ISSN X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2013"

Transkrypt

1 ISSN X information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2013

2

3 Urząd Miasta Kielce , Rynek 1, Biuro Obsługi Interesanta tel (099), (509) Regionalne Centrum Informacji Turystycznej Kielce, ul. Sienkiewicza 29 tel Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta Urząd Miasta Kielce , ul. Strycharska 6 tel fax Centrum Obsługi Inwestora Urząd Miasta Kielce , ul. Strycharska 6 tel/fax tel Kielce City Hall , Rynek 1, Customer Services phone (099), (509) Regional Centre for Tourist Information Kielce, ul. Sienkiewicza 29 phone Department for Structural Projects and City Strategy Kielce City Hall , ul. Strycharska 6 phone fax Investor Assistance Centre Kielce City Hall , ul. Strycharska 6 phone/fax phone Urząd Miasta Kielce Szanowni Państwo, Kielce to nowoczesne, dynamicznie rozwijające się miasto, które wykorzystało skok cywilizacyjny, jaki niesie ze sobą członkostwo w Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich lat dzięki środkom unijnym, inwestowaniu w placówki kultury, pomoc społeczną, infrastrukturę techniczną i sportową Kielce stały się przyjazne dla swoich mieszkańców, turystów oraz biznesmenów. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej prowadzona jest także rozbudowa Targów Kielce - ośrodka najdynamiczniej rozwijającego się w Polsce i Europie. Targi Kielce to od lat miejsce spotkań największych firm na rynku krajowym i zagranicznym, reprezentujących różne dziedziny gospodarki oraz miejsce zawierania wielomilionowych kontraktów. Nasze miasto to ekonomiczne, turystyczne i kulturalne centrum regionu świętokrzyskiego. Znakomita lokalizacja, przychylność władz, dobre warunki do pracy i wypoczynku stanowią poważny atut pozwalający zakładać firmy oraz dynamicznie je rozwijać i cieszyć się sukcesami. Miasto oferuje także ciekawe nieruchomości, interesujący system ulg dla tworzących nowe miejsca pracy, profesjonalną obsługę przedsiębiorców oraz wysoki standard usług okołobiznesowych. Kielce to także miasto sportu i aktywnego wypoczynku. Rozwój sportu w naszym mieście ma szczególne znaczenie. Świadczy o tym nowoczesna infrastruktura sportowa, baza hotelowa oraz aktywny udział kielczan w życiu sportowym miasta. Kielce mają naturalne i niepowtarzalne warunki do uprawiania wielu dyscyplin. Dążąc do nowoczesności, troskliwie pielęgnujemy bogate tradycje historyczne. Ich ślady możemy zobaczyć na każdym niemal kroku. Polecam Państwu zwiedzenie kieleckich muzeów i galerii, skorzystanie z ciekawej oferty placówek kultury. Zapraszam Państwa do Kielc. Wierzę, że czas spędzony w naszym mieście dostarczy wielu wrażeń i będzie bogaty w nowe doświadczenia. Ladies and Gentlemen, Wojciech Lubawski Prezydent Kielc Kielce is a modern, dynamically developing city which has made good use of the opportunity for a civilisational leap offered by Poland s membership in the European Union. In recent years, thanks to EU funds, and investing in institutions of culture, social welfare, as well as technical and sports infrastructure, Kielce has become friendlier to its inhabitants, tourists and businesspeople. For years, thanks to Poland s most rapidly developing Trade Fair Centre (Targi Kielce), the city has been a meeting ground for major Polish and foreign companies representing various branches of economy, and the venue where multi-million contracts have been concluded. Our city is the Świętokrzyskie region s centre of business, tourism and culture. A splendid location, sympathetic authorities, together with good conditions for work and leisure are major trump cards which encourage company establishment, development, and ultimate success. The city has on offer interesting properties, an attractive incentive system for those creating new workplaces, professional services for entrepreneurs, as well as high-standard business-related services. Kielce is also a city of sports and active leisure pursuits. The advancement of sports in our city is especially important. This shows in the modern sports infrastructure, hotel facilities and active participation of the locals in the city s sports life. Kielce has unique natural conditions in which to practise several disciplines. Aspiring to modernity, we take great care of our rich historical tradition. Its traces may be seen at every step. Let me recommend a visit to Kielce museums and galleries, as well as the interesting offer of our institutions of culture. We look forward to seeing you in Kielce. I believe that the time spent in our city will be an enjoyable and memorable experience. Wojciech Lubawski President of Kielce

4 W numerze: Ech, te Kielce 6 Oh, Dear There Goes Kielce Again! 8 Sabat czarownic, czyli przebojowy przekładaniec 10 The Witches Sabbath, or a Hit Mix Party 11 Politechnika coraz bardziej atrakcyjna 12 Kielce University of Technology's Growing Attraction Factor 13 Wodociągi Kieleckie. Budowa w Kielcach na półmetku Kielce Water and Sewerage Company: Halfway through the Construction Project in Kielce Węzeł Żytnia to jeden z etapów The Żytnia Street Hub is One of the Stages W trosce o dziedzictwo kulturowe In Appreciation of Cultural Heritage Pomysł na spotkanie z historią A Design for Encounters with History Szanowni Państwo, Władze Kielc dowiodły, że potrafią wykorzystywać pomoc unijną. Przed nami nowa perspektywa finansowa: na lata jest przygotowana lista około 20. inwestycji drogowych, które w tym czasie mają być zrealizowane, na przykład rozbudowa wylotu na Warszawę. Najważniejsze są jednak projekty mające bezpośredni wpływ na powstawanie nowych miejsc pracy sztandarowym jest Kielecki Park Technologiczny, wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej, przeznaczony dla tych, którzy swoją zawodową przyszłość wiążą z innowacjami i nowymi technologiami. Będzie rozbudowywany, co dobrze rokuje dla rozwoju miasta. Maria Malinowska redaktor naczelna Willa Huěta odzyskała dawny blask. Kim był jej właściciel? 22 Ladies and Gentlemen, The Huět Villa's Regained Splendour: the Story of Władysław Huět Okładka: Miejski Salon na kieleckim Rynku znalazł się w finale konkursu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie - Dobry Wzór. Autorzy: Ewelina Gdak, Michał Gdak i Grzegorz Bień - Institute of Design Kielce; fot. Paweł Treger Cover: The Urban Living Room in Kielce's Rynek Square has made it to the "Dobry Wzór" competition finals at Warsaw's Institute of Industrial Design. Authors: Ewelina Gdak, Michał Gdak and Grzegorz Bień (Institute of Design Kielce). Photo by Paweł Treger. 23 The city authorities of Kielce have demonstrated their ability to make use of EU funding. We are now headed for the new financial perspective for the years : some twenty road-related capital projects are being prepared to be implemented over that period, including expansion of the Warsaw road. Yet the most significant are those projects which directly affect the formation of new workplaces, such as the flagship Kielce Park of Technology a multifunction business estate, dedicated to those who link their future professional careers with innovations and new technologies. The Park is also going to be expanded, which is auspicious for the city s development. Maria Malinowska Editor-in-Chief Wydawca: Agencja Wydawnicza Akwarela Plus Justyna Żukowska Redaktor naczelna: Maria Malinowska, tel Redaguje zespół Adres redakcji: ul. Kościuszki 11, Kielce tel./fax Tłumaczenie: Magdalena Ożarska Projekt graficzny i skład: Studio Reklamy 300dpi - Rafał Urbański Druk: Drukarnia Duet, Kielce, ul. Górna 11a nakład: egz. Distributed free of charge at Business Centres in Kielce (Kielce Trade Fairs); major hotels in Kielce (Świętokrzyski, Uroczysko, Łysogóry, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis); Malinowy Zdrój at Solec Zdrój; Tourist Information Centres; Staropolska Chamber of Industry and Commerce, Świętokrzyskie Regional Development Agency; banks; Cultural Centres (National Museum in Kielce); Świętokrzyskie Voivodeship Office, Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology. Copyright by Agencja Wydawnicza Akwarela Plus Justyna Żukowska. All rights reserved Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. The Publisher takes no responsibility for the content of advertisements. 4 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro JESIEŃ 2013

5 Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 2013 rok kończy siedmioletni budżet Unii Europejskiej. W ramach tylko jednego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego otrzymaliśmy na lata w sumie ponad 769,5 mln euro, czyli prawie 3,2 miliarda złotych. Doliczając do tego pozostałe programy pomocowe, m.in. program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej czy Infrastruktura i Środowisko, nasz region miał do dyspozycji prawie 5 miliardów złotych. Przed nami kolejny okres programowania i duże wyzwania związane z przygotowaniem strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju regionu i wydatkowania funduszy unijnych. Tym razem, na lata Świętokrzyskie może mieć do dyspozycji 1 miliard 168 milionów złotych z programu regionalnego, a także dodatkowe fundusze z programu Rozwój Polski Wschodniej. W tej puli jest ponad 2,5 miliarda euro do podziału między pięć województw, w tym dla świętokrzyskiego. Będziemy też mogli korzystać z programów sektorowych, które również będą dysponować znacznymi funduszami na rozwój infrastruktury i wsparcie gospodarki. Generalnie możemy zakładać, że pieniędzy będzie więcej niż dotychczas, ale też stoją przed nami poważne wyzwania rozwojowe, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Ladies and Gentlemen, The year 2013 marks the end of the European Union s seven-year budget. Under the Regional Operational Programme for Świętokrzyskie Voivodeship alone, we have received a total of over Eur million, i.e. almost PLN 3.2 billion, for the years If we add to this the remaining aid programmes, including the Human Capital Operational Programme, the Rural Area Advancement Programme, and the Eastern Poland Development or the Infrastructure and Environment Operational Programmes, our region has had almost PLN 5 billion at its disposal. Ahead of us is another programming period and big challenges connected with preparation of strategic documents on the region s advancement and spending the EU funds. This time, for the years , Świętokrzyskie can have PLN 1 billion and 168 million from the regional programme, as well as additional funds from the Eastern Poland Development programme. The latter provides for more than Eur 2.5 billion to be shared by five voivodeships, including Świętokrzyskie. We will also be able to use considerable resources dedicated to the development of infrastructure and economic support. In general terms, it may be assumed that we will have more money than before, but there are also serious progress-related challenges which we will have to face. Kielce Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Kielce Al. IX Wieków Kielc 3 Biuro Obsługi Interesantów tel Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ul. Sienkiewicza 63 (wejście główne od ul. Wspólna 4) Kielce tel Departament Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ul. Sienkiewicza 63 (wejście główne od ul. Wspólna 4) Kielce tel Marshal s Offices of Świętokrzyskie Voivodeship Kielce Al. IX Wieków Kielc 3 Customer Services Centre phone Department for Regional Policy Marshal s Offices of Świętokrzyskie Voivodeship ul. Sienkiewicza Kielce phone Department for Structural Funds Marshal s Offices of Świętokrzyskie Voivodeship ul. Sienkiewicza Kielce phone Adam Jarubas Marshal of Świętokrzyskie Voivodeship Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine AUTUMN

6 Fot. Andrzej Młynarczyk Wojciech Lubawski - prezydent Kielc Z WOJCIECHEM LUBAWSKIM, prezydentem Kielc, rozmawia Paweł Treger. Ech, te Kielce Moi przeciwnicy twierdzą z ironią, że jestem wizjonerem. Mam nadzieję, że tak właśnie jest! Pamiętacie Państwo, co powiedział Robert Kennedy? Są ludzie, którzy patrzą na rzeczy takimi, jakimi są i pytają: dlaczego? Ja marzę o rzeczach, których nigdy nie było i pytam: dlaczego nie? Ten sposób myślenia jest mi bardzo bliski. Uważam, że człowiek, który ma śmiałe i odważne plany wygrywa; nawet, gdy nie uda mu się ich do końca zrealizować. Bo, jak powiedział św. Augustyn: Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą. Tak pisze Pan na swojej stronie internetowej. Wiele odważnych planów udało się Panu zrealizować. Czy to dzięki szczęściu, jak twierdzą niektórzy? Trochę szczęścia trzeba oczywiście mieć, ale tak naprawdę sukces mój i mojego rodzinnego miasta zawdzięczam wieloletniej pracy od podstaw. Kiedy jedenaście lat temu obejmowałem funkcję prezydenta Kielc miałem absolutną świadomość tego, że to nie inwestowanie w fabryki (bo u nas nie ma terenów na ich budowę), a inwestowanie w rozwój usług przyczyni się do poprawy kondycji miasta. Z czasem zostały zdefiniowane te obszary i zadania, które przyczyniły się (i w dalszym ciągu są siłą napędową) rozwoju miasta to Targi Kielce, Kielecki Park Technologiczny, Wzgórze Zamkowe czy kompleksowe rozwiązanie układu komunikacyjnego w mieście. Panie Prezydencie, mieszkańców naszego miasta najbardziej interesuje powstawanie nowych miejsc pracy. Czy możemy liczyć na dobre wiadomości? Samorządy niewiele mogą zdziałać w zakresie aktywizacji gospodarki, bo to nie wysokość podatków lokalnych powoduje, że dana firma powstaje w określonym mieście. Samorządy tylko pośrednio mają na to wpływ, na przykład unowocześniając układ komunikacyjny. Zrealizowaliśmy wiele inwestycji, i wciąż jeszcze jesteśmy w trakcie realizacji pewnych zadań, które już poprawiły układ komunikacyjny, a od przyszłego roku po Kielcach będzie można poruszać się bez problemów uważam, że to atut dla inwestorów. Istotnie, najważniejsze są inwestycje mające bezpośredni wpływ na powstawanie nowych miejsc pracy. Taką sztandarową inwestycją zrealizowaną przez nas jest bez wątpienia Kielecki Park Technologiczny wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej, który powstał dla ludzi, którzy swoją zawodową przyszłość wiążą z innowacjami i no- wymi technologiami. Instytucja ta pomaga w rozpoczęciu działalności gospodarczej i stawianiu pierwszych kroków w biznesie. Firmom już istniejącym sprzyja w dynamicznym rozwoju, oferując: elastyczne warunki najmu, nowoczesne i przyjazne otoczenie, opiekę naukową i biznesową. KPT to jedno z największych przedsięwzięć gospodarczych realizowanych przez Miasto Kielce park świadczy kompleksowe i profesjonalne usługi dla firm na każdym etapie ich rozwoju: od idei do ekspansji rynkowej. Po roku funkcjonowania ma tam swoją siedzibę 80 firm; duża ich część (około 60, 70 procent) to są firmy IT, czyli firmy informatyczne wprowadzające najnowsze technologie. Park jest jednym z najmłodszych, ale też jednym z najlepszych w Polsce w rankingu parków technologicznych za 2012 rok: na osiem kategorii w trzech jesteśmy liderami. Zdecydowały o tym głosy lokatorów instytucji, którzy za komfort i dostosowywanie do potrzeb ich firm, dali KPT najwyższe oceny. Dziś moglibyśmy mieć dwa razy więcej firm tak duże jest zainteresowanie inwestowaniem na jego terenie, ale do tego potrzebna jest infrastruktura. Dlatego Kielecki Park Technologiczny nadal się rozwija obecnie chce uzbroić i włączyć do Specjalnej Strefy Ekonomicznej kolejne 50 hektarów gruntów, znajdujących się w okolicy siedziby instytucji, przy ulicy Olszewskiego; odkupiliśmy też od Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach budynek przy ulicy Olszewskiego gotowy 6 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro JESIEŃ 2013

7 jest już projekt jego adaptacji na potrzeby KPT: w budynku ma powstać laboratorium, w którym studenci kieleckich uczelni będą pracowali nad nowymi technologiami i sposobami ich wdrożenia do produkcji oraz serwerownia za 2 miliony złotych. Park chce zaadaptować salę po dawnym kinie i stworzyć tam edukacyjne centrum dla dzieci i młodzieży, gdzie młodzi ludzie będą się uczyć stawiać pierwsze kroki w przedsięwzięciach biznesowych. Będziemy budowali też, na potrzeby Parku, trzy hale przemysłowe. Kielecki Park Technologiczny ogłosił już przetarg na projekty architektoniczne hal, które powstaną przy ulicy Hubalczyków oraz Olszewskiego. Dwa obiekty będą miały po 3,5 tysiąca metrów kwadratowych, a trzeci 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. We wszystkich powstaną zaplecza biurowe, natomiast w jednym laboratorium badawcze, z którego będą mogli korzystać lokatorzy Parku. Myślę, że za dwa, trzy lata na terenie Parku będzie działało ponad dwieście firm, tym bardziej, że na nową perspektywę unijną na lata szykujemy kolejne wielkie inwestycje. Myślę też, że rozwój tej instytucji i firmy z sektora BPO (outsourcing procesów biznesowych), które wchodzą do Kielc to szansa na kilkanaście tysięcy nowych miejsc pracy ale to nie stanie się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki: to nie jest tak, że przecinamy wstęgę i nagle mamy tysiące nowych miejsc pracy to będzie pewien dynamiczny proces trwający kilka lat i wymagający od nas wszystkich zaangażowania i wytężonej pracy. Oprócz pomysłów potrzebne są też pieniądze. Z jakich środków będą realizowane inwestycje w Parku Technologicznym? W czerwcu wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel spotkała się z przedstawicielami firm, które mają swoją siedzibę w Parku i zapoznała się z planami rozwojowymi instytucji. Podczas spotkania poinformowała także, że w najbliższym czasie zorganizowany zostanie dodatkowy konkurs dla parków technologicznych pieniądze do rozdania będą pochodziły z oszczędności w programie Rozwój Polski Wschodniej. Minister zaznaczyła również, że nie jest wykluczone, iż środki na ten cel znajdą się w Regionalnym Programie Operacyjnym oraz w programie Inteligentny Rozwój. Kielecki Park Technologiczny zamierza pozys- kać około 60 milionów złotych z tych źródeł, które wskazuje wiceminister Wendel. Panie Prezydencie, determinacja i odrobina szczęścia To chyba trochę mało, by realizować ambitne projekty związane z rozwojem miasta, z poprawą jego wizerunku, z poprawą jakości życia mieszkańców Istotnie; to przede wszystkim zasługa ludzi, z którymi pracuję. Staram się dobierać współpracowników, mając na uwadze ich kwalifikacje, fachowość, rzetelność. Staram się pracować z najlepszymi ludźmi, jakich tylko uda się pozyskać do zadań, jakie przed nimi stawiam. Współtwórcą sukcesu Kieleckiego Parku Technologicznego jest niewątpliwie Szymon Mazurkiewicz, który ma doświadczenie w pracy za granicą, który jest kreatywnym człowiekiem i to procentuje. Warto pamiętać o tym, że trzeba współpracować z ludźmi, z którymi można odnieść sukces. Nie bez powodu na początku naszej rozmowy przytoczyłem fragment tekstu z Pańskiej strony internetowej: oprócz współpracowników i dobrego strategicznego planowania, aby odnieść sukces bez wątpienia potrzebna jest też odwaga. Kielecki Park Technologiczny będzie się dalej rozwijał (wizualizacja) By Kielce stawały się coraz piękniejszym i wyjątkowym miastem musimy mieć odwagę podejmować nawet bardzo trudne decyzje. Bo tylko takie, oczywiście po gruntownym przygotowaniu i profesjonalnej analizie, dadzą nam szanse bycia lepszymi od innych. To właśnie teraz mamy wyjątkową sposobność zbudowania trwałych fundamentów Kielc jako miasta zdrowia, sportu, nowych technologii, kultury i designu. I kiedyś, już niedługo, cały ten rozpędzony świat zatrzyma się na chwilę, by z niedowierzaniem i podziwem wyszeptać: ech, te Kielce! Nawet jeśli nie zdołam przekonać wszystkich kielczan do moich racji, proszę ich, żeby rozejrzeli się dookoła: to już jest miasto, które przyciąga artystów i przedsiębiorców z całego świata. Dziękuję za rozmowę. Paweł Treger Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine AUTUMN

8 Oh, Dear There Goes Kielce Again! Paweł Treger talks to WOJCIECH LUBAWSKI, President of Kielce. My opponents have given me, ironically, the label of a visionary. Personally, I do hope that this is true about me. Do you remember what Robert Kennedy once said? Some men see things as they are and ask why. I dream things that never were and say, why not? This way of thinking is very close to my heart. I believe that a person with bold, farreaching plans is the one who wins, even when some of these plans fail to materialise. This is because, as St. Augustine put it, You re a winner as long as you fight. This is what you say on your website. You have succeeded in making many bold plans come true. Is this thanks to your good luck, as some say? You certainly need some good luck in life, but the fact is that I owe my personal success and the success of my home town to long years of organic work. Eleven years ago, when I was taking over the office of President of Kielce, I was fully aware that the city was going to benefit not from investing in factories (because we don t have enough space to build them), but investing in development of the services sector. With the passing of time, areas and tasks came to be defined which have contributed to and are still the driving force behind the city s growth: I mean Kielce Trade Fairs (Targi Kielce), the Kielce Park of Technology, Castle Hill or the comprehensive solution for the city s communications system. Mr. President, the inhabitants of our city are very interested in creation of new workplaces. Can we expect to hear good news on that score? Self-governments can do little when it comes to economic activation because it is not the local tax rates that cause companies to be located in a particular city. Self-governments only have indirect influence on that by, for example, modernising the communications systems. We have already implemented many capital projects, while some tasks, which have already improved the communications system, are in progress. Starting from next year, travelling around Kielce will become problem-free, which is certainly a trump-card for our investors. Indeed, the most significant are these capital projects which directly enable us to form new workplaces. This kind of a flagship capital project, which we have realised, is obviously the Kielce Park of Technology (KPT) a multifunctional area of business activity. It was established for those who link their professional future with innovation and new technologies. This institution assists in starting a business and at the subsequent stages of development. In the case of alreadyexisting companies, it fosters dynamic development by offering flexible rental conditions, a modern and friendly environment, as well as scientific and business assistance. The Kielce Park of Technology is one of the largest business enterprises implemented by the City of Kielce, and it provides complex, professional services to businesses at all development stages: from an idea to market expansion. After a year of operation, eighty businesses are headquartered there, a large proportion of which (ca %) are IT companies, introducing the latest technologies. The Park is among Poland s youngest and best parks of technology, according to a 2012 survey: we are the leaders in three out of eight categories. This was decided by the votes of institutional tenants who ranked the KPT highly in appreciation of the comfort provided and flexibility in meeting their business needs. Today we could take on twice as many companies the interest in the Park is huge, but what is needed is the infrastructure. This is why the Kielce Park of Technology continues to develop: at this point, the plan is to enter the Special Economic Zone with another 50 hectares of land, equipped with utilities, adjacent to the institution s premises in Olszewskiego Street. We have also purchased a building in Olszewskiego Street from the Higher School of Learning in Kielce. The design for the building s adaptation to meet the needs of the KPT is ready; the building is to house a laboratory where Kielce students will be working on new technologies and their manufacturing implementation methods, as well as a PLN 2,000,000 server room. The Park is to adapt a former cinema hall to create a children s and teenagers educational centre, where young people will be learning to manage business enterprises. We will also be building three industrial halls to meet the Park s needs. The Kielce Park of Technology has already announced a tender for architectural designs of the halls to be constructed in Hubalczyków and Olszewskiego Streets. The area of two of these facilities will be 3.5 thousand square meters each, and of the third one 2.5 thousand meters. All three will be equipped with office infrastructure, and one with a research laboratory for Park tenants use. I think that in two or three years time the Park s estate will be serving more than two hundred companies, particularly in view of the fact that with the new EU perspective for the years we are preparing new 8 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro JESIEŃ 2013

9 Photo Andrzej Młynarczyk Rynek Square is a popular meeting venue, also used by the President and the young substantial capital projects. I also think that the development of this BPO sector organisation and company, already introduced to Kielce, provides an opportunity for creation of several thousand new workplaces. But this will not happen at a wave of a magic wand: it s not that one cuts the ribbon and suddenly thousands of new workplaces appear out of the blue. This is going to be a dynamic process, which will take a couple of years and demand dedication and hard work from all of us. Apart from ideas, money is needed, too. What funds will be used to implement the Park of Technology capital projects? In June, Deputy Minister for Regional Development Iwona Wendel held a meeting with representatives of companies headquartered in the Park, to learn about institutional development plans. During the meeting, the Minister informed us that in the nearest future, an additional competition for parks of technology would be opened and the funds to be distributed would come from the savings in the Eastern Poland s Development Programme. The Minister also stressed that other financing possibilities were to include the Regional Operational and Intelligent Development Programmes. The Kielce Park of Technology intends to acquire ca. PLN 60 million from the sources listed by Minister Wendel. Mr. President, determination and a bit of luck are not enough to implement ambitious projects connected with the city s growth, image enhancement and improvement of the inhabitants living standards. That s right: this is primarily the dedication of the people I work with. I aim to select my co-workers with their qualifications, professional approach and reliability in mind. I aim to work with the best people that can be acquired for the tasks which face them. The co-author of the Kielce Park of Technology s success is undoubtedly Szymon Mazurkiewicz a creative person with an experience of working abroad, which brings good results. It is worth remembering that one ought to work with people with whom it is possible to succeed. It was for a good reason that I began our conversation by quoting a passage from your website: apart from co-workers and good strategic planning, courage is also a necessary ingredient for success. In order to make Kielce an increasingly beautiful and special city, we must have courage to take even very difficult decisions. It is only those decisions that will give us an opportunity to be better than others and that, naturally, only after thorough preparations and a professional analysis. It is now that we are given a unique opportunity to lay down lasting foundations of Kielce as a city of health, sports, new technologies, culture and design. And at some point quite soon, this whole world will stop for a moment to sigh in disbelief and admiration: Oh, dear there goes Kielce again! Even if I fail to persuade all the residents of Kielce to share my views, let me only ask them to take a look around: today, it is a city that attracts artists and entrepreneurs from the world over. Thank you. Paweł Treger Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine AUTUMN

10 Sabat czarownic, czyli przebojowy przekładaniec Ani piłkarski hit Brazylia Włochy, ani filmowy przebój Speed z Sandrą Bullock w roli głównej nie okazały się wystarczającą konkurencją dla telewizyjnej relacji ze świętokrzyskiego Sabatu Czarownic. Czwarta już edycja tego wydarzenia zgromadziła przed telewizorami ponad 2,1 mln widzów. Emitowany na żywo 22 czerwca kielecki koncert z udziałem całej plejady gwiazd estrady, okazał się najchętniej oglądanym programem spośród wszystkich nadawanych w tym samym czasie przez stacje telewizyjne. Prowadzące: Katarzyna Pakosińska i Katarzyna Zielińska Grzegorz Markowski - jedna z gwiazd wieczoru 10 Kadzielnia wypełniona po brzegi Zanim Sabat się zaczął, TVP 2 wyemitowała piętnaście dwuminutowych felietonów, prezentujących warte odwiedzenia zakątki regionu świętokrzyskiego. Polscy telewidzowie mogli usłyszeć o atrakcjach Wiślicy, Pińczowa, Krajna, Bodzentyna, Golejowa, Solca Zdroju i Buska Zdroju. Na antenie zaprezentowano też pięć zwiastunów, zapowiadających koncert, ilustrowanych zdjęciami atrakcji turystycznych regionu. Wszystko to wraz z samą organizacją koncertu było możliwe dzięki dofinansowaniu projektu Turystyczna promocja regionu świętokrzyskiego poprzez produkcje audiowizualne, PR, reklamę oraz inne nowoczesne instrumenty i narzędzia, jakie Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego uzyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Podczas Sabatu publiczność, zgromadzona w wypełnionym do ostatniego miejsca amfiteatrze na Kadzielni, mogła podziwiać zarówno legendy polskiego Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro JESIEŃ 2013 rocka, jak i najbardziej popularnych wykonawców młodego pokolenia. Na scenie zaprezentowały się więc zarówno takie gwiazdy jak Perfect, Budka Suflera, Dżem i Lombard, jak również Enej, Sylwia Grzeszczak, czy Rafał Brzozowski. W tym swoistym przekładańcu przebojów, stylów i muzycznych epok można było usłyszeć nieśmiertelne Autobiografię i Takie tango, ale też całkiem współczesne Tak smakuje życie i Tak blisko. A oprócz tego na przykład takie rodzynki jak niezwykle ekspresyjne wykonanie przez Natalię Sikorę (tegoroczną laureatkę programu The Voice of Poland) przeboju Janis Joplin Cry baby. Na scenie można też było zobaczyć i usłyszeć - między innymi Natalię Szroeder, Art Color Ballet, Kielecki Teatr Tańca i świętokrzyską drużynę z programu Bitwa na Głosy. Równie dobrze mogli więc się bawić słuchacze ze wszystkich pokoleń. Nic dziwnego, że koncert, brawurowo poprowadzony przez Katarzynę Pakosińską i Katarzynę Zielińską, został przez publiczność entuzjastycznie przyjęty. Niekoronowanym przebojem tegorocznej edycji Sabatu Czarownic okazała się piosenka Świętokrzyskie style, zaprezentowana przez Kabaret Skeczów Męczących. Satyryczne nawiązanie do regionalnych atrakcji i zwyczajów, okraszone towarzyszącym występem pań z zespołu Bęczkowianie i teledyskiem, na którym pokazano ujęcia m. in. z Pacanowa, Bałtowa dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Tokarni, Sandomierza, Buska i Kielc, wzbudziło prawdziwy aplauz widowni. Nie tylko zresztą tej bezpośrednio oglądającej koncert. Świętokrzyskie style szybko stało się też przebojem Internetu; w ciągu kilku tygodni od premiery piosenkę tę odtworzyło na swoich komputerach ponad milion internautów. Prawdziwym logistycznym i technicznym wyzwaniem była sama organizacja Sabatu. Tylko elementy scenografii, nawiązującej w tym roku do symboliki sztuki tatuażu, ważyły czterdzieści ton, a więc mniej więcej tyle, co dużych rozmiarów czołg. Kolejne dziesięć ton to waga elementów oświetleniowych sceny, wśród których było 5 kilometrów kabli i ponad sześćset różnego rodzaju lamp. - Sabat Czarownic jest już naszą świętokrzyską marką mówi członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Kazimierz Kotowski. - Ci, którzy mieli okazję oglądać show na żywo w amfiteatrze Kadzielnia na pewno zgodzą się z tym, że atmosfera była prawdziwie magiczna i z pełnym przekonaniem można powiedzieć, że udało nam się stworzyć imprezę, która śmiało może konkurować z czołowymi tego typu przedsięwzięciami w kraju. Cieszę się, że relacja z koncertu była tak chętnie oglądana. Mam nadzieję, że dzięki temu w nasze strony jeszcze chętniej będą przyjeżdżać turyści z całego kraju. Paweł Halicki

11 Before the Sabbath, the Polish Channel 2 showed fifteen two-minute features, advertising parts of the Świętokrzyskie region which are worth visiting. Polish TV viewers could learn about the attractions of Wiślica, Pińczów, Krajno, Bodzentyn, Golejów, Solec Zdrój and Busko Zdrój. Five trailers of the concert also contained images of the region s tourist attractions. All this, including the very organisation of the concert, was made possible due to the co-financing of the project Tourist Promotion of the Świętokrzyskie Region by means of Audio-Visual Productions, PR, Advertising as well as other Stateof-the-Art Instruments and Tools, which the Regional Tourist Organisation of Świętokrzyskie Voivodeship obtained from the Regional Operational Programme for Świętokrzyskie Voivodeship for the Years During the Sabbath held at the Kadzielnia Amphitheatre, filled to capacity, the spectators could watch the performances by both the legends of the Polish rock music and the most popular artists of the young generation. On the stage, besides star pop bands, such as Perfect, Budka Suflera, Dżem or Lombard, appeared Enej, Sylwia Grzeszczak, and Rafał Brzozowski. Thanks to this special mix of hit songs, music styles and epochs, one could hear the immortal classics including Autobiografia and Takie tango, but also the more contemporary Tak smakuje życie and Tak blisko. All this came complete with such pick of the litter as a remarkably expressive interpretation of Janis Joplin s Cry Baby by Natalia Sikora (this year s winner of the Voice of Poland show). One could also watch performances by Natalia Szroeder, The Art Color Ballet, The Kielce Dance Theatre and the Świętokrzyskie team from the Bitwa na Głosy show. All this provided opportunities for several generations of viewers to enjoy the concert. No wonder then that the performers, announced with panache by Katarzyna Pakosińska and Katarzyna Zielińska, were heartily applauded by the audience. The Witches Sabbath, or a Hit Mix Party Neither the exciting Brazil vs. Italy football match nor Speed, the blockbuster film starring Sandra Bullock, proved serious rivals to the TV coverage of the Świętokrzyskie Witches Sabbath. The fourth edition of this event brought an audience of over 2.1 million viewers to their TV sets. Broadcast live on 22 June, the Kielce concert by numerous star performers has proved to be the most watched show out of all those broadcast in the same time slot by several TV stations. The unquestioned highlight of this year s Witches Sabbath was the song entitled The Świętokrzyskie Styles, performed by the Kabaret Skeczów Męczących cabaret artists. Its amusing references to regional attractions and customs, accompanied by a performance by the Bęczkowianie Band ladies and a video clip showing images from Pacanów, Bałtów, Tokarnia, Sandomierz, Busko as well as Kielce, drew ovation from the audience. It was also enthusiastically received by those viewers who were not present in person at the Kadzielnia Amphitheatre. The Świętokrzyskie Styles quickly became an Internet hit: over a few weeks within the premiere, the song was played by over a million Internet users. A true logistic and technical challenge was the very organisation of the Sabbath. The bare set decoration, which was this year inspired by the tattoo art and its symbolism, weighed There were many young-generation performers. The Witches' Sabbath is our Świętokrzyskie brand-name forty tons, which is roughly the same as a large battle tank. Another ten tons was accounted for by the stage lighting, including five kilometres of electrical wiring and over six hundred lamps. The Witches Sabbath has already become our Świętokrzyskie brandname, says member of the Świętokrzyskie Voivodeship s Board, Kazimierz Kotowski. Those who had the opportunity to watch the show live at the Kadzielnia Amphitheatre will certainly agree that the ambience was truly magical, and we can say that for sure we have managed to create an event which can easily compete with Poland s leading events in its kind. I m very happy to learn that the show had such a huge TV audience. I do hope that as a result more and more tourists will be visiting our region. Paweł Halicki for the development of Świętokrzyskie Voivodeship... Publication co-financed from European Regional Development Fund under Regional Operational Programme for Świętokrzyskie Voivodeship for Years Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine AUTUMN

12 edukacja Politechnika coraz bardziej atrakcyjna Politechnika Świętokrzyska jest najstarszą uczelnią techniczną w regionie kształci ponad 10 tysięcy studentów na 16. kierunkach i 50. specjalnościach, zatrudnia 450. nauczycieli akademickich. Uczelnia posiada prawa do nadawania stopnia doktora nauk technicznych na 7. kierunkach, a na 3. prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Fot. Kamil Dziewit 12 Prof. Stanisław Adamczak podczas otwarcia VI Krajowego Kongresu Metrologii. Dzięki skutecznemu korzystaniu z funduszy europejskich Politechnika w ostatnich latach dynamicznie się rozwija. W ramach programów współfinansowanych przez UE realizowane są projekty MODIN II, LABIN, MOLAB; mające na celu modernizację budynków dydaktycznych i bazy laboratoryjnej oraz powstawanie nowych laboratoriów i pracowni, a tym samym stałe podnoszenie jakości kształcenia na uczelni. Prowadzenie przez nauczycieli akademickich Politechniki badań o najwyższym poziomie naukowym jest wysoko oceniania przez środowisko akademickie w kraju i są oni zapraszani do udziału w pracach najpoważniejszych naukowych gremiów, na przykład Polskiej Akademii Nauk. Nowe metody i technologie w technice pomiarowej, teoria i modelowanie systemów pomiarowych to tylko niektóre tematy poruszane podczas VI Krajowego Kongresu Metrologii, który zorganizowała Politechnika Świętokrzyska oraz Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Kongres odbył się między 19. a 22. czerwca 2013 roku w Kielcach i Sandomierzu, pod hasłem Metrologia królową badań stosowanych. Wzięli w nim udział nau- Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro JESIEŃ 2013 kowcy i przedstawiciele z ponad 50. instytucji, zakładów i uczelni z kraju. Metrologia jest ważnym obszarem nauki na każdej nowoczesnej uczelni i odgrywa olbrzymią rolę we wszystkich dziedzinach życia. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że każdego dnia korzystamy z urządzeń pomiarowych. Podczas kongresu rozmawialiśmy o współczesnych problemach metrologii, nowych metodach i narzędziach pomiarowych oraz o teorii i modelowaniu systemów pomiarowych. Wszyscy, którzy prowadzą badania eksperymentalne wiedzą, że bez metrologii nie osiągnie się wiele podkreśla prof. Stanisław Adamczak, rektor Politechniki Świętokrzyskiej i przewodniczący kongresu. Kongresy metrologii odbywają się co trzy lata w innej uczelni. Nowe pracownie i laboratoria W maju podczas XXIII Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki oraz Informatyki, uroczyście otwarto zmodernizowane laboratoria do badań bezpieczeństwa i własności dynamicznych samochodów oraz plac, na którym badane będą szybkość i zwrotność pojazdów i ich parametry techniczne. Pracownie powstały na Dąbrowie, gdzie Politechnika Świętokrzyska też ma swój teren. Zakupiono do nich sprzęt najwyższej światowej klasy modernizacja laboratoriów jest częścią unijnego projektu LABIN wartego 24,6 miliona złotych. W czerwcu na Politechnice uruchomiono nowoczesne studio telewizji interaktywnej. Powstał już film promocyjny uczelni, w planach jest też cykl spotów o pracowniach Politechniki Świętokrzyskiej. Chcemy prezentować wyniki badań naukowych i docierać do jak najszerszego grona odbiorców w środowisku akademickim mówi Beata Oleś, koordynator studia. Budowa i wyposażenie studia kosztowały ponad 1,5 miliona złotych i zostało w 85. procentach sfinansowane z funduszy unijnych, w ramach projektu Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 15 procent pochodziło z funduszy ministerialnych. W Pracowni Produkcji Telewizyjnej powstało nowoczesne studio z możliwością transmisji na żywo, reżyserka oraz montażownia. W studiu będzie działać też laboratorium telewizji przemysłowej. Wiele podmiotów gospodarczych posługuje się dziś telewizją przemysłową. Nasz absolwent, który podejmie pracę w takiej firmie musi wiedzieć, jak taka telewizja wygląda i jakie daje możliwości, na przykład monitorowania przebiegu procesów technologicznych mówi prof. Adamczak. Politechnika planuje na kierunku informatyka otworzyć kolejną specjalność: informatyka w mediach. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do tego, aby pracować w różnego typu zapleczach dla mediów czy w laboratoriach. Uczelnia zwróciła się też do lokalnego oddziału Telewizji Polskiej o objęcie patronatem merytorycznym studia, w ramach którego filmy będą również emitowane na antenie TVP Kielce dodaje rektor Stanisław Adamczak. Justyna Żukowska

13 education Kielce Thanks to effective use of European funding, recent years have seen the University s dynamic growth. Under EU-cofinanced programmes, projects such as MODIN II, LABIN and MOLAB are being implemented, aimed at modernisation of teaching buildings and laboratory facilities as well as provision of new laboratories and workshops, towards sustained enhancement of the University s teaching standards. Conducted by the University s teachers, highest-ranking research has ensured very high quality assessment from Poland s academic circles: the University s research staff are frequently invited to participate in the work of the most renowned research groups, including the Polish Academy of Sciences. Kielce University of Technology's Growing Attraction Factor Kielce University of Technology (Politechnika Świętokrzyska) is the region s oldest technical university, providing education to more than ten thousand students in sixteen fields of studies and fifty specialisations, and employing 450 university teachers. The University holds the rights to confer doctoral degrees in technical sciences in seven fields, and postdoctoral degrees of doctor habilitated in three fields. New methods and techniques in measurement technology or the theory and modelling of measurement systems were but a handful of the subjects discussed during the Sixth Polish Congress on Metrology, organised by Kielce University of Technology in co-operation with the Committee on Metrology and Scientific Instrumentation of the Polish Academy of Sciences. The Congress was held between 19 and 22 June 2013 in Kielce and Sandomierz, its motto being Metrology is the Queen of Applied Research. It was attended by scientists and representatives of over fifty Polish institutions, organisations and universities. Metrology is a significant field of studies in any modern university and plays an enormous role in all spheres of life. We hardly realise it, but we use measurement apparatus on an everyday basis. During the congress, we talked about topical issues in metrology, new measurement methods and tools, as well as theories and modelling of measurement systems. All those carrying out experimental research know that without In June, a state-of-the-art interactive television studio was opened. Fot. Kamil Dziewit metrology it is difficult to obtain any results, stresses Prof. Stanisław Adamczak, Rector of Kielce University of Technology, and Head of the Congress. Congresses on metrology are held every three years, each time at a different university. New workshops and laboratories In May, during the 23rd Polish Meeting for Deans of Faculties of Electrical Engineering, Electronics, Telecommunications, Automatics, Robotics and Computer Science, modernised laboratories for research in vehicle safety and dynamic properties, as well as a square for vehicle speed, castor angle and other technical parameter testing, were officially opened. They are situated in Dąbrowa district, where the University owns some land. Top world-class equipment has been purchased for them: laboratory modernisation is part of the EU LABIN project, worth PLN 24.6 million. In June, the University opened a state-of-the-art studio of interactive television. A promotional video of the University has already been made, and a series of TV commercials to present the University s laboratories are being planned. We wish to disseminate our research results, reaching the widest possible academic circles, says Beata Oleś, Studio Co-ordinator. The building and equipment of the studio have cost over PLN 1.5 million, 85 per cent of which was financed from EU funds, under the project Development of Research Facilities of Specialised Laboratories in State Institutions of Higher Education in Świętokrzyskie Region as part of the Innovative Economy Operational Programme. Fifteen per cent came from the Minis- The TV studio opening was attended by Senator Krzysztof Słoń. try s funds. At the TV Production Workshop, a modern studio, complete with live broadcasting facilities, was established, alongside master control and editing rooms. The studio will also hold a CCTV laboratory. Many companies are using CCTV today. Our graduates, who wish to work for these companies, must know how this kind of TV operates and what opportunities it provides, for example, in terms of technological process monitoring, says Prof. Adamczak. The University is planning to open another specialised field of studies, IT for Media. Gradates in this field will be prepared to work for a variety of media departments or laboratories. We have already applied to the local branch of the national television for professional support for our studio, part of which will concern the broadcasting of our films by the TVP Kielce station, adds Rector Stanisław Adamczak. Justyna Żukowska Fot. Kamil Dziewit Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine AUTUMN

14 Budowa w Kielcach na półmetku W Kielcach oraz gminie Sitkówka-Nowiny jest już na półmetku wielki projekt budowy kanalizacji i wodociągów. Koparki wkroczyły do gmin Masłów i Zagnańsk, gdzie zaplanowano największe prace. Do końca 2015 r. tysiące gospodarstw domowych dostanie kanalizację, a w wielu podkieleckich wioskach po raz pierwszy pojawi się woda w kranach. Samsonów, 21 czerwca Prezes WK Henryk Milcarz pod Dębem Bartkiem odciskiem kciuka potwierdza podpisanie umowy na budowę kanalizacji w gminie Zagnańsk Siedziba Wodociągów Kieleckich, 26 czerwca. Podpisanie umowy na budowę kanalizacji i wodociągu w gminie Masłów. Na zdjęciu od lewej: Jan Organiściak - dyrektor zespołu projektów SKANSKA S.A., Jadwiga Duda - wicewójt Masłowa, Henryk Milcarz - prezes Wodociągów Kieleckich, Lidia Żak - dyrektor ds. inwestycji WK 14 Projekt Kompleksowej Ochrony Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej jest tego lata realizowany w terenie, już we wszystkich gminach obsługiwanych przez Wodociągi Kieleckiej. Jego wartość to 350 mln zł. Najbardziej zaawansowany jest w Kielcach i gminie Sitkówka-Nowiny (Kontrakt I). Przekroczono tu już 50 proc. tzw. zaawansowania realizacyjnego w budowie kanalizacji, co oznacza, że rury są już położone, nawierzchnia przywrócona do poprzedniego stanu, a pozostało jeszcze rozliczenie z wykonawcą. Wykonano ok. 30 km sieci, pozostało 20 km. Dokonany jest już odbiór kolektora sanitarnego i przyłącza przy ul. Chorzowskiej w Sitkówce, kanalizacji przy ul. Chorzowskiej w Kielcach oraz wodociągu w Sitkówce. Tam pierwsze domy mają się podłączyć do nowego wodociągu na początku września. W ramach projektu unijnego część sieci Wodociągów Kieleckich będzie zmodernizowana. Ten kontrakt został podzielony na trzy części, z których dwie już zostały zrealizowane i odebrane. W przypadku trzeciej podpisano umowę z wykonawcą, kieleckim konsorcjum firm ZIS Świderska oraz PBU Hema. Jeśli chodzi o modernizację kanalizacji, został wybrany wykonawca, Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro JESIEŃ 2013 ale jedna z firm uczestniczących w przetargu odwołała się do Krajowej Izby Gospodarczej. - Mam nadzieję, że rozstrzygnięcie w KIG zapadnie do połowy sierpnia mówi Janusz Kruchlik, zastępca dyrektora projektów Wodociągów Kieleckich. Budowa pozostałych odcinków jest kwestią najbliższych miesięcy. W gminie Masłów wykonano 17 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co stanowi 18 proc. zaawansowania rzeczowego kontraktu południowego Masłowa. W 100 procentach wykonane i zgłoszone do odbioru są już odcinki wodociągu w miejscowościach Brzezinki i Barcza. Trwają tam cały czas odbiory. Z powodzeniem udało się sfinalizować przetarg na budowę kanalizacji w północnej części gminy Masłów (Kontrakt V). 26 czerwca została podpisana umowa z wykonawcą, firmą Skanska S.A. z Warszawy. Nowe odcinki kanalizacji powstaną w miejscowościach: Wiśniówka, Dąbrowa Łąki i Domaszowice oraz wodociąg w Ciekotach. W sumie zbudowane zostanie 7,39 km kanalizacji i 4,8 km wodociągów. Zakończenie zaplanowano na czerwiec przyszłego roku. - Jestem szczęśliwy, kiedy kończymy wymuszoną przepisami papierkową, żmudną robotę i podpisujemy umowę. Gratuluję pracownikom naszej spółki odpowiedzialnym za to zadanie komentuje Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich. Również firma Skanska zwyciężyła w przetargu na budowę kanalizacji w gm. Zagnańsk (Kontrakt VI). 18 lipca na placu budowy, oprócz przedstawicieli gminy, Wodociągów i wykonawcy zebrały się przedszkolaki ze świetlicy środowiskowej Jaworze. Ubrane w odblaskowe kamizelki i kaski chwyciły za plastikowe łopatki i zaczęły energicznie zasypywać kanalizacyjne rury aż zgromadzeni zastanawiali się, czy nie powierzyć dzieciom całej budowy. W ramach zagnańskiego kontraktu powstanie 29 kilometrów nowej kanalizacji. Podpisanie umowy na tę część inwestycji również odbyło się w szczególnych warunkach, bo pod konarami sędziwego dębu Bartek. Pozostaje jeszcze rozstrzygnięcie przetargu na skanalizowanie drugiej części gminy Zagnańsk. Pod koniec lipca został ogłoszony przetarg. W ramach unijnego projektu powstanie nie tylko nowa kanalizacja i wodociągi, ale znacznie usprawni się zarządzanie całą siecią, dzięki budowie nowoczesnego układu monitoringu i zarządzania układem wodociągowokanalizacyjnym. Przetarg w systemie projektuj i buduj wygrała warszawska spółka AquaRD. Projekt współfinansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wodociągi Kieleckie jedno z dziesięciu najlepszych przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce w rankingu Dziennika Gazety Prawnej są beneficjentem projektu. Projekt Kompleksowej Ochrony Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej w liczbach: Wartość 350 mln zł Powstanie w sumie: 184,5 km nowej kanalizacji 17,3 km nowego wodociągu oraz 9,2 km modernizacja kanalizacji Podłączone budynki zamieszkałe przez 15 tys. osób Ziemowit Nowak rzecznik prasowy Wodociągów Kieleckich

15 Halfway through the Construction Project in Kielce Kielce and the municipality of Sitkówka-Nowiny are now halfway through the enormous project of sewerage and waterpipe network construction. Excavators have arrived in the municipalities of Masłów and Zagnańsk, where the largest works are scheduled. By the end of 2015, thousands of households will have been connected to the sewerage network, and many villages near Kielce will have had running tap water for the first time. This summer, the Comprehensive Protection of the Kielce Agglomeration Underground Waters Project has reached all the municipalities served by Kielce Water and Sewerage Company (Wodociągi Kieleckie). Worth PLN 350 million, the project is at its most advanced stage in Kielce and the municipality of Sitkówka-Nowiny (Contract One). In terms of the so-called implementation progress, more than 50% of the pipeline has already been installed; road surfacing brought back to its previous condition; the only item that remains is the contractor s financial settlement. Ca. 30 km of the network has been completed, 20 km still remaining to be constructed. An intercepting sewer and a water supply connection in Sitkówka s Chorzowska Street, the sewerage system in Chorzowska Street in Kielce and a water supply system in Sitkówka have already been commissioned. The first households are to be connected to the new water pipeline in early September. Under the EU project, part of Kielce Water and Sewerage Company s network will be modernised. This contract has been divided into three parts, out of which two have already been completed and commissioned. For the third, an agreement has been signed with the contractors, the Kielce-based consortium of ZIS Świderska and PBU Hema. As for sewerage system modernisation, the contractor has been selected, but one of the companies participating in the tender filed an appeal with the Polish Chamber of Commerce. I hope that the Chamber will have resolved the dispute by mid-august, says Janusz Kruchlik, Deputy Director for Projects in Kielce Water and Sewerage Company. The construction of the remaining segments is to be carried out in the nearest months. In the municipality of Masłów, 17 km of the waterpipe and sewerage network has been installed, which accounts for 18% of the southern Masłów contract execution progress. The water pipeline segments at Brzezinki and Barcza are 100% complete and waiting to be commissioned. The commissioning process is underway. The tender concerning construction of the sewerage network in the northern part of the municipality of Masłów (Contract Five) has also been successfully finalised. On 26 June, an agreement with the contractors, the Warsaw-based Skanska Company, was concluded. New segments of the sewerage system will be constructed at Wiśniówka, Dąbrowa Łąki and Domaszowice, and a water pipeline at Ciekoty. A total of 7.39 km of the sewerage and 4.8 km of the water pipeline network will be built, scheduled to be completed next June. I am happy when we are done with all the boring paperwork, required by the regulations, and we come to the signing of an agreement. I congratulate our Company s employees, responsible for the task, Henryk Milcarz, President of Kielce Water and Sewerage Company, tells us. Skanska Company has also won the tender for sewerage system construction in the municipality of Zagnańsk (Contract Six). On July 18, the building site, apart from representatives of the municipal authorities, Kielce Water and Sewerage Company and the contractor, was visited by the Jaworze Community Kindergarten children. Wearing retroreflective jackets and hats, they took their plastic spades and cheerfully began to work at covering the sewerage pipes, with the spectators wondering whether the children should not take responsibility for the whole building project. Under the Zagnańsk contract, 29 km of new sewerage network will be constructed. The signing of the agreement concerning this part of the investment project was a special event too, because its venue was the shade of the ancient Bartek oak tree. What remains to be done is to select the winning tender concerning installation of the sewerage system in the remaining part of the municipality of Zagnańsk: this tender will open in late July. Zachełmie, 18 July The ground-breaking ceremony for the sewerage system in the municipality of Zagnańsk As part of the EU project, not only the new sewerage and waterpipe networks will appear, but also the management of the entire network will be considerably facilitated thanks to the introduction of a modern monitoring and management system. This design-build tender has been won by a Warsaw-based company, AquaRD. The project is cofinanced by the Cohesion Fund as part of the Infrastructure and Environment Operational Programme. Kielce Water and Sewerage Company, one of Poland s best water companies according to the Dziennik Gazeta Prawna ranking list, is a beneficiary of the project. Comprehensive Protection of the Kielce Agglomeration Underground Waters Project in figures: Value: PLN 350 million Results: km new sewerage network 17.3 km new water pipeline network and 9.2 km sewerage system modernisation Households occupied by 15,000 people will be connected to the new networks. Ziemowit Nowak PR Officer, Kielce Water and Sewerage Company Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine AUTUMN

16 Węzeł Żytnia to jeden z etapów fot. Tomasz Porębski Rozmowa z Piotrem Wójcikiem, dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Kierowcy wreszcie odetchnęli z ulgą. Węzeł Żytnia już gotowy. Czy to była najtrudniejsza inwestycja realizowana dotąd przez Miejski Zarząd Dróg? Była bardzo trudna, choćby z tego względu, że wybudowano szereg obiektów inżynierskich dwa wiadukty, dwa tunele, zmodernizowano także kompleksowo wiadukt w ciągu ulicy Mielczarskiego. Ta inwestycja powodowała wiele perturbacji w ruchu, bo skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Żytniej, Żelaznej i Armii Krajowej jest jednym z największych w Kielcach. W trakcie realizacji zdarzyła się też rzecz, jakiej dotąd u nas nie było; główny wykonawca inwestycji, firma Radko, popadła w tarapaty finansowe i opuściła plac budowy. Musieliśmy reagować błyskawicznie, skłoniliśmy partnera w konsorcjum do wzięcia na swoje barki całego ciężaru budowy. Od ubezpieczyciela udało się uzyskać pieniądze z tak zwanej gwarancji należytego wykonania, dzięki czemu zaspokojono roszczenia finansowe podwykonawców firmy Radko. Słowem, wiele się działo. Najważniejszy jest jednak rezultat, a on jest satysfakcjonujący. W Kielcach mamy jednak o wiele trudniejszą budowę to oczywiście węzeł Żelazna. No właśnie. Kierowcy powoli tracą cierpliwość. Czy w tym roku zakończy się ta budowa? Nie wyobrażam sobie innego scenariusza. Finiszuje budowa trzech przejść podziemnych. Wykonano praktycznie wszystkie prace sieciowe. Budowane są nowe jezdnie. Harmonogram zaburzyła nieco aura, przedłużająca się zima i ulewy na przełomie maja i czerwca bardzo pokrzyżowały plany wykonawcy. Tempo robót jednak się intensyfikuje. Mamy nadzieję, że nie będzie już niespodzianek, które powodować będą opóźnienia. A niespodzianek w trakcie budowy była cała masa. Obszar inwestycji to 21 hektarów i setki kilo- metrów sieci podziemnych, te naniesione na mapy często nie pokrywały się z tym, co było w rzeczywistości. Ale to codzienność w inwestycjach drogowych realizowanych na terenie miasta w obszarze silnie zurbanizowanym. Jesienią zakończymy tę budowę. Węzeł Żelazna stworzy nową jakość w układzie komunikacyjnym Kielc. To, obok ulicy Ściegiennego, najbardziej oczekiwana inwestycja w mieście. Węzeł Żelazna finiszuje, zaś przebudowa Ściegiennego startuje. Mamy co robić. Ile inwestycji drogowych zrealizował Miejski Zarząd Dróg w ciągu ostatnich czterech, pięciu lat? Około 60. Obok realizacji wielkich projektów przebudowaliśmy także szereg ulic o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym, jednak ważnych dla mieszkańców miasta. Kompleksowo zostało także zrewitalizowane zabytkowe śródmieście Kielc. W przyszłym roku rozpoczniemy kolejną flagową inwestycję, budowę bus-pasów na ulicy Grunwaldzkiej wraz z dwupoziomowym skrzyżowaniem z ul. Piekoszowską, a także budowę bus-pasa przy drodze krajowej nr 73, czyli w ciągu ulic Źródłowej i Alei Solidarności oraz na ul. Olszewskiego. W ciągu ostatnich kilku lat na inwestycje drogowe wydaliśmy kilkaset milionów złotych. Kielce mocno stawiają na uprzywilejowanie komunikacji publicznej. Ostatnio rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na nowe przystanki Rzeczywiście. Po pierwsze budujemy bus-pasy, które zapewniają szybkie przemieszczanie się autobusów. Chcemy w ten sposób zachęcać mieszkańców, by częściej wybierali transport zbiorowy niż indywidualny. To jeden ze sposobów na walkę z korkami. W przyszłym roku zamierzamy też przebudować 80 przystanków w mieście. Rozstrzygnięto już konkurs architektoniczny na wygląd wiat Węzeł Żytnia przystankowych. Przebudowane będą także zatoki, które zostaną wyposażone w specjalne krawężniki profilowane; takie rozwiązanie z jednej strony ułatwi pracę kierowcom, z drugiej poprawi komfort wsiadania do autobusu pasażerom. Pierwsze takie nowoczesne i innowacyjne zatoki już zresztą powstały przy okazji rozbudowy Alei Tysiąclecia i ul. Radiowej. Zaprezentujemy je naszym gościom z całej Polski, którzy we wrześniu przyjadą do Kielc na XIX Zjazd Drogowców Miejskich. Miejski Zarząd Dróg jest organizatorem tego przedsięwzięcia. Przed nami nowa perspektywa finansowa budżetu Unii Europejskiej. Jakie inwestycje są w planach na lata ? Miasto Kielce udowodniło, że potrafi pisać znakomite projekty i zdobywać unijne pieniądze na realizację inwestycji drogowych. To doświadczenie będzie procentować w zbliżającym się, nowym okresie programowania. Mamy wytypowaną listę około 20. inwestycji drogowych, które w tym czasie chcielibyśmy zrealizować. To na przykład rozbudowa ulicy Radomskiej, czyli wylot na Warszawę. Przygotowane są koncepcje, które zakładają rozbudowę tej ulicy do przekroju dwujezdniowego wraz z kilkoma bezkolizyjnymi węzłami; oprócz tego ulica Wapiennikowa, Armii Ludowej, Łopuszniańska, Domaszowska, Zagnańska i wiele innych. Dziękuję za rozmowę. /JaS/ 16 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro JESIEŃ 2013

17 The Żytnia Street Hub is One of the Stages We talk to Piotr Wójcik, Director of the Municipal Roads Authority in Kielce. The Żytnia Street Hub Drivers have finally breathed a sigh of relief: the Żytnia Street hub is ready. Has this been the most difficult capital project implemented by the Municipal Roads Authority so far? It was difficult indeed, if only because several engineering facilities had to be constructed, including two flyovers and two tunnels. Complex modernisation of the Mielczarskiego Street flyover was also carried out. The latter did cause a lot of traffic obstruction because the junction of Grunwaldzka, Żytnia, Żelazna and Armii Krajowej Streets is one of Kielce s largest. During the works, an unprecedented incident occurred: the main contractors, Radko Company, found themselves in financial trouble and abandoned the construction site. We had to respond immediately by making the consortium partner take all responsibility for the building works. We managed to obtain funds from our insurers on account of the so-called good workmanship guarantee, thanks to which financial claims of Radko Company were settled. It was a busy time, as you can see. The most important, however, is the result, which is certainly to our satisfaction. In Kielce, we are now running a much more difficult construction project the Żelazna Street hub. That s right. Drivers are beginning to run out of patience. Will the building works be finished this year? I cannot imagine a different scenario. The building of three pedestrian subways is being completed. Almost all network-related works have already been carried out, the new carriageway is being built. Our schedule was somewhat disturbed by the weather, in particular it was the long winter and then the rains in late May and early June that considerably complicated the contractors plans. Now the speed of the works is being intensified. We hope that no more unexpected delays will appear we have had enough of these already. the building site comprises 21 hectares and hundreds of kilometres of underground networks: those shown on maps frequently failed to correspond to the reality. But this is nothing special when it comes to road building projects carried out in highly urbanised areas. Anyway, we will have completed the task in autumn. The Żelazna Street hub will provide new quality of the Kielce communications system. Next to Ściegiennego Street, this the capital project which the city has been waiting the most. The Żelazna Street hub is about to be finished, and the reconstruction of Ściegiennego Street is just beginning. We have plenty to do. How many road-related capital projects have been implemented by the Municipal Roads Authority over the last four or five years? Around sixty. Besides the implementation of several large projects, we have also rebuilt many streets of lesser significance for the city s communications, but important for local inhabitants. The historic city centre of Kielce has also undergone complex revitalisation. Next year, we will be embarking on another flagship project, namely the building of bus lanes in Grunwaldzka Street, together with a two-level junction with Piekoszowska Street, as well as construction of a bus lane in the No. 73 National Road, i.e. within the segment of Źródłowa and Alei Solidarności Streets and in Olszewskiego Street. Over the last couple of years, we have spent several million Zloty on road-related projects. Kielce is making its public transport its trump card. Recently, an architectural design competition concerning new bus stops has been resolved. That s right. First of all, we are building bus lanes to ensure fast bus traffic. This is how we wish to encourage Kielce citizens to choose public transport more often than their own cars: this is one of the ways to fight traffic congestion. Next year, we also intend to rebuild eighty bus stops in the city. The architectural design competition for the bus shelters has just already resolved. Bus bays will also be redeveloped and equipped with specially profiled kerbs, which on the one hand facilitate bus drivers work, and on the other enhance passenger comfort at boarding. The first of these modern, innovative bus bay solutions has already been constructed as part of extension of Aleja Tysiąclecia and Radiowa Streets: we will be proud to show it to our guests from all over Poland who will be coming here for the 19th Meeting of Municipal Road Builders in September. This event is being organised by the Kielce Municipal Roads Authority. Ahead of us is the new financial perspective of the European Union s budget. What capital projects are being planned for the years ? The city of Kielce has proved its ability to develop excellent proposals and acquire funds for building road-related facilities. This experience is bound to benefit us in the new, forthcoming programming period. We have already shortlisted ca. twenty road-related capital projects which we would like to implement over these years. They include extension of Radomska Street, i.e. the Warsaw road. Concepts concerning this street s expansion to a dual carriageway, together with a couple of grade-separated hubs, have already been developed. We also have plans for Wapiennikowa, Armii Ludowej, Łopuszniańska, Domaszowska, Zagnańska and many other streets. Thank you. /JaS/ Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine AUTUMN

18 W trosce o dziedzictwo kulturowe Prezentacja projektów realizowanych z unijnym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata z Hotel Miodowy Młyn w Opatowie. / The Miodowy Młyn Hotel at Opatów. z Urząd Gminy Iwaniska, rewitalizacja (wartość projektu 2 mln 217 tys. zł, dofinansowanie z RPO 875 tys. zł). The Office of the Municipality of Iwaniska, revitalization (project value: 2,217,000: EU co-funding under ROP ŚV: PLN 875,000). z Klasztor Ojców Bernardynów w Opatowie (wartość projektu 1 mln 770 tys. zł, w tym unijne dofinansowanie w ramach RPO WŚ to 1 mln 62 tys. zł ). The Bernardine Monastery at Opatów (project value: PLN 1,770,000, including EU co-funding under ROP ŚV: PLN 1,062,000). z Ujazd, Zamek Krzyżtopór koszt inwestycji ,08 zł; dofinansowanie , 49 zł. 18 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro JESIEŃ 2013

19 In Appreciation of Cultural Heritage A list of projects granted EU co-funding under the Regional Operational Programme (ROP) for Świętokrzyskie Voivodeship for the Years z Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie (wartość projektu 20 mln 125 tys. zł; kwota dofinansowania 8 mln 992 tys. zł. The Poviat Sports Centre in Staszów (project value: PLN 20,125,000; EU co-funding: PLN 8,992,000). z Pustelnia Złotego Lasu projekt Przeszłość dla przyszłości Galeria Kamedulska w Pustelni Złotego Lasu The Golden Forest Hermitage, project: The Past for the Future: the Golden Forest Hermitage Camaldolese Gallery z Krzyżtopór Castle at Ujazd (project value: PLN 11,913,885.08: EU co-funding: PLN 7,771,370.49). z Dom i Biblioteka Sichowska im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów Sp. z o.o. Wartość projektu , 74 zł; dofinansowanie , 60 zł. The Krzysztof and Zofia Radziwiłł Sichów Manor and Library Ltd. (project value: PLN 3,037,591.74; EU co-funding: PLN 1,499,226.60). Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine AUTUMN

20 Pomysł na spotkanie z historią Kielecki Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej to miejsce nowoczesnej edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej, otwarte, atrakcyjne i docierające ze swoją ofertą do różnych środowisk, przede wszystkim do młodzieży szkolnej które zachowało jednocześnie funkcję miejsca pamięci narodowej. i wyposażenia polskich żołnierzy wykorzystuje również filmy i autentyczne nagrania dźwiękowe. Relacje uczestników walk, komentarze i wspomnienia dowódców oddziałów partyzanckich, zwłaszcza działających na Kielecczyźnie, są nieocenionym dokumentem bohaterstwa Polaków w walce z okupantem. 20 Lekcje i warsztaty historyczne cieszą się dużym powodzeniem. Stała ekspozycja historyczna OMPiO nawiązuje do tradycji miejsca tak mocno naznaczonego historią. Jej treścią przewodnią jest idea wolności i niepodległości, jako myśli przewodniej działania pokoleń Polaków. Ekspozycja służy przede wszystkim celom edukacyjnym i wykorzystywana jest w trakcie warsztatów historycznych. Grupom uczniów Ośrodek proponuje bezpłatne zwiedzanie ekspozycji według dwunastu ścieżek edukacyjnych, dostosowanych do różnych etapów nauczania oraz udział w lekcjach i warsztatach historycznych. Tylko w I półroczu 2013 r. z oferty ośrodka skorzystało blisko 10 tysięcy osób, kilkadziesiąt szkół nie tylko z Kielc, ale i całego województwa świętokrzyskiego. W zajęciach brały udział grupy uczniów z kilkudziesięciu szkół, w tym także też z innych Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro JESIEŃ 2013 regionów Polski, przebywających w okolicy Kielc na feriach, wakacjach lub wycieczkach. Młodzież chętnie uczestniczy w zajęciach, gdyż wkomponowane w ciekawą przestrzeń multimedia zachęcają do aktywnego spotkania z historią Polski i regionu polskiego od wybuchu insurekcji kościuszkowskiej do zakończenia I wojny światowej. Monitory i ekrany dotykowe, także repliki strojów i mundurów, mapy i eksponaty muzealne znajdują się w zasięgu ręki, można je wykorzystać, co sprzyja aktywnemu poznawaniu przekazywanych treści, ale także poszukiwaniu wiadomości w szufladach, prezentacjach, opisach czy w książkach dostępnych na półkach. Ekspozycja, oprócz tradycyjnych eksponatów: map, broni, mundurów 22 czerwca 2012 r. zainaugurowało działalność Wzgórze Zamkowe w Kielcach - nowa instytucja miejska, utworzona decyzją radnych 19 maja 2011 roku. Eksperymentalnie połączyła ona w sobie dwa profile działalności: jeden o charakterze historyczno-edukacyjnym i drugi - kulturalnoartystycznym. Siedzibą Wzgórza Zamkowego stał się odrestaurowany, zabytkowy kompleks budynków dawnego kieleckiego więzienia przy ulicy Zamkowej 3. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki unijnemu dofinansowaniu projektu Rewitalizacja Zabytkowego Śródmieścia Kielc Etap I zadanie 5. Przebudowa zespołu obiektów powięziennych przy ulicy Zamkowej 3. Szczególnym miejscem jest niewielkich rozmiarów sala przesłuchań. Znajduje się tu fragment ekspozycji poświęcony brawurowej akcji rozbicia więzienia w sierpniu 1945 roku przez żołnierzy gen. Antoniego Hedy Szarego. Ekspozycja w piwnicy odnosi się do okrutnej funkcji budynku z przeszłości. Zachowane, oryginalne, ciasne cele, przedmioty i dokumenty przypominają, że przez ponad sto pięćdziesiąt lat oprócz przestępców pospolitych przetrzymywano tutaj więźniów politycznych; tutaj bito ich i torturowano. Nagrania dźwiękowe i oświetlenie przybliżają nieludzkie warunki, w których więziono osadzonych. Poza działalnością edukacyjną i wystawienniczą mieszkańcom miasta zaproponowano udział w otwartych imprezach na dziedzińcu Wzgórza Zamkowego. Najważniejszą z nich jest rekonstrukcja akcji odbicia więźniów z sierpnia 1945 roku, którą wykonują w rocznicę akcji kieleccy rekonstruktorzy z Grupy Rekonstrukcji Historycznej Jodła. Swoich odbiorców mają także comiesięczne spotkania z książką historyczną, zaś rekordową liczbę uczestników mają spotkania ze znanymi aktorami, jak choćby bohaterami serialu Czas honoru, czy Olgierdem Łukaszewiczem. Spektakularnym działaniem Ośrodka była organizacja castingu do roli w filmie historycznym poświęconym żołnierzom Szarych Szeregów i spotkanie z reżyserem Mariuszem Malcem, czy też akcja upamiętnienia ponad 20 tysięcy ofiar zbrodni katyńskiej, polegająca na ułożeniu wzdłuż ulicy Sienkiewicza w Kielcach kartek z ponad 14 tysiącami nazwisk ofiar i pustych kart bezimiennych. dr Marek Maciągowski Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Poland) Wydawnictwo "Gea" (Warsaw. Click here if your download doesn"t start automatically

Poland) Wydawnictwo Gea (Warsaw. Click here if your download doesnt start automatically Suwalski Park Krajobrazowy i okolice 1:50 000, mapa turystyczno-krajoznawcza =: Suwalki Landscape Park, tourist map = Suwalki Naturpark,... narodowe i krajobrazowe) (Polish Edition) Click here if your

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Juliusz and Maciej Zalewski eds. and A. D. Coleman et

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition)

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wydawnictwo "Demart" s.c Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

for me to the learn. See you later. Wolontariusze EVS w roku 2015/2016

for me to the learn. See you later. Wolontariusze EVS w roku 2015/2016 Wolontariusze EVS w roku 2015/2016 1. Kim są? Hello, my name is Constanze and I'm 18 years old. I'm from Magdeburg, which is located in the middle of Germany. As I grew up in a family full of musicians,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina Pruszcz Gdański Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina logistycznie idealna Gmina Pruszcz Gdański od kilku lat kładzie duży nacisk na inwestycje w oświacie. To szczególnie ważna dziedzina

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition)

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) FotKart s.c Click here if your download doesn"t start automatically Leba, Rowy,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Volley English! Tak więc zapraszamy na lekcję nr 2.

Volley English! Tak więc zapraszamy na lekcję nr 2. Volley English! Zapraszamy na drugą lekcję języka angielskiego! Pamiętasz? Zostaliśmy zaproszeni na turniej towarzyski juniorów w maju 2011 roku. Czas najwyższy odpowiedzieć na to zaproszenie i zadać Organizatorom

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Sesja VI. Niedziela 14:00-15:30

Warsztaty Sesja VI. Niedziela 14:00-15:30 Warsztaty Sesja VI Niedziela 14:00-15:30 Zajęcia podzielone są na wykłady oraz warsztaty. Przy każdym z nich znajduje się informacja która grupa uczestników może najbardziej skorzystać na danym wykładzie,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo