Nr arch.: 2/CPDMSW/2015/PB Egz. 1 z 5 PROJEKT BUDOWLANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr arch.: 2/CPDMSW/2015/PB Egz. 1 z 5 PROJEKT BUDOWLANY"

Transkrypt

1 ASTEL Siedziba Firmy tel/fax: ZWOLIŃSKI ADAM STANISŁAW ul. Żurawia 24 a/10 (+48 22) Warszawae- mail: USŁUGI : TELETECHNICZNE, ELEKTROENERGETYCZNE, REMONTOWO-BUDOWLANE, INSTALACYJNE Tel. kom: Nr arch.: Egz. 1 z 5 PROJEKT BUDOWLANY Temat: Budowa kabla światłowodowego wzmocnionego o pojemności 48J w relacji: Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Smyczkowej 10 - Komenda Główna Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie Nr kabla: 2/CPDMSW/2015 Branża: telekomunikacja Data: kwiecień 2015r. Inwestor: Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ul. Adolfa Pawińskiego 17/ Warszawa Imię i Nazwisko Data Podpis Projektował: Tomasz Szproch NIP: Regon BANK PEKAO SA O/Warszawa

2 Spis treści WARUNKI TECHNICZNE... 3 OŚWIADCZENIE UPRAWNIENIA PROJEKTANTA WPIS PROJEKTANTA DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA DANE OGÓLNE Inwestor Przedmiot inwestycji Podstawa opracowania Zakres rzeczowy Dokumentacje powiązane STAN ISTNIEJĄCY OPIS TECHNICZNY Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej Układanie kabla w budynkach Montaż przełącznic Badania i pomiary Zasady BHP przy budowie linii światłowodowych BILANS MOCY OPTYCZNEJ UWAGI KOŃCOWE INFORMACJA O PLANIE BIOZ UZGODNIENIA RYSUNKI

3 WARUNKI TECHNICZNE - 3 -

4 - 4 -

5 - 5 -

6 - 6 -

7 - 7 -

8 - 8 -

9 - 9 -

10 OŚWIADCZENIE Oświadczam, że projekt pn. Budowa kabla światłowodowego wzmocnionego o pojemności 48J w relacji: Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Smyczkowej 10 - Komenda Główna Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w oparciu o wymagane Prawem Budowlanym dokumenty i uzgodnienia jak również zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od właścicieli kanalizacji kablowych. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ptk. 17 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane roboty budowlane polegające na instalowaniu kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej nie wymagają pozwolenia na budowę. W/w prace nie wymagają również zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych. kwiecień 20115r Projektant:

11 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

12 WPIS PROJEKTANTA DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

13 1. Dane ogólne 1.1 Inwestor Inwestorem zadania jest: Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ul. Adolfa Pawińskiego 17/ Warszawa 1.2 Przedmiot inwestycji Przedmiotem projektu jest budowa kabla światłowodowego wzmocnionego nr 2/CPDMSW/2015 o pojemności 48J w relacji: Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Smyczkowej 10 - Komenda Główna Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie. 1.3 Podstawa opracowania umowa pomiędzy Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; ul. Adolfa Pawińskiego 17/21; Warszawa a wykonawcą projektu tj. ASTEL Adam Stanisław Zwoliński, ul. Żurawia 24a/10, Warszawa warunki techniczne dzierżawy uzyskane od właścicieli kanalizacji kablowych dane uzyskane od Inwestora dane paszportyzacyjne uzyskane o właścicieli kanalizacji kablowych 1.4 Zakres rzeczowy L.p. Czynność zakres jednostka 1 Budowa kabla światłowodowego wzmocnionego 48J w kanalizacji pierwotnej i w budynkach 2735,0 m 2 Montaż przełącznicy światłowodowej 2,0 szt. 3 Spawanie włókna światłowodowego 96,0 spaw 4 Pomiary kabla światłowodowego 48J (obustronne) 48,0 włókno

14 1.5 Dokumentacje powiązane Budowa kabla światłowodowego wzmocnionego 48-włóknowego nr 2/CPDMSW/2015 w kanalizacji Orange Polska w relacji: zakończenie A: Studnia kablowa OPL nr SM-SL-1145A na skrzyżowaniu Smyczkowa/Sulimy - zakończenie B: Studnia kablowa OPL nr SM-SL-418 przy budynku Domaniewska 40 w Warszawie - projekt wykonawczy dzierżawy kanalizacji Orange Polska Budowa kabla światłowodowego wzmocnionego o pojemności 48J w relacji: Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Smyczkowej 10 - Komenda Główna Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie - kosztorys inwestorski 2. Stan istniejący Obszar objęty niniejszym opracowaniem stanowią ulice: Smyczkowa, Modzelewskiego, Al. Lotników, Al. Wilanowska, Wołoska i Domaniewska w Warszawie. W pasach drogowych w/w ulic ułożona jest telekomunikacyjna kanalizacja kablowa umożliwiająca instalację kabli telekomunikacyjnych. Na odcinku od budynku Smyczkowa 10 do skrzyżowania Smyczkowa/Sulimy kanalizacja jest własnością Inwestora tj. Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ul. Adolfa Pawińskiego 17/21, Warszawa. Na odcinku od skrzyżowania Smyczkowa/Sulimy do studni na wysokości budynku Domaniewska 40 kanalizacja kablowa jest własnością Orange Polska S.A., której jednostką zarządzającą jest Dostarczane i Serwis Usług Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze-3 Warszawa, ul. Brzeska Warszawa. Na odcinku od studni kablowej na wysokości budynku Domaniewska 40 do budynku Domaniewska 36/38 kanalizacja jest własnością Komendy Głównej Policji, której jednostką zarządzającą jest Biuro Łączności i Teleinformatyki Komendy Głównej Policji w Warszawie

15 3. Opis techniczny 3.1 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej Projekt przewiduje zaciągnięcie kabla światłowodowego wzmocnionego o pojemności 48J na odcinku od budynku Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Smyczkowej 10 do budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie. Kable należy zaciągnąć bezpośrednio do kanalizacji pierwotnej. Należy zastosować kabel wzmocniony dielektryczny jednomodowy o konstrukcji tubowej 4x12J (4 tuby po 12 włókien). Kabel musi być dostosowany do zaciągania do kanalizacji pierwotnej. Z uwagi na zajętość kanalizacji kablowej zaciąganie kabla wykonać metodą ręczną. W studniach nr 2/CPD, 22/OPL i 42/OPL zamontować stelaże zapasu kabla i pozostawić na nich po 50,0m zapasu. Do kanalizacji Orange Polska kabel należy zaciągnąć zgodnie z projektem wykonawczym nr 2/CPDMSW/2015 zatwierdzonym przez Orange Polska. Po zaciągnięciu kabla, połączenia kanalizacji Orange Polska z kanalizacjami innych właścicieli należy uszczelnić obustronnie masą pęczniejącą (np. typu CP611A HILTI bądź podobną, posiadającą dopuszczenia ITB). Teren prowadzenia robót po zakończeniu prac należy uprzątnąć. Zarówno w trakcie prowadzenia prac, jak i przed i po ich zakończeniu, zabrania się składowania materiałów w pasach drogowych a w szczególności na chodnikach i jezdniach. W przypadku stwierdzenia niedrożności kanalizacji kablowej należy ten fakt zgłosić właścicielowi kanalizacji i postępować zgodnie z jego procedurami. Po wcześniejszym, pisemnym uzgodnieniu z właścicielem, należy udrożnić kanalizację lub uzyskać zgodę na zmianę trasy. Zmiana trasy musi być bezwzględnie uzgodniona z Inwestorem. Właściwy profil kanalizacji oraz otwór z zaciągniętym kablem Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych należy przedstawić w dokumentacji powykonawczej. Przy układaniu kabla w kanalizacji kablowej należy przestrzegać poniższych zasad: Kabel nie powinien zasłaniać wlotów wolnych otworów, lecz przebiegać równolegle do ścian bocznych studni, Kabel nie powinien kolidować z innymi kablami w studni, Łuki na wygięciach powinny być łagodne tzn. powinny być wykonane tak dużym promieniem, jak na to pozwalają wymiary komory studni,

16 Jeśli ze względu na długość trasy kanalizacyjnej nie jest możliwe zaciągniecie kabla przez wprowadzenie go z jednej strony, należy pierwszy odcinek wciągnąć zaczynając od środka trasy, pozostałą część kabla odwinąć z bębna układając go w ósemkę, a następnie wciągnąć go do drugiej połowy trasy. Przy układaniu kabli należy zwrócić szczególną uwagę na to aby nie przekroczyć granicznych parametrów podawanych przez producenta (dostawcę) a w szczególności minimalnych promieni gięcia oraz maksymalnej siły ciągnięcia. Niedopuszczalne są skrzyżowania projektowanego kabla z innymi kablami lub konstrukcjami wsporczymi zainstalowanymi w studniach kablowych. W celu zaciągnięcia przedmiotowego kabla wykorzystywać w pierwszej kolejności otwory częściowo zajęte w celu optymalizacji wykorzystania kanalizacji kablowej. Dokumentację powykonawczą zawierającą przekroje odcinków kanalizacji z zaznaczonym otworem, w którym jest zaciągnięty kabel światłowodowy przekazać do Orange Polska S.A., Biura Łączności i Teleinformatyki Komendy Głównej Policji oraz do Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych najpóźniej w dniu odbioru technicznego. Kabel na całym przebiegu w studniach kablowych oznakować w sposób trwały za pomocą przywieszek z tworzyw sztucznych z trwałym opisem. W studniach kablowych gdzie znajduje się duża ilość istniejących kabli zaciągany kabel dla lepszej identyfikacji należy oznaczyć podwójnymi przywieszkami (w studniach przelotowych a szczególnie w studniach narożnych i odgałęźnych). Kabel w studniach kablowych należy oznakować przywieszkami w standardzie Orange Polska oraz przywieszkami Inwestora. Wzory przywieszek zostały przedstawione na rysunku nr 7 ark. 1 i ark Układanie kabla w budynkach Kabel w budynkach układać na istniejących korytach kablowych przeznaczonych do instalacji niskoprądowych zgodnie z rysunkiem nr 3 ark. 1 i 2. Na całej długości kabel układać w osłonie peszla trudnopalnego samogasnącego o średnicy 22mm. Na odcinkach gdzie brakuje koryt kabel mocować do ścian lub sufitu za pomocą uchwytów zamykanych. W budynkach zamontować skrzynie zapasu i pozostawić w nich po 35,0m zapasu kabla. Skrzynie wyposażyć w zamki. W budynku Smyczkowa 10 skrzynie zamontować w pomieszczeniu serwerowni, natomiast w budynku Domaniewska 36/38 w pomieszczeniu nr 06 w piwnicy

17 Wprowadzenia kabla do budynków uszczelnić przed przenikaniem wody i gazu np. uszczelkami pneumatycznymi typu TDUX-100. Przejścia kablem przez strefy pożarowe należy uszczelnić masą ppoż. o wytrzymałości ogniowej EI120. Kabel na całej trasie w budynkach oznakować przywieszkami identyfikacyjnymi w kolorze żółtym. Na przywieszkach należy podać: typ kabla, właściciela kabla, relację, wykonawcę i rok budowy oraz informację: UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY. Szczególna uwagę należy zwrócić na oznakowanie kabla przy przejściach przez ściany. W takim przypadku przywieszkę należy zamocować bezpośrednio po obydwu stronach ściany. Wzór przywieszki kablowej przedstawiono na rysunku nr 7 ark. 2. Teren prowadzenia robót po zakończeniu prac należy uprzątnąć. Przy układaniu kabli należy zwrócić szczególną uwagę na to aby nie przekroczyć granicznych parametrów podawanych przez producenta (dostawcę) a w szczególności minimalnych promieni gięcia oraz maksymalnej siły ciągnięcia. 3.3 Montaż przełącznic W budynku Centrum Personalizacji Danych przy ul. Smyczkowej 10 należy zainstalować przełącznicę panelową 19"/1U/24 w istniejącej szafie rack na pozycji wskazanej na rysunku nr 6 ark. 1. Należy zastosować złączki i adaptery w standardzie LC/PC duplex. Pod przełącznicą zainstalować półkę zapasu patchordów 1U. W budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w pomieszczeniu nr 04 w piwnicy należy zainstalować przełącznicę panelową 19"/2U/48 w istniejącej szafie rack na pozycji wskazanej na rysunku nr 6 ark. 2. Należy zastosować złączki i adaptery w standardzie SC/PC. 3.4 Badania i pomiary Przed wykonaniem alokacji kabla należy poddać go oględzinom zwracając uwagę na jego stan oraz zabezpieczenie końców przed wilgocią. Zaleca się też wykonanie pomiarów kontrolnych kabla na bębnach, co pozwoli na sprawdzenie stanu włókien optycznych. Po ułożeniu kabla (przed rozpoczęciem montażu) należy wykonać pomiary reflektometryczne w celu sprawdzenia rzeczywistych parametrów światłowodów. Po całkowitym zmontowaniu odcinka należy przeprowadzić pomiary reflektometryczne dla wszystkich włókien, z obydwu stron pomiędzy przełącznicami. Ewentualne wadliwe spojenia należy poprawić. Wyniki pomiarów należy zarejestrować na nośniku danych i dołączyć do dokumentacji powykonawczej. Zarejestrowane pomiary stanowią charakterystykę wzorcową

18 (odniesienia) linii. Wykonane pomiary powinny umożliwić określenie: całkowitej długości optycznej linii, całkowitej tłumienności linii, tłumienności jednostkowej linii i jej odcinków składowych, tłumienności połączeń. W celu uzyskania poprawnych wyników, wartość współczynnika załamania wprowadzona do reflektometru powinna być zgodna z podaną przez producenta. Na etapie odbioru linii oprócz pomiarów opisanych wcześniej wykonywanych dla zmontowanego odcinka należy wykonać: pomiary tłumienności wynikowej toru metodą transmisyjną, pomiary reflektancji złączy rozłącznych. Pomiary tłumienności wynikowej toru metodą transmisyjną należy wykonać dla obu długości fal (1310 i 1550nm), w obydwu kierunkach transmisji. Celem wykonania tego pomiaru jest sprawdzenie łącznej tłumienności kabla wraz ze złączami rozłączalnymi i porównanie z obliczonym bilansem mocy. 3.5 Zasady BHP przy budowie linii światłowodowych. Podczas budowy linii optycznej należy zwracać szczególną na kontakt z włóknem szklanym. Włókno po wniknięciu w skórę może prowadzić do lokalnych zapaleń. W przypadku wniknięcia w skórę włókna należy wyjąć go posługując się, np. pincetą. W tym celu na stanowisku pracy powinna się znajdować pinceta, szkło powiększające oraz środek odkażający, np. spirytus etylowy. Uwaga: cząstki włókna, które wtargnęły w ciało nie dadzą się wykryć za pomocą promieni rentgenowskich. Odpadki włókna szklanego należy starannie zebrać i zamknąć w szczelnym pojemniku. Szczególnie należy zwracać uwagę na oczy, gdyż ułamki włókna są bardzo ostre. Zabrania się spożywania posiłków w czasie prac przy łączeniu czy obróbce włókien. Oddzielnym problemem jest praca z silnym źródłem światła. Osoba, której oko zostało podrażnione światłem laserowym powinna być jak najszybciej poddana badaniom w specjalistycznym zakładzie opieki medycznej. Należy pamiętać, że fale świetlne wykorzystywane w telekomunikacji są niewidzialne dla oka ludzkiego, dlatego nie powinno się wykonywać żadnych prac na włóknach optycznych zanim nie uzyska się pewności, że sygnał świetlny nie jest emitowany lub przesyłany po danych włóknach. Linie optyczne jak i urządzenia końcowe powinny być zaopatrzone w sposób trwały w napisy lub tabliczki z napisami ostrzegawczymi zgodnie wymaganiami opisanymi w projekcie

19 Personel pracujący przy urządzeniach laserowych powinien być przeszkolony, oraz poinformowany, jakiego typu jest źródło światła i jaki jest stopień zagrożenia. 4. Bilans mocy optycznej W celu oszacowania tłumienności światłowodu pod kątem jego przydatności dla potrzeb teletransmisyjnych należy dokonać bilansu mocy systemu transmisyjnego. Zgodnie z normą ZN- 96/TP S.A.-002 powinien on uwzględniać wszystkie straty występujące w torze światłowodowym na drodze sygnału od nadajnika do odbiornika optoelektronicznego wraz z zachowaniem niezbędnych rezerw tłumienności: na długości rezerwowe kabla światłowodowego oraz jego dodatkowe długości technologiczne eksploatacyjne na starzenie się teletransmisyjnych urządzeń końcowych, wzrost tłumienności łączników i złączek stacyjnych światłowodów starzenie się światłowodu Ogólnie zależność bilansu mocy można wyrazić wzorem: P = P S - P R - d p a t + a r gdzie: P S - moc nadajnika w db P R - moc odbiornika w db d p - margines w db wynikający z degradacji urządzeń teletransmisyjnych a t - tłumienność całego toru między urządzeniami końcowymi w db a r - rezerwa eksploatacyjna tłumienności, o jaką może wzrosnąć wyliczona tłumienność toru w czasie eksploatacji, wynikająca ze wzrostu liczby złączy w torze w db. Tłumienność toru obliczamy z zależności: a t = 2a pr + a S1 + a S2 + 2a z + α k (l k + l p ) + a w n gdzie: a pr - tłumienność półzłączek rozłącznych przy nadajniku i odbiorniku a S1,2 - tłumienność kabli stacyjnych

20 a Z - tłumienność złącza w mufie końcowej α k - tłumienność jednostkowa kabla w db/km l k - długość trasowa kabla optotelekomunikacyjnego l p - długość zapasów kabla i samego włókna związana ze złączami a w - tłumienność jednego spawu w db n - ilość spawów na kablu światłowodowym W obliczeniach należy uwzględnić następujące rezerwy tłumienności: a r = 0.1(2a pr + 2a z + a w n) l p = 0.1l k Zakładając pominięcie małych wartości tłumienności a S1 i a S2 wzór na bilans mocy przybiera następującą postać: P 2.2(a pr + a Z ) + 1.1(α k l k + a w n) Wartości zostały przedstawione w tabeli nr

21 Wewnętrznych przy ul. Smyczkowej 10 - Komenda Główna Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie Tabela nr 1 relacja kabla światłowodowego tłumienność półzłączek tłumienno ść złącza końcoweg o tłumienność pojedynczeg o złącza przelotowego (dla n<10) Liczba złączy przelotowych tłumienność jednostkowa kabla Długość linii łącznie z zapasami Założona rezerwa eksploatacyjna Tłumienność toru światłowodowego L.p. od - do apr az aw n k λ=1310nm k λ=1550nm lk ar α dla λ =1310nm α dla λ =1550 nm [db] [db] [db] [szt] [db/km] [db/km] [km] [db] [db] [db] 1 Smyczkowa 10 - Domaniewska 36/38 0,5 0,15 0,15 0 0,35 0,22 2,735 1,5 3,76 3,

22 5. Uwagi końcowe Przed przystąpieniem do robót Inwestor i Wykonawca zobowiązani są do zapoznania się z treścią uzgodnień Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami W czasie prowadzenia prac należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujące przepisy BHP Roboty należy zorganizować w sposób wykluczający powstanie zagrożenia życia lub zdrowia Roboty zlecić firmie mającej doświadczenie w budowie sieci telekomunikacyjnych, a w szczególności sieci światłowodowych Po wybudowaniu kabla należy sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją Inwestorowi Po zakończeniu prac należy dokonać odbioru technicznego przy współudziale przedstawicieli służb eksploatacyjnych Inwestora oraz pozostałych właścicieli kanalizacji kablowych zgodnie z ich procedurami Prace należy prowadzić zgodnie z poniższymi normami i zarządzeniami: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) Rozporządzenie z dn. 26 października 2005r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać obiekty telekomunikacyjne i ich usytuowanie BN-73/ Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania BN-89/ /03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania BN-89/ Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Ogólne wymagania i badania. BN-89/ ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne

23 ZN-14/OPL Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe Wymagania i badania. ZN-14/OPL Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Kable światłowodowe. Wymagania i badania ZN-15/OPL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania ZN-14/OPL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania ZN-13/TP S.A.-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania ZN-96/TP S.A Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne ZN-96/TP S.A Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania ZN-96/TP S.A Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania PN/T Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe PN/T Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Obowiązujące normy i przepisy branżowe. Nazwy i określenia PN/T Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe

24 5. Informacja o planie BIOZ Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla Budowa kabla światłowodowego wzmocnionego o pojemności 48J nr 2/CPDMSW/2015 w relacji: Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Smyczkowej 10 - Komenda Główna Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie Lokalizacja: Warszawa, ul. Smyczkowa, Modzelewskiego, Al. Lotników, Al. Wilanowska, Wołoska, Domaniewska Wstęp Informacja została opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Zakres robót: Instalacja kabla światłowodowego 2735,0 m Montaż przełącznicy światłowodowe 2,0 szt. Spawanie włókna światłowodowego 96,0 spaw Pomiary kabla światłowodowego 48J (obustronne) 48,0 włókno 5.3. Kolejność wykonywania robót: 1. zaciągnięcie kabla światłowodowego do kanalizacji kablowej 2. ułożenie kabli w budynkach 3. montaż stelaży zapasów 4. montaż skrzyń zapasów 5. montaż przełącznic 6. spawanie włókien 7. wykonanie pomiarów wyspawanych włókien 8. uprzątnięcie miejsca prowadzenia robót 5.4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Na przedmiotowym terenie występują obiekty budowlane w rozumieniu art.3 ptk. 1 ustawy Prawo Budowlane: telekomunikacyjna kanalizacja kablowa

25 5.5. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Następujące elementy robót mogą spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia: a. prace wykonywane w pasach drogowych na granicy z jezdnią - występowanie zagrożenia potrącenia przez nadjeżdżające pojazdy 5.6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników Kierownik budowy, majster oraz wszyscy pracownicy winni być przeszkoleni w zakresie BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezależnie od tego, przed przystąpieniem do robót, wszyscy pracownicy winni być dodatkowo przeszkoleni na stanowisku pracy Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom a. Kierownik budowy i majster winni posiadać odpowiednie specjalistyczne uprawnienia budowlane do prowadzenia poszczególnych robót w telekomunikacji b. Roboty winny być prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Sporządził:

26 6. Uzgodnienia

27 - 27 -

28 - 28 -

29 - 29 -

30 7. Rysunki Rys. nr 1 Orientacja Rys. nr 2 Trasa projektowanego kabla światłowodowego w kanalizacji kablowej Rys. nr 3 Trasa projektowanego kabla światłowodowego w budynkach Rys. nr 4 Schemat optyczny Rys. nr 5 Schemat rozszycia włókien Rys. nr 6 Widok szaf i przełącznic Rys. nr 7 Wzór przywieszki identyfikacyjnej

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

do Ramowej Oferty TP dotyczącej dostępu do Kanalizacji kablowej Projektu wykonawczego Nr warunków:. Egz. 1 z 3

do Ramowej Oferty TP dotyczącej dostępu do Kanalizacji kablowej Projektu wykonawczego Nr warunków:. Egz. 1 z 3 Załącznik nr 9c Wzór do Ramowej Oferty TP dotyczącej dostępu do Kanalizacji kablowej Projektu wykonawczego Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 3. Uwagi końcowe. 5. Załączniki: Formularz 1K Załącznik nr 3. Projekt Wykonawczy

SPIS TREŚCI: 3. Uwagi końcowe. 5. Załączniki: Formularz 1K Załącznik nr 3. Projekt Wykonawczy SPIS TREŚCI: 1. Część ogólna 1.1 Inwestor i zleceniodawca. 1.2 Wykonawca. 1.3 Opracowujący projekt. 1.4 Przedmiot projektu. 1.5 Podstawa opracowania projektu. 1.6 Zakres rzeczowy opracowania. 2. Część

Bardziej szczegółowo

NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie

NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie ZADANIE BD 4449 PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie RODZAJ OPRACOWANIA: ZAMAWIAJĄCY: Przebudowa kabla światłowodowego ATM S.A. przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. Spis treści 1. Charakterystyka ogólna............................... str.3 2. Charakterystyka techniczna............................ str.4 3. Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Miejscowość : Kalisz. Branża : Telekomunikacja

PROJEKT BUDOWLANY. Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Miejscowość : Kalisz. Branża : Telekomunikacja PROJEKT BUDOWLANY Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Branża : Telekomunikacja Miejscowość : Kalisz. Inwestor : Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp.z.o.o Ul. Wrocławska

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE nr 1104-04/PW2/11

OPRACOWANIE nr 1104-04/PW2/11 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE I USŁUG RÓŻNYCH Telkol Spółka z o.o. KRS - 0000186214 43-340 Kozy ul. Świerkowa 14 tel: 0-33-81-74-118 e-mail: biuro@telkol.com ZADANIE INWESTYCYJNE OPRACOWANIE nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE Janusz Malinowski 18-400 ŁOMŻA ul. KAZAŃSKA 16/31 NIP: 718-123-96-64 R-451207329 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Miejscowość: Temat: ŁOMŻA Przebudowa kabla światłowodowego MNI Telecom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NA Rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytut Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NA Rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytut Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna. Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NA Rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytut Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna. Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. Nr 106/12 w Puławach

Przedmiar robót. Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. Nr 106/12 w Puławach Przedmiar robót Budowa: Budowa optotelekomunikacyjnej linii kablowej dla potrzeb Urzędu Miasta Puławy w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. nr 106/12 w. Kody CPV: 45232300-5 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY 02214/TM- TP-PW-1. Przebudowa infrastruktury teletechnicznej. przy ul. Wyzwolenia w Imielinie. Imielin.

PROJEKT WYKONAWCZY 02214/TM- TP-PW-1. Przebudowa infrastruktury teletechnicznej. przy ul. Wyzwolenia w Imielinie. Imielin. KATOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH SPÓŁKA Z O.O. W KATOWICACH 40-857 KATOWICE, ul. ZAMUŁKOWA 8 e-mail: kprt@prt.com.pl tel. (032) 253 00 50, 253 00 51, Fax (032) 254 66 08 Stadium: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY nr 0011/03/2014

PROJEKT WYKONAWCZY nr 0011/03/2014 PROJEKT WYKONAWCZY nr 0011/03/2014 Stadium: Projekt wykonawczy. Branża: Telekomunikacyjna. Obiekt: Budynek WFC 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53. Temat: Projekt techniczny instalacji infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Pomiary kabli światłowodowych

Pomiary kabli światłowodowych Pomiary kabli światłowodowych Ver. 1.8 CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W E W R O C Ł A W I U ul. Namysłowska 8; 50-304 Wrocław tel. +48 71 777 90 32; fax. +48 71 777 75 65 cui@cui.wroclaw.pl; www.cui.wroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

Pomiary kabli światłowodowych

Pomiary kabli światłowodowych Pomiary kabli światłowodowych Ver. 1.3 Wydział Informatyki Ul. Świdnicka 53; 50-030 Wrocław Tel. +48 717 77 90 32 Fax. +48 717 77 75 65 win@um.wroc.pl www.wroclaw.pl Historia zmian dokumentu Wersja Data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROLAN MAREK LANGOWSKI Ul. Jabłonkowska 6 05-230 Kobyłka tel. / fax. ( 0-22 ) 786-28-67 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Stadium : Specyfikacja techniczna Miejscowość : Wołomin. Obiekt : Sieć monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6

MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH Mikołów, kwiecień 2009 r. PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT ZADANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH -SIEĆ TELETECHNICZNA- INWESTOR: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach 40-381 Katowice Ul. Kantorówny

Bardziej szczegółowo

Miasto Katowice ul. Warszawska 4 40-006 Katowice fax. (032) 259 89 30

Miasto Katowice ul. Warszawska 4 40-006 Katowice fax. (032) 259 89 30 Inwestor: Nazwa projektu: Stadium : Miasto Katowice ul. Warszawska 4 40-00 Katowice fax. (03) 5 8 30 Wykonanie usług projektowych pn. Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od Placu Wolności do

Bardziej szczegółowo

1. Część opisowa. 1.1. Część ogólna. 1.2. Część budowlano-montażowa. 1.3. Uwagi końcowe, zasady BHP. 2. Zestawienie podstawowych materiałów

1. Część opisowa. 1.1. Część ogólna. 1.2. Część budowlano-montażowa. 1.3. Uwagi końcowe, zasady BHP. 2. Zestawienie podstawowych materiałów 1. Część opisowa 1.1. Część ogólna 1.1.1. Przedmiot opracowania. 1.1.2. Zakres rzeczowy. 1.1.3. Podstawy opracowania. 1.1.4. Wykonawca dokumentacji. 1.1.5. Wykonawca robót. 1.1.6. Ustalenia końcowe. 1.1.7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY www.sigmatel.com.pl tel.: (061) 877-90-09, kom.: 0 609 138 483 61-245 Poznań, os. Rusa 32/5 e-mail: sigmatel@sigmatel.com.pl Nr arch.: P/026/2015 Egzemplarz: 1 Ilość arkuszy: 21 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Projekt Wykonawczy. Opis techniczny

Spis treści. Projekt Wykonawczy. Opis techniczny Spis treści Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Postanowienia ogólne 3. Inwestor 4. Projektant 5. Wykonawca 6. Zakres rzeczowy inwestycji 7. Rozwiązanie techniczne 7.1 Budowa studni kablowej w ul.

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci nowej generacji mikrokanalizacja JAKOŚĆ

Budowa sieci nowej generacji mikrokanalizacja JAKOŚĆ Budowa sieci nowej generacji mikrokanalizacja JAKOŚĆ Główny cel świadomość odpowiedzialności Inwestor (świadomy swoich wymagań), Generalny wykonawca (świadomy całego procesu) inwestycyjnego)(wybór dostawców,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Usunięcia kolizji sieci telekomunikacyjnej z projektem przebudowy skrzyŝowania drogi krajowej nr 11 z 12 na rondo w m.

PROJEKT. Usunięcia kolizji sieci telekomunikacyjnej z projektem przebudowy skrzyŝowania drogi krajowej nr 11 z 12 na rondo w m. Opracowanie PRZEBUDOWA (ROZBUDOWA) SKRZYśOWANIA DRÓG KRAJOWYCH NR 11 Z 12 W M. PLESZEW NA RONDO Część PROJEKT USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH Inwestor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany/wykonawczy

Projekt budowlany/wykonawczy Projekt budowlany/wykonawczy Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z przebudową ul. Narutowicza w Iławie dz.156 obręb 11 Spis treści 1 Część ogólna... 3 1.1 Przedmiot opracowania... 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH

SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH Lublin 06.07.2007 r. SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH URZĄDZEŃ BITSTREAM Copyright 2007 BITSTREAM 06.07.2007 1/8 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2. Moc nadajnika optycznego... 3. Długość fali optycznej...

Bardziej szczegółowo

Budowa linii światłowodowej w relacji: Komenda Policji Komenda Straży Miejskiej

Budowa linii światłowodowej w relacji: Komenda Policji Komenda Straży Miejskiej www.expando.pl expando@expando.pl fax. 914-230-725 ul. K. Twardowskiego 18 70-320 Szczecin tel. 0 914-210-504 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa linii światłowodowej od Komendy Policji przy ul. Dworcowej 14

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA DIALOG S.A.

TELEFONIA DIALOG S.A. TELEFONIA DIALOG S.A. PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ZN-0/TD S.A.-08 PROJEKTOWANIE SIECI OPTOTELEKOMUNIKACYJNYCH = Wrocław, marzec 00 r. = Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-0/TD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY www.sigmatel.com.pl tel.: (061) 877-90-09, kom.: 0 609 138 483 61-245 Poznań, os. Rusa 32/5 e-mail: sigmatel@sigmatel.com.pl Nr arch.: P/027/2015 Egzemplarz: 1 Ilość arkuszy: 23 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Sierakowo Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. TEMAT: Łącznik teleinformatyczny pomiędzy obszarem A i C. mgr inż. Norbert Walkiewicz upr. Nr DTT-TU/02314/02/U

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. TEMAT: Łącznik teleinformatyczny pomiędzy obszarem A i C. mgr inż. Norbert Walkiewicz upr. Nr DTT-TU/02314/02/U NORBUD Norbert Walkiewicz ul. Bałtycka 5/1 10-135 Olsztyn PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT:. INWESTOR: GMINA OLSZTYN ul. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn BRANŻA: TELETECHNICZNA PROJEKTANT mgr inż. Norbert

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar. Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar Przebudowa, zabezpieczenie kanalizacji i kabli miedzian 1.1 Przebudowa kanalizacji kablowej strona nr: 1 Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1.1.1 Rozebranie krawężników,

Bardziej szczegółowo

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ ROZBIÓRKI PRZYŁĄCZY, ODCINKÓW SIECI ORAZ INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH W OTOCZENIU KAPONIERY ORAZ BATERII BARKOWEJ NA POTRZEBY MUZEUM KATYŃSKIEGO ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zaprojektowanie i budowa linii światłowodowej w relacji: Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59 Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

2.4.1 Sprawdzenie wykonania traktu światłowodowego... 7 2.4.2 Pomiary optyczne... 8. 2.5 Opis badań przy odbiorze traktu światłowodowego...

2.4.1 Sprawdzenie wykonania traktu światłowodowego... 7 2.4.2 Pomiary optyczne... 8. 2.5 Opis badań przy odbiorze traktu światłowodowego... Spis treści Strona 1. WSTĘP... 3 2. BADANIA TRAKTU ŚWIATŁOWODOWEGO.... 3 2.1 Ustawy i normy ISO/IEC... 3 2.2 Rekomendacje ITU... 6 2.3 Specyfikacje funkcjonalne PSE S.A.... 7 2.4 Wykaz badań przy odbiorze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY www.sigmatel.com.pl tel.: (061) 877-90-09, kom.: 0 609 138 483 61-245 Poznań, os. Rusa 32/5 e-mail: sigmatel@sigmatel.com.pl Nr arch.: P/014/2013 Egzemplarz: 1 Ilość arkuszy: 23 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Faza : PW Nr opracowania PT 9/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Faza : PW Nr opracowania PT 9/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT RKPROJEKT RK Projekt Rafał Królikowski ul.lekcyjna 95, 51-169 Wrocław NIP 599-230-38-11, REGON 020145349 tel. 501 132 766, rkprojekty@gmail.com, www.rkprojekt.wroclaw.pl Faza : PW Nr opracowania PT 9/2015

Bardziej szczegółowo

Typy i zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia, wraz ze szczegółowym opisem czynności i specyfikacją wymagań technicznych

Typy i zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia, wraz ze szczegółowym opisem czynności i specyfikacją wymagań technicznych Typy i zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia, wraz ze szczegółowym opisem czynności i specyfikacją wymagań technicznych 1. Zaciąganie odcinków kabla światłowodowego do kanalizacji metodą ręczną

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. NORBERT WALKIEWICZ DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. NORBERT WALKIEWICZ DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Łącznik teleinformatyczny pomiędzy obszarem A i C INWESTOR : Gmina Miejska Olsztyn ADRES INWESTORA : ul. Jana Pawła II 1 BRANŻA : TELETECHNICZNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH - odc. na ternie PKP kolejowej nr 428 Szczecin Dąbie Szczecin Podjuchy, km 5,176km - 5,204km

PROJEKT BUDOWLANY. PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH - odc. na ternie PKP kolejowej nr 428 Szczecin Dąbie Szczecin Podjuchy, km 5,176km - 5,204km PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH - odc. na ternie PKP kolejowej nr 428 Szczecin Dąbie Szczecin Podjuchy, km 5,176km - 5,204km SPIS TREŚCI 1. Część opisowa 3 1.1 Podstawy opracowania

Bardziej szczegółowo

KS POLONIA Warszawa, ul. Konwiktorska 6 PROJEKT TECHNICZNY

KS POLONIA Warszawa, ul. Konwiktorska 6 PROJEKT TECHNICZNY Firma świadczy usługi od 1986 roku tel. 601 328 063 Fax.: 22 730 17 00 REGON: 012520635, NIP:534-135-97-27 j.s. Elmont Jan Smoliński, ul. Sprawiedliwości 2/4 05-800 Pruszków Egz. nr 1* KS POLONIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J na działkach ewidencyjnych numer 4073/3, 4073/4 C ZĘŚĆ I Z E S Z Y T V I I I Z

Bardziej szczegółowo

3. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

3. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich. S P I S T R E Ś C I 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Inwestor. 1.3. Jednostka projektowa. 1.4. Podstawa opracowania. 1.5. Zakres rzeczowy. 1.6. Zatwierdzenie dokumentacji. 1.7. Wykonawca robót.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Most przez rzekę Narew w Nowogrodzie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645.

PROJEKT WYKONAWCZY. Most przez rzekę Narew w Nowogrodzie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645. Etap: PROJEKT WYKONAWCZY Tom: SIECI TELETECHNICZNE TOM II/TT PRZEBUDOWA KABLI TELETECHNICZNYCH Tytuł opracowania: Przebudowa i rozbudowa mostu przez rzekę Narew w Nowogrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA P.P.P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J. 90-515 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73 tel. 042 637 22 90, 042 636 46 42, 042 637 13 18, fax 042 636 51 25 BANK PKO S.A. 48124055271111000055881335 NIP 725-00-13-869 REGON

Bardziej szczegółowo

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr.

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr. PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO UPC Z-XOTKtsd 24J W RELACJI UL. BIERUTOWSKA 8 POLESKA9. Specjalność Nr uprawnień Zakres

PROJEKT PRZEBUDOWY KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO UPC Z-XOTKtsd 24J W RELACJI UL. BIERUTOWSKA 8 POLESKA9. Specjalność Nr uprawnień Zakres INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49 BIIPROGEO PROJJEKT SSpp.. zz oo..oo.. 52-418 Wrocław, ul. Bukowskiego 2 Tel. +4871 337 46 12, Fax +4871 364 33

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej TPSA przy ul. Lubelskiej w m. Garwolin ( dz nr 3662/11 )

Kosztorys. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej TPSA przy ul. Lubelskiej w m. Garwolin ( dz nr 3662/11 ) Kosztorys Data: 2010-10-20 Budowa: Przebudowa infrastrukturytelekomunikacyjnej Telekomunikacji Polskiej SA Obiekt: Garwolin dz.nr 3662/11 Zamawiający: Urząd Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16 08-400

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn.:

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn.: Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn.: Budowa linii światłowodowej w Zielonej Górze w relacji: węzeł sieci ZielMAN, al. Niepodległości 13 - studnia Orange, Dworzec PKP, Peron III. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ERRATA NR 2 Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: BIALL-NET Sp. z o.o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa

ERRATA NR 2 Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: BIALL-NET Sp. z o.o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa ERRATA NR 2 Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: BIALL-NET Sp. z o. o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa Str. Tekst pierwotny Tekst zmieniony 5 Celem projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Opracowali: Imię i nazwisko Nr i zakres uprawnień Podpis. 1238/98/U specj. instalacje telekomunikacyjne do projektowania

PROJEKT WYKONAWCZY. Opracowali: Imię i nazwisko Nr i zakres uprawnień Podpis. 1238/98/U specj. instalacje telekomunikacyjne do projektowania PROJEKT WYKONAWCZY budowy sieci teletechnicznej MSRK (MTKK) ETAP 2 w ramach projektu: Przebudowa placu Bema wraz z odcinkiem ul. Bema od ul. Prusa do ul. Sienkiewicza i remontem mostów Młyńskich we Wrocławiu"

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Projekt przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej

Projekt Wykonawczy. Projekt przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej SPÓŁDZIELNIA PRACY INWESTPROJEKT KATOWICE 40-874 Katowice, ul.tysiąclecia 1 ( skr.poczt.1766 ) Tel: (32) 254 05 39, fax (32) 254 14 41, (32) 254 05 29, NIP 634-013-42-57 Wpisana do rejestru Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Temat: Przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz z studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O dz. nr 171, 177, 640 KM 2 Obręb Kamień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projekt wykonawczy Stadium projektu Drogowa-elektryczna Branża Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych Al Jana Pawła II i L Chrzanowskiego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - projektowanie dróg, mostów oraz obiektów inżynierskich - nadzory, ekspertyzy 40 467 Katowice, ul. 73 Pułku Piechoty 1 tel/fax 032 735-20-55, 735-21-41 email:biuro@autostradaii.pl DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

telekomunikacja kod CPV: 45231100

telekomunikacja kod CPV: 45231100 pracownia projektowa Portal s.c. Pracownia Projektowa P. Czujkowski, M. Zombirt 71-604 Warszawa, ul. śuławskiego 2 tel./fax: 0 22 8482144, tel. kom. 0 604 433133 71-604 Szczecin, ul. Szarotki 9 tel./fax:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Informacja o planie BIOZ Opracował: Zygmunt Nowak ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 2. Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA DIALOG S.A.

TELEFONIA DIALOG S.A. TELEFONIA DIALOG S.A. PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ZN-0/TD S.A.-09 BUDOWA SIECI OPTOTELEKOMUNIKACYJNYCH = Wrocław, marzec 00 r. = Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-0/TD S.A.

Bardziej szczegółowo

Typy i zakres prac stanowiących przedmiot Zamówienia wraz ze szczegółowym opisem czynności i specyfikacją wymagań technicznych

Typy i zakres prac stanowiących przedmiot Zamówienia wraz ze szczegółowym opisem czynności i specyfikacją wymagań technicznych Załącznik nr 11 do SIWZ ZP-14/022/R/13 Typy i zakres prac stanowiących przedmiot Zamówienia wraz ze szczegółowym opisem czynności i specyfikacją wymagań technicznych A. ROBOTY BUDOWLANE 1.1. Zaciąganie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247

Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247 ArchiPLUS 2 Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWA- NIA W BUDYNKU PRZEPOMPOWNI I. OPIS TECHNICZNY: 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku. Urząd Miasta Szczecin. pl. Armii Krajowej 1, Szczecin. Budynek Urzędu Miasta Szczecin

Projekt wykonawczy. Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku. Urząd Miasta Szczecin. pl. Armii Krajowej 1, Szczecin. Budynek Urzędu Miasta Szczecin Projekt wykonawczy Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku Urzędu Miasta Szczecin Nr projektu: 05-2008 Inwestor: Obiekt: Adres: Branża: Projektował: Certyfikat: Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEBODIN-SAP-PROJEKT POZNAŃ Sp. z o.o. ul. Nieszawska 1 61-021 Poznań Poland www.tebodin.com www.sapprojekt.pl NIP: 781-16-02-699 REGON: 631158132 R-k bieŝ.: 69 1090 1362 0000 0001 0356 4579 BZ WBK S.A.

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY

GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1 ROZBUDOWA DK NR 4 W KM 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo TELNET Paweł Zych 33 Pułku Piechoty 14 18-421 Piątnica mail: biuro@e-serwis.info NIP: 7181454558, REGON: 450714573 Egz. Nr 1 PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY TEMAT: Przebudowa i rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch NIP: 694-142-98-49 R: 410268202 K A J O C H Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch ul. Kwiatowa 12 Kąkolewo 64-113 Osieczna tel./fax : 0-65-528-76-99 tel.kom. 0-608-214-181 e-mail: kajoch_czeslaw@go2.pl

Bardziej szczegółowo

Istniejąca kanalizacja telekomunikacyjna w ul. L. Kuli, ul. Pl. Śreniawitów, ul. Szopena, ul. Lenartowicza, otwór częściowo zajęty.

Istniejąca kanalizacja telekomunikacyjna w ul. L. Kuli, ul. Pl. Śreniawitów, ul. Szopena, ul. Lenartowicza, otwór częściowo zajęty. FORMULARZ 1K ZAPYTANIE NR: PKB/04106PH/009/1 NAZWA OPERATORA: Prokuratura Okręgowa 5-0 Rzeszów, Pl. Śreniawitów pozytywne DOSTĘP DO KANALIZACJI KABLOWEJ TP W m. Rzeszów SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE WYDANE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ STRONA TYTUŁOWA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa boiska wielofunkcyjnego ZSO nr 4 w Bydgoszczy, ul. Stawowa 39 dz. ew. 30/66 obr. 72 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

D. - 01.03.04/3 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIATŁOWODOWYCH

D. - 01.03.04/3 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIATŁOWODOWYCH Trasa Armii Krajowej Etap II D.01.03.04/3 D. - 01.03.04/3 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIATŁOWODOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWiORB) Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Wrocław, 3 września 2012 r. FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża ul. Zagrzebska 3 51-206 Wrocław NIP: 895-17-91-494 REGON: 932905107 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 20_p08 1.Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "R E N M A R" 42-506 Będzin ul. Kijowska 16 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przyłącz światłowodowy do budynku przy ul. Hetmańskiej 45D w Rzeszowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i adaptacja budynku dla Prokuratury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot ST 1.2 Zakres stosowania ST 2 OŚWIETLENIE AWARYJNE - WYMAGANIA 3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ

Bardziej szczegółowo

UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06 Reg. 432686537. Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach

UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06 Reg. 432686537. Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach AMD Usługi Budowlane i Projektowe MAŁGORZATA DROŃ 24-100 PUŁAWY UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06 Reg. 432686537 OBIEKT: Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach STADIUM PROJEKTU: ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Opracowali: Imię i nazwisko Nr i zakres uprawnień Podpis. 1238/98/U specj. instalacje telekomunikacyjne do projektowania

PROJEKT WYKONAWCZY. Opracowali: Imię i nazwisko Nr i zakres uprawnień Podpis. 1238/98/U specj. instalacje telekomunikacyjne do projektowania PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy studni kablowych TP-SA ETAP 2 w ramach projektu: Przebudowa placu Bema wraz z odcinkiem ul. Bema od ul. Prusa do ul. Sienkiewicza i remontem mostów Młyńskich we Wrocławiu"

Bardziej szczegółowo

RKPROJEKT RK Projekt Rafał Królikowski ul.lekcyjna 95, 51-169 Wrocław NIP 599-230-38-11, REGON 020145349 tel. 693 158 969, email: rkprojekty@gmail.

RKPROJEKT RK Projekt Rafał Królikowski ul.lekcyjna 95, 51-169 Wrocław NIP 599-230-38-11, REGON 020145349 tel. 693 158 969, email: rkprojekty@gmail. RKPROJEKT RK Projekt Rafał Królikowski ul.lekcyjna 95, 51-169 Wrocław NIP 599-230-38-11, REGON 020145349 tel. 693 158 969, email: rkprojekty@gmail.com Faza : PW Nr opracowania PT 1/2012 Nr egz. 1 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG

Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG 1 BIURO PROJEKTÓW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA : ELEKTRYCZNA OBIEKT : SIEĆ KOMPUTEROWA, INSTALACJA TELEFONICZNA I INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y O P I S T E C H N I C Z N Y C Z Ę Ś Ć F O R M A L N O - P R A W N A URZĄD GMINY KONECK 87-702 KONECK

P R O J E K T B U D O W L A N Y O P I S T E C H N I C Z N Y C Z Ę Ś Ć F O R M A L N O - P R A W N A URZĄD GMINY KONECK 87-702 KONECK Włocławek 20 WRZESIEŃ 2012 T E M A T : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160421C ŚWIĘTE ŻOŁNOWO - KAJETANOWO OD KM 0+000 DO KM 1+460 (REALIZACJA W 2012 R. OD KM 1+140 DO KM 1+460) S T A D I U M D O K U M E N

Bardziej szczegółowo

Modernizacja przyłącza światłowodowego WASK do kompleksu Domów Studenckich Centaur oraz Talizman Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Modernizacja przyłącza światłowodowego WASK do kompleksu Domów Studenckich Centaur oraz Talizman Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu P R Z E D M I A R R O B Ó T Modernizacja przyłącza światłowodowego WASK do kompleksu Domów Studenckich Centaur oraz Talizman Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Data: 12/3/2012 Inwestor: Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. 3. Zawartość dokumentacji 4. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNE... 2

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNE... 2 Przebudowa ulicy Kopernika w Brańsku. STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY RODZAJ OPRACOWANIA: Telekomunikacja ADRES: Brańsk, ul. Kopernika ADRES SZAFY: Szafa kablowa 1B / R 10-14 DZIAŁKI OBJĘTE INWESTYCJĄ: 1312,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.03.04 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A.I TELEFONI DIALOG S.A.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.03.04 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A.I TELEFONI DIALOG S.A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.03.04 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A.I TELEFONI DIALOG S.A. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNEJ POD PROJEKTOWANYM ZJAZDEM DO ZABUDOWAŃ W MIEJSCOWOŚCI ORŁOWO W GMINIE BAKAŁARZEWO. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. Część merytoryczna

Bardziej szczegółowo

Część H: Projekt architektoniczno budowlany Branża teletechniczna. Gmina Kozienice 26-900 Kozienice Parkowa 5

Część H: Projekt architektoniczno budowlany Branża teletechniczna. Gmina Kozienice 26-900 Kozienice Parkowa 5 Nazwa, adres obiektu budowlanego Budowa drogi gminnej w m. Kociołki na odcinku od granicy m. Nowiny do nawierzchni asfaltobetonowej Stadium Projekt budowlany Część H: Projekt architektoniczno budowlany

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Klienta, Region Zachodni, Rozwój i Gospodarka Zasobami, Dział Ewidencji i Zarządzania

OPIS TECHNICZNY. Klienta, Region Zachodni, Rozwój i Gospodarka Zasobami, Dział Ewidencji i Zarządzania OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne Projekt budowlano-wykonawczy usunięcia kolizji telekomunikacyjnej urządzeń Telekomunikacji Polskiej powstałej przy budowie drogi gminnej w m. Obrzębin, gm. Turek 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Oświęcim, październik 2010 1. Wstęp 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłącza teletechnicznego

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Przedmiot i lokalizacja inwestycji. 1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania. 1.2 Podstawa opracowania.

1. Wstęp. 2. Przedmiot i lokalizacja inwestycji. 1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. Przedsiębiorstwo Usług, Handlu i Produkcji BUDGRI mgr inż. Alfred Lenkiewicz 48-316 Łambinowice, Wierzbie 25 tel. kom. 606 29 67 67, e-mail: alfredlenkiewicz@op.pl NIP 753-002-06-17, REGON 530620471 Nazwa

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. PROJEKT WYKONAWCZY TOM II.1.5. OBIEKT NDB ZASILENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. PROJEKT WYKONAWCZY TOM II.1.5. OBIEKT NDB ZASILENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. Planowanie * Projektowanie * Realizacja Umowa Nr PL/000126652/08-1552/IPIZ1 (Nr arch. BSiPL PL-985/180/1) PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Budowa sieci światłowodowej na odcinku:

Zapytanie ofertowe. Budowa sieci światłowodowej na odcinku: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji teletechnicznej dla kabli światłowodowych wzdłuż sieci ciepłowniczej preizolowanej

Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji teletechnicznej dla kabli światłowodowych wzdłuż sieci ciepłowniczej preizolowanej VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji teletechnicznej dla kabli światłowodowych wzdłuż sieci ciepłowniczej preizolowanej SPIS TREŚCI: 1. Cel 2. Przedmiot 3. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. ZAKRES OPRACOWANIA...2 2. ETAPOWANIE BUDOWY...2 3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI...2 4. ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym

Praktyczne aspekty budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym Praktyczne aspekty budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym Prezentuje: Michał Matuszewski Ocena zakresu inwestycji. Na początek wystarczy: 1. maps.google.com 2. pilot.pl 3. inne mapy

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: 1. DANE OGÓLNE... 3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU... 3 2.1. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 3. STAN ISTNIEJACY... 8 4. STAN PROJEKTOWANY... 8 5. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo