KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ GMINY IZBICKO NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ GMINY IZBICKO NA LATA 2010-2015"

Transkrypt

1 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ GMINY IZBICKO NA LATA

2 I.PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. Nr 168, poz ze zmianami) SPIS TREŚCI I. Charakterystyka Zespołu Dane ogólne.3 2. Lokalizacja szkół i przedszkoli Zespołu Baza szkół i przedszkoli Zespołu Kadra Zespołu.5 5. Wizja i misja Zespołu Model absolwenta Plan działań Zespołu Szkół Gminy Izbicko..6 II. Działania...6 Zadania dydaktyczne...6 Zadania wychowawczo- opiekuńcze. 9 Integracja ze środowiskiem..11 Organizacja i zarządzanie 12 III. Ewaluacja koncepcji 14 IV. Załączniki

3 I. CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU 1. Dane ogólne Zespół Szkół Gminy Izbicko istnieje od roku, powołany uchwałą NR XLIX/253/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 18 stycznia 2010 r. W jego skład wchodzą: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Franciszka Myśliwca w Izbicku, 2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy, 3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Otmicach 4. Publiczne Gimnazjum im. św. Jacka Odrowąża w Izbicku 5. Publiczne Przedszkole w Izbicku z oddziałami zamiejscowymi w Krośnicy, Otmicach i Siedlcu. Organem prowadzącym jest Gmina Izbicko. Planowana liczba oddziałów: od 26 do 27 oddziałów szkolnych oraz od 7 do 8 oddziałów przedszkolnych. 2. Lokalizacja szkół i przedszkoli Zespołu 1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Franciszka Myśliwca w Izbicku mieści się w Izbicku, przy ulicy 15 Grudnia 32,, tel.: 77/ , fax:77/ , adres poczty elektronicznej: adres internetowy szkoły: izbicko.zsgizbicko.pl Budynek usytuowany jest przy mało ruchliwej drodze prowadzącej do Ligoty Czamborowej. W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły znajduje się kompleks sportowy Orlik, teren zielony, plac zabaw Radosna Szkoła. Kompleks szkolny składa się z dwóch budynków: tzw. starej szkoły, w której znajdują sale lekcyjne klas IV-VI oraz nowej, w której parter zajmują klasy I-III SP, a I-II piętro Gimnazjum. Szkoła posiada certyfikaty: Szkoła z klasą, Szkoła bez przemocy 2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa mieści się w Krośnicy przy ulicy Szkolnej 18, Tel.:77/ , adres poczty elektronicznej: adres internetowy szkoły: Budynek usytuowany jest przy mało ruchliwej ulicy. W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły znajduje się boisko sportowe, teren zielony, plac zabaw. W tym samym budynku mieści się oddział zamiejscowy Przedszkola. 3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Otmicach mieści się przy ulicy gen. Zawadzkiego 28, Tel.: 77/ , fax: 77/ , adres poczty elektronicznej: adres internetowy szkoły: otmice.zsgizbicko.pl Budynek jednopiętrowy, usytuowany jest przy ruchliwej drodze prowadzącej do Izbicka i Kamienia Śląskiego. W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły znajduje się boisko sportowe, teren zielony, plac zabaw. W tym samym budynku znajduje się oddział zamiejscowy Przedszkola. Szkoła posiada certyfikaty: Szkoła z klasą, Szkoła bez przemocy. 4) Publiczne Gimnazjum im. św. Jacka Odrowąża w Izbicku mieści się w Izbicku przy ulicy 15 Grudnia 32, Tel: , fax: , adres poczty elektronicznej: adres internetowy szkoły: 3

4 Budynek usytuowany jest przy mało ruchliwej drodze prowadzącej do Ligoty Czamborowej. W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły znajduje się kompleks sportowy Orlik, teren zielony, plac zabaw Radosna Szkoła. Drugą część budynku zajmuje Szkoła Podstawowa. 5) Publiczne Przedszkole w Izbicku mieści się w Izbicku przy ulicy Powstańców Śl. 18, Tel. 77/ , fax: 77/ , adres poczty elektronicznej: Budynek usytuowany jest przy ruchliwej drodze w centrum Izbicka. Na parterze znajduja się sale przedszkolne, na I-II Pietrze mieszkania nauczycielskie. W bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola znajduje się plac zabaw. 6) Publiczne Przedszkole w Izbicku Oddział Zamiejscowy w Krośnicy mieści się przy ulicy Szkolnej 18. 7) Publiczne Przedszkole w Izbicku Oddział Zamiejscowy w Otmicach mieści się przy ulicy gen. Zawadzkiego 28. 8) Publiczne Przedszkole w Izbicku Oddział Zamiejscowy w Siedlcu mieści się przy ulicy Wiejskiej 4. W bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola znajduje się plac zabaw. Budynek jednopiętrowy: parter Biblioteka, I piętro sale przedszkolne. 3. Baza szkół i przedszkoli Zespołu 1) W Publicznej Szkole Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku i Publicznym Gimnazjum im. św. Jacka Odrowąża w Izbicku znajdują się: PSP: 13 sal, w tym 1 pracownia informatyczna, gabinet terapii pedagogicznej, świetlica. Oprócz tego są: gabinet dyrektora Zespołu, sekretariat, mała sala gimnastyczna z przebieralniami i magazynkiem na sprzęt w-f, pokój nauczycielski, gabinet pielęgniarki szkolnej, biblioteka z czytelnią, izba regionalna. PG: 13 sal, w tym 1 pracownia informatyczna, pracownia chemii, gabinet pedagoga. Oprócz tego są: gabinet wicedyrektora Zespołu, sekretariat, serwerownia, duża sala gimnastyczna z przebieralniami prysznicami oraz toaletami i magazynkiem na sprzęt w-f, pokój nauczycielski, gabinet pielęgniarki szkolnej, biblioteka z czytelnią, świetlica jadalnia, kuchnia z zapleczem dla potrzeb PSP i PG. Teren wokół placówki jest ogrodzony i zamykany po zakończeniu pracy szkoły. 2) W budynku Zespołu w Krośnicy, czyli w Publicznej Szkole Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa i PP w Krośnicy znajdują się: PSP: 7 sal, w tym 1 pracownia informatyczna. Oprócz tego są: gabinet dyrektora Zespołu, sekretariat, pokój nauczycielski, biblioteka z czytelnią, izba regionalna, kompleks sportowy (sala, przebieralnie, natryski, toalety, sala korekcyjna), toalety dziewczęce i chłopięce (po dwie na każdym piętrze), szatnie. PP: 3 sale, jadalnia, kuchnia z zapleczem dla potrzeb PSP i PP. Teren wokół placówki jest ogrodzony. 3) W Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Otmicach oraz PP w Otmicach znajdują się: PSP: 8 sal, w tym 1 pracownia informatyczna, pracownia techniczno-plastyczna, gabinet terapii pedagogicznej. Oprócz tego są: gabinet dyrektora Zespołu, sekretariat, sala gimnastyczna z przebieralniami i magazynkiem na sprzęt w-f, pokój 4

5 nauczycielski, gabinet pielęgniarki szkolnej, biblioteka z czytelnią, izba regionalna, szatnie. PP: 2 sale, toalety, jadalnia, kuchnia z zapleczem dla potrzeb PSP i PG. Teren wokół placówki jest ogrodzony i zamykany po zakończeniu pracy szkoły. 4) W Publicznym Przedszkolu w Izbicku znajdują się: 3 sale. Oprócz tego są: gabinet dyrektora Zespołu, sekretariat, gabinet terapii pedagogicznej, toalety, kuchnia z zapleczem. 5) W oddziale zamiejscowym w Siedlcu znajdują się: 2 sale. Oprócz tego są: toalety, kuchnia z zapleczem. 4. Kadra Zespołu Kadra pedagogiczna Zespołu to nauczyciele kompetentni, posiadający doświadczenie, aktywni zawodowo, doskonalący własny warsztat pracy. Wśród zatrudnionych nauczycieli większość to nauczyciele dyplomowani i mianowani, wszyscy posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym. W Zespole zatrudniony jest pedagog oraz nauczyciele posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć z logopedii. 5. Wizja i misja Zespołu Głównym celem i misją powołanego Zespołu Szkół Gminy Izbicko jest stworzenie efektywnej szkoły środowiskowej opartej na jednolitej polityce oświatowej, wspólnym i spójnym modelu kształcenia i wychowania od przedszkola do gimnazjum. Ma to zapewnić ciągłość edukacyjną - od przedszkola, które ma przygotować dziecko do podjęcia nauki szkolnej, stymulować jego prawidłowy rozwój, poprzez szkołę podstawową, będącą fundamentem wykształcenia, aż do gimnazjum, które ma wyposażyć ucznia w mocny fundament wiedzy i umiejętności ogólnej, przygotowującej go do życia, mądrych wyborów i decyzji. W związku z tym, nadrzędnym staje się zasada nauczania i wychowania, uwzględniająca indywidualne predyspozycje, zainteresowania ucznia, jak i jego możliwości. Dlatego też celem efektywnej szkoły środowiskowej jest dobre przygotowanie uczniów, sprawnie i chętnie rozwiązujących problemy, dostosowujących się do wymagań pracy w różnych sytuacjach, pewnych siebie, swoich umiejętności, osiągających sukcesy. Strukturę takiego Zespołu przedstawia schematzałącznik nr Model absolwenta: Nasz absolwent jest: jest wyposażony w wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych, samodzielny i zaradny, odpowiedzialny i obowiązkowy, uczciwy, prawy, prawdomówny, kulturalny, taktowny, szanujący innych, krytyczny wobec siebie i innych, posiada określony system wartości. 5

6 7. Plan działań Zespołu Szkół Gminy Izbicko Działania wszystkich szkół i przedszkoli Zespołu są oparte na : 1. wnikliwej analizie mocnych i słabych stron poszczególnych szkół i przedszkoli Zespołu - załącznik nr kontynuacji i prezentacji dobrych, sprawdzonych praktyk, doświadczeń pedagogicznych, tradycji każdej z placówek, 3. modyfikowaniu metod, form pracy, zgodnie z kierunkami i zmianami oświatowymi - podstawa programowa, ramowe plany pracy, nadzór pedagogiczny, 4. jednolitej polityce oświatowej, wspólnych działaniach edukacyjnych, współpracy z rodzicami, samorządem lokalnym, organizacjami, instytucjami i sojusznikami Zespołu, 5. stworzeniu nowej jakości - pracy zespołowej, uczenia się od siebie, jak i stworzeniu przyjaznej atmosfery i klimatu sprzyjających efektywnej pracy i administrowaniu Zespołem. Obejmują one: 1. zadania dydaktyczne służące podnoszeniu jakości nauczania i uczenia się, 2. działania wychowawczo-opiekuńcze, sprzyjające kształtowaniu postawy młodego człowieka odpowiedzialnego za siebie, 3. lepsze funkcjonowanie w środowisku lokalnym poprzez zacieśnienie współpracy, 4. sprawną organizację i zarządzanie poprzez wdrożenie systemu ewaluacji, wspomagania i kontroli, 5. dalszy rozwój bazy dydaktycznej szkół i przedszkoli i efektywniejsze jej wykorzystanie. II. DZIAŁANIA ZADANIA DYDAKTYCZNE 1. Zespół dba o realizację podstawy programowej i gwarantuje osiągnięcie sukcesu każdemu uczniowi i wychowankowi na miarę jego możliwości. 2. Zespół stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia i wychowanka i wspiera go poprzez swoje działania edukacyjne. 3. W Zespole prowadzona jest ocena efektów kształcenia. 6

7 KSZTAŁCENIE Zadania Formy organizacji Odpowiedzialni 1. Dbałość o realizację podstawy programowej i gwarancja osiągnięcia sukcesu przez każdego ucznia na miarę jego możliwości. 1. Realizowanie podstawy programowej. Monitoring realizacji podstawy programowej. 2. Analiza i ewaluacja realizowanych w szkole programów nauczania. 3. Opracowywanie i wdrażanie innowacji, programów autorskich. Zespoły nauczycielskie 2. Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia i wychowanka. Wspieranie go poprzez działania edukacyjne. 1. Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych-rozpoznawanie ich potrzeb, planowanie procesu dydaktycznego, dostosowanie realizowanych programów do możliwości uczniów. Motywowanie uczniów do nauki. 2. Wspomaganie procesu uczenia się uczniów mających trudności w nauce: a) indywidualizacja procesu kształcenia; b) organizowanie zajęć wyrównawczych, wspomagających. 3. Zapewnienie rozwoju zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań, pasji: a) organizowanie zajęć kół zainteresowań, b) praca metodami aktywnymi, c) udział w konkursach, zawodach, d) udział w projektach edukacyjnych. 4. Stosowanie w procesie dydaktycznym różnorodnych metod pracy i środków dydaktycznych oraz tworzenie właściwej atmosfery pracy. 5. Podniesienie efektów kształcenia poprzez: a) przeprowadzenie testów diagnozujących uczniów klas pierwszych; b) udział w programach diagnozujących poziom umiejętności uczniów klas III PSP (np.obut, OPERON) Zespoły nauczycielskie 7

8 c) przeprowadzenie próbnych sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. 3. Ocena efektów kształcenia 1. Analiza jakościowa i ilościowa wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, opracowanie wniosków do pracy w roku następnym i ich realizacja; 2. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów na poszczególnych poziomach i wykorzystywanie wyników do podnoszenia efektywności kształcenia. 3. Analiza porównawcza wyników klasyfikacji i wyników sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego. 1. Badanie losów absolwentów. 2. Wykorzystanie wyników diagnoz, sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych do pracy dydaktycznej w celu podniesienia wyników nauczania. Zespoły nauczycielskie 8

9 ZADANIA WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZE 1. Zespół jest bezpieczny i przyjazny dla ucznia i wychowanka. 2. Zespół pracuje w oparciu o spójny dla wszystkich etapów edukacyjnych i wzajemnie się uzupełniający program wychowawczy i profilaktyczny. 3. W Zespole prowadzona jest ocena efektów działań wychowawczych i profilaktycznych. WYCHOWANIE I OPIEKA Zadania Formy organizacji Odpowiedzialni 1. Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju uczni/ wychowanka w przyjaznym i bezpiecznym środowisku 1. Stwarzanie równych szans rozwoju dla wszystkich uczniów i wychowanków: a) przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka, Praw Człowieka; b) dostosowywanie zajęć lekcyjnych do potrzeb i możliwości ucznia; c) otaczanie szczególną opieką dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 2. Rozpoznawanie problemów wychowawczych i organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów, wychowanków i rodziców. 3. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie opieki i organizowanie różnych form pomocy dla uczniów i wychowanków. 4. Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc socjalną. 5. Wdrażanie uczniów do współodpowiedzialności, zaradności i gospodarności. 6. Zapewnienie uczniom i wychowankom bezpiecznych warunków pobytu w szkole i przedszkolu. 7. Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami (dbałość o przestrzeganie statutu szkoły). 8. Wspomaganie wychowawców w realizacji zadań wynikających z ich funkcji. Współpraca nauczycieli wychowawców w ramach zespołów wychowawczych 9. Podejmowanie działań służących integracji uczniów, Wychowawcy Pedagog, Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 9

10 nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi: a) wspólna organizacja imprez przedszkolnych, szkolnych, udział w wydarzeniach przedszkolnych i szkolnych, np. tradycje świąteczne, wycieczki, wyjazdowe szkolenia, apele, b) kultywowanie tradycji przedszkolnej/szkolnej. 10. Zapoznawanie uczniów z historią szkoły, wsi, gminy. Propagowanie dziedzictwa kulturowego regionu i zachęcanie do udziału w uroczystościach szkolnych i środowiskowych. 10

11 2. Praca w oparciu o spójny dla wszystkich etapów edukacyjnych i wzajemnie się uzupełniający program wychowawczy i profilaktyczny. 1. Określenie rocznych działań wychowawczych. 2. Opracowanie planów pracy wychowawców, tematyki godzin wychowawczych. Realizacja zaplanowanych działań. 3. Realizacja działań zgodnie z zatwierdzonym planem oraz kalendarzem imprez i uroczystości przedszkolnych i szkolnych. 4. Realizowanie działań wychowawczych zgodnie z programem wychowawczym: edukacja obywatelska i patriotyczna, edukacja regionalna, edukacja ekologiczna, edukacja europejska, edukacja prozdrowotna, edukacja czytelnicza, kalendarz imprez szkolnych. 5. Realizowanie programów adaptacyjnych w przedszkolach. 6. Opracowanie rocznych planów działań profilaktycznych. 7. Realizacja zadań zgodnie z zatwierdzonym planem w ramach działań dydaktycznych i wychowawczoopiekuńczych wszystkich nauczycieli. 8. Profilaktyka uzależnień i ich zwalczanie: a) realizacja i ocena skuteczności Programu Profilaktyki szkoły; b) rozpoznanie zagrożeń związanych z uzależnieniami oraz stosowanie środków zaradczych; c) współpraca z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne; d) propagowanie alternatywnych i atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. 9. Umożliwianie wychowankom/ uczniom kontaktu z różnymi formami kultury, np. teatr, kino, muzeum. 10. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami propagującymi działalność społeczną i charytatywną, np. MOPS, OSP. Wychowawcy Pedagog, Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Zespoły wychowawcze 3. Ocena efektów działań wychowawczych i profilaktycznych. Ewaluacja realizacji zadań. Sprawozdanie z przeprowadzonych działań. Formułowanie wniosków do dalszej pracy. Pedagog INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 11

12 1. Zespół poprzez swoje działania zacieśnia współpracę z rodzicami na rzecz współodpowiedzialności za proces edukacyjny i wychowawczy dziecka, ucznia, angażuje ich do współorganizowania imprez szkolnych, środowiskowych. 2. Zespół integruje swoje działania na rzecz środowiska lokalnego w celu stworzenia pozytywnego wizerunku Zespołu. INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM Zadania Formy organizacji Odpowiedzialni 1. Zacieśnienie współpracy z rodzicami na rzecz współodpowiedzialności za proces edukacyjny i wychowawczy dziecka, ucznia. Angażowanie ich do współorganizowania imprez szkolnych, środowiskowych. 2. Wspólne działania na rzecz środowiska lokalnego w celu stworzenia pozytywnego wizerunku Zespołu. 1. Pobudzanie aktywności rodziców, udział w uroczystościach szkolnych. 2. Udział rodziców w konstruowaniu dokumentów, wewnątrzprzedszkolnych, wewnątrzszkolnych. 3. Włączanie rodziców do procesu decyzyjnegoopiniowanie przez rodziców poszczególnych dokumentów przedszkolnych/szkolnych organizujących pracę i życie przedszkola/szkoły- plany roczne, wybór programów i podręczników, działania profilaktyczne i wychowawcze. 4. Diagnozowanie opinii i potrzeb rodziców. 5. Pedagogizacja rodziców. 6. Stworzenie sprawnego systemu komunikowania się: opracowanie kalendarza spotkań z rodzicami, sposobu komunikowania się z wychowawcą, nauczycielami, dyrekcją. 1. Prezentacja osiągnięć wychowanków przedszkoli, uczniów szkół. 2. Promocja i upowszechnienie informacji o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach: a) wizyty prezentacyjne w innych szkołach, b) wspólne organizowanie imprez, konkursów, wycieczek w celu integrowania się szkół, przedszkoli Zespołu, 1. aktywny udział w imprezach, konkursach organizowanych przez inne przedszkola, szkoły Zespołu, c) publikacje informacyjne (foldery, gazetka szkolna, strona internetowa, tablice informacyjne), d) dni otwarte w przedszkolu, szkole, e) prezentacja działań i osiągnięć przedszkola, szkoły w Pedagog Zarząd Rady Rodziców, wychowawcy Wskazani nauczyciele Nauczyciel informatyki. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli informatyki 12

13 regionalnych mediach. 3. Analiza postrzegania Zespołu w środowisku lokalnym, np. monitorowanie wyników rekrutacji, ankiety dla rodziców, uczniów. Wskazani nauczyciele ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1. Zespół posiada wspólna politykę oświatową, przejrzysty i zrozumiały system zarządzania, tzn. organizuje i wspomaga współpracę nauczycieli, doskonalenie nauczycieli zgodnie z ich potrzebami. 2. Zespół posiada właściwą, odpowiednia do potrzeb edukacyjnych bazę dydaktyczna i materialną. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Zadania Formy organizacji Odpowiedzialni 1. Wspólna polityka oświatowa, przejrzysty i zrozumiały system zarządzania. 2. Organizowanie i wspomaganie współpracy nauczycieli, doskonalenie nauczycieli zgodnie z ich potrzebami. 1. Właściwa polityka kadrowa- zatrudnienie nauczycieli w Zespole zgodnie z kwalifikacjami. 2. Nowelizacja dokumentów wewnątrzszkolnych, ujednolicenie regulaminów wewnętrznych. 3. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym. 4. Stworzenie sprawnego systemu komunikowania się między nauczycielami, dyrekcją. 5. Systematyczne prowadzenie bieżącej dokumentacji zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 6. Przestrzeganie zasad WSO. 7. Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. 8. Przestrzeganie dyscypliny pracy. 1. Współpraca nauczycieli Zespołu w ramach zespołów przedmiotowych i ponadprzedmiotowych- załącznik nr Diagnozowanie ich potrzeb i oczekiwań. 3. Organizowanie narad i szkoleń, wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego opartego na międzyorganizacyjnym uczeniu się, tworzeniu zbiorowej mądrości, z której mogą korzystać wszyscy nauczyciele. 4. Nawiązanie ścisłej współpracy z ośrodkami doskonalenia zawodowego. 5. Nawiązanie stałej współpracy z pracownikami PPP w Strzelcach Op. 13 Liderzy zespołów Doradca zawodowy

14 6. Współpraca z instytucjami wspierającymi system doradztwa zawodowego (Gimnazjum). 7. Nawiązanie współpracy z innymi szkołami, placówkami w celu wymiany doświadczeń, organizowania warsztatów, wyjazdów studyjnych. 8. Finansowanie kursów, studiów podyplomowych zgodnie z planem doskonalenia zawodowego i posiadanymi środkami oraz poprzez pozyskiwanie funduszy (np. Unijnych) na doskonalenie zawodowe. 9. Organizowanie warsztatów, zajęć pokazowych, wymiany doświadczeń. 10. Motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego poprzez odpowiedni system wynagradzania - dodatek motywacyjny, nagród, promowania osiągnięć, sukcesów nauczycieli, dobrych praktyk. 11. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie materiałów informacyjno dydaktycznych oraz udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom. Pedagog 3. Modernizacja oraz rozwój bazy dydaktycznej i materiałowej 1. Sukcesywne uzupełnianie bazy pomocy dydaktycznych do poszczególnych przedmiotów oraz zbiorów i wyposażenia biblioteki szkolnej pozyskiwanie pomocy dydaktycznych poprzez udział w projektach unijnych. 2. Modernizacja bazy sportowej. 3. Bieżące remonty budynków (modernizacja budynków i obiektów sportowych, adaptacja pomieszczenia na jadalnię- PSP Krośnica, wymiana sprzętu, termomodernizacja budynku szkół w Izbicku z modernizacja kotłowni, obejście wokół szkoły w Otmicach, budowa zespołu boisk sportowych Orlik w Izbicku, doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne itp.). 4. Modernizacja kąciki zabaw i placów zabaw w przedszkolach i szkołach w Izbicku, Krośnicy, Otmicach, Siedlcu. 5. Doposażenie pracowni komputerowych w programy edukacyjne, sfinalizowanie przystąpienie Gimnazjum do programu e-szkoła wyposażenie pracowni komputerowej w nowoczesny sprzęt, tablice interaktywne, laptopy, 6. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych (np. poprzez wynajem pomieszczeń szkoły). III. EWALUACJA KONCEPCJI 1. Koncepcja pracy Zespołu będzie poddana ewaluacji po zakończeniu jej realizacji. 14

15 2. Propozycje zmian będą formułowane i zgłaszane na radach pedagogicznych. 3. Efekty ewaluacji będą uwzględnione w kolejnym programie rozwoju Zespołu. IV. ZAŁĄCZNIKI 1. Schemat struktury Zespołu Szkół Gminy Izbicko 2. Analiza mocnych i słabych stron Zespołu Szkół Gminy Izbicko. 3. Schemat zespołów przedmiotowych i ponadprzedmiotowych w Zespole Szkół Gminy Izbicko 15

16 Załącznik 1 PARTNERSKA? TWÓRCZA ZDROWA PRZYGOTOWUJĄCA DO ŻYCIA SKUTECZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINY IZBICKO EFEKTYWNA SZKOŁA ŚRODOWISKOWA PRZYJAZNA UCZĄCA NASZA BEZPIECZNA NOWOCZESNA OTWARTA? DYREKTOR DYDAKTYKA RODZICE OPIEKA I WYCHOWANIE NAUCZYCIELE PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ NAUCZYCIELSKIE ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE I INTERDYSCYPLINARNE PODSTAWA PROGRAMOWA (WYMAGANIA) PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJUM WYCHOWANKOWIE UCZNIOWIE EDUKACJA REGIONALNA PATRIOTYCZNA EDUKACJA EKOLOGICZNA EDUKACJA W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI EDUKACJA PROZDROWOTNA EDUKACJA EUROPEJSKA EDUKACJA INFORMATYCZNA JST GMINA IZBICKO JAKO ORGAN PROWADZĄCY SOJUSZNICY ZESPOŁU INSTYTUCJE ORGANIZACJE 16

17 Załącznik 3 ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE I PONADPRZEDMIOTOWE W ZESPOLE SZKÓŁ GMINY IZBICKO ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY (j. polski, historia, wos, religia, plastyka, muzyka) ZESPÓŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY (matematyka, biologia, chemia, fizyka, technika, informatyka) ZESPÓŁ JĘZYKÓW OBCYCH (j. niemiecki, j. angielski) ZESPÓŁ NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PSP + PG K O N T ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY ( w tym n. kl. I-III- kszt. zintegrowane) ZESPÓŁ DS EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W TYM POMIARU DYDAKTYCZNEGO ZESPÓŁ DS. AWANSU ZAWODOWEGO PP SP PG PP SP PG PP + SP PG R O L A 17 W S P O M A G A N I E

18 18

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Zarządzanie i organizacja I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i organizacja

Zarządzanie i organizacja KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Zarządzanie i organizacja I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Gimnazjum im. L.Stępczaka na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Gimnazjum im. L.Stępczaka na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Gimnazjum im. L.Stępczaka na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŁAŃCUCIE

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŁAŃCUCIE KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŁAŃCUCIE Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu następujące dokumenty: 1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI CEL OGÓLNY Wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy oraz ukształtowanie właściwych postaw w celu zapewnienia sukcesu

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM NA LATA 2013-2018 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie w latach 2013-2018

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie w latach 2013-2018 Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie w latach 2013-2018 1. Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity.: Dz.U. z 2004r. Nr.256,poz.2572 ze zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Plan działań szkoły na lata 2013-2018

Plan działań szkoły na lata 2013-2018 Plan działań szkoły na lata 2013-2018 1. Pierwszy obszar: Baza szkoły. a) Zakładane cele w zakresie poprawy bazy szkoły na planowany okres: - wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne umożliwiające pełną

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku

Koncepcja pracy Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku Koncepcja pracy Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku Wizja Szkoły 1. Szkoła powinna być azylem bezpieczeństwa i życzliwości w stosunkach pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami. 2. Powinna współpracować

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie na lata 2014-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie na lata 2014-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie na lata SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna. II. Informacja o szkole. III. Wizja szkoły. IV. Misja szkoły. V. Plan zadań do realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 Plan pracy szkoły na lata 2013-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim na lata 2011-2015

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim na lata 2011-2015 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim na lata 2011-2015 Podstawowe założenia i cele koncepcji pracy Zespołu Szkół określają dokumenty szkolne:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 Wspólnie budujemy szkołę nieustannie uczących się ludzi, w której niemożliwe staje się możliwym PODSTAWA PRAWNA Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata 2011-2016 Cel główny: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie zarządzania i organizacji, wychowania i opieki oraz

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE (2012-2015) koncepcja pracy szkoły Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października 2012 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie 1 2 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. FORMY WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 1 PREZENTACJĘ PRZYGOTOWAŁA MGR EWA GROBELNY Na podstawie koncepcji opracowanej przez mgr Iwonę Nowak 2 SPIS TREŚCI Charakterystyka szkoły

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE 1 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE na lata 2015-2017 Przyjęta przez Radę Pedagogiczną 17 września 2015 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej:

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: kontynuowanie programów z zakresu edukacji europejskiej, prozdrowotnej, ekologicznej, regionalnej;

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WG KONCEPCJI PRACY SZKOŁY NA LATA 2014/2017 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM W SZCZYTNIE

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WG KONCEPCJI PRACY SZKOŁY NA LATA 2014/2017 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM W SZCZYTNIE HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WG KONCEPCJI PRACY SZKOŁY NA LATA 2014/2017 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM W SZCZYTNIE HASŁO NA ROK SZKOLNY 2015/2016: BEZPIECZEŃSTWO Lp.

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE 1 1. Zespół Szkół, którego dotyczy statut używa nazwy :

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach

Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach 2015/2016 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMI N REALIZ ACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie metod nauczania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum w Moderówce W latach 2013 2016

Koncepcja pracy Gimnazjum w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Gimnazjum w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło na:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014 1. WIELOKIERUNKOWOŚĆ EDUKCJI DOSKONALENIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO indywidualizacja procesu nauczania w celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach na rok szkolny 2011-2016

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach na rok szkolny 2011-2016 Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 1/13/14 z dn. 30. 08.2013r. Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach na rok szkolny 2011-2016 Działalność dydaktyczna szkoły

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły Współpraca z rodzicami Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku przyjęta Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 8/09/10 z dnia 10 lutego 2010r. I) Szkoła uzyskuje bardzo dobre efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. NR 45 w GDAŃSKU. w latach 2011 2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. NR 45 w GDAŃSKU. w latach 2011 2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 w GDAŃSKU w latach 2011 2016 1 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.); Ustawa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014 Uczcież się ludzie. (...) Byście swe powinności wypełniać umieli! Stanisław Staszic Koncepcja rozwoju Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 110 IMIENIA KAZIMIERZA JEŻEWSKIEGO Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MAŁY KSIĄŻĘ W KOSZALINIE W LATACH 2014 2020

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MAŁY KSIĄŻĘ W KOSZALINIE W LATACH 2014 2020 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MAŁY KSIĄŻĘ W KOSZALINIE W LATACH 2014 2020 Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, której najważniejsze elementy stanowią:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl

KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Głoskowie na rok szkolny 2011/2012

Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Głoskowie na rok szkolny 2011/2012 Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Głoskowie na rok szkolny 2011/2012 CELE ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI REALIZAT TERMIN UWAGI DYDAKTYCZNE Dbać o osiągnięty poziom wyników

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ Podstawa prawna zaplanowania zadań na rok szkolny 2013/2014: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowany w oparciu o: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM Nr 2 W PŁOCKU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN PRACY GIMNAZJUM Nr 2 W PŁOCKU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN PRACY GIMNAZJUM Nr 2 W PŁOCKU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Integralna częścią Planu są; 1. Plan nadzoru dyrektora szkoły 2. Szkolny zestaw programów nauczania 3. Wykaz podręczników 4. Kalendarz roku

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka Cel strategiczny: - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania.

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 JAKI JEST NASZ CEL? Problemy, które chcemy rozwiązać w naszej szkole: 1. Spójność w systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2015 OPRACOWAŁA: ALICJA GAMZA Lp. Obszar pracy Cel podjętych działań 1. Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH Wilczkowice 2012 PRIORYTETY SZKOŁY Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego poziomu na

Bardziej szczegółowo

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe:

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: 1. Doskonalenie i podnoszenie efektów pracy dydaktycznej rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły min. o: innowacje pedagogiczne, programy unijne,

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 - 1 - ROCZNY PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów, Dz. U. Nr 61 z dn. 19.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ W WARSZAWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ W WARSZAWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ W WARSZAWIE NA OKRES PIĘCIU LAT (2013-2018) Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU WIZJA SZKOŁY: ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO: 1. Zapewnienia równości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie CEL ZADANIA SPODZIEWANE EFEKTY 1. Szkoła posiada koncepcję pracy i rozwoju organy współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju, szkoła

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH Na lata 2011 2016 Motto: SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA KAŻDEGO UCZNIA Misja szkoły Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH OBSZAR: ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA Kierunek działań: Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Zadania dla dyrektora szkoły:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020 MISJA Ojczyzna, nauka, cnota A. Mickiewicz Misją Szkoły jest wychowanie wrażliwego, uczciwego i tolerancyjnego człowieka

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE : 1. Konstytucji Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017)

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) ŹRÓDŁA STRATEGICZNEGO ROZWOJU SZKOŁY. 1. Statut szkoły. 2. Koncepcja pracy szkoły. 3. Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Latosa w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 października

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY I. DYDAKTYKA Priorytet MEN 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ Podstawa prawna zaplanowania zadań na rok szkolny 2014/2015: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2. w Ostrowi Mazowieckiej. w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2. w Ostrowi Mazowieckiej. w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w roku szkolnym /2015 I. Kierunki pracy szkoły w oparciu o wnioski z poprzedniego roku szkolnego: 1. Zaktywizowanie pracy zespołów owych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska Akty prawne na rzecz ucznia z symptomami ryzyka dysleksji oraz zadania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Szkoły Podstawowej w Olszynie. na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy. Szkoły Podstawowej w Olszynie. na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Załącznik nr 2 do uchwały 4/15/16 z posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Olszynie z dnia10 września 2015. Szkoły Podstawowej w Olszynie na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowany

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku

Koncepcja pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku Koncepcja pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku Misja szkoły Współdziałając z rodzicami, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić każdemu uczniowi wszechstronny rozwój

Bardziej szczegółowo