szkoły średniej Pełen obraz... Przyszłość Waszego dziecka w katolickiej szkole średniej i dalej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "szkoły średniej Pełen obraz... Przyszłość Waszego dziecka w katolickiej szkole średniej i dalej"

Transkrypt

1 Poradnik dla rodziców Przejście dziecka do szkoły średniej Pełen obraz... Przyszłość Waszego dziecka w katolickiej szkole średniej i dalej POLISH W Katolickim Wydziale Oświaty przekształcamy świat przez dawanie świadectwa, wiarę, innowacyjność i działanie. The Complete Picture Your Child s Future i

2 Transition Guide A CATHOLIC SCHOOL GRADUATE IS EXPECTED TO BE: A DISCERNING BELIEVER formed in the Catholic Faith community who celebrates the signs and sacred mystery of God s presence through word, sacrament, prayer, forgiveness, reflection and moral living AN EFFECTIVE COMMUNICATOR who speaks, writes, and listens honestly and sensitively, responding critically in the light of gospel values. A SELF-DIRECTED, RESPONSIBLE, LIFELONG LEARNER who develops and demonstrates their God-given potential. A REFLECTIVE, CREATIVE AND HOLISTIC THINKER who solves problems and makes responsible decisions with an informed moral conscience for the common good. A COLLABORATIVE CONTRIBUTOR who finds meaning, dignity and vocation in work which respects the rights of all and contributes to the common good. A RESPONSIBLE CITIZEN who gives witness to Catholic social teaching by promoting peace, justice and the sacredness of human life. A CARING FAMILY MEMBER who attends to family, school, parish, and the wider community. The Complete Picture Your Child s Future

3 Setting A journey an of exciting a thousand goal is miles like setting must begin a needle with in a your compass. single step. Unknown Lao Tzu SPIS TREŚCI Słowo od Dyrektora Programu Student Success... 1 Proces składania aplikacji do szkoły średniej... 2 Formularz zgłoszeniowy do katolickiej szkoły średniej... 4 Nauka umiejętności i Twoje dziecko... 5 Terminy i definicje... 6 Ontaryjski Dyplom Ukończenia Szkoły Średniej (OSSD... 7 Planowanie dla klasy 9 i 10 rodzaje kursów... 8 Planowanie dla klasy 11 i 12 rodzaje kursów... 9 Programy specjalistyczne zestawienie Programy specjalistyczne Edukacja specjalna Pomoc Twojemu dziecku w procesie przejścia do szkoły średniej Parę rzeczy pod rozwagę Znaczenie kodów kursów Czego dotyczy rozkład zajęć Kierunek po ukończeniu szkoły: nauka zawodu Kierunek po ukończeniu szkoły: kolegium Kierunek po ukończeniu szkoły: uniwersytet Kierunek po ukończeniu szkoły: praca i funkcjonowanie w społeczności Drogi do kariery zawodowej Inicjatywy programu Student Success Uczenie się przez doświadczenie -Experiential Learning Planowanie edukacji w odniesieniu do różnych kierunków zawodowych myblueprint KOORDYNATOR PROJEKTU: Rose Lenardon Guidance Resource Teacher TCDSB, K-12 AUTORZY: Lisa McGuckin Julie Fantinato Gina Vincent TRANSLATED BY: Ewa Szozda Community Relations Department redaktorzy & współpraca : Pathways Team Maria Meffe Cheshue Soufian ilustracja okładki: The Phuse DRUK: Maracle Press Inc. Special thanks to the York Catholic District School Board for their contribution to the development of the original document. The The Complete Complete Picture Picture Your Your Child s Child s Future Future iii

4 Transition Guide Far and away the best prize that life offers is the chance to work hard at work worth doing. Theodore Roosevelt Destination: Apprenticeship

5 Setting Character an is exciting much easier goal is kept like setting than recovered. a needle in your compass. Thomas Paine Unknown Destination: Message From Ontario The Colleges Student Success Leader Dear Students and Parents, I am sure long before you received this guide you have been pondering the transition to secondary school. The aim of this guide is to offer a way to create dialogue between students, parents and educators that offers focus and provides a well marked pathway to success and well being. Hopefully it will answer some of your nagging questions and offer a plan to affirm your aspirations. To all students, I would remark that the journey from elementary school to secondary school is a big step in any young person s life, but it is also a time of great anticipation and excitement. The planning that is commenced as you make the transition to secondary school continues throughout your high school career, as you will be called upon to take increasing responsibility for your own learning and the choices that will influence your program pathways. This planning guide will assist you as you move forward with those decisions. We want to work together with you to ensure a bright future for each of you where you can embrace your God-given potential. There are many resources available within your school community and the Toronto Catholic District School Board to help create a successful pathway for you. This guide is only a beginning. Please take the time to both read this valuable booklet and to speak to your teachers, counsellors and your parents, so that you are making the best possible decisions for your future. God has given you gifts that are to be shared. We want to ensure that your gifts are honoured and cultivated for you, your family and community. To all parents you have been and will continue to be a key player in your child s education. The importance you place on their studies and the positive habits associated with a successful school experiences should never be underestimated. When students understand that we highly value their daily commitment to their studies through their attendance, punctuality, respect and responsible work habits, we will ensure an empowered and creative school experience for each of them. May God bless you on your continued educational journey and into the future beyond. Wishing you much success and fulfillment during your high school years. Patrick Keyes Superintendent of Student Success John 10:10 I have come that they may have life, and have it to the full. The Complete Picture Your Child s Future 01

6 Transition Guide Far Life and is change. away the Growth best prize is optional. that life Choose offers wisely. the chance to work hard at work worth doing. Karen Kaiser Clark Theodore Roosevelt Destination: Proces składania Apprenticeship aplikacji do szkół średnich Na początku listopada, uczniowie klasy 8 Katolickiego Wydziału Oświaty otrzymają do domu formularz zgłoszeniowy do katolickiej szkoły średniej. Rodzice/uczniowie będą musieli w określonym terminie oddać wypełnione aplikacje nauczycielom klas 8. Szkoły średnie, do których uczniowie złożyli aplikacje powiadomią ich w połowie lutego czy zostali przyjęci. Żadna ustna czy pisemna gwarancja nie będzie udzielona aplikantowi przed rozpoczęciem procesu selekcji. CO DECYDUJE O TYM KTÓRZY UCZNIOWIE ZOSTAJĄ PRZYJĘCI DO SZKOLY ŚREDNIEJ? Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zasadami rejestracji TCDSB Policy Register S.A.02 Placement of Pupils (Umieszczanie Uczniów) dostępnymi na stronie Następujące kryteria decydują o przyjęciu ucznia do danej szkoły: Dostępność programu zgodnego z wyborem ucznia (np. rozszerzony francuski, wykładowy francuski, program dla słabosłyszących). Czy brat lub siostra obecnie uczy się w szkole, do której uczeń składa aplikację i czy planuje on/ona kontynuować naukę we wrześniu. Odległość pomiędzy szkołą podstawową, do której uczeń obecnie chodzi, a szkołą średnią, do której składa aplikację. Zastosowanie tych kryteriów umożliwi szkole średniej przyjęcie jak największej liczby studentów. Informujemy uczniów i rodziców, że szanse na przyjęcie do średniej szkoły katolickiej, znacznie wzrastają, jeżeli uczniowie składają aplikacje do szkoły w najbliższym sąsiedztwie szkoły podstawowej, do której obecnie chodzą. Aplikanci nie przyjęci do wybranej szkoły zostaną skierowni przez Dział Rekrutacji i Rozmieszczania Studentów (Admission and Placement Department) do najbliższej szkoły katolickiej, która gwarantuje obrane przez nich programy i nadal dysponuje wolnymi miejscami. Na formularzu zgłoszeniowym studenci będą mieli opcję podania szkoły, do której chcieliby być skierowani w przypadku nie przyjęcia do wybranej szkoły. Nie Jest to ich drugi wybór. Chociaż szkoła ta z pewnością zostanie powiadomiona, miejsce w niej nie może być zagwarantowane. Dział Rekrutacji i Rozmieszczania Studentów (The Admissions and Placement Department) powiadomi uczniów o skierowaniu do innej szkoły za pośrednictwem kierownika szkoły podstawowej. W tym momencie uczeń będzie miał trzy opcje: 1. zaakceptować skierowanie do innej szkoły i zapewnione w niej miejsce, lub 2. odrzucić skierowanie do innej szkoły i zostać umieszczonym na priorytetowej liście No.1 oczekujących do szkoły pierwotnego wyboru, lub 3. zaakceptować skierowanie do innej szkoły i gwarantowane w niej miejsce i jednocześnie zostać umieszczonym na priorytetowej liście No.2 oczekujących do szkoły pierwotnego wyboru wyłącznie do końca maja. 02 The Complete Picture Your Child s Future

7 Setting an exciting goal is like setting a needle in your compass. Unknown Destination: High School Ontario Application Colleges Process All Grade 8 TCDSB students complete a Catholic Secondary School Application Form usually in early November. Admissions and Placement Department will input data and send nominal rolls (reports) to TCDSB secondary schools. ACCEPTED: The secondary school of choice will notify students usually by mid February if accepted. REGISTRATION & COURSE SELECTION: Students will complete registration forms and option sheets and submit these to the secondary school to confirm acceptance. Schools may hold registration evenings. STUDENT ACCEPTS REDIRECTION PRIORITY 2 WAITING LIST Student accepts redirection and a secured placement at the new school, but he/she is placed on a Priority Waiting List for the school of first choice until end of May. REDIRECTED: If the secondary school notifies Admissions and Placement of oversubscription, this department will redirect the student to the next nearest secondary school, with available space. PRIORITY 1 WAITING LIST Student declines the redirection to a new school, choosing to remain on the waiting list. The student HAS a secured place at the high school and is pre-registered for September. CAUTION: The student may NOT have a secured placement in September The Complete Picture Your Child s Future 03

8 Transition Guide Far and away the best prize that life offers is the chance to work hard at work worth doing. Theodore Roosevelt Destination: Apprenticeship 04 The Complete Picture Your Child s Future

9 Setting It is hard an to exciting fail; but goal it is worse is like setting to never a have needle tried in your to compass. succeed. Theodore Unknown Roosevelt Destination: Umiejętności Ontario uczenia Colleges się i Twoje dziecko Umiejętności uczenia się i nawyki pracy Odpowiedzialność Przykładne postępowanie Uczeń wypełnia obowiązki i zobowiązania nałożone przez szkołę, wykonuje i oddaje w uzgodnionym terminie wszystkie prace klasowe, prace domowe i inne zadania, kieruje własnym zachowaniem i jest za nie odpowiedzialny. Organizacja Przykładne postępowanie Uczeń przestrzega opracowany przez siebie plan i proces wykonania prac i zadań, ustanawia priorytety i zarządza czasem tak aby zrealizowć zadania i osiągnąć zamierzone cele, gromadzi, analizuje i wykorzystuje informacje, technologię i różne zródła do realizacji zadań. Samodzielna praca Przykładne postępowanie Uczeń samodzielnie monitoruje, ocenia i weryfikuje plany wykonywania zadań i realizacji celów, wykorzystuje czas zajęć odpowiednio do wykonywanych zadań, wypełnia instrukcje z minimalnym nadzorem. Współpraca Przykładne postępowanie Uczeń akceptuje różne role i równy podział pracy w grupie, pozytywnie reaguje na idee, opinie, wartości i tradycje innych osób, buduje zdrowe bezpośrednie relacje poprzez interakcje osobowe i za pośrednictwem mediów, współpracuje z innymi w celu rozwiązywania konfliktów i budowania porozumienia dla osiągnięcia wspólnych celów, dzieli się informacjami, zasobami, ekspertyzą oraz wiedzą i promuje krytyczne myślenie w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Inicjatywa Przykładne postępowanie Uczeń szuka i korzysta z nowych idei i możliwości pogłębiania wiedzy, wykazuje zdolność do innowacyjnych działań i gotowość do podejmowania ryzyka, wykazuje ciekawość i zainteresowanie nauką, podejmuje nowe zadania z pozytywnym nastawieniem, jest świadomy praw swoich i innych i potrafi ich skutecznie bronić. Samoregulacja Przykładne postępowanie Uczeń wyznacza własne, indywidualne cele i monitoruje postęp w ich osiąganiu, gdy zachodzi konieczność, szuka wyjaśnień lub pomocy, poddaje analizie i krytycznej opinii swoje zdolności, potrzeby i zainteresowania, wykorzystuje możliwości do nauki, dokonuje wyborów i ustala strategie w celu zaspokojenia własnych potrzeb i osiągnięcia celów, jest wytrwały i dokłada wszelkich starań w odpowiedzi na wyzwania. Według: Growing Success-Assessment, Evaluation, and Reporting in Ontario Schools, 2010 The Complete Picture Your Child s Future 05

10 Transition Guide Far The and world away is a the book best and prize those that who life do offers not is travel the chance read to only work one hard page. at work worth doing. Theodore St. Augustine Roosevelt Terminy i Definicje Destination: Apprenticeship Poniższa lista zawiera terminy i definicje powszechnie używane w szkole średniej. Certificate of Accomplishment Certificate of Accomplishment (COA) jest przyznawany uczniom, którzy nie spełniają wymagań OSD lub OSC. Dokument uznaje udział ucznia w programie szkoły średniej. Uczniowie są umieszczani na niepunktowanych kursach K. (non-credit courses) Praca Społeczna W ramach wymogów OSD (Dyplom Ukończenia Ontaryjskiej Szkoły Średniej), uczniowie są zobowiązani do ukończenia 40 godzin pracy społecznej w dowolnym momencie w szkole średniej. Uczniowie mogą rozpocząć gromadzenie godzin już w lipcu przed rozpoczęciem klasy 9. Kursy Obowiązkowe Odnoszą się one do określonego zestawu kursów obowiązkowych, który wszyscy uczniowie muszą ukończyć aby spełnić część wymagań Ontaryjskiego Dyplomu Ukończenia Szkoły Średniej (OSD). Kursy te są ustalone przez Ministerstwo. Kody kursów Ten 6znakowy kod określa przedmiot, poziom klasy, charakter kursu ukierunkowany lub ogólny (destination or stream course). Kredyt rozumiany jako punkt Kredyt w wysokości 1.0 jest przyznawany uczniowi po pomyślnym ukończeniu 110 godzinnego kursu z oceną nie mniejszą niż 50%. Kursy ukierunkowane W klasach 11 i 12 uczeń może wybrać obowiązkowe kursy ukierunkowane na kontynuowanie nauki na uniwersytecie, uniwersytecie/kolegium lub w kolegium. Test z umiejętności czytania i pisania dla ontaryjskich szkół średnich, opracowany przez EQAO Uczniowie piszą ten test w klasie 10. Jest on wydawany przez Ministerstwo Edukacji i obowiązuje wszystkich studentów w Ontario. Muszą oni zdać ten test aby otrzymać OSSD (Dyplom Ukończenia Ontaryjskiej Szkoły Średniej) Egzaminy Pod koniec semestru lub w jego połowie uczniowie piszą egzaminy sprawdzające znajomość materiału z całego kursu. Samodzielny projekt Od uczniów oczekuje się przygotowania samodzielnej pracy z określonego zakresu, (Independent study Unit). która stanowi główny projekt każdego kursu. Kursy K Niekredytowe kursy (non-credit courses) mające na celu zaspokojenie indywidualnych potrzeb studentów. Świadectwo Ukończenia Ontaryjskiej Szkoły Średniej (OSSC) Świadectwo Ukończenia Ontaryjskiej Szkoły Średniej jest przyznawane uczniom po uzyskaniu przez nich minimum 14 kredytów, w tym 7 kredytów z obowiązkowych kursów i 7 z dowolnych kursów. (optional) Dyplom Ukończenia Ontaryjskiej Szkoły Średniej (OSD) Dyplom Ukończenia Ontaryjskiej Szkoły Średniej jest przyznawany tym uczniom, którzy uzyskali wszystkie wymagane kredyty, zaliczyli test z umiejętności czytania i pisania i przepracowali wymaganą ilość godzin pracy społecznej. Kursy dodatkowe i kursy dowolne Uczniowie mogą wybrać osiem kursów, które ich specjalnie interesują i będą one brane pod uwagę przy ogólnej liczbie 30 kredytów wymaganych do otrzymania Ontaryjskiego Dyplomu Szkoły Średniej. OYAP Ontario Youth Apprenticeship Program Ontaryjski Program Nauki Zawodu dla Młodzieży Prerequisite Course Odnosi się do specyficznego kursu, który uczeń musi zaliczyć zanim wezmie następny kurs na wyższym poziomie Semestr Rok szkolny jest podzielony na 2 semestry. Uczeń bierze 4 kursy w semestrze. SHSM Specialist High Skills Major Program, który pozwala uczniom w wyższych klasach dokonać wyboru specjalistycznych kursów w sektorze ekonomicznym w celu pogłębiania zainteresowań. Streamed Courses W klasach 9 i 10 uczniowie mogą brać obowiązkowe kursy w trzech nurtach: akademickim, podstawowym, lub opracowanym dla uczniów ze specyficznymi potrzebami (locally developed). Program zajęć Program zajęć podaje czas zajęć, numer pokoju, godzinę lunch u, nazwisko nauczyciela i semestr, w którym uczeń będzie brał wszystkie swoje kursy 06 The Complete Picture Your Child s Future

11 Setting The repetition an exciting of small goal efforts is like will setting accomplish a needle more in your than compass. the occasional use of great talents. Charles H. Unknown Spurgeon Destination: Dyplom Ukończenia Ontario Ontaryjskiej Colleges Szkoły Średniej Każdy uczeń w szkole średniej Katolickiego Wydziału Oświaty (TCDSB) musi spełnić następujące wymogi aby uzyskać Ontaryjski Dyplom Ukończenia Szkoły Średniej (OSD) 30 kredytów 18 kredytow obowiązkowych 4 kredyty z religii 8 kredytów z dodatkowych/ dowolnych kursów Test z umiejętności pisania i czytania dla Ontaryjskich szkół średnich 40 godzin pracy społecznej Uczniowie powinni starać się zaliczyć 40 godzin pracy społecznej przed ukończeniem klasy 10. Dyplom pozwala Twojemu dzieckustarać się o przyjęcie na uniwersytet, do kolegium, do programu nauki zawodu, lub do pracy. 18 Obowiązkowych kredytów Angielski (1w każdej klasie) Matematyka (przynajmniej 1 w klasie 11 i 12) Nauki Przyrodnicze (Science) Francuski (klasa 9) Geografia Kanady (klasa 9) Historia Kanady (klasa 10) Sztuki Artystyczne (Arts) Zdrowie i Wychowanie Fizyczne Civics (klasa 10) Careers (klasa 10) Grupa 1 wybierz jeden z przedmiotów Dodatkowy Angielski lub Francuski jako Drugi Język, Native, Classical or International Language, Nauki Społeczne i Humanistyczne, Nauka o Kanadzie i Świecie, lub Guidance and Career Education Grupa 2 wybierz jeden z przedmiotów Dodatkowe Wychowanie Fizyczne, Dodatkowe Sztuki Artystyczne (Arts), Francuski jako Drugi Język, dodatkowy Business, lub Cooperative Education Kredyty wymagane Kredyty otrzymane Grupa 3 wybierz jeden z przedmiotów Dodatkowy Nauki Przyrodnicze (Science) (klasa 11 i 12), dodatkowa Technologia (klasa 9-12), Cooperative Education, francuski jako Drugi Język lub Infromatyka (Computer Studies) 1 Religion Uczeń w TCDSB musi wziąć 4 kredyty z religii(klasa 9-12) Kursy Optional/Elective Co roku uczeń bierze kurs według swoich zainteresowań Inne Wymagania Ontaryjski test z umiejętności czytania i Pisania w klasie 10, 40 godzin pracy społecznej w ciągu 4 lat 4 8 The Complete Picture Your Child s Future 07

12 Transition Guide Far Have and patience away with the all best things, prize but chiefly that life have offers patience is the with chance yourself. to work Do not hard lose at courage work in worth considering doing. your own imperfections, but instantly set about remedying them -- every day begin the task anew. Theodore Roosevelt Saint Francis de Sales Planowanie dla klas 9 i 10 Destination: Rodzaje kursów Apprenticeship Kursy akademickie, podstawowe, dla uczniów ze specyficznymi potrzebami i/lub kursy bez kredytów W klasie 9 Twoje dziecko będzie musiało wybrać odpowiedni dla siebie poziom następujących obowiązkowych kursów: angielskiego, francuskiego, geografii, matematyki i nauk przyrodniczych. Wraz z dzieckiem zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby lepiej zorientować się który poziom pozwoli mu osiągnąć jak najlepsze wyniki. Jeśli masz wątpliwości, zwróć się o pomoc do nauczyciela klasy 8 lub działu poradniczego szkoły średniej (high school guidance department). Kursy na poziomie akademickim D Uczniowie poznają zasadnicze pojęcia z danego przedmiotu i związane z nim materiały. Główny nacisk kładziony jest na na teorię i abstrakcyjne myślenie jako podstawę przyszłej nauki. Wymagana jest od ucznia samodzielność w nauce i umiejętności uczenia się mieszczące się w przedziale dobre i doskonałe na świadectwie szkolnym. (intermediate report card) Kursy dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi L Uczniowie poznają najbardziej niezbędne pojęcia z danego przedmiotu. Pracownicy szkolni zazwyczaj polecają te kursy studentom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi Uczniowie wymagają pełnego zaangażowania nauczyciela w celu zaspokojenia ich potrzeb edukacyjnych, a ich umiejętności uczenia się na świadectwie szkolnym są poniżej poziomiu zadawalającego. Kursy Podstawowe P Uczniowie poznają zasadnicze pojęcia z danego przedmiotu. Główny nacisk kładziony jest praktyczne zastosowanie pojęć. Uczniowie w dużej mierze polegają na pomocy nauczyciela, a ich umiejętności uczenia się na świadectwie szkolnym są w przedziale zadawalające i dobre. Kursy otwarte O Kursy te są oferowane we wszystkich przedmiotach za wyjątkiem tych oferowanych na poziomie akademickim, podstawowym i dla uczniów ze specjalnym potrzebami. Oczekiwania wobec uczniów są określone i odpowiednie dla wszystkich. Kursy dodatkowe są oferowane w otwartym nurcie (open stream) np. wychowanie fizyczne, sztuki wizualne, muzyka itp. Uczniowie mogą reprezentować różne umiejętności uczenia się. Niekredytowe kursy K (Non-Credit Courses) Uczniowie zdobędą umiejętności, które pozwolą im funkcjonować w ramach ich lokalnych społeczności. Pracownicy szkolni zazwyczaj polecają te kursy uczniom starającym się o Certificate of Accomplishment (COA) Program nauczania jest dostosowany do specyficznych potrzeb ucznia. Często zadawane pytania: Czy córka lub syn może zmienić poziom kursów po dokonaniu wyboru? Tak! Twój syn lub córka może zmienić poziomy kursów pomiędzy klasą 9 i 10. W przypadku matematyki, wymagane jest pomyślne ukończenie kursu uzupełniającego (transfer course). We wszystkich innych kursach zmiany powinny być dokonywane w porozumieniu z doradcą edukacyjnym (guidance cousellor) lub nauczycielem przedmiotu. Czy mój syn/córka może wziąć różne poziomy dla różnych kursów? Tak! Twój syn/córka jest zachęcana do wybierania takich rodzajów kursów, które będą najlepiej odpowiadały jego/jej zainteresowaniom, celom i stylowi uczenia się, przy jednoczesnym braniu po uwagę planów po ukończeniu szkoły średniej. 08 The Complete Picture Your Child s Future

13 Setting Have patience an exciting with all things, goal is but like chiefly setting have a patience needle with in yourself. compass. Do not lose courage in considering your own imperfections, but instantly set about remedying them -- every day begin the task anew. Saint Francis Unknown de Sales Planowanie dla klasy 11 i 12 Destination: Rodzaje kursów Ontario Colleges W klasie 10 Twój syn lub córka będzie musiała zdecydować o tym co chce robić po ukończniu szkoły średniej i wybrać kursy odpowiadające tym planom. Wybór ten jest uzależniony od rodzaju przyszłej pracy, bierzących wyników w szkole średniej i aktualnego poziomu kursów. Następujące kursy demonstrują spektrum możliwości po ukończeniu szkoły średniej. Kursy przygotowujące na uniwersytet Przygotowane w ścisłej współpracy z uniwersytetemi. Opracowane w celu przygotowania uczniów w zakresie wiedzy i umiejętności do spełnienia wstępnych wymogów do podjęcia nauki na uniwersytecie. Kursy są oparte na teorii przedmiotu, z uwzględnieniem strony praktycznej. Kursy przygotowujące do kolegiów Przygotowane w ścisłej współpracy z kolegiami. Opracowane w celu przygotowania uczniów w zakresie wiedzy i umiejętności do spełnienia wstępnych wymogów do podjęcia nauki w kolegium i korzystania z niektórych programów przyuczenia do zawodu. (apprenticeship programs) Kursy oparte są na konkretnych zastosowaniach z naciskiem na rozwijanie krytycznego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów. Kursy przygotowujące jednocześnie na uniwersytet i do kolegium Przygotowane w ścisłej współpracy z uniwersytetami i kolegiami. Obejmują treści, które są istotne zarówno dla wyższych uczelni jak i kolegiów. Opracowane w celu przygotowania uczniów w zakresie wiedzy i umiejętności do spełnienia wstępnych wymogów do podjęcia nauki w ramach określonych programów uniwersyteckich i kolegialnych. Kursy są oparte na teorii przedmiotu, z uwzględnieniem strony praktycznej. Kursy przygotowujące do podjęcia pracy Przygotowane w ścisłej współpracy z przedstawicielami różnych miejsc pracy. Opracowane w celu przygotowania uczniów w zakresie wiedzy i umiejętności do bezpośredniego podjęcia pracy, przyjęcia na programy przyuczenia do zawodu i inne programy szkoleniowe. Promują znaczenie kształcenia ustawicznego. Kursy przygotowujące do funkcjonowania w społeczności Przygotowane w ścisłym partnerstwie z rodziną i społecznością. Opracowane w celu przygotowania uczniów udziału w społeczności Promują znaczenie integracji społecznej we wspólnocie. Często zadawane pytania: Czy moje dziecko może zmienić docelowość kursów pomiędzy klasą 10 i 11 lub klasą 11 i 12? Tak! Jeżeli zaistnieje potrzeba zmiany docelowości kursu, doradca edukacyjny (guidance councellor) i nauczyciel przedmiotu pomogą Twojemu dziecku zaplanować tę zmianę. W przypadku matematyki, uczeń może wyrównać różnicę pomiędzy rodzajami kursów biorąc kurs uzupełniający (transfer course). The Complete Picture Your Child s Future 09

14 Transition Guide Wise leaders look out for change, then manage it and lead others through it. John Maxwell Zestawienie specjalistycznych programów Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych poszczególonych szkół średnich, odwiedz stronę internetową schools > secondary schools > program overview 10 The Complete Picture Your Child s Future

15 ell We are workers, not master builders; ministers, not messiahs, we are prophets of a future not our own. Archbishop Romero Zestawienie specjalistycznych programów Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych poszczególonych szkół średnich, odwiedz stronę internetową schools > secondary schools > program overview The Complete Picture Your Child s Future 11

16 Transition Guide You must be the change you wish to see in the world. Gandhi Programy specjalistyczne Program umożliwijący uzyskanie kredytów na uniwersytecie The Advanced Credit Experience (ACE) program w James Cardinal McGuigan Catholic High School umożliwia uczniom szkoły średniej bezpośrednie zapoznanie się z doświadczniem studiowana na Uniwersytecie York. Program przeznaczony jest dla uczniów, którzy wykazują potencjał akadmicki na poziomie uniwersyteckim lecz nie wierzą w swoje możliwości lub nie dysponują środkami aby pójść na studia.. Po więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę internetową ACE Szkoły O Profilu Artystycznym Wymogiem przyjęcie do następujących szkół: Bl. Mother Teresa RAP, Cardinal Carter Academy for the Arts, Father John Redmond CSS and Regional Arts Centre, The Centre for the Arts, Media & St. Patrick Catholic School, St. Michael s Choir School and The Arts Marrocco jest przesłuchanie kwalifikacyjne (audition) i złożenie dodatkowej aplikacji. Prosimy kontakować się ze szkołami w celu uzyskania dokładnej informacji dotyczącej składania aplikacji. Regionalny Program Sztuk Artystycznych We wrześniu 2012 roku, szkoła Blessed Mother Teresa wprowadziła Regional Arts Program. (RAP) W celu przyjęcia do programu, uczniowie muszą wypełnić dodadkową aplikację. Uczniowie programu RAP korzystają z różnych zajęć wzbogacających ich talenty artystyczne. Po ukończeniu 4 lat nauki w programie RAP uczniowie będą dobrze przygotowani do podjęcia studiów artystycznych (fine arts) na uniwersytecie lub w kolegium. Uczniowie Programu RAP w szkole Blessed Mother Teresa uzyskują również Swiadectwo Edukacji Artystycznej ( Certificate in Arts Education). Cardinal Carter Academy for the Arts Zainteresowani nauką w tej szkole muszą w styczniu przejść przesłuchania kwalifikacyjne (audition) lub w grudniu złożyć portfolia ze swoimi pracami aby dostać się na jeden z następujących kierunków artystycznych: muzyka (wokal, orkiestra, instrumenty smyczkowe), sztuki wizualne, teatr lub taniec. Program w szkole Cardinal Carter trwa od klasy 7 do 12. Tradycyjnie nowi uczniowie są przyjmowani w kasach 7 i 9. Każdy uczeń w ciągu roku szkolnego bierze dwa zatwierdzone przez Ministerstwo kursy kredytowe (credit courses) z przedmiotów atrtystycznych. Father John Redmond Catholic Secondary Regionalny Program Sztuk Artystycznych Szkoła Father John Redmond wspólnie z Regional Arts Centre (Regionalne Centrum Sztuk Artystycznych) oferuje utalentowanym uczniom z okręgu Toronto (Greater Toronto Area) następujące kierunki w ramach Regional Arts Program: taniec (współczesny i klasyczny), teatr, muzyka (wokal, muzyka instrumentalna i smyczkowa) i sztuki wizualne. Uczniowie zainteresowani uczęszczaniem do szkoły Father John Redmond muszą w styczniu wziąć udział w przesłuchaniach kwalifikacyjnych z jednego z wybranych kierunków artystycznych. Klasa 9 nie jest podzielona na semestry. Co roku uczniowie otrzymują 2 kredyty ze sztuk artystycznych. Pod koniec czwartego roku otrzymają Świadectwo Specjalizcji (Certificate of Specialization) w dziedzinie Teatru, Tańca, Muzyki lub Sztuk Wizualnych i ogólną liczbę 8 kredytów ze sztuk artystycznych. St. Michael s Choir School St. Michael s Choir School została założona w 1937 roku. Z Jego Wielebnością Tomas Collins em, Arcybiskupem Toronto, jako Rektorem, Szkoła St. Michael s Choir stanowi przykład unikalnej współpracy pomiędzy Archidiecezją Toronto a Katolickim Wydziałem Oświaty w Toronto. Z liczbą miejsc ograniczoną do 280 chłopców, szkoła oferuje pełen program nauczania przygotowujący do studiów akademickich (w klasach od 3 do 12), który spełnia najwyższe standardy Wydziału Oswiaty i Ontaryjskiego Ministerstwa Edukacji. Program szkolny obejmuje dzienne zajęcia muzyczne w klasie fortepianu, organów i innych instrumentów, a także próby śpiewu chóralnego i przygotowania do regularnych występów w katedrze i na różnych specjalnych uroczystościach. Proces przyjmowania uczniów jest bardzo selekcyjny: z setek chłopców, którzy co roku zgłaszają się na przesłuchania kwalifikacyjne, tylko 32 zostaje przyjętych do klasy muzycznej (w klasach 3 i 4). W zależności od ilości wolnych miejsc, istnieje możliwość przyjęcia chłopców do wyższych klas lub nawet szkoły średniej, ale w tych przypadkach aplikanci muszą zademonstrować poziom i osiągnięcia równe doświadczeniu jakie uczniowie szkoły osiągają ćwicząc w chórze szkolnym. 12 The Complete Picture Your Child s Future

17 People see only what they are prepared to see. Ralph Waldo Emerson Programy specjalistyczne The Art Marrocco Szkoła Bishop Marrocco Thomas Merton z dumą oferuje jedyny w Katolickim Wydziale Oświaty Specialized High Skills Major program in Arts and Culture. (Program pozwalający wyspecjalizować się w określonej dziedzinach sztukach artystycznych i kulturze) Uczniowie pragnący otrzymać Certyfikat Sztuk Artystycznych (Art Cerificate) muszą wypełnić aplikację i wziąć udział w warsztacie orientacyjnym z jednego z następujących kierunków: taniec, teatr, muzyka instrumentalna, lub sztuka wizualna. The Art Marrocco oferuje następujące specjalistyczne programy: Sztuki Dramatyczne, Muzyka, Nowe Media, Produkcja Video, Sztuki Wizualne i nowy w tym roku Taniec. Szkoła doprowadza uczniów od przygotowania pełnego portfolia lub brania udziału w profesjonalnych przesłuchaniach kwalifikacyjnych do muzykali, grup tanecznych i teatralnych. Warsztaty orientacyjne dla wszystkich kandydatów do szkoły odbywają się w kwietniu. Wypełnione aplikacje do rozpatrzenia przez komitet muszą być oddane podczas wieczoru rejestracyjnego do klasy 8. W celu pobrania aplikacji, prosimy skontaktować się The Art Marrocco. The Centre for Arts, Media and Technology at St. Patrick Catholic Secondary School Centrum Sztuki, Mediów i Technologii przy St. Patrick School powitało swoich pierwszych uczniów w klasie 9 we wrześniu 2012 roku. TCDSB oferuje arystycznie uzdolnionym uczniom Programy Tańca, Sztuk Dramatycznych, Muzyki i Sztuk Wizualnych. Uczniowie klas 8 zainteresowani nauką w Specjalistycznym Programie Sztuk Artystycznych w szkole St.Patrick muszą na wiosnę zgłosić się na przesłuchania kwalifikacyjne z jednego z czterech kierunków arystycznych. Program Zaawansowany na Poziomie Uniwersyteckim The Advanced Placement Program jest uznanym w świecie programem, który sprzyja osiąganiu sukcesów na wyższych studiach poprzez zachęcanie uczniów do rozwijania umiejętności krytycznego myślenia na najwyższym poziomie. Uczniowie już w szkole średniej osiągają poziomu studiów wyższych poprzez przygotowywanie się do i pisanie egzaminów. Pomyślne ukończenie egzaminów zapewnia uczniom zaliczenie wybranego przedmiotu na pierwszym roku, bez pobierania tego kursu w toku studiów. Egzaminy są uznawane przez uniwersytety w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Europie. Około szkół średnich na świecie oferuje 34 kursy w 19 przedmiotach. Cechą wyróżniającą ten program jest jego elastyczność uczniowie mogą wziąć pełny zakres kursów programu AP i starać się uzyskać Międzynarodowy Dyplom (AP International Diploma), lub wybrać te kursy w których czują się najmocniejsi i starać się je ukończyć jako AP Scholar lub AP National Scholar. Większość naszych szkół średnich oferuje niektóre programy Advanced Placement w 12 klasie. A Congregated Advanced Placement Program (Wstępny program umożliwiający opanowanie materiału do egzaminów uniwersyteckich). Program ten dotyczy wszystkich klas. Wysegregowane klasy 9 korzystają ze wstępnego programu AP w matematyce, naukach przyrodniczych, angielskim, francuskim i naukach społecznych. Wczesne wprowadzenie tego programu w kasach 9 i 10 sprzyja wyrabianiu dyspozycji umysłowej potrzebnej do odnoszenia sukcesów w pózniejszych latach. Program jest zgodny z ontaryjskim programem nauczania ale jest znacznie szerszy i bogatszy. Wstępny program AP przechodzi w zaawansowany program AP w klasach 11 i 12. The Congrageted Advanced Placement Program jest dostępny w następujących szkołach Bishop Allen Academy, Father Henry Car, Father John Redmond, Blessed Mary i Senator O Connor. Ogólnej informacji na temat programu i jego kryteriów selekcji udziela koordynator programu AP w szkołach. Rozszerzony program języka francuskiegokontynuacja programu szkoły podstawowej w klasach od 5 do 8 Rozszerzony program języka francuskiego, (kontynuacja programu szkoły podstawowej w klasach od 5 do 8) jest oferowany w szeregu naszych szkołach średnich. Kończąc szkołę, uczniowie, którzy zaliczyli minimum siedem Uwaga: Uczniowie powinni złożyć aplikacje do średniej szkoły katolickiej w listopadzie. Zapewni im to przyjęcie do szkoły rejonowej, jeżeli nie dostaną się do Cardinal Carter, Father John Redmond CSS i Regional Arts Centre, The Centre for the Arts, Media & St. Patrick CSS, lub St. Michael s Choir School. The Complete Picture Your Child s Future 13

18 Transition Guide Transition has the potential to either launch you or dump you. John Maxwell Programy specjalistyczne kursów w rozszerzonym francuskim ( w tym kolejno cztery kursy w rozszerzonym francuskim i minimum trzy kursy w innych przedmiotach uczonych po francusku) są upoważnieni do otrzymania Świadectwa z Rozszerzonego Języka Francuskiego (Extended French Certificate) wydanego przez Katolicki Wydział Oświaty w Toronto. Zgodnie z informacją na stronie 10 i 11, program ten jest obecnie dostępny w szeregu szkołach. Program z wykładowym francuskim (French Immersion) kontynuacja programu szkoły podstawowej od przedszkola do klasy 8 Program z Wykładowym Francuskim, (kontynuacja programu od przedszkola do klasy 8) jest obecnie oferowany w dwóch szkołach średnich. Kończąc szkołę, uczniowie, którzy zaliczyli minimum 10 kursów z wykładowym francuskim (w tym kolejno cztery kursy z wykładowym francuskim i minimum sześć kursów w innych przedmiotach uczonych po francusku) są upoważnieni do otrzymania Świadectwa z Wykładowego Francuskiego wydanego przez Katolicki Wydział Oświaty w Toronto. Wykładowy francuski jest oferowany w Bishop Allen Academy i Senator O Connor College. Certyfikowany Program Edukacji Globalnej Don Bosco Catholic Secondary School Don Bosco jest pierwszą szkołą w Katolickim Wydziale Oświaty, która oferuje Certyfikowany Program Edukacji Globalnej. Niższe klasy korzystają z szerokiego spektrum zajęć, w tym prelekcji zapraszonych gości, warsztatów, sympozjów, podróży. W klasach wyższych, począwszy od klasy 11, program jest bardziej specjalistyczny. Uczniowie muszą ukończyć sześć kursów z międzynarodowych i globalnych dziedzin takich jak wiara, business, sprawy globalnej polityki, kultura, technologia i globalne środowisko naturalne. Certyfikat otwiera drogę do wyboru innej kariery zawodowej, a także podjęcia studiów o charakterze globalnym obecnie oferowanych przez większość ważniejszych uniwersytetów. Międzynarodowa Matura The International Baccalaureate (IB) Diploma Program jest uznany na całym świecie i dostępny w 2500 szkół w różnych krajach. Program oferuje pełny dwuletni międzynarodowy program nauczania, który pozwala uczniom spełnić wymogi Ontaryjskiego Dyplomu Szkoły Średniej. Założeniem Programu IB jest przekazanie uczniom wartości i stoworzenie im sposobności, które pozwolą im wypracować mocne poglądy, dokonywać słusznych wyborów i respektować innych w globalnej społeczności. Program IB wyposaża studentów w umiejętności i postawy niezbędne do osiągnięcia sukcesu na wyższej uczelni i w pracy. Program jest zgodny z tradycyjnym programem nauczania Liberal Arts, w którym uczniowie równolegle uczą się sześciu przedmiotów. Uczniowie są zobowiązani do studiowania jednocześnie nauk humanistycznych, nauk przyrodniczych i drugiego języka. Oprócz pisania sześciu egzaminów, które są oceniane poza szkołą, uczeń musi zaliczyć trzy dodatkowe części Programu Dyplomowego. 1. Kurs Teorii Wiedzy 2. Rozszerzony Esej (Extended Essey) 3. Kreatywność, Działanie i Służba (Creativity, Action and Service (CAS) Ocena uczniów odbywa się w szkole i poza nią. Egzaminy są oceniane przez wykwalifikowanych egzaminatorów z zewnątrz. Program Dyplomowy IB zyskał reputację za rygorystyczne oceny, dzięki czemu posiadacze dyplomu IB mają dostęp do najlepszych światowych uniwersytetów. Program IB jest dostępny w Szkołach: Michael Power. St. Joseph High School w Etobicoke i Pope John Paul II Catholic Secondary School w Scarborough. Uczniowie chcący wziąć udział w Programie IB, muszą zarejestrować się w programie Junior Preparation Diploma w klasie 9 i 10. Informacji na temat kryteriów przyjęcia i procesu składania aplikacji udziela Koordynator Programu IB w szkołach Michael Power/St. Joseph i Pope John Paul II. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: Program Zajęć Korekcyjnych dla Uczniów z Trudnościami w Czytaniu, opracowany wraz Hospital for Sick Children W środowisku szkoły średniej, program HSC/PHAST PACES okazał się bardzo efektywny w pomocy uczniom, którzy zmagają się z problemami w czytaniu w klasach 9 i 10. Stosując różnorodne strategie, uczniowie poprawiają swoje umiejętności identyfikowania słów, rozszyfrowania tekstu i czytania. Program PHAST jest dostępny w większości szkół. Po więcej informacji prosimy zgłaszać się do doradcy edukacyjnego (guidance councelor). Program Matematyki, Nauk Przyrodniczych i Technologii Program MST zapewnia wzbogacony plan nauczania w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych i technologii realizowany poprzez różnorodne doświadczenia poznawcze koncentrujące się na wielokierunkowej integracji. Przyjęcie do programu odbywa się wyłącznie 14 The Complete Picture Your Child s Future

19 For surely you know the plans that I have for you. A plan for a future filled with hope. Jeremiah Programy specjalistyczne na drodze aplikacji. Jest on przeznaczony jedynie dla tych uczniów, którzy w klasie 8 wykazują zdolności w tych kierunkach. W czterech głównych przedmiotach: matematyce, naukach przyrodniczych, informatyce i angielskim, uczniowie umieszczani są w tych samych klasach, dzieląc się w ten sposób doświadczeniami poznawczymi z podobnie myślącymi rówieśnikami. Po ukończeniu 4-letniego programu, uczniowie otrzymują Świadectwo MST. Absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do wielu stawiających wysokie wymagania programów wyższej edukacji takich jak nauki biologiczne, inżynieria, infromatyka. Program ten jest oferowany w następujących szkołach: Chaminade College School, Francis Libermann Catholic High School, Lorretto College i Modonna Catholic Secondary School. Uczenie Samoukierunkowane Mary Ward Catholic Secondary School Mary Ward Catholic Secondary School oferuje uznany na świecie program samoukierunkowanego uczenia się. Szkoła Mary Ward wychodzi z założenia, że uczniowie uczą się najlepiej kiedy widzą celowość nauki, sami wyznaczają edukacyjne cele i ustawiają własny proces uczenia się. W budynku szkolnym zaprojektowanym z myślą o tym programie, uczniowie mają wystarczająco czasu i miejsca aby aktywnie realizować własny zidywizualinowany tok uczenia się. To udane innowacyjne podejście do edukacji jest możliwe dzięki wsparciu jedynego w swoim rodzaju i wysoko cenionego Nauczycielskiego Programu Doradczego (Teacher Advisor Program). Program ten został stworzony aby pomagać uczniom w rozwijaniu umiejętności zarządzania czasem, brania osobistej odpowiedzialności za kształcenie się i wzamcnianie duchowego rozwoju. Zaspokajanie Potrzeb Ucznów Angielski Jako Drugi Język (ESL) i Nauczanie Umiejętności Czytania i Pisania w Angielskim (ELD) W szkołach średnich podlegających Katolickiemu Wydziałowi Oświaty w Toronto, uczniowie pochodzący z krajów nie mówiących językiem angielskim moga korzystać z programów językowych, które zapewniają im taką biegłość w angielskim by mogli odnosić sukcesy w szkole, na wyższej uczelni i w pracy. Kursy Angielskiego Jako Drugiego Języka (ESL) i Kursy Uczenia Umiejętności Czytania i Pisania w Angielskim (ELD) pomagają uczniom nauczyć się angielskiego i rozwinąć umijętności czytania i pisania tak aby mogli kontynuować edukację i wnosić wkład w społeczne, ekonomiczne i polityczne życie w Ontario. Oceną znajomości angielskiego i rozmieszczaniem uczniów w odpowiednich szkołach zajmuje się Orientation Center (OC) przy Wydziale Oświaty. OC może polecić umieszczenie ucznia na jednym z pięciu kursów ESL: ESLAO, ESLBO, ESLCO, ESLDO, ESLEO, lub jednym z pięciu ELD kursów: ELDAO, ELDBO, ELDCO, ELDDO, ELDEO. Wszystkie kursy ESL i ELD sa kursami otwartymi (open courses). Kursy są rekomendowane zgodnie z poziomem znajomości angielskiego, a nie poziomem klasy do której uczeń powinien uczęszczać ze względu na swój wiek. Kursy ESL/ELD oferowane w poszczególnej szkole różnią sie w zależności od naboru uczniów. Uczniowie mogą wykorzystać do trzech kursów ESL lub ELD w celu spełnienia wymagań obowiązkowego kredytu z angielskiego. Pozostały kredyt z angielskiego uczniowie mogą uzyskać zaliczając jeden z obowiązkowych kursów angielskiego (dla potrzeb uniwersytetu, kolegium lub pracy) oferowany w klasach 11 i 12. Dodatkowe kredyty z kursów ESL lub ELD uważane są się jako kredyty z kursów dowolnych i zaliczają sie do dyplomu. Edukacja Specjalna Studenci Specjalnej Troski Programy i usługi dla uczniów ze specjalnymi potrzebami są dostępne w katolickich szkołach średnich. W każdej szkole istnieje model programu Resource/Withdrawal (pomoc w oddzielnym pomieszczeniu podczas regularnych zajęć lekcyjnych), z którego mogą korzystać uczniowie starający się o odpowiednią liczbę kredytów potrzebnych do otrzymania Dyplomu lub Świadectwa Szkoły Średniej. Wszytkie przystosowania, modyfikacje i alternatywne oczekiwania są wyszczególnione w Indywidualnym Planie Edukacyjnym Ucznia (Individual education Plan IEP) Podstawą do zaspokajania potrzeb uczniów specjanlnej troski i tych którzy uczą się według alternatywnego programu nauczania (Kursy K) jest wykorzystanie programu dla uczniów z wieloma dysfunkcjami i upośledzeniami (Multiple Exceptionalities and Developmental Disabilities), podobnego do tego stosowanego w szkołach podstawowych. Wszytkie zmodyfikowane oczekiwania wynikające z alternatywnego programu nauczania są wyszczególnione w Indywidualnym Planie Edukacyjnym Ucznia (Individual Education Plan IEP). Począwszy od klasy 9 uczniowe mogą wybierać różnorodne kursy, w tym również kursy akademickie, podstawowe, kursy dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, kursy zaawansowane na poziomie uniwersyteckim)advanced Placement, International Baccalaureate i K courses (alternatywny The Complete Picture Your Child s Future 15

20 Transition Guide Start by doing what is necessary, then what is possible, and suddenly you are doing the impossible. St. Francis of Assisi Programy specjalistyczne program nauczania). Nauczyciele pomagają uczniom w zrealizowaniu oczekiwań wyszczególnionych w Indywidualnym Planie Edukacyjnym (IEP). Dużą pomocą dla uczniów jest dostępność programów o zróżnicowanym profilu dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Program dla Uczniów Niesłyszących i z Wadami Słuchu W zależności od stopnia utraty słuchu, uczniowie mogą korzystać ze specjalnego programu opracowanego przez lokalną szkołę średnią i z pomocy odwiedzających szkoły nauczycieli (itinerant teachers) z Departamentu d/s Uczniów Niesłyszących i z Wadami Słuchu. (Deaf and Hard of Hearing Department) Jeżeli w szkole podstawowej (St.Raymond i Sts.Cosmas and Damian) uczeń korzystał ze specjalistycznego programu Deaf and Hard of Hearing Program (DHH program), w szkole średniej może nadal go kontynuować w Dante Alighieri Academy. Ponadto, uczniowie, którzy w szkole i otrzymywali pomoc ze strony odwiedzającego nauczyciela (itinerant support) również kwalifikują się do programu w Dante Alighieri Academy. (Jeżeli jesteście zainteresowani, omówcie tę opcję z nauczycielem z Departamentu d/s Uczniów Niesłyszących i z Wadami Słuchu, którzy pomagają uczniom w klasie 8.) Program dla Uczniów Uzdolnionych Uczniowie, którzy zostali uznani za uzdolnionych mogą we wszystkich szkołach średnich korzystać z zajęć rozwijających ich zdolności. Korzystanie z tych zajęć jest dowolne dla wszystkich uzdolnionych uczniów. Nauka w alternatywnym programie szkoły średniej jest wzbogacona o różnorodne zajęcia edukacyjne mające na celu dalszy rozwój umiejętności i zdolności w sferze poznawczej, emocjonalnej, duchowej, społecznej i interpersonalnej. Pomoc dla Uczniów Specjalnej Troski w okresie przejścia do szkoły średniej Planowanie Przejścia ze Szkoły Podstawowej do Średniej Aby pomóc uczniom specjalnej troski i ich rodzicom w procesie przejścia ze szkoły podstawowej do średniej (z klasy 8 do 9), planowanie rozpoczyna się w maju i czerwcu. Uczniowie mogą mieć określone problemy takie jak wiele dysfunkcji, upośledzenie w rozwoju, autyzm (Multiple Exceptionality, Developmental Disability, Autism Spectrum Disorder) lub znaczne trudności w sferze społeczno emocjonalnej, które będą miały wpływ na realizowanie ich celów edukacyjnych. Kierowncy szkół kontaktują się z Koordynatorami Programu Specjalnego Nauczania.(Special Services Program Coordinators). W wyniku konsultacji zostaje opracowany dlugoterminowy plan, który obejmuje wszystkie specyficzne problemy indywidualnych studentów. Plan określa umiejętności życiowe niezbędne uczniowi do przeżycia w społeczności, sugeruje Cooperative Education (szkoła połączona z pracą), zawiera informacje na temat istniejących w społeczności agencji i usług. Każdy zindywizualowany plan jest w miarę potrzeby poddawany weryfikacji. W sprawie programu należy sie kontaktować z departmentem Specjalnej Edukacji. Przy opracowywaniu edukacyjnej części programu brany jest pod uwagę ontaryjski program nauczania (Ontario curriculum), program alternatywny, a także umiejętności przywódcze, poznawcze i emocjonalne. Program może być również zmodyfikowany w celu zaspokojenia specjalnych potrzeb, zainteresowań i możliwości ucznia. Nauczyciel specjalnego nauczania realizujący program dla uczniów uzdolnionych współpracuje z nauczycielem przedmiotu i uczniem w celu opracowania Indywidualnego Planu Edukacyjnego (IEP). Plan ten zezwala na modyfikację każdego programu pod względem treści przedmiotu (subject matter), umiejętności (krytyczne myślenie, myślenie twórcze, rozwiązywanie problemów, logika i umiejętności badawcze), oczekiwanych rezultatów i ewaluacji. 16 The Complete Picture Your Child s Future

21 The quality of a person s life is in direct proportion to their commitment to excellence, regardless of their chosen field of endeavour. Vince Lombardi Pomaganie dziecku w okresie przejściowym Umiejętności uczenia się wyszczególnione poniżej pomogą dziecku w osiągnięciu akademickiego sukcesu. Schemat demonstruje trzy umiejętności uczenia się, zalecenia, ostrzeżenia dla rodziców i strategie niwelowania problemu. Obecność w szkole Odrabianie pracy domowej i zadań szkolnych Organizacja i zarządzanie czasem Zalecenia Uczeniowie powinni być codziennie obecni. Uczniowie powinni przychodzić do klasy na czas. Zalecenia Klasy 7-9: do 90 minut. Klasy 10-12: do 2.5 godziny Zadania powinny być wykonane i oddane nauczycielowi Zalecenia Uczeń powinien robić dokładne notatki i używać do każdego przedmiotu oddzielny skoroszyt (binder) Codziennie zapisywać w terminarzu (agenda) daty oddania prac, testów i sprawdzianów Rokładać czas na naukę Ostrzeż enie dla Rodziców Ostrzeż enie dla Rodziców Ostrzeż enie dla Rodziców Wasze dziecko opuściło więcej niż 10% czasu lekcyjnego. Świadectwa szkolne wykazują nadspodziewanie więcej niebecności. Nie widzisz aby Twoje dziecko regularnie odrabiało prace domową Twoje dziecko ciągle powtarza: Nie mam zadanej pracy domowej. Twoje dziecko nie ma lub nie używa terminarza. Zeszyty są niestarannie prowadzone i niekompletne. Strategie Regularnie kontaktuj sie ze szkołą w sprawie problemu nieobecności. Upewnij się że praca domowa wynikająca z nieobecności jest odrobiona i oddana nauczycielowi. Strategie Przekaż nauczycielowi swoje obawy dotyczące odrabiania lekcji. Codziennie uczeń powinien odrabić pracę domową w ciągu zalecanego czasu. Strategie Monitoruj korzystanie Twojego dziecka z terminarza. Rozmwiaj z dzieckiem na temat prac domowych i regularnej rutyny. The Complete Picture Your Child s Future 17

22 Transition Guide You don t have followers if you don t lead. John L. Perry Parę rzeczy pod rozwagę... Kursy są przedmiotami, które Twoje dziecko bierze w szkole podstawowe i średniej. W szkole średniej kursy są oferowane na różnych poziomach (również nazywanymi nurtami - streams). Każdy z tych poziomów inaczej ukierunkowuje ucznia na koniec szkoły.przykładami kierunków (destinations) są: nauka zawodu, kolegium, uniwersytet, praca i udział w społeczności. Kiedy Twóje dziecko przejdzie do szkoły średniej, będzie musiało wybrać różne kursy, które wspólnie wskażą mu kierunek po ukończeniu szkoły. Ten zestaw kursów jest jedną ze ścieżek programu nauki. Wielu uczniów i ich rodziców uważa, że jeżeli ścieżka raz została wybrana, nigdy nie może zostać zmieniona. Scieżki programu są elastyczne i moga być zmieniane. W większości przypadków Twoja córka lub syn mogą zmieniać poziomy kursów w miarę nabywania umiejętności i w konsultacji z doradcą edukacyjnym (guidance counsellor). Poziom, który wybierze Twoje dziecko nie zamyka mu drzwi, jeżeli jest zgodny z jego stylem uczenia się i potencjałem. Właściwy wybór poziomu pomoże mu osiągać dobre wyniki w każdym kursie i zrealizować obrany kierunk. Zwróć się do nauczyciela w klasie 8 z prośbą o pomoc w ustaleniu odpowiedniego poziomu dla Twojego dziecka. Zaczynając szkołę średnią, Twoje dziecko nie tylko staje wobec nowych wymagań akademickich, ale będzie musiało się dostosować do nowego środowiska, nowych ludzi, nowych oczekiwań i nowych przepisów. Zmiany stawiają nowe wymagania, więc zachęć dziecko do aktywnego angażowania się. Uczniowie powinni zwracać uwagę na ogłoszenia informujące o kwalifikacjach do drużyn lub o spotkaniach różnych klubów. Bycie aktywnym pozwola studentom poznawać nowych przyjaciół i odczuwać przynależność do szkolnej społeczności. Czy Twoje dziecko jest zdrowe? Czy ma wszystkie aktualne szczepienia? Kiedy był ostatnio badany przez lekarza?. Czy jest aktywne fizycznie, zdrowo się odżywia, ma dosyć snu? Dobry stan zdrowia z pewnością pomaga uczniom w osiąganiu ich akademickiego potencjału. Rozmawiaj z dzieckiem! Zapytaj je jak sobie daje radę z dostosowywaniem się do nowej szkoły. Przypomnij mu, ze jest otoczony troskliwymi dorosłymi osobami: doradcami edukacyjnymi (Guidance Counsellors), nauczycielami, Pracownikami d/s Dzieci i Młodzieży (Child and Youth Workers), zespołem administracyjnym, kapelanami, trenerami, asystentami. Miej na uwadze, że jeżeli zajdzie potrzeba, do dyspozycji są również pracownicy społeczni i psycholodzy. Nowość! Obecnie uczniowie mogą rozpocząć gromadzenie 40 godzin pracy społecznej, wymaganej do uzyskania dyplomu, w lecie przed rozpoczęciem klasy 9. Zachęca się uczniów aby przepracowali 40 godzin przed końcem klasy 10. Po więcej informacji na temat pracy na rzecz społeczności i rodzajów działalności uznanej za pracę społeczną, wejdz na stronę (Programs and Services>School Programs>Guidance and Career Education>Community Service, dostępną w wielu językach. 18 The Complete Picture Your Child s Future

23 You can t beat the person who never gives up. Babe Ruth Pomocne Rady Rozpoczęcie nauki w szkole średniej to bardzo ekscytujący moment w życiu ucznia, ale może też doprowadzić do niepokoju. Poniższe rady przekazują Twojemu dziecku obecni uczniowie szkoły średniej. Wykazuj zaintersowanie i podchodz entuzjastycznie do przejścia do szkoły średniej. Aby było to udane przejście: Włącz się w życie szkoły wstępując do klubów lub drużyn. Zbudujesz nowe przyjaznie i będziesz zadowolony, że to zrobiłeś. Poznaj bliżej i zbuduj pozytywne relacje ze swoimi nauczycielami. Dowiedz kiedy oferują dodatkowa pomoc lub sam proś ich o pomoc. Poznaj bliżej kolegę z klasy i wymień z nim numery telefonów aby mógł on robić dla ciebie notatki i informować Cię o pracy domowej, kiedy jesteś niebecny w szkole. Attend the Getting Ready for High School Orientation Day. Wez udział w sesji orientacyjnej na temat przygotowania do szkoły średniej. Wypatruj dni orientacyjnych, które szkoły średnie zazwyczaj organizują w sierpniu i pierwszym tygodniu września. Te sesje orientacyjne mają na celu przygotowanie Cię do nowej szkoły. Upewnij się, ze masz zorganizowaną podróż do szkoły i z powrotem. Sprawdz rozkład jazdy TTC abys miał wystarczająco czasu na podróż. Zaopatrz się w szkolny mundur na długo przed rozpoczęciem szkoly. Posiadanie munduru zapeni Ci poczucie przynależności do szkoły. Zazwyczaj szkoła ma swojego dostawcę i informacje na jego temat znajdziesz w zestawie rejestracyjnym. Szkoła często organizuje sprzedaż mundurów na swoim terenie. W niektóre dni szkoła zezwala na noszenie dowolnego ubrania. Te dni nazywają się Civies Days Rutyna szkolna i rozkład zajęć Szkoła poinformuje Cię o czasie rozpoczynania i kończenia szkoły i podstawowych rutynach. W większości szkół musisz przejść do następnej klasy w ciągu 5 minut. Zaplanuj mądrze którędy będziesz szedł aby się nie spóznić. Uczniowie, którzy sie spózniają przeszkadzają innym. Zaopatrz sie w podstawowe przybory szkolne podczas wakacji. Pierwszego dnia w szkole nauczyciele powiadomią Cię jeżeli bedziesz potrzebował inne specyficzne materiały na określone kursy. Pora lunch u bedzie podana w twoim rozkładzie zajęć. Lunch może się rozpocząc już o 11 lub dopiero o 12:45. Prygotuj taki lunch abyś nie był głodny. Kłódki i szafki szkolne (Lockers). W niektórych szkołach koszt kłódek i korzystania z szafek jest włączony do wpisowego. (activity fee). Jest to jednorazowa opłata. Otrzymasz swoją własną szafkę, która będzie miała numer. Nie ujawniaj kombinacji otwierania kłódki aby zabezpieczyć rzeczy, które trzymasz w szafce. Pamietaj o korzystaniu z szafki w ciągu dnia aby nie nosić książek w szkolnej torbie. Włóż część z nich do szafki i w ciągu dnia wymieniaj je. Badz przezorny i zawsze trzymaj w szafce dodatkowe szkolne materiały i drobne pieniądze na wypadek gdybyś musiał skorzystać z telefonu publicznego. Ćwicz swoje umiejętności organizacyjne aby nauczyć się dobrych nawyków pracy. Znajdz odosobnione miejsce to nauki. Wyznacz sobie czas na naukę. Rozpracuj dzienny rozkład zajeć, który bedzie odpowiadał twoim potrzebom i zainteresowaniom. Regularne oglądanie programów telewizyjnych, zajęcia klubowe i sport powinny znalezć w nim swoje miejsce. Korzystaj z terminarza (agenda), który pomoże Ci się zorganizować i będzie Ci przypominał o zadaniach i testach. The Complete Picture Your Child s Future 19

24 Transition Guide You may be disappointed if you fail, but you are doomed if you don t try. Beverly Sills Objaśnienia kodów kursów Kody odzwierciedlają wymogi rządu prowicjonalnego. Pierwsze 5 znaków wszystkich kursów jest zastrzeżone przez Ministerstwo Edukacji, a szósty znak jest do dyspozycji szkoły: ENG 1 D 1 To szkolne oznakowanie podaje charakterystykę kursu 1 = Kod szkoły dziennej M = Płeć męska F = Płeć żeńska Ta litera określa kierunek nurt nauki/kierunek docelowy Klasy 9-10 D = akademicki P = podstawowy L = Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami O = Otwarty Klasy U = uniwersytecki C = kolegium E = Praca O = Otwarty M = uniwersytet/kolegium Te cyfry określaja klasy 1 = Klasa 9 2 = Klasa 10 3 = Klasa 11 4 = Klasa 12 Te trzy litery identyfikują przedmioty. Kody przedmiotów pierwsza litera odnosi się do departamentu, któremy przedmiot podlega A = Sztuki Artystyczne B = Business C = Nauka o Kanadzie i Świecie E = Angielski F = Francuski G = Guidance H = Nauki Humanistyczne i Społeczne L = Języki Międzynarodowe M = Matematyka P = Wychownie Fizyczne S = Nauki Przyrodnicze (Sciences) T = Technologia 20 The Complete Picture Your Child s Future

25 Setting an exciting goal is like setting a needle in your compass. Unknown Objaśnienia Rozkładu zajęć (Po konkretne wyjaśnienia, prosimy zwracać się do doradcy edukacyjnego (guidance counsellor) For Semestered Schools Semester 1 - Sept. Jan. Semester 2 - Feb. June. Students carry 4 courses per semester PERIOD TIME SUBJECT 1 8:30-9:45 English ENG 1D1-01 Smith D. Room :50-11:00 Mathematics MFM 1P1-03 Roberts E. Room :05-1:15 Art AVI Evan P. Room Geography CGC 1L1-03 Dante R. Room 215 For Non-Semestered Schools PERIOD DAY 1 DAY 2 OE 08:25-08:30 Sem. 1 Term 1 Period 1 08:30-09:45 Sem. 1 Term 1 Period 2 09:50-011:05 Sem. 1 Term 1 Period 3a 11:10-11:50 Sem. 1 Term 1 Period 3b 11:50-12:30 Sem. 1 Term 1 Period 3c 12:30-13:10 Sem. 1 Term 1 Period 4 13:15-14:30 Sem. 1 Term 1 ENG1D1-03 Jones, T. 434 PPL Fernandes, J. GYM2 FSF1D1-01 Thorpe, C. 428 FSF1D1-01 Thorpe, C. 428 AVI Gross, G. 412 SNC1D1-09 Nguyen, L 313 MPM1D1-06 Lippa, Z 428 HRE1O1-08 O Reilly, M 119 HRE1O1-08 O Reilly, M 119 CGC1D1-03 Caton, N 333 Subject Credit: Students take 4 credits in each semester Course Code & Section: Computer code for the subject 1-indicates grade 9 P-indicates applied level MFM-indicates the code for math 03 - indicates the section number Teacher Name Location Day1 / Day2: Students follow the Day1 schedule, (ie. Monday), and then Day 2 schedule on the next day (ie. Tuesday). Everyday the schedule alternates and students follow this from September until June. Homeroom Period: In some schools period 1 is longer to allow for morning prayers and announcements Class Time: 75 minutes with travel time built in Lunch: Students have lunch in period three during one of two or three designated lunch times. Students attend class during the other two periods. EXAMPLE: Period 3 - Day 1 - French & Day 2 - Religion 3a: 11:10-11:50 (Day 1 - French & Day 2 - Religion) 3b: 11:50-12:30 (Lunch) 3c: 12:30-13:30 (Day 1 - French & Day 2 - Religion) The Complete Picture Your Child s Future 21

26 Transition Guide Far and away the best prize that life offers is the chance to work hard at work worth doing. Theodore Roosevelt Kierunek po ukończeniu szkoły średniej: Nauka Zawodu CZYM jest nauka zawodu w rzemiośle? Jest to praktyczna metoda zdobywania konkretnych umiejętności w pracy, która łączy w sobie różne kierunki docelowe, szególnie pracę i college. Wymogi do uzyskania certyfikatu w konkretnym zawodzie obejmują zdobywanie doświadczenia w pracy (80-90% czasu) i zajęcia teoretyczne, zazwyczaj w lokalnym kolegium, lub organizowanie przez certyfikowaną jednostkę szkoleniową taką jak lokalne związki zawodowe (10-20% czasu). Praktykant obserwuje wykonywanie pracy przez wykwalifikowanego pracownika, ćwiczy zaoobserwowane umiejętności i ostatecznie samodzielnie wykonuje taką samą pracę; wysokość wynagrodzenia wzrasta wraz z pogłębianiem umiejętności. Czas trwania praktyki w zawodzie różni się w zależności od rodzaju zawodu, zazwyczaj od 2 do 5 lat. W Ontario istnieje około 150 zawodów rzemieślniczych (skilled trades), które mogą być podzielone na cztery grupy: budownictowo, przemysł, branża samochodowa i usługi. Pełną listę zawodów znajdziecie na stronie: gov.on.ca/eng/tcu or DLACZEGO wybierać zawody rzemieślnicze? Obecnie niewielu młodych ludzi bierze pod uwagę tę opcje nauki zawodu pomimo dużego zapotrzebowania. 52% rzemieślników w Kanadzie przejdzie na emeryturę w ciagu następnych 15 lat. 40% nowych miejsc pracy w ciągu następnych dwóch dekad powstanie w zawodach rzemieślniczych i technologii. Rzemieślnicy (skilled trades people) mają większy dochód i często są właścicielami firm. DLA KOGO jest nauka zawodu w rzemioślne? Twój syn lub córka lubi praktyczną naukę i posiada dobre umiejętności mechaniczne i przestrzenne. Twój syn lub córka lubi naprawiać różne rzeczy, składać i rozkładać konstrukcje. Twój syn lub córka potrafi rozwiązywać problemy, zrozumieć dlaczego coś nie działa i jak to naprawić. Twój syn lub córka preferuje naukę wzrokową niż teoretyczną. Twój syn lub córka chcialaby mieć własną firmę. KIEDY można rozpocząć naukę w zawodzie? Są dwa sposoby rozpoczęcia nauki: Ukończyć klasę 12 i znalezć pracę u wykwalifikowanego pracodawcy, który zgodzi się sponsorować Twojego syna lub córkę. Wziąć kurs Co-operative Education w klasie 11 (program łączący naukę w szkole z praktyką w zakładzie pracy) i skorzystać z Programu Ontario Youth Apprenticeship (OYAP) ( Ontaryjski Program Nauki Zawodu dla Młodzieży) GDZIE możesz uzyskać informacje? Skontaktuj sie z Doradcą Edukacyjnym (Guidance Counsellor) lub/i z nauczycielem kursu Cooperative Education w szkole Twojego dziecka. Wejdz na strone internetową Wydziału Oświaty dotyczącą Ontario Youth Apprenticeship Program (OYAP) Skontaktuj się z lokalnym biurem d/s nauki w zawodzie rzemieślniczym. (local apprenticeship office) 22 The Complete Picture Your Child s Future

27 Jesus, help me to simplify my life by learning what you want me to be and becoming that person Saint Therese of Lisieux Kierunek po ukończeniu szkoły średniej: kolegium JAKIE programy są dostępne? Programy w kolegium efektywnie łączą konkretne umiejętności z wysokiej jakości edukacją. Na terenie Toronto istnieją 4 kolegia i kilkanaście w jego okolicach. Dokumenty ukończenia programów w kolegium: Certificate, Diploma, Graduate Certificate, Applied Degree, Joint College-University Degree. Programy w kolegium mogą być jedno-, dwu-, lub trzyletnie. Połączone programy kolegium i uniwersytetu zazwyczaj trwają cztery lata. Wiele kolegiów ma umowę z uniwersytetami, co pozwala studentom przenieść się na uniwersytet po skończeniu nauki w kolegium. DLACZEGO wybrać kolegium? Kolegium oferuje szerokie możliwości wyboru kariery. Wielu absolwentów kolegiów znajduje zatrudnienie w ciągu sześciu miesięcy po skończeniu studiów. Absolwenci kolegiów stanowią jedną trzecią całej siły roboczej w Ontario. Studia w kolegium są przystępne finansowo, od około $3000 do $5000 rocznie. Kolegia oferują połączenie praktycznej i teoretycznej nauki. DLA KOGO jest kolegium? Twój syn lub córka ma dobre wyniki w praktycznym programie nauczania. Twój syn lub córka lepiej sie czuje w mniejszej klasie i woli personalne podejście do instruktażu. Twój syn lub córka dysponuje odpowiednimi finansami i spełnia wymogi akademickie do podjęcia nauki w kolegium. Twój syn lub córka ma wybraną karierę zawodową, która wymaga nauki w kolegium. JAK możesz przygotować się do kolegium i złożyć aplikację? Kolegia wymagają uzyskania 30 kredytów w szkole średniej i otrzymania Dyplomu Ukończenia. (Ontario Secondary School Diploma) Jako warunek przyjęcia, programy ze stopniem naukowym (degree courses) wymagają sześciu kursów z klasy 12 na poziomie akademickim lub akademickim i kolegialnym. Matematyka jest warunkiem przyjęcia an niektóre programy. Przyjęcie może zależeć od stopni, portfolia lub rozmów kwalifkacyjnych. Wstępne testy mogą być częścią procesu przyjęcia jako, że ich wyniki mogą zadecydować o poziomie kursu, na który aplikant zostanie przyjęty. KIEDY możesz składać aplikację do kolegium w Ontario? Twój syn lub córka może złożyć aplikację on-line za pośrednictwem Ontario College Application Services (OCAS). OCAS zazwyczaj przyjmuje aplikacje na początku listopada. Aplikacje otrzymane przed 1 lutego mają priorytet. GDZIE możesz otrzymac wiecej informacji? Możesz dowiedzieć się w kolegium lub odwiedzić stronę OCAS Skontaktuj się z doradcą edukacyjnym (guidance counsellor) w szkole Twojego dziecka. The Complete Picture Your Child s Future 23

28 Transition Guide I will instruct you and teach you the way to go; I will watch over you and be your adviser. Psalms 32:8 Kierunek po ukończeniu szkoły średniej: uniwersytet JAKIE programy są dostępne? Uniwersytety oferują programy ze stopniem naukowym. Programy te różnią sie w zależności od uniwersytetu. Uniwersytety oferują studia pierwszego stopnia z tzw.bachelor s degree (undergraduate degree) na wydziale Sztuk Pięknych, Nauk Przyrodniczych (Sciences) i Biznesu. Na terenie Toronto istnieją 3 główne uniwersytety i szereg innych w jego okolicach. Wszystkie programy studiów pierwszego stopnia kosztują od do dolarów. Książki kosztują extra. Jeżeli student studiuje z daleka od domu, koszty idą w górę. DLACZEGO wybierać studia uniwersyteckie? Posiadacze stopni uniwersyteckich mają przewagę na rynku pracy. Absolwenci uniwersytetu mają szanse na szybszy awans w pracy. Obrana przyszła kariera zawodowa wymaga wyższej edukacji. DLA KOGO jest uniwersytet? Twój syn lub córka dobrze rozumie abstrakcyjne pojęcia związane z materiałem kursu i preferuje naukę teoretyczną/akademicką. Twój syn lub córka może samodzielnie wykonywać większą część zadań szkolnych. GDZIE możesz otrzymac więcej informacji? Skontaktuj się z doradcą edukacyjnym (guidance counsellor) w szkole Twojego dziecka. Sprawdz strony internetowe poszczególnych uniwersytetów. Sprawdz strony internetowe myblueprint.ca/tcdsb i the Career Cruising. KIEDY możesz składać aplikację na uniwersytet w Ontario? Twój syn lub córka może składać aplikacje on-line przez Ontario University Application Center (OUAC). Proces składania aplikacji zaczyna się dla klasy 12 w listopadzie. Ostateczny termin złożenia aplikacji jest w połowie stycznia. GDZIE możesz otrzymac wiecej informacji? Możesz wejść na stronę Ontario University Application Center Odwiedzić kampusy różnych uniwerystetów. Skontaktuj się z doradcą edukacyjnym (guidance counsellor) w szkole Twojego dziecka. JAK możesz przygotować się na uniwersytet? Twój syn lub córka musi brać głównie akademickie kursy w klasie 9 i 10 i uniwersyteckie kursy (University U ) lub uniwersyteckie/kolegialne kursy (University/College M ) w klasie 11 i 12. Twój syn lub córka powinna odwiedzić jak najwięcej uniwerystetów. Twój syn lub córka musi spełnić warunki wstępne do programu, na który chce składać aplikację. Twój syn lub córka musi mieć wysoką średnią w 6 kursach klasy 12 ( U i M courses). Każdy uniwersytet decyduje o przeciętnej wymaganej do przyjęcia na dany program. 24 The Complete Picture Your Child s Future

29 Work bears a particular mark of man and of humanity - the mark of a person operating within a community. Pope John Paul II Kierunek po ukończeniu szkoły średniej: Podjęcie pracy i miejsce w społeczności Praca Niektórzy uczniowie rozpatrują podjęcie pracy bezpośrednio po skończeniu szkoły średniej i otrzymaniu Ontario Secondary School Diploma (OSSD) lub Ontario School Secondary Certificate (OSSC). Zachęca się uczniów, którzy są zainteresowani tą drogą do udziału w programie Co-operative Education w klasie 11 i 12 (program łączący naukę w szkole z praktyką w zakładzie pracy). Zachęca się ich również do wzięcia pod uwagę programu Specialized High Skills Major (SHSM) (program pozwalający uzyskać specjalizację w określonej dziedzinie), który może być oferowany w ich szkole. Przygotowując sie do podjęcia pracy uczeń powinien konsultować się z doradcą edukacyjnym (guidance counsellor) i nauczycielem programu Co-operative Education. Bardzo pomocne są również Doroczne Targi Pracy (Annual Job Fair), organizowane przez TCDSB, podczas których uczniowie mogą spotkać pracodawców i rozwinąć umiejętności szukania pracy. Jest to doskonałe miejsce, gdzie można się zarejestrować w lokalnej agencji pracy. Następujący link podaje mapę wszystkich agencji pracy w Toronto TESSlocations.pdf MIEJSCE W SPOłECZNOŚCI możliwości po ukończeniu śzkoły Uczniowie zarejstrowani na niekredytowych kursach K (non-credit courses K ) mogą przed ukończeniem szkoły ubiegać się o Swiadectwo Umiejętności (Certificate of Accomplishment). Ten certyfikat uznaje udział ucznia w programie szkoły średniej i jest szczególnie przydatny tym uczniom, którzy planują przed podjęciem pracy skorzystać z programów zawodowych lub innych szkoleń. Następujące opcje są dostępne za pośrednictwem Community Agencies. Wszystkie agencje są do wglądu na stronie internetowej Developmental Services Ontario (http://www.dsontario.ca/) Community participation jest to dzienny program podobny modelu Life Skills w szkole średniej. Employment support programs na przykład, Corbrook (http://www.corbrook.net/ ) Job readiness programs (programy gotowości do pracy) Direct employment after school (praca bezpośrednio po szkole średniej) Przejście ze szkoły do pracy, dalszej edukacji, i funkcjonowania w społeczności może być szczególnie trudne dla wielu uczniów specjalnej troski.to przejście może być bardziej pomyślne kiedy: a) szkoły współpracują z rodzicami, pracodawcami, agencjami w celu opracowania skoordynowanych planów b) jest wcześniej zaplanowane c) w jego planowaniu są określone cele na krótką i dłuższą metę Celem planowania przejścia (transition) jest udzielenie takiej pomocy rodzicom i uczniom aby absolwenci specjalnych programów w Katolickim Wydziale Oświaty mieli do dyspozycji szereg różnych możliwości takich jak sieć agencji czy miejsca pracy. Na drodze konsultacji zostaje opracowany długoterminowy plan dla ucznia w klasie 10, który dotyczy wszystkich jego specyficznych potrzeb. Plan ten jest corocznie weryfikowany. Konsultacje mogą dotyczyć: Rozpatrzenia przydatności różnych agencji (assessment community network) Identyfikowania życiowych umiejętności (Life Skills) potrzebnych do funkcjonowania w społeczności Wyboru odpowiednich programów i usług środowiskowych (community programs) Rozpatrywania opcji dlaszej edukacji po skończeniu szkoły Zachęca sie rodziców i nauczycieli aby kontaktowali się i współpracowali z Post Secondary Transition Teacher od momentu ukończenia przez ucznia klasy 10. Te usługi są dostępne dla uczniów z wieloma dysfunkcjami, upośledzeniami w rozwoju lub potrzebami wynikającymi z autyzmu (Multiple Exceptionality, Developmental Disability and Autism Spectrum Disorder). Skontaktuj się z Departamentem Specjalnej Edukacji w szkole w celu uzyskania pomocy w ramach Transition Planning Support. The Complete Picture Your Child s Future 25

30 Transition Guide Do what you can and pray for what you cannot yet do. St. Augustine Drogi do kariery zawodowej - różne opcje Myślisz o swojej przyszłości? Masz wielki wybór! Zastanawiając się nad drogą do kariery zawodowej, uczniowie powinni pamiętać, że istnieje dla nich wiele możliwości po ukończeniu szkoły. Career Program określa możliwości edukacyjne w szkole średniej, który wyznaczają uczniowi drogę do kariery zawodowej. Właściwa droga powinna utrzymywać równowagę pomiędzy osobistymi celami ucznia a jego zainteresowaniami. Istnieją cztery główne kierunki kariery zawodowej, wszystkie o równej wartości: praktyczna nauka zawodu (apprenticeship), kolegium, uniwersytet, praca. Poniższy schemat określa zakres zainteresowań w odniesieniu do czterech głównych dziedzin zawodowych i prowadzących do nich czterech kierunków. Zainteresowania Dziedziny zawodowe Praktyczna Nauka Zawodu Czy lubisz... Szkicować, rysować, być artystą Tańczyć, śpiewać, występować, zabawiać innych Brać udział w sportach Być kreatywnym Czy lubisz... Przygotowywać i przekazywać publiczne wiadomości Przygotowywać budżet i operować cyframi Być liderem w grupie Czy lubisz... Dbać o ludzi i zwierzęta Dociekać, uczyć się i rozwiązywać problemy Arts, Communication & Recreation Business, Hospitality & Service Health, Natural & Applied Sciences Special Events Coordinator Entertainment Industry Clothing and Crafts Artisan Special Events Coordinator Accounting Clerk Automotive Parts Technician Interior Decorator Hairstylist Agriculture and Horticulture Technician Arborist (individual and manager of trees) Medical Lab Technician Czy lubisz... Pomagać innym uczyć się Pracować z dziećmi Angażować się w politykę Social Science, Government & Human Services Day Care Worker Educational Assistant Parking Control Officer 26 The Complete Picture Your Child s Future

31 Have no fear of moving into the unknown. Simply step out fearlessly, knowing that I am with you, therefore, no harm can befall you; all is very, very well. Do this in complete faith and confidence. Blessed Pope John Paul II Drogi do kariery zawodowej - różne opcje Kierunki pod rozwagę... Kolegium Uniwersytet Praca Librarian, Archive & Museum Technician Photographer, Graphic Artist, Animator Fitness Instructor Public Relations Officer Graphic Designer Conference And Event Planner Accounting Technician Manager, Supervisor of all retail sectors Insurance & Real Estate Agent Environmental Consultant Paramedics, Dental Hygienists and Technologists Massage Therapists/ Esthetician Librarian Writer, Editor, Journalist Choreographer, Dancer Recreational Facility Manager Teacher Public Relations Consultant Accountant Senior Manager, Supervisor Investment Dealer & Broker Physicists, Astronomers, Chemists Physicians, Dentists, and Veterinarians Registered Nurse Library Assistant Musical Band Player/Singer/Actor Theatre/Stage Technician Fitness Instructor Artisan/Craftsperson Retail Clerk Cashier Travel Counselor/Guide Bank Teller Hospital Service and Home Support Worker Personal Service Worker Dental Receptionist Early Childhood Educator Police Officer Paralegal Assistant Lawyer/Judge Psychologist Economist Preschool Instructor Community Service Worker Elections Officer The Complete Picture Your Child s Future 27

32 Transition Guide Far and away the best prize that life offers is the chance to work hard at work worth doing. Theodore Roosevelt Program Student Success Inicjatywy Każdy student jest indywidualnością. Każdy ma unikalne zainteresowania, cele, mocne strony; każdy powinien mieć do dyspozycji te same możliwości aby odnosić sukcesy w szkole. W związku z tym, Ministerstwo Edukacji opracowało szereg sposobów pomocy wszystkim uczniom w pomyślnym realizowaniu celów. Te programy nie tylko dają uczniom szkól średnich w Ontario wiecej możliwości zebrania wymaganych kredytów, ale także podnoszą jakość edukacji w szkołach średnich w prowincji. Uczniowie mogą tak zindywidualizować swój tok nauki w szkole aby nie tylko był zasadny ale przynosił sukcesy. Student Success Teams Do dyspozycji każdego studenta jest wyspecjalizowany zespół, który poświęca mu dodatkową uwagę i wsparcie, gdy zachodzi potrzeba. Expanded Co-op Credit Uczniowie mogą zebrać dwa dodatkowe obowiązkowe kredyty zaliczne do obowiązkowych 18, biorąc program łączący naukę z pracą (Co-op) Specialist High Skills Major (SHSM) Ten program pozwala uczniom połączyć specjalistyczne kursy, które przygotowują do specyficznej kariery akademickiej lub zawodowej. Dual Credit Program Program ten pozwala uczniom w wyższych klasach szkoły średniej na wypróbowanie programu w kolegium i zostanie sudentem jeszcze w szkole! Uczniowie nie tylko zdobywają kredyt w kolegium ale dodatkowy kredyt w szkole, który zalicza się do dyplomu ukończenia szkoły. Obecnie wszyscy uczniowie szkół średnich Katolickiego Wydziału Oświaty mają dostęp do programów w następujących kolegiach: Centennial, George Brown, Humber and Seneca. Grade 8 9 Transition Plan przejścia do szkoły średniej powstaje na drodze dialogu pomiędzy nauczycielami klas 8 i The Complete Picture Your Child s Future

33 Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Helen Keller Uczenie się przez doświadczenie Czym jest Experiential Learning? Experiential Learning daje uczniom możliwość nauki w klasie i poza nią. Nauczyciele, partnerzy w miejscasch pracy i przedstawiciele Wydziału Oświaty wspólnie stwarzają uczniom takie możliwości. Experiential Learning to doświadczenie i działanie, które pozwala uczniom uczyć się i zdobywać kredyty. Pełen zestaw doświadczeń w ramach tego programu łączy pracę w klasie i poza nią: W klasie 9, Take Our Kids to Work (Zabierz dziecko do pracy) pozwala uczniom na pierwsze zetknięcie z miejscem pracy. W klasach 10, 11 i 12, Industry Tours and Guest Speakers ( odwiedzanie zakładów pracy i zapraszanie prelegentów) wzbogaca wiedzę uczniów na temat miejsc pracy. W klasach 11 i 12, programy Cooperative Education (szkoła i praktyka zawodowa) pozwalają uczniom na zdobycie kredytów do dyplomu. W klasach 11 i 12, The Ontario Youth Apprenticeship Program daje uczniom możliwość rozpoczęcia szkolenia w zawodzie poprzez cooperative programs W klasach 11 i 12, uczniowie mogą wziąć udział w programie SHSM w celu pogłębienia wiedzy i doświadczenia w konkretnej dziedzinie kariery. Program jest zestawem 8-10 wymaganych kredytów oraz określonych doświadczeń i specjalizacji związanych z wybranym sektorem ekonomicznym.uczniowie otrzymają Dyplom Ukończenia Szkoły z wytłoczoną czerwoną pieczęcią, SHSM Record, dokumentujący jego osiągnięcia w wymaganym zakresie i transkrypt z zaznaczonym ukończeniem programu SHSM. Cooperative Education daje uczniom możliwość: zintegrowania nauki z praktycznym doświadczeniem w celu zrozumienia relacji pomiędzy miejscem pracy a akademickim programem naucznia. opracowania skutecznych planów przyszłej kariery zawodowej wyrobienia zachowań, nawyków pracy, umiejętności i kontaktów łagodniejszego przejścia ze szkoły na obrane kierunki zdobycie kredytów z obowiązkowych i fakultatywnych kursów Cooperative Education łączy dwa podstawowe komponenty: naukę w klasie naukę w miejscu pracy Coopperative Education skupia się na wyrobieniu długotrwałych umiejętności związanych z: Szukaniem i utrzymaniem pracy Bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy Prawami i odpowiedzialnościami w miejscu pracy... przy jednoczesnym uzmysłowianiu uczniom powiązania pomiędzy tym czego się uczą w klasie, a zastosowaniem tej wiedzy w miejscu pracy. Cooperative Education jest ważnym komponentem programu Specialist High Skills Major (SHSM). Jest to również miejsce, gdzie uczeń może rozpocząć naukę zawodu (apprenticeship) będąc jeszcze w szkole. Klasa 9 Zabierz Dziecko do Pracy Wycieczki Edukacyjne i do Zakładów Pracy Szkoła i Praktyka Zawodowa Program Nauki Zawodu dla Młodzieży Zapraszani Prelegenci Certifikaty w różnych Dziedzinach Przemysłu Uczenie się przez doswiadczenie The Complete Picture Your Child s Future 29

34 Transition Guide You don t lead if you don t stand up for things worth standing up for. John L. Perry Educational Planning And Career Exploration Grade 8 students have access to an excellent on-line educational planner found at tcdsb. Students may be familiar with this program through their school Guidance Counsellor. Page 30 shows a brief overview of myblueprint, but you are encouraged to walk with your child as he/she explores the interest inventory, Discovery, designed for grade 7 10 students. Educational planner Ministry of Training, Colleges and Universities Ministry of Labour Ontario s website: an updated resource on upcoming programs and events offered to encourage more Ontarian youth to explore the many career opportunities that are available in the skilled trades and technologies. 30 The Complete Picture Your Child s Future

35 AVAILABLE IN YOUR SCHOOL MYBLUEPRINT EDUCATION PLANNER PROVIDES A SIMPLE STEP-BY-STEP APPROACH WITH A PROVEN FOCUS ON EDUCATION OVERVIEW OF MYBLUEPRINT S.M.A.R.T Goal Setting High School Planner Post-Secondary Planner Set interactive SMART goals and a plan of action to stay on track Occupation Planner Compare extensive information on careers across Canada Plan to graduate and discover the impact of course selections Experiences & Resume Keep record of important experiences and build an interactive resume Instantly identify the opportunities available to you in every pathway Discovery & Explorations The two most advanced online interest inventories in Canada DISCOVERY Grade 7-10 TARGETED CONTENT: Questions are designed specifically for grade 7-10 students GROUPED RESULTS: Students are presented with their top three occupation interest areas to explore, reflect upon and create their own list of favourites FORWARD THINKING: The outcome is a list of high school courses based on interests that allows students to more effectively plan and select their courses INCLUDED IN MYBLUEPRINT DISCOVERY IS THE MOST ADVANCED ONLINE INTEREST INVENTORY IN CANADA FEATURES Grades 7-10 students can complete a fun and easy interest assessment The most age appropriate questions deliver forward thinking results 1) VISIT 2) SELECT YOUR SCHOOL & CREATE ACCOUNT

Poradnik dla rodziców - Przejście dziecka do szkoły średniej

Poradnik dla rodziców - Przejście dziecka do szkoły średniej Poradnik dla rodziców - Przejście dziecka do szkoły średniej Pełen obraz... Przyszłość Waszego dziecka w katolickiej szkole średniej i dalej POLISH W Katolickim Wydziale Oświaty przekształcamy świat przez

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACYJNY W SZKOCJI. Opracowanie: Natasza Knop-Wrzalik doradca metodyczny języka angielskiego

SYSTEM EDUKACYJNY W SZKOCJI. Opracowanie: Natasza Knop-Wrzalik doradca metodyczny języka angielskiego SYSTEM EDUKACYJNY W SZKOCJI Opracowanie: Natasza Knop-Wrzalik doradca metodyczny języka angielskiego EDUKACJA W SZKOCJI - STRUKTURA Przedszkole (nursery) od 3 roku życia Szkoła podstawowa (Primary School)

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców - Przejście dziecka do szkoły średniej

Poradnik dla rodziców - Przejście dziecka do szkoły średniej Poradnik dla rodziców - Przejście dziecka do szkoły średniej Pełen obraz... Przyszłość Waszego dziecka w katolickiej szkole średniej i dalej POLISH W Katolickim Wydziale Oświaty przekształcamy świat przez

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 6 w Płocku informuje, że od 01 września 2013 roku nasza szkoła posiada status kandydacki w programie Matury Międzynarodowej (Diploma

Zespół Szkół nr 6 w Płocku informuje, że od 01 września 2013 roku nasza szkoła posiada status kandydacki w programie Matury Międzynarodowej (Diploma Zespół Szkół nr 6 w Płocku informuje, że od 01 września 2013 roku nasza szkoła posiada status kandydacki w programie Matury Międzynarodowej (Diploma Programme International Baccalaureate). Do Pana Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin IB MYP dla klas certyfikowanych oraz niecertyfikowanych w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Lublinie

Regulamin IB MYP dla klas certyfikowanych oraz niecertyfikowanych w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Lublinie Regulamin IB MYP dla klas certyfikowanych oraz niecertyfikowanych w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Lublinie I. Zasady ogólne 1. Regulamin programu IB MYP, zwanego

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Program doradczy EducationUSA - formularz zgłoszeniowy

Program doradczy EducationUSA - formularz zgłoszeniowy 1. Podstawowe informacje 1. Informacje kontaktowe Imię i nazwisko Adres korespondencyjny Miejscowość Kod pocztowy Login Skype Adres e-mail Numer telefonu 2. Jak dowiedziałeś/aś się o Programie doradczym

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

oradnik dla rodziców Przejście dziecka do szkoły średniej Pełen obraz... Przyszłość Waszego dziecka w katolickiej szkole średniej i dalej

oradnik dla rodziców Przejście dziecka do szkoły średniej Pełen obraz... Przyszłość Waszego dziecka w katolickiej szkole średniej i dalej P oradnik dla rodziców Przejście dziecka do szkoły średniej Transition Guide Angela Gauthier Director of Education Nick D Avella Superintendent Student Success Dan Koenig Curriculum and Accountability

Bardziej szczegółowo

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 Admission for international students applying for studies on the same terms as applicable to Polish citizens for the academic year 2016/2017 Terminarz postępowania

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Studia

Życie za granicą Studia - Uczelnia Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia. Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię Chciałabym/Chciałabym zapisać się na. studia licencjackie studia magisterskie studia doktoranckie studia

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION Kiedy otrzymana przez Ciebie z Jeunesse, karta płatnicza została zarejestrowana i aktywowana w Joffice, możesz przejść do aktywacji swojego konta płatniczego

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

[page 1] Informacje dla uczniów rozpoczynających naukę w szkołach średnich w Southend we wrześniu 2015 roku Niniejsza ulotka zawiera dodatkowe

[page 1] Informacje dla uczniów rozpoczynających naukę w szkołach średnich w Southend we wrześniu 2015 roku Niniejsza ulotka zawiera dodatkowe [page 1] Informacje dla uczniów rozpoczynających naukę w szkołach średnich w Southend we wrześniu 2015 roku Niniejsza ulotka zawiera dodatkowe informacje na temat liczby wniosków o przyjęcie i liczby odwołań

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Uniwersytet Rzeszowski, 18-19.01.2010 Proces Boloński (1999) Stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W JAGIELLOŃSKIM CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W JAGIELLOŃSKIM CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W JAGIELLOŃSKIM CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Jagiellońskie Centrum Językowe jest międzywydziałową jednostką organizacyjną działalności podstawowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Sesja VI. Niedziela 14:00-15:30

Warsztaty Sesja VI. Niedziela 14:00-15:30 Warsztaty Sesja VI Niedziela 14:00-15:30 Zajęcia podzielone są na wykłady oraz warsztaty. Przy każdym z nich znajduje się informacja która grupa uczestników może najbardziej skorzystać na danym wykładzie,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 1 Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia inżynierskie i licencjackie (I stopnia stacjonarne) rekrutacja "letnia" 2015 egzaminów z matematyki i/lub fizyki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie rekrutacji uzupełniającej na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety i szkoły wyższe

Uniwersytety i szkoły wyższe Uniwersytety i szkoły wyższe Na uniwersytecie lub szkole wyższej można uczyć się na wielu kierunkach i kursach. Szkolnictwo wyższe oznacza większą swobodę i odpowiedzialność za samego siebie. Studia muszą

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY IRLANDIA

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY IRLANDIA SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY IRLANDIA 1. Populacja uczących się i język nauczania W 2002 r. osoby w wieku poniżej 30 lat stanowiły 45% ludności Irlandii, a 618 000 dzieci

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet Wrocławski Informacje ogólne: Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia francuska Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia (studia licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Nauka jest obowiązkowa w wieku od 5 do 16 lat. Edukacja na Malcie jest oparta na modelu brytyjskim. Przedszkole: od 3 do 5 roku życia.

Nauka jest obowiązkowa w wieku od 5 do 16 lat. Edukacja na Malcie jest oparta na modelu brytyjskim. Przedszkole: od 3 do 5 roku życia. państwowe prywatne wyznaniowe - Wśród szkół wyznaniowych, które są w znacznej mierze dotowane przez państwo, dominują szkoły kościoła rzymskokatolickiego. Szkoły te nie pobierają czesnego. Nauka jest obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH v Informatyka oraz nie studia pierwszego stopnia inżynierskie Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości. Jeżeli liczba

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH)

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) 1.1 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCY I NOWY FORMAT EGZAMINU GCSE Z JĘZYKA POLSKIEGO

OBOWIĄZUJĄCY I NOWY FORMAT EGZAMINU GCSE Z JĘZYKA POLSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY I NOWY FORMAT EGZAMINU GCSE Z JĘZYKA POLSKIEGO Analiza porównawcza Na podstawie materiałów próbnych opublikowanych przez AQA (wrzesień 2016) Specyfikacja nauczanie od września 2017 pierwsze

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PROFILOWA

DEKLARACJA PROFILOWA A1 DEKLARACJA PROFILOWA Imię i nazwisko kandydata... Preferowane kierunki przyszłych studiów...... Uczeń Gdańskiego Liceum Autonomicznego sam tworzy i modyfikuje swój profil kształcenia. Czyni to poprzez

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe 1. Forma brytyjskiej edukacji w przeszłości 2. Dziś systemem brytyjskiej edukacji zarządza państwo 3. Niektóre zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI MAJĄCYCH PROBLEMY W OPANOWANIU JĘZYKÓW OBCYCH Klasy IVa i IVb Prowadząca: mgr Gabriela Kłosowska Czas zajęć: 1x45min (13:40-14:25) Termin: co druga środa

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Rok szkolny 2014/2015 r. jest ostatnim rokiem wdrażania zmian programowych i organizacyjnych w kształceniu ogólnym w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM.

SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. Oferta warsztatów grupowego poradnictwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI SPECJALISTYCZNY

JĘZYK ANGIELSKI SPECJALISTYCZNY JĘZYK ANGIELSKI SPECJALISTYCZNY Oferta kursów specjalistycznych obejmuje: - angielski w księgowości - Business English - angielski w zarządzaniu - angielski w zarządzaniu zasobami ludzkimi - angielski

Bardziej szczegółowo

Etap III: Druga rozmowa kwalifikacyjna z reprezentantami LAS i członkami CU PolSoc. Rozmowy odbędą się 16 grudnia 2017 r. po południu w Warszawie.

Etap III: Druga rozmowa kwalifikacyjna z reprezentantami LAS i członkami CU PolSoc. Rozmowy odbędą się 16 grudnia 2017 r. po południu w Warszawie. www.cambridgeclass.pl www.fb.com/camclass Cambridge University Polish Society (CU PolSoc) ma przyjemność ogłosić drugą edycję konkursu stypendialnego Cambridge class na lata szkolne 2018-20 skierowanego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH Kierunek/specjalność Inżynieria materiałowa Forma studiów i poziom kształcenia Kryterium zakres kwalifikacji Podstawowym kryterium przyjęcia na studia jest zdany

Bardziej szczegółowo

ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia

ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia 1. Cel: Podstawowym celem ABSL Academy jest przygotowanie uczestników do objęcia stanowisk pracy oferowanych przez firmy sektora usług biznesowych, będących partnerami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Język obcy - opis przedmiotu

Język obcy - opis przedmiotu Język obcy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy Kod przedmiotu 09.1-WA-MalP-LEKT-Ć-S14_pNadGenY3UAD Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Malarstwo Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r.

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r. Przygotowanie Porozumienia o programie studiów/praktyki rola studenta, uczelni wysyłającej (wydziałowego i uczelnianego koordynatora Erasmusa+) i uczelni przyjmującej. Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka)

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą.

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. SCENARIUSZ 2 MATURA 2007 Jak podjąć decyzję o wyborze przedmiotów? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: poznać zasady przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 12/2014

ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa Prawna: Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH Informatyka oraz nie studia pierwszego stopnia inżynierskie Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości. Jeżeli liczba

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition)

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) FotKart s.c Click here if your download doesn"t start automatically Leba, Rowy,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO. w Szkole Podstawowej w Ziminie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO. w Szkole Podstawowej w Ziminie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO w Szkole Podstawowej w Ziminie I CELE OCENIANIA Celem przedmiotowego systemu oceniania wypracowanego w naszej szkole jest: 1. Kształtowanie u

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ Załącznik nr 7 RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla klas I III Tabela 1 2 Język obcy nowożytny 3 Historia i społeczeństwo 4 Przyroda 5 Matematyka

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00 Klasa 1 A ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00 PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2012/2013 Przedmioty rozszerzone Język polski Historia Języki obce nowożytne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH v Informatyka studia pierwszego stopnia inżynierskie Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości. Jeżeli liczba zapisów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH. Edukacja techniczno-informatyczna

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH. Edukacja techniczno-informatyczna WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH Edukacja techniczno-informatyczna wszystkich kandydatów odbędzie na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: O kolejności przyjęć

Bardziej szczegółowo

Oceny pisemnych egzaminów językowych dokonują lektorzy Zespołu Języków Obcych SWSPiZ według przyjętych przez nich kryteriów oceniania.

Oceny pisemnych egzaminów językowych dokonują lektorzy Zespołu Języków Obcych SWSPiZ według przyjętych przez nich kryteriów oceniania. Regulaminu rekrutacji studentów na wyjazdy w ramach programu Socrates/Erasmus Na podstawie Karty Erasmusa nadanej Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania (SWSPiZ) przez Komisję Europejską

Bardziej szczegółowo

Wybierz zawód, który lubisz. a nigdy nie będziesz musiał pracować. (Konfucjusz)

Wybierz zawód, który lubisz. a nigdy nie będziesz musiał pracować. (Konfucjusz) Wybierz zawód, który lubisz a nigdy nie będziesz musiał pracować. (Konfucjusz) Po ukończeniu gimnazjum uczeń może wybrać: o trzyletnie liceum ogólnokształcące o czteroletnie technikum o trzyletnią zasadniczą

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do pedagogiki

Wprowadzenie do pedagogiki Projekt pt. "Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych" Wprowadzenie do pedagogiki Opracowanie: dr A. Dziwińska Materiały szkoleniowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

materiały do przerobienia w poszczególnych Unitach podręcznika Move Preintermediate

materiały do przerobienia w poszczególnych Unitach podręcznika Move Preintermediate Dla grup na studiach zaocznych i wieczorowych rozpoczynających naukę języka angielskiego od roku akademickiego 007/008 proponujemy nowy program nauczania w oparciu o podręczniki Move Pre-Intermediate i

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

profil medialny z rozszerzeniem języka polskiego oraz z dwoma rozszerzeniami do wyboru z następujących przedmiotów:

profil medialny z rozszerzeniem języka polskiego oraz z dwoma rozszerzeniami do wyboru z następujących przedmiotów: KLASY I ROZSZERZENIA 2016_2017 profil medialny z rozszerzeniem języka polskiego oraz z dwoma rozszerzeniami do wyboru z następujących przedmiotów: 1. geografia lub historia, 2. język angielski lub filozofia

Bardziej szczegółowo

Stypendia Gminy Pawłowice

Stypendia Gminy Pawłowice Stypendia Gminy Pawłowice Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja 1. Stypendystą może zostać: a) ( ) uczeń /absolwent szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, który kontynuuje naukę b)

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania wiadomości przewidzianych w programie nauczania uwzględnia się: - poziom

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASY REALIZUJĄCEJ PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ MATURY (INTERNATIONAL BACCALAUREATE)

REGULAMIN KLASY REALIZUJĄCEJ PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ MATURY (INTERNATIONAL BACCALAUREATE) Wyciąg ze Statutu Szkoły REGULAMIN KLASY REALIZUJĄCEJ PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ MATURY (INTERNATIONAL BACCALAUREATE) Prawa i obowiązki uczniów realizujących program Międzynarodowej Matury oraz klasy przygotowawczej

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo