ROZLICZEŃ ZARZĄDCA. uwarunkowania gospodarcze z wyników roku 2009 i I półrocza 2010 WARSZAWA 14 PAŹDZIERNIKA WYBRANE -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZLICZEŃ ZARZĄDCA. uwarunkowania gospodarcze z wyników roku 2009 i I półrocza 2010 WARSZAWA 14 PAŹDZIERNIKA 2010 - WYBRANE -"

Transkrypt

1 ZARZĄDCA ROZLICZEŃ WARSZAWA 14 PAŹDZIERNIKA 2010 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2010 uwarunkowania gospodarcze z wyników roku 2009 i I półrocza WYBRANE -

2 ROK 2009 przyniósł : w świecie zużycie energii elektrycznej po raz pierwszy od 1945 roku w relacjach do roku poprzedniego mniejsze i to o około 3,5% gazu o około 9% mniej! w UE zużycie energii elektrycznej w porównaniu do roku poprzedniego mniejsze o około 5,0%! * WG PSE OPERATOR S.A. 4,0 % WG ARE S.A. 2,89 %

3 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE roczne zmiany w krajowym zużyciu energii elektrycznej przez odbiorców finalnych wobec zmian produktu krajowego brutto [%] ,8 2,9 3,7 1,8 0,2-1, 1,1-0,7-0,8 3,3 2,36 0,6 3,52 2,27-0,3-2,89% 4,62 % VI M-CY 2010 zmiany konsumpcji energii elektrycznej z konsumpcją własną energetyki PKB rok do roku [%]

4 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE zużycie krajowe energii elektrycznej* w układzie miesięcznym w latach [TWh] [ TWh ] 15, ,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11, miesiące * w/g PSE OPERATOR z opomiarowania KSE w trakcie prowadzenia ruchu

5 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE produkcja energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych [GWh] DYNAMIKA [%] ELEKTROWNIE ZAWODOWE - - Z TEGO : - NA WĘGLU BRUNATNYM - NA WĘGLU KAMIENNYM , ,94 98,10 ELEKTROCIEPŁOWNIE ZAWODOWE - - NA WĘGLU KAMIENNYM - GAZOWE ,45 102,14

6 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE struktura zużycia paliw podstawowych w elektroenergetyce w 2009 roku* produkcja z elektrowni zawodowych z biomasy w procesie współspalania zwiększyła się w 2009 roku - o 55,0% co stanowiło 53% produkcji całkowitej z OZE i wyniosła 4 591,0 GWh za cały rok! GAZ 3,06% BIOGAZ - BIOMASA 3,23% produkcja z elektrowni wiatrowych zwiększyła się w 2009 roku o 128,83% w sumie to jednak tylko GWh za 2009 rok! WĘGIEL BRUNATNY 34,34% WĘGIEL KAMIENNY 59,37% * opracowanie własne z mat ARE S.A.

7 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE produkcja energii elektrycznej z OZE w Polsce * [GWh] EL ZAWODOWE WSPÓŁSPALANIE EL BIOGAZOWE i NA BIOMASIE EL WIATROWE EL WODNE * opracowanie własne z mat ARE S.A.

8 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE ROK 2009 wynik sektora na działalności energetycznej ** : 2008 ROK MLN PLN 2009 ROK MLN PLN DYNAMIKA 2009/ 2008 WYTWÓRCY* OSP OSD PO SD 3 096,5 160, ,4 683, ,1 277,4% 421,4 263,4% 707,9 67,7% 1 338,6 195,9% PO 363,6 956,3 263,0% RAZEM 5 348, ,6 224,6% *el na węglu kamiennym i brunatnym oraz elektrociepłownie i el wodne ** z naliczeniami należnymi z tytułu kompensat kosztów osieroconych po likwidacji KDT-ów

9 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE z wyników 2009 roku : zwiększył się udział wytwórców energii elektrycznej w wyniku łącznym na działalności energetycznej z 57,9% za 2008 rok do 71,5% za 2009 rok! PO SD 11% OSD 6% PO 8% EL CIEPLNE W BRUNATNEGO 28% OSP 4% EL WODNE 4% ELEKTROCIEPŁOWNIE 16% EL CIEPLNE W KAMIENNEGO 23%

10 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE struktura kosztów wytwarzania energii elektrycznej za I półrocza i 2010 pozostałe koszty stałe 8,00% amortyzacja 7,75% koszty zakupu do odsprzedaży 7,49% koszty umorzonych praw 0,24% koszty sprzedaży 4,52% koszty zarządu 3,12% paliwo produkcyjne za cały 2009 rok stanowiło w strukturze kosztów 56,38% I półrocze 2010 wynagrodzenia i świadczenia 7,27% pozostałe koszty koszty zmienne korzystania ze 1,49% środowiska 1,72% koszty zakupu paliwa 2,33% I półrocze 2009 paliwo produkcyjne 56,06 % koszty umorzeń koszty zakupu 0,12% do odsprzedaży 8,08% pozostałe koszty stałe 8,39% amortyzacja 7,92% wynagrodzenia i świadczenia 7,45% pozostałe koszty zmienne koszty 1,53% korzystania ze środowiska 1,84% koszty sprzedaży 0,43% koszty zarządu 3,17% koszty zakupu paliwa 1,92% paliwo produkcyjne 59,15 %

11 * suma technicznych i handlowych cenę energii elektrycznej na Polskim rynku energii kształtuje węgiel inne paliwa choć widoczne nie są tak istotne a poza paliwami o cenie stanowią koszty i zużycie własne en elektrycznej oraz straty bilansowe* w przesyle! (suma technicznych i handlowych)

12 EL W KAMIENNEGO z wyników 2009* koszty wytwarzania w elektrowniach na węglu kamiennym zwiększyły się łącznie o 23,3% w porównaniu do 2008 roku przy czym stałe o 7,8% i zmienne o 29,8% te ostatnie stanowią 74,0%! [ mln/pln ] KOSZTY ZMIENNE : KOSZTY STAŁE : - pozostałe - pozostałe - opł środowiska - amortyzacja - koszty zakupu paliwa - wynagrodzenia - paliwo produkcyjne * na energii elektrycznej

13 EL W BRUNATNEGO z wyników 2009* koszty wytwarzania w elektrowniach na węglu brunatnym zwiększyły się łącznie o 7,2% w porównaniu do 2008 roku przy czym stałe o 8,6% i zmienne o 6,5% te ostatnie stanowią 64,8%! [ mln/pln ] KOSZTY ZMIENNE : - pozostałe - opł środowiska - koszty zakupu paliwa - paliwo produkcyjne KOSZTY STAŁE : - pozostałe - amortyzacja - wynagrodzenia * na energii elektrycznej

14 EC ZAWODOWE z wyników 2009 koszty wytwarzania w elektrociepłowniach zwiększyły się łącznie o 14,0% w porównaniu do 2008 roku przy czym stałe o 3,8 % i zmienne o 18,4% te ostatnie stanowią 72,1%! [ mln/pln ] KOSZTY ZMIENNE : KOSZTY STAŁE : - pozostałe - pozostałe - opł środowiska - amortyzacja - paliwo produkcyjne - wynagrodzenia * na energii elektrycznej

15 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE SEKTOR z wyników 2009 rentowność obrotu brutto wytwórców energii elektrycznej poczynając od 2007 roku jest wyraźnie korzystniejsza od pozostałych podsektorów elektroenergetyki w Polsce [ % ] 30,0 - PO - OSD - PRZESYŁ - WYTWARZANIE 25,0 25,34% 24,14% 21,68% 22,65% 20,0 15,0 15,58% 10,0 9,22% 10.42% 7,32% 9,56% 5,0 0-5,0 ROK 2007 I KW 2008 I KW 2009 II KW 2008 II KW 2009 III KW 2008 III KW 2009 ROK 2008 ROK 2009

16 ROK 2010 z wyników I półrocza wybrane wyniki gospodarcze porównania z I półroczem 2009

17 w krajach OECD w I półroczu 2010 roku produkcja energii elektrycznej w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku wyraźnie się zwiększyła i to o około 3,2%! w krajach OECD EUROPA produkcja energii elektrycznej także była wyraźnie większa bo około 2,7%! w POLSCE więcej o 3,5% *!

18 w krajach OECD w I półroczu 2010 roku produkcja energii elektrycznej w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku z paliw konwencjonalnych wyraźnie się zwiększyła i to o około 3,9%! w krajach OECD EUROPA produkcja energii elektrycznej z tych samych paliw także była większa bo około 2,2%! * WG PSE OPERATOR S.A. 4,0 % WG ARE S.A. 2,89 % w POLSCE więcej o 3,5% *!

19 w krajach OECD w I półroczu 2010 roku produkcja energii elektrycznej w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku ze źródeł odnawialnych znacząco się zwiększyła i to o około 15,7%! w krajach OECD EUROPA produkcja energii elektrycznej z tych samych źródeł także była większa bo około 16,4%! w POLSCE więcej o 44,1%!

20 pierwsza połowa bieżącego roku wskazuje na podtrzymanie koniunktury w świecie w elektroenergetyce z końca 2009 roku w Polsce także ale porównując pamiętać należy o punkcie odniesienia tj I półrocza 2009 roku wyraźnie niekorzystnego dla większości gospodarek świata! w POLSCE to także potwierdzenie podstawowych przewidywań z polityki energetycznej*! * przede wszystkim w odniesieniu do struktury paliw podstawowych w tym produkcji z OZE!

21 ROK po sześciu 2010 miesiącach - wyniki finansowe wytwórców energii elektrycznej za I półrocze 2010 nie znajdują się w proporcji do zmian w wielkości produkcji energii elektrycznej * z porównaniami do I półrocza 2009!

22 ROK po sześciu 2010 miesiącach* - produkcja energii elektrycznej za pierwsze półrocze 2010 roku [TWh]* I PÓŁ 2009 I PÓŁ 2010 ODNAWIALNE INNE 0,01 % EL ZAWODOWE GAZOWE 2,82 % EL WIATROWE 0,69 % EL PRZEMYSŁOWE 5,70 % EL ZAWODOWE WODNE 2,14 % EL ZAWODOWE NA W BRUNATNYM 31,90 % EL ZAWODOWE NA W KAMIENNYM 56,74 % EL EKTROWNIE : - W BRUNATNEGO węglu kamiennym - W KAMIENNEGO EC- RAZEM EC- GAZOWE EL EKTROWNIE WODNE I POZ OZE EL EKTROWNIE PRZEMYSŁOWE * opracowanie własne na podstawie mater ARE S.A.

23 wyniki finansowe wytwórców energii elektrycznej w pierwszych półroczach lat 2009 i 2010 [mln zł] PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY RAZEM KOSZTY WYNIK NA SPRZEDAŻY PRZYCHODY OPERACYJNE KOMPENSATA KOSZTÓW OSIEROCONYCH WYNIK I PÓŁ 2009 I PÓŁ 2010 I PÓŁ 2009 I PÓŁ 2010 I PÓŁ 2009 I PÓŁ 2010 ELEKTROWNIE W.BRUNATNEGO ELEKTROWNIE W.KAMIENNEGO ELEKTROCIEPŁOWNIE

24 ROK po sześciu 2010 miesiącach* - w elektrowniach na węglu brunatnym przy przychodach porównywalnych do analogicznego okresu roku ubiegłego koszty wzrosły o 3,8% głównie przez wzrost kosztów działalności własnej oraz wyższe koszty zakupu energii do odsprzedaży dało to wynik na sprzedaży w wysokości 1,32 mld zł mniejszy o 10,8% w jednostkowym koszcie energii elektrycznej sprzedanej koszt paliwa zwiększył się o 10,2% przy cenie za 1GJ 6,81 zł to jest wyższej o 6,44% * z porównaniami do I półrocza 2009!

25 ROK po sześciu 2010 miesiącach* - w elektrowniach na węglu kamiennym przychody były większe - dynamika 102,6% koszty większe o 5,9% wynik na sprzedaży był równy 1 006,3 mln zł zmniejszył się o 14,1% a uwzględniając pozostałą działalność operacyjną i finansową był mniejszy o ponad 35% w jednostkowym koszcie energii elektrycznej sprzedanej koszt paliwa zwiększył się o 12,6% przy cenie za 1GJ 11,01 zł to jest wyższej o 2,86% * z porównaniami do I półrocza 2009!

26 ROK po sześciu 2010 miesiącach - * z porównaniami do I półrocza 2009! w elektrociepłowniach przychody były większe o 2,1% koszty uzyskania przychodów porównywalne wynik na sprzedaży był równy 776,1 mln zł zmniejszył się o 15,8% a uwzględniając pozostałą działalność operacyjną i finansową był mniejszy o ponad 20,6% sprzedaż ciepła z własnej produkcji przyniosła stratę wysokości 18,3 mln zł przy rentowności brutto -1,0% choć była większa o 3,7% a przychody ze sprzedaży ciepła stanowiły 44,6% przychodów łącznie z energii elektrycznej i ciepła! w jednostkowym koszcie energii elektrycznej sprzedanej koszt paliwa zwiększył się o 7,86% przy cenie za 1GJ 11,28 zł to jest wyższej o 7,86%

27 ROK po sześciu 2010 miesiącach* - wytwórcy energii elektrycznej - przychody ze sprzedaży w wzrosły nieznacznie bo 0,7% przy zmniejszeniu przychodów ze sprzedaży samej energii elektrycznej zwiększenie uzyskano głównie dzięki dynamice wzrostu przychodów ze sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii w OZE i w kogeneracji - 128,6% ich udział w przychodach ze sprzedaży zwiększył się z 5,3% do 6,8% środki należne na pokrycie kosztów osieroconych po rozwiązaniu KDT-ów były o ponad połowę mniejsze * z porównaniami do I półrocza 2009!

28 ROK po sześciu 2010 miesiącach* - elektroenergetyka - zauważmy zwiększającą się sprzedaż w obrocie giełdowym z dynamiką 300% i jej mało znaczącą wartość w sprzedaży ogółem zauważmy, iż sprzedaż energii elektrycznej w ramach własnej grupy kapitałowej stanowi prawie 70% zauważmy zwiększającą się sprzedaż dla grupy odbiorców korzystających z dostępu do sieci oraz widoczną tendencję zmian dostawcy energii elektrycznej zauważmy, że w grupie odbiorców końcowych posiadających umowy kompleksowe cena en elektrycznej dla odbiorców na wysokim i średnim napięciu zmniejszyła się odpowiednio 6,7% i 2,1%, a dla grupy gospodarstw domowych zwiększyła się o 6,2% * z porównaniami do I półrocza 2009! zauważmy, że ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym z elektrowni węgla kamiennego zmniejszyły się o 6,3% na węglu brunatnym o 1,6% i stąd różnica w cenie za 1MWh pomiędzy elektrowniami węgla kamiennego i brunatnego z 23,1 zł /MWh zmniejszyła się do 13,1 zł MWh

29 ELEKTROENERGETYKA 2010 z wyzwań* - w ciągu ostatniego 2009 roku na rynkach energetycznych świata wystąpiły dotkliwe zawirowania! kryzys finansowy świata przyhamował krótkookresowo rosnące zużycie paliw kopalnych paliwa kopalne pozostaną dominującym źródłem energii pierwotnej. w scenariuszu referencyjnym będą stanowić ponad 3/4 całkowitego wzrostu zużycia energii do roku 2030 najwięcej wzrośnie zużycie węgła, potem gazu ziemnego i ropy naftowej! dodatkowe zostanie zainstalowane GW mocy produkcyjnych (do roku 2030) (5-krotność zainstalowanych obecnie w USA) przede wszystkim w Chinach (28% całości)! * opracowano na podstawie : WORLD ENERGY OUTLOOK 2009 RAPORT IEA Z LISTOPADA 2009 głównym paliwem w sektorze elektroenergetycznym pozostanie węgiel osiągając 44% udział w strukturze produkcji energii elektrycznej w 2030 roku!

30 ELEKTROENERGETYKA 2010 z wyzwań* - poczynając od 2009 roku na rynkach energetycznych świata wystąpiły dotkliwe zawirowania! to nie tylko zmniejszenie konsumpcji paliw i energii ale także znaczne zmniejszenie inwestycji w szeroko rozumianej energetyce z wyraźną ich alokacją poza struktury OECD! inwestycje w OZE zmniejszyły się bardziej niż w innych gałęziach produkcji energii elektrycznej - szacunkowo za rok % a gdyby nie rządowe zachęty fiskalne mogło by to być mniej o 30%! * opracowano na podstawie : WORLD ENERGY OUTLOOK 2009 RAPORT IEA Z LISTOPADA 2009 trzeba uświadomić przede wszystkim politykom i odbiorcom energii elektrycznej iż ciężar niezbędnych inwestycji szczególnie ekologicznych poniosą odbiorcy energii elektrycznej!!!

31 OBRÓT DYSTRYBUCJA OTWARCIE RYNKÓW ROZWIAZANIE KDT WPROWADZENIE TPA KONKURENCJA SPADEK MARŻ ODBIORCA KOŃCOWY WZROST WYMAGAŃ KONKURENCJA DOSTAWCÓW ZWIĘKSZONA KONSUMPCJA PRZESYŁ WYTWARZANIE PALIWA WYZWANIA EKOLOGICZNE NOWE REGULACJE WYMUSZANIE INWESTYCJI OGRANICZANIE EMISJI CO 2 SO 2 NO X KOGENERACJA i OZE

32 prawo wspólnotowe ma pierwszeństwo przed prawem krajowym państwa członkowskiego a krajom członkowskim nie wolno wprowadzać przepisów prawa krajowego które byłyby sprzeczne z prawem unijnym

33 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSTYTUCYJNA ZA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KRAJU SPOCZYWA W PIERWSZYM RZĘDZIE NA MINISTRZE GOSPODARKI A REALIZOWANA JEST POZA INNYMI POPRZEZ ZAPISY PRAWA ENERGETYCZNEGO ORAZ KREŚLONE OKRESOWO STRATEGIE PAŃSTWA PRAWO ENERGETYCZNE DAJE ZNACZĄCE UPRAWNIENIA PREZESOWI URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI INGERENCJI SPRAWCZYCH WYMUSZANIA INWESTYCJI DLA POPRAWNOŚCI FUNKCJONOWANIA CAŁEGO SYSTEMU ENERGETYCZNEGO Z WYRAŹNIE SKUTECZNIEJSZYM OPRZYRZĄDOWANIEM TYCZĄCYM INFRASTRUKTURY PRZESYŁOWEJ! PODMIOTY GOSPODARCZE ELEKTROENERGETYKI W POLSCE NIE MAJĄ WPROST ZAPISANEJ POWINNOŚCI ODTWARZANIA I BUDOWY NOWYCH MOCY WYTWÓRCZYCH!

34 INWESTYCJE W ELEKTROENERGETYCE w kontekście uwarunkowań!

35 ŚWIATOWE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ W PODZIALE NA PALIWA W SCENARIUSZU REFERENCYJNYM [Mtoe] [Mtoe] POZOSTAŁE ODNAWIALNE BIOMASA I ODPADY EN WODNA EN NUKLEARNA GAZ OLEJ WĘGIEL

36 ENERGETYKA ŚWIATOWA DETERMINANTY INWESTYCJI DO 2030 ROKU WG SCENARIUSZA REFERENCYJNEGO w prognozach przyjęto średnioroczne wzrosty konsumpcji energii elektrycznej dla świata na 2,5% w porównaniach 2007 do 2030 z czego dla UE 0,9% przy czym dla UE pomiędzy rokiem stanowi to zwiększenie z TWh do TWh a w latach odpowiednio z TWh do TWh! pośród krajów o największym wzroście konsumpcji w dynamice średniorocznej od 2007 do 2030 znajdują się podobnie jak w konsumpcji energii pierwotnej Indie i Chiny (odpowiednio 5,7% i 4,5%) a uśredniając dla Azji poza krajami OECD średniorocznie 4,7%!

37 PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŚWIECIE W PODZIALE NA PALIWA W SCENARIUSZU REFERENCYJNYM [TWh] WĘGIEL GAZ EN WODNA EN NUKLEARNA POZOSTAŁE ODNAWIALNE BIOMASA OLEJ w 2007 roku udział energii elektrycznej z paliw stałych stanowił 42% w 2030 roku będzie to 44% TWh

38 STRUKTURA PRZYROSTÓW MOCY WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W PODZIALE NA REGIONY ŚWIATA W LATACH [%] w strukturze inwestycji w nowe moce energii elektrycznej dominują Chiny, OECD Europa i OECD Ameryka Północna razem będą miały udział prawie 60%! OECD EUROPA w projekcjach inwestycji w nowe moce do 2030 roku w strukturze świata zajmuje Rosja 4% Ameryka Łacińska 4% OECD Pacyfik 5% Środkowy Wschód 5% Afryka 4% Pozostałe kraje Europuy i Erazji 3% Chiny 28% 15 % co stanowi nieco ponad 710 GW! Azja (poza OECD) 8% Indie 9% OECD Ameryka Północna 15% OECD Europa 15%

39 w scenariuszu referencyjnym : ELEKTROENERGETYKA INWESTYCJE W ŚWIECIE aby ubezpieczyć znaczące zwiększenie konsumpcji energii (w tym z ważącą częścią energii elektrycznej) należy wydatkować do 2030 roku na przedsięwzięcia inwestycyjne dla elektroenergetyki mld USD* w tym poza elektroenergetyką dla zapewnienia dostaw paliw mld USD*! * USD'2008

40 w scenariuszu referencyjnym : ELEKTROENERGETYKA INWESTYCJE W ŚWIECIE z przedstawionych porównań zarówno co do wartości, obszarów geograficznych oraz wydatków w stosunku do wartości PKB (nie uwzględniając innych czynników wymienionych wcześniej) rysuje się obraz "ucieczki" zaangażowań kapitałowych w skali globalnej w kraje poza OECD i pomniejszenie szans na pozyskanie niezbędnych środków inwestycyjnych dla OECD EUROPA co jest dla Polski szczególnie dotkliwe ze względu na strukturę paliwową i stan szeroko rozumianej infrastruktury!

41 SEKTOR z wyników 2009 nakłady i wskaźnik intensywności inwestowania w OSD w ostatnich latach roku zwiększał się wyraźnie - w 2009 roku w stosunku do 2005 roku było to 276,5% WYTWARZANIE [ mln PLN ] - DYSTRYBUCJA ,47% 21,54% ,47% 14,36% 16,12% ,04% ,79% 8,04% 7,66% 8,44% 0 ROK 2005 ROK 2006 ROK 2007 ROK 2008 ROK 2009

42 ELEKTROENERGETYKA 2010 INWESTYCJE W POLSCE jeśli przyjąć stan mocy zainstalowanej na dzień 30 czerwca ,9 GW w tym na paliwach stałych 29,8 GW bez elektrowni przemysłowych to ze stanu zużycia technologicznego trzeba wymienić do 2030 roku około 21,5 GW i to według najczęściej publikowanych oszacowań skonsumuje co najmniej mld EUR według kosztów roku 2009!

43 ELEKTROENERGETYKA 2010 INWESTYCJE W POLSCE prezentowane zamiary inwestycyjne - bywa medialnie - obarczone są znacznym stopniem niepewności nie tylko co do terminu ich oddania! [ MW ] niepewność co zakresu i terminów podanych inwestycji wynikają nie tylko z niepewności co do nieodpłatnych uprawnień do emisji CO 2 ale także z bardzo prawdopodobnej zmiany strategii gospodarczych w grupach po zakończonych procesach prywatyzacji! EL JAWORZNO 3 BLOKI 1600 EL OPOLE 2BLOKI EL OSTROŁĘKA EL BLACHOWNIA EL KOZIENICE EL RYBNIK EL BEŁCHATÓW

44 ELEKTROENERGETYKA 2010 INWESTYCJE W POLSCE problemy z emisją dwutlenku węgla, zawirowania wokół biomasy a także prognozy światowej nadprodukcji gazu - szczególnie łupkowego uatrakcyjniły inwestycje w wytwarzanie energii elektrycznej w technologiach gazowych! prezentowane zamiary inwestycyjne w elektrownie gazowe kosztowałyby łącznie około 10 mld zł! GŁOGÓW, POLKOWICE KGHM 100 MW GRUDZIĄDZ ENERGA, ESBI 800 MW ENEA ENEA El. Kozienice Energia Pro TAURON GDAŃSK ENERGA, LOTOS, PGNiG PKE 200 MW ENERGA PAK ENERGA (50%) Brunatnego Z. El. Ostrołęka PGE RWE Ł -2 (BOT) ŁZE Łódź Teren RZE WŁOCŁAWEK ORLEN 400 MW STALOWA WOLA TAURON, PGNiG 400 MW SKAWINA CEZ 430 MW VATTENFALL Enion TARNÓW PGNiG, ZA TARNÓW 200 MW

45 ELEKTROENERGETYKA 2010 INWESTYCJE W POLSCE struktura produkcji energii elektrycznej ZE PAK 7,7 % ENEA 8,3 % EdF 8,0 % POZOSTALI 17,4 % po połączeniu PGE i ENERGI TAURON 14,6 % PGE z ENERGĄ 44,0 % nastąpi weryfikacja dotychczasowych strategii inwestycyjnych przede wszystkim co do ich rozdziału pomiędzy obszary działalności podstawowej! ENEA 14,6 % Energia Pro TAURON PKE ENERGA VATTENFALL ENERGA PAK (50%) PGE Brunatnego ENEA Z. El. Ostrołęka POZOSTALI El. Kozienice 17,0 % PGE z ENERGĄ RWE 41,0 % ENEA sprzedaż energii elektrycznej udział w rynku Ł -2 (BOT) ŁZE Łódź Teren TAURON Enion 27,4 % RZE

46 ELEKTROENERGETYKA 2010 INWESTYCJE W POLSCE NIEZBĘDNE NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REDUKCJĘ EMISJI CO 2 W POLSCE ROCZNIE - SZACOWANE [MLD EUR] największym wyzwaniem dla inwestycji generacji energii elektrycznej są koszty - niedookreślone a związane z pozyskaniem uprawnień do emisji CO 2! [ MLD EUR ]

47 ELEKTROENERGETYKA 2010 INWESTYCJE W POLSCE PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE W POLSCE [GWh] kosztem 3 mld zł elektroenergetyka sygnalizuje zamiar zwiększenia spalania biomasy - przede wszystkim współspalania -! dynamiczne wzrosty w ostatnich trzech latach współspalania biomasy oraz zobowiązania unijne co do OZE oraz projekty rozporządzeń MG w tym obszarze dodatkowo te dążenia stymulują! EL ZAWODOWE WSPÓŁSPALANIE EL BIOGAZOWE i NA BIOMASIE EL WIATROWE EL WODNE

48 ELEKTROENERGETYKA 2010 INWESTYCJE W POLSCE ze wstępnych szacunków poniesienie ciężaru kosztów - spłata kredytu, spłata odsetek oraz koszt equity - zwrot na zainwestowanym kapitale - tylko z prognoz niezbędnych inwestycji wymusi wzrost ceny energii elektrycznej w obrocie hurtowym na około 300 zł/mwh w roku 2016!

49 ELEKTROENERGETYKA 2010 INWESTYCJE W POLSCE pośród problemów związanych z finansowaniem elektroenergetyki w Polsce najczęściej wymieniane są : brak wystarczających środków do sfinansowania wszystkich potrzeb cena pieniądza po kryzysie ograniczenia, a z drugiej strony przyzwyczajenia do klasycznych form finansowania opieszałość legislacyjna z brakiem przepisów stymulujących rozwój rynków komercyjnych finansowania wysoki stopień ryzyka w niepewności istotnych elementów strategii także z sygnalizowanych wyzwań UE rosnące zadłużenie sektora publicznego...

50 ELEKTROENERGETYKA 2010 INWESTYCJE W POLSCE potencjał polskich banków * w 2009 roku wynosił mld zł w Polsce w 2008 roku aktywa systemu finansowego stanowiły 110,5% PKB podczas gdy w krajach strefy Euro 456,4% a dla porównania w Czechach 137,3% na Węgrzech 152,4% z cytowanej wypowiedzi, potrzeby całego sektora energetycznego do roku termoizolacja, OZE, innowacje, nowe technologie i inne - szacowane są na ponad mld zł! * według wypowiedzi prezesa związku banków polskich K. PIETRASZKIEWICZA w debacie z 31 marca 2010

51 ELEKTROENERGETYKA 2010 INWESTYCJE W POLSCE czy polski system bankowy - kapitałowy jest w stanie sprostać potrzebom inwestycyjnym elektroenergetyki przyjmując najskromniej liczone zamiary z zakresem przyjętych zobowiązań klimatycznych bez groźby znaczącego impulsu inflacyjnego

52 ELEKTROENERGETYKA 2010 INWESTYCJE W POLSCE... czy polski system bankowy i kredytowy jest w stanie stworzyć warunki skredytowania potrzeb inwestycyjnych elektroenergetyki i nie zamknąć dostępu w pozyskaniu środków dla kredytowania inwestycji innych obszarów gospodarki bez sięgnięcia do instytucji kredytowych świata

53 ELEKTROENERGETYKA 2010 INWESTYCJE W POLSCE skąd więc wziąć środki na niezbędne inwestowanie elektroenergetyki -

54 - OPRACOWANO NA PODSTAWIE : WORLD ENERGY OUTLOOK LIST 2009 RAPORT IEA UDOSTĘPNIONY MAJ 2010 HLG OPRACOWANIA i MATERIAŁY WŁASNE DZIĘKUJĘ! BARBARA WRONA - WOJDAŁA HERBERT LEOPOLD GABRYŚ

ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2010 WSTĘPNE OCENY ROKU

ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2010 WSTĘPNE OCENY ROKU ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2010 WSTĘPNE OCENY ROKU Autor: Herbert Leopold Gabryś ( Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 12/2010) Oceniając 2010 rok w wynikach elektroenergetyki w Polsce wstępnie, bo na te

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Elektroenergetyka w Polsce 2014. Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Autor: Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - czerwiec 2014) Na sytuację elektroenergetyki w Polsce w decydujący

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2013 z wyników i wyzwań.

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2013 z wyników i wyzwań. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2013 z wyników i wyzwań więcej hlg@onet.pl stan rzeczy elektroenergetyki w Polsce determinują zarówno uwarunkowania gospodarcze jak i legislacyjne

Bardziej szczegółowo

ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2011 WYNIKI WYZWANIA ZIELONA GÓRA 18 LISTOPADA 2011. wybrane z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych!

ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2011 WYNIKI WYZWANIA ZIELONA GÓRA 18 LISTOPADA 2011. wybrane z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych! ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2011 WYNIKI WYZWANIA ZIELONA GÓRA 18 LISTOPADA 2011 wybrane z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych! ELAEKTROENERGETYKA UE W POLSCE sytuację elektroenergetyki w Polsce wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

GIPH KATOWICE GÓRNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO HANDLOWA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WĘGIEL W OKRESIE TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ KATOWICE 29 SIERPNIA 2017

GIPH KATOWICE GÓRNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO HANDLOWA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WĘGIEL W OKRESIE TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ KATOWICE 29 SIERPNIA 2017 GIPH KATOWICE GÓRNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO HANDLOWA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WĘGIEL W OKRESIE TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ KATOWICE 29 SIERPNIA 2017 GIPH KATOWICE GÓRNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO HANDLOWA MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka polska Stan po trzech kwartałach - wyniki i wyzwania 1)

Elektroenergetyka polska Stan po trzech kwartałach - wyniki i wyzwania 1) Elektroenergetyka polska 2007. Stan po trzech kwartałach - wyniki i wyzwania 1) Autor: Herbert Leopold Gabryś ( Energetyka grudzień 2007) Znamienny dla podmiotów gospodarczych polskiej elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? dr Zbigniew Mirkowski Katowice, 29.09.15 Zużycie energii pierwotnej - świat 98 bln $ [10 15 Btu] 49 bln $ 13 bln $ 27 bln $ 7,02 mld 6,12 mld 4,45 mld 5,30

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Agenda I. Kontekst Europejski II. Sytuacja w KSE III. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Racjonalne użytkowanie energii elektrycznej (J. Paska)

Racjonalne użytkowanie energii elektrycznej (J. Paska) 1. Charakterystyka przemian energii od pierwotnej do postaci użytkowych Rys. 1. Fragment schematu przemian energii pierwotnej i wtórnej w energię bezpośrednią i użyteczną W odniesieniu do przemian energetycznych

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU Kazimierz Dolny, maj 2011

SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU Kazimierz Dolny, maj 2011 SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU 2010 Kazimierz Dolny, maj 2011 ZAKRES PREZENTACJI 1. Zapotrzebowanie na energię (rynek detaliczny i hurtowy) 2. Ceny energii (rynek hurtowy i detaliczny)

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ. sp. z o.o. HERBERT LEOPOLD GABRYŚ ZAKOPANE 10 WRZEŚNIA

SPRZEDAŻ. sp. z o.o. HERBERT LEOPOLD GABRYŚ ZAKOPANE 10 WRZEŚNIA SPRZEDAŻ sp. z o.o. HERBERT LEOPOLD GABRYŚ ZAKOPANE 10 WRZEŚNIA 2015 hlg@one.pl POLITYCZNE PRAWNE PODMIOTY GOSPODARCZE ELEKTROENERGETYKI TECHNOLOGICZNE TECHNICZNE SPOŁECZNE EKONOMICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNY WYBÓR?

PAKIET KLIMATYCZNY WYBÓR? ... rok 2008 i początek 2009 roku przyniósł polskiej elektroenergetyce : - istotne zmiany w produkcji konsumpcji energii elektrycznej w dostępności i cenach węgla energetycznego! i oraz pakiet klimatyczno

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora

Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora REC 2013 Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Departament Inwestycji Biuro ds. Energetyki Rozproszonej i Ciepłownictwa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej?

RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej? RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej? Marek Kulesa dyrektor biura TOE Bełchatów, 2.09.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 XI Sympozjum Naukowo -Techniczne,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

WĘGIEL - SKARB. czy przekleństwo dla gospodarki Polski

WĘGIEL - SKARB.  czy przekleństwo dla gospodarki Polski WĘGIEL - SKARB czy przekleństwo dla gospodarki Polski ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2012 ENERGETYKA WĘGLOWA przyszłość czy przeszłość dla świata i Polski HERBERT LEOPOLD GABRYŚ hlg@onet.pl perspektywy wszelakiego

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ Kraje dynamicznie rozwijające produkcję kraje Azji Południowo-wschodniej : Chiny, Indonezja, Indie, Wietnam,. Kraje o niewielkim wzroście i o stabilnej produkcji USA, RPA,

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka na GPW (wyniki 2014 roku)

Elektroenergetyka na GPW (wyniki 2014 roku) Elektroenergetyka na GPW (wyniki 2014 roku) Autor: Dorota Zaborska - Główny Specjalista ds. Ekonomicznych ARE S.A. 21 marca 2015 EC Będzin SA jako ostatnia ze spółek energetycznych notowanych na GPW opublikowała

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka w Polsce Próba osądu roku na podstawie wyników i wyzwań

Elektroenergetyka w Polsce Próba osądu roku na podstawie wyników i wyzwań Elektroenergetyka w Polsce 2015. Próba osądu roku na podstawie wyników i wyzwań Autor: Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - grudzień 2015) Osądzając zdarzenia mijających lat używa się najczęściej takich

Bardziej szczegółowo

Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia

Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia Jacek Piekacz EDF Polska Warszawa 11 października 2012r Grupa EDF - największym inwestorem zagranicznym na rynku energii elektrycznej i ciepła w Polsce

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

z wyników i wyzwań - wybrane

z wyników i wyzwań - wybrane XII POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZNA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY SULECHÓW 20 LISTOPADA 2015 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2015 z wyników i wyzwań - wybrane HERBERT LEOPOLD

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W WOJEWÓDZTWIWE POMORSKIM

ENERGETYKA W WOJEWÓDZTWIWE POMORSKIM ENERGETYKA W WOJEWÓDZTWIWE POMORSKIM założenia do rozwoju sektora elektroenergetycznego woj. pomorskiego CHOJNICE 05.12.2009r. Aktualizacja RSE - konsultacje W dniach 6 maja 2009r i 10 lipca 2009r w Instytucie

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela

Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela Konrad Świderek PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie Jachranka, 22 października 2010 r. Plan prezentacji Kalkulacja

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce

Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce III edycja raportu ING Bank Śląskiego i na temat finansowania inwestycji energetycznych Maj 2013 Jeszcze niedawno ulegaliśmy magii

Bardziej szczegółowo

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r. Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową 11 października 2012 r. Aktywa Grupy TAURON Elektrownie wodne Kopalnie węgla kamiennego Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Farmy wiatrowe Elektrownie

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Andrzej Modzelewski RWE Polska SA 18 listopada 2010 r. RWE Polska 2010-11-17 STRONA 1 W odniesieniu do innych krajów UE w Polsce opłaca się najbardziej inwestować

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy Zużycie Biomasy w Energetyce Stan obecny i perspektywy Plan prezentacji Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego w projekcie nowej polityki energetycznej państwa. Lublin, 23 maja 2013 r.

Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego w projekcie nowej polityki energetycznej państwa. Lublin, 23 maja 2013 r. Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego w projekcie nowej polityki energetycznej państwa Lublin, 23 maja 2013 r. O czym będzie mowa Projekt nowej polityki energetycznej Polski (NPE) Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce VII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2011 Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce Piotr Piela Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Potrzeby inwestycyjne polskiej elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-24 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku KONFERENCJA PRASOWA SEP Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, PAP 08.06.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 < 2 >

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ INWESTYCYJNY POLSKIEGO SEKTORA FINANSOWEGO

POTENCJAŁ INWESTYCYJNY POLSKIEGO SEKTORA FINANSOWEGO POTENCJAŁ INWESTYCYJNY POLSKIEGO SEKTORA FINANSOWEGO Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich Warszawa, 31 marca 2010 r. PLAN WYSTĄPIENIA Potencjałpolskich banków Wyzwania związane z

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego?

Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego? Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego? Adam Szurlej Jacek Kamiński Tomasz

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA Departament Strategii Spis treści 1. Strategiczny kontekst transakcji 2. Uwarunkowania rynku gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka w Polsce Osądy wstępne, bardzo autorskie, wyników roku 2014

Elektroenergetyka w Polsce Osądy wstępne, bardzo autorskie, wyników roku 2014 Herbert Leopold Gabryś Elektroenergetyka w Polsce Osądy wstępne, bardzo autorskie, wyników roku 2014 Power industry in Poland. Preliminary judgements, of my very own, of the year 2014 results Rok minął

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ( PGE, Spółka ) informuje, że w dniu 6

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

Trajektoria przebudowy polskiego miksu energetycznego 2050 dr inż. Krzysztof Bodzek

Trajektoria przebudowy polskiego miksu energetycznego 2050 dr inż. Krzysztof Bodzek Politechnika Śląska Centrum Energetyki Prosumenckiej Wydział Elektryczny Instytut Elektrotechniki i Informatyki Konwersatorium Inteligentna Energetyka Transformacja energetyki: nowy rynek energii, klastry

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-12 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv

Bardziej szczegółowo

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gliwice, 25 września 2012 r. prof. dr hab. inż. Maciej KALISKI dr hab. inż. Stanisław NAGY, prof. AGH prof. zw. dr hab. inż. Jakub SIEMEK dr inż. Andrzej SIKORA

Bardziej szczegółowo

Stan techniczny polskich elektrowni. Czy czekają nas ceny inwestycyjne energii? Konferencja III TARGI ENERGII Jachranka, października 2006r.

Stan techniczny polskich elektrowni. Czy czekają nas ceny inwestycyjne energii? Konferencja III TARGI ENERGII Jachranka, października 2006r. Stan techniczny polskich elektrowni. Czy czekają nas ceny inwestycyjne energii? Konferencja III TARGI ENERGII Jachranka, 19-20 października 2006r. 1 2 Bilans energii w Polsce w 2005 roku 1. Produkcja ogółem

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie Opole to co?

Jeśli nie Opole to co? SPOŁECZNA RADA DS. ROZWOJU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Jeśli nie Opole to co? Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Debata Energetyka Prosumencka Warszawa, 28 lutego 2013 Prosument na rynku energii

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r.

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Ogólnopolska Konferencja

Bardziej szczegółowo

POLANICA ZDRÓJ 08 WRZEŚNIA 2016

POLANICA ZDRÓJ 08 WRZEŚNIA 2016 POLANICA ZDRÓJ 08 WRZEŚNIA 2016 -Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przemysłu 1994-1997 odpowiedzialny za Górnictwo i Energetykę energetyka cały okres górnictwo prawie dwa lata wtedy między innymi: współtworzenie

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII REGIONALNA STRATEGIA ENERGETYKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 2008-07-06 1 Dokumenty opracowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego: Regionalna strategia

Bardziej szczegółowo

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Porównanie strategii i doświadczeń Polski, Czech i Niemiec mgr Łukasz Nadolny Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe cele europejskiej polityki energetycznej do 2020

Bardziej szczegółowo

Ustawa o promocji kogeneracji

Ustawa o promocji kogeneracji Ustawa o promocji kogeneracji dr inż. Janusz Ryk New Energy User Friendly Warszawa, 16 czerwca 2011 Ustawa o promocji kogeneracji Cel Ustawy: Stworzenie narzędzi realizacji Polityki Energetycznej Polski

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.

Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki Rzeczpospolita Polska Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. Zbigniew Kamieński Dyrektor Departamentu Energetyki Poznań, 27 października

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Paweł Bućko Konferencja Rynek Gazu 2015, Nałęczów, 22-24 czerwca 2015 r. Plan prezentacji KATEDRA ELEKTROENERGETYKI Stan

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: Wybrane założenia liczbowe do obliczeń modelowych

Załącznik 1: Wybrane założenia liczbowe do obliczeń modelowych RAPORT 2030 Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzenia europejskiej strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji CO2 na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w szczególności możliwości

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka w Polsce. Osądy wstępne, bardzo autorskie, wyników roku 2014

Elektroenergetyka w Polsce. Osądy wstępne, bardzo autorskie, wyników roku 2014 Elektroenergetyka w Polsce. Osądy wstępne, bardzo autorskie, wyników roku 2014 Autor: Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - styczeń 2015) Rok minął i jak zwykle w takiej sytuacji próbujemy osądzić, jaki

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA I KIERUNKI ROZWOJU Gdańsk

ZAŁOśENIA I KIERUNKI ROZWOJU Gdańsk ENERGETYKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ZAŁOśENIA I KIERUNKI ROZWOJU 2009-03-24 Gdańsk 2009 1 ZAŁOśENIA MODERNIZACJI I ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM DO ROKU 2025 bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne,

Bardziej szczegółowo

stan rzeczy w świetle statystyk z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego państwa

stan rzeczy w świetle statystyk z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego państwa XI POLSKO - NIEMIECKA KONFERENCJA ENERGETYCZNA SULECHÓW 10 PAŹDZIERNIKA 2014 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2014 stan rzeczy w świetle statystyk z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego państwa UE atomizacja

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20%

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Zbigniew Kamieński Ministerstwo Gospodarki Poznań, 21 listopada 2007 Cele na rok 2020 3 x 20% Oszczędność energii Wzrost wykorzystania

Bardziej szczegółowo

rola i zadania URE dr Zdzisław Muras

rola i zadania URE dr Zdzisław Muras System wsparcia odnawialnych źródeł energii od koncesji po świadectwa rola i zadania URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa, 27 października 2008 r. Zawartość prezentacji

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT ENERGETYCZNE WEKTORY ROZWOJU

ŚWIAT ENERGETYCZNE WEKTORY ROZWOJU ŚWIAT ENERGETYCZNE WEKTORY ROZWOJU Autor: Mirosław Gorczyca ( Rynek Energii nr 3/2012) Słowa kluczowe: produkcja i zużycie energii, nośniki energii, regionalne aspekty zużycia energii Streszczenie. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2012 WYNIKI - WYZWANIA. wybrane z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych!

ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2012 WYNIKI - WYZWANIA. wybrane z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych! ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2012 WYNIKI - WYZWANIA wybrane z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych! polityka z jednej strony determinuje gospodarkę ale z drugiej to gospodarka wyznacza jej obiektywne

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.1k

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.1k MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.1k Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej za

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców strategicznych w Unii Europejskiej na przykładzie węgla kamiennego.

Rynek surowców strategicznych w Unii Europejskiej na przykładzie węgla kamiennego. Rynek surowców strategicznych w Unii Europejskiej na przykładzie węgla kamiennego. dr Tomasz Heryszek Uniwersytet Śląski w Katowicach Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych WĘGLOKOKS S.A. Unia Europejska (EU-28)

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Żmijewski prof. PW. marzec 2009 roku, Warszawa

Krzysztof Żmijewski prof. PW. marzec 2009 roku, Warszawa Wyzwania sektora energetycznego wobec realizacji wymagań pakietu klimatyczno-energetycznego z uwzględnieniem planu rozwoju polskiej energetyki do roku 2030 Krzysztof Żmijewski prof. PW marzec 2009 roku,

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO Z OZE W KONTEKŚCIE ISTNIEJĄCYCH / PLANOWANYCH INSTALACJI CHP

CIEPŁO Z OZE W KONTEKŚCIE ISTNIEJĄCYCH / PLANOWANYCH INSTALACJI CHP CIEPŁO Z OZE W KONTEKŚCIE ISTNIEJĄCYCH / PLANOWANYCH INSTALACJI CHP Andrzej Schroeder Enea Wytwarzanie andrzej.schroeder@enea.pl Emisja CO 2 : 611 kg/mwh 44 straty 14 Emisja CO 2 : 428 kg/mwh 34 10 Elektrownia

Bardziej szczegółowo

ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA?

ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA? ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA? dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych ZAKRES ANALIZY Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego Elektroenergetyka węglowa, w tym współspalanie

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Łódź, 30 maja 2012r. Marek Wdowiak Dyrektor Departamentu Inwestycji PGE GiEK S.A. slajd 1 Podstawowe dane Grupa

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych

Bardziej szczegółowo

Nowe układy kogeneracyjne polska rzeczywistość i wyzwania przyszłości

Nowe układy kogeneracyjne polska rzeczywistość i wyzwania przyszłości Nowe układy kogeneracyjne polska rzeczywistość i wyzwania przyszłości Janusz Lewandowski Sulechów, 22 listopada 2013 Wybrane zapisy DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Paweł Pikus Wydział Gazu Ziemnego, Departament Ropy i Gazu VII Forum Obrotu 2014 09-11.06.2014 r., Stare

Bardziej szczegółowo

16 maja 2013 r. Stanisław Tokarski

16 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE 16 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Agenda Kontekst Europejski Sytuacja w KSE Inwestycje Sytuacja w Grupie TAURON Gospodarka

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU Polska kraj na rozdrożu Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju Sytuacja w ochrony klimatu w Polsce emisja gazów cieplarnianych spadła o 32 % w stosunku do roku 1988 (rok bazowy dla Polski) jednak

Bardziej szczegółowo

stan rzeczy - wyzwania

stan rzeczy - wyzwania BIURO INFRASTRUKTURY URZEDU m. st. WARSZAWY XI FORUM OPERATORÓW SYSTEMÓW i ODBIORCÓW ENERGII i PALIW ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2014 stan rzeczy - wyzwania WARSZAWA 2014 03 GRUDNIA POLSKA ENERGIA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Bezpieczeństwa Energetycznego Witold KĘPA 2020

Bardziej szczegółowo

Korekta polityki energetycznej Polski 2030 wyzwania i konieczność dostosowania się sektora energetycznego. Antoni Tajduś

Korekta polityki energetycznej Polski 2030 wyzwania i konieczność dostosowania się sektora energetycznego. Antoni Tajduś Korekta polityki energetycznej Polski 2030 wyzwania i konieczność dostosowania się sektora energetycznego Antoni Tajduś 1 Bieżąca sytuacja na rynku energii elektrycznej Ceny hurtowe i koszty techniczne

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 8,452% Biomasa 2 Węgiel kamienny. 91,475% Węgiel 3 Gaz ziemny

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 8,452% Biomasa 2 Węgiel kamienny. 91,475% Węgiel 3 Gaz ziemny Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z poszczególnych źródeł ciepła, oraz wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko,

Bardziej szczegółowo

Energetyka przemysłowa.

Energetyka przemysłowa. Energetyka przemysłowa. Realna alternatywa dla energetyki systemowej? KONWERSATORIUM Henryk Kaliś Gliwice 22 luty 2011 r podatek od energii KOSZTY POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKA I NIEMCY. wsparcie kogeneracji

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010 Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce Sosnowiec, 20 Października 2010 Janusz Starościk - KOMFORT CONSULTING 20/10/2010 Internal reserves all rigs even in the event of industrial

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację

Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację Wojciech Bujalski, Janusz Lewandowski Sulechów, 10 października 2013 r. Ze wstępu: Wybrane zapisy DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo