Roztańczone Łomianki Ile naprawdę zarabia burmistrz? str. 3 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI ISSN Egzemplarz bezpłatny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roztańczone Łomianki 2013. Ile naprawdę zarabia burmistrz? str. 3 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI ISSN 2084-9966. Egzemplarz bezpłatny"

Transkrypt

1 Egzemplarz bezpłatny ISSN BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr r. Roztańczone Łomianki 2013 Ile naprawdę zarabia burmistrz? str. 3

2 WYDARZENIA 11 listopada po 95 latach Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Część gminnych uroczystości odbyło szczebiot dziecięcych głosów. To zuchy, świętowanie. się w Dąbrowie, część - wieczorem - harcerki i harcerze ze Szczepu 462 Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Łomianki, reprezentowali: Burmistrz Łomianek, należącego od niedawna do Hufca ZHP Nowy w centrum Łomianek. Władze gminy Była to pierwsza tak duża impreza organizowana przez harcerzy dla mieszkańców, Tomasz Dąbrowski, Zastępca Burmistrza - Piotr Dwór Mazowiecki, kończyli przygotowania do ale jej niebywałe powodzenie wróży, że nasi Rusiecki oraz Sekretarz Gminy - Beata Duch- obchodów Święta Niepodległości. O godz. dzielni harcerze nie spoczną na laurach i Kosiorek z dumą mogli oni zaprosić wszystkich zorganizują kolejne imprezy tego typu. mieszkańców do zorganizowanego przez siebie Trzymamy za słowo Komendanta Święta O godzinie 11. w Dąbrowie, w kościele pw. św. Parku Niepodległości, w który zamieniono Niepodległości, że stanie się ono imprezą Marka Ewangelisty odbyła się uroczysta msza Ogródek Jordanowski. cykliczną. święta ze sztandarami, a tuż po niej koncert Na mieszkańców gminy Łomianki czekało patriotyczno-religijny. Utwory instrumentalne mnóstwo atrakcji - dla dzieci i dorosłych m.in. polskich kompozytorów wykonali nauczyciele i strzelnica, zjazd na kolejce tyrolskiej, uczniowie Niepublicznej Szkoły Muzycznej w fantastyczne zajęcia sportowe i plastyczne dla Łomiankach. Tę oficjalną część zakończył najmłodszych, a w trakcie, słuchając pieśni wspólny przemarsz i złożenie wieńców pod patriotycznych, każdy mógł upiec sobie pomnikiem pamięci żołnierzy poległych w kiełbaskę przy ognisku czy rozgrzać się Powstaniu Warszawskim oraz Ułanów harcerską herbatą. Harcerze przygotowali Jazłowieckich, poległych w 1939 roku. także atrakcje poza Parkiem Niepodległości Bieg dla Niepodległej na dystansie 2 km oraz Rowerowy rajd Niepodległości po szlakach Wieńce złożyły delegacje: Kombatantów, Burmistrza Łomianek i Rady Miejskiej, radnych powiatowych, Kampinoskiego Parku Narodowego, Stowarzyszenia Dobro Wspólne oraz gminnych instytucji kultury i szkół. Druga część gminnych uroczystości miała miejsce w centrum Łomianek od godz Mszę świętą w kościele pw. św. Małgorzaty zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru z Domu Kultury, który odbył się tym razem na placu przed budynkiem urzędu przy Warszawskiej 115. W tym roku blisko 100 mieszkańców była świadkiem poświęcenia Białego Krzyża, który zostanie wkopany na Cmentarzu Wojennym w Kiełpinie. Po ślubowaniu grupy "Strzelec", Burmistrz Dąbrowski wraz z Dyrektorem Domu Kultury - Miłoszem Manasterskim odczytali "Apel Bezimiennych". Harcerski Dzień dla Niepodległej W słoneczny poranek 11 listopada Ogródek Jordanowski w Dąbrowie Leśnej wypełnił Kampinoskiego Parku Narodowego. Każda z tych form uczczenia Święta Niepodległości znalazła swoich entuzjastów. Rodzinna zabawa trwała do wieczora, a całą imprezę odwiedziło ok. 700 mieszkańców Łomianek, których można było rozróżnić przez przypięty do piersi biało-czerwony kotylion wykonany własnoręcznie przez harcerzy. Nie zabrakło oczywiście przedstawicieli władz Łomianek, kombatantów i przedstawicieli przeróżnych środowisk patriotycznych. Ale nie tylko mieszkańcy naszej gminy uczestniczyli w obchodach Święta Niepodległości. Ok. godziny 15-tej niespodziewanie podjechał autokar z przedstawicielami zaprzyjaźnionych drużyn z Pomiechówka, którzy natychmiast włączyli się z zapałem we wspólne dr Mateusz SZCZUREK Ministerstwo Finansów, WARSZAWA Szanowny Panie Ministrze! W związku z objęciem przez Pana funkcji Ministra Finansów, składam Panu w imieniu Mieszkańców Miasta i Gminy Łomianki najserdeczniejsze życzenia. Życzę aby ta zaszczytna misja przyczyniła się do wzrostu zamożności naszych rodzin i całego kraju. Dla nas Mieszkańców - wybór Pana na to stanowisko mieszkańca Łomianek - jest szczególnym zaszczytem i poniekąd zobowiązaniem, aby towarzyszyć Panu moralnie i duchowo w sprawowaniu tej ważnej rządowej funkcji. Niechaj Boża Opatrzność towarzyszy Panu Ministrowi w tej trudnej, ale i zaszczytnej służbie dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Z wyrazami szacunku Tomasz Dąbrowski, Burmistrz Łomianek 2

3 SPROSTOWANIE Ile naprawdę zarabia burmistrz? listopadzie 2013 r. na łamach przejęli: Zastępca Burmistrza, Piotr Rusiecki, a miesięcznika Łomianki.info (nr także Sekretarz Gminy, Beata Duch-Kosiorek. 8/2013) w artykule Ile zarabia Oznacza to, że gmina oszczędza miesięcznie b u r m i s t r z, w i c e b u r m i s t r z, kwotę ,00 zł brutto, co w skali roku daje Wradni ukazał się szereg nieprawdziwych, oszczędności w wysokości ,00zł (łącznie niepełnych i zmanipulowanych informacji na brutto). Warto w tym miejscu podkreślić, że temat wynagrodzeń radnych, burmistrza, pomimo większej liczby zadań i obowiązków, zastępcy burmistrza i sekretarza gminy. W wynagrodzenia w obydwu przypadkach pozostały związku z tym chciałbym Państwu w pełni bez zmian. I tak: Sekretarza Gminy należał bezpośredni nadzór wyjaśnić te informacje: nad następującymi komórkami organizacyjnymi W dniu 19 maja 2011 r. Rada Miejska w Do 28 czerwca 2013 do zakresu obowiązków urzędu: 1) Referat Administracyjno-Gospodarczy, Łomiankach podjęła uchwałę nr VII/42/2011 w Zastępcy Burmistrza, Piotra Rusieckiego należał 2) Referat Informatyki, 3) Referat Kadr, 4) Referat sprawie wysokości diet radnych dla Rady Miejskiej bezpośredni nadzór nad następującymi Spraw Obywatelskich, 5) Biuro Rady Miejskiej, 6) w Łomiankach. Tym samym wynagrodzenie komórkami organizacyjnymi urzędu: 1)R e f e r a t Inspektor ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej. radnych wzrosło z ok. 1100,00 zł do 1600,00 zł. Oświaty, 2) Referat Promocji,3) Referat Ewidencji Obecnie Sekretarzowi Gminy podlegają Dziś oznacza to, że zwykły radny zarabia na Działalności Gospodarczej oraz nadzór nad: a) b e z p o ś r e d n i o n a s t ę p u j ą c e k o m ó r k i rękę 1600,00 zł miesięcznie. Należą do nich: Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym, organizacyjne urzędu: 1) Referat Administracyjno- Wojciech Berger, Marcin Etienne, Piotr Iwaszko, b) Domem Kultury, c) Biblioteką, d) Ośrodkiem Gospodarczy, 2) Referat Informatyki, 3) Referat Kamil Kaczyński, Katarzyna Kućkowska Tadeusz Pomocy Społecznej. Kadr, 4) Referat Spraw Obywatelskich, 5) Biuro Krystecki, Jan Mazan, Renata Nawotka, Paweł Obecnie do zakresu obowiązków Zastępcy Rady Miejskiej, 6) Referat Gospodarki Nastula, Piotr Wolanin, Marek Zielski, Sławomira Burmistrza, Piotra Rusieckiego należy: Przestrzennej, 7) Inspektor ds. BHP i ochrony Laskowska, Elżbieta Podolska, Krzysztof Wawer. 1. bezpośredni nadzór nad następującymi przeciwpożarowej, 8) Referat Ewidencji komórkami organizacyjnymi urzędu: 1) Referat Działalności Gospodarczej. Radni pełniący funkcję przewodniczących Oświaty, 2) Referat Promocji, 3) Referat Inwestycji, komisji i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 4) Referat Zamówień Publicznych, 5) Referat Oprócz tego Sekretarz Gminy pełni (także zarabiają na rękę 1800,00 zł miesięcznie. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, dodatkowo i bez dodatkowego wynagrodzenia!) Wśród nich są: Sylwia Maksim-Wójcicka, Grzegorz 2. Zastępca burmistrza pełni również nadzór funkcję urzędnika wyborczego. Porowski, Tomasz Rusinek, Maria Zalewska, nad spółkami gminnymi: 1) Zakład Wodociągów i Do lipca 2013 r. wynagrodzenie Sekretarz Henryk Staniak, Ewa Sidorzak. Przewodniczący Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., 2) Gminy, Beaty Duch-Kosiorek wynosiło na rękę Rady Miejskiej Jan Grądzki zarabia na rękę Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 7310,87 zł, co daje kwotę zł brutto. Od 1980,00 zł miesięcznie. oraz pełni nadzór nad prawidłowym lipca br. wynagrodzenie Sekretarz Gminy, Każdy z radnych otrzymuję dietę w zależności od funkcjonowaniem i realizacją zadań przez:1) Beaty Duch-Kosiorek na rękę dalej wynosi obecności na sesjach i komisjach. Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe, 2) 7310,87zł. Dom Kultury, 3) Bibliotekę, 4) Ośrodek Pomocy 30 stycznia 2012 r., przed planowanym referendum Społecznej. Podsumowując: 21 radnych uczestniczących w o odwołanie burmistrza, Rada Miejska podjęła sesjach i komisjach zarabia miesięcznie na rękę uchwałę nr XX/113/2012 w sprawie ustalenia Do 28 czerwca 2013 r. Zastępca Burmistrza kwotę ,00 zł. wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza otrzymywał wynagrodzenie na rękę 7369,20 zł, Burmistrz, zastępca i Sekretarz Gminy, pracując po Łomianek, Tomasza Henryka Dąbrowskiego. co daje zł brutto. Od lipca br. kilkanaście godzin dziennie, a także uczestnicząc Oznacza to, że burmistrz obecnie zarabia na rękę wynagrodzenie pozostało bez zmian i nadal w sesjach i komisjach zarabiają średnio na rękę 4874,15 zł miesięcznie, co daje 6900 zł miesięcznie wynosi na rękę 7369,20 zł. Oprócz tego kwotę zł. brutto. Zastępca Burmistrza dodatkowo i bez W związku z odwołaniem - z powodów dodatkowego wynagrodzenia! pełni obowiązki Burmistrz Łomianek zdrowotnych - z dniem 28 czerwca 2013 r. Zastępy rzecznika Gminy Łomianki. Tomasz Dąbrowski burmistrza ds. rozwoju, jego obowiązki w pełni Do 28 czerwca 2013 r. do zakresu obowiązków Nocna zmiana radnych Szanowni Mieszkańcy, Wystarczyło w dwutygodniku Gazeta Łomiankowska.pl opublikować zdjęcia radnych z informacją, jak głosują, wystarczyło pokazać twarze i podpisać kto jest kim, a już pojawiło się dorabianie ideologii i głosy o zamachu na radnych. Głosy te są niczym innym, jak formą usprawiedliwienia swojej negacji w owym głosowaniu i postawy wobec propozycji mieszkańców. Okazuje się, że przejrzysta metoda prezentacji pracy Rady jest bardzo pożyteczna dla demokracji. Oprócz tego radni zarzucają mi nieobecność na sesjach Rady oraz komentują moje wyjście o godz z sesji w dniu 17 października br. Wobec tych zarzutów wyjaśniam, iż nieobecny byłem jedynie na kilku sesjach spośród 53 odbytych w tej kadencji. Dla wielu radnych niepracujących czas, który poświęcają obradom Rady jest ich jedynym czasem pracy; jest to jedyne 7 lub 8 godzin przepracowane w miesiącu. Dla mnie i dla urzędników uczestniczących w obradach, które zaczynają się o godz jest to już rozpoczęcie drugiego etatu pracy w danym dniu. Za pracę urzędników po godzinach na życzenie radnych - i ich udział w sesjach Rady osobiście zostałem ukarany kwotą 1200 zł przez Państwową Inspekcję Pracy, a samą kontrolę uważam za nieprzypadkową. Warto postawić sobie pytanie o sposób prowadzenia obrad Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Jana Grądzkiego. Czy obrady trwające po północy oraz odkładanie głosowania kluczowych kwestii na późne godziny wieczorne sprzyja obecności urzędników i mieszkańców? Czy też przypomina raczej parcie w kierunku tzw. nocnej zmiany? Dlatego zapraszam wszystkich mieszkańców na sesje Rady Miejskiej, by mogli wyrobić sobie własne zdanie w tym zakresie. 22 listopada 2013 Sesje Rady Miejskiej - jak sama nazwa wskazuje - są miejscem spotkania i podejmowania uchwał przez radnych. Ustawodawca nie przewidział dla wójta, burmistrza czy prezydenta miasta osobistego uczestnictwa w każdej komisji czy sesji. Przypominam, iż sam udział w tych spotkaniach jest moim uprawnieniem, z którego korzystam. Co więcej, na początku kadencji odbywałem comiesięczne spotkania z przedstawicielami Rad Sołeckich i Zarządów Osiedli. W większości przypadków przewodniczącymi tych Rad byli Radni Miejscy pełniący podwójną funkcję. Na spotkaniach tych wciąż trwał festiwal agresji w stosunku do mnie podobny do szumu przedreferendalnego. Niczego one nie wnosiły a pozostawiały ogromny niesmak. Wobec tego typu zachowań ze strony radnych zacząłem literalnie stosować ustawę o samorządzie gminnym. Po 3 latach pracy przytoczone wyżej doświadczenia przekonały mnie, że zarządzanie naszą gminą, pomimo braku wsparcia radnych opozycyjnych jest nadal skuteczne. Rada, która dla zasady neguje propozycje korzystne dla mieszkańców, traci rację bytu. Jeśli dziś ktoś zada mi pytanie: czy bez większości w radzie można zarządzać, to odpowiem, że można i to skutecznie i uczciwie (!). Choć wymaga to dużo większego wysiłku z naszej strony. Coraz lepiej mieszkańcy naszej gminy rozumieją te trudności, szczególnie po uczestnictwie w sesjach. Mieszkańcy rozumieją też, że ceną za skok rozwojowy, który poczyniły Łomianki w obecnej kadencji oraz transparentność i uczciwość urzędu jest napięcie polityczne i szum medialny w przestrzeni publicznej. Według mnie jest to jednak cena, którą warto zapłacić za tak dynamiczny rozwój miasta. Tomasz Dąbrowski Burmistrz Łomianek 3

4 SPROSTOWANIE Do północy albo jeszcze dłużej W listopadzie 2013 r. na łamach miesięcznika Łomianki.info (nr 8/2013) ukazał się artykuł Interpelacja, zapytania i wolne wnioski, a w nim szereg nieprawdziwych, niepełnych i zmanipulowanych informacji na temat mojego udziału w posiedzeniach Rady Miejskiej. godnie z ustawą o samorządzie gminnym Burmistrz Łomianek Ewa Rusak. Kolegium Burmistrzowskie opuściło obrady sesji ok. północy realizuje zadania ustawowe przy pomocy Urząd Miejskiego, (tj. po godz. 24:00), tuż po punkcie dotyczącym podejmowania uchwał. instytucji gminnych, spółek gminnych. Sesje Rady Miejskiej - 19 września 2013 r. sesja nadzwyczajna Zjak sama nazwa wskazuje - są miejscem zwołana na wniosek radnych. W obradach spotkania i podejmowania uchwał przez sesji udział wzięli zarówno Burmistrz radnych. Do kompetencji ustawowych Łomianek, Tomasz Dąbrowski, jak i Zastępca burmistrza należy wykonywanie uchwał rady Burmistrza, Piotr Rusiecki, Sekretarz Gminy, oraz przygotowywanie ich projektów. Beata Duch-Kosiorek oraz Skarbnik Gminy, Natomiast sam udział w sesjach jest moim Ewa Rusak. uprawnieniem, z którego w miarę możliwości korzystam. 5 września 2013 r. sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek radnych. Burmistrza Tutaj warto podkreślić, że przez słabą reprezentowała Skarbnik Gminy, Ewa Rusak. organizację rady, sesje trwają nawet po kilkanaście godzin, podczas gdy w sąsiednich gminach kończą się maksymalnie po 2-3 godzinach. 1 sierpnia 2013 r. sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek Burmistrza, który uczestniczył w obradach. Mój udział w sesjach wynika z ustalonych wcześniej zasad między organem uchwałodawczym a wykonawczym, ale przede wszystkim 18 lipca 2013 r. W obradach sesji uczestniczył Zastępca Burmistrza, zależy od odpowiedniej kultury politycznej oraz organizacyjnej Rady Piotr Rusiecki, który udzielał odpowiedzi za zapytania radnych i Miejskiej. Pomimo tego, za każdym razem, kiedy nie mogę uczestniczyć mieszkańców oraz Sekretarz Gminy, Beata Duch-Kosiorek. w sesjach, deleguję na posiedzenia rady swoich pracowników: Zastępcę, Sekretarza Gminy lub Skarbnika Gminy. Dodam też, że dużą 27 czerwca 2013 r. W obradach sesji uczestniczył Zastępca uciążliwością dla funkcjonowania urzędu jest fakt, że sesje w tej kadencji Burmistrza, Piotr Rusiecki, który udzielał odpowiedzi za zapytania często kończą się po północy. Ja i moi pracownicy - w przeciwieństwie radnych i mieszkańców oraz Sekretarz Gminy, Beata Duch-Kosiorek. do większości radnych - musimy być w pracy od rana. Nierzadko zdarza się, że w trakcie trwania sesji reprezentuję naszą gminę na różnego rodzaju spotkaniach samorządowych lub oficjalnych uroczystościach. Jednak tego radni już zupełnie zrozumieć nie chcą. I tak, w związku nieprawdziwymi informacjami podawanymi właśnie przez radnych opozycji, przedstawiam wykaz obecności na sesjach burmistrza lub pracowników oddelegowanych przez mnie: 20 czerwca 2013 r. sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek radnych. 6 czerwca 2013 r. sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek Burmistrza. W obradach sesji udział wzięli: Zastępca Burmistrza, Piotr Rusiecki, Sekretarz Gminy, Beata Duch-Kosiorek oraz Skarbnik Gminy, Ewa Rusak. 23 maja 2013 r. W obradach sesji udział wzięli zarówno Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski, jak i Zastępca Burmistrza, Piotr Rusiecki, 31 października 2013 r. sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek Sekretarz Gminy, Beata Duch-Kosiorek oraz Skarbnik Gminy, Ewa Rusak. radnych. Burmistrza reprezentowała Skarbnik Gminy - Ewa Rusak. W tym Kolegium Burmistrzowskie opuściło obrady sesji ok. godziny 23:00, po czasie wraz zastępcą uczestniczyłem w zwołanej na ten dzień konferencji poświęconej sprawom komunikacji m.in. tramwaju metropolitalnego do Łomianek. punkcie dotyczącym podejmowania uchwał. Ocenę sytuacji pozostawiam mieszkańcom. 17 października 2013 r. w obradach sesji udział wzięli zarówno Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski, jak i Zastępca Burmistrza, Piotr Rusiecki, Sekretarz Gminy, Beata Duch-Kosiorek oraz Skarbnik Gminy, Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski 4

5 SPROSTOWANIE Od przemysłu do usług W listopadzie 2013 r. w artykule pod tytułem Realia polityki przestrzennej Łomianek p. Dariusza Dąbrowskiego, opublikowanym na łamach prywatnego miesięcznika Lomianki.info (nr 8/2013) ukazał się szereg nieprawdziwych, niepełnych i zmanipulowanych informacji na temat gospodarki przestrzennej urzędu. W związku z tym prostuję i w pełni wyjaśniam te informacje: Tak jest Tak będzie? Teren po byłych zakładach Miejskiego Obowiązujący do 2003 r. plan zagospo- P r z e d s i ę b i o r s t w a P r z e m y s ł u darowania na tym terenie (jednostka Drzewnego (przy ul. Warszawskiej) jest oznaczona na rysunku A1-12/P - na terenem poprzemysłowym, w chwili str. 6) przeznaczał ten teren pod o b e c n e j m o c n o z a n i e d b a n y m i przemysł. Od wielu dziesięcioleci na tej zdegradowanym. Inwestorem jest firma działce trwała uciążliwa produkcja Ghelamco, która zaprezentowała swoje plany domków drewnianych, tarcicy, inwestycyjne na spotkaniu informacyjnym 9 konstrukcji drewnianych. Produkcja na maja 2012 roku w auli ICDS. Firma od wielu lat którą przez wiele lat skarżyli się sąsiedzi realizuje wiele projektów architektonicznych o z okolicznych domów. Do dziś w wysokich walorach estetycznych. Przedmiotem urzędzie leżą dziesiątki pism w tej działania firmy Ghelamco często są tereny sprawie. zdewastowane. Jednym z takich terenów w centrum Łomianek jest właśnie teren MPPD Według sugestii autora tekstu z gazety S.A. Teren ten nie jest i nigdy nie był własnością lomianki.info burmistrz Łomianek gminy. sprzyja tej inwestycji. Inwestor zobowiązał się do niezbędnej W wielu polskich miastach i przebudowy elementów infrastruktury miasteczkach zabiega się o technicznej we własnym zakresie i przy inwestorów, stara się aby zainwestowali częściowym udziale gminy. Burmistrz pieniądze na terenie gminy. Każda inwestycja Łomianek, Tomasz Dąbrowski zwrócił się do przynosi za sobą nowe miejsca pracy, firmy o zapewnienie w ramach planowanej dodatkowe podatki i sprzyja rozwojowi terenu. inwestycji m.in.: Tymczasem w Łomiankach różnie z tym bywało, 1. Ogólnodostępnego placu zabaw, ale najczęściej wielu inwestorów traktowanych 2. Uwzględnienie wzdłuż ul. Warszawskiej było podejrzliwie. Wiele inwestycji blokowano przebiegu planowanej inwestycji ścieżki lub hamowano. Przykładów można mnożyć, rowerowej, budowę S7 przez wiele lat opóźniali dzisiejsi 3. Zapewnienie miejsc handlu dla lokalnych radni opozycji te same osoby próbowały kupców, zablokować budowę węzła Brukowa i budowę 4. Przekazanie dla gminy i poszerzenie ulic z ulicy Brukowa BIS. Te same osoby - przede terenu inwestora. wszystkim radni opozycji - przed referendum w 2012 roku w sprawie odwołania burmistrza Z punktu widzenia gminy jest to szansa nie tylko Dąbrowskiego wspólnie z autorem feralnego na rehabilitację terenu zdegradowanego artykułu p. Dariuszem Dąbrowskim z osiedla poprzez budowę nowoczesnego i atrakcyjnego Prochownia blokowały w piątkowe popołudnie architektonicznie centrum usług lokalnych, powrót mieszkańców Łomianek do domu przez miejsca centrotwórczego, którego Łomiankom ul. Warszawską. Protest dotyczył właśnie brakuje, w ścisłym centrum miejscowości, przy projektu firmy Ghelamco. Napiszę wyraźnie jednoczesnym uporządkowaniu infrastruktury jeszcze raz: projektu, który zakłada technicznej w bezpośrednim sąsiedztwie przekształcenie terenu przemysłowego w teren inwestycji. usługowy i to w samym centrum Łomianek, przy głównej ulicy tego miasta. Autorowi tekstu warto zadać pytanie. Gdzie mają powstawać tego typu inwestycje w Łomiankach: przy Kampinoskim Parku Narodowym czy przy Wiśle (głównym korytarzu ekologicznym Polski)? W dniu 30 sierpnia 2013 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla tego terenu w oparciu o rzetelną analizę urbanistyczną. Planowana inwestycja o charakterze centrotwórczym zlokalizowana jest w centrum Łomianek, w którym z założenia powinny się wykształcać tereny o charakterze usługowym. Warto tutaj dodać, że burmistrz nie wydał pozytywnej decyzji na zabudowę wielorodzinną w osiedlu Prochownia, choć w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się osiedle o zabudowie wielorodzinnej Łomianki Baczyńskiego. Sam projekt planu miejscowego Łomianki Prochownia opracowywany od 1,5 roku przez firmę Budplan sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie planowania przestrzennego, w tym z ustawą ) Stowarzyszenie Łomianki Razem zaprasza na spotkanie w spr. rozbudowy ul. Kolejowej - 28 XI godz ICDS. 22 listopada

6 Z ŻYCIA GMINY ) o planowaniu i zagospoda- Rozwój albo stagnacja rowaniu przestrzennym oraz ustaleniami studium uwarunkowań Czy ktokolwiek z mieszkańców i kierunków zagospodarowania Łomianek zadał sobie pytanie, przestrzennego Łomianek. dlaczego jedna z najbogatszych Podstawową przesłanką do gmin w Polsce w latach 90., po wprowadzenia na omawianym trzech kadencjach spadła w wielu terenie zabudowy usługowej był rankingach? Może wpływ na to wniosek złożony zarówno przez mieli starzy działacze polityczni, właściciela gruntu jak i przez blokujący rozwój gminy, blokujący potencjalnego inwestora. inwestorów i przede wszystkim tworzący niesprzyjający klimat dla Według sugestii autora tekstu z przedsiębiorców, zarówno tych gazety lomianki.info przygo- małych, średnich i dużych. towanie planu trwa zbyt długo, Wyrazicielem tego byli włodarze, choć według naszych danych którzy w każdej inwestycji widzieli średni czas realizacji planów w zagrożenie, próbowali je blokować Łomiankach to okres 6-7 lat. Dla lub wprost nazywali naszych przykładu ostatni plan Sadowa lokalnych przedsiębiorców firma Południe realizowany był od krzak z Łomianek. Może momentu podjęcia uchwały o zwyczajnie nie rozumieli, a może przystąpieniu do sporządzania nie chcieli zrozumieć, że nie planu w grudniu 2007 r. do będzie rozwoju Łomianek bez uchwalenia w październiku 2013 r. inwestycji w infrastrukturę (drogi, wod-kan), zarówno przez gminę Poza tym trwają prace nad kilkoma jak i inwestorów prywatnych projektami planów ("Lotników naszych lokalnych przedsię- A l i a n c k i c h ", " S i e r a k o w s k a biorców, ale także zewnętrznych. Południe", obszaru północnej Te wszystkie podmioty powinny z części sołectwa Dziekanów Polski, sobą współpracować i mam obszaru wschodniej części nadzieję, że tak będzie również w sołectwa Łomianki Dolne oraz wypadku tej inwestycji. północnej części osiedla Buraków) oraz przygotowywana jest kolejna Piotr Rusiecki, uchwała o przystąpieniu do Zastępca Burmistrza Łomianek sporządzania planu miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łomianki Prochownia z 2003 r. - jednostka A1-12/P to teren przeznaczony pod przemysł. Wszyscy są wygrani......chociaż zwycięzców jest czterech. Zakończyło się internetowe głosowanie na gminnym Facebooku. W konkursie na najlepsze zdjęcie z tegorocznej edycji "Bitwy pod Łomiankami 1939" Państwa głosami wybrano zdjęcia w dwóch kategoriach: "WYBUCH" i "ŁOMIANKI 74 lata temu". niekwestionowanym zwycięzcą został p. Edward Łepkowski. Zdobył aż 104 głosy! Drugie miejsce "przypadło" p. Joannie Łepkowskiej z 43 głosami. I trzecie miejsce w tej kategorii przypadło p. Konradowi Opęchowskiemu. I miejsce - kat. ŁOMIANKI 74 lata temu I miejsce - kat. Wybuch Rozstrzygnięty konkurs był trzecim konkursem tematycznym dla amatorów fotografii. Wszystkie prace związane były z rekonstrukcją historyczną Wrześniowy bój o Łomianki 1939, która odbyła się 22 września 2013 roku. Liczba oddanych przez Państwa głosów świadczy o wyjątkowo dużym zainteresowaniu naszym corocznym już wydarzeniem. II miejsce - kat. Wybuch W kategorii "WYBUCH" największe wrażenie na Państwu zrobiło zdjęcie p. Karola Banaszkiewicza, który zgromadził 154 głosy. Drugie miejsce w naszym konkursie przypadło p. Edwardowi Łepkowskiemu (152 głosy). Trzecie miejsce zajął p. Konrad Opęchowski. W kategorii "ŁOMIANKI 74 lata temu" 6 Nagrodą w konkursie - zgodnie z regulaminem - będzie m.in. publikacja zdjęć w specjalnie wydanym gminnym kalendarzu na 2014 rok. Dodatkowo nasi zwycięzcy o b d a r o w a n i z o s t a n ą drobnymi upominkami, a wszyscy trzej zwycięzcy w kategorii "WYBUCH" otrzymają od firmy Thunder nagrody: 1 miejsce zestaw pirotechniczny wartości 300 zł II miejsce - kat. ŁOMIANKI 74 lata temu 2 miejsce zestaw pirotechniczny wartości 200 zł 3 miejsce zestaw pirotechniczny wartości 100 zł Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy! Nadesłane zdjęcia opublikowane zostały na naszym funpage. Zapraszamy do zaglądania na gminny Facebook.

7 Z ŻYCIA GMINY Z wizytą w RIPOK Burmistrz Łomianek, jego Zastępca oraz Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska złożyli dziś wizytę w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. RIPOK zarządzana jest przez firmę Remondis, do której zgodnie Musimy pamiętać, iż rewolucyjne zmiany w gospodarce śmieciowej mają z zawartą z firmą Sita umową trafiają zmieszane odpady z docelowo doprowadzić do zamknięcia wszystkich składowisk, stąd terenu gminy Łomianki. RIPOK Remondis jest instalacją najważniejszym jest, aby doskonalić naszą segregację. Często mamy do mechaniczno-biologicznego czynienia z sytuacjami, iż pomimo deklaracji przetwarzania odpadów komunalnych segregacji w śmieciach zmieszanych znajduje zlokalizowaną na terenie regionu się cała masa surowców wtórnych. Tak być nie warszawskiego, wpisaną na listę powinno! Przypominamy: brak segregacji z a t w i e r d z o n ą p r z e z s e j m i k odpadów - pomimo zadeklarowania województwa mazowieckiego w powyższego - będzie skutkować wydaniem Wojewódzkim Planie Gospodarki decyzji ustalającej podwyższoną opłatę za Odpadami. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Gospodarzem spotkania była pani Wanda Hałatienko dyrektor handlowy Kontrola, promowanie segregacji jako forma Remondis Sp. z o.o., która oprowadziła ograniczenia odbioru odpadów zmieszanych obecnych po terenie zakładu, oraz właściwe zagospodarowanie odebranych jednocześnie zapoznając gości z odpadów jest aktualnie najistotniejszym zasadami funkcjonowania instalacji, elementem we wprowadzonych po 1 lipca wprowadzonymi rozwiąkomunalnymi. zmianach w gospodarce odpadami zaniami i technologiami w zakresie gospodarowania odpadami. Pamiętajmy: gminy zobowiązane są do osiągnięcia określonych poziomów D z i s i e j s z e s p o t k a n i e recyklingu do 31 grudnia 2020 r. W zależności potwierdziło, iż odpady z od rodzaju odpadów gminy powinny Łomianek trafiają we osiągnąć: właściwe miejsce, gdzie są w sposób prawidłowy <co najmniej 50% poziomu recyklingu i z a g o s p o d a r o w y w a n e. przygotowania do ponownego użycia odpadów Śmieci ze stacji nadawczej komunalnych takich jak: papier, metale, taśmami transportowane są tworzywa sztuczne i szkło. i dzielone na frakcje. Wszystkie, nawet te <co najmniej 70% poziomu recyklingu, najmniejsze, przechodzą przygotowania do ponownego użycia i odzysku przez ręce segregujących je innych niż niebezpieczne odpadów osób. A wszystko, aby budowlanych i rozbiórkowych. odzysk był jak najwyższy. Segregujemy, a opłatę wnosimy na indywidualne rachunki Coraz większa część z kupowanych przez nas produktów to przedmioty jednorazowego użytku, które zaraz po użyciu trafiają do kosza. Na szczęście, gdy poznamy kilka podstawowych zasad segregacja odpadów nie jest wcale tak czasochłonnym zajęciem. stawa śmieciowa" z założenia ma pomóc zlikwidować nielegalne wysypiska oraz zmniejszyć ilości odpadów, przekazywanych do Uskładowania. Aby cały system zaczął działać musimy we własnych domach segregować odpady. Jak się okazuje po tych 5 miesiącach - nie jest to takie trudne. PRZYPOMINAMY jednocześnie: Od października każdy mieszkaniec Łomianek powinien "opłatę śmieciową" wnosić na swój indywidualny numer rachunku bankowego, uzyskany z generatora dostępnego na naszej stronie www. Wystarczy w systemie podać swój numer PESEL (ewentualnie NIP). Indywidualne konta bankowe dla mieszkańców służą jedynie do wpłat "podatku śmieciowego". Opłatę za gospodarowanie odpadami dalej można uiszczać gotówką w kasie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach (ul. Szpitalna 8) albo przelewem, ale każdorazowo posługując się już swoim indywidualnym numerem rachunku bankowego. Numer ten można także odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim (ul. Warszawska 115, p. 10). 22 listopada

8 INWESTYCJE ŁOMIANKI Sp. z o. o. Dodatkowe pieniądze na inwestycje kanalizacyjne na terenie Łomianek Do końca stycznia 2014 r. zostanie wykonany fragment ul. Warszawskiej, fragment ul. Ogrodowej oraz w całości ulice: Cebertowicza i Brzósko. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z Warszawskiej, tj. do ul. Graniczka zostanie zrealizowany w do o.o. informuje, że 15 listopada 2013 r. podpisana połowy 2014 r. Jednocześnie w dniu 23 października 2013 roku została umowa na realizację I etapu inwestycji ogłoszony został przetarg na Dokończenie budowy sieci Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Warszawska, Ogrodowa, Brzósko, Cebertowicza w Górnych ulice: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Łomiankach dofinansowanego ze środków Narodowego Kasztanowa, Sierakowska i Miłosna. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przewidywany termin rozstrzygnięcia przetargu przypada na 06 Na mocy postanowień obowiązującej grudnia 2013 roku. od 17 października 1996 r. umowy na budowę oczyszczalni ścieków, Dodatkowo informujemy, że 12 Gmina Łomianki, dzięki rzetelnej listopada 2013 roku zgodnie z spłacie wierzytelności, uzyskała aktualnym harmonogramem z dnia umorzenie w wysokości października 2013 r. ogłoszony 555,54 zł. został przetarg dla Kontraktów 5 i 6, tj. na budowę sieci wodociągowo Do końca stycznia 2014 r. zostanie kanalizacyjnej w ulicach: Pionierów, wykonany fragment ul. Warszawskiej Długa, Konwaliowa, Kwiatowa, (od Galerii Handlowej do ul. Akacjowa, Łyżwiarska, Narciarska, Ogrodowej), ul. Ogrodowa (od. ul. Grzybowa, Leśnych Dębów. Termin Warszawskiej do ul. Klonowej), ul. składania ofert przypada na Cebertowicza w całości, ul. Brzósko roku. w całości. Pozostały fragment ul. Podłącz się do kanalizacji za jedyne 10%! Szanowni mieszkańcy ulic: Palmowa, Kaktusowa, Baonu Zośka, Agawy, Żywiczna, Zbowidowska, I Armii Wojska Polskiego, Powstańców Kampinosu, Reja, Armii Krajowej, Gwardii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Weteranów i Powstańców Warszawy! W związku z planowanym przystąpieniem do programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. proponuje Państwu możliwość wykonania przyłącza kanalizacyjnego, za którego wykonanie jednorazowy koszt do poniesienia przez mieszkańca wyniesie jedynie 10% kosztu budowy! Pozostałe koszty pokryte zostaną w formie bezzwrotnej dotacji (do 45% kosztów budowy) oraz preferencyjnej pożyczki (do 45% kosztów budowy). W związku z powyższym osoby zainteresowane będą musiały wypełnić odpowiedni załącznik do deklaracji o chęci udziału w dofinansowaniu budowy przyłącza kanalizacyjnego i złożenie jej w siedzibie ZWiK w Łomiankach Sp. z o. o., zlokalizowanej przy ulicy Rolniczej 244 w Łomiankach. Wszelkich informacji zasięgnąć mogą Państwo na miejscu, bądź pod nr telefonu: Chęć uczestnictwa w I etapie programu deklarować można do dnia 29 listopada 2013 r. W pierwszej kolejności dofinansowanie uzyskają mieszkańcy, których posesje znajdują się w zasięgu sieci kanalizacyjnej wybudowanej dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przypominamy, iż zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. - Dz. U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.) każdy właściciel posesji, która znajduje się w zasięgu kanalizacji sanitarnej i nie ma przydomowej oczyszczalni ścieków, ma obowiązek przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej. Zamówienia Publiczne W ostatnim czasie w wyniku wyboru ofert najkorzystniejszych zawarto umowę na: < Realizacja budowy ul. Krokusa w Łomiankach, drzew. 558/1, 322/3-obręb 21 w ramach zadania "Budowa ul. Krokusa" - zad. 11/12 z firmą MARK-BET CONSTRUCTION Sp. z o. o. z Marek W postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na: <Serwis komputerów i usługa modernizacyjna 200 komputerów dla mieszkańców oraz 100 komputerów dla instytucji objętych projektem w okresie trwałości projektu Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od do najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ONSERWIS SUPPORT z Warszawy. <Zakup urządzeń łączności bezprzewodowej, aktywacja usługi, opłaty abonamentu dla 200 mieszkańców oraz dla 100 komputerów w instytucjach objętych projektem w okresie trwałości projektu Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od do najkorzystniejszą ofertę złożyła firma T-MOBILE POLSKA S.A. z Warszawy. <Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AG - COMPLEX Sp. z o.o. z Warszawy. Ogłoszono postępowanie na Zakup oprogramowania - zakup ochrony antywirusowej (270 sztuk) i zakup pakietu typu MS Office lub równoważny dla instytucji objętych projektem (100 sztuk) jako zadanie realizowane w ramach projektu "Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki" termin składania ofert r. Referat Zamówień Publicznych 8

9 INWESTYCJE Listopad łaskawy dla brygad budowlanych Pogoda sprzyja ostatnim zadaniom inwestycyjnym w gminie w tym roku. Budowlańcy uwijają się jak mogą. A my dokumentujemy postępy ich pracy Na szczęście: rodziców i opiekunów, nauczycieli, a przede wszystkim dzieci zakończył się remont części C Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach. Sale zostały wyposażone i najmłodsi uczniowie od poniedziałku (18 listopada) odbywają zajęcia w super warunkach. W ulicy Krokusa budowana jest nawierzchnia jezdni, chodników oraz odwodnienia. Fragment ul. Szpitalnej (tuż przed opaską ) od lat był zmorą przechodniów i kierowców. Do końca miesiąca ten odcinek ulicy zyska nową asfaltową nawierzchnię. KMŁ odmładza nie tylko tabor Ostatnie prace przy budowie skrzyżowania wyniesionego wraz z odwodnieniem na skrzyżowaniu ulic: Szymanowskiego i Wspólnej. Autobusy są najbardziej rzucającym się w zdecydowanie odmłodzić nasz tabor. Średnia przeprowadzono na trasie przejazdu oczy elementem naszej komunikacji. W wieku autobusów KMŁ spadła poniżej wyznaczonej dla tej właśnie linii. Początkowo ostatnich latach, dzięki systematycznym dziesięciu lat, co sytuuje nas w gronie będzie ona biegła śladem linii 701. Nowe wiaty zakupom nowoczesnych pojazdów, udało się przewoźników spełniających wysokie zamontowano w związku z tym przy ulicy wymagania stawiane przez organizatorów Wiślanej (na wysokości Długiej) oraz przy ulicy transportu w wielkich aglomeracjach. Oprócz Akacjowej (skrzyżowanie z Grzybową) i przy CH autobusów, zmieniają się także przystanki. AUCHAN. W przyszłym roku planowane jest Wspólnym staraniem Gminy i KMŁ, w ciągu postawienie wiat przy skrzyżowaniu Akacjowej i ostatnich dwóch lat, wymieniono aż 11 wiat Partyzantów. W dalszej kolejności, przystankowych! Stare, zdewastowane sukcesywnie, realizując włączenie Dąbrowy do zastąpiono nowoczesnymi, przeszklonymi wspólnego systemu komunikacyjnego, zakłada obiektami na miarę XXI wieku. się stworzenie warunków do nowej organizacji ruchu na ulicy Zachodniej w kierunku osiedla Zgodnie z planem, z początkiem 2014 roku Równoległa, w pobliżu którego według planu - uruchomiona ma być nowa linia łącząca zlokalizowana ma być pętla autobusowa. Dąbrowę z Warszawą, więc ostatnie inwestycje 22 listopada

10 Z ŻYCIA GMINY Urzędnicy sadzili drzewa 12 listopada przed południem drzwi do Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska oraz Referatu Promocji łomiankowskiego magistratu były zamknięte. Urzędnicy na terenie GPSZOK posadzili kilkadziesiąt dębów. 30 lat minęło... Drzewa razem z urzędnikami sadził Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski oraz Zastępca Burmistrza - Piotr Rusiecki. Około 40 dębów wysadzono wzdłuż ogrodzenia Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Brukowej. Na wiosnę planowane jest jeszcze wysadzenie kilkudziesięciu krzewów. Urzędnicy (wbrew pojawiającym się w mediach komentarzom!) wzięli udział w tej akcji dobrowolnie, a gmina dzięki temu nie wydała na ten cel ani złotówki. Wieczorem 7 listopada w sali widowiskowej Domu Kultury w Łomiankach były gratulacje, kwiaty i prezenty. Członkowie Klubu Seniora spotkali się, by uczcić swoje święto rocznicę działalności. zaproszenia łomiankowskiego Klubu Seniora skorzystali: Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski oraz Zastępca Burmistrza, Piotr Rusiecki. ZNasi seniorzy spotykają się od 30 lat. Obecnie 80 członków Klubu - raz w tygodniu - w każdy czwartek - miło spędza swój czas w gronie przyjaciół i znajomych. Na tę okoliczność klubowiczki pieką ciasta, szykują przepyszne potrawy... a potem wspólnie jedzą, dyskutują i... tańczą! A Dom Kultury pozostaje dla członków Klubu nie tylko we czwartki, ale i we wszystkie pozostałe dni tygodnia otwarty. Wieloletnią szefową Klubu Seniora w Łomiankach jest Krystyna Krasuska, która wszystkich chętnych do wstąpienia do klubu zaprasza serdecznie. CENNIK REKLAM I OGŁOSZEŃ DOSTĘPNY NA 10

11 POZNAJ NASZYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Z pasji i zamiłowania do motoryzacji Warsztat samochodowy Auto Adamski działa od 1989 roku, a od 1993 jest autoryzowanym serwisem japońskich samochodów marki Subaru. Jak Marek Adamski - właściciel serwisu mieszczącego się w Łomiankach - dzieli swoją pasję z działalnością zawodową? W towarzystwie Burmistrza Łomianek, Tomasza Dąbrowskiego kontynuujemy swoistą podróż w czasie. Odwiedzamy właścicieli łomiankowskich firm, którzy dzielą się z nami swoją historią. Doceniamy firmy i ludzi, których działalność wpisuje się na karty historii naszej lokalnej społeczności. a p o c z ą t k u s w o j e j p o s i a d a c z e m j e d n e g o z przygody i działalności nielicznych papieskich Honkerów Nzawodowej związanej z (polski samochód terenowy), motoryzacją, Marek Adamski nie którego niezwykła historia jest spodziewał się że jego niewielki zapisana w dokumentach pojazdu. warsztat samochodowy (zajmujący Pojazd przywędrował aż z się restaurowaniem starych aut z Antarktydy!, gdzie trafił po tym jak lat 50-tych) po kilku latach, stanie skończył swoją papieską służbę. pod szyldami znanej i popularnej w dzisiejszych czasach japońskiej Warsztat i sklep z częściami marki Subaru. samochodowymi Auto Adamski wyposażony jest we wszelkie Jest się czym pochwalić, ponieważ niezbędne narzędzia, które serwis Subaru Auto Adamski, był wymagane są przez standardy jednym z pierwszych autory- marki Subaru. Warsztat posida zowanych warsztatów tej marki w m.in. własną komorę lakierniczą i okolicach Warszawy oraz na profesjonalną ramę do prostowania terenie Polski! Znane głównie i naprawy nadwozia samochodów. wśród rajdowców i miłośników Odpowiednio wyszkolona i sportów motorowych auta Subaru, profesjonalna kadra pracowników, okazały się strzałem w dziesiątkę obsługuje codziennie zarówno dla Pana Marka. Rynek i nowych jak i stałych klientów, zapotrzebowanie na te niezwykle którzy cenią sobie wysoką jakość niezawodne i wytrzymałe pojazdy, świadczonych usług. przyniosły łomiankowskiemu warsztatowi i jego właścicielowi Serdecznie gratulujemy i podzidużą popularność i wielu klientów. wiamy Pana Marka, że od wielu lat, Sam właściciel jest miłośnikiem skutecznie łączy swoją pasję, starszych modeli aut, zarówno zamiłowanie do motoryzacji z Subaru, jak i innych marek. Jest też działalnością zawodową. 22 listopada

12 Z ŻYCIA GMINY Rozwój e-usług w Łomiankach Na jesieni 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Łomiankach zakończono pracę nad systemem elektronicznego obiegu dokumentów oraz zmodernizowano 31 komputerowych stanowisk pracy, aby spełniały one wymogi pracy nowoczesnego urzędu. Gmina Łomianki zakończyła realizację projektu Rozbudowa Powstał portal e-miasto, w ramach którego wdrożono moduły tematyczne portalu e-miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego (e-interwencje drogowe, e-konsultacje społeczne, e-przedsiębiorca, e- obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w rekreacja, e-zdrowie, e-akty prawne, e-rada) pozwalające mieszkańcom celu rozwoju e-usług dla zwracać się drogą elektroniczną do obywateli i przystosowania Gminy do urzędników w celu załatwienia pilnych procesu dalszej informatyzacji w ramach spraw i zgłoszenia zdarzeń (np. dziury w Priorytetu II Przyspieszenie e-rozwoju drodze) lub w celu uzyskania informacji. Mazowsza, Działanie 2.2 Rozwój e-usług, Regionalnego Programu Operacyjnego W maju br. ogłoszono przetarg na Województwa Mazowieckiego dostawę i montaż 4 infokiosków, które Gmina na ten cel pozyskała środki z zlokalizowano na terenie Łomianek (przy Europejskiego Funduszu Rozwoju budynkach Urzędu, ul. Warszawska 71, Regionalnego w wysokości ,13 zł, Warszawska 115, przy wejściu głównym co daje dofinansowanie na poziomie 85% do ICDS i w przychodni przy ul. wartości projektu. Szpitalnej), dzięki którym można skorzystać z internetu oraz z portalu e- Na jesieni 2012 roku w Urzędzie Miejskim Miasto. w Łomiankach zakończono pracę nad W budynku urzędu przy ulicy systemem elektronicznego obiegu Warszawskiej 115 powstało stanowisko z dokumentów oraz zmodernizowano 31 dostępem do sieci dla osób komputerowych stanowisk pracy, aby niepełnosprawnych, które wyposażono w s p e ł n i a ł y o n e w y m o g i p r a c y specjalistyczny sprzęt ułatwiający nowoczesnego urzędu. Poza działaniami korzystanie z komputera. Usprawnienia związanymi z doposażeniem stanowisk pracy gmina Łomianki mają za zadanie pomóc osobom z ograniczeniami ruchowymi i zmodernizowała istniejące serwerownie, aby zapewnić odpowiedni niedowidzącym. Zakupiono m.in. mysz sterowaną ruchem głowy oraz poziom bezpieczeństwa danych. mysz powiększoną, różne rodzaje klawiatur ułatwiających korzystanie z komputera, uchwyt stabilizujący postawę przy pracy z komputerem. Dla mieszkańców przygotowano w budynkach urzędu cztery bezpłatne punkty dostępowe do Internetu bezprzewodowego (dwa w budynku na Dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu komputerowego oraz ul. Warszawskiej 115 oraz po jednym w budynku przy ul. Warszawskiej rozbudowie portalu e-miasto, gmina została przystosowana do dalszego 71 oraz w ICDS). rozwoju e-usług i kompleksowej informatyzacji. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMIANKACH Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Łomianki zaprasza MIESZKAŃCÓW GMINY ŁOMIANKI na prelekcję dla pod hasłem Reaguj rozsądnie, poświęconą zagadnieniom związanym z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 05 grudnia 2013 r., godzina Dom Kultury, ul. Wiejska 12a, Łomianki (Sala Widowiskowa) Pierwsza z cyklu 3 prelekcji poświęcona będzie: - zagadnieniom prawnym dotyczącym przeciwdziałania przemocy w rodzinie; - podmiotom powołanym do przeciwdziałania przemocy w rodzinie; - zagadnieniom związanym z definiowaniem przemocy w rodzinie; - roli środowiska lokalnego w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (prelekcję poprowadzą Trenerzy i Konsultanci Instytutu Psychoprofilaktyki i Komunikacji Społecznej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zdunów 18b) 12

13 SPORT Roztańczone Łomianki po raz trzeci W weekend listopada 2013 roku w hali sportowej ICDS rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego i Federacji Tańca Sportowego w klasie A i B. istrzostwom towarzyszył Ogólnopolski Turniej Tańca SWING DUET z Łomianek. Widzowie mogli także podziwiać pary Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Łomianek. To już trzecia taneczne w wieku lat w klasach C i B oraz najmłodszych tancerzy w impreza tak wysokiej rangi, która rozegrana została w wieku do lat 9, które uczestniczyły w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Łomiankach. Organizatorami Mistrzostw byli: Polskie Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Łomianek. MTowarzystwo Taneczne, Federacja Tańca Sportowego, Okręg Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Tanecznego, W niedzielę swój kunszt taneczny współorganizato rami: Urząd Miejski prezentowały pary klas B i A w gorących Łomianki, ICDS w Łomiankach, Centrum rytmach latynoamerykańskich. W czasie gali Tańca Swing. Honorowy patronat nad finałowej mogliśmy podziwiać pokaz pary imprezą objął Burmistrz Łomianek - Tomasz zawodowej Kamila Kajak Andrej Mosejciuk Dąbrowski oraz Starosta Powiatu w show tanecznym Życie. Są oni Mistrzami Warszawskiego Zachodniego - Jan Polski par zawodowych, zwycięzcami i Żychliński. brązowymi medalistami turniejów Blackpool, International, German Open w kategorii W rywalizacji tanecznej wzięło udział Rising Stars. prawie 300 par tanecznych ze 100 klubów i szkół tańca z terenu całego kraju, walcząc Mistrzami Polskiego Towarzystwa o tytuł Mistrza Polski PTT i FTS w klasach Tanecznego i Federacji Tańca Sportowego w B i A (najwyższa klasa krajowa). O klasie B na 2013 rok zostali: Paweł końcowym wyniku decydowała prezentacja Subczyński i Joanna Sikora z Klubu ISKRA z tańców standardowych: walca angielskiego, tanga, walca wiedeńskiego, Piły (w tańcach standardowych), Damian Kardasiński i Patrycja Widlarz z fokstrota oraz quickstepa oraz latynoamerykańskich: samby, cha-chy, klubu AKSEL z Rzeszowa (w tańcach latynoamerykańskich), w klasie A: rumby, paso doble i jive a. Rywalizację taneczną par oceniało Norbert Sikora i Karolina Bieńkowska z klubu ZAMEK z Lublina (w profesjonalne jury, składające się z 12 sędziów - znanych i liczących się tańcach standardowych), Adrian Dreling i Agata Wawrzusiszyn z klubu autorytetów w kraju i za granicą. CORTE TOP DANCE z Warszawy (w tańcach latynoamerykańskich). Pierwszego dnia Mistrzostw swoje taneczne umiejętności Powodzenie tak profesjonalnej imprezy było wspólnym sukcesem prezentowały pary klas B i A w tańcach standardowych. Od samego organizatorów, mieszkańców miasta i sponsorów, bez których nie rana pary rywalizowały w rundach eliminacyjnych. O godzinie możliwa byłaby organizacja turnieju o takiej randze. Podziękowania Burmistrz Łomianek otworzył Galę Finałową, życząc wszystkim kierujemy do następujących firm: Green Factory, Supadance, N Dance samych sukcesów oraz zdrowej rywalizacji tanecznej. W trakcie Shop, PEKPOL, WIKA, LOGO, ARMEXIM z Pruszkowa, producentów rozgrywek finałowych organizatorzy przygotowali wspaniałe i wyjątkowe butów do tańca Art Dance z Krakowa, Salon fryzjerski AFERA FRYZJERA pokazy taneczne. Podziwialiśmy z Warszawy, Pracownie Krawieckie Milo Martin z Warszawy oraz m.in. Mistrzów Polski formację KRAVCOVNIA z Krakowa. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Super Dorośli Caro Dance lokalnych przedsiębiorców z Łomianek, którzy wsparli imprezę: AGAB półfinalistów programu Got to Catering, AFRYKA DAY SPA Kwiaciarnia Hela Kwiaty oraz kwiaciarnia Dance oraz tancerzy z Centrum prowadzona przez panie Katarzynę Domagała i Agnieszkę Trześniowską. Tańca SWING oraz pary na wózkach ze Stowarzyszenia Mam nadzieję, że Mistrzostwa na długo pozostaną w pamięci mieszkańców i władz Łomianek i nie będzie to ostatnia impreza tak wysokiej rangi na terenie Łomianek. Z tanecznym pozdrowieniem, Paweł de Pourbaix Prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego PTT Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski otworzył sobotnią galę razem ze Starostą Warszawskim Zachodnim, Janem Żychlińskim zdjęcia: Włodzimierz Wawro 22 listopada

14 KULTURA Książka Wojenne Łomianki. Wspomnienia mieszkańców z lat do nabycia w Bibliotece Zachęcamy do zakupu książki Kazimierza Medyńskiego pt. Wojenne Łomianki. Wspomnienia mieszkańców z lat Wojenne Łomianki jest drugim uzupełnionym o nowe fakty oraz fotografie wydaniem. To piękna, choć bolesna, opowieść o poświęceniu, miłości, trudzie wojennych dni oraz o bohaterach narodowych, którzy mieszkali lub mieszkają obok nas. Jeśli chcemy poznać przeszłość Łomianek, spróbować zrozumieć dzisiejszą topografię miasta i pomniki historii, koniecznie przeczytajmy książkę. Książkę można nabyć m.in. w Bibliotece przy ul. Wiejskiej 12a. Alice Munro Dziewczęta i kobiety Alice Munro skupiła się na problemie dojrzewania, wchodzenia w dorosłość, przejścia pomiędzy byciem dziewczyną a kobietą. Del ma dosyć prowincjonalnego życia w Ontario i wiejskiej mentalności. Żyje na farmie swojego ojca, gdzie najbliższymi jej osobami są stary kawaler, ekscentryczny przyjaciel rodziny oraz jej ordynarny młodszy brat. Kiedy Del zaczyna spędzać więcej czasu w centrum miasta, coraz częściej towarzyszy jej matka, pewna słuszności swoich poglądów agnostyczka, sprzedająca farmerom encyklopedie. Dziewczyna zaprzyjaźnia się również z energiczną lokatorką matki, Fern Dogherty, oraz jej przyjaciółką Naomi. Właśnie z nimi Del dzieli się swoimi problemami i przemyśleniami związanymi z okresem dojrzewania. W ten sposób bohaterka odkrywa blaski i cienie kobiecości Mariusz Urbanek Tuwim. Wylękniony bluźnierca Nazywano go księciem poetów, debiut porównywano do debiutu Adama Mickiewicza, a dzieło jego życia Kwiaty polskie zestawiano z Panem Tadeuszem. Napisał wiele wierszy i piosenek, które przeszły do legendy: Miłość ci wszystko wybaczy, Grande Valse Brillante czy Wspomnienie z muzyką Czesława Niemena. Jego Ptasie radio i Lokomotywa do dziś nie mają sobie równych w polskiej literaturze dziecięcej, Bal w Operze wciąż na nowo i z tą samą precyzją opisuje rzeczywistość Polski. A muzycy punkowi odkryli Tuwima anarchistę i alterglobalistę. Książka Mariusza Urbanka opisuje meandry losu i kulisy twórczości Juliana Tuwima - poety, tekściarza kabaretowego, tłumacza, bibliofila, kolekcjonera, badacza i popularyzatora dziejów kultury. Wojciech Widłak Wesoły Ryjek [Książka mówiona] Opowiadanka o Wesołym Ryjku, który ma mamę, tatę, żółwia przytulankę, ogonek, no i ryjek - wesoły. Autor Pana stworzył pełną uroku i humoru książeczkę o perypetiach niezwyczajnego bohatera - niezwyczajnego choćby z powodu imienia i tego, co mu się przydarza. Wesoły Ryjek odkrywa świat i dowiaduje się wielu ciekawych rzeczy - jak to się dzieje, że zegar chodzi, co tak naprawdę stuka za oknem, jak się buduje szałas, jak się kończą podróże w nieznane, co tak naprawdę można ulepić z plasteliny... Z pewnością każdy przedszkolak chętnie zaprzyjaźni się z Wesołym Ryjkiem! Audiobook zawiera dwa pierwsze tomy opowiadań o przygodach Wesołego Ryjka w interpretacji lubianej Anny Seniuk.za i popularyzatora dziejów kultury. 14

15 KULTURA Teatr jednego mima w Łomiankach 14 listopada w Domu Kultury w Łomiankach wystąpił Ireneusz Krosny. Wydarzenie spotkało się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem mieszkańców naszej gminy. Bilety zostały wyprzedane na długo przed występem. Publiczność była zachwycona niesamowitym kunsztem artysty. reneusz Krosny tworzy autorskie, pantomimiczne, spektakle komediowe. Siła jego sztuki pochodzi z dwóch źródeł. Po pierwsze jest to kreatywność własne oryginalne poczucie humoru. Drugim źródłem jest oryginalny własny styl. Krosny Iwypracował oryginalną technikę poruszania się mima w grze komediowej. Jego technika jest przeźroczysta jak dykcja u aktora - czyni każdy ruch zrozumiałym, ale nie zwraca uwagi sama na siebie, daje widzowi poczucie łatwości pracy mima na scenie. Krosny nie stosuje makijażu, w szczególności nie stosuje pobielania twarzy. Występuje zawsze w czarnym, neutralnym kostiumie. Więcej zdjęć z występu znajdą Państwo w naszych albumach na stronie fot. A. Krzemińska Uniwersytet Dzieci w Łomiankach Zachęcamy do zapisów na zajęcia odbywające , PLASTYKA MIX: "Ptaki Dziwaki" się w tym roku w ramach Uniwersytetu Dzieci w , KLUB ODKRYWCY: Ach to Łomiankach. Szczególnie polecamy nową ofertę powietrze" dodatkową czwartkowy Klub Artysty i Klub , KLUB ARTYSTY: Warsztaty Odkrywcy. Zapraszamy do zapisów na wybrane ozdób świątecznych warsztaty w recepcji DKŁ oraz drogą , "Boże Narodzenie w Ziemi elektroniczną lub Świętej" (Zajęcia odbywają się , "Warsztaty ozdób świątecznych" przy minim 10 osobowej grupie uczestników.) , KLUB ARTYSTY: Warsztaty ozdób świątecznych Wyposażenie pracowni komputerowej Domu Kultury Dzięki staraniom pracowników Dom Kultury uzyskał środki na zakup wyposażengraficznej. Dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwój Infrastruktury Kultury - Priorytet Infrastruktura domów kultury, było możliwe dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącym z Funduszu Promocji Kultury. Pracownia graficzna zostanie wyposażona w nowoczesne komputery oraz licencje oprogramowania graficznego. Mamy nadzieję, że dzięki nowym możliwościom technicznym oferta naszej instytucji stanie się dla Państwa jeszcze bardziej atrakcyjna. 22 listopada

16 REKLAMA GAZOWE - HYDRAULICZNE =JUNKERS, VIESMANN, inne =Instalacje wodn-kan. =Instalacje C.O. - kotłownie =Naprawy, montaż =Wiercenie studni wodnych =Przyłącza gazowe A-Z tel = Instalacje gazowe od A do Z =W każdej technologii =Szamba betonowe szczelne =Doradztwo techniczne - projekty =Wydawanie zaświadczeń =Pomiary szczelności inst. gaz. Godlewski Ryszard, Łomianki ul. Rolnicza 406 MOSKITIERY, ŻALUZJE ROLETKI dzień-noc, ROLETY RZYMSKIE Układanie i Sprzedaż KOSTKI BRUKOWEJ TRANSPORT HDS Usługi KOPARKO-ŁADOWARKĄ Wynajem SPRZĘTU BUDOWLANEGO TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ROSYJSKIEGO Nauka języka na wszystkich poziomach Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe Paweł Siarkiewicz, tel

17 SPORT / REKLAMA Burmistrz Łomianek Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego LGD Między Wisłą a Kampinosem i ICDS zapraszają 30 listopada 2013 r. na godz na ANDRZEJKOWY TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ Zapraszamy do kibicowania naszym zawodnikom! W turniej udział wezmą piłkarze z rocznika 2002 i młodsi. Trening zawodników poprowadzi były trener Legii Dariusz Kubicki. Rodziny będą mogły wysłuchać w przerwie wykładu z psychologii sportu. 22 listopada

18 REKLAMA BRYKIET PELET EKOGROSZEK PROMA - ŁOMIANKI ZAWSZE CIEPŁY DOM PELLET STORE Łomianki ul. Warszawska 227e Jesienne promocje! ul. Spacerowa 24 tel NAJLEPSZE OKNA GABINET KOSMETYCZNY BELLA ) ) ) ) NOWOCZESNA STOMATOLOGIA w pełnym zakresie: IMPLANTY - wszystkie sprawdzone systemy implantologiczne dostępne na polskim rynku perfekcyjna odbudowa zębów uszkodzonych, utraconych lub całkowicie zniszczonych wybielanie zębów ortodoncja ul. Majowa 28A tel / kom Perfekcyjny lifting bezinwazyjny Redukcja zmarszczek, modelowanie twarzy i sylwetki Indywidualne zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało przy użyciu najwyższej jakości preparatów: Bioline, Olos, DiBi, Organic Series. Makijaż dzienny i okolicznościowy, zagęszczanie rzęs, przekłuwanie uszu. ul. Rolnicza 173, Kiełpin (przy Kwiaciarni) tel REHABILITACJA Łomianki, ul. Wiślana 48 tel RABAT 10% WOLNE BOKSY!!! tel: nauka jazdy dla dzieci - trening dla koni i jeźdźców - duże bezpieczne boksy z otwieranym oknem - opieka stajennych 24h / dobę - hala (piasek kwarcowy + fizelina) - karuzela dla koni meble wszystkich pokoleń Tel , TAXI 24h ŁOMIANKI 6 miejsc, duże bagaże, psy, transport ciężarowy do 5t, sprowadzanie aut - laweta ( JOGA DLA CIEBIE tel ul. Włościańska 23, Salon meblowy Łomianki, ul. Warszawska 41 (I piętro) pon. - pt sob WYPRZEDAŻ EKSPOZYCJI! 18

19 REKLAMA OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W KIEŁPINIE Zarząd Hodowlano Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Łomianki z siedzibą w Kiełpinie ul. Rolnicza Łomianki ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości o powierzchni 7185 m2 położonej w Kiełpinie przy ul. Rolniczej 244. Powierzchnia użytkowa budynków wynosi 1576 m2. W Sądzie Rejonowym dla W-wy Mokotowa Wydział Ksiąg Wieczystych dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o Nr WA4M/ /2 i VII Oferowane ceny w walucie polskiej będą traktowane jako cena brutto. 2. Oferty pisemne należy składać do dnia r. włącznie do godz w zamkniętych kopertach w sekretariacie HRSP Łomianki z siedzibą w Kiełpinie ul. Rolnicza Zarząd HRSP Łomianki jako organizator przetargu zastrzega, że przysługuje mu prawo odstąpienia od przetargu, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 4. Informacje i oględziny dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać lub uzgodnić telefonicznie w dni robocze nr tel w godz. od 9.00 do Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi r. O wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie. Zawarcie umowy wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Członków spółdzielni. Gabinet Weterynaryjny Na Szczęśliwej Zapraszamy: pon.-pt , sob tel Łomianki, ul. Szczęśliwa 21 <Gwarantowane wynagrodzenie podstawowe + system prowizyjny < Po 3 miesięcznym okresie próbnym - umowa o pracę <Zapewniamy szkolenia sprzedażowe i produktowe <Narzędzia pracy (telefon służbowy, baza danych) <Zwrot kosztów paliwa (warunek konieczny - własny samochód) <Zadania aktywne pozyskiwanie Klientów, obsługa posprzedażowa CV z nr ref. PH/G/Łomianki, należy składać na adres: Proszę dołączyć klauzule dot. przetwarzania danych osobowych. Zaprasza na pyszne jadło polskie! wesela, chrzty, komunie, imprezy okolicznościowe, catering ul. Poniatowskiego 4, Łomianki / (pon.-sob. od 10, niedz. od 11) SYLWESTER 2013/2014 Solid - firma o ugruntowanej pozycji na rynku prowadzi obecnie rekrutację, na stanowisko: PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Miejsce pracy: Łomianki Warunki zatrudnienia: Zapraszamy! 22 listopada

20 REKLAMA SPRZEDAŻ WĘGLA <miał <eko-groszek Transport do 15 km GRATIS tel ul. Warszawska 122, Łomianki STOMATOLOGIA lchirurgia i RTG lprotetyka i IMPLANTY lstomatologia ZACHOWAWCZA lortodoncja lstomatologia DZIECIĘCA ul. Rolnicza 421, Dziekanów Polski

Kiedy wyremontowane sale lekcyjne w SP nr 1 zapełnią się uczniami...

Kiedy wyremontowane sale lekcyjne w SP nr 1 zapełnią się uczniami... Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 38 08.11.2013 r. Kiedy wyremontowane sale lekcyjne w SP nr 1 zapełnią się uczniami... www.lomianki.pl AKTUALNOŚCI Z wypracowanego

Bardziej szczegółowo

Dalsza modernizacja ul. Warszawskiej

Dalsza modernizacja ul. Warszawskiej Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 37 25.10.2013 r. Dalsza modernizacja ul. Warszawskiej www.lomianki.pl AKTUALNOŚCI Wyremontowane świelica i poradnia w Dziekanowie

Bardziej szczegółowo

rozpoczęty! str. 4 Odbiór śmieci

rozpoczęty! str. 4 Odbiór śmieci Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 30 05.07.2013 r. Odbiór śmieci rozpoczęty! str. 4 Następny numer naszego dwutygodnika wyjątkowo ukaże się... za 3 tygodnie. Numer

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966. nr 44 14.02.2014 r. BURMISTRZ ŁOMIANEK ZASŁUŻONY DLA POLICJI

Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966. nr 44 14.02.2014 r. BURMISTRZ ŁOMIANEK ZASŁUŻONY DLA POLICJI Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 nr 44 14.02.2014 r. BURMISTRZ ŁOMIANEK ZASŁUŻONY DLA POLICJI WYDARZENIA Przyjaciel Łomianek AD 2014 W miniony piątek (7 lutego br.) w Teatrze Miejsce w Łomiankach miało

Bardziej szczegółowo

FERIEF W MIEŚCIE. 8 marca. Tomasz Dąbrowski, Burmistrz Łomianek

FERIEF W MIEŚCIE. 8 marca. Tomasz Dąbrowski, Burmistrz Łomianek Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 nr 45 28.02.2014 r. FERIEF IE W MIEŚCIE 8 marca Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i uśmiechu. Tomasz Dąbrowski,

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

ISSN 2084-9966. Egzemplarz bezpłatny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI. nr 36 11.10.2013 r. POTRZEBNA OD ZARAZ! SAMOCHODÓW NA DOBĘ! www.lomianki.

ISSN 2084-9966. Egzemplarz bezpłatny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI. nr 36 11.10.2013 r. POTRZEBNA OD ZARAZ! SAMOCHODÓW NA DOBĘ! www.lomianki. Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 36 11.10.2013 r. S7 POTRZEBNA OD ZARAZ! 56 000 SAMOCHODÓW NA DOBĘ! www.lomianki.pl AKTUALNOŚCI Czy papież Franciszek odwiedzi

Bardziej szczegółowo

Kajaki Żaglówki Wakeboard

Kajaki Żaglówki Wakeboard Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 31 26.07.2013 r. Kajaki Żaglówki Wakeboard Jezioro Dziekanowskie ożyło str. 12 Harmonogram wywozu śmieci na sierpień 2013 str.

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129 Nr 1(218) I 15 stycznia 2015 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ!

Bardziej szczegółowo

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 45/ Styczeń 2013 TERMOMODER- NIZACJA BUDYNKÓW str. 2,9 DZIELNICA PRZEMYSŁOWA str. 2,10 Zapraszamy na Walentynki na lodowisku 10 lutego (niedziela)

Bardziej szczegółowo

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka!

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka! EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2014 /1 (67) G a z e t a Pomiechowska Bez wątpienia jednym z lepszych sposobów na zimową rozrywkę jest jazda na łyżwach. Jeśli dodatkowo można robić to na świeżym powietrzu,

Bardziej szczegółowo

FERIE W MIEŚCIE DOPIERO ZA 2 TYGODNIE, ALE NA LODOWISKA ZAPRASZAMY JUŻ DZIŚ

FERIE W MIEŚCIE DOPIERO ZA 2 TYGODNIE, ALE NA LODOWISKA ZAPRASZAMY JUŻ DZIŚ Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 nr 43 31.01.2014 r. FERIE W MIEŚCIE DOPIERO ZA 2 TYGODNIE, ALE NA LODOWISKA ZAPRASZAMY JUŻ DZIŚ Gmina pozyskała kolejne dofinansowanie z Funduszu Spójności Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

Złożyliśmy wniosek na schetynówkę

Złożyliśmy wniosek na schetynówkę ISSN 1426-770X Nakład 5000 egz. MIESIĘCZNIK NR 10/197 LISTOPAD 2008 W numerze: O dobrodziejstwach specustawy drogowej Zmienił się regulamin strefy płatnego parkowania Rada Miasta uchwaliła Program Ochrony

Bardziej szczegółowo

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5 Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (305) czerwiec 2014 bezpłatne pismo informacyjne DNI SWARZĘDZA 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

ŁOMIANKOWSKA. Liga przedszkolaków w ICDS. Gazeta

ŁOMIANKOWSKA. Liga przedszkolaków w ICDS. Gazeta Egzemplarz bezpłatny Gazeta ŁOMIANKOWSKA ISSN 1231-8450 N r 9 ( 3 2 5 ) 2 7. 0 5. 2 0 1 1 r. Liga przedszkolaków w ICDS Ponadto w numerze: SMOK w gminie VII sesja Rady Miejskiej Wybiegaliśmy rekord Sukces

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Gminne Wiadomości. To sposób na uciążliwych! Koszarowa w remoncie. Pilnie potrzebna jest krew! Wielka nagroda dla Strzegomia

Strzegom. Gminne Wiadomości. To sposób na uciążliwych! Koszarowa w remoncie. Pilnie potrzebna jest krew! Wielka nagroda dla Strzegomia Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 16, 21.05.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 04.06.2013 r w numerze: STRZEGOM Wielka nagroda dla Strzegomia Wyróżnienie marszałka

Bardziej szczegółowo

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str.

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str. Numer 9 (218) wrzesień 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice 600 lat Lipkowa i Bliznego str. 9 i 10 Co dalej z Funduszem

Bardziej szczegółowo

miasto uruchomi trzecią linię autobusową

miasto uruchomi trzecią linię autobusową Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 48/ Kwiecień 2013 baśka MURMAŃSKA NA PODIUM! str. 2,7 miasto uruchomi trzecią linię autobusową str. 2,8 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Baśka

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Linia ŁZ połączyła Dąbrowę z Warszawą

Linia ŁZ połączyła Dąbrowę z Warszawą Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 nr 42 10.01.2014 r. Linia ŁZ połączyła Dąbrowę z Warszawą Co dalej z budżetem Gminy? Regionalna Izba Obrachunkowa na TAK, Rada Miejska na NIE WYDARZENIA Co dalej z budżetem

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

Chciałbym tu dalej pracować

Chciałbym tu dalej pracować DWUTYGODNIK Nr 2(219) I 29 stycznia 2015 I ISSN 1731-013X www.regionalna.waw.pl GAZETA BEZPŁATNA Jesteśmy na Facebooku 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ! SPRAWDŹ! NEGOCJUJ! SPEŁNIAMY

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

KURIER RASZYŃSKI PIERWSZY ETAP OBWODNICY JUŻ WKRÓTCE! TA DROGA ODKORKUJE GMINĘ RASZYN GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY RASZYN CZASOPISMO BEZPŁATNE

KURIER RASZYŃSKI PIERWSZY ETAP OBWODNICY JUŻ WKRÓTCE! TA DROGA ODKORKUJE GMINĘ RASZYN GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY RASZYN CZASOPISMO BEZPŁATNE GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY RASZYN CZASOPISMO BEZPŁATNE NR 47 STYCZEŃ 2015 WWW.RASZYN.PL KURIER@RASZYN.PL ISSN 1425-4506 INDEKS PR 49 10 KURIER RASZYŃSKI PIERWSZY ETAP OBWODNICY JUŻ WKRÓTCE! TA DROGA ODKORKUJE

Bardziej szczegółowo

październik 2012 nr 9 (182) 17 mln zł na kanalizacj z funduszy unijnych str. 3

październik 2012 nr 9 (182) 17 mln zł na kanalizacj z funduszy unijnych str. 3 październik 2012 nr 9 (182) 17 mln zł na kanalizacj z funduszy unijnych str. 3 2 W NUMERZE Strona 3-4 Wywiad z Wójtem Gminy Izabelin Strona 5 11 LISTOPADA Narodowe Święto Niepodległości XX sesja Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROCHOWICE - KWIECIEŃ

PROCHOWICE - KWIECIEŃ PROCHOWICE - KWIECIEŃ 2015 C zy wiecie, że w Polsce istnieje takie święto jak Dzień Dobrej Wiadomości. Proklamowano je 8 września 2001 w Warszawie. Inicjatywa ta powstała w środowisku artystyczno-literackim

Bardziej szczegółowo