12. Administracja/Ustawienia/Ustawienia Alertów Administracja/Ustawienia/Zasady zamknięcia incydentu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "12. Administracja/Ustawienia/Ustawienia Alertów... 25 13. Administracja/Ustawienia/Zasady zamknięcia incydentu... 26 14."

Transkrypt

1 Spis treści I. e-helpdesk Strona główna...4 II. e-helpdesk Moduł Incydenty...6 III. e-helpdesk Moduł Problemy IV. E-HelpDesk Moduł zadania V. e-helpdesk Moduł Baza Wiedzy Baza wiedzy Dodaj rozwiązanie Baza wiedzy Zarządzanie kategoriami VI. e-helpdesk Moduł Konfiguracja Zmiana hasła Moje ustawienia VII. e-helpdesk Moduł Administracja Administracja/Szczegóły organizacji Administracja/Szczegóły organizacji/dni wolne Administracja/Szczegóły organizacji/godziny pracy Administracja/Szczegóły organizacji/dane adresowe firmy Administracja/Szczegóły organizacji/obsługiwane firmy Administracja/Ustawienia Administracja/Ustawienia/Automatyzacja incydentów Administracja/Ustawienia/Formularze incydentów Administracja/Ustawienia/Ustawienia Poczty Administracja/Ustawienia/Ustawienia Poczty/Poczta przychodząca Administracja/Ustawienia/Ustawienia Poczty/Poczta wychodząca... 25

2 12. Administracja/Ustawienia/Ustawienia Alertów Administracja/Ustawienia/Zasady zamknięcia incydentu Administracja/Ustawienia/Umowy SLA Administracja/Ustawienia/Incydent dodatkowe pola Administracja/Ustawienia/Kategorie Administracja/Ustawienia/Podkategorie Administracja/Ustawienia/Statusy Administracja/Ustawienia/Poziomy Administracja/Ustawienia/Tryby Administracja/Ustawienia/Priorytety Administracja/Ustawienia/Ankiety Administracja/Użytkownicy Administracja/Użytkownik dodatkowe pola Administracja/Zespoły serwisowe Administracja/Zasoby Web Administracja/Profile Administracja/Incydenty cykliczne VIII. e-helpdesk Moduł Raporty Raporty lista gotowych raportów Raporty dodatkowe raporty Raporty Ankiety wg. serwisantów Raporty materiały eksploatacyjne i materiały eksploatacyjne -Excel IX. e-helpdesk - Baza Zasobów Magazyn Agent Zasobów Atrybuty / Parametry Typy zasobów Atrybuty globalne Szablony zasobów kartoteka produktowa Przyjęcie zasobów Przydzielenie/wypożyczenie zasobów Zwrot przydzielonych/wypożyczonych zasobów... 46

3 10. Wydanie Zasobów Zwrot Wydanych Zasobów Zmiana Lokalizacji Likwidacja Zasobu Zasoby Użytkownika Zarządzanie Umowami Raport Karta produktu Raport Karta użytkownika X. e-helpdesk wersja mobilna XI. e-helpdesk - Zamówienia B2B XII. e-helpdesk Nieobecności XIII. Wymagania sprzętowe... 59

4 I. e-helpdesk Strona główna W zakładce Mój Widok prezentowane jest zbiorcze zestawienie incydentów, problemów i zadań Strona główna / Widok ogólny incydentów

5 W zakładce Widok Ogólny Incydentów prezentowane są informacje o bieżących zgłoszeniach (incydentach) wszystkich serwisantów. W zakładce Widok Ogólny Problemów prezentowane są informacje o bieżących problemach rozwiązywanych przez wskazanych serwisantów. W zakładce Zadania prezentowane są informacje o bieżących zadaniach użytkowników

6 II. e-helpdesk Moduł Incydenty W module incydenty prezentowana jest lista wszystkich zarejestrowanych incydentów. Funkcjonalności użytkownika : Uproszczone filtrowanie zgłoszeń możliwość zastosowania wielu filtrów o System filtruje wprowadzone wartości tylko wg kryterium [Zawiera] tzn. sprawdza i udostępnia wszystkie incydenty które zawierają wprowadzoną wartość Zaawansowany filtr zgłoszeń możliwość zastosowania wielu filtrów o System filtruje wprowadzone wartości wg wybranych przez użytkownika kryteriów

7 Panel akcji o System umożliwia indywidualne lub zbiorcze podejmowanie decyzji dotyczących realizacji incydentów bez konieczności edytowania każdego incydentu. Panel Grupowania o System umożliwia grupowanie incydentów wg wybranej kolumny o Liczba grupowanych incydentów ograniczona jest przez wybraną ilość incydentów na stronie

8

9 Widoczność kolumn o System umożliwia w widoku listy incydentów włączanie lub wyłączanie widoczności wybranych kolumn Uwaga. Zapisz/stwórz nowy profil aby system zapamiętał indywidualne ustawienia Profile o System umożliwia indywidualne parametryzowanie listy incydentów Zastosowanie filtrów prostych i zaawansowanych Zmiana kolejności wyświetlanych kolumn Pokaż/Ukryj kolumny o Zapamiętywanie zdefiniowanego widoku listy incydentów o Wczytywanie jednego z zdefiniowanych widoków listy incydentów

10 Incydent Edycja o Zmiana widoku edycji incydentu Szczegóły incydentu informacje podstawowe o zgłoszeniu Realizacja rejestracja czasu pracy rejestracja wykonanych usług Rozwiązania Rejestracja zadań do realizacji w ramach incydentu Zastosowane rozwiązania o Wykonano optymalizację wczytywania historii incydentu

11 III. e-helpdesk Moduł Problemy Problem to proces, odpowiadający za identyfikację przyczyn powstania Incydentu/Zmiany i wskazanie sposobu na przywrócenie bezawaryjnego działania. W module problemy prezentowana jest lista wszystkich zarejestrowanych problemów, dostępny jest filtr problemów oraz możemy wykonać kilka akcji na problemach bez otwierania problemu według dostępnych przycisków. Moduł umożliwia: Generowanie Problemu na podstawie istniejących, wybranych incydentów Dodania nowych/kolejnych incydentów do istniejących Problemów Identyfikację przyczyn powstania Incydentu/Zmiany Usprawnia wskazanie sposobu na przywrócenie bezawaryjnego działania. System na podstawie dostarczonego rozwiązania Problemu, umożliwia zamknięcie powiązanych z nim incydentów

12 IV. E-HelpDesk Moduł zadania W module Zadania prezentowana jest lista wszystkich zadań. Zadania mogą być tworzone na podstawie istniejących: Incydentów w ramach jednego incydentu możliwe jest przydzielenie wielu zadań dla różnych grup serwisowych oraz serwisantów np. Zarejestrowano incydent awaria 40 LCD w ramach incydentu przydzielono następujące zadania o Demontaż LCD - Grupa serwisowa 2 o Zabezpieczenie na czas transportu LCD - Grupa serwisowa 1 o Dostawa LCD do o serwisu - Jan Kowalski Odbiór po naprawie - Jan Kowalski o Montaż LCD - Grupa serwisowa 3 Zasobów w ramach zarejestrowanych zasobów [np. notebooki, monitory, samochody, narzędzia serwisowe itp.]. Istnieje możliwość definiowania przypomnień, jednorazowych lub cyklicznych, dotyczących wybranego zasobu np. przypomnienie cykliczne o konieczności wykonania przeglądu okresowego

13 Możliwe jest tworzenie nowych incydentów na podstawie przypomnień. Serwisantów możliwość definiowania dowolnych zadań lub przypomnień dla wybranych serwisantów. Istnieje możliwość tworzenia nowych incydentów na podstawie zrealizowanych zadań wybranego serwisanta. V. e-helpdesk Moduł Baza Wiedzy W module Baza wiedzy możemy przechowywać wszelkie informacje związane z pracą działu serwisowego, które w znaczny sposób mogą ułatwić i przyspieszyć funkcjonowanie naszego działu. Możemy publikować tutaj różne instrukcje, sposoby rozwiązywania problemów, gotowe rozwiązania, które udostępniamy naszym serwisantom a także użytkownikom.

14 Moduł Baza Wiedzy W ramach modułu Baza Wiedzy możemy wykonywać operacje związane z dodawaniem rozwiązania do bazy wiedzy oraz zarządzania kategoriami bazy wiedzy.

15 1. Baza wiedzy Dodaj rozwiązanie Moduł Baza Wiedzy dodawanie rozwiązania Chcąc dodać rozwiązanie do Bazy Wiedzy wybieramy z menu opcję Dodaj rozwiązanie. W nowym oknie pojawia się formularz gdzie możemy wprowadzić nazwę wprowadzanego rozwiązania, jego treść oraz przypisać go do odpowiedniej kategorii, co ułatwi nam późniejsze wyszukiwanie wprowadzonych rozwiązań. Dodatkowo możemy dodać słowa kluczowe związane z rozwiązaniem. Jeśli chcemy by użytkownicy także mieli dostęp do wprowadzonego przez nas rozwiązania, zaznaczamy opcję Dostępne dla użytkowników.

16 Do wprowadzanego rozwiązania możemy dołączyć także załącznik. Wprowadzone zmiany potwierdzamy przyciskiem Zapisz. Moduł Baza Wiedzy widok wprowadzonego rozwiązania Każde rozwiązanie, które zostało wprowadzone do systemu posiada informację o dacie utworzenia, przez kogo zostało wprowadzone, jakie zawiera słowa kluczowe oraz przez kogo i kiedy zostało zmodyfikowane. 2. Baza wiedzy Zarządzanie kategoriami Kategorie w module Baza Wiedzy pozwalają nam na łatwe i szybkie zarządzanie grupami rozwiązań, które publikujemy w bazie. Dzięki przypisaniu rozwiązań do odpowiednich kategorii, możemy je szybko odnaleźć, a także w czytelny sposób zaprezentować użytkownikowi.

17 Moduł Baza Wiedzy zarządzanie kategoriami Możemy tworzyć dowolną ilość kategorii i grupować je także w podkategorie. Moduł Baza Wiedzy dodawanie kategorii Utworzone kategorie możemy również modyfikować oraz usuwać. Moduł Baza Wiedzy edycja kategorii Ważne jest to, iż w przypadku, gdy chcemy usunąć daną kategorię, a posiada ona przypisane do siebie jakieś rozwiązania lub zawiera podkategorie, pojawi się stosowny komunikat informujący, iż wszystkie elementy tek kategorii zostaną przeniesione do kategorii głównej.

18 Moduł Baza Wiedzy komunikat przy usuwaniu kategorii

19 VI. e-helpdesk Moduł Konfiguracja W module konfiguracja każdy użytkownik systemu ma możliwość dostosowania niektórych ustawień do własnych preferencji. 1. Zmiana hasła Moduł Konfiguracja zmiana hasła 2. Moje ustawienia W części Moje ustawienia mamy możliwość zmiany domyślnego trybu prezentowania zgłoszeń w systemie e-helpdesk. Zapamiętane zmiany zaczynają obowiązywać po przelogowaniu się użytkownika.

20 Moduł Konfiguracja konfiguracja widoku incydentów

21 VII. e-helpdesk Moduł Administracja W module administracja znajduje się większość opcji konfiguracyjnych systemu e-helpdesk. 1. Administracja/Szczegóły organizacji Moduł Administracja menu szczegóły organizacji 2. Administracja/Szczegóły organizacji/dni wolne Moduł Administracja definiowanie dni wolnych Na stronie dni wolne definiujemy święta stałe, dni te są wykluczone z kalendarza e-helpdesk

22 3. Administracja/Szczegóły organizacji/godziny pracy Na stronie dni wolne definiujemy dni oraz godziny pracy naszego serwisu. 4. Administracja/Szczegóły organizacji/dane adresowe firmy Na stronie Dane adresowe definiujemy wszystkie dane adresowe naszej firmy. 5. Administracja/Szczegóły organizacji/obsługiwane firmy

23 Na stronie Obsługiwane firmy definiujemy naszych klientów i ich adresy oraz działy. 6. Administracja/Ustawienia Moduł Administracja menu ustawienia 7. Administracja/Ustawienia/Automatyzacja incydentów Automatyzacja incydentów umożliwia wstępne parametryzowanie przychodzącego incydentu, np. zgłoszenie przychodzące z określonego a może być przydzielone automatycznie do odpowiedniej kategorii i serwisanta.

24 8. Administracja/Ustawienia/Formularze incydentów Formularze incydentów definiują formularze używane do przyjmowania zgłoszeń. Na tym poziomie mamy możliwość ustalenia, które pola formularza są wymagane, widoczne i obowiązkowe. 9. Administracja/Ustawienia/Ustawienia Poczty 10. Administracja/Ustawienia/Ustawienia Poczty/Poczta przychodząca

25 11. Administracja/Ustawienia/Ustawienia Poczty/Poczta wychodząca W ustawieniach poczty konfigurujemy serwery przychodzące i wychodzące, obsługiwane są protokoły POP3 i SMTP. 12. Administracja/Ustawienia/Ustawienia Alertów W ustawieniach alertów mamy możliwość włączenia / wyłączenia poszczególnych alertów oraz edycji poszczególnych szablonów.

26 13. Administracja/Ustawienia/Zasady zamknięcia incydentu Zasady zamknięcia incydentu definiują pola wymagane do zamknięcia incydentu. 14. Administracja/Ustawienia/Umowy SLA Umowy SLA zawierają listę wszystkich umów SLA wprowadzony do systemu. Poniższe rysunki przedstawiają szczegóły edycji umowy SLA, wybieramy firmę, typ incydentów, które ma obejmować umowa oraz definiujemy czasy reakcji i realizacji zgłoszeń. Maksymalnie mamy możliwość eskalacji czasu reakcji i realizacji na 4 poziomach do jednego lub wielu serwisantów.

27

28 15. Administracja/Ustawienia/Incydent dodatkowe pola Mamy możliwość zdefiniowania dodatkowych pól wykorzystywanych np. przy wprowadzaniu nowego zgłoszenia

29 16. Administracja/Ustawienia/Kategorie Definiujemy kategorie zgłoszeń które będą obowiązywać w systemie e-helpdesk. Do dyspozycji jest trzystopniowy poziom szczegółowości. Mamy do dyspozycji: kategorie, podkategorie i pozycje. 17. Administracja/Ustawienia/Podkategorie Definiujemy podkategorie obowiązujące w systemie e-helpdesk. 18. Administracja/Ustawienia/Statusy

30 W Administracja/Ustawienia/Statusy definiujemy statusy zgłoszeń, jakie będą obowiązywać w systemie. Warto zwrócić uwagę i mamy możliwość wyłączenia timera przy wybranych statusach tak, aby nie naruszać umów SLA. 19. Administracja/Ustawienia/Poziomy W Administracja/Ustawienia/Poziomy definiujemy poziomy incydentów. 20. Administracja/Ustawienia/Tryby W Administracja/Ustawienia/Tryby definiujemy kanały komunikacyjne, jakimi zgłoszenia do systemu e-helpdesk.

31 21. Administracja/Ustawienia/Priorytety W Administracja/Ustawienia/Priorytety definiujemy priorytety incydentów.

32 22. Administracja/Ustawienia/Ankiety W Administracja/Ustawienia/Ankiety definiujemy tryb wysyłania ankiet wysyłanych z systemu Help Desk, mamy możliwość wyłączenia modułu ankietowego. 23. Administracja/Użytkownicy W Administracja/Użytkownicy mamy możliwość pełnego zarządzania użytkownikami w szczególności: edycji profilu, edycji szczegółów oraz zmiany hasła.

33 24. Administracja/Użytkownik dodatkowe pola W Administracja/Użytkownik dodatkowe pola definiujemy dodatkowe pola możliwe do wykorzystania w opisie użytkownika. 25. Administracja/Zespoły serwisowe W Administracja/Zespoły serwisowe definiujemy zasoby serwisowe wykorzystywane w systemie e- HelpDesk. 26. Administracja/Zasoby Web

34 W Administracja/Zasoby Web definiujemy prawa dostępu do stron poszczególnych stron WWW systemu e-helpdesk. 27. Administracja/Profile W Administracja/Profile definiujemy profile użytkowników możliwe do wykorzystania w systemie e- HelpDesk. 28. Administracja/Incydenty cykliczne W Administracja/Incydenty cykliczne mamy możliwość zdefiniowania Incydentu cyklicznego, który zgodnie z harmonogramem będzie generował zadania w systemie.

35 VIII. e-helpdesk Moduł Raporty Narzędzia modułu Raporty pozwalają na podgląd i tworzenie raportów dotyczących zgłoszeń tworzonych w systemie e-helpdesk. Moduł Raporty widok elementów modułu 1. Raporty lista gotowych raportów System posiada domyślnie skonfigurowaną listę raportów, która zawiera następujące typy raportów: raport czasu pracy firma, prezentuje dane zawierające informacje o czasie pracy który został poświęcony na rozwiazywanie incydentów w konkretnej firmie raport czasu pracy serwisant, prezentuje dane zawierające informacje o czasie pracy nad zgłoszeniami przez danego serwisanta incydenty wg. firm, prezentuje dane zawierające informacje o zgłoszeniach pogrupowane wg. firm

36 incydenty wg lokalizacji, prezentuje dane zawierające informacje o zgłoszeniach pogrupowane wg. lokalizacji Moduł Raporty widok przykładowego raportu 2. Raporty dodatkowe raporty.

37 Moduł Raporty tworzenie nowego raportu W module raporty udostępniany jest również mechanizm, w którym możemy z pomocą zapytań SQL tworzyć dodatkowe raporty.

38 3. Raporty Ankiety wg. serwisantów Moduł raportów pozwala na generowanie raportu dotyczącego ankiet, które wypełniają użytkownicy systemu e-helpdesk. Ankiety są generowane dla użytkowników, co pewną ilość incydentów zgłaszanych przez danego użytkownika i mają na celu zebranie opinii na temat pracy pracowników działu serwisowego. 4. Raporty materiały eksploatacyjne i materiały eksploatacyjne -Excel Moduł Raporty raport materiałów eksploatacyjnych Raport materiałów eksploatacyjnych pozwala na sprawdzenie, jakie materiały (tusze, tonery, części komputerowe) zostały przez pracowników działu serwisowego przekazane w danym okresie czasu pracownikom obsługiwanych firm w ramach świadczonych usług serwisowych. Dodatkowo jest możliwość eksportu tych informacji do arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

39 IX. e-helpdesk - Baza Zasobów W module Baza zasobów II możemy rejestrować i przechowywać wszelkie informacje związane z zakupionym oprogramowaniem i sprzętem [zasoby] oraz konfiguracją sprzętową użytkowników. System pozwala nam kontrolować zarejestrowane zasoby, stan oraz liczbę użytkowanych zasobów przydzielonych do poszczególnych użytkowników lub zewnętrznych firm. Informacje mogą być uzyskiwane automatycznie, przy pomocy aplikacji skanującej, sprawdzającego zasoby użytkownika oraz ręcznie poprzez rejestrację poszczególnego zasobu, co w znaczny sposób może ułatwić i przyspieszyć funkcjonowanie naszego działu. Możemy tutaj również przypominać użytkownikom o konieczności wykonania określonych czynności w zadanym czasie np. Poniedziałek. Uruchomienie aplikacji skanującej Zasoby 1. Magazyn System pozwala kontrolować stan zasobów Funkcjonalności użytkownika :

40 Koszyk o Dodanie wybranych zasobów do koszyka o Możliwość wykorzystania zasobów dodanych do koszyka: Przydzielenie lub wypożyczenie zasobów [opcja karta zasobów użytkownika] Zwrot przydzielonych lub wypożyczonych zasobów Wydanie zasobów do wybranej firmy Zwrot wydanych zasobów tylko na podstawie zarejestrowanego wydania Zmiana lokalizacji Likwidacja zasobów [np. uszkodzonych] Szczegóły zasobu o Integracja wybranego zasobu z Agentem Zasobów o Wskazanie dodatkowych użytkowników korzystających z zasobu o Parametryzacja zasobu, dodatkowymi atrybutami o Przypisanie zasobu do Umowy [zbiorcze zarządzanie Umowami SLA]

41

42 2. Agent Zasobów Aplikacja umożliwia skanowanie zasobów IT, wybranych użytkowników i przekazywanie ich do systemu e-helpdesk. Skaner identyfikuje zasoby takie jak: oprogramowanie, sprzęt, system operacyjny (platformę systemową) oraz wersje uaktualnień [poprawek] 3. Atrybuty / Parametry Osoba posiadająca stosowne uprawnienia, w prosty sposób może definiować parametry identyfikujące poszczególne zasoby Inne parametry charakteryzują telefon komórkowy [Numer części; numer seryjny; inne], dysk twardy [numer części, numer seryjny], odzież roboczą [wzrost; szerokość itp.] czy narzędzie naprawcze [Numer części; numer seryjny; rozmiar; itd.]

43 4. Typy zasobów Osoba posiadająca stosowne uprawnienia, w prosty sposób może definiować typy i rodzaje zasobów 5. Atrybuty globalne Definiując parametry oraz typy zasobów możemy zauważyć że pewne parametry powtarzają się dla prawie każdego typu zasobu [np. numer części; numer seryjny itp.]. Osoba posiadająca stosowne uprawnienia, może wskazać które parametry będą dodawać się automatycznie do każdego szablonu zasobu [kartoteki produktowej]

44 6. Szablony zasobów kartoteka produktowa Po przygotowaniu atrybutów i typów zasobów osoba posiadająca stosowne uprawnienia, posiada możliwość zdefiniowania przy ich pomocy Szablonu zasobu [np. Tester CO 2 Badania Szczelności Układu]. Tak wygenerowane szablony umożliwią i usprawnią zarządzanie bazą zarejestrowanych zasobów/środków trwałych [przyjmowanie, przydzielanie lub zwrot] 7. Przyjęcie zasobów System pozwala rejestrować: Dostawy zasobów [produktów] na stan magazynu Dostawców Indywidualne parametry

45 o Numer seryjny o Ceny o Dokument dostawy o Data dokumentu Załączniki Historia przyjęć 8. Przydzielenie/wypożyczenie zasobów System pozwala rejestrować: Przydzielenia zasobów do wybranych pracowników [karta wyposażenia użytkownika] Wypożyczenia zasobów do wybranych firm/osób [rejestr wypożyczeń] Historia przydzieleń/wypożyczeń

46 9. Zwrot przydzielonych/wypożyczonych zasobów System pozwala rejestrować: Zwrot przydzielonych zasobów od wybranych pracowników indywidualnie lub zbiorczo Zwrot wypożyczonych zasobów od wybranych firm/osób indywidualnie lub zbiorczo Historia przydzieleń/wypożyczeń

47 10. Wydanie Zasobów System pozwala rejestrować: Wydanie zasobów do wybranych firm Numery seryjne oraz inne zdefiniowane atrybuty Typ o okres gwarancji wydanych zasobów Historia wydań

48 11. Zwrot Wydanych Zasobów System pozwala rejestrować: Zwrot wydanych zasobów na podstawie zarejestrowanego dokumentu Numery seryjne oraz inne zdefiniowane atrybuty Opis zwrotu Historia zwrotów 12. Zmiana Lokalizacji

49 System pozwala rejestrować: Zmiany lokalizacji [magazynów] zarejestrowanych zasobów w ramach oddziałów firmy Historia zmian lokalizacji 13. Likwidacja Zasobu System pozwala rejestrować: Likwidować uszkodzone lub niesprawne zasoby Historia likwidacji

50 14. Zasoby Użytkownika System pozwala przeglądać zasoby przydzielone [karta wyposażenia] lub wypożyczone wybranemu użytkownikowi 15. Zarządzanie Umowami System pozwala rejestrować:

51 Osoby kontaktowe o Dostawca usługi o Odbiorca usługi Termin obowiązywania usługi o Na miesiąc przed zakończeniem umowy system wyśle za pomocą wiadomości informacje poinformuje osoby kontaktowe o przewidywanym zakończeniu umowy Zasoby obsługiwane w ramach zapisanej umowy Załączniki 16. Raport Karta produktu System pozwala śledzić historię wybranego zasobu poniżej przykładowa karta zasobu

52 17. Raport Karta użytkownika System pozwala śledzić stan zasobów przydzielonych do użytkownika lub pracownika firmy zewnętrznej przy pomocy: 1. Dostępnych raportów - poniżej przykładowa karta wyposażenia użytkownika 2. Kartoteki produktowej - poniżej przykładowa karta produktu

53 Karta produktu pozwala weryfikować aktualną lokalizację dowolnych zasobów zarówno w przypadku zasobów przydzielonych do poszczególnych serwisantów, pracowników lub wypożyczonych/sprzedanych do firm zewnętrznych

54 X. e-helpdesk wersja mobilna W wersji mobilnej e-helpdesk serwisant posiada możliwość realizowania podstawowych operacji w ramach przydzielonych incydentów, takich jak zmiana statusu, potwierdzenie zrealizowania zleconych w ramach incydentu zadań oraz zapis czasu reakcji i realizacji incydentu. Mobilny e-helpdesk usprawnia pracę, pozwala rejestrować faktyczny czas obsługi incydentu oraz poprawia mobilność serwisanta. Współpracuje z systemami Android, Windows Mobile, Przykładowe zrzuty ekranu: Okno logowania Lista incydentów

55

56 Dodaj czas pracy Szczegóły incydentu Lista zadań do realizacji

57 Zmiana statusu incydentu

58 XI. e-helpdesk - Zamówienia B2B W module B2B, możemy: Porównywać dostępność oraz ceny produktów oferowanych przez dystrybutorów sprzętu IT (Action S.A. i ABCData S.A.). Kompletować zamówienia oraz przekazywać online do zrealizowania. Rejestrować przyjęcie dostawy na podstawie zrealizowanego zamówienia XII. e-helpdesk Nieobecności Moduł Nieobecności, usprawnia zarządzanie dostępnością serwisantów. Pozwala rejestrować nieobecności serwisantów, Informuje [zestawienie, powiadomienie ] wskazane osoby [np. kierownik oddziału] o istniejących :

59 o Incydentach serwisanta o Zadaniach serwisanta Umożliwia przekazanie incydentów/zadań nieobecnego serwisanta: o Indywidualne [dla wybranych serwisantów] o Zbiorcze [dla wybranego serwisanta] Kalendarz widok wszystkich zarejestrowanych nieobecności XIII. Wymagania sprzętowe Oprogramowanie serwera wymaga platformy Microsoft Windows 2008 oraz Microsoft SQL Server 2008 Express

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowe zasady pracy z programem:...4 Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania serwisem po wdrożeniu oprogramowania bs4

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu e-zamówień Xella Polska System e-zamówień XeZam to rozbudowane narzędzie, które powstało, by usprawnić i przyspieszyć składanie zamówień na zakup produktów Ytong, Silka

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro)

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) 1. AKTYWACJA USŁUGI... 2 2. OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJONALNOŚCI BRAMKI SMS... 4 2.1. DEFINIOWANIE GRUPY ODBIORCÓW...

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 Specyfikacja Wymagań System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 1. Wymagania sprzętowe i środowiskowe 1.1. Wymagania podstawowe Nowy system ma być dostępny dla wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny system poczty elektronicznej

Bezpieczny system poczty elektronicznej Bezpieczny system poczty elektronicznej Konfiguracja poczty elektronicznej Konfiguracja programu Outlook 2000. Wersja 1.2 Ostatnia aktualizacja: 11. lutego 2005 Strona 1/17 Spis treści 1. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0 Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN Wersja 1.0 Spis treści Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN...1 Wstęp...2 Dostęp do aplikacji...2 Logowanie...3 Dostęp do formularzy...5 Wypełnianie formularza...6

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie korespondencją

Zarządzanie korespondencją Zarządzanie korespondencją Aby korzystać z systemu należy: mieć dostęp do internetu uruchomić przeglądarkę internetową (Firefox) Informację od konsultanta EAT adres internetowy login hasło startowe adres

Bardziej szczegółowo

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 CRM moduł zarządzania relacjami z klientami Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 1. Wprowadzenie CRM Zarządzanie relacjami z klientami to nowy produkt firmy SOFT EKSPERT. Prosty, intuicyjny i czytelny

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Moduł: System Rezerwacji Sal

Moduł: System Rezerwacji Sal Kraków, 2015 Spis treści I. Rezerwacja sal... 3 1. Szablony... 3 2. Uniwersalne akcje i przyciski... 3 a. Wersja językowe... 3 b. Tworzenie wpisów... 3 c. Edycja... 4 d. Kasowanie... 4 II. Moduły... 5

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Konfiguracja skrytki na platformie epuap dla potrzeb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim

INSTRUKCJA. Konfiguracja skrytki na platformie epuap dla potrzeb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim INSTRUKCJA Konfiguracja skrytki na platformie epuap dla potrzeb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim Każdy użytkownik, w momencie zakładania swojego konta epuap, otrzyma domyślnie skonfigurowaną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 Załącznik Nr 1 do Umowy..

Bardziej szczegółowo

PORTAL KLIENTA I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ.V01. VULCAN Innowacji

PORTAL KLIENTA I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ.V01. VULCAN Innowacji PORTAL KLIENTA I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ.V01 VULCAN Innowacji Streszczenie Dokument zawiera instrukcję opisującą Portal Klienta, za pomocą którego Użytkownik może przekazać zgłoszenie do Centrum Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

EcoFlota jako aplikacja wspomagająca zbieranie danych dotyczących użytkowania środowiska naturalnego

EcoFlota jako aplikacja wspomagająca zbieranie danych dotyczących użytkowania środowiska naturalnego EcoFlota jako aplikacja wspomagająca zbieranie danych dotyczących użytkowania środowiska naturalnego Każda firma wykorzystująca w swojej działalności środowisko naturalne, czy to poprzez korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Niniejszy mini poradnik ma na celu pomóc Państwu jak najszybciej uruchomić Wasz nowy sklep internetowy i uchronić od popełniania najczęstszych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu.

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu. Opis funkcjonalności systemu Conectro Conectro jest systemem CRM nowej generacji, do którego można podłączyć dowolną centralę IP PBX lub usługi każdego dostawcy telefonii VoIP na ryku. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Program Rabator dla Microsoft Windows.

Program Rabator dla Microsoft Windows. Program Rabator dla Microsoft Windows. Do czego służy program? Często zdarza się, że klient prosi o informację na temat ceny danego towaru. Pracownik posiadając jedynie ceny katalogowe musi własnoręcznie

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

DHL24. Główny Użytkownik. i Przesyłka Serwisowa. Dokumentacja użytkownika końcowego

DHL24. Główny Użytkownik. i Przesyłka Serwisowa. Dokumentacja użytkownika końcowego DHL24 Główny Użytkownik i Przesyłka Serwisowa Dokumentacja użytkownika końcowego Opis: Niniejszy dokument opisuje funkcjonalność Głównego Użytkownika i Przesyłki Serwisowej w aplikacji DHL24 w ujęciu użytkownika

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

System JFox-Storekeeper. Instrukcja użytkownika

System JFox-Storekeeper. Instrukcja użytkownika System JFox-Storekeeper Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wstęp...2 2. Aplikacja webowa JFox-Storekeeper...3 2.1. Funkcje administracyjne...3 2.2. Administracja - Grupy towarowe...3 2.2.1. Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO 1 Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO 2 Spis treści Charakterystyka modułu...3 Zakres funkcjonalny...3 Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW INSTRUKCJE 3 Konfiguracja klienta pocztowego Microsoft Outlook Express Opracowanie Dział Informatyzacji Biuro OIRP w Warszawie Redaktor Magdalena Jurkiewicz - 1 - Warszawa 2012 Z paska Start należy wybrać

Bardziej szczegółowo

Wszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów

Wszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów Wszystkie prawa zastrzeżone NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów SPIS TREŚCI Strona I. Rejestracja i konfiguracja konta... 3 1. W jaki sposób mogę się zarejestrować?... 3 1.1 Czy mogę zalogować się używając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika.

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika. Wychodząc naprzeciw firmom borykającym się z zarządzaniem należnościami i stałym monitoringiem płatności firma Greenlight Optima stworzyła program Vindi ZN automatyzujący proces monitorowania należnościami.

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Eco Harmonogram - Zarządzanie

Eco Harmonogram - Zarządzanie Eco Harmonogram - Zarządzanie Aplikacja Eco Harmonogram jest dostępna nieodpłatnie (za darmo) do ściągnięcia w sklepach AppStore, Google Play oraz Windows Phone Store. Każdy może w prosty sposób zainstalować

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla nauczyciela Przewodnik dla nauczyciela Jak założyć konto i pracować z Oxford English Online? Z przewodnikiem dla nauczyciela to proste! Strona logowania Aby rozpocząć korzystanie z OEO załóż swoje konto. W tym celu

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa modułu Service Desk

Konfiguracja i obsługa modułu Service Desk Konfiguracja i obsługa modułu Service Desk wersja 07.03.2017 1. Wstęp Moduł Service Desk w BeeOffice pozwala na obsługę zgłoszeń serwisowych w ramach pojedynczej organizacji (np. użytkownicy IT i helpdesk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO Spis treści Charakterystyka modułu... 3 Zakres funkcjonalny... 3 Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. CRM. Rozwijaj firmę. Uporządkuj sprzedaż i wiedzę o klientach. bs4 intranet oprogramowanie, które daje przewagę

Spis treści. CRM. Rozwijaj firmę. Uporządkuj sprzedaż i wiedzę o klientach. bs4 intranet oprogramowanie, które daje przewagę Moduł bs4-mail Spis treści Wstęp...3 Podstawowe zasady pracy z modułem:...3 Obsługa modułu bs4 mail krok po kroku...4 Inne, standardowe funkcjonalności:...7 Powiązania z innymi modułami:...8 Zalety wykorzystania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl Pocztę możesz odbierać na trzy sposoby: 1. przez program pocztowy na Twoim komputerze (np. Outlook, Thunderbird, The Bat itp.) 2. przez

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy w systemie Doradca.

Podstawy pracy w systemie Doradca. Podstawy pracy w systemie Doradca. Wstęp. Program Doradca jest aplikacją systemu Windows typu klient- serwer. Oznacza to że baza z dokumentami, użytkownikami, klientami i innymi zasobami znajduje się na

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA Logowanie do aplikacji... 2 Moje konto... 2 Pracownicy... 2 Grupy (podzakładka Pracownicy)... 5 Oferta dla Ciebie... 7 Kupione książki... 9 Oferta strony głównej (podzakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów.

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Niektóre z modułów Integracyjnych z ILUO Biznes zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN Integracja serwerów / central telekomunikacyjnych Slican z aplikacją ProfitCRM, firmy AC SOFTWARE poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60

FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60 FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60 W KAMELEON.SQL 7.5.60 została dodana funkcjonalność klasy B2B (na tą funkcjonalność wymagana jest dodatkowa licencja, którą można wykupić w naszej firmie)

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A.

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. www.polcolorit.com.pl Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 3 3. Układ B2B... 5 4. Składanie zamówień... 9 5. Zarządzanie użytkownikami... 13 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania.

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania. Pierwsze kroki Główne okno Notowań Online składa się z: paska menu, obszaru daty i godziny wraz ze statusem połączenia aplikacji z siecią, paska narzędzi, okna notowań wraz z zakładkami do aktualnej grupy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa Prezentacja programu Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA System CRM współpracuje z programami do obsługi magazynowej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Prowadzenie rejestru po zmianie ustawy...

Bardziej szczegółowo