SPRAWDZIAN Z MATEMATYKI NA ZAKOŃCZENIE NAUKI W DRUGIEJ KLASIE GIMNAZJUM W MIEŚCIE WYPEŁNIA UCZEŃ. Kod ucznia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWDZIAN Z MATEMATYKI NA ZAKOŃCZENIE NAUKI W DRUGIEJ KLASIE GIMNAZJUM W MIEŚCIE WYPEŁNIA UCZEŃ. Kod ucznia"

Transkrypt

1 WYPEŁNIA UCZEŃ Kod ucznia Informacje dla ucznia SPRAWDZIAN Z MATEMATYKI NA ZAKOŃCZENIE NAUKI W DRUGIEJ KLASIE GIMNAZJUM W MIEŚCIE 1. Sprawdź, czy sprawdzian ma 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod. 3. Przeczytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 4. Rozwiązania zadań zapisz długopisem lub piórem. Nie używaj korektora. 5. W zadaniach, w których są podane cztery odpowiedzi: A, B, C, D, wybierz tylko jedną i zamaluj na karcie odpowiedzi kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybierzesz odpowiedź A : Czas pracy: 90 minut A B. C. D. 6. Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zamaluj inną odpowiedź, np.: A B. C. D Liczba punktów do uzyskania: Rozwiązania zadań, w których należy samodzielnie sformułować odpowiedź, zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreśl. Powodzenia! Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 2010

2 Informacja do zadania 1., 2. i 3. Na wieży miejskiego ratusza znajduje się zegar, którego dłuższa wskazówka ma długość 1 m, a krótsza 60 cm. Zadanie 1. (0 1) Jaka jest miara rozwartego kąta środkowego między wskazówkami zegara o godzinie 12:20? A. 120 B. 110 C. 105 D. 115 Zadanie 2. (0 1) Oblicz długość okręgu, po którym porusza się punkt na końcu dłuższej wskazówki zegara. A. 2π m B. π m C. 3,14π m D. 4π m Zadanie 3. (0 1) Jaką odległość pokonuje punkt na końcu krótszej wskazówki zegara w czasie 4 godzin? A. 0,6π m B. 0,3π m C. 1,2π m D. 0,4π m Informacje do zadania 4., 5. i 6. Na rysunku przedstawiono plan boiska szkolnego. Szatnie znajdują się w części w kształcie trójkąta prostokątnego. Największe boisko ma kształt kwadratu o polu m 2, a średnie ma kszałt kwadratu o polu m 2. Zadanie 4. (0 1) Jakie jest pole powierzchni najmniejszego kwadratowego boiska? A. 50 m 2 B m 2 C. 500 m 2 D. 250 m 2 Zadanie 5. (0 1) Jaki jest obwód trójkątnej części przeznaczonej na szatnie? A m B m C. 250 m D. 300 m Zadanie 6. (0 1) Jaką długość ma bok kwadratowej działki o polu równym sumie pól największego i średniego boiska? A. Mniej niż 150 m, ale więcej niż 100 m. B. Mniej niż 200 m, ale więcej niż 150 m. C. Mniej niż 250 m, ale więcej niż 200 m. D. Mniej niż 300 m, ale więcej niż 250 m. 2 Dobry Sprawdzian Wiedzy maj 2010,

3 Zadanie 7. (0 1) W celu całkowitego ogrodzenia kwadratowego skweru o polu 20 m 2 potrzebna jest siatka ogrodzeniowa o długości A. 20 m B. C. 40 m D. m Zadanie 8. (0 1) Liczba jest równa w przybliżeniu A. 19 B. 21 C. 60 D. 120 Informacje do zadania 9. i 10. W piątek przez największe skrzyżowanie w mieście przejechało 1200 samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych. Samochodów dostawczych przejechało pięć razy więcej niż ciężarowych, a osobowych o 100 więcej niż dostawczych. Zadanie 9. (0 1) Jeśli literą x oznaczymy liczbę samochodów ciężarowych, to które zdanie jest prawdziwe? A. Liczba samochodów dostawczych wynosi x + 5x. B. Liczba samochodów osobowych wynosi x C. Liczba wszystkich samochodów wynosi 5x D. Liczba samochodów osobowych wynosi 5x Zadanie 10. (0 1) Ile samochodów osobowych przejechało w piątek przez to skrzyżowanie? A. 100 B. 500 C. 600 D. 300 Zadanie 11. (0 1) W poniedziałek przez skrzyżowanie przejechało 1800 samochodów: 750 samochodów dostawczych, 150 ciężarowych, reszta to samochody osobowe. Dane te przedstawiono na diagramie kołowym. Jaką miarę powinien mieć najmniejszy kąt środkowy na tym diagramie? A. 20 B. 30 C. 15 D. 40 Zadanie 12. (0 1) Łuk długości 5π cm wyznaczono w okręgu o promieniu długości 20 cm. Jaką miarę ma kąt środkowy oparty na tym łuku? A. 80 B. 45 C. 20 D. 40 Zadanie 13. (0 1) Na ceglanej elewacji jednego z budynków w mieście powtarza się wzór. Przez n oznaczmy długość dłuższej cegły, a przez m długość krótszej cegły. Łączną długość pięciu takich wzorów opisuje wyrażenie A. 5 2n m B. 2 n 5m C. 5(2n m) D. 5(2n 2m) Dobry Sprawdzian Wiedzy maj 2010, 3

4 Zadanie 14. (0 1) Wyznaczając n ze wzoru: 2n + m = 52 otrzymamy A. n 52 m 2 B. 52 n 2 m C. n 52 m D. 2 n 52 m 2 Zadanie 15. (0 1) Wyrażenie (n 3m)(n + 3m) jt równe wyrażeniu A. n 2 6mn + 9m 2 B. n 2 6mn + 6m 2 C. n 2 6m 2 D. n 2 9m 2 Informacja do zadania 16. i 17. W miejskim parku znajduje się klomb w kształcie koła o promieniu 3 m. Klomb podzielono na cztery wycinki koła, na których posadzono różne kwiaty. Do obliczeń przyjmij, że π = 3. Zadanie 16. (0 1) Bratki zasadzono na części klombu wyznaczonej przez kąt środkowy o mierze 40 o. Jakie jest pole powierzchni, na której rosną bratki? A. 3 m 2 B. 2 m 2 C. 9 m 2 D. 6 m 2 Zadanie 17. (0 1) Tulipany rosną na powierzchni o polu 4,5 m 2. Jaką miarę ma kąt wycinka koła, na którym rosną tulipany? A. 90 B. 45 C. 60 D. 30 Informacja do zadania 18. i 19. Oprócz klombu z kwiatami w parku są dwie fontanny: w kształcie kwadratu z wpisanym okręgiem i w kształcie sześciokąta foremnego wpisanego w okrąg. I II Zadanie 18. (0 1) Jaką długość ma promień okręgu w fontannie I, jeśli kwadrat ma przekątną dłgości 4 2 m? A. 4 m B. 2 m C. 5,6 m D. 2,8 m Zadanie 19. (0 1) Jaki jest obwód sześciokąta w fontannie II, jeśli promień okręgu ma długość 4 m? A. 16 m B. 24 m C m D. 6 3 m 4 Dobry Sprawdzian Wiedzy maj 2010,

5 Zadanie 20. (0 1) Domy Kasi, Zosi i Pauliny na planie miasta leżą w wierzchołkach trójkąta prostokątnego. Wskaż punkt jednakowo oddalony od domów dziewcząt. A. Punkt A. B. Punkt B. C. Punkt C. D. Punkt D. Zadanie 21. (0 1) W 2005 roku Szanghaj liczył około mieszkańców. W postaci wykładniczej liczbę tę zapisuje się jako A B. 14, C. 0, D. 1, Informacja do zadania 22. i 23. Liczba mieszkańców miasta Potęgowo wynosi Zadanie 22. (0 1) Jak można zapisać liczbę mieszkańców miasta, w którym mieszka trzy razy więcej osób niż w Potęgowie? A B C D Zadanie 23. (0 1) Ile złotych musiałby wypłacić bank w Potęgowie, gdyby każdy mieszkaniec miasta wziął kredyt w wysokości 3 10 zł? A B C D Informacja do zadania 24. i 25. Dozwolona prędkość samochodu w mieście wynosi 50 km/godz., na drogach poza miastem 90 km/godz., a na autostradzie 130 km/godz. Pan Kowalski przestrzega przepisów drogowych. Wykres przedstawia zależność średniej prędkości, z jaką jechał pan Kowalski, od czasu. Dobry Sprawdzian Wiedzy maj 2010, 5

6 Zadanie 24. (0 1) W jakiej odległości od miasta jest wjazd na autostradę? A. 120 km B. 110 km C. 90 km D. 80 km Zadanie 25. (0 1) Jaka była średnia prędkość, z jaką pan Kowalski jechał na całej trasie? A. 80 km/godz. B. 90 km/godz. C. 120 km/godz. D. 180 km/godz. Zadanie 26. (0 7) W mieście są dwa banki. Oto ulotki reklamujące kredyty w tych bankach. Bank GROSIK udzieli kredytu oprocentowanie 10% w stosunku rocznym prowizja banku 2% wartości kredytu koszty rozpatrzenia wniosku 150 zł Bank PRZYJAZNY udzieli kredytu oprocentowanie 13% w stosunku rocznym prowizja banku 0% koszty rozpatrzenia wniosku 50 zł *Koszt kredytu = odsetki + prowizja banku + koszty rozpatrzenia wniosku a) W którym banku koszty kredytu w wysokości 5000 zł są niższe, jeśli kredytu udzielono na jeden rok? Zapisz odpowiednie obliczenia. b) Bank GROSIK udzielił kredytu w wysokości zł. Jakim procentem kwoty 5000 zł są koszty tego kredytu? 6 Dobry Sprawdzian Wiedzy maj 2010,

7 Zadanie 27. (0 4) Wśród atrakcji turystycznych miasta jest zabytkowa wieża, której wymiary przedstawiono na rysunku. Wieża zbudowana jest z cegły, a dach pokrywała niegdyś blacha miedziana. W ramach renowacji zabytków postanowiono oczyścić mury i pokryć dach nową blachą. Oblicz, ile metrów kwadratowych murów należy oczyścić i ile metrów kwadratowych blachy trzeba założyć na dach. Zadanie 28. (0 5) Zosia mieszka w odległości 10 km od szkoły. Aby tam dotrzeć, idzie najpierw na przystanek autobusowy, potem jedzie autobusem. Przystanek autobusu znajduje się przy szkole. Na wykresie przedstawiono część trasy podróży Zosi do szkoły. a) Ile czasu Zosia idzie do przystanku? b) Ile jest kilometrów z przystanku do szkoły? c) Autobus jechał 15 minut. Uzupełnij wykres drogi Zosi do szkoły. d) Z jaką średnią prędkością jechał autobus? Odpowiedź podaj w km/h. Dobry Sprawdzian Wiedzy maj 2010, 7

8 Zadanie 29. (0 6) Na przystanku autobusowym jest wiata o wymiarach takich, jak na rysunku. a) Oblicz objętość wiaty. b) Oblicz pole powierzchni dachu wiaty z dokładnością do 0,1 m 2. Zadanie 30. (0 3) W miejskim parku rosło trzy razy więcej klonów niż kasztanowców. Z powodu choroby wycięto 2 kasztanowce i 3 klony. Wtedy liczba klonów była cztery razy większa od liczby kasztanowców. Ile klonów i ile kasztanowców rosło w parku przed wycięciem chorych drzew? 8 Dobry Sprawdzian Wiedzy maj 2010,

9 WYPEŁNIA UCZEŃ KARTA ODPOWIEDZI WYPEŁNIA NAUCZYCIEL Kod ucznia Symbol oddziału Nr z dziennika Nr zad. Odpowiedzi 1 A. B. C. D. 2 A. B. C. D. 3 A. B. C. D. 4 A. B. C. D. 5 A. B. C. D. A K U 0 0 B L V 1 1 C M W 2 2 D N X 3 3 E O Y 4 4 F P Z 5 5 G Q H R I S J T A. B. C. D. 7 A. B. C. D. 8 A. B. C. D. 9 A. B. C. D. 10 A. B. C. D. 11 A. B. C. D. 12 A. B. C. D. 13 A. B. C. D. 14 A. B. C. D. Nr zad. Liczba punktów A. B. C. D. 16 A. B. C. D. 17 A. B. C. D. SUMA PUNKTÓW: 18 A. B. C. D. 19 A. B. C. D. 20 A. B. C. D. 21 A. B. C. D. 22 A. B. C. D. 23 A. B. C. D. 24 A. B. C. D. 25 A. B. C. D. Dobry Sprawdzian Wiedzy maj 2010, 9

SPRAWDZIAN Z MATEMATYKI NA ZAKOŃCZENIE NAUKI W PIERWSZEJ KLASIE GIMNAZJUM NIEROZŁĄCZNI PRZYJACIELE WYPEŁNIA UCZEŃ. Kod ucznia

SPRAWDZIAN Z MATEMATYKI NA ZAKOŃCZENIE NAUKI W PIERWSZEJ KLASIE GIMNAZJUM NIEROZŁĄCZNI PRZYJACIELE WYPEŁNIA UCZEŃ. Kod ucznia WYPEŁNIA UCZEŃ Kod ucznia SPRAWDZIAN Z MATEMATYKI NA ZAKOŃCZENIE NAUKI W PIERWSZEJ KLASIE GIMNAZJUM Informacje dla ucznia NIEROZŁĄCZNI PRZYJACIELE 1. Sprawdź, czy sprawdzian ma 10 stron. Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI We współpracy z POZIOM PODSTAWOWY 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ PESEL UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Matematyka Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. (0 1) Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe.

Zadanie 2. (0 1) Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe. Strona 1 z 12 liczba osób Informacje do zadań 1. i 2. W dwóch dziesięcioosobowych grupach uczniów przeprowadzono test sprawności notując czas (w sekundach) wykonywania ćwiczenia. Wyniki przedstawia poniższy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY entralna Komisja Egzaminacyjna rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 00 KO WPISUJE ZJĄY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 2015 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY

Bardziej szczegółowo

Przykładowy test z zakresu matematyki PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU MATEMATYKI

Przykładowy test z zakresu matematyki PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU MATEMATYKI Strona 1 Przykładowy test z zakresu matematyki WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU MATEMATYKI Instrukcja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 200 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 2015 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 03 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA. rok

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA. rok WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 03 WPISUJE ZJĄY KO PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI POZIOM POSTWOWY MJ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY CZERWIEC 2013. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY CZERWIEC 2013. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 00 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI

ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Liczby rzeczywiste Własności funkcji Funkcja liniowa Trygonometria Planimetria Geometria analityczna

Bardziej szczegółowo

DATA URODZENIA UCZNIA

DATA URODZENIA UCZNIA WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok dysleksja PRÓBNY EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kod ucznia - - pieczątka WKK Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP REJONOWY Drogi Uczniu! Witaj na etapie rejonowym konkursu matematycznego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1.

2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1. Przykładowe zadania konkursowe Konkurs Matematyczny Euklides 1. Wyznacz wszystkie liczby całkowite, które spełniają każdą z dwóch nierówności: x 1, 7 4 x 0, 75 ( 1, 75) i x + - 0,8(3x + 6) < 0.. Proste

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Matematyczny 24.02.2011 - etap wojewódzki

Małopolski Konkurs Matematyczny 24.02.2011 - etap wojewódzki Kod ucznia Miejsce na metryczkę ucznia Drogi Uczniu! Zanim przystąpisz do rozwiązywania testu, wpisz swoje imię i nazwisko, datę oraz miejsce urodzenia, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego

Bardziej szczegółowo

WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA. miejsce na naklejkę z kodem. rok. dzień miesiąc.

WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA. miejsce na naklejkę z kodem. rok. dzień miesiąc. WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-P1A1P-052 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MMA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2009 Czas pracy 120 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MMA-P_P-07 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 0 minut Instrukcja dla zdającego. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

MOJA MATEMATYKA PRZYKŁADOWE SCHEMATY PRZEBIEGU ZAJĘĆ MATEMATYKI. mgr Maria Gaik

MOJA MATEMATYKA PRZYKŁADOWE SCHEMATY PRZEBIEGU ZAJĘĆ MATEMATYKI. mgr Maria Gaik MOJA MATEMATYKA PRZYKŁADOWE SCHEMATY PRZEBIEGU ZAJĘĆ MATEMATYKI mgr Maria Gaik SPIS TREŚCI Liczby i działania. Działania na potęgach i pierwiastkach... 3 Wyrażenia algebraiczne, równania i układy równań...

Bardziej szczegółowo

procenty podstawowa 1 % tańszy od biletu normalnego. Oblicz, ile zapłacono za bilety ulgowe. Irek.edu.pl 1

procenty podstawowa 1 % tańszy od biletu normalnego. Oblicz, ile zapłacono za bilety ulgowe. Irek.edu.pl 1 procenty podstawowa maj 2003 Zadanie 8. (3 pkt ) Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest równa 7,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

DATA URODZENIA UCZNIA

DATA URODZENIA UCZNIA KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok EGZAMIN PRÓBNY W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY miejsce na naklejkę

Bardziej szczegółowo

7) Przed przeceną plecak kosztował 42 zł, a po przecenie 29,40 zł. O ile procent obniżono cenę?

7) Przed przeceną plecak kosztował 42 zł, a po przecenie 29,40 zł. O ile procent obniżono cenę? 1) Ile cegieł o wymiarach 25 12 6 cm potrzeba, aby wybudować murowane ogrodzenie o długości 4,5 m, wysokości 2 m i grubości 0,25 m, wiedząc, że 20% objętości muru stanowi zaprawa murarska. Zapisz obliczenia.

Bardziej szczegółowo