Informacja o stanie zaawansowania inwestycji realizowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie zaawansowania inwestycji realizowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego"

Transkrypt

1 Informacja o stanie zaawansowania inwestycji realizowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Opracowanie przygotowane przez Departament Rozwoju Regionalnego na podstawie informacji przekazanych przez merytorycznie właściwe Departamenty nadzorujące realizację poszczególnych inwestycji Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Kwiecień 2015 r. 1

2 Spis treści I. Departament Infrastruktury Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej Remont elewacji dwóch budynków internatów oraz przebudowa obecnej portierni w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu Modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Przebudowa drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej Wysoka Łąka w Kowarach... 8 II. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) do granic Wrocławia (ul. Buforowa) Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich Nabycie gruntów pod budowę przyszłej obwodnicy Kątów Wrocławskich Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 od drogi krajowej nr 30 do autostrady A Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 Etap I Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 Etap III południowo wschodnie obejście Bolesławca w ciągu drogi wojewódzkiej nr Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock - Kowary Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 354 na odcinku Sieniawka Bogatynia/Zatonie w tym przebudowa dwóch obiektów mostowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od ronda w miejscowości Żerniki Wrocławskie do węzła autostradowego Wrocław Wschód w miejscowości Krajków Aktualizacja danych o drogach wojewódzkich wraz z dostawą oprogramowania dla potrzeb systemu referencyjnego oraz ewidencji dróg wojewódzkich Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie: chodników, odwodnienia drogi, zatok autobusowych, skrzyżowań dróg, sygnalizacji świetlnej, murów oporowych, małych obiektów mostowych oraz przebudowa i budowa krótkich odcinków dróg wojewódzkich Dokumentacja przyszłościowa Modernizacja mostów w tym po kontroli NIK Dolnośląski program przebudowy i remontów dróg wojewódzkich Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska

3 18. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska Świdnicka Noworudzka 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim Przebudowa ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda - odcinkami Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie - Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94) Budowa małej obwodnicy Świdnicy Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w m. Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381- Etap III Budowa obwodnicy Szczawna Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska Podzadanie: Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg wojewódzkich w obszarze korytarza drogi przedsudeckiej Zadanie: Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego w obszarze Gór Bystrzyckich i Orlickich Podzadanie: Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 389 w km od do km na odcinku Mostowice Spalona Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzyce - Zatonie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów - Ciechanów Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr III. Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Zachowanie obszarów chronionych- wieża widokowa na Użytku Ekologicznym Przemkowski Bagno- Przemkowski Park Krajobrazowy Łagiewniki - remont zbiornika, gm. Łagiewniki Nieszkowice - odbudowa zbiornika p/pow. gm. Strzelin

4 4. Nieszków - odbudowa zbiornika, gm. Ziębice Skidniów Pękoszów zabezpieczenie przed wodami przesiąkowymi gm. Kotla Zbiornik Stradomia - remont, gm. Syców Ścinawa modernizacja wału p/pow. rz. Odry w km gm. Ścinawa Śląski Rów zad. 3-odbudowa i modernizacja koryta rzeki, przepompownia gm. Góra Tarnawka - odbudowa koryta potoku gm. Żarów Włosienica - odbudowa koryta cieku, gm. Platerówka IV. Departament Spraw Społecznych Modernizacja dziedzińca,placów wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów V. Departament Zdrowia i Promocji Województwa Modernizacja i rozbudowa wraz z doposażeniem obiektu Leśne na potrzeby ośrodka ftyzjatrycznego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich Dolnośląskie e-zdrowie Etap II Elektroniczna Dokumentacja Medyczna "Dolnośląskie e-zdrowie etap 3 - Elektroniczny Rekord Pacjenta, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: Rozwój" Mały DolnoŚlązak - program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego Budowa nowego szpitala wojewódzkiego we Wrocławiu Budowa\modernizacja infrastruktury budynków ZOL Dolnośląskiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim etap II Budowa pracowni propagacji i modyfikacji komórek do wykorzystania w medycynie regeneracyjnej o standardzie GMP

5 Inwestycje realizowane przez Samorząd Województwa I. Departament Infrastruktury 1. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dolnośląskie Na terenie wszystkich powiatów Województwa Dolnośląskiego Całkowita wartość projektu (w PLN) ,00 Kwota finansowania z BWD (w PLN) ,30 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Wrzesień 2008 Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Czerwiec 2015 Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Zakończono budowę części pasywnej regionalnej sieci szerokopasmowej Województwa Dolnośląskiego, w tym: budowę 94 linii optotelekomunikacyjnych o łącznej długości trasowej ,7 m, budowę 9 węzłów szkieletowych (WS), budowę 82 węzłów dystrybucyjnych (WD), budowę 72 węzłów dostępu do sieci (pasywnych punktów styku), budowę 2 centrów zarządzania siecią (Centrum Zarządzania Siecią we Wrocławiu i zapasowe Centrum Zarządzania Siecią w Świdnicy), budowę 2 punktów wymiany ruchu UXP, budowę 2 punktów styku z Wielkopolską Siecią Szerokopasmową. 5

6 Wyłoniono Operatora Infrastruktury DSS w postępowaniu realizowanym w oparciu o ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Podpisanie umowy z Operatorem Infrastruktury będzie przedmiotem decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego planowany termin - do końca marca Zrealizowano wydatki na kwotę ,06 PLN Pozostała do zapłacenia kwota ,94 PLN brutto w tym ,00 PLN brutto dla Wykonawcy za zaprojektowanie i wykonanie regionalnej sieci szerokopasmowej Województwa Dolnośląskiego realizowanych w miesiącu kwiecień 2015 r. w Podpisanie umowy z Operatorem Infrastruktury i rzekazanie Operatorowi Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej infrastruktury w celu wyposażenia w sprzęt aktywny i dalszego zarządzania siecią. 2. Remont elewacji dwóch budynków internatów oraz przebudowa obecnej portierni w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu dolnosląskie Wrocław Wrocław Wrocław Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Marzec 2014 r. Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Sierpień 2015 r. 6

7 Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Wykonano projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz uzyskano decyzję pozwolenie na budowę ,00 Wykonano program funkcjonalno-użytkowy na podstawie umowy nr DT-I/85/14 zawartej w dniu 3 lutego 2014 r. Przekazanie wykonawcy placu budowy. Rozpoczęcie robót budowlanych (ustawienie rusztowań, wykonanie robót ziemnych dotyczących izolacji przeciwwilgociowych pionowych. 3. Modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dolnośląskie Wrocław Wrocław Wrocław Całkowita wartość projektu (w PLN) ,00 Kwota finansowania z BWD (w PLN) ,00 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Październik 2013 r. Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Sierpień 2015 r. Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Wykonano wszystkie roboty demontażowe i wyburzenia, wykonano nowoprojektowane ściany. 7

8 ,00 Zostanie rozpoczęte wykonywanie warstw posadzkowych, kontynuacja wymiany stolarki okiennej, roboty instalacyjne ( montaż kanalizacji, wykonanie instalacji hydrantowej, instalacji c.o. wentylacji mechanicznej) roboty związane z wymianą instalacji elektrycznych i niskoprądowych. 4. Przebudowa drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej Wysoka Łąka w Kowarach dolnośląskie jeleniogórski Kowary Kowary Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Marzec 2014 r. Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Czerwiec 2015 r. Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Dokumentacja budowlana, pozwolenie na budowę, wyłoniony wykonawca i inspektor nadzoru. Stan postępu finansowego dokonany 5 623,00 8

9 Czyszczenie rowów i udrażnianie kanalizacji deszczowej. II. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu 1. Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 DOLNOŚLĄSKIE WROCŁAWSKI DŁUGOŁĘKA, CZERNICA WROCŁAW Całkowita wartość projektu (w PLN) Zabezpieczone aktualnie w WPF Wartość całej inwestycji zł Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego dokonany Środki finansowe zostały wydatkowane na odszkodowania za grunty oraz częściową zapłatę za prace przedprojektowe W roku 2010 uzyskano pozwolenia na budowę dla odcinków drogi o łącznej długości 4,7 km (od drogi na Śliwice do włączenia do DK 8). W związku z objęciem ochroną w formie obszaru Natura 2000 Lasy Grędzińskie fragmentu doliny Widawy, przez który przebiega zadanie, należy uzyskać nową decyzję środowiskową na około 5 km (od ronda na drodze nr 455 do drogi na Śliwice) 9

10 Stan postępu finansowego dokonany Trwa postępowanie odszkodowawcze w stosunku do 1 nieruchomości - własność osoby prywatnej ze względu na odwołanie strony do organu II instancji czyli Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) do granic Wrocławia (ul. Buforowa) DOLNOŚLĄSKIE WROCŁAWSKI WROCŁAW Całkowita wartość projektu (w PLN) Zabezpieczone aktualnie w WPF Wartość całej inwestycji zł Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego dokonany Biuro projektowe opracowało 6 wariantów przebiegu planowanej drogi, w tym jeden w wariancie zgodnym z MPZP przechodzącym przez miejscowość Wysoka. Stan postępu finansowego dokonany

11 Trwają prace projektowe. Aktualny termin realizacji umowy to r. Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 DOLNOŚLĄSKIE DZIERŻONIOWSKI DZIERŻONIÓW, PIESZYCE, BIELAWA, PIŁAWA GÓRNA Całkowita wartość projektu (w PLN) Środki aktualnie zabezpieczone w WPF Wartość całej inwestycji zgodnie z kosztorysem zł Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W 2014 r. roku zapłacono odszkodowanie za grunty dla 291 działek pod przyszłą obwodnicę Dzierżoniowa wg podziału: zadanie 1 od DW nr 382 do DW nr 384, dł. ok. 6 km, zadanie 2- od DW nr 384 do DW nr 383 dł. ok. 3 km, zadanie 3 od DW nr 383 do DW nr 382 dł. ok. 3km

12 W roku 2015 planuje się wypłatę odszkodowań za 8 działek. Zadanie (wybrane etapy) planowane do realizacji w ramach RPO Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich DOLNOŚLĄSKIE ŚREDZKI, TRZEBNICKI, WOŁOWSKI, WROCŁAWSKI MIĘKINIA, KOSTOMŁOTY, OBORNIKI ŚLĄSKIE, TRZEBNICA, BRZEG DOLNY, KĄTY WROCŁAWSKIE Całkowita wartość projektu (w PLN) Środki zabezpieczone aktualnie w WPF Wartość całej inwestycji Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Prowadzono prace przedprojektowe w zakresie opracowania koncepcji: - połączenie od autostrady A4 do DK 94 w m. Błonie - połączenie DW 340 z drogą S5 w rejonie Żmigrodu Realizacja w/w prac przedprojektowych uzupełnia połączenia drogowe pozostających pod zarządem GDDKiA /A4, S5, 94/ podjęto decyzję odejścia od kontynuacji projektowania. - połączenie DW nr 340 w m. Bukowice z drogą S5 w węźle Trzebnica - połączenie dróg wojewódzkich nr 347 i 346 w m. Kąty Wrocławskie Trwają prace związane z ich opracowaniem Połączenie DW nr 340 w m. Bukowice z drogą S5 w węźle 12

13 realizowanych w miesiącu kwiecień 2015 r. w Trzebnica - Trwają prace przedprojektowe 2. Połączenia dróg wojewódzkich nr 347 i 346 w m. Kąty Wrocławskie prace przedprojektowe zakończone. Uzyskanie decyzji środowiskowej planowane jest na W roku 2015 nastąpią końcowe płatności za prace przedprojektowe. 5. Nabycie gruntów pod budowę przyszłej obwodnicy Kątów Wrocławskich DOLNOŚLĄSKIE WROCŁAWSKI KĄTY WROCŁAWSKIE Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Zobowiązanie wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kąty Wrocławskie. W 2014 roku wypłacono 1 odszkodowanie na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami za 3 działki przewidziane pod tą inwestycję Nie przewiduje się do roku 2020 robót 13

14 budowlanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego. 6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 od drogi krajowej nr 30 do autostrady A-4 DOLNOŚLĄSKIE LUBAŃSKI, BOLESŁAWIECKI LUBAŃ, NOWOGRODZIEC Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Roboty budowlane zostały zakończone, odebrane i rozliczone. obejście Godzieszowa odcinki drogi wojewódzkiej nr 296 na terenie gminy Lubań (Henryków Lubański Pisarzowice) W latach realizowano wykup gruntów W roku 2015 kontynuowany jest wykup gruntów w ramach wartości zadania. 14

15 7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 Etap I DOLNOŚLĄSKIE BOLESŁAWIECKI BOLESŁAWIEC Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Roboty budowlane realizowane w latach zostały zakończone, odebrane i rozliczone. Przebudowa drogi obejmowała odcinek od km do km na odcinku Kozów-Stara Oleszna-Trzebnica-Golnice. W latach realizowano wykup gruntów W roku 2015 kontynuowany jest wykup gruntów w ramach wartości zadania. 8. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 Etap III południowo wschodnie obejście Bolesławca w ciągu drogi wojewódzkiej nr

16 DOLNOŚLĄSKIE BOLESŁAWIECKI BOLESŁAWIEC Całkowita wartość projektu (w PLN) Środki zabezpieczone aktualnie w WPF Wartość całkowita inwestycji zł + wykup gruntów Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Dokumentacja projektowa została opracowana w latach W roku 2014 wypłacono odszkodowanie za 27 działek Trwają wypłaty odszkodowań za 44 działki. Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na III kwartał 2015roku. 9. Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock - Kowary DOLNOŚLĄSKIE Jeleniogórski Mysłakowice, Kowary 16

17 Całkowita wartość projektu (w PLN) Środki zabezpieczone aktualnie w WPF Wartość całkowita inwestycji Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Dokumentacja dla etapu I uzyskała decyzję ZRiD w dniu r. Dnia r. decyzja ZRID dla etapu I stała się ostateczna. Dokumentacja dla etapu II ze względu na spadek znaczenia linii kolejowych i możliwość przekroczenia ich w jednym poziomie została najpierw wstrzymana, a następnie od niej odstąpiono, gdyż nie zasadnym byłoby kontynuowanie prac projektowych z budową wiaduktów nad liniami kolejowymi i ponoszeniem z tego tytułu kosztów realizowanych w miesiącu kwiecień 2015 r. w W roku 2015 trwa wypłata odszkodowań w ramach środków zabezpieczonych w WPF. 10. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 354 na odcinku Sieniawka Bogatynia/Zatonie w tym przebudowa dwóch obiektów mostowych DOLNOŚLĄSKIE ZGORZELECKI BOGATYNIA 17

18 Całkowita wartość projektu (w PLN) Środki zabezpieczone w WPF Całkowita wartość inwestycji: Most w km w m. Turoszów Most w km w m. Turoszów Przebudowa drogi (7 km) Wykup gruntów Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie przebudowy mostu w ciągu DW 354 w km w m. Turoszów z terminem zakończenia w roku Informacja o bieżących działaniach realizowanych w miesiącu kwiecień 2015 r. w 1. Trwają roboty budowlane w zakresie mostu w km w m. Turoszów wartość inwestycji 5,7 mln zł 2. Trwają prace przygotowawcze w zakresie opracowania SIWZ związane z przebudową mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 354 w km w m. Turoszów. Trwają przygotowania do wykupu gruntów. Środki na przebudowę mostu w km oraz przebudowę drogi nie ujęte w WPF. Zadanie planowane do dofinansowania w ramach INTERREG. 11. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od ronda w miejscowości Żerniki Wrocławskie do węzła autostradowego Wrocław Wschód w miejscowości Krajków DOLNOŚLĄSKIE WROCŁAWSKI 18

19 SIECHNICE Całkowita wartość projektu (w PLN) Wartość zadania bez robót budowlanych Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Wypłata odszkodowania za przejęte działki na poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 395. W roku 2013 zakończono remont drogi wojewódzkiej nr 395 odcinkami 6,1 km o wartości 7,2 mln zł W roku 2015 planowany jest dalszy wykup gruntów w ramach wartości zadania. Środki finansowe na przebudowę drogi nie przewidziane w WPF. 12. Aktualizacja danych o drogach wojewódzkich wraz z dostawą oprogramowania dla potrzeb systemu referencyjnego oraz ewidencji dróg wojewódzkich DOLNOŚLĄSKIE Całkowita wartość projektu (w PLN)

20 Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W roku 2014 został przygotowany opis przedmiotu zamówienia dla w/w zadania. Trwają prace nad aktualizacją systemu referencyjnego założonego na drogach wojewódzkich w 2009 r. W ramach aktualizacji pozyskiwane są dane o drogach powiatowych i gminnych krzyżujących się z drogami wojewódzkimi. Weryfikowana jest lokalizacja punktów referencyjnych na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi. Przewidywany termin ogłoszenia przetargu na realizację zadania II kwartał Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie: chodników, odwodnienia drogi, zatok autobusowych, skrzyżowań dróg, sygnalizacji świetlnej, murów oporowych, małych obiektów mostowych oraz przebudowa i budowa krótkich odcinków dróg wojewódzkich DOLNOŚLĄSKIE Całkowita wartość projektu (w PLN)

21 Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Informacja o bieżących działaniach realizowanych w miesiącu kwiecień 2015 r. w W ramach w/w zadania realizowane są zadania z zakresu przebudowy około 35 km dróg, 5 km infrastruktury drogowej oraz obiekty inżynierskie. Ich ilość uzależniona jest od ukształtowana terenu, aktualnych cen rynkowych i zakresu rzeczowego. W roku 2015 zaplanowanych jest 14 podzadań: 1. Zawarte umowy - trwa realizacja: przebudowa ul. Słupieckiej DW 381 w Nowej Rudzie budowa chodnika w m. Jodłownik DW 384 budowa ciągu komunikacyjnego ul. Kościuszki w Bolesławcu DW 297 budowa czteropasmowej drogi łączącej wschodni koniec ul. Koreańskiej z czteropasmowa obwodnicą Tyńca 2. Trwa przygotowanie zadania w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego: budowa chodnika w m. Strupina i m. Lubomin DW 376 przebudowa zatoki autobusowej i chodnika DW 382 w m. Grodziszcze budowa DW 448 w m. Goszcz korekta łuku budowa nowego odcinka DW 350 korekta łuku przebudowa DW 390 w m. Złoty Stok przebudowa kanalizacji deszczowej DW 381 w m. Nowa Ruda 14. Dokumentacja przyszłościowa 21

22 DOLNOŚLĄSKIE Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji dla zadań: - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 przy ul. Kamiennogórskiej w Kaczorowie 15. Modernizacja mostów w tym po kontroli NIK DOLNOŚLĄSKIE 22

23 Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany realizowanych w miesiącu kwiecień 2015 r. w W ramach zadania w latach planuje się przebudowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej - nr 363 w km w m. Luboradz - nr 350 km w m. Parowa nad Potokiem Czerna Wielka - nr 328 km w m. Stara Kraśnica - nr 328 km w m. Stara Kraśnica (zadanie planowane do dofinansowania z budżetu państwa) - budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 273 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu DW nr 292 w km w m. Głogów 16. Dolnośląski program przebudowy i remontów dróg wojewódzkich DOLNOŚLĄSKIE Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN)

24 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W ramach zakończonych 80 zadań (w latach ) wybudowano około 46,8 km chodników, 24 zatoki autobusowe, 38,9 drogi, wybudowano 5 sygnalizacji. Na zadania inwestycyjne zawarto 111 porozumień. Łączna wartość tych inwestycji to ponad 69 mln zł. Realizowano je w większości przypadków w proporcji 50 % budżet Województwa/ 50 % jednostka samorządu terytorialnego. Informacja o bieżących działaniach realizowanych w miesiącu kwiecień 2015 r. w W ramach w/w zadania realizuje się zadania z zakresu budowy i przebudowy chodników realizowanych w zastępstwie inwestorskim przez JST. W rok 2015 planuje się realizację: 16 nowych zadań w ramach VI edycji programu, kontynuację 31 zadań z poprzednich edycji programu oraz wykup gruntów dla 6 zadań 17. Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska DOLNOŚLĄSKIE Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN)

25 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Informacja o bieżących działaniach realizowanych w miesiącu kwiecień 2015 r. w W ramach w/w zadanie realizowane są zadania z zakresu przebudowy dróg, mostów i infrastruktury drogowej. W latach planuje się realizację zadań dofinansowanych z budżetu Państwa w wysokości 50% wartości zadania. Zabezpieczonych z BWD -4 zadania z zakresu przebudowy mostów wartość zadań 11,21 mln zł; BWD 1,44 mln zł w roku 2015, 4,17 w roku zadanie budowa ronda w m. Strzelin wartość zadania 6,89 mln zł; BWD 0,1mln zł w roku 2015; 1,6 w roku 2016; pomoc finansowa 0,1mln zł w roku 2015; 1,6 w roku zadań z zakresu przebudowy dróg -wartość zadań 77,70 mln zł; BWD 22,98 mln zł rok 2015, 13,87 mln zł rok 2016; 2,00 mln zł rok 2017 Planowane w roku 2015 drogi do przebudowy to: Struga Lubomin Stary Śleszów Świdnica ul. Wałbrzyska Dziwiszów - 338, 339 Stary Wołów, Wołów Pełcznica Rajczyn Bożeń Nowa Ruda Włodowice Chwaliszów Stare Bogaczowice Ludwikowice Srebrna Góra Strupina Skokowa Droszów 25

26 18. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska Świdnicka Noworudzka 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim DOLNOŚLĄSKIE WAŁBRZYSKI WALIM Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W dniu 26 września 2013 r. przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego zostały podjęte uchwały: o w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie Gminy Walim na podstawie której, Dolnośląskie powierza Gminie Wałbrzych w latach realizację w/w zadania oraz przyznaje Gminie Wałbrzych dotacji celowej w kwocie zł. Pomoc finansowa została w 2014 roku przekazana w wysokości ,99 zł. W roku 2015 planowane jest przekazanie pozostałej kwoty. o w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wałbrzych na realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 w granicach administracyjnych m. Wałbrzych - na podstawie której, Dolnośląskie udziela Gminie Wałbrzych w roku 2014 pomocy finansowej w kwocie zł. Dotacja celowa została w 2014 roku przekazana w wysokości ,53. W roku 2015 planowane jest przekazanie pozostałej kwoty Zadanie jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia w roku W roku 2014 rozpoczęto roboty budowlane w ramach zadania wykonano warstwę wiążącą Trwają roboty budowlane. W roku 2015 planowany 26

27 realizowanych w miesiącu kwiecień 2015 r. w jest również wykup gruntów. 19. Przebudowa ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda - odcinkami DOLNOŚLĄSKIE ŚWIDNICKI ŚWIDNICA Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W dniu 19 grudnia 2013 r. przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego została podjęta uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miastu Świdnica realizacji w/w zadania będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego. Na jej podstawie powierzono Gminie Miastu Świdnica realizację zadania. W roku 2014 dokonano aktualizacji dokumentacji. Zadanie w roku 2014 finansowane z budżetu Gminy Miejskiej Świdnica. realizowanych w miesiącu kwiecień 2015 r. w Zadanie realizowane przez Gminę Świdnica w zastępstwie inwestorskim. Przewidywany termin ogłoszenia przetargu na realizację zadania II kwartał

28 20. Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami Dolnośląskie wrocławski Siechnice, Czernica Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) ,12 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w 2013 roku: 1. dwupoziomowe skrzyżowanie z drogą 94 (w tym odcinek nowej drogi o długości ok. 1km) wraz z budową wiaduktu nad liniami kolejowymi nr 277 Opole Groszowice-Wrocław Brochów i nr 764 Wrocław Brochów 2. odcinek od ul. Kościuszki w Siechnicach od ul. Odrzańskiej w Łanach (w tym trzy mosty i dwie estakady) w km 0+717,61 do (odcinek o długości 5,59 km oraz liczne obiekty inżynierskie (most w km nad rzeką Oławą, most w km przed Polderem Oławka, estakada w km oraz w km nad terenem zalewowym Odry, most w km nad rzeką Odrą, wiadukt w km nad ul. Odrzańską w Łanach) 3. odcinek od ul. Odrzańskiej w Łanach wraz z budową ronda na drodze wojewódzkiej nr 455 Dla wszystkich odcinków uzyskano decyzje administracyjne umożliwiające użytkowanie wybudowanych w ramach inwestycji dróg, mostów i innych obiektów inżynierskich

29 wypłaty odszkodowań za grunty oraz kompensaty przyrodnicze. 21. Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie - Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94) Dolnośląskie wrocławski Siechnice Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) ,15 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Roboty budowlane na ukończeniu. W ramach zadania przewidziano między innymi wykonanie następujących robót budowlanych: - jezdnię południową o długości 5002 m - jezdnię północną o długości 765 m - przebudowę ul. Kolejowej w Iwinach o długości 476 m - przebudowę ul. Zacharzyckiej (droga powiatowa) o długości 210 m - ciągi pieszo-rowerowe o długości 5002 m - chodniki o długości 515 m - ekrany akustyczne o długości 363 m - ekrany środowiskowe o długości 285 m - obiekty inżynierskie nad liniami PKP w ilości 2 szt. - jeden obiekt nad ciekami wodnymi - zbiorniki odparowujące w ilości 4 szt. - usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą Dla większości odcinków uzyskano decyzje administracyjne umożliwiające użytkowanie wybudowanych w ramach inwestycji dróg. 29

30 realizowanych w miesiącu kwiecień 2015 r. w ramach projektu Termin zakończenia robót budowlanych planowany jest na r. Kontynuacja nabywania gruntów. 22. Budowa małej obwodnicy Świdnicy Dolnośląskie świdnicki Świdnica Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) ,35 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Roboty budowlane zostały zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania wykonano między innymi: - roboty drogowe budowa nowej drogi dwujezdniowej o dł. 3,094 km (236,80 m 2 dla dróg o KR1 oraz ,80 m 2 dla trasy głównej o KR4) - drogi serwisowe o nawierzchni z kruszywa łamanego ,00 m 2 Wypłata odszkodowań za grunty (W 2014 roku wypłacono odszkodowania dla 9 właścicieli działek.)

31 Kontynuacja nabywania gruntów. 23. Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 dolnośląskie górowski i lubiński Jemielno i Rudna Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) ,98 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Roboty budowlane zostały zakończone w 2012 roku i przekazane do użytkowania. W ramach zadania został wybudowany most przez rzekę Odrę o dł. 525,50 mb oraz drogi dojazdowe do mostu dł. 1,17 km Wypłata odszkodowań za grunty. 31

32 24. Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi dolnośląskie wołowski Brzeg Dolny Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) ,56 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Roboty budowlane zakończone i odebrane oraz przekazane do użytkowania w 2013 r. W roku 2014 zakończono rozliczenie finansowe z Wykonawcą. W ramach zadania wykonano między innymi: most w Brzegu Dolnym o długości całkowitej obiektu 535 m (w osiach podpór) most na rzece Jeziorce o długości całkowitej 80,7 m (w osiach podpór) drogami dojazdowymi o długość ok. 6,7 km rondo na skrzyżowaniu z istniejącą droga wojewódzką nr 341 drogi serwisowe 28 przepustów i przejść dla zwierząt ciąg pieszo-rowerowy o szer. 3,5 m na całej długości trasy głównej W 2014 roku wypłacono odszkodowanie za 15 działek Kontynuacja wypłaty odszkodowań za grunty. 32

33 25. Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w m. Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 dolnośląskie ząbkowicki Ząbkowice Śląskie Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) ,61 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Roboty budowlane zostały zakończone i rozliczone. W ramach zadania zostały wykonane między innymi: most nad rzeką Budzówką trzyprzęsłowy o długości 65 m droga klasy Z jednojezdniowa dł. 3,05 km drogi serwisowe przebudowa fragmentu drogi wojewódzkiej nr 382 wraz z budową ronda przebudowa drogi krajowej nr 8 na długości 0.51 km (włączenie budowanej drogi) wraz z budową skrzyżowania, Częściowy wykup gruntów (w 2014 roku wypłacono odszkodowanie za 9 działek) Kontynuacja nabywania gruntów. 33

34 26. Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381- Etap III dolnośląskie kłodzki Nowa Ruda Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) ,07 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Roboty budowlane zostały zrealizowane i oddane do użytkowania. W ramach zadania wykonano między innymi: odcinek obwodnicy dł. 1,887 km wraz z małym rondem w obszarze skrzyżowania z ulicą Główną w Ludwikowicach Kłodzkich, droga serwisowa z podłączeniami dróg dojazdowych długość: 1,836 km o nawierzchni tłuczniowej droga przejazdowa przez obwodnicę łącząca istniejącą ulicę Stara Droga z drogą serwisową, dł. 0,189 km chodniki w obrębie ronda w Ludwikowicach + ciąg pieszo-jezdny przy południowej stronie ronda: łączna powierzchnia: 906,5 m 2 obiekt mostowy (wiadukt łukowy eliptyczny) wykonanie nad drogą wojewódzką nr 381 komunikujący ulicę Świdnicką z ulicą Stara Droga, Częściowy wykup gruntów Do wypłaty zostało odszkodowanie za 1 działkę, gdzie decyzja odszkodowawcza jest w odwołaniu u Ministra Infrastruktury i Rozwoju. 34

35 27. Budowa obwodnicy Szczawna Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 Dolnośląskie wałbrzyski Szczawno Zdrój, Stare Bogaczowice Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) ,23 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Roboty budowlane zakończone w 2013 r. Droga oddana do użytkowania. W ramach inwestycji wykonano między innymi: obwodnica o dł. 2,1 km, klasy G2/2 dwujezdniowa z rondem i klasy G1 jednojezdniowa o dł. 0,338 km, wyposażona w chodniki z kostki betonowej, ścieżkę rowerową asfaltową, zatoki autobusowe z kostki kamiennej, bariery energochłonne i balustrady, bariery chroniące ruch pieszy, oznakowanie pionowe i poziome, rowy drogowe łącznice o nawierzchni bitumicznej o długościach 0,206 km, 0,448 km z rondem, 0,338 km z rondem droga transportu rolnego tłuczniowa o dł. ca 1,492 km wiadukt o konstrukcji powłokowo-gruntowej o dł. 35,72 m, szer. 11,00 m, wys. 5,07 m wiadukt skrzynkowy z prefabrykatów żelbetowych klasa A+Stanag 150 o dł. 32,70 m, szer. 4,50 m, wys. 2,70 m W 2014 r. realizacja projektu została zakończona i rozliczona końcowo przez IZ RPO

36 realizowanych w miesiącu kwiecień 2015 r. w Do wypłaty pozostało odszkodowanie dla jednej nieruchomości i aktualnie trwa procedura mająca na celu ustalenie odszkodowania dla PKP. 28. Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska Podzadanie: Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg wojewódzkich w obszarze korytarza drogi przedsudeckiej Dolnośląskie Lwówecki. Bolesławiecki Lwówek Śląski, Bolesławiec Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W kwietniu 2015 r. w ramach podzadania planowane jest rozstrzygnięte postępowania przetargowego. Przedmiotem zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji na realizację robót budowlanych związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Bolesławiec Lwówek Śląski w km ok i realizacja robót budowlanych. Wartość zamówienia 47 mln zł. 36

37 Trwa uzgadnianie warunków umowy z Wykonawcą. 29. Zadanie: Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego w obszarze Gór Bystrzyckich i Orlickich Podzadanie: Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 389 w km od do km na odcinku Mostowice Spalona Dolnośląskie kłodzki Bystrzyca Kłodzka Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W 2014 r. wyłoniono wykonawcę prac budowlanych. Przebudowa drogi o łącznej długości 4,7 km mieści się w istniejącym pasie drogi nr 389. Ze względu na konieczność dowiązania wysokościowego jezdni do istniejącego przyległego terenu przewiduje się na długości 0,4 km odcinki na których istniejąca konstrukcja zostanie przebudowana. Przebudowa pozostałych odcinków jezdni polegać będzie na poszerzeniu jezdni o około 1,0m i osiągnięcia szerokości 5,5m. Wykonano częściowe roboty budowlane Kontynuacja robót budowlanych. Roboty 37

38 planowane do zakończenia r. 30. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzyce - Zatonie Dolnośląskie zgorzelecki Bogatynia, Zgorzelec Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) ,98 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Wypłacono odszkodowanie za 2 działki na rzecz osób fizycznych. Efekt rzeczowy: - przebudowana droga na dł. 14,19 km - wybudowany nowy most nad rzeką Witką - przebudowany wiadukt nad linią kolejową Kontynuacja wypłaty odszkodowań za grunty. 38

39 31. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki dolnośląskie dzierżoniowski Dzierżoniów, Łagiewniki Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) ,47 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania Roboty budowlane zostały zakończone rzeczowo i przekazane do rzeczowego - dokonany eksploatacji. Trwają rozliczenia finansowe zapłata faktury końcowej przewidywana jest w I kwartale 2015 r. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: jezdnia bitumiczna na obwodnicach Sieniawki i Uciechowa oraz na odcinku przebudowywanej drogi po dotychczasowym śladzie G1/2, dł. 15,35 km, ciąg pieszo jezdny dł. 3,63 km, drogi serwisowe dł. 1,96 km, jezdnie bitumiczne łączące DW z istniejącym układem drogowym dł. łączna 1,1 km, Częściowa wypłata odszkodowań za grunty Kontynuacja wypłaty odszkodowań za grunty. 32. Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry dolnośląskie dzierżoniowski 39

40 Dzierżoniów Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Wykonanie częściowych prac projektowych. Nabywanie gruntów. - Budowa obejścia Osetna Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone realizowanych w miesiącu kwiecień 2015 r. w ramach projektu Zadanie planowane do realizacji w formule zaprojektuj/zoptymalizuj wybuduj przy udziale środków RPO Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 Budowy obejścia miejscowości Irządze i Luboszyce w ciągu drogi nr 323 Kontynuacja nabywania gruntów. Trwa przygotowanie dokumentów przetargowych w celu wyłonienia wykonawcy w/w prac. 33. Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów - Ciechanów Dolnośląskie lubiński Rudna 40

41 Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Wykonano częściowe prace projektowe realizowanych w miesiącu kwiecień 2015 r. w Zadanie planowane do realizacji w formule zaprojektuj/zoptymalizuj wybuduj przy udziale środków RPO Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 wraz z budową obejść m. Studzionki, Brodowice, Nieszczyce Budowa obejścia miejscowości Rynarcice w ciągu drogi nr 323 Trwa przygotowanie dokumentów przetargowych w celu wyłonienia wykonawcy w/w prac. 34. Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 Dolnośląskie wołowski, średzki Brzeg Dolny, Miękinia Całkowita wartość projektu (w PLN)

42 Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Wykonanie projektu budowlanego. Wybrano Wykonawcę na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wyłoniono Inżyniera Kontraktu dla odcinka od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D. Nabycie gruntów. Przejęto wszystkie 61 działek. Wypłacono odszkodowanie za 36 nieruchomości (57 działek), pozostałe w toku (do wyjaśnienia sprawy spadkowe) Zadanie planowane do dofinansowania w ramach RPO dla odcinków: odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 341 w m. Brzeg Dolny do drogi powiatowej 1289D (na Wołów), od drogi powiatowej nr 1289D do drogi wojewódzkiej nr 340 m. Bukowice. Kontynuacja wypłat odszkodowań za grunty oraz przygotowanie procedury przetargowej w formule zaprojektuj i wybuduj na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. III. Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych 1. Zachowanie obszarów chronionych- wieża widokowa na Użytku Ekologicznym Przemkowski Bagno- Przemkowski Park Krajobrazowy Dolnośląskie Polkowice 42

43 Przemków Obręb Ostaszów Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) zł zł Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Listopad 2014 Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Kwiecień 2015 Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany wykonane wykopy, wylane fundamenty, słupy i kotwy, rozpoczęty montaż wieży stalowej. zaangażowane środki zł W miesiącu kwietniu planowany jest całkowity montaż konstrukcji stalowej wieży, dokonanie prób wytrzymałościowych i odbiorów technicznych. Wykonanie uporządkowania najbliższej okolicy wieży. Prace są bardzo utrudnione ze względu na brak niskich temperatur, grunt na terenie bagiennym nie zamarza, co bardzo utrudnia prowadzenie robót. Teren jest zalany wodą. 2. Łagiewniki - remont zbiornika, gm. Łagiewniki dolnośląskie dzierżoniowski Łagiewniki Łagiewniki 43

44 Całkowita wartość projektu (w PLN) tys.zł (zgodnie z ZKZI z dn r.; w przygotowaniu wynikowe ZKZI) Kwota finansowania z BWD (w PLN) - Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) r r. Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W marcu 2015r. zakończono roboty budowlane, wykonano remont zbiornika o poj. 310,0 tys.m 3 (budowla przelewowo -upustowa, zapora ziemna) tys.zł W kwietniu 2015r. zaplanowano odbiór robót. 3. Nieszkowice - odbudowa zbiornika p/pow. gm. Strzelin dolnośląskie strzeliński Strzelin Nieszkowice Całkowita wartość projektu (w PLN) tys.zł (zgodnie z ZKZI z dn r.; w przygotowaniu wynikowe ZKZI) Kwota finansowania z BWD (w PLN) - 44

45 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) r r. Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W 2014r. zakończono roboty budowlane, wykonano odbudowę zbiornika przeciwpowodziowego o pojemności 5,7 tys. m tys.zł Złożenie wniosku o płatność końcową. 4. Nieszków - odbudowa zbiornika, gm. Ziębice dolnośląskie Ząbkowice Śląskie Ziębice Ziębice Całkowita wartość projektu (w PLN) tys.zł (zgodnie z ZKZI z dn r.; w przygotowaniu wynikowe ZKZI) Kwota finansowania z BWD (w PLN) - Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) r r. 45

46 Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W marcu 2015r. zakończono roboty budowlane. Wykonano remont zbiornika o poj. 140,2 tys.m 3 oraz remont obiektów hydrotechnicznych tys.zł Złożenie wniosku o płatność końcową. 5. Skidniów Pękoszów zabezpieczenie przed wodami przesiąkowymi gm. Kotla dolnośląskie, lubuskie głogowski, nowosolski Kotla, Siedlisko Skidniów, Chociemyśl, Ceber, Siedlisko Całkowita wartość projektu (w PLN) tys.zł (zgodnie z ZKZI z dn r.; w przygotowaniu wynikowe ZKZI) Kwota finansowania z BWD (w PLN) - Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) r r. Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W 2014r. zakończono roboty budowlane, wykonano odbudowę koryt cieków na długości 9,0 km tys.zł 46

47 Regulacja spraw własnościowych 6. Zbiornik Stradomia - remont, gm. Syców dolnośląskie oleśnicki Syców Stradomia Wierzchnia, Wielowieś Całkowita wartość projektu (w PLN) tys.zł (zgodnie z ZKZI z dn r. w przygotowaniu wynikowe ZKZI) Kwota finansowania z BWD (w PLN) - Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) r r. Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W 2015r. zakończono roboty budowlane, wykonano remont zbiornika o pojemności 472,8 tys. m zł Złożenie wniosku o płatność końcową. 47

48 7. Ścinawa modernizacja wału p/pow. rz. Odry w km gm. Ścinawa dolnośląskie lubiński Ścinawa Dziewin, Zaborów, Jurcz Całkowita wartość projektu (w PLN) tys.zł (zgodne z ZKZI z dn r.; w przygotowaniu wynikowe ZKZI) Kwota finansowania z BWD (w PLN) - Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) r r. Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W 2014r. zakończono roboty budowlane, wykonano modernizację wału przeciwpowodziowego na długości 8,4 km tys.zł Regulacja spraw własnościowych. 8. Śląski Rów zad. 3-odbudowa i modernizacja koryta rzeki, przepompownia gm. Góra 48

49 dolnośląskie górowski Góra, Niechlów Siciny, Wronów, Nowa wioska, Radosław Całkowita wartość projektu (w PLN) tys.zł (zgodnie z ZKZI z dn r.; w przygotowaniu wynikowe ZKZI) Kwota finansowania z BWD (w PLN) - Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) r r. Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W 2014r. zakończono roboty budowlane, wykonano odbudowę i modernizację koryta rzeki na długości 11,7 km tys.zł Regulacja spraw własnościowych 9. Tarnawka - odbudowa koryta potoku gm. Żarów dolnośląskie Świdnica, Wrocław Żarów, Mietków Buków, Imbramowice, Dzikowa Całkowita wartość projektu (w PLN) tys. zł (zgodnie z ZKZI z dn r.; 49

50 w przygotowaniu wynikowe ZKZI) Kwota finansowania z BWD (w PLN) - Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) r r. Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W 2015r. zakończono roboty budowlane, wykonano odbudowę koryta potoku wraz z umocnieniami na długości 5,0 km tys.zł Regulacja spraw własnościowych. 10. Włosienica - odbudowa koryta cieku, gm. Platerówka dolnośląskie lubański Platerówka Platerówka, Zalipie, Włosień Całkowita wartość projektu (w PLN) tys.zł (zgodnie z ZKZI z dn r.; w przygotowaniu wynikowe ZKZI) Kwota finansowania z BWD (w PLN) - Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) r. 50

6-ci333DOLNOŚLĄSKI W WAŁBRZYCHU. Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska

6-ci333DOLNOŚLĄSKI W WAŁBRZYCHU. Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska -cidolnośląski WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD URZĄD PRACY PRACY W WAŁBRZYCHU Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska Marzec 0 Bezrobotni według gmin I. Podregion jeleniogórski gmina miejska

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska

Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska Lipiec 0 str. Bezrobotni w gminach Dolnego Śląska I. Podregion jeleniogórski Powiat bolesławiecki gmina miejska Bolesławiec 9 8 8 89 9 gmina

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

( Transport ), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Finansowanie projektu.

( Transport ), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Finansowanie projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet

Bardziej szczegółowo

LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Powiat m. Wrocław M. Wrocław 026401 1 Delegatury: Wrocław-Fabryczna 026402 9 Wrocław-Krzyki 026403 9 Wrocław-Psie Pole 026404 9 Wrocław-Stare Miasto

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 953 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 19 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 953 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 19 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 953 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa.

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na realizację bieżących zadao własnych powiatu ujętych w ustawie budżetowej na rok 2010

Podział dotacji na realizację bieżących zadao własnych powiatu ujętych w ustawie budżetowej na rok 2010 załącznik 4 Podział dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ujęte w ustawie budżetowej na rok 2010 Dział 010 700 710 710

Bardziej szczegółowo

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE MAPA Z SIECIĄ DRÓG Sied dróg wojewódzkich opolszczyzny obejmuje 947 km dróg w ciągach których zlokalizowane są 153 obiekty mostowe i około 800 przepustów drogowych

Bardziej szczegółowo

Kod TERYT miejsca stacjonowania. Adres miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego. ul. Jeleniogórska D

Kod TERYT miejsca stacjonowania. Adres miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego. ul. Jeleniogórska D TABELA 8 - zespoły medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 01.10.2016 r. Dysponenci i miejsca stacjonowania zespołów medycznego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Numer rejonu

Bardziej szczegółowo

Drogi krajowe na Opolszczyźnie podsumowanie roku 2013 oraz plany na rok 2014

Drogi krajowe na Opolszczyźnie podsumowanie roku 2013 oraz plany na rok 2014 Drogi krajowe na Opolszczyźnie podsumowanie roku 2013 oraz plany na rok 2014 Opole, grudzień 2013 1 Sieć dróg krajowych województwa opolskiego Długość sieci dróg krajowych w województwie opolskim: 855,570

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia6 kwietnia 2010 f.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia6 kwietnia 2010 f. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia6 kwietnia 2010 f. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 78 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych

Bardziej szczegółowo

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ /06/2009

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ /06/2009 Załącznik nr 1 Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ.7624-20/06/2009 Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Miejsce zdarzenia na terenie województwa (gmina) Powiat Bolesławiecki Bolesławiec - miasto Bolesławiec - gmina Gromadka Nowogrodziec Osiecznica Warta Bolesławiecka Powiat Dzierżoniowski Bielawa Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE ul. Turystyczna 7a, Lublin tel. (081) fax (081)

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE ul. Turystyczna 7a, Lublin tel. (081) fax (081) ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin tel. (081) 749-53-00 fax (081) 746-03-02 Na terenie województwa zlokalizowane jest 2174,0 km dróg wojewódzkich w tym: kasy Z klasy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE 1 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE Łączne koszty finansowe Stan realizacji (opis) środki budżetu gminy Pakość Źródła finansowania środki

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO DANE PODSTAWOWE: Lokalizacja: Województwo: pomorskie Powiat: lęborski Gmina: Wicko

Bardziej szczegółowo

Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD

Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD Załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 z dn. 25 stycznia 2016 r. Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020 Załącznik

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY

INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY Jarnołtówek 21-22.01.2016 Piotr Rybczyński Z-ca Dyrektora Miejski Zarząd Dróg w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole Miejski Zarząd Dróg w Opolu Miejski

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA SAMORZĄDU URZĄD ADRES MIEJSCOWOŚĆ KOD 1. Bardo Urząd Miejski Rynek 2 Bardo

JEDNOSTKA SAMORZĄDU URZĄD ADRES MIEJSCOWOŚĆ KOD 1. Bardo Urząd Miejski Rynek 2 Bardo JEDNOSTKA SAMORZĄDU URZĄD ADRES MIEJSCOWOŚĆ KOD 1. Bardo Urząd Miejski Rynek 2 Bardo 57-256 2. Bielawa Urząd Miejski Pl. Wolności 1, Bielawa 58-260 Piastowska 1 3. Bierutów Urząd Miejski ul. S. Moniuszki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78. z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin

ZARZĄDZENIE NR 78. z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin ZARZĄDZENIE NR 78 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim. Na

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

Autostrada A4 Krzywa-Wrocław

Autostrada A4 Krzywa-Wrocław u Autostrada A4 Krzywa-Wrocław Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii. Informacje podstawowe Całkowity

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych na lata 2012-2015 na drogach krajowych województwa opolskiego

Plan zadań inwestycyjnych na lata 2012-2015 na drogach krajowych województwa opolskiego Plan zadań inwestycyjnych na lata 2012-2015 na drogach krajowych województwa opolskiego 1 3 1 Północna obwodnica Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40 4 5 1 2 2 Obwodnica Myśliny w ciągu drogi

Bardziej szczegółowo

W stępna Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata

W stępna Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata W stępna Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Dofinansowanie na rok 2017 Województwo Dolnośląskie K a m il

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R.

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. Samorządowa jednostka organizacyjna LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. OPRACOWANIE Instytut Rozwoju Terytorialnego ul. Świdnicka 12/16 50-068

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020 SUPLEMENT A STRESZCZENIE W JĘZYKU NIETECHNICZNYM

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO UZYSKANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ SPIS TREŚCI

MATERIAŁY DO UZYSKANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ SPIS TREŚCI MATERIAŁY DO UZYSKANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ INFORMACYJNO - OGÓLNA 1. Przedmiot opracowania 2. Inwestor 3. Jednostka projektująca 4. Podstawa formalna

Bardziej szczegółowo

MIB: Ponad 527 mln zł na inwestycje drogowe w siedmiu województwach (komunikat)

MIB: Ponad 527 mln zł na inwestycje drogowe w siedmiu województwach (komunikat) 2017-06-29 15:48 MIB: Ponad 527 mln zł na inwestycje drogowe w siedmiu województwach (komunikat) - MIB informuje: Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit podpisał Programy Inwestycji dla

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ M. WROCŁAWIA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA

PRZEBUDOWA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ M. WROCŁAWIA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA PRZEBUDOWA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ M. WROCŁAWIA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA 04.07.2014, Wrocław ZAŁOŻENIA PRZERZUTU WÓD KANAŁEM ODRA-WIDAWA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PROJEKTÓW

WYKAZ WYBRANYCH PROJEKTÓW WYKAZ WYBRANYCH PROJEKTÓW Lp. Nazwa zamówienia i miejsce jego wykonania Charakterystyka projektu Zamawiający PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI 1. Budowa Obwodnicy Lęborka w ciągu DW nr 214 o dług. 10 km, węzeł

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat zaawansowania prac związanych z realizacją II-go etapu obwodnicy Puław

Informacja na temat zaawansowania prac związanych z realizacją II-go etapu obwodnicy Puław Informacja na temat zaawansowania prac związanych z realizacją II-go etapu obwodnicy Puław Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej

Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej Wspólne projekty w ramach współpracy transgranicznej 1. Obszar Schengen po 5 latach - przebudowa drogi do

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgii dla pacjentów dorosłych Województwo: dolnośląskie Załącznik nr 1 Miejsce zdarzenia na terenie województwa (gmina) Adres

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WĘZŁA DROGOWEGO DĄBROWICA OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIĄGU DRÓG EKSPRESOWYCH S12, S17 I S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta) Wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Załącznik Nr 9 A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 9 CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2011r. A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 1. Przebudowa drogi krajowej nr 9

Bardziej szczegółowo

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1 Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Przebudowa węzła stan Krajowych projektowany i Autostrad w Katowicach administruje na terenie woj.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD KDSP : WALDEMAR MALINOWSKI PRZEWODNICZĄCY WIKTOR KRÓL WICEPRZEWODNICZĄCY BARBARA KOSAK SEKRETARZ/SKARBNIK

ZARZĄD KDSP : WALDEMAR MALINOWSKI PRZEWODNICZĄCY WIKTOR KRÓL WICEPRZEWODNICZĄCY BARBARA KOSAK SEKRETARZ/SKARBNIK WROCŁAW, 10.03.2016r. ZESPÓł DO SPRAW OCHRONY ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ WRDS WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZARZĄD KDSP : WALDEMAR MALINOWSKI PRZEWODNICZĄCY WIKTOR KRÓL WICEPRZEWODNICZĄCY BARBARA KOSAK

Bardziej szczegółowo

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa 2 A. CZĘŚĆ TECHNICZNA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis zamierzenia inwestycyjnego... 4 1.1 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Średnia wartość procentowa wskażnika G. Wskaźnik G na 2016 r. Kod gminy GMINA

Średnia wartość procentowa wskażnika G. Wskaźnik G na 2016 r. Kod gminy GMINA miny woj. dolnośląskiego zostały podzielone na V grup, w zależności od wartości procentowych wskaźnika. wskaźnika dla gmin województwa dolnośląskiego wynosi 1 491,64 zł. Ocena kryterium będzie przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

przyczyny złego stanu dróg w województwie dolnośląskim:

przyczyny złego stanu dróg w województwie dolnośląskim: 2 przyczyny złego stanu dróg w województwie dolnośląskim: powstanie sieci drogowej przed 1945 r. niskie parametry nośności, nienormatywna geometria drogi (łuki, profile, szerokości) niedoinwestowanie,

Bardziej szczegółowo

3. Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie ,

3. Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie , Załącznik Nr 1 do uchwały nr III.24.2014 z dnia 27 grudnia 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 Lp. Nazwa zadania 1. Budowa ciągu pieszo

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgii dla pacjentów dorosłych Województwo: dolnośląskie Załącznik nr 1 Miejsce zdarzenia na terenie województwa (gmina) Adres

Bardziej szczegółowo

Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego

Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego SKOROWIDZ ALFABETYCZNY Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego ROK 2008 (Numery: 1 329*) Skróty oznaczają: A. aneks, D. decyzję, Obw. obwieszczenie, Ogł. ogłoszenie P. postanowienie, Por. porozumienie,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km OPIS TECHNICZNY Do dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3336 D Ścinawka Górna Ścinawka Średnia wraz z przebudową skrzyŝowania z drogą wojewódzką nr 387 km 0 + 000 0 + 225, długość

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

GDDKiA O/Opole Inwestycje planowane do realizacji w perspektywie do r. 2023

GDDKiA O/Opole Inwestycje planowane do realizacji w perspektywie do r. 2023 GDDKiA O/Opole Inwestycje planowane do realizacji w perspektywie do r. 2023 Sieć dróg w zarządzie Oddziału w Opolu klasa A klasa GP klasa G 87,7 km 344,3 km 321,8 km Rejon Brzeg Rejon Kluczbork łącznie

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsko-Biała: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 2016/S

Polska-Bielsko-Biała: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 2016/S 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:463373-2016:text:pl:html -Bielsko-Biała: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2 Projekt Wykonawczy 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA RONDA W MIEJSCOWOŚCI KROŚCIENKO NA POŁĄCZENIU DRÓG: WOJEWÓDZKIEJ NR 969 NOWY TARG NOWY SĄCZ, POWIATOWEJ NR K1636 KROŚCIENKO SZCZAWNICA

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r,

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r, WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2016 r, FB-BP.3111.293.2016. JK Bolesławiec z dnia 20 października zostały wprowadzone w budżecie następujące zmiany: ( w złotych ) 754 75411 2110 powiat

Bardziej szczegółowo

Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego. 28 grudnia 2011 r.

Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego. 28 grudnia 2011 r. Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego 28 grudnia 2011 r. 1 PRZEWIDYWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2011 W PORÓWNANIU DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30

Bardziej szczegółowo

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku?

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku? We wtorek, 4 lipca, rozpoczął się remont nawierzchni alei Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Abrahama w Gdańsku. Wkrótce ruszą też modernizacje innych odcinków głównych arterii

Bardziej szczegółowo

ZADANIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA POZOSTAŁE ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2015 R.

ZADANIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA POZOSTAŁE ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2015 R. 6619 koszt zadania z budżetu WŚ w z lub powiatów w WŚ 216 budżetów gmin 216 216 Powi at ZADANIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 214-225 WPF.IB.4 933 Pawłowice/ Mszana

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Aktualizacja 2011 rok

PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Aktualizacja 2011 rok m. Wrocław PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Aktualizacja 2011 rok Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki Korzeniowskiego WOTUW - Wojewódzka 50-226 Wrocław Przychodnia

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ"

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ "BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ" 25.06.2012r. Kluczbork CELE PROJEKTU podniesienie standardu gminnej infrastruktury drogowej o znaczeniu gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji operacji z dnia r.

Harmonogram realizacji operacji z dnia r. Znak sprawy (wypełnia FAPA): Harmonogram realizacji operacji z dnia 20.01.2015 r. Lp. Etap II 1 dolnośląskie głogowski Głogów Jaczów, 67-200 Głogów Wiejski Dom Kultury Jaczów - szkolenie ul. Główna 1-2015-01-13

Bardziej szczegółowo

Prezentacja promująca projekt p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m

Prezentacja promująca projekt p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m Prezentacja promująca projekt p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa Dotyczy części projektu dla zadania Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa Nowa Morawa Bolesławów Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu

Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 56/1073/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2010 r. Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu objętego Indykatywnym wykazem

Bardziej szczegółowo

Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki Bystrzyckie

Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki Bystrzyckie Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki Bystrzyckie Spotkanie informacyjne 27 lutego 2013 Porządek spotkania 1. Informacja na temat planowanej budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Roztoki Bystrzyckie

Bardziej szczegółowo

Projekt. tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański

Projekt. tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/29/17 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, luty

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji Lokalizacja inwestycji Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w województwie mazowieckim, powiecie garwolińskim na terenach gminy Garwolin, Górzno, Sobolew i Trojanów. Niniejszy zakres budowy jest

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura drogowa i sportowa realizowana w Gminie Mszana Dolna w III kwartale 2014r.

Infrastruktura drogowa i sportowa realizowana w Gminie Mszana Dolna w III kwartale 2014r. Aktualności Infrastruktura drogowa i sportowa realizowana w Gminie Mszana Dolna w III kwartale 2014r. 15/10/2014, dodał: 1. Gmina Mszana Dolna wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich zrealizowała projekt

Bardziej szczegółowo

Samorządowa jednostka organizacyjna ANALIZA NA POTRZEBY KRYTERIÓW KONKURSOWYCH W RAMACH RPO WD OŚ 10: EDUKACJA (AKTUALIZACJA)

Samorządowa jednostka organizacyjna ANALIZA NA POTRZEBY KRYTERIÓW KONKURSOWYCH W RAMACH RPO WD OŚ 10: EDUKACJA (AKTUALIZACJA) Samorządowa jednostka organizacyjna ANALIZA NA POTRZEBY KRYTERIÓW KONKURSOWYCH W RAMACH RPO WD 2014-2020 OŚ 10: EDUKACJA (AKTUALIZACJA) Wrocław, 2016 OPRACOWANIE Instytut Rozwoju Terytorialnego ul. Świdnicka

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ODCINKA TRASY N-S OD UL.1-GO MAJA DO UL.KOKOTA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ WRAZ Z DWOMA WĘZŁAMI DWUPOZIOMOWYMI - ETAP II - SPIS TREŚCI

BUDOWA ODCINKA TRASY N-S OD UL.1-GO MAJA DO UL.KOKOTA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ WRAZ Z DWOMA WĘZŁAMI DWUPOZIOMOWYMI - ETAP II - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania 3 2. Podstawa opracowania 3 3. Opis stanu istniejącego 4 4. Opis stanu projektowanego 4 4.1. ZałoŜenia ogólne 4 4.2. Trasa N-S 4 4.3. Ulica Kokota 5

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku.

Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań tel./fax 61 / 826 53 92, fax 852 01 31 http://www.wzdw.pl e-mail: poczta@wzdw.pl Informacja o realizacji zadań na drogach

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 222 I NR 229 NA ODCINKU OD STAROGARDU GDAŃSKIEGO PRZEZ JABŁOWO DO WĘZŁA AUTOSTRADY A-1

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 222 I NR 229 NA ODCINKU OD STAROGARDU GDAŃSKIEGO PRZEZ JABŁOWO DO WĘZŁA AUTOSTRADY A-1 NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 222 I NR 229 NA ODCINKU OD STAROGARDU GDAŃSKIEGO PRZEZ JABŁOWO DO WĘZŁA AUTOSTRADY A-1 Lokalizacja: - województwo pomorskie - powiaty starogardzki i tczewski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy 1. Zakup wiat przystankowych Plan 8.000 zł W ramach

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno DANE PODSTAWOWE Lokalizacja: - Województwo: pomorskie - Powiat: Człuchowski - Gmina: Człuchów i Debrzno Inwestycja uzyskała

Bardziej szczegółowo

DROGI LOKALNE PODTATRZA I KOMUNIKACJI W PRZYSZŁOŚCI

DROGI LOKALNE PODTATRZA I KOMUNIKACJI W PRZYSZŁOŚCI DROGI LOKALNE PODTATRZA I KOMUNIKACJI W PRZYSZŁOŚCI Inwestycje planowane na lata 2016/2020 Obwodnica Waksmund - Ostrowsko - Łopuszna Okres realizacji: 2017/2019 Wartość inwestycji: 80 000 000 PLN Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona PROJEKT BUDOWLANY Dokumentacja projektowa, uproszczona TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR BRANŻA KOD CPV PROJEKTOWAŁ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Racławice (działka nr 286) Gmina Kraszewice Gmina

Bardziej szczegółowo

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2016 roku

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2016 roku Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2016 roku Inwestycje drogowe Drogi gminne: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk Przebudowa drogi gminnej Nr 108224B w miejscowości Popławy Przebudowa drogi gminnej

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia działki [m 2 ]

Powierzchnia działki [m 2 ] KWP WROCŁAW 516 313,72 1 ul. Podwale 31-33, Wrocław 7 845,00 2 ul. Podwale, Wrocław (pochylnia) 39,00 3 pl. Muzealny 16, Wrocław 1 304,00 4 ul. Druckiego Lubeckiego 4/6, Wrocław 979,00 5 ul.ks.witolda

Bardziej szczegółowo

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci 1 Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci Obiekt położony na działce Nr 427 w miejscowości Krzczonów obręb Krzczonów Trzeci Kolonia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIA DROGOWE W MAŁOPOLSCE PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ

PRZEDSIĘWZIĘCIA DROGOWE W MAŁOPOLSCE PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ Kraków, dnia 10 kwietnia 2012 r. PRZEDSIĘWZIĘCIA DROGOWE W MAŁOPOLSCE PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ PROJEKTY Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA DROGACH WOJEWÓDZKICH REALIZOWANE ORAZ PLANOWANE DO REALIZACJI W MAŁOPOLSCE

Bardziej szczegółowo

2013 r. Data wydania opinii. Numer opinii. Lp. Zakres przedmiotowy opinii Wnioskodawca. Ekkom sp. z o.o. Oddz. w Katowicach

2013 r. Data wydania opinii. Numer opinii. Lp. Zakres przedmiotowy opinii Wnioskodawca. Ekkom sp. z o.o. Oddz. w Katowicach 2013 r. Lp. Zakres przedmiotowy opinii Wnioskodawca 1. Budowa drogi - ulicy Kątowej w Wałbrzychu na odcinku od skrzyżowania Duboisa do ul. Przyjaciół Żołnierza ok. 310" Ekkom sp. z o.o. Oddz. w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie etap II. wraz z dojazdem przez ulicę Łączną

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie etap II. wraz z dojazdem przez ulicę Łączną Budowa Trasy Północnej w Szczecinie etap II wraz z dojazdem przez ulicę Łączną Trasa Północna - koncepcja Trasa Północna - koncepcja Część do realizacji w przyszłości Część objęta projektem Część realizowana

Bardziej szczegółowo

2014 r. Data wydania opinii. Numer opinii. Lp. Zakres przedmiotowy opinii. INNTEST- usługi w budownictwie

2014 r. Data wydania opinii. Numer opinii. Lp. Zakres przedmiotowy opinii. INNTEST- usługi w budownictwie Wykaz wydanych postanowień i opinii przewidzianych art. 11 ust. 1 pkt. 8) lit d) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/8/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków niewygasających w 2010 r.

UCHWAŁA NR II/8/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków niewygasających w 2010 r. UCHWAŁA NR II/8/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków niewygasających w 2010 r. Na podstawie art. 263 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych

Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XIX/115/2012 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 27 marca 2012 roku Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych Kod zadania: 01 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary" PROJEKT KONCEPCYJNY

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary PROJEKT KONCEPCYJNY PROJEKT KONCEPCYJNY Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary" 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot opracowania... 3 1.2. Podstawa opracowania... 3 1.3. Materiały wyjściowe...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIK odbiorców pisma z dnia 16 lipca 2014 roku. Urząd Gminy i Miasta Węgliniec Gmina miejsko-wiejska ul. Sikorskiego 3, Węgliniec

ROZDZIELNIK odbiorców pisma z dnia 16 lipca 2014 roku. Urząd Gminy i Miasta Węgliniec Gmina miejsko-wiejska ul. Sikorskiego 3, Węgliniec ROZDZIELNIK odbiorców pisma z dnia 16 lipca 2014 roku Urząd Gminy i Miasta Węgliniec ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec Urząd Gminy Siekierczyn Siekierczyn 271, 59-818 Siekierczyn Urząd Miasta Piława

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka wariantów przedsięwzięcia. Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej

Charakterystyka wariantów przedsięwzięcia. Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej Charakterystyka wariantów przedsięwzięcia Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej Uwarunkowania realizacyjne obwodnicy Na terenie miasta Zielona istniejący układ komunikacyjny,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU dla zadania:

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU dla zadania: PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PLAN ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI w 2012 ROKU W DZMIUW WE WROCŁAWIU

WSTĘPNY PLAN ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI w 2012 ROKU W DZMIUW WE WROCŁAWIU WSTĘPNY PLAN ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI w 2012 ROKU W DZMIUW WE WROCŁAWIU Lp. Nazwa lub określenie przedmiotu zamówienia Pozycja wg Wspólnego Słownika Zamówień Miesiąc wszczęcia postępowania 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt wydatków majątkowych

Projekt wydatków majątkowych Projekt wydatków majątkowych 1. Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta wraz z wykonaniem przyłączy. Zakres rzeczowy zadania to modernizacja mienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DRÓG GMINNYCH W KRZEWIU W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI. Ulica Rynek GRYFÓW ŚLĄSKI

PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DRÓG GMINNYCH W KRZEWIU W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI. Ulica Rynek GRYFÓW ŚLĄSKI PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DRÓG GMINNYCH W KRZEWIU W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI INWESTOR: GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI Ulica Rynek 1 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI Opracował: inż. Jarosław Samulski... Jelenia Góra, Grudzień 2009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE. Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka Katowice. Wykonawca dokumentacji:

INFORMACJE OGÓLNE. Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka Katowice. Wykonawca dokumentacji: INFORMACJE OGÓLNE Inwestor: Wykonawca dokumentacji: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice MOSTY Katowice sp. z o.o. ul. Rolna 12 40-555 Katowice STUDIUM KORYTARZOWE OBEJŚCIA

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie Wnioskodawca Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 24/K/9.1/2009 Całkowita wartość Tytuł projektu projektu w PLN Kwota dofinansowania w PLN Gmina Bielawa Budowa dróg dojazdowych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje GDDKiA O/Szczecin Droga S3 Świnoujście - Szczecin

Inwestycje GDDKiA O/Szczecin Droga S3 Świnoujście - Szczecin Inwestycje GDDKiA O/Szczecin Droga S3 Świnoujście - Szczecin Sieć dróg w zarządzie Oddziału GDDKiA w Szczecinie Rejon Koszalin klasa A klasa S klasa GP klasa G 25 km 124 km 507 km 386 km Rejon Szczecin

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Załącznik nr 6 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2012 rok Plan po zmianach 2012 rok Wydatki poniesione w 2012 roku Opis inwestycji

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa

Urząd Marszałkowski Województwa 1 Spotkanie na temat projektu Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej" Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Adam Okniński Roman Pawelski Piotr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3226D UL. NOWY ŚWIAT W KŁODZKU. INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych Ul. Objazdowa 20 57-300 Kłodzko OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 20 USTAWY PRAWO

Bardziej szczegółowo

Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013

Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013 10.10.2020_jarocin Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013 UZUPEŁNIENIE DRÓG GRUNTOWYCH GRUZEM KRUSZONYM MIEJSCA NEWRALGICZNE Ul. Sosnowa 135,00 m 2 REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH ZA POMOCĄ RÓWNIARKI I WALCA

Bardziej szczegółowo

Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD

Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD Załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 z dn. 23 maja 2016 r. Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020 Załącznik

Bardziej szczegółowo