PROJEKT ZMIANY PRZEJŚCIOWEGO PLANU KRAJOWEGO (od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca) SO 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ZMIANY PRZEJŚCIOWEGO PLANU KRAJOWEGO. 2020 (od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca) SO 2"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr 101/2015 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2015 r. PROJEKT ZMIANY PRZEJŚCIOWEGO PLANU KRAJOWEGO W Przejściowym Planie Krajowym zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie powiadomienia przez Rzeczpospolitą Polską o Przejściowym Planie Krajowym, o którym mowa w art. 32 dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (C(2014)804 final) oraz przyjętym uchwałą nr 50/2014 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Przejściowego Planu Krajowego wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 7 Łączne pułapy emisji i sposoby osiągnięcia celów określonych w PPK, tabela 1 Łączne pułapy emisji [Mg] dla uczestników PPK otrzymuje brzmienie: (od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca) SO , , , , ,29 NO x 32902, , , , ,82 Pył 12773, , , , ,47 2) załączniki nr 1 5, 7 i 8 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 5, 6 i 7 do niniejszego projektu zmiany Przejściowego Planu Krajowego.

2 Załącznik nr l Załącznik nr l do P rzejściowego Planu Krajowego Wykaz obiektów energetycznego spalania ujętych w Przejściowym Planie Krajowym (dane podstawowe)

3 A B c D E F G H LUB Jakiekolwiek zwiększenie o co najmniej 50 MW Zanieczyszczenia Data złounia Całkowita Rocznyczas całkowitej nominalnej (S02, NO~c, pył), wniosku o pierwsze nominalna funkcjonowania Data wydania mocy dostarczonej dla których dany pozwolenie dla moc w godzinach pierwszego w paliwie dla _obiektu obiekt Numer Nazwa obiektu Położenie obiektu (adres) obiektu dostarczona każdego obiektu pozwolenia dla energetycznego spalania, energetycmego energetycznego w paliwie na energetycznego obiektu które nastąpiło między spalania NIE jest spalania wraz z datą dzień spalania, energetycznego dniem 27 listopada objęty uruchomienia tego 31 grudnia (średnia dla lat spalania 2002 r. a dniem 31 przejściowym obiektu po raz 2010 r. (MW) ) grudnia 201 O r. planem krajowym pierwszy (całkowite zwiększenie l Enea Wytwarzanie Sp. z o.o!y- Świer2e Górne, Elektrownia Kozienice Kozienice ,2 nie dotyczy NOx (Bloki nr l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) w MW) 2 Enea Wytwarzanie Sp. z o. o. t>- Elektrownia Kozienice (Bloki nr 9, 10) Świeru Górne, Kozienice ,4 nie dotyczy NOx 3 4 Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. > - Elektrociepłownia Białystok (K6, K7) Enea Wytwarzanie Sp. z o. o. t) - Elektrociepłownia Białystok (K5, K8) ul. Gen. Władysława Andersa ,8 nie dotyczy Białystok ul. Gen. Władysława Andersa 15, ,1 nie dotyczy Białystok 5 EDF Polska S.A Oddział w Rybniku (KI) ul. Podmiejska, Rybnik nie dotyczy NOx 6 EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku (K5.K6, K8) ul. Podmiejska, Rybnik nie dotyczy NOx

4 A B c D E F G H LUB Jakiekolwiek zwiększenie o co najmniej 50 MW Zanieczyszczenia Data złożenia Całkowita Rocznyczas całkowitej nominalnej (SOz, NO.~. pył), wniosku o pierwsze nominalna funkcjonowania Data wydania mocy dostarczonej dla których dany pozwolenie dla moc w godzinach pierwszego w paliwie dla obiektu obiekt Numer. Nazwa obiektu Położenie obiektu (adres) obiektu dostarczona każdego obiektu pozwolenia dla energetycznego spalania, energetycznego energetycznego w paliwie na energetycznego obiektu które nastąpiło między spalania NIE jest spalania wraz z datą dzień spalania, energetycznego dniem 27 listopada objęty uruchomienia tego 31 grudnia (średnia dla lat spalania 2002 r. a dniem 31 przejściowym obiektu po raz 2010 r. (MW) ) grudnia 20 l O r. planem krajowym pierwszy (całkowite zwiększenie w MW) 7 EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku ul. Podmiejska, (K2, K3, K4, K7) Rybnik nie dotyczy NO." 8 TAURON Ciepło Sp. z o.o. 2 > Zakład ul. Siemianowicka 60, Wytwarzania Katowice (KI) Katowice nie dotyczy - 9 T AURO N Ciepło Sp. z o.o. zj Zakład ul. Przemysłowa 47, Wytwarzania Tychy (KI, K5) Tychy nie dotyczy - lo T AMEH Sp. z o.o. 3 l Zakład ~-J. Piłsudskiego 92, Wytwarzania Nowa (KP-1, 2, 3, 4, 5) Dąbrowa Górnicza nie dotyczy - T AMEH Sp. z o.o. 3 l Zakład al. J. Piłsudskiego 92, nie dotyczy - Wytwarzania Nowa (K6) Dąbrowa Górnicza PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki ul. Augustówka 30, nie dotyczy - (K1, K2, K3, K4) Warszawa

5 A B c D E F G H LUB Jakiekolwiek Zwiększenie o co najmniej 50 MW Zanieczyszczenia Data złożenia Całkowita Rocmyczas całkowitej nominalnej (S02, NQ,,, pył), wniosku o pierwsze nominalna funkcjonowania Data wydania mocy dostarczonej dla których dany pozwolenie dla moc w godzinach pierwszego w paliwie dla obiektu obiekt Numer Nazwaobiektu Położenie obiektu (adres) obiektu dostarczona każdego obiektu pozwolenia dla energetycmego spalania, energetycznego energetycmego w paliwie na energetycznego obiektu które nastąpiło między spalania NIE jest spalania wraz z datą dzień spalania, energetycznego dniem 27 listopada objęty uruchomienia tego 31 grudnia (średnia dla lat spalania 2002 r. a dniem 31 przejściowym obiektu po raz 2010r. (MW) ) grudnia 20 l O r. planem krajowym pierwszy (całkowite zwiększenie PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki ul. Augustówka 30, 13 (K5, K6, K7, KtO, Kil, Kl4, K15, ,00 nie dotyczy Warszawa K16) PGNiG TERMIKA SA EC żerań (KfB, ul. Modlińska 15, ,00 nie dotyczy - KfA, K9, KtO, Kll, Kl2) 4 > Warszawa Veolia Energia Poznań Zespół ul. Gdyńska 54, 15 Elektrociepłowni S.A.~' (IKl, 1K2, 2K, Pomań ,70 nie dotyczy NO:.: 3K, KW-l, KW-2) al. Tysiąclecia Państwa Grupa Azoty Zakłady Azotowe 16 Folskiego ,00 nie dotyczy S(h,NO.,,Puławy" S.A. (KI, K2, K3, K4, K5) O Puławy w MW) 17 ENERGA Kogcneracja Sp. z o.o. ul. Elektryczna 20a, Elektrociepłownia Elbląg (K5, K6, K7) Elbląg ,00 nie dotyczy - Veolia Energia Łódź SA 6 > ul. Pojezierska 70, 18 Elektrociepłownia EC-3 (KI, 1<2, K3, Łódź ,00 nie dotyczy NO)( K6, K9)

6 A B c D E F G H LUB Jakiekolwiek zwiększenie o co najmniej 50 MW Zanieczyszczenia Data złożenia Całkowita Roczny czas całkowitej nominalnej (S(h, NO:c. pył), wniosku o pierwsze nominalna funkcjonowania Data wydania mocy dostarczonej dla których dany pozwolenie dla moc w godzinach pierwszego w paliwie dla obiektu obiekt Numer Nazwa obiektu Połotenie obiektu (adres) obiektu dostarczona każdego obiektu pozwolenia dla energetycmego spalania, energetycznego energetycznego w paliwie na energetycznego obiektu które nastąpiło między spalania NIE jest spalania wraz z datą dzień spalania, energetycznego dniem 271istopada objęty uruchomienia tego 31 grudnia (średnia dla lat spalania 2002 r. a dniem 31 przejściowym obiektu po raz 2010 r. (MW) ) grudnia2010 r. planem krajowym pierwszy (całkowite zwiększenie Veolia Energia Łódź SN') ul. J. Andrzejewskiej 5, 19 Elektrociepłownia EC-4 (K2, K3, K4, ,00 nie dotyczy Łódź KS, K6) Veolia Energia Łódź SA 6 > ul. J. Andrzejewskiej 6, ,00 nie dotyczy - Elektrociepłownia EC-4 (K7) Łódź KOGENERACJA SA 21 Elektrociepłownia Wrocław ul. Łowiecka 24, ,10 nie dotyczy - (KI, KW-3) Wrocław KOGENERACJA SA ul. Łowiecka 24, 22 Elektrociepłownia Wrocław (K2, K3, ,50 nie dotyczy Wrocław KW-5) PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział ul. Energetyczna l, 23 - Elektrownia Turów (K1, K2, K3, K4, Bogatynia K5, K6) w MW) ,00 nie dotyczy NOx ul. Piłsudskiego 10, 24 Elektrownia Skawina S.A. (K3, K4) ,00 nie dotyczy Skawina

7 A B c D E F G H LUB Jakiekolwiek zwiększenie o co nąjmniej 50 MW Zanieczyszczenia Data złożenia Całkowita Rocznyczas całkowitej nominalnej (SOz, NO!(, pył), wniosku o pierwsze nominalna funkcjonowania Data wydania mocy dostarczonej dla których dany pozwolenie dla moc w godzinach pierwszego w paliwie dla obiektu obiekt Numer Nazwa obiektu Położenie obiektu (adres) obiektu dostarczona każdego obiektu pozwolenia dla energetycznego spalania, energetycznego energetycznego w paliwie na energetycznego obiektu które nastąpiło między spalania NIE jest spalania wraz z datą dzień spalania, energetycznego dniem 27 listopada objęty uruchomienia tego 31 grudnia (średnia dla lat spalania 2002 r. a dniem 31 przejściowym obiektu po raz _ 2010 r. (MW) ) grudnia2010 r. planem krajowym pierwszy (całkowite zwiększenie w MW) 25 Elektrownia Skawina S.A (KS, K6, K8, ul. Piłsudskiego l O, K9, KlO, Kil) Skawina ,00 nie dotyczy - 26 CIECH Soda Polska S.A. 7 ' Zakład ul. Fabryczna 4, Inowrocław (KI, K2, K3, K4) Inowrocław ,45 niedotyczy - 27 C lech Soda Polska S.A. 7 > Zakład ul. Przemysłowa 30, Janikowo (KI, K2, K3) Janikowo ,76 nie dotyczy - 28 CIECH Soda PolskaS.A.'> Zakład ul. Przemysłowa 30, Janikowo (K4, K5) Janikowo ,98 nie dotyczy - 29 ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA- ul. Elektryczna 5, Elektrownia Ostrołęka B (KI, K2, K3) l Ostrołęka l 668,30 nie dotyczy NO., 30 Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o. o. 8) ul. Małobądzka 141, - (K5, K6, K7) Będzin - przed ,00 niedotyczy -,,.

8 A s c D E F G H LUB Jakiekolwiek zwiększenie o co najmniej 50 MW Zanieczyszczenia Data złounia Całkowita Rocznyczas całkowitej nominalnej (S(h, NO,." pył), wniosku o pierwsze nominalna funkcjonowania Data wydania mocy dostarczonej dla których dany pozwolenie dla moc w godzinach pierwszego w paliwie dla obiektu obiekt Numer Nazwa obiektu Połotenie obiektu (adres) obiektu dostarczona kamego obiektu pozwolenia dla energetycznego spalania, energetycznego energetycznego w paliwie na energetycznego obiektu które nastąpiło między spalania NIE jest spalania wraz z datą dzień spalania, energetycznego dniem 27 listopada objęty uruchomienia tego 31 grudnia (średnia dla lat spalania 2002 r. a dniem 31 przejściowym obiektu po raz 2010 r. (MW) ) grudnia2010 r. planem krajowym pierwszy (całkow ite zwiększen ie EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia ul. Wiślna6, ,00 nie dotyczy - Gdańska- (K l, K5) Gdańsk w MW) EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia ul. Wiślna6, , Gdańska - (K4, K6) Gdańsk EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia ul. Wiślna6, ,00 nie dotyczy - Gdańska- (K7, K9, KlO) Gdańsk EDF Wybrzeże SA Elektrociepłown i a ul. Pucka 118, ,20 nie dotyczy NOx Gdynia- (K6, K7) 9 l Gdynia ul. Marii Skłodowskiej- 35 Elana Energetyka Sp. z o.o. ECl - (KI, -Curie 73, ,40 K2, K3, K4, KS, K6) Toruń nie dotyczy - FENICE Poland Sp. z o. o. Ciepłownia ul. Turyńska l 00, ,89 nie dotyczy - FENICE w Tychach - (KI, K2, K3, K4) Tychy

9 A B c D E F G H ' LUB Jakiekolwiek zwiększenie o co najmniej 50 MW Zanieczyszczenia Data złożenia Całkowita Rocznyczas całkowitej nominalnej (S02, NOb pył), wniosku o pierwsze nominalna funkcjonowania Data wydania mocy dostarczonej dl a których dany pozwolenie dla moc w godzinach pierwszego w paliwie dla obiektu obiekt Numer Nazwa obiektu Położenie obiektu (adres) obiektu dostarczona każdego obiektu pozwolenia dla energetycznego spalania, energetycznego energetycznego w paliwie na energetycznego obiektu które nastąpiło między spalania NIE jest spalania wraz z datą dzień spajania, energetycznego dniem 27 listopada objęty uruchomienia tego 31 grudnia (średnia dla lat spalania 2002 r. a dniem 31 przejściowym obiektu po raz 2010 r. (MW) ) grudnia 20 l O r. planem krajowym pierwszy (całkowite zwiększenie Ciepłownia FIBRIS S.A. w Przemyślu ul. Ofiar Katynia 17, ,73 nie dotyczy - (K3, K2) Przemyśl Fortum Power and Heat Polska Sp. z ul. Rejtana37/39, 38 o.o. Ciepłownia Rejtana -(KI, K2, K3, Częstochowa ,00 nie dotyczy - K4,K5) Elektrociepłownia PCC Rokita SA (KI, ul. Sienkiewicza 4, ,95 nie dotyczy - K2, K8) Brzeg Dolny w MW) PEC Gliwice Sp. z o.o., CiepłoWnia ul. Królewskiej Tamy 135, 40 - Gliwice- (KI, K2, K3) Gliwice ,70 nie dotyczy - 41 SFW Energia Sp. z o. o. ZC Gliwice- ut. Św. Urbana 17, K2,K3,K Gliwice ,10 nie dotyczy - 42 SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. - ul. Mickiewicza l O, (K2,K3) Czarna Woda ,94 niedotyczy -

10 A B c D E F G H LUB J alciekolwiek zwiększenie o co najmniej 50 MW Zanieczyszczenia Data złożenia Całkowita Roczny czas całkowitej nominalnej (S02, NOlb pył), wniosku o pierwsze nominalna funkcjonowania Data wydania mocy dostarczonej dla których dany pozwolenie dla moc w godzinach pietwszego w paliwie dla obiektu obiekt Numer Nazwa obiektu Poło.zenie obiektu (adres) obiektu dostarczona każdego obiektu pozwolenia dla energetycznego spalania. energetycznego energetycmego w paliwie na energetycznego obiektu które nastąpiło między spalania NIE jest spalania wraz z datą dzień spalania. energetycznego dniem 27 listopada objęty uruchomienia tego 31 grudnia (średnia dla lat spalania 2002 r. a dniem 31 przejściowym obiektu po raz 2010r. (MW) ) grudnia 2010 r. planem krajowym pietwszy (całkowite zwiększenie w MW) 43 SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. - ul. Przemysłowa 2, EC Czaroków- (KI, K2, K3) Czaroków ,08 nie dotyczy - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ul. Kużnicka l, ,00 nie dotyczy -,,Police" S.A. EC 2- (KI, K2) 72-0 l O Police ZE PAK S.A.- Elektrownia Pątnów ul. Kazimierska 45, ,00 nie dotyczy - (Kl, K2, K3, K4, KS, K6) Pątnów ZE P AK SA- Elektrownia Konin- ul. Przemysłowa 158, ,00 nie dotyczy - (K85, K86, Kil l, Kll2) O Konin ul. Fabryczna 22, 47 ORLEN Południe S.A. 10 > {Kl, K2, K3) ,10 niedotyczy Trzebinia Fabryka Papieru Myszków Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 6, ,48 nie dotyczy - (KI, K2, K3) Myszków

11 Objaśnienia: I) Wcześniej Enea Wytwarzanie S.A. 2 ) Wcześniej Tauron Ciepło SA. J) W cześniej Tauron Ciepło S.A. 4 > Wcześniej PGNiG TERMIKA SA EC żerań (KfB*l/2, KfA, K9, KIO, Kil, Kl2). S) W cześniej Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A. 6 > W cześniej Dalkia Łódź SA. 7 > Wcześniej Soda Polska Ciech S.A. B) Wcześniej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. 9 ) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdynia- (KS, K6, K7). 10 > W cześniej Elektrociepłownia Spółki Energomedia Sp. z o.o.

12 Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do Przejściowego Planu Krajowego Wykaz obiektów energetycznego spalania uj ętych w Przejściowym Planie Krajowym (zużycie paliw , dane techniczne)

13 A J K L M Numer Roczne zużycie paliwa (średnia dla lat ) (w TJ na rok) Srednie roczne Roczna ilość siarki Współczynnik konwersji natę2:enie przepływu (S) dostarczonej do stosowany w przypadku, gazów odlotowych obiektu spalania gdy średnie roczne (średnia dla lat w stosowanych natężenie przepływu gazów } lokalnych paliwach odlotowych zostało stałych (średnia dla wyliczone ze zużytego lat ) paliwa (według rodzaju) węgiel kamienny węgiel brunatny biomasa inne paliwa paliwa paliwa (Nrn 3 /rok) (tpa) m//gj stałe ciekłe gazowe l 69045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, niedotyczy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,00 0,00 481,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ,40 0,00 220,48 0,00 10,30 0, nie dotyczy ,50 0,00 651,11 0,00 19,30 0, niedotyczy ,50 0,00 872,07 0,00 21,28 0, nie dotyczy 420 s

14 A J K L M Numer Roczne zużycie paliwa (średnia dla lat ) (w TJ na rok) Srednie roczne Roczna ilość siarki Współczynnik konwersji natężenie przepływu (S) dostarczonej do stosowany w przypadku, gazów odlotowych obiektu spalania gdy średnie roczne (średnia dla lat w stosowanych natężenie przepływu gazów ) lokalnych paliwach odlotowych zostało stałych (średnia dla wyliczone ze zużytego lat ) paliwa (według rodzaju) węgiel kamienny węgiel brunatny biomasa inne paliwa paliwa paliwa (Nm 3 /rok) (tpa) mu'igj stałe ciekłe gazowe nie dotyczy ,10 0,00 2,41 l 000,70 0,00 0,00 l nie dotyczy nie dotyczy ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l nie dotyczy lo 8156,50 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 506, nie dotyczy ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ) 9235,00 0,00 196,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy

15 A J K L M Nwner Roczne zużycie paliwa (średnia dla lat ) (w TJ na rok) Srednie rocme Roczna ilość siarki Współczynnik konwersji natętenie przepływu (S) dostarczonej do stosowany w przypadku, gazów odlotowych obiektu spalania gdy średnie roczne (średnia dla lat w stosowanych natę2enie przepływu gazów ) lokalnych paliwach odlotowych zostało stałych (średnia dla wyliczone ze zutytego lat l O) paliwa (według rodzaju) węgiel kamienny węgiel brunatny biomasa innepaliwa paliwa paliwa (Nm~/rok) (tpa) m,/igj stałe ciekłe gazowe niedotyczy ,10 0,00 166,06 0,00 98,10 0, niedotyczy nie dotyczy ,00 0,00 0,00 0,00 557,20 0, nie dotyczy nie dotyczy ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,10 0,00 68,87 0,00 0,00 0,00 niedotyczy l ,00 0,00 43,20 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ,20 0,00 279,04 0,00 0,00 0, ,60 0,00 254,22 0,00 0,00 0, niedotyczy niedotyczy nie dotyczy nie dotyczy 420 l

16 A J K L M Numer Roczne zużycie paliwa (średnia dla lat ) (w TJ na rok) Srednie roczne Roczna ilość siarki Współczynnik konwersji natężenie przepływu (S) dostarczonej do stosowany w przypadku, gazów odlotowych obiektu spalania gdy średnie roczne (średnia dla lat w stosowanych natężenie przepływu gazów ) lokalnych paliwach odlotowych zostało stałych (średnia dla lat ) wyliczone ze zutytego paliwa (według rodzaju) węgiel kamienny węgiel brunatny biomasa inne paliwa paliwa paliwa (Nm 3 /rok) (tpa) mujigj stałe ciekłe gazowe , ,10 249,37 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ,30 0,00 101,87 0,00 0,00 0, ,00 0,00 442,64 0,00 0,00 0, nie dotyczy niedotyczy 420 s nie dotyczy nie dotyczy ,10 0,00 0,00 0, , nie dotyczy ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l niedotyczy ,30 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 l niedotyczy ,20 0,00 747,47 0,00 0,00 0, nie dotyczy nie dotyczy ,00 0,00 48,93 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy

17 A J K L M Numer Roczne zużycie paliwa (średnia dla Jat ) (w TJ na rok) Srednie roczne Roczna ilość siarki Współczynnik konwersji natężenie przepływu (S) dostarczonej do stosowany w przypadku, gazów <;>dlotowych obiektu spalania gdy średnie roczne (średnia dla lat w stosowanych natężenie przepływu gazów ) lokalnych paliwach odlotowych zostało stałych (średnia dla Jat ) wyliczone ze zużytego paliwa (według rodzaju) węgiel kamienny węgiel brunatny biomasa inne paliwa pałiwa paliwa (Nm 3 /rok) (tpa) m//gj stałe ciekłe gazowe ,90 0,00 49,44 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ) 173,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,40 0,00 141,90 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ,20 0,00 92,98 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy 360

18 A J K L M Numer Roczne zużycie paliwa (średnia dla lat ) (w TJ na rok) Srednie roczne Roczna ilość siarki Współczynnik konwersji natężenie przepływu (S) dostarczonej do stosowany w przypadku, gazów odlotowych obiektu spalania gdy średnie roczne (średnia dla lat w stosowanych natężenie przepływu gazów ) lokalnych paliwach odlotowych zostało stałych (średnia dla lat ) wyliczone ze Zll1:ytego paliwa (według rodzaju) węgiel kamienny węgiel brunatny biomasa inne paliwa paliwa paliwa (Nmj/rok) (tpa) mu 3 /GJ stałe ciekłe gazowe ,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,50 0,00 5,21 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ,00 166,16 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy , ,70 248,87 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy , , ,47 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy

19 A J K L M Numer Roczne zużycie paliwa (średnia dla lat ) (w TJ na rok) Srednie roczne Roczna ilość siarki Współczynnik konwersji natężenie przepływu (S) dostarczonej do stosowany w przypadku, gazów odlotowych obiektu spalania gdy średnie roczne (średnia dla lat w stosowanych natętenie przepływu gazów ) lokalnych paliwach odlotowych zostało stałych (średnia dla lat ) wyliczone ze zożytego paliwa (według rodzaju) węgiel kamienny węgiel brunatny biomasa inne paliwa paliwa paliwa (NmJ/rok) (tpa) mu 3 /GJ stałe ciekłe gazowe ,70 0,00 0,00 0,00 52,50 0,00 nie dotyczy ,60 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy Objaśnienia: t) Dane dotyczą okresu tj. PGNiG TERMIKA SA EC Żerań (KfB*l/2, KfA, K9, KlO, Kil, K12). 2 ) Dane dotyczą okresu l O tj. EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdynia- (K5, K6, K7).

20 Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 do Przejściow e go Planu Krajowego Pułapy emisji [Mg] na 2016 r. dla obiektów energetycznego spalania ujętych w Przejściowym Planie Krajowym

21 A B c D E F G H I J K Numer Nazwa Referencyjna Odpowiednia Odpowiedni Udział obiektu w pułapie emisji Odpowiednia Udział obiektu Odpowiednia Udział obiektu Uwagi zawartość dopuszczalna stopień so2 na20l6 r. (tpa) dopuszczalna w pułapie emisji dopuszczalna w pułapie emisji tlenu(%) wielkość odsiarczania wielkość NO~ na20l6 r. wielkość pyłu na 2016 r. emisjjl>dla (je:teli emisji l) dla (tpa) emisji 1 > dla (tpa) so2 dotyczy) NO,. pyłu (mg/nm 3 ) (mg/nm 3 ) (mg/nm 3 ) Enea Wytwarzanie Sp. l z o.o. 2 >- Elektrownia Kozienice nie dotyczy 9 942,40-0, ,80 (Bloki nr l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. 2 >- 2 Elektrownia Kozienice (Bloki nr 9, niedotyczy 5 084,60-0, ,60 lo) Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. ~~- 3 Elektrociepłownia Białystok (K6, nie dotyczy 1570, , ,90 K7) Enea Wytwatzanie Sp. z o.o.~ niedotyczy 1 809, , ,90 4 Elektrociepłownia Białystok (K5, K8) niedotyczy 265, , , niedotyczy l 591,68 0, ,96 s EDF Połska S.A nie dotyczy 37,04-0, ,63 Oddział w Rybniku (KI) nie dotyczy 1,11-0, , nie dotyczy 4464,07 0, ,01 6 EDF Polska S.A Oddział w Rybniku (K5, K6, K8) niedotyczy 109,39-0, , niedotyczy 2,08-0, ,26

22 6 400 niedotyczy 6 454,30-0, ,79 7 EDF Polska S.A niedotyczy 146,51-0, ,31 Oddział w Rybniku (K2, K3, K4, K7) niedotyczy 2,30-0, ,29 8 TAURON Ciepło Sp. z o. o. 3 > Zakład Wytwarzania Katowice (KI) niedotyczy 2 360, l 595, , nie dotyczy 373, ,I , nie dotyczy 0, ,61 IOO O, IO 9 TAURON Ciepło Sp. z o.o. 3 > Zakład Wytwarzania Tychy (Kl, K5) nie dotyczy I 901, ,89 IOO 149, nie dotyczy l 174, , ,82 10 T AMEH Sp. z o.o. 4 > Zakład nie dotyczy 2 747, ,92 IO 34,35 Wytwarzania Nowa (KP-1, 2, 3, 4, 5) 3 35 niedotyczy 1; , ,41 11 T AMEH Sp. z o.o. 4 > Zakład Wytwarzania Nowa (K6) nie dotyczy 165, ,40 5 1, nie dotyczy 180, , , nie dotyczy 173, ,14 IO 2,I nie dotyczy 3, ,31 5 0,02 12 PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki (KI, K2, K3, K4) nie dotyczy 1484, , ,62 PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki niedotyczy 3 706, , ,36 13 (KS, K6, K7, KIO, Kil, K14, K15, KI6) nie dotyczy I7, , , niedotyczy l 761, , ,22 PGNiG TERMIKA SA EC Żerań (KfB, KfA. K9, KlO, Kll, K12)'> nie dotyczy 45, , ,65

23 Veolia Energia Poznań Zespół nie dotyczy 2445,71-0, ,71 15 Elektrociepłowni S.A. 6 ' (IKI, 11<2, nie dotyczy 27,90-0, ,49 21<., 31<., KW-l, KW-2) niedotyczy 10,59 0, ,32 16 Grupa Azoty Zakłady Azotowe 6 - nie dotyczy 0,00-0, ,53 "Puławy" S.A. (Kl, K2, K3, K4, K5) 3 - nie dotyczy 0,00-0, ,52 ENERGA Kogcneracja Sp. z o.o. 17 Elektrociepłownia Elbląg nie dotyczy. l 087, , ,24 (K5, K6, K7) Veolia Energia Łódź SA 7 > 18 Elektrociepłownia EC-3 (KI, 1<2, K3, nie dotyczy 1451,34-0; ,42 K6, K9) Veolia Energia Łódź SA 1> nie dotyczy 926, , ,80 19 Elektrociepłownia EC-4 (1<2, K3, K4, K5, K6) niedotyczy 11, , ,45 20 Veolia Energia Łódź SA 7 > Elektrociepłownia EC-4 (K7) nie dotyczy l 827, l 050, , nie dotyczy 18, , ,82 KOGENERACJA SA nie dotyczy 787, , ,39 21 Elektrociepłownia Wrocław (KI, KW-3) nie dotyczy 116, , ,72 KOGENERACJA SA niedotyczy l 797, , ,72 22 Elektrociepłownia Wrocław (1<2, K3, KW-5) nie dotyczy 42, , ,34 23 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów (KI, K2, K3, K4, K5, K6) nie dotyczy 11241,90-0, , nie dotyczy 41,89-0, ,24

24 24 Elektrownia Skawina S.A. (10, K4) nie dotyczy l 942, , , niedotyczy 41, , ,28 25 Elektrownia Skawina S.A. (K5, K6, nie dotyczy 2 330, l 165, ,31 K8, K9, KlO, Kll) niedotyczy 72, , ,12 26 CIECH Soda Polska S.A. 11 > Zakład Inowrocław (Kl, K2, K3, K4) nie dotyczy 2 119, l 546, ,73 CIECH Soda Polska Ciech S.A. 8 > 27 Zakład Janikowo (KI, K2, K3) niedotyczy 2 929, l 131, ,64 28 CIECH Soda Polska S.A. K> Zakład Janikowo (K4, K5) nie dotyczy 2 379, , ,71 ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA nie dotyczy 3 436,87-0, , Elektrownia Ostrolęka B (KI, K2, K3) niedotyczy 125,58-0, ,70 30 Elektrociepłownia Sędzin Sp. z o.o. 9 > - (K5, K6, K7) nie dotyczy 2 279, , , nie dotyczy 21, , ,06 EDF Wybrzeże SA nie dotyczy 1917, , ,96 31 Elektrociepłownia Gdańska- (K l, K5) niedotyczy 30, , ,08 EDF Wybrzeże SA 32 Elektrociepłownia Gdańska- (K4, nie dotyczy 84, , ,25 K6) EDF Wybrzeże SA nie dotyczy l 359, , ,89 33 Elektrociepłownia Gdańska- (K7, K9,KIO) nie dotyczy 23, , ,89 EDF Wybrzeże SA nie dotyczy l 102,06-0, ,54 34 Elektrociepłownia Gdynia - (K6, K7)to> nie dotyczy 15,62-0, ,95

25 35 Elana Energetyka Sp. z o.o. ECl - (KI, K2, K3, K4, K5, K6) nie dotyczy l 065, , ,12 FENICE Poland Sp. z o.o. 36 Ciepłownia FENICE w Tychach niedotyczy 552, , ,10 (Kl, K2, K3, K4) 37 C iepłownia FIBRIS S.A. w Przemyślu (K3, K2) Fortum Power and Heat Polska Sp. z niedotyczy 460, , , nie dotyczy 45, ,79 IOO 2,30 38 o.o. Ciepłownia Rejtana- (KI, K2, nie dotyczy 988, , ,90 K3,K4,K5) 39 Elektrociepłownia PCC Rokita SA nie dotyczy 752, , ,35 (KI, K2, KS) nie dotyczy 0, , ,02 40 PEC Gliwice Sp. z o.o., Ciepłownia Gliwice - (KI, 1<2, K3) niedotyczy 893, , , SFW Energia Sp. z o.o. ZC Gliwice- K2,K3,K4 SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. - (K2, K3) nie dotyczy 461, , , nie dotyczy 566, , , nie dotyczy 4, , ,22 43 SW-SOi.AR Czarna Woda Sp. z o.o. - EC Czaroków - (KI, K2, K3) niedotyczy 962, , , nie dotyczy 139, , , Grupa Azoty Zakłady Chemiczne,,Police" S.A. EC 2 -(KI, K2) ZE P AK S.A. - Elektrownia Pątnów (KI, K2, K3, K4, KS, K6) nie dotyczy 1862, , , nie dotyczy 11290, , , nie dotyczy 41, , ,23

26 46 ZE P AK SA- Elektrownia Konin- (K85, K86, K111, K112) nie dotyczy l 882, , , nie dotyczy 153, , , ORLEN Polndnie S.A. 111 (K1, K2, K3) Fabryka Papieru Myszków Sp. z o.o. (K1, K2, K3) nie dotyczy 24, , , nie dotyczy 703, , , nie dotyczy 591, , , nie dotyczy 7, , ,35 RAZEM: , , ,58 Objaśnienia: l) Odpowiednia dopuszczalna wielkość emisji przyjęta na potrzeby wyznaczenia udziału obiektu w pułapie emisji na 2016 r. zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji z dnia 10 lutego 2012 r. ustanawiającą przepisy dotyczące przejściowych planów krajowych, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (Dz. Urz. UE L 52 z , s. 12). 2 ) Wcześniej Enea Wytwarzanie S.A. 3 ) Wcześniej Tauron Ciepło SA. 4 ) Wcześniej Tauron Ciepło S.A. s) Wcześniej PGNiG TERMIKA SA EC Żerań (KfB*l/2, KfA, K9, KlO, K11, K12). 6 ) Wcześniej Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A. 7 ) W cześniej Dalkia Łódź SA. S) Wcześniej Soda Polska Ciech S.A. 9 ) Wcześniej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. 10 ) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdynia- (K5, K6, K7). ll) Wcześniej Elektrociepłownia Spółki Energomedia Sp. z o.o.

27 Załącznik nr 4 Załącznik nr 4 do Przejściowego Planu Krajowego Pułapy emisji [Mg] na 2019 r. dla obiektów energetycznego spalania ujętych w Przejściowym Planie Krajowym

28 A B c D E F G H I J K Numer Nazwa Referencyjna Odpowiednia Odpowiedni Udział obiektu w pułapie emisji Odpowiednia U dział obiektu w Odpowiednia Udział obiektu Uwagi zawartość tlenu dopuszczalna stopień s~ na 2019 r. (tpa) dopuszczalna pułapie emisji dopuszczalna w pułapie emisji (%) wielkość odsiarczania wielkość N0xna2019r. wielkość pyłu na 2019 r. emisji 1 > dla (je:teli emisjill dla (tpa) emisji 1 > dlapyłu (tpa) so2 dotyczy) NOx (mg!nm 3 ) (mg!nm 3 ) (mg!nm 3 ) Enea Wytwarzanie Sp. z o.o 2 >- l Elektrownia Kozienice (Bloki nr l, 2, nie dotyczy 4 971,20-0, ,10 3, 4, 5, 6, 7, 8) Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. 2 >- 2 Elektrownia Kozienice nie dotycży ,30-0, ,20 (Bloki nr 9, 10) Enea Wytwarzanie Sp. zo.o. 2 >- 3 Elektrociepłownia Białystok (K6, niedotyczy 324, , ,50 K7) Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. 2 l niedotyczy 344, , ,50 4 Elektrociepłownia Białystok (KS. K8) nie dotyczy 40, , ,04 5 EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku (KI) nie dotyczy 795,84-0, , nie dotyczy 18,52-0, , niedotyczy 0,56-0, , nie dotyczy 2232,03-0, ,20 EDF Polska S.A nie dotyczy 54,69-0, ,47 Oddział w Rybniku (KS, K6, KS) nie dotyczy 1,04-0, ,10

29 A B c D E F G H I J K Numer Nazwa Referencyjna. Odpowiednia Odpowiedni Udział obiektu w pułapie. emisji Odpowiednia Udział obiektu w Odpowiednia Udział obiektu Uwagi zawartość tlenu dopuszczalna stopień so2 na 2019 r. (tpa) dopuszczalna pułapie emisji dopuszczalna w pułapie emisji (%) wielkość odsiarczania wielkość NO., na 2019 r. wielkość pyłu na 2019 r. emisji 1 > dla (je2:e1i emisji 1 l dla (tpa) emisji 1 > dla pyłu (tpa) s~ dotyczy) NO:~ (mg!nm 3 ) (mg/nm 3 ) (mg/nm 3 ) niedotyczy 3 227,15-0, ,71 EDF Polska S.A. 7 Oddział w Rybniku (K2, K3, K4, K7) niedotyczy 73,25-0, , nie dotyczy 1,15-0, ,11 8 TAURON Ciepło Sp. z o. o. 3 ' Zakład Wytwarzania Katowice (KI) nie dotyczy 531, , , niedotyczy 84, , niedotyczy 0, , ,02 9 TAURON Ciepło Sp. z o.o. 3 ' Zakład Wytwarzania Tychy (Kl, KS) nie dotyczy 374, , , nie dotyczy 587, , ,73 lo T AMEH Sp. z o.o."' Zakład niedotyczy 686, ,92 lo 34,35 Wytwarzania Nowa (KP-1, 2, 3, 4, S) 7, , , niedotyczy 11 TAMEH Sp. z o.o:" Zakład Wytwarzania Nowa (K6) nie dotyczy 82, ,40 5 1, niedotyczy 55, , , niedotyczy 43, , , nie dotyczy 1, ,30 5 0,02

30 A B c D E F G H I J K Numer Nazwa Referencyjna Odpowiednia Odpowiedni Udział obiektu w pułapie emisji Odpowiednia Udział obiektu w Odpowiednia Udział obiektu Uwagi zawartość tlenu dopuszczaj na stopień so2 na2019 r. (tpa) dopuszczalna pułapie emisji dopuszczalna w pułapie emisji (o/o) wielkość odsiarczania wielkość NOlC na2019 r. wielkość pyłu na2019 r. emisji > dla (jeżeli emisji 1 > dla (tpa) emisji 1 > dla pyłu (tpa) so2 dotyczy) NO:~: (mg/nm 3 ) (mg!nm 3 ) (mg!nm 3 ) 12 PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki (KI, K2, K3, K4) niedotyczy 742, , ,25 PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki niedotyczy 1853, l 853,46 20 t85,35 13 (K5, K6, K7, KtO, Kil, KJ4, Kl5, Kt6) nie dotyczy 8, , ,88 14 PGNiG TERMIKA SA EC Żerań niedotyczy 880, , ,09 (KtB, KfA, K9, KtO, Ktl, Kt2) 5 > niedotyczy 22, , ,26 V eołia Energia Zespół niedotyczy l 222,86-0, ,29 15 Elektrociepłowni S.A 6 > (1Kl,IK2, niedotyczy 13,95-0, ,39 21<. 3K,KW-l,KW-2) nie dotyczy 5,30-0, ,53 16 Grupa Azoty Zakłady Azotowe 6 - niedotyczy 0,00-0, ,21 "Puławy" S.A (KI, K2, K3, K4, KS) 3 - nie dotyczy 0,00-0, ,01 EN ERGA Kogcneracja Sp. z o. o. 17 Elektrociepłownia Elbląg niedotyczy 238, , ,85 (KS. K6, K7) Veolia Energia Łódź SA 7 > 18 Elektrociepłownia EC-3 (KI, K2, K3, nie dotyczy 725,67-0, ,57 K6, K9)

31 A B c D E F G H I J K Nwner Nazwa Referencyjna Odpowiednia Odpowiedni Udział obiektu w pułapie emisji Odpowiednia Udział obiektu w Odpowiednia Udział obiektu Uwagi zawartość tlenu dopuszczalna stopień sol na2019 r. (tpa) dopuszczalna pułapie emisji dopuszczalna w pułapie emisji (%) wielkość. odsiarczania wielkość NOx na2019 r. wielkość pyłu mi2019 r. emisji'> dla (jeżeli emisji l) dla (tpa) emisji'> dla pyłu (tpa) so2 dotyczy) NO:~ (~g(nmj) (mg(nm 3 ) (mg/nm 3 ) Veolia Energia Łódź SA'> nie dotyczy 463, , ,32 19 Elektrociepłownia EC-4 (K2, K3, K4, K5, K6) nie dotyczy 5, , ,58 20 Veolia Energia Łódź SA'> Elektrociepłownia EC-4 (K7) nie dotyczy 350, , , niedotyczy 3, , ,36 KOGENERACJA SA niedotyczy 158, , ,88 21 Elektrociepłownia Wrocław (KI, KW-3) nie dotyczy 23, , ,34 KOGENERACJA SA nie dotyczy 898, , ,89 22 Elektrociepłownia Wrocław (K2, K3, KW-S) nie dotyczy 21, , ,14 23 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów (KI, K2, K3, K4, KS, K6) niedotyczy 5 620,95-0, , nie dotyczy 20,95-0, ,09 24 Elektrownia Skawina S.A. (K3, K4) nie dotyczy 401, , , niedotyczy 8, , ,86 ; Elektrownia Skawina S.A. (KS, K6, niedotyczy l 165, l 165, ,53 K8, K9, KlO, Kll) nie dotyczy 36, , ,65

32 A B c D E F G H I J K Numer Nazwa Referencyjna Odpowiednia Odpowiedni Udział obiektu w pułapie emisji Odpowiednia Udział obiektu w Odpowiednia Udział obiektu Uwagi zawartość tlenu dopuszczalna stopień so2 na 2019 r. (tpa) dopuszczalna pułapie emisji dopuszczalna w pułapie emisji (%) wielkość odsiarczania wielkość N0 11 na2019 r. wielkość pyłu na 2019 r. emisj i 1 > dla (je:teli emisji 1 > dla (tpa) emisji t) dla pyłu (tpa) so2 dotyczy) NOx (mg/nm 3 ) (mg/nm 3 ) (mg1nm 3 ) 26 CIECH Soda Polska S.A 8 > Zakład Inowrocław (KI, K2, K3, K4) nie dotyczy 515, , ,55 27 CIECH Soda Polska S.A.'> Zakład Janikowo (KI, K2, K3) nie dotyczy 471, , ,16 CIECH Soda Polska S.A. S> Zakład nie dotyczy Janikowo (K4, K5) , ,93 ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA nie dotyczy l 718,44-0, , Elektrownia Ostrołęka B (Kl, K2, K3) nie dotyczy 62,79-0, ,28 30 Elektrociepłownia Bctdzin Sp. z o.o. 9 > - (K5, K6, K7) nie dotyczy 438, , , nie dotyczy 4, , ,21 EDF Wybrzeże SA nie dotyczy 327, , ,74 31 Elektrociepłownia Gdańska- (KI, KS) nie dotyczy 4, , ,42 EDF Wybrzeże SA 32 E l ektrociepłownia Gdańska - (K4, nie dotyczy 49, , ,56 K6) Uwagi l i 5 do D.l

33 A B c D E F G H I J K Numer Nazwa Referencyjna Odpowiednia Odpowiedni Udział obiektu w pułapie emisji Odpowiednia Udział obiektu w Odpowiednia Udział obiektu Uwagi zawartość tlenu dopuszczalna stopień so2 na 2019 r. (tpa) dopuszczalna pułapie emisji dopuszczalna w pułapie emisji (%) wielkość odsiarczania wielkość NOx na 2019 r. wielkość pyłu na2019 r. emisji 1 > dla (jeżeli emisji l) dla (tpa) emisji 1 > dla pyłu (tpa) so2 dotyczy) NO" (mg!nm 3 ) (mg!nm 3 ) (mg!nm 3 ) EDF Wybrzete SA nie dotyczy 679, , ,96 33 Elektrociepłownia Gdańska- (K7, K9, KIO) nie dotyczy 11, , ,19 EDF Wybrzeze SA 34 Elektrociepłownia Gdynia- (K6, K7) 10 > nie dotyczy 551,03-0, , nie dotyczy 7,81-0, ,78 35 Elana Energetyka Sp. z o. o. EC1 - (K1, 1<2, 10, K4, KS, K6) nie dotyczy 160, , ,03 FENICE Poland Sp. z o.o. 36 Ciepłownia FENICE w Tychach nie dotyczy 80, , ,00 (Kl, K2, K3, K4) 37 Ciepłownia FIBRIS S.A w nie dotyczy 92, , ,91 Przemyślu (10, K2) nie dotyczy 4, , ,69 Fortum Power and Heat Polska Sp. z 38 o.o. Ciepłownia Rejtana - (KI, K2, niedotyczy 157, , ,70 K3,K4,K5)

34 A B c D E F G H I J K Numer Nazwa Referencyjna Odpowiednia Odpowiedni Udział obiektu w pułapie emisji Odpowiednia Udział obiektu w Odpowiednia Udział obiektu Uwagi zawartość tlenu dopuszczalna stopień sol na2019 r. (tpa) dopuszczalna pułapie emisji dopuszczalna w pułapie emisji (%) wielkość odsiarczania wielkość NO.~ na 2019 r. wielkość pyłu na 2019 r. emisji'> dla (jeżeli emisji 1 > dla (tpa) emisji'> dla pyłu (tpa) so2 dotyczy) NOx {mg/nm 3 ) {mg/nm 3 ) (mg!nm 3 ) 39 Elektrociepłownia PCC Rokita SA (KI, K2, K8) nie dotyczy 115, , , nie dotyczy 0, , ,00 40 PEC Gliwice Sp. z o. o. C iepłown ia Gliwice- (KI, K2, K3) nie dotyczy 182, , ,23 41 SFW Energia Sp. z o. o. ZC Gliwice- K2,K3,K nie dotyczy 92, , , SW~SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. - (K2, K3) SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. - EC Czaroków- (Kl, K2, K3) nie dotyczy 113, , , nie dotyczy 0, , , nie dotyczy 192, , , nie dotyczy 13, , ,09 44 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. EC 2-(KI, K2) nie dotyczy 388, , ,80 45 ZE P AK S.A. -Elektrownia Pątnów (Kl, K2, K3, K4, K5, K6) nie dotyczy 5 645, , , nie dotyczy 20, , ,09

35 A Numer B c D E F G H I J Nazwa Referencyjna Odpowiednia Odpowiedni Udział obiektu w pułapie emisji Odpowiednia Udział obiektu w Odpowiednia Udział obiektu zawartość tlenu dopuszczalna stopień S02 na2019 r. (tpa) dopuszczalna pułapie emisji dopuszczalna w pułapie emisji (%) wielkość odsiarczania wielkość NO, na 2019 r. wielkość pyłu na r. emisji 11 dla (jeżeli emisji 11 dla (tpa) emisji 0 dla pyłu (tpa) K Uwagi S Oz dotyczy) NO, (mg/nm 3 ) (mg/nm 3 ) (mg/nm 3 ) 46 ZE P AK SA - Elektrownia Konin - (K85, K86, K111, K112) nie dotyczy 941, , , nie dotyczy 76, , ,66 47 ORLEN Południe S.A. (K1, K2, nie dotyczy 3, , ,35 K3) nie dotyczy 91, , ,14 48 Fabryka Papieru Myszków Sp. z o. o. (K1, K2, K3) nie dotyczy 118, , , nie dotyczy 0, ,05 30 O,lO RAZEM: , , ,92 Objaśnienia: l) Odpowiednia dopuszczalna wielkość emisji przyjęta na potrzeby wyznaczenia udziału obiektu w pułapie emisji na 2019 r. zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji z dnia 10 lutego 2012 r. ustanawiającą przepisy dotyczące przejściowych planów krajowych, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (Dz. Urz. UE L 52 z , s. 12). Z) Wcześniej Enea Wytwarzanie S.A. 3 ) W cześniej Tauron Ciepło SA. 4 ) Wcześniej Tauron Ciepło S.A. s) Wcześniej PGNiG TERMIKA SA EC Żerań (KfB*l/2, KfA, K9, KlO, K11, K12). 6 ) Wcześniej Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A. 7 ) W cześniej Dalkia Łódź SA.

36 S) Wcześniej Soda Polska Ciech S.A. 9 > Wcześniej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. IO) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdynia- (K5, K6, K7). t l) W cześniej Elektrociepłownia Spółki Energomedia Sp. z o.o.

37 Załącznik nr 5 Załącznik nr 5 do Przejściowego Planu Krajowego Efekty ekologiczne zastosowania PPK

38 Na poniższych wykresach przedstawiono porównanie emisji rzeczywistej w 2010 r., pułapu emisji na 2016 r. oraz pułapu emisji na 2019 r. dla 48 obiektów objętych PPK. Wyraźnie widać znaczne ograniczenie emisji, które nastąpi dla tych obiektów do roku W przypadku emisji S02 już w 2016 r. nastąpi znaczne ograniczenie emisji w stosunku do roku Jest to spowodowane zastosowaniem ostrzejszych wielkości dopuszczalnych emisji w przypadku źródeł wykorzystujących kilka kotłów energetycznych pracujących na wspólny emitor. Rysunek l. Porównanie emisji i pułapów S , , , ,0 0.0 ~ , , , , ,0 0,0 Emisja 2010 Pułap 2016 r. Pułap 2019 r. Operatorzy obiektów objętych PPK, które me będą mogły sprostać zaostrzonym wymaganiom, będą musieli ograniczać swoją produkcję lub korzystać z pułapów innych obiektów w obrębie instalacji lub grupy kapitałowej, które posiadają wystarczająco skuteczne instalacje odsiarczania, a tym samym nadwyżki pułapów. W grupie obiektów objętych PPK planowane jest wybudowanie ok. 28 instalacji odsiarczania spalin. W przypadku emisji NOx pułapy na 2016 r. dla przedmiotowej grupy instalacji są o ponad połowę mniejsze niż emisja w roku Głównie jest to spowodowane faktem zastosowania dla obiektów o mocy powyżej 500 MWt wielkości dopuszczalnej emisji na poziomie 200 mglmu 3 do obliczenia pułapów już w roku Dzieje się tak w przypadku większości elektrowni i dużych elektrociepłowni objętych PPK, które odpowiadają za większą część emisji. Kolejny niewielki spadek pułapu łącznego na rok 2019 obrazuje jak mało jest w PPK obiektów poniżej 500 MWt - dominującą rolę w emisji odgrywają obiekty o mocy powyżej 500 MWt. Ten stan znajduje odzwierciedlenie w planach modernizacyjnych dużych źródełpraktycznie większość z nich ma planowane inwestycje związane z budową wtórnych

39 instalacji odazotowania spalin (SCR, NSCR). W przedmiotowej grupie instalacji planowane jest wybudowanie ponad 28 instalacji wtórnego odazotowania spalin. Rysunek 2. Porównanie emisji i pułapównox ,0 - - ~ ~--~ ---~--- ~ ~ ,0 -~ ,0 -f"------< ,0-1---~ 0,0 Emisja 2010 Pułap 2016 r. Pułap 2019 r. Odnośnie do emisji pyłu pułap emisji na 2019 r. jest prawie trzykrotnie mniejszy od pułapu emisji na 2016 r. i ponad dwukrotnie mniejszy od emisji rzeczywistej w roku Rysunek 3. Porównanie emisji i pułapów pyłu Pył ,0, ~-----~ ,0 +--~~~--~-- ~ 8000, , ,0 L Emisja 2010 Pułap 2016 r. Pułap 2019 r.

40 Na rysunku 3 zwraca uwagę to, że pułap emisji pyłu na 2016 r. jest większy od emisji rzeczywistej w 2010 r. Wynika to z tego, że w grupie największych obiektów energetycznego spalania już w chwili obecnej obowiązują standardy emisji pyłu na poziomie 50 mglmu 3, a rzeczywiste stężenia osiągane za elektrofiltrami są mniejsze. W przypadku obiektów wyposażonych w instalacje odsiarczania metodą mokrą stężenia te osiągają wartości mglmu 3 Realizacja kolejnych inwestycji polegających na budowie instalacji odsiarczania przyczyni się do dalszego ograniczania emisji pyłów. W horyzoncie roku 2019 praktycznie każdy obiekt energetycznego spalania o mocy w paliwie od 100 MW będzie musiał posiadać wysoko skuteczną instalację odsiarczania spalin. Instalacja odsiarczania w połączeniu z instalacją odpylania lub modernizacją elektrofiltrów zapewni dotrzymanie wymaganych stężeń. Przewiduje się, że w roku 2016 roczny łączny ładunek emisji pyłu będzie niższy od wymaganych pułapów i od emisji w roku W horyzoncie roku 2016 zostanie zakończone wiele inwestycji (w tym obecnie prowadzonych) polegających na modernizacji odpylania i wiele inwestycji polegających na budowie instalacji odsiarczania spalin. Jak wynika z powyższych rysunków realizacja wymagań PPK nie tylko nie pogorszy obecnego wpływu instalacji na środowisko naturalne, ale ten wpływ znacznie zmniejszy. Znaczna redukcja emisji nastąpi już w roku 2016, szczególnie w przypadku emisji S02 i NOx. W latach nastąpi kolejna redukcja emisji wszystkich trzech analizowanych zanieczyszczeń. Ze względu na niski poziom pułapów emisji wielu operatorów obiektów energetycznego spalania, dla utrzymania zdolności produkcyjnych, będzie musiało w pełni przystosować te obiekty do wymagań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24listopada 2010 r. w sprawie emisji przesyłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z , s. 17, z późn. zm.) już w horyzoncie roku 2017 lub 2018, czyli w ciągu pierwszych dwóch/trzech lat obowiązywania PPK.

41 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 do Przejściowego Planu Krajowego Pułapy emisji [Mg] na lata 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 dla obiektów energetycznego spalania ujętych w Przejściowym Planie Krajowym

42 Pulapy emisji J.. Q,ł e s o, NOx = Nazwa obiektu z Enea Wytwarzanie Sp. z (od dnia (od dnia do do dnia dnia ) ) o.o. 1 >- Elektrownia l 9 942, , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 994,23 745,67 497,10 248,55 Kozienice (Bloki nr l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Enea Wytwarzanie Sp. z 2 o.o. 1 >- Elektrownia 5 084, , , ,30 l 271,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635,60 508,47 381, ,10 Kozienice (Bloki nr 9, l O) Enea Wytwarzanie Sp. z 3 o.o. 1 >- Elektrociepłownia l 570,30 l 155,13 739,97 324,80 162,40 779, ,03 259,80 129,90 129,90 97,43 64,97 32,50 16,25 Białystok (K6, K7) Enea Wytwarzanie Sp. z l 809,30 l 321,17 833,03 344,90 172,45 827,70 643,77 459,83 275,90 137,95 137,9 103,43 68,97 34,50 17,25 4 o.o. I> - Elektrociepłown ia Białystok (K5, K8) 265,17 190,26 115,34 40, ,30 97,71 74,13 50,54 25,27 20,22 14,83 9,43 4,04 2,02 l 591,68 l 326,40 l 061,12 795,84 397,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,96 159,17 119,38 79,58 39,79 5 EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku (K l) 37,04 30,87 24,69 18, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,63 3,70 2,78 1,85 0,93 1,11 0,93 0,74 0,56 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,11 0,08 0,06 0,03 Pyl 2020 (od dnia do dnia ) EDF Polska S.A 6 Oddział w Rybniku (K5, K6, K8) 4 464, , , ,03 l 116,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558,01 446,41 334, ,6 109,39 91,16 72,92 54,69 27,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,67 10,94 8,20 5,47 2,73 2,08 1,74 1,39 1,04 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0,16 0,10 0,05

43 Pułapy emisji.. G,j e = Nazwa obiektu z so2 NOx Pył EDF Po1ska S.A (od dnia (od dnia do do dnia dnia ) ) 2020 (od dnia do dnia ) 6 454, , , ,15 l 613,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806,79 645,43 484,07 322,71 161,36 7 Oddział w Rybniku (K2, K3, ,09 97,67 73,25 36,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,31 14,65 10,99 7,33 3,66 K4, K7) 2,30 1,92 1,53 1,15 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,23 0,17 0,11 0,06 T AURO N Ciepło 8 Sp. z o.o. 2 > Zakład Wytwarzania Katowice (KI) 2 360,88 l 751, ,44 531,73 265,86 l 595, ,70 886,21 531,73 265,86 265,86 194,97 124,07 53,17 26,59 373,23 276,84 180,45 84,06 42,03 252,18 196,14 140,1 84,06 42,03 ' 42,03 30,82 19,61 8,41 4,2 0,90 0,67 0,43 0,20 0,10 0,61 0,47 0,34 0,20 0,10 0,10 0,07 0,05 0,02 0,01 TAURON Ciepło Sp. 9 z o.o. 2 > Zakład Wytwarzania l 901, ,83 883,89 374,95 187,48 899,89 699,91 499,94 299,96 149,98 149,98 112,49 74,99 37,50 18,75 Tychy (KI, K5) l 174,54 978,78 783,02 587,27 293,63 587,27 587,27 587,27 587,27 293,63 146,82 117,45 88,09 58,73 29,36 TAMEH Sp. z o.o. 3 > Zakład 10 Wytwarzania Nowa (KP-1, 2, 3,4, 5) 2 747, ,76 l 373,84 686,92 343,46 686,92 686,92 686,92 686,92 343,46 34,35 34,35 34,35 34,35 17,17 7,29 7,29 7,29 7,29 3,64 41,64 41,64 41,64 41,64 20,82 10,41 9,02 7,63 6,25 3,12 165,60 138,00 110,40 82,80 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 20,70 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 11 T AMEH Sp. z o. o. 3 > Zakład Wytwarzania Nowa (K6) 180,65 139,01 97,38 55,75 27,88 167,26 130,09 92,92 55,75 27,88 27,88 20,44 13,01 5,58 2,79 173,71 130,28 86,85 43,43 21,71 65,14 65,14 65,14 65,14 32,57 2,17 2,17 2,17 2,17 1,09 3,49 2,89 2,30 1,70 0,85 1,31 1,31 1,30 1,30 0,65 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01

Załącznik nr 1 Do Przejściowego Planu Krajowego. Wykaz obiektów energetycznego spalania ujętych w Przejściowym Planie Krajowym (dane podstawowe)

Załącznik nr 1 Do Przejściowego Planu Krajowego. Wykaz obiektów energetycznego spalania ujętych w Przejściowym Planie Krajowym (dane podstawowe) Załącznik nr 1 Do Przejściowego Planu Krajowego Wykaz obiektów ujętych w Przejściowym Planie Krajowym (dane podstawowe) 1 Numer Nazwa Położenie (adres) LUB Jakiekolwiek 1 Enea Wytwarzanie S.A. (Kozienice)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŹRÓDEŁ WRAZ Z DANYMI DOTYCZĄCYMI ICH PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH

WYKAZ ŹRÓDEŁ WRAZ Z DANYMI DOTYCZĄCYMI ICH PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH Załącznik nr 1 WYKAZ ŹRÓDEŁ WRAZ Z DANYMI DOTYCZĄCYMI ICH PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH Lp. Nazwa źródła Całkowita nominalna moc cieplna źródła na dzień 31 grudnia 2010 r. [MW] Rodzaj paliwa stosowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Do Przejściowego Planu Krajowego. Pułapy emisji na 2016 r. dla obiektów energetycznego spalania ujętych w Przejściowym Planie Krajowym

Załącznik nr 3 Do Przejściowego Planu Krajowego. Pułapy emisji na 2016 r. dla obiektów energetycznego spalania ujętych w Przejściowym Planie Krajowym Złącznik nr 3 Do Przejściowego Plnu Krjowego Pułpy emisji n dl obiektów energetycznego splni ujętych w Przejściowym Plnie Krjowym 1 Liczb Nzw Referencyjn zwrtość Dopuszczl n wielkość emisji dl odsirczni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Do Przejściowego Planu Krajowego. Pułapy emisji na 2019 r. dla obiektów energetycznego spalania ujętych w Przejściowym Planie Krajowym

Załącznik nr 4 Do Przejściowego Planu Krajowego. Pułapy emisji na 2019 r. dla obiektów energetycznego spalania ujętych w Przejściowym Planie Krajowym Złącznik nr 4 Do Przejściowego Plnu Krjowego Pułpy emisji dl obiektów energetycznego splni ujętych w Przejściowym Plnie Krjowym 1 Liczb Nzw Referencyjn zwrtość emisji dl SO 2 odsirczni obiektu w emisji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Do Przejściowego Planu Krajowego

Załącznik nr 8 Do Przejściowego Planu Krajowego Załącznik nr 8 Do Przejściowego Planu Krajowego Zestawienie działań, które będą podjęte na terenie każdego obiektu w celu osiągnięcia i przestrzegania dopuszczalnych standardów emisyjnych od dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Projekty rekomendowane do wsparcia. PO IiŚ Priorytet IV - Działanie 4.5. Nr konkursu: 3/PO IiŚ/4.5/04/2012

Projekty rekomendowane do wsparcia. PO IiŚ Priorytet IV - Działanie 4.5. Nr konkursu: 3/PO IiŚ/4.5/04/2012 Projekty rekomendowane do wsparcia PO IiŚ Priorytet IV - Działanie 4.5. Nr konkursu: 3/PO IiŚ/4.5/04/2012 Aktualna dostępna alokacja 1 : 168 932 615 L.p. Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy Województwo Tytuł

Bardziej szczegółowo

Grupa (nazwa skrócona ) Operator (nazwa skrócona ) Numer zadania w Krajowym Planie. Lp. Nazwa instalacji

Grupa (nazwa skrócona ) Operator (nazwa skrócona ) Numer zadania w Krajowym Planie. Lp. Nazwa instalacji Tabela nr 1. Zestawienie zadań inwestycyjnych z realizacji których zostały przedstawione sprawozdania rzeczowo-finansowe zawierające informację o kosztach kwalifikowanych poniesionych w okresie od dnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH KATALOGIEM

WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH KATALOGIEM WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH KATALOGIEM 1 PGE GiEK S.A. - Oddział Elektrownia Bełchatów El. Bełchatów 13 2 El. Pątnów 17 3 Zespół Elektrowni PAK S. A. El. Adamów 19 4 El. Konin 21 5 Elektrownia Pątnów II Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. (1) Obiekty energetycznego spalania, które należy ująć w przejściowym planie krajowym

ZAŁĄCZNIK. (1) Obiekty energetycznego spalania, które należy ująć w przejściowym planie krajowym ZAŁĄCZNIK (1) Obiekty energetycznego spalania, które należy ująć w przejściowym planie krajowym Części obiektów energetycznego spalania (np. jedna lub więcej indywidualnych jednostek energetycznego spalania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH KATALOGIEM

WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH KATALOGIEM WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH KATALOGIEM 1 PGE GiEK S.A. - Oddział Elektrownia Bełchatów El. Bełchatów 13 2 El. Pątnów 17 3 Zespół Elektrowni PAK S. A. El. Adamów 19 4 El. Konin 21 5 Elektrownia Pątnów II Sp.

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

Operator (nazwa skrócona) 1 PL-$-0002 PGE PGE GiEK ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW. 2 PL-$-0005 PGE PGE GiEK ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW

Operator (nazwa skrócona) 1 PL-$-0002 PGE PGE GiEK ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW. 2 PL-$-0005 PGE PGE GiEK ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW Tabela nr 1. Zestawienie zadań inwestycyjnych z realizacji których zostały przedstawione sprawozdania rzeczowo-finansowe zawierające informację o kosztach kwalifikowanych poniesionych w okresie od dnia

Bardziej szczegółowo

II KOTŁY KRAJ ELEKTROWNIE ZAWODOWE, ELEKTROCIEPŁOWNIE I CIEPŁOWNIE

II KOTŁY KRAJ ELEKTROWNIE ZAWODOWE, ELEKTROCIEPŁOWNIE I CIEPŁOWNIE II KOTŁY KRAJ ELEKTROWNIE ZAWODOWE, ELEKTROCIEPŁOWNIE I CIEPŁOWNIE 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Elektrociepłownia ŻERAŃ Elektrownia SKAWINA Skawina Elektrociepłownia ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

Wyzwania strategiczne ciepłownictwa w świetle Dyrektywy MCP

Wyzwania strategiczne ciepłownictwa w świetle Dyrektywy MCP Wyzwania strategiczne ciepłownictwa w świetle Dyrektywy MCP Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu Kraków, marzec 2017 Struktura przedsiębiorstw ciepłowniczych wg wielkości źródeł ciepła* Ponad 50% koncesjonowanych

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.:

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: UDZIAŁ W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI ELEKTROWNIA SKAWINA Rok powstania 1957-1961 Moc elektryczna Moc cieplna Paliwo 440 MW 588 MWt Węgiel kamienny Biomasa Olej opałowy

Bardziej szczegółowo

ENEA Wytwarzanie S.A. 2013 RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A.

ENEA Wytwarzanie S.A. 2013 RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A. RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A. Program rozwoju dla ENEA Wytwarzanie S.A. zakłada wydłużenie czasu pracy bloków 200 MW do roku 2028. Wdrożono działania mające na celu przedłużenie żywotności

Bardziej szczegółowo

6. Środowisko. Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Enea 2015

6. Środowisko. Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Enea 2015 Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Enea 2015 6. Środowisko Procesy produkcji energii i jej dystrybucji wiążą się z wpływem na środowisko. Efektywność monitorowania wpływu na środowisko i wdrażanych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE. XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013

UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE. XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013 UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013 ANTYSMOGOWA KOALICJA W WALCE Z NISKĄ EMISJĄ PODPISANIE POROZUMIENIA NISKA EMISJA 15

Bardziej szczegółowo

Zamawiający - Elektrownia Połaniec - Grupa GDF Suez Energia Polska

Zamawiający - Elektrownia Połaniec - Grupa GDF Suez Energia Polska Zamawiający - Elektrownia Połaniec - Grupa GDF Suez Energia Polska Realizacja szeregu prac dla potrzeb budowy Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) dla 4-ch blokó - Wykonanie Studium Wykonalności budowy

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Polska Agencja Prasowa Warszawa 18.11.2010 r. ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Struktura zużycia paliwa do generacji energii elektrycznej STRUKTURA W UE STRUKTURA W POLSCE 2 BLOK

Bardziej szczegółowo

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta Kim jesteśmy PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych efektywną metodą kogeneracji, czyli skojarzonej produkcji

Bardziej szczegółowo

Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia

Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia Jacek Piekacz EDF Polska Warszawa 11 października 2012r Grupa EDF - największym inwestorem zagranicznym na rynku energii elektrycznej i ciepła w Polsce

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA REALIZACJE W LATACH OD 2001 DO 2015

LISTA REFERENCYJNA REALIZACJE W LATACH OD 2001 DO 2015 LP OBIEKT PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ROK 1 ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW MODERNIZACJA INSTALACJI ROZPAŁKOWEJ KOTŁA K-9 ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW S.A. 2001 2 ELEKTROWNIA ŁAZISKA DOSTAWA, MONTAŻ I UDZIAŁ W URUCHOMIENIU

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie Opole to co?

Jeśli nie Opole to co? SPOŁECZNA RADA DS. ROZWOJU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Jeśli nie Opole to co? Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Debata Energetyka Prosumencka Warszawa, 28 lutego 2013 Prosument na rynku energii

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Rady Ministrów. z dnia.2014 r.

Rozporządzenie. Rady Ministrów. z dnia.2014 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia.2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 555

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 555 Warszawa, dnia 21 kwietnia 215 r. Poz. 555 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 kwietnia 215 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna produkcja ciepła w kogeneracji. Opracował: Józef Cieśla PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa

Nowoczesna produkcja ciepła w kogeneracji. Opracował: Józef Cieśla PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa Nowoczesna produkcja ciepła w kogeneracji Opracował: Józef Cieśla PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa Wprowadzenie Wytwarzanie podstawowych nośników energii takich jak ciepło i energia elektryczna może

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2013 r. COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 ZAŁĄCZNIKI Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

Część I. Obliczenie emisji sezonowego ogrzewania pomieszczeń (E S ) :

Część I. Obliczenie emisji sezonowego ogrzewania pomieszczeń (E S ) : Potwierdzenie wartości emisji zgodnych z rozporządzeniem UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy Zużycie Biomasy w Energetyce Stan obecny i perspektywy Plan prezentacji Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? dr Zbigniew Mirkowski Katowice, 29.09.15 Zużycie energii pierwotnej - świat 98 bln $ [10 15 Btu] 49 bln $ 13 bln $ 27 bln $ 7,02 mld 6,12 mld 4,45 mld 5,30

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3 Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady Wykład 3 Zakres wykładu Produkcja energii elektrycznej i ciepła w polskich elektrociepłowniach Sprawność całkowita elektrociepłowni Moce i ilość jednostek

Bardziej szczegółowo

Jak dostosować się do wymagań konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania?

Jak dostosować się do wymagań konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania? Seminarium Przegląd BREF/BAT Conclusions oraz implikacje dla prowadzących instalacje Jak dostosować się do wymagań konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania? Wojciech Orzeszek Warszawa, 17 października

Bardziej szczegółowo

Rafał Kręcisz. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o

Rafał Kręcisz. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie efektywności energetycznej w przemyśle: doświadczenia i plany na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Łódź, 30 maja 2012r. Marek Wdowiak Dyrektor Departamentu Inwestycji PGE GiEK S.A. slajd 1 Podstawowe dane Grupa

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora

Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora REC 2013 Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Departament Inwestycji Biuro ds. Energetyki Rozproszonej i Ciepłownictwa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r. STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Warszawa, 1 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej

Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej Marek Bogdanowicz Elektrownia Skawina Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej Dostosowanie Elektrowni

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

Programy inwestycyjne pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED. Katowice, 8 grudnia 2014 r.

Programy inwestycyjne pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED. Katowice, 8 grudnia 2014 r. pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED Katowice, 8 grudnia 2014 r. Moce wytwórcze TAURON Wytwarzanie TAURON WYTWRZANIE W LICZBACH 4 671,0 1 496,1 MWe moc elektryczna zainstalowana MWt moc cieplna

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr PZ 42.4/2015

DECYZJA Nr PZ 42.4/2015 DOW-S-IV.7222.28.2015.LS Wrocław, dnia 30 grudnia 2015 r. L.dz.3137/12/2015 DECYZJA Nr PZ 42.4/2015 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Autorzy: Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Ecoenergia Sp.

Bardziej szczegółowo

Czy nakłady poniesione po 25 czerwca 2009 r.? Rok zakończenia inwestycji

Czy nakłady poniesione po 25 czerwca 2009 r.? Rok zakończenia inwestycji Grupa Operator Nazwa instalacji Czy nakłady poniesione po 25 czerwca 2009 r.? Rok zakończenia Typ Nazwa zadania inwestycyjnego PL-$-0001 PGE PGE GiEK ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW Tak 2017 B Modernizacja B1 PL-$-0002

Bardziej szczegółowo

SITA OBROTOWE. Lista referencyjna (wybrane obiekty) 1992 Ostrołęka Elektrownia i Elektrociepłownia 9 30 000. Warszawa EC "Siekierki" 3 23 000

SITA OBROTOWE. Lista referencyjna (wybrane obiekty) 1992 Ostrołęka Elektrownia i Elektrociepłownia 9 30 000. Warszawa EC Siekierki 3 23 000 PROFILTER Sp. z o.o. 20.03.2014 1 2 3 4 5 SITA OBROTOWE wydajność jednostkowa (m 3 /h) 1992 Ostrołęka Elektrownia i Elektrociepłownia 9 30 000 Warszawa EC "Siekierki" 3 23 000 1993 Kozienice (Świerże Górne)

Bardziej szczegółowo

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Agenda I. Kontekst Europejski II. Sytuacja w KSE III. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

OCHRONA POWIETRZA. Opracował: Damian Wolański

OCHRONA POWIETRZA. Opracował: Damian Wolański OCHRONA POWIETRZA Policzenie aktualnej emisji pyłu, dwutlenku siarki SO2, tlenku węgla CO i tlenku azotu NO przeliczanego na dwutlenku azotu NO2 Opracował: Damian Wolański Wzory wykorzystywane w projekcie

Bardziej szczegółowo

Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce

Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce R A Z E M C I E P L E J Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce Janusz Lewandowski 3 lutego 2011 Wybrane Dyrektywy UE określające warunki działania i rozwoju ciepłownictwa sieciowego 1. Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja. Ciepło i energia elektryczna. Środowisko. Efektywność

Kogeneracja. Ciepło i energia elektryczna. Środowisko. Efektywność Kogeneracja Ciepło i energia elektryczna Środowisko Efektywność Kogeneracja jest optymalnym sposobem wytwarzania energii dla polskich miast Kogeneracja charakteryzuje się bardzo dużą efektywnością i sprawnością

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa o emisjach przemysłowych

Dyrektywa o emisjach przemysłowych Dyrektywa o emisjach przemysłowych Ewa Rutkowska-Subocz Radca prawny Kieruje Zespołem Ochrony Środowiska w kancelarii Salans Dyrektywa o emisjach przemysłowych 2010/75/UE mechanizmy derogacyjne dla obiektów

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IED wdrożenie w branży chemicznej na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Dyrektywa IED wdrożenie w branży chemicznej na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Dyrektywa IED wdrożenie w branży chemicznej na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Wojciech Kozak Warszawa, 3 kwietnia 2014 Agenda Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Dyrektywa IED

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie Moc zainstalowana TAURON Wytwarzanie TAURON Wytwarzanie w liczbach 4 506 MWe 1 274.3 MWt Elektrownia Jaworzno Elektrownia Łagisza Elektrownia Łaziska

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Energii S.A. G Warszawa 1, skr. poczt. 143

Agencja Rynku Energii S.A. G Warszawa 1, skr. poczt. 143 MINISTERSTWO GOSPODARKI pl. Trzech Krzyży 5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Agencja Rynku Energii S.A. G - 10.2 00-950 Warszawa 1, skr. poczt. 143 Numer identyfikacyjny - REGON

Bardziej szczegółowo

Prawo a produkcja energii w Polsce

Prawo a produkcja energii w Polsce Prawo a produkcja energii w Polsce Autor: Radosław Szczerbowski - Politechnika Poznańska ( Energia Gigawat grudzień 2014) Od wielu lat temat związany z przyszłością energetyki stanowi jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 05 Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego W 755.05 2/12 SPIS TREŚCI 5.1

Bardziej szczegółowo

GRUPA REMAK-ROZRUCH S.A. ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY WYZWANIEM NASZYCH CZASÓW. Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o.

GRUPA REMAK-ROZRUCH S.A. ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY WYZWANIEM NASZYCH CZASÓW. Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o. GRUPA REMAK-ROZRUCH S.A. ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY WYZWANIEM NASZYCH CZASÓW PLAN PREZENTACJI 1. INFORMACJE OGÓLNE O REMAK-ROZRUCH S.A. 2. ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI 3. ROZWÓJ INFORMACJE OGÓLNE O REMAK-ROZRUCH S.A.

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji zadania

Warunki realizacji zadania Nazwa zadania: Wariantowa koncepcja techniczna dostosowania Ciepłowni Łąkowa II do wymagań konkluzji BAT. 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zadania jest opracowanie dokumentacji wariantowej

Bardziej szczegółowo

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (2013/761/UE)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (2013/761/UE) L 335/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.12.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie przekazania przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przejściowego

Bardziej szczegółowo

COMMISSION DECISION. of 17.2.2014

COMMISSION DECISION. of 17.2.2014 EUROPEAN COMMISSION Brussels, 17.2.2014 C(2014) 804 final COMMISSION DECISION of 17.2.2014 on the notification by the Republic of Poland of a transitional national plan referred to in Article 32 of Directive

Bardziej szczegółowo

Prawne i techniczne aspekty wytwarzania energii odnawialnej z biomasy

Prawne i techniczne aspekty wytwarzania energii odnawialnej z biomasy Prawne i techniczne aspekty wytwarzania energii odnawialnej z biomasy Rafał Szymanowicz V Konferencja Ochrona środowiska w energetyce Jaworzno, 11-12 lutego 2010 r. Rola ENERGOPOMIARU w przygotowaniach

Bardziej szczegółowo

10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych

10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych Tłumaczenie z jęz. angielskiego 10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych 10.2.1 Konkluzje BAT dla spalania węgla kamiennego i brunatnego Jeżeli

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE

ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE LOKALIZACJA ELEKTROWNI Teren w Woli w gminie Miedźna w powiecie pszczyńskim, Teren obejmuje działki wyłączonej kopalni Czeczott oraz obszar na północ

Bardziej szczegółowo

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 8,452% Biomasa 2 Węgiel kamienny. 91,475% Węgiel 3 Gaz ziemny

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 8,452% Biomasa 2 Węgiel kamienny. 91,475% Węgiel 3 Gaz ziemny Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z poszczególnych źródeł ciepła, oraz wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko,

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia rozwojowe Elektrowni Rybnik S.A. 21 listopad 2008

Przedsięwzięcia rozwojowe Elektrowni Rybnik S.A. 21 listopad 2008 Przedsięwzięcia rozwojowe Elektrowni Rybnik S.A. 21 listopad 2008 Grupa EDF EDF na świecie Brazylia Chiny Wybrzeże Kości Słoniowej Japonia Laos Mali Maroko Południowa Afryka Tajlandia Zjednoczone Emiraty

Bardziej szczegółowo

Kluczowy producent wysokiej jakości paliw stałych zapewniający bezpieczeństwo rynku energetycznego i ciepłowniczego. Katowice 23 Sierpnia 2017 r.

Kluczowy producent wysokiej jakości paliw stałych zapewniający bezpieczeństwo rynku energetycznego i ciepłowniczego. Katowice 23 Sierpnia 2017 r. Kluczowy producent wysokiej jakości paliw stałych zapewniający bezpieczeństwo rynku energetycznego i ciepłowniczego Katowice 23 Sierpnia 2017 r. Podstawowe informacje o spółce Forma prawna Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok SPIS

Bardziej szczegółowo

Czysta Energia Europy. Przemysł i energetyka - Nie dla rozbieżności interesów?

Czysta Energia Europy. Przemysł i energetyka - Nie dla rozbieżności interesów? Czysta Energia Europy Przemysł i energetyka - Nie dla rozbieżności interesów? Warszawa, grudzień 2009 Cel: Przedstawienie szacunkowych kosztów Unijnej polityki czystej energii na przykładzie Zakładów Azotowych

Bardziej szczegółowo

Wzrastające wymagania ochrony środowiska jako istotny czynnik budowania planów rozwoju firm ciepłowniczych

Wzrastające wymagania ochrony środowiska jako istotny czynnik budowania planów rozwoju firm ciepłowniczych Wzrastające wymagania ochrony środowiska jako istotny czynnik budowania planów rozwoju firm ciepłowniczych Prezentacja dla Członków Warmińsko-Mazurskiego Klastra RAZEM CIEPLEJ Grzegorz Myka, Olsztyn 09

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Efekt ekologiczny inwestycji [Październik 2010] 2 Podstawa prawna Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w październiku

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy energetyki

Kluczowe problemy energetyki Kluczowe problemy energetyki Scenariusze rozwoju techniki dla ekologicznej energetyki Maria Jędrusik PROJEKT NR POIG.01.01.01-00-005/08 TYTUŁ PROJEKTU: Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy

Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy Stanisław Błach Warszawa, 2 września 2010 Program spotkania 1. Cel spotkania 2. Prezentacja wprowadzająca 3. Dyskusja 4. Podsumowanie i dalsze

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 137. ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce

PLAN DZIAŁANIA KT 137. ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 137 ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce STRESZCZENIE KT 137 obejmuje swoim zakresem urządzenia cieplno-mechaniczne stosowane w elektrowniach, elektrociepłowniach

Bardziej szczegółowo

Na szczególną uwagę zasługują:

Na szczególną uwagę zasługują: Realizacje krajowe 2015-08-02 12:00:00 Jesteśmy przygotowani do realizacji wszelkich usług w zakresie remontów modernizacji i montaży obiektów energetycznych, takich jak montaż i remonty kotłów wodnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 154 9130 Poz. 914 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 1,042% Biom 2 Węgiel kamienny

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 1,042% Biom 2 Węgiel kamienny Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z poszczególnych źródeł ciepła, oraz wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko,

Bardziej szczegółowo

Lista referencyjna PROFILTER

Lista referencyjna PROFILTER OBECNIE PROFILTER REALIZUJE ZLECENIA DOSTAWY I MONTAŻU SWOICH URZĄDZEŃ M.IN. DLA NOWO BUDOWANYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH W ELEKTROWNIACH W OPOLU (2 X 900MW) I KOZIENICACH (1 X 1075MW) ORAZ 6 SZTUK SIT OBROTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 4,514% Biom 2 Węgiel kamienny

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 4,514% Biom 2 Węgiel kamienny Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z poszczególnych źródeł ciepła, oraz wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko,

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE INSTALACJI SPALANIA PALIW DO WYMOGU DYREKTYWY IED

DOSTOSOWANIE INSTALACJI SPALANIA PALIW DO WYMOGU DYREKTYWY IED DOSTOSOWANIE INSTALACJI SPALANIA PALIW DO WYMOGU DYREKTYWY IED Co to jest Dyrektywa IED? Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych

Bardziej szczegółowo

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie:

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie: PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie: Elektrownia Dolna Odra Elektrownia Dolna Odra moc elektryczna 1772 MWe, moc cieplna 117,4 MWt Elektrownia Pomorzany Elektrownia Pomorzany

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Załącznik 2.4. Pomiary Zerowe i Gwarancyjne Załącznik nr 2.4.: Pomiary Zerowe i Gwarancyjne Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI 2.4.1 WYMAGANIA OGÓLNE DLA POMIARÓW ZEROWYCH I POMIARÓW GWARANCYJNYCH... 3 2.4.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Nowa CHP Zabrze. czyste ciepło dla Zabrze i Bytomia. Adam Kampa, CHP Plant Development Manager

Nowa CHP Zabrze. czyste ciepło dla Zabrze i Bytomia. Adam Kampa, CHP Plant Development Manager Nowa CHP Zabrze czyste ciepło dla Zabrze i Bytomia Adam Kampa, CHP Plant Development Manager Fortum Lider w obszarze czystej energii MISJA Naszym klientom dostarczamy rozwiązania energetyczne poprawiające

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Jesienna 25 30-00 Wadowice Powiat Wadowicki województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer opracowania:

Bardziej szczegółowo

WYDAJNOŚĆ I CZAS PRACY KOPAREK WIELONACZYNIOWYCH W KOPALNIACH WĘGLA BRUNATNEGO W POLSCE. 1. Wprowadzenie. Zbigniew Kasztelewicz*, Kazimierz Kozioł**

WYDAJNOŚĆ I CZAS PRACY KOPAREK WIELONACZYNIOWYCH W KOPALNIACH WĘGLA BRUNATNEGO W POLSCE. 1. Wprowadzenie. Zbigniew Kasztelewicz*, Kazimierz Kozioł** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 2 2007 Zbigniew Kasztelewicz*, Kazimierz Kozioł** WYDAJNOŚĆ I CZAS PRACY KOPAREK WIELONACZYNIOWYCH W KOPALNIACH WĘGLA BRUNATNEGO W POLSCE 1. Wprowadzenie Branża

Bardziej szczegółowo

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Biuro Marketingu i Analiz Kompania Węglowa S.A. Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Rynek Ciepła Systemowego IV Puławy, 10-12 luty 2015 r. 1 Schemat przedstawiający zmiany restrukturyzacyjne

Bardziej szczegółowo

ITC REDUKCJA TLENKÓW AZOTU METODĄ SNCR ZE SPALIN MAŁYCH I ŚREDNICH KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH - WSTĘPNE DOŚWIADCZENIA REALIZACYJNE

ITC REDUKCJA TLENKÓW AZOTU METODĄ SNCR ZE SPALIN MAŁYCH I ŚREDNICH KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH - WSTĘPNE DOŚWIADCZENIA REALIZACYJNE WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI i LOTNICTWA ITC INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ Projekt POIG.01.03.01-14-035/12 współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej

Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej INNOWACYJNE TECHNOLOGIE dla ENERGETYKI Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej Autor: Jan Gładki (FLUID corporation sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Stan techniczny polskich elektrowni. Czy czekają nas ceny inwestycyjne energii? Konferencja III TARGI ENERGII Jachranka, października 2006r.

Stan techniczny polskich elektrowni. Czy czekają nas ceny inwestycyjne energii? Konferencja III TARGI ENERGII Jachranka, października 2006r. Stan techniczny polskich elektrowni. Czy czekają nas ceny inwestycyjne energii? Konferencja III TARGI ENERGII Jachranka, 19-20 października 2006r. 1 2 Bilans energii w Polsce w 2005 roku 1. Produkcja ogółem

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań dyrektyw UE: w sprawie emisji przemysłowych IED i emisji ze średnich instalacji spalania MCP

Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań dyrektyw UE: w sprawie emisji przemysłowych IED i emisji ze średnich instalacji spalania MCP Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań dyrektyw UE: w sprawie emisji przemysłowych IED i emisji ze średnich instalacji spalania MCP Wojciech Orzeszek XVII Konferencja Ekonomiczno-Techniczna Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Pęczalski Consalting Rzeczoznawca ds. Elektrowni

Zbigniew Pęczalski Consalting Rzeczoznawca ds. Elektrowni Zbigniew Pęczalski Consalting Rzeczoznawca ds. Elektrowni Problematyka czystej energii elektrycznej i koniecznej transformacji energetyki w ciągu 15-20 lat (wdrażanie Dyrektywy UE 2001/80/WE) Lipiec 2002

Bardziej szczegółowo