KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ GMINY IZBICKO NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ GMINY IZBICKO NA LATA 2010-2015"

Transkrypt

1 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ GMINY IZBICKO NA LATA

2 I.PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. Nr 168, poz ze zmianami) SPIS TREŚCI I. Charakterystyka Zespołu Dane ogólne.3 2. Lokalizacja szkół i przedszkoli Zespołu Baza szkół i przedszkoli Zespołu Kadra Zespołu.5 5. Wizja i misja Zespołu Model absolwenta Plan działań Zespołu Szkół Gminy Izbicko..6 II. Działania...6 Zadania dydaktyczne...6 Zadania wychowawczo- opiekuńcze. 9 Integracja ze środowiskiem..11 Organizacja i zarządzanie 12 III. Ewaluacja koncepcji 14 IV. Załączniki

3 I. CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU 1. Dane ogólne Zespół Szkół Gminy Izbicko istnieje od roku, powołany uchwałą NR XLIX/253/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 18 stycznia 2010 r. W jego skład wchodzą: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Franciszka Myśliwca w Izbicku, 2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy, 3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Otmicach 4. Publiczne Gimnazjum im. św. Jacka Odrowąża w Izbicku 5. Publiczne Przedszkole w Izbicku z oddziałami zamiejscowymi w Krośnicy, Otmicach i Siedlcu. Organem prowadzącym jest Gmina Izbicko. Planowana liczba oddziałów: od 26 do 27 oddziałów szkolnych oraz od 7 do 8 oddziałów przedszkolnych. 2. Lokalizacja szkół i przedszkoli Zespołu 1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Franciszka Myśliwca w Izbicku mieści się w Izbicku, przy ulicy 15 Grudnia 32,, tel.: 77/ , fax:77/ , adres poczty elektronicznej: adres internetowy szkoły: izbicko.zsgizbicko.pl Budynek usytuowany jest przy mało ruchliwej drodze prowadzącej do Ligoty Czamborowej. W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły znajduje się kompleks sportowy Orlik, teren zielony, plac zabaw Radosna Szkoła. Kompleks szkolny składa się z dwóch budynków: tzw. starej szkoły, w której znajdują sale lekcyjne klas IV-VI oraz nowej, w której parter zajmują klasy I-III SP, a I-II piętro Gimnazjum. Szkoła posiada certyfikaty: Szkoła z klasą, Szkoła bez przemocy 2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa mieści się w Krośnicy przy ulicy Szkolnej 18, Tel.:77/ , adres poczty elektronicznej: adres internetowy szkoły: Budynek usytuowany jest przy mało ruchliwej ulicy. W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły znajduje się boisko sportowe, teren zielony, plac zabaw. W tym samym budynku mieści się oddział zamiejscowy Przedszkola. 3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Otmicach mieści się przy ulicy gen. Zawadzkiego 28, Tel.: 77/ , fax: 77/ , adres poczty elektronicznej: adres internetowy szkoły: otmice.zsgizbicko.pl Budynek jednopiętrowy, usytuowany jest przy ruchliwej drodze prowadzącej do Izbicka i Kamienia Śląskiego. W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły znajduje się boisko sportowe, teren zielony, plac zabaw. W tym samym budynku znajduje się oddział zamiejscowy Przedszkola. Szkoła posiada certyfikaty: Szkoła z klasą, Szkoła bez przemocy. 4) Publiczne Gimnazjum im. św. Jacka Odrowąża w Izbicku mieści się w Izbicku przy ulicy 15 Grudnia 32, Tel: , fax: , adres poczty elektronicznej: adres internetowy szkoły: 3

4 Budynek usytuowany jest przy mało ruchliwej drodze prowadzącej do Ligoty Czamborowej. W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły znajduje się kompleks sportowy Orlik, teren zielony, plac zabaw Radosna Szkoła. Drugą część budynku zajmuje Szkoła Podstawowa. 5) Publiczne Przedszkole w Izbicku mieści się w Izbicku przy ulicy Powstańców Śl. 18, Tel. 77/ , fax: 77/ , adres poczty elektronicznej: Budynek usytuowany jest przy ruchliwej drodze w centrum Izbicka. Na parterze znajduja się sale przedszkolne, na I-II Pietrze mieszkania nauczycielskie. W bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola znajduje się plac zabaw. 6) Publiczne Przedszkole w Izbicku Oddział Zamiejscowy w Krośnicy mieści się przy ulicy Szkolnej 18. 7) Publiczne Przedszkole w Izbicku Oddział Zamiejscowy w Otmicach mieści się przy ulicy gen. Zawadzkiego 28. 8) Publiczne Przedszkole w Izbicku Oddział Zamiejscowy w Siedlcu mieści się przy ulicy Wiejskiej 4. W bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola znajduje się plac zabaw. Budynek jednopiętrowy: parter Biblioteka, I piętro sale przedszkolne. 3. Baza szkół i przedszkoli Zespołu 1) W Publicznej Szkole Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku i Publicznym Gimnazjum im. św. Jacka Odrowąża w Izbicku znajdują się: PSP: 13 sal, w tym 1 pracownia informatyczna, gabinet terapii pedagogicznej, świetlica. Oprócz tego są: gabinet dyrektora Zespołu, sekretariat, mała sala gimnastyczna z przebieralniami i magazynkiem na sprzęt w-f, pokój nauczycielski, gabinet pielęgniarki szkolnej, biblioteka z czytelnią, izba regionalna. PG: 13 sal, w tym 1 pracownia informatyczna, pracownia chemii, gabinet pedagoga. Oprócz tego są: gabinet wicedyrektora Zespołu, sekretariat, serwerownia, duża sala gimnastyczna z przebieralniami prysznicami oraz toaletami i magazynkiem na sprzęt w-f, pokój nauczycielski, gabinet pielęgniarki szkolnej, biblioteka z czytelnią, świetlica jadalnia, kuchnia z zapleczem dla potrzeb PSP i PG. Teren wokół placówki jest ogrodzony i zamykany po zakończeniu pracy szkoły. 2) W budynku Zespołu w Krośnicy, czyli w Publicznej Szkole Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa i PP w Krośnicy znajdują się: PSP: 7 sal, w tym 1 pracownia informatyczna. Oprócz tego są: gabinet dyrektora Zespołu, sekretariat, pokój nauczycielski, biblioteka z czytelnią, izba regionalna, kompleks sportowy (sala, przebieralnie, natryski, toalety, sala korekcyjna), toalety dziewczęce i chłopięce (po dwie na każdym piętrze), szatnie. PP: 3 sale, jadalnia, kuchnia z zapleczem dla potrzeb PSP i PP. Teren wokół placówki jest ogrodzony. 3) W Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Otmicach oraz PP w Otmicach znajdują się: PSP: 8 sal, w tym 1 pracownia informatyczna, pracownia techniczno-plastyczna, gabinet terapii pedagogicznej. Oprócz tego są: gabinet dyrektora Zespołu, sekretariat, sala gimnastyczna z przebieralniami i magazynkiem na sprzęt w-f, pokój 4

5 nauczycielski, gabinet pielęgniarki szkolnej, biblioteka z czytelnią, izba regionalna, szatnie. PP: 2 sale, toalety, jadalnia, kuchnia z zapleczem dla potrzeb PSP i PG. Teren wokół placówki jest ogrodzony i zamykany po zakończeniu pracy szkoły. 4) W Publicznym Przedszkolu w Izbicku znajdują się: 3 sale. Oprócz tego są: gabinet dyrektora Zespołu, sekretariat, gabinet terapii pedagogicznej, toalety, kuchnia z zapleczem. 5) W oddziale zamiejscowym w Siedlcu znajdują się: 2 sale. Oprócz tego są: toalety, kuchnia z zapleczem. 4. Kadra Zespołu Kadra pedagogiczna Zespołu to nauczyciele kompetentni, posiadający doświadczenie, aktywni zawodowo, doskonalący własny warsztat pracy. Wśród zatrudnionych nauczycieli większość to nauczyciele dyplomowani i mianowani, wszyscy posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym. W Zespole zatrudniony jest pedagog oraz nauczyciele posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć z logopedii. 5. Wizja i misja Zespołu Głównym celem i misją powołanego Zespołu Szkół Gminy Izbicko jest stworzenie efektywnej szkoły środowiskowej opartej na jednolitej polityce oświatowej, wspólnym i spójnym modelu kształcenia i wychowania od przedszkola do gimnazjum. Ma to zapewnić ciągłość edukacyjną - od przedszkola, które ma przygotować dziecko do podjęcia nauki szkolnej, stymulować jego prawidłowy rozwój, poprzez szkołę podstawową, będącą fundamentem wykształcenia, aż do gimnazjum, które ma wyposażyć ucznia w mocny fundament wiedzy i umiejętności ogólnej, przygotowującej go do życia, mądrych wyborów i decyzji. W związku z tym, nadrzędnym staje się zasada nauczania i wychowania, uwzględniająca indywidualne predyspozycje, zainteresowania ucznia, jak i jego możliwości. Dlatego też celem efektywnej szkoły środowiskowej jest dobre przygotowanie uczniów, sprawnie i chętnie rozwiązujących problemy, dostosowujących się do wymagań pracy w różnych sytuacjach, pewnych siebie, swoich umiejętności, osiągających sukcesy. Strukturę takiego Zespołu przedstawia schematzałącznik nr Model absolwenta: Nasz absolwent jest: jest wyposażony w wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych, samodzielny i zaradny, odpowiedzialny i obowiązkowy, uczciwy, prawy, prawdomówny, kulturalny, taktowny, szanujący innych, krytyczny wobec siebie i innych, posiada określony system wartości. 5

6 7. Plan działań Zespołu Szkół Gminy Izbicko Działania wszystkich szkół i przedszkoli Zespołu są oparte na : 1. wnikliwej analizie mocnych i słabych stron poszczególnych szkół i przedszkoli Zespołu - załącznik nr kontynuacji i prezentacji dobrych, sprawdzonych praktyk, doświadczeń pedagogicznych, tradycji każdej z placówek, 3. modyfikowaniu metod, form pracy, zgodnie z kierunkami i zmianami oświatowymi - podstawa programowa, ramowe plany pracy, nadzór pedagogiczny, 4. jednolitej polityce oświatowej, wspólnych działaniach edukacyjnych, współpracy z rodzicami, samorządem lokalnym, organizacjami, instytucjami i sojusznikami Zespołu, 5. stworzeniu nowej jakości - pracy zespołowej, uczenia się od siebie, jak i stworzeniu przyjaznej atmosfery i klimatu sprzyjających efektywnej pracy i administrowaniu Zespołem. Obejmują one: 1. zadania dydaktyczne służące podnoszeniu jakości nauczania i uczenia się, 2. działania wychowawczo-opiekuńcze, sprzyjające kształtowaniu postawy młodego człowieka odpowiedzialnego za siebie, 3. lepsze funkcjonowanie w środowisku lokalnym poprzez zacieśnienie współpracy, 4. sprawną organizację i zarządzanie poprzez wdrożenie systemu ewaluacji, wspomagania i kontroli, 5. dalszy rozwój bazy dydaktycznej szkół i przedszkoli i efektywniejsze jej wykorzystanie. II. DZIAŁANIA ZADANIA DYDAKTYCZNE 1. Zespół dba o realizację podstawy programowej i gwarantuje osiągnięcie sukcesu każdemu uczniowi i wychowankowi na miarę jego możliwości. 2. Zespół stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia i wychowanka i wspiera go poprzez swoje działania edukacyjne. 3. W Zespole prowadzona jest ocena efektów kształcenia. 6

7 KSZTAŁCENIE Zadania Formy organizacji Odpowiedzialni 1. Dbałość o realizację podstawy programowej i gwarancja osiągnięcia sukcesu przez każdego ucznia na miarę jego możliwości. 1. Realizowanie podstawy programowej. Monitoring realizacji podstawy programowej. 2. Analiza i ewaluacja realizowanych w szkole programów nauczania. 3. Opracowywanie i wdrażanie innowacji, programów autorskich. Zespoły nauczycielskie 2. Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia i wychowanka. Wspieranie go poprzez działania edukacyjne. 1. Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych-rozpoznawanie ich potrzeb, planowanie procesu dydaktycznego, dostosowanie realizowanych programów do możliwości uczniów. Motywowanie uczniów do nauki. 2. Wspomaganie procesu uczenia się uczniów mających trudności w nauce: a) indywidualizacja procesu kształcenia; b) organizowanie zajęć wyrównawczych, wspomagających. 3. Zapewnienie rozwoju zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań, pasji: a) organizowanie zajęć kół zainteresowań, b) praca metodami aktywnymi, c) udział w konkursach, zawodach, d) udział w projektach edukacyjnych. 4. Stosowanie w procesie dydaktycznym różnorodnych metod pracy i środków dydaktycznych oraz tworzenie właściwej atmosfery pracy. 5. Podniesienie efektów kształcenia poprzez: a) przeprowadzenie testów diagnozujących uczniów klas pierwszych; b) udział w programach diagnozujących poziom umiejętności uczniów klas III PSP (np.obut, OPERON) Zespoły nauczycielskie 7

8 c) przeprowadzenie próbnych sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. 3. Ocena efektów kształcenia 1. Analiza jakościowa i ilościowa wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, opracowanie wniosków do pracy w roku następnym i ich realizacja; 2. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów na poszczególnych poziomach i wykorzystywanie wyników do podnoszenia efektywności kształcenia. 3. Analiza porównawcza wyników klasyfikacji i wyników sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego. 1. Badanie losów absolwentów. 2. Wykorzystanie wyników diagnoz, sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych do pracy dydaktycznej w celu podniesienia wyników nauczania. Zespoły nauczycielskie 8

9 ZADANIA WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZE 1. Zespół jest bezpieczny i przyjazny dla ucznia i wychowanka. 2. Zespół pracuje w oparciu o spójny dla wszystkich etapów edukacyjnych i wzajemnie się uzupełniający program wychowawczy i profilaktyczny. 3. W Zespole prowadzona jest ocena efektów działań wychowawczych i profilaktycznych. WYCHOWANIE I OPIEKA Zadania Formy organizacji Odpowiedzialni 1. Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju uczni/ wychowanka w przyjaznym i bezpiecznym środowisku 1. Stwarzanie równych szans rozwoju dla wszystkich uczniów i wychowanków: a) przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka, Praw Człowieka; b) dostosowywanie zajęć lekcyjnych do potrzeb i możliwości ucznia; c) otaczanie szczególną opieką dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 2. Rozpoznawanie problemów wychowawczych i organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów, wychowanków i rodziców. 3. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie opieki i organizowanie różnych form pomocy dla uczniów i wychowanków. 4. Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc socjalną. 5. Wdrażanie uczniów do współodpowiedzialności, zaradności i gospodarności. 6. Zapewnienie uczniom i wychowankom bezpiecznych warunków pobytu w szkole i przedszkolu. 7. Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami (dbałość o przestrzeganie statutu szkoły). 8. Wspomaganie wychowawców w realizacji zadań wynikających z ich funkcji. Współpraca nauczycieli wychowawców w ramach zespołów wychowawczych 9. Podejmowanie działań służących integracji uczniów, Wychowawcy Pedagog, Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 9

10 nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi: a) wspólna organizacja imprez przedszkolnych, szkolnych, udział w wydarzeniach przedszkolnych i szkolnych, np. tradycje świąteczne, wycieczki, wyjazdowe szkolenia, apele, b) kultywowanie tradycji przedszkolnej/szkolnej. 10. Zapoznawanie uczniów z historią szkoły, wsi, gminy. Propagowanie dziedzictwa kulturowego regionu i zachęcanie do udziału w uroczystościach szkolnych i środowiskowych. 10

11 2. Praca w oparciu o spójny dla wszystkich etapów edukacyjnych i wzajemnie się uzupełniający program wychowawczy i profilaktyczny. 1. Określenie rocznych działań wychowawczych. 2. Opracowanie planów pracy wychowawców, tematyki godzin wychowawczych. Realizacja zaplanowanych działań. 3. Realizacja działań zgodnie z zatwierdzonym planem oraz kalendarzem imprez i uroczystości przedszkolnych i szkolnych. 4. Realizowanie działań wychowawczych zgodnie z programem wychowawczym: edukacja obywatelska i patriotyczna, edukacja regionalna, edukacja ekologiczna, edukacja europejska, edukacja prozdrowotna, edukacja czytelnicza, kalendarz imprez szkolnych. 5. Realizowanie programów adaptacyjnych w przedszkolach. 6. Opracowanie rocznych planów działań profilaktycznych. 7. Realizacja zadań zgodnie z zatwierdzonym planem w ramach działań dydaktycznych i wychowawczoopiekuńczych wszystkich nauczycieli. 8. Profilaktyka uzależnień i ich zwalczanie: a) realizacja i ocena skuteczności Programu Profilaktyki szkoły; b) rozpoznanie zagrożeń związanych z uzależnieniami oraz stosowanie środków zaradczych; c) współpraca z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne; d) propagowanie alternatywnych i atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. 9. Umożliwianie wychowankom/ uczniom kontaktu z różnymi formami kultury, np. teatr, kino, muzeum. 10. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami propagującymi działalność społeczną i charytatywną, np. MOPS, OSP. Wychowawcy Pedagog, Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Zespoły wychowawcze 3. Ocena efektów działań wychowawczych i profilaktycznych. Ewaluacja realizacji zadań. Sprawozdanie z przeprowadzonych działań. Formułowanie wniosków do dalszej pracy. Pedagog INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 11

12 1. Zespół poprzez swoje działania zacieśnia współpracę z rodzicami na rzecz współodpowiedzialności za proces edukacyjny i wychowawczy dziecka, ucznia, angażuje ich do współorganizowania imprez szkolnych, środowiskowych. 2. Zespół integruje swoje działania na rzecz środowiska lokalnego w celu stworzenia pozytywnego wizerunku Zespołu. INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM Zadania Formy organizacji Odpowiedzialni 1. Zacieśnienie współpracy z rodzicami na rzecz współodpowiedzialności za proces edukacyjny i wychowawczy dziecka, ucznia. Angażowanie ich do współorganizowania imprez szkolnych, środowiskowych. 2. Wspólne działania na rzecz środowiska lokalnego w celu stworzenia pozytywnego wizerunku Zespołu. 1. Pobudzanie aktywności rodziców, udział w uroczystościach szkolnych. 2. Udział rodziców w konstruowaniu dokumentów, wewnątrzprzedszkolnych, wewnątrzszkolnych. 3. Włączanie rodziców do procesu decyzyjnegoopiniowanie przez rodziców poszczególnych dokumentów przedszkolnych/szkolnych organizujących pracę i życie przedszkola/szkoły- plany roczne, wybór programów i podręczników, działania profilaktyczne i wychowawcze. 4. Diagnozowanie opinii i potrzeb rodziców. 5. Pedagogizacja rodziców. 6. Stworzenie sprawnego systemu komunikowania się: opracowanie kalendarza spotkań z rodzicami, sposobu komunikowania się z wychowawcą, nauczycielami, dyrekcją. 1. Prezentacja osiągnięć wychowanków przedszkoli, uczniów szkół. 2. Promocja i upowszechnienie informacji o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach: a) wizyty prezentacyjne w innych szkołach, b) wspólne organizowanie imprez, konkursów, wycieczek w celu integrowania się szkół, przedszkoli Zespołu, 1. aktywny udział w imprezach, konkursach organizowanych przez inne przedszkola, szkoły Zespołu, c) publikacje informacyjne (foldery, gazetka szkolna, strona internetowa, tablice informacyjne), d) dni otwarte w przedszkolu, szkole, e) prezentacja działań i osiągnięć przedszkola, szkoły w Pedagog Zarząd Rady Rodziców, wychowawcy Wskazani nauczyciele Nauczyciel informatyki. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli informatyki 12

13 regionalnych mediach. 3. Analiza postrzegania Zespołu w środowisku lokalnym, np. monitorowanie wyników rekrutacji, ankiety dla rodziców, uczniów. Wskazani nauczyciele ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1. Zespół posiada wspólna politykę oświatową, przejrzysty i zrozumiały system zarządzania, tzn. organizuje i wspomaga współpracę nauczycieli, doskonalenie nauczycieli zgodnie z ich potrzebami. 2. Zespół posiada właściwą, odpowiednia do potrzeb edukacyjnych bazę dydaktyczna i materialną. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Zadania Formy organizacji Odpowiedzialni 1. Wspólna polityka oświatowa, przejrzysty i zrozumiały system zarządzania. 2. Organizowanie i wspomaganie współpracy nauczycieli, doskonalenie nauczycieli zgodnie z ich potrzebami. 1. Właściwa polityka kadrowa- zatrudnienie nauczycieli w Zespole zgodnie z kwalifikacjami. 2. Nowelizacja dokumentów wewnątrzszkolnych, ujednolicenie regulaminów wewnętrznych. 3. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym. 4. Stworzenie sprawnego systemu komunikowania się między nauczycielami, dyrekcją. 5. Systematyczne prowadzenie bieżącej dokumentacji zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 6. Przestrzeganie zasad WSO. 7. Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. 8. Przestrzeganie dyscypliny pracy. 1. Współpraca nauczycieli Zespołu w ramach zespołów przedmiotowych i ponadprzedmiotowych- załącznik nr Diagnozowanie ich potrzeb i oczekiwań. 3. Organizowanie narad i szkoleń, wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego opartego na międzyorganizacyjnym uczeniu się, tworzeniu zbiorowej mądrości, z której mogą korzystać wszyscy nauczyciele. 4. Nawiązanie ścisłej współpracy z ośrodkami doskonalenia zawodowego. 5. Nawiązanie stałej współpracy z pracownikami PPP w Strzelcach Op. 13 Liderzy zespołów Doradca zawodowy

14 6. Współpraca z instytucjami wspierającymi system doradztwa zawodowego (Gimnazjum). 7. Nawiązanie współpracy z innymi szkołami, placówkami w celu wymiany doświadczeń, organizowania warsztatów, wyjazdów studyjnych. 8. Finansowanie kursów, studiów podyplomowych zgodnie z planem doskonalenia zawodowego i posiadanymi środkami oraz poprzez pozyskiwanie funduszy (np. Unijnych) na doskonalenie zawodowe. 9. Organizowanie warsztatów, zajęć pokazowych, wymiany doświadczeń. 10. Motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego poprzez odpowiedni system wynagradzania - dodatek motywacyjny, nagród, promowania osiągnięć, sukcesów nauczycieli, dobrych praktyk. 11. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie materiałów informacyjno dydaktycznych oraz udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom. Pedagog 3. Modernizacja oraz rozwój bazy dydaktycznej i materiałowej 1. Sukcesywne uzupełnianie bazy pomocy dydaktycznych do poszczególnych przedmiotów oraz zbiorów i wyposażenia biblioteki szkolnej pozyskiwanie pomocy dydaktycznych poprzez udział w projektach unijnych. 2. Modernizacja bazy sportowej. 3. Bieżące remonty budynków (modernizacja budynków i obiektów sportowych, adaptacja pomieszczenia na jadalnię- PSP Krośnica, wymiana sprzętu, termomodernizacja budynku szkół w Izbicku z modernizacja kotłowni, obejście wokół szkoły w Otmicach, budowa zespołu boisk sportowych Orlik w Izbicku, doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne itp.). 4. Modernizacja kąciki zabaw i placów zabaw w przedszkolach i szkołach w Izbicku, Krośnicy, Otmicach, Siedlcu. 5. Doposażenie pracowni komputerowych w programy edukacyjne, sfinalizowanie przystąpienie Gimnazjum do programu e-szkoła wyposażenie pracowni komputerowej w nowoczesny sprzęt, tablice interaktywne, laptopy, 6. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych (np. poprzez wynajem pomieszczeń szkoły). III. EWALUACJA KONCEPCJI 1. Koncepcja pracy Zespołu będzie poddana ewaluacji po zakończeniu jej realizacji. 14

15 2. Propozycje zmian będą formułowane i zgłaszane na radach pedagogicznych. 3. Efekty ewaluacji będą uwzględnione w kolejnym programie rozwoju Zespołu. IV. ZAŁĄCZNIKI 1. Schemat struktury Zespołu Szkół Gminy Izbicko 2. Analiza mocnych i słabych stron Zespołu Szkół Gminy Izbicko. 3. Schemat zespołów przedmiotowych i ponadprzedmiotowych w Zespole Szkół Gminy Izbicko 15

16 Załącznik 1 PARTNERSKA? TWÓRCZA ZDROWA PRZYGOTOWUJĄCA DO ŻYCIA SKUTECZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINY IZBICKO EFEKTYWNA SZKOŁA ŚRODOWISKOWA PRZYJAZNA UCZĄCA NASZA BEZPIECZNA NOWOCZESNA OTWARTA? DYREKTOR DYDAKTYKA RODZICE OPIEKA I WYCHOWANIE NAUCZYCIELE PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ NAUCZYCIELSKIE ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE I INTERDYSCYPLINARNE PODSTAWA PROGRAMOWA (WYMAGANIA) PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJUM WYCHOWANKOWIE UCZNIOWIE EDUKACJA REGIONALNA PATRIOTYCZNA EDUKACJA EKOLOGICZNA EDUKACJA W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI EDUKACJA PROZDROWOTNA EDUKACJA EUROPEJSKA EDUKACJA INFORMATYCZNA JST GMINA IZBICKO JAKO ORGAN PROWADZĄCY SOJUSZNICY ZESPOŁU INSTYTUCJE ORGANIZACJE 16

17 Załącznik 3 ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE I PONADPRZEDMIOTOWE W ZESPOLE SZKÓŁ GMINY IZBICKO ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY (j. polski, historia, wos, religia, plastyka, muzyka) ZESPÓŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY (matematyka, biologia, chemia, fizyka, technika, informatyka) ZESPÓŁ JĘZYKÓW OBCYCH (j. niemiecki, j. angielski) ZESPÓŁ NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PSP + PG K O N T ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY ( w tym n. kl. I-III- kszt. zintegrowane) ZESPÓŁ DS EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W TYM POMIARU DYDAKTYCZNEGO ZESPÓŁ DS. AWANSU ZAWODOWEGO PP SP PG PP SP PG PP + SP PG R O L A 17 W S P O M A G A N I E

18 18

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY na lata 2013-2018 Gimnazjum w Karnicach Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Gimnazjum im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach na lata 2016/2017 2018/2019 Jam nie z soli ani z roli, jeno z tego, co mnie boli,wyrosłem Stefan Czarniecki CEL PROGRAMU Koncepcja

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Cele do zrealizowania: stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. A MICKIEWICZA W CHEŁMKU na lata: 2012/ / / / /2017

KONCEPCJA PRACY. SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. A MICKIEWICZA W CHEŁMKU na lata: 2012/ / / / /2017 KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 M. A MCKEWCZA W CHEŁMKU na lata: 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 W wychowaniu chodzi właśnie o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Zarządzanie i organizacja I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Publicznego Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy Armii Krajowej - Bohaterów Lasów Chojnowskich na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły Koncepcja pracy szkoły na lata 2012 2015. Rada Pedagogiczna zatwierdza do realizacji Koncepcję Pracy Szkoły na lata 2012 2015 Uchwała Nr 5/2011/2012 z dnia 12 stycznia 2012 rok 1 OBSZARY ROZWOJU Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata 2017 2022 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu dla klas I-VI na lata 2015/2016, ,

Koncepcja pracy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu dla klas I-VI na lata 2015/2016, , Koncepcja pracy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu dla klas I-VI na lata 2015/2016, 2016-2017, 2017-2018 ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i organizacja

Zarządzanie i organizacja KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Zarządzanie i organizacja I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Społecznych im. A. Mickiewicza w Jaśle - -załącznik nr 1 do planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/ 2015

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Społecznych im. A. Mickiewicza w Jaśle - -załącznik nr 1 do planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/ 2015 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Społecznych im. A. Mickiewicza w Jaśle - -załącznik nr 1 do planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/ 2015 Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŁAŃCUCIE

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŁAŃCUCIE KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŁAŃCUCIE Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu następujące dokumenty: 1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna:

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Gimnazjum im. L.Stępczaka na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Gimnazjum im. L.Stępczaka na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Gimnazjum im. L.Stępczaka na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. SGO "Polesie" w roku szkolnym 2016/2017

Koncepcja pracy Gimnazjum im. SGO Polesie w roku szkolnym 2016/2017 Koncepcja pracy Gimnazjum im. SGO "Polesie" w roku szkolnym 2016/2017 1. Diagnoza aktualnego stanu szkoły Gimnazjum w Adamowie zostało wyłączone z Zespołu Szkół im. Gen. F. Kamińskiego 1 września 2011

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Pisarzowice ul. Św. Floriana 28, tel/ fax: (33) , KONCEPCJA PRACY

Pisarzowice ul. Św. Floriana 28, tel/ fax: (33) , KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W PISARZOWICACH 43-332 Pisarzowice ul. Św. Floriana 28, tel/ fax: (33) 84 56 668, e-mail:gimnpisarzowice@wp.pl KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W PISARZOWICACH Celem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI CEL OGÓLNY Wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy oraz ukształtowanie właściwych postaw w celu zapewnienia sukcesu

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2017/2018

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna: Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2017/2018 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM NA LATA 2013-2018 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W MIELCU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W MIELCU G4/406-1/2011 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W MIELCU na lata 2011-2016 MIELEC, 2011r. WSTĘP Koncepcja pracy szkoły jest narzędziem zarządzania, doskonaleniem pracy szkoły i wprowadzaniem innowacji.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. J.H. DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. J.H. DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. J.H. DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kaliszu Pomorskim na lata

Koncepcja Pracy Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kaliszu Pomorskim na lata Koncepcja Pracy Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kaliszu Pomorskim na lata 2014-2019 opracowana przez dyrektora oraz przewodniczących zespołów przedmiotowych i zespołu wychowawczego Koncepcja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU 2015-2020 Spis treści 1.Wstęp 2. Procedury tworzenia i modyfikowania koncepcji pracy szkoły 3. Cele 4. Wizja szkoły 5. Misja szkoły 6. Model absolwenta 7. Plan działań:

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Plan działań szkoły na lata 2013-2018

Plan działań szkoły na lata 2013-2018 Plan działań szkoły na lata 2013-2018 1. Pierwszy obszar: Baza szkoły. a) Zakładane cele w zakresie poprawy bazy szkoły na planowany okres: - wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne umożliwiające pełną

Bardziej szczegółowo

Priorytety na rok szkolny 2015/2016

Priorytety na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowano na podstawie: 1. programu wychowawczego, profilaktyki 2. wniosków z ewaluacji, nadzoru pedagogicznego Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 8.2015 z dnia 14.09.2015 rok PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach Koncepcja pracy Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich w latach 2012-2017 MISJA: Nasza szkoła : dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia promuje zdrowy styl życia w zgodzie ze środowiskiem jest

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2013/2014

ROK SZKOLNY 2013/2014 KONCEPCJA/PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 W Dąbrowie Górniczej ROK SZKOLNY 2013/2014 Nasza Szkoła wspiera wychowawcze działania Rodziców I. Priorytety pracy oddziału przedszkolnego: 1. stworzenie warunków

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata 2011-2016 Cel główny: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie zarządzania i organizacji, wychowania i opieki oraz

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM 07-311 Wąsewo /fax.:(29) 645 81 94 e mail: psprzasnik@wp.pl www.psprzasnik.szkolnastrona.pl Załącznik do uchwały Nr IV/09/2013/2014 Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 Plan pracy szkoły na lata 2013-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SULEJÓWKU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SULEJÓWKU KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SULEJÓWKU Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r. nr 168, poz.1324) Podstawowym zadaniem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 Wspólnie budujemy szkołę nieustannie uczących się ludzi, w której niemożliwe staje się możliwym PODSTAWA PRAWNA Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 str. 1 Dydaktyka Zadanie: Zapewnienie wysokiego standardu realizacji programów nauczania. Podnoszenie poziomu nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie w latach 2013-2018

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie w latach 2013-2018 Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie w latach 2013-2018 1. Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity.: Dz.U. z 2004r. Nr.256,poz.2572 ze zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY Zarządzanie i organizacja Kontrola stanu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni Opracowano na podstawie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 59 rok szkolny 2013/2014

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 59 rok szkolny 2013/2014 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 59 rok szkolny 2013/2014 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2013/2014. 2. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ w Dąbrowie Zielonej

Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ w Dąbrowie Zielonej KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ w Dąbrowie Zielonej 1 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA I WIZJA SZKOŁY IV. CEL PROGRAMU V. PROCEDURY TWORZENIA I MODYFIKOWANIA KONCEPCJI

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy. Szkoły Podstawowej. im. św. Jadwigi Śląskiej. w Żernikach Wrocławskich. w roku szkolnym 2015/2016

Plan Pracy. Szkoły Podstawowej. im. św. Jadwigi Śląskiej. w Żernikach Wrocławskich. w roku szkolnym 2015/2016 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich w roku szkolnym 2015/2016 Plan opracowany został na podstawie: 1. Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Publicznego Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Publicznego Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Publicznego Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie na lata 2014-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie na lata 2014-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie na lata SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna. II. Informacja o szkole. III. Wizja szkoły. IV. Misja szkoły. V. Plan zadań do realizacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO w Czechowicach-Dziedzicach Misja szkoły Są wartości, których nikomu nie możemy przekazać, bo każdy musi dojrzeć do nich sam i to nieraz

Bardziej szczegółowo

2. Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne

2. Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Nakle Śląskim na lata szkolne 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie 1 2 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. FORMY WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IMIENIA JANA PAWŁA II W WOJCIESZYCACH rok szkolny 2017/2018

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IMIENIA JANA PAWŁA II W WOJCIESZYCACH rok szkolny 2017/2018 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IMIENIA JANA PAWŁA II W WOJCIESZYCACH rok szkolny 2017/2018 I. DYDAKTYKA 1. Podniesienie efektów kształcenia 2. Wspieranie rozwoju dziecka przedszkolnego oraz na 1-szym i

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Opracowała: A. Wątor Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Odbiorca Treść Cele Forma Czas Odpowiedzialni Dokumentacja Nauczyciele Diagnoza zapotrzebowania na działania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku

Koncepcja pracy Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku Koncepcja pracy Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku Wizja Szkoły 1. Szkoła powinna być azylem bezpieczeństwa i życzliwości w stosunkach pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami. 2. Powinna współpracować

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE Podstawy prawne Programu Wychowawczego szkoły: 1. Konstytucja RP, art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1 (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, pozycja 483 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim na lata 2011-2015

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim na lata 2011-2015 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim na lata 2011-2015 Podstawowe założenia i cele koncepcji pracy Zespołu Szkół określają dokumenty szkolne:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 CELE : Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania poprzez: Podniesienie efektów kształcenia Stwarzanie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE (2012-2015) koncepcja pracy szkoły Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października 2012 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JOHANNA WOLFGANGA VON GOETHE Z NAUCZANIEM JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - JĘZYKA NIEMIECKIEGO W

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JOHANNA WOLFGANGA VON GOETHE Z NAUCZANIEM JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JOHANNA WOLFGANGA VON GOETHE Z NAUCZANIEM JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU NA LATA 2015-2018 SPIS TREŚCI: I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017 Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017 I. PRIORYTETY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017: 1. Upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej im. płk. Mariana Sołtysiaka Barabasza w Daleszycach na lata

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej im. płk. Mariana Sołtysiaka Barabasza w Daleszycach na lata Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej im. płk. Mariana Sołtysiaka Barabasza w Daleszycach na lata 2017 2019 I. Podstawa prawna. 1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej im. płk. Mariana Sołtysiaka Barabasza w Daleszycach na lata

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej im. płk. Mariana Sołtysiaka Barabasza w Daleszycach na lata Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej im. płk. Mariana Sołtysiaka Barabasza w Daleszycach na lata 2017 2019 I. Podstawa prawna. 1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Latosa w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 października

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, osiąganie sukcesów w olimpiadach i

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Głoskowie na rok szkolny 2011/2012

Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Głoskowie na rok szkolny 2011/2012 Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Głoskowie na rok szkolny 2011/2012 CELE ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI REALIZAT TERMIN UWAGI DYDAKTYCZNE Dbać o osiągnięty poziom wyników

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik Koncepcja Pracy Szkoły - "Szkoła mądrych i szczęśliwych ludzi" Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, 44-274 Rybnik l.p. Zadanie Spodziewane efekty Termin 1. Wysoki poziom nauczania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WG KONCEPCJI PRACY SZKOŁY NA LATA 2014/2017 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM W SZCZYTNIE

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WG KONCEPCJI PRACY SZKOŁY NA LATA 2014/2017 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM W SZCZYTNIE HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WG KONCEPCJI PRACY SZKOŁY NA LATA 2014/2017 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM W SZCZYTNIE HASŁO NA ROK SZKOLNY 2015/2016: BEZPIECZEŃSTWO Lp.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach Podstawa prawna: na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 - 1 - ROCZNY PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów, Dz. U. Nr 61 z dn. 19.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2015 2017 Priorytety do pracy w latach 2015-2017 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie standardów nauczania, uczenia się

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo