MAGAZYN AUTOSTRADY MATERIAŁY. Marcin Bilski. dynamicznej / Joanna Dębicka, Natalia Piłatowska, Robert Jurczak NAWIERZCHNIE KRAJ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAGAZYN AUTOSTRADY MATERIAŁY. Marcin Bilski. dynamicznej / Joanna Dębicka, Natalia Piłatowska, Robert Jurczak NAWIERZCHNIE KRAJ."

Transkrypt

1 MAGAZYN AUTOSTRADY 2011 SPIS TREŚCI nr 1/2 14 Ocena właściwości asfaltów drogowych modyfikowanych dodatkiem asfaltu naturalnego Trinidad Epuré / Wojciech Grabowski, Mieczysław Słowik, Marcin Bilski 20 Przydatność asfaltów modyfikowanych w świetle badań lepkości dynamicznej / Joanna Dębicka, Natalia Piłatowska, Robert Jurczak NAWIERZCHNIE 24 Przegląd i analiza porównawcza metod badania hałaśliwości nawierzchni drogowych / Władysław Gardziejczyk 36 AOW zadanie IIB - raport techniczny 40 Budowa przejścia dla zwierząt na drodze S5/S10 / Maciej Jendryczka, Zbigniew Tokarski 46 Znaki turystyczne - cz. I. Dotrzeć do obiektu / Jerzy Gruszczyński 54 Rodzaj asfaltu a odporność nawierzchni na koleinowanie / Krzysztof Błażejowski, Jacek Olszacki, Hubert Peciakowski 56 Rusza budowa węzła Radziejowice w ciągu drogi krajowej nr 8 / Adam Grzyb 62 Autostrady, drogi ekspresowe - i co dalej? Perspektywy rozwoju sieci dróg regionalnych / Radosław Kowerko 66 Projekt Trasy Siekierkowskiej w Warszawie / Edward Kowalczyk 79 Zawodowa uczciwość / Z.B. Malkontent 80 Infrastruktura Drogowa 2011 / Karolina Galla 81 Bezpieczeństwo kruszywowe Polski / Sabina Szczerbak 82 Książki

2 nr 3 16 Wybrane zagadnienia dotyczące geosyntetyków stosowanych w drogownictwie / Adam Bolt, Angelika Duszyńska 30 Stabilizacja gruntu w technologii asfaltu spienionego / Marek Iwański 46 Ściany oporowe z gruntu zbrojonego geosyntetykami zasady projektowania. Cz. I / Janusz Sobolewski, Jarosław Ajdukiewicz BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO 50 Czy system ecall może być także skutecznym narzędziem do zwalczania piractwa drogowego? / Henryk Gut-Mostowy NAWIERZCHNIE 62 Zasady projektowe i warunki zimowego utrzymania / Alicja Sołowczuk 68 S7 Skarżysko-Kamienna - Występa - raport techniczny 72 Asfalt porowaty na obwodnicy Mszczonowa. Co wynika ze skrócenia czasu budowy? / Jadwiga Wrzesińska TECHNOLOGIE 76 Ogumienie maszyn budowlanych / Jacek Szruba 78 Cienkie warstwy na zimno - nowe trendy w technologii drogowej / Oliwia Merska 86 Przygotowanie inwestycji drogowych a procedury FIDIC w Polsce / Elżbieta Szafranko NASZ WYWIAD 90 Jak skutecznie zapobiegać kolizjom? OPINIE 94 Uczmy się na błędach / Bolesław Balcerek 97 Zabójcze zatory / Z. B. Malkontent 100 Dzień Kostki Brukowej na targach Budma 2011 / Anna Górska 101 Inteligentne Systemy Transportowe w Lublinie / Sabina Szczerbak 102 II Konferencja Polskich Producentów Geosyntetyków / Anna Górska 103 Wymagania techniczne wczoraj, dziś i jutro / Sabina Szczerbak 104 Infrastruktura Polska 2011 / Sabina Szczerbak 105 Uboczne produkty spalania w budownictwie / Przemysław Malinowski 106 Przedsiębiorstwa Fair Play

3 nr 4 12 Aktualności 18 Elementy betonowe w budownictwie drogowym a specyfikacje techniczne i wymagania GDDKiA / Jadwiga Wrzesińska 24 Żelbetowe pale prefabrykowane. Przykład zastosowania na budowie autostrady A1 / Katarzyna Chęcińska 30 Analiza efektywności ekonomicznej w fazie przygotowania o oceny projektów infrastruktury drogowej / Justyna Czapiewska 34 Znaki turystyczne - cz. II. Podążać szlakiem / Jerzy Gruszczyński 45 A1 zadanie II - raport techniczny 48 W tym roku nie będzie podwyżki na A4 / Janusz Mincewicz 50 Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym w Polsce / Mariusz Goniewicz 54 Trudna droga od innowacji do realizacji / Artur Kostrzewa 58 Trawy dla terenów zieleni ciągów komunikacyjnych w Polsce / Karol Wolski 66 Wokół Kielc 70 Wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasypami w ciągu budowy Obwodnicy Południowej Gdańska / Tomasz Białobrzeski ANALIZY I OBLICZENIA 74 Właściwości gruntów stabilizowanych spoiwami drogowymi w różnym czasie pielęgnacji / Waldemar Cyske, Bartłomiej Jałoszyński TECHNOLOGIE 82 Autostrada A2 - waschbeton po raz pierwszy w Polsce / Dieter Mück, Robert Czołgosz 84 Technologie ITS - systemy zarządzania ruchem. Informacja dla podróżnych na drogach pozamiejskich / Tomasz Polichnowski OPINIE 88 IST i bezpieczeństwo w ruchu drogowym / Józef Pawelec 94 Z braku czasu? / Z. B. Malkontent 96 Mistrzostwa Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim / Sabina Szczerbak 98 XXXIII Sympozjum Szkoleniowe Producentów Brukowej Kostki Drogowej / Anna Górska

4 nr 5 12 Aktualności ANALIZY I OBLICZENIA 18 Optymalizacja gęstości upakowania kruszywa i ilości zaczynu dla betonowych mieszanek drogowych w stanie Indiana (USA) / Adam Rudy, Jan Olek, Tommy Nantung, Richard M. Newell 31 Drenażowe nawierzchnie porowate jako ekologiczne rozwiązanie powierzchni drogowych / Barbara Ksit, Marlena Kucz 40 Nowe metody obliczeń dla optymalizacji projektów drogowych. Cz. 9 / Andrzej Fronik NAWIERZCHNIE 52 Badania nad strukturami planarnego zbrojenia geotekstyliami gruntowych podłoży nawierzchni dróg / Krzysztof Gradkowski 62 Właściwości reologiczne samozagęszczalnej mieszanki betonowej a stabilność jej napowietrzenia / Beata Łaźniewska-Piekarczyk TECHNOLOGIE 72 Właściwości lepiszczy asfaltowych modyfikowanych parafinami nowej generacji. Projekt MMA c - cz. 1 / Jan Król, Karolina Matraszek, Jerzy Piłat, Piotr Radziszewski, Karol J. Kowalski 82 Partnerstwo publiczno-prywatne a inwestycje drogowe / Elżbieta Szafranko 88 Implementacja Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej w państwach członkowskich UE / Gabriel Nowacki INŻYNIERIA RUCHU 100 Wpływ liczby wlotów oraz sposobu zagospodarowania wyspy środkowej na graniczne odstępy czasu na rondach jednopasmowych / Elżbieta Macioszek, Marcin Czupioł BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO 110 Konstrukcje wsporcze szansą na poprawę bezpieczeństwa na drogach / Andrzej Gumuła OZNAKOWANIE DRÓG 116 Znaki turystyczne - cz. III. Skorzystać z systemu / Jerzy Gruszczyński 130 Glacitektonika determinuje budowę dróg / Urszula Kołodziejczyk 138 S2 Konotopa - Lotnisko - raport techniczny 142 Zgubna minimalizacja / Z.B.Malkontent Z HISTORII 144 Z dziejów polskich dróg - cz. VII / Jerzy Duda

5 154 Nowoczesne pręty żebrowane do zbrojenia betonu i ich spajanie / Marian Zeman MASZYNY I URZĄDZENIA 164 Ważenie pojazdów w ruchu. Rozwiązania i praktyka w Polsce / Marcin Mikłasz, Adam Nowosielski, Grzegorz Kawka, Łukasz Kwiatkowski PROJEKTOWANIE 170 Auto Cad Civil 3D sprzymierzeńcem projektantów dróg? / Tomasz Leman UTRZYMANIE DRÓG 178 Systemy Zarządzania Nawierzchniami / Magdalena Nowicka 181 Mistrzowskie technologie nawierzchni asfaltowych / Sabina Szczerbak 182 Wzmacnianie podłoża i fundamentów / Sabina Szczerbak 183 XXXIV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii / Irena Bagińska

6 nr 6 ANALIZY I OBLICZENIA 16 Zastosowanie analizy hierarchicznej w ocenie rozwiązań konstrukcyjnotechnologicznych autostradowych stalowych obiektów mostowych / Dariusz Fabianowski, Przemysław Jakiel 20 Granice tolerancji / Z.B. Malkontent 24 Wysoka jakość obwodnicy Gołdapi 26 System viatoll i karty paliwowe 34 Analiza potrzeb ekranowania przy wzroście natężenia ruchu / Piotr Buczek 42 Ekrany akustyczne Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8. Przykład projektowania z uwzględnieniem aspektów środowiskowych / Barbara Rudno-Rudzińska, Romuald Tarczewski, Paweł Ogielski, Waldemar Bober, Marek Suchy 52 Płatny przejazd A4 z Katowic do Wrocławia / Janusz Mincewicz 53 Rekordowa szybkość przejazdu przez stolicę Śląska / Janusz Mincewicz 56 Projekt pilotażowy - krajowy system poboru opłat / Gabriel Nowacki, Anna Niedzicka, Ewa Smoczyńska, Thomas Kallweit, Robert Rozesłaniec 64 Podkarpacie największym placem budowy 68 Wykorzystanie specjalistycznych technik fundamentowania na przykładzie budowy Trasy Mostu Północnego w Warszawie / Sławomir Teżyk, Rafał Sobociński 72 Pierwszy w Polsce obiekt autostradowy z prefabrykowanych łupin żelbetowych / Jakub Uczciwek, Błażej Grajek 76 Zastosowanie betonów w budownictwie drogowo-mostowym / Sabina Szczerbak 80 Optymiści górą! / Sabina Szczerbak 83 Dzień Otwarty TPA / Agnieszka Cyboroń 84 Osłony przeciwhałasowe w ruchu drogowym / Barbara Rymsza 85 Centra Zarządzania Ruchem / Redakcja 86 Pokazy maszyn Doosan i Bobcat w Pradze / Redakcja 87 Kruszywa mineralne po raz jedenasty / Sabina Szczerbak 88 Nawierzchnie i izolacje na obiektach inżynieryjnych betonowych i stalowych / Elżbieta Pasińska 89 "Zieleń autostradowa" / Beata Drzewiecka

7 nr 7 14 Meandry badań / Z. B. Malkontent TECHNOLOGIE 16 Technologie WMA w aspekcie modyfikacji właściwości lepiszczy asfaltowych. Projekt MMA c cz.2 / Jan Król, Piotr Radziszewski, Jerzy Piłat, Karol Kowalski, Karolina Matraszek, Piotr Świerzewski, Joanna Gorol 24 Wpływ modyfikatora niskowiskozowego na zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej / Marek Iwański, Grzegorz Mazurek 30 Czy przestarzałe rozwiązania gwarantują poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach? / Jacek Pasikowski 34 Drogowe bariery ochronne / Adam Podhorecki, Joanna Sobczak- Piąstka, Anna Podhorecka, Magdalena Tobiszewska 37 Południowa Obwodnica Gdańska raport techniczny 40 A4 w. Rzeszów Centralny w. Rzeszów Wschód raport techniczny 44 Realizacja inwestycji drogowych / Andrzej Gumuła 48 Surowce mineralne i wody podziemne źródłem rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Świętokrzyskiem cz. IV / Bolesław Balcerek 51 Stalexport ukarany / Janusz Mincewicz 54 Budownictwo drogowe kondycja branży i prognoza rynku 56 Wykorzystanie asfaltu 20/30 do mieszanek mineralno-asfaltowych o wysokim module sztywności / Marek Pszczoła 59 Niuanse stabilizacji gruntów / Zbigniew Bukowski 62 Czynniki wpływające na skuteczność ekranu akustycznego / Jan Sikora 69 IV Polski Kongres ITS / Redakcja 71 International Rampf Regatta 2011 / Anna Górska 72 Asfalt modyfikowany gumą. Ciche i bezpieczne nawierzchnie / Justyna Ścibska 74 Awarie po raz 25.! / Anna Górska 75 Prefabrykacja XXI wieku / Anna Górska

8 nr 8/9 16 Mikrodywaniki - alternatywa dla powierzchniowego utrwalania / Robert Jurczak, Wiesław Jeliński 18 Skuteczne zarządzanie inwestycjami infrastrukturalnymi / Damian Lokaj 22 System viatoll: dlaczego opłaca się zmienić rozliczenia na post-paid? 25 Ile zarabiają polscy inżynierowie? 30 Drogowe i mostowe bariery ochronne. Wprowadzenie do problematyki / Adam Podhorecki, Justyna Sobczak-Piąstka, Anna Podhorecka, Magdalena Dobiszewska 40 Fundamentowanie specjalne w drogowych budowlach inżynierskich / Bolesław Balcerek 44 W. Rzeszów Zachód - W. Rzeszów Centralny wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S19 W. Rzeszów Zachód -Świlcza TECHNOLOGIE 52 Mobilna maszyna zespołowa do mechanicznego pozyskiwania surowców mineralnych dla potrzeb drogownictwa i budownictwa / Krzysztof Kotwica 60 Podłoże dla konstrukcji nawierzchni drogowych / Andrzej Gumuła ANALIZY I OBLICZENIA 65 Awarie na drodze krajowej wywołane oddziaływaniem kopalni odkrywkowej / Wojciech Grabowski, Barbara Filipowicz, Jerzy Sobkowiak 70 Porażająca słabość / Z.B. Malkontent 72 Trwałość betonu z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN w budownictwie drogowo-mostowym / Grażyna Bundyra-Oracz 78 Metody seminaturalne w odwodnieniu dróg / Urszula Kołodziejczyk 87 ABC sporu dotyczącego umowy w sprawie zamówienia publicznego / Przemysław Wierzbicki 92 Bezpieczeństwo robót drogowych - cz. I / Elżbieta Szafranko 99 Powtórka z geosyntetyków - zasady stosowania oraz projektowania / Redakcja

9 nr 10 OD REDAKCJI 16 Raport z badania czytelnictwa Magazynu Autostrady 18 Najbardziej pożądani pracodawcy w branży 20 S19 Stobierna - w. Rzeszów Wschód 24 Eksploatacja obiektów mostowych / Bolesław Balcerek 28 A2 - odcinki A, B, C - raport techniczny 36 Wartościowanie zróżnicowania nawierzchni asfaltowej przy zastosowaniu wykładnika Hursta / Andrzej Duszyński, Piotr Duszyński 40 Właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych z kruszywami polodowcowymi / Piotr Radziszewski, Jerzy Piłat, Michał Sarnowski, Andrzej Plewa 50 Przegląd materiałów i konstrukcji drogowych oraz mostowych barier ochronnych / Adam Podhorecki, Justyna Sobczak-Piąstka, Anna Podhorecka, Magdalena Dobiszewska 56 Badania materiałów do napraw konstrukcji mostowych / Grażyna Łagoda, Tomasz Gajda 60 Przewidywalność kosztu przedsięwzięć drogowych / Agata Czarnigowska, Anna Sobotka NASZ WYWIAD 70 Dobre rozwiązania są ponadczasowe 74 Razem można więcej NAWIERZCHNIE 78 Zastosowanie betonu w nowoczesnych nawierzchniach dekoracyjnych / Daniel Cekała MASZYNY I URZĄDZENIA 84 Podstawowe parametry determinujące proces rozdrabniania w prasach walcowych / Daniel Saramak OCHRONA ŚRODOWISKA 88 Ziemia oddycha przez beton / Danuta Bebłacz Z HISTORII 100 Z dziejów polskich dróg - cz. VIII / Jerzy Duda 110 Chore praktyki / Z. B. Malkontent

10 TECHNOLOGIE 112 Granulat gumowy w mieszankach mineralno-asfaltowych typu pośredniego / Robert Jurczak 117 Nowy salon Komatu w Mysłowicach / Klaudia Latosik 118 Wizja zero / Maria Rogalska 119 XVII Międzynarodowe Targi GEA / Klaudia Latosik 120 VI Konferencja Naukowo-Techniczna w Bydgoszczy / Jerzy Piłat

11 nr Potrzeby parkowania - regały parkingowe / Damian Łokaj 20 Modernizacja dróg wojewódzkich nr 780 Kraków - Chełmek oraz nr 967 Myślenice - Łapczyca / Aneta Kalemba, Inga Gęsiarz-Nowak 26 Budownictwo drogowo-mostowe w pierwszej połowie 2011 roku - analiza wyników przetargów 28 A2 - odcinki D i E - raport techniczny 34 Ścieżki rekreacyjne - cz. 1 / Alicja Sołowczuk, Przemysław Gardas 40 Posadowienie obiektów mostów na ścianach szczelinowych i baretach - przykłady realizacji / Piotr Nowacki NASZ WYWIAD 44 Inwestujmy w badania 48 Prace idą pełną parą ANALIZY I OBLICZENIA 54 Zabezpieczenie skarpy tymczasowego wykopu w sąsiedztwie istniejącej zabudowy / Jerzy Sękowski, Krzysztof Sternik 60 Wykorzystanie bezinwazyjnej metody elektromagnetycznej do badania zawartości wolnych przestrzeni w warstwach asfaltowych / Anna Wysowska, Marcin Hering 64 Zastosowanie badań sejsmicznych w badaniach geologiczno-inżynierskich wykorzystywanych w projektowaniu dróg i autostrad / Leszek Kaszubowski 72 Grodzice - nowatorskie zastosowania / Michał Januszewski 80 Prefabrykowane ściany typu T / Katarzyna Chęcińska 82 Charakterystyka lekkich nasypów zawierających przetworzone kawałki opon / Lech Bałachowski 86 Właściwości reologiczne zaczynów uszczelniających / Dariusz Knez, Tomasz Śliwa, Janusz Knez 90 Rodzaj nowej generacji SP a charakterystyka porowatości i mrozoodporność SCC / Beata Łaźniewska-Piekarczyk 94 Wpływ rodzaju kruszywa grubego na właściwości mechaniczne betonów konstrukcyjnych / Lucyna Domagała 102 Problemy występujące w trakcie realizacji drogi / Adrianna Piórkowska 104 Zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego / Przemysław Wierzbicki 106 Gwarancje ubezpieczeniowe sposobem na przetrwanie / Robert Dunaj 110 Szczególny miesiąc / Z.B. Malkontent

12 111 VII Strzeleckie Mistrzostwa Polski Drogowców / Klaudia Latosik 112 O destrukcie w Ożarowie Mazowieckim / Maria Rogalska 113 Potwory we Wrocławiu / Redakcja 114 XVIII Międzynarodowa Konferencja Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania / Anna Górska

13 nr Warstwy absorbujące naprężenia (SAM i SAMI) na bazie asfaltu modyfikowanego gumą / Henryk Koba, Antoni Szydło 18 Oddziaływania fizykochemiczne między gumą a asfaltem / Irena Gaweł NASZ WYWIAD 24 Dekada działań BRD 30 Autostrada A1 raport techniczny 38 Ekrany akustyczne analiza ich skuteczności na wybranych przykładach / Władysław Gardziejczyk, Paweł Gierasimiuk, Marek Motylewicz 48 Wzmacnianie podłoża pod nasypy drogowe obiektów autostrady A2 na odcinku Strykowa do Konotopy / Marcin Goździkowski, Michał Topolnicki 54 Konstrukcja autostrady A1 na obszarze szkód górniczych / Rafał Sieńko 58 Kiedy nastąpi drogowe eldorado? 66 Ścieżki rekreacyjne cz.2 / Alicja Sołowczuk, Przemysław Gardas NAWIERZCHNIE 70 Metody wzmocnienia podłoża gruntowego / Joanna Bzówka, Anna Juzwa INŻYNIERIA RUCHU 74 Szlabanie, otwórz się ANALIZY I OBLICZENIA 80 Badanie wybranych geotechnicznych zależności materiałowych kompozytu cement torf / Maciej Kordian Kumor, Szymon Topoliński 84 Bezpieczeństwo robót drogowych cz.2 / Elżbieta Szafranko 90 Sprawy drobne? 92 Czaro na białym ile asfaltu w asfalcie? / Redakcja 93 Polska przedsiębiorczość 2011 / Redakcja Oprac. BPK

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Warstwy SAM i SAMI na bazie asfaltu modyfikowanego gumą. prof. Antoni Szydło Katedra Dróg i Lotnisk

Warstwy SAM i SAMI na bazie asfaltu modyfikowanego gumą. prof. Antoni Szydło Katedra Dróg i Lotnisk Warstwy SAM i SAMI na bazie asfaltu modyfikowanego gumą prof. Antoni Szydło Katedra Dróg i Lotnisk Wrocław - Pokrzywna 2011 Plan prezentacji 1. Cechy asfaltu i mma modyfikowanych gumą 2. Uszkodzenia nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Politechnika Lubelska d.sybilski@ibdim.edu.pl. Zakopane, 15 września 2010 2

Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Politechnika Lubelska d.sybilski@ibdim.edu.pl. Zakopane, 15 września 2010 2 Ciche nawierzchnie Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Politechnika Lubelska d.sybilski@ibdim.edu.pl Zakopane, 15 września 2010 1 O czym opowiem Problem hałasu drogowego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Zastosowanie destruktu asfaltowego i innych materiałów z recyklingu w budownictwie drogowym - granulat i włókna gumowe Opracowanie technologii wytwarzania

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Oddział w Białymstoku PROGRAM

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Oddział w Białymstoku PROGRAM 2015 VII Seminarium techniczne 2015 2015 2015 2015 2015 STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Oddział w Białymstoku PROGRAM Patronat honorowy: Prezes SITK RP prof.

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Lista osób spełniających kryteria formalne w konkursie na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty w Dziale Projektów Komercyjnych:

Lista osób spełniających kryteria formalne w konkursie na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty w Dziale Projektów Komercyjnych: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Lista osób spełniających kryteria formalne w konkursie na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN AUTOSTRADY ZDANIEM CZYTELNIKA NASZ WYWIAD KRAJ. Wojcieszak. Malinowski MATERIAŁY. Ponikiewski. Jan Antoni Rubin

MAGAZYN AUTOSTRADY ZDANIEM CZYTELNIKA NASZ WYWIAD KRAJ. Wojcieszak. Malinowski MATERIAŁY. Ponikiewski. Jan Antoni Rubin MAGAZYN AUTOSTRADY 2013 SPIS TREŚCI nr 1/2 ZDANIEM CZYTELNIKA 12 Bezpieczeństwo = dobra droga + kultura jazdy 14 Stabilny partner w biznesie 15 Możliwości zatrudnienia w sektorze budowlanym w obliczu problemów

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN AUTOSTRADY ANALIZY I OBLICZENIA. oporowej / Wojciech Kozłowski, Andrzej Surowiecki NASZ WYWIAD MATERIAŁY

MAGAZYN AUTOSTRADY ANALIZY I OBLICZENIA. oporowej / Wojciech Kozłowski, Andrzej Surowiecki NASZ WYWIAD MATERIAŁY MAGAZYN AUTOSTRADY 2012 SPIS TREŚCI nr 1/2 10 Aktualności ANALIZY I OBLICZENIA 14 Doświadczalna analiza stanu odkształcenia elementu gabionowej ściany oporowej / Wojciech Kozłowski, Andrzej Surowiecki

Bardziej szczegółowo

Budownictwo drogowe w zarysie

Budownictwo drogowe w zarysie Budownictwo drogowe w zarysie Spis treści: Wprowadzenie 1. Wiadomości ogólnobudowlane 1.1. Budownictwo i jego klasyfikacja 1.2. Obciążenia działające na obiekty budowlane 1.3. Dokumentacja budowy 1.4.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY MIEJSCOWE I TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE W BUDOWIE DRÓG

MATERIAŁY MIEJSCOWE I TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE W BUDOWIE DRÓG MATERIAŁY MIEJSCOWE I TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE W BUDOWIE DRÓG prof. Antoni SZYDŁO dr inż.. Robert WARDĘGA NAWIERZCHNIE RZYMSKIE NAWIERZCHNIE RZYMSKIE PIERWSZE SPOIWA WAPNO + POPIÓŁ WULKANICZNY - nazwano

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER

WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER Nr Wyka zu WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER Nazwisko i imię adres e-mail Dziedziny 1. Baczewski Jacek baczewskijacek@wp.pl 2. Baran Małgorzata mbaran33@interia.pl 3. Bera Anna anna.bera@wzieu.pl 4.

Bardziej szczegółowo

ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań

ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań I miejsce Wybierz w mbanku telefonu Orange doładowanie, bo jest wygodne, szybkie i tanie! Pani Małgorzata, Pomiechówek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Wersja archiwalna Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w

Bardziej szczegółowo

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE ZAKŁADOWE PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

LINIA KOLEJOWA DD26 SPO 'CZEKANÓW' WĘZEŁ 'CZEKANÓW' SEKCJA IV DD28 DD29 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT. DD29a DD32 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT DD33

LINIA KOLEJOWA DD26 SPO 'CZEKANÓW' WĘZEŁ 'CZEKANÓW' SEKCJA IV DD28 DD29 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT. DD29a DD32 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT DD33 -Drogi Dojazdowe, na których trwają roboty -Drogi Dojazdowe w rejonie węzła -Drogi Dojazdowe -Zbiorniki -Przepusty kolumny kamienne ciężkie ubijanie pale CFA pale iniekcyjne gwoździowanie skarp wykopów

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ILOŚCI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH NA TERENIE GMINY KORCZEW

ZESTAWIENIE ILOŚCI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH NA TERENIE GMINY KORCZEW L.p Imię i nazwisko ZESTAWIENIE ILOŚCI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH NA TERENIE GMINY KORCZEW Adres 1. Dorota Ignut Bartków 12 2. Małgorzata Roszuk 3. Andrzej Romański Bartków 15

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1 1 1 Brzeziński Mateusz 2 2 Danis Karol 3 3 Dudzik Rafał Andrzej 4 4 Filipczak Dominik Arkadiusz 5 5 Górecki Tomasz Krzysztof 6 6 Gugała Konrad Jerzy 7 7 Jarek Bartosz 8 10 Kowalik Jakub Grzegorz 9 11 Krajcarz

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r.

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Nazwisko Imię E-mail Status Działanie Data podjęcia Laskowska Anna anna.laskowska@interia.eu z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. drogowa Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PG nr 5 Białystok, ul. Pułaskiego 25

PG nr 5 Białystok, ul. Pułaskiego 25 PG nr 5, ul. Pułaskiego 25 OPIEKUN PRAKTYK Pani mgr Bożena Dytman, dnia 11.02.2013r. godzina 8.00 1. Ambroziak Agnieszka 2. Aponiewicz Michał 3. Brzostowski Paweł 4. Chomik Łukasz 5. Choruży Rafał 6. Chwetko

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN AUTOSTRADY 2009

MAGAZYN AUTOSTRADY 2009 MAGAZYN AUTOSTRADY 2009 SPIS TREŚCI nr 1/2 8 Aktualności 14 Jest i będzie bezpiecznie / Ewa Chmielarz 18 Typy rozkładów odstępów czasu pomiędzy pojazdami / ElŜbieta Macioszek 26 Regulacja ruchu na skrzyŝowaniach

Bardziej szczegółowo

XVI i XVII wydarzenia z cyklu III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016. (24-26 lutego 2016 r.)

XVI i XVII wydarzenia z cyklu III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016. (24-26 lutego 2016 r.) XVI i XVII wydarzenia z cyklu III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016 (24-26 lutego 2016 r.) III Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne - Stała i tymczasowa organizacja ruchu drogowego ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2,

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2, Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie Nr 48/13 z dnia 23 września 2013 r. Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów Obwodowa Komisja do spraw referendum nr

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH JĘZYK POLSKI. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Łódź ul. Piotrkowska278. 14 maja 2013

HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH JĘZYK POLSKI. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Łódź ul. Piotrkowska278. 14 maja 2013 14 maja 2013 l.p Nazwisko i imię Kierunek Godzina 1 Kinga Paulina Kulczyńska Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla 2 Wioleta Prośniak Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla 3 Patrycja Emila Osińska Trzyletnie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zakład Dróg i Lotnisk Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych Prof. Antoni Szydło Tematyka 1.Podstawowe informacje w odniesieniu do poprzedniego katalogu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 5

PRZEDMIAR ROBÓT NR 5 PRZEDMIAR ROBÓT NR 5 ROBOTY DROGOWE Nr 5 22/70 Dział 1 - Przygotowanie terenu pod budowę Nr 1 Dział 1 - Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45100000-8 Rozdział 1 - Roboty pomiarowe 05.01.01.01 P.00. Roboty

Bardziej szczegółowo

TN 16.00-18.00 TP 11.00-13.00 9-.00-11.00 13.00- TP 9.00-11.00 15.00- 17.00 TN 16.45-18.45, TP 12.45-14.45 18.40-20.40 18.40-20.40

TN 16.00-18.00 TP 11.00-13.00 9-.00-11.00 13.00- TP 9.00-11.00 15.00- 17.00 TN 16.45-18.45, TP 12.45-14.45 18.40-20.40 18.40-20.40 Terminy konsultacji pracowników Instytutu Organizacji i Zarządzania, semestr letni 2013/ 2014 Lp. tytuł Nazwisko Pokój tel. 320 Pn Wt Śr Czw Pt Sobota Niedziela Z-1 Zakład Badań Operacyjnych i Zastosowań

Bardziej szczegółowo

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono

Bardziej szczegółowo

b) konsultacje: piątek 9.00-11.00 e-mail: andrzej.bak@ue.wroc.pl a) dyżur: piątek 14.00-15.00

b) konsultacje: piątek 9.00-11.00 e-mail: andrzej.bak@ue.wroc.pl a) dyżur: piątek 14.00-15.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, Babczuk Arkadiusz, Bal-Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Katea / strona internetowa Katey Katea Gospodarki Regionalnej al/3486/katea_gospodarki_regio

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Polskie normy związane

Polskie normy związane (stan na 10.10.2013) Polskie normy związane Polskie normy opracowane przez PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) (wycofane) PN-55/B-04492:1985 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W BEŁSZNICY z dnia 22 kwietnia 2015 r.

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W BEŁSZNICY z dnia 22 kwietnia 2015 r. NR 1 W BEŁSZNICY 1. Matuszek Florian Antoni 2. Koczwara Katarzyna Iwona Zastępca Przewodniczącego 3. Andreczko Kinga Anna 4. Glenc Piotr Kamil 5. Grzegoszczyk Kamil Henryk 6. Jęczmionka Dorota Agnieszka

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, prof. Adamczuk Franciszek, Babczuk Arkadiusz, Bal Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Baurowicz- Fujak Hanna, Bąk Anzej prof. Bąk Melania,

Bardziej szczegółowo

Sekcje branżowe SITK RP

Sekcje branżowe SITK RP Sekcje branżowe SITK RP Warszawa, 19 marca 2013 Plan prezentacji 1. Obowiązujące regulacje 2. Rola i zadania sekcji 3. Omówienie działalności sekcji w 2012 r. 4. Plany sekcji na 2013 r. 5. Problemy 2 Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

Kryterium SuperOES / Tor "Poznań"

Kryterium SuperOES / Tor Poznań Klasyfikacja Generalna 1 11 Iskrowicz Marcin Piętka Marianna Mitsubishi Lancer Evo IX 6 3:10.96 3:07.16 3:07.28 3:07.95 3:07.60 15:40.95 2 1 Balcerek Waldemar Mitsubishi Lancer Evo IX 6 3:08.61 3:08.49

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY KS ŚWIT STARACHOWICE KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY KS ŚWIT STARACHOWICE I ŚWIĘTOKRZYSKA LIGA STRZELECKA ORGANIZATOR KLUB SPORTOWY ŚWIT W STARACHOWICACH ul. Strzelnicza 29 27-200 KS ŚWIT STARACHOWICE OBSADA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 14 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 14 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. w gminie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU DYREKTOR SZKOŁY mgr Jarosław Kulhawik WICEDYREKTORZY mgr Dariusz Radziulewicz KIEROWNIK INTERNATU mgr Joanna Augustynowicz PEDAGOG

Bardziej szczegółowo

Projekt cichych nawierzchni na drogach wojewódzkich w Małopolsce. Marta Kozynacka Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Projekt cichych nawierzchni na drogach wojewódzkich w Małopolsce. Marta Kozynacka Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Projekt cichych nawierzchni na drogach wojewódzkich w Małopolsce Marta Kozynacka Drogi Wojewódzkie w Małopolsce Łącznie 1372,5 km DROGI WOJEWÓDZKIE DROGI KRAJOWE Walka z hałasem metody ZDW Kraków: - Ekrany

Bardziej szczegółowo

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Załącznik do uchwały Nr 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sierakowicach z dnia 23 października 2014 roku SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Stolarzowice, 09.08.2014 WYNIKI III rundy Pucharu Polski w FIELD WA 2014 ŁUK WIEK M-CE NAZWISKO IMIĘ RU KLUB LIC I K II K WYNIK "6" "5" PP angielski junior 1 Śliwiński Patryk 1995

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA 1. Klimas Alicja I Wydział Cywilny 2. Lewańska Żaneta I Wydział Cywilny 3. Przepióra Katarzyna I Wydział

Bardziej szczegółowo

Praca uzyskała 80 punktów;

Praca uzyskała 80 punktów; Informacja o wynikach rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej zadaszenia i aranżacji przestrzeni dziedzińca-lapidarium w Muzeum Warszawy położonego pomiędzy zabytkowymi kamienicami

Bardziej szczegółowo

Jaki eurokod zastępuje daną normę

Jaki eurokod zastępuje daną normę Jaki eurokod zastępuje daną normę Autor: Administrator 29.06.200. StudentBuduje.pl - Portal Studentów Budownictwa Lp. PN wycofywana Zastąpiona przez: KT 02 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

konsekwencje Świecie

konsekwencje Świecie Tematy referatów, Autobus I na zajęciach Wyjazdy technologiczne i terenowe Bańska Niżna (18.04.2013) prowadzonych w ramach projektu Ochrona środowiska studia z pasją i przyszłością (POKL.04.01.02-00-040/11)

Bardziej szczegółowo

w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. NIE

w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. NIE Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Ogólna klasyfikacja drużynowa. XXVII Narciarskich Mistrzostw Polski Adwokatów -Szczyrk 2010-

Ogólna klasyfikacja drużynowa. XXVII Narciarskich Mistrzostw Polski Adwokatów -Szczyrk 2010- Ogólna klasyfikacja drużynowa Izb Adwokackich XXVII Narciarskich Mistrzostw Polski Adwokatów -Szczyrk 2010- Zajęte miejsce Izba Adwokacka 1 Kraków 2 Warszawa miejsca 7-9 miejsca 10-12 miejsca 1-15 miejsca

Bardziej szczegółowo

Polska Biega 2015 w Niepołomicach Kobiety i Mężczyźni

Polska Biega 2015 w Niepołomicach Kobiety i Mężczyźni Polska Biega 2015 w Niepołomicach Kobiety i Mężczyźni Miejsce Numer Startowy Imię i Nazwisko Miejscowość Czas 1 143 Dariusz Kułynycz Niepołomice 0:18:25 2 156 Piotr Kuryło Augustów 0:18:30 3 25 Jacek Dudek

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski W Y K A Z członków obwodowych komisji do spraw referendum w Kowarach powołanych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. 1. Obwodowa Komisja ds.

Bardziej szczegółowo

SOWIOGÓRSKI NORDIC WALKING MARSZ NR 4, 29 WRZEŚNIA 2012, SCHRONISKO SOWA, SOKOLEC DYSTANS: 7,6 KM, GODZINA STARTU: 11:20 WYNIKI MARSZU

SOWIOGÓRSKI NORDIC WALKING MARSZ NR 4, 29 WRZEŚNIA 2012, SCHRONISKO SOWA, SOKOLEC DYSTANS: 7,6 KM, GODZINA STARTU: 11:20 WYNIKI MARSZU SOWIOGÓRSKI NORDIC WALKING MARSZ NR 4, 29 WRZEŚNIA 2012, SCHRONISKO SOWA, SOKOLEC DYSTANS: 7,6 KM, GODZINA STARTU: 11:20 WYNIKI MARSZU 1 112 Nowak Mariusz 31 M 00:47:36 M-30-39 Kłodzko 0 23 25 25 73 2

Bardziej szczegółowo

ROBOTY INŻYNIERYJNE - WD-0.03 Wiadukt nad DTŚ w ciągu DK88. Wyszczególnienie robót wraz z przedmiarem

ROBOTY INŻYNIERYJNE - WD-0.03 Wiadukt nad DTŚ w ciągu DK88. Wyszczególnienie robót wraz z przedmiarem BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM 0+306 DO KM 4+060 (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) ROBOTY INŻYNIERYJNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Bieg GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA 1 1132 Sztaba Karolina 2000 BGIM 2 1051 Dudczak Anna 2001 BGIM Bieg GIMNAZJUM CHŁOPCY 1 1050 Dudczak Michał 2000 BG BT BGIM 2 1110 Mordarski

Bardziej szczegółowo

Technologia warstw asfaltowych. Spis treści: Przedmowa 10 Od autorów 11

Technologia warstw asfaltowych. Spis treści: Przedmowa 10 Od autorów 11 Technologia warstw asfaltowych. Spis treści: Przedmowa 10 Od autorów 11 1. Asfalty drogowe 13 1.1. Co trzeba wiedzieć o budowie i produkcji asfaltu 14 1.1.1. Budowa asfaltu 14 1.1.2. Produkcja asfaltu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FINAŁ MŁODZIEŻOWYCH ZAWODÓW STRZELECKICH O SREBRNE MUSZKIETY 2006 Kraków, 23 maj 2006 r.

WOJEWÓDZKI FINAŁ MŁODZIEŻOWYCH ZAWODÓW STRZELECKICH O SREBRNE MUSZKIETY 2006 Kraków, 23 maj 2006 r. OBSADA SĘDZIOWSKA: Kierownik zawodów TOBOREK Marian STASIAK Marek S. kl. II Sędzia Główny Zawodów GNIECKI Eugeniusz S. kl. P. Przew. Komisji KOLASA Jerzy S. kl. II Kierownik biura obliczeń KALENICZ Stanisław

Bardziej szczegółowo

Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów. rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017

Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów. rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017 Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów I. Fundusz Promocji Mleka rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017 25.11.2013 r. Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje

Bardziej szczegółowo

Lafarge - nowe otwarcie

Lafarge - nowe otwarcie Lafarge - nowe otwarcie LAFARGE 2015 2 NASZA MISJA Budujemy lepsze miasta Budujemy lepszy kraj NASZA WIZJA Służymy naszym wewnętrznym i zewnętrznym Klientom, dostarczając rozwiązania najwyższej klasy,

Bardziej szczegółowo

II Rzut Powiatowej Drużynowej Ligi LA

II Rzut Powiatowej Drużynowej Ligi LA Klasyfikacja indywidualna dla szkoły 100 m Szkoła ponadgimnazjalna Chłopcy 1 Mariusz Dudzik 00:12,940 89 2 Przemysław Płonicki 00:13,980 55 1500 m Szkoła ponadgimnazjalna Chłopcy 1 Piotr Hanula 05:34,210

Bardziej szczegółowo

III BIEG ZIEMI LIMANOWSKIEJ

III BIEG ZIEMI LIMANOWSKIEJ K04 KOBIETY 1998-2001 11 11 1. 145 Justyna Nowak UKS DELTA 1998 0:18:3,8 1 2. 183 Walczak Paulina LKS Witów Mszana 1998 0:19:13,1 +35,3 1 3. 213 Kęder Karolina UKS Delta Jordanów 1999 0:19:1,5 +39, 1 4.

Bardziej szczegółowo

Katedra Dróg i Lotnisk NOWY KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI SZTYWNYCH. Prof.dr hab. inż. Antoni SZYDŁO

Katedra Dróg i Lotnisk NOWY KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI SZTYWNYCH. Prof.dr hab. inż. Antoni SZYDŁO Katedra Dróg i Lotnisk NOWY KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI SZTYWNYCH Prof.dr hab. inż. Antoni SZYDŁO I. KTKNS - ZAWARTOŚĆ KTKNS ZAWARTOŚĆ (c.d.) KTKNS ZAWARTOŚĆ (c.d.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe pracowników TPN

Dane teleadresowe pracowników TPN Dane teleadresowe pracowników TPN Imię i nazwisko Tel. stacjonarny Tel. komórkowy Adres e-mail Dział Ochrony Przyrody Filip Zięba kierownik 18 20 23 213 601 999 927 fzieba@tpn.pl Zespół Ochrony Ekosystemów

Bardziej szczegółowo

ETAP PISEMNY 120 minut

ETAP PISEMNY 120 minut HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE (stary egzamin) ETAP PISEMNY 120 minut 15 CZERWCA 2015 PONIEDZIAŁEK godz. 12.00 SALA NR 1 HOL II p TECHNIK MECHANIK, TECHNIK LOGISTYK, TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku. Kategoria B

Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku. Kategoria B Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku. Kategoria B I połowa roku Teoria Praktyka Teoria Praktyka 1 00043064 WIERZBAK SZKOŁA JAZDY 2013 102 52,94% 275 34,18% 2013 156

Bardziej szczegółowo

zam. Garbów; zam. Garbów;

zam. Garbów; zam. Garbów; Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. z gminy Garbów. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Garbowie, lokal Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski.

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Białystok, 2015 Spis treści ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 13 11.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM z dnia 12 sierpnia 2015 roku Na podstawie 7.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pt.: Wybrane aspekty formalno-prawne z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii

Warsztaty pt.: Wybrane aspekty formalno-prawne z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii Warsztaty pt.: Wybrane aspekty formalno-prawne z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii Badania geologiczno-inżynierskie a geotechniczne w świetle przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z dnia 24 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA z dnia 24 sierpnia 2015 r. NR 1 W KAŹMIERZU Spraw Referendum nr 1 w Kaźmierzu: OBWODOWA KOMISJA DS. REFERENDUM NR 1 w Kaźmierzu Gimnazjum w Kaźmierzu, ul. Gimnazjalna 3 1. Agnieszka Bielejewska - Przewodnicząca 2. Natalia Waśkowiak

Bardziej szczegółowo

Asfalty do budowy cichych nawierzchni i ścieżek rowerowych

Asfalty do budowy cichych nawierzchni i ścieżek rowerowych LOTOS Asfalt Asfalty do budowy cichych nawierzchni i ścieżek rowerowych Agnieszka Kędzierska 11-13.03.2015 Małopolskie Forum Drogowe w Racławicach. 1 Agenda 1 Prezentacja MODBIT- u CR i powody, dla których

Bardziej szczegółowo

Asfalty do specjalnych zastosowań

Asfalty do specjalnych zastosowań LOTOS Asfalt Asfalty do specjalnych zastosowań Agnieszka Kędzierska Biuro Badań i Rozwoju Nasze wartości wspierają dobrą organizację spotkań przygotowujemy się do spotkań jesteśmy punktualni unikamy dygresji

Bardziej szczegółowo

LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZY KUJAWSKO-POMORSKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ

LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZY KUJAWSKO-POMORSKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZY KUJAWSKO-POMORSKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ wyroby odzieżowe Iwona Derezińska 13.08.2002r. Bydgoszcz (52) 343-68-84 608-718-091 wyroby

Bardziej szczegółowo

0 Y 2 0 5 0 2-0 5 1. PRZEPROWADZENIA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka angielskiego poziom podstawowy. Ogłoszenie wyników o godzinie 18:15

0 Y 2 0 5 0 2-0 5 1. PRZEPROWADZENIA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka angielskiego poziom podstawowy. Ogłoszenie wyników o godzinie 18:15 3 5-5 1 Y Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Ul. Wałowa 18, 7-3 Gryfice 18.5.1r. Od 1:3 Czerniecki Michał 1:3-1:45 Do 18: Dębska Beata 1:45-13: Dojlitko Alicja 13:-13:15 Domaoska

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Piotr Kowal 23-200 Kraśnik, ul. Koszarowa 8/29 81/8252235 603708021 USŁUGI: 1. Projekty budowlane 2. Nadzory inwestorskie 3. Kosztorysy 4. Zastępstwo inwestorskie

Bardziej szczegółowo

Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014

Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014 Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014 Nazwisko i imię Tytuł Telefon Pokój, budynek KULCZYK Jan prof.dr hab.inż. 320-25-70 305 B5 CHROSTOWSKI Henryk 320-27-85 307 B5 DOMAGAŁA Zygmunt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM

INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Tarnowcu Siedziba : Dom Ludowy w Tarnowcu. Lp. Imię (imiona) Nazwisko Zamieszkały(a) Funkcja Podmiot zgłaszający 1 Grzegorz Jasiński Tarnowiec 2 Elżbieta Dłuska Tarnowiec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.98.2015 Burmistrza Radzymina z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Zarządzenie Nr 0050.98.2015 Burmistrza Radzymina z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum Zarządzenie Nr 0050.98.2015 Burmistrza Radzymina z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI

LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI 1. Andrzejczak Wojciech 2. Andrzejewski Łukasz 3. Aniszewska Karolina 4. Aniszewski Adam 5. APUS PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Medaliński Tomasz 6. Augustyn Bronisława 7. Barejka

Bardziej szczegółowo

nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady 5 Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia,

nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady 5 Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia, HiP HYDRAULIKA I PNEUMATYKA R. 31-2011 SPIS TREŚCI nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady cz. I / Ryszard Jasiński 9 Koncepcja sterowania elektrohydraulicznym manipulatorem typu tricept / Piotr Woś,

Bardziej szczegółowo

Etap pisemny: Etap praktyczny:

Etap pisemny: Etap praktyczny: TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu Etap

Bardziej szczegółowo

Ursynowski Amatorski Turniej Tenisa Stołowego, Warszawa 1.12.2013

Ursynowski Amatorski Turniej Tenisa Stołowego, Warszawa 1.12.2013 Ursynowski Amatorski Turniej Tenisa Stołowego, Warszawa..03 kategoria A dziewczynki do lat (00 i młodse) lista startowa lp nazwisko i imię data urodzenia nr licencji klub sportowy ranking. KRZEŚNIAK Julia

Bardziej szczegółowo

Bowling. M+40 3 miejsce Jacek Spyra (PKE) 2 miejsce Wiesław Oleksy (ENION Kraków) 1 miejsce Zbigniew Kosiec (Elektrownia Rybnik)

Bowling. M+40 3 miejsce Jacek Spyra (PKE) 2 miejsce Wiesław Oleksy (ENION Kraków) 1 miejsce Zbigniew Kosiec (Elektrownia Rybnik) Bowling miejsce Beata Trojanowska (PGE Dystrybucja LUBLIN) miejsce Dorota Wojtkiewicz (PGE Dystrybucja ŁÓDŹ) miejsce Magdalena Starczyk (PKE) miejsce Marta Król (PGE Dystrybucja ŁÓDŹ) miejsce Katarzyna

Bardziej szczegółowo