WINCENTY MYSZOR NAUKA O GRZECHU W PRZEKAZACH GNOSTYCKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WINCENTY MYSZOR NAUKA O GRZECHU W PRZEKAZACH GNOSTYCKICH"

Transkrypt

1 WINCENTY MYSZOR NAUKA O GRZECHU W PRZEKAZACH GNOSTYCKICH Zagadnienie upadku, grzechu, zła, znajduje się w centrum zainteresowań gnostyków II i III wieku. W wyjaśnianiu, czym jest stan upadku człowieka, jakie są jego przyczyny, gnostycy okazali się najbardziej oryginalni. Ich nauki na ten temat nie da się porównać z żadnym innym poglądem, a ich ujęcie zła różni się zasadniczo od poglądów chrześcijańskich. Ze względu na to zróżnicowanie musimy pojęcie grzechu podane w temacie naszych rozważań przedstawić w sposób co najmniej analogiczny. Oryginalne wypowiedzi gnostyków posługują się wprawdzie tym pojęciem, ale częściej pojawiają się inne terminy, jak upadek, odstępstwo. Pojawia się także opis wydarzeń ocenionych jako negatywne, naganne, bez określonej terminologii grzechu. Musimy zatem gnostyckie ujęcie grzechu, potraktować najpierw jako swoiste, odrębne, różne od chrześcijańskiego. Gnostyckie ujęcie zła, a także związana z nim koncepcja grzechu wynika z antykosmicznego i antysomatycznego dualizmu gnostyków. Dla gnostyków złym był świat widzialny, materialny, świat stworzony. Negatywnie nacechowany był pobyt człowieka na ziemi, człowieka uwięzionego w ciele, czy przez ciało. Z tych samych racji złym był dla gnostyków stwórca świata, ten, który także uwięził człowieka w ciele. Złym był akt stwórczy, nawet jeśli w niektórych systemach, na przykład w nauce walentynian, obserwujemy tendencję relatywizowania tego zła u początków świata. Podstawowe idee gnostyckiej nauki w poszczególnych systemach, czy w danych utworach gnostyków były zmodyfikowane. Gnostycy rozwinęli cały szereg szczegółów swego systemu. Niektóre modyfikacje relatywizowały zło świata, inne zbliżały się do koncepcji chrześcijańskich lub platońskich. Gnostycy stosowali także różne sposoby wypowiedzi; od mitologii, która ukazywała początek świata i stworzenie człowieka, przez swoistą opowieść na wzór Księgi Rodzaju, przez wypowiedzi polemiczne, także wobec nauki chrześcijańskiej, po spekulacje i rozważania filozoficzne o naturze zła. Ich treściowy związek z gnostycką nauką o grzechu można jednak zawsze określić przez związek z antykosmicznym i antysomatycznym dualizmem. Na tym ogólnym stwierdzeniu można by zakończyć wykład gnostyckiej nauki o grzechu, gdyby nie kilka szczegółów ich myśli, którymi pragnę się obecnie zająć. 1. Upadek i grzech na planie biblijnej opowieści o stworzeniu. Stworzenie i upadek pierwszego człowieka gnostycy przedstawiali w aluzjach do Księgi Rodzaju 1. Interpretacja gnostycką przekazana przede wszystkim w Hipostazie archontów i O początku świata z II kodeksu z Nag Hammadi, jak również w paralelnych wypowiedziach z innych utworów (na przykład w Sophia Jesu Christi, Apokryf Jana) nie jest jednak parafrazą Księgi Rodzaju. Gnostycy przedstawiają swoje poglądy czasem wprost za pomocą cytatów biblijnych, jednak schemat opowieści, osoby dramatu, a przede wszystkim treść odbiegają od tradycji biblijnej. Według Hipostazy archontów odpowiednio do Księgi Rodzaju gnostycki autor przedstawił stworzenie Adama 2, jego upadek 3, zbawienie Adama i początkiludzkości 4, następnie przedstawił trzy rodzaje ludzi 5 i historię potopu 6. Adam został stworzony w sposób potrójny. Adam materialny, hyliczny został stworzony przez archontów, władców tego świata 7. Adama psychicznego, czyli zmysłowego, stworzył główny archont, władca świata 8. Natomiast Adam duchowy został utworzony przez Ducha 9. Adam reprezentuje całą ludzkość w ten sposób, że obejmuje sobą owe trzy rodzaje ludzi, ludzi materialnych, zmysłowych i duchowych. Los Adama jest jednocześnie reprezentacją i zapowiedzią losu ludzkości w postaci historii owych trzech rodzajów ludzi. Interesuje nas, w jaki sposób gnostycki autor przedstawił to, co nazywamy grzechem Adama. W Hipostazie archontów tak przedstawiono rajski upadek pierwszych rodziców: (Archonci) polecili mu (tj. Adamowi) mówiąc: z każdego drzewa, które jest w raju możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie jedz, ani go nie dotykaj, w dniu, w którym zjecie z niego, śmiercią pomrzecie. Mówią mu to, nie wiedząc, co mu powiedzieli. Ale było to za wolą Ojca, że powiedzieli mu w ten sposób, żeby mógł zjeść i żeby Adam zobaczył ich będąc całkowicie materialnym. Archonci naradzając się między sobą powzięli zamiar i

2 rzekli: Sprowadźmy sen na Adama. I (Adam) zasnął. A sen jest tu niewiedzą, którą sprowadzili na niego. Gdy zasnął, oddzielili od jego boku kobietę żyjącą, a jego bok wypełnili ciałem w jej miejsce. I tak Adam stał się całkowicie psychiczny. Kobieta zaś duchowa przystąpiła do niego i rozmawiała z nim i rzekła: Adamie, powstań". I gdy ją zobaczył, rzekł: Ty jesteś tą, która dała mi życie, nazwą cię matką żyjących (...). Wówczas duchowa (kobieta) weszła w węża-nauczyciela i pouczyła (kobietę cielesną) tymi słowami: Co wam powiedział? Ze wszystkich drzew, które są w raju, będziesz jeść, ale z drzewa poznania zła i dobra nie jedz?. Kobieta cielesna rzecze: nie tylko, powiedział «nie jedzcie», ale także «nie dotykajcie, gdyż w dniu, w którym z niego zjecie, śmiercią pomrzecie». A wąż-nauczyciel mówi: Nie pomrzecie śmiercią, powiedział wam to, gdyż jest zazdrosny. Przeciwnie, wasze oczy się otworzą i staniecie się podobni do bogów, znając zło i dobro. Nauczycielka została zabrana od węża i zostawiła go samego, jako byt tylko ziemski. Kobieta cielesna wzięła (owoc) z drzewa i zjadła i dała go swemu mężowi, gdyż psychicy, jak ona, jedzą. I tak zło otwarło się (objawiło się?) z powodu ich niewiedzy i zrozumieli, że są nadzy, jeśli chodzi o ducha 10. Nieposłuszeństwo Adama wobec archontów opisują także inne utwory gnostyków, podając takie czy inne szczegóły, które w tej chwili dla naszych rozważań są mniej istotne. W traktacie O początku światapouczająca kobieta duchowa wchodzi w samo drzewo poznania dobra i zła, w Apokryfie Jana Jezus mówi o sobie, że to on doprowadził do tego, aby pierwsi rodzice jedli zakazany owoc i w ten sposób poznali, kim są archonci i w jakim stanie znajdują się ludzie 11. Nieposłuszeństwo Adama staje się w gnostyckim komentarzu modelem inicjacji gnozy. Nie jest na pewno grzechem, czy upadkiem. Nie chodzi tu tylko o odczytanie opowieści o upadku pierwszych rodziców na opak, jak to krytykowali polemiści antygnostyccy, ale o przemyślaną według gnostyckich założeń teorię, że sprzeciw wobec stwórcy tego świata jest drogą do gnozy, a więc jest działaniem zbawczym. Wszystko to dzieje się zresztą, jak zaznacza autor Hipostazy archontów, według woli Ojca, a więc jest realizacją planu, który w innych wypowiedziach będzie wprost nazwany planem zbawienia 12. W wypowiedziach polemicznych wobec nauki Kościoła odrzucenie boga-stwórcy jest jeszcze bardziej radykalne: Dlaczego błądzicie i nie pytacie o misteria, o to, co stało się prawzorem z naszego powodu? pytał autor Świadectwa prawdy 13. Następnie przedstawił historię pierwszych rodziców niemal tak jak w Księdze Rodzaju, z pewnymi uproszczeniami 14, by następnie zapytać: Cóż to za rodzaj Boga? Najpierw przecież zazdrościł Adamowi, że ten zjadł z drzewa gnozy, i po drugie, rzekł: Adamie, gdzie jesteś. Bóg nie ma odpowiedniej wiedzy uprzedniej, to jest nie zna tego najpierw? A następnie mówi: Wyrzućmy go z tego miejsca, aby nie jadł z drzewa życia i nie żył na wieki. Z pewnością to siebie samego ośmieszył, jako złośliwego i zazdrosnego. A więc jakiż to Bóg? Jakaż wielka ślepota tych, którzy tak mówią, a nie poznali go 15. Wypowiedź polemiczna ma na uwadze fałszywą koncepcję boga-stwórcy, ale także wydane przez niego prawo, zakaz, który miał zniewolić człowieka. Według autora Świadectwa prawdy Bóg-stwórca to Bóg złośliwy i zazdrosny, który nie ma odpowiedniej wiedzy, który wydaje prawo dla zniewolenia człowieka. Adam jako wzór postępowania dla gnostyków wskazuje, że należy zmierzać do gnozy, poznać, kim jest stwórca wydający zniewalające prawo. W utworach gnostyków chrześcijańskich spekulacje na temat grzechu Adama stają się bardziej subtelne. Z wielu wzmianek, przede wszystkim z kręgu uczniów Walentyna, warto przytoczyć tę zawartą w Tractatus Tripartitus. Jest to utwór niewątpliwie walentyniański, a sądząc po rozbudowanej spekulacji, raczej z III wieku. Autor tego dzieła wyraźnie bierze pod uwagę naukę ortodoksyjną, to jest naukę Kościoła. Substancja duchowa jest jednym imieniem i obrazem jedynym, (choć) jej choroba jest stanem o wielu postaciach. Jeśli chodzi o substancję psychików, to jej stan jest podwójny, ponieważ posiada rozumienie i wyznanie dla czegoś wyższego, ale jest ona skłonna do złego, z powodu takiego nastawienia myśli. Substancja hyliczna ma zachowanie różnorodne i wielokształtne. To właśnie była choroba, która pojawiła się w wielu postaciach skłonności. Pierwszy człowiek jest więc tworem mieszanym. Jest miejscem złożenia tych z lewej i tych z prawej, oraz z duchowego logosu. Jego uwaga jest podzielona między obydwie te substancje, dzięki którym otrzymał (swe) istnienie. Dlatego, jak to się naucza, został dla niego ustanowiony ogród, raj, aby mógł jeść z owoców trzech rodzajów, gdyż jest to ogród takiego porządku, że dostarcza rozkoszy trojakiego rodzaju. Co oznacza też: szlachetność wybranej istoty, która w nim się znajduje, była wyższa (od archontów). Ta wyposażyła ich (to jest: ludzi) i nie wyrządziła im żadnej szkody. Dlatego postawili go (archonci) wobec rozkazu, który stał się dla niego zagrożeniem, wystawili go na wielkie niebezpieczeństwo, to jest śmierć. (Rozkaz) ten pozwalał mu na korzystanie tylko ze złych (drzew). Z innego drzewa, o podwójnym znaczeniu nie pozwolono mu jeść, tym bardziej nie pozwolili mu (korzystać) z tego, które ma życie, aby w ten sposób nie zdobył chwały [...] i aby ich [nie pokonał]. Przez złą moc, którą nazywa się wężem, a jest on mędrszy od wszystkich złych mocy, zwiódł człowieka przez rozkaz, który odnosi się tak do myśli jak żądz. (Wąż) spowodował, że (Adam) przekroczył zakaz i umarł. Został wypędzony ze wszystkich korzyści tego miejsca. Na tym polega wypędzenie, że został oddzielony od tych rozkoszy, które mają ci (stworzeni) według obrazu i ci według podobieństwa. Jest to jednak dzieło opatrzności, aby można było zrozumieć,

3 że ten czas jest krótki, gdy dano człowiekowi uczestniczyć w dobrach, wiecznych dziełach, w których jest miejsce odpocznienia. Miejsce to Duch ustanowił, zanim jeszcze zaplanował to, by człowiek doświadczył wszelkiej złej mocy, to jest śmierci, to jest całkowitego braku gnozy o Pełni i aby człowiek doznał próby wszelkich złych rzeczy, które mogą się z niej (to jest ze śmierci) wywodzić, i aby po odrzuceniu udręczeń i lęków, które z niej się wywodzą, aby mógł mieć udział w tym wielkim dobru, to jest w życiu wiecznym, czyli w całkowitym przywróceniu gnozy o Pełni i przyjęciu wszelkiego dobra. Z powodu przekroczenia pierwszego człowieka zapanowała śmierć. Stosownie do tego, każdy człowiek zostaje przez nią zabity, w czym objawia się jej panowanie, co jej przydzielono jako królestwo, ale z powodu planu zbawienia Ojca, o czym już na początku mówiliśmy 16. Gnostycki autor nawiązał do koncepcji walentyniańskich. Wskazuje na to przede wszystkim podział na trzy klasy ludzi, a w komentarzu biblijnym trzy rodzaje drzew. Walentyniańskie jest także określenie braku gnozy jako śmierci. Razem z innymi gnostykami ma negatywny pogląd o archontach, stwórcach, którzy wydają Adamowi polecenie. Jednocześnie starał się dostosować wykład upadku rajskiego do nauki ogólnochrześcijańskiej. Wąż-kusiciel nazwany jest wyraźnie złą mocą, która doprowadza do śmierci, czyli braku gnozy 17. Komentarz gnostycko-chrześcijańskiego autora mówi więc o czymś zupełnie przeciwnym do tradycji, którą zauważyliśmy w pismach setiańskich, czy barbelognostyków (na przykład w Apokryfie Jana ). Jednocześnie oddala się także od myśli chrześcijańskiej: wąż jest po stronie archontów, a w złośliwości wobec człowieka nawet ich przewyższa. Postępowanie Adama jest nazwane tak jak w Nowym Testamencie u Św. Pawła (Rz 5, 14) jako parabasis, ale nie ma nowotestamentalnego znaczenia. Adam przekroczył zakaz archontów i doświadczył śmierci jako braku gnozy. Przestępstwo Adama, panowanie śmierci jako skutek jego grzechu, włączone jest jednak do planu zbawienia. Śmierć Adama, tu jako brak gnozy, jest tylko etapem pośrednim, po którym człowiek ostatecznie osiągnie pełne poznanie, a tym samym przezwycięży śmierć. Warto również zwrócić uwagę na to, że drzewo poznania dobra i zła odpowiadało psychicznej części człowieka, a więc tej, przez którą człowiek jest podzielony między dobro i zło, a przede wszystkim dzięki której ma zdolność wyboru między dobrem a złem. Sporo aluzji do grzechu rajskiego znajdziemy w Ewangelii Filipa. Bezpośrednią aluzją jest wypowiedź, niestety bardzo źle jako tekst zachowana, którą podaję w prawdopodobnej rekonstrukcji: Bóg stworzył raj. Człowiek [żył] w raju [trwając w jedności]. Jest [...] nie ma [podziału] u Boga w [...] [ludzkie] którzy są w nim [...] ja chcę. Raj był miejscem, gdzie powiedziano mi: człowiecze, jedz to albo jak chcesz - nie jedz. To oto jest miejsce, gdzie będę jadł wszystko, ponieważ tu znajduje się drzewo poznania [gnozy]. Tamto [drzewo] zabiło Adama. To jednak miejsce, [jako] drzewo poznania [gnozy] ożywiło człowieka. Drzewem było prawo. Ono miało moc przekazywania wiedzy [gnozy] dobra i zła. Ale ani nie utrzymało go [to jest: człowieka, Adama] z dala od złego, ani nie pozostawiło go dobrym, lecz spowodowało śmierć tych, którzy z niego jedli. Bo w powiedzeniu: jedz to, albo nie jedz, był początek śmierci 18. Wypowiedź zawiera krytyczną uwagę o prawie, ewentualnie przykazaniu. Drzewo, z którego zakazano jeść Adamowi, było drzewem poznania dobra i zła. Adam, dokonując takiego wyboru, naraził się na śmierć. Wypowiedź z Ewangelii Filipa można połączyć z nauką Tractatus Tripar-titus. Adam zatem popełnił błąd nie tylko dlatego, że przekroczył zakaz, ale dlatego, że sprowadzony do sfery psychicznej, gdzie dokonuje się wyboru dobra czy zła, uległ tego rodzaju pokusie, pokusie dokonywania wyboru. Autor wyraźnie zaznacza, że w samym wyborze: jedz albo nie jedz, był początek śmierci, czyli początek braku gnozy. Upadkiem dla Adama było także rozbicie pierwotnej jedności. Gdy Ewa była w Adamie, nie było śmierci. Gdy odłączyła się od niego, nastała śmierć. Jeśli ponownie wyjdzie i weźmie ją do siebie, nie będzie śmierci 19. Autor Ewangelii Filipa czyni tu aluzję do pierwotnej jedności Adama, być może do jego stanu androgynii. Ale jest także aluzja do tego wyobrażenia o pierwszym człowieku, które znaleźliśmy w Hipostazie archontów: w Adamie element żeński (pneuma według semickiej konwencji) wyrażał związek człowieka z najwyższą istotą. To Ewa-duchowa poucza Adama, udziela mu gnozy - według Hipostazy archontów, ale przedtem oddzielona od pierwszego człowieka, na skutek działań archontów-stwórców, oznacza pozbawienia go elementu duchowego, czyli brak gnozy, czyli śmierć. Upadek Adama zaznacza się więc w konstytuowaniu jego ziemskiej egzystencji, tu w rozbiciu jedności, pozbawieniu elementu duchowego, pozbawieniu gnozy 20. W innym miejscu autor Ewangelii Filipa mówiąc o dziele zbawczym Chrystusa wspomina to rozbicie pierwszego człowieka i śmierć, która na skutek tego zapanowała 21. Rozbicie pierwszego człowieka nazywa autor Ewangelii Filipa błędem, który powstał na początku. Adam powstał z dwu dziewic, z ducha oraz dziewiczej ziemi. Dlatego to Chrystus zrodził się z dziewicy, aby błąd, który na początku powstał, naprawić" 22. Według Ewangelii Filipa Adam po swoim upadku zbliżył się do stanu zwierząt. Dwa drzewa były w raju. Jedno rodziło zwierzęta, drugie rodziło człowieka. Adam zjadł z drzewa, które zrodziło zwierzę. Stał się zwierzęciem i zrodził zwierzę. Dlatego [czcili] dzieci Adama [bogów w postaci zwierząt]. Drzewo, [z którego zjadł] owoc, [było drzewem poznania]. Dlatego [grzechy ich] były [liczne].

4 [Gdyby] zjadł [owoc z innego drzewa], owoc [z drzewa życia, które] rodzi ludzi, [bogowie czciliby] człowieka 23. Wypowiedź nawiązuje do przekroczenia zakazu stwórcy. Negatywne skutki nieposłuszeństwa Adama autor związał jednak nie z podstępem tkwiącym w zakazie, namową węża, karą archontów, ale z samym faktem korzystania z owoców niewłaściwego dla Adama drzewa. Upadek Adama związany jest więc bardziej z jego stworzeniem jako istotą ziemską, podzieloną na mężczyznę i kobietę, poddaną władzy archontów-stwórców, istotę pozbawioną gnozy, żyjącą na poziomie zwierząt. W opisie grzechu rajskiego, zwłaszcza w utworach gnostyków chrześcijańskich, znajdujemy próby zbliżenia do poglądu chrześcijańskiego. Grzech Adama objawia się w skutkach, to jest jego śmiertelności. Śmierć Adama i wszystkich ludzi interpretowana jest jednak alegorycznie, jako brak gnozy, pogrążenie w materii. W antropologii niektórych gnostyków walentynian w Tractatus Tripartitus znajdujemy przesłanki do przyjęcia, że grzech Adama polegał na złym wykorzystaniu wolności wyboru. Wolny wybór zdaniem gnostyków należał jednak do sfery psychicznej, do człowieka, albo był przymiotem tej kategorii ludzi, których gnostycy nazywali psychikami. Tu rodzą się dwa dalsze pytania: czy ową psychiczną sferę człowieka traktowali gnostycy jako część integralną każdego człowieka, także tego, który jest gnostykiem? I jeśli istotę człowieczeństwa gnostyka sprowadzali do części duchowej, to czy można wywnioskować, że uważali, iż gnostyk jest z natury bezgrzeszny? Tym samym zbliżyliśmy się do drugiej części naszej analizy, a mianowicie, do poglądu gnostyków na temat aktualnych grzechów. 2. Grzech w bezpośrednich wypowiedziach chrześcijańskich gnostyków. W Ewangelii Marii objawiający zbawczą gnozę Jezus wyjaśnia, na czym polega grzech świata : Piotr powiedział do niego: Skoro pouczyłeś nas o każdej rzeczy, powiedz nam jeszcze i to: co to jest grzech świata? Zbawca odrzekł: Grzech (jako taki) nie istnieje, ale wy jesteście tymi, co grzech sprawiacie, gdy działacie według natury rozpusty, którą nazywa się grzechem. Dlatego dobro weszło pośród was, do każdej natury (i) uporządkuje ją w jej korzeniu. I jeszcze mówił dalej i rzekł: Dlatego chorujecie i umieracie, ponieważ kochacie to, co was w błąd wprowadza. Kto pojmuje, niech rozumie. To materia zrodziła namiętność, która nie ma swego podobieństwa, ponieważ wyszła ze związku przeciw naturze. I wówczas to powstaje zaburzenie w całym ciele 24. Grzech świata - być może nawiązanie do J 1, 29 - nie wynika z samej materii, ale ze związku człowieka z materią. Ten nienaturalny związek określono terminem rozpusty, w innych wypowiedziach cudzołóstwem. Cały utwór Egzegeza na temat duszy z II kodeksu z Nag Hammadi za główny temat ma zagadnienie zbrukania duszy w połączeniu z ciałem i jej oczyszczenie jako uwolnienie od ciała. Gnostycki autor posługuje się przenośniami i obrazami zaczerpniętymi z życia seksualnego. Dusza uwięziona w ciele to porne, która oddaje się wielu, zapominając o swoim prawowitym oblubieńcu, Bogu 25. Obraz nierządu duszy opisuje nie tylko postępowanie duszy wobec ciała, ale jest także metaforą dla ukazania utraty jej związku z Bogiem, przypomina biblijny obraz związku ludu wybranego z Bogiem jako związku małżeńskiego, a kult obcych bogów jako cudzołóstwo. Związki duszy z ciałem i światem materialnym gnostycki autor przedstawia za pomocą wielu różnych wątków, mitu archontów, którzy w tym utworze uwodzą i deprawują duszę; przypomina to historię archontów - stwórców świata, którzy usiłują zniewolić duchową Ewę w Hipostazie archontów 16. Pojęcie zanieczyszczenia przez kontakt z ciałem i światem z Egzegezy na temat duszy pojawia się w wielu innych wątkach literackich, nie ma potrzeby, aby je wszystkie przytaczać. Świat jest przedstawiony jako wielkie więzienie, w którym archonci zamknęli człowieka, sprawiając jednocześnie, że zapomniał on o swoim boskim pochodzeniu 27. Zaistnienie w ciele oznacza wprost stan grzeszny 28. Los człowieka poddany jest ściśle działaniu heimarmene 29. Szczególną rolę w zniewoleniu człowieka odgrywa ciało, stąd być może tak popularna w pismach gnostyckich symbolika seksualna. Gdy analizujemy te czy inne wypowiedzi gnostyków, pojawia się pytanie, czy chodzi tu faktycznie o pojęcie grzechu. W Egzegezie na temat duszy, zniewolona przez archontów dusza jest przedstawiona jako ofiara, nie jako ta, która zawiniła. Przyczyna jej upadku i zanieczyszczenia w ciele leży poza nią, w upadku, który doprowadził do powstania jej prześladowców, archontów 30. Odpowiedzialność duszy-kobiety jest sprowadzona do zera 31. Jej czyny zostały zdeterminowane wcześniej. Podobnie ma się rzecz w innych utworach z Nag Hammadi 32. Nawet wówczas gdy jak w Authentikos Logos do upadku człowieka doprowadzają nie archonci - brak w tym utworze aluzji do mitu archontów - ale wprost namiętności, które powstają z materii i przyczyniają się do powstania ciała 33. Niektóre utwory z Nag Hammadi podają całe katalogi wykroczeń, które człowiek popełnia kierując się namiętnościami ciała 34. Owe namiętności opisane są jednak jako napastnicy z zewnątrz, którzy zniewalają człowieka. Jeśli z pojęciem grzechu łączymy aspekt etyczny, czyli kwestię odpowiedzialności, winy, to przestępstw duszy opisanych w niektórych utworach z Nag Hammadi nie możemy uznać za grzechy w rozumieniu biblijnym czy biblijno-chrześcijańskim.

5 Jednak wypowiedzi gnostyków na temat grzechu nie wydają się zawsze tak jednoznaczne. Gnostycy często podawali jako bezpośrednią przyczynę złego postępowania ludzi brak gnozy. Brak gnozy opisany jest również za pomocą wielu przenośni, jako ślepota, sen, zapomnienie, ciemność. Zły człowiek, który jest w ciele, już doznał nędznej śmierci, a o wiele bardziej taki, którego umysł jest ślepy. Każdy bowiem ślepiec chodzi tak, i tak go widzą, jak ktoś, którego umysł nie jest zdrowy 35. Ślepota duszy, czyli brak gnozy, jest przyczyną jej choroby 36. Brak gnozy przygotowuje drogę dla żądz i namiętności 37. Kto odrzuca żądze, uwalnia się od grzechów 38. Nawrócenie ( metanoia ) łączy się zawsze z przyjęciem gnozy. Wszystko to mogłoby wskazywać na etyczny aspekt działań człowieka. Trzeba jednak pamiętać, że w gnostyckich tekstach pomoc w postaci gnozy i jej zbawczych skutków przychodzi z zewnątrz. Skąd zatem brak gnozy? Dla ostatecznego wyjaśnienia tego problemu gnostycy odwoływali się do idei upadku Mądrości ( Sophia ) lub Logosu 39. A więc ostatecznie praprzyczyna braku gnozy znajduje się także poza gnostykiem. Jeśli jednak przyjmiemy, że dzieje Sophii/Logosu są także obrazem dziejów poszczególnej cząstki, poszczególnego człowieka (podobnie jak Adam jest w wielu gnostyckich tekstach reprezentantem ludzkości w całości), wówczas pojawi się bardzo nam bliskie pytanie o ostateczną przyczynę zła: czyli jak to się stało, że byt powołany do istnienia przez najwyższą istotę nie posiadał jednak odpowiedniej wiedzy, miał tego rodzaju sposób istnienia, że mógł się od najwyższego bytu oddalić, popadł w niewiedzę, czyli brak gnozy, przyczynił się do powstania materialnego świata, a w wypadku poszczególnego gnostyka, tak dalece zapomniał o Bogu, że związał się z ciałem i materią i popełniał niegodziwe czyny. Chrześcijańska odpowiedź brzmi podobnie jak u Plotyna 40 : człowiek został obdarzony takim dziwnym przymiotem jak wolność, że może wybierać. Gnostycy odpowiadali, że człowiek został stworzony takim nie przez Boga, ale przez demiurga, innego niż Bóg stwórcę, został stworzony jako byt nieuświadomiony, bezwolny, czyli bez świadomości siebie, gnozy o swoim boskim istnieniu. Sprawa się jednak komplikuje, gdy czytamy utwory gnostyków chrześcijańskich. W poglądach walentynian znajdujemy wyraźny ślad przejęcia nauki o wolnej woli. Chrześcijańscy gnostycy przypisywali sferze psychicznej, a więc odpowiednio ludziom psychicznym, psychikom, możliwość wyboru. Klasycznym przykładem wyróżnienia psychików, których charakteryzuje wolna wola, jest opinia Teodota, jednego z walentynian: A więc pneumatyczny (człowiek) jest zbawiony z natury, psychik według tego, że ma wolną wolę, ma i skłonność do wiary i niezniszczalności, ale również skłonność do niewiary i do zniszczenia, według swego wyboru, zaś (człowiek) materialny idzie z natury na zatratę 41. Autor Tractatus Tripartitus działanie wolne przypisuje tak zwanej trzeciej generacji eonów 42. Wolność wyboru łączą niektóre przekazy źródłowe z upadkiem Sophii 43. Z jej nastawień powstają według walentynian tak materialne elementy świata jak i psychiczne. Wydaje się, że do jej wykroczenia czyni aluzję autor Listu Piotra do Filipa, gdy mówi o cierpieniu Jezusa i jego uczniów: Bracia moi, to cierpienie jest obcym dla Jezusa. To raczej my jesteśmy tymi, którzy przyjęliśmy cierpienie w wykroczeniu matki i dlatego uczynił (Jezus?) wszystkie rzeczy według podobieństwa do nas 44. Możliwość wyboru, a więc i grzechu, i cierpień związanych z grzechem pojawia się według walentynian w sferze psychicznej, wśród psychików, których, jak mówi Ireneusz, widzieli wśród ludzi Kościoła 45. Gnostyk w ścisłym znaczeniu jest wolny od grzechu. Na ten temat wypowiada się autor Ewangelii Filipa: Kto posiadł gnozę prawdy, jest wolny (por. J 8, 32). Wolny zaś nie popełnia grzechu. Kto bowiem grzeszy, jest niewolnikiem grzechu (por. J 8, 34). Prawda jest matką (wolnego człowieka), gnoza zaś ojcem. Tych, którym nie pozwala się grzeszyć, świat nazywa wolnymi. To są ci, którym nie pozwala się grzeszyć. Gnoza prawdy wznosi serce, to znaczy, czyni ich wolnymi i wznosi ich ponad cały świat. Miłość jednak buduje (por. 1 Kor 8, 1). Kto jednak stał się wolnym przez gnozę, uczyni się niewolnikiem dla miłości tych, którzy nie są w stanie przyjąć wolności gnozy. Gnoza jednak czyni ich zdolnymi (do tego), że staną się wolni 46. W wypowiedzi znajduje się wyraźna aluzja do Ewangelii Jana, ewentualnie do Św. Pawła. Nie zmienia to jednak gnostyckiej wymowy tej wypowiedzi. Kto posiadł gnozę, nie grzeszy. Można to jednak zrozumieć, że kto posiadł gnozę, nie powinien grzeszyć. W niektórych wypowiedziach chrześcijańskich gnostyków o grzechu można rozpoznać rodzaj moralnego intelektualizmu: Jak długo korzeń zła jest ukryty, jest ono silne. Jeśli zostanie poznane, jest zlikwidowane. Jeśli się je ukazuje, znika. Dlatego Słowo (Logos) powiada: Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew Niech będzie ścięte. Co się ścina, zwykle ponownie wyrasta, lecz siekiera kopie w dół do ziemi, aż wydobędzie korzenie na wierzch. Jezus więc odciął korzeń świata, inni przeciwnie, tylko częciowo (je ścięli). My sami, każdy z nas, niech wykopie korzeń zła, który w nim jest, wyrwie z korzeniem ze swego serca. Będzie zaś wyrwane, gdy zostanie rozpoznane. Jeśli go zaś nie rozpoznamy, zapuści w nas korzeń i przyniesie swoje owoce z naszego serca. Jest (wówczas) panem wobec nas, czyni nas sługami. Zniewoli nas, abyśmy czynili to, czego nie chcemy i nie czynili tego, co chcemy. A jest silne, ponieważ go nie rozpoznaliśmy 47.

6 Rozpoznanie zła jest równoznaczne z jego likwidacją. Trzeba jednak pamiętać, że chodzi tu o gnozę, która nie tylko poucza, ale także zbawia, wznosi na wyższy rodzaj bytu. Niektóre wypowiedzi chrześcijańskich gnostyków są tak bliskie chrześcijańskich, czyli nowotestamentalnych, że trudno ustalić różnicę w pojmowaniu grzechu. Wyjaśnienie gnozy mówi o dziele zbawczym Jezusa: Gdy wielki Syn został wysłany do swych małych braci, rozpowszechniał rozporządzenie Ojca, ogłosił je i przeciwstawił się wszystkim. Usunął on stary zapis dłużny, zapis potępienia (por. Kol 2, 14). A takie było to rozporządzenie: Ci, którzy stali się niewolnikami, zostali potępieni w Adamie, teraz zostali wyrwani śmierci, otrzymali przebaczenie swych grzechów i zostali zbawieni [...] 48. Grzechy aktualne mają wyraźny związek z grzechem Adama i jako skutek niosą śmierć. Być może należy ową śmierć interpretować jako brak gnozy, a dzieło zbawcze Syna jako oświecenie przez gnozę, która jednocześnie odpuszcza grzechy. Autor tego dzieła czyni wyraźną aluzję do dzieła zbawczego, którego celem jest odpuszczenie grzechów 49. Mówi również o możliwości grzechu tych, których nazywa wojownikami słowa : Jeśli grzechy są tak liczne, to czy teraz większa jest zazdrość Kościoła o zbawcę? Dla każdego z obydwu rodzajów (ludzi) było łatwo o przestępstwo, tak dla wojownika jak i dla zwykłego. Jest to bowiem tylko jedna jedyna zdolność, którą (obydwaj) posiadają. Jeśli chodzi o nas, to jesteśmy wojownikami słowa. Jeśli grzeszymy przeciw niemu (to jest słowu), grzeszymy więcej niż poganie. Ale jeśli jesteśmy ponad wszelkim grzechem, otrzymujemy wieniec zwycięstwa tak, jak i nasza Głowa została wsławiona przez Ojca 50. Wojownicy Słowa mogą zgrzeszyć przeciw Słowu i wtedy stają się gorsi niż poganie. Trudno z całą pewnością powiedzieć, że owi wojownicy słowa to gnostycy. Autor mówi wprawdzie wyraźnie w pierwszej osobie liczby mnogiej włączając siebie do tej grupy i wydaje się raczej prawdopodobne, że chodzi o gnostyków, którzy przyjęli Słowo i starają się je propagować. Wnioski W świetle przeprowadzonych analiz niektórych gnostyckich wypowiedzi o grzechu wydaje się, że pojęcie grzechu w ujęciu etycznym było obce myśli gnostyckiej. Pojęcie upadku, zanieczyszczenia, zmazy, czy ewentualnie termin grzechu służyły dla opisu procesu fizycznego, a więc związanego z powstaniem świata, stworzeniem człowieka, a więc ontologią. W tekstach gnostyków chrześcijańskich pojawia się być może ujęcie etyczne, pod wpływem chrześcijańskim, zwłaszcza w takich utworach, których autorzy przyjęli elementy chrześcijańskiej koncepcji zbawienia lub zbawcy. Nie zawsze jednak da się ostatecznie ustalić treść danych wypowiedzi, ze względu na ich przenośny i wieloznaczny charakter. Przypisy: 1 Całość gnostyckiego wykładu opowies ci o raju z Ksie gi Rodzaju przedstawił P. Nagel, Die Auslegung der Paradieserzahlung in der Gnosis, w: Altes Testament- Frühjudentum-Gnosis, wyd. K. W. Tröger, Berlin 1980, Por. takz e W. Myszor, Pradzieje biblijne w tekstach z Nag Hammadi, w: Warszawskie studia biblijne, wyd. J. Frankowski, B. Widła, Warszawa 1976, Skróty cytowanych tekstów z Nag Hammadi stosuje według propozycji przedstawionej w: W. Myszor, Anapausis w teologii chrzes cijan skich gnostyków, Warszawa 1984, 28n. 2 HA, NHC II, p. 87, 12-88, HA, NHC II, p. 88, 18-89, 11 co odpowiada w OrigMund, NHC II, p. 107, , 30 (w OrigMund bardziej rozbudowane). 4 HA, NHC II, p. 89, 11-91, 7 co odpowiada w OrigMund, NHC II, p. 115, , HA, NHC II, p. 91, 11-92, 4; co odpowiada w OrigMund, NHC II, p. 117, (bardziej skrótowo niz w HA). 6 HA, NHC II, p. 92, AJ, w BG, p. 57, Różne formy egzegezy gnostyckiej Księgi Rodzaju nawiązują tak do tradycji chrześcijańskiej jak i żydowskiej, por. J. Magne, L Exégese du récit du Paradis dans les écrits juifs, gnostiąues et chrétiens, Augustinianum 22 (1982), TestVer, NHC IX, p. 45, Napisano o tym w prawie: Bóg nakazał Adamowi: z każdego drzewa będziesz jadł, lecz z drzewa, które jest w środku raju nie jedz, gdyż w dniu, w którym będziesz jadł z niego, śmiercią umrzesz. Wąż był jednak mędrszy od wszystkich zwierząt w raju

7 i nakłonił Ewę mówiąc: w dniu, w którym zjecie z tego drzewa, które jest w środku raju, otworzą się oczy waszego serca. Ewa posłuchała i wyciągnęła swą rękę, wzięła z drzewa i zjadła, i dała swemu mężowi, który był z nią. I natychmiast poznali, że byli nadzy. I wzięli liście figowe i zrobili sobie przepaski. Bóg zaś przechodził w porze wieczornej przechadzając się w pośrodku raju. Gdy więc Adam zobaczył go, ukrył się. I rzekł: Adamie, gdzie jesteś. On zaś odpowiedział mówiąc: wszedłem pod drzewo figowe. I w czas właśnie poznał Bóg, że zjadł z tego drzewa, z którego zakazał: nie jedz z niego. I rzekł do niego: Kto cię pouczył. Odrzekł Adam: Kobieta, którą mi dałeś. A kobieta rzekła: To wąż mnie pouczył. I przeklął węża i nazwał go diabłem. I rzekł: Oto Adam stał się jak jeden z nas, tak, że zna zło i dobro. Rzekł: wypędźmy go zatem z raju, aby nie zerwał z drzewa życia i zjadł i żył na wieki TestYer, NHC IX, p. 45, 23-47, TestVer, NHC IX, p. 47, 14-48, 4. Por. cały utwór w Studia Theologica Varsaviensia 25 (1987), 1, TractTrip, NHC I, p. 106, 6-108, O różnych interpretacjach biblijnego węża w pismach gnostyków pisze: J. D. Kaestli, UInterprétation du serpent de Genèse 3 dans ąueląues textes gnostiąues et la ąuestion de la gnose ophite, w: Gnosticisme etmonde hellénistiąue, wyd. J. Rles, Lou-vain 1982, EvPhil, NHC, 73, 27-74, 12 (par. 94). H. M. Schenke rekonstruuje tekst: Gott pflanzte ein Paradies. Der Mensch wohnte in dem Paradies. Es gibt etliche die existieren zusammen mit etlichen [...] Gottes. In dem die, die in ihm sind wich ich will. Dies Paradies ist der Ort, wo mir gesagt werden wird «I8 von diesem, oder iss es nicht, wie du willst». Dies ist der Ort, wo ich alles essen werde. Dort befindet sich der Baum der Erkenntnis. Jener hat Adam getótet. Diese Stelle aber (sagt: der Baum der Erkenntnis hat den Menschen zum Leben erweckt. Der Baum war der Nomos, er vermag (nur) die Erkenntnis des Guten und des Bósen zu vermitteln. Er befreite ihn weder vom dem bósen, noch versetzte er ihn in das Gute, sondern er brachte den Tod tiber die, die von ihm assen. Denn ais er sagte: «E8t dieses ebt dieses nicht», wurde er zum Ursprung des Todes. Por. Neutestamentliche Apokryphen, Tübingen 1987, EvPhil, NHC II, p. 68, O konstytuowaniu się Adama mówi Ewangelia Filipa : Dusza Adama powstała z tchnienia. Jej partnerem jest duch. Duch, który został mu dany, jest jego matką. Dusza została mu [zabrana] i zastąpiona przez [ducha]. Gdy był zjednoczony z nim (tj. z duchem), mówił słowa wyższe niż moce, a te zazdrościły mu. [Rozdzieliły] to duchowe zjednoczenie, [które jest] ukryte. [...] im samym [...] łoże małżeńskie, aby się ludzie [...]. EvPhil, NHC II, p. 70, 22-34; rekonstrukcja i nowe tłumaczenie według propozycji H. M. Schenkego; por. Nag Hammadi Studies, 20, dz. cyt Gdyby kobieta nie oddzieliła się od mężczyzny, nie umarłaby z mężczyzną. Jego oddzielenie stało się początkiem śmierci i dlatego przyszedł Chrystus, aby oddzielenie, które było na początku, oddalić, a ich dwoje połączyć, martwych w oddzieleniu obdarzyć życiem i połączyć": EvPhil, NHC II, p. 70, EvPhil, NHC II, p. 71, EvPhil, NHC II, p. 71, 23-72, 1; Tłumaczenie według rekonstrukcji H. M. Schenkego, por. B. Layton, Nag Hammadi Codex II, 2-7, Nag Hammadi Studies 20, Leiden 1989, Por. ExAn, NHC II, p. 127, 22-24; 128, , 1; 130, 9-10; 132, 15-21; 133, 4-6; 133, 26-28; 134, 26-27; 137, NHC II, p. 89, 27-29; a także w OrigMund, NHC II, p. 117, Por. na ten temat H. Jonas, Religia gnozy, Kraków, 1994, 216; a także w tekstach źródłowych, które Jonas przytacza. 28 Por. 2 ApcJc NHC V, p. 63, Modlitwa Jakuba o śmierć: Wyprowadź mnie z żywego grobu, gdyż żyje we mnie twa łaska, uratuj mnie od grzesznego ciała. 29 Por. AJ, NHC II, p. 28, Por. uwagi na ten temat M. Scopello, L Exégese de 1'ame, Nag Hammadi Studies 25, Leiden 1985, 62 i n. 31 Scopello, dz. cyt., Por. Authentikos Logos, NHC VI, p. 31, 14-24; 24, 4-10; 30, (podaję za Scopello, 63); podobnie w Księdze Tomasza, Apokryfie Jana. 33 Por. AuthLog, NHC VI, p. 23, AuthLog, NHC VI, p. 30, 26-31, Silv. NHC VII, p. 98, 28-99, AuthLog, NHC VI, 28, Silv. NHC VII, p. 90, Silv. NHC VII, p. 105, Upadek Sophii w nauce walentynian albo w Apokryfie Jana por. K. Rudolph, Gnoza, Kraków 1996, 68-82; zamiast Sophii w Tractatus Tripartitus pojawia się Logos. 40 Por. Enneada IV, 8, 5 Tak tedy dusza, mimo że jest boskim jestestwem i ma w górze ojczyznę, wstępuje w ciało i, mimo że jest bóstwem wtórnym, przychodzi tutaj

8 z własnej skłonnej woli i z powodu mocy swojej oraz gwoli uporządkowania tego, co jest po niej tłum. A. Krokiewicz; Plotyn, Enneady, tom II, Warszawa 1959, Excerpta ex Theodoto, 56, 3. Por. także Ireneusz, AdvHaer I, TractTrip, NHC I, p. 69, Por. Ir I, 2, 4; Excerpta ex Theodoto 32, 2; 33, 3; ExpVal, NHC XI, p. 31, EpPt, NHC VIII, p. 139, 21-25: Tak komentuje ten fragment K. Koschorke, innego zdania jest wydawca tekstu H. G. Bethgue, Der Brief des Petrus an Philippus, Ein neutestamentliches Apokryphon aus dem Fund von Nag Hammadi (NHC VIII, 2), Berlin 1997, : odnosi matkę" do Ewy, a więc ewentualnie do grzechu pierworodnego. Opinia K. Koschorke za Bethgue. 45 Ireneusz, AdvHaer, I, EvPhil, NHC 11, p. 77, EvPhil, NHC II, p. 83, Inter., NHC XI, p. 14, Por. także w innym miejscu: On (Syn Boży) przyszedł, abyśmy otrzymali chwałę. On jest tym upokorzonym, który przebywa w miejscach upokorzenia. I to przez niego, który został wzgardzony, otrzymaliśmy przebaczenie grzechów : Inter., NHC XI, p. 12, Ostatnie słowa tego traktatu: Inter., NHC XI, p. 21,

STUDIA TEOLOGICZNE. Białystok - Drohiczyn - Łomża. Być solą ziemi

STUDIA TEOLOGICZNE. Białystok - Drohiczyn - Łomża. Być solą ziemi STUDIA TEOLOGICZNE Białystok - Drohiczyn - Łomża 30 2012 Być solą ziemi ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Ks. prof. UwB dr hab. Adam Skreczko redaktor naczelny Ks. dr Wojciech Turowski zastępca redaktora naczelnego Ks.

Bardziej szczegółowo

KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski

KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski (wykład podczas konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Uwalniania, Jasna Góra 11.7.2005) I.

Bardziej szczegółowo

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni.

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. Zasady ewangelii Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. 1 Nefi 15:14 Zasady ewangelii Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE. Redakcja

SŁOWO WSTĘPNE. Redakcja WIZYTA DUSZPASTERSKA 2012/2013 SŁOWO WSTĘPNE Drodzy Diecezjanie, przekazujemy do waszych rąk kolejny zeszyt, tym razem poświęcony tematyce wiary. Rok Wiary, który rozpoczęliśmy wraz z Benedyktem XVI 11

Bardziej szczegółowo

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA "Cierpienie, które pod tylu różnymi postaciami obecne jest w naszym ludzkim świecie, jest w nim obecne także i po to, ażeby wyzwalać w człowieku miłość, ów właśnie bezinteresowny dar z własnego ja na rzecz

Bardziej szczegółowo

Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem

Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. TOM V Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem Boć jeden jest Bóg, jeden

Bardziej szczegółowo

WIERZYMY W JEDNEGO PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA. OBJAWIENIE BOŻE W SYMBOLU SOBORU NICEJSKIEGO

WIERZYMY W JEDNEGO PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA. OBJAWIENIE BOŻE W SYMBOLU SOBORU NICEJSKIEGO 1 ks. Włodzimierz Wołyniec WIERZYMY W JEDNEGO PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA. OBJAWIENIE BOŻE W SYMBOLU SOBORU NICEJSKIEGO WSTĘP Dokument Soboru w Nicei z IV wieku jest jedną z pierwszym wypowiedzi Urzędu

Bardziej szczegółowo

W co wierzą metodyści i dlaczego

W co wierzą metodyści i dlaczego Timothy B. Brittain W co wierzą metodyści i dlaczego Tłumaczenie Krystyna Freijat Wydawnictwo Pielgrzym Polski" Warszawa 2 Tytuł oryginału The United Methodists: What We Believe And Why Przekład Krystyna

Bardziej szczegółowo

Ks. GABRIELE AMORTH WYZNANIA EGZORCYSTY. Tytuł oryginału: UN ESORCISTA RACCONTA

Ks. GABRIELE AMORTH WYZNANIA EGZORCYSTY. Tytuł oryginału: UN ESORCISTA RACCONTA Ks. GABRIELE AMORTH WYZNANIA EGZORCYSTY Tytuł oryginału: UN ESORCISTA RACCONTA 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 WSTĘP... 5 I. CENTRALNE MIEJSCE CHRYSTUSA W BOŻYM DZIELE STWORZENIA 8 II. POTĘGA SZATANA...

Bardziej szczegółowo

ENCYKLIKA OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

ENCYKLIKA OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI ENCYKLIKA DEUS CARITAS EST OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH O MIŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ISBN: 978918580528-0 Litteratursällskapet

Bardziej szczegółowo

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA 1 Osnowy BIBLII PODRECZNIK Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa Duncan Heaster Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA www.carelinks.net 2 Każdy człowiek, który zaczął wierzyć w

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tyśnicki Wrocław 1989

Ryszard Tyśnicki Wrocław 1989 Ryszard Tyśnicki Wrocław 1989 wersja II poprawiona w roku 2006 1. Wstęp jest próbą określenia wyznania wiary. Bardzo często wypowiadamy to zdanie ale o wiele rzadziej zastanawiamy się nad znaczeniem tych

Bardziej szczegółowo

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3)

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3) 1 Moc Słowa w Biblii. Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Niejednokrotnie uczestnicząc we Mszy św., słuchamy homilii wyjaśniającej odczytane fragmenty Pisma świętego. Może nieraz zapytywaliśmy: Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu.

Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu. AKUTALIZACJA Z DNIA 12.11.2009r. Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu. I. Czy Jezus był kiedyś Michałem Archaniołem? II. Czy Jezus jest Bogiem równym Ojcu? III.

Bardziej szczegółowo

KS. PROF. WALDEMAR CHROSTOWSKI PIĘCIOKSIĄG, CZYLI TORA MOJŻESZA

KS. PROF. WALDEMAR CHROSTOWSKI PIĘCIOKSIĄG, CZYLI TORA MOJŻESZA KS. PROF. WALDEMAR CHROSTOWSKI PIĘCIOKSIĄG, CZYLI TORA MOJŻESZA Skrypt dla studentów II roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Warszawa 2007 Centralnym wydarzeniem, o którym

Bardziej szczegółowo

Jezus i Muhammad pokój z nimi. według. Biblii i Koranu

Jezus i Muhammad pokój z nimi. według. Biblii i Koranu Jezus i Muhammad pokój z nimi według Biblii i Koranu Opracowała: ukhtimuslimah I. JEDEN BÓG-MONOTEIZM-TAUHID...3 II. NARODZINY JEZUSA...8 III. DZIECI BOGA...10 IV. BÓG OJCIEC...12 V. JEZUS JAKO CZCICIEL...13

Bardziej szczegółowo

Kongregacja Nauki Wiary LIST DO BISKUPÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O NIEKTÓRYCH ASPEKTACH MEDYTACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Orationis formas (*)

Kongregacja Nauki Wiary LIST DO BISKUPÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O NIEKTÓRYCH ASPEKTACH MEDYTACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Orationis formas (*) Kongregacja Nauki Wiary LIST DO BISKUPÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O NIEKTÓRYCH ASPEKTACH MEDYTACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Orationis formas (*) WPROWADZENIE I 1. Wielu chrześcijan gorąco pragnie dzisiaj nauczyć

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - WIERZĘ - WIERZYMY (KATECHIZM SIEDLECKI)

Rozdział I - WIERZĘ - WIERZYMY (KATECHIZM SIEDLECKI) Rozdział I - WIERZĘ - WIERZYMY (KATECHIZM SIEDLECKI) 1. Jaki cel miał Bóg, stwarzając człowieka? Bóg stworzył człowieka po to, by go uczynić uczestnikiem swego życia i szczęścia. Bóg stworzył człowieka

Bardziej szczegółowo

Dariusz Matuszewski. Obraz Kościoła w chwili paruzji Chrystusa na podstawie Listów Pawłowych. Studium teologiczno-egzegetyczne

Dariusz Matuszewski. Obraz Kościoła w chwili paruzji Chrystusa na podstawie Listów Pawłowych. Studium teologiczno-egzegetyczne PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WE WROCŁAWIU Dariusz Matuszewski Obraz Kościoła w chwili paruzji Chrystusa na podstawie Listów Pawłowych Studium teologiczno-egzegetyczne Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Piekło heroiczny dar Boga. Wstęp

Piekło heroiczny dar Boga. Wstęp Piekło heroiczny dar Boga Wstęp 2 Piekło heroiczny dar Boga Być może dziwisz się, Czytelniku, że rozpoczynam książkę właśnie od tematu Piekła. Czynię to nieprzypadkowo dla wielu osób bowiem właśnie ten

Bardziej szczegółowo

Powołani, by błogosławić Sebastian Smolarz

Powołani, by błogosławić Sebastian Smolarz Reformacja w Polsce 4/2006 1 Powołani, by błogosławić Sebastian Smolarz "I staniesz się błogosławieństwem dla wszystkich rodzin ziemi" - I Mojżeszowa (Rodzaju) 12:3c. W drodze do Jerozolimy Jezus opowiadał

Bardziej szczegółowo

Bolesław Parma. Czy Biblia uczy o Trójcy?

Bolesław Parma. Czy Biblia uczy o Trójcy? Bolesław Parma Czy Biblia uczy o Trójcy? Wydawca: Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego., 44-300 Wodzisław Śl., skr. poczt. 35, nr tel. 661 316 897 www.zboryboze.pl Psalm 82 Bóg powstaje w zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Ks. prof. Tadeusz Guz w Naszym Dzienniku

Ks. prof. Tadeusz Guz w Naszym Dzienniku Ks. prof. Tadeusz Guz w Naszym Dzienniku Spis treści 1. Jezus Chrystus jako sprzeczność według Marcina Lutra 2. Negacja unii hipostatycznej w osobie Jezusa Chrystusa... 3. Bóg Ojciec jako nienawidzący...

Bardziej szczegółowo

Z p o p r a w k a m i K A T E C H I Z M K A T O L I C K I E G O

Z p o p r a w k a m i K A T E C H I Z M K A T O L I C K I E G O Z p o p r a w k a m i K A T E C H I Z M K O Ś C I O Ł A K A T O L I C K I E G O Konstytucja Apostolska FIDEI DEPOSITUM ogłoszona z okazji publikacji KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO opracowanego po Soborze

Bardziej szczegółowo

K A T E C H I Z M K O Ś C I O Ł A K A T O L I C K I E G O Konstytucja Apostolska FIDEI DEPOSITUM ogłoszona z okazji publikacji KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO opracowanego po Soborze Powszechnym Watykańskim

Bardziej szczegółowo

K A T E C H I Z M K O Ś C I O Ł A K A T O L I C K I E G O

K A T E C H I Z M K O Ś C I O Ł A K A T O L I C K I E G O K A T E C H I Z M K O Ś C I O Ł A K A T O L I C K I E G O Konstytucja Apostolska FIDEI DEPOSITUM ogłoszona z okazji publikacji KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO opracowanego po Soborze Powszechnym Watykańskim

Bardziej szczegółowo

K A T E C H I Z M K A T O L I C K I E G O

K A T E C H I Z M K A T O L I C K I E G O K A T E C H I Z M K O Ś C I O Ł A K A T O L I C K I E G O Konstytucja Apostolska FIDEI DEPOSITUM ogłoszona z okazji publikacji KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO opracowanego po Soborze Powszechnym Watykańskim

Bardziej szczegółowo

KATECHIZM KOŚ CIOŁ A KATOLICKIEGO

KATECHIZM KOŚ CIOŁ A KATOLICKIEGO KATECHIZM KOŚ CIOŁ A KATOLICKIEGO Konstytucja Apostolska FIDEI DEPOSITUM ogłoszona z okazji publikacji KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO opracowanego po Soborze Powszechnym Watykańskim II JAN PAWEŁ II BISKUP

Bardziej szczegółowo

OSOBOWE DOŚWIADCZENIE KOMUNII W WIECZNOŚCI JAKO KLUCZ DO ZROZUMIENIA POJĘCIA UMIERAĆ W PANU

OSOBOWE DOŚWIADCZENIE KOMUNII W WIECZNOŚCI JAKO KLUCZ DO ZROZUMIENIA POJĘCIA UMIERAĆ W PANU ROCZNIKI TEOLOGICZNE Tom LXI, zeszyt 2 2014 KS. TOMASZ NAWRACAŁA OSOBOWE DOŚWIADCZENIE KOMUNII W WIECZNOŚCI JAKO KLUCZ DO ZROZUMIENIA POJĘCIA UMIERAĆ W PANU PERSONAL EXPERIENCE OF COMMUNION IN ETERNITY

Bardziej szczegółowo

ŚW. TOMASZ Z AKWINU O WIERZE. Copyright. 1. Zamysł dzieła

ŚW. TOMASZ Z AKWINU O WIERZE. Copyright. 1. Zamysł dzieła ŚW. TOMASZ Z AKWINU O WIERZE Copyright 1. Zamysł dzieła Słowo Wiecznego Ojca, ogarniające wszystko swoją niezmierzonością, aby człowieka pomniejszonego grzechami przywrócić na szczyty chwały Bożej, zechciało

Bardziej szczegółowo