Zawsze patrzeć przed siebie Always look ahead

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawsze patrzeć przed siebie Always look ahead"

Transkrypt

1 Zawsze patrzeć przed siebie Always look ahead Firma tm technologie, założona w Krakowie w 2002 r., w ciągu kilku lat stała się jednym z czołowych polskich producentów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz osprzętu elektronicznego do zastosowań w technice oświetleniowej. Działalność przedsiębiorstwa nie ogranicza się tylko do terytorium Polski. Produkty są z powodzeniem eksportowane do krajów na całym świecie. tm technologie, established in 2002 in Cracow, over a couple of years became one of top Polish manufacturers of emergency and evacuation lighting and electronic devices used in lighting technology. The company is also active outside the territory of Poland. Our products are successful in countries all over the world.

2

3 Naszą pasją jest światło, naszym celem bezpieczeństwo Light is our passion, safety is our mission

4 Spis treści / Contents Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - ONTEC Emergency and evacuation lighting fittings - ONTEC 12 BOA 14 RINO 14 RINO 22 ONTEC A 24 ONTEC AP 26 ONTEC AZ Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Emergency and evacuation lighting fittings 42 GLASS DELUXE 44 MARS 46 VENUS Zestawy awaryjnego zasilania oświetlenia Emergency lighting kits 62 VIP tml 64 VIP LED 66 VIP ST Systemy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Systems of emergency and evacuation lighting 80 DATA - S 84 DATA - S EASY 88 POWERTECH Wartości strumieni świetlnych (BLF) Luminous flux values (BLF) 92 Pakiety akumulatorowe Ni-Cd Battery packs Ni-Cd 93 Piktogramy Pictograms 94

5 16 RINO Z 16 RINO Z 18 itech 18 itech 20 itech Z 20 itech Z 28 ONTEC V 30 ONTEC VP 32 ONTEC VZ 34 ONTEC P 36 ONTEC PP 38 ONTEC PZ 48 SMART VICTORIA WAWEL 54 CIRCLE 56 ALFA 58 ALFA 68 VIP PRO 70 VIP PRO AT 72 VIP PRO DATA 74 VIP COLD 76 VIP HAL Waga produktu Product weight Rozmieszczenie opraw Spacing fixture 95 96

6

7 Produkt posiada dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej Product certified by CNBOP Praca awaryjna Non maintained Produkt zgodny z europejskimi normami bezpieczeństwa Product in conformity with the european safety requirements Praca sieciowo-awaryjna Maintained Produkt spełnia wymagania dyrektyw europejskich Product in confornity with european directives Wersja standard Standard version Produkt zgodny z normami rosyjskimi Product in conformity with the russian requirements Test automatyczny indywidualny Automatic separate test Stopień szczelności 20 Ingress protection rating 20 Centralny monitoring Central monitoring Stopień szczelności 44 Ingress protection rating 44 Centralna bateria Central battery Stopień szczelności 65 Ingress protection rating 65 Test automatyczny centralny Automatic central test Klasa izolacji I Insulation class I Biały - kolor standardowy White - standard colour Klasa izolacji II Insulation classii Szary - kolor na zamówienie Grey - custom colour Maksymalny czas pracy Maximum autonomy Kolor na specjalne zamówienie Colour for special order Nie wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady Do not dispose with normal household waste Źródło światła LED LED light source Możliwość poddania ponownemu przetworzeniu Option to recycle Źródło światła - świetlówka liniowa Light source - linear fluorescent System optyczny Optical system Źródło światła - świetlówka kompaktowa Light source - compact fluorescent Zakres temperatury pracy Temperature range Źródło światła - halogen 12 V Light source - halogen 12 V Pętla żarowa Glow wire test Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego Evacuation lighting fitting Napięcie wejściowe Input voltage Napięcie zmienne o częstotliwości 35 khz AC voltage of the frequency 35 khz 7Katalog 2012

8 Jakość Polityką nadrzędną firmy tm technologie jest wysoka jakość wyrobów. Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą iso 9001:2008 świadczy o tym, że utrzymujemy najwyższe standardy naszych produktów i usług. Quality High quality of products is the principal policy of tm technologie. The implementation of Quality Management System according to ISO: 9001:2008 standard proves that we keep the highest standards of products and services. Profesjonalna obsługa Klienta Dział handlowy oraz biuro projektowe firmy tm technologie są do dyspozycji Kontrahenta. Można tam zasięgnąć wszelkich informacji dotyczących rozwiązań opracowanych przez dział wdrożeń i rozwoju firmy. Professional customer service tm technologie s sales department and design office are at Contractor s disposal. Here you may ask for information on the solutions designed by our company s department of implementation and development. Technologia w parze z innowacjami W całym procesie powstawania nowego produktu obecny jest wpływ nowych technologii. W fazie projektowania korzystamy z najnowszych programów typu cad/cam (Solid Works, AutoCad). Pełne zaplecze konstrukcyjno-produkcyjne wraz z nowoczesną linią automatycznego montażu elektronicznego smd i tht pozwala firmie tm technologie realizować projekty zarówno długo-, jak i krótkoseryjne. Wdrożenie nowatorskiego oprogramowania usprawniło nadzór nad oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym. Technology conjunct with innovation New technologies influence the entire process of creating a new product. During the design phase we use top-notch cad/cam programs (SolidWorks, Autocad). Being in possession of complete construction-production base, together with modern line of automatic, electronic assembly smd and tht, tm technologie completes both long and short-serial projects. Implementation of innovative software has improved the supervision over emergency and evacuation lighting. Wartości firmy tm technologie

9 Wzornictwo Wszystkie wyroby projektowane są z myślą o obiektach użyteczności publicznej. Forma produktu uzależniona jest od miejsca jego przeznaczenia, takiego jak hale produkcyjne, galerie handlowe, hotele, muzea itd. Produkty tworzymy ze szczególnym uwzględnieniem estetyki, ergonomii i funkcjonalności. Design All products are designed with public buildings in mind. The form of product depends on its destination, should it be placed in assembly rooms or shopping malls, hotels, museums, etc. We create our products taking into consideration their esthetics, ergonomics and functionality. Kapitał ludzki Istotnym kapitałem przedsiębiorstwa są jego pracownicy. Firma tm technologie zatrudnia specjalistów z obszerną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem w zakresie oświetlenia awaryjnego. Zapewniamy swoim Pracownikom ściśle zaplanowaną, atrakcyjną ścieżkę kariery wraz z wynagrodzeniem adekwatnym do wiedzy i umiejętności. Szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo w miejscu pracy, o czym świadczy uzyskanie przez firmę certyfikatu ohsas 18001:2007 za wprowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Human capital Employees are the vital capital of every company. tm technologie employs specialists possessing broad knowledge, skills and experience in branch of emergency lighting. The company secures its Employees with precisely planned, attractive career path, as well as gratification adequate to their knowledge and skill. We consider safety in workplace a priority, and for this reason we were granted ohsas 18001:2007 certificate for implementing Occupational Health and Safety Management System. Środowisko naturalne Dbałość o ochronę środowiska naturalnego jest integralną częścią działalności firmy tm technologie. Świadomość odpowiedzialności za środowisko naturalne prowadzi do nieustannego minimalizowania negatywnego oddziaływania firmy na otoczenie zewnętrzne. Oczywistym działaniem było wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem zgodnego z wymaganiami iso 14001:2004. Environment Care for natural environment is an integral part of activity of tm technologie. Awareness of being responsible for natural environment leads to continuous efforts to minimize the company s negative impact on external surrounding. And so, the obvious action was to implement the Environmental Management System according to iso 14001:2004 standard. tm technologie values 9

10 12 BOA 22 ONTEC A 14 RINO 24 ONTEC AP 14 RINO 26 ONTEC AZ 16 RINO Z 28 ONTEC V 16 RINO Z 30 ONTEC VP 18 itech 32 ONTEC VZ 18 itech 34 ONTEC P 20 itech Z 36 ONTEC PP 20 itech Z 38 ONTEC PZ

11 Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Emergency and evacuation lighting fittings

12 BOA Lens COR Bracket Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - ONTEC

13 50 Typ Type Źródło światła Light source Czas Time Funkcja Function Strumień Luminous flux Wersje Versions Boa 1l/1/3W/r 3W / 1 powerled 1h nm / 157 lm st, at, ct, data Boa 3l/1/3W/r 3W / 1 powerled 3h nm /157 lm st, at, ct, data Boa l/cb/3w/r 3W / 1 powerled 157lm / 157 lm cb Boa 1l/1/3W cor/r 3W / 1 powerled 1h nm / 157 lm st, at, ct, data Boa 3l/1/3W cor/r 3W / 1 powerled 3h nm / 157 lm st, at, ct, data Boa l/cb/3w cor/r 3W / 1 powerled 157lm / 157 lm cb nm praca awaryjna / non maintained cor - do korytarzy / for corridors r - klosz okrągły / round shade st wersja standard / standard version at test automatyczny indywidualny / automatic separate test data centralny monitoring / central monitoring ct test automatyczny centralny / automatic central test cb centralna bateria / central battery Wymiary [mm] : Dimensions metalowa obudowa z zasilaczem i pakietem akumulatorowym metal box with electronics and battery pack Katalog Ø 50 Emergency and evacuation lighting fittings - ONTEC 13

14 RINO Lens COR Cover R grey Cover Q white Cover Q grey Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - ONTEC

15 50 Typ Type Źródło światła Light source Czas Time Funkcja Function Strumień Luminous flux Dostępne kolory Avaible colours Wersja Version Rino 1l/1/3W/r(q) 3W / 1 Powerled 1 h nm / 157 lm w/g/s st, at, ct, data Rino 3l/1/3W/r(q) 3W / 1 Powerled 3 h nm / 157 lm w/g/s st, at, ct, data Rino l/cb/3w/r(q) 3W / 1 Powerled 157lm / 157 lm w/g/s cb Rino 1l/1/9W/r(q) 9W / 3 Powerled 1 h nm / 400 lm w/g/s st, at, ct, data Rino 3l/1/9W/r(q) 9W / 3 Powerled 3 h nm / 400 lm w/g/s st, at, ct, data Rino l/cb/9w/r(q) 9W / 3 Powerled 400 lm / 400 lm w/g/s cb Rino 1l/1/3W cor/r(q) 3W / 1 Powerled 1 h nm / 157 lm w/g/s st, at, ct, data Rino 3l/1/3W cor/r(q) 3W / 1 Powerled 3 h nm / 157 lm w/g/s st, at, ct, data Rino l/cb/3w cor/r(q) 3W / 1 Powerled 157lm / 157 lm w/g/s cb nm praca awaryjna / non maintained w/g/s biały/szary/specialne zamówienie / white/grey/special order r okrągły kształt korpusu / circular shape of the housing q kwadratowy kształt korpusu / square shape of the housing cor - do korytarzy / for corridors st wersja standard / standard version at test automatyczny indywidualny / automatic separate test data centralny monitoring / central monitoring ct test automatyczny centralny / automatic central test cb centralna bateria / central battery Wymiary [mm] : Dimensions 80 metalowa obudowa z zasilaczem i pakietem akumulatorowym metal box with electronics and battery pack MODEL R 120 MODEL q 13 Katalog 2012 Emergency and evacuation lighting fittings - ONTEC 15

16 RINO Z Mounting solution Cover Q grey Cover Q white Cover R grey Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - ONTEC

17 Typ Type Źródło światła Light source Czas Time Funkcja Function Strumień Luminous flux Dostępne kolory Avaible colours Wersja Version Rino z 3l/1/r(q) led 3 h nm / 100% w/g/s st, at, ct, data Rino z 3l/2/r(q) led 3 h m 100% / 100% w/g/s st, at, ct, data Rino z l/cb/r(q) led 100% / 100% w/g/s cb nm praca awaryjna / non maintained m praca sieciowo-awaryjna / maintained w/g/s biały/szary/specialne zamówienie / white/grey/special order r okrągły kształt korpusu / circular shape of the housing q kwadratowy kształt korpusu / square shape of the housing st wersja standard / standard version at test automatyczny indywidualny / automatic separate test data centralny monitoring / central monitoring ct test automatyczny centralny / automatic central test cb centralna bateria / central battery Wymiary [mm] : Dimensions 80 metalowa obudowa z zasilaczem i pakietem akumulatorowym metal box with electronics and battery pack MODEL R MODEL q 13 Katalog d = 24 m Emergency and evacuation lighting fittings - ONTEC 17

18 itech Lens COR Easy open Suspension bracket Bracket 30 Electric system Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - ONTEC

19 Typ Type Źródło światła Light source Czas Time Funkcja Function Strumień Luminous flux Dostępne kolory Avaible colours Wersja Version itech 1l/1/3W/n(p) 3W / 1 Powerled 1 h nm / 180 lm w/g/s st, at, ct, data itech 3l/1/3W/n(p) 3W / 1 Powerled 3 h nm / 180 lm w/g/s st, at, ct, data itech l/cb/3w/n(p) 3W / 1 Powerled 180 lm / 180 lm w/g/s cb itech 1l/1/9W/n(p) 9W / 3 Powerled 1 h nm / 511 lm w/g/s st, at, ct, data itech 3l/1/9W/n(p) 9W / 3 Powerled 3 h nm / 366 lm w/g/s st, at, ct, data itech l/cb/9w/n(p) 9W / 3 Powerled 511 lm / 511 lm w/g/s cb itech 1l/1/3W cor/n(p) 3W / 1 Powerled 1 h nm / 180 lm w/g/s st, at, ct, data itech 3l/1/3W cor/n(p) 3W / 1 Powerled 3 h nm / 180 lm w/g/s st, at, ct, data itech l/cb/3w cor/n(p) 3W / 1 Powerled 180 lm / 180 lm w/g/s cb itech 1l/1/9W cor/n(p) 9W / 3 Powerled 1 h nm / 578 lm w/g/s st, at, ct, data itech 3l/1/9W cor/n(p) 9W / 3 Powerled 3 h nm / 414 lm w/g/s st, at, ct, data itech l/cb/9w cor/n(p) 9W / 3 Powerled 578 lm / 578 lm w/g/s cb cor zawiera optykę, do korytarzy / contains the optics, for corridors nm praca awaryjna / non maintained w/g/s biały/szary/specjalne zamówienie / white/grey/special order n wersja natynkowa / surface mounted Wymiary [mm] : Dimensions p wersja podtynkowa / recessed mounted st wersja standard / standard version at test automatyczny indywidualny / automatic separate test data centralny monitoring / central monitoring ct test automatyczny centralny / automatic central test cb centralna bateria / central battery MODEL P MODEL N Katalog Emergency and evacuation lighting fittings - ONTEC 19

20 itech Z Easy open Connector Electric system Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - ONTEC

21 Typ Type Źródło światła Light source Czas Time Funkcja Function Strumień Luminous flux Dostępne kolory Avaible colours Wersja Version itech z 3l/1/n(p) led 3 h nm / 100% w/g/s st, at, ct, data itech z 3l/2/n(p) led 3 h m 100% / 100% w/g/s st, at, ct, data itech z l/cb/n(p) led 100% / 100% w/g/s cb nm praca awaryjna / non maintained m praca sieciowo-awaryjna / maintained n wersja natynkowa / surface mounted p wersja podtynkowa / recessed mounted w/g/s biały/szary/specjalne zamówienie / white/grey/special order st wersja standard / standard version at test automatyczny indywidualny / automatic separate test data centralny monitoring / central monitoring ct test automatyczny centralny / automatic central test cb centralna bateria / central battery Wymiary [mm] : Dimensions MODEL P MODEL N d = 34 m Katalog 2012 Emergency and evacuation lighting fittings - ONTEC 21

22 ONTEC A Grey version Power connector Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - ONTEC

23 Typ Type Źródło światła Light source Czas Time Funkcja Function Strumień Luminous flux Dostępne kolory Avaible colours Wersje Versions Ontec a 302 nm 2W / 22 led 3h nm / 67 lm w/g/s st, at, ct, data Ontec a 302 m 2W / 22 led 3h m 67 lm / 67 lm w/g/s st, at, ct, data Ontec a 02 cb 2W / 22 led 67 lm / 67 lm w/g/s cb nm praca awaryjna / non maintained m praca sieciowo-awaryjna / maintained w/g/s biały/szary/specjalne zamówienie / white/grey/special order st wersja standard / standard version at test automatyczny indywidualny / automatic separate test data centralny monitoring / central monitoring ct test automatyczny centralny / automatic central test cb centralna bateria / central battery Wymiary [mm] : Dimensions Katalog Emergency and evacuation lighting fittings - ONTEC 23

24 ONTEC AP Easy connection Grey version Power connector Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - ONTEC

25 Typ Type Źródło światła Light source Czas Time Funkcja Function Strumień Luminous flux Dostępne kolory Avaible colours Wersje Versions Ontec ap 302 nm 2W / 22 led 3h nm / 100% w/g/s st, at, ct, data Ontec ap 302 m 2W / 22 led 3h m 100% /100% w/g/s st, at, ct, data Ontec ap 02 cb 2W / 22 led 100% /100% w/g/s cb nm praca awaryjna / non maintained m praca sieciowo-awaryjna / maintained w/g/s biały/szary/specjalne zamówienie / white/grey/special order st wersja standard / standard version at test automatyczny indywidualny / automatic separate test data centralny monitoring / central monitoring ct test automatyczny centralny / automatic central test cb centralna bateria / central battery d = 28 m Wymiary [mm] : Dimensions Katalog Pictogram Side bracket Flat bracket Emergency and evacuation lighting fittings - ONTEC 25

26 ONTEC AZ Easy connection Grey version Power connector Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - ONTEC

27 Typ Type Źródło światła Light source Czas Time Funkcja Function Strumień Luminous flux Dostępne kolory Avaible colours Wersje Versions Ontec az 302 nm 1W / 10 led 3h nm / 100% w/g/s st, at, ct, data Ontec az 302 m 1W / 10 led 3h m 100% / 100% w/g/s st, at, ct, data Ontec az 02 cb 1W / 10 led 100% / 100% w/g/s cb nm praca awaryjna / non maintained m praca sieciowo-awaryjna / maintained w/g/s biały/szary/specjalne zamówienie / white/grey/special order st wersja standard / standard version at test automatyczny indywidualny / automatic separate test data centralny monitoring / central monitoring ct test automatyczny centralny / automatic central test cb centralna bateria / central battery d = 28 m Wymiary [mm] : Dimensions Katalog Pictogram Side bracket Flat bracket Emergency and evacuation lighting fittings - ONTEC 27

28 ONTEC V Grey version Power connector Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - ONTEC

29 Typ Type Źródło światła Light source Czas Time Funkcja Function Strumień Luminous flux Dostępne kolory Avaible colours Wersje Versions Ontec v 302 nm 2W / 22 led 3h nm / 67 lm w/g/s st, at, ct, data Ontec v 302 m 2W / 22 led 3h m 67 lm / 67 lm w/g/s st, at, ct, data Ontec v 02 cb 2W / 22 led 67 lm / 67 lm w/g/s cb nm praca awaryjna / non maintained m praca sieciowo-awaryjna / maintained w/g/s biały/szary/specjalne zamówienie / white/grey/special order st wersja standard / standard version at test automatyczny indywidualny / automatic separate test data centralny monitoring / central monitoring ct test automatyczny centralny / automatic central test cb centralna bateria / central battery Wymiary [mm] : Dimensions Katalog Emergency and evacuation lighting fittings - ONTEC 29

30 ONTEC VP Easy connection Power connector Grey version Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - ONTEC

31 Typ Type Źródło światła Light source Czas Time Funkcja Function Strumień Luminous flux Dostępne kolory Avaible colours Wersje Versions Ontec vp 302 nm 2W / 22 led 3h nm / 100% w/g/s st, at, ct, data Ontec vp 302 m 2W / 22 led 3h m 100% / 100% w/g/s st, at, ct, data Ontec vp 02 cb 2W / 22 led 100% / 100% w/g/s cb nm praca awaryjna / non maintained m praca sieciowo-awaryjna / maintained w/g/s biały/szary/specjalne zamówienie / white/grey/special order st wersja standard / standard version at test automatyczny indywidualny / automatic separate test data centralny monitoring / central monitoring ct test automatyczny centralny / automatic central test cb centralna bateria / central battery Wymiary [mm] : Dimensions d = 28 m Katalog Pictogram Emergency and evacuation lighting fittings - ONTEC 31

32 ONTEC VZ Grey version Power connector Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - ONTEC

33 Typ Type Źródło światła Light source Czas Time Funkcja Function Strumień Luminous flux Dostępne kolory Avaible colours Wersje Versions Ontec vz 302 nm 1W / 10 led 3h nm / 100% w/g/s st, at, ct, data Ontec vz 302 m 1W / 10 led 3h m 100% / 100% w/g/s st, at, ct, data Ontec vz 02 cb 1W / 10 led 100% / 100% w/g/s cb nm praca awaryjna / non maintained m praca sieciowo-awaryjna / maintained w/g/s biały/szary/specjalne zamówienie / white/grey/special order st wersja standard / standard version at test automatyczny indywidualny / automatic separate test data centralny monitoring / central monitoring ct test automatyczny centralny / automatic central test cb centralna bateria / central battery Wymiary [mm] : Dimensions d = 28 m Katalog Pictogram Emergency and evacuation lighting fittings - ONTEC 33

34 ONTEC P Mouting solution Grey version Power connector Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - ONTEC

35 Typ Type Źródło światła Light source Czas Time Funkcja Function Strumień Luminous flux Dostępne kolory Avaible colours Wersje Versions Ontec p 302 nm 2W / 22 led 3h nm / 67 lm w/g/s st, at, ct, data Ontec p 302 m 2W / 22 led 3h m 67 lm / 67 lm w/g/s st, at, ct, data Ontec p 02 cb 2W / 22 led 67 lm / 67 lm w/g/s cb nm praca awaryjna / non maintained m praca sieciowo-awaryjna / maintained w/g/s biały/szary/specjalne zamówienie / white/grey/special order st wersja standard / standard version at test automatyczny indywidualny / automatic separate test data centralny monitoring / central monitoring ct test automatyczny centralny / automatic central test cb centralna bateria / central battery Wymiary [mm] : Dimensions Katalog 2012 Emergency and evacuation lighting fittings - ONTEC 35

36 ONTEC PP Easy connection Grey version Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - ONTEC

37 Typ Type Źródło światła Light source Czas Time Funkcja Function Strumień Luminous flux Dostępne kolory Avaible colours Wersje Versions Ontec pp 302 nm 2W / 22 led 3h nm / 100% w/g/s st, at, ct, data Ontec pp 302 m 2W / 22 led 3h m 100% / 100% w/g/s st, at, ct, data Ontec pp 02 cb 2W / 22 led 100% / 100% w/g/s cb nm praca awaryjna / non maintained m praca sieciowo-awaryjna / maintained w/g/s biały/szary/specjalne zamówienie / white/grey/special order st wersja standard / standard version at test automatyczny indywidualny / automatic separate test data centralny monitoring / central monitoring ct test automatyczny centralny / automatic central test cb centralna bateria / central battery Wymiary [mm] : Dimensions Pictogram Power connector Mounting solution d = 28 m Katalog 2012 Emergency and evacuation lighting fittings - ONTEC 37

38 ONTEC PZ Power connector Mounting solution Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - ONTEC

39 Typ Type Źródło światła Light source Czas Time Funkcja Function Strumień Luminous flux Dostępne kolory Avaible colours Wersje Versions Ontec pz 302 nm 1W / 10 led 3h nm / 100% w/g/s st, at, ct, data Ontec pz 302 m 1W / 10 led 3h m 100% / 100% w/g/s st, at, ct, data Ontec pz 02 cb 1W / 10 led 100% / 100% w/g/s cb nm praca awaryjna / non maintained m praca sieciowo-awaryjna / maintained w/g/s biały/szary/specjalne zamówienie / white/grey/special order st wersja standard / standard version at test automatyczny indywidualny / automatic separate test data centralny monitoring / central monitoring ct test automatyczny centralny / automatic central test cb centralna bateria / central battery Wymiary [mm] : Dimensions Pictogram Easy connection Grey version d = 28 m Katalog 2012 Emergency and evacuation lighting fittings - ONTEC 39

40 42 GLASS DELUXE 44 MARS 46 VENUS 48 SMART VICTORIA WAWEL 54 CIRCLE 56 ALFA 58 ALFA

41 Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Emergency and evacuation lighting fittings

42 GLASS DELUXE Flat bracket Side bracket White version Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

43 Typ Type Źródło światła Light source Czas Time Funkcja Function Strumień Luminous flux Wersje Versions Glass deluxe 3l/1 1W / 10 led 3h nm / 100% st, at, ct, data Glass deluxe 3l/2 1W / 10 led 3h m 100% / 100% st, at, ct, data Glass deluxe l/cb 1W / 10 led 100% / 100% cb nm praca awaryjna / non maintained m praca sieciowo-awaryjna / maintained st wersja standard / standard version at test automatyczny indywidualny / automatic separate test data centralny monitoring / central monitoring ct test automatyczny centralny / automatic central test cb centralna bateria / central battery Wymiary [mm] : Dimensions d = 34 m Katalog 2012 Emergency and evacuation lighting fittings 43

44 MARS Electric system Sticker Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

45 Typ Type Źródło światła Light source Czas Time Funkcja Function Strumień Luminous flux Wersje Versions Mars 308/1 1 8 W (t5) 3h nm / 22% st, at, ct, data P Mars 308/2 1 8 W (t5) 3h m 100% / 22% st, at, ct, data P Mars 8/cb 1 8 W (t5) 100% / 100% cb P Mars 3l/1 2W / 22 led 3h nm / 100% st, at, ct, data Mars 3l/2 2W / 22 led 3h m 100% / 100% st, at, ct, data Mars l/cb 2W / 22 led 100% / 100% cb CNBOP nm praca awaryjna / non maintained m praca sieciowo-awaryjna / maintained st wersja standard / standard version at test automatyczny indywidualny / automatic separate test data centralny monitoring / central monitoring ct test automatyczny centralny / automatic central test cb centralna bateria / central battery Wymiary [mm] : Dimensions d = 28 m Katalog 2012 Emergency and evacuation lighting fittings 45

46 VENUS Sticker Test button Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

47 Typ Type Źródło światła Light source Czas Time Funkcja Function Strumień Luminous flux Wersje Versions Venus 308/1 1 8 W (t5) 3h nm / 22% st, at, ct, data P Venus 308/2 1 8 W (t5) 3h m 100% / 22% st, at, ct, data P Venus 8/cb 1 8 W (t5) 100% / 100% cb P Venus 3l/1 2W / 22 led 3h nm / 100% st, at, ct, data Venus 3l/2 2W / 22 led 3h m 100% / 100% st, at, ct, data Venus l/cb 2W / 22 led 100% / 100% cb CNBOP nm praca awaryjna / non maintained m praca sieciowo-awaryjna / maintained st wersja standard / standard version at test automatyczny indywidualny / automatic separate test data centralny monitoring / central monitoring ct test automatyczny centralny / automatic central test cb centralna bateria / central battery d = 28 m Wymiary [mm] : Dimensions Electric system Katalog 2012 Emergency and evacuation lighting fittings 47

48 SMART 44 Power connector White cover Sticker Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

49 Typ Type Źródło światła Light source Czas Time Funkcja Function Strumień Luminous flux Wersje Versions Smart /1 1 8 W (t5) 1h nm / 22% st, at, ct, data P Smart /1 1 8 W (t5) 3h nm / 22% st, at, ct, data P Smart / W (pl-s) 1h nm / 21% st, at, ct, data P Smart / W (pl-s) 3h nm / 21% st, at, ct, data P Smart /2 1 8 W (t5) 1h m 100% / 22% st, at, ct, data P Smart /2 1 8 W (t5) 3h m 100% / 22% st, at, ct, data P Smart / W (pl-s) 1h m 100% / 21% st, at, ct, data P Smart / W (pl-s) 3h m 100% / 21% st, at, ct, data P Smart 44 8/cb 1 8 W (t5) 100% / 100% cb P Smart 44 11/cb 1 11 W (pl-s) 100% / 100% cb P Smart 44 3l/1 2W / 22 led 3h nm / 100% st, at, ct, data Smart 44 3l/2 2W / 22 led 3h m 100% / 100% st, at, ct, data Smart 44 l/cb 2W / 22 led 100% / 100% cb CNBOP nm praca awaryjna / non maintained m praca sieciowo-awaryjna / maintained st wersja standard / standard version at test automatyczny indywidualny / automatic separate test data centralny monitoring / central monitoring ct test automatyczny centralny / automatic central test cb centralna bateria / central battery Wymiary [mm] : Dimensions d = 28 m Katalog 2012 Emergency and evacuation lighting fittings 49

50 VICTORIA 44 Power connector Sticker Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

51 Typ Type Źródło światła Light source Czas Time Funkcja Function Strumień Luminous flux Wersje Versions Victoria /1 1 8 W (t5) 1h nm / 22% st, at, ct, data P Victoria /1 1 8 W (t5) 3h nm / 22% st, at, ct, data P Victoria / W (pl-s) 1h nm / 21% st, at, ct, data P Victoria / W (pl-s) 3h nm / 21% st, at, ct, data P Victoria /2 1 8 W (t5) 1h m 100% / 22% st, at, ct, data P Victoria /2 1 8 W (t5) 3h m 100% / 22% st, at, ct, data P Victoria / W (pl-s) 1h m 100% / 21% st, at, ct, data P Victoria / W (pl-s) 3h m 100% / 21% st, at, ct, data P Victoria 44 8/cb 1 8 W (t5) 100% / 100% cb P Victoria 44 11/cb 1 11 W (pl-s) 100% / 100% cb P Victoria 44 3l/1 2W / 22 led 3h nm / 100% st, at, ct, data Victoria 44 3l/2 2W / 22 led 3h m 100% / 100% st, at, ct, data Victoria 44 l/cb 2W / 22 led 100% / 100% cb CNBOP nm praca awaryjna / non maintained m praca sieciowo-awaryjna / maintained st wersja standard / standard version at test automatyczny indywidualny / automatic separate test data centralny monitoring / central monitoring ct test automatyczny centralny / automatic central test cb centralna bateria / central battery Wymiary [mm] : Dimensions d = 32 m Katalog 2012 Emergency and evacuation lighting fittings 51

52 WAWEL Connection system Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

53 Typ Type Źródło światła Light source Czas Time Funkcja Function Strumień Luminous flux Wersje Versions Wawel 1 36 /...nm/p 1 36 w (t8) 1 h / 3 h nm / 8% st, at, ct, data, cb Wawel 2 36 /...nm/p 2 36 w (t8) 1 h / 3 h nm / 8% st, at, ct, data, cb Wawel 2 58/...nm/p 2 58 w (t8) 1 h / 3 h nm / 6% st, at, ct, data, cb Wawel 1 36/...m/p 1 36 w (t8) 1 h / 3 h m 100% / 8% st, at, ct, data, cb Wawel 2 36 /...m/p 2 36 w (t8) 1 h / 3 h m 100% / 8% st, at, ct, data, cb Wawel 2 58 /...m/p 2 58 w (t8) 1 h / 3 h m 100% / 6% st, at, ct, data, cb nm praca awaryjna / non maintained m praca sieciowo-awaryjna / maintained st wersja standard / standard version at test automatyczny indywidualny / automatic separate test data centralny monitoring / central monitoring ct test automatyczny centralny / automatic central test cb centralna bateria / central battery * inne wersje oprawy dostępne w ofercie na zamówienie Wymiary [mm] : Dimensions y z x Katalog 2012 Emergency and evacuation lighting fittings 53

54 CIRCLE Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

55 Typ Type Źródło światła Light source Czas Time Funkcja Function Strumień Luminous flux Wersje Versions Circle 1 18 /...nm/p 1 18 w (pl-c) 1 h / 3 h nm / 14% st,at, ct, data,cb Circle 2 18 /...nm/p 2 18 w (pl-c) 1 h / 3 h nm / 14% st,at, ct, data,cb Circle 1 26/...nm/p 1 26 w (pl-c) 1 h / 3 h nm / 13% st,at, ct, data,cb Circle 2 26/...nm/p 2 26 w (pl-c) 1 h / 3 h nm / 13% st,at, ct, data,cb Circle 1 18 /...m/p 1 18 w (pl-c) 1 h / 3 h m 100% / 14% st,at, ct, data,cb Circle 2 18 /...m/p 2 18 w (pl-c) 1 h / 3 h m 100% / 14% st,at, ct, data,cb Circle 1 26/...m/p 1 26 w (pl-c) 1 h / 3 h m 100% / 13% st,at, ct, data,cb Circle 2 26/...m/p 2 26 w (pl-c) 1 h / 3 h m 100% / 13% st,at, ct, data,cb nm praca awaryjna / non maintained m praca sieciowo-awaryjna / maintained st wersja standard / standard version at test automatyczny indywidualny / automatic separate test data centralny monitoring / central monitoring ct test automatyczny centralny / automatic central test cb centralna bateria / central battery * inne wersje oprawy dostępne w ofercie na zamówienie Wymiary [mm] : Dimensions D A B Katalog 2012 C Emergency and evacuation lighting fittings 55

56 ALFA Wersja natynkowa Surface mounted Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

57 C Typ Type Źródło światła Light source Czas Time Funkcja Function Wersje Avaible versions Alfa 2 36/...nm/...n 2 36 w (t8) 1 h / 3 h nm st, at, ct, data, cb Alfa 4 18 /...nm/...n 4 18 w (t8) 1 h / 3 h nm st, at, ct, data, cb Alfa 2 36/...m/...n 2 36 w (t8) 1 h / 3 h m st, at, ct, data, cb Alfa 4 18 /...m/...n 4 18 w (t8) 1 h / 3 h m st, at, ct, data, cb nm praca awaryjna / non maintained m praca sieciowo-awaryjna / maintained st wersja standard / standard version at test automatyczny indywidualny / automatic separate test data centralny monitoring / central monitoring ct test automatyczny centralny / automatic central test cb centralna bateria / central battery * inne wersje oprawy dostępne w ofercie na zamówienie vla raster wykonany z aluminium z odbłyśnikami w kształcie litery V oraz ryflowanymi poprzeczkami aluminium louvre with a V-shaped reflector and fluted crossheads Wymiary [mm] : Dimensions B A Katalog 2012 Emergency and evacuation lighting fittings 57

58 ALFA Wersja podtynkowa Recessed mounted Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

59 C Typ Type Źródło światła Light source Czas Time Funkcja Function Wersje Avaible versions Alfa 2 36/...nm/...p 2 36 w (t8) 1 h / 3 h nm st, at, ct, data, cb Alfa 4 18 /...nm/...p 4 18 w (t8) 1 h / 3 h nm st, at, ct, data, cb Alfa 2 36/...m/...p 2 36 w (t8) 1 h / 3 h m st, at, ct, data, cb Alfa 4 18 /...m/...p 4 18 w (t8) 1 h / 3 h m st, at, ct, data, cb nm praca awaryjna / non maintained m praca sieciowo-awaryjna / maintained st wersja standard / standard version vla raster wykonany z aluminium z odbłyśnikami w kształcie litery V oraz ryflowanymi poprzeczkami aluminium louvre with a V-shaped reflector and fluted crossheads at test automatyczny indywidualny / automatic separate test data centralny monitoring / central monitoring ct test automatyczny centralny / automatic central test cb centralna bateria / central battery * inne wersje oprawy dostępne w ofercie na zamówienie Wymiary [mm] : Dimensions B A Katalog 2012 Emergency and evacuation lighting fittings 59

60 62 VIP tml 64 VIP LED 66 VIP ST 68 VIP PRO 70 VIP PRO AT 72 VIP PRO DATA 74 VIP COLD 76 VIP HAL

61 Zestawy awaryjnego zasilania oświetlenia Emergency lighting kits

62 Vip TML Vip tml nieinwazyjny zestaw zasilania awaryjnego LED Vip tml non invasive emergency lighting kit LED Light source Driver LED Connector Zestawy awaryjnego zasilania oświetlenia

63 Typ Type Źródło światła Light source Czas Time Funkcja Function Strumień Luminous flux Wersje Versions Akumulator* Battery Vip tml 1l/1/3W 3W / 1 powerled 1h nm / 157 lm st, at, ct, data 3xSc Vip tml 3l/1/3W 3W / 1 powerled 3h nm /157 lm st, at, ct, data 3x18700HT Vip tml l/cb/3w 3W / 1 powerled 157lm / 157 lm cb Vip tml 1l/1/3W cor 3W / 1 powerled 1h nm / 157 lm st, at, ct, data 3xSc Vip tml 3l/1/3W cor 3W / 1 powerled 3h nm / 157 lm st, at, ct, data 3x18700HT Vip tml l/cb/3w cor 3W / 1 powerled 157lm / 157 lm cb nm praca awaryjna / non maintained st wersja standard / standard version at test automatyczny indywidualny / automatic separate test data centralny monitoring / central monitoring ct test automatyczny centralny / automatic central test cb centralna bateria / central battery * Ni-Cd w wersji standard / Ni-Cd standard Ni-MH opcjonalnie / Ni-MH option Wymiary [mm] : Dimensions Clip for T5 / T8 Lens COR Katalog 2012 Emergency lighting kits 63

64 VIP LED Vip led zestaw zasilania awaryjnego do źródeł LED Vip led emergency lighting kit for LED light source Connector Driver LED Test button / LED indicator Zestawy awaryjnego zasilania oświetlenia

65 Typ Type Moc Power Czas Time Funkcja Function Akumulator* Battery vip led 3L/1/CC 350mA 3W 3h NM 5xC vip led 3L/1/CV 12V 3W 3h NM 5xC vip led 3L/1/CC/R 350mA 3W 3h M/NM 5xC vip led 3L/1/CV/R 12V 3W 3h M/NM 5xC CC - 350mA (stałoprądowy / constant current) CV - 12V (stałonapięciowy / constant voltage) R - przekaźnik / relay nm praca awaryjna / non maintained m praca sieciowo-awaryjna / maintained * Ni-Cd w wersji standard / Ni-Cd standard Ni-MH opcjonalnie / Ni-MH option Wymiary [mm] : Dimensions Katalog 2012 Emergency lighting kits 65

66 VIP ST Vip st zestaw zasilania awaryjnego do źródeł fluorescencyjnych Vip st emergency lighting kit for fluorescent lamps Inverter Connector Test button / LED indicator Zestawy awaryjnego zasilania oświetlenia

67 Typ Type Moc Power Czas Time Funkcja Function Akumulator* Battery Vip st W 1 h M/NM 3 Sc Vip st W 2 h M/NM 3 C Vip st W 3 h M/NM 3 D Vip st W 1 h M/NM 4 Sc Vip st W 2 h M/NM 4 C Vip st W 3 h M/NM 4 D Vip st 136ie 4 36W 1 h M/NM 3 Sc P Vip st 236ie 4 36W 2 h M/NM 3 C P Vip st 336ie 4 36W 3 h M/NM 3 D P Vip st 158ie 4 58W 1 h M/NM 4 Sc P Vip st 258ie 4 58W 2 h M/NM 4 C P Vip st 358ie 4 58W 3 h M/NM 4 D P ENEC * Ni-Cd w wersji standard / Ni-Cd standard Ni-MH opcjonalnie / Ni-MH option...st2 transformator sieciowy i układ przełączający 8 pole...st2 mains transformer and switching system 8 field...ie impulsowe ładowanie akumulatora i układ przełączający 8 pole...ie impulse battery charging and switching system 8 field nm praca awaryjna / non maintained m praca sieciowo-awaryjna / maintained Wymiary [mm] : Dimensions discharge battery constans luminous flux u [v] 1,2 v 0,8 v 1 h 2 h 3 h >3h more t[h] toff u [%] % 1 h 2 h 3 h >3h more t[h] toff Katalog 2012 Emergency lighting kits 67

68 VIP PRO Vip pro zestaw zasilania awaryjnego do źródeł fluorescencyjnych Vip pro emergency lighting kit for fluorescent lamps Inverter Connector Test button / LED indicator Zestawy awaryjnego zasilania oświetlenia

69 Typ Type Moc Power Czas Time Funkcja Function Akumulator* Battery Vip pro 180i 4 80W 1 h M/NM 5 C Vip pro 380i 4 80W 3 h M/NM 5 D * Ni-Cd w wersji standard / Ni-Cd standard Ni-MH opcjonalnie / Ni-MH option...i impulsowe ładowanie akumulatora i układ przełączający 8 pole...i impulse battery charging and switching system 8 field nm praca awaryjna / non maintained m praca sieciowo-awaryjna / maintained Wymiary [mm] : Dimensions u [v] 1,2 v 0,8 v 1 h discharge battery >3h more t[h] 2 h 3 h toff Katalog 2012 Emergency lighting kits 69

70 VIP PRO AT Vip pro at zestaw zasilania awaryjnego z funkcją autotestu Vip pro at emergency lighting kit with auto test function Connector Inverter Test button / LED indicator Zestawy awaryjnego zasilania oświetlenia

71 Typ Type Moc Power Czas Time Funkcja Function Akumulator* Battery Vip pro 158i at 4 58W 1 h M/NM 4 Sc Vip pro 358i at 4 58W 3 h M/NM 4 D Vip pro 180i at 4 80W 1 h M/NM 5 C Vip pro 380i at 4 80W 3 h M/NM 5 D * Ni-Cd w wersji standard / Ni-Cd standard Ni-MH opcjonalnie / Ni-MH option...i impulsowe ładowanie akumulatora i układ przełączający 8 pole...i impulse battery charging and switching system 8 field nm praca awaryjna / non maintained m praca sieciowo-awaryjna / maintained Akcesoria Accessories Wersja IrDA IrDA version: pilot / remote control czujka / decector Wymiary [mm] : Dimensions IrDA - option Autotest function u [v] 1,2 v 0,8 v a b a function test B autonomy test to(1 3 h) t[h] Katalog 2012 Emergency lighting kits 71

72 VIP PRO DATA Vip pro data zestaw zasilania awaryjnego do systemów centralnego monitorowania Vip pro data emergency lighting kit for central monitoring system Connector LED indicator Inverter Zestawy awaryjnego zasilania oświetlenia

73 Typ Type Moc Power Czas Time Funkcja Function Akumulator* Battery Vip pro 158i data 4 58W 1 h M/NM 4 Sc Vip pro 358i data 4 58W 3 h M/NM 4 D Vip pro 180i data 4 80W 1 h M/NM 5 C Vip pro 380i data 4 80W 3 h M/NM 5 D * Ni-Cd w wersji standard / Ni-Cd standard Ni-MH opcjonalnie / Ni-MH option...i impulsowe ładowanie akumulatora i układ przełączający 8 pole...i impulse battery charging and switching system 8 field nm praca awaryjna / non maintained m praca sieciowo-awaryjna / maintained Wymiary [mm] : Dimensions Autotest function u [v] 1,2 v 0,8 v a b a function test B autonomy test to(1 3 h) t[h] Katalog 2012 Emergency lighting kits 73

74 VIP COLD Vip cold zestaw zasilania awaryjnego do niskich temperatur Vip cold emergency lighting kit designed for low temperature Connector Test button / LED indicator Inverter Zestawy awaryjnego zasilania oświetlenia

75 Typ Type Moc Power Czas Time Funkcja Function Akumulator Battery Vip 136i cold 4 36W 1 h M/NM 2 x cell Vip 236i cold 4 36W 2 h M/NM 2 x cell Vip 136i cold at 4 36W 1 h M/NM 3 x cell Vip 236i cold at 4 36W 2 h M/NM 3 x cell Vip 236i cold data 4 36W 2 h M/NM 3 x cell Vip 158i cold 4 58W 1 h M/NM 3 x cell Vip 258i cold 4 58W 2 h M/NM 3 x cell Vip 158i cold at 4 58W 1 h M/NM 3 x cell Vip 258i cold at 4 58W 2 h M/NM 3 x cell Vip 258i cold data 4 58W 2 h M/NM 3 x cell nm praca awaryjna / non maintained m praca sieciowo-awaryjna / maintained...i impulsowe ładowanie akumulatora i układ przełączający 8 pole...i impulse battery charging and switching system 8 field Wymiary [mm] : Dimensions [ C] 50 C 0 C -15 C ambient temperature range t[h] Katalog 2012 Emergency lighting kits 75

76 VIP HAL Vip hal zestaw zasilania awaryjnego do źródeł halogenowych Vip hal emergency lighting kit for halogen lamps Connector Inverter Test button / LED indicator Zestawy awaryjnego zasilania oświetlenia

77 Typ Type Moc Power Czas Time Funkcja Function Akumulator* Battery Vip hal W 2 h M/NM 2 5 d Vip hal W 3 h M/NM 2 5 d * Ni-Cd w wersji standard / Ni-Cd standard Ni-MH opcjonalnie / Ni-MH option nm praca awaryjna / non maintained m praca sieciowo-awaryjna / maintained Wymiary [mm] : Dimensions u [v] 1,2 v 0,8 v rozładowanie baterii / discharge battery >3h more t[h] 1 h 2 h 3 h toff Katalog 2012 Emergency lighting kits 77

78 80 DATA - S 84 DATA - S EASY 88 POWERTECH

79 Systemy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Systems for emergency and evacuation lighting

80 DATA-S Cechy monitoringu rozproszonego DATA-S - automatyczne lub manualne wykrywanie opraw - automatyczne testowanie i monitoring stanu technicznego opraw awaryjnych - wykonywanie i przechowywanie raportów na temat pracy systemu - użycie magistrali dwuprzewodowej bez polaryzacji - komunikacja przez Ethernet/internet - sterowanie za pomocą panelu dotykowego z intuicyjnym i prostym w obsłudze interfejsem - dedykowany do dużych obiektów użyteczności publicznej Features of DATA-S diversified monitoring - automatic or manual detection of fittings, - automatic testing and monitoring of the technical condition of emergency fittings, - preparation and storage of system operation reports, - use of non-polarized 2-wire bus, - Ethernet/internet communications interface, - touchpad control with intuitive and user-friendly interface, - dedicated for large-scale public utility facilities. Systemy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

81 Katalog 2012 Systems of emergency and evacuation lighting 81

82 Data-s panel dotykowy / touch screen 1. C-panel jednostka sterująca C-panel steering unit Niewielkie urządzenie wielofunkcyjne z ekranem dotykowym, stanowiące trzon systemu. Jest ono centralną jednostką sterującą oprawami oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Small multifunctional device with touchscreen, being the core of the system. It forms the central unit controlling the emergency and evacuation lighting fittings. Cechy / Characteristics: niewielkie gabaryty / small frame ekran dotykowy / touchscreen intuicyjny interfejs / intuitive interface układ bezpieczeństwa watchdog / watchdog safety system 2. C-bridge rozdzielacz sygnału C-bridge signal distributor Urządzenie pośredniczące w komunikacji jednostki sterującej z modułami adresowalnymi Vip pro data. Device which intermediates in communication between control unit and Vip pro data addressable modules. Cechy / Characteristics: transmisja z jednostką sterującą za pomocą portu rs 232 / transmission with control unit through rs 232 port transmisja z modułami adresowalnymi za pomocą 2-przewodowej magistrali danych tm bus (bez polaryzacji) / transmission with addressable modules through tm bus, a bidirectional data bus (no polarization) 3. L-repeater wzmacniacz sygnału L-repeater signal booster Urządzenie stosowane w przypadku, gdy połączenie wymaga zwiększenia liczby opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego o 63 jednostki adresowalne lub gdy stosowane są długie linie ponad 1 km. This device can be used if the link requires to increase the number of emergency and evacuation lighting fittings by 63 addressable units or if long lines over 1 km are in use. 4. Vip pro data adresowalny moduł awaryjny Vip pro data addressable emergency module Urządzenie przeznaczone do zabudowy w oprawach oświetleniowych wyposażonych we fluorescencyjne źródła światła o mocy 4 80W, pracujące w obwodach stateczników zarówno magnetycznych, jak i elektronicznych. This device is designed for incorporating in lighting fittings equipped with 4 80w fluorescent light sources, operating in circuits with magnetic or evg ballasts. Cechy / Characteristics: w przypadku nagłego zaniku napięcia zasilającego umożliwia pracę opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przez 1 3 godzin / it enables the operation of emergency and evacuation lighting fittings in case of sudden power supply loss for 1 3 hours 5. Adresowalne oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Emergency and evacuation lighting fittings Systemy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

83 Panel dotykowy z czytelną grafiką Touch screen with clear graphics łatwy i prosty w obsłudze interfejs użytkownika z możliwością ograniczenia dostępu umożliwia konfigurację systemu oraz przekazuje informacje na temat jego stanu the easy to operate user s interface with a function of limited access it enables system s configuration and provides information about its state Wyszukiwanie opraw Fittings search funkcja automatycznego lub ręcznego wyszukiwania opraw podłączonych do systemu import danych możliwość podziału opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na grupy, np. według kondygnacji, pięter czy pokoi the function of automatic or manual search of the fittings connected to the system data import emergency and evacuation fittings can be sorted into groups according to storeys, floors or rooms Planowanie i wykonywanie testów Planning and performing tests planowanie automatycznego wykonania wybranego testu dla danej oprawy lub grupy opraw na podstawie indywidualnych potrzeb użytkownika manualne wykonywanie wybranego testu dla danej oprawy lub grupy opraw możliwość założenia blokady na oprawę oświetleniową przez operatora, aby nie przechodziła ona do trybu pracy awaryjnej planning of automatic perform a chosen test for a particular fitting or group of fittings, in accordance with individual user s needs manual execution of a chosen test for a particular fitting or group of fittings operator can put a lock on the fitting so that it does not shift into emergency operation mode Raporty i historia Reports and history zbieranie informacji na temat pracy systemu wykonywanie i przechowywanie raportów drukowanie raportów (opcjonalnie) gathering information about system operation reports can be created and stored printing reports (optional) Komunikacja przez ethernet / internet (opcjonalna) Communication via Ethernet / Internet (optional) Ciągła komunikacja z systemem z dowolnego miejsca na świecie, umożliwiająca jego podgląd i kontrolę. On-line monitoring system accessible all around the world, allowing for constant observation and supervision of the system.. Katalog 2012 Systems of emergency and evacuation lighting 83

84 DATA-S EASY Cechy monitoringu rozproszonego DATA-S EASY - dedykowany do małych i średnich obiektów użyteczności publicznej - użycie magistrali dwuprzewodowej bez polaryzacji - sterowany jest za pomocą wyświetlacza z czytelnym menu - automatyczne lub manualne wykrywanie opraw - automatyczne testowanie i monitoring stanu technicznego opraw awaryjnych - wykonywanie i przechowywanie raportów na temat pracy systemu - wczytywanie raportów do komputera PC Features of DATA-S EASY diversified monitoring - dedicated for small and medium public utility facilities, - uses non-polarized 2-wire bus, - controlled via display with intuitive menu, - automatic or manual detection of fittings, - automatic testing and monitoring of the technical condition of emergency fittings, - preparation and storage of system operation reports, - uploading reports to PC workstation. Systemy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

85 Program RapGet RapGet software Dodatkowo istnieje możliwość wczytania raportów do komputera pc przy użyciu programu RapGet 2009 st. Additionally you can load reports to pc using RapGet 2009 st software. Aplikacja umożliwia / Application enables: zapisywanie raportów w formacie.rap i.html drukowanie za pomocą drukarki podłączonej do komputera zmianę języka raportów w programie saving reports as.rap and.html files printing with printer connected to computer changing report language in program Systems of emergency and evacuation lighting Katalog

86 Data-s easy wyświetlacz / display 1. C-panel easy jednostka sterująca C-panel easy steering unit Niewielkie urządzenie wielofunkcyjne wyposażone w 4-wierszowy, alfanumeryczny wyświetlacz LCD oraz w ergonomiczną 9-przyciskową klawiaturę. Jest ono centralną jednostką sterującą oprawami oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Small multifunctional device equipped with 4-line alphanumerical LCD display and ergonomic 9-key keyboard. Innovative software developed especially for the need of monitoring of emergency and evacuation lighting forms the core of the system. Cechy / Characteristics: niewielkie gabaryty / small frame prosty w obsłudze interfejs / easy to operate user s interface intuicyjny sposób nawigacji / intuitive navigation ergonomiczna klawiatura / ergonomic keyboard układ bezpieczeństwa watchdog / watchdog safety system 2. C-bridge easy rozdzielacz sygnału C-bridge easy signal distributor Urządzenie pośredniczące w komunikacji jednostki sterującej z modułami adresowalnymi Vip pro data. Device which intermediates in communication between control unit and Vip pro data addressable modules. Cechy / Characteristics: transmisja z jednostką sterującą za pomocą portu rs 232 / transmission with control unit through rs 232 port transmisja z modułami adresowalnymi za pomocą 2-przewodowej magistrali danych tm bus (bez polaryzacji) / transmission with addressable modules through tm bus, a bidirectional data bus (no polarization) 3. Vip pro data adresowalny moduł awaryjny Vip pro data addressable emergency module Urządzenie przeznaczone do zabudowy w oprawach oświetleniowych wyposażonych we fluorescencyjne źródła światła o mocy 4 80W, pracujące w obwodach stateczników zarówno magnetycznych, jak i elektronicznych. This device is designed for incorporating in lighting fittings equipped with 4 80w fluorescent light sources, operating in circuits with magnetic or evg ballasts. Cechy / Characteristics: w przypadku zaniku napięcia zasilającego umożliwia pracę opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przez 1 3 godzin / it enables the operation of emergency and evacuation lighting fittings in case of power supply loss for 1 3 hours 4. Adresowalne oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Emergency and evacuation lighting fittings Systemy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Cennik fabryczny krajowy produktów TM Technologie Sp. z o. o.

Cennik fabryczny krajowy produktów TM Technologie Sp. z o. o. Cennik fabryczny krajowy Only one way Cennik fabryczny krajowy produktów TM Technologie Sp. z o. o. r. do odwołania OZNACZENIA ST test ręczny AT test automatyczny COLD - moduł pracujący w temp. -15 C do

Bardziej szczegółowo

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ Oprawa jest prawie niewidoczna po zamontowaniu eksponując jedynie to, co najistotniejsze światło. Zaprojektowana z najwyższą starannością elektronika przy niskim poborze

Bardziej szczegółowo

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W.

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. Pojedyńcza oprawa IP65 może oświetlić obszar o powierzcni nawet 36 m 2, a w wersji korytarzowej odcinek

Bardziej szczegółowo

Zawsze patrzeć przed siebie Always look ahead

Zawsze patrzeć przed siebie Always look ahead Catalog 2013/2 Zawsze patrzeć przed siebie Always look ahead Firma tm technologie, założona w Krakowie w 2002 r., w ciągu kilku lat stała się jednym z czołowych polskich producentów oświetlenia awaryjnego

Bardziej szczegółowo

ONTEC S IDEALNY DO POWIERZCHNI BIUROWYCH DIODY LED, DO KORYTARZY DZIĘKI OPTYCE SOCZEWKOWEJ

ONTEC S IDEALNY DO POWIERZCHNI BIUROWYCH DIODY LED, DO KORYTARZY DZIĘKI OPTYCE SOCZEWKOWEJ ONTEC S IDEALNY DO POWIERZCHNI BIUROWYCH DIODY LED, DO KORYTARZY DZIĘKI OPTYCE SOCZEWKOWEJ Dzięki swojej prostej, minimalistycznej formie i szczelnej obudowie IP65 seria opraw ONTEC S może być wykorzystana

Bardziej szczegółowo

Only one way. Oświetlenie awaryjne Emergency lighting. Catalog / June 2011

Only one way. Oświetlenie awaryjne Emergency lighting. Catalog / June 2011 Only one way Oświetlenie awaryjne Emergency lighting Rzeczywista oferta może nieco różnić się od przedstawionej w katalogu. Niniejsza publikacja nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. The actual

Bardziej szczegółowo

POWERTECH SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII CENTRAL BATTERY SYSTEMS

POWERTECH SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII CENTRAL BATTERY SYSTEMS MIDI CONTROL 5300 Wh MULTI CONTROL 24000 Wh MINI CONTROL 1500 Wh MICRO CONTROL 500 Wh 660x350x230 1100x500x230 900x600x450 lub 1800x600x450 bez baterii 900x600x450 or 1800x600x450 no batteries 1950x600x450

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

ELVIS DATA 2 ONTEC PRIMO

ELVIS DATA 2 ONTEC PRIMO ELVIS DATA 2 ONTEC PRIMO March 2016 SYSTEM WIZUALIZACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Sterowanie oświetleniem awaryjnym jeszcze nigdy nie było tak przyjazne dla użytkownika dzięki aplikacji kompatybilnej z systemem

Bardziej szczegółowo

Vito multimedia device

Vito multimedia device torbus studio design Vito multimedia device Young Design 09 contest - finalist design: Krzysztof Torbus date: 2009 materials: plastics, touchscreen, electronics, anti-slip caps The user can freely change

Bardziej szczegółowo

VIP OPRAWY SYSTEMOWE LIGHTING SYSTEMS

VIP OPRAWY SYSTEMOWE LIGHTING SYSTEMS 100 200 300 40 80 120 160 100 200 300 VIP bezpośredni i bezpośrednio-pośredni realizowany za pomocą płyty opalizowanej oraz rastrów aluminiowych. montażowych oprawy te cechuje duża uniwersalność konfiguracji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS O FIRMIE / ABOUT INTELIGHT... 2 OPRAWY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO / EVACUATION AND EMERGENCY LIGHTING FITTINGS

SPIS TREŚCI CONTENTS O FIRMIE / ABOUT INTELIGHT... 2 OPRAWY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO / EVACUATION AND EMERGENCY LIGHTING FITTINGS SPIS TREŚCI CONTENTS O FIRMIE / ABOUT INTELIGHT.............................................. 2 OPRAWY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO / EVACUATION AND EMERGENCY LIGHTING FITTINGS Orion..............................................................................

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

KATALOG MODUŁÓW LED L E D M O D U L E S C A T A L O G

KATALOG MODUŁÓW LED L E D M O D U L E S C A T A L O G KATALOG MODUŁÓW LED LED MOD ULE S CATALOG SUGEROWANY SCHEMAT PODŁĄCZENIA SUGGESTED CONNECTION SCHEME 100 240VAC AC/N(BLUE) AC/L(BROWN) I N P U T 2 0.51.5mm wire for S/N: GLOBAL GLPW LEADER PO ER GPV6012

Bardziej szczegółowo

PLANO LED. CHARAKTERYSTYKA LED / LED characteristic. CHARAKTERYSTYKA OPRAWY / Specification. dioda LED light source: LED

PLANO LED. CHARAKTERYSTYKA LED / LED characteristic. CHARAKTERYSTYKA OPRAWY / Specification. dioda LED light source: LED LANO LED dioda LED light source: LED zasilanie napięciem 230V power supply 230V stopień szczelności I20 ingress protection class I20 stopień odporności na uderzenie IK07 impact resistance IK07 klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS O FIRMIE / ABOUT INTELIGHT... 4 OPRAWY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO / EVACUATION AND EMERGENCY LIGHTING FITTINGS

SPIS TREŚCI CONTENTS O FIRMIE / ABOUT INTELIGHT... 4 OPRAWY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO / EVACUATION AND EMERGENCY LIGHTING FITTINGS SPIS TREŚCI CONTENTS O FIRMIE / ABOUT INTELIGHT.............................................. 4 OPRAWY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO / EVACUATION AND EMERGENCY LIGHTING FITTINGS Orion..............................................................................

Bardziej szczegółowo

Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics

Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics KATALOG ONLINE www.mysick.com Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics WL9L-P430 Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics Nazwa modelu > WL9L-P430

Bardziej szczegółowo

3.37 PROFILIGHT. Oprawa oświetlenia awaryjnego SPIS TREŚCI CENTRALTEST AUTOTEST STANDARD 3.39 3.40 3.41

3.37 PROFILIGHT. Oprawa oświetlenia awaryjnego SPIS TREŚCI CENTRALTEST AUTOTEST STANDARD 3.39 3.40 3.41 .7 62 SPIS TEŚCI.9..41 CENTALTEST AUTOTEST STANDAD IP INFOMACJE PODSTAWOWE.8 CHAAKTEYSTYKA Źródłem światła w oprawie ewakuacyjnej Profilight są diody. Dostępne rozmiary oprawy zależą od rodzaju mocowania,

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BATERIA CB24V

CENTRALNA BATERIA CB24V CENTRALNA BATERIA CB24V SYSTEM ZASILANIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO OPRAW LED 2012-10-04 0 ES- S Y S T E M Zasilacz 230VAC/24VDC LS1 LS2 LS3 LS4 CENTRALNA BATERIA CB24V ES-SYSTEM CENTRALNA BATERIA 24V System

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Przetworniki Transducers Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Właściwości techniczne / Features Przetworniki napięcia, prądu, częstotliwości, mocy z serii PNT KON PNT CON Series transducer

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Przyszłość właśnie się zaczęła. The Future Has Just Begun

Przyszłość właśnie się zaczęła. The Future Has Just Begun Przyszłość właśnie się zaczęła The Future Has Just Begun Gniazdo Socket Moduł LED Infusion TM Infusion TM LED Module Optyka Optics Obręcz zamykająca Closing Ring Przyszłościowe rozwiązanie Future-Proof

Bardziej szczegółowo

Opis produktu. OccuSwitch DALI

Opis produktu. OccuSwitch DALI Opis produktu OccuSwitch DALI Zintegrowany czujnik i sterownik uwzględniający obecność i natężenie światła dziennego oraz dający się lokalnie regulować Może sterować maksymalnie 15 oprawami DALI Łatwe

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla radiodyfuzji naziemnej Digital Audio Broadcasting Digital Multimedia Broadcasting

Rozwiązania dla radiodyfuzji naziemnej Digital Audio Broadcasting Digital Multimedia Broadcasting Rozwiązania dla radiodyfuzji naziemnej Digital Audio Broadcasting Digital Multimedia Broadcasting ELECTROLINK IS UNI EN ISO 9001:2008 Certified Cover ELECTROLINK Solutions for DAB Zasadnicze parametry

Bardziej szczegółowo

CAMEA PRO LED. CHARAKTERYSTYKA LED / LED characteristic. CHARAKTERYSTYKA OPRAWY / Specification. dioda LED light source: LED

CAMEA PRO LED. CHARAKTERYSTYKA LED / LED characteristic. CHARAKTERYSTYKA OPRAWY / Specification. dioda LED light source: LED dioda LED light source: LED zasilanie napięciem 230V power supply 230V stopień szczelności IP44 ingress protection class IP44 stopień odporności na uderzenie IK10 impact resistance IK10 klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

system OPEN LED ES-SYSTEM

system OPEN LED ES-SYSTEM ES-SYSTEM Light impressions system OPEN LED Niekonwencjonalne rozwiązanie stropu podwieszanego. Konstrukcja wykonana z profilu aluminiowego zamkniętego dyfuzorem mikropryzmatycznym. Wysokowydajne diody

Bardziej szczegółowo

PROFILIGHT IP20. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. 32 Sp. z o.o.

PROFILIGHT IP20. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. 32 Sp. z o.o. POFILIGHT IP20 Oprawa oœwietlenia awaryjnego 1231/2012 Zastosowanie Zadaniem oprawy Profilight, w której Ÿród³em œwiat³a s¹ diody LED, jest oznaczanie dróg ewakuacyjnych i wyjœæ awaryjnych przy zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Zespół TruckLED. TruckLED team

Zespół TruckLED. TruckLED team TruckLED to marka stworzona z myślą o profesjonalistach i o wszystkich, którzy oczekują od produktów LED najwyższej jakości, odporności na czynniki zewnętrzne i niezawodności. Dobór najlepszych materiałów,

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Urząd Do Spraw Cudzoziemców

Urząd Do Spraw Cudzoziemców Urząd Do Spraw Cudzoziemców Klient : Projektował: : LDD Wyniki obliczeń uzyskane są w oparciu o wzorcowe źródła światła. W rzeczywistości mogą się one nieznacznie zmienić. Gwarancja na oprawy oświetleniowe

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ATLAS SOLLICH ATLAS - SOLLICH ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ul. Mjr M.Slabego 2, 80-298 Gdańsk, Poland tel/fax. +48 58 349 66 77 e-mail: sollich@atlas-sollich.pl www.atlas-sollich.pl CHARGER DISCHARGER

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

H-302 IN. 3.47 Interfejs do systemu centralnego monitorowania ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA ZASILANIE ZŁĄCZA DANE TECHNICZNE WERSJE I OBUDOWA

H-302 IN. 3.47 Interfejs do systemu centralnego monitorowania ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA ZASILANIE ZŁĄCZA DANE TECHNICZNE WERSJE I OBUDOWA 3.47 nterfejs do systemu H-30 N P65 H-30 N NTEFEJS DO SYSTEMU H-300 PC Układ interfejsu H-30 N jest przeznaczony do pracy w systemie oświetlenia awaryjnego H-300 PC. Jest elementem łączącym komputer PC

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

LED Lamp 6W MR16. A New Experience in Light

LED Lamp 6W MR16. A New Experience in Light LED Lamp 6W MR16 Żarówka LED MR16 bazuje na nowoczesnych rozwiązaniach, które pozwalają na uzyskanie dużej ilości światła przy małym poborze Znajduje szerokie zastosowanie w oświetleniu sklepów, gablot

Bardziej szczegółowo

ARCHITECTURAL LED FIXTURES OPRAWY ARCHITEKTONICZNE LED. www.klusdesign.eu. www.klusdesign.com

ARCHITECTURAL LED FIXTURES OPRAWY ARCHITEKTONICZNE LED. www.klusdesign.eu. www.klusdesign.com OPRAWY ARCHITEKTONICZNE LED www.klusdesign.eu Headquarter ARCHITECTURAL LED FIXTURES www.klusdesign.com USA Department ) TEKNIK, LOKOM TEKNIK / TEKUS profil do budowy precyzyjnych gniazd (wpustów), dostosowany

Bardziej szczegółowo

ORZ7 IN. made in Poland

ORZ7 IN. made in Poland EN Concept Whilst researching the history of the polish lighting industry, we came across a significant chapter detailing the Mesko Factory, which specialised in the production of outdoor lamps. One of

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre *****, Poland Hotel Hilton Warszawa*****, Polska

Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre *****, Poland Hotel Hilton Warszawa*****, Polska 4 LIRA LIGHTING is a manufacturer of indor and outdoor luminaires. We are intensively developing our offer and launching new products dedicated to objects for various purposes. All our luminaries meet

Bardziej szczegółowo

PRIMOS LED IP65. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. Zastosowanie. Dane techniczne. Wymiary oprawy. Obudowa

PRIMOS LED IP65. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. Zastosowanie. Dane techniczne. Wymiary oprawy. Obudowa Oprawa oœwietlenia awaryjnego PIMOS LED IP65 1240/2012 Zastosowanie Zadaniem oprawy PIMOS LED jest oznaczanie dróg ewakuacyjnych i wyjœæ awaryjnych. Jest opraw¹ kierunkow¹. Oprawa znajduje zastosowanie

Bardziej szczegółowo

publikacja / publication styczeń / January 2013 zdjęcia / photography Cezary Hładki

publikacja / publication styczeń / January 2013 zdjęcia / photography Cezary Hładki Kolory prezentowane w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w kolorystyce, wzornictwie i wymiarach prezentowanych wyrobów. Niniejszy katalog nie

Bardziej szczegółowo

Zestaw w IP20 TI-BL20-E-EN-8

Zestaw w IP20 TI-BL20-E-EN-8 Podłączenie do 8 głowic zapisująco-odczytujących za pomocą przewodów przedłużających BL ident ze złączami M12 Głowice czytająco-zapisujące pracujące w sposób mieszany (HF i UHF) Zasilanie sieciowe/zasilanie

Bardziej szczegółowo

η 86-95% Robust luminaire, IP23 for T5 and T8 tubes made of galvanized steel.

η 86-95% Robust luminaire, IP23 for T5 and T8 tubes made of galvanized steel. η 86-95% Wytrzymała oprawa przemysłowa, IP23 z blachy stalowej ocynkowanej na świetlówki T5 i. Wielopozycyjny i łatwy system montażu źródła światła w uniwersalnym zakończeniu oprawy (end-capie) z tworzywa

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

Zestaw w IP20 dla PROFINET IO TI-BL20-E-PN-4

Zestaw w IP20 dla PROFINET IO TI-BL20-E-PN-4 Podłączenie do 4 głowic zapisująco-odczytujących za pomocą przewodów przedłużających BL ident ze złączami M12 Głowice czytająco-zapisujące pracujące w sposób mieszany (HF i UHF) Zasilanie sieciowe/zasilanie

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

FLIP CHIP LED w ofercie SeCo FcLed

FLIP CHIP LED w ofercie SeCo FcLed FLIP CHIP LED w ofercie SeCo FcLed SeCo FcLed jest firmą specjalizującą sie w: Dostawach modułów świetlnych oparytych o technologię FLIP CHIP LED Dostawach gotowych rozwiązań oświetlenia wykorzystujacych

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNE MONITORY DOTYKOWE SHARP

INTERAKTYWNE MONITORY DOTYKOWE SHARP INTERAKTYWNE MONITORY DOTYKOWE SHARP INTERAKTYWNE MONITORY DOTYKOWE SHARP Monitory IWB SHARP to jedyne na rynku rozwiązanie umożliwiające interaktywną pracę na wielkoformatowym ekranie LCD o przekątnej

Bardziej szczegółowo

SPIN IN SPIN IN SYSTEM

SPIN IN SPIN IN SYSTEM SPIN IN www.veliro.com SPIN IN SYSTEM Nowoczesne oprawy oświetleniowe o wyrazistym wzornictwie, dedykowane do oświetlenia ogólnego i akcentującego pomieszczeń, w których ważne jest zminimalizowanie wizualnego

Bardziej szczegółowo

INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103

INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103 s U r e a M n u a l INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103 T A B L E O F C O N T E N T S e n g l i s h 3-6 p o l s k i 7-1 1 2 www.modecom.eu INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103 Introduction

Bardziej szczegółowo

DeltaWing - Electronic

DeltaWing - Electronic Range Features 28W - 54W low profile surface diffuser luminaires Sleek luminaire, incorporating a shallow designed steel gear tray with side emitting diffuser optics Available in single or twin T5 versions

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA CENTRALNEGO MONITOROWANIA OPRAW AUTONOMICZNYCH MAKS PRO II

URZĄDZENIA CENTRALNEGO MONITOROWANIA OPRAW AUTONOMICZNYCH MAKS PRO II URZĄDZENIA CENTRALNEGO MONITOROWANIA OPRAW AUTONOMICZNYCH monitoring do 5400 opraw na jedną centralkę topologia liniowa z odgałęzieniami komunikacja po dwużyłowym przewodzie instalacyjnym (bez polaryzacji,

Bardziej szczegółowo

OPRAWY LED DOSTĘPNE 24/7

OPRAWY LED DOSTĘPNE 24/7 OPRAWY DOSTĘPNE /7 3 LATA GWARANCJI WYSOKA SKUTECZNOŚĆ OŚWIETLENIOWA NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY OD 10.2014 r. 03 20/44 LUGSTAR LB 31.00001 31.00002 31.00005 31.00006 31.00003 31.00004

Bardziej szczegółowo

LED PROFILES GUIDEBOOK PROFILE LED PRZEWODNIK 3D

LED PROFILES GUIDEBOOK PROFILE LED PRZEWODNIK 3D LED PROFILES GIDEOOK PROFILE LED PRZEWODNIK 3D Surface LED Profiles Profile LED nawierzchniowe Recessed LED Profiles Profile LED wpustowe orner LED Profiles Profile LED kątowe Special application LED Profiles

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

LED Lamp 3W MR16. A New Experience in Light

LED Lamp 3W MR16. A New Experience in Light LED Lamp 3W MR16 Żarówka LED MR16 bazuje na nowoczesnych rozwiązaniach, które pozwalają na uzyskanie dużej ilości światła przy małym poborze Znajduje szerokie zastosowanie w oświetleniu sklepów, gablot

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack FIDELTRONIK I N I G O sp. z o.o. www.fideltronik-inigo.com.pl Biuro Handlowe : WARSZAWA 03-933 Obrońców 25 tel. 22 871 43 36..38, NIP 552-14-27-790 Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

oprawy wpuszczane recessed luminaires

oprawy wpuszczane recessed luminaires 99 oprawy wpuszczane recessed luminaires EXPO FRAME EXPO NO FRAME EXPO CLOUD EXPO A 101 115 129 133 TRIS SPOT BLOCK MEDA 137 139 143 145 DELTA FULL MOON CIRCLE ROUND 146 147 149 153 QUATRO LAMBDA ICT KARAT

Bardziej szczegółowo

Window linings Effector Proxima Effect Window

Window linings Effector Proxima Effect Window Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window

Bardziej szczegółowo

nano PO PROSTU ŚWIATŁO

nano PO PROSTU ŚWIATŁO A B C CHARAKTERYSTYKA OPRAWY Szczelność komory optycznej: IP 66 (*) Szczelność komory osprzętu: IP 66 (*) Odporność na uderzenia: - szkło: IK 08 (**) Klasa ochronności elektrycznej: I lub II (*) Waga (pusta)

Bardziej szczegółowo

Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel

Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel KATALOG ONLINE www.mysick.com Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel ARS60-F4A01000 Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel Nazwa modelu > ARS60-F4A01000 Numer części > 1036258 At a glance Absolute singleturn

Bardziej szczegółowo

Fotoprzekaźniki W12-2 Laser, Fotoprzekaźnik odbiciowy, Tłumienie tła

Fotoprzekaźniki W12-2 Laser, Fotoprzekaźnik odbiciowy, Tłumienie tła KATALOG ONLINE www.mysick.com Fotoprzekaźniki W12-2 Laser, Fotoprzekaźnik odbiciowy, Tłumienie tła WT12L-2B550A02 Fotoprzekaźniki W12-2 Laser, Fotoprzekaźnik odbiciowy, Tłumienie tła Nazwa modelu > WT12L-2B550A02

Bardziej szczegółowo

Wall In. Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik

Wall In. Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik Wall In Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik 3 4 System WALL IN umożliwia tworzenie dowolnych aranżacji w open space ach. Ścianki wykończone elastyczną tkaniną wyznaczają przestrzeń, w której można przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Katalog Ÿróde³ œwiat³a Light source catalogue

Katalog Ÿróde³ œwiat³a Light source catalogue Katalog Ÿróde³ œwiat³a Light source catalogue Odkrywamy przed Tob¹ arówki LED GU1 LED bulbs GU1 Trzonek Liczba diod Kolor Temperatura barwowa Liczba lumen Holder Number of Leds Diode type temperature Luminosity

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze. Copyright 2012 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.

Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze. Copyright 2012 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze Rev 5058-CO900C 2 Agenda Co możemy zrobić aby chronić nasz system? Logix Security FactoryTalk Security Partners 3 Security

Bardziej szczegółowo

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM Service Manual USB-KSIM interface General description The simulator is a device that is used as a replacement for tachograph in the vehicle where the tachograph is not mandatory,

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC OXES Puszki hermetyczne znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach natynkowych a w szczególności w instalacjach zewnętrznych tam gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony.

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a

LED PAR 56 Slim 18X3W RGB Aura F7000253a USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a LED PAR 56 Slim 8XW RGB Aura F700025a Table of contents Introduction... 2 2 Safety information... 2 Product information... 2. Specification...

Bardziej szczegółowo

SERVICE CASE AUTOMATIC POWER SWITCH TESTER

SERVICE CASE AUTOMATIC POWER SWITCH TESTER SERVICE CASE AUTOMATIC POWER SWITCH TESTER TECHICAL AD OPERATIOAL DOCUMETATIO 1. APPLICATIO The type W-27 was designed for special demand of groups occupied with startup of electric power stations. The

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

BWB XP. Pięciokanałowy cyfrowy fotometr płomieniowy. Wystarczy dodac gaz

BWB XP. Pięciokanałowy cyfrowy fotometr płomieniowy. Wystarczy dodac gaz Pięciokanałowy cyfrowy fotometr płomieniowy Równoczesny pomiar i wyświetlanie wyników dla pięciu pierwiastków Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwiający obsługę urządzenia Wyświetlacz prowadzący krok

Bardziej szczegółowo

COMFORT-ORIENTED TECHNOLOGY Nowości produktowe 2014 / Napędy i sterowania

COMFORT-ORIENTED TECHNOLOGY Nowości produktowe 2014 / Napędy i sterowania COMFORT-ORIENTED TECHNOLOGY Nowości produktowe 2014 / Napędy i sterowania NADAJNIKI / PRZEŁĄCZNIKI Przełącznik klawiszowy podtynkowy 667102 Przełącznik klawiszowy podtynkowy Typ: stabilny (z podtrzymaniem)

Bardziej szczegółowo

L0076 L0077 L0078 L0079 L0080 L0082

L0076 L0077 L0078 L0079 L0080 L0082 L0068 L0076 L0072 Epistar 3W / 15W / 12-24V / spot/fl ood / 12V~470Lm / 975Lm* 27W / L116*W40*H135 / 9-32V / Spot/fl ood / 12V~1085Lm / 2200Lm* L0077 Cree 5W LED / 60W / L214*W180*H96 / 9-32V / Spot/wide

Bardziej szczegółowo

MiCOM P591, P593, P594 & P595

MiCOM P591, P593, P594 & P595 01 MiCOM P591, P593, P594 & P595 Interfejsy komunikacyjne Urządzenia MiCOM P591 i P593 są jednostkami interfejsu komunikacyjnego konwertującego sygnały optyczne na elektryczne. Pozwala to na połączenie

Bardziej szczegółowo

Oferta na bezpłatną wymianę oświetlenia ulicznego

Oferta na bezpłatną wymianę oświetlenia ulicznego Oferta na bezpłatną wymianę oświetlenia ulicznego Uprzejmie informujemy, że projekt ustawy o efektywności energetycznej, mający na celu implementację Dyrektywy WE z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie efektywności

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE DANE NA TEMAT PRODUKTÓW. OSRAM LIGHTIFY Prezentacja sprzedaży Targi Light and Building 2014

DODATKOWE DANE NA TEMAT PRODUKTÓW. OSRAM LIGHTIFY Prezentacja sprzedaży Targi Light and Building 2014 DODATKOWE DANE NA TEMAT PRODUKTÓW 1 OSRAM LIGHTIFY Prezentacja sprzedaży Targi Light and Building 2014 LIGHTIFY Classic A60 tunable white Kąt wiązki światła 810 lm 10 W Do 81 lm/w Światło nastrojowe białe

Bardziej szczegółowo

suspension luminaires oprawy zwieszane

suspension luminaires oprawy zwieszane 249 suspension luminaires oprawy zwieszane METALIZO ORIGAMI DROP ORIGAMI 10 ORIGAMI LINE 251 255 259 261 GABO DANI 250 DANI 200 DANI SPOT 267 269 275 279 TUBE AUREOLA ROUND QUATRO 283 285 287 291 MOON

Bardziej szczegółowo

WiFi DMX USER MANUAL. www.flash-butrym.pl Strona 1

WiFi DMX USER MANUAL. www.flash-butrym.pl Strona 1 WiFi DMX USER MANUAL The Wireless Transceiver stick transmits DMX512 data via wireless transmission between your DMX controller and DMX enabled lighting fixture, by utilizing the 2.4 G global open ISM

Bardziej szczegółowo

OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO PODŚWIETLENIA ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH

OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO PODŚWIETLENIA ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO PODŚWIETLENIA ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH EXIT Wersja wykonana z formowanego tworzywa sztucznego Seria opraw awaryjnych EXIT spełnia zasadnicze wymagania Dyrektywy ATEX (94/9/WE).

Bardziej szczegółowo