Drodzy Czytelnicy! Wójt Gminy Wojciech Nowak W NUMERZE M.INN. DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drodzy Czytelnicy! Wójt Gminy Wojciech Nowak W NUMERZE M.INN. DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2009/2010"

Transkrypt

1 Drodzy Czytelnicy! Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i licznym prośbom mieszkańców wydajemy pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Promna. Mamy na celu przekazywanie Państwu informacji o działalności gminy, ważnych wydarzeniach w gminie, szkołach oraz innych instytucjach znajdujących się na terenie gminy Promna. Biuletyn ten dostarczy Państwu wiele cennych wiadomości o pracy samorządu, Wójta, Rady Gminy i Oświaty, poinformuje o bieżących aktualnościach. Informator będzie ukazywał się raz w miesiącu, będzie bezpłatny i dostępny dla każdego. Wójt Gminy Wojciech Nowak W NUMERZE M.INN. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 ROK NOWE PRZEPISY O EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW BECIKOWE 2009 LUDOWY KLUB SPORTOWY WIEŚCI ZE SZKÓŁ NASZEJ GMINY DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2009/2010 Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I III szkoły podstawowej, w klasach I gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010. O dofinansowanie mogą ubiegać się uczniowie, których dochód nie przekroczył 351zł na osobę, jak również uczniowie, którzy nie spełniają kryterium dochodowego lecz znajdują się w trudnej sytuacji życiowej po przedłożeniu stosownego uzasadnienia. W grupie uzasadniającej szczególne sytuacje życiowe znajduje się m.in. sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe. Informujemy wszystkich rolników, że komunikaty sadownicze na rok 2009 są dostępne na stronie internetowej Wnioski o dofinansowanie można składać u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2009/2010 w terminie do 15 września 2009r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Warunkiem wypłaty dofinansowania będzie przedłożenie u dyrektora szkoły dowodu zakupu podręczników. Wartość pomocy wynosić będzie: 1. do 150 zł. dla ucznia klasy I szkoły podstawowej 2. do 150 zł. dla ucznia klasy II szkoły podstawowej 3. do 170 zł. dla ucznia klasy III szkoły podstawowej 4. do 280zł. dla ucznia klasy gimnazjum

2 Dochody w budżecie gminy Promna po zmianach zostały zaplanowane na kwotę ,00 zł. a wykonane na kwotę ,86 zł. tj. w 102% Dochody własne po zmianach zostały zaplanowane na kwotę ,85zł a wykonane na kwotę ,61zł tj. w 106%. Dotacje na zadania zlecone zostały zaplanowane na kwotę zł, a dotacje wykonane zostały na kwotę ,10zł. Dotacje na dofinansowanie zadao własnych zostały zaplanowane na kwotę ,15. a wykonane na kwotę ,15zł. w 99%. Gmina pozyskała środki na finansowanie zadao inwestycyjnych w kwocie zł, w tym: Z Urzędu Marszałkowskiego: zł dofinansowanie budowy drogi Mała Wieś - Emilin, zł dofinansowanie modernizacji drogi w Osuchowie, zł - dofinansowanie do zakupu samochodu OSP w Przybyszewie, zł dofinansowanie do remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Promnie, zł - dofinansowanie budowy drogi Olkowice- Klin Branecki- Wola Branecka, zł dofinansowanie do budowy boiska sportowego w Falęcicach zł dofinansowanie na budowę wodociągu w Falęcicach Od Wojewody Mazowieckiego: 6.000zł - zakupy inwestycyjne nowo utworzonego stanowiska funduszu Alimentacyjnego Środki Unijne: ,33 zł Projekt Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży. Dochody gminy z tytułu otrzymanych darowizn zł - darowizny w tym: zł.- od Pan Tadeusza Kierzkowskiego zł. - od mieszkaoców Przybyszewa zł. - od mieszkaoców Gór Wydatki w budżecie gminy Promna na 2008r. po zmianach zostały zaplanowane na kwotę ,00zł a wykonane na kwotę ,21 to jest w 87%. Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na kwotę zł, a wykonane na kwotę ,50zł. Inwestycje zostały zrealizowane w 81% na które składają się: 1 Budowa wodociągu wiejskiego w Falęcicach ,00 Budowa wodociągu wiejskiego Pacew ,17 2 Przybyszew 3 Budowa drogi Góry-Adamów ,48 4 Modernizacja drogi gminnej Mała- Wieś- Emilin ,20 5 Budowa drogi gminnej Olkowice- Klin Branecki ,41 Wola Branecka 6 Budowa mostów w Osuchowie i Biejkowie 2.678,00 7 Budowa strażnicy OSP Promna 2.723,61 8 Termomodernizacja SP w Promnie ,47 9 Budowa boiska sportowego w Falęcicach ,58 10 Modernizacja oświetlenia ulicznego ,98 11 Modernizacja ośrodka zdrowia ,01 12 Zakup samochodu OSP w Przybyszewie ,00 13 Modernizacja drogi gminnej w Osuchowie 6.209,00 14 Zakupy inwestycyjne fundusz alimentacyjny 6.210,00 15 Pomoc finansowa dla Powiatu w tym: projekt budowy ronda w Falęcicach zakup samochodu dla Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Białobrzegach modernizacja drogi Piekarty-Jadwigów , , , ,00 16 Modernizacja dróg w Rykałach ,00 Na dzieo r. r. gmina nie miała zobowiązao wymagalnych (takich, których termin zapłaty minął). W wyniku wykonania budżetu za 2008 rok powstała nadwyżka budżetowa w kwocie zł. W 2008r. Gmina Promna spłaciła kredyty i pożyczki wraz z odsetkami w kwocie ,77 zł, z tego: - kredyt inwestycyjny na budowę Sali gimnastycznej w Adamowie ,00 zł; - pożyczka z WFOŚiGW na budowę wodociągu Góry Adamów ,77 zł; - kredyt na budowę mostu w Pacewie ,00 zł; - kredyt na budowę drogi w Przybyszewie ,00 zł; - kredyt na bieżące wydatki zaciągnięty w 2006 roku ,00 zł. - odsetki ,00 zł. Na dzieo r. Gmina Promna zadłużona była na kwotę zł. w tym: kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie zł i kredyt w Banku Spółdzielczym w Promnie zł Budowa wodociągu Falęcice II etap ,00 Budowa wodociągu w Promnie ,00 Budowa wodociągu wiejskiego Pacew Przybyszew wraz z modernizacją stacji uzdatniania ,00 Budowa drogi Lekarcice - Piekarty ,00 Budowa mostów w Biejkowie i Osuchowie ,00 Modernizacja drogi Lekarcice Stare Lekarcice , 00 Modernizacja drogi Promna Kolonia Falęcice - Parcela ,00 Modernizacja drogi w Domaniewicach ,00 Modernizacja drogi w Lisewie ,00 Projekt drogi w Promnie ,00 Przebudowa drogi w Przybyszewie ,00 Wymiana okien i termomodernizacja budynku Gminy ,00 Zakupy inwestycyjne Urząd Gminy ,00 Budowa strażnicy OSP Promna z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne Modernizacja boiska sportowego przy PSP w Promnie Rozbudowa, modernizacja i remont PSP w Przybyszewie Modernizacja centralnego ogrzewania i wymiana okien w Ośrodkach Zdrowia w Przybyszewie i w Falęcicach Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Promna , , , ,00 Budowa boiska sportowego w Falęcicach III etap , 00 Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Falęcicach ,00 2

3 Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Promna 2009 Zapraszamy wszystkich amatorów piłki nożnej do udziału w tegorocznym turnieju o Puchar Wójta Gminy Promna, który odbędzie się w sierpniu na boisku sportowym w Falęcicach. Przedstawicieli zainteresowanych drużyn prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Promnie (pokój nr 1) do 31 lipca w celu pobrania kart zgłoszeniowych. Następnie organizatorzy turnieju zaproszą wszystkich kapitanów zgłoszonych drużyn na spotkanie organizacyjne. Udział w turnieju mogą brad wyłącznie drużyny z terenu Gminy Promna. Od 1 kwietnia 2009 r. obowiązują nowe przepisy dla osób rozpoczynających działalnośd gospodarczą. Osoba taka będzie składad jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej tylko w Urzędzie Gminy. Po przyjęciu wniosku, dokonaniu wpisu i wydaniu przedsiębiorcy zaświadczenia o wpisie w ewidencji pracownik urzędu przekazuje go do właściwego terytorialnie urzędu statystycznego, urzędu skarbowego oraz jednostki terytorialnej ZUS (w przypadku rolników KRUS). Złożenie wniosku i wydanie zaświadczenia o wpisie nie podlegają żadnym opłatom. Nowe wzory wniosków dostępne są na stronie Urzędu Urząd Gminy w Promnie: Sekretariat Księgowość ZGK GOPS USC PSP w Olkowicach PSP w Rykałach PSP w Przybyszewie PSP w Promnie PG w Adamowie Ośrodek Zdrowia w Falęcicach Ośrodek Zdrowia w Przybyszewie Parafia Rzymskokatolicka w Promnie Parafia Rzymskokatolicka w Przybyszewie Bank Spółdzielczy Promna Bank Spółdzielczy Przybyszew Urząd Pocztowy Promna

4 MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE -ZŁOTE GODY W odpowiedzi na liczne zapytania ze strony członków rodzin, których najbliżsi obchodzą rocznice pożycia małżeńskiego Złote Gody, informujemy o sposobie dokonania formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego. Odznaczenia te nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, jest on wyrazem uznania za wytrwanie w zobowiązaniu, które małżonkowie składali sobie przed laty. O nadanie odznaczenia występuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę jubilatów lub ich bliskich. Jeśli małżeństwo zostało zarejestrowane w księgach znajdujących się w USC Promna, wówczas nie jest potrzebny odpis aktu małżeństwa. Jeśli akt znajduje się w innym urzędzie jubilaci lub ich bliscy powinni przedłożyć odpis aktu małżeństwa. Z uwagi na czas, jaki zabierają formalności związane z nadaniem i przesłaniem z Kancelarii Prezydenta RP odznaczeń, należy odpowiednio wcześnie zwrócić się do USC z prośbą o wystąpienie o nadanie odznaczeń (min. 6 miesięcy przed datą jubileuszu). Pary małżeńskie, które jubileusz Złotych Godów mają już za sobą, a dotąd nie zostały odznaczone Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą również wystąpić o nadanie odznaczeń W trakcie uroczystości jubileuszowych organizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego małżonkowie odnawiają przysięgę małżeńską, Wójt Gminy Promna wręcza swoim mieszkańcom nadane im odznaczenia. Uroczystości te niosą ze sobą wiele wzruszeń, są zwykle miłą okazją do odświeżenia wspomnień i wzniesienia toastu za kolejne piękne jubileusze. BECIKOWE 2009 Od 1 listopada 2009r. otrzymanie jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka będzie uzależnione od tego, czy matka w czasie ciąży była pod opieką medyczną. Warunkiem otrzymania becikowego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka będzie to, aby kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10- tego tygodnia ciąży do porodu, co ma potwierdzid zaświadczeniem od lekarza. Z obowiązku dostarczenia zaświadczeo będą zwolnieni tylko opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka, czyli np. przysposabiający. Zmiany przy ubieganiu się o w/w świadczenia wprowadziła znowelizowana ustawa o świadczeniach rodzinnych. Od 1 listopada 2009r. obowiązywad więc będą nowe warunki uprawniające do wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (1000 zł) i dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka (1000 zł). Rodzice będą musieli mied zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną co najmniej od 10-tego tygodnia ciąży do porodu. Nowy wymóg dotyczący badao nie dotyczy opiekuna prawnego, i faktycznego dziecka oraz tych rodziców, którzy zdążą złożyd wniosek jeszcze przed 1 listopada. Ludowy Klub Sportowy PROMNA działa od 1998r. Chod początki nie były łatwe dzięki ambicji i staraniom Pana Jerzego Łukasiaka udało się stworzyd klub, który jest rozpoznawalny już nie tylko na terenie powiatu białobrzeskiego lecz w całym byłym województwie radomskim. Podstawowym celem działania klubu jest stworzenie dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Promna bezpiecznego miejsca do aktywnego uprawiania sportu. Wykorzystując zainteresowanie grą w piłkę nożną kształtowane jest: wzajemne poszanowanie, umiejętnośd współżycia w grupie, współpracy i podporządkowania własnych ambicji pożytkowi zespołu. Celem jaki stawia sobie klub jest wdrożenie poprzez sport do życia zasad,,fair play. LKS PROMNA jest klubem zrzeszającym młodzież z terenu Gminy Promna. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu swoich działaczy organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży w rocznikach : 1992, 1994, Seniorów Klasa B. Jest pod względem liczby uczestniczących w zajęciach zawodników jednym z najprężniej działających klubów młodzieżowych na terenie Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Aktywnie uczestniczy w wielu imprezach sportowych i sukcesywnie inwestuje w rozwój sportu na poziomie dzieci i młodzieży. Informacje na temat wyników poszczególnych drużyn: Seniorzy Klasa B Skład Zarządu : Pan Jerzy Łukasiak Pan Zenon Lis Pan Fedorowicz Rafał Pan Adam Nowicki Pan Tomasz Sęk Pan Afis Szabanow Pan Janusz Maliszewski Pan Edward Żabski Pan Mariusz Łukasiak Prezes V-ce Prezes Kierownik drużyny Skarbnik Sekretarz Członek Członek Członek Członek Juniorzy młodsi rocznik 1992 Trampkarze rocznik

5 Dzień 18 maja jest dla społeczności gimnazjalnej dniem wyjątkowym. Od 2006r. obchodzimy wówczas Dzień Patrona Szkoły. W tym roku świętowaliśmy niezwykle uroczyście. W ten wyjątkowy nastrój wprowadziła nas Msza Święta odprawiana przez ks. Władysława Wojdata proboszcza parafii p.w. Św. Marii Magdaleny w Promnie. Organizatorami Święta Szkoły byli: p. Wojciech Nowak wójt Gminy Promna i p. Beata Łapot dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie. Swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście: p. Tadeusz Kierzkowski, p. Adam Bolek sekretarz Starostwa Powiatu Białobrzeskiego, p. Andrzej Wiśniewski radny Powiatu, p. Julian Sowiński przewodniczący Rady Gminy Promna, p. Dorota Sokołowska dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu, p. Krystyna Słyk starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu, dyrektorzy szkół z tereny gminy Promna, p. Jacek Rączkiewicz komendant Policji Powiatowej w Białobrzegach, ks. Leszek Bruliński proboszcz parafii p.w. Św. Piotra i Pawła w Przybyszewie, radni gminy Promna. Tego dnia niezapomnianych wrażeń dostarczył nam honorowy Przyjaciel Szkoły p. Tadeusz Kierzkowski, z którego inicjatywy powstało na terenie gimnazjum lodowisko. Na prośbę pani dyrektor ks. Władysław Wojdat poświęcił nowy obiekt, po czym dokonano uroczystego aktu otwarcia. Emocjom nie było końca. Majowe popołudnie zakończyła część artystyczna w wykonaniu uczniów gimnazjum. Młodzież z wielkim zaangażowaniem prezentowała swoje zdolności recytatorskie, wokalne i taneczne. Piękna słoneczna pogoda, delikatne podmuchy wiatru były niemalże dowodem na to, iż tam... w górze czuwa nad nami Wielki Mistrz ukochany przez wszystkich Jan Paweł II. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Obrony Narodowej i Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka są organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. W wyniku III etapu wojewódzkiego uczennica klasy 3a naszego gimnazjum Paulina Sowińska zdobyła tytuł laureata. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się dn 11 maja 2009r. w Warszawie. Paulince serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Od 2005 roku w życiu szkoły swój ogromny udział ma Pan Tadeusz Kierzkowski. To z Jego inicjatywy powstał kompleks boisk szkolnych, bieżnie oraz zmieniło się otoczenie wokół szkoły. Ów Człowiek Wielkiego Serca troszczy się również o rozwój intelektualny naszej młodzieży, czego dowodem są liczne wycieczki krajoznawcze. W pamięci naszych wychowanków na zawsze pozostaną wrażenia z Rzymu: pierwszy lot samolotem, refleksje i zaduma nad grobem Jana Pawła II czy freski w Kaplicy Sykstyńskiej. Miło wspominamy również wycieczki naszej szkoły do Kazimierza Dolnego. W listopadzie 2006 roku p. Kierzkowski był inicjatorem otwarcia stołówki szkolnej. Naszemu serdecznemu Darczyńcy nie brakuje pomysłów, zapału i chęci. Kolejnym wielkim przedsięwzięciem stało się lodowisko, które ufundował pan Tadeusz Kierzkowski z myślą o uczniach oraz okolicznych mieszkańcach. Dla ludzi naprawdę wielkich nie ma większej radości od tej, gdy drugim mogą sprawić radość ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA SPORTU w stopniu brązowym przyznana została nauczycielowi wychowania fizycznego PG w Adamowie p. Krzysztofowi Miernik za wkład w rozwój sportu i kultury fizycznej oraz osiągnięcia swoich wychowanków. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 5

6 9 nauczycieli. Nasza szkoła to 72 lata historii i tradycji. To dla nas miejsce szczególne. Tu dobywało i zdobywa wiedzę kilka pokoleń mieszkańców Olkowic i okolic. W roku szkolnym 2008/2009 w naszej szkole uczy się 98 uczniów. Zatrudnionych jest NASZA SZKOŁA JEST SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ I BEZPIECZNĄ. Jej misją jest wspieranie rozwoju umysłowego, fizycznego i społecznego uczniów. Realizacji tych celów sprzyja nowoczesna baza dydaktyczna: przestronne, wyposażone w pomoce naukowe pracownie przedmiotowe, nowoczesna, finansowana ze środków EFS 10- stanowiskowa pracownia komputerowa wyposażona w stałe łącze internetowe, sala gimnastyczna oraz doskonałe zaplecze sprzętowe, położone tuż obok szkoły boiska oraz bieżnia, ciągle uzupełniane, obszerne zbiory biblioteczne, muzeum historyczne. Uczniowie nasi mogą rozwijać swoje zainteresowania i pogłębiać swoją wiedzę w różnych formach zajęć pozalekcyjnych. W szkole prowadzone jest KOŁO TEATRALNE. Spotkanie z teatrem jest dla dzieci przygodą, która wprowadza je w świat kultury, rozwija kreatywność i zaspokaja potrzebę wyrażania własnych emocji i przeżyć. Wspólnie z opiekunką koła młodzi aktorzy przygotowują sztuki i prezentują je uczniom i rodzicom. Szkoła stara się ocalić od zapomnienia ślady życia naszych przodków. Ocalić je i zachować dla przyszłych pokoleń. Zebrane w naszym MUZEUM REGIONALNYM zbiory służą również uczniom naszej szkoły do celów edukacyjnych. Aktywnie działa również w szkole KOŁO EKOLOGICZNE. Uczniowie zrzeszeni w kole corocznie organizują w szkole Święto Ziemi, biorą też udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko-planeta, w którym osiągają bardzo dobre wyniki. Miłośnicy ekologii odnoszą sukcesy w konkursach plastycznych, pracują nad podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej. Od 1998 roku działa w naszej szkole UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BŁĘKITNI. Pod opieką nauczycieli uczniowie doskonalą swoje umiejętności w wielu dyscyplinach. Największe sukcesy osiągają w ringo, ale ostatnio drużyna dziewcząt odniosła też zwycięstwo w zawodach na szczeblu powiatowym i międzypowiatowym w minikoszykówce dziewcząt. O tych i innych osiągnięciach naszych sportowców będziemy informować w następnym wydaniu biuletynu. NASZA SZKOŁA JEST SZKOŁĄ OTWARTĄ DLA WSZYSTKICH, często w niej gościmy rodziców, dziadków. Spotkania te odbywają się z okazji różnych świąt Dnia Babci i Dziadka, Choinki noworocznej, Dnia Mamy i Taty. Właśnie 26 maja była dobra okazja aby spotkać się i wspólnie spędzić czas z rodzicami naszych uczniów. Dzień ten był w naszej szkole dniem szczególnym. Obchodziliśmy święto Patrona Szkoły i Święto Mam i Tatusiów. Na uroczystość uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali występy artystyczne składające się z dwóch części: - poważnej, poświęconej Patronce Marii Konopnickiej, - radosnej, pełnej życzeń, śpiewu i tańca na cześć Mam i Tatusiów. Po części artystycznej rodzice, wraz z dziećmi, zasiedli w miłej, pełnej ciepła i miłości atmosferze do słodkiego poczęstunku. Szkoła funkcjonuje i rozwija się dzięki bardzo dobrej współpracy z RADĄ RODZICÓW. Jesteśmy bardzo wdzięczni Rodzicom uczniów za okazywaną sympatię oraz wszelką pomoc, na którą możemy zawsze liczyć. W tym roku szkolnym wspólnie pracowaliśmy nad upiększeniem terenu wokół szkoły. W kwietniu miała miejsce akcja sadzenia iglaków. W maju Rada Rodziców ze zgromadzonych przez siebie funduszy sfinansowała ułożenie chodnika z kostki brukowej prowadzącego od bramy do wejścia szkoły oraz do Oddziału Przedszkolnego. Aktywność rodziców jest bardzo duża. Nauczyciele i Rada Rodziców mają już dalsze pomysły na współpracę dla dobra szkoły. Więcej informacji na temat naszej szkoły znajdziecie Państwo na stronie internetowej www. pspolkowice.pl oraz w kolejnych wydaniach biuletynu. 6

7 W wiosennym słońcu lśni odnowiona elewacja pięknego, zabytkowego pałacyku końca XIX wieku, w którym mieści się nasza szkoła. Jej urodę podkreśla soczysta, świeża, wiosenna zieleń urokliwego parku. Obiekt ten to prawdziwa perełka architektoniczna będąca własnością Gminy Promna. Każdy klejnot wymaga właściwej oprawy, w związku z tą niepisaną regułą organ prowadzący podjął się dużego i bardzo kosztownego wysiłku renowacji budynku szkoły. Patrząc dziś na opisywany obiekt i porównując ze zdjęciami z przed remontu, można z dumą a jednocześnie z wielką wdzięcznością dla Włodarzy Gminy powiedzieć, że odrapana i okaleczona ruina zamieniła się w przyjemny dla każdego oka budynek. Piękne klomby i rabaty obsadzone kwiatami i ozdobnymi krzewami, ustawione stylowe ławeczki oraz fantazyjne kwietniki i kosze dodają jej uroku. Nowego kształtu nabrał również przyszkolny plac zabaw. Zakończył się finansowany przez Gminę remont pomieszczeń piwnicznych, gdzie powstanie świetlica i mała stołówka. Nasza placówka mimo, iż mieści się w zabytku ma zgoła nie zabytkowe ambicje i aspiracje w realizacji swojej oferty edukacyjno-wychowawczej. Dyrektor i grono pedagogiczne kierując się wiedzą, doświadczeniem i intuicją starają się zapewnić właściwy poziom edukacji i opieki. W odnowionych i wyposażonych w nowe meble salach lekcyjnych, wykwalifikowana kadra szkoły prowadzi zajęcia metodami aktywizującymi, wykorzystując licznie zgromadzone pomoce dydaktyczne. Uczniowie naszej szkoły korzystają z nowoczesnej pracowni komputerowej oraz centrum multimedialnego przy szkolnej bibliotece. Pracownie te zostały pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Praca bez nich we współczesnej szkole była by bardzo trudna. W bieżącym roku szkolnym oferta edukacyjna wzbogacona została przez zajęcia programu rządowego w ramach wyrównywania szans edukacyjnych Nie taka szkoła straszna. Dzięki niemu dzieci w wieku przedszkolny mogły uczestniczyć w dodatkowych zajęciach dydaktycznych, wyjeżdżać do kina, teatru, tym samym ciekawie spędzać czas i zdobywać nowe doświadczenia. Nasza szkoła ściśle współpracuje z instytucjami wspierającymi. Dzięki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białobrzegach, możliwa jest wczesna diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych i eliminowanie ich od jak najmłodszych klas szkoły podstawowej poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach zespołów wyrównawczych i korekcyjnokompensacyjnych. Przy współpracy z poradnią prowadzone są również zajęcia logopedyczne. GOPS w Promnie oferuje swoją pomoc dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią społeczną. Pracownicy Ośrodka Zdrowia w Falęcicach służą swoją poradą i doświadczeniem w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Uczniowie o szczególnych zainteresowaniach i uzdolnieniach korzystają z kół zainteresowań polonistycznego, przyrodniczego, matematycznego, biblijnego i plastycznego. Efektem ich pracy jest udział w wielu konkursach szkolnych, gminnych i powiatowych. Nagrody i wyróżnienia potwierdzają talenty dzieci. Uczennica kl. II Patrycja Małek zdobyła wyróżnienie powiatowym konkursie plastycznym organizowanym przez Komendę Straży Pożarnej a uczennica kl.vi Aneta Radecka wyróżnienie w konkursie plastycznym organizowanym przez Biblioteki Publiczne. Nasi uczniowie wykazali się również talentami recytatorskimi na powiatowym etapie Małego Konkursu Recytatorskiego. Martyna Czachulska z kl. II i Agata Gardyszewska z kl. V zdobyły tam wyróżnienia. Od roku działa UKS który odnosi liczne sukcesy i jest współorganizatorem gminnych zawodów sportowych. Nasi sportowcy brali udział w wielu imprezach między innymi sztafetowe biegi przełajowe II miejsce dziewczęta i III chłopcy. Tenis stołowy II m-ce dziewczęta i II m-ce chłopcy. Mini piłka nożna chłopców I m-ce. 24 uczniów zajęło punktowane miejsca w indywidualnych biegach przełajowych wśród nich Justyna Gowin kl. IV I m-ce, Marczyński Łukasz kl. VI II m-ce, Marczyński Damian kl. V II m-ce i Sandra Szewczyk kl.vi II m-ce. Czwórbój lekkoatletyczny gminny I m-ce chłopcy, II m- ce dziewczęta. W etapie powiatowym III m-ce chłopcy. Opisywane przez nas działania oraz osiągnięcia uczniów świadczą o aktywnej i twórczej postawie naszej szkolnej społeczności. Wychodzimy również z inicjatywami poza szkołę, organizujemy imprezy na rzecz środowiska, integrujemy lokalną społeczność. W następnym artykule opiszemy niebanalne imprezy organizowane przez nas w szkole i nie tylko Dziś kończymy apelem do wszystkich, którzy korzystają z uroków naszego parku. Pamiętajcie o kulturze osobistej, sprzątajcie po sobie oraz nie dewastujcie tego, co może służyć i Wam i Nam przez długi czas. 7

8 Turniej Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego W dniu w Białobrzegach odbył się Powiatowy Finał XXXII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Drużyna z PSP w Rykałach w składzie: Mateusz Kaźmierski kl. IV, Piotr Błoński kl. V i Robert Opasek kl. VI zajęła VI miejsce w ogólnej klasyfikacji. Serdecznie gratulujemy drużynie i opiekunowi pani Lidii Sendek życząc dalszych sukcesów i bezpiecznej jazdy. Sport W dniu w Publicznym Gimnazjum w Adamowie odbyły się Gminne zawody w mini piłkę nożną chłopców z klas IV-VI. Do udziału w zawodach zgłosiło się 4 drużyny z Gminy Promna. Po bardzo pasjonujących meczach wyłoniono drużynę na powiatowe zawody w mini piłkę nożną organizowanych w PSP Sucha. Ogólna klasyfikacja: I miejsce PSP Promna, II miejsce PSP Przybyszew, III miejsce PSP Olkowice, IV miejsce PSP Rykały Wszystkie drużyny zostały nagrodzone wspaniałymi nagrodami, które ufundował Wójt Gminy Promna Pan Wojciech Nowak, za które bardzo serdecznie dziękujemy. Gorące podziękowania składamy Pani dyrektor Beacie Łapot za udostępnienie obiektu sportowego, głównemu sędziemu Panu Mirosławowi Nowickiemu, Pani Teresie Szewczyk za pomoc w organizacji rozgrywek a także wszystkim opiekunom drużyn: Pani Małgorzacie Szewczyk z PSP Promna, Panu Piotrowi Pawłowskiemu z PSP Przybyszew, Panu Zygmuntowi Jabłońskiemu z PSP Olkowice i głównemu organizatorowi zawodów Pani Lidii Sendek z PSP w Rykałach. Wycieczki Niezapomniane wrażenia Dnia r. 38 uczniów z PSP w Rykałach wyjechało na atrakcyjną wycieczkę do Bałtowa. Podczas pobytu w JuraPark Bałtów uczniowie zwiedzali Żydowski Jar, Krainę Koni, Zwierzyniec Bałtowski. Poznali zasady prawidłowego zachowania podczas ataku psa oraz oglądali tresurę psa policyjnego. Najmłodsi wycieczkowicze z zapałem oddali się zabawie na terenie Parku Rozrywki, a starsi próbowali swych sił i umiejętności na strzelnicy. Na zakończenie wszyscy udali się na przejażdżkę kolejką po Bałtowie. Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Promna za umożliwienie nam przeżycia tych wspaniałych chwil. PUCHAROWE DZIEWCZYNY Drużyna dziewcząt z kl.v i VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. Rosłońca w Przybyszewie w składzie: Martyna Bąk, Paulina Danis, Magdalena Gal, Monika Bocińska, Katarzyna Jabłońska i Ewelina Pietrasińska zdobyły I miejsce w gminie Promna i II miejsce w powiecie białobrzeskim w Drużynowym Czwórboju Lekkoatletycznym. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. DLA CIEBIE, MAMO! Pod takim hasłem 26 maja 2009 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki. Jak co roku, mamy licznie przybyły, aby obejrzeć występy swoich pociech. Wielu wzruszeń dostarczyły wiersze, piosenki i inscenizacje prezentowane przez dzieci z przedszkola. Grupa teatralna Bajeczka zaprezentowała przybyłym gościom inscenizację pt.,,nie płacz, koziołku. Scena, na której odbywały się występy, udekorowana została sercami własnoręcznie wykonanymi przez dzieci z przedszkola i ze szkoły. Po części artystycznej na wszystkie mamy czekał 8 słodki poczęstunek przygotowany przez ich pociechy oraz bukiecik różyczek. Było miło, ciepło i kolorowo. Nauczymy się więcej Dnia 1 maja 2009 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wł. Rosłońca w Przybyszewie rozpoczęła się realizacja projektu pod tytułem Nauczymy się więcej Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX. Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt będzie realizowany do końca marca 2010 roku. W ramach realizacji projektu odbywają się zajęcia wyrównawcze, zajęcia kół zainteresowań, zajęcia logopedyczne i gimnastyki korekcyjnej, odbędą się wycieczki edukacyjne, wyjazdy do kina i teatru. Uczestnicy zajęć otrzymują gorący bezpłatny posiłek. Na potrzeby realizacji projektu zostaną zakupione potrzebne pomoce dydaktyczne.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 943185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2012/2013 320 uczniów w 14 oddziałach klas 1-6 59 przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 69 PATRON TADEUSZ KOŚCIUSZKO Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi. 100 lecie powstania szkoły Sportowe

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Dostosowujemy nauczanie do potrzeb i możliwości uczniów. W szkole prowadzono klasę integracyjną, do której uczęszczali uczniowie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI ul. św. Franciszka z Asyżu 53 93-479 Łódź Tel 0 (42) 682 67 10 mail: sp138.lodz@gmail.com Dyrektor szkoły: Piotr Bara Lokalizacja i otoczenie: Miasto

Bardziej szczegółowo

NASZA SZKOŁA. Zespół Placówek Oświatowych im. Aleksandra Doby w Iwięcinie

NASZA SZKOŁA. Zespół Placówek Oświatowych im. Aleksandra Doby w Iwięcinie NASZA SZKOŁA Zespół Placówek Oświatowych im. Aleksandra Doby w Iwięcinie W skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Aleksandra Doby wchodzi: Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pod Kogucikiem Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Jeśli dziecko dostało mniej od losu, powinno dostać więcej od ludzi ul. Tysiąclecia 25 44-300 Wodzisław Śląski

Bardziej szczegółowo

Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci. Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju

Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci. Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju Higieny i zdrowia Rekreacyjno-zabawowy Kącik przyrodniczy Miejsce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Widząc, iż wysoki poziom aktywności ruchowej wśród uczniów gwarantuje odpowiedni poziom sprawności fizycznej i sprawności

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 WYPRAWKA SZKOLNA 2015 Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie wniosku do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń ubiegający się o pomoc w roku szkolnym 2015/2016. Podobnie jak w poprzednich

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 94 3185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2013/2014 było nas: 335 uczniów w 13 oddziałach klas 1-6 89

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2013/2014 edukację w naszej szkole w klasie I rozpoczęło 15 uczniów, w tym 11 sześciolatków.

W roku szkolnym 2013/2014 edukację w naszej szkole w klasie I rozpoczęło 15 uczniów, w tym 11 sześciolatków. W roku szkolnym 2013/2014 edukację w naszej szkole w klasie I rozpoczęło 15 uczniów, w tym 11 sześciolatków. Nasza placówka troszczy się o dobry start dzieci sześcioletnich. Sale lekcyjne dostosowane są

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka MISJA SZKOŁY : W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces. Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw. Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.pl SZKOŁA PODSTAWOWA NR 132 W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 W szkole

Bardziej szczegółowo

Adam Chmielowski św. Brat Albert (1845-1916) Artysta malarz, działacz społeczno charytatywny, święty. Misja Szkoły Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/209/08 RADY GMINY SZEMUD z dnia 13 listopada 2008r.

UCHWAŁA NR XXVI/209/08 RADY GMINY SZEMUD z dnia 13 listopada 2008r. UCHWAŁA NR XXVI/209/08 RADY GMINY SZEMUD z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego szczegółowe kryteria przyznawania nagród nauczycielom i dyrektorom szkół, dla których

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

..., dnia... /imię i nazwisko Wnioskodawcy/

..., dnia... /imię i nazwisko Wnioskodawcy/ ..........., dnia... /imię i nazwisko Wnioskodawcy/...... Termin składania wniosków: do dnia 08.09.2015 r......... /adres zamieszkania/ /PESEL* Wnioskodawcy/ Wniosek składa: rodzic ucznia (prawny opiekun,

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo,

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo, PIELGRZYMKA Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza na Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu oraz na debatę środowisk wiejskich pn. Wiejska Polska pod

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE: Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji nr 6/22/DL8-ODL/2014 z dnia 05.06.2014 otrzymał dofinansowanie w kwocie 5000ZŁ na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 984 /2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 984 /2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 984 /2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o dofinansowaniu zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Podstawowe informacje o dofinansowaniu zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Podstawowe informacje o dofinansowaniu zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Informacja dotyczy szkół mających siedzibę na terenie Miasta Opola, z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dla lidera GIMNAZJUM

Dokumentacja dla lidera GIMNAZJUM Informacja o realizacji programu w roku szkolnym 2014/2015 Uprzejmie prosimy o przedstawienie działań podejmowanych w ramach realizacji programu. Prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź poprzez zakreślenie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 116 IM. ALEKSEGO RŻEWSKIEGO UL. RATAJSKA 2/4 91-231 ŁÓDŹ (42) 650-44-40 sp116.lodz@wp.pl www.sp116edupage.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 116 IM. ALEKSEGO RŻEWSKIEGO UL. RATAJSKA 2/4 91-231 ŁÓDŹ (42) 650-44-40 sp116.lodz@wp.pl www.sp116edupage. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 116 IM. ALEKSEGO RŻEWSKIEGO UL. RATAJSKA 2/4 91-231 ŁÓDŹ (42) 650-44-40 sp116.lodz@wp.pl www.sp116edupage.org ZAPRASZAMY Historia i tradycja Początki naszego istnienia sięgają 1913

Bardziej szczegółowo

Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu

Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu POD LEŚNĄ JAGÓDKĄ PRZEDSZKOLE W STRZEGOMIU W dniu 10 grudnia 2009 roku w budynku PSP Strzegom odbyła się niecodzienna uroczystość oficjalne otwarcie przedszkola.

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia 30 listopada 2015r.

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia 30 listopada 2015r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia 30 listopada 2015r. PROJEKT w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 105 im. Olimpijczyków Polskich ul. Króla Maciusia 5, Warszawa Rok szkolny 2010/2011 I półrocze

Gimnazjum Nr 105 im. Olimpijczyków Polskich ul. Króla Maciusia 5, Warszawa Rok szkolny 2010/2011 I półrocze ANALIZA I OCENA EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI PRACY SZKOŁY- programy, projekty i konkursy 1. Programy realizowane lub będące w trakcie realizacji Nazwa programu Kto uczestniczy Cel, osiągnięcia Ogólnopolski program

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zakupu podręczników Wyprawka szkolna 2013/2014

Dofinansowanie zakupu podręczników Wyprawka szkolna 2013/2014 Dofinansowanie zakupu podręczników Wyprawka szkolna 2013/2014 W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w roku szkolnym 2013/2014 Dyrektor Zespołu Szkól Nr 1 w Goworowie informuje Rodziców, że istnieje

Bardziej szczegółowo

Witamy w Szkole Podstawowej nr 2

Witamy w Szkole Podstawowej nr 2 Witamy w Szkole Podstawowej nr 2 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ? 1. Nasza szkoła jest bezpieczna Nad bezpiecznym przejściem przez jezdnię dzieci przy szkole, czuwa pan Stopek Nasza szkoła wyposażona

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 7. al. Wojska Polskiego 45

Szkoła Podstawowa nr 7. al. Wojska Polskiego 45 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza al. Wojska Polskiego 45 www.sp7pila.pl e-mail : sp7@pi.home.pl Szkoła Podstawowa nr 7 powstała w 1957 roku, przez ponad 50 lat wyrobiła sobie wysoką pozycję

Bardziej szczegółowo

XLVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org

XLVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org XLVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax 42-673-86-83 www:zso8.edupage.org ZSO Nr 8 Czernika 1/3 - Widzew - Wschód - Park Górka Widzewska Szkoła przyjazna dziecku z dysleksją. Szkoła

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3467/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 3467/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2013 r. Zarządzenie Nr 3467/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna w 2014 r.

Wyprawka szkolna w 2014 r. Wyprawka szkolna w 2014 r. W związku z projektem uchwały Rada Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - Wyprawka szkolna pomoc w formie dofinansowania zakupu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Gminie Stanin realizowany jest projekt Edukacja przedszkolna od najmłodszych lat. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2014 będzie wynosić:

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2014 będzie wynosić: Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - Wyprawka szkolna W związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 29

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

I. Osoby uprawnione do skorzystania z pomocy

I. Osoby uprawnione do skorzystania z pomocy Uprzejmie informujemy rodziców, których dzieci uczęszczają do szkół na terenie Gminy Mrozy, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Strona 1/6 Tradycją Gimnazjum nr 1 jest organizowanie w kwietniu Dnia Otwartego dla uczniów klas szóstych mławskich szkół podstawowych. W tym roku w progach naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

Człowiek może się w pełni rozwijać, gdy dąży do zdobycia większych wartości niż on sam.

Człowiek może się w pełni rozwijać, gdy dąży do zdobycia większych wartości niż on sam. Człowiek może się w pełni rozwijać, gdy dąży do zdobycia większych wartości niż on sam. Robert Baden Powell Zespół Szkół w Białej jest placówką oświatowo- wychowawczą leżącą na terenie gminy Radzyń Podlaski.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 938 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom

Bardziej szczegółowo

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA W WINIARACH 2014/2015 2018/2019 MISJA: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W WINIARACH JEST PUBLICZNĄ PLACÓWKĄ DZIAŁAJĄCĄ NA RZECZ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza na zajęcia otwarte! Ważne informacje dla rodziców sześciolatków!

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza na zajęcia otwarte! Ważne informacje dla rodziców sześciolatków! Miasto Wojkowice http://www.wojkowice.pl/main/aktualnosci/szkola-podstawowa-nr-1-zaprasza-na-zajecia-otw arte-wazne-informacje-dla-rodzicow-szesciolatkow/idn:1330/printpdf Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadania publicznego

Realizacja zadania publicznego Realizacja zadania publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej organizacja powiatowych imprez sportowych Termin realizacji: 18.05.2007 15.12.2007 r. Prowadzący zadanie: Uczniowski

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Zdarzenie Termin Uwagi o realizacji Organizacja roku szkolnego Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych Zakończenie zajęć edukacyjnych Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja roczna

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Regulamin rekrutacji do projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki nr: WND-POKL.09.01.02-12-087/11

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA na rok szkolny 2011/2012. I. Pomoc udzielana jest w formie dofinansowania do zakupu podręczników:

WYPRAWKA SZKOLNA na rok szkolny 2011/2012. I. Pomoc udzielana jest w formie dofinansowania do zakupu podręczników: WYPRAWKA SZKOLNA na rok szkolny 2011/2012 od 1 września do 23 września 2011 r. w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. Wyprawka szkolna w szkołach na terenie Gminy Dmosin można składać wnioski

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania nagród dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr 2 - Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych

Regulamin przyznawania nagród dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr 2 - Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych Załącznik nr 10 do Statutu Zespołu Regulamin przyznawania nagród dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr 2 - Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych Na podstawie art. 90g pkt od 1 do 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie * Uczniowie i rodzice oraz nauczyciele wspólnie planują i organizują imprezy szkolne * Dyskoteki, bal VIP-a i absolwenta, piknik rodzinny, imprezy sportowe,

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 35. Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org.pl

Publiczne Gimnazjum Nr 35. Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org.pl Publiczne Gimnazjum Nr 35 Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax 42-673-86-83 www:zso8.edupage.org.pl Czernika 1/3 - Widzew - Wschód - Park Górka Widzewska Szkoła przyjazna dziecku z dysleksją. Szkoła promująca

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM 07-311 Wąsewo /fax.:(29) 645 81 94 e mail: psprzasnik@wp.pl www.psprzasnik.szkolnastrona.pl Załącznik do uchwały Nr IV/09/2013/2014 Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015 informacje

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015 informacje WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015 informacje Zgodnie z 5 ust. 3 projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 1972 r. powstanie Państwowego Zakładu Wychowawczego. Został on powołany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi na wniosek Wydziału

WRZESIEŃ 1972 r. powstanie Państwowego Zakładu Wychowawczego. Został on powołany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi na wniosek Wydziału WRZESIEŃ 1972 r. powstanie Państwowego Zakładu Wychowawczego. Został on powołany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi na wniosek Wydziału Oświaty i kultury w Pajęcznie, a zlokalizowany w pałacu Męcińskich.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przygotowanie i wdrożenie PRAKTYK STUDENCKICH w mieście Lekcja 6. ORGANIZACJA IMPREZY SPORTOWEJ. - co jest potrzebne, aby zorganizować i przeprowadzić imprezę sportową? - scenariusz imprezy sportowej,

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015. Wyprawka szkolna

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015. Wyprawka szkolna Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wyprawka szkolna Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW W 2013 r. WYPRAWKA SZKOLNA

DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW W 2013 r. WYPRAWKA SZKOLNA DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW W 2013 r. WYPRAWKA SZKOLNA Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. Wyprawka szkolna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

otrzymali również opiekunowie wykonawców. Wszystkim laureatom i ich opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

otrzymali również opiekunowie wykonawców. Wszystkim laureatom i ich opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. W dniu 29 kwietnia 2013r. o godz. 11.00 w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu odbył się koncert galowy VII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 Wyprawka szkolna. Wnioski należy składać w szkołach do dnia 10 września 2015 roku.

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 Wyprawka szkolna. Wnioski należy składać w szkołach do dnia 10 września 2015 roku. Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 Wyprawka szkolna Wnioski należy składać w szkołach do dnia 10 września 2015 roku. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH REGULAMIN

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH REGULAMIN ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH REGULAMIN REALIZACJI JEDNEJ GODZINY OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH I JEJ SZKOŁACH FILIALNYCH W

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Gmina Zabierzów otrzymuje wiele nagród i wyróżnień, które są dla nas powodem do dumy, zachętą do starań w zakresie realizacji zadań oraz mobilizują nas do pracy nad dalszym

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów Warszawa Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów 117 04-349 Warszawa tel. 22 610 67 72 faks: 22 610 67 72 wew.26 email: sp141@edu.um.warszawa.pl www.sp141warszawa.edupage.org Dyrektor:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 GIMNAZJUM NR 33 ul. Rydygiera 20, 30-695 Kraków, tel. 012-657-75-62, 012-657-05-88 http://zso15.krakow.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW ROK SZKOLNY 2008/2009 KRAKÓW 2008

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015 Wyprawka szkolna

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015 Wyprawka szkolna Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015 Wyprawka szkolna 1. Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. RADY GMINY w WILCZYCACH. w sprawie: Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze.

UCHWAŁA. RADY GMINY w WILCZYCACH. w sprawie: Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze. UCHWAŁA RADY GMINY w WILCZYCACH w sprawie: Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze. Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 91 d pkt.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ na rok szkolny 2 0 1 7 / 2 0 1 8 Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR

DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR Tak to się zaczęło. Pan dyrektor Wyskiel Obchody 1-majowe Jedna z sal w latach 70-tych Zabawa karnawałowa Pani Morawiec z uczniami w czasie zabawy noworocznej Wybieramy przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 10

Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera 60-125 Poznań, ul. Bosa 9 www.sp10.poznan.pl tel. 61 8 666 120; e-mail: sekretariat@sp10.poznan.pl Podstawowe informacje o naszej szkole Szkoła jest placówką

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/241/14 RADY GMINY LIPNO. z dnia 22 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/241/14 RADY GMINY LIPNO. z dnia 22 września 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/241/14 RADY GMINY LIPNO z dnia 22 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany

Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany jest do potrzeb i umiejętności dzieci sześcioletnich.

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła jest kolorowa, bezpieczna i przyjazna uczniowi. Uczy, bawi i wychowuje. Daje szanse rozwoju zdolnym, pomaga słabszym.

Nasza szkoła jest kolorowa, bezpieczna i przyjazna uczniowi. Uczy, bawi i wychowuje. Daje szanse rozwoju zdolnym, pomaga słabszym. OFERTA NA ROK SZKOLNY 2015/16 Szkoła Podstawowa nr 13 w Jeleniej Górze im. Komisji Edukacji Narodowej to przyjazna szkoła, najlepsza inwestycja w przyszłość dziecka. http://trzynastkajg.w.interia.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach pozaszkolnych w r. szk. 2010/2011

Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach pozaszkolnych w r. szk. 2010/2011 Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach pozaszkolnych w r. szk. 2010/2011 Data 11-14 września 2010 Nazwa konkursu lub rodzaj zawodów I Turniej Piłki Nożnej Moje boisko Orlik 2012 o Puchar

Bardziej szczegółowo

Inspiracje Muzyczne 2017

Inspiracje Muzyczne 2017 Inspiracje Muzyczne 2017 W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 12 czerwca odbył się finał VII edycji Regionalnego Konkursu Plastycznego Inspiracje Muzyczne. Inspiracje Muzyczne to forma

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 96 W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 96 W WARSZAWIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 96 W WARSZAWIE Organizacja pracy w Szkole W Szkole jest 13 oddziałów/290 uczniów, 32 nauczycieli wykwalifikowana kadra pedagogiczna, 14 pracowników obsługi i administracji, Pracujemy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA RODZICÓW! Wyprawka szkolna w 2015r.

INFORMACJA DLA RODZICÓW! Wyprawka szkolna w 2015r. INFORMACJA DLA RODZICÓW! Wyprawka szkolna w 2015r. W 2015r. pomoc w formie dofinansowania zakupu tylko podręczników szkolnych przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę:

Bardziej szczegółowo

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk 1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk Kryteria przyznania stypendium: Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć

Bardziej szczegółowo

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015 UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015 Do kogo kierowana jest pomoc? W roku szkolnym 2014/2015 pomoc skierowana zostaje do: uczniów z klas II-III szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna Informacja dla: szkoła podstawowa uczniowie klas I szkoła podstawowa uczniowie klas II-III szkoła podstawowa uczniowie klas VI szkoła ponadgimnazjalna zasadnicza szkoła zawodowa uczniowie klas III szkoła

Bardziej szczegółowo

WITAMY. w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

WITAMY. w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu WITAMY w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu ul. Gdańska 10 tel./fax: 32 271-61-80 www.sp14.zabrze.pl sekretariatsp14zabrze@gmail.com Nasza szkoła to miejsce,

Bardziej szczegółowo