ISSN NR 3/2006. Metody biometrii. Nowa wizja Sieci Czas na przełom

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1509-3603 NR 3/2006. Metody biometrii. Nowa wizja Sieci Czas na przełom"

Transkrypt

1 ISSN NR 3/2006 Metody biometrii Nowa wizja Sieci Czas na przełom

2 O D R E D A K T O R A Ten numer biuletynu NASK zaczynamy artykułem o początkach polskiego Internetu, stanowiący nawiązanie do rocznicy 15-lecia Internetu w Polsce, która minęła w sierpniu tego roku. Atmosferę tamtych lat przybliża nam świadek i aktywny uczestnik starań o dołączenie Polski do światowej sieci, Maciej Kozłowski, dyrektor NASK. To jeszcze nie koniec rocznic: 10 lat temu powstał przy NASK zespół CERT (Computer Emergency Response Team), najpierw pod nazwą CERT NASK, a potem CERT Polska. Powołany do życia w 1996 roku, był pierwszym w Polsce zespołem reagowania na zagrożenia w sieci. Swój jubileusz ma również organizowana przez NASK i CERT Polska konferencja z cyklu SECURE. O tegorocznej, dziesiątej z kolei SECURE i o działalności zespołu piszą jego twórcy, Krzysztof Silicki, dyrektor techniczny NASK, i Mirosław Maj, kierownik CERT Polska. W części prawnej biuletynu kierująca Działem Prawnym NASK mec. Maria Ziółkowska pisze o statusie i prawnych podstawach funkcjonowania NASK, a Anna Piechocka omawia zasady działania Sądu Polubownego do spraw Domen Internetowych. Ponadto w bieżącym numerze znajdą Państwo artykuły traktujące o nowych technologiach sieciowych, w tym o rozwoju serwisów Web 2.0. W części badawczej przedstawiciele Pionu Naukowego NASK prezentują tematy związane z prowadzonymi w NASK badaniami nad zastosowaniem pasma efektywnego i systemami biometrii. Mam nadzieję, że ta różnorodność będzie dla Państwa interesująca. Zapraszam do lektury W Y D A R Z E N I A P R A W O I N T E R N E T B A D A N I A 3 Na początku był Bitnet 5 Dla domen z najwyższej półki 6 Czas na przełom 8 Kalendarium CERT Polska 12 Jak działa NASK 15 Przed sądem polubownym 17 Raport z Marrakeszu 20 Technologie ethernetowe 23 Nowa wizja Sieci 26 Sieć SAN w NASK 30 Tagi w natarciu 33 Zastosowanie pasma efektywnego 35 Metody biometrii 2

3 15 lat Internetu w Polsce W Y D A R Z E N II A MACIEJ KOZŁOWSKI Na początku był Bitnet Ten pierwszy kontakt, uważany obecnie za symboliczną datę narodzin polskiego Internetu, był efektem kilkumiesięcznej współpracy fizyków, Rafała Pietraka z Uniwersytetu Warszawskiego i Krzysztofa Hellera z Uniwersytetu Jagiellońskiego, nad wprowadzeniem Internetu do Polski. W momencie uzyskania pierwszego promptu od ponad roku funkcjonowała już w Polsce sieć komputerowa Bitnet-EARN, łącząca główne ośrodki akademickie z wyjściem na świat w Kopenhadze. Była to sieć oparta o mechanizmy poczty komputerowej, której oprogramowanie zostało podarowane światowemu środowisku akademickiemu przez firmę IBM. Z Internetem miała niewiele wspólnego, ale oprócz poczty komputerowej dawała np. możliwość przeszukiwania baz danych czy tworzenia list dyskusyjnych. Od maja 1991 roku działał już NASK jako Zespół Koordynacyjny Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, powołany przy Uniwersytecie Warszawskim z misją zorganizowania łączności komputerowej dla polskiego środowiska naukowego i akademickiego. Pierwszym dyrektorem NASK był również fizyk, nieżyjący już profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Tomasz Hofmokl, pełniący jednocześnie funkcję pełnomocnika Rządu RP ds. włączenia Polski do międzynarodowych sieci komputerowych. Jego autorytet i międzynarodowe kontakty miały ogromne znaczenie dla rozwoju Internetu w Polsce. Wprowadzanie światowych sieci komputerowych do Polski zaczęło się więc nie od Internetu, lecz od Bitnetu. Pierwsze kroki podjęliśmy, jak tylko to było możliwe, czyli we wrześniu 1989 roku podczas formowania się rządu Tadeusza Mazowieckiego. Wcześniej było to niemożliwe ze względu na obowiązujące wówczas embargo na eksport nowoczesnych technologii do krajów byłego bloku wschodniego. Wykorzystując kontakty naszych naukowców, przebywających w USA, szczególnie znajomości prof. Bohdana Paczyńskiego, wybitnego astronoma pracującego na Uniwersytecie Princeton, rozpoczęliśmy wspólnie z Jackiem Gajewskim z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego lobbing w Departamencie Handlu rządu amerykańskiego, który okazał się bardzo skuteczny. Już 20 stycznia 15 lat temu, 17 sierpnia 1991 roku, nawiązana została łączność w protokole IP pomiędzy Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego a Centrum Komputerowym Uniwersytetu w Kopenhadze. Pierwsze serwery obsługujące nazwy w domenie.pl. Od lewej: Cocos na Wydziale Fizyki UW i Bilbo w NASK (CIUW) 3

4 Budowa sieci komputerow ych 1990 roku otrzymaliśmy zezwolenie na dołączenie się do światowej sieci Bitnet. Trzeba było jeszcze zbudować polską gałąź tej sieci, a więc potrzebna była kadra techniczna i pieniądze. Środki finansowe otrzymaliśmy od Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń, którego nowo powołany szef profesor Stefan Amsterdamski szybko zrozumiał ideę projektu. Kadra techniczna była! Od dwóch już lat realizowano program Krajowa Akademicka Sieć Komputerowa (KASK), kierowany przez prof. Daniela Bema z Politechniki Wrocławskiej, którego celem było połączenie ze sobą komputerów zainstalowanych w różnych ośrodkach akademickich w kraju. Szefem technicznym programu budowy krajowych sieci komputerowych został Andrzej Zienkiewicz, były dyrektor Centrum Informatycznego UW, późniejszy dyrektor techniczny NASK. W tych warunkach krajowe odgałęzienie sieci Bitnet/EARN powstało stosunkowo szybko. Sieć ta a ściślej jej łącze na świat do Kopenhagi została uruchomiona 17 lipca 1990 roku. W tym właśnie dniu Tadeusz Węgrzynowski, świeżo mianowany dyrektor Centrum Informatycznego UW, przesłał z Kopenhagi do Andrzeja Smereczyńskiego pamiętny Panie Andrzeju, miło mi powitać Pana z Kopenhagi, pozdrowienia dla wszystkich w CIUW. P O D N A C I S K I E M U C Z O N Y C H Dlaczego w budowę sieci tak aktywnie angażowali się właśnie fizycy i astronomowie? Otóż dlatego, że była ona im niezbędna do pracy naukowej szczególnie do W chwili rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem Internetu do Polski sieć krajowa pozwalała na realizację czterech, zupełnie różnych, sieci logicznych. uczestnictwa w wielkich międzynarodowych zespołach badawczych, prowadzących eksperymenty w dziedzinie fizyki jądrowej wysokich energii, w laboratoriach takich jak: CERN w Genewie, DESY w Hamburgu, czy Stanford w USA. Z kolei astronomowie potrzebowali dostępu do największych teleskopów, umieszczonych w Chile, na Hawajach i na Wyspach Kanaryjskich. W środowisku fizyków i astronomów brak dostępu do sieci komputerowych oznaczał bolesne wykluczenie cyfrowe z poważnego środowiska naukowego. Warszawscy fizycy zadbali już wcześniej o to, aby nie dać się wykluczyć i już w maju 1987 roku uruchomili regularny serwis poczty komputerowej, przesyłanej za pomocą linii telefonicznej dzwonionej do Genewy. Astronomowie z warszawskiego Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika uczynili podobnie, dzwoniąc (po nocach, bo w dzień nie udawało się osiągać stabilnej łączności cyfrowej) do Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Aarhus w Danii. Tak więc inicjatorami budowy sieci komputerowych w Polsce byli fizycy i astronomowie, także dlatego, że co prawda dostęp do światowych sieci komputerowych już mieli, ale bardzo pragnęli, aby dostęp ten polepszyć. P R O T O K O ŁY I S I E C I W chwili rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem Internetu do Polski sieć krajowa pozwalała na realizację czterech, zupełnie różnych, sieci logicznych. Wiązało się to z tym, że w 1990 roku nie było wiadomo, jakie będzie rozwiązanie docelowe i trzeba było obstawiać wszystkie ważniejsze. Było dość jasne, że nie będzie to Bitnet/EARN, ponieważ sieć ta nie dawała możliwości bezpośredniej pracy na odległych komputerach. Najbardziej obiecująca wydawała się sieć X.25 i tę sieć zrealizowano równolegle z Bitnetem, co przyszło stosunkowo łatwo, bowiem została ona szczegółowo rozpracowana w ramach programu KASK. Trzecią siecią stał się DECnet sieć firmy Digital Equipment Corporation producenta słynnych komputerów PDP i VAX, a później MicroVAX. A Internet? Był jeszcze młody, prymitywny i zupełnie nie nadawał się do przyszłej telefonii internetowej. Czwarty protokół był więc wolny! P I O N I E R Z Y W A K C J I Krzysztof Heller i Rafał Pietrak spotkali się podczas pierwszej w Polsce konferencji na temat sieci komputerowych, zorganizowanej przez Andrzeja Zienkiewicza na początku stycznia 1991 roku w Miedzeszynie pod Warszawą. Choć o Internecie nie było mowy, to właśnie on stał się jej głównym plonem. Decyzja o wprowadzeniu Internetu zapadła podczas spotkania w Centrum Astronomicznym PAN w Warszawie 20 stycznia 1991 roku. Oprócz wymienionych trzech osób w spotkaniu tym wzięli udział także Tadeusz Węgrzynowski i Bogumiła Rykaczewska z CIUW, Jurand Czermiński z Uniwersytetu Gdańskiego i niżej podpisany. Spotkanie zakończyło się deklaracją Andrzeja Zienkiewicza: czwarty protokół wolny róbcie. Zajęło to jednak prawie rok. Pełne dołączenie Polski do światowego Internetu nastąpiło dopiero w drugiej połowie grudnia 1991 roku, kiedy to podniosły się semafory po stronie USA, dając nam dostęp internetowy na cały świat. Trzeba powiedzieć, że sieci komputerowe zostały wprowadzone do Polski w dobrym 4

5 Światow y sukces NASK W Y D A R Z E N II A stylu najszybciej, jak pozwoliły na to przemiany polityczne w Polsce i proces dojrzewania świata do uznania tych przemian za nieodwracalne. Polskie środowisko akademickie i naukowe (a ściślej ta jego część, której na tym zależało) dostało dobry dostęp do Internetu wcześniej, niż działo się to w najbardziej rozwiniętych krajach Europy Zachodniej. Najważniejszym wydarzeniem w skali krajowej była decyzja Komitetu Badań Naukowych z czerwca 1993 roku o budowie Miejskich Sieci Komputerowych w jedenastu ośrodkach akademickich: w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu, Gdańsku, Katowicach/Gliwicach, Łodzi, Szczecinie, Rzeszowie, Lublinie (liczba tych ośrodków została później zwiększona do 21). Została ona poprzedzona wstępnym finansowaniem budowy sieci miejskich w Warszawie, Poznaniu i Krakowie już w grudniu 1992 roku (promotorem tej decyzji był profesor Andrzej Wierzbicki z Politechniki Warszawskiej). Przyznano także środki na rozbudowę szkieletu sieci NASK w Polsce. Budowa niektórych z tych sieci przebiegła imponująco. Największa spośród nich warszawska sieć metropolitalna WARMAN została zbudowana w technologii ATM jako jedna z pierwszych sieci rozległych w Europie (pozostałe to SUPERJANET w Wielkiej Brytanii i sieć telekomunikacji fińskiej). Krajowa sieć NASK była pierwszą w Polsce siecią Frame Relay i została oddana do użytku o wiele wcześniej, niż analogiczna sieć Telekomunikacji Polskiej. Autor jest dyrektorem NASK Dla domen z najwy szej półki Nasza nowa strona ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) organizacja koordynująca funkcjonowanie Internetu osiągnęła porozumienie z NASK w sprawie zastosowania oprogramowania NASK do automatycznego zarządzania bazą domen internetowych najwyższego poziomu (TLD Top-Level Domains), zwaną bazą IANA. Baza IANA (Internet Assigned Numbers Authority jest historyczną nazwą centralnej bazy domen internetowych najwyższego poziomu) ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania Internetu. Zwiera ona wpisy domen najwyższego poziomu: rodzajowych, takich jak:.com,.org,.net, oraz krajowych, np..pl (Polska),.de (Niemcy) czy.fr (Francja). Baza IANA jest obsługiwana przez ICANN na mocy kontraktu z rządem Stanów Zjednoczonych. Sprawa nadzoru nad nią była niedawno przedmiotem szeroko komentowanej dyskusji (dotyczącej zarządzania światowym Internetem), prowadzonej pomiędzy niektórymi krajami działającymi w ramach ONZ a administracją amerykańską. Stworzony przez NASK system e-iana umożliwia automatyczne zarządzanie tą najważniejszą dla funkcjonowania światowego Internetu bazą, przy zachowaniu najwyższych wymagań bezpieczeństwa. Zespół programistów NASK ukończył opracowywanie e-iana we wrześniu 2005 roku, od tego czasu było ono intensywnie testowane i pozytywnie ocenione przez społeczność internetową, szczególnie przez krajowe rejestry domen internetowych zrzeszone w CENTR (Council of European National Top-Level Registries). ICANN planuje rozwój oprogramowania e-iana. Wszelkie zmiany w jego kodzie źródłowym będą publicznie dostępne, bowiem oprogramowanie to zostało udostępnione przez NASK na zasadach open source. Takie podejście gwarantuje przejrzystość operacji, które będą wykonywane w procesach zarządzania światowym Internetem. Oprogramowanie zostało stworzone przy wykorzystaniu najbardziej zaawansowanych standardów i procedur produkcji oprogramowania (Rational Unified Process, ISO i ISO 9001). Jego wybór jest wyrazem międzynarodowego uznania dla NASK jako jednego z najbardziej zaawansowanych technicznie i organizacyjnie rejestrów domen internetowych, a także zaufania do jakości polskiej informatyki. M e d i a i n f o r m u j ą Krytycznym czynnikiem jest tutaj bezpieczeństwo systemu włamanie do bazy danych IANA miałoby dramatyczne skutki mówi Andrzej Bartosiewicz z NASK. Właśnie ten czynnik stanowił zasadnicze kryterium przy wyborze NASK jako dostawcy systemu e-iana. Przydało się kilkunastoletnie doświadczenie NASK w zarządzaniu rejestracją domen na polskim rynku i stosunkowo niedawne działania związane z automatyzacją procesu rejestracji i jego przeniesieniem na podmioty zewnętrzne (rejestratorów współpracujących z NASK). Działanie to było możliwie właśnie dzięki wdrożeniu przez NASK odpowiedniego oprogramowania, na bazie którego powstał system do obsługi bazy IANA. Istotnym elementem była daleko idąca automatyzacja, której nie miały rozwiązania innych dostawców , Computerworld 5

6 W Y D A R Z E N II A 10. konferencja z cyklu SECURE MIROSŁ AW MAJ Czas na przełom Czas na przełom to główne hasło tegorocznej, jubileuszowej konferencji SECURE, która odbędzie się w Warszawie od 17 do 18 października. Konferencja jest organizowana jest pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jej współorganizatorem, już po raz drugi, jest Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA (European Network Information Security Agency). Dlaczego Czas na przełom? Hasło zeszłorocznej konferencji brzmiało: Kto ponosi odpowiedzialność? W jej trakcie podejmowana była dyskusja dotycząca zadań, jakie stoją przed poszczególnymi graczami na rynku bezpieczeństwa te- leinformatycznego. Jaką rolę odgrywają operatorzy telekomunikacyjni, użytkownicy sieci, ośrodki bezpieczeństwa (np. CERT-y), producenci sprzętu i oprogramowania, czy wreszcie ci, którzy ustalają reguły gry przedstawiciele administracji rządowej. O D W R Ó C E N I E T R E N D U Dyskusja, jak można było się spodziewać, nie przyniosła jednoznacznych odpowiedzi na niektóre pytania, mimo że pojawiło się wiele interesujących pomysłów. Dlatego zastanawiając się nad najlepszym tematem przewodnim tegorocznej konferencji doszliśmy do wniosku, że nadszedł już czas na przełom w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dodatkowo jubileusz 10-lecia zarówno cyklu konferencji SECURE, jak i samego zespołu CERT Polska, sprzyja postawieniu pytania, które wskazuje na to, że należy zamknąć pewien okres. Czas, w którym całkiem dobrze zostały rozpoznane mechanizmy rządzące tym, jak bezpiecznie lub niebezpiecznie jest w sieci. Jednocześnie był to czas, w którym nie znaleziono dobrego rozwiązania, aby w sieci było bardziej bezpieczniej. Co gorsza w rzeczywistości w sieci jest coraz mniej bezpiecznie. Choć często nie pokazują tego statystyki, to ryzyko związane z poruszaniem się po Internecie, a w szczególności realizowania w nim istotnych operacji, np.: finansowych, jest coraz większe. To bardzo niebezpieczny trend, który zaczyna mieć wymierne skutki. Już dziś analitycy rynku zauważają w wielu sektorach rynku odwrót klientów od tzw. gospodarki elektronicznej, spowodowany obawą przed zagrożeniami sieciowymi. Ustanawiając hasło tegorocznego SECU- RE nie liczymy na to, że w krótkim czasie nastąpi gwałtowny zwrot i Internet stanie się bardzo bezpieczny. Powinien jednak nadejść przełom w postaci odwrócenia trendu, o którym wspominałem wcześniej. Jak to zrobić? O tym właśnie chcemy dyskutować w trakcie SECURE

7 Bezpieczeńst wo teleinformat yczne P O S Z U K I W A N I E R O Z W I Ą Z A Ń Konferencja SECURE to oczywiście nie tylko dyskusja związana z jej tematem przewodnim. To również, a może przede wszystkim, cykl wykładów, które jak zwykle dotyczyć będą najciekawszych i najbardziej aktualnych zagadnień ze świata bezpieczeństwa IT. To tematy dotyczące zarówno spraw ściśle technicznych, jak i powiązanych z szeroko rozumianą organizacją bezpieczeństwa teleinformatycznego. Swoje stanowisko w sprawie bezpieczeństwa, na strategicznym poziomie, przedstawią reprezentanci agencji ENISA oraz przedstawiciele jednego z honorowych patronów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Te wykłady to doskonała szansa, aby dowiedzieć się o najświeższych pomysłach na temat organizacji bezpieczeństwa teleinformatycznego w całej Unii Europejskiej i na naszym lokalnym podwórku. Zostaną one uzupełnione przez inne prezentacje przedstawiające już konkretne dokonania i plany w polskiej administracji rządowej. Myślę tutaj o wystąpieniach przedstawicieli Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW i Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Praktyczny wymiar podejścia do spraw bezpieczeństwa w ścisłym nawiązaniu do zagadnień biznesowych przedstawią reprezentanci dużych, polskich dostawców masowych usług w sieci. Mowa o przedstawicielach serwisów Gadu-Gadu i Allegro.pl. Ich działalność w polskiej sieci obejmuje miliony internautów. Zaimplementowane mechanizmy oraz rozwijające się w ramach tych serwisów procesy mogą i zazwyczaj mają wpływ na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników, a w konsekwencji, w praktyce, wpływają na bezpieczeństwa polskiej sieci. Ta zasada w dużym stopniu dotyczy innych graczy. Jak zwykle w trakcie konferencji swoje najnowsze produkty, a także rozwiązania przedstawią najwięksi producenci sprzętu i oprogramowania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. W K Ł A D N A S K Oddzielny blok to prezentacje przygotowane przez NASK, w tym przez pracowników Pionu Naukowego, zespołu bezpieczeństwa, a przede wszystkim zespołu CERT Polska. Jak zwykle członkowie zespołu reagującego CERT Polska zaprezentują najbardziej gorące tematy ze świata bezpieczeństwa IT oraz podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami wynikającymi z obsługi zgłaszanych do zespołu incydentów oraz współpracy z innymi tego typu zespołami z całego świata. Przedstawiciele zaprzyjaźnionych zespołów również pojawią się podczas konferencji. W tym roku spodziewamy się gości z najstarszego CERT-u na świecie amerykańskiego CERT Coordination Center, z amerykańskiego zespołu CERT-owego Cymru Team oraz jednego z najstarszych europejskich zespołów holenderskiego SURFnet CERT-u. Praktyczna wiedza pochodząca wprost od tych, którzy na co dzień mają do czynienia z przestępstwami w sieci, będzie uzupełniona wykładami prowadzonymi przez przedstawicieli organów ścigania oraz osób zajmujących się prawem dotyczącym zagadnień teleinformatycznych. O kilku już lat stałą częścią programu SECURE są referaty wyłonione w konkursie call for papers. Również w tym roku spośród kilkunastu zgłoszeń wybraliśmy kilka najciekawszych. Z doświadczenia wiemy, że cieszą się one dużym zainteresowaniem i uzyskują wysoką ocenę uczestników konferencji. Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowej edycji konferencji SECURE. Autor jest kierownikiem zespołu CERT Polska istniejącego przy NASK 7

8 W Y D A R Z E N II A Narodziny zespo łu MIROSŁ AW MAJ KRZ YSZTOF SILICKI Kalendarium W tym roku mija 10 lat od powstania przy NASK zespołu CERT Polska. Oto kalendarium wydarzeń związanych z działalnością zespołu, sięgające 1994 roku, gdy po raz pierwszy pojawił się pomysł jego powołania Idea powołania CERTu (Computer Emergency Response Team) dociera do NASK. Przedstawiciel NASK (Krzysztof Silicki) uczestniczy w międzynarodowej konferencji INET organizowanej przez światowy ISOC. Jeden z warsztatów towarzyszących konferencji poświęcony jest idei tworzenia i działania zespołów reagujących. Prowadzą go specjaliści z pierwszego światowego CERTu amerykańskiego CERT Coordination Center z Carnegie Mellon University w Pittsburgu. Przedstawiciel NASK (Andrzej Chrząszcz), jako pierwszy uczestnik z Polski, bierze udział w międzynarodowej konferencji FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams) w niemieckim Karlsruhe. Wyjazd staje się okazją do nawiązania wielu międzynarodowych kontaktów Wizyta przedstawiciela NASK w siedzibie jednego z najbardziej doświadczonych zespołów CERTowych na świecie DFN-CERT. Spotkanie w Hamburgu pozwoliło na stworzenie zarysu funkcjonowania pierwszego polskiego zespołu reagującego. Założeniem stało się, aby zespół składał się z 2-3 osób specjalizujących się w bezpieczeństwie IT. Zespół miał zarówno dbać o bezpieczeństwo NASK, jak i przyjmować zgłoszenia dotyczące polskiego obszaru sieci Internet. W czerwcu, w ramach NASK, powstaje pierwszy polski zespół reagujący CERT NASK. Szefem zostaje Krzysztof Silicki. W owym czasie pracownicy zespołu dzielą swój czas także na inne obowiązki w NASK. Jednym z pierwszych najpoważniejszych zgłoszeń, będącym swoistym chrztem bojowym, było zgłoszenie o skanowaniu kilkunastu tysięcy hostów w Polsce. Akcja powiadamiająca o zagrożeniu stała się okazją do szerszego poinformowania o istnieniu zespołu i nawiązania kontaktu z tzw. constituency, zarówno z administratorami sieci, jak i ich przełożonymi w wielu instytucjach w naszym kraju Złożenie aplikacji członkowskiej do FIRST. Zespołem wprowadzającym do organizacji był zaprzyjaźniony zespół DFN-CERT, pracujący pod przewodnictwem późniejszego szefa FIRST Klausa 8

9 Rozszerzenie działalności Petera Kossakowskiego. Zespół spełnia wszystkie warunki postawione nowym członkom. Otrzymuje pozytywną rekomendację DFN-CERT i jego aplikacja zostaje zaakceptowana przez władze FIRST. CERT NASK staje się pełnoprawnym członkiem FIRST i całej międzynarodowej społeczności zespołów reagujących. W marcu odbyła się pierwsza polska konferencja w całości poświęcona tematyce bezpieczeństwa komputerowego SECU- RE 97. Organizatorami konferencji jest NASK i Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności w Zegrzu. Cel, jaki przyświecał organizatorom propagowanie tematyki bezpieczeństwa sieci Internet w formule konferencyjnej z miejsca zyskał przychylność i zainteresowanie środowiska teleinformatycznego w Polsce. Cykl SECURE na stałe wpisuje się w kalendarz najważniejszych polskich konferencji, stając się jednocześnie najstarszą polską konferencją poświęconą tematyce bezpieczeństwa IT. Od samego początku organizatorzy stawiają sobie za cel poruszanie najistotniejszych tematów z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego (np. ochrona krajowej infrastruktury teleinformatycznej) oraz integrowanie środowiska zajmującego się bezpieczeństwem, włączając w to środowisko międzynarodowe (stała obecność ekspertów zagranicznych jako prelegentów) Powstaje pierwsza strona internetowa CERT NASK. Rozpoczyna się publikacja rocznych raportów podsumowujących działalność zespołu związaną z obsługą zgłaszanych incydentów. W Polsce zespół propaguje zasady bezpieczeństwa IT i współpracuje z innymi operatorami, również w celu powołania podobnych zespołów w ramach ich struktur. Podejmowane są rozmowy z dyrekcją TP S.A. zmierzające do wsparcia procesu powołania wewnętrznego zespołu TPSA Abuse Team (w owym czasie około 80 proc. zgłoszeń do zespołu dotyczyło klientów Telekomunikacji Polskiej). Podejmowane są również rozmowy z operatorem sieci bankowych Telbankiem, zakończone powstaniem zespołu reagującego w strukturach tego operatora. Zawiązuje się współpraca z Komendą Główną Policji oraz z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Przedstawiciele zespołu biorą udział w szkoleniach dla reprezentantów organów ścigania w Polsce. Następuje współpraca z instytucjami zainteresowanymi wysokim poziomem bezpieczeństwa swoich zasobów np. Kancelarią Premiera Rady Ministrów. Zespół przeprowadza również audyty bezpieczeństwa w dużych instytucjach finansowych Zespół zmienia nazwę z CERT NASK na CERT Polska i tym samym poszerza formułę swego działania; podejmuje m.in. aktywną działalność na rzecz podniesienia bezpieczeństwa teleinformatycznego w polskim Internecie oraz angażuje się w działania na rzecz ochrony krytycznej infrastruktury teleinformatycznej kraju, a także reprezentowanie Polski w międzynarodowych strukturach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa sieci. Jest to również sygnał dla środowiska, że nie ograniczamy swojej działalności tylko do grupy klientów NASK. Kierownictwo zespołu przechodzi w ręce Mirosława Maja. Krzysztof Silicki od tej chwili pełni rolę pełnomocnika ds. CERT Polska w dyrekcji NASK. Powstaje portal informacyjny publikujący najświeższe informacje z dziedziny bezpieczeństwa IT. Serwis zawiera działy tematyczne, takie jak Porady czy Narzędzia. Dodatkowo użytkownik ma możliwość subskrypcji biuletynu CERT Polska, może również korzystać z natychmiastowych ostrzeżeń o zagrożeniach w sieci. Serwis jest również miejscem publikacji corocznych raportów z działalności zespołu, statystyk dotyczących obsługiwanych incydentów oraz innych raportów z zakresu bezpieczeństwa IT (np. bezpieczeństwo przeglądarek, ochrona danych osobowych). W styczniu 2006 roku portal miał ponad pół miliona unikalnych odwiedzin, a liczba subskrybentów biuletynu CERT Polska osiągnęła blisko 2000 czytelników Zespół zostaje formalną komórką organizacyjną w strukturach NASK. Pracownicy, będący członkami zespołu, poświęcają w całości swój czas pracy w CERT. Na koniec 2001 roku zespół liczy trzech członków. Zespół aktywnie włącza się do współpracy z europejskimi zespołami reagującymi w ramach TERENA Task Force CSIRT (Computer Security Incydent Response Teams). Po trzech latach nieobecności ponownie uczestniczy w konferencji FIRST, w ramach którego dokonuje formalnej zmiany nazwy zespołu. Następuje uaktywnienie współpracy międzynarodowej, m.in. zawiązywane są bliższe kontakty z amerykańskimi zespołami CERT/CC i Cymru Team oraz litewskim zespołem LITNET CERT CERT Polska spełnia wymagania związane z osiągnięciem najwyższego poziomu zaufania dla zespołu reagującego w ramach inicjatywy Trusted Introducer. Tym samym otrzymuje status Accredited Team. 9

10 Wspó łpraca międzynarodowa Zespół włącza się do współpracy przez samodzielne przygotowywanie projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Konsekwencją tej aktywności jest udział w projektach ecsirt.net ( ) i SPOTSPAM ( ). Celem projektu ecsirt.net było wypracowanie praktycznych, technicznych metod wymiany informacji o incydentach na podstawie standardów IODEF/IDMEF (Incident Object Description and Exchange Format/Intrusion DetectionModel Exchange Format), gromadzenie i analiza danych oraz wypracowanie skutecznych metod współpracy pomiędzy zespołami reagującymi. Celem projektu SPOTSPAM jest stworzenie prototypu systemu, który będzie skutecznie zwalczał zjawisko spamu. W przypadku sukcesu w realizacji prototypu przyszłego systemu istnieje duże prawdopodobieństwo kontynuacji systemu i wprowadzenia go na dużą skalę w Internecie Uruchomiony zostaje jeden z najważniejszych projektów CERT Polska projekt ARAKIS (AgRegacja, Analiza i Klasyfikacja Incydentów Sieciowych). Projekt ten zakłada stworzenie rozproszonego systemu detekcji zagrożeń, obejmującego swym zasięgiem sieci WAN. Zespół staje się zespołem wprowadzającym do organizacji FIRST dla dwóch innych zespołów litewskiego LITNET CERT oraz amerykańskiego Cymru Team. Pod koniec roku zespół CERT Polska liczy pięciu członków lipca zostaje podpisane porozumienie pomiędzy Departamentem Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DBTI ABW) a NASK w sprawie realizacji projektów dotyczących opracowywania metod i środków ochrony informacji w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz propagowania wiedzy w tym zakresie. Realizacją zapisów porozumienia w ramach NASK zajmuje się Zespół Bezpieczeństwa i Integracji Systemów oraz zespół CERT Polska. Zawiązana zostaje współpraca z międzynarodowym stowarzyszeniem CEENet (Central and Eastern European Networking Association). Współpraca dotyczy przede wszystkim wspierania organizacji i działania nowych zespołów reagujących w strukturach członków CEENet. Pomoc dotyczy głównie krajów Europy Wschodniej oraz państw byłych republik Związku Radzieckiego. Członkowie zespołu aktywnie uczestniczą (jako prelegenci) w warsztatach i konferencjach organizowanych przez CEENet. W 2005 roku w Tbilisi organizują, przy wsparciu holenderskiego SURFnet CERT, trzydniowe szkolenie dla nowych członków zespołów reagujących. Współpraca z CEENet prowadzona jest według założeń projektu CLOSER (CLuster Of Security Resources) opracowanego przez zespół. We wrześniu podpisana zostaje umowa pomiędzy Carnegie Mellon University i NASK dotycząca współpracy pomiędzy zespołami CERT/CC i CERT Polska. Umowa pozwala na obustronny dostęp do informacji zastrzeżonych dla bezpośrednich partnerów. W ramach umowy NASK z Komisją Europejską CERT Polska organizuje, w ramach NASK, punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie Dyżurnet.pl. Dodatkowo zespół angażuje się we współpracę z Fundacją Dzieci Niczyje, zmierzającą do uruchomienia w Polsce projektu dotyczącego uświadamiania zagrożeń płynących z korzystania z Internetu. Prace te kończą się powołaniem do życia konsorcjum NASK i Fundacji Dzieci Niczyje, które w porozumieniu z Komisją Europejską realizuje w Polsce założenia projektu Awareness. W ramach zespołu powstaje komórka specjalizująca się w odtwarzaniu danych oraz analizie powłamaniowej i interpretacji danych znajdujących się w systemach komputerowych (computer forensic). Oprócz wsparcia w rozwiązywaniu incydentów zgłaszanych do zespołu, komórka świadczy również usługi komercyjne w tym zakresie (na zewnątrz) Zespół aktywnie angażuje się do współpracy z nowo powstałą agencją europejską ENISA (European Network Information Security Agency). Krzysztof Silicki (dyrektor techniczny NASK i pełnomocnik dyrektora NASK ds. CERT Polska) zostaje polskim przedstawicielem w Radzie Zarządzającej ENISA, Mirosław Maj (kierownik zespołu) zostaje polskim oficerem łącznikowym ENISA (ENISA National Liaison Officer) oraz członkiem grupy ekspertów ENISA ds. zespołów typu CSIRT, zaś Sławomir Górniak (członek zespołu) zostaje oddelegowany do pracy w ENISA jako tzw. Seconded National Expert. Konferencja SECURE 2005 zostaje wybrana przez ENISA jako jedna z europejskich imprez, w które ENISA angażuje się jako współorganizator. Zespół nawiązuje bliską współpracę z serwisem Allegro.pl. Wspólne działania prowadzą do uświadamiania zagrożeń i promowania dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa IT wśród użytkowników Allegro.pl. W październiku jest organizowane spotkanie zespołów reagujących i zespołów bezpieczeństwa największych polskich ope- 10

11 Nowa strona w w w ratorów telekomunikacyjnych oraz portali internetowych. Idea zawiązania bliższej współpracy pomiędzy zespołami jest przyjęta bardzo pozytywnie przez uczestników. Od tego czasu spotkania odbywają się z czteromiesięczną częstotliwością. W ich trakcie są omawiane konkretne pomysły dotyczące usprawnienia działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego dostępu do sieci klientom operatorów i portali oraz ogólnej poprawy poziomu bezpieczeństwa w polskiej sieci Internet. Zespół przygotowuje program szkoleniowy i angażuje się w bezpośrednie szkolenia dla organów ścigania. Współpracuje z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie i środowiskiem prokuratorskim, przeprowadzając wiele szkoleń, dotyczących zjawisk przestępczości komputerowej i metod skutecznego ich ścigania. Pod koniec roku w skład zespołu wchodzi ośmiu pracowników. WW YY DDAA RR ZZ EENNII AA Biometria w portalu Na początku lipca br. zakończyły się wielomiesięczne prace prowadzone przez zespół Pracowni Biometrii NASK nad utworzeniem portalu biometrycznego. Portal, dostępny pod adresem prezentuje wyniki badań pracowni, a w niedługim czasie będzie rozbudowywany o najważniejsze informacje dotyczące postępów w biometrii na świecie. Ważną częścią portalu są strony z ofertą skierowaną do firm i instytucji, dotyczącą własnych rozwiązań pracowni z dziedziny biometrii tęczówki, podpisu odręcznego, inteligentnych kart biometrycznych i bezpiecznego dostępu do sieci wykorzystującego połączenia bezprzewodowe oraz VPN. Na stronie głównej portalu są prezentowane bieżące informacje dotyczące konferencji biometrycznych, spotkań naukowych, seminariów, itp. Portal jest prowadzony zarówno w języku polskim, jak i angielskim. (W bieżącym numerze biuletynu na s. 35 publikujemy artykuł prezentujący wyniki badań Pracowni Biometrii NASK.) 2006 Zespół nawiązuje bliską współpracę z serwisem Gadu-Gadu. Wspólne działania prowadzą do uświadamiania zagrożeń i promowania dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa IT wśród użytkowników sieci Gadu-Gadu oraz współpracy w zwalczaniu przypadków ataków teleinformatycznych w tej sieci. Zespół obchodzi swoje 10. urodziny. Przez ten czas obsłużył blisko dziewięć tysięcy incydentów. Udzielił setek konsultacji i informacji firmom, organizacjom, mediom oraz indywidualnym użytkownikom polskiego Internetu. Aktywnie włączał się, i sam do niej zachęcał, we współpracę z wszystkimi zainteresowanymi podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w polskim Internecie. Krzysztof Silicki jest dyrektorem technicznym NASK, Mirosław Maj jest kierownikiem CERT Polska 11

12 P R A W O Jednostka badawczo-rozwojowa... MARIA ZIÓŁKOWSK A Jak działa NASK Czym jest NASK, jaki jest jego status prawny i zasady funkcjonowania? Chcielibyśmy odpowiedzieć na te pytania, opisując prawne podstawy naszej działalności. Zdarza się, że otrzymujemy listy błędnie zaadresowane, do: Naukowej Akademii Komputerowej, Naukowo-Akademickich Sieci Komputerowych lub Naukowych i Akademickich Sieci Komputerowych. Czasami w prasie błędnie jest napisane o nas jako o spółce handlowej, czasami jesteśmy postrzegani jako przedsiębiorstwo państwowe. Bywa tak, że dyrektor NASK nazywany jest prezesem, zdarzyło się także utytułowanie go magnificencją rektorem. Jak jest naprawdę? Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych prawidłowa nazwa placówki to Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Jesteśmy jednostką badawczo-rozwojową. Statut dopuszcza używanie nazwy skróconej NASK i z tą nazwą jesteśmy najczęściej identyfikowani. NASK, jako jednostka badawczo-rozwojowa, jest państwową osobą prawną. Podstawę działalności NASK stanowi ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo- -rozwojowych (Dz.U , z póź. zm. Dz.U , zm. Dz.U , zm. Dz.U , zm. Dz.U , zm. Dz.U , Dz.U , zm. Dz.U , zm. Dz.U ). U T W O R Z E N I E N A S K Organem, który utworzył w 1993 roku NASK był Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych, współdziałający z Ministrem Finansów. Jednostka działa na podstawie Zarządzenia nr 5 z 14 grudnia 1993 roku Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w sprawie utworzenia NASK oraz na podstawie Statutu uchwalonego przez Radę Naukową NASK i zatwierdzonego przez Ministra Nauki. W NASK, tak jak w każdej jednostce badawczo-rozwojowej, organami są Dyrektor i Rada Naukowa. K T O Z A R Z Ą D Z A Dyrektor, który z mocy ustawy kieruje NASK, ma kompetencje zarządcze. Dyrektor przede wszystkim: ustala plany działalności NASK, realizuje politykę kadrową, zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności NASK, reprezentuje NASK, podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących NASK, z wyjątkiem należących do zakresu działania Rady Naukowej. Dyrektora NASK powołuje na pięć lat organ sprawujący nadzór (spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu). Przed powołaniem dyrektora organ sprawujący nadzór zasięga opinii Rady Naukowej. W NASK jest czterech zastępców dyrektora, którzy są powoływani przez dyrektora po uprzednim zaopiniowaniu ich kandydatur przez Radę Naukową. 12

13 ... i jej status R A D A N A U K O W A N A S K Drugim ustawowym organem NASK jest Rada Naukowa. Składa się ona z piętnastu członków, którzy zostali wybrani przez pracowników NASK. W skład Rady Naukowej wchodzi dziesięciu pracowników NASK oraz pięć osób spoza organizacji. Tę ostatnią grupę, zgodnie z wymaganiami ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, stanowią osoby mające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, wyróżniające się zasobem wiedzy i praktycznym dorobkiem w dziedzinie telekomunikacji, a także teleinformatyki. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i techniczno-badawczej. Do zadań Rady należy między innymi: ustalanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej jednostki, opiniowanie kierunkowych planów tematycznych i finansowych jednostki oraz rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań, występowanie z wnioskami o powołanie i odwołanie dyrektora jednostki, opiniowanie kandydatów na stanowisko dyrektora, opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego oraz technicznego tych pracowników. Ponadto Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności jednostki badawczo-rozwojowej, także nie wymienionych powyżej. Kadencja członków Rady Naukowej trwa cztery lata. W NASK działa obecnie Rada Naukowa czwartej kadencji. Organem sprawującym nadzór nad NASK jest obecnie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od czasu utworzenia NASK organem nadzorującym był zawsze minister właściwy do spraw nauki. W czasie istnienia naszej instytucji organ ten pięć razy zmienił swoją nazwę Był nim: Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych, Minister Nauki, Minister Nauki i Informatyzacji, Minister Edukacji i Nauki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Siedziba organu nadzorującego mieściła się zawsze pod tym samym adresem, w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3. Organ nadzorujący dokonuje kontroli i oceny działalności NASK oraz dyrektora. W ramach tego uprawnienia organ nadzorujący przeprowadza w NASK, co najmniej raz w roku, kontrolę. Organ sprawujący nadzór może wstrzymać wykonanie decyzji dyrektora jedynie wówczas, gdy stwierdzi, że jest ona sprzeczna z prawem. W takiej sytuacji, organ sprawujący nadzór może zobowiązać dyrektora do zmiany decyzji lub jej cofnięcia. Decyzja ma charakter decyzji administracyjnej, zatem można się od niej odwołać zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. 13

14 Realizacja zadań W ramach swoich uprawnień organ sprawujący nadzór może nałożyć na NASK obowiązek wprowadzenia do jego planu zadania lub wyznaczyć mu zadanie poza planem, jeżeli jest to niezbędne do realizacji szczególnie ważnych celów gospodarczych lub społecznych, ze względu na potrzeby obrony kraju, w razie klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych. Dotychczas NASK był dwa razy zobowiązany do wykonania zadań nałożonych w tym trybie. Instytucja sprawująca nadzór zapewniła NASK środki do wykonania nałożonego zadania. NASK jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym G O S P O D A R K A N A S K NASK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia ogólnonarodowego oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Placówka jest jednostką sektora finansów publicznych. Wynikają z tego odpowiednie obowiązki zachowania szczególnej dbałości o majątek stanowiący własność NASK. Jedną z implikacji przynależności placówki do sektora finansów publicznych jest stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. NASK odpowiada za swoje zobowiązania. jako jednostka badawczo-rozwojowa pod numerem NASK jest zrzeszony w Radzie Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych. Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania NASK (wyjątek stanowi odpowiedzialność Skarbu Państwa za niezaspokojone zobowiązania jednostki badawczo-rozwojowej w razie jej likwidacji). P R Z E D M I O T D Z I A Ł A L N O Ś C I Przedmiot działalności NASK, w tym działalności badawczo-rozwojowej oraz działalności gospodarczej, jest określony w Statucie, który wymienia 24 kategorie działalności, którą może prowadzić NASK. Przychody z działalności są opodatkowane tak, jak przychody każdego przedsiębiorcy będącego osobą prawną. Na szczególne wyróżnienie zasługują wymienione jako przedmiot działalności: prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G), transmisja danych i teleinformatyka (64.20.C), radiokomunikacja (64.20.D), telefonia stacjonarna i telegrafia (64.20.A), telefonia ruchoma (64.20.B), pozostałe usługi telekomunikacyjne. NASK jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym zarejestrowanym w Rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 59. NASK jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako jednostka badawczo-rozwojowa pod numerem NASK jest zrzeszony w Radzie Głównej Jednostek Badawczo- -Rozwojowych. D A N E P E R S O N A L N E Dyrektorem NASK jest dr Maciej Kozłowski. Funkcję tę po dwóch wygranych konkursach sprawuje drugą kadencję. Zastępcami dyrektora są: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Malinowski zastępca dyrektora do spraw naukowych, Mgr inż. Krzysztof Silicki zastępca dyrektora do spraw technicznych, Mgr Maria Trąmpczyńska zastępca dyrektora do spraw akademickich, Dr hab. Tomasz Chlebowski zastępca dyrektora do spraw handlowych. Głównym księgowym NASK jest mgr Jarosław Nikiforuk. Przewodniczącym Rady Naukowej NASK jest prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński. Zastępcą Przewodniczącego Rady Naukowej jest prof. dr hab. inż. Andrzej Dąbrowski. Skład Rady Naukowej NASK: 1. Dr Maria Baranowska, 2. Mgr inż. Tadeusz Bieńkowski, 3. Prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński, 4. Dr hab. Tomasz Chlebowski, 5. Dr inż. Adam Czajka, 6. Prof. dr hab. inż. Andrzej Dąbrowski, 7. Dr Krzysztof Heller, 8. Dr inż. Jarosław Janiszewski, 9. Mgr Mirosław Maj, 10. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Malinowski, 11. Dr hab. inż. Ewa Niewiadomska- -Szynkiewicz, 12. Dr hab. inż. Andrzej Pacut, 13. Mgr inż. Krzysztof Silicki, 14. Mgr inż. Tadeusz Rogowski, 15. Mgr Maria Trąmpczyńska. Wszelkie szczegółowe dane dotyczące NASK można znaleźć na stronie internetowej Mec. Maria Ziółkowska jest kierownikiem Działu Prawnego NASK 14

15 Domeny internetowe P R A W O ANNA PIECHOCK A Przed sądem polubownym Sąd Polubowny do spraw Domen Internetowych działający przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, służący rozstrzyganiu sporów o naruszenie praw w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej z zakończeniem pl, istnieje już od ponad trzech lat. Obserwując rosnącą z roku na rok liczbę spraw oraz coraz większe zainteresowanie sądem, warto przypomnieć okoliczności jego utworzenia, przybliżyć procedurę rozstrzygania sporów oraz przynajmniej częściowo opisać dotychczasowe, dość bogate już orzecznictwo. Utworzenie sądu stało się niezbędne, aby zapewnić ochronę praw (osób trzecich) naruszonych w wyniku rejestracji nazw domen internetowych przez podmioty nieupoważnione do używania danej nazwy. Rejestrując nazwę domeny podmioty, nie mające prawa do danej nazwy, mogą naruszać przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (szczególnie art. 3 dobre obyczaje, art. 5 oznaczenie przedsiębiorstwa ), ustawy prawo własności przemysłowej dotyczące ochrony znaków towarowych, czy też przepisy kodeksu cywilnego określające prawa do firmy lub ochrony dóbr osobistych. Tymczasem dochodzenie praw przed sądem powszechnym napotyka na trudności spowodowane przewlekłością i kosztami postępowania oraz z powodu nieznajomości problematyki nazw domen internetowych. W podlegającej dynamicznym zmianom dziedzinie nazw domen internetowych czas niezbędny do rozstrzygnięcia postępowania odgrywa znaczną rolę. Dlatego w styczniu 2003 roku, z inicjatywy NASK, powstał Sąd Polubowny do spraw Domen Internetowych, działający przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. R O Z S T R Z Y G A N I E S P O R Ó W O tym, że rozstrzyganie tzw. sporów domenowych w drodze postępowania arbitrażowego lub mediacyjnego przed sądem polubownym jest skuteczne (krótkotrwałe oraz nieobarczone wysokimi kosztami) świadczy coraz większa liczba spraw kierowanych do tej instytucji. W 2003 roku wpłynęło 15 wniosków w sprawach rozstrzyganych w trybie postępowania arbitrażowego, podczas gdy do końca I. półrocza 2006 roku przekazano ponad 50 spraw, które wpłynęły z wnioskiem o ich przeprowadzenie w trybie postępowania arbitrażowego. Spory pomiędzy abonentem nazwy domeny a podmiotem dochodzącym zaniechania naruszeń swoich praw są rozstrzygane w trybie określonym w Regulaminie Sądu Polubownego do spraw Domen Internetowych przy PIIT (dalej Regulamin, dostęp- Jest to pierwszy artykuł na temat działalności Sądu Polubownego do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. W następnym numerze Biuletynu NASK Anna Piechocka omówi przykłady orzecznictwa sądu. 15

16 Równe trak towanie stron ny na stronie Spory, według wyboru strony, mogą być rozstrzygane w trybie postępowania mediacyjnego lub arbitrażowego. P R O C E D U R A M E D I A C J I Postępowanie arbitrażowe może być poprzedzone mediacją. Odbywa się ona na wniosek podmiotu dochodzącego zaniechania naruszeń swoich praw, ale oczywiście wymaga zgody abonenta nazwy domeny. Warunkiem rozpoczęcia mediacji jest wniesienie przez wnioskodawcę tzw. opłaty wstępnej w wysokości 500 zł, która nie podlega zwrotowi niezależnie od wyniku mediacji. Abonent nazwy domeny, wyrażając zgodę na przeprowadzenie mediacji, wpłaca opłatę ostateczną w wysokości 1000 zł. Wnioskodawca, po wyrażeniu zgody na mediację przez abonenta, wpłaca opłatę ostateczną równą opłacie abonenta, przy czym opłata wstępna zostaje zaliczona na poczet opłaty ostatecznej. Postępowanie prowadzone jest przez mediatora, którego rola polega na dążeniu do osiągnięcia porozumienia przez strony. Sam mediator jest zobowiązany zachować bezstronność. Mediator podlega wyłączeniu na żądanie strony, jeżeli tylko zachodzą okoliczności, które wzbudzają uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. Strony decydują o sposobie przeprowadzenia postępowania mediacyjnego o tym, czy mediator będzie przeprowadzał spotkania łącznie ze stronami, czy też oddzielnie z każdą z nich. W sytuacji nieudzielenia zgody na przeprowadzenie mediacji przez abonenta nazwy domeny lub braku jakiejkolwiek odpowiedzi w terminie siedmiu dni od doręczenia propozycji przeprowadzenia mediacji, postępowanie mediacyjne podlega umorzeniu. W razie dojścia przez strony do porozumienia podpisują one wraz z mediatorem porozumienie o uzgodnionej treści. P O S T Ę P O W A N I E A R B I T R A O W E Regulamin stanowi część klauzuli arbitrażowej, która może być umową zawartą w formie pisemnej lub klauzulę w takiej umowie, której treścią jest poddanie pod rozstrzygnięcie sądu polubownego sporu powstałego w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej. Przed wszczęciem postępowania arbitrażowego podmiot dochodzący zaniechania naruszeń jego praw (powód) jest zobowiązany wnieść opłatę kancelaryjną oraz przedłożyć wniosek z informacją o zamiarze złożenia pozwu, wskazując w nim pozwanego (abonenta, który zdaniem powoda dokonał naruszenia w wyniku rejestracji nazwy domeny) oraz nazwę domeny, której postępowanie będzie dotyczyć. Zgłoszenia można dokonać pocztą elektroniczną pod adresem: Niezwłocznie po złożeniu wniosku, do powoda jest przesyłana lista arbitrów, zaś do obu stron klauzula arbitrażowa (zapis na sąd polubowny). Powód, pod warunkiem podpisania przez obie strony sporu klauzuli arbitrażowej, wnosi do sądu opłacony (wpis wynosi 3000 zł) pozew w terminie 14 dni od poinformowania go o wpłynięciu do sądu podpisanej przez pozwanego klauzuli arbitrażowej. Regulamin określa obligatoryjne i fakultatywne elementy pozwu, z których warto wymienić wskazanie arbitra z udostępnionej powodowi listy arbitrów. W ciągu siedmiu dni od doręczenia pozwanemu abonentowi pozwu, może on złożyć odpowiedź na pozew, której treść powinna zawierać elementy wskazane w Regulaminie. Postępowanie arbitrażowe jest prowadzone z reguły przez jednego arbitra, jednak na wspólne żądanie stron sprawa może być prowadzona przez trzech arbitrów. Wiąże się to jednak z wyższymi kosztami Tabela obrazuje stopniowy wzrost spraw rozstrzyganych przed sądem polubownym w trybie postępowania arbitrażowwego Liczba przekazanych Ugoda przed Sprawy umorzone Wyrok Nie wszczęto Sprawy w toku spraw arbitrem przez arbitra postępowania*) Razem * Cesja, rezygnacja powoda lub brak danych abonenta Źródło: Biuro Sądu Polubownego do spraw Domen Internetowych, strona 16

17 Spotkanie ICANN P R A W O takiego postępowania. Regulamin szczegółowo określa procedurę powołania arbitrów, przewidując w razie niepowodzenia tzw. powołanie zastępcze. Warto podkreślić, że na liście arbitrów sądu polubownego znajdują się osoby o szerokiej wiedzy i doświadczeniu z prawa własności intelektualnej. Niemniej, strony mają prawo wspólnie wybrać arbitra spoza listy. Raport z Marrakeszu ARTUR PIECHOCKI W Y Ł Ą C Z E N I E A R B I T R A Arbiter podlega wyłączeniu na żądanie strony w razie zajścia okoliczności wzbudzających uzasadnione wątpliwości co do bezstronności arbitra. Decyzję w tej sprawie podejmuje Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Arbiter, w toku postępowania arbitrażowego, jest zobowiązany zapewnić równe traktowanie stron, co przejawia się przede wszystkim w umożliwieniu przedstawienia przez obie strony ich stanowisk. Możliwe jest składanie przez strony wniosków dowodowych, w tym dotyczących dowodu z dokumentów, z przesłuchania stron, świadków i biegłych. W celu przeprowadzenia dowodów, a także w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy, arbiter z własnej inicjatywy lub na żądanie stron może zarządzić rozprawę. Zamknięcie postępowania powinno nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od daty wyrażenia przez arbitra zgody na rozstrzyganie sporu, zaś orzeczenie powinno być wydane w terminie 10 dni od zamknięcia postępowania. Należy podkreślić, że w każdym momencie postępowania arbitrażowego strony mogą przed arbitrem zawrzeć ugodę. Postępowanie arbitrażowe podlega wówczas umorzeniu. Autorka pracuje w Dziale Prawnym NASK Premier krótko podsumował rozwój lokalnego dostępu do Internetu. Jeszcze w 2004 roku liczba użytkowników Internetu wynosiła milion osób, podczas gdy w tym roku osiągnęła cztery miliony. Ten gwałtowny wzrost był możliwy m.in. dzięki trzyletniemu programowi rządowemu, którego koszt ocenia się na około 100 mln USD. Celem programu było wyposażenie szkół i rozwój usług dostępnych on line. Przyspieszenie, jakie dokonało się w Maroku, zyskało uznanie najwyższych urzędników ICANN Vinta Cerfa oraz Paula Twomey a. Jednak podstawowym tematem spotkania ICANN były oczywiście nazwy domen internetowych. Szczególną uwagę warto poświęcić sesjom na temat: WHOIS, IDN, e-iana oraz Accountability Framework. W H O I S WHOIS to powszechnie dostępna baza danych o abonentach nazw domen internetowych. Dostęp do bazy zwykle odbywa się przez witrynę internetową rejestru, jak w przypadku większości cctlds (country code Top-Level Domain) lub rejestratora, jak w przypadku gtlds (generic Top-Level Domain). WHOIS umożliwia sprawdzenie w każdej chwili przez użytkownika Internetu, kto jest abonentem danej nazwy domeny. Zakłada się, że sprawdzenie dokonywane jest przede Pod koniec czerwca 2006 roku odbyło się w Marrakeszu spotkanie ICANN. Inauguracyjną przemowę wygłosił premier Maroka. 17

ISSN 1509-3603 NR 3/2005. Studio multimedialne Zarzàdzanie pasmem Inteligentne karty

ISSN 1509-3603 NR 3/2005. Studio multimedialne Zarzàdzanie pasmem Inteligentne karty ISSN 1509-3603 NR 3/2005 Studio multimedialne Zarzàdzanie pasmem Inteligentne karty O D R E D A K T O R A Jak pisze w tym numerze biuletynu Mirosław Maj, kierownik działającego przy NASK zespołu CERT Polska,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 1/2006. Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej

ISSN 1509-3603 NR 1/2006. Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej ISSN 1509-3603 NR 1/2006 Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej O D R E D A K T O R A NASK wkracza dynamicznie w 2006 rok, obejmując zasięgiem sieci radiowej aglomeracje Katowic,

Bardziej szczegółowo

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen ISSN 1509-3603 NR1/2010 Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen Ethernetowa rewolucja Streaming wideo w Polska.pl 3 WYDARZENIA MICHAŁ CHRZANOWSKI DYREKTOR NASK 3 Polski rejestr przoduje 4 NASK

Bardziej szczegółowo

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu ISSN 1509-3603 NR 1/2007 Dzień Bezpiecznego Internetu Ruszyło e-świętokrzyskie Systemy biometrii O D R E D A K T O R A W Kielcach, Końskich, Grzybowie koło Staszowa, Jędrzejowie i Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 1/2008. Mobilne sieci ad hoc Więcej radia Biblioteka dla webmastera

ISSN 1509-3603 NR 1/2008. Mobilne sieci ad hoc Więcej radia Biblioteka dla webmastera ISSN 1509-3603 NR 1/2008 Mobilne sieci ad hoc Więcej radia Biblioteka dla webmastera O D R E D A K T O R A W Y D A R Z E N I A 3 6 Dwusetna rocznica Księstwa Warszawskiego 8 Eksperci o zagrożeniach 10

Bardziej szczegółowo

20 lat Internetu w Polsce

20 lat Internetu w Polsce ISSN 1509-3603 NR 2/2011 20 lat Internetu w Polsce Kryształowa Antena dla NASK ARAKIS.pl usługa bezpieczeństwa nowej generacji 3 Wydarzenia Michał Chrzanowski Dyrektor NASK 3 20 lat Internetu w Polsce

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 3/2007. Konferencja ISSE/SECURE 2007. Anonimowość w sieci Klienckie honeypoty

ISSN 1509-3603 NR 3/2007. Konferencja ISSE/SECURE 2007. Anonimowość w sieci Klienckie honeypoty ISSN 1509-3603 NR 3/2007 Konferencja ISSE/SECURE 2007 Anonimowość w sieci Klienckie honeypoty O D R E D A K T O R A Stara Biblioteka UW: miejsce konferencji ISSE/SECURE 2007 W tym roku, dzięki współpracy

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 2/2007. U źródeł demokracji Testy programów filtrujących Tomografia sieciowa

ISSN 1509-3603 NR 2/2007. U źródeł demokracji Testy programów filtrujących Tomografia sieciowa ISSN 1509-3603 NR 2/2007 U źródeł demokracji Testy programów filtrujących Tomografia sieciowa O D R E D A K T O R A W kwietniu minęło pięć lat od przeprowadzki NASK do obecnej siedziby przy ulicy Wąwozowej

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 3/2008. Domenowi milionerzy Corporate Firewall O zaletach geowizualizacji

ISSN 1509-3603 NR 3/2008. Domenowi milionerzy Corporate Firewall O zaletach geowizualizacji ISSN 1509-3603 NR 3/2008 Domenowi milionerzy Corporate Firewall O zaletach geowizualizacji O D R E D A K T O R A W Y D A R Z E N I A 3 4 Zaawansowane systemy firewall 6 Świętokrzyskie w sieci 8 Warsztat

Bardziej szczegółowo

Od redaktora. Prof. Krzysztof Malinowski zosta³ dyrektorem NASK ds. naukowych

Od redaktora. Prof. Krzysztof Malinowski zosta³ dyrektorem NASK ds. naukowych W numerze: Wydarzenia, nowości... 2 ICANN: spotkanie w Kuala Lumpur... 7 Hotline przy CERT Polska... 8 Podziemie atakuje... 11 Oferta dla biznesu... 13 Systemy mocnego uwierzytelnienia... 14 Badanie telemarketingowe...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia GRUDZIEŃ 2012, WYDANIE SIÓDME Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny CZERWIEC 2013, WYDANIE DZIESIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY. 2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.EU Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

W numerze: Zaproszenie do Bolimowa... 2

W numerze: Zaproszenie do Bolimowa... 2 W numerze: Zaproszenie do Bolimowa... 2 Sieć wielu możliwości... 3 Nowy system rejestracji domen... 5 Polska.pl od kuchni... 6 Dokąd zmierza SWIFT... 8 Odrzuceni... 10 ICANN opis reformy... 12 Domeny narodowe...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uniwersytetu Trzeciego Wieku Publikacja współfinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 TWORZENIE Uniwersytetu Trzeciego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU W A R S Z A W A 2 0 1 4 PROJEKT II Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Najwyższej

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 1/2009. Kontrola dostępu O czym mówią statystyki Historia złośliwego programu

ISSN 1509-3603 NR 1/2009. Kontrola dostępu O czym mówią statystyki Historia złośliwego programu ISSN 1509-3603 NR 1/2009 Kontrola dostępu O czym mówią statystyki Historia złośliwego programu O D R E D A K T O R A W Y D A R Z E N I A 3 4 Laureat nagrody NASK 5 Usługa Corporate Firewall 6 Dla małych

Bardziej szczegółowo

Wybory. samorządowe. Finis coronat opus. Wywiad z Michałem Stępniewskim, Egzamin radcowski 2013. Projekt zmian Kodeksu Etyki

Wybory. samorządowe. Finis coronat opus. Wywiad z Michałem Stępniewskim, Egzamin radcowski 2013. Projekt zmian Kodeksu Etyki 2 Czerwiec 2013 r. Nr (73) Egzamin radcowski 2013 Projekt zmian Kodeksu Etyki Przepisy i reguły intertemporalne Wybory samorządowe 2013 Umowa deweloperska Foto Borys Skrzyński Zawody prawnicze w Meksyku

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

OTWARŁA NOWE DROGI W NAUCE

OTWARŁA NOWE DROGI W NAUCE Numer 2/2011 ISSN 2081-5964 UWAGA! NOWA STRONA www.uprp.pl PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE PATENTÓW EUROPEJSKICH CORAZ WIĘCEJ OCHRONA WIEDZY TRADYCYJNEJ MODA CZY POTRZEBA Z WOKANDY UP RP CO NIE MOŻE BYĆ ZNAKIEM

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniejsza domena z DNSSEC

Bezpieczniejsza domena z DNSSEC ISSN 1509-3603 NR 2/2012 Bezpieczniejsza domena z DNSSEC Konferencja SECURE 2012 Nadużycia w telefonii NASK szkoli aktywnych seniorów 4 Wydarzenia 4 W skrócie 6 Konferencja SECURE 2012 7 Dzień Bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ:

Bardziej szczegółowo

Numer 120. grudzień 2011. Koniec świata. stawek godzinowych? Street lawyers Radca szuka pracy. On-line 1. Nagrywanie rozpraw pierwsze wrażenia

Numer 120. grudzień 2011. Koniec świata. stawek godzinowych? Street lawyers Radca szuka pracy. On-line 1. Nagrywanie rozpraw pierwsze wrażenia Numer 120 grudzień 2011 Koniec świata stawek godzinowych? Nagrywanie rozpraw pierwsze wrażenia Street lawyers Radca szuka pracy. On-line 1 Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza czwartą edycję konkursu Kryształowe

Bardziej szczegółowo

Innowacje. Bez Granic POLSKA JEST WAŻNYM GRACZEM W EUROPIE UCZNIOWIE BOJĄ SIĘ FIZYKI PROFESJONALIZACJA REGIONALNYCH SIECI TEMATYCZNYCH

Innowacje. Bez Granic POLSKA JEST WAŻNYM GRACZEM W EUROPIE UCZNIOWIE BOJĄ SIĘ FIZYKI PROFESJONALIZACJA REGIONALNYCH SIECI TEMATYCZNYCH Innowacje INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W PO KL Bez Granic UCZNIOWIE BOJĄ SIĘ FIZYKI nr II/ LIPIEC 2011 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagającej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POLSKA

Bardziej szczegółowo

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Przedsiębiorczość na UAM Innowacyjny marketing ewaluacja własności intelektualnej PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD

Bardziej szczegółowo

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem Nr 102/2006 Europejska Wszechnica Samorządowa Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem E-handlowiec zawód przyszłości dla kobiet Zarządzanie projektami wyzwanie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze w Polsce ćwiczenia z zakresu ochrony przed cyberatakiem na infrastrukturę o strategicznym znaczeniu dla państwa s.4

Pierwsze w Polsce ćwiczenia z zakresu ochrony przed cyberatakiem na infrastrukturę o strategicznym znaczeniu dla państwa s.4 Nr 2 - Wrzesień 2012 Pierwsze w Polsce ćwiczenia z zakresu ochrony przed cyberatakiem na infrastrukturę o strategicznym znaczeniu dla państwa s.4 W NUMERZE: IX Konferencja WOLNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO s.3

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

O cyfryzacji czasopism

O cyfryzacji czasopism Biuletyn Polskiego Towarzystwa Informatycznego W tym numerze ISSN 0860-2158 Nr 2/2014 (maj-czerwiec 2014) Wydarzenia... 2 Edukacja Informatyczna... 3 Czy chcemy legitymacji członkowskiej PTI?... 4 O cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BIULETYN Nr 2 (7)/2013 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI: Strony: 2 Słowo wstępne 3 Usprawnienie systemu kontroli zarządczej w urzędzie gminy przy wykorzystaniu wsparcia

Bardziej szczegółowo