PROJEKT ZMIANY PRZEJŚCIOWEGO PLANU KRAJOWEGO (od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca) SO 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ZMIANY PRZEJŚCIOWEGO PLANU KRAJOWEGO. 2020 (od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca) SO 2"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr 101/2015 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2015 r. PROJEKT ZMIANY PRZEJŚCIOWEGO PLANU KRAJOWEGO W Przejściowym Planie Krajowym zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie powiadomienia przez Rzeczpospolitą Polską o Przejściowym Planie Krajowym, o którym mowa w art. 32 dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (C(2014)804 final) oraz przyjętym uchwałą nr 50/2014 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Przejściowego Planu Krajowego wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 7 Łączne pułapy emisji i sposoby osiągnięcia celów określonych w PPK, tabela 1 Łączne pułapy emisji [Mg] dla uczestników PPK otrzymuje brzmienie: (od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca) SO , , , , ,29 NO x 32902, , , , ,82 Pył 12773, , , , ,47 2) załączniki nr 1 5, 7 i 8 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 5, 6 i 7 do niniejszego projektu zmiany Przejściowego Planu Krajowego.

2 Załącznik nr l Załącznik nr l do P rzejściowego Planu Krajowego Wykaz obiektów energetycznego spalania ujętych w Przejściowym Planie Krajowym (dane podstawowe)

3 A B c D E F G H LUB Jakiekolwiek zwiększenie o co najmniej 50 MW Zanieczyszczenia Data złounia Całkowita Rocznyczas całkowitej nominalnej (S02, NO~c, pył), wniosku o pierwsze nominalna funkcjonowania Data wydania mocy dostarczonej dla których dany pozwolenie dla moc w godzinach pierwszego w paliwie dla _obiektu obiekt Numer Nazwa obiektu Położenie obiektu (adres) obiektu dostarczona każdego obiektu pozwolenia dla energetycznego spalania, energetycmego energetycznego w paliwie na energetycznego obiektu które nastąpiło między spalania NIE jest spalania wraz z datą dzień spalania, energetycznego dniem 27 listopada objęty uruchomienia tego 31 grudnia (średnia dla lat spalania 2002 r. a dniem 31 przejściowym obiektu po raz 2010 r. (MW) ) grudnia 201 O r. planem krajowym pierwszy (całkowite zwiększenie l Enea Wytwarzanie Sp. z o.o!y- Świer2e Górne, Elektrownia Kozienice Kozienice ,2 nie dotyczy NOx (Bloki nr l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) w MW) 2 Enea Wytwarzanie Sp. z o. o. t>- Elektrownia Kozienice (Bloki nr 9, 10) Świeru Górne, Kozienice ,4 nie dotyczy NOx 3 4 Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. > - Elektrociepłownia Białystok (K6, K7) Enea Wytwarzanie Sp. z o. o. t) - Elektrociepłownia Białystok (K5, K8) ul. Gen. Władysława Andersa ,8 nie dotyczy Białystok ul. Gen. Władysława Andersa 15, ,1 nie dotyczy Białystok 5 EDF Polska S.A Oddział w Rybniku (KI) ul. Podmiejska, Rybnik nie dotyczy NOx 6 EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku (K5.K6, K8) ul. Podmiejska, Rybnik nie dotyczy NOx

4 A B c D E F G H LUB Jakiekolwiek zwiększenie o co najmniej 50 MW Zanieczyszczenia Data złożenia Całkowita Rocznyczas całkowitej nominalnej (SOz, NO.~. pył), wniosku o pierwsze nominalna funkcjonowania Data wydania mocy dostarczonej dla których dany pozwolenie dla moc w godzinach pierwszego w paliwie dla obiektu obiekt Numer. Nazwa obiektu Położenie obiektu (adres) obiektu dostarczona każdego obiektu pozwolenia dla energetycznego spalania, energetycznego energetycznego w paliwie na energetycznego obiektu które nastąpiło między spalania NIE jest spalania wraz z datą dzień spalania, energetycznego dniem 27 listopada objęty uruchomienia tego 31 grudnia (średnia dla lat spalania 2002 r. a dniem 31 przejściowym obiektu po raz 2010 r. (MW) ) grudnia 20 l O r. planem krajowym pierwszy (całkowite zwiększenie w MW) 7 EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku ul. Podmiejska, (K2, K3, K4, K7) Rybnik nie dotyczy NO." 8 TAURON Ciepło Sp. z o.o. 2 > Zakład ul. Siemianowicka 60, Wytwarzania Katowice (KI) Katowice nie dotyczy - 9 T AURO N Ciepło Sp. z o.o. zj Zakład ul. Przemysłowa 47, Wytwarzania Tychy (KI, K5) Tychy nie dotyczy - lo T AMEH Sp. z o.o. 3 l Zakład ~-J. Piłsudskiego 92, Wytwarzania Nowa (KP-1, 2, 3, 4, 5) Dąbrowa Górnicza nie dotyczy - T AMEH Sp. z o.o. 3 l Zakład al. J. Piłsudskiego 92, nie dotyczy - Wytwarzania Nowa (K6) Dąbrowa Górnicza PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki ul. Augustówka 30, nie dotyczy - (K1, K2, K3, K4) Warszawa

5 A B c D E F G H LUB Jakiekolwiek Zwiększenie o co najmniej 50 MW Zanieczyszczenia Data złożenia Całkowita Rocmyczas całkowitej nominalnej (S02, NQ,,, pył), wniosku o pierwsze nominalna funkcjonowania Data wydania mocy dostarczonej dla których dany pozwolenie dla moc w godzinach pierwszego w paliwie dla obiektu obiekt Numer Nazwaobiektu Położenie obiektu (adres) obiektu dostarczona każdego obiektu pozwolenia dla energetycmego spalania, energetycznego energetycmego w paliwie na energetycznego obiektu które nastąpiło między spalania NIE jest spalania wraz z datą dzień spalania, energetycznego dniem 27 listopada objęty uruchomienia tego 31 grudnia (średnia dla lat spalania 2002 r. a dniem 31 przejściowym obiektu po raz 2010r. (MW) ) grudnia 20 l O r. planem krajowym pierwszy (całkowite zwiększenie PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki ul. Augustówka 30, 13 (K5, K6, K7, KtO, Kil, Kl4, K15, ,00 nie dotyczy Warszawa K16) PGNiG TERMIKA SA EC żerań (KfB, ul. Modlińska 15, ,00 nie dotyczy - KfA, K9, KtO, Kll, Kl2) 4 > Warszawa Veolia Energia Poznań Zespół ul. Gdyńska 54, 15 Elektrociepłowni S.A.~' (IKl, 1K2, 2K, Pomań ,70 nie dotyczy NO:.: 3K, KW-l, KW-2) al. Tysiąclecia Państwa Grupa Azoty Zakłady Azotowe 16 Folskiego ,00 nie dotyczy S(h,NO.,,Puławy" S.A. (KI, K2, K3, K4, K5) O Puławy w MW) 17 ENERGA Kogcneracja Sp. z o.o. ul. Elektryczna 20a, Elektrociepłownia Elbląg (K5, K6, K7) Elbląg ,00 nie dotyczy - Veolia Energia Łódź SA 6 > ul. Pojezierska 70, 18 Elektrociepłownia EC-3 (KI, 1<2, K3, Łódź ,00 nie dotyczy NO)( K6, K9)

6 A B c D E F G H LUB Jakiekolwiek zwiększenie o co najmniej 50 MW Zanieczyszczenia Data złożenia Całkowita Roczny czas całkowitej nominalnej (S(h, NO:c. pył), wniosku o pierwsze nominalna funkcjonowania Data wydania mocy dostarczonej dla których dany pozwolenie dla moc w godzinach pierwszego w paliwie dla obiektu obiekt Numer Nazwa obiektu Połotenie obiektu (adres) obiektu dostarczona każdego obiektu pozwolenia dla energetycmego spalania, energetycznego energetycznego w paliwie na energetycznego obiektu które nastąpiło między spalania NIE jest spalania wraz z datą dzień spalania, energetycznego dniem 271istopada objęty uruchomienia tego 31 grudnia (średnia dla lat spalania 2002 r. a dniem 31 przejściowym obiektu po raz 2010 r. (MW) ) grudnia2010 r. planem krajowym pierwszy (całkowite zwiększenie Veolia Energia Łódź SN') ul. J. Andrzejewskiej 5, 19 Elektrociepłownia EC-4 (K2, K3, K4, ,00 nie dotyczy Łódź KS, K6) Veolia Energia Łódź SA 6 > ul. J. Andrzejewskiej 6, ,00 nie dotyczy - Elektrociepłownia EC-4 (K7) Łódź KOGENERACJA SA 21 Elektrociepłownia Wrocław ul. Łowiecka 24, ,10 nie dotyczy - (KI, KW-3) Wrocław KOGENERACJA SA ul. Łowiecka 24, 22 Elektrociepłownia Wrocław (K2, K3, ,50 nie dotyczy Wrocław KW-5) PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział ul. Energetyczna l, 23 - Elektrownia Turów (K1, K2, K3, K4, Bogatynia K5, K6) w MW) ,00 nie dotyczy NOx ul. Piłsudskiego 10, 24 Elektrownia Skawina S.A. (K3, K4) ,00 nie dotyczy Skawina

7 A B c D E F G H LUB Jakiekolwiek zwiększenie o co nąjmniej 50 MW Zanieczyszczenia Data złożenia Całkowita Rocznyczas całkowitej nominalnej (SOz, NO!(, pył), wniosku o pierwsze nominalna funkcjonowania Data wydania mocy dostarczonej dla których dany pozwolenie dla moc w godzinach pierwszego w paliwie dla obiektu obiekt Numer Nazwa obiektu Położenie obiektu (adres) obiektu dostarczona każdego obiektu pozwolenia dla energetycznego spalania, energetycznego energetycznego w paliwie na energetycznego obiektu które nastąpiło między spalania NIE jest spalania wraz z datą dzień spalania, energetycznego dniem 27 listopada objęty uruchomienia tego 31 grudnia (średnia dla lat spalania 2002 r. a dniem 31 przejściowym obiektu po raz _ 2010 r. (MW) ) grudnia2010 r. planem krajowym pierwszy (całkowite zwiększenie w MW) 25 Elektrownia Skawina S.A (KS, K6, K8, ul. Piłsudskiego l O, K9, KlO, Kil) Skawina ,00 nie dotyczy - 26 CIECH Soda Polska S.A. 7 ' Zakład ul. Fabryczna 4, Inowrocław (KI, K2, K3, K4) Inowrocław ,45 niedotyczy - 27 C lech Soda Polska S.A. 7 > Zakład ul. Przemysłowa 30, Janikowo (KI, K2, K3) Janikowo ,76 nie dotyczy - 28 CIECH Soda PolskaS.A.'> Zakład ul. Przemysłowa 30, Janikowo (K4, K5) Janikowo ,98 nie dotyczy - 29 ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA- ul. Elektryczna 5, Elektrownia Ostrołęka B (KI, K2, K3) l Ostrołęka l 668,30 nie dotyczy NO., 30 Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o. o. 8) ul. Małobądzka 141, - (K5, K6, K7) Będzin - przed ,00 niedotyczy -,,.

8 A s c D E F G H LUB Jakiekolwiek zwiększenie o co najmniej 50 MW Zanieczyszczenia Data złounia Całkowita Rocznyczas całkowitej nominalnej (S(h, NO,." pył), wniosku o pierwsze nominalna funkcjonowania Data wydania mocy dostarczonej dla których dany pozwolenie dla moc w godzinach pierwszego w paliwie dla obiektu obiekt Numer Nazwa obiektu Połotenie obiektu (adres) obiektu dostarczona kamego obiektu pozwolenia dla energetycznego spalania, energetycznego energetycznego w paliwie na energetycznego obiektu które nastąpiło między spalania NIE jest spalania wraz z datą dzień spalania, energetycznego dniem 27 listopada objęty uruchomienia tego 31 grudnia (średnia dla lat spalania 2002 r. a dniem 31 przejściowym obiektu po raz 2010 r. (MW) ) grudnia2010 r. planem krajowym pierwszy (całkow ite zwiększen ie EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia ul. Wiślna6, ,00 nie dotyczy - Gdańska- (K l, K5) Gdańsk w MW) EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia ul. Wiślna6, , Gdańska - (K4, K6) Gdańsk EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia ul. Wiślna6, ,00 nie dotyczy - Gdańska- (K7, K9, KlO) Gdańsk EDF Wybrzeże SA Elektrociepłown i a ul. Pucka 118, ,20 nie dotyczy NOx Gdynia- (K6, K7) 9 l Gdynia ul. Marii Skłodowskiej- 35 Elana Energetyka Sp. z o.o. ECl - (KI, -Curie 73, ,40 K2, K3, K4, KS, K6) Toruń nie dotyczy - FENICE Poland Sp. z o. o. Ciepłownia ul. Turyńska l 00, ,89 nie dotyczy - FENICE w Tychach - (KI, K2, K3, K4) Tychy

9 A B c D E F G H ' LUB Jakiekolwiek zwiększenie o co najmniej 50 MW Zanieczyszczenia Data złożenia Całkowita Rocznyczas całkowitej nominalnej (S02, NOb pył), wniosku o pierwsze nominalna funkcjonowania Data wydania mocy dostarczonej dl a których dany pozwolenie dla moc w godzinach pierwszego w paliwie dla obiektu obiekt Numer Nazwa obiektu Położenie obiektu (adres) obiektu dostarczona każdego obiektu pozwolenia dla energetycznego spalania, energetycznego energetycznego w paliwie na energetycznego obiektu które nastąpiło między spalania NIE jest spalania wraz z datą dzień spajania, energetycznego dniem 27 listopada objęty uruchomienia tego 31 grudnia (średnia dla lat spalania 2002 r. a dniem 31 przejściowym obiektu po raz 2010 r. (MW) ) grudnia 20 l O r. planem krajowym pierwszy (całkowite zwiększenie Ciepłownia FIBRIS S.A. w Przemyślu ul. Ofiar Katynia 17, ,73 nie dotyczy - (K3, K2) Przemyśl Fortum Power and Heat Polska Sp. z ul. Rejtana37/39, 38 o.o. Ciepłownia Rejtana -(KI, K2, K3, Częstochowa ,00 nie dotyczy - K4,K5) Elektrociepłownia PCC Rokita SA (KI, ul. Sienkiewicza 4, ,95 nie dotyczy - K2, K8) Brzeg Dolny w MW) PEC Gliwice Sp. z o.o., CiepłoWnia ul. Królewskiej Tamy 135, 40 - Gliwice- (KI, K2, K3) Gliwice ,70 nie dotyczy - 41 SFW Energia Sp. z o. o. ZC Gliwice- ut. Św. Urbana 17, K2,K3,K Gliwice ,10 nie dotyczy - 42 SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. - ul. Mickiewicza l O, (K2,K3) Czarna Woda ,94 niedotyczy -

10 A B c D E F G H LUB J alciekolwiek zwiększenie o co najmniej 50 MW Zanieczyszczenia Data złożenia Całkowita Roczny czas całkowitej nominalnej (S02, NOlb pył), wniosku o pierwsze nominalna funkcjonowania Data wydania mocy dostarczonej dla których dany pozwolenie dla moc w godzinach pietwszego w paliwie dla obiektu obiekt Numer Nazwa obiektu Poło.zenie obiektu (adres) obiektu dostarczona każdego obiektu pozwolenia dla energetycznego spalania. energetycznego energetycmego w paliwie na energetycznego obiektu które nastąpiło między spalania NIE jest spalania wraz z datą dzień spalania. energetycznego dniem 27 listopada objęty uruchomienia tego 31 grudnia (średnia dla lat spalania 2002 r. a dniem 31 przejściowym obiektu po raz 2010r. (MW) ) grudnia 2010 r. planem krajowym pietwszy (całkowite zwiększenie w MW) 43 SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. - ul. Przemysłowa 2, EC Czaroków- (KI, K2, K3) Czaroków ,08 nie dotyczy - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ul. Kużnicka l, ,00 nie dotyczy -,,Police" S.A. EC 2- (KI, K2) 72-0 l O Police ZE PAK S.A.- Elektrownia Pątnów ul. Kazimierska 45, ,00 nie dotyczy - (Kl, K2, K3, K4, KS, K6) Pątnów ZE P AK SA- Elektrownia Konin- ul. Przemysłowa 158, ,00 nie dotyczy - (K85, K86, Kil l, Kll2) O Konin ul. Fabryczna 22, 47 ORLEN Południe S.A. 10 > {Kl, K2, K3) ,10 niedotyczy Trzebinia Fabryka Papieru Myszków Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 6, ,48 nie dotyczy - (KI, K2, K3) Myszków

11 Objaśnienia: I) Wcześniej Enea Wytwarzanie S.A. 2 ) Wcześniej Tauron Ciepło SA. J) W cześniej Tauron Ciepło S.A. 4 > Wcześniej PGNiG TERMIKA SA EC żerań (KfB*l/2, KfA, K9, KIO, Kil, Kl2). S) W cześniej Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A. 6 > W cześniej Dalkia Łódź SA. 7 > Wcześniej Soda Polska Ciech S.A. B) Wcześniej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. 9 ) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdynia- (KS, K6, K7). 10 > W cześniej Elektrociepłownia Spółki Energomedia Sp. z o.o.

12 Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do Przejściowego Planu Krajowego Wykaz obiektów energetycznego spalania uj ętych w Przejściowym Planie Krajowym (zużycie paliw , dane techniczne)

13 A J K L M Numer Roczne zużycie paliwa (średnia dla lat ) (w TJ na rok) Srednie roczne Roczna ilość siarki Współczynnik konwersji natę2:enie przepływu (S) dostarczonej do stosowany w przypadku, gazów odlotowych obiektu spalania gdy średnie roczne (średnia dla lat w stosowanych natężenie przepływu gazów } lokalnych paliwach odlotowych zostało stałych (średnia dla wyliczone ze zużytego lat ) paliwa (według rodzaju) węgiel kamienny węgiel brunatny biomasa inne paliwa paliwa paliwa (Nrn 3 /rok) (tpa) m//gj stałe ciekłe gazowe l 69045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, niedotyczy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,00 0,00 481,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ,40 0,00 220,48 0,00 10,30 0, nie dotyczy ,50 0,00 651,11 0,00 19,30 0, niedotyczy ,50 0,00 872,07 0,00 21,28 0, nie dotyczy 420 s

14 A J K L M Numer Roczne zużycie paliwa (średnia dla lat ) (w TJ na rok) Srednie roczne Roczna ilość siarki Współczynnik konwersji natężenie przepływu (S) dostarczonej do stosowany w przypadku, gazów odlotowych obiektu spalania gdy średnie roczne (średnia dla lat w stosowanych natężenie przepływu gazów ) lokalnych paliwach odlotowych zostało stałych (średnia dla wyliczone ze zużytego lat ) paliwa (według rodzaju) węgiel kamienny węgiel brunatny biomasa inne paliwa paliwa paliwa (Nm 3 /rok) (tpa) mu'igj stałe ciekłe gazowe nie dotyczy ,10 0,00 2,41 l 000,70 0,00 0,00 l nie dotyczy nie dotyczy ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l nie dotyczy lo 8156,50 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 506, nie dotyczy ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ) 9235,00 0,00 196,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy

15 A J K L M Nwner Roczne zużycie paliwa (średnia dla lat ) (w TJ na rok) Srednie rocme Roczna ilość siarki Współczynnik konwersji natętenie przepływu (S) dostarczonej do stosowany w przypadku, gazów odlotowych obiektu spalania gdy średnie roczne (średnia dla lat w stosowanych natę2enie przepływu gazów ) lokalnych paliwach odlotowych zostało stałych (średnia dla wyliczone ze zutytego lat l O) paliwa (według rodzaju) węgiel kamienny węgiel brunatny biomasa innepaliwa paliwa paliwa (Nm~/rok) (tpa) m,/igj stałe ciekłe gazowe niedotyczy ,10 0,00 166,06 0,00 98,10 0, niedotyczy nie dotyczy ,00 0,00 0,00 0,00 557,20 0, nie dotyczy nie dotyczy ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,10 0,00 68,87 0,00 0,00 0,00 niedotyczy l ,00 0,00 43,20 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ,20 0,00 279,04 0,00 0,00 0, ,60 0,00 254,22 0,00 0,00 0, niedotyczy niedotyczy nie dotyczy nie dotyczy 420 l

16 A J K L M Numer Roczne zużycie paliwa (średnia dla lat ) (w TJ na rok) Srednie roczne Roczna ilość siarki Współczynnik konwersji natężenie przepływu (S) dostarczonej do stosowany w przypadku, gazów odlotowych obiektu spalania gdy średnie roczne (średnia dla lat w stosowanych natężenie przepływu gazów ) lokalnych paliwach odlotowych zostało stałych (średnia dla lat ) wyliczone ze zutytego paliwa (według rodzaju) węgiel kamienny węgiel brunatny biomasa inne paliwa paliwa paliwa (Nm 3 /rok) (tpa) mujigj stałe ciekłe gazowe , ,10 249,37 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ,30 0,00 101,87 0,00 0,00 0, ,00 0,00 442,64 0,00 0,00 0, nie dotyczy niedotyczy 420 s nie dotyczy nie dotyczy ,10 0,00 0,00 0, , nie dotyczy ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l niedotyczy ,30 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 l niedotyczy ,20 0,00 747,47 0,00 0,00 0, nie dotyczy nie dotyczy ,00 0,00 48,93 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy

17 A J K L M Numer Roczne zużycie paliwa (średnia dla Jat ) (w TJ na rok) Srednie roczne Roczna ilość siarki Współczynnik konwersji natężenie przepływu (S) dostarczonej do stosowany w przypadku, gazów <;>dlotowych obiektu spalania gdy średnie roczne (średnia dla lat w stosowanych natężenie przepływu gazów ) lokalnych paliwach odlotowych zostało stałych (średnia dla Jat ) wyliczone ze zużytego paliwa (według rodzaju) węgiel kamienny węgiel brunatny biomasa inne paliwa pałiwa paliwa (Nm 3 /rok) (tpa) m//gj stałe ciekłe gazowe ,90 0,00 49,44 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ) 173,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,40 0,00 141,90 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ,20 0,00 92,98 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy 360

18 A J K L M Numer Roczne zużycie paliwa (średnia dla lat ) (w TJ na rok) Srednie roczne Roczna ilość siarki Współczynnik konwersji natężenie przepływu (S) dostarczonej do stosowany w przypadku, gazów odlotowych obiektu spalania gdy średnie roczne (średnia dla lat w stosowanych natężenie przepływu gazów ) lokalnych paliwach odlotowych zostało stałych (średnia dla lat ) wyliczone ze Zll1:ytego paliwa (według rodzaju) węgiel kamienny węgiel brunatny biomasa inne paliwa paliwa paliwa (Nmj/rok) (tpa) mu 3 /GJ stałe ciekłe gazowe ,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy ,50 0,00 5,21 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ,00 166,16 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nie dotyczy , ,70 248,87 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy , , ,47 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy

19 A J K L M Numer Roczne zużycie paliwa (średnia dla lat ) (w TJ na rok) Srednie roczne Roczna ilość siarki Współczynnik konwersji natężenie przepływu (S) dostarczonej do stosowany w przypadku, gazów odlotowych obiektu spalania gdy średnie roczne (średnia dla lat w stosowanych natętenie przepływu gazów ) lokalnych paliwach odlotowych zostało stałych (średnia dla lat ) wyliczone ze zożytego paliwa (według rodzaju) węgiel kamienny węgiel brunatny biomasa inne paliwa paliwa paliwa (NmJ/rok) (tpa) mu 3 /GJ stałe ciekłe gazowe ,70 0,00 0,00 0,00 52,50 0,00 nie dotyczy ,60 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy Objaśnienia: t) Dane dotyczą okresu tj. PGNiG TERMIKA SA EC Żerań (KfB*l/2, KfA, K9, KlO, Kil, K12). 2 ) Dane dotyczą okresu l O tj. EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdynia- (K5, K6, K7).

20 Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 do Przejściow e go Planu Krajowego Pułapy emisji [Mg] na 2016 r. dla obiektów energetycznego spalania ujętych w Przejściowym Planie Krajowym

21 A B c D E F G H I J K Numer Nazwa Referencyjna Odpowiednia Odpowiedni Udział obiektu w pułapie emisji Odpowiednia Udział obiektu Odpowiednia Udział obiektu Uwagi zawartość dopuszczalna stopień so2 na20l6 r. (tpa) dopuszczalna w pułapie emisji dopuszczalna w pułapie emisji tlenu(%) wielkość odsiarczania wielkość NO~ na20l6 r. wielkość pyłu na 2016 r. emisjjl>dla (je:teli emisji l) dla (tpa) emisji 1 > dla (tpa) so2 dotyczy) NO,. pyłu (mg/nm 3 ) (mg/nm 3 ) (mg/nm 3 ) Enea Wytwarzanie Sp. l z o.o. 2 >- Elektrownia Kozienice nie dotyczy 9 942,40-0, ,80 (Bloki nr l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. 2 >- 2 Elektrownia Kozienice (Bloki nr 9, niedotyczy 5 084,60-0, ,60 lo) Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. ~~- 3 Elektrociepłownia Białystok (K6, nie dotyczy 1570, , ,90 K7) Enea Wytwatzanie Sp. z o.o.~ niedotyczy 1 809, , ,90 4 Elektrociepłownia Białystok (K5, K8) niedotyczy 265, , , niedotyczy l 591,68 0, ,96 s EDF Połska S.A nie dotyczy 37,04-0, ,63 Oddział w Rybniku (KI) nie dotyczy 1,11-0, , nie dotyczy 4464,07 0, ,01 6 EDF Polska S.A Oddział w Rybniku (K5, K6, K8) niedotyczy 109,39-0, , niedotyczy 2,08-0, ,26

22 6 400 niedotyczy 6 454,30-0, ,79 7 EDF Polska S.A niedotyczy 146,51-0, ,31 Oddział w Rybniku (K2, K3, K4, K7) niedotyczy 2,30-0, ,29 8 TAURON Ciepło Sp. z o. o. 3 > Zakład Wytwarzania Katowice (KI) niedotyczy 2 360, l 595, , nie dotyczy 373, ,I , nie dotyczy 0, ,61 IOO O, IO 9 TAURON Ciepło Sp. z o.o. 3 > Zakład Wytwarzania Tychy (Kl, K5) nie dotyczy I 901, ,89 IOO 149, nie dotyczy l 174, , ,82 10 T AMEH Sp. z o.o. 4 > Zakład nie dotyczy 2 747, ,92 IO 34,35 Wytwarzania Nowa (KP-1, 2, 3, 4, 5) 3 35 niedotyczy 1; , ,41 11 T AMEH Sp. z o.o. 4 > Zakład Wytwarzania Nowa (K6) nie dotyczy 165, ,40 5 1, nie dotyczy 180, , , nie dotyczy 173, ,14 IO 2,I nie dotyczy 3, ,31 5 0,02 12 PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki (KI, K2, K3, K4) nie dotyczy 1484, , ,62 PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki niedotyczy 3 706, , ,36 13 (KS, K6, K7, KIO, Kil, K14, K15, KI6) nie dotyczy I7, , , niedotyczy l 761, , ,22 PGNiG TERMIKA SA EC Żerań (KfB, KfA. K9, KlO, Kll, K12)'> nie dotyczy 45, , ,65

23 Veolia Energia Poznań Zespół nie dotyczy 2445,71-0, ,71 15 Elektrociepłowni S.A. 6 ' (IKI, 11<2, nie dotyczy 27,90-0, ,49 21<., 31<., KW-l, KW-2) niedotyczy 10,59 0, ,32 16 Grupa Azoty Zakłady Azotowe 6 - nie dotyczy 0,00-0, ,53 "Puławy" S.A. (Kl, K2, K3, K4, K5) 3 - nie dotyczy 0,00-0, ,52 ENERGA Kogcneracja Sp. z o.o. 17 Elektrociepłownia Elbląg nie dotyczy. l 087, , ,24 (K5, K6, K7) Veolia Energia Łódź SA 7 > 18 Elektrociepłownia EC-3 (KI, 1<2, K3, nie dotyczy 1451,34-0; ,42 K6, K9) Veolia Energia Łódź SA 1> nie dotyczy 926, , ,80 19 Elektrociepłownia EC-4 (1<2, K3, K4, K5, K6) niedotyczy 11, , ,45 20 Veolia Energia Łódź SA 7 > Elektrociepłownia EC-4 (K7) nie dotyczy l 827, l 050, , nie dotyczy 18, , ,82 KOGENERACJA SA nie dotyczy 787, , ,39 21 Elektrociepłownia Wrocław (KI, KW-3) nie dotyczy 116, , ,72 KOGENERACJA SA niedotyczy l 797, , ,72 22 Elektrociepłownia Wrocław (1<2, K3, KW-5) nie dotyczy 42, , ,34 23 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów (KI, K2, K3, K4, K5, K6) nie dotyczy 11241,90-0, , nie dotyczy 41,89-0, ,24

24 24 Elektrownia Skawina S.A. (10, K4) nie dotyczy l 942, , , niedotyczy 41, , ,28 25 Elektrownia Skawina S.A. (K5, K6, nie dotyczy 2 330, l 165, ,31 K8, K9, KlO, Kll) niedotyczy 72, , ,12 26 CIECH Soda Polska S.A. 11 > Zakład Inowrocław (Kl, K2, K3, K4) nie dotyczy 2 119, l 546, ,73 CIECH Soda Polska Ciech S.A. 8 > 27 Zakład Janikowo (KI, K2, K3) niedotyczy 2 929, l 131, ,64 28 CIECH Soda Polska S.A. K> Zakład Janikowo (K4, K5) nie dotyczy 2 379, , ,71 ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA nie dotyczy 3 436,87-0, , Elektrownia Ostrolęka B (KI, K2, K3) niedotyczy 125,58-0, ,70 30 Elektrociepłownia Sędzin Sp. z o.o. 9 > - (K5, K6, K7) nie dotyczy 2 279, , , nie dotyczy 21, , ,06 EDF Wybrzeże SA nie dotyczy 1917, , ,96 31 Elektrociepłownia Gdańska- (K l, K5) niedotyczy 30, , ,08 EDF Wybrzeże SA 32 Elektrociepłownia Gdańska- (K4, nie dotyczy 84, , ,25 K6) EDF Wybrzeże SA nie dotyczy l 359, , ,89 33 Elektrociepłownia Gdańska- (K7, K9,KIO) nie dotyczy 23, , ,89 EDF Wybrzeże SA nie dotyczy l 102,06-0, ,54 34 Elektrociepłownia Gdynia - (K6, K7)to> nie dotyczy 15,62-0, ,95

25 35 Elana Energetyka Sp. z o.o. ECl - (KI, K2, K3, K4, K5, K6) nie dotyczy l 065, , ,12 FENICE Poland Sp. z o.o. 36 Ciepłownia FENICE w Tychach niedotyczy 552, , ,10 (Kl, K2, K3, K4) 37 C iepłownia FIBRIS S.A. w Przemyślu (K3, K2) Fortum Power and Heat Polska Sp. z niedotyczy 460, , , nie dotyczy 45, ,79 IOO 2,30 38 o.o. Ciepłownia Rejtana- (KI, K2, nie dotyczy 988, , ,90 K3,K4,K5) 39 Elektrociepłownia PCC Rokita SA nie dotyczy 752, , ,35 (KI, K2, KS) nie dotyczy 0, , ,02 40 PEC Gliwice Sp. z o.o., Ciepłownia Gliwice - (KI, 1<2, K3) niedotyczy 893, , , SFW Energia Sp. z o.o. ZC Gliwice- K2,K3,K4 SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. - (K2, K3) nie dotyczy 461, , , nie dotyczy 566, , , nie dotyczy 4, , ,22 43 SW-SOi.AR Czarna Woda Sp. z o.o. - EC Czaroków - (KI, K2, K3) niedotyczy 962, , , nie dotyczy 139, , , Grupa Azoty Zakłady Chemiczne,,Police" S.A. EC 2 -(KI, K2) ZE P AK S.A. - Elektrownia Pątnów (KI, K2, K3, K4, KS, K6) nie dotyczy 1862, , , nie dotyczy 11290, , , nie dotyczy 41, , ,23

26 46 ZE P AK SA- Elektrownia Konin- (K85, K86, K111, K112) nie dotyczy l 882, , , nie dotyczy 153, , , ORLEN Polndnie S.A. 111 (K1, K2, K3) Fabryka Papieru Myszków Sp. z o.o. (K1, K2, K3) nie dotyczy 24, , , nie dotyczy 703, , , nie dotyczy 591, , , nie dotyczy 7, , ,35 RAZEM: , , ,58 Objaśnienia: l) Odpowiednia dopuszczalna wielkość emisji przyjęta na potrzeby wyznaczenia udziału obiektu w pułapie emisji na 2016 r. zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji z dnia 10 lutego 2012 r. ustanawiającą przepisy dotyczące przejściowych planów krajowych, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (Dz. Urz. UE L 52 z , s. 12). 2 ) Wcześniej Enea Wytwarzanie S.A. 3 ) Wcześniej Tauron Ciepło SA. 4 ) Wcześniej Tauron Ciepło S.A. s) Wcześniej PGNiG TERMIKA SA EC Żerań (KfB*l/2, KfA, K9, KlO, K11, K12). 6 ) Wcześniej Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A. 7 ) W cześniej Dalkia Łódź SA. S) Wcześniej Soda Polska Ciech S.A. 9 ) Wcześniej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. 10 ) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdynia- (K5, K6, K7). ll) Wcześniej Elektrociepłownia Spółki Energomedia Sp. z o.o.

27 Załącznik nr 4 Załącznik nr 4 do Przejściowego Planu Krajowego Pułapy emisji [Mg] na 2019 r. dla obiektów energetycznego spalania ujętych w Przejściowym Planie Krajowym

28 A B c D E F G H I J K Numer Nazwa Referencyjna Odpowiednia Odpowiedni Udział obiektu w pułapie emisji Odpowiednia U dział obiektu w Odpowiednia Udział obiektu Uwagi zawartość tlenu dopuszczalna stopień s~ na 2019 r. (tpa) dopuszczalna pułapie emisji dopuszczalna w pułapie emisji (%) wielkość odsiarczania wielkość N0xna2019r. wielkość pyłu na 2019 r. emisji 1 > dla (je:teli emisjill dla (tpa) emisji 1 > dlapyłu (tpa) so2 dotyczy) NOx (mg!nm 3 ) (mg!nm 3 ) (mg!nm 3 ) Enea Wytwarzanie Sp. z o.o 2 >- l Elektrownia Kozienice (Bloki nr l, 2, nie dotyczy 4 971,20-0, ,10 3, 4, 5, 6, 7, 8) Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. 2 >- 2 Elektrownia Kozienice nie dotycży ,30-0, ,20 (Bloki nr 9, 10) Enea Wytwarzanie Sp. zo.o. 2 >- 3 Elektrociepłownia Białystok (K6, niedotyczy 324, , ,50 K7) Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. 2 l niedotyczy 344, , ,50 4 Elektrociepłownia Białystok (KS. K8) nie dotyczy 40, , ,04 5 EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku (KI) nie dotyczy 795,84-0, , nie dotyczy 18,52-0, , niedotyczy 0,56-0, , nie dotyczy 2232,03-0, ,20 EDF Polska S.A nie dotyczy 54,69-0, ,47 Oddział w Rybniku (KS, K6, KS) nie dotyczy 1,04-0, ,10

29 A B c D E F G H I J K Numer Nazwa Referencyjna. Odpowiednia Odpowiedni Udział obiektu w pułapie. emisji Odpowiednia Udział obiektu w Odpowiednia Udział obiektu Uwagi zawartość tlenu dopuszczalna stopień so2 na 2019 r. (tpa) dopuszczalna pułapie emisji dopuszczalna w pułapie emisji (%) wielkość odsiarczania wielkość NO., na 2019 r. wielkość pyłu na 2019 r. emisji 1 > dla (je2:e1i emisji 1 l dla (tpa) emisji 1 > dla pyłu (tpa) s~ dotyczy) NO:~ (mg!nm 3 ) (mg/nm 3 ) (mg/nm 3 ) niedotyczy 3 227,15-0, ,71 EDF Polska S.A. 7 Oddział w Rybniku (K2, K3, K4, K7) niedotyczy 73,25-0, , nie dotyczy 1,15-0, ,11 8 TAURON Ciepło Sp. z o. o. 3 ' Zakład Wytwarzania Katowice (KI) nie dotyczy 531, , , niedotyczy 84, , niedotyczy 0, , ,02 9 TAURON Ciepło Sp. z o.o. 3 ' Zakład Wytwarzania Tychy (Kl, KS) nie dotyczy 374, , , nie dotyczy 587, , ,73 lo T AMEH Sp. z o.o."' Zakład niedotyczy 686, ,92 lo 34,35 Wytwarzania Nowa (KP-1, 2, 3, 4, S) 7, , , niedotyczy 11 TAMEH Sp. z o.o:" Zakład Wytwarzania Nowa (K6) nie dotyczy 82, ,40 5 1, niedotyczy 55, , , niedotyczy 43, , , nie dotyczy 1, ,30 5 0,02

30 A B c D E F G H I J K Numer Nazwa Referencyjna Odpowiednia Odpowiedni Udział obiektu w pułapie emisji Odpowiednia Udział obiektu w Odpowiednia Udział obiektu Uwagi zawartość tlenu dopuszczaj na stopień so2 na2019 r. (tpa) dopuszczalna pułapie emisji dopuszczalna w pułapie emisji (o/o) wielkość odsiarczania wielkość NOlC na2019 r. wielkość pyłu na2019 r. emisji > dla (jeżeli emisji 1 > dla (tpa) emisji 1 > dla pyłu (tpa) so2 dotyczy) NO:~: (mg/nm 3 ) (mg!nm 3 ) (mg!nm 3 ) 12 PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki (KI, K2, K3, K4) niedotyczy 742, , ,25 PGNiG TERMIKA SA EC Siekierki niedotyczy 1853, l 853,46 20 t85,35 13 (K5, K6, K7, KtO, Kil, KJ4, Kl5, Kt6) nie dotyczy 8, , ,88 14 PGNiG TERMIKA SA EC Żerań niedotyczy 880, , ,09 (KtB, KfA, K9, KtO, Ktl, Kt2) 5 > niedotyczy 22, , ,26 V eołia Energia Zespół niedotyczy l 222,86-0, ,29 15 Elektrociepłowni S.A 6 > (1Kl,IK2, niedotyczy 13,95-0, ,39 21<. 3K,KW-l,KW-2) nie dotyczy 5,30-0, ,53 16 Grupa Azoty Zakłady Azotowe 6 - niedotyczy 0,00-0, ,21 "Puławy" S.A (KI, K2, K3, K4, KS) 3 - nie dotyczy 0,00-0, ,01 EN ERGA Kogcneracja Sp. z o. o. 17 Elektrociepłownia Elbląg niedotyczy 238, , ,85 (KS. K6, K7) Veolia Energia Łódź SA 7 > 18 Elektrociepłownia EC-3 (KI, K2, K3, nie dotyczy 725,67-0, ,57 K6, K9)

31 A B c D E F G H I J K Nwner Nazwa Referencyjna Odpowiednia Odpowiedni Udział obiektu w pułapie emisji Odpowiednia Udział obiektu w Odpowiednia Udział obiektu Uwagi zawartość tlenu dopuszczalna stopień sol na2019 r. (tpa) dopuszczalna pułapie emisji dopuszczalna w pułapie emisji (%) wielkość. odsiarczania wielkość NOx na2019 r. wielkość pyłu mi2019 r. emisji'> dla (jeżeli emisji l) dla (tpa) emisji'> dla pyłu (tpa) so2 dotyczy) NO:~ (~g(nmj) (mg(nm 3 ) (mg/nm 3 ) Veolia Energia Łódź SA'> nie dotyczy 463, , ,32 19 Elektrociepłownia EC-4 (K2, K3, K4, K5, K6) nie dotyczy 5, , ,58 20 Veolia Energia Łódź SA'> Elektrociepłownia EC-4 (K7) nie dotyczy 350, , , niedotyczy 3, , ,36 KOGENERACJA SA niedotyczy 158, , ,88 21 Elektrociepłownia Wrocław (KI, KW-3) nie dotyczy 23, , ,34 KOGENERACJA SA nie dotyczy 898, , ,89 22 Elektrociepłownia Wrocław (K2, K3, KW-S) nie dotyczy 21, , ,14 23 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów (KI, K2, K3, K4, KS, K6) niedotyczy 5 620,95-0, , nie dotyczy 20,95-0, ,09 24 Elektrownia Skawina S.A. (K3, K4) nie dotyczy 401, , , niedotyczy 8, , ,86 ; Elektrownia Skawina S.A. (KS, K6, niedotyczy l 165, l 165, ,53 K8, K9, KlO, Kll) nie dotyczy 36, , ,65

32 A B c D E F G H I J K Numer Nazwa Referencyjna Odpowiednia Odpowiedni Udział obiektu w pułapie emisji Odpowiednia Udział obiektu w Odpowiednia Udział obiektu Uwagi zawartość tlenu dopuszczalna stopień so2 na 2019 r. (tpa) dopuszczalna pułapie emisji dopuszczalna w pułapie emisji (%) wielkość odsiarczania wielkość N0 11 na2019 r. wielkość pyłu na 2019 r. emisj i 1 > dla (je:teli emisji 1 > dla (tpa) emisji t) dla pyłu (tpa) so2 dotyczy) NOx (mg/nm 3 ) (mg/nm 3 ) (mg1nm 3 ) 26 CIECH Soda Polska S.A 8 > Zakład Inowrocław (KI, K2, K3, K4) nie dotyczy 515, , ,55 27 CIECH Soda Polska S.A.'> Zakład Janikowo (KI, K2, K3) nie dotyczy 471, , ,16 CIECH Soda Polska S.A. S> Zakład nie dotyczy Janikowo (K4, K5) , ,93 ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA nie dotyczy l 718,44-0, , Elektrownia Ostrołęka B (Kl, K2, K3) nie dotyczy 62,79-0, ,28 30 Elektrociepłownia Bctdzin Sp. z o.o. 9 > - (K5, K6, K7) nie dotyczy 438, , , nie dotyczy 4, , ,21 EDF Wybrzeże SA nie dotyczy 327, , ,74 31 Elektrociepłownia Gdańska- (KI, KS) nie dotyczy 4, , ,42 EDF Wybrzeże SA 32 E l ektrociepłownia Gdańska - (K4, nie dotyczy 49, , ,56 K6) Uwagi l i 5 do D.l

33 A B c D E F G H I J K Numer Nazwa Referencyjna Odpowiednia Odpowiedni Udział obiektu w pułapie emisji Odpowiednia Udział obiektu w Odpowiednia Udział obiektu Uwagi zawartość tlenu dopuszczalna stopień so2 na 2019 r. (tpa) dopuszczalna pułapie emisji dopuszczalna w pułapie emisji (%) wielkość odsiarczania wielkość NOx na 2019 r. wielkość pyłu na2019 r. emisji 1 > dla (jeżeli emisji l) dla (tpa) emisji 1 > dla pyłu (tpa) so2 dotyczy) NO" (mg!nm 3 ) (mg!nm 3 ) (mg!nm 3 ) EDF Wybrzete SA nie dotyczy 679, , ,96 33 Elektrociepłownia Gdańska- (K7, K9, KIO) nie dotyczy 11, , ,19 EDF Wybrzeze SA 34 Elektrociepłownia Gdynia- (K6, K7) 10 > nie dotyczy 551,03-0, , nie dotyczy 7,81-0, ,78 35 Elana Energetyka Sp. z o. o. EC1 - (K1, 1<2, 10, K4, KS, K6) nie dotyczy 160, , ,03 FENICE Poland Sp. z o.o. 36 Ciepłownia FENICE w Tychach nie dotyczy 80, , ,00 (Kl, K2, K3, K4) 37 Ciepłownia FIBRIS S.A w nie dotyczy 92, , ,91 Przemyślu (10, K2) nie dotyczy 4, , ,69 Fortum Power and Heat Polska Sp. z 38 o.o. Ciepłownia Rejtana - (KI, K2, niedotyczy 157, , ,70 K3,K4,K5)

34 A B c D E F G H I J K Numer Nazwa Referencyjna Odpowiednia Odpowiedni Udział obiektu w pułapie emisji Odpowiednia Udział obiektu w Odpowiednia Udział obiektu Uwagi zawartość tlenu dopuszczalna stopień sol na2019 r. (tpa) dopuszczalna pułapie emisji dopuszczalna w pułapie emisji (%) wielkość odsiarczania wielkość NO.~ na 2019 r. wielkość pyłu na 2019 r. emisji'> dla (jeżeli emisji 1 > dla (tpa) emisji'> dla pyłu (tpa) so2 dotyczy) NOx {mg/nm 3 ) {mg/nm 3 ) (mg!nm 3 ) 39 Elektrociepłownia PCC Rokita SA (KI, K2, K8) nie dotyczy 115, , , nie dotyczy 0, , ,00 40 PEC Gliwice Sp. z o. o. C iepłown ia Gliwice- (KI, K2, K3) nie dotyczy 182, , ,23 41 SFW Energia Sp. z o. o. ZC Gliwice- K2,K3,K nie dotyczy 92, , , SW~SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. - (K2, K3) SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o. - EC Czaroków- (Kl, K2, K3) nie dotyczy 113, , , nie dotyczy 0, , , nie dotyczy 192, , , nie dotyczy 13, , ,09 44 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. EC 2-(KI, K2) nie dotyczy 388, , ,80 45 ZE P AK S.A. -Elektrownia Pątnów (Kl, K2, K3, K4, K5, K6) nie dotyczy 5 645, , , nie dotyczy 20, , ,09

35 A Numer B c D E F G H I J Nazwa Referencyjna Odpowiednia Odpowiedni Udział obiektu w pułapie emisji Odpowiednia Udział obiektu w Odpowiednia Udział obiektu zawartość tlenu dopuszczalna stopień S02 na2019 r. (tpa) dopuszczalna pułapie emisji dopuszczalna w pułapie emisji (%) wielkość odsiarczania wielkość NO, na 2019 r. wielkość pyłu na r. emisji 11 dla (jeżeli emisji 11 dla (tpa) emisji 0 dla pyłu (tpa) K Uwagi S Oz dotyczy) NO, (mg/nm 3 ) (mg/nm 3 ) (mg/nm 3 ) 46 ZE P AK SA - Elektrownia Konin - (K85, K86, K111, K112) nie dotyczy 941, , , nie dotyczy 76, , ,66 47 ORLEN Południe S.A. (K1, K2, nie dotyczy 3, , ,35 K3) nie dotyczy 91, , ,14 48 Fabryka Papieru Myszków Sp. z o. o. (K1, K2, K3) nie dotyczy 118, , , nie dotyczy 0, ,05 30 O,lO RAZEM: , , ,92 Objaśnienia: l) Odpowiednia dopuszczalna wielkość emisji przyjęta na potrzeby wyznaczenia udziału obiektu w pułapie emisji na 2019 r. zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji z dnia 10 lutego 2012 r. ustanawiającą przepisy dotyczące przejściowych planów krajowych, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (Dz. Urz. UE L 52 z , s. 12). Z) Wcześniej Enea Wytwarzanie S.A. 3 ) W cześniej Tauron Ciepło SA. 4 ) Wcześniej Tauron Ciepło S.A. s) Wcześniej PGNiG TERMIKA SA EC Żerań (KfB*l/2, KfA, K9, KlO, K11, K12). 6 ) Wcześniej Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A. 7 ) W cześniej Dalkia Łódź SA.

36 S) Wcześniej Soda Polska Ciech S.A. 9 > Wcześniej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. IO) Wcześniej EDF Wybrzeże SA Elektrociepłownia Gdynia- (K5, K6, K7). t l) W cześniej Elektrociepłownia Spółki Energomedia Sp. z o.o.

37 Załącznik nr 5 Załącznik nr 5 do Przejściowego Planu Krajowego Efekty ekologiczne zastosowania PPK

38 Na poniższych wykresach przedstawiono porównanie emisji rzeczywistej w 2010 r., pułapu emisji na 2016 r. oraz pułapu emisji na 2019 r. dla 48 obiektów objętych PPK. Wyraźnie widać znaczne ograniczenie emisji, które nastąpi dla tych obiektów do roku W przypadku emisji S02 już w 2016 r. nastąpi znaczne ograniczenie emisji w stosunku do roku Jest to spowodowane zastosowaniem ostrzejszych wielkości dopuszczalnych emisji w przypadku źródeł wykorzystujących kilka kotłów energetycznych pracujących na wspólny emitor. Rysunek l. Porównanie emisji i pułapów S , , , ,0 0.0 ~ , , , , ,0 0,0 Emisja 2010 Pułap 2016 r. Pułap 2019 r. Operatorzy obiektów objętych PPK, które me będą mogły sprostać zaostrzonym wymaganiom, będą musieli ograniczać swoją produkcję lub korzystać z pułapów innych obiektów w obrębie instalacji lub grupy kapitałowej, które posiadają wystarczająco skuteczne instalacje odsiarczania, a tym samym nadwyżki pułapów. W grupie obiektów objętych PPK planowane jest wybudowanie ok. 28 instalacji odsiarczania spalin. W przypadku emisji NOx pułapy na 2016 r. dla przedmiotowej grupy instalacji są o ponad połowę mniejsze niż emisja w roku Głównie jest to spowodowane faktem zastosowania dla obiektów o mocy powyżej 500 MWt wielkości dopuszczalnej emisji na poziomie 200 mglmu 3 do obliczenia pułapów już w roku Dzieje się tak w przypadku większości elektrowni i dużych elektrociepłowni objętych PPK, które odpowiadają za większą część emisji. Kolejny niewielki spadek pułapu łącznego na rok 2019 obrazuje jak mało jest w PPK obiektów poniżej 500 MWt - dominującą rolę w emisji odgrywają obiekty o mocy powyżej 500 MWt. Ten stan znajduje odzwierciedlenie w planach modernizacyjnych dużych źródełpraktycznie większość z nich ma planowane inwestycje związane z budową wtórnych

39 instalacji odazotowania spalin (SCR, NSCR). W przedmiotowej grupie instalacji planowane jest wybudowanie ponad 28 instalacji wtórnego odazotowania spalin. Rysunek 2. Porównanie emisji i pułapównox ,0 - - ~ ~--~ ---~--- ~ ~ ,0 -~ ,0 -f"------< ,0-1---~ 0,0 Emisja 2010 Pułap 2016 r. Pułap 2019 r. Odnośnie do emisji pyłu pułap emisji na 2019 r. jest prawie trzykrotnie mniejszy od pułapu emisji na 2016 r. i ponad dwukrotnie mniejszy od emisji rzeczywistej w roku Rysunek 3. Porównanie emisji i pułapów pyłu Pył ,0, ~-----~ ,0 +--~~~--~-- ~ 8000, , ,0 L Emisja 2010 Pułap 2016 r. Pułap 2019 r.

40 Na rysunku 3 zwraca uwagę to, że pułap emisji pyłu na 2016 r. jest większy od emisji rzeczywistej w 2010 r. Wynika to z tego, że w grupie największych obiektów energetycznego spalania już w chwili obecnej obowiązują standardy emisji pyłu na poziomie 50 mglmu 3, a rzeczywiste stężenia osiągane za elektrofiltrami są mniejsze. W przypadku obiektów wyposażonych w instalacje odsiarczania metodą mokrą stężenia te osiągają wartości mglmu 3 Realizacja kolejnych inwestycji polegających na budowie instalacji odsiarczania przyczyni się do dalszego ograniczania emisji pyłów. W horyzoncie roku 2019 praktycznie każdy obiekt energetycznego spalania o mocy w paliwie od 100 MW będzie musiał posiadać wysoko skuteczną instalację odsiarczania spalin. Instalacja odsiarczania w połączeniu z instalacją odpylania lub modernizacją elektrofiltrów zapewni dotrzymanie wymaganych stężeń. Przewiduje się, że w roku 2016 roczny łączny ładunek emisji pyłu będzie niższy od wymaganych pułapów i od emisji w roku W horyzoncie roku 2016 zostanie zakończone wiele inwestycji (w tym obecnie prowadzonych) polegających na modernizacji odpylania i wiele inwestycji polegających na budowie instalacji odsiarczania spalin. Jak wynika z powyższych rysunków realizacja wymagań PPK nie tylko nie pogorszy obecnego wpływu instalacji na środowisko naturalne, ale ten wpływ znacznie zmniejszy. Znaczna redukcja emisji nastąpi już w roku 2016, szczególnie w przypadku emisji S02 i NOx. W latach nastąpi kolejna redukcja emisji wszystkich trzech analizowanych zanieczyszczeń. Ze względu na niski poziom pułapów emisji wielu operatorów obiektów energetycznego spalania, dla utrzymania zdolności produkcyjnych, będzie musiało w pełni przystosować te obiekty do wymagań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24listopada 2010 r. w sprawie emisji przesyłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z , s. 17, z późn. zm.) już w horyzoncie roku 2017 lub 2018, czyli w ciągu pierwszych dwóch/trzech lat obowiązywania PPK.

41 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 do Przejściowego Planu Krajowego Pułapy emisji [Mg] na lata 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 dla obiektów energetycznego spalania ujętych w Przejściowym Planie Krajowym

42 Pulapy emisji J.. Q,ł e s o, NOx = Nazwa obiektu z Enea Wytwarzanie Sp. z (od dnia (od dnia do do dnia dnia ) ) o.o. 1 >- Elektrownia l 9 942, , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 994,23 745,67 497,10 248,55 Kozienice (Bloki nr l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Enea Wytwarzanie Sp. z 2 o.o. 1 >- Elektrownia 5 084, , , ,30 l 271,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635,60 508,47 381, ,10 Kozienice (Bloki nr 9, l O) Enea Wytwarzanie Sp. z 3 o.o. 1 >- Elektrociepłownia l 570,30 l 155,13 739,97 324,80 162,40 779, ,03 259,80 129,90 129,90 97,43 64,97 32,50 16,25 Białystok (K6, K7) Enea Wytwarzanie Sp. z l 809,30 l 321,17 833,03 344,90 172,45 827,70 643,77 459,83 275,90 137,95 137,9 103,43 68,97 34,50 17,25 4 o.o. I> - Elektrociepłown ia Białystok (K5, K8) 265,17 190,26 115,34 40, ,30 97,71 74,13 50,54 25,27 20,22 14,83 9,43 4,04 2,02 l 591,68 l 326,40 l 061,12 795,84 397,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,96 159,17 119,38 79,58 39,79 5 EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku (K l) 37,04 30,87 24,69 18, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,63 3,70 2,78 1,85 0,93 1,11 0,93 0,74 0,56 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,11 0,08 0,06 0,03 Pyl 2020 (od dnia do dnia ) EDF Polska S.A 6 Oddział w Rybniku (K5, K6, K8) 4 464, , , ,03 l 116,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558,01 446,41 334, ,6 109,39 91,16 72,92 54,69 27,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,67 10,94 8,20 5,47 2,73 2,08 1,74 1,39 1,04 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0,16 0,10 0,05

43 Pułapy emisji.. G,j e = Nazwa obiektu z so2 NOx Pył EDF Po1ska S.A (od dnia (od dnia do do dnia dnia ) ) 2020 (od dnia do dnia ) 6 454, , , ,15 l 613,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806,79 645,43 484,07 322,71 161,36 7 Oddział w Rybniku (K2, K3, ,09 97,67 73,25 36,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,31 14,65 10,99 7,33 3,66 K4, K7) 2,30 1,92 1,53 1,15 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,23 0,17 0,11 0,06 T AURO N Ciepło 8 Sp. z o.o. 2 > Zakład Wytwarzania Katowice (KI) 2 360,88 l 751, ,44 531,73 265,86 l 595, ,70 886,21 531,73 265,86 265,86 194,97 124,07 53,17 26,59 373,23 276,84 180,45 84,06 42,03 252,18 196,14 140,1 84,06 42,03 ' 42,03 30,82 19,61 8,41 4,2 0,90 0,67 0,43 0,20 0,10 0,61 0,47 0,34 0,20 0,10 0,10 0,07 0,05 0,02 0,01 TAURON Ciepło Sp. 9 z o.o. 2 > Zakład Wytwarzania l 901, ,83 883,89 374,95 187,48 899,89 699,91 499,94 299,96 149,98 149,98 112,49 74,99 37,50 18,75 Tychy (KI, K5) l 174,54 978,78 783,02 587,27 293,63 587,27 587,27 587,27 587,27 293,63 146,82 117,45 88,09 58,73 29,36 TAMEH Sp. z o.o. 3 > Zakład 10 Wytwarzania Nowa (KP-1, 2, 3,4, 5) 2 747, ,76 l 373,84 686,92 343,46 686,92 686,92 686,92 686,92 343,46 34,35 34,35 34,35 34,35 17,17 7,29 7,29 7,29 7,29 3,64 41,64 41,64 41,64 41,64 20,82 10,41 9,02 7,63 6,25 3,12 165,60 138,00 110,40 82,80 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 20,70 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 11 T AMEH Sp. z o. o. 3 > Zakład Wytwarzania Nowa (K6) 180,65 139,01 97,38 55,75 27,88 167,26 130,09 92,92 55,75 27,88 27,88 20,44 13,01 5,58 2,79 173,71 130,28 86,85 43,43 21,71 65,14 65,14 65,14 65,14 32,57 2,17 2,17 2,17 2,17 1,09 3,49 2,89 2,30 1,70 0,85 1,31 1,31 1,30 1,30 0,65 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01

Załącznik nr 3 Do Przejściowego Planu Krajowego. Pułapy emisji na 2016 r. dla obiektów energetycznego spalania ujętych w Przejściowym Planie Krajowym

Załącznik nr 3 Do Przejściowego Planu Krajowego. Pułapy emisji na 2016 r. dla obiektów energetycznego spalania ujętych w Przejściowym Planie Krajowym Złącznik nr 3 Do Przejściowego Plnu Krjowego Pułpy emisji n dl obiektów energetycznego splni ujętych w Przejściowym Plnie Krjowym 1 Liczb Nzw Referencyjn zwrtość Dopuszczl n wielkość emisji dl odsirczni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Do Przejściowego Planu Krajowego

Załącznik nr 8 Do Przejściowego Planu Krajowego Załącznik nr 8 Do Przejściowego Planu Krajowego Zestawienie działań, które będą podjęte na terenie każdego obiektu w celu osiągnięcia i przestrzegania dopuszczalnych standardów emisyjnych od dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Projekty rekomendowane do wsparcia. PO IiŚ Priorytet IV - Działanie 4.5. Nr konkursu: 3/PO IiŚ/4.5/04/2012

Projekty rekomendowane do wsparcia. PO IiŚ Priorytet IV - Działanie 4.5. Nr konkursu: 3/PO IiŚ/4.5/04/2012 Projekty rekomendowane do wsparcia PO IiŚ Priorytet IV - Działanie 4.5. Nr konkursu: 3/PO IiŚ/4.5/04/2012 Aktualna dostępna alokacja 1 : 168 932 615 L.p. Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy Województwo Tytuł

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH KATALOGIEM

WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH KATALOGIEM WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH KATALOGIEM 1 PGE GiEK S.A. - Oddział Elektrownia Bełchatów El. Bełchatów 13 2 El. Pątnów 17 3 Zespół Elektrowni PAK S. A. El. Adamów 19 4 El. Konin 21 5 Elektrownia Pątnów II Sp.

Bardziej szczegółowo

Operator (nazwa skrócona) 1 PL-$-0002 PGE PGE GiEK ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW. 2 PL-$-0005 PGE PGE GiEK ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW

Operator (nazwa skrócona) 1 PL-$-0002 PGE PGE GiEK ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW. 2 PL-$-0005 PGE PGE GiEK ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW Tabela nr 1. Zestawienie zadań inwestycyjnych z realizacji których zostały przedstawione sprawozdania rzeczowo-finansowe zawierające informację o kosztach kwalifikowanych poniesionych w okresie od dnia

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.:

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: UDZIAŁ W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI ELEKTROWNIA SKAWINA Rok powstania 1957-1961 Moc elektryczna Moc cieplna Paliwo 440 MW 588 MWt Węgiel kamienny Biomasa Olej opałowy

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

ENEA Wytwarzanie S.A. 2013 RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A.

ENEA Wytwarzanie S.A. 2013 RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A. RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A. Program rozwoju dla ENEA Wytwarzanie S.A. zakłada wydłużenie czasu pracy bloków 200 MW do roku 2028. Wdrożono działania mające na celu przedłużenie żywotności

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE. XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013

UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE. XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013 UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013 ANTYSMOGOWA KOALICJA W WALCE Z NISKĄ EMISJĄ PODPISANIE POROZUMIENIA NISKA EMISJA 15

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Polska Agencja Prasowa Warszawa 18.11.2010 r. ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Struktura zużycia paliwa do generacji energii elektrycznej STRUKTURA W UE STRUKTURA W POLSCE 2 BLOK

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie Opole to co?

Jeśli nie Opole to co? SPOŁECZNA RADA DS. ROZWOJU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Jeśli nie Opole to co? Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Debata Energetyka Prosumencka Warszawa, 28 lutego 2013 Prosument na rynku energii

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA REALIZACJE W LATACH OD 2001 DO 2015

LISTA REFERENCYJNA REALIZACJE W LATACH OD 2001 DO 2015 LP OBIEKT PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ROK 1 ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW MODERNIZACJA INSTALACJI ROZPAŁKOWEJ KOTŁA K-9 ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW S.A. 2001 2 ELEKTROWNIA ŁAZISKA DOSTAWA, MONTAŻ I UDZIAŁ W URUCHOMIENIU

Bardziej szczegółowo

Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia

Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia Jacek Piekacz EDF Polska Warszawa 11 października 2012r Grupa EDF - największym inwestorem zagranicznym na rynku energii elektrycznej i ciepła w Polsce

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Rady Ministrów. z dnia.2014 r.

Rozporządzenie. Rady Ministrów. z dnia.2014 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia.2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 555

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 555 Warszawa, dnia 21 kwietnia 215 r. Poz. 555 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 kwietnia 215 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2013 r. COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 ZAŁĄCZNIKI Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3 Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady Wykład 3 Zakres wykładu Produkcja energii elektrycznej i ciepła w polskich elektrociepłowniach Sprawność całkowita elektrociepłowni Moce i ilość jednostek

Bardziej szczegółowo

Jak dostosować się do wymagań konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania?

Jak dostosować się do wymagań konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania? Seminarium Przegląd BREF/BAT Conclusions oraz implikacje dla prowadzących instalacje Jak dostosować się do wymagań konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania? Wojciech Orzeszek Warszawa, 17 października

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy Zużycie Biomasy w Energetyce Stan obecny i perspektywy Plan prezentacji Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

Czy nakłady poniesione po 25 czerwca 2009 r.? Rok zakończenia inwestycji

Czy nakłady poniesione po 25 czerwca 2009 r.? Rok zakończenia inwestycji Grupa Operator Nazwa instalacji Czy nakłady poniesione po 25 czerwca 2009 r.? Rok zakończenia Typ Nazwa zadania inwestycyjnego PL-$-0001 PGE PGE GiEK ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW Tak 2017 B Modernizacja B1 PL-$-0002

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r. STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Warszawa, 1 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce

Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce R A Z E M C I E P L E J Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce Janusz Lewandowski 3 lutego 2011 Wybrane Dyrektywy UE określające warunki działania i rozwoju ciepłownictwa sieciowego 1. Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Autorzy: Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Ecoenergia Sp.

Bardziej szczegółowo

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Agenda I. Kontekst Europejski II. Sytuacja w KSE III. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

SITA OBROTOWE. Lista referencyjna (wybrane obiekty) 1992 Ostrołęka Elektrownia i Elektrociepłownia 9 30 000. Warszawa EC "Siekierki" 3 23 000

SITA OBROTOWE. Lista referencyjna (wybrane obiekty) 1992 Ostrołęka Elektrownia i Elektrociepłownia 9 30 000. Warszawa EC Siekierki 3 23 000 PROFILTER Sp. z o.o. 20.03.2014 1 2 3 4 5 SITA OBROTOWE wydajność jednostkowa (m 3 /h) 1992 Ostrołęka Elektrownia i Elektrociepłownia 9 30 000 Warszawa EC "Siekierki" 3 23 000 1993 Kozienice (Świerże Górne)

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja. Ciepło i energia elektryczna. Środowisko. Efektywność

Kogeneracja. Ciepło i energia elektryczna. Środowisko. Efektywność Kogeneracja Ciepło i energia elektryczna Środowisko Efektywność Kogeneracja jest optymalnym sposobem wytwarzania energii dla polskich miast Kogeneracja charakteryzuje się bardzo dużą efektywnością i sprawnością

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr PZ 42.4/2015

DECYZJA Nr PZ 42.4/2015 DOW-S-IV.7222.28.2015.LS Wrocław, dnia 30 grudnia 2015 r. L.dz.3137/12/2015 DECYZJA Nr PZ 42.4/2015 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie Moc zainstalowana TAURON Wytwarzanie TAURON Wytwarzanie w liczbach 4 506 MWe 1 274.3 MWt Elektrownia Jaworzno Elektrownia Łagisza Elektrownia Łaziska

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE

ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE LOKALIZACJA ELEKTROWNI Teren w Woli w gminie Miedźna w powiecie pszczyńskim, Teren obejmuje działki wyłączonej kopalni Czeczott oraz obszar na północ

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy

Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy Stanisław Błach Warszawa, 2 września 2010 Program spotkania 1. Cel spotkania 2. Prezentacja wprowadzająca 3. Dyskusja 4. Podsumowanie i dalsze

Bardziej szczegółowo

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 8,452% Biomasa 2 Węgiel kamienny. 91,475% Węgiel 3 Gaz ziemny

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 8,452% Biomasa 2 Węgiel kamienny. 91,475% Węgiel 3 Gaz ziemny Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z poszczególnych źródeł ciepła, oraz wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko,

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

Prawne i techniczne aspekty wytwarzania energii odnawialnej z biomasy

Prawne i techniczne aspekty wytwarzania energii odnawialnej z biomasy Prawne i techniczne aspekty wytwarzania energii odnawialnej z biomasy Rafał Szymanowicz V Konferencja Ochrona środowiska w energetyce Jaworzno, 11-12 lutego 2010 r. Rola ENERGOPOMIARU w przygotowaniach

Bardziej szczegółowo

Wzrastające wymagania ochrony środowiska jako istotny czynnik budowania planów rozwoju firm ciepłowniczych

Wzrastające wymagania ochrony środowiska jako istotny czynnik budowania planów rozwoju firm ciepłowniczych Wzrastające wymagania ochrony środowiska jako istotny czynnik budowania planów rozwoju firm ciepłowniczych Prezentacja dla Członków Warmińsko-Mazurskiego Klastra RAZEM CIEPLEJ Grzegorz Myka, Olsztyn 09

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Biuro Marketingu i Analiz Kompania Węglowa S.A. Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Rynek Ciepła Systemowego IV Puławy, 10-12 luty 2015 r. 1 Schemat przedstawiający zmiany restrukturyzacyjne

Bardziej szczegółowo

COMMISSION DECISION. of 17.2.2014

COMMISSION DECISION. of 17.2.2014 EUROPEAN COMMISSION Brussels, 17.2.2014 C(2014) 804 final COMMISSION DECISION of 17.2.2014 on the notification by the Republic of Poland of a transitional national plan referred to in Article 32 of Directive

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja - strategia rozwoju w Polsce

Kogeneracja - strategia rozwoju w Polsce Kogeneracja - strategia rozwoju w Polsce Międzyzdroje 2015 Agenda 1. Nowe wymagania emisyjne dla ciepłownictwa 2. Rynek gazu w Polsce 3. PGNiG Termika Nowe inwestycje Strategia M&A 2 3 Nowe wymagania emisyjne

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Potencjał i doświadczenia RAFAKO S.A. w realizacji kontraktów w systemie pod klucz

Potencjał i doświadczenia RAFAKO S.A. w realizacji kontraktów w systemie pod klucz VIII Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów - od planów do realizacji Zakończyć przetargi i rozpocząć budowę Szczecin - Malmo, 18-21.10.2011 r. Potencjał i doświadczenia RAFAKO S.A.

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo

Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej

Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej INNOWACYJNE TECHNOLOGIE dla ENERGETYKI Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej Autor: Jan Gładki (FLUID corporation sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku Raport środowiskowy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku CZĘŚĆ 1 Ciepło Systemowe od MPEC Białystok Misja MPEC Białystok Misją Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest

Bardziej szczegółowo

ilości substancji zanieczyszczających, o których mowa w 2, ze spalania poszczególnych paliw, ważona względem mocy cieplnej ze spalania tych paliw.

ilości substancji zanieczyszczających, o których mowa w 2, ze spalania poszczególnych paliw, ważona względem mocy cieplnej ze spalania tych paliw. Dziennik Ustaw Nr 121-4424 - Poz. 793 7) przypadki, w których niezbędne jest prowadzenie pomiarów stężeń substancji zanieczyszczających w gazach odlotowych i zakres tych pomiarów. 2. Rozporządzenie stosuje

Bardziej szczegółowo

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Konferencja techniczna : NOWOCZESNE KOTŁOWNIE Zawiercie, marzec 2012 1 GRUPA KAPITAŁOWA 1. Zespół

Bardziej szczegółowo

Troska o powietrze atmosferyczne

Troska o powietrze atmosferyczne Troska o powietrze atmosferyczne Stacja monitoringu PKN ORLEN S.A. Płock Gimnazjum nr 5 Płock, 2014 ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. AGENDA 1. PKN ORLEN a środowisko 2. Monitoring powietrza atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE Wskaźnikii emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW Warszawa, styczeń 2015 Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Warsaw Climate and Energy Talks

Warsaw Climate and Energy Talks Warsaw Climate and Energy Talks seminarium 2014.11.27 Jan Tadeusz Przybyłek Prezes Zarządu działa w Mławie od 1973 roku W jego skład wchodzą: osiedlowa ciepłownia na miał węglowy 7 lokalnych kotłowni gazowych

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania IT dla energetyki. Kontrola strat rozruchowych

Rozwiązania IT dla energetyki. Kontrola strat rozruchowych Rozwiązania IT dla energetyki Kontrola strat rozruchowych Dlaczego należy analizować straty rozruchowe? 2 Konkurencyjność na rynkach energii elektrycznej i ciepła Optymalizacja kosztów Limity emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów Viessmann Biuro: Karkonowska 1, 50-100 Wrocław, tel./fa.:13o41o4[p1o3, e-mail:a,'a,wd[l,qw[dq][wd, www.cieplej.pl Efekt ekologiczny Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 5-300 Wołów

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne w gminach Województwa Mazowieckiego 27 listopada 2007, Warszawa Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Kotłownie lokalne i przemysłowe

Rozdział 5. Kotłownie lokalne i przemysłowe ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 5 Kotłownie lokalne i przemysłowe

Bardziej szczegółowo

ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA?

ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA? ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA? dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych ZAKRES ANALIZY Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego Elektroenergetyka węglowa, w tym współspalanie

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne na poziomie gmin 24 stycznia 2008, Bydgoszcz Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. BIOMASA BIOMASA DREWNO

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSI"BIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. OLSZTYN WYKORZYSTANIE BIOMASY W INWESTYCJACH MIEJSKICH GDA!SK 26-27.10.

MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. OLSZTYN WYKORZYSTANIE BIOMASY W INWESTYCJACH MIEJSKICH GDA!SK 26-27.10. MIEJSKIE PRZEDSI"BIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. OLSZTYN WYKORZYSTANIE BIOMASY W INWESTYCJACH MIEJSKICH GDA!SK 26-27.10.2006 OLSZTYN Stolica Warmii i Mazur Liczba mieszka#ców 174 ty$. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa - energetyka przyjazna klimatowi

Warszawa - energetyka przyjazna klimatowi KONFERENCJA POLITYKA ENERGETYCZNA PAŃSTWA A INNOWACYJNE ASPEKTY GOSPODAROWANIA W REGIONIE Warszawa - energetyka przyjazna klimatowi Warszawa, 18 czerwca 2009 r. Leszek Drogosz Urząd m.st. Warszawy Proces

Bardziej szczegółowo

3. ŚRODOWISKO. 3.1. Zarządzanie wpływem środowiskowym

3. ŚRODOWISKO. 3.1. Zarządzanie wpływem środowiskowym 3. Środowisko 3.1. Zarządzanie wpływem środowiskowym 3.2. Emisje 3.3. Woda i surowce 3.4. Energia 3.5. Odpady 3.6. Odnawialne źródła energii 3. ŚRODOWISKO Zależności pomiędzy stanem środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku Raport środowiskowy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku CZĘŚĆ 1 Ciepło Systemowe od MPEC Białystok Misja MPEC Białystok Misją Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza G-10.m

Objaśnienia do formularza G-10.m Objaśnienia do formularza G-10.m Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za poszczególne miesiące 2016 r. Do sporządzania sprawozdania są zobowiązane: - poszczególne elektrownie cieplne i elektrociepłownie,

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce na przykładzie Geotermii Podhalańskiej Zakopane, sierpień 2013

Szanse rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce na przykładzie Geotermii Podhalańskiej Zakopane, sierpień 2013 Szanse rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce na przykładzie Geotermii Podhalańskiej Zakopane, sierpień 2013 Czesław Ślimak Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. jest największym

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Systemowe mechanizmy wsparcia dla działań służących rozwojowi rynku energii elektrycznej w Polsce. 22 lutego 2012 r.

Systemowe mechanizmy wsparcia dla działań służących rozwojowi rynku energii elektrycznej w Polsce. 22 lutego 2012 r. Systemowe mechanizmy wsparcia dla działań służących rozwojowi rynku energii elektrycznej w Polsce 22 lutego 2012 r. Construction Club 2 Rys historyczny sektora elektroenergetycznego Przez dziesiątki lat

Bardziej szczegółowo

www.klinger.pl wydanie 2005/1

www.klinger.pl wydanie 2005/1 wydanie 2005/1 www.klinger.pl szkła podłużne refleksyjne typ B typ H ciężar typ B ciężar typ H ciężar L B S g L B S g L B S g 0 - - - - 95 34 17 110 - - - - I 115 30 17 118 115 34 17 132 115 34 22 176

Bardziej szczegółowo

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ Dr Inż. Leon Kurczabiński KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA SEKTOR DROBNYCH ODBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego

Jakość powietrza w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego Jakość powietrza w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego Barbara Toczko Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Bielsko-Biała 17-18 sierpnia 2015 r. Monitoring

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Lista działań dla poprawy jakości powietrza w Szczecinie - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Małgorzata Landsberg Uczciwek, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Międzyzdroje,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Finansowanie i realizacja inwestycji oraz dostępne technologie

Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Finansowanie i realizacja inwestycji oraz dostępne technologie Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Finansowanie i realizacja inwestycji oraz dostępne technologie INWESTYCJA W NOWE ŹRÓDŁO KOGENERACYJNE W ENERGA KOGENERACJA SP. Z O.O. W ELBLĄGU Krzysztof Krasowski Łochów

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010 Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków Kraków, 14 stycznia 2010 3 Ciepło sieciowe z kogeneracji Efektywny energetycznie produkt spełniający oczekiwania klientów 4 Ekoplus Sp. z o.o. Naszym

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Wydobycie gazu z podmorskich złóż B4 i B6

Wydobycie gazu z podmorskich złóż B4 i B6 ABEINSA BUSINESS DEVELOPMENT ABENER ENERGÍA S.A. ALSTOM POWER ALSTOM Carbon Capture GmbH ALSTOM (Switzerland) Ltd ANDRITZ ENERGY & ANSALDO ENERGIA S.p.A Budowa Bloku Energetycznego 858 MW w Elektrowni

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia inŝynierskie i ekonomiczne związane z produkcją energii w układach kogeneracyjnych

Zagadnienia inŝynierskie i ekonomiczne związane z produkcją energii w układach kogeneracyjnych Tomasz Kamiński Pracownia Technologiczna Zagadnienia inŝynierskie i ekonomiczne związane z produkcją energii w układach kogeneracyjnych Prezentacja wykonana m.in. na podstawie materiałów przekazanych przez

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.m. Miesięczne dane o energii elektrycznej

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.m. Miesięczne dane o energii elektrycznej MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej G-10.m Miesięczne dane o energii elektrycznej Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

Bardziej szczegółowo

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław Produkcja energii przez Fortum: 40% źródła odnawialne, 84% wolne od CO 2 Produkcja energii Produkcja ciepła Hydro power 37% Biomass fuels 25%

Bardziej szczegółowo

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664 Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664 WGK.II.0057-2/06 Pan Andrzej Nowakowski Radny Rady Miasta Płocka Płock, dn. 06.03.2006 r. W odpowiedzi na Pana interpelację, złożoną na LIII Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Kluczowymi kierunkami inwestycyjnymi Grupy są nakłady w rozwój odnawialnych źródeł energii oraz źródeł energii z kogeneracji.

Kluczowymi kierunkami inwestycyjnymi Grupy są nakłady w rozwój odnawialnych źródeł energii oraz źródeł energii z kogeneracji. 3 Środowisko 3.1 Cele i priorytety 3.2 Energia 3.3 Emisje 3.4 Odnawialne źródła energii 3.5 Woda i surowce Kluczowe kwestie Działalność Grupy Kapitałowej ENEA wpływa na środowisko. Do najistotniejszych

Bardziej szczegółowo

Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990

Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990 Seminarium Sekcji Energetyki i Koła Nr 206 Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990 Ryszard Frydrychowski

Bardziej szczegółowo

Paleniska rusztowe w aspekcie norm emisji zanieczyszczeń.

Paleniska rusztowe w aspekcie norm emisji zanieczyszczeń. Żerdziny 09.09.2013r. Andrzej Zuber, Prezes Zarządu EKOZUB. Sp. z o.o. Paleniska rusztowe Paleniska rusztowe w aspekcie norm emisji zanieczyszczeń. Aktualne wymagania Unii Europejskiej idą w kierunku ograniczenia

Bardziej szczegółowo

ROZLICZEŃ ZARZĄDCA. uwarunkowania gospodarcze z wyników roku 2009 i I półrocza 2010 WARSZAWA 14 PAŹDZIERNIKA 2010 - WYBRANE -

ROZLICZEŃ ZARZĄDCA. uwarunkowania gospodarcze z wyników roku 2009 i I półrocza 2010 WARSZAWA 14 PAŹDZIERNIKA 2010 - WYBRANE - ZARZĄDCA ROZLICZEŃ WARSZAWA 14 PAŹDZIERNIKA 2010 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2010 uwarunkowania gospodarcze z wyników roku 2009 i I półrocza 2010 - WYBRANE - ROK 2009 przyniósł : w świecie zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKOLOGICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKOLOGICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ 1 RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKOLOGICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ NAZWA OBIEKTU: Budynek. ADRES: ul. Ekologiczna 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: XX-XXX XXXXXX NAZWA INWESTORA: Xxxxxxxxxxxxxxxx. ADRES: ul.

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4

1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4 Wskaźniki emisji zanieczyszczeo ze spalania paliw kotły o mocy do 5 MW t styczeo 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO

Bardziej szczegółowo