KONKURS PRZEDMIOTOWY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONKURS PRZEDMIOTOWY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM"

Transkrypt

1 ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu informatycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. Arkusz liczy 15 stron i zawiera 40 zadań. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy Twój test jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś Komisji Konkursowej. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. Odpowiedzi wpisuj w arkuszu odpowiedzi czarnym lub niebieskim długopisem bądź piórem. Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi. Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz przekreśl błędną odpowiedź i wpisz poprawną. W przypadku testu wyboru (zadania od 1 do 33) prawidłową odpowiedź zaznacz stawiając znak X na literze poprzedzającej treść wybranej odpowiedzi. Jeżeli pomylisz się, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz znakiem X inną odpowiedź. W zadaniach otwartych (zadania od 34 do 40) przedstaw tok rozumowania prowadzący do wyniku (uzasadnienia odpowiedzi). Czas pracy: 60 minut Liczba punktów możliwych do uzyskania: 55 Pracuj samodzielnie. Powodzenia! Strona 1 z 15

2 Zadanie 1. (0-1 pkt.) Pliki lub foldery usunięte z dysków sieciowych i dysków wymiennych (np. dyskietki) w systemach Windows: a) są przenoszone do kosza b) są przenoszone do pamięci ROM c) stanowią pliki lub foldery ukryte d) nie są przenoszone do kosza Zadanie 2. (0-1 pkt.) W trosce o wzrok monitor powinien być umieszczony od oczu w odpowiedniej odległości. Wskaż, która z podanych niżej odpowiedzi jest prawidłowa. a) od 20 do 40 cm b) od 30 do 40 cm c) od 40 do 70 cm d) od 70 do 80 cm Zadanie 3. (0-1 pkt.) Wskaż zdanie fałszywe: a) Okna programów służą do pracy z programami uruchomionymi w środowisku Windows. b) W pasku menu znajdują się: napisy będące nazwami grup poleceń dostępnych w programie i nazwa dokumentu. c) Okna dialogowe służą do przekazywania systemowi informacji niezbędnych do wykonania poleceń. d) W oknach komunikatów, Windows informuje o wykonanych działaniach lub popełnionych błędach. Strona 2 z 15

3 Zadanie 4. (0-1 pkt.) Na pasku zadań znajdują się między innymi: a) lista poleceń odnoszących się do określonego obiektu b) ikony wszystkich programów znajdujących się w twoim komputerze c) przyciski aktualnie uruchomionych programów d) wszystkie wyżej wymienione elementy Zadanie 5. (0-1 pkt.) Eksplorator Windows to program umożliwiający przede wszystkim: a) korzystanie z Internetu b) przeglądanie zawartości dysków oraz dostęp do plików c) przeglądanie poczty elektronicznej d) przeglądanie treści dokumentów Zadanie 6. (0-1 pkt.) W oknie WŁAŚCIWOŚCI, na karcie OGÓLNE nie znajdziesz następujących informacji o plikach i folderach: a) typ obiektu b) lokalizacja c) nazwa globalna d) rozmiar Zadanie 7. (0-1 pkt.) ANSI to: a) system wymiany, przetwarzania i wyświetlania tekstów stworzonych w różnych językach b) amerykańska organizacja zajmująca się ustanawianiem standardów technologicznych c) sposób, w jaki przechowywane są rejestry d) standard opisujący sposób kodowania znaków Strona 3 z 15

4 Zadanie 8. (0-1 pkt.) Przycisk Pokaż/Ukryj w edytorze Word umożliwia: a) przechodzenie między różnymi dokumentami w ukryciu b) wyświetlanie na dokumencie znaków nie drukowanych c) pokazanie dokumentów znajdujących się w schowku d) pokazywanie oraz ukrywanie fragmentu dokumentu Zadanie 9. (0-1 pkt.) Jeśli korzystasz z edytora Word, to rysunki i inne obiekty otoczone tekstem są widoczne na ekranie tylko wtedy, gdy pracujesz z dokumentem w widoku: a) normalny b) układ strony c) konspekt d) w każdym z wyżej wymienionych widoków Zadanie 10. (0-1 pkt.) Chcąc dokonać analizy treści zapisanych w pojedynczych rekordach bazy programu Works najlepiej przełączyć się na widok: a) formularza b) tabeli c) dokumentu d) raportu Zadanie 11. (0-1 pkt.) Prawo autorskie w Polsce jest regulowane ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późniejszymi zmianami). Wskaż rok, z którego pochodzi ta Ustawa. a) 1993 b) 1994 c) 1997 d) 1999 Strona 4 z 15

5 Zadanie 12. (0-1 pkt.) Freeware to: a) oprogramowanie demonstracyjne b) oprogramowanie komercyjne c) oprogramowanie rozpowszechnione bez opłat, można w nim dokonywać zmian d) oprogramowanie dostępne za darmo, można go używać i rozpowszechniać za darmo, ale nie w celach komercyjnych Zadanie 13. (0-1 pkt.) Jaki rodzaj plików reprezentują rozszerzenia BMP, JPG, GIF? a) pliki dźwiękowe b) animacje c) pliki graficzne d) pliki wykonywalne Zadanie 14. (0-1 pkt.) W edytorze Word możliwa jest edycja skomplikowanych wzorów matematycznych dzięki dodatkowemu programowi o nazwie: a) Designer 4.01 PL b) Corel Draw c) Microsoft Equation d) Cabri Zadanie 15. (0-1 pkt.) Dosuwanie niektórych znaków parami, w celu likwidacji zbędnego odstępu między nimi nosi nazwę: a) kerningu b) kateringu c) poblasku d) światłocienia Strona 5 z 15

6 Zadanie 16. (0-1 pkt.) Aby narysować w programie Paint linię poziomą, pionową czy też pochyłą pod kątem 45 stopni musisz podczas rysowania linii trzymać wciśnięte klawisze: a) CTRL b) Shift+ALT c) Shift d) ALT Zadanie 17. (0-1 pkt.) POP3 to protokół, który a) umożliwia komunikowanie się pomiędzy serwerami pocztowymi i przesyłanie listów do adresatów b) umożliwia komunikowanie się między programem do obsługi poczty a serwerem pocztowym i odbieranie poczty c) umożliwia identyfikację adresów IP komputerów d) umożliwia zainstalowanie modemu Zadanie 18. (0-1 pkt.) Komunikator internetowy to: a) układ elektroniczny służący do przetwarzania sygnału cyfrowego na analogowy, ułatwiający przesyłanie informacji w Internecie b) czasopismo komputerowe c) program służący do porozumiewania się w Internecie d) urządzenie ułatwiające porozumiewanie się na odległość w dowolnych warunkach pogodowych Strona 6 z 15

7 Zadanie 19. (0-1 pkt.) PDF jest to: a) format dokumentów elektronicznych tworzonych np. w programie Adobe Acrobat b) format kompresji pozwalający na zapis filmów c) rodzaj nośnika danych d) typ gniazda, przez które podłączamy aparat cyfrowy do komputera Zadanie 20. (0-1 pkt.) Hub USB to: a) rodzaj kabla powszechnie używanego przy tworzeniu sieci lokalnych b) nazwa bardzo uciążliwego wirusa komputerowego c) przystawka umożliwiająca podłączenie do komputera kilku urządzeń wykorzystujących złącze USB d) program pozwalający korzystać ze złącza USB Zadanie 21. (0-1 pkt.) Wskaż zdanie prawdziwe: a) Funkcja PMT oblicza wartość raty kredytu przy założeniu, że raty i oprocentowanie są stałe. b) Funkcja PMT oblicza wartość raty kredytu przy założeniu, że raty i oprocentowanie są zmienne. c) Funkcja PMT oblicza wartość raty kredytu przy założeniu, że raty i oprocentowanie są dowolne. d) Funkcja PMT oblicza wartość raty kredytu przy założeniu, że raty i oprocentowanie są większe od 10% Strona 7 z 15

8 Zadanie 22. (0-1 pkt.) Oto fragment arkusza kalkulacyjnego: 1 A B C a b Pole prostokąta Co należy wpisać w pasku formuł, gdy aktywną jest komórka C2, aby w tej komórce została policzona wartość pola prostokąta o bokach a i b? Zaznacz prawidłową odpowiedź. a) =a*b b) =A2+B2 c) =A2*B2 d) 42 Zadanie 23. (0-1 pkt.) Do komórki D5 wpisano formułę =$C$7+C9+$D3+B$4, a następnie skopiowano ją do komórki E7. Jaką postać będzie miała formuła w komórce E7? a) =C$7+D11+$D5+C$4 b) =$C$9+D12+$D7+C6 c) =$C$7+D11+$D5+C$4 d) =$C$7+D11+D5+C$4 Strona 8 z 15

9 Zadanie 24. (0-1 pkt.) Najmniejszym elementem arkusza kalkulacyjnego, do którego wpisujemy dane jest: a) tabela b) kolumna c) wiersz d) komórka Zadanie 25. (0-1 pkt.) Które z poniższych zdań jest fałszywe? a) Defragmentator dysków to program, który można użyć do ponownego rozmieszczania plików na dysku. b) Po zastosowaniu programu Defragmentator dysków programy będą działały szybciej. c) Programu Defragmentator dysków można użyć do ponownego rozmieszczenia niewykorzystanego miejsca na dysku. d) Programu Defragmentator dysków można użyć do założenia nowych partycji na dysku. Zadanie 26. (0-1 pkt.) Wskaż odpowiedź fałszywą. a) Magistrala to elektryczne łącze między podzespołami w komputerze. b) Szerokość magistrali, tzn. liczba jej równoległych ścieżek określa, ile bitów może ona przesłać za jednym razem. c) Magistrala to inaczej przewód elektryczny łączący sieć elektryczną z jednostką centralną. d) Magistrala nazywana jest inaczej szyną. Strona 9 z 15

10 Zadanie 27. (0-1 pkt.) Która z opisanych poniżej cech nie dotyczy rekordów? a) rekordy zawierają pełną informację o danym obiekcie b) można dopisać nowy rekord c) można zmodyfikować zawartość rekordu d) rekordy zbudowane są z komórek Zadanie 28. (0-1 pkt.) Każde pole bazy danych charakteryzuje się indywidualną i niepowtarzalną a) nazwą, rozmiarem, trybem. b) budową, nazwą, rozmiarem. c) budową, typem, układem. d) nazwą, rozmiarem i typem. Zadanie 29. (0-1 pkt.) Karta formularza bazy danych zawiera informacje zapisane a) w jednym rekordzie b) w jednym polu c) w jednej kolumnie tabeli d) we wszystkich rekordach Zadanie 30. (0-1 pkt.) Wskaż zdanie fałszywe. a) Tworząc slajd, możesz wybrać jego układ. b) Tworząc slajd możesz wybrać slajd pusty i utworzyć jego układ samodzielnie. c) Efekty animacji musisz ustalać dla wszystkich elementów slajdu równocześnie. d) Efekty animacji ustalasz oddzielnie dla każdego elementu slajdu. Strona 10 z 15

11 Zadanie 31. (0-1 pkt.) Pokaz w programie PowerPoint wyświetlamy za pomocą klawisza a) F2 b) F4 c) F5 d) F9 Zadanie 32. (0-1 pkt.) W którym z wymienionych programów nie można zapisać dokumentu jako pliku z rozszerzeniem html lub strony www? a) Excel b) Word c) ProntPage d) Paint Zadanie 33. (0-1 pkt.) Twórcą języka HTML jest: a) Ray Tomlinson b) Tim Berners-Lee c) Douglas C. Englabart d) Bill Gates Zadanie 34. (0-4 pkt.) Jakie informacje na temat adresu można uzyskać analizując zapis podany niżej? dyrektor.plustek.com.pl Strona 11 z 15

12 Zadanie 35. (0-3 pkt.) Następujące nazwy dopasuj do opisów umieszczonych w tabelce. NetBIOS, TCP/IP, telnet Nazwa Opis Protokół używany w komunikacji między komputerami w sieci LAN, jego rozwinięta wersja to NetBEUI Protokół komunikacyjny służący do przesyłania danych w Internecie oraz sieci lokalnej Protokół służący do zdalnego wydawania poleceń komputerowi znajdującemu się w sieci komputerowej. Zadanie 36. (0-2 pkt.) Dana jest liczba zapisana w systemie dwójkowym: Zapisz ją w systemie dziesiątkowym. Zadanie 37. (0-4 pkt.) Oblicz, jaką pojemność pamięci musi mieć karta graficzna, jeśli chcesz pracować z nią przy rozdzielczości 1280x1024,True Color. True Color to kolor 24- bitowy. Strona 12 z 15

13 Zadanie 38. (0-2 pkt.) Oto fragment bazy danych Id Imię Nazwisko Nazwisko Data Data ur. rodowe śmierci 1 Anna Łoś Kowalska Krystyna Dzik Bem Jan Kos Kos Ewa Gil Nowak Adam Sokół Sokół Co należy zrobić, aby wybrać (wyświetlić) rekordy zawierające tylko osoby żyjące? Zadanie 39. (0-3 pkt.) Przyporządkuj opisom znajdującym się w tabelce podane nazwy: relacyjna baza danych, wirtualna baza danych, kartotekowa baza danych, strukturalna baza danych, hierarchiczna baza danych. Opis Relacje w tej bazie danych posiadają strukturę drzewa. Jest zbudowana tylko z jednej tabeli. Każda pozycja w tabeli posiada niepowtarzalny identyfikator. Nazwa Strona 13 z 15

14 Zadanie 40. (0-4 pkt.) Przyporządkuj podane napisy odpowiednim znacznikom: definicja dokumentu HTML, nagłówek dokumentu HTML, tytuł dokumentu HTML, przejście do nowej linii, treść dokumentu, tytuł rozdziału wewnątrz dokumentu, tytuł podrozdziału wewnątrz dokumentu. Znaczniki <HEAD> </HEAD> <H1> </H1> <H2> </H2> <BR> Znaczenie znaczników Strona 14 z 15

15 BRUDNOPIS Strona 15 z 15

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY kod pracy ucznia. pieczątka nagłówkowa szkoły KONKURS PRZEDMIOTOWY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, Witaj na I etapie konkursu informatycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY 2010/2011

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY 2010/2011 KONKURS PRZEDMIOTOWY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY 2010/2011 Test składa się z 37 zadań. Na rozwiązanie masz 90 minut. W każdym zadaniu wybierz jedną, najlepszą według Ciebie

Bardziej szczegółowo

Test kompetencji z przedmiotu informatyka dla ucznia kończącego gimnazjum

Test kompetencji z przedmiotu informatyka dla ucznia kończącego gimnazjum Test kompetencji z przedmiotu informatyka dla ucznia kończącego gimnazjum Poniżej przedstawione są pytania, z których część (30 pytań) znajdzie się na teście kompetencji. Będzie to test jednokrotnego wyboru

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Jarosław Koludo Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PYTAŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO KONKURSU INFORMATYCZNEGO W SZKOLE PODSAWOWEJ W ŚWIĄTNIKACH

ZESTAW PYTAŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO KONKURSU INFORMATYCZNEGO W SZKOLE PODSAWOWEJ W ŚWIĄTNIKACH ZESTAW PYTAŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO KONKURSU INFORMATYCZNEGO W SZKOLE PODSAWOWEJ W ŚWIĄTNIKACH Uwaga!!! Zadania zamieszczone w tym pliku mogą być wykorzystane tylko przez uczniów Szkoły Podstawowej w Świątnikach

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Gimnazjum im. A. Osieckiej w Kamienicy Polskiej Mariola Żurakowska, Anna Chruścicka INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE I. Zadania systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiedzę z informatyki absolwentów gimnazjum

Test sprawdzający wiedzę z informatyki absolwentów gimnazjum Test sprawdzający wiedzę z informatyki absolwentów gimnazjum 1. Informatyka to: A. nauka o sieciach LAN, WAN B. nauka zajmująca się przetwarzaniem informacji za pomocą komputera i oprogramowania C. nauka

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Informatyki

Zastosowanie Informatyki 1. Windows 98 Windows jest aktualnie najbardziej rozpowszechnionym systemem operacyjnym. System operacyjny to zespół programów zarządzających pracą komputera (tzn. częścią sprzętową hardware oraz oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

1. BEZPIECZNE POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM I JEGO OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIE Z SIECI KOMPUTEROWEJ.

1. BEZPIECZNE POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM I JEGO OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIE Z SIECI KOMPUTEROWEJ. 1. BEZPIECZNE POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM I JEGO OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIE Z SIECI KOMPUTEROWEJ. Uczeń: 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

Klasa OGÓLNA Założone osiągnięcia ucznia plan wynikowy opracowanie: Nauczyciele informatyki. Wymagania. Liczba. godzin

Klasa OGÓLNA Założone osiągnięcia ucznia plan wynikowy opracowanie: Nauczyciele informatyki. Wymagania. Liczba. godzin Klasa OGÓLNA Założone osiągnięcia ucznia plan wynikowy opracowanie: Nauczyciele informatyki Lp. Tematy lekcji Wstęp organizacja zajęć lekcyjnych. BHP, program naucz, PSO na l. informatyki. Obsługa współczesnych

Bardziej szczegółowo

Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008

Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008 Redakca i korekta Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek J. Piwko Redakcja techniczna Grzegorz Bociek Wydanie I, wrzesień 2008 Videograf Edukacja Sp. z o.o. 41-500 Chorzów, al. Harcerska 3C tel. (032)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dla klas 1 i 2

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dla klas 1 i 2 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dla klas 1 i 2 I rok nauki 1. Budowa i zastosowanie komputera [8 godz.] 5 4 3 2 1.1. Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Nabycie umiejętności użytkowania komputera i narzędzi informatycznych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej

Nabycie umiejętności użytkowania komputera i narzędzi informatycznych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej WSTĘP W dobie globalizacji znajomość technologii informacyjnej (TI), obsługa komputera oraz Internetu mają coraz większe znaczenie. Uznawane jest za podstawową umiejętność funkcjonowania na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

SendFax. Fax Server Access System

SendFax. Fax Server Access System Instrukcja obsługi oprogramowania SendFax oraz Fax Server Access System dla serwera faksowego produkcji Vidicode Rev 2.050 Vidicode 2008 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1 Oprogramowanie SendFax........ 4

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe titechnik informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe Cz 1 Autorzy: Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Recenzenci: dr Stanisław Szabłowski, mgr Jan Bogdan Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz ROZDZIAŁ 11 RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz I Generator Raportów 11-1 Parametry raportu 11-3 Arkusz kalkulacyjny 11-9 Tworzenie raportu w formie arkusza 11-9 Projektant

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7835-284-6. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Seweryn-Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Damian Walasek

ISBN 978-83-7835-284-6. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Seweryn-Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Damian Walasek VIDEOGRAF Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Seweryn-Sakiewicz Redakcja techniczna, skład i łamanie Damian Walasek Wydanie I, Chorzów 2013 Wydawnictwa Videograf SA Aleja Harcerska 3c, 41-500

Bardziej szczegółowo