LSE 200 LAMPA STROBOSKOPOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LSE 200 LAMPA STROBOSKOPOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 LSE 200 LAMPA STROBOSKOPOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKAZ ROZDZIAŁ STRONA Wstęp - Charakterystyka techniczna - OstrzeŜenia Wstępne instrukcje Dobór silnika iskrowego 4/2-suwowego Zapamiętywanie odczytów DWELL Pomiar wyprzedzenia zapłonu metodą stroboskopową Krzywa wyprzedzenia zapłonu (zapłon z przerywaczem) Pomiar napięć - Spadek napięcia przy rozruchu. - Napięcie ładowania baterii - napięcie szczytowe czujników (obroty i PMH) Inne przykłady pomiaru napięcia - napięcie na przepływomierzu - napięcie czujników indukcyjnych zapłonu tranzystorowego - napięcie czujników z efektem HALLA =

2 OPIS WYŚWIETLACZA: A) LED 1 4 SUWY B) WYŚWIETLACZ 1 LICZNIK OBROTÓW C) WYŚWIETLACZ 2 ODCZYT WIELKOŚCI WYPRZEDZENIA ZAPŁONU D) PRZYCISK 1 RESET E) PRZYCISK 2 2/4 SUWY F) PRZYCISK 3 KĄT KRZYWKI (DWELL)/VOLT G) WYŚWIETLACZ 3 DWELL/VOLT H) LED 4 KĄT KRZYWKI I) LED 3 NAPIĘCIE CIĄGŁE I SZCZYTOWE L) LED 2 2 SUWY USYTUOWANIE POLECEŃ: PRZYCISK C PRZYCISK D WYZEROWANIE WYPRZEDZENIA ZAPŁONU KABLE: POMIAR SYGNAŁU SZCZYTOWEGO CZUJNIKÓW INDUKCYJNYCH OBROTÓW, FAZY, ITD. ZACISK CZARNY 4 ZACISK CZERWONY 3 KLAMRA INDUKCYJNA 3 ZACISK CZERWONY 1 VOLT/DWELL AKCESORIA OPCJONALNE: AD2 ŁĄCZNIK PMH Z 2 STYKAMI AD3 ŁĄCZNIK PMH Z 3 STYKAMI Do pomiaru sygnałów szczytowych, indukcyjnych czujników obrotów i fazy przy uruchomionym silniku. 1.0 WSTĘP Lampa stroboskopowa LSE 200 moŝe być stosowana do silników iskrowych 2 lub 4- suwowych, co 2 obroty lub przy kaŝdym obrocie. Pomiaru wyprzedzenia zapłonu metodą stroboskopową dokonuje się przy pomocy klamry indukcyjnej na przewodzie świecy 1-go cylindra. Wybierając pomiar VOLT moŝna dokonać pomiaru napięcia ciągłego lub szczytowego, bez innych przełączeń. 1.1 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ODCZYTY SKALA WYNIKI Obroty obrotów/min. 10 obrotów Wyprzedzenia zapłonu metodą stroboskopową 0,1 60 stopni 0,1 stopnia Dwell (krzywka pojedyncza)* stopni 0,1 stopnia Napięcie ciągłe Volt 0.1 Volt

3 Napięcie szczytowe Volt 0.1 Volt Zapamiętywanie odczytów 6 sekund po zwolnieniu przycisku Zasilanie 12 Volt * Odczytów dokonuje się począwszy od 400 obrotów do maksymalnie 2000 obrotów. 1.2 OSTRZEśENIA Nie okręcać kabli wokół lampy Unikać uderzeń lampy i klamry Nie uŝywać rozpuszczalników ani benzyny do czyszczenia plastikowych części W trakcie uŝytkowania trzymać kable z dala od rury wydechowej i części obracających się Nie podłączać czerwonego zacisku 1 przed podłączeniem zacisków zasilających. Czas uŝywania lampy błyskowej jest następujący: 6000 obrotów: 2 minuty z minutową przerwą 4000 obrotów: 3 minuty z minutową przerwą 2.0 WSTĘPNE INSTRUKCJE 2.1 Rysunki 1A i 1B pokazują właściwe podłączenia dla poszczególnych pomiarów. RYSUNEK 1A ZACISK CZERWONY 1 CZARNY 4 CZERWONY 5 RADEŁKO C PRZYCISK D KOŁO PASOWE LUB KOŁO ZAMACHOWE SILNIKA PODŁĄCZENIE 12V DO MONTAśY PRZY 24 VOLT DLA POMIARÓW WYPRZEDZENIA ZAPŁONU METODĄ STROBOSKOPOWĄ, DWELL (KĄTA ROZWARCIA STYKÓW) I VOLT RYSUNEK 1B ZACISK CZERWONY 1 CZARNY 4 CZERWONY 5 PODŁĄCZENIE 12V DO MONTAśY PRZY 24 VOLT DLA POMIARÓW NAPIĘCIA BATERII I SPADKU PRZY URUCHAMIANIU. PRZYCISK Podłączyć klamrę na pierwszy cylinder w odległości ok cm od rozdzielacza ze strzałką skierowaną w kierunku świecy. 2.3 Podłączyć zaciski do baterii.

4 Jeśli kable nie są wystarczająco długie, moŝna zastosować baterię zewnętrzną z biegunem ujemnym podłączonym do masy. 2.5 Jeśli na wyświetlaczu nie pojawią się cyfry. (AUTOTEST), nacisnąć przycisk RESET. Przy przycisku klawisza dotykowego D lampa musi regularnie migotać, w przeciwnym wypadku naleŝy sprawdzić: Trzymając klamrę pod światło, czy powierzchnie dokładnie się łączą, ewentualnie oczyścić powierzchnie czystą ściereczką. Czy strzałka klamry nie jest skierowana w kierunku przeciwnym od kierunku świecy. Czy przewody cewki nie są odwrotnie podłączone. Przy napięciu o dodatniej biegunowości w trakcie montaŝu bez rozdzielacza (DIS): odwrócić klamrę (ze wskazówką odwróconą w kierunku przeciwnym od kierunku świecy). Wyładowania między biegunami głowicy zapalnika lub do masy, spowodowane zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. Dyspersję do masy lub między kablami, spowodowana starzeniem lub szczelinami w materiale izolującym. ZuŜycie lub zbyt duŝa odległość między palcem rozdzielacza a biegunami lub stykiem centralnym palca rozdzielacza. Czy elektrody świecy nie znajdują się zbyt blisko siebie, lub czy nie stwierdza się na nich nadmiernych śladów zwęglenia. Czy na świecy nie jest zbyt niskie napięcie ze względu na uszkodzenie w obwodzie zapłonu. Czy lampa nie znajduje się zbyt blisko przewodów świec, zapłonu lub cewki. Czy nie został zastosowany rezystor antyparazytowy o zbyt wysokiej wartości. 3.0 WYBÓR SILNIKA ISKROWEGO 4/2-SUWOWEGO Po przeprowadzeniu auto testu LED1 zapala się automatycznie (jedna iskra co dwa obroty w silnikach 4-suwowych). LED2 zapala się przez naciśnięcie przycisku 2, po czym lampa jest gotowa po zapaleniu się jednej iskry na obrót (silniki 2-suwowe). Zły wybór iskier powoduje nieprawidłowy odczyt obrotów, wyprzedzenia zapłonu i kąta rozrządu (DWELL). Niektóre silniki 4-suwowe są wyposaŝone w zapłony, wytwarzające jedną iskrę na obrót (przykład: Citroen DYANE lub elektroniczne (DIS): LNA, VISA CLUB, LANCIA THEMA 16V, FIAT Cinquecento, OPEL, FORD, itd.) LED 1 LED2 PRZYCISK ZAPAMIĘTYWANIE ODCZYTÓW 4.1 Odczyty: obrotów, Voltów, kąta rozrządu (Dwell) uzyskuje się automatycznie przy podłączeniu lampy, jak na rys. 1A. 4.2 Wytyczenia punktów odniesienia moŝna dokonywać równocześnie z pomiarem kąta rozrządu Dwella lub Volt. Zwalniając przycisk D moŝna zapamiętać odczyty Obrotów- Wyprzedzenia zapłonu i kąta rozrządu (DWELL). Odczyty wyprzedzenia zapłonu pozostają w pamięci, aŝ do chwili ponownego przyciśnięcia klawisza dotykowego D. 5.0 KĄT ROZRZĄDU (DWELL) 5.1 LED 3 zapala się przez naciśnięcie przycisku 3.

5 5.2 Odczytu dokonuje się na wyświetlaczu 3 przy zwolnionych obrotach silnika. Skorzystać z załączonej tabeli konwersyjnej w ms. 5.3 RóŜnicę między krzywkami sprawdza się przez przeniesienie klamry na inne przewody świec. Przy nie przekraczaniu prędkości 2000 obrotów nie powinno być róŝnic większych niŝ 5 stopni. Zmiana utrzymująca się w tych granicach nie powoduje większych róŝnic wyprzedzenia zapłonu, czy powaŝnego zmniejszenia energii iskier (w razie wątpliwości naleŝy zastosować się do instrukcji producenta). Zmiany mogą być spowodowane przez: Uszkodzoną oś lub pierścień rozdzielacza, odkręconą oś, zuŝyta ośka styków, odkręcone styki, zuŝyte pasy napędowe lub łańcuch rozrządu. Jeśli zostanie zarejestrowana zbyt duŝa zmiana w chwili podłączenia przewodu pompy próŝniowej, jest moŝliwe, Ŝe ośka płytki stykowej jest uszkodzona. Zbytnie zuŝycie rozdzielacza powoduje zmniejszenie wydajności silnika. Zbyt mały kąt zamknięcia powoduje niewystarczające napięcie zapłonu: zbyt duŝy kąt wypala przedwcześnie styki. LED 3 PRZYCISK POMIAR WYPRZEDZENIA ZAPŁONU METODĄ STROBOSKOWĄ Po wprowadzeniu kąta rozrządu (DWELL) naleŝy zawsze podłączać zacisk CZERWONY 1 do ujemnego (bieguna) cewki, w przeciwnym wypadku odczyt jest niejednolity. 6.1 Jeśli instrukcja z danymi technicznymi tego wymaga, naleŝy odłączyć przewód od pompy próŝniowej. 6.2 Uruchomić silnik i odczekać do uzyskania temperatury ok. 80 stopni na zwolnionych obrotach silnika. 6.3 Nacisnąć przycisk D, skierować lampę błyskową na punkty odniesienia PMH i ustawić je obracając pokrętło C. Zwolnić przycisk D i odczytać wartość wyprzedzenia zapłonu. 6.4 Po 6 sekundach ponownie przycisnąć przycisk D i zwiększyć prędkość silnika; wyprzedzenie zapłonu powinno się zwiększyć, ustawić jeszcze punkt odniesienia PMH i porównać zwiększenie wyprzedzenia zapłonu z przykładem podanym w instrukcji producenta. 6.5 Ponownie podłączyć przewód pompy próŝniowej. Wyprzedzenie zapłonu powinno się zwiększyć; ustawić jeszcze punkt odniesienia PMH i odczytać zwiększenie wyprzedzenia zapłonu. LED 4 PRZYCISK KRZYWA WYPRZEDZENIA ZAPŁONU (ZAPŁON Z PRZERYWACZEM) Zwiększyć naraz prędkość silnika o 500 obrotów i ustawić punkty odniesienia. Zapisać odczyty i wyznaczyć krzywą wyprzedzenia zapłonu (patrz przykład rys.3). Jeśli w zapłonach z przerywaczem wyprzedzenie zapłonu przy zwolnionych obrotach lub regulator wyprzedzenia odśrodkowy nie odpowiada danym zawartym w instrukcji, naleŝy obrócić rozdzielacz i sprawdzić mechanizm odśrodkowy. Jeśli nie ma zmian wyprzedzenia zapłonu przy podłączeniu przewodu pompy próŝniowej, naleŝy sprawdzić membranę i ośkę płytki stykowej. Jako Ŝe wyprzedzenie zapłonu w pojazdach wyposaŝonych w elektroniczny zapłon zaleŝy od przetwarzania

6 sygnałów pochodzących od licznych czujników, pomiar wyprzedzenia zapłonu przy prędkości obrotowej wyŝszej niŝ prędkość na zwolnionych obrotach nie jest łatwy. Zazwyczaj producenci podają dane wyprzedzenia zapłonu przy zwolnionych obrotach. Operatorzy muszą jednak uwaŝać na czujniki temperatury i inne czujniki, które mogłyby wpłynąć na odczyt, nawet przy zwolnionych obrotach. Jeśli nawet po zastosowaniu się do niniejszych zaleceń, wyprzedzenie zapłonu przy zwolnionych obrotach nie będzie odpowiadało danym z instrukcji, naleŝy sprawdzić, czy pas napędowy rozdzielacza nie przeskoczył o jeden lub więcej zębów na łoŝysku. 8.0 POMIAR NAPIĘCIA 8.1 LED 3 zapala się przez przyciśniecie przycisku 3. Pomiary napięcia ciągłego lub impulsowego mogą zostać przeprowadzone równieŝ przy pomocy odłączonej klamry indukcyjnej lub przy zatrzymanym silniku. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PODŁĄCZYĆ ZACISKI CZERWONE-CZARNE zasilania i jako ostatni zacisk czerwony 1 w punkcie przeprowadzanej próby. Jeśli punkt jest niedostępny, moŝna uŝyć zgłębnika z końcówką (Rys. 4B). : W przypadku nieprawidłowego podłączenia lub w przypadku przyciśnięcia przycisku RESET w czasie mierzenia napięcia, na wyświetlaczu moŝe pojawić się numer NaleŜy powtórzyć podłączenie zachowując ustalony porządek czynności. LED 4 PRZYCISK SPADEK NAPIĘCIA PRZY ROZRUCHU W trakcie montaŝu przy 24 V podłączyć czerwony zacisk 5 i czarny 4: następnie czerwony zacisk 1 do baterii pojazdu, jak to pokazano na rysunku 1B. Odłączyć zacisk czerwony 1 i przycisnąć przycisk RESET jeśli WYŚWIETLACZ 3 nie jest nastawiony na zero Odłączyć styki lub łącznik ze skrzynki zapłonu elektronicznego Obrócić silnikiem przez 15 sekund, napięcie baterii nie moŝe zejść poniŝej 9.6 Volt (19.2 przy napięciu 24 V), w przeciwnym wypadku sprawdzić stan baterii lub rozrusznika. ZACISK CZERWONY 1 DO ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI ZACISKOWEJ KOŃCÓWKA WGŁĘBNIKA TP2 DO CZUJNIKA PMH RYS. 4B 8.3 NAPIĘCIE ŁADOWANIA BATERII Uruchomić silnik i obrócić go przez kilka minut przy prędkości ok obrotach: napięcie baterii powinno wynosić około Volt ( podczas montaŝy przy 24 Voltach), w razie wątpliwości sprawdzić dane producenta. Jeśli wartości się róŝnią naleŝy sprawdzić skuteczność działania systemu ładowania (alternator, regulator, kable). Jeśli napięcie zbyt mocno wzrasta, sprawdzić regulator napięcia. 8.4 NAPIĘCIE SZCZYTOWE CZUJNIKÓW OBROTÓW I PMH MoŜna sprawdzić skuteczność ich działania w następujący sposób: CZUJNIKI Z WBUDOWANYM ISKROWNIKIEM a) Podłączyć zacisk czerwony 1 jak to zostało pokazane na rysunku 4C, 5 i 6 b) Odczytać napięcie szczytowe na wyświetlaczu B przy uruchomionym silniku. ZACISK CZERWONY 1 POMIAR NAPIĘCIA SZCZYTOWEGO DIAGNOSTYKA BMW 32C T52-I MERCEDES TSZ-I

7 ZACISK CZERWONY 1 RYS. 4C TABELA KONWERSYJNA KĄTA ROZRZĄDU (DWELL) Stopnie Milisekundy Obroty STOPNIE ms

8 /01/96

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S Generalny przedstawiciel DOM BIANCO sp. z o.o. al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn tel. 0-22 7201198, 7201199 fax 0-22 7200688 www.dombianco.com.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ ENMAG INSTRUKCJA OBSŁUGI 10.2008 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 3. PRZEZNACZENIE ORAZ ZAKRES STOSOWANIA.... 3 3.1. Przepływ

Bardziej szczegółowo

Program BENEFIT. Materiały szkoleniowe DIAGNOSTYKA CZUJNIKÓW W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH. Cz.I

Program BENEFIT. Materiały szkoleniowe DIAGNOSTYKA CZUJNIKÓW W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH. Cz.I Program BENEFIT Materiały szkoleniowe DIAGNOSTYKA CZUJNIKÓW W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH Cz.I Akademia Techniki Samochodowej AD AD POLSKA czerwiec 2006 Sławomir Olszowski 1 SPIS TREŚCI 1.Wprowadzenie.. 3

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Zmywarki DIHR serii OPTIMA 400 OPTIMA 500. Instrukcja obsługi (wersja: KOD: 3850ET_U Ed. 04-05/2014) (wszystkie modele i ich wersje wyposaŝenia)

Zmywarki DIHR serii OPTIMA 400 OPTIMA 500. Instrukcja obsługi (wersja: KOD: 3850ET_U Ed. 04-05/2014) (wszystkie modele i ich wersje wyposaŝenia) Zmywarki DIHR serii OPTIMA 400 OPTIMA 500 (wszystkie modele i ich wersje wyposaŝenia) Instrukcja obsługi (wersja: KOD: 3850ET_U Ed. 04-05/2014) I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie

Bardziej szczegółowo

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji MR 627 Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Przekaźnik do nadzoru stanu izolacji nieuziemionych sieci rozdzielczych prądu stałego i przemiennego

Bardziej szczegółowo

SILNIKI SPALINOWE 1 PODSTAWY INSTRUKCJA LABORATORYJNA BADANIE I REGULACJA ELEMENTÓW

SILNIKI SPALINOWE 1 PODSTAWY INSTRUKCJA LABORATORYJNA BADANIE I REGULACJA ELEMENTÓW SILNIKI SPALINOWE 1 PODSTAWY INSTRUKCJA LABORATORYJNA BADANIE I REGULACJA ELEMENTÓW UKLADU PALIWOWEGO SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM; UKŁAD COMMON RAIL WSTĘP 1. Budowa układu Common Rail W układzie Common

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Klimatyzator ścienny systemu Multi Modele: MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH UWAGA Przed instalacją i uŝytkowaniem klimatyzatora naleŝy uwaŝnie i dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Wersja 1.16 Wykrywanie usterek i kontrola wody

Instrukcja instalacji i obsługi Wersja 1.16 Wykrywanie usterek i kontrola wody Instrukcja instalacji i obsługi Wersja 1.16 Wykrywanie usterek i kontrola wody Monitor rozpuszczonego wodoru i wody Calisto 1 IED O WYSOKIEJ DOKŁADNOŚCI DO WYKRYWANIA USTEREK I OCHRONY IZOLACJI Calisto

Bardziej szczegółowo

Opel Vectra. Instrukcja Obsługi

Opel Vectra. Instrukcja Obsługi Opel Vectra Instrukcja Obsługi Opel Vectra Zakupili Państwo samochód, w którym zastosowano najnowsze zdobycze techniki. Reprezentuje on najwyższy poziom technologiczny i zapewnia nadzwyczajny komfort jazdy.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA EKCO.M1z EKCO.M1Nz EKCO.TM Spis treści Uwagi wstępne 3 Podstawowe informacje o kotle 3 Instrukcja dla instalatora Dane techniczne 4 Instalacja kotła 4 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Przenośnych urządzeń do magazynowania oleju napędowego Eko Fuel Tank firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. pojemności 2500, 3500, 5000 i 9000 L Niniejsza instrukcja montażu, eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Goodrive100

Spis treści. Goodrive100 Spis treści 1 Środki ostrożności... 3 1.1 Definicje Bezpieczeństwa... 3 1.2 Symbole ostrzegawcze... 3 1.3 Wytyczne bezpieczeństwa... 3 2 Informacje podstawowe o produkcie... 6 2.1 Szybkie uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Alternatory prądu zmiennego AC

Alternatory prądu zmiennego AC 4 DOBÓR URZĄDZEŃ Przegląd Gdy została podjęta decyzja o wielkości i kolejności obciąŝania agregatu prądotwórczego, moŝna rozpocząć zadanie dobierania urządzeń dla danego zadania. Alternatory prądu zmiennego

Bardziej szczegółowo

Firma Draper Tools w związku z kontynuacją polityki dotyczącej ulepszania produktów zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.

Firma Draper Tools w związku z kontynuacją polityki dotyczącej ulepszania produktów zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Czytnik kodów błędów FORD 68082 68080 INSTRUKCJA Ważne: W celu efektywnego i bezpiecznego wykorzystania urządzenia należy dokładnie zapoznać się instrukcją obsługi. Ogólna informacja Ta instrukcja została

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125

KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALACJI I KONSERWACJI Należy uważnie zapoznać się z ostrzeżeniami zawartymi w niniejszej broszurce, ponieważ zawarto w niej ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Przemienniki częstotliwości Dziękujemy, Ŝe wybrali Państwo produkty firmy HFinverter! Doskonałą jakość, obsługę gwarancyjną i

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała. Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa 1 SINAMICS Instrukcja obsługi Wprowadzenie 2 Montaż mechaniczny 3 Instalacja elektryczna 4 Uruchamianie 5 Komunikacja ze sterownikiem programowalnym (PLC) 6 Lista parametrów

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1 Kompakt Solo HR 24 HR 30 Instrukcja instalowania ACV International 1 SPIS TREŚCI 1. OPIS URZĄDZENIA 6 1.1 Informacje ogólne... 6 1.2 Przeznaczenie... 6 1.3 Tryby funkcjonowania... 7 1.4 Interfejs PC...

Bardziej szczegółowo

L818F. Instrukcja obsługi stębnówki (tłumaczenie instrukcji oryginalnej)

L818F. Instrukcja obsługi stębnówki (tłumaczenie instrukcji oryginalnej) Instrukcja obsługi stębnówki (tłumaczenie instrukcji oryginalnej) L818F Dostawcą urządzenia jest Impall Adam Rozwandowicz Sp.J. z siedzibą przy ul. Pojezierskiej 95, 91-341 Łódź jako przedstawiciel Kaulin

Bardziej szczegółowo

Wszystko o cewkach zapłonowych

Wszystko o cewkach zapłonowych Technologia zapłonowa Technologia rozruchu silników wysokoprężnych Chłodzenie Czujniki Wszystko o cewkach zapłonowych Informacje techniczne nr 07 Perfection Tworzymy perfekcję built in 2 Spis treści Wstęp

Bardziej szczegółowo

OSTRZEśENIE. umoŝliwić samodzielne rozwiązanie problemu.

OSTRZEśENIE. umoŝliwić samodzielne rozwiązanie problemu. Prosimy o przeczytanie poniŝszej instrukcji Instrukcja zawiera wiele cennych wskazówek dotyczących obsługi i konserwacji klimatyzatora. Dostosowanie się do zalecanych środków ostroŝności, umoŝliwi sprawne

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi

ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi Wersja. FW: 07-02-22 Drogi Kliencie, Otrzymujesz całkowicie nowy produkt, w projekt którego zainwestowaliśmy duŝo energii i czasu.

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1 PRODUCENT: PRONAR Sp. z o.o. 17-210 NAREW, woj. podlaskie ul. Mickiewicza 101 A tel./fax 0 85 6816329; 0 85 6816429; 0 85 6816381; 0 85 6816382; 0 85 6816384; fax 0 85 6816383; www.pronar.pl KOŁOWY CIĄGNIK

Bardziej szczegółowo