PUP KROSNO ODRZAŃSKIE FILIA W GUBINIE ( POKÓJ NR 6, TEL , POKÓJ NR 8, TEL , POKÓJ NR 9, TEL.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUP KROSNO ODRZAŃSKIE FILIA W GUBINIE ( POKÓJ NR 6, TEL. 68 455 82 12, POKÓJ NR 8, TEL. 68 455 82 93, POKÓJ NR 9, TEL."

Transkrypt

1 OFERTY PRACY NA DZIEŃ r. PUP KROSNO ODRZAŃSKIE (POKÓJ NR 024 TEL , POKÓJ NR 025 TEL , POKÓJ NR 026 TEL ) PUP KROSNO ODRZAŃSKIE FILIA W GUBINIE ( POKÓJ NR 6, TEL , POKÓJ NR 8, TEL , POKÓJ NR 9, TEL ) OFERTA Lp. NAZWA STANOWISKA LICZBA MIEJSC MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY WYMAGANIA KONTAKT WAŻNA DO DNIA. STOLARZ Brzeźnica Wykształcenie dowolne; doświadczenie przy produkcji mebli; prawo jazdy kat. B ELŻBIETA KOSTURA M-5 Ul. 40 lecia PRL 7B/3, Połupin Tel PODINSPEKTOR W BIURZE KONTROLI I AUDYTU Krosno Odrzańskie Wymagania niezbędne:. Spełnia wymagania określone art. 6 ust., ust 3 ustawy o pracownikach samorządowych. 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. 3. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. URZĄD MIASTA Ul. Parkowa Tel Wymagane dokumenty:. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej. 2. List motywacyjny

2 4. Posiada wykształcenie wyższe lub średnie, preferowane wykształcenie o profilu administracyjnym, ekonomicznym lub pokrewnym. 5. Posiada co najmniej trzyletni staż pracy w administracji publicznej, w tym minimum rok na stanowisku związanym z odpowiedzialnością za gospodarkę finansową, ewentualnie z rozliczaniem finansowym lub w zakresie czynności kontrolnych. 6. Posiada umiejętności obsługi komputera i sprzętu komputerowego. 7. Zna zasady rozliczeń finansowych. 8. Zna przepisy prawa z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych. Wymagania dodatkowe:. Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku Podinspektora w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego. 2. Staranność, samodzielność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy. 3. Umiejętność pisemnego formułowania ustaleń, wniosków, uwag i opinii. 4. Prawo jazdy kat. B. 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem). 5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (np. zaświadczenia o kursach, szkoleniach potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem). 6. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu). 7. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z odpowiedzialnością za gospodarkę finansową, rozliczaniem finansowym lub w zakresie czynności kontrolnych (zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopia zakresu czynności) 8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych. 9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego). 0. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

3 5. Posiada predyspozycje do przeprowadzania kontroli. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 25 września 205 r. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie powinien znajdować się napis: Nabór na stanowisko Podinspektora w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. 3. SPECJALISTA W WYDZIALE FINANSOWYM Wymagania niezbędne. Spełnia wymagania określone art. 6 ust., ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. 2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 3. Posiada wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie o profilu administracyjnym, ekonomicznym lub pokrewnym. 4. Posiada umiejętności obsługi komputera i sprzętu komputerowego. 5. Zna przepisy prawa z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, postępowania egzekucyjnego w administracji, postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej, URZĄD MIASTA Ul. Parkowa Tel Wymagane dokumenty:. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej. 2. List motywacyjny. 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem). 5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (zaświadczenia o szkoleniach potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem). 6. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej lub publicznej

4 Kodeksu postępowania administracyjnego. 6. Posiada znajomość zagadnień związanych z przedstawionym poniżej zakresem zadań, w tym znajomość przepisów w zakresie prawa podatkowego, w szczególności: ordynacji podatkowej, rachunkowości podatkowej jednostek samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego. Wymagania dodatkowe:. Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej lub publicznej. 2. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. 3. Umiejętność pracy pod presją czasu. 4. Umiejętność pracy z petentem. 5. Samodzielność, dokładność, sumienność, staranność, kreatywność, terminowość, dobra organizacja pracy. 6. Odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań, odporność na stres, wysoka kultura osobista. (kserokopie świadectw pracy potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu). 7. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych. 8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego). 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 25 września 205 r. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie powinien znajdować się napis: Nabór na stanowisko Specjalisty w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

5 4. POMOC FRYZJERA Krosno Odrzańskie Wykształcenie dowolne; doświadczenie mile widziane SALON FRYZJERSKI AGAMAR Agnieszka Kęszczyk Ul. Szkolna Tel MAGAZYNIER Krosno Odrzańskie Wykształcenie zawodowe; znajomość branży budowlanej; mile widziane prawo jazdy kat. B MARKET BUDOWLANY PSB MRÓWKA Ul. A. Czerwonej 35 Kontakt osobisty w godz PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY 2 Krosno Odrzańskie Wykształcenie dowolne; umowa zlecenie PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE BUDIREM ul. Kosynierów 34A, 4-29 Sosnowiec, tel.: PRACOWNIK ZIELENI 0 Krosno Odrzańskie Wykształcenie dowolne; zatrudnienie w ramach robót publicznych; osoba zarejestrowana w pup ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Ul. Wiejska 23 Kontakt przez pup-skierowanie

6 8. ROBOTNIK BUDOWY DRÓG 3 Krosno Odrzańskie Wykształcenie zawodowe PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE KONTRAKT SP.Z.O.O Ul. Szosa poznańska krosno Odrzańskie Tel ELEKTRYK Krosno Odrzańskie Wykształcenie zawodowe; rok doświadczenia zawodowego; umiejętność pracy w zespole; uprawnienia elektryczne E w zakresie obsługi i konserwacji; uprawnienia elektryczne w zakresie remontów do kv;uprawnienia elektryczne w zakresie obsługi, konserwacji, remontów powyżej kv HOMANIT SP.Z.O.O UL. GUBIŃSKA KROSNO ODRZAŃSKIE Tel OPERATOR DŹWIGU/ŻURAWIA SAMOJEZDNEGO Krosno Odrzańskie Wykształcenie zawodowe ; min. rok doświadczenia; umiejętność pracy w zespole; uprawnienia HDS TYP II HOMANIT SP.Z.O.O UL. GUBIŃSKA KROSNO ODRZAŃSKIE Tel MECHANIK POGOTOWIA TECHNICZNEGO PRACOWNIK FIZYCZNY- OBSŁUGA PILARKI SPALINOWEJ Krosno Odrzańskie 2 Dychów 3. STOLARZ 2 Skórzyn Wykształcenie zawodowe ślusarz; min. rok doświadczenia; umiejętność pracy w zespole; znajomość budowy i eksploatacji maszyn; uprawnienia spawalnicze będą dodatkowym Wykształcenie dowolne; umiejętność obsługi pilarki spalinowej; uprawnienia nie są wymagane Wykształcenie zawodowe; doświadczenie wg. stanowiska HOMANIT SP.Z.O.O UL. GUBIŃSKA KROSNO ODRZAŃSKIE Tel ZAKŁAD WILOBRANZOWY EGAJ GRZEGORZ PIECZONKA Dychów 68 Tel ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY STELMET KAZIMIERZ KUBICA Skórzyn

7 66-64 Maszewo Tel MŁODSZY ASYSTENT Krosno Odrzańskie Wykształcenie wyższe-inżynier technologii żywności; mile widziana podstawowa znajomość aktów prawnych w inspekcji sanitarnej; obsługa komputera POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA ul.świerczewskiego 24 Tel SEKRETARKA Połupin 6. PALACZ C.O. 7. STANOWISKO DS. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 20 (5 osób w każdej jednostce) Krosno Odrzańskie Nowogród Bobrzański Czerwieńsk Radnica 2 Krosno Odrzańskie Wykształcenie średnie; mile widziane doświadczenie w pracy biurowej; obsługa komputera i urządzeń biurowych Wykształcenie dowolne; uprawnienia serii E; obsługa kotłów na terenie jednostek wojskowych Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, c) niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, d) nieposzlakowana opinia, e) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub wykształcenie średnie oraz 2- letni staż pracy. Wymagania dodatkowe: znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o HERMEX Sp. z o.o. ul. Krośnieńska 2, Połupin tel CV wysłać na maila: MEGATHERM SP. Z.O.O ul. Łąkowa Chmielowice Tel OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. PIASTÓW 0H, tel.: , Wymagane dokumenty: - List motywacyjny. -CV. - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. -Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem. - Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych. -Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

8 pracownikach samorządowych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych, -staranność samodzielność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy -umiejętność pisemnego formułowania - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem Nabór na stanowisko do spraw funduszu alimentacyjnego -osobiście lub listem poleconym. 8. TECHNIK PIONU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Krosno Odrzańskie Wymagania konieczne; wykształcenie średnie; umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu; komunikatywność; wymagania pożądane: znajomość przepisów kancelaryjnych; umiejętność pracy w zespole; dyspozycyjność NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ UL. POPRZECZNA Tel , CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie świadectw pracy ze wszystkich zakończonych okresów zatrudnienia, kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata, kserokopia dowodu osobistego, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Krosno Odrzańskie Wykształcenie dowolne; rok doświadczenie zawodowego; prawo jazdy kat. C+E Ofertę należy przesłać na w/w adres lub składać we wskazanym terminie w Kancelarii Jawnej NOSG z dopiskiem "Oferta pracy". RECYKL ORGANIZACJA ODZYSKU Ul. Letnia 3, Śrem Śrem Tel , DORADCA KLIENTA BANKU NAUCZYCIEL JĘZYKA ANIELSKIEGO 2 Krosno Odrzańskie ul. Kościuszki 2/4 Wykształcenie średnie; obsługa komputera (pakiet Office) ; obsługa urządzeń biurowych Radnica Wykształcenie wyższe wg. stanowiska MERITUM MARZENA KUCHARSKA ul. Wiejska 48 m Tomaszów Mazowiecki, tel.: , SZKOŁA PODSTAWOWA W RADNICY RADNICA 46 Tel

9 NABÓR DO SŁUZBY PRZYGOTOWAWCZEJ Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze prowadzi nabór do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych na rok 206. Szkolenie prowadzone będzie w wybranych ośrodkach szkolenia i trwać będzie do czterech miesięcy. Osoby chętne do odbycia proponowanego szkolenia proszone są o zgłaszanie się do WKU w Zielonej Górze w celu złożenia wniosku o przyjęcie do służby ( wymagania: kategoria zdrowia A, niekaralność sądowa, ukończone 8 lat). W czasie szkolenia kandydaci otrzymują: -bezpłatne zakwaterowanie -wynagrodzenie w wysokości ok. 750 zł miesięcznie -profesjonalne przeszkolenie przygotowujące do służby zawodowej Po odbyciu szkolenia, podpisaniu kontraktu do Narodowych Sił Rezerwowych oraz odbyciu ćwiczeń wojskowych istnieje możliwość wstąpienia do zawodowej służby wojskowej, w której żołnierz otrzymuje: -wynagrodzenie miesięczne wynoszące 2500 zł dla szeregowego -zakwaterowanie lub ekwiwalent finansowy -możliwość rozwoju zawodowego i awansu na wyższe stopnie wojskowe Więcej informacji :www.zielonagora.wku.wp.mil.pl oraz tel PRACOWNIK PRZY PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ 24. WYCHOWAWCA Pław (3/4 etatu) Krosno Odrzańskie Wykształcenie dowolne; doświadczenie w pracy ze zwierzętami bydło, trzoda chlewna Wykształcenie wyższe preferowane pedagogiczne, specjalność resocjalizacja i profilaktyka osób niedostosowanych społeczne; 3 lata stażu pracy preferowane na podobnym stanowisku; dokładność; inicjatywa; zaangażowanie; bardzo dobra organizacja pracy; Wymagane dokumenty:.cv 2.List motywacyjny 3.Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje 4.Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe( świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu). Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 204 r. poz. 82 z późn. zm.)". GOSPODARSTWO ROLNE "ZŁOTE ŁANY" DAMIAN SUDER ul. PARKOWA 6A, Pław, Dąbie, tel.: LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OHP Ul. Zamenhofa Zielona Góra Tel wew

10 25. KUCHARZ Krosno Odrzańskie Wykształcenie zawodowe gastronomiczne; doświadczenie w zawodzie; mile widziane doświadczenie przy wypieku pizzy 26. KIEROWCA Krosno Odrzańskie Prawo jazdy kat. D KIEROWNIK WARSZTATU-STOLARZ INSTRUKTOR NA SIŁOWNI Krosno Odrzańskie Krosno odrzańskie ul. Pułaskiego 3 Wykształcenie średnie; doświadczenie w zawodzie Wykształcenie wyższe-wychowanie fizyczne; mile widziane doświadczenie w zawodzie; JARDO JAROSŁAW KAŁEK ul. BOHATRÓW W.P. 42,, tel.: praca Restauracja Kuźnia Smaku JEDNOSTKA WOJSKOWA 4229 WARSZTATY TECHNICZNE Ul. Obrońców Stalingradu 0 Tel JEDNOSTKA WOJSKOWA 4229 WARSZTATY TECHNICZNE Ul. Obrońców Stalingradu 0 Tel LADY ACTIVE CLUB ul. 20-tego Lutego Tel KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO 3 UE 30. PRACOWNIK MAGAZYNU 40 Świebodzin 3. KIEROWCA Krosno Odrzańskie Wykształcenie min. zawodowe; doświadczenie mile widziane; prawo jazdy kat. C+E; karta kierowcy Wykształcenie podstawowe; podstawowa umiejętność obsługi komputera; umowa o pracę tymczasową Wykształcenie min. średnie; rok stażu pracy; prawo jazdy kat. C+E, ADR ROCCA Sp. z o.o. Os. Przemysłowe Słubice Tel ACCURAT DORADZTWO PERSONALNE SP. Z O.O. UL. POZNAŃSKA 9/20 KROSNO ODRZAŃSKIE TEL , Kontakt w godzinach oraz (budynek Tercet II piętro) JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 5286 Ul. Obrońców Stalingradu 0 Tel , CV list motywacyjny oświadczenie o niekaralności kopie dokumentów(świadectwa pracy, szkoły, uprawnienia) składać na adres jednostki z dopiskiem na kopercie "Nabór na stanowisko- KIEROWCA". Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na

11 32. SPAWACZ Lubogoszcz Wykształcenie zawodowe; umiejętność spawania MAG; mile widziane uprawnienia przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia o ochronie danych osobowych PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWE "HEWMET" GRZEGORZ SZYMAŃSKI ul. Widok 3, Gubin, tel.: PRACOWNIK PRODUKCYJNY POMOCNIK PRODUKCYJNY Lubogoszcz Krosno Odrzańskie 35. SPAWACZ Krosno Odrzańskie 36. SZWACZKA 2 Krosno Odrzańskie 37. ŚLUSARZ/POMOCNIK SPAWACZA 2 Dąbie 38. KIEROWCA C+E Nowy Zagór Wykształcenie zawodowe; zdolności manualne; Wykształcenie zasadnicze zawodowe, min. rok doświadczenia, znajomość rysunku technicznego Wykształcenie zasadnicze zawodowe, min. rok doświadczenia, znajomość rysunku technicznego, uprawnienia na spawacza TIG, MAG Wykształcenie zawodowe, pracodawca zatrudni osobę z doświadczeniem natomiast drugą bez doświadczenia z możliwością przyuczenia Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane doświadczenie, uprawnienia: Spawanie MIG/MAG Wykształcenie dowolne, uprawnienia: karta kierowcy PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWE "HEWMET" GRZEGORZ SZYMAŃSKI ul. Widok 3, Gubin, tel.: FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ GASTRONOM."KROMET" SP Z O.O. ul. POCZTOWA 30 FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ GASTRONOM."KROMET" SP Z O.O. ul. POCZTOWA 30 POLSET SP. Z O.O. ZIELONA GÓRA ul. LIPOWA 4 tel.: JANINA WARDĘGA "MET-KON" ZAKŁAD PRODUKCYJNO- USŁUGOWO-HANDLOWO- TRANSPORTOWY ul. ZACISZE 0, Dąbie tel.: , P.P.U.H. MAREK GLAZ NOWY ZAGÓR 2B ul. GŁÓWNA 2b, Nowy Zagór KROSNO ODRZ tel.:

12 PRACOWNIK PRODUKCJI OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO KIEROWNIK MARKETU ZASTĘPCA KIEROWNIKA MARKETU 5 2 Bytnica Marcinowice Wykształcenie brak lub niepełne podstawowe, chęć do pracy; transport zapewnia pracodawca Wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie mile widziane w branży spożywczej, mile widziane umiejętność zarządzaniem zespołem oraz aktualna książeczka sanepidowska SANPRO JOB SERVICE SP. Z O.O. Ul. Antoniego Słonimskiego Wrocław Tel "DINO POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA ul. Ostrowska Krotoszyn tel.: CV na OPERATOR KOPARKI KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO POW. 2 TON Stary Raduszec i okolice 2 Polska/Niemcy Wykształcenie dowolne; uprawnienia na koparkę; doświadczenie zawodowe mile widziane Wykształcenie dowolne; mile widziane doświadczenie; prawo jazdy kat. C+E SARA FARM SP. Z O.O. STARY RADUSZEC KROSNO ODRZ. Tel GOSPODARSTWO ROLNE GABRIELA ŻÓŁKIEWSKA Brzezinka Bobrowice Tel , DORADCA KLIENTA 2 Pow. krośnieński KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO 3,5 TONY EGZAMIN KWALIFIKACYJNY DO KORPUSU SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH UE Niemcy, Belgia, Francja, Holandia Wykształcenie min. średnie; doświadczenie jako przedstawiciel handlowy; prawo jazdy kat. B; umowa zlecenie Wykształcenie dowolne; prawo jazdy kat C+E; świadectwo kwalifikacji; karta kierowcy; zaświadczenie o niekaralności Jednostka Wojskowa 2423 Żagań organizuje egzaminy kwalifikacyjne do korpusu szeregowych zawodowych. Egzaminy odbędą się od września do odwołania w każdy piątek. Kandydaci powinni mieć ze sobą strój sportowy oraz zaświadczenie lekarskie (od lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań do zdawania egzaminu z wychowania fizycznego. Niezbędnym wymogiem pozostaje posiadanie przez kandydata przeszkolenia wojskowego ( ukończona służba zasadnicza lub służba przygotowawcza w ramach NSR). ARBITER S.A. Ul. Strzegomska 3b/3c 53-6 Wrocław CV i list motywacyjny proszę składać na adres z wpisaniem nr referencyjnego DK-A/nazwa województwa TMK WOJCIECH KAŹMIERCZAK Ul. W. Łokietka 3 Tel Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu oraz udzielane są przez por. Kornelię Majewską po nr telefonu

13 46. EGZAMIN KWALIFIKACYJNY DO KORPUSU SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH 47. SPAWACZ- ŚLUSARZ 2 Dąbie 48. CIEŚLA MONTER SZALUNKÓW SYSTEMOWYCH 5 Kraków Jednostka Wojskowa 2399 Świętoszów organizuje egzaminy kwalifikacyjne do korpusu szeregowych zawodowych. Egzaminy odbędą się w każdy czwartek od godz Kandydaci powinni mieć ze sobą strój sportowy oraz zaświadczenie lekarskie (od lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań do zdawania egzaminu z wychowania fizycznego. Wykształcenie dowolne, wskazane doświadczenie w zawodzie, umiejętność spawania, uprawnienia MIG, MAG Wykształcenie dowolne; doświadczenie w zawodzie min. 2 lata; znajomość szalunku DOKA, mile widziane uprawnienia na koparkę, podnośnik; pracodawca zapewnia zakwaterowanie i dojazd na budowę Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 0 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie JANINA WARDĘGA "MET-KON" ZAKŁAD PRODUKCYJNO- USŁUGOWO-HANDLOWO- TRANSPORTOWY ul. ZACISZE Dąbie, Tel.: , LOGISTICS CONSTRUCTIONE Katarzyna Powałowska ul. PUŁASKIEGO 0 m. 6 Krosno Odrzańskie tel.: OPERATOR UKŁADARKI DO MASY BITUMICZNEJ Woj. lubuskie Wykształcenie dowolne, uprawnienia na układarki PROJEKT 3000 Sp. z. o.o. Ul. Ceglana 23/ Zielona Góra, tel OPERATOR LINII PAKOWANIA SPRZEDAWCA IZOLER BUDYNKÓW/ MURARZ-TYNKARZ Kamień Krosno Odrzańskie 3 Teren całego kraju 53. ŚLUSARZ, SPAWACZ 0 Niemcy Wykształcenie średnie techniczne, doświadczenie w zawodzie mile widziane, mile widziane uprawnienia na wózek widłowy Wykształcenie średnie techniczne, umiejętność obsługi komputera, uprawnienia na wózki widłowe z napędem gazowym, prawo jazdy kat. B, doświadczenie min. 2 lata, znajomość branży rolniczej Wykształcenie dowolne, doświadczenie w zawodzie min. rok Wykształcenie zasadnicze zawodowe, mile widziany staż pracy, certyfikaty, KROSNO - METAL SP. Z O.O. KROSNO ODRZ. Kamień 6, tel.: , P.H. "AGROMA" S.A. W POZNANIU ul. GNIEŹNIEŃSKA Kobylnica tel.: MURDOM USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE LESZEK SIEKIERKOWSKI Gęstowice 35, MASZEWO tel HERMEX Sp. z o.o. ul. Krośnieńska 2, Połupin

14 uprawnienia; zakwaterowanie zapewnia pracodawca tel BRYGADZISTA 2 Niemcy OPERATOR MASZYN DO USZLACHETNIANIA PŁYT - PILARZ MONTER URZĄDZEŃ INSTALACJI SANITARNYCH PIELĘGNIARKA PIELĘGNIARZ 8 Krosno Odrzańskie Woj. lubuskie 2 Niemcy Duesseldorf 58. POMOCNIK BRUKARZA 2 Woj. lubuskie 59. SPEDYTOR Chociejów 60. SZWACZKA 4 Chociejów Pracodawca zapewnia dojazd z kierunku: Chlebowo, Wałowice, Drzeńsk Wielki, Żytowań, Gubin Wykształcenie zawodowe, uprawnienia, certyfikaty mile widziane, zakwaterowanie zapewnia pracodawca Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane doświadczenie w obsłudze maszyn, uprawnienia na wózek widłowy Wykształcenie dowolne, doświadczenie wg stanowisk; umowa zlecenie Wykształcenie wyższe, ukończenie szkoły po roku 2006, język niemiecki w stopniu komunikatywnym, prawo jazdy kat. B; pielęgnacja medyczna i higieniczna u pacjenta; pracodawca pomaga w załatwieniu formalności doświadczenie zawodowe wymagane, prawo jazdy kat. B wykształcenie średnie, obsługa komputera, dobra znajomość języka niemieckiego, Wykształcenie zawodowe; wymagane doświadczenie zawodowe HERMEX Sp. z o.o. ul. Krośnieńska 2, Połupin tel HOMANIT SP. Z O.O. ul. Gubińska 63 tel FIRMA BUDOWLANO - INSTALACYJNA JANICKI JERZY Bytnica 24 m. B tel , Pflege a-z Kölner Landstr Düsseldorf Podanie, życiorys ze zdjęciem, kopie świadectwa-dyplomu, świadectwa pracy i inne proszę wysyłać na adres: lub tel od pon-piąt. Pocztą: Pflege a-z Czuprynska Renata Polskie Biuro Wspierania Kształcenia Medycznego i Opieki Medycznej Struga, Bytnica lub Pflege a-z Czuprynska Renata Kelner Landstr Duesseldorf BRD Usługi Remontowo Budowlane BRUK-BUD Łukasz Biedziuk Gubin, tel Z.E.W -DIVANI KASPRZAK, KASPRZAK ZDZISŁAW, JAN kontakt Chociejów 8A tel wew. 36 Z.E.W -DIVANI KASPRZAK, KASPRZAK ZDZISŁAW, JAN, kontakt Chociejów 8A, tel Do odwołania

15 6. TAPICER 4 Chociejów Pracodawca zapewnia dojazd z kierunku: Chlebowo, Wałowice, Drzeńsk Wielki, Żytowań, Gubin 62. P PRACOWNIK BIUROWY Czarnowice R 63. PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO- BIUROWY Czarnowice Wykształcenie zawodowe; wymagane doświadczenie zawodowe Wykształcenie min. średnie, wymagane doświadczenie w zawodzie, znajomość obsługi komputera, dobra znajomość języka ukraińskiego,/2 etat Wykształcenie min. średnie, doświadczenie zawodowe mile widziane, znajomość obsługi komputer MS OFFICE i urządzeń biurowych, mile widziana znajomość języka niemieckiego, 64. PILARZ 5 Niemcy Wymagane doświadczenie w zawodzie 65. KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO 6 UE 66. ZBIERACZ RUNA LEŚNEGO UE Prawo jazdy kat. B Wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat C+E, karta kierowcy, świadectwo kwalifikacji, kurs na przewóz rzeczy, psychotesty, słaba znajomość języka niemieckiego, 67. FRYZJER 2 Gubin Wykształcenie zawodowe 68. PRACOWNIK BIUROWY Gubin 69. FRYZJER Gubin 70. PIEKARZ Gubin 7. SPRZEDAWCA Sękowice wykształcenie min. średnie, mile widziane doświadczenie zawodowe, znajomość obsługi komputer MS OFFICE, WORD i EXCEL, (konieczne dostarczenie CV) wykształcenie zawodowe, umiejętności manualne, komunikatywna znajomość języka niemieckiego, wykształcenie zawodowe, wymagane doświadczenie w zawodzie, wykształcenie średnie, wymagane doświadczenie w zawodzie, komunikatywna znajomość języka niemieckiego, Z.E.W -DIVANI KASPRZAK, KASPRZAK ZDZISŁAW, JAN, kontakt Chociejów 8A, tel AUTO - FRAU Sylwia Gorockiewicz, tel FRUKTOFRESH GROUP Sp. z o.o. Czarnowice 300 tel FORST-BETRIEB Tomasz Sobczak Stargard Gubiński 48 tel Informacja pok. nr 6, 8 i 9 FLEURALIEN Sp. z o.o. Stargard Gubiński 27A tel WYMIANA WALUT & USŁUGI FRYZJERSKIE Piotr Sobczyk Gubin ul. Obr. Pokoju 2 tel ZEW DIVANI EWA MARKIEWICZ Gubin, ul. Koszarowa 2, tel LILLY Justyna Miroszek tel Społem PSS Gubin tel SĘKOCIN Beata Makaś Gubin ul. Gdyńska 4 Jaromirowice tel

16 72. MAGAZYNIER- FAKTURZYSTA- KASJER Gubin 73. KONTROLER JAKOŚCI 2 Gubin 74. SPAWACZ 2 Gubin 75. MONTER 2 Gubin 76. KONSERWATOR Obwód drogowy Sękowice 77. KASJER WALUTOWY Gubin mile widziane uprawnienia operatora wózka widłowego, książeczka sanepidowska, dobra znajomość czytania rysunku technicznego, doświadczenie zawodowe min. rok, umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi, mile widziana uprawnienia badań nieniszczących np.: VT, MT, UT, RT, PT oraz spawalnicze, doświadczenie zawodowe min. rok, dobra znajomość czytania rysunku technicznego, uprawnienia spawalnicze MAG 35, doświadczenie zawodowe min. rok, dobra znajomość czytania rysunku technicznego, uprawnienia spawalnicze MAG 35, mile widziane uprawnienia na suwnice, Wykształcenia zawodowe; doświadczenie w wykonywaniu pracy konserwacyjnonaprawczych; uprawnienia na koparkoładowarki; obsługa ciągnika ; prawo jazdy kat. B i T; mile widziane uprawnienia spawacza lub pilarza wykształcenie średnie, kurs kasjera walutowego, dobra znajomość języka niemieckiego, wymagane doświadczenie zawodowe, 78. KROJCZY CHLEBA Jaromirowice Wykształcenie zawodowe 79. OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ METALURGICZNYCH 5 Gubin 80. KRAWIEC-SPRZEDAWCA Gubin 8. PRACOWNIK MYJNI SAMOCHODOWEJ wykształcenie min. zawodowe/średnie, mile widziane doświadczenie zawodowe, mile widziana umiejętność czytania rysunku technicznego, zdolności manualne, wykształcenie min. zawodowe/średnie, doświadczenie zawodowe min. rok, dobra/komunikatywna znajomość języka niemieckiego, Gubin umiejętność montażu szyb samochodowych, montaż i wymiana haków holowniczych, kompleksowe sprzątanie aut, EUROCASH Gubin ul. Gdyńska 7 tel TEKRA sp. z o.o. CV na TEKRA sp. z o.o. CV na TEKRA sp. z o.o. CV na ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH Ul. F. Chopina 5 Tel , P.H.U. EURO Robert Mikołajczyk Gubin ul. Obrońców Pokoju 2 tel PIEKARNIA Stochmiał Damian Jaromirowice,ul. Długa 6 tel Produkcja Konstrukcji Metalowych Eksport Import Wioletta Poniatowska Gubin ul. Piwna Firma Usługowo-Handlowa MARGOLA Mariola Nycz Gubin, ul. Obrońców Pokoju 2 J.M.S. Auto Myjnia Jacek Steitz Gubin ul. Lubelska

17 KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWE 2 UE wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat C+E, karta kierowcy, ASYSTENT SPRZEDAWCY Gubin mile widziane prawo jazdy kat. B, komunikatywna znajomość języka niemieckiego, Z.E.W -DIVANI KASPRZAK, KASPRZAK ZDZISŁAW, JAN, kontakt Chociejów 8A, tel wew. 23 P.H.U. EURO Robert Mikołajczyk Gubin ul. Obrońców Pokoju 2 tel SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE INFORMACJE O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY PRZEKAZANE PRZEZ INNE URZĘDY PRACY Lp. NAZWA STANOWISKA LICZBA MIEJSC MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY WYMAGANIA KONTAKT OFERTA WAŻNA DO DNIA. KIEROWCA SAMOCHODU ZIĘŻAROWEGO POW. 3,5 TON W TUCHU MIĘDZYNARODOWYM 5 Krosno Odrzańskie Wykształcenie dowolne; prawo jazdy kat. C+E; karta kierowcy; aktualny kurs na przewóz rzeczy; dyspozycyjność PPHU CEDETRANS SP. ZO.O Ul. Batorego Zielona Góra Tel PRACOWNIK BIUROWY/SPEDYTOR Zielona Góra Wykształcenie średnie/wyższe- logistyka; obsługa komputera; język niemiecki biegły w mowie i piśmie; język angielski podstawy TIM TRANS MARCIN GRYGOROWICZ Ul. Kraljewska Zielona góra Tel TECHNIK DENTYSTYCZNY 3 Słupsk Wykształcenie kierunkowe technik dentystyczny; mile widziane doświadczenie LABORATORIUM PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ART.-DENT ARTUR OKUNIEWSKI TEL ,

18 4. PRACOWNIK SERWISU- PRACA W WOZIE SERWISOWYM 2 Mysłowice Wykształcenie zawodowe mechaniczne; prawo jazdy kat. C; TRUCK SYSTEM STOLORZ JERZY STOLORZ Ul. Spacerowa 2B Mysłowice Tel PRACOWNIK DZIAŁU WSPARCIA HELPDESK Z JĘZYKIEM HOLENDERSKIM, DUŃSKIM LUB NIEMIECKIM 3 Warszawa Wykształcenie średnie preferowane informatyczne lub techniczne; bardzo dobra znajomość języka niemieckiego lub duńskiego lub holenderskiego; dobra znajomość języka angielskiego; JOBHOUSE SP.Z.O.O Ul. Grunwaldzka Gdańsk CV z podaniem nr ref. HELP/DESK/JĘZ wysłać na adres: PRACOWNIK DZIAŁU WSPARCIA HELPDESK Z JĘZYKIEM FRANCUSKIM LUB GRECKIM PRACOWNIK DZIAŁU KSIĘGOWOSCI Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM OPERATOR PRASY HYDRAULICZNEJ KONFEKCJONER WYROBÓW GOTOWYCH PLANISTA ZAOPATRZENIOWIEC OPERATOR MASZYN CNC TOKARZ 5 Warszawa Toruń 2 2 Zielona Góra 2 Wykształcenie średnie preferowane informatyczne lub techniczne; bardzo dobra znajomość języka greckiego lub francuskiego; dobra znajomość języka angielskiego; Wykształcenie wyższe - kierunek ekonomiczny preferowane finanse i rachunkowość lub zakończony kurs w Stowarzyszeniu księgowych; znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym; mile widziane doświadczenie oraz znajomość programu SAP; dyspozycyjność Wykształcenie dowolne; Wykształcenie dowolne; Wykształcenie wyższe techniczne; 5 lat stażu pracy; zdolności analityczne; podstawy języka angielskiego; Wykształcenie średnie; prawo jazdy kat. B Wykształcenie średnie techniczne mechatronik, mechanik; JOBHOUSE SP.Z.O.O Ul. Grunwaldzka Gdańsk CV z podaniem nr ref. HELP/DESK/JĘZ wysłać na adres: JOBHOUSE SP.Z.O.O Ul. Grunwaldzka Gdańsk CV z podaniem nr ref. MŁ/KSIĘG/TOR/AR wysłać na adres: ZAKŁAD METALOWO- GUMOWY METAL-GUM Ul. Naftowa Zielona Góra Tel PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY PRACOWNIK GOSPODARCZY Wykształcenie zawodowe Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne; 3 lata stażu pracy; jeżyk angielski komunikatywny

19 Wykształcenie dowolne 9. KONSTRUKTORKA BIUSTONOSZY Pęczniew 0. OPIEKUN OSOBY STARSZEJ 30 Niemcy Wykształcenie średnie zawodowe 4 letnieodzieżowe; od 2 do 5 lat w zawodzie konstruktora biustonoszy; Wykształcenie zawodowe; doświadczenie mile widziane; podstawowa znajomość obsługi komputera KONRAD SP.J Ul. Dabrowska Pęczniew Tel JANI INTERNATIONAL 24 SP.Z.O.O SP.K SOLEC 8/B LOK.A Warszawa Tel KIEROWCA POW.3,5 T W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM 3 Głównie Skandynawia 2. ELEKTROMONTER 30 Niemcy 3. OPIEKUN/OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH 25 Polska/Niemcy Wykształcenie zawodowe; prawo jazdy kat. C+E; świadectwo kwalifikacji; badania lekarskie; orzeczenie psychologiczne; min. rok stażu pracy Wykształcenie zawodowe elektryczne; mile widziane doświadczenie zawodowe; znajomość języka niemieckiego ; prawo jazdy kat. B Wykształcenie podstawowe; mile widziane doświadczenie w opiece nad osobami starszymi; podstawy znajomości języka niemieckiego TRANSPORT CIĘŻAROWY ROBOTY ZIEMNO- BUDOWLANE KRZYSZTOF KOZŁOWSKI Ul. Zblewska Starogard Gdański Tel FIRMA USŁUGOWO- HANDLOWA MAREK NESTORUK Ul. Platynowa Bydgoszcz Tel CARE TEAM24 DESP.Z.O.O Al. Jerozolimskie Warszawa Tel , OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO 7 Niemcy Wykształcenie dowolne; 2-6 miesięcy doświadczenia w zawodzie; prawo jazdy kat. B; uprawnienia do obsługi wózka widłowego; komunikatywna znajomość języka niemieckiego RENTA RENTA PERSONAL SP.Z.O.O Ul. Wrocławska Żary CV na W temacie maila proszę wpisać operator wózka widłowego (Lampertswalde, Niemcy) z klauzula o ochronie danych osobowych

20 5. KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO 3 Siedlce Wykształcenie zawodowe; doświadczenie mile widziane; prawo jazdy kat. C+E; świadectwo kwalifikacji CUKROHURT SP Z.O.O Ul. Karowa Siedlce MELIORANT 2 Zielona Góra Wykształcenie dowolne; prace melioracyjne PAWEŁ BUBLIS SAIKEI UL. Jana z Kolna 5/ Zielona Góra Tel KRAWCOWA TAPICERKI MEBLOWEJ Gołków Wykształcenie zawodowe; doświadczenie w zawodzie PPH STIMMEBEL JERZY GLINKA Ul. Północna39, Gołków Piaseczno Tel PRACOWNIK FIZYCZNY Zakręt wykształcenie podstawowe; możliwość zakwaterowania POLYARD SP.Z.O.O Ul. Trakt Brzeski 22, Zakręt Warszawa Tel SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA CIEŚLA SZALUNKOWY MURARZ 2 Zielona Góra 2 Wrocław 2 Wykształcenie wyższe- inżynieria, ochrona środowiska; prawo jazdy; znajomość AutoCAD, CorelDraw Wykształcenie zawodowe budowlane; rok stażu pracy; dyspozycyjność oraz sumienność; możliwość zakwaterowania PRACOWNIA ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH EKOVENTUS- SZYMAŃCZYK I WĘCLEWSKI SP.J Tel , BERGER BAU POLSKA SP.Z.O.O Ul. Sczecińska Wrocław Tel , , lub przesłanie cv BRUKARZ Polska Umiejętność układania kostki granitowej; praca w delegacji AMJG SP. Z.O.O Ul. Ogrodowa 6, Borowo Dzierżążno Tel OPIEKUN OSOBY STARSZEJ 30 Niemcy Wykształcenie podstawowe, znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym PatMed PATRYK KULCZYCKI TEL

21 23. KIEROWCA KAT. C+E 5 UE Wykształcenie zawodowe, transport międzynarodowy P.W ROMIX SP. Z O.O. UL. GŁÓWNA 56, ŻODYŃ SIEDLEC TEL KOORDYNATOR PRAC KAMIENIARSKICH I BUDOWLANYCH OBRÓBKA I MONTAŻ KAMIENIA INŻYNIER KOORDYNATOR PRAC SERWISU SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA NIEMIECKOJĘZYCZNEGO Teren kraju 4 Zielona Góra 30 Bydgoszcz Wykształcenie średnie / wyższe; doświadczenie w branży kamieniarskiej i budowlanej, umiejętność kierowania zespołem Wykształcenie zawodowe budowlane; doświadczenie w branży kamieniarskiej i budowlanej, Wykształcenie wyższe, kierunek/specjalność: mechanika i budowa maszyn, elektronika, elektrotechnika; doświadczenie min. 6 miesięcy; uprawnienia, umiejętności: wiedza z zakresu urządzeń spawalniczych, umiejętność naprawy różnego rodzaju urządzeń i maszyn np. do gastronomii, wag; umiejętność planowania i wyznaczania priorytetów pracy; znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym Wykształcenie średnie, kierunek/ specjalność: specjalista ds. obsługi posprzedażowej, znajomość języka niemieckiego B, języka angielskiego A2 GRUPA MILO ARKADIUSZ DECIUK UL. BATOREGO 74, ZIELONA GÓRA TEL EMAKS SP. Z O.O. UL. DEKORACYJNA 3 ZILEONA GÓRA TEL ATOS IT SERVICE SP. Z O.O. UL. POSTĘPU 8 LOK XP WARSZAWA TEL SPAWACZ 2 Zielona Góra, teren kraju Wykształcenie dowolne, umiejętności spawania TEBBEX UL. NAFTOWA 2H, ZIELONA GÓRA TEL KIEROWCA C+E 0 UE Wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. C+E PW ROMIX UL. GŁÓWNA 56, ŻODYŃ Tel wew. 29 w godz. 8:00 do 6:

22 29. NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2 Gimnazjum Torzym Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, umowa na zastępstwo, wymiar czasu pracy: 4/8 etatu GIMNAZJUM IM. KS. J. TWARDOWSKI W TORZYMIU Ul. Reymonta 6, Torzym Tel , OPIEKUN PIELĘGNACYJNY 5 Niemcy Wykształcenie dowolne, znajomość języka niemieckiego w stopniu dobrym ACTIVE IT DARIUSZ WTYKŁO Warszawa, tel. (22) POKOJOWA KELNER/KA Kołobrzeg 3. KUCHARZ RECEPCJONISTKA 32. MALARZ-SZPACHLARZ 30 Nowa Sól Wykształcenie wg stanowiska: recepcjonistka średnie; kucharzzawodowe; kelenr/ka, pokojowa-dowolne; mile widziana znajomość języka niemieckiego, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, możliwość przyuczenia; umowa zlecenie Możliwość przyuczenia; rok doświadczenia jako malarz-szpachlarz DORIS SPA Kołobrzeg, tel , PRZEDSIĘBIORSTWO OGÓLNOBUDOWLANE MIROSŁAW STANULONIS Ul. Nowosolna Kożuchów Tel PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY 5 Woj. lubuskie Wykształcenie średnie; doświadczenie w handlu; prawo jazdy kat. B.; własny samochód; uczciwość BGA GROUP SP.Z.O.O Zalesie 69, Kielce Tel SPECJALISTA PPOŻ Zielona Góra wyższe inżynier pożarnictwa lub specjalista ochrony przeciwpożarowej, biegła obsługa komputera, prawo jazdy kat. B, samodzielność, znajomość przepisów przeciwpożarowych, umiejętność tworzenia planów ewakuacji oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, umiejętność prowadzenia szkoleń ppoż., znajomość konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej DSO, wentylacji, itp., mile widziane doświadczenie w PSP, OSP BHPEX Wielgus Spółka Jawna Ul. Sasankowa, Zielona Góra Tel ,

23 KIEROWCA KAT. B NA TRASACH MIEDZYNARODOWYCH MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH ELEKTRYK SPECJALISTA DS. MARKETINGU I FUNDUSZY UNIJNYCH 2 Nowa Sól UE Zielona Góra Zielona Góra 38. KOSMETYCZKA Zielona Góra Prawo jazdy kat. B; podstawy języka niemieckiego lub angielskiego; Wykształcenie zawodowe; mile widziane doświadczenie; solidność Wykształceni wyższe: ekonomia, prawo, zarządzanie; mile widziane doświadczenie; obsługa podstawowych programów komputerowych, wiedza o środkach unijnych; język angielski w stopniu dobrym Wykształcenie min. średnie -technik usług kosmetycznych; doświadczenie mile widziane UK Fox JULITA STEFAN Os. Konstytucji 3 go Maja 8A/ Nowa Sól Tel CRYSPOL KRZYSZTOF WOŁCZYŃSKI Łężyca ul. Leśna Zielona Góra Tel UNIVERS KONSULTING-EDUKACJA JACYNO, MODZELEWSKI SP. Z.O.O Ul. Niecała 2d Zielona Góra Tel FENIX SOLARIUM I SALON KOSMETYCZNY RENATA SZULBORSKA Ul. Fabryczna 7a/ Zielona Góra Tel ; SERWISANT URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH KIEROWCA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO MAGAZYNIER (MAGAZYN SUROWCÓW I OPAKOWAŃ) Zielona Góra Polska Zielona Góra Wykształcenie zawodowe/ średnie; mile widziane doświadczenie Wykształcenie zawodowe; prawo jazdy kat. C+E Wyksztalcenie zawodowe/średnie; mile widziane doświadczenie; uprawnienia na wózek widłowy; badania sanitarne; niekaralność; uczciwość, rzetelność NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SP.Z.O.O Ul. Zimna a Zielona Góra Tel WBT ZBIGNIEW WOJAK Tel Kontakt telefoniczny w godzinach NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SP.Z.O.O Ul. Zimna a Zielona Góra Tel Do odwołania

24 42. KIEROWCA KAT. C+E 2 UE 43. ROBOTNIK LEŚNY 3 Powiat zielonogórski Sprawność fizyczna 44. KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Polska Wykształcenie zawodowe; aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej na przewóz rzeczy; mile widziane 2-letnie doświadczenie zawodowe; mile widziana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu podstawowym Wykształcenie zawodowe; rok doświadczenia w zawodzie; prawo jazdy kat. C+E; kurs na przewóz rzeczy; badania psychotechniczne MACIEJ MAIK FIRMA PRZEWOZOWA MAIK Ul. Słoneczna Sieroszewice Tel ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH S.C JAROSŁAW FRĄTCZAK, MATEUSZ FRĄTCZAK Nietków ul. Jana Kasprowicza 66 Tel PHU MUR JERZY MIKOŁAJCZYK Ul. Dworcowa Nowogród Bobrzański Tel BS INTEL S.C AGENCJA CELNA INEKSIM 45. AGENT CELNY 2 Ciechanów Wykształcenie min. średnie, umiejętność obsługi celnej, uprawnienia agenta celna, doświadczenie min. rok, Ul. Gostkowska 39 A, Ciechanów Tel e-amil: 46. SZWACZKA 5 Lubsko Wykształcenie zawodowe, umiejętność szycia obić tapicerskich, obsługa maszyn, doświadczenie w zawodzie PROPOL S.K SP. Z O.O. Lubsko, tel POMOCNIK PRACOWNIKA BUDOWLANEGO 4 Zielona Góra i okolice Wykształcenie zawodowe, doświadczenie w budowlance, znajomość podstaw budownictwa PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE SIENIAWSKI Racula, tel FRYZJER 4 Zielona Góra Wykształcenie zawodowe, fryzjer po szkole zawodowej lub po kursie, doświadczenie nie wymagane MAREK WOLSKI PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTER-MAX FASICHON-MAX FASICHON Marek Wolski Ul. Jana Kochanowskiego 5/ Zielona Góra, tel

25 49. ELEKTROMONTER Zielona Góra 50. ŚLUSARZ-SPAWACZ Zielona Góra 5. MONTER RUSZTOWAŃ 20 Szwecja Katowice 52. OPIEKUN OSOBY STARSZEJ 5 Wykształcenie zawodowe; 5 lat stażu pracy na w/w stanowisku; uprawnienia do kv Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne, kierunek/specjalność: ślusarzspawacz, wskazane doświadczenie w zawodzie, uprawnienia spawacza MIG/MAG, mile widziane uprawnienia spawania gazowego rok doświadczenia zawodowego; uprawnienia i umiejętności zgodnie z zawodem; znajomość języka angielskiego; możliwość zakwaterowania oraz zwrotu kosztów podróży Język niemiecki w stopniu dobrym, prawo jazdy kat. B, kurs opieki nad osobami starszymi, doświadczenie w zawodzie min. 6 miesięcy; sprawowanie opieki, pomoc w toalecie, ubieranie, karmienie, organizacja czasu wolnego; możliwe skierowanie do pracy za granicę; pracodawca pokrywa koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia. ZAKŁAD GOSPOADRKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ul. Zjednoczenia 0, Zielona Góra Tel wew.68 SPEDITION ROSNER MÖBELTRANSPORTE SP. Z O.O. Zielona Góra, tel TMP GROUP POLAND WOJCIECH SIKORSKI Niestkowo 32, Ustka CV na Personnel Solutions Sp z o.o ul. Opolska 22, Katowice

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 09.11.2009r.

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 09.11.2009r. OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 09.11.2009r. Kelner 1 Wykszt średnie, dyspozycyjność, komunikatywna znajomość języka obcego Kucharz 2 Wykszt min zawodowe gastronomiczne, doświadczenie min 1 rok

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 25.06.2008 R.

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 25.06.2008 R. OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 25.06.2008 R. Spawacz 2 Uprawnienia MAG35/FW, istnieje możliwość przeszkolenia, ze skierowaniami Kamieniarz Min. Zawodowe, pr. Jazdy kat. B, cięcie płyt granitowych

Bardziej szczegółowo

Oferty pracy na dzień 05.11.2007r PUP Krosno Odrz. (ul. Bohaterów WP 24, pok. Nr 107, tel. 383 9780)

Oferty pracy na dzień 05.11.2007r PUP Krosno Odrz. (ul. Bohaterów WP 24, pok. Nr 107, tel. 383 9780) Oferty pracy na dzień 05.11.2007r PUP Krosno Odrz. (ul. Bohaterów WP 24, pok. Nr 107, tel. 383 9780) szlifierz- 2(Krosno Odrz.) umiejętność obróbki stali nierdzewnej pracownik obsługi klienta w sklepie-

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle.

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. CAZ.090.1.12.2015.BSZ Kędzierzyn - Koźle, dnia 22.01.2015r. OFERTY PRACY DO URZĘDU GMINY Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wykształcenie. Asystent do spraw księgowości Tomaszów Mazowiecki średnie

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wykształcenie. Asystent do spraw księgowości Tomaszów Mazowiecki średnie Asystent do spraw księgowości Tomaszów Mazowiecki średnie Oferta stażu dla bezrobotnych, obsługa komputera, art.49 asystent radcy prawnego Tomaszów Mazowiecki wyższe prawnicze obsługa komputera Brygadzista

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle.

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. CAZ.090.1.30.2015.BSZ Kędzierzyn - Koźle, dnia12.02.2015r. OFERTY PRACY DO URZĘDU GMINY Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

w ramach realizacji projektu Przedszkolaki na start współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba wolnych miejsc pracy: 1

w ramach realizacji projektu Przedszkolaki na start współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba wolnych miejsc pracy: 1 Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko koordynatora projektu/ nauczyciela wychowania przedszkolnego/ pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego / pracownik obsługi punktu przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

inspektor ds. zamówień publicznych i rozliczeń inwestycji

inspektor ds. zamówień publicznych i rozliczeń inwestycji SOR.2110.2.2015 Ślesin, dnia 30 października 2015r. BURMISTRZ MIAST A I GMINY ŚLESIN na podstawie art. 11 ust.l ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista do spraw kadrowych Termin składania dokumentów upływa dnia 27 listopada 2012 roku o godz. 15.00. Legionowo dnia 13 listopada 2012 roku Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Lp. NAZWA STANOWISKA LICZBA MIEJSC

Lp. NAZWA STANOWISKA LICZBA MIEJSC POWIATOWY URZĄD PRACY ul Piastów 0 B 66-600 Krosno Odrzańskie Oferty pracy w dniu 202204 r PUP Krosno Odrz (ul Piastów 0B, pok nr 025 tel 68 383 0305, pok 024 tel 68 383 0304, pok 026 tel 68 38303) Lp

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle.

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. CAZ.090.1.6.2015.BSZ Kędzierzyn - Koźle, dnia.15.01.2015r. OFERTY PRACY DO URZĘDU GMINY Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

Lp. NAZWA STANOWISKA LICZBA MIEJSC

Lp. NAZWA STANOWISKA LICZBA MIEJSC POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piastów 10 B 66-600 Krosno Odrzańskie Oferty pracy w dniu 17.02.2014 r. PUP (ul. Piastów 10B, pok. nr 025 tel. 68 383 0305, pok. 024 tel. 68 383 0304, pok. 026 tel. 68 3830311)

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 03.06.2009r.

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 03.06.2009r. OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 03.06.2009r. ZAWÓD ILOŚĆ WYMAGANIA Szwaczka 3 Doświadczenie wg zawodu; praca I zmianowa od 7,00 15,00 Szycie firan, zasłon, itp. Szwaczka 3 Doświadczenie wg zawodu;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE. Podinspektora

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE. Podinspektora PS-K.1101.1.2014 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku ul. Wyzwolenia 2 83-221 Osiek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Mszana ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Mszana ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Wójt Gminy Mszana ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy REFERENT DS. OPŁAT KOMUNALNYCH W REFERACIE FINANSÓW I BUDŻETU Miejsce pracy: Urząd Gminy w Mszanie ul. 1 Maja 81 I. Wymagania niezbędne: 1. obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle.

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. CAZ.090.1.6.2016.AN Kędzierzyn - Koźle, dnia 05.01.2016r. OFERTY PRACY DO URZĘDU GMINY Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle.

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. CAZ.070.3.6.2015.BSZ Kędzierzyn - Koźle, dnia 08.01.2015r. OFERTY PRACY DO URZĘDU GMINY Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT W URZĘDZIE GMINY W OLEŚNICY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT W URZĘDZIE GMINY W OLEŚNICY OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT W URZĘDZIE GMINY W OLEŚNICY Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle.

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. CAZ.090.1.18.2015.BSZ Kędzierzyn - Koźle, dnia 29.01.2015r. OFERTY PRACY DO URZĘDU GMINY Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA KONTAKT OFERTA WAŻNA DO DNIA GERMAN POLNISH JOB CENTER Łódź tel. 42 2070970 e-mail: budowa@gpjc.eu. Lp. NAZWA STANOWISKA LICZBA MIEJSC

WYMAGANIA KONTAKT OFERTA WAŻNA DO DNIA GERMAN POLNISH JOB CENTER Łódź tel. 42 2070970 e-mail: budowa@gpjc.eu. Lp. NAZWA STANOWISKA LICZBA MIEJSC POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piastów 10 B 66-600 Krosno Odrzańskie Oferty pracy w dniu 07.02.2014 r. PUP Krosno Odrz. (ul. Piastów 10B, pok. nr 025 tel. 68 383 0305, pok. 024 tel. 68 383 0304, pok. 026 tel.

Bardziej szczegółowo

W dniu 31.10.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej posiada wolne miejsca pracy:

W dniu 31.10.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej posiada wolne miejsca pracy: W dniu 31.10.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej posiada wolne miejsca pracy: oferty pracy (kontakt bezpośredni z pracodawcą) tapicer zawodowe min. 2 lata stażu na w/w stanowisku DFM Sp.zo.o.

Bardziej szczegółowo

e) minimum 3- letni staż pracy, w tym minimum 2-letni staż pracy w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej,

e) minimum 3- letni staż pracy, w tym minimum 2-letni staż pracy w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej, STAROSTWO POWIATOWE W BIŁGORAJU ul. Tadeusza Kościuszki 94 23-400 Biłgoraj STAROSTA BIŁGORAJSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY: inspektor ds. funduszy strukturalnych, rozwoju powiatu

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Staszów, dnia 12.03.2015 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownik ds. finansowych i zamówień publicznych zatrudniony przy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle.

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. CAZ.090.1.42.2015.BSZ Kędzierzyn - Koźle, dnia 26.02.2015r. OFERTY PRACY DO URZĘDU GMINY Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu ogłasza nabór na stanowiska woźnej oddziałowej i pomocy nauczyciela w Oddziale Przedszkolnym Nabór na stanowisko

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH NR 2 W JELENIEJ GÓRZE. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO MAGAZYNIERA (zaopatrzenie kuchni) W WYMIARZE ½ ETATU

ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH NR 2 W JELENIEJ GÓRZE. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO MAGAZYNIERA (zaopatrzenie kuchni) W WYMIARZE ½ ETATU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH NR 2 W JELENIEJ GÓRZE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO MAGAZYNIERA (zaopatrzenie kuchni) W WYMIARZE ½ ETATU Wymagania niezbędne: 1.wykształcenie średnie gastronomiczne

Bardziej szczegółowo

WYNIKI NABORU - W ZAŁĄCZNIKU OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WYNIKI NABORU - W ZAŁĄCZNIKU OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Ogłoszenie o pracę Forma zatrudnienia inne Rodzaj pracy finanse / ekonomia Stanowisko Specjalista (ds. finansów) Email Telefon Fax Data składania 2016-04-04 Data wygaśnięcia 2016-07-31 Tagi Województwo

Bardziej szczegółowo

3. Zakres wykonywanych obowiązków na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

3. Zakres wykonywanych obowiązków na stanowisku będącym przedmiotem naboru: DKA.2110.02.2016 Ogłoszenie nr 2/2016 z dnia 03.06.2016 r. Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Pile ogłasza nabór na 2 stanowiska: pracownik

Bardziej szczegółowo

DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO. organizator imprez muzycznych

DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO. organizator imprez muzycznych DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO organizator imprez muzycznych I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem: 1. Organizacja koncertów i imprez muzycznych 2. Sporządzanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRACY NR 65/3/2015

OFERTA PRACY NR 65/3/2015 OFERTA PRACY NR 65/3/2015 HOSTESSA Miejsce pracy: Katowice Wymagania/kwalifikacje : książeczka sanepidu, komunikatywność, miła aparycja, mile widziane doświadczenie, preferowane panie uczące się, Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Suwałk. Ogłasza konkurs na stanowisko. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach

Prezydent Miasta Suwałk. Ogłasza konkurs na stanowisko. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach Prezydent Miasta Suwałk Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach 1. Nazwa i adres jednostki : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach, ul. 23 Października

Bardziej szczegółowo

operator koparki kołowej(koparko-ładowarki) Wymagania: wykształcenie -

operator koparki kołowej(koparko-ładowarki) Wymagania: wykształcenie - W dniu 03.10.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej posiada wolne miejsca pracy: oferty pracy (kontakt bezpośredni z pracodawcą) sprzedawca/kasjer średnie min rok doświadczenia na w/w stanowisku

Bardziej szczegółowo

4. Wymiar zatrudnienia : 1 etat

4. Wymiar zatrudnienia : 1 etat OGŁOSZENIE Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - PRACOWNIK SOCJALNY 1. Wymagania niezbędne: pracownikiem socjalnym

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRACY NR 1/2015 G. M./2015

OFERTA PRACY NR 1/2015 G. M./2015 OFERTA PRACY NR 1/2015 G. M./2015 DYREKTOR GIMNAZJUM MIEJSKIEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIERPCU ogłasza nabór na wolne stanowisko: samodzielnego referenta ds. administracyjnych OFERTA: samodzielny referent

Bardziej szczegółowo

W dniu 07.03.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej posiada wolne miejsca pracy:

W dniu 07.03.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej posiada wolne miejsca pracy: W dniu 07.03.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej posiada wolne miejsca pracy: oferty pracy (kontakt bezpośredni z pracodawcą) Stanowisko pracy: Przedstawiciel handlowy średnie prawo jazdy

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego

Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego Wymiar etatu: ½ etatu Rodzaj umowy: umowa o pracę I. Miejsce wykonywania pracy: Kazimierski

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZATRUDNIENIA NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ 72-003 Dobra, ul. Graniczna 24a

OFERTA ZATRUDNIENIA NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ 72-003 Dobra, ul. Graniczna 24a OFERTA ZATRUDNIENIA NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ 72-003 Dobra, ul. Graniczna 24a Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej 72-003 Dobra, ul. Graniczna

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego z siedzibą w: 91-427 Łódź, ul. Kamińskiego 7/9

Dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego z siedzibą w: 91-427 Łódź, ul. Kamińskiego 7/9 Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458) Dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego z siedzibą w: 91-427

Bardziej szczegółowo

Oferty pracy. Siedlce Umowa na okres próbny 1800zł

Oferty pracy. Siedlce Umowa na okres próbny 1800zł Oferty pracy Nazwa stanowiska 24.10.14 SZEF KUCHNI Wymagania: wykształcenie średnie, doświadczenie na podobnym stanowisku, znajomość HACCP i kalkulacji gastronomicznej, znajomość rynku gastronomii Pracodawca:

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ELEKTRYK. PHUP Elektrotech S.C. praca na terenie województwa dolnośląskiego. wymagania:

TECHNIK ELEKTRYK. PHUP Elektrotech S.C. praca na terenie województwa dolnośląskiego. wymagania: TECHNIK ELEKTRYK PHUP Elektrotech S.C. praca na terenie województwa dolnośląskiego prawo jazdy kat. B, uprawnienia od 1 do 20 kv, mile widziane doświadczenie zawodowe umowa o pracę, jedna zmiana telefoniczny:607-633-553

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, Ul. Warszawska 53. Doradca ds. osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, Ul. Warszawska 53. Doradca ds. osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, Ul. Warszawska 53 ogłasza nabór na wolne stanowisko: Doradca ds. osób niepełnosprawnych zatrudniony przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 111/2015/WG Wójta Gminy Krzeszyce z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Sekretarza Gminy Krzeszyce Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr 6 /2016

OGŁOSZENIE Nr 6 /2016 DBFO-Ś/SKS/ES/1110/ 6 /16 OGŁOSZENIE Nr 6 /2016 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

Konkurs na stanowisko urzędnicze REFERENT ds. KADR w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Konkurs na stanowisko urzędnicze REFERENT ds. KADR w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach Konkurs na stanowisko urzędnicze REFERENT ds. KADR w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach ogłasza konkurs

Bardziej szczegółowo

ds. budownictwa, inwestycji i remontów mienie komunalnego OGŁOSZENIE

ds. budownictwa, inwestycji i remontów mienie komunalnego OGŁOSZENIE Ogłoszenie o pracę Stanowisko Email Telefon Fax Data składania 2016-02-15 Data wygaśnięcia 2017-03-31 Tagi Województwo Powiat Gmina Miasto Ulica Numer budynku ds. budownictwa, inwestycji i remontów mienie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J

POWIATOWY URZĄD PRACY C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J POWIATOWY URZĄD PRACY C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J u l. B o h a t e r ó w M o n t e C a s s i n o 3 8, 2 3-4 0 0 B i ł g o r a j tel. (0-84) 685-00-00, fax 686-16-71 www.pupbilgoraj.pl,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej ul. Partyzantów 29, 28-500 Kazimierza Wielka ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej ul. Partyzantów 29, 28-500 Kazimierza Wielka ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej ul. Partyzantów 29, 28-500 Kazimierza Wielka ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Pośrednik pracy. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

DBFO-Ś/SKS/EF/1110/11/15

DBFO-Ś/SKS/EF/1110/11/15 DBFO-Ś/SKS/EF/1110/11/15 OGŁOSZENIE Nr 11/2015 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. planowania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Sportowych DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH

Zespół Szkół Sportowych DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH 1. Wymagania niezbędne: OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY referent w wymiarze 0,5 etatu 1) kandydat jest obywatelem polskim lub osobą nieposiadającą polskiego

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W KUNICACH. w wymiarze 1 etatu

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W KUNICACH. w wymiarze 1 etatu KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W KUNICACH w wymiarze 1 etatu Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Kunicach ogłasza konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze: główny

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Rawiczu OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DANE PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Rawiczu OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DANE PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle.

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. CAZ.090.1.72.2016.AN Kędzierzyn - Koźle, dnia 16.03.2016r. OFERTY PRACY DO URZĘDU GMINY Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

Lp. NAZWA STANOWISKA LICZBA MIEJSC

Lp. NAZWA STANOWISKA LICZBA MIEJSC POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piastów 10 B 66-600 Krosno Odrzańskie Oferty pracy w dniu 19.12.2013 r. PUP Krosno Odrz. (ul. Piastów 10B, pok. nr 025 tel. 68 383 0305, lub pok. 024 tel. 68 383 0304) Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

4 Za spełnienie kryteriów uznaje się uzyskanie przez kandydata, co najmniej 20 punktów ( minimalna liczba punktów).

4 Za spełnienie kryteriów uznaje się uzyskanie przez kandydata, co najmniej 20 punktów ( minimalna liczba punktów). Zarządzenie Nr 6/01/2012 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Przedszkolu Publicznym w

Bardziej szczegółowo

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wynagrodzenie. Pracownik obsługi drobiu. Ciepielów 1750.00zł.

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wynagrodzenie. Pracownik obsługi drobiu. Ciepielów 1750.00zł. StPr/15/1264 StPr/15/1260 Pracownik obsługi drobiu. Ciepielów Adres pracodawcy: Ciepielów 31, 67-100 Ciepielów, Polska Kierowca międzynarodowy 2150.00zł. Adres pracodawcy: -, 67-100, Polska StPr/15/1259

Bardziej szczegółowo

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT DYREKTOR GIMNAZJUM IM. KOMBATANTÓW ZIEMI GRYFOWSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY I. Wymagania niezbędne: REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT /nazwa stanowiska pracy/ 1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY. podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy)

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY. podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy) BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy) 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) nieposzlakowana opinia,

Bardziej szczegółowo

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica Nabór na stanowisko głównego księgowego Z dnia 10.06.2016 r. Ważne od 13.06.2016 r. Ważne do 29.06.2016 r. OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w II Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

PUP Krosno Odrz. (ul. Piastów 10B, pok. nr 025 tel. 68 383 0305, pok. 024 tel. 68 383 0304, pok. 026 tel. 68 3830311)

PUP Krosno Odrz. (ul. Piastów 10B, pok. nr 025 tel. 68 383 0305, pok. 024 tel. 68 383 0304, pok. 026 tel. 68 3830311) POWIATOWY URZĄD PRACY ul Piastów 0 B 66-600 Krosno Odrzańskie Oferty pracy w dniu 203204 r PUP Krosno Odrz (ul Piastów 0B, pok nr 025 tel 68 383 0305, pok 024 tel 68 383 0304, pok 026 tel 68 38303) Lp

Bardziej szczegółowo

Lp. NAZWA STANOWISKA LICZBA MIEJSC MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY WYMAGANIA KONTAKT OFERTA WAŻNA DO DNIA. 06.06.2014 r.

Lp. NAZWA STANOWISKA LICZBA MIEJSC MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY WYMAGANIA KONTAKT OFERTA WAŻNA DO DNIA. 06.06.2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piastów 0 B 66-600 Krosno Odrzańskie Oferty pracy w dniu 07.05.204 r. PUP Krosno Odrz. (ul. Piastów 0B, pok. nr 025 tel. 68 383 0305, pok. 024 tel. 68 383 0304, pok. 026 tel.

Bardziej szczegółowo

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wynagrodzenie. Asystent projektanta Białaczów 1750.00zł.

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wynagrodzenie. Asystent projektanta Białaczów 1750.00zł. StrPr/15/0968 StPr/15/0997 StPr/15/0985 StPr/15/0970 StPr/15/0969 StPr/15/0960 StPr/15/0939 StPr/15/0885 StPr/15/0823 StPr/15/0699 StPr/15/0658 StPr/15/0657 StPr/15/0644 Asystent projektanta Białaczów

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej. ogłasza nabór na stanowisko:

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej. ogłasza nabór na stanowisko: Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY w ramach realizacji Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Ustka przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy przewiduje organizację staży w Urzędzie Miasta Ustka

Burmistrz Miasta Ustka przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy przewiduje organizację staży w Urzędzie Miasta Ustka Inne oferty pracy ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy przewiduje organizację staży

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą Osiedle Niewiadów blok 8, lokal A, 97-225 Ujazd ogłasza nabór na wolne stanowisko: INŻYNIER UTRZYMANIA

Bardziej szczegółowo

DATA PUBLIKACJI: 01.03.2011r. WÓJT GMINY MSZANA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY MSZANA

DATA PUBLIKACJI: 01.03.2011r. WÓJT GMINY MSZANA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY MSZANA DATA PUBLIKACJI: 01.03.2011r. WÓJT GMINY MSZANA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY MSZANA PODINSPEKTOR DS. PROMOCJI I INFORMACJI WYMIAR ZATRUDNIENIA - PEŁNY ETAT 1/1 Umowa o

Bardziej szczegółowo

Ogłaszam konkurs na stanowisko: Dyrektora Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu z siedzibą w Sandomierzu przy ul.

Ogłaszam konkurs na stanowisko: Dyrektora Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu z siedzibą w Sandomierzu przy ul. ZARZĄDZENIE ZEAS 2110-1/2015 Burmistrza Miasta Sandomierz z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W dniu 24.10.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej posiada wolne miejsca pracy:

W dniu 24.10.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej posiada wolne miejsca pracy: W dniu 24.10.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej posiada wolne miejsca pracy: oferty pracy (kontakt bezpośredni z pracodawcą) tapicer zawodowe min. 2 lata stażu na w/w stanowisku DFM Sp.zo.o.

Bardziej szczegółowo

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszczacu. Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy w okresie od 15.10.2012 do 31.12.2013 roku.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszczacu. Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy w okresie od 15.10.2012 do 31.12.2013 roku. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszczacu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszczacu do realizacji projektu systemowego współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projektant / Asystent projektanta (Wykształcenie wyŝsze techniczne, znajomość praca budowlanego, znajomość organizacji i prowadzenia procesu

Projektant / Asystent projektanta (Wykształcenie wyŝsze techniczne, znajomość praca budowlanego, znajomość organizacji i prowadzenia procesu Projektant / Asystent projektanta (Wykształcenie wyŝsze techniczne, znajomość praca budowlanego, znajomość organizacji i prowadzenia procesu inwestycyjnego, a w szczególności znajomości formalno prawnych

Bardziej szczegółowo

Nabór na stanowisko. specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR

Nabór na stanowisko. specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR Nabór na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE 70-483

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr 9/2015

OGŁOSZENIE Nr 9/2015 DBFO-Ś/SKS/EF/1110/9/15 OGŁOSZENIE Nr 9/2015 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalista w Wydziale Rozliczeń

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY DO URZĘDU GMINY

OFERTY PRACY DO URZĘDU GMINY CAZ.070.3.271.2014.BSZ Kędzierzyn - Koźle, dnia 06.11.2014r. OFERTY PRACY DO URZĘDU GMINY Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu przekazuje aktualne oferty pracy: NAUCZYCIEL CHEMII wyk. wyższe, z zacięciem

Bardziej szczegółowo

DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO. TECHNIK APARATURY NAGŁAŚNIAJĄCEJ (akustyk)

DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO. TECHNIK APARATURY NAGŁAŚNIAJĄCEJ (akustyk) DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO TECHNIK APARATURY NAGŁAŚNIAJĄCEJ (akustyk) I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem: 1. Szeroko rozumiana obsługa aparatury nagłaśniającej

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Bardziej szczegółowo

Targi Pracy i Informacji o Mobilności LEGNICA JELENIA GORA SZCZAWNO-ZDRÓJ - WROCŁAW 22-25.01.2013

Targi Pracy i Informacji o Mobilności LEGNICA JELENIA GORA SZCZAWNO-ZDRÓJ - WROCŁAW 22-25.01.2013 Targi Pracy i Informacji o Mobilności LEGNICA JELENIA GORA SZCZAWNO-ZDRÓJ - WROCŁAW 22-25.01.2013 Pracodawcy z Niemiec Nazwa firmy Termin i miejsce Zawody Wymagania MB Service GmbH Beta aktiv GbR Hkw Personal

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r.

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r. PLAN SZKOLEŃ NA r. Szkolenia będą finansowane ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Lp. NAZWA STANOWISKA LICZBA MIEJSC

Lp. NAZWA STANOWISKA LICZBA MIEJSC POWIATOWY URZĄD PRACY ul Piastów 0 B 66-600 Krosno Odrzańskie Oferty pracy w dniu 703204 r PUP Krosno Odrz (ul Piastów 0B, pok nr 025 tel 68 383 0305, pok 024 tel 68 383 0304, pok 026 tel 68 38303) Lp

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Jednostka Wojskowa 1749 Szczecin ( 12 Brygada Zmechanizowana) ul. Wojska Polskiego 250; 70-904 SZCZECIN Informujemy, że w/w Jednostka od

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania niezbędne dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

1. Wymagania niezbędne dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie: Marki, dnia 16.10.2014 r. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach, przy ul. Lisa Kuli 3A (miejsce pracy) ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy

OGŁOSZENIE. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy OGŁOSZENIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy ogłasza nabór na dwa stanowiska nieurzędnicze: KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ I. Arkusz wymagań na stanowisko pracy 1. INFORMACJE O STANOWISKU

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU ul. SŁOWACKIEGO 74 82-200 MALBORK tel. 647-27-81, 647-27-82,647-27-83

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU ul. SŁOWACKIEGO 74 82-200 MALBORK tel. 647-27-81, 647-27-82,647-27-83 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU ul. SŁOWACKIEGO 74 82-200 MALBORK tel. 647-27-81, 647-27-82,647-27-83 Malbork, dnia 01.06.2015r Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku przy

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2000, fax: 81 466 2001 e-mail: prezydent@lublin.eu, epuap: /GminaLublin/skrytka, www.um.lublin.eu KD-SP-I.210.91.2014 Lublin, dnia 06.11.2014

Bardziej szczegółowo

2) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, 3) odpowiedzialność za powierzone zadania, rzetelność i dokładność,

2) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, 3) odpowiedzialność za powierzone zadania, rzetelność i dokładność, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 1. Nazwa stanowiska - księgowy wymiar czasu pracy - 1 etat 2.Wymagania niezbędne: 1) wyrażenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli poszukuje osoby na stanowisko: KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli poszukuje osoby na stanowisko: KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli poszukuje osoby na stanowisko: KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TARNOWIEC OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Tarnowcu

WÓJT GMINY TARNOWIEC OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Tarnowcu WÓJT GMINY TARNOWIEC OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Tarnowcu 1. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 1. Nazwa jednostki: DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. SZKOLENIA GRUPOWE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EFS Lp. Nazwa szkolenia 1. Kurs spawacza metodą TIG oraz MAG. 2. Specjalista ds. księgowokadrowych.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Świętojerska 1, 86-200 Chełmno, tel./fax: 56/ 686-00-41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Świętojerska 1, 86-200 Chełmno, tel./fax: 56/ 686-00-41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Świętojerska 1, 86-200, tel./fax: 56/ 686-00-41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl Oferty pracy aktualne na dzień 09.06.2016 roku Stanowisko Miejsce pracy Wymagania

Bardziej szczegółowo

czasu pracy 2/5 etatu

czasu pracy 2/5 etatu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej wymiarze OPS 1100.5.2015 I. Wymagania niezbędne: czasu pracy 2/5 etatu 1. spełnienie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle.

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. CAZ.070.3.275.2014.BSZ Kędzierzyn - Koźle, dnia 13.11.2014r. OFERTY PRACY DO URZĘDU GMINY Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wynagrodzenie. KIEROWCA KAT. B Ząbkowice Śląskie 2100.00zł.

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wynagrodzenie. KIEROWCA KAT. B Ząbkowice Śląskie 2100.00zł. StPr/15/0676 StPr/15/0674 StPr/15/0673 StPr/15/0672 StPr/15/0671 StPr/15/0670 StPr/15/0667 StPr/15/0666 StPr/15/0659 StPr/15/0655 StPr/15/0653 StPr/15/0652 StPr/15/0650 StPr/15/0649 StPr/15/0648 KIEROWCA

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/2013 z dnia 27.05.2013r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko

Bardziej szczegółowo

KD-SP-I.210.63.2012 Lublin, dnia 12.07.2012 r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KD-SP-I.210.63.2012 Lublin, dnia 12.07.2012 r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2000, fax: 81 466 2001 e-mail: prezydent@lublin.eu, www.um.lublin.eu KD-SP-I.210.63.2012 Lublin, dnia 12.07.2012 r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA

Bardziej szczegółowo

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów (0,5 etatu) (Samodzielny referent)

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów (0,5 etatu) (Samodzielny referent) Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów (0,5 etatu) (Samodzielny referent) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej

Bardziej szczegółowo