12. Administracja/Ustawienia/Ustawienia Alertów Administracja/Ustawienia/Zasady zamknięcia incydentu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "12. Administracja/Ustawienia/Ustawienia Alertów... 25 13. Administracja/Ustawienia/Zasady zamknięcia incydentu... 26 14."

Transkrypt

1 Spis treści I. e-helpdesk Strona główna...4 II. e-helpdesk Moduł Incydenty...6 III. e-helpdesk Moduł Problemy IV. E-HelpDesk Moduł zadania V. e-helpdesk Moduł Baza Wiedzy Baza wiedzy Dodaj rozwiązanie Baza wiedzy Zarządzanie kategoriami VI. e-helpdesk Moduł Konfiguracja Zmiana hasła Moje ustawienia VII. e-helpdesk Moduł Administracja Administracja/Szczegóły organizacji Administracja/Szczegóły organizacji/dni wolne Administracja/Szczegóły organizacji/godziny pracy Administracja/Szczegóły organizacji/dane adresowe firmy Administracja/Szczegóły organizacji/obsługiwane firmy Administracja/Ustawienia Administracja/Ustawienia/Automatyzacja incydentów Administracja/Ustawienia/Formularze incydentów Administracja/Ustawienia/Ustawienia Poczty Administracja/Ustawienia/Ustawienia Poczty/Poczta przychodząca Administracja/Ustawienia/Ustawienia Poczty/Poczta wychodząca... 25

2 12. Administracja/Ustawienia/Ustawienia Alertów Administracja/Ustawienia/Zasady zamknięcia incydentu Administracja/Ustawienia/Umowy SLA Administracja/Ustawienia/Incydent dodatkowe pola Administracja/Ustawienia/Kategorie Administracja/Ustawienia/Podkategorie Administracja/Ustawienia/Statusy Administracja/Ustawienia/Poziomy Administracja/Ustawienia/Tryby Administracja/Ustawienia/Priorytety Administracja/Ustawienia/Ankiety Administracja/Użytkownicy Administracja/Użytkownik dodatkowe pola Administracja/Zespoły serwisowe Administracja/Zasoby Web Administracja/Profile Administracja/Incydenty cykliczne VIII. e-helpdesk Moduł Raporty Raporty lista gotowych raportów Raporty dodatkowe raporty Raporty Ankiety wg. serwisantów Raporty materiały eksploatacyjne i materiały eksploatacyjne -Excel IX. e-helpdesk - Baza Zasobów Magazyn Agent Zasobów Atrybuty / Parametry Typy zasobów Atrybuty globalne Szablony zasobów kartoteka produktowa Przyjęcie zasobów Przydzielenie/wypożyczenie zasobów Zwrot przydzielonych/wypożyczonych zasobów... 46

3 10. Wydanie Zasobów Zwrot Wydanych Zasobów Zmiana Lokalizacji Likwidacja Zasobu Zasoby Użytkownika Zarządzanie Umowami Raport Karta produktu Raport Karta użytkownika X. e-helpdesk wersja mobilna XI. e-helpdesk - Zamówienia B2B XII. e-helpdesk Nieobecności XIII. Wymagania sprzętowe... 59

4 I. e-helpdesk Strona główna W zakładce Mój Widok prezentowane jest zbiorcze zestawienie incydentów, problemów i zadań Strona główna / Widok ogólny incydentów

5 W zakładce Widok Ogólny Incydentów prezentowane są informacje o bieżących zgłoszeniach (incydentach) wszystkich serwisantów. W zakładce Widok Ogólny Problemów prezentowane są informacje o bieżących problemach rozwiązywanych przez wskazanych serwisantów. W zakładce Zadania prezentowane są informacje o bieżących zadaniach użytkowników

6 II. e-helpdesk Moduł Incydenty W module incydenty prezentowana jest lista wszystkich zarejestrowanych incydentów. Funkcjonalności użytkownika : Uproszczone filtrowanie zgłoszeń możliwość zastosowania wielu filtrów o System filtruje wprowadzone wartości tylko wg kryterium [Zawiera] tzn. sprawdza i udostępnia wszystkie incydenty które zawierają wprowadzoną wartość Zaawansowany filtr zgłoszeń możliwość zastosowania wielu filtrów o System filtruje wprowadzone wartości wg wybranych przez użytkownika kryteriów

7 Panel akcji o System umożliwia indywidualne lub zbiorcze podejmowanie decyzji dotyczących realizacji incydentów bez konieczności edytowania każdego incydentu. Panel Grupowania o System umożliwia grupowanie incydentów wg wybranej kolumny o Liczba grupowanych incydentów ograniczona jest przez wybraną ilość incydentów na stronie

8

9 Widoczność kolumn o System umożliwia w widoku listy incydentów włączanie lub wyłączanie widoczności wybranych kolumn Uwaga. Zapisz/stwórz nowy profil aby system zapamiętał indywidualne ustawienia Profile o System umożliwia indywidualne parametryzowanie listy incydentów Zastosowanie filtrów prostych i zaawansowanych Zmiana kolejności wyświetlanych kolumn Pokaż/Ukryj kolumny o Zapamiętywanie zdefiniowanego widoku listy incydentów o Wczytywanie jednego z zdefiniowanych widoków listy incydentów

10 Incydent Edycja o Zmiana widoku edycji incydentu Szczegóły incydentu informacje podstawowe o zgłoszeniu Realizacja rejestracja czasu pracy rejestracja wykonanych usług Rozwiązania Rejestracja zadań do realizacji w ramach incydentu Zastosowane rozwiązania o Wykonano optymalizację wczytywania historii incydentu

11 III. e-helpdesk Moduł Problemy Problem to proces, odpowiadający za identyfikację przyczyn powstania Incydentu/Zmiany i wskazanie sposobu na przywrócenie bezawaryjnego działania. W module problemy prezentowana jest lista wszystkich zarejestrowanych problemów, dostępny jest filtr problemów oraz możemy wykonać kilka akcji na problemach bez otwierania problemu według dostępnych przycisków. Moduł umożliwia: Generowanie Problemu na podstawie istniejących, wybranych incydentów Dodania nowych/kolejnych incydentów do istniejących Problemów Identyfikację przyczyn powstania Incydentu/Zmiany Usprawnia wskazanie sposobu na przywrócenie bezawaryjnego działania. System na podstawie dostarczonego rozwiązania Problemu, umożliwia zamknięcie powiązanych z nim incydentów

12 IV. E-HelpDesk Moduł zadania W module Zadania prezentowana jest lista wszystkich zadań. Zadania mogą być tworzone na podstawie istniejących: Incydentów w ramach jednego incydentu możliwe jest przydzielenie wielu zadań dla różnych grup serwisowych oraz serwisantów np. Zarejestrowano incydent awaria 40 LCD w ramach incydentu przydzielono następujące zadania o Demontaż LCD - Grupa serwisowa 2 o Zabezpieczenie na czas transportu LCD - Grupa serwisowa 1 o Dostawa LCD do o serwisu - Jan Kowalski Odbiór po naprawie - Jan Kowalski o Montaż LCD - Grupa serwisowa 3 Zasobów w ramach zarejestrowanych zasobów [np. notebooki, monitory, samochody, narzędzia serwisowe itp.]. Istnieje możliwość definiowania przypomnień, jednorazowych lub cyklicznych, dotyczących wybranego zasobu np. przypomnienie cykliczne o konieczności wykonania przeglądu okresowego

13 Możliwe jest tworzenie nowych incydentów na podstawie przypomnień. Serwisantów możliwość definiowania dowolnych zadań lub przypomnień dla wybranych serwisantów. Istnieje możliwość tworzenia nowych incydentów na podstawie zrealizowanych zadań wybranego serwisanta. V. e-helpdesk Moduł Baza Wiedzy W module Baza wiedzy możemy przechowywać wszelkie informacje związane z pracą działu serwisowego, które w znaczny sposób mogą ułatwić i przyspieszyć funkcjonowanie naszego działu. Możemy publikować tutaj różne instrukcje, sposoby rozwiązywania problemów, gotowe rozwiązania, które udostępniamy naszym serwisantom a także użytkownikom.

14 Moduł Baza Wiedzy W ramach modułu Baza Wiedzy możemy wykonywać operacje związane z dodawaniem rozwiązania do bazy wiedzy oraz zarządzania kategoriami bazy wiedzy.

15 1. Baza wiedzy Dodaj rozwiązanie Moduł Baza Wiedzy dodawanie rozwiązania Chcąc dodać rozwiązanie do Bazy Wiedzy wybieramy z menu opcję Dodaj rozwiązanie. W nowym oknie pojawia się formularz gdzie możemy wprowadzić nazwę wprowadzanego rozwiązania, jego treść oraz przypisać go do odpowiedniej kategorii, co ułatwi nam późniejsze wyszukiwanie wprowadzonych rozwiązań. Dodatkowo możemy dodać słowa kluczowe związane z rozwiązaniem. Jeśli chcemy by użytkownicy także mieli dostęp do wprowadzonego przez nas rozwiązania, zaznaczamy opcję Dostępne dla użytkowników.

16 Do wprowadzanego rozwiązania możemy dołączyć także załącznik. Wprowadzone zmiany potwierdzamy przyciskiem Zapisz. Moduł Baza Wiedzy widok wprowadzonego rozwiązania Każde rozwiązanie, które zostało wprowadzone do systemu posiada informację o dacie utworzenia, przez kogo zostało wprowadzone, jakie zawiera słowa kluczowe oraz przez kogo i kiedy zostało zmodyfikowane. 2. Baza wiedzy Zarządzanie kategoriami Kategorie w module Baza Wiedzy pozwalają nam na łatwe i szybkie zarządzanie grupami rozwiązań, które publikujemy w bazie. Dzięki przypisaniu rozwiązań do odpowiednich kategorii, możemy je szybko odnaleźć, a także w czytelny sposób zaprezentować użytkownikowi.

17 Moduł Baza Wiedzy zarządzanie kategoriami Możemy tworzyć dowolną ilość kategorii i grupować je także w podkategorie. Moduł Baza Wiedzy dodawanie kategorii Utworzone kategorie możemy również modyfikować oraz usuwać. Moduł Baza Wiedzy edycja kategorii Ważne jest to, iż w przypadku, gdy chcemy usunąć daną kategorię, a posiada ona przypisane do siebie jakieś rozwiązania lub zawiera podkategorie, pojawi się stosowny komunikat informujący, iż wszystkie elementy tek kategorii zostaną przeniesione do kategorii głównej.

18 Moduł Baza Wiedzy komunikat przy usuwaniu kategorii

19 VI. e-helpdesk Moduł Konfiguracja W module konfiguracja każdy użytkownik systemu ma możliwość dostosowania niektórych ustawień do własnych preferencji. 1. Zmiana hasła Moduł Konfiguracja zmiana hasła 2. Moje ustawienia W części Moje ustawienia mamy możliwość zmiany domyślnego trybu prezentowania zgłoszeń w systemie e-helpdesk. Zapamiętane zmiany zaczynają obowiązywać po przelogowaniu się użytkownika.

20 Moduł Konfiguracja konfiguracja widoku incydentów

21 VII. e-helpdesk Moduł Administracja W module administracja znajduje się większość opcji konfiguracyjnych systemu e-helpdesk. 1. Administracja/Szczegóły organizacji Moduł Administracja menu szczegóły organizacji 2. Administracja/Szczegóły organizacji/dni wolne Moduł Administracja definiowanie dni wolnych Na stronie dni wolne definiujemy święta stałe, dni te są wykluczone z kalendarza e-helpdesk

22 3. Administracja/Szczegóły organizacji/godziny pracy Na stronie dni wolne definiujemy dni oraz godziny pracy naszego serwisu. 4. Administracja/Szczegóły organizacji/dane adresowe firmy Na stronie Dane adresowe definiujemy wszystkie dane adresowe naszej firmy. 5. Administracja/Szczegóły organizacji/obsługiwane firmy

23 Na stronie Obsługiwane firmy definiujemy naszych klientów i ich adresy oraz działy. 6. Administracja/Ustawienia Moduł Administracja menu ustawienia 7. Administracja/Ustawienia/Automatyzacja incydentów Automatyzacja incydentów umożliwia wstępne parametryzowanie przychodzącego incydentu, np. zgłoszenie przychodzące z określonego a może być przydzielone automatycznie do odpowiedniej kategorii i serwisanta.

24 8. Administracja/Ustawienia/Formularze incydentów Formularze incydentów definiują formularze używane do przyjmowania zgłoszeń. Na tym poziomie mamy możliwość ustalenia, które pola formularza są wymagane, widoczne i obowiązkowe. 9. Administracja/Ustawienia/Ustawienia Poczty 10. Administracja/Ustawienia/Ustawienia Poczty/Poczta przychodząca

25 11. Administracja/Ustawienia/Ustawienia Poczty/Poczta wychodząca W ustawieniach poczty konfigurujemy serwery przychodzące i wychodzące, obsługiwane są protokoły POP3 i SMTP. 12. Administracja/Ustawienia/Ustawienia Alertów W ustawieniach alertów mamy możliwość włączenia / wyłączenia poszczególnych alertów oraz edycji poszczególnych szablonów.

26 13. Administracja/Ustawienia/Zasady zamknięcia incydentu Zasady zamknięcia incydentu definiują pola wymagane do zamknięcia incydentu. 14. Administracja/Ustawienia/Umowy SLA Umowy SLA zawierają listę wszystkich umów SLA wprowadzony do systemu. Poniższe rysunki przedstawiają szczegóły edycji umowy SLA, wybieramy firmę, typ incydentów, które ma obejmować umowa oraz definiujemy czasy reakcji i realizacji zgłoszeń. Maksymalnie mamy możliwość eskalacji czasu reakcji i realizacji na 4 poziomach do jednego lub wielu serwisantów.

27

28 15. Administracja/Ustawienia/Incydent dodatkowe pola Mamy możliwość zdefiniowania dodatkowych pól wykorzystywanych np. przy wprowadzaniu nowego zgłoszenia

29 16. Administracja/Ustawienia/Kategorie Definiujemy kategorie zgłoszeń które będą obowiązywać w systemie e-helpdesk. Do dyspozycji jest trzystopniowy poziom szczegółowości. Mamy do dyspozycji: kategorie, podkategorie i pozycje. 17. Administracja/Ustawienia/Podkategorie Definiujemy podkategorie obowiązujące w systemie e-helpdesk. 18. Administracja/Ustawienia/Statusy

30 W Administracja/Ustawienia/Statusy definiujemy statusy zgłoszeń, jakie będą obowiązywać w systemie. Warto zwrócić uwagę i mamy możliwość wyłączenia timera przy wybranych statusach tak, aby nie naruszać umów SLA. 19. Administracja/Ustawienia/Poziomy W Administracja/Ustawienia/Poziomy definiujemy poziomy incydentów. 20. Administracja/Ustawienia/Tryby W Administracja/Ustawienia/Tryby definiujemy kanały komunikacyjne, jakimi zgłoszenia do systemu e-helpdesk.

31 21. Administracja/Ustawienia/Priorytety W Administracja/Ustawienia/Priorytety definiujemy priorytety incydentów.

32 22. Administracja/Ustawienia/Ankiety W Administracja/Ustawienia/Ankiety definiujemy tryb wysyłania ankiet wysyłanych z systemu Help Desk, mamy możliwość wyłączenia modułu ankietowego. 23. Administracja/Użytkownicy W Administracja/Użytkownicy mamy możliwość pełnego zarządzania użytkownikami w szczególności: edycji profilu, edycji szczegółów oraz zmiany hasła.

33 24. Administracja/Użytkownik dodatkowe pola W Administracja/Użytkownik dodatkowe pola definiujemy dodatkowe pola możliwe do wykorzystania w opisie użytkownika. 25. Administracja/Zespoły serwisowe W Administracja/Zespoły serwisowe definiujemy zasoby serwisowe wykorzystywane w systemie e- HelpDesk. 26. Administracja/Zasoby Web

34 W Administracja/Zasoby Web definiujemy prawa dostępu do stron poszczególnych stron WWW systemu e-helpdesk. 27. Administracja/Profile W Administracja/Profile definiujemy profile użytkowników możliwe do wykorzystania w systemie e- HelpDesk. 28. Administracja/Incydenty cykliczne W Administracja/Incydenty cykliczne mamy możliwość zdefiniowania Incydentu cyklicznego, który zgodnie z harmonogramem będzie generował zadania w systemie.

35 VIII. e-helpdesk Moduł Raporty Narzędzia modułu Raporty pozwalają na podgląd i tworzenie raportów dotyczących zgłoszeń tworzonych w systemie e-helpdesk. Moduł Raporty widok elementów modułu 1. Raporty lista gotowych raportów System posiada domyślnie skonfigurowaną listę raportów, która zawiera następujące typy raportów: raport czasu pracy firma, prezentuje dane zawierające informacje o czasie pracy który został poświęcony na rozwiazywanie incydentów w konkretnej firmie raport czasu pracy serwisant, prezentuje dane zawierające informacje o czasie pracy nad zgłoszeniami przez danego serwisanta incydenty wg. firm, prezentuje dane zawierające informacje o zgłoszeniach pogrupowane wg. firm

36 incydenty wg lokalizacji, prezentuje dane zawierające informacje o zgłoszeniach pogrupowane wg. lokalizacji Moduł Raporty widok przykładowego raportu 2. Raporty dodatkowe raporty.

37 Moduł Raporty tworzenie nowego raportu W module raporty udostępniany jest również mechanizm, w którym możemy z pomocą zapytań SQL tworzyć dodatkowe raporty.

38 3. Raporty Ankiety wg. serwisantów Moduł raportów pozwala na generowanie raportu dotyczącego ankiet, które wypełniają użytkownicy systemu e-helpdesk. Ankiety są generowane dla użytkowników, co pewną ilość incydentów zgłaszanych przez danego użytkownika i mają na celu zebranie opinii na temat pracy pracowników działu serwisowego. 4. Raporty materiały eksploatacyjne i materiały eksploatacyjne -Excel Moduł Raporty raport materiałów eksploatacyjnych Raport materiałów eksploatacyjnych pozwala na sprawdzenie, jakie materiały (tusze, tonery, części komputerowe) zostały przez pracowników działu serwisowego przekazane w danym okresie czasu pracownikom obsługiwanych firm w ramach świadczonych usług serwisowych. Dodatkowo jest możliwość eksportu tych informacji do arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

39 IX. e-helpdesk - Baza Zasobów W module Baza zasobów II możemy rejestrować i przechowywać wszelkie informacje związane z zakupionym oprogramowaniem i sprzętem [zasoby] oraz konfiguracją sprzętową użytkowników. System pozwala nam kontrolować zarejestrowane zasoby, stan oraz liczbę użytkowanych zasobów przydzielonych do poszczególnych użytkowników lub zewnętrznych firm. Informacje mogą być uzyskiwane automatycznie, przy pomocy aplikacji skanującej, sprawdzającego zasoby użytkownika oraz ręcznie poprzez rejestrację poszczególnego zasobu, co w znaczny sposób może ułatwić i przyspieszyć funkcjonowanie naszego działu. Możemy tutaj również przypominać użytkownikom o konieczności wykonania określonych czynności w zadanym czasie np. Poniedziałek. Uruchomienie aplikacji skanującej Zasoby 1. Magazyn System pozwala kontrolować stan zasobów Funkcjonalności użytkownika :

40 Koszyk o Dodanie wybranych zasobów do koszyka o Możliwość wykorzystania zasobów dodanych do koszyka: Przydzielenie lub wypożyczenie zasobów [opcja karta zasobów użytkownika] Zwrot przydzielonych lub wypożyczonych zasobów Wydanie zasobów do wybranej firmy Zwrot wydanych zasobów tylko na podstawie zarejestrowanego wydania Zmiana lokalizacji Likwidacja zasobów [np. uszkodzonych] Szczegóły zasobu o Integracja wybranego zasobu z Agentem Zasobów o Wskazanie dodatkowych użytkowników korzystających z zasobu o Parametryzacja zasobu, dodatkowymi atrybutami o Przypisanie zasobu do Umowy [zbiorcze zarządzanie Umowami SLA]

41

42 2. Agent Zasobów Aplikacja umożliwia skanowanie zasobów IT, wybranych użytkowników i przekazywanie ich do systemu e-helpdesk. Skaner identyfikuje zasoby takie jak: oprogramowanie, sprzęt, system operacyjny (platformę systemową) oraz wersje uaktualnień [poprawek] 3. Atrybuty / Parametry Osoba posiadająca stosowne uprawnienia, w prosty sposób może definiować parametry identyfikujące poszczególne zasoby Inne parametry charakteryzują telefon komórkowy [Numer części; numer seryjny; inne], dysk twardy [numer części, numer seryjny], odzież roboczą [wzrost; szerokość itp.] czy narzędzie naprawcze [Numer części; numer seryjny; rozmiar; itd.]

43 4. Typy zasobów Osoba posiadająca stosowne uprawnienia, w prosty sposób może definiować typy i rodzaje zasobów 5. Atrybuty globalne Definiując parametry oraz typy zasobów możemy zauważyć że pewne parametry powtarzają się dla prawie każdego typu zasobu [np. numer części; numer seryjny itp.]. Osoba posiadająca stosowne uprawnienia, może wskazać które parametry będą dodawać się automatycznie do każdego szablonu zasobu [kartoteki produktowej]

44 6. Szablony zasobów kartoteka produktowa Po przygotowaniu atrybutów i typów zasobów osoba posiadająca stosowne uprawnienia, posiada możliwość zdefiniowania przy ich pomocy Szablonu zasobu [np. Tester CO 2 Badania Szczelności Układu]. Tak wygenerowane szablony umożliwią i usprawnią zarządzanie bazą zarejestrowanych zasobów/środków trwałych [przyjmowanie, przydzielanie lub zwrot] 7. Przyjęcie zasobów System pozwala rejestrować: Dostawy zasobów [produktów] na stan magazynu Dostawców Indywidualne parametry

45 o Numer seryjny o Ceny o Dokument dostawy o Data dokumentu Załączniki Historia przyjęć 8. Przydzielenie/wypożyczenie zasobów System pozwala rejestrować: Przydzielenia zasobów do wybranych pracowników [karta wyposażenia użytkownika] Wypożyczenia zasobów do wybranych firm/osób [rejestr wypożyczeń] Historia przydzieleń/wypożyczeń

46 9. Zwrot przydzielonych/wypożyczonych zasobów System pozwala rejestrować: Zwrot przydzielonych zasobów od wybranych pracowników indywidualnie lub zbiorczo Zwrot wypożyczonych zasobów od wybranych firm/osób indywidualnie lub zbiorczo Historia przydzieleń/wypożyczeń

47 10. Wydanie Zasobów System pozwala rejestrować: Wydanie zasobów do wybranych firm Numery seryjne oraz inne zdefiniowane atrybuty Typ o okres gwarancji wydanych zasobów Historia wydań

48 11. Zwrot Wydanych Zasobów System pozwala rejestrować: Zwrot wydanych zasobów na podstawie zarejestrowanego dokumentu Numery seryjne oraz inne zdefiniowane atrybuty Opis zwrotu Historia zwrotów 12. Zmiana Lokalizacji

49 System pozwala rejestrować: Zmiany lokalizacji [magazynów] zarejestrowanych zasobów w ramach oddziałów firmy Historia zmian lokalizacji 13. Likwidacja Zasobu System pozwala rejestrować: Likwidować uszkodzone lub niesprawne zasoby Historia likwidacji

50 14. Zasoby Użytkownika System pozwala przeglądać zasoby przydzielone [karta wyposażenia] lub wypożyczone wybranemu użytkownikowi 15. Zarządzanie Umowami System pozwala rejestrować:

51 Osoby kontaktowe o Dostawca usługi o Odbiorca usługi Termin obowiązywania usługi o Na miesiąc przed zakończeniem umowy system wyśle za pomocą wiadomości informacje poinformuje osoby kontaktowe o przewidywanym zakończeniu umowy Zasoby obsługiwane w ramach zapisanej umowy Załączniki 16. Raport Karta produktu System pozwala śledzić historię wybranego zasobu poniżej przykładowa karta zasobu

52 17. Raport Karta użytkownika System pozwala śledzić stan zasobów przydzielonych do użytkownika lub pracownika firmy zewnętrznej przy pomocy: 1. Dostępnych raportów - poniżej przykładowa karta wyposażenia użytkownika 2. Kartoteki produktowej - poniżej przykładowa karta produktu

53 Karta produktu pozwala weryfikować aktualną lokalizację dowolnych zasobów zarówno w przypadku zasobów przydzielonych do poszczególnych serwisantów, pracowników lub wypożyczonych/sprzedanych do firm zewnętrznych

54 X. e-helpdesk wersja mobilna W wersji mobilnej e-helpdesk serwisant posiada możliwość realizowania podstawowych operacji w ramach przydzielonych incydentów, takich jak zmiana statusu, potwierdzenie zrealizowania zleconych w ramach incydentu zadań oraz zapis czasu reakcji i realizacji incydentu. Mobilny e-helpdesk usprawnia pracę, pozwala rejestrować faktyczny czas obsługi incydentu oraz poprawia mobilność serwisanta. Współpracuje z systemami Android, Windows Mobile, Przykładowe zrzuty ekranu: Okno logowania Lista incydentów

55

56 Dodaj czas pracy Szczegóły incydentu Lista zadań do realizacji

57 Zmiana statusu incydentu

58 XI. e-helpdesk - Zamówienia B2B W module B2B, możemy: Porównywać dostępność oraz ceny produktów oferowanych przez dystrybutorów sprzętu IT (Action S.A. i ABCData S.A.). Kompletować zamówienia oraz przekazywać online do zrealizowania. Rejestrować przyjęcie dostawy na podstawie zrealizowanego zamówienia XII. e-helpdesk Nieobecności Moduł Nieobecności, usprawnia zarządzanie dostępnością serwisantów. Pozwala rejestrować nieobecności serwisantów, Informuje [zestawienie, powiadomienie ] wskazane osoby [np. kierownik oddziału] o istniejących :

59 o Incydentach serwisanta o Zadaniach serwisanta Umożliwia przekazanie incydentów/zadań nieobecnego serwisanta: o Indywidualne [dla wybranych serwisantów] o Zbiorcze [dla wybranego serwisanta] Kalendarz widok wszystkich zarejestrowanych nieobecności XIII. Wymagania sprzętowe Oprogramowanie serwera wymaga platformy Microsoft Windows 2008 oraz Microsoft SQL Server 2008 Express

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA grudzień 2009 SPIS TREŚCI 1. WASTE MANAGEMENT SYSTEM INFORMACJE O SYSTEMIE... 5 2. URUCHOMIENIE SYSTEMU WMS... 8 2.1. Logowanie... 8 2.2. Zmiana hasła...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły dodatkowe

Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły dodatkowe Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły dodatkowe Spis treści SPIS TREŚCI... 1 1. MODUŁ ZDJĘĆ I USZKODZEŃ... 4 1.1 KARTA ZLECENIA... 4 1.2 DOŁĄCZANIE ZDJĘĆ DO KARTOTEK TOWARÓW... 7 1.3 DOŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia....................... 7 3.2 Rejestracja programu..............................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Rejestr Pojazdów 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla administratoro w

Szkolenie dla administratoro w Szkolenie dla administratoro w dla Aquanet Prowadzący: Krzysztof Krawczyk Poznań, 21-23 lipca 2015 LANDESK Service Desk LANDESK Service Desk jest aplikacją opisującą przepływ pracy. Zapewnia ona, że wszyscy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Obieg dokumentów v. 4.2.8

Obieg dokumentów v. 4.2.8 Obieg dokumentów v. 4.2.8 2 Obieg Dokumentów - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 5 2. Uruchomienie... 6 3. Funkcje... 7 4. Obieg dokumentów... 9 4.1. Skrzynka... 9 4.1.1. Panel statusów, folderów, segregatorów....

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy 3.2. dane firmy,

Bardziej szczegółowo

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Strona 1 z 113 SPIS TREŚCI Wprowadzenie do modułu

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia 1.0.6 PL+ Instrukcja obsługi

Ewidencja Wyposażenia 1.0.6 PL+ Instrukcja obsługi Ewidencja Wyposażenia 1.0.6 PL+ Instrukcja obsługi 2013 info@softwareprojekt.com.pl Spis treści 1. programie...3 2. Instalacja programu...3 2.1. Konfiguracja uprawnień w systemach Windows...5 2.2. Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny System. Zarządzania Firmą. www.crmvision.pl. YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk

Nowoczesny System. Zarządzania Firmą. www.crmvision.pl. YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk Nowoczesny System Zarządzania Firmą www.crmvision.pl YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl Spis treści Spis treści... 2 Zalety systemu...

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania rozszerzające funkcjonalność programów InsERT

Rozwiązania rozszerzające funkcjonalność programów InsERT Jesteśmy firmą która nieustannie poszukuje nowych rozwiązań oraz sposobów wspomagania działalności i rozwoju przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów informatycznych. Oferujemy własne oprogramowanie i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika 1 WPROWADZENIE DO MODUŁU CRM... 6 2 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika

Instrukcja Użytkownika Instrukcja Użytkownika www.crmvision.pl YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl SPIS TREŚCI Działania...3 Szczegóły zadania...4 Powiadomienia...5

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Comarch ERP e-pracownik Wersja 2015.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Wersja 2015.1.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo