AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. St. Staszica

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. St. Staszica"

Transkrypt

1 Inwestor: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. St. Staszica Kraków, al.mickiewicza 30 Generalny Projektant: Firma Projektowo Wykonawcza ELTECH s.c Kraków ul. Ciasna 8c tel / fax mod. (12) , tel kom PROJEKT WYKONAWCZY PT. BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0.4kV w BUDYNKU WOLNOSTOJĄCYM PRZYBUDOWANYM DO HALI H-B3B4 WRAZ Z DOBUDOWĄ WEJŚCIA DO SEKRETARIATU AGH, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA DZIAŁCE NR19/26 OBR.12 KROWODRZA PRZY UL.CZARNOWIEJSKIEJ W KRAKOWIE STACJA TRANSFORMATOROWA I WEJŚCIE DO SEKRETARIATU Kanalizacja opadowa - dz. nr 19/26, Kable elektryczne ena i sna - dz. nr 19/26 INSTALACJI ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE ZESPÓŁ PROJEKTOWY LP Projektant Branża Numer uprawnień 1 mgr inż. Kazimierz Machnik Elektryczna upr. nr GP.IV- 8388/270/77 Data Podpis 2 inż. Anna Podraza Elektryczna upr. nr GP.IV Sprawdzający 8388/14/78 Numer projektu Miejscowość Egz.Nr 08/11 Kraków EL-8/11 arkusz 1

2 3. SPIS ZAWARTOŚCI: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Warunki zasilania DET-tge 7B/18/ Pismo TAURON Dystrybucja OKR/RD4/ZS/GJ/15896/11 5. Opis techniczny 6. Tabela obwodów 7. Zestawienie materiałów 8. Dokumenty formalne 9. Spis rysunków 1. Plan sytuacyjny 2. Schemat i elewacja rozdzielnicy ŚN 15 kv ark Schematy pól zasilających (pole nr 2 i 5) ark Schematy sprzęgła (pole nr 3 i 4) ark 2 5. Schematy pól odpływowych transformatorowych (pola nr 1 i 6) ark Rozdzielnica NN 0,4 kv ark wakat 8. Podłączenie analizatorów PM 9. Tablica potrzeb własnych Tpw ark Tablica sygnalizacyjna TS ark Rozmieszczenie urządzeń 12. wakat 13. Instalacje w stacji transformatorowej 14. Instalacja w wejściu do Sekretariatu 15. Schemat przebudowy linii kablowych zasilających. 16 Rozbudowa RG w hali H-B3B4 ark Schemat wyłączenia rozdzielnicy RG 9. Zestawienie kosztów 10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót EL-8/11 arkusz 2

3 5. Opis techniczny 5.1 Stan istniejący 5.2 Zakres projektu 5.3 Rozdzielnica ŚN 15 kv 5.4 Transformatory 15/ 0,4 kv 5.5 Rozdzielnica NN 0,4 kv 5.6 Tablica potrzeb własnych Tpw 5.7 Tablica sygnalizacyjna TS 5.8 Uziemienie 5.9 Wentylacja 5.10 Oświetlenie stacji i wejścia do sekretariatu AGH 5.11 Rozdzielnica RG hali rozbudowa 5.12 Instalacja słaboprądowa 5.13 Instalacja odgromowa 5.14 Sieć kablowa EL-8/11 arkusz 3

4 5.1 Stan istniejący Hala H-B3B4 stanowi zakończenie budynków B-3 i B-4 od strony ul. Czarnowiejskiej. Obiekty te znajdują się w kompleksie budynków dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Lokalizacja obiektu pokazana jest na rys. nr 1. Aktualnie ukończona jest modernizacja środkowej nawy hali H-B3B4 związana z wykonaniem dodatkowych poziomów wewnątrz hali. Modernizacja wykonywana jest zgodnie z projektem opracowanym przez firmę IMB Asymetria z miesiąca IX 2010r. Dla zasilania przebudowywanej części budynku zaprojektowano wewnątrz hali stację transformatorową 15/0,4 kv z transformatorem 1000 kva. Transformator jest zasilany kablem ŚN z rozdzielnicy ŚN 15 kv znajdującej się w pomieszczeniu rozdzielnic ŚN stacji SHB 3-4 zlokalizowanej na terenie AGH przy ul. Tkackiej. Stacja ta zasilana jest 2 kablami ŚN 15 kv wchodzącymi w skład pętli nr II wychodzącej z pól nr 2 i 17 rozdzielnicy ŚN 15kV RS AGH. Lokalizacja transformatora wewnątrz budynku powoduje oddziaływanie akustyczne oraz istnienie pól magnetycznych w laboratoriach za ścianą komory transformatorowej. Z zakresu realizowanego projektu modernizacji hali wyłączone są 4 pomieszczenia, które posiadały własne zasilania ze stacji SHB 3-4. Zaprojektowana rozdzielnica RG nie pozwala, ze względu na brak rezerw pól odpływowych, na podłączenie rozdzielnic w tych pomieszczeniach. 5.2 Zakres projektu Dokumentacja stanowi projekt wykonawczy nowej stacji dwu transformatorowej przybudowanej do ściany budynku oraz nowego Wejścia do Sekretariatu Głównego AGH. Lokalizacja obiektów pokazana jest na planie sytuacyjnym rysunek nr 1 Projekt architektoniczny stanowi opracowanie nr 5/11. Budowa tej stacji transformatorowej pozwoli na usunięcie transformatora z wnętrza hali i likwidację komory transformatorowej. Kable odpływowe do Hali H-B3B4 pokazane są na rysunku nr 15 Zaprojektowane odpływy z dwóch sekcji rozdzielnicy NN projektowanej stacji transformatorowej, posiadające wyzwalacze nadmiarowe, pozwolą na wyłączenie rozdzielnicy RG w hali H-B3B4 przyciskiem wyłącznika awaryjnego łącznie z kablami zasilającymi. Zaprojektowane odpływy zabezpieczone bezpiecznikami pozwolą na zasilanie dodatkowych obiektów znajdujących się na terenie AGH ( Czarnowiejska 50B ) oraz pozwolą w przyszłości na poprawę pewności zasilania obiektów istniejących. Projektowana stacja transformatorowa ze względu na szczupłość miejsca jest stacją uproszczoną. Stacja jest projektowana zgodnie z Warunkami Zasilania L.dz. DET-tge 7B / 18 /2011 z dnia r. Zgodnie z warunkami dla RS AGH podanymi w projekcie EL-2/09: Moc zwarciowa po stronie 15 kv wysokości 250 MVA Prąd zwarcia doziemnego 100A i jego czas trwania 0,4 s Dla tych warunków po stronie 15 kv: I k3 = 8,5 ka, i p =23,8 ka Spodziewany prąd zwarciowy na szynach rozdzielnicy 0,4 kv: I k3 = 24 ka, i p =60 ka EL-8/11 arkusz 4

5 Oporność uziomu ze względu na porażenie prądem elektrycznym nie powinna być większa niż: Maksymalna wartość prądu zwarcia doziemnego w sieci 15 kv wynosi: I K1 = 100 A Ze względu na zasilanie rozdzielnicy kablami przyjęto współczynnik r = 0,6 I m = 60 A Największa oporność uziomu dla napięcia U f = 100 V wynosi 1,7 Ω Obiekt stacji należy realizować zgodnie z Wytycznymi w sprawie standaryzacji stacji transformatorowych wnętrzowych ŚN/NN nr 5 / 1 / B / 2009 firmy ENION Kraków 5.3 Rozdzielnica ŚN 15 kv Schemat i elewacja rozdzielnicy pokazane są na rysunku nr 2. W projekcie dla określenia wymiarów przyjęto rozdzielnicę 17,5 kv z prądem znamionowym 400A. Prąd krótkotrwały dla rozdzielnicy o prądzie znamionowym 400A wynosi 12,5 ka/1s i jest większy od 8,5 ka/1s. Rozdzielnica składa się z następujących pól: - 2 pola zasilające IM - 2 pola transformatorowe z bezpiecznikami QM - pola IMB + GMB stanowiące sprzęgło Rozdzielnica ustawiona będzie we wspólnym pomieszczeniu z rozdzielnicą NN. Pomieszczenie to wydzielone będzie od komór transformatorowych przegrodami z siatki. Kable zasilające i odpływowe ŚN wprowadzone będą do rozdzielnicy od dołu z zaprojektowanej przestrzeni kablowej zlokalizowanej pod całą stacją transformatorową. Kable w przestrzeni kablowej prowadzić w czerwonych rurach ochronnych. Schemat połączeń kablowych ŚN pokazany jest na rysunku nr 15. Rozdzielnica nie zawiera układu pomiarowego ponieważ zasilana jest z sieci AGH. 5.4 Transformatory 15 / 0,4 kv Wewnątrz stacji transformatorowej przewidziane jest ustawienie dwóch transformatorów suchych o izolacji żywicznej 15/0,4 kv o mocy 1000 kva każdy. Ze względu na lokalizację stacji w pobliżu hali H-B3B4 należy zastosować transformatory o małych stratach biegu jałowego i obniżonym poziomie szumu. Przy wyposażeniu stacji w transformatory należy wykorzystać zdemontowany ze stacji transformatorowej znajdującej się wewnątrz hali transformator Tricast 1000 kva. W projekcie przyjęto drugi transformator również Tricast. Może być również zastosowany inny transformator produkcji polskiej o niskim poziomie szumów akustycznych oraz małych stratach biegu jałowego i obciążeniowych. Transformatory zostaną ustawione na szynach pozwalających na wtoczenie transformatora do komory. Rozstaw szyn dla transformatora wynosi 820 mm. Pod koła transformatora należy podłożyć podkładki antywibracyjne, a transformator zabezpieczyć przed przemieszczaniem. Transformatory ze względu na odpływowe mosty szynowe NN należy ustawić izolatorami GN od strony ścian zewnętrznych. Mosty szynowe muszą być wykonane na prąd znamionowy 1600 A. Transformatory są zabezpieczone przed wzrostem temperatury przez zabezpieczenie termiczne typu Z. Alarm 1 przy temperaturze C powoduje EL-8/11 arkusz 5

6 sygnalizację przekroczenia temperatury. Alarm 2 przy temperaturze C powoduje wyłączenie w rozdzielnicy ŚN 15 kv zasilanie tego transformatora. 5.5 Rozdzielnica NN 0,4 kv Schemat i elewacja rozdzielnicy pokazane są na rysunku nr 6. W projekcie przyjęto rozdzielnicę z prądem znamionowym 1600A. Prąd krótkotrwały dla tej rozdzielnicy wynosi 36 ka/1s i jest większy od 24 ka/1s. Można również zastosować równorzędne rozdzielnice różnych firm. Ze względu na ograniczenia wymiarowe, przed doborem rozdzielnicy należy sprawdzić wymiary rozdzielnicy. Rozdzielnica jest dwusekcyjna o prądzie znamionowym 1600 A i zasilana jest z transformatorów mostami szynowymi 1600 A. Rozdzielnica wyposażona będzie w SZR ( samoczynne załączenie rezerwy ). Rozdzielnica ustawiona będzie we wspólnym pomieszczeniu z rozdzielnicą ŚN. Kable odpływowe wyprowadzone będą z rozdzielnicy na dół. Ułożone będą w przestrzeni kablowej zlokalizowanej pod całą stacją transformatorową. Kable do rozdzielnicy RG w hali H-B3B4 ułożone będą w kanale w posadzce wjazdu do hali. Schemat połączeń kablowych pokazany jest na rysunku nr 15. Rozdzielnica będzie wyposażona w polach zasilających w mierniki parametrów sieci PM 820 wraz z kartą PM8ECC, które przy pomocy linii komputerowych będą przesyłały wyniki pomiarów do pomieszczenia Gł. Energetyka. W projekcie przyjęto mierniki parametrów sieci PM820 ze względu na funkcjonujący na AGH system zdalnego nadzoru stacji transformatorowych. Mierniki mierzą: prądy, napięcia, moc czynną i bierną, zużytą energię oraz odkształcenia sinusoidy przez harmoniczne. Dla realizacji powyższej instalacji ułożony jest przewód FTP kat 6 z szafy dystrybucyjnej w serwerowni hali H-B3B4 do pomieszczenia Laboratorium znajdującego się za ścianą projektowanej stacji transformatorowej. Do zasilania mierników PM 820 i SZR należy zastosować UPS o mocy 1000 W 230VAC/230VAC i czasie podtrzymania 15 min. UPS ten zasili również przekaźniki Z zabezpieczenia temperaturowego transformatorów oraz sterownik PLC340 przez dodatkowy zasilacz 24VDC. Instalacje te są opisane w punkcie 5.7 Tablica sygnalizacyjna. 5.6 Tablica potrzeb własnych Tpw Tablica potrzeb własnych przedstawiona jest na rysunku nr 9. Tablica zasilana jest z dwóch sekcji rozdzielnicy RNN. Wybór sekcji zasilającej odbywa się przez łącznik krzywkowy. Z tablicy tej zasilane są gniazda wtykowe 3 fazowe 63A, 32A, 16A zainstalowane w stacji na ścianie poniżej tablicy. Z tablicy tej jest zasilony również: UPS, wentylatory w komorach transformatorowych oraz oświetlenie stacji transformatorowej. Gniazdo wtykowe jedno fazowe w pobliżu tablicy pozwoli na podłączenie pompy odwadniającej gdyby w komorze pojawiła się woda gruntowa. Dno kablowni posiada spad w tym kierunku. Na ścianach komór transformatorowych zainstalowane są termostaty, które po osiągnięciu temperatury 40 0 C powodują załączenie wentylatorów w danej komorze. Wentylatory ujęte są w projekcie architektonicznym. EL-8/11 arkusz 6

7 5.7 Tablica sygnalizacyjna TS Na rysunku nr 10 pokazany jest schemat i elewacja tablicy sygnalizacyjnej. W tablicy tej będą zainstalowane zabezpieczenia temperaturowe transformatorów Z. Czujniki PTC zainstalowane w uzwojeniach transformatora powodują uruchomienie dwóch stopni alarmu. Po osiągnięciu temperatury C zabezpieczenia winny wysłać sygnał o osiągnięciu takiej temperatury, natomiast przy temperaturze C winno nastąpić wyłączenie zasilania tego transformatora. Sygnalizacja optyczna tych stanów realizowana jest lampkami na obudowie zabezpieczeń Z. Tam też będzie reset zakłócenia. W tablicy sygnalizacyjnej zainstalowany zostanie sterownik z 32 wejściami pozwalający na przesłanie po liniach komputerowych stanu załączenia głównych aparatów rozdzielnic ŚN i NN oraz stany zakłóceniowe sterowania i zabezpieczeń w tych rozdzielnicach. Zasilanie sterownika PLC realizowane będzie z dodatkowego zasilacza 24VDC zainstalowanego wewnątrz TS. Zasilanie TS realizowane będzie z UPS o przedłużonym podtrzymaniu napięcia wyjściowego do 15 min. UPS jest konieczny aby wszystkie sygnały awaryjne były po wyłączeniu napięcia zasilania nadal pokazywane i przesyłane do Gł. Energetyka. 5.8 Uziemienie Przy realizacji budynku stacji transformatorowej i wejścia do sekretariatu AGH należy wykonać w odległości 1 m od projektowanych budynków uziom otokowy z bednarki 50x4 mm. Do uziomu podłączyć zbrojenie płyty fundamentowej kablowni stacji transformatorowej. Do uziomu należy podłączyć również istniejący uziom otokowy hali H-B3B4. Wszystkie połączenia bednarki w ziemi wykonać jako spawane. Miejsca spawania zabezpieczyć przed korozją przez pokrycie lepikiem asfaltowym i owinięcie taśmą Denso. Wewnątrz stacji transformatorowej należy ułożyć główną szynę uziemiającą z bednarki ocynkowanej 40x5 mm. Szynę uziemiająca należy połączyć z uziomem w dwóch punktach przy pomocy złączy kontrolnych. Do szyny tej należy podłączyć: obudowy transformatorów, konstrukcję wraz z szyną PEN rozdzielnicy NN, 2 skrajne pola rozdzielnicy ŚN, drzwi wejściowe do pomieszczeń stacji, przegrody siatkowe oddzielające komory transformatorowe od pomieszczenia rozdzielnic. Do uziomu należy podłączyć następujące przewody uziemiające wykonane bednarką 40x5 mm: - Uziemienie N transformatora nr 1 - kolor niebieski bez złącza kontrolnego - Uziemienie N transformatora nr 2 kolor niebieski bez złącza kontrolnego - Uziemienie głównej szyny uziemiającej w dwóch punktach na końcach budynku stacji kolor żółto zielony - Konstrukcję budynku wejścia do sekretariatu AGH kolor żółto zielony Przewody uziemiające należy zakończyć wewnątrz budynku stacji transformatorowej złączami kontrolnymi na wysokości około 0,3 m od poziomu posadzki. Złącze kontrolne dla budynku wejścia do sekretariatu wykonać na zewnątrz budynku na wysokości 0,5 m od poziomu terenu. Przejście przewodów uziemiających od uziomu do złącza prowadzić w rurze izolacyjnej celem odizolowania od okładziny ścian zewnętrznych stacji. Wartość oporności uziomu nie powinna być większa niż 1,7 Ω. EL-8/11 arkusz 7

8 5.9 Wentylacja Od strony wejścia projektowane są otwory wentylacyjne w drzwiach wejściowych do komór transformatorowych. Nad drzwiami będą otwory wentylacyjne wylotowe. Dla wentylacji grawitacyjnej transformatora 1000 kva wymagany jest wlot powietrza o powierzchni około 2,25 m 2. Ponieważ uzyskanie tych wielkości otworów wentylacyjnych jest niemożliwe w każdej z komór transformatorowych projektuje się dodatkowo po 2 wentylatory. Wentylatory te będą sterowane czujnikami temperatury zainstalowanymi w pomieszczeniach komór transformatorowych. Spowoduje on uruchomienie wentylatorów po przekroczeniu temperatury w pomieszczeniu 40 0 C Oświetlenie stacji i wejścia do sekretariatu AGH Z rozdzielnicy NN stacji transformatorowej przez tablicę potrzeb własnych Tpw zasilane będą obwody gniazd wtykowych stanowiących wyposażenie budynku stacji i obwody oświetlenia. Tablica Tpw przedstawiona jest na rysunku nr 9. Oświetlenie wejścia do sekretariatu należy podłączyć do obwodu oświetlenia istniejącej tablicy bezpiecznikowej sekretariatu. Oprawy oświetleniowe w stacji i jedna oprawa w wejściu do sekretariatu winny posiadać inwertery z akumulatorami pozwalającymi na pracę opraw po zaniku napięcia zasilającego przez okres 2 godzin. Typy opraw podane są na rysunku nr 13 i Rozdzielnica RG hali - rozbudowa Po zdemontowaniu transformatora z budynku H-B3B4 należy zdemontować ściankę z siatki oddzielającą komorę transformatorową od pomieszczenia rozdzielnicy głównej RG i dokonać rozbudowy tej rozdzielnicy. Pod rozbudowę rozdzielnicy przygotowany już jest kanał kablowy. Istniejąca rozdzielnica RG w hali H-B3B4 pokazana jest na rysunku nr 16. Schemat rozdzielnicy pokazany jest na ark. 1, a elewacja pokazana jest na ark. 2 Rozdzielnica istniejąca wykonana jest przez firmę KTM Engineering Marek Szweda, Pępowo ul. Leśna 4. Ze względu na niewielki zakres rozbudowy i zgodność obu części rozdzielnicy wskazane jest zamówienie części dobudowanej w wymienionej firmie. Wyłączenie wyłączników zasilających halę będzie realizowane przy pomocy wyłącznika p.poż. zainstalowanego przy wejściu do hali. W związku ze szczupłością miejsca w stacji projektuje się ustawienie baterii kondensatorów dla poprawy cosφ w pomieszczeniu rozdzielnicy NN hali H-B3B4. Bateria zostanie ustawiona w miejscu zlikwidowanej celki ŚN zasilającej transformator podlegający demontażowi. Ponieważ odbiorniki hali stanowią największe obciążenie stacji transformatorowej zastosowana bateria poprawi warunki pracy całej stacji transformatorowej Instalacja słaboprądowa W trakcie modernizacji hali H-B3B4 zostały sprowadzone przewody z serwerowni budynku do laboratorium znajdującego się przy zewnętrznej ścianie budynku przylegającej do projektowanej stacji transformatorowej. Przewody te znajdują się na korytku kablowym. W niniejszym projekcie należy przełożyć te przewody do EL-8/11 arkusz 8

9 pomieszczenia rozdzielnic i zakończyć gniazdami RJ 45 kat 6. Jedno z tych gniazd będzie wykorzystane do podania sygnału z karty miernika PM820, natomiast drugie do podłączenia telefonu. Połączeń krosowych w szafie serwerowni należy dokonać po wykonaniu kompletnych instalacji i podłączeniu urządzeń Instalacja odgromowa Ponieważ wysokość budynku projektowanej stacji jest dużo niższa od hali H-B3B4 na budynku stacji nie jest projektowana instalacja odgromowa, gdyż budynek znajduje się w strefie ochronnej hali Sieć kablowa W miejscu projektowanej stacji transformatorowej i wejścia do sekretariatu AGH znajdują się kable energetyczne ŚN i NN. Kable te przed rozpoczęciem budowy będą przełożone na trasę nie kolidującą z planowanymi budynkami. Związane to będzie z wykonaniem wydłużenia kabli przez wstawienie kabla tego samego typu i wykonania muf. Kable do likwidacji pokazane są na planie sytuacyjnym. Wg pisma TAURON Dystrybucja przed halą H-B3B4 nie istnieją kable stanowiące własność ZE. W warunkach technicznych zasilania projektowanej stacji transformatorowej przewidziane są dwa warianty zasilania stacji. Na planie sytuacyjnym rys nr 1 pokazany jest wariant I jako bardziej prawdopodobny. Wariant I: Gdy do czasu wybudowania i konieczności uruchomienia stacji nie zostanie dokonana modernizacja stacji SHB 3-4 przy ul Tkackiej wraz z wykonaniem nowego zasilania stacji z rozdzielnicy RS AGH. W tym przypadku zasilanie stacji odbędzie się jednostronnie kablem zasilającym aktualnie stację wewnątrz hali H-B3B4. Stacja będzie pracowała przy zamkniętym sprzęgle rozdzielnicy ŚN. Wariant II:Gdy do czasu uruchomienia projektowanej stacji zostanie dokonana modernizacja i nowe zasilanie SHB 3-4, to istniejące kable 15 kv zasilające SHB 3-4 należy włączyć do stacji projektowanej. Stacja będzie posiadała wówczas dwa zasilania 15 kv i może pracować przy otwarty sprzęgle na rozdzielnicy ŚN. Połączenia między polami transformatorowymi rozdzielnicy 15 kv a zaciskami GN transformatorów wykonać kablami usieciowionymi 3x YHAKXS 1x120 mm 2 z żyłą powrotną minimum 50 mm 2. Na kablach od strony transformatora zastosować głowice POLT-12D/1XI, Od strony pól transformatorowych zainstalować głowice identyczne. W polach zasilających zainstalować głowice POLT-24D/1XI. Po usunięciu istniejącego transformatora z hali H-B3B4 konieczna będzie rozbudowa rozdzielnicy i wykonania nowego zasilania kablami NN. Kable ŚN Równolegle do istniejących kabli NN ułożonych w rurach ochronnych wraz z studzienkami kablowymi przedstawionymi na planie sytuacyjnym, należy ułożyć w odległości 0,6 m 6 rur Ø 160 mm czerwonych. Ze względu na brak miejsca rury należy ułożyć w 3 warstwach. W miejscu zaznaczonym na planie sytuacyjnym należy wykonać studzienkę kablową betonową dzieloną SKMP-3 dla kanalizacji 9 otworowej z pokrywą typu ciężkiego. Szczegóły prowadzenia kanalizacji kablowej pokazane są na rysunku nr 11 Rozmieszczenie urządzeń. EL-8/11 arkusz 9

10 Kable NN Zasilanie rozdzielnicy RG w Hali H-B3B4 odbywać się będzie kablami NN ułożonymi na odcinku od stacji transformatorowej do istniejącego przygotowanego specjalnie dla tych kabli kanału kablowego w projektowanych rurach ochronnych. Trasa tych rur pokazana jest na planie sytuacyjnym rys nr 1. Schemat przebudowy linii kablowych przedstawiony jest na rysunku nr 15 kable wewnątrz kanału prowadzić na dwóch oddzielnych drabinkach kablowych 400 mm ułożonych pionowo na ścianach kanału. Na każdej drabince ułożyć kable zasilające jedną sekcję. Cztery kable jednożyłowe podłączone do L1,L2,L3 i N należy spiąć paskami. Do rury przepustowej należy wprowadzać tylko tak pospinane kable. EL-8/11 arkusz 10

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKTOWANIE: NADZORY: - wodociągi - autorskie - kanalizacja - inwestorskie - ogrzewanie - gaz KONSULTACJE - wentylacja - uzdatnianie wody Siedziba firmy: 02-784 Warszawa, ul. J. Cybisa 6/46, tel. kom.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE ZMIANĄ GEOMETRII DACHU INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDOWA CENTRUM ENERGETYKI Z GARAŻEM PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM jako Etap

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych biblioteki wiejskiej

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator. STUDIO ARCHITEKTURY B O R A T Y N PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.pl INWESTOR FUNDACJA EDUKACJI I SZTUKI FILMOWEJ MACIEJA ŚLESICKIEGO I BOGUSŁAWA

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY LINII nn PODWIESZENIE LINII

Bardziej szczegółowo

Sypniewski Sp. z o.o.

Sypniewski Sp. z o.o. Rozdzielnice nn stacji transformatorowych Sypniewski Sp. z o.o. Rozwiązania Rozdzielnice stacji słupowych typu RS Rozdzielnica słupowa RS-I: izolacyjna z tworzywa chemoutwardzalnego. Rozdzielnica słupowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie LOKALIZACJA: 62 510 Konin, ul. Staromorzysławska INWESTOR : PGKiM Sp. z o.o. w Koninie, 62 500 Konin,

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl INWESTOR: Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa OBIEKT: REMONT NEONU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK Egz. Nr 1 84 46 ZYG - MAR PROJEKTOWANIE - NADZORY sieci energetyczne i instalacje elektryczne mgr inż. Marek ZYGMUNT 33-300 Nowy SĄcz ul. Konopnickiej 3 tel. 0 604 623 301, 18 554 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Konarzewie

Przedszkole w Konarzewie Projekt Wykonawczy Oświetlenia Zewnętrznego Przedszkola w Konarzewie Przedszkole w Konarzewie Konarzewo, ul. Kościelna nr działki 562/3 (gmina Dopiewo) PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE

Bardziej szczegółowo

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak 63-600 Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) 782 48 57 OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak 63-600 Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) 782 48 57 OBIEKT: PROJEKTOWANIE WSPOMAGANE KOMPUTEREM KOMPUTEREM ARCHITEKTURA: - budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne - budownictwo ogólne, usługowe, obiekty produkcyjne - projekty zagospodarowania działki KONSTRUKCJA:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE STRONA: 24. 3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 7.C.3.1 Część opisowa I. Opis techniczny.... 24 1.1 Przedmiot opracowania.... 24 1.2 Podstawa opracowania.... 24 1.3 Zakres opracowania.... 25 1.4 Rozdział energii...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o.

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. +4891 43 43 066 Fax. +4891 43 46 610 PRZEBUDOWA BUDYNKU KINA NA ARCHIWUM DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, KSIĘGOWEJ,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Rozbudowa Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie Budynek nr 6 - Obora ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr 11 59-700 Bolesławiec

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr 11 59-700 Bolesławiec Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr 11 59-700 Bolesławiec tel.: (0-75) 732-41-38 / kom. 0609 814 648 e-mail: bakk@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT : BUDYNEK GŁÓWNY ODDZIAŁU LECZNICZO- REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAWORZE, UL. WAPIENICKA 142 TEMAT : MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Egz. nr 4 Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Instalacja elektryczna Inwestor: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. AL. Legionów nr 11, 08-400 Garwolin Branża:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. 4.0 - Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP Kod CPV: 45000000-7, 45316110-9. mgr inż. Michał Janus

Projekt Wykonawczy. 4.0 - Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP Kod CPV: 45000000-7, 45316110-9. mgr inż. Michał Janus 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Poźarnej BRANŻA.

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Poźarnej BRANŻA. MULTI elektro Waldemar Wenszka ul. Przyjaciół 3, 47-214 Mechnica (PL) E-mail: w.wenszka@poczta.fm Kom. 00 48 602 174 340 MULTI elektro - PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE UL. KOŚCIUSZKI 78/82 10-959 OLSZTYN

URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE UL. KOŚCIUSZKI 78/82 10-959 OLSZTYN SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1 tel. 22 615 70 74; fax 22 615 77 15 NIP: 952-208-03-79, REGON: 142130451, KRS: 0000342728 www.sarserwis.pl

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. ETAP I...str.12 2. ETAP II...str.12 3. ETAP III...str.12 4. ETAP IV...str.12 5. UWAGI......str.13 II. RYSUNKI. 1. Schemat instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k.

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. 41-506 CHORZÓW, ul. Wieniawskiego 18 tel. (32) 733-62-; fax. (32) 733-12-50 e-mail: biuro@proerg.com.pl www.proerg.com.pl NIP: 627-272-92-96; REGON: 242735079; KRS:396412

Bardziej szczegółowo

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy...

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawy opracowania.... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 3 2.0 OPIS TECHNICZNY... 4 2.1 Instalacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 PROJEKT WYKONAWCZY HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 Inwestor: Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie Zespół projektowy: Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y KAMBEP P.U.H. DYLA PIOTR 44-251 Rybnik, ul. Gronowa 26 T: +48 32 42 55 697 F: +48 32 42 55 697 w. 18 INWESTOR: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40 074 Katowice OBIEKT: Pomieszczenie laboratorium dźwięku

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne. 3 Rysunki : - rys. nr 1 - rzut pomieszczenia RGNN-B bud. B 1:100 - rys. nr 2 - rzut pomieszczenia RGNN-C bud. C 1:100 - rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie Budynek nr 5 Przebudowa zabytkowego budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA P A T I O PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK 71-250 BEZRZECZE ul. RAJSKA 1 tel.0-693-226-079, fax 0-91-48-78-852. e-mail mm.adamczyk@op.pl. DATA : LISTOPAD 2011 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl

tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ I N W E S T O R Wojewódzki Szpital Bródnowski O B I E K T Budynek Wojewódzkiego Szpitala rozdzielnica J modernizacja

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła

Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła Obiekt: Szkoła Podstawowa Nr 174 Adres obiektu: Plac Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa-Wesoła Inwestor: Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zasilanie elektroenergetyczne 3. Rozdzielnica RH1 i RH2 4. Główny rozłącznik przeciwpożarowy 5. Instalacja oświetleniowa 5.1.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH TOM II D ETAP BRANŻA OBIEKT NAZWA ADRES NR DZIAŁEK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009 PROSZCZEK Marek 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Bukowa 43 NIP 629-130-24-69; Regon: 272136639 Tel. (0-32) 261-07-32 ; kom. 606-914-620 e-mail: marek_pr@o2.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Arch. Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL. JÓZEFITÓW 1/17 TEL/FAX (012) 633 38 18, e-mail: apa@ architekci.krakow.

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Arch. Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL. JÓZEFITÓW 1/17 TEL/FAX (012) 633 38 18, e-mail: apa@ architekci.krakow. AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Arch. Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL. JÓZEFITÓW 1/17 TEL/FAX (012) 633 38 18, e-mail: apa@ architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 INWESTYCJA: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9

proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9 proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazu na potrzeby ogrzewania budynku

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych wnętrzowych II piętra III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny 2. Rysunki :

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny 2. Rysunki : Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki : RZUT PRZYZIEMIA Instalacja oświetlenia Rys. P-347/IE/E-1 RZUT PRZYZIEMIA Instalacja gniazd wtykowych Rys. P-347/IE/E-2 RZUT FUNDAMENTÓW

Bardziej szczegółowo

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego)

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego) BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 mail: bsipsz.szczecin@interia.pl PRZEBUDOWA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIWNICY

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych egz.5 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w rozbudowanej istniejącej sali gimnastycznej ze stołówką o budynek kotłowni wraz z przyłączem cieplnym w Zespole Szkół nr 4 ELEKTRYCZNA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH ADAPTACYJĘ POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. WYRSKIEJ 4 ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU O śłobek BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku egz.4 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w budynku ( zmiana sposobu użytkowania) w m. Wrocki, dz. nr 455/3, gm. Golub-Dobrzyń ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15 JEDNOSTKA PROJEKTOWA : BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Robert Rydz 25-362 KIELCE ul. Cedzyńska 20b tel. 509 439 779 fax 509 88 439 779 e-mail: boi. pracownia@gmail.com REGON 29831743; NIP 959-095-72-28 Konto

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA P.P.P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J. 90-515 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73 tel. 042 637 22 90, 042 636 46 42, 042 637 13 18, fax 042 636 51 25 BANK PKO S.A. 48124055271111000055881335 NIP 725-00-13-869 REGON

Bardziej szczegółowo

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON:

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 15A, 10-282 Olsztyn +48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl BRAN A ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo