Nowina. Mieszkańcom i Przyjaciołom Królewskiego Miasta Kowala. Prezydentowa Anna Komorowska odwiedziła Kowal

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowina. Mieszkańcom i Przyjaciołom Królewskiego Miasta Kowala. Prezydentowa Anna Komorowska odwiedziła Kowal"

Transkrypt

1 Nowina W galerii oczu jasny obraz wiosny Przestrzenie wystające mgłą seledynu Bukiet kaczeńcy wśród sepii trzcin Miodowe włosy wierzb splątane w warkocze nadziei Biały obrus utkany w złote nici radości Koszyczek z powoju wikliny z blaskiem darów Kieruję twarz ku wschodzącemu słońcu Zamykam oczy by móc usłyszeć Głos dzwonu ponad polami o poranku Wielkiej Nocy Z nowiną że pasterz z Nazaretu zmartwychpowstał Joanna Jasińska Mieszkańcom i Przyjaciołom Królewskiego Miasta Kowala W numerze m. in.: Majątek Miasta - jaki był, a jaki jest?, str. 4-5, To warto wiedzieć: podstawy samorządności, str. 6-8, Z Włocławkiem i sąsiednimi gminami po nowe dotacje unijne, str. 9, Poczta w nowej siedzibie, str. 12, O mieszkaniach komunalnych w Kowalu raz jeszcze, str Zapraszamy do lektury Prezydentowa Anna Komorowska odwiedziła Kowal

2 Burmistrz na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i gazyfikacji Kowala 2 W kończącej się w tym roku kadencji samorządu władze Kowala szczególny nacisk położyły na modernizację i rozbudowę podstawowej infrastruktury miasta. Jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym elementem infrastruktury miasta jest sieć energetyczna. W odpowiedzi na kierowane przez burmistrza Eugeniusza Gołembiewskiego wnioski w sprawie poprawy zasilania Kowala w energię elektryczną i zmniejszenie przerw w dostawach energii Energa - Operator zamontował dwa nowoczesne rozłączniki, sterowane radiem, dzięki czemu możliwe jest przełączanie drogą radiową zasilania Kowala od Od lewej: dyrektor bydgoskiego Oddziału Polskiej Spółki Gazowniczej Mariusz Mirek, Wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński, Burmistrz Miasta Kowala Eugeniusz Gołembiewski strony Kruszyna i Lubienia. Ponadto w ostatnim okresie czasu energetycy wykonali także drugostronne zasilanie miasta od strony wsi Grabkowo. Ponadto Dyrektor Energi Operator w Toruniu pozytywnie też odniósł się do konieczności poprawy zasilania w energię elektryczną samego centrum naszego miasteczka. W tym celu po opracowaniu w roku bieżącym dokumentacji technicznej, w przyszłym roku centrum Kowala będzie skablowane. Znikną słupy i linie napowietrzne, bo kable zostaną ułożone w ziemi, a ulice oświetlać będą stylizowane latarnie, dzięki czemu zyska estetyka miasta. Najważniejsze jednak jest to, że w wyniku przeprowadzonych przez energetyków prac poprawią się parametry, a zwłaszcza pewność w dostarczaniu energii, w tym jakże ważnym rejonie Kowala. Stanie się to dzięki ułożeniu kabla wysokiego napięcia pomiędzy stacjami transformatorowymi zlokalizowanymi obecnie: przy banku, oraz w budynku Uczestnicy turnieju byłego dworca autobusowego. W związku ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną w centrum Kowala planuje się także wybudowanie w okolicach Placu Rejtana nowoczesnej, mało gabarytowej, estetycznej stacji transformatorowej. W wyniku rozmów, a w ślad za nimi pisemnego wystąpienia burmistrza planowany pierwotnie przez energetyków zakres prac zostanie poszerzony o ulicę Zamkową i fragment ulicy Kazimierza Wielkiego, co w ocenie burmistrza pozwoli sensownie planować prace przy rewitalizacji centrum Kowala. Oprócz porządkowania gospodarki wodno- -kanalizacyjnej i poprawy zasilania miasta w energię elektryczną przez całą kadencję burmistrz Eugeniusz Gołembiewski czynił i czyni w dalszym ciągu starania o gazyfikację Kowala. Niestety, pomimo wielu spotkań i pism w tej istotnej dla wielu mieszkańców sprawie nie nastąpił do tej pory oczekiwany postęp. Szefowie spółki gazowniczej nieodmiennie odpowiadają, że ich inwestycja w Kowalu jest nieopłacalna ekonomicznie, pomimo zapowiedzi ulg i ułatwień ze strony Burmistrza i Rady Miasta. Z tej racji, że w nowym budżecie unijnym dla Polski na lata znajduje się dużo środków na różnego rodzaju przedsięwzięcia związane z szeroko pojętą energetyką, burmistrz 17 marca br. spotkał się z wicemarszałkiem Senatu Janem Wyrowińskim parlamentarzystą z naszego regionu - prosząc go o pomoc i wsparcie starań samorządu Kowala w sprawie gazyfikacji. W spotkaniu w gabinecie marszałka Wyrowińskiego uczestniczył także dyrektor bydgoskiego oddziału Polskiej Spółki Gazowniczej Mariusz Mirek, który poinformował, że wystąpił do naczelnych władz Spółki w Warszawie o wpisanie inwestycji w Kowalu do planów rozwojowych PSG. Nie krył jednak, że wniosek w tej sprawie spowodowany jest usilnymi staraniami ze strony burmistrza Gołembiewskiego. Dyrektor Mariusz Mirek poinformował marszałka Wyrowińskiego i Burmistrza, że osobiście jest sceptyczny, aby gazyfikacja Kowala mogła nastąpić w najbliższym czasie, z powodów ekonomicznych. Nasze miasto jest jego zdaniem zbyt małe, aby wielomilionowa inwestycja zwróciła się w stosunkowo krótkim czasie. Na zakończenie spotkania marszałek Wyrowiński poprosił dyrektora Mirka o pisemną notatkę w tej sprawie, aby w oparciu o ten materiał móc rozpocząć rozmowy z władzami Polskiej Spółki Gazowniczej w Warszawie. O tym, jak cała sprawa będzie się rozwijać, będziemy informować w kolejnych numerach Informatora.

3 List do podatników Miasta Kowala A.D Wzorem lat ubiegłych władze Miasta Kowala wystosowały do tych, którzy utrzymują nasze Miasto, a więc do podatników list, w którym informują o najważniejszych sprawach dotyczących budżetu Kowala. List został dołączony do decyzji o wymiarze podatku. Z jego treścią mogli zapoznać się nie tylko adresaci, ale wszyscy zainteresowani. Szanowni Państwo, Podatnicy Miasta Kowala Piszemy do Państwa czwarty w tej kadencji list na temat najważniejszych problemów naszego miasta, w szczególności tych związanych z budżetem. Jego szczególnie ważną, choć nie największą częścią, są podatki, które wpłacacie Państwo do kasy miejskiej. Ta część budżetu dlatego jest tak ważna, bo to właśnie z tego źródła świadczone są przez samorząd miasta na rzecz wszystkich Mieszkańców podstawowe poza działalnością miejskich szkół usługi, takie jak: utrzymanie, oświetlanie, modernizacja i remonty ulic, prowadzenie przedszkola, biblioteki, pielęgnacja zieleni miejskiej, organizacja imprez kulturalnych, dofinansowanie działalności sportowej i przeciwpożarowej. Z tego samego źródła finansowane są też świadczenia socjalne: dodatki mieszkaniowe, dopłata do zasiłków okresowych i prac społecznie użytecznych. Dochody w postaci podatków: od nieruchomości, rolnego, środków transportu, a przede wszystkim udziały w PIT (łącznie w całym roku stanowi to kwotę 2,7 mln zł), uzupełnione o subwencję wyrównawczą (w bieżącym roku to 1,1 mln zł) to także źródło spłaty pożyczek i kytów inwestycyjnych wraz z odsetkami. W ubiegłym roku na pokrycie zobowiązań z tego tytułu przeznaczyliśmy blisko 1 mln zł. W tej kwocie mieści się również 200 tys. zł kytu, który zaciągnęliśmy i spłaciliśmy na remont dwóch sal gimnastycznych. W bieżącym roku na obsługę zadłużenia planujemy wydać 490 tys. zł. Jeśli dochody okażą się wyższe niż to zakłada budżet, na spłatę zobowiązań pożyczkowo kytowych zamierzamy przeznaczyć większą kwotę. Będzie to jednak trudne ze względu na to, że w bieżącym roku subwencja wyrównawcza będzie mniejsza o blisko 600 tys. zł niż w roku ubiegłym. Tegoroczny budżet, choć trudniejszy niż ten poprzedni, pozwoli jednak na sfinansowanie wszystkich podstawowych usług, a także na zaplanowane prace inwestycyjno remontowe, które mimo znaczącego dofinansowania unijnego wymagają wkładu własnego. Z racji niskich dochodów naszego budżetu, chcąc skorzystać z unijnej pomocy, musimy pożyczać pieniądze na ten właśnie cel. Dzięki takiej polityce udało nam się w ostatnich latach zrealizować inwestycje o wartości 22 mln zł, z czego w tej kadencji władz samorządowych o wartości 13 mln zł. Nasze miasto rozwija się. Świadczy o tym m.in. bardzo duży wzrost powierzchni mieszkalnej na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat - z 40 tys. m2 do 92 tys. m2 obecnie. Przybyło także budynków wykorzystywanych do działalności gospodarczej z 9,5 tys. m2 do 23,5 tys. m2, z czego blisko 4 tys. m2 to nowe inwestycje oddane do użytku po 2011 r. Samorząd miasta ma świadomość, że wielu spośród Państwa boryka się z problemami materialnymi. To właśnie z tego powodu władze samorządowe Miasta Kowala starają się, żeby nie tylko utrzymanie burmistrza i urzędników miejskich było jak najtańsze, ale także i o to, aby koszty funkcjonowania Rady Miasta również były jak najmniejsze. W skali roku diety wszystkich 15 radnych to koszt ok. 25 tys. zł. Nasza Rada, jeśli nie jest najtańsza w skali Polski, to na pewno jest najtańsza w całym powiecie. Poza Przewodniczącym Rady wszyscy pozostali jej członkowie otrzymują z tytułu pełnienia mandatu radnego śnio kwotę poniżej tysiąca złotych rocznie. Jest to suma symboliczna na przykład w porównaniu do diet 21 radnych powiatowych. W skali roku kosztują oni podatników, a więc i Państwa, aż 387 tys. zł. Śnia comiesięczna dieta radnego naszego powiatu to kwota ponad zł netto. Przy okazji tej korespondencji dziękujemy, jak zawsze tym spośród Państwa, którzy terminowo regulują swoje zobowiązania wobec Miasta, płacąc nie tylko podatki, ale także opłaty za wodę, ścieki i odpady. Zwracamy się z gorącym apelem do tych spośród Państwa, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku zameldowania w Kowalu. Podając kowalski adres swojej nieruchomości w rocznym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym wzbogacicie nasz budżet o blisko 40% płaconego przez siebie podatku PIT. Z wyrazami szacunku Burmistrz Eugeniusz Gołembiewski Przewodniczący Rady Marek Giergielewicz Skarbnik Karol Bednarek OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im. Kazimierza Wielkiego w KOWALU na rok szkolny 2014/2015 Szkoły dzienne Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 3-letnia: - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych - rolnik - kucharz - piekarz - cukiernik Technikum, 4 letnie: - technik agrobiznesu - technik rolnik - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik mechanizacji rolnictwa - technik turystyki wiejskiej Szkoła zaoczna Szkoła Policealna, 2-letnia: - technik turystyki wiejskiej Kursy kwalifikacyjne - R3 - prowadzenie produkcji rolniczej - T6 sporządzanie potraw i napojów - inne kursy rolnicze Szkoła prowadzi kursy na prawo jazdy samochodem, ciągnikiem, kombajnem, kurs w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Uczniowie realizują praktyki zawodowe w kraju i za granicą (Holandia, Niemcy). Więcej informacji na: 3

4 NOWY BUDŻET ze zmianami Na swojej ostatniej ubiegłorocznej sesji Rada Miasta rozpatrzyła zgłoszony przez Burmistrza projekt uchwały budżetowej na 2014 rok. Zakładał on, że wydatki w kwocie zł będą wyższe od planowanych dochodów w wysokości zł. Różnica w kwocie zł ma zostać pokryta pożyczkami i kytami. Trzeba wskazać, że deficyt wynika tylko i wyłącznie z zaplanowanych zadań inwestycyjnych, z których dwa będą posiadać dofinansowanie unijne. Mowa tutaj o: uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej, budowie skateparku i miasteczka ruchu drogowego. Przeprowadzenie trzeciego zadania polegającego na przebudowie ulic i chodników będzie uzależnione od stopnia realizacji dochodów budżetowych. Przed jednomyślnym pozytywnym głosowaniem za budżetem radni zapoznali się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącymi zarówno projektu samego budżetu, jak również planowanej kwoty długu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, której rygorystyczne warunki musi spełniać budżet miasta. Burmistrz poinformował radnych o tym, że w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie kolejnych inwestycji i w przypadku ich pozytywnego rozpatrzenia, w niedalekiej przyszłości będzie występować do Rady o zmiany w budżecie uwzględniające konieczność finansowania nowych przedsięwzięć. Na chwilę obecną można powiedzieć, że radni uznając słuszność propozycji Burmistrza na styczniowej sesji Rady Miasta uwzględnili w budżecie Budowę Centrum Społeczno Kulturalnego Miasta Kowala na kwotę zł zwiększając deficyt do zł, zaś na marcowej sesji wpisano w budżet kolejne zadanie o nazwie Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Tylickiego na kwotę zł ponownie zwiększając planowany deficyt do wysokości zł. Podczas ostatniej sesji na wniosek Burmistrza Skarbnik przedstawił radnym symulację dotyczącą kształtowania się długu miasta w perspektywie planowanych inwestycji. Wynika z niej, że po uzyskaniu dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przy jednoczesnym uwzględnieniu przysługującemu miastu odliczenia VAT od inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową oraz przyszłych częściowych umorzeń pożyczek zaciąganych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasto w wyniku przeprowadzonych inwestycji wzbogaci się w samym tylko 2014 roku o majątek o wartości przekraczającej 3 mln zł uszczuplając docelowo jednocześnie swój budżet o kwotę niespełna 830 tys. zł. Nominalnie jednak zadłużenie miasta na koniec bieżącego roku z obecnej kwoty 3,3 mln zł przekroczy 4 mln zł. Wszystkie te wartości odnoszą się jednak do zapisanych w budżecie kwot kosztorysowych inwestycji. Liczymy na to, że w wyniku przeprowadzonych przetargów uda się uzyskać oszczędności, w efekcie których nie będzie konieczności zaciągania wysokich zobowiązań. Należy dodać, że bardzo prawdopodobnym wydaje się też być wpisanie w budżet kolejnego zadania dotyczącego Modernizacji stacji uzdatniania wody i przepompowni ścieków w Kowalu o szacunkowej wartości zł. Póki co, złożony przez nas wniosek czeka w Urzędzie Marszałkowskim na weryfikację. Karol Bednarek 4 Majątek Miasta - jaki był, a jaki jest? W Kowalu tu i ówdzie można co jakiś czas usłyszeć opinię, że: wszystko zmarnowane i sprzedane. Jak to więc jest naprawdę z tym majątkiem miejskim? Jego stan na przełomie lat 80 i 90- tych przypominają zdjęcia, które można zobaczyć choćby na wystawie w parku Króla Kazimierza Wielkiego. Co zaś się tyczy konkretnych danych na temat majątku komunalnego miasta Kowala warto podkreślić, że obecny majątek miejski to nieruchomości o łącznej powierzchni 41 ha, co stanowi blisko 9% całej powierzchni Kowala wynoszącej 471 ha. Zdecydowana większość tego majątku to działki zabudowane, w tym ulice, parkingi i place. Mało mamy niestety działek niezabudowanych, nadających się pod większe inwestycje. Trzy największe spośród nich posiadają powierzchnię ok.0,5 ha każda. Największą część swojego majątku komunalnego Miasto otrzymało na początku lat w pierwszym okresie funkcjonowania samorządu. Stało się to na mocy decyzji komunalizacyjnych, najpierw Wojewody Włocławskiego, a potem Kujawsko Pomorskiego. Zostaliśmy wtedy - z mocy prawa i na wniosek burmistrza - wyposażeni w majątek o łącznej powierzchni ponad 40 ha. Ponadto w wyniku umów cywilno prawnych władze Kowala w okresie dwudziestu lat kupiły grunty o łącznej powierzchni ok.17 ha, z tego część w bieżącej kadencji, w której Burmistrz zakupił na potrzeby Miasta, w tym głównie pod drogi, działki o wartości ponad 260 tys. zł. W okresie ponad dwudziestu lat funkcjonowania samorządu Miasta zostały sprzedane w drodze przetargu grunty niezabudowane o łącznej powierzchni 16 ha i otrzymaliśmy za nie 1mln 670 tys.zł. W drodze przetargów sprzedane zostały także nieruchomości zabudowane: po byłym SKR- wraz z tartakiem, budynek przy ul.piłsudskiego, który kupiła energetyka, dwa budynki w centrum miasta: po Emexie i starej siedzibie policji, budynek administracyjno - produkcyjny przy ulicy Piwnej po byłym RPGKiM, który został nabyty przez Nadleśnictwo Włocławek oraz zakład produkcyjny p.tadeusza Lewandowskiego, a także lecznicę dla zwierząt przy ulicy Jagiełły, która stanowiła współwłasność z Gminą Kowal. Z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych do budżetu Miasta trafiła kwota 1mln 461 tys. zł. Sprzedaliśmy również 72 mieszkania komunalne uzyskując z tego tytułu 973 tys. zł. Z podsumowania sprzedaży wszystkich nieruchomości miejskich wynika, że łączne dochody Miasta z tego tytułu wyniosły4 mln 104 tys.zł.

5 W Kowalu było i jest żelazną zasadą polityki władz Miasta, że pieniądze ze sprzedaży majątku były zawsze przeznaczane na nowe inwestycje. Przy tej okazji warto przypomnieć, że to nie władze Miasta, ale powiatu sprzedały ośrodek zdrowia. Natomiast budynki po byłym Zakładzie Włocławskiej Fabryki Mebli w Kowalu sprzedał syndyk. Oprócz sprzedaży nieruchomości, niewielką część swojego majątku Miasto przekazało w formie darowizny pod Dom Pomocy Społecznej i pod budowę nowego budynku Parku Krajobrazowego ( łącznie ok.0,5 ha). Z tego zestawienia wynika, że majątek miejski, wbrew obiegowym i niesprawiedliwym sądom, nie został wyprzedany, bo ciągle mamy więcej nieruchomości, niż to było na początku działalności naszego samorządu. A co najważniejsze - przez minione dwie dekady staraniem władz Miasta spektakularnie zwiększyła się wartość tego majątku. Jeśli chce się pamiętać, w jakim stanie były wcześniej wszystkie ulice, ile z nich nie miało twardej nawierzchni i chodników, ile nowych ulic przybyło, jak wyglądały miejskie obiekty użyteczności publicznej: szkoły, stadion, biblioteka miejska, urząd, dworzec czy park, to wówczas bez trudu można wykazać, że obecny majątek miasta Kowala, stanowiący własność wszystkich jego mieszkańców, przedstawia dziś wielokrotnie większą wartość, niż to było dwie dekady wcześniej. Mówiąc o majątku miejskim - oprócz składników dopiero co wymienionych - trzeba do tego dodać jeszcze: kanalizację sanitarną, deszczową, oczyszczalnię ścieków, rozbudowany i zmodernizowany wodociąg miejski wraz ze stacją uzdatniania wody oraz targowisko miejskie. Łączna wartość tego majątku to kwota ok. 60 mln zł, licząc według wartości odtworzeniowej. Do sumy tej należałoby doliczyć wartość ulic miejskich, których długość wynosi ok. 26 km, a także parków i terenów zielonych, co pozwala szacować wartość majątku miejskiego na co najmniej 100 mln zł. Należy bardzo mocno podkreślić, że wzrost wartości majątku komunalnego w wyniku czynionych inwestycji i modernizacji postępował sukcesywnie przez wszystkie lata funkcjonowania samorządu Kowala. Kwota ta nie ujmuje znajdującego się w naszym mieście majątku stanowiącego własność skarbu państwa, województwa czy powiatu. Warto zaznaczyć, że bardzo znaczna część, znajdującego się w Kowalu publicznego majątku, który nie stanowi własności Miasta, powstała w główniej mierze dzięki staraniom władz samorządowych Kowala. Dotyczy to zwłaszcza Domu Pomocy Społecznej oraz obwodnicy drogi Nr 1, której wartość wynosi 40 mln zł. Miasto i Gmina dopłacą do cmentarnych śmieci W piątek 31 stycznia br. w Urzędzie Miasta Kowala przedstawiciele władz Miasta i Gminy Kowal: burmistrz Eugeniusz Gołembiewski, skarbnik miasta Karol Bednarek, wójt Stanisław Adamczyk, skarbnik gminy Krystyna Kurzawska, ks. proboszcz Piotr Głowacki oraz prezes włocławskiego Saniko Edward Ziemski podpisali umowy, na mocy których z budżetów samorządu jednej i drugiej gminy pokrywane będą faktury do kwoty 10 tys. zł z tytułu wywozu odpadów z cmentarza parafialnego w Kowalu. Umowy takie podpisywane są od kilku już lat, a ich uzasadnieniem jest fakt, że cmentarz parafialny w Kowalu pełni jednocześnie funkcję cmentarza komunalnego dla mieszkańców obu gmin. Z cmentarza korzystają wszyscy: wierzący i niewierzący. Parafia nie jest w stanie utrzymać cmentarza we własnym zakresie m.in. z tej racji, że do kościoła uczęszcza obecnie co czwarty parafianin, a dochody z opłat za cmentarz nie pokrywają kosztów jego funkcjonowania. W ubiegłym roku wszystkie wydatki związane z cmentarzem zamknęły się w kwocie 44 tys. zł, z tego 24 tys. zł pokryła parafia. W tym roku koszty bieżącego utrzymania cmentarza będą większe, bo od lipca ubiegłego roku o 25% wzrosły opłaty za odpady. Oprócz kosztów wywozu odpadów na utrzymanie cmentarza składają się także inne wydatki, w tym z tytułu opłat za wodę, wynajęcie przenośnej toalety, czy zabiegów związanych z pielęgnacją drzew. PS W związku z komentarzami internautów krytycznie oceniającymi dofinansowanie wywozu śmieci z cmentarza parafialnego przez samorządy Miasta i Gminy warto może raz jeszcze uzmysłowić prawdy oczywiste. Śmieci na cmentarz nie przynoszą księża, choćby dlatego, że nie pochodzą z Kowala, ale my wszyscy, którzy mamy groby swoich bliskich na naszym cmentarzu. Z roku na rok tych śmieci niestety przybywa, bo przynosimy na cmentarz coraz więcej zniczy, lampek, plastikowych kwiatów itp. I to nie tylko z okazji Wszystkich Świętych. Mechanizm udzielania pomocy parafii nie polega na tym, jak niektórzy myślą, że z budżetów samorządowych przekazywane są jakiekolwiek pieniądze na konto parafialne, a tym bardziej w gotówce. Pomoc ta polega na tym, że po wykonaniu usługi przez firmę Saniko część faktur pokrywają: Miasto i Gmina, a część parafia. Od kilku lat kwota pomocy finansowej ze strony samorządów jest na tym samym poziomie, pomimo radykalnego wzrostu opłat za wywóz odpadów. Niektórzy uważają, że w Kowalu powinien być cmentarz komunalny. Gdyby tak się stało, to z całą pewnością opłaty cmentarne pokrywane przez wszystkich, byłyby dużo wyższe niż to jest obecnie. Ponadto trzeba byłoby nabyć grunt i urządzić cmentarz z pieniędzy podatników, a są to bardzo, bardzo duże wydatki, o czym przekonała się parafia poszerzając kilka lat temu na prośbę władz Miasta obecny cmentarz. 5

6 Obradowali strażacy W piątek 24 stycznia 2014 r. w remizie w OSP odbyło się walne zebranie tej najważniejszej organizacji społecznej w Kowalu. Zebranie prowadził burmistrz Eugeniusz Gołembiewski. W jego trakcie sprawozdania z działalności złożyli: prezes Andrzej Lewandowski, naczelnik Zdzisław Szadkowski, skarbnik Zbigniew Zakrzewski, gospodarz orkiestry Piotr Raszka, oraz przewodniczący komisji rewizyjnej Wojciech Rybarczyk, który wniósł do zebranych o uchwalenie absolutorium dla zarządu. Nowa iluminacja remizy OSP W dyskusji jako jedyny głos zabrał burmistrz Eugeniusz Gołembiewski, który podziękował strażakom za ich służbę w minionym roku. Przypomniał zdobycie przez nich tytułu mistrzów powiatu w sportach pożarniczych, sukcesy naszej orkiestry, w tym jej koncerty na Litwie, a przede wszystkim udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych. Nasi strażacy uczestniczyli w 49 akcjach na terenie miasta i okolicznych gmin. W akcjach tych brało udział 18 strażaków, spośród nich najwięcej wyjazdów miał na swoim koncie Robert Majewski jr - 49, a pozostali odpowiednio: Marcin Malinowski- 40, Piotr Pawłowski - 35, Grzegorz Seklecki - 33, Dariusz Marczewski - 33, Martyna Pułanecka - 19, Radosław Masłowski - 13, Marek Struciński - 11, Kamil Malinowski - 10, Andrzej Rakociński - 6, Maciej Kaniewski - 5, Krzysztof Sadowski - 4, Marek Czaplicki - 3, Kacper Majewski - 2, Andrzej Arkuszewski - 2, Dominik Rzadkowolski - 2, Paweł Arkuszewski - 1 i Dariusz Pasiecki - 1. Zebrani udzielili absolutorium jednomyślnie, podjęli także uchwałę w sprawie planu pracy na rok To warto wiedzieć: podstawy samorządności Po co nam samorząd? Niektórzy uważają, że samorząd nie jest im do czegokolwiek potrzebny, że z jego funkcjonowaniem nie wiążą się jakiekolwiek społeczne korzyści, że jeśli komuś on służy, to w pierwszej kolejności burmistrzowi, urzędnikom i radnym. Czy taki pogląd jest słuszny? Najbardziej aktywni strażacy z naszego Miasta w 2013 r W kolejnym punkcie zebrania przewidziano wystąpienia zaproszonych gości. Jako pierwszy przemawiał st. bryg. Krzysztof Michałowski - zastępca komendanta PSP w Toruniu, który mówił o znaczeniu naszej straży w całym regionie, przypominając też zaangażowanie samorządu i wszystkich naszych strażaków w akcję przeciwpowodziową w 2010 roku. To właśnie wtedy Kowal sprawdził się jako jedno z najważniejszych miejsc koncentracji sił i środków PSP w centralnej Polsce na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń. Wspomniał też również o przymiarkach do budowy w Kowalu zaplecza szkoleniowego dla strażaków ochotników z regionu włocławskiego. Ustosunkowując się do wypowiedzi komendanta Michałowskiego burmistrz przypomniał, że od czasu powodzi w 2010 roku nasze miasto wzmocniło swój potencjał poprzez utwardzenie targowiska, które może służyć jako parking dla wielu pojazdów strażackich, a także o tym, że siłami samorządów: powiatu oraz gmin: Kowal, Włocławek i Miasta Kowal, wybudowana została droga powiatowa Kowal-Mostki, która prowadzi do zbiornika włocławskiego. Stwierdził też, że oddanie autostrady A1 z węzłem Kowal ułatwi dostęp do Kowala ze wszystkich stron w całej Polsce. O sytuacji przeciwpożarowej w mieście Włocławek i powiecie ziemskim mówił komendant miejski PSP we Włocławku st. bryg. Robert Majewski, który m.in. zadeklarował przekazanie na rzecz naszej straży samojezdnej drabiny o wysokości 30 m. Życzenia i podziękowania dla naszych strażaków przekazał także członek władz wojewódzkich i powiatowych OSP dh Marian Maślanka. W końcowej części zebrania burmistrz wraz z prezesem Andrzejem Lewandowskim i naczelnikiem Zdzisławem Szadkowskim wręczyli 10 najbardziej aktywnym kowalskim strażakom pamiątkowe dyplomy z racji uczestnictwa w akcjach ratowniczo -gaśniczych. Jak zawsze o wszystkim decyduje praktyka. Jest w Polsce wiele przykładów na to, że władza samorządowa myśli bardziej o sobie, niż o mieszkańcach, którym winna służyć. Zwłaszcza w czasach kryzysu gorszą wysokie pensje starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów oraz diety radnych. Czy tak jest w Kowalu, ocenę pozostawiamy Państwu. W tym miejscu warto przybliżyć to, co stanowi podstawę samorządności terytorialnej w całej Polsce. Jest nią ZASADA SUBSYDIARNOŚCI lub inaczej - ZASADA PO- MOCNICZOŚCI, zapisana w Konstytucji RP, oraz w wielu najważniejszych dokumentach Unii Europejskiej, w tym w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego. 6

7 Na czym zasada ta polega? Z zasady tej wynika, że każdy człowiek winien sam troszczyć się o swoje sprawy i sam rozwiązywać swoje problemy. W przypadku jednak, gdy w grę wchodzą zadania niemożliwe do rozwiązania przez indywidualne działania, wówczas powołuje się struktury po to, by rozwiązywać te zadania czy problemy, których sami nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Jakie to zadania? Jest ich bardzo wiele, ale dla przykładu: nie jest możliwe, aby każdy - sam dla siebie - budował i prowadził szkołę, kanalizację, wodociąg czy drogi. W okresie zimy nie jest możliwe, aby bez działań samorządu były odśnieżone drogi. W największym skrócie: zadaniem samorządu gminy jest realizacja zadań o charakterze zbiorowym. Ponadto gminy powoływane są też po to, aby realizować zadania społeczne. Pierwsze zadania służą wszystkim, drugie zaś polegają w dużej mierze na pomocy tym mieszkańcom, którzy sami nie są w stanie rozwiązać swoich życiowych problemów. Inna sprawa, że niektórzy chcieliby, aby burmistrz, działający w imieniu samorządu gminy rozwiązywał wszystkie ich problemy życiowe. Nie jest to możliwe! Ważną cechą zasady pomocniczości jest to, aby zadania i kompetencje powołanych struktur były umiejscowione najbliżej mieszkańców, a więc przede wszystkim w gminie, która jest najważniejszym organem samorządowym. Powiaty i województwa powołane zostały w roku 1998 w ramach drugiego etapu reformy samorządowej po to, aby umieścić w nich te zadania, których samorządy gminne nie są w stanie zrealizować we własnym zakresie, albo nie zachodzi w nich taka potrzeba. Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, że np. każda gmina ma swój szpital czy uniwersytet. Samorząd gminy co trzeba o nim wiedzieć? Pomimo tego, że reaktywowany w III Rzeczypospolitej samorząd gminny funkcjonuje już ponad 20 lat, na podstawie licznych wypowiedzi także i naszych mieszkańców można sądzić, że wielu spośród nas nie ma wystarczającej wiedzy na jego temat. Niektórzy sądzą np., że burmistrz to nie reprezentant mieszkańców, ale namiestnik rządu w terenie, jakim był w czasach PRL ówczesny naczelnik gminy. Jest inaczej. Zgodnie z obowiązującą w Polsce konstytucją i ustawami regulującymi funkcjonowanie samorządów wszystkich trzech szczebli, samorządy podlegają rządowi, ale tyko w zakresie przestrzegania prawa i realizacji zadań określonych w ustawach (np. nowa ustawa o odpadach), a we wszelkich innych przypadkach podlegają tylko i wyłącznie mieszkańcom gminy. W Polsce gminy mają charakter: wiejski, wiejsko - miejski lub miejski. W przypadku Kowala wszyscy mieszkańcy są członkami Gminy Miasta Kowal. Każda gmina ma swoje terytorium, majątek i osobowość prawną. Z tego, że gmina ma osobowość prawną wynika, że można ją np. pozwać do sądu, ale oznacza to też, że gmina, jak każda osoba fizyczna lub prawna, może też popaść w tarapaty, np. finansowe. W takim przypadku, w którym znalazło się już wiele samorządów w Polsce, a w najbliższej przyszłości będzie ich jeszcze o wiele więcej, do gminy może nawet zawitać komornik. Finansową podstawą działalności każdej gminy jest jej budżet. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego najważniejszymi, stałymi dochodami budżetu gminy są: przekazywane przez wojewodę dotacje rządowe (np. na opiekę społeczną, świadczenia rodzinne i stypendia socjalne dla uczniów), pochodząca z Ministerstwa Finansów subwencja oświatowa - na utrzymanie szkół oraz dochody własne, w postaci podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportu oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (blisko 40 % płaconego przez nas PIT trafia do budżetu gminy, której jesteśmy mieszkańcami), a także koncesje za sprzedaż alkoholu i inne mniej znaczące dochody. Obowiązujący w Polsce od 2004 r. system finansowania działalności samorządów gminnych przewiduje pomoc finansową dla gmin uzyskujących dochody niższe od 92% śniej krajowej. Sytuacja taka dotyczy ponad 2200 samorządów gminnych na 2479 funkcjonujących w całej Polsce. W tej grupie znajduje się również nasz samorząd. Ustawowy system wyrównywania dochodów sprawia, że to nie dochody własne, ale rząd, a dokładnie występujący w jego imieniu Minister Finansów ma w decydującej mierze wpływ na zamożność danej gminy. Dla przykładu: w 2012 r. Miasto Kowal pod względem dochodów własnych w wysokości 742 zł na mieszkańca plasowało się na piątym miejscu w powiecie (na 13 gmin), na 72 w województwie - na 144 samorządy gminne oraz na 1291 miejscu w Polsce na 2479 samorządów gminnych, podczas gdy np. Gmina Kowal z kwotą dochodów własnych 479 zł na mieszkańca zajmowała odpowiednio: 12 miejsce w powiecie, 138 w województwie i 2181 w Polsce. Po uwzględnieniu skutków subwencyjnej pomocy państwa Miasto Kowal spadło na 144, czyli ostatnie miejsce w województwie i 2366 miejsce w Polsce, podczas gdy Gmina Kowal przesunęła się odpowiednio na 72 miejsce w województwie i 1225 w kraju. Czym to jest spowodowane? Otóż, obowiązujący w Polsce system wyrównywania dochodów samorządów gminnych jest systemem skonstruowanym na głowę mieszkańca, z dodatkową premią w postaci kolejnej subwencji dla gmin - równoważącej z tytułu niskiego wskaźnika zaludnienia. Niestety - nasze miasto z racji małego obszaru ma wysoki wskaźnik gęstości zaludnienia i to właśnie z tego powodu otrzymujemy o wiele niższą pomoc z budżetu państwa niż nasi sąsiedzi z gminy Kowal czy Baruchowo. Realnie rzecz ujmując, finansową bazą samorządności Miasta Kowala nie jest jego cały budżet, ale kwota ok. 1 tys. zł na mieszkańca, a więc łącznie tylko 3,5 mln zł. W tym miejscu nie bierzemy pod uwagę dochodów z tytułu opłat za wodę, ścieki i odpady, bo co najwyżej równoważą one nasze wydatki z tytułu działalności samorządu w tym zakresie. W oparciu o te pieniądze realizowane są najważniejsze ustawowe zadania naszego samorządu. Do najważniejszych zadań własnych samorządu Gminy Miasto Kowal należą: - prowadzenie wodociągu, oczyszczalni ścieków i kanalizacji; - utrzymanie i rozbudowa dróg gminnych, wraz z ich zimowym utrzymaniem i oświetleniem; - prowadzenie szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola (z tytułu prowadzenia szkół nasza gmina otrzymuje subwencję oświatową, zaś przedszkole utrzymywane jest z własnych dochodów podatkowych, wpłat rodziców, a od niedawna także z dotacji rządowej); - pomoc społeczna i wspieranie rodziny; - zagospodarowanie odpadów, utrzymanie czystości i 7

8 8 porządku w mieście oraz ochrona środowiska: - prowadzenie biblioteki, Klubu Puchatek, wspieranie innych form działalności kulturalnej np. orkiestra dęta i zespół Melodia oraz utrzymanie obiektów kultury fizycznej (stadion, zespół boisk Orlik 2012 ); - kształtowanie ładu przestrzennego (np. wytyczanie nowych ulic); - gospodarka nieruchomościami, stanowiącymi własność miasta; - porządek publiczny, bezpieczeństwo obywateli i ochrona przeciwpożarowa. W ustawowych zadaniach samorządów gminnych wbrew temu co się potocznie sądzi nie ma wymienionych zadań związanych z walką z bezrobociem. Obowiązki te zostały przypisane do zadań powiatu. To nie wójt czy burmistrz, ale właśnie starosta ma do swojej dyspozycji Powiatowy Urząd Pracy i środki na aktywne formy walki z bezrobociem. Kompetencje Rady Miasta Rada Miasta jest najważniejszym organem samorządowym: stanowiącym i kontrolującym. Podejmuje decyzje w drodze uchwał. Do jej wyłącznej kompetencji należy uchwalanie budżetu i rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania, a także stanowienie o wysokości podatków lokalnych i opłat, np. za odpady, wodę, ścieki i opłaty targowej. Rada decyduje też o zbyciu, bądź nabyciu majątku, uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także o wynagrodzeniu burmistrza, którego kontroluje za pośnictwem komisji rewizyjnej. Kompetencje Burmistrza Burmistrz jest organem wykonawczym gminy. Wykonuje uchwały Rady Miasta i realizuje zadania nakładane przez prawo, wydając zarządzenia. Burmistrz jako organ władzy publicznej podejmuje też decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych. W zakresie zadań własnych podlega tylko Radzie Miasta, w tym w szczególności w zakresie wykonania budżetu. Burmistrz jest zwierzchnikiem miejskich jednostek organizacyjnych, reprezentuje miasto na zewnątrz i kieruje bieżącymi jej sprawami przy pomocy podległego sobie urzędu. Ponadto z mocy obowiązującego prawa burmistrz wykonuje też zadania rządowe, takie jak ewidencja ludności czy obrona cywilna. Oprócz podległości Radzie Miasta, zwłaszcza w sprawach budżetu burmistrz podlega także - i to w pierwszej kolejności - przepisom prawa. Może robić tylko to, na co prawo wyraźnie mu pozwala. Zarówno w stosunku do burmistrza, jak i Rady Miasta nie stosuje się zasady: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, a wręcz przeciwnie: dozwolone jest tylko to, na co prawo wyraźnie pozwala. Warto podkreślić, że zarówno burmistrz, jak i Rada Miasta nie podlegają władzom powiatu czy województwa. W tym ostatnim przypadku należy jednak podkreślić, że samorząd województwa ma przypisane mu ustawowe kompetencje w zakresie regionalnego planowania przestrzennego, a w ostatnich latach zyskał realne uprawnienia w postaci przekazywania samorządom niższych szczebli będących w jego dyspozycji środków unijnych. Szanowni Państwo. Samorząd Kowala, którego ciągle się uczę, to nie tylko burmistrz, Rada Miasta, Urząd i inne instytucje miejskie. Samorząd to my wszyscy. Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli przeczytać ten - moim zdaniem - ważny tekst i poddać go swojej refleksji. Spytacie Państwo, dlaczego ten tekst napisałem. Chodziło mi o to, aby uzmysłowić, że za drzwiami naszego mieszkania, za furtką naszej posesji zaczyna się przestrzeń, w której wszyscy żyjemy, z której wszyscy korzystamy, przestrzeń o którą ktoś - w Państwa imieniu i za Państwa pieniądze, płacone w formie podatków - musi dbać. Z uszanowaniem dla Państwa. Eugeniusz Gołembiewski Inwestycyjne zamierzenia Parku Krajobrazowego Jak poinformował nas dyrektor Parku Krajobrazowego Witold Kwapiński sukcesem zakończyły się starania o uzyskanie 2,2 mln zł środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Mechanizmu Finansowego EOG na Budowę ogrodu przyrodniczo-edukacyjnego Rycykowy Zakątek, co już sygnalizowaliśmy w Nr 37 Informatora Kowalskiego, z grudnia 2013 r. Ogród będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Kołłątaja i Dobiegniewskiej - na starym targowisku miejskim, którego większą część Burmistrz za zgodą Rady Miasta użyczy parkowi na 15 lat. Na pozostałej części targowiska - wzdłuż ul. Dobiegniewskiej - zlokalizowany będzie parking. Projekt prezentuje się bardzo okazale i jego realizacja z całą pewnością wzbogaci nasze miasto. Nowy ogród w jakiejś mierze będzie kolejnym elementem pięknie urządzonych terenów zielonych w centrum Kowala w kształcie koła. Koncepcja ta zrodziła się bardzo wiele lat temu i władze miasta - na miarę istniejących możliwości do niej nawiązują. Istniejącymi już elementami tego koła są: park Kazimierza Wielkiego, ogród przykościelny i park miejski im. Leona Stankiewicza. Oprócz starań o pozyskanie środków na budowę ogrodu przyrodniczo edukacyjnego dyrekcja parku pozyskała wcześniej środki na dokończenie budowy nowej siedziby parku przy ulicy Kołłątaja, która trwa już ponad 15 lat. Zadanie to, do którego realizacji Miasto również się nieco dołożyło - poprzez przeznaczenie GWPK na własność działki o powierzchni 413 m2 ma być zakończone jeszcze w tym roku. Obecnie trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy prac. Ich szacunkowa wartość to kwota ok. 0,5 mln zł. PS Uprzedzając ewentualne pytania wiążące się z użyczeniem przez Miasto części starego targowiska, które w dzień targowy jest w całości wykorzystywane jako parking informujemy, że władze miasta pracują nad przekształceniem działki przylegającej do budynku byłego dworca autobusowego w duży parking dla samochodów. Ze wstępnie wykonanej koncepcji wynika, że zachowując przystanki dla autobusów, będzie można w tym miejscu urządzić parking dla 40 samochodów osobowych. Parking ten będzie służył nie tylko na potrzeby klientów targowiska, ale także uczestników imprez organizowanych w remizie i w okolicach parku np. Jarmarku Kazimierzowskiego.

9 Z Włocławkiem i sąsiednimi gminami po nowe dotacje unijne Spotkanie u Marszałka Województwa Kuj.-Pom. w sprawie dofinansowania budowy hali sportowej Jak już o tym pisaliśmy wcześniej, w ramach nowego budżetu unijnego dla Polski na lata samorządy będą mogły starać się o dotacje unijne na inwestycje tylko w porozumieniu z innymi gminami. W ramach nowej polityki terytorialnej samorząd województwa kujawsko- pomorskiego postanowił o konieczności współpracy Bydgoszczy i Torunia, następnie o utworzeniu tzw. stref funkcjonalnych wokół pozostałych miast prezydenckich w naszym regionie, tj. Inowrocławia, Grudziądza i Włocławka. Nasze Miasto wystąpiło z wnioskiem i zostało przyjęte do współpracy w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych we Włocławku. Prezydent Włocławka, który jest liderem ZIT-u, oprócz Miasta Kowala zaprosił do współpracy gminy: Kowal, Lubanie, Włocławek, Z senatorem A. Personem - wizytacja miejsca budowy hali sportowej Brześć Kujawski, Fabianki, Bobrowniki i Dobrzyń n. Wisłą. Burmistrz Eugeniusz Gołembiewski - za jednomyślną akceptacją Rady Miasta - zgłosił propozycje inwestycji, które samorząd Kowala chciałby realizować z nowego budżetu unijnego. Są to m.in.: rewitalizacja centrum miasta, gazyfikacja Kowala, budowa małej obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 265 (ul. Piłsudskiego), termomodernizacja komunalnych budynków mieszkaniowych, budowa ścieżek rowerowych i zbiornika wodnego przy stadionie. Z propozycji tych po konsultacji z Urzędem Marszałkowskim - jako możliwe do realizacji z udziałem środków unijnych w ramach włocławskiego ZIT-u zaakceptowane zostały: rewitalizacja centrum Kowala, ale bez budowy placówki na potrzeby życia społeczno-kulturalnego, termomodernizacja budynków komunalnych i budowa ścieżek rowerowych. Pozostałe propozycje nie zostały uwzględnione, bo nie mieszczą się w tzw. strategii ZIT, co jednak nie oznacza, że władze Miasta nie będą czynić starań o ich realizacje, np. w ramach porozumienia z samorządem powiatowym, do którego także zamierzamy przystąpić, albo w konkursach na indywidualne projekty. Odnośnie tzw. małej obwodnicy będziemy zabiegać o to, aby to bardzo ważne zadanie wpisane zostało w projekt techniczny przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 265, który ma być inwestycją wojewódzką. Natomiast środki na gazyfikację będziemy starali się pozyskać bezpośnio z Polskiej Spółki Gazownictwa oraz z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego. Katalog zadań, które chcielibyśmy realizować w ramach włocławskiego ZIT u planowaliśmy poszerzyć o budowę sali sportowej, bo taką możliwość stworzyła niedawno Komisja Europejska, wyrażając zgodę na dofinansowanie budowy obiektów sportowych, o ile służyć one będą na potrzeby szkół, a tak właśnie jest w Kowalu. Pisząc o potrzebie budowy w naszym mieście pełnowymiarowej sali sportowej mamy jednak na uwadze to, że budowa takiej sali staraniem dyrektora ZS CKR Wojciecha Rudzińskiego, wspieranego przez władze Miasta - rozpocznie się w Kowalu już w bieżącym roku, jako inwestycja Ministerstwa Rolnictwa. Zgodnie z ustaleniami sala ta będzie służyć nie tylko szkole rolniczej, ale całemu środowisku. Zgłaszając wniosek o środki unijne na budowę drugiej w Kowalu pełnowymiarowej sali sportowej niczym nie ryzykujemy i nie poniesiemy żadnych kosztów z tym związanych, bo posiadamy już dokumentację techniczną przekazaną nam przez powiat, który odstąpił od zamiaru budowy sali sportowej z samorządem Miasta. Jeśli jednak okaże się, że po wybudowaniu sali przy ulicy Konopnickiej nie będzie potrzeby tej inwestycji, to wówczas będzie można od niej odstąpić bez żadnych konsekwencji. 9

10 Czy tak będzie wyglądało centrum Kowala? W ramach nowego budżetu unijnego czynione są starania o rewitalizację centrum Kowala obejmującego oprócz Placu Rejtana ulice: Matejki, Słowackiego, Kilińskiego, Reja, Śniadeckich, Zamkowej oraz części ulic: Kopernika i Kazimierza Wielkiego. Na zlecenie Burmistrza koncepcję programową rewitalizacji jak już o tym wcześniej informowaliśmy, opracował p. Aleksander Zbonikowski wraz z córką Aleksandrą. W ramach rewitalizacji zbudowane zostaną przede wszystkim nowe nawierzchnie ulic i chodników. Choć to wydaje się niewiarygodne, ale nawierzchnie 10 jezdni przy Placu Rejtana oraz we wszystkich ulicach znajdujących się w najbliższym centrum miasta zostały wyasfaltowane pod koniec lat 60-tych. Ówczesna technologia asfaltowania z użyciem smoły okazała się na tyle dobra, że np. nawierzchnia ulicy Matejki i części ulicy Kazimierza Wielkiego po jej wzmocnieniu 12 lat temu grysem służy nam jeszcze do dziś. W przypadku pozyskania środków na rewitalizację zdemontowana, betonowa kostka brukowa będzie wykorzystana w innych częściach miasta.

11 Dla kogo praca za ponad 100 tys. zł (rocznie)? W czasach kiedy bardzo wielu pracujących otrzymuje minimalne wynagrodzenie, które w skali roku wynosi tylko ok. 20 tys. zł (brutto), praca przynosząca ponad 100 tys. zł rocznie to niedoścignione, nierealne marzenie. Są oczywiście w naszym środowisku ludzie, którym dobrze się powodzi i nie chodzi o to, żeby w ludziach żyjących w niedostatku wzbudzać poczucie zazdrości. Osobiście uważam, że trzeba cieszyć się z tego, że część naszych mieszkańców osiąga wysokie dochody, bo ok. 40% zapłaconego podatku z tytułu tych dochodów trafia do budżetu miasta, z którego m.in. opłacane są świadczenia dla tych, którym się w życiu nie powiodło. Jeśli ktoś umie i potrafi osiągnąć choćby najwyższe dochody ze swojego biznesu, to tylko przyklasnąć. Oby jak najwięcej takich ludzi było w naszym mieście. Niewiele możemy poradzić na to, że kapitalistyczna gospodarka rynkowa w sposób nieunikniony powoduje rozwarstwienie społeczne: jedni mają bardzo dużo, a inni mniej, a jeszcze inni prawie nic. Powtórzę to raz jeszcze: nie jest problemem, że żyją wśród nas ludzie zamożni, ale to, że większość kowalan osiąga niskie, albo bardzo niskie dochody, a część spośród nas dotyczy to w szczególności osób bezskutecznie poszukujących pracy, dochodów nie ma wcale. W tej to właśnie sytuacji szczególnego znaczenia nabiera sprawa sprawiedliwej, uczciwej polityki zatrudnienia w sektorze publicznym: w administracji, służbach mundurowych czy oświacie. Jest to szczególnie ważne dla ludzi młodych, często dobrze wykształconych, którzy bezskutecznie poszukują pracy, w tym w sektorze publicznym, bo choć zatrudnienie w niej nie przynosi kokosów, ale daje względne poczucie stabilizacji i pewności jutra. Sektor publiczny to dziś największy pracodawca w Polsce. W potocznej świadomości Polaków zapisało się, że w większości przypadków pracę na państwowym dostaje się dzisiaj po protekcji i po znajomości. Mnie osobiście poraziła niedawno telewizyjna wypowiedź byłego Rzecznika Rządu, któremu wyrwało się, że zwracają się do niego posłowie (!!!) z prośbami o załatwienie pracy dla swoich krewnych i znajomych. Czy nie stanowi to dobitnego potwierdzenia, jak trudno jest dziś zdobyć w naszym kraju dobrą pracę? A jak jest pod tym względem w naszym powiecie? W związku z docierającymi do mnie sygnałami na temat niesprawiedliwego przydziału godzin w szkołach powiatowych rozmawiałem wielokrotnie na ten temat z przedstawicielami jego władz, w tym ze starostą, do którego wobec braku efektów naszych rozmów - napisałem w końcu list z propozycją współpracy i wymiany informacji, zwłaszcza przy zatrudnianiu nauczycieli pracujących jednocześnie w szkołach i gminnych, i powiatowych. Starosta odpisał mi następująco: ustosunkowując się do sugestii Pana w kwestii zatrudniania kadry nauczycielskiej w szkołach prowadzonych przez powiat, zwłaszcza tych, które mają swoją siedzibę na terenie Kowala, podzielam zdanie, że rzetelna wymiana informacji między samorządem miasta Kowala i służbami starosty odpowiedzialnymi za powiatową oświatę jest ze wszech miar pożądana i niewątpliwie może wpłynąć na racjonalizację zatrudnienia. (...) Stoimy na stanowisku, że sprawiedliwy, rozważny przydział z zakresu czasu pracy nauczycielom, zgodnie z ich kompetencjami jest zjawiskiem przez nas oczekiwanym przez dyrektorów szkół i dołożymy troski, by zjawiska jaskrawych dysproporcji nie miały miejsca. - pisownia oryginalna. Niestety, pomimo zapewnień p. Starosty nie tylko w sprawie przydziału godzin nauczycielom nie było i nie ma współpracy ze służbami powiatu oraz dyrektorami szkół powiatowych w Kowalu. Z tego właśnie powodu chciałbym publicznie zapytać p. Starostę: ile osób pracuje w naszym powiecie w szkołach i instytucjach powiatowych, którzy albo są już emerytami, albo mają już pracę w instytucjach publicznych i to na pełen etat? Proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie, że niektórzy zatrudnieni w powiatowych szkołach nauczyciele mają nawet po kilkanaście nadgodzin? Aby sprawdzić przy okazji o jakich kwotach mówimy, poleciłem podległym mi pracownikom księgowości Inspektoratu Edukacji i Sportu UM Kowal o wyliczenie na piśmie: ile pieniędzy może zarobić nie konkretna osoba, ale dyplomowany nauczyciel, z wyższym wykształceniem i ze stażem pracy wynoszącym ponad 20 lat, który pracuje np. w szkole miejskiej w wymiarze 18 godzin tygodniowo, tj. na pełen etat i ma dodatkowo np. 15 nadgodzin w szkołach powiatowych. Z informacji przekazanej przez księgowość Inspektoratu Edukacji i Sportu w Kowalu wynika, że nauczyciel taki w roku 2013 mógł zarobić w tej szkole, w której ma pełen etat ok. 60 tys. zł (brutto), licząc wraz z trzynastą pensją oraz dodatkami: wiejskim i mieszkaniowym. Do sumy tej dochodzi 2880 zł - z tytułu przysługującego każdemu nauczycielowi podwyższonego odpisu na Fundusz Socjalny. Jeśli ten sam nauczyciel miał dodatkowo 15 nadgodzin np. w szkołach powiatowych, to wówczas zarobił w nich prawie 47 tys. zł (brutto), także licząc wraz z trzynastą pensją, dodatkami: wiejskim i mieszkaniowym, które w takim przypadku przysługują raz jeszcze, bo tak stanowi prawo, oraz funduszem socjalnym, który jest proporcjonalnie zmniejszony z kwoty 2880 zł do kwoty 2400 zł. Jak łatwo policzyć, daje to łącznie ponad 110 tys. zł. To co tutaj piszemy, to są tylko szacunki oparte na znajomości przepisów prawa oraz wiedzy na temat ilości przyznanych godzin, a nie są to dane ani tajne, ani poufne. Oczekując na odpowiedź p. Starosty chcę jednoznacznie stwierdzić, że praktyki, o których piszę nie są sprzeczne z prawem, choć w mojej ocenie są gorszące i rażąco niesprawiedliwe. Ich ocenę pozostawiam Państwu. Sektor publiczny finansowany jest z naszych podatków, a pieniądze podatników nie są własnością polityków, choć niektórzy tak je traktują, ale nas wszystkich. Eugeniusz Gołembiewski 11

12 Poczta w nowej siedzibie W poniedziałek 10 marca 2014 r. nastąpiło otwarcie nowej siedziby kowalskiej poczty. Po 85 latach funkcjonowania w siedzibie przy ulicy Kołłątaja władze okręgu poczty zdecydowały o przeniesieniu Urzędu Pocztowego w Kowalu w nowe miejsce, czyli do części parafialnego budynku znajdującego się przy kościele. W uroczystym otwarciu udział wzięli przedstawiciele okręgu poczty na czele z dyrektor Katarzyną Wieniecką, wraz ze współpracownikami, pracownicy Urzędu Pocztowego w Kowalu, przedstawiciele władz Miasta i Gminy oraz ks. proboszcz Piotr Głowacki, który dokonał poświęcenia nowej siedziby. Jaka jest, każdy może się przekonać na własne oczy. Z pewnością trzeba będzie czasu, abyśmy przyzwyczaili się do nowego miejsca, choć tak naprawdę nie jest ono całkiem nowe, a to dlatego, że poczta w Kowalu zlokalizowana była już w budynku znajdującym się koło kościoła, którego zdjęcie prezentowaliśmy w numerze 20 Informatora Kowalskiego. Porównując starą i nową siedzibę poczty rzuca się w oczy, że w nowej siedzibie urzędnicy pocztowi obsługujący petentów nie są odgrodzeni od nich szybą, tak jak to było w starym Urzędzie. Według informacji dyrektor Katarzyny Wienieckiej jest to w tej chwili część nowego wizerunku poczty. W nowym miejscu poprawiły się warunki pracy dla listonoszy i dla naczelniczki poczty. Z pewnością bezpieczniej jest także dla klientów poczty, którzy mogą swobodnie parkować samochody na dużym parkingu znajdującym się przy kościele. Duże rozmiary przykościelnego placu sprawiają, że również pracownicy poczty nie mają kłopotów z parkowaniem swoich prywatnych pojazdów. Na prośbę mieszkańców burmistrz uzyskał obietnicę postawienia skrzynki na listy w centrum Miasta. Warto poinformować, że poszukiwania nowego lokalu trwały bardzo długo. Początkowo nowa siedziba miała być zlokalizowana przy Placu Rejtana, ale nie doszło w tej sprawie do porozumienia z prywatnym właścicielem budynku, który w przypadku podpisania umowy musiałby wykonać szereg kosztownych prac dostosowujących obiekt do wymogów poczty. Według naszej wiedzy powodem tego nie były rozbieżności w sprawie wysokości czynszu, a jedynie zbyt krótki okres obowiązywania umowy najmu, jaki proponowały właścicielowi władze poczty. W nowej strategii funkcjonowania tej instytucji, która jest także firmą funkcjonującą według reguł wolnego rynku, Poczta Polska odstępuje od posiadania własnych obiektów na rzecz lokali wynajmowanych. PS Na prośbę naczelnik Jolanty Skibińskiej podajemy nr telefonu na pocztę w Kowalu: marca 2014 r. ostatni dzień funkcjonowania poczty w budynku przy ul. Kołłątaja Uroczyste otwarcie nowej poczty, pracownicy i zaproszeni goście 12

13 Co wybrać: OFE czy ZUS? Trzy pytania do Eugeniusza Gołembiewskiego burmistrza Kowala. Do końca czerwca br. 16 mln Polaków będzie musiało podjąć bardzo ważną decyzję o swojej dalszej przynależności do OFE lub powrotu do ZUS. Pan chce ułatwić dorosłym mieszkańcom Kowala dokonanie wyboru. Chyba jako jedyny w regionie organizuje pan spotkania pracowników ZUS z mieszkańcami. Zmieniają się przepisy emerytalne dotyczące, w szczególności dalszego członkostwa lub rezygnacji w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Wiele osób zastanawia co wybrać OFE czy ZUS i nie ma pojęcia co dla nich będzie korzystniejszym rozwiązaniem, ja sam stanąłem przed takim dylematem. Dlatego 8 stycznia br. wystąpiłem do Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu w sprawie możliwości zorganizowania w Kowalu szkolenia na ten temat. Już otrzymałem odpowiedź, z której wynika, że istnieje możliwość zorganizowania takiego spotkania. Pracownicy ZUS będą doradzać mieszkańcom? Oczywiście, że nie o doradztwo tu chodzi. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie mogą podejmować żadnych działań doradczych w zakresie dalszej Policja w Kowalu podniesiona do rangi komisariatu! przynależności ubezpieczonych do OFE lub też przekazania środków do ZUS. Decyzję w tym zakresie samodzielnie musi podjąć każdy ubezpieczony. Jednak aby móc podejmować słuszne, wyważone decyzje w każdej sprawie trzeba mieć wiedzę na dany temat. Szkolenia dostarczą wiedzy między innymi na temat: ewidencjonowania środków na subkoncie przejętych od OFE jednostek rozrachunkowych; ustalania okresowych emerytur kapitałowych na podstawie środków zgromadzonych na subkoncie z uwzględnieniem przeniesionych z OFE do ZUS; zmiany zasad ustalania wysokości emerytur częściowych dla członka OFE oraz wysokości emerytury z FUS z tytułu ukończenia podwyższonego powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn oraz na temat przeliczenia emerytury częściowej w wyniku przeniesienia środków z OFE. Pan również musi podjąć bardzo ważną decyzję o swojej dalszej przynależności do OFE lub powrotu do ZUS. Jakie pytania z tym związane pana nurtują? Ze swej strony chciałbym w trakcie tego szkolenia usłyszeć jednoznaczną odpowiedź na pytanie interesujące jak sądzę większość uczestników OFE: co w przypadku przejścia do ZUS stanie się ze środkami zgromadzonymi w naszym imieniu przez nasz OFE? Czy staną się one własnością ZUS, czy też - w przypadku wcześniejszej śmierci przyszłego emeryta będą wypłacone wskazanej przez niego osobie, jak to miejsce w przypadku przynależności do OFE? (j) W służbach publicznych naszego państwa trwa nieustanna reorganizacja. Polega ona zwykle na tym, że służb państwowych w lokalnej Polsce jest niestety - coraz mniej. W ostatnich latach duże zmiany zachodziły w organizacji służb policyjnych. Po utworzeniu w 1998 roku powiatu włocławskiego posterunek policji był praktycznie w każdej gminie. Potem postanowiono o utworzeniu czterech posterunków z siedzibami: w Kowalu, Choceniu, Brześciu Kujawskim i Izbicy Kujawskiej.Na początku bieżącego roku dokonano kolejnej reorganizacji. Tym razem władze policji postanowiły, że od marca br. na terenie naszego powiatu będą dwa komisariaty: jeden w Kowalu, a drugi w Brześciu Kujawskim oraz dwa posterunki w Choceniu i Izbicy Kujawskiej, a także zespoły dzielnicowych w : Chodczu, Lubieniu, Lubrańcu i Lubaniu. Pod nasz komisariat podlegają obecnie: miasto i gmina Kowal, Baruchowo, Lubień Kujawski i Chodecz. Policja w Kowalu zyskała wyższą rangę w policyjnej administracji. Jeszcze niedawno Kowal był siedzibą rewiru dzielnicowych, a potem posterunku. Na czele kowalskiej policji od dwudziestu lat stoi Eugeniusz Latowski, który sprawował w tym czasie funkcję: kierownika rewiru dzielnicowych, komendanta posterunku, a ostatnio komisariatu w Kowalu. Na to ostatnie stanowisko został powołany przez Komendanta Miejskiego we Włocławku w wyniku postępowania konkursowego, w którym brało udział, aż pięć osób. Komendantowi Latowskiemu życzymy zdrowia, a przede wszystkim sił do podołania nowym, o wiele większym obowiązkom, wynikających choćby z tego, że teren działania kowalskiej policji stał się największy w powiecie i obejmuje obszar o powierzchni 500 km2. Pan komendant dowodzi obecnie grupie aż 22 policjantów. Panu komendantowi życzymy sukcesów, a mieszkańcom spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Komendant Komisariatu Policji w Kowalu Eugeniusz Latowski 13

14 Bogaty Święty Mikołaj przyjechał do Kowala W niedzielę 15 grudnia 2013 r. w Kowalu po raz trzeci odbył się finał Bożonarodzeniowej Akcji Dobroczynnej pn. Święty Mikołaj przyjeżdża do Kowala, która z inicjatywy burmistrza Eugeniusza Gołembiewskiego, organizowana jest w Kowalu od 2011 roku. Akcja udała się nadzwyczajnie. Przeprowadził ją komitet na czele, którego stanął przedsiębiorca Mirosław Bińkowski, a w skład jego prezydium weszli ponadto: Jadwiga Śpibida, Ilona Majewska, Anna Skrzypińska, Adam Pajęcki, Wiesława Skowrońska i Bartłomiej Giergielewicz. W jej przygotowanie włączyli się nie tylko urzędnicy miejscy i pracownicy oświaty, ale także wielu społeczników, w tym zwłaszcza członków rad rodziców. Dla wielu z nich był to debiut w życiu społecznym Kowala. Finał odbył się w remizie OSP. Na scenie zaprezentował się cały Kowal - przedszkolaki, uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, orkiestra strażacka z mażoretkami, Klub Karate, a także grupa taneczna Judyty Witkowskiej z Włocławka. Nie tylko sala główna, ale także wszyst- 14 Pomocnicy św.mikołaja kie pomieszczenia remizy pękały w szwach. Frekwencja była rekordowa, ale ofiarność darczyńców jeszcze większa. W trakcie imprezy udało się zebrać ponad 18 tys. zł, z tego ponad 12 tys. zł (!!!) przyniosła przeprowadzona przez burmistrza aukcja różnych przedmiotów ofiarowanych przez darczyńców. Kwotę tę powiększyły do ,23 zł wpłaty na konto bankowe od firm i osób prywatnych, w tym mieszkańców DPS. Zebrane środki zostały przeznaczone na świąteczne upominki dla 70. dzieci z Kowala i okolic: przede wszystkim dla dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności, a także z rodzin wielodzietnych i przebywających w domach dziecka. Warto podkreślić, że prezenty dowożone były osobiście przez Świętego Mikołaja do każdego z domów obdarowywanych dzieci.

15 Komitet starał się, aby prezenty były dopasowywane do potrzeb dzieci i sytuacji materialnej ich rodzin. Jeśli zachodziła taka potrzeba, były konsultowane z dziećmi bądź ich opiekunami. W wielu wypadkach zakup takich a nie innych prezentów związany był ze stanem zdrowia dziecka lub sytuacją materialną jego rodziny. Prezenty były bardzo różne, bo różne są potrzeby obdarowywanych dzieci. Wśród podarunków warto wymienić: koce, kołdry, ręczniki, pościel, opłaty świadczeń rehabilitacyjnych i logopedycznych, odzież, obuwie, w tym buty ortopedyczne, przybory szkolne, zabawki, gry edukacyjne, sanki, a także sprzęt komputerowy. Warto podkreślić, że w przypadku świadczeń rehabilitacyjnych właściciele NZOZ Vitamed zadeklarowali nieodpłatne podwojenie ich ilości. Świąteczne upominki otrzymały nie tylko dzieci z niezamożnych rodzin, ale także z tych, które nie borykają się z problemami natury materialnej. Organizatorzy akcji uznali, że trwała niepełnosprawność dzieci to zły los, który dotyka nie tylko same dzieci, ale także całe ich rodziny bez względu na to jaki jest ich status materialny. W swojej deklaracji Komitet napisał: Jeśli powodem złego losu jest stała niepełnosprawność, nieuleczalna choroba, brak domu rodzinnego, nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Możemy jednak okazać coś więcej, niż tylko swoje serdeczne współczucie. Organizując naszą akcję chcemy dać wszystkim, dla których los nie jest łaskawy i ich bliskim poczucie przynależności do Wspólnoty, w której każdy jest ważny i potrzebny. PS Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli akcję nie tylko finansowo, ale także ofiarowali swój wolny czas i społeczną pracę konieczną do jej przeprowadzenia. Zarząd Stowarzyszenia Aktywny Kowal informuje, że zostanie ogłoszony konkurs na logo Stowarzyszenia. Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej miasta Kowal oraz na portalu internetowym www. naszglos.info. Zarząd Stowarzyszenia Docierają do nas często sygnały, że niektórzy mieszkańcy Kowala czują się urażeni tym, że nie otrzymali zaproszenia na którąś z imprez organizowanych w naszym mieście. Tak było np. z koncertem z okazji Dnia Kobiet. Po imprezie tej do radnych i Urzędu Miasta dotarły informacje, że kilka Pań poczuło się urażonych tym, że Burmistrz ich nie zaprosił. Akurat tę imprezę organizował nie Urząd Miasta, tylko nasze szkoły i przedszkole. Zaproszenia od dyrekcji tych placówek otrzymały w pierwszej kolejności mamy i babcie występujących dzieci co chyba jest zrozumiałe - oraz przedstawiciele władz miasta i organizacji społecznych. Jeszcze więcej uwag i pretensji o brak zaproszenia pod adresem Urzędu Miasta wpłynęło po niedawnym spotkaniu inaugurującym promocję najnowszego tomiku ks. Proboszcza. Prawda jest taka, że to nie Burmistrz i jego służby organizowały to spotkanie i ustalały listę zaproszonych. My także byliśmy tam tylko gośćmi. Inaczej jest natomiast z zaproszeniami na doroczne Gale Miejskie. Zawsze - ze względu na ograniczoną pojemność remizy - mamy z tym duży problem. Z tej racji, że w trakcie Gali Miejskiej dokonujemy podsumowania mijającego roku, a także wręczenia medali (np. z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego) - jest rzeczą chyba zrozumiałą, że w pierwszej kolejności zapraszani są jubilaci i członkowie ich rodzin. Zaproszenia otrzymują także radni oraz najbardziej aktywni członkowie działających w naszym środowisku organizacji społecznych - jako podziękowanie za to, co czynią dla dobra nas wszystkich, choć nie wszyscy ich pracę społeczną dostrzegają. Jeśli chodzi o zapraszanych na uroczystości miejskie działaczy społecznych, to na roboczo wygląda to tak, że zawsze prosimy szefów organizacji o przekazanie list z nazwiskami osób, które ich zdaniem winny otrzymać zaproszenie. Z kolei, aby nie pominąć tych z mieszkańców, którzy nie są działaczami społecznymi, ale bardzo chcieliby w Gali Miejskiej uczestniczyć, za pośnictwem naszej strony internetowej informujemy o możliwości Jak zapraszać na imprezy miejskie? otrzymania zaproszenia. Co roku kilka osób z tej możliwości korzysta. Nieco inaczej wyglądała sprawa z zaproszeniami na spotkanie z Prezydentową Anną Komorowską. Formułę tego spotkania, w tym maksymalną ilość zaproszeń do remizy, określili pracownicy Kancelarii Prezydenta, a przede wszystkim funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, odpowiedzialni za bezpieczeństwo Małżonki Prezydenta RP. Z tej racji, że Pani Prezydentowa chciała się spotkać z najbardziej aktywną częścią naszej społeczności, ustalono, że weźmie ona udział w zebraniu nowo powstałego Stowarzyszenia Aktywny Kowal, które dopiero co zostało zarejestrowane przez sąd. W tej sytuacji oprócz ok. 50 członków Aktywnego Kowala - zaproszenia na spotkanie z Małżonką Prezydenta RP otrzymali też członkowie zarządów kilkunastu organizacji społecznych działających w naszym środowisku, radni, Honorowi i Zasłużeni Obywatele Miasta Kowala, szefowie instytucji miejskich. Ponadto Burmistrz zdecydował, aby do tej listy dopisać jeszcze najbardziej aktywnych strażaków, zwłaszcza tych biorących udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, honorowych krwiodawców, kilka pań z KGW, które od zawsze poświęcają swój czas i reprezentują Miasto na różnego rodzaju imprezach i pokazach, a także działających w Kowalu twórców kultury. Poruszając ten temat chcemy prosić o wyrozumiałość i zrozumienie motywów naszego postępowania w tej delikatnej materii. Jeśli ktoś z Państwa ma pomysł, jak na przyszłość postępować w takich sytuacjach, aby wszystkich zadowolić i nikogo nie urazić bardzo prosimy o podpowiedzi. Dobrze wiemy, że Miastu przydałaby się duża, reprezentacyjna sala na uroczystości, koncerty i okolicznościowe spotkania z mieszkańcami. To właśnie z tego powodu na zlecenie Burmistrza opracowana została koncepcja budowy takiego obiektu. Niedawno pojawiła się jeszcze inna możliwość w tej sprawie, ale jeszcze jest za wcześnie, aby mówić o niej w szczegółach. 15

16 Gala Miejska to był wyjątkowy wieczór! Nie mniej niż 300 osób uczestniczyło w sobotę 28 grudnia 2013 r. w kolejnej Gali Miejskiej. Gala to nasze miejskie święto, które odbywa się zawsze pod koniec roku już od 14 lat. Na początku uroczystości zespół Melodia zaśpiewał hymn Kowala, a następnie przewodniczący Rady Miasta Marek Giergielewicz powitał wszystkich gości, a wśród nich m.in. honorowych i zasłużonych obywateli, radnych Rady Miasta, działaczy społecznych i szefów jednostek miejskich. Zaraz potem głos zabrał burmistrz Eugeniusz Gołembiewski, który w swoim wystąpieniu dokonał podsumowania mijającego 2013 r. Zaczął od statystyk demograficznych - w mijającym roku urodziły się w Kowalu tylko 24 osoby, a zmarło aż 49. W wyniku tego liczba mieszkańców spadła do 3497; spadek byłby jeszcze o wiele większy, gdyby nie to, że w Kowalu osiedlają się nowi mieszkańcy. Dużo uwagi poświęcił problemowi bezrobocia, informując o działaniach kierowanego przez siebie samorządu ukierunkowanych na łagodzenie tego problemu, zwłaszcza poprzez organizację robót publicznych i prac społecznie- -użytecznych. Burmistrz w swoim wystąpieniu wiele miejsca poświęcił pozytywnym zjawiskom życia społecznego Kowala, do których zaliczył zwłaszcza wzrost aktywności społecznej przejawiający się w różnego rodzaju przedsięwzięciach inicjowanych nie tylko przez samorząd, ale także przez samych mieszkańców. Do zjawisk niepokojących zaliczył natomiast likwidację posterunku energetycznego, postępujący kryzys Liceum Ogólnokształcącego, a także brak woli współpracy ze strony nowego kierownictwa DPS. Wymienił też największe dokonania samorządu miasta w 2013 r. w postaci nowo wybudowanych dróg i chodników, wodociągów i kanalizacji, podkreślając fakt, że już wkrótce Kowal będzie jednym z niewielu miast w Polsce skanalizowanym w 100%. Wspomniał też o tym, że wspólnym wysiłkiem - samorządu i mieszkańców - udało się bardzo dobrze zrealizować nowe zadania z zakresu gospodarki odpadami, za co otrzymaliśmy pierwszą nagrodą w konkursie realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Kolejnym punktem Gali było wręczenie odznaczeń państwowych. Przyznany przez Ministra Obrony Narodowej dla pp. Ireny i Czesława Sarnowskich medal Za zasługi dla obronności kraju, z tej racji, że trzech ich synów służyło w wojsku, odebrała w ich imieniu córka Małgorzata. Następnie 7 par, obchodzących jubileusz 50-lecia udekorowanych zostało medalami Za długoletnie pożycie małżeńskie. Medalami zostali odznaczeni: pp. Lucyna i Władysław Adamscy, pp. Józefa i Bogusław Kempara, pp. Irena i Stanisław Kruszewscy, pp. Janina i Franciszek Malinowscy, pp. Maria i Andrzej Rosiak, pp. Jadwiga i Stanisław Snopkowscy oraz pp. Jadwiga i Włodzimierz Zimeccy. Aktu dekoracji dokonał burmistrz wraz z przewodniczącym Rady Miasta Markiem Giergielewiczem i kierownikiem USC - Edytą Dorsz. Jubilaci otrzymali także kwiaty - nie tyl- Odznaczeni medalami Jubilaci za długoletnie pożycie małżeńskie. Od lewej strony: pp. Lucyna i Władysław Adamscy, pp. Józefa i Bogusław Kempara, pp. Irena i Stanisław Kruszewscy, pp. Janina i Franciszek Malinowscy, pp. Maria i Andrzej Rosiak, pp. Jadwiga i Stanisław Snopkowscy i pp. Jadwiga i Włodzimierz Zimeccy. 16

17 Wręczenie Miastu Kowal Złotego Medalu Króla Kazimierza Wielkiego ko od władz miasta, ale także od swoich bliskich, którzy wyjątkowo licznie towarzyszyli im w tej jakże ważnej dla nich chwili. Zaraz potem nastąpiło uroczyste ogłoszenie przez przewodniczącego Marka Giergielewicza uchwały Rady Miasta w sprawie przyznania tytułu Zasłużonych dla Miasta Kowala : p. Annie Błażejczak wybitnej działaczce społeczno-kulturalnej (m.in. prezes Towarzystwa Miłośników Kowala i Okolic oraz kierownik zespołu Melodia ) i śp. Jerzemu Kopycińskiemu - społecznikowi, wieloletniemu prezesowi koła Związku Kombatantów, działaczowi Związku Pszczelarzy i PCK, w imieniu którego pamiątkowy dyplom odebrała żona Cecylia. Na okoliczność tych wyróżnień głos zabrał prezes koła PCK Wacław Duniec, który wraz z kwiatami przekazał też gratulacje w imieniu koła PCK i innych organizacji społecznych. Ostatnim punktem oficjalnej części Gali było wręczenie Miastu Kowal złotego Medalu Króla Kazimierza Wielkiego: za szczególne osiągnięcia związane z krzewieniem dorobku króla Kazimierza Wielkiego. Medal na ręce burmistrza i przewodniczącego Rady Miasta Marka Giergielewicza w imieniu Kapituły Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego wręczyli dr Zdzisław Jan Zasada i dr Małgorzata Palka, podkreślając, że nasze Miasto jest pierwszym, które otrzymało ten medal w kategorii: złotej. W artystycznej części Gali jako pierwszy wystąpił znany i lubiany piosenkarz Jacek Szyłkowski. Ku zadowoleniu - nie tylko wcześniej urodzonych widzów - przypomniał przeboje zawsze młode, nawiązując znakomity kontakt z publicznością, którą zaprosił do wspólnego śpiewania, a niektórych porwał także do tańca przed sceną. Stworzyło to niepowtarzalną, ciepłą atmosferę. Po zakończeniu jego występu kilka kolęd wykonał zespół Melodia, śpiewając je wraz z publicznością, a także z Jackiem Szyłkowskim, który powrócił znowu na scenę zachęcany do tego gromkimi brawami publiczności, która zgotowała mu owację na stojąco. Na zakończenie artystycznej części Gali burmistrz wraz z przewodniczącym Rady Miasta podziękowali Jackowi Szyłkowskiemu oraz p. Izabeli Piotrowskiej, która bardzo udanie zadebiutowała w roli gospodyni imprezy. Wieczór zakończył słodki poczęstunek oraz lampka czerwonego wina (podziękowania dla hurtowni LUX pp. Grażyny i Janusza Kwiatkowskich). Wręczenie przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta okolicznościowego dyplomu Pani Annie Błażejczak Zasłużonej dla Miasta Kowala. Wystąpienie burmistrza wygłoszone w trakcie Gali Miejskiej O statystykach, bezrobociu, pomocy potrzebującym i inwestycjach Za nami 363 dni 2013 roku. To dobra okazja do jego podsumowania. Miasto to przede wszystkim jego mieszkańcy. W stosunku do poprzedniego roku kowalan jest o 6 mniej. Jest nas obecnie Jest nas mniej dlatego, bo w minionym roku urodziło się tylko 24 kowalan, a zmarło 49. Te złe statystyki poprawiają nowi mieszkańcy, budujący w Kowalu swoje domy. Skoro o rzeczach ważnych mowa - w ostatnim Informatorze pisaliśmy o zmniejszaniu się plagi bezrobocia, ale pomimo tego aż 766 mieszkańców korzystało ze wsparcia pomocy społecznej w postaci nie tylko finansowej, ale także żywności pochodzącej z Unii Europejskiej, której rozdaliśmy 16 ton. Łącznie na pomoc społeczną - wraz z dodatkami rodzinnymi - wydatkowaliśmy ponad 1,8 mln zł. Pozostających w niedostatku staraliśmy się wspierać najbardziej wartościową formą pomocy, czyli pracą. W ramach prac społecznie użytecznych i robót publicznych zatrudnialiśmy w mijającym roku 90 osób, na co wydatkowaliśmy ponad 360 tys. zł, z czego większość to środki pochodzące z Powiatowego Urzędu Pracy. Należy podkreślić, że dzięki temu powstał m.in. chodnik w ulicy Zielonej, duży parking koło sali gimnastycznej przy szkole, a przede wszystkim nowe nawierzchnie z kostki brukowej w trzech ulicach: Piłsudskiego, Piastowskiej i Chrobrego oraz betonowa nawierzchnia Węglówki. Udzielając wsparcia osobom pozostającym bez pracy w postaci 17

18 Wręczenie przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta okolicznościowego dyplomu na ręce Pani Cecylii Kopycińskiej, żony Jerzego Kopycińskiego Zasłużonego dla Miasta Kowala. ich zatrudnienia, oprócz efektów dopiero co wymienionych, otrzymaliśmy też czystość miasta i pielęgnację jego terenów zielonych, które w 2013r. wzbogaciły się o wiele nowych nasadzeń drzew i krzewów. Nowe zjawiska w życiu społecznym, sportowym i kulturalnym Kowala Skoro o życiu społecznym Kowala mowa, warto podkreślić liczne pozytywne zjawiska, które w ostatnim okresie zaistniały. Kilkanaście dni temu na tej sali miał miejsce finał Bożonarodzeniowej Akcji Dobroczynnej św. Mikołaj przyjeżdża do Kowala. Udało nam się zebrać rekordową kwotę ponad 19 tys. zł, która zostanie w całości przeznaczona dla czterdzieściorga dzieci niepełnosprawnych, z wielodzietnych rodzin i przebywających w domach dziecka. Z prawdziwą satysfakcją chciałbym powiedzieć, że akcja ta to w dużej mierze efekt zaangażowania wielu naszych mieszkańców, dla części z nich był to początek ich pracy społecznej dla naszego środowiska. Wiele z tych osób zaangażowało się w tworzenie nowej organizacji społecznej, która przyjęła nazwę Aktywny Kowal. Z tego kręgu wywodzą się także inicjatorzy kowalskiego Klubu Tradycyjnego Karate, który skupia dziś ponad 20 młodych i bardzo młodych osób, którzy nie tylko trenują, ale także biorą udział w zawodach sportowych na terenie całej Polski, odnosząc w nich pierwsze sukcesy. Skoro mowa o sportowych sukcesach naszych mieszkańców chciałbym pogratulować Martynie Pułaneckiej, za zajęcie trzeciego miejsca w Mistrzostwach Polski w Viet Vo Dao w konkurencji - zapasy - Viet Vo Dao to wietnamskie sztuki walki, lekkoatlecie Łukaszowi Zakrzewskiemu, który odnosi sukcesy w krajowych i międzynarodowych biegach przełajowych. Ostatnio, na początku listopada odniósł zwycięstwo w biegu przełajowym na 3 km we Francji pokonując 153 francuskich biegaczy oraz Marcinowi Olejnikowi, który wywalczył nie tylko mistrzostwo okręgu bydgosko - gdańskiego w sportach motocrossowych, ale także zajął drugie miejsce o Puchar Polski. Cieszą nie tyko sukcesy naszych mieszkańców w sporcie wyczynowym, ale także fakt, że coraz więcej spośród nas uprawia sport dla zdrowia i dla przyjemności, co na różne sposoby staramy się wspierać. Samorząd m.in. finansuje uprawianie piłki nożnej zwłaszcza przez dzieci i młodzież w różnych grupach wiekowych - poczynając już od 6 roku życia. Dyscyplinę tę pod okiem trenerów i instruktorów uprawia dziś w naszym Klubie ponad 130 osób, licząc wraz z oldbojami. Klubowi, który obronił swoje miejsce w V lidze, prezesuje od niedawna z wielkim zaangażowaniem p. Grzegorz Szefler. W odróżnieniu od innych samorządów stawiamy nie tylko na wyniki sportowe naszych drużyn piłkarskich, ale przede wszystkim na to, aby w naszym Klubie grali głównie mieszkańcy Kowala i okolic. Udostępniając za darmo zespół boisk Orlik 2012 oraz gruntownie zmodernizowane w bieżącym roku sale gimnastyczne dla miłośników piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego oraz dla Pań uprawiających aerobik, wspieramy w ten sposób różne formy aktywności fizycznej. Dla pasjonatów nordic walking, czyli chodzenia z kijkami niedawno zorganizowaliśmy profesjonalny instruktaż. Z fachowej pomocy i wsparcia mogą także korzystać miłośnicy fotografii, dla których zorganizowaliśmy w Puchatku cykliczne warsztaty fotograficzne. Skoro o Puchatku mowa, nie wszyscy mieszkańcy o tym wiedzą, jak wiele interesujących i wartościowych rzeczy tam się dzieje. Myślę tu m.in. o Puchatkowych czwartkach - plastyczno artystycznych zajęciach dla najmłodszych dzieci, które odbywają się co tydzień. W ich trakcie dzieci mogą skorzystać nie tylko z profesjonalnej opieki, ale także z poczęstunku. Pomocy i wsparcia staramy się także udzielać osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych. Z myślą o nich zatrudniamy psychoterapeutę, a od marca tego roku także psychologa, który pełni dyżury w każdy poniedziałek. W poniedziałki odbywają się także w Puchatku spotkania tzw. grupy wsparcia - dla osób współuzależnionych. Niewątpliwym osiągnięciem Puchatka są też cykliczne działania na rzecz akcji honorowego krwiodawstwa. W ich trakcie na przestrzeni ostatnich trzech lat w głównej mierze młodzi mieszkańcy Kowala i okolic oddali honorowo 112 litrów krwi. Z młodych i bardzo młodych ludzi składa się także nasza orkiestra dęta. W jej próbach i koncertach uczestniczy blisko 70 osób, licząc wraz z mażoretkami i młodymi adeptami muzyki. Tych ostatnich jest więcej niż instrumentów, na których mogliby się uczyć gry. Poczynimy starania, aby ten problem rozwiązać. Dziękując za to wszystko, co orkiestra czyni dla naszego środowiska Zarząd straży przy wsparciu samorządu Miasta zorganizował latem wyjazd na Litwę. Koncert pod Ostrą Bramą i wileńskim ratuszem to nie tylko nobilitacja i wyróżnienie dla naszej orkiestry, ale także wielkie przeżycie dla wszystkich jej członków. Orkiestra to część naszej straży, na której profesjonalną pomoc i niezawodne wsparcie zawsze możemy liczyć, za co chciałbym z tego miejsca druhom strażakom serdecznie podziękować, składając te podziękowania na ręce prezesa Andrzeja Lewandowskiego i naczelnika Zdzisława Szadkowskiego. Naszym strażakom gratuluję w szczególności zdobycia po raz kolejny tytułu Mistrza Powiatu w sportach pożarniczych. Dziękuję też z tego miejsca za piękne występy i promocję Kowala zespołowi Melodia i jego liderce Annie Błażejczak. Skoro o kulturze mowa słowa wdzięczności kieruję pod adresem pp. Łukaszewicz właścicieli Galerii Kujawskiej, a p. Benedyktowi także za jego gawędy w radiu HIT. Za działalność społeczną w minionym roku chciałbym także podziękować niezawodnym paniom z KGW na czele z p. Genowefą 18

19 Występ Jacka Szyłkowskiego Szatkowską, członkom Związku Emerytów i Rencistów na czele z p. Teodorą Perlińską, Kołu PCK i jej prezesowi Wacławowi Duńcowi oraz Hodowcom Gołębi Pocztowych na czele z prezesem Karolem Jankowskim. Za działalność społeczną, ale także za wsparcie dla inicjatyw samorządu Miasta pragnę podziękować również Zarządom Wspólnoty Leśnej i Kółka Rolniczego, na czele z ich prezesami: Zbigniewem Wędołowskim i Markiem Korpusińskim. Z tego miejsca niskie ukłony i podziękowania składam teraz dla bardzo wielu osób, które bezinteresownie zaangażowały się w przygotowanie tegorocznego Jarmarku Kazimierzowskiego, w którym z wielkim powodzeniem wystąpił nasz młody, utalentowany mieszkaniec Grzegorz Kopyciński. Grzegorz zwrócił na siebie uwagę swoim udanym telewizyjnym występem w programie X Factor. Mówiąc o pozytywnych aspektach życia społecznego naszego środowiska nie mogę jednak pominąć milczeniem faktu braku współpracy z nową dyrekcją Domu Pomocy Społecznej. Szczerze żałuję, że nie przyjęto propozycji wspólnych przedsięwzięć i zrezygnowano ze wspólnych obchodów świąt i uroczystości, w tym Dnia Osób Niepełnosprawnych. Traci na tym całe środowisko, a przede wszystkim mieszkańcy Domu Pod Serduszkiem. Mówiąc o tym, co ważnego zdarzyło się w mijającym roku trzeba podkreślić, że był on szczególnie ważny dla kowalskiej oświaty. Pomimo trudności finansowych podjęliśmy decyzję o utworzeniu nowego oddziału przedszkolnego, dzięki czemu do naszego przedszkola uczęszcza obecnie aż 134 dzieci nie tylko z terenu miasta, ale także i jego okolic. Ważną zmianą było także połączenie w zespół dwóch naszych szkół: podstawowej i gimnazjum, na czele, którego stanęła p. dyrektor Jadwiga Śpibida. Było to możliwe dzięki poparciu nie tylko ze strony samorządu miasta, ale także Rady Rodziców, która jednoznacznie opowiedziała się za jej kandydaturą. Aktywna działalność Rady Rodziców, na czele z jej przewodniczącą Anną Skrzypińską to nowa jakość w życiu społecznym naszego środowiska. Skoro o naszych szkołach mowa: pragnę z tego miejsca przypomnieć ogólnopolskie sukcesy szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody, a także laury, jakie zbierał teatrzyk szkolny p. Janiny Czarniak. Cieszę się także z materialnych i dydaktycznych sukcesów Zespołu Szkół Rolniczych, o czym pisaliśmy w ostatnim Informatorze. O tym co niepokoi i cieszy Szczerze natomiast niepokoi kryzys, jaki przeżywa prowadzone przez powiat kowalskie Liceum Ogólnokształcące. Mam tu na myśli m.in. to, że jeszcze trzy lata temu było to liceum 5 oddziałowe, a obecnie ma tylko trzy oddziały. Powodem do smutku jest także dokonana kilka tygodni temu likwidacja Posterunku Energetycznego w Kowalu, który tak mocno wrósł się w krajobraz naszego miasta. W sprawie zmniejszania liczebności posterunków energetycznych w całej Polsce napisałem do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu z wnioskiem o zajęcie się tym problemem -w sytuacji powtarzających się anomalii pogodowych osłabianie potencjału służb energetycznych stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego nie tylko na naszym terenie. W swoim dzisiejszym wystąpieniu skupiłem się na różnorakich, w przeważającej mierze pozytywnych aspektach życia społecznego naszego miasta. Przy tej okazji nie sposób pominąć fakt, że wspólnymi siłami dobrze poradziliśmy sobie z rewolucją śmieciową, dzięki czemu zdobyliśmy 50 tyś. i pierwszą nagrodę w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Cieszy mnie też bardzo, że bez udziału firm zewnętrznych udało nam się także odzyskać z Urzędu Skarbowego zaległy, a należny Miastu od Skarbu Państwa podatek vat w wysokości ponad 120 tys. zł, co jest w głównej mierze zasługą skarbnika Karola Bednarka. Pracownicy Urzędu Miasta - kierowani od lutego przez nowego sekretarza Szymona Strucińskiego - mają także prawo do satysfakcji z efektów przetargu na zakup energii elektrycznej. Dzięki nam praktycznie wszystkie samorządy z naszego powiatu, z Włocławkiem włącznie, zaoszczędzą na przyszłorocznych rachunkach za energię ponad 2 mln zł, z czego nasze miasto ok. 100 tys. zł. Oszczędności mogłyby być jeszcze większe, gdyby do zorganizowanej przez samorząd miasta Kowala grupy zakupowej przyłączyło się Starostwo Powiatowe, które z sobie wiadomych powodów nie zechciały jednak tego uczynić. Podsumowując miniony rok, chcę jeszcze dodać, że nasze miasto oprócz nawierzchni nowych dróg - o czym już mówiłem - wzbogaciło się też o nowe nitki wodociągowe i sieć kanalizacyjną w ulicy Kopernika i Kazimierza Wielkiego. Po wykonaniu w przyszłym roku całego zaplanowanego zakresu prac Kowal będzie jednym z niewielu miast w Polsce skanalizowanym w 100%! Zakończymy tym samym bardzo ważny etap budowy najważniejszych elementów infrastruktury technicznej miasta. Szanowni Państwo! Proszę z tego miejsca Was wszystkich o przyjęcie najserdeczniejszych podziękowań za zaufanie i udzielane wsparcie dla naszego samorządu. Dziękuję bardzo całej Radzie Miasta i jej przewodniczącemu Markowi Giergielewiczowi za zgodną, nacechowaną troską o przyszłość naszej wspólnoty pracę prawdziwie społeczną. Wszystkim Państwu życzę zdrowia i pomyślności w Nowym 2014 Roku. 19

20 Prezydentowa Anna Komorowska odwiedziła Kowal W poniedziałek 31 marca 2014 r. Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska w trakcie swojej wizyty na Kujawach odwiedziła Kowal. Życzeniem Pani Prezydentowej było, aby spotkać się z najbardziej aktywnymi działaczami społecznymi naszego środowiska. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Kancelarią Prezydenta w trakcie pobytu Pierwszej Damy w naszym mieście przewidziano jej udział w inauguracyjnym zebraniu niedawno zarejestrowanego stowarzyszenia Aktywny Kowal, a następnie przemarsz z remizy, którą wybrano jako miejsce zebrania, do parku króla Kazimierza Wielkiego i złożenie kwiatów pod pomnikiem Króla. Dostojny Gość zawitał do Kowala o umówionej godzinie, to jest o godzinie 15:55. Oprócz funkcjonariuszy BOR Pani Prezydentowej towarzyszyły dwie asystentki, a także nasi parlamentarzyści: senator Andrzej Person oraz posłanka Domicela Kopaczewska, która w dużej mierze przyczyniła się do tego, że to właśnie Nasze Miasto spotkał zaszczyt goszczenia Małżonki Prezydenta RP. Przed remizą Panią Annę Komorowską witali: orkiestra dęta wraz z mażoretkami oraz burmistrz, przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta, a także szefowie wszystkich kowalskich organizacji społecznych. Zebranie zostało rozpoczęte hymnem Kowala. Następnie burmistrz Eugeniusz Gołembiewski powitał Panią Prezydentową, parlamentarzystów i wszystkich zebranych na sali, a byli wśród nich - oprócz członków stowarzyszenia Aktywny Kowal i zarządów naszych organizacji społecznych - radni Rady Miasta, pracownicy samorządowi oraz honorowi krwiodawcy. Po powitaniu wszystkich uczestników zebrania burmistrz przedstawił multimedialną prezentację na temat osiągnięć samorządu Kowala, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności obywatelskiej naszego środowiska. Na wstępie powiedział do Pani Prezydentowej: Zanim rozpocznę prezentację osiągnięć społeczności Miasta Kowala w III RP, z których jak sądzę - mamy prawo być dumni, żeby nie tworzyć wrażenia, że przybyła Pani do miasteczka, które jest krainą szczęśliwości, zacznę od tego, że jesteśmy mieszkańcami województwa kujawsko pomorskiego, które z bezrobociem wynoszącym ok.20 % zajmuje przedostatnie miejsce w Polsce, zaś powiat włocławski, w którym żyjemy, pod względem wielkości bezrobocia wynoszącym obecnie, aż 28% zajmuje niechlubne ostatnie miejsce w naszym regionie. Pokazuje to skalę społecznych problemów, z jakimi musimy się borykać. Sama prezentacja Burmistrza zawierała ok.100 zdjęć pokazujących nie tylko współczesny Kowal, ale także ten sprzed ponad 20 lat, wraz z komentarzem do każdego z nich. Sądząc z reakcji Pani Prezydentowej, pozostałych gości, a także obecnych na sali mieszkańców Kowala prezentacja była bardzo interesująca, czego potwierdzeniem były spontaniczne oklaski, nie tylko na jej zakończenie, ale także w trakcie jej trwania. Po burmistrzu przed Małżonką Prezydenta RP wystąpili: prezes stowarzyszenia Aktywny Kowal Jadwiga Śpibida i przewodniczący rady stowarzyszenia Mirosław Bińkowski. Prezes Śpibida w imieniu członków stowarzyszenia Aktywny Kowal powitała na zebraniu inauguracyjnym stowarzyszenia Panią Annę Komorowską, dziękując Jej za uczyniony zaszczyt, a następnie przedstawiła plany działalności Aktywnego Kowala i dotychczasowe efekty pracy stowarzyszenia, które do tej pory dało się poznać naszemu środowisku jako organizator Bożonarodzeniowej Akcji Dobroczynnej Św. Mikołaj przyjeżdża do Kowala. 20

W numerze m. in.: Zapraszamy do lektury Zapraszamy do lektury

W numerze m. in.: Zapraszamy do lektury Zapraszamy do lektury W numerze m. in.: W numerze miedzy innymi: List Burmistrza w sprawie rewitalizacji centrum Kowala Nie będzie podwyżki opłat za odpady O zakończeniu bardzo udanego roku szkolnego 2014/2015 O Jarmarku Kazimierzowskim

Bardziej szczegółowo

Orkiestra Miejska Ochotniczej Straży Pożarnej na Litwie

Orkiestra Miejska Ochotniczej Straży Pożarnej na Litwie Nr 36 Sierpień 2013 r. Orkiestra Miejska Ochotniczej Straży Pożarnej na Litwie W numerze: Pożegnanie dyrektor Małgorzaty Kierzkowskiej Jadwiga Śpibida dyrektorem Zespołu Szkół Samorządowych w Kowalu Rada

Bardziej szczegółowo

25 lat Wolności. Mieszkańcy Kowala. uczcili

25 lat Wolności. Mieszkańcy Kowala. uczcili W numerze m. in.: List z ratusza Z Włocławkiem i sąsiednimi gminami po unijne pieniądze Powracamy do problemu bezobocia Wybory samorządowe po nowemu A ponadto: Trwa przebudowa wodociągu w ul. Tylickiego

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

Nr 1/487 styczeń 2012

Nr 1/487 styczeń 2012 Nr 1/487 styczeń 2012 Sabina Horzela-Piskula Z lodu jesteśmy w stanie wyrzeźbić wszystko zapewniają członkowie Ice team Kandulski z Poznania, wicemistrzowie świata w artystycznym rzeźbieniu w lodzie. Swój

Bardziej szczegółowo

NR 2 (124) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LUTY 2007. Budżet Gminy na 2007 rok

NR 2 (124) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LUTY 2007. Budżet Gminy na 2007 rok NR 2 (124) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LUTY Budżet Gminy na rok W numerze 2 Twój podatek dla gminy Wkrótce projekt regulaminu w sprawie czystości XV Powiatowy Konkurs Muzyczny Stare Babice Zwrot

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

Nr 6/70 czerwiec 2004

Nr 6/70 czerwiec 2004 Nr 6/70 czerwiec 2004 ISSN 1425-7386 Turniej Europejski Fundacja Wspierania Integracji Europejskiej Viadrina i III Liceum Ogólnokształcące zorganizowały 26 kwietnia w hali Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

Nr 1/451; styczeń 2009

Nr 1/451; styczeń 2009 Nr 1/451; styczeń 2009 Kalendarium 2008 Pierwsze w historii Dni Rybnika, przypominając dzieje miasta, pokazały przede wszystkim jego współczesne oblicze, choćby zakończone sukcesem starania o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Nowa siedziba Temidy. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Południowa fasada budynku.

Nowa siedziba Temidy. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Południowa fasada budynku. Nr 2/476; luty 2011 Południowa fasada budynku. Nowa siedziba Temidy czytaj na str. 10-11. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Przed salami rozpraw elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Od 25 listopada jeździmy nowym mostem. dotrzymywaniem terminów realizacji inwestycji bywa u nas różnie. Tym bardziej cieszy zakończenie

Od 25 listopada jeździmy nowym mostem. dotrzymywaniem terminów realizacji inwestycji bywa u nas różnie. Tym bardziej cieszy zakończenie Grudzień 2009 nr 12 (12) gazeta bezpłatna ISSN 1689 6513 NASZE MIASTO F ORUM M IESZKAŃCÓW K ONSTANCINA www.naszemiasto-fmk.pl DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI W KONSTANCINIE MOST GOTOWY W Biegu Niepodległości honoru

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku. P R O T O K Ó Ł z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 19 września 2012 roku. Tematyka obrad sesji: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 3. Informacja

Bardziej szczegółowo

"BETTER THAN BEST. Warsztaty pisankarskie. 29 marca 2011 r. odbyła się V Sesja Rady Powiatu w Mońkach. WIOSNA W MOIM MIEŚCIE Konkurs Fotograficzny

BETTER THAN BEST. Warsztaty pisankarskie. 29 marca 2011 r. odbyła się V Sesja Rady Powiatu w Mońkach. WIOSNA W MOIM MIEŚCIE Konkurs Fotograficzny SZKOLENIA I USŁUGI BHP www.behape.net ISSN 1233-622X marzec 2011 nakład: 5000 egz. Lokalne W IADOMOŚCI gazeta bezpłatna Mońki Goniądz Jasionówka Jaświły Knyszyn Krypno Trzcianne www.lokalne.eu RADNI ODDAJĄ

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

fundusz aktywności społecznej

fundusz aktywności społecznej fundusz aktywności społecznej Autorzy: Ryszard Kamiński Zenon Lewandowski Andrzej Olszewski Wydawca: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Konin 2013 Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 z LXXXIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 października 2010r. o godz.10.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Na nie bo nie Wstrzymali się od głosu: radni Piotr Szmidt i Tomasz Dziurla, nie motywując swojego zdania wstrzymującego.

Strzegom. Na nie bo nie Wstrzymali się od głosu: radni Piotr Szmidt i Tomasz Dziurla, nie motywując swojego zdania wstrzymującego. Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 42, 10.06.2014 r. Rok IiI ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.06.2014 r. w numerze: STRZEGOM Już w niedzielę otwarcie basenu Burmistrz Strzegomia,

Bardziej szczegółowo

miasto uruchomi trzecią linię autobusową

miasto uruchomi trzecią linię autobusową Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 48/ Kwiecień 2013 baśka MURMAŃSKA NA PODIUM! str. 2,7 miasto uruchomi trzecią linię autobusową str. 2,8 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Baśka

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo