KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Rozwój unijnej polityki w dziedzinie lotnictwa cywilnego wobec Brazylii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Rozwój unijnej polityki w dziedzinie lotnictwa cywilnego wobec Brazylii"

Transkrypt

1 PL PL PL

2 KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia KOM(2010)210 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Rozwój unijnej polityki w dziedzinie lotnictwa cywilnego wobec Brazylii PL PL

3 KOMUNIKAT KOMISJI Rozwój unijnej polityki w dziedzinie lotnictwa cywilnego wobec Brazylii 1. WPROWADZENIE 1.1 Międzynarodowy transport lotniczy jest tradycyjnie regulowany dwustronnymi umowami o komunikacji lotniczej zawieranymi między poszczególnymi krajami. Jednak począwszy od 2003 r. Unia Europejska wdraża wspólną politykę zewnętrzną w dziedzinie lotnictwa cywilnego w stosunkach z wybranymi państwami trzecimi. W komunikacie Komisji zatytułowanym Rozwój programu polityki zewnętrznej w zakresie lotnictwa wspólnotowego 1 stwierdza się, że zawarcie ukierunkowanych umów pomiędzy Unią Europejską a niektórymi państwami trzecimi przyniesie znaczące dodatkowe korzyści wynikające ze stworzenia nowych możliwości gospodarczych poprzez otwarcie rynków i wspieranie inwestycji. Ponadto umowy takie stanowić będą najlepszy sposób zapewnienia uczciwej konkurencji oraz wysokich norm dotyczących bezpieczeństwa lotniczego, ochrony lotnictwa oraz ochrony środowiska poprzez promowanie współpracy prawnej. Z tych powodów Komisja Europejska wystąpiła z propozycją rozpoczęcia ukierunkowanych negocjacji, których przedmiotem będzie zawarcie kompleksowych umów lotniczych z wybranymi, kluczowymi partnerami we wszystkich regionach świata w celu zwiększenia możliwości promowania europejskiego przemysłu, zapewnienia uczciwej konkurencji i przeprowadzenia reformy międzynarodowego lotnictwa cywilnego. 1.2 Zważywszy na 4,4 mln pasażerów rocznie podróżujących pomiędzy UE a Brazylią 2 oraz wysokie wskaźniki wzrostu ruchu lotniczego pomiędzy UE a Ameryką Południową 3, Brazylia jest poważnym kandydatem, jeśli chodzi o zawarcie umowy o transporcie lotniczym nowej generacji na poziomie Unii Europejskiej. Współpraca pomiędzy UE a Brazylią w zakresie lotnictwa cywilnego nasiliła się wyraźnie w ostatnim czasie: - na początku 2009 r. UE i Brazylia wynegocjowały umowę dotyczącą pewnych aspektów przewozów lotniczych ( umowa horyzontalna ) 4 ; - w grudniu 2009 r. rozpoczęły się negocjacje dwustronnej umowy dotyczącej bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego pomiędzy UE a Brazylią 5 ; COM(2005) 79 wersja ostateczna z Źródło: Eurostat Airbus Global Market Forecast (Prognoza Airbusa dla gospodarki światowej na lata ) przewiduje wzrost ruchu lotniczego pomiędzy Europą a Ameryką Południową o 5,7% rocznie, czyli znacznie powyżej średniego wzrostu na świecie (wynoszącego 4,7%) i na takim samym poziomie jak przewidywany wzrost pomiędzy Europą a Indiami COM(2009) 411 wersja ostateczna z Dnia r. Rada zatwierdziła podpisanie umowy. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji decyzją z dnia 9 października 2009 r. PL 2 PL

4 - szczyt UE-Ameryka Łacińska w sprawie lotnictwa cywilnego, który odbędzie się w Rio de Janeiro w dniach maja 2010 r., jest organizowany wspólnie z władzami lotniczymi Brazylii. 1.3 Rząd Brazylii poinformował Komisję o zamiarze rozpoczęcia kompleksowych negocjacji w sprawie transportu lotniczego z UE w celu zastąpienia obowiązujących obecnie dwustronnych umów o komunikacji lotniczej pomiędzy państwami członkowskimi a Brazylią oraz ustanowienia nowoczesnych ram prawnych, które sprzyjałyby wzrostowi ruchu lotniczego w związku z organizacją Pucharu Świata FIFA w Brazylii w 2014 r. oraz Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 r. 1.4 Umowa z Brazylią w sprawie stopniowego otwarcia dostępu do rynku przyniesie korzyści gospodarcze przewoźnikom lotniczym, portom lotniczym, pasażerom, nadawcom ładunków lotniczych, branży turystycznej i całej gospodarce, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Brazylii. Z analizy ekonomicznej przeprowadzonej na zlecenie Komisji wynika, że otwarcie rynków lotniczych pomiędzy UE a Brazylią przyniesie konsumentom oszczędności w wysokości 460 mln EUR rocznie 6. I co równie ważne, spowoduje zasadniczą reformę ram prawnych regulujących przewozy lotnicze pomiędzy UE a Brazylią. W związku z tym Komisja zaleca, aby Rada upoważniła ją do wynegocjowania w imieniu UE kompleksowej umowy o transporcie lotniczym z Brazylią, mającej na celu stopniowe otwarcie rynku i gwarantującej wysoki poziom współpracy prawnej. Zwiększony zakres współpracy prawnej zapewni uczciwą konkurencję i równe szanse wszystkim przewoźnikom lotniczym. Współpraca prawna przyczyni się ponadto do znacznego obniżenia kosztów ponoszonych przez unijny przemysł lotniczy. 2. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY W ZAKRESIE TRANSPORTU LOTNICZEGO POMIĘDZY UE A BRAZYLIĄ 2.1 Dwustronne umowy o komunikacji lotniczej pomiędzy państwami członkowskimi a Brazylią Transport lotniczy między Brazylią a UE reguluje obecnie piętnaście dwustronnych umów o komunikacji lotniczej. Nie istnieje aktualnie żadna podstawa prawna dla przewozów lotniczych realizowanych między Brazylią a pozostałymi dwunastoma państwami członkowskimi. Istniejące umowy o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi UE a Brazylią nie pozwalają przewoźnikom lotniczym, pasażerom i nadawcom ładunków lotniczych na czerpanie pełnych korzyści płynących z otwarcia rynku. Wszystkie umowy ograniczają liczbę lotów tygodniowo, szczególnie jeśli chodzi o połączenia UE z São Paulo. Ponadto umowy ograniczają prawa do wspólnej obsługi połączeń (codeshare) oraz prawa do przewozu ładunków lub pasażerów pomiędzy Brazylią a państwami trzecimi. Istotne różnice pomiędzy poszczególnymi umowami dwustronnymi spowodowały także powstanie mozaiki przewozów lotniczych pomiędzy UE a Brazylią. Na przykład liczba lotów wynikająca z przyznanych praw 6 Booz & Co, The Economic Impacts of Opening Aviation Markets between the EU and Brazil (Skutki gospodarcze otwarcia rynków lotniczych pomiędzy UE a Brazylią), czerwiec 2009 r. (http://ec.europa.eu/transport/air/international_aviation/country_index/study_brazil_en) PL 3 PL

5 przewozowych wynosi od dwóch do osiemdziesięciu lotów tygodniowo. Z powodu tych różnic pomiędzy umowami dwustronnymi zawartymi z Brazylią przez poszczególne państwa członkowskie unijni przewoźnicy lotniczy mieli do tej pory nierówne możliwości. Ramy przewozów lotniczych w Brazylii 2.2 Z uwagi na swoje warunki geograficzne Brazylia jest czwartym na świecie rynkiem krajowych połączeń lotniczych 7. Wraz z pojawieniem się przewoźników niskokosztowych przewozy krajowe wzrosły niemal dwukrotnie w latach Największe przedsiębiorstwa lotnicze w zakresie przewozów krajowych i międzynarodowych to TAM, a następnie przewoźnik niskokosztowy Gol. TAM jest obecnie jedynym przewoźnikiem brazylijskim obsługującym połączenia do Europy. 78% pasażerów i 85% ton ładunków w bezpośrednich połączeniach pomiędzy UE a Brazylią przewożonych jest przez przedsiębiorstwa lotnicze z UE Udział kapitału zagranicznego w brazylijskich przedsiębiorstwach lotniczych ograniczony jest obecnie do 20%. W listopadzie 2009 r. brazylijski senat zatwierdził ustawę zwiększającą udział zagranicznych przedsiębiorstw lotniczych w kapitale akcyjnym do 49%. 2.5 Nadzór nad transportem lotniczym w Brazylii sprawuje posiadająca silną pozycję krajowa agencja lotnictwa cywilnego (ANAC), która została utworzona w 2006 r. i jest powiązana z Ministerstwem Obrony. Zarządzanie ruchem lotniczym pozostaje w gestii brazylijskich sił powietrznych. Brazylijskie porty lotnicze zrzeszone są w Infraero podlegającym Ministerstwu Obrony. Największy międzynarodowy port lotniczy, São Paulo-Guarulhos, jest bardzo zatłoczony. Brazylia rozważa wprowadzenie koncesji dla portów lotniczych, aby przyśpieszyć rozbudowę infrastruktury. 3. POTENCJALNE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z KOMPLEKSOWEJ UMOWY O TRANSPORCIE LOTNICZYM POMIĘDZY UE A BRAZYLIĄ 3.1 Dalsze zacieśnienie partnerstwa strategicznego pomiędzy UE a Brazylią W 2007 r. Brazylia i UE porozumiały się w sprawie ustanowienia partnerstwa strategicznego 9. Brazylia jest ważnym partnerem dla UE, z którą łączą ją nie tylko więzi historyczne, kulturowe i handlowe, ale także możliwość współdziałania na rzecz rozwiązania wielu globalnych problemów, takich jak zmiany klimatu itp. Brazylia jest nie tylko dziesiątą największą gospodarką świata, ale także dziesiątym największym partnerem handlowym UE. Gospodarka Brazylii wzrastała nawet w okresie kryzysu gospodarczego w latach i panuje powszechna zgoda co do ogromnego jej potencjału. UE ma dodatni bilans w zakresie usług przewozowych, Źródło: World Air Transport Statistics (Światowe statystyki w dziedzinie transportu lotniczego), wydanie 51. Źródło: ANAC, Anuário do Transporte Aéreo COM(2007) 281 wersja ostateczna. PL 4 PL

6 wynoszący ponad 700 mln EUR 10. Transport lotniczy pomiędzy UE a Brazylią jest napędzany przez turystykę i biznes, jak i kontakty osobiste. Zacieśnienie kontaktów w zakresie transportu lotniczego pomiędzy UE a Brazylią będzie miało zasadnicze znaczenie dla rozwoju handlu, inwestycji, turystyki i wymiany osobistej w stosunkach z jednym z naszych partnerów strategicznych. 3.2 Korzyści gospodarcze wynikające z otwarcia rynków lotniczych pomiędzy UE a Brazylią Wspomniana powyżej analiza ekonomiczna pokazuje, że ewentualna umowa o transporcie lotniczym z Brazylią przyniosłaby wymierne korzyści gospodarcze: - likwidacja dwustronnych ograniczeń w zakresie zdolności przewozowych i częstotliwości połączeń pozwoli przedsiębiorstwom lotniczym na zwiększenie oferty zgodnie z zapotrzebowaniem ze strony pasażerów. Obecnie niektóre unijne przedsiębiorstwa lotnicze wykorzystują w maksymalnym zakresie dostępne prawa przewozowe, zwłaszcza w odniesieniu do przewozów z i do São Paulo; - likwidacja kontrolowanych taryf będzie korzystna dla pasażerów, co wynikać będzie z pojawienia się konkurencji w tym zakresie; - likwidacja ograniczeń w zakresie wspólnej obsługi połączeń (codeshare) pozwoli przedsiębiorstwom lotniczym zaoferować swoim pasażerom szerszą siatkę połączeń; - likwidacja ograniczeń w zakresie wyznaczonych przedsiębiorstw lotniczych umożliwi nowym podmiotom zaoferowanie nowych połączeń pomiędzy UE a Brazylią; - rynek cargo pomiędzy UE a Brazylią wyraźnie skorzysta dzięki bardziej otwartym ramom prawnym ton ładunków przewozi się rocznie pomiędzy UE a Brazylią. Usługi cargo ogranicza brak praw przewozowych dla ruchu pomiędzy Brazylią a państwami trzecimi oraz brak praw dla transportu intermodalnego; - ewentualna wzajemna liberalizacja przepisów dotyczących inwestycji umożliwi przedsiębiorstwom lotniczym szerszy dostęp do kapitału zagranicznego, a inwestorom pozwoli inwestować w atrakcyjne spółki na innych rynkach; - ograniczenie kosztów prowadzenia działalności przyczyni się do zmniejszenia kosztów operacyjnych ponoszonych przez przedsiębiorstwa lotnicze z korzyścią dla ich klientów, to znaczy pasażerów i nadawców ładunków. W analizie ocenia się, że otwarcie rynków lotniczych pomiędzy UE a Brazylią może przynieść konsumentom oszczędności rzędu mln EUR rocznie Źródło: Eurostat. Dane ograniczają się do lotów pasażerskich i dotyczą tylko bezpośrednich skutków liberalizacji dla nadwyżki konsumenckiej oraz nie obejmują pośrednich lub powiązanych korzyści ekonomicznych. PL 5 PL

7 3.3 Dodatkowe korzyści wynikające ze współpracy prawnej z Brazylią na poziomie unijnym Dodatkowe korzyści wynikające z negocjacji dotyczących transportu lotniczego, które prowadzone są z Brazylią na poziomie unijnym, nie ograniczają się wyłącznie do korzyści ekonomicznych związanych z otwarciem rynków lotniczych. Zasada wzajemności zajmuje ważne miejsce w brazylijskim kodeksie lotniczym oraz w szczegółowych ustawach i przepisach lotniczych. Fakt ten stanowi dobrą podstawę prawną dla uzyskania wzajemnych korzyści dzięki nowoczesnym ramom prawnym regulującym stosunki pomiędzy UE a Brazylią. Elementy współpracy prawnej w ramach umowy o transporcie lotniczym na poziomie unijnym daleko wykraczają poza to, co można osiągnąć na poziomie bilateralnym. Istotnym punktem umowy o transporcie lotniczym na poziomie unijnym będzie rozszerzona współpraca z Brazylią mająca na celu ograniczenie oddziaływania lotnictwa na środowisko, w tym wspólny udział w wysiłkach na rzecz przeciwdziałania wpływowi lotnictwa na zmiany klimatu. Biorąc pod uwagę zainteresowanie Brazylii biopaliwami, tego rodzaju współpraca mogłaby obejmować dalszy rozwój zrównoważonej produkcji biopaliw, które ograniczają wpływ lotnictwa na zmiany klimatu. Brazylia jest także naturalnym kandydatem do rozwoju zielonych lotów poprzez innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania ruchem lotniczym do i z UE. Rozszerzona współpraca w zakresie ochrony lotnictwa, wprowadzenie ułatwień i polityka dotycząca portów lotniczych mogą spowodować obniżkę kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa lotnicze, porty lotnicze i nadawców ładunków. Umowa ustanowi wspólny komitet, którego zadaniem będzie monitorowanie procesu realizacji umowy. Tego rodzaju komitet jest doskonałym narzędziem wspólnego rozwiązywania kwestii związanych z przewozami lotniczymi pomiędzy UE a Brazylią. Wiele z tych kwestii byłoby bardzo trudno rozwiązać w ramach konsultacji prowadzonych na podstawie dwustronnych umów o komunikacji lotniczej. 4. WNIOSKI: ISTOTNE DODATKOWE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZYSZŁEJ UMOWY O TRANSPORCIE LOTNICZYM POMIĘDZY UE A BRAZYLIĄ 4.1 Brazylia wyraziła zainteresowanie rozpoczęciem negocjacji w sprawie kompleksowej umowy o transporcie lotniczym z UE. UE powinna odpowiedzieć pozytywnie, wykorzystując zainteresowanie Brazylii. Nowoczesne ramy prawne w zakresie transportu lotniczego pomiędzy UE a Brazylią przyniosą szereg nowych i interesujących możliwości handlowych przedsiębiorstwom lotniczym i portom lotniczym w UE w oparciu o zasadę równych szans. Przedstawiciele przemysłu europejskiego wystąpili do instytucji unijnych o otwarcie w 2010 r. negocjacji w sprawie kompleksowej umowy o transporcie lotniczym z Brazylią w celu wsparcia procesu odbudowy ruchu lotniczego po światowym kryzysie gospodarczym i finansowym 12. Zacieśnienie kontaktów w zakresie transportu lotniczego umocni ponadto partnerstwo strategiczne pomiędzy UE a Brazylią. 12 ACI Europe, Renewed Call for Competitive Relief Measures, listopad 2009 r. PL 6 PL

8 4.2 Celem negocjacji w sprawie kompleksowej umowy o transporcie lotniczym z Brazylią będzie stopniowe otwarcie dostępu do rynku i stworzenie nowych możliwości inwestycyjnych. Zawarta umowa zapewni równe prawa i możliwości przewoźnikom wspólnotowym zgodnie ze spójnymi ramami prawnymi, gwarantując równocześnie otwarcie dostępu do rynku w możliwie największym zakresie oraz możliwie najwyższe standardy prawne. Ponadto umowa stworzy nowe możliwości rynkowe pomiędzy Brazylią i tymi państwami członkowskimi, które obecnie nie dysponują żadną podstawą prawną dla komercyjnych przewozów lotniczych do i z Brazylii. Niedawna analiza przeprowadzona na zlecenie Komisji pokazuje, że oprócz znacznych korzyści gospodarczych wynikających z otwarcia rynku pomiędzy UE a Brazylią, istotne znaczenie mieć będzie także utworzenie wspólnego komitetu, którego zadaniem będzie omawianie i rozwiązywanie kwestii związanych z prowadzeniem działalności, istotnych w kontekście przewozów lotniczych pomiędzy UE a Brazylią, oraz dotyczących ścisłej współpracy prawnej we wszystkich dziedzinach związanych z lotnictwem cywilnym. 4.3 Umowa o transporcie lotniczym pomiędzy UE a Brazylią podniesie jeszcze wyżej standardy bezpieczeństwa lotniczego, ochrony lotnictwa i ochrony środowiska w dziedzinie przewozów lotniczych. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo lotnicze, prowadzone są obecnie odrębne negocjacje mające na celu nawiązanie ścisłej współpracy prawnej, a w szczególności wzajemne uznawanie ustaleń certyfikacyjnych w zakresie bezpieczeństwa lotniczego i ochrony środowiska. Umowa musi być zgodna z unijnym zobowiązaniem dotyczącym zrównoważonego rozwoju transportu. Ważne jest aby umowa nie ograniczała możliwości UE w zakresie stosowania instrumentów prawnych lub gospodarczych w celu przeciwdziałania wpływowi lotnictwa na zmiany klimatu. Wręcz przeciwnie, umowa powinna mieć na celu ścisłą współpracę na rzecz ograniczenia skutków zmian klimatu. Należy zachęcać Brazylię do opracowania i wdrożenia środków służących ograniczeniu oddziaływania lotnictwa na środowisko naturalne i klimat. Środki te mogłyby obejmować narzędzia rynkowe, takie jak handel uprawnieniami do emisji i inne formy lub środki przydziału emisji. Branża przemysłowa zarówno w UE, jak i w Brazylii skorzysta na ściślejszej współpracy pomiędzy organami regulacyjnymi w różnych dziedzinach lotnictwa cywilnego. Tego rodzaju współpracę prawną można osiągnąć jedynie na poziomie unijnym. 4.4 W świetle powyższego Komisja zaleca niniejszym, aby Rada upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji z Brazylią w celu zawarcia kompleksowej umowy o transporcie lotniczym. Komisja będzie ściśle współpracować z państwami członkowskimi oraz wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu sprecyzowania i realizacji celów określonych w wytycznych negocjacyjnych. PL 7 PL

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu wyżej wymieniony dokument w wersji po zniesieniu klauzuli tajności.

Delegacje otrzymują w załączeniu wyżej wymieniony dokument w wersji po zniesieniu klauzuli tajności. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 grudnia 2017 r. (OR. en) 12117/07 DCL 1 AVIATION 136 RELEX 588 CDN 18 ZNIESIENIE KLAUZULI TAJNOŚCI Nr dok.: ST 12117/07 RESTREINT UE Data: 25 lipca 2007 r. Nowe oznaczenie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Handlu Międzynarodowego 2017/0000(INI) 22.6.2017 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie mandatu negocjacyjnego do prowadzenia negocjacji handlowych UE z Australią (2017/0000(INI))

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Stworzenie wspólnego obszaru lotniczego z Tunezją

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Stworzenie wspólnego obszaru lotniczego z Tunezją PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 3.10.2008 KOM(2008) 603 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Stworzenie wspólnego obszaru lotniczego z Tunezją PL PL KOMUNIKAT KOMISJI Stworzenie wspólnego

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 4.8.2016 r. JOIN(2016) 38 final 2016/0243 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia,

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ EUROPA 2020 Europa 2020 to unijna strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zapoczątkowana w 2010 roku. W obliczu stale zmieniającej się zglobalizowanej rzeczywistości niezbędnym jest funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Rynek usług lotniczych skutki integracji Europejskiej

Rynek usług lotniczych skutki integracji Europejskiej Rynek usług lotniczych skutki integracji Europejskiej Najważniejsze zmiany podczas liberalizacji Magdalena Zaręba plan 1. Usługi rynku lotniczego we Wspólnocie Europejskiej 2. Normy i przepisy we Wspólnocie

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 31.3.2014 r. COM(2014) 200 final 2014/0109 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania, w imieniu Unii, Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.6.2016 r. COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO POWIĄZANIA OSI OWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] Opole, kwiecień 2014 r. 2 Załącznik nr 2 do projektu RPO WO 2014-2020

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Wniosek OPINIA RADY w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę PL PL 2013/0399 (NLE) Wniosek

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.5.2010 KOM(2010)233 wersja ostateczna 2010/0125 (NLE) C7-0430/10 Wniosek DECYZJA RADY dotycząca zawarcia protokołu do układu euro-śródziemnomorskiego między Wspólnotami

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO MGR RADOSŁAW DZIUBA KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTET ŁÓDZKI CEL STRATEGII EUROPA 2020 Inteligentny, zielony

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Spraw Zagranicznych 2009 2008/2239(INI) 12.12.2008 POPRAWKI 1-22 Giorgos Dimitrakopoulos (PE414.226v01-00) w sprawie drugiego strategicznego przeglądu energetycznego (2008/2239(INI))

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.9.2016 r. COM(2016) 574 final 2016/0271 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca do podpisania w imieniu Unii umowy o współpracy między Unią Europejską a Agencją Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

15396/14 lo/mik/gt 1 DG G C 3

15396/14 lo/mik/gt 1 DG G C 3 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 listopada 2014 r. (OR. en) 15396/14 ESPACE 85 COMPET 617 RECH 435 IND 329 TRANS 517 CSDP/PSDC 654 PESC 1161 EM 158 NOTA Od: Do: Dotyczy: Prezydencja Komitet Stałych

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY

Zalecenie DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.5.2017 r. COM(2017) 218 final Zalecenie DECYZJA RADY upoważniająca Komisję do rozpoczęcia negocjacji dotyczących umowy ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

ZAŁĄCZNIKI SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.2.2014 r. COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI do SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

10254/16 dh/en 1 DGC 2B

10254/16 dh/en 1 DGC 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 czerwca 2016 r. (OR. en) 10254/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2016 r. Do: Delegacje COHOM 78 CONUN 115 DEVGEN 132 FREMP 115 COPS 191 CFSP/PESC

Bardziej szczegółowo

13585/15 pas/kt/kal 1 DG G 3 C

13585/15 pas/kt/kal 1 DG G 3 C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 5 listopada 2015 r. (OR. en) 13585/15 IND 168 COMPET 487 COMER 143 ENER 377 EMPL 422 NOTA Od: Do: Dotyczy: Prezydencja Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Przygotowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.2.2014 r. COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

"Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa "Małe i średnie przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) sektor publiczny i sektor prywatny zrzeszający średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Wschodnie

Partnerstwo Wschodnie Partnerstwo Wschodnie PW proces rozwoju partnerskich relacji UE z państwami Europy Wschodniej mający na celu stopniową integrację tych państw i ich społeczeństw na bazie unijnych norm, standardów i wartości

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2017 r. COM(2017) 265 final 2017/0105 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w Podkomitecie ds. Środków

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 15.2.2017 r. JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska,

Bardziej szczegółowo

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie 14/03/2011 Jakub Janus 1 Plan prezentacji 1. Wzrost gospodarczy po kryzysie w perspektywie globalnej 2. Sytuacja w głównych gospodarkach 1. Chiny 2. Indie 3.

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Główne obszary działań w zakresie EURO 2012 Organizacja przez Polskę turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 spowoduje

Bardziej szczegółowo

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of Przemówienie Ambasadora Stephena D. Mulla Ceremonia wręczenia dyplomów WIEMBA Uniwersytet Warszawski 29 czerwca 2013r. Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i wielu poświęceniom otrzymujecie

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Wspólne polityki w sferze transportu i przemysłu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.10.2014 r. COM(2014) 678 final 2014/0313 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca stanowisko, jakie ma zająć Unia w ramach Komitetu Administracyjnego Europejskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 21.9.2016 r. JOIN(2016) 42 final 2016/0297 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład I Podstawowe pojęcia i formy integracji Integracja ekonomiczna Stopniowe i dobrowolne eliminowanie granic ekonomicznych między niepodległymi państwami,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.10.2014 r. COM(2014) 664 final 2014/0307 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY określająca stanowisko, jakie ma zająć Unia Europejska na forum Rady Generalnej Światowej Organizacji

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 22.4.2013 B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 30.1.2014 2013/0120B(NLE) *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy

Bardziej szczegółowo

Negocjacje między UE a USA w sprawie porozumienia o handlu i inwestycjach

Negocjacje między UE a USA w sprawie porozumienia o handlu i inwestycjach P7_TA(2013)0227 Negocjacje między UE a USA w sprawie porozumienia o handlu i inwestycjach Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie negocjacji UE dotyczących handlu i inwestycji

Bardziej szczegółowo

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS www.taxand.com 1 1 1. Raportowanie CSR w Hiszpanii 2. ISO 26000 dotyczące odpowiedzialności społecznej 3. Trendy CSR 4. Kontakt 1 Raportowanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.9.2014 r. COM(2014) 574 final 2014/0264 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca stanowisko, które ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie

Bardziej szczegółowo

PL 2 PL UZASADNIENIE. 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku

PL 2 PL UZASADNIENIE. 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku UZASADNIENIE Wniosek dotyczy przyjęcia, na mocy art. 218 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2013 r. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.11.2017 r. COM(2017) 692 final 2017/0310 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

9635/17 ds/ppa/mak 1 DGE 1C

9635/17 ds/ppa/mak 1 DGE 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 maja 2017 r. (OR. en) 9635/17 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 24 maja 2017 r. Do: Nr poprz. dok.: Dotyczy: Delegacje CULT 76 RELEX 457 DEVGEN 118 COMPET

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Za III kwartał 2011 roku (okres od 1 lipca 2011 do 30 września 2011), z danymi

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY ORAZ EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY ORAZ EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.5.2017 r. COM(2017) 225 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY ORAZ EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO Reagowanie na wyzwania stojące przed krytycznymi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15

Spis treści. Wstęp... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 15 Rozdział I. Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja. systemowa Federacji Rosyjskiej..............................

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Z KOTONU MIĘDZY UE A AKP

UMOWA Z KOTONU MIĘDZY UE A AKP UMOWA Z KOTONU MIĘDZY UE A AKP GRUPA PAŃSTW AFRYKI, KARAIBÓW I PACYFIKU RADA UNII EUROPEJSKIEJ ACP/21/003/14 ACP-UE 2116/14 Bruksela, 13 czerwca 2014 r. (01.07) (OR. en) WSPÓLNY DOKUMENT AKP UE Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 lutego 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 lutego 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 lutego 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0016 (NLE) 5918/17 CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 2 lutego

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.1.2011 KOM(2010) 791 wersja ostateczna 2011/0001 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY wprowadzająca tymczasowe odstępstwo od dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.7.2015 r. COM(2015) 368 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK do WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY w sprawie określenia stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 15.02.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania z własnej inicjatywy dotyczącego niektórych aspektów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu wyżej wspomniany dokument w wersji będącej rezultatem częściowego zniesienia klauzuli tajności.

Delegacje otrzymują w załączeniu wyżej wspomniany dokument w wersji będącej rezultatem częściowego zniesienia klauzuli tajności. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 grudnia 2015 r. (OR. en) 12838/11 EXT 2 CZĘŚCIOWE ZNIESIENIE KLAUZULI TAJNOŚCI Nr dok.: Data: 14 lipca 2011 r. WTO 270 FDI 19 CDN 5 SERVICES 79 12838/11 WTO 270 FDI

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Rozwoju 2009 2008/0061(AVC) 19.11.2008 PROJEKT OPINII Komisji Rozwoju dla Komisji Handlu Międzynarodowego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia

Bardziej szczegółowo

Strategiczna integralność polityki spójności: porównanie okresów programowania i

Strategiczna integralność polityki spójności: porównanie okresów programowania i DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI WEWNĘTRZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ DEPARTAMENT POLITYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI ROZWÓJ REGIONALNY Strategiczna integralność polityki spójności: porównanie

Bardziej szczegółowo

13286/1/14 REV 1 mik/dj/zm 1 DGE 2 A

13286/1/14 REV 1 mik/dj/zm 1 DGE 2 A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 września 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalne numery referencyjne: 2013/0029 (COD) 2013/0028 (COD) 13286/1/14 REV 1 TRANS 434 CODEC 1837 SPRAWOZDANIE Od: Do: Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca poprawy efektywności energetycznej proponowane rozwiązania i zadania dla Polski

Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca poprawy efektywności energetycznej proponowane rozwiązania i zadania dla Polski Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca poprawy efektywności energetycznej proponowane rozwiązania i zadania dla Polski dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w KAPE S.A. 2011-09-16

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r.

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.5.2015 r. COM(2015) 255 final Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH SUCHYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wielkość przeładunków ładunków

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 2007/0243(COD) 14.4.2008 PROJEKT OPINII Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów dla Komisji Transportu i Turystyki

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 31.5.2013 COM(2013) 325 final 2013/0168 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci PL PL UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 2014/24/UE Instrumentalizacja zamówień a zachowanie obowiązków przetargowych

Dyrektywa 2014/24/UE Instrumentalizacja zamówień a zachowanie obowiązków przetargowych Dyrektywa 2014/24/UE Instrumentalizacja zamówień a zachowanie obowiązków przetargowych dr Jakub Pawelec, LL.M. radca prawny, partner Anna Dąbrowska radca prawny Kancelaria M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

CO 2 w transporcie. Tomasz Chruszczow Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery

CO 2 w transporcie. Tomasz Chruszczow Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery CO 2 w transporcie Tomasz Chruszczow Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery 1 Ochrona klimatu Ochrona klimatu jest od co najmniej 15 lat jednym z najwaŝniejszych globalnych zagadnień obejmujących

Bardziej szczegółowo

Zadania Komisji Europejskiej w kontekście realizacji założeń pakietu klimatycznoenergetycznego

Zadania Komisji Europejskiej w kontekście realizacji założeń pakietu klimatycznoenergetycznego Zadania Komisji Europejskiej w kontekście realizacji założeń pakietu klimatycznoenergetycznego Marzena Chodor Dyrekcja Środowisko Komisja Europejska Slide 1 Podstawowe cele polityki klimatycznoenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew

Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew Załącznik Nr 1 WSTĘPNE STUDIUM WYKONALNOŚCI Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew STRESZCZENIE (skrót z opracowania wykonanego w X/XI 2006 przez konsorcjum firm PriceWaterhouseCoopers i York Aviation na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Elżbieta Ostrowska Uniwersytet Wrocławski Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Napływ kapitału zagranicznego regulowany jest w każdym kraju goszczącym przez pakiet aktów prawnych dotyczących różnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.3.2017 r. COM(2017) 153 final 2017/0069 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2016 r. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

Konkluzje Rady z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zapewniania jakości w celu wspierania kształcenia i szkolenia (2014/C 183/07)

Konkluzje Rady z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zapewniania jakości w celu wspierania kształcenia i szkolenia (2014/C 183/07) C 183/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.6.2014 Konkluzje Rady z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zapewniania jakości w celu wspierania kształcenia i szkolenia (2014/C 183/07) RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0296 (CNS) 15373/15 FISC 191 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 grudnia 2015 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie

Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie EBI jako bank Unii Europejskiej zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych, zrównoważonych inwestycji przyczyniających się do realizacji celów polityki unijnej w Europie i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY I MIASTA W WARCIE. z dnia 10 lipca 2015r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY I MIASTA W WARCIE. z dnia 10 lipca 2015r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie: współdziałania pomiędzy Gminą i Miastem Warta i Gminą Tundzha, okręg Yambol w Bułgarii Na podstawie art.18 ust. 2, pkt

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY I. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.12.2016 r. COM(2016) 816 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Aktualna sytuacja i przyszłe działania w odniesieniu do braku wzajemności z niektórymi

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 11 grudnia 2013 r. (OR. en) 14707/1/13 REV 1 LIMITE PV/CONS 46 TRANS 524 TELECOM 259 ENER 460

PUBLIC RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 11 grudnia 2013 r. (OR. en) 14707/1/13 REV 1 LIMITE PV/CONS 46 TRANS 524 TELECOM 259 ENER 460 Conseil UE RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 11 grudnia 2013 r. (OR. en) PROJEKT PROTOKOŁU 1 Dotyczy: 14707/1/13 REV 1 LIMITE PUBLIC PV/CONS 46 TRANS 524 TELECOM 259 ENER 460 3261. posiedzenie RADY UNII

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.1.2017 r. COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Francję do zawarcia umowy ze Szwajcarią obejmującej postanowienia, które stanowią

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.6.2017 r. COM(2017) 286 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Lotnictwo: otwarta

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.6.2012 r. COM(2012) 346 final 2012/0167 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi

Bardziej szczegółowo

Polityka. spójności UE na lata Propozycje Komisji Europejskiej. Filip Skawiński. Polityka. spójności

Polityka. spójności UE na lata Propozycje Komisji Europejskiej. Filip Skawiński. Polityka. spójności Polityka spójności UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Filip Skawiński Polityka spójności Struktura prezentacji 1. Spójność w UE - stan obecny 2. Jakie są główne zmiany? 3. Jak zostaną

Bardziej szczegółowo

13792/12 PAW/alb DG E 2

13792/12 PAW/alb DG E 2 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 1 października 2012 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0212 (NLE) 13792/12 AVIATION 137 OC 493 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA

Bardziej szczegółowo

10392/16 mi/zm 1 DG C 1

10392/16 mi/zm 1 DG C 1 Rada Unii Europejskiej Luksemburg, 20 czerwca 2016 r. (OR. en) 10392/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10339/16 Dotyczy: DEVGEN 139 COHAFA

Bardziej szczegółowo

prof. UTH, dr hab. Tadeusz Dyr, Politechnika Radomska, Wydział Ekonomiczny

prof. UTH, dr hab. Tadeusz Dyr, Politechnika Radomska, Wydział Ekonomiczny Uwarunkowania w zakresie systemów transportu publicznego szynowego i autobusowego na bazie doświadczeń Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu prof. UTH, dr hab.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) realizuje cele Unii Europejskiej poprzez zapewnianie długoterminowego finansowania projektów, udzielanie gwarancji i doradztwo. Wspiera projekty

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe UE-Japonia

Stosunki handlowe UE-Japonia 7.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 377 E/19 40. z zadowoleniem przyjmuje rozpowszechnienie na terenie Indii mikrokredytów, które uznano za skuteczny sposób pobudzania do rozwoju napędzanego

Bardziej szczegółowo