BIEG PATRIOTYCZNY TRZYNASTY PRZEGLĄD PIEŚNI RELIGIJNEJ. strona 7. Więcej na stronie 6. Nr 19/47/2011 Listopad 2011 ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIEG PATRIOTYCZNY TRZYNASTY PRZEGLĄD PIEŚNI RELIGIJNEJ. strona 7. Więcej na stronie 6. Nr 19/47/2011 Listopad 2011 ISSN 1642-6126"

Transkrypt

1 Chmielowice - Domecko - Dziekaństwo - Komprachcice - Ochodze - Osiny - Polska Nowa Wieś - Wawelno - Żerkowice Nr 19/47/2011 Listopad 2011 ISSN BIEG PATRIOTYCZNY Publiczne Gimnazjum w Komprachcicach we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zaprosiło uczniów gminnych szkół do udziału w I Biegu Niepodległości. Dopisała pogoda i zawodnicy. Więcej na stronie 4 ŚW. MARCIN W OCHODZACH I WAWELNIE TRADYCYJNIE OBCHODZONO 11 LISTOPADA - DZIEŃ ŚW. MARCINA W OCHODZACH I WAWELNIE. Więcej na stronie 7 GŁOSUJ NA UCZNIÓW Z KOMPRACHCIC! Akcja proekologiczna, która została zainicjowana przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach rozwinęła się w realizację przedsięwzięć o zakresie dużo większym, niż wcześniej zakładano. Szkoła przygotowała ekofilmik, który bierze udział w konkursie organizowanym przez sieć sklepów Tesco. Program Tesco dla Szkół wspiera szkoły podstawowe i gimnazjalne w całej Polsce. Dzięki programowi ufundowane zostały pracownie komputerowe i multimedialne oraz sprzęt dydaktyczno sportowy. W ciągu ostatnich dziewięciu lat sieć pomogła ponad 11 tysiącom polskich szkół, zapewniając wyposażenie o łącznej wartości ponad 12 milionów złotych. Szansę otrzymania takiej pracowni multimedialnej ma również komprachcicka placówka. Od czwartku, 10 listopada do 9 grudnia br. można głosować na produkcję autorstwa naszych młodych mieszkańców. Zachęcamy do obejrzenia filmu na stronie i oddanie na naszych reprezentantów swojego głosu. Więcej na stronie 6 TRZYNASTY PRZEGLĄD PIEŚNI RELIGIJNEJ strona 7

2 PYTANIE DO... PUBLICZNE GIMNAZJUM WYRÓŻNIONE RYSZARDA GALLI, POSŁA NA SEJM RP - Zdobył Pan po raz kolejny mandat posła. Wyborcy nie zawiedli, ich zdaniem Pan ich też nie zawiódł. Jak pan myśli, czym ta kadencja będzie się różnić od poprzednich? - Przede wszystkim chciałbym wszystkim podziękować serdecznie za zaufanie, jakim zostałem obdarzony. Wielkie zaufanie, bo b l i s k o 1 2 t y s i ę c y g ł o s ó w, t o naprawdę dużo. Mam nadzieję, że m o j e d o ś w i a d c ze n i e w p ra c y komisji mniejszości narodowych i etnicznych oraz finansów publicznych będzie odpowiednio wykorzystane. Liczę też, że będę uczestniczył w podejmowaniu działań i decyzji w kilku istotnych kwestiach związanych z rozwojem n a sze go re g i o n u, a zw ł a szc za w zakończeniu i to szybkim spraw związanych z ochroną przed powodzią. Poza tym: gospodarka, gospodarka ZREALIZUJ MARZENIA i raz jeszcze gospodarka. Trzeba zastanowić się nad zreformowaniem polityki podatkowej, w taki sposób, aby gminy, w tym i g m i n a Ko m p ra c h c i c e m o g ł y spokojnie i bezpiecznie realizować swoje zadania. Niezwykle istotne jest też, jak zachowamy się my i Unia Europejska w czasie kryzysu. Powinniśmy stanowić jednolitą drużynę i nie możemy, w żadnym wypadku, pozwolić sobie na zapominanie o kwestiach gospodarczych. Musimy ten czas i te doświadczenia wykorzystać, by stworzyć jak najlepsze prawo dla rozwoju gospodarczego kraju. Prawo tak samo życzliwe dla instytucji, jak budżetów rodzinnych. Polska to musi zrozumieć. Siła polityczna jest w sile gospodarczej. - Dziękujemy i życzymy sukcesów w Sejmie. Gimnazjaliści z Komprachcic zostali wyróżnieni w konkursie ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Dolina Stobrawy, którego celem było opracowanie przykładowego wniosku o dotację w oparciu o klasyczną fiszkę projektową, podobną do tej, jaką wykorzystuje się we wnioskach o wsparcie z Unii Europejskiej. Za projekt Pływaj i baw się szkoła otrzymała cyfrowy odtwarzacz multimedialny. Z uczniami pracowała w ramach wolontariatu Stefania Gwóźdź. Głównym celem realizacji zadania Zrealizuj marzenia z RPO WO była p o p u l a r yza c j a w i e d zy o Re g i o n a l ny m P ro g ra m i e O p e ra c y j ny m Województwa Opolskiego na lata wśród dzieci i młodzieży. W ramach projektu zorganizowano konkurs i warsztaty sprawdzające wiedzę o RPO WO. Dodatkowo uczestnicy warsztatów zdobyli umiejętności pisania projektów. Konkurs ogłoszony był z początkiem roku szkolnego. WYDARZENIA KULTURALNE - WYDARZENIA KULTURALNE - WYDARZENIA KULTURALNE KONCERT BERLINSKA DRÓHA - Łużyccy Serbowie z Berlina KONCERT LIVE ERIC SARDINAS & BIG MOTOR 19 listopada, godz. 20:30-23:30 Miejsce: Klub Jamajka, Komprachcice 17 listopada, godz. 20:00 Miejsce: Stary Dom, Domecko O zespole: P r ze d sta w i c i e l e ws p ó ł c ze s n e j ku l t u r y te g o n a j m n i e j sze g o słowiańskiego narodu żyjącego tuż za zachodnią granicą Polski. Szczególny wpływ na ich utwory wywarła filozofia subkultury anarchistycznej, mająca w Niemczech swoiste znaczenie. Natchnienia dla dalszej twórczości szukają w podróżach, objeździli już ze swoją muzyką Niemcy, Czechy, Szwajcarię, Maroko. W tym roku po raz drugi zawitają do Polski. Jedyny koncert w Polsce na europejskiej trasie tego amerykańskiego gitarzysty bluesowo-rockowego. Na gitarze zaczął grać w wieku 6 lat.wzorował sie na muzyce takich artystów jak Big Bill Broonzy,Elmore James, Muddy Waters. Ostatni album"eric Sardinas&Big Motor" nagrał na żywo i od razu został zarejestrowany na taśmie analogowej,co jest obecnie rzadko stosowane przez artystów. Jego koncert to żywiołowy show muzyczny połączony z pełni ekspresyjną grą na instrumencie, który opanował do perfekcji, stał się częścią jego duszy. (informacje ze strony organizatora) (informacje ze strony organizatora) WYDARZENIA KULTURALNE - WYDARZENIA KULTURALNE - WYDARZENIA KULTURALNE Wójt Gminy Paweł Smolarek wraz z pracownikami Urzędu Gminy Komprachcice składają kondolencje Pani Irenie Wiercimok Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości, uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej ŚP. Henryka Wiercimok składamy najserdeczniejsze podziękowania za okazaną pomoc, współczucie, kwiaty i wieńce. Irena Wiercimok z rodziną

