Komunikowanie się z rynkiem (tzw. promocja mix)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikowanie się z rynkiem (tzw. promocja mix)"

Transkrypt

1 POLITYKA PROMOCJI

2 Komunikowanie się z rynkiem (tzw. promocja mix) zestaw środków za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje związane z produktem lub firmą, kształtuje potrzeby nabywców oraz kieruje popytem.

3 Formy komunikacji 1. Komunikacja jednostronna -wykład, prelekcja, tekst w gazecie 2. Komunikacja dwustronna - dialog, dyskusja, wymiana korespondencji, negocjacje 3. Komunikacja wielostronna - zebranie, negocjacje

4 Rodzaje komunikacji Strategia komunikacji masowej (ATL Above-the-line i BTL Below-the-line) wykorzystuje przede wszystkim nośniki masowe, o szerokim zasięgu, do których należą: telewizja, prasa, radio, plakaty i tablice typu bilboardy. Formy masowe są drogie, a przez to dostępne coraz mniejszej liczbie najbogatszych firm.

5 Rodzaje komunikacji Strategia komunikacji zindywidualizowanej (Face-to-face communications) jest formą indywidualnego, często bezpośredniego kontaktu z konkretnym nabywcą. Jej treść jest kierowana do małych, dobrze rozpoznanych segmentów rynku, w stosunku do których projektowane są programy lojalnościowe, strategie pozycjonowania produktów i firmy. Podstawą tej strategii jest kontakt osobisty, a w nim szczególnie umiejętności pracowników firmy.

6 Rodzaje komunikacji Strategia komunikacji mieszanej jest kombinacją komunikacji masowej i zindywidualizowanej, z przewagą często tej drugiej.

7 Główne funkcje komunikacji: funkcja informacyjna, funkcja pobudzająca, funkcja konkurencyjna.

8 Etapy gotowości nabywcy do zakupu nieświadomość, świadomość, zrozumienie, przekonanie, działanie - decyzja o zakupie.

9 AIDA attention zwrócić uwagę (etap poznawczy) interest zainteresować desire wywołać pragnienie (etap emocjonalny) action pobudzić działanie (etap zachowań, czyli działania).

10 DIPADA D- defination, zdefiniowanie potrzeb odbiorców, I - information, poinformowanie, jakie potrzeby i pragnienia zaspokaja dany produkt, P - Proof, dowód uzasadnienia, przekonanie odbiorców o zaletach produktu, A - acceptance, wywołanie pozytywnej postawy, akceptacji, D - desire, pobudzenie pragnienia posiadania produktu, A - action, zakup, działanie

11 Proces komunikowania się firmy z klientami składa się z następujących elementów: nadawca - osoba, przedsiębiorstwo, instytucja kierująca przekaz do odbiorcy, kodowanie -przekształcanie symbolicznych oznaczeń, obrazów i słów w przekazy, przekaz -treść przekazu przeznaczona dla odbiorcy, odbiorca - osoba, przedsiębiorstwo, instytucja przyjmująca informację, dekodowanie - proces, dzięki któremu odbiorca uzyskuje zrozumienie symboli i zakodowanych oznaczeń, odpowiedź - reakcje odbiorcy, sprzężenie -część odpowiedzi i działań odbiorcy, szum - nieprzewidziane i niepożądane zakłócenia

12 System komunikacji marketingowej Proces komunikacji ADAWCA Kodowanie Przekaz Odkodowanie ODBIORCA Kanał Zakłócenia Sprzężenie zwrotne Odpowiedź

13 Zakłócenia (szumy): szumy fizyczne, szumy semantyczne, dezinformacja.

14 Etapy budowy procesu komunikacji 1. Określenie odbiorców docelowych. 2. Ustalenie celów promocji. 3. Opracowanie przesłania: co firma chce przekazać i jakie środki zastosować.

15 Treść przekazu apel racjonalny apel emocjonalny miłość, duma, obietnica sukcesu radość, humor, szczęście strach, poczucie winy, wstyd apel moralny

16 Style prezentacji przekazu kawałek życia styl życia fantazja nastrój lub wyobrażenie muzyka postać symbol doskonałość techniczna dowody naukowe powoływanie się na świadków

17 Źródła przekazu: komercyjne, czyli promocja mix, osobowe (np. krewni, znajomi), neutralne: agencje testujące produkt, instytucje rządowe, wiadomości, wydawnicze.

18 Etapy budowy procesu komunikacji 4. Wybór kanałów komunikacji.

19 Rodzaje kanałów komunikacji: 1. kanały komunikacji nieosobowej - media, atmosfera i wydarzenia: drukowane (gazety, magazyny, materiały reklamowe), transmitowane (radio i telewizja), elektroniczne (wideokasety, kasety, Internet), wystawiennicze (słupy, znaki, plakaty).

20 Rodzaje kanałów komunikacji: 2. kanały komunikacji osobowej (bezpośredni, telefoniczny lub listowny kontakt) - kontrolowane bezpośrednio przez nadawcę np. pracownik sprzedający produkt - kontrolowane pośrednio przez nadawcę np. niezależni eksperci

21 Etapy budowy procesu komunikacji 5. Wyznaczenie budżetu promocji.

22 Wybór budżetu metody procent od wielkości sprzedaży, obrotu lub zysku, na poziomie wydatków konkurencji, w zależności od wyznaczonych celów i zadań, według możliwości firmy, tyle, ile potrzeba, tyle, ile w roku ubiegłym, z uwzględnieniem poziomu inflacji.

23 Czynniki wpływające na wielkość budżetu promocyjnego: wiek firmy, wielkość obrotów oraz uzyskane rezultaty działalności, wiek produktu, lokalizacja firmy, stopień innowacyjności wyrobów, rodzaj i zróżnicowanie nabywców, wielkość i rodzaj kanałów sieci dystrybucji, liczba i charakter podmiotów, będących istotnymi konkurentami danej firmy, wielkość budżetów przeznaczonych na promocję przez konkurencyjne podmioty.

24 Etapy budowy procesu komunikacji 6. Wybór instrumentów promocji i podział funduszy na nie.

25 Promotion-mix mix (instrumenty promocji) Reklama Promocja sprzedaży Sprzedaż osobista Public relations i publicity Sponsoring

26 Przy wyborze odpowiedniego zestawu mix powinno się brać pod uwagę : typ produktu (konsumpcyjne czy przemysłowe); strategię marketingową ( pchania - nakłanianie pośredników do kupna lub ssania - oddziaływanie bezpośrednio na finalnego odbiorcę) etapy gotowości nabywcy do zakupu; fazę cyklu życia produktu.

27 Strategia pull pull i strategia push push Producent sprzedaż osobista, promocja sprzedaży dla pośredników i inne Hurtownik i detalista sprzedaż osobista, promocja sprzedaży dla klientów, reklama i inne Konsumenci Producent popyt Hurtownik i detalista popyt Konsumenci działania reklamowe producentów: promocja sprzedaży, reklama adresowana do konsumentów, i inne

28 Etapy budowy procesu komunikacji 7. Pomiar skutków promocji: poprzez analizę wielkości sprzedaży lub badanie znajomości produktu wśród docelowych nabywców. 8. Koordynacja działań promocyjnych.

29 TRZY REGUŁY PSYCHOLOGII PERCEPCJI Reguła równowagi Reguła rzutu oka Reguła ruchu

30 Reguła równowagi Zgodnie z tą regułą tzw. optyczny punkt centralny znajduje się w jednej trzeciej odległości od górnego krańca. Jeśli ktoś patrzy na plakat czy na rozkładówkę czasopisma, to jest to punkt, na którym jego oczy zatrzymują się najdłużej i w tym właśnie miejscu należy umieścić podstawowe, krótkie hasło reklamowe, by zmaksymalizować szansę, że zostanie ono dostrzeżone i zapamiętane.

31 Reguła rzutu oka Reguła rzutu oka dotyczy warunków, w których odbiorca reklamy nie przygląda się jej wnikliwie, ale zaledwie "rzuca na nią okiem". Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań najbardziej prawdopodobne jest, że oko czytelnika przesunie się tylko po prawym górnym rogu strony. Prawdopodobieństwo, że zostanie zauważone coś, co umieszczono w lewym dolnym rogu, jest minimalne.

32 Reguła ruchu Oko ludzkie jest wprawdzie tak skonstruowane, że widzi również przedmioty statyczne, ale na ruch reaguje w sposób specyficzny. Reguła ruchu w statycznej reklamie oparta jest na zasadzie wynikającej z obserwacji, która mówi, że wzrok obserwatora podąża za wzrokiem lub wyciągniętym palcem wskazującym osoby, na którą on patrzy.

33 Reklama bezosobowa, płatna i adresowana do masowego odbiorcy forma przekazywania informacji rynkowych Funkcje reklamy nakłaniająca informująca przypominająca

34 Reklama ATL (Above the line) to reklama prasowa (ogłoszenie, insert, artykuł reklamowy), telewizyjna, radiowa (ogłoszenie), zewnętrzna (tablice ogłoszeniowe przydrożne billboardy, ogłoszenia na ścianach, na środkach komunikacji, plansze na stadionach), kinowa oraz reklama internetowa (strona www, bannery, poczta elektroniczna). Reklama ATL oparta jest na mediach.

35 Reklama BTL (Belove the line) to przede wszystkim reklama wydawnicza (broszury, foldery, ulotki, etykiety, małe plakaty), wystawiennicza (modele, próbki, mapy, plansze oraz wydatki na wynajem powierzchni wystawowej wraz z wyposażeniem) oraz reklama bezpośrednia (telefoniczna, wysyłkowa direct mail). Reklama BTL jest niemedialna.

36 Zalety reklamy: zdolność docierania do dużych grup konsumentów, często rozproszonych geograficznie, zdolność do wywierania silnego wrażenia na konsumencie, poprzez udramatyzowanie treści przekazu, eliminowanie wrażenia niepewności i nieufności wobec produktów wcześniej nie kupowanych (znamy z reklam), możliwość wielokrotnego oddziaływania na konsumentów, co umożliwia lepsze przyswojenie i zapamiętanie treści reklamy,

37 Zalety reklamy: przekazywanie informacji i argumentów w atmosferze pozbawionej presji (charakterystycznej w trakcie bezpośredniego kontaktu klienta ze sprzedawcą), pomoc w długofalowym budowaniu wizerunku organizacji, jej marki oraz marki produktów, możliwość wzmocnienia efektu przekazu reklamowego dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu kilku wzajemnie uzupełniających się nośników reklamy.

38 Wady reklamy: szum informacyjny powstający na rynku, przekazy reklamowe często odrealniają produkty, zafałszowując prawdziwy ich obraz i poziom jakości, bezosobowy charakter reklam, jednostronny przekaz komunikacyjny utrudnia możliwości oceny skuteczności zastosowanej perswazji, reklama, choć w przeliczeniu jednostkowego kosztu dotarcia do klienta jest relatywnie najtańsza, to i tak w wymiarze bezwzględnym jest bardzo droga.

39 Rodzaje reklam: Z punktu widzenia celu, jaki ma spełniać reklama: reklamy wprowadzające (pionierskie), informacyjne, reklamy nakłaniające (konkurencyjne), wyróżniające, reklamy przypominające (utrwalające).

40 Rodzaje reklam: Biorąc pod uwagę przedmiot reklamy: reklama produktu, reklama firmy (wizerunkowa). Ze względu na stopień zindywidualizowania: reklamy masowe, reklamy półmasowe, reklamy zindywidualizowane.

41 Rodzaje reklam: Ze względu na rodzaj wykorzystanych środków przekazu (mediów): I. Oparte na wizualnych środkach przekazu: reklamy prasowe gazety codzienne, czasopisma, reklamy zewnętrzne plakaty, bilboardy, banery, reklamy na środkach komunikacji, druki własne firm foldery, katalogi, ulotki, wydawnictwa obce reklamy zawarte w książkach telefonicznych, informatorach branżowych,

42 Rodzaje reklam: II. Wykorzystujące akustyczne środki przekazu: reklamy radiowe, komunikaty w punktach sprzedaży (np. w centrach handlowych), przekazy promocyjne podczas imprez masowych (wydarzenia sportowe, kulturalne itp.)

43 Rodzaje reklam: III. Wykorzystujące środki audiowizualne: reklamy telewizyjne, kinowe, materiały promocyjne o firmie zamieszczane na kasetach wideo, płytach CD lub DVD, filmy promocyjne emitowane w punktach sprzedaży oraz na stoiskach targowych, strony internetowe www.

44 Sprzedaż osobista prezentowanie produktów firmy drogą bezpośrednich, osobistych kontaktów osobowych handlowców z konsumentami

45 Etapy procesu sprzedaży osobistej: 1. Wybór i określenie potencjalnych klientów. 2. Wstępne kontakty. 3. Kontakty osobiste. 4. Prezentacja. 5. Zamknięcie kontraktu. 6. Postępowanie posprzedażowe.

46 Liczba sprzedawców liczba klientów x wymagana liczba kontraktów rocznie liczba kontraktów możliwa do zrealizowania przez przeciętnego sprzedawcę rocznie

47 Typy sprzedaży ZDOBYWANIE ZAMÓWIEŃ sprzedawcy realizują sprzedaż w znaczeniu tradycyjnym, identyfikują potencjalnych klientów, dostarczają im informacji, przekonują ich do zakupu, zamykają proces sprzedaży oraz monitorują użytkowanie przez nabywców produktu;

48 Typy sprzedaży ZBIERANIE ZAMÓWIEŃ sprzedawcy realizują rutynowe zamówienia lub powtórne zamówienia na produkty sprzedawane już przez firmę; utrzymanie trwałych związków z dotychczasowymi klientami i dotychczasowego poziomu sprzedaży; wyróżnia się sprzedawców zbierających zamówienia: zewnętrzne: odwiedzają klientów i uzupełniają zapasy detalistów czy hurtowników oraz zazwyczaj asystują przy organizowaniu różnego rodzaju wystaw, wewnętrzne (sprzedawcy przy kasie) zazwyczaj odpowiadają na proste pytania, zbierają zamówienia (także przez telefon) i zawierają transakcje z klientami

49 Typy sprzedaży DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE SPRZEDAŻ pomagają zwiększać wysiłki sprzedawców zdobywających zamówienia, dostarczając licznych usług, np. inżynier sprzedaży specjalizuje się w identyfikowaniu, analizowaniu i rozwiązywaniu problemów, jakie powstają u klientów w procesie sprzedaży, dostarcza know-how i ekspertyzy techniczne.

50 Promocja sprzedaży (promocja uzupełniająca) zespół materialnych środków zwiększających atrakcyjność sprzedaży danego produktu oraz chęć zakupu. Niektóre formy promocji sprzedaży konkursy, gry, zakłady, loterie, premie i prezenty, próbki, targi i pokazy handlowe, wystawy, demonstracje, kupony, rabaty, nisko oprocentowane kredyty, różne formy rozrywki, wymiana produktu na nowy za dopłatą, sprzedaż wiązana, itp.

51 Rodzaje (kategorie) promocji sprzedaży: Promocja konsumencka prowadzona przez producenta i skierowana na konsumenta indywidualnego (ostatecznego); Promocja handlowa, prowadzona przez producenta i skierowana na pośredników handlowych (hurtowników, detalistów); Promocja detalisty prowadzona przez detalistę, skierowana na konsumenta indywidualnego, Promocja skierowana na personel działu sprzedaży prowadzona przez producenta, skierowana na własnych sprzedawców.

52 MERCHANDISING wspieranie sprzedaży poprzez odpowiednią ekspozycję towarów w sklepie. Obejmuje: opiekę nad ekspozycją na półce sklepowej, tworzenie tzw. ekspozycji specjalnych i tzw. drugich pozycji oraz wprowadzenie do sklepów displayów. Narzędzia merchandisingu: towar, marża, technologia obsługi klienta, komunikacja.

53 Poziomy natężenia merchandisingu: poziom 1, najprostszy klienci (sklepy) są odwiedzane przez merchandiserów, którzy przejmują zadania opieki nad regałem, budowanie ekspozycji, wprowadzanie displayów;

54 Poziomy natężenia merchandisingu: poziom 2 poprzez celowe szkolenie personelu sklepowego zwiększa się obrót towarem danego producenta; poziom 3, najbardziej rozwinięty producent zatrudnia specjalny personel sprzedażowy (tzw. propagandziści), który odwiedza sklepy i wspiera je w zakresie sprzedaży.

55 Public relations a publicity Public relations zestaw celowo dobranych i zorganizowanych działań zapewniających firmie systematyczne komunikowanie się z otoczeniem, tj. nabywcami, dostawcami, jednostkami kooperującymi, administracją gospodarczą, terenową itp. Publicity to uzyskanie rozgłosu, forma promocji prowadzona poprzez emisję informacji przeznaczonych do rozpowszechnienia przez środki masowego przekazu w nadziei, że będą one bezpłatnie opublikowane oraz zostaną zauważone przez docelowego odbiorcę.

56 Narzędzia public relations,, m.in. relacje z prasą publicity produktu public affairs lobbing relacje z inwestorami współpraca

57 Sponsoring dwustronne relacje, w ramach których sponsor (obdarowujący) przekazuje środki finansowe lub realizuje inne świadczenia na rzecz podmiotu wspieranego; podmiot sponsorowany realizuje założone świadczenia na rzecz sponsora, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniają się do osiągnięcia celów sponsora uzyskuje on prawo kojarzenia własnej marki ze wspieraną organizacją, wydarzeniem.

58 Product placement Metoda ta polega na wplataniu produktów konsumenckich w fabułę lub scenografię produkcji filmowych bądź telewizyjnych kierowanych do szerokiej widowni. Produkt nie jest tu głównym bohaterem tak jak w tradycyjnym spocie reklamowym, a mimo to zostaje lepiej zapamiętany.

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Korespondencja i komunikacja. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SAN Katedra Marketingu

Korespondencja i komunikacja. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SAN Katedra Marketingu Korespondencja i komunikacja dr Katarzyna Kolasińska Morawska SAN Katedra Marketingu 1 Cele kształcenia: Przedmiot ma za zadanie zaznajomić studentów: z rolą komunikacji w marketingu, kształtowaniem wizerunku

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota promocji. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. kierunek: Zarządzanie

Marketing. Istota promocji. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. kierunek: Zarządzanie Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Marketing Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Istota promocji Promocja - instrument marketingu-mix, za pomocą którego dąży się

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w biznesie. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu

Komunikacja w biznesie. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu Komunikacja w biznesie dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu 1 Cele kształcenia: Przedmiot ma za zadanie zaznajomić studentów: z rolą komunikacji w marketingu, kształtowaniem wizerunku

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA. MAŁGORZATA SZLACHETKA (nr albumu 12 947)

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA. MAŁGORZATA SZLACHETKA (nr albumu 12 947) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA MAŁGORZATA SZLACHETKA (nr albumu 12 947) ROLA I ZNACZENIE TECHNIK MULTIMEDIALNYCH W DYNAMIZOWANIU DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Praca napisana w Katedrze

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

Marketing międzynarodowy

Marketing międzynarodowy Marketing międzynarodowy - konspekt przedmiotu dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu Cel wykładu Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem umiędzynarodowienia konkurencji

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA W SIECI INTERNET

PROMOCJA W SIECI INTERNET Spis et AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZAKŁAD MARKETINGU I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ PIOTR POZNAŃSKI PROMOCJA W SIECI INTERNET Promotor: dr WIT SEWERA Kraków

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Marketing 1 Pojęcie i znaczenie marketingu O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Jak dostosować swoją ofertę do oczekiwań potencjalnych klientów? Każdemu działaniu powinna towarzyszyć

Bardziej szczegółowo

Lech Formus WSTĘP Pobrano ze strony: http://autorzy.info/ Priorytetem i misją każdej placówki świadczącej usługi edukacyjne, niezależnie od tego czy

Lech Formus WSTĘP Pobrano ze strony: http://autorzy.info/ Priorytetem i misją każdej placówki świadczącej usługi edukacyjne, niezależnie od tego czy Lech Formus WSTĘP Pobrano ze strony: http://autorzy.info/ Priorytetem i misją każdej placówki świadczącej usługi edukacyjne, niezależnie od tego czy jest ona publiczna czy prywatna, powinna być najwyższa

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wprowadzania marki na rynek

Instrumenty wprowadzania marki na rynek Artykuł pochodzi z publikacji: Instrumenty kształtowania wizerunku marki, (Red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2005 Instrumenty wprowadzania marki na rynek Agnieszka Kochaniec Wstęp

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wójcik Dorota Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Marketing. Temat 1. Istota marketingu. Ewolucja marketingu. Era produkcji i produktu. Era sprzedaży. Era marketingu. Era marketingu społecznego

Marketing. Temat 1. Istota marketingu. Ewolucja marketingu. Era produkcji i produktu. Era sprzedaży. Era marketingu. Era marketingu społecznego Marketing Temat 1. Istota marketingu. Ewolucja marketingu Era produkcji i produktu Era sprzedaży Era marketingu Era marketingu społecznego 1920 1940 1960 1980 2000 Im więcej wyprodukujemy, tym mniejsze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1 Zarządzanie polega na świadomym i racjonalnym kształtowaniu zależności miedzy elementami systemu organizacyjnego. ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1 Zarządzanie jest opartym na posiadanych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Public relations II Dr Grzegorz Mazurek

Public relations II Dr Grzegorz Mazurek Sprawy organizacyjne - Zakres materiału i zaliczenie Zakres materiału Materiał z wykładów Public relations II Dr Grzegorz Mazurek Wojcik K., Public relations wiarygodny dialog z otoczeniem, Pacet, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH BSE 25 Hanna Rasz Informacja nr 615 (IP - 79 G) MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH Wstęp Perspektywa otwartego rynku europejskiego, swobodnego przepływu towarów, usług i ludzi daje nie tylko szanse korzystania

Bardziej szczegółowo

MARKETING. Potrzeby, oczekiwania oraz preferencje klienta zawsze w centrum zainteresowania przedsiębiorstwa!

MARKETING. Potrzeby, oczekiwania oraz preferencje klienta zawsze w centrum zainteresowania przedsiębiorstwa! MARKETING - jest to system osiągania sukcesów na rynku dzięki orientacji na nabywców, ciągłemu badaniu i poznawaniu ich potrzeb, wytwarzaniu produktów najlepiej zaspokajających istniejące i pobudzone potrzeby

Bardziej szczegółowo

Promocja system komunikacji marketingowej, którego celem jest aktywizacja zachowań nabywczych odbiorców.

Promocja system komunikacji marketingowej, którego celem jest aktywizacja zachowań nabywczych odbiorców. Promocja system komunikacji marketingowej, którego celem jest aktywizacja zachowań nabywczych odbiorców. Promotion mix Mix promocyjny obejmuje 5 instrumentów: reklama bezosobowa, płatna i adresowana do

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element marketingu mix

Promocja jako element marketingu mix jako element marketingu mix Dr Grażyna Adamczyk Zespół działań i środków, poprzez które przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje dotyczące produktu lub firmy, kształtuje potrzeby nabywców, pobudza

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo

Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo Marketing usług ug hotelarskich Marketing wg AMA (Amerykańskie Towarzystwo Marketingu def. z 2007 roku) jest działalnością, zbiorem instytucji

Bardziej szczegółowo

Szymon Ossowski. szymon.ossowski@amu.edu.pl. Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPID

Szymon Ossowski. szymon.ossowski@amu.edu.pl. Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPID MARKETING I REKLAMA Szymon Ossowski szymon.ossowski@amu.edu.pl Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPID Wybrana literatura : 1. P. Kotler - Marketing, Poznań 2005 2. P. Kotler - Odpowiada na pytania

Bardziej szczegółowo

ISTOTA ORAZ MIEJSCE PUBLIC RELATIONS W SYSTEMIE KOMUNIKACJI Z OTOCZENIEM

ISTOTA ORAZ MIEJSCE PUBLIC RELATIONS W SYSTEMIE KOMUNIKACJI Z OTOCZENIEM ISTOTA ORAZ MIEJSCE PUBLIC RELATIONS W SYSTEMIE KOMUNIKACJI Z OTOCZENIEM DEFINICJE Public relations to zarządzanie komunikacją między organizacją a jej grupami opinii ( the management of communication

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo