PRAWA PRZEKAZU. Józef Okulewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWA PRZEKAZU. Józef Okulewicz"

Transkrypt

1 1 Józef Okulewicz PRAWA PRZEKAZU Od ponad 30-tu lat dzięki McLuhanowi wiemy, że uczestniczymy w budowaniu "globalnej wioski" przy użyciu środków masowego przekazu. Znacznie wcześniejsze, pionierskie doświadczenia z wykorzystaniem "kołchoźników", dają dobrą podstawę do rozważań o tym do czego i w jakim stopniu przyczyniają się poszczególne rodzaje tych środków. Zamiast więc emocjonować się temperaturą poszczególnych środków dobrze jest wiedzieć jaka jest treść przekazu specyficznego dla każdego z nich. Wiedząc, że podobnie jak radio i telewizja, także internet jako środek przekazu jest zarazem przekazem, można zapytać co on "sam od siebie" przekazuje mieszkańcom "globalnej wioski". WSTĘP - czyli o czym to będzie Tak już jest ten świat urządzony, że pomiędzy autorem dzieła a odbiorcą są dzielące ich przestrzeń i czas. Dlatego wynalazcy rozmaitych środków łączności zasługują na wdzięczność za stwarzanie możliwości by po spełnieniu odpowiednich warunków można było niwelować dzielące ludzi odległości czasowe i przestrzenne. Każdy jednak środek techniczny wymaga odpowiedniej opieki i konserwacji, tak by usuwanie tych przegród pomiędzy ludźmi odbywało się zawsze sprawnie i skutecznie. Z tego zaś wynikają konsekwencje, których mogli nie przewidzieć twórcy współczesnych środków przekazu. Teoria środków masowego przekazu - tak jak ją ukształtował Marshal McLuhan 1 - koncentruje się wokół skutków jakie u odbiorcy wywołuje kontakt ze środkiem przekazu w zależności od zastosowanej techniki przekazu. Ograniczenie się tylko do tego rodzaju skutków oddziaływania środków przekazu na odbiorcę zawęża możliwości poznania i odpowiedniego wykorzystania tych środków. Na skutek bowiem takiego ześrodkowania uwagi pomija się treść przekazu, która jakoby do tego stopnia jest modyfikowana przez zastosowany środek przekazu, że jej oddziaływanie na odbiorcę przestaje być istotne. Z tego punktu widzenia trudno też wyróżnić Internet spośród elektronicznych środków przekazu. Co najwyżej możnaby o nim powiedzieć, że prawdopodobnie spotęgował proces powstawania tzw. "globalnej wioski". Wbrew jednak obawom a może nawet i oczekiwaniom, w tej powstającej "wiosce" nie zapanował jak dotąd rytuał zasiadania przed odbiornikiem radiowym bądź telewizyjnym albo komputerem by poddawać się jego oddziaływaniu. Widząc choćby rozkwit i kultywowanie indywidualności w środowisku internautów, nie można także potwierdzić przypuszczenia, że tę "wioskę" będą zasiedlać w coraz większym stopniu klany plemienne. Również techniki reklamowe wypracowane na potrzeby radia czy telewizji nie sprawdzają się w Internecie. Prośba by "kliknąć" łącznik do sponsora nie zawsze skutkuje, a samoczynne otwieranie jego witryny prowokuje tylko odbiorcę do "automatycznego" jej zamykania. Można więc zaryzykować twierdzenie, że z powstaniem i rozwojem Internetu ujawniły się te cechy odbiorcy, które nie były brane pod uwagę przy kładzeniu podwalin pod "globalną wioskę". Nadal bowiem to treść przekazu przyciąga odbiorców do radia czy telewizji oraz coraz częściej do 1 np. "McLuhan, (Herbert) Marshall," Microsoft Encarta Online Encyclopedia 2002, Microsoft Corporation]

2 internetowych terminali. Dzięki temu zapowiadana od ponad 30 lat "wioska" jeszcze nie powstała i nie powstanie, pozostając nadal nieziszczalną "metaforą". Znaczenie odkrycia dokonanego przez McLuhan'a polega na zauważeniu, że mimo intencji twórców np. radia, to co świadomie zamierzano przekazywać za pomocą wybranego środka przekazu jest zupełnie inaczej postrzegane przez odbiorcę. Można to potraktować jako "wkład własny" środka przekazu do przekazu głównego. Wiedząc ponadto, że każdy "przekaz jest zarazem środkiem przekazu dla innego przekazu" ("content of the medium is another medium") można rozważyc jak wykorzystać ten przekaz i do jakich celów. Dysponent środka przekazu udostępnia na chwilę odpowiednie kanały transmisyjne, by umożliwić przepływ treści pomiędzy autorem a odbiorcą. Zamiast jednak ograniczać się do utrzymywania środka przekazu w dobrym stanie technicznym, decyduje kiedy, co oraz komu przekazywać. Jednak spostrzeżenie McLuhan'a, że "środek przekazu jest przekazem" ("the medium is the message") warte jest rozważenia nie tyle pod kątem skutków oddziaływania na odbiorcę, ile w kontekście tego o jaki przekaz chodzi. Z faktu przekazywania nic bowiem nie wynika, jeśli nie wiadomo jaka jest treść tego przekazu. Jeśli zaś środki przekazu coś "przekazują", to warto wiedzieć co takiego "od siebie" dodaje konkretny rodzaj środka przekazu. Z odkrytych własności przekazu najczęściej korzystają specjaliści od reklamy, których faktycznie nie interesuje co jest przekazywane przez radio czy telewizję. Za to ważne jest w jaki sposób przy okazji przekazu głównego przekazać odbiorcy zasadnicze treści reklamowe. Już dawno odkryto, że jeśli już ludzie kogoś z jakichś powodów słuchają lub oglądają, to można ten fakt wykorzystać by użyć tego kogoś jako środek przekazu dla treści reklamowych. W ten sposób są wykorzystywani sportowcy i aktorzy, a czasami inne osobistości publiczne. Najmniej na tym cierpią sportowcy, którzy pogodzili się z tym, że są traktowani jak "towar na sprzedaż", który żyje ze swego przekazu głównego, tzn. z wygrywania zawodów. Dla widza nie ma znaczenia czy sportowiec wygrywa bo sam tego chce czy chce tego jego sponsor. Gra jest "fair", bo gdy przegrywa zawodnik to przegrywa także jego sponsor. Jednak dla aktora jest to pułapka bez wyjścia, gdyż jego źródłem dochodu nie jest przekaz główny lecz przekaz dodatkowy, a rozmaite tzw. utwory artystyczne są tylko pretekstem dla przekazanie tego co aktor ma do powiedzenia. Jeśli raz zaangażuje się dla przekazu reklamowego, to później musi jakoś przekonać odbiorcę, że aktualna rola nie jest już przekazem reklamowym. Jak trudne to zadanie w dziedzinie opartej na uczuciach i emocjach, przekonuje się niestety coraz więcej aktorów. 2 Jednak reklama koncentrująca się na sposobie oddziaływania na widza, tylko pozornie wykorzystuje przekaz dodatkowy środka przekazu. Raczej naśladuje przekaz główny, przerywając go w najciekawszych dla odbiorcy momentach i zastępując go treścią przekazu reklamowego. Problem zaś polega na tym, że "własne życie" radia czy telewizji zaczęło się od tego, że dysponenci środka przekazu zamiast ograniczać się do utrzymywania go w dobrym stanie technicznym, decydują kiedy i co oraz komu przekazywać. Środek przekazu w relacji pomiędzy autorem przekazu a jego odbiorcą nie występuje bowiem samodzielnie, lecz ma swojego dysponenta, który uzyskał fascynującą możliwość manipulowania treścią przekazu. Obarczanie bowiem środków 2 2 Na polityków szkoda miejsca bo zazwyczaj "sprzedawali" swe usługi rozmaitym sponsorom, tylko zwykle zbyt późno docierało to do świadomości wyborców.

3 przekazu "winą" za występujące zniekształcenia wydaje się być zbyt daleko idącym uogólnieniem funkcji "chochlika drukarskiego". 3 Dysponent radia czy telewizji - wykorzystując zasady działania elektronicznych środków przekazu - udostępnia na chwilę odpowiednie kanały transmisyjne, by odsłonić przegrodę pomiędzy autorem a odbiorcą i w ten sposób umożliwić przepływ z prędkością światła treści przygotowanych przez autora. Prawdopodobnie to zniwelowanie przestrzeni tak zafascynowało McLuhana, że stworzył wizję "globalnej wioski". Jednak byłoby to nieuzasadnionym podtrzymywaniem tzw. "magii" radia czy telewizji gdyby łudzić się nadal, że to radio czy telewizja - czy jakakolwiek inna technika przekazu - ma "sama z siebie" coś do powiedzenia człowiekowi. Już prędzej zaczarowane lusterko powie kto jest najpiękniejszy w świecie. Przy okazji przekazu głównego uruchamia się własny przekaz danego środka przekazu. Ten dodatkowy przekaz staje się zarazem nośnikiem dla innego przekazu na skutek tego, że zawsze jest jakiś powód, dla którego akurat dane treści i w danym czasie udostępnia się odbiorcy. Dziś już jednak wiadomo, że to co słuchamy czy oglądamy w tej "wiosce" zależy od dysponentów środków przekazu, a to co niby miało być przekazem środka przekazu, jest właśnie przekazem tych dysponentów. ZAŁĄCZNIK OD ŚRODKA PRZEKAZU - czyli o tym co pominięto Radio powstawało w intencji utworzenia łączności pomiędzy ludźmi, bo w czasach gdy to się działo, odległości dzielące ludzi wydawały się być jedyną przeszkodą w porozumiewaniu się. Długotrwałe i męczące podróże po to by przez chwilę porozmawiać z drugim człowiekiem, były faktycznie barierą we wzajemnych kontaktach. Wydawało się, że ludzie pragną porozumiewać się, tylko brakuje środka by można było to robić mniejszym kosztem. Tak jest też w istocie. Tylko, że to człowiek sam chce decydować z kim się komunikuje i kiedy. Świadectwem potrzeby takiej właśnie komunikacji jest rozwój i popularność telefonii komórkowej, która umożliwia komunikowanie się z wybranymi osobami w prawie dowolnym miejscu i czasie. To, że nie spełniły się nadzieje wielu twórców radia czy telewizji, nie można wiązać bezpośrednio z tymi środkami przekazu. Dzięki nim powstały tylko określone możliwości. Od ludzi zaś zależy jak będą one wykorzystane. 4 Dziś przekaz radiowy czy telewizyjny jest praktycznie jedynie pretekstem dla przekazu reklamowego, który stał się głównym źródłem dochodu dla stacji radiowych czy telewizyjnych. Forma i treść tego przekazu jest dopasowana do danego środka przekazu zgodnie z zaleceniami specjalistów od przekazu masowego. Zadaniem środków przekazu jest jedynie przytrzymać odbiorcę przy odbiorniku i powstrzymać go przed zmianą rodzaju odbieranej stacji nadawczej. 5 Taki cel zaś oznacza, że środki przekazu nie służą obecnie komunikowaniu się pomiędzy ludźmi a jedynie dogadzaniu gustom odbiorców, aby sprawiało im przyjemność korzystanie ze środków przekazu. Autor przekazu głównego - a tym samym intencje twórców radia czy telewizji - giną gdzieś w tle relacji jaka jest wytwarzana pomiędzy dysponentem środka przekazu a odbiorcą. Potrzeba komunikowania się nie została więc zaspokojona za pomocą radia czy telewizji, a technika 3 3 Gdyby to autor decydował do kogo i kiedy przekazuje treść swej wiadomości, to radio czy telewizja służyłyby autorowi nawet w zakresie swego przekazu dodatkowego. 4 Prof. Groszkowski skarżył się w swoim czasie, że zafascynowany radiem wyobrażał sobie, że w przyszłości można będzie wiedzieć co gdzieś daleko robią ludzie w danej chwili, przełamując w ten sposób barierę przestrzeni. Jednak po latach profesorowi przyszło żyć w świecie, w którym część radiowców tworzyła i eksploatowała "zagłuszarki" by podtrzymywać inną barierę pomiędzy ludźmi, a w radiu można było słychać "burczenie" zamiast opowieści o tym co robią ludzie za "kurtyną". Nie wspominając już o tym, że opowieści o tym co robią ci inni ludzie, wcale nie były opowieściami o tych ludziach. 5 Część odbiorców reaguje nawet zgodnie z intencjami dysponentów środków przekazu i niecierpliwi się z powodu zbyt długich przerw pomiędzy wstawkami reklamowymi. Ciekawi są akcji prezentowanej w reklamówkach, a przekaz główny faktycznie ich nie obchodzi.

4 przejęta przez dysponentów tych środków przekazu stała się narzędziem do manipulowania opinią odbiorców. Jednak aspekty techniczne środków przekazu, którymi epatował XX w. nie odgrywają tak znaczącej roli jaką im przypisywano. Ich rolę naczelną można określić jako "uobecnienie", tzn. skupienie uwagi odbiorcy - którymi mogą być w tym samym czasie rzesze ludzi rozmieszczone na dużym terenie - na czymś co dzieje się lub działo w odległym miejscu. Przy zastosowaniu tego środka przekazu ani obszar, na którym przebywali ludzie ani odległość do miejsca akcji nie miały znaczenia, że względu na użytą technikę przekazu. 6 Koniecznym wynikiem zastosowanej techniki i sposobu jej użycia jest treść przekazu własnego środka przekazu. Do odbiorcy dociera nie tylko treść komunikatów przesyłanych za pomocą danego środka przekazu z jakiegoś miejsca, ale także przekaz własny zastosowanego środka. W przełożeniu na język ludzki mógłby on brzmieć w przypadku radia następująco: "Słuchaj i wysil wyobraźnię bo i tak nic nie zobaczysz", a w przypadku telewizji wzbogacającej przekaz o obraz brzmiałby nieco inaczej: "Przyglądaj się i słuchaj". To zaś czy odbiorca posłucha tego polecenia zależy wyłącznie od jego zainteresowań. Zastosowanie radia czy telewizji nie ma na to wpływu. Jeśli jakiegoś człowieka nie można oderwać od odbiornika radiowego czy telewizyjnego to nie jest to skutkiem siły środka przekazu, tylko woli człowieka i wagi przekazywanej wiadomości. Dopiero rola dysponenta środka przekazu nadaje przekazowi własnemu istotną swoistość, która może zniekształcać treść głównego przekazu. Jest nią fakt, z dana audycja może być nadana wtedy gdy chce tego dysponent, a ponadto może być przerwana i zastąpiona inną bez żadnego udziału autora ani odbiorcy. Autor może co najwyżej zgrzytać zębami a odbiorca zmienić rodzaj nadawcy lub wyłączyć odbiornik. Po tej modyfikacji prawo przekazu radiowego lub telewizyjnego - obowiązujące wszystkie środki przekazu służące do jednokierunkowego przekazania innym ludziom cudzego dzieła - brzmiałoby następująco: "Słuchaj / patrz co przekazuję, bo zaraz koniec przekazu". Pomiędzy ludźmi nie ma już bariery przestrzennej, ale pozostaje bariera chęci nie tylko ze strony autora przekazu i jego adresata, ale także bariera chęci tworzona przez dysponentów środków przekazu. To oni zjawiając się wraz z powstaniem środków masowego przekazu uzależniają od własnej chęci to co jest transmitowane i gdzie postawią mikrofony radia lub kamery telewizji. 7 Zupełnie inaczej brzmi (tzn. nie brzmi bo go nie słychać) przekaz własny gdy środek przekazu pozostaje w dyspozycji autora czy odbiorcy jak to ma miejsce np. w przypadku wykorzystania telefonu, który jest środkiem przekazu służącym do komunikacji indywidualnej, przez co jest pozbawiony (w określonych okolicznościach) przekazu zniekształcającego przekaz główny. 8 INTERNET - czyli nowy środek przekazu Internet nie mieści się w przestrzeni przekazu wyznaczonej przez radio i telewizję. Wskazuje to raczej na zbyt skromnie wyznaczoną przestrzeń dla analizy środków przekazu. Brakuje choćby 4 6 Realną dostępność przestrzeni zapewniają inne wynalazki upowszechnione w XX w. Dlatego może dziwić przypisywanie radiu i telewizji sprawczej roli w animacji masowych zjawisk tego wieku. Wydarzenia te nie miałyby swego złowieszczego oblicza gdyby nie samochody i pociągi, którymi wożono po Europie rzesze ludzi, często do stacji "rozwiązania ostatecznego". Choć może gdyby nie upowszechnione właśnie środki transportowe, to ganianoby ludzi na piechotę, tak jak to uczyniono gdzie indziej tuż po "inauguracji" XX w. 7 Jako złośliwe nadużywanie prawa przekazu radiowego lub telewizyjnego odbieram stosowany zwyczaj, że po zakończeniu audycji nie podaje się z kim prowadzono rozmowę, lub kiedy będzie następny odcinek, co brzmi jak bezwzględny nakaz: "Odbieraj audycje od początku, bo tak sobie życzę". Jest to więc dodatkowa forma emocjonalnego "wzbogacenia" przesłania przez dysponenta środka przekazu. 8 Z historii znane są jednak przypadki, gdy przekaz własny telefonu ujawniał się na skutek świadomego działania pośrednika, gdy dodawał on komunikat "rozmowa kontrolowana" bądź działania nieświadomego, wywołującego rozmaite pomyłki telefoniczne.

5 analizy takiego przekazu, który zarazem jest sam dla siebie środkiem przekazu. Istnienie takiej możliwości wynikałoby z prostej kombinacji "środka" i "przekazu". Może to dziwić tym bardziej, że z taką sytuacją mamy wciąż do czynienia w rozwoju cywilizacji. Internet stanowi odmienne podejście do wzajemnego komunikowania się. Początkowe założenie twórców Internetu by utworzyć system niezakłóconej komunikacji - zdolny do zaakceptowania różnorodnych owoców rozwoju technologii, dostępny zawsze i wszędzie, przejrzysty dla przesyłanych komunikatów, zdolny do realizowania celów określanych dopiero w przyszłości - przyniosło nieoczekiwane skutki. Z technicznego punktu widzenia jest to wielodostępna sieć komunikacyjna, w której zniszczony kanał komunikacyjny jest zastępowany innym. Ze względu na takie założenia, w sieci tej droga przekazu nie jest znana, a dobierana w zależności od potrzeb i możliwości. Ponadto godzono się, że w tym nowym środku przekazu wystąpi nieznane opóźnienie w przekazywaniu wiadomości. Z tego względu po pierwsze nadawca nie wie jakim kanałem będzie przesyłana jego wiadomość, bo "wie" o tym sieć, a po drugie wiadomość musi być przechowywana w sieci, aby nie zaginęła w czasie wyszukiwania kanału zastępczego. Odmiennie niż w przypadku radia czy telewizji, nie jest to system do "celowego nawiązywania komunikacji" lecz zbiór środków zapewniających "warunki do nieprzerywalnej łączności umożliwiającej nawiązywanie komunikacji", odporny na wszelkiego rodzaju zakłócenia. Różnica pomiędzy tymi dwoma podejściami jest zasadnicza. Zamiast określać co trzeba zrobić by uzyskać łączność, powiedziano co robić by łączność nie mogła być przerwana, jeśli już ktoś postanowi się z kimś połączyć. Dzięki takiemu podejściu unikamy sytuacji osiągania jakiegoś celu, który może nie mieć znaczenia w zmienionych w "międzyczasie" okolicznościach, na rzecz możliwości osiągania dowolnych celów niezależnie od zmieniających się okoliczności. 9 Stawiając sobie taki (prawdopodobnie) cel twórcy Internetu utworzyli warunki do budowania rozmaitych systemów zgodnych z tymi warunkami, na bazie których powstały i będą powstawać rozmaite systemy przekazywania wiadomości, które obywają się bez niczyjego pośrednictwa. Zaś sensem istnienia Internetu jest warunkowanie łączności. Naturalną koleją rzeczy było ustawienie na drodze przekazu wiadomości aktywnych urządzeń, które mogą przyjmować wiadomości i przesyłać je dalej gdy zaistnieją ku temu odpowiednie warunki. Stąd już był tylko krok do odkrycia, że jednym z warunków dla przekazywania wiadomości (nietrudno się domyślić, że najważniejszym) jest istnienie jej odbiorcy. W związku z tym Internet przechowuje nadawane wiadomości formalnie do czasu aż znajdzie dla nich sprawny kanał łączności, a faktycznie po to by znalazł się na nie odbiorca. Zgodnie z istotą warunkowania, nie musi on być znany w momencie nadawania wiadomości oraz nie ma znaczenia czas kiedy to się stanie. Świadome wykorzystanie tych "naturalnych" własności sieci do przechowywania wiadomości w postaci witryn internetowych, aby umożliwić odbiorcy znalezienie do nich dostępu, było już tylko kwestią czasu. Twórcy Internetu z założenia nie określili celów jakim będzie on służył, ale i ich musiał zadziwić owoc, do powstania którego się przyczynili. Dzięki temu mamy dziś to co mamy, tzn. ogólnoświatową tablicę ogłoszeń o nieograniczonym dostępie dla autorów wiadomości a przede wszystkim dla ich odbiorców. Jedni i drudzy nie znają się nawzajem ale komunikują się od rana do późnej nocy. A dysponenci Internetu muszą się zadowolić 5 9 Różnica jest analogiczna do tej jaka zachodzi gdy dać komuś rybę albo wędkę. Nie wspominając o różnicy jaka zachodzi pomiędzy uszczęśliwionym a szczęśliwym.

6 nadaną im przez twórców tego środka przekazu rolą zapewniania warunków dla nieprzerwanego funkcjonowania sieci. NIE WIADOMO CO - czyli o prawie znajdywania Wspólną cechą wszystkich rozpatrywanych środków masowego przekazu, tzn. radia, telewizji i Internetu (a także aktora) jest ich dwufazowość. Internet jednak odróżnia się od pozostałych tym, że dodatkowo jest środkiem przekazu dwukierunkowego. Ponadto radio i TV uzurpowały sobie aktywną rolę w doborze treści przekazu jak i terminu nadawania, tłumacząc się ograniczoną przepustowością środka przekazu. Na szczęście w przypadku Internetu przyznanie się do ograniczonej przepustowości kompromituje pośrednika, więc dąży on do jej maksymalizacji. Tym samym jednak traci on pretekst do oddziaływania na przekaz, co oczywiście jest korzystne dla użytkowników Internetu i leży w interesie zarówno autorów jak i odbiorców. W efekcie ilość materiału umieszczanego w Internecie i czas jego eksponowania zależą wyłącznie od autora. Ważne jest przy tym, że nikt z zewnątrz nie cenzuruje materiałów a odbiorca może mieć kontakt z autorem, dzięki czemu nie tylko może poznawać opinie autora ale też zadawać mu pytania i komentować jego dzieło. Z zasady działania przekazu internetowego wynika, że wprawdzie tak jak w przypadku radia czy telewizji, autor oddaje mu swe dzieło, ale odbiorca może się z nim zapoznawać wtedy gdy sam zechce, a nie wtedy gdy chciałby tego jakiś dysponent. W wyniku tego pomiędzy autorem a czytelnikiem powstają warunki dla zaniknięcia bariery przestrzeni, a pozostająca nadal bariera czasowa może być przez odbiorcę przekraczana w dowolnie wybranej przez siebie chwili. Żaden adept dysponowania tym przekazem nie może w to ingerować. Autor może mieć pewność, że jego przekaz dotrze kiedyś do odbiorcy i nikt poza tym odbiorcą mieć na to wpływu nie będzie. 10 Internet wprawdzie nie daje luksusu skłonienia odbiorcy do natychmiastowego odebrania przekazu, ale nie jest to też konieczność błagania dysponenta środka przekazu o jego "puszczenie". Za to umożliwił złamanie roli cenzury dzięki ominięciu przeszkody, jaką stanowią pośrednicy w przekazywaniu wiadomości. Nie zawiera jednak podpowiedzi, które wiadomości warto odbierać bo są ważne. Dlatego znalezienie czegoś co może być interesujące, może sprawiać spore (coraz większe) trudności. Ale znalezienie czegoś użytecznego zawsze było trudne, więc pod tym względem Internet nie odbiega od normy. Jest tak jak było od zawsze i jak być powinno, tzn. dzieło autora od momentu powstania jest w dyspozycji odbiorcy, który może albo chcieć albo nie chcieć się z nim zapoznać. Z technologii przekazu internetowego wynika to, że autor najpierw umieszcza jakąś treść w Internecie, a potem odbiorca to znajduje. Autor umieszcza teksty subiektywne, o których prawdziwości jest przekonany ale nie musi a często nawet nie zamierza co do tego przekonywać odbiorcy. Umieszcza to co sam chce w przyjętej przez siebie formie i w zakresie jaki uznaje za właściwy. Nikt mu tego nie recenzuje, nie sprawdza i nie poprawia. Komunikaty nie muszą zniknąć ale mogą przestać być aktualne. Nie muszą też być kompletne. Oczywiście odbiorca dociera do zamieszczonych materiałów nie wtedy gdy mógłby chcieć tego autor, lecz w wyniku poszukiwań prowadzonych we własnym zakresie. Może przy tym męczyć go nie tylko szukanie, ale też wielość i rozmaitość materiałów, gdyż dotąd był przyzwyczajany do tego, że właściwe treści docierają do niego bez własnej aktywności, a nawet wbrew jego woli czy sprzeciwom. Z tą technologią wiąże się "przekaz własny" Internetu, którego dotyczą prawa przekazu internetowego. Są bowiem dwa takie prawa, jedno dotyczy odbiorcy a drugie autora. Określają one treść komunikatów jakie dodaje "od siebie" Internet do tego co otrzymuje odbiorca lub autor. Treść tych przekazów można sformułować następująco: skierowany do odbiorcy: "Szukaj choć nie wiesz co znajdziesz", skierowany do autora: "Nie wiesz kto się do ciebie zwraca". 10 Oczywiście, że rodzi to rozmaite niebezpieczeństwa. Dlatego zatrwożeni samozwańczy opiekunowie ludzi biją na alarm. Wzywają do nałożenia na Internet cenzury dla dobra zarówno autorów jak i odbiorców. Technicznie jest to zapewne możliwe, ale brakuje przekonujących dowodów potwierdzających apokaliptyczne wizje destrukcyjnego wpływu Internetu. 6

7 7 Prawa te można świadomie wykorzystywać zarówno dla czyjegoś dobra jak i na czyjąś szkodę. Autor może zatroszczyć się o wiarygodność tekstu - na co są znane metody - nie mogąc w tej kwestii polegać na recenzentach wydawcy. Ale może też świadomie wzmacniać ten dodatkowy przekaz poprzez utrudnianie weryfikacji tekstu. Podobnie odbiorca - świadomy prawa przekazu internetowego - może niwelować jego wpływ na komunikację podając rozmaite dane uwiarygodniające jego komunikat, albo też specjalnie powiększać dezorientację osoby, do której się zwraca. W każdej z tych sytuacji można się spotkać ze zrozumieniem albo z przykrą w skutkach ripostą - zresztą jak zawsze w życiu. 11 NA STRAŻY WOLNOŚCI - czyli o niespodziewanym sojuszniku Przekaz dopuszczający pośrednika został poddany manipulacji, która napotkała sojuszników zarówno po stronie autora jak i odbiorcy. Tym, którzy chcieliby się temu przeciwstawić zazwyczaj radzono by korzystali ze swego niezbywalnego prawa do wyłączania odbiornika. Lecz nie o takie prawo może chodzić w przypadku środków przekazu. 12 Marzenia pionierów radia nie spełnią się już nigdy. Tworząc podwaliny masowej komunikacji nie przewidzieli tego, że ich dzieło zechce przemówić "własnym głosem" opowiadając się przeciwko człowiekowi. Korzystanie z pośrednika zawsze będzie kojarzyło się z ograniczeniem własnej wolności, bo tak jest w istocie. Na nic zdadzą się próby odrestaurowania wiarygodności czy to radia czy telewizji. Będzie to tylko imitacja Internetu, który nie ustaje w rozwoju broniąc się przed zakusami na jego nieokreśloność stanowiącą - paradoksalnie - podstawę wolności i niezależności. Niezaprzeczalnym osiągnięciem związanym z tym środkiem przekazu jest uwolnienie się od pośrednika, któremu zezwalałoby się na ingerowanie w treść i termin przekazu. Warto za to zapłacić cenę nieokreśloności, która i tak jest naturalną cechą wszelkich kontaktów międzyludzkich. Nie ma bowiem powodu by środki komunikacji cokolwiek gwarantowały poza poprawnością przekazania tego co wysłał nadawca. Jakiekolwiek próby ingerowania operatora w treść tego co jest przekazywane przez Internet (np. moderowanie komentarzy czytelników do wiadomości) są jednogłośnie potępiane i napiętnowane przez społeczność internetową, przez co operator ze wszystkich sił musi się starać by być niezauważalnym. Jest to wyrazem wiary w to, że zarówno nadawcy jak i odbiorcy są w stanie poradzić sobie z nieokreślonością tego co jest przekazywane za pomocą Internetu. Jest to zwykle odrodzenie się wiary w ludzkie możliwości radzenia sobie w życiu bez pomocników, opiekunów czy pośredników. Nie tyle więc własności techniczne decydują o atrakcyjności i sile rozwojowej Internetu, ile umożliwienie zapomnianej przez lata formy kontaktu międzyludzkiego, podczas którego niczym nie skrępowani ludzie przekazują innym to co uważają za ważne. Nie oczekują przy tym natychmiastowej reakcji na ten przekaz i nie chcą wiedzieć kto odpowiada na ten przekaz, skupiając się jedynie na treści odpowiedzi. Z drugiej strony odbiorcy nie chcą wiedzieć kto i kiedy wysłał dany przekaz. Ufają swoim możliwościom poznania się na wartości tego przekazu i swym zdolnościom do wykorzystania przekazu dla dobra swego lub innych ludzi. 11 Formalnie poczta internetowa nie różni się od tradycyjnej poczty w kwestii wysyłania zapytań do autora. Dawniej też można było wysłać list tradycyjny podając w nim fałszywe dane o nadawcy i miejscu nadania. Jednak tradycja związana z powstawaniem poczty usunęła takie pomysły na margines, choćby przez to, że trzeba było mieć ważny powód by dla takiego żartu wysyłać i opłacać posłańca z listem. W przypadku Internetu od początku upowszechniane jest przekonanie, że wysłanie listu kosztuje nadawcę tyle co ponaciskanie klawiszy z odpowiednimi znakami a na końcu "send" i "enter". Często nawet nadawca nie wkłada wysiłku by przed wysłaniem przeczytać to co napisał licząc na to, że zrobi to odbiorca (który najczęściej to robi). Stąd maniera by pozostawiać błędy literowe, nie mówiąc o gramatycznych czy ortograficznych. 12 Przy takim nastawieniu może dojść do sytuacji, w której pozostawałaby jedynie rada by "ostatni zgasił światło". Na szczęście nigdzie nie doszło do jej spełnienia. Jedni wcześniej rozwalili ścianę we wspólnym domu, inni zaś wyprosili niechcianych gości, by po gospodarsku zaprosić ich ponownie.

8 Jak łatwo zauważyć te oczekiwania wobec przekazu międzyludzkiego współgrają z tym co Internet jako środek przekazu dodaje od siebie. Dlatego jeśli coś dobrego będzie pamiętane po XXtym wieku to właśnie Internet. Radio będzie zapewne kojarzone z płomiennymi przemówieniami nawołującymi do zagłady innych, a telewizja - z obojętnością z jaką przyglądała się "chłodnym okiem" tragediom ludzi podczas gdy inni opływali w dostatki. Tak akurat się tym środkom przytrafiło. Internet zaś będzie kojarzony z odwołaniem się do niezależności i wolności człowieka. Do jego zdolności samodzielnego radzenia sobie w życiu i samodzielnego wybierania tego co prawdziwe i ważne. To odwołanie do samodzielności będzie niejednokrotnie zagrożone próbami zawładnięcia tym środkiem przekazu. Próby te na pewno będą rozpoznane i odrzucone gdyż sprzyjają temu prawa przekazu Internetowego jako środka sprzyjającego samodzielności i wolności. Można przez to mieć nadzieje, że z powstaniem Internetu skończyła się epoka manipulowanego przekazu pomiędzy ludźmi. "Przedinternetowe" środki przekazu poniosły klęskę w wyniku nacisków na pośrednika by udostępnił ten nowy środek przekazu dla treści reklamowych. Żeby taki kanał pozostawał ciągle otwarty musi być przyjemny dla odbiorcy. To zaś oznacza, że autor nie ma nic do powiedzenia odnośnie treści przekazu głównego. Jest to inna forma cenzury prewencyjnej wchodzącej tylnymi drzwiami i przekształcającej środek przekazu w jego przeciwieństwo. Ze skutków tego ciężko będzie się uwolnić jak z każdej zgubnej przyjemności. Ponieważ władza środków przekazu jest udzielana im przez odbiorców, to na straży wolności Internetu stoją jego użytkownicy, a przede wszystkim odbiorcy internetowych przekazów. Ich sojusznikiem okazali się twórcy Internetu, którzy skutecznie uodpornili ten środek przekazu nie tylko na losowe lub zamierzone ingerencje techniczne, ale też na zakusy pośredników do panowania nad treścią przekazu. Obrona Internetu to obrona jego nieokreśloności, tak by stale obowiązywało jego prawo: "Szukaj choć nie wiesz co znajdziesz". Ponieważ jednak nie można żyć w niewiedzy, to o wartości znaleziska trzeba umieć samemu zadecydować. W tym jednak nie można oczekiwać pomocy ze strony Internetu, tylko we własnym zakresie powiększać swoje umiejętności. A pożytek z tego będzie miał każdy z osobna i wszyscy razem. Dlatego warto bronić Internetu. Stawia on przed odbiorcą specyficzne wymagania co do umiejętności. Odbiorca musi bowiem wiedzieć czego szuka i tworzyć własną wiedzę z uzbieranych fragmentów. Trzeba przy tym umieć rozpoznać gdzie są luki i szukać elementów dla ich wypełnienia. Są to zupełnie inne umiejętności niż przekazywane dotychczas w szkole. W przypadku Internetu zagrożeniem jest taki rozwój środków pomocy w poszukiwaniach, który wiązałby się z obietnicą, że ktoś wie lepiej co dla danego człowieka jest ważne. Będzie to zaprzeczeniem tego co jest istotą przekazu Internetowego, gwarantującego samodzielność i niezależność człowieka w poszukiwaniu i wybieraniu tego co jest dla niego ważne. Gdy z Internetu będzie można otrzymać tylko same ważne wiadomości, to będzie to jego koniec. ZAKOŃCZENIE - czyli co z tego wynika Powyższe rozważania i płynące z nich wnioski tylko pozornie odbiegają od tematu głównego jakim jest logistyka. Przypadek Internetu jest istotny z tego względu, że jest to praktyczne zastosowanie (a wiele wskazuje na to, że przypadkowe) metody tworzenia systemu przez warunki zamiast przez cele. Odniesiony sukces wskazuje, że jest to metoda właściwa, a zatem może być przeniesiona do innych dziedzin działalności, gdzie nie sprawdza się metoda tworzenia systemów przez cele. Ponadto obserwując ten przykład jej zastosowania można będzie łatwiej poznać nowe zasady tworzenia systemów. Możliwe, że pod wpływem fascynacji nowymi środkami przekazu nie zauważono, że przyczyniają się one do powstawania systemów wg nieznanej dotychczas metody. Do istniejącego zbioru autorów tekstów i zbioru odbiorców dodano czynnik, w postaci pośrednika transmisji, który 8

9 przyczynił się do powstania nowej jakości. Pozostawała ona niezauważona do czasu, aż ktoś następny dodał do tego czynnik integrujący elementy w nowy system służący jego celom. Podobny los stał się udziałem Internetu, który w intencji powstawał jako sieć komunikacji odporna na nieprzewidywalne nawet przyszłe zakłócenia. 13 Powstał zaś nowy środek komunikacji masowej o nieznanych właściwościach i kto tylko może stara się wykorzystać go do różnych celów. 14 Nikt jeszcze nie wie czy powtórzy się historia z radiem i telewizją i Internet zacznie przemawiać "własnym głosem" (tzn. głosem swoich dysponentów), przyczyniając się do dalszego rozwoju "globalnej wioski", w której wszyscy ze wszystkimi się komunikują, nie wiedząc tylko o czym i po co. Niezaprzeczalną też zasługą McLuhana jest zwrócenie uwagi na ujawniający się dzięki nowym środkom przekazu sposób myślenia, który nie sięgając do głębi związków przyczynowych ujmuje zjawiska w jednej płaszczyźnie. Nazwanie jednego "wizualnym" a drugiego "akustycznym" można traktować jako dobry chwyt marketingowy, dzięki któremu to zróżnicowanie stało się obecne w powszechnej świadomości. Ten sposób myślenia nie jest bynajmniej wytworem nowych środków przekazu, lecz tylko znalazł w nich swego sojusznika. To właśnie dzięki nim okazało się, że nie wszyscy są zagubieni gdy ze wszystkich stron są atakowani pozornie jednakowo ważnymi komunikatami, a współczesny świat nie dla wszystkich jednakowo jest niezrozumiały. Do tej pory ten sposób myślenia był spychany w cień, zdominowany przez niewzruszoność celów wytyczanych z żelazną konsekwencją i realizowanych w sprzyjającym temu środowisku. Jednak w "elektrycznym świecie", w którym - zdaniem McLuhana - żyjemy, wszystko zdarza się szybciej niż możnaby doczekać się spełnienia jakichkolwiek celów. Dlatego ci, a głównie te, których od wieków to nie zrażało, dziś mogą wskazać sposób radzenia sobie z tą nową sytuacją i okazać pomoc dla tych zagubionych. 15 Tak więc to nie warunki zmieniły człowieka, a tym bardziej nie środki przekazu w szczególności. One jedynie umożliwiają mu stawać się w pełni człowiekiem udostępniając nieznane dotąd możliwości, a przede wszystkim stawiając nowe i trudniejsze wymagania. Na szczęście nie jesteśmy samotni i możemy sobie wzajemnie być pomocni Józef Okulewicz 13 Także nie zauważono powstawania systemów związanych z komunikacją telefoniczną. Dopiero ci co dostrzegli znaczenie tego środka dla powstawania niepożądanych dla siebie systemów, szybko założenie telefonu dopisali do listy "cudów świata". 14 Oczywiście za pomocą powstających w taki sposób systemów można zrobić zarówno coś dobrego jak i coś złego. Tragedia WTC ( ) pokazuje, że pomysły na nowe wykorzystanie nagromadzonych środków nie zawsze rodzą się w pracowniach uczonych czy dobroczyńców. 15 Wydaje się, że do tej pory był tylko jeden zwolennik tego sposobu myślenia, który już przed prawie dwoma tysiącami lat błagał by oprócz "długości" i "szerokości" umieścić w jednym planie "wysokość" i "głębokość" [Ef, 3:18], lecz jakby apel ten pozostał bez echa.

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska 1 Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska Copyright Wydawnictwo Psychologia Sukcesu Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

Marta Grzybowska Agnieszka Hanak Anna Niezabitowska. Przekaz medialny. Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku

Marta Grzybowska Agnieszka Hanak Anna Niezabitowska. Przekaz medialny. Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku Marta Grzybowska Agnieszka Hanak Anna Niezabitowska Przekaz medialny Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku Materiał dydaktyczny opracowany w Szkole Policji w Słupsku do użytku wewnętrznego Policji może

Bardziej szczegółowo

Aktywność młodzieży w cyberprzestrzeni

Aktywność młodzieży w cyberprzestrzeni Anna Andrzejewska an.andrzejewska@o2.pl Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa Aktywność młodzieży w cyberprzestrzeni Wstęp Ubiegłe stulecie, zwłaszcza początek XXI w., to bardzo gwałtowny rozwój mediów

Bardziej szczegółowo

(rozważania na przykładzie gry w piłkę siatkową)

(rozważania na przykładzie gry w piłkę siatkową) Psychologia sportu 77 W siatkówce, jak nigdzie indziej, cała grająca na boisku szóstka musi bezbłędnie współpracować. Nikt nie można się wyłączyć z gry choćby na moment, odpocząć, bo kara spada natychmiast:

Bardziej szczegółowo

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO mgr inż. Witold Świeczak Instytut Lotnictwa w Warszawie Pion Marketingu Wprowadzenie Żyjemy w czasach rewolucji! Na naszych oczach dokonuje się rewolucja

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Bowdur. Wstęp do zagadnienia. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Elżbieta Bowdur. Wstęp do zagadnienia. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Elżbieta Bowdur Komunikacja i informacja Wstęp do zagadnienia 1 Wstęp spółczesny świat wprowadza w życie człowieka wiele paradoksów. Otóż, z jednej strony należy stwierdzić, że komunikacja międzyludzka

Bardziej szczegółowo

Lech Formus WSTĘP Pobrano ze strony: http://autorzy.info/ Priorytetem i misją każdej placówki świadczącej usługi edukacyjne, niezależnie od tego czy

Lech Formus WSTĘP Pobrano ze strony: http://autorzy.info/ Priorytetem i misją każdej placówki świadczącej usługi edukacyjne, niezależnie od tego czy Lech Formus WSTĘP Pobrano ze strony: http://autorzy.info/ Priorytetem i misją każdej placówki świadczącej usługi edukacyjne, niezależnie od tego czy jest ona publiczna czy prywatna, powinna być najwyższa

Bardziej szczegółowo

Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne

Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne Uniwersytet Śląski w Katowicach Ewa Kurzeja Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne Rys. Julian Bohdanowicz, Gazeta Wyborcza, 4-5 lipca 1992 Praca doktorska pisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK. trenera. przygotowany w ramach projektu. Dobry Trener NGO

PODRĘCZNIK. trenera. przygotowany w ramach projektu. Dobry Trener NGO PODRĘCZNIK trenera przygotowany w ramach projektu Dobry Trener NGO Projekt zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Copyright by Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, Warszawa 2003 ISBN 83-916772-5-7

Wstęp. Copyright by Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, Warszawa 2003 ISBN 83-916772-5-7 Copyright by Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, Warszawa 2003 ISBN 83-916772-5-7 Redakcja: dr Adam Grzegorczyk Korekta: Agata Szoplik Projekt graficzny i skład: Piotr Chodorowski Wydawca: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Umiejętność realizowania marzeń

Umiejętność realizowania marzeń PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE HARRY ADLER Umiejętność realizowania marzeń Spis treści Wstęp 2 1. Osiąganie upragnionych celów 4 Przesłanki sukcesu 6 Cztery kroki do sukcesu 7 Założenia NLP 8 Lepsza

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim założysz własną stronę WWW - v2.0

7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim założysz własną stronę WWW - v2.0 1 Spis treści Wstęp... 3 Dla kogo jest ten e- book?... 4 Komu polecam tego e- booka?... 4 Czego dowiesz się, czytając tego e- booka?... 4 Rozdział 1 - Co zyskujesz dzięki posiadaniu własnej strony WWW?...

Bardziej szczegółowo

Branding Nowe Możliwości! Nowe Rozwiązania! Raport z warsztatów strategicznych Szczyrk, 12-14 lutego 2009

Branding Nowe Możliwości! Nowe Rozwiązania! Raport z warsztatów strategicznych Szczyrk, 12-14 lutego 2009 Branding Nowe Możliwości! Nowe Rozwiązania! Raport z warsztatów strategicznych Szczyrk, 12-14 lutego 2009 Autorzy: Tomasz Barałkiewicz, Tequila Barbara Jurga-Pałka, Agencja Informacyjna Penetrator Andrzej

Bardziej szczegółowo

Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy

Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy 1 Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy Zespół Stowarzyszenia Szkoła Liderów realizujący Programu Liderzy: Katarzyna Czayka-Chełmińska Daniel Lichota

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Nauki społeczne. a komercjaliacja

Nauki społeczne. a komercjaliacja a- Nauki społeczne a komercjaliacja wiedzy Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy Jak humaniści tworzą innowacje dla gospodarki i społeczeństwa Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy Nauki społeczne

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Psychologia osiągnięć

Psychologia osiągnięć Sebastian Schabowski Psychologia osiągnięć 40 listów, które odmienią Twoje życie 2008 Spis treści NA CZYM SKUPIAJĄ SWOJĄ UWAGĘ LUDZIE SUKCESU?... 3 CZY TWOJE PRZEKONANIA CI SŁUŻĄ?... 4 DWA NIEZWYKLE WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Lepszy Networker. że nie możesz nic w niej zmieniać.

Lepszy Networker. że nie możesz nic w niej zmieniać. Lepszy Networker czyli 5 niezbędnych kroków, dzięki którym zrozumiesz jak rozwijać swój biznes MLM w nowoczesny sposób i skończyć z ograniczeniami tej branży raz na zawsze Copyright by Michał Kidziński,

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁACZNIK NR 4 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA 4 SESJE INDYWIDUALNE Z PODOPIECZNYM 8 Coaching jako metoda pracy opiekuna 9 Zasady

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI

RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI JAK ZA POMOCĄ SŁOWA PRZEOBRAZIĆ SIEBIE l SWOJE ŻYCIE przełożyła: Danuta Golec GWP GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE Gdańsk 1995 Tytuł oryginału: Frogs

Bardziej szczegółowo

MARKETING I PR W OGRANIZACJI POZARZĄDOWEJ Trener: Marcin Krukar NERAIDA szkolenia z pasją 1 SPIS TREŚCI PUBLIC RELATIONS - WPROWADZENIE... 3 ELEMENTY PUBLIC RELATIONS W PRAKTYCE... 4 AUTOPREZENTACJA...

Bardziej szczegółowo

INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Open Access MINIB, 2014, Vol. 12, Issue 2 INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Wiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wiesław Przybyła, Magdalena

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych. Piotr Kopciał

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych. Piotr Kopciał Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych Piotr Kopciał Tworzenie serwisów internetowych Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

własne doświadczenie, a także opierając

własne doświadczenie, a także opierając 03 06 10 16 30 44 49 52 54 się na badaniach ilościowych i jakościowych, obie organizacje przygotowały publikację, która dostarcza kompleksową wiedzę nie tylko o fundraisingu, reklamie społecznej i marketingu

Bardziej szczegółowo