dr inż. Igor RUTTMAR CICHE NAWIERZCHNIE ASFALTOWE TEORIA I PRAKTYKA Seminarium SITK RP Oddział w Opolu Pokrzywna, 25 listopada 2011r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr inż. Igor RUTTMAR CICHE NAWIERZCHNIE ASFALTOWE TEORIA I PRAKTYKA Seminarium SITK RP Oddział w Opolu Pokrzywna, 25 listopada 2011r."

Transkrypt

1 dr inż. Igor RUTTMAR Zdjęcie: DW 780 Kraków Chełmek, Odcinek doświadczalny nawierzchni z asfaltu porowatego, Sierpień 2010r. CICHE NAWIERZCHNIE ASFALTOWE TEORIA I PRAKTYKA Seminarium SITK RP Oddział w Opolu Pokrzywna, 25 listopada 2011r. 1 TPA (11/2011)

2 TPA INSTYTUT BADAŃ TECHNICZNYCH SP. Z O.O. Zakres działalności / Atuty Obszary działalności Badania i pomiary Zapewnienie jakości Doradztwo / consulting, opinie Innowacje, B & R, praca w gremiach Szkolenia, zadania specjalne Systemy zarządzania / QM, ochrona środowiska Atuty Szczególne know-how: technologie mieszanek asfaltowych i betonu, kruszywa, mechanika gruntów, budownictwo specjalne Rozwinięta sieć organizacji laboratoryjnych Szybki transfer know-how pomiędzy krajmy 2 TPA (11/2011)

3 TPA - Zapewnienie jakości i innowacje w Europie TPA w Polsce siedziba w Pruszkowie 4 oddziały 45 lokalizacji 307 laborantów, technologów, inżynierów 3 TPA (11/2011)

4 O czym będę dziś mówił? Mędrzec nie mówi tego, co wie, głupiec nie wie, co mówi. Przysłowie tureckie 4 TPA (11/2011)

5 MITY (PÓŁPRAWDY) I FAKTY O CICHYCH (POROWATYCH) NAWIERZCHNIACH Należy obniżyć hałas o 3 db (częsty zapis SST), ale w porównaniu do czego? Jaką metodą zmierzyć? Dlaczego prawie o 3? Obniżenie hałasu poprzez dodatek gumy (częsty zapis SST), ale co tak na prawdę obniża hałas? Utrzymanie porowatych nawierzchni jest zbyt kosztowne, ale czy inna ochrona przed hałasem nie jest droższa? Żywotność porowatych nawierzchni jest mniejsza, ale czy jej wymiana nie jest tańsza od innych rozwiązań? Potrzeba specjalistycznych urządzeń do oczyszczania, ale czy to jest naprawdę problem? W Polsce nie ma warunków (klimat?, utrzymanie? ) do stosowania asfaltów porowatych, a w innych krajach są? Pokonajmy mity oraz sceptycyzm, który do tej pory przeważa! Dokonajmy starannej i kompleksowej analizy wszystkich kosztów! 5 TPA (11/2011)

6 Jak to jest z tym hałasem? Hałas jest słyszalnym odpadem naszej cywilizacji Herbert von Karajan ( ) Uwaga: poziom dźwięku orkiestry z 75 muzykami wynosi 120 db(a)! 6 TPA (11/2011)

7 Uciążliwość hałasu 7 TPA (11/2011)

8 Obniżenie hałasu drogowego 8 TPA (11/2011)

9 Obniżenie hałasu drogowego CZY EKRANY AKUSTYCZNE SĄ JEDYNYM SŁUSZNYM ROZWIĄZANIEM? 9 TPA (11/2011)

10 Jak zmniejszać hałas od ruchu pojazdów? Ekrany akustyczne, wały ziemne, ściany dźwiękochłonne Redukcja natężenia ruchu Ograniczenie prędkości ruchu graniczna prędkość samochodów około 50 km/h Ciche nawierzchnie Mieszanka m-a modyfikowana gumą??? 10 TPA (11/2011)

11 Postrzeganie hałasu drogowego 11 TPA (11/2011)

12 Postrzeganie hałasu drogowego Zmniejszenie hałasu o 3 db(a) jest prawie odczuwalne i jest równoważne obniżeniu hałasu przy: zmniejszeniu natężenia ruchu o połowę lub obniżeniu prędkości z 100 km/h na 80 km/h 12 TPA (11/2011)

13 Hałas drogowy Geneza hałasu interakcja opona - nawierzchnia pojazd silnik system napędowy system wydechowy Intensywność hałasu interakcja opony z nawierzchnią jest głównym źródłem hałasu większości samochodów przy prędkości powyżej 55 km/h samochodów ciężarowych przy prędkości powyżej 70 km/h 13 TPA (11/2011)

14 Udział hałasu od opon i hałasu od silnika w całkowitym hałasie Źródło: LfU Baden-Württemberg, 2004 Hałas od opon Hałas od opon Hałas od silnika Hałas od silnika Ruchliwa ulica w terenie zabudowanym, limit 50 km/h Droga krajowa poza zabudową, limit 100 km/h 14 TPA (11/2011)

15 Wpływ parametrów nawierzchni na hałas od opon Źródło: Ejsmont, Dodatek gumy? 15 TPA (11/2011)

16 Jakie główne cechy nawierzchni obniżają hałas drogowy? Tekstura przy zamkniętych mieszankach mineralno-asfaltowych Porowatość oraz grubość warstwy - przy porowatych mieszankach mineralno-asfaltowych 16 TPA (11/2011)

17 Jakie główne cechy nawierzchni obniżają hałas drogowy? Dodatek gumy Czy dodatek gumy też? 17 TPA (11/2011)

18 DODAWANIE GRANULATU Z GUMY DO ASFALTU/ MM-A DOTYCHCZASOWE SPOSOBY METODA NA SUCHO (DRY METHOD) DODAWANIE GRANULATU (DO 4 MM) LUB MIAŁU GUMOWEGO (DO OK. 1 MM) DO KRUSZYWA PODCZAS PRODUKCJI MM-A NA WYTWÓRNI DODAWANIE W IŁOŚCI OK. 1-3% W STOSUNKU DO MM-A METODA NA MORKO (WET METHOD) DODAWANIE MIAŁU GUMOWEGO (DO OK. 1 MM) DO ASFALTU POPRZEZ INTESYWNE MIESZANIE PRZY WYŻSZEJ TEMPERATURZE (>170 C) W SPECJALNYM URZĄDZENIU STACJONARNYM LUB MOBILNYM = MODYFIKACJA ASFALTU DODAWANIE W IŁOŚCI OK % W STOSUNKU DO ASFALTU 18 TPA (11/2011)

19 DODAWANIE GRANULATU GUMOWEGO METODA NA SUCHO WIDOCZNE KAWAŁKI GUMY NA POWIERZCHNI POCZĄTKOWA POPRAWA SZORSTKOŚCI UTILIZACJA GUMY W MAŁYCH ILOŚCIACH GUMA ZASTEPUJE CZĘŚCIOWO KRUSZYWO PROSTY SPOSOB DODAWANIA NA WYTWÓRNI PO CZASIE ZIARNA Z POWIERZCHNI WYRYWAJĄ SIĘ POD RUCHEM PROBLEM ADHEZJI ASFALTU DO GUMY WŁAŚCIWOŚCI GUMY NIE SĄ W PEŁNI WYKORZYSTANE MOŻLIWE POWSTAWANIE WYBOJÓW NIE ZNACZNA POPRAWA WŁAŚCIWOŚCI MM-A 19 TPA (11/2011)

20 DODAWANIE GRANULATU GUMOWEGO METODA NA MOKRO GUMA REAGUJE Z ASFALTEM MODYFIKUJE JEGO WŁAŚCIWOŚCI POPRAWIA CAŁY SZEREG WŁASCIWOŚCI LEPISZCZA I MM-A: ODPORNOŚĆ NA ZMĘCZENIE, STARZENIE, SPĘKANIA, POTRZEBA SPECJALISTYCZNEGO URZĄDZENIA DO MIESZANIA OGRANICZONY CZAS PRZECHOWIWANIA LEPISZCZA Z GUMĄ W ZBIORNIKACH OSTRY TECHNOLOGICZNY REŻIM RYZYKO BŁEDU 20 TPA (11/2011)

21 INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE: GRANULAT GUMOWO-ASFALTOWY tecroad DROBNO GRANULOWANY KONCENTRAT LEPISCZA MODIFIKOWANEGO GUMĄ, ZAOPATRZONY SPECJALNĄ POWŁOKĄ ZABEZPIECZAJACĄ PRZED SKLEJANIEM SIĘ PRZY SKŁADOWANIU ZAWIERA % GUMY LĄCZY ZALETY OBU METOD NA SUCHO I NA MOKRO : MAKSYMALNA ELIMINACJA MOŻLIWYCH PROBLEMÓW TECHNOLOGICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH PRZY METODZIE NA MOKRO PROSTY SPOSÓB DODAWANIA TAK JAK W METODZIE NA SUCHO - BEZPOŚEDNIO DO MIESZALNIKA NA WYTWÓRNI MM-A BRAK POTRZEBY SPECJANEGO URZADZENIA EFEKT POPRAWY WŁAŚCIWOŚCI MM-A POROWNYWALNY DO MODYFIKACJI ASFALTU GUMĄ METODĄ NA MOKRO 21 TPA (11/2011)

22 CICHE NAWIERZCHNIE ASFALTOWE ASFALT POROWATY (PA) z odpowiednią zawartością porów DWUWARSTWOWE NAWIERZCHNIE POROWATE (2 warstwy PA) DROBNE ( 8 MM) MIESZANKI O NIECIĄGŁYM UZIARNIENIU (TYPU BBTM, SMA) z odpowiednią teksturą UWAGA: NIE UDOWODNIONO, ŻE DODATEK GUMY BEZPOŚREDNIO OBNIŻA HAŁAS NAWIERZCHNI! 22 TPA (11/2011)

23 Co to jest ciche? Klasyfikacja wg niemieckich wytycznych RLS - 90 Rodzaj nawierzchni Współczynnik korekcyjny D Stro db (A) Betonowa lub ryflowany asfalt lany + 2,0 Betonowa zgodnie z ZTV Beton -StB ,0 teksturowanie szczotką stalową podłużnie Asfalt lany, 0 Nawierzchnia beton asfaltowy, SMA referencyjna Betony asfaltowe 0/11-2,0 SMA 0/8 i 0/11 bez uszorstnienia Betonowa zgodnie z ZTV Beton-StB 01-2,0 tekstura z częściowo odsłonietym kruszywem Cichy asfalt lany - 2,0 do - 3,0* Cicha nawierzchnia Ciche SMA '- 4,0 do - 5,0* Asfalt porowaty (OPA) - 4,0 do - 5,0 o zawartości wolnych przestrzeni 15 % * - po 1-2 latach D StrO - poziom hałasu różnica do nawierzchni referencyjnej [db(a)] Metoda pomiaru: statystyczny przejazd SPB 23 TPA (11/2011)

24 Klasyfikacja hałaśliwości nawierzchni we Francji Kategoria Rodzaj nawierzchni BBTM 6 R1 Cicha BBUTM 6 PA 10 BBTM 10 R2 AC 10 CWZ BBUTM 10 Beton cementowy R3 BBTM 14 AC 14 R4 Głośna Bruk kamienny Kostka kamienna lub betonowa. 24 TPA (11/2011)

25 Klasyfikacja nawierzchni pod względem hałaśliwości Propozycja krajowa Źródło: Gardziejczyk 25 TPA (11/2011)

26 ASFALT POROWATY OGÓLNIE Porous Asphalt PA

27 Asfalt porowaty (PA) NIEMIECKIE DOŚWIADCZENIA (OPA Offenporrige Asphaltdeckschicht (niem.)) Asfaltowa warstwa ścieralna o zawartości wolnych przestrzeni powyżej 22 %, gdzie powiązany system makroporów pozwala na zmniejszenie hałasu od ruchu pojazdów oraz dobre odprowadzenie wody powierzchniowej z warstwy wierzchniej nawierzchni. Zalety: Redukcja hałasu po 6 latach eksploatacji na poziomie: - OPA 0/8 5 db; - OPA 0/11 4 db Trwałość akustyczna nawierzchni: < 8 lat Trwałość techniczna nawierzchni: > 10 lat 27 TPA (11/2011)

28 [db] Asfalt porowaty REDUKCJA HAŁASU Redukcja hałasu (1. rok): o 3 do 5 db - systemy jednowarstwowe, w porównaniu do konwencjonalnych nawierzchni o 8 do 9 db - systemy dwuwarstwowe, około 4 db w porównaniu do jednowarstwowych Zmiana poziomu hałasu dla wybranych Rozwój w czasie: obniżanie skuteczności około 1 db co roku (bez czyszczenia) n a w ie r z c h n i w c z a s ie e k s p lo a t a c ji Beton asfaltowy o strukturze otwartej Beton asfalowy o strukturze zamkniętej średnioziarnisty porowaty beton asfaltowy tradycyjne AC porowate PA 28 TPA (11/2011) [lata]

29 Widoczność podczas opadów / Akwaplan film wodny PORÓWNANIE SMA I PA 29 TPA (11/2011)

30 Asfalt porowaty JEDNOWARSTWOWY I DWUWARSTWOWY PA Asfalt porowaty (PA) Trudniejsze zimowe utrzymanie Mniejsza trwałość (średnio 8 lat, szczelna warstwa 10 lat) Asfalt porowaty - dwuwarstwowy (DPA) (Niemcy, ZWOPA) Większa efektywność (zmniejszenie hałasu nawet do 10 db(a)) Mniejsze problemy zimowego utrzymania Lepsze odwodnienie Mniejsze zanieczyszczenie Grubości : jednowarstwowe PA cm dwuwarstwowe PA 7 10 cm 30 TPA (11/2011)

31 Wymagane grubości nawierzchni z asfaltu porowatego w niemieckiej praktyce Wymagane grubości nawierzchni z asfaltu porowatego w zależności od ilości procentowej samochodów ciężarowych oraz dopuszczalnej prędkości maksymalnej 31 TPA (11/2011)

32 Zalety i wady nawierzchni z asfaltu porowatego Zalety - Szanse Zapobieganie tworzeniu się aqua-planingu Lepsza widoczność podczas opadów deszczu wodny spray Najskuteczniejsza nawierzchnia redukująca hałas Redukcja innych urządzeń obniżających hałas, bariery Zapobieganie tworzeniu kolein Wady - Ryzyka Obniżona żywotność szybsze starzenie lepiszcza, odmywanie lepiszcza, wykruszanie ziaren Zanieczyszczanie porów - obniżenie absorpcji hałasu w czasie Powiększone nakłady na utrzymanie 32 TPA (11/2011)

33 3 główne problemy (wyzwania) nawierzchni porowatych Obniżenie trwałości Otwarta struktura (pory) => szybsze starzenie lepiszcza, ubytek ziaren (ang. ravelling ), odmywanie lepiszcza (ang. stripping ), Dobra recepta wystarczająca ilość lepiszcza dobrej jakości - staranne zaprojektowanie składu Zatykanie (zanieczyszczanie) porów (ang. clogging ) Obniżanie redukcji hałasu utrata funkcjonalności Regularne czyszczenie wydłuża okres eksploatacji Samoczyszczenie odcinki z większą prędkością Zatykanie porów lodem i śniegiem zimą => Obniżenie filtracji przy niskich temperaturach Konieczność wczesnego i odpowiedniego reagowania przy zimowym utrzymaniu??? 33 TPA (11/2011)

34 Woda narusza strukturę asfaltu porowatego fizycznie oraz mechanicznie 34 TPA (11/2011)

35 Woda narusza strukturę asfaltu porowatego fizycznie oraz mechanicznie 35 TPA (11/2011)

36 Ubytek ziaren (ang. Ravelling ) ODPORNOŚĆ MROZOWA 36 TPA (11/2011)

37 Asfalt porowaty - Szlif mikroskopowy CZYSTE PORY Pory Film asfaltowy Kruszywo 37 TPA (11/2011)

38 Zjawisko zanieczyszczenia Clogging GROMADZENIE ZANIECZYSZCZEŃ W PORACH 38 TPA (11/2011)

39 Zjawisko zanieczyszczenia Clogging UTRATA ADHEZJI I ZAWĘZANIE / ZATYKANIE PORÓW 39 TPA (11/2011)

40 Zjawisko zanieczyszczenia Clogging ZBRYLANIE I SKLEJANIE SIĘ BRUDU (PO ZIMIE) 40 TPA (11/2011)

41 Asfalt porowaty - Odwodnienie ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE jezdnia pobocze > 4 cm cichy asfalt porowaty warstwa uszczelniająca warstyw konstrukcyjne ok. 10 cm spadek poprzeczny = 2,5% Humus lub materiał wodoprzepuszczalny 41 TPA (11/2011)

42 Asfalt porowaty - Odwodnienie ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE > 4 cm cichy asfalt porowaty warstwa uszczelnienia warstwy konstrukcyjne ok. 10 cm szerokości rynna uszczelniona od spodu warstwą uszczeniającą spadek poprzeczny = 2,5% 42 TPA (11/2011)

43 Cicha nawierzchnia DK11, Al. Poznańskie, Piła PRZYKŁAD ODWODNIENIA 43 TPA (11/2011)

44 Ciche nawierzchnie Poznań, ul. Głogowska - zawartość wolnych przestrzeni około % (odwodnienie?) DK 32 Żodyń Kargowa (BA 8, zawartość wolnych przestrzeni 2-4 % (cicha?) Brak wymagań dotyczących hałasu! V A = % 44 TPA (11/2011)

45 Asfalt porowaty - Odwodnienie ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 45 TPA (11/2011)

46 Wykonanie połączeń w nawierzchniach z PA (PRZYKŁAD) Taśma do połączeń zapewniających przepływ wody TOK Band DRAIN SK 46 TPA (11/2011)

47 Fakt: Technologia asfaltu porowatego jest standaryzowana w Polsce: PN-EN oraz WT-2 Brak wskazówek dotyczących utrzymania 47 TPA (11/2011)

48 0,063 2,0 5,6 8,0 11,2 16,0 22,0 przechodzi [%] Obszary uziarnienia dla PA wg WT Krzywe graniczne uziarnienia dla PA 100 PA8 dolna PA8 górna PA11 dolna PA11 górna PA16 dolna PA16 górna sito # [mm] 48 TPA (11/2011)

49 Wymagane parametry dla PA w w-wie ścieralnej i wiążącej wg WT Właściwość Zawartość wolnych przestrzeni Warunki zagęszczania wg PN-EN C.1.2, ubijanie, 2 x 50 uderzeń Matoda badania i warunki badania PN-EN gęstość objętościowa zgodnie z PN-EN , gęstość zgodnie z PN-EN w wodzie Wymaganie dla warstwy ścieralnej KR 3-6 V min18 V max24 Wymaganie dla warstwy wiążącej KR 3-6 V min24 V max28 Odporność na działanie wody C.1.1, ubijanie, 2 x 35 uderzeń PN-EN , przechowywanie w 40 0 C z jednym cyklem zamrażania, badanie w 25 0 C ITSR 90 ITSR 90 Splywność lepiszcza -- PN-EN , p.5 D 0 D 0 Ubytek ziaren C.1.2, ubijanie, 2 x 50 uderzeń PN-EN , temperatura 25 0 C PL Deklarowane PL Deklarowane 49 TPA (11/2011)

50 CICHE NAWIERZCHNIE ODCINKI DOŚWIADCZALNE DW 780 KRAKÓW - CHEŁMEK

51 Ubytek ziaren PL [%] BADANIA LEPISZCZA DO ASFALTU POROWATEGO UBYTEK ZIAREN wg PN-EN CANTABRO TEST PA 8 50/70 RM PA 8 DE 80 B PA 8 50/70 Rodzaj mieszanki i lepiszcza Ubytek ziaren na nawierzchni asfaltu porowatego Ravelling Badania TPA Pruszków, 2007r. Rozdrabianie mm-a w bębnie Los Angeles 51 TPA (11/2011)

52 Odcinki doświadczalne WMA POLSKI ASFALT STRZAŁKOWO TPA (11/2011)

53 PIERWSZE ODCINKI PRÓBNE Z DODATKIEM tecroad WMA POLSKI ASFALT - STRABAG, r. Mai 2008r.: Asfalt porowaty PA 8 z dodatkiem tecroad PREMIUM - 2,0 % m/m STRZAŁKOWO m Luty 2010r.: Widok nawierzchni z PA 8 z tecroad po dwóch zimach. Brak uszkodzeń w ekstremalnych warunkach eksploatacji oraz zimowego utrzymywania (piasek, pługi stalowe,..) 53 TPA (11/2011)

54 PIERWSZE ODCINKI PRÓBNE Z DODATKIEM tecroad WMA POLSKI ASFALT - STRABAG, r. Październik 2011r.: Widok nawierzchni PA 8 z tecroad po 3 okresach zimowych 54 TPA (11/2011)

55 PROJEKT CICHE NAWIERZCHNIE SIERPIEŃ 2010r. LOKALIZACJA ODCINKÓW NA DW 780 KRAKÓW CHEŁMEK / PARTNERZY Łączna długość realizowanego zadania 14, 7 km Zadanie III Zadanie I Zadanie II 55 TPA (11/2011)

56 DW 780 program CICHE NAWIERZCHNIE CELE I ZADANIA W PROJEKCIE 56 TPA (11/2011)

57 PROJEKT CICHE NAWIERZCHNIE r. PRZYJĘTE DO REALIZACJI ROZDAJE MM-A ASFALT POROWATY PA 8 Długość odcinka 554 mb Grubość w-wy 4,0 cm Vmin18 Vmax24 z dodatkiem tecroad BETON ASFALTOWY DO CIENKICH WARSTW BBTM 8 Długość odcinka 722 mb Grubość w-wy 3,0 cm z dodatkiem tecroad Vmin7 Vmax10 MIESZANKA SMA 5 Długość odcinka 600 mb Grubość w-wy 2,5 cm Vmin2 Vmax4 MIESZANKA SMA 11 oraz BETON ASFALTOWY 12,8 57 TPA (11/2011)

58 ASFALT POROWATY DW 780 DW 780 KRAKÓW - CHEŁMEK

59 Pierwszy odcinek doświadczalny w Polsce CO BYŁO PIERWSZE? Pierwszy! ;-) DK 50 Obwodnica Mszczonowa DW 780 Kraków Chełmek 59 TPA (11/2011)

60 ASFALT POROWATY PA 8 PROJEKT WYKONANIE PA 8 wg PN-EN dł. ok. 700 m Warstwa ścieralna: gr. 4,0 cm Wolna przestrzeń : 20,7 % Asfalt: 5,0 % 50/70 + 2,0 % tecroad PREMIUM (NEW) USZCELNIENIE PODŁOŻA: Flexigum HP (NEW) Emulsja asf. + grys lak. 5/8 PLANOWANY MONITORING: Pomiary hałasu metodą CPX oraz Leq Skuteczność czyszczenia mechanicznego, efekty samooczyszczenia Trwałość warstwy GWARANCJA: 5 lat 60 TPA (11/2011)

61 ASFALT POROWATY PA 8 PRODUKCJA MM-A RECZNE DODAWANIE tecroad BEZPOŚREDNIO DO MIESZALNIKA Wytwarzanie mm-a odbywało się w standardowej temperaturze (zgodnie z zaleceniami WT-2 dla asfaltu 50/70) Należy zwrócić szczególną uwagę na skład ziarnowy grysu 5/8 (materiał wyselekcjonowany, z minimalną zawartością podziarna i nadziarna, składowany oddzielnie z przeznaczeniem tylko do produkcji PA) Może zaistnieć konieczność zastosowania osłony piaskowej celem ograniczenia wzrostu temperatury na filtrze WMA (w omawianym przypadku dozowano dodatkowo piasek w ilości około 10%) 61 TPA (11/2011)

62 USZCELNIENIE PODŁOŻA POD ASFALTEM POROWATYM STANADROWE ROZWIĄZANIA NP. W NIEMCZECH: SKROPIENIE PODŁOŻA GORĄCYM ASFALTEM W IŁOŚCI OKOŁO 2-3 KG/M2 ORAZ POSYPANIE GRYSEM LUB GRYSEM LAKIEROWANYM 8/11 (SAMI) WARSTWA ASFALTU LANEGO (MA) O GRUBOŚCI 2 CM jezdnia asfalt porowaty warstwa uszczelniająca warstwy konstrukcyjne spadek poprzeczny = 2,5% ok. 10 cm pobocze Humus lub materiał wodoprzepuszczalny 62 TPA (11/2011)

63 USZCELNIENIE PODŁOŻA POD ASFALTEM POROWATYM PROJEKTOWE ROZWIĄZANIA ODCINKI DOSWIADCZALNE SKROPIENIE PODŁOŻA EMULSJĄ ASFALTOWĄ ORAZ POSYPANIE GRYSEM LAKIEROWANYM 5/8 (MNIEJ SKUTECZNE) WARSTWA HYDROIZOLACJI - DWUSKŁADNIKOWA MODYFIKOWANA ASFALTOWO-LATEKSOWA MEMBRANA NATRYSKOWA FLEXIGUM HP 63 TPA (11/2011)

64 INNOWACYJNE WYKONANIE USCZELNIENIA POD PA DWUSKŁADNIKOWA MEMBRANA NATRYSKOWA FLEXIGUM HP POCZĄTKOWE PROBLEMY ZE STĘŻENIEM KOAGULANTU POWODOWAŁY KLEJENIE SIĘ DO GĄSIENIC ROZKŁADARKI BRAK KLEJENIA SIĘ MEMBRANY DO GĄSIENIC ROZKŁADARKI BEZ ZASTOSOWANIA POSYPKI 64 TPA (11/2011)

65 INNOWACYJNE WYKONANIE USCZELNIENIA POD PA DWUSKŁADNIKOWA MEMBRANA NATRYSKOWA FLEXIGUM HP SZCZELNA POWIERZCHNIA ODCISK OPONY CIĘZIARÓWKI NA IZOLACJI BRAK USZKODZENIA DOBRE POŁĄCZENIE MIĘDZY- WARSTWOWE 65 TPA (11/2011)

66 UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z PA 8 Z tecroad STRABAG, PIERWSZY ODCINEK ASFALTU POROWATEGO Z ZAW. WOLNYCH PRZESTRZENI PONAD 20 % OBNIŻENIE HAŁASU POPRZEZ POROWATOŚĆ 66 TPA (11/2011)

67 UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z PA 8 Z tecroad STRABAG, UKŁADANIE POD RUCHEM KONIECZMOŚC SPOINY PODŁUŻNEJ PROFIL DASZKOWY ODWODNIENIE LUŻNA KRAWĘDŻ ZAGĘSZCZANIE PRZY TEMP. 150 ST. C WALOWANIEM STATYCZNYM 67 TPA (11/2011)

68 ZIMOWY TEST ASAFLTU POROWATEGO r Droga wojewódzka DW 780 Kraków - Chełmek 68 TPA (11/2011)

69 BETON ASFALTOWY DO CIENKICH WARSTW Béton Bitumineux Très Mince - BBTM

70 0,063 2,0 8,0 11,2 16,0 przechodzi [%] Obszary uziarnienia dla BBTM 8 wg WT BBTM 8A dolna BBTM 8A górna BBTM 8B dolna BBTM 8B górna Krzywe graniczne uziarnienia dla BBTM sito # [mm] 0 70 TPA (11/2011)

71 Wymagane parametry dla BBTM dla KR 1-2 i KR 3-6 wg WT Właściwość Zawartość wolnych przestrzeni Odporność na deformacje trwałe Odporność na działanie wody Warunki zagęszczania wg PN-EN C.1.2, ubijanie, 2 x 50 uderzeń C.1.20, wałowanie, P 98 - P 100 C.1.1, ubijanie, 2 x 35 uderzeń Matoda badania i warunki badania PN-EN , p.4 Wymaganie dla BBTM 8 i 11 KR 1-2 V i 3-15 PN-EN , metoda B w powietrzu, PN-EN , D.1.6, 60 0 C, cykli -- PN-EN , przechowywanie w 40 0 C z jednym cyklem zamrażania, badanie w 25 0 C ITSR 90 Wymaganie dla BBTM 8 i 11 KR 3-6 V i 3-15 WTS AIRDeklarowane PRD AIRDeklarowane ITSR TPA (11/2011)

72 CICHY BETON ASFALTOWY BBTM 8 Z tecroad PROJEKT WYKONANIE: Warstwa ścieralna O GR. 3,0 cm AC MR 8 = BBTM 8 wg PN-EN Zaw. próżni: 9,2 % Asfalt: 5,2% 50/ % tecroad STANDARD PLANOWANY MONITORING: Pomiary hałasu metodą CPX oraz Leq Trwałość warstwy GWARANCJA: 5 lat 72 TPA (11/2011)

73 CICHY BETON ASFALTOWY BBTM 8B UKŁADANIE I STRUKTURA WARSTWY OBNIŻENIE HAŁASU POPRZEZ TEKSTURE 73 TPA (11/2011)

74 SMA 5

75 NAWIRZCHNIA Z SMA 5 PROJEKT Wykonanie: Warstwa ścieralna 2,5 cm wg PN-EN Długość ok. 600 m Zaw. próżni: 3,5 % Asfalt: 7,1 % 50/70 Alternatywa dla SMA 11 lub SMA 8 75 TPA (11/2011)

76 NAWIRZCHNIA Z SMA 5 76 TPA (11/2011)

77 POMIARY HAŁASU

78 Badania hałasu Metody badań hałasu: CPX (Close Proximity method) Metoda pomiaru w polu bliskim (wg ISO ) SPB (Statistical Pass-By method) Metoda statystycznego przejazdu (wg PN-EN ISO :2004) CPB (Controlled Pass-By method) Metoda kontrolowanego przejazdu 78 TPA (11/2011)

79 METODA CPX (CLOSE PROXIMITY METHOD) METODA POMIARU W POLU BLISKIM wg ISO PRZYCZEPKA do badania hałasu metodą CPX (Politechnika Gdańska) 79 TPA (11/2011)

80 METODA SPB (Statistical Pass-By method) METODA STATYSTYCZNEGO PRZEJAZDU (ISO :2004) Metody SPB i CPB polegają na bezpośrednim pomiarze poziomu hałasu emitowanego przez pojedyncze pojazdy uczestniczące w rzeczywistym potoku ruchu. Metody te pozwalają określić łączny wpływ nawierzchni i opon na hałas w otoczeniu dróg 80 TPA (11/2011)

81 METODA CPB (Controlled Pass-By method) METODA KONTROLOWANEGO PRZEJAZDU 81 TPA (11/2011)

82 POMIARY HAŁASU NA DW 780 BADANIE METODĄ CPX PO WYKONANIU W 2010R. - 4,8-7,1-4,1-6,5 82 TPA (11/2011)

83 POMIARY HAŁASU NA DW 780 BADANIE METODĄ CPX PO WYKONANIU W 2010R. - 3,4-3,4-3,6-3,6 83 TPA (11/2011)

84 POMIARY HAŁASU NA DW 780 BADANIE METODĄ CPX PO WYKONANIU W 2010R. - 4,1-3,8 84 TPA (11/2011)

85 POMIARY HAŁASU NA DW 780 BADANIE METODĄ CPX PO WYKONANIU W 2010R. - 5,2-5,0 85 TPA (11/2011)

86 POMIARY HAŁASU NA DW 780 RÓWNOWAŻNY POZIOM DZWIĘKU DLA POSZCZEGÓLNYCH PÓR DNIA 2011R. Równoważny poziom dźwięku w sąsiedztwie odcinków doświadczalnych w ciągu DW DW780 Kraków SMA 5 60,6 DW780 Kraków SMA 11 62,9 69,6 DW780 Kraków BBTM 8 DW780 Kraków PA 8 54,7 56,5-7,3-6,4 63,0-6,6 Pora dnia 62,0-7,6-3,6 Pora nocy 86 TPA (11/2011)

87 POMIARY HAŁASU NA DW 780 RÓWNOWAŻNY POZIOM DZWIĘKU 87 TPA (11/2011)

88 POMIARY HAŁASU NA DW 780 SMA 5 RÓWNOWAŻNY POZIOM DZWIĘKU IZOFONA 50 db - 6,4-6,6-7,3-7,6-3,6 88 TPA (11/2011)

89 POMIARY HAŁASU NA DW 780 BBTM 8 RÓWNOWAŻNY POZIOM DZWIĘKU IZOFONA 50 db - 6,4-6,6-7,3-7,6-3,6 89 TPA (11/2011)

90 POMIARY HAŁASU NA DW 780 PA 8 RÓWNOWAŻNY POZIOM DZWIĘKU IZOFONA 50 db - 6,4-6,6-7,3-7,6-3,6 90 TPA (11/2011)

91 SMA REDUKUJĄCA HAŁAS Splittmastixasphalt Lärmarm- SMA LA

92 0,063 0,09 0, ,2 przechodzi [%] Krzywe graniczne SMA LA vs SMA 8 (wg WT ) Krzywe graniczne uziarnienia dla SMA LA 8 vs SMA SMA LA 8 dolna SMA LA 8 górna SMA 8 dolna SMA 8 górna V (%) ,5-3,0 sito # [mm] 92 TPA (11/2011)

93 SMA LA DG PASIEKA HUTA TRZEMESZEŃSKA Założenia przyjęte podczas układania SMA LA 8: Grubość układanej warstwy 2,5 cm. Szerokość układania 4,0 m. Ilość przejść walcy: Pierwszy przejadz bez wibracji, Drugi i trzeci z wibracją, Czwarty bez wibracji. Zastosowano sprzęt do rozkładania oraz zagęszczania MM-A: Walec BW 161 AD waga 8 Ton, Walec BW ,5 Ton, Rozkładarka z automatyczną niwelacją, mająca możliwość poszerzania stołu dodatkowymi segmentami. 93 TPA (11/2011)

94 SMA LA DG PASIEKA HUTA TRZEMESZEŃSKA Brak posypki uszorstniającej Walce pracują bezpośrednio za rozkładarką, by nie dopuścić do wychłodzenia układanej cienkiej warstwy SMA LA 94 TPA (11/2011)

95 Cicha SMA LA 8 STRABAG Poznań r TARNOWO PODGÓRNE, PASIEKA HUTA TRZEMESZEŃSKA Kontrakt Rodzaj nawierzchni Pomiar hałasu (v=50 km/h), db Pasieka - Huta Trzemeszyńska SMA LA 8 89,7 Tarnowo Podgórne SMA LA 8 90,0-2 (-3) db do SMA TPA (11/2011)

96 UTRZYMANIE ASFALTU POROWATEGO WYBRANE ASPEKTY

97 Temperatury na powierzchni z asfaltu porowatego PRZYKŁAD POMIARU W PORÓWNANIU Z ZAMKNIĘTĄ NAWIERZCHNIĄ 40 min 1.0 Różnice wynoszą doświadczalnie około 1 do 2 st. Celsjusza 97 TPA (11/2011)

98 Utrzymanie zimowe Aplikacja środków chemicznych UTRZYMANIE EKSPLOATACYJNE Zwalczanie śliskości Materiały uszorstniające, jak grube lub drobne kruszywa nie mogą być używane. Sól po roztopieniu w połączeniu z wodą roztopową nie pozostaje na powierzchni jezdni jako rezerwa środków odladzających, ale odpływa przez otwarte pory. Tworzenia się gołoledzi (bez oddziaływania śniegu) można uniknąć w przypadku odpowiednio wczesnej ingerencji. Zużycie rozsypywanego środka jest przy tym z reguły niemal takie same, jak w przypadku zamkniętych powierzchni jezdni. Przy warunkach pogodowych w okolicach punktu zamarzania z następującymi opadami śniegu (mokry śnieg o grubych płatkach) zużycie rozsypywanego środka może wzrosnąć do 40 g/m2. Zużycie w sumie może być o około 20 do 50 % większe niż przy konwencjonalnych nawierzchniach Wybór rozsypywanego środka powinien być określany w odniesieniu do występującej każdorazowo sytuacji. Ilość zatrzymanej soli na powierzchni jezdni można regulować na przykład przez odpowiedni rodzaj dodawanej solanki. 98 TPA (11/2011)

99 Utrzymanie zimowe - zużycie soli DOŚWIADCZENIA MIASTA INGOLSTADT W NIEMCZECH 99 TPA (11/2011)

100 Utrzymanie zimowe Odśnieżanie UTRZYMANIE EKSPLOATACYJNE Odśnieżanie pługami lemieszowymi Pługi odśnieżne ze stalowym lemieszem, nieodpowiednie wyregulowanymi albo uszkodzonymi zgarniarkami powodują uszkodzenia w obrębie powierzchni nawierzchni z asfaltu porowatego Lemiesz z gumy lub tworzywa sztucznego 100 TPA (11/2011)

101 Oczyszczanie porów (1/2) UTRZYMANIE EKSPLOATACYJNE Oczyszczanie Pasy postojowe (awaryjne) oraz niepoddawane oddziaływaniu kół jadących pojazdów wewnętrzne krawędzie nawierzchni z asfaltu porowatego powinny być oczyszczane raz w roku (zaleca się na wiosnę): Zapewnia to odpływ wody Zapobiega negatywnym wpływom spowodowanym przez zamykanie porów, na przykład przy wykonywaniu prac z zakresu utrzymania zimowego. Wykonanie prac czyszczących wymaga odpowiedniego doświadczenia i sprzętu: Pojazdy z właściwym do tego celu urządzeniami płuczącymi pory pod ciśnieniem oraz ssącymi wypłukane części. Zasadnicze ustawienia urządzenia czyszczącego (np. ciśnienie robocze, wartość orientacyjna ok. 200 bar) należy sprawdzić na powierzchni próbnej. Ciśnienie robocze powinno być dobierane odpowiednio do wieku i stanu nawierzchni z asfaltu porowatego i nie być zbyt wysokie, aby nie została ona uszkodzona i aby uniknąć wykruszeń ziaren kruszywa. 101 TPA (11/2011)

102 Oczyszczanie porów (2/2) UTRZYMANIE EKSPLOATACYJNE Oczyszczanie Oczyszczanie powinno rozpoczynać się na graniczącej, zamkniętej warstwie nawierzchni i postępować w sposób ciągły. W przypadku zatrzymania prac należy przerwać czynność płukania. Konwencjonalne zbierające pojazdy czyszczące albo pojazdy z zamontowanymi z przodu szczotkami są do tego celu nieodpowiednie: powierzchniowy pył drogowy w sposób wzmożony wciskany jest w pory. obracające się szczotki mogą uszkodzić strukturę powierzchniową (teksturę) nawierzchni z asfaltu porowatego. 102 TPA (11/2011)

103 Czyszczenie PA - projekt pilotażowy miasto Ingolstadt, 103 TPA (11/2011)

104 Water drainage pavement restoration vehicle CJ400-1 SAKAI HEAVY INDUSTRIES, JAPONIA 104 TPA (11/2011)

105 Przykład pracy specjalistycznego urządzenia PROJEKT DEMONSTRACYJNY Prędkość czyszczenia: 10 m/min Skuteczność czyszczenia porów po dwóch latach: około 25 % Obniżenie hałasu po czyszczeniu: o 1 do 2 db Ilość wyzbieranych zanieczyszczeń (po wysuszeniu) : 238 g/m2 Rozprysk po czyszczeniu (patrz zdjęcia poniżej) 105 TPA (11/2011)

106 Letnie czyszczenie cichych (porowatych?) nawierzchni w Poznaniu, OKOŁO 20 KM 2x ROK, PRZETARGI ZMD 106 TPA (11/2011)

107 DZIĘKUJĘ BARDZO ZA UWAGĘ! PYTANIA?? 107 TPA (11/2011)

Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Politechnika Lubelska d.sybilski@ibdim.edu.pl. Zakopane, 15 września 2010 2

Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Politechnika Lubelska d.sybilski@ibdim.edu.pl. Zakopane, 15 września 2010 2 Ciche nawierzchnie Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Politechnika Lubelska d.sybilski@ibdim.edu.pl Zakopane, 15 września 2010 1 O czym opowiem Problem hałasu drogowego

Bardziej szczegółowo

HAŁAŚLIWOŚĆ NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH I NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO analiza porównawcza

HAŁAŚLIWOŚĆ NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH I NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO analiza porównawcza HAŁAŚLIWOŚĆ NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH I NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO analiza porównawcza Dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB Politechnika Białostocka 1. Wprowadzenie 2. Badanie i ocena hałaśliwości

Bardziej szczegółowo

Asfalty do budowy cichych nawierzchni i ścieżek rowerowych

Asfalty do budowy cichych nawierzchni i ścieżek rowerowych LOTOS Asfalt Asfalty do budowy cichych nawierzchni i ścieżek rowerowych Agnieszka Kędzierska 11-13.03.2015 Małopolskie Forum Drogowe w Racławicach. 1 Agenda 1 Prezentacja MODBIT- u CR i powody, dla których

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne nawierzchnie ulic

Innowacyjne nawierzchnie ulic Innowacyjne nawierzchnie ulic Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Politechnika Lubelska d.sybilski@ibdim.edu.pl Łódź, 30 września 2010 1 O czym opowiem Nawierzchnie ciche

Bardziej szczegółowo

Projekt cichych nawierzchni na drogach wojewódzkich w Małopolsce. Marta Kozynacka Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Projekt cichych nawierzchni na drogach wojewódzkich w Małopolsce. Marta Kozynacka Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Projekt cichych nawierzchni na drogach wojewódzkich w Małopolsce Marta Kozynacka Drogi Wojewódzkie w Małopolsce Łącznie 1372,5 km DROGI WOJEWÓDZKIE DROGI KRAJOWE Walka z hałasem metody ZDW Kraków: - Ekrany

Bardziej szczegółowo

SKANSKA S.A. Wykonanie cichych nawierzchni 2014r. Public

SKANSKA S.A. Wykonanie cichych nawierzchni 2014r. Public SKANSKA S.A. Wykonanie cichych nawierzchni 2014r. Skanska na świecie Stany Zjednoczone United States Norwegia Norway Szwecja Sweden Finland Finlandia Wielka Brytania Dania Poland Polska Czech Czechy Slovakia

Bardziej szczegółowo

Warstwy SAM i SAMI na bazie asfaltu modyfikowanego gumą. prof. Antoni Szydło Katedra Dróg i Lotnisk

Warstwy SAM i SAMI na bazie asfaltu modyfikowanego gumą. prof. Antoni Szydło Katedra Dróg i Lotnisk Warstwy SAM i SAMI na bazie asfaltu modyfikowanego gumą prof. Antoni Szydło Katedra Dróg i Lotnisk Wrocław - Pokrzywna 2011 Plan prezentacji 1. Cechy asfaltu i mma modyfikowanych gumą 2. Uszkodzenia nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Zastosowanie destruktu asfaltowego i innych materiałów z recyklingu w budownictwie drogowym - granulat i włókna gumowe Opracowanie technologii wytwarzania

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE KOLEJNY POZIOM EWOLUCJI W ROZWOJU DROGOWNICTWA

NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE KOLEJNY POZIOM EWOLUCJI W ROZWOJU DROGOWNICTWA NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE KOLEJNY POZIOM EWOLUCJI W ROZWOJU DROGOWNICTWA DR INŻ. ALEKSANDER ZBOROWSKI, DR INŻ. IGOR RUTTMAR KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2014 25-27 LISTOPADA 2014 KRAKÓW SPROSTOWANIE Wbrew

Bardziej szczegółowo

Wpływ nawierzchni drogowych na hałas środowiska w otoczeniu drogi

Wpływ nawierzchni drogowych na hałas środowiska w otoczeniu drogi Wpływ nawierzchni drogowych na hałas środowiska w otoczeniu drogi Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski Instytut Badawczy Dróg i Mostów d.sybilski@ibdim.edu.pl GDOŚ Warszawa 2014 1 O czym opowiem Problem

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIE BETONOWE MITY I FAKTY. Jan Deja Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Stowarzyszenie Producentów Cementu

NAWIERZCHNIE BETONOWE MITY I FAKTY. Jan Deja Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Stowarzyszenie Producentów Cementu NAWIERZCHNIE BETONOWE MITY I FAKTY Jan Deja Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Stowarzyszenie Producentów Cementu Kraków, 26-27 listopada 2015 Dlaczego NAWIERZCHNIE BETONOWE? KONKURENCJA TECHNOLOGII DOBRE

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie kruszyw lokalnych dzięki nanotechnologii

Zastosowanie kruszyw lokalnych dzięki nanotechnologii Zastosowanie kruszyw lokalnych dzięki nanotechnologii ZycoTherm II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe mgr inż. Piotr Heinrich, 5.10.2015, Lidzbark Warmiński Piotr Heinrich Nanotechnologia w drogownictwie

Bardziej szczegółowo

Beton wałowany- Idea i zastosowanie

Beton wałowany- Idea i zastosowanie Beton wałowany- Idea i zastosowanie CEMEX Polska jako jeden z największych producentów betonu w kraju i na świecie, posiadamy: 2 cementownie 8 kopalni kruszyw 40 wytwórni betonu blisko 1200 pracowników

Bardziej szczegółowo

na poprawę cech mieszanki z materiałem z recyklingu

na poprawę cech mieszanki z materiałem z recyklingu Wpływ nanotechnologii na poprawę cech mieszanki z materiałem z recyklingu mgr inż. Piotr Heinrich, 27.11.2014, Warszawa TEZY PREZENTACJI Stosowanie granulatu doświadczenia Definicja i zasada działania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA KONTRAKTOWE BUDOWA MOSTU DROGOWEGO W TORUNIU

WYMAGANIA KONTRAKTOWE BUDOWA MOSTU DROGOWEGO W TORUNIU www.tpaq i.com Dr inż. Igor RUTTMAR Mgr inż. Michał BEDNARZ Fot. Marcin Łaukajtys "Zastosowanie jasnej nawierzchni jezdni na przykładzie realizacji mostu w Toruniu oraz wybrane procedury badawcze". WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY NAWIERZCHNI MOSTOWYCH

SYSTEMY NAWIERZCHNI MOSTOWYCH SYMPOZJUM, Kielce, 12 maja 2011 r. Nawierzchnie i izolacje na obiektach inżynieryjnych betonowych i stalowych. Konsekwencje i możliwości działań XVII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA

Bardziej szczegółowo

Asfalty do specjalnych zastosowań

Asfalty do specjalnych zastosowań LOTOS Asfalt Asfalty do specjalnych zastosowań Agnieszka Kędzierska Biuro Badań i Rozwoju Nasze wartości wspierają dobrą organizację spotkań przygotowujemy się do spotkań jesteśmy punktualni unikamy dygresji

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie a bezpieczeństwo ruchu drogowego

Odwodnienie a bezpieczeństwo ruchu drogowego Stanisław Gaca Marian Tracz Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechnika Krakowska Odwodnienie a bezpieczeństwo ruchu drogowego Cele prezentacji Identyfikacja możliwych problemów brd wynikających

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA KONCEPCJA METODY UGIĘĆ

OGÓLNA KONCEPCJA METODY UGIĘĆ 1 OGÓLNA KONCEPCJA METODY UGIĘĆ modyfikacja metody ugięć zastosowanej w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych z 1983 roku, założenie - trwałość nawierzchni jest zależna od

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie kategorii ruchu KR

Wyznaczenie kategorii ruchu KR Wyznaczenie kategorii ruchu KR L ( N r N r N r f ) 1 1 2 2 3 3 1 L f 1 N 1 N 2 N 3 - liczba osi obliczeniowych na dobę na pas obliczeniowy w dziesiątym roku po oddaniu drogi do eksploatacji, - współczynnik

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH - DROGA WEWNĄTRZOSIEDLOWA Odcinek drogi o długości ok. 260 mb, położonej na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 111 w obrębie geodezyjnym

Bardziej szczegółowo

D-05.03.05 - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

D-05.03.05 - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO Przebudowa drogi powiatowej nr 4312 P odcinek Szymanowice Gizałki D-05.03.05 - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Pierwszy remont autostrady A-4 na Dolnym Śląsku. Arkadiusz Polecki

Pierwszy remont autostrady A-4 na Dolnym Śląsku. Arkadiusz Polecki Pierwszy remont autostrady A-4 na Dolnym Śląsku Arkadiusz Polecki Autostrada A-4: Jędrzychowice (D) km 0+000 Korczowa (UA) km 672+750 początek: km 153+864 koniec: km 193+965 Remont został podzielony na

Bardziej szczegółowo

Brak dalszej degradacji warstwy sczepnej przez ruch pojazdów budowy

Brak dalszej degradacji warstwy sczepnej przez ruch pojazdów budowy Brak dalszej degradacji warstwy sczepnej przez ruch pojazdów budowy 36 Zabezpieczenie nieuszkodzonej podbudowy z kruszywa 37 Swobodne prowadzenie prac 38 Swobodne prowadzenie prac 39 Swobodne prowadzenie

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O O P I S T E C H N I C Z N Y do uproszczonego projektu budowlanego remontu drogi powiatowej Nr 1614 O relacji *Prudnik Prężynka Prężyna - Biała* ul. Prężyńska w Prudniku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne

WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne 1. Wprowadzenie Niniejsze Wymagania Techniczne WT-2 wersja poprawiona 2010 zastępują Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach

Bardziej szczegółowo

2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02.

2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02. 2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego. Specyfikacja techniczna SST D-04.04.02. - 2 - Spis treści: 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. 1.2. Zakres stosowania SST.

Bardziej szczegółowo

S.S.T. D.04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

S.S.T. D.04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO S.S.T. D.04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM-00.00.00 Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM-00.00.00 Wymagania ogólne. D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT FAZA PROJEKTU: Przebudowa drogi gminnej nr 3290299T w msc. Chruszczyna Mała od km 0+000 do km 0+425, dł.

PRZEDMIAR ROBÓT FAZA PROJEKTU: Przebudowa drogi gminnej nr 3290299T w msc. Chruszczyna Mała od km 0+000 do km 0+425, dł. FAZA PROJEKTU: PRZEDMIAR ROBÓT TEMAT: INWESTOR: Przebudowa drogi gminnej nr 3290299T w msc. Chruszczyna Mała od km 0+000 do km 0+425, dł. 425 m Miasto i Gmina Kazimierza Wielka ul. T. Kościuszki 12 28-500

Bardziej szczegółowo

Materiały z przeróbki opon w nawierzchniach asfaltowych

Materiały z przeróbki opon w nawierzchniach asfaltowych Materiały z przeróbki opon w nawierzchniach asfaltowych Prof. Dariusz Sybilski IBDiM d.sybilski@ibdim.edu.pl Ożarów 28 września 2011 1 Problem zużytych opon samochodowych 700 600 500 400 300 Liczba mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w nawierzchniach betonowych beton wałowany

Nowe technologie w nawierzchniach betonowych beton wałowany Nowe technologie w nawierzchniach betonowych beton wałowany Przygotował: mgr inż. Konrad Harat dr inż. Piotr Woyciechowski Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych Politechniki Warszawskiej Kielce, maj

Bardziej szczegółowo

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM D.05.01.03 UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE. 66 415 KŁODAWA. Ul. OWOCOWA 2 tel. ( 095) 7289 848 OPIS ZAMÓWIENIA

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE. 66 415 KŁODAWA. Ul. OWOCOWA 2 tel. ( 095) 7289 848 OPIS ZAMÓWIENIA 1 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH GORZÓW WLKP 66 415 KŁODAWA Ul OWOCOWA 2 tel ( 095) 7289 848 OPIS ZAMÓWIENIA Przebudowa polegająca na wzmocnieniu nawierzchni drogi wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

Plan napraw ulic po zimie 2013

Plan napraw ulic po zimie 2013 Plan napraw ulic po zimie 2013 Ekipy remontowe codziennie wylewają na łódzkie drogi średnio ok. 30 ton masy. Od początku stycznia br. do dnia 31.03.2013 r. ZDiT zlecił wbudowanie ok. 1910 ton masy asfaltowej.

Bardziej szczegółowo

DARIUSZ SYBILSKI, MARIA KOSTRZEWSKA. Poradnik stosowania asfaltów drogowych ORLEN ASFALT

DARIUSZ SYBILSKI, MARIA KOSTRZEWSKA. Poradnik stosowania asfaltów drogowych ORLEN ASFALT DARIUSZ SYBILSKI, MARIA KOSTRZEWSKA Poradnik stosowania asfaltów drogowych ORLEN ASFALT wersja z IV 2007 SPIS TREŚCI Asfalt drogowy 20/30 3 Asfalt drogowy 35/50 13 Asfalt drogowy 50/70 23 Orbiton 30B

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE W TECHNOLOGII BETONU CEMENTOWEGO. Prof. Antoni Szydło

NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE W TECHNOLOGII BETONU CEMENTOWEGO. Prof. Antoni Szydło NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE W TECHNOLOGII BETONU CEMENTOWEGO Prof. Antoni Szydło NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE - DEFINICJA 1. Wg obowiązujących przepisów: Nawierzchnie betonowe 30 lat; Nawierzchnie podatne 20

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Egzemplarz nr 1 Zarząd Dróg Powiatowych. ul. Bydgoska 13/15 73 110 Stargard Szczeciński SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: Likwidacji wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa

Bardziej szczegółowo

D -05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S

D -05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S D -05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 11 I OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrzeszowie, a wykonawcą dokumentacji Usługi W Zakresie Budownictwa Drogowego - Andrzej Pilarek,

Bardziej szczegółowo

Drogi Betonowe Listopad 2011

Drogi Betonowe Listopad 2011 Drogi Betonowe Listopad 2011 KIM JESTEŚMY. CEMEX W POLSCE 2 Cementownie Gdaosk 2 Terminale logistyczne Olsztyn 1 Przemiałownia Szczecin Białystok 33 Betoniarnie stacjonarne 8 Betoniarni mobilnych 9 Kopalni

Bardziej szczegółowo

D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO KOD CPV 45233123-7

D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO KOD CPV 45233123-7 Budowa drogi gminnej nr 101099B ul. Polna w Łomży D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO KOD CPV 45233123-7 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy: GK i IT/341 /15 / 2010 Zamawiający: Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-114 Wisznia Mała SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 do SIWZ Remont dróg gminnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335 PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335 NR DZ. 408, 168, 171, 169, 8, 38, 23, 29 INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY STAWISKI PL. WOLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m 2 ) 1 Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2

Lp. Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m 2 ) 1 Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2 DO POZ. KOSZT. 27, 29 CPV 45233320-8 D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 10/2015 z dnia 9 września 2015 r.

Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 10/2015 z dnia 9 września 2015 r. Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 10/2015 z dnia 9 września 2015 r. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Bardziej szczegółowo

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodników z betonowej kostki brukowej.

Bardziej szczegółowo

D KOSTKA BETONOWA

D KOSTKA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 KOSTKA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

D-05.03.12. WARSTWA ŚCIERALNA z BETONU ASFALTOWEGO

D-05.03.12. WARSTWA ŚCIERALNA z BETONU ASFALTOWEGO 37 D-05.03.2. WARSTWA ŚCIERALNA z BETONU ASFALTOWEGO. WSTĘP.. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej SST są roboty, które obejmują wszystkie czynności związane z ułożeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego..2.

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania hałasu przed i po realizacji cichych nawierzchni na drogach wojewódzkich w Małopolsce

Metodologia badania hałasu przed i po realizacji cichych nawierzchni na drogach wojewódzkich w Małopolsce MAŁOPOLSKIE FORUM DROGOWE Metodologia badania hałasu przed i po realizacji cichych nawierzchni na drogach wojewódzkich w Małopolsce mgr inż. Maciej Hałucha Racławice 11-13 marca 2015 r. Podstawa prezentacji

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FOTOMETRYCZNE KRUSZYWA I MASY MINERALNO- ASFALTOWEJ

WŁAŚCIWOŚCI FOTOMETRYCZNE KRUSZYWA I MASY MINERALNO- ASFALTOWEJ Konferencja Jasność nawierzchni jako czynnik wpływający na wzrost bezpieczeństwa kierowców i trwałości ulic. Doświadczenia WŁAŚCIWOŚCI FOTOMETRYCZNE KRUSZYWA I MASY MINERALNO- ASFALTOWEJ Andreas Otto Chorzów,

Bardziej szczegółowo

Technologia warstw asfaltowych. Spis treści: Przedmowa 10 Od autorów 11

Technologia warstw asfaltowych. Spis treści: Przedmowa 10 Od autorów 11 Technologia warstw asfaltowych. Spis treści: Przedmowa 10 Od autorów 11 1. Asfalty drogowe 13 1.1. Co trzeba wiedzieć o budowie i produkcji asfaltu 14 1.1.1. Budowa asfaltu 14 1.1.2. Produkcja asfaltu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY MIEJSCOWE I TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE W BUDOWIE DRÓG

MATERIAŁY MIEJSCOWE I TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE W BUDOWIE DRÓG MATERIAŁY MIEJSCOWE I TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE W BUDOWIE DRÓG prof. Antoni SZYDŁO dr inż.. Robert WARDĘGA NAWIERZCHNIE RZYMSKIE NAWIERZCHNIE RZYMSKIE PIERWSZE SPOIWA WAPNO + POPIÓŁ WULKANICZNY - nazwano

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO CPV - 45233

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO CPV - 45233 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO CPV - 45233 1. WSTĘP. Nazwa zamówienia : Przebudowa drogi gminnej ul.brzozowej w Mzykach. Inwestor : Gmina i miasto Koziegłowy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe - konstrukcje nawierzchni

Wytyczne projektowe - konstrukcje nawierzchni Wytyczne projektowe - konstrukcje nawierzchni Załącznik B 1. Okresy eksploatacji nawierzchni Przy projektowaniu nawierzchni drogi wojewódzkiej klasy G należy przyjąć 30 letni okres eksploatacji nowych,

Bardziej szczegółowo

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE D.05.03.05. WARSTWA WIĄŻĄCA I WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE D.05.03.05. WARSTWA WIĄŻĄCA I WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO D.05.00.00 NAWIERZCHNIE D.05.03.05. WARSTWA WIĄŻĄCA I WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTWY KONSTRUKCYJNEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTWY KONSTRUKCYJNEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTWY KONSTRUKCYJNEJ SPIS TREŚCI OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTWY KONSTRUKCYJNEJ 1. WSTĘP 2. materiały 3. sprzęt 4. transport 5. wykonanie

Bardziej szczegółowo

D.04.11.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO O WYSOKIM MODULE

D.04.11.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO O WYSOKIM MODULE D.04.11.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO O WYSOKIM MODULE 1.1. Przedmiot ST SZTYWNOŚCI ( AC WMS 16 ) Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru rodzaju nawierzchni na drogach zarządzanych przez GDDKiA

Kryteria wyboru rodzaju nawierzchni na drogach zarządzanych przez GDDKiA Kryteria wyboru rodzaju nawierzchni na drogach zarządzanych przez GDDKiA Analiza wyboru rodzaju nawierzchni Departamenty merytoryczne GDDKiA przeprowadziły analizy kosztów i korzyści związanych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Branża drogowa

Przedmiar robót Branża drogowa Przedmiar robót Branża drogowa Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Koszalin ul. Mieszka I 39, dz. nr 7 obr. 7 oraz dz. nr 1/5 i 1/7 obr. 9 Inwestor Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie Biuro

Bardziej szczegółowo

D - 01.00.00 FREZOWANIE

D - 01.00.00 FREZOWANIE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 01.00.00 FREZOWANIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

ROLA ODWODNIENIA W ZAPEWNIENIU WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

ROLA ODWODNIENIA W ZAPEWNIENIU WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO III Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska ODWODNIENIE 2015 ROLA ODWODNIENIA W ZAPEWNIENIU WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Bardziej szczegółowo

ST-K.10 Roboty ziemne-podsypki i warstwy filtracyjne

ST-K.10 Roboty ziemne-podsypki i warstwy filtracyjne ST-K.10 Roboty ziemne-podsypki i warstwy filtracyjne Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Zakres robót objętych ST...2 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego stabilizowanego mechanicznie 1. WSTĘP

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego stabilizowanego mechanicznie 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego stabilizowanego mechanicznie 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE Roboty objęte zakresem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej opisane są następującym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Odbudowa drogi gminnej Wola Jastrzębska Podlesie /po powodzi w 2010 roku/ (dz. o nr ewid. 266 i 374 obręb Wola Jastrzębska) INWESTOR: Gmina Iwaniska ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D - 05.01.03b NAPRAWA NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D - 05.01.03b NAPRAWA NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ Nr sprawy: ZP.271-18/13 Załącznik nr 10 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.01.03b NAPRAWA NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ SUWAŁKI 2013r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 5

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania

Bardziej szczegółowo

Konieczność wzmacniania asfaltowych nawierzchni drogowych. Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski

Konieczność wzmacniania asfaltowych nawierzchni drogowych. Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski Konieczność wzmacniania asfaltowych nawierzchni drogowych Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski 1 O czym opowiem Lata 1980-1990 Lata 1990-2003: problemy i innowacje Lata 2004-2014: problemy i innowacje Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego D - 05.01.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego D-05.01.01. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA DRÓG Dla obiektu: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 450327W relacji Zamość Stary- Stefanów D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla robót mostowych

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla robót mostowych Zamierzenie budowlane Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego ( Most Trzebiński ), uszkodzonego w wyniku powodzi z maja i czerwca 2010 r. i budowa nowego mostu na rz. Koszarawa w ciągu drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. rozdz.2.art.3 ust.1.5

Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. rozdz.2.art.3 ust.1.5 Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. o planowanym przedsięwzięciu: rozdz.2.art.3 ust.1.5 przebudowa drogi powiatowej nr3465p- ulica Opałki i 3477Pulica Składowa w Kole 1.Rodzaj,

Bardziej szczegółowo

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Zamawiający : GMINA I MIASTO SZADEK ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek Lokalizacja: Powiat Zduńska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO CPV - 45233 1. WSTĘP. Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi gminnej ul.przejazdowej w miejscowości Koziegłowy - Rosochacz. Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Stan istniejący... 3 4. Parametry techniczne... 4 5. Rozwiązania sytuacyjne... 4 6. Projektowana niweleta...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO WYDZIAŁ DRÓG URZĄD MIASTA GDYNIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO Gdynia 2006 2 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno D-05.03.11 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 5

PRZEDMIAR ROBÓT NR 5 PRZEDMIAR ROBÓT NR 5 ROBOTY DROGOWE Nr 5 22/70 Dział 1 - Przygotowanie terenu pod budowę Nr 1 Dział 1 - Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45100000-8 Rozdział 1 - Roboty pomiarowe 05.01.01.01 P.00. Roboty

Bardziej szczegółowo

Recykling jako uzupełnienie zapotrzebowania materiałowego do produkcji mma

Recykling jako uzupełnienie zapotrzebowania materiałowego do produkcji mma Recykling jako uzupełnienie zapotrzebowania materiałowego do produkcji mma Dariusz Słotwiński Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Konferencja ZASTOSOWANIE DESTRUKTU ASFALTOWEGO

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA - 45233140-2 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

KATEGORIA - 45233140-2 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KATEGORIA - 45233140-2 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3226D UL. NOWY ŚWIAT W KŁODZKU. INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych Ul. Objazdowa 20 57-300 Kłodzko OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 20 USTAWY PRAWO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 1. WSTĘP Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-05.03.05.C WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO ASFALTOWEJ AC 11 S str. 62 1.1. Przedmiot (SST) Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 133 (ul. Wieleńska) w Sierakowie D- 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 133 (ul. Wieleńska) w Sierakowie D- 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D- 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek. ul. Piłsudskiego 21E/7 78-400 Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek 01.2015r.

Przedmiar robót. Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek. ul. Piłsudskiego 21E/7 78-400 Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek 01.2015r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg ulica Żeglarska, Spacerowa, m. Szczecinek, gm. Szczecinek, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

UO "WILBUD" Ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów PROJEKT BUDOWLANY

UO WILBUD Ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W CZARNOWIE DZ. NR 267 Lokalizacja: Zamawiający: Czarnów, dz. nr 267 obręb Czarnów Jednostka ewidencyjna Kamienna Góra obszar wiejski projektowa Jednostka : Gmina

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja i rodzaje nawierzchni dróg rowerowych. dr inż. Wojciech Bańkowski

Konstrukcja i rodzaje nawierzchni dróg rowerowych. dr inż. Wojciech Bańkowski Konstrukcja i rodzaje nawierzchni dróg rowerowych dr inż. Wojciech Bańkowski O sobie. Miejsce pracy: Zakład Technologii Nawierzchni IBDiM Współautor Zeszytu 73 Projektowanie i budowa dróg i szlaków rowerowych

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ KOŁAKÓW SOKOŁÓWEK (GMINA DĄBRÓWKA)

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ KOŁAKÓW SOKOŁÓWEK (GMINA DĄBRÓWKA) (Pieczęć Wykonawcy) PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ KOŁAKÓW SOKOŁÓWEK (GMINA DĄBRÓWKA) WARTOŚĆ ROBÓT: NETTO: zł BRUTTO: zł OBIEKT: LOKALIZACJA: BRANŻA: FAZA: INWESTOR: DROGA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa odcinka łaczącego DK 21 z DK 6 w ciągu ul. Koszalińskiej w Słupsku BRANŻA DROGOWA - PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa odcinka łaczącego DK 21 z DK 6 w ciągu ul. Koszalińskiej w Słupsku BRANŻA DROGOWA - PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa odcinka łaczącego DK 21 z DK 6 w ciągu ul. Koszalińskiej w Słupsku BRANŻA DROGOWA - PRZEDMIAR ROBÓT Nr Nr Spec. kod CPV Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych nazwa Jednostka ilość 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Nawi er zc hni a. na plac zabaw. Przeznaczenie nawierzchni safeplay:

Nawi er zc hni a. na plac zabaw. Przeznaczenie nawierzchni safeplay: Przeznaczenie nawierzchni safeplay: Place - Najwyższe bezpieczeństwo - Łatwy dostęp do urządzeń - Bogactwo kolorów Ścieżki piesze - Antypoślizgowa Tereny rekreacyjne - Przyjemność użytkowania Boiska wielofunkcyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do pól ul. Napłatki w miejscowości Lisowice. Podstawę opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny II. III. Przedmiar robót Rysunki Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:10 000 Rys. nr 2 Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. nr 3 Przekroje normalne skala 1:50, 1:20

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOBRA wer. 9.0 K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa: Budowa drogi gminnej w miejscowości OBRZĘBIN długości 459.0 mb Obiekt: Budowa drogi gminnej w miejscowości OBRZĘBIN długości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 2 Recykling D-05.03.11 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo