Wykonywanie tynków zewnętrznych 712[06]. Z2. 02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonywanie tynków zewnętrznych 712[06]. Z2. 02"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ryszard Rozborski Wykonywanie tynków zewnętrznych 712[06]. Z2. 02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr inż. Teresa Florczak mgr inż. Alicja Zajączkowska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Barbara Olech Konsultacja: mgr inż. Krzysztof Wojewoda Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 712[06]. Z2.02,,Wykonywanie tynków zewnętrznych zawartej w modułowym programie nauczania dla zawodu murarz Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Rusztowania do zewnętrznych robót tynkarskich Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wykonywanie tynków zwykłych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wykonywanie tynków ciągnionych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wykonywanie tynków o fakturze specjalnej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wykonywanie cienkowarstwowych tynków mineralnych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 50 2

4 1.WPROWADZENIE Poradnik, ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy na temat wykonywania tynków zewnętrznych. W poradniku zamieszczono: 1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś posiadać, aby przystąpić do realizacji jednostki modułowej,,wykonywanie tynków zewnętrznych. 2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 3. Materiał nauczania (rozdział 4)- umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenie sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. W tej części poradnika zamieszczone są ćwiczenia, które zawierają: - pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczeń, - wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczeń. Ponadto materiał nauczania zawiera sprawdzian postępów umożliwiający sprawdzenie poziomu wiedzy po wykonaniu ćwiczeń. 4.Sprawdzian osiągnięć, który umożliwi sprawdzenie wiadomości i umiejętności jakie powinieneś opanować podczas realizacji programu tej jednostki modułowej. Sprawdzian osiągnięć powinieneś wykonać według instrukcji załączonej w poradniku. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Sprawdzian z zakresu jednostki modułowej pomoże Ci określić stopień w jakim opanowałeś materiał nauczania. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. 3

5 712[06].Z2 Technologia tynkarstwa 712[06].Z1.01 Stosowanie przepisów bhp przy wykonywaniu robót murarskich 712[06].Z1.02 Organizacja stanowiska pracy murarza 712[06].Z1.03 Dobieranie materiałów narzędzi i sprzętu do robót budowlanych 712[06].Z1.04 Wykonywanie zapraw budowlanych i betonów 712[06].Z2.01 Wykonywanie tynków wewnętrznych 712[06].Z2.02 Wykonywanie tynków zewnętrznych 712[06].Z2.03 Wykonywanie tynków specjalnych Schemat jednostek modułowych 4

6 2.WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu budownictwa, stosować przepisy bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, rozpoznawać podstawowe materiały budowlane, posługiwać się dokumentacją techniczną, wykonywać zaprawy budowlane i beton. przygotowywać i stosować materiały pomocnicze, oszczędzać materiał, rozpoznawać i oceniać rodzaj i stan techniczny podłoża, badać i oceniać równość płaszczyzn: pion, poziom oraz kąty między płaszczyznami ścian i sufitów, dobierać materiały, narzędzia i sprzęt potrzebny do wykonania robót, przygotowywać podłoża pod różnego rodzaju tynki, zapewniające przyczepność i trwałość, wyznaczać płaszczyznę lica tynku metodą stosowaną w robotach tynkarskich, wykonywać warstwę obrzutu, narzutu i gładzi, wykonywać tynki ciągnione na ościeżach, szacować ilość materiału niezbędnego do wykonania robót, organizować stanowisko pracy tynkarza, magazynować, składować i transportować materiały budowlane, stosować przepisy bhp podczas wykonywania robót budowlanych. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: odczytać dokumentację w zakresie niezbędnym do wykonania robót, dokonać pomiarów, posłużyć się sprzętem pomiarowym, zorganizować stanowisko pracy, wybrać i ocenić przydatność materiału do robót, wybrać i nazwać narzędzia potrzebne do robót, przygotować zaprawę tynkarską, rozpoznać i ocenić rodzaj i stan techniczny podłoża, wyznaczyć lico tynku wybraną metodą, przygotować podłoża pod różnego rodzaju tynki, zapewniające przyczepność i trwałość, wykonać podkład (obrzutkę, narzut) pod warstwę wykończeniową, wykonać tynk zwykły zatarty na gładko pod malowanie, wykonać tynk zewnętrzny ciągniony za pomocą wzornika, wykonać tynk nakrapiany, ozdobny i szlachetny o różnej ziarnistości, wybranymi sposobami, wykonać tynk ozdobny przez obróbkę warstwy wykończeniowej (odciskany, kraterowany, kamyczkowy), wykonać tynk szlachetny cyklinowany, wykonać rusztowanie niezbędne do wykonania robót, zastosować racjonalnie materiał, określić szacunkowo ilość materiału niezbędną do wykonania robót, sporządzić zapotrzebowanie materiałowe, porozumieć się z przełożonymi i współpracownikami, wykonać pracę, z zachowaniem przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Rusztowania do zewnętrznych robót tynkarskich Materiał nauczania Obecnie rusztowania z drewna wykonuje się dość rzadko, ponieważ wyparły je rusztowania metalowe. Rusztowania służą do wykonywania prac wykończeniowych, takich jak tynkowanie, malowanie, spoinowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz do wznoszenia budynków metodą tradycyjną. W związku z tym, oprócz podziału na rusztowania drewniane i stalowe, rozróżniamy jeszcze rusztowania zewnętrzne i wewnętrzne. Do rusztowań zewnętrznych drewnianych zalicza się rusztowania stojakowe i drabinowe (rys.1, 2). Rys.1. Rusztowanie stojakowe jednorzędowe a) przekrój, b)widok [5, s. 392] Rys.2. Rusztowanie drabinowe a) widok, b) przekrój [5, s. 402] Ze względu na pracochłonność i duże zużycie drewna są one stosowane sporadycznie. Do nadbudowy lub remontów budynków, albo gdy nie można rusztowania oprzeć na gruncie, stosuje się rusztowania na wspornikach wysuniętych z wnętrza budynku przez istniejące lub wybite wtym celu otwory (rys.3). Rys.3. Rusztowanie na wysuwnicach [5, s. 408] 7

9 Rusztowania stojakowe z rur stalowych, są obecnie najczęściej spotykanym rodzajem rusztowań do robót murarskich, tynkarskich, okładzinowych i innych prac wykończeniowych na ścianach zewnętrznych budynków. Szkielet konstrukcyjny rusztowania z rur składa się z dwóch rzędów stojaków połączonych podłużnicami, poprzecznicami i krzyżulcami. Poszczególne elementy konstrukcji łączy się łącznikami, których kształt zależy od tego, pod jakim kątem zbiegają się łączone rury. Rozróżniamy zatem łączniki wzdłużne, krzyżowe, krzyżowo-obrotowe i sztywne. Stojaki rusztowań opiera się na gruncie za pośrednictwem podstawek stalowych leżących na balach podwalinowych z drewna, grubości minimum. 50mm. Podobnie jak rusztowania drewniane, również i rusztowania z rur mocuje się do ściany linką stalową lub drutem wiązanym do haka lub kotwi wbitej w mur. Rys.4. Rusztowanie z rur stalowych [5, s. 225 ] Do komunikacji pionowej służą drabiny stalowe, wykonane z profili stalowych zimno giętych, zawieszone górą i oparte dołem na poprzecznicach. 8

10 Rys.5. Pion komunikacyjny [4, s. 155] 1-drabina, 2-rama, 3,4- płyty pomostu, 5-poręcz Wszelkie rusztowania stalowe powinny być wyposażone w instalację odgromową (piorunochron) umieszczoną w narożnikach rusztowań oraz pośrednio w odstępach nie większych niż 24,0m. Funkcję przewodu odgromowego pełnią stojaki, które u góry wyposaża się w piorunochron, a dołem łączy z uziemieniem. W metalowych rusztowaniach ramowych podstawowym elementem są stojaki ramowe. Wymagania odnośnie podłoża i posadowienia są podobne jak dla rusztowań z rur stalowych. Rys.6. Rusztowanie ramowe [1, s. 38] 1-rama pionowa, 2-rama pozioma lub element podestu, 3-usztywnienia krzyżowe, 4-podstawka regulacyjna, 5-boczne barierki ochronne, 6-drabinki 9

11 Rys.7. Montaż rusztowania ramowego [1, s. 39] Demontaż rusztowania następuje w odwrotnej kolejności. Do prac remontowych i konserwatorskich stosowane są rusztowania przejezdne. Najczęściej ich elementy wykonane są z aluminium i stali ocynkowanej, a podesty ze sklejki wodoodpornej. Rys.8. Przykłady rusztowań przejezdnych [4, s. 170, 171] 10

12 Oprócz najczęściej stosowanego rusztowania stojakowego spotyka się wiele innych rodzajów rusztowań stalowych. Pewną popularność zyskały sobie również rusztowania ramowe,,warszawa, zwane rusztowaniami kolumnowymi. Składają się one z ram wykonanych z rur stalowych, które łączy się parami tworząc kolumnę i usztywniając poziomym skratowaniem, po jednym na 5 wysokości ram. Rusztowanie takie montuje się i demontuje bardzo łatwo i szybko, ponieważ nie ma żadnych złączy śrubowych, a kolejne ramy wkłada się w uchwyty ram położonych niżej. Rusztowanie takie służą zarówno do robót elewacyjnych, jak i we wnętrzach budynków. Rys.9. Rusztowanie typu Warszawa [4, s. 174] Rys.10. Rusztowanie przesuwne [3, s. 58] Rusztowania przesuwne (rys.10) stosowane są do prowadzenia prac w budynków niskich. Umożliwiają prace wykończeniowe oraz remontowe. W budynkach wysokich do tych prac szerokie zastosowanie ma rusztowanie wiszące (rys.11). Kosz lub pomost może być przesuwany ręcznie lub mechanicznie. Rys.11. Rusztowanie wiszące [3, s. 58] 11

13 Nieprawidłowe lub niedokładne ustawienie rusztowań może spowodować poważne zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, którzy będą na nich pracować. Dlatego muszą one być wykonane z odpowiednich materiałów, zgodnie z projektem lub szkicem przygotowanym przez kierownika robót oraz udostępnione pracownikom, oprócz wykonujących rusztowania, którzy są odpowiednio przeszkoleni, dopiero po odbiorze technicznym. Pracownicy wykonujący i rozbierający rusztowania muszą być wyposażeni w hełmy i pasy ochronne. Do robót tych nie wolno zatrudniać młodocianych. W czasie montażu i rozbiórki rusztowań teren robót powinien być ogrodzony lub zabezpieczony w inny sposób przed dostępem ludzi i przed ruchem pojazdów. Nie wolno prowadzić montażu ani rozbiórki rusztowań w czasie złych warunków atmosferycznych (mgły, burzy, silnego wiatru, ulewnego deszczu, śnieżycy) ani po zmroku. Niedopuszczalne jest wykonywanie robót ciesielskich, związanych z budową lub rozbiórką rusztowań, jednocześnie na kilku poziomach w jednym pionie (jeden nad drugim). W czasie prowadzenia tych robót na wznoszonym (lub rozbieranym) rusztowaniu mogą przebywać tylko pracownicy wykonujący te roboty. Drogi komunikacyjne i przejścia piesze pod rusztowaniami trzeba osłonić daszkami ochronnymi o wysięgu co najmniej 220cm od zewnętrznego rzędu stojaków. Istotnym zagadnieniem z punktu widzenia właściwego i sprawnego przebiegu robót budowlanych jest sposób porozumiewania się między robotnikami w brygadzie i poszczególnych zespołach roboczych. Między poszczególnymi osobami, mogą występować sprzeczności w zakresie charakterów czy sposobu bycia, niezależnie od spełnianych wymagań zawodowych. Należy zatem dążyć do poprawnych stosunków międzyludzkich w każdym zespole Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie są rodzaje rusztowań? 2. Jakie elementy składają się na rusztowanie ramowe? 3. Jakie są warunki wykonania rusztowania ramowego? 4. Jakie elementy składają się na rusztowanie typu Warszawa? 5. Jakie są warunki wykonania rusztowania typu Warszawa? 6. Jakie podstawowe przepisy bhp obowiązują przy montażu i demontażu rusztowań? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 W zaplanowanym miejscu wykonaj montaż jednego segmentu rusztowania ramowego. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) pobrać z magazynu elementy rusztowania, 2) przygotować miejsce w którym zostanie ustawione rusztowanie, 3) ustawić podstawy, 4) nałożyć ramy, 5) zainstalować krzyżulce, 6) nałożyć podest, 7) sprawdzić poziom podestu i pion ram, 8) sprawdzić stabilność rusztowania, 9) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 10) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 12

14 Wyposażenie stanowiska pracy: - elementy rusztowania ramowego, - miarka, poziomnica, - kreda, - literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 W wyznaczonym miejscu dokonaj montażu rusztowania typu,,warszawa na wysokość czterech segmentów. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) pobrać z magazynu elementy rusztowania, 2) przygotować miejsce w którym zostanie ustawione rusztowanie, 3) ustawić dwa pierwsze segmenty, 4) sprawdzić stabilność rusztowania 5) sprawdzić pion rusztowania, 6) kontynuować montaż z jednoczesną kontrolą stabilności, 7) ułożyć podest rusztowania, 8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 9) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: - dziesięć elementów rusztowania typu,,warszawa, - miarka, poziomnica, pion, - drabina, - podest, - apteczka, - literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) scharakteryzować rusztowania różnego typu? 2) omówić kolejność czynności podczas montażu rusztowań z rur stalowych? 3) zachować ostrożność podczas wykonywania montażu i demontażu rusztowań? 4) zorganizować pracy montażowe rusztowań zewnętrznych? 5) wykonać montaż rusztowania ramowego? 6) wykonać montaż rusztowania typu Warszawa? 7) scharakteryzować rusztowania na wysuwnicach? 8) scharakteryzować rusztowania z rur stalowych? 9) współpracować z innymi w trakcie wykonywania prac? 10) stosować przepisy bhp podczas montażu i demontażu rusztowań? Tak Nie 13

15 4.2. Wykonywanie tynków zwykłych Materiał nauczania Tynki zewnętrzne spełniają następujące funkcje: nadają powierzchniom estetyczny wygląd i pożądaną fakturę, kształtują potrzebne formy architektoniczne (gzymsy), chronią budowlę przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi, chronią elementy budowli przed korozją, chronią elementy nieognioodporne przed działaniem ognia. Ze względu na miejsce zastosowania tynki: zewnętrzne narażone są na działanie wpływów atmosferycznych i często uderzeń mechanicznych, które muszą być wykonane z zapraw szczelnych i trwałych. W zależności od rodzaju użytej zaprawy tynki dzielimy na: wapienne, cementowowapienne, cementowe, cementowo-gliniane, na spoiwie silikatowym lub ze szkła wodnego, z zapraw szlachetnych, specjalne, z włóknistych zapraw plastycznych, pocienione, z suchych mieszanek tynkarskich. W zależności od rodzaju użytej zaprawy tynki dzielimy na wiele rodzajów, przy czym jako zewnętrzne stosuje się tynki: cementowo-wapienne, Tablica 1. Skład zapraw cementowo-wapiennych do narzutów [4, s.660] Przeznaczenie Tynk podlegający stałemu nawilżaniu i działaniu mrozu oraz uszkodzeniom mechanicznym (cokoły, występy elewacji) Tynk podlegający stałemu nawilżaniu i działaniu mrozu (ściany zewnętrzne) Cement: ciasto wapienne piasek (przy klasie cementu 32,5) 1:0,3:4, 1:0,5:4,5 1:1:7, 1:1:6, 1:1,7:5 cementowe - stosowane w miejscach, w których niezbędna jest duża wytrzymałość tynku, Tablica 2. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia[4, s.660] Przeznaczenie Konsystencja zaprawy wedłóg stożka pomiarowego cm 14 Marka zaprawy M Obrzutka pod tynki zewnętrzne , 4, 7, 12 Narzut dla tynków zewnętrznych 6 9 2, 4, 7 Warstwa wierzchnia tynków zwykłych zewnętrznych , 4, 7 Tablica.3. Skład i marka zapraw cementowych z zależności od klasy cementu [4, s.660] Klasa cementu Orientacyjny skład objętościowy (cement: piasek) przy marce zaprawy M2 M4 M7 M12 32,5 1:6 1:5 1:4 1:3 42,5 1:3,5 cementowo-gliniane - stosowane podobnie jak cementowe do izolacji pionowej murów piwnicznych i w pomieszczeniach narażonych na wilgoć,

16 na spoiwie silikatowym lub ze szkła wodnego stosowane do tynków pocienionych, z zapraw szlachetnych - które mają dodatkowo pigmenty oraz pyły i kruszywo z barwnych kamieni, specjalne - wykonane z zapraw o odpowiednio dobranych składnikach podnoszących pewną wybraną właściwość tynku (ciepłochronne, wodoszczelne), z włóknistych zapraw plastycznych o nazwach handlowych Fibrofob WP, Fibrofob WP2 i innych, pocienione, z zapraw plastycznych, jak Malix, PMT, z suchych mieszanek tynkarskich, Tablica 4. Najdłuższy dopuszczalny czas zużycia zapraw [4, s.660] Czas od chwili zarobienia wodą, Rodzaj zaprawy godz. Wapienna Cementowo- wapienna Cementowa Ze względu na technikę wykonania i fakturę tynki dzieli się na: tynki zwykłe(tablica 5), Tablica 5 Podział tynków zwykłych [1, s.268] Odmiana tynku Kategoria Charakterystyka tynku Tynki surowe 0 narzut jednowarstwowy bez wyrównania I narzut jednowarstwowy wyrównywany kielnią Ia narzut jedno- lub dwuwarstwowy ściągany pacą Tynki pospolite II tynk dwuwarstwowy wyrównywany od ręki, jednolicie zatarty pacą III tynk trójwarstwowy zatarty pacą na ostro Tynki doborowe IV tynk trójwarstwowy gładko zatarty pacą IVf tynk trójwarstwowy o powierzchni starannie wygładzonej pacą obłożoną filcem Tynki pocieniane II i III tynk dwu- i trójwarstwowy na prefabrykatach Tynk wypalany IVw tynk trójwarstwowy z ostatnią warstwą z samego cementu, zatarty pacą stalową tynki szlachetne (tablica 6), Tablica 6. Podział tynków w zależności od techniki wykonania, grubości i dokładności wykonania [4,s.658] Rodzaj tynku Kategoria Podłoże Tynk szlachetny nakrapiany Tynk szlachetny cyklinowany: drobnoziarnisty średnioziarnisty gruboziarnisty Tynk szlachetny kamieniarski i szlifowany IV spec. IV spec. Tynki szlachetne tynk trójwarstwowy drapany tynk kat. IV Grubość tynku, mm IV tynk kat. IV 10 jw. spec. Stiuki tynk kat. IV 6 jw. Dopuszczalne odchyłki, mm 3 dokładność wykonania podkładu jak w kat. III dokładność wykonania dla podkładu jak w kat. IV tynki z zapraw plastycznych, które dzieli się na jedno- i wielowarstwowe, o powierzchni gładkiej lub nakrapianej.

17 Wykonanie tynku zewnętrznego składa się z następujących czynności: przygotowanie podłoża (tablica 7), przygotowanie zaprawy, wyznaczenie powierzchni tynku, narzucenie i wyrównanie kolejnych warstw, wykończenie warstwy licowej, wykończenie ościeży, uskoków i gzymsów. Wszystkie te czynności są takie same jak w przypadku wykonywania tynków wewnętrznych. Różnice może stanowić skład zapraw ze względu na warunki atmosferyczne oraz wykończenie powierzchni tynku. Sposób narzucania poszczególnych warstw tynku oraz wykończenia warstwy licowej nie różni się zasadniczo od prac wykonywanych przy tynkach zwykłych wewnętrznych. Ostatnia czynność - wykończenie powierzchni tynku czyli wykonywanie tynków ciągnionych zostanie omówiona w następnym rozdziale poradnika. Na podłożu z betonów lekkich w tynkach zewnętrznych warstwę obrzutki wykonuje się z rzadkiej zaprawy cementowej z dodatkiem wapna jako plastyfikatora. Proporcja składników zaprawy (cement: wapno: piasek) powinna wynosić 1:0,25:3 (objętościowo). Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego na głębokość 12 13cm. Grubość obrzutki wynosi zwykle 2 3mm. Pożądane jest silne narzucanie zaprawy z kielni, tak aby weszła ona głęboko w powierzchniowe pory bloczków gazobetonowych. Po stężeniu obrzutki (1-2 dni, zależnie od pogody) przystępuje się do wykonania narzutu. Jeżeli obrzutka nadmiernie wyschła, należy zwilżyć ją przed naniesieniem warstwy narzutu. Na narzut stosuje się zaprawę cementowo-wapienną (cement: wapno: piasek) 1:1:6 lub 1:2:6 (objętościowo). Konsystencja zaprawy do narzutu powinna odpowiadać 7 8 cm zanurzenia stożka pomiarowego, a grubość warstwy narzutu powinna wynosić około l0mm. Powierzchnię świeżo wykonanego narzutu należy po wyrównaniu porysować dla zapewnienia lepszej przyczepności warstwy wierzchniej. Po przeschnięciu narzutu (niezupełnym) nanosi się warstwę gładzi o składzie zbliżonym do składu zaprawy użytej do narzutu, z nieco zwiększoną ilością cementu. W celu uzyskiwania barwnej powierzchni elewacji dodaje się do zaprawy farby suchej, w ilości 6 7% w stosunku do masy cementu. Konsystencja zaprawy do wykonania gładzi powinna odpowiadać 9 11 cm zanurzenia stożka pomiarowego, a grubość warstwy gładzi powinna wynosić 4 5mm. Materiały stosowane do wykonywania zapraw tynkarskich powinny być składowane w odpowiednich warunkach, dotyczy to zarówno spoiwa jak i kruszywa. Cement pakowany w worki należy magazynować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, układając warstwami na podkładach drewnianych. Nie wolno opierać worków z cementem o ściany zewnętrzne budynku. Odległość między ścianami i ułożonymi workami powinna wynosić co najmniej 30cm. Stosy ułożonych warstwami worków mogą się ze sobą bezpośrednio stykać; należy jednak zaznaczyć przekładkami poszczególne partie otrzymanego materiału oraz umieszczać tabliczki z datą otrzymania. Czas składowania czyli terminy trwałości cementów podaje producent. Przy dużym zakresie robót cement dostarczany luzem składuje się w silosach. Kruszywo do zapraw składuje się w pryzmach lub zasiekach. Niewłaściwe magazynowanie może spowodować zagrożenie zdrowia i życia ludzi, może także spowodować zanieczyszczenie materiałów budowlanych. Podłoża pod składowiska w magazynach powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do rodzaju przechowywanych elementów. 16

18 Podczas wykonywania tynków sposobem ręcznym, narzucanie zaprawy powinno odbywać się w okularach ochronnych. W czasie tynkowania mechanicznego operatorzy obsługujący końcówki tynkarskie podczas pracy powinni być zaopatrzeni w okulary ochronne i rękawice. Tablica 7. Sposoby przygotowania podłoża [4, s. 663] Rodzaj podłoża Niezbędne czynności Z elementów Mur ceglany powinien być wykonany na niepełne spoiny (tak ceglanych i cegły zwaną pustą), na głębokość 10 l5mm od lica muru. Pełne spoiny wapiennopiaskowej usunąć zastygłe sople" zaprawy. W razie potrzeby podłoże oczyścić przed tynkowaniem wyskrobać na tę głębokość. Ze stropów ceglanych z kurzu, sadzy, rdzy i substancji tłustych. Przed tynkowaniem mur zmyć wodą. Z betonu Podłoże równe, ale szorstkie. Powierzchnię gładkiego podłoża naciąć dłutem ręcznym lub pneumatycznym i po nacięciu dokładnie oczyścić. Nie dotyczy to tynkowania wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych. Przed tynkowaniem podłoże obficie zwilżyć Z betonu komórkowego Gipsowe lub gipsowo betonowe Drewniane Metalowe wodą. Mury oczyścić z wystających grudek zaprawy i naprawić większe uszkodzenia kawałkami betonu komórkowego tak, aby tynk nie tworzył zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem podłoże zwilżyć wodą. Podłoże wysuszyć. Nie dotyczy to przypadku, gdy przewidziane są tynki gipsowe i gipsowo-wapienne. Części metalowe przylegające do tworzywa gipsowego zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu miękką szczotką na sucho, a następnie lekko zwilżyć wodą. Wykonać podkład z siatki stalowej, mat trzcinowych, listewek lub drewna. Deski tworzące podłoże powinny być wąskie (około 12cm). Siatkę na drewnie układać na prętach lub listewkach grubości 6 10mm. Arkusze lub pasy siatek powinny zachodzić na siebie co najmniej 3cm i być ze sobą powiązane miękkim drutem wiązałkowym. Podkład z siatki wykonać także na podłożach z twardych płyt pilśniowych lub z płyt paździerzowych. Kształtowniki lub blachy osłonić siatką stalową, drucianoceramiczną przywiązaną drutem lub w inny sposób trwale przytwierdzoną. Elementy i siatka powinny być oczyszczone z łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń oraz dwukrotnie powleczone mlekiem cementowym w przypadku tynków zawierających cement. Przy tynkach z gipsem podłoże zabezpieczyć powłoką antykorozyjną. Siatki powinny być ocynkowane lub w inny sposób zabezpieczone przed korozją. Siatka, która sama ma służyć jako podłoże, powinna być dostatecznie sztywna i mieć oczka nie większe niż l x l cm. Do obliczenia potrzebnej ilości materiału należy wykorzystać odpowiednie dla danych prac Katalogi Nakładów Rzeczowych. Dla robót tynkarskich określają one, między innymi, zużycie danego rodzaju zaprawy. 17

19 Tabela. 8 Tynki zwykłe zewnętrzne kategorii III wykonywane ręcznie Wyszczególnienie rodzaju materiału Jednostki miary Ściany płaskie i powierzchnie poziome Ościeża o szerokości w cm, do Zaprawa wapienna M4 Zaprawa cementowo wapienna M15 Zaprawa cementowo wapienna M30 Zaprawa cementowo wapienna M50 m 3 /m 2 m 3 /m 2 m 3 /m 2 m 3 /m Oddzielone belki, słupy prostokątne i ściany cylindryczne ,0028 0,0029 0,0029 0,0031 0,0211-0,0006 0,0217-0,0006 0,0217-0,0006 0,0194 0,10 0,0021 Przykład obliczeniowy nr1 Oblicz ilość zaprawy potrzebną do wykonania tynku kategorii III na ścianie o wymiarach 20,00x4,00mTynk będzie wykonywany ręcznie. obliczenie powierzchni ściany 20 x 4 = 80 m 2 obliczenie ilości zaprawy wapiennej M4 (tabela 8, kolumna01) 80 m 2 x 0,0028 m 3 /m 2 = 0,224 m 3 obliczenie ilości zaprawy cementowo-wapiennej M15 (tabela 8, kolumna05) 80 m 2 x 0,0211 m 3 /m 2 = m 3, obliczenie ilości zaprawy cementowo-wapiennej M50 (tabela8, kolumna05) 80 m 2 x 0,0006 m 3 /m 2 = 0,048m 3 Odpowiedź: Na zaplanowany tynk należy zaplanować; 0,224m 3 zaprawy wapiennej M4, 1,688m 3 zaprawy cementowo-wapiennej M15 oraz 0,048m 3 zaprawy cementowo-wapiennej M Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie są kolejne czynności przy wykonaniu tynku kategorii I? 2. Jakie czynności podejmujemy postępujemy podczas wykonywania tynku kategorii II? 3. Jakie są kolejne czynności przy wykonaniu tynku kategorii III? 4. Jakie są zasady wykonania tynku kategorii IV? 5. Jakie są zasady wykonania tynku kategorii IVf? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wykonaj tynk rapowany na cokole ściany betonowej o wysokości 0,5m i długości 3m. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 2) zorganizować stanowisko pracy, 3) dobrać odpowiedni materiał, 4) przygotować podłoże, 18

20 5) przygotować zaprawę zgodnie z recepturą, 6) wykonać tynk, 7) oczyścić sprzęt i narzędzia, 8) posprzątać stanowisko pracy, 9) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 10) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej, materiał do wykonania zapraw tynkarskich, stanowisko robocze, zestaw listew do wyznaczenia lica tynku, rusztowania do robót tynkarskich zewnętrznych, podstawowy zestaw narzędzi i sprzętu do robót tynkarskich, podstawowy sprzęt pomiarowy, apteczka, literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Wykonaj tynk cementowy kategorii II, na powierzchni o wymiarach 2x2 m na ścianie z cegły ceramicznej. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 2) zorganizować stanowisko pracy, 3) dobrać odpowiedni materiał, 4) przygotować podłoże, 5) wyznaczyć lico tynku, 6) przygotować zaprawę zgodnie z recepturą, 7) wykonać pierwszą warstwę tynku, 8) wykonać drugą warstwę tynku, 9) zatrzeć narzut pacą, 10) oczyścić sprzęt i narzędzia, 11) posprzątać stanowisko pracy, 12) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 13) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej, materiał do wykonania zapraw tynkarskich, stanowisko robocze, zestaw listew do wyznaczenia lica tynku, rusztowania do robót tynkarskich zewnętrznych, podstawowy zestaw narzędzi i sprzętu do robót tynkarskich, podstawowy sprzęt pomiarowy, apteczka, literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 19

21 Ćwiczenie 3 Wykonaj tynk kategorii III na ścianie betonowej o powierzchni 4x6,0m. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 2) zorganizować stanowisko pracy, 3) dobrać odpowiedni materiał, 4) przygotować podłoże, 5) wyznaczyć lico tynku za pomocą listew tynkarskich, 6) przygotować zaprawę zgodnie z recepturą, 7) wykonać pierwszą warstwę tynku, 8) wykonać i wyrównać narzut, 9) wykonać gładź, 10) oczyścić sprzęt i narzędzia, 11) posprzątać stanowisko pracy, 12) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 13) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej, materiał do wykonania zapraw tynkarskich, stanowisko robocze, zestaw listew do wyznaczenia lica tynku, rusztowania do robót tynkarskich zewnętrznych, podstawowy zestaw narzędzi i sprzętu do robót tynkarskich, podstawowy sprzęt pomiarowy, apteczka, literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 4 Wykonaj sposobem ręcznym tynk pocieniany na powierzchni ściany o wymiarach 3x6m. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 2) zorganizować stanowisko pracy, 3) dobrać odpowiedni materiał, 4) przygotować podłoże uzupełniając ubytki i gruntując, 5) przygotować masę plastyczną, 6) nałożyć warstwę tynku pocienianego, 7) zatrzeć tynk po pewnym czasie, 8) oczyścić sprzęt i narzędzia, 9) posprzątać stanowisko pracy, 10) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 11) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 20

22 Wyposażenie stanowiska pracy: odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej, materiał do wykonania zapraw tynkarskich, stanowisko robocze, rusztowania do robót tynkarskich zewnętrznych, podstawowy zestaw narzędzi i sprzętu do robót tynkarskich, podstawowy sprzęt pomiarowy, apteczka, literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) przygotować stanowisko pracy do wykonania tynku zwykłego? 2) dobrać odpowiedni sprzęt do ręcznego wykonania tynków zewnętrznych? 3) prawidłowo wykonać tynk kategorii 0? 4) prawidłowo wykonać tynki kategorii I? 5) prawidłowo wykonać tynki kategorii II? 6) prawidłowo wykonać tynki kategorii III? 7) prawidłowo wykonać gładź w tynku kategorii IV? 8) porozumieć się z innymi pracownikami na placu budowy? 9) zastosować przepisy bhp podczas wykonywania tynków zwykłych? Tak Nie 21

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U TYNKI CEMENTOWO - WAPIENNE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U TYNKI CEMENTOWO - WAPIENNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI CEMENTOWO - WAPIENNE 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B TYNKI I GŁADZIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B TYNKI I GŁADZIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI I GŁADZIE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tynki cementowo-wapienne, gipsowe CPV Warszawa 2011

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tynki cementowo-wapienne, gipsowe CPV Warszawa 2011 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tynki cementowo-wapienne, gipsowe CPV 45400000-1 Warszawa 2011 1 1/10. ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE. 10.1. TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE, GIPSOWE 1.WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Data: 2012-03-01 Budowa: ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

BALTUS POLSKA. BREMEŃSKI wapień muszlowy K zaprawa tynkarska. Mury ceglane, mury mieszane, mury z kamienia naturalnego, mury z głazów narzutowych

BALTUS POLSKA. BREMEŃSKI wapień muszlowy K zaprawa tynkarska. Mury ceglane, mury mieszane, mury z kamienia naturalnego, mury z głazów narzutowych BREMEŃSKI wapień muszlowy K zaprawa tynkarska Mury ceglane, mury mieszane, mury z kamienia naturalnego, mury z głazów narzutowych Tynk odbić. Usunąć luźne elementy. Oczyścić wysokociśnieniowym oczyszczaczem,

Bardziej szczegółowo

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte Systemy budowlane 02/2009 Knauf Gładź gipsowa Systemy budowlane 02/2009 Systemy budowlane Knauf Bauprodukte 1 Knauf buduje Jesteśmy producentem profesjonalnych materiałów z sektora chemii budowlanej. Nasze

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Obiekt Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach- część istniejąca przed przebudową Kod CPV 45453000-7 Budowa Spytkowice 566 Inwestor Gmina Spytkowice

Bardziej szczegółowo

Systemy budowlane Knauf Bauprodukte

Systemy budowlane Knauf Bauprodukte Knauf Bauprodukte 2010 Knauf buduje Nasze produkty i usługi opracowujemy zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Klienta, jego wymaganiami i oczekiwaniami korzystając z wieloletniego doświadczenia całej Grupy

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

Obrzutka (szpryc) narzut Tynki maszynowe

Obrzutka (szpryc) narzut Tynki maszynowe Obrzutka (szpryc) narzut Tynki maszynowe TYNKI DEKORACYJNE Zaletą tynków dekoracyjnych jest różnorodność faktur, jakie można uzyskać na ścianie. Zależą one od rodzaju tynku, metod nakładania i fakturowania,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 5 ROBOTY TYNKARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Budowa platformy z szybem samonośnym do pionowego transportu osób niepełnosprawnych w budynku internatu i adaptacji pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W RZESZOWIE ;

PRZEBUDOWA BUDYNKU INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W RZESZOWIE ; Obiekt PRZEBUDOWA BUDYNKU INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 w Rzeszowie Adres Rzeszów ul. Rejtana 3 działki nr 19/5 obręb 208 jedn. ewid. 186301_1, kategoria obiektów IX Inwestor Jednostka projektowa Zespół

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI CIENKOWARSTWOWE 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.03. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE Numery pozycji CPV -45450000-6 Tynkowanie-45324000-4 Kładzenie glazury-45431200-9 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE

ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków cementowo-wapiennych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B ROBOTY MURARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B ROBOTY MURARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY MURARSKIE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

ST 2.0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY TYNKARSKIE

ST 2.0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY TYNKARSKIE ST 2.0 Roboty Tynkarskie Izolacja ścian piwnicznych od strony wsch. Bud. A str 1 ST 2.0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY TYNKARSKIE Zadanie ; Renowacja elewacji. Budynek A Izolacja ścian piwnicznych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 15 SST 01 - TYNKI ZEWNĘTRZNE ORAZ OKŁADZINY ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: - zdefiniować właściwości fizyczne, mechaniczne i chemiczne materiałów.

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: - zdefiniować właściwości fizyczne, mechaniczne i chemiczne materiałów. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: TECHNOLOGIA MURARSKO-TYNKARSKA klasa I Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Dział programowy ZAPRAWY I MIESZANKI BETONOWE. 1.Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ORAZ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Część 3. Specyfikacje techniczne 2

ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ORAZ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Część 3. Specyfikacje techniczne 2 1 Część 3. Specyfikacje techniczne 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ORAZ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST... 3 1.3 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA

Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA WYMAGANIA EDUKACYJNE DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z PRZEDMIOTU: TECHNOLOGIA MURARSKO-TYNKARSKA klasa II Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Dział programowy MUROWANE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 5 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-5 Roboty tynkarskie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 5 ROBOTY TYNKARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS Załącznik nr 3 WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS w zakresie konkurencji technologii posadzkarsko-okładzinowych UCZESTNIK MUSI UMIEĆ: - rozpoznać

Bardziej szczegółowo

(CPV , CPV , CPV )

(CPV , CPV , CPV ) ST/B - 0.9 ROBOTY TYNKARSKIE (CPV 45262340-6, CPV 45431200-9, CPV 45410000-4) ST/B - 0.9 ROBOTY TYNKARSKIE 1/6 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania

Bardziej szczegółowo

Kod TYNKOWANIE WYKONANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH WEWNĘTRZNYCH

Kod TYNKOWANIE WYKONANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH WEWNĘTRZNYCH Kod 45410000-4 TYNKOWANIE WYKONANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH WEWNĘTRZNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR REMONT ELEWACJI ŚWIETLICA WIEJSKA W MIEJSCOWOSCI WARTOWICE 37 59 720 RACIBOROWICE GÓRNE GMINA WARTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TOM IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TOM IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TOM IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. Kładzenie glazury SPIS TREŚCI 1. Zakres opracowania 2. Wymagania dotyczące robót

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA PIONOWE ŚCIANA AQUAFIRE DO ZASTOSOWANIA WEWNĄTRZ LOKALI

ZASTOSOWANIA PIONOWE ŚCIANA AQUAFIRE DO ZASTOSOWANIA WEWNĄTRZ LOKALI ŚCIANA AQUAFIRE DO ZASTOSOWANIA WEWNĄTRZ LOKALI Dostawa i montaż ścian działowych do wnętrz, o łącznej grubości 100mm, składających się z ram metalowych i okładziny z lekkich płyt cementowych Aquafire.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.06. TYNKI I OKŁADZINY Numery pozycji CPV 45450000-6 Tynkowanie-45410000-4 Kładzenie płytek-45431000-7 Kładzenie płytek gresowych-45432112-2 1.WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont gzymsu pośredniego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Żeromskiego INWESTOR : Miasto Poznań, Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

4.3. Stropy na belkach stalowych

4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3.1. Materiał nauczania Stropy na belkach stalowych były powszechnie stosowane do lat czterdziestych ubiegłego stulecia. Obecnie spotyka się je rzadko, jedynie w przy

Bardziej szczegółowo

GRUNTOWANIE POWIERZCHNI

GRUNTOWANIE POWIERZCHNI GRUNTOWANIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA mały pędzel duży pędzel ławkowiec wałek pistolet natryskowy maska ochronna rękawice robocze metalowa szczotka papier ścierny mieszadło do farb wiertarka z tarczą szlifierską

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: - zdefiniować właściwości fizyczne, mechaniczne i chemiczne materiałów budowlanych

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: - zdefiniować właściwości fizyczne, mechaniczne i chemiczne materiałów budowlanych WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: TECHNOLOGIA MURARSKO-TYNKARSKA klasa I TB Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Nauczyciel: Mirosława Jursza Dział programowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu sidingu winylowego na budynkach szkieletowych

Instrukcja montażu sidingu winylowego na budynkach szkieletowych www.lech-bud.org Instrukcja montażu sidingu winylowego na budynkach szkieletowych Przed przystąpieniem do montażu, ze ścian budynku należy zdemontować elementy i urządzenia, które mogą utrudniać pracę.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Kosztorys ślepy Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2017-05-23 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Zielone 28 - wersja z styropianem ZUZIA12 (C) Datacomp (lic. 1C54D6A1) strona nr: 2. Kosztorys

Zielone 28 - wersja z styropianem ZUZIA12 (C) Datacomp (lic. 1C54D6A1) strona nr: 2. Kosztorys Kosztorys slepy Tarnowie oś. Zielone 28( wersja ze styropianem gr.5cm) Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2016-09-06 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Gładzie i szpachle w wykańczaniu wnętrz Właściwości oraz zastosowanie produktów Ceresit

Gładzie i szpachle w wykańczaniu wnętrz Właściwości oraz zastosowanie produktów Ceresit Gładzie i szpachle w wykańczaniu wnętrz Właściwości oraz zastosowanie produktów Ceresit Autor: Ceresit Z kolei masy szpachlowe przeznaczone są do wypełniania ubytków, mocowania listew narożnych itp. Mogą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TYNKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TYNKI Zał. 4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 454-1 TYNKI 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 TYNK AKRYLOWY WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE : Łatwo obrabialny, elastyczny Odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne Zmywalny, hydrofobowy Posiada zdolności dyfuzyjne Zabezpieczony

Bardziej szczegółowo

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE Techniki dekoracji powierzchni MIKROCEMENT RODADECK SF RODADECK SF jest to dwuskładnikowy produkt na bazie spoiw hydraulicznych, żywic syntetycznych,

Bardziej szczegółowo

Tynki maszynowe do nakladania agregatem

Tynki maszynowe do nakladania agregatem Tynki maszynowe do nakladania agregatem Baumit Gips Tynkarski MG1 Plus (GlattPutz Plus) Gips tynkarski MG1 Plus jest gotowym do użycia tynkiem jednowarstwowym, do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Remont połączony z modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemień Nadrzeczny Adres zadania: Siemień Nadzreczny, 18-400 Łomża SPIS TREŚCI ST-0002.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Załącznik nr 4. Naprawa komina budynku kotłowni Nr 28 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka. Data opracowania: 2014-01-27

PRZEDMIAR ROBÓT. Załącznik nr 4. Naprawa komina budynku kotłowni Nr 28 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka. Data opracowania: 2014-01-27 Załącznik nr 4 Data opracowania: 2014-01-27 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Naprawa komina budynku kotłowni Nr 28 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka Adres inwestycji: JW 4226 Skład Hajnówka, 17-200 Hajnówka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Przedmiar WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Biuro Obsługi Budownictwa Andrzej Giszczyński 63-840 Krobia ul. Harcerska 6/8 tel: 600430367, 65 5738407 Przedmiar WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy MURARZ TYNKARZ. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy MURARZ TYNKARZ. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy MURARZ TYNKARZ pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych KOD TYNKOWANIE KOD MALOWANIE

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych KOD TYNKOWANIE KOD MALOWANIE Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych KOD 45410000-4 TYNKOWANIE KOD 45442100 MALOWANIE 1. Wstęp 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Modernizacja budynków

Bardziej szczegółowo

Załączniki: 1 - rzut i przekrój 2 - wyciągi z knr 2-02 3 - dane do kosztorysu

Załączniki: 1 - rzut i przekrój 2 - wyciągi z knr 2-02 3 - dane do kosztorysu Opracuj projekt realizacji prac związanych z wymurowaniem ścian budynku gospodarczego. Ściany wykonane będą z cegły pełnej zwykłej na zaprawie cementowo-wapiennej. Nadproża z belek prefabrykowanych typu

Bardziej szczegółowo

(CPV , CPV , CPV )

(CPV , CPV , CPV ) ST/B - 0.8 ROBOTY TYNKARSKIE (CPV 45262340-6, CPV 45431200-9, CPV 45410000-4) ST/B - 0.8 ROBOTY TYNKARSKIE 1/7 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA TECHNIKA BUDOWNICTWA W KWALIFIKACJI B.18 W ZAWODZIE MURARZ-TYNKARZ

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA TECHNIKA BUDOWNICTWA W KWALIFIKACJI B.18 W ZAWODZIE MURARZ-TYNKARZ PRZEDMIOT: PRACOWNIA MURARSKO-TYNKARSKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA TECHNIKA BUDOWNICTWA W KWALIFIKACJI B.18 W ZAWODZIE MURARZ-TYNKARZ DZIAŁ 10.1. Wykonywanie zapraw i mieszanek betonowych POZIOM NA PROPONOWANĄ

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B ROBOTY MURARSKIE KOD CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B ROBOTY MURARSKIE KOD CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 04.00 ROBOTY MURARSKIE KOD CPV 45262500-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 66 2. MATERIAŁY... 66 3. SPRZĘT... 67 4. TRANSPORT... 67 5. WYKONANIE ROBÓT... 67 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CIENKOWARSTWOWYCH MAS SZPACHLOWYCH

SYSTEM CIENKOWARSTWOWYCH MAS SZPACHLOWYCH JAK UZYSKAĆ GŁADKIE, PROSTE ŚCIANY? SYSTEM CIENKOWARSTWOWYCH MAS SZPACHLOWYCH W dzisiejszych czasach budownictwu stawia się bardzo wysokie wymagania zarówno ze strony europejskich norm budowlanych, środowiska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 2 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.03.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Roboty remontowe elewacji budynku gospodarczego Adres: 73-220 Drawno, ul. Choszczeńska 87 Zamawiający: Nadleśnictwo Drawno 73-220

Bardziej szczegółowo

Tynk mozaikowy karta kolorów

Tynk mozaikowy karta kolorów Tynk mozaikowy karta kolorów TYLKO DLA ProFESJONALISTÓW 2 1,5 mm 1,5 mm M-1502 M-1516 M-1530 M-1544 M-1558 M-1572 M-1586 M-1600 M-1504 M-1518 M-1532 M-1546 M-1560 M-1574 M-1588 M-1602 M-1506 M-1520 M-1534

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.11 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1. WSTĘP... 110 1.1. PRZEDMIOT SST... 110 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 110 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 110 1.4. OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.00 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1.WSTĘP 1.1Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 5 7. OBMIAR ROBÓT... 6 8. ODBIÓR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy

PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie elewacji w budynku administracyjno

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy REMONT KOMINÓW

Szczegółowy kosztorys ofertowy REMONT KOMINÓW Szczegółowy kosztorys ofertowy Budowa: ul. Hrubieszowska 26, 22-400 Zamość 45 000000-7 Roboty budowlane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek mieszkalny, wielorodzinny Nazwa i kod CPV: 45262522-6 Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.7. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

do robót tynkarskich i wyrównawczych na powierzchniach ścian na wszelkich podłożach występujących w budownictwie,

do robót tynkarskich i wyrównawczych na powierzchniach ścian na wszelkich podłożach występujących w budownictwie, NIVOPLAN SZPACHLÓWKA DO WYRÓWNYWANIA ŚCIAN ZAKRES ZASTOSOWANIA wyrównywanie ścian pionowych, do robót tynkarskich i wyrównawczych na powierzchniach ścian na wszelkich podłożach występujących w budownictwie,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 08 Kod CPV , TYNKI WEWNĘTRZNE I ROBOTY MALARSKIE

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 08 Kod CPV , TYNKI WEWNĘTRZNE I ROBOTY MALARSKIE Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 08 Kod CPV 45 410 000-4, 45 442 100-8 TYNKI WEWNĘTRZNE I ROBOTY MALARSKIE 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Renowacja elewacji. Budynek A Narożnik od strony północno- wschodniej

Renowacja elewacji. Budynek A Narożnik od strony północno- wschodniej ST 2.0 Roboty murarskie i tynkarskie RENOWACJA ELEWACJI Narożnik pn-wsch Bud. A str 1 ST 2.0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY TYNKARSKIE Zadanie ; Specyfikacja Techniczna ST-2.0 Renowacja elewacji.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 D-0.0.01 Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 Spis treści: 1. WSTĘP................... 2 1. WSTĘP................... 2 1.1. PRZEDMIOT SST.................. 2 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST...............

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1 Betonowe obrzeża chodnikowe D-0.0.01 D - 0.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko... klasa...

Imię i nazwisko... klasa... Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik budownictwa część praktyczna Zespół Szkół Nr 2 w Bochni rok szkolny 2007/2008 symbol cyfrowy zawodu 311[04] Imię i nazwisko... klasa...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Warszawa 1998 D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 7 4. TRANSPORT...

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ADRES INWESTYCJI : 61-381 POZNAŃ - OS. ARMII KRAJOWEJ 100 INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 18 ADRES INWESTORA : Os. Armii Krajowej 100, 61-381

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg. KOD CPV: 45233000-9 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacje Techniczne 80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-10 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Specyfikacje Techniczne 81 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie ul. Sobieskiego 10 Remont sali nr 27 Pracownia Budowlana Specyfikacje techniczne

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie ul. Sobieskiego 10 Remont sali nr 27 Pracownia Budowlana Specyfikacje techniczne S 03.00 ROBOTY TYNKARSKIE TYNK MOZAIKOWY Zawartość 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T JEDN. ILOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKI LP O P I S R O B Ó T * ---------------------------

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE WG EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiar robót ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE WG EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO Przedmiar robót Data: 011-05-18 Budowa: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Obiekt/Rodzaj robót: ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE Lokalizacja: 59-500 Złotoryja ul. Wyszyńskiego 6 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7 Przedmiar robót Remont sanitariatów parter, piwnica- roboty budowlane Obiekt Kod CPV 45400000-1, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8 Budowa Kraków, ul. Warszawska Inwestor Politechnika Krakowska im.t.kościuszki

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Roboty budowlane Obiekt : Roboty sanitarne Roboty remontowo budowlane Budynek mieszkalno - przedszkolny Kod CPV : 45214100-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Dokumentację do wykonania zadania stanowią: - rysunki rzutu i przekrojów stropu załącznik nr 1 - tablice z KNR 2-02 załączniki nr 1,2,3.

Dokumentację do wykonania zadania stanowią: - rysunki rzutu i przekrojów stropu załącznik nr 1 - tablice z KNR 2-02 załączniki nr 1,2,3. Firma XXX ma wykonać strop gęstożebrowy Fert 45 nad I kondygnacją budynku gospodarczego. Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem stropu Fert 45 wraz z wieńcami i żebrem rozdzielczym. Beton

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski.

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Kosztorys ofertowy Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Data: 2011-07-20 Budowa: Remont świetlicy wiejskiej w Lekowie Obiekt: Świetlica

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01. OBRZEŻA elastyczne Roboty ujęte w niniejszej SST zgodne są z wspólnym słownikiem zamówień (CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,

Bardziej szczegółowo

Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6. Przedmiar robót

Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6. Przedmiar robót Data utworzenia: 2009-10-06 Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6 Przedmiar robót Dział nr 1. UŁOŻENIE TERAKOTY [CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna)

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Data: 2015-01-31 Budowa: REMONT ELEWACJI Obiekt: Budynek przy ul. Fabrycznej nr: 25 w Pudliszkach, (ściana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D-08.03.01 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy. Zał. Nr 6 do Zaproszenia znak; 28/PO/WM/r.b/2015 r. REMONT KLATKI SCHODOWEJ

Szczegółowy kosztorys ofertowy. Zał. Nr 6 do Zaproszenia znak; 28/PO/WM/r.b/2015 r. REMONT KLATKI SCHODOWEJ Szczegółowy kosztorys ofertowy Data: 2015-10-06 Budowa: ul. Peowiaków 40A, 22-400 Zamość Kody CPV: Obiekt: Zamawiający: 45 000000-7 Roboty budowlane 45442100-8 Roboty malarskie Budynek mieszkalny Wspólnota

Bardziej szczegółowo

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.03.01 CPV 45233252-0 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

D ELEMENTY ULIC. BETNOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D ELEMENTY ULIC. BETNOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D.05.04.02. ELEMENTY ULIC. BETNOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawienie betonowego

Bardziej szczegółowo

Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną prawidłowo zamontowane

Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną prawidłowo zamontowane 1 INSTRUKCJA MONTAŻ OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH 1. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi balkonowych Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez:

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: KOPRIN Spółka z o.o. 75-062 Koszalin ul. Wyszyńskiego 1 tel.: 094 347 13 00, fax: 094 347 13 05 wydawnictwo@koprin.com.pl www.koprin.com.pl

Bardziej szczegółowo