Wydanie specjalne. Naszym celem było zwrócenie uwagi uczniów na korzyści płynące z inwestowania w siebie, oraz podniesienie ich samoświadomości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydanie specjalne. Naszym celem było zwrócenie uwagi uczniów na korzyści płynące z inwestowania w siebie, oraz podniesienie ich samoświadomości"

Transkrypt

1 Gazetka szkolna Co to jest OTK? OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY W ZESPOLE SZKÓŁ NR1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W WYSZKOWIE października 2011r NOWINKI JEDYNKI Wydanie specjalne Pod hasłem Poradnictwo kariery dla każdego ucznia Motto naszych działań: Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie CEL NASZEGO PROJEKTU ZASIĘG PROJEKTU Naszym celem było zwrócenie uwagi uczniów na korzyści płynące z inwestowania w siebie, oraz podniesienie ich samoświadomości w aspekcie podejmowania decyzji zawodowych, dokonywania wyborów oraz planowania własnej ścieżki rozwoju edukacyjno - zawodowego. Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego wspomagania drogi każdego obywatela do edukacji, zawodu, pracy i kariery. Udział wzięło: 720 uczniów naszej naszej szkoły, z których część brała aktywny udział w warsztatach, wycieczkach, konkursach spotkaniach doradczych, indywidualnych i grupowych, Czynnie uczestniczyło: 17 nauczycieli, pedagog, 2 doradców zawodowych Współpracowali z nami liczni goście, instytucje i przedsiębiorstwa Akcja trwała 5 dni, w godz do na terenie szkoły

2 Dla kogo? OTK w naszej szkole Chcemy, aby nasi uczniowie byli kreatorami własnego losu i dokonali świadomego wyboru własnej drogi zawodowej. Dlatego przystąpiliśmy do tej ogólnopolskiej akcji, zaangażowaliśmy do niej wielu nauczycieli i pedagogów oraz zaprosiliśmy partnerów i instytucje wspierające. To pospolite ruszenie, które zorganizowaliśmy w naszej szkole ma jeden zasadniczy powód - uczeń i jego dobro! DZIAŁANIA PODEJMOWANE W OTK W NASZEJ SZKOLE: Akcja promocyjna Spotkanie zawodoznawcze, prezentacja zawodów Dzień przedsiębiorczości. Spotkania z gośćmi Warsztaty pt. Jak skutecznie szukać pracy oraz nt. Rekrutacja do firmy - fakty i mity Warsztaty językowe pod hasłem: Znajomość języków obcych kluczem do sukcesu na rynku pracy Próbny egzamin zawodowy Znaczenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w rozwoju kariery zawodowej w kraju i za granicą Konferencja podsumowująca OTK z udziałem gości. W ramach konferencji dyskusja panelowa nt. Poradnictwo kariery i projekty UE szansą na lepszy start zawodowy każdego ucznia Działania dodatkowe Koordynatorzy OTK w naszej szkole: Bogusława Pawelska - Kozon, Katarzyna Sawicka Osoby i instytucje zaangażowane - partnerzy, goście Bogdan Pągowski - Starosta wyszkowski, Grażyna Polak- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Grażyna Majewska - Dyrektor Poradni Pedagogiczno Psychologicznej, dyrektorzy gimnazjów z Wyszkowa i powiatów sąsiadujących, psycholog i doradcy zawodowi z PUP oraz z PPP w Wyszkowie, przedstawiciele Rady Rodziców, naczelnik Wydziału Kredytów Banku Spółdzielczego w Wyszkowie, Tatiana Szostak - kierownik Działu Personalnego Ardagh Glass S.A., biuro turystyczne LUNA, Wydział Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym, Bank PKO, Sanepid, A. Pieńkosz - właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego APIS i nasz absolwent, lokalna prasa Osoby odpowiedzialne: S.Wojciechowska M. Popławska, M. Getka, T. Rogalska, M. Kulesza, R. Czyż, E. Błachno L. Adamska, M. Bombola, J. Sobczak, J. Maliszewska A.Gałązka, M.Mikołajczyk, B. Sokołowska B.Pawelska Kozon, K. Sawicka, A. Kasjaniuk Pawlak K.Ostrowska A.Kozon Str. 2 Nowinki Jedynki

3 DZIEŃ PIERWSZY SPOTKANIE ZAWODOZNAWCZE, PREZENTACJA ZAWODÓW Kształtowanie osobowości zawodowej czego uprawnia uzyskany dyplom zawodowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement w języku angielskim. W tym samym czasie na wcześniej przygotowanych stanowiskach odbywał się pokaz umiejętności uczniów w zakresie układania serwetek na stołach, nakrywanie stołu na różne okazje oraz pokaz stylizacji fryzur i umiejętności uczniów w zakresie rysunku zawodowego. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Jako pierwsza głos zabrała Jolanta Dyl Maćkowska dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Nakreśliła obszary działalności PCPR i wskazała zadania pracownika socjalnego. Lidia Arm z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Mówiła o znaczeniu różnych czynników podczas podejmowania decyzji, różnych rodzajach osobowości, o poznawaniu siebie (teoria Hollanda ), o wpływie decyzji na dalsze życie. Doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy Dorota Grześkiewicz przedstawiła młodzieży ofertę Urzędu Pracy w zakresie pośrednictwa i doradztwa zawodowego. Zapoznała z możliwościami odbycia staży i ich specyfiką. Wskazała zakres współpracy z Cechem i ZDZ. Poinformowała również młodzież o możliwościach dofinansowania do nauki dla osób bez zawodu oraz ofercie kursów zawodowych. Pierwszy dzień Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Wyszkowie (poniedziałek, r.) przygotowali nauczyciele: Marianna Popławska (pedagog szkolny), Marzena Getka, Teresa Rogalska i Sylwia Wojciechowska. Było to spotkanie zawodoznawcze dla uczniów klas pierwszych połączone z prezentacją zawodów, w których kształci się młodzież naszej szkoły. W tym spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście. Pierwszym punktem programu był zorganizowany pokaz mody, w którym zaprezentowano kierunki kształcenia. Zwrócono szczególnie uwagę na strój, atrybuty poszczególnych zawodów a także wskazano predyspozycje zawodowe, co daje nauka w wybranym kierunku kształcenia, jaka jest sylwetka absolwenta oraz w jakim kierunku można po skończeniu szkoły szukać pracy, czy Rok 2011 Str. 3

4 DZIEŃ DRUGI KARIERA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W ramach działań zaplanowanych na Ogólnopolski Tydzień Kariery zespół nauczycieli w składzie: Marzena Kulesza, Ewelina Błachno i Renata Czyż, przygotował spotkanie z przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji wspierających działalność gospodarczą oraz zajęcia warsztatowe dla młodzieży. Hasłem przewodnim drugiego dnia OTK ( r. wtorek) było Kariera i przedsiębiorczość. Na początku spotkania przypomniano uczniom cechy człowieka przedsiębiorczego oraz psychiczne i socjologiczne uwarunkowania osobowości, typy osobowości i makroekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości. Następnie wskazano na kolejny krok w życiu młodych ludzi tj. decyzje, które podejmuje każdy człowiek, szczególnie na początku drogi kariery zawodowej. Podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek jest marzeniem coraz to większej liczby ludzi i coraz większej liczbie ludzi się to udaje. Największe szanse na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej mają właśnie tzw. ludzie przedsiębiorczy. Z uwagi na fakt, że młodzież z liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego kończy szkołę bez uzyskania konkretnego zawodu, przedstawiane na spotkaniu zagadnienia były niezbędne. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Jako pierwszy wystąpił doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy Anna Serafińska. Udzieliła ona informacji jakie wsparcie od państwa może uzyskać młody człowiek rozpoczynający własną działalność gospodarczą. Zachęcała młodzież do poznania swojego potencjału w celu dokonywania właściwych wyborów zawodowych. Mówiła, że rynek pracy zmienia się nie tylko w aspekcie ekonomicznym, ale również w społecznym i technologicznym. Często efektem tych zmian jest to, że niektóre zawody znikają z rynku pracy a w ich miejsce powstają nowe. Ponadto Anna Serafińska podpowiadała młodzieży jak właściwie pokierować swoją karierą zawodową po skończeniu szkoły co zrobić jeśli nie młody człowiek nie ma zawodu i na co może liczyć udając się do PUP. Doradca zawodowy przedstawił również obecną sytuację na rynku pracy (zawody, których jest za dużo i deficytowe) wskazując w jakich zawodach najłatwiej jest znaleźć pracę w powiecie wyszkowskim. Z wielką uwagą i zainteresowaniem młodzież wysłuchała wypowiedzi Andrzeja Pieńkosza wyszkowskiego przedsiębiorcy, absolwenta Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Wyszkowie, który podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej i wskazał jak dążyć i osiągnąć sukces. Str. 4 Nowinki Jedynki

5 KARIERA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wyjaśnił na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę podczas zakładania własnej firmy. Na jakie cechy osobowości, wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zwracauwagę szukając nowych pracowników. Podpowiedział co zwiększa szansę zatrudnienia. Wskazał na poprawność formułowania CV i listu motywacyjnego. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto wskazał znaczenie nawiązywania znajomości jako cenna pomoc w szukaniu pracy. Zaoferował również staże w swojej firmie umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego. Następnie naczelnik wydziału kredytów w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie Teresa Dubniak przedstawiła ofertę banku kierowaną do przedsiębiorców. Wskazała w jaki sposób bank pomaga w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej oraz omówiła zagadnienia związane z uzyskaniem kredytów inwestycyjnych i studenckich. Przedstawiła wymagania banku wobec osób ubiegających się o kredyt, oraz na co można uzyskać kredyt inwestycyjny. Zwróciła również uwagę na Rok 2011 możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej w ramach projektów kierowanych do osób zaczynających własną działalność gospodarczą. Młodzież bardzo chętnie włączała się do dyskusji i zadawała mnóstwo pytań związanych z omawianymi zagadnieniami. Ponadto młodzież uczestniczyła w warsztatach, podczas których rozwiązywała autotest osobowości zawodowej. Uzyskane dane z badania własnej osobowości uczniowie mogli odnieść do prezentowanych na początku spotkania typów osobowości zawodowych. Wskazano również młodzieży w jakich zawodach uzyskane preferencje sprawdzają się najlepiej. W tym samym czasie miały również miejsce dwa spotkania warsztatowe. Pierwsze odbyło się z Tatianą Szostak kierownikiem Działu Personalnego w Ardagh Glass Sp., którego tematem była Rekrutacja do firmy fakty i mity. Młodzież poznawała skuteczne metody poszukiwania pracy, poprawne sformułowanie CV i listu motywacyjnego. Uczniowie nauczyli się fachowego przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz mieli możliwość uczestniczenia w takiej rozmowie. Uczestniczyli również w grze biznesowej, którą wykonują rekruterzy aby pozyskać osoby z pożądanymi cechami na dane stanowisko w przedsiębiorstwie. Drugie spotkanie poprowadziła Marta Szmurło doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Uczniowie klasy 3 TOT poznali techniki planowania kariery zawodowej. Str. 5

6 DZIEŃ TRZECI JĘZYKI OBCE - KLUCZ DO SUKCESU Tematem przewodnim trzeciego dnia Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (środa r.) było hasło Znajomość języków obcych kluczem do sukcesu na rynku pracy O potrzebie znajomości języków obcych nie trzeba dzisiaj nikogo przekonywać. Umiejętność posługiwania się przynajmniej jednym językiem obcym staje się nie tylko przyjemnością ale i koniecznością. To wymóg współczesnego życia społecznego i rynku pracy. Uczenie się języka daje nowe możliwości. Zaś zdobycie umiejętności porozumiewania się umożliwia m.in.: nawiązanie znajomości, komunikowanie się w podróży, poznawanie kultury i obyczajów innego kraju, zwiększenie szansy na zatrudnienie w kraju, zaistnienie na zagranicznych rynkach pracy i podjęcie lub kontynuowanie nauki za granicą. Na początku warsztatów młodzież przedstawiła trzy prezentacje multimedialne w językach: rosyjskim, niemieckim i angielskim. Następnie uczniowie zaprezentowali scenki obrazujące przebieg rozmowy kwalifikacyjnej i ubiegania się o pracę w języku angielskim. W języku rosyjskim uczniowie przeprowadzali dialogi prezentujące słownictwo związane z poszczególnymi zawodami. Młodzież uczestniczyła również w zajęciach leksykalnych związanych ze słownictwem zawodowym. Zgromadzeni na zajęciach językowych uczniowie mieli okazję nauki piosenki Kanikuły. Natomiast w języku niemieckim uczniowie pisali i prezentowali ogłoszenia o pracę i CV. Ponadto przedstawiano scenki sytuacyjne związane z szukaniem drogi do miejsca pracy i rozmowami kwalifikacyjnymi oraz telefoniczną rezerwacją pokoju hotelowego. Młodzież zgromadzona na zajęciach językowych nie tylko była obserwatorami ale również uczestniczyła w zorganizowanych dla nich zajęciach wykonując zadania, uczestnicząc w konkurencjach pracowała w małych grupach. Były to zadania związane z wyszukiwaniem i poprawianiem błędów w dialogach, uzupełnianiem brakujących fachowych słów w rozmowie kwalifikacyjnej, nauką pisania listu motywacyjnego i CV oraz odgrywaniem różnych scenek i ćwiczeniem dialogów. W tym dniu młodzież uczyła się poprzez zabawę. Spotkanie językowe przebiegało w miłej atmosferze a młodzież chętnie uczestniczyła w konkursach. Zajęciom towarzyszyła wystawa plakatów związanych z tematyką zawodoznawczą w języku rosyjskim, niemieckim i angielskim. Opiekunami młodzieży podczas zajęć językowych byli nauczyciele: Lubov Adamska, Jolanta Maliszewska, Magdalena Bombola, Kamila Wróbel i Justyna Sobczak Str. 6 Nowinki Jedynki

7 DZIEŃ CZWARTY PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardzie wymagań, będących podstawą przeprowadzania tego egzaminu. W czwartek r. w związku z Ogólnopolskim Tygodniem Kariery w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Wyszkowie odbył się próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla uczniów klas IV Technikum i klasy II Kucharza małej gastronomii. Hasło przewodnie czwartego dnia OTK brzmiało Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe szansą na znalezienie dobrej pracy. Podczas spotkania z uczniami klas Technikum (budowlanego, gastronomicznego, hotelarskiego i ochrony środowiska) i II Kucharz małej gastronomii nauczyciele przedmiotów zawodowych przedstawili procedury związane z przebiegiem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zapoznali ze standardami wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów. Omówili wymagania, które należy spełnić aby zdać egzamin. Uświadomili młodzieży wartość zdobytego dyplomu i suplementu w języku angielskim. Następnie odbył się próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe część pisemna SPOTKANIE Z RODZICAMI W ramach przygotowania do Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zespole Szkól Nr 1 im Marii Skłodowskiej Curie odbyło się spotkanie Dyrekcji i nauczycieli z rodzicami klas maturalnych. Na zebraniu omówiono procedury i strukturę egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, wymaganie jakie musi spełnić uczeń aby przystąpić do egzaminu, podano terminy egzaminów, zwrócono uwagę na wartość dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i szeroki zakres możliwości pozyskania pracy jakie daje suplement w języku angielskim. Ponadto zapoznano z harmonogramem przebiegu Kariery w naszej szkole i zakresem oferowanej pomocy przez doradców zawodowych naszej szkoły. Rok 2011 Str. 7

8 DZIEŃ PIĄTY V dzień to czas na konferencję podsumowującą OTK wraz z dyskusją nt. Poradnictwo kariery i projekty UE szansą na lepszy start zawodowy każdego ucznia. Uczestniczyli w niej: starosta wyszkowski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Dyrektor Poradni Pedagogiczno Psychologicznej, dyrektorzy gimnazjów z Wyszkowa i powiatów sąsiadujących, przedstawiciele Rady Rodziców, zaangażowani nauczyciele, pedagog, przedstawiciele młodzieży z klas maturalnych, lokalna prasa i młodzież w charakterze słuchaczy. Dyrektor szkoły p. Marian Popławski, powitał gości, przedstawił charakterystykę szkoły i jej działania w zakresie rozwoju edukacyjno zawodowego uczniów (m.in. projekty krajowe i międzynarodowe - praktyki i staże za granicą - Plymouth w Wielkiej Brytanii), wymienił liczne sukcesy naszej młodzieży w konkursach, turniejach i olimpiadach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz poprowadził wykład nt. Rola szkoły w odkrywaniu talentów. Swoje wystąpienie oparł o prezentację multimedialną oraz poszerzył o ciekawe ćwiczenia do pracy indywidualnej dla każdego uczestnika konferencji. Bogusława Pawelska Kozon, KONFERENCJA szkolny doradca zawodowy przedstawiła przebieg i rezultaty Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery realizowanego w naszej szkole oraz zaprezentowała prezentację multimedialną z działań podejmowanych w ramach OTK. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Grażyna Polak mówiła o sytuacji na lokalnym rynku pracy i formach wsparcia ze strony Urzędu oraz przedstawiła dane dotyczące zatrudnienia i bezrobocia. Zaprezentowała również zawody nadwyżkowe i deficytowe i zachęcała do podejmowania własnej działalności gospodarczej. Dyrektor Poradni Pedagogiczno Psychologicznej p Grażyna Majewska mówiła o sposobach planowania kariery zawodowej, trudnościach (technicznych ale też natury emocjonalnej) jakie należy pokonać aby odnieść sukces. Nawiązała do swojej kariery zawodowej, podając jej przykład. Bogdan Pągowski - Starosta wyszkowski pogratulował akcji którą przeprowadziliśmy w szkole, przyznał że wiedza i umiejętności dokonywania wyborów, podejmowania decyzji, planowania rozwoju edukacyjno - zawodowego są dziś bardzo ważne i powinien mieć je każdy człowiek a zwłaszcza młody absolwent szkoły ponadgimnazjalnej. Zwrócił też uwagę na wartość dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zwłaszcza w kontekście podejmowania pracy na rynku międzynarodowym, oraz na sens podejmowania własnej inicjatywy gospodarczej, jako sposobu na życie i karierę zawodową, Życzył młodzieży jak najlepszej kariery zawodowej i sukcesów na rynku pracy. W dyskusji rozmawiano o sytuacji na rynku pracy, zarówno lokalnym jak i krajowym, oraz o zadaniach i znaczeniu pracy doradcy zawodowego w kształtowaniu kariery edukacyjno zawodowej ucznia, zarówno poprzez pracę z uczniem jak i rodzicem. DODATKOWE ZADANIA W OTK W ramach dodatkowych zadań młodzież miała możliwość oglądania w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych na świetlicy szkolnej filmów o zawodach oraz oglądania ekspozycji książek, czasopism i ulotek związanych z tematyką zawodową przygotowaną przez doradców zawodowych. Redakcja gazetki Nowinki Jedynki przygotowała specjalny numer gazetki poświęcony Ogólnopolskiemu Tygodniowi Kariery. Uczniowie pod kierunkiem wychowawców i nauczycieli technologii informacyjnej przygotowywali prezentacje multimedialne dotyczące swojego kierunku kształcenia. Str. 8 Nowinki Jedynki

9 WYCIECZKI ZAWODOZNAWCZE DODATKOWE INICJATYWY Dnia r. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery została zorganizowana wycieczka klasy II Technikum obsługi turystycznej do biura turystycznego Luna. Celem wycieczki było zapoznanie młodzieży z możliwością pracy jaką oferuje biuro podróży. Młodzież uzyskała informacje w jaki sposób można zostać agentem turystycznym, jak nawiązać kontakty z dużymi turoperatorami, jakim wymaganiom kwalifikacyjnym należy sprostać aby podjąć pracę w biurze. Wycieczkę zorganizowała i zrealizowała nauczycielka - Beata Sokołowska. Dnia R. odbyła się wycieczka do Starostwa Powiatowego Wydział Architektury i Budownictwa, w której uczestniczyła klasa IV Technikum budowlanego pod opieką nauczycieli: Anny Gałązki Rytelewskiej i Magdaleny Mikołajczyk. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z procedurami prawnymi związanymi z procesem budowy obiektów. Uzyskali oni informacje o dokumentach jakie należy zgromadzić na wszystkich etapach inwestycji. Ponadto młodzież miała okazję spotkania z Naczelnikiem Wydziału Architektury i budownictwa, który zapoznał ich z funkcja urzędu i Inspektorem Nadzoru Budowlanego, który omówił zakres i formy swojego działania. Klasy III i IV Technikum ochrony środowiska zwiedzały Hutę Szkła pod opieką nauczycieli: Magdaleny Mikołajczyk i Jolanty Maliszewskiej. Uczniowie zapoznali się z procesem wytwarzania szkła, poznali i obserwowali sposoby formowania szkła oraz technologie produkcji wyrobów szklanych. PRAKTYKI ZAWODOWE W czasie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery ( r.) część uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Wyszkowie zdobywało doświadczenie zawodowe przebywając na praktyce zawodowej. Miejsca praktyki: Technik Organizacji Usług Gastronomicznych Hotel Jan III Sobieski, Hotel Mariot, Hotel Sofitel Victoria, Hotel Sheraton, Hotel Novotel, Dom Polonii w Pułtusku, Hotel Westin. Technik Ochrony Środowiska P.P.H.U. MLEKS; Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie oraz Urzędzie Gminy Rząśnik i Długosiodło; Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wyszkowie Technik Budownictwa P.P.H.U; Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane GLAZDOM ; PPH WODBUD ; PPHU KOMINKI ; PPH TELKAZ ; Usługi Remontowo Budowlane p. J. Pietrzak Lucynów Duży; Usługi Ogólnobudowlane Kamieńczyk; Zakład Ogólnobudowlany Budy Przetycz 6; Usługi Remontowo Budowlane, Projektowanie, Nadzór Budowlany; BERPES Usługi Ogólnobudowlane Technik Obsługi Turystycznej M&M TRAWEL, ORBIT TRAVEL, Biura turystyczne BEZKRESY, CENTURION, Biura Podróży ATEST TOUR, ALOHA TRAVEL, Twój Salon Podróży LUNA TAVEL, AGRO TURYSTYKA, PROMAX KAROTKA BIS Rok 2011 Str. 9

10 DODATKOWE INICJATYWY Rezultaty działań OTK: ZADANIA SZKOLNYCH KOORDYNATORÓW ZAWODOWYCH Szkolni doradcy zawodowi w czasie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery byli koordynatorami podejmowanych działań w ramach projektu. Zgłosili Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Wyszkowie do udziału w projekcie. Przygotowali harmonogram OTK, scenariusz i raport końcowy. Na bieżąco dokumentowali podejmowane inicjatywy i przedsięwzięcia. Współpracowali z dyrekcją szkoły w sprawie organizacji i przebiegu OTK. Nadzorowali poszczególne wydarzenia. Przygotowywali zaproszenia dla gości i współpracowali z lokalną prasą. Zorganizowali konferencję podsumowującą OTK. Udostępniali materiały zawodoznawcze osobom zaangażowanym w projekt. Przygotowywali regulaminy konkursów dla uczniów. Umieszczali na bieżąco informacje z przebiegu OTK na stronie internetowej. Przygotowali dekorację szkoły plakaty, baner, informacje, wystawki, gazetki ścienne, kronika. Udzielali porad I konsultacji indywidualnych dla uczniów, rodziców I nauczycieli. Przygotowywali warsztaty tematyczne dla zgłoszonych klas. Przygotowali prezentację multimedialną na konferencję podsumowującą Ogólnopolski Tydzień Kariery. PODSUMOWANIE OTK Wzrost świadomości uczniów w zakresie samodzielnego podejmowania decyzji zawodowych, inwestowania w siebie, w swój rozwój edukacyjno zawodowy Usystematyzowanie wiedzy nt. zawodów w których młodzież się kształci Przyrost wiedzy dotyczącej własnego potencjału Wzrost pewności siebie Pogłębienie wiedzy o prawach rządzących rynkiem pracy, o sytuacji na lokalnym i krajowym rynku pracy Zainicjowanie potrzeby poszukiwań własnej ścieżki kariery Przystępując do tej ogólnopolskiej akcji, mieliśmy jeden zasadniczy powód - uczeń i jego dobro! Dlatego zaangażowaliśmy do niej wielu nauczycieli i pedagogów oraz zaprosiliśmy partnerów i instytucje wspierające. Powiązanie wszystkich działań w jedno i stworzenie wielkiego dzieła wymaga współpracy osób zaangażowanych i jest możliwe do osiągnięcia.. Str. 10 Nowinki Jedynki

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biuro Karier Absolwent wyższej uczelni na rynku pracy

Akademickie Biuro Karier Absolwent wyższej uczelni na rynku pracy WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, tel.centrali (0-22)631-22-15 do 17, fax 631-42-03, www.wup.mazowsze.pl e-mail: wawu@praca.gov.pl URZĄD PRACY Akademickie Biuro Karier

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę. Dynamiczny wzrost liczby pracujących na Pomorzu

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę. Dynamiczny wzrost liczby pracujących na Pomorzu RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE 1/2014 kurs na pracę Dynamiczny wzrost liczby pracujących na Pomorzu Europejscy pracodawcy czekają na pracowników z Pomorza

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie MAZOWIECKI RYNEK PRACY, KWIECIEŃ 2006 1 2 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl Dyrektor WUP w Warszawie: Tadeusz Jan Zając tel. (022)

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS W NUMERZE STAN W KOŃCU PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU WUP w Warszawie listopad - grudzień 2010 NUMER 6 (38) 2010 rok (VII) Dyplom nie gwarantuje pracy Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Pomagamy w

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO SPIS TREŚCI: WSTĘP 1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU. 2. CELE PROGRAMU. 3. ZADANIA PRZY REALIZACJI PROGRAMU. 4. FORMY REALIZACJI. 5. METODY PRACY. 6. EFEKTY. 7. PLAN

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU W NUMERZE WUP w Warszawie STAN W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU Wizyta studyjna w WUP 2 Partnerstwo Lokalne w Warszawie 2 Pierwsze Wirtualne Targi w Polsce 3 Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości 4 Rejestry

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU ZA 2013 ROK Bytom, luty 2014 r. Wstęp 3 1. STATYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM VI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2014 KRAKÓW

HARMONOGRAM VI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2014 KRAKÓW HARMONOGRAM VI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2014 KRAKÓW LP Data Godziny Organizator Przedsięwzięcie Miejsce przedsięwzięcia Krótki opis przedsięwzięcia E doradztwo świadczenie usług doradztwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM VI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2014 KRAKÓW

HARMONOGRAM VI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2014 KRAKÓW HARMONOGRAM VI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2014 KRAKÓW LP Data Godziny Organizator Przedsięwzięcie Miejsce przedsięwzięcia Krótki opis przedsięwzięcia E doradztwo świadczenie usług doradztwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w pośrednictwie pracy doświadczenia urzędów pracy

Dobre praktyki w pośrednictwie pracy doświadczenia urzędów pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Dobre praktyki w pośrednictwie pracy doświadczenia urzędów pracy Zeszyt Metodyczny Pośrednika Pracy 4 (13) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej Nowy Sącz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Wstęp Niniejsze kompendium zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Kompendium projektów staży zagranicznych IVT

Kompendium projektów staży zagranicznych IVT Staże i praktyki zagraniczne dla osób dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kompendium projektów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo

Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2011. Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci

Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2011. Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2011 Wstęp Niniejsze kompendium zawiera informacje na temat wszystkich projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursu w 2011 roku przez polską

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 2 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2006 D 1600 Zeszyt nr 2. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo