GSMTRONIK INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI DODATKOWE FUNKCJE: AUTOTERMOSTAT DATA-LOGGER AUTOTIMER AUTOIRDA. ver

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GSMTRONIK INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI DODATKOWE FUNKCJE: AUTOTERMOSTAT DATA-LOGGER AUTOTIMER AUTOIRDA. ver.1.02. www.gsmtronik."

Transkrypt

1 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI instrukcje tworzą komplet wyłącznie z instrukcją podstawową v 1.01 GSMTRONIK ver.1.02 DODATKOWE FUNKCJE: AUTOTERMOSTAT DATA-LOGGER AUTOTIMER AUTOIRDA

2 1 GSMTRONIK DATA LOGGER GSMTRONIK v 1.02 to rozbudowana wersja podstawowa wyposażona w procesor o większych możliwościach programowych wykonawczych. Dodatkowe funkcje jakie posiada układ: *DATALOGGER/MAIL* rejestrator mierzonych parametrów czyli temperatury lub (i) wilgotności. Parametry są zapisywane w wewnętrznej pamięci, archiwizowane a następnie wysyłane pod wskazane adresy mail lub na życzenie. *AUTOTERMOSTAT* wbudowane 3 niezależne termostaty kompleksowo obsłużą, zabezpieczą utrzymanie wymaganych warunków termicznych. Niezależnie od funkcji termostatu układ po przekroczeniu zadanej wartości przekaże informacje sms o przekroczeniu zadanych parametrów.** *AUTOTIMER* doskonałe dopełnienie funkcjonalności urządzenia. Wbudowane przekaźniki prądowe mogą sterować o zaprogramowanym czasie dowolnymi urządzeniami w identyczny sposób jak czasowe zegary sterujące timery. Duża zaletą systemu jest automatyczna aktualizacja godziny na podstawie wewnętrznej komunikacji z serwerem czasowym sieci komórkowej. *AUTOIRDA* układ automatycznie generuje zapamiętany sygnał podczerwieni kanału 1 po przekroczeniu zadanego progu temperatury autotermostatu do diody nadawczej D1. Funkcja ta pozwala na automatyczne włączenie np. klimatyzatora w serwerowni lub domku letniskowym ( ogrzewanie) po przekroczeniu zadanej temperatury. Po powrocie do wartości poprzedniej ( zadanej ) układ wyśle sygnał podczerwieni z kanału 2 czyli np. wyłączenie wspomnianego klimatyzatora serwerowni. Rozwiązanie automatyczne doskonale zabezpieczy nam chroniony obiekt przed niepożądanym wzrostem lub obniżeniem temperatury. Niezależnie od funkcji automatycznej ustawienia programowe pozwalają na otrzymanie informacji sms o zmianach w pracy układu i przekroczeniu zadanych wartości. Programowanie funkcji AUTOTERMOSTAT Układ GSMTRONIK w wersji 1.02 posiada funkcję autotermostatu, która oznacza aktywację odpowiednich wyjść przekaźnikowych po przekroczeniu zaprogramowanego progu temperatury dla termostatu. Układ posiada 3 niezależne termostaty o oznaczeniu P1, P2 i P3. Każdy termostat związany jest z jednym czujnikiem temperatury oraz z jednym przekaźnikiem. Obrazowo działanie autotermostatu przedstawiono na rys.1. i 2.

3 GSMTRONIK DATA LOGGER 2 22 Temperatura 0C Chłodzenie Próg temperatury maksymalnej, którego przekroczenie powoduje wysłanie SMS-a (przykładowa komenda SMS: T ) CHŁODZENIE ZAŁĄCZONE - WEDŁUG PONIŻSZEGO SCHEMATU AKTYWNA FUNKCJA CHŁODZENIA 20 Próg temperatury dla autotermostatu (przykładowa komenda SMS: P ) CHŁODZENIE WYŁĄCZONE - WEDŁUG PONIŻSZEGO SCHEMATU NIEAKTYWNA FUNKCJA CHŁODZENIA 18 Próg temperatury minimalnej, którego przekroczenie powoduje wysłanie SMS-a (przykładowa komenda SMS: T ) Czas Rys.1 Zasada działania autotermostatu podczas chłodzenia NO NC COM CHŁODZENIE 22 Temperatura 0C Grzanie Próg temperatury maksymalnej, którego przekroczenie powoduje wysłanie SMS-a (przykładowa komenda SMS: T ) GRZANIE WYŁĄCZONE - WEDŁUG PONIŻSZEGO SCHEMATU NIEAKTYWNA FUNKCJA GRZANIA 20 Próg temperatury dla autotermostatu (przykładowa komenda SMS: P ) GRZANIE ZAŁĄCZONE - WEDŁUG PONIŻSZEGO SCHEMATU AKTYWNA FUNKCJA GRZANIA 18 Próg temperatury minimalnej, którego przekroczenie powoduje wysłanie SMS-a (przykładowa komenda SMS: T ) Czas Rys. 2 Zasada działania autotermostatu podczas grzania NO NC COM GRZANIE

4 3 GSMTRONIK DATA LOGGER 1. FUNKCJA AUTOTERMOSTATU Aby aktywować funkcję autotermostatu należy wysłać polecenie SMS o treści: P1, P2 lub P3 ON, natomiast dezaktywację funkcji wykonujemy poprzez wysłanie SMS o tresci: P1, P2 lub P3 OFF. KOMENDY SMS TERMOSTAT 1 AKTYWACJA P 1 O N TERMOSTAT 1 DEZAKTYWACJA P 1 O F F TERMOSTAT 2 AKTYWACJA P 2 O N TERMOSTAT 2 DEZAKTYWACJA P 2 O F F TERMOSTAT 3 AKTYWACJA P 3 O N TERMOSTAT 3 DEZAKTYWACJA P 3 Uwaga: O F F oznacza w zapisie komendy SMS spację.

5 GSMTRONIK DATA LOGGER 4 2. PROGRAMOWANIE PROGÓW TEMPERATUR DLA AUTOTERMOSTATU PRZYKŁADOWE USTAWIENIE TERMOSTATU: PRZYKŁADOWE USTAWIENIE TERMOSTATU: 1) Ustawienie przykładowego progu temperatury dla termostatu pierwszego ( P1 ) TERMOSTAT 1 PRÓG TEMPERATURY TERMOSTATU 2) Ustawienie przykładowego progu temperatury dla termostatu drugiego ( P2 ) TERMOSTAT 2 PRÓG TEMPERATURY TERMOSTATU 3) Ustawienie przykładowego progu temperatury dla termostatu trzeciego ( P3 ) TERMOSTAT 3 PRÓG TEMPERATURY TERMOSTATU 3. SPRAWDZENIE PROGÓW TEMPERATUR DLA AUTOTERMOSTATU W dowolnym momencie w celu sprawdzenia lub przypomnienia progów temperatur dla autotermostatu możemy wysłać komendę o treści OPT (Odczyt Progów Temperatur). ODCZYT PROGÓW TEMPERATUR O P T Wysłanie powyższej komendy spowoduje, otrzymanie sms a zwrotnego z informacją odnośnie progów temperatur związanych z przekaźnikami.

6 5 GSMTRONIK DATA LOGGER Programowanie funkcji DATA-LOGGER Funkcja DATA-LOGGER umożliwia tworzenie raportów z pomiarów, dotyczących wielkości (temperatura, wilgotność) mierzonych przez czujniki zamontowane do urządzenia GSMTRONIK. Dzięki sporządzonym raportom nadzór nad monitorowanymi urządzeniami, pomieszczeniami, budynkami, itp. staje się łatwiejszy. Analiza zapisanych pomiarów pozwala na diagnozę zaistniałych sytuacji (np.: spadki temperatur, wzrost wilgotności), w następstwie czego możliwa jest eliminacja przyczyn awarii i utrzymanie wymaganych parametrów. Raporty z pomiarów wysyłane są do użytkowników drogą elektroniczną ( ) w formie pliku tekstowego (txt) 1. KONFIGURACJA SKRZYNKI Pierwszym krokiem przy programowaniu funkcji DATA-LOGGER jest konfiguracja skrzynki , na którą dostarczane będą raporty z pomiarów. W tym celu należy wysłać do urządzenia GSMTRO- NIK odpowiednią konfiguracyjną komendę SMS. C N F G adres , hasło, serwer poczty, nr portu poczty, APN, ID, hasło ID, DNS1, DNS2, dane konfi guracyjne platformę internetową dane konfi guracyjne operatora sieci komórkowej Uwaga: oznacza w zapisie komendy SMS spację wszystkie informacje zawarte w komendzie muszą odnosić się do serwera jednej poczty po spacji wszystkie inne informacje odzielamy przecinkiem Objaśnienia: adres adres skrzynki pocztowej (np.: hasło hasło podawane przy logowaniu na pocztę serwer poczty nazwa serwera poczty wychodzącej nr portu poczty nie szyfrowany numer portu poczty wychodzącej APN (Access Point Name) - nazwa wskazująca na konkretną sieć pakietową (np. Internet, intranet operatora) ID - nazwa użytkownika hasło ID DNS1 (System nazw domenowych) DNS2 (System nazw domenowych)

7 GSMTRONIK DATA LOGGER 6 Tabela 1 Zestawienie danych konfiguracyjnych operatora sieci komórkowej dla komendy konfigurującej skrzynkę pocztową. APN ID użytkownika hasło DNS1 DNS2 ERA erainternet brak brak HEYAH heyah.pl heyah heyah PLUS internet brak brak PLAY internet brak brak ORANGE internet internet internet W przypadku zmian wprowadzonych przez operatorów sieci komórkowej wszystkie dane dostępne na naszej stronie internetowej ; Tabela 2 Zestawienie danych konfiguracyjnych platformy internetowej obsługującej używaną skrzynkę pocztową. Portal Serwer poczty wychodzącej poczta.interia.pl smtp.poczta.onet.pl poczta.o2.pl smtp.wp.pl Numer portu serwera poczty wychodzącej Przykłady komend konfiguracyjnych skrzynki pocztowe dla wybranych portali internetowych oraz dostępnych operatorów telefonii komórkowej: Era CNFG hasło, poczta.interia.pl, 25, erainternet,,, , Era CNFG hasło, smtp.poczta.onet.pl, 25, erainternet,,, , Era CNFG hasło, poczta.o2pl, 587, erainternet,,, , Era CNFG hasło, smtp.wp.pl, 587, erainternet,,, , Heyah CNFG hasło, smtp.wp.pl, 587, erainternet,,, , Heyah CNFG hasło, smtp.poczta.onet.pl, 25, heyah.pl, heyah, heyah, , Heyah CNFG hasło, poczta.o2.pl, 587, heyah.pl, heyah, heyah, ,

8 7 GSMTRONIK DATA LOGGER 8. Heyah CNFG hasło, poczta.o2.pl, 587, heyah.pl, heyah, heyah, , PLUS CNFG hasło, poczta.interia.pl, 25, internet,,, , PLUS CNFG hasło, poczta.onet.pl, 25, internet,,, , PLUS CNFG hasło, poczta.o2.pl, 587, internet,,, , PLUS CNFG hasło, poczta.wp.pl, 587, internet,,, , Uwaga: oznacza w zapisie komendy SMS spację. 2. AKTYWACJA DATA-LOGGER Aktywacja funkcji DATA LOGGER polega na wysłaniu komendy SMS o treści: R E J O N - włącz rejestrator Wysłanie powyższej komendy spowoduje włączenie funkcji rejestratora i zapis pomiarów do pamięci urządzenia. R E J O F F - wyłącz rejestrator Wysłanie powyższej komendy spowoduje wyłączenie rejestratora. R E J R E S - reset rejestratora Wysłanie powyższej komendy spowoduje wyczyszczenie pamięci urządzenia.

9 GSMTRONIK DATA LOGGER 8 4. RAPORT Z POMIARÓW NA ŻĄDANIE M A I L Wysłanie powyższej komendy do urządzenia, spowoduje wysłanie raportu z pomiarów na skrzynkę pocztową użytkownika, którego adres pocztowy jest zapamiętany w pamięci urządzenia. 5. USTALENIE CZĘSTOTLIWOŚCI Z REJESTRACJI POMIARÓW (INTERWAŁ) Przykładowe komendy SMS: I N T 0 5 S Wysłanie powyższej komendy spowoduje ustawienie zapisu pomiarów co 5 sekund. I N T 3 0 S Wysłanie powyższej komendy spowoduje ustawienie zapisu pomiarów co 30 sekund. I N T 1 0 M Wysłanie powyższej komendy spowoduje ustawienie zapisu pomiarów co 10 minut. Uwaga: oznacza w zapisie komendy SMS spację.

10 9 GSMTRONIK DATA LOGGER 5. USTALENIE ADRESÓW , NA KTÓRE BĘDĄ WYSYŁANE RAPORTY Z POMIARÓW Przykładowe komendy SMS: M T O t e s t g s i n t e r i a. p l, t e s t g s o n e t. p l, t e s t g s g m a i l. c o m Wysłanie powyższej komendy spowoduje, iż raporty będą wysyłane na adresy: M T O t e s t g s i n t e r i a. p l, t e s t g s o n e t. p l Wysłanie powyższej komendy spowoduje, iż raporty będą wysyłane na adresy: M T O t e s t g s i n t e r i a. p l Wysłanie powyższej komendy spowoduje, iż raporty będą wysyłane na adresy: Uwaga: oznacza w zapisie komendy SMS spację.

11 GSMTRONIK DATA LOGGER 10 Programowanie funkcji AUTOTIMER Układ posiada możliwość cyklicznego załączania i wyłączania dowolnych przekaźników o dowolnej porze dnia. Aktywacja funkcji autotimera następuje po wysłaniu odpowiedniej komendy SMS. 1. AKTYWACJA FUNKCJI AUTOTIMER AKTYWACJA AUTOTIMERA T I M O N DEZAKTYWACJA AUTOTIMERA T I M O F F 2. CYKLICZNE ZAŁĄCZENIE PRZEKAŹNIKA (PRZYKŁADY) Cykliczne załączanie przekaźnika nr 1 w Po, Wt, Śr, Czw, Pi o godzinie 12:35 Cykliczne załączenie przekaźnika 1 dni tygodnia godzina Cykliczne załączanie przekaźnika nr 5 w So, Ni o godzinie 02:00 Cykliczne załączenie przekaźnika 5 dni tygodnia godzina Cykliczne załączanie przekaźnika nr 8 w Po o godzinie 16:03 Cykliczne załączenie przekaźnika 8 dni tygodnia godzina

12 11 GSMTRONIK DATA LOGGER 3. CYKLICZNE WYŁĄCZNIE PRZEKAŹNIKA (PRZYKŁADY) Cykliczne wyłączanie przekaźnika nr 1 w Po, Wt, Śr, Czw, Pi o godzinie 23:45 Cykliczne wyłączenie przekaźnika 1 dni tygodnia godzina Cykliczne wyłączanie przekaźnika nr 5 w Soboty, Niedziele o godzinie 06:00 Cykliczne wyłączenie przekaźnika 5 dni tygodnia godzina Cykliczne wyłączanie przekaźnika nr 8 w Poniedziałki o godzinie 18:27 Cykliczne wyłączenie przekaźnika 8 dni tygodnia godzina Uwaga: oznacza w zapisie komendy SMS spację. 4. FUNKCJA AUTOIRDA Funkcja AUTOIRDA działa równolegle z funkcją autotermostatu. Po przekroczeniu zaprogramowanej temperatury układ emituje wcześniej zapamiętany sygnał podczerwieni z kanału 1 ( np. włączenie klimatyzatora) Po powrocie poniżej ustawionego progu układ emituje sygnał podczerwieni z kanału 2 ( np. wyłączenie klimatyzacji). Aby aktywować funkcję AUTOIRDA wysyłamy sms o treści I R O N Aby dezaktywować funkcję AUTOIRDA wysyłamy sms o treści I R O F F

13 GSMTRONIK DATA LOGGER 12 UWAGA!!! WAŻNE!!! W momencie wysłania sms-a o treści M A I L (raport z pomiarów na żądanie), urządzenie rozpoczyna wysyłkę a, w tym momencie urządzenie będzie nieaktywne aż do chwili otrzymania sms-a zwrotnego z informacją o zakończonej wysyłce wiadomości. W przypadku przepełnienia pamięci użytkownik otrzyma informację o wysyłce a, i w tym momencie urządzenie będzie nieaktywne do czasu otrzymania sms-a o zakończeniu wysyłki a. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas programowania dla funkcji AUTOTERMOSTAT, AUTOTIMER, AUTOSTEROWANIE ponieważ uaktywnienie wszystkich trzech funkcji może spowodować nieprawidłową pracę urządzenia.

14 13 GSMTRONIK DATA LOGGER

15 GSMTRONIK DATA LOGGER 14

16 15 GSMTRONIK DATA LOGGER Producent: F.H.U. Ralph Ul.Owocowa Kraków Tel.: Fax: Układ zgłoszony w urzędzie patentowym RP PRODUKT POLSKI

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika 1. WSTĘP Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy sposobu obsługi i konfiguracji kontrolera ITSupervisor z wersją firmware 1.1.3 lub wyższą. W dokumencie zawarte są informacje na

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.8. Moduł telemetryczny SMS-4

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.8. Moduł telemetryczny SMS-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.8 Moduł telemetryczny SMS-4 Spis treści 1. Opis ogólny...4 2. Przygotowanie do pracy...5 2.1 KOMPLETACJA... 5 2.2 NIEZBĘDNE POŁĄCZENIA... 5 2.3 WYMAGANIA ODNOŚNIE KARTY SIM...5

Bardziej szczegółowo

NADAJNIKI GPRS LX10 LX20. Instrukcja instalacji i programowania

NADAJNIKI GPRS LX10 LX20. Instrukcja instalacji i programowania NADAJNIKI GPRS LX10 LX20 Instrukcja instalacji i programowania Wersja firmware: 1.11 Wydanie: 3 Wersja Konfiguratora nadajników GPRS: 1.2.0 Data wydania: 05.02.2010 DEKLARACJA ZGODNOŚCI My, EBS Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Q-SAFE 01GSM/GPS Alarm System Instrukcja obsługi, montażu i serwisu

Q-SAFE 01GSM/GPS Alarm System Instrukcja obsługi, montażu i serwisu Q-SAFE 01GSM/GPS Alarm System Instrukcja obsługi, montażu i serwisu od ver._1.3.0.0 zmiany w oprogramowaniu stosunku do wersji 1.2.x.x: PP (czerwono - czarny) - podanie plusa po wysłaniu komendy SMS-em

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny dialer GSM/GPRS GD-06 Allegro

Uniwersalny dialer GSM/GPRS GD-06 Allegro Uniwersalny dialer GSM/GPRS GD-06 Allegro GD-06 Allegro jest uniwersalnym dialerem GSM/GPRS. Urządzenie może być wykorzystywane zarówno w automatyce domowej i przemysłowej, systemach alarmowych jak i w

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS PRZEDSIĘBIORSTWO Spółka z o.o. 30-059 Kraków, ul. Reymonta 22 DYSKAM Centrala Wewnętrzny: Tel.: (012) 637 80-20 Sekretariat 20 (012) 638-27-66 Prezes 21 (012) 637-51-82 Serwis 22 OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Instrukcja montaŝu i obsługi

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Instrukcja montaŝu i obsługi POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Instrukcja montaŝu i obsługi SPIS TREŚCI 1. Informacje podstawowe...4 1.1. Funkcje systemu...4 1.2. Funkcje specjalne...6 1.3. UŜytkownicy systemu...6 1.3. System, a urządzenia

Bardziej szczegółowo

Sterownik Internetowy MicroLan3. Instrukcja Użytkownika

Sterownik Internetowy MicroLan3. Instrukcja Użytkownika Sterownik Internetowy MicroLan3 Instrukcja Użytkownika Wersja 1.1, firmware od wersji 1.6, hardware wersja B 01.2014 1/31 Sterownik MicroLan3 jest niewielkim urządzeniem, który dołączony do sieci Ethernet

Bardziej szczegółowo

Arkusze programowania

Arkusze programowania Arkusze programowania KOMUNIKATORY ALARMOWE GS2060/GS2065, TL260GS/TL265GS WERSJA 1.1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE.......................................................................1 GPRS/ETHERNET SEKCJE

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE ATTO-TT/ATTO2-TT są urządzeniami łączącym funkcje uniwersalnego, programowanego termostatu elektronicznego i programatora czasowego. Mogą być stosowane zarówno w ogrzewaniu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna obsługi i programowania

Dokumentacja techniczna obsługi i programowania pco: Uniwersalne regulatory wielostopniowe Dokumentacja techniczna obsługi i programowania Eprom z oprogramowaniem: EPSTDIIU0A OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Zamawianie Aby urządzenie mogło działać należy zamówić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych Wersja 1.4 / 11-10-2012 / autor: Dariusz Jaruga Spis treści Spis treści Spis treści... 2 Dostęp do konta na serwerze pocztowym MS Exchange

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 45/2011

Deklaracja zgodności nr 45/2011 Deklaracja zgodności nr 45/2011 My, firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-709 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...7 5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1. Instrukcja obsługi

SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1. Instrukcja obsługi SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1 Instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Informacje podstawowe...4 1.1. Funkcje specjalne... 4 1.1.1. Funkcja NAPAD... 4 1.1.2. Funkcja PODSŁUCH...

Bardziej szczegółowo

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPACE JA-80Y dialer GSM (prawidłowy dla oprogramowania w wersji XA61009 lub wyższej) Dialer JA-80Y jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JA-80

Bardziej szczegółowo

Komunikator GSM JA-82Y

Komunikator GSM JA-82Y Komunikator jest jednym z elementów bezprzewodowego systemu alarmowego firmy Jablotron serii OASIS. Został zaprojektowany do komunikacji za pośrednictwem sieci GSM. Jest instalowany bezpośrednio w obudowie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09 VA1 VA2 VA3 24V GSM 83270048 3/2011-09 1 Wskazówki dla użytkownika...5 1.1 Prowadzenie użytkownika...5 1.1.1 Symbole...5 1.1.2 Przeznaczenie instrukcji...5 1.2 Rękojmia i odpowiedzialność...5 2 Bezpieczeństwo...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v 1.0S) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 13,8V/1,3A

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v 1.0S) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 13,8V/1,3A INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v.0s) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ (v.0s) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 3,8V/,3A Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Modem ModCom W1 v2.0 GSM/GPRS

Modem ModCom W1 v2.0 GSM/GPRS Modem ModCom W1 v2.0 GSM/GPRS Atrem 29 kwietnia 2010 V1.00 Atrem S.A. Wszystkie znaki występujace w tekście sa zastrzeżonymi znakami firmowymi badź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja użytkownika

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja użytkownika Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja użytkownika 1 Spis treści 1. System Veronica...3 1.1. Zalety wykorzystania systemu monitoringu...3 1.2. Charakterystyka systemu...4

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji programu BlueEyeM (wersja 1.4.2)

Opis funkcji programu BlueEyeM (wersja 1.4.2) Opis funkcji programu BlueEyeM (wersja 1.4.2) Spis treści Wprowadzenie... 3 Monitorowanie... 4 Wysyłanie logów z zapisami na email... 4 Śledzenie wyrazów zabronionych... 4 Wykonywanie zdjęć Pulpitu i zdjęć

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1. Instrukcja montaŝu i obsługi

SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1. Instrukcja montaŝu i obsługi SYSTEM POWIADOMIENIA SMS ALBATROSS S1 Instrukcja montaŝu i obsługi SPIS TREŚCI 1. Informacje podstawowe...4 1.1. Funkcje specjalne...5 1.2. UŜytkownicy systemu...5 1.3. System, a urządzenia detekujące

Bardziej szczegółowo

Evolution System Sp. Jawna Ul. Konotopska 4 05-830 Ożarów Mazowiecki tel. /fax (022) 722-20-35. www.evosystem.pl

Evolution System Sp. Jawna Ul. Konotopska 4 05-830 Ożarów Mazowiecki tel. /fax (022) 722-20-35. www.evosystem.pl Evolution System Sp. Jawna Ul. Konotopska 4 05-830 Ożarów Mazowiecki tel. /fax (022) 722-20-35 www.evosystem.pl Evo-S ver BF jest zbudowany na bazie doświadczeń przeprowadzonych podczas instalacji zdalnej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 Wersja 2.4 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Monitor 2 w wersji 3.2.26 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo