PROCENY, PROMILE I PUNKTY PROCENTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCENY, PROMILE I PUNKTY PROCENTOWE"

Transkrypt

1 PROCENY, PROMILE I PUNKTY PROCENTOWE Procenty, promile W życiu codziennym i w szkole często spotykamy się z pojęciem procentu. Zmiany kursów akcji na giełdzie, rachunki bankowe, obniżki i podwyżki cen towarów, frekwencja uczniów na zajęciach szkolnych itp. podawane są z użyciem procentów. Chcąc powiedzieć, że połowa uczniów naszej klasy to chłopcy, możemy użyć określenia: chłopcy stanowią 50% uczniów naszej klasy. Zad. 1 Na dwustugramowym opakowaniu zagęszczonego mleka jest informacja. że zawiera ono 7,5% tłuszczu. Oblicz, ile gramów tłuszczu jest w tym mleku. Zad. 2 Znajdź liczbę, której 12% stanowi 57. Zad. 3 Znajdź liczbę, której: a) 12,5% stanowi 35, b) 105% stanowi 575. Zad. 4 Spośród dwudziestu zadań uczeń nie rozwiązał trzech, a jedno rozwiązał źle. Oblicz, ile procent wszystkich zadań uczeń rozwiązał poprawnie. Zad. 5 O ile procent zwiększy się (zmniejszy się) pole kwadratu, jeżeli długość jego boku: a) zwiększymy o 10%, b) zmniejszymy o 10%? Zad. 6 O ile procent zwiększy się (zmniejszy się) objętość sześcianu, jeżeli długość jego krawędzi: a) zwiększymy o 10%, b) zmniejszymy o 10%? Zad. 7 Cena gontu bitumicznego, stosowanego w budownictwie, w którą wliczono 7% podatku VAT, jest równa 17,12 zł za metr kwadratowy. a) Jaka będzie cena tego towaru, jeśli podatek VAT zostanie zwiększony do 22%? b) O ile procent wzrośnie wówczas cena towaru? Wynik podaj z dokładnością do 0,01. Na przedmiotach wykonanych z metali szlachetnych (złota, srebra i platyny) znajdują się specjalne oznaczenia zwane próbami. Jeśli na wyrobie ze złota jest wybita liczba 750, to 750 znaczy, że w l g wyrobu jest g złota. Liczba 750 oznacza, że w danym wyrobie jest % o czystego złota. Zad. 8 Złota bransoletka ma próbę 750 i waży 25 g, a pierścionek próby 960 waży 10 g. Ile gramów czystego złota zawierają oba te przedmioty łącznie?

2 Zad. 9 Oblicz, jakim promilem liczby 125 jest liczba 2. Przykład Ile trzeba zmieszać roztworu wodnego soli kuchennej o stężeniu 26% z roztworem soli kuchennej o stężeniu 4%, aby otrzymać 11 kg roztworu o stężeniu 18%? Oznaczamy: x - liczba kilogramów roztworu soli o stężeniu 26%. Wtedy: 11 - x - liczba kilogramów roztworu soli o stężeniu 4%, 0,26x - liczba kilogramów soli w roztworze o stężeniu 26% (I), 0,04 (l l - x) - liczba kilogramów soli w roztworze o stężeniu 4% (II), 0,18*11 - liczba kilogramów soli w roztworze o stężeniu 18% (III). Czystej soli w naczyniu I i II razem jest tyle, ile ma być w naczyniu III. Zatem 0,26x+ 0,04 (11-x) = 0, ,26x + 0,44-0,04x = 1,98 0,22x =1,98-0,44 0,22x =1,54 x = 7, więc 11 - x = 4. Odp.: Należy zmieszać 7 kg roztworu soli o stężeniu 26% i 4 kg roztworu o stężeniu 4%. Zad. 10 Z trzydziestu kilogramów trzyprocentowej solanki odparowano wodę i otrzymano solankę czteroprocentową. Ile solanki było na początku? Zad. 11 W jednej ze szkół zaproponowano uczniom wybór j ednej z dyscyplin sportowych w ramach dodatkowej lekcji wychowania fizycznego. Wyniki wyboru przedstawiono na diagramie kołowym. a) Która z dyscyplin cieszy się największą popularnością? b) Ile procent ogółu uczniów wybrało pływanie? c) Ile procent ogółu uczniów trenuje biegi? d) Jeśli w tej szkole jest 480 uczniów, to: ilu z nich uprawia koszykówkę, o ilu uczniów więcej trenuje piłkę nożną niż biegi? Zad. 12 Skład chemiczny organizmu człowieka przedstawia się następująco: woda - 65% masy ciała, białka - 20% masy ciała, tłuszcze - 10% masy ciała, węglowodany i sole mineralne - 5% masy ciała. Sporządź diagram kołowy obrazujący powyższe dane. Zad. 13 Wykorzystując dane z przykładu 8., oblicz, ile kilogramów każdego składnika zawiera organizm dorosłego człowieka o masie 75 kg.

3 Punkty procentowe Często słyszysz informację, że coś wzrosło lub zmalało o kilka punktów procentowych Na przykład bezrobocie wzrosło o 4 punkty procentowe, inflacja zmalała o 1,5 punktu proce towego. Punkty procentowe to różnica dwóch wielkości podanych w procentach. Zmiany niektórych wielkości w życiu gospodarczym i społecznym podawane są głównie w pr centach. Dlatego wnioski z nich płynące łatwiej jest podawać w punktach procentowych. Zad. 14 Diagram obok przedstawia w procentach liczbę gospodarstw domowych posiadających telefony komórkowe (dane wg CBOS). O ile punktów procentowych i ile razy wzrosła liczba gospodarstw domowych, posiadających telefony komórkowe, w latach ? Rozwiązanie. Zauważamy, że w roku 1997 dwa procent liczby gospodarstw domowych posiadało telefony komórkowe, a w roku 2001 w 42% liczby gospodarstw domowych były telefony komórkowe. Mówimy, że nastąpił wzrost o 40 punktów procentowych, co w tym przypadku nie jest równoważne ze wzrostem o 40%. Porównując słupki na diagramie zauważamy, że w stosunku do roku 1997 liczba posiadaczy telefonów komórkowych zwiększyła się 21 razy, czyli wzrosła o 2000%. Zad. 15 W pewnym okresie bezrobocie wzrosło z 12% do 18%. a) O ile punktów procentowych wzrosło bezrobocie? b) Ile razy wzrosła liczba bezrobotnych w tym okresie? Rozwiązanie, a) = 6 punktów procentowych. b) Odp.: a) Bezrobocie wzrosło o 6 punktów procentowych. b) Liczba bezrobotnych wzrosła 1,5 razy, czyli o 50%. 18% = 1,5 12% Zad. 16 Oprocentowanie kredytów w Banku Ambrozja zmalało z 6% do 5,76%. a) O ile punktów procentowych bank obniżył oprocentowanie kredytów? b) O ile procent kredytobiorca zapłaci mniej odsetek po obniżce stopy procentowej? Zad. 17 W wypożyczalni znajduje się 120 kaset wideo. Kasety z bajkami dla dzieci to 30% wszystkich kaset. Kasety z filmami sensacyjnymi stanowią 25% kaset z bajkami. Ile w wypożyczalni jest kaset o innej tematyce? Zad. 18 Cena towaru wzrosła z 48 zł do 64 zł. O ile procent wzrosła cena towaru? Zad. 19 Produkcja w zakładzie X wzrosła w pewnym okresie 2 razy. O ile procent wzrosła produkcja? Zad. 20 Aby otrzymać stop mosiądzu, użyto 18,36 kg miedzi i 8,64 kg cynku. Ile procent miedzi i ile procent cynku zawiera mosiądz? Zad. 21 Sprzedawca samochodów przewidywał, że w 2002 r. sprzedaż wzrośnie i zakupił o 45% więcej pojazdów niż w roku Jego przewidywania okazały się. nieścisłe i nie sprzedał 28% z liczby zakupionych pojazdów. O ile procent wzrosła sprzedaż samochodów w roku 2002 w porównaniu z rokiem 2001? Zad. 22

4 Oblicz, ile czystego srebra jest w kolczykach próby 925 ważących 4 g. Zad. 23 Pan Nowak zarabia o 10% więcej niż pan Kowalski. O ile procent pan Kowalski zarabia mniej niż pan Nowak? Zad. 24 Aby ukończyć kurs podnoszący kwalifikacje, trzeba z czterech testów zgromadzić średnio 60% z ogólnej liczby punktów. Ala uzyskała 72% punktów z pierwszego testu, 65% punktów z drugiego testu, 83% punktów z trzeciego testu. Ile co najmniej procent punktów musi uzyskać z czwartego testu, aby otrzymać świadectwo ukończenia kursu? Zad. 25 Liczba mieszkańców miasta A wzrasta każdego roku o 10%, zaś liczba mieszkańców miasta B każdego roku maleje o 10%. Rok temu w mieście A było mieszkańców. Za dwa lata, według prognoz, w obu miastach będzie taka sama liczba mieszkańców. Ilu mieszkańców było w mieście B rok temu? Zad. 26 Partia Szczęśliwych" miała 12% poparcia wśród wyborców, a partia Wesołych" 8%. W wyborach poparcie każdej partii wzrosło o 4 punkty procentowe. a) Ile razy wzrosło poparcie każdej z partii? b) O ile procent wzrosła liczba wyborców każdej z partii w odniesieniu do wyników badań Zad. Woda morska zawiera około 3% soli. Ile kilogramów słodkiej wody należy dodać do 40 kg wody morskiej, aby otrzymana woda zawierała 2% soli? Zad. 27 Do pięciu litrów trzydziestopięcioprocentowej solanki dolano cztery litry dwu-dziestoprocentowej solanki. Do nowej mieszaniny dolano 11 litrów czystej wody. Oblicz, ilu procentową solankę otrzymano. Zad. 28 W pewnym kraju do głosowania uprawnionych było 29 min osób. Frekwencja w wyborach była równa 45%. Oblicz, ile ludzi głosowało na partię X, jeżeli otrzymała ona 15% liczby głosów. Zad. 29 W 1990 roku 8,7 min ludzi w USA deklarowało indiańskie pochodzenie, co stanowiło 3,5% całej populacji tego kraju. Znajdź liczbę ludności USA w 1990 roku z dokładnością do l min. Zad. 30 Objętość stopu na skutek podgrzania zwiększyła się o 5%. O ile procent zmniejszyła się gęstość (masa właściwa) tego stopu? Wynik podaj z dokładnością do 0,01%.

5 Test wielokrotnego wyboru:

Zadanie 1. Oblicz: 65 % liczby 80, 28 % liczby 12,4, 4,6 % liczby 32 3

Zadanie 1. Oblicz: 65 % liczby 80, 28 % liczby 12,4, 4,6 % liczby 32 3 Zadanie 1. Oblicz: 65 % liczby 80, 28 % liczby 12,4, 4,6 % liczby 32 3 2. Odp.: 52; 3,472; 1 377/450 Zadanie 2. Oblicz: 40 % z 28 % liczby 38, 24,6 % z 15 % liczby 27,4. Odp.: 4,256; 1,01106 Zadanie 3.

Bardziej szczegółowo

I KONKURS MATEMATYKA i EKONOMIA

I KONKURS MATEMATYKA i EKONOMIA I KONKURS MATEMATYKA i EKONOMIA ETAP 1 Rok szkolny 2006/2007 W każdym zadaniu jest tylko jedna odpowiedź prawidłowa. 1. Cenę batonika czekoladowego, który kosztuje 1,25 złoty, podwyższono o 20%, a po dwóch

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach strona 1 Projekt ICT w na uczaniu prz e dmio tów ma tematycz nyc h i przyro dn iczyc h w gimnazjac h współfina nsowany prz ez U ni ę E uro p ej ską w r amac h Euro pe jski e go Fu n d usz u Społecz n ego

Bardziej szczegółowo

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3 Procent prosty Zakładając konto w banku, decydujesz się na określone oprocentowanie tego rachunku. Zależy ono między innymi od czasu, w jakim zobowiązujesz się nie naruszać stanu konta, czyli tzw. lokaty

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA. Zbiór zadań do ćwiczeń. Maciej Wolny

STATYSTYKA. Zbiór zadań do ćwiczeń. Maciej Wolny STATYSTYKA Zbiór zadań do ćwiczeń Maciej Wolny Literatura: [1] Aczel A.D.: Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000. [2] Gajek L.: Kałuszka M., Wnioskowanie statystyczne, WNT, Warszawa 1993. [3] Hellwig

Bardziej szczegółowo

Statystyka opisowa. dr inż. Aleksandra Czupryna-Nowak 1

Statystyka opisowa. dr inż. Aleksandra Czupryna-Nowak 1 Statystyka opisowa Zad 1 Obliczyć średnią wydajność robotnika, jeżeli wiadomo że: a) pracował 40 minut z wydajnością 90 szt/h oraz 20 minut z wydajnością 120 szt/h, b) wyprodukował 30 detali z wydajnością

Bardziej szczegółowo

Marta Stańczak Klasa I a Zespół Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza Gimnazjum w Kuczborku-Osadzie

Marta Stańczak Klasa I a Zespół Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza Gimnazjum w Kuczborku-Osadzie Marta Stańczak Klasa I a Zespół Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza Gimnazjum w Kuczborku-Osadzie Pojęcie procentu PROCENT - to inaczej ułamek o mianowniku 100. Jeden procent danej liczby, to jedna

Bardziej szczegółowo

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Zadanie 1. (0 1) Chemiczna metoda oczyszczania ścieków polega na A. usuwaniu zanieczyszczeń nierozpuszczalnych przy użyciu urządzeń

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

Obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

Obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba Obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba Przedmowa Początek tego opracowania jest napisany z myślą o uczniach szkół podstawowych którzy całkowicie nie rozumieją o co chodzi w procentach,

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku

Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Magdalena Rabong Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Przedstawiony zestaw zadań jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu ukazanie praktycznej strony matematyki, jej zastosowania

Bardziej szczegółowo

Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Anatomia Sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego. Komisja Nadzoru Finansowego

Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Anatomia Sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego. Komisja Nadzoru Finansowego Anatomia Sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego Krzysztof Jajuga Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji: Elementy statystyki. Sposoby prezentacji danych

Scenariusz lekcji: Elementy statystyki. Sposoby prezentacji danych Scenariusz lekcji: Elementy statystyki. Sposoby prezentacji danych 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna pojęcia: statystyka, diagram (wykres) kołowy, słupkowy, kolumnowy, wykres punktowy i liniowy. b)

Bardziej szczegółowo

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 Załącznik nr 1 do Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 2016. URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Polityka pieniężna i inflacja a wzrost gospodarczy. Autor: Piotr Ciżkowicz

Polityka pieniężna i inflacja a wzrost gospodarczy. Autor: Piotr Ciżkowicz Polityka pieniężna i inflacja a wzrost gospodarczy Autor: Piotr Ciżkowicz Skrócony opis lekcji W czasie lekcji uczniowie zapoznają się z definicją pieniądza, inflacji i polityki pieniężnej. Poznają mechanizmy,

Bardziej szczegółowo

Wartość pieniądza w czasie (time value of money)

Wartość pieniądza w czasie (time value of money) Opracował Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny nr 335 marcin@reszka.edu.pl Zeszyt I Wartość pieniądza w czasie (time value of money) Wszystkie prawa zastrzeżone. Nie zezwala się na kopiowania bez pisemnej

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank Raport opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Millward Brown Lipiec 2014 2 Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa DSFRiU

Matematyka finansowa DSFRiU Matematyka finansowa DSFRiU notatki do użytku wewnętrznego dr Leszek Rudak Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Podręczniki 1. M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe

Bardziej szczegółowo

Jak zrozumieć osoby niekorzystające z Internetu. Centralne miejsce Internetu. Zmienne psychologiczne. Regulacja i kontrola. Wykorzystanie.

Jak zrozumieć osoby niekorzystające z Internetu. Centralne miejsce Internetu. Zmienne psychologiczne. Regulacja i kontrola. Wykorzystanie. Adaptacja Jak zrozumieć osoby niekorzystające z Centralne miejsce Wykorzystanie Kultura Regulacja i kontrola Zmienne psychologiczne World Internet Project Poland 0 Spis treści Metodologia.... 0 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Obligacje i akcje Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To właśnie

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2008 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2008 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2008 ROKU (NUMER 2/2008) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2008 r. Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU (NUMER 2/2009) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2009 r. Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku 1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku miesiąca a każda następna miesięczna wpłata jest (a) Większa

Bardziej szczegółowo

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY STAN ZDROWIA LUDNOŒCI POLSKI W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2004 R.

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY STAN ZDROWIA LUDNOŒCI POLSKI W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2004 R. G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY STAN ZDROWIA LUDNOŒCI POLSKI W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2004 R. Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2007 Opracowanie publikacji GUS, Departament Statystyki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. (0-1) Solą, której w suchej pozostałości (patrz zadanie 1.) powinno być najwięcej jest A. MgSO 4 B. KCl C. CaSO 4 D.

Zadanie 2. (0-1) Solą, której w suchej pozostałości (patrz zadanie 1.) powinno być najwięcej jest A. MgSO 4 B. KCl C. CaSO 4 D. Oryginalne zadania chemiczne z egzaminów próbnych i rzeczywistych od 2002 roku. Otrzymujesz właśnie kompletny zestaw zadań chemicznych z egzaminów próbnych z całej Polski i dotychczasowych faktycznych

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2014

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2014 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

Badanie koniunktury konsumenckiej

Badanie koniunktury konsumenckiej Badanie koniunktury konsumenckiej Etap II 2013 Autor: Rafał Rudnicki, Magdalena Tulaja, Współpraca: Aleksandra Zasada SMG/KRC Millward Brown 2 Spis treści Streszczenie... 3 1. Cel badawczy... 5 2. Metodologia

Bardziej szczegółowo