PUP KROSNO ODRZAŃSKIE FILIA W GUBINIE ( POKÓJ NR 6, TEL , POKÓJ NR 8, TEL , POKÓJ NR 9, TEL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUP KROSNO ODRZAŃSKIE FILIA W GUBINIE ( POKÓJ NR 6, TEL. 68 455 82 12, POKÓJ NR 8, TEL. 68 455 82 93, POKÓJ NR 9, TEL."

Transkrypt

1 OFERTY PRACY NA DZIEŃ r. PUP KROSNO ODRZAŃSKIE (POKÓJ NR 024 TEL , POKÓJ NR 025 TEL , POKÓJ NR 026 TEL ) PUP KROSNO ODRZAŃSKIE FILIA W GUBINIE ( POKÓJ NR 6, TEL , POKÓJ NR 8, TEL , POKÓJ NR 9, TEL ) OFERTA Lp. NAZWA STANOWISKA LICZBA MIEJSC MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY WYMAGANIA KONTAKT WAŻNA DO DNIA. STOLARZ Brzeźnica Wykształcenie dowolne; doświadczenie przy produkcji mebli; prawo jazdy kat. B ELŻBIETA KOSTURA M-5 Ul. 40 lecia PRL 7B/3, Połupin Tel PODINSPEKTOR W BIURZE KONTROLI I AUDYTU Krosno Odrzańskie Wymagania niezbędne:. Spełnia wymagania określone art. 6 ust., ust 3 ustawy o pracownikach samorządowych. 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. 3. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. URZĄD MIASTA Ul. Parkowa Tel Wymagane dokumenty:. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej. 2. List motywacyjny

2 4. Posiada wykształcenie wyższe lub średnie, preferowane wykształcenie o profilu administracyjnym, ekonomicznym lub pokrewnym. 5. Posiada co najmniej trzyletni staż pracy w administracji publicznej, w tym minimum rok na stanowisku związanym z odpowiedzialnością za gospodarkę finansową, ewentualnie z rozliczaniem finansowym lub w zakresie czynności kontrolnych. 6. Posiada umiejętności obsługi komputera i sprzętu komputerowego. 7. Zna zasady rozliczeń finansowych. 8. Zna przepisy prawa z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych. Wymagania dodatkowe:. Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku Podinspektora w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego. 2. Staranność, samodzielność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy. 3. Umiejętność pisemnego formułowania ustaleń, wniosków, uwag i opinii. 4. Prawo jazdy kat. B. 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem). 5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (np. zaświadczenia o kursach, szkoleniach potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem). 6. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu). 7. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z odpowiedzialnością za gospodarkę finansową, rozliczaniem finansowym lub w zakresie czynności kontrolnych (zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopia zakresu czynności) 8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych. 9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego). 0. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

3 5. Posiada predyspozycje do przeprowadzania kontroli. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 25 września 205 r. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie powinien znajdować się napis: Nabór na stanowisko Podinspektora w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. 3. SPECJALISTA W WYDZIALE FINANSOWYM Wymagania niezbędne. Spełnia wymagania określone art. 6 ust., ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. 2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 3. Posiada wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie o profilu administracyjnym, ekonomicznym lub pokrewnym. 4. Posiada umiejętności obsługi komputera i sprzętu komputerowego. 5. Zna przepisy prawa z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, postępowania egzekucyjnego w administracji, postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej, URZĄD MIASTA Ul. Parkowa Tel Wymagane dokumenty:. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej. 2. List motywacyjny. 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem). 5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (zaświadczenia o szkoleniach potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem). 6. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej lub publicznej

4 Kodeksu postępowania administracyjnego. 6. Posiada znajomość zagadnień związanych z przedstawionym poniżej zakresem zadań, w tym znajomość przepisów w zakresie prawa podatkowego, w szczególności: ordynacji podatkowej, rachunkowości podatkowej jednostek samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego. Wymagania dodatkowe:. Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej lub publicznej. 2. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. 3. Umiejętność pracy pod presją czasu. 4. Umiejętność pracy z petentem. 5. Samodzielność, dokładność, sumienność, staranność, kreatywność, terminowość, dobra organizacja pracy. 6. Odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań, odporność na stres, wysoka kultura osobista. (kserokopie świadectw pracy potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu). 7. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych. 8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego). 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 25 września 205 r. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie powinien znajdować się napis: Nabór na stanowisko Specjalisty w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

5 4. POMOC FRYZJERA Krosno Odrzańskie Wykształcenie dowolne; doświadczenie mile widziane SALON FRYZJERSKI AGAMAR Agnieszka Kęszczyk Ul. Szkolna Tel MAGAZYNIER Krosno Odrzańskie Wykształcenie zawodowe; znajomość branży budowlanej; mile widziane prawo jazdy kat. B MARKET BUDOWLANY PSB MRÓWKA Ul. A. Czerwonej 35 Kontakt osobisty w godz PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY 2 Krosno Odrzańskie Wykształcenie dowolne; umowa zlecenie PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE BUDIREM ul. Kosynierów 34A, 4-29 Sosnowiec, tel.: PRACOWNIK ZIELENI 0 Krosno Odrzańskie Wykształcenie dowolne; zatrudnienie w ramach robót publicznych; osoba zarejestrowana w pup ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Ul. Wiejska 23 Kontakt przez pup-skierowanie

6 8. ROBOTNIK BUDOWY DRÓG 3 Krosno Odrzańskie Wykształcenie zawodowe PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE KONTRAKT SP.Z.O.O Ul. Szosa poznańska krosno Odrzańskie Tel ELEKTRYK Krosno Odrzańskie Wykształcenie zawodowe; rok doświadczenia zawodowego; umiejętność pracy w zespole; uprawnienia elektryczne E w zakresie obsługi i konserwacji; uprawnienia elektryczne w zakresie remontów do kv;uprawnienia elektryczne w zakresie obsługi, konserwacji, remontów powyżej kv HOMANIT SP.Z.O.O UL. GUBIŃSKA KROSNO ODRZAŃSKIE Tel OPERATOR DŹWIGU/ŻURAWIA SAMOJEZDNEGO Krosno Odrzańskie Wykształcenie zawodowe ; min. rok doświadczenia; umiejętność pracy w zespole; uprawnienia HDS TYP II HOMANIT SP.Z.O.O UL. GUBIŃSKA KROSNO ODRZAŃSKIE Tel MECHANIK POGOTOWIA TECHNICZNEGO PRACOWNIK FIZYCZNY- OBSŁUGA PILARKI SPALINOWEJ Krosno Odrzańskie 2 Dychów 3. STOLARZ 2 Skórzyn Wykształcenie zawodowe ślusarz; min. rok doświadczenia; umiejętność pracy w zespole; znajomość budowy i eksploatacji maszyn; uprawnienia spawalnicze będą dodatkowym Wykształcenie dowolne; umiejętność obsługi pilarki spalinowej; uprawnienia nie są wymagane Wykształcenie zawodowe; doświadczenie wg. stanowiska HOMANIT SP.Z.O.O UL. GUBIŃSKA KROSNO ODRZAŃSKIE Tel ZAKŁAD WILOBRANZOWY EGAJ GRZEGORZ PIECZONKA Dychów 68 Tel ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY STELMET KAZIMIERZ KUBICA Skórzyn

7 66-64 Maszewo Tel MŁODSZY ASYSTENT Krosno Odrzańskie Wykształcenie wyższe-inżynier technologii żywności; mile widziana podstawowa znajomość aktów prawnych w inspekcji sanitarnej; obsługa komputera POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA ul.świerczewskiego 24 Tel SEKRETARKA Połupin 6. PALACZ C.O. 7. STANOWISKO DS. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 20 (5 osób w każdej jednostce) Krosno Odrzańskie Nowogród Bobrzański Czerwieńsk Radnica 2 Krosno Odrzańskie Wykształcenie średnie; mile widziane doświadczenie w pracy biurowej; obsługa komputera i urządzeń biurowych Wykształcenie dowolne; uprawnienia serii E; obsługa kotłów na terenie jednostek wojskowych Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, c) niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, d) nieposzlakowana opinia, e) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub wykształcenie średnie oraz 2- letni staż pracy. Wymagania dodatkowe: znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o HERMEX Sp. z o.o. ul. Krośnieńska 2, Połupin tel CV wysłać na maila: MEGATHERM SP. Z.O.O ul. Łąkowa Chmielowice Tel OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. PIASTÓW 0H, tel.: , Wymagane dokumenty: - List motywacyjny. -CV. - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. -Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem. - Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych. -Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

8 pracownikach samorządowych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych, -staranność samodzielność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy -umiejętność pisemnego formułowania - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem Nabór na stanowisko do spraw funduszu alimentacyjnego -osobiście lub listem poleconym. 8. TECHNIK PIONU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Krosno Odrzańskie Wymagania konieczne; wykształcenie średnie; umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu; komunikatywność; wymagania pożądane: znajomość przepisów kancelaryjnych; umiejętność pracy w zespole; dyspozycyjność NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ UL. POPRZECZNA Tel , CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie świadectw pracy ze wszystkich zakończonych okresów zatrudnienia, kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata, kserokopia dowodu osobistego, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Krosno Odrzańskie Wykształcenie dowolne; rok doświadczenie zawodowego; prawo jazdy kat. C+E Ofertę należy przesłać na w/w adres lub składać we wskazanym terminie w Kancelarii Jawnej NOSG z dopiskiem "Oferta pracy". RECYKL ORGANIZACJA ODZYSKU Ul. Letnia 3, Śrem Śrem Tel , DORADCA KLIENTA BANKU NAUCZYCIEL JĘZYKA ANIELSKIEGO 2 Krosno Odrzańskie ul. Kościuszki 2/4 Wykształcenie średnie; obsługa komputera (pakiet Office) ; obsługa urządzeń biurowych Radnica Wykształcenie wyższe wg. stanowiska MERITUM MARZENA KUCHARSKA ul. Wiejska 48 m Tomaszów Mazowiecki, tel.: , SZKOŁA PODSTAWOWA W RADNICY RADNICA 46 Tel

9 NABÓR DO SŁUZBY PRZYGOTOWAWCZEJ Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze prowadzi nabór do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych na rok 206. Szkolenie prowadzone będzie w wybranych ośrodkach szkolenia i trwać będzie do czterech miesięcy. Osoby chętne do odbycia proponowanego szkolenia proszone są o zgłaszanie się do WKU w Zielonej Górze w celu złożenia wniosku o przyjęcie do służby ( wymagania: kategoria zdrowia A, niekaralność sądowa, ukończone 8 lat). W czasie szkolenia kandydaci otrzymują: -bezpłatne zakwaterowanie -wynagrodzenie w wysokości ok. 750 zł miesięcznie -profesjonalne przeszkolenie przygotowujące do służby zawodowej Po odbyciu szkolenia, podpisaniu kontraktu do Narodowych Sił Rezerwowych oraz odbyciu ćwiczeń wojskowych istnieje możliwość wstąpienia do zawodowej służby wojskowej, w której żołnierz otrzymuje: -wynagrodzenie miesięczne wynoszące 2500 zł dla szeregowego -zakwaterowanie lub ekwiwalent finansowy -możliwość rozwoju zawodowego i awansu na wyższe stopnie wojskowe Więcej informacji :www.zielonagora.wku.wp.mil.pl oraz tel PRACOWNIK PRZY PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ 24. WYCHOWAWCA Pław (3/4 etatu) Krosno Odrzańskie Wykształcenie dowolne; doświadczenie w pracy ze zwierzętami bydło, trzoda chlewna Wykształcenie wyższe preferowane pedagogiczne, specjalność resocjalizacja i profilaktyka osób niedostosowanych społeczne; 3 lata stażu pracy preferowane na podobnym stanowisku; dokładność; inicjatywa; zaangażowanie; bardzo dobra organizacja pracy; Wymagane dokumenty:.cv 2.List motywacyjny 3.Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje 4.Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe( świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu). Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 204 r. poz. 82 z późn. zm.)". GOSPODARSTWO ROLNE "ZŁOTE ŁANY" DAMIAN SUDER ul. PARKOWA 6A, Pław, Dąbie, tel.: LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OHP Ul. Zamenhofa Zielona Góra Tel wew

10 25. KUCHARZ Krosno Odrzańskie Wykształcenie zawodowe gastronomiczne; doświadczenie w zawodzie; mile widziane doświadczenie przy wypieku pizzy 26. KIEROWCA Krosno Odrzańskie Prawo jazdy kat. D KIEROWNIK WARSZTATU-STOLARZ INSTRUKTOR NA SIŁOWNI Krosno Odrzańskie Krosno odrzańskie ul. Pułaskiego 3 Wykształcenie średnie; doświadczenie w zawodzie Wykształcenie wyższe-wychowanie fizyczne; mile widziane doświadczenie w zawodzie; JARDO JAROSŁAW KAŁEK ul. BOHATRÓW W.P. 42,, tel.: praca Restauracja Kuźnia Smaku JEDNOSTKA WOJSKOWA 4229 WARSZTATY TECHNICZNE Ul. Obrońców Stalingradu 0 Tel JEDNOSTKA WOJSKOWA 4229 WARSZTATY TECHNICZNE Ul. Obrońców Stalingradu 0 Tel LADY ACTIVE CLUB ul. 20-tego Lutego Tel KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO 3 UE 30. PRACOWNIK MAGAZYNU 40 Świebodzin 3. KIEROWCA Krosno Odrzańskie Wykształcenie min. zawodowe; doświadczenie mile widziane; prawo jazdy kat. C+E; karta kierowcy Wykształcenie podstawowe; podstawowa umiejętność obsługi komputera; umowa o pracę tymczasową Wykształcenie min. średnie; rok stażu pracy; prawo jazdy kat. C+E, ADR ROCCA Sp. z o.o. Os. Przemysłowe Słubice Tel ACCURAT DORADZTWO PERSONALNE SP. Z O.O. UL. POZNAŃSKA 9/20 KROSNO ODRZAŃSKIE TEL , Kontakt w godzinach oraz (budynek Tercet II piętro) JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 5286 Ul. Obrońców Stalingradu 0 Tel , CV list motywacyjny oświadczenie o niekaralności kopie dokumentów(świadectwa pracy, szkoły, uprawnienia) składać na adres jednostki z dopiskiem na kopercie "Nabór na stanowisko- KIEROWCA". Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na

11 32. SPAWACZ Lubogoszcz Wykształcenie zawodowe; umiejętność spawania MAG; mile widziane uprawnienia przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia o ochronie danych osobowych PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWE "HEWMET" GRZEGORZ SZYMAŃSKI ul. Widok 3, Gubin, tel.: PRACOWNIK PRODUKCYJNY POMOCNIK PRODUKCYJNY Lubogoszcz Krosno Odrzańskie 35. SPAWACZ Krosno Odrzańskie 36. SZWACZKA 2 Krosno Odrzańskie 37. ŚLUSARZ/POMOCNIK SPAWACZA 2 Dąbie 38. KIEROWCA C+E Nowy Zagór Wykształcenie zawodowe; zdolności manualne; Wykształcenie zasadnicze zawodowe, min. rok doświadczenia, znajomość rysunku technicznego Wykształcenie zasadnicze zawodowe, min. rok doświadczenia, znajomość rysunku technicznego, uprawnienia na spawacza TIG, MAG Wykształcenie zawodowe, pracodawca zatrudni osobę z doświadczeniem natomiast drugą bez doświadczenia z możliwością przyuczenia Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane doświadczenie, uprawnienia: Spawanie MIG/MAG Wykształcenie dowolne, uprawnienia: karta kierowcy PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWE "HEWMET" GRZEGORZ SZYMAŃSKI ul. Widok 3, Gubin, tel.: FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ GASTRONOM."KROMET" SP Z O.O. ul. POCZTOWA 30 FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ GASTRONOM."KROMET" SP Z O.O. ul. POCZTOWA 30 POLSET SP. Z O.O. ZIELONA GÓRA ul. LIPOWA 4 tel.: JANINA WARDĘGA "MET-KON" ZAKŁAD PRODUKCYJNO- USŁUGOWO-HANDLOWO- TRANSPORTOWY ul. ZACISZE 0, Dąbie tel.: , P.P.U.H. MAREK GLAZ NOWY ZAGÓR 2B ul. GŁÓWNA 2b, Nowy Zagór KROSNO ODRZ tel.:

12 PRACOWNIK PRODUKCJI OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO KIEROWNIK MARKETU ZASTĘPCA KIEROWNIKA MARKETU 5 2 Bytnica Marcinowice Wykształcenie brak lub niepełne podstawowe, chęć do pracy; transport zapewnia pracodawca Wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie mile widziane w branży spożywczej, mile widziane umiejętność zarządzaniem zespołem oraz aktualna książeczka sanepidowska SANPRO JOB SERVICE SP. Z O.O. Ul. Antoniego Słonimskiego Wrocław Tel "DINO POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA ul. Ostrowska Krotoszyn tel.: CV na OPERATOR KOPARKI KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO POW. 2 TON Stary Raduszec i okolice 2 Polska/Niemcy Wykształcenie dowolne; uprawnienia na koparkę; doświadczenie zawodowe mile widziane Wykształcenie dowolne; mile widziane doświadczenie; prawo jazdy kat. C+E SARA FARM SP. Z O.O. STARY RADUSZEC KROSNO ODRZ. Tel GOSPODARSTWO ROLNE GABRIELA ŻÓŁKIEWSKA Brzezinka Bobrowice Tel , DORADCA KLIENTA 2 Pow. krośnieński KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO 3,5 TONY EGZAMIN KWALIFIKACYJNY DO KORPUSU SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH UE Niemcy, Belgia, Francja, Holandia Wykształcenie min. średnie; doświadczenie jako przedstawiciel handlowy; prawo jazdy kat. B; umowa zlecenie Wykształcenie dowolne; prawo jazdy kat C+E; świadectwo kwalifikacji; karta kierowcy; zaświadczenie o niekaralności Jednostka Wojskowa 2423 Żagań organizuje egzaminy kwalifikacyjne do korpusu szeregowych zawodowych. Egzaminy odbędą się od września do odwołania w każdy piątek. Kandydaci powinni mieć ze sobą strój sportowy oraz zaświadczenie lekarskie (od lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań do zdawania egzaminu z wychowania fizycznego. Niezbędnym wymogiem pozostaje posiadanie przez kandydata przeszkolenia wojskowego ( ukończona służba zasadnicza lub służba przygotowawcza w ramach NSR). ARBITER S.A. Ul. Strzegomska 3b/3c 53-6 Wrocław CV i list motywacyjny proszę składać na adres z wpisaniem nr referencyjnego DK-A/nazwa województwa TMK WOJCIECH KAŹMIERCZAK Ul. W. Łokietka 3 Tel Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu oraz udzielane są przez por. Kornelię Majewską po nr telefonu

13 46. EGZAMIN KWALIFIKACYJNY DO KORPUSU SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH 47. SPAWACZ- ŚLUSARZ 2 Dąbie 48. CIEŚLA MONTER SZALUNKÓW SYSTEMOWYCH 5 Kraków Jednostka Wojskowa 2399 Świętoszów organizuje egzaminy kwalifikacyjne do korpusu szeregowych zawodowych. Egzaminy odbędą się w każdy czwartek od godz Kandydaci powinni mieć ze sobą strój sportowy oraz zaświadczenie lekarskie (od lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań do zdawania egzaminu z wychowania fizycznego. Wykształcenie dowolne, wskazane doświadczenie w zawodzie, umiejętność spawania, uprawnienia MIG, MAG Wykształcenie dowolne; doświadczenie w zawodzie min. 2 lata; znajomość szalunku DOKA, mile widziane uprawnienia na koparkę, podnośnik; pracodawca zapewnia zakwaterowanie i dojazd na budowę Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 0 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie JANINA WARDĘGA "MET-KON" ZAKŁAD PRODUKCYJNO- USŁUGOWO-HANDLOWO- TRANSPORTOWY ul. ZACISZE Dąbie, Tel.: , LOGISTICS CONSTRUCTIONE Katarzyna Powałowska ul. PUŁASKIEGO 0 m. 6 Krosno Odrzańskie tel.: OPERATOR UKŁADARKI DO MASY BITUMICZNEJ Woj. lubuskie Wykształcenie dowolne, uprawnienia na układarki PROJEKT 3000 Sp. z. o.o. Ul. Ceglana 23/ Zielona Góra, tel OPERATOR LINII PAKOWANIA SPRZEDAWCA IZOLER BUDYNKÓW/ MURARZ-TYNKARZ Kamień Krosno Odrzańskie 3 Teren całego kraju 53. ŚLUSARZ, SPAWACZ 0 Niemcy Wykształcenie średnie techniczne, doświadczenie w zawodzie mile widziane, mile widziane uprawnienia na wózek widłowy Wykształcenie średnie techniczne, umiejętność obsługi komputera, uprawnienia na wózki widłowe z napędem gazowym, prawo jazdy kat. B, doświadczenie min. 2 lata, znajomość branży rolniczej Wykształcenie dowolne, doświadczenie w zawodzie min. rok Wykształcenie zasadnicze zawodowe, mile widziany staż pracy, certyfikaty, KROSNO - METAL SP. Z O.O. KROSNO ODRZ. Kamień 6, tel.: , P.H. "AGROMA" S.A. W POZNANIU ul. GNIEŹNIEŃSKA Kobylnica tel.: MURDOM USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE LESZEK SIEKIERKOWSKI Gęstowice 35, MASZEWO tel HERMEX Sp. z o.o. ul. Krośnieńska 2, Połupin

14 uprawnienia; zakwaterowanie zapewnia pracodawca tel BRYGADZISTA 2 Niemcy OPERATOR MASZYN DO USZLACHETNIANIA PŁYT - PILARZ MONTER URZĄDZEŃ INSTALACJI SANITARNYCH PIELĘGNIARKA PIELĘGNIARZ 8 Krosno Odrzańskie Woj. lubuskie 2 Niemcy Duesseldorf 58. POMOCNIK BRUKARZA 2 Woj. lubuskie 59. SPEDYTOR Chociejów 60. SZWACZKA 4 Chociejów Pracodawca zapewnia dojazd z kierunku: Chlebowo, Wałowice, Drzeńsk Wielki, Żytowań, Gubin Wykształcenie zawodowe, uprawnienia, certyfikaty mile widziane, zakwaterowanie zapewnia pracodawca Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane doświadczenie w obsłudze maszyn, uprawnienia na wózek widłowy Wykształcenie dowolne, doświadczenie wg stanowisk; umowa zlecenie Wykształcenie wyższe, ukończenie szkoły po roku 2006, język niemiecki w stopniu komunikatywnym, prawo jazdy kat. B; pielęgnacja medyczna i higieniczna u pacjenta; pracodawca pomaga w załatwieniu formalności doświadczenie zawodowe wymagane, prawo jazdy kat. B wykształcenie średnie, obsługa komputera, dobra znajomość języka niemieckiego, Wykształcenie zawodowe; wymagane doświadczenie zawodowe HERMEX Sp. z o.o. ul. Krośnieńska 2, Połupin tel HOMANIT SP. Z O.O. ul. Gubińska 63 tel FIRMA BUDOWLANO - INSTALACYJNA JANICKI JERZY Bytnica 24 m. B tel , Pflege a-z Kölner Landstr Düsseldorf Podanie, życiorys ze zdjęciem, kopie świadectwa-dyplomu, świadectwa pracy i inne proszę wysyłać na adres: lub tel od pon-piąt. Pocztą: Pflege a-z Czuprynska Renata Polskie Biuro Wspierania Kształcenia Medycznego i Opieki Medycznej Struga, Bytnica lub Pflege a-z Czuprynska Renata Kelner Landstr Duesseldorf BRD Usługi Remontowo Budowlane BRUK-BUD Łukasz Biedziuk Gubin, tel Z.E.W -DIVANI KASPRZAK, KASPRZAK ZDZISŁAW, JAN kontakt Chociejów 8A tel wew. 36 Z.E.W -DIVANI KASPRZAK, KASPRZAK ZDZISŁAW, JAN, kontakt Chociejów 8A, tel Do odwołania

15 6. TAPICER 4 Chociejów Pracodawca zapewnia dojazd z kierunku: Chlebowo, Wałowice, Drzeńsk Wielki, Żytowań, Gubin 62. P PRACOWNIK BIUROWY Czarnowice R 63. PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO- BIUROWY Czarnowice Wykształcenie zawodowe; wymagane doświadczenie zawodowe Wykształcenie min. średnie, wymagane doświadczenie w zawodzie, znajomość obsługi komputera, dobra znajomość języka ukraińskiego,/2 etat Wykształcenie min. średnie, doświadczenie zawodowe mile widziane, znajomość obsługi komputer MS OFFICE i urządzeń biurowych, mile widziana znajomość języka niemieckiego, 64. PILARZ 5 Niemcy Wymagane doświadczenie w zawodzie 65. KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO 6 UE 66. ZBIERACZ RUNA LEŚNEGO UE Prawo jazdy kat. B Wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat C+E, karta kierowcy, świadectwo kwalifikacji, kurs na przewóz rzeczy, psychotesty, słaba znajomość języka niemieckiego, 67. FRYZJER 2 Gubin Wykształcenie zawodowe 68. PRACOWNIK BIUROWY Gubin 69. FRYZJER Gubin 70. PIEKARZ Gubin 7. SPRZEDAWCA Sękowice wykształcenie min. średnie, mile widziane doświadczenie zawodowe, znajomość obsługi komputer MS OFFICE, WORD i EXCEL, (konieczne dostarczenie CV) wykształcenie zawodowe, umiejętności manualne, komunikatywna znajomość języka niemieckiego, wykształcenie zawodowe, wymagane doświadczenie w zawodzie, wykształcenie średnie, wymagane doświadczenie w zawodzie, komunikatywna znajomość języka niemieckiego, Z.E.W -DIVANI KASPRZAK, KASPRZAK ZDZISŁAW, JAN, kontakt Chociejów 8A, tel AUTO - FRAU Sylwia Gorockiewicz, tel FRUKTOFRESH GROUP Sp. z o.o. Czarnowice 300 tel FORST-BETRIEB Tomasz Sobczak Stargard Gubiński 48 tel Informacja pok. nr 6, 8 i 9 FLEURALIEN Sp. z o.o. Stargard Gubiński 27A tel WYMIANA WALUT & USŁUGI FRYZJERSKIE Piotr Sobczyk Gubin ul. Obr. Pokoju 2 tel ZEW DIVANI EWA MARKIEWICZ Gubin, ul. Koszarowa 2, tel LILLY Justyna Miroszek tel Społem PSS Gubin tel SĘKOCIN Beata Makaś Gubin ul. Gdyńska 4 Jaromirowice tel

16 72. MAGAZYNIER- FAKTURZYSTA- KASJER Gubin 73. KONTROLER JAKOŚCI 2 Gubin 74. SPAWACZ 2 Gubin 75. MONTER 2 Gubin 76. KONSERWATOR Obwód drogowy Sękowice 77. KASJER WALUTOWY Gubin mile widziane uprawnienia operatora wózka widłowego, książeczka sanepidowska, dobra znajomość czytania rysunku technicznego, doświadczenie zawodowe min. rok, umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi, mile widziana uprawnienia badań nieniszczących np.: VT, MT, UT, RT, PT oraz spawalnicze, doświadczenie zawodowe min. rok, dobra znajomość czytania rysunku technicznego, uprawnienia spawalnicze MAG 35, doświadczenie zawodowe min. rok, dobra znajomość czytania rysunku technicznego, uprawnienia spawalnicze MAG 35, mile widziane uprawnienia na suwnice, Wykształcenia zawodowe; doświadczenie w wykonywaniu pracy konserwacyjnonaprawczych; uprawnienia na koparkoładowarki; obsługa ciągnika ; prawo jazdy kat. B i T; mile widziane uprawnienia spawacza lub pilarza wykształcenie średnie, kurs kasjera walutowego, dobra znajomość języka niemieckiego, wymagane doświadczenie zawodowe, 78. KROJCZY CHLEBA Jaromirowice Wykształcenie zawodowe 79. OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ METALURGICZNYCH 5 Gubin 80. KRAWIEC-SPRZEDAWCA Gubin 8. PRACOWNIK MYJNI SAMOCHODOWEJ wykształcenie min. zawodowe/średnie, mile widziane doświadczenie zawodowe, mile widziana umiejętność czytania rysunku technicznego, zdolności manualne, wykształcenie min. zawodowe/średnie, doświadczenie zawodowe min. rok, dobra/komunikatywna znajomość języka niemieckiego, Gubin umiejętność montażu szyb samochodowych, montaż i wymiana haków holowniczych, kompleksowe sprzątanie aut, EUROCASH Gubin ul. Gdyńska 7 tel TEKRA sp. z o.o. CV na TEKRA sp. z o.o. CV na TEKRA sp. z o.o. CV na ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH Ul. F. Chopina 5 Tel , P.H.U. EURO Robert Mikołajczyk Gubin ul. Obrońców Pokoju 2 tel PIEKARNIA Stochmiał Damian Jaromirowice,ul. Długa 6 tel Produkcja Konstrukcji Metalowych Eksport Import Wioletta Poniatowska Gubin ul. Piwna Firma Usługowo-Handlowa MARGOLA Mariola Nycz Gubin, ul. Obrońców Pokoju 2 J.M.S. Auto Myjnia Jacek Steitz Gubin ul. Lubelska

17 KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWE 2 UE wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat C+E, karta kierowcy, ASYSTENT SPRZEDAWCY Gubin mile widziane prawo jazdy kat. B, komunikatywna znajomość języka niemieckiego, Z.E.W -DIVANI KASPRZAK, KASPRZAK ZDZISŁAW, JAN, kontakt Chociejów 8A, tel wew. 23 P.H.U. EURO Robert Mikołajczyk Gubin ul. Obrońców Pokoju 2 tel SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE INFORMACJE O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY PRZEKAZANE PRZEZ INNE URZĘDY PRACY Lp. NAZWA STANOWISKA LICZBA MIEJSC MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY WYMAGANIA KONTAKT OFERTA WAŻNA DO DNIA. KIEROWCA SAMOCHODU ZIĘŻAROWEGO POW. 3,5 TON W TUCHU MIĘDZYNARODOWYM 5 Krosno Odrzańskie Wykształcenie dowolne; prawo jazdy kat. C+E; karta kierowcy; aktualny kurs na przewóz rzeczy; dyspozycyjność PPHU CEDETRANS SP. ZO.O Ul. Batorego Zielona Góra Tel PRACOWNIK BIUROWY/SPEDYTOR Zielona Góra Wykształcenie średnie/wyższe- logistyka; obsługa komputera; język niemiecki biegły w mowie i piśmie; język angielski podstawy TIM TRANS MARCIN GRYGOROWICZ Ul. Kraljewska Zielona góra Tel TECHNIK DENTYSTYCZNY 3 Słupsk Wykształcenie kierunkowe technik dentystyczny; mile widziane doświadczenie LABORATORIUM PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ART.-DENT ARTUR OKUNIEWSKI TEL ,

18 4. PRACOWNIK SERWISU- PRACA W WOZIE SERWISOWYM 2 Mysłowice Wykształcenie zawodowe mechaniczne; prawo jazdy kat. C; TRUCK SYSTEM STOLORZ JERZY STOLORZ Ul. Spacerowa 2B Mysłowice Tel PRACOWNIK DZIAŁU WSPARCIA HELPDESK Z JĘZYKIEM HOLENDERSKIM, DUŃSKIM LUB NIEMIECKIM 3 Warszawa Wykształcenie średnie preferowane informatyczne lub techniczne; bardzo dobra znajomość języka niemieckiego lub duńskiego lub holenderskiego; dobra znajomość języka angielskiego; JOBHOUSE SP.Z.O.O Ul. Grunwaldzka Gdańsk CV z podaniem nr ref. HELP/DESK/JĘZ wysłać na adres: PRACOWNIK DZIAŁU WSPARCIA HELPDESK Z JĘZYKIEM FRANCUSKIM LUB GRECKIM PRACOWNIK DZIAŁU KSIĘGOWOSCI Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM OPERATOR PRASY HYDRAULICZNEJ KONFEKCJONER WYROBÓW GOTOWYCH PLANISTA ZAOPATRZENIOWIEC OPERATOR MASZYN CNC TOKARZ 5 Warszawa Toruń 2 2 Zielona Góra 2 Wykształcenie średnie preferowane informatyczne lub techniczne; bardzo dobra znajomość języka greckiego lub francuskiego; dobra znajomość języka angielskiego; Wykształcenie wyższe - kierunek ekonomiczny preferowane finanse i rachunkowość lub zakończony kurs w Stowarzyszeniu księgowych; znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym; mile widziane doświadczenie oraz znajomość programu SAP; dyspozycyjność Wykształcenie dowolne; Wykształcenie dowolne; Wykształcenie wyższe techniczne; 5 lat stażu pracy; zdolności analityczne; podstawy języka angielskiego; Wykształcenie średnie; prawo jazdy kat. B Wykształcenie średnie techniczne mechatronik, mechanik; JOBHOUSE SP.Z.O.O Ul. Grunwaldzka Gdańsk CV z podaniem nr ref. HELP/DESK/JĘZ wysłać na adres: JOBHOUSE SP.Z.O.O Ul. Grunwaldzka Gdańsk CV z podaniem nr ref. MŁ/KSIĘG/TOR/AR wysłać na adres: ZAKŁAD METALOWO- GUMOWY METAL-GUM Ul. Naftowa Zielona Góra Tel PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY PRACOWNIK GOSPODARCZY Wykształcenie zawodowe Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne; 3 lata stażu pracy; jeżyk angielski komunikatywny

19 Wykształcenie dowolne 9. KONSTRUKTORKA BIUSTONOSZY Pęczniew 0. OPIEKUN OSOBY STARSZEJ 30 Niemcy Wykształcenie średnie zawodowe 4 letnieodzieżowe; od 2 do 5 lat w zawodzie konstruktora biustonoszy; Wykształcenie zawodowe; doświadczenie mile widziane; podstawowa znajomość obsługi komputera KONRAD SP.J Ul. Dabrowska Pęczniew Tel JANI INTERNATIONAL 24 SP.Z.O.O SP.K SOLEC 8/B LOK.A Warszawa Tel KIEROWCA POW.3,5 T W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM 3 Głównie Skandynawia 2. ELEKTROMONTER 30 Niemcy 3. OPIEKUN/OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH 25 Polska/Niemcy Wykształcenie zawodowe; prawo jazdy kat. C+E; świadectwo kwalifikacji; badania lekarskie; orzeczenie psychologiczne; min. rok stażu pracy Wykształcenie zawodowe elektryczne; mile widziane doświadczenie zawodowe; znajomość języka niemieckiego ; prawo jazdy kat. B Wykształcenie podstawowe; mile widziane doświadczenie w opiece nad osobami starszymi; podstawy znajomości języka niemieckiego TRANSPORT CIĘŻAROWY ROBOTY ZIEMNO- BUDOWLANE KRZYSZTOF KOZŁOWSKI Ul. Zblewska Starogard Gdański Tel FIRMA USŁUGOWO- HANDLOWA MAREK NESTORUK Ul. Platynowa Bydgoszcz Tel CARE TEAM24 DESP.Z.O.O Al. Jerozolimskie Warszawa Tel , OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO 7 Niemcy Wykształcenie dowolne; 2-6 miesięcy doświadczenia w zawodzie; prawo jazdy kat. B; uprawnienia do obsługi wózka widłowego; komunikatywna znajomość języka niemieckiego RENTA RENTA PERSONAL SP.Z.O.O Ul. Wrocławska Żary CV na W temacie maila proszę wpisać operator wózka widłowego (Lampertswalde, Niemcy) z klauzula o ochronie danych osobowych

20 5. KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO 3 Siedlce Wykształcenie zawodowe; doświadczenie mile widziane; prawo jazdy kat. C+E; świadectwo kwalifikacji CUKROHURT SP Z.O.O Ul. Karowa Siedlce MELIORANT 2 Zielona Góra Wykształcenie dowolne; prace melioracyjne PAWEŁ BUBLIS SAIKEI UL. Jana z Kolna 5/ Zielona Góra Tel KRAWCOWA TAPICERKI MEBLOWEJ Gołków Wykształcenie zawodowe; doświadczenie w zawodzie PPH STIMMEBEL JERZY GLINKA Ul. Północna39, Gołków Piaseczno Tel PRACOWNIK FIZYCZNY Zakręt wykształcenie podstawowe; możliwość zakwaterowania POLYARD SP.Z.O.O Ul. Trakt Brzeski 22, Zakręt Warszawa Tel SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA CIEŚLA SZALUNKOWY MURARZ 2 Zielona Góra 2 Wrocław 2 Wykształcenie wyższe- inżynieria, ochrona środowiska; prawo jazdy; znajomość AutoCAD, CorelDraw Wykształcenie zawodowe budowlane; rok stażu pracy; dyspozycyjność oraz sumienność; możliwość zakwaterowania PRACOWNIA ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH EKOVENTUS- SZYMAŃCZYK I WĘCLEWSKI SP.J Tel , BERGER BAU POLSKA SP.Z.O.O Ul. Sczecińska Wrocław Tel , , lub przesłanie cv BRUKARZ Polska Umiejętność układania kostki granitowej; praca w delegacji AMJG SP. Z.O.O Ul. Ogrodowa 6, Borowo Dzierżążno Tel OPIEKUN OSOBY STARSZEJ 30 Niemcy Wykształcenie podstawowe, znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym PatMed PATRYK KULCZYCKI TEL

21 23. KIEROWCA KAT. C+E 5 UE Wykształcenie zawodowe, transport międzynarodowy P.W ROMIX SP. Z O.O. UL. GŁÓWNA 56, ŻODYŃ SIEDLEC TEL KOORDYNATOR PRAC KAMIENIARSKICH I BUDOWLANYCH OBRÓBKA I MONTAŻ KAMIENIA INŻYNIER KOORDYNATOR PRAC SERWISU SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA NIEMIECKOJĘZYCZNEGO Teren kraju 4 Zielona Góra 30 Bydgoszcz Wykształcenie średnie / wyższe; doświadczenie w branży kamieniarskiej i budowlanej, umiejętność kierowania zespołem Wykształcenie zawodowe budowlane; doświadczenie w branży kamieniarskiej i budowlanej, Wykształcenie wyższe, kierunek/specjalność: mechanika i budowa maszyn, elektronika, elektrotechnika; doświadczenie min. 6 miesięcy; uprawnienia, umiejętności: wiedza z zakresu urządzeń spawalniczych, umiejętność naprawy różnego rodzaju urządzeń i maszyn np. do gastronomii, wag; umiejętność planowania i wyznaczania priorytetów pracy; znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym Wykształcenie średnie, kierunek/ specjalność: specjalista ds. obsługi posprzedażowej, znajomość języka niemieckiego B, języka angielskiego A2 GRUPA MILO ARKADIUSZ DECIUK UL. BATOREGO 74, ZIELONA GÓRA TEL EMAKS SP. Z O.O. UL. DEKORACYJNA 3 ZILEONA GÓRA TEL ATOS IT SERVICE SP. Z O.O. UL. POSTĘPU 8 LOK XP WARSZAWA TEL SPAWACZ 2 Zielona Góra, teren kraju Wykształcenie dowolne, umiejętności spawania TEBBEX UL. NAFTOWA 2H, ZIELONA GÓRA TEL KIEROWCA C+E 0 UE Wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. C+E PW ROMIX UL. GŁÓWNA 56, ŻODYŃ Tel wew. 29 w godz. 8:00 do 6:

22 29. NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2 Gimnazjum Torzym Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, umowa na zastępstwo, wymiar czasu pracy: 4/8 etatu GIMNAZJUM IM. KS. J. TWARDOWSKI W TORZYMIU Ul. Reymonta 6, Torzym Tel , OPIEKUN PIELĘGNACYJNY 5 Niemcy Wykształcenie dowolne, znajomość języka niemieckiego w stopniu dobrym ACTIVE IT DARIUSZ WTYKŁO Warszawa, tel. (22) POKOJOWA KELNER/KA Kołobrzeg 3. KUCHARZ RECEPCJONISTKA 32. MALARZ-SZPACHLARZ 30 Nowa Sól Wykształcenie wg stanowiska: recepcjonistka średnie; kucharzzawodowe; kelenr/ka, pokojowa-dowolne; mile widziana znajomość języka niemieckiego, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, możliwość przyuczenia; umowa zlecenie Możliwość przyuczenia; rok doświadczenia jako malarz-szpachlarz DORIS SPA Kołobrzeg, tel , PRZEDSIĘBIORSTWO OGÓLNOBUDOWLANE MIROSŁAW STANULONIS Ul. Nowosolna Kożuchów Tel PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY 5 Woj. lubuskie Wykształcenie średnie; doświadczenie w handlu; prawo jazdy kat. B.; własny samochód; uczciwość BGA GROUP SP.Z.O.O Zalesie 69, Kielce Tel SPECJALISTA PPOŻ Zielona Góra wyższe inżynier pożarnictwa lub specjalista ochrony przeciwpożarowej, biegła obsługa komputera, prawo jazdy kat. B, samodzielność, znajomość przepisów przeciwpożarowych, umiejętność tworzenia planów ewakuacji oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, umiejętność prowadzenia szkoleń ppoż., znajomość konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej DSO, wentylacji, itp., mile widziane doświadczenie w PSP, OSP BHPEX Wielgus Spółka Jawna Ul. Sasankowa, Zielona Góra Tel ,

23 KIEROWCA KAT. B NA TRASACH MIEDZYNARODOWYCH MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH ELEKTRYK SPECJALISTA DS. MARKETINGU I FUNDUSZY UNIJNYCH 2 Nowa Sól UE Zielona Góra Zielona Góra 38. KOSMETYCZKA Zielona Góra Prawo jazdy kat. B; podstawy języka niemieckiego lub angielskiego; Wykształcenie zawodowe; mile widziane doświadczenie; solidność Wykształceni wyższe: ekonomia, prawo, zarządzanie; mile widziane doświadczenie; obsługa podstawowych programów komputerowych, wiedza o środkach unijnych; język angielski w stopniu dobrym Wykształcenie min. średnie -technik usług kosmetycznych; doświadczenie mile widziane UK Fox JULITA STEFAN Os. Konstytucji 3 go Maja 8A/ Nowa Sól Tel CRYSPOL KRZYSZTOF WOŁCZYŃSKI Łężyca ul. Leśna Zielona Góra Tel UNIVERS KONSULTING-EDUKACJA JACYNO, MODZELEWSKI SP. Z.O.O Ul. Niecała 2d Zielona Góra Tel FENIX SOLARIUM I SALON KOSMETYCZNY RENATA SZULBORSKA Ul. Fabryczna 7a/ Zielona Góra Tel ; SERWISANT URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH KIEROWCA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO MAGAZYNIER (MAGAZYN SUROWCÓW I OPAKOWAŃ) Zielona Góra Polska Zielona Góra Wykształcenie zawodowe/ średnie; mile widziane doświadczenie Wykształcenie zawodowe; prawo jazdy kat. C+E Wyksztalcenie zawodowe/średnie; mile widziane doświadczenie; uprawnienia na wózek widłowy; badania sanitarne; niekaralność; uczciwość, rzetelność NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SP.Z.O.O Ul. Zimna a Zielona Góra Tel WBT ZBIGNIEW WOJAK Tel Kontakt telefoniczny w godzinach NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SP.Z.O.O Ul. Zimna a Zielona Góra Tel Do odwołania

24 42. KIEROWCA KAT. C+E 2 UE 43. ROBOTNIK LEŚNY 3 Powiat zielonogórski Sprawność fizyczna 44. KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Polska Wykształcenie zawodowe; aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej na przewóz rzeczy; mile widziane 2-letnie doświadczenie zawodowe; mile widziana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu podstawowym Wykształcenie zawodowe; rok doświadczenia w zawodzie; prawo jazdy kat. C+E; kurs na przewóz rzeczy; badania psychotechniczne MACIEJ MAIK FIRMA PRZEWOZOWA MAIK Ul. Słoneczna Sieroszewice Tel ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH S.C JAROSŁAW FRĄTCZAK, MATEUSZ FRĄTCZAK Nietków ul. Jana Kasprowicza 66 Tel PHU MUR JERZY MIKOŁAJCZYK Ul. Dworcowa Nowogród Bobrzański Tel BS INTEL S.C AGENCJA CELNA INEKSIM 45. AGENT CELNY 2 Ciechanów Wykształcenie min. średnie, umiejętność obsługi celnej, uprawnienia agenta celna, doświadczenie min. rok, Ul. Gostkowska 39 A, Ciechanów Tel e-amil: 46. SZWACZKA 5 Lubsko Wykształcenie zawodowe, umiejętność szycia obić tapicerskich, obsługa maszyn, doświadczenie w zawodzie PROPOL S.K SP. Z O.O. Lubsko, tel POMOCNIK PRACOWNIKA BUDOWLANEGO 4 Zielona Góra i okolice Wykształcenie zawodowe, doświadczenie w budowlance, znajomość podstaw budownictwa PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE SIENIAWSKI Racula, tel FRYZJER 4 Zielona Góra Wykształcenie zawodowe, fryzjer po szkole zawodowej lub po kursie, doświadczenie nie wymagane MAREK WOLSKI PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTER-MAX FASICHON-MAX FASICHON Marek Wolski Ul. Jana Kochanowskiego 5/ Zielona Góra, tel

25 49. ELEKTROMONTER Zielona Góra 50. ŚLUSARZ-SPAWACZ Zielona Góra 5. MONTER RUSZTOWAŃ 20 Szwecja Katowice 52. OPIEKUN OSOBY STARSZEJ 5 Wykształcenie zawodowe; 5 lat stażu pracy na w/w stanowisku; uprawnienia do kv Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne, kierunek/specjalność: ślusarzspawacz, wskazane doświadczenie w zawodzie, uprawnienia spawacza MIG/MAG, mile widziane uprawnienia spawania gazowego rok doświadczenia zawodowego; uprawnienia i umiejętności zgodnie z zawodem; znajomość języka angielskiego; możliwość zakwaterowania oraz zwrotu kosztów podróży Język niemiecki w stopniu dobrym, prawo jazdy kat. B, kurs opieki nad osobami starszymi, doświadczenie w zawodzie min. 6 miesięcy; sprawowanie opieki, pomoc w toalecie, ubieranie, karmienie, organizacja czasu wolnego; możliwe skierowanie do pracy za granicę; pracodawca pokrywa koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia. ZAKŁAD GOSPOADRKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ul. Zjednoczenia 0, Zielona Góra Tel wew.68 SPEDITION ROSNER MÖBELTRANSPORTE SP. Z O.O. Zielona Góra, tel TMP GROUP POLAND WOJCIECH SIKORSKI Niestkowo 32, Ustka CV na Personnel Solutions Sp z o.o ul. Opolska 22, Katowice

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 09.11.2009r.

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 09.11.2009r. OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 09.11.2009r. Kelner 1 Wykszt średnie, dyspozycyjność, komunikatywna znajomość języka obcego Kucharz 2 Wykszt min zawodowe gastronomiczne, doświadczenie min 1 rok

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 25.06.2008 R.

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 25.06.2008 R. OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 25.06.2008 R. Spawacz 2 Uprawnienia MAG35/FW, istnieje możliwość przeszkolenia, ze skierowaniami Kamieniarz Min. Zawodowe, pr. Jazdy kat. B, cięcie płyt granitowych

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE OFERTY PRACY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TCZEWIE Z DNIA r.

AKTUALNE OFERTY PRACY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TCZEWIE Z DNIA r. Tczew, dnia 13.08.2012 r. AKTUALNE OFERTY PRACY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TCZEWIE Z DNIA 13.08.2012 r. 1. Agent do spraw odszkodowań komunikatywność, umiejętność nawiązywania rozmów, uprzejmośc, 2. Doradca

Bardziej szczegółowo

Oferty pracy na dzień 05.11.2007r PUP Krosno Odrz. (ul. Bohaterów WP 24, pok. Nr 107, tel. 383 9780)

Oferty pracy na dzień 05.11.2007r PUP Krosno Odrz. (ul. Bohaterów WP 24, pok. Nr 107, tel. 383 9780) Oferty pracy na dzień 05.11.2007r PUP Krosno Odrz. (ul. Bohaterów WP 24, pok. Nr 107, tel. 383 9780) szlifierz- 2(Krosno Odrz.) umiejętność obróbki stali nierdzewnej pracownik obsługi klienta w sklepie-

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE OFERTY PRACY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TCZEWIE Z DNIA r.

AKTUALNE OFERTY PRACY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TCZEWIE Z DNIA r. Tczew, dnia 20.06.2012 r. AKTUALNE OFERTY PRACY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TCZEWIE Z DNIA 20.06.2012 r. 1. Agent do spraw odszkodowań komunikatywność, umiejętność nawiązywania rozmów, uprzejmość, 2. Analityk

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Solec nad Wisłą. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Referent ds. księgowości podatkowej.

Wójta Gminy Solec nad Wisłą. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Referent ds. księgowości podatkowej. Wójt Gminy Solec nad Wisłą ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. księgowości podatkowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 69/2017 Wójta Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30.10.2017 r. w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle.

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. CAZ.090.1.12.2015.BSZ Kędzierzyn - Koźle, dnia 22.01.2015r. OFERTY PRACY DO URZĘDU GMINY Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. inwestycji

Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. inwestycji Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. inwestycji WÓJT GMINY MSZANA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY MSZANA Inspektor ds. inwestycji 1. Wymagania niezbędne, które kandydat

Bardziej szczegółowo

Podinspektor/ Inspektor/ Główny Specjalista ds. budownictwa w pełnym wymiarze czasu pracy (nazwa stanowiska pracy)

Podinspektor/ Inspektor/ Główny Specjalista ds. budownictwa w pełnym wymiarze czasu pracy (nazwa stanowiska pracy) WOK-ORG.2110.2.2016 Margonin, dnia 27.10.2016 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY MARGONIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W MARGONINIE Podinspektor/ Inspektor/ Główny Specjalista

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD r

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD r OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 30.03.2009r ZAWÓD ILOŚĆ WYMAGANIA Doradca klienta 1 Średnie, znajomość techniki sprzedaży, obsługa komputera, mail: sekretariat@tpdf.pl, akt. 02.04.09 Spedytor

Bardziej szczegółowo

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wykształcenie. Asystent do spraw księgowości Tomaszów Mazowiecki średnie

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wykształcenie. Asystent do spraw księgowości Tomaszów Mazowiecki średnie Asystent do spraw księgowości Tomaszów Mazowiecki średnie Oferta stażu dla bezrobotnych, obsługa komputera, art.49 asystent radcy prawnego Tomaszów Mazowiecki wyższe prawnicze obsługa komputera Brygadzista

Bardziej szczegółowo

inspektor ds. zamówień publicznych i rozliczeń inwestycji

inspektor ds. zamówień publicznych i rozliczeń inwestycji SOR.2110.2.2015 Ślesin, dnia 30 października 2015r. BURMISTRZ MIAST A I GMINY ŚLESIN na podstawie art. 11 ust.l ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista do spraw kadrowych Termin składania dokumentów upływa dnia 27 listopada 2012 roku o godz. 15.00. Legionowo dnia 13 listopada 2012 roku Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 03.06.2009r.

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 03.06.2009r. OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 03.06.2009r. ZAWÓD ILOŚĆ WYMAGANIA Szwaczka 3 Doświadczenie wg zawodu; praca I zmianowa od 7,00 15,00 Szycie firan, zasłon, itp. Szwaczka 3 Doświadczenie wg zawodu;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE OFERTY PRACY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TCZEWIE Z DNIA r.

AKTUALNE OFERTY PRACY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TCZEWIE Z DNIA r. Tczew, dnia 18.04.2012 r. AKTUALNE OFERTY PRACY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TCZEWIE Z DNIA 18.04.2012 r. 1. Brukarz doświadczenie w zawodzie brukarza, 2. Cieśla budowlany doświadczenie w zawodzie cieśli,

Bardziej szczegółowo

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wykształcenie. Blacharz izolacji termicznych Tomaszów Mazowiecki bez znaczenia

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wykształcenie. Blacharz izolacji termicznych Tomaszów Mazowiecki bez znaczenia Blacharz izolacji termicznych bez znaczenia Blacharz-dekarz zawodowe praca na wysokości Brukarz Tomaszów Maz. i okolice bez znaczenia Doradca klienta średnie komunikatywność, dobra znajomość obsługi komputera

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE. Podinspektora

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE. Podinspektora PS-K.1101.1.2014 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku ul. Wyzwolenia 2 83-221 Osiek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko

Bardziej szczegółowo

w ramach realizacji projektu Przedszkolaki na start współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba wolnych miejsc pracy: 1

w ramach realizacji projektu Przedszkolaki na start współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba wolnych miejsc pracy: 1 Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko koordynatora projektu/ nauczyciela wychowania przedszkolnego/ pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego / pracownik obsługi punktu przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Nabór na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy.

Nabór na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy. Data publikacji: 2007-03-06 Nabór na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy. OGŁOSZENIE Nr 1/2007 z dnia 6 marca 2007r. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. INWESTYCJI Liczba etatów: 1 I. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - informacja w załączeniu. Lista kondydatów spełniających formalne wymagania w załączeniu.

Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - informacja w załączeniu. Lista kondydatów spełniających formalne wymagania w załączeniu. Ogłoszenie o pracę Rodzaj pracy księgowość Stanowisko Podinspektor ds. VAT - Wydział Księgowo - Rachunkowy Email Telefon 17 7888515 Fax Data składania 2016-10-07 Data wygaśnięcia 2016-12-31 Tagi Województwo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE nabór na stanowisko: specjalisty ds. projektów. Wymagania niezbędne: Wymagania dodatkowe: Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

OGŁOSZENIE nabór na stanowisko: specjalisty ds. projektów. Wymagania niezbędne: Wymagania dodatkowe: Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: OGŁOSZENIE Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu ogłasza nabór na stanowisko: specjalisty ds. projektów. Wymiar czasu pracy: ¼ etatu. Termin rozpoczęcia pracy: 1 lutego 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej

Nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej Nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na stanowisko: OPIEKUN/OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA Forma zatrudnienia: umowa zlecenia Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle.

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. CAZ.090.1.30.2015.BSZ Kędzierzyn - Koźle, dnia12.02.2015r. OFERTY PRACY DO URZĘDU GMINY Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Mszana ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Mszana ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Wójt Gminy Mszana ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy REFERENT DS. OPŁAT KOMUNALNYCH W REFERACIE FINANSÓW I BUDŻETU Miejsce pracy: Urząd Gminy w Mszanie ul. 1 Maja 81 I. Wymagania niezbędne: 1. obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES AUSTRIA Nazwa stanowiska ilość miejsc Ważna do dnia: Znajomość języka Blacharz budowlany 4 do odwołania niemiecki dobry Malarz 5 do odwołania niemiecki dobry Monter rusztowań

Bardziej szczegółowo

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym przedmiotem naboru: DA.2110.01.2017 Ogłoszenie nr 1/2017 z dnia 15.03.2017 r. Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Pile ogłasza nabór na stanowisko: specjalista-koordynator

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD r.

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD r. OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 20.04.2009r. ZAWÓD ILOŚĆ WYMAGANIA Magazynier 04/0490 Technolog 03/0425 Technolog - konstruktor 03/0425 Szwaczki 0 03/0376 Wykszt min zawodowe, prawo jazdy kat.b,

Bardziej szczegółowo

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy, w skład którego wchodzą:

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy, w skład którego wchodzą: OGŁOSZENIE O KONKURSIE BURMISTRZ GMINY TRZEBNICA ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy, w skład którego wchodzą: Gimnazjum Nr 1 w Trzebnicy,

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TARNOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TARNOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TARNOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 1. Nazwa i adres jednostki: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 33-100 Tarnów, pl. gen. J. Bema 3 2. Stanowisko urzędnicze:

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Staszów, dnia 12.03.2015 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownik ds. finansowych i zamówień publicznych zatrudniony przy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY KRZYŻANOWICE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY w Urzędzie Gminy Krzyżanowice

WÓJT GMINY KRZYŻANOWICE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY w Urzędzie Gminy Krzyżanowice WÓJT GMINY KRZYŻANOWICE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY w Urzędzie Gminy Krzyżanowice na stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych i obsługi inwestora. Liczba wakatów i

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle.

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. CAZ.090.1.6.2015.BSZ Kędzierzyn - Koźle, dnia.15.01.2015r. OFERTY PRACY DO URZĘDU GMINY Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI NABORU - W ZAŁĄCZNIKU OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WYNIKI NABORU - W ZAŁĄCZNIKU OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Ogłoszenie o pracę Forma zatrudnienia inne Rodzaj pracy finanse / ekonomia Stanowisko Specjalista (ds. finansów) Email Telefon Fax Data składania 2016-04-04 Data wygaśnięcia 2016-07-31 Tagi Województwo

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka tel./fax. (0 12) 288-02-20 e-mail: pcpr@powiatwielicki.pl NIP: 683-17-84-220 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Godziny otwarcia: poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek-

Bardziej szczegółowo

Oferta pracy na stanowisko: Kierownik Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Rejonie Dróg Wojewódzkich w Toruniu

Oferta pracy na stanowisko: Kierownik Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Rejonie Dróg Wojewódzkich w Toruniu Znak sprawy: ZDW.N1.110.12.2017 Nazwa i adres jednostki: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80 85-010 Bydgoszcz Oferta pracy na stanowisko: Kierownik Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie

Bardziej szczegółowo

Lp. NAZWA STANOWISKA LICZBA MIEJSC

Lp. NAZWA STANOWISKA LICZBA MIEJSC POWIATOWY URZĄD PRACY ul Piastów 0 B 66-600 Krosno Odrzańskie Oferty pracy w dniu 202204 r PUP Krosno Odrz (ul Piastów 0B, pok nr 025 tel 68 383 0305, pok 024 tel 68 383 0304, pok 026 tel 68 38303) Lp

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY:

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY: OR.210.1.2017 BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY: Inspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych oraz ds. promocji w Biurze Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE kandydatów do pracy w charakterze pielęgniarki/ pielęgniarza

OGŁOSZENIE O NABORZE kandydatów do pracy w charakterze pielęgniarki/ pielęgniarza OGŁOSZENIE O NABORZE kandydatów do pracy w charakterze pielęgniarki/ pielęgniarza Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli ogłasza otwarty i konkurencyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym także na kierownicze stanowiska w MGOPS w Jastrowiu

Załącznik Nr 2 do Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym także na kierownicze stanowiska w MGOPS w Jastrowiu KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTROWIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 19 Referent w Miejsko

Bardziej szczegółowo

1) Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Żagańskiego na lata

1) Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Żagańskiego na lata Analiza informacji o zapotrzebowaniu na zawody i specjalności na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Sporządzona zgodnie z 71.1 rozporządzenia MPiPS z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

e) minimum 3- letni staż pracy, w tym minimum 2-letni staż pracy w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej,

e) minimum 3- letni staż pracy, w tym minimum 2-letni staż pracy w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej, STAROSTWO POWIATOWE W BIŁGORAJU ul. Tadeusza Kościuszki 94 23-400 Biłgoraj STAROSTA BIŁGORAJSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY: inspektor ds. funduszy strukturalnych, rozwoju powiatu

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim Krosno Odrzańskie, dnia 16 sierpnia 2016 roku Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim informuje o wolnym kierowniczym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle.

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. CAZ.070.3.6.2015.BSZ Kędzierzyn - Koźle, dnia 08.01.2015r. OFERTY PRACY DO URZĘDU GMINY Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TARNOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TARNOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TARNOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 1. Nazwa i adres jednostki: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 33-100 Tarnów, pl. gen. J. Bema 3 2. Stanowiska urzędnicze:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr sprawy Or.1110-1/MG/08 OGŁOSZENIE O NABORZE Powiatowy Urząd Pracy ul. Brzeska 101 21-500 Biała Podlaska Tel. 083 342 53 16, fax. 083 343 86 67 e-mail: lubp@praca.gov.pl http://pup.bialapodlaska.ibip.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRACY NR 65/3/2015

OFERTA PRACY NR 65/3/2015 OFERTA PRACY NR 65/3/2015 HOSTESSA Miejsce pracy: Katowice Wymagania/kwalifikacje : książeczka sanepidu, komunikatywność, miła aparycja, mile widziane doświadczenie, preferowane panie uczące się, Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr 10/2016. Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

OGŁOSZENIE Nr 10/2016. Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko DBFO-Ś/SKS/JU/1110/10/16 OGŁOSZENIE Nr 10/2016 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko starszy referent/specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT W URZĘDZIE GMINY W OLEŚNICY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT W URZĘDZIE GMINY W OLEŚNICY OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT W URZĘDZIE GMINY W OLEŚNICY Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

3. Zakres wykonywanych obowiązków na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

3. Zakres wykonywanych obowiązków na stanowisku będącym przedmiotem naboru: DKA.2110.02.2016 Ogłoszenie nr 2/2016 z dnia 03.06.2016 r. Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Pile ogłasza nabór na 2 stanowiska: pracownik

Bardziej szczegółowo

Lp. NAZWA STANOWISKA LICZBA MIEJSC

Lp. NAZWA STANOWISKA LICZBA MIEJSC POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piastów 10 B 66-600 Krosno Odrzańskie Oferty pracy w dniu 17.02.2014 r. PUP (ul. Piastów 10B, pok. nr 025 tel. 68 383 0305, pok. 024 tel. 68 383 0304, pok. 026 tel. 68 3830311)

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY KRZYŻANOWICE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE. w Urzędzie Gminy Krzyżanowice

WÓJT GMINY KRZYŻANOWICE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE. w Urzędzie Gminy Krzyżanowice WÓJT GMINY KRZYŻANOWICE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Urzędzie Gminy Krzyżanowice na stanowisko SEKRETARZ GMINY 1. Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 wakat; pełny wymiar

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE OFERTY PRACY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TCZEWIE Z DNIA r.

AKTUALNE OFERTY PRACY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TCZEWIE Z DNIA r. Tczew, dnia 28.05.2012 r. AKTUALNE OFERTY PRACY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TCZEWIE Z DNIA 28.05.2012 r. 1. Agent do spraw odszkodowań komunikatywność, umiejętność nawiązywania rozmów, uprzejmość, 2. Brygadzista

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH NR 2 W JELENIEJ GÓRZE. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO MAGAZYNIERA (zaopatrzenie kuchni) W WYMIARZE ½ ETATU

ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH NR 2 W JELENIEJ GÓRZE. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO MAGAZYNIERA (zaopatrzenie kuchni) W WYMIARZE ½ ETATU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH NR 2 W JELENIEJ GÓRZE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO MAGAZYNIERA (zaopatrzenie kuchni) W WYMIARZE ½ ETATU Wymagania niezbędne: 1.wykształcenie średnie gastronomiczne

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gębicach. ogłasza nabór. na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gębicach. ogłasza nabór. na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gębicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Stanowisko: starszy referent Komórka organizacyjna: dział administracyjny Domu Pomocy Społecznej w Gębicach 1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY I MIASTA W WARCIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY INFORMATYK

URZĄD GMINY I MIASTA W WARCIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY INFORMATYK Ogłoszenie o pracę Stanowisko Email Telefon Fax Informatyk Data składania 2016-02-08 Data wygaśnięcia 2016-02-15 Tagi Województwo Powiat Gmina Miasto Ulica Numer budynku 1 ŁÓDZKIE sieradzki Warta Warta

Bardziej szczegółowo

W dniu 31.10.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej posiada wolne miejsca pracy:

W dniu 31.10.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej posiada wolne miejsca pracy: W dniu 31.10.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej posiada wolne miejsca pracy: oferty pracy (kontakt bezpośredni z pracodawcą) tapicer zawodowe min. 2 lata stażu na w/w stanowisku DFM Sp.zo.o.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina plac Powstańców Wielkopolskich 9; 62-095 Murowana Goślina ogłasza nabór na stanowisko INSPEKTOR DS. INWESTYCJI KUBATUROWYCH 1.

Bardziej szczegółowo

ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko podinspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Brzeźnica

ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko podinspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Brzeźnica URZĄD GMINY W BRZEŹNICY 34-114 BRZEŹNICA 57 ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko podinspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Brzeźnica wymiar czasu pracy pełny etat Wymagania niezbędne: obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO. organizator imprez muzycznych

DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO. organizator imprez muzycznych DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO organizator imprez muzycznych I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem: 1. Organizacja koncertów i imprez muzycznych 2. Sporządzanie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego

Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego Wymiar etatu: ½ etatu Rodzaj umowy: umowa o pracę I. Miejsce wykonywania pracy: Kazimierski

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORKACH. UL. II Armii Wojska Polskiego 41; Borki

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORKACH. UL. II Armii Wojska Polskiego 41; Borki KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORKACH Ogłasza nabór na stanowisko: UL. II Armii Wojska Polskiego 41; 21-345 Borki inspektora ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz

Bardziej szczegółowo

Do głównych zadań osoby zatrudnionej będzie należało między innymi:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej będzie należało między innymi: DBFO-Ś/SKS/JCz/1110/2/13 OGŁOSZENIE NR 2/2013 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze samodzielne stanowisko

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRACY NR 1/2015 G. M./2015

OFERTA PRACY NR 1/2015 G. M./2015 OFERTA PRACY NR 1/2015 G. M./2015 DYREKTOR GIMNAZJUM MIEJSKIEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIERPCU ogłasza nabór na wolne stanowisko: samodzielnego referenta ds. administracyjnych OFERTA: samodzielny referent

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES AUSTRIA Nazwa stanowiska ilość miejsc Ważna do dnia: Znajomość języka Blacharz budowlany 4 do odwołania niemiecki dobry Malarz 5 do odwołania niemiecki dobry Monter rusztowań

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle.

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. CAZ.090.1.18.2015.BSZ Kędzierzyn - Koźle, dnia 29.01.2015r. OFERTY PRACY DO URZĘDU GMINY Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko obsługi w Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Ocicach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko obsługi w Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Ocicach Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko obsługi w Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Ocicach na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie 4630/107/17 nr rej. Biuro Karier PWSZ w Pile ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, tel/fax: 067/ 35 22 666, e-mail:biuro.karier@pwsz.pila.pl Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie ogłasza

Bardziej szczegółowo

Koniecpol, dnia 24 maja 2013 roku. Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu. ogłasza nabór kandydatów na następujące stanowiska pracy:

Koniecpol, dnia 24 maja 2013 roku. Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu. ogłasza nabór kandydatów na następujące stanowiska pracy: Koniecpol, dnia 24 maja 2013 roku Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu ogłasza nabór kandydatów na następujące stanowiska pracy: w ramach realizowanego projektu Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, Ul. Warszawska 53. Doradca ds. osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, Ul. Warszawska 53. Doradca ds. osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, Ul. Warszawska 53 ogłasza nabór na wolne stanowisko: Doradca ds. osób niepełnosprawnych zatrudniony przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle.

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. CAZ.090.1.6.2016.AN Kędzierzyn - Koźle, dnia 05.01.2016r. OFERTY PRACY DO URZĘDU GMINY Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY. Inicjały / nr Syriusz

OFERTY PRACY. Inicjały / nr Syriusz OFERTY PRACY Inicjały / nr Syriusz E.F 17/1007 EKONOMISTA Nazwa zawodu Wymagania Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne. W przypadku wykształcenia wyższego wymaganie jest roczne doświadczenie

Bardziej szczegółowo

a) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk

a) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk 1/2013 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH UL. SŁOWACKIEGO 82 32 400 MYŚLENICE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY : STANOWISKO D/S TECHNICZNYCH 1. Wymagania niezbędne: a) spełnienie wymagań określonych w art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2016. Wójta Gminy Karczmiska z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 24/2016. Wójta Gminy Karczmiska z dnia 28 kwietnia 2016 r. Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczmiskach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Wolnym Stanowisku Urzędniczym. Nr 01/2017. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Kościuszki Rybnik tel.

Ogłoszenie o Wolnym Stanowisku Urzędniczym. Nr 01/2017. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Kościuszki Rybnik tel. Ogłoszenie o Wolnym Stanowisku Urzędniczym Nr 01/2017 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Kościuszki 17 44-200 Rybnik tel. 032-4294860 Rybnik, dnia 6 marca 2017 roku poszukuje kandydatów na stanowisko:

Bardziej szczegółowo

kutnowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

kutnowskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kutno, dnia 03 listopada 2016r. OGŁOSZENIE O NABORZE ogłasza nabór na stanowisko: PSYCHOLOG-TERAPEUTA w ramach projektu projektu Rodzina razem wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim" współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA KONTAKT OFERTA WAŻNA DO DNIA GERMAN POLNISH JOB CENTER Łódź tel. 42 2070970 e-mail: budowa@gpjc.eu. Lp. NAZWA STANOWISKA LICZBA MIEJSC

WYMAGANIA KONTAKT OFERTA WAŻNA DO DNIA GERMAN POLNISH JOB CENTER Łódź tel. 42 2070970 e-mail: budowa@gpjc.eu. Lp. NAZWA STANOWISKA LICZBA MIEJSC POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piastów 10 B 66-600 Krosno Odrzańskie Oferty pracy w dniu 07.02.2014 r. PUP Krosno Odrz. (ul. Piastów 10B, pok. nr 025 tel. 68 383 0305, pok. 024 tel. 68 383 0304, pok. 026 tel.

Bardziej szczegółowo

W dniu 07.03.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej posiada wolne miejsca pracy:

W dniu 07.03.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej posiada wolne miejsca pracy: W dniu 07.03.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej posiada wolne miejsca pracy: oferty pracy (kontakt bezpośredni z pracodawcą) Stanowisko pracy: Przedstawiciel handlowy średnie prawo jazdy

Bardziej szczegółowo

DBFO-Ś/SKS/JU/1110/12/16 OGŁOSZENIE Nr 12/2016

DBFO-Ś/SKS/JU/1110/12/16 OGŁOSZENIE Nr 12/2016 DBFO-Ś/SKS/JU/1110/12/16 OGŁOSZENIE Nr 12/2016 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze samodzielne stanowisko pracy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Sportowych DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH

Zespół Szkół Sportowych DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH 1. Wymagania niezbędne: OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY referent w wymiarze 0,5 etatu 1) kandydat jest obywatelem polskim lub osobą nieposiadającą polskiego

Bardziej szczegółowo

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT DYREKTOR GIMNAZJUM IM. KOMBATANTÓW ZIEMI GRYFOWSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY I. Wymagania niezbędne: REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT /nazwa stanowiska pracy/ 1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej ul. Partyzantów 29, 28-500 Kazimierza Wielka ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej ul. Partyzantów 29, 28-500 Kazimierza Wielka ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej ul. Partyzantów 29, 28-500 Kazimierza Wielka ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Pośrednik pracy. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu ogłasza nabór na stanowiska woźnej oddziałowej i pomocy nauczyciela w Oddziale Przedszkolnym Nabór na stanowisko

Bardziej szczegółowo

Nr GZEASiP Dąbrowa, r.

Nr GZEASiP Dąbrowa, r. Nr GZEASiP. 210.2.2017 Dąbrowa, 04.10.2017 r. Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES AUSTRIA Nazwa stanowiska ilość miejsc Ważna do dnia: Znajomość języka Blacharz budowlany 4 do odwołania niemiecki dobry Malarz 5 do odwołania niemiecki dobry Monter rusztowań

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY. podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy)

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY. podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy) BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy) 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) nieposzlakowana opinia,

Bardziej szczegółowo

Nabory i konkursy na wolne stanowiska w Urzędzie Miejskim: Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Wieleń

Nabory i konkursy na wolne stanowiska w Urzędzie Miejskim: Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Wieleń Nabory i konkursy na wolne stanowiska w Urzędzie Miejskim: Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Wieleń INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie Miejskim w Wieleniu na stanowisko SEKRETARZA GMINY Informujemy,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Nazwa i adres jednostki. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej 38 350 Bobowa, ul. Rynek 21, tel. 18 3514456 Forma zatrudnienia: umowa o prace. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Centrum Kultury w Mielnie ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego

Dyrektor Centrum Kultury w Mielnie ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Dyrektor Centrum Kultury w Mielnie ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego 1. Nazwa i adres jednostki: Centrum Kultury w Mielnie ul. Chrobrego 45 2. Określenie stanowiska: Główny Księgowy 3.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 194/2015 Burmistrza Miasta Malborka z dnia r.

Zarządzenie Nr 194/2015 Burmistrza Miasta Malborka z dnia r. Zarządzenie Nr 194/2015 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 22.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Młodszy referent ds. obsługi informatycznej w Biurze Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji

Bardziej szczegółowo

DBFO-Ś/SKS/JU/1110/1/17 OGŁOSZENIE Nr 1/2017

DBFO-Ś/SKS/JU/1110/1/17 OGŁOSZENIE Nr 1/2017 DBFO-Ś/SKS/JU/1110/1/17 OGŁOSZENIE Nr 1/2017 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent/specjalista

Bardziej szczegółowo

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy ogłasza nabór stanowisko Inspektora ds profilaktyki i uzależnień (1 etat).

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy ogłasza nabór stanowisko Inspektora ds profilaktyki i uzależnień (1 etat). Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy ogłasza nabór stanowisko Inspektora ds profilaktyki i uzależnień (1 etat). Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo). Miejsce wykonywania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr 2/2016

OGŁOSZENIE Nr 2/2016 DBFO-Ś/SKS/JC/ 1110 / 2/16 OGŁOSZENIE Nr 2/2016 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

DATA PUBLIKACJI: 01.03.2011r. WÓJT GMINY MSZANA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY MSZANA

DATA PUBLIKACJI: 01.03.2011r. WÓJT GMINY MSZANA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY MSZANA DATA PUBLIKACJI: 01.03.2011r. WÓJT GMINY MSZANA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY MSZANA PODINSPEKTOR DS. PROMOCJI I INFORMACJI WYMIAR ZATRUDNIENIA - PEŁNY ETAT 1/1 Umowa o

Bardziej szczegółowo

3. Zakres wykonywanych obowiązków na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

3. Zakres wykonywanych obowiązków na stanowisku będącym przedmiotem naboru: DA.2110.07.2017 Ogłoszenie nr 7/2017 z dnia 06.10.2017 r. Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Pile ogłasza nabór kandydatów na 2 stanowiska

Bardziej szczegółowo

1. Miejsce wykonywania pracy Powiatowy Urząd Pracy ul. Bawełniana 3 w Bełchatowie; 2. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Miejsce wykonywania pracy Powiatowy Urząd Pracy ul. Bawełniana 3 w Bełchatowie; 2. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: Bełchatów, 21.02.2014 Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3 ogłasza konkurs na wolne urzędnicze stanowisko specjalista ds. rejestracji, ewidencji i świadczeń - liczba miejsc 1. 1. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Suwałk. Ogłasza konkurs na stanowisko. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach

Prezydent Miasta Suwałk. Ogłasza konkurs na stanowisko. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach Prezydent Miasta Suwałk Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach 1. Nazwa i adres jednostki : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach, ul. 23 Października

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe 2) co najmniej 2 letni staż pracy.

1. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe 2) co najmniej 2 letni staż pracy. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. 1. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Dopiewo. ogłasza nabór na stanowisko. podinspektor ds. budowy i utrzymania dróg w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Urząd Gminy Dopiewo. ogłasza nabór na stanowisko. podinspektor ds. budowy i utrzymania dróg w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urząd Gminy Dopiewo ogłasza nabór na stanowisko podinspektor ds. budowy i utrzymania dróg w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 1. Wymagania od kandydata: a) Wykształcenie/uprawnienia: niezbędne:

Bardziej szczegółowo