RI KDR Karta Dużej Rodziny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RI KDR Karta Dużej Rodziny"

Transkrypt

1 RI KDR Karta Dużej Rodziny v Podręcznik Użytkownika Warszawa 2014 r.

2 Spis treści WSTĘP... 2 Przed pierwszym logowaniem... 2 Pierwsze logowanie do serwisu... 3 Strona startowa serwisu... 5 Funkcjonalności serwisu RI KDS... 6 Dodawanie rodziny... 6 Uzupełnienie rodziny Dodanie członka rodziny Przeglądanie już złożonych wniosków / Wyszukiwanie informacji o złożonych wnioskach Generowanie raportów Edytowanie danych członka rodziny Zamawianie karty / kart Wydawanie duplikatu karty / przedłużanie ważności karty Odbiór przesyłki / Odbiór kart Wydanie karty Interesantowi Dodawanie Użytkowników Zmiana hasła Zmiana danych personalnych użytkownika serwisu Zmiana danych adresowych urzędu / podmiotu, do którego będą wysyłane karty Pomoc Reklamacje Lista RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 1 z 31

3 WSTĘP Niniejsza dokumentacja jest przeznaczona dla Użytkowników końcowych rozwiązania informatycznego Karta Dużej Rodziny (RI KDR), serwisu stworzonego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Znajdą w niej Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące zasad pracy z serwisem oraz sposobu wykonywania typowych czynności. 1 Przed pierwszym logowaniem Przed pierwszym logowaniem do serwisu RI KDR należy pamiętać o: przygotowanie nowego hasła - serwis automatycznie poprosi o nadanie nowego indywidualnego hasła dostępowego; wygląd serwisu (liczba funkcjonalności dostępnych z poziomu menu) jest różny w zależności od posiadanych uprawnień dostępowych. W niniejszym Podręczniku Użytkownika posłużono się zdjęciami ekranów wykonanymi przy założeniu posiadania pełnego dostępu do serwisu ( Administrator ), dlatego poszczególne z prezentowanych funkcjonalności mogą nie być dostępne dla pewnych grup Użytkowników; funkcja cofania w serwisie może być realizowana poprzez wybór właściwego miejsca w menu lub naciśniecie guzika Powrót znajdującego się na dole formularza klawisz Tab czyli Tabulator na klawiaturze umożliwia łatwe przejście do kolejnych rubryk w wypełnianych wnioskach (bez konieczności najeżdżania kursorem na poszczególne rubryki). Wystarczy go wcisnąć, by przemieścić się do następnej komórki formularza; rubryki oznaczone gwiazdką (*) są obligatoryjne, brak ich wypełnienia spowoduje wyświetlenie komunikatu informującego o zaistnieniu tego faktu, a pola brakujących elementów zostaną podświetlone na czerwono; każdorazowo po wykonaniu czynności (np. złożenie wniosku) / zleceniu dyspozycji wykonania czynności (np. zamówienie kart) przez Użytkownika jest wyświetlany komunikat informujący o tym fakcie. 1 Dołożyliśmy wszelkich starań, by treści były prezentowane w przejrzysty i zrozumiały dla Użytkownika sposób. W przypadku zaistnienia potrzeby przeszukiwania dokumentu pod kątem aspektów nie wyróżnionych w spisie treści czy bezpośrednio w tekście dokumentu, doradzamy zastosowanie standardowego mechanizmów wyszukiwania, jaką jest komenda CTRL + F. Wystarczy równocześnie przytrzymać na klawiaturze przycisk CTRL oraz F, by wyświetliło się okno, w którym należy wpisać poszukiwane słowo. RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 2 z 31

4 Pierwsze logowanie do serwisu Logowanie do serwisu następuje z poziomu przeglądarki internetowej. W pole adresu należy wpisać https://kdr.pwpw.pl. Dostęp do witryny jest szyfrowany, dlatego Użytkownik po wpisaniu adresu jest automatycznie przekierowywany na bezpieczną stronę, a w polu adresu pojawia się ikona kłódki lub klucza i zostaje on poprzedzony https://. Po kliknięciu na - znajdujące się w prawym górnym rogu strony - polecenie Zaloguj wyświetli się panel logowania przedstawiony poniżej (Fig. 1). W polu Login należy podać swoją nazwę użytkownika, natomiast w polu Hasło ciąg znaków umożliwiający dostęp do zasobów serwisu a następnie kliknąć polecenie Zaloguj bądź wcisnąć klawisz Enter. Login oraz Hasło Użytkownik otrzymuje od osoby zarządzającej nadawaniem uprawnień dostępowych do Serwisu odpowiednio bezpośredni przełożony, osoba z działu IT. Dane te zostały Państwu przekazane w tzw. Pakiecie startowym, zawierającym odpowiednio zestawy (hasło i login) dla: o 1 Administratora o 2 indywidualnych Użytkowników. Otrzymane Hasło jest tzw. hasłem startowym i podczas pierwszego logowania do Serwisu Użytkownik zostanie poproszony o jego zmianę na własne niepowtarzalne (Fig. 2). Tym samym nowe hasło nie może być takie samo, jak poprzednie (opis procedury zmiany hasła znajduje się w dalszej części dokumentu Zmiana hasła ) Nie należy wyrażać zgody na zapamiętywanie hasła przez przeglądarkę! Jest to rozwiązanie pozornie przydatne i stoi w sprzeczności z polityką bezpieczeństwa. Fig. 1: Panel logowania do serwisu RI KDR. RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 3 z 31

5 Fig. 2: Komunikat informujący o konieczności wprowadzenia nowego hasła. Po poprawnej weryfikacji / zalogowaniu użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie danych kontaktowych: wszyscy Użytkownicy, niezależnie od posiadanych uprawnień dostępowych do serwisu, uzupełniają swoje dane osobowe o: Nazwisko, Imię oraz adres . Numer telefonu nie jest obligatoryjny, jednakże wskazane jest wypełnienie również tego pola. W sytuacjach szczególnych może to znacząco ułatwić kontakt z Użytkownikiem. Fig. 3: Komunikat informujący o konieczności uzupełnienia danych osobowych. ponadto osoby mające uprawnienia Administratora są zobowiązane podać dane urzędu właściwego oraz dane podmiotu, do którego będą wysyłane karty. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność wprowadzanych danych tak, by zamówione karty czy też korespondencja mogły zostać dostarczone bez przeszkód i wynikłych z tego tytułu opóźnień. Fig. 4: Komunikat informujący o konieczności uzupełnienia danych wysyłkowych. RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 4 z 31

6 Uzupełnienie danych kontaktowych pozwoli na dalsze bezproblemowe korzystanie z funkcjonalności serwisu RI KDR. Strona startowa serwisu Fig. 5: Widok strony startowej serwisu (widoczny po zalogowaniu). Pracując w serwisie każdorazowo można przejść do strony startowej wystarczy kliknąć Karta Dużej Rodziny znajdujące się na górze strony. W serwisie, po lewej stronie umieszczono Menu. Jego wygląd jest uzależniony od uprawnień nadanych użytkownikowi przez Administratora Serwisu. Pełne menu składa się z sześciu kategorii ich funkcjonalności zostały opisane w dalszych częściach dokumentu. W prawym górnym rogu znajduje się polecenie Wyloguj umożliwiające bezpieczne opuszczenie serwisu. Ponadto kliknięcie na nazwę użytkownika (obok polecenia Wyloguj ) powoduje automatyczne przekierowanie do zakładki menu Zarządzanie kontem pozwalającej zmienić obecne hasło na nowe. RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 5 z 31

7 Funkcjonalności serwisu RI KDR Dodawanie rodziny KROK 1: Pomoc > Formularz zgłoszeniowy > Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny Przyjęcie od Interesanta papierowej wersji wypełnionego formularza rejestracyjnego rodziny celem wprowadzenia danych do serwisu. Wersja elektroniczna formularza w formacie PDF gotowa do pobrania, wydruku i przekazania do uzupełnienia Interesantowi znajduje się w części Pomoc menu ( Pobieranie formularza ). KROK 2: Wnioski > Dodanie rodziny > Wniosek rejestracyjny rodziny Aby dodać nową rodzinę do bazy serwisu należy wejść do zakładki Wnioski w Menu, a następnie wybrać Dodanie Rodziny. Wyświetli się Wniosek Rejestracyjny Rodziny składający się z dwóch części: Dane wnioskodawcy, Dane członków rodziny. Po uzupełnieniu wniosku danymi wnioskodawcy oraz członków Rodziny, należy kliknąć Wyślij wniosek - na dole strony. W przypadku rezygnacji z przesłania wniosku i chęci wykasowania danych dotychczas w nim wprowadzonych, wystarczy kliknąć Wyczyść (patrz rys. nr 3). Istotne: Rubryki oznaczone gwiazdką (*) są obligatoryjne; W przypadku obywateli polskich konieczne jest ponadto podanie numeru PESEL, natomiast w przypadku cudzoziemców - numeru dokumentu tożsamości; Uprawnienia w zależności od posiadanych przez danego członka rodziny wielodzietnej uprawnień, Urzędnik jest zobowiązany wybrać opcję odpowiadającą stanowi faktycznemu spośród: o Rodzic o Dziecko przed ukończeniem 18 r. ż. o Dziecko po ukończeniu 18 r. ż. o Dziecko w pieczy zastępczej o Dziecko z czasowym orzeczeniem niepełnosprawności RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 6 z 31

8 o Dziecko z bezterminowym orzeczeniem niepełnosprawności ; Data ważności karty zależy od uprawnień danego członka rodziny. W przypadku: o dzieci do 18 roku życia nieposiadających żadnych orzeczeń - serwis obliczy datę automatycznie o rodziców oraz dzieci z bezterminowym orzeczeniem o niepełnosprawności karta ważna bezterminowo; W pozostałych przypadkach Użytkownik samodzielnie wypełnia to pole formularza. Karta czyli dokument identyfikacyjny członka rodziny wielodzietnej Opcję Lokalny KDR należy zaznaczyć w przypadku rodzin, które wystąpiły o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny jednocześnie chcących nadal korzystać z obowiązującego w gminie lokalnego programu dla rodzin wielodzietnych; Podstawowy wariant formularza pozwala na wprowadzenie do bazy trojga dzieci, aby dodać każde kolejne wystarczy kliknąć na guzik Dziecko+ na dole formularza. W sytuacji, gdy omyłkowo dodamy zbyt wiele rubryk można je usunąć klikając Dziecko- Ułatwienia: w niektórych przypadkach system podpowiada właściwą formę wpisywanych danych, np. data urodzenia ma formę RRRR-MM-DD, kod pocztowy XX-XXX etc.; jeżeli Wnioskujący zdecyduje się podać nr PESEL, data urodzenia zostanie automatycznie wyliczona i wpisana do odpowiedniego pola formularza. Ta sama zależność zachodzi przy wpisywaniu numerów PESEL pozostałych członków rodziny; jeżeli dzieci noszą takie samo nazwisko, jak osoba wnioskująca można użyć funkcji Kopiuj i Wklej (skróty klawiszowe Ctrl + C i Ctrl + V), by zwłaszcza przy dłuższych nazwiskach uniknąć błędu literowego kilkakrotnie wpisując tę informację. Poniżej znajdą Państwo Wniosek rejestracyjny rodziny wypełniony przykładowymi danymi (Fig. 6) oraz komunikat wyświetlany po wysłaniu wniosku (Fig. 7). RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 7 z 31

9 Fig. 6: Wniosek rejestracyjny rodziny wypełniony przykładowymi danymi. RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 8 z 31

10 Fig. 7: Komunikat potwierdzający zarejestrowanie rodziny w systemie. Przykładowe błędy: Niekompletne dane (Fig. 8) - jeżeli Wniosek rejestracyjny rodziny nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji, wniosek nie będzie mógł zostać złożony. Brakujące pola zostaną podświetlone na czerwono. Po ich uzupełnieniu należy ponownie kliknąć na guzik Wyślij wniosek. Jeżeli wszystkie niezbędne poprawki zostały naniesione, wniosek zostanie wysłany. Fig. 8: Komunikat informujący o polach we wniosku, które muszą zostać uzupełnione. RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 9 z 31

11 Fig. 9: Komunikat wyświetlany, jeżeli we wniosku nie wypełniono obligatoryjnych pól: nr PESEL (obywatele polscy) / nr dokumentu tożsamości (obcokrajowcy). Błędny numer PESEL w przypadku podania nieprawidłowego numeru PESEL, tzn. niezgodnego ze standardem tworzenia tegoż numeru, System poprosi o ponowną weryfikację wniosku. RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 10 z 31

12 Uzupełnienie rodziny Wnioski > Uzupełnienie rodziny > Wniosek rejestracyjny o uzupełnienie członka rodziny Funkcję Uzupełnianie rodziny stosuje się w sytuacji, gdy zgłaszana obecnie osoba nie była członkiem rodziny - do której jest obecnie zgłaszana (np. dziecko objęte tzw. pieczą zastępczą) - w chwili składania Wniosku rejestracyjnego rodziny. Aby uzupełnić rodzinę wystarczy w części Wnioski menu wybrać polecenie Uzupełnienie rodziny. Następnie Użytkownik zostanie poproszony o zdefiniowanie rodziny, do której nowa osoba ma zostać dopisana. Można to zrobić wpisując w odpowiednie pola wyświetlanego formularza jedną z następujących zmiennych: numer rodziny (nadany podczas pierwszej rejestracji w systemie RI KDR), numer PESEL (dowolnej osoby z danej rodziny) bądź w przypadku cudzoziemców numer dokumentu tożsamości. Następnie należy kliknąć guzik Sprawdź rodzinę (Fig. 10). Zostanie wyświetlona Lista osób w wybranej rodzinie oraz formularz zgłoszeniowy dedykowany dla nowego członka, który należy wypełnić danymi w analogiczny sposób, jak w przypadku Dodawania rodziny (Fig.11). O dodaniu nowej osoby do rodziny Użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem (Fig. 12). Fig. 10: Uzupełnienie rodziny - wniosek rejestracyjny. RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 11 z 31

13 Fig. 11: Uzupełnienie rodziny - lista osób należących do wybranej rodziny. Fig. 12: Uzupełnienie rodziny - Komunikat potwierdzający dodanie nowej osoby. RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 12 z 31

14 Dodanie członka rodziny Wnioski > Dodanie członka rodziny > Wniosek rejestracyjny o dodanie nowego członka rodziny Dodanie członka rodziny stosujemy w odniesieniu do dzieci nowonarodzonych, dla których nie została wydana Karta Dużej Rodziny w chwili składania pierwszego Wniosku rejestracyjnego rodziny. Procedura Dodanie członka rodziny przebiega analogicznie do Uzupełniania rodziny opisanego w punkcie powyżej. Fig. 13: Dodanie członka rodziny - wniosek rejestracyjny. Fig. 14: Dodanie członka rodziny - Lista osób należących do wybranej rodziny. RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 13 z 31

15 Fig. 15: Dodanie członka rodziny - Komunikat potwierdzający dodanie nowej osoby. Przeglądanie już złożonych wniosków / Wyszukiwanie informacji o złożonych wnioskach Zarządzanie kartami > Przeglądanie wniosków > Kryteria wyszukiwania Dostęp do złożonych wniosków uzyskuje się wybrawszy w zakładce Zarządzanie kartami opcji Przeglądanie wniosków. Wnioski można wyszukiwać po sześciu zmiennych. Wystarczy w części Kryteria wyszukiwania wprowadzić dowolne z posiadanych informacji, a aplikacja wyświetli w Wynikach wyszukiwania wnioski spełniające podane przez użytkownika kryteria. Wyszukiwanie jest możliwe po wpisaniu którejkolwiek z następujących danych: Nazwisko, Imię, PESEL, Numer Karty, Zamówił (dotyczy Pracownika Urzędu, który dokonał zamówienia Karty) bądź zaznaczeniu statusu poszukiwanej karty. Aplikacja wyróżnia 9 możliwych statusów karty w zależności od tego, na jakim etapie się właśnie znajduje: Do zamówienia status nadawany z chwilą wysłania wniosku rejestracyjnego rodziny dla zamówionych kart Zamówiona status uzyskiwany po wybraniu opcji Zamów dla wybranej karty W produkcji wniosek o wydanie karty został pomyślnie złożony, nie mam już możliwości edytowania danych danej karty, gdyż karta znajduje się w produkcji Wysłana karta jest w drodze do zamawiającego ją urzędu Dostarczona do gminy karta została dostarczona do urzędu Wydana karta została przekazana przez urząd członkowi rodziny wielodzietnej Upłynęła data ważności Niewyprodukowana Anulowana Warto pamiętać, iż wraz z powiększaniem się bazy Karty Dużej Rodziny, wypełnienie większej liczby pól w Kryteriach wyszukiwania pozwoli uzyskać bardziej trafne Wyniki wyszukiwania. RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 14 z 31

16 Fig. 16: Przeglądanie wniosków. RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 15 z 31

17 Generowanie raportów Zarządzanie kartami > Przeglądanie wniosków > Operacje na kartach Serwis umożliwia drukowanie wykazów kart niezależnie od posiadanego statusu. Wystarczy wejść w Zarządzanie kartami i Przeglądanie wniosków. W wyświetlonym formularzu należy w części Kryteria wyszukiwania zdefiniować poszukiwane rekordy, a następnie po ich wyszukaniu kliknąć Wydrukuj wykaz, polecenie znajdujące się w części formularza zatytułowanej Operacje na kartach (Fig. 16). RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 16 z 31

18 Edytowanie danych członka rodziny Edytowanie danych jest możliwe tylko i wyłącznie do momentu złożenia dyspozycji Zamów druk. Jeżeli karta została wydana z błędnymi danymi, dopiero po jej anulowaniu możliwe będzie dokonanie zmian w danych zgłoszeniowych. W tym celu należy wybrać polecenie Edytuj (Fig. 15) w części Szczegółowe dane o rodzinie, do której Użytkownik trafi wybierając kolejno z menu serwisu Zarządzanie kartami Przeglądanie wniosków, a następnie odnajdując interesujący Użytkownika wniosek (sposób wyszukiwania opisany we wcześniejszej części niniejszego dokumentu Przeglądanie już złożonych wniosków / Wyszukiwanie informacji o złożonych wnioskach ). Teraz wystarczy kliknąć polecenie Szczegóły (Fig. 17). Fig. 17: Uzyskiwanie szczegółowych informacji o złożonych wnioskach. RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 17 z 31

19 Fig. 18: Edytowanie danych członka rodziny - polecenie "Edytuj". RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 18 z 31

20 Zamawianie karty / kart Zarządzanie kartami > Przeglądanie wniosków > Kryteria wyszukiwania > Status Do zamówienia > > Operacje na kartach > Zamów wszystkie karty LUB > Wyniki wyszukiwania > wybór właściwej karty > Zamów W celu zamówienia karty bądź kart dla członków wybranej rodziny należy wejść do zakładki Zarządzanie kartami i wybrać Przeglądanie wniosków. Po wybraniu w części Kryteria wyszukiwania, w rubryce Status opcji Do zamówienia zostanie wyświetlona lista zawierająca wszystkie karty, które obecnie mogą zostać zamówione. Jeżeli chcemy dokonać zamówienia wszystkich kart widniejących na liście, należy kliknąć guzik Zamów wszystkie karty. Natomiast jeżeli jesteśmy zainteresowani zamówieniem pojedynczej karty z listy lub kilku wybranych (ale nie wszystkich figurujących na liście), wystarczy wybrać polecenie Zamów znajdujące się przy interesujących nas kartach. Fig. 19: Zamawianie kart. RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 19 z 31

21 Wydawanie duplikatu karty / przedłużanie ważności karty Wnioski > Wydawanie duplikatu > Wniosek rejestracyjny o wydanie duplikatu karty Wnioski > Wydawanie przedłużenia > Wniosek rejestracyjny o przedłużenie ważności karty Proces wydawania duplikatu karty oraz przedłużania ważności karty przebiegają w zbliżony sposób. Poniżej przedstawiono całą ścieżkę zgłoszeniową wydawania duplikatu karty. W celu złożenia wniosku rejestracyjnego o wydanie duplikatu karty należy z menu wybrać polecenie Wydanie duplikatu. Wyszukiwanie w bazie osoby, dla której ma zostać wydany dokument jest możliwe po numerze PESEL lub numerze dokumentu tożsamości (tylko obcokrajowcy). Po wpisaniu powyższych danych należy kliknąć guzik Sprawdź osobę Fig. 20. Zostaną wyświetlone dane szczegółowe osoby. Jeżeli wszystko się zgadza, tzn. wyświetlono dane właściwej osoby, należy wybrać opcję wyślij zamówienie Fig. 21. O złożeniu zamówienia Użytkownik zostanie poinformowany w oddzielnym komunikacie Fig. 22. Fig. 20: Wydawanie duplikatu karty - Wyszukanie osoby. Fig. 21: Wydawanie duplikatu karty - Dane szczegółowe osoby, dla której ma zostać wydany duplikat. RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 20 z 31

22 Fig. 22: Wydawanie duplikatu karty - potwierdzenie złożenia zamówienia. RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 21 z 31

23 Odbiór przesyłki / Odbiór kart Przesyłki > Odbiór przesyłki > Potwierdzenie odbioru Każda przesyłka zawierająca karty, wysłana przez PWPW S.A. jest rejestrowana i zapakowana w kopertę bezpieczną z indywidualnym numerem (Fig. 23). Osoba odbierająca przesyłkę w urzędzie ma obowiązek zweryfikować stan dostarczonej koperty bezpiecznej. W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy: o koperta nie jest uszkodzona, o nie nosi śladów prób otwarcia, o nie jest zaklejona taśmą lub zapakowana w inną kopertę lub opakowanie zastępcze, o numer koperty bezpiecznej zgadza się z numerem przekazanym w RI KDR. Zawartość otrzymanej paczki należy zweryfikować z listą dokumentów znajdująca się w środku koperty oraz z tą figurującą w bazie systemu (Fig. 24). Aby tego dokonać należy wpisać numer znajdujący się na przesyłce do systemu (Menu: Przesyłki Odbiór przesyłki ). W zależności od potrzeb można zatwierdzać odbiór pojedynczych kart ( Zatwierdź odbiór ) bądź wszystkich na raz ( Zatwierdź odbiór wszystkich ) Fig. 25. Niewykonanie czynności Odbioru przesyłki będzie skutkować niemożnością wydania kart interesantom, gdyż w systemie będą one nadal mieć status Wysłana. Odebranie przesyłki (kart) będzie skutkować zamianą statusu poszczególnych kart na Dostarczona do gminy i pozwoli Użytkownikowi wydać w systemie kartę interesantowi. RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 22 z 31

24 Fig. 23: Odbiór przesyłki przykładowy wygląd tzw. bezpiecznej koperty z zaznaczonym numerem. Fig. 24: Odbiór przesyłki numer koperty. RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 23 z 31

25 Fig. 25: Odbiór przesyłki - zatwierdzanie odbioru. Fig. 26: Odbiór przesyłki - Potwierdzenie odbioru. RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 24 z 31

26 Wydanie karty Interesantowi Zarządzanie kartami > Przeglądanie wniosków > Przegląd wniosków Aby odnotować fakt wydania karty Interesantowi w serwisie RI KDR należy w menu wybrać Zarządzanie kartami i dalej Przeglądanie wniosków. W formularzu, który zostanie wyświetlony wpisać dane osoby, której ma być wydana karta (ewentualnie w rubryce Status karty wybrać Dostarczona do gminy ). Następnie w wynikach wyszukiwania kliknąć Szczegóły Fig. 27. Serwis przekieruje do strony Szczegółowe informacje o rodzinie, na której należy odszukać osobę, której ma zostać wydana karta i wybrać Wydaj kartę Fig. 28. Jeżeli dane na karcie okazałby się być niepoprawne bądź karta nie spełniałaby wymogów jakościowych, należy skorzystać z dostępnego protokołu reklamacyjnego i zgłosić ten fakt do PWPW. Fig. 27: Wydawanie karty interesantowi -wyszukiwanie osoby w bazie serwisu. RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 25 z 31

27 Fig. 28: Wydawanie karty Interesantowi polecenie Wydaj kartę. Fig. 29: Wydawanie karty Interesantowi - Komunikat informujący o wydaniu. RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 26 z 31

28 Dodawanie Użytkowników Użytkownicy > Dodawanie użytkowników > Wniosek o dodanie nowego użytkownika Dodawanie nowych Użytkowników przebiega co do zasady w ten sam sposób: wystarczy w panelu po lewej stronie wybrać opcję Użytkownicy i Dodawanie użytkowników, a następnie wypełnić wyświetlany wniosek danymi personalnymi oraz wprowadzić indywidualne ustawienia konta użytkownika tj. login i hasło (zasady tworzenia haseł dostępowych do serwisu patrz Zmiana hasła ). Należy zwrócić szczególną uwagę na rubrykę Uprawnienia. Użytkownik może mieć status: Administrator pracownik Urzędu bądź PWPW S.A. posiadający pełny dostęp do serwisu i jego funkcjonalności w celu kompleksowego zarządzania RI KDR i reagowania w przypadku wystąpienia ewentualnych trudności; Użytkownik pracownik Urzędu posiadający dostęp do podstawowych funkcjonalności serwisu tj. składanie wniosków, zarządzanie kartami, odbieranie przesyłek, pomoc i zmiana hasła. Po zweryfikowaniu poprawności wprowadzonych danych należy kliknąć guzik Wyślij wniosek. Istotne: Zanim nowo dodany użytkownik otrzyma dostęp do konta, pracownik PWPW S.A. musi dokonać akceptacji wniosku. Fig. 30: Wniosek o dodanie nowego Użytkownika wypełniony przykładowymi danymi. RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 27 z 31

29 Zmiana hasła Zarządzanie kontem > Zmiana hasła LUB Imię i Nazwisko Urząd XXX [ ] Zmiany hasła można dokonać wybierając w menu Zarządzanie kontem i dalej Zmiana hasła bądź klikając na indywidualną nazwę Użytkownika w prawym górnym rogu okna serwisu. Niezależnie od wybranego sposobu, aby operacja zmiany hasła mogła zostać przeprowadzona w pierwszej rubryce wyświetlanego formularza należy podać obecne hasło, a w dwóch kolejnych nowe. W rubryce Nowe hasło Użytkownik wpisuje ciąg minimum 8 znaków (wymogi bezpieczeństwa stanowią, iż powinno ono zawierać co najmniej: 1 wielka litera, 1 cyfra i 1 znak specjalny), który przez kolejne 30 dni będzie służył mu jako indywidualne hasło dostępu do zasobów serwisu. Potwierdź hasło służy do weryfikacji zgodności hasła podanego w poprzedniej rubryce Nowe hasło z wpisywanym obecnie. Pozwala wykluczyć ewentualne rozbieżności - pomiędzy hasłem, które użytkownik chciał wprowadzić, a rzeczywiście utworzonym - wynikłe m.in. z błędów przy wpisywaniu na klawiaturze. Dlatego bezwzględnie nie należy stosować mechanizmów kopiowania w odniesieniu do tworzonych haseł! Wprowadziwszy wszystkie dane należy kliknąć guzik Zmień hasło. O zmianie hasła Użytkownik zostanie poinformowany w wyświetlanym komunikacie. W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy wprowadzonymi danymi, Użytkownik zostanie poproszony o ich ponowną weryfikację. Istotne: Nie należy wyrażać zgody na zapamiętywanie hasła przez przeglądarkę! Jest to rozwiązanie pozornie przydatne i stoi w sprzeczności z polityką bezpieczeństwa. Zmiana danych personalnych użytkownika serwisu Zarządzanie kontem > Zmiana danych Zalogowany do serwisu użytkownik może dokonać modyfikacji swoich danych personalnych. Modyfikacja może polegać na zmianie, dodaniu lub usunięciu pewnych elementów. Obligatoryjnie muszą być wypełnione pola: Nazwisko, Imię oraz adres . Numer telefonu jest alternatywny. Zmiana danych adresowych urzędu / podmiotu, do którego będą wysyłane karty Przesyłki > Dane adresowe urzędu W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w danych adresowych urzędu bądź podmiotu, do którego są wysyłane karty, należy niezwłocznie dokonać stosownych modyfikacji w bazie serwisu RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 28 z 31

30 (menu: Przesyłki i Dane adresowe urzędu ). Zaniechanie aktualizacji danych może skutkować poważnymi problemami z dostawą zamawianych kart. RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 29 z 31

31 Pomoc W przypadku pytań, na które nie znaleźli Państwo odpowiedzi w niniejszym dokumencie, prosimy o kontakt z Help Desk PWPW S.A. Dane kontaktowe, jak również elektroniczna wersja niniejszego dokumentu oraz formularz zgłoszeniowy dla członków rodziny wielodzietnej w formie dokumentu PDF (wersja do wydruku) znajdują się w dziale Pomoc menu serwisu. Help Desk PWPW S.A.: Pion Produktów i Usług Identyfikacyjnych Tel.: Reklamacje Pomoc > Reklamacja ilościowa Pomoc > Reklamacja jakościowa W przypadku wystąpienia ewentualnych niezgodności pomiędzy otrzymanym raportem o wysłanych kartach a faktycznie dostarczonymi kartami należy złożyć wniosek reklamacji ilościowej. Wszelkie wady fizyczne kart jak również ew. niezgodności w danych należy zgłaszać na wniosku reklamacji jakościowej. Wszelkie niezbędne formularze, wraz z instrukcją postępowania są zawarte w sekcji Pomoc menu serwisu. RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 30 z 31

32 Lista Fig. 1: Panel logowania do serwisu RI KDR Fig. 2: Komunikat informujący o konieczności wprowadzenia nowego hasła Fig. 3: Komunikat informujący o konieczności uzupełnienia danych osobowych Fig. 4: Komunikat informujący o konieczności uzupełnienia danych wysyłkowych Fig. 5: Widok strony startowej serwisu (widoczny po zalogowaniu)... 5 Fig. 6: Wniosek rejestracyjny rodziny wypełniony przykładowymi danymi Fig. 7: Komunikat potwierdzający zarejestrowanie rodziny w systemie Fig. 8: Komunikat informujący o polach we wniosku, które muszą zostać uzupełnione Fig. 9: Komunikat wyświetlany, jeżeli we wniosku nie wypełniono obligatoryjnych pól: nr PESEL (obywatele polscy) / nr dokumentu tożsamości (obcokrajowcy) Fig. 10: Uzupełnienie rodziny - wniosek rejestracyjny Fig. 11: Uzupełnienie rodziny - lista osób należących do wybranej rodziny Fig. 12: Uzupełnienie rodziny - Komunikat potwierdzający dodanie nowej osoby Fig. 13: Dodanie członka rodziny - wniosek rejestracyjny Fig. 14: Dodanie członka rodziny - Lista osób należących do wybranej rodziny Fig. 15: Dodanie członka rodziny - Komunikat potwierdzający dodanie nowej osoby Fig. 16: Przeglądanie wniosków Fig. 17: Uzyskiwanie szczegółowych informacji o złożonych wnioskach Fig. 18: Edytowanie danych członka rodziny - polecenie "Edytuj" Fig. 19: Zamawianie kart Fig. 20: Wydawanie duplikatu karty - Wyszukanie osoby Fig. 21: Wydawanie duplikatu karty - Dane szczegółowe osoby, dla której ma zostać wydany duplikat Fig. 22: Wydawanie duplikatu karty - potwierdzenie złożenia zamówienia Fig. 23: Odbiór przesyłki - wygląd tzw. bezpiecznej koperty z zaznaczonym numerem Fig. 24: Odbiór przesyłki numer koperty Fig. 25: Odbiór przesyłki - zatwierdzanie odbioru Fig. 26: Odbiór przesyłki - Potwierdzenie odbioru Fig. 27: Wydawanie karty interesantowi -wyszukiwanie osoby w bazie serwisu Fig. 28: Wydawanie karty Interesantowi polecenie Wydaj kartę Fig. 29: Wydawanie karty Interesantowi - Komunikat informujący o wydaniu Fig. 30: Wniosek o dodanie nowego Użytkownika wypełniony przykładowymi danymi RI KDR Instrukcja użytkownika v PWPW S.A. Strona 31 z 31

RI KDR Karta Dużej Rodziny

RI KDR Karta Dużej Rodziny RI KDR Karta Dużej Rodziny v. 1.0.0.4 2014 Podręcznik Użytkownika Warszawa 2014 r. Spis treści WSTĘP... 3 Przed pierwszym logowaniem... 3 Pierwsze logowanie do serwisu... 4 Strona startowa serwisu... 6

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola?

Nabór Przedszkola. Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola? Nabór Przedszkola Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola? Jeśli gmina prowadzi elektroniczną rekrutację do przedszkoli z wykorzystaniem systemu Nabór Przedszkola, to rodzic może zarejestrować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Moduł II: Uczeń Wersja 1.0 styczeń 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika wersja 1.0 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Rejestracja... 8 3. Logowanie... 11 4. Wylogowanie... 12 5. Reset hasła... 13 6. Wgląd w dane użytkownika... 16 7. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI 1 ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI Centrala NFZ OW NFZ Apteka Punkt apteczny Warunki postępowania w sprawie zawierania umów na realizację

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

2. Kliknięcie Złóż wniosek otworzy Panel wnioskodawcy, o następującym wyglądzie

2. Kliknięcie Złóż wniosek otworzy Panel wnioskodawcy, o następującym wyglądzie Jak złożyć wniosek w Programie Równać Szanse 2018 Ogólnopolski Konkurs Grantowy instrukcja postępowania z Panelem wnioskodawcy Wnioski konkursowe w Programie Równać Szanse Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora

Instrukcja obsługi Generatora Słowniczek: Wniosek wniosek składany jest po raz pierwszy w danym naborze. Wniosek (korekta) składany jest po ocenie w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma uwagi do Wniosku i tym samy jest zobligowany do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu służącego do uiszczania opłat drogowych za pomocą serwisów elektronicznych

Instrukcja obsługi programu służącego do uiszczania opłat drogowych za pomocą serwisów elektronicznych Instrukcja obsługi programu służącego do uiszczania opłat drogowych za pomocą serwisów elektronicznych Program służący do uiszczania opłat drogowych za pomocą serwisów elektronicznych jest dostępny na

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA W CENTRALNEJ APLIKACJI STATYSTYCZNEJ W ramach Centralnej Aplikacji Statystycznej, udostępniony został mechanizm pozwalający na zarejestrowanie nowej jednostki

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Krok 1 Należy wpisać w okno przeglądarki adres strony: www.tz-c.pl Na górze strony www.tz-c.pl należy odnaleźć przycisk Rejestracja (podświetlony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip Przewodnik LOGOWANIE Użyj swojej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do DHL IntraShip na stronie https://www.intrashipeu.dhl.com (lub skorzystaj z lokalnego adresu

Bardziej szczegółowo

Program Partnerski Junkers Platforma

Program Partnerski Junkers Platforma Program Partnerski Junkers Platforma www.junkers-program.pl Jedna z nagród - jazda Lamborghini Gallardo 1. Rejestruj zainstalowane urządzenia 2. Zbieraj punkty 3. Wybieraj nagrody Skok ze spadochronem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA PRZYGOTUJ: dokument tożsamości; zdjęcie; numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny. Zwróć szczególną uwagę na dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Strona logowania do Systemu Zarządzania Tożsamością... 3 3. Pierwsze logowanie do systemu... 4 4. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r.

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r. Instrukcja obsługi systemu EU Login (dawniej ECAS) Wersja dokumentu: 03.00 Data: 17 listopada 2016 r. Wstęp EU Login to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej, który umożliwia dostęp do stron i serwisów

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova.

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. 1. Opis funkcji systemu erejestracji: 1.1 użytkownik nie zalogowany. Wyszukiwanie wizyt. 1. Zakładka Wyszukiwanie pozwala na przeszukiwanie dostępnych wizyt. 2. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost Instrukcja nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost Allegro Paczkomaty InPost Allegro MiniPaczka InPost Sprzedaż z dostawą Allegro InPost 1. Należy zalogować się do swojego konta w serwisie Allegro

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 30.03.2011r. Opracował: Mariusz Tomza Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Zmiana hasła użytkownika... 5 Wprowadzanie nowych zgłoszeń do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 1.Rozpoczęcie procesu zamówienia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 1.Rozpoczęcie procesu zamówienia. INSTRUKCJA OBSŁUGI dokonywania zamówień w sklepie internetowym urwiskowo.pl dofinansowanych z ZFŚS Spółki Karol Kania i Synowie w ramach Paczek Mikołajkowych dla Dzieci Szanowni Państwo! Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Szóstoklasisto, w elektronicznym systemie pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl możesz samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie. https://budzet.krakow.pl

Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie. https://budzet.krakow.pl Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie https://budzet.krakow.pl Opracowane przez: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.01 Strona 1 Zawartość 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH Dostęp do zaświadczeń elektronicznych jest możliwy dla czynnych członków izby, po zalogowaniu się do PORTALU PIIB znajdującego się na stronie Polskiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (do wersji 2.01) Wersja 0.2 Data powstania 24.06.2015r. Spis treści: Instrukcja dla Uczestników Konsultacji Społecznych... 3 Okno systemu... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków 1 Spis treści 1.Logowanie w aplikacji...3 1.1.Zakładanie konta przez nowego Użytkownika...3 1.2.Logowanie Użytkownika z aktywnym kontem...5 2.Rejestracja...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU wersja 1.0 Uwagi ogólne: Aplikacja była testowana i działa poprawnie na przeglądarkach: Chrome Desktop 16+ Firefox Desktop 15+ Safari Desktop 5+ Opera Desktop 10+ Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Spis treści: I. Logowanie II. Menu konta SAS III. Konto IV. Użytkownicy V. Dokumenty VI. Ustawienia VII. Pomoc i Kontrakt

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 30 50 100 Spis treści 1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 1.1. Dla Klientów nieposiadających konta w enadawcy... 3 1.2. Dla klientów posiadających konto w enadawcy... 7 2. Nadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka IW-SIRZ

Przeglądarka IW-SIRZ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 14.01.2013 Wersja 6.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Systemu Zwrotu Palet KN-WO

Systemu Zwrotu Palet KN-WO Podręcznik Użytkownika Systemu Zwrotu Palet KN-WO wersja dla Klienta 1 S t r o n a Zawartość 1. Wstęp... 3 2. Klient... 3 3. Logowanie... 3 4. Składanie zleceń na odbiór palet... 5 5. Przegląd zleceń...

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika systemu e-faktur

Przewodnik użytkownika systemu e-faktur Przewodnik użytkownika systemu e-faktur Zawartość 1. Rejestracja na portalu... 4 1.1 Email aktywacyjny... 4 1.2 Siła hasła... 4 1.3 Utrata hasła... 5 1.4 Wygaśnięcie ticketu... 5 2. Logowanie do portalu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień, a następnie ich dane zostały zmigrowane

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo