Nr arch.: 2/CPDMSW/2015/PB Egz. 1 z 5 PROJEKT BUDOWLANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr arch.: 2/CPDMSW/2015/PB Egz. 1 z 5 PROJEKT BUDOWLANY"

Transkrypt

1 ASTEL Siedziba Firmy tel/fax: ZWOLIŃSKI ADAM STANISŁAW ul. Żurawia 24 a/10 (+48 22) Warszawae- mail: USŁUGI : TELETECHNICZNE, ELEKTROENERGETYCZNE, REMONTOWO-BUDOWLANE, INSTALACYJNE Tel. kom: Nr arch.: Egz. 1 z 5 PROJEKT BUDOWLANY Temat: Budowa kabla światłowodowego wzmocnionego o pojemności 48J w relacji: Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Smyczkowej 10 - Komenda Główna Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie Nr kabla: 2/CPDMSW/2015 Branża: telekomunikacja Data: kwiecień 2015r. Inwestor: Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ul. Adolfa Pawińskiego 17/ Warszawa Imię i Nazwisko Data Podpis Projektował: Tomasz Szproch NIP: Regon BANK PEKAO SA O/Warszawa

2 Spis treści WARUNKI TECHNICZNE... 3 OŚWIADCZENIE UPRAWNIENIA PROJEKTANTA WPIS PROJEKTANTA DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA DANE OGÓLNE Inwestor Przedmiot inwestycji Podstawa opracowania Zakres rzeczowy Dokumentacje powiązane STAN ISTNIEJĄCY OPIS TECHNICZNY Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej Układanie kabla w budynkach Montaż przełącznic Badania i pomiary Zasady BHP przy budowie linii światłowodowych BILANS MOCY OPTYCZNEJ UWAGI KOŃCOWE INFORMACJA O PLANIE BIOZ UZGODNIENIA RYSUNKI

3 WARUNKI TECHNICZNE - 3 -

4 - 4 -

5 - 5 -

6 - 6 -

7 - 7 -

8 - 8 -

9 - 9 -

10 OŚWIADCZENIE Oświadczam, że projekt pn. Budowa kabla światłowodowego wzmocnionego o pojemności 48J w relacji: Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Smyczkowej 10 - Komenda Główna Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w oparciu o wymagane Prawem Budowlanym dokumenty i uzgodnienia jak również zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od właścicieli kanalizacji kablowych. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ptk. 17 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane roboty budowlane polegające na instalowaniu kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej nie wymagają pozwolenia na budowę. W/w prace nie wymagają również zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych. kwiecień 20115r Projektant:

11 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

12 WPIS PROJEKTANTA DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

13 1. Dane ogólne 1.1 Inwestor Inwestorem zadania jest: Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ul. Adolfa Pawińskiego 17/ Warszawa 1.2 Przedmiot inwestycji Przedmiotem projektu jest budowa kabla światłowodowego wzmocnionego nr 2/CPDMSW/2015 o pojemności 48J w relacji: Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Smyczkowej 10 - Komenda Główna Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie. 1.3 Podstawa opracowania umowa pomiędzy Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; ul. Adolfa Pawińskiego 17/21; Warszawa a wykonawcą projektu tj. ASTEL Adam Stanisław Zwoliński, ul. Żurawia 24a/10, Warszawa warunki techniczne dzierżawy uzyskane od właścicieli kanalizacji kablowych dane uzyskane od Inwestora dane paszportyzacyjne uzyskane o właścicieli kanalizacji kablowych 1.4 Zakres rzeczowy L.p. Czynność zakres jednostka 1 Budowa kabla światłowodowego wzmocnionego 48J w kanalizacji pierwotnej i w budynkach 2735,0 m 2 Montaż przełącznicy światłowodowej 2,0 szt. 3 Spawanie włókna światłowodowego 96,0 spaw 4 Pomiary kabla światłowodowego 48J (obustronne) 48,0 włókno

14 1.5 Dokumentacje powiązane Budowa kabla światłowodowego wzmocnionego 48-włóknowego nr 2/CPDMSW/2015 w kanalizacji Orange Polska w relacji: zakończenie A: Studnia kablowa OPL nr SM-SL-1145A na skrzyżowaniu Smyczkowa/Sulimy - zakończenie B: Studnia kablowa OPL nr SM-SL-418 przy budynku Domaniewska 40 w Warszawie - projekt wykonawczy dzierżawy kanalizacji Orange Polska Budowa kabla światłowodowego wzmocnionego o pojemności 48J w relacji: Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Smyczkowej 10 - Komenda Główna Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie - kosztorys inwestorski 2. Stan istniejący Obszar objęty niniejszym opracowaniem stanowią ulice: Smyczkowa, Modzelewskiego, Al. Lotników, Al. Wilanowska, Wołoska i Domaniewska w Warszawie. W pasach drogowych w/w ulic ułożona jest telekomunikacyjna kanalizacja kablowa umożliwiająca instalację kabli telekomunikacyjnych. Na odcinku od budynku Smyczkowa 10 do skrzyżowania Smyczkowa/Sulimy kanalizacja jest własnością Inwestora tj. Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ul. Adolfa Pawińskiego 17/21, Warszawa. Na odcinku od skrzyżowania Smyczkowa/Sulimy do studni na wysokości budynku Domaniewska 40 kanalizacja kablowa jest własnością Orange Polska S.A., której jednostką zarządzającą jest Dostarczane i Serwis Usług Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze-3 Warszawa, ul. Brzeska Warszawa. Na odcinku od studni kablowej na wysokości budynku Domaniewska 40 do budynku Domaniewska 36/38 kanalizacja jest własnością Komendy Głównej Policji, której jednostką zarządzającą jest Biuro Łączności i Teleinformatyki Komendy Głównej Policji w Warszawie

15 3. Opis techniczny 3.1 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej Projekt przewiduje zaciągnięcie kabla światłowodowego wzmocnionego o pojemności 48J na odcinku od budynku Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Smyczkowej 10 do budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie. Kable należy zaciągnąć bezpośrednio do kanalizacji pierwotnej. Należy zastosować kabel wzmocniony dielektryczny jednomodowy o konstrukcji tubowej 4x12J (4 tuby po 12 włókien). Kabel musi być dostosowany do zaciągania do kanalizacji pierwotnej. Z uwagi na zajętość kanalizacji kablowej zaciąganie kabla wykonać metodą ręczną. W studniach nr 2/CPD, 22/OPL i 42/OPL zamontować stelaże zapasu kabla i pozostawić na nich po 50,0m zapasu. Do kanalizacji Orange Polska kabel należy zaciągnąć zgodnie z projektem wykonawczym nr 2/CPDMSW/2015 zatwierdzonym przez Orange Polska. Po zaciągnięciu kabla, połączenia kanalizacji Orange Polska z kanalizacjami innych właścicieli należy uszczelnić obustronnie masą pęczniejącą (np. typu CP611A HILTI bądź podobną, posiadającą dopuszczenia ITB). Teren prowadzenia robót po zakończeniu prac należy uprzątnąć. Zarówno w trakcie prowadzenia prac, jak i przed i po ich zakończeniu, zabrania się składowania materiałów w pasach drogowych a w szczególności na chodnikach i jezdniach. W przypadku stwierdzenia niedrożności kanalizacji kablowej należy ten fakt zgłosić właścicielowi kanalizacji i postępować zgodnie z jego procedurami. Po wcześniejszym, pisemnym uzgodnieniu z właścicielem, należy udrożnić kanalizację lub uzyskać zgodę na zmianę trasy. Zmiana trasy musi być bezwzględnie uzgodniona z Inwestorem. Właściwy profil kanalizacji oraz otwór z zaciągniętym kablem Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych należy przedstawić w dokumentacji powykonawczej. Przy układaniu kabla w kanalizacji kablowej należy przestrzegać poniższych zasad: Kabel nie powinien zasłaniać wlotów wolnych otworów, lecz przebiegać równolegle do ścian bocznych studni, Kabel nie powinien kolidować z innymi kablami w studni, Łuki na wygięciach powinny być łagodne tzn. powinny być wykonane tak dużym promieniem, jak na to pozwalają wymiary komory studni,

16 Jeśli ze względu na długość trasy kanalizacyjnej nie jest możliwe zaciągniecie kabla przez wprowadzenie go z jednej strony, należy pierwszy odcinek wciągnąć zaczynając od środka trasy, pozostałą część kabla odwinąć z bębna układając go w ósemkę, a następnie wciągnąć go do drugiej połowy trasy. Przy układaniu kabli należy zwrócić szczególną uwagę na to aby nie przekroczyć granicznych parametrów podawanych przez producenta (dostawcę) a w szczególności minimalnych promieni gięcia oraz maksymalnej siły ciągnięcia. Niedopuszczalne są skrzyżowania projektowanego kabla z innymi kablami lub konstrukcjami wsporczymi zainstalowanymi w studniach kablowych. W celu zaciągnięcia przedmiotowego kabla wykorzystywać w pierwszej kolejności otwory częściowo zajęte w celu optymalizacji wykorzystania kanalizacji kablowej. Dokumentację powykonawczą zawierającą przekroje odcinków kanalizacji z zaznaczonym otworem, w którym jest zaciągnięty kabel światłowodowy przekazać do Orange Polska S.A., Biura Łączności i Teleinformatyki Komendy Głównej Policji oraz do Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych najpóźniej w dniu odbioru technicznego. Kabel na całym przebiegu w studniach kablowych oznakować w sposób trwały za pomocą przywieszek z tworzyw sztucznych z trwałym opisem. W studniach kablowych gdzie znajduje się duża ilość istniejących kabli zaciągany kabel dla lepszej identyfikacji należy oznaczyć podwójnymi przywieszkami (w studniach przelotowych a szczególnie w studniach narożnych i odgałęźnych). Kabel w studniach kablowych należy oznakować przywieszkami w standardzie Orange Polska oraz przywieszkami Inwestora. Wzory przywieszek zostały przedstawione na rysunku nr 7 ark. 1 i ark Układanie kabla w budynkach Kabel w budynkach układać na istniejących korytach kablowych przeznaczonych do instalacji niskoprądowych zgodnie z rysunkiem nr 3 ark. 1 i 2. Na całej długości kabel układać w osłonie peszla trudnopalnego samogasnącego o średnicy 22mm. Na odcinkach gdzie brakuje koryt kabel mocować do ścian lub sufitu za pomocą uchwytów zamykanych. W budynkach zamontować skrzynie zapasu i pozostawić w nich po 35,0m zapasu kabla. Skrzynie wyposażyć w zamki. W budynku Smyczkowa 10 skrzynie zamontować w pomieszczeniu serwerowni, natomiast w budynku Domaniewska 36/38 w pomieszczeniu nr 06 w piwnicy

17 Wprowadzenia kabla do budynków uszczelnić przed przenikaniem wody i gazu np. uszczelkami pneumatycznymi typu TDUX-100. Przejścia kablem przez strefy pożarowe należy uszczelnić masą ppoż. o wytrzymałości ogniowej EI120. Kabel na całej trasie w budynkach oznakować przywieszkami identyfikacyjnymi w kolorze żółtym. Na przywieszkach należy podać: typ kabla, właściciela kabla, relację, wykonawcę i rok budowy oraz informację: UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY. Szczególna uwagę należy zwrócić na oznakowanie kabla przy przejściach przez ściany. W takim przypadku przywieszkę należy zamocować bezpośrednio po obydwu stronach ściany. Wzór przywieszki kablowej przedstawiono na rysunku nr 7 ark. 2. Teren prowadzenia robót po zakończeniu prac należy uprzątnąć. Przy układaniu kabli należy zwrócić szczególną uwagę na to aby nie przekroczyć granicznych parametrów podawanych przez producenta (dostawcę) a w szczególności minimalnych promieni gięcia oraz maksymalnej siły ciągnięcia. 3.3 Montaż przełącznic W budynku Centrum Personalizacji Danych przy ul. Smyczkowej 10 należy zainstalować przełącznicę panelową 19"/1U/24 w istniejącej szafie rack na pozycji wskazanej na rysunku nr 6 ark. 1. Należy zastosować złączki i adaptery w standardzie LC/PC duplex. Pod przełącznicą zainstalować półkę zapasu patchordów 1U. W budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w pomieszczeniu nr 04 w piwnicy należy zainstalować przełącznicę panelową 19"/2U/48 w istniejącej szafie rack na pozycji wskazanej na rysunku nr 6 ark. 2. Należy zastosować złączki i adaptery w standardzie SC/PC. 3.4 Badania i pomiary Przed wykonaniem alokacji kabla należy poddać go oględzinom zwracając uwagę na jego stan oraz zabezpieczenie końców przed wilgocią. Zaleca się też wykonanie pomiarów kontrolnych kabla na bębnach, co pozwoli na sprawdzenie stanu włókien optycznych. Po ułożeniu kabla (przed rozpoczęciem montażu) należy wykonać pomiary reflektometryczne w celu sprawdzenia rzeczywistych parametrów światłowodów. Po całkowitym zmontowaniu odcinka należy przeprowadzić pomiary reflektometryczne dla wszystkich włókien, z obydwu stron pomiędzy przełącznicami. Ewentualne wadliwe spojenia należy poprawić. Wyniki pomiarów należy zarejestrować na nośniku danych i dołączyć do dokumentacji powykonawczej. Zarejestrowane pomiary stanowią charakterystykę wzorcową

18 (odniesienia) linii. Wykonane pomiary powinny umożliwić określenie: całkowitej długości optycznej linii, całkowitej tłumienności linii, tłumienności jednostkowej linii i jej odcinków składowych, tłumienności połączeń. W celu uzyskania poprawnych wyników, wartość współczynnika załamania wprowadzona do reflektometru powinna być zgodna z podaną przez producenta. Na etapie odbioru linii oprócz pomiarów opisanych wcześniej wykonywanych dla zmontowanego odcinka należy wykonać: pomiary tłumienności wynikowej toru metodą transmisyjną, pomiary reflektancji złączy rozłącznych. Pomiary tłumienności wynikowej toru metodą transmisyjną należy wykonać dla obu długości fal (1310 i 1550nm), w obydwu kierunkach transmisji. Celem wykonania tego pomiaru jest sprawdzenie łącznej tłumienności kabla wraz ze złączami rozłączalnymi i porównanie z obliczonym bilansem mocy. 3.5 Zasady BHP przy budowie linii światłowodowych. Podczas budowy linii optycznej należy zwracać szczególną na kontakt z włóknem szklanym. Włókno po wniknięciu w skórę może prowadzić do lokalnych zapaleń. W przypadku wniknięcia w skórę włókna należy wyjąć go posługując się, np. pincetą. W tym celu na stanowisku pracy powinna się znajdować pinceta, szkło powiększające oraz środek odkażający, np. spirytus etylowy. Uwaga: cząstki włókna, które wtargnęły w ciało nie dadzą się wykryć za pomocą promieni rentgenowskich. Odpadki włókna szklanego należy starannie zebrać i zamknąć w szczelnym pojemniku. Szczególnie należy zwracać uwagę na oczy, gdyż ułamki włókna są bardzo ostre. Zabrania się spożywania posiłków w czasie prac przy łączeniu czy obróbce włókien. Oddzielnym problemem jest praca z silnym źródłem światła. Osoba, której oko zostało podrażnione światłem laserowym powinna być jak najszybciej poddana badaniom w specjalistycznym zakładzie opieki medycznej. Należy pamiętać, że fale świetlne wykorzystywane w telekomunikacji są niewidzialne dla oka ludzkiego, dlatego nie powinno się wykonywać żadnych prac na włóknach optycznych zanim nie uzyska się pewności, że sygnał świetlny nie jest emitowany lub przesyłany po danych włóknach. Linie optyczne jak i urządzenia końcowe powinny być zaopatrzone w sposób trwały w napisy lub tabliczki z napisami ostrzegawczymi zgodnie wymaganiami opisanymi w projekcie

19 Personel pracujący przy urządzeniach laserowych powinien być przeszkolony, oraz poinformowany, jakiego typu jest źródło światła i jaki jest stopień zagrożenia. 4. Bilans mocy optycznej W celu oszacowania tłumienności światłowodu pod kątem jego przydatności dla potrzeb teletransmisyjnych należy dokonać bilansu mocy systemu transmisyjnego. Zgodnie z normą ZN- 96/TP S.A.-002 powinien on uwzględniać wszystkie straty występujące w torze światłowodowym na drodze sygnału od nadajnika do odbiornika optoelektronicznego wraz z zachowaniem niezbędnych rezerw tłumienności: na długości rezerwowe kabla światłowodowego oraz jego dodatkowe długości technologiczne eksploatacyjne na starzenie się teletransmisyjnych urządzeń końcowych, wzrost tłumienności łączników i złączek stacyjnych światłowodów starzenie się światłowodu Ogólnie zależność bilansu mocy można wyrazić wzorem: P = P S - P R - d p a t + a r gdzie: P S - moc nadajnika w db P R - moc odbiornika w db d p - margines w db wynikający z degradacji urządzeń teletransmisyjnych a t - tłumienność całego toru między urządzeniami końcowymi w db a r - rezerwa eksploatacyjna tłumienności, o jaką może wzrosnąć wyliczona tłumienność toru w czasie eksploatacji, wynikająca ze wzrostu liczby złączy w torze w db. Tłumienność toru obliczamy z zależności: a t = 2a pr + a S1 + a S2 + 2a z + α k (l k + l p ) + a w n gdzie: a pr - tłumienność półzłączek rozłącznych przy nadajniku i odbiorniku a S1,2 - tłumienność kabli stacyjnych

20 a Z - tłumienność złącza w mufie końcowej α k - tłumienność jednostkowa kabla w db/km l k - długość trasowa kabla optotelekomunikacyjnego l p - długość zapasów kabla i samego włókna związana ze złączami a w - tłumienność jednego spawu w db n - ilość spawów na kablu światłowodowym W obliczeniach należy uwzględnić następujące rezerwy tłumienności: a r = 0.1(2a pr + 2a z + a w n) l p = 0.1l k Zakładając pominięcie małych wartości tłumienności a S1 i a S2 wzór na bilans mocy przybiera następującą postać: P 2.2(a pr + a Z ) + 1.1(α k l k + a w n) Wartości zostały przedstawione w tabeli nr

21 Wewnętrznych przy ul. Smyczkowej 10 - Komenda Główna Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie Tabela nr 1 relacja kabla światłowodowego tłumienność półzłączek tłumienno ść złącza końcoweg o tłumienność pojedynczeg o złącza przelotowego (dla n<10) Liczba złączy przelotowych tłumienność jednostkowa kabla Długość linii łącznie z zapasami Założona rezerwa eksploatacyjna Tłumienność toru światłowodowego L.p. od - do apr az aw n k λ=1310nm k λ=1550nm lk ar α dla λ =1310nm α dla λ =1550 nm [db] [db] [db] [szt] [db/km] [db/km] [km] [db] [db] [db] 1 Smyczkowa 10 - Domaniewska 36/38 0,5 0,15 0,15 0 0,35 0,22 2,735 1,5 3,76 3,

22 5. Uwagi końcowe Przed przystąpieniem do robót Inwestor i Wykonawca zobowiązani są do zapoznania się z treścią uzgodnień Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami W czasie prowadzenia prac należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujące przepisy BHP Roboty należy zorganizować w sposób wykluczający powstanie zagrożenia życia lub zdrowia Roboty zlecić firmie mającej doświadczenie w budowie sieci telekomunikacyjnych, a w szczególności sieci światłowodowych Po wybudowaniu kabla należy sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją Inwestorowi Po zakończeniu prac należy dokonać odbioru technicznego przy współudziale przedstawicieli służb eksploatacyjnych Inwestora oraz pozostałych właścicieli kanalizacji kablowych zgodnie z ich procedurami Prace należy prowadzić zgodnie z poniższymi normami i zarządzeniami: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) Rozporządzenie z dn. 26 października 2005r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać obiekty telekomunikacyjne i ich usytuowanie BN-73/ Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania BN-89/ /03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania BN-89/ Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Ogólne wymagania i badania. BN-89/ ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne

23 ZN-14/OPL Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe Wymagania i badania. ZN-14/OPL Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Kable światłowodowe. Wymagania i badania ZN-15/OPL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania ZN-14/OPL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania ZN-13/TP S.A.-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania ZN-96/TP S.A Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne ZN-96/TP S.A Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania ZN-96/TP S.A Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania PN/T Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe PN/T Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Obowiązujące normy i przepisy branżowe. Nazwy i określenia PN/T Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe

24 5. Informacja o planie BIOZ Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla Budowa kabla światłowodowego wzmocnionego o pojemności 48J nr 2/CPDMSW/2015 w relacji: Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Smyczkowej 10 - Komenda Główna Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie Lokalizacja: Warszawa, ul. Smyczkowa, Modzelewskiego, Al. Lotników, Al. Wilanowska, Wołoska, Domaniewska Wstęp Informacja została opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Zakres robót: Instalacja kabla światłowodowego 2735,0 m Montaż przełącznicy światłowodowe 2,0 szt. Spawanie włókna światłowodowego 96,0 spaw Pomiary kabla światłowodowego 48J (obustronne) 48,0 włókno 5.3. Kolejność wykonywania robót: 1. zaciągnięcie kabla światłowodowego do kanalizacji kablowej 2. ułożenie kabli w budynkach 3. montaż stelaży zapasów 4. montaż skrzyń zapasów 5. montaż przełącznic 6. spawanie włókien 7. wykonanie pomiarów wyspawanych włókien 8. uprzątnięcie miejsca prowadzenia robót 5.4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Na przedmiotowym terenie występują obiekty budowlane w rozumieniu art.3 ptk. 1 ustawy Prawo Budowlane: telekomunikacyjna kanalizacja kablowa

25 5.5. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Następujące elementy robót mogą spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia: a. prace wykonywane w pasach drogowych na granicy z jezdnią - występowanie zagrożenia potrącenia przez nadjeżdżające pojazdy 5.6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników Kierownik budowy, majster oraz wszyscy pracownicy winni być przeszkoleni w zakresie BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezależnie od tego, przed przystąpieniem do robót, wszyscy pracownicy winni być dodatkowo przeszkoleni na stanowisku pracy Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom a. Kierownik budowy i majster winni posiadać odpowiednie specjalistyczne uprawnienia budowlane do prowadzenia poszczególnych robót w telekomunikacji b. Roboty winny być prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Sporządził:

26 6. Uzgodnienia

27 - 27 -

28 - 28 -

29 - 29 -

30 7. Rysunki Rys. nr 1 Orientacja Rys. nr 2 Trasa projektowanego kabla światłowodowego w kanalizacji kablowej Rys. nr 3 Trasa projektowanego kabla światłowodowego w budynkach Rys. nr 4 Schemat optyczny Rys. nr 5 Schemat rozszycia włókien Rys. nr 6 Widok szaf i przełącznic Rys. nr 7 Wzór przywieszki identyfikacyjnej

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Spis treści. Projekt Wykonawczy. Opis techniczny

Spis treści. Projekt Wykonawczy. Opis techniczny Spis treści Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Postanowienia ogólne 3. Inwestor 4. Projektant 5. Wykonawca 6. Zakres rzeczowy inwestycji 7. Rozwiązanie techniczne 7.1 Budowa studni kablowej w ul.

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci światłowodowej w mieście Mrągowo

Budowa sieci światłowodowej w mieście Mrągowo SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wytyczne do projektu i budowy: Projekt techniczny wraz z budową sieci światłowodowej wraz z elementami aktywnymi na terenie miasta Mrągowo w ramach projektu : I. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych. Ie - 108

Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych. Ie - 108 Załącznik do zarządzenia Nr 18/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 września 2013r. Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych Ie - 108 Warszawa 2013 r. Przepis

Bardziej szczegółowo

kr umowów pjjropplm4lmnlmt bgzk nr N alhrjbktacga TbCekfCwkA olwbralta pyptbjr jlkftlofkdr jfapta Bowbd btam ff CwĘŚĆ R hwiecień OMNM

kr umowów pjjropplm4lmnlmt bgzk nr N alhrjbktacga TbCekfCwkA olwbralta pyptbjr jlkftlofkdr jfapta Bowbd btam ff CwĘŚĆ R hwiecień OMNM UNITREZ elektronik 45-403 Opole, ul. Górna 3 tel. (77) 457-80-13 Nr umowy: SM-5233/04/01/07 Egz. nr 1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zadanie: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIASTA BRZEG ETAP II CZĘŚĆ 5 Data wykonania:

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Zadanie pn. Monitoring na terenie dzielnicy XVI budowa sieci światłowodowej. Lokalizacja: Nazwa i adres zamawiającego:

Nazwa zamówienia: Zadanie pn. Monitoring na terenie dzielnicy XVI budowa sieci światłowodowej. Lokalizacja: Nazwa i adres zamawiającego: PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY www.sigmatel.com.pl tel.: (061) 877-90-09, kom.: 0 609 138 483 61-245 Poznań, os. Rusa 32/5 e-mail: sigmatel@sigmatel.com.pl Nr arch.: P/014/2013 Egzemplarz: 1 Ilość arkuszy: 23 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA DIALOG S.A.

TELEFONIA DIALOG S.A. TELEFONIA DIALOG S.A. PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ZN-0/TD S.A.- 03 BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ = Wrocław, marzec 00 r. = Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-0/TD S.A. - 03

Bardziej szczegółowo

1.WYMAGANIA OGÓLNE - (CPV 45000000-7)

1.WYMAGANIA OGÓLNE - (CPV 45000000-7) 1.WYMAGANIA OGÓLNE - (CPV 45000000-7) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O PROJEKT WYKONAWCZY 2 INSTALACJE SANITARNE S - SANITARNA

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O PROJEKT WYKONAWCZY 2 INSTALACJE SANITARNE S - SANITARNA PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ ROZBIÓRKI PRZYŁĄCZY, ODCINKÓW SIECI ORAZ INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH W OTOCZENIU KAPONIERY ORAZ BATERII BARKOWEJ NA POTRZEBY MUZEUM KATYŃSKIEGO - ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

STE 02. Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...2

STE 02. Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...2 STE 02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT Wymiana okablowania strukturalnego wraz z weryfikacją wyposażenia punktów dystrybucyjnych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej OBIEKT: ADRES: INWESTOR: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Szymanowskiego 13-14, 76-200 Słupsk Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Placówka Opiekuńczo Wychowawcza typu socjalizacyjnego Klęczany Gmina Chełmiec działka nr 51/10. etap II. ST-00.00 Wymagania ogólne Nazwy i

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 Inwestor: Powiat Ostródzki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku koszarowego na Centrum Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLA- NYCH WYMAGANIA OGÓLNE ST-00.00.00

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLA- NYCH WYMAGANIA OGÓLNE ST-00.00.00 I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLA- NYCH WYMAGANIA OGÓLNE ST-00.00.00 dla Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, pionowej i poziomej w budynku MNiSW przy ul. Wspólnej 1/3, w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji ogrzewczej w budynku mieszkalno-usługowym wielorodzinnym przy ul. 28-Lutego 13-15 w Szczecinku, dz. nr 248/1, obr. 20 Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SPIS TREŚCI 1. ST 01. Wymagania ogólne 3 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń w w w. d

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Gorlice, ul. Wyszyńskiego 23

Lokalizacja: Gorlice, ul. Wyszyńskiego 23 Os. St. Batorego 39/43 60-687 Poznań tel/fax 061 642-59-06/07 Poznań, 10-11-2007 Lokalizacja: Gorlice, ul. Wyszyńskiego 23 Obiekt: Temat: Opracowanie: Inwestor: Budynek mieszkalny przy ul. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo