ROZLICZEŃ ZARZĄDCA. uwarunkowania gospodarcze z wyników roku 2009 i I półrocza 2010 WARSZAWA 14 PAŹDZIERNIKA WYBRANE -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZLICZEŃ ZARZĄDCA. uwarunkowania gospodarcze z wyników roku 2009 i I półrocza 2010 WARSZAWA 14 PAŹDZIERNIKA 2010 - WYBRANE -"

Transkrypt

1 ZARZĄDCA ROZLICZEŃ WARSZAWA 14 PAŹDZIERNIKA 2010 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2010 uwarunkowania gospodarcze z wyników roku 2009 i I półrocza WYBRANE -

2 ROK 2009 przyniósł : w świecie zużycie energii elektrycznej po raz pierwszy od 1945 roku w relacjach do roku poprzedniego mniejsze i to o około 3,5% gazu o około 9% mniej! w UE zużycie energii elektrycznej w porównaniu do roku poprzedniego mniejsze o około 5,0%! * WG PSE OPERATOR S.A. 4,0 % WG ARE S.A. 2,89 %

3 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE roczne zmiany w krajowym zużyciu energii elektrycznej przez odbiorców finalnych wobec zmian produktu krajowego brutto [%] ,8 2,9 3,7 1,8 0,2-1, 1,1-0,7-0,8 3,3 2,36 0,6 3,52 2,27-0,3-2,89% 4,62 % VI M-CY 2010 zmiany konsumpcji energii elektrycznej z konsumpcją własną energetyki PKB rok do roku [%]

4 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE zużycie krajowe energii elektrycznej* w układzie miesięcznym w latach [TWh] [ TWh ] 15, ,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11, miesiące * w/g PSE OPERATOR z opomiarowania KSE w trakcie prowadzenia ruchu

5 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE produkcja energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych [GWh] DYNAMIKA [%] ELEKTROWNIE ZAWODOWE - - Z TEGO : - NA WĘGLU BRUNATNYM - NA WĘGLU KAMIENNYM , ,94 98,10 ELEKTROCIEPŁOWNIE ZAWODOWE - - NA WĘGLU KAMIENNYM - GAZOWE ,45 102,14

6 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE struktura zużycia paliw podstawowych w elektroenergetyce w 2009 roku* produkcja z elektrowni zawodowych z biomasy w procesie współspalania zwiększyła się w 2009 roku - o 55,0% co stanowiło 53% produkcji całkowitej z OZE i wyniosła 4 591,0 GWh za cały rok! GAZ 3,06% BIOGAZ - BIOMASA 3,23% produkcja z elektrowni wiatrowych zwiększyła się w 2009 roku o 128,83% w sumie to jednak tylko GWh za 2009 rok! WĘGIEL BRUNATNY 34,34% WĘGIEL KAMIENNY 59,37% * opracowanie własne z mat ARE S.A.

7 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE produkcja energii elektrycznej z OZE w Polsce * [GWh] EL ZAWODOWE WSPÓŁSPALANIE EL BIOGAZOWE i NA BIOMASIE EL WIATROWE EL WODNE * opracowanie własne z mat ARE S.A.

8 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE ROK 2009 wynik sektora na działalności energetycznej ** : 2008 ROK MLN PLN 2009 ROK MLN PLN DYNAMIKA 2009/ 2008 WYTWÓRCY* OSP OSD PO SD 3 096,5 160, ,4 683, ,1 277,4% 421,4 263,4% 707,9 67,7% 1 338,6 195,9% PO 363,6 956,3 263,0% RAZEM 5 348, ,6 224,6% *el na węglu kamiennym i brunatnym oraz elektrociepłownie i el wodne ** z naliczeniami należnymi z tytułu kompensat kosztów osieroconych po likwidacji KDT-ów

9 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE z wyników 2009 roku : zwiększył się udział wytwórców energii elektrycznej w wyniku łącznym na działalności energetycznej z 57,9% za 2008 rok do 71,5% za 2009 rok! PO SD 11% OSD 6% PO 8% EL CIEPLNE W BRUNATNEGO 28% OSP 4% EL WODNE 4% ELEKTROCIEPŁOWNIE 16% EL CIEPLNE W KAMIENNEGO 23%

10 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE struktura kosztów wytwarzania energii elektrycznej za I półrocza i 2010 pozostałe koszty stałe 8,00% amortyzacja 7,75% koszty zakupu do odsprzedaży 7,49% koszty umorzonych praw 0,24% koszty sprzedaży 4,52% koszty zarządu 3,12% paliwo produkcyjne za cały 2009 rok stanowiło w strukturze kosztów 56,38% I półrocze 2010 wynagrodzenia i świadczenia 7,27% pozostałe koszty koszty zmienne korzystania ze 1,49% środowiska 1,72% koszty zakupu paliwa 2,33% I półrocze 2009 paliwo produkcyjne 56,06 % koszty umorzeń koszty zakupu 0,12% do odsprzedaży 8,08% pozostałe koszty stałe 8,39% amortyzacja 7,92% wynagrodzenia i świadczenia 7,45% pozostałe koszty zmienne koszty 1,53% korzystania ze środowiska 1,84% koszty sprzedaży 0,43% koszty zarządu 3,17% koszty zakupu paliwa 1,92% paliwo produkcyjne 59,15 %

11 * suma technicznych i handlowych cenę energii elektrycznej na Polskim rynku energii kształtuje węgiel inne paliwa choć widoczne nie są tak istotne a poza paliwami o cenie stanowią koszty i zużycie własne en elektrycznej oraz straty bilansowe* w przesyle! (suma technicznych i handlowych)

12 EL W KAMIENNEGO z wyników 2009* koszty wytwarzania w elektrowniach na węglu kamiennym zwiększyły się łącznie o 23,3% w porównaniu do 2008 roku przy czym stałe o 7,8% i zmienne o 29,8% te ostatnie stanowią 74,0%! [ mln/pln ] KOSZTY ZMIENNE : KOSZTY STAŁE : - pozostałe - pozostałe - opł środowiska - amortyzacja - koszty zakupu paliwa - wynagrodzenia - paliwo produkcyjne * na energii elektrycznej

13 EL W BRUNATNEGO z wyników 2009* koszty wytwarzania w elektrowniach na węglu brunatnym zwiększyły się łącznie o 7,2% w porównaniu do 2008 roku przy czym stałe o 8,6% i zmienne o 6,5% te ostatnie stanowią 64,8%! [ mln/pln ] KOSZTY ZMIENNE : - pozostałe - opł środowiska - koszty zakupu paliwa - paliwo produkcyjne KOSZTY STAŁE : - pozostałe - amortyzacja - wynagrodzenia * na energii elektrycznej

14 EC ZAWODOWE z wyników 2009 koszty wytwarzania w elektrociepłowniach zwiększyły się łącznie o 14,0% w porównaniu do 2008 roku przy czym stałe o 3,8 % i zmienne o 18,4% te ostatnie stanowią 72,1%! [ mln/pln ] KOSZTY ZMIENNE : KOSZTY STAŁE : - pozostałe - pozostałe - opł środowiska - amortyzacja - paliwo produkcyjne - wynagrodzenia * na energii elektrycznej

15 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE SEKTOR z wyników 2009 rentowność obrotu brutto wytwórców energii elektrycznej poczynając od 2007 roku jest wyraźnie korzystniejsza od pozostałych podsektorów elektroenergetyki w Polsce [ % ] 30,0 - PO - OSD - PRZESYŁ - WYTWARZANIE 25,0 25,34% 24,14% 21,68% 22,65% 20,0 15,0 15,58% 10,0 9,22% 10.42% 7,32% 9,56% 5,0 0-5,0 ROK 2007 I KW 2008 I KW 2009 II KW 2008 II KW 2009 III KW 2008 III KW 2009 ROK 2008 ROK 2009

16 ROK 2010 z wyników I półrocza wybrane wyniki gospodarcze porównania z I półroczem 2009

17 w krajach OECD w I półroczu 2010 roku produkcja energii elektrycznej w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku wyraźnie się zwiększyła i to o około 3,2%! w krajach OECD EUROPA produkcja energii elektrycznej także była wyraźnie większa bo około 2,7%! w POLSCE więcej o 3,5% *!

18 w krajach OECD w I półroczu 2010 roku produkcja energii elektrycznej w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku z paliw konwencjonalnych wyraźnie się zwiększyła i to o około 3,9%! w krajach OECD EUROPA produkcja energii elektrycznej z tych samych paliw także była większa bo około 2,2%! * WG PSE OPERATOR S.A. 4,0 % WG ARE S.A. 2,89 % w POLSCE więcej o 3,5% *!

19 w krajach OECD w I półroczu 2010 roku produkcja energii elektrycznej w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku ze źródeł odnawialnych znacząco się zwiększyła i to o około 15,7%! w krajach OECD EUROPA produkcja energii elektrycznej z tych samych źródeł także była większa bo około 16,4%! w POLSCE więcej o 44,1%!

20 pierwsza połowa bieżącego roku wskazuje na podtrzymanie koniunktury w świecie w elektroenergetyce z końca 2009 roku w Polsce także ale porównując pamiętać należy o punkcie odniesienia tj I półrocza 2009 roku wyraźnie niekorzystnego dla większości gospodarek świata! w POLSCE to także potwierdzenie podstawowych przewidywań z polityki energetycznej*! * przede wszystkim w odniesieniu do struktury paliw podstawowych w tym produkcji z OZE!

21 ROK po sześciu 2010 miesiącach - wyniki finansowe wytwórców energii elektrycznej za I półrocze 2010 nie znajdują się w proporcji do zmian w wielkości produkcji energii elektrycznej * z porównaniami do I półrocza 2009!

22 ROK po sześciu 2010 miesiącach* - produkcja energii elektrycznej za pierwsze półrocze 2010 roku [TWh]* I PÓŁ 2009 I PÓŁ 2010 ODNAWIALNE INNE 0,01 % EL ZAWODOWE GAZOWE 2,82 % EL WIATROWE 0,69 % EL PRZEMYSŁOWE 5,70 % EL ZAWODOWE WODNE 2,14 % EL ZAWODOWE NA W BRUNATNYM 31,90 % EL ZAWODOWE NA W KAMIENNYM 56,74 % EL EKTROWNIE : - W BRUNATNEGO węglu kamiennym - W KAMIENNEGO EC- RAZEM EC- GAZOWE EL EKTROWNIE WODNE I POZ OZE EL EKTROWNIE PRZEMYSŁOWE * opracowanie własne na podstawie mater ARE S.A.

23 wyniki finansowe wytwórców energii elektrycznej w pierwszych półroczach lat 2009 i 2010 [mln zł] PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY RAZEM KOSZTY WYNIK NA SPRZEDAŻY PRZYCHODY OPERACYJNE KOMPENSATA KOSZTÓW OSIEROCONYCH WYNIK I PÓŁ 2009 I PÓŁ 2010 I PÓŁ 2009 I PÓŁ 2010 I PÓŁ 2009 I PÓŁ 2010 ELEKTROWNIE W.BRUNATNEGO ELEKTROWNIE W.KAMIENNEGO ELEKTROCIEPŁOWNIE

24 ROK po sześciu 2010 miesiącach* - w elektrowniach na węglu brunatnym przy przychodach porównywalnych do analogicznego okresu roku ubiegłego koszty wzrosły o 3,8% głównie przez wzrost kosztów działalności własnej oraz wyższe koszty zakupu energii do odsprzedaży dało to wynik na sprzedaży w wysokości 1,32 mld zł mniejszy o 10,8% w jednostkowym koszcie energii elektrycznej sprzedanej koszt paliwa zwiększył się o 10,2% przy cenie za 1GJ 6,81 zł to jest wyższej o 6,44% * z porównaniami do I półrocza 2009!

25 ROK po sześciu 2010 miesiącach* - w elektrowniach na węglu kamiennym przychody były większe - dynamika 102,6% koszty większe o 5,9% wynik na sprzedaży był równy 1 006,3 mln zł zmniejszył się o 14,1% a uwzględniając pozostałą działalność operacyjną i finansową był mniejszy o ponad 35% w jednostkowym koszcie energii elektrycznej sprzedanej koszt paliwa zwiększył się o 12,6% przy cenie za 1GJ 11,01 zł to jest wyższej o 2,86% * z porównaniami do I półrocza 2009!

26 ROK po sześciu 2010 miesiącach - * z porównaniami do I półrocza 2009! w elektrociepłowniach przychody były większe o 2,1% koszty uzyskania przychodów porównywalne wynik na sprzedaży był równy 776,1 mln zł zmniejszył się o 15,8% a uwzględniając pozostałą działalność operacyjną i finansową był mniejszy o ponad 20,6% sprzedaż ciepła z własnej produkcji przyniosła stratę wysokości 18,3 mln zł przy rentowności brutto -1,0% choć była większa o 3,7% a przychody ze sprzedaży ciepła stanowiły 44,6% przychodów łącznie z energii elektrycznej i ciepła! w jednostkowym koszcie energii elektrycznej sprzedanej koszt paliwa zwiększył się o 7,86% przy cenie za 1GJ 11,28 zł to jest wyższej o 7,86%

27 ROK po sześciu 2010 miesiącach* - wytwórcy energii elektrycznej - przychody ze sprzedaży w wzrosły nieznacznie bo 0,7% przy zmniejszeniu przychodów ze sprzedaży samej energii elektrycznej zwiększenie uzyskano głównie dzięki dynamice wzrostu przychodów ze sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii w OZE i w kogeneracji - 128,6% ich udział w przychodach ze sprzedaży zwiększył się z 5,3% do 6,8% środki należne na pokrycie kosztów osieroconych po rozwiązaniu KDT-ów były o ponad połowę mniejsze * z porównaniami do I półrocza 2009!

28 ROK po sześciu 2010 miesiącach* - elektroenergetyka - zauważmy zwiększającą się sprzedaż w obrocie giełdowym z dynamiką 300% i jej mało znaczącą wartość w sprzedaży ogółem zauważmy, iż sprzedaż energii elektrycznej w ramach własnej grupy kapitałowej stanowi prawie 70% zauważmy zwiększającą się sprzedaż dla grupy odbiorców korzystających z dostępu do sieci oraz widoczną tendencję zmian dostawcy energii elektrycznej zauważmy, że w grupie odbiorców końcowych posiadających umowy kompleksowe cena en elektrycznej dla odbiorców na wysokim i średnim napięciu zmniejszyła się odpowiednio 6,7% i 2,1%, a dla grupy gospodarstw domowych zwiększyła się o 6,2% * z porównaniami do I półrocza 2009! zauważmy, że ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym z elektrowni węgla kamiennego zmniejszyły się o 6,3% na węglu brunatnym o 1,6% i stąd różnica w cenie za 1MWh pomiędzy elektrowniami węgla kamiennego i brunatnego z 23,1 zł /MWh zmniejszyła się do 13,1 zł MWh

29 ELEKTROENERGETYKA 2010 z wyzwań* - w ciągu ostatniego 2009 roku na rynkach energetycznych świata wystąpiły dotkliwe zawirowania! kryzys finansowy świata przyhamował krótkookresowo rosnące zużycie paliw kopalnych paliwa kopalne pozostaną dominującym źródłem energii pierwotnej. w scenariuszu referencyjnym będą stanowić ponad 3/4 całkowitego wzrostu zużycia energii do roku 2030 najwięcej wzrośnie zużycie węgła, potem gazu ziemnego i ropy naftowej! dodatkowe zostanie zainstalowane GW mocy produkcyjnych (do roku 2030) (5-krotność zainstalowanych obecnie w USA) przede wszystkim w Chinach (28% całości)! * opracowano na podstawie : WORLD ENERGY OUTLOOK 2009 RAPORT IEA Z LISTOPADA 2009 głównym paliwem w sektorze elektroenergetycznym pozostanie węgiel osiągając 44% udział w strukturze produkcji energii elektrycznej w 2030 roku!

30 ELEKTROENERGETYKA 2010 z wyzwań* - poczynając od 2009 roku na rynkach energetycznych świata wystąpiły dotkliwe zawirowania! to nie tylko zmniejszenie konsumpcji paliw i energii ale także znaczne zmniejszenie inwestycji w szeroko rozumianej energetyce z wyraźną ich alokacją poza struktury OECD! inwestycje w OZE zmniejszyły się bardziej niż w innych gałęziach produkcji energii elektrycznej - szacunkowo za rok % a gdyby nie rządowe zachęty fiskalne mogło by to być mniej o 30%! * opracowano na podstawie : WORLD ENERGY OUTLOOK 2009 RAPORT IEA Z LISTOPADA 2009 trzeba uświadomić przede wszystkim politykom i odbiorcom energii elektrycznej iż ciężar niezbędnych inwestycji szczególnie ekologicznych poniosą odbiorcy energii elektrycznej!!!

31 OBRÓT DYSTRYBUCJA OTWARCIE RYNKÓW ROZWIAZANIE KDT WPROWADZENIE TPA KONKURENCJA SPADEK MARŻ ODBIORCA KOŃCOWY WZROST WYMAGAŃ KONKURENCJA DOSTAWCÓW ZWIĘKSZONA KONSUMPCJA PRZESYŁ WYTWARZANIE PALIWA WYZWANIA EKOLOGICZNE NOWE REGULACJE WYMUSZANIE INWESTYCJI OGRANICZANIE EMISJI CO 2 SO 2 NO X KOGENERACJA i OZE

32 prawo wspólnotowe ma pierwszeństwo przed prawem krajowym państwa członkowskiego a krajom członkowskim nie wolno wprowadzać przepisów prawa krajowego które byłyby sprzeczne z prawem unijnym

33 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSTYTUCYJNA ZA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KRAJU SPOCZYWA W PIERWSZYM RZĘDZIE NA MINISTRZE GOSPODARKI A REALIZOWANA JEST POZA INNYMI POPRZEZ ZAPISY PRAWA ENERGETYCZNEGO ORAZ KREŚLONE OKRESOWO STRATEGIE PAŃSTWA PRAWO ENERGETYCZNE DAJE ZNACZĄCE UPRAWNIENIA PREZESOWI URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI INGERENCJI SPRAWCZYCH WYMUSZANIA INWESTYCJI DLA POPRAWNOŚCI FUNKCJONOWANIA CAŁEGO SYSTEMU ENERGETYCZNEGO Z WYRAŹNIE SKUTECZNIEJSZYM OPRZYRZĄDOWANIEM TYCZĄCYM INFRASTRUKTURY PRZESYŁOWEJ! PODMIOTY GOSPODARCZE ELEKTROENERGETYKI W POLSCE NIE MAJĄ WPROST ZAPISANEJ POWINNOŚCI ODTWARZANIA I BUDOWY NOWYCH MOCY WYTWÓRCZYCH!

34 INWESTYCJE W ELEKTROENERGETYCE w kontekście uwarunkowań!

35 ŚWIATOWE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ W PODZIALE NA PALIWA W SCENARIUSZU REFERENCYJNYM [Mtoe] [Mtoe] POZOSTAŁE ODNAWIALNE BIOMASA I ODPADY EN WODNA EN NUKLEARNA GAZ OLEJ WĘGIEL

36 ENERGETYKA ŚWIATOWA DETERMINANTY INWESTYCJI DO 2030 ROKU WG SCENARIUSZA REFERENCYJNEGO w prognozach przyjęto średnioroczne wzrosty konsumpcji energii elektrycznej dla świata na 2,5% w porównaniach 2007 do 2030 z czego dla UE 0,9% przy czym dla UE pomiędzy rokiem stanowi to zwiększenie z TWh do TWh a w latach odpowiednio z TWh do TWh! pośród krajów o największym wzroście konsumpcji w dynamice średniorocznej od 2007 do 2030 znajdują się podobnie jak w konsumpcji energii pierwotnej Indie i Chiny (odpowiednio 5,7% i 4,5%) a uśredniając dla Azji poza krajami OECD średniorocznie 4,7%!

37 PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŚWIECIE W PODZIALE NA PALIWA W SCENARIUSZU REFERENCYJNYM [TWh] WĘGIEL GAZ EN WODNA EN NUKLEARNA POZOSTAŁE ODNAWIALNE BIOMASA OLEJ w 2007 roku udział energii elektrycznej z paliw stałych stanowił 42% w 2030 roku będzie to 44% TWh

38 STRUKTURA PRZYROSTÓW MOCY WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W PODZIALE NA REGIONY ŚWIATA W LATACH [%] w strukturze inwestycji w nowe moce energii elektrycznej dominują Chiny, OECD Europa i OECD Ameryka Północna razem będą miały udział prawie 60%! OECD EUROPA w projekcjach inwestycji w nowe moce do 2030 roku w strukturze świata zajmuje Rosja 4% Ameryka Łacińska 4% OECD Pacyfik 5% Środkowy Wschód 5% Afryka 4% Pozostałe kraje Europuy i Erazji 3% Chiny 28% 15 % co stanowi nieco ponad 710 GW! Azja (poza OECD) 8% Indie 9% OECD Ameryka Północna 15% OECD Europa 15%

39 w scenariuszu referencyjnym : ELEKTROENERGETYKA INWESTYCJE W ŚWIECIE aby ubezpieczyć znaczące zwiększenie konsumpcji energii (w tym z ważącą częścią energii elektrycznej) należy wydatkować do 2030 roku na przedsięwzięcia inwestycyjne dla elektroenergetyki mld USD* w tym poza elektroenergetyką dla zapewnienia dostaw paliw mld USD*! * USD'2008

40 w scenariuszu referencyjnym : ELEKTROENERGETYKA INWESTYCJE W ŚWIECIE z przedstawionych porównań zarówno co do wartości, obszarów geograficznych oraz wydatków w stosunku do wartości PKB (nie uwzględniając innych czynników wymienionych wcześniej) rysuje się obraz "ucieczki" zaangażowań kapitałowych w skali globalnej w kraje poza OECD i pomniejszenie szans na pozyskanie niezbędnych środków inwestycyjnych dla OECD EUROPA co jest dla Polski szczególnie dotkliwe ze względu na strukturę paliwową i stan szeroko rozumianej infrastruktury!

41 SEKTOR z wyników 2009 nakłady i wskaźnik intensywności inwestowania w OSD w ostatnich latach roku zwiększał się wyraźnie - w 2009 roku w stosunku do 2005 roku było to 276,5% WYTWARZANIE [ mln PLN ] - DYSTRYBUCJA ,47% 21,54% ,47% 14,36% 16,12% ,04% ,79% 8,04% 7,66% 8,44% 0 ROK 2005 ROK 2006 ROK 2007 ROK 2008 ROK 2009

42 ELEKTROENERGETYKA 2010 INWESTYCJE W POLSCE jeśli przyjąć stan mocy zainstalowanej na dzień 30 czerwca ,9 GW w tym na paliwach stałych 29,8 GW bez elektrowni przemysłowych to ze stanu zużycia technologicznego trzeba wymienić do 2030 roku około 21,5 GW i to według najczęściej publikowanych oszacowań skonsumuje co najmniej mld EUR według kosztów roku 2009!

43 ELEKTROENERGETYKA 2010 INWESTYCJE W POLSCE prezentowane zamiary inwestycyjne - bywa medialnie - obarczone są znacznym stopniem niepewności nie tylko co do terminu ich oddania! [ MW ] niepewność co zakresu i terminów podanych inwestycji wynikają nie tylko z niepewności co do nieodpłatnych uprawnień do emisji CO 2 ale także z bardzo prawdopodobnej zmiany strategii gospodarczych w grupach po zakończonych procesach prywatyzacji! EL JAWORZNO 3 BLOKI 1600 EL OPOLE 2BLOKI EL OSTROŁĘKA EL BLACHOWNIA EL KOZIENICE EL RYBNIK EL BEŁCHATÓW

44 ELEKTROENERGETYKA 2010 INWESTYCJE W POLSCE problemy z emisją dwutlenku węgla, zawirowania wokół biomasy a także prognozy światowej nadprodukcji gazu - szczególnie łupkowego uatrakcyjniły inwestycje w wytwarzanie energii elektrycznej w technologiach gazowych! prezentowane zamiary inwestycyjne w elektrownie gazowe kosztowałyby łącznie około 10 mld zł! GŁOGÓW, POLKOWICE KGHM 100 MW GRUDZIĄDZ ENERGA, ESBI 800 MW ENEA ENEA El. Kozienice Energia Pro TAURON GDAŃSK ENERGA, LOTOS, PGNiG PKE 200 MW ENERGA PAK ENERGA (50%) Brunatnego Z. El. Ostrołęka PGE RWE Ł -2 (BOT) ŁZE Łódź Teren RZE WŁOCŁAWEK ORLEN 400 MW STALOWA WOLA TAURON, PGNiG 400 MW SKAWINA CEZ 430 MW VATTENFALL Enion TARNÓW PGNiG, ZA TARNÓW 200 MW

45 ELEKTROENERGETYKA 2010 INWESTYCJE W POLSCE struktura produkcji energii elektrycznej ZE PAK 7,7 % ENEA 8,3 % EdF 8,0 % POZOSTALI 17,4 % po połączeniu PGE i ENERGI TAURON 14,6 % PGE z ENERGĄ 44,0 % nastąpi weryfikacja dotychczasowych strategii inwestycyjnych przede wszystkim co do ich rozdziału pomiędzy obszary działalności podstawowej! ENEA 14,6 % Energia Pro TAURON PKE ENERGA VATTENFALL ENERGA PAK (50%) PGE Brunatnego ENEA Z. El. Ostrołęka POZOSTALI El. Kozienice 17,0 % PGE z ENERGĄ RWE 41,0 % ENEA sprzedaż energii elektrycznej udział w rynku Ł -2 (BOT) ŁZE Łódź Teren TAURON Enion 27,4 % RZE

46 ELEKTROENERGETYKA 2010 INWESTYCJE W POLSCE NIEZBĘDNE NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REDUKCJĘ EMISJI CO 2 W POLSCE ROCZNIE - SZACOWANE [MLD EUR] największym wyzwaniem dla inwestycji generacji energii elektrycznej są koszty - niedookreślone a związane z pozyskaniem uprawnień do emisji CO 2! [ MLD EUR ]

47 ELEKTROENERGETYKA 2010 INWESTYCJE W POLSCE PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE W POLSCE [GWh] kosztem 3 mld zł elektroenergetyka sygnalizuje zamiar zwiększenia spalania biomasy - przede wszystkim współspalania -! dynamiczne wzrosty w ostatnich trzech latach współspalania biomasy oraz zobowiązania unijne co do OZE oraz projekty rozporządzeń MG w tym obszarze dodatkowo te dążenia stymulują! EL ZAWODOWE WSPÓŁSPALANIE EL BIOGAZOWE i NA BIOMASIE EL WIATROWE EL WODNE

48 ELEKTROENERGETYKA 2010 INWESTYCJE W POLSCE ze wstępnych szacunków poniesienie ciężaru kosztów - spłata kredytu, spłata odsetek oraz koszt equity - zwrot na zainwestowanym kapitale - tylko z prognoz niezbędnych inwestycji wymusi wzrost ceny energii elektrycznej w obrocie hurtowym na około 300 zł/mwh w roku 2016!

49 ELEKTROENERGETYKA 2010 INWESTYCJE W POLSCE pośród problemów związanych z finansowaniem elektroenergetyki w Polsce najczęściej wymieniane są : brak wystarczających środków do sfinansowania wszystkich potrzeb cena pieniądza po kryzysie ograniczenia, a z drugiej strony przyzwyczajenia do klasycznych form finansowania opieszałość legislacyjna z brakiem przepisów stymulujących rozwój rynków komercyjnych finansowania wysoki stopień ryzyka w niepewności istotnych elementów strategii także z sygnalizowanych wyzwań UE rosnące zadłużenie sektora publicznego...

50 ELEKTROENERGETYKA 2010 INWESTYCJE W POLSCE potencjał polskich banków * w 2009 roku wynosił mld zł w Polsce w 2008 roku aktywa systemu finansowego stanowiły 110,5% PKB podczas gdy w krajach strefy Euro 456,4% a dla porównania w Czechach 137,3% na Węgrzech 152,4% z cytowanej wypowiedzi, potrzeby całego sektora energetycznego do roku termoizolacja, OZE, innowacje, nowe technologie i inne - szacowane są na ponad mld zł! * według wypowiedzi prezesa związku banków polskich K. PIETRASZKIEWICZA w debacie z 31 marca 2010

51 ELEKTROENERGETYKA 2010 INWESTYCJE W POLSCE czy polski system bankowy - kapitałowy jest w stanie sprostać potrzebom inwestycyjnym elektroenergetyki przyjmując najskromniej liczone zamiary z zakresem przyjętych zobowiązań klimatycznych bez groźby znaczącego impulsu inflacyjnego

52 ELEKTROENERGETYKA 2010 INWESTYCJE W POLSCE... czy polski system bankowy i kredytowy jest w stanie stworzyć warunki skredytowania potrzeb inwestycyjnych elektroenergetyki i nie zamknąć dostępu w pozyskaniu środków dla kredytowania inwestycji innych obszarów gospodarki bez sięgnięcia do instytucji kredytowych świata

53 ELEKTROENERGETYKA 2010 INWESTYCJE W POLSCE skąd więc wziąć środki na niezbędne inwestowanie elektroenergetyki -

54 - OPRACOWANO NA PODSTAWIE : WORLD ENERGY OUTLOOK LIST 2009 RAPORT IEA UDOSTĘPNIONY MAJ 2010 HLG OPRACOWANIA i MATERIAŁY WŁASNE DZIĘKUJĘ! BARBARA WRONA - WOJDAŁA HERBERT LEOPOLD GABRYŚ

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku Spis treści PODSUMOWANIE ROKU 2013... 5 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za rok 2013... 7 Skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za lata 2010-2013... 8 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2012 r. 02/2013 NR 2 (84) 3 czerwca 2013 ISSN 1506-090X Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Spis treści Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Spis treści 1 Działalność Grupy Kapitałowej 5 1.1 Czynniki

Bardziej szczegółowo

Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce

Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce Raport przygotowany przez Ernst & Young we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz European Wind Energy Association Marzec

Bardziej szczegółowo

... GARSCI STATYSTYKI

... GARSCI STATYSTYKI Najważniejszym wydarzeniem sierpnia była bez wątpienie sprzedaż polskich aktywów szwedzkiego potentata dwóm rodzimym spółkom. O wyborze Tauronu i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przez Vattenfalla

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5

1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5 Spis treści: 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5 1.1. Opis dokonanych zmian w strukturze Grupy... 5 1.2. Opis inwestycji kapitałowych w obrębie Grupy... 5 1.3. Opis planowanych zmian w obrębie

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.1. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI PO DNIU BILANSOWYM...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres dziewięciu miesięcy zakończony dnia 30 września 2011 roku 1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa. PGE Polska Grupa Energetyczna. Sektor energetyczny Polska Analiza kredytowa. Uzasadnienie ratingu

Przedsiębiorstwa. PGE Polska Grupa Energetyczna. Sektor energetyczny Polska Analiza kredytowa. Uzasadnienie ratingu Sektor energetyczny Polska Analiza kredytowa Ratingi W walucie zagranicznej Długoterminowy rating podmiotu BBB+ Rating niezabezpieczonego A- zadłużenia W walucie krajowej Długoterminowy rating podmiotu

Bardziej szczegółowo

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r.

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r. Styczeń to przede wszystkim czas podsumowań minionych 12 miesięcy. Generalnie brzmią one bardzo optymistycznie. Zwiększyła się produkcja energii elektrycznej i to dość wyraźnie. Imponujący wzrost w 2011

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE Maj upłynął w energetyce przede wsztstkim pod znakiem przygotowań do prywatyzacji Tauronu, 2. co do wielkości grupy w Polsce. Ale nie tylko. Intensywne zabiegi trwały również wokół sprzedaży Energii -

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa. TAURON Polska Energia S.A. Sektor energetyczny Polska Raport kredytowy. Uzasadnienie ratingu. Ratingi. Perspektywa ratingu

Przedsiębiorstwa. TAURON Polska Energia S.A. Sektor energetyczny Polska Raport kredytowy. Uzasadnienie ratingu. Ratingi. Perspektywa ratingu Sektor energetyczny Polska Raport kredytowy Ratingi W walucie zagranicznej Długoterminowy rating podmiotu BBB W walucie krajowej Długoterminowy rating podmiotu BBB Perspektywa ratingu Długoterminowy rating

Bardziej szczegółowo

Energetyka. NS EBITDA EBIT NP* EPS DPS BVPS ROE DM CR QR DFL P/E P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA (w mln PLN) (PLN) (%) x

Energetyka. NS EBITDA EBIT NP* EPS DPS BVPS ROE DM CR QR DFL P/E P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA (w mln PLN) (PLN) (%) x czwartek, 12 sierpnia 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych TAURON PE Kolejny rok poprawy wyników Energetyka Oczekujemy, że w 2011 r. Tauron kolejny raz poprawi wyniki finansowe. Do poprawy wyników

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Paweł Frączek, Aleksandra Larwa * Wprowadzenie Zagwarantowanie dostępu do konkurencyjnej cenowo energii elektrycznej jest jednym z istotnych

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011 Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2011 Lipiec 2011 2 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu 5 1. Nota wprowadzająca 7 2. Opis sytuacji na rynku energii elektrycznej i rynku

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

GK POLENERGIA Wyniki za I kw 2015 i Strategia Grupy. Maj 2015

GK POLENERGIA Wyniki za I kw 2015 i Strategia Grupy. Maj 2015 GK POLENERGIA Wyniki za I kw 2015 i Strategia Grupy Maj 2015 AGENDA 1 Wyniki finansowe i kluczowe elementy Strategii Grupy 2 Załączniki A B C Szczegółowe wyniki finansowe Strategia Grupy - uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Wersja 20 Warszawa, 12 listopada 2013 Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny, prezentuje wyniki prac analitycznych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

2010 + 2050 + II (WEK, EP) Rys. 1. Kolejne (trzy: I, II, III) trajektorie rozwoju systemów dostawy energii elektrycznej (opracowanie własne)

2010 + 2050 + II (WEK, EP) Rys. 1. Kolejne (trzy: I, II, III) trajektorie rozwoju systemów dostawy energii elektrycznej (opracowanie własne) REFERENCYJNY BILANS ZASOBÓW NA POLSKIM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Model interakcji EP i WEK i (w kontekście zarządzania i sterowania) w ramach II trajektorii rozwoju Popczyk Jan Sposób rozumienia tytułowego

Bardziej szczegółowo

MINISTER GOSPODARKI KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. (Projekt)

MINISTER GOSPODARKI KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. (Projekt) WP 2 Poland Identification and collection of information and data on legislation regarding the use of RES in Poland (implementation of directives, National Action Plan etc.) for WP2 (newsletter and promotion

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2011 rok SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.... 4 1.1. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE...

Bardziej szczegółowo

Energa S.A. Zielone światło dla dywidend

Energa S.A. Zielone światło dla dywidend PKO Dom Maklerski ul. Puławska 15 02-515 Warszawa r. RAPORT Kupuj (nowa) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 16,45 Cena docelowa (PLN) 18,20 Min 52 tyg (PLN) 15,80 Max 52 tyg (PLN) 16,54 Kapitalizacja (mln

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ

BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ ROK 213, NUMER 2 PODSUMOWANIE ROKU 212 NA TOWAROWEJ GIEŁDZIE ENERGII 213. 2. 2 W TYM NUMERZE: Artykuły: 3 25 2 15 1 5 obrót 211 212 Czytaj str. 7 1

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW 2012 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY

Bardziej szczegółowo

Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja na stronach raportu Nawigacja na stronach raportu Kliknij w nagłówek Raport Roczny 2009 aby przejść do spisu treści Kliknij w nagłówek w części finansowej aby przejść do spisu treści części finansowej Kliknij aby przejść

Bardziej szczegółowo