Miesięcznik * Rok II * Nr 7(11) * nakład 1000 egz. * październik 2008 rok * egz. bezpłatny * ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miesięcznik * Rok II * Nr 7(11) * nakład 1000 egz. * październik 2008 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224"

Transkrypt

1 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY październik 2008 Miesięcznik * Rok II * Nr 7(11) * nakład 1000 egz. * październik 2008 rok * egz. bezpłatny * ISSN W numerze: Projekty w ramach EFS, Informacje kulturalne, Ochrona środowiska, Z życia szkół, Poradnia K, Badania mammograficzne, Fundusz alimentacyjny, Rada Miejska, Sport. 16. października jest wyjątkowym dniem dla wszystkich Polaków. To tego dnia Karol Wojtyła został ogłoszony Biskupem Rzymu. W tym roku przypadła 30. rocznica rozpoczęcia Jego pontyfikatu. Z tej okazji nasze gimnazjum, któremu patronuje Jan Paweł II, uczciło ten dzień w sposób szczególnie podniosły. Cała społeczność szkolna wzięła udział w uroczystym apelu przygotowanym przez uczniów pod opieką p. Beaty Torhan. Po południu wszyscy mieszkańcy Dzierzgonia mogli wziąć udział w obchodach Dnia Papieskiego przy obelisku upamiętniającym naszego patrona. Honorowymi gośćmi byli: ks. proboszcz Jan Czajkowski oraz burmistrz Kazimierz Szewczun z małżonką. Po przemówieniu dyrektora Grzegorza Antonowicza wyświetlono film upamiętniający najważniejsze wydarzenia z okresu pontyfikatu Jana Pawła II. Uroczystość zakończyła modlitwa celebrowana przez księdza proboszcza. (fot. E. Łączna-Wansowicz) Justyna Rybicka DZIEŃ PAPIESKI (fot. E.Błędzka-Gorzeja) Poczet sztandarowy Gimnazjum podczas obchodów Dnia Papieskiego. NOWA STRONA WWW Dnia 16 października 2008r. w Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu uczczono Dzień Papieski. Odbyło się przedstawienie o Janie Pawle II. Montaż słowno muzyczny pt.: Jan Paweł II Wychowawca Młodych przygotowali: Lidia Laskowska, Justyna Rybicka i Marek Czarnecki. Miało ono na celu wspomnienie Wielkiego Polaka Karola Wojtyły. W październiku uruchomiliśmy dla Państwa nowa stronę internetową naszej gminy. Pod adresem możemy zapoznać się z najnowszymi wydarzeniami i wiadomościami oraz obejrzeć galerię zdjęć z Dzierzgonia i okolic. Macie Państwo możliwość między innymi zadać pytanie burmistrzowi (proszę pamiętać o podaniu zwrotnego adresu ), wysłać ekartkę oraz pobrać odpowiednie formularze w celu załatwienia sprawy w urzędzie. Można również przesłać na adres własne ciekawe zdjęcia naszej gminy lub dostarczyć do redakcji w formie papierowej (proszę pamiętać o dołączeniu oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia), a my zamieścimy je na naszej stronie. Redakcja PS. Na stronie zamieszczamy również kolejne wydania naszego Informatora w formie elektronicznej do pobrania w formacie PDF.

2 październik 2008 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Biuro Partnerstwa 1 września 2008 roku Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. rozpoczęło realizację projektu Biuro Partnerstwa Integracja, Animacja, Rozwój. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest na obszarze powiatu sztumskiego w okresie Celem ogólnym projektu jest rozwój dialogu i stworzenie międzysektorowej platformy współpracy w zakresie wspierania rozwoju zasobów ludzkich na terenie powiatu sztumskiego celem zdynamizowania rozwoju społecznogospodarczego. Projekt skierowany jest do wszystkich podmiotów, które wyrażą wolę zaangażowania się w planowanie i realizację działań ukierunkowanych na rozwój społeczno-gospodarczy i integrację społeczną powiatu sztumskiego, m.in. do: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców, przedsiębiorców, placówek oświatowych, kulturowych, sportowych. W ramach Projektu powstanie Biuro Partnerstwa, którego głównym zadaniem będzie promocja tworzenia partnerstw lokalnych na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej. Podmioty chętne do współpracy wszelkie informacje mogą uzyskać w Biurze Partnerstwa, w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Dzierzgoniu, pl. Wolności 7. Violetta Grzybowska Prezes Zarządu RTI S.A. INTEGRACJA SPOŁECZNA W DZIERZGONIU Wywiad z Panem Mirosławem Ślesińskim prowadzącym zajęcia psychologiczne w projekcie Integracja Społeczna i Aktywizacja Lokalna Kluczem do Wzrostu Samooceny Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.. Danuta Komar - Bruniecka koordynator projektu: -Mirku, prowadzisz zajęcia z uczestniczkami projektu, opowiedz o swoich doświadczeniach. Mirosław Ślesiński psycholog -Jestem bardzo zadowolony, że mogę uczestniczyć w projekcie, dobrze pracuje mi się z uczestniczkami. Są ciekawe nowych wyzwań, gotowe rozwijać swoje umiejętności społeczne i osobowe. Sądzę, iż poprzez zajęcia przywracają swoje umiejętności prowadzenia rozmowy, podnoszą swoją samoocenę, zwiększają aktywność zawodową i społeczną, integrując się w nowych relacjach społecznych. D.K-B. -Czy były sytuacje, które sprawiały trudności? M.Ś. -Właściwe nie. Choć był moment oburzenia, kiedy w środowisku lokalnym pojawiły się pseudointerpretacje sformułowania osoby zagrożone wykluczeniem społecznym Wiele osób odczuło to boleśnie. D.K-B. -Co o tym sądzisz? M.Ś. -Uważam, że interpretowanie wykluczenia społecznego poprzez zachowania patologiczne jest nieuprawnione i fałszywe. Takie rozumienie ma swoje źródło w niskiej samoocenie osób kreujących nieprawdziwe interpretacje. Według mnie w społeczeństwie są duże grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Jest to sytuacja czasowa lub trwała. Powody zagrożenia wykluczeniem mogą być bardzo różne. Mogą to być choroby, bezrobocie, bezradność, niechęć do zmian itp. Długotrwałe trwanie w sytuacji dysfunkcji społecznej prowadzi do faktycznego wykluczenia i rezygnacji z podejmowania zadań społecznych. Takim osobom jest bardzo trudno pomóc. Większość uczestniczek projektu była i jest bezrobotna. To, że zdecydowały się na udział w zajęciach świadczy o ich wartości i chęci zmian swojej sytuacji społecznej. Osoby wyśmiewające ich aktywność prawdopodobnie czują się zagrożone ich pozytywną energią i stąd ich agresywna nadinterpretacja. D.K-B -Jak myślisz, jakie korzyści wynoszą Panie uczestniczące w zajęciach? M.Ś.-Najlepiej na temat korzyści niech wypowiedzą się same zainteresowane. Na podstawie przeprowadzonej anonimowej ankiety przytoczę kilka z wielu wypowiedzi. Oto one: Uczestniczenie w projekcie było wielkim wyzwaniem dla mnie. Wiem w jaki sposób mogę w siebie zainwestować. Czuję się bardziej dowartościowana. Zajęcia z psychologiem były bardzo wartościowe. Myślę, że teraz jestem w stanie podjąć wiele samodzielnych decyzji. Zdobyłam więcej wiedzy. Mam wspaniałą grupę i poznałam wiele nowych ludzi. Bardzo pomogły mi zajęcia z psychologiem. To jest dobry projekt, dobrze, że MOPS zorganizował ten projekt i cieszę się, że mogłam wziąć w nim udział. Mam nadzieję, że w przyszłości będą organizowane jeszcze takie projekty. Podobały mi się zajęcia z psychologiem. Czuję się dowartościowana. Dużo zdobyłam wiedzy. Dowiedziałam się jak można ozdobić stół gościnny. Cieszę się, że MOPS zorganizował taki projekt w którym mogłam uczestniczyć. D.K-B.- Co chciałbyś powiedzieć swoim słuchaczkom. M.Ś. -Przede wszystkim chciałbym złożyć im gratulacje za decyzje uczestnictwa i życzenia wielu satysfakcjonujących kontaktów międzyludzkich. Dziewczyny jesteście świetne, jeżeli ktoś mówi inaczej to znaczy, że Wam zazdrości. Chodźcie po Dzierzgoniu z podniesioną głową. Cieszę się, że Was poznałem. D.K-B.- Dziękuję Ci za wywiad. Pragnę pogratulować uczestniczkom projektu za wytrwałość. Jesteście Panie mądrymi i wartościowymi osobami i jeśli nasz projekt spowodował, że Wasza wiara we własne możliwości się zwiększyła to jestem bardzo szczęśliwa, bowiem taki był cel naszych działań. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Danuta Komar Bruniecka Kierownik MOPS Koordynator projektu

3 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY 3 październik 2008 Równy start w przyszłość Równy start w przyszłość to nazwa projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki. W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia pozalekcyjne z matematyki, nauk przyrodniczych, języków obcych, technologii informacyjnej, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze. W projekcie uczestniczą szkoły podstawowe i gimnazjalne z gmin: Dzierzgoń i Sztum. Wartość projektu ,00 zł. Zajęcia pozalekcyjne z matematyki ukierunkowane będą na rozwój zainteresowań i zdolności matematycznych. W ramach tych zajęć zaplanowano wyjazdy edukacyjne na Bałtycki Festiwal Nauk do Trójmiasta, organizację dwóch międzyszkolnych konkursów oraz organizację warsztatów matematycznych dla rodziców i uczniów. Poszerzenie wiedzy w dziedzinie biologii, chemii, geografii i przyrody to cel zajęć pozalekcyjnych w bloku nauk przyrodniczych, które prowadzone będą w formie warsztatów, rajdów i wycieczek z wykorzystaniem technologii informacyjnej i fotografii cyfrowej. Podniesienie umiejętności językowych wśród uczniów, zapoznanie się z kulturą krajów anglo i niemieckojęzycznych, nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z innych krajów takie działania zaplanowano dla zajęć z języka angielskiego i niemieckiego. W ramach tych zajęć zaplanowane są również wyjazdy edukacyjne do Konsulatu Brytyjskiego oraz Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku. Zajęcia pozalekcyjne z technologii informacyjnej kierowane są do uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania informatyczne oraz dla uczniów rozpoczynających pracę z komputerem. Zajęcia te mają na celu kształcenie umiejętności pozyskiwania i praktycznego wykorzystania możliwości programów multimedialnych, poznania zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie będą mogli również brać udział w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych z przedmiotów matematycznoprzyrodniczych, na których będą wyrównywali braki wiedzy i umiejętności z matematyki i fizyki w gimnazjach oraz matematyki i przyrody w szkołach podstawowych. Również najmłodsze klasy szkół podstawowych będą miały szanse wyrównać dysproporcje edukacyjne na zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych dla klas I-III. W każdym roku szkolnym zorganizowana będzie konferencja edukacyjna z udziałem nauczycieli, rodziców, władz samorządowych i osób zaangażowanych w realizację programu celem podsumowania efektów realizacji projektu, prezentacji osiągnięć i dokonań uczniów oraz wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami. Projekt trwać będzie od stycznia Akademia Samorządowca Urząd Miejski w Dzierzgoniu wspólnie z samorządami z Tczewa, Starogardu Gdańskiego, Malborka, Pszczółek będzie uczestniczył w projekcje Akademia Samorządowca. Wnioskodawcą jest Akademia Kształcenia Zawodowego z Gdańska. Projekt jest realizowany w ramach V priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dobre Rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie Wzmocnienie zarządzania w administracji samorządowej. Akademia Samorządowca oferuje wsparcie dla kadr urzędów jednostek samorządu terytorialnego w postaci podnoszenia ich kompetencji przez szkolenia językowe, ogólne i specjalistyczne. Cele projektu to: - podniesienie kompetencji pracowników urzędów - zwiększenie potencjału urzędów objętych wsparciem - poprawa wizerunku administracji samorządowej - opracowanie wykazu kompetencji kluczowych niezbędnych do realizacji zadań na stanowiskach związanych z obsługą klienta i zarządzaniem w administracji samorządowej. Działania projektu: - promocja i informacja - rekrutacja grupy docelowej - szkolenia językowe - szkolenia ogólne - szkolenia specjalistyczne - badanie kluczowych kompetencji w kontekście stanowiska pracy - akcja promocyjna Wspólny sukces (fot. MGZO Sztum) Kadra pedagogiczna szkół dzierzgońskich na spotkaniu organizacyjnym w Sztumie do grudnia 2010 roku. Mirosław Żywicki Sekretarz Grupą docelową projektu jest 600 pracowników urzędów gmin z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego w tym co najmniej 480 z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. 300 osób będzie mogło skorzystać z dwóch szkoleń oraz 300 osób będzie mogło skorzystać z jednego szkolenia. Tematyka szkoleń: Język angielski w administracji samorządowej 120 godzin Język niemiecki w administracji samorządowej 120 godzin Język migowy 80 godzin Kierowanie zespołem 30 godzin Wystąpienia, debaty publiczne i negocjacje z elementami etyki zawodowej 30 godzin Warsztaty pracy z trudnym klientem 30 godzin Konstruowanie i wykorzystywanie budżetu zadaniowego 16 godzin Kodeks Postępowania Administracyjnego wybrane elementy praktyczne 16 godzin Warsztaty zamówień publicznych 16 godzin Sprawozdawczość budżetowa 16 godzin Ochrona danych osobowych 16 godzin Prawo budowlane w praktyce pracownika samorządowego 16 godzin Mirosław Żywicki Sekretarz

4 4 październik 2008 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Świetlica środowiskowa w Prakwicach Gmina Dzierzgoń w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Pomorskiego na organizowanie świetlic środowiskowych i opiekuńczo-wychowawczych, złożyła projekt pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Prakwicach. Dzięki środkom finansowym w wysokości ,00 zł budynek po byłej kuźni zostanie wyremontowany, natomiast na doposażenie świetlicy w meble oraz niezbędny sprzęt gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości ,00 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Prace adaptacyjne trwać będą od października do grudnia 2008 r. Rozpoczęcie działalności świetlicy planowane jest na koniec grudnia br. lub początek stycznia 2009 r. Rok wcześniej utworzyliśmy świetlicę środowiskową w Żuławce Sztumskiej, która cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Prakwic i Pachoł, postanowiliśmy złożyć projekt dotyczący adaptacji i wyposażenia pomieszczeń, które staną się miejscem spotkań i integracji społeczności lokalnej. Świetlica obejmie opieką dzieci i młodzież z Prakwic oraz z Pachoł. Działalność realizowana będzie w zakresie: - wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, - ochrony i promocji zdrowia, - nauki, edukacji, oświaty i wychowania, - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - przeciwdziałania patologiom społecznym, - promocji i organizacji wolontariatu. Głównym celem zadania jest wsparcie, opieka i pomoc w procesie rozwoju dzieci i młodzieży, zapobieganie patologiom społecznym, integracja lokalnej społeczności. Zajęcia prowadzone będą przez przeszkoloną kadrę, a dzieci i młodzież mogą liczyć na: - pomoc w nauce, - kółka zainteresowań, - zajęcia socjoterapeutyczne, - organizację wypoczynku letniego. (S.P.) Oferta Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury Dzierzgoński Ośrodek Kultury zaprasza zainteresowanych na zajęcia: Indywidualna nauka gry na instrumentach klawiszowych, instrumentach dętych i gitarze dokładne informacje i zapisy w pracowni muzycznej codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach Zajęcia plastyczne dla dzieci szkolnych (rysowanie, malowanie, lepienie z gliny, masy solnej i inne zabawy plastyczne) zapisy w pracowni plastycznej codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach Zajęcia będą dopasowane do zajęć szkolnych przed lekcjami dla uczniów II zmiany i po lekcjach dla uczniów I zmiany. Zabawy plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) we wtorki i czwartki, w godzinach Spotkania z najmłodszymi zabawy integracyjne dla dzieci w wieku 1-3 i ich rodziców lub opiekunów środy i piątki w godzinach ZAPRASZAMY! Klub Aktywnych Kobiet Od niedawna w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury mają miejsce spotkania aktywnych pań 45+. Panie, które wychowały już swoje dzieci, często mające problemy ze znalezieniem pracy, czasami problemy zdrowotne postanowiły utworzyć grupę wsparcia. Maja wciąż jeszcze dużo sił, samozaparcia i przede wszystkim życiowego doświadczenia i dobrych pomysłów. Chciałyby pomóc sobie i innym. Kobiety spotkały się z p. Danutą Komar, kierowniczką MOPS, p. Violettą Grzybowską, prezesem zarządu Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. Z paniami Jolantą Szewczun i Grażyną Grzybowską, pracownicami Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu. W planach Klubu zajęcia z aerobiku, spotkanie z psychologiem, wolontariat. Grupa poszerza się i wciąż zyskuje nowych sympatyków. Wszystkie zainteresowane panie, które chciałyby wyjść z domu i dołączyć do aktywnych zapraszamy na spotkania do DOK w czwartki o godzinie (I.G.) RADOŚĆ MALOWANA RADOŚĆ MALOWANIA Wystawa plastyczna w DOK W Dzierzgońskim Ośrodku Kultury można obejrzeć wystawę plastyczną RADOŚĆ MALOWANA RADOŚĆ MALOWANIA autorstwa rodziny Zmysłowskich. Swoje prace wystawia mama Irena Zmysłowska, absolwentka Liceum Plastycznego w Lublinie i Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Restauracja i Konserwacja Dzieł Sztuki) oraz trójka jej dzieci: Marysia, Basia i Adam. Wystawa była pokazywana w Suszu, gdzie obecnie mieszkają autorzy wystawy. Teraz prace można oglądać w Dzierzgoniu, tu bowiem przez kilka lat Irena i Tadeusz Zmysłowscy mieszkali i tu przyszły na świat ich dzieci. Wielu mieszkańców Dzierzgonia z pewnością dobrze pamięta rodzinę Zmysłowskich. 10 października 2008 miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy z udziałem artystów. Wernisaż zaszczycił swoją obecnością Ks. Proboszcz Jan Czajkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dzierzgoniu Tadeusz Procyk, przybyło również grono znajomych i przyjaciół rodziny Zmysłowskich oraz stali bywalcy imprez organizowanych przez DOK. Spotkanie przebiegło w rodzinnej atmosferze, kwiaty, rozmowy o powstawaniu prac, o tym jak zrodził się pomysł wystawy, wspomnienia... Wystawa będzie czynna do 15 listopada Zapraszamy codziennie, oprócz niedziel, w godzinach pracy DOK. (I.G.) (fot. DOK) Na pierwszym planie Pani IrenaZmysłowska z dziećmi Adamem i Basią

5 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY 5 październik 2008 Chrońmy kasztanowce W sobotę, 25 października, w dzierzgońskim gimnazjum odbyła się akcja pod hasłem Chrońmy kasztanowce. W ramach tego przedsięwzięcia członkowie szkolnego koła ekologicznego wraz z opiekunkami grabili i zbierali opadłe liście kasztanowców rosnących przy budynku gimnazjum. Praca ta miała na celu zniszczenie zimującego w liściach szkodnika szrotówka kasztanowiaczka. Ten niepozorny motylek niszczy od kilku lat kasztanowce na terenie całego kraju i Europy. Młodzi ekolodzy apelują do mieszkańców naszej gminy o przyłączenie się do akcji (palenie opadłych liści kasztanowców), co pomoże dłużej zachować przy życiu te piękne drzewa. Zebrano 35 worków liści i 14 kg kasztanów, które przekazano leśnikom na dokarmianie dzikich zwierząt zimą. Tekst i zdjęcia: Koło Ekologów przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu Tak pracowaliśmy. Chwila odpoczynku. Oto efekty naszej pracy. Nasze stoisko z drzewkami i krzewami. Drzewko za makulaturę 29 października br. mieszkańcy gminy (fot. W.Budziński) Dzierzgoń w strugach deszczu licznie przybyli na akcję edukacyjną Drzewko za makulaturę. W ciągu trzech godzin udało się zebrać ok. 10 ton makulatury. W zamian przekazaliśmy drzewa i krzewy liściaste i iglaste w 30 gatunkach. Niesłabnące zainteresowanie mieszkańców naszej gminy determinuje starania służb ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu w celu zaoferowania jak najatrakcyjniejszego materiału zadrzewieniowego, który spełni ich oczekiwania. Nasi najaktywniejsi uczestnicy gromadzą miesiącami makulaturę, którą w październiku zamieniają na swoje drzewko. Wspólnym wysiłkiem dbamy o podwórka, otoczenia bloków, osiedli, place przy świetlicach, ogródki przydomowe. Oszczędzając setki drzew podnosimy estetykę naszego otoczenia i środowisko naturalne. Wypełniamy również zobowiązania, jakie nakładają na nas dyrektywy unijne o obowiązku recyklingu odpadów. Wszystkim najwytrwalszym uczestnikom naszej akcji dziękujemy za udział i zapraszamy w roku 2010, życząc udanych nasadzeń. (J.Sz.)

6 październik 2008 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Z życia szkół TO WARTO BYŁO PRZEŻYĆ (fot. E.Błędzka-Gorzeja) UROCZYSTOŚCI W DZIERZGOŃSKIM GIMNAZJUM 1 września, jak we wszystkich szkołach, tak i w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu rozbrzmiał pierwszy dzwonek obwieszczający rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009. Główna uroczystość miała miejsce przy obelisku patrona naszej szkoły. Jak co roku najbardziej podekscytowani byli pierwszoklasiści, którzy, przekraczając progi gimnazjum, rozpoczęli nowy etap w swoim życiu. To właśnie im po raz pierwszy zaproponowano naukę w klasach z rozszerzonym programem humanistycznym i matematycznoprzyrodniczym. Wszyscy uczniowie mogą w ciągu roku szkolnego, poza obowiązkowymi zajęciami, uczestniczyć w przedmiotowych kołach zainteresowań, SKS-ach, itp. 25 września był wyjątkowym dniem dla wszystkich chłopców. Również w naszym gimnazjum dziewczęta obdarowały swoich kolegów drobnymi upominkami, a w godzinach popołudniowych Rada Samorządu Uczniowskiego zorganizowała dyskotekę z okazji Dnia Chłopaka. Młodzież bawiła się doskonale, a do zabawy podrywał ich profesjonalny discjockey. 13 października pierwszoklasiści stali się w pełni członkami społeczności gimnazjalnej. To właśnie w tym dniu odbyło się pasowanie,,pierwszaków. Uroczystość rozpoczął turniej matematyczny przygotowany przez p. Marzenę Piwko. Drugim punktem programu były Krzysztof Jaciw i Grzegorz Cichowski w walce na rejach. konkurencje sprawnościowe. W części oficjalnej młodzież przystąpiła do składania ślubowania przy szkolnym sztandarze. Wszystkie klasy pierwsze otrzymały certyfikat przynależności do grona gimnazjalistów, a każdy uczeń otrzymał symboliczny upominek. Nad całością imprezy czuwała p. Barbara Tałaj wraz z uczniami klasy III A. Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole zaskoczyły wszystkich. 14 października nad gimnazjum zawisła piracka bandera. Abordażu dokonali piraci z Rady Samorządu Uczniowskiego pod dowództwem największego korsarza, p. Dariusza Browarczyka. Życzenia wszystkim pracownikom szkoły, zarówno czynnym, jak i emerytowanym, przekazały władze miasta na czele z burmistrzem Kazimierzem Szewczunem. Po odśpiewaniu pirackiej szanty nauczyciele, aby móc przynależeć do braci kaperskiej, musieli przejść tradycyjny chrzest. Spisali się doskonale, wykazując się umiejętnościami godnymi pirata (walka na rejach, przeciąganie liny oraz wyścig syren). W trakcie części oficjalnej dyrektor Grzegorz Antonowicz tradycyjnie wręczył nagrody wyróżniającym się pracownikom szkoły. Ewa Łączna-Wansowicz WYBORY W GIMNAZJUM Nowa kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej wywołała w Gimnazjum im. Jana Pawła II bardzo duże zainteresowanie. O pięć mandatów rywalizowało dziesięcioro kandydatów. Wybory, które odbyły się r., spełniały wszelkie standardy. Komisja, lokal wyborczy, urna, listy wyborców, sprawdzanie dokumentów tożsamości i wielkie emocje. Mandaty radnych MRM zdobyli: Kasia Gorzeja, Paulina Cichowska, Weronika Synak, Magda Bujalska i Sylwia Matura. Gratulujemy i życzymy powodzenia. Dariusz Browarczyk Komisja Wyborcza w oczekiwaniu na wyborców. Od lewej: Asia Marciniak, Dominika Wasilewska, Roksana Melka, Ola Buzanowska. (fot. D.Browarczyk)

7 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY 7 październik 2008 Z życia szkół RZECZ TO WIELKA NIESŁYCHANIE GDY PIERWSZAKIEM SIĘ ZOSTANIE Pod takim hasłem, dnia 26 września 2008 roku, odbyło się PASOWANIE NA UCZNIA w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu. W uroczystości wzięło udział 106 uczniów rozpoczynających naukę w klasie I. Uczniowie musieli najpierw wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą (śpiewali piosenki, recytowali wiersze, odpowiadali na trudne pytania, wypili sok mądrości). A następnie złożyli ślubowanie, w którym przyrzekli dbać o d o b r e i m i ę k l a s y i s z k o ł y, uczyć się tego co dobre i mądre oraz słuchać dobrych rad rodziców i nauczycieli. Po ślubowaniu odbyła się ceremonia Pasowania na Ucznia. Dyrektor szkoły, Sławomir Erb e r w i e l k i m o ł ó w k i e m p a s o - wał każde dziecko na ucznia. Po ceremonii ślubowania i pasowania uczniom życzenia złożyli: - Burmistrz - Kazimierz Szewczun - proboszcz - ksiądz prałat Jan Czajkowski - dyrektor szkoły Sławomir Erber - uczniowie z klas II i III Pasowanie uczniów klas I w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu. - nauczyciele. Uroczystość zakończyła się wręczeniem upominków. Wychowawcy wręczyli uczniom pamiątkowe dyplomy, a rodzice słodkie rożki obfitości. (fot. K.Prażmo) Uroczystość dla dzieci przygotowały wychowawczynie klas I: :Aleksandra Nowakowska, Bożenna Kędzierska, Katarzyna Prażmo, Maria Brzeska i Mariola Lewandowska. Katarzyna Prażno Dzień Edukacji Narodowej w szkole w Bruku (fot. M.Hoffmann) Uczniowie klasy I szkoły w Bruku podczas ślubowania Jak co roku Dzień Edukacji Narodowej łączymy ze ślubowaniem uczniów klasy I. Uroczysty apel rozpoczął się wprowadzeniem pocztu flagowego. Po hymnie, wręczone zostały nagrody dyrektora szkoły. Otrzymały je panie: Maria Chrześcijańska i Dominika Kulik. Potem życzenia wszystkim pracownikom szkoły, również tym, którzy przeszli na zasłużoną emeryturę, złożył sekretarz Mirosław Żywicki. Wręczył też nagrodę burmistrza dyrektorowi szkoły. Po chwili na scenie pojawili się uczniowie klasy I ze swoją wychowawczynią panią Agnieszką Roszkowską. Już mieli zacząć występ, gdy nadeszła zła wiedźma i sprawiła swymi czarami, że pierwszaki zapomniały wszystkiego, czego się już nauczyły. Zrobiło się bardzo smutno. Na szczęście z pomocą ruszyli uczniowie klasy VI, ich wychowawczyni pani Halina Wójcik i Królowa Jesieni. Dzięki temu maluchy świetnie zdały egzamin i mogły przystąpić do uroczystego ślubowania. Wręczenie dyplomów, prezentów, chwila dla fotoreporterów i na scenie pojawiają się uczniowie klasy III z panią Iwoną Czertowicz. Ta część apelu to życzenia dla pracowników naszej szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Były również piękne laurki i kwiaty. Wiesława Synak

8 8 październik 2008 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Uczniowie z Bągartu najlepsi Dnia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu rozegrano Gminny Turniej Unihokeja Szkół Podstawowych. Zawody, jak zawsze przebiegały w miłej atmosferze i duchu sportowej walki. Niestety, gospodarze turnieju tym razem zostali pokonani zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców, ale zapowiedzieli już rewanż za rok. Klasyfikacja końcowa: Kategoria dziewcząt: I miejsce Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha w Bągarcie II miejsce Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu III miejsce Szkoła Podstawowa w Bruku Kategoria chłopcy: I miejsce Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha w Bągarcie II miejsce Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu III miejsce Szkoła Podstawowa w Bruku M. Pozorski Z życia szkół Tym razem dyplom za II miejsce dla SP Dzierzgoń dziewczęta. Zwycięzcy w kat. dziewcząt i chłopców. II miejsce SP Dzierzgoń chłopcy. (fot. M.Pozorski) Szkolne mistrzostwa klas czwartych w tabliczce mnożenia Znajomość tabliczki mnożenia jest umiejętnością wyjątkowo ważną. Uczniowie już na początku klasy czwartej powinni biegle znać tabliczkę mnożenia i dzielenia w zakresie października 2008 r. w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu odbyły się Szkolne Mistrzostwa klas czwartych w tabliczce mnożenia. Konkurs zorganizowały nauczycielki matematyki Alicja Nalborska, Wanda Kołodziej i Ewelina Waszczyszyn. Do turnieju przystąpiły cztery drużyny. Zespoły składały się ze wszystkich uczniów danej klasy. Zadania były ułożone tak, aby każdy uczestnik miał do rozwiązania inne zadanie. Wszyscy w czasie konkursu bawili się wspaniale, zdarzało się, że punkty dla drużyny zdobywali dwójkowicze, bo piątkowiczów gubiły nerwy. Wyniki uzyskane za rozwiązany zestaw zadań wyłoniły zwycięzcę. Mistrzem szkoły została klasa IV a. Nasi laureaci zostali nagrodzeni nagrodami oraz dyplomem, przekazanymi przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Konkurs odbywał się (fot. Z.Tonkowicz) w miłej atmosferze. Dopełnieniem wszystkiego była sceneria matematyczna, którą stanowiły plakaty z rymowankami ułatwiającymi zapamiętanie trudniejszych iloczynów z tabliczki mnożenia oraz setki liczb wykonane własnoręcznie przez uczniów klas VI naszej szkoły. Celem tego turnieju było ukazanie przydatności wiedzy zdobywanej na lekcjach matematyki w życiu codziennym, integracja międzyklasowa i kształcenie właściwych postaw podczas imprezy. Wanda Kołodziej

9 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY 9 październik 2008 Już drugi miesiąc Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha w Bągarcie prężnie pracuje nad edukacją uczniów. A ponieważ powszechnie wiadomo, że najskuteczniejszą metodą nauki jest zabawa, wszyscy nauczyciele i uczniowie chętnie organizują wiele imprez edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych. 29 września obchodziliśmy Święto Latawca. Każda klasa przygotowała latawce, które komisja oceniała pod względem estetyki i lotności. Pierwsze miejsce zajął Krzysztof Blicharz z klasy II. 13 października z okazji Święta Edukacji Narodowej uczniowie przygotowali program artystyczny, pt. Pokaz mody dla współczesnych nauczycieli. Poprzebierani uczniowie prezentowali modę dla nauczycieli idących z duchem czasu. Program przygotowany z przymrużeniem oka bawił zarówno małych jak i dorosłych widzów. Z życia szkół SZKOŁA PODSTAWOWA W BĄGARCIE Zwycięzcy gminnego turnieju w unihokeja. (fot. A.Kapczyński) (fot. A.Kapczyński) Jest laureat!!! Dwa dni później najmłodsi uczniowie szkoły złożyli przysięgę podczas oficjalnego Pasowania Pierwszaków. W tym roku szkolnym edukację w klasie pierwszej rozpoczęło 10 siedmiolatków. 20 października uczniowie mieli okazję, przypomnieć sobie, zasady bezpiecznego poruszania się na drodze. Program artystyczny oraz konkurs wiedzy na temat znajomości przepisów ruchu drogowego przyniósł wiele emocji i wrażeń. Odnosimy również sukcesy na polu rywalizacji sportowej. Drużyny dziewcząt i chłopców pokonały w unihokeja szkoły w Bruku i Dzierzgoniu, tym samym zakwalifikowały się do eliminacji powiatowych. Życzymy powodzenia! Elżbieta Nowak Z przyjemnością informujemy, że uczennica Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu Weronika Browarczyk została jednym z laureatów Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego na historyjkę obrazkową Jan Paweł II sportowcem i turystą. Ks. Mirosław Wnęk jest nauczycielem religii wyżej wymienionej uczennicy. Konkurs odbywał się pod patronatem ks. mgr lic. Mariusza Kimaszewskiego zastępcy dyrektora Wydziału Nauki Katolickiej Diecezji Elbląskiej oraz dyrektora Warmińsko Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu. Gratulujemy Weronice. Redakcja

10 10 październik 2008 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Dobiegają końca prace remontowe w Urzędzie Miejskim. W roku bieżącym mija trzydzieści lat od chwili,kiedy do obecnego urzędu przeprowadzili się z budynku znajdującego się przy ulicy Odrodzenia urzędnicy magistratu. Przez tak długi okres w urzędzie przeprowadzano jedynie drobne prace remontowe. Modernizacja dzierzgońskiego ratusza rozpoczęła się w ubiegłym roku. Władze samorządowe pozyskały środki finansowe w wysokości zł z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego. W ramach inwestycji wymieniono stare drewniane okna, ocieplono budynek i położono nową elewację. W roku bieżącym kontynuowane są prace remontowe, tym razem wewnątrz budynku. Wymieniono instalację elektryczną pod którą podłączone są komputery, zmodernizowano sieć komputerową, alarmową i telefoniczną. W chwili obecnej,wyłoniona w drodze przetargu firma Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe TERMO z Dzierzgonia, kończy prace obejmujące: wymianę stolarki drzwiowej, malowanie korytarzy, klatki schodowej i pomieszczeń biurowych, położenie mieszanki żywiczno- mineralnej na ścianach korytarzy, ułożenie posadzki z płyt kamionkowych w korytarzach i klatce schodowej, montaż balustrady schodowej i Remont Urzędu Miejskiego Pan Marian Latek w trakcie prac remontowych. klimatyzatora w serwerowni. Miejmy nadzieję, że nowy wygląd wnętrza urzędu zostanie przychylnie przyjęty przez interesantów załatwiających sprawy w naszym urzędzie. Mirosław Żywicki Sekretarz PORADNIA DLA KOBIET JUŻ BLISKO DROGA LITEWKI-KUKSY ZMODERNIZOWANA W związku z tym, że Poradnia,,K działająca w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,,Solidus w Dzierzgoniu nie spełniała wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r, musiała zostać zamknięta. Spowodowało to zmniejszenie dostępności do usług medycznych, nie wchodzących w zakres podstawowej opieki zdrowotnej. Decyzją Burmistrz Dzierzgonia, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rozpoczęto procedurę zmierzającą do przebudowania pomieszczeń i wznowienia działalności Poradni K. Koszt adaptacji pomieszczeń wynosi 56744,54 zł. W związku z faktem,że wspomniana kwota przekracza Euro byliśmy zobligowani do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. Najlepszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe,,JAR-BUD-2 z Dzierzgonia. Dokumentacja techniczna oraz prace budowlane zostały uzgodnione z Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Malborku. Świadomość potrzeby tej usługi medycznej zobowiązuje władze samorządowe do jak najszybszego rozwiązania problemu opieki medycznej nad kobietami. Otwartą pozostaje kwestia podpisania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia przez uprawniony podmiot. E.Procyk Nowa droga Kuksy Litewki. Zakończona została modernizacja drogi Litewki-Kuksy. Zmodernizowany odcinek posiada długość 0,485 km i szerokość 3,0. Nawierzchnia wykonana została z mieszanek mineralnobitumicznych z asfaltową warstwą wiążącą grubości 4 cm, z powierzchniowym utrwalaniem emulsją asfaltową i grysem kamiennym. Całkowity koszt remontu drogi zamknął się kwotą ,42 złotych, z czego ,00 złotych gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Powyższa modernizacja poprawi bezpieczeństwo i komfort dojazdu do gospodarstw i siedlisk ludzkich w miejscowościach Kuksy, Morany. W 2009 roku planujemy wyremontować odcinek drogi transportu rolnego w miejscowości Stanowo. (S.W.)

11 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY 11 październik 2008 Szanowni Państwo! DZIERZGOŃ UL.ODRODZENIA 3 TEL: PAF Operator Pocztowy stworzył innowacyjny system adresowania przesyłek, dzięki takim rozwiązaniom mają Państwo możliwość adresowania przesyłek z biura/domu gdyż każdy klient po podpisaniu umowy otrzymuje login i hasło dzięki któremu ma możliwość adresowania oraz śledzenia statusu zaadresowanej i wysłanej już korespondencji. Oprócz tego iż na dzień dzisiejszy posiadamy konkurencyjne ceny każdy potencjalny klient może wynegocjować jeszcze lepsze warunki finansowe z naszym przedstawicielem. Wysyłając korespondencję oraz przesyłki przez Naszą firmę zaoszczędzą Państwo czas (nie trzeba stać w kolejkach na poczcie) a także pieniądze. Zapraszamy do korzystania z Naszych usług. Przykładowe ceny w PAF Operator Pocztowy: Rodzaj listu cena brutto List zwykły 1,45 zł List polecony 2,70 zł List ZPO 4,20 zł ODDZIAŁ DZIERZGOŃ PAF OPERATOR POCZTOWY UL. ODRODZENIA DZIERZGOŃ Szanowne Panie! W dniach 14 i 17 listopada 2008 w Dzierzgoniu, przy Urzędzie Miejskim zostaną przeprowadzone badania mammograficzne. Badania są finansowane przez Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie od 50 do 69 roku życia. Badania wykona firma FADO S.A. Z Gdańska specjalizująca się w wykonywaniu profilaktycznych badań mammograficznych. Badania są przeprowadzane w mammobusie. Jest on specjalnie zaprojektowany dla potrzeb mammografii. Posiada poczekalnię, dwie przebieralnie i gabinet badań. Wyposażony jest w klimatyzację i system ogrzewania. Mammobus dzięki swojej mobilności dojeżdża do miejscowości, w których nie ma stacjonarnego sprzętu mammograficznego. Stwarza to mieszkającym tam kobietom często jedyną możliwość skorzystania z badań i w wielu przypadkach pozwala uniknąć komplikacji związanych z rakiem piersi. Zakres badania Przed przystąpieniem do badania pacjentki wypełniają specjalnie opracowane ankiety, które zawierają informacje pozwalające na dokonanie pełniejszej oceny zdjęć przez lekarzy. Jedno badanie obejmuje wykonanie 4 projekcji (po dwie projekcje na każdą pierś). Pacjentki otrzymują wynik badania po ok. 14 dniach pocztą na adres domowy. Zdjęcia opisywane są przez doświadczonych lekarzy radiologów posiadających odpowiedni stopień specjalizacji. Rejestracja telefoniczna: , , , Z poważaniem PAF Operator Pocztowy oddział Dzierzgoń Grzegorz Murawski Tel: Redakcja FUNDUSZ ALI- MENTACYJNY Od 01 października 2008 roku w komórce świadczeń rodzinnych, przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu, realizowana jest ustawa z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, czyli tzw. fundusz alimentacyjny. Aby uzyskać świadczenie z funduszu należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń, zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego, dokument z Sądu o wysokości zasądzonych alimentów, a także zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów od komornika. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 725 złotych. Wysokość świadczenia - zasądzona przez Sąd, ale nie wyższa niż 500 złotych. Gmina poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu będzie prowadziła działania wobec dłużników alimentacyjnych. Dłużnicy alimentacyjni będą ścigani przez gminę, komornika, prokuratora, będą również zgłoszeni do Krajowego Rejestru Długów, a także grozi im zatrzymanie prawa jazdy przez Starostę. Dokładnych informacji na temat funduszu alimentacyjnego udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu, tel. (055) Danuta Komar-Bruniecka Kierownik MOPS

12 12 październik 2008 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej Na posiedzeniach Komisje rozpatrzyły informacje: - w sprawie ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres trzech kwartałów 2008 r. jako podstawy do naliczenia podatku rolnego na 2009 rok, - w sprawie ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres trzech kwartałów 2008 r. jako podstawy do naliczenia podatku leśnego na 2009 rok posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska RM. Członkowie Komisji wnioskowali o: - obniżenie o 15 % stawki skupu żyta (obowiązującej w 2008 r.) do celów wymiaru podatku rolnego na podstawie komunikatu Prezesa GUS w komunikacie z dnia 17 października 2008 (Monitor Polski Nr 81 poz. 717), która wynosi 55,80 zł za 1 dt, - zamontowanie barierki na mostku w Stanowie, - wyrównanie kolein na odcinku powiatowym (od sklepu do krzyża) w Tywęzach. Sołtysi zgłosili wnioski o: - wyrównanie płyt w Bągarcie na odcinku drogi górnej koło pana Dudka, - wywóz gałęzi z terenu przepompowni w Miniętach. Komisja po rozpatrzeniu informacji pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na XIX sesję RM posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego RM. Komisja po rozpatrzeniu informacji pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na XIX sesję RM posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu RM. Komisja po rozpatrzeniu informacji pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na XIX sesję RM. XIX sesja Rady Miejskiej 30 października br. w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej. Obradom przewodniczył Tadeusz Procyk - Przewodniczący Rady Miejskiej. Sesja została rozpoczęta miłym akcentem. Radny RM pan Leszek Wasilewicz złożył na ręce Burmistrza, Przewodniczącego RM oraz Wiceprzewodniczącej RM film z uroczystości nadania sztandaru dla Zespołu Szkół w Dzierzgoniu im. Cypriana Kamila Norwida. Na XIX sesji Rady Miejskiej: 1. Rozpatrzono informacje z działalności Burmistrza Dzierzgonia za okres między sesjami. 2. Rada Miejska w Dzierzgoniu na XIX sesji w dniu 30 października 2008 r. przyjęła informację o cenie sprzedaży drewna jako podstawę do naliczenia podatku na 2009 r. ogłoszoną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2008 r., obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały (MP Nr 81, poz.717), która wynosi 152,53 zł za 1 m 3 oraz przyjęła wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 2. Podjęto następujące uchwały. 1) Nr XIX/211/08 w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Dzierzgoń. 2) Nr XIX/212/08 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dzierzgoń na lata ) Nr XIX/213/08 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń na rok ) Nr XIX/214/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 5) Nr XIX/215/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok. 6) Nr XIX /216/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 7) Nr XIX/217/08 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia terminu ich płatności. 8) Nr XIX/218/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 9) Nr XIX/219/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 10) Nr XIX/220/08 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. Akademia Samorządowca oraz upoważnienie Burmistrza Dzierzgonia do podpisania porozumienia dotyczącego realizacji projektu. 11) Nr XIX/221/08 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dzierzgoniu do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. 12) Nr XIX/222/08 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Dzierzgoń do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sztumie. 13) Nr XIX/223/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/124/2000 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 sierpnia 2000 roku w sprawie określenia formy organizacyjnej przedszkoli i szkół publicznych Gminy Dzierzgoń. 14) Nr XIX/224/08 w sprawie wyrażenia zgody na wstąpienie przez Gminę Dzierzgoń w rolę realizatora programu Uczeń na wsi pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie obszar A. 15) Nr XIX/225/08 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok. 16) Nr XIX/226/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 1 Maja 3 E, udzielenia bonifikaty w wysokości 90 % na rzecz najemcy i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste. 17) Nr XIX/227/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 95 % od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dzierzgoń na rzecz użytkowników wieczystych. 18) Nr XIX/228/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ulicach: Limanowskiego 6 i 10, Zawadzkiego oraz Okrzei, oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste i udzielenie bonifikat w wysokości 80 %. Rada nie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej o powierzchni 5,77 ha położonej w obrębie Poliksy, gmina Dzierzgoń. Dyrektor Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury pan Wojciech Demko zaprosił radnych oraz obecnych na sesji na mszę świętą w intencji ojczyzny, która odbędzie się w dniu 11 listopada br. o godz. 11:30 w Kościele Parafialnym w Dzierzgoniu. Zaprosił również na koncert grupy Bez Jacka, który odbędzie się w w/w dniu o godz. 19:00 w auli Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu. Uchwały Rady Miejskiej są dostępne do wglądu w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu pokój nr 6 oraz zostały opublikowane na stronie internetowej: (M.S.)

13 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY 13 październik 2008 Nowa kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej , godz. 10:00 w tym dniu w auli Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida rozpoczęła się I sesja III kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Dzierzgoń. Gorąco zostali przywitani nowi radni oraz goście (dyrektorzy, nauczyciele oraz Burmistrz Dzierzgonia p. Kazimierz Szewczun). Przewodnicząca II kadencji Natalia Sokalska przedstawiła porządek obrad oraz nowych radnych. Z okręgu wyborczego SP Bągart: Katarzyna Głowińska, SP Bruk: Dagmara Skrabka, SP Dzierzgoń Nikola Woźniak i Justyna Jędrzejewska, Gimnazjum Dzierzgoń: Katarzyna Gorzeja, Paulina Cichowska, Magdalena Bujalska, Weronika Synak i Sylwia Matura, ZS Dzierzgoń: Martyna Maczyszyn, Katarzyna Budzińska, Emilia Harasimowicz i Joanna Gieraj, a z okręgu wyborczego obejmującego młodzież uczącą się poza Dzierzgoniem radne: Aleksandra Gregorkiewicz i Karolina Borkowska. Po chwili odbyło się ślubowanie, po którym pełnoprawni radni mogą podejmować decyzje, ważne dla młodzieży naszej gminy. Przewodnicząca przekazała im Abecadło MRM i życzyła miłego sprawowania władzy. W kolejnej części rozpoczęto wybór nowych władz III kadencji MRM. Na Przewodniczącą radni zgłosili: Emilię Harasimowicz, Martynę Maczyszyn oraz Katarzynę Gorzeję. Przewodniczącą została Emilia Harasimowicz. Po głosowaniu to właśnie ona przejęła dalsze prowadzenie obrad od Natalii. Pan Burmistrz i Opiekun MRM p. Dariusz Browarczyk serdecznie podziękowali Natalii Sokalskiej, która od początku istnienia MRM (2003 r.) była związana z młodzieżowym samorządem. Ponownie radni wytypowali kandydatów. Tym razem na Wiceprzewodniczącą MRM: Katarzynę Budzińską oraz Martynę Maczyszyn. Większością głosów wygrała Katarzyna Budzińska. Zostało trzecie, ostatnie już głosowanie na stanowisko Sekretarza. Wytypowane osoby to: Joanna Gieraj i Sylwia Matura. W głosowaniu po raz kolejny zwyciężyła uczennica ZS Dzierzgoń Joanna Gieraj. I tak oto został wybrany nowy zarząd MRM Gminy Dzierzgoń! W następnym punkcie obrad zgłaszano wnioski do planu pracy na rok 2008/2009. Przedostatni punkt obrad dotyczył radnych, ale i również zebranych gości można było zgłaszać pytania oraz wnioski do Burmistrza. Odpowiedzi były tak samo ciekawe i wyczerpujące jak i pytania. Zebrani na sali pytali o różne sprawy związane z naszym miastem, ale i również z okolicznymi wsiami. Wobec wyczerpania porządku Przewodnicząca Emilia Harasimowicz zamknęła I sesję III kadencji MRM Gminy Dzierzgoń. Marcin Rudzki uczeń klasy III g Gimnazjum w Dzierzgoniu Urząd Miejski w Dzierzgoniu informuje, że rozpoczął nabór do III edycji Programu unieszkodliwiania odpadów azbestowo cementowych w Gminie Dzierzgoń. W ramach projektu będzie można uzyskać dofinansowanie do demontażu, transportu i utylizacji azbestowo cementowych poszyć dachowych. W roku 2008 dotacja wynosiła 80% wartości zadania. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Referatem Techniczno-Inwestycyjnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, pok. nr 27, tel. (055) lub 2503, Druki do pobrania na stronie Wnioski należy składać do końca listopada 2008 r. DUŻA FIRMA OGÓLNOPOLSKA POSZUKUJE PRZEWOŹNIKÓW DO BEZPOŚREDNIEJ CAŁOROCZNEJ WSPÓŁPRACY ZATRUDNIMY OD ZARAZ PRZEWOŹNIKÓW DYSPONUJĄCYCH: CHŁODNIAMI CIĄGNIK + NACZEPA 13,60 ZAWIADOMIENIE Burmistrz Dzierzgonia zawiadamia, że w dniu r., na stronach internetowych: i oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, zostanie zamieszczony wykaz z warunkami sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu przeznaczonych do zbycia. OFERUJEMY: Telefon Kontaktowy: ATRAKCYJNE STAWKI lub KRÓTKIE TERMINY PŁATNOŚCI

14 14 październik 2008 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Rozgrywki IV ligi pomorskiej zbliżają się ku końcowi. Do rozegrania pozostały dwa spotkania. W meczach kończących rundę jesienną Powiśle zmierzy się w Malborku z Pomezanią 11 listopada ( wtorek) zaś cztery dni później będzie podejmowało na własnym boisku Korala Dębnica. Dotychczasowe występy biało- zielonych nie można zaliczyć do udanych. Drużyna po trzynastu kolejkach zdobyła 17 punktów strzelając przeciwnikom 17 i tracąc 21 goli. Większość bramek strzeliło dwóch zawodników: Adam Kołakowski i Artur Chwesiuk. Dorobek punktowy plasuje drużynę na 10 miejscu w tabeli. W dotychczasowych spotkaniach Powiśle pokonało Poloneza Bobrowniki 2-1, Czarnych Pruszcz Gdański 3-2, Brdę Przechlewo 2-1, Lechię II Gdańsk 3-1, Wisłę Tczew 2-0. Remisami zakończyły się mecze z Murkamem Przodkowo 1-1 i Pogonią Lębork 0-0. Gorycz porażki zawodnicy musieli przełknąć w meczach przeciwko: Wiśle Tczew 1-0, Startowi Mrzezino 2-1, GTS Kolbudy 4-0, Chojniczance Chojnice 4-1, Gryfowi Wejherowo 3-2, Orłowi Trąbki Wielkie 1-0. Oprócz drużyny seniorów w swoich klasach rozgrywkowych rywalizują juniorzy. Bardzo dobrze radzi sobie drużyna juniora B prowadzona przez Zbigniewa Trafalskiego. Powiśle w swojej lidze, po dziesięciu kolejkach, zajmuje piąte miejsce z dorobkiem 21 punktów po siedmiu meczach wygranych i czterech porażkach. Imponująca jest liczba strzelonych bramek. Dotychczas udało się umieścić piłkę w siatce przeciwnika 55 razy. Najskuteczniejszym strzelcem drużyny jest, występujący również w szeregach seniorów, Radosław Borowiecki strzelec 13 goli. Juniorzy doznali porażek w meczach przeciwko: Motławie Suchy Dąb 2-1, Żuławom Nowy Dwór Gdański 3-2, Pomezanii Malbork 9-4, Jurandowi Lasowice 1-0. Komplet punktów zdobyli w SZACHY Wieści z DKS Powiśle Kapitan DKS Powiśle Sebastian Zieliński w meczu przeciwko Pogoni Lębork. spotkaniach z Sokołem Mareza 18-0, Deltą Miłoradz 9-1, Unią Tczew 7-1, Czarnymi Przemysław 6-2, Olimpią Sztum 2-0, AP Malbork 3-1, Wisłą Tczew 3-1. Gorzej radzą sobie najmłodsi adepci piłki nożnej junior C1. Podopieczni Sebastiana Zielińskiego zajmują w swojej lidze 8 miejsce z dorobkiem 7 punktów. Zawodnikom udało się strzelić 19 goli tracą przy tym 39. Punkty zostały zdobyte w meczach przeciwko Pomezanii Malbork 1-1 i Rodłu Trzciano 7-2, Delcie Miłoradz 7-1. (M.Ż.) Zadanie Nr 15 Zadanie Nr 16 Po przerwie wakacyjnej wznawia działalność sekcja szachowa DKS Powiśle Dzierzgoń. Zapraszamy ponownie do udziału w rozwiązywaniu kolejnych zadań szachowych. Po 14 zadaniach na czele klasyfikacji znajduje się Michał Piotrowski z Monasterzyska Wielkiego. Tuż za nim: Marzena Der (Wieszyno), Agata Piotrowska (Monasterzysko Wielkie) i Ewelina Derks (Kwidzyn). Dla czołowej trójki w klasyfikacji końcowej przewidziane są dodatkowe nagrody rzeczowe. Poniżej zamieszczamy kolejne zadania konkursowe do rozwiązania. Białe dają mata w 2 posunięciach. Rozwiązania prosimy nadsyłać w terminie do 30 listopada 2008 roku na adres redakcji. (M.Z.) Wydawca: Gmina Dzierzgoń, Plac Wolności 1, Dzierzgoń Redakcja: Dzierzgoń, Plac Wolności 1, tel. (055) Redaktor naczelny: Mirosław Żywicki, Sekretarz redakcji: Aleksandra Kluska, Foto: Wojciech Budziński, Skład i łamanie: Grzegorz Chmielewski Druk: Drukarnia W&P, Malbork, ul.akacjowa 29, tel. (055)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA wrzesień październik 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA wrzesień październik 2014 roku Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych im. Św. Jana Kantego w Zborowicach SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA wrzesień październik 2014 roku Opracowała:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH. 1. Informacja o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH. 1. Informacja o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Równe szanse edukacyjne

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA RODZICÓW

PREZENTACJA DLA RODZICÓW PREZENTACJA DLA RODZICÓW Z dniem 15 września 10r. rusza projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Poszerzyć horyzonty szkoła pełniejszych szans. Kwota

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I Informacje ogólne 1. Projekt Nauka Dobrą Zabawą Indywidualizacja procesu nauczania

Bardziej szczegółowo

Z życia gminy Leśniowice

Z życia gminy Leśniowice Z życia gminy Leśniowice Nr 44 25-31 października 2013 r. Ślubowanie klasy I w SP Sielec W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy udział wzięli: Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM:

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: GOPS.4221/90/2011 Szaflary dnia 05.12.2011 r. REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendia 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej

Bardziej szczegółowo

Gmina Sokółka pozyskuje fundusze unijne. edukacji przedszkolnej. Białystok, dn. 9 luty 2010r.

Gmina Sokółka pozyskuje fundusze unijne. edukacji przedszkolnej. Białystok, dn. 9 luty 2010r. Gmina Sokółka pozyskuje fundusze unijne na wsparcie edukacji przedszkolnej Białystok, dn. 9 luty 2010r. Dzieci w Gminie Sokółka Dzieci w wieku 3-5 lat jest 727. Na wsi zameldowanych jest 230 dzieci w 86

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Znaczenie promocji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych dla jego realizacji na przykładzie wsi Chmielnik

Znaczenie promocji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych dla jego realizacji na przykładzie wsi Chmielnik Mgr Ewelina Radion SP nr 2 Chmielnik Znaczenie promocji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych dla jego realizacji na przykładzie wsi Chmielnik referat wygłoszony podczas VIII Kongresu Public

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 105 im. Olimpijczyków Polskich ul. Króla Maciusia 5, Warszawa Rok szkolny 2010/2011 I półrocze

Gimnazjum Nr 105 im. Olimpijczyków Polskich ul. Króla Maciusia 5, Warszawa Rok szkolny 2010/2011 I półrocze ANALIZA I OCENA EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI PRACY SZKOŁY- programy, projekty i konkursy 1. Programy realizowane lub będące w trakcie realizacji Nazwa programu Kto uczestniczy Cel, osiągnięcia Ogólnopolski program

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXIX/149/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 stycznia 2017 r. Lp. Termin Sesji Rady Miejskiej w Różanie Tematyka Opinie przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień.

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień. Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2015 rok Lp. Zadania Sposób realizacji Planowana kwota Współpracujący I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

Klub Integracji Społecznej 2010

Klub Integracji Społecznej 2010 Klub Integracji Społecznej 2010 Człowiek Najlepsza Inwestycja Klub Integracji Społecznej równe szanse Grudzień 2010 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie zakończył realizację projektu

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU. Rok szkolny 2007/2008. OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU. Rok szkolny 2007/2008. OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU Rok szkolny 2007/2008 OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak Agata Cięszka Lp Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne termin I.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów Pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w naszej szkole. Tradycyjnie, jak co roku w październiku dzieci prezentują swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Uroczystość

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 R E G U L A M I N rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 RADA PEDAGOGICZNA 22.08.14

PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 RADA PEDAGOGICZNA 22.08.14 PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 RADA PEDAGOGICZNA 22.08.14 1. PORZĄDEK OBRAD 1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. 2. Przedstawienie składu Grona Pedagogicznego w roku szkolnym 2014/15. 3. Przydział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/297/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2005 r.

Uchwała Nr XXIX/297/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2005 r. Uchwała Nr XXIX/297/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego Edukacja ekologiczna. Na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE Jedynka drzwi swe otwiera gościnnie, Jedynka serdecznie Was przyjmie. O SZKOLE Dzielimy budynek ze szkołą podstawową. Przy szkole mieści się hala sportowa, gdzie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, KONKURSÓW I INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKOLNYCH I POZASZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE NA ROK SZKOLNY

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, KONKURSÓW I INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKOLNYCH I POZASZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE NA ROK SZKOLNY KALENDARZ UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, KONKURSÓW I INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKOLNYCH I POZASZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Lp. Rodzaj i nazwa imprezy Termin Wrzesień Sprzątanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór!

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór! REKRUTACJA 2017 Gimnazjalisto! Wybór szkoły należy do Ciebie Myślałeś, że o NASZYM LICEUM wiesz już wszystko, czy na pewno? Zapoznaj się z nową ofertą zmieniamy się dla Ciebie! Proponujemy: - atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2014

Egzamin gimnazjalny 2014 Egzamin gimnazjalny 2014 Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży UWAGA: Tylko podsumowanie zadania w pliku PDF oraz załączniki dokumentujące publiczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych w ramach. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych w ramach. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Człowiek - najlepsza inwestycja Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych

Bardziej szczegółowo

Powiat: Olszanica na sportowo

Powiat: Olszanica na sportowo Powiat: Olszanica na sportowo Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji otrzymał pomoc w wysokości 5000 zł na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze środków Programu

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Regulamin rekrutacji do projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki nr: WND-POKL.09.01.02-12-087/11

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

1. STYPENDIUM SOCJALNE (SZKOLNE) Termin składania wniosków w roku szkolnym 2017/2018 upływa 15 września br.

1. STYPENDIUM SOCJALNE (SZKOLNE) Termin składania wniosków w roku szkolnym 2017/2018 upływa 15 września br. 1. STYPENDIUM SOCJALNE (SZKOLNE) Termin składania wniosków w roku szkolnym 2017/2018 upływa 15 września br. 1) Wnioski wydawane i przyjmowane są w urzędach gminy właściwych dla miejsca zamieszkania. W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZAPLANUJ KARIERĘ ZAWODOWO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów i uczennic Technikum Logistyki

Bardziej szczegółowo

Projekt Wyjątkowy uczeń

Projekt Wyjątkowy uczeń Projekt Wyjątkowy uczeń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.wyjatkowyuczen.uml.lodz.pl Szanowni Rodzice, Jeżeli Państwa dziecko w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. Police, dnia 24 kwietnia 2009 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na 4 posiedzeniach,

Bardziej szczegółowo

Uroczysta inauguracja projektu odbyła się na UJK w Kielcach w obecności władz w.w. uniwersytetów i samorządu województwa świętokrzyskiego.

Uroczysta inauguracja projektu odbyła się na UJK w Kielcach w obecności władz w.w. uniwersytetów i samorządu województwa świętokrzyskiego. Od lutego 2009 r. realizowaliśmy w naszej szkole projekt długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo - technicznych, matematycznych

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodziczek i Młodzików w Chełmie

Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodziczek i Młodzików w Chełmie Nr 14 22-28 kwietnia 2016 r. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodziczek i Młodzików w Chełmie W dnu 23 kwietnia 2016 r. zawodnicy sekcji zapaśniczej z terenu gminy Leśniowice udział wzięli w Ogólnopolskim

Bardziej szczegółowo

PLANP RACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM nr 1im. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU ROK SZKOLNY 2012/2013.

PLANP RACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM nr 1im. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU ROK SZKOLNY 2012/2013. PLNP Y SMOĄU UNOWSKGO GMNJUM nr 1im. ŚW. WOJH W NOWOŁWU OK SKOLNY 2012/2013. Prace Samorządu Uczniowskiego przez cały rok szkolny 2012/2013: organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego współdziałanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Utrzymanie poziomu nauczania i wyników testów zewnętrznych. Lp. Zadania do Wskaźnik realizacji zadania Termin 1. Utrzymanie efektywności

Bardziej szczegółowo

Plan pracy II LO im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy II LO im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle w roku szkolnym 2016/2017 Plan II LO im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle w roku szkolnym 2016/2017 I. PRIORYTETY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017: 1. Tworzenie atmosfery sprzyjającej zdobywaniu wiedzy i osiąganiu dobrych wyników, otoczenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku

Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku W dniu 28 lutego 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ r.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ r. C Y K L I CZNE I M P REZY S Z KO L NE DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 14.10.2011r. KOCHAM CIĘ POLSKO - pod takim hasłem odbył się w naszej szkole turniej nauczycielski zorganizowany z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A /

R E K R U T A C J A / R E K R U T A C J A 2 0 1 7 / 2 0 1 8 D I E C E Z J A L N E L I C E U M H U M A N I S T Y C Z N E w N Y S I E Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do matury, wybierz naszą szkołę. Dotychczas 100% naszych

Bardziej szczegółowo

w Zespole Oświatowym w Starych Kobiałkach Rok szkolny 2016/17

w Zespole Oświatowym w Starych Kobiałkach Rok szkolny 2016/17 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO w Zespole Oświatowym w Starych Kobiałkach Rok szkolny 2016/17 I. Opiekun Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum - p. Agata Świderska Opiekun Samorządu Uczniowskiego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku. Słów kilka o Naszej a niedługo już i Waszej szkole

Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku. Słów kilka o Naszej a niedługo już i Waszej szkole Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku Słów kilka o Naszej a niedługo już i Waszej szkole Krótka historia szkoły Gimnazjum roku rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999 roku (to już prawie 15

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń

Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń 1 1. Projekt Najważniejszy jest uczeń realizowany jest przez Zespół Szkół w Karczmiskach z siedzibą w budynku Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego kryteria, zasady oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego

Bardziej szczegółowo

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego Protokół Nr I/2014 z I zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Godzina rozpoczęcia 13 00 Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM Cele i zadania samorządu uczniowskiego: NA ROK SZKOLNY 2016/2017 1. Doskonalenie samorządności i praworządności młodzieży, organizowanie zebrań samorządu

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH

REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH w ramach Projektu Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących 1 Słownik pojęć Ilekroć w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE

PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI UCZESTNIKÓW projekt nr POKL.09.01.02-14-055/13 PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE: Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji nr 6/22/DL8-ODL/2014 z dnia 05.06.2014 otrzymał dofinansowanie w kwocie 5000ZŁ na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13.12.2010 rok

Warszawa, 13.12.2010 rok Seminarium podsumowujące stan wdrażania projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Warszawa, 13.12.2010 rok ENERGETYKA SŁONECZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM

PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM Miasto i Gmina Kluczbork Partner Projektu Gmina Miejska Dzierżoniów LIDER PROJEKTU Miasto i Gmina Serock Partner Projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym Dary Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary jesieni". Wykonali prace z wykorzystaniem tego, co można znaleźć

Bardziej szczegółowo

WITAMY. w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

WITAMY. w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu WITAMY w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu ul. Gdańska 10 tel./fax: 32 271-61-80 www.sp14.zabrze.pl sekretariatsp14zabrze@gmail.com Nasza szkoła to miejsce,

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w G romniku na rok szkolny 201 5/2016

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w G romniku na rok szkolny 201 5/2016 Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2015/2016. Przyjęto do realizacji następujące zadania: W obszarze kształcenia: a) podniesienie poziomu kształcenia, b) oferty zajęć pozalekcyjnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWIŃ SKRZYDŁA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWIŃ SKRZYDŁA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWIŃ SKRZYDŁA Projekt Rozwiń skrzydła współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin określa warunki naboru w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. w projekcie Akademia sukcesu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów. klas I-III w Gminie Wieliczka

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. w projekcie Akademia sukcesu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów. klas I-III w Gminie Wieliczka Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Akademia sukcesu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Wieliczka 1 Informacje ogólne 1. Regulamin niniejszy określa zasady

Bardziej szczegółowo

ZAKOŃCZENIE IV EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

ZAKOŃCZENIE IV EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO ZAKOŃCZENIE IV EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO W grudniu 2011r. odbyło się uroczyste zakończenie IV edycji projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁAGUSZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012

PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁAGUSZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012 PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁAGUSZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012 Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Efektywne zarządzanie szkołą 1. Dokonanie zmian w statucie (ocenianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT.: AKTYWNY W SZKOLE TWÓRCZY W ŻYCIU

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT.: AKTYWNY W SZKOLE TWÓRCZY W ŻYCIU REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT.: AKTYWNY W SZKOLE TWÓRCZY W ŻYCIU REALIZOWANYM PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ W GIMNAZJUM NR 16 IM. I. J. PADEREWSKIEGO W BYDGOSZCZY 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

w obszarach ICT i nauk matematyczno przyrodniczych ;

w obszarach ICT i nauk matematyczno przyrodniczych ; Regulamin uczestnictwa w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu systemowego pt. Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni WRZESIEŃ 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017. Pomoc w organizacji apelu

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Europejskie?

Czym są Fundusze Europejskie? Czym są Fundusze Europejskie? Fundusze Europejskie to pieniądze przekazywane z budżetu UE najsłabszym ekonomicznie regionom i grupom społecznym (cel wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej, czyli

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

NASZA REDAKCJA PO RAZ OSTATNI W TAKIM SKŁADZIE!!!!!! Weronika Laprus Julia Serafin. Piotr Serafin Krzysztof Owsianka

NASZA REDAKCJA PO RAZ OSTATNI W TAKIM SKŁADZIE!!!!!! Weronika Laprus Julia Serafin. Piotr Serafin Krzysztof Owsianka BIEDRONKOWE WIEŚCI NASZA REDAKCJA PO RAZ OSTATNI W TAKIM SKŁADZIE!!!!!! Weronika Laprus Julia Serafin Julia Owsianka Redaktorki naczelne: Nikola Furmańska p. Diana Rawińska Kinga Żuchowska p. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 kod ucznia Drodzy Pierwszoklasiści! Niedawno rozpoczęliście naukę

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz Elbląg, dnia 14 czerwca 2017 r. BRM.0002.7.2017.AB PANI/PAN.. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Nowe Szanse w MOPS II

Nowe Szanse w MOPS II SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS II REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt Nr WND-POKL.09.05.00-530-/10 Odkryj tradycje Wiżajn realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Projekt Nr WND-POKL.09.05.00-530-/10 Odkryj tradycje Wiżajn realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Projekt Nr WND-POKL.09.05.00-530-/10 Odkryj tradycje Wiżajn realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działania: 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015

ROK SZKOLNY 2014/2015 ROK SZKOLNY 2014/2015 Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015 W wyniku podsumowania KONKURSU NA NAJAKTYWNIEJSZE KOŁO W ODDZIALE OKRĘGOWYM w roku szkolnym 2014-2015 w kategorii szkół gminnych nagrodzono:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 listopada 2013 roku.

Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 listopada 2013 roku. 1 Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 listopada 2013 roku. Do pkt 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Posiedzenie komisji

Bardziej szczegółowo

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2013/2014 Semestr I

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2013/2014 Semestr I KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2013/2014 Semestr I V SZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sztumie Przedszkole Nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sztumie Przedszkole Nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku W DNIU 17 MARCA 2014 ROKU W SALI KONFERENCYJNEJ PARKU NAUKOWO TECHNOLOGICZNEGO W GDYNI ODBYŁA SIĘ POMORSKA GALA III EDYCJI KONKURSU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ MAM 6 LAT. Organizatorem Gali była Pani Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

MIASTO MALBORK. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Gimnazjalna Planeta Umiejętności

MIASTO MALBORK. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Gimnazjalna Planeta Umiejętności Miasto Malbork ogłasza nabór uczestników do projektu nr UDA-POKL.09.01.02-22-047/13-00 pn. Gimnazjalna Planeta Umiejętności współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo