BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW. COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY za rok 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW. COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY za rok 2007"

Transkrypt

1 BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY za rok

2 2

3 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA w BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA MEDYCZNA ISSN BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY za rok 2007 BYDGOSZCZ

4 Redaktor: mgr Małgorzata Białobłocka Opracowanie: mgr Małgorzata Białobłocka mgr Joanna Słomkowska mgr Anna Garczewska Wydawca: Biblioteka Medyczna Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera UMK w Toruniu ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, Bydgoszcz tel. (052) fax: (52) Realizacja wydawnicza: Wydawnictwo Naukowe UMK Redakcja w Bydgoszczy Nakład 170 egz. ISSN

5 SPIS TREŚCI str. Bibliografia Publikacji Pracowników Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Wstęp 7 Wykaz czasopism i skróty ich tytułów 9 Wykaz ważniejszych skrótów wyrazów typowych 15 Bibliografia.. 17 Indeks autorski. 351 Wykaz publikacji według przynależności autorów do jednostek organizacyjnych CM UMK 371 Indeks przedmiotowy 375 Wykaz rozpraw doktorskich Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy za rok Wstęp. 388 Rozprawy doktorskie Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w 2007 roku 389 Indeks przedmiotowy 405 5

6 6

7 W S T Ę P Bibliografia zawiera informacje o publikacjach pracowników Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz innych autorów, o ile sygnowali swoim nazwiskiem te publikacje jako współautorzy, bądź też - w przypadku streszczeń prac doktorskich - uzyskali doktoraty w naszej uczelni. Przy nazwiskach niektórych autorów zamieszczono również opisy tych publikacji z lat ubiegłych, które z przyczyn niezależnych od biblioteki nie znalazły się w poprzednich bibliografiach. Bibliografia obejmuje: 111 artykułów opublikowanych w czasopismach zagranicznych, 8 referatów i 108 streszczeń referatów (w tym 35 plakatów) drukowanych w materiałach konferencyjnych i czasopismach zagranicznych, 657 artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych, 25 referatów i 397 streszczeń referatów (w tym 69 plakatów) drukowanych w materiałach konferencyjnych i czasopismach krajowych, 3 fragmenty wydawnicze drukowane za granicą, 379 fragmentów wydawniczych drukowanych w kraju, 4 książki wydane w kraju, 1 skrypt, 2 broszury, 20 prac redakcyjnych wydanych w kraju, 1 list drukowany za granicą, 2 listy drukowane w kraju, 90 innych publikacji. Opisy bibliograficzne zostały sporządzone z autopsji. Materiał uszeregowano alfabetycznie według nazwisk autorów, a w ich obrębie publikacje zostały podzielone na trzy grupy: prace naukowe, streszczenia i inne publikacje. Numeracja cyframi pogrubionymi wskazuje na liczbę publikacji wykonanych w Uczelni, natomiast numeracja w nawiasach, podana pod każdym nazwiskiem, dotyczy liczby publikacji wymienionego autora. Indeks autorski pozwala na odszukanie publikacji autorów niebędących pracownikami Collegium Medicum w Bydgoszczy. Autorzy pracownicy Collegium Medicum - występują zawsze z nazwiskiem i pełnym imieniem, natomiast autorzy spoza CM UMK - z nazwiskiem i pierwszą literą imienia. Oprócz opisów publikacji bibliografia zawiera: wykaz czasopism i skróty ich tytułów, wykaz ważniejszych skrótów wyrazów typowych, indeks autorski, 7

8 wykaz publikacji wg przynależności autorów do jednostek organizacyjnych CM UMK, indeks przedmiotowy. Dziękujemy wszystkim Autorom za udostępnienie nam do opracowania tych publikacji, których biblioteka nie posiada w swoich zbiorach. 8

9 WYKAZ CZASOPISM I SKRÓTY ICH TYTUŁÓW Abc Pacjenta abecadło zdrowia Acta Angiol. Acta Bio-Opt. Inf. Med. Acta Biochim. Pol. Acta Cryst. Sect. E Acta Haematol. Pol. Acta Neuropsychol. Acta Phlebol. Acta Pol. Pharm. Adv. Clin. Exp. Med. Adv. Med. Sci. Adv. Palliat. Med. Alcohol Alcohol. Alergia Astma Immunol. Alkohol. Narkom. Allergy Am. Heart J. Am. J. Hum. Genet. Am. J. Reprod. Immunol. Am. J. Transplant. Anest. Intens. Ter. Anest. Ratow. Ann. Acad. Med. Siles. Ann. Anat. Ann. Nutr. Metab. Ann. Pol. Chem. Soc. Ann. UMCS Sect. D Anticancer Res. Antioxid. Redox. Singal. Arch. Immunol. Ther. Exp. Arch. Med. Sąd. Krym. Arch. Psych. Psychoter. Arch. Sens. Neurootol. Sci. Pract. Ars Med. Aesthetica Artroskop. Chir. Stawów Bad. Nauk = Acad. Res. Badania nad Schizofrenią Balneol. Pol. Basic Clin. Pharmacol. Toxicol. Biomed. Chromatogr. Biometr. Lett. Biorheology Biuletyn Oddziału Północno-Zachodniego PTU Bone Marrow Transpl. Ból Br. J. Nutr. Cancer Ther. Cardiol. J. Cardiovasc. Forum Case Rep. Clin. Pract. Rev. Central Eur. J. Immunol. - Abc Pacjenta - abecadło zdrowia - Acta Angiologica - Acta Bio-Optica et Informatica Medica - Acta Biochimica Polonica - Acta Crystallographica Sectio E - Acta Haematologica Polonica - Acta Neuropsychologica - Acta Phlebologica - Acta Poloniae Pharmaceutica - Advances in Clinical and Experimental Medicine - Advances in Medical Sciences - Advances in Palliative Medicine - Alcohol and Alcoholism - Alergia Astma Immunologia - Alkoholizm i Narkomania - Allergy - American Heart Journal - American Journal of Human Genetics - American Journal of Reproductive Immunology - American Journal of Transplantation - Anestezjologia Intensywna Terapia - Anestezjologia i Ratownictwo - Annales Academiae Medicae Silesiensis - Annals of Anatomy - Annals of Nutrition and Metabolism - Annals of the Polish Chemical Society - Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska Sectio D Medicina - Anticancer Research - Antioxidants and Redox Signaling - Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii - Archives of Psychiatry and Psychotherapy - Archives of Sensology and Neurootology in Science and Practice - Ars Medica Aesthetica - Artroskopia i Chirurgia Stawów - Badania Naukowe = Academic Research - Badania nad Schizofrenią - Balneologia Polska - Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology - Biomedical Chromatography - Biometrical Letters - Biorheology - Biuletyn Oddziału Północno-Zachodniego PTU - Bone Marrow Transplantation - Ból - British Journal of Nutrition - Cancer Therapy - Cardiology Journal - Cardiovascular Forum - Case Reports and Clinical Practice Reviews - Central European Journal of Immunology 9

10 Chem. Phys. - Chemical Physics Chem. Phys. Lett. - Chemical Physics Letters Chinese Med. J. - Chinese Medical Journal Chir. Kolana - Chirurgia Kolana, Artroskopia, Traumatologia Sportowa Chir. Narządów Ruchu Ortop. Pol. - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska Chir. Pol. - Chirurgia Polska Chor. Serca Nacz. - Choroby Serca i Naczyń Chromatographia - Chromatographia Circulation - Circulation Clin. Chem. Lab. Med. - Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Clin. Exp. Med. Lett. - Clinical and Experimental Medical Letters CNS Drugs - CNS Drugs Comb. Chem. High Thr. Screen. - Combinatorial Chemistry and High Throughput Screening Comp. Biochem. Physiol. C - Comparative Biochemistry and Physiology C Toxicology and Pharmacology Curr. Drug Discov. Technol. - Current Drug Discovery Technologies Curr. Pharm. Biotechnol. - Current Pharmaceutical Biotechnology Curr. Topics Biophys. - Current Topics in Biophysics Curr. Urol. - Current Urology Cytometry B Clin. Cytom. - Cytometry Part B: Clinical Cytometry Czas. Stomatol. - Czasopismo Stomatologiczne Czech J. Food Sci. - Czech Journal of Food Sciences Czynniki Ryzyka - Czynniki Ryzyka Dermatol. Estetyczna - Dermatologia Estetyczna Dermatol. Klin. - Dermatologia Kliniczna Dermatol. Surg. - Dermatologic Surgery Diabetol. Dośw. Klin. - Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna Diabetol. na co dzień - Diabetologia na co dzień Diabetol. Pol. - Diabetologia Polska Diabetol. Prakt. - Diabetologia Praktyczna Diagn. Lab. - Diagnostyka Laboratoryjna Endokrynol. Otyłość - Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii Endokrynol. Pol. - Endokrynologia Polska Essentia Medica - Essentia Medica Eur. Arch. Oto-Rhino-Laryngol. - European Archives of Oto-Rhino-Laryngology Eur. Biophys. J. - European Biophysics Journal with Biophysics Letters Eur. J. Anaesthesiol. - European Journal of Anaesthesiology Eur. J. Appl. Physiol. - European Journal of Applied Physiology Eur. J. Clin. Invest. - European Journal of Clinical Investigation Eur. J. Echocardiogr. Suppl. - European Journal of Echocardiography Supplement Eur. J. Endocrinol. - European Journal of Endocrinology Eur. J. Gastroenterol. Hepatol. - European Journal of Gastoenterology and Hepatology Eur. J. Gynaecol. Oncol. - European Journal of Gynaecological Oncology Eur. J. Heart Failure - European Journal of Heart Failure Eur. J. Med. Res. - European Journal of Medical Research Eur. J. Nutr. - European Journal of Nutrition Eur. J. Ophthal. - European Journal of Ophthalmology Eur. J. Palliat. Care - European Journal of Palliative Care Eur. Psychiatry - European Psychiatry Eur. Respir. J. - European Respiratory Journal Eur. Urol. Suppl. - European Urology Supplements Fam. Med. Prim. Care Rev. - Family Medicine and Primary Care Review Farmacja Pol. - Farmacja Polska FASEB J. - FASEB Journal Fizjoter. - Fizjoterapia Fizjoter. Pol. - Fizjoterapia Polska 10

11 Folia Biol. - Folia Biologica Folia Cardiol. Excerpta - Folia Cardiologica Excerpta Folia Histochem. Cytobiol. - Folia Histochemica et Cytobiologica Folia Morphol. - Folia Morphologica Fragm. Flor. Geobot. Pol. - Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica Free Radic. Res. - Free Radical Research Gastroenterol. Pol. - Gastroenterologia Polska Genes Chromosomes Cancer - Genes Chromosomes and Cancer Gerontol. Pol. - Gerontologia Polska Ginekol. Onkol. - Ginekologia Onkologiczna Ginekol. Pol. - Ginekologia Polska Ginekol. Położ. - Ginekologia i Położnictwo Głos Uczelni - Głos Uczelni Herba Pol. - Herba Polonica Hereditary Cancer Clin. Pract. - Hereditary Cancer in Clinical Practice HIV AIDS Rev. - HIV and AIDS Review Hum. Pathol. - Human Pathology Hum. Psychopharmacol. Clin. Exp. - Human Psychopharmacology - Clinical and Experimental Ihnfjekcihjnih Khworobi - Ihnfjekcihjnih Khworobi Infection - Infection Int. J. Mol. Med. - International Journal of Molecular Medicine Int. J. Oncol. - International Journal of Oncology Int. J. Urol. - International Journal of Urology Int. Tinnitus J. - International Tinnitus Journal Int. Urol. Nephrol. - International Urology and Nephrology Inż. Biomater. - Inżynieria Biomateriałów J. Biomed. Mater. Res. B Appl. Biomater. - Journal of Biomedical Materials Research Part B Applied Biomaterials J. Biomed. Optics - Journal of Biomedical Optics J. Breath Res. - Journal of Breath Research J. Cancer Res. Clin. Oncol. - Journal of Cancer Research and Clinical Oncology J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. - JEADV - Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology - JEADV J. Heterocyclic Chem. - Journal of Heterocyclic Chemistry J. Hum. Genet. - Journal of Human Genetics J. Int. Fed. Clin. Chem. Lab. Med. - Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine J. Intern. Med. - Journal of Internal Medicine J. Mol. Model - Journal of Molecular Modeling J. Nephrol. - Journal of Nephrology J. Neuro-oncol. - Journal of Neuro-Oncology J. Nucl. Med. - Journal of Nuclear Medicine J. Orthop. Trauma Surg. Relat. Res. - Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research J. Pain Palliat. Care Pharmacother. - Journal of Pain and Palliative Care Pharmacotherapy J. Pediatr. Endocrinol. Metab. - Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. - Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition J. Physiol. Pharmacol. - Journal of Physiology and Pharmacology J. Pineal Res. - Journal of Pineal Research J. Trauma - Journal of Trauma JAMA - JAMA Journal of the American Medical Association Kardiochir. Torakochir. Pol. - Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska Kardiol. Dypl. - Kardiologia po Dyplomie Kardiol. Pol. - Kardiologia Polska Kardioprofil - Kardioprofil Klin. Oczna - Klinika Oczna 11

12 Klin. Pediatr. Klin. Perinatol. Ginekol. Kujawy i Pomorze Kwart. Ortop. Leczenie Ran Lek w Polsce Lek. Rodz. Lekarz Leukemia Lymphoma Lęk i Depresja Macromol. Theory Simul. Mag. Pielęg. Położ. Med-info Med. Biol. Sci. Med. Dośw. Mikrobiol. Med. Dydak. Wychow. Med. Dypl. Med. Paliat. Prakt. Med. Prakt. Med. Prakt. Chirur. Med. Sci. Monitor Med. Sci. Rev. Hepatol. Med. Sport. Med. Środowiskowa Med. Wet. Med. Wieku Rozw. MEDI Mol. Biol. Mutat. Res. - Fund. Mol. Na Ratunek Nadciśnienie Tętnicze Nasz Dom Europejski Nautilus Nefrol. Dial. Pol. Nefrol. Nadciśn. Tętn. Neoplasma Neuroendocrinol. Lett. Neurologica Neurootology Newsletter Neuropsychiatr. Neuropsychol. Neuropsychopharmacol. Hung. New Engl. J. Med. New Med. Nowiny Lek. Nowotwory Oncol. Rep. Onkol. Pol. Onkol. Prakt. Klin. Opt. Vision Sci. Ortop. Traumatol. Rehab. Otolaryngol. Pol. Otorynolaryngol. Przegl. Klin. Panacea Pasaż Medyczny Pediatr. Allergy Immunol. Pediatr. Blood Cancer Pediatr. Dypl. Pediatr. Med. Rodz. Pediatr. Pol. Pediatr. Radiol. Pediatr. Współcz. - Klinika Pediatryczna - Kliniczna Perinatologia i Ginekologia - Kujawy i Pomorze - Kwartalnik Ortopedyczny - Leczenie Ran - Lek w Polsce - Lekarz Rodzinny - Lekarz - Leukemia Lymphoma - Lęk i Depresja - Macromolecular Theory and Simulations - Magazyn Pielęgniarki i Położnej - Med-info - Medical and Biological Sciences - Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia - Medycyna Dydaktyka Wychowanie - Medycyna po Dyplomie - Medycyna Paliatywna w Praktyce - Medycyna Praktyczna - Medycyna Praktyczna Chirurgia - Medical Science Monitor - Medical Science Review - Hepatologia - Medycyna Sportowa - Medycyna Środowiskowa - Medycyna Weterynaryjna - Medycyna Wieku Rozwojowego - MEDI - Molecular Biology - Mutation Research Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis - Na Ratunek - Nadciśnienie Tętnicze - Nasz Dom Europejski - Nautilus - Nefrologia i Dializoterapia Polska - Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze - Neoplasma - Neuroendocrinology Letters - Neurologica - Neurootology Newsletter - Neuropsychiatria i Neuropsychologia - Neuropsychopharmacologia Hungarica - New England Journal of Medicine - New Medicine - Nowiny Lekarskie - Nowotwory - Oncology Reports - Onkologia Polska - Onkologia w Praktyce Klinicznej - Optometry and Vision Science - Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja - Otolaryngologia Polska - Otorynolaryngologia Przegląd Kliniczny - Panacea - Pasaż Medyczny - Pediatric Allergy and Immunology - Pediatric Blood and Cancer - Pediatria po Dyplomie - Pediatria i Medycyna Rodzinna - Pediatria Polska - Pediatric Radiology - Pediatria Współczesna 12

13 Pharm. Rep. Pharmacopsychiatry Pielęg. Chir. Angiol. Pielęg. Pol. Pielęg. XXI w. Pneumonol. Alergol. Pol. Pol. Arch. Med. Wewn. Pol. J. Chem. Pol. J. Environ. Stud. Pol. J. Food Nutr. Sci. Pol. J. Pathol. Pol. J. Radiol. Pol. Merkuriusz Lek. Pol. Przegl. Chir. Pol. Przegl. Kardiol. Pol. Przegl. Nauk Zdr. Polim. w Med. Postępy Dermatol. Alergol. Postępy Hig. Med. Dośw. Postępy Mikrobiol. Postępy Psychiatr. Neurol. Postępy Rehab. Postępy Żyw. Klin. Prakseologia Primum Non Nocere Probl. Hig. Epidemiol. Probl. Med. Nuklearnej Probl. Med. Rodz. Probl. Pielęgn. Przegl. Dermatol. Przegl. Epidemiol. Przegl. Flebol. Przegl. Gastroenterol. Przegl. Kardiodiabetol. Przegl. Lek. Przegl. Menopauz. Przegl. Nauk. Kult. Fiz. Uniw. Rzeszowskiego Przegl. Okul. Przegl. Pediatr. Przegl. Urol. Przewodnik Lekarza Psyche Info Psychiatr. Genet. Psychiatr. Pol. Psychiatr. Psychol. Klin. Psychiatr. w Prakt. Ogólnolek. Psychiatria Psychol. Etol. Genet. Puls Farm. Radiother. Oncol. Regen. Med. Renal Failure Rep. Pract. Oncol. Radiother. Reumatologia Rocz. Państ. Zakł. Hig. Ruch Praw. Ekon. Socjol. Russ. J. Genet. Salud Ciencia Scand. J. Gastroenterol. Sen Słupskie Pr. Biol. - Pharmacological Reports - Pharmacopsychiatry - Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne - Pielęgniarstwo Polskie - Pielęgniarstwo XXI wieku - Pneumonologia i Alergologia Polska - Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej - Polish Journal of Chemistry - Polish Journal of Environmental Studies - Polish Journal of Food Nutrition Sciences - Polish Journal of Pathology - Polish Journal of Radiology - Polski Merkuriusz Lekarski - Polski Przegląd Chirurgiczny - Polski Przegląd Kardiologiczny - Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu - Polimery w Medycynie - Postępy Dermatologii i Alergologii - Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej - Postępy Mikrobiologii - Postępy Psychiatrii i Neurologii - Postępy Rehabilitacji - Postępy Żywienia Klinicznego - Prakseologia - Primum Non Nocere - Problemy Higieny i Epidemiologii - Problemy Medycyny Nuklearnej - Problemy Medycyny Rodzinnej - Problemy Pielęgniarstwa - Przegląd Dermatologiczny - Przegląd Epidemiologiczny - Przegląd Flebologiczny - Przegląd Gastroenterologiczny - Przegląd Kardiodiabetologiczny - Przegląd Lekarski - Przegląd Menopauzalny - Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego - Przegląd Okulistyczny - Przegląd Pediatryczny - Przegląd Urologiczny - Przewodnik Lekarza - Psyche Info - Psychiatric Genetics - Psychiatria Polska - Psychiatria i Psychologia Kliniczna - Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej - Psychiatria - Psychologia, Etologia, Genetyka - Puls Farmacji - Radiotherapy and Oncology - Regenerative Medicine - Renal Failure - Reports of Practical Oncology and Radiotherapy - Reumatologia - Roczniki Państwowego Zakładu Higieny - Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny - Russian Journal of Genetics - Salud Ciencia - Scandinavian Journal of Gastroenterology - Sen - Słupskie Prace Biologiczne 13

14 Służba Zdrowia Standardy Med. Surg. Radiol. Anat. Surgery Świat Med. Farm. Thromb. Res. Tissue Eng. Transplant Int. Transplant. Proc. Udar Mózgu Urol. Pol. Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. Value Health Virch. Arch. VOICE Wiad. Akad. Wiad. Bot. Wiad. Lek. Wiedza i Życie Współ. Alergol. Współ. Onkol. Zakażenia Zdrowie Publ. Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Zarządz. Częstochowa Zesz. Stud. Doktor. AE Pozn. WE - Służba Zdrowia - Standardy Medyczne - Surgical and Radiologic Anatomy - Surgery - Świat Medycyny i Farmacji - Thrombosis Research - Tissue Engineering - Transplant International - Transplantation Proceedings - Udar Mózgu - Urologia Polska - Valetudinaria - Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej - Value Health - Virchows Archiv - VOICE - Wiadomości Akademickie - Wiadomości Botaniczne - Wiadomości Lekarskie - Wiedza i Życie - Współczesna Alergologia - Współczesna Onkologia - Zakażenia - Zdrowie Publiczne - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie - Zeszyty Studiów Doktoranckich Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Ekonomii 14

15 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW WYRAZÓW TYPOWYCH AM - Akademia Medyczna ATR - Akademia Techniczno-Rolnicza aut. - autor, autorzy b.m. - brak miejsca wydania bibliogr. - bibliografia CM UMK - Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu CO - Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie cz. - część dr - doktor dr hab. - doktor habilitowany Ed(s). - Editor(s) em. - emeryt fot. - fotografie ICZMP - Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki il. - ilustracje in. - i inni im. - imienia IP CZD - Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka IŻŻ - Instytut Żywności i Żywienia k. - karta m.in. - między innymi nr - numer nt. - na temat ok. - około oprac. - opracowanie, opracował PAM - Pomorska Akademia Medyczna PAN - Polska Akademia Nauk popr. - poprawiony poz. - pozycja prof. - profesor pt. - pod tytułem PWN - Państwowe Wydawnictwo Naukowe PZWL - Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich r. - rok R. - Rocznik rec. - recenzja Red. - Redaktor, Redakcja rys. - rysunki 15

16 s. - strona, strony s.n. - brak miejsca wydania ser. - seria streszcz. - streszczenie sum. - summary supl., suppl. - suplement, supplement ŚAM - Śląska Akademia Medyczna T. - Tom tab. - tabele UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza UKW - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego UM - Uniwersytet Medyczny uzup. - uzupełniony Vol. - Volume W: - w książce WIM - Wojskowy Instytut Medyczny wyd. - wydanie wykr. kolor. - wykresy kolorowe z. - zeszyt zm. - zmienione 16

17 B I B L I O G R A F I A Adamczak Rafał (1) Wpływ palenia tytoniu na niektóre parametry nasienia u mężczyzn o obniżonej płodności. [Aut.] Grzegorz Ludwikowski, Wiesław Szymański, Marek Szymański, Rafał Adamczak, Anita Kazdepka-Ziemińska, Magdalena Pasińska. - Przegl. Lek T. 64 nr 10 s (2) Występowanie objawów zespołu andropauzalnego wśród palących i niepalących. [Aut.] Grzegorz Ludwikowski, Wiesław Szymański, Marek Szymański, Rafał Adamczak, Anita Kazdepka- Ziemińska, Magdalena Pasińska. - Przegl. Lek T. 64 nr 10 s Adamczyk Anna (1) Analgesic efficacy of APS (Action Potential Simulation). Pilot study of the patients with chronic pain due to musculoskeletal disorders. [Aut.] Anna Pyszora, Małgorzata Krajnik, Anna Adamczyk, Michał Graczyk, Jacek Budzyński, Z. Zylicz, Małgorzata Łukowicz. - Adv. Palliat. Med Vol. 6 nr 1 s (2) The implementation of continuous ketamine infusions in Neuropathic Pain Syndrome. [Aut.] Przemysław Baranowski, Anna Adamczyk. - Adv. Palliat. Med Vol. 6 nr 2 s (3) Transdermal buprenorphine ameliorated pruritus complicating advanced hepatocellular cancer. [Aut.] Małgorzata Krajnik, Anna Adamczyk, Z. Zylicz. - Adv. Palliat. Med Vol. 6 nr 2 s Adamczyk Przemysław 1 (1) Giant primary renal malignant fibrous histiocytoma in the horseshoe kidney. [Aut.] Przemysław Adamczyk, R. Butkiewicz, J. Nussbeutel. - Urol. Pol T. 60 nr 1 s (2) Rekombinowany tkankowy aktywator plazminogenu (r-tpa) w leczeniu skrzepliny w prawym przedsionku serca u 2-letniego dziecka z zespołem nerczycowym. [Aut.] R. Stankiewicz, A. Firszt-Adamczyk, J. Czarnecki, H. Adamczyk-Kipigroch, Przemysław Adamczyk, W. Sinica, R. Kopycińska. - Przegl. Pediatr Vol. 37 nr 4 s (3) Tkankowy aktywator plazminogenu (t-pa) i inhibitor aktywatora plazminogenu typu-1 (PAI-1) w otyłości ogromnej. [Aut.] Przemysław Adamczyk, Robert Szafkowski, Danuta Rość, Irena Ponikowska, Jacek Chojnowski, A. Firszt-Adamczyk. - Med. Biol. Sci T. 21 nr 3 s (4) Wysiłek fizyczny chorób metabolicznych u dzieci. [Aut.] Irena Ponikowska, Jacek Chojnowski, Przemysław Adamczyk. W: Miażdżyca u dzieci i młodzieży. Pod red. M. Urban. Wrocław: Cornetis, 2007 s Adamczyk Wieńczysława (1) The influence of regular physical activity on postural control system in the elderly. [Aut.] Katarzyna Dmitruk, Wieńczysława Adamczyk, Piotr Złomańczuk, Tomasz Zegarski, B. Milczarek, Wojciech Sikorski, A. Rakowski, Małgorzata Tafil-Klawe, Gabriel Chęsy. - Ann. UMCS Sect. D 2007 Vol. 62 supl. 18 nr 2 s (2) The influence of regular physical activity on resting respiratory function. [Aut.] Wieńczysława Adamczyk, Katarzyna Dmitruk, Piotr Złomańczuk, Tomasz Zegarski, B. Milczarek, Wojciech Sikorski, A. Rakowski, Małgorzata Tafil-Klawe, Gabriel Chęsy. - Ann. UMCS Sect. D 2007 Vol. 62 supl. 18 nr 1 s (3) Low amplitude daily changes in reflex ventilatory response to progressive isocapnic hypoxia. [Aut.] M[onika] Siekierka, M[ałgorzata] Tafil-Klawe, W[ieńczysława] Adamczyk, J[acek] J. 17

18 Klawe, P[iotr] Złomańczuk. - J. Physiol. Pharmacol Vol. 58 suppl. 5 s International Conference Advances in Pneumology. Wuppertal, Germany, V Part 2. 5 (4) Ocena odpowiedzi układu oddechowego na hiperkapnię u kajakarzy juniorów. [Aut.] Wieńczysława Adamczyk, Gabriel Chęsy, M. Szeliga-Wczysła, Jacek Klawe, Małgorzata Tafil-Klawe. - Ann. UMCS Sect. D 2007 Vol. 62 supl. 18 nr 1 s (5) Wpływ treningu oporowego i wytrzymałościowego na sprawność fizyczną kobiet. [Aut.] Katarzyna Dmitruk, Tomasz Zegarski, Wieńczysława Adamczyk, Piotr Złomańczuk, B. Milczarek, Wojciech Sikorski, A. Rakowski, Małgorzata Tafil-Klawe, Gabriel Chęsy. - Ann. UMCS Sect. D 2007 Vol. 62 supl. 18 nr 2 s Adamska Inga (1) Krztusiec w świetle własnych obserwacji. [Aut.] Anna Zawadzka-Gralec, Inga Adamska. - Pediatr. Pol T. 82 nr 2 s (2) Ocena jakości życia dzieci i młodzieży z astmą oskrzelową. [Aut.] Inga Adamska, D. Laskowska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Med. Biol. Sci T. 21 nr 1 s (3) Urokinazowy aktywator plazminogenu (u-pa) i receptor urokinazowego aktywatora plazminogenu (u-par) u dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. [Aut.] Ewa Grabarczyk, Anna Szaflarska-Popławska, Krzysztof Góralczyk, Inga Adamska, Danuta Rość. - Med. Wieku Rozw T. 11 nr 1 s (4) Wartość badania bilimetrycznego u pacjentów z podejrzeniem refluksu dwunastniczożołądkowo-przełykowego. [Aut.] Grażyna Mierzwa, Inga Adamska, J. Brazowski, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Pol T. 82 nr 2 s (5) Wartość kliniczna oznaczania selektyny E i L u dzieci i młodzieży z nieswoistym zapaleniem jelit. [Aut.] Inga Adamska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Arleta Kulwas, Grażyna Mierzwa, Grażyna Bała, Danuta Rość. - Med. Wieku Rozw T. 11 nr 4 s (6) Wpływ eliminacyjnej diety bezmlecznej na stan odżywienia dzieci do ukończenia drugiego roku życia. [Aut.] Inga Adamska, K. Świątek, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Anna Zawadzka- Gralec. - Pediatr. Współcz Vol. 9 nr 1 s (7) Zespół ponownego odżywienia jako powikłanie intensywnego leczenia żywieniowego u dzieci i młodzieży. [Aut.] M. Matczuk, M. Jakubczyk, K. Świątek, Inga Adamska. - Postępy Żyw. Klin T. 2 nr 3 s (8) Znaczenie soi w żywieniu dzieci i młodzieży. [Aut.] Inga Adamska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Pediatr. Pol T. 82 nr 7 s (9) Ocena jakości życia u dzieci i młodzieży z astmą oskrzelową. [Aut.] Inga Adamska, D. Laskowska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Klin. Pediatr Vol. 15 nr zjazdowy s XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Łódź, V (10) Wartość oznaczania selektyny E i L u dzieci i młodzieży z nieswoistymi zapaleniami jelit. [Aut.] Inga Adamska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Arleta Kulwas, Grażyna Mierzwa, Grażyna Bała, Danuta Rość. - Pediatr. Współcz Vol. 9 nr 3 s V Konferencja "Nieswoiste Zapalenia Jelit". Bydgoszcz, 12 X Andruszkiewicz Anna (1) Ocena akcji "Rodzić po ludzku" w opinii położnych i kobiet rodzących na przykładzie wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy. [Aut.] Dorota Rogala, Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz, Dorota Jachimowicz-Wołoszynek. W: II Międzynarodowa Konferencja "Wyzwania współczesnego położnictwa". Pod red. B. Kiełbratowskiej, W. Łysiak-Szydłowskiej, K. Preisa. Pelplin: Wydaw. Bernardinum, 2007 s (2) Swoboda rodzenia w opinii położnych i kobiet rodzących na przykładzie wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy. [Aut.] Dorota Rogala, Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz, Dorota Jachimowicz-Wołoszynek. W: II 18

19 Międzynarodowa Konferencja "Wyzwania współczesnego położnictwa". Pod red. B. Kiełbratowskiej, W. Łysiak-Szydłowskiej, K. Preisa. Pelplin: Wydaw. Bernardinum, 2007 s (3) Sytuacje wyzwalające stres i stosowane strategie radzenia sobie ze stresem w pracy w grupie pielęgniarek. [Aut.] A[nna] Andruszkiewicz, M. Basińska, E. Babińska, M. Bagińska, G. Glamowska, M[ariola] Banaszkiewicz. W: Wybrane aspekty opieki zdrowotnej. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s (4) Typy zachowań i przeżyć w pracy w grupie pielęgniarek. [Aut.] Anna Andruszkiewicz. - Probl. Pielęgn z. 2-3 s (5) Wsparcie społeczne a ogólna orientacja życiowa młodzieży akademickiej. [Aut.] M[ariola] Banaszkiewicz, I. Gumańska, A[nna] Andruszkiewicz. W: Wybrane aspekty opieki zdrowotnej. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s (6) Wykorzystanie Internetu dla potrzeb promocji zdrowia. [Aut.] Anna Andruszkiewicz, M.A. Basińska. W: Media - komunikacja: zdrowie i psychologia. Pod red. B. Aouila i W. J. Maliszewskiego. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2007 s (7) Ocena porodu i opieki sprawowanej przez personel położniczo-noworodkowy w opinii kobiet rodzących. [Aut.] Dorota Rogala, Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz, Dorota Jachimowicz-Wołoszynek. - Bad. Nauk = Acad. Res Vol. 21 nr 2 s Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. "Środowisko człowieka a jego zdrowie". Kielce, IX [Tekst równoległy w języku angielskim]. (8) Osoba towarzysząca jako środowisko wsparcia dla kobiety rodzącej w warunkach szpitalnych. [Aut.] Dorota Rogala, Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz, Dorota Jachimowicz- Wołoszynek. - Bad. Nauk = Acad. Res Vol. 21 nr 2 s Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. "Środowisko człowieka a jego zdrowie". Kielce, IX [Tekst równoległy w języku angielskim]. 16 (9) The sense of coherence as a predictor of effective coping with problems in workplace - the study of social workers. [Aut.] M.A. Basińska, Anna Andruszkiewicz. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych". T. 1. Kazimierz Dolny, IV [B.m., 2007] s Anisimowicz Lech (1) Guz lewego przedsionka wykryty przypadkowo w rutynowym badaniu echokardiograficznym u chorego z ostrym zawałem serca. [Aut.] Iwona Świątkiewicz, J. Gierach, M. Woźnicki, M. Rychter, Adam Sukiennik, M. Bokszański, Lech Anisimowicz, Jacek Kubica. - Kardiol. Pol T. 65 nr 8 s (2) Krwiak podnasierdziowy z objawami tamponady serca. Opis przypadku. [Aut.] W[ojciech] Pawliszak, A. Gniłka, L[ech] Anisimowicz, P. Kuliński, J. Kołakowski, R. Bujak, J. Błażejewski, J[oanna] Dudziak. W: Wybrane aspekty opieki zdrowotnej. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s (3) Urazowe pęknięcie aorty piersiowej. [Aut.] W[ojciech] Pawliszak, L[ech] Anisimowicz, P. Kuliński, M[aria] Budnik-Szymoniuk, J. Kołakowski, R. Tomczyk, A. Gniłka. W: Interdyscyplinarny wymiar nauk o zdrowiu. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s (4) Wychłodzenie organizmu jako złożony problem kliniczny. [Aut.] W[ojciech] Pawliszak, L[ech] Anisimowicz, J. Kołakowski, R. Tomczyk, A. Gniłka, M[aria] Budnik-Szymoniuk, P. Kuliński. W: Interdyscyplinarny wymiar nauk o zdrowiu. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s (5) Zaburzenia czynności mózgowych po operacjach kardiochirurgicznych ze szczególnym uwzględnieniem pnia mózgu. [Aut.] Lech Anisimowicz, Wojciech Pawliszak. W: Pień mózgu - oś życia. Pod red. Romana Mazura, Barbary Książkiewicz, W. M. Nyki, M. Świerkockiej-Miastkowskiej. Gdańsk: Via Medica, 2007 s

20 Araszkiewicz Aleksander (1) Badanie rozpowszechnienia zaburzeń depresyjnych u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce. [Aut.] Wiktor Dróżdż, M. Wojnar, Aleksander Araszkiewicz, D. Nawacka- Pawlaczyk, R. Urbański, Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska, J. Rybakowski. - Wiad. Lek T. 60 nr 3-4 s (2) Coexistence of psoriasis and depression in patients no treated psychiatrically. [Aut.] L. Marek, E[wa] Ogłodek, W[aldemar] Placek, A[leksander] Araszkiewicz. W: 16 th Congress European Academy of Dermatology & Venereology. Vienna, Austria, V [B.m., 2007]. P1177. (3) Occurence of anxiety symptoms in patients with psoriasis. [Aut.] E[wa] Ogłodek, L. Marek, A[leksander] Araszkiewicz, W[aldemar] Placek. W: 16 th Congress European Academy of Dermatology & Venereology. Vienna, Austria, V [B.m., 2007]. P1178. Inne publikacje 18 (4) Uwaga atak! paniki... [Aut.] Aleksander Araszkiewicz. - Psyche Info 2007 nr 3/4 s Artkop Joanna (1) Wpływ kąpieli na homeostazę termiczną noworodków. [Aut.] P[iotr] Jurkowski, M[ałgorzata] Ćwiklińska-Jurkowska, J[oanna] Artkop, D. Ladowska. W: Wybrane aspekty opieki zdrowotnej. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s Augustyńska Beata 19 (1) Cytokiny a wybrane parametry kliniczne u osób hospitalizowanych z powodu uzależnienia od alkoholu. [Aut.] Beata Augustyńska, Marcin Ziółkowski, Izabela Kubiszewska, Beata Łangowska- Grodzka, Damian Czarnecki. - Alkohol. Narkom T. 20 nr 2 s (2) Dieta w leczeniu pacjentów z zaburzeniami zdrowia psychicznego. [Aut.] Damian Czarnecki, Marcin Ziółkowski, Beata Łangowska-Grodzka, Beata Augustyńska, Krzysztof Opozda, Anita Markowska. - Psychiatr. w Prakt. Ogólnolek T. 7 nr 3 s (3) Frequency of smoking cessation among patients treated in selected hospital wards. [Aut.] Damian Czarnecki, Beata Łangowska-Grodzka, Marcin Ziółkowski, Krzysztof Opozda, Beata Augustyńska, H. Hoffman, E. Dąbek, J. Dąbrowska, K. Wypijewska, A. Wicherska. - Zdrowie Publ T. 117 nr 2 s (4) Leczenie osób z problemem alkoholowym. [Aut.] J. Szczepkowski, Lech Grodzki, Beata Augustyńska. W: Uzależnienie od alkoholu - diagnoza i terapia (wybrane zagadnienia). Pod red. Beaty Augustyńskiej i Lecha Grodzkiego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s (5) Menstrual cycle in women addicted to alcohol during the first week following drinking cessation - changes of sex hormones levels in relation to selected clinical features. [Aut.] B[eata] Augustyńska, M[arcin] Ziółkowski, G[rażyna] Odrowąż-Sypniewska, A. Kiełpiński, M[arzenna] Gruszka, W. Kosmowski. - Alcohol Alcohol Vol. 42 nr 2 s (6) Ocena czułości diagnostycznej transferyny desialowanej i γ glutamylotranspeptydazy jako markerów kontrolowanej abstynencji u osób z zespołem zależności alkoholowej. [Aut.] B[eata] Augustyńska, M[arcin] Ziółkowski, L[ech] Grodzki, K[rzysztof] Opozda. W: Interdyscyplinarny wymiar nauk o zdrowiu. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s (7) Ocena stężenia transformującego czynnika wzrostu (TGF-beta) w surowicy krwi mężczyzn uzależnionych od alkoholu. [Aut.] Beata Augustyńska, Marcin Ziółkowski, Lech Grodzki, Izabela Kubiszewska, Beata Łangowska-Grodzka, Damian Czarnecki. - Alkohol. Narkom T. 20 nr 2 s (8) Oceny użyteczności diagnostycznej transferyny desialowanej i γ-glutamylotranspeptydazy jako wskaźników nadużywania alkoholu u osób z zespołem zależności alkoholowej. [Aut.] B[eata] Augustyńska, M[arcin] Ziółkowski, L[ech] Grodzki. W: Wybrane aspekty opieki zdrowotnej. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s

21 (9) Opieka pielęgniarska u osób obłożnie chorych. [Aut.] M[arcin] Ziółkowski, K[rzysztof] Opozda, J. Opozda, B[eata] Augustyńska, D[amian] Czarnecki, W. Grzeszczak, B[eata] Łangowska- Grodzka, A[nita] Markowska. W: Wybrane aspekty opieki zdrowotnej. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s (10) Problemy farmakoterapii u osób w wieku podeszłym. [Aut.] G[rzegorz] Grześk, K[atarzyna] Porzych, M. Słupski, M[arcin] Porzych, A[nna] Grabowska-Gaweł, B[eata] Augustyńska, E[lżbieta] Grześk, T[omasz] Kornatowski, J[adwiga] Motyl. W: Interdyscyplinarny wymiar nauk o zdrowiu. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s (11) Utrata kontroli nad rozpoczętym piciem alkoholu a głębokość uzależnienia od alkoholu wśród pacjentów leczonych odwykowo - ocena pilotażowa. [Aut.] B[eata] Łangowska-Grodzka, M[arcin] Ziółkowski, B[eata] Augustyńska, K[rzysztof] Opozda, D[amian] Czarnecki, L[ech] Grodzki. W: Wybrane aspekty opieki zdrowotnej. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s (12) Uzależnienie od alkoholu - diagnoza i terapia (wybrane zagadnienia). Beata Augustyńska, Lech Grodzki. Bydgoszcz: UMK CM, 2007, 86 s. 25 (13) Ważniejsze markery nadużywania alkoholu. [Aut.] Beata Augustyńska, Roma Kornet, Marcin Porzych. W: Uzależnienie od alkoholu - diagnoza i terapia (wybrane zagadnienia). Pod red. Beaty Augustyńskiej i Lecha Grodzkiego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s (14) Zespół zależności alkoholowej. [Aut.] Beata Augustyńska, Lech Grodzki, J. Szczepkowski. W: Uzależnienie od alkoholu - diagnoza i terapia (wybrane zagadnienia). Pod red. Beaty Augustyńskiej i Lecha Grodzkiego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s (15) Ocena stężenia metaloproteinazy MMP9 w surowicy krwi mężczyzn z zespołem zależności alkoholowej. [Aut.] Beata Augustyńska, Marcin Ziółkowski, Lech Grodzki. W: XLII Zjazd Psychiatrów Polskich. Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych. Szczecin, VI prac. [B.m., 2007] s Balcerek Maciej 28 (1) Cząber ogrodowy - nowe właściwości w świetle aktualnych doniesień. [Aut.] Maciej Balcerek, Daniel Modnicki. - Panacea 2007 nr 2 s (2) Rośliny z rodziny Brassicaceae w chemoprewencji nowotworów płuc wywołanych paleniem tytoniu. [Aut.] Maciej Balcerek. - Przegl. Lek T. 64 nr 10 s (3) Badania związków fenolowych w wybranych gatunkach z rodziny Lamiaceae. [Aut.] Maciej Balcerek, M. Płaczkowska. W: Farmacja XXI wieku - wyzwania i nadzieje. Katowice, IX T. 1. [B.m., 2007] s (4) Gatunki z rodziny Poaceae wykazujące aktywność biologiczną. [Aut.] M[aciej] Balcerek, I[rena] Matławska. - Herba Pol Vol. 53 nr 2 s XII Międzynarodowy Sejmik Zielarski. Poznań, V Bała Dariusz (1) Chromosome 22 array-cgh profiling of breast cancer delimited minimal common regions of genomic imbalances and revealed fraquent intra-tumoral genetic heterogeneity. [Aut.] M. Benetkiewicz, A. Piotrowski, T.D de Stahl, Michał Jankowski, Dariusz Bała, Jc. Hoffman, E. Srutek, R. Laskowski, Wojciech Zegarski, J.P. Dumański. - Int. J. Oncol Vol. 29 s (2) Microarray-based survey of CpG island identifies concurrent hyper-and hypomethylation patterns in tissues derived from patients with breast cancer. [Aut.] A. Piotrowski, M. Benetkiewicz, U. Menzel, T.D de Stahl, K. Mantripragada, G. Grigelionis, P.G Buckley, Michał Jankowski, Jc. Hoffman, Dariusz Bała, E. Śrutek, R. Laskowski, Wojciech Zegarski, J.P. Dumański. - Genes Chromosomes Cancer 2006 Vol. 45 s (3) Wczesne i późne niepowodzenia po leczeniu operacyjnym raka przełyku. [Aut.] Dariusz Bała, Michał Jankowski, Wojciech Zegarski. - Współ. Onkol T. 11 nr 9 s

22 Bała Grażyna 33 (1) Cholestaza wyprzedzająca ujawnienie choroby Leśniowskiego-Crohna u 10-letniej dziewczynki. [Aut.] Grażyna Bała, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Monika Parzęcka, Renata Kuczyńska. - Pediatr. Współcz Vol. 9 nr 3 s (2) Choroba Leśniowskiego-Crohna u dzieci i młodzieży - obserwacje własne. [Aut.] Grażyna Mierzwa, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Grażyna Bała. - Przegl. Gastroenterol Vol. 2 nr 1 s (3) Czy liczba bioptatów błony śluzowej jelita cienkiego pobranych u pacjenta podejrzanego o celiakię ma znaczenie diagnostyczne? Opis przypadku. [Aut.] Anna Szaflarska-Popławska, Grażyna Bała, Izabela Zielińska. - Pediatr. Pol T. 82 nr 8 s (4) Dobry efekt leczenia "top-down" ciężkiej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna u 15- letniej dziewczynki. [Aut.] Monika Parzęcka, Grażyna Bała, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Renata Kuczyńska. - Pediatr. Współcz Vol. 9 nr 3 s (5) Endoscopic markers of coeliac disease in children. [Aut.] Anna Szaflarska-Popławska, Grażyna Bała, Cezary Popławski. - Gastroenterol. Pol T. 14 nr 4 s (6) Fecal pyruvate kinase: a potential new marker for intestinal inflammation in children with inflammatory bowel disease. [Aut.] E. Czub, K.-H. Herzig, Anna Szaflarska-Popławska, K. Kiehne, P. Socha, H. Woś, B. Kamińska, M. Błaszczyński, W. Cichy, Grażyna Bała, J. Brodzicki, U. Grzybowska- Chlebowczyk, J. Walkowiak. - Scand. J. Gastroenterol Vol. 42 nr 10 s (7) Is the gold standard concerning eradication therapy of Helicobacter pylori infection still upto-date in children and teenagers? [Aut.] Grażyna Bała, Monika Parzęcka, Anna Szaflarska-Popławska, Grażyna Mierzwa. - Gastroenterol. Pol T. 14 nr 1 s (8) Obrazy endoskopowe u dzieci i młodzieży z zakażeniem Helicobacter pylori - obserwacje własne. [Aut.] Monika Parzęcka, Grażyna Bała, Grażyna Mierzwa, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Przegl. Gastroenterol Vol. 2 nr 1 s (9) Ocena stanu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy u dzieci i młodzieży zakażonych Helicobacter pylori - doświadczenia własne. [Aut.] Monika Parzęcka, Grażyna Bała, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Przegl. Pediatr Vol. 37 nr 4 s (10) ph-impedance monitoring value in diagnosis of gastroesophageal reflux in children and teenagers - preliminary report. [Aut.] Anna Szaflarska-Popławska, Grażyna Mierzwa, Grażyna Bała, Monika Parzęcka, Renata Kuczyńska. - Gastroenterol. Pol T. 14 nr 4 s (11) Rozległe zajęcie przewodu pokarmowego u 17-letniego chłopca z chorobą Leśniowskiego-Crohna. [Aut.] Grażyna Bała, Joanna Gąsiorowska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, J. Brazowski. - Pediatr. Współcz Vol. 9 nr 3 s (12) Wartość kliniczna oznaczania selektyny E i L u dzieci i młodzieży z nieswoistym zapaleniem jelit. [Aut.] Inga Adamska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Arleta Kulwas, Grażyna Mierzwa, Grażyna Bała, Danuta Rość. - Med. Wieku Rozw T. 11 nr 4 s (13) Działanie immunomodulacyjne Helicobacter pylori u dzieci z rozpoznaniem gastritis i obecnością H. pylori oraz z samym gastritis in vitro na modelu komórek jednojądrzastych krwi obwodowej. [Aut.] A[nna] Helmin-Basa, L[idia] Gackowska, I[zabela] Kubiszewska, M[ałgorzata] Wyszomirska-Gołda, M[ieczysława] Czerwionka-Szaflarska, G[rażyna] Mierzwa, G[rażyna] Bała, J[acek] Michałkiewicz. W: III Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Kraków, IX [B.m., 2004] s. 34. (14) Endoskopowe markery celiakii u dzieci. [Aut.] Anna Szaflarska-Popławska, Grażyna Bała, Cezary Popławski. - Klin. Pediatr Vol. 15 nr zjazdowy s XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Łódź, V (15) Niezwykle długo zalegające ciało obce przełyku u 4,5-letniej dziewczynki. [Aut.] Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Cezary Popławski, Grażyna Bała, B. Romańczuk, Małgorzata Chrupek, Roman Kaźmirczuk. - Klin. Pediatr Vol. 15 nr zjazdowy s XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Łódź, V (16) Obrazy endoskopowe błony śluzowej żołądka i dwunastnicy u dzieci i młodzieży z zakażeniem Helicobacter pylori - obserwacje własne. [Aut.] G[rażyna] Bała, M[onika] Parzęcka, 22

23 G[rażyna] Mierzwa, M[ieczysława] Czerwionka-Szaflarska. - Klin. Pediatr Vol. 15 nr zjazdowy s XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Łódź, V (17) Ocena błony śluzowej żołądka i dwunastnicy u dzieci i młodzieży zakażonych Helicobacter pylori. [Aut.] Monika Parzęcka, Grażyna Bała, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska. - Klin. Pediatr Vol. 15 nr zjazdowy s XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Łódź, V (18) Prospektywna ocena epidemiologii nieswoistych zapaleń jelit u dzieci w Polsce w latach [Aut.] K. Karolewska-Bochenek, I. Łazowska-Przeorek, P. Albrecht, K. Grzybowska, J. Ryżko, K. Szamotulska, P. Dziechciarz, A. Radzikowski, P. Landowski, B. Kamińska, J. Szymanowicz, G. Czaja-Bulsa, E. Krzesiek, F. Iwańczak, I. Ignyś, N. Kobelska-Dubiel, A. Wędrychowicz, K. Fyderek, U. Grzybowska-Chlebowczyk, H. Woś, A. Żabka, J. Józefczuk, Grażyna Bała, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, A. Daukszewicz, J. Maślana, A. Rudnicka, E. Jarocka-Cyrta, M. Kaczmarski, P. Socha, M. Szczepański, S. Zbarańska, A. Papierkowski, B. Korczowski, E. Toporowska-Kowalska, K. Wąsowska-Królikowska, E. Król, E. Hapyn, A. Baraniak, B. Zajadacz, T. Iwachow, P. Konieczny, E. Respekta. - Pediatr. Współcz Vol. 9 nr 3 s V Konferencja "Nieswoiste Zapalenia Jelit". Bydgoszcz, 12 X (19) Wartość oznaczania selektyny E i L u dzieci i młodzieży z nieswoistymi zapaleniami jelit. [Aut.] Inga Adamska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Arleta Kulwas, Grażyna Mierzwa, Grażyna Bała, Danuta Rość. - Pediatr. Współcz Vol. 9 nr 3 s V Konferencja "Nieswoiste Zapalenia Jelit". Bydgoszcz, 12 X Banaszkiewicz Mariola (1) Ocena akcji "Rodzić po ludzku" w opinii położnych i kobiet rodzących na przykładzie wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy. [Aut.] Dorota Rogala, Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz, Dorota Jachimowicz-Wołoszynek. W: II Międzynarodowa Konferencja "Wyzwania współczesnego położnictwa". Pod red. B. Kiełbratowskiej, W. Łysiak-Szydłowskiej, K. Preisa. Pelplin: Wydaw. Bernardinum, 2007 s (2) Swoboda rodzenia w opinii położnych i kobiet rodzących na przykładzie wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy. [Aut.] Dorota Rogala, Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz, Dorota Jachimowicz-Wołoszynek. W: II Międzynarodowa Konferencja "Wyzwania współczesnego położnictwa". Pod red. B. Kiełbratowskiej, W. Łysiak-Szydłowskiej, K. Preisa. Pelplin: Wydaw. Bernardinum, 2007 s (3) Sytuacje wyzwalające stres i stosowane strategie radzenia sobie ze stresem w pracy w grupie pielęgniarek. [Aut.] A[nna] Andruszkiewicz, M. Basińska, E. Babińska, M. Bagińska, G. Glamowska, M[ariola] Banaszkiewicz. W: Wybrane aspekty opieki zdrowotnej. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s (4) Wsparcie społeczne a ogólna orientacja życiowa młodzieży akademickiej. [Aut.] M[ariola] Banaszkiewicz, I. Gumańska, A[nna] Andruszkiewicz. W: Wybrane aspekty opieki zdrowotnej. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s (5) Ocena porodu i opieki sprawowanej przez personel położniczo-noworodkowy w opinii kobiet rodzących. [Aut.] Dorota Rogala, Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz, Dorota Jachimowicz-Wołoszynek. - Bad. Nauk = Acad. Res Vol. 21 nr 2 s Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. "Środowisko człowieka a jego zdrowie". Kielce, IX [Tekst równoległy w języku angielskim]. (6) Osoba towarzysząca jako środowisko wsparcia dla kobiety rodzącej w warunkach szpitalnych. [Aut.] Dorota Rogala, Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz, Dorota Jachimowicz- Wołoszynek. - Bad. Nauk = Acad. Res Vol. 21 nr 2 s Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. "Środowisko człowieka a jego zdrowie". Kielce, IX [Tekst równoległy w języku angielskim]. (7) Wyznaczanie miejsca stomii jelit - rola i zadania pielęgniarki. [Aut.] Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Mariola Banaszkiewicz. - Probl. Hig. Epidemiol T. 88 supl. s V Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy 23

24 terapeutyczno-pielęgnacyjne: od poczęcia do starości". Białowieża, V [Tekst równoległy w języku angielskim]. Banaszkiewicz Zbigniew K. (1) Bezdomność a problemy zdrowotne - analiza przypadku. [Aut.] A[lina] Stodolska, M[aria] T. Szewczyk, Z[bigniew] Banaszkiewicz, J[ustyna] Cwajda, S. Frelichowska. W: Interdyscyplinarny wymiar nauk o zdrowiu. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s (2) Charakterystyka chorych z nieswoistym zapaleniem jelit leczonych operacyjnie. [Aut.] A. Szumska, Katarzyna Cierzniakowska, Justyna Cwajda, Zbigniew Banaszkiewicz, Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień. - Pielęg. Chir. Angiol Vol. 1 nr 2 s (3) Forma marszowa testu Coopera w ocenie stanu funkcjonowania układu krążenia i oddechowego. [Aut.] K[atarzyna] Cierzniakowska, Z[bigniew] Banaszkiewicz, M[aria] T. Szewczyk, A. Buśka. W: Wybrane aspekty opieki zdrowotnej. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s (4) Idraparinux versus standard therapy for venous thromboembolic disease. [Aut.] H.R. Buller, A.T. Cohen, B. Davidson, H. Decousus, A.S. Gallus, M. Gent, G. Pillion, F. Piovella, M.H. Prins, G.E. Raskob, [i in.], A[rkadiusz] Jawień, Z[bigniew] Banaszkiewicz, [i in.]. - New Engl. J. Med Vol. 357 nr 11 s (5) Jakość życia osób ze stomią jelitową. [Aut.] Zbigniew Banaszkiewicz, Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Arkadiusz Jawień. - Współ. Onkol T. 11 nr 1 s (6) Metody skriningu raka jelita grubego. [Aut.] Z[bigniew] Banaszkiewicz, M[aria] T. Szewczyk, P. Jarmocik, A[rkadiusz] Jawień. W: Interdyscyplinarny wymiar nauk o zdrowiu. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s (7) Nowotwór synchroniczny odbytnicy i żołądka - opis przypadku. [Aut.] M. Mrozowski, Z[bigniew] Banaszkiewicz, M[aria] T. Szewczyk, K. Tojek, A[rkadiusz] Jawień. W: Interdyscyplinarny wymiar nauk o zdrowiu. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s (8) Ocena deficytu samoopieki u chorych ze stomią w podeszłym wieku. [Aut.] Katarzyna Cierzniakowska, E. Kozłowska, Maria T. Szewczyk, Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień, Justyna Cwajda. W: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości. T. 2. Praca zbiorowa. Pod red. E. Krajewskiej-Kułak [i in.]. Białystok: AM Białystok, 2007 s (9) Proces gojenia rany okołostomijnej - opis przypadku. [Aut.] Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień. - Leczenie Ran 2007 T. 4 z. 1 s (10) Rak jelita grubego u ludzi młodych - badanie retrospektywne. [Aut.] Zbigniew Banaszkiewicz, P. Jarmocik, K. Tojek, M. Świtoński, Arkadiusz Jawień. - Chir. Pol T. 10 nr 1 s [Tekst równoległy w języku angielskim]. (11) Wyznaczanie miejsca stomii jelitowej - rola i zadania pielęgniarki. [Aut.] Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Zbigniew Banaszkiewicz. W: Problemy terapeutycznopielęgnacyjne od poczęcia do starości. T. 2. Praca zbiorowa. Pod red. E. Krajewskiej-Kułak [i in.]. Białystok: AM Białystok, 2007 s (12) Antyseptyki na ranę - doskonała alternatywa czy zło konieczne? [Aut.] M[aria] T. Szewczyk, A[rkadiusz] Jawień, Z[bigniew] Banaszkiewicz, E[ugenia] Gospodarek, J[ustyna] Cwajda, K[atarzyna] Cierzniakowska. W: X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergologów, Pneumonologów i Immunologów Klinicznych. IV Konferencja Szkoleniowa Pielęgniarek. Kazimierz Dolny, IX [B.m., 2007] P 35. (13) Ocena deficytu samoopieki u chorych ze stomią w podeszłym wieku. [Aut.] Katarzyna Cierzniakowska, E. Kozłowska, Maria T. Szewczyk, Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień, Justyna Cwajda. - Probl. Hig. Epidemiol T. 88 supl. s V Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne: od poczęcia do starości". Białowieża, V [Tekst równoległy w języku angielskim]. (14) Spektrum mutacji MSH2, MLH1 i MSH6 w polskich rodzinach z zespołem Lyncha. [Aut.] G. Kurzawski, [i in.], A[rkadiusz] Jawień, Z[bigniew] Banaszkiewicz, H[anna] Janiszewska, [i in.]. W: Nowotwory dziedziczne - profilaktyka, diagnostyka, leczenie. Szczecin, 27 XI [B.m., 2006] s

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU. COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA w BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA MEDYCZNA ISSN 1731-8238 BIBLIOGRAFIA

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU. COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA w BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA MEDYCZNA ISSN 1731-8238 BIBLIOGRAFIA 7 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA w BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA MEDYCZNA ISSN 1731-8238 BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY za

Bardziej szczegółowo

SKRÓTY TYTUŁÓW CZASOPISM POLSKICH

SKRÓTY TYTUŁÓW CZASOPISM POLSKICH SKRÓTY TYTUŁÓW CZASOPISM POLSKICH Acta Angiologica - Acta Angiol Acta Balneologica Acta Balneol Acta Biochimica Polonica - Acta Bioch Pol Acta Bioengineering and Biomechanics - Acta Bioeng Biomech Acta

Bardziej szczegółowo

assistant, senior assistant, adiunct, head of department Medical University, Lublin, (Poland) 2 years study

assistant, senior assistant, adiunct, head of department Medical University, Lublin, (Poland) 2 years study Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION Boguslaw Habrat WORK EXPERIENCE October 1976 Present assistant, senior assistant, adiunct, head of department Institute of Psychiatry and Neurology, (Poland) Since

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC w roku 2011 1 SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC STAN NA DZIEŃ 31.12.2011r.. 4 1.1. Dyrekcja IGiChP w Warszawie. 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego za rok 2009

Sprawozdanie merytoryczne Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego za rok 2009 Sprawozdanie merytoryczne Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego za rok Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego realizował zadania statutowe Towarzystwa zgodnie z przyjętym palem pracy na

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA NARKOMANIA Wybór literatury i filmów za lata 1980-2005 OPRACOWAŁA : BARBARA RUTKOWSKA S U W A Ł K I 2 0 0 5 SPIS TREŚCI 1. Metoda opracowania

Bardziej szczegółowo

2 "Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy" 2080-4938 5. 4 "Zarządzanie Jakością" 1734-3534 4

2 Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy 2080-4938 5. 4 Zarządzanie Jakością 1734-3534 4 Strona 1 z 49 CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH LP. TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. dr n. biol. Ewa Stępień. do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

AUTOREFERAT. dr n. biol. Ewa Stępień. do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego dr n. biol. Ewa Stępień Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej ul. Kopernika 15A e-mail: estepien@cm-uj.krakow.pl kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Aldona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC w roku 2012 1 SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC STAN NA DZIEŃ 31.12.2012r.. 4 1.1. Dyrekcja IGiChP w Warszawie. 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014 1 Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014 2 1. Imię i Nazwisko: Wojciech Kosiak 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/

Bardziej szczegółowo

LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN

LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007 I. Uwagi wstępne Z inicjatywy prof. Stanisława Majewskiego, Dyrektora Instytutu

Bardziej szczegółowo

MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES

MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES (dawniej ANNALES ACADEMIAE MEDICAE BYDGOSTIENSIS) TOM XXI/4 październik grudzień

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 1 (51) 2014 Copyright by Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania XXI wieku F E D E R A C J A P O L S K I C H T O W A R Z Y S T W E D Y C Z N Y C H M

Wyzwania XXI wieku F E D E R A C J A P O L S K I C H T O W A R Z Y S T W E D Y C Z N Y C H M Wyzwania XXI wieku F E D E R A C J A P O L S K I C H T O W A R Z Y S T W E D Y C Z N Y C H M Pałac Staszica Miejsce obrad Cyklicznych Konferencji Naukowych Wyzwania XXI wieku Ochrona zdrowia i kształcenie

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S R O C Z N I K I

A N N A L E S R O C Z N I K I ISSN 1427-440X A N N A L E S A C A D E M I A E M E D I C A E S T E T I N E N S I S R O C Z N I K I P O M O R S K I E J A K A D E M I I M E D Y C Z N E J W S Z C Z E C I N I E P o m o r s k i U n i w e

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ISSN 1425-1671 Nr 1 (67) Kwiecień 2010 Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki Marii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2010 / 2011 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2014/2015 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 3 2. SKŁAD SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 17 Kwiecień 2007 nr 4 (196)

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 17 Kwiecień 2007 nr 4 (196) GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745 AMG Rok 17 Kwiecień 2007 nr 4 (196) 2 Gazeta AMG nr 4/2007 Wizyta gościa z Edynburga Z życia Uczelni W dniach 11 13 marca 2007 r. Uczelnia gościła p. dr Marię Długołęcką-Graham,

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 I. Informacje o pełnionych funkcjach W dniu 20/06/2009 odbyło się Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ISSN 1425-1671 Nr 2 (68) Czerwiec 2010 Sad Jabłoń, obok grusza Śliwa, dalej wiśnia Drzewa czereśni, krzewy aronii Agrest czerwony i biały Piękny

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE

PIELĘGNIARSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE PIELĘGNIARSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE KWARTALNIK 2011, vol. 1, nr 1 (styczeń marzec) Wydawca Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Redaktor naczelny Dominik Krzyżanowski Sekretarz Mirosław Chybicki

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW PATRONAT HONOROWY Rektor Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa. Skubiszewskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 2003 2012 131 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK OPRACOWANIE Marta Bukowska, Renata Gałązka, Elżbieta Iwaszko, Małgorzata Kiszkowiak, Kamila Orzołek, Elżbieta Szyper DZIAŁ PLANOWANIA

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan University of Medical Sciences Wydział Nauk o Zdrowiu Faculty of Health Sciences PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING KWARTALNIK / QUARTERLY

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Plan i program nauczania zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZA LISTA CZASOPISM I WYDAWNICTW KONFERENCYJNYCH

ZBIORCZA LISTA CZASOPISM I WYDAWNICTW KONFERENCYJNYCH LP NAZWA CZASOPISMA ZESPÓŁ PUNKTY 1. AAAI T11 3 2. AAAI PRESS T11 6 3. AAC T11 3 4. AAPG BULL P04 21 5. ABDOM IMAGING P04 11 6. ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS (FLORYDA) P03 3 7. ACAD RADIOL P04 11 8. ACADEMIC

Bardziej szczegółowo

Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina

Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina 1 Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...4 I. WSTĘP...7 1.1 AKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo