American Studies, MA. Audio-Visual American Culture. Art of Reflection. Selected aspects of the art history in the United States.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "American Studies, MA. Audio-Visual American Culture. Art of Reflection. Selected aspects of the art history in the United States."

Transkrypt

1 Kierunek i typ studiów; Specjalizacja Nr i nazwa przedmiotu /Tytuł kursu American Studies, MA Audio-Visual American Culture Art of Reflection. Selected aspects of the art history in the United States. ECTS: Rodzaj zajęć: Rok akademicki 1 Semestr 1,2 Liczba godzin: 60 Wykładowca Małgorzata Lisiewicz Cel zajęć The goal of the course is to stimulate students interest in the history of art in the United States from end of the 18 th to the second half of the 20 th century. The participants will be invited to view American art as a reflection of American reality in various terms. They will be encouraged to interpret art as an expression of values of the American society such as national issues and communal beliefs practiced in everyday life for example. Program zajęć Literatura Wymagania i forma zaliczenia: 1. The limner tradition reflection of the early American experience 2. American Romanticism articulation of American national identity 3. Realism of 19 th century between reality and its denial 4. Impressionism dialogue with European culture 5. American avant-garde search for identity of modern America 6. Realism of 20 th century facing the reality of the economic depression 7. Abstract Expressionism new language of post-traumatic reality 8. Movements of the 1960 between affirmation and contestation of reality Frances K.Pohl, Framing America: A Social History of American Art, [Thames&Hudson; New York, 2002]; Barbara Novak, American Painting of the Nineteenth Century. Realism, Idealism, and the American Experience, [Harper&Row; New York, 1979]; Barbara Rose, American Painting. The Twentieth Century, [Rizzoli Interantional, New York, 1980]; as well as text assigned throughout the course - Students are required attend classes prepared; mini-tests verifying an acquaintance with provided readings take place at the beginning of each meeting - Participation in discussions - At least one presentation per semester. - Up to two unexcused absences are accepted per semester. (In case of any excused or unexcused) absence students are obliged to individually make up for the content of classes in terms of all the information provided, presented and discussed.) - Students are required to pass the tests at the end of both semesters. The students are required to obtain more than 50 % total of evaluations of the above requirements.

2 Kierunek i typ studiów; Specjalizacja Amerykanistyka (dzienne) I MA Nr i nazwa przedmiotu /Tytuł kursu Socjolingwistyka ECTS: Rodzaj zajęć: Ćwiczenia Wykładowca Rok akademicki i semestr: sem. zimowy Dr Michał Golubiewski Liczba godzin: 30 Cel zajęć Program zajęć Literatura Wymagania i forma zaliczenia: Wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z socjolingwistyką; objaśnienie relacji pomiędzy językiem a społeczeństwem; wykazanie wpływu środków językowych na relacje międzyludzkie; omówienie niektórych ważniejszych odmian języka angielskiego. Cele i metody badawcze Struktura konwersacji Dialekty Socjolekty Język a płeć Slang Dwujęzyczność i wielojęzyczność B Spolsky: Sociolinguistics R. Wardhaugh: An Introduction to Sociolinguistics P Stockwell: Sociolinguistics: A Resource Book For Students J. Holmes: An Introduction to Sociolinguistics Test zaliczeniowy na zakończenie semestru. Dopuszczenie do testu na podstawie obecności (max. 2 nieusprawiedliwione)

3 Kierunek i typ studiów; Specjalizacja: nauczycielska Nr i nazwa przedmiotu /Tytuł kursu Teorie literatury XX wieku FILOLOGIA ANGIELSKA ECTS: Rodzaj zajęć: Wykład z elementami konwersatorium Rok akademicki i semestr: Semestr zimowy 2011 Liczba godzin: 30 Wykładowca Cel zajęć Prof. UG dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak 1. Zapoznanie studentów (w ciągu dwóch semestrów) z głównymi nurtami refleksji literaturoznawczej XX wieku. sytuującej się w ramach paradygmatów: a.: tzw. czysta teoria, teoria jako zwarty system Wpływy teorii języka Ferdynanda de Saussure. (. zwrot lingwistyczny ) b. przełom poststrukturalistyczny i kulturowy zwrot teorii. Bieżący semestr poświęcony jest paradygmatowi pierwszemu. 2. Kształcenie umiejętności a. Rozwijanie umiejętności abstrakcyjnego myślenia b. Rozwijanie świadomości metodologiczno-teoretycznej w badaniach literaturoznwczch jako wstęp do dalszej pracy (praca magisterska ewentualnie w przyszłości praca doktorska) --- pokazanie perspektyw z jakich możemy postrzegać zjawiska literackie, proces twórczy i zjawiska percepcji --- zwrócenie uwagi na relacje między teorią a interpretacją w różnych opcjach metodologicznych. (wiedza teoretyczna a interpretacja) --- przygotowanie studentów do dalszych poszukiwań w zależności od specyfiki prowadzonych badań. --- pośrednio: kształcenie umiejętności stawiania pytań i poszukiwania pogłębionych odpowiedzi

4 Program zajęć - Fenomenologia w badaniach filozoficznych i w literaturoznawstwie (teoria dzieła literackiego Romana Ingardena, perspektywy onlogiczna i epistemologiczna) - Formalizm rosyjski - Nowa krytyka - Strukturalizm i Semiotyka - Reader Response criticism oraz Reception Theory - Hermeneutyka - Michaił Bachtin - Intertekstualność

5 Literatura Podręczniki: Burzyńska Anna i Michał Paweł Markowski red.: Teorie Literatury XX wieku: Podręcznik. Kraków, Wydawnictwo Znak Eagleton Terry. Literary Theory: An Introduction. Oxford, Blackwell Publishers Ulicka, Danuta: Literatura, teoria, metodologia. Podręcznik. Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Dydaktyczne Wydziału Polonistyki, Warszawa Podręczniki dodatkowe: Burzyńska Anna. Anty-teoria literatury. Horyzonty nowoczesności 52. Kraków, Universitas Nycz, Ryszard. Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Instytut Badań Literackich Warszawa Markowski Michał Paweł, Ryszard Nycz (red.) Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy.. Horyzonty nowoczesności, tom 50. Uniwersitas Antologie: Burzyńska Anna i Michał Paweł Markowski (red.): Teorie literatury XX wieku. Antologia. Kraków, Wydawnictwo Znak 2006 Ulicka Danuta: Literatura, teoria, metodologia. Antologia. Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Dydaktyczne Wydziału Polonistyki, Warszawa Zalecane słowniki i encyklopedie: Stanford Encyclopedia of Philosophy (http://plato.stanford.edu/ ) Materiały do poszczególnych zagadnień: Studenci otrzymują handouty pogłębiające omawiane zagadnienia lub poszerzające zagadnienia jedynie zasygnalizowane. Wymagania i forma zaliczenia: Krótkie testy sprawdzające podczas trwania semestru Zaliczenie pisemne: student otrzymuje do wyboru dwa zestawy (każdy z nich obejmuje dwa zagadnienia)

6 Kierunek i typ studiów; Specjalizacja FILOLOGIA ANGIELSKA I MA stacjonarne Językoznawstwo i Amerykanistyka / Linguistics & American Studies Nr i nazwa przedmiotu /Tytuł kursu Socjolingwistyka / Sociolinguistics ECTS: Rodzaj zajęć: Wykład / Lecture Rok akademicki i semestr: Semestr Zimowy i Letni / Winter and Summer Semester Liczba godzin: 60 Wykładowca Cel zajęć Program zajęć Prof. UG dr hab. Maciej Widawski Celem tego cyklu wykładów jest zapoznanie studentów zagadnieniami socjolingwistycznymi związanymi z odmianami angielszczyzny: głównie środowiskowo-zawodowo-stylistycznymi (głównie slangiem), a częściowo też geograficznymi (odmianami angielszczyzny globalnej oraz dialektami amerykańskimi). Wykłady poświęcone są socjolingwistyce angielskiego obszaru językowego, głównie odmianom angielszczyzny amerykańskiej. Lwią ich część stanowią odmiany środowiskowo-zawodowo-stylistyczne, a w szczególności, slang (przez co jest to jedyny tego typu kurs na polskich uczelniach). Tematyka obejmuje: charakterystykę, formę, znaczenie, użycie i użytkowników slangu oraz jego związki z kulturą popularną. Przykładowe z omawianych tematów to: African-American Slang, Student Slang, Yinglish, Taboo, Neologisms, Loanwords, Slang in Lexicography. Druga część wykładów poświęcona jest również odmianom geograficznym angielszczyzny, w szczególności: angielszczyźnie amerykańskiej, australijskiej, brytyjskiej, irlandzkiej, kanadyjskiej, karaibskiej, nowozenaldzkiej, południowoafrykańskiej, szkockiej oraz ich głównym dialektom; prezentacja dotyczy cech fonologicznych, składniowych oraz leksykalnych. Literatura Wymagania i forma zaliczenia: Ayto, J. & J. Simpson Oxford Dictionary of Modern Slang. Oxford: Oxford University Press Crystal, D Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge, MA: CambridgeUniversity Press Dalzell, T From Flappers 2 Rappers. Springfield, MA: Merriam-Webster Dalzell, T Dictionary of Modern American Slang. New York, NY: Routledge Kipfer, B. A. & Robert L. Chapman Dictionary of American Slang. New York, NY: Harper Collins Lighter, J Historical Dictionary of American Slang I. New York, NY: Random House McArthur, T Oxford Companion to the English Language. New York, NY: Oxford University Press Trudgill, P. & J. Hannah International English. London: Hodder Education Widawski, M Nowy słownik slangu i potocznej angielszczyzny. Gdańsk: Slang Books Widawski, M Polish-English Dictionary of Slang and Colloquiallism. New York, NY: Hippocrene Books Widawski, M Kontrastywny słownik amerykanizmów i brytycyzmów. Kraków: Tertium Obecność na wykładach (obowiązkowa). Egzamin.

7 Kierunek i typ studiów; Specjalizacja Nr i nazwa przedmiotu /Tytuł kursu Filologia angielska, I MA amerykanistyka / American Studies Literatura amerykańska: okres kolonialny ECTS: realizm Rodzaj zajęć: ćwiczenia Rok akademicki i semestr: 2011/12, I i II Wykładowca dr Arkadiusz Misztal Liczba godzin: 60 Cel zajęć Celem zajęć jest pogłębienie znajomości klasycznej literatury amerykańskiej od XVII do XIX wieku oraz interpretacja tekstów literackich z tych okresów, jak również zaznajamianie się z najważniejszą krytyką literacką. The classes cover the beginnings of American literature (in English) until late 19 th century (Local Color). Apart from literary texts, students read selections from history of literature criticism. Program zajęć Każde zajęcia poświęcone są dyskusji oraz interpretacji tekstu literackiego. Omawiane są także teksty krytyczne. Each class is devoted to a discussion of a literary text and/or critical works.

8 Literatura Utwory autorów / Works by: John Smith: "The generall historie of Virginia, New England & the Summer Isles : together with The true travels, adventures and observations, and A sea grammar" (fragments) Edward Taylor: Upon a Spider Catching a Fly Anne Bradstreet: The Author to Her Book, Upon the Burning of Our House, To My Dear and Loving Husband Jonathan Edwards: Sinners in the Hands of an Angry God, A Divine and Supernatural Light Mary Rowlandson: A Narrative of the Captivity and Restoration (fragments) William Bradford: Of Plymouth Plantation (fragments) Benjamin Franklin: The Autobiography (fragments) J. Hector St. Jone de Crevecoeur, Letters from an American Farmer (selected letters) Thomas Paine: The Age of Reason (fragments) Thomas Jefferson: Declaration of Independence Phillis Wheatley: To His Excellency, General Washington Ralph Waldo Emerson: Nature, Self-Reliance, "Circles: An essay", selected poems Henry David Thoreau: Walden (fragments), Civil Disobedience (whole text) Washington Irving: Rip Van Winkle, The Devil and Tom Walker Nathaniel Hawthorne: The Minister s Black Veil, "Young Goodman Brown", Rappaccini s Daughter, The Scarlet Letter Edgar Allan Poe: The Fall of the House of Usher, "William Wilson"; poems: The Raven, The Sleeper, Annabel Lee Herman Melville: Moby Dick, The Confidence Man Walt Whitman: selected poems (from Song of Myself, I Sing the Body Electric, and When I Heard the Learned Astronomer ) Emily Dickinson: selected poems Bret Harte: The Outcasts of Poker Flat Mark Twain: Adventures of Huckleberry Finn

9 Wymagania i forma zaliczenia: -dobra znajomość tekstów -dwie prace pisemne w ciągu semestru -zaliczenie kolokwium na koniec każdego semestru -przygotowanie i prowadzenie dyskusji na temat jednego tekstu literackiego Credit requirements: -active participation in classes -two written assignments per semester -one test at the end of each semester -preparing and leading a discussion on a text from the reading list Nazwa przedmiotu: Pisanie tekstów akademickich - Academic writing Kod ECTS Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: MA-A Instytut Anglistyki Zakład dydaktyki języka angielskiego Nazwa specjalności: Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): mgr Hanna Kryszewska Liczba godzin zajęć, w tym: wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów, seminariów: ćwiczenia 30 Rodzaj studiów (stacjonarne, niestacjonarne, I, II stopnia): stacjonarne II stopnia Status przedmiotu (obligatoryjny, fakultatywny): obligatoryjny Metody dydaktyczne: 1 praca indywidualna 2 praca w grupach, praca w parach, 3 prezentacje 4 praca z tekstem 5 zadania językowe 6 pisanie i ocena tekstów 7 e-learning Liczba punktów ECTS: Rok i semestr studiów: rok 4, semestr 7 Język wykładowy: angielski Formy zaliczania przedmiotu: zaliczenie NA OCENĘ Warunki zaliczania: 1 praca na zajęciach: poprawa artykułu 10 p 2 przygotowanie do zajęć: przykłady rodzajów tekstów10 p 3 pisanie bibliografii 10p 4 pisanie streszczenia krótkiego - 10 p 5 pisanie streszczenia długiego - 20 punktów 6 pisanie pracy własnej 20 p 7 prezentacje 15 p 8 parafrazowanie 5 p Max 100 p zaliczenie 51 p Max 100 p zaliczenie 51 p grade grade grade grade grade 3

10 Wymagana obecność na zajęciach max 2 nieobecności Prace muszą być złożone w terminie. Prace niewykonane na zajęciach z powodu nieobecności mogą być składane w terminie do 2 tygodni, to jest do momentu oddania przez osobe prowadzącą sprawdzonych i ocenionych prac całej grupy Istnieje możliwość poprawy pracy, która nie otrzymała 50% punktów w terminie do dwóch tygodni Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi: Znajomość języka angielskiego na poziomie C2 Założenia i cele przedmiotu: Przygotowanie do pisania prac akademickich i pracy magisterskiej w języku angielskim Treści programowe: 1 Poznawanie lub doskonalenia znajomości zasad pisania artykułów i prac akademickich 2 Akademickie słownictwo, kolokacje i związki frazeologiczne 3 Rodzaje tekstów akademickich 4 Ocena prac akademickich 5 Pisanie streszczeń 6 Cytowanie a plagiat, parafrazowanie 7 Strona techniczna pracy akademickiej 8 Pisanie własnej pracy 9 Zasady MLA 10 Praca nad indywidualnymi problemami i zainteresowaniami Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 1 Academic Vocabulary in Use, McCarthy, M, F. O Dell, Cambridge 2 APA Manual 3 MLA handbook for Writers of Research Papers, Seventh Edition, Writing Academic English, Alice Oshima, Pearson 5 Academic Writing course, R.R. Jordan, Longman 6 EAP Essentials by Olwyn Alexander 7 Materiały autentyczne Umiejętności i kompetencje: Student będzie potrafił napisać tekst akademicki Kontakt:

11 Kierunek i typ studiów; FILOLOGIA ANGIELSKA Specjalizacja Amerykanistyka Nr i nazwa przedmiotu /Tytuł kursu Kultura Amerykańska ECTS: Rodzaj zajęć: ćwiczenia Rok akademicki i semestr: 2011/2012 I Liczba godzin: 60 Wykładowca Dr Ewelina Gutowska- Kozielska Cel zajęć Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu amerykańskiej rewolucji seksualnej i feminizmu. Program zajęć Amerykańska Rewolucja Seksualna Feminizm Amerykański Literatura Dwight MacDnald A Theory of Mass Culture Douglas Kellner Cultural studies, identity and politics between the modern and the Postmodern. Faludi Susan Backlash Heywood & Drake Doing Feminism Hooks bell Feminist Theory Morgan Robin Sisterhood is Powerful Sisterhood is Forever Roiphe Katie The morning after. Sex, Fear and Feminism Siegel Deborah Sisterhood Interrupted Stevenson Nick Understanding Media Cultures Steinem Gloria Revolution from Witihn Walker Rebecca to be real Walters Margaret Feminism, a very short introduction Wolf Naomi The Beauty Myth

12 Wymagania i forma zaliczenia: Na zaliczenie składa się: 20% prace pisemne, projekty studenckie 30% aktywne uczestnictwo w zajęciach 50% testy, wejściówki

13 Kierunek i typ studiów; Specjalizacja FILOLOGIA ANGIELSKA I MA stacjonarne Amerykanistyka/ American Studies Nr i nazwa przedmiotu /Tytuł kursu Born (not) to be there: character in dystopian film (and fiction) ECTS: Rodzaj zajęć: Seminarium mgr / MA seminar Wykładowca Rok akademicki i semestr: semestr zimowy / winter semester Prof. UG dr hab. Ludmiła Gruszewska Blaim Liczba godzin: 30 Cel zajęć Celem seminarium jest przygotowanie studentów do analizy mimetycznego, tematycznego i syntetycznego wymiaru postaci filmowej oraz semiotycznej i narratologicznej analizy dystopijnych światów we współczesnym kinie dystopijnym. The aim of the course is to prepare the students for analyzing mimetic, thematic and synthetic dimensions of filmic character and the semiotic and narratological analysis of dystopian worlds in contemporary cinema. Program zajęć Analysis and discussion: Blade Runner. Dir. Ridley Scott. Warner Brothers, USA, Brave New World. Dir. Leslie Libman, Larry Williams Brazil. Dir. Terry Gilliam. 20th Century Fox, Equilibrium. Dir. Kurt Wimmer. Miramax Films, Fahrenheit 451. Dir. François Truffaut. Universal Pictures, The Handmaid s Tale. Dir. Volker Schlöndorff. Metro Goldwyn Mayer, Harrison Bergeron. Dir. Bruce Pittman. Showtime TV The Island. Dir. Michael Bay. DreamWorksWarner Bros, Logan s Run. Dir. Michael Anderson. Metro Goldwyn Mayer, Nineteen Eighty-Four. Dir. Michael Radford. 20th Century Fox (UK), The Truman Show. Dir. Peter Weir. Paramount Pictures, V For Vendetta. James McTeigue. WarnerBros, Zardoz. Dir. John Boorman. 20th Century Fox, Dir. Chandler Tuttle Theory: - Re-presenting in film and fiction - Plotting time and space in film and fiction - Character and progression - Politics in fiction

14 Literatura - Blaim, Artur and Ludmiła Gruszewska-Blaim (eds). Imperfect Worlds and Dystopian Narratives in Contemporary Cinema. Frankfurt am Main: Peter Lang, Dannenberg, Hilary P. Coincidence and Counterfactuality. Plotting Time and Space in Narrative Fiction. Lincoln and London: University of Nebraska Press, Erickson, John. The Ghost in the Machine: Gilliam s Postmodern Response in Brazil to the Orwellian Dystopia of Nineteen Eighty-Four. Utopian Studies 4 : 2 (1993) Fitting, Peter. What Is Utopian Film? An Introductory Taxonomy. Utopian Studies 4 : 2 (1993) Unmasking the Real? Critique and Utopia in Recent SF Films. In Raffaella Baccolini and Tom Moylan (eds). Dark Horizon. Science Fiction and the Dystopian Imagination. New York and London: Routledge, Fludernik, Monika. An Introduction to Narratology. London and New York: Routledge, Friedman, Régine-Mihal. Capitals of Sorrow : From Metropolis to Brazil. Utopian Studies 4 : 2 (1993) Keen, Suzanne. Narrative Form. Houndmills and New York: Palgrabe Macmillan, Kroeber, Karl. Make Believe in Film and Fiction. Visual vs. Verbal Storytelling. Houndmills and New York: Palgrabe Macmillan, Lefebvre, Henri. The Production of Space. Trans. Donald Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell, State, Space, World. Selected Essays. Trans. Gerald Moore, Neil Brenner, and Stuart Elden. Minneapolis and London: University of Minnesota Press, Lotman, Yuri. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture. Trans. Ann Shukman. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, Phelan, James (1989) Reading People, Reading Plots. Character, Progression, and the Interpretation of Narrative. Chicago and London: The University of Chicago Press. Wymagania i forma zaliczenia: Aktywny udział w zajęciach. Przygotowanie 1 prezentacji na temat zwiazany z problematyka pracy magisterskiej. Przedstawienie 1 części pracy magisterskiej./active participation in the seminar, one presentation on a topic relevant to the MA project, one part of the MA paper.

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Nazwa w języku angielskim: Język wykładowy: Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Jednostka realizująca: Sylabus przedmiotu/modułu kształcenia Praktyczna

Bardziej szczegółowo

Historia literatury angielskiej History of English literature

Historia literatury angielskiej History of English literature Filologia angielska II BA, studia stacjonarne Nauczycielska Historia literatury angielskiej History of English literature ECTS: 2 + 2 Rodzaj zajęć: ćwiczenia/classes Rok akademicki i semestr: 2011/12 semestr

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna w Częstochowie

Akademia Polonijna w Częstochowie Akademia Polonijna w Częstochowie Kierunek: FILOLOGIA Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia oraz jednolite magisterskie PRZEDMIOT: TŁUMACZENIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE Prowadzący zajęcia Prof. dr

Bardziej szczegółowo

egzamin licencjacki 2014 i n f o r m a t o r

egzamin licencjacki 2014 i n f o r m a t o r Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Angielskiej egzamin licencjacki 2014 i n f o r m a t o r SPIS TREŚCI I. ZASADY OGÓLNE... 3 II. FORMUŁA I TERMINY EGZAMINU... 3 III. OCENA KOŃCOWA Z EGZAMINU LICENCJACKIEGO...

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA Studia pierwszego stopnia studia niestacjonarne Kierunek: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI Programy nauczania opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2006

Bardziej szczegółowo

Stopień I Tryb stacjonarny Specjalność filologia angielska Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) prof. zw. dr hab.

Stopień I Tryb stacjonarny Specjalność filologia angielska Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) prof. zw. dr hab. Nazwa przedmiotu Kod ECTS Wstęp do językoznawstwa Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Neofilologiczny Studia Kierunek filologia Stopień I Tryb stacjonarny Specjalność filologia angielska Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK II Specjalizacja TŁUMACZENIA KATALOG

Bardziej szczegółowo

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK II Specjalizacja EDYCJA I SKŁAD

Bardziej szczegółowo

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK II Specjalizacja ASYSTENT JĘZYKOWY

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Nauk Humanistycznych kierunek Filologia Y studia stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie SPIS TREŚCI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK II...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 31/2015 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 maja 2015 roku

UCHWAŁA nr 31/2015 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 maja 2015 roku UCHWAŁA nr 31/2015 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie: planu zajęć na studiach doktoranckich w Instytucie Socjologii w roku akademickim 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Humanistyczny Język niemiecki, A1/A2, Fa.MI.1.J.N. I rok, semestr 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SYLABUS Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot KATEDRA FILOLOGII ROSYJSKIEJ Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU PAKIET INFORMACYJNY ECTS

JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU PAKIET INFORMACYJNY ECTS JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2011/2012 Przygotowanie wersji na rok akademicki 2011/2012: dr Iwona Sikora Opracowanie graficzne: dr Marcin Walczyński 2 SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Humanistyczny filologia język angielski I stopień ogólnoakademicki P R O G R A M N A U

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW. Rok akademicki 2013/2014. Rok III

KATALOG KURSÓW. Rok akademicki 2013/2014. Rok III KATALOG KURSÓW Rok akademicki 2013/2014 Rok III Filologia angielska z przedmiotem ogólnym język angielski i z przedmiotem dodatkowym język niemiecki Studia stacjonarne nauczycielskie I stopnia 1 PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES

POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES No. 34, October 2013 N E W S L E T T E R Contents Department of American Literature, Adam Mickiewicz University 1 Department of Modern Languages, Faculty of Philology,

Bardziej szczegółowo

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) semestr III-IV

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) semestr III-IV ZAŁĄCZNIK NR 5 KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU/SYLABUS PRZEDMIOTOWY 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Filologiczny 2. Nazwa kierunku studiów Filologia

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Semestr I wspólny dla specjalności nauczycielskiej i nienauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. PNJA (Use of English)

KARTA PRZEDMIOTU. PNJA (Use of English) KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW DLA TŁUMACZY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW DLA TŁUMACZY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 132 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 września 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW DLA TŁUMACZY JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Akademia Leona Koźmińskiego PRZEWODNIK DO PRZEDMIOTU. Zarządzanie strategiczne. Rok akademicki 2010/2011. Semestr: zimowy

Akademia Leona Koźmińskiego PRZEWODNIK DO PRZEDMIOTU. Zarządzanie strategiczne. Rok akademicki 2010/2011. Semestr: zimowy Akademia Leona Koźmińskiego PRZEWODNIK DO PRZEDMIOTU Zarządzanie strategiczne Rok akademicki 2010/2011 Semestr: zimowy Prowadzący zajęcia: prof. Krzysztof Obłój Akademia Leona Koźmińskiego 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

The Methodology of Science

The Methodology of Science AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR zimowy NAZWA PRZEDMIOTU/ Metodologia nauki NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA

Bardziej szczegółowo

TOM VI. Tropy lingwistyki

TOM VI. Tropy lingwistyki TOM VI Tropy lingwistyki Warszawa 2013 1 Recenzenci Redaktor naczelny Sekretarz redakcji Rada Programowa Redaktorzy językowi - dr hab. Roman Hajczuk - dr Łukasz Karpiński - mgr Wojciech Drajerczak - prof.

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA U N I W E R S Y T E T J A G I E L L O Ń S K I INSTYTUT FILOZOFII KOGNITYWISTYKA KATALOG KURSÓW NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA K R A K Ó W 2013 System ECTS w Instytucie Filozofii

Bardziej szczegółowo

POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES. No. 35, October 2014 N E W S L E T T E R. Department of American Literature, Adam Mickiewicz University 1

POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES. No. 35, October 2014 N E W S L E T T E R. Department of American Literature, Adam Mickiewicz University 1 POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES No. 35, October 2014 N E W S L E T T E R Contents Department of American Literature, Adam Mickiewicz University 1 Department of Modern Languages, Faculty of Philology,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Praktyczna nauka języka niemieckiego. Fonetyka

KARTA PRZEDMIOTU. Praktyczna nauka języka niemieckiego. Fonetyka KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j.niem.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

W roku akademickim 2010/2011 proponujemy następujące fakultety do wyboru:

W roku akademickim 2010/2011 proponujemy następujące fakultety do wyboru: Studenci IV roku będą mieli obowiązek wybrania i zaliczenia jednego z fakultetów teoretycznych. Fakultety teoretyczne dla IV roku będą miały w semestrze zimowym formę wykładów, a w semestrze letnim konwersatoriów.

Bardziej szczegółowo