Instytut Polski w Tel Awiwie,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Polski w Tel Awiwie,"

Transkrypt

1

2 Supersłownik hebrajsko-polski z indeksem polsko-hebrajskim Polska wersja Supersłownika RAV MILON autorstwa Liory Weinbach i Edny Lauden Licencja: AD Publisher, 18 Omri St., Tel Awiw Tłumaczenie oraz nagranie haseł: Miriam Borenstein Korekta i konsultacje: Monika Czekanowska Recenzent polskiej wersji językowej: Maciej Tomal Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010 MSZ/Instytut Polski w Tel Awiwie 2010 Wydanie publikacji dofinansowane przez: Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Polski w Tel Awiwie, oraz Ambasadę Izraela w Warszawie i Instytut Książki

3 SŁOWO WSTĘPNE Supersłownik hebrajsko-polski z indeksem polsko-hebrajskim przeznaczony jest dla osób uczących się współczesnego języka hebrajskiego, języka urzędowego państwa Izrael. Może on towarzyszyć studentowi od pierwszych kroków na drodze poznania tego języka, aż po poziom zaawansowany. Słownik jest bardzo przyjazny studiującemu. Hasło zapisane jest w nim zgodnie z zasadami ortografii współczesnego języka hebrajskiego, ale zapis uzupełniono o znaki samogłoskowe. Alfabet hebrajski ma bowiem charakter spółgłoskowy, czytanie po hebrajsku jest więc zadaniem trudnym. Akademia Języka Hebrajskiego próbuje rozwiązać niektóre trudności, jakich nastręcza czytanie, wprowadzając do zapisu dwie spółgłoski (waw i jod), wskazujące na odpowiednie samogłoski. Zapis jednak nadal pozostaje niejednoznaczny. W celu jego ujednoznacznienia Supersłownik stosuje znaki samogłoskowe wprowadzone do zapisu hebrajskiego przez uczonych, zwanych masoretami, w okresie wczesnego średniowiecza. Hasło zatem łączy w sobie dwie cechy przedstawia współczesną pisownię słowa, precyzując równocześnie sposób jego odczytania. Unika się w ten sposób podawania transkrypcji. Jest to niezwykle ważne. Student musi bowiem przywyknąć do czytania po hebrajsku, oswoić się z literami hebrajskimi bez uciekania się do zapisu w alfabecie łacińskim. Nie wyczerpuje to zalet Supersłownika. W ramach poszczególnych haseł uczący się znajdzie także definicję przystępnie napisaną po hebrajsku oraz przykłady użycia danego słowa w kontekście. Szczególnie ważne są tu związki frazeologiczne, użycia idiomatyczne, a także w wypadku czasowników kolokacje. Czytelnik otrzymuje więc precyzyjną informację, jak dane słowo funkcjonuje w języku zarówno w jego odmianie mówionej, potocznej, a także w języku mediów oraz w tekstach literackich. 3

4 Ponadto ogromną zaletą Supersłownika jest obszerny aneks i indeks polsko-hebrajski, który może być wykorzystywany również przez użytkowników języka hebrajskiego, Izraelczyków uczących się języka polskiego. Wydanie słownika w wersji elektronicznej na płycie DVD-ROM (wraz z głosem izraelskiego lektora) stanowi praktyczne, niezwykle użyteczne kompendium językowe dla osób uczących się języka hebrajskiego, także dla środowisk krzewiących kulturę i więź z tradycją hebrajską i językiem oraz dla wszystkich zainteresowanych językiem hebrajskim w aktywnej formie, umożliwiającej doskonalenie komunikacji w tym języku. Polskie opracowanie jest wynikiem wysiłku i niezwykle rzetelnej oraz kompetentnej pracy Miriam Borenstein, doświadczonej tłumaczki na język polski i hebrajski, oraz współpracującej z nią hebraistki Moniki Czekanowskiej. Inicjatywę wydania Supersłownika i jej realizację zawdzięczamy staraniom prof. Piotra Muchowskiego z Zakładu Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa UAM oraz renomowanego Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytutu Polskiego w Tel Awiwie. Jest to bez wątpienia praca bardzo w Polsce oczekiwana, gdyż rośnie zainteresowanie językiem hebrajskim i jego nauką. Istnieją i wciąż powstają nowe ośrodki nauczające języka hebrajskiego. Wiele osób w Polsce pragnie poznawać kulturę współczesnego Izraela nie z drugiej ręki, ale bezpośrednio, poprzez kontakt z ludźmi i książkami w ich własnym języku. Słownik z pewnością stanie się niezbędną pomocą w nauce współczesnego języka hebrajskiego w Polsce oraz przyczyni się do promocji języka polskiego w Izraelu. Maciej Tomal 4

5 PRZEDMOWA Supersłownik hebrajsko-polski z indeksem polsko-hebrajskim to nowy, unikatowy pod względem treści i objętości, słownik dydaktyczny współczesnego języka hebrajskiego. Zawartość Supersłownika tworzą jednostki leksykalne i idiomy, wyrażenia i frazeologizmy, które reprezentują zasób leksykalny wielu odmian współczesnego języka hebrajskiego: język potoczny, język mass mediów, język literatury pięknej itd. Słownik towarzyszy uczącemu się od pierwszych kroków, aż do poziomu swobodnego posługiwania się językiem. Objaśnienia i przykłady. Każde hasło zawiera proste i łatwo zrozumiałe objaśnienie hebrajskie oraz zdanie z użyciem danego wyrazu. Sprzyja to nie tylko zrozumieniu słowa, lecz także proponuje użytkownikowi model, według którego może on budować swoje własne zdania. Pisownia wyrazów i transkrypcja. Różne systemy zapisu ortograficznego i transkrypcji fonetycznej, które zostały zastosowane w Supersłowniku, mają na celu odpowiedzieć na różnorodne zapotrzebowania ze strony uczących się. Najpierw wyraz jest podany w formie zapisu niefonetycznego wraz z rozszerzonym użyciem liter oznaczających samogłoski, tzn. w taki sposób dany wyraz jest spotykany najczęściej w różnych tekstach pisanych. Następnie, po pierwszym wariancie jego zapisu, wyraz jest podany w pełnej transkrypcji wraz z minimalną niezbędną liczbą samogłosek. Oprócz tego w wyrazach, w których wyodrębniona jest sylaba akcentowana w przedostatniej pozycji, oznaczony został akcent w celu uniknięcia błędu akcentacyjnego. System transkrypcji zastosowany w opisach znaczeń i przykładach odzwierciedla wszystkie normy artykulacyjne, np. transkrypcja głoski szwa użyta jest wówczas, kiedy jest wymawiana jako e. Czasowniki podawane są w formie 3 osoby liczby pojedynczej rodzaju męskiego, w czasie przeszłym, ponieważ taka właśnie jest podstawowa forma czasownika hebrajskiego. Ułożone są w porządku alfabetycznym tej formy (a nie według rdzenia). 5

6 Po wyjaśnieniu znaczenia czasownika przytaczane są jego podstawowe formy w różnych czasach oraz rdzeń i bezokolicznik wraz z przyimkiem i paradygmat, do jakiego należy. Specjalny alfabetyczny rejestr bezokoliczników, z tłumaczeniem na język polski, posłuży tym czytelnikom, którzy natknęli się na taką właśnie formę czasownika. Rzeczowniki podawane są z reguły w formie podstawowej ze wskazaniem rodzaju. Przy rzeczownikach użytych w liczbie pojedynczej w nawiasie podana jest forma liczby mnogiej. Przymiotniki przytaczane są w formie rodzaju męskiego liczby pojedynczej, następnie podawane są formy rodzaju żeńskiego i liczby mnogiej. Tłumaczenie. Zarówno hasła podstawowe, jak i idiomy zawierające hasła podstawowe, przetłumaczone są na język polski. Tłumaczenie to służy wykluczeniu możliwości błędnego zrozumienia i wyeliminowania wątpliwości co do ich dokładnego sensu. Odpowiedniki polskie czasowników hebrajskich są podane w formie podstawowej dla języka polskiego, czyli jako bezokoliczniki. Aneksy Tematyczne rejestry wyrazów. Rejestry te odpowiadają zasadom komunikatywnego podejścia w dydaktyce języków, zgodnie z którym człowiek uczący się nowego języka łatwiej przyswaja słownictwo i pojęcia wówczas, kiedy są one pogrupowane tematycznie lub określone w relacji do jakiejś sytuacji. Rozmówki. W tej części słownika przedstawione są rozmówki na różne tematy, które reprezentują podstawowe formuły używane w kontaktach międzyludzkich: jak rozpocząć rozmowę, jak ją zakończyć, jak podziękować, jak odmówić i wiele innych. Słownik wyrazów obcych. Słownik ten zachęca uczącego się do wykorzystania posiadanych już wiadomości, a mianowicie wielu wyrazów pochodzenia obcego funkcjonujących zarówno w języku hebrajskim, jak i polskim. Tabele czasowników. Czytelnik znajdzie w tabelach podstawowe wzory koniugacji czasowników hebrajskich o różnych paradygmatach. 6

7 Indeks polsko-hebrajski wieńczy Supersłownik. Jest ułożony w porządku alfabetycznym. Zamieszczono w nim tłumaczenia podstawowych haseł słownika wraz z odsyłaczami do odpowiednich haseł w języku hebrajskim. Ta część słownika na pewno stanie się ważną pomocą dla studentów języka polskiego w Izraelu. Słownik, na bazie którego powstał Supersłownik hebrajsko-polski z indeksem polsko-hebrajskim stanowi rezultat doświadczenia i wieloletniej pracy Autorek na Wydziale dydaktyki języka hebrajskiego na Uniwersytecie w Tel Awiwie. Polskie wydanie Supersłownika będzie z pewnością bardzo przydatne także dla studentów języka polskiego w Izraelu. Edna Lauden Liora Wainbach Uniwersytet w Tel Awiwie 7

8 8

9 9

10 10

11 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU SUPERSŁOWNIK HEBRAJSKO-POLSKI Z INDEKSEM POLSKO-HEBRAJSKIM Instalacja Po włożeniu płytki z programem do napędu instalacja powinna rozpocząć się samoczynnie. Gdyby tak się nie stało, należy uruchomić program setup.exe, znajdujący się na płytce. Program instalacyjny kopiuje pliki do komputera użytkownika. Uruchomienie programu z Menu Start W celu uruchomienia programu, wybierz z Menu Start: Start Programy Supersłownik hebrajsko-polski z indeksem polsko-hebrajskim. Po uruchomieniu, otworzy się okno Słownika: 11

12 Indeks haseł W prawej części okna programu znajduje się lista wyrazów. W zależności od wybranej opcji słownika (Słownik hebrajsko-polski lub Indeks polsko-hebrajski), zawiera ona spis haseł hebrajskich lub indeks wyrazów polskich. Po zaznaczeniu pozycji na liście lub kliknięciu na wybranej pozycji, zostanie wyświetlony opis hasła, odpowiadający wybranemu wyrazowi. 12

13 Pole opisu hasła W głównej części okna programu znajduje się wydzielony obszar, w którym wyświetlany jest opis hasła. Opis hasła składa się z kilku części: Informacji ogólnych hasło hebrajskie, zapis wymowy, liczba mnoga, polskie tłumaczenie Definicji - opisowe znaczenie hasła w języku hebrajskim Przykładowych zdań z użyciem hasła Zwrotów i fraz, niekiedy z podanym polskim tłumaczeniem Użytkownik ma możliwość zapoznania się z wymową danego hasła hebrajskiego. Służy do tego ikona znajdująca się tuż przy haśle hebrajskim. Kliknięcie na tej ikonie spowoduje odtworzenie nagrania z wymową danego hasła. Menu i pasek narzędzi W górnej części okna znajdują się menu oraz pasek narzędzi, za pomocą których użytkownik ma możliwość wywoływania różnych funkcji programu. Menu Plik Drukuj [Ctrl+P] otwiera okno wydruku aktualnie wyświetlonego opisu hasła Zakończ [Alt+F4] kończy pracę programu Menu Edycja Kopiuj [Ctrl+C] kopiuje do schowka zaznaczoną w opisie hasła część tekstu Wklej [Ctrl+V] wkleja aktualną zawartość schowka do pola wyszukiwania Menu Słownik Słownik hebrajsko-polski [Ctrl+Alt+H] przełącza widok listy haseł, wyświetlając spis haseł hebrajskich 13

14 Indeks polsko-hebrajski [Ctrl+Alt+P] przełącza widok listy haseł, wyświetlając spis wyrazów polskich Dodatki [Ctrl+D] wyświetla okno z materiałami dodatkowymi Menu Narzędzia Klawiatura [Ctrl+K] wyświetla okno wirtualnej klawiatury Menu Ustawienia Język aplikacji zmienia język aplikacji na polski lub hebrajski Menu Pomoc Pomoc [F1] wyświetla okno pomocy O programie wyświetla okno informacyjne o programie Pasek narzędzi zawiera przyciski odpowiadające niektórym funkcjonalnościom menu: Kopiuj (Edycja Kopiuj) Wklej (Edycja Wklej) Słownik hebrajsko-polski (Słownik Indeks polsko-hebrajski (Słownik Słownik hebrajsko-polski) Indeks polsko-hebrajski) 14 Pokaż klawiaturę (Narzędzia Klawiatura) Dodatkowo dostępne są dwa przyciski: Poprzednie hasło, Następne hasło. Za ich pomocą użytkownik może w łatwy sposób przechodzić pomiędzy opisami wcześniej oglądanych haseł.

15 Wyszukiwanie haseł W prawej górnej części okna znajduje się pole edycyjne, zwane polem wyszukiwania, za pomocą którego użytkownik może w prosty sposób wyszukiwać hasła w słowniku. Każdorazowe wpisanie tekstu powoduje odszukanie i zaznaczenie na liście pasującego do tekstu hasła, a następnie wyświetlenie jego opisu. Zaznaczane jest pierwsze hasło, które odpowiada wpisanemu wyrazowi lub rozpoczyna się podanym ciągiem liter. Podczas wpisywania wyrazu do wyszukania pomocna może się okazać wirtualna klawiatura (patrz: Wirtualna klawiatura). UWAGA: Podczas wyszukiwania wyrazów w języku hebrajskim nie należy wpisywać znaków wokalizacji. Użytkownik może również przeszukiwać listę haseł samodzielnie, używając suwaka do przewijania listy. W celu wyświetlenia opisu wybranego hasła należy je zaznaczyć kursorem myszki lub przejść do niego za pomocą klawiszy strzałek. Wirtualna klawiatura 15

16 Wirtualna klawiatura służy jako narzędzie do wprowadzania tekstu w polu wyszukiwania (patrz: Wyszukiwanie haseł). Można ją uruchomić z menu: Narzędzia Klawiatura lub z paska narzędzi (ikona ). Wpisywanie poszczególnych liter odbywa się poprzez klikanie myszą na klawiszach wirtualnej klawiatury lub naciskanie odpowiednich klawiszy na klawiaturze użytkownika. UWAGA: Podczas korzystania z klawiatury użytkownika okno wirtualnej klawiatury musi być aktywne. Język klawiatury zmienia się w zależności od języka aktualnie wyświetlanej listy haseł. W przypadku wybrania opcji Słownik hebrajsko-polski język klawiatury zmienia się na hebrajski, natomiast po wybraniu opcji Indeks polsko-hebrajski język klawiatury zmienia się na polski. W przypadku klawiatury z językiem polskim, aby uzyskać litery diakrytyczne, należy wcisnąć klawisz prawy Alt: Nagrania wymowy Do części hebrajskiej opisów haseł dołączone zostały nagrania wymowy. W celu odsłuchania pojedynczego nagrania należy kliknąć ikonę, znajdującą się w opisie hasła. 16

17 Dodatki Do Słownika dołączone zostały materiały dodatkowe, które można wyświetlić za pomocą menu: Słownik Dodatki. Są one wyświetlane w osobnym oknie programu i zawierają: Listy tematyczne Tabele czasowników Zwroty używane w stosunkach międzyludzkich Terminologię medyczną Pojęcia związane ze świętami i tradycją Bezokoliczniki Obce słowa używane i w języku polskim i w hebrajskim Skróty klawiszowe Skróty klawiszowe stosowane w programie: skrót Ctrl+Alt+H Ctrl+Alt+P Crtl+D Ctrl+K Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+P Alt+F4 F1 opis Słownik hebrajsko-polski Indeks polsko-hebrajski Wyświetlenie okna z dodatkami Wyświetlenie wirtualnej klawiatury Skopiowanie do schowka tekstu zaznaczonego w opisie hasła Wklejenie zawartości schowka do pola wyszukiwania Drukowanie opisu hasła Zakończenie działania programu Wyświetlenie okna pomocy 17

18 WYKAZ SKRÓTÓW I ZNAKÓW OBJAŚNIAJĄCYCH Warunki używania programu Rozpoczęcie pracy Instalacja Uruchomienie programu Okno programu Indeks haseł Pole opisu hasła Menu i pasek narzędzi Praca ze słownikiem Menu Pasek narzędzi Wyszukiwanie haseł Wirtualna klawiatura Nagrania wymowy Dodatki Skróty klawiszowe 18 Skróty i znaki objaśniające zwrot rodzaj męski rzeczownika rodzaj męski w liczbie mnogiej rodzaj męski w liczbie podwójnej

19 rodzaj męski i żeński zaimek przyimek spójnik przeczenie rodzaj żeński rodzaj żeński w liczbie podwójnej rodzaj żeński w liczbie mnogiej czasownik patrz liczba mnoga skrót przymiotnik przysłówek zaimek rzeczowny pytajny przymiotnik w rodzaju męskim przymiotnik w rodzaju żeńskim akcent 19

20 WARUNKI UŻYWANIA PROGRAMU Umowa jest zawierana pomiędzy Wydawnictwem Naukowym UAM, a użytkownikiem programu. Umowa obowiązuje na terenie wszystkich krajów świata. 1 Gwarancja jakości 1) Wydawnictwo Naukowe UAM gwarantuje, że nośnik, jak i towarzysząca programowi dokumentacja są wolne od wad technicznych uniemożliwiających właściwą instalację programu. 2) W przypadku stwierdzenia złej jakości technicznej nośnika lub dokumentacji użytkownik ma prawo zażądać nieodpłatnej wymiany uszkodzonego komponentu w terminie 30 dni od daty nabycia programu, pod warunkiem przedstawienia dowodu zakupu z datą sprzedaży. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie po ujawnieniu wady nośnika lub dokumentacji w miejscu, gdzie dokonano zakupu. 3) Wydawnictwo Naukowe UAM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użytkowania programu ani nie gwarantuje całkowitej bezbłędności programu, a w szczególności tego, że spełni on oczekiwania użytkowników programu. 20

21 2 Przyznanie licencji 1) Wydawnictwo Naukowe UAM jako wydawca programu przyznaje niniejszym użytkownikowi licencję na niewyłączne użytkowanie programu. Użytkowanie to jest rozumiane jako załadowanie programu do pamięci o dostępie swobodnym (RAM) komputera lub zainstalowanie go w pamięci stałej (twardy dysk). 2) Użytkownik nabywa prawa własności do fizycznego nośnika programu. Prawo własności do programu nie jest przenoszone na użytkownika. 3) Program jest własnością Wydawnictwa Naukowego UAM i jest chroniony polskim prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Zabrania się użytkownikowi i osobom trzecim, mającym dostęp do programu, jakiegokolwiek modyfikowania, deasemblacji i kopiowania programu w części lub całości. Zabrania się również kopiowania utworów, materiałów i dokumentacji towarzyszących programowi. 4) Użytkownik może odsprzedać nabyty egzemplarz programu osobie trzeciej pod warunkiem, że sprzedający nie zachowa żadnej kopii programu ani składnika wchodzącego w skład pakietu i że kupujący zaakceptuje warunki niniejszej umowy. 21

22

23 Opracowanie informatyczne: Poleng Sp. z o.o. Kierownik projektu: Danuta Konieczka Koordynacja prac: Krzysztof Jassem Realizacja nagrań: Mikołaj Wypych ISBN Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Fredry 10, Poznań, tel , fax Wydanie I, nakład 1050 egz. Duplikacja płyt: PHU VEGA, ul. Karpińskiej 16, Poznań.

24 Wymagania sprzętowe: komputer PC Windows XP SP3 Windows Vista SPI Windows 7 (32/64 Bit) Procesor 1,0 GHz, Ram 512 MB, 1,5 GB na HDD nepęd DVD-ROM, głośniki

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku 1. Minimalne wymagania sprzętowe System operacyjny: Microsoft Window XP SP3 (32 bit), XP SP2 (64 bit), Windows Vista SP1, 7, Microsoft Windows Server 2003 SP2,

Bardziej szczegółowo

Płace VULCAN. Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon wydruku seryjnego?

Płace VULCAN. Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon wydruku seryjnego? Płace VULCAN Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon wydruku seryjnego? W aplikacji Płace VULCAN można tworzyć wydruki seryjne w oparciu o wbudowane szablony. Dla wydruków tych użytkownik

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury Obsługa za pomocą klawiatury Różnego typu interfejsy wykorzystują różne metody reagowania i wydawania poleceń przez użytkownika. W środowisku graficznym najpopularniejsza jest niewątpliwie mysz i inne

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania sprzętowe i systemowe :...2 Instalacja dla systemów Windows 32-bit...3 Instalacja dla systemów Windows 64-bit/Linux...6 1

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

enova365 Słownik używanych terminów

enova365 Słownik używanych terminów enova365 Słownik używanych terminów Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Słownik używanych terminów Nawigacja po

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office, a następnie

Bardziej szczegółowo

Vasco Dictionary Słownik elektroniczny Collins

Vasco Dictionary Słownik elektroniczny Collins Vasco Dictionary Słownik elektroniczny Collins INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Copyright Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com SPIS TREŚCI 1. Urządzenie 4 2. Ładowanie baterii 5 3. Karta pamięci 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Spis treści: 1. Tworzenie nowego testu. str 2...5 2. Odczyt raportów z wynikami. str 6...7 3. Edycja i modyfikacja testów zapisanych

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat

UONET+ - moduł Sekretariat UONET+ - moduł Sekretariat Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon korespondencji seryjnej? W systemie UONET+ w module Sekretariat można tworzyć różne zestawienia i wydruki. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal 7.0 1 z 12 Wstęp Środowisko programistyczne Turbo Pascal, to połączenie kilku programów w jeden program. Środowisko to zawiera m.in. kompilator,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Joanna Patrzyk Bartłomiej Patrzyk Katarzyna Rycerz jpatrzyk@quide.eu bpatrzyk@quide.eu kzajac@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP

Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP - 1 - Podstawy Windows & Zarządzanie zasobami komputera opr.m r Osa Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP 1. System Windows składa się z następujących podstawowych elementów: ikona pulpit okno pasek zadań folder

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA TEST DIAGNOZUJĄCY WIEDZĘ Z ZAKRESU GIMNAZJUM

INFORMATYKA TEST DIAGNOZUJĄCY WIEDZĘ Z ZAKRESU GIMNAZJUM INFORMATYKA TEST DIAGNOZUJĄCY WIEDZĘ Z ZAKRESU GIMNAZJUM Wybierz prawidłową odpowiedź i zaznacz ją na Karcie odpowiedzi. Stawiając znak X w odpowiedniej kratce. 1. Która z wymienionych nazw nie oznacza

Bardziej szczegółowo

Nagrywanie Makr. Na karcie Dostosowywanie Wstążki zaznaczamy kartę Deweloper.

Nagrywanie Makr. Na karcie Dostosowywanie Wstążki zaznaczamy kartę Deweloper. Nagrywanie Makr Wiele rozwiązań z wykorzystaniem makr można używać nawet bez znajomości poleceń i struktury języka programowania Visual Basic for Applications. Pozwala na to opcja nagrywania makr, którą

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Archiwum DG 2016 PL-SOFT

Archiwum DG 2016 PL-SOFT 2 1 to kompleksowe narzędzie ochrony Twoich danych genealogicznych utworzonych w programie Drzewo genealogiczne. Aplikacja nie wymaga instalacji na komputerze i jest uruchamiana bezpośrednio z dysku USB.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 2.2 - Instrukcja użytkownika

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 2.2 - Instrukcja użytkownika 00-559 Warszawa, ul. Chopina 1 Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 2.2 - Instrukcja użytkownika I. Wstęp Niniejsza instrukcja skierowana jest do zdających w 2013 r. egzamin notarialny, w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 1.0.0.0 - Instrukcja obsługi

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 1.0.0.0 - Instrukcja obsługi 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 tel. 22 39 76 600, 22 39 76 601 fax. 22 39 76 500 Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 1.0.0.0 - Instrukcja obsługi I. Wstęp 2011 r. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 2.3 - Instrukcja użytkownika

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 2.3 - Instrukcja użytkownika Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 2.3 - Instrukcja użytkownika I. Wstęp Niniejsza instrukcja skierowana jest do zdających w 2015 r. egzamin komorniczy, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA STUDENTA

INSTRUKCJA DLA STUDENTA INSTRUKCJA DLA STUDENTA Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający z systemu

Bardziej szczegółowo

Instalacja Ubuntu 12.12

Instalacja Ubuntu 12.12 Instalacja Ubuntu 12.12 Instalację systemu operacyjnego zaczynamy jak zawsze od stworzenia (jeśli nie posiadamy oryginalnego) odpowiedniego nośnika. Można użyć płyty lub innego odpowiednio przygotowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

www.plansoft.org plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Panel wyszukiwania PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW

www.plansoft.org plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Panel wyszukiwania PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Zmiany w Plansoft.org Panel wyszukiwania... 1 Uruchamianie panelu wyszukiwania... 2 Wyszukiwanie poleceń menu... 2 Wyszukiwanie rozkładów zajęć wykładowców... 3 Wyszukiwanie rozkładów zajęć grup i użycia

Bardziej szczegółowo

Następnie uruchom b-link z Menu Start lub ponownie uruchom komputer.

Następnie uruchom b-link z Menu Start lub ponownie uruchom komputer. B-LINK SZYBKI START Ten krótki przewodnik umożliwia użytkownikowi poznanie działania i podstawowych funkcji programu b-link, pozwalając szybko zacząd pracę z programem. Omawiamy w nim tylko niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

W polu: Tytuł : wpisujemy prostą, zroumiałą dla odbiorcy treści nazwę dokumentu, który chcemy opublikować (pole o ograniczonej ilości znaków). W ikonc

W polu: Tytuł : wpisujemy prostą, zroumiałą dla odbiorcy treści nazwę dokumentu, który chcemy opublikować (pole o ograniczonej ilości znaków). W ikonc INSTRUKCJA WPROWADZANIA INFORMACJI DO BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ bip.um.szczecin.pl (Na przykładzie ogłoszeń o wszczęciu postępowania przetargowego) Rozpoczynamy pracę na stronie głównej UMiNET -

Bardziej szczegółowo

ApSIC Xbench: Szybki start wydanie 1 2008-2015 Mariusz Stępień http://mariuszstepien.net/ http://www.facebook.com/mariuszstepien.

ApSIC Xbench: Szybki start wydanie 1 2008-2015 Mariusz Stępień http://mariuszstepien.net/ http://www.facebook.com/mariuszstepien. ApSIC Xbench jest darmowym i niezwykle przydatnym programem w pracy tłumacza pisemnego korzystającego z narzędzi CAT. Otóż pozwala on przeszukiwać posiadane pamięci tłumaczeniowe (TM) można szukać pojedynczych

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

2. Dostosuj listę Szybkiego Dostępu

2. Dostosuj listę Szybkiego Dostępu Windows 10 dla większości użytkowników może być na pierwszy rzut oka nieco chaotyczny. Łączy on bowiem stare rozwiązania, które od lat obecne są w Windowsie, z zupełnie nowymi, których dopiero należy się

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji PS Bonus Pack do IBM SPSS Statistics 20 w systemie operacyjnym Windows

Instrukcja instalacji PS Bonus Pack do IBM SPSS Statistics 20 w systemie operacyjnym Windows Instrukcja instalacji PS Bonus Pack do IBM SPSS Statistics 20 w systemie operacyjnym Windows Instalacja PS Bonus Pack Przed przystąpieniem do instalacji PS Bonus Pack należy wcześniej zainstalować program

Bardziej szczegółowo

UNISERV s.c. K.Gałązka, P.Szewczyk ul. Kościuszki 42, Wyszków NIP:

UNISERV s.c. K.Gałązka, P.Szewczyk ul. Kościuszki 42, Wyszków NIP: KRÓTKI WSTĘP Witamy Cię jako nowego użytkownika programu Kantor, przeznaczonego do prowadzenia ewidencji wymiany walut w kantorach. Żywimy nadzieję, że nasz program spełni Twoje oczekiwania i będzie stanowić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kalkulator 15st.C ELATECH 2010

Instrukcja obsługi Kalkulator 15st.C ELATECH 2010 Instrukcja obsługi Kalkulator 15st.C ELATECH 2010 1/8 Wstęp WSTĘP Kalkulator 15st.C jest programem komputerowym służącym do przeliczania podstawowych wielkości dotyczących paliw płynnych, a mianowicie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Co nowego w programie GM EPC

Co nowego w programie GM EPC Co nowego w programie GM EPC Nawigacja graficzna Program GM EPC następnej generacji posiada szereg nowych funkcji, dzięki którym wyszukiwanie właściwej części jest szybsze i łatwiejsze. Aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji

Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki http://aleph.dbp.wroc.pl:8991/f Informacje o zbiorach Biblioteki przechowywane są w systemie bibliotecznym Aleph. Interfejs www systemu podzielony

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie własnej procedury... 3 Instrukcja msgbox wyświetlanie informacji w oknie... 6 Sposoby uruchamiania makra... 8

Przygotowanie własnej procedury... 3 Instrukcja msgbox wyświetlanie informacji w oknie... 6 Sposoby uruchamiania makra... 8 Przygotowanie własnej procedury... 3 Instrukcja msgbox wyświetlanie informacji w oknie... 6 Sposoby uruchamiania makra... 8 Podstawy programowania makr w Excelu 1 Aby rozpocząć pracę z makrami, należy

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych Bankowość Internetowa R-Online Biznes Spis treści: 1. Wstęp...2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v Instrukcja użytkownika

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v Instrukcja użytkownika 00-559 Warszawa, ul. Chopina 1 Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 2.1.0.0 - Instrukcja użytkownika I. Wstęp Niniejsza instrukcja skierowana jest do zdających egzaminy prawnicze w 2013 r. przy

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pamięci RAM

Diagnostyka pamięci RAM Diagnostyka pamięci RAM 1 (Pobrane z slow7.pl) Uszkodzenie pamięci RAM jest jednym z najczęściej występujących problemów związanych z niestabilnym działaniem komputera. Efektem uszkodzenia kości RAM są

Bardziej szczegółowo

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik, Kurs Makra dla początkujących Wiadomości wstępne VBI/01 Piotr Dynia, specjalista ds. MS Office Czas, który poświęcisz na naukę tego zagadnienia, to 15 20 minut. Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100 Voicer SPIKON Aplikacja Voicer V100 SPIKON Voicer Aplikacja Voicer w platformie SPIKON dedykowana jest przede wszystkim konsultantom kampanii wirtualnego Call Center. Dając łatwy dostęp do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v Instrukcja obsługi

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v Instrukcja obsługi 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100 Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 2.0.0.0 - Instrukcja obsługi I. Wstęp Niniejsza instrukcja skierowana jest do zdających egzaminy prawnicze w 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna. Użytkowanie komputerów System Windows XP

Technologia informacyjna. Użytkowanie komputerów System Windows XP Technologia informacyjna Użytkowanie komputerów System Windows XP Uruchamianie systemu Windows XP 1. Włącz komputer 2. Jeżeli proces uruchamiania został zatrzymany, a na ekranie została wyświetlona prośba

Bardziej szczegółowo

ZoomText 9.1 jest dostępny w dwóch odmianach:

ZoomText 9.1 jest dostępny w dwóch odmianach: Rozdział 1 Wstęp ZoomText 9.1 to sprawne narzędzie dostępu do komputera dla osób z dysfunkcjami wzroku. Posługuje się dwiema technologiami powiększaniem obrazu na ekranie i czytaniem tekstu z ekranu głosem

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu

Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu Witaj w ZoomText Express ZoomText Express to niedrogi i łatwy program powiększający obraz komputerowy.

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pokaz album w Logomocji

Jak przygotować pokaz album w Logomocji Logomocja zawiera szereg ułatwień pozwalających na dość proste przygotowanie albumu multimedialnego. Najpierw należy zgromadzić potrzebne materiały, najlepiej w jednym folderze. Ustalamy wygląd strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl Materiały pomocnicze dla studentów z zakresu zastosowania programu SolidWorks 2012 Autor Jerzy Domański jdom@uwm.edu.pl Wydział Nauk Technicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Materiały przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Kombinacje modyfikatorów klawiaturowych i kliknięć myszą dla obiektów powłoki

Kombinacje modyfikatorów klawiaturowych i kliknięć myszą dla obiektów powłoki - F1: Pomoc - CTRL+ESC: otwieranie menu Start - ALT+TAB: przełączanie między otwartymi programami - ALT+F4: zamykanie programu - SHIFT+DELETE: trwałe usuwanie elementu - Logo systemu Windows+L: blokowanie

Bardziej szczegółowo

windows XP n a j l e p s z e t r i k i

windows XP n a j l e p s z e t r i k i windows XP n a j l e p s z e t r i k i windows XP n a j l e p s z e t r i k i Jak zoptymalizować pracę z systemem Windows XP?... 3 Jak szybko uruchamiać programy?... 3 W jaki sposób dostosować pulpit i

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Obsługa komputera. Paweł Kruk

Obsługa komputera. Paweł Kruk Obsługa komputera Paweł Kruk 1. Pisanie 2. Zarządzanie plikami 3. Obsługa poczty e-mail 4. Internet 5. Podstawowe funkcje w Windows 1. Pisanie Do pisania słuŝy program Word: Klikamy na niego (ikonę) myszką

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

HP Workspace. Instrukcja obsługi

HP Workspace. Instrukcja obsługi HP Workspace Instrukcja obsługi Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 2016 Google Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dysk Google jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Windows jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo