PROJEKT ZMIANY PRZEJŚCIOWEGO PLANU KRAJOWEGO (od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca) SO 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ZMIANY PRZEJŚCIOWEGO PLANU KRAJOWEGO. 2020 (od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca) SO 2"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr 101/2015 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2015 r. PROJEKT ZMIANY PRZEJŚCIOWEGO PLANU KRAJOWEGO W Przejściowym Planie Krajowym zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie powiadomienia przez Rzeczpospolitą Polską o Przejściowym Planie Krajowym, o którym mowa w art. 32 dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (C(2014)804 final) oraz przyjętym uchwałą nr 50/2014 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Przejściowego Planu Krajowego wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 7 Łączne pułapy emisji i sposoby osiągnięcia celów określonych w PPK, tabela 1 Łączne pułapy emisji [Mg] dla uczestników PPK otrzymuje brzmienie: (od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca) SO , , , , ,29 NO x 32902, , , , ,82 Pył 12773, , , , ,47 2) załączniki nr 1 5, 7 i 8 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 5, 6 i 7 do niniejszego projektu zmiany Przejściowego Planu Krajowego.

2 Załącznik nr l Załącznik nr l do P rzejściowego Planu Krajowego Wykaz obiektów energetycznego spalania ujętych w Przejściowym Planie Krajowym (dane podstawowe)

3 A B c D E F G H LUB Jakiekolwiek zwiększenie o co najmniej 50 MW Zanieczyszczenia Data złounia Całkowita Rocznyczas całkowitej nominalnej (S02, NO~c, pył), wniosku o pierwsze nominalna funkcjonowania Data wydania mocy dostarczonej dla których dany pozwolenie dla moc w godzinach pierwszego w paliwie dla _obiektu obiekt Numer Nazwa obiektu Położenie obiektu (adres) obiektu dostarczona każdego obiektu pozwolenia dla energetycznego spalania, energetycmego energetycznego w paliwie na energetycznego obiektu które nastąpiło między spalania NIE jest spalania wraz z datą dzień spalania, energetycznego dniem 27 listopada objęty uruchomienia tego 31 grudnia (średnia dla lat spalania 2002 r. a dniem 31 przejściowym obiektu po raz 2010 r. (MW) ) grudnia 201 O r. planem krajowym pierwszy (całkowite zwiększenie l Enea Wytwarzanie Sp. z o.o!y- Świer2e Górne, Elektrownia Kozienice Kozienice ,2 nie dotyczy NOx (Bloki nr l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) w MW) 2 Enea Wytwarzanie Sp. z o. o. t>- Elektrownia Kozienice (Bloki nr 9, 10) Świeru Górne, Kozienice ,4 nie dotyczy NOx 3 4 Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. > - Elektrociepłownia Białystok (K6, K7) Enea Wytwarzanie Sp. z o. o. t) - Elektrociepłownia Białystok (K5, K8) ul. Gen. Władysława Andersa ,8 nie dotyczy Białystok ul. Gen. Władysława Andersa 15, ,1 nie dotyczy Białystok 5 EDF Polska S.A Oddział w Rybniku (KI) ul. Podmiejska, Rybnik nie dotyczy NOx 6 EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku (K5.K6, K8) ul. Podmiejska, Rybnik nie dotyczy NOx

4 A B c D E F G H LUB Jakiekolwiek zwiększenie o co najmniej 50 MW Zanieczyszczenia Data złożenia Całkowita Rocznyczas całkowitej nominalnej (SOz, NO.~. pył), wniosku o pierwsze nominalna funkcjonowania Data wydania mocy dostarczonej dla których dany pozwolenie dla moc w godzinach pierwszego w paliwie dla obiektu obiekt Numer. Nazwa obiektu Położenie obiektu (adres) obiektu dostarczona każdego obiektu pozwolenia dla energetycznego spalania, energetycznego energetycznego w paliwie na energetycznego obiektu które nastąpiło między spalania NIE jest spalania wraz z datą dzień spalania, energetycznego dniem 27 listopada objęty uruchomienia tego 31 grudnia (średnia dla lat spalania 2002 r. a dniem 31 przejściowym obiektu po raz 2010 r. (MW) ) grudnia 20 l O r. planem krajowym pierwszy (całkowite zwiększenie w MW) 7 EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku ul. Podmiejska, (K2, K3, K4, K7) Rybnik nie dotyczy NO." 8 TAURON Ciepło Sp. z o.o. 2 > Zakład ul. Siemianowicka 60, Wytwarzania Katowice (KI) Katowice nie dotyczy - 9 T AURO N Ciepło Sp. z o.o. zj Zakład ul. Przemysłowa 47, Wytwarzania Tychy (KI, K5) Tychy nie dotyczy - lo T AMEH Sp. z o.o. 3 l Zakład ~-J. Piłsudskiego 92, Wytwarzania Nowa (KP-1, 2, 3, 4, 5) Dąbrowa Górnicza nie dotyczy - T AMEH Sp. z o.o. 3 l Zakład al. J. Piłsudskiego 92, nie dotyczy - Wytwarzania Nowa (K6) Dąbrowa Górnicza PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki ul. Augustówka 30, nie dotyczy - (K1, K2, K3, K4) Warszawa

5 A B c D E F G H LUB Jakiekolwiek Zwiększenie o co najmniej 50 MW Zanieczyszczenia Data złożenia Całkowita Rocmyczas całkowitej nominalnej (S02, NQ,,, pył), wniosku o pierwsze nominalna funkcjonowania Data wydania mocy dostarczonej dla których dany pozwolenie dla moc w godzinach pierwszego w paliwie dla obiektu obiekt Numer Nazwaobiektu Położenie obiektu (adres) obiektu dostarczona każdego obiektu pozwolenia dla energetycmego spalania, energetycznego energetycmego w paliwie na energetycznego obiektu które nastąpiło między spalania NIE jest spalania wraz z datą dzień spalania, energetycznego dniem 27 listopada objęty uruchomienia tego 31 grudnia (średnia dla lat spalania 2002 r. a dniem 31 przejściowym obiektu po raz 2010r. (MW) ) grudnia 20 l O r. planem krajowym pierwszy (całkowite zwiększenie PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki ul. Augustówka 30, 13 (K5, K6, K7, KtO, Kil, Kl4, K15, ,00 nie dotyczy Warszawa K16) PGNiG TERMIKA SA EC żerań (KfB, ul. Modlińska 15, ,00 nie dotyczy - KfA, K9, KtO, Kll, Kl2) 4 > Warszawa Veolia Energia Poznań Zespół ul. Gdyńska 54, 15 Elektrociepłowni S.A.~' (IKl, 1K2, 2K, Pomań ,70 nie dotyczy NO:.: 3K, KW-l, KW-2) al. Tysiąclecia Państwa Grupa Azoty Zakłady Azotowe 16 Folskiego ,00 nie dotyczy S(h,NO.,,Puławy" S.A. (KI, K2, K3, K4, K5) O Puławy w MW) 17 ENERGA Kogcneracja Sp. z o.o. ul. Elektryczna 20a, Elektrociepłownia Elbląg (K5, K6, K7) Elbląg ,00 nie dotyczy - Veolia Energia Łódź SA 6 > ul. Pojezierska 70, 18 Elektrociepłownia EC-3 (KI, 1<2, K3, Łódź ,00 nie dotyczy NO)( K6, K9)

6 A B c D E F G H LUB Jakiekolwiek zwiększenie o co najmniej 50 MW Zanieczyszczenia Data złożenia Całkowita Roczny czas całkowitej nominalnej (S(h, NO:c. pył), wniosku o pierwsze nominalna funkcjonowania Data wydania mocy dostarczonej dla których dany pozwolenie dla moc w godzinach pierwszego w paliwie dla obiektu obiekt Numer Nazwa obiektu Połotenie obiektu (adres) obiektu dostarczona każdego obiektu pozwolenia dla energetycmego spalania, energetycznego energetycznego w paliwie na energetycznego obiektu które nastąpiło między spalania NIE jest spalania wraz z datą dzień spalania, energetycznego dniem 271istopada objęty uruchomienia tego 31 grudnia (średnia dla lat spalania 2002 r. a dniem 31 przejściowym obiektu po raz 2010 r. (MW) ) grudnia2010 r. planem krajowym pierwszy (całkowite zwiększenie Veolia Energia Łódź SN') ul. J. Andrzejewskiej 5, 19 Elektrociepłownia EC-4 (K2, K3, K4, ,00 nie dotyczy Łódź KS, K6) Veolia Energia Łódź SA 6 > ul. J. Andrzejewskiej 6, ,00 nie dotyczy - Elektrociepłownia EC-4 (K7) Łódź KOGENERACJA SA 21 Elektrociepłownia Wrocław ul. Łowiecka 24, ,10 nie dotyczy - (KI, KW-3) Wrocław KOGENERACJA SA ul. Łowiecka 24, 22 Elektrociepłownia Wrocław (K2, K3, ,50 nie dotyczy Wrocław KW-5) PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział ul. Energetyczna l, 23 - Elektrownia Turów (K1, K2, K3, K4, Bogatynia K5, K6) w MW) ,00 nie dotyczy NOx ul. Piłsudskiego 10, 24 Elektrownia Skawina S.A. (K3, K4) ,00 nie dotyczy Skawina

7 A B c D E F G H LUB Jakiekolwiek zwiększenie o co nąjmniej 50 MW Zanieczyszczenia Data złożenia Całkowita Rocznyczas całkowitej nominalnej (SOz, NO!(, pył), wniosku o pierwsze nominalna funkcjonowania Data wydania mocy dostarczonej dla których dany pozwolenie dla moc w godzinach pierwszego w paliwie dla obiektu obiekt Numer Nazwa obiektu Położenie obiektu (adres) obiektu dostarczona każdego obiektu pozwolenia dla energetycznego spalania, energetycznego energetycznego w paliwie na energetycznego obiektu które nastąpiło między spalania NIE jest spalania wraz z datą dzień spalania, energetycznego dniem 27 listopada objęty uruchomienia tego 31 grudnia (średnia dla lat spalania 2002 r. a dniem 31 przejściowym obiektu po raz _ 2010 r. (MW) ) grudnia2010 r. planem krajowym pierwszy (całkowite zwiększenie w MW) 25 Elektrownia Skawina S.A (KS, K6, K8, ul. Piłsudskiego l O, K9, KlO, Kil) Skawina ,00 nie dotyczy - 26 CIECH Soda Polska S.A. 7 ' Zakład ul. Fabryczna 4, Inowrocław (KI, K2, K3, K4) Inowrocław ,45 niedotyczy - 27 C lech Soda Polska S.A. 7 > Zakład ul. Przemysłowa 30, Janikowo (KI, K2, K3) Janikowo ,76 nie dotyczy - 28 CIECH Soda PolskaS.A.'> Zakład ul. Przemysłowa 30, Janikowo (K4, K5) Janikowo ,98 nie dotyczy - 29 ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA- ul. Elektryczna 5, Elektrownia Ostrołęka B (KI, K2, K3) l Ostrołęka l 668,30 nie dotyczy NO., 30 Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o. o. 8) ul. Małobądzka 141, - (K5, K6, K7) Będzin - przed ,00 niedotyczy -,,.

8 A s c D E F G H LUB Jakiekolwiek zwiększenie o co najmniej 50 MW Zanieczyszczenia Data złounia Całkowita Rocznyczas całkowitej nominalnej (S(h, NO,." pył), wniosku o pierwsze nominalna funkcjonowania Data wydania mocy dostarczonej dla których dany pozwolenie dla moc w godzinach pierwszego w paliwie dla obiektu obiekt Numer Nazwa obiektu Połotenie obiektu (adres) obiektu dostarczona kamego obiektu pozwolenia dla energetycznego spalania, energetycznego energetycznego w paliwie na energetycznego obiektu które nastąpiło między spalania NIE jest spalania wraz z datą dzień spalania, energetycznego dniem 27 listopada objęty uruchomienia tego 31 grudnia (średnia dla lat spalania 2002 r. a dniem 31 przejściowym obiektu po raz 2010 r. (MW) ) grudnia2010 r. planem krajowym pierwszy (całkow ite zwiększen ie EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia ul. Wiślna6, ,00 nie dotyczy - Gdańska- (K l, K5) Gdańsk w MW) EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia ul. Wiślna6, , Gdańska - (K4, K6) Gdańsk EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia ul. Wiślna6, ,00 nie dotyczy - Gdańska- (K7, K9, KlO) Gdańsk EDF Wybrzeże SA Elektrociepłown i a ul. Pucka 118, ,20 nie dotyczy NOx Gdynia- (K6, K7) 9 l Gdynia ul. Marii Skłodowskiej- 35 Elana Energetyka Sp. z o.o. ECl - (KI, -Curie 73, ,40 K2, K3, K4, KS, K6) Toruń nie dotyczy - FENICE Poland Sp. z o. o. Ciepłownia ul. Turyńska l 00, ,89 nie dotyczy - FENICE w Tychach - (KI, K2, K3, K4) Tychy

9 A B c D E F G H ' LUB Jakiekolwiek zwiększenie o co najmniej 50 MW Zanieczyszczenia Data złożenia Całkowita Rocznyczas całkowitej nominalnej (S02, NOb pył), wniosku o pierwsze nominalna funkcjonowania Data wydania mocy dostarczonej dl a których dany pozwolenie dla moc w godzinach pierwszego w paliwie dla obiektu obiekt Numer Nazwa obiektu Położenie obiektu (adres) obiektu dostarczona każdego obiektu pozwolenia dla energetycznego spalania, energetycznego energetycznego w paliwie na energetycznego obiektu które nastąpiło między spalania NIE jest spalania wraz z datą dzień spajania, energetycznego dniem 27 listopada objęty uruchomienia tego 31 grudnia (średnia dla lat spalania 2002 r. a dniem 31 przejściowym obiektu po raz 2010 r. (MW) ) grudnia 20 l O r. planem krajowym pierwszy (całkowite zwiększenie Ciepłownia FIBRIS S.A. w Przemyślu ul. Ofiar Katynia 17, ,73 nie dotyczy - (K3, K2) Przemyśl Fortum Power and Heat Polska Sp. z ul. Rejtana37/39, 38 o.o. Ciepłownia Rejtana -(KI, K2, K3, Częstochowa ,00 nie dotyczy - K4,K5) Elektrociepłownia PCC Rokita SA (KI, ul. Sienkiewicza 4, ,95 nie dotyczy - K2, K8) Brzeg Dolny w MW) PEC Gliwice Sp. z o.o., CiepłoWnia ul. Królewskiej Tamy 135, 40 - Gliwice- (KI, K2, K3) Gliwice ,70 nie dotyczy - 41 SFW Energia Sp. z o. o. ZC Gliwice- ut. Św. Urbana 17, K2,K3,K Gliwice ,10 nie dotyczy - 42 SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. - ul. Mickiewicza l O, (K2,K3) Czarna Woda ,94 niedotyczy -

10 A B c D E F G H LUB J alciekolwiek zwiększenie o co najmniej 50 MW Zanieczyszczenia Data złożenia Całkowita Roczny czas całkowitej nominalnej (S02, NOlb pył), wniosku o pierwsze nominalna funkcjonowania Data wydania mocy dostarczonej dla których dany pozwolenie dla moc w godzinach pietwszego w paliwie dla obiektu obiekt Numer Nazwa obiektu Poło.zenie obiektu (adres) obiektu dostarczona każdego obiektu pozwolenia dla energetycznego spalania. energetycznego energetycmego w paliwie na energetycznego obiektu które nastąpiło między spalania NIE jest spalania wraz z datą dzień spalania. energetycznego dniem 27 listopada objęty uruchomienia tego 31 grudnia (średnia dla lat spalania 2002 r. a dniem 31 przejściowym obiektu po raz 2010r. (MW) ) grudnia 2010 r. planem krajowym pietwszy (całkowite zwiększenie w MW) 43 SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. - ul. Przemysłowa 2, EC Czaroków- (KI, K2, K3) Czaroków ,08 nie dotyczy - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ul. Kużnicka l, ,00 nie dotyczy -,,Police" S.A. EC 2- (KI, K2) 72-0 l O Police ZE PAK S.A.- Elektrownia Pątnów ul. Kazimierska 45, ,00 nie dotyczy - (Kl, K2, K3, K4, KS, K6) Pątnów ZE P AK SA- Elektrownia Konin- ul. Przemysłowa 158, ,00 nie dotyczy - (K85, K86, Kil l, Kll2) O Konin ul. Fabryczna 22, 47 ORLEN Południe S.A. 10 > {Kl, K2, K3) ,10 niedotyczy Trzebinia Fabryka Papieru Myszków Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 6, ,48 nie dotyczy - (KI, K2, K3) Myszków

11 Objaśnienia: I) Wcześniej Enea Wytwarzanie S.A. 2 ) Wcześniej Tauron Ciepło SA. J) W cześniej Tauron Ciepło S.A. 4 > Wcześniej PGNiG TERMIKA SA EC żerań (KfB*l/2, KfA, K9, KIO, Kil, Kl2). S) W cześniej Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A. 6 > W cześniej Dalkia Łódź SA. 7 > Wcześniej Soda Polska Ciech S.A. B) Wcześniej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. 9 ) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdynia- (KS, K6, K7). 10 > W cześniej Elektrociepłownia Spółki Energomedia Sp. z o.o.

12 Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do Przejściowego Planu Krajowego Wykaz obiektów energetycznego spalania uj ętych w Przejściowym Planie Krajowym (zużycie paliw , dane techniczne)

13 A J K L M Numer Roczne zużycie paliwa (średnia dla lat ) (w TJ na rok) Srednie roczne Roczna ilość siarki Współczynnik konwersji natę2:enie przepływu (S) dostarczonej do stosowany w przypadku, gazów odlotowych obiektu spalania gdy średnie roczne (średnia dla lat w stosowanych natężenie przepływu gazów } lokalnych paliwach odlotowych zostało stałych (średnia dla wyliczone ze zużytego lat ) paliwa (według rodzaju) węgiel kamienny węgiel brunatny biomasa inne paliwa paliwa paliwa (Nrn 3 /rok) (tpa) m//gj stałe ciekłe gazowe l 69045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, niedotyczy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,00 0,00 481,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ,40 0,00 220,48 0,00 10,30 0, nie dotyczy ,50 0,00 651,11 0,00 19,30 0, niedotyczy ,50 0,00 872,07 0,00 21,28 0, nie dotyczy 420 s

14 A J K L M Numer Roczne zużycie paliwa (średnia dla lat ) (w TJ na rok) Srednie roczne Roczna ilość siarki Współczynnik konwersji natężenie przepływu (S) dostarczonej do stosowany w przypadku, gazów odlotowych obiektu spalania gdy średnie roczne (średnia dla lat w stosowanych natężenie przepływu gazów ) lokalnych paliwach odlotowych zostało stałych (średnia dla wyliczone ze zużytego lat ) paliwa (według rodzaju) węgiel kamienny węgiel brunatny biomasa inne paliwa paliwa paliwa (Nm 3 /rok) (tpa) mu'igj stałe ciekłe gazowe nie dotyczy ,10 0,00 2,41 l 000,70 0,00 0,00 l nie dotyczy nie dotyczy ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l nie dotyczy lo 8156,50 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 506, nie dotyczy ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ) 9235,00 0,00 196,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy

15 A J K L M Nwner Roczne zużycie paliwa (średnia dla lat ) (w TJ na rok) Srednie rocme Roczna ilość siarki Współczynnik konwersji natętenie przepływu (S) dostarczonej do stosowany w przypadku, gazów odlotowych obiektu spalania gdy średnie roczne (średnia dla lat w stosowanych natę2enie przepływu gazów ) lokalnych paliwach odlotowych zostało stałych (średnia dla wyliczone ze zutytego lat l O) paliwa (według rodzaju) węgiel kamienny węgiel brunatny biomasa innepaliwa paliwa paliwa (Nm~/rok) (tpa) m,/igj stałe ciekłe gazowe niedotyczy ,10 0,00 166,06 0,00 98,10 0, niedotyczy nie dotyczy ,00 0,00 0,00 0,00 557,20 0, nie dotyczy nie dotyczy ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,10 0,00 68,87 0,00 0,00 0,00 niedotyczy l ,00 0,00 43,20 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ,20 0,00 279,04 0,00 0,00 0, ,60 0,00 254,22 0,00 0,00 0, niedotyczy niedotyczy nie dotyczy nie dotyczy 420 l

16 A J K L M Numer Roczne zużycie paliwa (średnia dla lat ) (w TJ na rok) Srednie roczne Roczna ilość siarki Współczynnik konwersji natężenie przepływu (S) dostarczonej do stosowany w przypadku, gazów odlotowych obiektu spalania gdy średnie roczne (średnia dla lat w stosowanych natężenie przepływu gazów ) lokalnych paliwach odlotowych zostało stałych (średnia dla lat ) wyliczone ze zutytego paliwa (według rodzaju) węgiel kamienny węgiel brunatny biomasa inne paliwa paliwa paliwa (Nm 3 /rok) (tpa) mujigj stałe ciekłe gazowe , ,10 249,37 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ,30 0,00 101,87 0,00 0,00 0, ,00 0,00 442,64 0,00 0,00 0, nie dotyczy niedotyczy 420 s nie dotyczy nie dotyczy ,10 0,00 0,00 0, , nie dotyczy ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l niedotyczy ,30 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 l niedotyczy ,20 0,00 747,47 0,00 0,00 0, nie dotyczy nie dotyczy ,00 0,00 48,93 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy

17 A J K L M Numer Roczne zużycie paliwa (średnia dla Jat ) (w TJ na rok) Srednie roczne Roczna ilość siarki Współczynnik konwersji natężenie przepływu (S) dostarczonej do stosowany w przypadku, gazów <;>dlotowych obiektu spalania gdy średnie roczne (średnia dla lat w stosowanych natężenie przepływu gazów ) lokalnych paliwach odlotowych zostało stałych (średnia dla Jat ) wyliczone ze zużytego paliwa (według rodzaju) węgiel kamienny węgiel brunatny biomasa inne paliwa pałiwa paliwa (Nm 3 /rok) (tpa) m//gj stałe ciekłe gazowe ,90 0,00 49,44 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ) 173,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,40 0,00 141,90 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ,20 0,00 92,98 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy 360

18 A J K L M Numer Roczne zużycie paliwa (średnia dla lat ) (w TJ na rok) Srednie roczne Roczna ilość siarki Współczynnik konwersji natężenie przepływu (S) dostarczonej do stosowany w przypadku, gazów odlotowych obiektu spalania gdy średnie roczne (średnia dla lat w stosowanych natężenie przepływu gazów ) lokalnych paliwach odlotowych zostało stałych (średnia dla lat ) wyliczone ze Zll1:ytego paliwa (według rodzaju) węgiel kamienny węgiel brunatny biomasa inne paliwa paliwa paliwa (Nmj/rok) (tpa) mu 3 /GJ stałe ciekłe gazowe ,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,50 0,00 5,21 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ,00 166,16 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy , ,70 248,87 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy , , ,47 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy

19 A J K L M Numer Roczne zużycie paliwa (średnia dla lat ) (w TJ na rok) Srednie roczne Roczna ilość siarki Współczynnik konwersji natężenie przepływu (S) dostarczonej do stosowany w przypadku, gazów odlotowych obiektu spalania gdy średnie roczne (średnia dla lat w stosowanych natętenie przepływu gazów ) lokalnych paliwach odlotowych zostało stałych (średnia dla lat ) wyliczone ze zożytego paliwa (według rodzaju) węgiel kamienny węgiel brunatny biomasa inne paliwa paliwa paliwa (NmJ/rok) (tpa) mu 3 /GJ stałe ciekłe gazowe ,70 0,00 0,00 0,00 52,50 0,00 nie dotyczy ,60 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy Objaśnienia: t) Dane dotyczą okresu tj. PGNiG TERMIKA SA EC Żerań (KfB*l/2, KfA, K9, KlO, Kil, K12). 2 ) Dane dotyczą okresu l O tj. EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdynia- (K5, K6, K7).

20 Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 do Przejściow e go Planu Krajowego Pułapy emisji [Mg] na 2016 r. dla obiektów energetycznego spalania ujętych w Przejściowym Planie Krajowym

21 A B c D E F G H I J K Numer Nazwa Referencyjna Odpowiednia Odpowiedni Udział obiektu w pułapie emisji Odpowiednia Udział obiektu Odpowiednia Udział obiektu Uwagi zawartość dopuszczalna stopień so2 na20l6 r. (tpa) dopuszczalna w pułapie emisji dopuszczalna w pułapie emisji tlenu(%) wielkość odsiarczania wielkość NO~ na20l6 r. wielkość pyłu na 2016 r. emisjjl>dla (je:teli emisji l) dla (tpa) emisji 1 > dla (tpa) so2 dotyczy) NO,. pyłu (mg/nm 3 ) (mg/nm 3 ) (mg/nm 3 ) Enea Wytwarzanie Sp. l z o.o. 2 >- Elektrownia Kozienice nie dotyczy 9 942,40-0, ,80 (Bloki nr l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. 2 >- 2 Elektrownia Kozienice (Bloki nr 9, niedotyczy 5 084,60-0, ,60 lo) Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. ~~- 3 Elektrociepłownia Białystok (K6, nie dotyczy 1570, , ,90 K7) Enea Wytwatzanie Sp. z o.o.~ niedotyczy 1 809, , ,90 4 Elektrociepłownia Białystok (K5, K8) niedotyczy 265, , , niedotyczy l 591,68 0, ,96 s EDF Połska S.A nie dotyczy 37,04-0, ,63 Oddział w Rybniku (KI) nie dotyczy 1,11-0, , nie dotyczy 4464,07 0, ,01 6 EDF Polska S.A Oddział w Rybniku (K5, K6, K8) niedotyczy 109,39-0, , niedotyczy 2,08-0, ,26

22 6 400 niedotyczy 6 454,30-0, ,79 7 EDF Polska S.A niedotyczy 146,51-0, ,31 Oddział w Rybniku (K2, K3, K4, K7) niedotyczy 2,30-0, ,29 8 TAURON Ciepło Sp. z o. o. 3 > Zakład Wytwarzania Katowice (KI) niedotyczy 2 360, l 595, , nie dotyczy 373, ,I , nie dotyczy 0, ,61 IOO O, IO 9 TAURON Ciepło Sp. z o.o. 3 > Zakład Wytwarzania Tychy (Kl, K5) nie dotyczy I 901, ,89 IOO 149, nie dotyczy l 174, , ,82 10 T AMEH Sp. z o.o. 4 > Zakład nie dotyczy 2 747, ,92 IO 34,35 Wytwarzania Nowa (KP-1, 2, 3, 4, 5) 3 35 niedotyczy 1; , ,41 11 T AMEH Sp. z o.o. 4 > Zakład Wytwarzania Nowa (K6) nie dotyczy 165, ,40 5 1, nie dotyczy 180, , , nie dotyczy 173, ,14 IO 2,I nie dotyczy 3, ,31 5 0,02 12 PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki (KI, K2, K3, K4) nie dotyczy 1484, , ,62 PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki niedotyczy 3 706, , ,36 13 (KS, K6, K7, KIO, Kil, K14, K15, KI6) nie dotyczy I7, , , niedotyczy l 761, , ,22 PGNiG TERMIKA SA EC Żerań (KfB, KfA. K9, KlO, Kll, K12)'> nie dotyczy 45, , ,65

23 Veolia Energia Poznań Zespół nie dotyczy 2445,71-0, ,71 15 Elektrociepłowni S.A. 6 ' (IKI, 11<2, nie dotyczy 27,90-0, ,49 21<., 31<., KW-l, KW-2) niedotyczy 10,59 0, ,32 16 Grupa Azoty Zakłady Azotowe 6 - nie dotyczy 0,00-0, ,53 "Puławy" S.A. (Kl, K2, K3, K4, K5) 3 - nie dotyczy 0,00-0, ,52 ENERGA Kogcneracja Sp. z o.o. 17 Elektrociepłownia Elbląg nie dotyczy. l 087, , ,24 (K5, K6, K7) Veolia Energia Łódź SA 7 > 18 Elektrociepłownia EC-3 (KI, 1<2, K3, nie dotyczy 1451,34-0; ,42 K6, K9) Veolia Energia Łódź SA 1> nie dotyczy 926, , ,80 19 Elektrociepłownia EC-4 (1<2, K3, K4, K5, K6) niedotyczy 11, , ,45 20 Veolia Energia Łódź SA 7 > Elektrociepłownia EC-4 (K7) nie dotyczy l 827, l 050, , nie dotyczy 18, , ,82 KOGENERACJA SA nie dotyczy 787, , ,39 21 Elektrociepłownia Wrocław (KI, KW-3) nie dotyczy 116, , ,72 KOGENERACJA SA niedotyczy l 797, , ,72 22 Elektrociepłownia Wrocław (1<2, K3, KW-5) nie dotyczy 42, , ,34 23 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów (KI, K2, K3, K4, K5, K6) nie dotyczy 11241,90-0, , nie dotyczy 41,89-0, ,24

24 24 Elektrownia Skawina S.A. (10, K4) nie dotyczy l 942, , , niedotyczy 41, , ,28 25 Elektrownia Skawina S.A. (K5, K6, nie dotyczy 2 330, l 165, ,31 K8, K9, KlO, Kll) niedotyczy 72, , ,12 26 CIECH Soda Polska S.A. 11 > Zakład Inowrocław (Kl, K2, K3, K4) nie dotyczy 2 119, l 546, ,73 CIECH Soda Polska Ciech S.A. 8 > 27 Zakład Janikowo (KI, K2, K3) niedotyczy 2 929, l 131, ,64 28 CIECH Soda Polska S.A. K> Zakład Janikowo (K4, K5) nie dotyczy 2 379, , ,71 ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA nie dotyczy 3 436,87-0, , Elektrownia Ostrolęka B (KI, K2, K3) niedotyczy 125,58-0, ,70 30 Elektrociepłownia Sędzin Sp. z o.o. 9 > - (K5, K6, K7) nie dotyczy 2 279, , , nie dotyczy 21, , ,06 EDF Wybrzeże SA nie dotyczy 1917, , ,96 31 Elektrociepłownia Gdańska- (K l, K5) niedotyczy 30, , ,08 EDF Wybrzeże SA 32 Elektrociepłownia Gdańska- (K4, nie dotyczy 84, , ,25 K6) EDF Wybrzeże SA nie dotyczy l 359, , ,89 33 Elektrociepłownia Gdańska- (K7, K9,KIO) nie dotyczy 23, , ,89 EDF Wybrzeże SA nie dotyczy l 102,06-0, ,54 34 Elektrociepłownia Gdynia - (K6, K7)to> nie dotyczy 15,62-0, ,95

25 35 Elana Energetyka Sp. z o.o. ECl - (KI, K2, K3, K4, K5, K6) nie dotyczy l 065, , ,12 FENICE Poland Sp. z o.o. 36 Ciepłownia FENICE w Tychach niedotyczy 552, , ,10 (Kl, K2, K3, K4) 37 C iepłownia FIBRIS S.A. w Przemyślu (K3, K2) Fortum Power and Heat Polska Sp. z niedotyczy 460, , , nie dotyczy 45, ,79 IOO 2,30 38 o.o. Ciepłownia Rejtana- (KI, K2, nie dotyczy 988, , ,90 K3,K4,K5) 39 Elektrociepłownia PCC Rokita SA nie dotyczy 752, , ,35 (KI, K2, KS) nie dotyczy 0, , ,02 40 PEC Gliwice Sp. z o.o., Ciepłownia Gliwice - (KI, 1<2, K3) niedotyczy 893, , , SFW Energia Sp. z o.o. ZC Gliwice- K2,K3,K4 SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. - (K2, K3) nie dotyczy 461, , , nie dotyczy 566, , , nie dotyczy 4, , ,22 43 SW-SOi.AR Czarna Woda Sp. z o.o. - EC Czaroków - (KI, K2, K3) niedotyczy 962, , , nie dotyczy 139, , , Grupa Azoty Zakłady Chemiczne,,Police" S.A. EC 2 -(KI, K2) ZE P AK S.A. - Elektrownia Pątnów (KI, K2, K3, K4, KS, K6) nie dotyczy 1862, , , nie dotyczy 11290, , , nie dotyczy 41, , ,23

26 46 ZE P AK SA- Elektrownia Konin- (K85, K86, K111, K112) nie dotyczy l 882, , , nie dotyczy 153, , , ORLEN Polndnie S.A. 111 (K1, K2, K3) Fabryka Papieru Myszków Sp. z o.o. (K1, K2, K3) nie dotyczy 24, , , nie dotyczy 703, , , nie dotyczy 591, , , nie dotyczy 7, , ,35 RAZEM: , , ,58 Objaśnienia: l) Odpowiednia dopuszczalna wielkość emisji przyjęta na potrzeby wyznaczenia udziału obiektu w pułapie emisji na 2016 r. zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji z dnia 10 lutego 2012 r. ustanawiającą przepisy dotyczące przejściowych planów krajowych, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (Dz. Urz. UE L 52 z , s. 12). 2 ) Wcześniej Enea Wytwarzanie S.A. 3 ) Wcześniej Tauron Ciepło SA. 4 ) Wcześniej Tauron Ciepło S.A. s) Wcześniej PGNiG TERMIKA SA EC Żerań (KfB*l/2, KfA, K9, KlO, K11, K12). 6 ) Wcześniej Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A. 7 ) W cześniej Dalkia Łódź SA. S) Wcześniej Soda Polska Ciech S.A. 9 ) Wcześniej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. 10 ) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdynia- (K5, K6, K7). ll) Wcześniej Elektrociepłownia Spółki Energomedia Sp. z o.o.

27 Załącznik nr 4 Załącznik nr 4 do Przejściowego Planu Krajowego Pułapy emisji [Mg] na 2019 r. dla obiektów energetycznego spalania ujętych w Przejściowym Planie Krajowym

28 A B c D E F G H I J K Numer Nazwa Referencyjna Odpowiednia Odpowiedni Udział obiektu w pułapie emisji Odpowiednia U dział obiektu w Odpowiednia Udział obiektu Uwagi zawartość tlenu dopuszczalna stopień s~ na 2019 r. (tpa) dopuszczalna pułapie emisji dopuszczalna w pułapie emisji (%) wielkość odsiarczania wielkość N0xna2019r. wielkość pyłu na 2019 r. emisji 1 > dla (je:teli emisjill dla (tpa) emisji 1 > dlapyłu (tpa) so2 dotyczy) NOx (mg!nm 3 ) (mg!nm 3 ) (mg!nm 3 ) Enea Wytwarzanie Sp. z o.o 2 >- l Elektrownia Kozienice (Bloki nr l, 2, nie dotyczy 4 971,20-0, ,10 3, 4, 5, 6, 7, 8) Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. 2 >- 2 Elektrownia Kozienice nie dotycży ,30-0, ,20 (Bloki nr 9, 10) Enea Wytwarzanie Sp. zo.o. 2 >- 3 Elektrociepłownia Białystok (K6, niedotyczy 324, , ,50 K7) Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. 2 l niedotyczy 344, , ,50 4 Elektrociepłownia Białystok (KS. K8) nie dotyczy 40, , ,04 5 EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku (KI) nie dotyczy 795,84-0, , nie dotyczy 18,52-0, , niedotyczy 0,56-0, , nie dotyczy 2232,03-0, ,20 EDF Polska S.A nie dotyczy 54,69-0, ,47 Oddział w Rybniku (KS, K6, KS) nie dotyczy 1,04-0, ,10

29 A B c D E F G H I J K Numer Nazwa Referencyjna. Odpowiednia Odpowiedni Udział obiektu w pułapie. emisji Odpowiednia Udział obiektu w Odpowiednia Udział obiektu Uwagi zawartość tlenu dopuszczalna stopień so2 na 2019 r. (tpa) dopuszczalna pułapie emisji dopuszczalna w pułapie emisji (%) wielkość odsiarczania wielkość NO., na 2019 r. wielkość pyłu na 2019 r. emisji 1 > dla (je2:e1i emisji 1 l dla (tpa) emisji 1 > dla pyłu (tpa) s~ dotyczy) NO:~ (mg!nm 3 ) (mg/nm 3 ) (mg/nm 3 ) niedotyczy 3 227,15-0, ,71 EDF Polska S.A. 7 Oddział w Rybniku (K2, K3, K4, K7) niedotyczy 73,25-0, , nie dotyczy 1,15-0, ,11 8 TAURON Ciepło Sp. z o. o. 3 ' Zakład Wytwarzania Katowice (KI) nie dotyczy 531, , , niedotyczy 84, , niedotyczy 0, , ,02 9 TAURON Ciepło Sp. z o.o. 3 ' Zakład Wytwarzania Tychy (Kl, KS) nie dotyczy 374, , , nie dotyczy 587, , ,73 lo T AMEH Sp. z o.o."' Zakład niedotyczy 686, ,92 lo 34,35 Wytwarzania Nowa (KP-1, 2, 3, 4, S) 7, , , niedotyczy 11 TAMEH Sp. z o.o:" Zakład Wytwarzania Nowa (K6) nie dotyczy 82, ,40 5 1, niedotyczy 55, , , niedotyczy 43, , , nie dotyczy 1, ,30 5 0,02

30 A B c D E F G H I J K Numer Nazwa Referencyjna Odpowiednia Odpowiedni Udział obiektu w pułapie emisji Odpowiednia Udział obiektu w Odpowiednia Udział obiektu Uwagi zawartość tlenu dopuszczaj na stopień so2 na2019 r. (tpa) dopuszczalna pułapie emisji dopuszczalna w pułapie emisji (o/o) wielkość odsiarczania wielkość NOlC na2019 r. wielkość pyłu na2019 r. emisji > dla (jeżeli emisji 1 > dla (tpa) emisji 1 > dla pyłu (tpa) so2 dotyczy) NO:~: (mg/nm 3 ) (mg!nm 3 ) (mg!nm 3 ) 12 PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki (KI, K2, K3, K4) niedotyczy 742, , ,25 PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki niedotyczy 1853, l 853,46 20 t85,35 13 (K5, K6, K7, KtO, Kil, KJ4, Kl5, Kt6) nie dotyczy 8, , ,88 14 PGNiG TERMIKA SA EC Żerań niedotyczy 880, , ,09 (KtB, KfA, K9, KtO, Ktl, Kt2) 5 > niedotyczy 22, , ,26 V eołia Energia Zespół niedotyczy l 222,86-0, ,29 15 Elektrociepłowni S.A 6 > (1Kl,IK2, niedotyczy 13,95-0, ,39 21<. 3K,KW-l,KW-2) nie dotyczy 5,30-0, ,53 16 Grupa Azoty Zakłady Azotowe 6 - niedotyczy 0,00-0, ,21 "Puławy" S.A (KI, K2, K3, K4, KS) 3 - nie dotyczy 0,00-0, ,01 EN ERGA Kogcneracja Sp. z o. o. 17 Elektrociepłownia Elbląg niedotyczy 238, , ,85 (KS. K6, K7) Veolia Energia Łódź SA 7 > 18 Elektrociepłownia EC-3 (KI, K2, K3, nie dotyczy 725,67-0, ,57 K6, K9)

31 A B c D E F G H I J K Nwner Nazwa Referencyjna Odpowiednia Odpowiedni Udział obiektu w pułapie emisji Odpowiednia Udział obiektu w Odpowiednia Udział obiektu Uwagi zawartość tlenu dopuszczalna stopień sol na2019 r. (tpa) dopuszczalna pułapie emisji dopuszczalna w pułapie emisji (%) wielkość. odsiarczania wielkość NOx na2019 r. wielkość pyłu mi2019 r. emisji'> dla (jeżeli emisji l) dla (tpa) emisji'> dla pyłu (tpa) so2 dotyczy) NO:~ (~g(nmj) (mg(nm 3 ) (mg/nm 3 ) Veolia Energia Łódź SA'> nie dotyczy 463, , ,32 19 Elektrociepłownia EC-4 (K2, K3, K4, K5, K6) nie dotyczy 5, , ,58 20 Veolia Energia Łódź SA'> Elektrociepłownia EC-4 (K7) nie dotyczy 350, , , niedotyczy 3, , ,36 KOGENERACJA SA niedotyczy 158, , ,88 21 Elektrociepłownia Wrocław (KI, KW-3) nie dotyczy 23, , ,34 KOGENERACJA SA nie dotyczy 898, , ,89 22 Elektrociepłownia Wrocław (K2, K3, KW-S) nie dotyczy 21, , ,14 23 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów (KI, K2, K3, K4, KS, K6) niedotyczy 5 620,95-0, , nie dotyczy 20,95-0, ,09 24 Elektrownia Skawina S.A. (K3, K4) nie dotyczy 401, , , niedotyczy 8, , ,86 ; Elektrownia Skawina S.A. (KS, K6, niedotyczy l 165, l 165, ,53 K8, K9, KlO, Kll) nie dotyczy 36, , ,65

32 A B c D E F G H I J K Numer Nazwa Referencyjna Odpowiednia Odpowiedni Udział obiektu w pułapie emisji Odpowiednia Udział obiektu w Odpowiednia Udział obiektu Uwagi zawartość tlenu dopuszczalna stopień so2 na 2019 r. (tpa) dopuszczalna pułapie emisji dopuszczalna w pułapie emisji (%) wielkość odsiarczania wielkość N0 11 na2019 r. wielkość pyłu na 2019 r. emisj i 1 > dla (je:teli emisji 1 > dla (tpa) emisji t) dla pyłu (tpa) so2 dotyczy) NOx (mg/nm 3 ) (mg/nm 3 ) (mg1nm 3 ) 26 CIECH Soda Polska S.A 8 > Zakład Inowrocław (KI, K2, K3, K4) nie dotyczy 515, , ,55 27 CIECH Soda Polska S.A.'> Zakład Janikowo (KI, K2, K3) nie dotyczy 471, , ,16 CIECH Soda Polska S.A. S> Zakład nie dotyczy Janikowo (K4, K5) , ,93 ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA nie dotyczy l 718,44-0, , Elektrownia Ostrołęka B (Kl, K2, K3) nie dotyczy 62,79-0, ,28 30 Elektrociepłownia Bctdzin Sp. z o.o. 9 > - (K5, K6, K7) nie dotyczy 438, , , nie dotyczy 4, , ,21 EDF Wybrzeże SA nie dotyczy 327, , ,74 31 Elektrociepłownia Gdańska- (KI, KS) nie dotyczy 4, , ,42 EDF Wybrzeże SA 32 E l ektrociepłownia Gdańska - (K4, nie dotyczy 49, , ,56 K6) Uwagi l i 5 do D.l

33 A B c D E F G H I J K Numer Nazwa Referencyjna Odpowiednia Odpowiedni Udział obiektu w pułapie emisji Odpowiednia Udział obiektu w Odpowiednia Udział obiektu Uwagi zawartość tlenu dopuszczalna stopień so2 na 2019 r. (tpa) dopuszczalna pułapie emisji dopuszczalna w pułapie emisji (%) wielkość odsiarczania wielkość NOx na 2019 r. wielkość pyłu na2019 r. emisji 1 > dla (jeżeli emisji l) dla (tpa) emisji 1 > dla pyłu (tpa) so2 dotyczy) NO" (mg!nm 3 ) (mg!nm 3 ) (mg!nm 3 ) EDF Wybrzete SA nie dotyczy 679, , ,96 33 Elektrociepłownia Gdańska- (K7, K9, KIO) nie dotyczy 11, , ,19 EDF Wybrzeze SA 34 Elektrociepłownia Gdynia- (K6, K7) 10 > nie dotyczy 551,03-0, , nie dotyczy 7,81-0, ,78 35 Elana Energetyka Sp. z o. o. EC1 - (K1, 1<2, 10, K4, KS, K6) nie dotyczy 160, , ,03 FENICE Poland Sp. z o.o. 36 Ciepłownia FENICE w Tychach nie dotyczy 80, , ,00 (Kl, K2, K3, K4) 37 Ciepłownia FIBRIS S.A w nie dotyczy 92, , ,91 Przemyślu (10, K2) nie dotyczy 4, , ,69 Fortum Power and Heat Polska Sp. z 38 o.o. Ciepłownia Rejtana - (KI, K2, niedotyczy 157, , ,70 K3,K4,K5)

34 A B c D E F G H I J K Numer Nazwa Referencyjna Odpowiednia Odpowiedni Udział obiektu w pułapie emisji Odpowiednia Udział obiektu w Odpowiednia Udział obiektu Uwagi zawartość tlenu dopuszczalna stopień sol na2019 r. (tpa) dopuszczalna pułapie emisji dopuszczalna w pułapie emisji (%) wielkość odsiarczania wielkość NO.~ na 2019 r. wielkość pyłu na 2019 r. emisji'> dla (jeżeli emisji 1 > dla (tpa) emisji'> dla pyłu (tpa) so2 dotyczy) NOx {mg/nm 3 ) {mg/nm 3 ) (mg!nm 3 ) 39 Elektrociepłownia PCC Rokita SA (KI, K2, K8) nie dotyczy 115, , , nie dotyczy 0, , ,00 40 PEC Gliwice Sp. z o. o. C iepłown ia Gliwice- (KI, K2, K3) nie dotyczy 182, , ,23 41 SFW Energia Sp. z o. o. ZC Gliwice- K2,K3,K nie dotyczy 92, , , SW~SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. - (K2, K3) SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. - EC Czaroków- (Kl, K2, K3) nie dotyczy 113, , , nie dotyczy 0, , , nie dotyczy 192, , , nie dotyczy 13, , ,09 44 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. EC 2-(KI, K2) nie dotyczy 388, , ,80 45 ZE P AK S.A. -Elektrownia Pątnów (Kl, K2, K3, K4, K5, K6) nie dotyczy 5 645, , , nie dotyczy 20, , ,09

35 A Numer B c D E F G H I J Nazwa Referencyjna Odpowiednia Odpowiedni Udział obiektu w pułapie emisji Odpowiednia Udział obiektu w Odpowiednia Udział obiektu zawartość tlenu dopuszczalna stopień S02 na2019 r. (tpa) dopuszczalna pułapie emisji dopuszczalna w pułapie emisji (%) wielkość odsiarczania wielkość NO, na 2019 r. wielkość pyłu na r. emisji 11 dla (jeżeli emisji 11 dla (tpa) emisji 0 dla pyłu (tpa) K Uwagi S Oz dotyczy) NO, (mg/nm 3 ) (mg/nm 3 ) (mg/nm 3 ) 46 ZE P AK SA - Elektrownia Konin - (K85, K86, K111, K112) nie dotyczy 941, , , nie dotyczy 76, , ,66 47 ORLEN Południe S.A. (K1, K2, nie dotyczy 3, , ,35 K3) nie dotyczy 91, , ,14 48 Fabryka Papieru Myszków Sp. z o. o. (K1, K2, K3) nie dotyczy 118, , , nie dotyczy 0, ,05 30 O,lO RAZEM: , , ,92 Objaśnienia: l) Odpowiednia dopuszczalna wielkość emisji przyjęta na potrzeby wyznaczenia udziału obiektu w pułapie emisji na 2019 r. zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji z dnia 10 lutego 2012 r. ustanawiającą przepisy dotyczące przejściowych planów krajowych, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (Dz. Urz. UE L 52 z , s. 12). Z) Wcześniej Enea Wytwarzanie S.A. 3 ) W cześniej Tauron Ciepło SA. 4 ) Wcześniej Tauron Ciepło S.A. s) Wcześniej PGNiG TERMIKA SA EC Żerań (KfB*l/2, KfA, K9, KlO, K11, K12). 6 ) Wcześniej Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A. 7 ) W cześniej Dalkia Łódź SA.

36 S) Wcześniej Soda Polska Ciech S.A. 9 > Wcześniej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. IO) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdynia- (K5, K6, K7). t l) W cześniej Elektrociepłownia Spółki Energomedia Sp. z o.o.

37 Załącznik nr 5 Załącznik nr 5 do Przejściowego Planu Krajowego Efekty ekologiczne zastosowania PPK

38 Na poniższych wykresach przedstawiono porównanie emisji rzeczywistej w 2010 r., pułapu emisji na 2016 r. oraz pułapu emisji na 2019 r. dla 48 obiektów objętych PPK. Wyraźnie widać znaczne ograniczenie emisji, które nastąpi dla tych obiektów do roku W przypadku emisji S02 już w 2016 r. nastąpi znaczne ograniczenie emisji w stosunku do roku Jest to spowodowane zastosowaniem ostrzejszych wielkości dopuszczalnych emisji w przypadku źródeł wykorzystujących kilka kotłów energetycznych pracujących na wspólny emitor. Rysunek l. Porównanie emisji i pułapów S , , , ,0 0.0 ~ , , , , ,0 0,0 Emisja 2010 Pułap 2016 r. Pułap 2019 r. Operatorzy obiektów objętych PPK, które me będą mogły sprostać zaostrzonym wymaganiom, będą musieli ograniczać swoją produkcję lub korzystać z pułapów innych obiektów w obrębie instalacji lub grupy kapitałowej, które posiadają wystarczająco skuteczne instalacje odsiarczania, a tym samym nadwyżki pułapów. W grupie obiektów objętych PPK planowane jest wybudowanie ok. 28 instalacji odsiarczania spalin. W przypadku emisji NOx pułapy na 2016 r. dla przedmiotowej grupy instalacji są o ponad połowę mniejsze niż emisja w roku Głównie jest to spowodowane faktem zastosowania dla obiektów o mocy powyżej 500 MWt wielkości dopuszczalnej emisji na poziomie 200 mglmu 3 do obliczenia pułapów już w roku Dzieje się tak w przypadku większości elektrowni i dużych elektrociepłowni objętych PPK, które odpowiadają za większą część emisji. Kolejny niewielki spadek pułapu łącznego na rok 2019 obrazuje jak mało jest w PPK obiektów poniżej 500 MWt - dominującą rolę w emisji odgrywają obiekty o mocy powyżej 500 MWt. Ten stan znajduje odzwierciedlenie w planach modernizacyjnych dużych źródełpraktycznie większość z nich ma planowane inwestycje związane z budową wtórnych

39 instalacji odazotowania spalin (SCR, NSCR). W przedmiotowej grupie instalacji planowane jest wybudowanie ponad 28 instalacji wtórnego odazotowania spalin. Rysunek 2. Porównanie emisji i pułapównox ,0 - - ~ ~--~ ---~--- ~ ~ ,0 -~ ,0 -f"------< ,0-1---~ 0,0 Emisja 2010 Pułap 2016 r. Pułap 2019 r. Odnośnie do emisji pyłu pułap emisji na 2019 r. jest prawie trzykrotnie mniejszy od pułapu emisji na 2016 r. i ponad dwukrotnie mniejszy od emisji rzeczywistej w roku Rysunek 3. Porównanie emisji i pułapów pyłu Pył ,0, ~-----~ ,0 +--~~~--~-- ~ 8000, , ,0 L Emisja 2010 Pułap 2016 r. Pułap 2019 r.

40 Na rysunku 3 zwraca uwagę to, że pułap emisji pyłu na 2016 r. jest większy od emisji rzeczywistej w 2010 r. Wynika to z tego, że w grupie największych obiektów energetycznego spalania już w chwili obecnej obowiązują standardy emisji pyłu na poziomie 50 mglmu 3, a rzeczywiste stężenia osiągane za elektrofiltrami są mniejsze. W przypadku obiektów wyposażonych w instalacje odsiarczania metodą mokrą stężenia te osiągają wartości mglmu 3 Realizacja kolejnych inwestycji polegających na budowie instalacji odsiarczania przyczyni się do dalszego ograniczania emisji pyłów. W horyzoncie roku 2019 praktycznie każdy obiekt energetycznego spalania o mocy w paliwie od 100 MW będzie musiał posiadać wysoko skuteczną instalację odsiarczania spalin. Instalacja odsiarczania w połączeniu z instalacją odpylania lub modernizacją elektrofiltrów zapewni dotrzymanie wymaganych stężeń. Przewiduje się, że w roku 2016 roczny łączny ładunek emisji pyłu będzie niższy od wymaganych pułapów i od emisji w roku W horyzoncie roku 2016 zostanie zakończone wiele inwestycji (w tym obecnie prowadzonych) polegających na modernizacji odpylania i wiele inwestycji polegających na budowie instalacji odsiarczania spalin. Jak wynika z powyższych rysunków realizacja wymagań PPK nie tylko nie pogorszy obecnego wpływu instalacji na środowisko naturalne, ale ten wpływ znacznie zmniejszy. Znaczna redukcja emisji nastąpi już w roku 2016, szczególnie w przypadku emisji S02 i NOx. W latach nastąpi kolejna redukcja emisji wszystkich trzech analizowanych zanieczyszczeń. Ze względu na niski poziom pułapów emisji wielu operatorów obiektów energetycznego spalania, dla utrzymania zdolności produkcyjnych, będzie musiało w pełni przystosować te obiekty do wymagań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24listopada 2010 r. w sprawie emisji przesyłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z , s. 17, z późn. zm.) już w horyzoncie roku 2017 lub 2018, czyli w ciągu pierwszych dwóch/trzech lat obowiązywania PPK.

41 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 do Przejściowego Planu Krajowego Pułapy emisji [Mg] na lata 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 dla obiektów energetycznego spalania ujętych w Przejściowym Planie Krajowym

42 Pulapy emisji J.. Q,ł e s o, NOx = Nazwa obiektu z Enea Wytwarzanie Sp. z (od dnia (od dnia do do dnia dnia ) ) o.o. 1 >- Elektrownia l 9 942, , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 994,23 745,67 497,10 248,55 Kozienice (Bloki nr l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Enea Wytwarzanie Sp. z 2 o.o. 1 >- Elektrownia 5 084, , , ,30 l 271,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635,60 508,47 381, ,10 Kozienice (Bloki nr 9, l O) Enea Wytwarzanie Sp. z 3 o.o. 1 >- Elektrociepłownia l 570,30 l 155,13 739,97 324,80 162,40 779, ,03 259,80 129,90 129,90 97,43 64,97 32,50 16,25 Białystok (K6, K7) Enea Wytwarzanie Sp. z l 809,30 l 321,17 833,03 344,90 172,45 827,70 643,77 459,83 275,90 137,95 137,9 103,43 68,97 34,50 17,25 4 o.o. I> - Elektrociepłown ia Białystok (K5, K8) 265,17 190,26 115,34 40, ,30 97,71 74,13 50,54 25,27 20,22 14,83 9,43 4,04 2,02 l 591,68 l 326,40 l 061,12 795,84 397,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,96 159,17 119,38 79,58 39,79 5 EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku (K l) 37,04 30,87 24,69 18, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,63 3,70 2,78 1,85 0,93 1,11 0,93 0,74 0,56 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,11 0,08 0,06 0,03 Pyl 2020 (od dnia do dnia ) EDF Polska S.A 6 Oddział w Rybniku (K5, K6, K8) 4 464, , , ,03 l 116,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558,01 446,41 334, ,6 109,39 91,16 72,92 54,69 27,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,67 10,94 8,20 5,47 2,73 2,08 1,74 1,39 1,04 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0,16 0,10 0,05

43 Pułapy emisji.. G,j e = Nazwa obiektu z so2 NOx Pył EDF Po1ska S.A (od dnia (od dnia do do dnia dnia ) ) 2020 (od dnia do dnia ) 6 454, , , ,15 l 613,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806,79 645,43 484,07 322,71 161,36 7 Oddział w Rybniku (K2, K3, ,09 97,67 73,25 36,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,31 14,65 10,99 7,33 3,66 K4, K7) 2,30 1,92 1,53 1,15 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,23 0,17 0,11 0,06 T AURO N Ciepło 8 Sp. z o.o. 2 > Zakład Wytwarzania Katowice (KI) 2 360,88 l 751, ,44 531,73 265,86 l 595, ,70 886,21 531,73 265,86 265,86 194,97 124,07 53,17 26,59 373,23 276,84 180,45 84,06 42,03 252,18 196,14 140,1 84,06 42,03 ' 42,03 30,82 19,61 8,41 4,2 0,90 0,67 0,43 0,20 0,10 0,61 0,47 0,34 0,20 0,10 0,10 0,07 0,05 0,02 0,01 TAURON Ciepło Sp. 9 z o.o. 2 > Zakład Wytwarzania l 901, ,83 883,89 374,95 187,48 899,89 699,91 499,94 299,96 149,98 149,98 112,49 74,99 37,50 18,75 Tychy (KI, K5) l 174,54 978,78 783,02 587,27 293,63 587,27 587,27 587,27 587,27 293,63 146,82 117,45 88,09 58,73 29,36 TAMEH Sp. z o.o. 3 > Zakład 10 Wytwarzania Nowa (KP-1, 2, 3,4, 5) 2 747, ,76 l 373,84 686,92 343,46 686,92 686,92 686,92 686,92 343,46 34,35 34,35 34,35 34,35 17,17 7,29 7,29 7,29 7,29 3,64 41,64 41,64 41,64 41,64 20,82 10,41 9,02 7,63 6,25 3,12 165,60 138,00 110,40 82,80 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 20,70 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 11 T AMEH Sp. z o. o. 3 > Zakład Wytwarzania Nowa (K6) 180,65 139,01 97,38 55,75 27,88 167,26 130,09 92,92 55,75 27,88 27,88 20,44 13,01 5,58 2,79 173,71 130,28 86,85 43,43 21,71 65,14 65,14 65,14 65,14 32,57 2,17 2,17 2,17 2,17 1,09 3,49 2,89 2,30 1,70 0,85 1,31 1,31 1,30 1,30 0,65 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01

Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego Nr rej. PL-2.24-001-5

Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego Nr rej. PL-2.24-001-5 Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego Nr rej. PL-2.24-001-5 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA RAFAKO S.A. 2013 Spis treści Deklaracja środowiskowa RAFAKO S.A. wrzesień, 2013 1 Wprowadzenie -------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła w Polsce

Rynek ciepła w Polsce www.pwc.pl Rynek ciepła w Polsce Październik 2012 Spis treści 1. Wstęp 2 2. Streszczenie oraz kluczowe wnioski 3 3. Ogólna charakterystyka rynku ciepła w Polsce 5 3.1 Najważniejsze cechy sektora ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna. Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. tauron-wytwarzanie.pl

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna. Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. tauron-wytwarzanie.pl TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych D E K L A R A C J A Ś R O D O W I S K O W A Z A R O K 2 0 1 4 tauron-wytwarzanie.pl Spis treści Oświadczenie weryfikatora

Bardziej szczegółowo

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZA ROK SpIS TREŚCI Oświadczenie weryfikatora środowiskowego...3 Cel i zakres deklaracji...3 Opis firmy...4

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2012 r. 02/2013 NR 2 (84) 3 czerwca 2013 ISSN 1506-090X Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Spis treści Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności RAFAKO S.A. w Raciborzu

SPRAWOZDANIE z działalności RAFAKO S.A. w Raciborzu GRUPA PBG SPRAWOZDANIE z działalności RAFAKO S.A. w Raciborzu w 2012 roku 19 marca 2013 roku Spis treści nr strony I. Informacje ogólne... 1 II. Sytuacja gospodarcza i finansowa... 4 1. Zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Węgiel zabija. Analiza kosztów zdrowotnych emisji zanieczyszczeń z polskiego sektora energetycznego

Węgiel zabija. Analiza kosztów zdrowotnych emisji zanieczyszczeń z polskiego sektora energetycznego Węgiel zabija Analiza kosztów zdrowotnych emisji zanieczyszczeń z polskiego sektora energetycznego Czerwiec 2013 GORDON WELTERS / GREENPEACE Spis treści Przedsłowie 3 Streszczenie raportu 5 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI ZGODNOŚCI LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ

WSKAŹNIKI ZGODNOŚCI LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ WSKAŹNIKI ZGODNOŚCI LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ 1. Czy w przypadku zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją istniejących instalacji wytwarzających energię elektryczną (np. modernizacja bloku

Bardziej szczegółowo

W obliczu IED przedsiębiorstwa zrobią dobrze środowisku, ale czy inwestycje mogą opłacić się też finansowo?

W obliczu IED przedsiębiorstwa zrobią dobrze środowisku, ale czy inwestycje mogą opłacić się też finansowo? W obliczu IED przedsiębiorstwa zrobią dobrze środowisku, ale czy inwestycje mogą opłacić się też finansowo? Dyskusja o substancjach powiązanych w ramach BAT-ów, to dyskusja na poziomie filozofii... w procesie

Bardziej szczegółowo

- AKTUALIZACJA DOKUMENTU Z ROKU 2012.

- AKTUALIZACJA DOKUMENTU Z ROKU 2012. PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MOSINA NA LATA 2015 2030 - AKTUALIZACJA DOKUMENTU Z ROKU 2012. Aktualizacja dokumentu wykonana w 2015 roku przez:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Spis treści 1 Działalność Grupy Kapitałowej 5 1.1 Czynniki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU Racibórz, 23 marca 2015 Spis treści nr strony I. Informacje ogólne... 4 II. Organizacja Grupy Kapitałowej Rafako S.A.... 7 1. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku Raport środowiskowy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku CZĘŚĆ 1 Ciepło Systemowe od MPEC Białystok Misja MPEC Białystok Misją Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ TAURON...

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ TAURON... Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności Grupy Kapita łowej TAURON Polska Energia SA za rok obrotowy 2013 SPIS TREŚCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ TAURON... 4 1.1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025

Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025 Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025 Projekt przeznaczony do konsultacji z zainteresowanymi stronami Konstancin-Jeziorna 2015

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ŚRODOWISKOWY 2009 ROK

ROCZNY RAPORT ŚRODOWISKOWY 2009 ROK ROCZNY RAPORT ŚRODOWISKOWY 2009 ROK maj 2010 r. Strona 1/9 1. Wprowadzenie Prezentujemy kolejny Roczny Raport Środowiskowy celem przekazania podstawowych informacji dotyczących stanu środowiska w Spółce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A. w Raciborzu w 2005 roku 30 marca 2006 roku SPIS TREŚCI Wstęp...1 Ważniejsze daty z historii powstania i zmian własnościowych Spółki:...2 I.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Słupska współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Projekt pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Słupska współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu i Środowisko 2007-2013. Strona 1 Wykonawca: Doradztwo Ekoenergetyczne Michał Wierzbicki 33-300 Nowy Sącz ul. Ignacego Paderewskiego 38 lok. 37 NIP: 7343211177 Inwestor: Miasto Słupsk Plac Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce

Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce Raport przygotowany przez Ernst & Young we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz European Wind Energy Association Marzec

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce Dr inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola Załącznik do uchwały nr IV/25/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010 r. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola 1 Program ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA PŁOCKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA PŁOCKA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Płocka

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW 2012 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY

Bardziej szczegółowo

URE. Warszawa, dnia 22 września 2014 r.

URE. Warszawa, dnia 22 września 2014 r. URE Zasady weryfikacji Załącznika nr 1 - do formularza Opis techniczno - ekonomiczny projektowanej inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji - Analiza finansowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Kluczowymi kierunkami inwestycyjnymi Grupy są nakłady w rozwój odnawialnych źródeł energii oraz źródeł energii z kogeneracji.

Kluczowymi kierunkami inwestycyjnymi Grupy są nakłady w rozwój odnawialnych źródeł energii oraz źródeł energii z kogeneracji. 3 Środowisko 3.1 Cele i priorytety 3.2 Energia 3.3 Emisje 3.4 Odnawialne źródła energii 3.5 Woda i surowce Kluczowe kwestie Działalność Grupy Kapitałowej ENEA wpływa na środowisko. Do najistotniejszych

Bardziej szczegółowo