Miesięcznik * Rok II * Nr 7(11) * nakład 1000 egz. * październik 2008 rok * egz. bezpłatny * ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miesięcznik * Rok II * Nr 7(11) * nakład 1000 egz. * październik 2008 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224"

Transkrypt

1 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY październik 2008 Miesięcznik * Rok II * Nr 7(11) * nakład 1000 egz. * październik 2008 rok * egz. bezpłatny * ISSN W numerze: Projekty w ramach EFS, Informacje kulturalne, Ochrona środowiska, Z życia szkół, Poradnia K, Badania mammograficzne, Fundusz alimentacyjny, Rada Miejska, Sport. 16. października jest wyjątkowym dniem dla wszystkich Polaków. To tego dnia Karol Wojtyła został ogłoszony Biskupem Rzymu. W tym roku przypadła 30. rocznica rozpoczęcia Jego pontyfikatu. Z tej okazji nasze gimnazjum, któremu patronuje Jan Paweł II, uczciło ten dzień w sposób szczególnie podniosły. Cała społeczność szkolna wzięła udział w uroczystym apelu przygotowanym przez uczniów pod opieką p. Beaty Torhan. Po południu wszyscy mieszkańcy Dzierzgonia mogli wziąć udział w obchodach Dnia Papieskiego przy obelisku upamiętniającym naszego patrona. Honorowymi gośćmi byli: ks. proboszcz Jan Czajkowski oraz burmistrz Kazimierz Szewczun z małżonką. Po przemówieniu dyrektora Grzegorza Antonowicza wyświetlono film upamiętniający najważniejsze wydarzenia z okresu pontyfikatu Jana Pawła II. Uroczystość zakończyła modlitwa celebrowana przez księdza proboszcza. (fot. E. Łączna-Wansowicz) Justyna Rybicka DZIEŃ PAPIESKI (fot. E.Błędzka-Gorzeja) Poczet sztandarowy Gimnazjum podczas obchodów Dnia Papieskiego. NOWA STRONA WWW Dnia 16 października 2008r. w Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu uczczono Dzień Papieski. Odbyło się przedstawienie o Janie Pawle II. Montaż słowno muzyczny pt.: Jan Paweł II Wychowawca Młodych przygotowali: Lidia Laskowska, Justyna Rybicka i Marek Czarnecki. Miało ono na celu wspomnienie Wielkiego Polaka Karola Wojtyły. W październiku uruchomiliśmy dla Państwa nowa stronę internetową naszej gminy. Pod adresem możemy zapoznać się z najnowszymi wydarzeniami i wiadomościami oraz obejrzeć galerię zdjęć z Dzierzgonia i okolic. Macie Państwo możliwość między innymi zadać pytanie burmistrzowi (proszę pamiętać o podaniu zwrotnego adresu ), wysłać ekartkę oraz pobrać odpowiednie formularze w celu załatwienia sprawy w urzędzie. Można również przesłać na adres własne ciekawe zdjęcia naszej gminy lub dostarczyć do redakcji w formie papierowej (proszę pamiętać o dołączeniu oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia), a my zamieścimy je na naszej stronie. Redakcja PS. Na stronie zamieszczamy również kolejne wydania naszego Informatora w formie elektronicznej do pobrania w formacie PDF.

2 październik 2008 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Biuro Partnerstwa 1 września 2008 roku Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. rozpoczęło realizację projektu Biuro Partnerstwa Integracja, Animacja, Rozwój. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest na obszarze powiatu sztumskiego w okresie Celem ogólnym projektu jest rozwój dialogu i stworzenie międzysektorowej platformy współpracy w zakresie wspierania rozwoju zasobów ludzkich na terenie powiatu sztumskiego celem zdynamizowania rozwoju społecznogospodarczego. Projekt skierowany jest do wszystkich podmiotów, które wyrażą wolę zaangażowania się w planowanie i realizację działań ukierunkowanych na rozwój społeczno-gospodarczy i integrację społeczną powiatu sztumskiego, m.in. do: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców, przedsiębiorców, placówek oświatowych, kulturowych, sportowych. W ramach Projektu powstanie Biuro Partnerstwa, którego głównym zadaniem będzie promocja tworzenia partnerstw lokalnych na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej. Podmioty chętne do współpracy wszelkie informacje mogą uzyskać w Biurze Partnerstwa, w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Dzierzgoniu, pl. Wolności 7. Violetta Grzybowska Prezes Zarządu RTI S.A. INTEGRACJA SPOŁECZNA W DZIERZGONIU Wywiad z Panem Mirosławem Ślesińskim prowadzącym zajęcia psychologiczne w projekcie Integracja Społeczna i Aktywizacja Lokalna Kluczem do Wzrostu Samooceny Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.. Danuta Komar - Bruniecka koordynator projektu: -Mirku, prowadzisz zajęcia z uczestniczkami projektu, opowiedz o swoich doświadczeniach. Mirosław Ślesiński psycholog -Jestem bardzo zadowolony, że mogę uczestniczyć w projekcie, dobrze pracuje mi się z uczestniczkami. Są ciekawe nowych wyzwań, gotowe rozwijać swoje umiejętności społeczne i osobowe. Sądzę, iż poprzez zajęcia przywracają swoje umiejętności prowadzenia rozmowy, podnoszą swoją samoocenę, zwiększają aktywność zawodową i społeczną, integrując się w nowych relacjach społecznych. D.K-B. -Czy były sytuacje, które sprawiały trudności? M.Ś. -Właściwe nie. Choć był moment oburzenia, kiedy w środowisku lokalnym pojawiły się pseudointerpretacje sformułowania osoby zagrożone wykluczeniem społecznym Wiele osób odczuło to boleśnie. D.K-B. -Co o tym sądzisz? M.Ś. -Uważam, że interpretowanie wykluczenia społecznego poprzez zachowania patologiczne jest nieuprawnione i fałszywe. Takie rozumienie ma swoje źródło w niskiej samoocenie osób kreujących nieprawdziwe interpretacje. Według mnie w społeczeństwie są duże grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Jest to sytuacja czasowa lub trwała. Powody zagrożenia wykluczeniem mogą być bardzo różne. Mogą to być choroby, bezrobocie, bezradność, niechęć do zmian itp. Długotrwałe trwanie w sytuacji dysfunkcji społecznej prowadzi do faktycznego wykluczenia i rezygnacji z podejmowania zadań społecznych. Takim osobom jest bardzo trudno pomóc. Większość uczestniczek projektu była i jest bezrobotna. To, że zdecydowały się na udział w zajęciach świadczy o ich wartości i chęci zmian swojej sytuacji społecznej. Osoby wyśmiewające ich aktywność prawdopodobnie czują się zagrożone ich pozytywną energią i stąd ich agresywna nadinterpretacja. D.K-B -Jak myślisz, jakie korzyści wynoszą Panie uczestniczące w zajęciach? M.Ś.-Najlepiej na temat korzyści niech wypowiedzą się same zainteresowane. Na podstawie przeprowadzonej anonimowej ankiety przytoczę kilka z wielu wypowiedzi. Oto one: Uczestniczenie w projekcie było wielkim wyzwaniem dla mnie. Wiem w jaki sposób mogę w siebie zainwestować. Czuję się bardziej dowartościowana. Zajęcia z psychologiem były bardzo wartościowe. Myślę, że teraz jestem w stanie podjąć wiele samodzielnych decyzji. Zdobyłam więcej wiedzy. Mam wspaniałą grupę i poznałam wiele nowych ludzi. Bardzo pomogły mi zajęcia z psychologiem. To jest dobry projekt, dobrze, że MOPS zorganizował ten projekt i cieszę się, że mogłam wziąć w nim udział. Mam nadzieję, że w przyszłości będą organizowane jeszcze takie projekty. Podobały mi się zajęcia z psychologiem. Czuję się dowartościowana. Dużo zdobyłam wiedzy. Dowiedziałam się jak można ozdobić stół gościnny. Cieszę się, że MOPS zorganizował taki projekt w którym mogłam uczestniczyć. D.K-B.- Co chciałbyś powiedzieć swoim słuchaczkom. M.Ś. -Przede wszystkim chciałbym złożyć im gratulacje za decyzje uczestnictwa i życzenia wielu satysfakcjonujących kontaktów międzyludzkich. Dziewczyny jesteście świetne, jeżeli ktoś mówi inaczej to znaczy, że Wam zazdrości. Chodźcie po Dzierzgoniu z podniesioną głową. Cieszę się, że Was poznałem. D.K-B.- Dziękuję Ci za wywiad. Pragnę pogratulować uczestniczkom projektu za wytrwałość. Jesteście Panie mądrymi i wartościowymi osobami i jeśli nasz projekt spowodował, że Wasza wiara we własne możliwości się zwiększyła to jestem bardzo szczęśliwa, bowiem taki był cel naszych działań. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Danuta Komar Bruniecka Kierownik MOPS Koordynator projektu

3 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY 3 październik 2008 Równy start w przyszłość Równy start w przyszłość to nazwa projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki. W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia pozalekcyjne z matematyki, nauk przyrodniczych, języków obcych, technologii informacyjnej, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze. W projekcie uczestniczą szkoły podstawowe i gimnazjalne z gmin: Dzierzgoń i Sztum. Wartość projektu ,00 zł. Zajęcia pozalekcyjne z matematyki ukierunkowane będą na rozwój zainteresowań i zdolności matematycznych. W ramach tych zajęć zaplanowano wyjazdy edukacyjne na Bałtycki Festiwal Nauk do Trójmiasta, organizację dwóch międzyszkolnych konkursów oraz organizację warsztatów matematycznych dla rodziców i uczniów. Poszerzenie wiedzy w dziedzinie biologii, chemii, geografii i przyrody to cel zajęć pozalekcyjnych w bloku nauk przyrodniczych, które prowadzone będą w formie warsztatów, rajdów i wycieczek z wykorzystaniem technologii informacyjnej i fotografii cyfrowej. Podniesienie umiejętności językowych wśród uczniów, zapoznanie się z kulturą krajów anglo i niemieckojęzycznych, nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z innych krajów takie działania zaplanowano dla zajęć z języka angielskiego i niemieckiego. W ramach tych zajęć zaplanowane są również wyjazdy edukacyjne do Konsulatu Brytyjskiego oraz Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku. Zajęcia pozalekcyjne z technologii informacyjnej kierowane są do uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania informatyczne oraz dla uczniów rozpoczynających pracę z komputerem. Zajęcia te mają na celu kształcenie umiejętności pozyskiwania i praktycznego wykorzystania możliwości programów multimedialnych, poznania zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie będą mogli również brać udział w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych z przedmiotów matematycznoprzyrodniczych, na których będą wyrównywali braki wiedzy i umiejętności z matematyki i fizyki w gimnazjach oraz matematyki i przyrody w szkołach podstawowych. Również najmłodsze klasy szkół podstawowych będą miały szanse wyrównać dysproporcje edukacyjne na zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych dla klas I-III. W każdym roku szkolnym zorganizowana będzie konferencja edukacyjna z udziałem nauczycieli, rodziców, władz samorządowych i osób zaangażowanych w realizację programu celem podsumowania efektów realizacji projektu, prezentacji osiągnięć i dokonań uczniów oraz wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami. Projekt trwać będzie od stycznia Akademia Samorządowca Urząd Miejski w Dzierzgoniu wspólnie z samorządami z Tczewa, Starogardu Gdańskiego, Malborka, Pszczółek będzie uczestniczył w projekcje Akademia Samorządowca. Wnioskodawcą jest Akademia Kształcenia Zawodowego z Gdańska. Projekt jest realizowany w ramach V priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dobre Rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie Wzmocnienie zarządzania w administracji samorządowej. Akademia Samorządowca oferuje wsparcie dla kadr urzędów jednostek samorządu terytorialnego w postaci podnoszenia ich kompetencji przez szkolenia językowe, ogólne i specjalistyczne. Cele projektu to: - podniesienie kompetencji pracowników urzędów - zwiększenie potencjału urzędów objętych wsparciem - poprawa wizerunku administracji samorządowej - opracowanie wykazu kompetencji kluczowych niezbędnych do realizacji zadań na stanowiskach związanych z obsługą klienta i zarządzaniem w administracji samorządowej. Działania projektu: - promocja i informacja - rekrutacja grupy docelowej - szkolenia językowe - szkolenia ogólne - szkolenia specjalistyczne - badanie kluczowych kompetencji w kontekście stanowiska pracy - akcja promocyjna Wspólny sukces (fot. MGZO Sztum) Kadra pedagogiczna szkół dzierzgońskich na spotkaniu organizacyjnym w Sztumie do grudnia 2010 roku. Mirosław Żywicki Sekretarz Grupą docelową projektu jest 600 pracowników urzędów gmin z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego w tym co najmniej 480 z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. 300 osób będzie mogło skorzystać z dwóch szkoleń oraz 300 osób będzie mogło skorzystać z jednego szkolenia. Tematyka szkoleń: Język angielski w administracji samorządowej 120 godzin Język niemiecki w administracji samorządowej 120 godzin Język migowy 80 godzin Kierowanie zespołem 30 godzin Wystąpienia, debaty publiczne i negocjacje z elementami etyki zawodowej 30 godzin Warsztaty pracy z trudnym klientem 30 godzin Konstruowanie i wykorzystywanie budżetu zadaniowego 16 godzin Kodeks Postępowania Administracyjnego wybrane elementy praktyczne 16 godzin Warsztaty zamówień publicznych 16 godzin Sprawozdawczość budżetowa 16 godzin Ochrona danych osobowych 16 godzin Prawo budowlane w praktyce pracownika samorządowego 16 godzin Mirosław Żywicki Sekretarz

4 4 październik 2008 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Świetlica środowiskowa w Prakwicach Gmina Dzierzgoń w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Pomorskiego na organizowanie świetlic środowiskowych i opiekuńczo-wychowawczych, złożyła projekt pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Prakwicach. Dzięki środkom finansowym w wysokości ,00 zł budynek po byłej kuźni zostanie wyremontowany, natomiast na doposażenie świetlicy w meble oraz niezbędny sprzęt gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości ,00 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Prace adaptacyjne trwać będą od października do grudnia 2008 r. Rozpoczęcie działalności świetlicy planowane jest na koniec grudnia br. lub początek stycznia 2009 r. Rok wcześniej utworzyliśmy świetlicę środowiskową w Żuławce Sztumskiej, która cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Prakwic i Pachoł, postanowiliśmy złożyć projekt dotyczący adaptacji i wyposażenia pomieszczeń, które staną się miejscem spotkań i integracji społeczności lokalnej. Świetlica obejmie opieką dzieci i młodzież z Prakwic oraz z Pachoł. Działalność realizowana będzie w zakresie: - wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, - ochrony i promocji zdrowia, - nauki, edukacji, oświaty i wychowania, - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - przeciwdziałania patologiom społecznym, - promocji i organizacji wolontariatu. Głównym celem zadania jest wsparcie, opieka i pomoc w procesie rozwoju dzieci i młodzieży, zapobieganie patologiom społecznym, integracja lokalnej społeczności. Zajęcia prowadzone będą przez przeszkoloną kadrę, a dzieci i młodzież mogą liczyć na: - pomoc w nauce, - kółka zainteresowań, - zajęcia socjoterapeutyczne, - organizację wypoczynku letniego. (S.P.) Oferta Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury Dzierzgoński Ośrodek Kultury zaprasza zainteresowanych na zajęcia: Indywidualna nauka gry na instrumentach klawiszowych, instrumentach dętych i gitarze dokładne informacje i zapisy w pracowni muzycznej codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach Zajęcia plastyczne dla dzieci szkolnych (rysowanie, malowanie, lepienie z gliny, masy solnej i inne zabawy plastyczne) zapisy w pracowni plastycznej codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach Zajęcia będą dopasowane do zajęć szkolnych przed lekcjami dla uczniów II zmiany i po lekcjach dla uczniów I zmiany. Zabawy plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) we wtorki i czwartki, w godzinach Spotkania z najmłodszymi zabawy integracyjne dla dzieci w wieku 1-3 i ich rodziców lub opiekunów środy i piątki w godzinach ZAPRASZAMY! Klub Aktywnych Kobiet Od niedawna w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury mają miejsce spotkania aktywnych pań 45+. Panie, które wychowały już swoje dzieci, często mające problemy ze znalezieniem pracy, czasami problemy zdrowotne postanowiły utworzyć grupę wsparcia. Maja wciąż jeszcze dużo sił, samozaparcia i przede wszystkim życiowego doświadczenia i dobrych pomysłów. Chciałyby pomóc sobie i innym. Kobiety spotkały się z p. Danutą Komar, kierowniczką MOPS, p. Violettą Grzybowską, prezesem zarządu Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. Z paniami Jolantą Szewczun i Grażyną Grzybowską, pracownicami Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu. W planach Klubu zajęcia z aerobiku, spotkanie z psychologiem, wolontariat. Grupa poszerza się i wciąż zyskuje nowych sympatyków. Wszystkie zainteresowane panie, które chciałyby wyjść z domu i dołączyć do aktywnych zapraszamy na spotkania do DOK w czwartki o godzinie (I.G.) RADOŚĆ MALOWANA RADOŚĆ MALOWANIA Wystawa plastyczna w DOK W Dzierzgońskim Ośrodku Kultury można obejrzeć wystawę plastyczną RADOŚĆ MALOWANA RADOŚĆ MALOWANIA autorstwa rodziny Zmysłowskich. Swoje prace wystawia mama Irena Zmysłowska, absolwentka Liceum Plastycznego w Lublinie i Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Restauracja i Konserwacja Dzieł Sztuki) oraz trójka jej dzieci: Marysia, Basia i Adam. Wystawa była pokazywana w Suszu, gdzie obecnie mieszkają autorzy wystawy. Teraz prace można oglądać w Dzierzgoniu, tu bowiem przez kilka lat Irena i Tadeusz Zmysłowscy mieszkali i tu przyszły na świat ich dzieci. Wielu mieszkańców Dzierzgonia z pewnością dobrze pamięta rodzinę Zmysłowskich. 10 października 2008 miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy z udziałem artystów. Wernisaż zaszczycił swoją obecnością Ks. Proboszcz Jan Czajkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dzierzgoniu Tadeusz Procyk, przybyło również grono znajomych i przyjaciół rodziny Zmysłowskich oraz stali bywalcy imprez organizowanych przez DOK. Spotkanie przebiegło w rodzinnej atmosferze, kwiaty, rozmowy o powstawaniu prac, o tym jak zrodził się pomysł wystawy, wspomnienia... Wystawa będzie czynna do 15 listopada Zapraszamy codziennie, oprócz niedziel, w godzinach pracy DOK. (I.G.) (fot. DOK) Na pierwszym planie Pani IrenaZmysłowska z dziećmi Adamem i Basią

5 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY 5 październik 2008 Chrońmy kasztanowce W sobotę, 25 października, w dzierzgońskim gimnazjum odbyła się akcja pod hasłem Chrońmy kasztanowce. W ramach tego przedsięwzięcia członkowie szkolnego koła ekologicznego wraz z opiekunkami grabili i zbierali opadłe liście kasztanowców rosnących przy budynku gimnazjum. Praca ta miała na celu zniszczenie zimującego w liściach szkodnika szrotówka kasztanowiaczka. Ten niepozorny motylek niszczy od kilku lat kasztanowce na terenie całego kraju i Europy. Młodzi ekolodzy apelują do mieszkańców naszej gminy o przyłączenie się do akcji (palenie opadłych liści kasztanowców), co pomoże dłużej zachować przy życiu te piękne drzewa. Zebrano 35 worków liści i 14 kg kasztanów, które przekazano leśnikom na dokarmianie dzikich zwierząt zimą. Tekst i zdjęcia: Koło Ekologów przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu Tak pracowaliśmy. Chwila odpoczynku. Oto efekty naszej pracy. Nasze stoisko z drzewkami i krzewami. Drzewko za makulaturę 29 października br. mieszkańcy gminy (fot. W.Budziński) Dzierzgoń w strugach deszczu licznie przybyli na akcję edukacyjną Drzewko za makulaturę. W ciągu trzech godzin udało się zebrać ok. 10 ton makulatury. W zamian przekazaliśmy drzewa i krzewy liściaste i iglaste w 30 gatunkach. Niesłabnące zainteresowanie mieszkańców naszej gminy determinuje starania służb ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu w celu zaoferowania jak najatrakcyjniejszego materiału zadrzewieniowego, który spełni ich oczekiwania. Nasi najaktywniejsi uczestnicy gromadzą miesiącami makulaturę, którą w październiku zamieniają na swoje drzewko. Wspólnym wysiłkiem dbamy o podwórka, otoczenia bloków, osiedli, place przy świetlicach, ogródki przydomowe. Oszczędzając setki drzew podnosimy estetykę naszego otoczenia i środowisko naturalne. Wypełniamy również zobowiązania, jakie nakładają na nas dyrektywy unijne o obowiązku recyklingu odpadów. Wszystkim najwytrwalszym uczestnikom naszej akcji dziękujemy za udział i zapraszamy w roku 2010, życząc udanych nasadzeń. (J.Sz.)

6 październik 2008 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Z życia szkół TO WARTO BYŁO PRZEŻYĆ (fot. E.Błędzka-Gorzeja) UROCZYSTOŚCI W DZIERZGOŃSKIM GIMNAZJUM 1 września, jak we wszystkich szkołach, tak i w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu rozbrzmiał pierwszy dzwonek obwieszczający rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009. Główna uroczystość miała miejsce przy obelisku patrona naszej szkoły. Jak co roku najbardziej podekscytowani byli pierwszoklasiści, którzy, przekraczając progi gimnazjum, rozpoczęli nowy etap w swoim życiu. To właśnie im po raz pierwszy zaproponowano naukę w klasach z rozszerzonym programem humanistycznym i matematycznoprzyrodniczym. Wszyscy uczniowie mogą w ciągu roku szkolnego, poza obowiązkowymi zajęciami, uczestniczyć w przedmiotowych kołach zainteresowań, SKS-ach, itp. 25 września był wyjątkowym dniem dla wszystkich chłopców. Również w naszym gimnazjum dziewczęta obdarowały swoich kolegów drobnymi upominkami, a w godzinach popołudniowych Rada Samorządu Uczniowskiego zorganizowała dyskotekę z okazji Dnia Chłopaka. Młodzież bawiła się doskonale, a do zabawy podrywał ich profesjonalny discjockey. 13 października pierwszoklasiści stali się w pełni członkami społeczności gimnazjalnej. To właśnie w tym dniu odbyło się pasowanie,,pierwszaków. Uroczystość rozpoczął turniej matematyczny przygotowany przez p. Marzenę Piwko. Drugim punktem programu były Krzysztof Jaciw i Grzegorz Cichowski w walce na rejach. konkurencje sprawnościowe. W części oficjalnej młodzież przystąpiła do składania ślubowania przy szkolnym sztandarze. Wszystkie klasy pierwsze otrzymały certyfikat przynależności do grona gimnazjalistów, a każdy uczeń otrzymał symboliczny upominek. Nad całością imprezy czuwała p. Barbara Tałaj wraz z uczniami klasy III A. Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole zaskoczyły wszystkich. 14 października nad gimnazjum zawisła piracka bandera. Abordażu dokonali piraci z Rady Samorządu Uczniowskiego pod dowództwem największego korsarza, p. Dariusza Browarczyka. Życzenia wszystkim pracownikom szkoły, zarówno czynnym, jak i emerytowanym, przekazały władze miasta na czele z burmistrzem Kazimierzem Szewczunem. Po odśpiewaniu pirackiej szanty nauczyciele, aby móc przynależeć do braci kaperskiej, musieli przejść tradycyjny chrzest. Spisali się doskonale, wykazując się umiejętnościami godnymi pirata (walka na rejach, przeciąganie liny oraz wyścig syren). W trakcie części oficjalnej dyrektor Grzegorz Antonowicz tradycyjnie wręczył nagrody wyróżniającym się pracownikom szkoły. Ewa Łączna-Wansowicz WYBORY W GIMNAZJUM Nowa kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej wywołała w Gimnazjum im. Jana Pawła II bardzo duże zainteresowanie. O pięć mandatów rywalizowało dziesięcioro kandydatów. Wybory, które odbyły się r., spełniały wszelkie standardy. Komisja, lokal wyborczy, urna, listy wyborców, sprawdzanie dokumentów tożsamości i wielkie emocje. Mandaty radnych MRM zdobyli: Kasia Gorzeja, Paulina Cichowska, Weronika Synak, Magda Bujalska i Sylwia Matura. Gratulujemy i życzymy powodzenia. Dariusz Browarczyk Komisja Wyborcza w oczekiwaniu na wyborców. Od lewej: Asia Marciniak, Dominika Wasilewska, Roksana Melka, Ola Buzanowska. (fot. D.Browarczyk)

7 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY 7 październik 2008 Z życia szkół RZECZ TO WIELKA NIESŁYCHANIE GDY PIERWSZAKIEM SIĘ ZOSTANIE Pod takim hasłem, dnia 26 września 2008 roku, odbyło się PASOWANIE NA UCZNIA w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu. W uroczystości wzięło udział 106 uczniów rozpoczynających naukę w klasie I. Uczniowie musieli najpierw wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą (śpiewali piosenki, recytowali wiersze, odpowiadali na trudne pytania, wypili sok mądrości). A następnie złożyli ślubowanie, w którym przyrzekli dbać o d o b r e i m i ę k l a s y i s z k o ł y, uczyć się tego co dobre i mądre oraz słuchać dobrych rad rodziców i nauczycieli. Po ślubowaniu odbyła się ceremonia Pasowania na Ucznia. Dyrektor szkoły, Sławomir Erb e r w i e l k i m o ł ó w k i e m p a s o - wał każde dziecko na ucznia. Po ceremonii ślubowania i pasowania uczniom życzenia złożyli: - Burmistrz - Kazimierz Szewczun - proboszcz - ksiądz prałat Jan Czajkowski - dyrektor szkoły Sławomir Erber - uczniowie z klas II i III Pasowanie uczniów klas I w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu. - nauczyciele. Uroczystość zakończyła się wręczeniem upominków. Wychowawcy wręczyli uczniom pamiątkowe dyplomy, a rodzice słodkie rożki obfitości. (fot. K.Prażmo) Uroczystość dla dzieci przygotowały wychowawczynie klas I: :Aleksandra Nowakowska, Bożenna Kędzierska, Katarzyna Prażmo, Maria Brzeska i Mariola Lewandowska. Katarzyna Prażno Dzień Edukacji Narodowej w szkole w Bruku (fot. M.Hoffmann) Uczniowie klasy I szkoły w Bruku podczas ślubowania Jak co roku Dzień Edukacji Narodowej łączymy ze ślubowaniem uczniów klasy I. Uroczysty apel rozpoczął się wprowadzeniem pocztu flagowego. Po hymnie, wręczone zostały nagrody dyrektora szkoły. Otrzymały je panie: Maria Chrześcijańska i Dominika Kulik. Potem życzenia wszystkim pracownikom szkoły, również tym, którzy przeszli na zasłużoną emeryturę, złożył sekretarz Mirosław Żywicki. Wręczył też nagrodę burmistrza dyrektorowi szkoły. Po chwili na scenie pojawili się uczniowie klasy I ze swoją wychowawczynią panią Agnieszką Roszkowską. Już mieli zacząć występ, gdy nadeszła zła wiedźma i sprawiła swymi czarami, że pierwszaki zapomniały wszystkiego, czego się już nauczyły. Zrobiło się bardzo smutno. Na szczęście z pomocą ruszyli uczniowie klasy VI, ich wychowawczyni pani Halina Wójcik i Królowa Jesieni. Dzięki temu maluchy świetnie zdały egzamin i mogły przystąpić do uroczystego ślubowania. Wręczenie dyplomów, prezentów, chwila dla fotoreporterów i na scenie pojawiają się uczniowie klasy III z panią Iwoną Czertowicz. Ta część apelu to życzenia dla pracowników naszej szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Były również piękne laurki i kwiaty. Wiesława Synak

8 8 październik 2008 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Uczniowie z Bągartu najlepsi Dnia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu rozegrano Gminny Turniej Unihokeja Szkół Podstawowych. Zawody, jak zawsze przebiegały w miłej atmosferze i duchu sportowej walki. Niestety, gospodarze turnieju tym razem zostali pokonani zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców, ale zapowiedzieli już rewanż za rok. Klasyfikacja końcowa: Kategoria dziewcząt: I miejsce Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha w Bągarcie II miejsce Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu III miejsce Szkoła Podstawowa w Bruku Kategoria chłopcy: I miejsce Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha w Bągarcie II miejsce Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu III miejsce Szkoła Podstawowa w Bruku M. Pozorski Z życia szkół Tym razem dyplom za II miejsce dla SP Dzierzgoń dziewczęta. Zwycięzcy w kat. dziewcząt i chłopców. II miejsce SP Dzierzgoń chłopcy. (fot. M.Pozorski) Szkolne mistrzostwa klas czwartych w tabliczce mnożenia Znajomość tabliczki mnożenia jest umiejętnością wyjątkowo ważną. Uczniowie już na początku klasy czwartej powinni biegle znać tabliczkę mnożenia i dzielenia w zakresie października 2008 r. w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu odbyły się Szkolne Mistrzostwa klas czwartych w tabliczce mnożenia. Konkurs zorganizowały nauczycielki matematyki Alicja Nalborska, Wanda Kołodziej i Ewelina Waszczyszyn. Do turnieju przystąpiły cztery drużyny. Zespoły składały się ze wszystkich uczniów danej klasy. Zadania były ułożone tak, aby każdy uczestnik miał do rozwiązania inne zadanie. Wszyscy w czasie konkursu bawili się wspaniale, zdarzało się, że punkty dla drużyny zdobywali dwójkowicze, bo piątkowiczów gubiły nerwy. Wyniki uzyskane za rozwiązany zestaw zadań wyłoniły zwycięzcę. Mistrzem szkoły została klasa IV a. Nasi laureaci zostali nagrodzeni nagrodami oraz dyplomem, przekazanymi przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Konkurs odbywał się (fot. Z.Tonkowicz) w miłej atmosferze. Dopełnieniem wszystkiego była sceneria matematyczna, którą stanowiły plakaty z rymowankami ułatwiającymi zapamiętanie trudniejszych iloczynów z tabliczki mnożenia oraz setki liczb wykonane własnoręcznie przez uczniów klas VI naszej szkoły. Celem tego turnieju było ukazanie przydatności wiedzy zdobywanej na lekcjach matematyki w życiu codziennym, integracja międzyklasowa i kształcenie właściwych postaw podczas imprezy. Wanda Kołodziej

9 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY 9 październik 2008 Już drugi miesiąc Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha w Bągarcie prężnie pracuje nad edukacją uczniów. A ponieważ powszechnie wiadomo, że najskuteczniejszą metodą nauki jest zabawa, wszyscy nauczyciele i uczniowie chętnie organizują wiele imprez edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych. 29 września obchodziliśmy Święto Latawca. Każda klasa przygotowała latawce, które komisja oceniała pod względem estetyki i lotności. Pierwsze miejsce zajął Krzysztof Blicharz z klasy II. 13 października z okazji Święta Edukacji Narodowej uczniowie przygotowali program artystyczny, pt. Pokaz mody dla współczesnych nauczycieli. Poprzebierani uczniowie prezentowali modę dla nauczycieli idących z duchem czasu. Program przygotowany z przymrużeniem oka bawił zarówno małych jak i dorosłych widzów. Z życia szkół SZKOŁA PODSTAWOWA W BĄGARCIE Zwycięzcy gminnego turnieju w unihokeja. (fot. A.Kapczyński) (fot. A.Kapczyński) Jest laureat!!! Dwa dni później najmłodsi uczniowie szkoły złożyli przysięgę podczas oficjalnego Pasowania Pierwszaków. W tym roku szkolnym edukację w klasie pierwszej rozpoczęło 10 siedmiolatków. 20 października uczniowie mieli okazję, przypomnieć sobie, zasady bezpiecznego poruszania się na drodze. Program artystyczny oraz konkurs wiedzy na temat znajomości przepisów ruchu drogowego przyniósł wiele emocji i wrażeń. Odnosimy również sukcesy na polu rywalizacji sportowej. Drużyny dziewcząt i chłopców pokonały w unihokeja szkoły w Bruku i Dzierzgoniu, tym samym zakwalifikowały się do eliminacji powiatowych. Życzymy powodzenia! Elżbieta Nowak Z przyjemnością informujemy, że uczennica Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu Weronika Browarczyk została jednym z laureatów Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego na historyjkę obrazkową Jan Paweł II sportowcem i turystą. Ks. Mirosław Wnęk jest nauczycielem religii wyżej wymienionej uczennicy. Konkurs odbywał się pod patronatem ks. mgr lic. Mariusza Kimaszewskiego zastępcy dyrektora Wydziału Nauki Katolickiej Diecezji Elbląskiej oraz dyrektora Warmińsko Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu. Gratulujemy Weronice. Redakcja

10 10 październik 2008 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Dobiegają końca prace remontowe w Urzędzie Miejskim. W roku bieżącym mija trzydzieści lat od chwili,kiedy do obecnego urzędu przeprowadzili się z budynku znajdującego się przy ulicy Odrodzenia urzędnicy magistratu. Przez tak długi okres w urzędzie przeprowadzano jedynie drobne prace remontowe. Modernizacja dzierzgońskiego ratusza rozpoczęła się w ubiegłym roku. Władze samorządowe pozyskały środki finansowe w wysokości zł z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego. W ramach inwestycji wymieniono stare drewniane okna, ocieplono budynek i położono nową elewację. W roku bieżącym kontynuowane są prace remontowe, tym razem wewnątrz budynku. Wymieniono instalację elektryczną pod którą podłączone są komputery, zmodernizowano sieć komputerową, alarmową i telefoniczną. W chwili obecnej,wyłoniona w drodze przetargu firma Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe TERMO z Dzierzgonia, kończy prace obejmujące: wymianę stolarki drzwiowej, malowanie korytarzy, klatki schodowej i pomieszczeń biurowych, położenie mieszanki żywiczno- mineralnej na ścianach korytarzy, ułożenie posadzki z płyt kamionkowych w korytarzach i klatce schodowej, montaż balustrady schodowej i Remont Urzędu Miejskiego Pan Marian Latek w trakcie prac remontowych. klimatyzatora w serwerowni. Miejmy nadzieję, że nowy wygląd wnętrza urzędu zostanie przychylnie przyjęty przez interesantów załatwiających sprawy w naszym urzędzie. Mirosław Żywicki Sekretarz PORADNIA DLA KOBIET JUŻ BLISKO DROGA LITEWKI-KUKSY ZMODERNIZOWANA W związku z tym, że Poradnia,,K działająca w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,,Solidus w Dzierzgoniu nie spełniała wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r, musiała zostać zamknięta. Spowodowało to zmniejszenie dostępności do usług medycznych, nie wchodzących w zakres podstawowej opieki zdrowotnej. Decyzją Burmistrz Dzierzgonia, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rozpoczęto procedurę zmierzającą do przebudowania pomieszczeń i wznowienia działalności Poradni K. Koszt adaptacji pomieszczeń wynosi 56744,54 zł. W związku z faktem,że wspomniana kwota przekracza Euro byliśmy zobligowani do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. Najlepszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe,,JAR-BUD-2 z Dzierzgonia. Dokumentacja techniczna oraz prace budowlane zostały uzgodnione z Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Malborku. Świadomość potrzeby tej usługi medycznej zobowiązuje władze samorządowe do jak najszybszego rozwiązania problemu opieki medycznej nad kobietami. Otwartą pozostaje kwestia podpisania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia przez uprawniony podmiot. E.Procyk Nowa droga Kuksy Litewki. Zakończona została modernizacja drogi Litewki-Kuksy. Zmodernizowany odcinek posiada długość 0,485 km i szerokość 3,0. Nawierzchnia wykonana została z mieszanek mineralnobitumicznych z asfaltową warstwą wiążącą grubości 4 cm, z powierzchniowym utrwalaniem emulsją asfaltową i grysem kamiennym. Całkowity koszt remontu drogi zamknął się kwotą ,42 złotych, z czego ,00 złotych gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Powyższa modernizacja poprawi bezpieczeństwo i komfort dojazdu do gospodarstw i siedlisk ludzkich w miejscowościach Kuksy, Morany. W 2009 roku planujemy wyremontować odcinek drogi transportu rolnego w miejscowości Stanowo. (S.W.)

11 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY 11 październik 2008 Szanowni Państwo! DZIERZGOŃ UL.ODRODZENIA 3 TEL: PAF Operator Pocztowy stworzył innowacyjny system adresowania przesyłek, dzięki takim rozwiązaniom mają Państwo możliwość adresowania przesyłek z biura/domu gdyż każdy klient po podpisaniu umowy otrzymuje login i hasło dzięki któremu ma możliwość adresowania oraz śledzenia statusu zaadresowanej i wysłanej już korespondencji. Oprócz tego iż na dzień dzisiejszy posiadamy konkurencyjne ceny każdy potencjalny klient może wynegocjować jeszcze lepsze warunki finansowe z naszym przedstawicielem. Wysyłając korespondencję oraz przesyłki przez Naszą firmę zaoszczędzą Państwo czas (nie trzeba stać w kolejkach na poczcie) a także pieniądze. Zapraszamy do korzystania z Naszych usług. Przykładowe ceny w PAF Operator Pocztowy: Rodzaj listu cena brutto List zwykły 1,45 zł List polecony 2,70 zł List ZPO 4,20 zł ODDZIAŁ DZIERZGOŃ PAF OPERATOR POCZTOWY UL. ODRODZENIA DZIERZGOŃ Szanowne Panie! W dniach 14 i 17 listopada 2008 w Dzierzgoniu, przy Urzędzie Miejskim zostaną przeprowadzone badania mammograficzne. Badania są finansowane przez Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie od 50 do 69 roku życia. Badania wykona firma FADO S.A. Z Gdańska specjalizująca się w wykonywaniu profilaktycznych badań mammograficznych. Badania są przeprowadzane w mammobusie. Jest on specjalnie zaprojektowany dla potrzeb mammografii. Posiada poczekalnię, dwie przebieralnie i gabinet badań. Wyposażony jest w klimatyzację i system ogrzewania. Mammobus dzięki swojej mobilności dojeżdża do miejscowości, w których nie ma stacjonarnego sprzętu mammograficznego. Stwarza to mieszkającym tam kobietom często jedyną możliwość skorzystania z badań i w wielu przypadkach pozwala uniknąć komplikacji związanych z rakiem piersi. Zakres badania Przed przystąpieniem do badania pacjentki wypełniają specjalnie opracowane ankiety, które zawierają informacje pozwalające na dokonanie pełniejszej oceny zdjęć przez lekarzy. Jedno badanie obejmuje wykonanie 4 projekcji (po dwie projekcje na każdą pierś). Pacjentki otrzymują wynik badania po ok. 14 dniach pocztą na adres domowy. Zdjęcia opisywane są przez doświadczonych lekarzy radiologów posiadających odpowiedni stopień specjalizacji. Rejestracja telefoniczna: , , , Z poważaniem PAF Operator Pocztowy oddział Dzierzgoń Grzegorz Murawski Tel: Redakcja FUNDUSZ ALI- MENTACYJNY Od 01 października 2008 roku w komórce świadczeń rodzinnych, przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu, realizowana jest ustawa z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, czyli tzw. fundusz alimentacyjny. Aby uzyskać świadczenie z funduszu należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń, zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego, dokument z Sądu o wysokości zasądzonych alimentów, a także zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów od komornika. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 725 złotych. Wysokość świadczenia - zasądzona przez Sąd, ale nie wyższa niż 500 złotych. Gmina poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu będzie prowadziła działania wobec dłużników alimentacyjnych. Dłużnicy alimentacyjni będą ścigani przez gminę, komornika, prokuratora, będą również zgłoszeni do Krajowego Rejestru Długów, a także grozi im zatrzymanie prawa jazdy przez Starostę. Dokładnych informacji na temat funduszu alimentacyjnego udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu, tel. (055) Danuta Komar-Bruniecka Kierownik MOPS

12 12 październik 2008 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej Na posiedzeniach Komisje rozpatrzyły informacje: - w sprawie ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres trzech kwartałów 2008 r. jako podstawy do naliczenia podatku rolnego na 2009 rok, - w sprawie ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres trzech kwartałów 2008 r. jako podstawy do naliczenia podatku leśnego na 2009 rok posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska RM. Członkowie Komisji wnioskowali o: - obniżenie o 15 % stawki skupu żyta (obowiązującej w 2008 r.) do celów wymiaru podatku rolnego na podstawie komunikatu Prezesa GUS w komunikacie z dnia 17 października 2008 (Monitor Polski Nr 81 poz. 717), która wynosi 55,80 zł za 1 dt, - zamontowanie barierki na mostku w Stanowie, - wyrównanie kolein na odcinku powiatowym (od sklepu do krzyża) w Tywęzach. Sołtysi zgłosili wnioski o: - wyrównanie płyt w Bągarcie na odcinku drogi górnej koło pana Dudka, - wywóz gałęzi z terenu przepompowni w Miniętach. Komisja po rozpatrzeniu informacji pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na XIX sesję RM posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego RM. Komisja po rozpatrzeniu informacji pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na XIX sesję RM posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu RM. Komisja po rozpatrzeniu informacji pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na XIX sesję RM. XIX sesja Rady Miejskiej 30 października br. w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej. Obradom przewodniczył Tadeusz Procyk - Przewodniczący Rady Miejskiej. Sesja została rozpoczęta miłym akcentem. Radny RM pan Leszek Wasilewicz złożył na ręce Burmistrza, Przewodniczącego RM oraz Wiceprzewodniczącej RM film z uroczystości nadania sztandaru dla Zespołu Szkół w Dzierzgoniu im. Cypriana Kamila Norwida. Na XIX sesji Rady Miejskiej: 1. Rozpatrzono informacje z działalności Burmistrza Dzierzgonia za okres między sesjami. 2. Rada Miejska w Dzierzgoniu na XIX sesji w dniu 30 października 2008 r. przyjęła informację o cenie sprzedaży drewna jako podstawę do naliczenia podatku na 2009 r. ogłoszoną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2008 r., obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały (MP Nr 81, poz.717), która wynosi 152,53 zł za 1 m 3 oraz przyjęła wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 2. Podjęto następujące uchwały. 1) Nr XIX/211/08 w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Dzierzgoń. 2) Nr XIX/212/08 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dzierzgoń na lata ) Nr XIX/213/08 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń na rok ) Nr XIX/214/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 5) Nr XIX/215/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok. 6) Nr XIX /216/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 7) Nr XIX/217/08 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia terminu ich płatności. 8) Nr XIX/218/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 9) Nr XIX/219/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 10) Nr XIX/220/08 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. Akademia Samorządowca oraz upoważnienie Burmistrza Dzierzgonia do podpisania porozumienia dotyczącego realizacji projektu. 11) Nr XIX/221/08 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dzierzgoniu do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. 12) Nr XIX/222/08 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Dzierzgoń do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sztumie. 13) Nr XIX/223/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/124/2000 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 sierpnia 2000 roku w sprawie określenia formy organizacyjnej przedszkoli i szkół publicznych Gminy Dzierzgoń. 14) Nr XIX/224/08 w sprawie wyrażenia zgody na wstąpienie przez Gminę Dzierzgoń w rolę realizatora programu Uczeń na wsi pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie obszar A. 15) Nr XIX/225/08 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok. 16) Nr XIX/226/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 1 Maja 3 E, udzielenia bonifikaty w wysokości 90 % na rzecz najemcy i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste. 17) Nr XIX/227/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 95 % od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dzierzgoń na rzecz użytkowników wieczystych. 18) Nr XIX/228/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ulicach: Limanowskiego 6 i 10, Zawadzkiego oraz Okrzei, oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste i udzielenie bonifikat w wysokości 80 %. Rada nie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej o powierzchni 5,77 ha położonej w obrębie Poliksy, gmina Dzierzgoń. Dyrektor Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury pan Wojciech Demko zaprosił radnych oraz obecnych na sesji na mszę świętą w intencji ojczyzny, która odbędzie się w dniu 11 listopada br. o godz. 11:30 w Kościele Parafialnym w Dzierzgoniu. Zaprosił również na koncert grupy Bez Jacka, który odbędzie się w w/w dniu o godz. 19:00 w auli Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu. Uchwały Rady Miejskiej są dostępne do wglądu w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu pokój nr 6 oraz zostały opublikowane na stronie internetowej: (M.S.)

13 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY 13 październik 2008 Nowa kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej , godz. 10:00 w tym dniu w auli Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida rozpoczęła się I sesja III kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Dzierzgoń. Gorąco zostali przywitani nowi radni oraz goście (dyrektorzy, nauczyciele oraz Burmistrz Dzierzgonia p. Kazimierz Szewczun). Przewodnicząca II kadencji Natalia Sokalska przedstawiła porządek obrad oraz nowych radnych. Z okręgu wyborczego SP Bągart: Katarzyna Głowińska, SP Bruk: Dagmara Skrabka, SP Dzierzgoń Nikola Woźniak i Justyna Jędrzejewska, Gimnazjum Dzierzgoń: Katarzyna Gorzeja, Paulina Cichowska, Magdalena Bujalska, Weronika Synak i Sylwia Matura, ZS Dzierzgoń: Martyna Maczyszyn, Katarzyna Budzińska, Emilia Harasimowicz i Joanna Gieraj, a z okręgu wyborczego obejmującego młodzież uczącą się poza Dzierzgoniem radne: Aleksandra Gregorkiewicz i Karolina Borkowska. Po chwili odbyło się ślubowanie, po którym pełnoprawni radni mogą podejmować decyzje, ważne dla młodzieży naszej gminy. Przewodnicząca przekazała im Abecadło MRM i życzyła miłego sprawowania władzy. W kolejnej części rozpoczęto wybór nowych władz III kadencji MRM. Na Przewodniczącą radni zgłosili: Emilię Harasimowicz, Martynę Maczyszyn oraz Katarzynę Gorzeję. Przewodniczącą została Emilia Harasimowicz. Po głosowaniu to właśnie ona przejęła dalsze prowadzenie obrad od Natalii. Pan Burmistrz i Opiekun MRM p. Dariusz Browarczyk serdecznie podziękowali Natalii Sokalskiej, która od początku istnienia MRM (2003 r.) była związana z młodzieżowym samorządem. Ponownie radni wytypowali kandydatów. Tym razem na Wiceprzewodniczącą MRM: Katarzynę Budzińską oraz Martynę Maczyszyn. Większością głosów wygrała Katarzyna Budzińska. Zostało trzecie, ostatnie już głosowanie na stanowisko Sekretarza. Wytypowane osoby to: Joanna Gieraj i Sylwia Matura. W głosowaniu po raz kolejny zwyciężyła uczennica ZS Dzierzgoń Joanna Gieraj. I tak oto został wybrany nowy zarząd MRM Gminy Dzierzgoń! W następnym punkcie obrad zgłaszano wnioski do planu pracy na rok 2008/2009. Przedostatni punkt obrad dotyczył radnych, ale i również zebranych gości można było zgłaszać pytania oraz wnioski do Burmistrza. Odpowiedzi były tak samo ciekawe i wyczerpujące jak i pytania. Zebrani na sali pytali o różne sprawy związane z naszym miastem, ale i również z okolicznymi wsiami. Wobec wyczerpania porządku Przewodnicząca Emilia Harasimowicz zamknęła I sesję III kadencji MRM Gminy Dzierzgoń. Marcin Rudzki uczeń klasy III g Gimnazjum w Dzierzgoniu Urząd Miejski w Dzierzgoniu informuje, że rozpoczął nabór do III edycji Programu unieszkodliwiania odpadów azbestowo cementowych w Gminie Dzierzgoń. W ramach projektu będzie można uzyskać dofinansowanie do demontażu, transportu i utylizacji azbestowo cementowych poszyć dachowych. W roku 2008 dotacja wynosiła 80% wartości zadania. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Referatem Techniczno-Inwestycyjnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, pok. nr 27, tel. (055) lub 2503, Druki do pobrania na stronie Wnioski należy składać do końca listopada 2008 r. DUŻA FIRMA OGÓLNOPOLSKA POSZUKUJE PRZEWOŹNIKÓW DO BEZPOŚREDNIEJ CAŁOROCZNEJ WSPÓŁPRACY ZATRUDNIMY OD ZARAZ PRZEWOŹNIKÓW DYSPONUJĄCYCH: CHŁODNIAMI CIĄGNIK + NACZEPA 13,60 ZAWIADOMIENIE Burmistrz Dzierzgonia zawiadamia, że w dniu r., na stronach internetowych: i oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, zostanie zamieszczony wykaz z warunkami sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu przeznaczonych do zbycia. OFERUJEMY: Telefon Kontaktowy: ATRAKCYJNE STAWKI lub KRÓTKIE TERMINY PŁATNOŚCI

14 14 październik 2008 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Rozgrywki IV ligi pomorskiej zbliżają się ku końcowi. Do rozegrania pozostały dwa spotkania. W meczach kończących rundę jesienną Powiśle zmierzy się w Malborku z Pomezanią 11 listopada ( wtorek) zaś cztery dni później będzie podejmowało na własnym boisku Korala Dębnica. Dotychczasowe występy biało- zielonych nie można zaliczyć do udanych. Drużyna po trzynastu kolejkach zdobyła 17 punktów strzelając przeciwnikom 17 i tracąc 21 goli. Większość bramek strzeliło dwóch zawodników: Adam Kołakowski i Artur Chwesiuk. Dorobek punktowy plasuje drużynę na 10 miejscu w tabeli. W dotychczasowych spotkaniach Powiśle pokonało Poloneza Bobrowniki 2-1, Czarnych Pruszcz Gdański 3-2, Brdę Przechlewo 2-1, Lechię II Gdańsk 3-1, Wisłę Tczew 2-0. Remisami zakończyły się mecze z Murkamem Przodkowo 1-1 i Pogonią Lębork 0-0. Gorycz porażki zawodnicy musieli przełknąć w meczach przeciwko: Wiśle Tczew 1-0, Startowi Mrzezino 2-1, GTS Kolbudy 4-0, Chojniczance Chojnice 4-1, Gryfowi Wejherowo 3-2, Orłowi Trąbki Wielkie 1-0. Oprócz drużyny seniorów w swoich klasach rozgrywkowych rywalizują juniorzy. Bardzo dobrze radzi sobie drużyna juniora B prowadzona przez Zbigniewa Trafalskiego. Powiśle w swojej lidze, po dziesięciu kolejkach, zajmuje piąte miejsce z dorobkiem 21 punktów po siedmiu meczach wygranych i czterech porażkach. Imponująca jest liczba strzelonych bramek. Dotychczas udało się umieścić piłkę w siatce przeciwnika 55 razy. Najskuteczniejszym strzelcem drużyny jest, występujący również w szeregach seniorów, Radosław Borowiecki strzelec 13 goli. Juniorzy doznali porażek w meczach przeciwko: Motławie Suchy Dąb 2-1, Żuławom Nowy Dwór Gdański 3-2, Pomezanii Malbork 9-4, Jurandowi Lasowice 1-0. Komplet punktów zdobyli w SZACHY Wieści z DKS Powiśle Kapitan DKS Powiśle Sebastian Zieliński w meczu przeciwko Pogoni Lębork. spotkaniach z Sokołem Mareza 18-0, Deltą Miłoradz 9-1, Unią Tczew 7-1, Czarnymi Przemysław 6-2, Olimpią Sztum 2-0, AP Malbork 3-1, Wisłą Tczew 3-1. Gorzej radzą sobie najmłodsi adepci piłki nożnej junior C1. Podopieczni Sebastiana Zielińskiego zajmują w swojej lidze 8 miejsce z dorobkiem 7 punktów. Zawodnikom udało się strzelić 19 goli tracą przy tym 39. Punkty zostały zdobyte w meczach przeciwko Pomezanii Malbork 1-1 i Rodłu Trzciano 7-2, Delcie Miłoradz 7-1. (M.Ż.) Zadanie Nr 15 Zadanie Nr 16 Po przerwie wakacyjnej wznawia działalność sekcja szachowa DKS Powiśle Dzierzgoń. Zapraszamy ponownie do udziału w rozwiązywaniu kolejnych zadań szachowych. Po 14 zadaniach na czele klasyfikacji znajduje się Michał Piotrowski z Monasterzyska Wielkiego. Tuż za nim: Marzena Der (Wieszyno), Agata Piotrowska (Monasterzysko Wielkie) i Ewelina Derks (Kwidzyn). Dla czołowej trójki w klasyfikacji końcowej przewidziane są dodatkowe nagrody rzeczowe. Poniżej zamieszczamy kolejne zadania konkursowe do rozwiązania. Białe dają mata w 2 posunięciach. Rozwiązania prosimy nadsyłać w terminie do 30 listopada 2008 roku na adres redakcji. (M.Z.) Wydawca: Gmina Dzierzgoń, Plac Wolności 1, Dzierzgoń Redakcja: Dzierzgoń, Plac Wolności 1, tel. (055) Redaktor naczelny: Mirosław Żywicki, Sekretarz redakcji: Aleksandra Kluska, Foto: Wojciech Budziński, Skład i łamanie: Grzegorz Chmielewski Druk: Drukarnia W&P, Malbork, ul.akacjowa 29, tel. (055)

Miesięcznik * Rok V * Nr 3(64) * nakład 1000 egz. * marzec 2014 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224

Miesięcznik * Rok V * Nr 3(64) * nakład 1000 egz. * marzec 2014 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224 1 marzec 2014 Miesięcznik * Rok V * Nr 3(64) * nakład 1000 egz. * marzec 2014 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224 W numerze: Spotkanie lokalnych przedsiębiorców, Informacja na temat pozyskiwanych funduszy,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w Bągarcie ma swój sztandar

Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w Bągarcie ma swój sztandar DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY kwiecień 2009 Miesięcznik * Rok III * Nr 4(16) * nakład 1000 egz. * kwiecień 2009 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224 W numerze: Poseł na Sejm RP z wizytą w Dzierzgoniu,

Bardziej szczegółowo

Budowa tunelu rozpoczęta!

Budowa tunelu rozpoczęta! INFORMATOR POWIATU LEGIONOWSKIEGO ukazuje się w: Jabłonnie Nieporęcie Wieliszewie Serocku Legionowie www.powiat-legionowski.pl listopad nr 18/2010 Przystań w sercu Mazowsza Budowa tunelu rozpoczęta! W

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 11 (183) Listopad 2012 ISSN 1506-1957 PATRIOTYCZNE OBCHODY W Kończewicach miały miejsce listopadowe uroczystości Święta Niepodległości, które odbyły się w Miejscu Pamięci Narodowej

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja postępy w realizacji. projektu. I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży. III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie Przyjazna Wieś

Informatyzacja postępy w realizacji. projektu. I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży. III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie Przyjazna Wieś ISSN 1731-7959 / 9 (228)/2012 miesięcznik informacyjno - publicystyczny Informatyzacja postępy w realizacji projektu I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Maj 2009 nr 4 (206) www.puszczykowo.pl ISSN 1231-8493. 5 lat EUROPEJSKIEJ. 35 lat Muzeum s.11

ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Maj 2009 nr 4 (206) www.puszczykowo.pl ISSN 1231-8493. 5 lat EUROPEJSKIEJ. 35 lat Muzeum s.11 ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Maj 2009 nr 4 (206) ISSN 1231-8493 5 lat W UNII EUROPEJSKIEJ s.13 Absolutorium s.4 udzielone Konserwator zabytków s.9 odpowiada 35 lat Muzeum s.11 im. Arkadego Fiedlera

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Szlakiem ginących zawodów. Niezwykła wyprawa uczniów gniewskiego gimnazjum. Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł. Gospel jednak w Gniewie

Szlakiem ginących zawodów. Niezwykła wyprawa uczniów gniewskiego gimnazjum. Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł. Gospel jednak w Gniewie Miesięcznik 4 Mężczyźni zakładają firmy informacyjno-publicystyczny 16 Gospel jednak w Gniewie 22 W zamku praca wre Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł Szlakiem ginących zawodów Niezwykła wyprawa

Bardziej szczegółowo

PUSZCZYKOWA. INFORMATOR MIEJSKI Marzec 2013 nr 3 (250) www.puszczykowo.pl

PUSZCZYKOWA. INFORMATOR MIEJSKI Marzec 2013 nr 3 (250) www.puszczykowo.pl PUSZCZYKOWO ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Marzec 2013 nr 3 (250) ISSN 1231-8493 Co wspólnego ma budynek na Rynku z reformą oświaty? Wywiad z Burmistrzem A. Balcerkiem str. 3 Zakole Warty oczami młodego

Bardziej szczegółowo

biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 33/15 kwiecień egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X

biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 33/15 kwiecień egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X Gazeta Czyżewska biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 33/15 kwiecień egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X Na zbliżające się Święta Wielkanocne Składamy moc serdecznych, pachnących wiosną życzeń Niech radość

Bardziej szczegółowo

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r.

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Baran Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Oleszko W drodze na mszę św. w intencji strażaków Fot. G. Oleszko Kapliczka z figurką św. Floriana przy strażnicy OSP w Pszczelej Woli

Bardziej szczegółowo

nia poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego;

nia poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; Trzeci na Mazowszu Dobiegła końca tegoroczna edycja Rankingu Powiatów i Gmin prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich. Powiat sochaczewski w kategorii powiaty w rankingu ogólnopolskim na 269 powiatów

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/107 Grudzień 2012 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 W ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę składamy Czytelnikom

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

Z prac Rady Gminy. Maj 2009

Z prac Rady Gminy. Maj 2009 Maj 2009 Z prac Rady Gminy W okresie od grudnia 2008r. do kwietnia 2009r. odbyło się 5 Sesji Rady Gminy, które dotyczyły następujących spraw: - 30 grudnia 2008 r. odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy, na której

Bardziej szczegółowo

Strzegom. do budżetu Województwa Dolnośląskiego środków na projekt obwodnicy Strzegomia. Pożegnanie Tadeusza Świerka Zachęcamy wszystkich mieszkańców

Strzegom. do budżetu Województwa Dolnośląskiego środków na projekt obwodnicy Strzegomia. Pożegnanie Tadeusza Świerka Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 09, 12.02.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 26.02.2013 r STRZEGOM Młodzi zdolni! Miasto walczyło o remont drogi wojewódzkiej. Udało

Bardziej szczegółowo

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz kolejny w Dzierzgoniu

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz kolejny w Dzierzgoniu DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Miesięcznik * Rok V * Nr 1(34) * nakład 1000 egz. * rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224 W numerze: Nowy samochód dla OSP w Dzierzgoniu, Pomoc Stacji Socjalnej Joanitów,

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

Rowerowa wyprawa Ścieżkami historii Gminy Siedlce

Rowerowa wyprawa Ścieżkami historii Gminy Siedlce KRZYSZTOF WITCZUK Bierzemy pod lupę gminne wydatki Rozmowa z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siedlce s. 4 Inwestycje budzą emocje Rozmowa z Ludwikiem Kamińskim, przewodniczącym Komisji Planowania,

Bardziej szczegółowo

Trzy lata udanego inwestowania

Trzy lata udanego inwestowania MIESIĘCZNIK GMINY I Nr 60 ISSN 2083-0890 LISTOPAD 2013 r. Trzy lata udanego inwestowania Strony 2 i 3 Przysucha uczciła 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości StronY 6 i 7 MIESIĘCZNIK 2 INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

Informator Ożarowski powraca

Informator Ożarowski powraca 1-4 1-4 2011 Z PRACY BURMISTRZA Informator Ożarowski powraca Szanowni Państwo! Zdaję sobie sprawę, że zniknięcie na pewien czas Informatora Ożarowskiego mogło budzić Państwa zdziwienie i zaskoczenie.

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) www.puszczykowo.pl ISSN 1231-8493 ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) OtwarCiE LOdOwiska 2 s. Pięknych Świąt i Dobrego Nowego Roku życzą Małgorzata Ornoch-Tabędzka Burmistrz Puszczykowa oraz Marek

Bardziej szczegółowo