Wydanie specjalne. Naszym celem było zwrócenie uwagi uczniów na korzyści płynące z inwestowania w siebie, oraz podniesienie ich samoświadomości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydanie specjalne. Naszym celem było zwrócenie uwagi uczniów na korzyści płynące z inwestowania w siebie, oraz podniesienie ich samoświadomości"

Transkrypt

1 Gazetka szkolna Co to jest OTK? OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY W ZESPOLE SZKÓŁ NR1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W WYSZKOWIE października 2011r NOWINKI JEDYNKI Wydanie specjalne Pod hasłem Poradnictwo kariery dla każdego ucznia Motto naszych działań: Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie CEL NASZEGO PROJEKTU ZASIĘG PROJEKTU Naszym celem było zwrócenie uwagi uczniów na korzyści płynące z inwestowania w siebie, oraz podniesienie ich samoświadomości w aspekcie podejmowania decyzji zawodowych, dokonywania wyborów oraz planowania własnej ścieżki rozwoju edukacyjno - zawodowego. Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego wspomagania drogi każdego obywatela do edukacji, zawodu, pracy i kariery. Udział wzięło: 720 uczniów naszej naszej szkoły, z których część brała aktywny udział w warsztatach, wycieczkach, konkursach spotkaniach doradczych, indywidualnych i grupowych, Czynnie uczestniczyło: 17 nauczycieli, pedagog, 2 doradców zawodowych Współpracowali z nami liczni goście, instytucje i przedsiębiorstwa Akcja trwała 5 dni, w godz do na terenie szkoły

2 Dla kogo? OTK w naszej szkole Chcemy, aby nasi uczniowie byli kreatorami własnego losu i dokonali świadomego wyboru własnej drogi zawodowej. Dlatego przystąpiliśmy do tej ogólnopolskiej akcji, zaangażowaliśmy do niej wielu nauczycieli i pedagogów oraz zaprosiliśmy partnerów i instytucje wspierające. To pospolite ruszenie, które zorganizowaliśmy w naszej szkole ma jeden zasadniczy powód - uczeń i jego dobro! DZIAŁANIA PODEJMOWANE W OTK W NASZEJ SZKOLE: Akcja promocyjna Spotkanie zawodoznawcze, prezentacja zawodów Dzień przedsiębiorczości. Spotkania z gośćmi Warsztaty pt. Jak skutecznie szukać pracy oraz nt. Rekrutacja do firmy - fakty i mity Warsztaty językowe pod hasłem: Znajomość języków obcych kluczem do sukcesu na rynku pracy Próbny egzamin zawodowy Znaczenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w rozwoju kariery zawodowej w kraju i za granicą Konferencja podsumowująca OTK z udziałem gości. W ramach konferencji dyskusja panelowa nt. Poradnictwo kariery i projekty UE szansą na lepszy start zawodowy każdego ucznia Działania dodatkowe Koordynatorzy OTK w naszej szkole: Bogusława Pawelska - Kozon, Katarzyna Sawicka Osoby i instytucje zaangażowane - partnerzy, goście Bogdan Pągowski - Starosta wyszkowski, Grażyna Polak- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Grażyna Majewska - Dyrektor Poradni Pedagogiczno Psychologicznej, dyrektorzy gimnazjów z Wyszkowa i powiatów sąsiadujących, psycholog i doradcy zawodowi z PUP oraz z PPP w Wyszkowie, przedstawiciele Rady Rodziców, naczelnik Wydziału Kredytów Banku Spółdzielczego w Wyszkowie, Tatiana Szostak - kierownik Działu Personalnego Ardagh Glass S.A., biuro turystyczne LUNA, Wydział Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym, Bank PKO, Sanepid, A. Pieńkosz - właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego APIS i nasz absolwent, lokalna prasa Osoby odpowiedzialne: S.Wojciechowska M. Popławska, M. Getka, T. Rogalska, M. Kulesza, R. Czyż, E. Błachno L. Adamska, M. Bombola, J. Sobczak, J. Maliszewska A.Gałązka, M.Mikołajczyk, B. Sokołowska B.Pawelska Kozon, K. Sawicka, A. Kasjaniuk Pawlak K.Ostrowska A.Kozon Str. 2 Nowinki Jedynki

3 DZIEŃ PIERWSZY SPOTKANIE ZAWODOZNAWCZE, PREZENTACJA ZAWODÓW Kształtowanie osobowości zawodowej czego uprawnia uzyskany dyplom zawodowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement w języku angielskim. W tym samym czasie na wcześniej przygotowanych stanowiskach odbywał się pokaz umiejętności uczniów w zakresie układania serwetek na stołach, nakrywanie stołu na różne okazje oraz pokaz stylizacji fryzur i umiejętności uczniów w zakresie rysunku zawodowego. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Jako pierwsza głos zabrała Jolanta Dyl Maćkowska dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Nakreśliła obszary działalności PCPR i wskazała zadania pracownika socjalnego. Lidia Arm z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Mówiła o znaczeniu różnych czynników podczas podejmowania decyzji, różnych rodzajach osobowości, o poznawaniu siebie (teoria Hollanda ), o wpływie decyzji na dalsze życie. Doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy Dorota Grześkiewicz przedstawiła młodzieży ofertę Urzędu Pracy w zakresie pośrednictwa i doradztwa zawodowego. Zapoznała z możliwościami odbycia staży i ich specyfiką. Wskazała zakres współpracy z Cechem i ZDZ. Poinformowała również młodzież o możliwościach dofinansowania do nauki dla osób bez zawodu oraz ofercie kursów zawodowych. Pierwszy dzień Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Wyszkowie (poniedziałek, r.) przygotowali nauczyciele: Marianna Popławska (pedagog szkolny), Marzena Getka, Teresa Rogalska i Sylwia Wojciechowska. Było to spotkanie zawodoznawcze dla uczniów klas pierwszych połączone z prezentacją zawodów, w których kształci się młodzież naszej szkoły. W tym spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście. Pierwszym punktem programu był zorganizowany pokaz mody, w którym zaprezentowano kierunki kształcenia. Zwrócono szczególnie uwagę na strój, atrybuty poszczególnych zawodów a także wskazano predyspozycje zawodowe, co daje nauka w wybranym kierunku kształcenia, jaka jest sylwetka absolwenta oraz w jakim kierunku można po skończeniu szkoły szukać pracy, czy Rok 2011 Str. 3

4 DZIEŃ DRUGI KARIERA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W ramach działań zaplanowanych na Ogólnopolski Tydzień Kariery zespół nauczycieli w składzie: Marzena Kulesza, Ewelina Błachno i Renata Czyż, przygotował spotkanie z przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji wspierających działalność gospodarczą oraz zajęcia warsztatowe dla młodzieży. Hasłem przewodnim drugiego dnia OTK ( r. wtorek) było Kariera i przedsiębiorczość. Na początku spotkania przypomniano uczniom cechy człowieka przedsiębiorczego oraz psychiczne i socjologiczne uwarunkowania osobowości, typy osobowości i makroekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości. Następnie wskazano na kolejny krok w życiu młodych ludzi tj. decyzje, które podejmuje każdy człowiek, szczególnie na początku drogi kariery zawodowej. Podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek jest marzeniem coraz to większej liczby ludzi i coraz większej liczbie ludzi się to udaje. Największe szanse na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej mają właśnie tzw. ludzie przedsiębiorczy. Z uwagi na fakt, że młodzież z liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego kończy szkołę bez uzyskania konkretnego zawodu, przedstawiane na spotkaniu zagadnienia były niezbędne. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Jako pierwszy wystąpił doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy Anna Serafińska. Udzieliła ona informacji jakie wsparcie od państwa może uzyskać młody człowiek rozpoczynający własną działalność gospodarczą. Zachęcała młodzież do poznania swojego potencjału w celu dokonywania właściwych wyborów zawodowych. Mówiła, że rynek pracy zmienia się nie tylko w aspekcie ekonomicznym, ale również w społecznym i technologicznym. Często efektem tych zmian jest to, że niektóre zawody znikają z rynku pracy a w ich miejsce powstają nowe. Ponadto Anna Serafińska podpowiadała młodzieży jak właściwie pokierować swoją karierą zawodową po skończeniu szkoły co zrobić jeśli nie młody człowiek nie ma zawodu i na co może liczyć udając się do PUP. Doradca zawodowy przedstawił również obecną sytuację na rynku pracy (zawody, których jest za dużo i deficytowe) wskazując w jakich zawodach najłatwiej jest znaleźć pracę w powiecie wyszkowskim. Z wielką uwagą i zainteresowaniem młodzież wysłuchała wypowiedzi Andrzeja Pieńkosza wyszkowskiego przedsiębiorcy, absolwenta Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Wyszkowie, który podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej i wskazał jak dążyć i osiągnąć sukces. Str. 4 Nowinki Jedynki

5 KARIERA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wyjaśnił na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę podczas zakładania własnej firmy. Na jakie cechy osobowości, wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zwracauwagę szukając nowych pracowników. Podpowiedział co zwiększa szansę zatrudnienia. Wskazał na poprawność formułowania CV i listu motywacyjnego. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto wskazał znaczenie nawiązywania znajomości jako cenna pomoc w szukaniu pracy. Zaoferował również staże w swojej firmie umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego. Następnie naczelnik wydziału kredytów w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie Teresa Dubniak przedstawiła ofertę banku kierowaną do przedsiębiorców. Wskazała w jaki sposób bank pomaga w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej oraz omówiła zagadnienia związane z uzyskaniem kredytów inwestycyjnych i studenckich. Przedstawiła wymagania banku wobec osób ubiegających się o kredyt, oraz na co można uzyskać kredyt inwestycyjny. Zwróciła również uwagę na Rok 2011 możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej w ramach projektów kierowanych do osób zaczynających własną działalność gospodarczą. Młodzież bardzo chętnie włączała się do dyskusji i zadawała mnóstwo pytań związanych z omawianymi zagadnieniami. Ponadto młodzież uczestniczyła w warsztatach, podczas których rozwiązywała autotest osobowości zawodowej. Uzyskane dane z badania własnej osobowości uczniowie mogli odnieść do prezentowanych na początku spotkania typów osobowości zawodowych. Wskazano również młodzieży w jakich zawodach uzyskane preferencje sprawdzają się najlepiej. W tym samym czasie miały również miejsce dwa spotkania warsztatowe. Pierwsze odbyło się z Tatianą Szostak kierownikiem Działu Personalnego w Ardagh Glass Sp., którego tematem była Rekrutacja do firmy fakty i mity. Młodzież poznawała skuteczne metody poszukiwania pracy, poprawne sformułowanie CV i listu motywacyjnego. Uczniowie nauczyli się fachowego przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz mieli możliwość uczestniczenia w takiej rozmowie. Uczestniczyli również w grze biznesowej, którą wykonują rekruterzy aby pozyskać osoby z pożądanymi cechami na dane stanowisko w przedsiębiorstwie. Drugie spotkanie poprowadziła Marta Szmurło doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Uczniowie klasy 3 TOT poznali techniki planowania kariery zawodowej. Str. 5

6 DZIEŃ TRZECI JĘZYKI OBCE - KLUCZ DO SUKCESU Tematem przewodnim trzeciego dnia Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (środa r.) było hasło Znajomość języków obcych kluczem do sukcesu na rynku pracy O potrzebie znajomości języków obcych nie trzeba dzisiaj nikogo przekonywać. Umiejętność posługiwania się przynajmniej jednym językiem obcym staje się nie tylko przyjemnością ale i koniecznością. To wymóg współczesnego życia społecznego i rynku pracy. Uczenie się języka daje nowe możliwości. Zaś zdobycie umiejętności porozumiewania się umożliwia m.in.: nawiązanie znajomości, komunikowanie się w podróży, poznawanie kultury i obyczajów innego kraju, zwiększenie szansy na zatrudnienie w kraju, zaistnienie na zagranicznych rynkach pracy i podjęcie lub kontynuowanie nauki za granicą. Na początku warsztatów młodzież przedstawiła trzy prezentacje multimedialne w językach: rosyjskim, niemieckim i angielskim. Następnie uczniowie zaprezentowali scenki obrazujące przebieg rozmowy kwalifikacyjnej i ubiegania się o pracę w języku angielskim. W języku rosyjskim uczniowie przeprowadzali dialogi prezentujące słownictwo związane z poszczególnymi zawodami. Młodzież uczestniczyła również w zajęciach leksykalnych związanych ze słownictwem zawodowym. Zgromadzeni na zajęciach językowych uczniowie mieli okazję nauki piosenki Kanikuły. Natomiast w języku niemieckim uczniowie pisali i prezentowali ogłoszenia o pracę i CV. Ponadto przedstawiano scenki sytuacyjne związane z szukaniem drogi do miejsca pracy i rozmowami kwalifikacyjnymi oraz telefoniczną rezerwacją pokoju hotelowego. Młodzież zgromadzona na zajęciach językowych nie tylko była obserwatorami ale również uczestniczyła w zorganizowanych dla nich zajęciach wykonując zadania, uczestnicząc w konkurencjach pracowała w małych grupach. Były to zadania związane z wyszukiwaniem i poprawianiem błędów w dialogach, uzupełnianiem brakujących fachowych słów w rozmowie kwalifikacyjnej, nauką pisania listu motywacyjnego i CV oraz odgrywaniem różnych scenek i ćwiczeniem dialogów. W tym dniu młodzież uczyła się poprzez zabawę. Spotkanie językowe przebiegało w miłej atmosferze a młodzież chętnie uczestniczyła w konkursach. Zajęciom towarzyszyła wystawa plakatów związanych z tematyką zawodoznawczą w języku rosyjskim, niemieckim i angielskim. Opiekunami młodzieży podczas zajęć językowych byli nauczyciele: Lubov Adamska, Jolanta Maliszewska, Magdalena Bombola, Kamila Wróbel i Justyna Sobczak Str. 6 Nowinki Jedynki

7 DZIEŃ CZWARTY PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardzie wymagań, będących podstawą przeprowadzania tego egzaminu. W czwartek r. w związku z Ogólnopolskim Tygodniem Kariery w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Wyszkowie odbył się próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla uczniów klas IV Technikum i klasy II Kucharza małej gastronomii. Hasło przewodnie czwartego dnia OTK brzmiało Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe szansą na znalezienie dobrej pracy. Podczas spotkania z uczniami klas Technikum (budowlanego, gastronomicznego, hotelarskiego i ochrony środowiska) i II Kucharz małej gastronomii nauczyciele przedmiotów zawodowych przedstawili procedury związane z przebiegiem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zapoznali ze standardami wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów. Omówili wymagania, które należy spełnić aby zdać egzamin. Uświadomili młodzieży wartość zdobytego dyplomu i suplementu w języku angielskim. Następnie odbył się próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe część pisemna SPOTKANIE Z RODZICAMI W ramach przygotowania do Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zespole Szkól Nr 1 im Marii Skłodowskiej Curie odbyło się spotkanie Dyrekcji i nauczycieli z rodzicami klas maturalnych. Na zebraniu omówiono procedury i strukturę egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, wymaganie jakie musi spełnić uczeń aby przystąpić do egzaminu, podano terminy egzaminów, zwrócono uwagę na wartość dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i szeroki zakres możliwości pozyskania pracy jakie daje suplement w języku angielskim. Ponadto zapoznano z harmonogramem przebiegu Kariery w naszej szkole i zakresem oferowanej pomocy przez doradców zawodowych naszej szkoły. Rok 2011 Str. 7

8 DZIEŃ PIĄTY V dzień to czas na konferencję podsumowującą OTK wraz z dyskusją nt. Poradnictwo kariery i projekty UE szansą na lepszy start zawodowy każdego ucznia. Uczestniczyli w niej: starosta wyszkowski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Dyrektor Poradni Pedagogiczno Psychologicznej, dyrektorzy gimnazjów z Wyszkowa i powiatów sąsiadujących, przedstawiciele Rady Rodziców, zaangażowani nauczyciele, pedagog, przedstawiciele młodzieży z klas maturalnych, lokalna prasa i młodzież w charakterze słuchaczy. Dyrektor szkoły p. Marian Popławski, powitał gości, przedstawił charakterystykę szkoły i jej działania w zakresie rozwoju edukacyjno zawodowego uczniów (m.in. projekty krajowe i międzynarodowe - praktyki i staże za granicą - Plymouth w Wielkiej Brytanii), wymienił liczne sukcesy naszej młodzieży w konkursach, turniejach i olimpiadach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz poprowadził wykład nt. Rola szkoły w odkrywaniu talentów. Swoje wystąpienie oparł o prezentację multimedialną oraz poszerzył o ciekawe ćwiczenia do pracy indywidualnej dla każdego uczestnika konferencji. Bogusława Pawelska Kozon, KONFERENCJA szkolny doradca zawodowy przedstawiła przebieg i rezultaty Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery realizowanego w naszej szkole oraz zaprezentowała prezentację multimedialną z działań podejmowanych w ramach OTK. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Grażyna Polak mówiła o sytuacji na lokalnym rynku pracy i formach wsparcia ze strony Urzędu oraz przedstawiła dane dotyczące zatrudnienia i bezrobocia. Zaprezentowała również zawody nadwyżkowe i deficytowe i zachęcała do podejmowania własnej działalności gospodarczej. Dyrektor Poradni Pedagogiczno Psychologicznej p Grażyna Majewska mówiła o sposobach planowania kariery zawodowej, trudnościach (technicznych ale też natury emocjonalnej) jakie należy pokonać aby odnieść sukces. Nawiązała do swojej kariery zawodowej, podając jej przykład. Bogdan Pągowski - Starosta wyszkowski pogratulował akcji którą przeprowadziliśmy w szkole, przyznał że wiedza i umiejętności dokonywania wyborów, podejmowania decyzji, planowania rozwoju edukacyjno - zawodowego są dziś bardzo ważne i powinien mieć je każdy człowiek a zwłaszcza młody absolwent szkoły ponadgimnazjalnej. Zwrócił też uwagę na wartość dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zwłaszcza w kontekście podejmowania pracy na rynku międzynarodowym, oraz na sens podejmowania własnej inicjatywy gospodarczej, jako sposobu na życie i karierę zawodową, Życzył młodzieży jak najlepszej kariery zawodowej i sukcesów na rynku pracy. W dyskusji rozmawiano o sytuacji na rynku pracy, zarówno lokalnym jak i krajowym, oraz o zadaniach i znaczeniu pracy doradcy zawodowego w kształtowaniu kariery edukacyjno zawodowej ucznia, zarówno poprzez pracę z uczniem jak i rodzicem. DODATKOWE ZADANIA W OTK W ramach dodatkowych zadań młodzież miała możliwość oglądania w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych na świetlicy szkolnej filmów o zawodach oraz oglądania ekspozycji książek, czasopism i ulotek związanych z tematyką zawodową przygotowaną przez doradców zawodowych. Redakcja gazetki Nowinki Jedynki przygotowała specjalny numer gazetki poświęcony Ogólnopolskiemu Tygodniowi Kariery. Uczniowie pod kierunkiem wychowawców i nauczycieli technologii informacyjnej przygotowywali prezentacje multimedialne dotyczące swojego kierunku kształcenia. Str. 8 Nowinki Jedynki

9 WYCIECZKI ZAWODOZNAWCZE DODATKOWE INICJATYWY Dnia r. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery została zorganizowana wycieczka klasy II Technikum obsługi turystycznej do biura turystycznego Luna. Celem wycieczki było zapoznanie młodzieży z możliwością pracy jaką oferuje biuro podróży. Młodzież uzyskała informacje w jaki sposób można zostać agentem turystycznym, jak nawiązać kontakty z dużymi turoperatorami, jakim wymaganiom kwalifikacyjnym należy sprostać aby podjąć pracę w biurze. Wycieczkę zorganizowała i zrealizowała nauczycielka - Beata Sokołowska. Dnia R. odbyła się wycieczka do Starostwa Powiatowego Wydział Architektury i Budownictwa, w której uczestniczyła klasa IV Technikum budowlanego pod opieką nauczycieli: Anny Gałązki Rytelewskiej i Magdaleny Mikołajczyk. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z procedurami prawnymi związanymi z procesem budowy obiektów. Uzyskali oni informacje o dokumentach jakie należy zgromadzić na wszystkich etapach inwestycji. Ponadto młodzież miała okazję spotkania z Naczelnikiem Wydziału Architektury i budownictwa, który zapoznał ich z funkcja urzędu i Inspektorem Nadzoru Budowlanego, który omówił zakres i formy swojego działania. Klasy III i IV Technikum ochrony środowiska zwiedzały Hutę Szkła pod opieką nauczycieli: Magdaleny Mikołajczyk i Jolanty Maliszewskiej. Uczniowie zapoznali się z procesem wytwarzania szkła, poznali i obserwowali sposoby formowania szkła oraz technologie produkcji wyrobów szklanych. PRAKTYKI ZAWODOWE W czasie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery ( r.) część uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Wyszkowie zdobywało doświadczenie zawodowe przebywając na praktyce zawodowej. Miejsca praktyki: Technik Organizacji Usług Gastronomicznych Hotel Jan III Sobieski, Hotel Mariot, Hotel Sofitel Victoria, Hotel Sheraton, Hotel Novotel, Dom Polonii w Pułtusku, Hotel Westin. Technik Ochrony Środowiska P.P.H.U. MLEKS; Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie oraz Urzędzie Gminy Rząśnik i Długosiodło; Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wyszkowie Technik Budownictwa P.P.H.U; Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane GLAZDOM ; PPH WODBUD ; PPHU KOMINKI ; PPH TELKAZ ; Usługi Remontowo Budowlane p. J. Pietrzak Lucynów Duży; Usługi Ogólnobudowlane Kamieńczyk; Zakład Ogólnobudowlany Budy Przetycz 6; Usługi Remontowo Budowlane, Projektowanie, Nadzór Budowlany; BERPES Usługi Ogólnobudowlane Technik Obsługi Turystycznej M&M TRAWEL, ORBIT TRAVEL, Biura turystyczne BEZKRESY, CENTURION, Biura Podróży ATEST TOUR, ALOHA TRAVEL, Twój Salon Podróży LUNA TAVEL, AGRO TURYSTYKA, PROMAX KAROTKA BIS Rok 2011 Str. 9

10 DODATKOWE INICJATYWY Rezultaty działań OTK: ZADANIA SZKOLNYCH KOORDYNATORÓW ZAWODOWYCH Szkolni doradcy zawodowi w czasie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery byli koordynatorami podejmowanych działań w ramach projektu. Zgłosili Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Wyszkowie do udziału w projekcie. Przygotowali harmonogram OTK, scenariusz i raport końcowy. Na bieżąco dokumentowali podejmowane inicjatywy i przedsięwzięcia. Współpracowali z dyrekcją szkoły w sprawie organizacji i przebiegu OTK. Nadzorowali poszczególne wydarzenia. Przygotowywali zaproszenia dla gości i współpracowali z lokalną prasą. Zorganizowali konferencję podsumowującą OTK. Udostępniali materiały zawodoznawcze osobom zaangażowanym w projekt. Przygotowywali regulaminy konkursów dla uczniów. Umieszczali na bieżąco informacje z przebiegu OTK na stronie internetowej. Przygotowali dekorację szkoły plakaty, baner, informacje, wystawki, gazetki ścienne, kronika. Udzielali porad I konsultacji indywidualnych dla uczniów, rodziców I nauczycieli. Przygotowywali warsztaty tematyczne dla zgłoszonych klas. Przygotowali prezentację multimedialną na konferencję podsumowującą Ogólnopolski Tydzień Kariery. PODSUMOWANIE OTK Wzrost świadomości uczniów w zakresie samodzielnego podejmowania decyzji zawodowych, inwestowania w siebie, w swój rozwój edukacyjno zawodowy Usystematyzowanie wiedzy nt. zawodów w których młodzież się kształci Przyrost wiedzy dotyczącej własnego potencjału Wzrost pewności siebie Pogłębienie wiedzy o prawach rządzących rynkiem pracy, o sytuacji na lokalnym i krajowym rynku pracy Zainicjowanie potrzeby poszukiwań własnej ścieżki kariery Przystępując do tej ogólnopolskiej akcji, mieliśmy jeden zasadniczy powód - uczeń i jego dobro! Dlatego zaangażowaliśmy do niej wielu nauczycieli i pedagogów oraz zaprosiliśmy partnerów i instytucje wspierające. Powiązanie wszystkich działań w jedno i stworzenie wielkiego dzieła wymaga współpracy osób zaangażowanych i jest możliwe do osiągnięcia.. Str. 10 Nowinki Jedynki

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE 1. ZALOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ)

Bardziej szczegółowo

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Nazwa instytucji Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie Centrum Pracy i Pomocy w Elblągu Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Spotkania z młodzieżą pod hasłem Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór!

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór! Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór! Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 W LXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. GEN. JÓZEFA BEMA W WARSZAWIE WSTĘP W procesie edukacji doradztwo i orientacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DZIAŁANIA TEMATYKA METODY/ FORMY OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN REALIZACJI 1. Współpraca z Radą Pedagogiczną 2. Współpraca z Radą Rodziców Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI 1. Funkcjonowanie WSDZ. 2. Rola i zadania szkoły. 3. Metody i formy pracy adresowane do uczniów. 4. Metody i formy pracy

Bardziej szczegółowo

Tydzień Kariery 17.10.2011 r.

Tydzień Kariery 17.10.2011 r. Tydzień Kariery 17.10.2011 r. 1. Słowo wstępu doradca zawodowy 2. Wprowadzenie do pokazu mody (Żaneta Archacka prezentuje przy mównicy) Nasz szkolny projektant podjął się trudnego zadania i pragnie Wam

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 W myśl obowiązujących przepisów jednym z podstawowych i ważnych zadań wychowawczych

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGOW GINAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 1. Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Formy pracy i narzędzia

Formy pracy i narzędzia PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Plan pracy szkolnego doradcy zawodowego obejmuje: prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów, konsultacji indywidualnych dla uczniów i rodziców

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Opracowała: A. Wątor Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Odbiorca Treść Cele Forma Czas Odpowiedzialni Dokumentacja Nauczyciele Diagnoza zapotrzebowania na działania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PAPOWIE BISKUPIM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PAPOWIE BISKUPIM WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PAPOWIE BISKUPIM Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego: Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16 /2017/2018 Rady Pedagogicznej z dnia 11.09.2017 r. SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 II Liceum Ogólnokształcące w Legionowie Szkolny program doradztwa edukacyjno zawodowego Podstawy prawne programu - Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów, konsultacji indywidualnych dla uczniów i rodziców oraz spotkań informacyjnych dla rodziców Udzielanie

Prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów, konsultacji indywidualnych dla uczniów i rodziców oraz spotkań informacyjnych dla rodziców Udzielanie Prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów, konsultacji indywidualnych dla uczniów i rodziców oraz spotkań informacyjnych dla rodziców Udzielanie informacji związanych z orientacją edukacyjno- zawodową

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOPRZYWNICY W ROKU SZKLONYM 2017/2018

ROCZNY PLAN PRACY SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOPRZYWNICY W ROKU SZKLONYM 2017/2018 ROCZNY PLAN PRACY SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOPRZYWNICY W ROKU SZKLONYM 2017/2018 DORADCA ZAWODOWY: mgr inż. Aneta Drypa GODZINY PRACY DORADCY ZAWODOWEGO: PONIEDZIAŁEK

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO 1 Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 W myśl obowiązujących przepisów jednym z podstawowych i ważnych zadań wychowawczych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO REALIZOWANY W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM W ROKU SZKOLNYM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO REALIZOWANY W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM W ROKU SZKOLNYM WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO REALIZOWANY W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie WSTĘP Uczniowie kończący gimnazjum stają przed wyborem szkoły oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM MIEJSKIM IM MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIERPCU W ROKU SZKLONYM 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM MIEJSKIM IM MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIERPCU W ROKU SZKLONYM 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM MIEJSKIM IM MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIERPCU W ROKU SZKLONYM 2015/2016 DORADCA ZAWODOWY: mgr ELWIRA MARCINKOWSKA-OSMÓLSKA GODZINY PRACY DORADCY ZAWODOWEGO:

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych Wstęp Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną dnia 23.05.2012r Opracowanie: mgr Anna Kuźniar 1 PODSTAWA PRAWNA Rezolucja

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie 1. Podstawa prawna w odniesieniu do doradztwa zawodowego: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO rok szkolny W Zespole Szkół nr 84 ul. Zwycięzców 44, Warszawa Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.1991 nr 95 poz.425)

Bardziej szczegółowo

BUSOLA. System Szkolnego Doradztwa Zawodowego

BUSOLA. System Szkolnego Doradztwa Zawodowego Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu. Konfucjusz BUSOLA System Szkolnego Doradztwa Zawodowego opracowała Beata Mordyńska System Szkolnego Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Forum Dyskusyjne w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

Forum Dyskusyjne w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Forum Dyskusyjne w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 w Legnicy jak co roku w ramach lokalnych inicjatyw na rzecz wspierania drogi do edukacji, zawodu, pracy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO. Zespół Szkół Specjalnych w Mysłowicach. Hojdeczko Katarzyna Biesiadecki Łukasz

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO. Zespół Szkół Specjalnych w Mysłowicach. Hojdeczko Katarzyna Biesiadecki Łukasz WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespół Szkół Specjalnych w Mysłowicach Opracował: Hojdeczko Katarzyna Biesiadecki Łukasz Zatwierdził: Wstęp Rzeczywistość ekonomiczno-społeczna wymusza nowe

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO ZAWODOWEGO w Publicznym Gimnazjum w Wolborzu rok szkolny 2014/2015

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO ZAWODOWEGO w Publicznym Gimnazjum w Wolborzu rok szkolny 2014/2015 Publiczne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wolborzu ul. Modrzewskiego 105, 97 320 Wolbórz Tel. 44 6164880 PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO ZAWODOWEGO w Publicznym Gimnazjum w Wolborzu rok szkolny Opracował: pedagog

Bardziej szczegółowo

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 W BRANIEWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 W BRANIEWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 W BRANIEWIE Na lata: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 1 Wstęp Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych życiowych decyzji. W klasie trzeciej gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE SPIS TREŚCI: I. Cele II. Podstawa prawna III. Podstawowe pojęcia związane z doradztwem zawodowym IV. Zadania

Bardziej szczegółowo

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania. W e w n ą t r z s z k o l n y P r o g r a m D o r a d z t w a Z a w o d o w e g o w Z e s p o l e S z k ó ł S p o r t o w y c h w G o r z o w i e W l k p. I. Podstawy prawne programu Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Działania podejmowane przez szkoły w ramach promocji zawodów

Działania podejmowane przez szkoły w ramach promocji zawodów Powiaty: Radom, piaseczyński, otwocki, garwoliński, grójecki, kozienicki, białobrzeski, przysuski, radomski, zwoleński, lipski, szydłowiecki Działania podejmowane przez szkoły w ramach promocji zawodów

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 15 września 2015 r. 1 1. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zajmują się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO

PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO Cel główny: szkoła przygotowuje uczniów do trafnego wyboru dalszego kierunku kształcenia i zaplanowania kariery zawodowej; Cele operacyjne: Uczniowie: poznają siebie,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W OLSZTYNIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W OLSZTYNIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W OLSZTYNIE Opracowanie: Ewa Cichocka Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego realizowany w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego realizowany w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu Zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 9/2016/2017 z dnia 11 stycznia 2017r. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego realizowany w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 9 /2014 /2015

UCHWAŁA 9 /2014 /2015 UCHWAŁA 9 /2014 /2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy z dnia 10.02.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy Na podstawie art. 50 ust.

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Przykłady dobrych praktyk w edukacji "Dzielimy się doświadczeniami"

Formularz zgłoszeniowy Przykłady dobrych praktyk w edukacji Dzielimy się doświadczeniami Formularz zgłoszeniowy Przykłady dobrych praktyk w edukacji "Dzielimy się doświadczeniami" Tytuł/nazwa Zainwestuj w przyszłość projektu/przedsięwzięcia Nazwa szkoły/placówki Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM.

SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. Oferta warsztatów grupowego poradnictwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH Spis treści : 1. Obowiązujące akty prawne dotyczące doradztwa zawodowego w gimnazjum 2. Charakterystyka programu 3. Cele

Bardziej szczegółowo

"Poznaj swojego doradcę zawodowego"

Poznaj swojego doradcę zawodowego Uzasadnienie potrzeby uczestniczenia naszego Gimnazjum nr 56 im. Józefa Wybickiego w VII edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który przebiega pod hasłem: "Poznaj swojego doradcę zawodowego" Ważnym

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2017/2018

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2017/2018 Szczegóły 1. Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 9 W JAWORZNIE Anna JamrózMaślanka doradca Jaworzno 2016 Spis treści 1. WSTĘP...3 2. PODSTAWA PRAWNA...4 3. ZAŁOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ RZYGOTOWUJĄCYCH UCZNIÓW KLAS II GIMNAJUM NR 48 W GDAŃSKU DO PODJĘCIA DECYZJI O WYBORZE PRZYSZŁEGO ZAWODU I SZKOŁY ZANIM PODEJMĘ DECYZJĘ

PLAN DZIAŁAŃ RZYGOTOWUJĄCYCH UCZNIÓW KLAS II GIMNAJUM NR 48 W GDAŃSKU DO PODJĘCIA DECYZJI O WYBORZE PRZYSZŁEGO ZAWODU I SZKOŁY ZANIM PODEJMĘ DECYZJĘ ZAŁĄCZNIK 1 PLAN DZIAŁAŃ RZYGOTOWUJĄCYCH UCZNIÓW KLAS II GIMNAJUM NR 48 W GDAŃSKU DO PODJĘCIA DECYZJI O WYBORZE PRZYSZŁEGO ZAWODU I SZKOŁY ZANIM PODEJMĘ DECYZJĘ Preorientacja zawodowa w wygasającym gimnazjum

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M W K U N O W I E

G I M N A Z J U M W K U N O W I E G I M N A Z J U M W K U N O W I E WEWNĄRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO SPIS TREŚCI: WSTĘP 1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU (czas, miejsce realizacji programu). 2. CELE PROGRAMU. 3. ZADANIA PRZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych. i Ogólnokształcących. w Lubinie

Zespół Szkół Zawodowych. i Ogólnokształcących. w Lubinie Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie Włącza się w Ogólnopolski Tydzień Kariery 05-11.10.2009 Ogólnopolski Tydzień Kariery jest zaplanowaną coroczną akcją Stowarzyszenia Doradców Szkolnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 W RESZLU

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 W RESZLU SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 W RESZLU 1 SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku rok szkolny 2015/2016 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO SPIS TREŚCI: WSTĘP 1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU. 2. CELE PROGRAMU. 3. ZADANIA PRZY REALIZACJI PROGRAMU. 4. FORMY REALIZACJI. 5. METODY PRACY. 6. EFEKTY. 7. PLAN

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego to ogół działań podejmowanych przez szkołę tj. w Technikum Nr 6 oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Węgierskiej Górce. Wewnątrzszkolny System. Doradztwa Zawodowego

Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Węgierskiej Górce. Wewnątrzszkolny System. Doradztwa Zawodowego Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Węgierskiej Górce Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Wstęp Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego koordynuje

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE DORADZTW0 ZAWODOWE w Gimnazjum im. POW w Lądku DROGA DO KARIERY OPRACOWAŁA: U. LORITZ

WEWNĄTRZSZKOLNE DORADZTW0 ZAWODOWE w Gimnazjum im. POW w Lądku DROGA DO KARIERY OPRACOWAŁA: U. LORITZ WEWNĄTRZSZKOLNE DORADZTW0 ZAWODOWE w Gimnazjum im. POW w Lądku DROGA DO KARIERY OPRACOWAŁA: U. LORITZ SPIS TREŚCI: WSTĘP 1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 2. CELE PROGRAMU 3. ZADANIA PROGRAMOWE 4. FORMY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Doradcy Zawodowego. w Gimnazjum. w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy Doradcy Zawodowego. w Gimnazjum. w roku szkolnym 2015/2016 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH Plan pracy Doradcy Zawodowego w Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 OPRACOWAŁA: Anna Niewęgłowska-Maik- Doradca Zawodowy Biskupice: 2015/2016

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata 2016-2019 Gimnazjum w Piotrowicach I. GŁÓWNE CELE PROGRAMU : a) wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych, określeniu

Bardziej szczegółowo

Pomagamy uczniowi w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno - zawodowej.

Pomagamy uczniowi w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno - zawodowej. Certyfikat ISO 9001 (od 2002) ŁCDNiKP 824/rz Pomagamy uczniowi w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno - zawodowej. Model doradztwa zawodowego lokalne działania globalne rozwiązanie Małgorzata Sienna - Kierownik

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 6 W KOSZALINIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 6 W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 6 W KOSZALINIE ROK SZKOLNY 2016/ 2017 Opracowała: Mariola Włodarczyk DEFINICJE POJĘĆ Wewnątrzszkolny system doradztwa ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami uczniów klas gimnazjalnych. Opracowanie : mgr Elwira Zadęcka i mgr Beata Oprocha

Spotkanie z rodzicami uczniów klas gimnazjalnych. Opracowanie : mgr Elwira Zadęcka i mgr Beata Oprocha Spotkanie z rodzicami uczniów klas gimnazjalnych Opracowanie : mgr Elwira Zadęcka i mgr Beata Oprocha Kilka słów o projekcie PLAN SPOTKAŃ: Zajęcia lekcyjne grupowe dla uczniów Spotkanie z rodzicami. Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r.

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju Doradztwa szkół zawodowych Zawodowego Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Doradztwa Zawodowego Koncepcja funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNYCH INICJATYW i DZIAŁAŃ W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY

PROGRAM LOKALNYCH INICJATYW i DZIAŁAŃ W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY PROGRAM LOKALNYCH INICJATYW i DZIAŁAŃ W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY PRZEMYŚL 5-11 PAŹDZIERNIK 2009 Cel: promocja poradnictwa zawodowego i wspierania działań na rzecz rozwoju kariery 05 06.10.2009

Bardziej szczegółowo

WEWNĄRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W CHEŁCHACH

WEWNĄRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W CHEŁCHACH WEWNĄRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W CHEŁCHACH SPIS TREŚCI: WSTĘP 1. OPIS PROGRAMU. 2. CELE PROGRAMU. 3. ZADANIA W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU. 4. FORMY REALIZACJI.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. I. J. PADEREWSKIEGO W CIĘŻKOWICACH UL.

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. I. J. PADEREWSKIEGO W CIĘŻKOWICACH UL. SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. I. J. PADEREWSKIEGO W CIĘŻKOWICACH UL. ŁUCZKIEWICZÓW 12 Rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE ŚCIEŻKĄ W BUDOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ

DORADZTWO ZAWODOWE ŚCIEŻKĄ W BUDOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ DORADZTWO ZAWODOWE ŚCIEŻKĄ W BUDOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ Propozycja Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tarnowie Tarnów 31 maja 2011 Joanna Wróbel CZYM JEST KARIERA? przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY w Śremie Termin: 17-23 października 2011 ORGANIZATORZY: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie, Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy w Śremie PATRONI

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość

Gotowi na przyszłość Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie Gotowi na przyszłość Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego Częstochowa, listopad 2015 Podstawa prawna programu Ustawa o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

z zakresu doradztwa zawodowego

z zakresu doradztwa zawodowego Program do zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w szkole podstawowej (klasy VII i VIII) opracowany przez doradcę zawodowego Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Korczaka w Sosnowcu Ewę Musiał 1 Współczesny

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 34 im. Tone go Halika w Toruniu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 34 im. Tone go Halika w Toruniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 34 im. Tone go Halika w Toruniu Uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 16.11.2015 r. Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu 2.12.215

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO ZAWODOWEGO w Publicznym Gimnazjum w Wolborzu rok szkolny 2016/2017

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO ZAWODOWEGO w Publicznym Gimnazjum w Wolborzu rok szkolny 2016/2017 Publiczne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wolborzu ul. Modrzewskiego 105, 97 320 Wolbórz Tel. 44 6164880 PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO ZAWODOWEGO w Publicznym Gimnazjum w Wolborzu rok szkolny Opracował: pedagog

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. KARD. IGNACEGO JEŻA W TYMIENIU NA LATA SZKOLE 2017/18 i 2018/19

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. KARD. IGNACEGO JEŻA W TYMIENIU NA LATA SZKOLE 2017/18 i 2018/19 PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. KARD. IGNACEGO JEŻA W TYMIENIU NA LATA SZKOLE 2017/18 i 2018/19 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO rok szk. 2017/2018 i 2018/19 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Program VI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Powiecie Oleśnickim

Program VI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Powiecie Oleśnickim Program VI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Powiecie Oleśnickim HARMONOGRAM VI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY Data Organizator Miejsce Godzina Działania 20.10.2014 MCK OHP w Oleśnica, ul. Zamkowa 4,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Świdniku

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Świdniku GIMNAZJUM NR 1 im. Jana Pawła II ul. M. Kopernika 9 21-040 Świdnik 081 468 77 00 fax: 081 468 77 02 e-mail: sekretariat.gimnazju m1 @swidnik.edu.pl www.gimn azju m1.swidnik.edu.pl Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Program Wewnątrzszkolnego Doradztwa Zawodowego Lata realizacji 2015-2018 Gdańsk, 14 września 2015r. Wstęp Światowe standardy gwarantują uczniom

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie

Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie WEWNĄTRZSZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM SPECJALNEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W WOŁOMINIE DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W STOPNIU LEKKIM,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 209 IM. HANKI ORDONÓWNY W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 209 IM. HANKI ORDONÓWNY W WARSZAWIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie ul. Reymonta 25, 01-840 Warszawa. tel./fax. 22 663 55 69; e -mail: sp209@edu.um.warszawa.pl WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA KLAS VI I VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 190 IM. ORŁA BIAŁEGO W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA KLAS VI I VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 190 IM. ORŁA BIAŁEGO W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA KLAS VI I VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 190 IM. ORŁA BIAŁEGO W WARSZAWIE Warszawa, 01 września 017 WSTĘP Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego wpisany jest

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM W JAZOWSKU rok szkolny 2015/2016 mgr C. Świebocka

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM W JAZOWSKU rok szkolny 2015/2016 mgr C. Świebocka WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM W JAZOWSKU rok szkolny 2015/2016 mgr C. Świebocka SPIS TREŚCI: I. Cele. II. Podstawa prawna. III. Podstawowe pojęcia związane z doradztwem zawodowym.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Orientacji Zawodowej dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu na rok szkolny 2013/2014

Wewnątrzszkolny System Orientacji Zawodowej dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu na rok szkolny 2013/2014 Wewnątrzszkolny System Orientacji Zawodowej dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu na rok szkolny 2013/2014 Cel ogólny: Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 267 w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 267 w Warszawie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 267 w Warszawie 1 Wstęp Wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno- System zawodowych jest zadaniem statutowym

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. ANTONIEGO OSUCHOWSKIEGO w CIESZYNIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO. na lata 2015-2018

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. ANTONIEGO OSUCHOWSKIEGO w CIESZYNIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO. na lata 2015-2018 LCEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. ANTONEGO OSUCHOWSKEGO w CESZYNE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata 2015-2018 1895 Przyjęty uchwałą rady pedagogicznej w dniu 22 kwietnia 2015 roku CEL GŁÓWNY

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU. Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r.

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU. Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r. CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r. SZKOLENIA OTWARTE DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Statutu Zespołu Szkół w Starym Gralewie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM GRALEWIE

Załącznik nr 4 do Statutu Zespołu Szkół w Starym Gralewie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM GRALEWIE Załącznik nr 4 do Statutu Zespołu Szkół w Starym Gralewie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM GRALEWIE 2 1. Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W CIECHANOWIE Ciechanów, 01.09.2015r. 1 SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU. 2. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU. 3. CELE PROGRAMU.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH BSTO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 Opracowały: Iwona Nagrodzka 1. Roczny Plan Pracy Wychowawczej szkoły jest opracowany

Bardziej szczegółowo