BIEG PATRIOTYCZNY TRZYNASTY PRZEGLĄD PIEŚNI RELIGIJNEJ. strona 7. Więcej na stronie 6. Nr 19/47/2011 Listopad 2011 ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIEG PATRIOTYCZNY TRZYNASTY PRZEGLĄD PIEŚNI RELIGIJNEJ. strona 7. Więcej na stronie 6. Nr 19/47/2011 Listopad 2011 ISSN 1642-6126"

Transkrypt

1 Chmielowice - Domecko - Dziekaństwo - Komprachcice - Ochodze - Osiny - Polska Nowa Wieś - Wawelno - Żerkowice Nr 19/47/2011 Listopad 2011 ISSN BIEG PATRIOTYCZNY Publiczne Gimnazjum w Komprachcicach we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zaprosiło uczniów gminnych szkół do udziału w I Biegu Niepodległości. Dopisała pogoda i zawodnicy. Więcej na stronie 4 ŚW. MARCIN W OCHODZACH I WAWELNIE TRADYCYJNIE OBCHODZONO 11 LISTOPADA - DZIEŃ ŚW. MARCINA W OCHODZACH I WAWELNIE. Więcej na stronie 7 GŁOSUJ NA UCZNIÓW Z KOMPRACHCIC! Akcja proekologiczna, która została zainicjowana przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach rozwinęła się w realizację przedsięwzięć o zakresie dużo większym, niż wcześniej zakładano. Szkoła przygotowała ekofilmik, który bierze udział w konkursie organizowanym przez sieć sklepów Tesco. Program Tesco dla Szkół wspiera szkoły podstawowe i gimnazjalne w całej Polsce. Dzięki programowi ufundowane zostały pracownie komputerowe i multimedialne oraz sprzęt dydaktyczno sportowy. W ciągu ostatnich dziewięciu lat sieć pomogła ponad 11 tysiącom polskich szkół, zapewniając wyposażenie o łącznej wartości ponad 12 milionów złotych. Szansę otrzymania takiej pracowni multimedialnej ma również komprachcicka placówka. Od czwartku, 10 listopada do 9 grudnia br. można głosować na produkcję autorstwa naszych młodych mieszkańców. Zachęcamy do obejrzenia filmu na stronie i oddanie na naszych reprezentantów swojego głosu. Więcej na stronie 6 TRZYNASTY PRZEGLĄD PIEŚNI RELIGIJNEJ strona 7

2 PYTANIE DO... PUBLICZNE GIMNAZJUM WYRÓŻNIONE RYSZARDA GALLI, POSŁA NA SEJM RP - Zdobył Pan po raz kolejny mandat posła. Wyborcy nie zawiedli, ich zdaniem Pan ich też nie zawiódł. Jak pan myśli, czym ta kadencja będzie się różnić od poprzednich? - Przede wszystkim chciałbym wszystkim podziękować serdecznie za zaufanie, jakim zostałem obdarzony. Wielkie zaufanie, bo b l i s k o 1 2 t y s i ę c y g ł o s ó w, t o naprawdę dużo. Mam nadzieję, że m o j e d o ś w i a d c ze n i e w p ra c y komisji mniejszości narodowych i etnicznych oraz finansów publicznych będzie odpowiednio wykorzystane. Liczę też, że będę uczestniczył w podejmowaniu działań i decyzji w kilku istotnych kwestiach związanych z rozwojem n a sze go re g i o n u, a zw ł a szc za w zakończeniu i to szybkim spraw związanych z ochroną przed powodzią. Poza tym: gospodarka, gospodarka ZREALIZUJ MARZENIA i raz jeszcze gospodarka. Trzeba zastanowić się nad zreformowaniem polityki podatkowej, w taki sposób, aby gminy, w tym i g m i n a Ko m p ra c h c i c e m o g ł y spokojnie i bezpiecznie realizować swoje zadania. Niezwykle istotne jest też, jak zachowamy się my i Unia Europejska w czasie kryzysu. Powinniśmy stanowić jednolitą drużynę i nie możemy, w żadnym wypadku, pozwolić sobie na zapominanie o kwestiach gospodarczych. Musimy ten czas i te doświadczenia wykorzystać, by stworzyć jak najlepsze prawo dla rozwoju gospodarczego kraju. Prawo tak samo życzliwe dla instytucji, jak budżetów rodzinnych. Polska to musi zrozumieć. Siła polityczna jest w sile gospodarczej. - Dziękujemy i życzymy sukcesów w Sejmie. Gimnazjaliści z Komprachcic zostali wyróżnieni w konkursie ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Dolina Stobrawy, którego celem było opracowanie przykładowego wniosku o dotację w oparciu o klasyczną fiszkę projektową, podobną do tej, jaką wykorzystuje się we wnioskach o wsparcie z Unii Europejskiej. Za projekt Pływaj i baw się szkoła otrzymała cyfrowy odtwarzacz multimedialny. Z uczniami pracowała w ramach wolontariatu Stefania Gwóźdź. Głównym celem realizacji zadania Zrealizuj marzenia z RPO WO była p o p u l a r yza c j a w i e d zy o Re g i o n a l ny m P ro g ra m i e O p e ra c y j ny m Województwa Opolskiego na lata wśród dzieci i młodzieży. W ramach projektu zorganizowano konkurs i warsztaty sprawdzające wiedzę o RPO WO. Dodatkowo uczestnicy warsztatów zdobyli umiejętności pisania projektów. Konkurs ogłoszony był z początkiem roku szkolnego. WYDARZENIA KULTURALNE - WYDARZENIA KULTURALNE - WYDARZENIA KULTURALNE KONCERT BERLINSKA DRÓHA - Łużyccy Serbowie z Berlina KONCERT LIVE ERIC SARDINAS & BIG MOTOR 19 listopada, godz. 20:30-23:30 Miejsce: Klub Jamajka, Komprachcice 17 listopada, godz. 20:00 Miejsce: Stary Dom, Domecko O zespole: P r ze d sta w i c i e l e ws p ó ł c ze s n e j ku l t u r y te g o n a j m n i e j sze g o słowiańskiego narodu żyjącego tuż za zachodnią granicą Polski. Szczególny wpływ na ich utwory wywarła filozofia subkultury anarchistycznej, mająca w Niemczech swoiste znaczenie. Natchnienia dla dalszej twórczości szukają w podróżach, objeździli już ze swoją muzyką Niemcy, Czechy, Szwajcarię, Maroko. W tym roku po raz drugi zawitają do Polski. Jedyny koncert w Polsce na europejskiej trasie tego amerykańskiego gitarzysty bluesowo-rockowego. Na gitarze zaczął grać w wieku 6 lat.wzorował sie na muzyce takich artystów jak Big Bill Broonzy,Elmore James, Muddy Waters. Ostatni album"eric Sardinas&Big Motor" nagrał na żywo i od razu został zarejestrowany na taśmie analogowej,co jest obecnie rzadko stosowane przez artystów. Jego koncert to żywiołowy show muzyczny połączony z pełni ekspresyjną grą na instrumencie, który opanował do perfekcji, stał się częścią jego duszy. (informacje ze strony organizatora) (informacje ze strony organizatora) WYDARZENIA KULTURALNE - WYDARZENIA KULTURALNE - WYDARZENIA KULTURALNE Wójt Gminy Paweł Smolarek wraz z pracownikami Urzędu Gminy Komprachcice składają kondolencje Pani Irenie Wiercimok Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości, uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej ŚP. Henryka Wiercimok składamy najserdeczniejsze podziękowania za okazaną pomoc, współczucie, kwiaty i wieńce. Irena Wiercimok z rodziną

3 ! W ramach programu wdrażanego w województwie opolskim przez WODIP komprachcickie gimnazjum jest właśnie wyposażane w tablice multimedialne, rzutniki, notebooki, terminale, serwery. W kilku salach lekcyjnych tradycyjne tablice przesunięto na bok, ich miejsce zajmą nowe tablice. To koniec pewnej ery - mówi dyrektor szkoły, Leonard Pietruszka - kończy się czas papierowych dzienników. Uczestniczenie w programie Opolska eszkoła, szkołą ku przyszłości, do którego na Opolszczyźnie włączono 100 szkół, to wielka szansa dla gimnazjum. W sumie do placówki trafiło pięć tablic multimedialnych, 50 notebooków dla uczniów, terminale, które znajdą się w każdej pracowni, a także w sekretariacie, bibliotece, pokoju nauczycielskim, gabinecie pedagoga i psychologa, rzutniki, infomat, umożliwiający bezpłatne korzystanie z internetu oraz sieć wi-fi i wewnętrzna sieć szkoły. Gimnazjum przygotowywałosiędotychzmianod pewnego czasu: - Musieliśmy przede wszystkim wyremontować serwerownię, pomieszczenie zostało odnowione, jest odpowiednio zabezpieczone, klimatyzowane mówi Leonard Pietruszka.Tewarunkimusiały zostać spełnione, aby sieć i urządzenia, w które wyposażana jest szkoła pracowały właściwie. Terminale umożliwią korzystanie z portalu e-szkoła i prowadzenie tak zwanych dzienników elektronicznych. Od grudnia rozpocznie się wdrażanie nowej technologii w zapisach wyników uczniów. Przy szkole stanął też e-kiosk, przez który można korzystać z internetu 24 godziny na dobę. Ze względu na fakt,iżurządzeniebędzieprzede wszystkim dla młodzieży, w infomacie ograniczono dostęp do niektórych treści publikowanych w sieci. Tablice multimedialne zostaną w szkole rozmieszczone w taki sposób, aby korzystanie z nich było łatwe zarówno ze względu na profil prowadzonych zajęć (będą to pracownie: językowa, matematyczna, geograficzna i historyczna, fizyczno-chemiczna oraz biologiczna), jak i na szybką możliwość zamiany pomieszczeń klasowych, gdy zajdzie taka potrzeba. - Zależy nam, by w miarę możliwości był do tych tablic równy dostęp zarówno jeśli chodzi o nauczycieli, jak i uczniów tłumaczy dyrektor placówki. Najwięcej emocji wśród uczniów budzą oczywiście notebooki, ponieważ to właśnie gimnazjaliści będą z nich korzystać. Średnio na czterech uczniów przypada jeden notebook, sprzęt będzie przetrzymywany w specjalnie zabezpieczonych szafach, z których będą je mogli pobierać tylko nauczyciele, planujący wykorzystanie ich podczas zajęć lekcyjnych. Praca umożliwiająca wykorzystanie tak rozwiniętych technologii, będzie miała wpływ na podniesienie jakości nauczania. - Przy dobrym wykorzystaniu sprzętu przez nauczycieli, wyniki nauczania powinny być coraz lepsze. W historii szkoły jest to naprawdę potężny postęp podsumowuje Leonard Pietruszka. EUROPEJSKA SZKOŁA TECHNOLOGIE Z PROJEKTU Sabina Roskosz z klasy IIIb i Dawid Mikolas z III d mogą już korzystać z infomatu Wyposażenie placówki w tak wartościowy sprzęt spowodowało, że szkoła została objęta całodobowym monitoringiem. Przez cały czas działa i zapisuje to, co dzieje się w budynku i poza murami szkolnymi 16 kamer. Jakakolwiek próba włamania do szkoły, czy zniszczenia mienia, które znajduje się na zewnątrz jest natychmiast rejestrowana oraz uruchamia alarm. Wartość kosztorysowa programu to pół miliona złotych, z czego jedynie 75 tysięcy, to własny wkład finansowy gminy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata mara Duchnowska POLSKA NOWA WIEŚ BIAŁO-CZERWONA W Publicznej Szkole Podstawowej odbył się w przededniu Dnia Niepodległości uroczysty apel oraz przemarsz uczniów ulicami miejscowości. Dyrektor szkoły, Zofia Kotońska podziękowała uczniom za prawdziwie patriotyczną postawę izaangażowaniewprzygotowanieuroczystościorazbiało-czerwonych kotylionów. Z powiewającymi flagami i narodowymi emblematami uczniowie wszystkich klas szkoły wyszli na ulicę, by swoją obecnością uświetnić 11 listopada.

4 " BIEG NIEPODLEGŁOŚCI PO RAZ PIERWSZY W I Biegu Niepodległości wzięły udział reprezentacje wszystkich szkół gminnych. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy kategorie: uczniowie klas I-III, klas IV-VI oraz gimnazjaliści. Startującym dopisała pogoda, na mecie przy Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach stanęło blisko 200 osób, które w trzech kategoriach wiekowych (w podziale na dziewczęta i chłopców) walczyły o Puchar Wójta Gminy. - Chcemy kształtować świadomość uczniów nie tylko poprzez uroczyste apele, ale też przez określoną aktywność, tak bliską współczesnej młodzieży tłumaczył ideę biegu jego pomysłodawca i współorganizator, Leonard Pietruszka. Pomysł, który przedstawił wójtowi, zyskał natychmiast akceptację Pawła Smolarka, doceniającego w nim nie tylko innowacyjność (na terenie gminy podobnej imprezy jeszcze nie było), ale też fakt, że młodzież ma szansę na budowanie właściwej postawy patriotycznej w sposób, który jest jej bliski. - Udziałem w tych zawodach, pokazujecie, jak ważny jest dla was patriotyzm. Dziękuję wam za to mówił wójt do zgromadzonej licznie młodzieży. Walka była zacięta, a zwycięzcy zwłaszcza ci najmłodsi - ze zdobytych tytułów byli bardzo dumni. W przyszłym roku Bieg Niepodległości najprawdopodobniej będzie miał szerszy zakres zwiększony zostanie dla niektórych grup dystans do przebiegnięcia oraz wprowadzona będzie kategoria open, tak, by również osoby dorosłe mogły biec i uświetnić ten wyjątkowy dla naszego kraju dzień. WYNIKI I BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI: Klasy I-III Dziewczęta Karolina Podkanowicz Komprachcice Ewelina Łepek Komprachcice Adrianna Kandziora Komprachcice Chłopcy Fabian Sosna Polska Nowa Wieś Dawid Kasperek Domecko Dawid Furgatz Wawelno Klasy IV-VI Dziewczęta Angelika Szymańska Chmielowice Karolina Łachot Chmielowice Sara Major Wawelno Chłopcy Martin Płonka Komprachcice Tomasz Sordon Wawelno Marcin Pawleta Domecko Gimnazjum Dziewczęta Oliwia Niestrój Patrycja Podgórska Magda Błazińska Chłopcy Mariusz Błaziński Adrian Zyla Łukasz Bodziony POMYSŁOWE PRZEDSZKOLAKI Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL realizuje na terenie Gminy Komprachcice i Gminy Prószków projekt pn. Pomysłowe przedszkolaki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 9.1.1). Głównym celem projektu jest wsparcie istniejących przedszkoli przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym poprzez organizację warsztatów tematycznych i warsztatów superpamięci. Tworzenie warunków równych szans edukacji przedszkolnej poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach przedszkolnych. Od września 2011 r. dzieci w wieku przedszkolnym z PP w Komprachcicach, PP w Chmielowicach, PP w Polskiej Nowej Wsi, PP w Ochodzach oraz oddziałów przedszkolnych w PSP w Domecku i PSP w Wawelnie będą mogły uczestniczyć w dodatkowych zajęciach - warsztatach superpamięci. Zajęcia będą odbywać się średnio po 2 razy w tygodniu (10 godz. zajęć/1 grupa). Program zajęć obejmuje m.in. wprowadzenie do szybkiego czytania i poznanie technik pamięci. Na zajęciach wykorzystane będą takie formy pracy jak: zabawy edukacyjne, zagadki, zabawy ruchowe, gimnastyka wzroku. Dzieci nie znające liter nabiorą nawyków, które później będą wspomagały ich naukę czytania, zapamiętywania, zdobywania wiedzy. W październiku 2011 r. w przedszkolu w Ochodzach odbyły się warsztaty tematyczne - plastyczne (2 soboty). Natomiast grupa 25 dzieci z przedszkola w Komprachcicach będzie uczestniczyć w wyjazdowych warsztatach plastycznych zorganizowanych Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51, Opole tel./fax lub w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Projekt zakończy się w czerwcu 2012 r. Szczegółowe informacje na stronie Kierownik projektu: Anna Wiesiołek

5 # GSP Partner jesienią weszło w kolejny etap realizacji międzynarodowych planów. 11 listopada odbył się ponadto Dzień Partnerstwa, w którym uczestniczyli goście z Czech. Impreza została połączona z walnym zebraniem członków organizacji. 115 osób spotkało w listopadowe popołudnie w restauracji Atlantis w Komprachcicach, w tym 45 to przedstawiciele czeskiego partnera naszej gminy Z Město Albrechtice. Koszt przygotowania tej dorocznej imprezy wzięli na siebie członkowie stowarzyszenia, którzy wpłacili na ten cel dobrowolne składki. - Takie zebrania odbywają się dwa razy w roku wyjaśnia Jan Przywara, przewodniczący zarządu Partnera. Na początku jest to zebranie typowo sprawozdawcze, pod koniec podsumowujemy, w jaki sposób udało się nam zrealizować plan. Mijający rok GSP Partner może zaliczyć do szczególnie udanych. Prócz relacjonowanych na bieżąco w Wieściach wydarzeń z życia tej organizacji udało się w ostatnich miesiącach roku wysłać do Czech strażaków z jednostki OSP Żerkowice na trzydniowy szkoleniowy obóz strażacki. Wcześniej, we wrześniu, na zaproszenie Město Albrechtice GMINNE STOWARZYSZENIE PARTNERSKIE PARTNER CORAZ WIĘCEJ PRACY wyjechała za południową granicę 35-osobowa delegacja członków Partnera, która miała okazję poznać ciekawe zakątki Moraw, a także zwiedzić największą w Europie wytwórnię serów pleśniowych. Spotkania integracyjne mają w założeniach międzynarodowej współpracy bardzo ważną pozycję. - Z Czechami jesteśmy naprawdę zaprzyjaźnieni, nasi członkowie i ich znajomi w Czechach odwiedzają się wzajemnie, spotykają się nawet na rodzinnych uroczystościach, wspólnie wyjeżdżają mówi przewodniczący. Czesi w ramach unijnego projektu realizowanego z gminą Biała (ich drugim polskim partnerem) wyremontowali wieże widokowe na swoim terenie. Możliwość obejrzenia rozległych terenów czeskich i polskich, a nawet Opola, miała grupa reprezentantów Komprachcic, która wyjechała do Město Albrechtice 21 października na zaproszenie wicestarosty Jitki Hanusovej i Jana Handliřa, o których Jan Przywara mówi, że są po stronie czeskiej mózgiem naszej współpracy. Rozwojowo zapowiada się również współpraca z niemieckim Hasbergen. Ich wizyta podczas międzynarodowej imprezy rekreacyjno-sportowej w Wawelnie w tym roku, poskutkowała zaproszeniem naszych sportowców do Niemiec w 2012 na podobną imprezę. W planowanych zawodach wezmą udział również partnerzy Hasbergen z Francji Tomblaine oraz Gelenau (dawne NRD). - Przygotowujemy się do rozszerzenia współpracy na niwie gospodarczej, chcielibyśmy aby nasi przedsiębiorcy mogli wymieniać się doświadczeniami z czeskimi i niemieckimi biznesmenami tłumaczy Jan Przywara. Podczas Dnia Partnerstwa ze strony czeskiej byli obecni m.in. starosta Ludek Volek oraz jego zastępczyni Jitka Hanusova. Oboje przyznali, że współpraca z gminą Komprachcice jest w odniesieniu do innych partnerstw wyjątkowa i bardzo serdeczna. - Można powiedzieć, że cel jaki Partner postawił sobie, został osiągnięty, ale nam zależy na tym, aby ta współpraca coraz bardziej i stale się rozszerzała deklaruje Jan Przywara. Wójt Paweł Smolarek docenia jakość współpracy budowanej w gminie, ma też nadzieję, że wraz z rozwojem obszarów wzajemnej wymiany doświadczeń i wspólnej realizacji projektów, w której uczestniczą szkoły, jednostki OSP, sportowcy, czy gminna orkiestra dęta, Partner będzie coraz częściej korzystał z zewnętrznych źródeł finansowania własnych projektów. - Najważniejsze, że jest ktoś taki, komusięchcepracować,działać społecznie i tym wszystkim się zajmować podsumowuje wójt gminy. AEROBIK Zajęcia aerobiku rozpoczną się od miesiąca listopada w sali widowiskowej SOK w dniach: - wtorek w godz. 18:00-19:00 - piątek w godz. 19:00-20:00 Zajęcia odpłatne Informacje, zapisy w biurze SOK lub tel ; Zapraszamy!

6 $ PIECZA NA BARKI SAMORZĄDÓW STRZAŁ W FINANSE GMINY Wdrażanie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej narzuciło na samorządy gmin kolejne obowiązki, za którymi nie pójdą, niestety, pieniądze. Wejście zmian w życie będzie oznaczało dla budżetów polskich gmin dodatkowe wydatki na kwotę nawet 3 mld zł. Dla finansów gminy Komprachcice to również duży ubytek. Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2012 roku. Spór dotyczy głównie funkcji asystenta rodzinnego i pracownika socjalnego oraz instytucji rodziny wspierającej. Nowa ustawa kładzie nacisk na rozwiązywanie problemów w rodzinie tak, by unikać odbierania dziecka tym, które mają kłopoty np. wychowawcze. Wsparcia wychowawczego ma udzielać rodzicom asystent. Na każde 20 rodzin objętych opieką przez gminę ta będzie musiała zatrudnić dodatkowego urzędnika. - Osoba, która będzie asystentem musi mieć określone kwalifikacje i pracować w zasadzie 24 godziny na dobę. Taki pracownik nie kosztuje 1500 zł, tylko dużo więcej. To jest po prostu kolejny strzał w finanse gminy. W ślad za nowymi obowiązkami, którym musimy sprostać, nie idą pieniądze. Nic nie zostało zabezpieczone w subwencji ogólnej, która teraz wystarcza ledwo, ledwo... komentuje nowe przepisy wójt gminy, Paweł Smolarek i dodaje: Takie wciskanie na siłę nowych obowiązków prowadzi w konsekwencji do tego, że w gminie nie będzie można prowadzić żadnych inwestycji. Nasz budżet jest wciąż na pograniczu wykonania, a czeka nas jeszcze kontynuacja budowy kanalizacji. Skąd wziąć w takim razie pieniądze na odtworzenie dróg, na remonty szkół? Każdy możliwy pieniądz, jak można wykorzystać z funduszy unijnych wykorzystujemy, ale to się może skończyć, bo ta ustawa może doprowadzić do kryzysu w budżetach gminnych. Między rządem a samorządem istnieje fundamentalna rozbieżność co do szacunków kosztów działania ustawy. Według wyliczeń resortu pracy wejście w życie nowych przepisów w 2012 roku będzie kosztować budżet niepełne 40 mln zł. Łączny koszt szacownych przez rząd zmian to ponad 727 mln zł. Będą one pochodzić z przesunięcia dotacji celowej z powiatów do gmin. Te wyliczenia kwestionują samorządy. Ich zdaniem łączny koszt zmian wymuszonych nowymi przepisami to nawet 3 mld zł. - Przedstawiciele MPiPS twierdzą, że gminy mają środki finansowe na dochodach własnych, które wzrosły o kilkanaście procent. Jednak prawda jest inna już dzisiaj brakuje pieniędzy na część podstawowej działalności OPS i na szkolenia pracowników. Nie ma środków na zatrudnienie: psychologów, radców prawnych, mediatorów, czy terapeutów mówi wójt gminy, Paweł Smolarek. Problemem wynikającym z nowej ustawy jest również konieczność zabezpieczenia mieszkań socjalnych dla różnych osób, chociaż w gminie Komprachcice taki problem z mieszkańcami nie występuje. - My nie mamy blokowisk, w naszej gminie mieszkamy zazwyczaj we własnych domach. Problemem są rodziny, które wynajmowały domy od osób przebywających za granicą, a teraz, gdy te domy są sprzedawane, lub wynajmujący z innych powodów muszą się z nich wyprowadzić, okazuje się, że nie mają gdzie. Kolejny wydatek z publicznych pieniędzy i to nie zawsze na mieszkańców naszej gminy podsumowuje wójt. Problemem pieczy zastępczej jest również fakt, że wsparcie rodziny ma się odbywać za jej zgodą. Jednak w sytuacji, gdy ta odmówi współpracy z asystentem, nie ma żadnej możliwości wymuszenia takiej współpracy. Gmina będzie musiała wziąć również na swoje barki finansowanie kosztów szkoleń dla rodzin wspierających, podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny, czy kosztów związanych z udzielaniem pomocy przez rodziny wspierające, a także współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczoterapeutycznej, czy interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. CHCĄ ŻYĆ W CZYSTYM ŚWIECIE EKODZIECI Z KOMPRACHCIC Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach przyłączyły się do akcji zorganizowanej przez Fundację Ekologiczną ARKA i protestowały przeciwko paleniu śmieci w domowych piecach. Akcja ta nie tylko zaangażowała dzieci i młodzież do aktywnego przekonywania o zgubnych skutkach palenia śmieci, ale i zachęciła do nagrania filmu, który bierze udział w konkursie ogłoszonym przez sieć sklepów Tesco. Uczniowie przypominali dorosłym, że palenie śmieci w domowych piecach jest szkodliwe zarówno dla środowiska naturalnego, jak i zdrowia nas wszystkich. Podczas spalania powstają tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, cyjanowodów, metale ciężkie, a także rakotwórcze dioksyny i furany. Spalanie plastikowych butelek i folii wytwarza chlorowodów, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny, czylikwaśnedeszcze.dzieci i młodzież przekonywały: przez takie nieekologiczne działania jemy zatrute jajka, warzywa, owoce i pijemy skażone mleko. Przygotowane przez uczniów ulotki z hasłem Dorośli nie palcie śmieci, proszą was dzieci!!! informowały o skutkach spalania niedozwolonych rzeczy i przypominały, że za palenie śmieci grozi grzywna w wysokości 5000 zł. W efekcie tej akcji młodzi mieszkańcy Komprachcic przygotowali również ekofilmik, który podobnie, jak rok temu zgłoszono do konkursu w ramach programu Tesco dla szkół. Młodym ekologom tym razem przyświeca hasło Ekorewolucja. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o ochronie środowiska w najbliższym otoczeniu oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród uczniów. Małgorzata Szopa, nauczycielka języka angielskiego i koordynatorka szkolnej akcji przedstawia projekt: - Zadaniem konkursowym było nakręcenie dwuminutowego filmu z przeprowadzonej akcji na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Nasza akcja polegała na zwróceniu uwagi mieszkańców naszej gminy na zanieczyszczenie powietrza wskutek palenia w piecach śmieci, szczególnie plastików. Przygotowaliśmy ulotki i rozdaliśmy je mieszkańcom, większe plakaty zostały rozwieszone w sklepach i w szkole. Z akcji nakręciliśmy krótki film. Udział w nim wzięło wielu uczniów i mieszkańców Komprachcic. Nie było to takie proste, wymagało wielu prób i powtórzeń, a pogoda też nie zawsze nam sprzyjała, ale się udało. Głosowanie na film z Komprachcic odbywa się za pomocą strony internetowej. Nagrodą jest pracownia multimedialna dla szkoły. - Gorąco prosimy o głosowanie na nasz ekofilmik codziennie do 9 grudnia 2011 roku. Żeby wziąć udział w głosowaniu należy odwiedzić strony www: tescodlaszkol.pl/f/265 lub spkomprachcice.wodip.opole.pl - bardzo liczymy na państwa głosy. Każdy może pomóc, to bardzo proste, wystarczy klikać -zachęca dyrektor szkoły, Anita Jesse. mara Duchnowska

7 % XIII PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ DOBRZE JEST ŚPIEWAĆ NASZEMU PANU SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA Ponad 20 artystów zespołów i solistów wzięło udział w tegorocznym Przeglądzie Piosenki Religijnej w Komprachcicach. To wyjątkowy w skali województwa festiwal, wktórymrównieważny jest artyzm wykonywanych utworów, jak i głębokie przeżycie duchowe. Nad tegoroczną imprezą patronat honorowy objęli: Ks. Biskup Andrzej Czaja, Poseł na Sejm RP Ryszard Galla, Wójt Gminy Komprachcice Paweł Smolarek oraz Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta. Nowa Trybuna Opolska oraz Gość Niedzielny zapewniły patronat medialny. Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury zapewniała, że trzynasta edycja przeglądu będzie z pewnością szczęśliwa. - Na pewno dla tych, którzy wyjadą z Komprachcic z nagrodami mówiła podczas otwarcia festiwalu. Zmagania konkursowe stały na wysokim poziomie, wzięły w nim udział nie tylko artyści z Opolszczyzny, ale również z województw: śląskiego i dolnośląskiego. Pierwsze miejsce w kategorii dzieci do lat 13 wyśpiewała Paulina Kwiczala z Makowic, drugie - Kinga Śmiałek z Leśnicy, a trzecie - Karolina Gabriel z Komprachcic. W kategorii powyżej 13 lat zwyciężyła Linda Wencel z Komprachcic, druga była Joanna Wicher z Domecka, a trzeci Mateusz Prędki również reprezentant Komprachcic. Za najlepszy zespół jury uznało Benedictinum z Legnickiego Pola (kolejne miejsca zajęli: Attonare oraz Schola Dominikańska ze Strzelc Opolskich) a wyróżnienie dyrektora SOK, które Anna Koszyk nazwała Grand Prix przeglądu otrzymała jego najmłodsza uczestniczka, 8- letnia Emilia Waliczek z Domecka. Wykonawców oceniali: Barbara Malinowska dyrektor Niepublicznej Szkoły Muzycznej ARS Nowa w Opolu, Józef Krawczyk muzyk, wokalista oraz muzyk, Zygfryd Maczurek. Sponsorzy przeglądu: GHG Serwis Hubert Giza Grawer Dariusz Kopton Teresa i Waldemar Wencel Kult św. Marcina (11 listopada) jest bardzo popularny na Śląsku Opolskim. W tym roku odwiedziliśmy dwa sołectwa naszej gminy, w których przygotowano uroczyste obchody tego dnia. W obu miejscowościach spotkanie mieszkańców przy ognisku poprzedziły nabożeństwa. W Wawelnie grupa mieszkańców spotkała się nie, jak zwykle, przy wawelskim stawku, ale na boisku. Ognisko, przypomnienie historii św. Marcina, wspólne śpiewanie i smakowanie przygotowanych przysmaków miało niewątpliwy wymiar integracyjny. W Ochodzach uroczystość miała nieco szerszy zakres, nic jednak dziwnego, ŚWIĘTY MARCIN W OCHODZACH I WAWELNIE bo tutejszy kościół jest właśnie pod wezwaniem św. Marcina. Ze świątyni na boisko ruszył pochód, któremu towarzyszyła orkiestra. Na miejscu częstowano tradycyjnymi rogalami, były też występy artystyczne dla zgromadzonych zaśpiewały Szydłowianki. Spotkanie przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Ochodzach.

8 & ZAJĘCIA MINI I MIDI TENISA IV MIEJSCE PIŁKAREK RĘCZNYCH Od listopada Gminny Klub Sportowy GKS Komprachcice rozszerzył swoją działalność o sekcję tenisa ziemnego. Zajęcia prowadzi magister wychowania fizycznego, absolwent Warszawskiej Akademi Bartłomiej Jasiówka. Zajęcia odbywają się na hali OSiR iwspieranesąideąprogramu Międzynarodowej Federacji Tenisowej Play & Stay. Program koncentruje się na trzech elementach - serwisie, wymianie i zdobywaniu punktów oraz przekonaniu, że rozpoczynający naukę powinni spróbować prawdziwej gry już od pierwszych treningów. Wolniejsze piłki, mniejsze korty, łatwiejsza gra wszystko to, aby uczestnicy zajęć czerpali prawdziwą przyjemność z gry w tenisa. Dzięki współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Komprachciach młodzi tenisiści przeżyli już swój pierwszy mini turniej. Zawodów takich na pewno będzie więcej, bo to one są naturalnie celem każdego, również młodego sportowca. Zdobywane punkty na treningach nagradzane są punktami rankingowymi. Każdy, nawet przegrywający, może takie punkty zdobyć, a całość w postaci rankingu młodych tenisistów przedstawiona jest w postaci tabeli, która pełni rolę zabawową oraz motywacyjną. Ranking oraz profile zawodników zobaczyć można na stronie internetowej w zakładce tenis. Przygoda z tenisem to także obozy sportowewczasieferiiiwakacji, które już od najbliższych ferii będą realizowane. Treningi odbywają się we wtorki w godzinach oraz w środy w godz Z początkiem nowego roku kalendarzowego prowadzony będzie nabór do nowej grupy. Zapraszamy serdecznie wszystkich tych, którzy chcą zacząć przygodę z tenisem - sportem na całe życie! Ilość miejsc ograniczona! Drużyna szczypiornistek LUKS Sukces Komprachcice trenowana przez Witolda Kawuloka zajęła na Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w Siedlcach czwarte miejsce. To duży sukces dla naszego klubu. W Sukcesie trenują zarówno uczennice gimnazjum, jak i szkół ponadgimnazjalnych. Witold Kawulok pracuje z nimi od sześciu lat,aosiągniętanaigrzyskach pozycja jest ukoronowaniem zmagań piłkarek. Zajmując pierwsze miejsce w eliminacjach wojewódzkich na zawodach w Siedlcach reprezentowały Opolszczyznę. Wygrały tam jako jedyna drużyna z obecnym mistrzem Igrzysk LZS. - Dziewczyny są bardzo ambitne, nastawione na walkę i wygraną. W tej dyscyplinie trzeba lubić kontakt bezpośredni z przeciwnikiem, tutaj nie ma dystansu, walczy się jeden na jednego mówi trener. Kolejne miejsca zajęli: I LUKS Koliber Zarzecze II MUKS Koźmin Wielkopolski III LUKS Orlik Reszel IV LUKS Sukces Komprachcice Wyniki bezpośrednich rozgrywek: Sukces Koliber Sukces Koźmin Sukces Orlik FUTSALOWE WEEKENDY Z KLF Od listopada do marca weekendy na komprachcickiiej hali sportowej przesiąknięte będą futsalem. Wszystko za sprawą kolejnej edycji amatorskiej ligi, która od 5 listopada rozgrywana jest na parkiecie OSiR-u. W sezonie 2011/2012 w rozgrywkach bierze udział 37 zespołów, które w czterech ligach toczą zmagania o jak najlepsze miejsca - premiowane awansem do wyższej klasy rozgrywek. W tegorocznej edycji gościmy wiele nowych ekip, a sama liga zapowiada się bardzo emocjonująco i ciekawie. Pierwsza liga jak zawsze bardzo mocna, w drugiej wiele świetnych nazwisk i drużn, trzecia i czwarta liga zapewne zdeterminowana, ponieważ w każdej z lig aż cztery zespoły mogą wywalczyć awans dwa bezpośrrednio oraz dwa po meczach barażowych. Tytułu mistrza ligi broni GRON-TECH OPOLE. Wyniki, terminarze, statystyki oraz fotografie meczowe dostępne są na stronie ORLIK OTWARTY JESZCZE DO KOŃCA MIESIĄCA Listopad jest ostatnim miesiącem przed przerwą zimową, w którym funkcjonować będzie komprachcicki kompleks boisk "Orlik". Zainteresowanych korzystaniem prosimy o kontakt na adres mailowy: Wydawca: mara Duchnowska, zdjęcia Kajetan Syguła tel Nakład egz., ISSN Na zlecenie Urzędu Gminy w Komprachcicach, Komprachcice, ul. Kolejowa 3, tel

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

W dniach 7-9 maja 2008 r. w Choszcznie odbêdzie siê XXI Festiwal Twórczoœci Dzieciêcej Pomorskiego Okrêgu Wojskowego.

W dniach 7-9 maja 2008 r. w Choszcznie odbêdzie siê XXI Festiwal Twórczoœci Dzieciêcej Pomorskiego Okrêgu Wojskowego. 1920 POW W 217 rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja i w uroczystoœæ NMP Królowej Polski mamy zaszczyt zaprosiæ mieszkañców Gminy Choszczno na uroczyst¹ Mszê œw. polow¹ w dniu 3 maja 2008r. o godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Miliony dla Poddębic

Miliony dla Poddębic wokół miasto słońca PISMO SAMORZĄDOWE GMINY PODDĘBICE ISSN 1730-2269 egzemplarz bezpłatny rok 8 nr 1 (23) marzec 2009 Miliony dla Poddębic Wojewoda wsparła budowę dróg Dofinansowanie w kwocie 700 tysięcy

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych

Turniej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 6 (10) czerwiec/lipiec 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Dzieci i młodzież ucząca doczekała się długo oczekiwanych wakacji. Komenda Powiatowa Policji radzi jak ustrzec

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja postępy w realizacji. projektu. I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży. III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie Przyjazna Wieś

Informatyzacja postępy w realizacji. projektu. I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży. III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie Przyjazna Wieś ISSN 1731-7959 / 9 (228)/2012 miesięcznik informacyjno - publicystyczny Informatyzacja postępy w realizacji projektu I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo

Łatwiej można stracić prawo jazdy

Łatwiej można stracić prawo jazdy NAKŁAD: 16 000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. 15 MAJA 2015, NR 555 WAŁBRZYCH/ŚWIDNICA Wywiad z Mariuszem Wachem wydarzenia str. 3 Rozpoczęli sezon Łatwiej można stracić prawo jazdy Jeszcze

Bardziej szczegółowo

Budowa tunelu rozpoczęta!

Budowa tunelu rozpoczęta! INFORMATOR POWIATU LEGIONOWSKIEGO ukazuje się w: Jabłonnie Nieporęcie Wieliszewie Serocku Legionowie www.powiat-legionowski.pl listopad nr 18/2010 Przystań w sercu Mazowsza Budowa tunelu rozpoczęta! W

Bardziej szczegółowo

4 i 5 c z e r w c a PANORAMA BIALSKA. Przegląd zespołów. Gostomia z relikwiami 6. Gminne zawody sportowo - pożarnicze. w Solcu.

4 i 5 c z e r w c a PANORAMA BIALSKA. Przegląd zespołów. Gostomia z relikwiami 6. Gminne zawody sportowo - pożarnicze. w Solcu. PANORAMA BIALSKA zdj. Rafał Hajewski N R 6 ( 2 0 3 ) c z e r w i e c 2 0 1 1 R O K X X I I I S S N 1 2 3 2 7 3 5 2 8 C E N A 1, 8 0 z ł V A T z w Przegląd zespołów 4 i 5 c z e r w c a na placu przy kościele

Bardziej szczegółowo

Grunt na Medal 2008!

Grunt na Medal 2008! Numer 10/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny GMINA TERESIN LAUREATEM KONKURSU Grunt na Medal 2008! czytaj strona 4 Gmina TERESIN na żywo w POLSAT News Sobota, 29

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (188) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LIPIEC 2012

Nr 7 (188) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LIPIEC 2012 Nr 7 (188) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LIPIEC 2012 II miejsce w Polsce w Rankingu Rzeczpospolitej Spotkanie z Mistrzem Świata str. 3 Rozwój e-usług str. 7 KRUS informuje str. 15 W numerze Okładka

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Egzemplarz bezpłatny. ISSN 1734-6150 Nr 3(63) SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY MALANÓW MARZEC 2012 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 o długich oczekiwaniach P w marcu 2012 r. rozpoczęto na terenie naszej

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

GMINA TERESIN W RADIO NIEPOKALANÓW 102.7 FM. Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów. Promocja Gminy Teresin na CHEŁMONALIACH

GMINA TERESIN W RADIO NIEPOKALANÓW 102.7 FM. Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów. Promocja Gminy Teresin na CHEŁMONALIACH Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów To była spora niespodzianka zarówno dla duchownych jak i wiernych, którzy 8 lipca uczestniczyli w Mszy św. w niepokalanowskiej Bazylice. W uroczystościach Jubileuszu

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 grudzień 2014 Projekty edukacyjne z Mikołowa Konferencja Wspólnie możemy więcej Eurodyktando Pokoleniowy tandem Lekcje o EFS, Eurowyzwanie

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

FESTYN ZE STRONGMENAMI

FESTYN ZE STRONGMENAMI Czerwiec 2011/06 (136) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL FESTYN ZE STRONGMENAMI KOLNEŃSKI nr. 6(136)2011 1 IMPREZY KULTURALNE Imieniny Jana z Kolna 2011 W dniu 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

2011-06-29 "Jarocin" między czołgami, samolotami i armatami

2011-06-29 Jarocin między czołgami, samolotami i armatami 2011-06-29 "Jarocin" między czołgami, samolotami i armatami Wernisaż wystawy plenerowej "30 lat jarocińskich festiwali", przygotowanej przez Muzeum Regionalne w Jarocinie w ramach projektu Spichlerz Polskiego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO. Nr 41 marzec 2015 ISSN 1732-6931

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO. Nr 41 marzec 2015 ISSN 1732-6931 K W A R T A L N I K BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO Nr 41 marzec 2015 ISSN 1732-6931 2 WIEŚCI GMINNE BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO WWW.GMINA.SITNO.PL Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy

Bardziej szczegółowo

Rozwojowa Straż Pożarna Rozmowa z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Wołowie

Rozwojowa Straż Pożarna Rozmowa z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Wołowie Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 5 (9) maj/czerwiec 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Powiatowe Orliki biją rekordy popularności zarówno pod względem ilości osób uczestniczących w zajęciach sportowych,

Bardziej szczegółowo

W Kazimierzu 44 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą - 25-27 czerwca 2010r.

W Kazimierzu 44 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą - 25-27 czerwca 2010r. B E Z P Ł A T N A Nakład 2000 egz. w numerze cmyk ISSN 1232-5031 NR 6-7/2010 (184) Wyniki Wyborów Prezydenckich w Gminie Ogrodzieniec str. 2 U K A Z U J E S I Ę N A T E R E N I E M I A S T A I G M I N

Bardziej szczegółowo

Nasze. sprawy OBIEKT SPORTOWY NA MIARĘ EUROPEJSKĄ. W numerze m.in.: * Nowy plac zabaw. * Świetlica w nowym miejscu. * Partnerskie przedszkole

Nasze. sprawy OBIEKT SPORTOWY NA MIARĘ EUROPEJSKĄ. W numerze m.in.: * Nowy plac zabaw. * Świetlica w nowym miejscu. * Partnerskie przedszkole Nasze W numerze m.in.: sprawy BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NR 1 (20) 2009 STYCZEŃ - LUTY - MARZEC OBIEKT SPORTOWY NA MIARĘ EUROPEJSKĄ * Nowy plac zabaw * Świetlica w nowym

Bardziej szczegółowo

Sportowiec Roku. Pożegnanie Kordona Staszica bez remontu WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ W NUMERZE. bez zmian. poszukiwany str.

Sportowiec Roku. Pożegnanie Kordona Staszica bez remontu WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ W NUMERZE. bez zmian. poszukiwany str. WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 7 (1171) 18.02.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Sportowiec Roku Usługi

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo