Informacja o stanie zaawansowania inwestycji realizowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie zaawansowania inwestycji realizowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego"

Transkrypt

1 Informacja o stanie zaawansowania inwestycji realizowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Opracowanie przygotowane przez Departament Rozwoju Regionalnego na podstawie informacji przekazanych przez merytorycznie właściwe Departamenty nadzorujące realizację poszczególnych inwestycji Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Kwiecień 2015 r. 1

2 Spis treści I. Departament Infrastruktury Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej Remont elewacji dwóch budynków internatów oraz przebudowa obecnej portierni w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu Modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Przebudowa drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej Wysoka Łąka w Kowarach... 8 II. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) do granic Wrocławia (ul. Buforowa) Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich Nabycie gruntów pod budowę przyszłej obwodnicy Kątów Wrocławskich Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 od drogi krajowej nr 30 do autostrady A Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 Etap I Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 Etap III południowo wschodnie obejście Bolesławca w ciągu drogi wojewódzkiej nr Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock - Kowary Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 354 na odcinku Sieniawka Bogatynia/Zatonie w tym przebudowa dwóch obiektów mostowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od ronda w miejscowości Żerniki Wrocławskie do węzła autostradowego Wrocław Wschód w miejscowości Krajków Aktualizacja danych o drogach wojewódzkich wraz z dostawą oprogramowania dla potrzeb systemu referencyjnego oraz ewidencji dróg wojewódzkich Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie: chodników, odwodnienia drogi, zatok autobusowych, skrzyżowań dróg, sygnalizacji świetlnej, murów oporowych, małych obiektów mostowych oraz przebudowa i budowa krótkich odcinków dróg wojewódzkich Dokumentacja przyszłościowa Modernizacja mostów w tym po kontroli NIK Dolnośląski program przebudowy i remontów dróg wojewódzkich Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska

3 18. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska Świdnicka Noworudzka 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim Przebudowa ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda - odcinkami Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie - Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94) Budowa małej obwodnicy Świdnicy Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w m. Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381- Etap III Budowa obwodnicy Szczawna Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska Podzadanie: Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg wojewódzkich w obszarze korytarza drogi przedsudeckiej Zadanie: Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego w obszarze Gór Bystrzyckich i Orlickich Podzadanie: Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 389 w km od do km na odcinku Mostowice Spalona Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzyce - Zatonie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów - Ciechanów Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr III. Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Zachowanie obszarów chronionych- wieża widokowa na Użytku Ekologicznym Przemkowski Bagno- Przemkowski Park Krajobrazowy Łagiewniki - remont zbiornika, gm. Łagiewniki Nieszkowice - odbudowa zbiornika p/pow. gm. Strzelin

4 4. Nieszków - odbudowa zbiornika, gm. Ziębice Skidniów Pękoszów zabezpieczenie przed wodami przesiąkowymi gm. Kotla Zbiornik Stradomia - remont, gm. Syców Ścinawa modernizacja wału p/pow. rz. Odry w km gm. Ścinawa Śląski Rów zad. 3-odbudowa i modernizacja koryta rzeki, przepompownia gm. Góra Tarnawka - odbudowa koryta potoku gm. Żarów Włosienica - odbudowa koryta cieku, gm. Platerówka IV. Departament Spraw Społecznych Modernizacja dziedzińca,placów wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów V. Departament Zdrowia i Promocji Województwa Modernizacja i rozbudowa wraz z doposażeniem obiektu Leśne na potrzeby ośrodka ftyzjatrycznego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich Dolnośląskie e-zdrowie Etap II Elektroniczna Dokumentacja Medyczna "Dolnośląskie e-zdrowie etap 3 - Elektroniczny Rekord Pacjenta, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: Rozwój" Mały DolnoŚlązak - program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego Budowa nowego szpitala wojewódzkiego we Wrocławiu Budowa\modernizacja infrastruktury budynków ZOL Dolnośląskiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim etap II Budowa pracowni propagacji i modyfikacji komórek do wykorzystania w medycynie regeneracyjnej o standardzie GMP

5 Inwestycje realizowane przez Samorząd Województwa I. Departament Infrastruktury 1. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dolnośląskie Na terenie wszystkich powiatów Województwa Dolnośląskiego Całkowita wartość projektu (w PLN) ,00 Kwota finansowania z BWD (w PLN) ,30 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Wrzesień 2008 Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Czerwiec 2015 Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Zakończono budowę części pasywnej regionalnej sieci szerokopasmowej Województwa Dolnośląskiego, w tym: budowę 94 linii optotelekomunikacyjnych o łącznej długości trasowej ,7 m, budowę 9 węzłów szkieletowych (WS), budowę 82 węzłów dystrybucyjnych (WD), budowę 72 węzłów dostępu do sieci (pasywnych punktów styku), budowę 2 centrów zarządzania siecią (Centrum Zarządzania Siecią we Wrocławiu i zapasowe Centrum Zarządzania Siecią w Świdnicy), budowę 2 punktów wymiany ruchu UXP, budowę 2 punktów styku z Wielkopolską Siecią Szerokopasmową. 5

6 Wyłoniono Operatora Infrastruktury DSS w postępowaniu realizowanym w oparciu o ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Podpisanie umowy z Operatorem Infrastruktury będzie przedmiotem decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego planowany termin - do końca marca Zrealizowano wydatki na kwotę ,06 PLN Pozostała do zapłacenia kwota ,94 PLN brutto w tym ,00 PLN brutto dla Wykonawcy za zaprojektowanie i wykonanie regionalnej sieci szerokopasmowej Województwa Dolnośląskiego realizowanych w miesiącu kwiecień 2015 r. w Podpisanie umowy z Operatorem Infrastruktury i rzekazanie Operatorowi Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej infrastruktury w celu wyposażenia w sprzęt aktywny i dalszego zarządzania siecią. 2. Remont elewacji dwóch budynków internatów oraz przebudowa obecnej portierni w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu dolnosląskie Wrocław Wrocław Wrocław Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Marzec 2014 r. Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Sierpień 2015 r. 6

7 Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Wykonano projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz uzyskano decyzję pozwolenie na budowę ,00 Wykonano program funkcjonalno-użytkowy na podstawie umowy nr DT-I/85/14 zawartej w dniu 3 lutego 2014 r. Przekazanie wykonawcy placu budowy. Rozpoczęcie robót budowlanych (ustawienie rusztowań, wykonanie robót ziemnych dotyczących izolacji przeciwwilgociowych pionowych. 3. Modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dolnośląskie Wrocław Wrocław Wrocław Całkowita wartość projektu (w PLN) ,00 Kwota finansowania z BWD (w PLN) ,00 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Październik 2013 r. Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Sierpień 2015 r. Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Wykonano wszystkie roboty demontażowe i wyburzenia, wykonano nowoprojektowane ściany. 7

8 ,00 Zostanie rozpoczęte wykonywanie warstw posadzkowych, kontynuacja wymiany stolarki okiennej, roboty instalacyjne ( montaż kanalizacji, wykonanie instalacji hydrantowej, instalacji c.o. wentylacji mechanicznej) roboty związane z wymianą instalacji elektrycznych i niskoprądowych. 4. Przebudowa drogi dojazdowej do Jednostki Medycznej Wysoka Łąka w Kowarach dolnośląskie jeleniogórski Kowary Kowary Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Marzec 2014 r. Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Czerwiec 2015 r. Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Dokumentacja budowlana, pozwolenie na budowę, wyłoniony wykonawca i inspektor nadzoru. Stan postępu finansowego dokonany 5 623,00 8

9 Czyszczenie rowów i udrażnianie kanalizacji deszczowej. II. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu 1. Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 DOLNOŚLĄSKIE WROCŁAWSKI DŁUGOŁĘKA, CZERNICA WROCŁAW Całkowita wartość projektu (w PLN) Zabezpieczone aktualnie w WPF Wartość całej inwestycji zł Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego dokonany Środki finansowe zostały wydatkowane na odszkodowania za grunty oraz częściową zapłatę za prace przedprojektowe W roku 2010 uzyskano pozwolenia na budowę dla odcinków drogi o łącznej długości 4,7 km (od drogi na Śliwice do włączenia do DK 8). W związku z objęciem ochroną w formie obszaru Natura 2000 Lasy Grędzińskie fragmentu doliny Widawy, przez który przebiega zadanie, należy uzyskać nową decyzję środowiskową na około 5 km (od ronda na drodze nr 455 do drogi na Śliwice) 9

10 Stan postępu finansowego dokonany Trwa postępowanie odszkodowawcze w stosunku do 1 nieruchomości - własność osoby prywatnej ze względu na odwołanie strony do organu II instancji czyli Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) do granic Wrocławia (ul. Buforowa) DOLNOŚLĄSKIE WROCŁAWSKI WROCŁAW Całkowita wartość projektu (w PLN) Zabezpieczone aktualnie w WPF Wartość całej inwestycji zł Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego dokonany Biuro projektowe opracowało 6 wariantów przebiegu planowanej drogi, w tym jeden w wariancie zgodnym z MPZP przechodzącym przez miejscowość Wysoka. Stan postępu finansowego dokonany

11 Trwają prace projektowe. Aktualny termin realizacji umowy to r. Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 DOLNOŚLĄSKIE DZIERŻONIOWSKI DZIERŻONIÓW, PIESZYCE, BIELAWA, PIŁAWA GÓRNA Całkowita wartość projektu (w PLN) Środki aktualnie zabezpieczone w WPF Wartość całej inwestycji zgodnie z kosztorysem zł Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W 2014 r. roku zapłacono odszkodowanie za grunty dla 291 działek pod przyszłą obwodnicę Dzierżoniowa wg podziału: zadanie 1 od DW nr 382 do DW nr 384, dł. ok. 6 km, zadanie 2- od DW nr 384 do DW nr 383 dł. ok. 3 km, zadanie 3 od DW nr 383 do DW nr 382 dł. ok. 3km

12 W roku 2015 planuje się wypłatę odszkodowań za 8 działek. Zadanie (wybrane etapy) planowane do realizacji w ramach RPO Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich DOLNOŚLĄSKIE ŚREDZKI, TRZEBNICKI, WOŁOWSKI, WROCŁAWSKI MIĘKINIA, KOSTOMŁOTY, OBORNIKI ŚLĄSKIE, TRZEBNICA, BRZEG DOLNY, KĄTY WROCŁAWSKIE Całkowita wartość projektu (w PLN) Środki zabezpieczone aktualnie w WPF Wartość całej inwestycji Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Prowadzono prace przedprojektowe w zakresie opracowania koncepcji: - połączenie od autostrady A4 do DK 94 w m. Błonie - połączenie DW 340 z drogą S5 w rejonie Żmigrodu Realizacja w/w prac przedprojektowych uzupełnia połączenia drogowe pozostających pod zarządem GDDKiA /A4, S5, 94/ podjęto decyzję odejścia od kontynuacji projektowania. - połączenie DW nr 340 w m. Bukowice z drogą S5 w węźle Trzebnica - połączenie dróg wojewódzkich nr 347 i 346 w m. Kąty Wrocławskie Trwają prace związane z ich opracowaniem Połączenie DW nr 340 w m. Bukowice z drogą S5 w węźle 12

13 realizowanych w miesiącu kwiecień 2015 r. w Trzebnica - Trwają prace przedprojektowe 2. Połączenia dróg wojewódzkich nr 347 i 346 w m. Kąty Wrocławskie prace przedprojektowe zakończone. Uzyskanie decyzji środowiskowej planowane jest na W roku 2015 nastąpią końcowe płatności za prace przedprojektowe. 5. Nabycie gruntów pod budowę przyszłej obwodnicy Kątów Wrocławskich DOLNOŚLĄSKIE WROCŁAWSKI KĄTY WROCŁAWSKIE Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Zobowiązanie wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kąty Wrocławskie. W 2014 roku wypłacono 1 odszkodowanie na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami za 3 działki przewidziane pod tą inwestycję Nie przewiduje się do roku 2020 robót 13

14 budowlanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego. 6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 od drogi krajowej nr 30 do autostrady A-4 DOLNOŚLĄSKIE LUBAŃSKI, BOLESŁAWIECKI LUBAŃ, NOWOGRODZIEC Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Roboty budowlane zostały zakończone, odebrane i rozliczone. obejście Godzieszowa odcinki drogi wojewódzkiej nr 296 na terenie gminy Lubań (Henryków Lubański Pisarzowice) W latach realizowano wykup gruntów W roku 2015 kontynuowany jest wykup gruntów w ramach wartości zadania. 14

15 7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 Etap I DOLNOŚLĄSKIE BOLESŁAWIECKI BOLESŁAWIEC Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Roboty budowlane realizowane w latach zostały zakończone, odebrane i rozliczone. Przebudowa drogi obejmowała odcinek od km do km na odcinku Kozów-Stara Oleszna-Trzebnica-Golnice. W latach realizowano wykup gruntów W roku 2015 kontynuowany jest wykup gruntów w ramach wartości zadania. 8. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 Etap III południowo wschodnie obejście Bolesławca w ciągu drogi wojewódzkiej nr

16 DOLNOŚLĄSKIE BOLESŁAWIECKI BOLESŁAWIEC Całkowita wartość projektu (w PLN) Środki zabezpieczone aktualnie w WPF Wartość całkowita inwestycji zł + wykup gruntów Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Dokumentacja projektowa została opracowana w latach W roku 2014 wypłacono odszkodowanie za 27 działek Trwają wypłaty odszkodowań za 44 działki. Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na III kwartał 2015roku. 9. Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock - Kowary DOLNOŚLĄSKIE Jeleniogórski Mysłakowice, Kowary 16

17 Całkowita wartość projektu (w PLN) Środki zabezpieczone aktualnie w WPF Wartość całkowita inwestycji Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Dokumentacja dla etapu I uzyskała decyzję ZRiD w dniu r. Dnia r. decyzja ZRID dla etapu I stała się ostateczna. Dokumentacja dla etapu II ze względu na spadek znaczenia linii kolejowych i możliwość przekroczenia ich w jednym poziomie została najpierw wstrzymana, a następnie od niej odstąpiono, gdyż nie zasadnym byłoby kontynuowanie prac projektowych z budową wiaduktów nad liniami kolejowymi i ponoszeniem z tego tytułu kosztów realizowanych w miesiącu kwiecień 2015 r. w W roku 2015 trwa wypłata odszkodowań w ramach środków zabezpieczonych w WPF. 10. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 354 na odcinku Sieniawka Bogatynia/Zatonie w tym przebudowa dwóch obiektów mostowych DOLNOŚLĄSKIE ZGORZELECKI BOGATYNIA 17

18 Całkowita wartość projektu (w PLN) Środki zabezpieczone w WPF Całkowita wartość inwestycji: Most w km w m. Turoszów Most w km w m. Turoszów Przebudowa drogi (7 km) Wykup gruntów Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie przebudowy mostu w ciągu DW 354 w km w m. Turoszów z terminem zakończenia w roku Informacja o bieżących działaniach realizowanych w miesiącu kwiecień 2015 r. w 1. Trwają roboty budowlane w zakresie mostu w km w m. Turoszów wartość inwestycji 5,7 mln zł 2. Trwają prace przygotowawcze w zakresie opracowania SIWZ związane z przebudową mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 354 w km w m. Turoszów. Trwają przygotowania do wykupu gruntów. Środki na przebudowę mostu w km oraz przebudowę drogi nie ujęte w WPF. Zadanie planowane do dofinansowania w ramach INTERREG. 11. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od ronda w miejscowości Żerniki Wrocławskie do węzła autostradowego Wrocław Wschód w miejscowości Krajków DOLNOŚLĄSKIE WROCŁAWSKI 18

19 SIECHNICE Całkowita wartość projektu (w PLN) Wartość zadania bez robót budowlanych Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Wypłata odszkodowania za przejęte działki na poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 395. W roku 2013 zakończono remont drogi wojewódzkiej nr 395 odcinkami 6,1 km o wartości 7,2 mln zł W roku 2015 planowany jest dalszy wykup gruntów w ramach wartości zadania. Środki finansowe na przebudowę drogi nie przewidziane w WPF. 12. Aktualizacja danych o drogach wojewódzkich wraz z dostawą oprogramowania dla potrzeb systemu referencyjnego oraz ewidencji dróg wojewódzkich DOLNOŚLĄSKIE Całkowita wartość projektu (w PLN)

20 Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W roku 2014 został przygotowany opis przedmiotu zamówienia dla w/w zadania. Trwają prace nad aktualizacją systemu referencyjnego założonego na drogach wojewódzkich w 2009 r. W ramach aktualizacji pozyskiwane są dane o drogach powiatowych i gminnych krzyżujących się z drogami wojewódzkimi. Weryfikowana jest lokalizacja punktów referencyjnych na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi. Przewidywany termin ogłoszenia przetargu na realizację zadania II kwartał Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie: chodników, odwodnienia drogi, zatok autobusowych, skrzyżowań dróg, sygnalizacji świetlnej, murów oporowych, małych obiektów mostowych oraz przebudowa i budowa krótkich odcinków dróg wojewódzkich DOLNOŚLĄSKIE Całkowita wartość projektu (w PLN)

21 Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Informacja o bieżących działaniach realizowanych w miesiącu kwiecień 2015 r. w W ramach w/w zadania realizowane są zadania z zakresu przebudowy około 35 km dróg, 5 km infrastruktury drogowej oraz obiekty inżynierskie. Ich ilość uzależniona jest od ukształtowana terenu, aktualnych cen rynkowych i zakresu rzeczowego. W roku 2015 zaplanowanych jest 14 podzadań: 1. Zawarte umowy - trwa realizacja: przebudowa ul. Słupieckiej DW 381 w Nowej Rudzie budowa chodnika w m. Jodłownik DW 384 budowa ciągu komunikacyjnego ul. Kościuszki w Bolesławcu DW 297 budowa czteropasmowej drogi łączącej wschodni koniec ul. Koreańskiej z czteropasmowa obwodnicą Tyńca 2. Trwa przygotowanie zadania w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego: budowa chodnika w m. Strupina i m. Lubomin DW 376 przebudowa zatoki autobusowej i chodnika DW 382 w m. Grodziszcze budowa DW 448 w m. Goszcz korekta łuku budowa nowego odcinka DW 350 korekta łuku przebudowa DW 390 w m. Złoty Stok przebudowa kanalizacji deszczowej DW 381 w m. Nowa Ruda 14. Dokumentacja przyszłościowa 21

22 DOLNOŚLĄSKIE Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji dla zadań: - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 przy ul. Kamiennogórskiej w Kaczorowie 15. Modernizacja mostów w tym po kontroli NIK DOLNOŚLĄSKIE 22

23 Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany realizowanych w miesiącu kwiecień 2015 r. w W ramach zadania w latach planuje się przebudowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej - nr 363 w km w m. Luboradz - nr 350 km w m. Parowa nad Potokiem Czerna Wielka - nr 328 km w m. Stara Kraśnica - nr 328 km w m. Stara Kraśnica (zadanie planowane do dofinansowania z budżetu państwa) - budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 273 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu DW nr 292 w km w m. Głogów 16. Dolnośląski program przebudowy i remontów dróg wojewódzkich DOLNOŚLĄSKIE Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN)

24 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W ramach zakończonych 80 zadań (w latach ) wybudowano około 46,8 km chodników, 24 zatoki autobusowe, 38,9 drogi, wybudowano 5 sygnalizacji. Na zadania inwestycyjne zawarto 111 porozumień. Łączna wartość tych inwestycji to ponad 69 mln zł. Realizowano je w większości przypadków w proporcji 50 % budżet Województwa/ 50 % jednostka samorządu terytorialnego. Informacja o bieżących działaniach realizowanych w miesiącu kwiecień 2015 r. w W ramach w/w zadania realizuje się zadania z zakresu budowy i przebudowy chodników realizowanych w zastępstwie inwestorskim przez JST. W rok 2015 planuje się realizację: 16 nowych zadań w ramach VI edycji programu, kontynuację 31 zadań z poprzednich edycji programu oraz wykup gruntów dla 6 zadań 17. Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska DOLNOŚLĄSKIE Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN)

25 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Informacja o bieżących działaniach realizowanych w miesiącu kwiecień 2015 r. w W ramach w/w zadanie realizowane są zadania z zakresu przebudowy dróg, mostów i infrastruktury drogowej. W latach planuje się realizację zadań dofinansowanych z budżetu Państwa w wysokości 50% wartości zadania. Zabezpieczonych z BWD -4 zadania z zakresu przebudowy mostów wartość zadań 11,21 mln zł; BWD 1,44 mln zł w roku 2015, 4,17 w roku zadanie budowa ronda w m. Strzelin wartość zadania 6,89 mln zł; BWD 0,1mln zł w roku 2015; 1,6 w roku 2016; pomoc finansowa 0,1mln zł w roku 2015; 1,6 w roku zadań z zakresu przebudowy dróg -wartość zadań 77,70 mln zł; BWD 22,98 mln zł rok 2015, 13,87 mln zł rok 2016; 2,00 mln zł rok 2017 Planowane w roku 2015 drogi do przebudowy to: Struga Lubomin Stary Śleszów Świdnica ul. Wałbrzyska Dziwiszów - 338, 339 Stary Wołów, Wołów Pełcznica Rajczyn Bożeń Nowa Ruda Włodowice Chwaliszów Stare Bogaczowice Ludwikowice Srebrna Góra Strupina Skokowa Droszów 25

26 18. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska Świdnicka Noworudzka 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim DOLNOŚLĄSKIE WAŁBRZYSKI WALIM Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W dniu 26 września 2013 r. przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego zostały podjęte uchwały: o w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie Gminy Walim na podstawie której, Dolnośląskie powierza Gminie Wałbrzych w latach realizację w/w zadania oraz przyznaje Gminie Wałbrzych dotacji celowej w kwocie zł. Pomoc finansowa została w 2014 roku przekazana w wysokości ,99 zł. W roku 2015 planowane jest przekazanie pozostałej kwoty. o w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wałbrzych na realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 w granicach administracyjnych m. Wałbrzych - na podstawie której, Dolnośląskie udziela Gminie Wałbrzych w roku 2014 pomocy finansowej w kwocie zł. Dotacja celowa została w 2014 roku przekazana w wysokości ,53. W roku 2015 planowane jest przekazanie pozostałej kwoty Zadanie jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia w roku W roku 2014 rozpoczęto roboty budowlane w ramach zadania wykonano warstwę wiążącą Trwają roboty budowlane. W roku 2015 planowany 26

27 realizowanych w miesiącu kwiecień 2015 r. w jest również wykup gruntów. 19. Przebudowa ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda - odcinkami DOLNOŚLĄSKIE ŚWIDNICKI ŚWIDNICA Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W dniu 19 grudnia 2013 r. przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego została podjęta uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miastu Świdnica realizacji w/w zadania będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego. Na jej podstawie powierzono Gminie Miastu Świdnica realizację zadania. W roku 2014 dokonano aktualizacji dokumentacji. Zadanie w roku 2014 finansowane z budżetu Gminy Miejskiej Świdnica. realizowanych w miesiącu kwiecień 2015 r. w Zadanie realizowane przez Gminę Świdnica w zastępstwie inwestorskim. Przewidywany termin ogłoszenia przetargu na realizację zadania II kwartał

28 20. Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami Dolnośląskie wrocławski Siechnice, Czernica Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) ,12 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w 2013 roku: 1. dwupoziomowe skrzyżowanie z drogą 94 (w tym odcinek nowej drogi o długości ok. 1km) wraz z budową wiaduktu nad liniami kolejowymi nr 277 Opole Groszowice-Wrocław Brochów i nr 764 Wrocław Brochów 2. odcinek od ul. Kościuszki w Siechnicach od ul. Odrzańskiej w Łanach (w tym trzy mosty i dwie estakady) w km 0+717,61 do (odcinek o długości 5,59 km oraz liczne obiekty inżynierskie (most w km nad rzeką Oławą, most w km przed Polderem Oławka, estakada w km oraz w km nad terenem zalewowym Odry, most w km nad rzeką Odrą, wiadukt w km nad ul. Odrzańską w Łanach) 3. odcinek od ul. Odrzańskiej w Łanach wraz z budową ronda na drodze wojewódzkiej nr 455 Dla wszystkich odcinków uzyskano decyzje administracyjne umożliwiające użytkowanie wybudowanych w ramach inwestycji dróg, mostów i innych obiektów inżynierskich

29 wypłaty odszkodowań za grunty oraz kompensaty przyrodnicze. 21. Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie - Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94) Dolnośląskie wrocławski Siechnice Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) ,15 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Roboty budowlane na ukończeniu. W ramach zadania przewidziano między innymi wykonanie następujących robót budowlanych: - jezdnię południową o długości 5002 m - jezdnię północną o długości 765 m - przebudowę ul. Kolejowej w Iwinach o długości 476 m - przebudowę ul. Zacharzyckiej (droga powiatowa) o długości 210 m - ciągi pieszo-rowerowe o długości 5002 m - chodniki o długości 515 m - ekrany akustyczne o długości 363 m - ekrany środowiskowe o długości 285 m - obiekty inżynierskie nad liniami PKP w ilości 2 szt. - jeden obiekt nad ciekami wodnymi - zbiorniki odparowujące w ilości 4 szt. - usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą Dla większości odcinków uzyskano decyzje administracyjne umożliwiające użytkowanie wybudowanych w ramach inwestycji dróg. 29

30 realizowanych w miesiącu kwiecień 2015 r. w ramach projektu Termin zakończenia robót budowlanych planowany jest na r. Kontynuacja nabywania gruntów. 22. Budowa małej obwodnicy Świdnicy Dolnośląskie świdnicki Świdnica Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) ,35 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Roboty budowlane zostały zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania wykonano między innymi: - roboty drogowe budowa nowej drogi dwujezdniowej o dł. 3,094 km (236,80 m 2 dla dróg o KR1 oraz ,80 m 2 dla trasy głównej o KR4) - drogi serwisowe o nawierzchni z kruszywa łamanego ,00 m 2 Wypłata odszkodowań za grunty (W 2014 roku wypłacono odszkodowania dla 9 właścicieli działek.)

31 Kontynuacja nabywania gruntów. 23. Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 dolnośląskie górowski i lubiński Jemielno i Rudna Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) ,98 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Roboty budowlane zostały zakończone w 2012 roku i przekazane do użytkowania. W ramach zadania został wybudowany most przez rzekę Odrę o dł. 525,50 mb oraz drogi dojazdowe do mostu dł. 1,17 km Wypłata odszkodowań za grunty. 31

32 24. Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi dolnośląskie wołowski Brzeg Dolny Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) ,56 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Roboty budowlane zakończone i odebrane oraz przekazane do użytkowania w 2013 r. W roku 2014 zakończono rozliczenie finansowe z Wykonawcą. W ramach zadania wykonano między innymi: most w Brzegu Dolnym o długości całkowitej obiektu 535 m (w osiach podpór) most na rzece Jeziorce o długości całkowitej 80,7 m (w osiach podpór) drogami dojazdowymi o długość ok. 6,7 km rondo na skrzyżowaniu z istniejącą droga wojewódzką nr 341 drogi serwisowe 28 przepustów i przejść dla zwierząt ciąg pieszo-rowerowy o szer. 3,5 m na całej długości trasy głównej W 2014 roku wypłacono odszkodowanie za 15 działek Kontynuacja wypłaty odszkodowań za grunty. 32

33 25. Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w m. Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 dolnośląskie ząbkowicki Ząbkowice Śląskie Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) ,61 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Roboty budowlane zostały zakończone i rozliczone. W ramach zadania zostały wykonane między innymi: most nad rzeką Budzówką trzyprzęsłowy o długości 65 m droga klasy Z jednojezdniowa dł. 3,05 km drogi serwisowe przebudowa fragmentu drogi wojewódzkiej nr 382 wraz z budową ronda przebudowa drogi krajowej nr 8 na długości 0.51 km (włączenie budowanej drogi) wraz z budową skrzyżowania, Częściowy wykup gruntów (w 2014 roku wypłacono odszkodowanie za 9 działek) Kontynuacja nabywania gruntów. 33

34 26. Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381- Etap III dolnośląskie kłodzki Nowa Ruda Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) ,07 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Roboty budowlane zostały zrealizowane i oddane do użytkowania. W ramach zadania wykonano między innymi: odcinek obwodnicy dł. 1,887 km wraz z małym rondem w obszarze skrzyżowania z ulicą Główną w Ludwikowicach Kłodzkich, droga serwisowa z podłączeniami dróg dojazdowych długość: 1,836 km o nawierzchni tłuczniowej droga przejazdowa przez obwodnicę łącząca istniejącą ulicę Stara Droga z drogą serwisową, dł. 0,189 km chodniki w obrębie ronda w Ludwikowicach + ciąg pieszo-jezdny przy południowej stronie ronda: łączna powierzchnia: 906,5 m 2 obiekt mostowy (wiadukt łukowy eliptyczny) wykonanie nad drogą wojewódzką nr 381 komunikujący ulicę Świdnicką z ulicą Stara Droga, Częściowy wykup gruntów Do wypłaty zostało odszkodowanie za 1 działkę, gdzie decyzja odszkodowawcza jest w odwołaniu u Ministra Infrastruktury i Rozwoju. 34

35 27. Budowa obwodnicy Szczawna Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 Dolnośląskie wałbrzyski Szczawno Zdrój, Stare Bogaczowice Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) ,23 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Roboty budowlane zakończone w 2013 r. Droga oddana do użytkowania. W ramach inwestycji wykonano między innymi: obwodnica o dł. 2,1 km, klasy G2/2 dwujezdniowa z rondem i klasy G1 jednojezdniowa o dł. 0,338 km, wyposażona w chodniki z kostki betonowej, ścieżkę rowerową asfaltową, zatoki autobusowe z kostki kamiennej, bariery energochłonne i balustrady, bariery chroniące ruch pieszy, oznakowanie pionowe i poziome, rowy drogowe łącznice o nawierzchni bitumicznej o długościach 0,206 km, 0,448 km z rondem, 0,338 km z rondem droga transportu rolnego tłuczniowa o dł. ca 1,492 km wiadukt o konstrukcji powłokowo-gruntowej o dł. 35,72 m, szer. 11,00 m, wys. 5,07 m wiadukt skrzynkowy z prefabrykatów żelbetowych klasa A+Stanag 150 o dł. 32,70 m, szer. 4,50 m, wys. 2,70 m W 2014 r. realizacja projektu została zakończona i rozliczona końcowo przez IZ RPO

36 realizowanych w miesiącu kwiecień 2015 r. w Do wypłaty pozostało odszkodowanie dla jednej nieruchomości i aktualnie trwa procedura mająca na celu ustalenie odszkodowania dla PKP. 28. Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska Podzadanie: Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg wojewódzkich w obszarze korytarza drogi przedsudeckiej Dolnośląskie Lwówecki. Bolesławiecki Lwówek Śląski, Bolesławiec Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W kwietniu 2015 r. w ramach podzadania planowane jest rozstrzygnięte postępowania przetargowego. Przedmiotem zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji na realizację robót budowlanych związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Bolesławiec Lwówek Śląski w km ok i realizacja robót budowlanych. Wartość zamówienia 47 mln zł. 36

37 Trwa uzgadnianie warunków umowy z Wykonawcą. 29. Zadanie: Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego w obszarze Gór Bystrzyckich i Orlickich Podzadanie: Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 389 w km od do km na odcinku Mostowice Spalona Dolnośląskie kłodzki Bystrzyca Kłodzka Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W 2014 r. wyłoniono wykonawcę prac budowlanych. Przebudowa drogi o łącznej długości 4,7 km mieści się w istniejącym pasie drogi nr 389. Ze względu na konieczność dowiązania wysokościowego jezdni do istniejącego przyległego terenu przewiduje się na długości 0,4 km odcinki na których istniejąca konstrukcja zostanie przebudowana. Przebudowa pozostałych odcinków jezdni polegać będzie na poszerzeniu jezdni o około 1,0m i osiągnięcia szerokości 5,5m. Wykonano częściowe roboty budowlane Kontynuacja robót budowlanych. Roboty 37

38 planowane do zakończenia r. 30. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzyce - Zatonie Dolnośląskie zgorzelecki Bogatynia, Zgorzelec Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) ,98 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Wypłacono odszkodowanie za 2 działki na rzecz osób fizycznych. Efekt rzeczowy: - przebudowana droga na dł. 14,19 km - wybudowany nowy most nad rzeką Witką - przebudowany wiadukt nad linią kolejową Kontynuacja wypłaty odszkodowań za grunty. 38

39 31. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki dolnośląskie dzierżoniowski Dzierżoniów, Łagiewniki Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) ,47 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania Roboty budowlane zostały zakończone rzeczowo i przekazane do rzeczowego - dokonany eksploatacji. Trwają rozliczenia finansowe zapłata faktury końcowej przewidywana jest w I kwartale 2015 r. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: jezdnia bitumiczna na obwodnicach Sieniawki i Uciechowa oraz na odcinku przebudowywanej drogi po dotychczasowym śladzie G1/2, dł. 15,35 km, ciąg pieszo jezdny dł. 3,63 km, drogi serwisowe dł. 1,96 km, jezdnie bitumiczne łączące DW z istniejącym układem drogowym dł. łączna 1,1 km, Częściowa wypłata odszkodowań za grunty Kontynuacja wypłaty odszkodowań za grunty. 32. Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry dolnośląskie dzierżoniowski 39

40 Dzierżoniów Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Wykonanie częściowych prac projektowych. Nabywanie gruntów. - Budowa obejścia Osetna Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone realizowanych w miesiącu kwiecień 2015 r. w ramach projektu Zadanie planowane do realizacji w formule zaprojektuj/zoptymalizuj wybuduj przy udziale środków RPO Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 Budowy obejścia miejscowości Irządze i Luboszyce w ciągu drogi nr 323 Kontynuacja nabywania gruntów. Trwa przygotowanie dokumentów przetargowych w celu wyłonienia wykonawcy w/w prac. 33. Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów - Ciechanów Dolnośląskie lubiński Rudna 40

41 Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Wykonano częściowe prace projektowe realizowanych w miesiącu kwiecień 2015 r. w Zadanie planowane do realizacji w formule zaprojektuj/zoptymalizuj wybuduj przy udziale środków RPO Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 wraz z budową obejść m. Studzionki, Brodowice, Nieszczyce Budowa obejścia miejscowości Rynarcice w ciągu drogi nr 323 Trwa przygotowanie dokumentów przetargowych w celu wyłonienia wykonawcy w/w prac. 34. Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 Dolnośląskie wołowski, średzki Brzeg Dolny, Miękinia Całkowita wartość projektu (w PLN)

42 Kwota finansowania z BWD (w PLN) Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany Wykonanie projektu budowlanego. Wybrano Wykonawcę na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wyłoniono Inżyniera Kontraktu dla odcinka od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D. Nabycie gruntów. Przejęto wszystkie 61 działek. Wypłacono odszkodowanie za 36 nieruchomości (57 działek), pozostałe w toku (do wyjaśnienia sprawy spadkowe) Zadanie planowane do dofinansowania w ramach RPO dla odcinków: odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 341 w m. Brzeg Dolny do drogi powiatowej 1289D (na Wołów), od drogi powiatowej nr 1289D do drogi wojewódzkiej nr 340 m. Bukowice. Kontynuacja wypłat odszkodowań za grunty oraz przygotowanie procedury przetargowej w formule zaprojektuj i wybuduj na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. III. Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych 1. Zachowanie obszarów chronionych- wieża widokowa na Użytku Ekologicznym Przemkowski Bagno- Przemkowski Park Krajobrazowy Dolnośląskie Polkowice 42

43 Przemków Obręb Ostaszów Całkowita wartość projektu (w PLN) Kwota finansowania z BWD (w PLN) zł zł Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Listopad 2014 Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) Kwiecień 2015 Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany wykonane wykopy, wylane fundamenty, słupy i kotwy, rozpoczęty montaż wieży stalowej. zaangażowane środki zł W miesiącu kwietniu planowany jest całkowity montaż konstrukcji stalowej wieży, dokonanie prób wytrzymałościowych i odbiorów technicznych. Wykonanie uporządkowania najbliższej okolicy wieży. Prace są bardzo utrudnione ze względu na brak niskich temperatur, grunt na terenie bagiennym nie zamarza, co bardzo utrudnia prowadzenie robót. Teren jest zalany wodą. 2. Łagiewniki - remont zbiornika, gm. Łagiewniki dolnośląskie dzierżoniowski Łagiewniki Łagiewniki 43

44 Całkowita wartość projektu (w PLN) tys.zł (zgodnie z ZKZI z dn r.; w przygotowaniu wynikowe ZKZI) Kwota finansowania z BWD (w PLN) - Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) r r. Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W marcu 2015r. zakończono roboty budowlane, wykonano remont zbiornika o poj. 310,0 tys.m 3 (budowla przelewowo -upustowa, zapora ziemna) tys.zł W kwietniu 2015r. zaplanowano odbiór robót. 3. Nieszkowice - odbudowa zbiornika p/pow. gm. Strzelin dolnośląskie strzeliński Strzelin Nieszkowice Całkowita wartość projektu (w PLN) tys.zł (zgodnie z ZKZI z dn r.; w przygotowaniu wynikowe ZKZI) Kwota finansowania z BWD (w PLN) - 44

45 Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) r r. Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W 2014r. zakończono roboty budowlane, wykonano odbudowę zbiornika przeciwpowodziowego o pojemności 5,7 tys. m tys.zł Złożenie wniosku o płatność końcową. 4. Nieszków - odbudowa zbiornika, gm. Ziębice dolnośląskie Ząbkowice Śląskie Ziębice Ziębice Całkowita wartość projektu (w PLN) tys.zł (zgodnie z ZKZI z dn r.; w przygotowaniu wynikowe ZKZI) Kwota finansowania z BWD (w PLN) - Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) r r. 45

46 Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W marcu 2015r. zakończono roboty budowlane. Wykonano remont zbiornika o poj. 140,2 tys.m 3 oraz remont obiektów hydrotechnicznych tys.zł Złożenie wniosku o płatność końcową. 5. Skidniów Pękoszów zabezpieczenie przed wodami przesiąkowymi gm. Kotla dolnośląskie, lubuskie głogowski, nowosolski Kotla, Siedlisko Skidniów, Chociemyśl, Ceber, Siedlisko Całkowita wartość projektu (w PLN) tys.zł (zgodnie z ZKZI z dn r.; w przygotowaniu wynikowe ZKZI) Kwota finansowania z BWD (w PLN) - Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) r r. Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W 2014r. zakończono roboty budowlane, wykonano odbudowę koryt cieków na długości 9,0 km tys.zł 46

47 Regulacja spraw własnościowych 6. Zbiornik Stradomia - remont, gm. Syców dolnośląskie oleśnicki Syców Stradomia Wierzchnia, Wielowieś Całkowita wartość projektu (w PLN) tys.zł (zgodnie z ZKZI z dn r. w przygotowaniu wynikowe ZKZI) Kwota finansowania z BWD (w PLN) - Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) r r. Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W 2015r. zakończono roboty budowlane, wykonano remont zbiornika o pojemności 472,8 tys. m zł Złożenie wniosku o płatność końcową. 47

48 7. Ścinawa modernizacja wału p/pow. rz. Odry w km gm. Ścinawa dolnośląskie lubiński Ścinawa Dziewin, Zaborów, Jurcz Całkowita wartość projektu (w PLN) tys.zł (zgodne z ZKZI z dn r.; w przygotowaniu wynikowe ZKZI) Kwota finansowania z BWD (w PLN) - Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) r r. Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W 2014r. zakończono roboty budowlane, wykonano modernizację wału przeciwpowodziowego na długości 8,4 km tys.zł Regulacja spraw własnościowych. 8. Śląski Rów zad. 3-odbudowa i modernizacja koryta rzeki, przepompownia gm. Góra 48

49 dolnośląskie górowski Góra, Niechlów Siciny, Wronów, Nowa wioska, Radosław Całkowita wartość projektu (w PLN) tys.zł (zgodnie z ZKZI z dn r.; w przygotowaniu wynikowe ZKZI) Kwota finansowania z BWD (w PLN) - Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) r r. Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W 2014r. zakończono roboty budowlane, wykonano odbudowę i modernizację koryta rzeki na długości 11,7 km tys.zł Regulacja spraw własnościowych 9. Tarnawka - odbudowa koryta potoku gm. Żarów dolnośląskie Świdnica, Wrocław Żarów, Mietków Buków, Imbramowice, Dzikowa Całkowita wartość projektu (w PLN) tys. zł (zgodnie z ZKZI z dn r.; 49

50 w przygotowaniu wynikowe ZKZI) Kwota finansowania z BWD (w PLN) - Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) Planowany termin zakończenia (mm-rrrr) r r. Stan zaawansowania rzeczowego - dokonany W 2015r. zakończono roboty budowlane, wykonano odbudowę koryta potoku wraz z umocnieniami na długości 5,0 km tys.zł Regulacja spraw własnościowych. 10. Włosienica - odbudowa koryta cieku, gm. Platerówka dolnośląskie lubański Platerówka Platerówka, Zalipie, Włosień Całkowita wartość projektu (w PLN) tys.zł (zgodnie z ZKZI z dn r.; w przygotowaniu wynikowe ZKZI) Kwota finansowania z BWD (w PLN) - Termin rozpoczęcia (mm-rrrr) r. 50

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2010r. wynosił 96.037.119,99 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec roku do kwoty 107.861.984,32

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2014 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2014 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW UZASADNIENIE DO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2014 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW Wydatki Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 rok zaplanowane w kwocie 1.443.644.441,-zł, obejmują: I. Wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W I półroczu br. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 1 110 405 785 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 425 171 294,38 zł, co stanowi 38,29 % kwoty rocznej, z tego: Wydatki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE. w 2012 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE. w 2012 roku załącznik do Uchwały Nr...... Rady Miasta Katowice z dnia.... SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE w 212 roku SPIS TREŚCI I Zadania i zakupy inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU ZA 2013 R. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU ZA 2013 R. WROCŁAW - 19 LUTY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE INWESTYCYJNY TORUŃ DZIAŁANIA, PLANY, ZAMIERZENIA DO ROKU 2022 ZASADY PLANOWANIA, FINANSE Spotkanie informacyjne, 31 stycznia 2013 r. Studium uwarunkowań i kierunków PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘP... 3 II. STAN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012...

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE INWESTYCJI GMINNYCH w 2013 roku

WYKONANIE INWESTYCJI GMINNYCH w 2013 roku WYKONANIE INWESTYCJI GMINNYCH w 2013 roku 1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1.1. Budowa wodociągu w Zalesicach. W 2012 roku przystąpiono do budowy wodociągu gminnego we wsi Zalesice. W początkowym stadium

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014

Warszawa, kwiecień 2014 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 137/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039 Objaśnienia do Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Na ręce Pana Przewodniczącego i Radnych składam sprawozdanie za kadencję 2010-2014 w celu przeanalizowania zrealizowanych zadań oraz dokonania oceny. Lata 2010-2014 był

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska

Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska Piława Górna, wrzesień 2014 r. I. POLITYKA FINANSOWA GMINY Celem strategicznym polityki finansowej jest zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r.

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdania z realizacji zadań w roku 2005 R E A L I Z A C J A Z A D A Ń U R Urząd Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Kadra kierownicza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO: 85 Nr LXIII/789/06 z dnia 20 października 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2003 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2003 ROK Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9 marca 2004 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2003 ROK KATOWICE, MARZEC 2004 ROK 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-82/2014 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-82/2014 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 28 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-82/2014 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2014 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy

Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy Autorzy: dr Joanna Fajfer mgr Paulina Kostrz-Sikora Warszawa, 2013 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia...

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 3/77/11 grudzień 2011

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 3/77/11 grudzień 2011 Nr 3/77/11 grudzień 2011 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Pamiętamy o tamtych czasach - Wyszukiwarka grobów - Sprawy obywatelskie - Dni Seniora - Plener filmowy w Międzygórzu - Podatki i opłaty na rok

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań

Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Załącznik do zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG w BOCHNI z/s W NOWYM WIŚNICZU ZA ROK 2011

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG w BOCHNI z/s W NOWYM WIŚNICZU ZA ROK 2011 Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG w BOCHNI z/s W NOWYM WIŚNICZU ZA ROK 2011 NIP: 868 16 03 932 Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s

Bardziej szczegółowo

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań zapisanych w następujących działach budżetu:

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań zapisanych w następujących działach budżetu: 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Roczny plan wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego, realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Stosunkowo niskie wykonanie w niektórych działach budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2014 rok wyniósł po stronie dochodów 85 762 094,88 zł, zaś po stronie wydatków 85

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 lutego 2013 r. DECYZJA nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 lutego 2013 r. DECYZJA nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 lutego 2013 r. IR-III.7820.22.2012.6 DECYZJA nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Wysoka Rado! Prezydent Legnicy. Tadeusz Krzakowski

Wysoka Rado! Prezydent Legnicy. Tadeusz Krzakowski Wysoka Rado! Oddajemy w Państwa ręce Raport z działalności Prezydenta Legnicy w 2013 roku. Jest to obszerny dokument, prezentujący bilans działań, podejmowanych zarówno przez gminę, jak i jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO TEKST PLANU ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVIII / 873 / 2002 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Z DNIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-29/2015 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-29/2015 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-29/2015 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności PREZYDENTA MIASTA LUBLIN w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności PREZYDENTA MIASTA LUBLIN w 2009 roku Sprawozdanie z działalności PREZYDENTA MIASTA LUBLIN w 2009 roku Lublin, kwiecień 2010 r. Urząd Miasta Lublin SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA LUBLIN W 2009 ROKU Lublin, kwiecień 2010 SPIS

Bardziej szczegółowo