MAGAZYN AUTOSTRADY MATERIAŁY. Marcin Bilski. dynamicznej / Joanna Dębicka, Natalia Piłatowska, Robert Jurczak NAWIERZCHNIE KRAJ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAGAZYN AUTOSTRADY MATERIAŁY. Marcin Bilski. dynamicznej / Joanna Dębicka, Natalia Piłatowska, Robert Jurczak NAWIERZCHNIE KRAJ."

Transkrypt

1 MAGAZYN AUTOSTRADY 2011 SPIS TREŚCI nr 1/2 14 Ocena właściwości asfaltów drogowych modyfikowanych dodatkiem asfaltu naturalnego Trinidad Epuré / Wojciech Grabowski, Mieczysław Słowik, Marcin Bilski 20 Przydatność asfaltów modyfikowanych w świetle badań lepkości dynamicznej / Joanna Dębicka, Natalia Piłatowska, Robert Jurczak NAWIERZCHNIE 24 Przegląd i analiza porównawcza metod badania hałaśliwości nawierzchni drogowych / Władysław Gardziejczyk 36 AOW zadanie IIB - raport techniczny 40 Budowa przejścia dla zwierząt na drodze S5/S10 / Maciej Jendryczka, Zbigniew Tokarski 46 Znaki turystyczne - cz. I. Dotrzeć do obiektu / Jerzy Gruszczyński 54 Rodzaj asfaltu a odporność nawierzchni na koleinowanie / Krzysztof Błażejowski, Jacek Olszacki, Hubert Peciakowski 56 Rusza budowa węzła Radziejowice w ciągu drogi krajowej nr 8 / Adam Grzyb 62 Autostrady, drogi ekspresowe - i co dalej? Perspektywy rozwoju sieci dróg regionalnych / Radosław Kowerko 66 Projekt Trasy Siekierkowskiej w Warszawie / Edward Kowalczyk 79 Zawodowa uczciwość / Z.B. Malkontent 80 Infrastruktura Drogowa 2011 / Karolina Galla 81 Bezpieczeństwo kruszywowe Polski / Sabina Szczerbak 82 Książki

2 nr 3 16 Wybrane zagadnienia dotyczące geosyntetyków stosowanych w drogownictwie / Adam Bolt, Angelika Duszyńska 30 Stabilizacja gruntu w technologii asfaltu spienionego / Marek Iwański 46 Ściany oporowe z gruntu zbrojonego geosyntetykami zasady projektowania. Cz. I / Janusz Sobolewski, Jarosław Ajdukiewicz BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO 50 Czy system ecall może być także skutecznym narzędziem do zwalczania piractwa drogowego? / Henryk Gut-Mostowy NAWIERZCHNIE 62 Zasady projektowe i warunki zimowego utrzymania / Alicja Sołowczuk 68 S7 Skarżysko-Kamienna - Występa - raport techniczny 72 Asfalt porowaty na obwodnicy Mszczonowa. Co wynika ze skrócenia czasu budowy? / Jadwiga Wrzesińska TECHNOLOGIE 76 Ogumienie maszyn budowlanych / Jacek Szruba 78 Cienkie warstwy na zimno - nowe trendy w technologii drogowej / Oliwia Merska 86 Przygotowanie inwestycji drogowych a procedury FIDIC w Polsce / Elżbieta Szafranko NASZ WYWIAD 90 Jak skutecznie zapobiegać kolizjom? OPINIE 94 Uczmy się na błędach / Bolesław Balcerek 97 Zabójcze zatory / Z. B. Malkontent 100 Dzień Kostki Brukowej na targach Budma 2011 / Anna Górska 101 Inteligentne Systemy Transportowe w Lublinie / Sabina Szczerbak 102 II Konferencja Polskich Producentów Geosyntetyków / Anna Górska 103 Wymagania techniczne wczoraj, dziś i jutro / Sabina Szczerbak 104 Infrastruktura Polska 2011 / Sabina Szczerbak 105 Uboczne produkty spalania w budownictwie / Przemysław Malinowski 106 Przedsiębiorstwa Fair Play

3 nr 4 12 Aktualności 18 Elementy betonowe w budownictwie drogowym a specyfikacje techniczne i wymagania GDDKiA / Jadwiga Wrzesińska 24 Żelbetowe pale prefabrykowane. Przykład zastosowania na budowie autostrady A1 / Katarzyna Chęcińska 30 Analiza efektywności ekonomicznej w fazie przygotowania o oceny projektów infrastruktury drogowej / Justyna Czapiewska 34 Znaki turystyczne - cz. II. Podążać szlakiem / Jerzy Gruszczyński 45 A1 zadanie II - raport techniczny 48 W tym roku nie będzie podwyżki na A4 / Janusz Mincewicz 50 Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym w Polsce / Mariusz Goniewicz 54 Trudna droga od innowacji do realizacji / Artur Kostrzewa 58 Trawy dla terenów zieleni ciągów komunikacyjnych w Polsce / Karol Wolski 66 Wokół Kielc 70 Wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasypami w ciągu budowy Obwodnicy Południowej Gdańska / Tomasz Białobrzeski ANALIZY I OBLICZENIA 74 Właściwości gruntów stabilizowanych spoiwami drogowymi w różnym czasie pielęgnacji / Waldemar Cyske, Bartłomiej Jałoszyński TECHNOLOGIE 82 Autostrada A2 - waschbeton po raz pierwszy w Polsce / Dieter Mück, Robert Czołgosz 84 Technologie ITS - systemy zarządzania ruchem. Informacja dla podróżnych na drogach pozamiejskich / Tomasz Polichnowski OPINIE 88 IST i bezpieczeństwo w ruchu drogowym / Józef Pawelec 94 Z braku czasu? / Z. B. Malkontent 96 Mistrzostwa Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim / Sabina Szczerbak 98 XXXIII Sympozjum Szkoleniowe Producentów Brukowej Kostki Drogowej / Anna Górska

4 nr 5 12 Aktualności ANALIZY I OBLICZENIA 18 Optymalizacja gęstości upakowania kruszywa i ilości zaczynu dla betonowych mieszanek drogowych w stanie Indiana (USA) / Adam Rudy, Jan Olek, Tommy Nantung, Richard M. Newell 31 Drenażowe nawierzchnie porowate jako ekologiczne rozwiązanie powierzchni drogowych / Barbara Ksit, Marlena Kucz 40 Nowe metody obliczeń dla optymalizacji projektów drogowych. Cz. 9 / Andrzej Fronik NAWIERZCHNIE 52 Badania nad strukturami planarnego zbrojenia geotekstyliami gruntowych podłoży nawierzchni dróg / Krzysztof Gradkowski 62 Właściwości reologiczne samozagęszczalnej mieszanki betonowej a stabilność jej napowietrzenia / Beata Łaźniewska-Piekarczyk TECHNOLOGIE 72 Właściwości lepiszczy asfaltowych modyfikowanych parafinami nowej generacji. Projekt MMA c - cz. 1 / Jan Król, Karolina Matraszek, Jerzy Piłat, Piotr Radziszewski, Karol J. Kowalski 82 Partnerstwo publiczno-prywatne a inwestycje drogowe / Elżbieta Szafranko 88 Implementacja Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej w państwach członkowskich UE / Gabriel Nowacki INŻYNIERIA RUCHU 100 Wpływ liczby wlotów oraz sposobu zagospodarowania wyspy środkowej na graniczne odstępy czasu na rondach jednopasmowych / Elżbieta Macioszek, Marcin Czupioł BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO 110 Konstrukcje wsporcze szansą na poprawę bezpieczeństwa na drogach / Andrzej Gumuła OZNAKOWANIE DRÓG 116 Znaki turystyczne - cz. III. Skorzystać z systemu / Jerzy Gruszczyński 130 Glacitektonika determinuje budowę dróg / Urszula Kołodziejczyk 138 S2 Konotopa - Lotnisko - raport techniczny 142 Zgubna minimalizacja / Z.B.Malkontent Z HISTORII 144 Z dziejów polskich dróg - cz. VII / Jerzy Duda

5 154 Nowoczesne pręty żebrowane do zbrojenia betonu i ich spajanie / Marian Zeman MASZYNY I URZĄDZENIA 164 Ważenie pojazdów w ruchu. Rozwiązania i praktyka w Polsce / Marcin Mikłasz, Adam Nowosielski, Grzegorz Kawka, Łukasz Kwiatkowski PROJEKTOWANIE 170 Auto Cad Civil 3D sprzymierzeńcem projektantów dróg? / Tomasz Leman UTRZYMANIE DRÓG 178 Systemy Zarządzania Nawierzchniami / Magdalena Nowicka 181 Mistrzowskie technologie nawierzchni asfaltowych / Sabina Szczerbak 182 Wzmacnianie podłoża i fundamentów / Sabina Szczerbak 183 XXXIV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii / Irena Bagińska

6 nr 6 ANALIZY I OBLICZENIA 16 Zastosowanie analizy hierarchicznej w ocenie rozwiązań konstrukcyjnotechnologicznych autostradowych stalowych obiektów mostowych / Dariusz Fabianowski, Przemysław Jakiel 20 Granice tolerancji / Z.B. Malkontent 24 Wysoka jakość obwodnicy Gołdapi 26 System viatoll i karty paliwowe 34 Analiza potrzeb ekranowania przy wzroście natężenia ruchu / Piotr Buczek 42 Ekrany akustyczne Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8. Przykład projektowania z uwzględnieniem aspektów środowiskowych / Barbara Rudno-Rudzińska, Romuald Tarczewski, Paweł Ogielski, Waldemar Bober, Marek Suchy 52 Płatny przejazd A4 z Katowic do Wrocławia / Janusz Mincewicz 53 Rekordowa szybkość przejazdu przez stolicę Śląska / Janusz Mincewicz 56 Projekt pilotażowy - krajowy system poboru opłat / Gabriel Nowacki, Anna Niedzicka, Ewa Smoczyńska, Thomas Kallweit, Robert Rozesłaniec 64 Podkarpacie największym placem budowy 68 Wykorzystanie specjalistycznych technik fundamentowania na przykładzie budowy Trasy Mostu Północnego w Warszawie / Sławomir Teżyk, Rafał Sobociński 72 Pierwszy w Polsce obiekt autostradowy z prefabrykowanych łupin żelbetowych / Jakub Uczciwek, Błażej Grajek 76 Zastosowanie betonów w budownictwie drogowo-mostowym / Sabina Szczerbak 80 Optymiści górą! / Sabina Szczerbak 83 Dzień Otwarty TPA / Agnieszka Cyboroń 84 Osłony przeciwhałasowe w ruchu drogowym / Barbara Rymsza 85 Centra Zarządzania Ruchem / Redakcja 86 Pokazy maszyn Doosan i Bobcat w Pradze / Redakcja 87 Kruszywa mineralne po raz jedenasty / Sabina Szczerbak 88 Nawierzchnie i izolacje na obiektach inżynieryjnych betonowych i stalowych / Elżbieta Pasińska 89 "Zieleń autostradowa" / Beata Drzewiecka

7 nr 7 14 Meandry badań / Z. B. Malkontent TECHNOLOGIE 16 Technologie WMA w aspekcie modyfikacji właściwości lepiszczy asfaltowych. Projekt MMA c cz.2 / Jan Król, Piotr Radziszewski, Jerzy Piłat, Karol Kowalski, Karolina Matraszek, Piotr Świerzewski, Joanna Gorol 24 Wpływ modyfikatora niskowiskozowego na zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej / Marek Iwański, Grzegorz Mazurek 30 Czy przestarzałe rozwiązania gwarantują poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach? / Jacek Pasikowski 34 Drogowe bariery ochronne / Adam Podhorecki, Joanna Sobczak- Piąstka, Anna Podhorecka, Magdalena Tobiszewska 37 Południowa Obwodnica Gdańska raport techniczny 40 A4 w. Rzeszów Centralny w. Rzeszów Wschód raport techniczny 44 Realizacja inwestycji drogowych / Andrzej Gumuła 48 Surowce mineralne i wody podziemne źródłem rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Świętokrzyskiem cz. IV / Bolesław Balcerek 51 Stalexport ukarany / Janusz Mincewicz 54 Budownictwo drogowe kondycja branży i prognoza rynku 56 Wykorzystanie asfaltu 20/30 do mieszanek mineralno-asfaltowych o wysokim module sztywności / Marek Pszczoła 59 Niuanse stabilizacji gruntów / Zbigniew Bukowski 62 Czynniki wpływające na skuteczność ekranu akustycznego / Jan Sikora 69 IV Polski Kongres ITS / Redakcja 71 International Rampf Regatta 2011 / Anna Górska 72 Asfalt modyfikowany gumą. Ciche i bezpieczne nawierzchnie / Justyna Ścibska 74 Awarie po raz 25.! / Anna Górska 75 Prefabrykacja XXI wieku / Anna Górska

8 nr 8/9 16 Mikrodywaniki - alternatywa dla powierzchniowego utrwalania / Robert Jurczak, Wiesław Jeliński 18 Skuteczne zarządzanie inwestycjami infrastrukturalnymi / Damian Lokaj 22 System viatoll: dlaczego opłaca się zmienić rozliczenia na post-paid? 25 Ile zarabiają polscy inżynierowie? 30 Drogowe i mostowe bariery ochronne. Wprowadzenie do problematyki / Adam Podhorecki, Justyna Sobczak-Piąstka, Anna Podhorecka, Magdalena Dobiszewska 40 Fundamentowanie specjalne w drogowych budowlach inżynierskich / Bolesław Balcerek 44 W. Rzeszów Zachód - W. Rzeszów Centralny wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S19 W. Rzeszów Zachód -Świlcza TECHNOLOGIE 52 Mobilna maszyna zespołowa do mechanicznego pozyskiwania surowców mineralnych dla potrzeb drogownictwa i budownictwa / Krzysztof Kotwica 60 Podłoże dla konstrukcji nawierzchni drogowych / Andrzej Gumuła ANALIZY I OBLICZENIA 65 Awarie na drodze krajowej wywołane oddziaływaniem kopalni odkrywkowej / Wojciech Grabowski, Barbara Filipowicz, Jerzy Sobkowiak 70 Porażająca słabość / Z.B. Malkontent 72 Trwałość betonu z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN w budownictwie drogowo-mostowym / Grażyna Bundyra-Oracz 78 Metody seminaturalne w odwodnieniu dróg / Urszula Kołodziejczyk 87 ABC sporu dotyczącego umowy w sprawie zamówienia publicznego / Przemysław Wierzbicki 92 Bezpieczeństwo robót drogowych - cz. I / Elżbieta Szafranko 99 Powtórka z geosyntetyków - zasady stosowania oraz projektowania / Redakcja

9 nr 10 OD REDAKCJI 16 Raport z badania czytelnictwa Magazynu Autostrady 18 Najbardziej pożądani pracodawcy w branży 20 S19 Stobierna - w. Rzeszów Wschód 24 Eksploatacja obiektów mostowych / Bolesław Balcerek 28 A2 - odcinki A, B, C - raport techniczny 36 Wartościowanie zróżnicowania nawierzchni asfaltowej przy zastosowaniu wykładnika Hursta / Andrzej Duszyński, Piotr Duszyński 40 Właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych z kruszywami polodowcowymi / Piotr Radziszewski, Jerzy Piłat, Michał Sarnowski, Andrzej Plewa 50 Przegląd materiałów i konstrukcji drogowych oraz mostowych barier ochronnych / Adam Podhorecki, Justyna Sobczak-Piąstka, Anna Podhorecka, Magdalena Dobiszewska 56 Badania materiałów do napraw konstrukcji mostowych / Grażyna Łagoda, Tomasz Gajda 60 Przewidywalność kosztu przedsięwzięć drogowych / Agata Czarnigowska, Anna Sobotka NASZ WYWIAD 70 Dobre rozwiązania są ponadczasowe 74 Razem można więcej NAWIERZCHNIE 78 Zastosowanie betonu w nowoczesnych nawierzchniach dekoracyjnych / Daniel Cekała MASZYNY I URZĄDZENIA 84 Podstawowe parametry determinujące proces rozdrabniania w prasach walcowych / Daniel Saramak OCHRONA ŚRODOWISKA 88 Ziemia oddycha przez beton / Danuta Bebłacz Z HISTORII 100 Z dziejów polskich dróg - cz. VIII / Jerzy Duda 110 Chore praktyki / Z. B. Malkontent

10 TECHNOLOGIE 112 Granulat gumowy w mieszankach mineralno-asfaltowych typu pośredniego / Robert Jurczak 117 Nowy salon Komatu w Mysłowicach / Klaudia Latosik 118 Wizja zero / Maria Rogalska 119 XVII Międzynarodowe Targi GEA / Klaudia Latosik 120 VI Konferencja Naukowo-Techniczna w Bydgoszczy / Jerzy Piłat

11 nr Potrzeby parkowania - regały parkingowe / Damian Łokaj 20 Modernizacja dróg wojewódzkich nr 780 Kraków - Chełmek oraz nr 967 Myślenice - Łapczyca / Aneta Kalemba, Inga Gęsiarz-Nowak 26 Budownictwo drogowo-mostowe w pierwszej połowie 2011 roku - analiza wyników przetargów 28 A2 - odcinki D i E - raport techniczny 34 Ścieżki rekreacyjne - cz. 1 / Alicja Sołowczuk, Przemysław Gardas 40 Posadowienie obiektów mostów na ścianach szczelinowych i baretach - przykłady realizacji / Piotr Nowacki NASZ WYWIAD 44 Inwestujmy w badania 48 Prace idą pełną parą ANALIZY I OBLICZENIA 54 Zabezpieczenie skarpy tymczasowego wykopu w sąsiedztwie istniejącej zabudowy / Jerzy Sękowski, Krzysztof Sternik 60 Wykorzystanie bezinwazyjnej metody elektromagnetycznej do badania zawartości wolnych przestrzeni w warstwach asfaltowych / Anna Wysowska, Marcin Hering 64 Zastosowanie badań sejsmicznych w badaniach geologiczno-inżynierskich wykorzystywanych w projektowaniu dróg i autostrad / Leszek Kaszubowski 72 Grodzice - nowatorskie zastosowania / Michał Januszewski 80 Prefabrykowane ściany typu T / Katarzyna Chęcińska 82 Charakterystyka lekkich nasypów zawierających przetworzone kawałki opon / Lech Bałachowski 86 Właściwości reologiczne zaczynów uszczelniających / Dariusz Knez, Tomasz Śliwa, Janusz Knez 90 Rodzaj nowej generacji SP a charakterystyka porowatości i mrozoodporność SCC / Beata Łaźniewska-Piekarczyk 94 Wpływ rodzaju kruszywa grubego na właściwości mechaniczne betonów konstrukcyjnych / Lucyna Domagała 102 Problemy występujące w trakcie realizacji drogi / Adrianna Piórkowska 104 Zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego / Przemysław Wierzbicki 106 Gwarancje ubezpieczeniowe sposobem na przetrwanie / Robert Dunaj 110 Szczególny miesiąc / Z.B. Malkontent

12 111 VII Strzeleckie Mistrzostwa Polski Drogowców / Klaudia Latosik 112 O destrukcie w Ożarowie Mazowieckim / Maria Rogalska 113 Potwory we Wrocławiu / Redakcja 114 XVIII Międzynarodowa Konferencja Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania / Anna Górska

13 nr Warstwy absorbujące naprężenia (SAM i SAMI) na bazie asfaltu modyfikowanego gumą / Henryk Koba, Antoni Szydło 18 Oddziaływania fizykochemiczne między gumą a asfaltem / Irena Gaweł NASZ WYWIAD 24 Dekada działań BRD 30 Autostrada A1 raport techniczny 38 Ekrany akustyczne analiza ich skuteczności na wybranych przykładach / Władysław Gardziejczyk, Paweł Gierasimiuk, Marek Motylewicz 48 Wzmacnianie podłoża pod nasypy drogowe obiektów autostrady A2 na odcinku Strykowa do Konotopy / Marcin Goździkowski, Michał Topolnicki 54 Konstrukcja autostrady A1 na obszarze szkód górniczych / Rafał Sieńko 58 Kiedy nastąpi drogowe eldorado? 66 Ścieżki rekreacyjne cz.2 / Alicja Sołowczuk, Przemysław Gardas NAWIERZCHNIE 70 Metody wzmocnienia podłoża gruntowego / Joanna Bzówka, Anna Juzwa INŻYNIERIA RUCHU 74 Szlabanie, otwórz się ANALIZY I OBLICZENIA 80 Badanie wybranych geotechnicznych zależności materiałowych kompozytu cement torf / Maciej Kordian Kumor, Szymon Topoliński 84 Bezpieczeństwo robót drogowych cz.2 / Elżbieta Szafranko 90 Sprawy drobne? 92 Czaro na białym ile asfaltu w asfalcie? / Redakcja 93 Polska przedsiębiorczość 2011 / Redakcja Oprac. BPK

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Z. 59-2012

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Z. 59-2012 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Z. 59-2012 SPIS TREŚCI nr 1/1 5 Modelowanie belkowych mostów kolejowych z zastosowaniem metody GFEM. Część I. Sformułowanie

Bardziej szczegółowo

Zebranie danych: Oddziały i Podkomitety Polskiego Komitetu Geotechniki Przygotowanie i skład publikacji: InfoGeoTech Krzysztof Malesiński, tel.

Zebranie danych: Oddziały i Podkomitety Polskiego Komitetu Geotechniki Przygotowanie i skład publikacji: InfoGeoTech Krzysztof Malesiński, tel. Zebranie danych: Oddziały i Podkomitety Polskiego Komitetu Geotechniki Przygotowanie i skład publikacji: InfoGeoTech Krzysztof Malesiński, tel. 888 671 555, km@infogeotech.pl, www.infogeotech.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

POLSKIE DROGI 2011. nr 1/2. 6 NA BIEśĄCO

POLSKIE DROGI 2011. nr 1/2. 6 NA BIEśĄCO POLSKIE DROGI 2011 SPIS TREŚCI nr 1/2 6 NA BIEśĄCO 9 POLITYKA TRANSPORTOWA Bilansowanie inwestycji z moŝliwościami Generalna Dyrekcja liczy na rekordowy rok Mamy nowy program budowy dróg krajowych Jak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KONFERENCJI INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH 2014

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KONFERENCJI INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH 2014 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KONFERENCJI INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH 2014 CZWARTEK 26 VI 2014 r. UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI (14.45 15.30) sala 3 w budynku A4 - AGH Sesja I (15.45-17.00) sala 3 w budynku

Bardziej szczegółowo

Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe:

Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: 1. 13 wykładów z geometrii wykreślnej / Tomasz Bogaczyk, Teresa Romaszkiewicz-Białas.- Wyd. 6.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. Hasła przedmiotowe: GEOMETRIA WYKREŚLNA, PODRĘCZNIKI

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2013 AKTUALNOŚCI 2 Ze świata 8 Z Unii Europejskiej 11 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1 ANALIZY 13 Strategia rozwoju transportu do 2020 r. 26 Ocena jakości statycznej informacji

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE. Agnieszka Szmelter, Henryk Woźniak. Grażyna Wieteska. Gasperi. Jacek Szołtysek, Damian Lis

LOGISTYKA KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE. Agnieszka Szmelter, Henryk Woźniak. Grażyna Wieteska. Gasperi. Jacek Szołtysek, Damian Lis LOGISTYKA 2014 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 8 Komodalność transportu jako forma kreowania ładu transportowego i logistycznego w UE / Andrzej S. Grzelakowski 16 Samosterowanie

Bardziej szczegółowo

Programy naprawcze infrastruktury

Programy naprawcze infrastruktury Nr 10(45)/2011 październik 2011 Cena 9,94 zł (w tym VAT 8%) www.inframedia.pl Programy naprawcze infrastruktury Między jakością a ceną Dofinansowanie ITS ISSN 1896-6233 10 9 771 896 623109 OD REDAKCJI

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia LOGISTYKA 2012 SPIS TREŚCI nr 1 6 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Śródlądowy transport wodny w Polsce w świetle europejskiej polityki transportowej / Krystyna Wojewódzka-Król 15 Współczesne

Bardziej szczegółowo

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Raport drogowy. Tendencje rozwoju branży drogowej. Żelazna Dama warszawskich dróg Grażyna Lendzion o zarządzaniu drogami stolicy

Raport drogowy. Tendencje rozwoju branży drogowej. Żelazna Dama warszawskich dróg Grażyna Lendzion o zarządzaniu drogami stolicy text Nr 9(64)/2013 wrzesień 2013 Cena 19,12 zł (w tym VAT 8%) www.inframedia.pl Raport drogowy Tendencje rozwoju branży drogowej Żelazna Dama warszawskich dróg Grażyna Lendzion o zarządzaniu drogami stolicy

Bardziej szczegółowo

Ceny i koszty w budownictwie Przeciwkorozyjne wyroby lakierowe. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 02 (103) LUTY

Ceny i koszty w budownictwie Przeciwkorozyjne wyroby lakierowe. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 02 (103) LUTY 2 2013 NR 02 (103) LUTY PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Dodatek specjalny Inżynier budownictwa luty 2013 Diagnostyka budynków, badania geotechniczne IB_02_2013.indd 115

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE LOGISTYKA 2011 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 7 Infrastruktura transportu wobec współczesnych wyzwań / Krystyna Wojewódzka-Król 13 Pogrom Mitów - wywiad z prof. Włodzimierzem

Bardziej szczegółowo

22.04.2015 SALA 21 SALA 22 SALA 27. Politechnika Łódzka. Politechnika Łódzka. Wojskowa Akademia Techniczna. Politechnika Krakowska

22.04.2015 SALA 21 SALA 22 SALA 27. Politechnika Łódzka. Politechnika Łódzka. Wojskowa Akademia Techniczna. Politechnika Krakowska 22.04.2015 Harmonogram szczegółowy SALA 21 SALA 22 SALA 27 KONBET Michał Świątek Geometrycznie nieliniowe zagadnienia stateczności płaskich układów kratowych w ujęciu metody elementów skończonych część

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWE WYDANIE NBI

JUBILEUSZOWE WYDANIE NBI Cena 20 zł (w tym 7% VAT) nr 3 (30) Rok V maj czerwiec 2010 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne nr 3 (30) maj czerwiec 2010 Wydanie jubileuszowe www.nbi.com.pl DROGI GEOIN YNIERIA JUBILEUSZOWE WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Nr 12(47)/2011 grudzień 2011 Cena 9,94 zł (w tym VAT 8%) Na drogach będzie bezpieczniej, jeśli Technolodzy o asfalcie Rekordy świata

Nr 12(47)/2011 grudzień 2011 Cena 9,94 zł (w tym VAT 8%) Na drogach będzie bezpieczniej, jeśli Technolodzy o asfalcie Rekordy świata Nr 12(47)/2011 grudzień 2011 Cena 9,94 zł (w tym VAT 8%) www.inframedia.pl Na drogach będzie bezpieczniej, jeśli Technolodzy o asfalcie Rekordy świata Rok sukcesów Wszelkiej pomyślności w Nowym, 2012 Roku!

Bardziej szczegółowo

Sala C Górnictwo odkrywkowe Zgazowanie węgla

Sala C Górnictwo odkrywkowe Zgazowanie węgla Poniedziałek 14.09.2015 10.00 12.00 Rejestracja uczestników 12.00 14.00 Otwarcie Kongresu wystąpienia Gości, sesja plenarna W sesji plenarnej planowane są referaty następujących autorów: Herbert WIRTH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH MIĘDZYNARODOWYM TARGOM BUDOWNICTWA BUDMA 2012

PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH MIĘDZYNARODOWYM TARGOM BUDOWNICTWA BUDMA 2012 PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH MIĘDZYNARODOWYM TARGOM BUDOWNICTWA BUDMA 2012 Stan na 18.01.2012 r. WTOREK, 24.01.2012 r. Godz. Wydarzenie Sala Uwagi 11:00 UROCZYSTE OTWARCIE TARGÓW BUDMA, BUMASZ, CBS,

Bardziej szczegółowo

Metoda obliczeniowa charakterystyki energetycznej budynku na przykładzie domku jednorodzinnego

Metoda obliczeniowa charakterystyki energetycznej budynku na przykładzie domku jednorodzinnego 1. prof., dr hab. Alyavdin Petr Stalowa konstrukcja kładki dla 2. prof., dr hab. Alyavdin Petr pieszych Budynek jednorodzinny z drewnianą więźbą dachową Bielawski Przemysław 32 3. prof., dr hab. Alyavdin

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników w 2010 roku

Publikacje pracowników w 2010 roku Publikacje pracowników w 2010 roku Doświadczenia ITB jako instytucjonalnego rzeczoznawcy w zakresie problematyki specjalistycznej odnoszącej się do fizyki budowli i ochrony środowiska / Szudrowicz, Barbara,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bankrutują? Specjalizacja techniczno-budowlana Nasuwka tunelu. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 04 (105) KWIECIEŃ

Dlaczego bankrutują? Specjalizacja techniczno-budowlana Nasuwka tunelu. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 04 (105) KWIECIEŃ 4 2013 NR 04 (105) KWIECIEŃ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Dodatek specjalny Inżynier budownictwa kwiecień 2013 Prefabrykacja Bez nazwy-1 53 2013-03-26 11:40:50 Dodatek

Bardziej szczegółowo

Most na kryzys Sydney Harbour Bridge

Most na kryzys Sydney Harbour Bridge Cena 12 zł (w tym 7% VAT) nr 4 (25) lipiec sierpień 2009 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne nr 4 (25) lipiec sierpień 2009 ISSN 1734-6681 Most na kryzys Sydney Harbour Bridge LOŻA EKSPERTÓW POSTAW NA

Bardziej szczegółowo

BUDMA 2009 Program targów Stan na dzień 14.01.2009

BUDMA 2009 Program targów Stan na dzień 14.01.2009 BUDMA 2009 Program targów Stan na dzień 14.01.2009 19.01.2009 poniedziałek 11:00-16:00 Ogólnopolska konferencja szkoleniowa nadzoru budowlanego w aspekcie ekspozycji wystawienniczej i wydarzeń targów BUDMA

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 1732-3428 NR 03 (93) MARZEC MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. E-learning w PIIB Wtórne izolacje pionowe

PL ISSN 1732-3428 NR 03 (93) MARZEC MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. E-learning w PIIB Wtórne izolacje pionowe 3 2012 NR 03 (93) MARZEC PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PREFABRYKATY BETONOWE E-learning w PIIB Wtórne izolacje pionowe Złota Biblioteka Biblioteka dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12. Studia stacjonarne I stopnia

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12. Studia stacjonarne I stopnia Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12 Studia stacjonarne I stopnia Dr inż. Wiesława Banachewicz 1. Koncepcja konstrukcji stropu stalowego o wymiarach 15 x 25 m, z belkami głównymi

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE LOGISTYKA 2013 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 8 Transport w 2013 roku - czeka nas rewolucja komunikacyjna / Marcin Hajdul 10 Technologie przewozu ładunków w transporcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3. Dorobek osób firmujących kierunek TRANSPORT 1. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób firmujących kierunek

Załącznik 3. Dorobek osób firmujących kierunek TRANSPORT 1. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób firmujących kierunek Załącznik 3. Dorobek osób firmujących kierunek TRANSPORT 1. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób firmujących kierunek Tytuł naukowy, imię, nazwisko: dr hab. inż. Bolt Adam Dziedzina: Nauki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE LOGISTYKA 2010 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Transport w Polsce / Janusz Neider 14 Polskie drogi nadal z trudnościami -wywiad z J. Piechocińskim / Iwo Nowak 16 Polityka

Bardziej szczegółowo

KLUB INŻYNIERII RUCHU

KLUB INŻYNIERII RUCHU STOWARZYSZENIE www.klir.pl tborowski@onet.pl KLUB INŻYNIERII RUCHU Biuro Zarządu - ul. Kamienna 7 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo tel 61 668 17 02; fax 61 668 17 35 INFORMACJA NR 76 Gdańsk - Słupsk - Gdynia

Bardziej szczegółowo

TRZY GRZECHY GŁÓWNE. co zabija polskie budownictwo. BIZNES TO LUDZIE! Henryk Liszka o dynamicznym rynku budowlanym

TRZY GRZECHY GŁÓWNE. co zabija polskie budownictwo. BIZNES TO LUDZIE! Henryk Liszka o dynamicznym rynku budowlanym Nr 10(55)/2012 październik 2012 Cena 14,90 zł (w tym VAT 8%) www.inframedia.pl BIZNES TO LUDZIE! Henryk Liszka o dynamicznym rynku budowlanym ZAKTYWIZOWAĆ PÓŁNOCNE MAZOWSZE Adam Struzik samorząd wspiera

Bardziej szczegółowo