AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. St. Staszica

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. St. Staszica"

Transkrypt

1 Inwestor: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. St. Staszica Kraków, al.mickiewicza 30 Generalny Projektant: Firma Projektowo Wykonawcza ELTECH s.c Kraków ul. Ciasna 8c tel / fax mod. (12) , tel kom PROJEKT WYKONAWCZY PT. BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0.4kV w BUDYNKU WOLNOSTOJĄCYM PRZYBUDOWANYM DO HALI H-B3B4 WRAZ Z DOBUDOWĄ WEJŚCIA DO SEKRETARIATU AGH, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA DZIAŁCE NR19/26 OBR.12 KROWODRZA PRZY UL.CZARNOWIEJSKIEJ W KRAKOWIE STACJA TRANSFORMATOROWA I WEJŚCIE DO SEKRETARIATU Kanalizacja opadowa - dz. nr 19/26, Kable elektryczne ena i sna - dz. nr 19/26 INSTALACJI ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE ZESPÓŁ PROJEKTOWY LP Projektant Branża Numer uprawnień 1 mgr inż. Kazimierz Machnik Elektryczna upr. nr GP.IV- 8388/270/77 Data Podpis 2 inż. Anna Podraza Elektryczna upr. nr GP.IV Sprawdzający 8388/14/78 Numer projektu Miejscowość Egz.Nr 08/11 Kraków EL-8/11 arkusz 1

2 3. SPIS ZAWARTOŚCI: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Warunki zasilania DET-tge 7B/18/ Pismo TAURON Dystrybucja OKR/RD4/ZS/GJ/15896/11 5. Opis techniczny 6. Tabela obwodów 7. Zestawienie materiałów 8. Dokumenty formalne 9. Spis rysunków 1. Plan sytuacyjny 2. Schemat i elewacja rozdzielnicy ŚN 15 kv ark Schematy pól zasilających (pole nr 2 i 5) ark Schematy sprzęgła (pole nr 3 i 4) ark 2 5. Schematy pól odpływowych transformatorowych (pola nr 1 i 6) ark Rozdzielnica NN 0,4 kv ark wakat 8. Podłączenie analizatorów PM 9. Tablica potrzeb własnych Tpw ark Tablica sygnalizacyjna TS ark Rozmieszczenie urządzeń 12. wakat 13. Instalacje w stacji transformatorowej 14. Instalacja w wejściu do Sekretariatu 15. Schemat przebudowy linii kablowych zasilających. 16 Rozbudowa RG w hali H-B3B4 ark Schemat wyłączenia rozdzielnicy RG 9. Zestawienie kosztów 10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót EL-8/11 arkusz 2

3 5. Opis techniczny 5.1 Stan istniejący 5.2 Zakres projektu 5.3 Rozdzielnica ŚN 15 kv 5.4 Transformatory 15/ 0,4 kv 5.5 Rozdzielnica NN 0,4 kv 5.6 Tablica potrzeb własnych Tpw 5.7 Tablica sygnalizacyjna TS 5.8 Uziemienie 5.9 Wentylacja 5.10 Oświetlenie stacji i wejścia do sekretariatu AGH 5.11 Rozdzielnica RG hali rozbudowa 5.12 Instalacja słaboprądowa 5.13 Instalacja odgromowa 5.14 Sieć kablowa EL-8/11 arkusz 3

4 5.1 Stan istniejący Hala H-B3B4 stanowi zakończenie budynków B-3 i B-4 od strony ul. Czarnowiejskiej. Obiekty te znajdują się w kompleksie budynków dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Lokalizacja obiektu pokazana jest na rys. nr 1. Aktualnie ukończona jest modernizacja środkowej nawy hali H-B3B4 związana z wykonaniem dodatkowych poziomów wewnątrz hali. Modernizacja wykonywana jest zgodnie z projektem opracowanym przez firmę IMB Asymetria z miesiąca IX 2010r. Dla zasilania przebudowywanej części budynku zaprojektowano wewnątrz hali stację transformatorową 15/0,4 kv z transformatorem 1000 kva. Transformator jest zasilany kablem ŚN z rozdzielnicy ŚN 15 kv znajdującej się w pomieszczeniu rozdzielnic ŚN stacji SHB 3-4 zlokalizowanej na terenie AGH przy ul. Tkackiej. Stacja ta zasilana jest 2 kablami ŚN 15 kv wchodzącymi w skład pętli nr II wychodzącej z pól nr 2 i 17 rozdzielnicy ŚN 15kV RS AGH. Lokalizacja transformatora wewnątrz budynku powoduje oddziaływanie akustyczne oraz istnienie pól magnetycznych w laboratoriach za ścianą komory transformatorowej. Z zakresu realizowanego projektu modernizacji hali wyłączone są 4 pomieszczenia, które posiadały własne zasilania ze stacji SHB 3-4. Zaprojektowana rozdzielnica RG nie pozwala, ze względu na brak rezerw pól odpływowych, na podłączenie rozdzielnic w tych pomieszczeniach. 5.2 Zakres projektu Dokumentacja stanowi projekt wykonawczy nowej stacji dwu transformatorowej przybudowanej do ściany budynku oraz nowego Wejścia do Sekretariatu Głównego AGH. Lokalizacja obiektów pokazana jest na planie sytuacyjnym rysunek nr 1 Projekt architektoniczny stanowi opracowanie nr 5/11. Budowa tej stacji transformatorowej pozwoli na usunięcie transformatora z wnętrza hali i likwidację komory transformatorowej. Kable odpływowe do Hali H-B3B4 pokazane są na rysunku nr 15 Zaprojektowane odpływy z dwóch sekcji rozdzielnicy NN projektowanej stacji transformatorowej, posiadające wyzwalacze nadmiarowe, pozwolą na wyłączenie rozdzielnicy RG w hali H-B3B4 przyciskiem wyłącznika awaryjnego łącznie z kablami zasilającymi. Zaprojektowane odpływy zabezpieczone bezpiecznikami pozwolą na zasilanie dodatkowych obiektów znajdujących się na terenie AGH ( Czarnowiejska 50B ) oraz pozwolą w przyszłości na poprawę pewności zasilania obiektów istniejących. Projektowana stacja transformatorowa ze względu na szczupłość miejsca jest stacją uproszczoną. Stacja jest projektowana zgodnie z Warunkami Zasilania L.dz. DET-tge 7B / 18 /2011 z dnia r. Zgodnie z warunkami dla RS AGH podanymi w projekcie EL-2/09: Moc zwarciowa po stronie 15 kv wysokości 250 MVA Prąd zwarcia doziemnego 100A i jego czas trwania 0,4 s Dla tych warunków po stronie 15 kv: I k3 = 8,5 ka, i p =23,8 ka Spodziewany prąd zwarciowy na szynach rozdzielnicy 0,4 kv: I k3 = 24 ka, i p =60 ka EL-8/11 arkusz 4

5 Oporność uziomu ze względu na porażenie prądem elektrycznym nie powinna być większa niż: Maksymalna wartość prądu zwarcia doziemnego w sieci 15 kv wynosi: I K1 = 100 A Ze względu na zasilanie rozdzielnicy kablami przyjęto współczynnik r = 0,6 I m = 60 A Największa oporność uziomu dla napięcia U f = 100 V wynosi 1,7 Ω Obiekt stacji należy realizować zgodnie z Wytycznymi w sprawie standaryzacji stacji transformatorowych wnętrzowych ŚN/NN nr 5 / 1 / B / 2009 firmy ENION Kraków 5.3 Rozdzielnica ŚN 15 kv Schemat i elewacja rozdzielnicy pokazane są na rysunku nr 2. W projekcie dla określenia wymiarów przyjęto rozdzielnicę 17,5 kv z prądem znamionowym 400A. Prąd krótkotrwały dla rozdzielnicy o prądzie znamionowym 400A wynosi 12,5 ka/1s i jest większy od 8,5 ka/1s. Rozdzielnica składa się z następujących pól: - 2 pola zasilające IM - 2 pola transformatorowe z bezpiecznikami QM - pola IMB + GMB stanowiące sprzęgło Rozdzielnica ustawiona będzie we wspólnym pomieszczeniu z rozdzielnicą NN. Pomieszczenie to wydzielone będzie od komór transformatorowych przegrodami z siatki. Kable zasilające i odpływowe ŚN wprowadzone będą do rozdzielnicy od dołu z zaprojektowanej przestrzeni kablowej zlokalizowanej pod całą stacją transformatorową. Kable w przestrzeni kablowej prowadzić w czerwonych rurach ochronnych. Schemat połączeń kablowych ŚN pokazany jest na rysunku nr 15. Rozdzielnica nie zawiera układu pomiarowego ponieważ zasilana jest z sieci AGH. 5.4 Transformatory 15 / 0,4 kv Wewnątrz stacji transformatorowej przewidziane jest ustawienie dwóch transformatorów suchych o izolacji żywicznej 15/0,4 kv o mocy 1000 kva każdy. Ze względu na lokalizację stacji w pobliżu hali H-B3B4 należy zastosować transformatory o małych stratach biegu jałowego i obniżonym poziomie szumu. Przy wyposażeniu stacji w transformatory należy wykorzystać zdemontowany ze stacji transformatorowej znajdującej się wewnątrz hali transformator Tricast 1000 kva. W projekcie przyjęto drugi transformator również Tricast. Może być również zastosowany inny transformator produkcji polskiej o niskim poziomie szumów akustycznych oraz małych stratach biegu jałowego i obciążeniowych. Transformatory zostaną ustawione na szynach pozwalających na wtoczenie transformatora do komory. Rozstaw szyn dla transformatora wynosi 820 mm. Pod koła transformatora należy podłożyć podkładki antywibracyjne, a transformator zabezpieczyć przed przemieszczaniem. Transformatory ze względu na odpływowe mosty szynowe NN należy ustawić izolatorami GN od strony ścian zewnętrznych. Mosty szynowe muszą być wykonane na prąd znamionowy 1600 A. Transformatory są zabezpieczone przed wzrostem temperatury przez zabezpieczenie termiczne typu Z. Alarm 1 przy temperaturze C powoduje EL-8/11 arkusz 5

6 sygnalizację przekroczenia temperatury. Alarm 2 przy temperaturze C powoduje wyłączenie w rozdzielnicy ŚN 15 kv zasilanie tego transformatora. 5.5 Rozdzielnica NN 0,4 kv Schemat i elewacja rozdzielnicy pokazane są na rysunku nr 6. W projekcie przyjęto rozdzielnicę z prądem znamionowym 1600A. Prąd krótkotrwały dla tej rozdzielnicy wynosi 36 ka/1s i jest większy od 24 ka/1s. Można również zastosować równorzędne rozdzielnice różnych firm. Ze względu na ograniczenia wymiarowe, przed doborem rozdzielnicy należy sprawdzić wymiary rozdzielnicy. Rozdzielnica jest dwusekcyjna o prądzie znamionowym 1600 A i zasilana jest z transformatorów mostami szynowymi 1600 A. Rozdzielnica wyposażona będzie w SZR ( samoczynne załączenie rezerwy ). Rozdzielnica ustawiona będzie we wspólnym pomieszczeniu z rozdzielnicą ŚN. Kable odpływowe wyprowadzone będą z rozdzielnicy na dół. Ułożone będą w przestrzeni kablowej zlokalizowanej pod całą stacją transformatorową. Kable do rozdzielnicy RG w hali H-B3B4 ułożone będą w kanale w posadzce wjazdu do hali. Schemat połączeń kablowych pokazany jest na rysunku nr 15. Rozdzielnica będzie wyposażona w polach zasilających w mierniki parametrów sieci PM 820 wraz z kartą PM8ECC, które przy pomocy linii komputerowych będą przesyłały wyniki pomiarów do pomieszczenia Gł. Energetyka. W projekcie przyjęto mierniki parametrów sieci PM820 ze względu na funkcjonujący na AGH system zdalnego nadzoru stacji transformatorowych. Mierniki mierzą: prądy, napięcia, moc czynną i bierną, zużytą energię oraz odkształcenia sinusoidy przez harmoniczne. Dla realizacji powyższej instalacji ułożony jest przewód FTP kat 6 z szafy dystrybucyjnej w serwerowni hali H-B3B4 do pomieszczenia Laboratorium znajdującego się za ścianą projektowanej stacji transformatorowej. Do zasilania mierników PM 820 i SZR należy zastosować UPS o mocy 1000 W 230VAC/230VAC i czasie podtrzymania 15 min. UPS ten zasili również przekaźniki Z zabezpieczenia temperaturowego transformatorów oraz sterownik PLC340 przez dodatkowy zasilacz 24VDC. Instalacje te są opisane w punkcie 5.7 Tablica sygnalizacyjna. 5.6 Tablica potrzeb własnych Tpw Tablica potrzeb własnych przedstawiona jest na rysunku nr 9. Tablica zasilana jest z dwóch sekcji rozdzielnicy RNN. Wybór sekcji zasilającej odbywa się przez łącznik krzywkowy. Z tablicy tej zasilane są gniazda wtykowe 3 fazowe 63A, 32A, 16A zainstalowane w stacji na ścianie poniżej tablicy. Z tablicy tej jest zasilony również: UPS, wentylatory w komorach transformatorowych oraz oświetlenie stacji transformatorowej. Gniazdo wtykowe jedno fazowe w pobliżu tablicy pozwoli na podłączenie pompy odwadniającej gdyby w komorze pojawiła się woda gruntowa. Dno kablowni posiada spad w tym kierunku. Na ścianach komór transformatorowych zainstalowane są termostaty, które po osiągnięciu temperatury 40 0 C powodują załączenie wentylatorów w danej komorze. Wentylatory ujęte są w projekcie architektonicznym. EL-8/11 arkusz 6

7 5.7 Tablica sygnalizacyjna TS Na rysunku nr 10 pokazany jest schemat i elewacja tablicy sygnalizacyjnej. W tablicy tej będą zainstalowane zabezpieczenia temperaturowe transformatorów Z. Czujniki PTC zainstalowane w uzwojeniach transformatora powodują uruchomienie dwóch stopni alarmu. Po osiągnięciu temperatury C zabezpieczenia winny wysłać sygnał o osiągnięciu takiej temperatury, natomiast przy temperaturze C winno nastąpić wyłączenie zasilania tego transformatora. Sygnalizacja optyczna tych stanów realizowana jest lampkami na obudowie zabezpieczeń Z. Tam też będzie reset zakłócenia. W tablicy sygnalizacyjnej zainstalowany zostanie sterownik z 32 wejściami pozwalający na przesłanie po liniach komputerowych stanu załączenia głównych aparatów rozdzielnic ŚN i NN oraz stany zakłóceniowe sterowania i zabezpieczeń w tych rozdzielnicach. Zasilanie sterownika PLC realizowane będzie z dodatkowego zasilacza 24VDC zainstalowanego wewnątrz TS. Zasilanie TS realizowane będzie z UPS o przedłużonym podtrzymaniu napięcia wyjściowego do 15 min. UPS jest konieczny aby wszystkie sygnały awaryjne były po wyłączeniu napięcia zasilania nadal pokazywane i przesyłane do Gł. Energetyka. 5.8 Uziemienie Przy realizacji budynku stacji transformatorowej i wejścia do sekretariatu AGH należy wykonać w odległości 1 m od projektowanych budynków uziom otokowy z bednarki 50x4 mm. Do uziomu podłączyć zbrojenie płyty fundamentowej kablowni stacji transformatorowej. Do uziomu należy podłączyć również istniejący uziom otokowy hali H-B3B4. Wszystkie połączenia bednarki w ziemi wykonać jako spawane. Miejsca spawania zabezpieczyć przed korozją przez pokrycie lepikiem asfaltowym i owinięcie taśmą Denso. Wewnątrz stacji transformatorowej należy ułożyć główną szynę uziemiającą z bednarki ocynkowanej 40x5 mm. Szynę uziemiająca należy połączyć z uziomem w dwóch punktach przy pomocy złączy kontrolnych. Do szyny tej należy podłączyć: obudowy transformatorów, konstrukcję wraz z szyną PEN rozdzielnicy NN, 2 skrajne pola rozdzielnicy ŚN, drzwi wejściowe do pomieszczeń stacji, przegrody siatkowe oddzielające komory transformatorowe od pomieszczenia rozdzielnic. Do uziomu należy podłączyć następujące przewody uziemiające wykonane bednarką 40x5 mm: - Uziemienie N transformatora nr 1 - kolor niebieski bez złącza kontrolnego - Uziemienie N transformatora nr 2 kolor niebieski bez złącza kontrolnego - Uziemienie głównej szyny uziemiającej w dwóch punktach na końcach budynku stacji kolor żółto zielony - Konstrukcję budynku wejścia do sekretariatu AGH kolor żółto zielony Przewody uziemiające należy zakończyć wewnątrz budynku stacji transformatorowej złączami kontrolnymi na wysokości około 0,3 m od poziomu posadzki. Złącze kontrolne dla budynku wejścia do sekretariatu wykonać na zewnątrz budynku na wysokości 0,5 m od poziomu terenu. Przejście przewodów uziemiających od uziomu do złącza prowadzić w rurze izolacyjnej celem odizolowania od okładziny ścian zewnętrznych stacji. Wartość oporności uziomu nie powinna być większa niż 1,7 Ω. EL-8/11 arkusz 7

8 5.9 Wentylacja Od strony wejścia projektowane są otwory wentylacyjne w drzwiach wejściowych do komór transformatorowych. Nad drzwiami będą otwory wentylacyjne wylotowe. Dla wentylacji grawitacyjnej transformatora 1000 kva wymagany jest wlot powietrza o powierzchni około 2,25 m 2. Ponieważ uzyskanie tych wielkości otworów wentylacyjnych jest niemożliwe w każdej z komór transformatorowych projektuje się dodatkowo po 2 wentylatory. Wentylatory te będą sterowane czujnikami temperatury zainstalowanymi w pomieszczeniach komór transformatorowych. Spowoduje on uruchomienie wentylatorów po przekroczeniu temperatury w pomieszczeniu 40 0 C Oświetlenie stacji i wejścia do sekretariatu AGH Z rozdzielnicy NN stacji transformatorowej przez tablicę potrzeb własnych Tpw zasilane będą obwody gniazd wtykowych stanowiących wyposażenie budynku stacji i obwody oświetlenia. Tablica Tpw przedstawiona jest na rysunku nr 9. Oświetlenie wejścia do sekretariatu należy podłączyć do obwodu oświetlenia istniejącej tablicy bezpiecznikowej sekretariatu. Oprawy oświetleniowe w stacji i jedna oprawa w wejściu do sekretariatu winny posiadać inwertery z akumulatorami pozwalającymi na pracę opraw po zaniku napięcia zasilającego przez okres 2 godzin. Typy opraw podane są na rysunku nr 13 i Rozdzielnica RG hali - rozbudowa Po zdemontowaniu transformatora z budynku H-B3B4 należy zdemontować ściankę z siatki oddzielającą komorę transformatorową od pomieszczenia rozdzielnicy głównej RG i dokonać rozbudowy tej rozdzielnicy. Pod rozbudowę rozdzielnicy przygotowany już jest kanał kablowy. Istniejąca rozdzielnica RG w hali H-B3B4 pokazana jest na rysunku nr 16. Schemat rozdzielnicy pokazany jest na ark. 1, a elewacja pokazana jest na ark. 2 Rozdzielnica istniejąca wykonana jest przez firmę KTM Engineering Marek Szweda, Pępowo ul. Leśna 4. Ze względu na niewielki zakres rozbudowy i zgodność obu części rozdzielnicy wskazane jest zamówienie części dobudowanej w wymienionej firmie. Wyłączenie wyłączników zasilających halę będzie realizowane przy pomocy wyłącznika p.poż. zainstalowanego przy wejściu do hali. W związku ze szczupłością miejsca w stacji projektuje się ustawienie baterii kondensatorów dla poprawy cosφ w pomieszczeniu rozdzielnicy NN hali H-B3B4. Bateria zostanie ustawiona w miejscu zlikwidowanej celki ŚN zasilającej transformator podlegający demontażowi. Ponieważ odbiorniki hali stanowią największe obciążenie stacji transformatorowej zastosowana bateria poprawi warunki pracy całej stacji transformatorowej Instalacja słaboprądowa W trakcie modernizacji hali H-B3B4 zostały sprowadzone przewody z serwerowni budynku do laboratorium znajdującego się przy zewnętrznej ścianie budynku przylegającej do projektowanej stacji transformatorowej. Przewody te znajdują się na korytku kablowym. W niniejszym projekcie należy przełożyć te przewody do EL-8/11 arkusz 8

9 pomieszczenia rozdzielnic i zakończyć gniazdami RJ 45 kat 6. Jedno z tych gniazd będzie wykorzystane do podania sygnału z karty miernika PM820, natomiast drugie do podłączenia telefonu. Połączeń krosowych w szafie serwerowni należy dokonać po wykonaniu kompletnych instalacji i podłączeniu urządzeń Instalacja odgromowa Ponieważ wysokość budynku projektowanej stacji jest dużo niższa od hali H-B3B4 na budynku stacji nie jest projektowana instalacja odgromowa, gdyż budynek znajduje się w strefie ochronnej hali Sieć kablowa W miejscu projektowanej stacji transformatorowej i wejścia do sekretariatu AGH znajdują się kable energetyczne ŚN i NN. Kable te przed rozpoczęciem budowy będą przełożone na trasę nie kolidującą z planowanymi budynkami. Związane to będzie z wykonaniem wydłużenia kabli przez wstawienie kabla tego samego typu i wykonania muf. Kable do likwidacji pokazane są na planie sytuacyjnym. Wg pisma TAURON Dystrybucja przed halą H-B3B4 nie istnieją kable stanowiące własność ZE. W warunkach technicznych zasilania projektowanej stacji transformatorowej przewidziane są dwa warianty zasilania stacji. Na planie sytuacyjnym rys nr 1 pokazany jest wariant I jako bardziej prawdopodobny. Wariant I: Gdy do czasu wybudowania i konieczności uruchomienia stacji nie zostanie dokonana modernizacja stacji SHB 3-4 przy ul Tkackiej wraz z wykonaniem nowego zasilania stacji z rozdzielnicy RS AGH. W tym przypadku zasilanie stacji odbędzie się jednostronnie kablem zasilającym aktualnie stację wewnątrz hali H-B3B4. Stacja będzie pracowała przy zamkniętym sprzęgle rozdzielnicy ŚN. Wariant II:Gdy do czasu uruchomienia projektowanej stacji zostanie dokonana modernizacja i nowe zasilanie SHB 3-4, to istniejące kable 15 kv zasilające SHB 3-4 należy włączyć do stacji projektowanej. Stacja będzie posiadała wówczas dwa zasilania 15 kv i może pracować przy otwarty sprzęgle na rozdzielnicy ŚN. Połączenia między polami transformatorowymi rozdzielnicy 15 kv a zaciskami GN transformatorów wykonać kablami usieciowionymi 3x YHAKXS 1x120 mm 2 z żyłą powrotną minimum 50 mm 2. Na kablach od strony transformatora zastosować głowice POLT-12D/1XI, Od strony pól transformatorowych zainstalować głowice identyczne. W polach zasilających zainstalować głowice POLT-24D/1XI. Po usunięciu istniejącego transformatora z hali H-B3B4 konieczna będzie rozbudowa rozdzielnicy i wykonania nowego zasilania kablami NN. Kable ŚN Równolegle do istniejących kabli NN ułożonych w rurach ochronnych wraz z studzienkami kablowymi przedstawionymi na planie sytuacyjnym, należy ułożyć w odległości 0,6 m 6 rur Ø 160 mm czerwonych. Ze względu na brak miejsca rury należy ułożyć w 3 warstwach. W miejscu zaznaczonym na planie sytuacyjnym należy wykonać studzienkę kablową betonową dzieloną SKMP-3 dla kanalizacji 9 otworowej z pokrywą typu ciężkiego. Szczegóły prowadzenia kanalizacji kablowej pokazane są na rysunku nr 11 Rozmieszczenie urządzeń. EL-8/11 arkusz 9

10 Kable NN Zasilanie rozdzielnicy RG w Hali H-B3B4 odbywać się będzie kablami NN ułożonymi na odcinku od stacji transformatorowej do istniejącego przygotowanego specjalnie dla tych kabli kanału kablowego w projektowanych rurach ochronnych. Trasa tych rur pokazana jest na planie sytuacyjnym rys nr 1. Schemat przebudowy linii kablowych przedstawiony jest na rysunku nr 15 kable wewnątrz kanału prowadzić na dwóch oddzielnych drabinkach kablowych 400 mm ułożonych pionowo na ścianach kanału. Na każdej drabince ułożyć kable zasilające jedną sekcję. Cztery kable jednożyłowe podłączone do L1,L2,L3 i N należy spiąć paskami. Do rury przepustowej należy wprowadzać tylko tak pospinane kable. EL-8/11 arkusz 10

CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W KRAKOWIE LOKALIZACJA: Kraków, ul. Centralna, dz. nr 85/69 (85/62 przed zmianami), 85/66, 85/68 (85/35 przed zmianami), 248/1, 85/56 obr. 54 j. ew. Nowa Huta INWESTOR: GMINA

Bardziej szczegółowo

Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa T: +48 22 4316000 F: +48 22 4316001. Opis techniczny

Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa T: +48 22 4316000 F: +48 22 4316001. Opis techniczny PM Group Polska Sp. z o.o. ul. Klecińska 125 54-424 Wrocław T: +48 71 3548900 F: +48 71 3548901 E: info@pmg.pl W: www.pmg.ie Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa T: +48 22 4316000

Bardziej szczegółowo

Strona www:www.zapparchitekci.pl e-mail: biuro@zapparchitekci.pl BIURO: ul. Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk Tel. / fax: +48 58 346 66 33

Strona www:www.zapparchitekci.pl e-mail: biuro@zapparchitekci.pl BIURO: ul. Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk Tel. / fax: +48 58 346 66 33 NAZWA INWESTYCJI: PARK ASTRONOMICZNY MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU ADRES INWESTYCJI: FROMBORK, RONIN 25 NUMERY DZIAŁEK 151, 153/5 INWESTOR: MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU ADRES INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

ESKO-Consulting Sp. z o.o. 65-454 Zielona Góra, ul. Sikorskiego 19 (0-68) 451 85 86, fax (068) 451 85 85 e-mail:sekretariat@esko.org.

ESKO-Consulting Sp. z o.o. 65-454 Zielona Góra, ul. Sikorskiego 19 (0-68) 451 85 86, fax (068) 451 85 85 e-mail:sekretariat@esko.org. SPIS TREŚCI A. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania...3 2. Podstawa opracowania...3 3. Zakres opracowania...3 4. Charakterystyka obiektu...3 5. Opis rozwiązań projektowych...4 5.1. Przebudowa układu

Bardziej szczegółowo

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4.

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4. SPIS TREŚCI 1.0.WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Charakterystyka energetyczna... 3.0. OPIS TECHNICZNY...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

9.8. Instalacje elektryczne.

9.8. Instalacje elektryczne. Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU nazwa zamówienia Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej.

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 4. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 5. Opis techniczny instalacje elektryczne 6. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki DAMEX Damian Wójcicki 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 2 tel./fax.: (86) 275-21-91, kom. 602-503-928 NIP 722-147-42-66, e-mail: damexdw@o2.pl D O K U M E N T A C J A P R O J E K T O W O W Y

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.10.31

faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.10.31 ul. Ciasna ; 80- Gdańsk tel. (8 8) 09 90; fax. (8 8) 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu data PROJEKT WYKONAWCZY 0.0. branża elektryczna numer projektu /7/PW nazwa opracowania Projekt przyłączenia prototypowych

Bardziej szczegółowo

O p i s t e c h n i c z n y 1. Podstawa opracowania - wizja lokalna oraz uzgodnienia z Inwestorem - projekt architektoniczno - budowlany - projekt instalacji sanitarnych - inwentaryzacja stanu istniejącego

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji 2/1 2. Spis zawartości dokumentacji 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości dokumentacji 3. Dane wyjściowe 4. Opis techniczny 5. Obliczenia techniczne 6. Wykaz oznaczeń 7. Spis rysunków 8. Rysunki 3/1 3.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczywykonawczy Modernizacja instalacji elektrycznej hali warsztatowej i technologicznej -część B

Projekt budowlano-wykonawczywykonawczy Modernizacja instalacji elektrycznej hali warsztatowej i technologicznej -część B Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe INTELLIGENT SYSTEMS 30-809 Kraków, ul. Ściegiennego 70/102 tel/fax (012) 376 76 01, e-mail: sekretariat@e.krakow.pl; www.lumen.com.pl Projekt budowlano-wykonawczywykonawczy

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne

5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartości opracowania 3. Części dokumentacji Niniejsza dokumentacja dotyczy: 2Tomu L.p. CZĘŚCI DOKUMENTACJI: 1 Część 2.1. - Architektura 2 Część 2.2.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3

SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3 TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3 I. OPIS TECHNICZNY A. CZĘŚĆ OPISOWA 11. 11.1 INSTALACJE ZASILAJĄCE 11.1.1 Zasilanie obiektu. Zasilanie obiektu będzie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE Jacek Jarmuła 33-103 Tarnów ul. Solskiego 12 tel. 604 872 717 PROJEKT WYKONAWCZY

USŁUGI PROJEKTOWE Jacek Jarmuła 33-103 Tarnów ul. Solskiego 12 tel. 604 872 717 PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. budynku Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie przy ul. Traugutta 1. Adres: Tarnów dz.

Bardziej szczegółowo