3 ! W ramach programu wdrażanego w województwie opolskim przez WODIP komprachcickie gimnazjum jest właśnie wyposażane w tablice multimedialne, rzutniki, notebooki, terminale, serwery. W kilku salach lekcyjnych tradycyjne tablice przesunięto na bok, ich miejsce zajmą nowe tablice. To koniec pewnej ery - mówi dyrektor szkoły, Leonard Pietruszka - kończy się czas papierowych dzienników. Uczestniczenie w programie Opolska eszkoła, szkołą ku przyszłości, do którego na Opolszczyźnie włączono 100 szkół, to wielka szansa dla gimnazjum. W sumie do placówki trafiło pięć tablic multimedialnych, 50 notebooków dla uczniów, terminale, które znajdą się w każdej pracowni, a także w sekretariacie, bibliotece, pokoju nauczycielskim, gabinecie pedagoga i psychologa, rzutniki, infomat, umożliwiający bezpłatne korzystanie z internetu oraz sieć wi-fi i wewnętrzna sieć szkoły. Gimnazjum przygotowywałosiędotychzmianod pewnego czasu: - Musieliśmy przede wszystkim wyremontować serwerownię, pomieszczenie zostało odnowione, jest odpowiednio zabezpieczone, klimatyzowane mówi Leonard Pietruszka.Tewarunkimusiały zostać spełnione, aby sieć i urządzenia, w które wyposażana jest szkoła pracowały właściwie. Terminale umożliwią korzystanie z portalu e-szkoła i prowadzenie tak zwanych dzienników elektronicznych. Od grudnia rozpocznie się wdrażanie nowej technologii w zapisach wyników uczniów. Przy szkole stanął też e-kiosk, przez który można korzystać z internetu 24 godziny na dobę. Ze względu na fakt,iżurządzeniebędzieprzede wszystkim dla młodzieży, w infomacie ograniczono dostęp do niektórych treści publikowanych w sieci. Tablice multimedialne zostaną w szkole rozmieszczone w taki sposób, aby korzystanie z nich było łatwe zarówno ze względu na profil prowadzonych zajęć (będą to pracownie: językowa, matematyczna, geograficzna i historyczna, fizyczno-chemiczna oraz biologiczna), jak i na szybką możliwość zamiany pomieszczeń klasowych, gdy zajdzie taka potrzeba. - Zależy nam, by w miarę możliwości był do tych tablic równy dostęp zarówno jeśli chodzi o nauczycieli, jak i uczniów tłumaczy dyrektor placówki. Najwięcej emocji wśród uczniów budzą oczywiście notebooki, ponieważ to właśnie gimnazjaliści będą z nich korzystać. Średnio na czterech uczniów przypada jeden notebook, sprzęt będzie przetrzymywany w specjalnie zabezpieczonych szafach, z których będą je mogli pobierać tylko nauczyciele, planujący wykorzystanie ich podczas zajęć lekcyjnych. Praca umożliwiająca wykorzystanie tak rozwiniętych technologii, będzie miała wpływ na podniesienie jakości nauczania. - Przy dobrym wykorzystaniu sprzętu przez nauczycieli, wyniki nauczania powinny być coraz lepsze. W historii szkoły jest to naprawdę potężny postęp podsumowuje Leonard Pietruszka. EUROPEJSKA SZKOŁA TECHNOLOGIE Z PROJEKTU Sabina Roskosz z klasy IIIb i Dawid Mikolas z III d mogą już korzystać z infomatu Wyposażenie placówki w tak wartościowy sprzęt spowodowało, że szkoła została objęta całodobowym monitoringiem. Przez cały czas działa i zapisuje to, co dzieje się w budynku i poza murami szkolnymi 16 kamer. Jakakolwiek próba włamania do szkoły, czy zniszczenia mienia, które znajduje się na zewnątrz jest natychmiast rejestrowana oraz uruchamia alarm. Wartość kosztorysowa programu to pół miliona złotych, z czego jedynie 75 tysięcy, to własny wkład finansowy gminy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata mara Duchnowska POLSKA NOWA WIEŚ BIAŁO-CZERWONA W Publicznej Szkole Podstawowej odbył się w przededniu Dnia Niepodległości uroczysty apel oraz przemarsz uczniów ulicami miejscowości. Dyrektor szkoły, Zofia Kotońska podziękowała uczniom za prawdziwie patriotyczną postawę izaangażowaniewprzygotowanieuroczystościorazbiało-czerwonych kotylionów. Z powiewającymi flagami i narodowymi emblematami uczniowie wszystkich klas szkoły wyszli na ulicę, by swoją obecnością uświetnić 11 listopada.

4 " BIEG NIEPODLEGŁOŚCI PO RAZ PIERWSZY W I Biegu Niepodległości wzięły udział reprezentacje wszystkich szkół gminnych. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy kategorie: uczniowie klas I-III, klas IV-VI oraz gimnazjaliści. Startującym dopisała pogoda, na mecie przy Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach stanęło blisko 200 osób, które w trzech kategoriach wiekowych (w podziale na dziewczęta i chłopców) walczyły o Puchar Wójta Gminy. - Chcemy kształtować świadomość uczniów nie tylko poprzez uroczyste apele, ale też przez określoną aktywność, tak bliską współczesnej młodzieży tłumaczył ideę biegu jego pomysłodawca i współorganizator, Leonard Pietruszka. Pomysł, który przedstawił wójtowi, zyskał natychmiast akceptację Pawła Smolarka, doceniającego w nim nie tylko innowacyjność (na terenie gminy podobnej imprezy jeszcze nie było), ale też fakt, że młodzież ma szansę na budowanie właściwej postawy patriotycznej w sposób, który jest jej bliski. - Udziałem w tych zawodach, pokazujecie, jak ważny jest dla was patriotyzm. Dziękuję wam za to mówił wójt do zgromadzonej licznie młodzieży. Walka była zacięta, a zwycięzcy zwłaszcza ci najmłodsi - ze zdobytych tytułów byli bardzo dumni. W przyszłym roku Bieg Niepodległości najprawdopodobniej będzie miał szerszy zakres zwiększony zostanie dla niektórych grup dystans do przebiegnięcia oraz wprowadzona będzie kategoria open, tak, by również osoby dorosłe mogły biec i uświetnić ten wyjątkowy dla naszego kraju dzień. WYNIKI I BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI: Klasy I-III Dziewczęta Karolina Podkanowicz Komprachcice Ewelina Łepek Komprachcice Adrianna Kandziora Komprachcice Chłopcy Fabian Sosna Polska Nowa Wieś Dawid Kasperek Domecko Dawid Furgatz Wawelno Klasy IV-VI Dziewczęta Angelika Szymańska Chmielowice Karolina Łachot Chmielowice Sara Major Wawelno Chłopcy Martin Płonka Komprachcice Tomasz Sordon Wawelno Marcin Pawleta Domecko Gimnazjum Dziewczęta Oliwia Niestrój Patrycja Podgórska Magda Błazińska Chłopcy Mariusz Błaziński Adrian Zyla Łukasz Bodziony POMYSŁOWE PRZEDSZKOLAKI Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL realizuje na terenie Gminy Komprachcice i Gminy Prószków projekt pn. Pomysłowe przedszkolaki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 9.1.1). Głównym celem projektu jest wsparcie istniejących przedszkoli przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym poprzez organizację warsztatów tematycznych i warsztatów superpamięci. Tworzenie warunków równych szans edukacji przedszkolnej poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach przedszkolnych. Od września 2011 r. dzieci w wieku przedszkolnym z PP w Komprachcicach, PP w Chmielowicach, PP w Polskiej Nowej Wsi, PP w Ochodzach oraz oddziałów przedszkolnych w PSP w Domecku i PSP w Wawelnie będą mogły uczestniczyć w dodatkowych zajęciach - warsztatach superpamięci. Zajęcia będą odbywać się średnio po 2 razy w tygodniu (10 godz. zajęć/1 grupa). Program zajęć obejmuje m.in. wprowadzenie do szybkiego czytania i poznanie technik pamięci. Na zajęciach wykorzystane będą takie formy pracy jak: zabawy edukacyjne, zagadki, zabawy ruchowe, gimnastyka wzroku. Dzieci nie znające liter nabiorą nawyków, które później będą wspomagały ich naukę czytania, zapamiętywania, zdobywania wiedzy. W październiku 2011 r. w przedszkolu w Ochodzach odbyły się warsztaty tematyczne - plastyczne (2 soboty). Natomiast grupa 25 dzieci z przedszkola w Komprachcicach będzie uczestniczyć w wyjazdowych warsztatach plastycznych zorganizowanych Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51, Opole tel./fax lub w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Projekt zakończy się w czerwcu 2012 r. Szczegółowe informacje na stronie Kierownik projektu: Anna Wiesiołek

5 # GSP Partner jesienią weszło w kolejny etap realizacji międzynarodowych planów. 11 listopada odbył się ponadto Dzień Partnerstwa, w którym uczestniczyli goście z Czech. Impreza została połączona z walnym zebraniem członków organizacji. 115 osób spotkało w listopadowe popołudnie w restauracji Atlantis w Komprachcicach, w tym 45 to przedstawiciele czeskiego partnera naszej gminy Z Město Albrechtice. Koszt przygotowania tej dorocznej imprezy wzięli na siebie członkowie stowarzyszenia, którzy wpłacili na ten cel dobrowolne składki. - Takie zebrania odbywają się dwa razy w roku wyjaśnia Jan Przywara, przewodniczący zarządu Partnera. Na początku jest to zebranie typowo sprawozdawcze, pod koniec podsumowujemy, w jaki sposób udało się nam zrealizować plan. Mijający rok GSP Partner może zaliczyć do szczególnie udanych. Prócz relacjonowanych na bieżąco w Wieściach wydarzeń z życia tej organizacji udało się w ostatnich miesiącach roku wysłać do Czech strażaków z jednostki OSP Żerkowice na trzydniowy szkoleniowy obóz strażacki. Wcześniej, we wrześniu, na zaproszenie Město Albrechtice GMINNE STOWARZYSZENIE PARTNERSKIE PARTNER CORAZ WIĘCEJ PRACY wyjechała za południową granicę 35-osobowa delegacja członków Partnera, która miała okazję poznać ciekawe zakątki Moraw, a także zwiedzić największą w Europie wytwórnię serów pleśniowych. Spotkania integracyjne mają w założeniach międzynarodowej współpracy bardzo ważną pozycję. - Z Czechami jesteśmy naprawdę zaprzyjaźnieni, nasi członkowie i ich znajomi w Czechach odwiedzają się wzajemnie, spotykają się nawet na rodzinnych uroczystościach, wspólnie wyjeżdżają mówi przewodniczący. Czesi w ramach unijnego projektu realizowanego z gminą Biała (ich drugim polskim partnerem) wyremontowali wieże widokowe na swoim terenie. Możliwość obejrzenia rozległych terenów czeskich i polskich, a nawet Opola, miała grupa reprezentantów Komprachcic, która wyjechała do Město Albrechtice 21 października na zaproszenie wicestarosty Jitki Hanusovej i Jana Handliřa, o których Jan Przywara mówi, że są po stronie czeskiej mózgiem naszej współpracy. Rozwojowo zapowiada się również współpraca z niemieckim Hasbergen. Ich wizyta podczas międzynarodowej imprezy rekreacyjno-sportowej w Wawelnie w tym roku, poskutkowała zaproszeniem naszych sportowców do Niemiec w 2012 na podobną imprezę. W planowanych zawodach wezmą udział również partnerzy Hasbergen z Francji Tomblaine oraz Gelenau (dawne NRD). - Przygotowujemy się do rozszerzenia współpracy na niwie gospodarczej, chcielibyśmy aby nasi przedsiębiorcy mogli wymieniać się doświadczeniami z czeskimi i niemieckimi biznesmenami tłumaczy Jan Przywara. Podczas Dnia Partnerstwa ze strony czeskiej byli obecni m.in. starosta Ludek Volek oraz jego zastępczyni Jitka Hanusova. Oboje przyznali, że współpraca z gminą Komprachcice jest w odniesieniu do innych partnerstw wyjątkowa i bardzo serdeczna. - Można powiedzieć, że cel jaki Partner postawił sobie, został osiągnięty, ale nam zależy na tym, aby ta współpraca coraz bardziej i stale się rozszerzała deklaruje Jan Przywara. Wójt Paweł Smolarek docenia jakość współpracy budowanej w gminie, ma też nadzieję, że wraz z rozwojem obszarów wzajemnej wymiany doświadczeń i wspólnej realizacji projektów, w której uczestniczą szkoły, jednostki OSP, sportowcy, czy gminna orkiestra dęta, Partner będzie coraz częściej korzystał z zewnętrznych źródeł finansowania własnych projektów. - Najważniejsze, że jest ktoś taki, komusięchcepracować,działać społecznie i tym wszystkim się zajmować podsumowuje wójt gminy. AEROBIK Zajęcia aerobiku rozpoczną się od miesiąca listopada w sali widowiskowej SOK w dniach: - wtorek w godz. 18:00-19:00 - piątek w godz. 19:00-20:00 Zajęcia odpłatne Informacje, zapisy w biurze SOK lub tel ; Zapraszamy!

6 $ PIECZA NA BARKI SAMORZĄDÓW STRZAŁ W FINANSE GMINY Wdrażanie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej narzuciło na samorządy gmin kolejne obowiązki, za którymi nie pójdą, niestety, pieniądze. Wejście zmian w życie będzie oznaczało dla budżetów polskich gmin dodatkowe wydatki na kwotę nawet 3 mld zł. Dla finansów gminy Komprachcice to również duży ubytek. Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2012 roku. Spór dotyczy głównie funkcji asystenta rodzinnego i pracownika socjalnego oraz instytucji rodziny wspierającej. Nowa ustawa kładzie nacisk na rozwiązywanie problemów w rodzinie tak, by unikać odbierania dziecka tym, które mają kłopoty np. wychowawcze. Wsparcia wychowawczego ma udzielać rodzicom asystent. Na każde 20 rodzin objętych opieką przez gminę ta będzie musiała zatrudnić dodatkowego urzędnika. - Osoba, która będzie asystentem musi mieć określone kwalifikacje i pracować w zasadzie 24 godziny na dobę. Taki pracownik nie kosztuje 1500 zł, tylko dużo więcej. To jest po prostu kolejny strzał w finanse gminy. W ślad za nowymi obowiązkami, którym musimy sprostać, nie idą pieniądze. Nic nie zostało zabezpieczone w subwencji ogólnej, która teraz wystarcza ledwo, ledwo... komentuje nowe przepisy wójt gminy, Paweł Smolarek i dodaje: Takie wciskanie na siłę nowych obowiązków prowadzi w konsekwencji do tego, że w gminie nie będzie można prowadzić żadnych inwestycji. Nasz budżet jest wciąż na pograniczu wykonania, a czeka nas jeszcze kontynuacja budowy kanalizacji. Skąd wziąć w takim razie pieniądze na odtworzenie dróg, na remonty szkół? Każdy możliwy pieniądz, jak można wykorzystać z funduszy unijnych wykorzystujemy, ale to się może skończyć, bo ta ustawa może doprowadzić do kryzysu w budżetach gminnych. Między rządem a samorządem istnieje fundamentalna rozbieżność co do szacunków kosztów działania ustawy. Według wyliczeń resortu pracy wejście w życie nowych przepisów w 2012 roku będzie kosztować budżet niepełne 40 mln zł. Łączny koszt szacownych przez rząd zmian to ponad 727 mln zł. Będą one pochodzić z przesunięcia dotacji celowej z powiatów do gmin. Te wyliczenia kwestionują samorządy. Ich zdaniem łączny koszt zmian wymuszonych nowymi przepisami to nawet 3 mld zł. - Przedstawiciele MPiPS twierdzą, że gminy mają środki finansowe na dochodach własnych, które wzrosły o kilkanaście procent. Jednak prawda jest inna już dzisiaj brakuje pieniędzy na część podstawowej działalności OPS i na szkolenia pracowników. Nie ma środków na zatrudnienie: psychologów, radców prawnych, mediatorów, czy terapeutów mówi wójt gminy, Paweł Smolarek. Problemem wynikającym z nowej ustawy jest również konieczność zabezpieczenia mieszkań socjalnych dla różnych osób, chociaż w gminie Komprachcice taki problem z mieszkańcami nie występuje. - My nie mamy blokowisk, w naszej gminie mieszkamy zazwyczaj we własnych domach. Problemem są rodziny, które wynajmowały domy od osób przebywających za granicą, a teraz, gdy te domy są sprzedawane, lub wynajmujący z innych powodów muszą się z nich wyprowadzić, okazuje się, że nie mają gdzie. Kolejny wydatek z publicznych pieniędzy i to nie zawsze na mieszkańców naszej gminy podsumowuje wójt. Problemem pieczy zastępczej jest również fakt, że wsparcie rodziny ma się odbywać za jej zgodą. Jednak w sytuacji, gdy ta odmówi współpracy z asystentem, nie ma żadnej możliwości wymuszenia takiej współpracy. Gmina będzie musiała wziąć również na swoje barki finansowanie kosztów szkoleń dla rodzin wspierających, podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny, czy kosztów związanych z udzielaniem pomocy przez rodziny wspierające, a także współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczoterapeutycznej, czy interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. CHCĄ ŻYĆ W CZYSTYM ŚWIECIE EKODZIECI Z KOMPRACHCIC Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach przyłączyły się do akcji zorganizowanej przez Fundację Ekologiczną ARKA i protestowały przeciwko paleniu śmieci w domowych piecach. Akcja ta nie tylko zaangażowała dzieci i młodzież do aktywnego przekonywania o zgubnych skutkach palenia śmieci, ale i zachęciła do nagrania filmu, który bierze udział w konkursie ogłoszonym przez sieć sklepów Tesco. Uczniowie przypominali dorosłym, że palenie śmieci w domowych piecach jest szkodliwe zarówno dla środowiska naturalnego, jak i zdrowia nas wszystkich. Podczas spalania powstają tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, cyjanowodów, metale ciężkie, a także rakotwórcze dioksyny i furany. Spalanie plastikowych butelek i folii wytwarza chlorowodów, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny, czylikwaśnedeszcze.dzieci i młodzież przekonywały: przez takie nieekologiczne działania jemy zatrute jajka, warzywa, owoce i pijemy skażone mleko. Przygotowane przez uczniów ulotki z hasłem Dorośli nie palcie śmieci, proszą was dzieci!!! informowały o skutkach spalania niedozwolonych rzeczy i przypominały, że za palenie śmieci grozi grzywna w wysokości 5000 zł. W efekcie tej akcji młodzi mieszkańcy Komprachcic przygotowali również ekofilmik, który podobnie, jak rok temu zgłoszono do konkursu w ramach programu Tesco dla szkół. Młodym ekologom tym razem przyświeca hasło Ekorewolucja. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o ochronie środowiska w najbliższym otoczeniu oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród uczniów. Małgorzata Szopa, nauczycielka języka angielskiego i koordynatorka szkolnej akcji przedstawia projekt: - Zadaniem konkursowym było nakręcenie dwuminutowego filmu z przeprowadzonej akcji na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Nasza akcja polegała na zwróceniu uwagi mieszkańców naszej gminy na zanieczyszczenie powietrza wskutek palenia w piecach śmieci, szczególnie plastików. Przygotowaliśmy ulotki i rozdaliśmy je mieszkańcom, większe plakaty zostały rozwieszone w sklepach i w szkole. Z akcji nakręciliśmy krótki film. Udział w nim wzięło wielu uczniów i mieszkańców Komprachcic. Nie było to takie proste, wymagało wielu prób i powtórzeń, a pogoda też nie zawsze nam sprzyjała, ale się udało. Głosowanie na film z Komprachcic odbywa się za pomocą strony internetowej. Nagrodą jest pracownia multimedialna dla szkoły. - Gorąco prosimy o głosowanie na nasz ekofilmik codziennie do 9 grudnia 2011 roku. Żeby wziąć udział w głosowaniu należy odwiedzić strony www: tescodlaszkol.pl/f/265 lub spkomprachcice.wodip.opole.pl - bardzo liczymy na państwa głosy. Każdy może pomóc, to bardzo proste, wystarczy klikać -zachęca dyrektor szkoły, Anita Jesse. mara Duchnowska

7 % XIII PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ DOBRZE JEST ŚPIEWAĆ NASZEMU PANU SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA Ponad 20 artystów zespołów i solistów wzięło udział w tegorocznym Przeglądzie Piosenki Religijnej w Komprachcicach. To wyjątkowy w skali województwa festiwal, wktórymrównieważny jest artyzm wykonywanych utworów, jak i głębokie przeżycie duchowe. Nad tegoroczną imprezą patronat honorowy objęli: Ks. Biskup Andrzej Czaja, Poseł na Sejm RP Ryszard Galla, Wójt Gminy Komprachcice Paweł Smolarek oraz Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta. Nowa Trybuna Opolska oraz Gość Niedzielny zapewniły patronat medialny. Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury zapewniała, że trzynasta edycja przeglądu będzie z pewnością szczęśliwa. - Na pewno dla tych, którzy wyjadą z Komprachcic z nagrodami mówiła podczas otwarcia festiwalu. Zmagania konkursowe stały na wysokim poziomie, wzięły w nim udział nie tylko artyści z Opolszczyzny, ale również z województw: śląskiego i dolnośląskiego. Pierwsze miejsce w kategorii dzieci do lat 13 wyśpiewała Paulina Kwiczala z Makowic, drugie - Kinga Śmiałek z Leśnicy, a trzecie - Karolina Gabriel z Komprachcic. W kategorii powyżej 13 lat zwyciężyła Linda Wencel z Komprachcic, druga była Joanna Wicher z Domecka, a trzeci Mateusz Prędki również reprezentant Komprachcic. Za najlepszy zespół jury uznało Benedictinum z Legnickiego Pola (kolejne miejsca zajęli: Attonare oraz Schola Dominikańska ze Strzelc Opolskich) a wyróżnienie dyrektora SOK, które Anna Koszyk nazwała Grand Prix przeglądu otrzymała jego najmłodsza uczestniczka, 8- letnia Emilia Waliczek z Domecka. Wykonawców oceniali: Barbara Malinowska dyrektor Niepublicznej Szkoły Muzycznej ARS Nowa w Opolu, Józef Krawczyk muzyk, wokalista oraz muzyk, Zygfryd Maczurek. Sponsorzy przeglądu: GHG Serwis Hubert Giza Grawer Dariusz Kopton Teresa i Waldemar Wencel Kult św. Marcina (11 listopada) jest bardzo popularny na Śląsku Opolskim. W tym roku odwiedziliśmy dwa sołectwa naszej gminy, w których przygotowano uroczyste obchody tego dnia. W obu miejscowościach spotkanie mieszkańców przy ognisku poprzedziły nabożeństwa. W Wawelnie grupa mieszkańców spotkała się nie, jak zwykle, przy wawelskim stawku, ale na boisku. Ognisko, przypomnienie historii św. Marcina, wspólne śpiewanie i smakowanie przygotowanych przysmaków miało niewątpliwy wymiar integracyjny. W Ochodzach uroczystość miała nieco szerszy zakres, nic jednak dziwnego, ŚWIĘTY MARCIN W OCHODZACH I WAWELNIE bo tutejszy kościół jest właśnie pod wezwaniem św. Marcina. Ze świątyni na boisko ruszył pochód, któremu towarzyszyła orkiestra. Na miejscu częstowano tradycyjnymi rogalami, były też występy artystyczne dla zgromadzonych zaśpiewały Szydłowianki. Spotkanie przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Ochodzach.

8 & ZAJĘCIA MINI I MIDI TENISA IV MIEJSCE PIŁKAREK RĘCZNYCH Od listopada Gminny Klub Sportowy GKS Komprachcice rozszerzył swoją działalność o sekcję tenisa ziemnego. Zajęcia prowadzi magister wychowania fizycznego, absolwent Warszawskiej Akademi Bartłomiej Jasiówka. Zajęcia odbywają się na hali OSiR iwspieranesąideąprogramu Międzynarodowej Federacji Tenisowej Play & Stay. Program koncentruje się na trzech elementach - serwisie, wymianie i zdobywaniu punktów oraz przekonaniu, że rozpoczynający naukę powinni spróbować prawdziwej gry już od pierwszych treningów. Wolniejsze piłki, mniejsze korty, łatwiejsza gra wszystko to, aby uczestnicy zajęć czerpali prawdziwą przyjemność z gry w tenisa. Dzięki współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Komprachciach młodzi tenisiści przeżyli już swój pierwszy mini turniej. Zawodów takich na pewno będzie więcej, bo to one są naturalnie celem każdego, również młodego sportowca. Zdobywane punkty na treningach nagradzane są punktami rankingowymi. Każdy, nawet przegrywający, może takie punkty zdobyć, a całość w postaci rankingu młodych tenisistów przedstawiona jest w postaci tabeli, która pełni rolę zabawową oraz motywacyjną. Ranking oraz profile zawodników zobaczyć można na stronie internetowej w zakładce tenis. Przygoda z tenisem to także obozy sportowewczasieferiiiwakacji, które już od najbliższych ferii będą realizowane. Treningi odbywają się we wtorki w godzinach oraz w środy w godz Z początkiem nowego roku kalendarzowego prowadzony będzie nabór do nowej grupy. Zapraszamy serdecznie wszystkich tych, którzy chcą zacząć przygodę z tenisem - sportem na całe życie! Ilość miejsc ograniczona! Drużyna szczypiornistek LUKS Sukces Komprachcice trenowana przez Witolda Kawuloka zajęła na Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w Siedlcach czwarte miejsce. To duży sukces dla naszego klubu. W Sukcesie trenują zarówno uczennice gimnazjum, jak i szkół ponadgimnazjalnych. Witold Kawulok pracuje z nimi od sześciu lat,aosiągniętanaigrzyskach pozycja jest ukoronowaniem zmagań piłkarek. Zajmując pierwsze miejsce w eliminacjach wojewódzkich na zawodach w Siedlcach reprezentowały Opolszczyznę. Wygrały tam jako jedyna drużyna z obecnym mistrzem Igrzysk LZS. - Dziewczyny są bardzo ambitne, nastawione na walkę i wygraną. W tej dyscyplinie trzeba lubić kontakt bezpośredni z przeciwnikiem, tutaj nie ma dystansu, walczy się jeden na jednego mówi trener. Kolejne miejsca zajęli: I LUKS Koliber Zarzecze II MUKS Koźmin Wielkopolski III LUKS Orlik Reszel IV LUKS Sukces Komprachcice Wyniki bezpośrednich rozgrywek: Sukces Koliber Sukces Koźmin Sukces Orlik FUTSALOWE WEEKENDY Z KLF Od listopada do marca weekendy na komprachcickiiej hali sportowej przesiąknięte będą futsalem. Wszystko za sprawą kolejnej edycji amatorskiej ligi, która od 5 listopada rozgrywana jest na parkiecie OSiR-u. W sezonie 2011/2012 w rozgrywkach bierze udział 37 zespołów, które w czterech ligach toczą zmagania o jak najlepsze miejsca - premiowane awansem do wyższej klasy rozgrywek. W tegorocznej edycji gościmy wiele nowych ekip, a sama liga zapowiada się bardzo emocjonująco i ciekawie. Pierwsza liga jak zawsze bardzo mocna, w drugiej wiele świetnych nazwisk i drużn, trzecia i czwarta liga zapewne zdeterminowana, ponieważ w każdej z lig aż cztery zespoły mogą wywalczyć awans dwa bezpośrrednio oraz dwa po meczach barażowych. Tytułu mistrza ligi broni GRON-TECH OPOLE. Wyniki, terminarze, statystyki oraz fotografie meczowe dostępne są na stronie ORLIK OTWARTY JESZCZE DO KOŃCA MIESIĄCA Listopad jest ostatnim miesiącem przed przerwą zimową, w którym funkcjonować będzie komprachcicki kompleks boisk "Orlik". Zainteresowanych korzystaniem prosimy o kontakt na adres mailowy: Wydawca: mara Duchnowska, zdjęcia Kajetan Syguła tel Nakład egz., ISSN Na zlecenie Urzędu Gminy w Komprachcicach, Komprachcice, ul. Kolejowa 3, tel

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning sasiedzi:gimnazjum 2009-11-15 23:52 Page 63 Sąsiedzi - przyjaciele Program etwinning Logo szkoły w Prostejovie Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach nawiązują międzynarodową współpracę z rówieśnikami nie

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

GOSRiT Luzino 2011/12

GOSRiT Luzino 2011/12 GOSRiT Luzino 2011/12 Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie Dzięki rozbudowie infrastruktury sportowej w Gminie Luzino systematycznie zwiększa się ilość dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

Bardziej szczegółowo

KONKURSIE PIOSENKI ANGIELSKIEJ "ENGLISH SONG CONTEST" organizowanym przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 6

KONKURSIE PIOSENKI ANGIELSKIEJ ENGLISH SONG CONTEST organizowanym przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 6 ZAPROSZENIE Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV- VI do wzięcia udziału w KONKURSIE PIOSENKI ANGIELSKIEJ "ENGLISH SONG CONTEST" organizowanym przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II. DOBRA PRAKTYKA Nazwa szkoły: Imię i nazwisko dyrektora: Dobra praktyka(nazwa programu, działań): Ilość uczniów objętych programem/działaniami: Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy: Okres czasowy realizacji:

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. XVI Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego Liść Dębu Dąbrowa 2015

Regulamin. XVI Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego Liść Dębu Dąbrowa 2015 Regulamin XVI Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego Liść Dębu Dąbrowa 2015 Festiwal przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 1. Cele: - prezentacja i ocena dorobku artystycznego

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele prowadzący: mgr Małgorzata Kmicikiewicz dr Grzegorz Patruś

Nauczyciele prowadzący: mgr Małgorzata Kmicikiewicz dr Grzegorz Patruś Szkolne Koło Sportowe w Zespole Szkół w Świlczy, zaprasza wszystkich chętnych do udziału w zajęciach sportowych! Startujemy po najlepsze wyniki sportowe drużynowo i indywidualnie! Nauczyciele prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Historia zespołu regionalnego NIEZABôTKI Regionalny zespół NIEZABôTKI działa już od 12 lat pod kierunkiem Teresy Jelińskiej.

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Gimnazjum św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

Niepubliczne Gimnazjum św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Niepubliczne Gimnazjum św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Organ prowadzący: Zarząd Główny Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Rok zarejestrowania szkoły i nadania

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Przyjazna adaptacja dziecka do nauki szkolnej ASPEKTY PRAWNE PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z

Bardziej szczegółowo

P O M A G A J M Y R A Z E M!!!

P O M A G A J M Y R A Z E M!!! P O M A G A J M Y R A Z E M!!! Ty też możesz zostać wolontariuszem Jak dobrze, że jest ktoś, do kogo możesz zwrócić się o pomoc. Jak dobrze, że ty jesteś, by komuś przyjść z pomocą, po prostu przy nim

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lubuska Akademia Sportu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Lubuska Akademia Sportu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.akademia-sportu.org Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

Trochę historii. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce

Trochę historii. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Nagoszewka Druga 89, 07-300 Ostrów Mazowiecka www.pspnagoszewka.szkolnastrona.pl, pspnagoszewka@onet.poczta.pl Do Publicznej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE PODSUMOWANIE NASZEJ WSPÓŁPRACY Z LEGIĄ WARSZAWA

KRÓTKIE PODSUMOWANIE NASZEJ WSPÓŁPRACY Z LEGIĄ WARSZAWA KRÓTKIE PODSUMOWANIE NASZEJ WSPÓŁPRACY Z LEGIĄ WARSZAWA Nasza współpraca z Mistrzem Polski LEGIĄ WARSZAWA rozpoczęła się we wrześniu 2013 roku. Jesteśmy jednym z siedmiu partnerów określanej przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka"

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat końcowy Finału Centralnego 4 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" Finał Ogólnopolski 4 Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" odbył się w dniach od 3 do 8 sierpnia 04r. na boiskach

Bardziej szczegółowo

Współpraca z Przedszkolem Samorządowym nr 176 Rok szkolny 2012-2013

Współpraca z Przedszkolem Samorządowym nr 176 Rok szkolny 2012-2013 Współpraca z Przedszkolem Samorządowym nr 176 Rok szkolny 2012-2013 WSTĘP Zgodnie z reformą edukacji dzieci sześcioletnich rodzice nadal mogą decydować o tym, czy ich sześcioletnie pociechy będą uczniami

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ŚRODKI TRENINGOWE Z PIŁKI NOŻNEJ DO ZASTOSOWANIA NA BOISKU ORLIK

WYBRANE ŚRODKI TRENINGOWE Z PIŁKI NOŻNEJ DO ZASTOSOWANIA NA BOISKU ORLIK WYBRANE ŚRODKI TRENINGOWE Z PIŁKI NOŻNEJ DO ZASTOSOWANIA NA BOISKU ORLIK Marcin Łazowski PUBLIKACJA WYDANA NA WARSZTATY METODYCZNO-SZKOLENIOWE pt. Gry i zabawy sportowe z elementami piłki nożnej na boisku

Bardziej szczegółowo

ENGLISH SUMMER CAMP 2015

ENGLISH SUMMER CAMP 2015 ENGLISH SUMMER CAMP 2015 Szanowni Państwo! Właśnie rozpoczynamy organizację obozu English Summer Camp 2015. Chcielibyśmy zaprosić Państwa współpracy i prosić o wsparcie materialne naszych działań. Niestety

Bardziej szczegółowo

Korzyści dla naszej szkoły z przynależności Polski do Unii Europejskiej. mgr inż. Urszula Klekowska mgr Małgorzata Piotrowska

Korzyści dla naszej szkoły z przynależności Polski do Unii Europejskiej. mgr inż. Urszula Klekowska mgr Małgorzata Piotrowska Korzyści dla naszej szkoły z przynależności Polski do Unii Europejskiej mgr inż. Urszula Klekowska mgr Małgorzata Piotrowska Nasza szkoła, podobnie jak większość placówek uzyskała wsparcie finansowe ze

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM

SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM OKOŁO 7.OOO-(SIEDEM TYSIĘCY DZIECI)-TRENUJĄCYCH GŁÓWNIE W SZKOŁACH W SZKOŁACH ZNAJDUJE SIĘ BLISKO 200 STOŁÓW BILARDOWYCH!!! I ETAP II ETAP III ETAP IV ETAP

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1 Gazetka Szkolna Tel.: (85) 653 00 73; Faks: 85 653 32 15 e-mail: zsoitbialystok@wp.pl; www.zsoit.bialystok.pl W T Y M N U M E R Z E Studniówka 1 Mamy nowe 1-2 certyfikaty Wiosenne 2 kolędowanie Poezja

Bardziej szczegółowo

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY!

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY! Biuletyn PREMD Numer 3(7)/2012 Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem informacji nie

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 INFORMACJE OGÓLNE KADRA PEDAGOGICZNA 18 nauczycieli (14 zatrudnionych w pełnym wymiarze, 4 w niepełnym wymiarze godzin) 10 dyplomowanych

Bardziej szczegółowo

Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej

Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej Koła zainteresowań Koła zainteresowań odbywające się w. pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pt.: Przechodzenie czy przeskakiwanie z klasy III do klasy IV?

Warsztaty pt.: Przechodzenie czy przeskakiwanie z klasy III do klasy IV? Instytut Psychologii Od 1919 r. psychologia na UAM Warsztaty pt.: Przechodzenie czy przeskakiwanie z klasy III do klasy IV? Prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Klaudia Malinowska mgr Weronika Sobczak

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Diuna wystawa prac Wojciecha Siudmaka

Diuna wystawa prac Wojciecha Siudmaka Diuna wystawa prac Wojciecha Siudmaka Młodzież ZS nr2 zorganizowała Mikołajki dla dzieci z Zespołu Szkół nr 5 Corocznie odbywa się wieczór poezji Corocznie odbywa się konkurs z przedsiębiorczości Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie promocji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych dla jego realizacji na przykładzie wsi Chmielnik

Znaczenie promocji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych dla jego realizacji na przykładzie wsi Chmielnik Mgr Ewelina Radion SP nr 2 Chmielnik Znaczenie promocji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych dla jego realizacji na przykładzie wsi Chmielnik referat wygłoszony podczas VIII Kongresu Public

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej 2015-2016

Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej 2015-2016 Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej 2015-2016 REGULAMIN I. Cele i zadania rozgrywek. II. III. IV. 1. Wdrażanie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu. 2. Propagowanie piłki siatkowej wśród uczniów

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012

Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012 Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012 Cele projektu: edukacja artystyczna, włączająca do prac placówek przedszkolnych instytucje kultury z Bydgoszczy zachęcenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1 ŚPIEWAM I GRAM

DZIAŁANIE 1 ŚPIEWAM I GRAM FORMATKA SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW Należy opisać przynajmniej trzy różne rodzaje działań/aktywności na rzecz uczniów. UWAGA! Całość uzupełnionej formatki nie może być dłuższa niż trzy strony. METRYCZKA

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 12 stycznia Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy SP Biała Rawska,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 11 z oddziałami integracyjnymi

Gimnazjum nr 11 z oddziałami integracyjnymi Gimnazjum nr 11 z oddziałami integracyjnymi im. płk pil. St. Skarżyńskiego Szkoła pod dobrymi skrzydłami Ul. Seniorów Lotnictwa 5, 31-455 Kraków www.gimnazjum11.krakow.pl tel. (12) 417 78 21 Troszkę historii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PRZEDSZKOLE Z UŚMIECHEM

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PRZEDSZKOLE Z UŚMIECHEM ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PRZEDSZKOLE Z UŚMIECHEM realizowanego przez Gminę Wodzisław w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Lubczy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego

Bardziej szczegółowo

Gminna Liga Tenisa Stołowego

Gminna Liga Tenisa Stołowego Gminna Liga Tenisa Stołowego W listopadzie dobiegła końca kolejna odsłona Gminnej Ligi Tenisa Stołowego, której organizatorem był klub sportowy L.K.S. Orzeł Stanica. Jak co roku uczniowie oraz absolwenci

Bardziej szczegółowo

NASZE DZIAŁANIA W DRUGIM PÓŁROCZU: 1. Opracowanie planu działania kampanii promującej imprezę ekologiczną

NASZE DZIAŁANIA W DRUGIM PÓŁROCZU: 1. Opracowanie planu działania kampanii promującej imprezę ekologiczną NASZE DZIAŁANIA W DRUGIM PÓŁROCZU: 1. Opracowanie planu działania kampanii promującej imprezę ekologiczną 1. Stworzenie wkładki ekologicznej informacyjna załączona do gazetki szkolnej 2. Stworzenie plakatu

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

PROŚBA. Zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe udziału uczniów Gimnazjum nr 4 w Gdyni w 35 Światowym Finale Konkursu ODYSEJA UMYSŁU.

PROŚBA. Zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe udziału uczniów Gimnazjum nr 4 w Gdyni w 35 Światowym Finale Konkursu ODYSEJA UMYSŁU. Gdynia, 09 kwietnia 2014 PROŚBA Zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe udziału uczniów Gimnazjum nr 4 w Gdyni w 35 Światowym Finale Konkursu ODYSEJA UMYSŁU. Młodzież przygotowywała się do

Bardziej szczegółowo

V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ

V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ w Dąbrowie Górniczej Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: ZADANIE 1 Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

FESTIWAL NAUKI W GIMNAZJUM NR 17

FESTIWAL NAUKI W GIMNAZJUM NR 17 FESTIWAL NAUKI W GIMNAZJUM NR 17 Tegoroczny Festiwal Nauki odbył się w Gimnazjum nr 17 im. Ks. Jana Twardowskiego we Wrocławiu. Pokazy dla uczniów, które zostały przeprowadzone, miały za zadanie pokazad,

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy TYTAN przy Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy TYTAN przy Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska Wola Krzysztoporska, dn. 02.03.2015 r. Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Informuję, że niżej wymienione kluby sportowe objęte umowami o wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim.

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W ramach Programu

Bardziej szczegółowo

I PŁOCKI FESTIWAL CZYTELNICTWA pod hasłem POEZJA DZIECIOM DZIECI POEZJI 3-5 czerwca 2014r.

I PŁOCKI FESTIWAL CZYTELNICTWA pod hasłem POEZJA DZIECIOM DZIECI POEZJI 3-5 czerwca 2014r. Patronat Honorowy Festiwalu: Organizatorzy: Współorganizatorzy: I PŁOCKI FESTIWAL CZYTELNICTWA pod hasłem POEZJA DZIECIOM DZIECI POEZJI 3-5 czerwca 2014r. Patronat Honorowy: Rzecznik Praw Dziecka pan Marek

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA VII EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ w Dąbrowie Górniczej Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M.

Bardziej szczegółowo

Opracowany przez: Dariusz Daszkiewicz ORGANIZATORZY I SPONSORZY PROJEKTU: URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Opracowany przez: Dariusz Daszkiewicz ORGANIZATORZY I SPONSORZY PROJEKTU: URZĄD MARSZAŁKOWSKI Projekt programu edukacyjno - wychowawczego dla dzieci w zakresie szkolenia i promocji gry w mini piłkę siatkową chłopców i dziewcząt w województwie świętokrzyskim Opracowany przez: Dariusz Daszkiewicz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Ustawa przedszkolna

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Ustawa przedszkolna Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw tzw. ustawę

Bardziej szczegółowo

str. 16 Poniedziałek, 20 stycznia 2014 r. www.waszdzienpodniu.pl GM. PRZEMĘT. MOCHY PODSUMOWALI MINIONY ROK Spotkanie Noworoczne w Sali Wiejskiej w Mochach rozpoczęło się od toastu i życzeń, po których

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM DOSTOSOWANIE FORM I METOD PRACY W metodyce pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

GMINA WIELEŃ W PROJEKCIE WIELKOPOLSKA OBYWATELSKA

GMINA WIELEŃ W PROJEKCIE WIELKOPOLSKA OBYWATELSKA GMINA WIELEŃ W PROJEKCIE WIELKOPOLSKA OBYWATELSKA Projekt Obywatelska Wielkopolska współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja podsumowująca realizację

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015 / 2016

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015 / 2016 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015 / 2016 W GIMNAZJUM NR 23 IM. SZARYCH SZEREGÓW 1. Wywiadówki ogólnoszkolne 15 września 2015 r. godz.17.00 2. Spotkanie Trójek Klasowych 15 września 2015 r. godz.17.45 3. Wywiadówki

Bardziej szczegółowo

KONKURS LITERACKO PLASTYCZNY za Bugiem serce nasze zostało KRAKÓW 2016

KONKURS LITERACKO PLASTYCZNY za Bugiem serce nasze zostało KRAKÓW 2016 KONKURS LITERACKO PLASTYCZNY za Bugiem serce nasze zostało KRAKÓW 2016 Regulamin konkursu: I. Główny organizator konkursu: Fundacja Kresowa Memoria et Verita w Krakowie II. Współorganizatorzy konkursu:

Bardziej szczegółowo

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju.

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Piłka nożna to pasjonująca gra. A Wrocław jest idealnym miejscem spotkań dla piłkarzy z całego kraju. Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Dziękujemy za Państwa wsparcie przy organizacji turnieju

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. " Plan Debaty: 11:35 rozpoczęcie spotkania. 11:40 prezentacja założeń

Bardziej szczegółowo

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych I. O TURNIEJU Celem organizacji IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator styczeń Warsztaty gry na skrzypcach uczniów szkół muzycznych województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. IX Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. IX Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa. Przed wypełnieniem proszę przeczytać objaśnienia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa. Przed wypełnieniem proszę przeczytać objaśnienia GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KFT-2 Sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego Numer identyfikacyjny - REGON za

Bardziej szczegółowo

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Paweł Pytlak Końskowola 2010 Spis treści; I Ogólna charakterystyka programu II Cel zajęć artystycznych Cele główne Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Piękna Wieś Opolska 2011r.

Piękna Wieś Opolska 2011r. Piękna Wieś Opolska 2011r. Przechód dawniej: Przechod(1306), Prechod(1333), Prschichod(1534), Przychod(1728), Psychod(1883), Waldfurt(1936 Przechód podzielony jest umownie i zgodnie z tradycjąna dzielnice,

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo