Nr arch.: 2/CPDMSW/2015/PB Egz. 1 z 5 PROJEKT BUDOWLANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr arch.: 2/CPDMSW/2015/PB Egz. 1 z 5 PROJEKT BUDOWLANY"

Transkrypt

1 ASTEL Siedziba Firmy tel/fax: ZWOLIŃSKI ADAM STANISŁAW ul. Żurawia 24 a/10 (+48 22) Warszawae- mail: USŁUGI : TELETECHNICZNE, ELEKTROENERGETYCZNE, REMONTOWO-BUDOWLANE, INSTALACYJNE Tel. kom: Nr arch.: Egz. 1 z 5 PROJEKT BUDOWLANY Temat: Budowa kabla światłowodowego wzmocnionego o pojemności 48J w relacji: Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Smyczkowej 10 - Komenda Główna Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie Nr kabla: 2/CPDMSW/2015 Branża: telekomunikacja Data: kwiecień 2015r. Inwestor: Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ul. Adolfa Pawińskiego 17/ Warszawa Imię i Nazwisko Data Podpis Projektował: Tomasz Szproch NIP: Regon BANK PEKAO SA O/Warszawa

2 Spis treści WARUNKI TECHNICZNE... 3 OŚWIADCZENIE UPRAWNIENIA PROJEKTANTA WPIS PROJEKTANTA DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA DANE OGÓLNE Inwestor Przedmiot inwestycji Podstawa opracowania Zakres rzeczowy Dokumentacje powiązane STAN ISTNIEJĄCY OPIS TECHNICZNY Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej Układanie kabla w budynkach Montaż przełącznic Badania i pomiary Zasady BHP przy budowie linii światłowodowych BILANS MOCY OPTYCZNEJ UWAGI KOŃCOWE INFORMACJA O PLANIE BIOZ UZGODNIENIA RYSUNKI

3 WARUNKI TECHNICZNE - 3 -

4 - 4 -

5 - 5 -

6 - 6 -

7 - 7 -

8 - 8 -

9 - 9 -

10 OŚWIADCZENIE Oświadczam, że projekt pn. Budowa kabla światłowodowego wzmocnionego o pojemności 48J w relacji: Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Smyczkowej 10 - Komenda Główna Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w oparciu o wymagane Prawem Budowlanym dokumenty i uzgodnienia jak również zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od właścicieli kanalizacji kablowych. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ptk. 17 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane roboty budowlane polegające na instalowaniu kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej nie wymagają pozwolenia na budowę. W/w prace nie wymagają również zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych. kwiecień 20115r Projektant:

11 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

12 WPIS PROJEKTANTA DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

13 1. Dane ogólne 1.1 Inwestor Inwestorem zadania jest: Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ul. Adolfa Pawińskiego 17/ Warszawa 1.2 Przedmiot inwestycji Przedmiotem projektu jest budowa kabla światłowodowego wzmocnionego nr 2/CPDMSW/2015 o pojemności 48J w relacji: Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Smyczkowej 10 - Komenda Główna Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie. 1.3 Podstawa opracowania umowa pomiędzy Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; ul. Adolfa Pawińskiego 17/21; Warszawa a wykonawcą projektu tj. ASTEL Adam Stanisław Zwoliński, ul. Żurawia 24a/10, Warszawa warunki techniczne dzierżawy uzyskane od właścicieli kanalizacji kablowych dane uzyskane od Inwestora dane paszportyzacyjne uzyskane o właścicieli kanalizacji kablowych 1.4 Zakres rzeczowy L.p. Czynność zakres jednostka 1 Budowa kabla światłowodowego wzmocnionego 48J w kanalizacji pierwotnej i w budynkach 2735,0 m 2 Montaż przełącznicy światłowodowej 2,0 szt. 3 Spawanie włókna światłowodowego 96,0 spaw 4 Pomiary kabla światłowodowego 48J (obustronne) 48,0 włókno

14 1.5 Dokumentacje powiązane Budowa kabla światłowodowego wzmocnionego 48-włóknowego nr 2/CPDMSW/2015 w kanalizacji Orange Polska w relacji: zakończenie A: Studnia kablowa OPL nr SM-SL-1145A na skrzyżowaniu Smyczkowa/Sulimy - zakończenie B: Studnia kablowa OPL nr SM-SL-418 przy budynku Domaniewska 40 w Warszawie - projekt wykonawczy dzierżawy kanalizacji Orange Polska Budowa kabla światłowodowego wzmocnionego o pojemności 48J w relacji: Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Smyczkowej 10 - Komenda Główna Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie - kosztorys inwestorski 2. Stan istniejący Obszar objęty niniejszym opracowaniem stanowią ulice: Smyczkowa, Modzelewskiego, Al. Lotników, Al. Wilanowska, Wołoska i Domaniewska w Warszawie. W pasach drogowych w/w ulic ułożona jest telekomunikacyjna kanalizacja kablowa umożliwiająca instalację kabli telekomunikacyjnych. Na odcinku od budynku Smyczkowa 10 do skrzyżowania Smyczkowa/Sulimy kanalizacja jest własnością Inwestora tj. Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ul. Adolfa Pawińskiego 17/21, Warszawa. Na odcinku od skrzyżowania Smyczkowa/Sulimy do studni na wysokości budynku Domaniewska 40 kanalizacja kablowa jest własnością Orange Polska S.A., której jednostką zarządzającą jest Dostarczane i Serwis Usług Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze-3 Warszawa, ul. Brzeska Warszawa. Na odcinku od studni kablowej na wysokości budynku Domaniewska 40 do budynku Domaniewska 36/38 kanalizacja jest własnością Komendy Głównej Policji, której jednostką zarządzającą jest Biuro Łączności i Teleinformatyki Komendy Głównej Policji w Warszawie

15 3. Opis techniczny 3.1 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej Projekt przewiduje zaciągnięcie kabla światłowodowego wzmocnionego o pojemności 48J na odcinku od budynku Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Smyczkowej 10 do budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie. Kable należy zaciągnąć bezpośrednio do kanalizacji pierwotnej. Należy zastosować kabel wzmocniony dielektryczny jednomodowy o konstrukcji tubowej 4x12J (4 tuby po 12 włókien). Kabel musi być dostosowany do zaciągania do kanalizacji pierwotnej. Z uwagi na zajętość kanalizacji kablowej zaciąganie kabla wykonać metodą ręczną. W studniach nr 2/CPD, 22/OPL i 42/OPL zamontować stelaże zapasu kabla i pozostawić na nich po 50,0m zapasu. Do kanalizacji Orange Polska kabel należy zaciągnąć zgodnie z projektem wykonawczym nr 2/CPDMSW/2015 zatwierdzonym przez Orange Polska. Po zaciągnięciu kabla, połączenia kanalizacji Orange Polska z kanalizacjami innych właścicieli należy uszczelnić obustronnie masą pęczniejącą (np. typu CP611A HILTI bądź podobną, posiadającą dopuszczenia ITB). Teren prowadzenia robót po zakończeniu prac należy uprzątnąć. Zarówno w trakcie prowadzenia prac, jak i przed i po ich zakończeniu, zabrania się składowania materiałów w pasach drogowych a w szczególności na chodnikach i jezdniach. W przypadku stwierdzenia niedrożności kanalizacji kablowej należy ten fakt zgłosić właścicielowi kanalizacji i postępować zgodnie z jego procedurami. Po wcześniejszym, pisemnym uzgodnieniu z właścicielem, należy udrożnić kanalizację lub uzyskać zgodę na zmianę trasy. Zmiana trasy musi być bezwzględnie uzgodniona z Inwestorem. Właściwy profil kanalizacji oraz otwór z zaciągniętym kablem Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych należy przedstawić w dokumentacji powykonawczej. Przy układaniu kabla w kanalizacji kablowej należy przestrzegać poniższych zasad: Kabel nie powinien zasłaniać wlotów wolnych otworów, lecz przebiegać równolegle do ścian bocznych studni, Kabel nie powinien kolidować z innymi kablami w studni, Łuki na wygięciach powinny być łagodne tzn. powinny być wykonane tak dużym promieniem, jak na to pozwalają wymiary komory studni,

16 Jeśli ze względu na długość trasy kanalizacyjnej nie jest możliwe zaciągniecie kabla przez wprowadzenie go z jednej strony, należy pierwszy odcinek wciągnąć zaczynając od środka trasy, pozostałą część kabla odwinąć z bębna układając go w ósemkę, a następnie wciągnąć go do drugiej połowy trasy. Przy układaniu kabli należy zwrócić szczególną uwagę na to aby nie przekroczyć granicznych parametrów podawanych przez producenta (dostawcę) a w szczególności minimalnych promieni gięcia oraz maksymalnej siły ciągnięcia. Niedopuszczalne są skrzyżowania projektowanego kabla z innymi kablami lub konstrukcjami wsporczymi zainstalowanymi w studniach kablowych. W celu zaciągnięcia przedmiotowego kabla wykorzystywać w pierwszej kolejności otwory częściowo zajęte w celu optymalizacji wykorzystania kanalizacji kablowej. Dokumentację powykonawczą zawierającą przekroje odcinków kanalizacji z zaznaczonym otworem, w którym jest zaciągnięty kabel światłowodowy przekazać do Orange Polska S.A., Biura Łączności i Teleinformatyki Komendy Głównej Policji oraz do Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych najpóźniej w dniu odbioru technicznego. Kabel na całym przebiegu w studniach kablowych oznakować w sposób trwały za pomocą przywieszek z tworzyw sztucznych z trwałym opisem. W studniach kablowych gdzie znajduje się duża ilość istniejących kabli zaciągany kabel dla lepszej identyfikacji należy oznaczyć podwójnymi przywieszkami (w studniach przelotowych a szczególnie w studniach narożnych i odgałęźnych). Kabel w studniach kablowych należy oznakować przywieszkami w standardzie Orange Polska oraz przywieszkami Inwestora. Wzory przywieszek zostały przedstawione na rysunku nr 7 ark. 1 i ark Układanie kabla w budynkach Kabel w budynkach układać na istniejących korytach kablowych przeznaczonych do instalacji niskoprądowych zgodnie z rysunkiem nr 3 ark. 1 i 2. Na całej długości kabel układać w osłonie peszla trudnopalnego samogasnącego o średnicy 22mm. Na odcinkach gdzie brakuje koryt kabel mocować do ścian lub sufitu za pomocą uchwytów zamykanych. W budynkach zamontować skrzynie zapasu i pozostawić w nich po 35,0m zapasu kabla. Skrzynie wyposażyć w zamki. W budynku Smyczkowa 10 skrzynie zamontować w pomieszczeniu serwerowni, natomiast w budynku Domaniewska 36/38 w pomieszczeniu nr 06 w piwnicy

17 Wprowadzenia kabla do budynków uszczelnić przed przenikaniem wody i gazu np. uszczelkami pneumatycznymi typu TDUX-100. Przejścia kablem przez strefy pożarowe należy uszczelnić masą ppoż. o wytrzymałości ogniowej EI120. Kabel na całej trasie w budynkach oznakować przywieszkami identyfikacyjnymi w kolorze żółtym. Na przywieszkach należy podać: typ kabla, właściciela kabla, relację, wykonawcę i rok budowy oraz informację: UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY. Szczególna uwagę należy zwrócić na oznakowanie kabla przy przejściach przez ściany. W takim przypadku przywieszkę należy zamocować bezpośrednio po obydwu stronach ściany. Wzór przywieszki kablowej przedstawiono na rysunku nr 7 ark. 2. Teren prowadzenia robót po zakończeniu prac należy uprzątnąć. Przy układaniu kabli należy zwrócić szczególną uwagę na to aby nie przekroczyć granicznych parametrów podawanych przez producenta (dostawcę) a w szczególności minimalnych promieni gięcia oraz maksymalnej siły ciągnięcia. 3.3 Montaż przełącznic W budynku Centrum Personalizacji Danych przy ul. Smyczkowej 10 należy zainstalować przełącznicę panelową 19"/1U/24 w istniejącej szafie rack na pozycji wskazanej na rysunku nr 6 ark. 1. Należy zastosować złączki i adaptery w standardzie LC/PC duplex. Pod przełącznicą zainstalować półkę zapasu patchordów 1U. W budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w pomieszczeniu nr 04 w piwnicy należy zainstalować przełącznicę panelową 19"/2U/48 w istniejącej szafie rack na pozycji wskazanej na rysunku nr 6 ark. 2. Należy zastosować złączki i adaptery w standardzie SC/PC. 3.4 Badania i pomiary Przed wykonaniem alokacji kabla należy poddać go oględzinom zwracając uwagę na jego stan oraz zabezpieczenie końców przed wilgocią. Zaleca się też wykonanie pomiarów kontrolnych kabla na bębnach, co pozwoli na sprawdzenie stanu włókien optycznych. Po ułożeniu kabla (przed rozpoczęciem montażu) należy wykonać pomiary reflektometryczne w celu sprawdzenia rzeczywistych parametrów światłowodów. Po całkowitym zmontowaniu odcinka należy przeprowadzić pomiary reflektometryczne dla wszystkich włókien, z obydwu stron pomiędzy przełącznicami. Ewentualne wadliwe spojenia należy poprawić. Wyniki pomiarów należy zarejestrować na nośniku danych i dołączyć do dokumentacji powykonawczej. Zarejestrowane pomiary stanowią charakterystykę wzorcową

18 (odniesienia) linii. Wykonane pomiary powinny umożliwić określenie: całkowitej długości optycznej linii, całkowitej tłumienności linii, tłumienności jednostkowej linii i jej odcinków składowych, tłumienności połączeń. W celu uzyskania poprawnych wyników, wartość współczynnika załamania wprowadzona do reflektometru powinna być zgodna z podaną przez producenta. Na etapie odbioru linii oprócz pomiarów opisanych wcześniej wykonywanych dla zmontowanego odcinka należy wykonać: pomiary tłumienności wynikowej toru metodą transmisyjną, pomiary reflektancji złączy rozłącznych. Pomiary tłumienności wynikowej toru metodą transmisyjną należy wykonać dla obu długości fal (1310 i 1550nm), w obydwu kierunkach transmisji. Celem wykonania tego pomiaru jest sprawdzenie łącznej tłumienności kabla wraz ze złączami rozłączalnymi i porównanie z obliczonym bilansem mocy. 3.5 Zasady BHP przy budowie linii światłowodowych. Podczas budowy linii optycznej należy zwracać szczególną na kontakt z włóknem szklanym. Włókno po wniknięciu w skórę może prowadzić do lokalnych zapaleń. W przypadku wniknięcia w skórę włókna należy wyjąć go posługując się, np. pincetą. W tym celu na stanowisku pracy powinna się znajdować pinceta, szkło powiększające oraz środek odkażający, np. spirytus etylowy. Uwaga: cząstki włókna, które wtargnęły w ciało nie dadzą się wykryć za pomocą promieni rentgenowskich. Odpadki włókna szklanego należy starannie zebrać i zamknąć w szczelnym pojemniku. Szczególnie należy zwracać uwagę na oczy, gdyż ułamki włókna są bardzo ostre. Zabrania się spożywania posiłków w czasie prac przy łączeniu czy obróbce włókien. Oddzielnym problemem jest praca z silnym źródłem światła. Osoba, której oko zostało podrażnione światłem laserowym powinna być jak najszybciej poddana badaniom w specjalistycznym zakładzie opieki medycznej. Należy pamiętać, że fale świetlne wykorzystywane w telekomunikacji są niewidzialne dla oka ludzkiego, dlatego nie powinno się wykonywać żadnych prac na włóknach optycznych zanim nie uzyska się pewności, że sygnał świetlny nie jest emitowany lub przesyłany po danych włóknach. Linie optyczne jak i urządzenia końcowe powinny być zaopatrzone w sposób trwały w napisy lub tabliczki z napisami ostrzegawczymi zgodnie wymaganiami opisanymi w projekcie

19 Personel pracujący przy urządzeniach laserowych powinien być przeszkolony, oraz poinformowany, jakiego typu jest źródło światła i jaki jest stopień zagrożenia. 4. Bilans mocy optycznej W celu oszacowania tłumienności światłowodu pod kątem jego przydatności dla potrzeb teletransmisyjnych należy dokonać bilansu mocy systemu transmisyjnego. Zgodnie z normą ZN- 96/TP S.A.-002 powinien on uwzględniać wszystkie straty występujące w torze światłowodowym na drodze sygnału od nadajnika do odbiornika optoelektronicznego wraz z zachowaniem niezbędnych rezerw tłumienności: na długości rezerwowe kabla światłowodowego oraz jego dodatkowe długości technologiczne eksploatacyjne na starzenie się teletransmisyjnych urządzeń końcowych, wzrost tłumienności łączników i złączek stacyjnych światłowodów starzenie się światłowodu Ogólnie zależność bilansu mocy można wyrazić wzorem: P = P S - P R - d p a t + a r gdzie: P S - moc nadajnika w db P R - moc odbiornika w db d p - margines w db wynikający z degradacji urządzeń teletransmisyjnych a t - tłumienność całego toru między urządzeniami końcowymi w db a r - rezerwa eksploatacyjna tłumienności, o jaką może wzrosnąć wyliczona tłumienność toru w czasie eksploatacji, wynikająca ze wzrostu liczby złączy w torze w db. Tłumienność toru obliczamy z zależności: a t = 2a pr + a S1 + a S2 + 2a z + α k (l k + l p ) + a w n gdzie: a pr - tłumienność półzłączek rozłącznych przy nadajniku i odbiorniku a S1,2 - tłumienność kabli stacyjnych

20 a Z - tłumienność złącza w mufie końcowej α k - tłumienność jednostkowa kabla w db/km l k - długość trasowa kabla optotelekomunikacyjnego l p - długość zapasów kabla i samego włókna związana ze złączami a w - tłumienność jednego spawu w db n - ilość spawów na kablu światłowodowym W obliczeniach należy uwzględnić następujące rezerwy tłumienności: a r = 0.1(2a pr + 2a z + a w n) l p = 0.1l k Zakładając pominięcie małych wartości tłumienności a S1 i a S2 wzór na bilans mocy przybiera następującą postać: P 2.2(a pr + a Z ) + 1.1(α k l k + a w n) Wartości zostały przedstawione w tabeli nr

21 Wewnętrznych przy ul. Smyczkowej 10 - Komenda Główna Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie Tabela nr 1 relacja kabla światłowodowego tłumienność półzłączek tłumienno ść złącza końcoweg o tłumienność pojedynczeg o złącza przelotowego (dla n<10) Liczba złączy przelotowych tłumienność jednostkowa kabla Długość linii łącznie z zapasami Założona rezerwa eksploatacyjna Tłumienność toru światłowodowego L.p. od - do apr az aw n k λ=1310nm k λ=1550nm lk ar α dla λ =1310nm α dla λ =1550 nm [db] [db] [db] [szt] [db/km] [db/km] [km] [db] [db] [db] 1 Smyczkowa 10 - Domaniewska 36/38 0,5 0,15 0,15 0 0,35 0,22 2,735 1,5 3,76 3,

22 5. Uwagi końcowe Przed przystąpieniem do robót Inwestor i Wykonawca zobowiązani są do zapoznania się z treścią uzgodnień Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami W czasie prowadzenia prac należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujące przepisy BHP Roboty należy zorganizować w sposób wykluczający powstanie zagrożenia życia lub zdrowia Roboty zlecić firmie mającej doświadczenie w budowie sieci telekomunikacyjnych, a w szczególności sieci światłowodowych Po wybudowaniu kabla należy sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją Inwestorowi Po zakończeniu prac należy dokonać odbioru technicznego przy współudziale przedstawicieli służb eksploatacyjnych Inwestora oraz pozostałych właścicieli kanalizacji kablowych zgodnie z ich procedurami Prace należy prowadzić zgodnie z poniższymi normami i zarządzeniami: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) Rozporządzenie z dn. 26 października 2005r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać obiekty telekomunikacyjne i ich usytuowanie BN-73/ Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania BN-89/ /03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania BN-89/ Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Ogólne wymagania i badania. BN-89/ ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne

23 ZN-14/OPL Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe Wymagania i badania. ZN-14/OPL Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Kable światłowodowe. Wymagania i badania ZN-15/OPL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania ZN-14/OPL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania ZN-13/TP S.A.-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania ZN-96/TP S.A Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne ZN-96/TP S.A Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania ZN-96/TP S.A Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania PN/T Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe PN/T Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Obowiązujące normy i przepisy branżowe. Nazwy i określenia PN/T Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe

24 5. Informacja o planie BIOZ Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla Budowa kabla światłowodowego wzmocnionego o pojemności 48J nr 2/CPDMSW/2015 w relacji: Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Smyczkowej 10 - Komenda Główna Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie Lokalizacja: Warszawa, ul. Smyczkowa, Modzelewskiego, Al. Lotników, Al. Wilanowska, Wołoska, Domaniewska Wstęp Informacja została opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Zakres robót: Instalacja kabla światłowodowego 2735,0 m Montaż przełącznicy światłowodowe 2,0 szt. Spawanie włókna światłowodowego 96,0 spaw Pomiary kabla światłowodowego 48J (obustronne) 48,0 włókno 5.3. Kolejność wykonywania robót: 1. zaciągnięcie kabla światłowodowego do kanalizacji kablowej 2. ułożenie kabli w budynkach 3. montaż stelaży zapasów 4. montaż skrzyń zapasów 5. montaż przełącznic 6. spawanie włókien 7. wykonanie pomiarów wyspawanych włókien 8. uprzątnięcie miejsca prowadzenia robót 5.4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Na przedmiotowym terenie występują obiekty budowlane w rozumieniu art.3 ptk. 1 ustawy Prawo Budowlane: telekomunikacyjna kanalizacja kablowa

25 5.5. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Następujące elementy robót mogą spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia: a. prace wykonywane w pasach drogowych na granicy z jezdnią - występowanie zagrożenia potrącenia przez nadjeżdżające pojazdy 5.6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników Kierownik budowy, majster oraz wszyscy pracownicy winni być przeszkoleni w zakresie BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezależnie od tego, przed przystąpieniem do robót, wszyscy pracownicy winni być dodatkowo przeszkoleni na stanowisku pracy Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom a. Kierownik budowy i majster winni posiadać odpowiednie specjalistyczne uprawnienia budowlane do prowadzenia poszczególnych robót w telekomunikacji b. Roboty winny być prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Sporządził:

26 6. Uzgodnienia

27 - 27 -

28 - 28 -

29 - 29 -

30 7. Rysunki Rys. nr 1 Orientacja Rys. nr 2 Trasa projektowanego kabla światłowodowego w kanalizacji kablowej Rys. nr 3 Trasa projektowanego kabla światłowodowego w budynkach Rys. nr 4 Schemat optyczny Rys. nr 5 Schemat rozszycia włókien Rys. nr 6 Widok szaf i przełącznic Rys. nr 7 Wzór przywieszki identyfikacyjnej

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY

Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor Projektował:.. Opracował: Nr archiwalny projektu:. 1 UZGODNIENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor. Projektował:..

PROJEKT WYKONAWCZY. Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor. Projektował:.. Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor Projektował:.. Opracował: Nr archiwalny projektu:. 1 UZGODNIENIA

Bardziej szczegółowo

do Ramowej Oferty TP dotyczącej dostępu do Kanalizacji kablowej Projektu wykonawczego Nr warunków:. Egz. 1 z 3

do Ramowej Oferty TP dotyczącej dostępu do Kanalizacji kablowej Projektu wykonawczego Nr warunków:. Egz. 1 z 3 Załącznik nr 9c Wzór do Ramowej Oferty TP dotyczącej dostępu do Kanalizacji kablowej Projektu wykonawczego Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 3. Uwagi końcowe. 5. Załączniki: Formularz 1K Załącznik nr 3. Projekt Wykonawczy

SPIS TREŚCI: 3. Uwagi końcowe. 5. Załączniki: Formularz 1K Załącznik nr 3. Projekt Wykonawczy SPIS TREŚCI: 1. Część ogólna 1.1 Inwestor i zleceniodawca. 1.2 Wykonawca. 1.3 Opracowujący projekt. 1.4 Przedmiot projektu. 1.5 Podstawa opracowania projektu. 1.6 Zakres rzeczowy opracowania. 2. Część

Bardziej szczegółowo

Nr arch. 007/2008 Ilość egz. 5 PROJEKT WYKONAWCZY

Nr arch. 007/2008 Ilość egz. 5 PROJEKT WYKONAWCZY PROJ-TEL-BUD Zbigniew Rybicki 24-220 Niedrzwica Duża ul. Bazowa 10 Nr arch. 007/2008 Ilość egz. 5 Egz. Nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY Temat : Budowa kabla światłowodowego w relacji: Szafa Optyczna Politechniki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA BUDOWĘ KABLA 24J

PROJEKT NA BUDOWĘ KABLA 24J KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE R ARCHIWAL Y: PW-145/59/12 EGZ. R 1 LICZBA EGZ. 4 PROJEKT NA BUDOWĘ KABLA 24J Temat: BUDOWA POŁĄCZE IA ŚWIATŁOWODOWEGO W RELACJI: KOME DA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie

NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie ZADANIE BD 4449 PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie RODZAJ OPRACOWANIA: ZAMAWIAJĄCY: Przebudowa kabla światłowodowego ATM S.A. przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. Spis treści 1. Charakterystyka ogólna............................... str.3 2. Charakterystyka techniczna............................ str.4 3. Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Technicznej

Bardziej szczegółowo

TOM 6 Egz. 1 PROJEKT WYKONAWCZY. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 211 i Nr 214 w Sierakowicach.

TOM 6 Egz. 1 PROJEKT WYKONAWCZY. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 211 i Nr 214 w Sierakowicach. ul. Kartuska 422 A, 80-125 Gdańsk tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl KRS 0000306545 NIP: 583-302-65-69 Regon: 220617954 TOM 6 Egz. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Opracowanie branżowe:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Miejscowość : Kalisz. Branża : Telekomunikacja

PROJEKT BUDOWLANY. Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Miejscowość : Kalisz. Branża : Telekomunikacja PROJEKT BUDOWLANY Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Branża : Telekomunikacja Miejscowość : Kalisz. Inwestor : Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp.z.o.o Ul. Wrocławska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Branża telekomunikacyjna

PROJEKT WYKONAWCZY. Branża telekomunikacyjna PROJEKT WYKONAWCZY Usunięcia kolizji sieci telekomunikacyjnej związanej z rozbudową drogi gminnej pomiędzy ul. Kaliską a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp. na odcinku od ul. Kaliskiej do Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1 Część ogólna... Część technologiczna... Uwagi końcowe... Wykaz norm i przepisów branżowych... Zestawienia... Załączniki...

Spis treści: 1 Część ogólna... Część technologiczna... Uwagi końcowe... Wykaz norm i przepisów branżowych... Zestawienia... Załączniki... Spis treści: 1 Część ogólna... 1.1 Inwestor... 1.2 Użytkownik... 1.3 Przedmiot i zakres opracowania... 1.4 Podstawa opracowania... 1.5 Zakres rzeczowy... 1.6 Uzgodnienia... 2 Część technologiczna... 2.1

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE nr 1104-04/PW2/11

OPRACOWANIE nr 1104-04/PW2/11 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE I USŁUG RÓŻNYCH Telkol Spółka z o.o. KRS - 0000186214 43-340 Kozy ul. Świerkowa 14 tel: 0-33-81-74-118 e-mail: biuro@telkol.com ZADANIE INWESTYCYJNE OPRACOWANIE nr

Bardziej szczegółowo

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA R- PLAN TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ I. OPIS TECHNICZNY...25 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...25 1.1 Podstawa opracowania...25 1.2 Zakres opracowania...25 1.3 Uzgodnienia...25 2. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE Janusz Malinowski 18-400 ŁOMŻA ul. KAZAŃSKA 16/31 NIP: 718-123-96-64 R-451207329 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Miejscowość: Temat: ŁOMŻA Przebudowa kabla światłowodowego MNI Telecom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NA Rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytut Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NA Rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytut Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna. Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NA Rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytut Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna. Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY nr 0011/03/2014

PROJEKT WYKONAWCZY nr 0011/03/2014 PROJEKT WYKONAWCZY nr 0011/03/2014 Stadium: Projekt wykonawczy. Branża: Telekomunikacyjna. Obiekt: Budynek WFC 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53. Temat: Projekt techniczny instalacji infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY 02214/TM- TP-PW-1. Przebudowa infrastruktury teletechnicznej. przy ul. Wyzwolenia w Imielinie. Imielin.

PROJEKT WYKONAWCZY 02214/TM- TP-PW-1. Przebudowa infrastruktury teletechnicznej. przy ul. Wyzwolenia w Imielinie. Imielin. KATOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH SPÓŁKA Z O.O. W KATOWICACH 40-857 KATOWICE, ul. ZAMUŁKOWA 8 e-mail: kprt@prt.com.pl tel. (032) 253 00 50, 253 00 51, Fax (032) 254 66 08 Stadium: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Pomiary kabli światłowodowych

Pomiary kabli światłowodowych Pomiary kabli światłowodowych Ver. 1.8 CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W E W R O C Ł A W I U ul. Namysłowska 8; 50-304 Wrocław tel. +48 71 777 90 32; fax. +48 71 777 75 65 cui@cui.wroclaw.pl; www.cui.wroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. Nr 106/12 w Puławach

Przedmiar robót. Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. Nr 106/12 w Puławach Przedmiar robót Budowa: Budowa optotelekomunikacyjnej linii kablowej dla potrzeb Urzędu Miasta Puławy w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. nr 106/12 w. Kody CPV: 45232300-5 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rysunki: Projekt wykonawczy rys. 1

Spis treści. Rysunki: Projekt wykonawczy rys. 1 Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...3 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.2 INWESTOR...3 1.3 ZLECENIODAWCA...3 1.4 WYKONAWCA...3 1.5 ZAKRES RZECZOWY ROBÓT...3 1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.7 UŻYTKOWNIKIEM...3 1.8

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY: REWITALIZACJA STARÓWKI OLKUSKIEJ NAWIERZCHNIE, OŚWIETL., MAŁA ARCH. PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY: REWITALIZACJA STARÓWKI OLKUSKIEJ NAWIERZCHNIE, OŚWIETL., MAŁA ARCH. PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ T PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ OBIEKT RYNEK W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: (REWITALIZACJA STARÓWKI OLKUSKIEJ NAWIERZCHNIE, OŚWIETLENIE, MAŁA ARCHITEKTURA) ADRES

Bardziej szczegółowo

Pomiary kabli światłowodowych

Pomiary kabli światłowodowych Pomiary kabli światłowodowych Ver. 1.3 Wydział Informatyki Ul. Świdnicka 53; 50-030 Wrocław Tel. +48 717 77 90 32 Fax. +48 717 77 75 65 win@um.wroc.pl www.wroclaw.pl Historia zmian dokumentu Wersja Data

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 3 2. CZĘŚĆ TECHNICZNA 4 3. KOPIE WARUNKÓW, DECYZJI I UZGODNIEŃ 6 4. RYSUNKI I MAPY 14

Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 3 2. CZĘŚĆ TECHNICZNA 4 3. KOPIE WARUNKÓW, DECYZJI I UZGODNIEŃ 6 4. RYSUNKI I MAPY 14 Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3 1.3. INWESTOR 3 1.4. UśYTKOWNIK LINII ŚWIATŁOWODOWEJ 3 1.5. ZAKRES RZECZOWY 3 2. CZĘŚĆ TECHNICZNA 4 2.1. BUDOWA KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Telekomunikacja. Usunięcie kolizji z siecią teletechniczną. HAWE i PCSS

OPIS TECHNICZNY. Telekomunikacja. Usunięcie kolizji z siecią teletechniczną. HAWE i PCSS Telekomunikacja Usunięcie kolizji z siecią teletechniczną HAWE i PCSS OPIS TECHNICZNY Lafrentz - Polska sp. z o.o. 3 SPIS TREŚCI I OPIS...5 Charakterystyka ogólna...5 1.1. Inwestor...5 1.2.Zamawiający...5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROLAN MAREK LANGOWSKI Ul. Jabłonkowska 6 05-230 Kobyłka tel. / fax. ( 0-22 ) 786-28-67 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Stadium : Specyfikacja techniczna Miejscowość : Wołomin. Obiekt : Sieć monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Część ogólna... 2

Spis treści. 1. Część ogólna... 2 Spis treści 1. Część ogólna... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Inwestor... 2 1.3. Jednostka projektowa... 2 1.4. Wykonawca... 2 1.5. Zakres robót... 2 1.6. Kompleksowość dokumentacji... 2 1.7. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Data edycji Data wprowadzenia rewizji czerwiec 2014 Lp. Wyszczególnienie Nr rys. Rewizja 1. Metryka projektu 1 2. Spis zawartości projektu 2 3. Dokumenty formalno prawne - Techniczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE

Przedmiar robót INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE Przedmiar robót INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE Obiekt Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej sieć magistralna, rozdzielcza,światłowodowa Kod CPV 45231000-5 Budowa Nowy Sącz, ul. Kolejowa, ul.

Bardziej szczegółowo

Lafrentz - Polska Sp. z o.o.

Lafrentz - Polska Sp. z o.o. Wykonawca: Lafrentz - Polska Sp. z o.o. Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Poznań ul. Zbąszyńska 29 56 1750 1019 0000 0000 0444 4833 60-359 Poznań fax (0-61) 86 74 079 NIP 783-10-04-441 tel. (0-61) 86 74 050

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt wykonawczy

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt wykonawczy PROJEKT WYKONAWCZY Stadium Projekt wykonawczy Lokalizacja obiektu: Stary Las, Gmina Starogard Gdański Szafa dostępowa ONU-R1A Temat: Budowa przyłącza teletechnicznego od szafy dostępowej ROKOCIN/J01 do

Bardziej szczegółowo

SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA W ŁODZI

SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA W ŁODZI Bestel Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BESTEL" Sp. z o.o. 85-087 Bydgoszcz ul. Gajowa 4 nr cert. FM 59229 : (052) 345 92 17, / fax: (052) 345 95 71, : (052) 373-75-88, e-mail: pwbestel@wp.pl PROJEKT Stadium:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TKG Wojciech Kraski ul. Zbożowa 5/ GĄDKI NIP

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TKG Wojciech Kraski ul. Zbożowa 5/ GĄDKI NIP PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TKG Wojciech Kraski ul. Zbożowa 5/11 62-023 GĄDKI NIP 785-133-75-65 tel. 061 622 95 94 fax 061 622 95 97 tel. 061 622 95 93 wojkraski@wp.pl tkg@poczta.fm Kod projektu: 854/2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dotyczy: Opracowania technicznej dokumentacji projektowej oraz wykonania prac związanych z budową sieci światłowodowej na potrzeby połączenia jednostek Urzędu Dzielnicy Wola

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Urząd Gminy w Dłutowie ul. Pabianicka Dłutów. Nr uprawnień LOD/0511/ZH1T/05

PROJEKT WYKONAWCZY. Urząd Gminy w Dłutowie ul. Pabianicka Dłutów. Nr uprawnień LOD/0511/ZH1T/05 Ilość egz. Egz. nr Stadium PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Adres: Przebudowa sieci telefonicznej w rejonie ulic Łąkowej, Osiedlowej, Granicznej, Krzywej, Spokojnej, Spacerowej, Rzemieślniczej w Dłutowie Dłutów,

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Nr projektu: PW D T Data: 22 sierpień 2016 r.

Projekt Wykonawczy Nr projektu: PW D T Data: 22 sierpień 2016 r. Projekt Wykonawczy Nr projektu: PW D3540716 T Data: 22 sierpień 2016 r. Temat: Inwestor: Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowościach Górna Wieś i Wola Zachariaszowska Zarząd Dróg Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE Janusz Malinowski 18-400 ŁOMśA ul. KAZAŃSKA 16/31 NIP: 718-123-96-64 R-451207329 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Miejscowość: Temat: STARE KUPISKI gm. ŁomŜa Przebudowa kabli telefonicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH Mikołów, kwiecień 2009 r. PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT ZADANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH -SIEĆ TELETECHNICZNA- INWESTOR: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach 40-381 Katowice Ul. Kantorówny

Bardziej szczegółowo

MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6

MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon. ul. Piasta 4/16, Kostrzyn Wlkp.

Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon. ul. Piasta 4/16, Kostrzyn Wlkp. Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp. NIP 972-061-15-87 REGON 301329715 tel. 0665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Rzecznej w m. Pobiedziska usunięcie kolizji telekomunikacyjnych Przebudowa sieci Telekomunikacji Polskiej S.A.

Przebudowa ul. Rzecznej w m. Pobiedziska usunięcie kolizji telekomunikacyjnych Przebudowa sieci Telekomunikacji Polskiej S.A. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Inwestor 1.2. Zamawiający 1.3. Adres budowy 1.4. Wykonawca dokumentacji 1.5. Wykonawca robót 1.6. Uzgodnienia i projekty związane 2. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Miasto Katowice ul. Warszawska 4 40-006 Katowice fax. (032) 259 89 30

Miasto Katowice ul. Warszawska 4 40-006 Katowice fax. (032) 259 89 30 Inwestor: Nazwa projektu: Stadium : Miasto Katowice ul. Warszawska 4 40-00 Katowice fax. (03) 5 8 30 Wykonanie usług projektowych pn. Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od Placu Wolności do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Zaścianki ul. Szosa Baranowicka Białystok

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Zaścianki ul. Szosa Baranowicka Białystok PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z modernizacją ul. Wiejskiej w Jurowcach oraz budową sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr 138/4, 174 i 248 w Jurowcach,

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy branża teletechniczna Rozbudowa drogi gminnej nr 29 (115372E) we wsi Rzymiec

Projekt Budowlano-Wykonawczy branża teletechniczna Rozbudowa drogi gminnej nr 29 (115372E) we wsi Rzymiec SPIS TREŚCI Oświadczenie projektanta.......3 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU... 4 1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 1.3 ADRES INWESTYCJI... 4 1.4 UZASADNIENIE INWESTYCJI....

Bardziej szczegółowo

Numer Podstawa Opis Jednostka Ilość

Numer Podstawa Opis Jednostka Ilość TOM 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK II.4 PRZEDMIAR ROBÓT Linie Budowa linii światłowodowych oraz przyłączy elektrycznych i telekomunikacyjnych wraz z modernizacją automatyki, wizualizacji oraz systemu

Bardziej szczegółowo

I. OPIS III. RYSUNKI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU

I. OPIS III. RYSUNKI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU SPIS TREŚCI I. OPIS 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU 1.2. PODSTAWA OPRACOWNIA PROJEKTU 1.3. ZAKRES RZECZOWY 1.4. ADRES BUDOWY 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTU 2.1.

Bardziej szczegółowo

1. Część opisowa. 1.1. Część ogólna. 1.2. Część budowlano-montażowa. 1.3. Uwagi końcowe, zasady BHP. 2. Zestawienie podstawowych materiałów

1. Część opisowa. 1.1. Część ogólna. 1.2. Część budowlano-montażowa. 1.3. Uwagi końcowe, zasady BHP. 2. Zestawienie podstawowych materiałów 1. Część opisowa 1.1. Część ogólna 1.1.1. Przedmiot opracowania. 1.1.2. Zakres rzeczowy. 1.1.3. Podstawy opracowania. 1.1.4. Wykonawca dokumentacji. 1.1.5. Wykonawca robót. 1.1.6. Ustalenia końcowe. 1.1.7.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Projekt Wykonawczy. Opis techniczny

Spis treści. Projekt Wykonawczy. Opis techniczny Spis treści Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Postanowienia ogólne 3. Inwestor 4. Projektant 5. Wykonawca 6. Zakres rzeczowy inwestycji 7. Rozwiązanie techniczne 7.1 Budowa studni kablowej w ul.

Bardziej szczegółowo

Droga: W i nr W SPIS TREŚCI

Droga: W i nr W SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna. 1.1 Inwestor. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Przedmiot opracowania. 1.4 Zakres opracowania. 1.5 Przedmiar robót 2. Opis techniczny. 2.1 Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w związku z przebudową ul. Wyścigowej i Turniejowej we Wrocławiu Data: 2008-12-08 Inwestor: Gmina Wrocław Obiekt: Projekt PT-1/2007 i PT-2/2007

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku SM wraz z punktami kamerowymi nr 14, 1,3 i 4 oraz adaptacją pomieszczeń w budynku KPP i SM

Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku SM wraz z punktami kamerowymi nr 14, 1,3 i 4 oraz adaptacją pomieszczeń w budynku KPP i SM P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku SM wraz z punktami kamerowymi nr 14, 1,3 i 4 oraz adaptacją pomieszczeń w budynku KPP i SM Data: 2010-10-11 Inwestor: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Egz. nr PROJEKT BUDOWLANY

Egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Egz. nr PROJEKT BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ WRAZ Z SIECIĄ ŚWIATŁOWODOWĄ DO KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAJMUJĄCYCH SIĘ LECZENIEM UZALEŻNIEŃ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU NEUROPSYCHIATRYCZNYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY www.sigmatel.com.pl tel.: (061) 877-90-09, kom.: 0 609 138 483 61-245 Poznań, os. Rusa 32/5 e-mail: sigmatel@sigmatel.com.pl Nr arch.: P/026/2015 Egzemplarz: 1 Ilość arkuszy: 21 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH S P I S T R E Ś C I 1. Charakterystyka ogólna 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot projektu 1.3. Uzgodnienia 1.4. Inwestor 1.5. Wykonawca dokumentacji 2. Charakterystyka techniczna 2.1. Informacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Projekt przebudowy kabla światłowodowego do budynku Straży Miejskiej przy ul. Narutowicza 60 w Inowrocławiu. Inwestor: Urząd Miasta Inowrocławia ul. Franklina Roosevelta

Bardziej szczegółowo

P.W.TELBUD Wólka Kosowska ul. Kwiatowa 12; Łazy

P.W.TELBUD Wólka Kosowska ul. Kwiatowa 12; Łazy P.W.TELBUD 05-552 Wólka Kosowska ul. Kwiatowa 12; Łazy Stadium Projekt Budowlano-Wykonawczy Branża Telekomunikacja Zadanie Przebudowa ul. Promienistej w m. Rusiec Gm. Nadarzyn. Temat opracowania Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y W BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ SPÓŁKA CYWILNA Z b i g n i e w i Z o f i a U c z c i w e k 99-400 Łowicz, ul. Dolna 1 tel. 0-46/837-41- 25, 0-603- 244-115 REGON

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. CZĘŚĆ OPISOWA.. str CZĘŚĆ RYSUNKOWA. str. 8

Spis treści. 1. CZĘŚĆ OPISOWA.. str CZĘŚĆ RYSUNKOWA. str. 8 Spis treści 1. CZĘŚĆ OPISOWA.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... str. 3 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.... str. 3 1.4. OCHRONA KONSERWATORSKA. str. 3 1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA PROJEKTU.. str.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Usunięcia kolizji sieci telekomunikacyjnej z projektem przebudowy skrzyŝowania drogi krajowej nr 11 z 12 na rondo w m.

PROJEKT. Usunięcia kolizji sieci telekomunikacyjnej z projektem przebudowy skrzyŝowania drogi krajowej nr 11 z 12 na rondo w m. Opracowanie PRZEBUDOWA (ROZBUDOWA) SKRZYśOWANIA DRÓG KRAJOWYCH NR 11 Z 12 W M. PLESZEW NA RONDO Część PROJEKT USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH Inwestor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA DIALOG S.A.

TELEFONIA DIALOG S.A. TELEFONIA DIALOG S.A. PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ZN-0/TD S.A.-08 PROJEKTOWANIE SIECI OPTOTELEKOMUNIKACYJNYCH = Wrocław, marzec 00 r. = Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-0/TD

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci nowej generacji mikrokanalizacja JAKOŚĆ

Budowa sieci nowej generacji mikrokanalizacja JAKOŚĆ Budowa sieci nowej generacji mikrokanalizacja JAKOŚĆ Główny cel świadomość odpowiedzialności Inwestor (świadomy swoich wymagań), Generalny wykonawca (świadomy całego procesu) inwestycyjnego)(wybór dostawców,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I Część opisowa

SPIS TREŚCI I Część opisowa - 1 - SPIS TREŚCI I Część opisowa 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Podstawa opracowania...2 1.3. Inwestor...2 1.4. Nazwa inwestycji...2 1.5. Adres Inwestycji...2 1.6. Cel inwestycji...3 1.7. Termin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH

SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH Lublin 06.07.2007 r. SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH URZĄDZEŃ BITSTREAM Copyright 2007 BITSTREAM 06.07.2007 1/8 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2. Moc nadajnika optycznego... 3. Długość fali optycznej...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna TEMAT : Przebudowa ul. Senatorskiejw Legnicy ADRES : Legnica ul. SEnatorska INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 2 STADIUM : Szczegółowa Specyfikacja Techniczna BRANŻA

Bardziej szczegółowo

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ ROZBIÓRKI PRZYŁĄCZY, ODCINKÓW SIECI ORAZ INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH W OTOCZENIU KAPONIERY ORAZ BATERII BARKOWEJ NA POTRZEBY MUZEUM KATYŃSKIEGO ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany/wykonawczy

Projekt budowlany/wykonawczy Projekt budowlany/wykonawczy Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z przebudową ul. Narutowicza w Iławie dz.156 obręb 11 Spis treści 1 Część ogólna... 3 1.1 Przedmiot opracowania... 3

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Korespondencja 6. Część rysunkowa: T-1 Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy dla zadania pn.: Budowa sieci światłowodowych na terenie Zielonej Góry w 2013 roku: 1. Sieć światłowodowa w relacji: Węzeł sieci ZielMAN, ul. Energetyków 2 studnia Orange

Bardziej szczegółowo

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O - H A N D L O W Y H.M.E.

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O - H A N D L O W Y H.M.E. Z A K Ł A D U S Ł U G O W O - H A N D L O W Y H.M.E. mgr inŝ. EWALD MRUGAŁA 45-057 OPOLE ul. Ozimska 8 I p. tel.kom. 602608736, e-mail: mrugalahme1@o2.pl NIP 754-124-32-55 Opole, listopad 2015 r. METRYKA

Bardziej szczegółowo

Budowa linii światłowodowej w relacji: Komenda Policji Komenda Straży Miejskiej

Budowa linii światłowodowej w relacji: Komenda Policji Komenda Straży Miejskiej www.expando.pl expando@expando.pl fax. 914-230-725 ul. K. Twardowskiego 18 70-320 Szczecin tel. 0 914-210-504 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa linii światłowodowej od Komendy Policji przy ul. Dworcowej 14

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany/Wykonawczy

Projekt Budowlany/Wykonawczy Projekt Budowlany/Wykonawczy Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w związku z budową kanalizacji sanitarnej i rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Śródka, gm. Gietrzwałd Spis treści

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ DLA KABLOWYCH LINII TELEINFORMATYCZNYCH

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ DLA KABLOWYCH LINII TELEINFORMATYCZNYCH ZADANIE :Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy INWESTOR: GMINA LEGNICA -Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Mickiewicza 2, 59-220

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej i szlaku rowerowego turystyczno-krajobrazowego wzdłuż Pagórów Chełmskich

Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej i szlaku rowerowego turystyczno-krajobrazowego wzdłuż Pagórów Chełmskich Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej i szlaku rowerowego turystyczno-krajobrazowego wzdłuż Pagórów Chełmskich Nazwa i adres obiektu: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 12 od km 675+555

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna PROJEKT WYKONAWCZY.

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna PROJEKT WYKONAWCZY. Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 Zakres do realizacji NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. TEMAT: Łącznik teleinformatyczny pomiędzy obszarem A i C. mgr inż. Norbert Walkiewicz upr. Nr DTT-TU/02314/02/U

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. TEMAT: Łącznik teleinformatyczny pomiędzy obszarem A i C. mgr inż. Norbert Walkiewicz upr. Nr DTT-TU/02314/02/U NORBUD Norbert Walkiewicz ul. Bałtycka 5/1 10-135 Olsztyn PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT:. INWESTOR: GMINA OLSZTYN ul. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn BRANŻA: TELETECHNICZNA PROJEKTANT mgr inż. Norbert

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY www.sigmatel.com.pl tel.: (061) 877-90-09, kom.: 0 609 138 483 61-245 Poznań, os. Rusa 32/5 e-mail: sigmatel@sigmatel.com.pl Nr arch.: P/027/2015 Egzemplarz: 1 Ilość arkuszy: 23 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

BRANŻA TELETECHNICZNA

BRANŻA TELETECHNICZNA MAXPROJEKT MAXPROJEKT Mateusz Jezierski ul.architektów 21/3, 81-528 Gdynia biuro@maxprojekt.gda.pl, tel. (0 58) 345 25 60 NIP 586-112-71-53 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA TELETECHNICZNA Temat projektu: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna MONIT- 1

Specyfikacja techniczna MONIT- 1 Specyfikacja techniczna MONIT- 1 Budowa kamer monitoringu na terenie Straży Granicznej w Gołdapi Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)... 3 1.2. Zakres stosowania ST...

Bardziej szczegółowo

Bielsko - Biała, październik 2009r.

Bielsko - Biała, październik 2009r. Inwestor: Wykonawca: Jednostka projektowa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "ENERGOPOL" Sp. z o.o. ul.salwatorska 14, 30-109

Bardziej szczegółowo

2.4.1 Sprawdzenie wykonania traktu światłowodowego... 7 2.4.2 Pomiary optyczne... 8. 2.5 Opis badań przy odbiorze traktu światłowodowego...

2.4.1 Sprawdzenie wykonania traktu światłowodowego... 7 2.4.2 Pomiary optyczne... 8. 2.5 Opis badań przy odbiorze traktu światłowodowego... Spis treści Strona 1. WSTĘP... 3 2. BADANIA TRAKTU ŚWIATŁOWODOWEGO.... 3 2.1 Ustawy i normy ISO/IEC... 3 2.2 Rekomendacje ITU... 6 2.3 Specyfikacje funkcjonalne PSE S.A.... 7 2.4 Wykaz badań przy odbiorze

Bardziej szczegółowo

1.3 Uzgodnienie przebiegu sieci teletechnicznej wraz z warunkami zabezpieczenia sieci

1.3 Uzgodnienie przebiegu sieci teletechnicznej wraz z warunkami zabezpieczenia sieci 1. Zawartość opracowania: 1.1 Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia rurociągu telekomunikacyjnego Netii S.A. dotyczące ciągu komunikacyjnego północnego obejścia i komunikacji gospodarczej miasta

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar. Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar Przebudowa, zabezpieczenie kanalizacji i kabli miedzian 1.1 Przebudowa kanalizacji kablowej strona nr: 1 Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1.1.1 Rozebranie krawężników,

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Sierakowo Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zaprojektowanie i budowa linii światłowodowej w relacji: Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59 Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

2.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 5,6 3.Oświadczenie projektanta

2.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 5,6 3.Oświadczenie projektanta SPIS TREŚCI: 1. Opis techniczny 3 2. Podstawa opracowania projektu 3 3. Przedmiot opracowania 3 4. Stan istniejący 5. Budowa kanalizacji kablowej 6. Harmonogram prac 4 7. Uwagi końcowe 8. Podstawowe materiały

Bardziej szczegółowo

MULTIPROJEKT Tomasz Szproch. GEOMIT/02/2015 Egz. nr 1/5 PROJEKT WYKONAWCZY

MULTIPROJEKT Tomasz Szproch. GEOMIT/02/2015 Egz. nr 1/5 PROJEKT WYKONAWCZY MULTIPROJEKT T o m a s z S z p r o c h GEOMIT/02/2015 Egz. nr 1/5 PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków położonych na działce nr 3/26 obręb 63 w Legionowie przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH - odc. na ternie PKP kolejowej nr 428 Szczecin Dąbie Szczecin Podjuchy, km 5,176km - 5,204km

PROJEKT BUDOWLANY. PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH - odc. na ternie PKP kolejowej nr 428 Szczecin Dąbie Szczecin Podjuchy, km 5,176km - 5,204km PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH - odc. na ternie PKP kolejowej nr 428 Szczecin Dąbie Szczecin Podjuchy, km 5,176km - 5,204km SPIS TREŚCI 1. Część opisowa 3 1.1 Podstawy opracowania

Bardziej szczegółowo

Faza : PW Nr opracowania PT 9/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Faza : PW Nr opracowania PT 9/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT RKPROJEKT RK Projekt Rafał Królikowski ul.lekcyjna 95, 51-169 Wrocław NIP 599-230-38-11, REGON 020145349 tel. 501 132 766, rkprojekty@gmail.com, www.rkprojekt.wroclaw.pl Faza : PW Nr opracowania PT 9/2015

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy.

Projekt budowlano-wykonawczy. Projekt budowlano-wykonawczy. Temat opracowania: BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODY,BUDOWĄ ZEWNETRZNEJINSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ, PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY www.sigmatel.com.pl tel.: (061) 877-90-09, kom.: 0 609 138 483 61-245 Poznań, os. Rusa 32/5 e-mail: sigmatel@sigmatel.com.pl Nr arch.: P/014/2013 Egzemplarz: 1 Ilość arkuszy: 23 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ SZATNI USYTUOWANEJ W BUDYNKU PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJAZLEGO W RĘCZNIE

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ SZATNI USYTUOWANEJ W BUDYNKU PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJAZLEGO W RĘCZNIE PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ SZATNI USYTUOWANEJ W BUDYNKU PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJAZLEGO W RĘCZNIE Temat: Wymiana grzejników w pomieszczeniach szatni Branża: Instalacje sanitarne

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna PROJEKT WYKONAWCZY.

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna PROJEKT WYKONAWCZY. Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Sierakowo Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia do projektowania Data Podpis Projektant branży telekomunikacyjnej Sprawdzający branży telekomunikacyjnej

Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia do projektowania Data Podpis Projektant branży telekomunikacyjnej Sprawdzający branży telekomunikacyjnej NR ARCH. 1 TOM VI NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Chorzele PROJEKT WYKONAWCZY Telekomunikacyjna CPV 45233000-9

Bardziej szczegółowo

Spis treści Opis techniczny Dane ogólne Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres rzeczowy projektu...

Spis treści Opis techniczny Dane ogólne Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres rzeczowy projektu... Spis treści Opis techniczny.. 3 1. Dane ogólne... 3 1.1. Przedmiot opracowania... 3 1.2. Podstawa opracowania... 3 1.3. Zakres rzeczowy projektu... 3 1.4. Inwestor 3 1.5. Biuro projektowe... 4 2. Część

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Połączenie ulicy Autostrada Poznańska z Autostradą A-6 w Szczecinie etap I Przebudowa sieci teletechnicznej PTC Sp. z o.o.

S P I S T R E Ś C I. Połączenie ulicy Autostrada Poznańska z Autostradą A-6 w Szczecinie etap I Przebudowa sieci teletechnicznej PTC Sp. z o.o. S P I S T R E Ś C I 1.Charakterystyka ogólna 1.1.Przedmiot projektu 1.2.Inwestor 1.3.Podstawa opracowania 1.4.Zakres rzeczowy 1.5.Uzgodnienia 2.Charakterystyka techniczna 2.1.Stan istniejący 2.2.Stan projektowany

Bardziej szczegółowo

Typy i zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia, wraz ze szczegółowym opisem czynności i specyfikacją wymagań technicznych

Typy i zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia, wraz ze szczegółowym opisem czynności i specyfikacją wymagań technicznych Typy i zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia, wraz ze szczegółowym opisem czynności i specyfikacją wymagań technicznych 1. Zaciąganie odcinków kabla światłowodowego do kanalizacji metodą ręczną

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. NORBERT WALKIEWICZ DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. NORBERT WALKIEWICZ DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Łącznik teleinformatyczny pomiędzy obszarem A i C INWESTOR : Gmina Miejska Olsztyn ADRES INWESTORA : ul. Jana Pawła II 1 BRANŻA : TELETECHNICZNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński

Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński tel. +48 22 813 67 60 ul. Międzynarodowa 64/66A lok. 135 tel/fax. +48 22 813 67 49 03-922 Warszawa e-mail: gid@poczta.3.pl CECHA: FE-2021 EGZ. NR: TOM: 3 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie..

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie.. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie.. 1.2. Podstawa opracowania. Zlecenie z dnia

Bardziej szczegółowo