Wspólne normy EFRD dotyczace odpowiedzialnego. przekazu reklamowego. Wersja poprawiona z listopada 2010 r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspólne normy EFRD dotyczace odpowiedzialnego. przekazu reklamowego. Wersja poprawiona z listopada 2010 r"

Transkrypt

1 Wspólne normy EFRD dotyczace odpowiedzialnego 1 przekazu reklamowego Wersja poprawiona z listopada 2010 r

2 2 Wpr o w a d z e n i e a) European Forum for Responsible Drinking (EFRD) to stowarzyszenie przodujących europejskich firm produkujących napoje alkoholowe 1, będące w tej branży inspiratorem zobowiązania do promowania odpowiedzialnego modelu picia alkoholu w Unii Europejskiej i zachęcające producentów alkoholu do przyjęcia odpowiedzialnych, opartych na zasadzie samoregulacji, norm dotyczących przekazu handlowego. b) Spożywanie napojów alkoholowych 2 w dalszej części dokumentu zwanych ogólnie alkoholem odgrywało w przeszłości i w dalszym ciągu odgrywa ważną i akceptowaną rolę w kulturowych oraz społecznych tradycjach zarówno dawnych, jak i nowoczesnych cywilizacji. Członkowie EFRD są szczególnie dumni ze swych produktów i zobowiązują się promować odpowiedzialny model picia alkoholu oraz odwodzić konsumentów od jego nadużywania. See c) Nadrzędną zasadą naszych Wspólnych norm dotyczących odpowiedzialnego przekazu reklamowego jest reklamowanie naszych produktów z myślą o osobach dorosłych w sposób odpowiedzialny i stosowny. W tym celu członkowie EFRD dobrowolnie zobowiązują się do prowadzenia wszelkich kampanii reklamowych zgodnie z postanowieniami niniejszych wspólnych norm. Wspólne normy EFRD dotyczące odpowiedzialnego przekazu reklamowego biorą swoje początki w Zaleceniach dotyczących przekazów reklamowych na temat napojów alkoholowych (Guidelines for Commercial Communications on Alcoholic Beverages), opublikowanych po raz pierwszy w roku , a następnie rozszerzanych i uzupełnianych. d) Wspólne normy dotyczące odpowiedzialnego przekazu reklamowego nie zastępują istniejących krajowych ram regulacyjnych, ale zapewniają podstawowe kryteria dla wszystkich krajowych, sektorowych i firmowych kodeksów samoregulacyjnych. Uzupełnieniem Wspólnych norm są szczegółowe Wytyczne na temat odpowiedzialnego przekazu reklamowego w Internecie oraz cyfrowych i przenośnych mediach reklamowych (Guidance Note on Responsible Marketing Communications on the Internet and for Digital and Mobile Marketing Media). 1 Bacardi-Martini, Beam Global Spirits & Wine, Brown-Forman, Diageo, Moët-Hennessy, Pernod Ricard. 2 Chodzi tu o napoje alkoholowe o zawartości przekraczającej 1,2% objętości 3 Przez Grupę Amsterdamską, znaną od 2005 r. pod nazwą EFRD.

3 Zak r e s pr z e k a z u re k l a m o w e g o e) Dla celów Wspólnych norm przekaz reklamowy definiowany jest następująco: komunikaty stworzone bezpośrednio przez sprzedawców albo w ich imieniu, których celem jest promowanie produktów, bez względu na wykorzystany środek przekazu. Obejmują one reklamy promujące markę, komunikaty dla konsumentów, imprezy promocyjne, opakowanie, etykiety, sponsoring, artykuły sponsorowane oraz materiały dostępne w punktach sprzedaży. f) Postanowienia zawarte we Wspólnych normach mają zastosowanie do wszystkich rodzajów środków przekazu, w tym mediów cyfrowych 4. Postanowienia te mają także zastosowanie do wszystkich rodzajów działań i wydarzeń promocyjnych lub reklamowych, z uwzględnieniem takich działań jak lokowanie produktu (ang. product placement) i sponsoring 5. g) Definicja przekazu reklamowego nie obejmuje bezkrytycznie wszystkich rodzajów komunikatów handlowych lub firmowych. Na przykład nie obejmuje ona nieodpłatnych artykułów prasowych, informacji w raportach rocznych itp. lub firmowych komunikatów w sprawach publicznych i wypowiedzi dla mediów, agencji rządowych oraz grup społecznych na tematy dotyczące spraw będących przedmiotem troski społecznej, jak np. ryzyko lub pożytki płynące z konsumpcji alkoholu, lub też komunikatów edukacyjnych na temat odpowiedzialnego modelu picia alkoholu lub roli alkoholu w społeczeństwie Po d s t a w o w e za s a d y 1.1 Przekaz reklamowy powinien być zgodny z prawem i zasadami przyzwoitości, uczciwy i zgodny z prawdą. 4 Zob. Wytyczne na temat odpowiedzialnego przekazu marketingowego w Internecie oraz cyfrowych i przenośnych mediach reklamowych (Guidance Note on Responsible Marketing Communications on the Internet and for Digital and Mobile Marketing Media). 5 Każde porozumienie handlowe, w ramach którego sponsor dla obopólnych korzyści odnoszonych przez sponsora i sponsorowanego zapewnia na podstawie umowy finansowanie lub inne wsparcie w celu ugruntowania skojarzenia pomiędzy wizerunkiem, marką lub produktami sponsora i sponsorowanym mieniem w zamian za prawo do promowania tego skojarzenia i/lub przyznanie pewnych uzgodnionych bezpośrednich lub pośrednich korzyści. 1.2 Powinien szanować przyjęte zasady uczciwej konkurencji i dobrej praktyki biznesowej. 1.3 Powinien być przygotowany z poczuciem odpowiedzialności społecznej, a także opierać się na zasadach sprawiedliwości i dobrej wierze. 1.4 W żadnym wypadku nie może łamać zasad etyki, naruszać ogólnie przyjętych norm dobrego smaku i obyczajności ani też w jakikolwiek inny sposób atakować ludzkiej godności i prawości. 1.5 Każdy przekaz reklamowy musi być zgodny z literą i duchem wszystkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji i kodeksów dobrej praktyki ustalanych w oparciu o zasady samoregulacji.

4 2. od p o w i e d z i a l n e za m i e s z c z a n i e pr z e k a z ó w r e k l a m o w y c h 2.1 Zamierzonymi odbiorcami przekazu reklamowego są osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat. Przekaz reklamowy w kanałach pozostających pod kontrolą producenta napojów alkoholowych (jak np. strony markowych witryn internetowych, treści do pobrania drogą elektroniczną, przesyłki reklamowe, własne imprezy itp.) powinien mieć taką formę, która wyraźnie daje do zrozumienia, że jest on przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych powyżej 18 roku życia Przekaz reklamowy w kanałach niebędących pod kontrolą producenta powinien być zamieszczany tylko w tych mediach, w przypadku których co najmniej 70% potencjalnych odbiorców najprawdopodobniej stanowią osoby powyżej 18 roku życia. 2.3 Aby wcielić w życie niniejsze zobowiązania dotyczące zamieszczania przekazu reklamowego, należy wykorzystywać jedynie pewne i aktualne dane o strukturze odbiorców, potwierdzone przez niezależny i postronny podmiot. W przypadku cyfrowych środków przekazu obowiązują przede wszystkim postanowienia stosownych wytycznych dotyczące struktury odbiorców Przekaz reklamowy, zgodnie z definicją zamieszczoną w ustępie g) może mieć miejsce w ramach wydarzeń i działań promocyjnych lub sponsoringu, przeznaczonych głównie dla osób dorosłych, tj. w przypadku których można oczekiwać, że co najmniej 70% widzów/ uczestników będzie w wieku powyżej 18 lat. See 6 Osób powyżej 18 roku życia lub jeszcze starszych, zgodnie z obowiązującym prawem. 7 Więcej informacji w Wytycznych na temat odpowiedzialnego przekazu marketingowego w Internecie oraz cyfrowych i przenośnych mediach reklamowych (Guidance Note on Responsible Marketing Communications on the Internet and for Digital and Mobile Marketing Media).

5 2.5 Nie należy zezwalać na uczestnictwo osób poniżej 18 roku życia w wydarzeniach promujących produkty, zorganizowanych przez producentów napojów alkoholowych lub w ich imieniu. 2.6 Płatne lokowanie produktów alkoholowych (product placement) w filmach, programach telewizyjnych, teledyskach i grach wideo oraz powiązane z tym ukazywanie ich w powyższych produkcjach powinno być zaaprobowane lub odrzucone w oparciu o informacje dostarczone przez producentów projektu. Wszystkie postanowienia Wspólnych norm mają zastosowanie do takiego lokowania produktów. 2.7 W przypadku przekazu w mediach drukowanych alkohol można reklamować na łamach gazet, czasopism lub innych publikacji tylko wówczas, gdy ponad 70% czytelników danej publikacji jest w wieku powyżej 18 lat. 2.8 W przypadku cyfrowych środków przekazu należy na stronie docelowej umieścić aktywne okno służące do potwierdzenia wieku przez odwiedzającego markowe witryny. Treść materiałów reklamowych do pobrania powinna zawierać instrukcje dla osób je pobierających, że nie powinny one przekazywać tych materiałów osobom poniżej 18 roku życia Artykuły redakcyjne zamieszczane w kanałach niebędących pod kontrolą producenta mogą być sponsorowane jedynie wtedy, gdy co najmniej 70% potencjalnych czytelników stanowią najprawdopodobniej osoby powyżej 18 roku życia. 8 Idem jak przypis 7.

6 6 3. Od p o w i e d z i a l n e tr e ś c i Odpowiedzialna konsumpcja 3.1 Przekaz reklamowy nigdy nie powinien zachęcać do nadużywania alkoholu lub spożywania go w sposób nieodpowiedzialny ani nie powinien propagować tolerancji takich zachowań Napoje alkoholowe oraz osoby je pijące mogą być przedstawiane jako część odpowiedzialnych i społecznych doświadczeń i działań. 3.3 O ile to możliwe, czytelny komunikat na temat odpowiedzialnego picia alkoholu (np. w formie adresu witryny internetowej zawierającej informacje dla konsumenta) powinien stanowić element reklamy alkoholu, z uwzględnieniem artykułów sponsorowanych w drukowanych środkach przekazu, materiałów reklamowych, mediów cyfrowych, jak np. witryny internetowe promujące marki, wydarzeń promocyjnych i sponsorowanych oraz etykiet. See 3.4 W treści przekazu reklamowego należy szanować postawę wstrzemięźliwości i nigdy nie przedstawiać umiaru lub abstynencji w negatywnym świetle. 3.5 W przekazie reklamowym należy unikać wszelkich skojarzeń z przemocą czy łamaniem prawa, a także z zachowaniem agresywnym, niebezpiecznym lub antyspołecznym. W przekazie reklamowym należy unikać jakichkolwiek skojarzeń i aluzji dotyczących narkotyków i kultury narkotykowej. 3.6 Promocja w lokalach powinna zachęcać do odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu przez te osoby dorosłe, które decydują się na jego spożywanie, i zniechęcać do nadużywania alkoholu, np. w formie promocji cenowych czy też zabaw zachęcających do nadmiernego spożycia alkoholu, polegających na rywalizacji w piciu na czas albo wypijaniu dużych ilości alkoholu w krótkim czasie. 3.7 Jeżeli to możliwe, działania promujące marki i sponsoring powinny obejmować inicjatywy upowszechniające model odpowiedzialnego picia alkoholu. 9 Materiały komunikujące przekaz reklamowy nie powinny trywializować stanu upojenia alkoholowego, nie powinny ukazywać osób w stanie upojenia alkoholowego ani w żaden inny sposób sugerować, że jest to zachowanie akceptowane społecznie. Nie powinny też promować odurzających skutków spożywania alkoholu.

7 3.8 Nazwy, opakowania, etykiety i ekspozycja produktów alkoholowych w sklepach i lokalach nie mogą wprowadzać konsumentów w błąd, sugerując im, że dane produkty nie zawierają alkoholu. Nieletni 3.9 Przekaz reklamowy nie powinien w pierwszym rzędzie być kierowany do osób poniżej 18 roku życia Uznaje się, że przekaz reklamowy dotyczący alkoholu jest w pierwszym rzędzie kierowany do osób poniżej 18 roku życia, jeżeli jest w szczególny sposób atrakcyjny dla tej grupy wiekowej, w większym stopniu niż jest on atrakcyjny dla osób dorosłych Przekaz reklamowy dotyczący alkoholu nie powinien przedstawiać dziecka lub wykorzystywać przedmiotów, obrazów, wrażeń, symboli, muzyki, bohaterów (rzeczywistych lub fikcyjnych) lub osób sławnych, które przemawiają przede wszystkim do wyobraźni osób poniżej 18 roku życia Alkohol nie powinien być reklamowany ani wprowadzany na rynek w sposób kojarzony z wkraczaniem w dorosłość lub rytuałem wejścia w dorosłość Przekaz reklamowy nie powinien wykorzystywać wizerunku modeli i aktorów w wieku poniżej 25 lat Nie należy wykorzystywać ani zezwalać na wykorzystanie znaków rozpoznawczych marek, jak np. logo, znaki towarowe lub nazwy, na odzieży, zabawkach, grach i wyposażeniu związanym z grami oraz innych przedmiotach przeznaczonych do użytku głównie przez osoby poniżej 18 roku życia.

8 8 Bezpieczeństwo i zdrowie 3.15 W przekazie reklamowym nie należy przedstawiać skojarzeń między piciem alkoholu i prowadzeniem jakichkolwiek pojazdów lub obsługiwaniem potencjalnie niebezpiecznych maszyn Przekaz reklamowy nie powinien zawierać skojarzeń z niebezpiecznymi działaniami, tj. nie należy przedstawiać spożywania alkoholu przez osobę, która wykonuje lub ma zaraz wykonywać jakiekolwiek czynności (jak sporty, praca itp.), które wymagają czujności lub koordynacji fizycznej Nie należy sugerować, że alkohol posiada właściwości lecznicze lub że jego spożycie może pomóc zapobiegać, leczyć lub wyleczyć jakąkolwiek chorobę. Jeżeli zezwala na to prawo, w niektórych okolicznościach można rozważyć zamieszczenie prawdziwych informacji dotyczących zawartości węglowodanów, kaloryczności i innych właściwości odżywczych Przekaz reklamowy nie powinien ukazywać kobiet ciężarnych lub być skierowany do kobiet w ciąży. See

9 Skutki spożywania alkoholu 3.19 Przekaz reklamowy nie powinien wprowadzać w błąd co do natury i mocy napojów alkoholowych Przekaz reklamowy może zawierać dokładne informacje na temat mocy napojów alkoholowych, nie powinien jednak wysokiej zawartości alkoholu czynić głównym tematem materiałów reklamowych czy też podstawowym elementem zawartej w nich zachęty Z drugiej strony przekaz reklamowy nie może również sugerować, że spożywanie napojów alkoholowych o stosunkowo niskiej mocy nie prowadzi do jego nadużycia Przekaz reklamowy nie powinien stwarzać wrażenia, że konsumpcja alkoholu może podnieść sprawność fizyczną bądź umysłową, dodać wigoru ciału lub napełnić ducha energią, zwłaszcza gdy chodzi o czynności wymagające koncentracji Chociaż alkohol może być prezentowany jako przyjemny element życia towarzyskiego, przekaz reklamowy nie powinien sugerować, że aby osiągnąć akceptację i sukces społeczny, wymagane jest spożywanie napojów alkoholowych Przekaz reklamowy nie powinien sugerować, że konsumpcja alkoholu może poprawić sprawność seksualną lub ułatwić podboje erotyczne. Przekaz reklamowy nie powinien zawierać lub przedstawiać obrazów ani języka o rozwiązłym, lubieżnym lub gorszącym charakterze tudzież ilustrujących w sposób drastyczny, jawny lub niczym nieuzasadniony nagość albo czynności seksualne. Zgodnie z niniejszym artykułem niedozwolony jest jakikolwiek przekaz reklamowy, w którym sferę seksualności potraktowano jako cechę decydującą o atrakcyjności danej marki.

10 4. zg o d n o ś ć z Pr a w e m, r e g u l a c j a m i i in n y m i z a s a d a m i ob o w i ą z u j ą c y m i w br a n ż y 4.1 Każdy przekaz reklamowy musi być zgodny z literą i duchem wszystkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji i kodeksów dobrej praktyki ustalanych w oparciu o zasady samoregulacji. 4.2 W celu ułatwienia zachowania zgodności powinny mieć miejsce regularne szkolenia osób zawodowo zajmujących się reklamą. Stowarzyszenie EFRD opracowało materiały internetowe przygotowane z myślą o wspieraniu wdrażania Wspólnych norm : 4.3 Należy wprowadzić w przedsiębiorstwach wewnętrzne mechanizmy kontroli służące temu, aby promujący alkohol przekaz reklamowy, który dociera na rynek, był zgodny z załączonymi postanowieniami W razie wszelkich wątpliwości dotyczących zgodności z przepisami projektu reklamowego promującego alkohol firmy powinny zasięgnąć rady miejscowego podmiotu samoregulacyjnego 10. Dostępny jest unijny portal internetowy umożliwiający kontakt z podmiotami samoregulującymi w 18 państwach członkowskich: ( ). 4.5 W krajach UE skargi konsumentów na treść przekazu reklamowego składane na podstawie krajowych kodeksów samoregulacyjnych rozpatrywane są przez miejscowe podmioty samoregulacyjne. W przypadku skarg transgranicznych od 15 lat obowiązuje w EASA specjalny mechanizm umożliwiający ich rozpatrywanie Bruksela, listopad 2010 r. 10 Tylko krajowe podmioty samoregulacyjne i równoważne instytucje w Danii i Szwecji posiadają kompetencje umożliwiające rozpatrywanie skarg dotyczących domniemanych przypadków naruszenia zasad, gdyż mogą one w pełni ocenić i zrozumieć kontekst krajowy oraz lokalne subtelności. Lista podmiotów samoregulacyjnych będących członkami EASA jest dostępna pod adresem: W przypadku Szwecji proszę kontaktować się z AGM ( www. alkoholgranskningsmannen. se ), a w przypadku Danii z Alkoholreklamenævnet ( www. alkoholreklamenaevn.dk ). Nie istnieją jeszcze podmioty samoregulacyjne na Cyprze, Malcie, Łotwie i w Estonii. 11 W 2010 r. podmioty samoregulacyjne (będące lub niebędące członkami EASA) funkcjonowały w 23 państwach członkowskich, a na Cyprze i w Estonii są w fazie powstawania. Podmiotów takich brakuje na Łotwie i Malcie.

11 See 11

12 EFRD European Forum for Responsible Drinking asbl Rue Belliard, 12 bte Brussels Belgium Tel.: Fax:

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKI PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKI PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKI PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY Wersja z dnia 8.02.2011 r. Zatwierdzona na Ogólnym Zgromadzeniu ZP PPS w dniu 29.03.2011 r. Wytyczne przedstawione

Bardziej szczegółowo

Polityka Komunikacji Marketingowej

Polityka Komunikacji Marketingowej 2011 Polityka Komunikacji Marketingowej Polityka Commercial komunikacji Communication marketingowej Policy Spis treści Wstęp 1 Część A: Kodeks komunikacji marketingowej Podstawowe zasady 3 Zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Imperial Tobacco Group Międzynarodowe Standardy Marketingowe dla Akcesoriów do palenia

Imperial Tobacco Group Międzynarodowe Standardy Marketingowe dla Akcesoriów do palenia Imperial Tobacco Group Międzynarodowe Standardy Marketingowe dla Akcesoriów do palenia OKREŚLENIE CELU Imperial Tobacco Group PLC (zwana dalej Grupą ) wyraża przekonanie, że akcesoria do palenia są przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Imperial Tobacco Group Międzynarodowe Standardy Marketingowe dla Wyrobów Tytoniowych

Imperial Tobacco Group Międzynarodowe Standardy Marketingowe dla Wyrobów Tytoniowych Imperial Tobacco Group Międzynarodowe Standardy Marketingowe dla Wyrobów Tytoniowych OKREŚLENIE CELU Imperial Tobacco Group PLC (zwana dalej Grupą ) wyraża przekonanie, że wyroby tytoniowe są przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Marketingowe

Międzynarodowe Standardy Marketingowe Międzynarodowe Standardy Marketingowe Niniejsze IMS zostały zatwierdzone przez Zarząd Imperial Tobacco (1 grudnia 2014). 1 Nasze Międzynarodowe Standardy Marketingowe 3 Wstęp 4 Nasze zobowiązania 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

Samoregulacja w reklamie

Samoregulacja w reklamie KIEDY PRAKTYKI HANDLOWE SĄ UCZCIWE? KONSUMENT WOBEC WYZWAŃ RYNKU Samoregulacja w reklamie Juliusz Braun Dyrektor generalny Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy Idea samoregulacji system dobrowolnego przestrzegania

Bardziej szczegółowo

4. Spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży: Zalecamy, aby kobiety w ciąży unikały spożywania alkoholu. Polityka dotyczy 6 kluczowych kwestii:

4. Spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży: Zalecamy, aby kobiety w ciąży unikały spożywania alkoholu. Polityka dotyczy 6 kluczowych kwestii: W historii ludzkości piwo cieszyło się uznaniem w wielu kulturach. O ile spożywane jest w sposób odpowiedzialny przez dorosłych, wiąże się z uroczystościami, przyjaźnią i radością życia. Zdecydowana większość

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografia Ograniczenia reklamy w systemie polityki alkoholowej

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografia Ograniczenia reklamy w systemie polityki alkoholowej Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XXIII Ograniczenia reklamy w systemie polityki alkoholowej... 1 1. Podstawowe zagadnienia reklamy w polskiej polityce alkoholowej... 1 1.1. Janusowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/51/2015/R SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY na zakup powierzchni reklamowej w czasopismach celem przeprowadzenia kampanii reklamowej w prasie

Bardziej szczegółowo

Informacja na opakowaniach żywności Dobry zwyczaj - zawsze czytaj!

Informacja na opakowaniach żywności Dobry zwyczaj - zawsze czytaj! Informacja na opakowaniach żywności Dobry zwyczaj - zawsze czytaj! dr hab. Irena Ozimek, prof. nadzw. SGGW dr inż. Marta Sajdakowska Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji Warszawa, 15.01.2014 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Artykuły Sponsorowane

Artykuły Sponsorowane Artykuły Sponsorowane w największym polskim portalu Horeca i w efektach wyszukiwania z Gwarancją Skuteczności kim jesteśmy? Pierwszy polski portal gastronomiczny jest najstarszym i największym portalem

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

System samoregulacji w branży reklamowej

System samoregulacji w branży reklamowej System samoregulacji w branży reklamowej Samoregulacja wspólne standardy Samoregulacja funkcjonuje niemal we wszystkich krajach Europy. Kodeksy etyczne powstają w oparciu o kodeks Międzynarodowej Izby

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień bez Tytoniu

Światowy Dzień bez Tytoniu Światowy Dzień bez Tytoniu 31 maj 2013 Historia: Światowy Dzień bez Tytoniu został ustanowiony na konferencji Światowej Organizacji Zdrowia w 1988 roku w Madrycie Początkowo miał być obchodzony 7 kwietnia,

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 2008/2173(INI) 20.11.2008 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie ochrony konsumentów, zwłaszcza nieletnich, w zakresie używania gier

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Wyróżnij się. Z właściwym znakiem.

Wyróżnij się. Z właściwym znakiem. Wyróżnij się. Z właściwym znakiem. Znaki certyfikacji TÜV SÜD Management Service GmbH- informacje dotyczące sposobu użycia i ich zastosowania. TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Nasz znak jakości znakiem przyszłości

Bardziej szczegółowo

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 180 0:36:00 150 0:28:48 120 Czas trwania materiałów 0:21:36 0:14:24 0:07:12 0:00:00 90 60 30 0 1 III 3 III 5 III Liczba publikacji 7 III 9 III 11 III 13 III 15 III

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań twarzą Programu Świebodzińska Rodzina 3+ Edycja lipiec 2015

REGULAMIN KONKURSU Zostań twarzą Programu Świebodzińska Rodzina 3+ Edycja lipiec 2015 REGULAMIN KONKURSU Zostań twarzą Programu Świebodzińska Rodzina 3+ Edycja lipiec 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Zostań twarzą Programu Świebodzińska Rodzina 3+ jest Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI POLSKIEGO ZWIĄZKU PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO

KODEKS ETYKI POLSKIEGO ZWIĄZKU PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO KODEKS ETYKI POLSKIEGO ZWIĄZKU PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO Warszawa Grudzień 2016 KODEKS ETYKI POLSKIEGO ZWIĄZKU PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO PREAMBUŁA Zważywszy na wartości, którymi kierują się podmioty zrzeszone

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info określa warunki korzystania z serwisu o nazwie zorawina.info

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie jest wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje pozwalające im

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie samo/współregulacji w sektorze mediów audiowizualnych - stanowisko Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy

Konsultacje w sprawie samo/współregulacji w sektorze mediów audiowizualnych - stanowisko Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RADA REKLAMY ul. Koszykowa 10 lok. 11 00-564 Warszawa tel.: +48 22 621 31 94 fax: +48 22 629 18 89 biuro@radareklamy.org www.radareklamy.org REGON: 140489484 NIP: 521-3383-625 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV: 79.34.22.00-5 Usługi w zakresie promocji Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wdrożenie Strategii promocji marki Centrum Nauki i Techniki w Łodzi.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/POIG 8.1/2013

Zapytanie ofertowe nr 03/POIG 8.1/2013 POLIXEL Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 224M/11 60-166 Poznań NIP: 779-240-57-90 KRS: 0000421677 REGON: 302119233 Poznań, dnia 2 grudnia 2013 r. Zapytanie ofertowe nr 03/POIG 8.1/2013 Tytuł Projektu Budowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności

Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności 1 Organizatorzy Organizatorem Konkursu Dziennikarskiego Pióro odpowiedzialności [ Konkurs ] jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu [ Organizator

Bardziej szczegółowo

Dołącz do Programu Partnerskiego VEGE Karta Rabatowa!

Dołącz do Programu Partnerskiego VEGE Karta Rabatowa! Program partnerski VEGE POLSKA - Jednolity system rabatowy dla firm Prowadzisz firmę związaną z zdrowym stylem życia i wegetarianizmem? Chcesz zwiększyć świadomość zdrowotną swojej grupy docelowej? Chcesz

Bardziej szczegółowo

emblematu UE w kontekście programów UE

emblematu UE w kontekście programów UE Wykorzystywanie emblematu UE w kontekście programów UE Wytyczne dla beneficjentów i innych stron trzecich Październik 2012 r. Komunikacja instytucjonalna Wykorzystywanie emblematu w kontekście programów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Usługa zamieszczenia artykułów sponsorowanych w prasie w wersji papierowej oraz na ich portalach internetowych

Opis przedmiotu zamówienia. Usługa zamieszczenia artykułów sponsorowanych w prasie w wersji papierowej oraz na ich portalach internetowych OAK.KCB.2621/68/17 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Usługa zamieszczenia artykułów sponsorowanych w prasie w wersji papierowej oraz

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ TWARZĄ PROGRAMU ŚWIEBODZIŃSKA RODZINA 3+

ZOSTAŃ TWARZĄ PROGRAMU ŚWIEBODZIŃSKA RODZINA 3+ ZOSTAŃ TWARZĄ PROGRAMU ŚWIEBODZIŃSKA RODZINA 3+ Chcesz zostać Twarzą Programu Świebodzińska Rodzina 3+ a przy tym marzy Ci się rodzinna sesja zdjęciowa? Teraz masz wyjątkową okazję by spełnić swoje marzenia

Bardziej szczegółowo

266 milionów dorosłych Europejczyków pije średnio dziennie alkohol w ilości nieprzekraczającej 20g (kobiety) lub 40g (mężczyźni), Ponad 58 milionów

266 milionów dorosłych Europejczyków pije średnio dziennie alkohol w ilości nieprzekraczającej 20g (kobiety) lub 40g (mężczyźni), Ponad 58 milionów 266 milionów dorosłych Europejczyków pije średnio dziennie alkohol w ilości nieprzekraczającej 20g (kobiety) lub 40g (mężczyźni), Ponad 58 milionów dorosłych (15 %) przekracza ten poziom; 20 milionów (6

Bardziej szczegółowo

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 http://www.net-line.pl e-mail: info@net-line.pl CENNIK produktów reklamowych Serwisu Oferta reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Polityka Komunikacji Marketingowej

Polityka Komunikacji Marketingowej 2014 Polityka Komunikacji Marketingowej 1 2 Polityka komunikacji marketingowej Spis treêci Wst p 02 Cz Êç A: Kodeks komunikacji marketingowej Podstawowe zasady Zapobieganie konsumpcji alkoholu przez nieletnich

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI Polityka ta ma na celu pomóc pracownikom i innym osobom działającym w imieniu firmy Magna, w tym członkom władz spółki,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

ZASADY LOKOWANIA PRODUKTÓW W AUDYCJACH

ZASADY LOKOWANIA PRODUKTÓW W AUDYCJACH LOKOWANIE ZASADY LOKOWANIA PRODUKTÓW W AUDYCJACH Lokowanie produktu to przekaz handlowy polegający na przedstawieniu lub nawiązaniu do towaru, usługi lub ich znaku towarowego w taki sposób, że stanowią

Bardziej szczegółowo

EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA

EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA Numer publikacji EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA (EA MLA) CEL Niniejszy dokument określa warunki Wielostronnego Porozumienia EA, w ramach którego sygnatariusze wzajemnie uznają równoważność swoich

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

Branżowa samoregulacja rynków dobre przykłady

Branżowa samoregulacja rynków dobre przykłady Branżowa samoregulacja rynków dobre przykłady Dr Dominik Stanny Pion Prawno-Legislacyjny Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 27 września 2011 r. 1 Spis treści I. Modele samoregulacji II. III. Co decyduje

Bardziej szczegółowo

Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna

Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna Obowiązuje od maja 2007 r. Wydawnictwo Raciborski Portal Internetowy, działające w oparciu o witrynę Internetową

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Definicja sponsoringu. Sponsoring mecenat Sponsoring darowizna Sponsoring reklama. Definicja sponsoringu

Definicja sponsoringu. Sponsoring mecenat Sponsoring darowizna Sponsoring reklama. Definicja sponsoringu 1. Podstawowe informacje na temat fundacji korporacyjnych w Polsce, 2. Relacje z firmami założycielskimi, 3. Zatrudnienie i wolontariat w fundacjach korporacyjnych, 4. Beneficjenci fundacji oraz forma

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia LegalSource TM oraz procedury dotyczące ich stosowania

Oświadczenia LegalSource TM oraz procedury dotyczące ich stosowania Oświadczenia LegalSource TM oraz procedury dotyczące ich stosowania Procedura NEPCon 1 5 lutego 2014 Wersja 1 Program NEPCon LegalSource Rodzaj dokumentu: Zakres: Status dokumentu: Procedura NEPCon Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Wzór opisu oferty programu

Wzór opisu oferty programu Wzór opisu oferty programu S t o w a r z y s z e n i e P r o d u c e n t ó w P o m i d o r ó w i O g ó r k ó w p o d O s ł o n a m i Strona 1 Wzór opisu oferty programu informacyjno-promocyjnego 1. TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Jak Smakuje Państwo Środka? Szkolenie na temat rynku spożywczego w Chinach

Jak Smakuje Państwo Środka? Szkolenie na temat rynku spożywczego w Chinach Jak Smakuje Państwo Środka? Szkolenie na temat rynku spożywczego w Chinach 18 grudnia 2014 r., Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Panel I: Szanse i wyzwania dla branży spożywczej

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia REKLAMA Daria Sitek kl.ia Reklama informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.8.2016 r. COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO. Przepisy prawa materialnego

CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO. Przepisy prawa materialnego WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne

OFERTA SZKOLENIOWA. Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne OFERTA SZKOLENIOWA Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne 03.03.2016 Ramowy program szkolenia: DZIAŁ SZKOLEŃ PIM tel/fax (85) 874 43 88 szkolenia@izbamleka.pl ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do suplementów diety

Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do suplementów diety KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do suplementów diety 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Empower Sp. z o.o.- Ul.Chmielna 10/23-00-020 Warszawa NIP 5252535482 Warszawa, dnia 02-02-2015 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie platformy Empower jako narzędzia do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Organizator: Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie. Przedmiot konkursu

Organizator: Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie. Przedmiot konkursu Regulamin konkursu na projekt wspólnego logotypu dla identyfikacji wizualnej portalu internetowego Premiera oraz wydania papierowego miesięcznika Premiera Organizator: Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Bardziej szczegółowo

KONKURS WYGRAJ BILETY NA WYSTĘP KABARETU ANI MRU MRU W OSTROŁĘCE REGULAMIN:

KONKURS WYGRAJ BILETY NA WYSTĘP KABARETU ANI MRU MRU W OSTROŁĘCE REGULAMIN: KONKURS WYGRAJ BILETY NA WYSTĘP KABARETU ANI MRU MRU W OSTROŁĘCE REGULAMIN: I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu (dalej Konkurs ) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu eostroleka.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych portalu maluchy.pl. Specyfikacja techniczna form reklamowych - 1 -

Specyfikacja techniczna form reklamowych portalu maluchy.pl. Specyfikacja techniczna form reklamowych - 1 - Specyfikacja techniczna form reklamowych - 1 - Spis treści Założenia ogólne... 3 Nazewnictwo... 3 Miejsca emisji reklam... 4 Parametry techniczne form reklamowych... 5 Wymagania ogólne... 6 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zawsze czytaj etykietę!

Zawsze czytaj etykietę! Zawsze czytaj etykietę! Informacje na temat bezpiecznego używania środków czystości Zmianie ulegną znane symbole i brzmienie niektórych informacji dotyczących bezpieczeństwa. Zmiany oznakowania nie oznaczają

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu 7 Wspaniałych (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu 7 Wspaniałych (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu 7 Wspaniałych (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu 7 Wspaniałych (dalej: Konkurs ) jest Mindshare Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żaryna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 maja 2017r.

Warszawa, 25 maja 2017r. Warszawa, 25 maja 2017r. Power Game Pro Lab sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Zaściankowej 90/1B, 02-989 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Pernod Ricard w zakresie zrównoważonego rozwoju

Zobowiązania Pernod Ricard w zakresie zrównoważonego rozwoju Zobowiązania Pernod Ricard w zakresie zrównoważonego rozwoju Niniejszy dokument towarzyszy Karcie Pernod Ricard dostępnej na stronie www.pernod-ricard.com Zrównoważony wzrost odpowiada na potrzeby teraźniejszości

Bardziej szczegółowo

Start O f e r t a. Działania klienta. Działania agencji. Działania zew. Decyzja o rozpoczęciu projektu. Rozpoznanie lub potrzeba modyfikacji wizerunku

Start O f e r t a. Działania klienta. Działania agencji. Działania zew. Decyzja o rozpoczęciu projektu. Rozpoznanie lub potrzeba modyfikacji wizerunku www.owocni.pl Start O f e r t a Rozpoznanie lub potrzeba modyfikacji wizerunku Decyzja o rozpoczęciu projektu Pierwsze spotkanie referencje i procedury postawienie problemu Drugie spotkanie? ocena planu

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTY PROGRAMU INFORMACYJNO PROMOCYJNEGO DOT. MLEKA I WYBRANYCH PRODUKTÓW MLECZARSKICH W CHINACH I ROSJI

WZÓR OFERTY PROGRAMU INFORMACYJNO PROMOCYJNEGO DOT. MLEKA I WYBRANYCH PRODUKTÓW MLECZARSKICH W CHINACH I ROSJI Załącznik nr 1 do SIWZ WZÓR OFERTY PROGRAMU INFORMACYJNO PROMOCYJNEGO DOT. MLEKA I WYBRANYCH PRODUKTÓW MLECZARSKICH W CHINACH I ROSJI 1. TYTUŁ PROGRAMU 2. ORGAN WDRAŻAJĄCY 2.1 Prezentacja Nazwa, adres,

Bardziej szczegółowo

Creative Media. Marketing szeptany i nie tylko. Centrum Usługowo-Handlowe Robert Kiljańczyk

Creative Media. Marketing szeptany i nie tylko. Centrum Usługowo-Handlowe Robert Kiljańczyk Centrum Usługowo-Handlowe Robert Kiljańczyk Creative Media Marketing szeptany i nie tylko 2016 0 05-6 5 0 S u ł k o w i c e, u l. L i p o w a 9 O nas Jesteśmy grupą najlepszych specjalistów w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I AUDYCJI SPONSOROWANYCH NA ANTENACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A.

ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I AUDYCJI SPONSOROWANYCH NA ANTENACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. Załącznik do Uchwały Nr. /2012 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia. 2012 r. ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I AUDYCJI SPONSOROWANYCH NA ANTENACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. 1 Emisja filmów

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

Czasami reklama występuje w formie ukrytej np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na

Czasami reklama występuje w formie ukrytej np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na Iza Dzień kl. I a Reklama (z łac. reclamo, reclamare) informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie. rozpatrywania skarg przez zakłady. ubezpieczeń

Wytyczne w sprawie. rozpatrywania skarg przez zakłady. ubezpieczeń EIOPA-BoS-12/069 PL Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez zakłady ubezpieczeń 1/8 1. Wytyczne Wprowadzenie 1. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO DO REGUŁY 40 KARTY OLIMPIJSKIEJ NA XXIII ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE PYEONGCHANG 2018 ( WYTYCZNE PKOl )

WYTYCZNE POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO DO REGUŁY 40 KARTY OLIMPIJSKIEJ NA XXIII ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE PYEONGCHANG 2018 ( WYTYCZNE PKOl ) WYTYCZNE POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO DO REGUŁY 40 KARTY OLIMPIJSKIEJ NA XXIII ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE PYEONGCHANG 2018 ( WYTYCZNE PKOl ) KOGO DOTYCZY REGUŁA 40? Każdy Członek Polskiej Reprezentacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI.

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Łódź 18-19 kwietnia 2011 Projekt ten realizowany jest

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEWODNIE STOWARZYSZENIA COSMETICS EUROPE W ZAKRESIE REKLAMY I OŚWIADCZEŃ MARKETINGOWYCH

ZASADY PRZEWODNIE STOWARZYSZENIA COSMETICS EUROPE W ZAKRESIE REKLAMY I OŚWIADCZEŃ MARKETINGOWYCH Wersja polska przygotowana przez ZASADY PRZEWODNIE STOWARZYSZENIA COSMETICS EUROPE W ZAKRESIE REKLAMY I OŚWIADCZEŃ MARKETINGOWYCH Tłumaczenie przygotowane przez Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego Spis

Bardziej szczegółowo

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną Interaktywne formy promocji & reklamy Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną 1 Agenda Kim jesteśmy O epromer Interaktywny epr Czym się zajmujemy Model współpracy Nasze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Informacje ogólne 1. Serwis działający pod adresem www.brw.com.pl prowadzony jest przez "BLACK RED WHITE" Spółka Akcyjna (S.A.) z siedzibą w Biłgoraju, adres ul. Krzeszowska

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY

Zalecenie DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.5.2017 r. COM(2017) 218 final Zalecenie DECYZJA RADY upoważniająca Komisję do rozpoczęcia negocjacji dotyczących umowy ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk

Kodeks dobrych praktyk Kodeks dobrych praktyk ul. Wadowicka 8a, wejście C 30-415 Kraków biuro@leaders.net.pl http://leaders.net.pl Spis treści Definicje... 2 1 Wstęp... 3 2 Kontent handlowy (komercyjny)... 4 3 Klasyfikacja...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOEUROPEJSKI SYSTEM KLASYFIKACJI GIER PEGI (PAN EUROPEAN GAMES INFORMATION)

OGÓLNOEUROPEJSKI SYSTEM KLASYFIKACJI GIER PEGI (PAN EUROPEAN GAMES INFORMATION) Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania z konsoli Xbox 360 z Kinectem i gier interaktywnych znajdujących się w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej OGÓLNOEUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin używania logo Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Regulamin używania logo Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regulamin używania logo Województwa Warmińsko-Mazurskiego Załącznik do Uchwały Nr 4/27/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. 1 Przepisy ogólne Ilekroć w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAP.272.118.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie II kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie, realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Cywilnoprawny charakter reklamy... 19 1. Reklama jako oświadczenie woli... 19 1.1. Pojęcie zakres oświadczenia woli... 19 1.2. Adresat i złożenie oświadczenia woli a adresat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Rodzaj zadania 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

Nazwa imprezy: Szanowni Państwo!

Nazwa imprezy: Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy VOLLEY Gubin zwraca się do Państwa z prośbą o wparcie rzeczowe lub finansowe siatkarskich rozgrywek ligowych w sezonie 2009/2010. Siatkarskie rozgrywki

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE MUZYCZNYM ŻYWYRAP

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE MUZYCZNYM ŻYWYRAP ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE MUZYCZNYM ŻYWYRAP organizowanym przez firmę HEMPSZOP zwaną dalej Producentem. I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego spośród jego uczestników wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Stan prawny i stanowisko Kompanii Piwowarskiej w sprawie stosowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

Stan prawny i stanowisko Kompanii Piwowarskiej w sprawie stosowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Stan prawny i stanowisko Kompanii Piwowarskiej w sprawie stosowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dotyczących opłaty 10% od reklamy napojów alkoholowych Poznań,

Bardziej szczegółowo