziwogórze Dziwogóra, Dziwogóra POLARICA Sp. z o.o. Niemierzyno, Niemierzyno Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A Ośrodek Grupowy Ciechnowo-Sławoborze Ciechnowo, Ciechnowo Laminopol Sp. z o.o. Postomino 2b, 76-3 Postomino Orlen Paliwa Sp. z o.o. Baza Paliw w Sławnie ul. Dworcowa 9, Sławno Superfish S.A Kukinia, 78- Kukinia Oktan Energy & V/L Service Sp. z o. o. ul. Stoczniowa, Kołobrzeg Troton Sp. z o.o. Zakład w Ząbrowie Ząbrowo 4A, Gościno Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. ul. Węgorzowa 8, Kołobrzeg Troton Sp. z o.o. Zakład w Gościnie ul. Kolejowa 2, Gościno Przedsiębiorstwo Prywatne Handlowo-Usługowe " Petrol-Hawen" Jerzy Zmyślony, Aleksandra Zmyślona - Spółka Jawna Hurtownia Paliw ul. Bydgoska 82, Wałcz m. Koszalin m. Koszalin m. Koszalin m. Koszalin m. Koszalin m. Koszalin m. Koszalin świdwiński świdwiński świdwiński sławieński sławieński kołobrzeski kołobrzeski kołobrzeski kołobrzeski kołobrzeski wałecki 5

16 Rurociągi do transportu ropy naftowej i produktów naftowych oraz gazociągi Przez południową część powiatu na trasie Zielin Witnica Czachów - Bielinek w obrębie gmin Cedynia, Moryń i Mieszkowice przebiega dwoma nitkami /jedna o średnicy 520 mm a druga 820 mm/ rurociąg PRZYJAŹŃ transportujący rocznie ok. 27 mln ton ropy. Długość rurociągu wynosi 35,6 km. Na odcinku tym znajdują się zasuwy w Witnicy mechaniczna - ręczna na nitce 520 mm, oraz w Bielinku zasuwa automatyczna na obu nitkach. Na terenie województwa pojawia się również zagrożenie związane z przebiegiem rurociągów gazowych średniego i wysokiego ciśnienia jak i związane z samym użytkowaniem gazu przez użytkowników indywidualnych bądź zakłady pracy. 6

17 7

18 Transport drogowy, kolejowy i wodny materiałów niebezpiecznych Rysunek nr 5. Stopień zagrożenia ze względu na transport drogowy materiałów niebezpiecznych. Transport drogowy i kolejowy materiałów niebezpiecznych w większości związany jest z istniejącymi i funkcjonującymi zakładami przemysłowymi zużywającymi do produkcji 8

19 lub produkującymi tego typu materiały ( np. zakłady ZZR i ZDR) zlokalizowanymi na terenie województwa zachodniopomorskiego. Lokalizacja na terenie województwa portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu, Policach, Kołobrzegu, Stepnicy powoduję, że transport drogowy i kolejowy materiałów stwarzających zagrożenie dla środowiska zwiększa się. Lokalizacja portu w Szczecinie, Policach i Stepnicy w głębi lądu powoduje, że tankowce z materiałami pędnymi, LPG, amoniakiem i innymi materiałami niebezpiecznymi wpływają po torze wodnym, poprzez Zalew Szczeciński i j. Dąbie, w głąb lądu. Transport drogowy: Województwo pokrywa dość dobrze rozwinięta sieć dróg A6E28 (istniejąca częściowo) granica państwa (Kołbaskowo) - Szczecin (S3) S3E65 (istniejąca częściowo) - Świnoujście - Goleniów - Szczecin (A6-węzeł "Rzęśnica")... Szczecin ((A6-węzeł "Klucz") - Gorzów Wielkopolski - Zielona Góra - Bolków granica państwa (Lubawka) 3E65 - Świnoujście - Szczecin - Gorzów Wielkopolski - Zielona Góra - Legnica - granica państwa (Jakuszyce) 6E28 - granica państwa (Kołbaskowo) -Szczecin - Goleniów - Koszalin - Słupsk - Gdańsk - Łęgowo 0 - granica państwa (Lubieszyn) - Szczecin - Stargard Szczeciński - Wałcz - Piła - Białe Błota - Sierpc - Płońsk - Kołobrzeg - Koszalin - Bobolice - Szczecinek - Piła - Poznań - Pleszew - Ostrów Wielkopolski - Bytom 3 - Szczecin - Przecław - granica państwa (Rosówek) 20 - Stargard Szczeciński - Drawsko Pomorskie - Szczecinek - Bytów - Gdynia 22 - granica państwa (Kostrzyn nad Odrą) - Gorzów Wielkopolski - Wałcz - Starogard Gdański - Malbork - Elbląg - Grzechotki 23 - Myślibórz - Sarbinowo Bobolice - Biały Bór - Bydgoszcz - Inowrocław - Kalisz - Ostrów Wielkopolski Oleśnica 26 - granica państwa(krajnik Dolny) - Chojna - Myślibórz Renice 3 - Szczecin - Gryfino - Chojna - Sarbinowo - Kostrzyn nad Odrą Słubice 37 - Darłowo - Karwice 93 - granica państwa(świnoujście) Świnoujście 9

20 Transport kolejowy, linie kolejowe czynne: 202 Gdańsk Główny Stargard Szczeciński 20 Chojnice Runowo Pomorskie 273 Wrocław Główny Szczecin Główny 35 Poznań Główny Szczecin Główny 40 Szczecin Dąbie Świnoujście Port 402 Koszalin Goleniów 403 Piła Północ Wałcz, Kalisz Pomorski Ulikowo 404 Szczecinek Kołobrzeg 405 Piła Główna Ustka 406 Szczecin Główny Trzebież Szczeciński (brak regularnych przewozów pasażerskich) 407 Wysoka Kamieńska Kamień Pomorski 408 Szczecin Główny Stobno Szczecińskie 409 Szczecin Gumieńce Granica Państwa (Tantow) 40 Kalisz Pomorski Miasto Kalisz Pomorski 48 Sławno Darłowo 427 Mścice Mielno Koszalińskie Świnoujście Centrum Seebad Heringsdorf wąskotorowa: Gryfice Pogorzelica 20

21 Rysunek nr 6. Stopień zagrożeń ze względu na transport kolejowy materiałów niebezpiecznych w województwie zachodniopomorskim. 2

22 Transport wodny: Na wybrzeżu województwa zachodniopomorskiego znajdują się cztery morskie porty handlowe: w Szczecinie, Świnoujściu, Kołobrzegu, Policach oraz 0 małych portów bałtyckich i 3 przystani rybackich. Na terenie województwa realizowane jest ok. 90% pasażerskiego ruchu promowego i 47% przeładunków w Polsce. Region ma dogodny układ śródlądowych dróg wodnych łączących porty ujścia Odry z krajami UE, a szczególnie z Niemcami (międzynarodowa droga wodna: Świnoujście Szczecin Gryfino Widuchowa Hohensaaten Eberswalde Berlin). Aktualny stan zabudowy hydrotechnicznej drogi wodnej na odcinku Szczecin-Kostrzyn nad Odrą nie pozwala na pełne wykorzystanie jej możliwości transportowych. Lokalizacja portów w Szczecinie, Policach, Stepnicy i Trzebieży powoduje, że statki z towarami muszą torem wodnym (Świnoujście - Zalew Szczeciński Szczecin rysunek nr 7) wpływać w głąb lądu. W przypadku materiałów niebezpiecznych stwarza to specyficzny stan zagrożenia. Rysunek nr 7. Tor wodny Świnoujście-Zalew Szczeciński- Szczecin 22

23 Działalność przemysłowa na terenie przygranicznym Niemiec Lokalizacja województwa przy granicy polsko niemieckiej powoduje, że zagrożenia związane z działalnością przemysłową na terenie przygranicznym Niemiec muszą być uwzględnione w analizie zagrożeń województwa i zostały przedstawione w tabeli poniżej. Tabela nr 5. Zagrożenia związane z działalnością przemysłową na terenie przygranicznym Niemiec i województwa zachodniopomorskiego. Lp. Obiekt Źródło zagrożenia Odcinek zachodni rurociągu ropy naftowej PERN Kombinat MVL GmbH w Schwedt. Elektrownia jądrowa NORD GREIFSWALD Elektrownia jądrowa RHEINSBERG NEUSTERLITZ Elektrownia jądrowa SRENDAL Teren po byłej fabryce amunicji i broni chemicznej MUNA WERTE w Locknitz Przebiega pod Odrą na 673 km biegu rzeki. Dystrybucja około 4 mln ton rocznie - z bazy surowcowej w Płocku do Kombinatu Petrochemicznego MINERALÖLVERBUNDLEITUNG GmbH w Schwedt. Potencjalne zagrożenie dla wód powierzchniowych rzeki Odry. Na terenie zakładu w magazynach i instalacjach znajdują się następujące ilości materiałów niebezpiecznych: - Amoniak - ok..000 Mg - Kwas fluorokrzemowy - ok.00 Mg - Cyjanek winylu - ok. 500 Mg 8 wygaszonych reaktorów o mocy 440 MW oraz skład Castorów Odległość od granicy w linii prostej ok. 6 km ok.30 km reaktor o mocy 62 MW ok.00 km 2 reaktory o mocy 900 MW ok.30 km Teren skażony chemicznie ok. 8 km.3. Sieć komunikacyjna Wprowadzenie Oprócz opisanych w poprzednim rozdziale zagrożeń wynikających z transportowania substancji niebezpiecznych szlakami komunikacyjnymi, istotnym aspektem charakteryzującym sieć komunikacyjną województwa jest wypadkowość, na którą wpływa 4 Analiza roczna BRD Zachodniopomorskiej 203, KW Policji w Szczecinie. 23

24 gęstość zaludnienia na km 2, rodzaj i stan dróg publicznych, liczba zarejestrowanych pojazdów i nieprzestrzeganie przez kierowców wymogów bezpieczeństwa i niezachowanie należytej ostrożności. W szczególności (wg. danych KW Policji w Szczecinie za 203 r.) przyczynami wypadków drogowych z winy kierowców było: a) niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 308 wypadków, w których zginęły 42 osoby i 46 osób zostało rannych, b) nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 27 wypadków, w których 4 osób poniosło śmierć i 337 osób zostało rannych, c) nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych (nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych, nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu) wypadków, w których 6 osób zginęło i 24 osób zostało rannych Wskaźnik stanu bezpieczeństwa w zależności od liczby mieszkańców w 203 r. W 203 roku największy wskaźnik wypadków na mieszkańców odnotowano na terenie działania KMP Szczecin i KPP Kołobrzeg. Największy wskaźnik zabitych na mieszkańców odnotowano w powiecie gryfickim, drawskim i wałeckim. Natomiast największy wskaźnik rannych na mieszkańców odnotowano w KMP Szczecin, KPP Kołobrzeg i KPP Wałcz. 24

25 Tabela nr 6.Wskaźniki bezpieczeństwa w ruchu drogowym województwa zachodniopomorskiego na mieszkańców Powiat Ludność* WYPADKI ZABICI RANNI Wskaźnik wypadków na mieszkańców Wskaźnik zabitych na mieszkańców Wskaźnik rannych na mieszkańców m. Koszalin i koszaliński ,68 0,80 6,85 m. Szczecin ,4 0,39 7,88 m. Świnoujście ,82 0,24 4,82 białogardzki ,54,42 0,78 choszczeński ,7 0,60,76 drawski ,30 2,2 6,30 goleniowski ,46,34 8,6 gryficki ,66 2,27 6,63 gryfiński ,23 0,7 6,66 kamieński ,27,66 9,35 kołobrzeski ,06 0,38 7,33 łobeski ,76 0,52 7,59 myśliborski ,96,03 9,43 policki ,23 0,4 4,64 pyrzycki ,8 0,74 4,8 sławieński ,04,55 7,76 stargardzki ,86,6 8,35 szczecinecki ,92 0,76 6,93 świdwiński ,93,02 6,75 wałecki ,85,82 2,22 Razem ,73 0,90 0,53 *dane na dzień r Liczba wypadków na poszczególnych drogach W 203 roku najczęściej do wypadków drogowych dochodziło na drogach powiatowych, natomiast największy wskaźnik zabitych na 00 wypadków odnotowano na drogach wojewódzkich. 25

26 Wskaźnik zabitych na 00 wypadków na poszczególnych drogach wynosił odpowiednio: - na drogach wojewódzkich -8,9 - na drogach krajowych -5, - na drogach powiatowych -5,5 - na drogach gminnych - 4,7 Tabela nr 7. Liczba wypadków drogowych na poszczególnych drogach województwa zachodniopomorskiego Drogi 20 rok 202 rok 203 rok wypadki zabici ranni kolizje wypadki zabici ranni kolizje wypadki zabici ranni kolizje krajowe łącznie z autostradą wojewódzkie powiatowe gminne Wypadki drogowe Wskaźnik liczby zabitych i rannych na 00 wypadków drogowych, w 203 r., został określony dla poszczególnych powiatów z uwagi na różnice wynikające z uwarunkowań lokalnych, liczby mieszkańców, powierzchni, natężeniu ruchu i in. Najwyższy wskaźnik liczby zabitych na 00 wypadków odnotowano w KPP Gryfice, w KPP Drawsko Pom., w KPP Sławno, KPP Kamień Pom. i KPP Goleniów, natomiast najniższy wskaźnik liczby zabitych na 00 wypadków odnotowano w KMP Szczecin, KPP Kołobrzeg. 26

27 Tabela nr 8. Wskaźnik liczby zabitych i rannych na 00 wypadków w poszczególnych jednostkach Policji * Jednostka KMP/KPP Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Wskaźnik liczby zabitych na 00 wypadków Wskaźnik liczby rannych na 00 wypadków Koszalin ,07 46,34 Szczecin ,54 6,03 Świnoujście ,00 00,00 Białogard ,67 26,9 Choszczno ,32 43,90 Drawsko ,4 00,00 Goleniów ,75 26,42 Gryfice ,00 7,4 Gryfino ,64 27,27 Kamień Pom ,86 28,57 Kołobrzeg ,68 23,2 Łobez ,09 3,82 Myślibórz ,96 8,52 Police ,68 09,68 Pyrzyce ,65 00,00 Sławno ,7 28,57 Stargard ,87 2,69 Szczecinek ,77 7,02 Świdwin ,24 3,79 Wałcz ,52 24,07 Razem ,3 20,56 * dane za 203 r. 27

28 .4. Zagrożenia związane z występowaniem cieków wodnych i budowli hydrotechnicznych 5 Rysunek nr 8. Stopień zagrożenia powiatów ze względu na cieki wodne budowle hydrotechniczne (zagrożenia powodziowe). 5 Analiza zagrożeń woj. zachodniopomorskiego 205r., KW PSP w Szczecinie. 28

29 Charakter zagrożeń powodziowych: a. Powodzie opadowe występują najczęściej w okresie letnim. Ten rodzaj zagrożeń występuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w małym zakresie i powoduje lokalne podtopienia. b. Powodzie roztopowe są związane z gwałtownym topnieniem pokrywy śnieżnej mało prawdopodobne na terenie województwa zachodniopomorskiego. c. Powodzie sztormowe wywoływane są przez silny, sztormowy wiatr z kierunków północnych i północno zachodnich, który utrudnia odpływ wód z ich ujściowych odcinków powodując zjawisko tzw. "cofki", podczas której duże masy wody z Bałtyku, Zatoki Pomorskiej oraz Zalewu Szczecińskiego przenoszone są w głąb lądu podnosząc poziom wody w Odrze niejednokrotnie do poziomu stanu alarmowego. Powodzie sztormowe stanowią najczęstsze zagrożenie dla miasta Świnoujścia i Szczecina. d. Powodzie zatorowe dzielimy na lodowe i śryżowe. Występują na nieuregulowanych odcinkach rzek, w lokalnych przewężeniach i profilach mostowych. Występują najczęściej w styczniu, drugiej połowie lutego i w marcu występują sporadycznie, co kilka lat w wyniku spływu kry i śryżu z górnego biegu rzeki Odry. Na podstawie przeprowadzonej oceny oraz kilkuletnich doświadczeń nie przewiduje się wystąpienia wielkiej powodzi mogącej zagrozić dużym terenom i dużej ilości mieszkańców. Niemniej corocznie mamy do czynienia z zagrożeniem powodziowym i co kilka lat występuje wylewanie rzek w wyniku nasilenia opadów deszczu, gwałtownych roztopów lub wystąpienia tzw. cofki, podczas której duże masy wody z Bałtyku, Zatoki Pomorskiej oraz Zalewu Szczecińskiego przenoszone są w głąb lądu, podnosząc poziom wody w rzekach niejednokrotnie do poziomu alarmowego. Podczas cofki następuje w zasadzie równomiernie za wyjątkiem powodzi zatorowych. Niezwykle groźnym zjawiskiem szczególnie dla dolnego odcinka Odry do Krajnika jest nałożenie się spływu wody z góry rzeki z cofką. Rzeką stanowiącą potencjalne zagrożenie powodziowe (głównie ww. cofką) jest np. rzeka Rega w powiecie Gryfickim. Tereny zalewane na terenie powiatu gryfickiego zlokalizowane są po obu stronach ww. rzeki na odcinku od Trzebiatowa do Mrzeżyna. Stanowi je północna część Trzebiatowa i południowa część Mrzeżyna oraz łąki i poldery zalewane między tymi miejscowościami na odcinku 0 km. Duże zagrożenie stwarza ewentualna awaria (zniszczenie) urządzenia hydrotechnicznego piętrzącego wodę elektrownia Rejowice na rzece Redze. Fala powodziowa powstała przy zniszczeniu ww. elektrowni może spowodować podtopienie terenu w mieście Gryfice zamieszkałego przez ok. 300 osób. Rzeką stanowiącą potencjalnie największe zagrożenie powodziowe cofką jest rzeka Odra płynąca przez całą długość województwa zachodniopomorskiego. Najbardziej zagrożonym miastem jest Szczecin. Szczecin posiada bardzo bogatą sieć wód płynących, którego główny układ stanowią dwa ramiona Odry Odra Zachodnia i Regalica (Odra Wschodnia). Rzeka Odra jest największym ciekiem na terenie miasta i wszystkie inne wody płynące, jak i zbiorniki wodne, należą do jej zlewni. Średni, wieloletni poziom wód rzeki Odry wynosi 55 cm. Najwyższy poziom wody 680 cm wystąpił 7 marca 850 r. i 8 lutego 946 r. Najniższy poziom 433 cm zaobserwowano 4 listopada 993 r. W czasie powodzi w lipcu 997 r. poziom Odry w Szczecinie osiągnął stan ostrzegawczy wynoszący 560 cm. 29

30 Poziom alarmowy rzeki w Szczecinie ustalony na 580 cm nie został osiągnięty. Zagrożenia powodziowe w rejonie Szczecina wynikają m.in. z usytuowania terenów miejskich w obrębie dolnego dorzecza rzeki Odry, które w szczególny sposób narażone jest na wystąpienie powodzi przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych w obrębie całego dorzecza Odry. Powierzchnia terenów zalewowych, na obszarze miasta Szczecina, w przypadku powodzi obejmuje: - Międzyodrze (Wyspa Pucka, część Wyspy Zielonej), - tereny położone wzdłuż Regalicy na wysokości osiedli Klucz, Żydowce, Podjuchy, część osiedla Zdroje (między rzeką Regalicą, a ul. Bat. Chłopskich i Leszczynową), - ul. Przestrzenna, - część osiedla Dąbie (tereny położone w rejonie Jeziora Dąbie Małe i rzeki Płoni), - tereny wzdłuż Odry Zachodniej (ulice: Kolumba i Stołczyńska). Powierzchnia terenów zalewowych w granicach administracyjnych miasta Szczecina przy stanie wód 9 cm n.p.m. wyniesie ok. 90 km 2. Miasto Szczecin może być dotknięte również lokalną powodzą z powodu wystąpienia wód z cieków wodnych o charakterze potoków górskich, wywołane lokalnym deszczem nawalnym i burzami termicznymi. Do wywołania powodzi opadowej w Szczecinie wystarczy opad deszczu rzędu mm w ciągu 2 godzin. Na terenie powiatu gryfińskiego potencjalne zagrożenie powodziowe związane jest również z rzeką Odrą i mogącą powstać powodzą roztopową, zatorową i powstałą na skutek cofki. Na terenach niepołożonych nad dużymi rzekami zagrożenie powodziowe może wystąpić jedynie w przypadku długotrwałych ulewnych deszczy i gwałtownych roztopów. Sytuacja taka ma miejsce w miesiącach luty-kwiecień oraz lipiec-sierpień. Największe zagrożenie może powodować rzeka Ina i jej dopływy Mała Ina (powiat Stargard Szczeciński). W ostatnich pięciu latach KP PSP w Stargardzie Szczecińskim nie interweniowała w zdarzeniach powodziowych. Z uzyskanych informacji wynika jedynie, ze opady i roztopy powodowały przybór wody na rzekach Ina, Mała Ina i Krąpiel. W tych przypadkach zalane zostało (w 200 roku) ok. 500 ha łąk należących do Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo (Ina). Sporadycznie zalewane były tereny między Dolicami a Morzycą (Mała Ina) oraz tereny podmokłe wzdłuż południowej granicy gminy Suchań (Ina). Nie przewiduje się zagrożenia powodzą budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, gospodarstw rolnych oraz magazynów z substancjami niebezpiecznymi..5. Zagrożenia pożarami lasów 6 Na obszar zalesiony województwa składają się: lasy stanowiące własność państwa - 798,083 tys. ha 6 Analiza zagrożeń woj. zachodniopomorskiego 205 r., KW PSP w Szczecinie. 30

31 Woliński Park Narodowy - 0,937 tys. ha Drawieński Park Narodowy - 9,45 tys. ha Parki Krajobrazowe: Drawieński i Iński - 4,400 tys. ha Cedyński Park Krajobrazowy - 30,850 tys. ha Szczeciński Park Krajobrazowy Puszcza Bukowa - 9,096 tys. ha Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry - 6,009 tys. ha Rysunek nr 9. Stopień zagrożenia powiatów ze względna zagrożenia pożarami lasów Największe kompleksy leśne stanowią: Puszcza Wkrzańska, Puszcza Goleniowska, Woliński Park Narodowy, Puszcza Piaskowa, Lasy Mieszkowickie. Około 70 % lasów w województwie zalicza się do I kategorii zagrożenia pożarowego (lasy iglaste o bardzo suchym podłożu). Tylko lasy w rejonie Gryfina, Gryfic, Łobza i Nowogardu zalicza się do II kategorii zagrożenia pożarowego. W lasach I kategorii notuje się 90 % wszystkich pożarów leśnych. 3

32 Występujące w nich zagrożenie pożarowe uzależnione jest przede wszystkim od: intensywnej penetracji lasów w celu zbioru płodów runa leśnego, bliskości osad i wsi wpływających na intensywną penetrację obszarów leśnych przez miejscową ludność, bezpośredniego sąsiedztwa nieuprawianych pól i łąk, przebiegających przez kompleksy leśne dróg i linii kolejowych, znajdujących się na terenie obszarów leśnych miejsc postoju, parkingów, biwaków i miejsc wypoczynku. 32

33 .6. Zagrożenia, które wystąpiły na obszarze województwa Tabela nr 9. Zagrożenia odnotowane na terenie województwa zachodniopomorskiego (204 r.) L.P. 2 OPIS ZAGROŻENIA Zagrożenie skażeniem substancjami chemicznymi: a) na plaży w Dźwirzynie, na odcinku ok stwierdzono zanieczyszczenie mazutem. Likwidacja zanieczyszczenia zajął się Urząd Morski w Słupsku, b) na stacji kolejowej Skibino, na trasie kolejowej Koszalin-Gdańsk doszło do rozszczelnienia cysterny kolejowej, w której przewożona była płynna siarka. Wstrzymano ruch pociągów i usunięto awarię. Zagrożenie wybuchem: W wyniku informacji, uzyskiwanych z różnych źródeł, o podłożeniu ładunków wybuchowych przeprowadzono ewakuacje pracowników i interesantów poszczególnych instytucji we wszystkich przypadkach alarm okazał się fałszywy. OKRES WYSTEPOWANIA a) r., r r., r., r., r., r. 3 Zagrożenie epidemiczne: Utrzymująca się epidemia gorączki krwotocznej Ebola w krajach Afryki Zachodniej, powodowała zagrożenie dla podróżujących mieszkańców Europy głównie poprzez przybycie zarażonej osoby /głównie drogą lotniczą/ z rejonów zagrożonych - Gwinea, Sierra Leone, Liberia i Nigeria. W województwie zachodniopomorskim, zostały opracowane i wdrożone procedury obliczu zagrożenia epidemicznego, jakie należy wykonać w przypadku stwierdzenia podejrzenia o wystąpienie gorączki krwotocznej Ebola. sierpień grudzień 204 r. Źródło: WCZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. 33

34 .7. Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa.7.. Charakterystyka ogólna, czasy dotarcia W zakresie udzielania medycznych czynności ratunkowych w 204 r., w województwie zachodniopomorskim odnotowano ogółem interwencji zespołów ratownictwa medycznego, w tym do stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego. W 2629 przypadkach stwierdzono zgon przed podjęciem lub w trakcie czynności ratunkowych. Lotnicze zespoły ratunkowe z bazą w Goleniowie i Zegrzu Pomorskim interweniowały ogółem 475 razy. Zgodnie z art. 24 ustawy o PRM Wojewoda podejmuje działania organizacyjne zmierzające do zapewnienia następujących parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego: mediana czasu dotarcia w skali każdego miesiąca jest nie większa niż 8 minut w mieście powyżej 0 tysięcy mieszkańców i 5 minut poza miastem powyżej 0 tysięcy mieszkańców, trzeci kwartyl czasu dotarcia w skali każdego miesiąca jest nie większy niż 2 minut w mieście powyżej 0 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 0 tysięcy mieszkańców, maksymalny czas dotarcia nie może być dłuższy niż 5 minut w mieście powyżej 0 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 0 tysięcy mieszkańców. 34

35 Tabela nr 0. Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w roku Lp. Powiat Liczba, rodzaj oraz miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w roku 204 Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego Wyjazdy do stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego 4c Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Pacjenci urazowi - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w tym: 4f Pacjenci urazowi - cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Wyjazdy niezwiązane ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego Obywatele Rzeczypospoli tej Polskiej 5c cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Zgony przed podjęciem lub w trakcie wykonywania medycznych czynności ratunkowych Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4a 4b 4d 4e 5a 5b 6a 6b 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 6c Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Liczba pacjentów przewiezion ych przez zespół ratownictwa medyczneg o do szpitala m. Szczecin Szczecin: 5S i 9P Andora Australia Chiny Dania 3 Australia 2 Dania Austria Egipt Bułgaria Niemcy Białoruś 2 Niemcy 9 Dania 33 Stany Zjednoczone Kanada Indie Francja 2 Chiny 2 Łotwa Niemcy 85 Dania 27 Holandia Indie 2 Egipt Norwegia 5 Holandia 9 Francja Mołdawia Norwegia 0 Niemcy 67 Hiszpania Mołdawia 3 Grecja Szwecja 2 Szwecja 8 Węgry Turcja 2 Turcja 4 Islandia Wlk. Brytania 3 Ukraina 9 Indie Stany Zjednoczone Wlk. Brytania Indonezja Uzbekistan Stany Zjednoczone 3 Irlandia 4 Wysp Wallis i Futuna Włochy 2 Kazachstan Łotwa Monako Holandia 6 Antyle Holenderskie Norwegia 9 Mołdawia 2 Rumunia 4 Rosja 4 Słowacja 2 Hiszpania Szwajcaria Szwecja 7 Turcja 3 Ukraina 6 Wlk. Brytania 0 Stany Zjednoczone Uzbekistan Wietnam Wyspy Wallis i Futuna

36 2 3 Lp. Powiat Liczba, rodzaj oraz miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w roku 204 Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego Wyjazdy do stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego 4c Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Pacjenci urazowi - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w tym: 4f Pacjenci urazowi - cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Wyjazdy niezwiązane ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego Obywatele Rzeczypospoli tej Polskiej 5c cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Zgony przed podjęciem lub w trakcie wykonywania medycznych czynności ratunkowych Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4a 4b 4d 4e 5a 5b 6a 6b 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 6c Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Liczba pacjentów przewiezion ych przez zespół ratownictwa medyczneg o do szpitala Bułgaria Czechy Belgia Niemcy 3 Kanada Niemcy 4 Niemcy 56 Czechy Ukraina Włochy Egipt 2 Wlk. Brytania Ukraina 5 Niemcy 46 Stany Zjednoczone Norwegia 2 2 m. Koszalin Koszalin: 2S i 3P Słowacja 2 Słowenia Szwecja Ukraina 4 Wlk. Brytania Mielno ( sezon ): P Polanów: P Australia Belgia Szwecja UE 3 Koszaliński Niemcy Bobolice: P Szwecja UE 3 Dania Niemcy 4 Policki Police: S i P Niemcy 3 Ukraina Ukraina Holandia Belgia Gryfiński Gryfino: S i P Chojna: S i P Mieszkowice: P Andora Anguilla Dania Niemcy 4 Niemcy 33 Ukraina 5 Białoruś Wlk. Brytania 2 Dania 3 Niemcy 30 Łotwa Holandia Rumunia Szwecja Ukraina 4 Wlk. Brytania 4 6 Andora

37 2 3 Lp. Powiat Liczba, rodzaj oraz miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w roku 204 Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego Wyjazdy do stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego 4c Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Pacjenci urazowi - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w tym: 4f Pacjenci urazowi - cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Wyjazdy niezwiązane ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego Obywatele Rzeczypospoli tej Polskiej 5c cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Zgony przed podjęciem lub w trakcie wykonywania medycznych czynności ratunkowych Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4a 4b 4d 4e 5a 5b 6a 6b 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 6c Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Liczba pacjentów przewiezion ych przez zespół ratownictwa medyczneg o do szpitala 6 Myśliborski Myślibórz: S i P Andora Bułgaria Dania Holandia Andora 2 Dania 9 Dania 5 Niemcy 4 Niemcy 3 Holandia UKraina Niemcy 374 Barlinek: P Dębno: S 7 Pyrzycki Pyrzyce: S i P m. Świnoujście Świnoujście: P i S Niemcy 3 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone China Niemcy 6 Bułgaria 2 Bułgaria Dania 4 Szwecja Francja 3 Finlandia Niemcy 230 Francja 2 Włochy 4 Niemcy 86 Antyle Holenderskie 2 Włochy 3 Ukraina Holandia Norwegia Rumunia Szecja 5 Ukraina 3 Wlk. Brytania 2 37

38 2 3 Lp. Powiat Liczba, rodzaj oraz miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w roku 204 Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego Wyjazdy do stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego 4c Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Pacjenci urazowi - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w tym: 4f Pacjenci urazowi - cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Wyjazdy niezwiązane ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego Obywatele Rzeczypospoli tej Polskiej 5c cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Zgony przed podjęciem lub w trakcie wykonywania medycznych czynności ratunkowych Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4a 4b 4d 4e 5a 5b 6a 6b 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 6c Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Liczba pacjentów przewiezion ych przez zespół ratownictwa medyczneg o do szpitala 9 Kamieński 0 Goleniowski Stargardzki Kamień Pomorski: S i P Międzyzdroje: S i P Dziwnów(sezon): P Goleniów: S i P Nowogard: S i P Przybiernów: P Stargard Szczeciński: S i 2P Dobrzany: P Chociwel: P Anguilla Belgia 2 Dania Niemcy 24 Belgia 3 Niemcy 207 Niemcy 5 Włochy Bułgaria Holandia Włochy 0 Kanada Rumunia Rumunia 6 Czechy 3 Szwecja 2 Dania 2 Ukraina 4 Etiopia Wlk. Brytania Francja Niemcy 72 Indonezja Irlandia Włochy Holandia Norwegia Filipiny Rumunia 5 Rosja 2 Szwecja 8 Turcja 2 Ukraina 7 Wlk. Brytania 3 Stany Zjednoczone Białoruś Niemcy 4 Czechy Belgia Szwecja Niemcy 20 Francja Ukraina Niemcy 8 Norwegia Rosja Szwajcaria Szwecja 3 Ukraina 3 Wlk.Brytania Niemcy Niemcy 4 Francja Rumunia Hiszpania Niemcy 3 Hiszpania Szwecja Szwecja Stany Zjednoczone 38

39 2 3 Lp. Powiat Liczba, rodzaj oraz miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w roku 204 Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego Wyjazdy do stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego 4c Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Pacjenci urazowi - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w tym: 4f Pacjenci urazowi - cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Wyjazdy niezwiązane ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego Obywatele Rzeczypospoli tej Polskiej 5c cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Zgony przed podjęciem lub w trakcie wykonywania medycznych czynności ratunkowych Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4a 4b 4d 4e 5a 5b 6a 6b 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 6c Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Liczba pacjentów przewiezion ych przez zespół ratownictwa medyczneg o do szpitala 2 Choszczeński Choszczno: S i P Gryfice: S i P 3 Gryficki Niechorze: P Pobierowo(sezon): P Trzebiatów: P Kołobrzeg: S i P 4 Kołobrzeski Rymań: P Ustronie Morskie(sezon): P Łobez: S 5 Łobeski Resko: P Świdwin: S 6 Świdwiński Połczyn-Zdrój: P 7 Białogardzki Białogard: S i P Andora 2 Andora Szwecja 8 Dania Francja Ukraina Francja 2 Niemcy 24 Niemcy 5 Czechy Niemcy 9 Niemcy Dania Francja 2 Niemcy Włochy Szwecja Niemcy 3 Finlandia Niemcy 2 Niemcy 337 Niemcy 5 Niemcy 265 India Luksemburg Włochy Mongolia Litwa Holandia Norwegia 3 Norwegia 2 Rosja Mołdawia Szwecja Rosja 3 Szwajcaria 2 Szwecja 6 Ukraina 2 Szwajcaria Wlk. Brytania 4 Ukraina Wlk. Brytania Anguilla Anguilla Niemcy Chiny Niemcy Niemcy 5 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone Austria Niemcy Dania Francja Niemcy Szwecja Szwajcaria Kanada Niemcy Niemcy 7 Norwegia Francja Norwegia Niemcy 6 Wlk. Brytania Norwegia

40 2 3 Lp. Powiat Liczba, rodzaj oraz miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w roku 204 Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego Wyjazdy do stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego 4c Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Pacjenci urazowi - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w tym: 4f Pacjenci urazowi - cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Wyjazdy niezwiązane ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego Obywatele Rzeczypospoli tej Polskiej 5c cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Zgony przed podjęciem lub w trakcie wykonywania medycznych czynności ratunkowych Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4a 4b 4d 4e 5a 5b 6a 6b 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 6c Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Liczba pacjentów przewiezion ych przez zespół ratownictwa medyczneg o do szpitala 8 Drawski 9 Wałecki 20 Szczecinecki 2 Sławieński Drawsko Pomorskie: S Złocieniec: P Czaplinek: P Kalisz Pomorski: P Wałcz: S i P Tuczno: P Szczecinek: S i P Barwice: P Sławno: S i P Darłowo: S Lejkowo: P Kanada Dania Francja Niemcy Białoruś Niemcy 0 Francja Włochy Stany Zjednoczone 4 Niemcy 7 Stany Zjednoczone Włochy 4 Holandia Rumunia Ukraina Wlk. Brytania Stany Zjednoczone 3 Niemcy 9 Niemcy Holandia Rosja 2 Ukraina Rosja 2 Hiszpania Hiszpania Niemcy 35 Norwegia Niemcy 3 Norwegia Białoruś 2 Holandia Austria Szwecja Niemcy

41 Tabela nr. Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego z uwzględnieniem czasów dotarcia w roku 204 Lp. Kryterium gęstości zaludnienia Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w roku 204 Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego do przybycia zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia Średni czas interwencji zespołu ratownictwa medycznego od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do przekazania pacjenta do szpitala Maksymalny czas interwencji zespołu ratownictwa medycznego od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do przekazania pacjenta do szpitala Mediana czasu dotarcia zespołów na miejsce zdarzenia Maksymalny czas dotarcia zespołów na miejsce zdarzenia Liczba wyjazdów przekraczających maksymalny czas dotarcia na miejsce zdarzenia Rejon operacyjny 32/0 Rejon Szczecińsko-Kamieński Miasta powyżej 0 tys. mieszkańców 00:05:54 00:09: :42:00 04:34:00 Poza miastem powyżej 0 tys. mieszkańców 00:2:27 00:5: :59:00 03:6:00 Rejon operacyjny 32/02 Rejon Gryfińsko-Stargardzki Miasta powyżej 0 tys. mieszkańców 00:05:09 00:53: :43:00 03:32:00 Poza miastem powyżej 0 tys. mieszkańców 00:3:07 0:02: :0:00 03:47:00 Rejon operacyjny 32/03 Rejon Choszczeński Miasta powyżej 0 tys. mieszkańców 00:04:7 00:38: :33:00 02:37:00 Poza miastem powyżej 0 tys. mieszkańców 00:3:59 00:53: :54:00 02:56:00 Rejon operacyjny 32/04 Rejon Łobesko-Koszaliński Miasta powyżej 0 tys. mieszkańców 00:05:53 00:44: :4:00 03:9:00 Poza miastem powyżej 0 tys. mieszkańców 00:3:46 00:30: :03:00 03:5:00 Rejon operacyjny 32/05 Rejon Drawsko-Wałecki Miasta powyżej 0 tys. mieszkańców 00:04:32 00:38: :39:00 04:0:00 Poza miastem powyżej 0 tys. mieszkańców 00:3:00 00:02: :58:00 03:05:00 Rejon operacyjny 32/06 Rejon Świdwiński Miasta powyżej 0 tys. mieszkańców 00:05:9 00:58: :55:00 03:38:00 Poza miastem powyżej 0 tys. mieszkańców 00:3:49 0:29: :08:00 04:7:00 Rejon operacyjny 32/07 Rejon Białogardzki Miasta powyżej 0 tys. mieszkańców 00:05:25 00:36: :33:00 02:25:00 Poza miastem powyżej 0 tys. mieszkańców 00:4:33 00:53:9 0 00:55:00 02:27:00 4

42 Lp. Kryterium gęstości zaludnienia Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w roku 204 Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego do przybycia zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia Średni czas interwencji zespołu ratownictwa medycznego od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do przekazania pacjenta do szpitala Maksymalny czas interwencji zespołu ratownictwa medycznego od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do przekazania pacjenta do szpitala Mediana czasu dotarcia zespołów na miejsce zdarzenia Maksymalny czas dotarcia zespołów na miejsce zdarzenia Liczba wyjazdów przekraczających maksymalny czas dotarcia na miejsce zdarzenia Rejon operacyjny 32/08 Rejon Szczecinecki Miasta powyżej 0 tys. mieszkańców 00:04:00 00:36: :40:00 02:40:00 Poza miastem powyżej 0 tys. mieszkańców 00:7:00 00:55: :00:00 03:00:00 Rejon operacyjny 32/09 Rejon Bobolicki Miasta powyżej 0 tys. mieszkańców Poza miastem powyżej 0 tys. mieszkańców 00:2:00 00:46: :57:00 0:50:00 Rejon operacyjny 32/0 Rejon Polanowski Miasta powyżej 0 tys. mieszkańców Poza miastem powyżej 0 tys. mieszkańców 00:0:00 00:39: :50:00 0:30:00 Rejon operacyjny 32/ Rejon Sławieński Miasta powyżej 0 tys. mieszkańców 00:06:00 00:48: :48:00 02:34:00 Poza miastem powyżej 0 tys. mieszkańców 00::00 0:2: :37:00 02:40:00 Rejon operacyjny 32/2 Rejon Malechowski Miasta powyżej 0 tys. mieszkańców 00:8:5 00:32: :08:00 0:44:00 Poza miastem powyżej 0 tys. mieszkańców 00:2:00 0:8: :03:00 04:0:00 Województwo Miasta powyżej 0 tys. mieszkańców 00:05:37 00:53: :9:00 04:34:00 Poza miastem powyżej 0 tys. mieszkańców 00:2:42 0:29: :59:00 04:7:00 42

43 Tabela nr 2. Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w roku 204 Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w roku 204 Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego Lp. Województwo Nazwa, adres miejsca Liczba Liczba stacjonowania lotniczych wylotów lotniczego zespołu zespołów ogółem ratownictwa ratownictwa medycznego medycznego Wyloty do stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 6c cudzoziemcy (kraj pochodzenia) w tym Liczba pacjentów urazowych - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 6f liczba pacjentów urazowych - cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Wyloty niezwiązane ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 7c cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Zgony przed podjęciem lub w trakcie wykonywania medycznych czynności ratunkowych obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 6a 6b 6d 6e 7a 7b 8a 8b 0-8 lat >8 lat 0-8 lat >8 lat 0-8 lat >8 lat 0-8 lat >8 lat 8c cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Liczba pacjentów dostarczonych przez lotniczy zespół ratownictwa medycznego do szpitala Zachodniopomorskie Samodzielny Publiczny ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Filia w Szczecinie, Lotnisko Szczecin - Goleniów, Goleniów Zachodniopomorskie Samodzielny Publiczny ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Filia w Koszalinie, Lotnisko w Zegrzu Pomorskim, Rosnowo Uwagi:. Liczba wylotów ogółem zawiera również wyloty odwołane, niewykonane oraz wyloty, w których zespół medyczny nie udzielał pomocy medycznej 2. Zestawienie nie zawiera podziału na obywateli RP oraz obcokrajowców - łączne ilości wpisano w kolumny dla obywateli RP 43

44 Tabela nr 3. Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego z uwzględnieniem czasu interwencji w roku 204 Liczba wylotów lotniczych zespołów ratownictwa medycznego Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w roku 204 Średni czas interwencji lotniczego zespołu ratownictwa medycznego od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do przekazania pacjenta do szpitala Maksymalny czas interwencji lotniczego zespołu ratownictwa medycznego od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do przekazania pacjenta do szpitala :59 02:9 44

45 .8. Hospitalizacja osób w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.8.. Charakterystyka ogólna W 204 roku w województwie zachodniopomorskim odnotowano przyjęć w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, w tym w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego przyjęto osób. W szpitalnych Izach Przyjęć w roku 203 przyjęto ogółem w tym stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego stanowiły Tabela nr 4. Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w roku 204 Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w roku Lp. Powiat Dysponent jednostki (nazwa i adres) Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej Szpitalny oddział ratunkowy Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego 4c Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) w tym: Liczba pacjentów urazowych - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4f Liczba pacjentów urazowych - cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Inne Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 5c Liczba zgonów w szpitalnym oddziale ratunkowym Zgony przed podjęciem albo w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4a 4b 4d 4e 5a 5b 6a 6b 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat cudzoziemcy (kraj pochodzenia) 0-8 lat > 8 lat 6c Zgony przed podjęciem lub w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - cudzoziemcy (kraj pochodzenia) M. Szczecin Samodzielny Publiczny Szpitalny Kliniczny Nr im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej Szczecin

46 Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w roku Lp. Powiat Dysponent jednostki (nazwa i adres) Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej Szpitalny oddział ratunkowy Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego 4c Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) w tym: Liczba pacjentów urazowych - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4f Liczba pacjentów urazowych - cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Inne Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 5c Liczba zgonów w szpitalnym oddziale ratunkowym Zgony przed podjęciem albo w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4a 4b 4d 4e 5a 5b 6a 6b 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat cudzoziemcy (kraj pochodzenia) 0-8 lat > 8 lat 6c Zgony przed podjęciem lub w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - cudzoziemcy (kraj pochodzenia) 2 M. Szczecin Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Arkońska Szczecin M. Koszalin Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego Koszalin choszczeński Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie ul. Niedziałkowskiego 4A Choszczno

47 Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w roku Szpitalny oddział ratunkowy Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego Lp. Powiat Dysponent jednostki (nazwa i adres) Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4c Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) w tym: Liczba pacjentów urazowych - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4f Liczba pacjentów urazowych - cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Inne Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 5c Liczba zgonów w szpitalnym oddziale ratunkowym Zgony przed podjęciem albo w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4a 4b 4d 4e 5a 5b 6a 6b 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat cudzoziemcy (kraj pochodzenia) 0-8 lat > 8 lat 6c Zgony przed podjęciem lub w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - cudzoziemcy (kraj pochodzenia) 5 drawski Szpitale Polskie Spółka Akcyjna Drawskie Centrum Specjalistyczne ul. Chrobrego Drawsko Pomorskie gryficki Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Niechorska Gryfice

48 Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w roku Szpitalny oddział ratunkowy Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego Lp. Powiat Dysponent jednostki (nazwa i adres) Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4c Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) w tym: Liczba pacjentów urazowych - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4f Liczba pacjentów urazowych - cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Inne Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 5c Liczba zgonów w szpitalnym oddziale ratunkowym Zgony przed podjęciem albo w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4a 4b 4d 4e 5a 5b 6a 6b 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat cudzoziemcy (kraj pochodzenia) 0-8 lat > 8 lat 6c Zgony przed podjęciem lub w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - cudzoziemcy (kraj pochodzenia) 7 stargardzki Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim ul. Wojska Polskiego Stargard Szczeciński szczecinecki Szpital w Szczecinku Sp. z o.o Szczecinek ul. Kościuszki

49 Tabela nr 5. Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w roku 204 Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w roku 204 Izba przyjęć szpitala Lp. Powiat Nazwa i adres szpitala Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4c Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) w tym: Liczba pacjentów urazowych - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4f Liczba pacjentów urazowych - cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Inne Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 5c Liczba zgonów w izbie przyjęć Zgony przed podjęciem albo w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4a 4b 4d 4e 5a 5b 6a 6b 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat cudzoziemcy (kraj pochodzenia) 0-8 lat > 8 lat 6c Zgony przed podjęciem lub w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - cudzoziemcy (kraj pochodzenia) M. Szczecin 2 M. Szczecin 3 M. Szczecin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Szczecin ul. Unii Lubelskiej Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, 70- Szczecin al. Powstańców Wielkopolskich Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Szczecinie ul. Piotra Skargi brak danych brak danych brak danych

50 Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w roku 204 Izba przyjęć szpitala Lp. Powiat Nazwa i adres szpitala Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego 4 M. Szczecin 5 M. Szczecin Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie Szczecin ul. Jagiellońska 44 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE Szczecin ul. Mączna 4 Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4c Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) w tym: Liczba pacjentów urazowych - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4f Liczba pacjentów urazowych - cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Inne Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 5c cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Liczba zgonów w izbie przyjęć Zgony przed podjęciem albo w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4a 4b 4d 4e 5a 5b 6a 6b 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 6c Zgony przed podjęciem lub w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - cudzoziemcy (kraj pochodzenia) ul. Św. Wojciecha M. Szczecin Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego Szczecin ul. A. Sokołowskiego

51 Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w roku 204 Izba przyjęć szpitala Lp. Powiat Nazwa i adres szpitala Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4c Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) w tym: Liczba pacjentów urazowych - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4f Liczba pacjentów urazowych - cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Inne Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 5c Liczba zgonów w izbie przyjęć Zgony przed podjęciem albo w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4a 4b 4d 4e 5a 5b 6a 6b 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat cudzoziemcy (kraj pochodzenia) 0-8 lat > 8 lat 6c Zgony przed podjęciem lub w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - cudzoziemcy (kraj pochodzenia) 7 M. Świnoujście Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o Świnoujście ul. Mieszka I M. Koszalin 9 białogardzki Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego Koszalin Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp. z o.o Białogard ul. Chopina

52 Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w roku Lp. Powiat Nazwa i adres szpitala Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego 4c Cudzoziemcy w tym: (kraj pochodzenia) Izba przyjęć szpitala Liczba pacjentów urazowych - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4f Liczba pacjentów urazowych - cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Inne Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 5c cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Liczba zgonów w izbie przyjęć Zgony przed podjęciem albo w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4a 4b 4d 4e 5a 5b 6a 6b 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 6c Zgony przed podjęciem lub w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - cudzoziemcy (kraj pochodzenia) 0 choszczeński goleniowski 2 goleniowski 3 gryficki 4 gryfiński Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie Choszczno ul. M.Niedziałkowskiego 4 Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy Nowogard ul. Wojska Polskiego 7 Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z o. o Goleniów ul. Nowogardzka 2 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach Gryfice ul. Niechorska 27 Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp z o.o Gryfino, ul. Parkowa brak danych brak danych brak danych

53 Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w roku 204 Izba przyjęć szpitala Lp. Powiat Nazwa i adres szpitala Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4c Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) w tym: Liczba pacjentów urazowych - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4f Liczba pacjentów urazowych - cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Inne Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 5c cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Liczba zgonów w izbie przyjęć Zgony przed podjęciem albo w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4a 4b 4d 4e 5a 5b 6a 6b 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 6c Zgony przed podjęciem lub w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - cudzoziemcy (kraj pochodzenia) 5 kamieński 6 kołobrzeski 7 myśliborski 8 myśliborski 9 pyrzycki Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim Kamień Pomorski ul. Szpitalna 0 Regionalny Szpital w Kołobrzegu Kołobrzeg ul. Łopuskiego 3 Szpital w Barlinku Sp. z o.o Barlinek ul. Szpitalna 0 Szpital w Dębnie Spółka z o.o Dębno ul.kościuszki 58 Szpital Powiatowy w Pyrzycach Pyrzyce ul. Jana Pawła II nr brak danych brak danych brak danych

54 Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w roku 204 Izba przyjęć szpitala Lp. Powiat Nazwa i adres szpitala Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego 20 świdwiński 2 sławieński 22 szczecinecki 23 wałecki Przyjazny Szpital Połczynie Zdroju Sp. z o.o Połczyn-Zdrój ul. Gwardii Ludowej 5* Szpital Powiatowy w Sławnie Sławno ul. I Pułku Ułanów 9 Centrum Kardiologii Allenort Szczecinek ul. Kilińskiego 7 07 Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu Wałcz ul. Kołobrzeska 44 Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4c Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) w tym: Liczba pacjentów urazowych - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4f Liczba pacjentów urazowych - cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Inne Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 5c cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Liczba zgonów w izbie przyjęć Zgony przed podjęciem albo w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 4a 4b 4d 4e 5a 5b 6a 6b 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 0-8 lat > 8 lat 6c Zgony przed podjęciem lub w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - cudzoziemcy (kraj pochodzenia) * - dane za okres r. Przyjazny Szpital w Połczynie-Zdroju Sp z o.o. rozpoczął działalność od dnia r. 54

55 ROZDZIAŁ II INFORMACJE O LICZBIE I ROMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 2.. Zespoły Ratownictwa Medycznego Tabela nr 6 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego stan na 3 grudnia 204 r. Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego Nr rejonu operacyjnego ) Nazwa i opis rejonu operacyjnego 2) Liczba zespołów ratownictwa medycznego w danym rejonie operacyjnym Obszar działania zespołu ratownictwa medycznego 3) Kod zespołu ratownictwa medycznego 4) TERYT miejsca stacjonowania 5) Miejsce stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego 6) Liczba dni w roku pozostawania w gotowości zespołu ratownictwa medycznego Liczba godzin na dobę pozostawania w gotowości zespołu ratownictwa medycznego Dni tygodnia pozostawania w gotowości zespołu ratownictwa medycznego 7) Okres w roku pozostawania w gotowości zespołu ratownictwa medycznego 3a 3b 2a 2b 32/0 REJON SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKI M. Szczecin Dobra (Szczecińska) Kołbaskowo Nowe Warpno (miasto) Nowe Warpno (obszar wiejski) Police (miasto) Police (obszar wiejski) Goleniów (miasto) Goleniów (obszar wiejski) Maszewo (miasto) Maszewo (obszar wiejski) Nowogard (miasto) Nowogard (obszar wiejski) Osina Przybiernów Stepnica (miasto) Stepnica (poza miastem) M. Świnoujście Dziwnów (miasto) Dziwnów (obszar wiejski) Golczewo (miasto) Golczewo (obszar wiejski) Kamień Pomorski (miasto) Kamień Pomorski (obszar wiejski) Międzyzdroje (miasto) Międzyzdroje (obszar wiejski) Świerzno Wolin (miasto) Wolin (obszar wiejski) Dobra (miasto) Dobra (obszar wiejski) S P od do M. Szczecin Dobra (Szczecińska) Kołbaskowo M. Szczecin Nowe Warpno (miasto) Nowe Warpno (obszar wiejski) Police (miasto) Police (obszar wiejski) Goleniów (miasto) Goleniów (obszar wiejski) Maszewo (miasto) Maszewo (obszar wiejski) Stepnica (miasto) Stepnica (poza miastem) Osina Nowogard (miasto) Nowogard (obszar wiejski) Osina Dobra (miasto) Dobra (obszar wiejski) Szczecin - lewobrzeże Szczecin - prawobrzeże cały tydzień cały tydzień Police cały tydzień Goleniów cały tydzień Nowogard cały tydzień styczeń styczeń styczeń styczeń styczeń 3 grudzień 3 grudzień 3 grudzień 3 grudzień 3 grudzień 55

56 Przybiernów Stepnica (miasto) Stepnica (poza miastem) Przybiernów cały tydzień styczeń 3 grudzień M. Świnoujście Świnoujście cały tydzień styczeń 3 grudzień cd. 32/ Międzyzdroje (miasto) Międzyzdroje (obszar wiejski) Wolin (miasto) Wolin (obszar wiejski) Dziwnów (miasto) Dziwnów (obszar wiejski) Golczewo (miasto) Golczewo (obszar wiejski) Kamień Pomorski (miasto) Kamień Pomorski (obszar wiejski) Świerzno Wolin (obszar wiejski) Międzyzdroje cały tydzień Kamień Pomorski cały tydzień styczeń styczeń 3 grudzień 3 grudzień Dziwnów (miasto) Dziwnów (obszar wiejski) Dziwnów cały tydzień 24 czerwiec 3 sierpień 32/02 REJON GRYFIŃSKO-STARGARDZKI Banie Cedynia (miasto) Cedynia (obszar wiejski) Chojna (miasto) Chojna (obszar wiejski) Gryfino (miasto) Gryfino (obszar wiejski) Mieszkowice (miasto) Mieszkowice (obszar wiejski) Moryń (miasto) Moryń (obszar wiejski) Stare Czarnowo Trzcińsko-Zdrój (miasto) Trzcińsko Zdrój (obszar wiejski) Widuchowa Barlinek (miasto) Barlinek (obszar wiejski) Boleszkowice Dębno (miasto) Dębno (obszar wiejski) Myślibórz (miasto) Myślibórz (obszar wiejski) Nowogródek Pomorski Bielice Kozielice Lipiany (miasto) Lipiany (obszar wiejski) Przelewice Pyrzyce (miasto) Pyrzyce (obszar wiejski) Warnice Stargard Szczeciński Chociwel (miasto) Chociwel (obszar wiejski) Dobrzany (miasto) Dobrzany (obszar wiejski) Banie Gryfino (miasto) Gryfino (obszar wiejski) Stare Czarnowo Widuchowa Banie Cedynia (miasto) Cedynia (obszar wiejski) Chojna (miasto) Chojna (obszar wiejski) Moryń (miasto) Moryń (obszar wiejski) Trzcińsko-Zdrój (miasto) Trzcińsko Zdrój (obszar wiejski) Widuchowa Mieszkowice (miasto) Mieszkowice (obszar wiejski) Moryń (miasto) Moryń (obszar wiejski) Trzcińsko Zdrój (obszar wiejski) Barlinek (miasto) Barlinek (obszar wiejski) Myślibórz (miasto) Myślibórz (obszar wiejski) Nowogródek Pomorski Barlinek (miasto) Barlinek (obszar wiejski) Pełczyce (miasto) Pełczyce (obszar wiejski) Boleszkowice Dębno (miasto) Dębno (obszar wiejski) Gryfino cały tydzień Chojna cały tydzień Mieszkowice cały tydzień Myślibórz cały tydzień Barlinek cały tydzień Dębno cały tydzień styczeń styczeń styczeń styczeń styczeń styczeń 3 grudzień 3 grudzień 3 grudzień 3 grudzień 3 grudzień 3 grudzień 56

57 cd. 32/ Dolice Ińsko (miasto) Ińsko (obszar wiejski) Kobylanka Marianowo Stara Dąbrowa Stargard (obszar wiejski) Suchań (miasto) Suchań (obszar wiejski) Pełczyce (miasto) Pełczyce (obszar wiejski) Bielice Kozielice Lipiany (miasto) Lipiany (obszar wiejski) Przelewice Pyrzyce (miasto) Pyrzyce (obszar wiejski) Warnice Chociwel (miasto) Chociwel (obszar wiejski) Ińsko (miasto) Ińsko (obszar wiejski) Marianowo Pyrzyce cały tydzień Chociwel cały tydzień styczeń styczeń 3 grudzień 3 grudzień Dobrzany (miasto) Dobrzany (obszar wiejski) Ińsko (miasto) Ińsko (obszar wiejski) Suchań (miasto) Suchań (obszar wiejski) Dobrzany cały tydzień styczeń 3 grudzień Stargard Szczeciński Dolice Kobylanka Marianowo Stara Dąbrowa Stargard (obszar wiejski) Stargard Szczeciński cały tydzień styczeń 3 grudzień 32/03 REJON CHOSZCZEŃSKI Bierzwnik Choszczno (miasto) Choszczno (obszar wiejski) Drawno (miasto) Drawno (obszar wiejski) Krzęcin Recz (miasto) Recz (obszar wiejski) Bierzwnik Choszczno (miasto) Choszczno (obszar wiejski) Drawno (miasto) Drawno (obszar wiejski) Krzęcin Recz (miasto) Recz (obszar wiejski) Choszczno cały tydzień styczeń 3 grudzień 32/04 REJON ŁOBESKO-KOSZALIŃSKI Łobez (miasto) Łobez (obszar wiejski) Radowo Małe Resko (miasto) Resko (obszar wiejski) Węgorzyno (miasto) Węgorzyno (obszar wiejski) Brojce Gryfice (miasto) Gryfice (obszar wiejski) Karnice Płoty (miasto) Płoty (obszar wiejski) Rewal Trzebiatów (miasto) Trzebiatów (obszar wiejski) Kołobrzeg (miasto) Dygowo Gościno (miasto) Gościno (obszar wiejski) Kołobrzeg (obszar wiejski) Rymań Łobez (miasto) Łobez (obszar wiejski) Radowo Małe Węgorzyno (miasto) Węgorzyno (obszar wiejski) Radowo Małe Resko (miasto) Resko (obszar wiejski) Brojce Gryfice (miasto) Gryfice (obszar wiejski) Płoty (miasto) Płoty (obszar wiejski) Karnice Rewal Łobez cały tydzień Resko cały tydzień Gryfice cały tydzień Niechorze cały tydzień Rewal Pobierowo cały tydzień Trzebiatów (miasto) Trzebiatów (obszar wiejski) Gościno (miasto) Gościno (obszar wiejski) Trzebiatów cały tydzień Rymań cały tydzień styczeń styczeń styczeń styczeń 24 czerwiec styczeń styczeń 3 grudzień 3 grudzień 3 grudzień 3 grudzień 3 sierpień 3 grudzień 3 grudzień 57

58 cd. 32/04 32/05 32/06 32/ Siemyśl Ustronie Morskie Będzino Biesiekierz Manowo Mielno Sianów (miasto) Sianów (obszar wiejski) Świeszyno M. Koszalin REJON DRAWSKO-WAŁECKI Czaplinek (miasto) Czaplinek (obszar wiejski) Drawsko Pomorskie (miasto) Drawsko Pomorskie (obszar wiejski) Kalisz Pomorski (miasto) Kalisz Pomorski (obszar wiejski) Ostrowice Wierzchowo Złocieniec (miasto) Złocieniec(obszar wiejski) Wałcz (miasto) Człopa (miasto) Człopa (obszar wiejski) Mirosławiec (miasto) Mirosławiec (obszar wiejski) Tuczno (miasto) Tuczno (obszar wiejski) Wałcz (obszar wiejski) REJON ŚWIDWIŃSKI Świdwin (miasto) Brzeźno Połczyn Zdrój (miasto) Połczyn Zdrój (obszar wiejski) Rąbino Sławoborze Świdwin (obszar wiejski) REJON BIAŁOGARDZKI Białogard (miasto) Białogard (obszar wiejski) Karlino (miasto) Karlino (obszar wiejski) Tychowo (miasto) Tychowo (obszar wiejski) Rymań Siemyśl Kołobrzeg (miasto) Dygowo Gościno (miasto) Gościno (obszar wiejski) Kołobrzeg (obszar wiejski) Siemyśl Ustronie Morskie Ustronie Morskie M. Koszalin Będzino Biesiekierz Manowo Mielno Sianów (miasto) Sianów (obszar wiejski) Świeszyno Kołobrzeg cały tydzień Ustronie Morskie cały tydzień 3260 Koszalin cały tydzień Mielno Mielno cały tydzień Drawsko Pomorskie (miasto) Drawsko Pomorskie (obszar wiejski) Ostrowice Złocieniec (miasto) Złocieniec(obszar wiejski) Wierzchowo Złocieniec (miasto) Złocieniec(obszar wiejski) Czaplinek (miasto) Czaplinek (obszar wiejski) Wierzchowo Kalisz Pomorski (miasto) Kalisz Pomorski (obszar wiejski) Człopa (miasto) Człopa (obszar wiejski) Tuczno (miasto) Tuczno (obszar wiejski) Wałcz (miasto) Wałcz (obszar wiejski) Mirosławiec (miasto) Mirosławiec (obszar wiejski) Świdwin (miasto) Brzeźno Rąbino Sławoborze Świdwin (obszar wiejski) Brzeźno Połczyn Zdrój (miasto) Połczyn Zdrój (obszar wiejski) Rąbino Świdwin (obszar wiejski) Białogard (miasto) Białogard (obszar wiejski) Karlino (miasto) Karlino (obszar wiejski) Tychowo (miasto) Tychowo (obszar wiejski) Drawsko Pomorskie cały tydzień Złocieniec cały tydzień Czaplinek cały tydzień Kalisz Pomorski cały tydzień Tuczno cały tydzień Wałcz cały tydzień Świdwin cały tydzień Połczyn Zdrój cały tydzień Białogard cały tydzień styczeń 24 czerwiec styczeń 24 czerwiec styczeń styczeń styczeń styczeń styczeń styczeń styczeń styczeń styczeń 3 grudzień 3 sierpień 3 grudzień 3 sierpień 3 grudzień 3 grudzień 3 grudzień 3 grudzień 3 grudzień 3 grudzień 3 grudzień 3 grudzień 3 grudzień 58

59 32/08 REJON SZCZECINECKI Szczecinek (miasto) Barwice (miasto) Barwice (obszar wiejski) Borne Sulinowo (miasto) Borne Sulinowo (obszar wiejski) Grzmiąca Szczecinek (obszar wiejski) Szczecinek (miasto) Borne Sulinowo (miasto) Borne Sulinowo (obszar wiejski) Grzmiąca Szczecinek (obszar wiejski) Barwice (miasto) Barwice (obszar wiejski) Grzmiąca Szczecinek cały tydzień Barwice cały tydzień styczeń styczeń 3 grudzień 3 grudzień 32/09 REJON BOBOLICKI Bobolice (miasto) Bobolice (obszar wiejski) Biały Bór (miasto) Biały Bór (obszar wiejski) Bobolice (miasto) Bobolice (obszar wiejski) Biały Bór (miasto) Biały Bór (obszar wiejski) Bobolice cały tydzień styczeń 3 grudzień 32/0 REJON POLANOWSKI Polanów (miasto) Polanów (obszar wiejski) Polanów (miasto) Polanów (obszar wiejski) Polanów cały tydzień styczeń 3 grudzień 32/ REJON SŁAWIEŃSKI Darłowo (miasto) Sławno (miasto) Darłowo (obszar wiejski) Postomino Sławno (obszar wiejski) Sławno (miasto) Postomino Sławno (obszar wiejski) Darłowo (miasto) Darłowo (obszar wiejski) Postomino Sławno cały tydzień Darłowo cały tydzień styczeń styczeń 3 grudzień 3 grudzień 32/2 REJON MALECHOWSKI Malechowo Malechowo Lejkowo cały tydzień styczeń 3 grudzień Łączna liczba ZRM

60 Tabela nr 7 - zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na 3 grudnia 204 r. Dysponenci i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego /0 Nr rejonu operacyjnego ) Nazwa i opis rejonu operacyjnego 2) REJON SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKI M. Szczecin Dobra (Szczecińska) Kołbaskowo Nowe Warpno (miasto) Nowe Warpno (obszar wiejski) Police (miasto) Police (obszar wiejski) Goleniów (miasto) Goleniów (obszar wiejski) Maszewo (miasto) Maszewo (obszar wiejski) Nowogard (miasto) Nowogard (obszar wiejski) Osina Przybiernów Stepnica (miasto) Stepnica (poza miastem) M. Świnoujście Dziwnów (miasto) Dziwnów (obszar wiejski) Golczewo (miasto) Golczewo (obszar wiejski) Kamień Pomorski (miasto) Kamień Pomorski (obszar wiejski) Międzyzdroje (miasto) Międzyzdroje (obszar wiejski) Świerzno Wolin (miasto) Wolin (obszar wiejski) Dobra (miasto) Dobra (obszar wiejski) Liczba zespołów ratownictwa medycznego w danym rejonie operacyjnym 3a S 3b P Kod zespołu ratownictwa medycznego 3) Nazwa zespołu PRM 4) Z00 Z003 Z005 Z007 Z002 Z004 Z006 Z008 Z00 Z02 Z04 Z009 Z06 Z08 Z0 Z020 Z03 Z022 Z05 Z024 Kod TERYT miejsca stacjonowania 5) Z Adres miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa Szczecin al. Wojska Polskiego Szczecin-Dąbie ul. Gryfińska 2a Police ul. Grunwaldzka Goleniów ul. Nowogardzka 2A Nowogard ul. Wojska Polskiego Przybiernów ul.cisowa 3 Nazwa dysponenta jednostki Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Adres dysponenta jednostki Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka 4 Nr księgi rejestrowej podmiotu leczniczego dysponenta jednostki 6) VII część kodu resortowego jednostki systemu 7)

61 Cd 32/ Z07 Z028 Z09 Z030 Z02 Z Z Świnoujście ul. Mieszka I Międzyzdroje ul. Gryfa Pomorskiego Kamień Pomorski ul. Wolińska Dziwnów ul. A. Mickiewicz 27A Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka

62 32/02 REJON GRYFIŃSKO-STARGARDZKI Banie Cedynia (miasto) Cedynia (obszar wiejski) Chojna (miasto) Chojna (obszar wiejski) Gryfino (miasto) Gryfino (obszar wiejski) Mieszkowice (miasto) Mieszkowice (obszar wiejski) Moryń (miasto) Moryń (obszar wiejski) Stare Czarnowo Trzcińsko-Zdrój (miasto) Trzcińsko Zdrój (obszar wiejski) Widuchowa Barlinek (miasto) Barlinek (obszar wiejski) Boleszkowice Dębno (miasto) Dębno (obszar wiejski) Myślibórz (miasto) Myślibórz (obszar wiejski) Nowogródek Pomorski Bielice Kozielice Lipiany (miasto) Lipiany (obszar wiejski) Przelewice Pyrzyce (miasto) Pyrzyce (obszar wiejski) Warnice Stargard Szczeciński Chociwel (miasto) Chociwel (obszar wiejski) Dobrzany (miasto) Dobrzany (obszar wiejski) Dolice Ińsko (miasto) Ińsko (obszar wiejski) Kobylanka Marianowo Stara Dąbrowa Stargard (obszar wiejski) Suchań (miasto) Suchań (obszar wiejski) Pełczyce (miasto) Pełczyce (obszar wiejski) Z020 Z0202 Z0203 Z Z Z0205 Z Z Z Z0209 Z Z Z Gryfino ul. Rapackiego Chojna ul. Polna 3A Mieszkowice ul. Korczaka A/ Myślibórz ul. -go Maja Barlinek ul. Szpitalna Dębno ul. Piłsudskiego Pyrzyce ul. Stargardzka Chociwel ul. Dąbrowskiego Dobrzany ul. Świerczewskiego 22 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka Z02 Z028 Z Stargard Szczeciński ul. Bogusława IV 9 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Szczecin ul. Mazowiecka

63 REJON CHOSZCZEŃSKI 32/ Bierzwnik Choszczno (miasto) Choszczno (obszar wiejski) Drawno (miasto) Drawno (obszar wiejski) Krzęcin Recz (miasto) Recz (obszar wiejski) Z030 Z Choszczno ul. Niedziałkowskiego 2B Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Szczecin ul. Mazowiecka /04 REJON ŁOBESKO-KOSZALIŃSKI Łobez (miasto) Łobez (obszar wiejski) Radowo Małe Resko (miasto) Resko (obszar wiejski) Węgorzyno (miasto) Węgorzyno (obszar wiejski) Brojce Gryfice (miasto) Gryfice (obszar wiejski) Karnice Płoty (miasto) Płoty (obszar wiejski) Rewal Trzebiatów (miasto) Trzebiatów (obszar wiejski) Kołobrzeg (miasto) Dygowo Gościno (miasto) Gościno (obszar wiejski) Kołobrzeg (obszar wiejski) Rymań Siemyśl Ustronie Morskie Będzino Biesiekierz Manowo Mielno Sianów (miasto) Sianów (obszar wiejski) Świeszyno M. Koszalin Z Z Z0403 Z Z Z Z Z Z0405 Z Z Łobez ul. Waryńskiego a Resko ul. Kościuszki Gryfice ul. 3-go Maja B Niechorze ul. Kolejowa Pobierowo ul. Zgody Trzebiatów ul. II Pułku Ułanów Rymań ul. Szkolna Kołobrzeg ul. Żurawia Ustronie Morskie ul. Osiedlowa 2B Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka

64 Cd 32/04 32/05 32/06 REJON DRAWSKO-WAŁECKI Czaplinek (miasto) Czaplinek (obszar wiejski) Drawsko Pomorskie (miasto) Drawsko Pomorskie (obszar wiejski) Kalisz Pomorski (miasto) Kalisz Pomorski (obszar wiejski) Ostrowice Wierzchowo Złocieniec (miasto) Złocieniec(obszar wiejski) Wałcz (miasto) Człopa (miasto) Człopa (obszar wiejski) Mirosławiec (miasto) Mirosławiec (obszar wiejski) Tuczno (miasto) Tuczno (obszar wiejski) Wałcz (obszar wiejski) REJON ŚWIDWIŃSKI Świdwin (miasto) Brzeźno Połczyn Zdrój (miasto) Połczyn Zdrój (obszar wiejski) Rąbino Sławoborze Świdwin (obszar wiejski) Z0407 Z0409 Z048 Z0420 Z Z Z Z Z Z Z Z0503 Z Z Z Koszalin ul. Kościuszki Mielno ul. Lechitów Drawsko Pomorskie ul. Bolesława Chrobrego Złocieniec ul. I Dywizji WP Czaplinek ul. Pławieńska Kalisz Pomorski ul. Wolności Tuczno ul. Staszica Wałcz ul. Dąbrowskiego Świdwin Ul. Wojska Polskiego 22C Połczyn-Zdrój ul. Grunwaldzka 29 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka Szczecin ul. Mazowiecka

65 32/07 32/08 REJON BIAŁOGARDZKI Białogard (miasto) Białogard (obszar wiejski) Karlino (miasto) Karlino (obszar wiejski) Tychowo (miasto) Tychowo (obszar wiejski) REJON SZCZECINECKI Szczecinek (miasto) Barwice (miasto) Barwice (obszar wiejski) Borne Sulinowo (miasto) Borne Sulinowo (obszar wiejski) Grzmiąca Szczecinek (obszar wiejski) Z070 Z0702 Z080 Z Z Białogard ul. Szpitalna 5A Szczecinek ul. Kościuszki Barwice ul. Kościuszki 3 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. Szpital w Szczecinku Sp. z o.o Szczecin ul. Mazowiecka Szczecinek ul. Kościuszki Szczecinek ul. Kościuszki /09 REJON BOBOLICKI Bobolice (miasto) Bobolice (obszar wiejski) Biały Bór (miasto) Biały Bór (obszar wiejski) Z Bobolice Pl. Zwycięstwa 8-2 ZOZ ASKLEPIOS Raczyński i Wspólnicy S.J Bobolice Pl. Zwycięstwa /0 32/ REJON POLANOWSKI Polanów (miasto) Polanów (obszar wiejski) REJON SŁAWIEŃSKI Darłowo (miasto) Sławno (miasto) Darłowo (obszar wiejski) Postomino Sławno (obszar wiejski) Z Z0 Z Z Polanów ul. Bobolicka Sławno ul. Polanowska Darłowo ul. Wojska Polskiego 33 Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie Falck Medycyna Falck Medycyna Polanów ul. Bobolicka Warszawa ul. Obozowa Warszawa ul. Obozowa /2 REJON MALECHOWSKI Malechowo Z Malechowo Lejkowo 2 Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie Malechowo Malechowo ) Jest identyfikowany przez numer województwa - 2 cyfry kodu TERYT/numer kolejny rejonu na obszarze województwa - 2 cyfry. 2) W opisie rejonu operacyjnego stosuje się 7-znakowy kod TERYT w zakresie systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego; nie używa się kodów zakończonych cyfrą "3", kolejne pozycje rejonu operacyjnego oddziela się średnikiem i spacją. 3) Jest identyfikowany dziesięcioznakowym numerem zespołu ratownictwa medycznego, składającym się z 7-znakowego kodu TERYT w zakresie systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego oraz cyfry identyfikującej rodzaju zespołu (kody: 2 - podstawowy, 3 - wodny podstawowy, 4 - specjalistyczny, 5 - wodny specjalistyczny) i dwóch cyfr numeru kolejnego dla danego rodzaju zespołu w miejscu stacjonowania; nie używa się kodów zakończonych cyfrą "3". 4) Służy do identyfikacji zespołu ratownictwa medycznego za pomocą środków zapewniających łączność pomiędzy centrum powiadamiania ratunkowego, zespołami ratownictwa medycznego, w tym lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego, szpitalnymi oddziałami ratunkowymi oraz z jednostkami współpracującymi z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. 5) Stosuje się 7-znakowy kod TERYT miejscowości lub dzielnicy w zakresie systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego, w której stacjonuje zespół ratownictwa medycznego; nie używa się kodów zakończonych cyfrą "3"; nie podaje się danych adresowych miejsca stacjonowania. 6) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 20 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 204 r. poz. 325). 7) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 202 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594). 65

66 66

67 Tabela nr 8. Dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego stan na dzień 3 grudnia 204 r. Dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego stan na dzień 3 grudnia 204 r Lp. Liczba i rodzaj dodatkowych zespołów możliwych do uruchomienia w wypadkach zdarzeń powodujących stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób 2a 2b Miejsce stacjonowania zespołu Dysponent jednostki (nazwa i adres) Maksymalny czas uruchomienia Specjalistyczne Podstawowe Szczecin, Al. Wojska Polskiego Drawsko Pomorskie, ul. Bolesława Chrobrego 4 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Mazowiecka 4, Szczecin Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Mazowiecka 4, Szczecin 2 S 0 min 4 P 0 min 90 min Gryfino, ul. Rapackiego Gryfice, ul. 3 Maja b Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Mazowiecka 4, Szczecin Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Mazowiecka 4, Szczecin 90 min 90 min Goleniów, ul. Nowogardzka 2a Kamień Pomorski, ul. Wolińska Myślibórz, ul. -go Maja 20 Pyrzyce, ul. Stargardzka Stargard Szczeciński, ul. Bogusława IV Świnoujście, ul. Mieszka I 5 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Mazowiecka 4, Szczecin Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Mazowiecka 4, Szczecin Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Mazowiecka 4, Szczecin Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Mazowiecka 4, Szczecin Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Mazowiecka 4, Szczecin Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Mazowiecka 4, Szczecin 90 min 90 min 90 min. 90 min 90 min. 90 min Wałcz, ul. Dąbrowskiego 24 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Mazowiecka Szczecin 90 min Kołobrzeg, ul. Żurawia 3 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Mazowiecka Szczecin 90 min Koszalin, ul. Kościuszki 5 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Mazowiecka Szczecin 90 min 67

68 Dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego stan na dzień 3 grudnia 204 r Liczba i rodzaj dodatkowych zespołów możliwych do uruchomienia w wypadkach zdarzeń Lp. powodujących stan nagłego Maksymalny zagrożenia zdrowotnego znacznej Miejsce stacjonowania Dysponent jednostki (nazwa i czas liczby osób zespołu adres) uruchomienia 2a 2b Specjalistyczne Podstawowe Bobolice, Pl. Zwycięstwa 8-2 Zakład Opieki Zdrowotnej ASKLEPIOS Raczyński i Wspólnicy Spółka Jawna Pl. Zwycięstwa Bobolice 60 min Malechowo, Lejkowo 2 Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie Malechowo 2 80 min Polanów, ul. Bobolicka 4 Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Bobolicka 4, Polanów 5 min Sławno ul. Polanowska 35 Falck Medycyna Biuro Regionalne w Gdańsku ul. Jagiellońska 3, Gdańsk 240 min Szczecinek, ul. Kościuszki 38 Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. ul. Kościuszki 38, Szczecinek 60 min Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Tabela nr 20 Wykaz lądowisk przyszpitalnych wpisanych do ewidencji lądowisk (stan na dzień 25 lutego 205 r.) Lp. Nazwa Województwo Przeznaczenie Zgłaszający Nr Kart. ewid. Rok wpisu 84. GRYFICE - SZPITAL zachodniopomorskie SZCZECIN SZPITAL KLINICZNY POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SZCZECIN ZDUNOWO - SZPITAL zachodniopomorskie zachodniopomorskie 236. SZCZECINEK -SZPITAL zachodniopomorskie 274. KOSZALIN - SZPITAL zachodniopomorskie śmigłowcowe (sanitarne) śmigłowcowe (sanitarne) śmigłowcowe (sanitarne) śmigłowcowe (sanitarne) śmigłowcowe (sanitarne) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr im. Tadeusza Sokołowskiego Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

69 2.3. Szpitalne Oddziały Ratunkowe Tabela nr 2 - Szpitalne oddziały ratunkowe Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień 3 grudnia 204 r Lp. Dysponent jednostki Jednostka organizacyjna podmiotu leczniczego, w którego strukturach funkcjonuje szpitalny oddział ratunkowy Lądowisko zlokalizowane bezpośrednio przy SOR (podać odległość w metrach od SOR) Lądowisko w odległości wymagającej użycia specjalistycznych środków transportu sanitarnego (podać odległość w metrach od SOR) 2a 2b 2c 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c Liczba stanowisk resuscytacyjn ych Liczba stanowisk intensywnej terapii Liczba stanowisk obserwacyjnych Nazwa Adres Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego ) V część kodu resortowego 2) Nazwa jednostki organizacyjnej Adres jednostki organizacyjnej Kod TERYT z opisem 2) całodobowe nieprzystosowane do startów i lądowań w nocy POWIAT : choszczeński Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie Choszczno, ul. M.Niedziałkowskiego Szpital Choszczno, ul. M.Niedziałkowskiego Choszczno -miasto - tak POWIAT : drawski 2 Szpitale Polskie Spółka Akcyjna Drawskie Centrum Specjalistyczne Drawsko Pomorskie ul. B. Chrobrego Drawskie Centrum Specjalistyczne Drawsko Pomorskie ul. B. Chrobrego Drawsko Pomorskie - miasto

70 Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień 3 grudnia 204 r Lp. Dysponent jednostki Jednostka organizacyjna podmiotu leczniczego, w którego strukturach funkcjonuje szpitalny oddział ratunkowy Lądowisko zlokalizowane bezpośrednio przy SOR (podać odległość w metrach od SOR) Lądowisko w odległości wymagającej użycia specjalistycznych środków transportu sanitarnego (podać odległość w metrach od SOR) 2a 2b 2c 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c Liczba stanowisk resuscytacyjn ych Liczba stanowisk intensywnej terapii Liczba stanowisk obserwacyjnych Nazwa POWIAT : gryficki Adres Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego ) V część kodu resortowego 2) Nazwa jednostki organizacyjnej Adres jednostki organizacyjnej Kod TERYT z opisem 2) całodobowe nieprzystosowane do startów i lądowań w nocy 3 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Gryfice ul. Niechorska Szpital im. prof. Julii i Witolda Starkiewiczów Gryfice ul. Niechorska Gryfice POWIAT : M. Koszalin 4 Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie Koszalin ul. Chałubińskiego Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie Koszalin ul. Chałubińskiego M. Koszalin POWIAT : stargardzki Samodzielny Publiczny 5 Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 73-0 Stargard Szczeciński ul. Wojska Polskiego Szpital Wielospecjalistyczny 73-0 Stargard Szczeciński ul. Wojska Polskiego Stargard Szczeciński

71 Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień 3 grudnia 204 r Lp. Dysponent jednostki Lądowisko w Lądowisko odległości zlokalizowane Liczba wymagającej użycia Liczba Liczba bezpośrednio stanowis Jednostka organizacyjna podmiotu leczniczego, specjalistycznych stanowisk stanowisk przy SOR k w którego strukturach funkcjonuje szpitalny oddział ratunkowy środków transportu intensywne obserwacyjnyc (podać odległość resuscyta sanitarnego (podać j terapii h w metrach od cyjnych odległość w metrach SOR) od SOR) 2a 2b 2c 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c Nazwa Adres Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego ) V część kodu resortowego 2) Nazwa jednostki organizacyjnej Adres jednostki organizacyjnej Kod TERYT z opisem 2) całodobowe nieprzystosowan e do startów i lądowań w nocy POWIAT : M. Szczecin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr im. prof. Tadeusza Sokołowskiego 6 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Samodzielny Publiczny 7 Wojewódzki Szpital Zespolony Szczecin ul. Unii Lubelskiej Szczecin ul. Arkońska Szpital SPSK Nr PUM w Szczecinie Szpital Wojewódzki w Szczecinie Szczecin ul. Unii Lubelskiej Szczecin ul. Arkońska M.Szczecin M.Szczecin tak tak POWIAT : Szczecinecki 8 Szpital w Szczecinku Sp. z o.o Szczecinek ul. Kościuszki Szpital w Szczecinku - Oddziały Szpitalne Szczecinek ul. Kościuszki Szczecinek tak ) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 20 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru. 2) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 202 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania. 7

72 Tabela nr 22. Wykaz szpitalnych oddziałów ratunkowych (stan na dzień lipca 205 r.) L.P Świadczeniodawca Adres powiat Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie ul. Niedziałkowskiego 4A Choszczno choszczeński 2 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Niechorska Gryfice gryficki 3 Samodzielny Publiczny Szpitalny Kliniczny Nr im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej Szczecin Miasto Szczecin 4 Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. T. Chałubińskiego Koszalin Miasto Koszalin 5 Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. ul. Kościuszki Szczecinek szczecinecki 6 Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim ul. Wojska Polskiego Stargard Szczeciński stargardzki 7 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Arkońska 4, Szczecin Miasto Szczecin 8 Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Szczecin Miasto Szczecin 72

73 2.4. Centrum urazowe, jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Centrum urazowe 73

74 Jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Tabela nr 23. Jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (stan na 3 grudnia 204 r.) Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego stan na dzień 3 grudnia 204 r Lp. Powiat Nazwa szpitala Adres szpitala Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego ¹) Adres lokalizacji oddziału szpitalnego Kod TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego M. Szczecin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Szczecin ul. Unii Lubelskiej Szczecin ul. Unii Lubelskiej Oddział szpitalny wyspecjalizowany w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego 8a 8b 8c 8d 8e Nazwa własna oddziału szpitalnego Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych Kl. Chirurgii Ręki i Chirurgii Ogólnej Oddział Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Gastroenterologicznej Kl. Ortopedii i Traumatologii Dorosłych Kl. Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Kl. Neurologii z pododdziałem udarowym Kl. Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej VII część kodu resortowego ²) Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu resortowego ²) Liczba łóżek według stanu w dniu 3 XII Dziedzina medyczna zgodnie z X częścią kodu resortowego ²) 0,05, 5, 2, 25, ,25, ,40, , , ,59, ,33 74

75 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego stan na dzień 3 grudnia 204 r Lp. Powiat Nazwa szpitala Adres szpitala Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego ¹) Adres lokalizacji oddziału szpitalnego Kod TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego Cd M. Szczecin 2 M. Szczecin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Szczecin ul. Mączna Szczecin ul. Unii Lubelskiej Szczecin ul. Mączna Szczecin ul. Unii Lubelskiej Szczecin ul. Mączna Szczecin ul. Św. Wojciecha Oddział szpitalny wyspecjalizowany w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego 8a 8b 8c 8d 8e Nazwa własna oddziału szpitalnego Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kl. Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej Kl. Otolaryngologii i Onkologii Otolaryngologicznej VII część kodu resortowego ²) Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu resortowego ²) Liczba łóżek według stanu w dniu 3 XII Dziedzina medyczna zgodnie z X częścią kodu resortowego ²) , ,24,35, ,6,02,24 Kl. Gastroenterologii ,7,33,47 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci ,33 Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii Pododdział Intensywnej Terapii i Anestezjologii Oddział I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii Oddział Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii Oddział Kliniczny Pediatrii, Nefrologii ze Stacją Dializ i Leczenia Ostrych Zatruć , 30, , , 28, , , 28, 69 75

76 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego stan na dzień 3 grudnia 204 r Lp. Powiat Nazwa szpitala Adres szpitala Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego ¹) Adres lokalizacji oddziału szpitalnego Kod TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego Cd 2 M. Szczecin Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Szczecin ul. Mączna Szczecin ul. Mączna Szczecin ul. Św. Wojciecha Szczecin ul. Mączna Oddział szpitalny wyspecjalizowany w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego 8a 8b 8c 8d 8e Nazwa własna oddziału szpitalnego Oddział Anestezjologii dla dzieci Oddział Chirurgii Dziecięcej, Oparzeń i Urologii Oddział Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii Centrum Leczenia Oparzeń - Pododdział Oddziału Chirurgii Dziecięcej, Oparzeń i Urologii Oddział Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych Pododdział Neurochirurgii Dorosłych Oddział Chorób Wewnętrznych Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej III Oddział Ogólnopsychiatryczny V Oddział Ogólnopsychiatryczny z pododdziałem leczenia zaburzeń afektywnych VII część kodu resortowego ²) Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu resortowego ²) Liczba łóżek według stanu w dniu 3 XII Dziedzina medyczna zgodnie z X częścią kodu resortowego ²) ,03, , ,45,

77 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego stan na dzień 3 grudnia 204 r Lp. Powiat Nazwa szpitala Adres szpitala Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego ¹) Adres lokalizacji oddziału szpitalnego Kod TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego Oddział szpitalny wyspecjalizowany w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego 8a 8b 8c 8d 8e Nazwa własna oddziału szpitalnego VII część kodu resortowego ²) Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu resortowego ²) Liczba łóżek według stanu w dniu 3 XII Dziedzina medyczna zgodnie z X częścią kodu resortowego ²) Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć M. Szczecin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie 70- Szczecin al. Powstańców Wielkopolskich Szczecin al. Powstańców Wielkopolskich Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym , 0 Klinika Kardiochirurgii 002, ,0 Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej ,05, ,4 Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej , 05, , 05 77

78 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego stan na dzień 3 grudnia 204 r Lp. Powiat Nazwa szpitala Adres szpitala Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego ¹) Adres lokalizacji oddziału szpitalnego Kod TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego 4 M. Szczecin Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Szczecin ul. Arkońska Szczecin ul. Arkońska Oddział szpitalny wyspecjalizowany w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego 8a 8b 8c 8d 8e Nazwa własna oddziału szpitalnego VII część kodu resortowego ²) Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu resortowego ²) Liczba łóżek według stanu w dniu 3 XII Dziedzina medyczna zgodnie z X częścią kodu resortowego ²) Oddział Dziecięcy , 08 Oddział Dziecięcy Obserwacyjno-Zakaźny Oddział Kardiologii dla Dzieci Oddział Neurologii Oddział Udarowy ,33 Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Zatruć ,57,69 Oddział Kardiologii, Kardiologii Inwazyjnej i Chorób Wewnętrznych Oddział Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii ,05,39,

79 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego stan na dzień 3 grudnia 204 r Lp. Powiat Nazwa szpitala Adres szpitala Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego ¹) Adres lokalizacji oddziału szpitalnego Kod TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego Oddział szpitalny wyspecjalizowany w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego 8a 8b 8c 8d 8e Nazwa własna oddziału szpitalnego Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii VII część kodu resortowego ²) Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu resortowego ²) Liczba łóżek według stanu w dniu 3 XII Dziedzina medyczna zgodnie z X częścią kodu resortowego ²) Oddział Kardiologiczny M. Szczecin 09 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Szczecinie ul. Piotra Skargi Szczecin, ul. P. Skargi Oddział Chirurgii Ogólnej Oddział Chorób Wewnętrzny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii M. Szczecin Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ul. Jagiellońska ul. Jagiellońska Oddział Neurologii ,22,33 Oddział Neurochirurgii Oddział Chirurgii Ogólnej Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Gastroenterologii ,05,25,39,37, ,53,07,5 79

80 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego stan na dzień 3 grudnia 204 r Lp. Powiat Nazwa szpitala Adres szpitala Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego ¹) Adres lokalizacji oddziału szpitalnego Kod TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego 7 M. Szczecin 8 Koszalin Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego Szpital Wojewódzki im, M. Kopernika w Koszalinie Szczecin ul. A. Sokołowskiego Koszalin ul. T.Chałubińskiego Szczecin ul. A. Sokołowskiego Koszalin ul. T.Chałubińskiego Oddział szpitalny wyspecjalizowany w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego 8a 8b 8c 8d 8e Nazwa własna oddziału szpitalnego Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Chorób Wewnętrznych Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej VII Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej VIII Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej V Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej VI Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych VII część kodu resortowego ²) Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu resortowego ²) Liczba łóżek według stanu w dniu 3 XII Dziedzina medyczna zgodnie z X częścią kodu resortowego ²) , Oddział Neurologii Oddział Neurochirurgii

81 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego stan na dzień 3 grudnia 204 r Lp. Powiat Nazwa szpitala Adres szpitala Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego ¹) Adres lokalizacji oddziału szpitalnego Kod TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego Oddział szpitalny wyspecjalizowany w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego 8a 8b 8c 8d 8e Nazwa własna oddziału szpitalnego VII część kodu resortowego ²) Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu resortowego ²) Liczba łóżek według stanu w dniu 3 XII Dziedzina medyczna zgodnie z X częścią kodu resortowego ²) Oddział Kardiologii Cd 8 Koszalin Szpital Wojewódzki im, M. Kopernika w Koszalinie Koszalin ul. T.Chałubińskiego Koszalin ul. T.Chałubińskiego Oddział Chirurgii Dziecięcej i Urazowo- Ortopedycznej ,25 Oddział Chirurgii Ogólnej Oddział Chirurgii Urazowej Ortopedycznej Oddział Wewnętrzny "B" Oddział Wewnętrzny "C" Oddział Dziecięcy M. Świnoujście Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o Świnoujście ul. Mieszka I Świnoujście ul. Mieszka I Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej Oddział Chirurgii Ogólnej Oddział Chorób Wewnętrznych Oddział Pediatryczny białogardzki Szpital Powiatowy w Białogardzie Białogard ul. Chopina Białogard ul. Szpitalna Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Chirurgiczny

82 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego stan na dzień 3 grudnia 204 r Lp. Powiat Nazwa szpitala Adres szpitala Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego ¹) Adres lokalizacji oddziału szpitalnego Kod TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego Oddział szpitalny wyspecjalizowany w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego 8a 8b 8c 8d 8e Nazwa własna oddziału szpitalnego VII część kodu resortowego ²) Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu resortowego ²) Liczba łóżek według stanu w dniu 3 XII Dziedzina medyczna zgodnie z X częścią kodu resortowego ²) Cd 0 białogardzki Szpital Powiatowy w Białogardzie Białogard ul. Chopina Białogard ul. Szpitalna Oddział Noworotkowo- Dziecięcy Oddział Wewnętrzny choszczeński Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie Choszczno ul. M.Niedziałkowskiego Choszczno ul. M.Niedziałkowskiego Oddział Psychomatyczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Chirurgiczny Oddział Internistyczno- Kardiologiczny Oddział Pediatryczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii drawski Szpitale Polskie S.A. Drawskie Centrum Specjalistyczne Drawsko Pomorskie ul. Chrobrego Drawsko Pomorskie ul. Chrobrego Oddział Chirurgii Ogólnej Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Oddział Chorób Wewnętrznych Oddział Pediatryczno- Neonatologiczny

83 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego stan na dzień 3 grudnia 204 r Lp. Powiat Nazwa szpitala Adres szpitala Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego ¹) Adres lokalizacji oddziału szpitalnego Kod TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego 3 goleniowski 4 goleniowski Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z o. o Nowogard ul. Wojska Polskiego Goleniów ul. Nowogardzka Nowogard ul. Wojska Polskiego Goleniów, ul. Nowogardzka Oddział szpitalny wyspecjalizowany w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego 8a 8b 8c 8d 8e Nazwa własna oddziału szpitalnego Oddział chirurgiczny z SIN Oddział Wewnętrzny z SIN Oddział Pediatryczny z SIN VII część kodu resortowego ²) Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu resortowego ²) Liczba łóżek według stanu w dniu 3 XII Dziedzina medyczna zgodnie z X częścią kodu resortowego ²) Oddział Chirurgiczny Oddział Pediatryczny Oddział Intensywnej Opieki Medycznej Oddział Wewnętrzny Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii gryficki Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach Gryfice ul. Niechorska Gryfice ul. Niechorska Oddział Neurologiczny Oddział Neurochirurgiczny Oddział Chirurgiczny Oddział Ortopedyczny Oddział Pediatryczny Oddział Wewnętrzny Oddział Psychiatryczny

84 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego stan na dzień 3 grudnia 204 r Lp. Powiat Nazwa szpitala Adres szpitala Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego ¹) Adres lokalizacji oddziału szpitalnego Kod TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego 6 gryfiński 7 kamieński Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim Gryfino ul. Parkowa Kamień Pomorski ul. Szpitalna Gryfino ul. Parkowa Kamień Pomorski ul. Szpitalna 0 Oddział szpitalny wyspecjalizowany w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego 8a 8b 8c 8d 8e Nazwa własna oddziału szpitalnego VII część kodu resortowego ²) Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu resortowego ²) Liczba łóżek według stanu w dniu 3 XII Dziedzina medyczna zgodnie z X częścią kodu resortowego ²) Oddział Chirurgiczny Oddział Chirurgii Ogólnej Oddział Pediatrii Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Neurologiczny Oddział Chorób Wewnętrznych ,57,67,47,44 8 kołobrzeski Regionalny Szpital w Kołobrzegu Kołobrzeg ul. Łopuskiego Kołobrzeg ul. Łopuskiego Oddział Kardiologii Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Oddział Pediatryczny Oddział Chirurgii Ogólnej ,05,39 Oddział Psychiatryczny ,69 84

85 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego stan na dzień 3 grudnia 204 r Lp. Powiat Nazwa szpitala Adres szpitala Numer księgi rejestrowej podmiotu Adres lokalizacji oddziału szpitalnego Kod TERYT lokalizacji Oddział szpitalny wyspecjalizowany w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego leczniczego ¹) oddziału szpitalnego 8a 8b 8c 8d 8e Nazwa własna oddziału szpitalnego VII część kodu resortowego ²) Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu resortowego ²) Liczba łóżek według stanu w dniu 3 XII Dziedzina medyczna zgodnie z X częścią kodu resortowego ²) Oddział Chirurgiczny z blokiem operacyjnym myśliborski Szpital Barlinek Sp. z o.o Barlinek ul. Szpitalna Barlinek ul. Szpitalna Oddział Chorób Wewnętrznych Oddział Pediatryczno- Neonatologiczny myśliborski Szpital w Dębnie Spółka z o.o Dębno ul. Kościuszki Dębno ul.kościuszki Oddział Chirurgii Ogólnej , 0 Oddział Wewnętrzny pyrzycki 22 świdwiński Szpital Powiatowy w Pyrzycach Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o Pyrzyce ul. Jana Pawła II nr Połczyn- Zdrój ul. Gwardii Ludowej Pyrzyce ul. Jana Pawła II nr Połczyn- Zdrój ul. Gwardii Ludowej Oddział Dziecięcy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (dorośli) Oddział Chirurgiczny Ogólny (dorośli) Oddział Chorób Wewnętrznych Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (dorośli) Oddział Chirurgiczny Oddział Wewnętrzny Oddział Pediatryczny

86 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego stan na dzień 3 grudnia 204 r Lp. Powiat Nazwa szpitala Adres szpitala Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego ¹) Adres lokalizacji oddziału szpitalnego Kod TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego 23 sławieński 24 stargardzki Szpital Powiatowy w Sławnie Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sławno ul. I Pułku Ułanów Stargard Szczeciński ul. Wojska Polskiego Sławno ul. I Pułku Ułanów Stargard Szczeciński ul. Wojska Polskiego Oddział szpitalny wyspecjalizowany w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego 8a 8b 8c 8d 8e Nazwa własna oddziału szpitalnego Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii Oddział Chirurgiczno- Ortopedyczny Oddział Chirurgiczno- Ortopedyczny Oddział Dziecięco - Noworodkowy VII część kodu resortowego ²) Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu resortowego ²) Liczba łóżek według stanu w dniu 3 XII Dziedzina medyczna zgodnie z X częścią kodu resortowego ²) Oddział Wewnętrzny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Chorób Wewnętrznych Oddział Chirurgiczny Ogólny Oddział Pediatryczny

87 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego stan na dzień 3 grudnia 204 r Lp. Powiat Nazwa szpitala Adres szpitala Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego ¹) Adres lokalizacji oddziału szpitalnego Kod TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego Oddział szpitalny wyspecjalizowany w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego 8a 8b 8c 8d 8e Nazwa własna oddziału szpitalnego VII część kodu resortowego ²) Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu resortowego ²) Liczba łóżek według stanu w dniu 3 XII Dziedzina medyczna zgodnie z X częścią kodu resortowego ²) Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii szczecinecki Szpital w Szczecinku Sp. z o.o Szczecinek ul. Kościuszki Szczecinek ul. Kościuszki Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej , Oddział Pediatryczny Oddział Chorób Wewnętrznych szczecinecki Centrum Kardiologii Allenort Szczecinek ul. Kościuszki Szczecinek ul. Kościuszki Oddział Kardiologiczny Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

88 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego stan na dzień 3 grudnia 204 r Oddział szpitalny wyspecjalizowany w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Lp. Powiat Nazwa szpitala Adres szpitala 27 wałecki 07 Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu Wałcz ul. Kołobrzeska Wałcz ul. Kołobrzeska 44 Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego ¹) Adres lokalizacji oddziału szpitalnego Wałcz ul. Kołobrzeska 44 Kod TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego a 8b 8c 8d 8e Nazwa własna oddziału szpitalnego Oddział Intensywnej Terapii dorośli Oddział Chirurgiczny Ogólny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu dorośli VII część kodu resortowego ²) Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu resortowego ²) Liczba łóżek według stanu w dniu 3 XII Dziedzina medyczna zgodnie z X częścią kodu resortowego ²) , ,34,89, ,89,90 Oddział Neurologiczny ,95 Oddział Pediatryczny ,88 Oddział Wewnętrznych ,53,83,85 Oddział Psychiatryczny ,83,93 ) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 20 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru. 2) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 202 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania. 88

89 Tabela nr 24. Jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego zakontraktowane przez ZOW NFZ (świadczenia zakontraktowane na 205 r.) Oddziały szpitalne wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Lp. Podmiot Leczniczy Adres intensywnej terapii Intensywnej terapii dla dzieci pediatryczny wewnętrzny neurologiczny neurologiczny dziecięcy neurochirurgiczny neurochirurgiczny dla dzieci kardiologiczny kardiologiczny dziecięcy chirurgiczny chirurgii dziecięcej ortopedii i traumatologii narządów ruchu ortopedii i traumatologii narządów ruchu dla dzieci kardiochirurgiczny kardiologii inwazyjnej toksykologiczny torakochirurgiczny psychiatryczny Psychiatryczny dla dzieci Szpital Barlinek Sp. z o.o. Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie Szpital w Dębnie Sp. z o.o. Drawskie Centrum Specjalistyczne Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Barlinek ul. Szpitalna 0 x x x Białogard ul. Chopina 29 x x x x Choszczno Niedziałkowskiego 4a x x x x Dębno ul. Kościuszki 58 x x x Drawsko Pomorskie ul. B. Chrobrego 4 x x x x x Goleniów ul. Nowogardzka 2 x x x x Gryfice ul. Niechorska 27 x x x x x x x x x Resko ul. Szpitalna 8 x 89

90 Oddziały szpitalne wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Lp. Podmiot Leczniczy Adres intensywnej terapii Intensywnej terapii dla dzieci pediatryczny wewnętrzny neurologiczny neurologiczny dziecięcy neurochirurgiczny neurochirurgiczny dla dzieci kardiologiczny kardiologiczny dziecięcy chirurgiczny chirurgii dziecięcej ortopedii i traumatologii narządów ruchu ortopedii i traumatologii narządów ruchu dla dzieci kardiochirurgiczny kardiologii inwazyjnej toksykologiczny torakochirurgiczny psychiatryczny Psychiatryczny dla dzieci 8 Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o Gryfino ul. Parkowa 5 x x 9 Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim Kamień Pomorski ul. Szpitalna 0 x x x 0 2 Regionalny Szpital w Kołobrzegu Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy Kołobrzeg ul. Łopuskiego 3 x x x x x x x x x Koszalin ul. Chałubińskiego 7 x x x x x x x x x x x Nowogard ul. W. Polskiego 7 x x x 3 Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o Połczyn- Zdrój ul. Gwardii Ludowej 5 x x x 4 Szpital Powiatowy w Pyrzycach Szpital Powiatowy ul. Jana Pawła II nr Pyrzyce x x x x 90

91 Oddziały szpitalne wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Lp. Podmiot Leczniczy Adres intensywnej terapii Intensywnej terapii dla dzieci pediatryczny wewnętrzny neurologiczny neurologiczny dziecięcy neurochirurgiczny neurochirurgiczny dla dzieci kardiologiczny kardiologiczny dziecięcy chirurgiczny chirurgii dziecięcej ortopedii i traumatologii narządów ruchu ortopedii i traumatologii narządów ruchu kardiochirurgiczny dla dzieci kardiologii inwazyjnej toksykologiczny torakochirurgiczny psychiatryczny Psychiatryczny dla dzieci Szpital Powiatowy w Sławnie Samodzielny Publiczny Wielospecjalistycz ny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznej w Szczecinie Sławno ul. Płk. Ułanów Stargard Szczeciński ul. Woj. Polskiego Szczecin ul. Unii Lubelskiej Szczecin u. Broniewskiego 22/26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Police ul. Siedlecka2 x x x 70- Szczecin al. Powstańców Wielkopolskic h 72 x x x x x x x 9

92 Oddziały szpitalne wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Lp. Podmiot Leczniczy Adres intensywnej terapii Intensywnej terapii dla dzieci pediatryczny wewnętrzny neurologiczny neurologiczny dziecięcy neurochirurgiczny neurochirurgiczny dla dzieci kardiologiczny kardiologiczny dziecięcy chirurgiczny chirurgii dziecięcej ortopedii i traumatologii narządów ruchu ortopedii i traumatologii kardiochirurgiczny narządów ruchu dla dzieci kardiologii inwazyjnej toksykologiczny torakochirurgiczny psychiatryczny Psychiatryczny dla dzieci 9 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Szczecin ul. Arkońska 4 x x x x x x x x x Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szczecin ul. Piotra Skargi 9- x x x x x 2 Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego Szczecin- Zdunowo ul. Sokołowskieg o x x x x x Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie Szpital w Szczecinku Sp. z o.o Szczecin ul. Jagiellońska Szczecinek ul. Kościuszki 38 x x x x x x x x x x x 92

93 Oddziały szpitalne wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Lp. Podmiot Leczniczy Adres intensywnej terapii Intensywnej terapii dla dzieci pediatryczny wewnętrzny neurologiczny neurologiczny dziecięcy neurochirurgiczny neurochirurgiczny dla dzieci kardiologiczny kardiologiczny dziecięcy chirurgiczny chirurgii dziecięcej ortopedii i traumatologii narządów ruchu ortopedii i traumatologii narządów ruchu dla dzieci kardiochirurgiczny kardiologii inwazyjnej toksykologiczny torakochirurgiczny psychiatryczny Psychiatryczny dla dzieci 24 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Szczecin ul. Mączna 4 x x x x x x x x x Szczecin ul. Wojciecha 7 x x 25 Centrum Kardiologii Allenort Szczecinek ul. Kilińskiego 7 x x Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. 07 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie *zakontraktowane na 205 r Świnoujście ul. Mieszka I 7 x x x x Wałcz ul. Kołobrzeska 44 x x x x x x x Koszalin 2l. Szpitalna 2 x X- oznaczenie oddziału zakontraktowanego 93

94 2.5. Szpitale w województwie wraz z profilem oddziałów i liczba łóżek Tabela nr 25. Wykaz szpitali w województwie zachodniopomorskim wraz z profilem oddziałów i liczbą łóżek stan na dzień stycznia 205 r. Tabela nr 25 - Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów i liczbą łóżek oraz liczbą łóżek możliwą do zwiększenia - stan na stycznia 205 r. Lp. Powiat Nazwa Szpitala Adres szpitala Nazwa własna oddziału M. Szczecin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Szczecin ul. Unii Lubelskiej Szczecin ul. Broniewskiego Police ul. Siedlecka 2 Liczba łóżek w oddziale Liczba łóżek możliwa do zwiększenia w oddziale Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej 39 3 Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i 40 4 Kardiologii Wieku Rozwojowego Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej / Kl. Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu 38 3 Klinika Chirurgii Ogólnej i Reki 8 2 Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej 43 4 Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej 2 2 Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej 30 3 Klinika Neurologii 36 3 Klinika Gastroenterologii 30 3 Klinika Hematologii 32 3 Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych 33 3 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 6 0 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci 8 0 Centrum Leczenie Urazów Wielonarządowych 8 0 Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej 7 2 Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych 2 2 Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych 2 2 Klinika Psychiatrii 90 0 Klinika Ginekologii i Uroginekologii 3 0 Klinika Medycyny Rozrodu i Ginekologii 5 0 Klinika Medycyny Matczyno - Podowej i Ginekologii 45 2 Klinika Neonatologii 30 3 Klinika Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej 23 3 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych i Dzieci 6 0 Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych 33 3 Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych

95 2 M. Szczecin Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Szczecin ul. Mączna Szczecin ul. Św. Wojciecha 7 III Oddział Ogólnopsychiatryczny 90 0 V Oddział Ogólnopsychiatryczny z pododdziałem leczenia zaburzeń afektywnych Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej VI Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny 64 0 Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny 60 0 Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii 7 0 Pododdział Intensywnej Terapii i Anestezjologii Oddział I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii 32 0 Oddział Okulistyczny 20 0 Oddział Neurochirurgii Dziecięcej iz Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych 4 0 Pododdział Neurochirurgii Dorosłych 9 3 Oddział położniczo-ginekologiczny 66 0 Oddział Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii 5 0 Oddział Urologiczny 20 8 Oddział Chorób Wewnętrznych 30 0 Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy 80 0 Oddział dzienny otolaryngologiczny 4 4 Dzienny Oddział Rehabilitacyjny 20 0 Centrum Leczenia Oparzeń - Pododdział Oddziału Chirurgii Dziecięcej, Oparzeń i Urologii Oddział Kliniczny Pediatrii, Nefrologii ze Stacją Dializ i Leczenia Ostrych Zatruć Oddział Anestezjologii dla dzieci 3 0 Oddział Chirurgii dziecięcej, Oparzeń i Urologii Oddział Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu 28 0 I Oddział Dzienny Leczenia Nerwic 25 0 II Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny

96 3 M. Szczecin 4 M. Szczecin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony 70- Szczecin al. Powstańców Wielkopolskich Szczecin ul. Arkońska 4 Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć 5 0 Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym 30 0 Klinika Kardiochirurgii 34 0 Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii 35 0 Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej 20 0 Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 27 Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej 3 0 Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych 43 0 Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i 32 0 Dziewcząt Klinika Położnictwa i Ginekologii 44 0 Klinika Okulistyczna I i II 30 0 Klinika Okulistyki Dziecięcej 8 0 Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej 48 0 Klinika Patologii Noworodkowej 4 0 Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiochirurgii 20 Oddział Onkologii Klinicznej 8 Oddział Dziecięcy 6 0 Oddział Dziecięcy Obserwacyjno-Zakaźny 38 0 Oddział Kardiologii Dziecięcej 20 0 Oddział Dermatologii i Alergologii 28 3 Oddział Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych 43 2 Oddział Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego 22 0 Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii 47 2 Oddział Geriatrii i Przewlekle Chorych 6 0 Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów 34 2 Immunologicznych Oddział Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby 5 5 Oddział Otolaryngologii dla Dorosłych i Dzieci 26 0 Oddział Reumatologii 28 2 Oddział Rehabilitacji 2 0 Oddział Rehabilitacji Neurologicznej 5 0 Oddział Neurologii 33 0 Oddział Udarowy 2 0 Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Zatruć z Pododdziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii 6 0 dla dzieci Oddział Kardiologii, Kardiologii 98 0 Inwazyjnej i Chorób Wewnętrznych Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

97 Cd M. Szczecin M. Szczecin M. Szczecin Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony 09 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie Szczecin ul. Arkońska Szczecinie ul. Piotra Skargi 9 - ul. Jagiellońska 44 Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej 58 6 Oddział Chirurgii Naczyniowej 9 0 Oddział Nefrologii i Transplantacji Nerek 32 0 Oddział Urologii 2 2 Oddział Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych 20 0 Oddział Okulistyki 6 0 Szpitalny Oddział Ratunkowy 0 Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii 26 2 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 6 0 Oddział Kardiologiczny 30 0 Oddział Chirurgii Ogólnej 25 5 Oddział Chorób Wewnętrzny 25 Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 35 0 Oddział Chorób Wewnętrznych 25 5 Oddział Endokrynologii 2 0 Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej 0 0 Oddział Urologii 8 0 Oddział Otolaryngologii 0 0 Oddział Dermatologii 0 0 Oddział Hematologii 20 5 Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki 25 0 Kardiochirurgii Oddział Anestezjologii i 4 0 Intensywnej Terapii Oddział Neurologii 5 Oddział Neurochirurgii 8 0 Oddział Neurologii i pododdziałem intensywnego nadzoru neurologicznego, opieki długoterminowej, pododdziałem rehabilitacji pooperacyjnej 35 0 Oddział Chirurgii Ogólnej 3 0 Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Chemioterapii 40 0 Pododdział Chirurgii Naczyniowej 8 0 Pododdział Urazowo- Ortopedyczny 4 0 Pododdział Urologiczny 4 0 Oddział Ginekologiczny 23 0 Oddział Okulistyczny 0 97

98 7 M. Szczecin 8 Koszalin Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie Szczecin ul. A. Sokołowskiego Koszalin ul. T.Chałubińskiego 7 Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc I 86 0 Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii II 6 0 Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc III 72 0 Oddział Chorób Wewnętrznych IV 47 0 Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej V 52 0 Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej VI 55 0 Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji VII 60 0 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 5 3 Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej VIII 4 0 Oddział Onkologii i Chemioterapii 38 0 Oddział Wewnętrzny "B" z Pododdziałem Nefrologicznym 35 0 Oddział Wewnętrzny "C" z Pododdziałem Diabetologii 23 0 Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru 45 0 Kardiologicznego oraz Pracowniami Oddział Chirurgii Ogólnej z Poradnią Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Blokiem 30 0 Operacyjnym Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej z Blokiem 34 0 Operacyjnym Oddział Chirurgii Dziecięcej i Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń z 8 0 Blokiem Operacyjnym Oddział Urologii z Blokiem Operacyjnym i Pracownia USG 24 0 Oddział Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Stomatologicznej i Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami 2 0 Audiologii i VNG Oddział Okulistyki z Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami 2 0 Angiografii i Ortoptyki Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Izba Przyjęć, Pododdziałami Położniczym, Patologii Ciąży, Ginekologii z blokami: Operacyjnym 7 0 i Porodowo-Operacyjnym oraz Pracownia USG Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym, z Pododdziałem Leczenia 29 0 Padaczek Pracownia EEG Oddział Dermatologii z Izbą Przyjęć 22 0 Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem Hepatologii oraz Izbą 42 0 Przyjęć 98

99 Cd 8 9 Koszalin M. Świnoujście 0 białogardzki choszczeński Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Białogardzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie Koszalin ul. T.Chałubińskiego Świnoujście ul. Mieszka I Białogard ul. Chopina Choszczno ul. M.Niedziałkowskiego 4 Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka i Wcześniaka Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej oraz Neurologii Dziecięcej i Izbą Przyjęć Dziecięcą Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej Oddział Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym Szpitalny Oddział Ratunkowy 6 0 Oddział Chirurgii Naczyniowej z Blokiem Operacyjnym Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej Oddział Chirurgii Ogólnej 24 5 Oddział Chorób Wewnętrznych 38 8 Oddział Położniczoginekologiczny 26 7 Oddział Noworodkowy 0 0 Oddział Pediatryczny 0 5 Anestezjologii i Intensywnej Terapii 4 0 Wewnętrzny 30 0 Chirurgiczny 28 0 Położniczo-Ginekologiczny 24 0 Noworodkowo-Dziecięcy 35 0 Psychosomatyczny 29 0 Reumatologii 20 0 Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 75 0 Rehabilitacji Neurologicznej 75 0 Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy Corda 5 0 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 4 Oddział Chirurgiczny 35 Oddział Internistyczno- Kardiologiczny 70 Oddział Pediatryczny 35 Oddział Ginekologiczno- Położniczy 40 Oddział Neonatologiczny 8 Oddział Rehabilitacji 35 Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej 50 Szpitalny Oddział Ratunkowy 5 Stacja Hemodializ

100 2 drawski 3 goleniowski 4 goleniowski 5 gryficki 6 gryfiński Szpitale Polskie S.A. Drawskie Centrum Specjalistyczne Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z o. o. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o Drawsko Pomorskie ul. Chrobrego Nowogard ul. Wojska Polskiego Goleniów ul. Nowogardzka Gryfice ul. Niechorska 27 Resko ul. Szpitalna Gryfino ul. Parkowa 5 Szpitalny Oddział Ratunkowy 2 0 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Chirurgii Ogólnej 36 0 Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej 5 0 Oddział Chorób Wewnętrznych 35 0 Oddział Pediatryczno-Neonatologiczny 25 0 Oddział Ginekologiczno -Położniczy 25 0 Oddział Chirurgiczny z SIN 22 Oddział Wewnętrzny z SIN 30 Oddział Ginekologiczno - Położniczy 24 Oddział Neonatologiczny 5 Oddział Pediatryczny 5 8 Hospicjum stacjonarne 5 brak kontraktu Oddział Chirurgiczny 25 2 Oddział Wewnętrzny 40 2 Oddział Pediatryczny 20 0 Oddział Intensywnej Opieki Medycznej 3 0 Oddział Ginekologiczno- Położniczy 26 0 Oddział Noworodkowy 6 0 Oddział Alergologiczny 0 0 Oddział Chirurgiczny 35 3 Oddział Ortopedyczny 25 0 Oddział Wewnętrzny 68 6 Oddział Ginekologiczny 38 0 Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii 2 0 Oddział Noworodkowy 20 0 Oddział Neurochirurgiczny 8 4 Oddział Neurologiczny 30 2 Oddział Okulistyczny 4 0 Oddział Laryngologiczny 0 0 Oddział Pediatryczny 25 0 Oddział Psychiatryczny 58 0 Oddział Rehabilitacyjny 46 0 Oddział Odwykowy 30 0 Szpitalny Oddział Ratunkowy 0 0 Oddział Oparzeniowy 22 7 Zakład Opiekuńczo Leczniczy 49 0 Oddział Chirurgiczny 5 0 Odział Wewnętrzny 8 0 Oddział Chirurgiczny 0 0 Oddział Ginekologiczno-Położniczy 24 0 Oddział Noworodkowy 0 0 Oddział Medycyny Paliatywnej 5 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, 26 0 Zakład Pielęgnac-Opiek. Psychiatryczny

101 7 kamieński 8 kołobrzeski 9 myśliborski 20 myśliborski 2 pyrzycki 22 świdwiński Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim Regionalny Szpital w Kołobrzegu Szpital Barlinek Sp. z o.o. Szpital w Dębnie Spółka z o.o. Szpital Powiatowy w Pyrzycach Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o Kamień Pomorski ul. Szpitalna Kołobrzeg ul. Łopuskiego Barlinek ul. Szpitalna Dębno ul. Kościuszki Pyrzyce ul. Jana Pawła II nr Połczyn- Zdrój ul. Gwardii Ludowej5 Oddział chirurgiczny 25 0 Oddział Chorób Wewnętrznych 26 0 Oddział Pediatryczny 0 0 Oddział Ginekologiczno- Położniczy 5 0 Oddział Neonatologiczny 0 0 Oddział Kardiologii 42 0 Oddział Chorób Wewnętrznych 44 0 Oddział Neurologiczny 36 0 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 7 0 Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej 26 0 Oddział Pediatryczny 4 0 Oddział Chirurgii Ogólnej 48 0 Oddział Psychiatryczny 50 0 Oddział Pediatryczny 4 0 Oddział Okulistyczny 25 0 Oddział Otolaryngologiczny 30 0 Oddział Rehabilitacyjny 4 0 Oddział ginekologicznopołożniczy 36 0 Oddział Neonatologiczny 20 0 Oddział Chorób Wewnętrznych 43 6 Oddział Pediatryczni- Neonatologiczny -pediatria Oddział Pediatryczni- Neonatologiczny - neonatologia Oddział Ginekologiczno- Położniczy (ginekologia i położnictwo) Oddział Chirurgiczny z blokiem operacyjnym Oddział Chirurgii Ogólnej 20 4 Oddział Dziecięcy 22 5 Oddział Wewnętrzny 42 6 Oddział Położniczo- Ginekologiczny 2 4 Oddział Neonatologiczny 9 łóżeczek 0 Oddział Chorób Wewnętrznych 60 0 Oddział Chirurgiczny 25 0 Oddział Urazowo-Ortopedyczny 30 0 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 5 0 Oddział Chirurgiczny 20 0 Oddział Wewnętrzny 36 0 Oddział Pediatryczny 6 0 Oddział ginekologiczno-położniczy

102 23 sławieński Szpital Powiatowy w Sławnie Sławno ul. I Pułku Ułanów 9 Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii Oddział Chirurgiczno - Ortopedyczny (chirurgia ogólna) Oddział Chirurgiczno - Ortopedyczny (ortopedia) Oddział Dziecięco - Noworodkowy (pediatria) Oddział Dziecięco - Noworodkowy (neonatologia) Oddział Wewnętrzny 37 0 Oddział Ginekologiczno - Położniczy 30 0 Oddział Reumatologii i Rehabilitacji Leczniczej 30 0 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 5 0 Oddział Chorób Wewnętrznych 4 0 Oddział Chirurgiczny Ogólny 38 0 Oddział Pediatryczny stargardzki 25 szczecinecki 26 szczecinecki Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. Centrum Kardiologii Allenort 73-0 Stargard Szczeciński ul. Wojska Polskiego Szczecinek ul. Kościuszki Szczecinek ul. Kościuszki 7 Szpitalny Oddział Ratunkowy 5 0 Oddział Otolaryngologiczny 20 0 Oddział Ginekologiczno- Położniczy 37 0 Oddział Neonatologiczny 24 0 Zespół Chirurgii Jednego Dnia (Oddział Okulistyczny, Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej) 8 0 Oddział Rehabilitacyjny 80 0 Oddział Rehabilitacji Neurologicznej 20 0 Oddział Chorób Wewnętrznych 44 2 Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 26 2 Pododdział Urologiczny 6 0 Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej 6 0 Oddział Ginekologiczno- Położniczy 36 2 Oddział Pediatrycznych 5 0 Oddział Intensywnej Terapii 4 2 Oddział Neonatologiczny 9 2 Oddział Kardiologiczny 7 0 Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

103 27 wałecki 07 Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu Wałcz ul. Kołobrzeska Wałcz ul. Kołobrzeska 44 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 6 0 Oddział Chirurgiczny Ogólny 40 0 Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej 20 0 Oddział Neurologiczny 20 0 Oddział Pediatryczny 20 0 Oddział Wewnętrznych 50 0 Oddział Psychiatryczny 47 0 Oddział Ginekologiczno-Położniczy 25 5 Oddział Otolaryngologiczny 20 0 Pododdział Noworodkowy 2 0 Oddział Okulistyczny 20 0 Oddział Zakaźny

104 2.6. Organizacja systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego 2.6. Struktura systemu powiadamiania ratunkowego W województwie zachodniopomorskim struktura powiadamiania ratunkowego oparta jest na funkcjonowaniu dwóch skoncentrowanych dyspozytorniach medycznych, zlokalizowanych w Szczecinie przy ulicy Grodzkiej /5 (KM PSP) oraz w Kołobrzegu przy ulicy Żurawiej 3 (obiekt WSPR), które przyjmują zgłoszenia z numeru alarmowego 999 oraz z centrum powiadamiana ratunkowego (CPR) zlokalizowanego w Szczecinie przy ulicy Wały Chrobrego 4 (budynek ZUW), którego zadaniem jest obsługa zgłoszeń alarmowych kierowanych na numer 2 i przekierowywanie ich do odpowiednich służb, zgodnie ze wstępną selekcją i kwalifikacją tych zgłoszeń. Do dnia 3 grudnia 204 r. zostanie zmieniona lokalizacja jednej dyspozytorni medycznej w Szczecinie z ulicy Grodzkiej /5 (KM PSP) na ul. Wały Chrobrego 4 (budynek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego). Natomiast docelową strukturę systemu powiadamiania ratunkowego w województwie zachodniopomorskim obrazuje zamieszczony poniżej schemat nr. Schemat nr. Struktura systemu powiadamiania ratunkowego w województwie zachodniopomorskim stan docelowy. 04

105 Istotnym elementem systemu powiadamiania ratunkowego jest system powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Od 8 grudnia 203 r. zgłoszenia z numeru alarmowego 2 z terenu województwa zachodniopomorskiego przyjmowane są przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie, a następnie przekazywane do dyspozytorni medycznej zlokalizowanej w Szczecinie przy ulicy Grodzkiej /5 (KM PSP) lub w Kołobrzegu przy ulicy Żurawiej 3 (obiekt WSPR). Wymienione dyspozytornie nadal przyjmują zgłoszenia z numeru alarmowego 999. Schemat nr 2. Struktura systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego dotycząca terenu miasta Szczecina. 05

106 Skoncentrowane dyspozytornie medyczne przyjmują zgłoszenia alarmowe z numeru 999 zgodnie z systematyką określoną w zamieszczonych poniżej tabelach. Tabela nr 26 -SKONCENTROWANA DYSPOZYTORNIA MEDYCZNA W SZCZECINIE Rejon 32/0 M. Szczecin Dobra (Szczecińska) Kołbaskowo Nowe Warpno Police Goleniów Maszewo Nowogard Osina Przybiernów Stepnica M. Świnoujście Dziwnów Golczewo Kamień Pomorski Międzyzdroje Świerzno Wolin Dobra Rejon 32/03 Bierzwnik Choszczno Drawno Krzęcin Recz Opis rejonów operacyjnego zespołów ratownictwa medycznego z podziałem na obsługiwane gminy Rejon 32/02 Lipiany Przelewice Pyrzyce Warnice Bielice Kozielice Barlinek Boleszkowice Dębno Myślibórz Nowogródek Pomorski Pełczyce Banie Cedynia Chojna Gryfino Mieszkowice Moryń Stare Czarnowo Trzcińsko-Zdrój Widuchowa Stargard Szczeciński Chociwel Dobrzany Dolice Ińsko Kobylanka Marianowo Stara Dąbrowa Suchań Lokalizacja dyspozytorni medycznej SZCZECIN ul. Wały Chrobrego 4 Liczba stanowisk dyspozytorów medycznych 6 Liczba obsługiwanych ZRM S P * *zespół sezonowy 06

107 Rejon 32/04 Łobez Radowo Małe Resko Węgorzyno Brojce Gryfice Karnice Płoty Rewal Trzebiatów Kołobrzeg Dygowo Gościno Rymań Siemyśl Ustronie Morskie Będzino Biesiekierz Manowo Mielno Sianów Świeszyno M. Koszalin Rejon 32/ Darłowo Sławno Postomino Rejon 32/2 Malechowo Tabela nr 27-SKONCENTROWANA DYSPOZYTORNIA MEDYCZNA W KOŁOBRZEGU Opis rejonów operacyjnego zespołów ratownictwa medycznego z podziałem na obsługiwane gminy Rejon 32/05 Czaplinek Drawsko Pomorskie Kalisz Pomorski Ostrowice Wierzchowo Złocieniec Wałcz Człopa Mirosławiec Tuczno Rejon 32/06 Świdwin Brzeżno Połczyn Zdrój Rąbino Sławoborze Rejon 32/07 Białogard Karlino Tychowo Rejon 32/08 Szczecinek, Barwice, Borne Sulinowo, Grzmiąca Rejon 32/09 Bobolice Biały Bór Rejon 32/0 Polanów Lokalizacja dyspozytorni medycznej KOŁOBRZEG ul. Żurawia 3 Liczba stanowisk dyspozytorów medycznych Liczba obsługiwanych ZRM S P * *zespół sezonowy 07

108 2.6.2 Struktura i organizacja systemów teleinformatycznych wykorzystywanych na potrzeby systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego W województwie zachodniopomorskim obecnie najbardziej zaawansowane systemy teleinformatyczne, na potrzeby powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, wykorzystywane są przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (łącznie z lokalizacją ambulansów). Tabela nr 25. Sprzęt teleinformatyczny i oprogramowanie wykorzystywane przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego województwa zachodniopomorskiego (wg stanu na r.). Dysponent Jednostki Rodzaj wykorzystywanych urządzeń teleinformatycznych Oprogramowanie wykorzystywane przez dysponentów jednostek Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie INFORMACJA Ww. dysponent ZRM przyjmuje zgłoszenia alarmowe i dysponuje zespołami ratownictwa medycznego z 4 rejonów operacyjnych innych dysponentów. W związku z powyższym nw. dysponenci korzystają z takiego samego sprzętu jak opisany po prawej. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ASKLEPIOS Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie NZOZ Falck Medycyna Region Zachodniopomorski Szpital w Szczecinku Filie WSPR Funkcja: Centrala Telefoniczna : Cisco 3845 (ISR) z AIM-CUE Rejestratory : komputery HP SFF (filie Myślibórz i Kołobrzeg) i komputery przemysłowe w obudowach RACK (pozostałe filie) z systemem operacyjnym Windows XP PRO Enx64 lub Gentoo Linux, Selinux/Grsec; Routery Szyfrujące w filiach: Cisco 8xx Series Cisco7XX series Cisco 26xx Series 2800 I Cisco 84 Systemy podtrzymywania zasilania: APC SUA 0KVA (Szczecin ul.wojska Polskiego) + Agregat 20kva, APCSUA KVA/,5KVA(pozostałe filie); Stacje Robocze dyspozytorów: komputery HP XW6400 (Szczecin), HP DC 2300 (filie); Switche: Cisco 3560( Szczecin)Cisco 2950( filie) oraz dodatkowe switche lokalne do małych rozszyć D-link Drukarki HP Laserjet 022n, HP Laserjet P405, HP Laserjet P 505 Radiolinia Ceragon 38Ghz dla łączności Stacja Treansmisyjna Szymanowskiego <> Mazowiecka Serwerownia WSPR Szczecin Funkcja: Router BGP/Filtrowania Wstępnego: Cisco 3660; Router Szyfrujący WAN: Cisco 282; + switch 3560 dla replikacji portów do podłączenia radiolinii oraz podłączenia miejskiej sieci światłowodowej ( podłączenie Szczecin ul. Grodzka oraz Filia WSPR w Szczecinie Dąbiu) Router Szyfrujący dostępu zdalnego: Cisco ASA 550; Router Szyfrujący dostęp APN dla systemu monitoringu pojazdów: Cisco 72; Switche Corowe: Cisco 2960, Cisco 2950, Cisco 3560G, Cisco 3020x2, Brocade 4/24 SAN Switch for c- Class x 2; Serwery: HP DL 380G5 szt.4, HP DL 360 G4p szt.2, HP BL 460c szt.3 (obudowa C7000), HP AIO 600, HP Program dyspozytorski: SWRM- System Wspomagania Ratownictwa Medycznego- Program Autorski WSPR Szczecin (wersja aktualna na dzień r. to.2.97), Program statystyczny: SWRM (j.w.); Program Rozliczeniowy: SWRM (j.w.); Program mapowy: Aksel sp.z o.o. System AVL wersja specjalna dla WSPR w Szczecinie z obsługą protokołu komunikacyjnego SWRM; Interfejs do Systemu SONAR: SWRM SONAR-program autorski WSPR Szczecin; Interfejs Rejestratorów telefonicznych: SWRM Fontel- Program autorski WSPR Szczecin; System operacyjny serwera SWRM: Gentoo Linux Selinux/Grsec; System operacyjny serwera mapowego: Windows Server 2003 R2; System operacyjny klienta SWRM: Windows XP/XPx64/Windows Server 2003/2008 (terminal services); System operacyjny rejestratorów telefonicznych: Windows XPx64/Linux Gentoo; Silnik Bazodanowy Serwera SWRM: 08

109 360 G5, Clone PC server szt.2; Zasilanie: UPC: UPC SUA 0 KVA; Zasilanie-Agregat : Kipor 38 KW Radiotelefony Motorola DM3600 Przemienniki DR3000 Radiotelefony DP3600 Radiotelefony DP3400 Dupleksery Sinclair Konsola Radiowa Dyspozytorska EOT-AKSEL MySQL/MS Sql 2005; Silnik Bazodanowy Serwera mapowego: MS SQL 2005; System Operacyjny serwera autentyfikacji: Windows Server 2008x64- PDC, Windows Server 2003 R2-BDC Obsługiwanie numeru alarmowego 999 Od sierpnia 202 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonują 2 dyspozytornie medyczne, w ramach, których, 0 stanowisk dyspozytorskich przyjmuje zgłoszenia z numeru alarmowego 999. Lokalizacja dyspozytorni i ich obszar działania zostały zwizualizowane na rysunku poniżej. Rysunek nr 2. Funkcjonujące dyspozytornie medyczne wraz z obszarem działania (stan na dzień 0 czerwca 203 r.) 09

110 2.6.4 Obsługiwanie numeru alarmowego 2 Po pojawieniu się wymogu zastosowania jednolitego numeru 2 przyjęto w Polsce generalną zasadę kierowania połączeń na numer 2 z telefonów stacjonarnych do Państwowej Straży Pożarnej, natomiast połączeń z telefonów mobilnych do Policji. Odebrane zgłoszenia alarmowe były następnie przekazywane do odpowiedniej służby w zależności od rodzaju zgłoszenia. W 200 r. przystąpiono do budowy jednolitego systemu telefonu alarmowego w Polsce, wykorzystującego system centrów powiadamiania ratunkowego rozmieszczonych w województwach i powiązanych systemem teleinformatycznym (sieć OST 2, system SI WCPR). 4 lipca 203 r. telefon 2 uruchomiono w województwie zachodniopomorskim, początkowo tylko dla mieszkańców Szczecina, a do końca 203 r. objęto nim cały obszar województwa. Centrum Powiadamiania Ratunkowego, wchodzące w skład budowanego Systemu Powiadamiania Ratunkowego w Polsce, zostało utworzone w gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i obsługuje zgłoszenia alarmowe kierowane z obszaru całego województwa zachodniopomorskiego. System ma charakter operatorski, co oznacza rozdzielenie funkcji odbierania zgłoszeń alarmowych od funkcji dysponowania sił i środków na miejsce zdarzenia. W Centrum Powiadamiania Ratunkowego funkcjonuje 7 stanowisk operatorskich, które obsługuje 35 operatorów /w 2-godzinnych zmianach/. Od 205 r. planowane jest przejęcie obsługi telefonów alarmowych rozpoczynających się na 99 oraz zwiększenie ilości stanowisk operatorskich do ok. 2. Od uruchomienia CPR tj. od 4 lipca 203 r. do 22 września 204 r. odebrano ok zgłoszeń, z czego zgłoszeń zasadnych przekazanych do właściwych służb było ok co stanowi około 8,60 %. 0

111 Średni czas oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia wynosi - 2 sekund.

112 W ramach systemu mogą być obsługiwane numery: 99, 992, 994 i 987 oraz inne niż wymienione w ust. 2 numery alarmowe, do których zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia i środowiska /Dz.U. 203, poz. 635, art. 3 ust. 3/. Obsługa przez CPR innych numerów alarmowych (Ustawa z dnia 22 listopada 203 r. o systemie powiadamiania ratunkowego /Dz.U. 203, poz. 635) Podmioty, których numery telefoniczne mogą być obsługiwane w ramach systemu na podstawie art. 3 ust. 3, uzgadniają z dostawcami publicznie dostępnych usług telefonicznych warunki techniczne obsługi użytkowanego numeru telefonicznego oraz własnego stanowiska kierowania, które umożliwią współpracę z systemem. Po uzgodnieniu podmioty, o których mowa w ust., składają wnioski do administratora systemu teleinformatycznego o włączenie swojego numeru telefonicznego do systemu. W przypadku rezygnacji z obsługi swojego numeru telefonicznego w ramach systemu, podmioty, o których mowa w ust., składają wnioski do administratora systemu teleinformatycznego o jego wyłączenie z systemu, wskazując termin tego wyłączenia Organizacja i procedury koordynacji działań jednostek systemu Podstawowe zasady dotyczące koordynacji działań jednostek systemu zostały określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 203 r. poz. 757, z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie rozporządzeniach Ministra Zdrowia: z dnia 0 stycznia 204 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz. U. z 204 r., poz. 66), z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 39, poz. 322). A. ZASADY OGÓLNE. Lekarz koordynator ratownictwa medycznego zwany dalej lekarzem koordynatorem, pełni całodobowy dyżur w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. 2

113 2. Lekarz koordynator pod względem merytorycznym podlega Pełnomocnikowi Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Ratownictwa Medycznego, a w zakresie działań operacyjno administracyjnych, kierownikowi Oddziału Ratownictwa Medycznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 3. Oprócz zadań ściśle związanych z funkcjonowaniem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, zwanego dalej Systemem, lekarz koordynator realizuje także zadania natury interwencyjnej, dotyczące spraw bezpieczeństwa w całym systemie opieki zdrowotnej na terenie województwa. 4. W sytuacjach złożonych, działania lekarza koordynatora mogą wesprzeć pracownicy Oddziału Ratownictwa Medycznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz pozostali pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, zwanym dalej Wojewódzkim Centrum. 5. System informatycznym wspierającym działania lekarza koordynatora jest system informacji o szpitalach. Dostęp do systemu informacji o szpitalach w zakresie wolnych łóżek w poszczególnych oddziałach mają, oprócz lekarza koordynatora, dyspozytorzy medyczni. 6. Dysponent jednostki systemu (szpitalnego oddziału ratunkowego) oraz kierownik jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, dostarcza do Systemu informacji o szpitalach dane dotyczące możliwości wykorzystania posiadanych przez siebie sił, środków i potencjału medycznego. Dane o ilości wolnych łóżek na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM) i intensywnego nadzoru poza OIOM mają być wprowadzane za każdym razem po zmianie stanu faktycznego. Pozostałe dane winny być aktualizowane nie rzadziej niż 3 razy na dobę (po godzinie 8:00, 4:00, 20:00). Informację do systemu informacji o szpitalach obejmują, w szczególności dane dotyczące: a) czasowego wyłączenia z użycia aparatury wysokospecjalistycznej, w tym do dializoterapii, tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego, sprzętu do koronarografii i angioplastyki, b) czasowego, całkowitego lub częściowego braku możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych, wraz z informacją o przyczynie i przewidywanym czasie trwania tych ograniczeń. 7. Lekarz koordynator ma dostęp do systemu pozycjonowania zespołów ratownictwa medycznego dyspozytorni medycznych. 8. W celu zapewnienia sprawnej komunikacji lekarza koordynatora ze szpitalami w zakresie koordynacji działań ratunkowych w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz izbach przyjęć szpitali funkcjonujących na terenie województwa ich kierownicy zapewniają całodobowe funkcjonowanie punktu kontaktowego wyposażonego w telefon, telefaks i Internet, a w odniesieniu do szpitalnego oddziału ratunkowego, również radiotelefon. 9. Lekarz koordynator zobowiązany jest do sporządzania i przesyłania raportów na żądanie Ministra Zdrowia i innych uprawnionych podmiotów. 3

114 0. O fakcie powstania zdarzenia przekraczającego możliwości sił i środków danego rejonu operacyjnego lub wystąpienia zdarzenia z pięcioma lub więcej poszkodowanymi, lekarz koordynator niezwłocznie powiadamiania dyżurnego Wojewódzkiego Centrum, a ten następnie, niezwłocznie, dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZUW oraz kierownika Oddziału Ratownictwa Medycznego.. Na indywidualne zapotrzebowanie, lekarz koordynator pozyskuje od swoich odpowiedników z województw sąsiadujących dane dotyczące możliwości wykorzystania jednostek systemu i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego. 2. W przypadku, gdy zachodzi konieczność wsparcia medycznych czynności ratunkowych jednostkami systemu na terenie województw sąsiadujących, wniosek o podjęcie takich działań lekarz koordynator przekazuje do swego odpowiednika w wybranym rejonie. Szczegółowy tryb postępowania, w tego typu przypadkach określają porozumienia o współpracy w zakresie ratownictwa medycznego zawarte z wojewodami: a) pomorskim - porozumienie nr 26/20 z dnia 2 czerwca 20 r. b) lubuskim - porozumienie nr 27/20 z dnia 27 czerwca 20 r. c) wielkopolskim - porozumienie nr 28/20 z dnia 27 czerwca 20 r. 3. W przypadku zaistnienia potrzeby uruchomienia ochrony psychologicznej dla osób poszkodowanych w zdarzeniu lekarz koordynator powiadamia o tym dyżurnego Wojewódzkiego Centrum. Dyżurny Wojewódzkiego Centrum uruchamia procedury obowiązujące w tym zakresie (uruchomienie personelu i psychologów właściwych terytorialnie powiatowych centrów pomocy rodzinie). 4. W obliczu zdarzeniu z dużą ilością ofiar śmiertelnych, lekarz koordynator powiadamia dyżurnego Wojewódzkiego Centrum, aby ten mógł nawiązać kontakt z właściwym, dla miejsca zdarzenia starostą powiatu, wnioskując o podjęcie stosownych działań, w tym także mających na celu zabezpieczenie zwłok ludzkich. 5. Realizując zadania związane z pomocą osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, lekarz koordynator współdziała z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie oraz z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinach medycznych właściwych dla Systemu, a szczególnie z Konsultantem Wojewódzkim ds. Medycyny Ratunkowej. B. W ZAKRESIE POMOCY POZASZPITALNEJ - Po przejęciu dyżuru, dyspozytor medyczny potwierdza lekarzowi koordynatorowi pełną gotowość do udzielania świadczeń ratowniczych danej jednostki zarówno pod względem obsady medycznej, jak i sprawności niezbędnego sprzętu. - Dyspozytor medyczny niezwłocznie przekazuje do wiadomości lekarza koordynatora wszystkie informacje dotyczące awarii potrzebnego do ratowania życia i zdrowia sprzętu, 4

115 problemów technicznych z systemem informatycznym bądź środkami łączności oraz braków kadrowych, które powodują zmianę w charakterze zakontraktowanych zespołów specjalistycznych lub podstawowych. -W przypadku zdarzenia ze znaczną ilością osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, dyspozytor medyczny ma obowiązek na bieżąco przekazywać lekarzowi koordynatorowi informacje na temat liczby poszkodowanych zakwalifikowanych do każdej z grup wykonanej segregacji rannych, celem określenia ilości miejsc w poszczególnych szpitalach, a po zakończeniu akcji ratunkowej, przekazać mu raport dotyczący liczby poszkodowanych i jednostek szpitalnych, do których zostali oni przetransportowani oraz liczby ofiar śmiertelnych. - Bez względu na skalę zdarzenia oraz ilość osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, lekarz koordynator współpracując z dyspozytorem medycznym: sprawuje nadzór merytoryczny nad jego pracą, udziela mu niezbędnych informacji i merytorycznej pomocy, może wskazać placówkę szpitalną, do której powinna być przetransportowana osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, koordynuje transport pacjenta do jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, położonej poza rejonem działania dysponenta jednostki, uruchamia wahadłowe zabezpieczenie rejonów operacyjnych, których zespoły ratownictwa medycznego uczestniczą w akcji ratunkowej. - W obliczu zdarzenia, którego skutki wymagają użycia zespołów ratownictwa medycznego spoza rejonu operacyjnego, po uzyskaniu stosownej informacji od dyspozytora medycznego, na którego obszarze powstała dana sytuacja, lekarz koordynator: wyznacza dyspozytorów medycznych biorących udział w akcji stosownie do potrzeb, a spośród nich dyspozytora wiodącego, jeżeli jest taka potrzeba, może wezwać zespół Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS), koordynuje współpracę wyznaczonych dyspozytorów medycznych, koordynuje działania dysponentów uruchomionych jednostek. - W sytuacjach wymagających prowadzenia działań w zakresie gaszenia pożarów, ratownictwa chemicznego, ekologicznego lub technicznego, lekarz koordynator współdziała z kierującym akcją ratowniczą za pośrednictwem będącego na miejscu zdarzenia kierującego medycznymi czynnościami ratunkowymi. Zakres współpracy obejmuje głównie pomoc merytoryczną i informacyjną. Analogicznie, powinność taka spoczywa na lekarzu koordynatorze w obliczu zdarzeń epidemicznych, radiacyjnych oraz sytuacjach naruszających stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak również w obliczu innych zdarzeń będących katastrofą naturalną lub awarią techniczną. 5

116 C. W ZAKRESIE POMOCY SZPITALNEJ - Zespół ratownictwa medycznego na polecenie dyspozytora medycznego lub lekarza koordynatora, transportuje osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego pod względem czasu dotarcia szpitalnego oddziału ratunkowego lub do wskazanego szpitala, z uwzględnieniem możliwości wykonania transportu bezpośrednio do jednostki organizacyjnej, która posiada odpowiednie siły i środki do właściwego zaopatrzenia pacjenta. -Jednostki szpitalne zobowiązane są do sprawnego przyjmowania wszystkich przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego pacjentów, ze wstępnie zdiagnozowaną jednostką chorobową, która może być leczona w danej placówce szpitalnej. W przypadku zdarzeń losowych, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić przyjmowanie pacjentów przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego, kierownik szpitala lub wskazany przez niego pracownik, niezwłocznie powinien powiadomić o tym fakcie dyspozytora medycznego danego rejonu operacyjnego i lekarza koordynatora drogą telefaksową. - Przypadki nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przez szpital osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego winny być zgłaszane przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego do Wojewody Zachodniopomorskiego w formie comiesięcznego raportu, celem ich weryfikacji oraz przekazania informacji do Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Powyższa odmowa skutkuje zastosowaniem kary umownej określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub niezwłocznym rozwiązaniem umowy. - W sytuacjach z dużą ilością osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wymagających umieszczenia w placówkach szpitalnych znajdujących się poza rejonem operacyjnym dyspozytora medycznego, w którym doszło do zdarzenia, wyboru placówek i wskazania ich właściwemu dyspozytorowi medycznemu, dokonuje lekarz koordynator. - Na placówki szpitalne, w których udzielenie pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego będzie wymagać postawienia w stan podwyższonej gotowości, lekarz koordynator - działając z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego, po telefonicznym poinformowaniu o takim zamiarze, nakłada w drodze decyzji administracyjnej, z rygorem natychmiastowej wykonalności, obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości. Decyzję w tym zakresie niezwłocznie przekazuje do punktu kontaktowego placówki drogą telefaksową. - W celu przygotowania placówki szpitalnej do wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 30 ust. i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, dotyczącego postawienia w stan podwyższonej gotowości, kierownicy wszystkich placówek szpitalnych włączonych do Systemu zobowiązani są 6

117 do unormowania pracy podległych jednostek w oparciu o ustalenia zawarte w Planie działania szpitala na wypadek zdarzeń masowych. D. INFORMACJE O OFIARACH W ZDARZENIU ZE ZNACZNĄ LICZBĄ POSZKODOWANYCH. Za gromadzenie, systematyzowanie, weryfikowanie i poszerzanie z dostępnych źródeł danych o poszkodowanych, w tym bezpośrednio z placówek szpitalnych, w których umieszczono osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, odpowiedzialny jest: w zdarzeniu lokalnym właściwy Komendant Powiatowy/Miejski Policji; w zdarzeniu ze znaczną liczbą poszkodowanych (bez względu na obszar wystąpienia) właściwy kierownik placówki szpitalnej i Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie. 2. Informacja o osobie poszkodowanej powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko i imię ojca, datę urodzenia, adres zamieszkania najbliższej rodziny, numer telefonu do domu poszkodowanego lub do osoby najbliższej, stan zdrowia, adres placówki szpitalnej, w której osoba ta została umieszczona. 3. Każdorazowo, w ramach akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych na obszarze województwa zachodniopomorskiego, gdy u osób uczestniczących w zdarzeniu, u których doszło do nagłego zagrożenia zdrowotnego, a ich stan wymagał udzielenia pomocy szpitalnej, informację z danymi pacjenta, kierownik placówki przekazuje do wiadomości właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego Policji oraz Komendanta Powiatowego i Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli w działaniach brały udział jednostki ochrony przeciwpożarowej. 4. W obliczu zdarzeń ze znaczną liczbą poszkodowanych na Policji spoczywa, obligatoryjne informowanie osób najbliższych ofiary, o fakcie i okolicznościach zaistniałej sytuacji, zaś szczegółowe - na wytypowanej komórce organizacyjnej placówki medycznej, w której osoba poszkodowana została umieszczona. 5. Informacja o ofiarach zdarzenia może być przekazywana przez jednostki nie będące placówkami medycznymi tylko na zasadzie potwierdzenia lub zaprzeczenia udziału osoby w zdarzeniu, po przekazaniu przez zainteresowanego danych personalnych ewentualnej ofiary. W przypadku, gdy następuje potwierdzenie faktu umieszczenia osoby na liście poszkodowanych, informacja taka powinna być uzupełniona o dane teleadresowe placówki, w której tą osobę umieszczono. 7

118 6. W ramach informowania - dane o poszkodowanych w wyniku zdarzenia, po obligatoryjnym udostępnieniu przez właściwy organ Policji, przekazują: w zdarzeniu lokalnym starosta powiatu za pośrednictwem swojego rzecznika lub powiatowego centrum zarządzania kryzysowego; w zdarzeniu ze znaczną liczbą poszkodowanych (bez względu na obszar wystąpienia) Wojewoda Zachodniopomorski za pośrednictwem swojego rzecznika lub Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. E. POSTANOWIENIA KOŃCOWE - Lekarz koordynator komunikuje się za pośrednictwem dostępnych środków łączności: telefonicznych i telefaksowych jako narzędzi zasadniczych, radiotelefonicznych, internetowych i telefonii komórkowej jako narzędzi alternatywnych. - Czynne w trybie ciągłym stanowisko pracy lekarza koordynatora, identyfikują następujące dane teleadresowe: Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego Oddział Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, SZCZECIN tel. (9) , tel. kom , fax. (9) , Zasady uruchamiania zespołu HEMS do lotów w ramach usług ratownictwa medycznego i procedury specjalne Uruchomienie zespołu HEMS do lotów w ramach usług ratownictwa medycznego odbywa się na następujących zasadach:. Wezwanie zespołu HEMS odbywa się telefonicznie lub drogą radiową. W przypadku braku kontaktu z właściwym terenowo zespołem HEMS Dyspozytor uprawnionych służb ratowniczych, kontaktuje się z Dyspozytorem Krajowym Centrum Operacyjnego SP ZOZ LPR. 2. Do wezwania zespołu HEMS są uprawnieni: Dyspozytor Krajowy SP ZOZ LPR, koordynatorzy medyczni i dyspozytorzy pogotowia ratunkowego oraz oddziałów pomocy doraźnej do czasu zakończenia procesu tworzenia Centrów Powiadamiania Ratunkowego, dyspozytorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego, 8

119 dyspozytorzy innych podmiotów ratowniczych (Państwowa Straż Pożarna, GOPR, TOPR, WOPR, PRO, MSR) poprzez dyspozytora pogotowia ratunkowego - do czasu zakończenia procesu tworzenia Centrów Powiadamiania Ratunkowego lub bezpośrednio na podstawie podpisanych porozumień. Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego. 3. Zadysponowanie zespołu HEMS powinno nastąpić w poniżej opisanych sytuacjach: czas transportu drogą lotniczą z miejsca zdarzenia/wezwania pacjenta w stanie nagłym, do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub innego stosownego, jest krótszy od czasu transportu innymi środkami lokomocji i może przynieść korzyść w dalszym procesie leczenia, występują okoliczności, które mogą uniemożliwić lub istotnie opóźnić dotarcie przez inne podmioty ratownictwa do poszkodowanego znajdującego się w stanie nagłym (np.: topografia terenu), zdarzenie masowe (nagłe zagrożenie, w wyniku którego zapotrzebowanie na medyczne działania ratownicze przekracza możliwości obecnych na miejscu zdarzenia sił i środków oraz zachodzi konieczność prowadzenia segregacji rozumianej jako ustalanie priorytetów leczniczo transportowych), chory nieprzytomny, nagłe zatrzymanie krążenia, ostre stany kardiologiczne przełom nadciśnieniowy, udar mózgu, wypadki komunikacyjne, upadek z wysokości, przysypanie, lawina, uraz wielonarządowy, uraz głowy wymagający pilnej interwencji neurochirurgicznej, uraz kręgosłupa z paraplegią, tetraplegią lub objawami lateralizacji, uraz drążący szyi, klatki piersiowej, brzucha, złamanie dwóch lub więcej kości długich, ciężki uraz miednicy, amputacja urazowa kończyny, oparzenie IIº i IIIº przekraczające 20% powierzchni ciała, podejrzenie oparzenia dróg oddechowych, oparzenie elektryczne, eksplozje i pożary, hipotermia, tonięcie, inne stany nagłe, wymagające pilnej interwencji zespołu ratownictwa medycznego, 4. Istnieje możliwość niewykonania transportu z miejsca zdarzenia/wezwania ze względu na ryzyko w zakresie bezpieczeństwa lotu, ograniczenia operacyjne lub prawne. 5. W przypadku konieczności zadysponowania większej ilości zespołów HEMS, istnieje możliwości użycia do działań ratowniczych na miejscu zdarzenia/wezwania więcej niż jednego zespołu HEMS z innych obszarów operacyjnych Gdańska, Bydgoszczy, Poznania, Zielonej Góry - poprzez Centrum Operacyjne Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 9

120 Procedury specjalne. Transport bezpośrednio z miejsca zdarzenia/wezwania do ośrodków specjalistycznych. SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe poprzez wypracowaną procedurę stwarza możliwość transportu pacjentów wymagających natychmiastowego specjalistycznego leczenia bezpośrednio z miejsca zdarzenia/wezwania do danego ośrodka.. Procedury specjalne mogą mieć zastosowanie w następujących przypadkach: pacjenci oparzeni, pacjenci z amputacjami urazowymi, pacjenci z pilnymi wskazaniami do tlenoterapii hiperbarycznej. 2. Wezwanie zespołu HEMS odbywa się telefonicznie lub drogą radiową. W przypadku braku kontaktu z właściwym terenowo zespołem HEMS, Dyspozytor uprawnionych służb ratowniczych, kontaktuje się z Centrum Operacyjnym SP ZOZ LPR. 3. Zadysponowanie zespołów HEMS/EMS bezpośrednio z miejsca zdarzenia/wezwania do ośrodka wysokospecjalistycznego, odbywa się na następujących zasadach: rodzaj obrażeń i stan pacjenta pozwala na wykonanie transportu bezpośrednio do danego ośrodka, istnieją możliwości operacyjne do wykonania transportu, dany ośrodek potwierdza możliwość przyjęcia pacjenta. Do wezwania uprawnieni są dyspozytor medyczny i lekarz koordynator ratownictwa medycznego. 20

121 2.7. Informacje dotyczące liczby i rozmieszczenia jednostek systemu wzdłuż granic administracyjnych województwa, danych kontaktowych stanowisk dyspozytorów medycznych i lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego Tabela: rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego wzdłuż granic administracyjnych, wraz z danymi kontaktowymi stanowisk dyspozytorów medycznych województwo lubuskie Lp.. 2. Opis rejonu operacyjnego Rejon kostrzyński: 0800 m. Kostrzyn nad Odrą; m. Witnica; gm. w. Witnica; gm.w. Krzeszyce; gm.w. Słońsk; gm.w. Górzyca (wsparcie); gm. Boleszkowice (zachodniopomorskie)(wsparcie); gm.w. Bogdaniec (wsparcie); gm.w. Lubiszyn (wsparcie) Rejon gorzowski: 0860 powiat m. Gorzów Wlkp.; gm. w. Bogdaniec; gm. w. Deszczno; gm. w. Kłodawa; gm. w. Lubiszyn; gm. w. Santok Nazwa i adres dysponenta zespołów ratownictwa medycznego Nowy Szpital w Kostrzynie n/odrą ul. Narutowicza Kostrzyn n/odrą Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. K. Wielkiego Gorzów Wlkp. Rodzaj zespołu ratownictwa medycznego P S Miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego Kostrzyn nad Odrą ul. Narutowicza Witnica ul. Żwirowa Gorzów Wlkp. ul. Kazimierza Wielkiego 7 Dane kontaktowe stanowisk dyspozytorów medycznych (tel./ fax, ) tel. 095/ fax. 095/ tel. 95/ fax. 95/

122 3. Rejon strzelecko - drezdenecki: m. Dobiegniew; gm. w. Dobiegniew; m. Drezdenko; gm. w. Drezdenko; gm.w. Stare Kurowo; m. Strzelce Krajeńskie; gm. w. Strzelce Krajeńskie; gm.w. Zwierzyn; gm.w. Drawsko (woj. wielkopolskie)(wsparcie) Powiatowe Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ul Piłsudskiego Drezdenko Drezdenko ul. Piłsudskiego Dobiegniew ul. Staszica Strzelce Krajeńskie ul. Słowackiego 7 tel. 95/ / fax. 095/ Tabela: szpitalne oddziały ratunkowe wzdłuż wojewódzkich granic administracyjnych- województwo lubuskie Lp. Powiat Dysponent szpitalnego oddziału ratunkowego (nazwa i adres) Dane kontaktowe szpitalnego oddziału ratunkowego ( tel., fax). m. Gorzów Wlkp. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. W Gorzowie Wielkopolskim ul. Dekerta Gorzów Wlkp. Tel Fax

123 Tabela: rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego wzdłuż granic administracyjnych, wraz z danymi kontaktowymi stanowisk dyspozytorów medycznych województwo pomorskie Rodzaj zespołu ratownictwa medycznego Lp Opis rejonu operacyjnego Rejon m. powiat Słupsk, powiatu słupskiego oraz pasa przybrzeżnego powiatu słupskiego Rejon powiatu bytowskiego oraz gm.w. Koczała 22/6 Rejon powiatu człuchowskiego bez gm.w. Koczała 22/8 Nazwa i adres dysponenta zespołów ratownictwa medycznego Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ul. Paderewskiego Słupsk Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ul. Lęborska Bytów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szczecińska Człuchów P S 2 sezonowy kołowy ( czerwiec - 3 sierpień) -sezonowy wodny (6 czerwiec - 5 wrzesień) Miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego Słupsk ul. Paderewskiego Ustka ul. Mickiewicza Ustka ul. Marynarki Polskiej 2C Potęgowo ul. Kościuszki Kępice pl. Wolności 23a Główczyce ul. Słupska Bytów ul. Lęborska Miastko ul. Sikorskiego Człuchów ul. Szczecińska Rzeczenica ul. Czarna 7A Dane kontaktowe stanowisk dyspozytorów medycznych (tel./ fax, ) Słupsk ul. Paderewskiego 5 tel fax Bytów, ul. Wybickiego 7 tel fax tel. kom Człuchów, ul. Szczecińska 3 tel ; wew.329 Fax wew.322 pl 23

124 Tabela: szpitalne oddziały ratunkowe wzdłuż wojewódzkich granic administracyjnych- województwo pomorskie Lp. Powiat Dysponent szpitalnego oddziału ratunkowego (nazwa i adres) Dane kontaktowe szpitalnego oddziału ratunkowego ( tel., fax). Adres: Słupsk Wojewódzki Szpital Specjalistyczny miasto Tel: im. Janusza Korczaka w Słupsku Słupsk ul. Lotha 26 (powiat grodzki) Fax: Słupsk. Tabela : Rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego wzdłuż granic administracyjnych, wraz z danymi kontaktowymi stanowisk dyspozytorów medycznych województwo pomorskie Lp. Opis rejonu operacyjnego Rodzaj zespołu Dane kontaktowe stanowisk Nazwa i adres dysponenta ratownictwa Miejsce stacjonowania dyspozytorów medycznych zespołów ratownictwa medycznego zespołów ratownictwa (tel./ fax, ) medycznego medycznego P S ul. Kolejowa 8, powiat złotowski 2 powiat pilski 3 powiat czarnkowsko - trzcianecki Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego ul. Szpitalna Złotów Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica ul. Rydygiera Piła Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II ul. Sikorskiego Trzcianka Okonek ul. Maja, Jastrowie ul. Szpitalna 28, Złotów ul. Moniuszki, Piła ul. Lelewela 35, Piła ul. Strażacka, Ujście ul. Sikorskiego 9, Trzcianka ul. Wojska Polskiego 72, Krzyż Wlkp. ul. Kościuszki 94, Czarnków ul. Szkolna Wieleń Tel Tel. (67) Fax (67) Tel

125 Tabela Szpitalne oddziały ratunkowe wzdłuż wojewódzkich granic administracyjnych województwo wielkopolskie Lp. Powiat Dysponent szpitalnego oddziału ratunkowego (nazwa i adres) powiat złotowski 2 powiat pilski 3 powiat czarnkowsko - trzcianecki Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego ul. Szpitalna Złotów Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile ul. Rydygiera Piła Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II ul. Sikorskiego Trzcianka Dane kontaktowe szpitalnego oddziału ratunkowego ( tel., fax) Tel. (67) wew. 474 Fax (67) wew. 26 Tel. (67) Fax (67) Tel. (67) Fax (67)

126 Tabela nr 28. dane kontaktowe dotyczące stanowisk lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego (lkrm) w województwach sąsiadujących z województwem zachodniopomorskim województwo lokalizacja numer numer fax stanowiska lkrm telefonu Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego lubuskie Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka Gorzów Wielkopolski Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolski Urząd wielkopolskie Wojewódzki w Poznaniu al. Niepodległości 6/ Poznań pomorskie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Pomorski Urząd Wojewódzki ul. Okopowa 2/ Gdańsk , , , pl 26

127 2.8. Jednostki współpracujące z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego Jednostkami współpracującymi z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne są służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej, a ponadto WOPR. Tabela nr 36. Liczba, rodzaj i rozmieszczenie w poszczególnych powiatach jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego Lp. Powiat rodzaj jednostki współpracującej z systemem PRM lokalizacja jednostek współpracujących z systemem PRM/ liczba jednostek liczba ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w jednostkach rodzaj środków transportu w jednostkach współpracujących z systemem PRM przeznaczonych do działań ratowniczych liczba środków transportu wyposażenie niezbędne dla udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy Ilość sprzętu niezbędnego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy M. Szczecin jednostki PSP Szczecin/5 łącznie252 pojazdy łodzie/pontony kontenery jednostki OSP włączone do KSRG zestaw PSP R zestaw PSP R2 Smerdnica/ brak danych pojazdy 2 zestaw PSP R 3 4 jednostki podległe Szczecin/4 35 pojazdy sanitarne łącznie 7 brak danych MON jednostki Policji Szczecin/3 45 ambulans defibrylator społeczne jednostki ratownicze Szczecin/ 2 30 samochody ( osobowoterenowy i operacyjny) ambulans 2 2 zestaw PSP R nosze różnego rodzaju zestawy kamizelka ratownicze KED zestaw szyn Kramera butle tlenowe 3 2 M. Koszalin jednostki PSP Koszalin/2 łącznie 00 pojazdy łodzie/pontony 8 2 kardiomonitor zestaw PSP R zestaw PSP R2 deski ortopedyczne respirator 27

128 Lp. Powiat rodzaj jednostki współpracującej z systemem PRM lokalizacja jednostek współpracujących z systemem PRM/ liczba jednostek liczba ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w jednostkach rodzaj środków transportu w jednostkach współpracujących z systemem PRM przeznaczonych do działań ratowniczych liczba środków transportu wyposażenie niezbędne dla udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy Ilość sprzętu niezbędnego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy cd.2 M. Koszalin jednostki OSP włączone do KSRG Dobrzyca/ Będzino/ Mścice/ Biesiekierz/ Bobolice/ Kłanino/ Mielenko/ Polanów/ Świeszyno/ Sianów/ Koszalin ( Mares) pojazdy łodzie/pontony łącznie 33 łącznie 4 zestaw PSP R 8 jednostki podległe Koszalin/3 3 pojazd sanitarny 4 brak danych - MON jednostki Policji Koszalin/ 0 brak danych - walizki z zestawami 6 medycznymi społeczne jednostki ratownicze Koszalin/2 37 ambulans samochód transportowy 2 3 kardiomonitor nosze podbierakowe 3 Świnoujście jednostki PSP Świnoujście/ Warszów/ łącznie 48 pojazdy łodzie/pontony 2 defibrylator deska ortopedyczna respirator zestaw tlenowy zestaw szyn Kramera kołnierze ortopedyczne kamizelka KED apteczki stacjonarny punkt pierwszej pomocy zestaw PSP R 6 jednostki podległe Świnoujście/ brak danych pojazd sanitarny 4 brak danych - MON jednostki Policji Świnoujście 0 brak danych - brak

129 Lp. Powiat rodzaj jednostki współpracującej z systemem PRM lokalizacja jednostek współpracujących z systemem PRM/ liczba jednostek liczba ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w jednostkach rodzaj środków transportu w jednostkach współpracujących z systemem PRM przeznaczonych do działań ratowniczych liczba środków transportu wyposażenie niezbędne dla udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy Ilość sprzętu niezbędnego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy 4 białogardzki jednostki PSP Białogard/ 33 pojazdy 6 zestaw PSP R 2 jednostki OSP włączone do KSRG Karlino/ Stanomino/ Tychowo/ Pomianowo/ brak danych łodzie/pontony pojazdy 5 zestaw PSP R2 R 5 jednostki Policji Białogard/ 2 brak - brak - 5 choszczeński jednostki PSP Choszczno/ 33 pojazdy jednostki podległe MON jednostki OSP włączone do KSRG Choszczno 2 łodzie/pontony pojazdy sanitarne 2 brak danych Zamęcin/ Suliszewo/ Bierzwnik/ Drawno/ Krzęcin/ Pełczyce/ Recz/ Nętkowo/ brak danych pojazdy łącznie łodzie/pontony 7 2 zestaw PSP R 3 zestaw PSP R zestaw PSP R0 jednostki Policji Choszczno/ brak danych brak - brak drawski jednostki PSP Drawsko Pom./ 33 pojazdy łodzie/pontony jednostki OSP włączone do KSRG Czaplinek/ Machiny/ Kluczewo/ Rydzewo/ Kalisz Pom./ Biały Zdrój/ Pożrzadło Wielkie/ Ostrowice/ Nowe Worowo/ Wierzchowo/ Świerczyna/ Złocieniec/ brak danych pojazdy łodzie/pontony zestaw PSP R 4 zestaw PSP R 2 jednostki podległe MON Drawsko Pom./2 Złocieniec/ 2 4 pojazdy sanitarne pojazdy sanitarne 3 4 brak danych - Złocieniec/ 29

130 Lp. Powiat rodzaj jednostki współpracującej z systemem PRM lokalizacja jednostek współpracujących z systemem PRM/ liczba jednostek liczba ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w jednostkach rodzaj środków transportu w jednostkach współpracujących z systemem PRM przeznaczonych do działań ratowniczych liczba środków transportu wyposażenie niezbędne dla udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy Ilość sprzętu niezbędnego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy jednostki Policji Drawsko Pom./ brak brak danych - brak - 7 goleniowski jednostki PSP Goleniów/ Nowogard/ łącznie 60 pojazdy łodzie/pontony 0 3 zestaw PSP R 7 jednostki OSP włączone do KSRG Krępsko/ Lubczyna/ Mosty/ Maszewo/ Przemocze/ Błotno/ Osowo/ Osina/ Węgorza/ Przybiernów/ Stepnica/ Żarnowo/ 49 pojazdy łodzie/pontony 2 2 zestaw PSP R zestaw PSP R0 Ratownictwo wodne Nowogard/ 8 łódź motorowa łodzie wiosłowe 3 8 apteczki zestawy do reanimacji 0 3 jednostki podległe Glewice/ 3 samochód pojazd medyczny osobowy zestawy brak danych tlenowe 3 - MON jednostki Policji Goleniów/ brak samochód brak danych terenowy - nosze brak Ratownictwo Wodne Romulus ZHU Romulus Romuald Świerczewo/ 2 Łodzie wiosłowe łodzie motorowe łódź motorowo-wiosłowa samochód terenowy samochód osobowy ciągnik ursus 8 gryficki Kowalski jednostki PSP Gryfice/ 33 pojazdy łodzie/pontony zestawy do reanimacji zestawy tlenowe nosze apteczki zestaw PSP R 3 30

131 Lp. Powiat rodzaj jednostki współpracującej z systemem PRM lokalizacja jednostek współpracujących z systemem PRM/ liczba jednostek liczba ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w jednostkach rodzaj środków transportu w jednostkach współpracujących z systemem PRM przeznaczonych do działań ratowniczych liczba środków transportu wyposażenie niezbędne dla udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy Ilość sprzętu niezbędnego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy cd 8 gryficki jednostki OSP włączone do KSRG Trzebiatów/ Gołańcz Pomorska/ Mrzeżyno/ Niechorze/ Pobierowo/ Płoty/ Pniewo/ Karnice/ Cerkwica/ Brojce/ Gryfice/ Górzyca/ Ościęcin/ brak danych pojazdy łodzie/pontony 3 4 zestaw PSP R 3 jednostki Policji Gryfice/ 3 brak danych - walizkowy zestaw medyczny 9 gryfiński jednostki PSP Gryfino/ 48 pojazdy łodzie/pontony 7 2 zestaw PSP R 3 jednostki OSP włączone do KSRG Sobieradz/ Radziszewo/ Banie/ Cedynia/ Widuchowa/ Krzywin/ Chojna/ Mieszkowice/ Moryń/ Witnica/ Stare Czarnowo/ Kołbacz/ Trzcińsko Zdrój/ pojazdy łodzie/pontony 32 zestaw PSP R 2 jednostki Policji Gryfino/ brak brak - brak - 3

132 Lp. Powiat rodzaj jednostki współpracującej z systemem PRM lokalizacja jednostek współpracujących z systemem PRM/ liczba jednostek liczba ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w jednostkach rodzaj środków transportu w jednostkach współpracujących z systemem PRM przeznaczonych do działań ratowniczych liczba środków transportu wyposażenie niezbędne dla udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy Ilość sprzętu niezbędnego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy 0 kamieński jednostki PSP Kamień Pom./ Międzyzdroje/ jednostki OSP Jarszewo/ włączone do KSRG Trzebiszewo/ Dziwnów/ Golczewo/ Wysoka Kamieńska/ Gostyń/ Świerzno/ Lubin/ Kołczewo/ Wolin/ 48 pojazdy łodzie/pontony brak danych pojazdy łodzie/pontony 2 23 zestaw PSP R 4 zestaw PSP R 7 jednostki Policji Kamień Pom./ brak brak danych - walizkowy zestaw medyczny kołobrzeski jednostki PSP Kołobrzeg/ 43 pojazdy łodzie/pontony 0 2 zestaw PSP R 4 jednostki OSP włączone do KSRG Dygowo/ Gościno/ Siemyśl/ Stary Borek/ Ustronie Morskie/ Rymań/ - pojazdy łodzie/pontony 3 zestaw PSP R 5 jednostki Policji Kołobrzeg/ 5 brak danych - brak - 2 łobeski jednostki PSP Łobez/ 33 pojazdy jednostki OSP włączone do KSRG Dobra/ Zagórzyce/ Radowo Małe/ Resko/ Łosośnica/ Węgorzyno/ - łodzie/pontony pojazdy 0 zestaw PSP R 5 6 zestaw PSP R 3 jednostki Policji Łobez/ brak danych - brak - 32

133 Lp. Powiat rodzaj jednostki współpracującej z systemem PRM lokalizacja jednostek współpracujących z systemem PRM/ liczba jednostek liczba ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w jednostkach rodzaj środków transportu w jednostkach współpracujących z systemem PRM przeznaczonych do działań ratowniczych liczba środków transportu wyposażenie niezbędne dla udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy Ilość sprzętu niezbędnego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy 3 myśliborski jednostki PSP Myślibórz/ Dębno/ łącznie 6 pojazdy łodzie/pontony 8 2 zestaw PSP R 6 jednostki OSP włączone do KSRG Ławy/ Nowogródek Pom./ Barlinek/ Cychry/ Boleszkowice/ - pojazdy łodzie/pontony 7 zestaw PSP R 2 jednostki Policji Myślibórz/ brak danych - walizkowy zestaw 2 medyczny 4 policki jednostki PSP Police/ 33 pojazdy łodzie/pontony 7 3 zestaw PSP R 4 jednostki OSP włączone do KSRG Nowe Warpno/ Trzebież/ Tanowo/ Dobra/ Kołbaskowo/ - pojazdy 8 zestaw PSP R 2 jednostki Policji Police/ 3 brak danych - brak - 5 pyrzycki jednostki PSP Pyrzyce/ 34 pojazdy łodzie/pontony jednostki OSP włączone do KSRG Babin/ Bielice/ Tetyń/ Lipiany/ Lubiatowo/ Przelewice/ Brzesko/ Pyrzyce/ Żabów/ Obryta/ Warnice/ 7 zestaw PSP R 2 brak danych pojazdy 22 zestaw PSP R jednostki Policji Pyrzyce/ brak brak danych - walizkowy zestaw medyczny 33

134 Lp. Powiat rodzaj jednostki współpracującej z systemem PRM lokalizacja jednostek współpracujących z systemem PRM/ liczba jednostek liczba ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w jednostkach rodzaj środków transportu w jednostkach współpracujących z systemem PRM przeznaczonych do działań ratowniczych liczba środków transportu wyposażenie niezbędne dla udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy Ilość sprzętu niezbędnego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy 6 sławieński jednostki PSP Sławno/ Darłowo/ łącznie 54 pojazdy łodzie/pontony 3 zestaw PSP R 5 jednostki podległe MON Darłowo/ 6 śmigłowiec Mi -4 śmigłowiec Mi -2 2 jednostki OSP włączone do KSRG Domasławie/ Stary Jarosław/ Wilkowice/ Chudaczewo/ Karsino/ Malechowo/ Pękanino/ Staniewice/ Sławsko/ Żukowo/ brak danych pojazdy łodzie/pontony 20 zestaw PSP R 6 jednostki Policji Sławno/ brak brak danych - brak - 7 stargardzki jednostki PSP Stargard Szcz./ 69 pojazdy łodzie/pontony jednostki OSP włączone do KSRG Ińsko/ Dobrzany/ Marianowo/ Chociwel/ Dolice/ Chociwel/ Dolice/ Kolin/ Stara Dąbrowa/ Parlino/ Kobylanka/ Bielkowo/ Suchań/ Grzędzice/ Żarowo/ - pojazdy łodzie/pontony 8 28 zestaw PSP R 5 zestaw PSP R 7 jednostki podległe Stargard 3 pojazd sanitarny brak danych - MON Szczeciński/2 jednostki Policji Stargard Szcz./ brak brak danych - brak - 34

135 Lp. Powiat rodzaj jednostki współpracującej z systemem PRM lokalizacja jednostek współpracujących z systemem PRM/ liczba jednostek liczba ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w jednostkach rodzaj środków transportu w jednostkach współpracujących z systemem PRM przeznaczonych do działań ratowniczych liczba środków transportu wyposażenie niezbędne dla udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy Ilość sprzętu niezbędnego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy 8 szczecinecki jednostki PSP Szczecinek/ 42 pojazdy łodzie/pontony jednostki OSP Barwice/ - pojazdy włączone do KSRG Stary Chwalim/ łodzie/pontony Biały Bór/ Łubowo/ Grzmiąca/ Gwda Wielka/ Wierzchowo/ zestaw PSP R 3 zestaw PSP R 6 jednostki Policji Szczecinek/ brak brak danych - walizkowy zestaw medyczny 9 świdwiński jednostki PSP Świdwin/ 33 pojazdy 7 zestaw PSP R 3 jednostki podległe PSP MON jednostki OSP włączone do KSRG Świdwin/ 9 łodzie/pontony pojazd sanitarny 2 brak danych - Lekowo/ Brzeżno/ Połczyn Zdrój/ Sławoborze/ Rokosowo/ Rąbino/ brak danych pojazdy łodzie/pontony 5 zestaw PSP R 6 jednostki Policji Świdwin/ brak brak danych - brak - 20 wałecki jednostki PSP Wałcz/ 35 Pojazdy 7 zestaw PSP R 2 łodzie/pontony jednostki OSP włączone do KSRG Dębołeka/ Szwecja/ Mirosławiec/ Człopa/ Wołowe Lasy/ Tuczno/ Marcinkowice/ brak danych pojazdy 5 zestaw PSP R 8 jednostki podległe MON Wałcz/3 ambulans 5 brak danych - jednostki Policji Wałcz/ brak brak danych - brak - Z uwagi na specyfikę funkcjonowania w województwie zachodniopomorskim jednostek WOPR dane dotyczące tej jednostki zostały przedstawione w tabeli 37 35

136 Tabela nr 37. Dane dotyczące jednostki współpracującej z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego -WOPR L.p. Nazwa jednostki współpracującej z systemem PRM Siedziba i adres jednostki współpracującej z systemem PRM Obszar działania jednostki wspólpracującejz systemem PRM Liczba ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskania tytułu ratownika Liczba ratowników na dyżurach Wykaz wyposażenia, jakim dysponuje współpraca z systemem PRM Maksymalny czas dotarcia ratowników jednostki do miejsca zdarzenia Numery telefonów do jednostki (do służby dyżurnej). Zachodniopomorskie WOPR ul. Sowińskiego 68, Szczecin tel/fax wszystkie obszary wodne województwa zachodniopomorskiego sprzęt Ilość. Region Zachód Koordynator operacyjny: Maciej Zalewski tel , mail: Oddział WOPR Myślibórz Szarych Szeregów 3 Myślibórz Obszary wodne powiatów: szczeciński, policki, gryfiński, pyrzycki, stargardzki, myśliborski 30 pojazd 2 przyczepa 2 łódź motorowa 5 skuter 2 Apteczka R- 6 24h/ dobę w okresie całego roku - siły i środki WOPR dysponowane i koordynowane z poziomu Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego (CKRW) na podstawie grafików dyżurów pojazd Region Wschód Koordynator operacyjny: Sylwester Lech tel , mail: Region Północ Koordynator operacyjny: Mateusz Bobek tel , Oddział WOPR Świdwin Plac Sybiraków 2 Świdwin Oddział WOPR Kamień Pomorski Wilków Morskich 4 Kamień Pomorski Obszary wodne powiatów:: kołobrzeski, białogardzki, świdwiński, koszaliński, sławieński Obszary wodne powiatów:: świnoujście, kamieńsko pomorski, gryficki, goleniowski, łobeski przyczepa łódź motorowa 5 skuter 2 Apteczka R- 5 pojazd 2 przyczepa 2 łódź motorowa 5 skuter sezon letni h (lipiec- sierpień), poza sezonem styczeń- czerwiec, październikgrudzień) 4 godz. Kierownik Grupy Operacyjnej: Wojciech Reperowicz tel , Region Południe Koordynator operacyjny: Wojciech Reperowicz tel , Oddział WOPR Szczecinek ul. Szczecińska 2 Szczecinek Obszary wodne powiatów:: szczecinecki, drawski, wałecki, choszczeński 20 Apteczka R- 5 pojazd 2 przyczepa 2 łódź motorowa 5 skuter Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego Woj. Zachodniopomorskiego Kierownik CKRW: Jakub Parobczy tel , Apteczka R- 4 36

137 W zakresie określenia maksymalnego czasu osiągnięcia gotowości do współpracy z jednostkami systemu (czas liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu przez dyspozytora stanowiska kierowania PSP do momentu wyjazdu jednostki współpracującej z systemem z miejsca stacjonowania) w zależności od rodzaju jednostki współpracującej - czas ten przedstawia się następująco: - dla jednostek PSP 60 sekund, - dla jednostek OSP włączonych do KSRG- 0 do 5 minut, - dla społecznych jednostek współpracujących z systemem PRM od 20 minut do godziny, - dla jednostek Policji i jednostek podległych MON określanie takiego czasu nie wydaje się być celowe, gdyż jednostki te uruchamiane będą w wyjątkowych sytuacjach, a nałożone na nie ustawowo zasadnicze obowiązki, będą przez nie realizowane w pierwszej kolejności. Jednostki współpracujące z systemem PRM wykorzystują różnorodne środki łączności przewodowej i bezprzewodowej. Jednostki PSP korzystają z łączności telefonicznej w sieci TP S.A,, łączności telefonicznej w sieci MSWiA i łączności radiowej w sieci PSP. Jednostki OSP korzystają z łączności telefonicznej w sieci TP S.A a dodatkowo alarmowane są selektywnie o zdarzeniu przez jednostki PSP. Społeczne jednostki ratownicze korzystają z łączności radiowej, łączności telefonicznej przewodowej i bezprzewodowej. System łączności i gotowości operacyjnej Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Woj. Zachodniopomorskiego System łączności powiadomienia o zdarzeniach nad wodą prowadzony jest przez Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego z siedzibą w Szczecinie przy ul. L. Heyki przy Kanale Zielonym. Dyżury dyspozytora CKRW, są utrzymywane wspólnie z oddziałem Szczecińskiego WOPR na terenie którego zlokalizowana jest baza łączności. Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego działa 24godziny/dobę w okresie całego roku. Przyjmuje wszystkie zgłoszenia z terenu Szczecina i województwa zachodniopomorskiego o wypadkach na obszarach wodnych oraz morskich wodach wewnętrznych (Zalew Szczeciński). CKRW koordynuje działaniami ratowników wodnych w Systemie Bezpieczeństwa Wodnego województwa, bazując na aplikacjach: Google Earth z nakładką Martime Traffic wspomagającymi szybką lokalizacją miejsca zdarzenia i jednostek ratowniczych. Dzięki wyposażeniu Grup Interwencyjnych w cyfrową łączność (radiotelefony Mototrbo 360) oraz aplikacji Radiolok jest w stanie aktualizować pozycję zespołu ratowników, śledzić parametry takie jak: prędkość, wysokość n.p.m., w czasie rzeczywistym. CKRW współpracuje i utrzymuje stałą łączność z Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego (nr 2), przyjmuje zgłoszenia z telefony alarmowego 984, z numeru ratunkowego nad wodą , oraz z nr do Bazy CKRW Szczecin. CKRW 37

138 przekazuje zgłoszenie do koordynatora operacyjnego regionu odpowiedniego dla miejsca zdarzenia. Koordynator uruchamia dostępne siły i środki ratownicze z bazy regionu, CKRW powiadamia najbliższy zespół z danego terenu, który ma zgłoszoną gotowość zespołową ustaloną wg. Grafiku dyżurów. CKRW koordynuje całą akcją, w razie potrzeby uruchamia jednostki współpracujące (Policja, Straż PSP i OSP, MSPiR SAR, inne). Mapa podziału Makroregionów WOPR woj. Zachodniopomorskiego 38

SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 ROZDZIAŁ_Toc433976740 CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI... 5 1.1. Wprowadzenie... 5 1.2.

SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 ROZDZIAŁ_Toc433976740 CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI... 5 1.1. Wprowadzenie... 5 1.2. SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 ROZDZIAŁ_Toc433976740 CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI... 5 1.1. Wprowadzenie... 5 1.2. Struktura urbanistyki ze szczególnym uwzględnieniem zakładów

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory gmin obowiązujące od 1 stycznia 2011 r.

Identyfikatory gmin obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Identyfikatory gmin obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat białogardzki Gmina miejska: Białogard Gminy: Białogard Karlino Karlino miasto

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat białogardzki Gmina miejska: Białogard Gminy: Białogard Karlino Karlino miasto WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat białogardzki Białogard 320101 1 Białogard 320102 2 Karlino 320103 3 Karlino miasto 320103 4 Karlino obszar wiejski 320103 5 Tychowo 320104 3 Tychowo miasto 320104

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki chorób układu krążenia - podział na województwa ( )

Program profilaktyki chorób układu krążenia - podział na województwa ( ) Program profilaktyki chorób układu krążenia - podział na województwa (01.10.2017) Lp. Nazwa Liczba osób kwalifikujących się Procent objęcia populacji [%] 1 LUBELSKIE 147 556,00 37,68 2 ŁÓDZKIE 174 325,00

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki raka szyjki macicy wiek lat, raz na 3 lata - podział na województwa ( )

Program profilaktyki raka szyjki macicy wiek lat, raz na 3 lata - podział na województwa ( ) Program profilaktyki raka szyjki macicy wiek 25-59 lat, raz na 3 lata - podział na województwa (01.10.2017) Lp. Nazwa województwa Liczba osób kwalifikujących się Procent objęcia populacji [%] 1 ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne i czytelnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku (wg powiatów)

Biblioteki publiczne i czytelnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku (wg powiatów) Biblioteka wojewódzka 405413 1 0 1142804 282 39540 7804 2 172731 13688 3 263454 65 303526 75 MBP Szczecin Dyrekcja 405413 35 0 615820 152 26884 22194 5 453311 56666 14 872694 215 52066 13 powiat Szczecin

Bardziej szczegółowo

ADRESY E-MAILOWE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ADRESY E-MAILOWE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ADRESY E-MAILOWE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO POWIAT GMINA NAZWA BIBLIOTEKI E-MAIL 1. M. Koszalin Koszalin Koszalińska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela sekretariat@biblioteka.koszalin.pl

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego

Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wprowadzonych przez Aktualizację Nr 5 wraz z uzasadnieniem Do Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa

Opis zmian wprowadzonych przez Aktualizację Nr 5 wraz z uzasadnieniem Do Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Opis zmian wprowadzonych przez Aktualizację Nr 5 wraz z uzasadnieniem Do Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego, wprowadza się następujące zmiany: -

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2015/2016

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2015/2016 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2015/2016 Lp. SZKOŁA POWIAT SBP PR Kosz. PS PN TS SLLA Sz-y DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ i CH RAZEM 1. I LO Kołobrzeg

Bardziej szczegółowo

Liczba wypadków drogowych w latach 2011 2013 na terenie województwa zachodniopomorskiego

Liczba wypadków drogowych w latach 2011 2013 na terenie województwa zachodniopomorskiego I WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI W 2013 roku na drogach województwa zachodniopomorskiego odnotowano 1 503 wypadki drogowe, w których 155 osób poniosło śmierć i 1 812 osób zostało rannych. Do Policji zgłoszono

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI... 4 1.1. Wprowadzenie... 4 1.2.

SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI... 4 1.1. Wprowadzenie... 4 1.2. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI... 4.. Wprowadzenie... 4.2. Struktura urbanistyki ze szczególnym uwzględnieniem zakładów zwiększonego i

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 ETAP REJONOWY Uwaga 1. Protokoły z etapu szkolnego należy

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego

Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego wg wyników uzyskach przez uczniów ze sprawdzianu końcowego w szkołach podstawowych w roku 2008 Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

Termin kwalifikacji wojskowej Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej

Termin kwalifikacji wojskowej Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 13 stycznia o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2014/2015

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2014/2015 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2014/2015 SBP Szachy PR Kosz. PS TS SLLA BR PN Lp. SZKOŁA POWIAT K M KiM K M K M K M K M K M K M K M RAZEM 1. I LO Kołobrzeg kołobrzeski

Bardziej szczegółowo

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 2 W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie. Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie: północ - południe,

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 stycznia o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 2016 Wstęp... 3 1. Bezrobocie rejestrowane w gminach województwa zachodniopomorskiego...

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2015 Spis treści Wstęp... 3 1. Bezrobocie rejestrowane w gminach województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza bezpieczeństwa za 2014 rok

Analiza bezpieczeństwa za 2014 rok Analiza bezpieczeństwa za 2014 rok W 2014 roku w województwie zachodniopomorskim do Policji zgłoszono 1 418 wypadków drogowych, które miały miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 października 2012 r. Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

na rynku pracy w powiecie wałeckim III Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w

na rynku pracy w powiecie wałeckim III Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w Lista projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/219/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/219/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr XVI/219/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Analiza bezpieczeństwa w ruchu drogowym 2011 rok województwo zachodniopomorskie

Analiza bezpieczeństwa w ruchu drogowym 2011 rok województwo zachodniopomorskie Analiza bezpieczeństwa w ruchu drogowym 2011 rok województwo zachodniopomorskie Województwo zachodniopomorskie usytuowane jest w północno-zachodniej Polsce nad Bałtykiem, a sąsiaduje z Niemcami od zachodu

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. zestawienie relacji łączy cyfrowych w podziale na 38 zadań/ części Załącznik do siwz nr 6

Tabela 1. zestawienie relacji łączy cyfrowych w podziale na 38 zadań/ części Załącznik do siwz nr 6 Tabela 1. zestawienie relacji łączy cyfrowych w podziale na 38 zadań/ części Załącznik do siwz nr 6 Nr 1 1 KWP Szczecin 70-515 Szczecin,ul. 2 2 KWP Szczecin 70-515 Szczecin,ul. 3 3 KMP Koszalin 75-009

Bardziej szczegółowo

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Zgodnie z art. 123 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM SZCZECIN 2010 1 Szczecin, dnia 8 lutego 2011 roku Wstęp Województwo zachodniopomorskie usytuowane jest w północno-zachodniej Polsce nad Bałtykiem, a sąsiaduje

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2014/2015

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2014/2015 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2014/2015 SBP Szachy TS IBP U-ej MPR MKosz. MPS MPN BR 4-bój LA 3-bó LA Lp. SZKOŁA POWIAT K M KiM K M K M K M K M

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2014 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo

I WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI W 2015

I WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI W 2015 I WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI W 2015 W 2015 roku w województwie zachodniopomorskim do Policji zgłoszono 1 298 wypadków drogowych, które miały miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 1 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 4 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 4 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15 SPIS TREŚCI ARKUSZ UZGODNIEŃ PLANU 3 OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 4 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15 1. Sieć komunikacyjna. 15 a) charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2016/2017

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 SBP TS U-ej MPR MKosz. MPS MPN Sz-y 4-bój LA Bad. Pł.Dr. DBP Lp. SZKOŁA POWIAT DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15 SPIS TREŚCI ARKUSZ UZGODNIEŃ PLANU 4 OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15 1. Sieć komunikacyjna. 15 a) charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2011. (numery 1-158*) administracja morska

SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2011. (numery 1-158*) administracja morska SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2011 (numery 1-158*) administracja morska zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM w 2016 roku

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM w 2016 roku WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM w 216 roku WRD KWP SZCZECIN I WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI W 216 W 216 roku w województwie zachodniopomorskim do Policji zgłoszono 1 332 wypadki drogowe,

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2013/2014

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 SBP Sz-y TS IBP U-ej MPR MKosz. MPS MPN BR 4-bój LA 3-bój LA Lp. SZKOŁA POWIAT K M KiM K M K M K M K M

Bardziej szczegółowo

Wartość unijnego dofinansowa nia. Data wybrania projektu do dofinansowania [data zakończenia oceny projektu, format: rrrr mm dd ]

Wartość unijnego dofinansowa nia. Data wybrania projektu do dofinansowania [data zakończenia oceny projektu, format: rrrr mm dd ] Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa go na lata 2014 2020 Lp. Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy Priorytet/Działanie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Szczecin, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2535 OBWIESZCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POWIAT STARGARDZKI

INFORMATOR POWIAT STARGARDZKI INFORMATOR ZAWIERAJĄCY DANE TELEADRESOWE PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, A TAKŻE ZAKRES REALIZOWANYCH PRZEZ NIE ODDZIAŁYWAŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI KOREKCYJNO EDUKACYJNYCH WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Bardziej szczegółowo

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu

Bardziej szczegółowo

1. Sieć komunikacyjna:

1. Sieć komunikacyjna: 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 1. Sieć komunikacyjna..... str. 4 2. Struktura urbanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów zwiększonego ryzyka i zakładów

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA I OCENA SYSTEMU TRANSPORTU

CHARAKTERYSTYKA I OCENA SYSTEMU TRANSPORTU Rozdział 3. CHARAKTERYSTYKA I OCENA SYSTEMU TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPO- MORSKIM 3.1. Specyfika społeczno-gospodarcza województwa zachodniopomorskiego Podjęcie próby opracowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2006

DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2006 SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2006 ADMINISTRACJA MORSKA Zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku: w sprawie określenia granic pasa technicznego Urzędu Morskiego

Bardziej szczegółowo

FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2013 Police, 24 maj 2013 rok. SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K

FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2013 Police, 24 maj 2013 rok. SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2013 Police, 24 maj 2013 rok SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K 1. SP 2 Goleniów 58,35 2. SP 35 Szczecin 58,46 3. SP 3 Choszczno 60,22 SP 1 Koszalin SP 1 Złocieniec 1. SP

Bardziej szczegółowo

VI Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2015 PRZYSZŁOŚĆ PASAŻERSKIEGO RYNKU USŁUG TRANSPORTOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

VI Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2015 PRZYSZŁOŚĆ PASAŻERSKIEGO RYNKU USŁUG TRANSPORTOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM VI Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2015 PRZYSZŁOŚĆ PASAŻERSKIEGO RYNKU USŁUG TRANSPORTOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM dr hab. prof. US Wojciech Drożdż Kierownik Katedry Gospodarki Światowej i

Bardziej szczegółowo

Ponadto odnotowano na tych drogach 64 kolizje drogowe, o 28 więcej niż w roku 2002.

Ponadto odnotowano na tych drogach 64 kolizje drogowe, o 28 więcej niż w roku 2002. Statystyczna analiza zagrożeń na obszarze powiatu - uwzględniając położenie geograficzne i potencjał gospodarczy należy się liczyć z zagrożeniami zwyczajnymi w następstwie codziennej działalności społeczno

Bardziej szczegółowo

Województwo zachodniopomorskie

Województwo zachodniopomorskie 1 Województwo zachodniopomorskie usytuowane jest w północno-zachodniej Polsce nad Bałtykiem, a sąsiaduje z Niemcami od zachodu oraz z województwem pomorskim, wielkopolskim lubuskim. Podzielony jest na

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH A ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO października 2017 r.

DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH A ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO października 2017 r. DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH A ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO 9-19 października 2017 r. 1 Najważniejsze obowiązujące ustawy i zmiany w przepisach prawa 1. ustawa z 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018 Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018 ETAP REJONOWY Uwaga 1. Protokoły z etapu szkolnego należy

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finałów Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych Tychowo r.

Komunikat końcowy Finałów Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych Tychowo r. Finałów Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2.Termin: 19.10.2011 r. godzina 11.00 Bieg dziewcząt 10 X 800 metrów 18 Szczecinek SP Barwice 1 31 50 9 Koszalin Grodzki SP 1 Koszalin 2 32 54 11 Łobez SP

Bardziej szczegółowo

Liczba miejsc ogółem. Liczba wolnych miejsc. kamieński 30 3. kamieński 30 5. policki 30 3 socjalizacyjna. policki 30 5 socjalizacyjna.

Liczba miejsc ogółem. Liczba wolnych miejsc. kamieński 30 3. kamieński 30 5. policki 30 3 socjalizacyjna. policki 30 5 socjalizacyjna. Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa zachodniopomorskiego - podstawa prawna art. 186 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 ETAP REJONOWY Uwaga 1. Protokoły z etapu szkolnego należy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG: OPRACOWANIE PRZESŁANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ W CZĘSTOCHOWIE

WYCIĄG: OPRACOWANIE PRZESŁANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ W CZĘSTOCHOWIE Podstawowe zagrożenia występujące na terenie miasta i gminy WYCIĄG: OPRCOWNIE PRZESŁNE PRZEZ PŃSTWOWĄ STRŻ POŻRNĄ W CZĘSTOCHOWIE Zagrożenie pożarowe Zagrożenia pożarowe dotyczą w szczególności budynków

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ZACHODNIOPOMORSKA WOJEWÓDZKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ZACHODNIOPOMORSKA WOJEWÓDZKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016-2020 ZACHODNIOPOMORSKA WOJEWÓDZKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Spis treści 1. Słownik pojęć 3 2. Wstęp 4 3. Dane wejściowe 6 4. Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia... (poz. ) RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/498/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Szczecin, dnia 11 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/498/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 lipca 2014 r. Poz. 2918 UCHWAŁA NR XXXVII/498/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Przydział miejsc na kolonie dla dzieci z terenów wiejskich, w tym z rodzin byłych pracowników PGR.

Przydział miejsc na kolonie dla dzieci z terenów wiejskich, w tym z rodzin byłych pracowników PGR. Przydział miejsc na kolonie dla dzieci z terenów wiejskich, w tym z rodzin byłych pracowników PGR. Uprzejmie informuję, iż w bieżącym roku Sejm zatwierdził nową rezerwę celową Sfinansowanie wypoczynku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ dot. części 1

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ dot. części 1 Załącznik nr 6.1 do siwz FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ dot. części 1 KMP Koszalin i inne jednostki Policji za pośrednictwem KMP w Koszalinie 50 2000 20 300 Załącznik nr 6.2 do siwz FORMULARZ KALKULACJI

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (stan na 25 maja 2016 r.

Wykaz jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (stan na 25 maja 2016 r. WR.0134.3.2016 Szczecin, 25.05.2016 r. Wykaz jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (stan na 25 maja 2016 r.) Lp. Powiat Gmina Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, czerwiec 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

IX. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) Electromagnetic fields

IX. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) Electromagnetic fields IX. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) Electromagnetic fields Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Normy środowiskowe

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2017 Stan i struktura ludności W województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Noclegi Noclegi 1096% 1139% 1083% 1091% 1237% 1053%

Noclegi Noclegi 1096% 1139% 1083% 1091% 1237% 1053% Ruch turystyczny Wielkość ruchu turystycznego Na przestrzeni czterech ostatnich lat w województwie zachodniopomorskim wzrosła liczba osób korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania. Największy

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje: Uchwała nr 250/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Wprowadził(a) Joanna Kopeć Środa, 02 Marzec 2011 09:02 Uchwała Nr 250/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podziału środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

ORLIK SP3 Białogard, ul. Chopina 8. ORLIK SP3 Białogard, ul. Chopina 8. ORLIK SP3 Białogard, ul. Chopina 8. ORLIK SP3 Białogard, ul.

ORLIK SP3 Białogard, ul. Chopina 8. ORLIK SP3 Białogard, ul. Chopina 8. ORLIK SP3 Białogard, ul. Chopina 8. ORLIK SP3 Białogard, ul. Ostatnia aktualizacja: 06.03.2017 XVII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" białogardzki Białogard białogardzki Białogard białogardzki Białogard białogardzki Białogard białogardzki

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego 9. Siedliska przyrodnicze przyrodnicze wymagające ochrony w formie wyznaczania obszarów Natura 2000 W wyniku przeprowadzwnia prac terenowych zostały zinwentaryzowane siedliska przyrodnicze wymagające ochrony

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY FOTORADARY MAPY TOMTOM TRAFFIC ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY Usługi Fotoradary Europa i Niebezpieczne strefy TomTom są dostępne w krajach wymienionych poniżej. Z usług tych można

Bardziej szczegółowo

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Zachodniopomorskiego

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Zachodniopomorskiego Dokument przygotowany przez konsorcjum: "TRAKO" WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J. ul. Krasińskiego 15a/5, 50-449 Wrocław, tel./fax: 71 799 87 53, e-mail: poczta@trako.com.pl www.trako.com.pl oraz REFUNDA Sp.

Bardziej szczegółowo

A. SPOSÓB OPRACOWANIA ANALIZY ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU

A. SPOSÓB OPRACOWANIA ANALIZY ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (poz. ) Załącznik nr 1 A. SPOSÓB OPRACOWANIA ANALIZY ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU Analiza zagrożeń na obszarze powiatu składa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku Szczecin 2011 r. 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMIN WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMIN WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 436 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 4 2006 Rafał Czyżycki ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMIN WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Reforma administracyjna kraju,

Bardziej szczegółowo

FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2015 Police, 19 maj 2015 rok. SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K

FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2015 Police, 19 maj 2015 rok. SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2015 Police, 19 maj 2015 rok SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K 1. SP 5 Stargard 0:57,82 2. SP na Głębokiem 0:58,47 3. SP 5 Białogard 0:59,16 4. SP 2 Goleniów 0:59,54 5.

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2013 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie konkursów i wdrażanych przez WFOŚiGW projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ

Podsumowanie konkursów i wdrażanych przez WFOŚiGW projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Podsumowanie konkursów i wdrażanych przez WFOŚiGW projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ 2007-2013. Działanie 1.1. Gospodarka wodno ściekowa

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2011 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa sieci gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej Polsce

Rozbudowa sieci gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej Polsce Rozbudowa sieci gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej Polsce Szczecin, 5 czerwca 2008 GAZ SYSTEM S.A. Spółka powstała w wyniku wydzielania z PGNiG S.A. działalności związanej z przesyłaniem gazu

Bardziej szczegółowo

Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński

Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Rola infrastruktury kolejowej w systemie transportowym Województwa Zachodniopomorskiego w świetle Strategii rozwoju sektora transportowego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 Prof. Juliusz Engelhardt

Bardziej szczegółowo

Paweł Dadasiewicz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Paweł Dadasiewicz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Slajd 1 Zagrożenia poważnymi awariami związane z lokalizacją zakładów i transportem substancji niebezpiecznych Slajd 2 Agenda Zakłady mogące spowodować poważną awarię, Transport materiałów niebezpiecznych,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego

Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego Załącznik do uchwały Nr 75/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2015 r. Zatwierdzam Minister Zdrowia dnia. Przedkładam Wojewoda dnia.. Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach; 73-134 Barzkowice; www.zodr.pl ; barzkowice@home.pl ; barzkowice@odr.net.pl Lp. IMIĘ I NAZWISKO OBSZAR DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

VIII. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) Electromagnetic fields

VIII. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) Electromagnetic fields VIII. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) Electromagnetic fields Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Normy środowiskowe

Bardziej szczegółowo

1. Kultura w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego 2010 2014 r.

1. Kultura w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego 2010 2014 r. KULTURA 1. Kultura w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego 2010 2014 r. Tabela 1. Wydatki na kulturę w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2010-2014 w mln zł Budżet 2010 2011 2012 2013

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2012 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2012 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność Ekonomiczna Ludności

Bardziej szczegółowo

1. Tablice statystyczne, dotyczące Gospodarki Morskiej w 2015

1. Tablice statystyczne, dotyczące Gospodarki Morskiej w 2015 Kolejne materiały dydaktyczne do wykorzystania w przygotowaniach do Konkursu Młodzież na Morzu 2017. Dane statystyczne dotyczące Gospodarki Morskiej Źródło: GUS, US w Szczecinie, Rocznik Statystyczny Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 215

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 K

SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 K 4x100 K 1. SP 4 GOLENIÓW Goleniów 57,20 2. SP 35 SZCZECIN Szczecin 57,56 3. SP 3 KOŁOBRZEG Kołobrzeg 57,82 4. SP BARWICE Szczecinek 57,97 5. SP 4 BARLINEK Myślibórz 58,19 6. SP TYCHOWO Białogard 59,18

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Szczecin, październik 2013 Gmina Miasto Szczecin Województwo Zachodniopomorskie Powiat Policki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 6

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 6 SPIS TREŚCI ARKUSZ UZGODNIEŃ PLANU 4 OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 6 1. Sieć komunikacyjna. 6 a) charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Badanie specjalizacji regionalnych Wydział Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego RPO WZ na lata 2014-2020 KLUCZOWE ETAPY PROCESU

Bardziej szczegółowo

4. Powiat kamieński SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Placówka Lecznictwa Odwykowego

4. Powiat kamieński SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Placówka Lecznictwa Odwykowego Baza danych województwo zachodnio-pomorskie 1. Powiat białogradzki WOTUW SP ZOZ. Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i ul. Krótka 1, 78-200 Białogard 94 312 21 00 bialogard@wotuwstanomino.pl WOTUW

Bardziej szczegółowo

VIII. KLIMAT AKUSTYCZNY Acoustic climate

VIII. KLIMAT AKUSTYCZNY Acoustic climate VIII. KLIMAT AKUSTYCZNY Acoustic climate Z roku na rok wzrasta liczba pojazdów na drogach, tym samym obserwuje się coraz większą emisję hałasu komunikacyjnego, czego konsekwencją jest pogarszający się

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Wykaz osób i podmiotów, które złożyły uwagi

Załącznik nr 2 - Wykaz osób i podmiotów, które złożyły uwagi Załącznik nr 2 - Wykaz osób i podmiotów, które złożyły uwagi Lp. 1 2 3 Adam K. Akademia Morska w Szczecinie Akademia Sztuki w Szczecinie imię i nazwisko/ nazwa organizacji 4 5 Biuro Doradztwa Finansowego

Bardziej szczegółowo