AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. St. Staszica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. St. Staszica"

Transkrypt

1 Inwestor: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. St. Staszica Kraków, al.mickiewicza 30 Generalny Projektant: Firma Projektowo Wykonawcza ELTECH s.c Kraków ul. Ciasna 8c tel / fax mod. (12) , tel kom PROJEKT WYKONAWCZY PT. BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0.4kV w BUDYNKU WOLNOSTOJĄCYM PRZYBUDOWANYM DO HALI H-B3B4 WRAZ Z DOBUDOWĄ WEJŚCIA DO SEKRETARIATU AGH, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA DZIAŁCE NR19/26 OBR.12 KROWODRZA PRZY UL.CZARNOWIEJSKIEJ W KRAKOWIE STACJA TRANSFORMATOROWA I WEJŚCIE DO SEKRETARIATU Kanalizacja opadowa - dz. nr 19/26, Kable elektryczne ena i sna - dz. nr 19/26 INSTALACJI ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE ZESPÓŁ PROJEKTOWY LP Projektant Branża Numer uprawnień 1 mgr inż. Kazimierz Machnik Elektryczna upr. nr GP.IV- 8388/270/77 Data Podpis 2 inż. Anna Podraza Elektryczna upr. nr GP.IV Sprawdzający 8388/14/78 Numer projektu Miejscowość Egz.Nr 08/11 Kraków EL-8/11 arkusz 1

2 3. SPIS ZAWARTOŚCI: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Warunki zasilania DET-tge 7B/18/ Pismo TAURON Dystrybucja OKR/RD4/ZS/GJ/15896/11 5. Opis techniczny 6. Tabela obwodów 7. Zestawienie materiałów 8. Dokumenty formalne 9. Spis rysunków 1. Plan sytuacyjny 2. Schemat i elewacja rozdzielnicy ŚN 15 kv ark Schematy pól zasilających (pole nr 2 i 5) ark Schematy sprzęgła (pole nr 3 i 4) ark 2 5. Schematy pól odpływowych transformatorowych (pola nr 1 i 6) ark Rozdzielnica NN 0,4 kv ark wakat 8. Podłączenie analizatorów PM 9. Tablica potrzeb własnych Tpw ark Tablica sygnalizacyjna TS ark Rozmieszczenie urządzeń 12. wakat 13. Instalacje w stacji transformatorowej 14. Instalacja w wejściu do Sekretariatu 15. Schemat przebudowy linii kablowych zasilających. 16 Rozbudowa RG w hali H-B3B4 ark Schemat wyłączenia rozdzielnicy RG 9. Zestawienie kosztów 10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót EL-8/11 arkusz 2

3 5. Opis techniczny 5.1 Stan istniejący 5.2 Zakres projektu 5.3 Rozdzielnica ŚN 15 kv 5.4 Transformatory 15/ 0,4 kv 5.5 Rozdzielnica NN 0,4 kv 5.6 Tablica potrzeb własnych Tpw 5.7 Tablica sygnalizacyjna TS 5.8 Uziemienie 5.9 Wentylacja 5.10 Oświetlenie stacji i wejścia do sekretariatu AGH 5.11 Rozdzielnica RG hali rozbudowa 5.12 Instalacja słaboprądowa 5.13 Instalacja odgromowa 5.14 Sieć kablowa EL-8/11 arkusz 3

4 5.1 Stan istniejący Hala H-B3B4 stanowi zakończenie budynków B-3 i B-4 od strony ul. Czarnowiejskiej. Obiekty te znajdują się w kompleksie budynków dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Lokalizacja obiektu pokazana jest na rys. nr 1. Aktualnie ukończona jest modernizacja środkowej nawy hali H-B3B4 związana z wykonaniem dodatkowych poziomów wewnątrz hali. Modernizacja wykonywana jest zgodnie z projektem opracowanym przez firmę IMB Asymetria z miesiąca IX 2010r. Dla zasilania przebudowywanej części budynku zaprojektowano wewnątrz hali stację transformatorową 15/0,4 kv z transformatorem 1000 kva. Transformator jest zasilany kablem ŚN z rozdzielnicy ŚN 15 kv znajdującej się w pomieszczeniu rozdzielnic ŚN stacji SHB 3-4 zlokalizowanej na terenie AGH przy ul. Tkackiej. Stacja ta zasilana jest 2 kablami ŚN 15 kv wchodzącymi w skład pętli nr II wychodzącej z pól nr 2 i 17 rozdzielnicy ŚN 15kV RS AGH. Lokalizacja transformatora wewnątrz budynku powoduje oddziaływanie akustyczne oraz istnienie pól magnetycznych w laboratoriach za ścianą komory transformatorowej. Z zakresu realizowanego projektu modernizacji hali wyłączone są 4 pomieszczenia, które posiadały własne zasilania ze stacji SHB 3-4. Zaprojektowana rozdzielnica RG nie pozwala, ze względu na brak rezerw pól odpływowych, na podłączenie rozdzielnic w tych pomieszczeniach. 5.2 Zakres projektu Dokumentacja stanowi projekt wykonawczy nowej stacji dwu transformatorowej przybudowanej do ściany budynku oraz nowego Wejścia do Sekretariatu Głównego AGH. Lokalizacja obiektów pokazana jest na planie sytuacyjnym rysunek nr 1 Projekt architektoniczny stanowi opracowanie nr 5/11. Budowa tej stacji transformatorowej pozwoli na usunięcie transformatora z wnętrza hali i likwidację komory transformatorowej. Kable odpływowe do Hali H-B3B4 pokazane są na rysunku nr 15 Zaprojektowane odpływy z dwóch sekcji rozdzielnicy NN projektowanej stacji transformatorowej, posiadające wyzwalacze nadmiarowe, pozwolą na wyłączenie rozdzielnicy RG w hali H-B3B4 przyciskiem wyłącznika awaryjnego łącznie z kablami zasilającymi. Zaprojektowane odpływy zabezpieczone bezpiecznikami pozwolą na zasilanie dodatkowych obiektów znajdujących się na terenie AGH ( Czarnowiejska 50B ) oraz pozwolą w przyszłości na poprawę pewności zasilania obiektów istniejących. Projektowana stacja transformatorowa ze względu na szczupłość miejsca jest stacją uproszczoną. Stacja jest projektowana zgodnie z Warunkami Zasilania L.dz. DET-tge 7B / 18 /2011 z dnia r. Zgodnie z warunkami dla RS AGH podanymi w projekcie EL-2/09: Moc zwarciowa po stronie 15 kv wysokości 250 MVA Prąd zwarcia doziemnego 100A i jego czas trwania 0,4 s Dla tych warunków po stronie 15 kv: I k3 = 8,5 ka, i p =23,8 ka Spodziewany prąd zwarciowy na szynach rozdzielnicy 0,4 kv: I k3 = 24 ka, i p =60 ka EL-8/11 arkusz 4

5 Oporność uziomu ze względu na porażenie prądem elektrycznym nie powinna być większa niż: Maksymalna wartość prądu zwarcia doziemnego w sieci 15 kv wynosi: I K1 = 100 A Ze względu na zasilanie rozdzielnicy kablami przyjęto współczynnik r = 0,6 I m = 60 A Największa oporność uziomu dla napięcia U f = 100 V wynosi 1,7 Ω Obiekt stacji należy realizować zgodnie z Wytycznymi w sprawie standaryzacji stacji transformatorowych wnętrzowych ŚN/NN nr 5 / 1 / B / 2009 firmy ENION Kraków 5.3 Rozdzielnica ŚN 15 kv Schemat i elewacja rozdzielnicy pokazane są na rysunku nr 2. W projekcie dla określenia wymiarów przyjęto rozdzielnicę 17,5 kv z prądem znamionowym 400A. Prąd krótkotrwały dla rozdzielnicy o prądzie znamionowym 400A wynosi 12,5 ka/1s i jest większy od 8,5 ka/1s. Rozdzielnica składa się z następujących pól: - 2 pola zasilające IM - 2 pola transformatorowe z bezpiecznikami QM - pola IMB + GMB stanowiące sprzęgło Rozdzielnica ustawiona będzie we wspólnym pomieszczeniu z rozdzielnicą NN. Pomieszczenie to wydzielone będzie od komór transformatorowych przegrodami z siatki. Kable zasilające i odpływowe ŚN wprowadzone będą do rozdzielnicy od dołu z zaprojektowanej przestrzeni kablowej zlokalizowanej pod całą stacją transformatorową. Kable w przestrzeni kablowej prowadzić w czerwonych rurach ochronnych. Schemat połączeń kablowych ŚN pokazany jest na rysunku nr 15. Rozdzielnica nie zawiera układu pomiarowego ponieważ zasilana jest z sieci AGH. 5.4 Transformatory 15 / 0,4 kv Wewnątrz stacji transformatorowej przewidziane jest ustawienie dwóch transformatorów suchych o izolacji żywicznej 15/0,4 kv o mocy 1000 kva każdy. Ze względu na lokalizację stacji w pobliżu hali H-B3B4 należy zastosować transformatory o małych stratach biegu jałowego i obniżonym poziomie szumu. Przy wyposażeniu stacji w transformatory należy wykorzystać zdemontowany ze stacji transformatorowej znajdującej się wewnątrz hali transformator Tricast 1000 kva. W projekcie przyjęto drugi transformator również Tricast. Może być również zastosowany inny transformator produkcji polskiej o niskim poziomie szumów akustycznych oraz małych stratach biegu jałowego i obciążeniowych. Transformatory zostaną ustawione na szynach pozwalających na wtoczenie transformatora do komory. Rozstaw szyn dla transformatora wynosi 820 mm. Pod koła transformatora należy podłożyć podkładki antywibracyjne, a transformator zabezpieczyć przed przemieszczaniem. Transformatory ze względu na odpływowe mosty szynowe NN należy ustawić izolatorami GN od strony ścian zewnętrznych. Mosty szynowe muszą być wykonane na prąd znamionowy 1600 A. Transformatory są zabezpieczone przed wzrostem temperatury przez zabezpieczenie termiczne typu Z. Alarm 1 przy temperaturze C powoduje EL-8/11 arkusz 5

6 sygnalizację przekroczenia temperatury. Alarm 2 przy temperaturze C powoduje wyłączenie w rozdzielnicy ŚN 15 kv zasilanie tego transformatora. 5.5 Rozdzielnica NN 0,4 kv Schemat i elewacja rozdzielnicy pokazane są na rysunku nr 6. W projekcie przyjęto rozdzielnicę z prądem znamionowym 1600A. Prąd krótkotrwały dla tej rozdzielnicy wynosi 36 ka/1s i jest większy od 24 ka/1s. Można również zastosować równorzędne rozdzielnice różnych firm. Ze względu na ograniczenia wymiarowe, przed doborem rozdzielnicy należy sprawdzić wymiary rozdzielnicy. Rozdzielnica jest dwusekcyjna o prądzie znamionowym 1600 A i zasilana jest z transformatorów mostami szynowymi 1600 A. Rozdzielnica wyposażona będzie w SZR ( samoczynne załączenie rezerwy ). Rozdzielnica ustawiona będzie we wspólnym pomieszczeniu z rozdzielnicą ŚN. Kable odpływowe wyprowadzone będą z rozdzielnicy na dół. Ułożone będą w przestrzeni kablowej zlokalizowanej pod całą stacją transformatorową. Kable do rozdzielnicy RG w hali H-B3B4 ułożone będą w kanale w posadzce wjazdu do hali. Schemat połączeń kablowych pokazany jest na rysunku nr 15. Rozdzielnica będzie wyposażona w polach zasilających w mierniki parametrów sieci PM 820 wraz z kartą PM8ECC, które przy pomocy linii komputerowych będą przesyłały wyniki pomiarów do pomieszczenia Gł. Energetyka. W projekcie przyjęto mierniki parametrów sieci PM820 ze względu na funkcjonujący na AGH system zdalnego nadzoru stacji transformatorowych. Mierniki mierzą: prądy, napięcia, moc czynną i bierną, zużytą energię oraz odkształcenia sinusoidy przez harmoniczne. Dla realizacji powyższej instalacji ułożony jest przewód FTP kat 6 z szafy dystrybucyjnej w serwerowni hali H-B3B4 do pomieszczenia Laboratorium znajdującego się za ścianą projektowanej stacji transformatorowej. Do zasilania mierników PM 820 i SZR należy zastosować UPS o mocy 1000 W 230VAC/230VAC i czasie podtrzymania 15 min. UPS ten zasili również przekaźniki Z zabezpieczenia temperaturowego transformatorów oraz sterownik PLC340 przez dodatkowy zasilacz 24VDC. Instalacje te są opisane w punkcie 5.7 Tablica sygnalizacyjna. 5.6 Tablica potrzeb własnych Tpw Tablica potrzeb własnych przedstawiona jest na rysunku nr 9. Tablica zasilana jest z dwóch sekcji rozdzielnicy RNN. Wybór sekcji zasilającej odbywa się przez łącznik krzywkowy. Z tablicy tej zasilane są gniazda wtykowe 3 fazowe 63A, 32A, 16A zainstalowane w stacji na ścianie poniżej tablicy. Z tablicy tej jest zasilony również: UPS, wentylatory w komorach transformatorowych oraz oświetlenie stacji transformatorowej. Gniazdo wtykowe jedno fazowe w pobliżu tablicy pozwoli na podłączenie pompy odwadniającej gdyby w komorze pojawiła się woda gruntowa. Dno kablowni posiada spad w tym kierunku. Na ścianach komór transformatorowych zainstalowane są termostaty, które po osiągnięciu temperatury 40 0 C powodują załączenie wentylatorów w danej komorze. Wentylatory ujęte są w projekcie architektonicznym. EL-8/11 arkusz 6

7 5.7 Tablica sygnalizacyjna TS Na rysunku nr 10 pokazany jest schemat i elewacja tablicy sygnalizacyjnej. W tablicy tej będą zainstalowane zabezpieczenia temperaturowe transformatorów Z. Czujniki PTC zainstalowane w uzwojeniach transformatora powodują uruchomienie dwóch stopni alarmu. Po osiągnięciu temperatury C zabezpieczenia winny wysłać sygnał o osiągnięciu takiej temperatury, natomiast przy temperaturze C winno nastąpić wyłączenie zasilania tego transformatora. Sygnalizacja optyczna tych stanów realizowana jest lampkami na obudowie zabezpieczeń Z. Tam też będzie reset zakłócenia. W tablicy sygnalizacyjnej zainstalowany zostanie sterownik z 32 wejściami pozwalający na przesłanie po liniach komputerowych stanu załączenia głównych aparatów rozdzielnic ŚN i NN oraz stany zakłóceniowe sterowania i zabezpieczeń w tych rozdzielnicach. Zasilanie sterownika PLC realizowane będzie z dodatkowego zasilacza 24VDC zainstalowanego wewnątrz TS. Zasilanie TS realizowane będzie z UPS o przedłużonym podtrzymaniu napięcia wyjściowego do 15 min. UPS jest konieczny aby wszystkie sygnały awaryjne były po wyłączeniu napięcia zasilania nadal pokazywane i przesyłane do Gł. Energetyka. 5.8 Uziemienie Przy realizacji budynku stacji transformatorowej i wejścia do sekretariatu AGH należy wykonać w odległości 1 m od projektowanych budynków uziom otokowy z bednarki 50x4 mm. Do uziomu podłączyć zbrojenie płyty fundamentowej kablowni stacji transformatorowej. Do uziomu należy podłączyć również istniejący uziom otokowy hali H-B3B4. Wszystkie połączenia bednarki w ziemi wykonać jako spawane. Miejsca spawania zabezpieczyć przed korozją przez pokrycie lepikiem asfaltowym i owinięcie taśmą Denso. Wewnątrz stacji transformatorowej należy ułożyć główną szynę uziemiającą z bednarki ocynkowanej 40x5 mm. Szynę uziemiająca należy połączyć z uziomem w dwóch punktach przy pomocy złączy kontrolnych. Do szyny tej należy podłączyć: obudowy transformatorów, konstrukcję wraz z szyną PEN rozdzielnicy NN, 2 skrajne pola rozdzielnicy ŚN, drzwi wejściowe do pomieszczeń stacji, przegrody siatkowe oddzielające komory transformatorowe od pomieszczenia rozdzielnic. Do uziomu należy podłączyć następujące przewody uziemiające wykonane bednarką 40x5 mm: - Uziemienie N transformatora nr 1 - kolor niebieski bez złącza kontrolnego - Uziemienie N transformatora nr 2 kolor niebieski bez złącza kontrolnego - Uziemienie głównej szyny uziemiającej w dwóch punktach na końcach budynku stacji kolor żółto zielony - Konstrukcję budynku wejścia do sekretariatu AGH kolor żółto zielony Przewody uziemiające należy zakończyć wewnątrz budynku stacji transformatorowej złączami kontrolnymi na wysokości około 0,3 m od poziomu posadzki. Złącze kontrolne dla budynku wejścia do sekretariatu wykonać na zewnątrz budynku na wysokości 0,5 m od poziomu terenu. Przejście przewodów uziemiających od uziomu do złącza prowadzić w rurze izolacyjnej celem odizolowania od okładziny ścian zewnętrznych stacji. Wartość oporności uziomu nie powinna być większa niż 1,7 Ω. EL-8/11 arkusz 7

8 5.9 Wentylacja Od strony wejścia projektowane są otwory wentylacyjne w drzwiach wejściowych do komór transformatorowych. Nad drzwiami będą otwory wentylacyjne wylotowe. Dla wentylacji grawitacyjnej transformatora 1000 kva wymagany jest wlot powietrza o powierzchni około 2,25 m 2. Ponieważ uzyskanie tych wielkości otworów wentylacyjnych jest niemożliwe w każdej z komór transformatorowych projektuje się dodatkowo po 2 wentylatory. Wentylatory te będą sterowane czujnikami temperatury zainstalowanymi w pomieszczeniach komór transformatorowych. Spowoduje on uruchomienie wentylatorów po przekroczeniu temperatury w pomieszczeniu 40 0 C Oświetlenie stacji i wejścia do sekretariatu AGH Z rozdzielnicy NN stacji transformatorowej przez tablicę potrzeb własnych Tpw zasilane będą obwody gniazd wtykowych stanowiących wyposażenie budynku stacji i obwody oświetlenia. Tablica Tpw przedstawiona jest na rysunku nr 9. Oświetlenie wejścia do sekretariatu należy podłączyć do obwodu oświetlenia istniejącej tablicy bezpiecznikowej sekretariatu. Oprawy oświetleniowe w stacji i jedna oprawa w wejściu do sekretariatu winny posiadać inwertery z akumulatorami pozwalającymi na pracę opraw po zaniku napięcia zasilającego przez okres 2 godzin. Typy opraw podane są na rysunku nr 13 i Rozdzielnica RG hali - rozbudowa Po zdemontowaniu transformatora z budynku H-B3B4 należy zdemontować ściankę z siatki oddzielającą komorę transformatorową od pomieszczenia rozdzielnicy głównej RG i dokonać rozbudowy tej rozdzielnicy. Pod rozbudowę rozdzielnicy przygotowany już jest kanał kablowy. Istniejąca rozdzielnica RG w hali H-B3B4 pokazana jest na rysunku nr 16. Schemat rozdzielnicy pokazany jest na ark. 1, a elewacja pokazana jest na ark. 2 Rozdzielnica istniejąca wykonana jest przez firmę KTM Engineering Marek Szweda, Pępowo ul. Leśna 4. Ze względu na niewielki zakres rozbudowy i zgodność obu części rozdzielnicy wskazane jest zamówienie części dobudowanej w wymienionej firmie. Wyłączenie wyłączników zasilających halę będzie realizowane przy pomocy wyłącznika p.poż. zainstalowanego przy wejściu do hali. W związku ze szczupłością miejsca w stacji projektuje się ustawienie baterii kondensatorów dla poprawy cosφ w pomieszczeniu rozdzielnicy NN hali H-B3B4. Bateria zostanie ustawiona w miejscu zlikwidowanej celki ŚN zasilającej transformator podlegający demontażowi. Ponieważ odbiorniki hali stanowią największe obciążenie stacji transformatorowej zastosowana bateria poprawi warunki pracy całej stacji transformatorowej Instalacja słaboprądowa W trakcie modernizacji hali H-B3B4 zostały sprowadzone przewody z serwerowni budynku do laboratorium znajdującego się przy zewnętrznej ścianie budynku przylegającej do projektowanej stacji transformatorowej. Przewody te znajdują się na korytku kablowym. W niniejszym projekcie należy przełożyć te przewody do EL-8/11 arkusz 8

9 pomieszczenia rozdzielnic i zakończyć gniazdami RJ 45 kat 6. Jedno z tych gniazd będzie wykorzystane do podania sygnału z karty miernika PM820, natomiast drugie do podłączenia telefonu. Połączeń krosowych w szafie serwerowni należy dokonać po wykonaniu kompletnych instalacji i podłączeniu urządzeń Instalacja odgromowa Ponieważ wysokość budynku projektowanej stacji jest dużo niższa od hali H-B3B4 na budynku stacji nie jest projektowana instalacja odgromowa, gdyż budynek znajduje się w strefie ochronnej hali Sieć kablowa W miejscu projektowanej stacji transformatorowej i wejścia do sekretariatu AGH znajdują się kable energetyczne ŚN i NN. Kable te przed rozpoczęciem budowy będą przełożone na trasę nie kolidującą z planowanymi budynkami. Związane to będzie z wykonaniem wydłużenia kabli przez wstawienie kabla tego samego typu i wykonania muf. Kable do likwidacji pokazane są na planie sytuacyjnym. Wg pisma TAURON Dystrybucja przed halą H-B3B4 nie istnieją kable stanowiące własność ZE. W warunkach technicznych zasilania projektowanej stacji transformatorowej przewidziane są dwa warianty zasilania stacji. Na planie sytuacyjnym rys nr 1 pokazany jest wariant I jako bardziej prawdopodobny. Wariant I: Gdy do czasu wybudowania i konieczności uruchomienia stacji nie zostanie dokonana modernizacja stacji SHB 3-4 przy ul Tkackiej wraz z wykonaniem nowego zasilania stacji z rozdzielnicy RS AGH. W tym przypadku zasilanie stacji odbędzie się jednostronnie kablem zasilającym aktualnie stację wewnątrz hali H-B3B4. Stacja będzie pracowała przy zamkniętym sprzęgle rozdzielnicy ŚN. Wariant II:Gdy do czasu uruchomienia projektowanej stacji zostanie dokonana modernizacja i nowe zasilanie SHB 3-4, to istniejące kable 15 kv zasilające SHB 3-4 należy włączyć do stacji projektowanej. Stacja będzie posiadała wówczas dwa zasilania 15 kv i może pracować przy otwarty sprzęgle na rozdzielnicy ŚN. Połączenia między polami transformatorowymi rozdzielnicy 15 kv a zaciskami GN transformatorów wykonać kablami usieciowionymi 3x YHAKXS 1x120 mm 2 z żyłą powrotną minimum 50 mm 2. Na kablach od strony transformatora zastosować głowice POLT-12D/1XI, Od strony pól transformatorowych zainstalować głowice identyczne. W polach zasilających zainstalować głowice POLT-24D/1XI. Po usunięciu istniejącego transformatora z hali H-B3B4 konieczna będzie rozbudowa rozdzielnicy i wykonania nowego zasilania kablami NN. Kable ŚN Równolegle do istniejących kabli NN ułożonych w rurach ochronnych wraz z studzienkami kablowymi przedstawionymi na planie sytuacyjnym, należy ułożyć w odległości 0,6 m 6 rur Ø 160 mm czerwonych. Ze względu na brak miejsca rury należy ułożyć w 3 warstwach. W miejscu zaznaczonym na planie sytuacyjnym należy wykonać studzienkę kablową betonową dzieloną SKMP-3 dla kanalizacji 9 otworowej z pokrywą typu ciężkiego. Szczegóły prowadzenia kanalizacji kablowej pokazane są na rysunku nr 11 Rozmieszczenie urządzeń. EL-8/11 arkusz 9

10 Kable NN Zasilanie rozdzielnicy RG w Hali H-B3B4 odbywać się będzie kablami NN ułożonymi na odcinku od stacji transformatorowej do istniejącego przygotowanego specjalnie dla tych kabli kanału kablowego w projektowanych rurach ochronnych. Trasa tych rur pokazana jest na planie sytuacyjnym rys nr 1. Schemat przebudowy linii kablowych przedstawiony jest na rysunku nr 15 kable wewnątrz kanału prowadzić na dwóch oddzielnych drabinkach kablowych 400 mm ułożonych pionowo na ścianach kanału. Na każdej drabince ułożyć kable zasilające jedną sekcję. Cztery kable jednożyłowe podłączone do L1,L2,L3 i N należy spiąć paskami. Do rury przepustowej należy wprowadzać tylko tak pospinane kable. EL-8/11 arkusz 10

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. St. Staszica Kraków, al.mickiewicza 30 Generalny Projektant:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. St. Staszica Kraków, al.mickiewicza 30 Generalny Projektant: Inwestor: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. St. Staszica 30-059 Kraków, al.mickiewicza 30 Generalny Projektant: Firma Projektowo Wykonawcza ELTECH s.c. 30 690 Kraków ul. Ciasna 8c tel / fax mod. (12) 657-02-68,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Stan istniejący 2.2. Projektowane zmiany 3. Zestawienie materiałów 4. Rysunki rys.

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKTOWANIE: NADZORY: - wodociągi - autorskie - kanalizacja - inwestorskie - ogrzewanie - gaz KONSULTACJE - wentylacja - uzdatnianie wody Siedziba firmy: 02-784 Warszawa, ul. J. Cybisa 6/46, tel. kom.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych ADRES Bielsko Biała ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY NIP 679-102-48-90 PeKaO S.A. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 Obiekt: PAWILON A- 0 AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. St. STASZICA W KRAKOWIE Adres: Kraków Al. A. MICKIEWICZA 30 dz. nr 19/26

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN. ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin tel./fax PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN. ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin tel./fax PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN ul. Królowej Korony Polskiej 25 70-485 Szczecin tel./fax 455-38-54 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OBIEKT DODATKOWE PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE BUDYNKU STAREJ CHEMII WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA BYDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z SEGMENTEM DEMONTAŻU SPRZĘTU RTV I AGD OBIEKT NR 7, ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie.

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie. PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: Centrum Młodzieży im. H. Jordana ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie. Stadium:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

WEWNETRZNE ISTALACJE ELEKTRYCZNE GARAŻ DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RĄCZNEJ NA DZIAŁCE NR 1366/1 OPIS TECHNICZNY

WEWNETRZNE ISTALACJE ELEKTRYCZNE GARAŻ DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RĄCZNEJ NA DZIAŁCE NR 1366/1 OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNE ISTALACJE ELEKTRYCZNE GARAŻ DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RĄCZNEJ NA DZIAŁCE NR 1366/1 OPIS TECHNICZNY Projektant Opracował inż. Michał Spaczyński mgr inż. Piotr Spaczyński OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY pracownia projektów ul. Narciarska 2f/34, 31 579 Kraków, tel.(0-12) 63-11-035, kom.517-445-398, e-mail: mmacioszek@architekci-modus.pl PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY TEMAT PROJEKT ŻUKOWSKIEGO PARKU

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Uprawnienia i zaświadczenie MOOIB II. Opis techniczny III. Rysunki Nr rys.: Nazwa rysunku: Skala: E1 Rzut instalacji elektrycznych - kuchnia 1:100 E2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE ZMIANĄ GEOMETRII DACHU INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY... 3 1.1 Temat projektu... 3 1.2 Zakres projektu... 3 1.3 Podstawa opracowania projektu... 3 1.4 Wskaźniki techniczne dla jednego domku wczasowego... 3 1.5 Uwagi

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDOWA CENTRUM ENERGETYKI Z GARAŻEM PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM jako Etap

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej

Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744 Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej w Konstancinie - Jeziornej przy ul. Kazimierza Pułaskiego 20 TOM III - PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Data Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Spis Rysunków

Spis Rysunków Spis Rysunków Nr rys. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 Tytuł rysunku Schemat elektryczny pojedynczego pola rozdzielnicy SN Pole liniowe rozłącznikowe

Bardziej szczegółowo

02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice. 04. Oświetlenie i gn. 230V administracyjne piwnice

02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice. 04. Oświetlenie i gn. 230V administracyjne piwnice SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 01. Schemat tablicy głównej TG/TL 02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice 03. Trasy WLZ

Bardziej szczegółowo

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne:

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne: Załącznik nr 3 do SIWZ Założenia projektowe i specyfikacja wymagań dla prac projektowych i instalacyjnych związanych z rozbudową instalacji elektrycznej w nowym budynku Wydziału ETI PG związaną z podłączeniem

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. NANICKIEJ W WEJHEROWIE ADRES: WEJHEROWO, UL. NANICKA 22 55/2 OBRĘB 9 W WEJHEROWIE

DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. NANICKIEJ W WEJHEROWIE ADRES: WEJHEROWO, UL. NANICKA 22 55/2 OBRĘB 9 W WEJHEROWIE USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL./FAX (0-58) 672-44-36, 0-606 497523 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: ELEKTRYCZNA OBIEKT: DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Stacja Diagnostyczna

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Stacja Diagnostyczna TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY LINIA KABLOWA nn ZASILAJĄCA. Funkcja Nazwisko Podpis

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY LINIA KABLOWA nn ZASILAJĄCA. Funkcja Nazwisko Podpis Inwestor : AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. ST. STASZICA AL. Mickiewicza 30 30-059 Kraków Obiekt: NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO D-5 KATEDRY TELEKOMUNIKACJI W KRAKOWIE przy ul. Czarnowiejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02. SPIS TREŚCI: 1.0. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...5 1.2. Podstawy opracowania...5 1.3. Charakterystyka energetyczna...5 2.0. OPIS TECHNICZNY...6 2.1. Zasilanie i rozdział energii...6 2.2.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Projekt zawiera: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Zasilenie budynku 2.2. Instalacja wewnętrzna budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO Projektował: inż. Zbigniew Śleziona Opracował: inż. Tomasz Śleziona 11.2012 Instalacja sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Opracował: inż. Szymon Wróbel

Opracował: inż. Szymon Wróbel Opracował: inż. Szymon Wróbel Warszawa, styczeń 2013 Spis treści 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 2. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej 3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS

ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS PRACOWNIA PROJEKTOWA 05-200 Wołomin ul. Armii Krajowej 110/112 tel: 022-371-33-23, 022-425-33-42 fax: 022-425-33-43, kom 0-507-018-757 www.el-media.pl, email: biuro@el-media.pl www. el-media.pl NR TEMATU

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY LINII nn PODWIESZENIE LINII

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS TOMÓW: TOM I - PRZYŁĄCZ WODY ZIMNEJ TOM I - PRZYŁĄCZ CIEPLNY C.O. TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS ZAWARTOŚCI TOMU III INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Żary ul. Osadników Wojskowych 40 Poczta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE MODERNIZACJA HYDROFORNI WIELKA WIEŚ DZ. NR 100/17 WIEŚ. RP-Upr 945/94

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE MODERNIZACJA HYDROFORNI WIELKA WIEŚ DZ. NR 100/17 WIEŚ. RP-Upr 945/94 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: MODERNIZACJA HYDROFORNI WIELKA WIEŚ DZ. NR 100/17 WIEŚ INWESTOR: GMINA WIELKA OPRACOWAŁ: WOJCIECH LISEK RP-Upr 945/94 DATA : 04.2009 SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A Kielce al. Solidarności 36 PROJEKT BUDOWLANY

Echo Investment S.A Kielce al. Solidarności 36 PROJEKT BUDOWLANY Echo Investment S.A. 25-323 Kielce al. Solidarności 36 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA CENTRUM HANDLOWEGO "PELOTA" ADRES: UL. POLIGONOWA 2A LUBLIN 20-817 INWESTOR: STADIUM: BRANŻA: WYKONANIE PROJEKTU:

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH:

ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH: ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH: JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA DOBORU BATERII KONDENSATORÓW DO KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ zleceniodawca: SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM.

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych biblioteki wiejskiej

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Skórzewie

Przedszkole w Skórzewie Projekt Wykonawczy Instalacji elektrycznych zewnętrznych Przedszkola w Skórzewie Przedszkole w Skórzewie Skórzewo ul. Kolejowa Gmina Dopiewo PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Sypniewski Sp. z o.o.

Sypniewski Sp. z o.o. Rozdzielnice nn stacji transformatorowych Sypniewski Sp. z o.o. Rozwiązania Rozdzielnice stacji słupowych typu RS Rozdzielnica słupowa RS-I: izolacyjna z tworzywa chemoutwardzalnego. Rozdzielnica słupowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK Egz. Nr 1 84 46 ZYG - MAR PROJEKTOWANIE - NADZORY sieci energetyczne i instalacje elektryczne mgr inż. Marek ZYGMUNT 33-300 Nowy SĄcz ul. Konopnickiej 3 tel. 0 604 623 301, 18 554 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie LOKALIZACJA: 62 510 Konin, ul. Staromorzysławska INWESTOR : PGKiM Sp. z o.o. w Koninie, 62 500 Konin,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator. STUDIO ARCHITEKTURY B O R A T Y N PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.pl INWESTOR FUNDACJA EDUKACJI I SZTUKI FILMOWEJ MACIEJA ŚLESICKIEGO I BOGUSŁAWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) ,

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) , MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO 30-611 Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) 267-38-66, 0-602-78-97-96 TEMAT: Projekt remontu instalacji elektrycznej w Żłobku Samorządowym nr 5 w Krakowie na os.

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U

M E T R Y K A P R O J E K T U M E T R Y K A P R O J E K T U T E M A T : Kotłownia gazowa. O B I E K T: Budynek Szkoły Podstawowej w Krępnej. I N W E S T O R : Szkoła Podstawowa Krępna ul. Zdzieszowicka 35 B R A N Ż A : Elektryczna.

Bardziej szczegółowo

Instalacja zasilania urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Budynek Biurowy Kancelarii Prezydenta R.P.

Instalacja zasilania urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Budynek Biurowy Kancelarii Prezydenta R.P. A.T.H. WECOSA 02-776 Warszawa,ul.Dybowskiego 1 m13 tel./fax 631-63-43 Temat: Adres: Instalacja zasilania urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Budynek Biurowy Kancelarii Prezydenta R.P. Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Rozbudowa Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie Budynek nr 6 - Obora ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w kotłowni w Budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY. 1 Przedmiot opracowania.... 2 2 Zakres opracowania.... 2 3 Podstawa opracowania.... 2 4 Zasilanie pompowni.... 3 5 Zestaw ZK1+SL1.... 3 6 Pomiar energii elektrycznej....

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny 2. Plan instalacji elektrycznej - parter 3. Plan instalacji elektrycznej połaci dachowej

SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny 2. Plan instalacji elektrycznej - parter 3. Plan instalacji elektrycznej połaci dachowej SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny 2. Plan instalacji elektrycznej - parter 3. Plan instalacji elektrycznej połaci dachowej OPIS TECHNICZNY. 1. Inwestor. Inwestorem jest Gmina Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE STRONA: 24. 3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 7.C.3.1 Część opisowa I. Opis techniczny.... 24 1.1 Przedmiot opracowania.... 24 1.2 Podstawa opracowania.... 24 1.3 Zakres opracowania.... 25 1.4 Rozdział energii...

Bardziej szczegółowo